Dopolední mezinárodní koncertování dvou dechových hudeb Solovačky a dechovky z Uetendorfu. Sympozium s mezinárodní účastí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dopolední mezinárodní koncertování dvou dechových hudeb Solovačky a dechovky z Uetendorfu. Sympozium s mezinárodní účastí"

Transkript

1 15/ srpna 1998 Cena 4,80 Kč Co tomu říkáte? 1. září (zase) poprvé Budeme v tomto školním roce dobrými rodiči? Po prázdninách zase poprvé vizní program? (Vždyť se školákem do školy. Prvňáčci samozřejmě klimbajícím při vyučování z nevyspalosti by nehnul ani Komenský.) úplně poprvé. Ostatní poprvé do vyšších tříd. Primánci gymnázia A další palčivá otázka pro poprvé do jiné školy, stejně jako naše uspěchané dny: zajistíme všichni novopečení středoškoláci. dětem onu železnou pravidelnost, Je splněno přání četných rodičů, s níž by měly usedat v hodinu H kteří už koncem prázdnin nad svými nezvladatelnými potomky bez- Pozor ale na jednu věc nelze při na místo M k přípravě do školy? mocně zatouží: Už abyste šli do tom zrušit dětem jejich mimoškolní aktivity, jako je hudební či spor- školy. Už se to s váma nedá vydržet Ne že by takové výroky byly tovní činnost, pěvecký sbor nebo ideální návnadou pro školáky, nicméně 1. září se do školy musí. asi špatně posloužili. Ale asi jim zájmové kroužky to bychom jim Vedle shonu kolem vybavení můžeme pomoci stanovit pevnější školáka, vedle všeobecné nechuti program v rámci týdne, a to školních dítek vyměnit sladké nicnedělání za námahu ve školní la- vyrovnaly s přípravou do školy. i o víkendu, tak, aby se bez stresu vici, se snad či doufejme, že určitě v řadě hlav rodičovských říkat hele, skoč mi nakoupit, to Záleží na nás, zde budeme často a hlaviček školáckých líhne přání, si doděláš potom Z našeho chování může dítě usoudit, zda si aby toto letošní POPRVÉ bylo i nástupem k dobrému školnímu opravdu vážně přejeme, aby pro roku. Aby poslední školní den školu dobře pracovalo, nebo zda v lednu 1999, kdy bude skládán nám na tom zas až tak moc nezáleží. A v tomto bodě se naskýtá ješ- meziúčet školní práce formou pololetního vysvědčení, byl dnem, tě jedna zajímavá otázka: Jsme kdy se bude chválit. s to zkontrolovat své dítě, zda má Všichni rodiče chtějí vidět hezká vysvědčení, všechny děti, i když Důsledně, den co den, pokud mož- v pořádku, co v pořádku mít má? se v mnoha případech tváří, že jim no s laskavostí a bez křiku najdeme si ten čas? U některých dětí, je to fuk, chtějí přinést hezké známky. Že je předčasné v září mluvit které jsou už zvyklé v rámci rodiny plnit určité povinnosti, zvyk o lednu? Zdaleka ne. Je spíše účelné si uvědomit hned na začátku připravovat se do školy nabíhá několik základních skutečností, týkajících se školní práce, než pak dosud vážně nic na starost, mohou poměrně rychle; ty, které neměly pozdě bycha honit v okamžiku, kdy problémy mít. je dítě otrávené neúspěchem, rodiče bezradní a rozzlobení a učitel otázka pro nás, rodiče. Zajímáme Korunou všeho je poslední nemohoucí. se o své dítě doopravdy, nebo jen Budeme v tomto školním roce jako? Umíme ho vyslechnout? dobrými rodiči? Jak to máme vědět? Pár otázek si však jistě zod- promluvit o tom, co mu dělá ra- Umíme s ním s veškerou vážností povědět umíme. Pomůžeme dítěti dost a čím se trápí? Umíme s ním zajistit pravidelný rytmus jeho také hledat důvody případných pracovních dní? Odchod do školy neúspěchů bez toho, že bychom v klidu, beze zmatků a po snídani? (Známe výsledky četných stu- Jak by měly znít odpovědi na po- znevažovali školu či samo dítě? dií, které dokazují, že děti bez snídaní daleko snáze podléhají úna- Zbývá jen vymoci na sobě samých ložení otázky, víme asi všichni. vě a podávají horší pracovní výkony). Dopřejeme svým dětem dos- u správných slov, aby to letošní tolik vůle, aby nezůstalo jen tatek spánku, nebo podlehneme POPRVÉ bylo krokem k dobrému. jejich škemrání o ten či onen tele- BOŽENA BŮŽKOVÁ Dopolední mezinárodní koncertování dvou dechových hudeb Solovačky a dechovky z Uetendorfu mělo v sobotu 8. srpna pokračování večer v Sokolovně. V přátelském ovzduší předvedla své umění nejprve švýcarská kapela, po ní se rozezněla klasická česká dechovka. Vystoupení Solovačky ocenili švýcarští muzikanti i přítomní hosté. Text a foto: as Sympozium s mezinárodní účastí Nevšední setkání Protože již necelý měsíc zbývá do literárního sympozia s mezinárodní účastí, které se pod názvem Karel Klostermann spisovatel Šumavy, uskuteční ve dnech září t.r. v Sušici, rádi bychom veřejnosti představili referenty. Hlavním přednáškovým dnem bude pátek 18. září, kdy od 8 30 do hodin vyslechnou posluchači ve čtyřech blocích dvacetiminutové příspěvky. Jako první vystoupí Mgr. Hana Klínková z Prahy s příspěvkem K. Klostermann ve fondech Literárního archivu Památníku národního písemnictví. Rodové linie matky a otce K. Klostermanna bude sledovat znalec jeho díla, Mgr. Milan Pokorný ze Sušice. PhDr. Ing. Martinovský z Plzně pohovoří na téma Betty Klostermannová ve světle svých dopisů, Doc. Josef Petřina, CSc., z Ústí nad Labem se všimne Zapomenutých epizod ze života a díla K. Klostermanna a první část uzavře PhDr. Rudolf Pravda z Českých Budějovic s referátem K. Klostermann a odraz jeho pobytů na Strakonicku a Českobudějovicku v románech Ecce homo a Mlhy na blatech. Druhou část dopoledne otevře Prof. Dr. Jaroslava Janáčková z Prahy s referátem K. Klostermann ve vývoji české prózy. Po ní Mgr. Libor Pavera z Opavy Adalbert Stifter předchůdce K. Klostermanna?, Doc. Dr. Winfried Baumann z Plzně si připravil téma Karel Klostermann a jeho německé črty ze Šumavy a PhDr. Václav Maidl z Prahy se bude ve svém příspěvku zabývat Klostermannovými literárními začátky v kontextu německé literatury. Odpolední program uvede PhDr. Jan Podlešák z Českých Budějovic příspěvkem Klostermannovy Böhmerwaldskizzen a jejich české překlady. Doc. Dr. Bohumil Jirásek, CSc., z Plzně pohovoří na téma K některým rysům drobné prózy Karla Klostermanna, Doc. Dr. František Všetička, CSc., z Olomouce K novelám Karla Klostermanna., PhDr. Drahomíra Vlašínová, CSc., z Brna má připraven referát na téma Míjení a setkávání Elišky Krásnohorské a Karla Klostermanna. Čtvrtou část setkání uvede Prof. Gerold Dvorak z Pasova příspěvkem Rodinná sága a sociologické studie románu Kam spějí děti, Mgr. Ludmila Hromádková ze Strašína představí ve svém příspěvku Svět šumavského podhůří (Epilog k Hostinnému domu a Niobé z Malče) a konečně Doc. Dr. Viktor Viktora, CSc., z Plzně má připraven příspěvek, který nazval stručně Mezi realitou a skepsí. Z uvedeného výčtu je patrné, že znalci Klostermannova díla, ale i další posluchači, kteří se na sympozium již přihlásili nebo ještě přihlásí (na tel.: 0186/ , 0187/ nejpozději do 10. září), se mají opravdu nač těšit. IVAN NIKL Nový zákon o rodině v platnosti od 1. srpna Asociace rodičů České republiky v Plzni upozorňuje rodiče, že nový zákon o rodině, který přináší změny v právních úpravách rodinných vztahů, je v platnosti od 1. srpna letošního roku. Informace o tomto zákoně mohou zájemci získat na telefonním čísle 019/ , nebo v Centru neziskových organizací Plzeň, Barrandova 12, tel.: 019/ let od dokončení okresní nemocnice V minulém čísle SN, v článku o sušických nemocnicích, vypadl v jeho závěru odstavec vztahující se k současnosti. Omlouváme se čtenářům a pro přesnost doplnění uvádíme: V sušických nemocnicích se pacientům věnuje 17 lékařů a přes sto sester; přednostou chirurgického oddělení v Sušici je od prosince 1985 prim. MUDr. Rudolf Voldřich. Ředitelem NsP Sušice je od 17. července 1997 Ing. Martin Benírške. red PŘEČTĚTE SI o připravované publikaci program letošní pouti na Andělíčku aktuální oznámení MÚ v Sušici kulturní pozvánky a podzimní zájezdový program oblastní kulturní přehled Městská policie oznamuje obyvatelům a návštěvníkům města, že z důvodu pořádání tradičních pouťových trhů na sušickém náměstí bude toto uzavřeno pro vjezd od 4. září (od hodin) do 6. září (do hodin). Zároveň upozorňujeme motorizované návštěvníky sušické poutě, že o víkendu bude umožněno parkování v prostorách autokempinku (při hlavní silnici směr Červené Dvorce).

