Na 27. zasedání dne představenstvo:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Na 27. zasedání dne 25. 9. 2012 představenstvo:"

Transkript

1 číslo 5 říjen 2012 Nastupující topná sezóna vybízí k několika úvahám na téma ceny dálkově dodávaného tepla. V současné době panuje v našem okrese jakási rovnováha mezi cenami tepla od hlavních dodavatelů a naší citlivostí na únosnost jejich výše. Prudký růst ceny tepla v letech 2006 až 2008 a problémy s teplárnou Lenoxa v Doksech jsou skoro zapomenuty. V budoucnosti tomu tak ale nemusí být. Ceny tepla dále porostou, a to díky růstu DPH, díky nově zaváděným poplatkům za průmyslové emise, které budou platit teplárny a díky nutnosti nákupu emisních povolenek teplárnami. To všechno a ještě případný růst ceny paliva, vody a elektrické energie se pochopitelně promítne do koncové ceny gigajoulu. Co s tím můžeme dělat? Musíme se nadále věnovat úsporám tepla a to nejen na pláštích budov, ale i na střechách, půdách a stropech sklepních prostor. Růst ceny tepla zkracuje návratnost našich investic do úspor. Často je slyšet názor, že naše úsporná opatření nejsou nic platná, protože dodavatelé tepla si nižší spotřebu prostě dorovnají vyšší cenou. To je hodně zkreslená představa. S klesající spotřebou se mění poměr fixních a variabilních nákladů dodavatele a nějaký vliv na zvýšení ceny to určitě má. V předchozím odstavci jsem uvedl několik faktorů předpokládaného růstu ceny a ani jeden z nich není závislý na naší spotřebě. Cena dodávaného tepla by totiž výrazně rostla, i kdybychom žádná úsporná opatření neudělali. RNDr. Jiří Bárta předseda představenstva str. 3 Odečty vodoměrů str. 6 Bydlení v malobytovém domě str. 7 Informace SčVK Na 26. zasedání dne představenstvo: projednalo a vzalo na vědomí zprávu o stavu požární ochrany v bytových domech schválilo plán seminářů s předsedy samospráv a delegáty pro rok Semináře probíhají v měsíci říjnu 2012 schválilo pětiletou půjčku samosprávě 437, Pískovec 896-7, Kamenický Šenov na zateplení domu schválilo bankovní úvěr samosprávě 794, Stružnice 214 na zateplení průčelí domu, generální opravu střechy a výměnu společných oken schválilo bankovní úvěr samosprávě 458, ČSLA 118-9, Cvikov na zateplení domu a generální opravu střechy schválilo připojení dalšího objektu - rekreačního domku manželů Kalinových na dokončený kanalizační systém družstevních domů v Pihelu projednalo a vyřídilo 8 žádostí souvisejících s dluhem na nájemném Na 27. zasedání dne představenstvo: schválilo návrh na využívání auditorských služeb na ověření účetní závěrky od firmy LN AUDIT Louny s.r.o. Návrh na uzavření smlouvy s touto auditorskou firmou bude předložen na podzimním shromáždění delegátů schválilo teze rozpočtu OSBD Česká Lípa pro rok 2013 a uložilo ekonomické komisi předložit rozpočet na příštím zasedání schválilo dle čl. XI odst. 5 směrnice pro poskytování půjček rámec půjček pro rok 2013 takto: projednalo návrh technického úseku na odstranění zbývajících vysokých rizik na výtazích a schválilo následující rozsah prací a postup: U domů, s drátěnou nebo prosklenou výtahovou šachtou (celkem 44 domů), bude jako třetí etapa modernizace výtahů provedena výměna všech šachetních dveří a opláštění šachty. Realizace této etapy bude zahájena nejdříve po skončení splácení druhé etapy. Etapa bude hrazena zvláštní položkou nájemního předpisu ve výši 3 Kč/m 2 plochy a měsíc, a to po dobu 6 let. Zbývající finanční prostředky, které se nevyberou touto nájemní položkou, budou nejpozději se splatností faktury dodavatele prací uhrazeny z DZOI domu. Třetí etapa bude předložena ke schválení na shromáždění delegátů schválilo vnitrodružstevní půjčku splatnost (let) rámec (mil. Kč) poplatek (%) Půjčky pro vesnickou výstavbu Půjčky provozní a nutné opravy 3 1,5 5 Velké půjčky pro samosprávu 442, Pískovec 907-8, Kamenický Šenov na zateplení domu a výměnu společných oken schválilo bankovní úvěr pro samosprávu 739, Okna 6 na zateplení domu a půdy 1

