4. Hodnocení ekonomicko - správního útvaru za rok Rozpočet Městské knihovny Břeclav a jeho plnění k

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4. Hodnocení ekonomicko - správního útvaru za rok 2008 4. 1 Rozpočet Městské knihovny Břeclav a jeho plnění k 31. 12. 2008"

Transkript

1 OBSAH I. Služby Městské knihvny Břeclav pr měst 1. Úvd k činnsti Městské knihvny Břeclav za rk Numerické výsledky činnsti Městské knihvny Břeclav Hdncení jedntlivých ddělení a pbček knihvny 3.1 Oddělení akvizice, katalgizace a dplňvání fndů 3.2. Služby čtenářům Oddělení pr dspělé čtenáře Oddělení pr děti Studvna a internetvá studvna Hudební ddělení Zvukvá knihvna Čítárna Pbčka Pštrná Pbčka Stará Břeclav Pbčka Charvátská Nvá Ves 4. Hdncení eknmick - správníh útvaru za rk Rzpčet Městské knihvny Břeclav a jeh plnění k Činnst eknmick-správníh útvaru za rk Persnální změny II. Služby Městské knihvny Břeclav pr regin 1. Zpráva činnsti útvaru reginálních služeb za rk Statistický výkaz financvání reginálních funkcí Přílhy: Přílha č. 1: Přehled článků Městské knihvně Břeclav za rk

2 I. Služby Městské knihvny Břeclav pr měst 1. Úvd k činnsti za rk 2008 Uplynulý rk byl v Městské knihvně (dále jen MK) ve znamení změn. Hned d prvníh ledna dešla d důchdu ředitelka knihvny Mgr. Marta Ondráškvá a vedením knihvny byla pvěřena dsavadní zástupkyně Milada Miklíkvá. Během rku také dešly na zaslužený dpčinek tři dluhleté pracvnice a knihvna tak pkračvala v nastlené generační bměně. Od byl d funkce ředitele knihvny jmenván Mgr. Marek Uhlíř. Během rku jsme zaznamenali také něklik prfesních nvinek a změn: MK Břeclav se zapjila d celstátníh prjektu Benchmarking knihven Aktivně jsme začali přispívat svými záznamy d Subrnéh katalgu Nárdní knihvny Praha Získali jsme přístup k pskytvání meziknihvní výpůjční služby přes Subrný katalg Nárdní knihvny Praha MK Břeclav zahájila rzsáhlý kurz (10 lekcí) Trénvání paměti pr břeclavské bčany různých věkvých kategrií. zaktualizvali jsme naše webvé stránky a připravili jsme našim návštěvníkům řadu nvinek: přihlašvání nvých čtenářů přes webvý frmulář prdlužvání výpůjček přes web mžnst zapjit se každý měsíc d nvé ankety MK byl zahájen zkušebníh prvz stránek Břeclavská knihvna blguje Kulturní a vzdělávací činnst Z knihvnických akcí bychm mhli připmenut 2 stěžejní prjekty Březen měsíc knihy a Internetu a Týden knihven. Březen měsíc knihy a Internetu v MK Břeclav: Za všechny akce vzpmeňme hjně navštívenu besedu s PhDr. Jiřím Pajerem Habáni ve Staré Břeclavi, spjenu s ukázkami archelgických nálezů habánské keramiky. Také beseda s nakladatelem knihy Iditi na cestě klem světa Ivanem Orlem, ppisující plavbu českých dbrdruhů na věrné replice staré plachetnice Viktria měla kladný hlas. Z přadů pr děti 2 besedy s ilustrátrem Adlfem Dudkem a dětem určený Večer s lupežníky v pbčce Charvátská Nvá Ves. Vrchlnu událstí prvníh půlrku byly dva Večery s Janu Kaněrvu. Knihvna je uspřádala k 25. výrčí zalžení KPU kncem měsíce dubna. Vyprávění Jany Kaněrvé a Marty Ondráškvé byl dprvázen brazvými a zvukvými ukázkami z představení subrů Divadla pezie Prměna, divadelníh splku Břetislav, Divadla pezie Regina a pěveckéh sbru Plyfnia, ve kterých Jana Kaněrvá půsbila. Stěžejní akcí druhéh plletí byl Týden knihven, lets přádaný pd heslem Knihvny naše rdinné stříbr. Mezi nejpdařenější akce z týdne knihven pr děti byla beseda se spisvatelku Martinu Drijvervu. Z rzmanitých akcí pr čtenáře knihvny i pr širku - 3 -

3 veřejnst, jmenujme besedu s úspěšnu spisvatelku knih pr ženy Táňu Kubátvu, besedu nazvanu Pstavení ženy v Orientu, spjená s ukázkami něklika břišních tanců neb úvdní přednášku k rzsáhlému kurzu Trénvání paměti, který knihvna přádá pr veřejnst v rámci cyklu celživtníh vzdělávání. Oblíbené Spaní v knihvně se lets knal pd názvem Phádkvá nc s Karlem Čapkem. Týden s břeclavsku knihvnu pak zaknčila beseda s PhDr. Mirslavem Geršicem na téma Břeclav za první světvé války a v rce Celkem se zúčastnil akcí Týdne knihven asi návštěvníků. Velmi úspěšně prběhla také výstava děl řezbáře Františka Vargy. Vánční atmsféru knihvna na své čtenáře dýchla 4. prsince Adventním dnem s Barbrku. Návštěvnici si mhli zakupit zlevněné knihy či vánční vazby, pr děti pak zahrál lutkvé divadl Radst v dětském ddělení představení Perníkvá chalupka. Dspělé ddělení a studvna připravily pr studenty SŠ a žáky ZŠ něklik zajímavých besed, velké pzrnsti se těšila např. beseda Karlu Čapkvi neb Osudvých smičkách v dějinách města Břeclavi. Prjekty a dtace Kncem rku byly zpracvány tyt prjekty na získání grantů: 1. Žádst grant na nákup zvukvých knih v rámci výběrvéh dtačníh řízení Knihvna 21. stletí a vyhdncení grantu z minuléh rku. 2. Smluvy zajištění a pskytvání dbrných knihvnických služeb s jedntlivými zřizvateli knihven - městy a bcemi. Činnst je financvána frmu dtace z rzpčtu Jihmravskéh kraje v Brně z Prgramu pdpry zajištění výknu reginálních funkcí knihven JMK. 3. Brána knihvny tevřená aneb Čtenářský erb znalstí žádst byla pslána nadaci ČEZ 4. Brána knihvny tevřená - slavnstní večer věnvaný 110. výrčí vzniku Městské knihvny Břeclav - žádsti finanční pdpru z rzpčtvých prstředků Jihmravskéh kraje na prjekt v blasti kultury 5. Za tajemstvím českých dějin aneb Se zlatým klíčkem p knihvně dtace byla žádána z rzpčtu dbru umění a knihven Ministerstva kultury (Knihvna 21. stletí) Prfesní růst pracvníků Prvzní prady zaměstnanců knihvny, pbček a pracvníků z útvaru reginálních služeb se knaly v pravidelných termínech a týkaly se především prvzních záležitstí, blasti výpčetní techniky, knihvnickéh sftwaru, knihvnické legislativy a BOZP. Zaměstnanci jsu vysíláni na dbrné kurzy, semináře a šklení zaměřené na ptřeby rganizace. Lets se zúčastnily těcht akcí: - 4 -

4 Datum Míst knání Název kurzu (semináře) 9. a 23.4 MZK Brn Jak psát prjekty únr MZK Prblematika svbdnéh přístupu k infrmacím v knihvnách únr ČSTPMJ Praha Kurz pr certifikvané trenéry paměti I. stupně Krajská knihvna Četba a její vliv na rzvj sbnsti Fr. Bartše Zlín Mk Břeclav Šklení dbrné způsbilsti řidiče KKHavl.Brd Paměť znepkjuje i láká MK Břeclav Šklení pžárních hlídek MK Břeclav Obsluha plynvých a vysktlakých zařízení MZK Brn Jmenná katalgizace v prgramu Clavius a prvnání s MARC 21 (UNIMARC) červen - září 2008 MK Břeclav Trénvání paměti Židvské muzeum+mzk Klub dětských knihven -Židvské tradice, nábženství, kultura 9.9. MK Břeclav Šklení bezpečnsti a chrany zdraví při práci Seč Knihvny sučasnsti MZK Brn Infrmační vzdělávání ve veřejných knihvnách MZK Brn Kutná Hra Knihvnický happening MK Břeclav Šklení Červenéh kříže MK Břeclav Změny v nabídce služeb knihven (PhDr. Nivnická) SOkA Břeclav Mikulvské sympzium MZK Brn Kurz AACR2 (becná pravidla) a jmenné autrity (persnální a krprativní) 5. a MK Břeclav Kurz AACR2 (becná pravidla) ČSTPMJ Praha Kurz pr certifikvané trenéry paměti II. stupně V letšním rce uspřádala MK Břeclav ve splupráci s Mravsku zemsku knihvnu v Brně pr knihvníky našeh reginu a celéh JMK prfesní kurz pravidel AACR2 jmenné katalgizace s lektrku PhDr. Hanu Vchzkvu

5 Naše rganizace umžnila dbrnu praxi studentům středních a vyšších knihvnických škl. I když suvislé dbrné praxe znamenají pr persnál knihvny značné zatížení v rámci prvzu, snaží se knihvna napmáhat k dbrnému růstu příštích knihvníků. Prpagace pskytvaných služeb Pr prpagaci svých akcí a služeb využíváme svědčené místní zdrje (plakáty, letáky, rzesílání SMS a vých zpráv, reginální tisk, kabelvá televize). Pravidelně jsu také aktualizvány a bsahvě rzšiřvány webvé stránky rganizace

