Zpravodaj 1/2012- Almanach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj 1/2012- Almanach"

Transkript

1 Zpravodaj 1/2012- Almanach České ILCO, Praha 8, Karlínské náměstí telefon: (+420)

2 České ILCO si připomíná 20 let své činnosti na Mezinárodní pacientské konferenci v Praze. Záštitu třídenní akce s odborným programem poskytl primátor hlavního města Prahy. - 2

3 20 LET ČESKÉHO ILCO České ILCO slaví dvacítku!! Milé České ILCO, dovol, abych ti jako jeden z kmocháčků, kteří stáli u tvé kolébky, popřál hodně sil do dalších let. Budeš je potřebovat. Na začátku tvého života bylo hodně nadšení, nezištnosti a v neposlední řadě i postupné podpory státu. Tvoji členové dostávali různá přilepšení (příspěvky na ošacení počínaje, přes plnou úhradu většiny pomůcek, kvalitní rekondice a možností lázeňských pobytů konče). S tím, jak byla postupně tato země zadlužena, i ty, České ILCO na to doplácíš. Získané výhody se postupně ruší. Nesmíš se ale vzdát! Musíš ve svých řadách najít další nezištné nadšence, kteří ti opět pomohou vybojovat dobré podmínky pro tvé členy. Vím, v dnešní době to nebude lehké. Budeš potřebovat v čele klubů a vlastního vedení lidi pilné, statečné, cílevědomé a čestné, trpělivé a silné. Přeji ti, abys je našlo! Milé České ILCO, na tvé straně stojí stomasestry, dobrovolníci, odborní spolupracovníci i řada další příznivců, na které se můžeš spolehnout. S jejich pomocí a podporou můžeš ještě hodně zachránit a hodně dosáhnout. Tvůj Tomáš Skřička Foto: Titulní stránka: Praha - současné sídlo Českého ILCO, autor Ivan Navrátilík Poslední stránka: Brno - sídlo Českého ILCO do roku 2010, autor Abdo Abi Raad - 3

4 20 LET ČESKÉHO ILCO Držíme Vám palce! Vážení a milí přátelé, Marie Ředinová mi nabídla vzácnou příležitost napsat pár řádek do Vašeho zpravodaje, který vyjde v jubilejním dvacátém roce existence sdružení České ILCO. Jsem ráda, že můžu této nabídky využít a poděkovat Vám za mimořádně příjemnou spolupráci v uplynulých letech. Vyjadřuji poděkování za celou naši společnost Coloplast v České republice a za všechny svoje kolegy v Praze v kanceláři a ve všech regionech České republiky, kde jsme v kontaktu s předsedy regionálních klubů ILCO a s dalšími Vašimi členy. Velice nás těší, že Vás na setkáních můžeme pravidelně informovat o všech novinkách v naší nabídce pomůcek pro stomiky. Velmi úzce také spolupracujeme s předsedkyní Marií Ředinovou a podíleli jsme se za dobu existence sdružení České ILCO na některých projektech, z nichž bych vyzdvihla především podporu projektu na vyškolení dobrovolníků, úspěšnou vzájemnou spolupráci na časopise pro stomiky Helios, pomoc při přípravě a tisku propagačních materiálů pro Vaše nové centrum, které bylo loni otevřeno v Karlíně v Praze, atd. Já pracuji ve společnosti Coloplast jako marketinková manažerka 5 let a za tu dobu jsem potkala mnoho milých stomiků z řad sdružení a vyslechla jsem také nejeden životní příběh. Osobně a sama za sebe Vám chci vyjádřit hlavně obdiv k tomu, s jakou silou a vůlí dokážete čelit nepřízni osudu a těžkostem, které provázejí vážnou nemoc. Jak jste se dokázali vrátit zpátky do života, ve kterém není stomie žádnou překážkou. Jak jste plní optimismu a energie, kterých se mnohdy nedostává ani zdravým a silným lidem. Toto mě vždy naplní obrovským odhodláním poprat se s překážkami, které se čas od času vyskytnou v životě každého z nás. Vaše síla dává sílu jiným! Dovolte, abych Vám k Vašim dvacetinám popřála zdraví, zdraví a zase zdraví! Ať se cítíte dobře v kruhu spolehlivých přátel, kteří Vám budou stále nablízku, stejně jako my v Coloplastu. Pro Vás chceme neustále zlepšovat naše stomické pomůcky a naše služby, aby Váš život se stomií byl jednodušší! My pracujeme pro Vás! Je to pro nás radost a čest! Držíme Vám palce! Karla Sládková a celý tým zaměstnanců společnosti Coloplast A/S, Česká republika - 4

5 20 LET ČESKÉHO ILCO ConvaTec stál při zrodu Českého ILCO České ILCO, celorepubliková organizace stomiků, slaví v letošním roce 20. výročí svého založení. Je nám velkou ctí, že u zrodu této organizace stála v roce 1992 kromě doc. V. Kleinwächtera a MUDr. T. Skřičky i naše společnost ConvaTec. Během uplynulých dvaceti let udělalo České ILCO pro stomiky v naší republice velký kus práce. Vzniklo mnoho nových klubů (dnes jich je již 20), ve kterých mají stomici možnost sdílet svoje zkušenosti, navázat nová přátelství a také se dozvědět důležité informace o našich stomických pomůckách, neboť i jejich vývoj kráčí mílovými kroky vpřed. Na trh jsme tak mohli uvést např. unikátní tvarovatelnou technologii, bezsáčkový systém Vitala nebo v posledních měsících nové stomické sáčky Esteem+. Naše dnešní portfolio obsahuje pomůcky vhodné pro jakýkoliv typ stomie. České ILCO se v letošním roce významně zasloužilo také o to, že změna legislativy, konkrétně novela vyhlášky k zákonu č. 48/1997 Sb., nezasáhla nijak výrazně stomické pomůcky, které jsou i nadále plně hrazeny všemi zdravotními pojišťovnami. V čele Českého ILCO i v čele jednotlivých klubů se za dobu jeho existence vystřídalo mnoho předsedů a členů výboru, vždy se ale jednalo o zapálené entuziasty, pro které je tato dobrovolná práce koníčkem. Neváhají věnovat svůj čas druhým, a to přesto, že i oni jsou sami stomiky, mají své rodiny nebo svá zaměstnání. Velice si jich proto vážíme a budeme i nadále plně podporovat jejich činnost. Těší nás, že výrobky naší společnosti zlepšují kvalitu života stomických pacientů. Přátelé, pozvedáme nyní pomyslnou číši a připíjíme s Vámi na další roky úspěšné a záslužné činnosti Českého ILCO! Ing. Tomáš Černohorský ředitel spol. ConvaTec Česká republika - 5

6 20 LET ČESKÉHO ILCO Vzájemně inspirující partnerství Vážení čtenáři, přestože naše spolupráce začala teprve v roce 2009, je mi potěšením přispět několika postřehy k dvacátému výročí existence Českého ILCO. Při našich vzájemných rozhovorech na zákaznické lince a později i během osobních setkání na schůzích klubů či rekondicích jsem postupně získávala mnoho cenných informací a znalostí pro svoji práci a též, což osobně považuji za nejdůležitější, pochopení Vaší životní situace, problémů i radostí, které Vás v běžném životě potkávají. Velmi si cením Vašeho životního elánu a odvahy, se kterou bojujete proti častokrát nepříznivému osudu a snažím se o to, abychom Vám našimi produkty a službami umožnili žít naplno, s minimem kompromisů. Českému ILCO, jednotlivým klubům ale zejména všem stomikům přeji mnoho zdraví a těším se na budoucí vzájemně inspirující partnerství. S úctou, Dana Urbanová, Sabrix s.r.o. - 6

