Na 27. zasedání dne představenstvo:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Na 27. zasedání dne 25. 9. 2012 představenstvo:"

Transkript

1 číslo 5 říjen 2012 Nastupující topná sezóna vybízí k několika úvahám na téma ceny dálkově dodávaného tepla. V současné době panuje v našem okrese jakási rovnováha mezi cenami tepla od hlavních dodavatelů a naší citlivostí na únosnost jejich výše. Prudký růst ceny tepla v letech 2006 až 2008 a problémy s teplárnou Lenoxa v Doksech jsou skoro zapomenuty. V budoucnosti tomu tak ale nemusí být. Ceny tepla dále porostou, a to díky růstu DPH, díky nově zaváděným poplatkům za průmyslové emise, které budou platit teplárny a díky nutnosti nákupu emisních povolenek teplárnami. To všechno a ještě případný růst ceny paliva, vody a elektrické energie se pochopitelně promítne do koncové ceny gigajoulu. Co s tím můžeme dělat? Musíme se nadále věnovat úsporám tepla a to nejen na pláštích budov, ale i na střechách, půdách a stropech sklepních prostor. Růst ceny tepla zkracuje návratnost našich investic do úspor. Často je slyšet názor, že naše úsporná opatření nejsou nic platná, protože dodavatelé tepla si nižší spotřebu prostě dorovnají vyšší cenou. To je hodně zkreslená představa. S klesající spotřebou se mění poměr fixních a variabilních nákladů dodavatele a nějaký vliv na zvýšení ceny to určitě má. V předchozím odstavci jsem uvedl několik faktorů předpokládaného růstu ceny a ani jeden z nich není závislý na naší spotřebě. Cena dodávaného tepla by totiž výrazně rostla, i kdybychom žádná úsporná opatření neudělali. RNDr. Jiří Bárta předseda představenstva str. 3 Odečty vodoměrů str. 6 Bydlení v malobytovém domě str. 7 Informace SčVK Na 26. zasedání dne představenstvo: projednalo a vzalo na vědomí zprávu o stavu požární ochrany v bytových domech schválilo plán seminářů s předsedy samospráv a delegáty pro rok Semináře probíhají v měsíci říjnu 2012 schválilo pětiletou půjčku samosprávě 437, Pískovec 896-7, Kamenický Šenov na zateplení domu schválilo bankovní úvěr samosprávě 794, Stružnice 214 na zateplení průčelí domu, generální opravu střechy a výměnu společných oken schválilo bankovní úvěr samosprávě 458, ČSLA 118-9, Cvikov na zateplení domu a generální opravu střechy schválilo připojení dalšího objektu - rekreačního domku manželů Kalinových na dokončený kanalizační systém družstevních domů v Pihelu projednalo a vyřídilo 8 žádostí souvisejících s dluhem na nájemném Na 27. zasedání dne představenstvo: schválilo návrh na využívání auditorských služeb na ověření účetní závěrky od firmy LN AUDIT Louny s.r.o. Návrh na uzavření smlouvy s touto auditorskou firmou bude předložen na podzimním shromáždění delegátů schválilo teze rozpočtu OSBD Česká Lípa pro rok 2013 a uložilo ekonomické komisi předložit rozpočet na příštím zasedání schválilo dle čl. XI odst. 5 směrnice pro poskytování půjček rámec půjček pro rok 2013 takto: projednalo návrh technického úseku na odstranění zbývajících vysokých rizik na výtazích a schválilo následující rozsah prací a postup: U domů, s drátěnou nebo prosklenou výtahovou šachtou (celkem 44 domů), bude jako třetí etapa modernizace výtahů provedena výměna všech šachetních dveří a opláštění šachty. Realizace této etapy bude zahájena nejdříve po skončení splácení druhé etapy. Etapa bude hrazena zvláštní položkou nájemního předpisu ve výši 3 Kč/m 2 plochy a měsíc, a to po dobu 6 let. Zbývající finanční prostředky, které se nevyberou touto nájemní položkou, budou nejpozději se splatností faktury dodavatele prací uhrazeny z DZOI domu. Třetí etapa bude předložena ke schválení na shromáždění delegátů schválilo vnitrodružstevní půjčku splatnost (let) rámec (mil. Kč) poplatek (%) Půjčky pro vesnickou výstavbu Půjčky provozní a nutné opravy 3 1,5 5 Velké půjčky pro samosprávu 442, Pískovec 907-8, Kamenický Šenov na zateplení domu a výměnu společných oken schválilo bankovní úvěr pro samosprávu 739, Okna 6 na zateplení domu a půdy 1

2 INFORMACE Již v dubnu letošního roku jsem vás informoval na stránkách našeho Zpravodaje o tom, že jsme vytvořili nové internetové stránky. Také jsem se zmínil o skutečnosti, že připravujeme jejich novou grafickou podobu. Návrh a zpracování nové tváře našich stránek byly zadány specializované firmě a v tuto chvíli probíhají úpravy a naplnění nových grafických modulů našimi údaji. Věříme, že v dohledné době se budete moci s těmito stránkami seznámit. Vrátím-li se úplně na začátek naší internetové prezentace, je možné říci, že patříme mezi průkopníky této komunikace s klienty. Již samotná naše doména naznačuje, že jsme byli první OSBD, které si tento název obsadilo. Dne jsme si zaregistrovali doménu a v průběhu roku 1999 došlo ke spuštění veřejné i interní (přístupné po zadání jména a hesla) části Nové internetové stránky? našich internetových stránek. Od té doby se stránky neustále vyvíjí a doplňují. V současnosti máme ve veřejné části sekci kontakty, články, fotogalerie, informace o nás, základní dokumenty, archiv Zpravodaje, výroční zprávy, odpovědi na časté dotazy, směrnice, stanovy, seznam spravovaných domů včetně adresy a fotografií s mapkou a další informace. V sekci pro naše klienty je možné získat konkrétní informace o domě, ve kterém naši klienti mají byt. Informace jsou ekonomického, technického i správního charakteru a zajišťujeme dvě úrovně přístupů. První úroveň je pro klienty členy. Ti mají možnost vidět informace, které evidujeme o jeho osobě a o jeho bytě. Je zde vidět seznam přihlášených osob, platný předpis, výsledek posledního vyúčtování a parametry bytu. Dále klientům poskytujeme informace o hospodaření domu, ve kterém mají svůj byt. Druhá úroveň přístupu je funkcionářská, ta umožňuje vidět více informací o domě. Obě přístupové úrovně mají možnost i aktivního užívání našich stránek, tedy zadávaní požadavků směrem ke správě družstva. Je možné žádat o změnu předpisu, změnu počtu osob, změnu způsobu placení předpisu úhrad. Pro funkcionáře je zde možnost zadání požadavku na opravu v rámci jejich kompetencí, které mají dle směrnice o zadávání oprav. Nově jsme rozšířili sekci výběrová řízení, kde kromě výběrových řízení nad 0,5 mil Kč nyní uveřejňujeme všechna výběrová řízení, která jsou družstvem zajišťována. Také zde připravujeme novou službu, která bude pro naše dodavatelské firmy. Jedná se o upozornění na nově zadaná výběrová řízení. To budou moci využít firmy, které mají zájem o trvalou informovanost o našich poptávkách na trhu. I nadále se budeme snažit, aby naše stránky plnily svůj účel a náklady, do této technologie vložené, měly svůj efekt. Cílem je přesná, přehledná a včasná informovanost našich klientů i našich dodavatelů. V neposlední řadě je to i vizitka našeho družstva. Věřím, že nová grafická podoba přispěje ke splnění našeho cíle. Ing. Petr Mertin vedoucí ekonomického úseku 2