6 2. Numerické výsledky činnsti - prvnání rk 2006, 2007, 2008 rk ddělení registrvaní čtenáři z th děti návštěvníci výpůjčky 2006 dspělé dětské Pštrná CH.N.V St.Břeclav čítárna studvna hudební zvukvka celkem * celkem celkem Klektivní akce pčet návštěvníci

7 Tabulka uživatelů internetvých služeb v MK Břeclav v rce 2007 a 2008 Internetvé služby - návštěvníci rzdíl studvna čítárna dětské ddělení Pštrná Charvátská Nvá Ves Stará Břeclav Celkem Tabulka návštěvnsti webvých stránek 2007 a 2008 návštěvnst webvých stránek celkem rzdíl Kmentář k numerickým výsledkům činnsti Městské knihvny Břeclav Při hdncení rku 2008 knstatujeme, že prti minulému rku dšl v celkvém sučtu k mírnému pklesu u téměř všech ukazatelů, kdy se ptvrdil, hlavně u výpůjček, klesající trend z let minulých. K ptěšitelnému vývji dšl na pbčce v Pštrné, kde se prjevil významný nárůst pčtu čtenářů jak v návštěvnsti, tak v pčtu výpůjček. Pčet návštěvníků a výpůjček se zvýšil také v dětském ddělení a ve zvukvé knihvně hudebníh ddělení. Rzšíření internetu v dmácnstech se negativně prjevil v nepatrném pklesu pčtu uživatelů internetvých služeb. Zatraktivnění našich webvých stránek splu s rzšířením internetu se prjevil na významném růstu jejich návštěvnsti

8 3. Hdncení činnsti útvaru knihvnických služeb 3.1. ddělení akvizice, katalgizace a dplňvání fndů Nákup literatury v rce 2008: I. Finanční zajištění Na začátku rku 2008 byla určena v rzpčtu na nákup knih částka ,- Kč. Pzději (kncem rku 2008), se tat plánvaná částka na nákup knih v rce 2008 zvýšila na ,- Kč. Oprti minulému rku 2007 tak dšl k mírnému navýšení rzpčtu na nákup knih a t ,- Kč. Srvnávací tabulka nákupu za psledních 5 let Částka na nákup ,99 Kč ,22 Kč ,23 Kč ,00 Kč ,- Kč Pčet nakupených svazků Průměrná cena knihy 156,34 Kč 164,51 Kč 158,86 Kč 158,54 Kč 157,67 Kč Z tabulky je evidentní, že jsme vzhledem k mírnému navýšení rzpčtu na nákup knih prti minulému rku, nakupili více nvých knih než v rce Stále je t ale méně svazků, než v předchzích letech (rk ). Průměrná cena knihy klesla asi 1,- Kč, nebť i při stálém zvyšvání cen nvých knih, jsme změnili hlavní ddavatele, kteří nám nabídli vyšší rabat. Je t prt, že jsme nakupvali převážně v internetvých knihkupectvích. Celkvu částku rzdělval vedení měsíčně pdle finanční situace. Měsíc částka na nákup skutečné čerpání Leden Kč Kč Únr Kč Kč Březen Kč Kč 1. čtvrtletí Kč Kč Duben Kč Kč Květen Kč Kč Červen Kč Kč - 9 -

9 2. čtvrtletí Kč Kč Červenec Kč Kč Srpen Kč Kč Září Kč Kč 3. čtvrtletí Kč Kč Říjen Kč Kč Listpad Kč Kč Prsinec Kč Kč 4. čtvrtletí Kč Kč celkem Kč Kč Celkvá částka na nákup ,- Kč Vyčerpán: - eknm. dd ,- Kč - dd. nákupu ,- Kč rzdíl - 3,- Kč Rzdíl 3,- Kč způsbuje zakruhlvání faktur ddavatelů. Eknmické ddělení a ddělení nákupu prvádějí každý měsíc vzájemnu kntrlu dšlých faktur. Čerpání přidělených měsíčních částek byl rvnměrné d ledna až d prsince. V prsinci pak byla vyčerpána větší částka z důvdu navýšení rzpčtu na nákup knih. Každé ddělení jedntlivě dstal měsíčně seznam svých nakupených knih a určenu částku na měsíc příští. Zůstatky z měsíce na měsíc se převáděly. Finanční sledvání čerpání rzpčtu prstřednictvím pužívanéh prgramu je nastaven dle jedntlivých měsíců

10 Tabulka nákupu za rk 2008 pdle jedntlivých ddělení knihvny ddělení Nákup v % Plánvaná částka Skutečné čerpání Pčet nakupenýc h svazků v rce 2008 Pčet nakupenýc h svazků v rce 2007 Dspělé 43% ,00 Kč ,30 Kč Čítárna 0,10% 445,00 Kč 81,18 Kč 1 1 Studvna 11% ,00 Kč ,53 Kč Dětské ddělení 15% ,00 Kč ,44 Kč Hudební ddělení 1% 4 450,00 Kč 4 508,55 Kč Ch.N.Ves 6,50% ,00 Kč ,77 Kč Pštrná 19% ,00 Kč ,96 Kč Stará Břeclav 4% ,00 Kč ,85 Kč Vedení 0,20% 890,00 Kč 0,00 Kč 0 4 Eknmické 0,20% 890,00 Kč 688,00 Kč 3 2 Celkem 100,00% ,00 Kč ,58 Kč Některá ddělení překrčila v rce 2008 skutečné čerpání plánvané celrční částky. K tét situaci dšl až v závěru rku, kdy byla částka na nákup nejistá z důvdu neplnění finančníh rzpčtu MěK Břeclav. Jedntlivá ddělení ptm nemhla své bjednávky úplně ideálně rzpčítat. Na vyčerpání celkvě plánvané částky t však neměl vliv a plánvaná částka na nákup v rce 2008 byla ddržena. Oddělení čítárny má každrčně puze minimální částku na knihy, prtže tt ddělení nakupuje puze úzce vymezený kruh knih, týkající se infrmací městě. Lets svu částku nevyčerpal celu. Ani ddělení vedení svu určenu částku na nákup nevyčerpal. Je t z th důvdu, že tt ddělení rvněž nakupuje úzce specializvané knihy a záleží na tm, jaké publikace v tm kterém rce vyjdu. Ve srvnání nákupu pčtu knih jedntlivých ddělení knihvny v rce 2007 a 2008 je viditelný mírný nárůst pčtu nakupených knih v rce Je t hlavně z důvdu zvýšení rzpčtu ,- Kč prti rku 2007 zmiňvaném již v úvdu

11 II. Organizační zajištění V rce 2008 se nakupval nejvíce u těcht ddavatelů: Knižní velkbchd KOSMAS bez ddávky vzrků (rabat 25%) elektrnická bjednávka prstřednictvím webvých stránek Knižní velkbchd Eurmedia Grup bez ddávky vzrků (rabat 25%) elektrnická bjednávka prstřednictvím webvých stránek Knižní velkbchd PEMIC bez ddávky vzrků (rabat 23%) elektrnická bjednávka prstřednictvím webvých stránek Nakladatelství DOMINO - bez ddávky vzrků (rabat 30%) bjednávka dle edičníh plánu nakladatelství prstřednictvím webvých stránek Nakladatelství ALPRESS bez ddávky vzrků (rabat 30%) bjednávka dle edičníh plánu nakladatelství prstřednictvím webvých stránek a elektrnické pšty Nakladatelství Cmputer Press bez ddávky vzrků (rabat 30%) bjednávka dle edičníh plánu nakladatelství prstřednictvím webvých stránek. Knihkupectví Iv Vašíček ddávka puze námi vybraných vzrků (rabat 18%) přímý nákup Z důvdu nabídky vyššíh rabatu jsme se definitivně rzhdli nakupvat převážně prstřednictvím internetvých knihkupectví a minimalizvat nákupy v Knihkupectví Iv Vašíček. Internetvá nabídka elektrnických knihkupectví je velice bhatá a knihvna tak má mžnst mít za méně peněz více knih. T se prjevil také v průměrné ceně za knihu zmiňvané již v úvdu. Zahájili jsme splupráci s něklika nvými internetvými ddavateli. Na knci prvníh plletí byla pdepsána smluva s knižním velkbchdem KOSMAS, který nám nabídl rabat ve výši 25%. I když je nabídka tht knižníh velkbchdu puze elektrnická (nákup knih přes internetvý bchd), nabízí nvé knihy dříve a levněji než náš předchzí stálý ddavatel Knihkupectví Iv Vašíček. Dalšími nvými internetvými ddavateli se stal nakladatelství ALPRESS a nakladatelství Cmputer Press, které nabízí rabat 30%. Pkračvali jsme ve splupráci s nakladatelstvím DOMINO (rabat 30%) a Knižním velkbchdem Eurmedia Grup, která byla zapčata v rce Na úseku akvizice je stále pužíván pčítačvý prgram akvizice z knihvnickéh systému Clavius, na který byla zakupena licence a d byly prpjeny bjednávky knih s katalgizací Clavius. Výhdu prgramu je lepší infrmvanst všech ddělení bjednaných, dsud neddaných knihách a také průběžné finanční sledvání čerpání rzpčtu

