Slovo úvodem. Mons. Dominik Duka OP, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovo úvodem. Mons. Dominik Duka OP, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference"

Transkript

1 Slovo úvodem Z okna své pracovny mohu hledět na noční panorama Prahy. Jakoby pod okny se tyčí věž P. Marie Vítězné domova Pražského Jezulátka. Vidím osvětlená nábřeží Vltavy, Národní divadlo a další siluety zářícího města. Je to velký dar, ale oč větším zážitkem může být osvětlený interiér chrámů, jejichž věže činí Prahu stověžatou. Můžeme vstoupit do prostorů, které formovaly naše náboženské, kulturní i společenské dějiny. V mnohých z nich se utvářely naše národní dějiny. V nich bylo požehnáno životu při křtu, v nich se uzavíraly sňatky, ale byla také konána poslední rozloučení. Život každého jednotlivce dostával, ale může i dnes dostat potvrzení o své jedinečnosti a významu. Zde, v prostoru chrámu, má každý nekonečnou cenu, jak o tom svědčí ukřižovaný Ježíš Kristus na kříži. Mons. Dominik Duka OP, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference Dveře jsou zajímavé tím, že ukrývají i zpřístupňují, co je za nimi. Dveře, které jsou určeny pouze k tomu, aby ukrývaly, jsou spíše zábranou než bránou. Nejvlastnější dveřím je to, aby byly otvírány a umožňovaly vstoupit a poznávat ukryté obsahy. Myslím, že s kostely je to podobné. Spojují v sobě odkaz, symboliku i život. Zvenčí jsou symbolem vazby směrem vzhůru, odkazují mimo nás a zvou, abychom se díky tomu, co umožňují, uměli podívat na sebe i život z jiné perspektivy. Ti, kdo jsou s kostelem spojeni a pro koho kostel mnoho znamená, otevírají jeho dveře, ukazují, čím vším jeho prostor naplňují jako výraz své vděčnosti za to, že vůbec právě takový prostor existuje. I když kostely neslouží k bydlení ani k zábavě, neposkytují adrenalinové zážitky ani nejsou arénami diskusních či jiných klání, přesto slouží tomu nejzákladnějšímu, co existuje lidskému bytí. Činí to tím, že tajemnost svého obsahu nabízejí, aby se dychtivost člověka a potřeby jeho života spojily se světem milosti, odpuštění, zaslíbení nových počátků, obnovování vlastní důstojnosti a vědomí smyslu své existence. S tím vším k člověku přichází Bůh, který se umí skrýt, není-li člověkem zván, a na druhou stranu zpřístupňuje svá tajemství, když k němu člověk přichází s důvěrou, je připraven naslouchat a nechat se obohatit. Všem, kdo pozvání přijmou a budou večer a v noci 27. května navštěvovat otevřené kostely a setkávat se s druhými, mnohdy třeba neznámými, přeji, aby prospěch z putování po bohoslužebných místech byl třeba v tom, na čem poznají, že z toho mohou dlouhodobě žít. Aby tak otevírání dveří kostelů nebylo samoúčelné a zbytečné. Joel Ruml, synodní senior Českobratrské církev evangelické a předseda Ekumenické rady církví

2 Vážení návštěvníci Noci kostelů, brožura, kterou držíte v ruce, Vám má usnadnit orientaci ve více než 790 bodech programu, který nabízí 133 kostelů a modliteben v Praze a Středočeském kraji. U každého kostela je uvedena adresa, internetový kontakt a návaznost na dopravu. Programy jednotlivých kostelů jsou řazeny podle času. Další kostely, které vzhledem k uzávěrce nemohly být zařazeny do brožury, naleznete na internetových stránkách Tam jsou k dispozici také nejaktuálnější informace o programu a detailní informace o kostelích. Brožura letos umožňuje nechat si na některých místech otisknout pamětní razítko. Na konci brožury je uvedená letošní novinka tematické okruhy, které se snaží propojit několik kostelů se společným fenoménem. Do brožury je vložená mapka Prahy a okolí s vyznačenými kostely, které otevřely svou bránu návštěvníkům. Celá Noc kostelů začíná v zvoněním zvonů a je provázena modlitbou za Noc kostelů: Všemohoucí Bože, Stvořiteli nebe i země, Otče všech lidí a národů, ty jsi nám vzkříšením svého Syna Ježíše Krista daroval vykoupení z našich vin a hříchů a otevřel jsi nám možnost života v tvé věčné přítomnosti; spolu s našimi křesťanskými bratry a sestrami tě dnes prosíme o požehnání pro nastávající Noc kostelů v České republice, aby se během ní naše církev i naše farnosti a sbory otevřely pro ty, kdo tě hledají s upřímným srdcem a touží tě poznat, a aby lidé přicházející do našich kostelů v nich poznávali především víru, naději a lásku našich společenství skrze Krista, našeho Pána. Koordinační tým Noci kostelů 2

3 Praha-Bohnice, kostel sv. Petra a Pavla Praha-Břevnov, sbor Jana Želivského, CČSH 1 3 adresa: Bohnická ul., Praha 8 Bohnice doprava: MHD: metro C stanice Kobylisy, bus 200, 177 zastávka Zhořelecká, bus 102 zastávka Staré Bohnice adresa: Na Petynce 47a, Praha 6 Břevnov doprava: MHD: metro A stanice Hradčanská, bus 108, 174 zastávka Kajetánka, metra A stanice Dejvická, bus 180 zastávka Kajetánka 15:30 16:00 Co se skrývá v kostele? Komentovaná prohlídka kostela pro děti 17:25 17:50 Modlitba růžence 17:55 18:00 Zvonění zvonů 18:00 18:45 Mše svatá 19:00 19:30 Zpívané nešpory farní spolek Amici Bohnicii 19:30 20:00 1. večerní čtení: Bruno Ferrero: Příběhy pro potěchu duše 20:00 20:30 Co se skrývá v kostele? Komentovaná prohlídka kostela při svíčkách 21:00 21:45 Barokní nokturno Musica Adeodata, Cantare amantis est 22:00 22:30 2. večerní čtení: Jean Giono: Muž, který sázel stromy 22:30 23:00 Koncert pravoslavné hudby vokální kvartet Bacillus Essencis 23:15 23:45 Hudební rozjímání Vladimír Jelínek 23:45 00:00 Modlitba breviáře společné zakončení 2 Praha-Braník, kostel farního sboru ČCE adresa: Modřanská 118, Praha 4 Braník doprava: MHD: metro B stanice Karlovo nám., tram 3, 17, 21 (zastávka Čechův most) zastávka Přístaviště Loutkové divadelní představení divadlo Bubec na motivy biblického příběhu o Jonášovi, s úvodním slovem Praha-Břevnov, bazilika sv. Markéty adresa: Markétská 1/28, Praha 6 Břevnov doprava: MHD: tram 15, 22 zastávka Břevnovský klášter Zvonění zvonů 19:00 19:10 Duchovní slovo 19:15 Komentovaná prohlídka 19:30 Varhanní koncert 20:00 Duchovní slovo 20:45 Komentovaná prohlídka 21:00 Varhanní koncert 21:30 Duchovní slovo 22:15 Komentovaná prohlídka 22:30 Varhanní koncert 23:00 Modlitba před spaním 23:45 4 Prostor pro všechny 4 5