7 20 LET ČESKÉHO ILCO Kvalitní péče o stomiky Společnost B. Braun Medical s.r.o. vznikla v České republice roce 1993 jako dceřiná společnost předního výrobce zdravotnických produktů koncernu B. Braun Melsungen AG. První kapitola historie společnosti byla napsána 23. června 1839, kdy Julius Wilhelm Braun převzal Růžovou lékárnu v Melsungenu (Německo) a rozvinul ji v zásilkový obchod s léčivými bylinkami. Dnes má rodinný koncern B. Braun zastoupení na pěti kontinentech s cca zaměstnanci. Aktivity v oblasti péče o stomické pacienty započaly přibližně v roce 1996, kdy B. Braun získal větší podíl v továrně Biotrol na jihu Francie. V České republice byla zahájena distribuce produktů Biotrol v roce Postupně docházelo k investicím do výroby a významným inovacím produktových řad. Nástupcem produktů Biotrol se stal dvoudílný mechanický systém Almarys Twin +. V současné době jsou vyráběny pomůcky nejmodernějšími technologiemi se zaměřením zejména na ochranu kožního krytu v okolí stomie a komfort uživatele: - Flexima Active, Flexima jednodílné systémy - Flexima Key dvoudílný adhesivní systém - Almarys Twin + Nedílnou součástí péče o stomické pacienty je příslušenství. V posledních několika letech došlo k významnému zkvalitnění této péče díky novým produktům Askina Barrier Film (ochranný silikonový film), B. Braun Adhesive Remover (šetrný odstraňovač náplastí a zbytků lepící plochy) a další. Nesmíme zapomenout také na již tradiční produkt na zahuštění stolice Ileogel +, který je neustále inovován. Stomické pomůcky a příslušenství B. Braun jsou na nejvyšší kvalitativní úrovni. Díky výrazným investicím do výroby a vývoje přinášíme neustále nové pomůcky, a tím se významně podílíme na kvalitní péči o stomické pacienty. A nejen tím. Spolupráce s pacientskými organizacemi, zdravotnickým personálem, pořádání vzdělávacích akcí, vydávání časopisu Stomické listy, komunitní web pro stomické pacient jsou základním přehledem aktivit, které dnes stomickým pacientů přinášíme. MUDr. Zdeněk Kojecký, Ph.D. - 7

8 20 LET ČESKÉHO ILCO 20 LET ČESKÉHO ILCO Založení Českého ILCO Místní organizace stomiků začaly v bývalém Československu vznikat již v polovině osmdesátých let. Bylo to hlavně proto, že v komunistickém režimu existovaly vážné nedostatky při zajišťování stomických pomůcek a jejich distribuci a stomici se snažili aspoň do jisté míry tyto nedostatky korigovat. Po roce 1989 došlo v tomto směru k výraznému zlepšení. Bylo zřejmé, že zajistit potřeby všech stomiků žijících na území Československa není v silách místních organizací stomiků, že bude zapotřebí vytvořit organizaci s celostátní působností. Tato organizace by mohla reprezentovat naše stomiky v mezinárodních organizacích, jednat s vládními orgány o potřebách stomiků a prosazovat jejich potřeby i zprostředkovávat kontakty stomiků s výrobci stomických pomůcek. Impuls k založení celostátního sdružení stomiků přišel od doc. MUDr. Tomáše Skřičky, který měl jako specializovaný koloproktolog zkušenosti s péčí o stomiky v zahraničí. V roce 1992 se vytvořil z členů dvou brněnských klubů stomiků přípravný výbor, který sepsal stanovy a 2. prosince 1992 bylo České ILCO - dobrovolné sdružení stomiků v České republice zaregistrováno jako samostatný právní subjekt s humanitárním zaměřením. K vytvoření funkční organizace došlo až v příštím roce, po rozdělení Československa. Při příležitosti 1. Světového dne stomiků, který byl vyhlášen na sobotu 2. října 1993 (a opakuje se každý třetí rok první říjnovou sobotu), se sešli zástupci většiny z 13 tehdy existujících klubů a ustavili národní organizaci stomiků se jménem České ILCO sdružující jednotlivé místní kluby. Byly přijaty pozměněné stanovy, na jejichž základě bylo sdružení zaregistrováno Ministerstvem vnitra 15. října Zároveň byla podána přihláška do Mezinárodní asociace stomiků (IOA). Prof. Gerhard Englert, prezident IOA v době založení Českého ILCO Dostalo se mně té cti být zvolen předsedou, jednatelkou se stala Marie Fraňková a hospodářem Jan Provazník. Dalšími členy výboru byli zástupci jednotlivých klubů. Sídlem sdružení se stalo Brno a dohodli jsme se, že tzv. užší - 8

9 20 LET ČESKÉHO ILCO výbor - předseda, jednatel a hospodář - se bude scházet pravidelně každý měsíc, celý výbor se sejde jednou až dvakrát za rok. V roce 1993 uzavřelo České ILCO rovněž smlouvu o součinnosti se Svazem postižených civilizačními chorobami (SPCCH), která se v budoucnosti měla ukázat jako velmi užitečná. Naše přihláška do IOA byla přijata příznivě. V listopadu nás navštívil Dr. Gerhard Englert, prezident IOA, a doporučil naše přijetí. K němu došlo na 8. světovém kongresu IOA, který se konal v australském Adelaide v dubnu Současně se České ILCO stalo členem regionální organizace - Evropské asociace stomiků (EOA). Bylo to první mezinárodní setkání, kterého jsem se jako předseda zúčastnil. Přineslo užitečné podněty pro naši činnost a měl jsem možnost navázat kontakty se stomiky z celého světa. V roce 1994 se uskutečnily na základě projektu podaného na Ministerstvo zdravotnictví první dva rekondiční pobyty, které České ILCO pořádá pro všechny, organizované i neorganizované stomiky České republiky. Tyto pobyty proběhly v Hotelu FIT ve Žďáře nad Sázavou, který se stal místem konání rekondic po několik let. Až do roku 2000 České ILCO pořádalo pravidelně dva týdenní a jeden třídenní pobyt ročně, v tomto roce došlo ke změně, rozhodli jsme se, že se uskuteční vždy jen jeden týdenní pobyt pro větší počet účastníků, krátké pobyty budou dva a obvykle se při nich uskuteční schůze celého výboru, případně valné shromáždění. V průběhu let se také měnila místa konání rekondičních pobytů, populárními se staly lázně Luhačovice nebo Mariánské Lázně. Po roce činnosti se opět sešlo valné shromáždění, na kterém byl volbou doplněn výbor o zástupce klubů, které nebyly zastoupeny na ustavujícím shromáždění. Byla rovněž zvolena nová hospodářka, kterou se stala Jarmila Skácelová. V tomto novém složení pracovalo užší předsednictvo až do roku Doc. Kleinwächter přebírá ocenění za dlouholetou práci pro EOA, Lvov 2011 České ILCO, které bylo založeno ve dni, kdy byl vyhlášen 1. Světový den stomiků, se podílelo na všech dalších oslavách. V roce 1996 byla uspořádána slavnostní schůze v Novém Jičíně, v roce - 9

10 20 LET ČESKÉHO ILCO 1999 ve Křtinách u Brna a další Světový den 2002 hostilo Brno. Nejúspěšnější byly akce ke Světovému dni 1996, kdy jsme získali společně se SLOVILCO druhé místo v soutěži sponzorované firmou Coloplast. Z Calgary jsme si přivezli šek na tisíc dolarů, což byla částka, která nám pomohla postavit se na vlastní nohy i po finanční stránce. Na valném shromáždění na podzim roku 2001 byl zvolen prakticky zcela nový výbor. Změnila se jeho struktura i způsob práce - každý z členů výboru má na starosti určitý okruh činnosti. Zleva: Prof. Rusín, Ing. Šerý, RNDr. Čapka a J. Vítek Nezměnily se povinnosti užšího výboru, který tvoří předseda dr. Oldřich Čapka, jednatel Jiří Vítek a hospodář Ing. Vladimír Růžička a sídlem zůstalo Brno. Ve výboru pracovali tři místopředsedové a tři další členové, tříčlenná je i revizní komise. V roce 1997, kdy došlo v České republice k recesi a vláda zavedla tzv. úsporné ekonomické balíčky, byli tělesně postižení první skupinou občanů, kterou tato opatření postihla. Stomikům byl téměř okamžitě snížen příspěvek za používání protetických pomůcek na polovinu (ze 400 Kč na 200 Kč měsíčně, v roce 2010 byl tento příspěvek zrušen úplně). Druhým opatřením, které pro nás mohlo mít daleko větší následky, byla snaha ušetřit na pomůckách pro tělesně postižené. Ze Seznamu prostředků zdravotnické techniky hrazených z prostředků zdravotního pojištění tak, jak byl navržen v zákoně 48/1997 Sb., byly zcela vypuštěny stomické pomůcky. Ukázala se užitečnost spolupráce se SPCCH. Dověděli jsme se o tom téměř okamžitě a mohli začít s intervencemi na nejrůznějších úrovních, počínaje Ministerstvem zdravotnictví a Parlamentem konče. Po asi třech měsících jednání, kdy se ukázalo, že pomůcky byly asi vypuštěny omylem, protože nikdo nevěděl, k čemu jsou dobré, se podařilo uplatnit v Seznamu vyšší limity pomůcek než byly do té doby platné. S tím, co se stalo v roce 1997, již souvisí věci, které se nám nepodařily tak, jak jsme si představovali. Je to především zlepšení informovanosti veřejnosti o tom, co je to stomie, jaké ošetřování vyžaduje a s jakými problémy se stomici musí vypořádat. Teprve v poslední době se situace zlepšuje. - 10