12 III. Přehled čerpání finančních prstředků na nákup nvin a časpisů v rce 2008 v jedntlivých dděleních: čítárna studvna dětské ddělení hudební Charvatská Nvá Ves Pštrná Stará Břeclav eknmické dspělé ddělení 600 vedení 200 Celkem : , Katalgizace a dplňvání knihvních fndů: Mnžství zpracvaných knih je vždy vlivněn mnžstvím nakupených knih, tedy samzřejmě i mnžstvím peněz, které dstáváme z rzpčtu na nákup. Cena knih sustavně rste, ale díky nákupu v internetvých knihkupectvích, které nabízí vyšší rabat, se pčet nakupených svazků ve srvnání s rkem 2007 nesnížil. Je t také prt, že v rce 2008 byl rzpčet na nákup knih prti rku 2007 mírně zvýšen, cž se drazil v pčtu nakupených svazků. Určitým způsbem nám pčet zapsaných svazků navýšil také pčet zapsaných darů, kterých byl 540 ks. Pčet darů se všem nedá předem plánvat. V lňském rce neprběhla žádná rzsáhlá bnva fndu, prti rku 2007, a byl tedy vyřazen jen minimální mnžství knih. Oprti rku 2007 byl pčet úbytků velmi nízký (121). Jednal se hlavně knihy ptřebvané a ztracené. Prgram Clavius využíváme již plynule a splečně s mdulem Akvizice nám pmáhá při nákupu knih. Díky němu je mžn sledvat čerpání peněz přidělených jedntlivým ddělením a zabraňuje případným nákupům nechtěných duplikátů. Z důvdu nabídky vyššíh rabatu jsme se definitivně rzhdli nakupvat převážně prstřednictvím internetvých knihkupectví a minimálně nakupvat v Knihkupectví Iv Vašíček. Internetvá nabídka elektrnických knihkupectví je velice bhatá a

13 knihvna tak má mžnst mít za méně peněz více knih. T se prjevil také v průměrné ceně za knihu, která je prti rku 2007, i přes stále zvyšvání cen knih, ještě 1,- Kč nižší. Přírůstek a úbytek v rce 2008 druh dkumentu pčet nakupených sv. dary celkem sv. úbytky AV média elektrnické zdrje / knihy peridika / / zvukvé knihy / Stav fndu Městské knihvny Břeclav k druh dkumentu pčet náklady Kč cena Kč AV média , ,82 bržury 24 / 908 elektrnické zdrje , ,90 knihy , ,30 peridika , ,76 zvukvé knihy , Celkem , ,78 Na knci 1. plletí rku 2008 se změnil rganizační zajištění a prběhly persnální změny na ddělení zpracvání fndu. Pracvnice ddělení akvizice a nákupu literatury Vernika Prtlvá

14 převzala také funkci zpracvání a katalgizace fndu. Byl t hlavně z důvdu zapčaté splupráce se Subrným katalgem ČR. Paní Prtlvá byla seznámena s pravidly pr přispívání d SK ČR a zúčastnila se něklika šklení becných pravidel AACR2 a jmenné katalgizace. Kncem rku 2008 byla pdepsána smluva splupráci na SK ČR. Městská knihvna Břeclav tak začala aktivně přispívat d Subrnéh katalgu ČR svými katalgizačními záznamy a pdílí se na budvání subrnéh katalgu. Subrný katalg je z principu tevřen všem knihvnám České republiky, dbrným i veřejným, bez hledu na t, jaký knihvnický systém pužívají (knihvnické systémy pužívané v sučasné dbě v ČR garantují mžnst exprtu a imprtu záznamů ve frmátech MARC21 neb UNIMARC). Přijímají se záznamy tištěných mngrafií, speciálních druhů dkumentů a seriálů dmácí i zahraniční prvenience. Městská knihvna Břeclav zatím přispívá d SK ČR záznamy tištěných mngrafií. Pracvníci našeh ddělení se samzřejmě pdle mžnsti pdíleli i na všech splečných akcích knihvny v rce Lni t výjimečně nebyl žádné velké stěhvání neb úpravy. Asi nejdůležitější akcí byl Týden knihven. Krmě th jsme se průběžně zúčastňvali prbíhajících besed a seminářů pdle prgramu na rk

15 3.2. Služby čtenářům Činnst jedntlivých ddělení lze pdle výsledků číselných ukazatelů i pdle reakcí uživatelů hdntit jak dbru. Nutn všem knstatvat, že i přes rzšiřující se nabídku různých nvých činnstí a zvýšenu prpagaci, nejsu služby knihvny bčany plně využívány. C je ptěšitelné, je neustále se zvyšující návštěvnst webvých stránek knihvny, n-line katalgů s mžnstí prdlužvání si výpůjček, vyhledávání a rezervvání knih, přihlašvání se přes internet. Zájmu se těší i nvinky na webu aktuální infrmace a Blg knihvny. Tt je samzřejmě vlivněn rzšiřujícím se pčtem dmácnstí s přístupem na Internet. Ukazuje se, že návštěvnst knihvny rvněž velmi vlivňuje snížení nabídky knižních nvinek, titulů peridik a nvých CD Hdncení činnsti ddělení pr dspělé čtenáře za rk 2008 rk čtenáři z th děti návštěvníci výpůjčky rzdíl Z celkvých rčních statistik je patrný pkles ve všech sledvaných plžkách. Odchd ředitelky Mgr. Marty Ondráškvé d důchdu se přím dtkl chdu ddělení pr dspělé čtenáře. P. Milada Miklíkvá byla pvěřena řízením knihvny, a prt část jejíh úvazku přešla na stávající knihvnice. Od byla uzavřena dhda pracvní činnsti (ve výši 0,3 úvazku) a d dubna pracvní smluva (0,5 úvazku) s Mgr. R. Denemarkvu (th času na mateřské dvlené) na dplední půjčvání. Nákup literatury: Během rku jsme zaznamenali neustále se zvyšující průměrnu cenu knihy, a prt jsme pečlivě zvažvali, jaké knihy se na ddělení nakupí. Tituly jsme bjednávali převážně přes internet přím u vydavatelů neb v internetvých knihkupectvích (Ksmas, Eurmedia a Pemic), a t z důvdu pskytvání výhdných rabatů 23-30%. V sučasné dbě je pměrně slžité sledvat a rientvat se na knižním trhu. Mnhé tituly velmi žádaných knih jsu vydávány v malých nákladech a v různých reginálních vydavatelstvích v celé republice, takže jsu pr naši knihvnu čast nedstupné. MVS: V letšním rce jsme bdrželi celkem 690 pžadavků na meziknihvní výpůjční službu, z th byly 434 pžadavky z jiných knihven a 256 pžadavků našich čtenářů zaslaných d jiných knihven. Uživatelé knihvny tut službu velmi ceňují především prt, že jim seženeme ptřebnu literaturu v pměrně krátké dbě, a t díky vzájemnému prpjení knihven. Kulturní akce: I v letšním rce jsme se pdíleli na kulturních akcích přádaných Městsku knihvnu. V měsíci březnu, v rámci Měsíce knihy a internetu, jsme pr návštěvníky

16 zrganizvali besedu s nakladatelem a mřeplavcem Vladimírem Šimkem ke knize Iditi na plavbě klem světa. Zajímavu akcí v Týdnu knihven byl "Velké splečné říjnvé čtení" přádané pr studenty a žáky břeclavských škl. Během rku jsme již tradičně zajišťvali studentům středních škl a učilišť knihvnické exkurze, zaměřené na práci s ON-Line katalgem, na vyhledávání literatury a ptřebných infrmací ve fndu ddělení. Vyučujícím byl předán metdický materiál s nabídku besed a literárních přadů pr studenty SŠ a učilišť, zpracvané dle pžadavků pedaggů a v suladu se šklními snvami. Dle jejich pžadavků jsme zpracvali literární přady dplněné audi a vide ukázkami, kvizy apd. Nadále jsme pskytvali služby i klientům rganizace UTILIS i břeclavské věznice, se kterými byly uzavřeny smluvy. Oddělení pr dspělé čtenáře pravidelně infrmval své uživatele významných kulturních výrčích ve vstupních prstrách: leden Nrman Mailer * únr Gerges Simenn * březen Ivan Orel: Iditi na plavbě klem světa duben Jarmila Luktkvá * květen Jseph Heller * červen Erich Maria Remarque * červenec Franz Kafka * srpen Jž Nižňánsky * září Jhn Rnald Reuel Tlkien říjen Týden knihven (z minuléh rčníku + pzvánka na letšní) listpad Ilna. Brská * Vánce Jak se slaví Vánce v zemích EU Ostatní činnsti: Pravidelně zajišťvali 1x týdně 1 hdinu půjčvání v Dmvě důchdců. Zaregistrvali jsme 24 čtenářů, pbčku navštívil 249 návštěvníků, kteří si vypůjčili 964 sv. knih. Z dalších činnstí: spluúčast při vytváření nvinek na webu knihvny (prdlužvací frmuláře, registrace p internetu, ankety pr čtenáře) spluúčast na tvrbě nvéh ceníku knihvny se servisním bdem p. Těšínským nastavení nvých pplatků ve výpůjčním prtklu shrmažďvání pdkladů pr uzavření smluvy s NK Praha přispívání d subrnéh katalgu pdání žádsti finanční pdpru z rzpčtvých prstředků Jihmravskéh kraje na PROJEKT V OBLASTI KULTURY (ve výši ,- Kč) na prjekt BRÁNA KNIHOVNY OTEVŘENÁ - slavnstní večer věnvaný 110. výrčí vzniku Městské knihvny Břeclav