4 5 Praha-Bubeneč, kostel sv. Gotharda Praha-Ďáblice, sbor CČSH 7 adresa: Krupkovo náměstí, Praha 6 Bubeneč doprava: MHD: metro A stanice Hradčanská, bus 131 zastávka Sibiřské náměstí adresa: Ďáblická 80/75, Praha-Ďáblice doprava: MHD: metro C stanice Ládví, bus 103 zastávka Kokořínská 16:00 16:40 Leze, leze po kostele prohlídka kostela s programem pro děti s rodiči a prarodiči 16:00 23:55 Pošta do nebe po celý večer budete moci vložit do schránky umístěné v kostele své poděkování a prosby k Bohu 17:30 18:00 Mše svatá 18:00 18:10 Zvonění zvonů 18:15 18:35 Bůh mluví skrze dílo člověka Mgr. PhDr. Radim Cigánek 19:00 19:30 Tři mušketýři a tři smyčce komorní soubor Trio d archi di Praga L. v. Beethoven, Serenade D dur 19:45 20:05 Bůh mluví skrze dílo člověka Mgr. PhDr. Radim Cigánek 20:30 21:30 Kdo Pánu Bohu zpívá, dvakrát se modlí Sbor svatého Gotharda, zpěv prokládaný tenkou vrstvou moudrého slova 21:45 22:05 Bůh mluví skrze dílo člověka Mgr. PhDr. Radim Cigánek 00:00 00:20 V půlnoční hodinu anděl se zjevuje 6 Praha-Čakovice, kostel sv. Remigia adresa: Cukrovarská ul., Praha-Čakovice doprava: MHD: metro C stanice Letňany, bus 140, 158 zastávka Cukrovar Čakovice, bus 195, 269 zastávka Čakovický zámek Praha-Dejvice, kostel sv. Vojtěcha Výstavka o historii náboženské obce adresa: Kolejní ul. 4, Praha 6 Dejvice doprava: MHD: metro A stanice Dejvická, tram 20, 26, 36, 51 zastávka Thákurova, vpravo Kolejní ulicí až ke kostelu Zahájení slavnostní fanfáry 19:00 19:10 Obrazová prezentace k historii 19:15 19:30 kostela s výkladem Hudební vystoupení místního sboru 19:35 19:45 Úryvky z legendy o sv. Vojtěchu 19:50 20:00 Obrazová prezentace k historii kostela s výkladem 20:00 20:15 Hudební vystoupení místního sboru 20:20 20:30 Možnost individuální prohlídky, ztišení či občerstvení 20:30 21:00 v přilehlých prostorách 8 Otevřený kostel k prohlídce i ztišení Kostel otevřen od 18:00 do 23:00 k prohlídce i ztišení za doprovodu meditativní hudby. Bude zpřístupněn kůr kostela a věž se zvonem. 6 7

5 9 Praha-Dejvice, modlitebna Českobratrské církve evangelické Praha-Dolní Chabry, kostel Stětí sv. Jana Křtitele 11 adresa: Dr. Zikmunda Wintra 15, Praha 6 Dejvice doprava: MHD: metro A stanice Hradčanská, pěšky za cca 7 minut (Bubenečskou ulicí a z ní doleva ulicí Dr. Zikmunda Wintra). Během Noci kostelů lze návštěvu sboru spojit s návštěvou blízkého sboru CČSH ve Wuchterlově ulici a kostela sv. Vojtěcha v Kolejní ulici. 17:00 18:00 Vlastní putování sborovým prostorem 18:00 18:40 Šťastný princ divadelní ztvárnění s vlastním výtvarným i hudebním doprovodem a úvodním biblickým zamyšlením 19:00 20:00 Volné doznívání adresa: Bílenecké nám., Praha-Dolní Chabry doprava: MHD: metro C stanice Kobylisy, bus 162 zastávka Bílenecké nám. Zahájení vyzváněním zvonů 17:50 18:00 Uvítání Mgr. Hana Pištorová 18:00 18:15 Přednáška o románských malbách 18:15 19:00 v apsidě Mgr. Martina Mrňavá Gregoriánská hudba, volná prohlídka 19:00 20:00 Slavnostní slovo děkana ThDr. Stanislava Prokopa 20:00 20:15 Vystoupení dětské skupiny Ratolesti 20:15 21:00 Přednáška o románských malbách 21:00 21:30 v apsidě Mgr. Martina Mrňavá Tichá meditace při svíčkách s duchovní hudbou, 21:30 22:00 prohlídka zvonice Praha-Dejvice, Husův sbor CČSH Praha-Dolní Počernice, kostel Nanebevzetí Panny Marie adresa: Wuchterlova 3, Praha 6 Dejvice doprava: MHD: metro A stanice Dejvická 21:00 01:00 Výstava aktivit místního sboru 22:00 23:00 Nejen varhanní koncert adresa: ul. Národních hrdinů, Praha-Dolní Počernice doprava: MHD: metro A stanice Depo Hostivař, bus 208 zastávka Dolní Počernice, metro B stanice Hloubětín, bus 110 zastávka Dolní Počernice, vlak: Praha, Masarykovo nádraží Dolní Počernice Úvodní zvonění 17:50 18:00 Přivítání návštěvníků, úvodní slovo starosty 18:00 18:30 a administrátora farnosti Koncert scholy 18:30 19:00 Promítání o opravách kostela a akcích ve farnosti Možnost prohlídky nově zrestaurovaných a odkrytých fresek 8 9