11 20 LET ČESKÉHO ILCO Dalším ne zcela vyřešeným problémem byla spolupráce stomické organizace s lékaři, někdy i se stomasestrami. Stále se vyskytují lékaři, kteří považují činnost klubů za zbytečnou, ne-li pro stomiky za škodlivou. Tato názorová neshoda může mít nepříznivý vliv na spolupráci zdravotníků se stomiky při předoperační přípravě pacientů i při pooperační rehabilitaci. V zahraničí je tato návštěvnická pomoc stomiků využívána již dlouhou dobu a jsou s ní dobré zkušenosti. České ILCO na jaře 2002 vyškolilo 20 stomiků ze všech členských klubů pro návštěvnickou službu a doufáme, že ve spolupráci se zdravotníky najdeme vhodný způsob, jak bude možno tuto pomoc nejefektivněji použít. Věřím, že deset let činnosti Českého ILCO ukázalo oprávněnost existence celostátní zastřešující organizace a přeji výboru mnoho úspěchů v práci pro stomiky do dalších let. doc. RNDr. Vladimír Kleinwächter, CSc., bývalý předseda Českého ILCO. Z vystoupení na oslavě 10. výročí založení Českého ILCO. O rozvoji činnosti Českého ILCO v dalších letech se dočtete v informacích následujících předsedů a dalších článcích. České ILCO od roku 2010 V roce 2010 bylo hlavním cílem - kromě běžných aktivit - vytvořit předpoklady pro vznik kanceláře, kde by bylo umístěno sídlo a byl by zde prostor pro setkávání stomiků, firem, zdravotníků a dalších. Celý první rok po přesídlení do Prahy mělo České ILCO doručovací adresu a sídlo - díky ochotě zaměstnavatele nové předsedkyně v Praze 2, Podskalské ul. 19. Ing. Marie Ředinová představuje České ILCO na mezinárodní konferenci Poté, co Marie Ředinová odešla do důchodu, bylo sídlo sdružení České ILCO v roce 2011 přemístěno do nově zřízené kanceláře v Praze 8, Karlínské nám. 59/12. Zde České ILCO otevřelo Informační kancelář pro stomiky a lidi s onemocněním střev. Provoz zajišťují proškolení dobrovolníci z řad zkušených stomiků FIT-ILCO. Dalším nemalým cílem pro rok 2011 bylo zprofesionalizovat činnost sdružení. Kromě toho, že předsedkyně pracuje v kanceláři na "plný úvazek", získalo České ILCO velmi zkušenou účetní, která od roku 2011 vede účetnictví. V kanceláři pracuje i sekretářka, ale k úplné profesionalizaci chybí finance. Zatím se daří získat finanční prostředky od sponzorů na nájemné. Žádosti o granty, které České ILCO podalo na Ministerstvo zdravotnictví, - 11

12 20 LET ČESKÉHO ILCO Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo školství, nebyly podpořeny a tak na platy zatím nezbývají peníze. Paní účetní pracuje za symbolickou odměnu stejně jako sekretářka. V roce 2010 se podařilo po vzoru slovenských stomiků založit při Českém ILCO Radu lékařů. To považujeme za velký pokrok. Víc se dozvíte v článku Rada lékařů. Co se v posledních dvou letech změnilo? České ILCO se začalo víc věnovat propagaci prevence rakoviny tlustého střeva. To je nemoc, s kterou má osobní zkušenost polovina našich členů. V rámci programu Poznej CRC (CRC je zkratka pro rakovinu tlustého střeva a konečníku) se zástupci sdružení zúčastňují přednášek lékařů a jiných odborníků. Velice zajímavá byla přednáška doc. RNDr. Ladislava Duška, ředitele Institutu biostatistik a analýz Masarykovy univerzity Brno. Tento ústav shromažďuje data o onkologických pacientech více než 30 let. Z těchto dat vyplývají velice zajímavé závěry. Jedním z nich je, že prevence rakoviny je mnohem levnější než její léčba. České ILCO je partnerem projektu Vy a my společně. Úkolem tohoto projektu je informovat jak občany o prevenci rakoviny, tak pacienty o všem, co potřebují vědět, pokud je jim sdělena nepříjemná diagnóza. České ILCO zintenzívnilo také spolupráci s Ligou proti rakovině Praha. České ILCO se aktivně zúčastnilo Pražských onkologických dnů, Brněnských a Jihočeských onkologických dnů a bylo partnerem velmi úspěšné mezinárodní konference Evropské dny kolorektálního karcinomu, Brno prevence a screening. České ILCO je partnerem projektu Vy a my společně Dále se České ILCO účastní setkání stomiků, která pořádají firmy dodávající stomické pomůcky. Jsme partnerem programu Velké návraty, oceňujícího příběhy stomiků, kteří se dokázali vrátit zpět do života a projektu Kvalita života stomických pacientů, ve kterém stomické sestry zjišťovaly, jak se žije pacientům, kteří mají stomii tři až šest měsíců. České ILCO spolupracuje se sdružením pacientů se zánětem střev, na jejich konferencích mluví o mýtech, které jsou se založením stomie spojeny. České ILCO vysvětluje, že stomie může být dobrým a často i jediným řešením zdravotního problému. Informuje o stomicích, jejich sdruženích a potřebách stomiků odbornou i laickou veřejnost. Snaží se odtabuizovat téma stomií a vést občany k tomu, aby věnovali svým střevům náležitou pozornost. Články o stomicích i činnosti Českého ILCO se objevují v odborných - 12

13 20 LET ČESKÉHO ILCO časopisech i zábavných časopisech (Vlasta, Překvapení, Moje rodina, Doba seniorů a mnoha dalších). Více spolupracujeme s odbornou veřejností. Na v sekci Pacientské organizacemi a aktivity jsou o Českém ILCO podrobné informace včetně rozhovoru s předsedkyní. Byli jsme přizvání i k natáčení pořadu TEP 24, který vysílala televize Letos vyjde DVD Prevence rakoviny střeva, na kterém České ILCO spolupracovalo. Na podzim vydá Nadace T-SOFT ETERNITY knihu, kde bude i osm příběhů stomiků a kresby našeho člena Jaroslava Dodala. Zasedání předsednictva. Obrovským úkolem Českého ILCO je sledovat, co připravují naši zákonotvůrci. Jednáme s poslanci, zdravotními pojišťovnami o připravovaných změnách právních předpisů týkající se stomiků. Musíme vysvětlovat, přesvědčovat, že stomici potřebují dostatečný výběr stomických pomůcek a příslušenství a možnost volby. Ne vše se vždy podaří na 100%, ale věřte, že pracujeme opravdu intenzivně a neúnavně. Máme dobré partnery v Národní radě zdravotně postižených a v Koalici pro zdraví. Tito partneři Českému ILCO opravdu pomáhají. Zasílají zákony k připomínkám, prosazují naše zájmy. České ILCO účinně spolupracuje i s lékaři, sestrami a distributory stomických pomůcek. České ILCO nezanedbává ani mezinárodní spolupráci: na podzim 2010 se zástupci zúčastnili konference Světové asociace stomiků ve Frankfurtu nad Mohanem, v květnu 2011 Kongresu Evropské asociace stomiků v ukrajinském Lvově. České ILCO bylo rovněž zastoupeno v roce 2011 na jednání a oslavách 20 let SLOVILCO, v roce 2012 setkání s připomenutím 10. jubilea srbského ILCO. V červnu 2012 se České ILCO zúčastnilo mezinárodního setkání v Mnichově, které bylo organizováno u příležitosti 40. výročí založení Deutsche ILCO. Z každé takové akce si přivezeme zajímavé informace a zkušenosti. Velmi se osvědčila Trojstřetnutí - kulturní festival slovenských, polských a českých stomiků. Pořádající země se pravidelně střídají, program je vždy zajímavý, atmosféra nezapomenutelná. Jistě vidíte, že toho České ILCO dělá hodně. Je ale řada věcí, které by bylo potřeba zlepšit. Například ne všude dobře a dostatečně fungují stomaporadny. Chtěli bychom, aby každý stomik měl možnost navštěvovat stomaporadnu, aby sestřičky i lékaři měli pro pacienty dostatek času. Chtěli bychom, aby se každý nový stomik dozvěděl o sdružení stomiků a možnosti promluvit si - 13