2 INFORMACE Již v dubnu letošního roku jsem vás informoval na stránkách našeho Zpravodaje o tom, že jsme vytvořili nové internetové stránky. Také jsem se zmínil o skutečnosti, že připravujeme jejich novou grafickou podobu. Návrh a zpracování nové tváře našich stránek byly zadány specializované firmě a v tuto chvíli probíhají úpravy a naplnění nových grafických modulů našimi údaji. Věříme, že v dohledné době se budete moci s těmito stránkami seznámit. Vrátím-li se úplně na začátek naší internetové prezentace, je možné říci, že patříme mezi průkopníky této komunikace s klienty. Již samotná naše doména naznačuje, že jsme byli první OSBD, které si tento název obsadilo. Dne jsme si zaregistrovali doménu a v průběhu roku 1999 došlo ke spuštění veřejné i interní (přístupné po zadání jména a hesla) části Nové internetové stránky? našich internetových stránek. Od té doby se stránky neustále vyvíjí a doplňují. V současnosti máme ve veřejné části sekci kontakty, články, fotogalerie, informace o nás, základní dokumenty, archiv Zpravodaje, výroční zprávy, odpovědi na časté dotazy, směrnice, stanovy, seznam spravovaných domů včetně adresy a fotografií s mapkou a další informace. V sekci pro naše klienty je možné získat konkrétní informace o domě, ve kterém naši klienti mají byt. Informace jsou ekonomického, technického i správního charakteru a zajišťujeme dvě úrovně přístupů. První úroveň je pro klienty členy. Ti mají možnost vidět informace, které evidujeme o jeho osobě a o jeho bytě. Je zde vidět seznam přihlášených osob, platný předpis, výsledek posledního vyúčtování a parametry bytu. Dále klientům poskytujeme informace o hospodaření domu, ve kterém mají svůj byt. Druhá úroveň přístupu je funkcionářská, ta umožňuje vidět více informací o domě. Obě přístupové úrovně mají možnost i aktivního užívání našich stránek, tedy zadávaní požadavků směrem ke správě družstva. Je možné žádat o změnu předpisu, změnu počtu osob, změnu způsobu placení předpisu úhrad. Pro funkcionáře je zde možnost zadání požadavku na opravu v rámci jejich kompetencí, které mají dle směrnice o zadávání oprav. Nově jsme rozšířili sekci výběrová řízení, kde kromě výběrových řízení nad 0,5 mil Kč nyní uveřejňujeme všechna výběrová řízení, která jsou družstvem zajišťována. Také zde připravujeme novou službu, která bude pro naše dodavatelské firmy. Jedná se o upozornění na nově zadaná výběrová řízení. To budou moci využít firmy, které mají zájem o trvalou informovanost o našich poptávkách na trhu. I nadále se budeme snažit, aby naše stránky plnily svůj účel a náklady, do této technologie vložené, měly svůj efekt. Cílem je přesná, přehledná a včasná informovanost našich klientů i našich dodavatelů. V neposlední řadě je to i vizitka našeho družstva. Věřím, že nová grafická podoba přispěje ke splnění našeho cíle. Ing. Petr Mertin vedoucí ekonomického úseku 2

3 TECHNICKÉ INFORMACE Odečty vodoměrů 2012 Blíží se konec roku a s ním přicházejí opět odečty bytových vodoměrů. Abychom předešli zbytečným problémům a nejasnostem, osvěžme si paměť základními informacemi. V domech OSBD máme v současné době dva typy vodoměrů, bez ohledu na to, zda měří teplou či studenou vodu. Do domů, které jsou napojené na dálkové vytápění a mají měřené teplo, jsou totiž od roku 2009 postupně montovány vodoměry s radiovým odečtem, viz. obrázek 1. Než se v těchto domech sjednotí oba vodoměry na radiové, bude to ještě pár let trvat. Důvodem je postupná výměna v rámci platných dob ověření (tzv. cejchování) původních vodoměrů, což vychází až do roku Odečtář v těchto smíšených bytech fyzicky zapisuje stav pouze starého nevyměněného vodoměru, protože nový vodoměr je odečítán již dálkově. Do domů s vlastním vytápěním a vlastní přípravou teplé vody se montují vodoměry standardní, bez radiového odečtu, viz. obrázek 2. Pokud si to samospráva přeje, je samozřejmě možné i zde instalovat radiové vodoměry. Vodoměry s radiovým odečtem jsou odečítány každoročně ke dni Protože odečty proběhnou bez návštěvy bytu a nedostanete do ruky odečtový list, je dobré si konečný stav k tomuto dni poznamenat a vodoměry zkontrolovat. Pokud patříte mezi ty, kteří výměnu vodoměru z nějakého důvodu neumožnili, ozvěte se na tel Hrozí vám totiž v lepším případě průměr domu, v horším případě sankce za neumožnění výměny vodoměru, tj. trojnásobek výše uvedeného průměru! Průběh odečtů mechanických vodoměrů se nijak nemění. Odečty probíhají každoročně během listopadu. Odečtářem je buď přímo pracovník TE- CHEMU nebo předseda samosprávy, pracující na dohodu pro firmu Techem. Naše družstvo již odečty několik let neorganizuje a nezajišťuje. Při fyzických odečtech je potřeba vpustit odečtáře do bytu, neboť jeho povinností je, aby zároveň zkontroloval plomby a funkčnost vodoměrů. U radiových vodoměrů probíhá ještě jeden kontrolní odečet v květnu, který by měl odhalit případné poruchy. Není ale od věci občas otevřít šachetní dveře a vodoměry si přesto zkontrolovat. Připomínám, že povinnost kontrolovat jednou za čtvrt roku funkčnost všech měřidel v bytě, je zakotvena ve Stanovách družstva, stejně jako povinnost oznámit v případě dlouhodobé nepřítomnosti kontaktní osobu, která umožní přístup do bytu. A na závěr zcela vážné varování. Neumožní-li uživatel instalaci bytových vodoměrů nebo přes opakované prokazatelné upozornění neumožní jejich odečet, činí v daném zúčtovacím období jeho náklad na studenou vodu trojnásobek průměrné spotřeby podle počtu osoboměsíců. Pro teplou vodu je to trojnásobek hodnoty spotřební složky nákladů připadajících na 1m 2 podlahové plochy zúčtovací jednotky. Proto pokud již dnes víte, že v době odečtů nebudete doma, že zřejmě ani nebudete moci převzít doporučený dopis s výzvou na druhý termín, ušetřete si nepříjemnosti a ozvěte se předem, určitě najdeme společné řešení. Jana Kubátová energetička Technický úsek upozorňuje uživatele bytů, že probíhají odečty radiových vodoměrů. Zkontrolujte své vodoměry a zapište si stavy. Obr. 1 vodoměr s radiovým odečtem Obr. 2 vodoměr vizuální 3

