REVITALIZACE bytového domu 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REVITALIZACE bytového domu 2014"

Transkript

1 REVITALIZACE bytového domu 2014 Projekt financování komplexní revitalizace bytových domů Název: Bytové družstvo Škvárovna Sídlo: Strašice 438, PSČ Předseda: Petr Spurný

2 I. Současná situace Vzhledem k předpokládanému růstu cen stavebních prací a materiálů doporučujeme provést celkovou regeneraci domu co možná nejdříve, v aktuálních cenách, tzn. za dnešní peníze (ještě pořád výhodné úrokové sazby) a v závislosti na stávající tvorbě fondu oprav, respektive na možnostech vlastníků. Opravy není možné odkládat do nekonečna. Materiál ani stavební práce se nezlevní, spíše naopak. Nehledě na to, že časem se potřeba oprav rozšíří jak z hlediska kvantity tak kvality. Z řady důvodů je nezbytné prioritně udělat všechny opravy, které mají vliv zejména na úspory tepla. Na cenu tepla do budoucna nebudete mít vliv, vliv však máte na množství spotřebovaných jednotek. Pokud nezačnete s teplem výrazně šetřit, budete stejně platit více, nebude tomu však odpovídat komfort bydlení. Hlavním kritériem, které budete muset zodpovědně zvážit, je výše tvorby fondu oprav ve vztahu ke splátkám případného úvěru. Z toho důvodu je vhodné volit úvěr s co nejnižší povinnou splátkou a možností kdykoliv v budoucnu splácet více. Toto zajistí průběžnou výhodu v tvorbě rezerv a vykrývání různých sezónních vlivů. U výběru finanční instituce poskytující úvěr je žádoucí dbát na možné ekonomické vlivy (inflace, deflace, na úrokovou sazbu a její proměnnost, atd.). Splácení úvěru je dlouhodobou záležitostí a je potřebné vyvarovat se dopadů ze zhoršených podmínek způsobených nestabilností podnikatelského prostředí. Vzhledem k tomu, že jste společenství vlastníků není pro Vás vhodné využít hypotečního úvěru, protože tam je za zákona povinná zástava nemovitosti. To bude pravděpodobně nedosažitelný stav. Navrhujeme využít úvěru ze stavebního spoření, případně investičního úvěru. Úvěr musí být dostupný pro téměř všechny vlastníky. Doporučujeme ho vzít na právnickou osobu společenství, tím se zjednoduší jeho vyřizování a zároveň to nesníží jednoduchost v možných budoucích převodech bytových jednotek. Vlastníci budou mít i nadále možnost obchodovat se svými byty (jednotkami) bez jakýchkoliv omezení. V současné době jste v situaci, kdy si můžete dovolit téměř komplexní generálku domu. Obdobným způsobem jsme již zregenerovali více 2500 domů s prakticky stejnou strukturou obyvatel (důchodci, zaměstnanci, podnikatelé, studenti i mladí manželé s dětmi). Pro financování vám můžeme nabídnout úvěry od stavebních spořitelen nebo komerčních bank, například Wüstenrot, Komerční banka, Modrá pyramida, Reifeisen bank. Výběr bankovní instituce doporučujeme na základě samostatného výběrového řízení. Pro výběr je potřebné stanovit kritéria a míru rizika, kterou chce investor vzít na svá bedra. VE STAVEBNICTVÍ MÁTE JENOM JEDNU ŠANCI, NEPOVEDENÁ REKONSTRUKCE JE PŘÍLIŠ NÁKLADNÁ - MUSÍ SE TO POVÉST NAPOPRVÉ!!!

3 I. Návrhy řešení 1. Vyšší komfort bydlení Jde zejména o odstranění plísní, odstranění pocitu chladných stěn, zatékaní, opadávání omítek, rekonstrukci rozpadlých balkónů a lodžií, zlepšení tepelné pohody, odhlučnění, funkční a dostatečně velké výtahy, bezbariérový přístup do domu a pohyb v něm, odstranění nebezpečné elektroinstalace a samozřejmě v neposlední řadě vyšší estetiku stavby. Musíme vzít na vědomí, že významná část našich domů byla postavena před desítkami let a od doby kolaudace se do nich téměř nic neinvestovalo. Prostě jsme si je vybydleli a teď je ten správný čas to napravit. 2. Snížení energetické náročnosti V době, kdy se naše domy stavěly, nestála energie prakticky nic. Tomu odpovídaly stavební materiály a postupy. Dnes je zejména teplo luxus a proto je nezbytné snížit energetickou náročnost budov. Na cenu tepla nikdy nebudete mít vliv, na množství spotřebovaného tepla však máme vliv každý. Je rozdíl, jestli spotřebujeme na bytovou jednotku ročně 50 Gj po 500,-Kč nebo za tu samou cenu spotřebujeme pouze 30 Gj. Jak vidíte je to o penězích. Dokonce je logické, že čím více se bude šetřit, tím více cena tepla poroste a tak se začínají nůžky rozevírat. Dnes bydlí celá řada lidí v opravených domech a levněji, než ti v domech neopravených. Proto je nezbytné vyměnit okna za tepelně účinnější (je jedno jestli plastová nebo dřevěná, to je pouze o penězích, komfortu, údržbě apod.), potom by se mělo zateplit (obvodové zdi, střecha,