14 20 LET ČESKÉHO ILCO s dobrovolníkem z řad zkušených stomiků, chtěli bychom, aby lékaři informovali pacienty, že ve sdruženích stomiků mohou najít pomoc a podporu, získat cenné informace, najít nejen nové přátele, ale i optimismus a novou chuť do života. Chtěli bychom, aby ti, kteří potřebují průkaz ZTP, jej bez komplikací získali. Ale hlavně chceme, aby byla bezpodmínečně dodržována Charta práv stomiků ve všech bodech. pomocnou ruku při organizování různých akcí. České ILCO má od jara 2012 dvacet členů, tedy dvacet pacientských organizací, které pomáhají stomikům. Jako předsedkyně Českého ILCO chci poděkovat všem, kteří stojí v čele těchto sdružení. Vím, kolik obětavé práce, kolik času a úsilí věnujete těm, kteří to potřebují. Vím, že jedinou Vaší odměnou je vědomí, že děláte dobrou věc, pomáháte druhým. Všem MNOHOKRÁT DĚKUJI a přeji hodně sil, hodně zdraví a hodně ochotných a schopných spolupracovníků. Marie Ředinová, předsedkyně DOBROVOLNÍCI ILCO Česká skupina na Trojsetkání stomiků Česka, Slovenska a Polska, Tresná 2012 Jsme občanské sdružení, dobrovolné sdružení pacientů. Naše práce je taková, jakou si ji sami uděláme. Někdy se zdá, že mnozí spoléhají na to, že předsedkyně a místopředsedové jsou schopni splnit veškerá přání všech stomiků, kteří se na ně s různými požadavky obracejí. Ale i vedení Českého ILCO má omezené možnosti a neumí dělat zázraky. Potřebujeme pomoc a podporu Vás všech. Určitě bychom uvítali, kdyby České ILCO mělo více aktivních členů, kdyby členská základna nespoléhala jen na vedení, ale přicházela sama s nápady a V západních zemích pracují dobrovolní návštěvníci stomiků řadu let. Švýcarské ILCO píše na svých stránkách: Proč existujeme? Jak jsme vznikli? I když zdravotní péče je v této zemi dobrá, zůstává stomie přece jen omezením, se kterým není vždy jednoduché žít. Nikdo neví tak dobře jako postižení sami, co je třeba pro to, aby se cítili dobře a jak lze řešit každodenní problémy. Zvláště nově operovaným pomáhají zkušenosti mnohaletých stomiků. Z těchto úvah vznikla svépomocná organizace ILCO ve Švýcarsku. Vzájemně využívat zkušenosti Velmi důležitou nabídkou ILCO je služba návštěvníků. Je vykonávaná dobrovolně speciálně k tomu vyškolenými členy ILCO. Návštěvník - 14

15 20 LET ČESKÉHO ILCO nebo návštěvnice nedává žádné lékařské rady, nýbrž reaguje na otázky, které jdou nad rámec zdravotní péče. Výměna zkušeností výrazně usnadňuje život se stomií. Zpravidla je taková návštěva nabídnuta před operací. Mnoha postiženým to ulehčí přijetí následků operace, i obsluhování stomie již v nemocnici, když mohou předem mluvit s člověkem, který prošel stejnou situací a začlenil se do každodenního života. To pomáhá snížit strach a zvyšuje důvěru v budoucnost. Lidé, kteří žijí po léta se stomií a cestují doslova po celém světě, jsou těmi pravými odborníky pro poskytování praktických rad. První proškolení dobrovolníci Právě takové informace ze zahraničí motivovaly doc. Svatopluka Čermáka, stomika, člena Slezského klubu stomiků Ostrava, aby společně s doc. Kremlem, předsedou uvedeného sdružení, vytvořili školící materiál pro dobrovolníky z řad zkušených stomiků. Diskutovalo se i nad tím, jak nazývat tyto návštěvníky. Zda po vzoru ciziny volontér nebo např. dobrovolný návštěvník. Po delší diskuzi se České ILCO přiklonilo k českému názvu dobrovolný návštěvník a doc. Čermák se pustil do proškolování. Každy zájemce absolvoval dvě třídenní školení. V druhé části byla i praktická cvičení, účastníci zkoušeli modelové situace. Vše se natáčelo na video a zpětně hodnotilo, bylo velmi dobře vidět to, co dobrovolný návštěvník dělá dobře, ale i to, co zcela dobře neřeší. Školení to byla velice užitečná. V letech 2005 a 2006 bylo proškoleno celkem 20 dobrovolníků. O práci dobrovolníků mají zájem zejména ti stomici, kteří měli to štěstí, že ze začátku potkali zkušeného stomika, který jim pomohl zvládnout jejich nesnadné začátky. V letech bylo proškoleno 14 dalších dobrovolníkůstomiků. V současné době aktivně pracuje 28 z nich. Účastníci 1. školení dobrovolníků s psycholožkou PhDr. Surovcovou Mám opravdu radost, že se na školení dobrovolníků hlásí další stomici, kteří již život se stomií dobře zvládli. Potěšilo mě, že stomasestra (členka FIT- ILCO) doporučila účast na školení Českého ILCO pro dobrovolníky paní, která měla jen dočasnou stomii ze zcela specifického důvodu a projevila zájem pomáhat svým příkladem a zkušeností dalším pacientům. Původní záměr byl, aby proškolení dobrovolníci spolupracovali s nemocnicí a navštěvovali nové pacienty, jak o tom píše na svých stránkách švýcarské ILCO. Toto se nezdařilo. Zdravotní personál - 15

16 20 LET ČESKÉHO ILCO v nemocnicích této aktivitě většinou příliš nefandí. Co nabízíme? Pomáhat těm, kteří naši pomoc potřebují, je náš cíl. Laické poradenství poskytujeme telefonicky i osobně na akcích klubu nebo po dohodě navštěvujeme stomiky doma nebo v nemocnici. Bohužel, i dobrovolníci mají občas zdravotní problémy a proto uveřejnit jejich seznam je dosti problematické. Jen člověk, který je v pohodě, může pohodu rozdávat. Proto se domnívám, že vedoucí jednotlivých regionálních sdružení stomiků vědí nejlépe, který z jejich dobrovolníků je právě ten pravý, který může pacientovi nebo rodině stomika pomoci. Téměř všem dobrovolníkům je více než 50 let, některým je i o 20 let více, ale máme i několik mladých dobrovolníků. Nutno vyzdvihnout dobrovolnickou práci všech, kteří vedou sdružení stomiků, neboť ti opravdu pro členy svých sdružení i stomiky ve svém regionu udělají obrovský kus práce. Jsou ochotní a schopní pomoci všem, kdo pomoc potřebují. Mají dostatek informací, pravidelně absolvují školení. Je dobře že distributoři pomůcek na svých bezplatných linkách o dobrovolnících vědí, a pokud klient potřebuje kontakt se stomikem, mohou jej poskytnout. Občas si nás najdou lidé před operací na internetu nebo po operaci zatouží poznat někoho, kdo se stomií žije. Často nás volají i rodinní příslušníci a prosí o pomoc pro nového stomika. Tu vždy rádi poskytneme. Aktuální seznam dobrovolníků je k dispozici také v Informačním a poradenském centru pro stomiky a lidi s onemocněním střev v Praze 8, Karlínské nám 59/12, tel nebo O dobrovolnících Vás budou informovat v jednotlivých sdruženích stomiků. Opravdu dobrou pomoc najdou pacienti u všech vedoucích sdružení stomiků v České republice. Informace o činnosti sdružení stomiků a kontakty najdete na Nabízíme kdykoliv pomoc všem stomikům, ozvěte se! Marie Ředinová PŘEDSEDOVÉ ČESKÉHO ILCO Funkce předsedy organizace probíhá ve dvou rovinách - ve vnější a ve vnitřní. Co se týče roviny vnější, je předseda hlavním statutárním zástupcem Českého ILCO pro jednání s úřady, lékaři, firmami a dalšími institucemi. Obvykle zastupuje České ILCO na kongresech Evropské a Světové asociace stomiků. Podepisuje prakticky veškeré dokumenty. Ve vnitřní rovině funguje předseda především jako hlava organizace, která rozděluje úkoly jednotlivým členům předsednictva a klubům, kontroluje jejich činnost, podporuje a motivuje je. Velmi záleží na tom, jak se daří spolupráce s ostatními členy předsednictva, kteří jsou z nejrůznějších míst naší vlasti. České ILCO je stabilní organizace a tak za 20 let naší činnosti stojí v čele teprve čtvrtý předseda. S postupem času se měnily a rostly úkoly našeho sdružení. Od prvních krůčků, kdy bylo podstatné - 16