4 ROZHOVOR Představujeme člena kontrolní komise, kterým je Mgr. Jiří Nejezchleba Na úvod nám prosím sdělte pár slov o sobě. V Kamenickém Šenově žiji od roku 1971, prvních 35 let v rodinném domku a nyní již 6 let v družstevním bytě na sídlišti Pískovec. Původním povoláním jsem učitel, aprobace matematika-fyzika, z tohoto náročného povolání jsem však poměrně brzy dezertoval. Nyní jsem již téměř pět let ve starobním důchodu, předtím jsem si vyzkoušel i práci ve veřejném sektoru, a posledních téměř patnáct let před odchodem do důchodu jsem byl tzv. osobou samostatně výdělečně činnou. Jsem již téměř padesát let ženatý, máme dvě dospělé dcery a čtyři vnoučata. Z koníčků jsem se věnoval a vlastně věnuji dosud, sportu. Zpočátku hlavně horolezectví, v poslední době s manželkou jezdíme často na závody v orientačním běhu, absolvujeme okolo čtyřiceti závodů ročně. Také jezdíme na kole, v zimě na běžkách a částečně se věnujeme i turistice, neboť okolí je nádherné, vždyť naše město leží na rozhraní tří CHKO. Občas se věnujeme i kultuře, zejména v zimě chodíme na koncerty a sem tam i do divadla. Jaké je Vaše působení v družstvu? Členem družstva jsem šest let. Protože jsem se o dění v družstvu zajímal a chodil i na správu družstva, bylo mi posléze nabídnuto, zda nechci kandidovat jako náhradník představenstva. Tuto nabídku jsem přijal a na jarním shromáždění delegátů 2008 jsem byl náhradníkem představenstva zvolen a tak jsem se jeho zasedání každý měsíc účastnil až do jara Po půl roce jsem byl na dalším shromáždění dovolen do kontrolní komise, kde působím dosud. Tato práce mě zajímá a vzhledem k tomu, že jsem již v důchodu, mám na ni i čas. Poslední dva roky jsem i členem výboru samosprávy 441 v ul. Pískovec Kamenický Šenov. Sdělte nám něco o Vaši činnosti v kontrolní komisi. O práci kontrolní komise již v předchozích číslech psali předsedkyně paní Tůnová a místopředseda komise pan Zoubek. Já v současné době za kontrolní komisi pracuji v komisi bytové a v komisi likvidační, občas pana Zoubka střídám v komisi pro výběrová řízení. Samozřejmě se účastním různých kontrol dle plánu komise na jednotlivá období, pravidelně ročně je to kontrola ověření účetní závěrky a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za předcházející období. Dále se v tomto roce kontrolovalo čerpání FBH, dodržování směrnice pro zadávání oprav nemovitého majetku a v současné době probíhá kontrola rozdělení hospodářského výsledku dle usnesení shromáždění delegátů a kontrola čerpání sociálního fondu. Výsledky těchto kontrol prezentujeme na představenstvu a dvakrát ročně se s ostatními členy komise účastním i jednání shromáždění delegátů. Působíte i v dalších poradních komisích představenstva? Jak jsem se již zmínil, pracuji v komisi bytové, komisi likvidační a jako náhradník občas v komisi pro výběrová řízení. O práci v této komisi psal v minulém čísle pan Zoubek, o práci v bytové komisi její předseda pan Murka, a tak nebudu opakovat již řečené. Likvidační komise se schází většinou jen jednou, výjimečně dvakrát ročně. Rozhoduje o likvidaci nepotřebného majetku na návrh jeho správců, o tom, jakým způsobem a kým bude likvidace provedena a kdo jí bude přítomen za komisi a za správu družstva. Co Vás zlobí a co těší? Začnu tím, co mě těší. V osobním životě to, že jsme vzhledem ke svému věku s manželkou stále přiměřeně zdraví a že máme zdravá vnoučata. U našeho družstva to, že se mu daří ekonomicky, že se neustále zlepšuje vzhled a technický stav domů. Co mě zlobí, je bezohlednost některých lidí, nejen k jiným lidem, ale i ke svému okolí a zejména k okolní přírodě. Děkujeme za rozhovor. 4

5 INFORMACE Spolupráce OSBD s charitativní organizací Od 1. listopadu 2010 navázalo OSBD Česká Lípa spolupráci s charitativní organizací Farní charita Česká Lípa. Předmětem spolupráce je objekt na ad- rese Dobranov 120. Vlastník budovy OSBD ji pronajal Farní charitě Česká Lípa za účelem ubytování sociálně slabých jedinců a rodin, kteří řešili neodkladně nepříznivou situaci bytové tísně. Po celou dobu pronájmu je kapacita dvoupatrové Ubytovny Dobranov s deseti pokoji plně obsazena. Jednoduché a účelové vybavení zajišťuje ubytovaným klientům potřebný standard k bydlení. Ubytovaní se sami starají o udržení objektu v čistotě, řeší drobné opravy. Na zkvalitnění ubytování se podílí i vlastník objektu, a to výměnou oken či opravou střechy. Toto komplexní zázemí klientům umožňuje soustředit se na řešení jejich nemalých pracovních a finančních problémů. Přirozenému začleňování sociálně slabých jedinců do běžného chodu společnosti přispívá sociální pracovník Farní charity Česká Lípa a pracovní uplatnění v sociálním podniku ELEKCE s. r. o. OSBD Česká Lípa a Farní charita Česká Lípa vytvořily fúzi, která přesmíru splňuje očekávání a přináší výsledky. nabízí k přidělení družstevní byt 1+1 VII. podl., 43 m 2 v České Lípě, Cvikovská Cena ,- Kč družstevní byt 1+1 s lodžií, VIII. podl., 39,9 m 2 v Mimoni, Sídliště p. R Cena ,- Kč Bližší informace na bytovém oddělení,, Barvířská 738, pí Šindelářová nebo pí Hádeková, telefon Podzimní shromáždění delegátů je plánováno na od 15:30 hodin. Místem konání je tradičně sál Hotelu Merkur v České Lípě. 5