4 suterén...), následně je nezbytné vyregulovat tepelnou soustavu (změnily se tepelně technické vlastnosti budovy). Současně se zamysleme nad provozem tepelných zařízení v domě - termoregulační ventily jsou snad již všude, ale co např. poměrové měřiče? Ty sami neušetří nic, ale fungují velice dobře psychologicky. 3. Fixace výdajů Pokud dnes za dnešní peníze opravíme celý dům, nebudeme muset dlouho zvyšovat fond oprav a naopak snížíme si výdaje spojené zejména s teplem. Financování oprav je možné několika způsoby: a) posupně, tak jak si našetříme (zdlouhavé, máme dům neustále rozkopaný a vzhledem k rychlému růstu cen stavebních prací se nám tak celá akce výrazně prodražuje a prodlužuje), b) najednou i za cenu půjčky (dnes si půjčit může družstvo i společenství, tím se splátky stanou součástí fondu oprav, tedy položky kterou stejně každý musí platit a když platím, tak za to očekávám nějaký komfort). Splátky lze nastavit tak, že se nikdy nezmění a tím se postupem doby stávají pro jednotlivce stravitelnější. Výhody jsou čerpány okamžitě. 4. Komplexní regenerace bytového domu Sanace základů a opravy hydroizolace spodní stavby Sanace statických poruch nosné konstrukce Oprava obvodového pláště a reprofilace styků dílců obvodového pláště Oprava lodžií nebo balkónů včetně zábradlí Zateplení neprůsvitného obvodového pláště se současnou sanací obvodového pláště Náhrada vnějších otvorových výplní tepelně technicky, případně hlukově dokonalejšími materiály Opravy a zateplení střech včetně nástaveb, kterými jsou například strojovny, pergoly atd. Vyregulování otopné soupravy Oprava nebo výměna rozvodů zdravotních instalací a plynu Výměna balkónů nebo oprava lodžií, balkonů včetně zábradlí Zateplení vybraných vnitřních konstrukcí Zkvalitnění ústřední regulace otopné soupravy Oprava nebo výměna výtahu včetně nutných zásahů do konstrukce výtahové šachty Oprava nebo výměna elektrických zařízení a rozvodů; silnoproud, slaboproud Výměna vstupních stěn do objektů s uplatněným řešení, které zabezpečuje jejich ochranu před ničením vandaly Repase nebo výměna vstupních dveří do bytů Oprava objektových předávacích stanic nebo strojoven se zařízením pro přípravu teplé

5 užitkové vody Modernizace otopné soustavy včetně využití obnovitelných zdrojů energie spojená s výměnou rozvodů a případně otopných těles Oprava nebo modernizace bytového jádra včetně rozvodů elektřiny, zdravotních instalací a plynu Oprava nebo modernizace vzduchotechniky Zřízení nového výtahu anebo oprava nebo výměna výtahu včetně nutných zásahů do konstrukce výtahové šachty Oprava hromosvodů a protipožárních zařízení a konstrukcí Instalace termosolárních panelů Zasklení lodžií nebo balkónů Obnova předložených vstupních schodů a zábradlí, zídek a dlažby Oprava vnitřních stěn a stropů Oprava nášlapných vrstev a konstrukcí podlah ve společných prostorách Oprava komunikačních prostor Úprava vstupního a schodišťového prostoru včetně schránek a osvětlení Měření spotřeby tepla na vytápění, spotřeby teplé užitkové vody, spotřeby studené vody Náhrada rozvodů plynu pro vaření za rozvod elektřiny Modernizace rozvodu teplé užitkové vody, zejména pákové baterie, izolace stoupacího potrubí, bytový vodoměr teplé užitkové vody Změny dispozičního řešení bytu Bytové mezonetové nástavby při sloučení bytu v nejvyšším podlaží Projektové práce, projektová dokumentace Statický posudek Revize technického zařízení budov Získání průkazu energetické náročnosti budovy 5. Stavebně technická oblast a) Zde je potřebné stanovit rozsah oprav, b) zpracujeme projektovou dokumentaci, c) zpracujeme energetický audit resp. Průkaz energetické náročnosti budovy, d) uskutečníme výběrové řízení na dodavatele, e) zajistíme si stavební dozor, f) zajistíme si příslušná povolení, g) uzavřeme smlouvu o dílo s dodavatelem, h) vedení stavebního deníku, i) řádné ukončení díla kolaudací (kolaudačním souhlasem) respektive předávacím protokolem, j) pozor na potřebu koordinátora bezpečnosti práce.

6 6. Ekonomická oblast Když víme co budeme dělat a kolik to bude stát, musíme na to zajistit finanční prostředky. Variant financování je celá řada: něco máme našetřeno ve fondu oprav, někdo svůj podíl na financování složí před opravou, zbytek si půjčíme. a) jak to bude s tvorbou fondu oprav do budoucna? bude stačit to co vybíráme? bude se fond oprav zvyšovat? O kolik? bude se do fondu přispívat podle velikosti spoluvlastnického podílu (velikosti bytu) nebo podle jiného klíče? co s těmi, kteří si např. okna již vyměnili za své? b) Jak vybrat finanční ústav - kritériem jsou úroky, - doba splatnosti (čím delší splácení tím více se přeplatí, ale tím nižší je splátka), - zajištění úvěru (žádné, záruční listiny, záruka ČMZRB, zástavní právo k nemovitosti...), - nezbytnost vlastních prostředků, - výše měsíční splátky ve vztahu k požadované tvorbě fondu oprav, - jistota úrokové sazby (fixace, možnost mimořádných splátek...), - výše poplatků (za vyhotovení úvěrové smlouvy, za záruční listiny, za vedení účtů...), - jaký vztah bude mít úvěr k omezení převodů bytů, členských práv. c) Je možné získat nějakou dotaci? 7. Organizační oblast V této části je potřeba vyřešit: a) správné rozhodovací procesy (hlasování o projektu a jeho financování), b) ustanovit tým lidí, kteří budou řešit jednotlivé kroky (auditor, projektant, komunikace s firmami, bankou, stavebním dozorem, stavební úřad, další zúčastněné strany), c) minimalizovat případná rizika projektu rekonstrukce domy (pojištění domu, pojištění dodavatelů, kontrola smluvních dokumentů, převzetí osobních odpovědností za jednotlivé kroky apod.) Platí, že každé snížení rizika něco stojí, ale vyplatí se to. zajišťují se však pouze ta rizika, která mohou mít zejména katastrofické následky, nebo alespoň ta s vysokým finančním dopadem na vlastníky a členy družstva.