3 TECHNICKÉ INFORMACE Odečty vodoměrů 2012 Blíží se konec roku a s ním přicházejí opět odečty bytových vodoměrů. Abychom předešli zbytečným problémům a nejasnostem, osvěžme si paměť základními informacemi. V domech OSBD máme v současné době dva typy vodoměrů, bez ohledu na to, zda měří teplou či studenou vodu. Do domů, které jsou napojené na dálkové vytápění a mají měřené teplo, jsou totiž od roku 2009 postupně montovány vodoměry s radiovým odečtem, viz. obrázek 1. Než se v těchto domech sjednotí oba vodoměry na radiové, bude to ještě pár let trvat. Důvodem je postupná výměna v rámci platných dob ověření (tzv. cejchování) původních vodoměrů, což vychází až do roku Odečtář v těchto smíšených bytech fyzicky zapisuje stav pouze starého nevyměněného vodoměru, protože nový vodoměr je odečítán již dálkově. Do domů s vlastním vytápěním a vlastní přípravou teplé vody se montují vodoměry standardní, bez radiového odečtu, viz. obrázek 2. Pokud si to samospráva přeje, je samozřejmě možné i zde instalovat radiové vodoměry. Vodoměry s radiovým odečtem jsou odečítány každoročně ke dni Protože odečty proběhnou bez návštěvy bytu a nedostanete do ruky odečtový list, je dobré si konečný stav k tomuto dni poznamenat a vodoměry zkontrolovat. Pokud patříte mezi ty, kteří výměnu vodoměru z nějakého důvodu neumožnili, ozvěte se na tel Hrozí vám totiž v lepším případě průměr domu, v horším případě sankce za neumožnění výměny vodoměru, tj. trojnásobek výše uvedeného průměru! Průběh odečtů mechanických vodoměrů se nijak nemění. Odečty probíhají každoročně během listopadu. Odečtářem je buď přímo pracovník TE- CHEMU nebo předseda samosprávy, pracující na dohodu pro firmu Techem. Naše družstvo již odečty několik let neorganizuje a nezajišťuje. Při fyzických odečtech je potřeba vpustit odečtáře do bytu, neboť jeho povinností je, aby zároveň zkontroloval plomby a funkčnost vodoměrů. U radiových vodoměrů probíhá ještě jeden kontrolní odečet v květnu, který by měl odhalit případné poruchy. Není ale od věci občas otevřít šachetní dveře a vodoměry si přesto zkontrolovat. Připomínám, že povinnost kontrolovat jednou za čtvrt roku funkčnost všech měřidel v bytě, je zakotvena ve Stanovách družstva, stejně jako povinnost oznámit v případě dlouhodobé nepřítomnosti kontaktní osobu, která umožní přístup do bytu. A na závěr zcela vážné varování. Neumožní-li uživatel instalaci bytových vodoměrů nebo přes opakované prokazatelné upozornění neumožní jejich odečet, činí v daném zúčtovacím období jeho náklad na studenou vodu trojnásobek průměrné spotřeby podle počtu osoboměsíců. Pro teplou vodu je to trojnásobek hodnoty spotřební složky nákladů připadajících na 1m 2 podlahové plochy zúčtovací jednotky. Proto pokud již dnes víte, že v době odečtů nebudete doma, že zřejmě ani nebudete moci převzít doporučený dopis s výzvou na druhý termín, ušetřete si nepříjemnosti a ozvěte se předem, určitě najdeme společné řešení. Jana Kubátová energetička Technický úsek upozorňuje uživatele bytů, že probíhají odečty radiových vodoměrů. Zkontrolujte své vodoměry a zapište si stavy. Obr. 1 vodoměr s radiovým odečtem Obr. 2 vodoměr vizuální 3