6 TECHNICKÉ INFORMACE Jak drahé je bydlení v malobytovém domě? Skoro jako pokračování úvah y o v h o d n é výši příspěvku do fondu oprav z m i n u l é h o čísla Zpravodaje je dnes na řadě zamyšlení nad bydlením v malobytovém domě. Nezaměňujte prosím termín malobytovka automaticky za vesnický dům. I v České Lípě máme dost domů s 10 či 12 byty, což je asi hranice pro malobytový dům, většinou zděný, dvou až třípatrový. Ačkoliv bydlení je zde klidné, nerušené a jaksi více osobní než v paneláku na sídlišti, rozhodně není levnější. Aspoň z hlediska společných oprav. Jsou totiž věci v domě, které nemají žádný vztah k velikosti domu a počtu bytů a stojí tudíž bohužel stejně pro velký i malý dům. Namátkou můžeme jmenovat vstupní dveře, předložená schodiště, zřízení společné televizní antény (bez kabeláže), spodní hydroizolace a drenáž kolem domu a další. Nakonec ani střecha není závislá na počtu bytů, pouze na rozměrech domu. V extrému může mít pětibytový dům stejně velký půdorys jako věžový dům s padesáti byty. Proč to vlastně zdůrazňuji? V návaznosti na minulý článek o výši tvorby na opravy chci ukázat důvod, proč by malobytové domy měly tvořit vždy více, než vícebytové panelové domy. Pokud jsem tedy minule doporučoval tvorbu kolem 20 až 25 korun na metr čtvereční plochy bytu, v případě malobytovek je to spíše 30 a více korun. Pojďme si představit situaci, kdy je nutné opravit sedlovou střechu, k tomu ještě nadstřešní část komínů a třeba zateplit půdu. Bavíme se o nákladech ve výši nejméně půl miliónu korun, spíše 650 tisíc. A pokud se má na financování podílet 5 či 6 bytů, lehce si prostým dělením spočítáte, kolik připadá na každý byt či metr čtvereční plochy. Na druhou stranu generální oprava střechy u typického věžového domu stojí stejné peníze, ale na platbě se podílí 47 bytů, tedy nejméně 8x tolik. Stejné je to s opravou vstupu, výměnou vstupních dveří a třeba opravy či výměny předloženého schodiště. Schodům nebo dveřím nezáleží na tom, jestli slouží pěti nebo padesáti bytům, v obou případech jsou stejně drahé. A závěr celé úvahy? Že bydlení v menším domě je pravděpodobně příjemnější, ale určitě dražší, než to panelákové. Věci možná déle vydrží, protože nejsou tak používané a ničené jako v anonymním domě. Lidé možná mají lepší vztah k domu a jeho okolí. To vše je však vyváženo výrazně vyššími náklady na každou opravu velkých konstrukčních prvků domu a následně i potřebou vyšší tvorby do fondu oprav v rámci měsíčních předpisů. Při průměrné velikosti bytu 65 m 2 vytvoří v pětibytovce při tvorbě 25 Kč/m 2 pouhých Kč měsíčně. Při odhadované režii Kč měsíčně (povinné revize, drobné opravy) je to za rok 85,5 tisíce korun do fondu oprav. Takže na střechu bude dům spořit 7 až 8 let. Věžový dům se 47 byty při stejné velikosti bytů a tvorbě ušetří každý rok na jeden a půl střechy! Z toho vyplývá, že pokud bydlíte v malobytovém domě a platíte méně jak 30 korun na metr čtvereční, v dlouhodobé perspektivě žijete na dluh a dům vyžíváte. Jednorázově to lze řešit půjčkou či úvěrem, ale dlouhodobě vás ten dluh dožene. Vlastimil Kouřimský vedoucí technického úseku sam. 734, Na Výsluní , Dubá sam. 612, Sídliště pod Ralskem , Mimoň 6 sam. 483, Skalice u Č. Lípy č.p. 512

7 TECHNICKÉ INFORMACE Nenechte se zaskočit odstávkou vody Otočíte kohoutkem a ejhle, voda neteče. Všimli jste si sice vykopané díry na konci vaší ulice a montérů označených logem Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Kdo však může tušit, že voda nepoteče i v místech o několik domů či ulic dál. Následuje rozčilení, telefonování a zjišťování. Rychlý přesun do supermarketu, nákup balených vod a časová ztráta při hledání způsobů jak narychlo sehnat vodu alespoň na to nejnutnější. Scénář by mohl být ovšem zcela jiný. Nenechat se zaskočit! O plánované odstávce vody vím předem a můžu se na ní připravit. V případě že náhle neteče voda, vím, že se jedná o havárii a jak dlouho odstávka potrvá, říkají zákazníci, kteří využili nabídky Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. (SčVK) a aktivovali si službu SMS Info. Zákazníky informujeme prostřednictvím zasílání SMS zpráv přímo do jejich mobilních telefonů. Tato služba je zdarma, vysvětluje Iveta Kardianová, ředitelka komunikace a marketingu Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Všichni spotřebitelé pitné vody dodávané SčVK se mohou zaregistrovat k odběru služby SMS Info. Zájemce o tuto službu informujeme o odstávkách, haváriích týkajících se adresy bydliště, kterou uvedou při registraci. Adres může být i více. Uživatele služby SMS Info tak mají informace proč u nich doma či na chatě neteče voda, dodává Kardianová. Aktivovat službu SMS si zájemci mohou několika způsoby. Poslat SMS ve tvaru VEOLIA na telefonní číslo nebo zavolat na zákaznickou linku Milovníci internetové komunikace se mohou zaregistrovat prostřednictvím webových stránek nebo přímo na kde je pohyblivý obrázek pod názvem INFO V LAHVI JE MINULOST, kterým se každý zájemce proklikne přímo do registračního formuláře. SČVK 7