7 II. Možnosti financování Nabízíme financování prostřednictvím úvěrů od stavebních spořitelen a komerčních bank. Každý typ úvěru a každá komerční banka má své vlastní podmínky a úrokové sazby. Zajištění úvěrů je odlišné při financování bytových družstev a společenství vlastníků. Je to dáno způsobem a výší zákonného ručení za závazky. Snahou je při financování co nejméně omezovat vlastníky (členy družstva) v nakládání se svým majetkem, ale na druhou stranu minimalizace rizik pro všechny členy (SVJ i BD). Konkrétní podmínky budou vždy u konkrétních nabídek do výběrových řízení a budou součástí hodnotících kritérií. Jednotlivé kalkulace jsou zpracovány orientačně, aby bylo vidět, zda-li si žadatel může financování dovolit. Jsou zpracovány až na jednotlivé bytové jednotky tak, aby bylo jasné, jaká je potřebná tvorba fondu oprav k dané výši úvěrového rámce. Čím delší je splatnost úvěru, tím je nižší měsíční splátka. Na druhou stranu, tím více se přeplatí. Je tedy vhodné vyvážit dobu splácení podle možností jednotlivých členů (SVJ,BD). Vzor výpočtu možnosti financování Výše předpokládaného úvěru Kč Podlahová plocha v m² Název úvěru splatnost celkem v letech typ úvěru splatnost v letech splátka měsíčně potřebný fond oprav PANEL investiční Kč Kč PANEL investiční Kč Kč PANEL investiční Kč Kč PANEL investiční Kč Kč PANEL investiční Kč Kč

8 III. Dotace 1. Panel Je dotační projekt SFRB pro rok Je na něj vyčleněno 600 milionů korun. V minulosti to byla dotace úroků z úvěru v určité výši, dle rozsahu uskutečněných oprav. Nyní to bude přímo nízkoúročený úvěr poskytnutý Státním fondem rozvoje bydlení (SFRB). Úroková sazba bude ve výši od 0,75% p.a. Splatnost do 10 let Splatnost v rozmezí let Splatnost v rozmezí let - 0,75% p.a. - 1,75% p.a. (referenční sazba EU + 1% p.a.) - 2,75% p.a. (referenční sazba EU + 2% p.a.) Podmínky pro poskytnutí úvěru: a) rozsah oprav musí být minimálně: 1 sanace základů a opravy hydroizolace spodní stavby, 2 sanace statických poruch nosné konstrukce, 3 oprava obvodového pláště a reprofilace styků dílců obvodového pláště, 4 oprava lodžií nebo balkónů včetně zábradlí, 5 zateplení neprůsvitného obvodového pláště se současnou sanací obvodového pláště, 6 náhrada vnějších otvorových výplní tepelně technicky, případně hlukově dokonalejšími materiály, 7 opravy a zateplení střech včetně nástaveb, kterými jsou například strojovny, pergoly atd., 8 vyregulování otopné soupravy, 9 oprava nebo výměna rozvodů zdravotních instalací a plynu, ledaže stav domu některou opravu nebo modernizaci výše uvedenou prokazatelně nevyžaduje. b) žádost o poskytnutí úvěru se podává podle tohoto nařízení před zahájením opravy nebo modernizace domu, c) dodavatelem opravy nebo modernizace domu jsou fyzické nebo právnické osoby, které mají systém řízení jakosti zaveden a certifikován způsobem odpovídajícím příslušné české technické normě, d) opravy nebo modernizace jsou stavebním úřadem povoleny, jsou stavebnímu úřadu ohlášeny nebo jsou nařízeny udržovací práce podle stavebního zákona, e) pokud oprava nebo modernizace domu stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu podle stavebního zákona nevyžaduje, doloží toto žadatel prohlášením,

9 f) úvěr je dostatečně zajištěn K žádosti o poskytnutí úvěru je vhodné doložit Stanovisko Poradenského informačního střediska (PIS) uvedeného v seznamu Ministerstva průmyslu a obchodu, který se zveřejňuje v Obchodním věstníku. Stanovisko bude vydáno do 30 dnů po předložení: a) projektové dokumentace navrhované opravy nebo modernizace domu, b) rozpočtu, ve kterém musí být zvlášť uvedeny položky nákladů na opravu nebo modernizaci domu, které jsou uvedeny v příloze č. 2 k nařízení vlády, c) dokladu o podlahové ploše bytů v domě, na jehož opravu nebo modernizaci byl poskytnut úvěr, d) prokázání energetické náročnosti budov v případě, že oprava nebo modernizace je provedena změnou stavby podle stavebního zákona nebo větší změnou dokončené budovy podle zákona upravujícího hospodaření energií; tyto doklady není třeba předkládat, jde-li o opravu nebo modernizaci domu, který nebyl postaven v některé z typizovaných konstrukčních soustav uvedených v příloze č. 1 k nařízení vlády. Další podmínky pro poskytnutí úvěru: a) Dojde-li při opravě nebo modernizaci domu ke změně stavby podle stavebního zákona, nebo k větší změně dokončené budovy podle zákona upravujícího hospodaření energií, musí být splněny požadavky podle zvláštního právního předpisu upravujícího energetickou náročnost budov, s tím, že obvodový plášť budovy bude splňovat alespoň požadovanou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla Uem [W/(m2.K)]. To neplatí, jde-li o opravu nebo modernizaci domu, který nebyl postaven v některé z typizovaných konstrukčních soustav uvedených v příloze č. 1 k nařízení vlády. b) Na tentýž druh opravy nebo modernizace stejných stavebních prvků domu může být úvěr poskytnut pouze jednou. c) Úvěr podle tohoto nařízení se neposkytne na činnosti, na které byla poskytnuta podpora z jiných státních nebo evropských fondů. d) Poskytnutí úvěru nesmí být v rozporu s pravidly pro poskytování veřejné podpory stanovenými právem Evropské unie nebo rozhodnutími Komise vydanými na jeho základě. K žádosti o úvěr žadatel přiloží a) doklad o vlastnictví domu nebo bytu, na jehož opravu nebo modernizaci má být poskytnut úvěr,