2 strana 2 Sušicko a volný čas 1999 Městské kulturní středisko v Sušici připravuje pro rok 1999 vydání nové publikace s názvem Sušicko a volný čas, která bude obsahovat nabídku veškerých možností kulturního, sportovního a společenského vyžití pro obyvatele i návštěvníky města a okolí. Součástí publikace bude i kalendář nejvýznamnějších akcí pořádaných v příštím roce. Prospekt vydáme s finanční podporou Euroregio- nu, takže bude bezplatně k dispozici od ledna 1999 v cestovních kancelářích, informačních střediscích a kulturních zařízeních v České republice a SRN. Podmínkou úspěšnosti brožury je komplexnost nabídky veškerých aktivit v uvedených oblastech. Obracíme se proto na všechny pořadatele kulturních, sportovních a společenských akcí na Sušicku SDĚLTE NÁM TER- MÍNY, MÍSTO A OBSAH VÁMI POŘÁDANÝCH AKTI- VIT V R Poslední termín, kdy můžeme Vaše informace zařadit do Když jdeme cestou od města přes Antonín na Svatobor, nemůžeme přehlédnout pěknou drobnou stavbu kapličku, které se říká sv. Antonína. Jistě je velmi důležité, v jakém technickém stavu se kaplička nachází. S nápadem kapličku postupně opravit přišla místní Charita, mně se tato aktivita také líbila. Velmi nejasné a problematické je dostat se k přesným informacím o vlastnictví ke stavbě a k pozemku. I když jsme po- Pokácet či nepokácet strom u kapličky Antonín Mezinárodní dudácký festival ve Strakonicích čtvrtek 27. neděle 30. srpna Program: čtvrtek projde průvod účastníků festivalu městem. pátek od 9 30 do v Zámecké zahradě vystoupí české i zahraniční soubory a kapely. sobota od 9 30 po celý den na hradním nádvoří a v Zámecké zahradě vystoupí české i zahraniční soubory a kapely. neděle v na hradním nádvoří Byl tu jeden gajdoš (z Moravy a Slezska). ve slavnostní průvod městem. ve na hradním nádvoří Galakoncert (závěrečná přehlídka). 22. srpna 20. září v Kapitulní síni výstava Dudy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Od pátku 28. srpna do neděle 30. srpna v prostorách před zámkem bude probíhat Staročeský jarmark. žádali Katastrální úřad o pomoc, zatím nemůžeme s jistotou tvrdit, že celý objekt je města. Avšak velmi vítám aktivitu, která směřuje k opravě kapličky ta je již nutná. Proto je nutné některé věci připravit, posoudit, vyhodnotit. Jedním z problematických bodů může být otázka existence dvou vzrostlých stromů, které jakoby vyrůstaly z předprostoru kapličky. Zvláště jeden z nich pak neblaze zasahuje do objektu kapličky, kterou silou svých kořenů přímo nadzvedá. Ten bude třeba odstranit. Věřím, že argumentace a odborné posouzení k případnému pokácení přemůže vášně. Ale i tak je nutno znát názor sušických, kteří mohou mít informace, které na úřadu nemáme. A proto Vás prosíme o případné informace a názor k předmětnému problému pokácet či nepokácet strom, který kapličku znehodnocuje. KAREL JANDA, starosta města Sušice prospektu, je 31. říjen Propagace vašich akcí je bezplatná využijte proto naší nabídky a ozvěte se. Podnikatelé v oblasti cestovního ruchu mají možnost nabídnout své služby formou reklamy přednost při zveřejnění mají nabídky aktivit volného času půjčovny sportovních potřeb, bazény, cykloturistika apod. Veškeré podrobné informace získáte v Městském kulturním středisku v Sušici, ul. TGM 120, Sušice, tel., fax 0187/ Věříme, že díky naší vzájemné spolupráci se podaří náš záměr uskutečnit a veřejnost bude lépe informována o možnostech příjemné dovolené na Sušicku. MKS Sušice Nová telefonní čísla Ředitelství nemocnice Sušice oznamuje občanům, že od 27. července 1998 v době od do hodin následujícího dne mohou využít k telefonnímu spojení provolby: 530 provolba ústředna chirurgické oddělení chirurgická ambulance oddělení radiační onkologie rtg oddělení oddělení klinické biochemie a hematologie gynekologicko - porodnické oddělení dětské oddělení interní oddělení DISPARITA PRAVIDELNÉ A VÝROČNÍ TRHY NA SUŠICKÉM NÁMĚSTÍ Září: 1., 5. a 6. Pouťový, 15., 29., Říjen: 13., 27., Listopad: 10., 24., Prosinec: 8., 12. a 13. Vánoční, poslední pravidelný trh v roce Dárcům krve Pravidelné odběry krve v září se uskuteční v plánovaných termínech v době od 14 do 17 hodin na těchto místech: Hartmanice základní škola Nalžovské Hory požární dům Sušice Dům Penzion pro důchodce Železná Ruda základní škola Mezinárodní disparity a její řešení to je pracovní název mezinárodní schůzky pořádané Akademií pro regionální výzkum a územní plánování Evropské pracovní skupiny pro střední a jihovýchodní Evropu, a to ve dnech 17. a 18. září t. r. v sušické radnici. Zasedání se koná pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Okresního úřadu v Klatovech, Města Sušice a Českomoravské záruční a rozvojové banky. Disparita (v českém významu nerovnost, nepoměr) je charakteristickou součástí postupné integrace národů Evropy a zvláště aktivity vedoucí k jejímu řešení jsou základním tématem akcí, které již probíhaly, a další je naplánována právě u nás, za mezinárodní účasti odborníků z Rakouska, Německa, Slovenska, Maďarska, Slovinska a České republiky. Věřme, že tato schůzka napomůže k postupnému narovnávání veškerých hospodářských rozdílů, že pomůže uchovávat regionální a nadregionální specifika a zároveň poodhalí možnosti a význam našeho města. Účast v Sušici přislíbily i významné osobnosti na úrovni ministerstva pro místní rozvoj, včetně našeho nového ministra. KAREL JANDA, starosta Města Sušice Podle připraveného programu se jednání bude zabývat například těmito náměty: Regionální disparita v ČR Účinnost dosavadních a připravovaných nástrojů využitelných k překonání regionální disparity Obeznámení s městem Sušice, exkurze na Šumavu Kaleidoskop Letošní sušická pouť na Andělíčku Motto: Dokud potrvá královská Sušice, tak dlouho nad ní bude trůniti ve svém rozkošném stánku Anděl Strážce. Dejž jen Bůh, abychom my na zvelebení kaple dnes pracující, po staletí tam z říší andělských pohlížeti směli na ty své potomky, jak nás v úctě k Andělu strážnému následují! Římskokatolická farnost sv. Václava v Sušici připravila na letošní pouť pro návštěvníky kaple Anděla Strážce v Sušici od soboty 5. září do pondělí 7. září 1998 následující program: sobota možnost přijetí svátosti smíření pobožnost křížové cesty mše svatá neděle (celebruje Doc. ThDr. Karel Flossmann) 8 00 mše svatá v děkanském kostele 9 00 mše svatá Andělíček hlavní poutní mše svatá (celebruje Doc. ThDr. Karel Flossmann) pondělí mše svatá na rozloučenou mše svatá v klášteře kapucínů. Všichni jste srdečně zváni!!! Končí výstava Bylo jedno náměstí Závěrem tohoto měsíce končí zajímavá výstava v Muzeu Šumavy v Sušici nazvaná Bylo jedno náměstí v proměnách staletí, kterou pod záštitou Městského úřadu v Sušici a Muzea Šumavy v Sušici připravila pracovnice MŠ paní Kristínka Vondráčková, výtvarné řešení Mgr. Zdeňka Řezníčková, K. Vondráčková a Jindřich Šlechta, foto archiv Muzea Šumavy, V. Chovíta, J. Kopelenta, soukromé archivy; texty V. Chovít a K. Vondráčková. Na vernisáži 9. července starosta města Sušice Ing. arch. Některé obce a především státní organizace (např. České dráhy), prodávající bytové domy do vlastnictví občanům, požadují, aby kupující založili právnickou osobu, která v budoucnu bude zajišťovat správu domu a které daný bytový dům prodají. Právnickou osobou mohou být obchodní společnosti a družstva založená podle obchodního zákoníku. Pokud obce nepožadují prodej domu právnické osobě, ale přesto chtějí prodat celý dům do podílového spoluvlastnictví (nejčastěji původních nájemníků), tito po čase samostatné správy domu zjišťují, že tato forma spoluvlastnictví je nevhodná a družstvo zakládají později nebo alespoň vypořádávají podílové spoluvlastnictví podle zákona č. 72/1994 Sb. To znamená, jak již bylo uvedeno, dohodou o zrušení a vypořádání formou uvedenou v prohlášení vlastníka. Pokud se družstvo (a o družstvu je hovořeno proto, že pro správu bytového fondu je výhodnější než obchodní společnost) rozhodnou založit původní nájemníci nebo spoluvlastníci v domě, je nutné pamatovat na to, že k založení družstva musí získat více než 50 % nájemců v domě, popřípadě tolik nájemců, aby podlahová plocha bytů činila nejméně polovinu podlahové plochy bytů v domě. Obdobně je tomu i u již prodaných domů, zde je však výhodnější, aby družstvo založili všichni nebo aby provedli vyčlenění jednotek a určili si správce. Při zakládání družstva je nutné, aby se jeden ze zájemců doslova obětoval a nechal se pověřit jednáním o založení družstva. Především je nutné připravit stanovy, je nutné sehnat od spoluzakladatelů minimálně Kč jako zapisované základní jmění družstva, zřídit nedělitelný fond ve výši nejméně Kč a připravit se na to, že zapsání do obchodního rejstříku přijde na Karel Janda poděkoval tvůrcům výstavy mj. uvedl, že výstava byla pořádána na počest sedmdesátin kronikáře města pana Václava Chovíta, za použití jeho 81 textů článků, které vydává redakce Sušických novin od listopadu Kronikář pro tuto tvorbu využívá svého bohatého archivu, vzpomínek desítek pamětníků, místních i ostatních archivů, městských a jiných kronik, regionální literatury, Katastru nemovitostí Sušice nad Otavou, materiálů majitelů domů a dalších. Vernisáže se zúčastnila celá řada významných hostů a občanů: MUDr. Jaroslava Prajerová zástupce starosty města, Mgr. Jaroslav Hamberger (vedoucí referátu OkÚ Klatovy), Mgr. Olga Kalčíková (vedoucí kanceláře přednosty OkÚ Klatovy), Mgr. Karel Mráz starosta města Klatov, PhDr. Lubomír Procházka, CSc. Středočeské muzeum Roztoky u Prahy a další. Pěkná a zajímavě uspořádaná výstava přilákala mnoho návštěvníků z řad turistů, návštěvníků města i místních občanů. Redakce SN Problémy při koupi bytu jak na to??? Založení družstva Kč. Další peníze je nutné vydat za přidělení IČO a za notáře, který musí osvědčit průběh ustavující schůze. Je také možné se stát členem jiného již fungujícího družstva a výše uvedených povinností se tím zbavit. V takovém případě však je nutná dohoda s představenstvem družstva a je nutné vědět, že tento postup má smysl pouze tehdy, pokud by nové družstvo vykonávalo správu v předmětném domě. Zde je nutno ještě poněkud odbočit. Pokud dojde k založení družstva před prodejem domu a následném prodeji této právnické osobě, nestává se původní nájemník vlastníkem bytu, vlastníkem se stává družstvo vytvořené nájemci. Nájemce bytu má majetkovou účast v družstvu vyjádřenou v penězích. Jinak však musí mít se svým družstvem uzavřenou nájemní smlouvu, a to písemně. Pokud je dům prodán do podílového spoluvlastnictví a družstvo by bylo vytvořeno následně, je nutné, aby spoluvlastníci svůj podíl do družstva vložili a v tomto smyslu provedli změny zápisu v katastru nemovitostí. Poslední formou je vypořádání podle zákona 72 Sb., kdy založení právnické osoby nemá hlubší smysl, resp. má jej ve vazbě na zajištění správy domu. Nyní můžeme pokračovat otázkou. Proč družstvo? V 221, odstavec 1 obchodního zákoníku se praví: Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem podnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních, anebo jiných potřeb svých členů. To je dostatečně široký rámec pro aktivity družstva, které se nemusí omezovat jen na správu bytového fondu, pokud má tyto aktivity zahrnuty ve stanovách a zapsány v rejstříku obchodního soudu. Družstvo je právnickou osobou, za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Členové neruší za závazky družstva, resp. pouze do výše určené stanovami. Družstvo musí mít po celou existenci nejméně 5 členů, jinak není počet členů omezen. Má-li bytový dům méně než 5 bytů, mohou družstvo založit dva nebo více domů. Členství v družstvu i vklady člena družstva do družstva jsou předmětem dědického řízení a členství v družstvu přechází na dědice. Je ho možné také převést na jinou osobu, a to jednoduchým administrativním úkonem. Manželé společní vlastníci nebo nájemci bytu mají v družstvu pouze jedno společné členství. Každý člen má v družstvu finanční nebo jiný majetkový vklad (je tedy spoluvlastníkem), a tudíž má právo na kontrolu činnosti družstva a může se podílet na jeho řízení. Družstvo, respektive členové družstva, spravují svůj majetek (bytový dům), a tak vykonávají pouze vlastnická práva a nevytvářejí z této činnosti zisk. Přebytek z hospodaření si mohou členové mezi sebou rozdělit. Příjmy družstev z nájemného jsou osvobozeny od daně z příjmu. Družstvo mohou založit i nájemci obecních bytů, kterým je obcí nabídnuta koupě obytného domu. Tento postup je výhodný zejména z pohledu budoucích změn vlastnictví v bytu, když je prodejní cena výhodnější než cena označená ve znaleckém posudku. Později se dědí nebo převádí hodnota členského podílu, který bude nižší než znalecký posudek nutný při každém následném přechodu vlastnictví. Dílčí kroky při vzniku družstva Zpracovatel tohoto materiálu jednoznačně doporučuje, aby se nájemníci stali členy družstva, které již správu vykonává, a to jak z ekonomických důvodů, tak i z důvodů praktic- Pokračování na straně 3

3 Aktuality strana 3 Dny evropského dědictví v České republice 1998 OZNÁMENÍ Podle 36a odst. 4, zákona ČNR č. 367/90 Sb., o obcích (obecních zřízení), v platném znění, Město Sušice dává na vědomí občanům záměry obce s níže uvedenými nemovitostmi, a to: 1) Odprodej části pozemkové parcely č. 214/1 k. ú. Malá Chmelná. 2) Odprodej pozemkových parcel č. 132/5, 132/9, 98/1, 98/5, 132/3, 132/4 a části pozemkové parcely č. 132/1, vše k. ú. Divišov. 3) Odprodej stavební parcely č k. ú. Sušice (pozemek pod kapličkou v ul. Volšovská). 4) Odprodej pozemkové parcely č. 947 k. ú. Sušice (nad sídlištěm Vojtěška). Vyvěšeno dne: Za Město Sušice Karel Janda, starosta OZNÁMENÍ Podle 36a odst 4, zákona ČNR č. 367/90 Sb., o obcích (obecní zařízení), v platném znění, Město Sušice dává na vědomí občanům záměry obce s níže uvedenými nemovitostmi, a to: 12. a 13. září 1998 Otevřeno pro veřejnost: v sobotu od 9 do 12 a od 13 do 17 hod. a v neděli od 10 do 12 a od 13 do 17 hod. V neděli od koncert barokní hudby. Nechť jiná bezpečnější stráž tam na věčné časy se zřídí, a to bude strážný domek Anděla Strážce vyjadřuje zbožná mysl lidu v roce Dny evropského dědictví zpřístupňují pro širokou veřejnost co nejvíce zajímavých a výjimečných památek, které jsou jinak zčásti nebo celé nepřístupné. Naše město Sušice se k této myšlence přihlásilo kaplí Anděla Strážce. Zpřístupnění kaple bude předcházet panelová výstavka v Muzeu Šumavy v Sušici od Těšíme se na setkání s vámi. MUDR. PRAJEROVÁ, zástupce starosty Zasedání městské rady Zápis z mimořádného 16. jednání městské rady v Sušici ze dne 10. srpna Jednání řídil starosta města Karel Janda. MR se zabývala výsledkem výběrového řízení na rekonstrukci s dostavbou nemocnice v Sušici. Zastupitelstvu doporučeno schválit realizaci první etapy. Zápis ze 17. jednání městské rady v Sušici ze dne 17. srpna Jednání řídil starosta města Karel Janda. MR schválila příspěvek pro zájmové organizace: TJ fotbal žáci 6 tis. Kč taneční klub Fialka 3 tis. Kč MR schválila žádost pana Lagrona ve věci pronájmu pozemků k zajištění sušické pouti MR schválila výběrovou komisi na vyhodnocení soutěže o veřejnou zakázku Rekonstrukce Villaniho ulice II. část MR se zabývala rekonstrukcí jeviště v Sokolovně a uložila ředitelce MKS provést opatření vedoucí k zajištění bezpečnosti jeviště a v rámci schváleného rozpočtu na rok 1998 zahájit přípravné práce k celkové rekonstrukci jeviště v r.1999 schválené prodeje a pronájmy majetku města doporučeny zastupitelstvu. bytová agenda: MR odsouhlasila přidělení bytů: 2+1 II. kat. Villaniho ul. 739, Sušice II 1+1 I. kat. Pravdova 1066, Sušice II 1+1 III. kat. Nuželická 25, Sušice III 0+1 IV. kag. Pod Kalichem (Salon) Sušice. MUDR. PRAJEROVÁ, zástupce starosty Problémy při koupi bytu jak na to??? kých, daných mnohaletou zkušeností se správou. Pokud nájemníci tuto variantu nechtějí přijmout, jsou dílčí kroky při založení družstva tyto: 1. Doporučujeme, aby se k rozhodnutí o založení družstva sešli nájemci bytového domu nabízeného k privatizaci ihned poté, co nabídku obdrží. Na této první, lze říci kontaktní schůzce, je nutné rozhodnout nejen o tom, kdo bude mluvčím nájemníků, ale i o charakteru budoucího družstva. Například zda se bude jednat o družstvo nájemců bytů, které po svém vzniku převezme (odkoupí) bytový dům, nebo zda se bude jednat o vlastníky bytů, kteří založí družstvo, jehož účelem bude společná péče o vlastní majetek. Další rozhodnutí se týká výše členských vkladů, k jejichž splacení se budoucí členové zaváží a které v souhrnu tvoří základní jmění družstva. Již bylo uvedeno, že základní jmění musí činit nejméně Kč. 2. K založení družstva zákon vyžaduje konání ustavující schůze, která určuje zapisované základní jmění, schvaluje stanovy a volí představenstvo a kontrolní komisi. Schůze by měla určit výši členského vkladu člena (vstupní, základní a další vklad), stanovit termín, ve kterém musí být splacen vstupní vklad (nejpozději do 15 dnů od konání ustavující schůze) a způsob zaplacení vkladu, určit člena představenstva, kterému budou členské vklady spláceny. Podmínkou vzniku členství je splacení členského podílu. Pokračování ze strany 2 Pronájem nemovitostí v areálu nemocnice v Sušici, tj.: objektu čp. 122/III se stavební parcelou č. 598 objektu čp. 104/III se stavební parcelou č. 599 objektu bez čp. na stavební parcele č. 600 objektu čp. 131/III se stavební parcelou č. 851 objektu čp. 132/III se stavební parcelou č. 852 objektu čp. 493/II se stavební parcelou č. 853 objektu čp. 155/III se stavební parcelou č objektu bez čp. na stavební parcele č objektu bez čp. na stavební parcele č objektu bez čp. na stavební parcele č objektu bez čp. na stavební parcele č objektu čp. 116/III se stavební parcelou č objektu bez čp. na stavební parcele č objektu bez čp. na stavební parcele č objektu bez čp. na stavební parcele č stavební parcely č. 601/1 stavební parcely č. 601/2 stavební parcely č. 601/3 stavební parcely č. 682 pozemkové parcely č. 102/3 pozemkové parcely č. 102/4 pozemkové parcely č. 102/5 pozemkové parcely č. 102/6 pozemkové parcely č. 1587/2 pozemkové parcely č. 1587/4 pozemkové parcely č. 1590/6 pozemkové parcely č. 1590/22 vše k. ú. Sušice. Vyvěšeno dne Schůze stanoví název družstva. V názvu musí být obsaženo slovo družstvo. 4. Na ustavující schůzi mohou hlasovat osoby, které podaly přihlášku do družstva. Usnesení je přijímáno většinou oprávněných hlasovat. 5. Na ustavující schůzi je nutné pozvat notáře, který zápisem osvědčí její průběh. 6. Na ustavující schůzi jsou zvoleny orgány družstva, představenstvo a kontrolní komise. Do těchto orgánů mohou být voleny pouze osoby starší 18 let. Nesmí být voleny do obou orgánu současně. Představenstvo družstva je statutárním orgánem družstva a řídí činnost družstva. Kontrolní komise kontroluje veškerou činnost družstva. Pro malá družstva (tj. ta, která mají méně než 50 členů) je výhodnější, když stanovami určí jako statutární orgán předsedu družstva, přičemž úlohu představenstva a kontrolní komise plní členská schůze. 7. Družstvo vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku. Před podáním návrhu na zápis musí být splacena nejméně polovina zapisovaného jmění. Návrh podává představenstvo družstva, musí být podepsán všemi členy představenstva. Přikládá se k němu notářský zápis o ustavující schůzi družstva podepsaný všemi členy představenstva, stanovy družstva a doklad o splacení stanovené části zapisovaného základního jmění. 8. Okamžitě po založení a vzniku družstva je nutné zajistit v souladu se stanovami řádnou funkci orgánů družstva, založit u peněžního ústavu provozní účet družstva, stanovit výši Za Město Sušice Karel Janda, starosta měsíčního nájemného pro jednotlivé byty a zajistit jeho vybírání, uzavřít obchodní smlouvy s dodavateli vody, plynu, elektřiny, zajistit odvoz domovního odpadu apod., zajistit vedení podvojného účetnictví, určit odpovědné osoby za provoz družstva, za opravy a údržbu domu, za ekonomiku družstva, stanovit pravidla pro provoz společných prostor v domě, úklid chodeb, schodišť, sklepů a ostatních prostor, chodníků, pravidla pro provoz prádelny, sušárny apod. Základní vnitrodružstevní předpisy Činnost družstva a vztahy mezi jeho členy se řídí především zákony České republiky. Drobné nuance vnitrodružstevních vztahů však žádný zákon plně postihnout nemůže. Vždy však platí, že nesmí být v rozporu s platnými zákony. Základním a nejdůležitějším vnitrodružstevním předpisem jsou stanovy družstva. Dále jednací řád, zpravidla domovní řád. Praxe ověřila i vydání dalších vnitrodružstevních předpisů nebo směrnic, jejichž existence vyplývá z konkrétních potřeb toho kterého družstva. Patří k nim například organizační řád, volební řád, protipožární řád, směrnice o hospodaření, pravidla pro vytápění bytů a dodávky TUV, směrnice k zabezpečení údržby bytového fondu, statut činnosti volených orgánů, představenstva, spisový řád atd. JIŘÍ PETRÁK, předseda Stavebního bytového družstva Sušice