8 8 TIP NA VÝLET Na Házmburk jsem si vzpomněl, když jsem minulý týden za solidní viditelnosti vylezl ke kostelíkům nad Úštěkem. Jeho Házmburg Házmburk zřícenina se dvěma věžemi dominuje severním a vlastně zčásti i středním Čechám jako málokterý vrchol v Česku. Zřejmě i proto je opředen různými pověstmi více než jiná místa. Čtyři sta osmnáct metrů vysoký čedičový kopec vystupující z křídových vrstev České tabule se nejlépe dobývá přímo z obce Klapý. Do ní se z České Lípy dostaneme po trase: Litoměřice, Lovosice, Třebenice. Na okraji obce je přírodní parkoviště, odkud se jde na vrchol po žluté značce. Kdo podstoupí výstup, pochopí, proč hrad dostal přívlastek nedobytný. Za husitských válek se prý dokonce uvažovalo o tom, že se v něm uschovají církevní poklady z Prahy. Jen musím upozornit, že návštěvníkům je nedobytný i v současnosti v zimních měsících. Zřícenina není volně přístupná a platí se na ni vstupné. V říjnu je otevřena jen o víkendech, poté až do března vůbec. Na vrchol samozřejmě můžeme i mimo otvírací dobu. Na Házmburk stojí za to vystoupat především kvůli nádhernému rozhledu, nyní navíc vylepšenému o zpřístupnění tzv. Bílé věže. Všechna místa, odkud je vidět hrad, si nyní můžeme prohlédnout z hradu. Litoměřice, České středohoří, památnou horu Říp a v dálce samozřejmě některé dominanty Českolipska. O Házmburku se někdy mluví jako o alchymistické pevnosti. Od roku 1335 měli hrad v držení členové rodu Zajíců, kteří se pár let po jeho získání psali z Házmburka - i v době, kdy už hrad ani nevlastnili. Jan Zbyněk Zajíc z Házmburka, prezident apelačního soudu v Praze, o sobě prý prohlašoval, že vydal na alchymii více peněz než císař Rudolf II. Možná je to pravda, protože po jeho smrti se zjistilo, že nevlastní vůbec žádný majetek a jeho potomci jsou zcela bez prostředků. V této souvislosti se hovoří o tom, že o jmění ho připravili židovští alchymisté Eliakam z Libochovic, Aron z Litoměřic a Eliud z Třebenic. Hrad však prodal již roku 1558 jeho předek Kryštof Zajíc Janu staršímu z Lobkovic na Zbiroze a Točníku. A to prý byl Házmburk již pustý. Alchymistické pokusy se tak spíše odehrávaly na jiných sídlech Jana Zbyňka - v Budyni (kde je na zámku moc pěkná alchymistická dílna), Brozanech či v pražském paláci. Zajímavá je historka o vinných sklepech. Podle ní si libochovický měšťan Michal jednou při cestě do Třebenic udělal malou zacházku do ruin hradu, aby se jen tak porozhlédl po okolí, a přitom našel vchod do podzemí, kde byly uskladněny velmi staré sudy. U jednoho z nich byla číše, a tak neodolal a trochu vína si nalil. Bylo velmi lahodné, takže si příště na cestu vzal několik džbánů, aby si víno z opuštěného hradu odnesl k domácí spotřebě. Když však chtěl z hradu odejít, zastoupili mu cestu tři bělovlasí muži a upozornili ho, že víno může pít jen on a jeho rodina. Dlouho to Michal vydržel, do hradu si chodil čepovat vcelku pravidelně a nikomu cizímu nápoj nenabízel. O posvícení však na upozornění zapomněl. Když si pak přišel pro víno znovu, starci se opět objevili a tvářili se velmi káravě. Michal poté upadl do podivného spánku. Po probuzení se ocitl na hřbitově a mohl pozorovat, kterak celá jeho rodina jde v průvodu za rakví. V té rakvi bylo jeho tělo... Jako na každém hradu, tak i na Házmburku byl zakopán poklad. Ten zdejší zde ukryli Napoleonovi vojáci, když se pokoření vraceli z Ruska. K hradu samozřejmě patří i bílá paní. Údajně jde o dceru jednoho ze Zajíců vyhlížející svého milého, který se zavázal, že na hrad přivede živou saň. A do třetice tradičních historek patří i ta o spícím vojsku podobnému tomu v hoře Blaník, čekajícímu, až bude Čechům nejhůře, aby poté vyrazilo na zteč. Zajímavé je, že za druhé světové války se na hradě a v okolí prý ukrývali antifašisté aspoň do té doby, než zde německá armáda zřídila protileteckou hlásku s těžkými kulomety. Abyste nejeli pod Klapý jen kvůli hradu, doporučuji návštěvu muzea českého graná- ZPRÁVIČKY Elektronická aukce na služby mobilního operátora českolipské radnice skončila úspěšně - náklady na tuto službu klesnou v následujících čtyřech letech o 75 procent. Stejně úspěšné nebylo výběrové řízení veřejné zakázky na údržbu veřejné zeleně v severní části města. Firma CENT- RA, a.s., která vyhrála, na poslední chvíli odstoupila, a tak část města vypadala o prázdninách jako prales. Na českolipském náměstí T. G. Masaryka proběhla plánovaná oprava morového sloupu. Dodavatelem prací byl Jan Fedorčák na zakázku financovanou městem ve výši Kč včetně DPH. Na Svárově začala výstavba budovy Mateřské školy Pastelka. Nový objekt by měl sloužit 75 dětem. V loňském roce přislíbilo město Česká Lípa opravit kapli Nejsvětější Trojice v Manušicích. Rada města Česká Lípa v létě odsouhlasila přidělení veřejné zakázky dodavateli Tomáši Novákovi z Dubé, jehož nabídková cena činila Kč. Zářijové zastupitelstvo města Česká Lípa souhlasilo s přidělením zakázky na Svoz a likvidaci odpadu dodavateli Marius Pedersen a souhlasilo s uzavřením smlouvy o poskytnutí služeb. Nabídková cena za poskytnutí služeb za 1 rok trvání smlouvy činí ,20 Kč včetně DPH. Přírodovědci objevili na Českolipsku druh vážky, který je v Česku už půlstoletí pokládaný za nezvěstný. Jmenuje se vážka široká, Leucorrhinia caudalis. Rekordních dvacet stran se ucházelo o naši přízeň ve volbách do krajského zastupitelstva. Slavnostním poklepáním základního kamene byla ve středu 22. srpna v 16 hodin zahájena výstavba výzkumného střediska polarizovaných membrán filtračních systémů ve Stráži pod Ralskem. tu v Třebenicích. Zdejší kraj je vyhlášený výskytem tohoto kamene. Jeho těžbou si po staletí přivydělávali rolníci. Muzeum je umístěno v netradičním prostředí luteránského kostela. Ale pozor: muzeum je otevřeno rovněž jen do října. Milan Bárta Autor je redaktorem regionálního internetového zpravodaje kde naleznete další tipy na výlet a spoustu dalších zajímavých informací. Zpravodaj vychází jednou za dva měsíce v nákladu ks výtisků a je distribuován zdarma všem členům Okresního stavebního bytového družstva. Zpravodaj vydává ve spolupráci s firmou Petr Fiala reklamní činnost ( ). Všechna práva vyhrazena. Redakční rada: RNDr. Jiří Bárta, Růžena Králová, Lenka Nováková, Taťána Sobotková, Zbyněk Zoubek Adresa:, Barvířská 738, Česká Lípa, IČ: , zapsáno v Obchodním rejstříku u KS Ústí nad Labem, oddíl Dr. XXXVI, složka 320, tel.: ,