4 ROZHOVOR Představujeme člena kontrolní komise, kterým je Mgr. Jiří Nejezchleba Na úvod nám prosím sdělte pár slov o sobě. V Kamenickém Šenově žiji od roku 1971, prvních 35 let v rodinném domku a nyní již 6 let v družstevním bytě na sídlišti Pískovec. Původním povoláním jsem učitel, aprobace matematika-fyzika, z tohoto náročného povolání jsem však poměrně brzy dezertoval. Nyní jsem již téměř pět let ve starobním důchodu, předtím jsem si vyzkoušel i práci ve veřejném sektoru, a posledních téměř patnáct let před odchodem do důchodu jsem byl tzv. osobou samostatně výdělečně činnou. Jsem již téměř padesát let ženatý, máme dvě dospělé dcery a čtyři vnoučata. Z koníčků jsem se věnoval a vlastně věnuji dosud, sportu. Zpočátku hlavně horolezectví, v poslední době s manželkou jezdíme často na závody v orientačním běhu, absolvujeme okolo čtyřiceti závodů ročně. Také jezdíme na kole, v zimě na běžkách a částečně se věnujeme i turistice, neboť okolí je nádherné, vždyť naše město leží na rozhraní tří CHKO. Občas se věnujeme i kultuře, zejména v zimě chodíme na koncerty a sem tam i do divadla. Jaké je Vaše působení v družstvu? Členem družstva jsem šest let. Protože jsem se o dění v družstvu zajímal a chodil i na správu družstva, bylo mi posléze nabídnuto, zda nechci kandidovat jako náhradník představenstva. Tuto nabídku jsem přijal a na jarním shromáždění delegátů 2008 jsem byl náhradníkem představenstva zvolen a tak jsem se jeho zasedání každý měsíc účastnil až do jara Po půl roce jsem byl na dalším shromáždění dovolen do kontrolní komise, kde působím dosud. Tato práce mě zajímá a vzhledem k tomu, že jsem již v důchodu, mám na ni i čas. Poslední dva roky jsem i členem výboru samosprávy 441 v ul. Pískovec Kamenický Šenov. Sdělte nám něco o Vaši činnosti v kontrolní komisi. O práci kontrolní komise již v předchozích číslech psali předsedkyně paní Tůnová a místopředseda komise pan Zoubek. Já v současné době za kontrolní komisi pracuji v komisi bytové a v komisi likvidační, občas pana Zoubka střídám v komisi pro výběrová řízení. Samozřejmě se účastním různých kontrol dle plánu komise na jednotlivá období, pravidelně ročně je to kontrola ověření účetní závěrky a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za předcházející období. Dále se v tomto roce kontrolovalo čerpání FBH, dodržování směrnice pro zadávání oprav nemovitého majetku a v současné době probíhá kontrola rozdělení hospodářského výsledku dle usnesení shromáždění delegátů a kontrola čerpání sociálního fondu. Výsledky těchto kontrol prezentujeme na představenstvu a dvakrát ročně se s ostatními členy komise účastním i jednání shromáždění delegátů. Působíte i v dalších poradních komisích představenstva? Jak jsem se již zmínil, pracuji v komisi bytové, komisi likvidační a jako náhradník občas v komisi pro výběrová řízení. O práci v této komisi psal v minulém čísle pan Zoubek, o práci v bytové komisi její předseda pan Murka, a tak nebudu opakovat již řečené. Likvidační komise se schází většinou jen jednou, výjimečně dvakrát ročně. Rozhoduje o likvidaci nepotřebného majetku na návrh jeho správců, o tom, jakým způsobem a kým bude likvidace provedena a kdo jí bude přítomen za komisi a za správu družstva. Co Vás zlobí a co těší? Začnu tím, co mě těší. V osobním životě to, že jsme vzhledem ke svému věku s manželkou stále přiměřeně zdraví a že máme zdravá vnoučata. U našeho družstva to, že se mu daří ekonomicky, že se neustále zlepšuje vzhled a technický stav domů. Co mě zlobí, je bezohlednost některých lidí, nejen k jiným lidem, ale i ke svému okolí a zejména k okolní přírodě. Děkujeme za rozhovor. 4

5 INFORMACE Spolupráce OSBD s charitativní organizací Od 1. listopadu 2010 navázalo OSBD Česká Lípa spolupráci s charitativní organizací Farní charita Česká Lípa. Předmětem spolupráce je objekt na ad- rese Dobranov 120. Vlastník budovy OSBD ji pronajal Farní charitě Česká Lípa za účelem ubytování sociálně slabých jedinců a rodin, kteří řešili neodkladně nepříznivou situaci bytové tísně. Po celou dobu pronájmu je kapacita dvoupatrové Ubytovny Dobranov s deseti pokoji plně obsazena. Jednoduché a účelové vybavení zajišťuje ubytovaným klientům potřebný standard k bydlení. Ubytovaní se sami starají o udržení objektu v čistotě, řeší drobné opravy. Na zkvalitnění ubytování se podílí i vlastník objektu, a to výměnou oken či opravou střechy. Toto komplexní zázemí klientům umožňuje soustředit se na řešení jejich nemalých pracovních a finančních problémů. Přirozenému začleňování sociálně slabých jedinců do běžného chodu společnosti přispívá sociální pracovník Farní charity Česká Lípa a pracovní uplatnění v sociálním podniku ELEKCE s. r. o. OSBD Česká Lípa a Farní charita Česká Lípa vytvořily fúzi, která přesmíru splňuje očekávání a přináší výsledky. nabízí k přidělení družstevní byt 1+1 VII. podl., 43 m 2 v České Lípě, Cvikovská Cena ,- Kč družstevní byt 1+1 s lodžií, VIII. podl., 39,9 m 2 v Mimoni, Sídliště p. R Cena ,- Kč Bližší informace na bytovém oddělení,, Barvířská 738, pí Šindelářová nebo pí Hádeková, telefon Podzimní shromáždění delegátů je plánováno na od 15:30 hodin. Místem konání je tradičně sál Hotelu Merkur v České Lípě. 5

6 TECHNICKÉ INFORMACE Jak drahé je bydlení v malobytovém domě? Skoro jako pokračování úvah y o v h o d n é výši příspěvku do fondu oprav z m i n u l é h o čísla Zpravodaje je dnes na řadě zamyšlení nad bydlením v malobytovém domě. Nezaměňujte prosím termín malobytovka automaticky za vesnický dům. I v České Lípě máme dost domů s 10 či 12 byty, což je asi hranice pro malobytový dům, většinou zděný, dvou až třípatrový. Ačkoliv bydlení je zde klidné, nerušené a jaksi více osobní než v paneláku na sídlišti, rozhodně není levnější. Aspoň z hlediska společných oprav. Jsou totiž věci v domě, které nemají žádný vztah k velikosti domu a počtu bytů a stojí tudíž bohužel stejně pro velký i malý dům. Namátkou můžeme jmenovat vstupní dveře, předložená schodiště, zřízení společné televizní antény (bez kabeláže), spodní hydroizolace a drenáž kolem domu a další. Nakonec ani střecha není závislá na počtu bytů, pouze na rozměrech domu. V extrému může mít pětibytový dům stejně velký půdorys jako věžový dům s padesáti byty. Proč to vlastně zdůrazňuji? V návaznosti na minulý článek o výši tvorby na opravy chci ukázat důvod, proč by malobytové domy měly tvořit vždy více, než vícebytové panelové domy. Pokud jsem tedy minule doporučoval tvorbu kolem 20 až 25 korun na metr čtvereční plochy bytu, v případě malobytovek je to spíše 30 a více korun. Pojďme si představit situaci, kdy je nutné opravit sedlovou střechu, k tomu ještě nadstřešní část komínů a třeba zateplit půdu. Bavíme se o nákladech ve výši nejméně půl miliónu korun, spíše 650 tisíc. A pokud se má na financování podílet 5 či 6 bytů, lehce si prostým dělením spočítáte, kolik připadá na každý byt či metr čtvereční plochy. Na druhou stranu generální oprava střechy u typického věžového domu stojí stejné peníze, ale na platbě se podílí 47 bytů, tedy nejméně 8x tolik. Stejné je to s opravou vstupu, výměnou vstupních dveří a třeba opravy či výměny předloženého schodiště. Schodům nebo dveřím nezáleží na tom, jestli slouží pěti nebo padesáti bytům, v obou případech jsou stejně drahé. A závěr celé úvahy? Že bydlení v menším domě je pravděpodobně příjemnější, ale určitě dražší, než to panelákové. Věci možná déle vydrží, protože nejsou tak používané a ničené jako v anonymním domě. Lidé možná mají lepší vztah k domu a jeho okolí. To vše je však vyváženo výrazně vyššími náklady na každou opravu velkých konstrukčních prvků domu a následně i potřebou vyšší tvorby do fondu oprav v rámci měsíčních předpisů. Při průměrné velikosti bytu 65 m 2 vytvoří v pětibytovce při tvorbě 25 Kč/m 2 pouhých Kč měsíčně. Při odhadované režii Kč měsíčně (povinné revize, drobné opravy) je to za rok 85,5 tisíce korun do fondu oprav. Takže na střechu bude dům spořit 7 až 8 let. Věžový dům se 47 byty při stejné velikosti bytů a tvorbě ušetří každý rok na jeden a půl střechy! Z toho vyplývá, že pokud bydlíte v malobytovém domě a platíte méně jak 30 korun na metr čtvereční, v dlouhodobé perspektivě žijete na dluh a dům vyžíváte. Jednorázově to lze řešit půjčkou či úvěrem, ale dlouhodobě vás ten dluh dožene. Vlastimil Kouřimský vedoucí technického úseku sam. 734, Na Výsluní , Dubá sam. 612, Sídliště pod Ralskem , Mimoň 6 sam. 483, Skalice u Č. Lípy č.p. 512