17 Výběr ze zajímavých kulturních akcí dspěléh ddělení: bibligrafick-infrmační výchva pr studenty 1. rčníků středních škl a dbrných učilišť literární přady pr studenty rčníků středních škl a dbrných učilišť: J. A. KOMENSKÝ věčný putník KAREL ČAPEK člvěk prti válce Tajemná BOŽENA NĚMCOVÁ W. SHAKESPEARE - humanismus a renesance EXILOVÁ LITERATURA ČESKÁ POEZIE exkurze pr studenty a návštěvníky knihvny ve splupráci s MZK Brn rganizace kurzu pravidel AACR2 pr knihvníky Měk Břeclav, reginu a JMK Iditi na plavbě klem světa - beseda s nakladatelem a mřeplavcem Vladimírem Šimkem ke stejnjmenné knize Ivana Orla rganizace a prpagace prgramů Jana Kaněrvá a její hsté "Velké říjnvé splečné čtení" rganizvané v Týdnu knihven Hdncení činnsti dětskéh ddělení za rk 2008 rk čtenáři z th děti návštěvníci výpůjčky rzdíl Rk 2008 můžeme pvažvat v dětském ddělení za celkem úspěšný. Výpůjček byl a návštěvníků cž jsu zvýšené ukazatele prti minulému rku. I se čtenáři t byl výbrné. Ikdyž v letšním rce byl registrván celkem 745 čtenářů, z th 507 d 15 let tyt údaje byly jen nepatrně nižší celkvý pčet čtenářů nám pklesl 25, z nichž byl 17 dětí d 15 let. V tmt rce se uskutečnil 113 kulturních akcí, které navštívil účastníků. I ba tyt ukazatele jsu znatelně vyšší v prvnání s rkem předešlým. Dknce nás překvapili uživatelé internetu byl jich 1 501, tedy 106 více než v rce D knce května pracvala na dětském ddělení na plviční úvazek Mgr. Vernika Prtlvá. A d června nastupila na její míst Bc. Ludmila Pindvá. Dětské ddělení se d 1. září d 15. prsince zapjil d 2. rčníku sutěže nejlepší knihvnu pr děti s názvem Kamarádka knihvna. Děti měly za úkl vyplnit naší knihvně tzv. vysvědčení tedy známkvat svji knihvnu. D sutěže jsme pslali 141 vyplněných vysvědčení. A jak děti naše ddělení hdntily a c se jim u nás líbil? Zde uvádíme něklik jejich dpvědí jak ukázku:

18 knihvna zahání nudu budeme znát spisvatele a budeme chytřejší knihy tu mají skr všechny milé paní knihvnice je t tu prstě super když se čte, je lepší slvní zásba jít d knihvny je i pěkná prcházka prtže jsu tu HESKÉ KNÍŠKY jsu tu i starší knihy, které nejdu kupit ddělení pr děti: Já bych si hezčí nedkázala ani představit! Kncem rku byly zpracvány 2 prjekty na získání grantů: 6. Brána knihvny tevřená aneb Čtenářský erb znalstí žádst byly pslána nadaci ČEZ 7. Za tajemstvím českých dějin aneb Se zlatým klíčkem p knihvně dtace byla žádána z rzpčtu dbru umění a knihven Ministerstva kultury (Knihvna 21. stletí) Ze zajímavých akcí: V dětském ddělení byla zpracvána i pr pbčky sutěž s názvem Mám knihu rád aneb Internet náš kamarád. O akce v ddělení má nadále zájem Maminaklub z Břeclavi a Miniklub z Valtic v těcht klubech se sdružují maminky se svými dětmi a v rámci rzvje čtenářství pravidelně navštěvují i dětské ddělení. Ve vstupních prstrách knihvny byly představeny a nainstalvány výtvarné práce žáků ZŠ v Charvátské Nvé Vsi pd názvem Hdy jak jsme je viděli. Břeclavské šklní družiny vystavvaly své práce s názvem Z phádky d phádky. V září byla nainstalvána ve splupráci s Městským úřadem v Břeclavi výstava s názvem Den bez aut. V prsinci byly vystaveny práce žáků ZŠ Slvácká. Tat výstava nesla název Ten vánční čas, malujeme zas. Březen kresní přehlídka dětských recitátrů ve splupráci se ZŠ Slvácká. V Březnu, měsíci knihy byly zajištěny 2 besedy s ilustrátrem Adlfem Dudkem bě velmi úspěšné. V červnu se v sále knihvny uskutečnil již tradiční setkání žáků 9. tříd se starstu Břeclavi, Ing. Dym Piškulu, na besedě s názvem Radsti a starsti pana starsty. Během prázdnin prbíhal veřejné prázdninvé prmítání pr děti Hrajeme si prázdninách knihvnická dílna 4x. V září byla zpracvána a zahájena sutěž pr děti Z brambrvých řádků (rk 2008 byl vyhlášen za Mezinárdní rk brambr). V pdzimních měsících se rvněž uskutečnily besedy na téma Pdzim a Z brambrvých řádků

19 Dětské ddělení se pdílel na Adventním dnu s Barbrku. V tent den se na dětském ddělení 2x dehrála lutkvá phádka O perníkvé chalupce 107 dětí. V prsinci prběhla beseda s p. Smlu O dpravní výchvě. Týden knihven Pasvání prvňáčků + Pprvé d škly, pprvé d knihvny výtvarná sutěž Malvané jablíčk beseda se spisvatelku Martinu Drijvervu pr 3. třídy, které se zúčastnil 102 dětí Velké říjnvé splečné čtení 85 účastníků Phádkvá nc v knihvně O exkurze a besedy měli zájem např.: Maminaklub Břeclav a Miniklub Valtice phádky a básničky pr nejmenší děti ZŠ Kstice ZŠ Krumvíř ZŠ Tvrdnice ZŠ Lednice ZŠ Drnhlec Mezi další pzitiva rku 2008 patří znvubnvení splupráce s Gymnáziem Břeclav studenti prjevili zájem například besedy na téma Vánce, účastnili se i knihvnických lekcí a VŘSČ. K větším akcím a besedám využíváme sálu, který se nachází ve 2. pschdí staré budvy Městské knihvny Břeclav. Nvě se začal pužívat při realizaci besed data prjektr. Prezentace besed v pwerpintu je přehlednější, zajímavější a invativní. Kncem rku byl dětské ddělení dvybaven nvým televizrem, DVD přehrávačem a minitiskárnu pr tisk účtenek. Knižní fnd je systematicky dplňván kvalitní a zajímavu literaturu. Bc. L. Pindvá pmáhá také při zpracvání literatury (stahvání bálek z internetu, signvání knih ). Během celéh rku se pracvnice dětskéh ddělení pdílely také na zástupu v jiných dděleních, např. studvna, čítárna, hudební Ve všech výše zmiňvaných akcích se dráží fakt, že knihvnická práce je prací zdpvědnu i tvůrčí, kdy jde knihvníkům především spkjenst svých čtenářů

20 Hdncení činnsti studvny za rk 2008 rk čtenáři z th děti návštěvníci výpůjčky rzdíl Absenční půjčvání vybraných publikací ze studvny je veřejnstí využíván stále ve větší míře a je uživateli hdncen pzitivně. V rce 2008 byl d studvny zakupen 146 svazků knih. Reginální fnd byl dplňván jak z nabídky knihkupectví, tak i z antikvariátů v Břeclavi. Celkem byl reginální fnd dplněn 67 svazků (8 zakupen v antikvariátu). Při dplňvání byly využity i infrmace z reginálníh tisku. Plán práce studvny byl průběžně plněn. V prvním plletí rku 2008 se pdařil plán ddržet v plné šíři, ve druhé plvině rku se díky nadstandardním činnstem (mj. nvě tevřený Kurz trénvání paměti, cykly přednášek pr studenty ZŠ a SŠ Osudvé smičky v dějinách Břeclavi, prjekt PIK a další) plnění některých úklů pzdil. Jedná se především vydání některých plánvaných výběrvých bibligrafií (Břeclavsk v tisku 2007; Výběrvá bibligrafie k 75. výrčí narzení Jžulky Uhra; Výběrvá bibligrafie k 110. výrčí narzení Ladislava Hsáka; Výběrvá bibligrafie k 150. výrčí narzení Jakuba Vrbase) a vkládání článků z reginálníh tisku d katalgizačníh systému Clavius za 2. plletí Pdle plánu práce byly dplňvány karttéky OSOBNOSTI a SLOVNÍKU. Rvněž tak byly průběžně excerpvány články z celstátníh i reginálníh tisku a 1x měsíčně zpracvávána bibligrafie článků městě Břeclavi pr MÚ. Za rk 2008 byl d databáze vlžen celkem 1514 článků (úbytek prti rku 2007 je způsben vlžením nižšíh mnžství článků z reginálníh tisku). Bibligrafická činnst (výběrvé bibligrafie): výběrvá bibligrafie Články knihvnách břeclavskéh reginu rk 2007 výběrvá bibligrafie Městská knihvna Břeclav v rce 2007 výběrvá bibligrafie ke 100. výrčí narzení Rudlf Gajdš bibligrafický leták ke 120. výrčí narzení Antnína Osičky prpagační bržura knihvny mžnsti prpagace v knihvně CLAVIUS: Průběžná úprava celéh slvníku klíčvých slv u analytickéh ppisu (duplicity, substantivní inverze, vlžení mezer p čárce) pršklvání pracvníků knihvny d listpadu drbné krekce při katalgizaci článků dle pravidel AACR2 tak, aby byl mžné vlžené články sdílet v subrném katalgu CASLIN