6 13 14 Praha-Háje, Komunitní centrum Matky Terezy adresa: U Modré školy 1, Praha-Háje doprava: MHD: metro C stanice Háje 17:00 17:45 Adorace se sestrami Matky Terezy 17:50 18:00 Zvonění zvonů 18:00 20:00 Prezentace Charity měření tlaku, cukru a tuků 18:15 18:45 Komentovaná prohlídka 19:00 19:30 Prezentace Křesťanského společenství a Sboru Církve bratrské 19:30 20:00 Koncert mládeže farnosti Chodov 20:00 20:30 Komentovaná prohlídka 21:00 23:00 Pozorování hvězd astronomickým dalekohledem pouze za příznivého počasí 21:00 21:45 Koncert ekumenického sboru Cantante 21:45 22:15 Komentovaná prohlídka Možnost duchovního rozhovoru Kavárna otevřený prostor k setkání Prezentace sborů a organizací působících v Komunitním centru Stánek s křesťanskou literaturou Praha-Holešovice, kostel sv. Antonína Kronikář vypráví 20:00 20:20 Kronikář vypráví 21:00 21:20 Kronikář vypráví 22:00 22:20 Hudba se dotýká srdce k naší potěše a k Boží oslavě 22:30 23:00 zazní varhanní hudba v podání prof. Jana Kalfuse Půlnoční modlitba s meditativními zpěvy z Taizé 00:00 00:20 Pošta do nebe Po celý večer budete moci vhodit do schránky umístěné v kostele svá poděkování a prosby k Bohu Praha-Holešovice, Husův sbor Církve československé husitské adresa: Farského 3, Praha 7 Holešovice doprava: MHD: metro C stanice Vltavská, tram 1, 12, 14, 17, 25, 26 zastávka Strossmayerovo nám. Prohlídka sboru 18:10 18:30 Varhanní koncert ThDr. Petr Tvrdek 18:30 19:00 Výstava obrazů Petr Pachman, autor oratoria 19:00 19:40 Promítání z historie 19:40 20:10 Čtení z listů Otců 20:10 21:00 Pobožnost s přímluvnými modlitbami 21:00 22:00 Zahájení Přivítání a krátké představení sboru jeho historie, současnost a aktivity Pro návštěvníky bude po celý večer k dispozici malé občerstvení. 15 adresa: Strossmayerovo nám., Praha 7 Holešovice doprava: MHD: metro C stanice Vltavská, tram 1, 12, 14, 17, 25, 26 zastávka Strossmayerovo nám. 16:30 17:30 Kdo si hraje, nezlobí prohlídka kostela pro děti s hrami a kvízem 18:00 18:40 Mše svatá 19:00 23:00 K nebi blíž Výstup do věže s možností prohlédnout si naše zvony. Upozorňujeme, že výstup je fyzicky náročný. Praha-Horní Počernice, sbor Dr. Karla Farského adresa: Náchodská 382 / 171, Praha 9 Horní Počernice doprava: MHD: metro B stanice Černý Most, bus 221, 303, 304, 344, 353 zastávka Votuzská Výstava, koncert 18:00 00:00

7 17 Praha-Hostivař, kostel Stětí sv. Jana Křtitele Praha-Hradčany, kostel Panny Marie Andělské u kláštera kapucínů adresa: Domkářská ul., Praha-Hostivař doprava: MHD: metro C stanice Opatov, bus 177, 181 zastávka Hostivařské náměstí, pěšky podél Botiče až ke schodům ke kostelu 18:00 20:00 Prohlídka Hostivařských fresek 20:00 21:00 Koncert komorního souboru SYRINX 21:00 23:00 Hostivařské fresky Praha-Hradčany, katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha adresa: Praha-Hrad, III. nádvoří doprava: MHD: metro A stanice Malostranská, tram 22 zastávka Pražský hrad 18:00 18:10 Zvonění zvonů 18:10 18:55 Mše svatá 19:00 19:45 Soutěž pro mládež o věcné ceny 19:00 19:45 Komentované prohlídky v tematických blocích 20:00 20:20 Varhanní koncert MgA. Josef Kšica 20:30 21:15 Literární čtení 21:30 22:00 Koncert Collegium Marianum 22:15 23:00 Čtení o svatých pochovaných v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 23:05 23:25 Varhanní koncert MgA. Josef Kšica 23:30 23:40 Noční požehnání otce arcibiskupa Dominika Duky OP adresa: Loretánské nám., Praha 1 Hradčany doprava: MHD: tram 22 zastávka Pohořelec Zvonění zvonů 17:50 18:00 Mše svatá 18:00 18:45 Komentovaná prohlídka kostela, 19:00 19:30 betléma a části kláštera Koncert duchovní skladby starých mistrů 19:30 20:00 Komentovaná prohlídka kostela, betléma a části kláštera 20:00 20:30 Film o kapucínech v historickém refektáři 20:30 21:00 Komentovaná prohlídka kostela, betléma a části kláštera 21:00 21:30 Koncert duchovní skladby starých mistrů 21:30 22:00 Komentovaná prohlídka kostela, betléma a části kláštera 22:00 22:30 Komentovaná prohlídka kostela, betléma a části kláštera 22:30 23:00 Praha-Hrnčíře, kostel sv. Prokopa adresa: ul. K Šeberovu, Praha-Hrnčíře doprava: MHD: metro C stanice Opatov, bus 326, 327 zastávka Hrnčíře, bus 165 zastávka Hrnčířský hřbitov. Dále 50 m podle ukazatelů. Prohlídka kostela s komentářem 17:00 22:00 Setkání s malířem Vojtěchem Radou 21:00 22:00 tvůrcem nové křížové cesty v kostele Různé Pro zájemce bude místními farníky připraven čaj, káva a něco malého k posilnění