17 20 LET ČESKÉHO ILCO se vzájemně poznat, navázat spolupráci a vyměňovat si zkušenosti se činnost rozrůstala až do dnešní podoby, kdy je České ILCO nezastupitelným ochráncem práv stomiků a partnerem při jednáni s nejrůznějšími orgány, úřady až po ministerstvo a parlament. 1. předseda doc. RNDr. Vladimír Kleinwächter, CSc Doc. Kleinwächter se stal stomikem v roce 1958, se stomií tedy prožil neuvěřitelných 54 let, čímž patřil k rekordmanům v naší republice. I přestože ho provázely časté zdravotní komplikace, nikdy se jim nepoddával a žil aktivním plnohodnotným životem. Věnoval se nejen své vědecké profesi a rodině, ale i svým koníčkům, kterými byly práce pro mezinárodní asociaci stomiků, cestování či sporty. Doc. Kleinwächter se stává prezidentem IOA. Portoriko 2007 Na podzim 1993, u příležitosti 1. Světového dne stomiků, založili zástupci 13 regionálních klubů dobrovolné sdružení stomiků ČR, České ILCO se sídlem v Brně. Doc. Kleinwächter byl zvolen prvním předsedou a ve funkci zůstal po tři období, tj. do roku Podrobnosti o založení a budování Českého ILCO jste se mohli dočíst v předcházejícím článku. Rok po registraci Ministerstvem vnitra bylo sdružení přijato do Mezinárodní asociace stomiků (IOA) a současně i do regionální organizace, Evropské asociace stomiků (EOA). Na nejbližším kongresu EOA byl zvolen členem koordinačního výboru EOA a v tříletých intervalech pak postupně viceprezidentem a prezidentem EOA. Z titulu této funkce se stal členem exekutivy IOA. V roce 2004 byl zvolen víceprezidentem a o tři roky později prezidentem IOA. Bohužel kvůli zdravotním problémům v roce 2011 ukončil aktivní činnost v IOA i v EOA. Stomie pro něj znamenala vždycky určitou výzvu jak vyřešit problémy, před které byl postaven. Doc. Kleinwächter zemřel předseda RNDr. Oldřich Čapka Umělý vývod stomie jej přivedl mezi stomiky a jejich organizaci. Časem se stal členem brněnské pobočky a v roce 2001 předsedou celostátní organizace České ILCO. Jeho předchůdcem byl doc. Vladimír Kleinwächter, vzdělaný dlouholetý stomik. S ním a jeho sekretariátem navázal výborné vztahy, které pomáhaly v začátcích, kdy se seznamoval s úkoly sdružení. Bez dlouhého váhání se podílel - 17

18 20 LET ČESKÉHO ILCO na aktivitách, které pomáhaly vracet postižené lidi do života. Během jeho předsednictví obdrželo České ILCO v roce 2004 na celosvětovém kongresu stomiků v portugalském Portu mezinárodní ocenění Coloplast Merit Award za své aktivity v souvislosti s oslavami Mezinárodního dne stomiků. České ILCO rovněž proškolilo prvních 24 dobrovolných návštěvníků. Dr. Čapka přebírá cenu za nejlepší organizaci Světového dne stomiků. Porto 2004 O svém životě a problémech, které musí překonávat pan Čapka napsal: V lednu 1987 jsem nastoupil ve Vojenské nemocnici k operaci oka pro šedý zákal. Neočekával jsem žádné problémy, ale objevily se. Opakované záněty se staly léčebným problémem. Hledala se příčina aktivátor někde uložený. V řadě za sebou jsem dostal antirevmatika, antiherpetika a na konec zůstal Bechtěrev. Kortisony nepomohly. Naštěstí nebezpečí plicní embolie a podání heparinu zavinilo, že jsem měl černou stolici. Důkladné vyšetření nalezlo maligní nádor na tlustém střevu v blízkosti konečníku. Okamžitá operace ukončená umělým vývodem tlustého střeva v břišní oblasti udělala ze mne stomika. Bez opakování zánětů oka. Oko bylo značně poškozeno. Dnes patřím k lidem s diagnózou PRAKTICKÁ SLEPOTA. Jsem vdovcem. Musím se starat sám o sebe. Mé předsednictví skončilo v roce 2004, od té doby se věnuji práci pro brněnskou pobočku Konfederace politických vězňů. 3. předseda Ing. Miroslav Šerý Do funkce jsem byl zvolen na podzimním zasedání v roce Při zvolení do funkce jsem ihned dostal úkol: České ILCO bylo pověřeno uspořádat v roce 2008 v Brně Evropský kongres stomiků. Měl jsem z toho velkou obavu, ale měl jsem velké štěstí na svoje spolupracovníky ve výboru, kterým patří můj dík. Kromě jiných akcí se nám podařilo úspěšně zorganizovat školení dobrovolných návštěvníků, školení hospodářů jednotlivých klubů v souvislosti se zavedením podvojného účetnictví, zpracovali jsme připomínky k přípravě tzv. úhradové vyhlášky, která se řešila už od roku Zasílal jsem dopisy se žádostí o pomoc v této - 18

19 20 LET ČESKÉHO ILCO záležitosti na některé senátory a poslance Parlamentu, aby se seznámili s naší organizací, s tím, kdo jsou to vůbec stomici, s našimi problémy se zdravotní péčí a obavami z dostupnosti stomických pomůcek. Nejvíce se nám snažil pomoci senátor a předseda NRZP Václav Krása a senátorka Michaela Šojdrová. Ke světovým dnům stomiků jsme uspořádali fotosoutěž Českého ILCO a zúčastnili jsme se i fotosoutěží vyhlášených Světovou asociací stomiků. Zorganizovali jsme ve spolupráci s ostravským Slezským klubem stomiků společný rekondiční pobyt v hotelu Kamzík v Jeseníkách na podzim V roce 2007 jsme pověřili rekondicemi příbramský klub v lázních Meziboří. Každý rok jsem zpracovával a podával za České ILCO žádosti na MZ o dotace na rekondice a na další činnost Českého ILCO a prováděl jejich vyúčtování. Ing. Šerý s bývalým prezidentem Václavem Havlem Největší akcí, kterou jsem během svého působení jako předseda České ILCO organizoval, byla příprava Evropského kongresu stomiků v Brně v září Tomu předcházela v září 2007 návštěva tří delegátů výboru EOA v Brně, kteří chtěli poznat, jaké je Brno město, kde chceme kongres pořádat a co vše můžeme delegátům nabídnout. Při tomto setkání jsem se poznal osobně s prezidentem EOA Arne Holtem z Norska, s Riou Smeijers z Holandska a s Marií Haas z Německa a navázali jsme přátelský vztah, který trvá do dnešních dnů. V roce 2008 opět do Brna přijela delegace EOA a za účasti zástupců firem, distribuujících pomůcky na našem trhu se začalo jednat o sponzorování a celkovém průběhu kongresu. Na závěr jsem podepsal s prezidentem Arne Holtem smlouvu, na základě které jsme se zavázali, že finanční zisk anebo ztráta po vyúčtování kongresu se rozdělí v poměru 50/50 mezi EOA a České ILCO. To víte, že mě bylo všelijak, rozpočet na kongres byl velký a jen jsem doufal, že vše proběhne hladce a když nebudeme mít zisk, tak ať je alespoň rozpočet vyrovnaný. Nakonec kongres dopadl na výbornou a o zisk Kč jsme se podělili. Byl to skvělý příjem do pokladny Českého ILCO. Vlastní 12. Evropský kongres EOA proběhl ve dnech září 2008 v Brně. Sjelo se přibližně 90 delegátů z celé Evropy, zemí severní Afriky (Egypt) a zemí blízkého východu (Libanon, Sýrie, Palestina). Slavnostní zahájení kongresu se uskutečnilo ve Sněmovním sále brněnské Nové radnice ve čtvrtek 11. září za účasti zástupců veřejného i politického života, lékařů a stomasester. Po zahájení začala v hotelu Continental jednání Evropské asociace. - 19