10 b) prohlášení žadatele o tom, že ke dni podání žádosti o úvěr nemá splatný nedoplatek k veřejnému rozpočtu nebo ke zdravotní pojišťovně, c) prohlášení žadatele, že v době podání žádosti a po dobu 3 let před podáním žádosti není a nebyl v úpadku či likvidaci ani mu úpadek nehrozí, nebyl a není proti žadateli veden výkon rozhodnutí, proti žadateli není zahájeno nebo vedeno trestní řízení a nebyl odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem činnosti žadatele nebo pro trestný hospodářský čin nebo trestný čin proti majetku, d) čestné prohlášení o čerpání podpory de minimis podle přímo použitelného předpisu Evropské unie za poslední 3 roky, e) projektovou dokumentaci navrhované opravy nebo modernizace domu zpracovanou autorizovaným inženýrem nebo autorizovaným technikem činným ve výstavbě, f) prokázání energetické náročnosti budov dle zákona o hospodaření energií, g) rozpočet, ve kterém musí být zvlášť uvedeny položky nákladů na opravu nebo modernizaci domu, které jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení, h) doklad o podlahové ploše bytů v domě, na jehož opravu nebo modernizaci má být poskytnut úvěr, potvrzení osoby uvedené v písmenu e) o tom, že podle 3 odst. 3 písm. a) tohoto nařízení stav domu nevyžaduje některou opravu nebo modernizaci uvedenou v části A přílohy č. 2 k tomuto nařízení. i) pravomocné stavební povolení nebo veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby, kterou lze stavební povolení nahradit, nebo doklad o oznámení certifikátu autorizovaného inspektora příslušnému stavebnímu úřadu, doklad o ohlášení stavby příslušnému stavebnímu úřadu, souhlas s provedením ohlášené stavby, prohlášení žadatele, že v zákonné lhůtě nebylo stavebním úřadem vydáno rozhodnutí o zákazu provedení ohlášené stavby, nebo prohlášení žadatele, že stavební úpravy nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, j) smlouvu o provedení stavby uzavřenou se zhotovitelem stavby, pokud stavbu neprovádí sám žadatel, k) doklad o tom, že zhotovitel stavby má zaveden systém řízení jakosti podle českých technických norem, l) stanovisko Poradenského informačního střediska.

11 2. Nová Zelená úsporám a) Pro koho je program určen objekty k bydlení o Snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 40 %, podpora 25 % z nákladů o Snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 50 %, podpora 35 % z nákladů o Snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 60 %,podpora 50 % z nákladů objekty veřejné služby o Míra přímé podpory až 90 %, z celkových způsobilých výdajů b) Kdy se program spustí zahájení příjmů žádostí - srpen 2013 akceptovány realizace započaté očekávaná alokace (rodinné domy, bytové domy, veřejné budovy) cca 28 mld. korun c) forma poskytnutí dotace podpora formou výzev formou přímé dotace, zvýhodněného úvěru a bonusu podpora výhradně komplexních opatření ke snížení energetické náročnosti budov Zatím nejsou známy konkrétní podmínky. Pro bytové domy není předpoklad otevření programu v průběhu roku 2014.

12 IV. Naše nabídka a) tvorba projektu regenerace domu u nás probíhá metodou logického rámce LOGFRAME, b) stanovení optimálního rozsahu oprav pro případné dotační tituly (PANEL 2013+), pokud to bude možné, c) zajištění financování prostřednictvím stavebních spořitelen nebo komerčních bank, včetně pomoci při zpracování veškerých podkladů pro získání úvěru, d) zajištění, případně kontrolu průkazu energetické náročnosti budovy ve vztahu k dotacím a povinnostem vyplývajícím z ES/31/2010 a českých právních předpisů (z.č.406/2000), e) zajištění, případně kontrolu energetického auditu ve vztahu k dotacím, pokud to bude nezbytné (Dotace PANEL 2013+), f) zajištění, případně kontrolu projektové dokumentace tak, aby splňovala podmínky dotačních titulů, podmínky pro získání příslušného stavebního povolení a byla způsobilá pro vypsání výběrového řízení na dodavatele stavebních prací, g) pomoc se zajištěním stavebního povolení, ohlášení stavebních prací, h) zpracování podkladů pro vypsání výběrového řízení, jeho vypsání a vyhodnocení metodou porovnání indexových koeficientů, i) kontrola všech smluvních dokumentů z hlediska právní a věcné správnosti, j) kontrola správnosti technologických postupů, tak aby na sebe správně navazovaly, k) rozhodnutí o stanovení režimu jednotlivých dotací (podpora de minimis, resp. blokové výjimky dle Nařízení Komise (ES) č.800/2008 čl. 21 (opatření na úsporu energie) a čl. 23 (OZE) pokud bude možné o ně žádat, l) stanovení správného postupu při podávání žádostí o dotace (termíny podání žádostí ve vztahu k zahájení stavebních prací), m) řešení případných právních a technických problémů v průběhu realizace stavby a běhu záruční doby, n) zajištění dotace PANEL a s tím spojené podklady, o) zařídit úvěr ve výši dle usnesení příslušného orgánu (členské schůze, shromáždění vlastníků),