7 TECHNICKÉ INFORMACE Nenechte se zaskočit odstávkou vody Otočíte kohoutkem a ejhle, voda neteče. Všimli jste si sice vykopané díry na konci vaší ulice a montérů označených logem Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Kdo však může tušit, že voda nepoteče i v místech o několik domů či ulic dál. Následuje rozčilení, telefonování a zjišťování. Rychlý přesun do supermarketu, nákup balených vod a časová ztráta při hledání způsobů jak narychlo sehnat vodu alespoň na to nejnutnější. Scénář by mohl být ovšem zcela jiný. Nenechat se zaskočit! O plánované odstávce vody vím předem a můžu se na ní připravit. V případě že náhle neteče voda, vím, že se jedná o havárii a jak dlouho odstávka potrvá, říkají zákazníci, kteří využili nabídky Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. (SčVK) a aktivovali si službu SMS Info. Zákazníky informujeme prostřednictvím zasílání SMS zpráv přímo do jejich mobilních telefonů. Tato služba je zdarma, vysvětluje Iveta Kardianová, ředitelka komunikace a marketingu Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Všichni spotřebitelé pitné vody dodávané SčVK se mohou zaregistrovat k odběru služby SMS Info. Zájemce o tuto službu informujeme o odstávkách, haváriích týkajících se adresy bydliště, kterou uvedou při registraci. Adres může být i více. Uživatele služby SMS Info tak mají informace proč u nich doma či na chatě neteče voda, dodává Kardianová. Aktivovat službu SMS si zájemci mohou několika způsoby. Poslat SMS ve tvaru VEOLIA na telefonní číslo nebo zavolat na zákaznickou linku Milovníci internetové komunikace se mohou zaregistrovat prostřednictvím webových stránek nebo přímo na kde je pohyblivý obrázek pod názvem INFO V LAHVI JE MINULOST, kterým se každý zájemce proklikne přímo do registračního formuláře. SČVK 7