8 21 Praha-Jinonice, kostel sv. Vavřince Praha-Karlín, kostel sv. Cyrila a Metoděje adresa: Vavřinecká ul., Praha 5 Jinonice doprava: MHD: metro B stanice Jinonice, bus 130 zastávka Sídliště Jinonice 18:00 19:00 Škola zvoníka od Sv. Vavřince 19:00 20:00 Kostel hrou tentokrát si děti ověří, že v kostele se dějí zázraky! 20:00 20:30 Pouť a putování životem 20:30 21: let modliteb na tomto místě... 21:00 23:00 Ticho jako v kostele Praha-Jižní Město, kostel Milíče z Kroměříže adresa: Donovalská 2331/53, Praha 11 Chodov doprava: MHD: metro C stanice Chodov, bus 125, 135, 170, 213 zastávka Chodovská tvrz; bus 154 zastávka Benkova; nebo cca 10 minut od metra Chodov 18:00 18:10 Pozvání do kostela (zvony) 18:15 23:00 Křídla motýlí výstava keramiky Luboše Motýla 18:15 19:30 Prohlídka kostela 19:30 20:30 Koncert pěveckého sboru Cantante 22:00 22:30 Ionská večerní liturgie 22:45 23:00 Noční požehnání adresa: Karlínské nám., Praha 8 Karlín doprava: MHD: metro B stanice Křižíkova, metro C stanice Florenc, tram 8, 24 zastávka Karlínské náměstí Mše svatá 18:30 19:00 Prohlídka varhan 19:10 19:45 Výstup ke zvonům kostela 20:00 20:45 Komentovaná prohlídka kostela 21:00 21:30 Varhaní hudba 22:00 22:30 Svatováclavský hymnus 00:00 00:05 Občerstvení Možnost zakoupení knih o kostele a pohlednic kostela Praha-Karlín, kaple sv. Karla Boromejského adresa: Vítkova 12, Praha 8 Karlín doprava: MHD: metro B, C stanice Florenc, tram 8, 24 zastávka Karlínské náměstí 24 Nešpory 19:00 19:30 Možnost ztišení a prohlídky kostela 19:30 20:00 Slyš, dcero, a naslouchej... 20:00 20:45 Možnost ztišení a prohlídky kostela 20:45 21:30 Modlitba chval a díků, modlitba za město 21:30 22:

9 25 26 Praha-Kobylisy, kostel sv. Terezie od Dítěte Ježíše adresa: Kobyliské nám. 1000/1, Praha 8 Kobylisy doprava: MHD: metro C stanice Kobylisy, východ směr Kobyliské náměstí Salesiánské centrum 16:00 17:50 Od paty až k hlavě od sklepa až na věž prohlídka kostela pro rodiny s dětmi tvořivou a zábavnou formou 17:50 18:00 Zvonění zvonů začátek Noci kostelů 18:00 18:25 Modlitba růžence 18:30 19:15 Eucharistická bohoslužba 19:15 20:00 Instrumentální hudba tichá jemná hudba ke zklidnění, k prohlídce kostela, k zamyšlení 20:00 20:30 Hudební skupina Geshem spirituály, duchovní písně, písně z Taizé 20:45 21:25 Rozžaté světlo prohlídka kostela a vnitřních prostor při svíci, s výkladem 21:30 22:00 Výrazový tanec amatérská taneční skupina předvede hloubku lidského života skrze výrazový tanec 22:00 22:45 Koncert chrámového sboru sv. Terezie vážná hudba českých i světových mistrů 22:50 23:00 Závěrečné slovo pana faráře Josefa Brtníka 23:00 Zakončení Noci kostelů závěrečnou modlitbou a požehnáním Praha-Kobylisy, kostel U Jákobova žebříku adresa: U Školské zahrady 1264/1, Praha 8 Kobylisy doprava: MHD: metro C stanice Kobylisy, tram 10, 14, 17 či 24 zastávka Kobylisy, bus 102, 144, 152, 162, 169, 177, 183, 200, 370, 371, 372, 373, 374 zastávka Kobylisy Zpěv českého pěveckého sboru Contiola Jacobi 18:00 18:20 Zpěv českých dětí 18:20 18:30 Občerstvení, prohlídka kostela a dalších prostor 18:30 19:00 Představení Komunitního centra U Jákobova žebříku, o. s. 19:00 19:05 Představení Středoevropského centra misijních studií 19:05 19:10 Představení Korejského kulturního centra 19:10 19:15 Bedřich Smetana: Vltava zpěv českých, japonských 19:15 19:20 a korejských dětí Komorní soubor česko-korejsko-japonský 19:20 19:35 pod vedením Jiřího Poláka Kostel U Jákobova žebříku místo hledání porozumění 19:35 19:50 mezi národy prezentace mezinárodního křesťanského střediska (společenství Čechů, Korejců, Japonců, Mongolů, Afričanů a dalších národností) Komorní hudba flétna a další nástroje Korejci, Japonci, Čech 19:50 20:00 Zpěv japonského pěveckého sboru 20:00 20:10 Komorní hudba Korejci, Japonci, Čech 20:10 20:20 Zpěv korejského pěveckého sboru 20:20 20:30 Občerstvení, prohlídka kostela a dalších prostor 20:30 21:00 Zpěv písně Haleluja (Händel) a dalších písní v podání všech přítomných za doprovodu varhan 21:00 21:20 Varhanní hudba Jiří Polák 21:20 21:35 Slovo Miloše Rejchrta o noci a kostelích 21:35 21:45 s překladem do korejštiny Jong Sil Lee Modlitba Páně, požehnání a společný zpěv písně Ubi caritas 21:45 21:50 Praha-Kunratice, kostel sv. Jakuba Staršího adresa: Kostelní náměstí, Praha-Kunratice doprava: MHD: metro C stanice Kačerov, bus 114 zastávka Kunratická škola, bus 165 zastávka Kunratická škola Mše svatá s farností 17:00 17:45 Prohlídka kostela s komentářem 18:00 18:45 Varhanní koncert 18:45 19:00 Občerstvení na faře Program se opakuje každou celou hodinu až do 01:00 Prohlídka Centra mládeže Nazaret