21 Semináře, akce, šklení pr veřejnst: Jak nakupvat na internetu (Březen-měsíc internetu) Internet pr začátečníky, Nakupvání p internetu (Týden knihven) průběžná šklení na pužívání PC a internetu z řad zájemců veřejnsti Kurz Trénvání paměti pr knihvníky - d června x Kurz trénvání paměti pr žáky ZŠ Kurz trénvání paměti pr veřejnst - d října 2008 (plánvané uknčení leden 2009) Osudvé smičky v dějinách města Břeclavi - seznámení žáků břeclavských ZŠ a SŠ s událstmi přelmvých let 1918,1938,1948,1968 a 1989 na Břeclavsku Ostatní činnsti: zahájení 1. cyklu Kurzu trénvání paměti v říjnu 2008 (uknčení leden 2009) vytvření BLOGU MK Břeclav na internetu panelvá výzdba a spluúčast na přádání akce Jana Kaněrvá a její hsté závěsný panel ke 100. výrčí narzení Jž Mikuliče - umístěn pdél schdiště ve staré budvě směrem d studvny tvrba plakátů a spluúčast při zajišťvání dprvdných akcí knihvny (Březen- měsíc internetu, Týden knihven) spluúčast při zajišťvání dalších celknihvních akcí (Diety, hubnutí a alternativní směry výživy; Měření tělesnéh tuku; Habáni na Břeclavsku, Jana Kaněrvá a její hsté; Vzpmínky na pštrenské sbnsti s Mjmírem Albrechtem; Břeclav za 1. světvé války a v rce 1918) Týden knihven rganizační zajištění besedy se spisvatelku Táňu Kubátvu, světvá přednáška ke kurzu Trénvání paměti dkumentace akcí knihvny (kamera, ftaparát) zajištění prjektu PIK

22 Hdncení činnsti hudebníh ddělení za rk 2008 rk čtenáři z th děti návštěvníci výpůjčky rzdíl P vzestupu pčtu výpůjček i návštěvníků v druhé plvině rku 2007, kdy dšl ke zrušení pplatku za půjčvání, nastal v rce 2008 pkles ve všech ukazatelích. Nákup nvých CD se prt přizpůsbil nvé situaci, kdy ddělení navštěvuje více čtenářů, kteří hledají mluvené slv a další krajvější žánry, které se nedají stáhnut na internetu. V prsinci 2008 byl pvýšen rzpčet na nákup CD ,- Kč. Za dplňvání fndu hudební literatury zdpvídala Jarmila Žakvská a za nákup CD Naděžda Kláčkvá Z dalších činnstí: zápis CD d pčítače -zapsán 364 AV-medií (z th 15 DVD, 1 videkazeta a 1 elektrnický zdrj -CD-ROM). zjišťvání data vydání u nvých CD (kvůli 270 denní výpůjční lhůtě) stahvání bálek CD z internetu tisk přírůstkvéh seznamu dplňvání nvých CD d seznamů pr čtenáře aktualizace abecedníh seznamu CD na Internetu- aktualizván 1x měsíčně rzepisvání jedntlivých skladeb u všech nvých CD značení nvých CD lepícími štítky zasílání nvých seznamů CD na internetvé adresy zájemců- desílán 1x měsíčně vyřazvání a dpis pškzených CD zpracvání Prhlášení nvých čtenářů zápis d pčítače a vřazení d karttéky Práce na webvých stránkách Městské knihvny Břeclav: technické zpracvání internetvé sutěže pr děti Mám knihu rád, aneb internet je náš kamarád pr dětské ddělení aktualizace internetvých stránek knihvny i reginu vytvření nvých stránek: prdlužvání výpůjček, přihláška za čtenáře, elektrnická přihláška na kurz trénvání paměti, pravidelná anketa na stránkách knihvny kntrla slvníku autrit, mazání nepužitých jmen a slučvání různých variant stejnéh Týden knihven: plánvaná přednáška Ing. Nžičky ppulární hudbě v rámci týdne knihven nebyla uskutečněna z důvdu nezájmu Gymnázia Břeclav

23 Hdncení činnsti zvukvé knihvny za rk 2008 rk čtenáři z th děti návštěvníci výpůjčky rzdíl Rk 2008 byl pr zvukvu knihvnu úspěšný. Zvýšil se pčet registrvaných čtenářů, návštěvníků i výpůjček, přestže si řada čtenářů již půjčuje jen MP3, kdy evidujeme míst výpůjček něklika kazet jen výpůjčku jednh titulu. U nákupu zvukvých knih pr nevidmé a nemcné čtenáře jsme přešli plně na MP3. Byla pdaná žádst grant na nákup zvukvých knih v rámci výběrvéh dtačníh řízení Knihvna 21. stletí. Měk Břeclav bdržela Kč na nákup nvých zvukvých knih, za něž byl přízen 200 kusů CD ve frmátu MP3, cž je celkem 183 titulů zvukvých knih. Na knci rku 2007 byl uskutečněn seminář pr uživatele zvukvých knih, kde se dzvěděli všechn důležité nvém frmátu MP3 a mhli si i vyzkušet různé frmy pslechu. V průběhu rku 2008 téměř všichni dluhdbí uživatelé, kteří mají všechny kazety přečtené, přešli na pslech MP3. Nvě nakupené CD se subry MP3 nahráváme na zvláštní disk. Část uživatelů si půjčuje přím CD se subry MP3, statním pak z disku kpírujeme na přinesené MP3 přehrávače. Ptěšil nás, že i když jde většinu starší lidi, velká část z nich se dkázala přizpůsbit a s nvu techniku se naučila pracvat. Z dalších činnstí: půjčvání, převíjení, vřazvání zvukvých knih, kpírvání subrů MP3 na přehrávače uživatelů kpírvání subrů MP3 nvých zvukvých knih na disk aktualizace abecedně a chrnlgicky řazených seznamů zvukvých knih na internetvé stránce bjednávky zvukvých knih zápis nvých zvukvých knih technické zpracvání nvých zvukvých knih pkračuje splupráce s Remedií a Tyflservisem pdle uzavřené smluvy, půjčvání hudebních a zvukvých titulů. Dmv senirů bhužel nesplupracuje

24 Hdncení činnsti ddělení čítárny za rk 2008 rk čtenáři z th děti návštěvníci výpůjčky rzdíl V rce 2008 měli návštěvníci Měk Břeclav k dispzici 118 titulů nvin a časpisů (z th 98 titulů předplacených a 20 titulů činí dary z Mraviapressu Břeclav). Z důsledku mezení finančních prstředků určených k nákupu peridik, dšl ke snížení předplacených titulů nvin a časpisů, cž negativně vlivnil i celkvý pčet výpůjček. Stále více čtenářů, především z řad mladších návštěvníků čítárny, využívá vlný přístup k Internetu (2 521 návštěvníků, cž je nárůst 828). Od 1. července p dchdu p. Mravcvé d důchdu byl v ddělení snížen pracvní úvazek z 1,8 na 1,5 úvazku. Pr registrvané čtenáře knihvny i veřejnst byly zajišťvány tyt služby: půjčvání nvin a časpisů kpírvací služby mžnst psaní a tisk textů v textvém editru Micrsft Wrd na 2 PC veřejný Internet na 2 PC Oddělení čítárny pravidelně sleduje denní tisk a nvinvé články městě Břeclavi a břeclavském krese. Ty se následně předávají studvně k dalšímu zpracvání. Ftkpie článků měli čtenáři k dispzici v čítárně i ve studvně pd názvem Aktuality města Břeclavi. Vzhledem k tmu, že tat služba nebyla v čítárně využívána, zachvá se d puze ve studvně. Pravidelně se aktualizují infrmační panely, kde čtenáři nachází infrmace aktuálním dění v městě Břeclavi a klí z blasti kultury, umění, sprtu, splečenské akce, prgramy divadel, kina, vernisáže aj. Dplňvání infrmací firmách a službách v Břeclavi a klí zajišťvala až d června 2008 p. Mravcvá, p jejím dchdu d důchdu byla práce zastavena. Vkládání nvých záznamů d infrmačníh mdulu Clavia se bnví v lednu V sučasné dbě je v databázi záznamů. V lednu a únru byl ve splupráci s ddělením pr děti uskutečněnvýprdej dětských časpisů. V březnu v rámci akce: Březen - měsíc Internetu jsme na ddělení čítárny připravili pr zájemce vzdělávací kurz Začínáme s PC. Tent kurz navštívil 10 účastníků. Další dva vzdělávací kurzy s názvem Internet pr začátečníky a Nakupujeme na Internetu prběhl v říjnu v rámci akce Týden knihven. Zájem tyt kurzy prjevili 3 návštěvníci. Od října d prsince prbíhal výprdej časpisů z ddělení čítárny a pbček. Oddělení čítárny zahájil práci s mdulem Clavia - akvizice peridik. Ten umžňuje mim jiné přesně sledvat čerpání finančních prstředků určených na nákup peridik dle rzpčtu jedntlivých ddělení a pbček