8 8 TIP NA VÝLET Na Házmburk jsem si vzpomněl, když jsem minulý týden za solidní viditelnosti vylezl ke kostelíkům nad Úštěkem. Jeho Házmburg Házmburk zřícenina se dvěma věžemi dominuje severním a vlastně zčásti i středním Čechám jako málokterý vrchol v Česku. Zřejmě i proto je opředen různými pověstmi více než jiná místa. Čtyři sta osmnáct metrů vysoký čedičový kopec vystupující z křídových vrstev České tabule se nejlépe dobývá přímo z obce Klapý. Do ní se z České Lípy dostaneme po trase: Litoměřice, Lovosice, Třebenice. Na okraji obce je přírodní parkoviště, odkud se jde na vrchol po žluté značce. Kdo podstoupí výstup, pochopí, proč hrad dostal přívlastek nedobytný. Za husitských válek se prý dokonce uvažovalo o tom, že se v něm uschovají církevní poklady z Prahy. Jen musím upozornit, že návštěvníkům je nedobytný i v současnosti v zimních měsících. Zřícenina není volně přístupná a platí se na ni vstupné. V říjnu je otevřena jen o víkendech, poté až do března vůbec. Na vrchol samozřejmě můžeme i mimo otvírací dobu. Na Házmburk stojí za to vystoupat především kvůli nádhernému rozhledu, nyní navíc vylepšenému o zpřístupnění tzv. Bílé věže. Všechna místa, odkud je vidět hrad, si nyní můžeme prohlédnout z hradu. Litoměřice, České středohoří, památnou horu Říp a v dálce samozřejmě některé dominanty Českolipska. O Házmburku se někdy mluví jako o alchymistické pevnosti. Od roku 1335 měli hrad v držení členové rodu Zajíců, kteří se pár let po jeho získání psali z Házmburka - i v době, kdy už hrad ani nevlastnili. Jan Zbyněk Zajíc z Házmburka, prezident apelačního soudu v Praze, o sobě prý prohlašoval, že vydal na alchymii více peněz než císař Rudolf II. Možná je to pravda, protože po jeho smrti se zjistilo, že nevlastní vůbec žádný majetek a jeho potomci jsou zcela bez prostředků. V této souvislosti se hovoří o tom, že o jmění ho připravili židovští alchymisté Eliakam z Libochovic, Aron z Litoměřic a Eliud z Třebenic. Hrad však prodal již roku 1558 jeho předek Kryštof Zajíc Janu staršímu z Lobkovic na Zbiroze a Točníku. A to prý byl Házmburk již pustý. Alchymistické pokusy se tak spíše odehrávaly na jiných sídlech Jana Zbyňka - v Budyni (kde je na zámku moc pěkná alchymistická dílna), Brozanech či v pražském paláci. Zajímavá je historka o vinných sklepech. Podle ní si libochovický měšťan Michal jednou při cestě do Třebenic udělal malou zacházku do ruin hradu, aby se jen tak porozhlédl po okolí, a přitom našel vchod do podzemí, kde byly uskladněny velmi staré sudy. U jednoho z nich byla číše, a tak neodolal a trochu vína si nalil. Bylo velmi lahodné, takže si příště na cestu vzal několik džbánů, aby si víno z opuštěného hradu odnesl k domácí spotřebě. Když však chtěl z hradu odejít, zastoupili mu cestu tři bělovlasí muži a upozornili ho, že víno může pít jen on a jeho rodina. Dlouho to Michal vydržel, do hradu si chodil čepovat vcelku pravidelně a nikomu cizímu nápoj nenabízel. O posvícení však na upozornění zapomněl. Když si pak přišel pro víno znovu, starci se opět objevili a tvářili se velmi káravě. Michal poté upadl do podivného spánku. Po probuzení se ocitl na hřbitově a mohl pozorovat, kterak celá jeho rodina jde v průvodu za rakví. V té rakvi bylo jeho tělo... Jako na každém hradu, tak i na Házmburku byl zakopán poklad. Ten zdejší zde ukryli Napoleonovi vojáci, když se pokoření vraceli z Ruska. K hradu samozřejmě patří i bílá paní. Údajně jde o dceru jednoho ze Zajíců vyhlížející svého milého, který se zavázal, že na hrad přivede živou saň. A do třetice tradičních historek patří i ta o spícím vojsku podobnému tomu v hoře Blaník, čekajícímu, až bude Čechům nejhůře, aby poté vyrazilo na zteč. Zajímavé je, že za druhé světové války se na hradě a v okolí prý ukrývali antifašisté aspoň do té doby, než zde německá armáda zřídila protileteckou hlásku s těžkými kulomety. Abyste nejeli pod Klapý jen kvůli hradu, doporučuji návštěvu muzea českého graná- ZPRÁVIČKY Elektronická aukce na služby mobilního operátora českolipské radnice skončila úspěšně - náklady na tuto službu klesnou v následujících čtyřech letech o 75 procent. Stejně úspěšné nebylo výběrové řízení veřejné zakázky na údržbu veřejné zeleně v severní části města. Firma CENT- RA, a.s., která vyhrála, na poslední chvíli odstoupila, a tak část města vypadala o prázdninách jako prales. Na českolipském náměstí T. G. Masaryka proběhla plánovaná oprava morového sloupu. Dodavatelem prací byl Jan Fedorčák na zakázku financovanou městem ve výši Kč včetně DPH. Na Svárově začala výstavba budovy Mateřské školy Pastelka. Nový objekt by měl sloužit 75 dětem. V loňském roce přislíbilo město Česká Lípa opravit kapli Nejsvětější Trojice v Manušicích. Rada města Česká Lípa v létě odsouhlasila přidělení veřejné zakázky dodavateli Tomáši Novákovi z Dubé, jehož nabídková cena činila Kč. Zářijové zastupitelstvo města Česká Lípa souhlasilo s přidělením zakázky na Svoz a likvidaci odpadu dodavateli Marius Pedersen a souhlasilo s uzavřením smlouvy o poskytnutí služeb. Nabídková cena za poskytnutí služeb za 1 rok trvání smlouvy činí ,20 Kč včetně DPH. Přírodovědci objevili na Českolipsku druh vážky, který je v Česku už půlstoletí pokládaný za nezvěstný. Jmenuje se vážka široká, Leucorrhinia caudalis. Rekordních dvacet stran se ucházelo o naši přízeň ve volbách do krajského zastupitelstva. Slavnostním poklepáním základního kamene byla ve středu 22. srpna v 16 hodin zahájena výstavba výzkumného střediska polarizovaných membrán filtračních systémů ve Stráži pod Ralskem. tu v Třebenicích. Zdejší kraj je vyhlášený výskytem tohoto kamene. Jeho těžbou si po staletí přivydělávali rolníci. Muzeum je umístěno v netradičním prostředí luteránského kostela. Ale pozor: muzeum je otevřeno rovněž jen do října. Milan Bárta Autor je redaktorem regionálního internetového zpravodaje kde naleznete další tipy na výlet a spoustu dalších zajímavých informací. Zpravodaj vychází jednou za dva měsíce v nákladu ks výtisků a je distribuován zdarma všem členům Okresního stavebního bytového družstva. Zpravodaj vydává ve spolupráci s firmou Petr Fiala reklamní činnost ( ). Všechna práva vyhrazena. Redakční rada: RNDr. Jiří Bárta, Růžena Králová, Lenka Nováková, Taťána Sobotková, Zbyněk Zoubek Adresa:, Barvířská 738, Česká Lípa, IČ: , zapsáno v Obchodním rejstříku u KS Ústí nad Labem, oddíl Dr. XXXVI, složka 320, tel.: ,

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Směrnice č. 04/2010. Představenstva Okresního stavebního bytového družstva Louny,

Směrnice č. 04/2010. Představenstva Okresního stavebního bytového družstva Louny, Okresní stavební bytové družstvo Louny 438 01 Žatec, Studentská 2628. IČO 00005797, DIČ CZ 00005797, zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n/l. v oddílu DrXXVI, vložka 319. Směrnice

Více

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ č. 2 029-1115 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Směrnice stanoví tvorbu a způsob rozúčtování nájemného a cen služeb mezi družstvem a nájemcem, popřípadě

Více

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010.

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Společenství Archangelská 864,865,868 (dale jen společenství ) je právnickou osobou, je zapsáno v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu S, vložka

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

Metodika zpracování ročního vyúčtování nákladů Společenství a Stezce 489/6, Praha 10

Metodika zpracování ročního vyúčtování nákladů Společenství a Stezce 489/6, Praha 10 Metodika zpracování ročního vyúčtování nákladů Společenství a Stezce 489/6, Praha 10 1 / 6 Obsah Obecný přehled... 3 Metodika rozúčtování jednotlivých nákladových položek... 4 Zkrácený přehled metodiky

Více

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva)

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) Statut fondu pro financování investičních výdajů, zejména rekonstrukcí a modernizací bytových domů a jejich příslušenství

Více

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Výtah elektrická energie hrazeno ve službách dle počtu nahlášených osob v bytové jednotce *). Spotřeba

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ č. 2 029-0514 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Směrnice stanoví tvorbu a způsob rozúčtování nájemného a cen služeb mezi družstvem a nájemcem, popřípadě

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Realizace finančního nástroje JESSICA 11. září 2012 BYTOVÝ FOND ČR kde jsme výchozí situace ZANEDBANOST BYTOVÉHO FONDU CELKOVÁ INVESTIČNÍ POTŘEBA PRO SEKTOR BYDLENÍ NUTNÁ ROČNÍ