10 28 29 Praha-Libeň, Husova kaple evangelického sboru adresa: U Pošty 8, Praha 8 Libeň doprava: MHD: metro B stanice Palmovka 17:15 17:45 Nikdo přece nemá v nenávisti své tělo... (Efezským 5,29) rehabilitační cvičitelka Dr. Matoušová 18:00 22:00 Strážci pečeti razítkování do knížeček NK 18:00 18:10 Zahájení Noci kostelů 18:10 19:00 GESHEM vokální akapelový soubor, písně z Taizé, černošské spirituály i hebrejské písně 19:00 22:00 Pozvání na kávu 19:00 19:45 Tak jsme tedy šli aneb Svatojakubská pouť setkání peregrinů 19:45 20:00 Trocha historie 20:00 21:00 Duchovní písně a skladby Anna Trojanová soprán, Pavel Trojan jr. dirigent, hraje komorní orchestr složený ze studentů pražských hudebních škol 21:00 21:30 Nejen chlebem živ je člověk 21:30 22:15 Křesťané a moderní hudba multimediální projekce moderní křesťanské hudby 22:15 22:30 Slovo na cestu Duchovní rozhovory Praha-Liboc, kostel sv. Fabiána a Šebestiána Zveme Vás do Noci plné hudby a slova 17:30 23:00 Letos zaměříme svoji pozornost na KŘÍŽ. Pohlédneme na Něj očima lékaře a z pohledu ikonografie. Objevíme Ho v české či světové literatuře a v hudbě nejen liturgické. Po celou noc bude k dispozici občerstvení, tzv. Malejov café. Praha-Malá Strana, kostel sv. Tomáše adresa: Josefská ul., Praha 1 Malá Strana doprava: MHD: metro A stanice Malostranská, tram: 12, 20, 22, 57 zastávka Malostranské náměstí Výstava liturgických předmětů 06:00 23:30 Zvonění zvonů 17:50 18:00 Soutěž pro děti a jejich rodiče/prarodiče: 18:00 19:00 Hledejte důležité symboly v kostele a v klášteře Modlitba nešpor 18:30 18:50 Zákulisí kláštera sv. Tomáše aneb Kam se skoro nikdo nedostane 19:00 22:30 Kostelní výroba 19:00 22:00 Setkání s knězem 20:00 23:00 Svatotomášský sbor koncert 20:00 21:00 Augustiniáni 20:15 22:45 Čtení na pokračování 20:30 21:30 Kompletář a požehnání 23:45 24:00 Kavárna v kryptě Soutěž pro dospělé 30 adresa: Libocká 41, Praha 6 doprava: MHD: metro B stanice Nové Butovice, bus 179 zastávka Libocká nebo tram 1, 2, 18, 56 zastávka Petřiny a následně pěšky ulicí Sestupná a V domcích, cca 10 min z kopce, případně z Petřin jednu zastávku autobusem č. 179, metro A stanice Dejvická, bus 218 zastávka Brodecká a dále pěšky, kostel je na dohled, cca 5 min; tram 22, 25, 58 zastávka Vypich a dále pěšky přes Oboru Hvězda. Do kostela je bezbariérový přístup

11 31 32 Praha-Malá Strana, kostel Panny Marie Vítězné adresa: Karmelitská ul., Praha 1 Malá Strana doprava: MHD: metro A stanice Malostranská, tram 12, 20, 22 zastávka Hellichova, metro B stanice Národní třída, tram 22 zastávka Hellichova, metro B stanice Anděl, tram 12, 20 zastávka Hellichova 18:00 18:45 Mše svatá 18:45 19:30 Eucharistická adorace 19:30 19:45 Nešpory 21:00 21:30 Prezentace na téma: Poselství Pražského Jezulátka v dějinách a v dnešní době 22:00 22:30 Prezentace na téma: Karmelitánská misie ve Středoafrické republice a spolupráce s ní v ČR 23:00 23:30 Prezentace na téma: Za jedné noci temné, s plameny lásky, zprahlá v úzkostech... Co je to křesťanská mystika? 00:00 00:00 PŮLNOČNÍ SETKÁNÍ S ANDĚLY Multimediální projekt propojení výtvarného umění s hudbou, zpěvem; operní zpěvačka Markéta Mátlová; s projekcí a výstavou andělských obrazů Vladimíra Obra; úvodní slovo: P. Jan Poříz; zpěv: Pie Jesu Panis Angelicus Ave Maria Po nešporách zůstane kostel otevřený a bude zde až do 24:00 přítomen některý z místních kněží k rozhovoru či svátosti smíření! Praha-Malá Strana, katedrální chrám sv. Vavřince adresa: Petřínské sady, Praha 1 Malá Strana doprava: MHD: metro A stanice Malostranská, tram 12, 20, 22 zastávka Újezd, metro B stanice Národní třída, tram 22 zastávka Újezd, metro B stanice Anděl, tram 12, 20 zastávka Újezd, stanice lanové dráhy Újezd stanice lanové dráhy Petřín Eucharistická slavnost 17:00 18:00 Flétnový koncert učitelé a žáci ZUŠ Praha 4 Jižní Město, 18:00 18:40 příčné flétny, zobcové flétny, cembalo Prohlídka kostela 18:40 19:00 Acant pěvecký sbor studentů Katolické teologické fakulty 19:00 19:40 Univerzity Karlovy Prohlídka kostela 19:40 20:00 BesHarmonie pěvecký sbor, sbormistr Libor Sládek 20:00 20:30 Prohlídka kostela 20:30 20:50 The Around Cube Lukos Hey (AU) bicí, Andy Simpson (US) 21:20 22:00 baskytara, Julian Knapp (DE) saxofon, Peter Zábranský (US/CZ) kytara / zpěv, Vojta Starý (CZ) klávesy Prohlídka kostela 22:00 22:30 Varhanní koncert se zpěvem Iveta Tvrdek-Karmazinová 22:30 23:30 varhany, Petr Tvrdek varhany, Lucie Pěkná zpěv, Petr Tvrdek ml. zpěv a zobcová flétna Praha-Malá Strana, kaple sv. Máří Magdalény Starokatolické církve adresa: nábřeží E. Beneše, Praha 1 Malá Strana doprava: MHD: metro A stanice Malostranská, tram 8, 17, 12, 53 zastávka Čechův most Franta K. Barták Ode všeho trochu... (hudba) 18:00 18:40 Prohlídka kaple 18:40 19:20 Martina Talpová zpívá jazz 19:20 20:00 Prohlídka kaple 20:00 20:30 Keltská harfa Betty Cooper, kytara, zpěv Nina Klestilová 20:30 21:10 Prohlídka kaple 21:10 21:40 Mix čtení, zpěvů a lecčeho dalšího 21:40 22:20 Prohlídka kaple 22:20 22:50 Rajská zahrada zpívá duchovní písně 22:50 23:30 Rajská zahrada zpívá zpěvy z Taizé 23:30 24:00 Výstava obrazů Niny Roháčové v kryptě Občerstvení