20 20 LET ČESKÉHO ILCO Program byl bohatý. V pátek dopoledne se uskutečnila prohlídka města Brna, kde jsme se setkali před divadlem Reduta i s bývalým prezidentem ČR Václavem Havlem. S panem exprezidentem jsem si popovídal a informoval jej o kongresu. Odpoledne jsme dostali prostor od EOA k jednání v českém jazyku pro východoevropské země. Zajistili jsme kvalitní přednášející lékaře a stomasestry. A pochvalně toto odpoledne hodnotili zástupci Slovenska, Polska a Chorvatska. Také večerní koncert v kostele u Jakuba a následné přesunutí historickou tramvají do vinného sklepa i večírek se vydařily. Podpis smlouvy s EOA. Zleva: Arne Holte, prezident EOA, Ing. Miroslav Šerý, Brno 2008 V sobotu dopoledne bylo zvoleno nové vedení Evropské asociace a nastaven program pro další čtyřleté období. Poslední prostor jsme dostali k uspořádání sobotního odpoledního výletu na jižní Moravu, do Lednice a Mikulova. I tento výlet se vydařil. České ILCO už před mým nástupem do funkce velice dobře reprezentoval Doc.Vladimír Kleinwächter a myslím si, že ve volebních období, kdy jsem byl ve funkci předsedy a po úspěšném kongresu, jsem přispěl k tomu, že České ILCO získalo velice dobrý zvuk i v zahraničí. Svědčily o tom i ohlasy po kongresu, které jsem z některých zemí dostával a do dneška se mnou udržují písemný styk. Říká se, že v nejlepším je dobré skončit. Já jsem dostal vedoucí funkci v podniku, kde pracuji a tu jsem nemohl odmítnout. A zjistil jsem, že nechci šidit jedno na úkor druhého. Proto jsem na podzimním zasedání v roce 2009 požádal při volbách výboru o uvolnění z funkce. Přeji svým nástupcům, aby dále šířili dobré jméno Českého ILCO u nás i v zahraničí a dělali pro naše stomiky jen to nejlepší, co jsem se snažil dělat i já. Děkuji ještě jednou všem firmám, které dodávají stomické pomůcky na náš trh za to, že sponzorovaly nejen kongres, ale i činnost Českého ILCO a děkuji všem svým spolupracovníkům z výboru Českého ILCO i všem předsedům Klubů za to, že mi pomáhali. Bez jejich podpory bych vše nedokázal. Ing. Miroslav Šerý 4. předseda Ing. Marie Ředinová dosud V dubnu 2010 přesídlilo České ILCO po 18 letech své činnosti z Brna do Prahy. Důvodem této změny byl zájem vedení sdružení přemístit sídlo do centra dění, tedy tam, kde jsou ministerstva, parlament, senát, vedení velkých zdravotních pojišťoven. Mnohá jednání se konají v Praze a dojíždění předsedů z Brna nebo místopředsedy z Ostravy na - 20

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉHO ILCO V ROCE 2013 AKTIVNĚ HÁJÍME PRÁVA STOMIKŮ A ZMÍRŇUJEME JEJICH OBAVY ZE ŽIVOTA SE STOMIÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉHO ILCO V ROCE 2013 AKTIVNĚ HÁJÍME PRÁVA STOMIKŮ A ZMÍRŇUJEME JEJICH OBAVY ZE ŽIVOTA SE STOMIÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉHO ILCO V ROCE 2013 AKTIVNĚ HÁJÍME PRÁVA STOMIKŮ A ZMÍRŇUJEME JEJICH OBAVY ZE ŽIVOTA SE STOMIÍ České ILCO je dobrovolné sdružení stomiků (zdravotně postižené osoby, kterým

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉHO ILCO V ROCE 2014 AKTIVNĚ HÁJÍME PRÁVA STOMIKŮ A ZMÍRŇUJEME JEJICH OBAVY ZE ŽIVOTA SE STOMIÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉHO ILCO V ROCE 2014 AKTIVNĚ HÁJÍME PRÁVA STOMIKŮ A ZMÍRŇUJEME JEJICH OBAVY ZE ŽIVOTA SE STOMIÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉHO ILCO V ROCE 2014 AKTIVNĚ HÁJÍME PRÁVA STOMIKŮ A ZMÍRŇUJEME JEJICH OBAVY ZE ŽIVOTA SE STOMIÍ České ILCO je pacientské sdružení stomiků, nevládní nezisková organizace. ILCO

Více

Občanská poradna Pardubice

Občanská poradna Pardubice Občanská poradna Pardubice Vydalo: občanské sdružení Občanská poradna Pardubice, IČO: 265 97 764 Havlíčkova 1036, 530 02 Pardubice tel.: 466 989 574 e-mail: op.pce@seznam.cz www.obcanskaporadna.unas.cz!!

Více

ČESKÉ ILCO 20. výročí trvání 19. - 21. října 2012 v kongresovém sále hotelu Masarykova kolej Thákurova ulice 1, Praha 6

ČESKÉ ILCO 20. výročí trvání 19. - 21. října 2012 v kongresovém sále hotelu Masarykova kolej Thákurova ulice 1, Praha 6 Mezinárodní pacientská konference pod záštitou primátora MUDr. Bohuslava Svobody ČESKÉ ILCO 20. výročí trvání 19. - 21. října 2012 v kongresovém sále hotelu Masarykova kolej Thákurova ulice 1, Praha 6

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Lesson learned: experience from one-year tour with inflatable colon

Lesson learned: experience from one-year tour with inflatable colon Lesson learned: experience from one-year tour with inflatable colon EUROPEAN COLORECTAL CANCER DAYS BRNO 2012 - PREVENTION AND SCREENING P. Freij, Onkomaják J. Pešina, Roche Onkomaják občanské sdružení

Více

Zpráva o činnosti za rok 2010

Zpráva o činnosti za rok 2010 Sdružení zastánců dětských práv česká sekce Defence for Children International 116 47 Praha 1, Senovážné nám. 24 Tel: 603 438 822, e-mail: dci.praha@seznam.cz Zpráva o činnosti za rok 2010 Česká sekce

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru za rok 2006 Obsah: I. Informace o sdružení 1. Cíle a poslání sdružení 2. Registrace a orgány sdružení 3. Činnost v roce 2006 II.

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Středisko pečovatelské služby Jeseník

Středisko pečovatelské služby Jeseník Středisko pečovatelské služby Jeseník příspěvková organizace Obsah: I. Úvodní slovo II. Představení organizace III. Poslání a cíle organizace IV. Zpráva o činnosti V. Finanční zpráv VI. Organizační struktur

Více

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ STANOVY Autisté jihu, spolek Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Při vědomí potřebnosti zkvalitnění života našich dětí s poruchou autistického spektra (dále jen PAS) jsme se rozhodli založit tento spolek. Spolek

Více

Stanovy České společnosti protetické stomatologie

Stanovy České společnosti protetické stomatologie Stanovy České společnosti protetické stomatologie I. Obecná ustanovení 1. Česká společnost protetické stomatologie (dále jen společnost ) je samosprávná nepolitická odborná a vědecká společnost, sdružující

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Česká myelomová skupina je sdružení lékařů a dalších vědeckých a odborných pracovníků, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci

Více

S T A N O V Y. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle

S T A N O V Y. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny S T A N O V Y 1 Obecná ustanovení 1. Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ( dále jen ČSHLM

Více

Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ

Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ (úplné znění po změnách ze dne 24. 2. 1996, 20. 6. 1998, 5. 6. 1999, 16. 6. 2001 a 19. 6. 2004) čl. I Název, sídlo a působnost Občanské sdružení Fond ohrožených dětí je právnickou

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Klub ekologické výchovy Občanské sdružení ZŠ Pertoldova 3373 143 00 Praha 4-Modřany IČO: 62941844 Bankovní spojení: 19-5383540277 / 0100 Klub ekologické výchovy o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