13 V. Certifikáty a ocenění

14 VI. Seznam referencí Abertamy: Krátká 456, IČ: , Adamov: Družstevní 10,11, IČ: , Družstevní 430,431, IČ: , Sadová 23,25,27, IČ: , Bechyně: Libušina 165, IČ: , Benešov: J. Švermy 1709, IČ: , J. Švermy 1706/1, IČ: , Benešov nad Ploutnicí: Sídliště 631, IČ: , Beroun: Kpt. Jaroše 1458, IČ: , Švermova , IČ: , Bílina: M.Švabinského , IČ: , Bílovec: Ostravská , IČ: , Blansko: Dvorská 1888/68, IČ: , Dvorská 74, IČ: , Dvorská 94, IČ: , Jasanová 11,13, IČ: , 9. května 17,19,21, IČ: , 9. května 25, IČ: , 9. května 33, IČ: , Salmova 1,3,5,7, IČ: , Salmova 9,11,13,15, IČ: , Bezručova 1576/3, IČ: , Bohutín: Bohumín 131, IČ: , Bohutín 133, IČ: , Bojkovice: Mánesova II , IČ: , Bor: Vysočany 39-40, IČ: , Brandýs nad Labem: Chobotská 1724, IČ: , Chobotská 1729, IČ: , Kralovická 1688, IČ: , Kralupská 1489, IČ: , Na Vinici 1732, IČ: , Na Vinici 1733, IČ: , V Olšinkách 1734, IČ: , V Olšinkách 1735, IČ: , V Olšinkách 1736, IČ: , Brno: Běloruská 12, IČ: , Běloruská 524/8, IČ: , Barvy 599/4, IČ: , Rolnická 3, IČ: , Vondrákova 38,40 IČ: , Vondrákova 34,35, IČ: , Černého 4,6,8, IČ: , Jírovcova 2,4,6, IČ: , Kuršova 981/6, IČ: , Černého 10,12,14, IČ: , Arbesova 1-11, IČ: , Bruntál: Uhlířská 1355/6, IČ: , Jesenická 793/16, IČ: , Břeclav: J.Opletala 14, IČ: , Břest: Břest 275, IČ: , Březnice: Rožmitálská 33, IČ: , Břidličná: Sokolovská , IČ: , Sokolovská 391, IČ: , Bučovice: U Škol 939, U Škol , U Škol , U Škol , IČ: , Bystřice pod Hostýnem: Bělidla 1328, IČ: , Sídliště 1270, IČ: , Sídliště 1273, IČ: , Na Nivách , IČ: , U Hřiště , IČ: , Přerovská 272, IČ: , Čelákovice: Spojovací 1471, IČ: , Česká Lípa: Mikovcova 2245,2246, IČ: , Havlíčkova 2263, IČ: , Klášterní , IČ: , České Budějovice: Bezdrevská 1159/15, IČ: , Plzeňská 2137/4, IČ: , Plzeňská 2138/6, IČ: , Otavská 21, IČ: , Branišovská 23,25, IČ: , Václava Talicha 810/23, IČ: , J. Bendy 1374/20, IČ: , Václava Volfa 1378/19, IČ: , Dobrovského 10,12,14, IČ: , A. Barcala 7, , Český Krumlov: Urbinská 150, IČ: , Český Těšín: Bezručova 241/8, IČ: , Náměstí ČSA 5/3, IČ: , Okružní 1755/11, 1756/13, IČ: , ONV 660/1, IČ: , Dobříš: Rukavičkářská , IČ: , Jeřabova , IČ: , Dolní Kounice: Zámecká 795/7, IČ: , Doloplazy: Doloplazy 131,132, IČ: , Frenštát pod Radhoštěm: Podkopčí 62, IČ: , Podkopčí 66, IČ: , Podkopčí 67,68,69, IČ: , Podkopčí 464, IČ: , Dolní 439, IČ: , Rožnovská 347, IČ: , Podříčí 58, IČ: , Podříčí 107, IČ: , 6. května 39, IČ: , 6. května 40,41, IČ: , 6. května 100, IČ: , A. Havleny 423, IČ: , Školská čtvrť 1365,1366, IČ: , Frýdek Místek: Mozartova 1784,1785,1786, IČ: , Ostravská 509, IČ: , Škarabelova 142, IČ: , Josefa Suka , IČ: , Josefa Suka , , Jiřího Trnky 66, IČ: , T.G.Masaryka 1365, IČ: , Janačkova 182, IČ: , Sokolská 1337, IČ: , Frýdlant: Liliová , IČ: , Frýdlant nad Ostravicí: Hlavní , IČ: , Fulnek: Požární 216, 217, IČ: , Habartov: Přátelství 110, IČ: , Halenkovice: Záhumení 617, IČ: , Havířov: Gustava Klimenta 704/4, IČ: , Vardasova 38b, IČ: , Orlí 2/416, IČ: , Orlí 6/418, IČ: , Hlinsko: Jiráskova 1321, IČ: , Jiráskova 1322, IČ: , Jiráskova 1397, IČ: , Hlubočky: Na Orátě 426, IČ: , Gagarinova 451,452, IČ: , Hlučín: Cihelní 1348/5, IČ: , Cihelní 1421/29, IČ: , Dukelská 1613, IČ: , Dukelská 1614/3, IČ: , Hodonín: Cihlářská čtvrť 3116/9,3117/8,3118/7, IČ: , Holešov: Družby 1381, IČ: , Slovenská , IČ: , Kráčiny 285, IČ: , Slovenská 290,291,292,293,294,295 IČ: , Hanácká 336, IČ: , U Letiště 1215, IČ: , Novosady 1326, IČ: , Novosady 1358, IČ: , Novosady , IČ: , Novosady , IČ: , Novosady , IČ: , Novosady , IČ: , Novosady 1566, IČ: , Novosady 1568, IČ: , Novosady , IČ: , Novosady , IČ: , Dukelská 417,418, IČ: , Dukelská , IČ: , Masarykova 1376,1377, IČ: , Masarykova 1379,1380, IČ: , U Letiště , IČ: , U Letiště 1199, IČ: , U Letiště , IČ: , Družba , IČ: , Očadlíkova 1343,1344, IČ: , Horní Počaply: Horní Počaply 248, IČ: , Hořovice: K Nemocnici 1197/8, IČ: , Palachova , IČ: , Hradec Králové: Labská Kotlina 1006,1007,1008,1009, IČ: , Milady Horákové 1101-Palachova 1102, IČ: , Labská Kotlina 1010, IČ: , Hradec nad Moravicí: Opavská 397, IČ: , Hulín: Družba 1185, IČ: , Družba 1188, IČ: , Družba 1189, IČ: , Družba 1192, IČ: , Družba 1195, IČ: , Družba 1196, IČ: ,Višňovce 1093, IČ: , Višňovce 1094, IČ: , Višňovce 1096, IČ: , Sadová 881,882,883, IČ: , Sadová 920,921,922,923, IČ: , Sadová 970,971,972, IČ: , Sadová 974,975,976, IČ: , Krátká 894,895,896, IČ: , Zahradní 873, IČ: , Zahradní 897,898,899, IČ: , Družba 1225,IČ: , Družba 1226, IČ: , Zahlinická 915, IČ: , Cheb: Do Zátiší 24,26, IČ: , Chodov: Revoluční 601,602,603, IČ: , Revoluční