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ č. 2 029-0514 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Směrnice stanoví tvorbu a způsob rozúčtování nájemného a cen služeb mezi družstvem a nájemcem, popřípadě

Více

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky.

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Obecně prospěšné bytové družstvo Teplice P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Pravidla jsou stanovena se zřetelem na předpis

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod Jihlavská 564, 580 01 Havlíčkův Brod tel. ústředna: 569 430 920 fax: 569 430 949 e-mail: osbdhb@osbdhb.cz Směrnice č.2/2014 O nájemném z družstevních bytů

Více

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Výtah elektrická energie hrazeno ve službách dle počtu nahlášených osob v bytové jednotce *). Spotřeba

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010.

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Společenství Archangelská 864,865,868 (dale jen společenství ) je právnickou osobou, je zapsáno v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu S, vložka

Více

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Organizační směrnice 1/11- včetně dodatků PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Úvod Směrnice upravuje způsob stanovení

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU

ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU Společenství vlastníků č. 637 Pořadí jednání 4. Datum konání schůze 6. 12. 2011 Zahájení v Místo konání 19:00 hodin vchod 3100, zasedací místnost Účast členů výboru 10

Více

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů 1. Tato směrnice upravuje Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné v družstevních bytech a družstevních nebyt. prostorech (dále jen byt

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

Čl. 1 Působnost a účel pravidel. Čl. 2 Základní ustanovení, názvosloví. Čl. 3 Příjmy úvěrového fondu - 1 -

Čl. 1 Působnost a účel pravidel. Čl. 2 Základní ustanovení, názvosloví. Čl. 3 Příjmy úvěrového fondu - 1 - SMĚRNICE Č. 11/2008 Pravidla města Mimoně o použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení a infrastruktury města Mimoně Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 20. 3. 2008 pod

Více

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva)

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) Statut fondu pro financování investičních výdajů, zejména rekonstrukcí a modernizací bytových domů a jejich příslušenství

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné

Více

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Úvod Směrnice upravuje vztahy mezi družstvem a členy nájemci družstevních bytů, členy vlastníky bytů, nečleny vlastníky

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží NOVÝ ŽIVOT, stavební bytové družstvo, se sídlem Bučovice, Slovenská 910, okres Vyškov PSČ 685 01 IČ 00050318 S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná

Více

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014 Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko Směrnice č. 3/2014 O nájemném z bytů a nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1) Tato směrnice

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel Kontaktní osoba: Ing. Julie Böhmová Telefon: 606 687 056 e-mail: j.bohmova@zelenausporam.cz Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2015 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

Seminář k revitalizaci bytových domů. 5. 3. 2013 Komise regenerace sídliště a životního prostředí

Seminář k revitalizaci bytových domů. 5. 3. 2013 Komise regenerace sídliště a životního prostředí Seminář k revitalizaci bytových domů 5. 3. 2013 Komise regenerace sídliště a životního prostředí Agenda Uvítání J. Mikulecký Stav revitalizace sídliště - J. Mikulecký Proč revitalizovat? R.Vybíral Pozemky

Více

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 1 - Zahájení členské schůze Předseda představenstva p. V.Strupek přivítal přítomné členy BD

Více

Pravidla pro poskytování a rozúčtování služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor v majetku statutárního města Zlín

Pravidla pro poskytování a rozúčtování služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor v majetku statutárního města Zlín Pravidla pro poskytování a rozúčtování služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor v majetku statutárního města Zlín Čl. I. Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro poskytování

Více

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008:

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: Příloha č.1 Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: údaje v Kč hospodářský výsledek 199 ZOBF 1 586 271 příjmy z

Více

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Základní pojmy

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Základní pojmy Směrnice č. 3/2014 o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním těchto bytů a nebytových prostorů (1) Tato směrnice upravuje Čl. I Předmět úpravy

Více

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Zastupitelstvo města schválilo na svém řádném zasedání dne 10. 2. 2015 usnesením č. 4/VII tuto

Více

čl. l Předmět a rozsah úpravy

čl. l Předmět a rozsah úpravy Z Á S A D Y pro stanovení výše nájemného z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a místností nesloužících k bydlení (garáže) (1) Tyto zásady upravují

Více

Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10

Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10 Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10 Výběr ekonomických ukazatelů 2014 Shromáždění delegátů 23.5.2015 v Roudnici n/l E-mail : sbdltm @ sbdltm. cz http:// www. sbdltm. cz SBD Litoměřice Vybrané

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro dva bytové domy v Jablonném v Podještědí, Markvartice, ul. Liberecká č.p. 176-177 a č.p.