25 Hdncení činnsti pbčky Pštrná za rk 2008 rk čtenáři z th děti návštěvníci výpůjčky rzdíl V tmt rce se nám pdařil zastavit klesající tendenci v pčtu návštěvníků, čtenářů i ve výpůjčkách, i když vynalžené úsilí byl značné, vyplatil se. Veřejnst si uvědmuje, že knihvna již není jenm na půjčvání knih, ale že tu najdu i jiné aktivity a zpestření. D plviny rku pracvnice zajišťvaly pr pbčku CH. N. Ves nákup knih a akce pr škly i veřejnst. Od spnzrů jsme bdrželi drbné reklamní předměty d sutěží pr děti. Většina naplánvaných akcí byla splněna, z některých vznikly dluhdbější prjekty a byly v něklika pkračváních např.: zajíček Felix, Osudvé smičky neb Trénvání paměti pr 9. tř. ve splupráci s lektrem Mgr. Jarslavem Čechem. Všechny akce, jak pr ZŠ tak veřejnst, měly kladnu dezvu. Ze zajímavých akcí: Phádky tisíce a jedné nci - beseda pr žáky 1. a 2. třídy. Pvídali jsme si s dětmi zemi v níž se příběhy dehrávají, zvycích, zvířatech, rstlinách, jídelníčku apd. Příslví a rčení - beseda pr žáky 9. tř. Ptáci žijící na území Lužních lesů a jejich chrana - beseda s F. Krausem určen žákům 7. tříd Grafika a grafické techniky beseda s Františkem Schulzem pr žáky 6. Pasvání prvňáčků na čtenáře knihvny Cesta k mci A. Hitlera přad pr žáky 9.tř knihvnické dílny sklidily velku pzrnst, vyráběli jsme z brambr, šišek, bambulek z vlny, zálžky d knih, děti se naučily vyrbit si jednduchu knihu Mezinárdní rk brambr: sutěž pr děti Z brambrvých řádků Vysvbzvání princezny Ertepelky sutěž pr děti z 1. tříd Pznáváme celý svět se zajíčkem Felixem beseda pr 1. třídy. Osvbzené divadl a Divadla malých scén pr 8. a 9. tř. phádkvý večer v knihvně s Lupežníky Týden knihven: Spaní v knihvně - přad věnvaný K. Čapkvi Pstavení ženy v Orientu

26 Přady pr veřejnst: Pštrná v prměnách staletí večer s prf. M. Geršicem na téma 1. svět. válka a vznik samstatnéh Českslvenska Reflexní a bylinná terapie úspěšný přad s lektrkami D. Buchtvu a R. Heinikvu zdravtním živtním stylu, bylinkách a masážích Pstavení ženy v rientě přednáška s J. Strakvu dplněná předvedením ukázek rientálních tanců paní L. Pavlvvu Stále přetrvává prblém s rmskými dětmi, které se shlukují klem budvy knihvny a kstela, btěžují klemjducí hlukem, nevhdnými výrazy, nepřádkem, ničí vegetaci, vypuštějí lidem kla apd. Mladší děti se bjí chdit d knihvny

27 Hdncení činnsti pbčky Stará Břeclav za rk 2008 rk čtenáři z th děti návštěvníci výpůjčky rzdíl Pkles výpůjček byl způsben mim jiné také snížením pčtu debíraných časpisů, vzhledem ke snížení sumy na jejich nákup. Pčet čtenářů zůstává téměř beze změny, bhužel děti se v knihvně věnují víc Internetu a AV mediím, méně si půjčují knihy dmů, cž je bhužel všebecný trend i v jiných knihvnách. Opět jsme využili nabídku reginálníh útvaru a vypůjčil se 5 subrů celkem 331 knih, a tím se rzšířil fnd pbčky ke spkjensti čtenářů. V rce 2008 prběhl celkem 18 akcí pr děti i dspělé s celkvým pčtem 335 účastníků. V knihvně prběhly 2 akce pr dspělé čtenáře, bě byly velmi dbře hdnceny. Na jaře t byla pžděná beseda s PhDr. Jiřím Pajerem histrii habánů ve Staré Břeclavi. Se stejným úspěchem prběhla v říjnu beseda s PhDr. Mirslavem Geršicem, který nás pdrbně seznámil s průběhem revlučních dnů klem vzniku Českslvenska v říjnu 1918 v Břeclavi a klí. Obě besedy byly místními bčany velmi kladně hdnceny. V rce 2008 pkračvala splupráce s MŠ Hřbitvní, děti navštívily knihvnu něklikrát v rce a vždy si dnesly půjčené knihy, které jim pmáhají v různých činnstech. Knihvnu využívají také návštěvníci kvůli veřejnému Internetu, hlavně žáci ZŠ, ale i dspělí a začíná se více využívat také kpírka. Mezi čtenáři jsu i členvé nárdpisnéh subru Břeclavánek, se kterým máme sladěnu tevírací dbu, takže se d knihvny dstanu i děti ze širšíh klí. Celkvě je mžn knstatvat, že bčané Staré Břeclavi knihvnu mají zájem a jejích služeb využívají

28 Hdncení pbčky Charvátská Nvá Ves za rk 2008 rk čtenáři z th děti návštěvníci výpůjčky rzdíl Během celéh rku se uskutečnily všechny plánvané knihvnické lekce, sutěž a statní akce. Byl uskutečněn celkem 18 akcí pr děti, které navštívil 333 návštěvníků. Od dšl v pbčce k persnální změně, knihvnu převzala p. Ivančicvá. Nebyla t jediná změna, dšl i ke snížení půjčvních hdin pr veřejnst 6 hdin týdně. V měsíci říjnu v rámci Týdne knihven byla pr děti vyhlášena sutěž Z brambrvých řádků ve které děti dpvídaly na tázky hledně pěstvání a pužívání brambr v našem živtě. Výběr z dalších přadů pr děti: Večer s piráty večer plný kvízů, phádek a překvapení Spaní v knihvně - přad věnvaný K. Čapkvi Pasvání žáků 1. tříd za čtenáře knihvny V rce 2008 byla snížena i částka na nákup nvé literatury. Byl rzhdnut, že se budu d pbčky nakupvat knihy trvalejší hdnty a literatura pr děti. Ostatní beletrii lze vypůjčit čtenářům z výměnnéh fndu útvaru reginálních služeb (vypůjčeny 2 subry knih se 197 svazky). V činnsti pbčky jsu velké rezervy. Je nutné v nastávajícím bdbí zvýšit a zkvalitnit splupráci se základní šklu a MŠ - připravvat zajímavé a putavé akce, které přilákají děti d knihvny. Určitá rezerva je i akcích připravvaných pr matky na mateřské dvlené a pr důchdce

29 4. Hdncení činnsti eknmick-správníh útvaru za rk 2008 Útvar eknmick-správní se v rce 2008 zabýval plněním stálých pracvních úklů, jak je vedení účetnictví, sledvání a kntrla rzpčtu, mzdvá a persnální agenda, statistické zjišťvání, zásbvání knihvny tiskpisy a materiálem, zajišťvání prav, revizí, zpracvání písemných materiálů ředitelky MK, na úseku správním zajišťvání úklidu prstr MK, balení nvých knih včetně prav starých ptřebvaných knih Přehled hspdaření MK Břeclav Krmě prvzní dtace zřizvatele ve výši ,- Kč získala MK Břeclav neinvestiční dtaci ve výši ,- Kč z rzpčtu dbru umění a knihven Ministerstva kultury ČR na prjekt Městské knihvny Břeclav pd názvem Nákup zvukvých knih pr nevidmé a slabzraké uživatele v rce 2008, který je sučástí grantu Knihvna 21. stletí a spnzrské dary ve výši 8 000,- Kč na úhradu nákladů za přady pr děti v rámci akce Týden s břeclavsku knihvnu 2008 a částečně na nákup věcných cen udělvaných na akcích pr děti, přádaných Městsku knihvnu Břeclav. Dále získala knihvna dtaci JMK na výkn reginální funkce knihven ve výši ,- Kč. Uvedené dtace byly sledvány dděleně na samstatných účtech. Byly řádně prúčtvány a stanvené limity ddrženy. MK Břeclav pužila ,26,- Kč z rezervníh fndu na nákup výpčetní techniky pr ptřeby knihvny. Přehled hspdaření MK Břeclav je uveden v přílze č. 1. Hspdářský výsledek Městské knihvny Břeclav za rk 2007 je ,42 Kč 4.2. Přehled plnění úklů v průběhu rku 1. Splupráce s ředitelem MK na vytváření a aktualizaci vnitřních směrnic rganizace. 2. a) Čtvrtletně jsu na dvětvvý dbr města předávány následující výkazy: - rzvaha rganizačních slžek státu, územních samsprávných celků a příspěvkvých rganizací - výkaz zisku a ztráty - přílha rganizačních slžek státu, územních samsprávných celků a příspěvkvých rganizací b) Čtvrtletně je zpracváván statistický výkaz práci Práce 2-04 c) D byl zpracván Dtazník pr zaměstnavatele s prvzvnami na území kresu Břeclav a d Průzkum zaměstnansti v Jihmravském kraji k pr Úřad práce v Břeclavi. d) V únru byl dále zpracván a devzdán na Finanční úřad v Břeclavi Vyúčtvání daně z příjmů fyzických sb ze závislé činnsti a z funkčních pžitků a Vyúčtvání daně vybírané srážku pdle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických sb

30 e) V březnu byl zpracván a devzdán na Finanční úřad v Břeclavi Přiznání k dani z příjmů právnických sb f) Dvakrát za rk byl zpracván plletní statistický výkaz Infrmační systém platech. 3. V rce 2008 byly v naší rganizaci prvedeny následující kntrly: - Kntrla plateb pjistnéh na všebecné zdravtní pjištění a ddržvání statních pvinnstí plátce pjistnéh. - Kntrla pjistnéh a plnění úklů v nemcenském pjištění a důchdvém pjištění. - Veřejnsprávní kntrla užití pskytnutých finančních prstředků frmu příspěvku. Z kntrl nebyl ulžen žádné nápravné patření. 4. V průběhu prsince byla prvedena řádná inventura hmtnéh investičníh majetku, drbnéh dluhdbéh hmtnéh majetku a statníh drbnéh dluhdbéh hmtnéh majetku. 5. V průběhu rku byly průběžně prváděny revize: - revize výtahů - revize tlakvé nádby - revize zabezpečvacíh zařízení - revize kmínů - revize klimatizace - revize el. zařízení - revize plynvéh ktle - revize hasících přístrjů - revize nuzvéh světlení 6. Během rku zajišťvaly pracvnice eknmick-správníh útvaru zásbvání knihvny sptřebním materiálem včetně čistících prstředků, renvace tnerů d tiskáren a kpírek. Pdle ptřeby byly zajištěny pravy různých závad v budvě MK i na pbčkách Persnální změny v MK Břeclav V rce 2008 prběhl něklik změn v persnálním bsazení zaměstnanců knihvny (přepčtený stav se nezměnil). Od 1. srpna 2008 byl jmenván ředitelem MK Břeclav Mgr. Marek Uhlíř. k ,35 přepčtených sb k ,35 přepčtených sb