4 strana 4 VZPOMÍNKA Letošního 24. srpna uplynul rok od násilné smrti našeho Ing. Olega Kuneše. Jeho ušlechtilé srdce, láska k životu a k lidem nedají zapomenout nám ani všem, kdo jej blíže poznali. Rodiče, bratr a syn Kuba Letos, 8. září, vzpomeneme 20. výročí, kdy od nás navždy odešel předobrý manžel a milovaný tatínek, pan Karel Klásek. Jeho nedožité 80. narozeniny jsme si připomněli 7. února. Za tichou vzpomínku děkuje manželka a dcera s rodinou. Životní jubilea září let Růžena Soukupová, , Sušice 975/II Libuše Šlajsová, , Sušice 1162/II Amálie Ritterová, , Sušice 56/II 80 let Verona Cojocarová, , Sušice 56/II Ludmila Říhová, , Sušice 768/II Božena Vaněčková, , Sušice 864/II 85 let Anna Soukupová, , Sušice 121/III 90 let Marie Marešová, , Sušice 621/II 97 let Anna Jozová, , Sušice 983/II Společenská kronika Významné životní jubileum Dne 24. srpna letošního roku se dožil 75 let sušický rodák pan František Ritter, který je obecně známou sušickou osobností. Významně se svou činností zasloužil o rozvoj sušického rybářství. Byl dlouholetým předsedou rybářského spolku v našem městě. Pan František Ritter nepracoval dobrovolně pouze v rybářské činnosti, ale od svého mládí je také příslušníkem Tělocvičné jednoty Sokol. Zprvu jako cvičenec v žákovském odboru, později dorosteneckém a i v dospělosti zůstal věrným členem Sokola. Nevěnoval se však pouze zvyšování své fyzické kondice, ale stal se též důležitým členem dramatického odboru v ochotnických divadelních hrách vytvořil řadu velmi pěkných rolí. Po úmrtí zakladatele loutkového divadla, pana Jana Sedleckého, převzal zde zvlášť významnou roli Kašpárka. Kašpárek je postavou téměř každé loutkové pohádky. NAROZENÍ Zejména je Kašpárek se svým koníčkem důležitý při závěrech loutkových představení. Pan František Ritter je místopředsedou loutkářského odboru sušického Sokola a jeho nepostradatelným členem. Přejeme Františku Ritterovi hodně zdraví do dalších let a doufáme, že bude ještě hodně dlouho rozesmávat svým hlasem naše dětské diváky. kš Milan Verdán, Kutná Hora (narozen v Sušici) Roman Haubert, Kašperské Hory Vladimír Košátko, Kašperské Hory Petr Thurnvald, Častonice Nikola Houdková, Sušice 122/II Jan Klečka, Sušice 742/II Klára Kůrková, Sušice 968/II Musíme odcházet, vše jednou končí Každým krokem, každou minutou opouštíme kousek života, který už nikdy nechytíme, neprožijeme, nezopakujeme Však všude kam jsme vkročili, čeho jsme se dotkli svojí přítomností, zanecháme po sobě stopy svého JÁ Část každého z nás zůstává na lidech, místech, se kterými jsme se setkali. LOUČENÍ Dny a roky ubývají, my však se množíme svými doteky Jen část nás opouští hodiny, události a místa aby šla dál Jiná zůstává stále navždy vrostlá do minulosti hgh Pro volnou chvíli V tajence druhé křížovky je ukrytá pravda, vyřčená Tacitem. Legenda: VODOROVNĚ: A povodeň, hud. nástroj, dom. Honza; B koroze (pl.), opak blízka, bůh slunce a světla, sušická řeka; C starořek, 1. díl tajenky, africký veletok; D SPZ Komárna, opak dne, škodlivý motýlek, něm. urč. člen, inic. spisovatele Stehlíka, Heyerdahlův vor, štětina; E předložka, vývoj, voj. označení trinitrotoluenu, zkratka státní technické kontroly; F řecký bůh stád, 2. díl tajenky, inic. křest. jmen brit. spisovatelky Jamesové; G MPZ Malgašské republiky, ženské jméno, vrhnut, římsky 550, nář. strop; H dom. Izabela, anglicky jeden, tady, básn. lebky, horlivost, zesílený zápor, latin. spojka; I zástup, 3. díl tajenky, část úst (pl.); J chemická značka osmia, označení výborné jakosti, čajová růže, tučnolistá cizokrajná rostlina, obvaz. materiál, seknout; K pohyb vzduchem, stará míra, bodná zbraň, bývalý ruský panovník, mužské jméno, Kainův bratr; Tajenka první křížovky ukrývá srpnovou pranostiku. Legenda: VODOROVNĚ: A leknín, česká řeka, část nohy; B omamné prostředky, mycí prostředek na nádobí, mastek, nářečně otec; C epidem. choroba, noční pták, svat. květina, pochutina; D 1. díl tajenky; E drahokam, zkratka Mistrovství světa, SPZ Rimavská Sobota, zájmeno osobní, ruský souhlas; F kartaginec, představený kláštera, popelářský vůz, kaz; G 2. díl tajenky H popravčí (sg.), ráj, nátěr, vyčištěno; SVISLE: 1 jednoduchá zbraň, modla; 2 vzduch bohatý kyslíkem, znovu; 3 zájmeno ukazovací, podpis anonyma, spravit; 4 odvedení, voj. trhavina; 5 prsty, devítičlenný komorní soubor; 6 chemická značka hliníku, konec modlitby, být položen; 7 vyrobená z medu, býv. SPZ okr. Zlín, torna; 8 slov. jestli, afr. slon, zast. odpočinek spánek, SPZ Praha město; 9 něm. ještě, úvěr, francouzská předložka, značka cizí kosmetické firmy; 10 údaje, již, prodejna; 11 kopie, zahraniční host; 12 hon, král zvířat, let. zn. Íránu, zběhovec; 13 slovensky jíl, špaleta, víření; 14 část obličeje, útvar včel, řezb. nářadí; 15 jméno Staška, kšandy, oděv; 16 dětská hračka, vysévat, čelní zeď; 17 osvědčení, vplňovaná; 18 předložka, žádný člověk, název hlásky R, ruský veletok; 19 patřící Evě, kosm. pouzdro; 20 svat. květina, zájmeno osobní, chemická značka thalia. SVISLE: 1 povrchový důl, touš; 2 trop. savec, hanba; 3 označení nákladních vozů, vydávat vůni; 4 úrodné místo v poušti, obděl. lán; 5 nečas, upadnutí; 6 opak pravého, mour; 7 st. vzt. zájmeno, zast. úřad, SPZ Trenčína; 8 hovor. přitakání, díl, sloní zub; 9 značka elektrospotřebičů, skupina; 10 svalek, chuchvalec; 11 SPZ Olomouce, jméno fenky, ačkoliv; 12 okraj (šatů), chemická značka titanu, malé obce; 13 inic. herce Kohouta, Verdiho opera, citoslovce pohrdání; 14 část obličeje, navléct jehlu (hovor.); 15 m. jméno, souhlas; Radim Uzel Slastí puzen rady dává sexem mává Díky jemu Dál jsme zase o krok Otevřel nám oči V rozkroku je pokrok Epigram sexuologický Jiří Doubravický Do Evropy přes sexshopy Zasloužil se velice sex-shop, kýho výra! že i naše Sušice není pouhá díra Konečně jsme světoví občane náš, věz to Evropa už o nás ví Už jsme velkoměsto

5 Nad kronikou města Sušice (75) Dům čp díl V roce 1917 majitel domu Hynek Angelis přestavuje prostory svého obchodu. 19. září 1929 opět žádá obecní zastupitelstvo v Sušici o povolení adaptace domu čp. 35, dřevěné schodiště nahrazeno kamenným, postaveny nové komíny, vyměněny podlahy ve všech místnostech, nové inženýrské sítě kanalizace a vodovod, vše podle projektu stavitele Josefa Kotála v Sušici. Dne 6. dubna obec schvaluje provozovnu Karla Zeleného strojní výroba klobouků v dílně v zadním traktu. Dne 5. dubna 1922 obchodník Karel Kraus žádá o výměnu dřevěných oken a vrátnic u krámu za železné role dvě nové výkladní skříně. Roku 1898 voskař František Angelis zveřejňuje tuto nabídku: Fr. Angelis obchod se smíšeným zbožím v Sušici, Náměstí čp. 35 v nejlevnějších cenách, svůj hojně zásobený sklad voskových oltářních svící, náhrobních pozlacených křížů, kamenů a pohřebních věnců se stuhami. Prodej hnědého černého kovářského uhlí nejlepší jakosti. C. K. hlavní sklad dobytčí soli. Roku 1914 Hynek Angelis oznamuje: Kde dostaneme nejlepší zboží koloniální? JEN U HYNKA ANGELISE V SU- ŠICI, náměstí čp. 35. KDO TU JEDNOU KOUPÍ, JINAM NE- JDE. V roce 1923 vydává Hynek Angelis tento inzerát: Prodej vína přírodního, sladkého, hořkého vermutu, malaga a různých druhů likerů: jalovcová, anglická hořká, alpské kmínky a rumu, nejjemnější jakosti a levné ceně nabízí ctěnému obecenstvu Hynek Angelis, Sušice, náměstí čp. 35. Později dochází k dalším změnám a úpravám, sídlí zde Lidová záložna, později prodejna Oděvy, Dětské oděvy, Bazar, Mlékárna, od Drogerie Pavla Sušiaka a od prodejna JANTAR Jany Koubové. Čedok z čp. 36 je stavebně rozšířen do čp. 35, později vše upraveno do původního stavu a Čedok přestěhován do bývalé výstní síně v čp. 33. Foto z r. 1930, 1940 a 1997 z archivu kronikáře města. VÁCLAV CHOVÍT, kronikář města Rok v pranostikách srpen, září Srpen 28. srpen Augustina Svatý Augustin udělá z tepla stín; Kol svatého Augustina odcházejí pryč teplé dny; Jak je teplo o Augustinu, tak bude teplo na Kateřinu; Hezké augustinské pranostiky vyjadřují sestupnou větev roční křivky teplot vzduchu. 29. srpna Stětí Jana Křtitele Stětí svatého Jana přestávají již parna; Když na den Stětí svatého Jana prší, velikou zkázou ořechy trpěti mají; Rýmované rčení dobře zapadá do režimu teplot koncem srpna. Ořechovou pranostiku zaznamenal ve svém kalendáři z r A. Strnad, avšak nesouhlasí s ní. Září Co srpen nedovařil, září nedosmaží; Začátek tohoto měsíce přináší lidem i hovadu zlé páry a mlhy; V září mnoho požárů bývá, proto se obloha rdívá; Teplé září dobře se ovoci i vínu daří; Na dešti v září rolníku moc záleží; Zářijový déšť polím potrava, zářijové spršky pro víno otrava; Září je devátý měsíc roku. Podle římského kalendáře to byl měsíc sedmý, proto byl nazván september; toto označení proniklo do většiny evropských jazyků. České jméno září se v lidovém povědomí spojuje se slovem záře zářit. Ve skutečnosti však pochází od výrazu zařijen neboli malý říjen (analogie s malým a velkým červnem neboli červencem), popř. spojení za řuje (za říje); souvisí tedy s dobou podzimní říje jelenů, která už může koncem měsíce začínat. Poměrně málo průpovídek si všímá atmosférických srážek, převažují pranostiky o slunečném, popř. teplém počasí. Na první pohled se zdá absurdní mluvit o září jako o slunečném měsíci, bereme-li v úvahu pouze absolutní počet hodin ve srovnání se slunečím svitem v předchozích měsících. Ve prospěch září však mluví zřetelně nejnižší průměrná měsíční oblačnost z celého roku, která např. v Brně činí pouze 45 % pokrytí oblohy. as Z historie strana 5 SUVERENNÍ ŘÁD MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ Založení řádu se datuje rokem 1099 a již v té době bylo jedním z jeho hlavních poslání péče o nemocné, ochrana poutníků a obrana křesťanství proti muslimské, arabské a turecké rozpínavosti ve Středomoří a na Blízkém východě. Od roku 1291 působil Řád na Kypru a od roku 1310 na Rhodu. Po odchodu z tohoto ostrova, vynuceném tureckými vojsky v roce 1521, dostali tehdy Rhodští rytíři od císaře Karla V. roku 1530 Maltské souostroví a africký Tripolis. Na Maltě pak vybudovali prosperující řádový stát a odtud kontrolovali cesty středomořím a poskytovali ochranu proti pirátům. Největšího vojenského vítězství dosáhli v bitvě u Lepanta proti Turkům. Od té doby je na prvním místě Řádu poslání charitativní a vzdělávací. Na Maltě založil školu mediciny, velkou knihovnu a v roce 1786 i universitu. V roce 1798 ukončil rozkvět řádového státu Napoleon a Maltu obsadil. Maltézští rytíři pak postupně přesidlovali, až získali domov v Římě v paláci na Via Condotti. Tam na 2 000m 2 vybudovali svoji novou vlast a sídlí zde dodnes. Maltézský řád je v současné době jediným církevním řádem římskokatolické církve mající nezávislost rovnající se státní suverenitě. Diplomatické zastoupení má ve 40 zemích a v pěti státech diplomatické delegáty. V našich zemích má Řád své místo od roku 1159, nejprve jako johanité, později Rytíři rhodští a nakonec maltézští. České Velkopřevorství prošlo od svého založení mnoha krizemi, při nichž přišel Řád o značnou část majetku, svůj vliv sehrála i okupace Československa a následná komunistická vláda. Řád však nikdy nepřerušil svoji kontinuitu, i když musel pracovat ilegálně a v exilu. Plné obnovení činnosti v naší republice bylo naplněno dnem 20. dubna 1990 Kdo je kdo slavnostní mší v Praze na Malé Straně v kostele Matky Boží pod řetězem, které se účastnili i mladí příslušníci České maltézské pomoci Opus melitense bohemiae, jež působí v Praze a Olomouci. Velkým převorem je Cyril Toumanoff kníže velkopřevor, a kancléřem Českého velkopřevorství se stal Norbert hrabě Kinský z Vchynic a Tetova. Organizace Maltézského řádu jsou v 49 státech světa jsou to tzv. národní organizace, Podpřevorství je v Německu, Polsku, V. Britanii a Irsku. Velkopřevorství je však jen pět římské, lombardské, neapolské, rakouské a české, které patří mezi nejstarší založené a je mu proto přikládán velký titulární význam. Maltézský řád provozuje po světě cca 200 nemocnic a zdravotnických zařízení, záchrannou službu v Porýní, dálniční první pomoc ve Westfálsku atd., atd. To však je jen velmi malá část skutečných humanitárních aktivit Řádu, který poskytuje svoji péči vždy v nejpostiženějších částech světa a při všech možných příležitostech, kdy je třeba pomoci raněným, nemocným, trpícím či potřebným. Suverenní řád maltézských rytířů má v celém světě asi členů a je rovněž organizací přísně výběrovou. (sm) Stalo se v Sušici 20. srpna 1906 Narozeniny Jeho Veličenstva oslaveny letos jako každoročně 18. srpna slavnou mší v chrámu sv. Václava v Sušici, kde přítomny byly: městská rada král. města Sušice se starostou p. J. Seidlem v čele, učitelstvo, úřednictvo všech úřadů, korporativní spolek vojenských vysloužilců a hojně místního občanstva. Císař čítá nyní 76 let. K opětným stížnostem, že poštovní balíčky bývají často poškozovány při dopravě, po případě při nakládání a překládání, připomenulo c.k. ředitelství pošt a telegrafů důtklivě poštovním úřadům předpisy o opatrném zacházení s poštovními balíčky a nařídilo zároveň, aby již při přejímání zásilek pošty důkladně zkoušen byl jich obsah, co do pevnosti a trvanlivosti. Balíčky, jichž výprava platným předpisům shledána by byla nedostatečnou, nemají býti vůbec přijímány. Vzhledem k tomu upozorňuje se obecenstvo, zvláště kruhy obchodní a průmyslové, aby poštovní zásilky předávány byly u poštovních úřadů pouze dobře balené a pevně vázané jak dle platných předpisů pošty povozné ustanoveno, by se příště předešlo veškerému poškození, jež nedostatečným balením způsobeno bývá. Vlastenectví mnohých našich dam. Mnohé naše dámy se tuží. Účastní se ruchu národního. Při národních slavnostech obstarávají buffety, prodávají v bazarech, oděny v kroje národní, súčastňují se slavnostních průvodů, pořádají sbírky na účely národní a humánní, zkrátka řečeno jsou všude na místě, kde mohou nadíti se, že učiní effekt V životě praktickém vypadá to s jich vlastenectvím smutně. Vlastenecké tyto dámy kupí se před galanterním obchodem cizáckým, berou jedna druhé z ruky zboží klenotníka cizáka, plní českými penězi kapsy cizáckého obchodníka módními látkami atd. Zatím u českých obchodníků nezastaví se noha, leda snad, když tyto vlastenecké dámy jdou žebrat o příspěvek na národní či humánní účel, aby mohly cizím peřím se chlubit! Věneček. Studující z Hrádku a okolí, pořádají v sobotu dne 25. srpna o 8. hodině večer věneček v hostinci Pod Svatoborem. Vstupné libovolné. Čistý výnos věnován bude Ústřední Matici školské. Výlet studujících na Šumavu ve středu pořádaný vydařil se skvěle. Hned odpoledne začaly se naplňovat místnosti tak, že zakrátko byly nejen zahradní, ale i vnitřní naplněny, takže pozdější příchozí s těžkostí nalezli umístění. Záhy rozproudila se živá zábava, která podporována živou hudbou kvartetta páně Langhammera. Též o solové výstupy a žerty nebylo nouze, což svědčí o čilosti našich pánů studujících. Zároveň dalo tím studentstvo najevo, že chce a bude vždy hleděti při zábavách svých ku stránce aesthetické. Jest přáním naším, aby studentstvo nezůstalo při pokuse jediném, nýbrž by se i větší práce podnikly k ušlechtilé zábavě obecenstva. Stačí chlévská mrva a močůvka samotná ku hnojení ozimu? Pohnojení chlévskou mrvou a močůvkou v obyčejném rozsahu dle výkladu Wolfla nedostačuje ku krytí potřeb kyseliny fosforečné, pro vzrůst rostlin nezbytně potřebné. Jest tudíž nutno přidávati i tam, kde chlévskou mrvou hnojeno bylo, kyselinu fosforečnou v umělém hnojivu. Pokročilí rolníci také dávno již seznali výhodu přidávání kyseliny fosforečné vedle chlévského hnoje a používají na 1ha orné plochy hnojené chlévskou mrvou kg moučky z Thomasovy strusky, což se jim dobře vyplácí. as Významná zářijová výročí zemřel československý prezident Dr. Edvard Beneš narodil se malíř a grafik Max Švabinský v souvislosti s územními nároky hitlerovského Německa byla vyhlášena všeobecná mobilizace Československé armády narodil se spisovatel Ladislav Fuks nejvyšší představitelé Německa, Itálie, Velké Británie a Francie podepsali v Mnichově dohodu o odstoupení československých pohraničních oblastí Německu; československá vláda přijala mnichovský diktát