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro dva bytové domy v Jablonném v Podještědí, Markvartice, ul. Liberecká č.p. 176-177 a č.p. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro dva bytové domy v Jablonném v Podještědí, Markvartice, ul. Liberecká č.p. 176-177 a č.p. 178-179 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování dvou cenových

Více

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou. Směrnice č. 3/2014

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou. Směrnice č. 3/2014 Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou Směrnice č. 3/2014 o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním

Více

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014)

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014) MĚSTO KLIMKOVICE Úplné znění Statutu Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 schváleného dne 22..2006, dodatkem č. 2 schváleného dne

Více

2 Vymezení pojmů. Pro účely této vyhlášky se rozumí

2 Vymezení pojmů. Pro účely této vyhlášky se rozumí VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. října 2001 č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové

Více

Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov

Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov Datum konání členské schůze: Dne 21. 6. 2013 v hotelu AVION, nám. E. Husserla, Prostějov

Více

Organizační směrnice č. 1/2014

Organizační směrnice č. 1/2014 Stavební bytové družstvo RADOST, Komenského 22, 680 01 Boskovice Organizační směrnice č. 1/2014 Nájemné z bytů a nebytových prostorů a úhrady za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1)

Více

Směrnice o nájemném z bytu

Směrnice o nájemném z bytu Směrnice o nájemném z bytu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 14.5.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Směrnice o nájemném z bytu Čl. 1 Předmět úpravy (1) Tyto směrnice upravují

Více

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách.

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách. Město Rokytnice v Orlických horách náměstí Jindřicha Šimka čp.3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách, IČ: 00275301, DIČ: CZ00275301 Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ Programy a nástroje podpory SFRB XI. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje 12. 2. 2015, Praha Bc. Petr Fulín, SFRB Co děláme? Národní program podpory bydlení snížení

Více

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení Pravidla města Mimoně o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb Zastupitelstvo města Mimoně se

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY PANEL 2013 + (NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 468/2012 Sb.) - Příjem žádostí od 11. ledna 2013 - Finanční zdroje 210 mil. Kč startovací rozpočet

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel PORADENSKÉ CENTRUM ZELENÁ ÚSPORÁM Kontaktní osoba: Telefon: e-mail: Iva Rokytková 6668753 Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ uvádí informační nástroj Mgr. Jana Marešová Hradec Králové, Konference ISSS 7. duben 2014 Co vše je bydlení Jde o proces rozdělení V první nákladů nájmy řadě na o taková, jaká

Více

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Zastupitelstvo města Hranice vydává v souladu s ustanovením 35 odst.

Více

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.:

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Platnost od: 06.06.2011 Účinnost od: 01.07.2011 Platnost do: -- Předpis je závazný

Více

Správce právě pro vás

Správce právě pro vás Správce právě pro vás Dovolte nám představit společnost Bytové centrum Schönberg,s.r.o. Společnost se zabývá správou budov a zajišťováním revitalizací včetně financování v návaznosti na dostupných dotacích

Více

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU Smluvní strany: 1. Společenství vlastníků jednotek domu Dominova 2463, 2464, 2465, Praha 5, Stodůlky Sídlo : Praha 5 - Stodůlky Dominova 2464/13,

Více

Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček na opravy, údržbu a dodatečné investice do bytového fondu.

Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček na opravy, údržbu a dodatečné investice do bytového fondu. Stavební bytové družstvo DRUBYD, Ciolkovského 625/54, 734 01 Karviná Ráj, zapsané v obch. rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. Dr XXII, vložka 239 Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček

Více

Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh. Směrnice č. 3/2002

Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh. Směrnice č. 3/2002 Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh Směrnice č. 3/2002 pro rozúčtování nákladů za spotřebované teplo pro vytápění, za spotřebovanou TUV a za VaS v domech spravovaných

Více

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby.

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. Směrnice S 106/11 ZÁSADY PRO STANOVENÍ A ROZÚČTOVÁNÍ NÁJEMNÉHO Z BYTŮ A GARÁŽÍ A STANOVENÍ ÚHRADY I. ÚČEL: Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. II. NAHRAZUJE: Směrnici S 106/03 schválenou představenstvem

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu:

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu: 99010757385 registrační číslo Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název:

Více

ZAJIŠTĚNÍ ÚKLIDU V DOMĚ NA NÁKLADY UŽIVATELE ČL. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZAJIŠTĚNÍ ÚKLIDU V DOMĚ NA NÁKLADY UŽIVATELE ČL. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ M E T O D I C K Ý P O K Y N ZAJIŠTĚNÍ ÚKLIDU V DOMĚ NA NÁKLADY UŽIVATELE ČL. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tento metodický pokyn navazuje na čl. 4. platného Domovního řádu OSBD Česká Lípa ze dne 25. 3. 2014 (dále

Více

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 588, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany Identifikační číslo: 271 93 110 Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588,

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a K r á l í k y : O v y t v o ř e n í a p o u ž i t í ú č e l o v ý c h p r o s t ř e d k ů " F o n d u r o z v o j e b y d l e n í " n a