15 607,608,609, IČ: , Revoluční 610,611,612, IČ: , Hlavní 616,617,618, IČ: , Hlavní 652,653 IČ: , Vítězná 622, IČ: , Čs. Odbojářů 916,917, IČ: , Čapkova 769,770, IČ: , Říjnová 631,632, IČ: , Chomutov: Holešická 4738, IČ: , Holešická 4739, IČ: , Matěje Kopeckého 4819,4820, IČ: , Čelakovského 4733,4734, IČ: , Chropyně: Moravská 606,607,608, IČ: , Moravská 611, IČ: , Moravská 651, IČ: , Moravská 713, IČ: , Moravská 714, IČ: , Nádražní 709,710,711, IČ: , Nádražní 712, IČ: , Nádražní 769,770,771, IČ: , Družstevní 590, IČ: , Tyršova 600,601,602, IČ: , Tyršova 603,604,605, IČ: , J. Fučíka 672, IČ: , Díly 558,559,600, IČ: , Ivančice: Zámecká 795, IČ: , Ivanovice na Hané: Mlýnská 19,21, IČ: , Jablonec nad Nisou: Liberecká 40,42, IČ: , Jablůnka: Jablůnka 301,302, IČ: , Jablunkov: Bukovecká 77, IČ: , Bukovecká 78, IČ: , Bukovecká 79, IČ: , Lípová 86, IČ: , Jeseník: Dukelská 1241/22, IČ: , Jevíčko: K. Čapka 600,601, IČ: , Jihlava: Březinova 3974/89,3975/90, IČ: , Březinova 3640/19, IČ: , Březinova 4062/134, 4063/135, 4064/136, 4065/137, IČ: , Březinova 4053/125, IČ: , Slavíčkova 4216/6, IČ: , Jílové u Prahy: Holíkova 462,463,464, IČ: , Sídliště , IČ: , Karlovy Vary: U koupaliště 914/5, IČ: , Dvořákova 704/6, IČ: , Klínovecká 767,768, IČ: , Brigádníků , IČ: , Karviná: Dačického 569,570,571, IČ: , Kpt. Jaroše , IČ: , Studentská 941, IČ: , Studentská 948, IČ: , U Lesa 770, IČ: , U Lesa 771, IČ: , U Lesa 773, IČ: , V. Nejedlého 594, IČ: , Borovského , IČ: , Březová 512, IČ: , Ciolkovského 445,446, IČ: , Ciolkovského , IČ: , Na Kopci 2101/34, IČ: , Na Kopci 2086/35, IČ: , Majakovského 2345, IČ: , Těreškovové , IČ: , Olbrachtova 699/19, IČ: , Kaznějov: Školní 468, IČ: , Kladno: Čs. Armády 3131, IČ: , Italská , IČ: , Holandská 2437, IČ: , Litevská 2618, IČ: , Vodárenská 2323, IČ: , Kordačova 57, IČ: , Klášterec nad Ohří: Družstevní , IČ: , Klímkovice: Havlíčkova 668,IČ: , Kolín: Funkeho , IČ: , Funkeho 932, IČ: , Funkeho 933, IČ: , Družstevní 758, IČ: , Moravcova 851, IČ: , Kopřivnice: Zdeňka Buriana , IČ: , Francouzská 1203, IČ: , I. Šustaly 1106, IČ: , I. Šustaly 1110, IČ: , Krátká 1102, IČ: , Krátká 1103, IČ: , Osvoboditelů 1200, IČ: , Osvoboditelů 1201, IČ: , Osvoboditelů 1202, IČ: , Štramberská 1124/12, IČ: , Erbenova 1117/2, IČ: , Francouzská 1204, IČ: Kostelec na Hané: Sportovní , IČ: , Kostelec nad Orlicí: Palackého nám. 28,29, Dukelských hrdinů 30, IČ: , Kostelec u Holešova: Kostelec u Holešova 267, IČ: , Kralupy nad Vltavou: Hůrka 1034, IČ: , Sídliště Hůrka , IČ: , Králův Dvůr: Nad Stadionem 345, IČ: , Nad Stadionem , IČ: , Kraslice: Pohraniční Stráže 380, IČ: , Krnov: Albrechtická 561/96, IČ: , Budovatelů 2007/6, IČ: , E. Hakena 2137/4, IČ: , Jiráskova 610/54, IČ: , M. Gorkého 608/76, IČ: , M. Gorkého 843/2, IČ: , Pod Cvilínem 481/12E, IČ: , SPC F/25, IČ: , SPC F/27, IČ: , SPC F/28, IČ: , SPC H 437/48, IČ: , Pod Cvilínem, SPC U 484/74, IČ: , Sídliště pod Cvilínem 429/70, IČ: , Pod Cvilínem 1026/8, IČ: , Kroměříž: U Rejdiště 3729, IČ: , Odbojářů 3111, IČ: , Družstevní 590, IČ: , Albertova 3983,3984,3985, IČ: , Třasoňova , IČ: , Páleníčkova , IČ: , Rumunská , IČ: , Břest 278, IČ: , Spáčilova 3032, IČ: , U Rejdiště 3791, IČ: , Vrobelova 2743,2744,2745, IČ: , Vrobelova 2756,2757,2758, IČ: , Velehradská 2728, IČ: , Francouzská 4035,4036, IČ: , Úprkova 3686,3687,3688, IČ: , Moravská 2724,2725,2726, IČ: , Denkova 3943, IČ: , Tovačovského , IČ: , Vachova 3859, IČ: , Krupka: Hamry 596, Kutná Hora: 17.listopadu , IČ: , Letovice: Družstevní 16, IČ: , Liberec: Na Žižkově 638/74, IČ: , Za Humny 392, IČ: , Borový vrch 286, IČ: , Lipník nad Bečvou: Svat. Čecha 1224, IČ: , Zahradní 1250,1251, IČ: , Zahradní 1299, IČ: , Husova 1111, IČ: , Bratrská 1091/14, IČ: , Za Parkem 1198/15, IČ: , Litoměřice: Stránského 1763, IČ: , M. Majerové 1826, IČ: , Kosmonautů 2017, IČ: , Liškova , IČ: , Nezvalova 1822, IČ: , Litovel: Vítězná 589/8, IČ: , Lovosice: Víta Nejedlého 948, IČ: , Lutín: Na Sídlišti 204, IČ: , Na Sídlišti 205, IČ: , Na Sídlišti 206, IČ: , Na Sídlišti 207, IČ: , Na Sídlišti 208, IČ: , K Sídlišti , IČ: , Růžová 177, IČ: , Růžová 173,174,175, IČ: , Růžová 182,183, IČ: , Malé Hoštice: U Statku 277/2, IČ: , U Statku 278/4, IČ: , Mariánské Lázně: Společenství Janáčkova , IČ: , Mělník: Sportovní 2717,2718, IČ: , Městec Králové: Bezručova 889,890, IČ: , Milín: Nádražní 266, IČ: , Milovice: Dukelská 326, IČ: , Mimoň: Sídliště pod Rálskem 577/I, IČ: , Mladá Boleslav: Havlíčkova , IČ: , Erbenova , IČ: , 17.listopadu 1195, IČ: , Mnichovo Hradiště: Čsl. Armády 1140,1141, IČ: , Most: Vinohradská 792, IČ: , V. Nezvala 2515, IČ: , Františka Halase 2581/10,2582/12, IČ: , Náměšť nad Oslavou: Jiráskova 723, IČ: , Napajedla: Zábraní 1366, IČ: , Zábraní , IČ: , 2. května 827,828, IČ: , Nábřeží , IČ: ,