6 strana 6 EXPEDICE MORAVA 98 Čtenáři nám píší Mlčeti zlato? Už během loňského školního roku se v jedné moudré hlavě zrodila myšlenka jet o prázdninách na Moravu pomáhat po povodních. Okamžitě se od pouhého nápadu přešlo k jeho realizaci, naplánovali jsme termín a 19. července už jsme my, nadšení členové Expedice Morava 98, opouštěli své domovy. A co jsme vlastně dělali a kde? Ve Vrbně pod Pradědem jsme natírali most, kontejnery a lávky (tak říkají místní domorodci lavičkám), upravovali komunikace a mnoho jiného. Ráda bych se s Tebou, čtenáři, podělila o ten fantastický pocit, jenž jsme okusili při práci, když se naprosto cizí kolemjdoucí zastaví, aby pochválili Tvoje dílo a darovali Ti svůj úsměv. Tito lidé žijí ve Vrbně, městečku upraveném, plném zeleně, kterým protékají tři říčky: Bílá, Střední a Černá Opava. Ani se mi nechce věřit, že se ten malý hádek, líně protékající uměle vytvořeným korytem, dokázal proměnit ve všeničící nespoutaný živel. A úplně jinak vypadala Bílá Opava vysoko v horách, když se hravě prodírá mezi skalami, utíká vpřed, drobnými vodopády krášlí krajinu, vytváří malebné tůňky, naráží do obrovitých balvanů, dravá a svobodná se žene do neznáma. Takovou jsme ji poznali při cestě z Pradědu, nejvyššího vrcholu Jeseníků. Po týdnu jsme severní Moravu s nezapomenutelnými vzpomínkami opouštěli a naše výprava směřovala na jih, kde jsme se ubytovali v Rudici. To je dědina v okrese Blansko, známá především díky tzv. Rudickému propadání (společně s Býčí skálou představuje 2. největší podzemní jeskynní systém v ČR). Větrný mlýn holandského typu v Rudici byl vystavěn v roce 1865 a prohlídka expozic, které jsou dnes v muzeu Větrný mlýn umístěny, byla dalším příjemným zpestřením expedice. V Moravském krasu jsme navštívili Sloupsko-Šosůvské a Punkevní jeskyně, samozřejmě i propast Macochu, na loďce jsme projeli ponornou říčkou Punkvou, svezli se ekovláčkem a lanovkou. S chladnou krásou vápníků a blyštivého sintru jsme se rozloučili v jeskyni Balcarka. Do paměti se nám vryla další série neopakovatelných zážitků. A co napsat na závěr? Vzpomněla jsem si na slova známé písničky: Morava, krásná zem JITKA KOLÁŘOVÁ, sexta A Celkem se Expedice Morava 98 účastnilo 19 studentů. Na foto jsou budoucí maturantky sušického gymnázia V. Marcová, H. Karlová a K. Hraničková, které natírají jednu ze šestašedesáti lávek. Foto: L. Fedor Absolventi sušického gymnázia na Islandu Ve dnech července 1998 hostil islandský Reykjavík účastníky XXIX. ročníku mezinárodní fyzikální olympiády, mezi nimi i letošní absolventy sušického gymnázia Stanislava Kašného a Karla Koláře, který na tomto klání po své loňské stříbrné Kanadě nebyl už žád- jeden bronz + jeden úspěšný řešitel ným nováčkem. Pro oba zdatné a nadějné fyziky byl pobyt na Islandu nesporně velkým zážitkem. Na místo dorazili po půlnoci z 2. na 3. července leteckou trasou Praha Kodaň Reykjavík. Jeden den jim měl stačit k adaptaci na nové prostředí a v sobotu už měřili své síly s ostatními v jedné kryté sportovní hale, nikoliv však ve sportovních disciplínách, nýbrž nad teoretickými fyzikálními oříšky. Po pětihodinové námaze mozkových závitů pak prý přišlo vhod pozvání na večeři pro celý pětičlenný tým ČR do reykjavické rodiny českého původu. Po pondělní praktické experimentální části olympiády se mezi výlety po ostrově čekalo na výsledky soutěže. Karel Kolář získal pro ČR jeden bronz a Stanislav Kašný se stal úspěšným řešitelem. Autoři úkolů se i s řešiteli shodli na tom, že tento ročník přinesl úkoly mimořádně obtížné (především z hlediska časové náročnosti jak říká Karel). A tak patří oběma našim absolventům obdiv i srdečné bla- hopřání jménem celé sušické gymnaziální obce i dík za vzornou reprezentaci Gymnázia v Sušici. A s jakými dojmy se vraceli? Oba si odnášejí překvapující zážitek bílých nocí. Je něco jiného o nich vědět ze zeměpisu, ale zažít, že se téměř nestmívá to asi Středoevropana překvapí. Stejně jako výlety do krajiny vodopádů, ledovců a kamenitých pouští. Kájovi v islandské krajině zjevně chyběly lesy. Hlavní město pro ně mělo také svůj půvab, podle Standy působilo dojmem útulnosti, protože tam nejsou žádné mohutné vysoké budovy a Reykjavík vyniká úpravností. I když na islandském jídelníčku převažují ryby, oba studenti je okusili jen v letadle a pak spíš dávali přednost pizze. S nákupy si hlavu nelámali je tam draho i pro Američany, natož pro našince komentují souhlasně oba dva. A jací byli lidé? Velmi přátelští, říká Standa. Pro praktické dorozumění vyměnili chlapci češtinu za angličtinu, i když se raději drželi v českém týmu. Vztahy na mezinárodním poli se prý nejvíce utužovaly při večerních setkáních ve sportovním areálu, a to hlavně mezi Čechy a Slováky. Že první profesionální kroky ze sušického gymnázia přímo do světa byly pro oba absolventy tak úspěšné a zároveň bohaté mnohostrannými zážitky, to nás samozřejmě těší; teď už zbývá jen popřát, aby se jim dařilo i v budoucím studiu na Matematicko fyzikální fakultě UK v Praze. b Před několika měsíci jsem ve svém článku Co dělá kontrolní a revizní komise položil několik otázek, na něž se mi bohužel nedostalo odpovědi tak, jako ostatním pisatelům. Proto jsem navštívil pana starostu na radnici. Kauza sportovní areál jakoby usnula na vavřínech, tedy ještě jednou ve zkratce: toto mělo být zveřejněno hned v počátku Sportovním areálem se rozumí pouze část zimní stadion a plavecké bazény; cena projektu: 2,8 mil. Kč, realizace stavby 85 mil. Kč, provozní náklady po dokončení 7,3 mil. Kč; investor neznámý, město na financování takového provozu peníze nemá a mít nebude. Pravdou je, že rada o tomto jednala v diskusi, avšak v usnesení žádný závěr nebyl. Zavádějící informace ze strany pana starosty o tom, že rada může rozhodnout o investicích do výše 500 tis. je nepravdivá rada tedy svou pravomoc nepřekročila stále platí, že rada může schvalovat investice pouze do výše 50 tis. Kč. O tom, zda Město oslovuje, či neoslovuje různé investory, zatím zmínka nikde nepadla. Jak tedy pokračuje toto plánování? Vedení města by mělo zveřejňovat své záměry v tak důležitých a rozsáhlých projektech, které se Z polepených dřevodesek se na nás usmíval téměř podél všech hlavních ulic, a přesto poslanec Ekert tvrdil, že v žádném případě nejde o volební agitaci. Pravda, na mítinku jsme se nedozvěděli zhola nic o tom, co na nás chystají Sociální demokraté po komunálních volbách, a ani na přímou otázku Kdo jsou vlastně kandidáti do městského zastupitelstva? nikdo neodpověděl. Nikoli ovšem z důvodu utajení; ale očividně proto, že pouhé tři týdny před odevzdáním kandidátních seznamů mělo vedení místní organizace tuto záležitost v husté mlze. Ke konsolidaci shromáždění nepřispěl, a v očích veřejnosti nasadil všemu korunu sám pan poslanec Ekert, který od počátku věnoval svou přízeň, více než svým kolegům, paní doktorce Prajerové (ODS) týkají všech obyvatel města, pravidelně a podrobně. Představitelé města dále hovoří o efektivně vynaložené koruně?! Vidíme snad nějakou efektivitu na Vrabčovské skládce (stála 5,3 mil. Kč), či v přípravě na stavbu monobloku nemocnice proč místostarosta ing. Říha odmítl splátku dluhu na dětskou nemocnici ve výši 3,6 mil??? jaká je šance, že dojde k realizaci přestavby? Zajímalo by mne, v jakém stadiu je navržené optimalizační řešení (sestěhování do dvou budov). Pokud chceme hovořit o efektivně vynaložené koruně, nezbytně se musíme zajímat také o hospodaření Města s akciemi, které vlastní tj. akcie Městských jatek, a. s., a Otavských strojíren, a. s. Jaká je jejich cena a jaké jsou jejich výnosy ve srovnání s hodnotou před třemi lety? Další z celkem neprůhledných oblastí je hospodaření s městskými byty. Postrádám v tisku zveřejňování jmen nájemníků, kterým byly městské byty přiděleny atd. Vedení Města by ve vlastním zájmu mělo kompletně informovat občany o jednotlivých záměrech, připravovaných projektech, nemovitostech, cenách atd. Otázka rozvoje města nezávisí pouze na výstavbě, ale především na tom, zda je město dostatečně osídleno, máli možnost poskytnout pracovní příležitosti. V poslední době dochází ke zvyšování procenta nezaměstnanosti, tím se snižuje koupěschopnost obyvatel, a to se samozřejmě nepříznivě promítne do příjmů Města. Rozhodně by nyní prospělo konečné dořešení takových problémů, jako je převod majetku Kasárna Pod Kalichem (v současné době má podnikatelská veřejnost o tyto objekty zájem), plynofikace III. čtvrti, oprava komunikací a v neposlední řadě i takové drobnosti, jakými jsou naše slavné padlé pomníky. Mám na mysli především hotely Koruna a Fialka na náměstí (bylo o nich informováno v SN č. 6/98 z 27. března letošního roku, kde bylo konstatováno, že vedení Města spolu se stavebním úřadem a orgány státní správy hledá možnosti uplatnění sankcí vůči majitelům těchto objektů. Téměř půl roku uplynulo a tak se ptám pohádkovými slovy: našli moji rádcové, našli? ). Doufám, že jsem tímto článkem někoho nadzvedl a brzy se dočkám v Sušických novinách přímých odpovědí. MVDr. ALOIS HERZA Budou ještě v roce 2002 na radnici rozhodovat stejní lidé? Těsně před uzávěrkou Sušických novin se dozvídám o článku pana Hlaváče. Není těžké pochopit, o co autorovi jde. Pan H. se na jedné straně obává případného vítězství ČSSD v komunálních volbách a jedním dechem tvrdí, že místní org. ČSSD je v zoufalé situaci a má své kandidáty prý v mlze. Myslím, že se jedná o naprosto zbytečné jedovatosti, které jsou jen a jen domněnkami autora. Závidím mu jeho jistotu pro takovéto výroky. MO ČSSD má kandidátku k dnešnímu dni schválenou a s programem pro komunální volby ji zveřejní podle svého uvážení a ne podle přání pana H. Setkání příznivců a voličů a Ing. V. Říhovi, s nimiž dle svých slov jednal o problémech nemocnice. Nebylo nám sděleno, jak jednání probíhalo, mohu ale s úspěchem pochybovat o tom, že by Klatovák pan Ekert měl skutečný zájem na fungování sušické konkurence, jestliže se klatovské zdravotnictví potácí ve finančních problémech. Všem zúčastněným, kteří znají napjatou situaci drobných sušických živnostníků, ztuhl úsměv ve chvíli, kdy si místostarosta Říha (ODS?) a poslanec Ekert (ČSSD) začali notovat v otázce vyšších daní z nemovitostí, především z těch, které slouží k podnikání a mnohého v tu chvíli napadlo, zda návštěva sociálně-demokratického poslance nemá za cíl, vzhledem k zoufalému stavu místní organizace ČSSD, domluvit podobnou plichtu s ODS jako je tomu v Parlamentu. Jestliže se tato domněnka potvrdí, čekají nás po případném vítězství Sociálních demokratů v městských volbách zřejmě pouze kosmetické změny ve vedení Radnice. PETR HLAVÁČ K článku Budou ještě v r Využili jsme příležitosti, že pan poslanec Ekert přijel do Sušice a jednali jsme s ním, nikoli prvně, o nemocnici. Pan poslanec Ekert není jediný, s kým jsme v záležitostech nemocnice jednali, a určitě využijeme každé příležitosti, která může nemocnici pomoci. Dále jsme hovořili o potřebě možnosti selektivního zvýšení daně z nemovitostí, jako jediného donucovacího prostředku na vlastníky k řádnému vykonávání vlastnických povinností. Město totiž nemá žádný nástroj k tomu, aby vlastníky např. hotelu Fialka nebo Koruna donutilo do objektů investovat a řádně je provozovat, nebo je prodat současná výše daně z nemovitosti vlastníka k tomu nenutí; vyšší daň na rekreačně užívaný bytový fond by mohla zvýšit nabídku na trhu s byty, kdy vlastníkům více bytů by se již nevyplatilo si další byty (domky v Sušici) držet jen pro rekreaci. Další slova v článku Budou ještě v r bez komentáře. Máme demokracii VLADIMÍR ŘÍHA, zástupce starosty P. S.: Pane Hlaváči, žádná plichta mezi ČSSD a ODS v Sušici domluvena nebyla a není. Dr. PRAJEROVÁ, ODS Sušice To snad přece jenom ne, pane Hlaváč! ČSSD 10. srpna mělo svůj program. Zúčastnili se i občané, kteří nepatří k voličům ČSSD. Proč ne bylo veřejné. Zde bylo zevrubně objasněno, speciálně panu H., že kandidáti mu budou představení ve volební kampani. Vyjádření pana H. považuji za úlet autora, jehož články jsem si doposud rád přečetl. Volební kampaň ještě nezačala a takto začínat??? To snad přece jenom ne, pane Hlaváči (strana lidová?)! Čtenářům se omlouvám. Toto není forma, kterou by se nadále chtěla MO ČSSD prezentovat. F. HÁLEK, MO ČSSD Sušice