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Zápis č. 5 z Komise bytové konané dne 19. června 2017

Zápis č. 5 z Komise bytové konané dne 19. června 2017 Zápis č. 5 z Komise bytové konané dne 19. června 2017 Přítomni: Iva Havlátová, Eduard Seidl, Michala Dvořáková, Milena Ševčíková, Lukáš Iwkovicz, Mgr. Michal Kudláček Nepřítomni: Mgr. Marie Permedlová,

Více

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008:

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: Příloha č.1 Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: údaje v Kč hospodářský výsledek 199 ZOBF 1 586 271 příjmy z

Více

shromáždění vlastníků jednotek na den 27.5.2014, od 19,00 hodin, v sušárně domu 479/8. Program shromáždění:

shromáždění vlastníků jednotek na den 27.5.2014, od 19,00 hodin, v sušárně domu 479/8. Program shromáždění: Předseda výboru Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 478, 479 ulice Mazovská, Praha 8, svolává v souladu s 1207 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (NOZ): shromáždění vlastníků jednotek

Více

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod.

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. Zápis z jednání shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560, 561, 562, 563 a 564 se sídlem Praha 5, Jinonice, Bochovská 564/7 konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. v posluchárně č.

Více

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku:

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku: Obec Horní Vltavice Obecně závazná vyhlášky č. 3/OO o fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo

Více

Čl. 1 Působnost a účel pravidel. Čl. 2 Základní ustanovení, názvosloví. Čl. 3 Příjmy úvěrového fondu - 1 -

Čl. 1 Působnost a účel pravidel. Čl. 2 Základní ustanovení, názvosloví. Čl. 3 Příjmy úvěrového fondu - 1 - SMĚRNICE Č. 11/2008 Pravidla města Mimoně o použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení a infrastruktury města Mimoně Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 20. 3. 2008 pod

Více

Bytová koncepce města Holýšova na roky

Bytová koncepce města Holýšova na roky Bytová koncepce města Holýšova na roky 2016 2019 Červen 2016 Zpracoval: Mgr. Bc. Kamil F. Šefl, místostarosta, 29. 5. 2016 Stránka 1 z 10 Obsah: Úvod - důvod zpracování bytové koncepce - legislativní rámec

Více

Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček na opravy, údržbu a dodatečné investice do bytového fondu.

Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček na opravy, údržbu a dodatečné investice do bytového fondu. Stavební bytové družstvo DRUBYD, Ciolkovského 625/54, 734 01 Karviná Ráj, zapsané v obch. rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. Dr XXII, vložka 239 Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit:

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit: Platební řád Bytové družstvo Lucemburská 2136/16 podle článku 26 a násl. Stanov Bytového družstva přijímá a schvaluje tato pravidla pro platby členů družstva (dále jen Platební řád ): Článek 1. A/ Členové

Více

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm.

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 10. června 2014, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod. Obsah: 1 Přivítání účastníků, předložení programu, seznámení s pravidly

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10

Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10 Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10 Výběr ekonomických ukazatelů 2014 Shromáždění delegátů 23.5.2015 v Roudnici n/l E-mail : sbdltm @ sbdltm. cz http:// www. sbdltm. cz SBD Litoměřice Vybrané

Více

Předseda představenstva Ing. Lubomír Kmoch přednesl návrh usnesení a požádal přítomné o vyjádření. K předmětnému návrhu nebylo připomínek.

Předseda představenstva Ing. Lubomír Kmoch přednesl návrh usnesení a požádal přítomné o vyjádření. K předmětnému návrhu nebylo připomínek. Z Á P I S z jednání členské schůze družstva Bytové družstvo Bohúňova 1336-1338, IČ: 25652699, se sídlem Bohúňova 1338, Praha 4, PSČ 149 00, zapsaného dne 12.03.1998 v obchodním rejstříku, vedeném Městským

Více

Článek I. Předmět úpravy

Článek I. Předmět úpravy Směrnice č.2/2011 O nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Článek I. Předmět úpravy (1) Tato směrnice upravuje: a) nájemné v bytech

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU konaná formou elektronické konference ve dnech až

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU konaná formou elektronické konference ve dnech až ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU 24. 9. 2016 konaná formou elektronické konference ve dnech 24. 9. 2016 až 30. 9. 2016 PROGRAM: 1. Účast a schválení zápisu z minulé schůze účastní se všichni členové výboru, zároveň

Více

Bytové družstvo Fantova 1780-1784

Bytové družstvo Fantova 1780-1784 Zápis ze schůzky kontrolní komise konané 19. 2. 2015 Kontrolní komise projednávala následující problematiku: A) Kontrola úkolů z minulé schůze konané 26.11.2014 Bod 1) KK nebyly ani po několika žádostech

Více

Zásady pro používání fondu rozvoje bydlení města Rakovníka

Zásady pro používání fondu rozvoje bydlení města Rakovníka Zásady pro používání fondu rozvoje bydlení města Rakovníka Článek I. Základní ustanovení 1. Město Rakovník (dále jen město ) v zájmu zlepšení bydlení a vzhledu města vytvořilo Fond rozvoje bydlení města

Více

Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek domu 9. května 483 a 484 se sídlem 9. května 484, Rajhrad

Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek domu 9. května 483 a 484 se sídlem 9. května 484, Rajhrad Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek domu 9. května 483 a 484 se sídlem 9. května 484, Rajhrad Místo konání: byt předsedy SVJ, 9. května 484, Rajhrad Datum a čas konání: 5. června 2009,

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za rok 2013

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za rok 2013 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za rok 2013 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax spojení:

Více

Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopečí

Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopečí Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopečí Obecně závazná vyhláška města Hustopeče KTEROU SE MĚNÍ A DOPLŇUJE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁšKA MĚSTA HUSTOPEČE č.6/1999 ZE DNE 29.4.1999 O ZŘÍZENÍ ÚČELOVÉHO PENĚŽNÍHO

Více

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ Kancelář úřadu tel ,

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ Kancelář úřadu tel , Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář úřadu tel. 325 57 00, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Zápis z jednání Rady města Milovice č. 40/206 konaného dne 8. 2. 206 od 6:30

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Obec Svor. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce SVOR č. 4/ 2014

Obec Svor. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce SVOR č. 4/ 2014 Obec Svor Zápis ze zasedání zastupitelstva obce SVOR č. 4/ 2014 konaného dne 22. dubna 2014 Zasedání Zastupitelstva obce Svor bylo svoláno podle ustanovení 92, odst.1 Zákona č. 128/2000 Sb., v platném