12 34 35 Praha-Malá Strana, klášterní kostel Panny Marie pod řetězem adresa: Lázeňská ul., Praha 1 Malá Strana doprava: MHD: metro A stanice Malostranská, tram 12, 20, 22, 57 zastávka Malostranské nám. 16:30 17:00 Nešpory 17:00 18:00 Mše svatá 18:00 19:00 Noc kostelů jako středoevropský fenomén pozvání k neformálnímu dialogu s Mons. Václavem Malým, biskupem 19:00 19:45 Prohlídka kostela s výkladem P. Filip, František Xaver Skřivánek, Milan Buben 19:45 20:30 Maltézská pomoc, historie a poskytované služby ředitel Jiří Juda, Anna Bezchlebová 20:30 21:15 Vznik rytířských řádů a důvody jejich existence Milan Buben 21:15 22:00 Maltézské poutě s nemocnými do Lurd Tomáš hrabě Czernin, Anna Bezchlebová 22:00 22:30 Závěrečné slovo velkopřevora Českého velkopřevorství Suverénního řádu maltézských rytířů Bailli frá Karla Paara O. Melit. 22:30 23:00 Společná modlitba kompletáře Praha-Malá Strana, kostel sv. Mikuláše adresa: Malostranské nám., Praha 1 Malá Strana doprava: MHD: metro A stanice Malostranská, tram 12, 20, 22 zastávka Malostranské nám., metro B stanice Národní třída, tram 22 zastávka Malostranské nám., metro B stanice Anděl, tram 12, 20 zastávka Malostranské nám. 20:00 21:00 Prof. Jan Royt unikátnost architektury chrámu sv. Mikuláše vrcholné památky baroka 21:00 22:00 Ing. Marek Čihař o svatomikulášských varhanách Mgr. Jiří Mikuláš svatomikulášský regenschori 22:00 23:00 Vinzenz Maschek Václav František z rodu Libštejnských z Kolowrat ( ) 23:00 24:00 a jezuité Praha-Modřany, ČCE Praha 4 adresa: Písková 263/6, Praha 4 Modřany doprava: MHD: metro A stanice Staroměstská, tram 17 zastávka Čechova čtvrť, metro B stanice Karlovo nám., tram 3 zastávka Čechova čtvrť Na programu bude: 20:00 24:00 možnost prohlédnout si nově rekonstruovanou modlitebnu dle návrhu architekta Davida Vávry možnost zhlédnout prezentaci o životě sboru možnost rozhovoru s farářem či členy sboru možnost nákupu knih ze dvou evangelických nakladatelství možnost nákupu Fair Trade zboží možnost poslechnout si hru na flétnu a na varhany Praha-Nové Město, kostel sv. Ignáce z Loyoly adresa: Karlovo nám., Praha 2 Nové Město doprava: MHD: metro B stanice Karlovo náměstí, tram 3, 4, 6, 10, 14, 16, 18, 22, 23, 24, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, vchod do kostela z Karlova náměstí Komentovaná prohlídka kostela 19:00 19:45 Koncert sboru IGNIS 20:00 20:45 Život nevidomé dívky v písních 21:00 21:30 Lucie Chrapavá (zpěv), Michaela Blažková (klávesy) Komentovaná prohlídka kostela 22:00 22:45 Individuální prohlídka kostela 23:00 24:00 Jezuité a knihy Nebojte se zeptat

13 38 Praha-Nové Město, modlitebna Církve bratrské v Soukenické ul. Praha-Nové Město, kostel sv. Michala v Jirchářích adresa: Soukenická 15, Praha 1 doprava: MHD: metro B a C stanice Náměstí republiky nebo Florenc, tram 3, 5, 8, 14, 24, 26 a bus 133 zastávka Masarykovo nádraží nebo Dlouhá třída 18:30 23:30 Hudební skupina mládeže zpívá soudobé chvály Klasická hudba (varhany, housle, klavír) prokládaná ukázkami z duchovní poezie Jazzová skupina jako doprovod při meditaci a osobní modlitbě Čtení z Bible spojené se stručným výkladem Exkurze po prostorách sborového domu Slovo o historii a aktivitách sboru CB v Soukenické ul. s promítáním A další... Praha-Nové Město, kostel sv. Klimenta v Klimentské ulici adresa: Klimentská 18, Praha 1 Nové Město doprava: MHD: metro B stanice Náměstí Republiky, tram 8, 14, 26 zastávka Dlouhá třída 18:00 18:45 Prohlídka kostela 19:00 20:00 Varhanní koncert adresa: V Jirchářích 14, Praha 1 Nové Město doprava: MHD: metro B stanice Národní třída, tram 6, 9, 18, 22 zastávka Národní třída, tram 3, 9, 14, 24 zastávka Lazarská Zvonění kostelních zvonů 18:00 00:00 Varhanní koncerty Vyprávění o historii kostela Vyprávění o historii domácích evangelických a.v. sborů (slovenských, česky mluvících, anglicky mluvících ) Komentovaná prohlídka o dějinách Bible Vystoupení domácího studentského pěveckého sboru Modlitby před půlnocí Praha-Nové Město, kostel sv. Jana na Skalce adresa: Karlovo náměstí, Praha 1 Nové Město doprava: MHD: metro B stanice Karlovo náměstí, tram 18 zastávka Moráň Zvonění zvonů 18:00 18:15 Nešpory v různých jazycích 18:15 18:45 Poselství kostela Sv. Jana Nepomuckého 19:00 19:20 Meditativní varhanní hudba 19:30 20:00 Jan Nepomucký patron kostela 20:00 20:20 Meditativní varhanní hudba 20:30 21:00 Palladium země české 21:00 21:20 Německá mše od Franze Schuberta 21:30 22:00 Krok za krokem Schritt für Schritt zamyšlení nad obrazy 22:00 22:20 od Kateřiny Futerové, které jsou v kostele vystaveny Závěrečná modlitba 22:30 23:

14 42 Praha-Nové Město, kostel sv. Kříže Praha-Nové Město, kostel sv. Václava CČSH 44 adresa: Na Příkopě 16, Praha 1 Nové Město doprava: MHD: metro B stanice Nám. Republiky, metro A stanice Můstek adresa: Resslova ul., Praha 2 Nové Město www: home.tiscali.cz/nozderaz doprava: MHD: metro B stanice Karlovo náměstí, tram 17, 21 zastávka Jiráskovo náměstí 17:50 18:00 Zahájení Noci kostelů 18:00 19:00 Salesiáni dnes 19:00 20:00 Štěpán kardinál Trochta 20:00 21:00 Svatý Jan Bosko / společenství u Sv. Kříže 21:00 22:00 Salesiáni dnes / Štěpán kardinál Trochta 22:00 23:00 Svatý Jan Bosko / společenství u Sv. Kříže 23:00 24:00 Chvíle vnitřního ztišení 00:00 00:35 Půlnoční mše svatá Duchovní rozhovor Malé doplnění programu 43 Praha-Nové Město, kostel sv. Apolináře adresa: Apolinářská ul., Praha 2 Nové Město doprava: MHD: metro C stanice I. P. Pavlova, metro B stanice Karlovo náměstí, tram 18, 24, 53, 55 zastávka Botanická zahrada, bus 291 zastávka Apolinářská 18:00 20:00 Prohlídka kostela 18:00 20:00 Ztišení, modlitební večer Výstava: Obrazem a poezií za zvířaty v Bibli 16:00 24:00 Seznámení s historií kostela 16:00 24:00 Prohlídka kostela volná nebo s průvodcem 16:00 24:00 na požádání Koncert duchovních písní V. Nohejlová, J. Blažková, 20:00 21:00 L. Čermáková a P. Hladík s varhanním doprovodem Meditace, modlitby, reprodukovaná duchovní hudba Možnost rozhovoru s duchovním Praha-Nové Město, kostel Panny Marie Sněžné adresa: Jungmannovo náměstí, Praha 2 Nové Město doprava: MHD: metro A a B stanice Můstek OTISKY MINULOSTI kostelní hudba 17:25 24:00 a výtvarná dílna Májová mariánská pobožnost 17:30 17:55 Mše svatá 18:00 18:45 Nešpory 18:45 19:00 Zahájení Noci kostelů 19:00 19:15 OTISKY MINULOSTI I zakladatel 19:25 20:50 Gotická stopa v kostele a klášteře prohlídka a výklad 19:30 20:00 Hudba a výtvarná dílna 20:00 20:30 Prohlídka varhan 20:30 20:50 OTISKY MINULOSTI II 14 pražských mučedníků 20:55 22:20 Barokní stopa v kostele a klášteře prohlídka a výklad 21:00 21:30 Hudba a výtvarná dílna 21:30 22:00 Prohlídka varhan 22:00 22:

Praha Středočeský kraj

Praha Středočeský kraj ik Prahy Praha Středočeský kraj ahy NOC KOSTELŮ 2015 Praha Středočeský kraj Noc kostelů 2015 Praha, Středočeský kraj www.nockostelu.cz Vizuální styl: Vera Rieder Fotografie: archivy Arcibiskupství pražského,

Více

Noc kostelů v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha zahájí houslista Jaroslav Svěcený

Noc kostelů v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha zahájí houslista Jaroslav Svěcený Noc kostelů v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha zahájí houslista Jaroslav Svěcený novinky.cz Datum vydání: 26. 5. 2015 http://www.novinky.cz/vase-z...slista-jaroslav-sveceny-.html Číslo: 146 Ivana

Více

Husovské slavnosti 2015

Husovské slavnosti 2015 Husovské slavnosti 2015 5. a 6. července 2015 SPRAVEDLIVÁ LIDSKÁ PRÁVA JSOU ZAHRNUTA V PRÁVU BOŽSKÉM, ANO JSOU PŘÍMO ZÁKONEM KRISTOVÝM POTUD, POKUD BOŽÍMU ZÁKONU UŽITEČNĚ SLOUŽÍ. Hus, O postačitelnosti

Více

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE číslo 3 ročník 22 březen 2014 JAK SE HOSPODAŘÍ V RUDNÉ VYDÁVÁNÍ MAJETKU MILAN MOCHÁN O LES SE MUSÍME STARAT SPOLEČNĚ 2 ÚVODNÍK EDITORIAL Vážení čtenáři, SLOVO ARCIBISKUPA

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII.

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY červenec srpen 2013 7-8 ročník XXII. Ohlédnutí za oslavami 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě květen 2015 Slovo na cestu Dávat dohromady 20 let na cestě Když rozbijeme hrníček, nebude už sloužit původnímu účelu. Totéž platí o narušení

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz 6 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Snímek Martin Kučera Důstojnost krásy výstava v kryptě katedrály sv. Václava

Více

IKD. 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil. Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze

IKD. 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil. Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze TIPY NA KNIHY

Více

Červenokostelecká farnost po roce 2000

Červenokostelecká farnost po roce 2000 Červenokostelecká farnost po roce 2000 2001 Sprškami ohňostrojů se svět rozloučil s dvacátým stoletím a trochu neklidně vstoupil do prvního roku století nového. Také pro římskokatolickou církev začalo

Více

Farnost jako rodina, farnost jako instituce

Farnost jako rodina, farnost jako instituce Číslo 2/2015 25. ledna Farnost jako rodina, farnost jako instituce K dyž vyslovíme slovo rodina, nejčastěji se nám vybaví obraz domova, obraz otce, matky, dětí a všeho, co člověk prožívá spolu se svými

Více

Zpravodaj. Leden 2015. farnosti sv. Václava na Smíchově Kde je Král?