7 Program kina SUŠICE Začátky představení, není-li uvedeno jinak, vždy ve hod. Filmy označené uvádíme premiérově. Informace a předprodej vstupenek od hod. v pokladně kina nebo na tel. 0187/ (čtvrtek) Filmový klub Počátek a konec Rodinné drama ze současného Mexika. Mexiko, titulky, 164 min., od 15 let (pátek sobota) Bean Mr. Bean v Americe fenomenální britský komik v celovečerním filmu. Velká Británie, titulky, 90 min., přístupný (neděle pondělí) Život v sedmém nebi Optimistický příběh o tom, jak se zachovat, když objevíte první šedivý vlas. USA, titulky, 107 min., od 12 let (úterý středa) Rudý labyrint Psychologické drama o vztahu dvou lidí z rozdílných kontinentů a kultur. Skvělý herecký výkon předvedl Richard Gere (čtvrtek pátek) Svatba naruby Laskavá komedie, jejíž úvod byl inspirován televizním přenosem z předávání Oscarů. USA, titulky, 91 min., od 12 let. 5. (sobota) Amistad Vynikající film S. Spielberga od- halující zajímavou kapitolu americké historie pol. 19. století. USA, titulky, 145 min., od 12 let (neděle pondělí) Zaříkávač koní Nádherný příběh lásky a naděje s Robertem Redfordem a Kristin Scott Thomasovou v hlavních rolích. USA, titulky, 168 min. (dvojprogram), přístupný (úterý středa) Stůj nebo se netrefím Bláznivá česká komedie s plejádou našich nejlepších herců. ČR, 90 min., přístupný. 10. (čtvrtek) Filmový klub Poslední vlna Tajemný příběh konfrontuje svět původní kultury, jejích mýtů a tradic s moderní západní civilizací. Austrálie, titulky, 106 min. 11. (pátek) Ona, jedině ona Komedie o zápase mužů s nevěrou se odehrává v New Yorku. USA, titulky, 96 min., od 12 let (sobota neděle) Husar na střeše Velkolepé historické drama z jižní Francie devatenáctého století. Francie, titulky, 136 min., od 12 let (pondělí úterý) Armageddon K Zemi se řítí obří asteroid a katastrofu může odvrátit jen riskantní záchranná akce. Filmový hit s Bruce Willisem v hlavní roli. USA, titulky, 130 min., přístupný. Kultura strana 7 Zveme vás do kina září čtvrtek 27. srpna ve hod. Zaříkávač koní Robert Redford herec a režisér Počátek a konec si pro svůj nový film vybral román amerického spisovatele Nicholase Evanse a ztvárnění filmového scénáře svěřil dvěma renomovaným tvůrcům Richardu LaGravenesovi (Madisonské mosty) a Ericu Rothovi (Forrest Gump). Sám si zahrál hlavní roli zaříkávače koní Toma Bookera. Příběh začíná jednoduše. Annie Gravesová má oslnivou kariéru, čtrnáctiletou dceru a krachující manželství běžný model úspěšného života vezme za své jednoho podzimního rána. Život malé Grace je v několika vteřinách poznamenán tragickou nehodou, při níž dívka přichází o nohu a její kůň o rozum. Pro matku a dceru se ukáže být východiskem dlouhá cesta do Montany k zázračnému zaříkávači koní, který může pomoci jak Grace, tak milovanému koni osudy obou jsou jakoby nerozlučně spojeny Nenechte si ujít krásný filmový zážitek! Pozor dvojprogram. Poslední čtvrtek 10. září ve hod. vlna září Husar na střeše Velkolepé historické drama francouzského režiséra Jean-Paula Rappenaua. Snímek oživuje žánr velkoryse pojatého romantického příběhu na pozadí cholerové epidemie, která v devatenáctém století postihla jih Francie. Tvůrce velmi sugestivně popisuje krásy provensálských hor, vesnic a městeček a s jemnou lyrickou nadsázkou se věnuje vztahu čestného mladíka a odvážné mladé dámy, kteří utíkají před smrtící chorobou i před nepřáteli. Film získal dva Césary, patří k nejdražším, ale také divácky nejúspěšnějším projektům francouzské kinematografie září Armageddon Gigantický asteroid se řítí proti Zemi. Katastrofa je nevyhnutelná, ale NASA má ještě poslední záchranný plán a vysílá proti hrozbě z vesmíru speciální skupinu naftařů, která je ochotná svět zachránit. Jedinou šancí je totiž odpálení jaderné nálože hluboko pod povrchem asteroidu a k tomu je třeba parta nejlepších vrtačů na světě vedená svým šéfem (Bruce Willis). Po dramatickém přistání na asteroidu musí naftaři vyvrtat v nečekaně tvrdé hornině šachtu pro jadernou nálož a Režie se po neobyčejném úspěchu filmu Skála ujal režisér Michael Bay, který si zachoval svůj styl kombinace dynamické akce a vtipných svěžích hlášek. Akční scény jako je nálet meteoritů na New York nebo přistání na asteroidu a další trikové scény jsou brilantní. Film po své premiéře dosáhl rekordní návštěvnosti a je považován za akční hit roku Sušický rockový puls XI. (5/1998) Jedenáctý díl mapování zdejších rockových aktivit je ve znamení vzpomínky na dva festivaly, které k městu Sušice a jeho bezprostřednímu okolí již po pět let neodmyslitelně patří. Tím prvním byl letos oficiálnější Šumava Rocks ( ) a tím druhým undergroundovější Bouda Open Air ( ). Podrobnější reportáže z těchto významných rockových akcí jsem se alespoň v případě Sušických novin rozhodl vynechat, ale to neznamená, že si je nebudete moci přečíst jinde. Obě dvě události budou publicisticky zvěčněny minimálně jednou. Kde a kým to již nechám na vás. Snad jen připojím frázi o tom, že kdo hledá, najde. Ale nyní blíže k festivalům v našem seriálu. Vzhledem k tomu, že jsem na prvním uvedeném nemohl být přítomný, rozdal jsem několika osloveným spolupracovníkům anketní dotazník, v němž se každý jeden vyjádřil k celé akci. Do ruky se mi vrátilo 30 % listů, což k objektivnímu pohledu nepřímo zúčastněného dostačuje. Začneme nejprve trochou statistiky. Zatím co na Šumava Rocks (dále Š. R.) vystoupilo devět kapel, Bouda Open Air (dále B. O. A.) dal tuto možnost celým 22 smečkám. Na tomto místě je mírně paradoxní skutečnost návštěvnosti, protože první jmenovaný jednodenní festival navštívilo nejméně dvakrát tolik lidí jako B. O. A. Co se dá dělat lidé jsou pohodlní a nechce se jim jezdit do Čermné. Člověk jim musí přivézt vzdálenou scénu opravdu až pod nos. Všichni, kterých se to týká, nechť se pořádně zastydí! Nyní přejděme k obsazení festivalů. Je trochu protismyslné, že se obou zúčastnily tři totožné kapely, a to jmenovitě Slacks, Vanessa Gun a Jolly Joker and P. B. U. Zatímco první jmenovaní Š. R. otevírali svým tradičním máničkovským pseudothrasem vzoru 83 jak v anketě uvedl Mgr. Cecek v Čermné uzavírali první den maratónu. Myslím, že přítomné v obou případech Slacks zaujal, soudě z většinových ohlasů, které byly pozitivní. Taktéž Vanessa Gun nabídla na obou koncertech srovnatelné výkony, stejně jako démonický pohybový čaroděj Samir, zpěvák a frontman formace, který se na obou pódiích pozvracel. Ach jo. Jolly Joker and P. B. U. je zkušenostmi a lety prověřená skupina, která byla hvězdou obou popisovaných akcí. Zatímco však v Sušici vystoupila v úplném závěru a jaksi neplnohodnotně, v Čermné se jí dostalo největšího ohlasu za oba dva dny. A právem. Toto trio je skutečně v životní formě! Na Š.R. pokračovaly dále skupiny jako XXL, která prý nabídla neurážející bigbítek, velkolepě nastupivší Autsider, stejně jako minulý rok výborní Mercy Street, nahulení rockeři Despondancing, nudní a celkově zle přijatí No Guitars!, kteří byli oslovenými hodnoceni jako dramaturgická chyba, a nejočekávanější J. A. R., kterým jako vždy seděly více legrácky, což doložili svou show na druhou, ale pokus o soul funk nebyl, podle Mgr. Cecka, až tak vyčpělý. Celkově lze festival hodnotit jako zlepšení oproti minulosti, a to i přesto, že se s mnoha dramaturgickými a technickými záležitostmi nepohnulo. Co jsem zapomněl uvést, je skutečnost moderování akce, kterou znovu převzal Zdeněk Suchý. A jaký byl? Lovím v anketě a vytahuji přídavná jména jako klasický, přesný, suchý, nebo dost dobrý. Tak si vyberte. B.O.A. jsme se snažili moderovat s Kubáncem, a zda nám to alespoň místy šlo, nechám na jiných. Tuto dvoudenní akci otevřeli bigbíťáci Jimy Joe, po nichž přišli Sušici známí lehce unylí rockeři Houseboat. Ty vystřídali domácí Brainworker, z nichž byla cítit únava spojená s přípravou festivalu, a tito přenechali podium navenek podivínským pop n rockovým L69, po nichž následovala žánrová změna příchodem zdomácnělých Boron. Sociálně kritičtí hardcoristé tradičně zdržovali se stavbou aparatury, ale to, co odehráli, za to samozřejmě stálo. Mascraft nabídli pohodový rap/reggae/hc, jemuž velel černošský zpěvák Henry D., který na podiu setrval i nadále, a to díky své grupě Henry D Band. Tato mladičká kapelka nabídla podobnou pohodu jako ta předchozí, ale poté všechny rozvlněné vyvedl z klidné nálady Debustrol. Jejich letitý trash metal je u publika stále v kurzu, což bylo doloženo doposud nejmohutnější odezvou. Druhý den se Filmový klub Mexico 1993, 164 min., od 15 let. Uznávaný mexický režisér Arturo Ripstein natočil uváděný film podle literární předlohy egyptského spisovatele Nadžíba Mahfúze, nositele Nobelovy ceny za literaturu (1988) a děj přenesl z Egypta do současného Mexika. Zde se rozvíjí rodinné drama, kdy se rodina po smrti otce ocitá v tíživé situaci a matka upne všechny své naděje k nadanému synovi Gabrielovi. Ona sama i jeho sourozenci obětují vše, aby Gabriel mohl studovat a získat tak dobré postavení. Pod matčiným tlakem se ze syna stává bezcitný sobec, který zničí život všem kolem sebe a končí sebevraždou. V originální studii egoismu sleduje tvůrce rozpad rodiny a postupný úpadek jejích členů. Film je nesporně výjimečným titulem uváděným prostřednictvím filmových klubů v našich kinech. V roce 1993 získal Velkou cenu Zlatá mušle na MFF v San Sebastianu. Austrálie 1977, 106 min., od 15 let, rež. Peter Weir. Ve svém třetím celovečerním filmu se režisér dotýká důležitého tématu konfrontace dvou odlišných kultur v soudobém Sydney se bílý právník stává obhájcem pěti australských domorodců. Konfrontace světa původní kultur, jejích mýtů a tradic s moderní civilizací západního typu představuje ve filmu východisko k příběhu o tajemství, jež je ovšem nakonec vysvětleno. Film se opírá o skutečnou mytologii zanikající kmenové kultury a díky tomu ani po dvaceti letech nezestárnul a možná dnes, více než kdy dříve, má vnímavému divákovi co říci. Čerpáno z materiálů filmových distributorů a časopisu Cinema. sz Pro podzimní měsíce pro vás připravujeme: sobota 26. září Praha Zoologická zahrada Odjezd v 7 30 z nábřeží. Cena: dospělí 270 Kč, děti do 15 let a důchodci 250 Kč. Cena obsahuje: doprava, vstup, průvodce. z nábřeží. Cena 380 Kč zahrnuje dopravu a průvodce. čtvrtek 19. listopadu Zwiesel předvánoční nákup Odjezd ve hod. z nábřeží (otevřeno do hod.). V ceně 90 Kč je zahrnuta doprava. sobota 12. prosince začalo před 10. hodinou ranní a maratónek odstartovaly klatovské kapelky N. M. Š. V. a Brown Underpants. Rockovky vystřídal bigbít s vůní smrti, tedy Allhallows. Další místní skupinkou byli Stinky Hole, jejichž grungeová improvizace neděle 4. října Praha muzikál Evita Odjezd ve hod. z nábřeží, začátek představení v hod. Cena 670 Kč zahrnuje dopravu a vstupenku. Rakousko předvánoční Vídeň Historické centrum města, kulturní památky, vánoční trh. Odjezd v 5 00 hod. z nábřeží. Cena 410 Kč zahrnuje dopravu a průvodce. Vstupy do kulturních památek hradí každý účastník. byla zapomenu- ta nástupem chebských death metalistů Pandemia. Po nich následuje sobota 31. října Polsko Jelení Hora Odjezd v pátek ve hod. Závazné přihlášky v kanceláři MKS ihned! podezřele moderně trashují- cí Ferat, a tento vystřídají doom stal se letos B. O. A. memoriálem ly i nějaké koncertíky. Třeba metalové hvězdičky Promises. kultu zvaným Radio Freedom. Spwasssh! nebo plzeňské The End Pakáž a jejich pozitivně působící Toto totiž, ke vší smůle, zemřelo Of Colours, která se svou tvorbou bigbítek střídají OTK, s nimiž se ve středu před festivalem a zde snaží vyvolat ducha The Do- z podia jaksi vytratila atmosféra. bylo pomyslně pochováno. ors. Ano, poslední jmenovaná skupina Tu přivolali zpět s Feratem stylově V samém závěru článku vybruslím je revivalovou kapelou re- spříznění Hard Erection ze dvou popsaných událostí produkující své slavné kolegy. Ten- a po nich to vypuklo. Čtyřku nejočekávanějších a podívám se, co se vlastně dělo to typ skupiny se ve dvou případech skupin uvedla tra- těsně před nimi a těsně po nich. představil i na Santosu. Nejprve to diční bouřka a déšť. Když se počasí V obou případech to byly, stejně byli ZZ Top a pak AC/DC trochu uklidnilo, odehráli vý- jako po celé prázdniny, improvizač- (Spejbl a Helpers). O menších tečně přijatí zmínění Jolly Joker ní jámy mladé i starší generace hudebníků koncertech si však poreferujeme and P.B.U., po nichž se počasí konané v Tradičním klou- zase v některém z příštích dílů. chovalo čím dál tím víc nerozumněji. bu, kde se kromě těchto uskutečni- Ufff! FBB Kurtizány z 25. avenue daly do koncertu všechno, ale co jim to bylo platné, když hrály za deště. Kvůli tomuto živlu a soupeři, který se rozhodl zastavit aparaturu, již zbylé dvě hvězdy a očekávané pecky nevystoupily. Smutné bylo loučení s Krabathorem i Abraxasem, ale nešlo dělat nic jiného. Co doplnit? Zatím co Š.R. se vydařil, B.O.A. znovu nevyšel na 100 %, tak, jak by si pořadatelé představovali. Vyčkejme však, kam se memoriály posunou za rok. Nerozumíte, co myslím slovem v uvozovkách? Pak vězte, že tak jako je Š. R. memoriálem Radka Holého, Jedna z oživovacích lekcí B.O.A. 5, smrtonosná PANDEMIA.