31 II. Služby Městské knihvny Břeclav pr regin Zpráva činnsti útvaru reginálních služeb za rk Statistický výkaz výknu reginálních funkcí Rk Kraj Jihmravský 2 Název knihvny Městská knihvna Břeclav 3 Pčet pracvníků zajišťujích RF 3,21 4 Pčet bsluhvaných knihven 78 5 Pradenská a knzultační činnst 6 pčet bslužených knihven 77 7 pčet pskytnutých knzultací pčet metdických návštěv Statistika knihvnických činnstí KULT(MK) pčet bslužených knihven pčet zpracvaných statistických výkazů Vzdělávání knihvníků, semináře 13 pčet bslužených knihven pčet všech vzdělávacích akcí 6 15 z th : pčet akcí v rámci RF 6 16 pčet všech účastníků z th : pčet účastníků akcí v rámci RF pčet všech vyučvacích hdin z th : pčet vyučvacích hdin v rámci RF Prady 21 pčet bslužených knihven pčet akcí 7 23 pčet účastníků Pmc při revizi a aktualizaci KF 25 pčet bslužených knihven pčet revidvaných k.j pčet revidvaných knihven 9 28 Nákup KF z prstředků prvzvatelů (bcí) 29 pčet bslužených knihven 0 30 pčet nakupených knihvních jedntek 0 31 Zpracvání KF z prstředků prvzvatelů (bcí) 32 pčet bslužených knihven 0 33 pčet zpracvaných knihvních jedntek 0 34 Výměnný fnd ( v knihvních jedntkách) 35 stav výměnnéh fndu k rční přírůstek VF zakupen z finančních prstředků kraje na reginální funkce zakupen z finančních prstředků bce 0 39 zakupen z finančních prstředků dalších zdrjů 0 40 Cirkulace VF 41 pčet bslužených knihven pčet expedvaných subrů pčet svazků v subrech Servis výpčetní techniky 45 pčet bslužených knihven 0 46 pčet akcí 0 47 Dprava v rámci výknu RF 48 pčet bslužených knihven pčet ujetých km

32 Činnst útvaru reginálních služeb Městské knihvny Břeclav nebyla prti předcházejícím letům mezena s hledem na termín pskytnutí dtace na výkn reginálních funkcí. První část dtace byla připsána na náš účet 5. únra 2008 (ve výši ,- Kč), druhá 29. května (ve výši ,- Kč) a pslední 30. září 2008 (ve výši ,- Kč). V první a v části druhéh čtvrtletí se činnst útvaru zaměřvala převážně na nákup a zpracvání knih, statistiku knihvnických činnstí, metdicku pmc knihvnám reginu i zřizvatelům, na revize knihvníh fndu a cirkulaci výměnných subrů. Metdické návštěvy byly realizvány až d pčátku únra, kdy byla uzavřena smluva pskytvání dpravy pr útvar reginálních služeb u nvéh ddavatele p vypvězení smluvy MK Břeclav Městským muzeem Břeclav). Na útvaru reginálních služeb pracvaly d 1. ledna 2008 d 11. května 2008 celkem 3 zaměstnankyně na plný úvazek a 1 pracvnice na 0,3 úvazku (balení a úklid), d 11. května d 1.července pracvaly na útvaru jen 2 pracvnice na celý úvazek a 1 na 0,3 úvazku. Od 1. července nastupila nvá pracvnice na celý úvazek. Měk Břeclav jak pvěřená knihvna bsluhvala 75 knihven reginu a 3 pbčky. V bci Šitbřice, Bulhary, Hrní Bjanvice a Nvsedly zřizvatelé bsadili funkci knihvníka nvými pracvníky, kterým byl dpručen pstupně abslvvat základní knihvnický kurz neb kurz rekvalifikační, a t dle mžnstí knihvnic a zaměstnavatele. Útvar reginálních služeb se zúčastnil předání a převzetí knihven nvými knihvníky. Byly sepsány prtkly předání knihvny a ulženy v dkumentech reginu. Knihvnice byly zaučeny v prgramu LANius a Clavius a byly seznámeny s celkvým prvzem knihvny a s knihvnicku prací. Byla jim pskytnuta metdická pmc k vedení dkumentace knihvny, práce se čtenářem, prpagace apd. Knihvny v bci Kbylí a v Brumvicích byly přestěhvány d nvých prstr. V rámci reginu je většina knihven připjena k internetu buď prstřednictvím Prjektu internetizace knihven neb z reginálních zdrjů. Pslední mžnst pdání žádsti připjení k internetu využily knihvny v bci Klentnice, Dlní Věstnice a Hrní Věstnice.Na připjení čeká z těcht knihven jen knihvna v Hrních Věstnicích, kde jsu již zakupeny pčítače a tiskárny. V bci Vlasatice bude internet zprvzněn v měsíci lednu 2008 (zřizvatel již zakupil pčítač a tiskárnu, vyřešila se i situace s ADSL). Na připjení čekají ještě pbčky Lednice - Nejdek a pbčky Phřelice - Nvá Ves a Smlín. Všechny pbčky si žádst připjení knihvny k internetu prstřednictvím PIK pdaly. D knihvníh a internetvéh řádu knihven byl dán ddatek prvzní dbě a mžnsti přístupu uživatelů k internetu v knihvnách v Phřelicích a Lednici. Hledá se i způsb řešení przatímníh přístupu k internetu pr byvatele těcht bcí jinými způsby. Jedinými knihvnami reginu, které nejsu připjeny k internetu a žádst si przatím nepdaly, jsu knihvny v bcích Brkvany a Puzdřany. Veducí útvaru reginálních služeb něklikrát kntaktvala zřizvatele těcht bcí, prblém jim byl vysvětlen a byla nabídnuta pmc při realizaci připjení knihven. V Brkvanech uvažují připjení d místníh ddavatele a v bci Puzdřany rada bce připjení zatím neschválila pr malý pčet registrvaných čtenářů a s hledem na malu využitelnst internetu v knihvně a finanční prstředky bce

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006. Pár základních parametrů, čísel a fotografií

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006. Pár základních parametrů, čísel a fotografií VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006 Pár základních parametrů, čísel a ftgrafií Městská knihvna Kutná Hra 1. 3. 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006 Rzpis akcí rku 2006 leden

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz Organizace šklní knihvny PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svks.cz Osnva rganizační začlenění knihvny v rámci škly kncepce, plánvání a hdncení knihvny knihvní řád prstr, technika, estetika autmatizvané

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Komentář ke statistickému výkazu za rok 2009

Komentář ke statistickému výkazu za rok 2009 Kmentář ke statistickému výkazu za rk 2009 Městská knihvna Ržnv pd Radhštěm, příspěvkvá rganizace (včetně pbček) Demgrafické údaje Obyvatelstv: Ržnv pd Radhštěm 2009 2008 2007 Pčet byvatel 17 121 17 196

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011 Obec Vyská u Příbramě Výrční zpráva bce Vyská u Příbramě za rk 2011 dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím Zpráva pskytvání infrmací za rk 2011 - Pskytvání infrmací pdle 18 zákna č. 106/1999

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

Vyhodnocení statistik dosavadního využití elektronických informačních zdrojů konsorcií NTK

Vyhodnocení statistik dosavadního využití elektronických informačních zdrojů konsorcií NTK Vyhdncení statistik dsavadníh využití elektrnických infrmačních zdrjů knsrcií NTK NTK (d 30. 6. 2009 Státní technická knihvna, STK) je již d rku 2000 řešitelským pracvištěm prjektů (LI200028 a LI01018,

Více

Výroční zpráva Sušické kulturní centrum SIRKUS, p.o.

Výroční zpráva Sušické kulturní centrum SIRKUS, p.o. 2013 Výrční zpráva Sušické kulturní centrum SIRKUS, p.. 1.1.2013 Obsah 1. Úvd... 2 2. Základní údaje... 2 3. Vymezení hlavníh účelu a předmětu činnsti... 2 4. Organizační struktura... 4 5. Činnst jedntlivých

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI VR ČSTS ZA ROK 2004

ZPRÁVA O ČINNOSTI VR ČSTS ZA ROK 2004 ZPRÁVA O ČINNOSTI VR ČSTS ZA ROK 2004 Obsah: 1. Hlavní úkly 1.1. Mezinárdní splupráce, zahraniční (nesprtvní) reprezentace 1.2. Organizace 1.3. Marketing a PR 1.4. Legislativa 1.5. Odbrná činnst 1.5.1.

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně.

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Zápis ze 7. schůze Výknné rady ČSTS knané dne 2.1.2009 v Praze Přítmni: Barnat (PB), Bartuňkvá (EB), Odstrčil (PO), Siegel (LS), Nvtný (LN) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2014 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty s hledem na pčet parametrů jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná pmcí kláves PgUp/PgDn: Parametry,

Více

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00.