Více

SLEZSKÝ KLUB STOMIKŮ OSTRAVA, Z.S. STANOVY

SLEZSKÝ KLUB STOMIKŮ OSTRAVA, Z.S. STANOVY SLEZSKÝ KLUB STOMIKŮ OSTRAVA, Z.S. STANOVY I. Základní ustanovení Slezský klub stomiků Ostrava, z.s. vznikl dne 30. 7. 1991 pod názvem Slezský klub stomiků Ostrava a do 31.12.2013 byl zapsán v rejstříku

Více

Výroční zpráva 2012 Rekondiční pobyt v Beskydech 2012

Výroční zpráva 2012  Rekondiční pobyt v Beskydech 2012 Výroční zpráva 2012 Rekondiční pobyt v Beskydech 2012 Statutární zástupce: Výbor sdružení: Dozorčí výbor: Odborná garance: Administrativa: Spolupracující: Členská základna: Bc.Vörösová Marcela předsedkyně

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže:

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže: V ý r o č n í z p r á v a Název organizace: Sídlo organizace: Statutární orgán: Zástupce statut.orgánu: Odborný zástupce: Náměstek pro HTS : Vrchní sestra zařízení: Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva za rok 2012. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy

Výroční zpráva za rok 2012. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Výroční zpráva za rok 2012 Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Název organizace: Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných,

Více

Aktivní život s roztroušenou sklerózou

Aktivní život s roztroušenou sklerózou Aktivní život s roztroušenou sklerózou Možnosti Aktivního života s RS Pacientské a neziskové organizace Internet www.aktivnizivot.cz Projekty Národní den roztroušené sklerózy 50 dní pro RS Další - projekt

Více

Historie a současnost kongresů České stomatologické komory

Historie a současnost kongresů České stomatologické komory Historie a současnost kongresů České stomatologické komory Již v době svého vzniku si Česká stomatologická komora (ČSK) stanovila za cíl aktivně a systematicky se podílet na dalším odborném růstu a vzdělávání

Více

Organizační a jednací řád poboček JČMF

Organizační a jednací řád poboček JČMF Organizační a jednací řád poboček JČMF Výbor Jednoty českých matematiků a fyziků (dále Výbor JČMF) vydává podle článku 25 bodu n) Stanov JČMF, schválených dne 4.7.2014 v Brně, tento řád, jímž se stanoví

Více

Stanovy. I. Základní ustanovení

Stanovy. I. Základní ustanovení Asociace psychologů sportu ČR Stanovy Článek 1 I. Základní ustanovení 1. Asociace psychologů sportu (dále APS) je nezávislá dobrovolná a výběrová organizace, sdružující odborníky se zájmem o psychologii

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

Výroční zpráva 2007. Spolek přátel Bezdružic, o.s.

Výroční zpráva 2007. Spolek přátel Bezdružic, o.s. Výroční zpráva 2007 Spolek přátel Bezdružic, o.s. Obsah: SLOVO ÚVODEM 3 PŘEDSTAVENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 4 ČINNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 5 PROJEKTY SDRUŽENÍ 6 PROPAGACE A PUBLIC RELATIONS 7 PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM

Více

Fanklub SK Slavia Praha - fotbal

Fanklub SK Slavia Praha - fotbal STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU Fanklub SK Slavia Praha - fotbal PREAMBULE Ve snaze sjednotit jednotlivé proudy a skupiny příznivců slávistického fotbalu (při zachování všech jejich historických tradic a specifických

Více

Zahájení provedl Dr. Černý, který uvítal všechny účastníky zasedání.

Zahájení provedl Dr. Černý, který uvítal všechny účastníky zasedání. Zápis z jednání Rady Asociace středních školy oborů kadeřník a kosmetička ČR ze dne 11. 10. 2007 Jednání bylo přítomno 9 z 13 členů Asociace. Omluveni : SŠ Liberec, SŠ Žďár nad Sázavou Neomluveni : SŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Sídlo sdružení : Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 499/2, Praha 2, 128 08 Sdružení je registrováno u MV ČR pod č.j. VS/1-1/86183/11-R IČO: 227 68 751 Bank.spojení: Fio banka, a.s., číslo

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE Z á z n a m z 3. zasedání Rady pro seniory a stárnutí populace konaného dne 27. června 2007 od 10,00 do 13,00 hod. v budově Ministerstva práce a sociálních věcí,

Více

Centrum pro dítě a rodinu Valika

Centrum pro dítě a rodinu Valika Centrum pro dítě a rodinu Valika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 0 1. Úvodní slovo Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva Centra pro dítě a rodinu Valika, o.s. Přestože se zpráva nazývá

Více

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření občanského sdružení společnosti za rok 2010 Myšlenka pomoci nevidomým a zrakově postiženým vychází

Více

Somatopedická společnost,o.s. občanské sdružení

Somatopedická společnost,o.s. občanské sdružení Somatopedická společnost,o.s. občanské sdružení VýroČní zpráva 2009 stránka 1 z 5 Poslání a cíle organizace Somatopedická společnost,o.s. je profesně orientované občanské sdružení, založené v roce 1991,

Více

Stanovy občanského sdružení DebRA ČR

Stanovy občanského sdružení DebRA ČR Stanovy občanského sdružení DebRA ČR I. Název, sídlo, působnost 1. Název občanského sdružení: DebRA ČR 2. Sídlo: Kožní oddělení I. dětské interní kliniky FN Brno, Černopolní 9, 625 00 Brno 3. Působnost:

Více

Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ. Výroční zpráva 2013 DÍKY MOC ZA POMOC

Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ. Výroční zpráva 2013 DÍKY MOC ZA POMOC Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ Výroční zpráva 2013 DÍKY MOC ZA POMOC Obsah 1 Úvodní slovo 2 Poslání Nadačního fondu 3 Základní informace o fondu 4 O nás 4 Projekty a spolupráce 5 Naše vize pro rok 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Zpráva o činnosti pobočky JČMF Jihlava za rok 2014

Zpráva o činnosti pobočky JČMF Jihlava za rok 2014 Zpráva o činnosti pobočky JČMF Jihlava za rok 2014 Členská základna Jihlavské pobočky působí v okresech Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou a počtem členů patří mezi menší pobočky.

Více

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ NERUDOVA 1180 500

Více

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ Sdružení lázeňských míst ČR ve spolupráci s Agenturou CzechTourism, městem Lázně Bělohrad a Lázněmi Bělohrad, a. s., pořádají 17. konferenci SLM ČR 27. a 28. listopadu 2014 TÉMA KONFERENCE: PŘIDANÁ HODNOTA

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin

Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin Český Merán o.p.s. Vítkovo náměstí 69 257 92 Sedlec-Prčice IČ: 26 45 84 20 Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin Přítomní zakladatelé:

Více

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 I. Obecně prospěšná společnost Gaudia o organizaci 1) Úvod Gaudia, o.p.s. sdružuje profesionály z lékařské, psychologické, psychoterapeutické, socioterapeutické

Více

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava IČO: 263 04 856 Telefon: 567 155 083, mobil: 608 805 838 e-mail: tyflo@tiscali.cz www.tyflovysocina.com VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 o činnosti a hospodaření

Více

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s.

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Je to skvělý pocit, když se vám povede udělat něco dobrého pro lidi kolem sebe.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 ELPIDA, nadační fond Bartolomějská 11 PRAHA 1 IČ 26705753 zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle N, vložka 454 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 2 I.