8 strana 8 Divize mužů: 2. kolo: Tatran Prachatice TJ Sušice 4:0 (1:0). Druhá porážka sušických fotbalistů v letošním divizním ročníku je krutá. Za stavu 1:0 mohla Sušice vyrovnat z pokutového kopu, ale prachatický brankář Hluštík Pavlu Hubáčkovi střelu vyrazil. 3. kolo: TJ Sušice Keramika Chlumčany 2:3 (0:2). Ani ve třetím divizním utkání se sušickým fotbalistům nedařilo. V západočeském derby vedl nováček tým Keramiky Chlumčany 2:0. Domácím se však podařilo brankami Pendla a Jiřího Brabce vyrovnat. Rozhodující branku dala Keramika Chlumčany třináct minut před koncem utkání z pokutového kopu. Oblastní přebor dorostu: 1. kolo: Starší dorost: TJ Sušice Slovan Plzeň 1:1 (0:1). V prvním soutěžním klání oblastního přeboru staršího dorostu sušičtí fotbalisté remizovali se Slovanem Plzeň 1:1, i když v celém utkání byli lepším týmem. Domácí měli v zápase řadu šancí, ale chyběl jim důraz v zakončení. Soupeř ze Slovanu Plzeň pečlivě bránil a spoléhal na brejky. Tato taktika mu nakonec přinesla bod. Autorem sušické branky byl Holeček. Mladší dorost: TJ Sušice Slovan Plzeň 2:4 (1:1). Domácí vedli 1:0 brankou Kočího. Hosté ale vyrovnali a zvýšili až na rozdíl dvou branek. Sušici se pak podařilo brankou Sehoře z pokutového kopu snížit na 2:3. FOTBAL Fyzicky vyspělejší Plzeňané v závěru utkání upravili na konečných 2:4. Oblastní přebor žáků: 1. kolo: Starší žáci: Baník Sokolov TJ Sušice 2:0 (0:0). Sušičtí starší žáci pod vedením trenéra Ivana Goly vstoupili do nového soutěžního ročníku úspěšně. Po kvalitním výkonu porazili Sokolov 2:0, když obě branky dal František Kejla. Mladší žáci: Baník Sokolov TJ Sušice 5:1. Mladším žákům se vstup do nového soutěžního ročníku nevyvedl podle představ, když v Sokolově podlehli místnímu týmu 1:5 Kdy o víkendu na mistrovský fotbal Divize mužů: 4. kolo: TJ Sušice FK Tachov (neděle 30. srpna od 17 hodin). Sušičtí fotbalisté budou v dalším západočeském derby bojovat o první divizní vítězství v letošním ročníku. 5. kolo: SK Milevsko TJ Sušice (neděle 6. září od 17 hodin). Oblastní přebor dorostu: 2. kolo: TJ Přeštice TJ Sušice (sobota 29. srpna od 10 hodin). 3. kolo: TJ Sušice Sparta Plzeň (sobota 5. září od 10 hodin). Oblastní přebor žáků: 2. kolo: Viktoria Plzeň TJ Sušice (neděle 30. srpna od 10 hodin). 3. kolo: TJ Sušice Jiskra Aš (sobota 5. září od 10 hodin). Okresní přebor mužů: 3. kolo: Tatran Dlouhá Ves TJ Sušice (sobota 29. srpna od 17 hodin). 4. kolo: TJ Sušice Sokol Nalžovské Hory (neděle 6. září od 17 hodin). Tomáš Vitha vítězem sušického triatlonu Tradiční triatlonové klání uspořádali o uplynulém víkendu v Sušici členové Ski klubu Sušice. Na start se tentokráte postavilo pouze čtrnáct odvážlivců. Řadu zájemců totiž zřejmě odradilo nepříznivé chladné počasí uplynulého víkendu. Úvodní plaveckou část 400 metrů absolvovali triatlonisté v sušickém bazénu, následovala 25 kilometrů dlouhá cyklistická časovka ze Sušice do Hartmanic a zpět. Na závěr čekal účastníky čtyři kilometry dlouhý běh. Absolutním vítězem Sušického sprintriatlonu se stal Tomáš Vitha z Triatlon klubu České Budějovice, který trať zdolal za 1:05:13 hodiny. O patnáct vteřin pomalejší byl jeho oddílový kolega Rudolf Fríček. Nejlepším Su- šičanem byl Pavel Fornous, který časem 1:06:15 hodiny obsadil celkově 4. místo. Vítězství v kategorii žen patřilo Evě Dvořákové z Triatlon klubu České Budějovice, která trať zdolala za 1:12:39 hodiny. Prvenství v kategorii veteránů získal Emil Kintzl z Kašperských Hor, který závod dokončil v čase 1:24:04 hodiny. Výsledky: Muži: 1. Tomáš Vitha, Triatlon klub České Budějovice, 1:05,13 hodiny 2. Rudolf Fríček, Triatlon klub České Budějovice, 1:05,28 hod. 3. Jan Mikoláš, Triatlon klub České Budějovice, 1:05,56 hodiny 4. Pavel Fornous, Sušice, 1:06,15 hodiny. Ženy: 1. Eva Dvořáková, Triatlon klub České Budějovice, 1:12:39 hodiny Veteráni: 1. Emil Kintzl, Kašperské Hory, 1:24:04 hodiny. Na organizaci Sušického sprint-triatlonu se sponzorsky podílely tyto firmy: Pekařství Rendl, Foto Fišer, Relax Club Sušice, Řeznictví Hlaváček a Sport Schwarzkopf. Další akcí, kterou Ski klub Sušice chystá, je 20. září cyklistická časovka Sušice Modrava, která zároveň uzavře letošní ročník pohárové soutěže Šumavské unie amatérských cyklistů Ramala Cup O týden později Ski klub Sušice chystá tradiční klání horských kol Svatobor Tour Sport Tenisté v Sušici bojovali o finanční prémie Celostátní tenisový turnaj mužů kategorie B HEWA TEX CUP, dotovaný částkou třicet ticíc korun, hostily tenisové kurty Lawn Tennis Clubu Sušice. Klání se zúčastnila třicítka borců. Prvenství vybojoval tenista Slavie PU Plzeň Jiří Spousta, který ve finále porazil Jaromíra Línka z týmu VS Praha 5:7, 6:3 a 6:4. Jiří Spousta inkasoval za vítězství finanční prémii devět tisíc korun. Čtyřhru vyhrál pár Jan Talián z TK Písek s Jiřím Spoustou ze Slavie PU Plzeň, kteří si ve finále poradili s párem Jaromír Línek z VS Praha Vladimír Stavinoha ze Sparty Praha 6:1, 6:7 a 6:4. Výsledky dvouhry: Semifinále: Jiří Spousta (Slavia PU Plzeň) Tomáš Jung (Slavia Kemp fotbalových nadějí v Mariánských Lázních Devět mladých sušických fotbalových nadějí (ročníky 1986 a 1987) se zúčastnilo ve dnech fotbalového kempu v Mariánských Lázních. Pořadatelem kempu byl ČMFS oblast západní Čechy. Třiceti mladým fotbalistům se věnovali známí fotbaloví trenéři. Kůstka pracovník západočeského fotbalového svazu a trenéři krajských výběrů Synáč a Houdek. Celý týden 2 denně pilovali míčovou techniku a večer PU Plzeň) 5:7, 6:0, 7:6, Milan Gosler (Sokol Doudlevce) Jaromír Línek (VS Praha) 7:5, 6:0. Jiří Spousta (Slavia PU Plzeň) Jaromír Línek (VS Praha) 5:7, 6:3, 6:4. Výsledky čtyřhry: Finále: Jan Talián (TK Písek), Jiří Spousta (Slavia PU Plzeň) Jaromír Línek (VS Praha), Vladimír Stavinoha (Sparta Praha) 6:1, 6:7, 6:4. Memoriál Adolfa Donáta běh podél Otavy Atletický oddíl TJ Sušice pořádá v sobotu již 17. ročník tradičního běhu na m. Start závodu je v 10 hodin na stadionu TJ Sušice. Přihlášky na místě startu od 8 hodin. Kromě hlavní kategorie mužů do 40 let jsou vypsány i kategorie žen a veteránů. N+U Moureček získal dvě stříbrné medaile Sušický cyklista Michael Moureček, který nyní hájí barvy pražské Dukly, vybojoval v kategorii juniorů na mistrovství České republiky v silniční cyklistice dvě stříbrné medaile. Rodák ze Sušice, který je v čele seriálu Českého poháru juniorů a výborně si vede rovněž ve Světovém poháru, myslel v časovce i závodě jednotlivců na mistrovské tituly, zdraví a také počasí bylo nakonec proti. V časovce na 27 kilometrů Michael Moureček, kterého v průběhu šampionátu trápilo nachlazení, obsadil druhé místo. A protože Moureček neměl jako vedoucí závodník Českého poháru výhodu posledního startu, trápil ho na náročné kopcovité trati kromě nachlazení i silný protivítr. Mistrovský titul v závodě s chronometrem získal Mourečkův oddílový kolega Stanislav Kozoubek, který závod absolvoval v čase 36:07,48 minuty. Sušický cyklista za ním zaostal o 21 vteřin. Závod jednotlivců na 120 kilometrů se jel na těžkém 10 kilometrů dlouhém okruhu, během něhož cyklisté překonávali dvě náročná stoupání. O titulu a medailích se rozhodovalo až v závěrečném spurtu. V něm měl nejvíce sil Martin Ocásek z Krnova. Druhé místo patřilo Michaelu Mourečkovi. Ten se po skončení šampionátu přesunul do Itálie, kde se bude připravovat na prestižní závod juniorů Giro de Lugiano, po něm ho čeká příprava na mistrovství světa v silniční cyklistice. Sušičtí vodní slalomáři v Plzni uspěli Třináctého ročníku závodů ve slalomu na divoké vodě Slalom pod borskou přehradou v Plzni se s úspěchem zúčastnila výprava kanoistů Klubu vodních sportů Sušice. V závodě kajaku jednotlivců vybojoval třetí příčku v absolutním hodnocení Jindřich Beneš ze Sušice, který současně triumfoval v kategorii staršího žactva. V kategorii žen maminka sušického kanoisty Marie Benešová, která obsadila druhé místo. Rodinný úspěch Benešových ještě zvýraznila žákyně Martina Benešová. Ta svoji kategorii vyhrála. Výsledky: Kajak muži (absolutní pořadí): 1. Aleš Panzer (Loko Plzeň), 2. David Chod (Blovice), 3. Jindřich Beneš (Sušice). Kajak starší žáci: 1. Jindřich Beneš (Sušice), 2. Štěpán Sehnal (České Budějovice), 3. Viktor Vácha (České Budějovice). Kajak ženy: 1. Karolína Nováčková (Hubertus Karlovy Vary), 2. Marie Benešová (Sušice), 3. Jana Vágnerová (Soběslav). Kajak starší žákyně: 1. Martina Benešová (Sušice), 2. Marta Pinkavová (České Budějovice), 3. Lenka Vágnerová (Soběslav). podstupovali líté boje v zápasech proti vedení kempu. Sušičtí žáci se prosadili jednak při hodnocení práce s míčem a výkonu při hře v této kategorii trenéři vyhlásili nejlepším fotbalistou Ševčíka Ivana a v závěsu za ním skončili Šperl Miroslav a Dryk Martin. Druhým vrcholem byl fotbalový zápas za posílení mladších žáků TJ Mariánské Lázně s předním týmem oblastního přeboru. Výběr kempu je porazil 6:2, když o branky se podělili sušičtí hráči Ševčík Ivan čistým hatrickem, Nekola Jiří, Šperl Miroslav a Dryk Martin dali shodně po jedné brance, ale i další sušičtí hráči Bartoš, Kohl, Studecký hráli v základní sestavě. V srpnu se všichni zúčastní soustředění v Dlouhé Vsi. Trenéři věří, že fotbalový kemp a soustředění klukům fotbalově pomohou a herně naváží na úspěchy mladších žáků TJ Sušice v oblastním přeboru. Iš Horní řada zleva: Kohl R., Nekola J., Bartoš J., Dryk M., Ševčík I., Šperl M., Janda Z., Šperl M., Studecký P.