16 Nábřeží 1342,1343, IČ: , Nábřeží 1350,1351, IČ: , Nábřeží , IČ: , Palackého , IČ: , Neratovice: Čtvercová 888, IČ: , Nové Strašecí: Žižkovo nám. 975, IČ: , Nový Bor: Alšova , IČ: , Alšova 817, IČ: , Alšova 882,883, IČ: , Alšova 884,885, IČ: , Severní 663, IČ: , Nový Jičín: Riegrova 527/17, IČ: , Nábřežní 1725/5, 1726/7, IČ: , Na Lani 214, IČ: , Na Lani 215, IČ: , Na Lani 217, IČ: , Na Lani 222, IČ: , Na Lani 230, IČ: , Na Lani 270, IČ: , Olomouc: Na Letné 33,35, IČ: , Foerstrova 961/17, IČ: , Kmochova 3,5,7,9, IČ: , Skupova 570/7, IČ: , H. Malířové 2,4,6, IČ: , Vejdovského 932,933, IČ: , U Kovárny 316/32, IČ: , Dr. Nedvěda 1,3,5, IČ: , Čajkovského 2,4,6,8, IČ: , Kpt. Jaroše 1,3,5, IČ: , Stiborova 574/10, IČ: , Stiborova 12, IČ: , tř. Svornosti 890/51, IČ: , Karafiátová 298/1, IČ: , Za Vodojemem 1006/6, IČ: , Rožňavská 8,10, IČ: , Řezáčova 16,18,20, IČ: , Dobnerova 348/8,349/10, IČ: , Olšany: Bohumín 133, IČ: , Opava: Milady Horákové 1005/8, IČ: , 17. listopadu 901/11, IČ: , 17. listopadu 902/13, , 17. listopadu 937/35, IČ: , Rolnická 1230/13, IČ: , Rolnická 1234/21, IČ: , A. Sovy 1485/25, IČ: , Na Pastvisku 1491/12, IČ: , Na Pastvisku 1492/14, IČ: , Solná 45/19, IČ: , Olomoucká 2322/65, IČ: , Elišky Krásnohorské 7,9,11, IČ: , Haškova 6, IČ: , Orlová: Osvobození 877, IČ: , Ostrava: Krestova 1289/11, IČ: , Hlavní třída 841, IČ: , Ahepjukova 17, IČ: , Volgogradská 2383/163, IČ: , P. Lumumby 2199/54, IČ: , M. Majerové 1699/15, IČ: , Sokolovská 1134/3, IČ: , Mitušova 1046/33, IČ: , M. Majerové 1696/9, IČ: , Opavská 959,960,961, IČ: , Svazácká 2203/13, IČ: , Sokolovská 1134, IČ: , Žilinská 1361, IČ: , Volgogradská 75,77,79, IČ: , Volgogradská 80, IČ: , Jižní 2,4,6, IČ: , Svazácká 5, IČ: , Bajkalská 1,3,5,7, IČ: , Krestova 31,32, IČ: , Nám. Družby , IČ: , Lechowiczova 2836/2, IČ: , J. Matuška 17,18,19,20, IČ: , Moravská 2870/108, IČ: , Moravská 2872/112, IČ: , Výškovická 86,88, IČ: , Výškovická 90,92, IČ: , J. Herolda 2/1564, IČ: , Jiříkovského 10,12,14, IČ: , J. Kotase 21,23,25,27, IČ: , Výškovická 2274/123, IČ: , Výškovická 2578/77, IČ: , Volgogradská 10,12, IČ: , Moravská 118, IČ: , V. Makovského 13,15/4415, IČ: , Jičínská 289/27, IČ: , Svazácká 2227/9, IČ: , Z. Bára 114, IČ: , Volgogradská , IČ: , N. Frýda 153 a E. Podgorného 154, IČ: , J. Herolda 1563, IČ: , Varenská 2934,2935,2936, IČ: , Podroužkova 19/1687, IČ: , Svornosti , IČ: , J. Maluchy 214,215, IČ: , Ostrov: Severní 1174, IČ: , Otrokovice: Svobodova 1305, IČ: , SNP 1181, IČ: , SNP 1152, IČ: , Erbenova 1144, IČ: , Hlavní , IČ: , Pardubice: Palackého třída , IČ: , Paskov: Papírenská , IČ: , Písek: Tř. Přátelství 1998, IČ: , Plumlov: 9. května 478, IČ: Plzeň: Tachovská 67,69, IČ: , Tachovská 1371/37,39, IČ: , Křimická 730/16, 731/18, IČ: , Masarykova 33,35, IČ: , Komenského 1073/73,1074/75, IČ: , U Borského parku 2554/24,2555/26, IČ: , Mandlova 435/1, 436/3, IČ: , Heyrovského 14,16, IČ: , Šimerova 417/6,418/8, IČ: , Podbořany: Komenského , IČ: , Sídliště Míru 776, IČ: , Sídliště Míru 779, IČ: , Sídliště Míru 790, IČ: , Praha: Sedlčanská 65, IČ: , Novodvorská 1079/88, IČ: , Pomořanská , IČ: , Dürerova 10, IČ: , Mazovská 478,479, IČ: , V Štíhlách 1321, IČ: , Markušova 1636, IČ: , Na Vrcholu 2480,2481,2482, IČ: , Na Petřinách 202/46, IČ: , V Štíhlách 1252, IČ: , Fajmanové , IČ: , Tasovská , IČ: , Volavkova 1847/15, IČ: , Sartoriova 58/14, IČ: , Sartoriova 60/12, IČ: , Sartoriova 27/11, IČ: , Chlebovická 494, IČ: , Novodvorská 408, IČ: , Buková 2a/397, IČ: , Na Vrcholu 22, IČ: , Kamerunská 600, IČ: , Lipecká 370,371,372, IČ: , Africká 616,617,618,619,620, IČ: , Snopkova 486, IČ: , Hejdova , IČ: , Sartoriova 28, IČ: , Zárubova 507/2, IČ: , Kroupova 3040, IČ: , Novodvorská 419, IČ: , Kukučínova 1148/4, IČ: , Volkova 1125, IČ: , U Sluncové 611/19, IČ: , Janovská 369, IČ: , sídl. Svobody 3544/45, IČ: , Šárka 24,26, IČ: , Šárka 3379/54, IČ: , Sídl. Svobody 14/47-49, IČ: , Sídl. Svobody 3575/76, IČ: , Sídl. Svobody 3505/6, IČ: , Přerov: Interbrigadistů 401/4, IČ: , Dr.Milady Horákové 9-11, IČ: , B.Němce 21,23, IČ: , Trávník 628,634, IČ: , Pod Skalkou 146/18, 162/20, IČ: , Bartošova 894/29,IČ: , Interbrigadistů 235/13, IČ: , Seifertova 398, IČ: , Osmek 516/1, IČ: , Petřivalského 2744/6, IČ: , Želatovská 2768, IČ: , Seifertova 581/14, IČ: , Optiky 2695/4,2694/2, IČ: , Velké Novosady 993/9, IČ: , B. Němce 2700/9, IČ: , Sokolská 2785/10, IČ: , tř. 17 listopadu 19,18, IČ: , Kozlovská 7,9, IČ: , Na odpoledni 363/10, IČ: , Velká Dlážka 2799/22, IČ: , Na odpoledni 362/8, IČ: , Petřivalského 2743/8, IČ: , Jižní čtvrť I/1, I/2, I/3, I/4, IČ: , Příbor: Štramberská 1350, IČ: Příbram: Nádražní 357, IČ: , Nádražní 358, IČ: , Ryneček 131, IČ: , Ryneček 133, IČ: , Šachetní 307, IČ: , Jana Drdy 492, IČ: , Raspenava: Moskevská 113, IČ: , Rokycany: J. Knihy , IČ: , Rousínov: V Sídlišti 359/33, , Roztoky: Roztoky