Více

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211 Vodárenská společnost Chrudim, a.s. IČ: 27484211 Kalkulace ceny - vodné (v mil. Kč) --nájemné 96 800 tis. Kč-- Nákladová položka plán Rok 30.9. 31.12. Rozdíl plán 13 - plán 12 Podíl plán / odhad 2011 Plán

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 27. 1. 2016 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení

Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení MĚSTO LETOHRAD Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne 19. prosince 2012 usnesením č. 224/2012

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Společenství pro dům Františkova č. p , Praha 9

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Společenství pro dům Františkova č. p , Praha 9 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Společenství pro dům Františkova č. p. 903 911, Praha 9 konaného dne 9.10.2012 od 19,00 hodin ve společných prostorách domu č.p. 908, ulice Františkova, Praha 9

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla pro zřizování samospráv v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla pro zřizování samospráv v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla

Více

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Úvod Směrnice upravuje vztahy mezi družstvem a členy nájemci družstevních bytů, členy vlastníky bytů, nečleny vlastníky

Více

Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec

Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec Trnava 23.10.2015 Jan Sponar, sponar@nliskovec.brno.cz úřad městské části Brno-Nový Lískovec Brno Nový Lískovec 1 z 29 městských

Více

V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY

V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY 1,52 milionu bytů V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY za 680 miliard korun Státní fond rozvoje bydlení Ministerstvo pro místní rozvoj JESSICA 2013 Nový start pro české bydlení! BYTOVÝ FOND ČR KDE JSME VÝCHOZÍ

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most konaného dne 22.11.2009 od 19,00 hodin ve společných prostorách domu č.p. 908 Jednání se konalo dne 22.11.2011

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY PANEL 2013 + (NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 468/2012 Sb.) - Příjem žádostí od 11. ledna 2013 - Finanční zdroje 210 mil. Kč startovací rozpočet

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek Zápis ze shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek Společenství vlastníků dům Vondroušova 1154 1160, Praha 6 Se sídlem Praha 6, Vondroušova 1158/5, IČ: 24755222, zapsané v rejstříku společenství

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU

ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU Společenství vlastníků č. 637 Pořadí jednání 4. Datum konání schůze 6. 12. 2011 Zahájení v Místo konání 19:00 hodin vchod 3100, zasedací místnost Účast členů výboru 10

Více

Seminář k revitalizaci bytových domů. 5. 3. 2013 Komise regenerace sídliště a životního prostředí

Seminář k revitalizaci bytových domů. 5. 3. 2013 Komise regenerace sídliště a životního prostředí Seminář k revitalizaci bytových domů 5. 3. 2013 Komise regenerace sídliště a životního prostředí Agenda Uvítání J. Mikulecký Stav revitalizace sídliště - J. Mikulecký Proč revitalizovat? R.Vybíral Pozemky

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil z 10. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 21.5.2003 od 14:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu ---------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil Rada po

Více

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod Jihlavská 564, 580 01 Havlíčkův Brod tel. ústředna: 569 430 920 fax: 569 430 949 e-mail: osbdhb@osbdhb.cz Směrnice č.2/2014 O nájemném z družstevních bytů

Více

Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov

Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov Datum konání členské schůze: Dne 21. 6. 2013 v hotelu AVION, nám. E. Husserla, Prostějov

Více

ZAJIŠTĚNÍ ÚKLIDU V DOMĚ NA NÁKLADY UŽIVATELE ČL. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZAJIŠTĚNÍ ÚKLIDU V DOMĚ NA NÁKLADY UŽIVATELE ČL. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ M E T O D I C K Ý P O K Y N ZAJIŠTĚNÍ ÚKLIDU V DOMĚ NA NÁKLADY UŽIVATELE ČL. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tento metodický pokyn navazuje na čl. 4. platného Domovního řádu OSBD Česká Lípa ze dne 25. 3. 2014 (dále

Více

Správce právě pro vás

Správce právě pro vás Správce právě pro vás Dovolte nám představit společnost Bytové centrum Schönberg,s.r.o. Společnost se zabývá správou budov a zajišťováním revitalizací včetně financování v návaznosti na dostupných dotacích

Více

Platební řád Společenství vlastníků

Platební řád Společenství vlastníků Platební řád Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8 Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8 podle Stanov Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8, přijímá a

Více

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů 1. Tato směrnice upravuje Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné v družstevních bytech a družstevních nebyt. prostorech (dále jen byt

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154 Zápis ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne 14.12.2016 v salónku restaurace Na Čtyřce Pelhřimov od 14:00 hodin Přítomni: Ing. Jiří Matiášek,

Více

z 16. schůze Rady města Rumburka, konané dne 3. března 2011

z 16. schůze Rady města Rumburka, konané dne 3. března 2011 z 16. schůze Rady města Rumburka, konané dne 3. března 2011 1. Schválení programu Usnesení č. 181/2011 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 16. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis z náhradní členské schůze družstva

Zápis z náhradní členské schůze družstva Zápis z náhradní členské schůze družstva Obchodní firma: Bytové družstvo BUKOV zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, od vložka 647 Sídlo: Ústí nad Labem, Velká Hradební

Více

Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s.

Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZAKLÁDACÍ LISTINY obecně prospěšné společnosti Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Článek 1 Zakladatel Mensa České republiky, sdružení občanů, registrované Ministerstvem

Více

ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE č. 1/2012

ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE č. 1/2012 Bytové družstvo U Arény Ostrava Vítkovice, Sovova 1340/14, PSČ 703 00 IČ: 26829681 Zapsáno u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Dr 1746 http://bd-u-areny.unas.cz ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE č. 1/2012

Více

Organizační směrnice č. 4/12 - včetně dodatků

Organizační směrnice č. 4/12 - včetně dodatků Organizační směrnice č. 4/12 - včetně dodatků STANOVENÍ VÝŠE POPLATKŮ ZA NEBĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ A TECHNICKÉ ÚKONY Směrnice stanovuje výše poplatků, které nejsou řešeny Stanovami OSBD a jinými předpisy.