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00. z 1. schůze Výknné rady ČSTS dne 4. 1. 2008 v Praze Přítmni: Barnat (PB), Bartůňkvá (EB), Nvtný (LN), Odstrčil (PO), Siegel (LS) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR 0.3. Centrální

Více

Výroční zpráva Divadelního souboru Erben o.s. za rok 2007 Souhrn zpráv přednesených na Valné hromadě dne 19.ledna 2007

Výroční zpráva Divadelního souboru Erben o.s. za rok 2007 Souhrn zpráv přednesených na Valné hromadě dne 19.ledna 2007 Výrční zpráva Divadelníh subru Erben.s. za rk 2007 Suhrn zpráv přednesených na Valné hrmadě dne 19.ledna 2007 Divadelní subr Erben bčanské sdružení, Susedský dům č. 98, Miletín, 507 71 IČO 70188076 Zaregistrván

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Projekt SIPVZ. "Použití videokonferenčního systému ve výuce vybranných předmětů" 7. prosince 2005 byla slavnostně otevřena učebna s VKS.

Projekt SIPVZ. Použití videokonferenčního systému ve výuce vybranných předmětů 7. prosince 2005 byla slavnostně otevřena učebna s VKS. Prjekt SIPVZ "Pužití videknferenčníh systému ve výuce vybranných předmětů" 7. prsince 2005 byla slavnstně tevřena učebna s VKS. Cíl prjektu: Cílem prjektu je vytvření hardwarvých a sftwarvých pdmínek pr

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov Zápis z veřejnéh zasedání Zastupitelstva bce Pstřekv Míst: zasedací místnst Obecníh úřadu Datum: 26.11.2014 Zúčastnění členvé ZO: Omluveni: -- Jan Kreuz, Jarmír Steinberger, Petr Plák, Dana Vgeltanzvá,

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

Podklady k práci s Intranetem - administrátor

Podklady k práci s Intranetem - administrátor SPACE COM spl. s r.. Datum 29.8.2012 Na Závdí 1668 396 01 Humplec +420565535010;731612614 Pdklady k práci s Intranetem - administrátr 1) Přihlášení d systému - ve webvém prhlížeči na adrese http://intranet.sssluzeb.cz

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ Masarykv náměstí 496 767 01 Krměříž Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2012 / 2013 Dkument zpracval: Šklní metdik prevence: Mgr. Michal Kříž Dkument schválila: Ředitelka škly:

Více

ZÁPIS ZASEDÁNÍ VVS POOL

ZÁPIS ZASEDÁNÍ VVS POOL ZÁPIS ZASEDÁNÍ VVS POOL SCHŮZE VVS V PRAZE DNE 3. 3. 2015 PREZENCE PŘÍTOMNI ZA VV > Rbin Vladyka PŘÍTOMNI ZA KRK > VIA TELEFON > František Nejedl > Vernika Hubrtvá > Tmáš Vančura NEPŘÍTOMNI PROGRAM JEDNÁNÍ

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vybrané problémy venkovské ZŠ. Chosen Problems of a Provincial Elementary School

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vybrané problémy venkovské ZŠ. Chosen Problems of a Provincial Elementary School ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vybrané prblémy venkvské ZŠ Chsen Prblems f a Prvincial Elementary Schl Jarslava LAVIČKOVÁ Cheb 2012 Prhlašuji, že jsem bakalářsku práci

Více

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. NÁZEV A ADRESA ZAŘÍZENÍ: Dům sv. Antonína Komenského 907 676 02 Moravské Budějovice

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. NÁZEV A ADRESA ZAŘÍZENÍ: Dům sv. Antonína Komenského 907 676 02 Moravské Budějovice ZÁKLADNÍ ÚDAJE NÁZEV A ADRESA ZAŘÍZENÍ: Dům sv. Antnína Kmenskéh 907 676 02 Mravské Budějvice Zřizvatel: SPRÁVNÍ RADA: DOZORČÍ RADA: Kngregace Milsrdných sester sv. Karla Brmejskéh Šprkva 12 180 00 Praha

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s.

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s. REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY Případvá studie Implementace věrnstníh prgramu s.oliver www.risrsa.cz inf@risrsa.cz 11.11.2014 Úvd Splečnst s.oliver CZ s.r.. a s.oliver

Více

S t ř e d o č e s k ý k r a j

S t ř e d o č e s k ý k r a j S t ř e d č e s k ý k r a j Jak vyšší územně samsprávný celek byl vytvřen v rce 2000. Nemá své sídl umístěn na vlastním území, ale na území jinéh kraje, Hlavníh města Prahy. Rzlhu patří mezi čtyři kraje,

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Interaktivní výuka MS Office 2000 Pachner Panel nástrjů vlev nahře (zleva) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených stránek Rejstřík Zálžky Pznámky

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY E-učebnice Eknmika snadn a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY Histrie burz 1. bdbí první burzy se bjevily už ve středvěku v Benátkách, Miláně a Flrencii pzději ve městě Bruggy, zalžená Van der Bursem a dtud

Více

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč.

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč. Vaše děti vzdělává 1. ddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Hrklvá p. uč. Jarmila Petršvá 2. ddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Taťána Řehvá p. uč. Ivana Tanuškvá 3. ddělení KRTEČEK EK 4. ddělení KŘEMÍLEK p. uč. Jarmila

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD 1 ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI... 2 2 PROSTORY KNIHOVNY... 3 3 KNIHOVNÍ FOND... 3 4 ČÍSELNÉ UKAZATELE ČINNOSTI KNIHOVNY... 3 4.1 Výpůjčky & uživatelé...

Více

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rk 2010 Název rganizace: Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace Sídl: Plaveč 1, PSČ 671 32 IČ rganizace: 45671702

Více

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST Cvičení 2: Internetvá bezpečnst Každý tým vytvří pmcí prgramu MS Wrd seznam alespň 10 rizik, která nám hrzí z internetu. Na závěr zpracujte suhrnný seznam za celu

Více

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB ISTQB PARTNER PROGRAM VERZE CZ-1.0 (30.05.2013) Czech and Slvak Testing Bard Internatinal Sftware Testing Qualificatin Bard www.castb.rg PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB OSNOVA 1. SHRNUTÍ

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Zpracvala: Mgr. Lenka Michálkvá, krdinátra EVVO Vsetín 2012 1. Sučasný stav EVVO ve škle 1.1 Rzbr šklníh vzdělávacíh prgramu z phledu EVVO 1.1.1

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

Zpráva o vzdělávací činnosti Centra vzdělanosti Libereckého kraje, Liberec, Masarykova 18, příspěvkové organizace za školní rok 2005/2006

Zpráva o vzdělávací činnosti Centra vzdělanosti Libereckého kraje, Liberec, Masarykova 18, příspěvkové organizace za školní rok 2005/2006 Centrum vzdělansti Libereckéh kraje, Liberec, Masarykva 18, příspěvkvá rganizace 460 01 Liberec, Masarykva 18 tel.: 485101872, e-mail: sekretariat@cvlk.rg, www.cvlk.rg Zpráva vzdělávací činnsti Centra

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem Metdika a harmngram ptimalizace škl a šklských zařízení zřizvaných Jihmravským krajem Přehled dsud realizvaných změn V průběhu rku 2001 převzal Jihmravský kraj zřizvatelské kmpetence k 278 šklským příspěvkvým

Více

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 Dmv pr seniry Severní Terasa příspěvkvá rganizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefn: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 e-mail: ddst@ddst.cz www.ddst.cz 1 OBSAH STRANA

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZKY SE ZÁSTUPCI ZKO OLOMOUCKÉHO kraje ze dne 10.03.2012 Štěpánov

ZÁPIS ZE SCHŮZKY SE ZÁSTUPCI ZKO OLOMOUCKÉHO kraje ze dne 10.03.2012 Štěpánov ZÁPIS ZE SCHŮZKY SE ZÁSTUPCI ZKO OLOMOUCKÉHO kraje ze dne 10.03.2012 Štěpánv Přítmni - výbr KO: Bc. Jiří Lasík, Radvan Mrávek, Bc. Anežka Lasíkvá, Jsef Václavský, Blahslav Kuřil Omluveni: René Knečný,

Více

Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2015

Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2015 M~STsKA ČAST PRAHA 8 _ úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~ r $I..204''''- Pslední den zveřejnění: Pčet listů: rp Přílha č. 1 usnesení Č. Usn RMC 0395/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 30.

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 Dmv pr seniry Severní Terasa příspěvkvá rganizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefn: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 e-mail: ddst@ddst.cz www.ddst.cz 1 OBSAH STRANA

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Informační list 6/2005

Informační list 6/2005 Infrmační list 6/2005 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU VNOROVY Dne 15.10.2005 v dbě d 9.00 d 11.00 hdin se uskuteční sběr nebezpečnéh dpadu na parkvišti u základní škly. Odlžit zde můžete televizry, ledničky,

Více

Document imaging, Digitalizace - Sure we can

Document imaging, Digitalizace - Sure we can Dcument imaging, Digitalizace - Sure we can Splečnsti TNT Expres Česká republika a HANDICAP vdi se spjily s cílem pskytvat maximální a plně prfesinální služby v blasti lgistiky, dpravy, expresních zásilek,

Více

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Sídl:Lidická 7, 15000, Praha 5, tel 257 324 581 mbil: 607 120 287, e-mail: atest.reality@vlny.cz Prvzvna: Rseveltva 34/615, Praha 6, 160 00, tel. 233

Více