Zpravodaj. Leden 2015. farnosti sv. Václava na Smíchově Kde je Král? 1 Leden 2015 Zpravodaj farnosti sv. Václava na Smíchově Kde je Král? Není tato otázka mudrců také hluboce naší otázkou: Kde je ten, který právem zasluhuje, aby byl nazýván Pánem světa a Pánem mého života,

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 1 Chceme do světa přinášet lásku k bližnímu Rozhovor se sestrou Adrianou Mihovou Gesta víry a zbožnosti: Kráčení jako obraz duchovního putování

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

požadovaná částka v Kč využití prostředků přínos pro občany Prahy 1

požadovaná částka v Kč využití prostředků přínos pro občany Prahy 1 Přidělení finančních prostředků - "Granty v oblasti kultury pro rok 2015" rozpočet = 4.100.000 Kč číslo předkladatel, sídlo jméno, e-mail, IČ název a popis projektu/ termín a místo konání celk. náklady

Více

ZPRÁVY Z PROVINCIE KALENDÁŘ AKCÍ

ZPRÁVY Z PROVINCIE KALENDÁŘ AKCÍ O B S A H Zprávy z provincie........................................... 1 Letní misie 2008............................................ 6 P. Martin Vladimír Fišer OP................................. 7 Dominikáni

Více

VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE

VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE http://lhotecka.farnost.cz/vestnik Číslo 3 4 Listopad 2011 ÚVODNÍ SLOVO aneb programové prohlášení Vážení farníci, před čtyřmi měsíci jsem nastoupil do

Více

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. O církvi jako chrámu

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. O církvi jako chrámu Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Červenec - Srpen 2013 Dobrý den, drazí bratři a sestry. Dnes bych chtěl krátce pojednat o dalším obrazu, který nám pomáhá chápat tajemství církve, totiž chrámu (Lumen

Více

O B S A H. Jubilejní pouť do Říma... 2. Zprávy z provincie... 6 Zprávy z České kongregace sester dominikánek... 7

O B S A H. Jubilejní pouť do Říma... 2. Zprávy z provincie... 6 Zprávy z České kongregace sester dominikánek... 7 O B S A H Jubilejní pouť do Říma....................................... 2 Zprávy z provincie........................................... 6 Zprávy z České kongregace sester dominikánek...................

Více

Společenství. Dušičkové

Společenství. Dušičkové 5/11 Dušičkové "Církev je tajemstvím víry a může být žita jedině v lásce" Romano Guardini OBSAH: VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ..2 O DOBROVOLNÉ SLUŽBĚ V BULHARSKU 4 DOVOLENÁ MAMINEK V JABLUNKOVĚ...7

Více

Slovo otce Jaroslava. Pane, zůstaň s námi. Zelená vizitka. Co odpoví? mini anketa. Společnost sv. Vincence u Pauly v ČR. Bosé karmelitky 6,7

Slovo otce Jaroslava. Pane, zůstaň s námi. Zelená vizitka. Co odpoví? mini anketa. Společnost sv. Vincence u Pauly v ČR. Bosé karmelitky 6,7 Dačická farnost, 28. 11. 2004, V. ročník / 25. číslo, náklad 220 ks, vychází pro vnitřní potřebu farnosti 3 Společnost sv. Vincence u Pauly v ČR Slovo otce Jaroslava Pohled na Pannu Marii v blízkosti 150.

Více

BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1. Ročník X leden 2008 číslo

BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1. Ročník X leden 2008 číslo BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1 Ročník X leden 2008 číslo ú v o d n í k Využití času Hlavně to zdravíčko, slyšíme odevšad při novoročních přáních. Nedávno jsem v nějaké nepříliš cenné tiskovině četla odpovědi

Více

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje.

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje. 1/2013 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, vstupujeme do postní doby, ve které máme znovu intenzivněji usilovat o obrácení svého života ke Kristu, o návrat k Lásce (srov.

Více

ROČENKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATICE VELEHRADSKÁ - 2009

ROČENKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATICE VELEHRADSKÁ - 2009 ROČENKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATICE VELEHRADSKÁ - 2009 1 2 Ročenka Občanského sdružení Matice velehradská - 2009 Obsah Slovo předsedy Matice 4 Činnost Matice velehradské v roce 2009 5 Návrh plánu činnosti

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Září 2013 Rok víry a jeho prožívání Možná mnohým z nás trochu uniklo, že jedním z posledních výraznějších kroků, které učinil minulý papež Benedikt XVI., bylo vyhlášení Roku

Více

Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012

Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012 Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012 BŮH SE STAL DÍTĚTEM Bůh se vtělil. Strach se změnil v pokoj, neshoda se proměnila v objetí. Daleké se stalo blízké. Bůh se stal dítětem. Rozumíte, k jaké proměně došlo?

Více

Číslo 1 září 2012 Ročník 2012 2013. sv. Jan. Prachatický. vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna. Cena 25 Kč. Prachatice

Číslo 1 září 2012 Ročník 2012 2013. sv. Jan. Prachatický. vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna. Cena 25 Kč. Prachatice sv. Jan Číslo 1 září 2012 Ročník 2012 2013 Prachatický vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna Cena 25 Kč Prachatice Z myšlenek P. Josefa Doubravy KNIHA MOZAIKA ŽIVOTA (pokračování) Ti nejlepší kněží

Více

farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově

farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově noviny únor 2015 farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově roč ník XVII Milí přátelé z naší farnosti! Blížíme se cestě pouští do země krásné, zaslíbené. Naše putování nám může pomoci, abychom sami sebe,

Více

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ VELIKONOCE L. P. 2013 Program přípravy a liturgických oslav Ze života farností Velikonoční různočtení Modlitba Blaise Pascal Neprosím ani o zdraví, ani o nemoc, o

Více

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma ážení spoluobčané, Vtento výtisk našeho měsíčníku dostáváte do rukou v adventním období, které spojujeme s bilancováním uplynulého roku

Více