Více

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Zásady upravující poskytování plnění spojených s užíváním bytů a postup při určování

Více

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Konání schůze: 29.11.2006 od 19 hod. v Gymnáziu Českolipská 373, Praha 9. Zápis

Více

VYHLÁŠKA č. 3/1998. Článek 1. Základní ustanovení. Článek 2. Příjmy fondu

VYHLÁŠKA č. 3/1998. Článek 1. Základní ustanovení. Článek 2. Příjmy fondu Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: starosta@troubelice.cz www.troubelice.cz Obecně závazná vyhláška č: 3 Rok vydání: 1998 Datum účinnosti: 20. července 1998 Typ: platná

Více

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení Pravidla města Mimoně o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb Zastupitelstvo města Mimoně se

Více

V Y H L Á Š K A č. 29

V Y H L Á Š K A č. 29 V Y H L Á Š K A č. 29 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města Kadaně Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. f) zákona č. 367/90 Sb. o obcích,

Více

Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.1.2015 1.1.2015 0

Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.1.2015 1.1.2015 0 Směrnice k používání a provozu měřičů teplé užitkové vody, studené vody a tepla a k rozúčtování spotřeby a nákladů na tepelnou energii v souladu s vyhláškou č. 372/01 Sb. Datum platnosti: Datum účinnosti:

Více

Indikativní nabídka. pro SVJ Lásenická 1513, PSČ Praha 9 Kyje. březen/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.

Indikativní nabídka. pro SVJ Lásenická 1513, PSČ Praha 9 Kyje. březen/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. Indikativní nabídka pro SVJ Lásenická 1513, PSČ 198 00 Praha 9 Kyje Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. březen/2016 Tento dokument obsahuje informace, které jsou majetkem Československé obchodní banky,

Více

SVORNOST, stavební bytové družstvo Ztracená 2647/16, Kroměříž

SVORNOST, stavební bytové družstvo Ztracená 2647/16, Kroměříž SVORNOST, stavební bytové družstvo Ztracená 2647/16, 767 01 Kroměříž S M Ě R N I C E pro stanovení výše nájemného z bytů a nebytových prostorů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhrad za plnění

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

Směrnice o nájemném z bytu

Směrnice o nájemném z bytu Směrnice o nájemném z bytu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 14.5.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Směrnice o nájemném z bytu Čl. 1 Předmět úpravy (1) Tyto směrnice upravují

Více

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Stavba : PANELOVÝ DŮM V BROUMOVĚ, ČSA 377, 378, 379 STAVEBNÍ ÚPRAVY Investor : Společenství

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel Kontaktní osoba: Ing. Julie Böhmová Telefon: 606 687 056 e-mail: j.bohmova@zelenausporam.cz Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

SAZBY ADMINISTRATIVNÍCH POPLATKŮ ZA PROVÁDĚNÍ ÚKONŮ SPRÁVOU DRUŽSTVA MIMO ÚKONY SPOJENÉ S OBVYKLÝM UŽÍVÁNÍM BYTŮ, SPOLEČNÝCH PROSTOR

SAZBY ADMINISTRATIVNÍCH POPLATKŮ ZA PROVÁDĚNÍ ÚKONŮ SPRÁVOU DRUŽSTVA MIMO ÚKONY SPOJENÉ S OBVYKLÝM UŽÍVÁNÍM BYTŮ, SPOLEČNÝCH PROSTOR Stavební bytové družstvo SCHZ předpis č.: OS 07 vydání č.: 8 platnost od : 1.1.2014 počet str. : 5 typ ON: organizační směrnice název ON: SAZBY ADMINISTRATIVNÍCH POPLATKŮ ZA PROVÁDĚNÍ ÚKONŮ SPRÁVOU DRUŽSTVA

Více

Z á p i s. o průběhu 4. zasedání zastupitelstva obce Neplachov konaného dne v budově OÚ v Neplachově v období

Z á p i s. o průběhu 4. zasedání zastupitelstva obce Neplachov konaného dne v budově OÚ v Neplachově v období Z á p i s o průběhu 4. zasedání zastupitelstva obce Neplachov konaného dne 02. 03. 2015 v budově OÚ v Neplachově v období 2014-2018 Přítomní členové zastupitelstva: 6 (Machová, Mizera, Suková, Švec, Vaněčková,

Více

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 1 - Zahájení členské schůze Předseda představenstva p. V.Strupek přivítal přítomné členy BD

Více

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno Nový Lískovec Panelové sídliště 3,5 tisíce bytů Z toho 1056 ve vlastnictví

Více

Směrnice k provádění údržby bytového fondu a stanovení úhrad za opravy.

Směrnice k provádění údržby bytového fondu a stanovení úhrad za opravy. Směrnice k provádění údržby bytového fondu a stanovení úhrad za opravy. Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 15.4.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Čl.1 Dlouhodobá záloha na opravy

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 2/2017. Pro tvorbu a užívání sociálního fondu. Návrh k jednání ZM. Elektronická verze:

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 2/2017. Pro tvorbu a užívání sociálního fondu. Návrh k jednání ZM. Elektronická verze: MĚSTO PROSEČ Směrnice č. 2/2017 Pro tvorbu a užívání sociálního fondu Návrh k jednání ZM Číslo: S/02/2017 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 12. 6. 2017 Účinnost

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek domu RADOTÍN Praha 5 č.p konaného 14. června 2016 v 19,30 hod

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek domu RADOTÍN Praha 5 č.p konaného 14. června 2016 v 19,30 hod ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek domu RADOTÍN Praha 5 č.p. 1556 konaného 14. června 2016 v 19,30 hod v prostorách 2. podzemního podlaží v sídle společenství Praha 5, Tachovská Josefa

Více

Zápis a usnesení členské schůze Bytového družstva Ravennská 321,322

Zápis a usnesení členské schůze Bytového družstva Ravennská 321,322 Zápis a usnesení členské schůze Bytového družstva Ravennská 321,322 Datum konání: Místo konání: 21.května 2014, v 18.00 hod. suterén domu Ravennská 321,322, 109 00 Praha 10 Horní Měcholupy 1 Přítomni Předseda:

Více

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno Nový Lískovec Panelové sídliště 3,5 tisíce bytů Z toho 1056 ve vlastnictví města Ostatní SBD Družba

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e ze dne 6. května 1996 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Líbeznic Obecní zastupitelstvo obce Líbeznic

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA BAŽINA. NERATOVICE č. p

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA BAŽINA. NERATOVICE č. p - 1 - DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA BAŽINA NERATOVICE č. p. 1206 1209 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník a Stanovy bytového družstva Bažina, upravuje domovní

Více

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Organizační směrnice 1/11- včetně dodatků PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Úvod Směrnice upravuje způsob stanovení

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Představenstvo společnosti MOPET CZ a.s., IČO 247 59 023, se sídlem na adrese Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, zapsané v obchodním

Více

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne 17. 09. 2007 usnesením č. 131/2007 usneslo vydat dle

Více

Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb

Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb 1. Základní údaje o společnosti: Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. se sídlem Olšanská 2666/7,

Více

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně ě šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov 1 EPC principy py a příklady Možnosti financování a příklady projektů Ing. Vladimír Sochor

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více