Více

NOVÉ INICIATIVY PRO PODPORU ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ČR Martin Zeman

NOVÉ INICIATIVY PRO PODPORU ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ČR Martin Zeman NOVÉ INICIATIVY PRO PODPORU ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ČR NOVÉ INICIATIVY PRO PODPORU ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ČR Martin Zeman Anotace Odborná veřejnost v oblasti elektronického zdravotnictví

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

Výroční zpráva za rok 2001

Výroční zpráva za rok 2001 ASOCIACE KŘESŤANSKÝCH SDRUŽENÍ MLÁDEŽE Výroční zpráva za rok 2001 Je vlastní lidské přirozenosti především pak mladým hledat Absolutno, smysl a naplnění života. Drazí mladí nespokojujte se s ničím menším

Více

Organizační řád České námětové společnosti SČF

Organizační řád České námětové společnosti SČF Organizační řád České námětové společnosti SČF Česká námětová společnost (dále jen ČNS) je součástí Svazu českých filatelistů (dále jen SČF) a vyvíjí svoji činnost v jeho rámci na území České republiky.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 Centrum AMAVET Junior Brno Dornych 2, 656 20 Brno Česká republika

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 Centrum AMAVET Junior Brno Dornych 2, 656 20 Brno Česká republika Výroční zpráva CA-JB (Centra AMAVET Junior Brno) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 Centrum AMAVET Junior Brno Dornych 2, 656 20 Brno Česká republika 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 Centrum AMAVET Junior Brno Dornych 2, 656 20

Více

NA PRAŽSKÝCH ARKÁDÁCH SE MOHOU ŽENY NAUČIT SAMOVYŠETŘENÍ PRSU

NA PRAŽSKÝCH ARKÁDÁCH SE MOHOU ŽENY NAUČIT SAMOVYŠETŘENÍ PRSU TISKOVÁ ZPRÁVA V Praze 21. října 2013 NA PRAŽSKÝCH ARKÁDÁCH SE MOHOU ŽENY NAUČIT SAMOVYŠETŘENÍ PRSU Od úterý 22. října se mají návštěvnice obchodního centra Arkády Pankrác příležitost dozvědět, jak si

Více

Scházíme se dnes, abychom si připomněli, že před 20ti lety byl v Táboře znovu založen RC.

Scházíme se dnes, abychom si připomněli, že před 20ti lety byl v Táboře znovu založen RC. 20 let RC Tábor Vážené dámy, vážení pánové! Scházíme se dnes, abychom si připomněli, že před 20ti lety byl v Táboře znovu založen RC. Rád bych přivítal hosty z RC Steyer, RC Plzeň, RC Hluboká, RC Písek,

Více

Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr.

Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr. Výroční zpráva 2013 Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr.cz Vážení přátelé, dovolte mi v této výroční

Více

STANOVY. Společnosti radiologických asistentů ČR, o.s. (dále jen SRLA ČR) Sídlo : Na Zlaté stoce 551/14 České Budějovice 370 05

STANOVY. Společnosti radiologických asistentů ČR, o.s. (dále jen SRLA ČR) Sídlo : Na Zlaté stoce 551/14 České Budějovice 370 05 1 STANOVY Společnosti radiologických asistentů ČR, o.s. (dále jen SRLA ČR) Sídlo : Na Zlaté stoce 551/14 České Budějovice 370 05 1 2 1. Obecná ustanovení 1.1. Společnost radiologických asistentů ČR, o.s.

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2015 (Stav k 4.6.2015) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013. Slovo na úvod. Vážené dámy, vážení pánové,

VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013. Slovo na úvod. Vážené dámy, vážení pánové, VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013 Slovo na úvod Vážené dámy, vážení pánové, je mojí milou povinností shrnout pro Vás další rok fungování společnosti RUAH o.p.s. Rok 2013 byl prvním rokem, kdy jsme začali

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

Třebíčský oddíl plavání.

Třebíčský oddíl plavání. Právní forma: občanské sdružení Se sídlem: Třebíč, Mládežnická 2 IČ: 64271706 Třebíčský oddíl plavání Hledáme generálního sponzora Účelem tohoto materiálu je podpořit úsilí při hledání generálního sponzora

Více

Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR

Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluka Němečka, MBA MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, člen Výboru pro zdravotnictví Parlamentu

Více

Zpráva o činnosti Rady vlády pro seniory a stárnutí populace v roce 2010

Zpráva o činnosti Rady vlády pro seniory a stárnutí populace v roce 2010 II. Zpráva o činnosti Rady vlády pro seniory a stárnutí populace v roce 2010 Rada vlády pro seniory a stárnutí populace (dále jen Rada ) byla zřízena usnesením vlády ze dne 22. března 2006 č. 288. Statut

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1 Stanovy OSPEA I. Základní ustanovení Článek 1 1.1. Název sdružení: OSPEA. 1.2. Název sdružení je zkratka Odborového sdružení pracovníků elektrických drah a autobusové dopravy. 1.3. OSPEA je odborová organizace

Více

Zpráva o činnosti za rok 2013

Zpráva o činnosti za rok 2013 Zpráva o činnosti za rok 2013 Ústí nad Labem 28.2.2014 Květoslava Votrubcová generální sponzor 1 Občanské sdružení ELIXÍR o. s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub seniorů

Více

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Organizace JČMF In: Jiří Dolejší (editor); Jiří Rákosník (editor): Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. (Czech).

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných INFORMAČNÍ BULLETIN 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP 9/2007 Dne 20. 9. 2007 proběhlo v Hotelu DAKOL v Petrovicích u Karviné 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Na setkání byli všem

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s.

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení: Komunitní škola Kasejovice, o.s. (zkráceně KŠ Kasejovice, o.s.) Názvu sdružení v mezinárodním

Více

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH Úvodní slovo ředitelky Léčebných lázní...3 Identifikační údaje organizace...4 Organizační struktura...5 Vedení organizace... 6 Provozy a oddělení...

Více

HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE

HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE 16. 17. května 2013 Úvodní slovo Vážené dámy a vážení pánové, dovolte nám srdečně Vás přivítat na již Historicky V. národním kongresu Bazální stimulace

Více

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s. Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy spolku Preambule Nestátní neziskové organizace významnou měrou přispívají k řešení mnoha problémů v oblastech sociální problematiky,

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení 1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET Článek I. Základní ustanovení Založení a vznik a) Občanské sdružení POP BALET (dále v textu jen sdružení, nebo PB). b) Sdružení bylo založeno ustavující valnou hromadou,

Více

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Invalidní vozík pro Michalku Michalčin příchod na svět nebyl příliš veselý. Ihned po porodu prodělala krvácení do mozku, které bohužel zapříčinilo celoživotní následky. Lékaři

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Statut Rady pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje

Statut Rady pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje Statut Rady pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje I. Postavení rady 1. Rada pro rozvoj lidských zdrojů (RRLZ) je kolektivním, koordinačním, poradním a iniciativním orgánem krajské a místní

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. sdružení zdravotně postižených, Plzeňská 104, 267 01 Králův Dvůr. http://zvonek.kraluvdvur.cz/

VÝROČNÍ ZPRÁVA. sdružení zdravotně postižených, Plzeňská 104, 267 01 Králův Dvůr. http://zvonek.kraluvdvur.cz/ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 sdružení zdravotně postižených, Plzeňská 104, 267 01 Králův Dvůr http://zvonek.kraluvdvur.cz/ bankovní spojení: č. ú. 364900309/0800 IČO 26609355 1 Vážené dámy a pánové, milí přátelé,

Více

FOKUS České Budějovice, o.s.

FOKUS České Budějovice, o.s. STANOVY FOKUS České Budějovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. FOKUS České Budějovice - Sdružení pro pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním (dále jen Sdružení) je dobrovolným a nepolitickým

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s.

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s. Stanovy spolku Náš Kopec, z.s. Čl. 1. Název, sídlo a působnost Náš Kopec o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s.

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Výroční zpráva za rok 2006 pro jednoduché čtení Napsal : Ivo Vykydal, předseda Republikového výboru Sdružení Slovníček V tomto

Více

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou Traumatologické centrum FN Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků pořádají MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2013 Sberbank CZ, a.s. Ucelenou dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti představila Sberbank CZ v roce 2012. V rámci ní byly zahájeny dva hlavní projekty charitativní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. 1. Úvodní slovo předsedkyně sdružení. 2. Proč jsme vznikli?

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. 1. Úvodní slovo předsedkyně sdružení. 2. Proč jsme vznikli? VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 1. Úvodní slovo předsedkyně sdružení 2. Proč jsme vznikli? 3. Činnost v roce 2012 1. Lesní domov dětem 2. Akce v dětských domovech 3. Celostátní veřejná sbírka 4. Dobročinný ples 4.

Více

Liga proti rakovině Praha

Liga proti rakovině Praha Liga proti rakovině Praha 22 let činnosti Ligy Prof. MUDr. Zdeněk Dienstbier, DrSc. Tři hlavní dlouhodobé programy: Soustavná informovanost veřejnosti o nádorové prevenci Snaha o zlepšení kvality života

Více

Dobrovolnické centrum, o. s.

Dobrovolnické centrum, o. s. Dobrovolnické centrum, o. s. 2015 Spolek Dobrovolnické centrum vytváří a poskytuje profesionální zázemí dobrovolníkům a propaguje dobrovolnictví jako přirozenou součást života. Rok vzniku: 1999 Jsme nestátní

Více