9 strana 12 Kultura Oblastní kulturní přehled od 28. srpna do 11. září 1998 SUŠICE Společenská zábava Dancing club Granát, nám. Svobody pátek a sobota hod. Do hod. vstup zdarma. pátek 4. září ve hod. Velký sál Sokolovny Pouťová taneční zábava Hraje taneční orchestr Borovanka z Klatovy. Vstupné 50 Kč. Předprodej vstupenek v MKS. Koncerty na náměstí sobota 29. srpna hod. dech. orchestr Solovačka sobota 12. září hod. dechový orchestr Solovačka sobota 19. září hod. dechový orchestr Solovačka Divadla, zábavné pořady úterý 8. září v hod. Velký sál Sokolovny Politická inventura Uvádí Divadlo Jiřího Grosmanna M. Šimek, Z. Bubílková. Předprodej vstupenek v kanceláři MKS. pondělí 14. září v hod. Recitál Josefa Fouska Písničkář, který je častým hostem pořadů Divadla Jiřího Grosmanna. Předplatné P/3, doprodej v MKS. Přednášky, kurzy pátek 11. září v hod. Velký sál Sokolovny Zahájení kurzu taneční a společenské výchovy středa 9. září Sokolovna Informativní schůzka pro žáky taneční školy MKS a jejich rodiče středa 16. září Zahájení výuky v taneční školy MKS Muzea, výstavy Muzeum Šumavy stálá expozice denně mimo pondělí 9 12 a hod. Výstavy Velké prádlo aneb jak praly a žehlily naše babičky a prababičky Lidová architektura Šumavy a Pošumaví Zahájení v úterý 8. září. FOTO Fišer výstava fotografií Šumava Jan Kavale. Potrvá do 30. září Tělovýchova, sport, relaxace Relax klub posilovna Františka Procházky 119, tel zacvičit v posilovně si můžete: pondělí pátek a hod. neděle hod. Za hodinu zaplatíte předplatné 23 Kč, měsíčně 250 Kč čtvrtletně 560 Kč V době provozu posilovny lze využít solárium pět min. za 15 Kč. Možnost pronájmu sportovní haly dle dohody. Julius Urbanics masáže, budova Šumavské lesní, a. s., Na Burince 273/III od 9 30 do hod. na objednávky tel , , kl. 35 pátek 14. neděle 16. srpna tenisové dvorce Celostátní turnaj seniorů B turnaj čínských dvojic Informace Městská knihovna, tel oddělení pro dospělé včetně oddělení naučné literatury, časopisy pondělí, středa, pátek 8 12 a hod. oddělení pro děti pondělí, středa, pátek hod. v období prázdnin 8 12 a hod. Rozhledna Svatobor, tel denně hod. Vstupné 5 Kč dospělí, děti a důchodci 3 Kč, děti do 6 let zdarma. Městské kulturní středisko Sokolovna předprodej vstupenek na kulturní akce, tel pondělí čtvrtek a hod. redakce SN tel Sokolovna tel Pokladna kina otevřena od hod., tel HARTMANICE Muzea, výstavy Muzeum Dr. Šimona Adlera středa neděle hod. Stálá expozice věnovaná židovské komunitě regionu. Informační středisko NP Šumava nachází se ve stejné budově. KAŠPERSKÉ HORY Stálá expozice Muzea, výstavy Výstavy muzeum 9 12 a hod. (Ne)ohrožená příroda Deset let činnosti Stanice pro handicapované živočichy při Muzeu Šumavy. Lidové obrázky na skle z jižních a západních Čech. Potrvá po celou sezónu. Galerie Secese užité umění František Bílek grafika. Potrvá po celou sezonu. HORAŽĎOVICE Kino Otava (pátek, sobota oba dny pouze ve hod.) Řeč peněz Nová akční komedie. USA, od 12 let (středa ve 20 00, čtvrtek v a hod.) Muž se železnou maskou Historický velkofilm. USA, titulky, přístupný (pátek ve 20 00, sobota v a hod.) Zaříkávač koní Romantický příběh lásky a naděje. USA, tit., příst (středa, čtvrtek oba dny pouze ve hod.) Sedm let v Tibetu Příběh podle skutečných událostí. USA, tit., od 12 let (pátek, sobota oba dny pouze ve hod.) Palmetto Novinář obětí rafinované pasti. USA, tit., od 12 let. Společenská zábava Kulturní dům neděle 30. srpna v hod. Posezení s písničkou Nedělní odpoledne s pěknou muzikou. Vstupné 25 Kč. pátek 4. září v hod. Zahájení kurzu tance a společenské výchovy sobota 12. září ve hod. Taneční zábava Hraje populární plzeňská skupina Staří psi. Připravujeme: Kulturní středisko v Horažďovicích a agentura Vean Models Strakonice připravují od září zábavné klubové večery s hosty z řad známých umělců, zpěváků, sportovců a modelek s názvem VEČERY S Součástí některých večerů je prezentace kosmetických výrobků, módních hitů, knih a dalších zajímavých věcí. Začátek programu vždy v hod. v kulturním domě. Jednotné vstupné na každý večer 90 Kč. Permanentní vstupenka na celý cyklus (4 večery) 332 Kč. Program: 16. září Jan Čenský 7. října Uršula Kluková 11. listopadu Kateřina Macháčková 17. prosince Petra Černocká Předprodej vstupenek a permanentek: kino Otava, tel. 0187/ Městské kulturní středisko Sušice, tel. 0187/ Pozor!! Základní kurz taneční a společenské výchovy od 4. září. Přihlášky v kanceláři kulturního střediska, tel. 0187/ Stálá expozice otevřena denně mimo pondělí Městské muzeum Výstavy 9 16 hod. Lesnictví, rybářství, zemědělství (zapůjčeno ze zemědělského muzea v zámku Ohrada). Potrvá do konce září. Jindra Čapek ilustrace. Potrvá do 31. srpna. Koncerty Zámecké hudební léto 4. ročník Vždy v pátek v hod. ve velkém zámeckém sále. 28. srpna Rudolfinky vokální renesanční soubor. Program: D. Buxtehude, A. Michna, K. Harant aj. Informace Předprodej vstupenek na všechny kulturní akce i filmová představení v kině Otava (hlavní vchod), tel pondělí pátek a hod. Ve stejnou dobu je otevřena půjčovna videokazet. Městské muzeum tel. 0187/ ČESKÉ BUDĚJOVICE Země živitelka 98 Proběhne od do SRNÍ Hotel Srní, tel Vyhřívaný bazén každý den hod. Vstupenky v recepci děti do 10 let 25 Kč, dospělí 50 Kč Sauna pondělí až pátek hod. Poplatek dospělí 50 Kč/hod., děti 30 Kč/hod. Posilovna pondělí až pátek hod. Automatický kuželník středa až neděle hod. možnost občerstvení, 100 Kč/hod. Kulečník středa až neděle hod. Masáže pondělí až pátek hod. ŽELEZNÁ RUDA Stálá expozice otevřena úterý sobota neděle Muzeum KLATOVY 9 12 a hod hod. Galerie U bílého jednorožce Karel Malich kresby, objekty Olga Karlíková obrazy, kresby Anna Chmelová kresby, objekty. Potrvá do Galerie Klenová Jan Činčera ruční papír Jan Pohribný fotografie. Potrvá do Hrad Aleš Veselý objekty. Potrvá do 30. srpna Vila manželů Kotrbových Klub konkretistů. Potrvá do 5. září Sýpka 3. ročník Mezinárodní letní akademie Mapování prostoru. Setkání sochařů, malířů a fotografů z ČR, Slovenska, Francie, SRN a USA. Výstava ze setkání potrvá do 30. srpna. sobota 5. září v hod. Výlet Zahájení výstavy slovenských výtvarníků. Pořady na hradě Klenová sobota 29. srpna v hod. LINHA SINGERS Informace Městské kulturní středisko 0186/224 52, Stálá divadelní scéna divadlo 0186/ ZOO Botanický skleník PLZEŇ denně 8 18 hod. soboty a neděle hod. KULTURNÍ PAMÁTKY Hrad Rabí tel. 0187/ denně mimo pondělí 9 12 a hod. Vstupné 30 Kč, děti, důchodci, studenti, vojsko 20 Kč, děti do 6ti let zdarma, rodinná vstupenka 80 Kč. Výstava fotografií Miroslava Zámečníka Šumavské obrázky obrázky pro duši v hradní konírně po celou sezónu součást expozice, vstup volný. sobota 29. a neděle 30. srpna Divadelní duely Gladius v průběhu celého dne. Areál dravců pod hradem ukázky sokolnictví každý den mimo pondělí 11 00, a hod. Hrad Velhartice tel. 0187/ denně mimo pondělí 9 12 a hod. Hrad Kašperk tel. 0187/ denně mimo pondělí 9 17 hod. Vstupné 25 Kč, děti, důchodci, studenti, vojsko 15 Kč, děti do 6ti let zdarma. Hrad Švihov tel. 0186/ denně mimo pondělí 9 12 a hod. mimo tuto dobu je možná dohoda pro organizované skupiny. Vstupné 30 Kč, děti, důchodci, studenti, vojsko 20 Kč Černá věž, katakomby Klatovy denně mimo pondělí 9 12 a hod. Vstupné 12 Kč, děti 6 Kč. RADIO PRÁCHEŇ 89,0 FM a 99,5 FM pondělí pátek ranní blok hudby a zpráv hudba let, soutěže siesta písnička na přání, soutěže Sport Speciál, hity, zajímavosti Večerní proud pondělí Kontinuo taneční hudba Zuzana je zase sama doma úterý Večerní povídání se zajímavými hosty středa Hit Mix nejhranější hity týdne čtvrtek Nejprodávanější desky jsou hezký pátek Písničky na písemná přání (P. O. Box 240) Víkendy Informace o počasí, kulturních a sportovních akcích, sobotní vaření s mistrem kuchařem Polední siesta hudba 70. až 90. let, zajímavosti, pozvánka do kina Písnička na telefonická přání, soutěže, zajímavosti, klípky Víkendové večery sobota Dámská jízda neděle Premiéra rockové hitparády Večer se Zajíčkem jménem Petr TELEFONNÍ ČÍSLA, která bychom měli znát záchranná služba 155 lékařská pohotovost (poliklinika) požární ochrana 150 policie 158 městská policie jako pravidelný čtrnáctideník vydává Městské kulturní středisko v Sušici. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb SN. Příspěvky představují názory a postoje pisatelů. Adresa redakce: MKS, T. G. M. 120/I, Sušice, tel Aktuální informace o městě na INTERNETU: Odpovědná redaktorka PhDr. Ludmila Szvitková. Grafická úprava Milena Hálková, Karel Viták, tiskne Typos Klatovy. Cena 4,80 Kč. Náklad výtisků. Povoleno OÚ Klatovy pod č.j. 72/ /92.

Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla pro zřizování samospráv v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla pro zřizování samospráv v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla

Více

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ POROVNÁNÍ mezi bytovým družstvem (BD) a společenstvím vlastníků jednotek (SVJ) Kritérium BD SVJ Pramen práva Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen ObchZ) Nemovitost katastr nemovitostí Budova

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA Stanovy spolku Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA Článek 1 Základní ustanovení 1. Název spolku zní: Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA 2. Spolek

Více

STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA

STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA Za účelem vymezení způsobu vzniku nájmu bytu v majetku Statutárního města Kladna a postupu jednotlivých orgánů

Více

Stanovy. Česká asociace rusistů, z.s. Článek I Postavení, sídlo, působnost

Stanovy. Česká asociace rusistů, z.s. Článek I Postavení, sídlo, působnost Česká asociace rusistů, z.s. Stanovy Článek I Postavení, sídlo, působnost 1. Spolek má název Česká asociace rusistů, z.s., zkratka ČAR. 2. Česká asociace rusistů je dobrovolnou, nezávislou zájmovou organizací

Více

Založení spolku VZOROVÝ, z. s.

Založení spolku VZOROVÝ, z. s. Založení spolku VZOROVÝ, z. s...., nar...., bytem...,..., nar...., bytem..., a..., nar...., bytem... (dále jen zakladatelé ), vedení společným zájmem...naznačte společný zájem..., tímto k naplnění tohoto

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách (dále jen spolek ) má

Více

Zastupitelstvo města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova Pořadové číslo: 23/4.2.8 Zastupitelstvo města Přerova Přerov 16.4.2014 Předloha pro 23. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 28. 4. 2014 Předkladatel: Zpracovatel: MICHAL ZÁCHA

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

V souladu s 6 zákona č. 83/1990Sb., o sdružování občanů v platném znění, předkládá přípravný výbor ve složení:

V souladu s 6 zákona č. 83/1990Sb., o sdružování občanů v platném znění, předkládá přípravný výbor ve složení: Ministerstvo vnitra ČR- odbor všeobecné správy oddělení volební a sdružování, úsek sdružování Náměstí Hrdinů 3 140 21 Praha 4 Věc: písemný návrh na registraci občanského sdružení V souladu s 6 zákona č.

Více

Málinka z.s. Čl. 1 Název, sídlo. Čl. 2 Právní postavení spolku

Málinka z.s. Čl. 1 Název, sídlo. Čl. 2 Právní postavení spolku STANOVY SPOLKU Málinka z.s. Název spolku: Málinka z.s. Sídlo spolku: Nemile 90, 789 01 Zábřeh Čl. 1 Název, sídlo Čl. 2 Právní postavení spolku 1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující rodiče a příznivce

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Stav členské základny: Celkový počet členů družstva ke dni : Bydlící : Nebydlící: 132

Stav členské základny: Celkový počet členů družstva ke dni : Bydlící : Nebydlící: 132 Z á p i s z výročního shromáždění delegátů Macocha, stavební bytové družstvo, Blansko, Pražská 66, konaného dne 15. května 2012 v 15.30 hod. ve velké zasedací síni Městského úřadu Blansko, Nám. Republiky

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici.

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Zápis č. 21/2014 z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Přítomni: Růžičková Marta, Mgr. Vymětal Antonín, Kučera Jiří, Machač Stanislav,

Více

STANOVY SPOLKU rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole dopravní, a.s.

STANOVY SPOLKU rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole dopravní, a.s. STANOVY SPOLKU rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole dopravní, a.s. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY Čl. I Název, zkratka a sídlo Název spolku zní Spolek pro Skvrňov. Používaná zkratka spolku je SpS (dále jen spolek nebo SpS). Sídlem SpS je: Skvrňov č.p. 30, 281 44. Spolek pro

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA Článek I. Základní ustanovení 1.1 Občanské sdružení se plným názvem jmenuje Fotoklub Třináctá komora (dále jen Fotoklub). Pod tímto názvem budou členové

Více

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s.