Více

Zápis z jednání řádné členské schůze bytového družstva Na Klášterním 6 (IČ 62408623)

Zápis z jednání řádné členské schůze bytového družstva Na Klášterním 6 (IČ 62408623) Zápis z jednání řádné členské schůze bytového družstva Na Klášterním 6 (IČ 62408623) Den konání: 9.12.2014 Místo konání: Na Klášterním 6, č.p. 1898 162 00 Praha 6 Schůzi zahájil a řídil Václav Vrána Celkem

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze:

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze: MĚSTO PROSEČ Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč Číslo: S/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

Více

Bytové družstvo Fantova 1780-1784

Bytové družstvo Fantova 1780-1784 Zápis ze schůzky kontrolní komise konané 19. 2. 2015 Kontrolní komise projednávala následující problematiku: A) Kontrola úkolů z minulé schůze konané 26.11.2014 Bod 1) KK nebyly ani po několika žádostech

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most konaného dne 22.11.2009 od 19,00 hodin ve společných prostorách domu č.p. 908 Jednání se konalo dne 22.11.2011

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB FAYRON S.R.O. ČÍSLO SMLOUVY: 201011

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB FAYRON S.R.O. ČÍSLO SMLOUVY: 201011 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB FAYRON S.R.O. ČÍSLO SMLOUVY: 201011 Poskytovatel: FAYRON s.r.o. IČ: 288 86 439, DIČ: CZ288 68 439 se sídlem Vítězná 634/50a, 360 01 Karlovy Vary firma je zapsána v obchodním

Více

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 22 dne 1. 12. 2008 tyto Zásady postupu při prodeji bytů a bytových

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno Nový Lískovec Panelové sídliště 3,5 tisíce bytů Z toho 1056 ve vlastnictví

Více

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Nabídka na komplexní správu nemovitosti Společenství pro dům K Botiči 409/2 Praha 10 - Vršovice kontakt: Lenka Skalická Kancelář: Bystrá 761, Praha

Více

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějěích předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu (v celých tlslcích Kč) ke dni 31.12.2014 Obchodní firma nebo jiný název _9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C?

Více

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince MĚSTO TŘINEC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 02/2014, Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince Schváleno: 18.02.2014 Účinnost: 01.03.2014 Zpracovatel: Oddělení platové a personální

Více

S m l o u v a. o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku

S m l o u v a. o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku S m l o u v a o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku Průkopník, stavební bytové družstvo, družstvo, 635 00 Brno, Foltýnova 1, zastoupené předsedou

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU Smluvní strany: Společenství vlastníků jednotek objektu Španielova 1299-1305, Praha 6, Řepy Sídlo: Španielova 1301, Praha 6 - Řepy, 163 00 zapsané

Více

Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940

Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940 Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940 Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek bytového domu konané dne 4. 11. 2014 od 19.00

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 61Cm 74/2009-41 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl soudkyní JUDr. Jindrou Nejtkovou v právní věci žalobce: Bytové družstvo Skřivánek, IČ 00043800, sídlem Stará

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010

Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010 2. Seznámení s přípravou revitalizace domu Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010 Příprava revitalizace domu: Příprava revitalizace typicky zahrnuje následující

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Hlavní město Praha Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem,

Více

ZPRAVODAJ. č. 2/2014. Na Valech 176, 537 01 Chrudim II

ZPRAVODAJ. č. 2/2014. Na Valech 176, 537 01 Chrudim II Na Valech 176, 537 01 Chrudim II ZPRAVODAJ č. 2/2014 PROSINEC 2014 - Určeno pro potřebu samospráv, jejich členů, pro potřebu společenství vlastníků ve správě družstva a jejich členů (Ustanovení vyplývající

Více

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne 17. 09. 2007 usnesením č. 131/2007 usneslo vydat dle

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Realizace finančního nástroje JESSICA 11. září 2012 BYTOVÝ FOND ČR kde jsme výchozí situace ZANEDBANOST BYTOVÉHO FONDU CELKOVÁ INVESTIČNÍ POTŘEBA PRO SEKTOR BYDLENÍ NUTNÁ ROČNÍ

Více

Technické služby Doubravčice, s.r.o. Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224654.

Technické služby Doubravčice, s.r.o. Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224654. S M L O U V A O N Á J M U vodohospodářských děl a souborů zařízení k zajištění rozvodu a dodávky pitné vody a odvádění a čištění odpadních a dešťových vod ---------------------------------------------------------------

Více

Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě

Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: Rozpočtové opatření č. 5 Rozpočtové

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2014 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 Město Příbram OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram Zastupitelstvo města Příbram

Více

OBSAH : PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON

OBSAH : PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON OBSAH : A) Označení budovy B) Popis jednotek v budově C) Určení společných částí budovy D) Stanoní spoluvlastnických podílů

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

Informace z organizačně-právního úseku

Informace z organizačně-právního úseku V Tišnově dne 10.12.2009 Zpravodaj č. 2/2009 Informace z organizačně-právního úseku Informace o převodech bytů do osobního vlastnictví K 30.6.2009 požádalo 41 družstevníků o převod bytu do osobního vlastnictví,

Více

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří Datum schválení : 19.6.2015 Číslo usnesení : 05/06/2015 Datum platnosti : 19.6.2015 Datum účinnosti : 19.6.2015 Datum pozbytí platnosti : Zrušen : Je měněn : Ruší

Více

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17. Zápis z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.00 hodin V domě je 88 bytových jednotek, z toho je 69 v osobním vlastnictví

Více

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -12- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4.

Více

V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY

V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY 1,52 milionu bytů V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY za 680 miliard korun Státní fond rozvoje bydlení Ministerstvo pro místní rozvoj JESSICA 2013 Nový start pro české bydlení! BYTOVÝ FOND ČR KDE JSME VÝCHOZÍ

Více