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s. Stanovy spolku Náš Kopec, z.s. Čl. 1. Název, sídlo a působnost Náš Kopec o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen

Více

Zásady pro prodej nebytových prostorů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej nebytových prostorů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej nebytových prostorů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nebytových prostorů Městské části Praha 5 (dále jen Zásady ) a v souladu se zákonem č. 89/2012

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Rodinné centrum NA MYŠÁKU, z. s. Stanovy Spolku

Rodinné centrum NA MYŠÁKU, z. s. Stanovy Spolku Rodinné centrum NA MYŠÁKU, z. s. Stanovy Spolku 1. Základní ustanovení 1.1.Rodinné centrum Na Myšáku, z. s. (dále jen Spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský

Více

Stanovy organizace. OliMali. stanovy občanského sdružení

Stanovy organizace. OliMali. stanovy občanského sdružení Stanovy organizace OliMali stanovy občanského sdružení 1. Základní ustanovení a) Název sdružení: OliMali b) OliMali (dále jen sdružení) je neziskové, charitativní sdružení k poskytování obecně prospěšných

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

S T A N O V Y. Název spolku : Spolek Žihelský sbor. Sídlo spolku:; Žihle 56,

S T A N O V Y. Název spolku : Spolek Žihelský sbor. Sídlo spolku:; Žihle 56, S T A N O V Y Název spolku : Spolek Žihelský sbor Sídlo spolku:; Žihle 56, 331 65 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Spolek Žihelský sbor (dále jen spolek ) je spolkem dle zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník,

Více

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo Stanovy Čl. I. Název a sídlo 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného seskupení občanů dle nového občanského zákoníku (zákona 89/2012 Sb. dále NOZ ) s názvem Občanská vzdělávací jednota

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 25. května 2016 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň

z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 25. května 2016 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň ZÁPIS z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 25. května 2016 od 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období. USNESENÍ č. 257

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období. USNESENÍ č. 257 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2001 3. volební období USNESENÍ č. 257 výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí ze 48. schůze dne 12. září 2001 Návrh poslanců Zuzky

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ).

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU Článek 1 Název a sídlo spolku (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). (2) Sídlo spolku se nachází na adrese:

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9 Úvodní slovo autora 11 1 BytZ všeobecně 1.1 Předpoklady vzniku jednotek v budově podle BytZ 14 1.2 Vlastník budovy a povinnost převádět jednotky

Více

S t a n o v y s p o l k u

S t a n o v y s p o l k u ANIMAL EYE, z. s. S t a n o v y s p o l k u I. Název a sídlo ANIMAL EYE, z. s. (dále jen spolek ), je samosprávný a dobrovolný svazek osob, založený podle 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků

Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků Směrnice č. 2/2013 Zastupitelstva města Vlašimi Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků Zastupitelstvo

Více

Stanovy spolku Občanské sdružení při MŠ Národní

Stanovy spolku Občanské sdružení při MŠ Národní Stanovy spolku Občanské sdružení při MŠ Národní 1. NÁZEV A SÍDLO 1.1 Název spolku je: Občanské sdružení při MŠ Národní, z. s. (dále jen spolek ). 1.2 Sídlem spolku je: Národní 416/37, Praha 1. 2. CHARAKTER

Více

POŘAD JEDNÁNÍ: K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ. z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001.

POŘAD JEDNÁNÍ: K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ. z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001. Příloha USNESENÍ z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001. POŘAD JEDNÁNÍ: 1. Zahájení, procedurální záležitosti 2. Majetkové a finanční otázky 3. Návrh rozpočtových

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU. Část první. Základní ustanovení

STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU. Část první. Základní ustanovení STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU Část první Základní ustanovení 1 1) Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou (dále jen komora ) je sdružení podnikatelů, zřízeným zákonem ČNR

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD ČESKÉ MATEMATICKÉ SPOLEČNOSTI, POBOČNÉHO SPOLKU JEDNOTY ČESKÝCH MATEMATIKŮ A FYZIKŮ. Čl. 1. Základní ustanovení

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD ČESKÉ MATEMATICKÉ SPOLEČNOSTI, POBOČNÉHO SPOLKU JEDNOTY ČESKÝCH MATEMATIKŮ A FYZIKŮ. Čl. 1. Základní ustanovení ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD ČESKÉ MATEMATICKÉ SPOLEČNOSTI, POBOČNÉHO SPOLKU JEDNOTY ČESKÝCH MATEMATIKŮ A FYZIKŮ Čl. 1. Základní ustanovení (1) Česká matematická společnost (dále jen ČMS), pobočný spolek

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV. Spolku rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia. I. Základní ustanovení

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV. Spolku rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia. I. Základní ustanovení ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV Spolku rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia I. Základní ustanovení 1. Spolek rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia je spolek ve smyslu ustanovení 214 a

Více

Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s.

Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s. 1 Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s. Úplné znění ke dni 26. 11 2014 Název, forma a sídlo Setkání já a ty, z.s. se sídlem Dolní Novosadská 81, 779 00 Olomouc (dále jen spolek). Spolek je právnickou osobou

Více

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 643/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 38. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny. Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl.

Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny. Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny (dále jen sdružení ) Sídlo: Křtiny 240, 679 05 Křtiny Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 4 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 153 Vydána dne 28.2.2014 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5015. Zpráva o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá

Více

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro. etapu prodeje Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 15. dne 19.05.014 tyto Zásady postupu při prodeji

Více

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než bychom jim dali naše hranice, to si ještě

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Spolek pro rozvoj včelařství MÁJA S T A N O V Y

Spolek pro rozvoj včelařství MÁJA S T A N O V Y I. Název, sídlo a účel spolku 1) Název Spolek pro rozvoj včelařství MÁJA 2) Sídlo Praha 3) Účel Spolek pro rozvoj včelařství MÁJA S T A N O V Y podpora mladých a začínajících včelařů a rozvoj včelařství

Více

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s.

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. Článek I. Název, působnost, sídlo 1. Název: Šumava domovem, z. s. 2. Působnost: Členské státy Evropské unie 3. Sídlo: Kubova Huť 1, 385 01 Vimperk Článek II. Charakter,

Více

STANOVY. KLUBU VOJENSKÝCH VÝSADKOVÝCH VETERÁNŮ plk.vladimíra MADĚRY ZLÍN z.s. G3LF-AW1-02DEP

STANOVY. KLUBU VOJENSKÝCH VÝSADKOVÝCH VETERÁNŮ plk.vladimíra MADĚRY ZLÍN z.s. G3LF-AW1-02DEP STANOVY KLUBU VOJENSKÝCH VÝSADKOVÝCH VETERÁNŮ plk.vladimíra MADĚRY ZLÍN z.s. G3LF-AW1-02DEP Zapsaný spolek IČO : 27025519 Zlín 30.11.2014 Stanovy spolku. Úplné znění ke dni 1.1.2015 Článek I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku, DBS města Písku V Písku dne: 07.09.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.09.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Změna zásad prodeje nebytových prostor NÁVRH USNESENÍ

Více

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ z 15. zasedání Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem, dne 21. 9. 2016 236/15/2016 Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 1. schvaluje zápis z minulého

Více

ZAKLÁDÁNÍ BEC DRUŽSTEV V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH 2. PRACOVNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ / WORKSHOP

ZAKLÁDÁNÍ BEC DRUŽSTEV V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH 2. PRACOVNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ / WORKSHOP ZAKLÁDÁNÍ BEC DRUŽSTEV V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH 2. PRACOVNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ / WORKSHOP Projekt BEC2 jako nástroj lokálního rozvoje č. CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_024/0002768 je spolufinancován z Evropské unie.

Více

Zásady. pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclav

Zásady. pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclav Zásady pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclav Schváleny Zastupitelstvem města Břeclavi na 29. zasedání dne 3. 9. 2014, usnesením č. Z/29/14/6.9, účinné od 1. 10. 2014. OBSAH Část I. ČI. I Úvod

Více

BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA. 1. Vymezení bytového družstva STANOVY. Úprava a organizace bytových družstev. STANOVY = ústava družstva

BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA. 1. Vymezení bytového družstva STANOVY. Úprava a organizace bytových družstev. STANOVY = ústava družstva BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA Úprava a organizace bytových družstev 1. Vymezení bytového družstva 3. Uspokojování bytových potřeb 4. Členství, společné členství manželů 5. Samosprávy družstev 6. Převod

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel školy při stavební škole Rybitví. Období činnosti: školní rok 2015/2016

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel školy při stavební škole Rybitví. Období činnosti: školní rok 2015/2016 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel školy při stavební škole Rybitví Období činnosti: školní rok 2015/2016 Dne 20. 10. 2011 bylo zaevidováno Ministerstvem vnitra Sdružení rodičů a přátel při stavební

Více

Nemocnice Na Homolce Roentgenova 37/ Praha 5 - Motol O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení 5. kolo

Nemocnice Na Homolce Roentgenova 37/ Praha 5 - Motol O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení 5. kolo O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení 5. kolo na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v katastrálním území Jílové u Prahy Nemocnice Na Homolce, statní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti

Více

komunitní portál o rekodifikaci

komunitní portál o rekodifikaci K NOZ 353: 353 (1) Nadace nesmí poskytnout nadační příspěvek osobě, která je členem jejího orgánu nebo která je zaměstnancem nadace, ani osobě jim blízké. (2) Nejsou-li pro to důvody zvláštního zřetele

Více

Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s.

Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s. Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Spolek Amelie, z.s. vznikl pod názvem Amelie, o.s. v roce 2006 a byl zapsán v rejstříku občanských sdružení Ministerstva vnitra České republiky

Více

Pravidla pro nabytí a převod nemovitých věcí ve vlastnictví města Uherský Brod

Pravidla pro nabytí a převod nemovitých věcí ve vlastnictví města Uherský Brod Pravidla pro nabytí a převod nemovitých věcí ve vlastnictví města Uherský Brod Čl. 1 Předmět (1) Pravidla pro nabytí a převod nemovitých věcí ve vlastnictví města Uherský Brod (dále jen pravidla a města

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při prodeji nemovitostí ve vlastnictví a spoluvlastnictví

Více

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Úvodní ustanovení ČL. III. Účel spolku. Čl. IV. Hlavní činnost spolku

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Úvodní ustanovení ČL. III. Účel spolku. Čl. IV. Hlavní činnost spolku Hudba při Hasičském záchranném sboru Olomouckého kraje, z.s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo 1. Název: Hudba při hasičském záchranném sboru Olomouckého kraje, z.s. 2. Sídlo: Hněvotín 140, 783 47 Hněvotín

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

4. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání bude provedena na příštím veřejném zasedání.

4. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání bude provedena na příštím veřejném zasedání. Z Á P I S z 27. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 28.10.2013 od 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové ZO: Jiří Štěpánek, Iveta Kašparová,

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

KOVÁŘOVNET, z.s. Stanovy spolku. Čl. I Název a sídlo. KOVÁŘOVNET, z.s. ( dále jen spolek ) má sídlo na adrese Radvánov 33, Kovářov

KOVÁŘOVNET, z.s. Stanovy spolku. Čl. I Název a sídlo. KOVÁŘOVNET, z.s. ( dále jen spolek ) má sídlo na adrese Radvánov 33, Kovářov KOVÁŘOVNET, z.s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo KOVÁŘOVNET, z.s. ( dále jen spolek ) má sídlo na adrese Radvánov 33, Kovářov 398 55. Čl. II Účel spolku 1) Účelem spolku je poskytovat svým členům, připojení

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov

Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov STANOVY I. Úvodní ustanovení 1.1 Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov (dále jen Spolek). 1.2 Sídlo Spolku: Na Závodí 70, 739 25 Sviadnov 1.3 Spolek je založený na principu

Více

Klub Domino, Dětská tisková agentura, z. s. Stanovy spolku

Klub Domino, Dětská tisková agentura, z. s. Stanovy spolku 1 Klub Domino, Dětská tisková agentura, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Klub Domino, Dětská tisková agentura, z. s. (dále jen spolek ) má sídlo na adrese Jašíkova 1536, 149 00 Praha 11. Anglický

Více

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 45797072, DIČ: CZ45797072 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vložka 6664 vyhlašuje

Více

STANOVY MASARYKOVA DEMOKRATICKÉHO HNUTÍ

STANOVY MASARYKOVA DEMOKRATICKÉHO HNUTÍ MASARYKOVO DEMOKRATICKÉ HNUTÍ sekretariát Na Příkopě 10 110 00 Praha 1 Tel.: 224 211 021 e-mail: masdem@seznam.cz STANOVY MASARYKOVA DEMOKRATICKÉHO HNUTÍ Věrni odkazu prezidenta Osvoboditele, zakladatele

Více

1.3. Spolek vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku, návrh na zápis spolku do veřejného rejstříku podají zakladatelé.

1.3. Spolek vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku, návrh na zápis spolku do veřejného rejstříku podají zakladatelé. Stanovy Spolku Egon Čl. 1 Název, forma a sídlo, vznik 1.1. Spolek Egon (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu s 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 03 rady města konané Přítomni členové rady města:

Město Králíky. Zápis z jednání č. 03 rady města konané Přítomni členové rady města: Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 03 rady města konané 18.01.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran

Více

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 45797072, DIČ: CZ45797072 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vložka 6664 vyhlašuje

Více

SOUBOR USNESENÍ. z XXI. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne

SOUBOR USNESENÍ. z XXI. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne SOUBOR USNESENÍ z XXI. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 11. 2. 2003 Program: 1. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje od 1.12. 2002-15.1. 2003 Usnesení č. 1/2003/ZK 2. Zpráva o

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/24/2015 Schválení programu 24. schůze Rady města Uničova

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne : 31.1. 2008 Bod pořadu jednání: Věc: Majetkoprávní operace - Odbor rozvojových projektů: Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 08.09.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 363 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 23.06.2008

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Výsledky projednání jednotlivých bodů programu. 19. zasedání Rady města Moravský Beroun. konaného dne

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Výsledky projednání jednotlivých bodů programu. 19. zasedání Rady města Moravský Beroun. konaného dne MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN Výsledky projednání jednotlivých bodů programu 19. zasedání Rady města Moravský Beroun konaného dne 02.05.2011 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti

Více

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo STANOVY SPOLKU KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava Čl. 2 Statut

Více

Stanovy spolku Solnička

Stanovy spolku Solnička Stanovy spolku Solnička 1. Název, sídlo, symbol Název spolku: spolek Solnička (dále jen spolek ). Sídlo spolku: Synalov 38, Lomnice u Tišnova, PSČ 679 23 listina osvědčující právní důvod užívání prostor

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

SMĚRNICE K PRODEJI, OCEŇOVÁNÍ, PRONÁJMU A PACHTU POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE DŽBÁNICE

SMĚRNICE K PRODEJI, OCEŇOVÁNÍ, PRONÁJMU A PACHTU POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE DŽBÁNICE SMĚRNICE K PRODEJI, OCEŇOVÁNÍ, PRONÁJMU A PACHTU POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE DŽBÁNICE Obec : Džbánice Adresa : Džbánice 50, 671 71 Hostěradice IČ : 00600334 Směrnici zpracoval : Roman Suttr - starosta

Více

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Město Kravaře. usn. čís / /2013. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís / /2013. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 20. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 17. 4. 2013 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 20. 143/2013 20. 149/2013 Ing. Andreas

Více

Čl. I Úvodní ustanovení

Čl. I Úvodní ustanovení Stanovy Singulární společnosti Nedašov, o.s. občanského sdružení zřízeného na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, Čl. I Úvodní ustanovení 1. Název občanského

Více