17 čp.185, IČ: , Rožnov pod Radhoštěm: 1. máje 1357, IČ: , Rýmařov: Dukelská 5, IČ: , Říčany: Leopolda Peka 1520, IČ: , Olivova - U vodojemu 1474, IČ: , Sázava: Sklářská 306, IČ: , Sklářská 275, IČ: , Jiráskova 311, IČ: , Jiráskova 313, IČ: , Jiráskova 314, IČ: , Školská 308, IČ: , Školská 317, IČ: , Školská 318, IČ: , Sídliště 9. května 368, IČ: , Sídliště 9. května 369, IČ: , Sídliště 9. května 372, IČ: , Sídliště 9. května 373, IČ: , Sezimovo Ústí: Nerudova 624, IČ: , Skrbeň: Hlavní 21, IČ: , Slaný: Okružní 368,369, IČ: , Záfortenská , IČ: , Bezručova , IČ: , Vikova 515,516,517, IČ: , Okružní 366, IČ: , Šultysova 1570, IČ: , Vítězná 1573, IČ: , Plynárenská 1479,1480,1481, IČ: , Bezručova , IČ: , Všehlušická 1668, IČ: , Arbesova 1631, IČ: , Lidická 1646, IČ: , Bezručova 490,491,492, IČ: , Plynárenská 1505, IČ: , Tomanova 1630, IČ: , Arbesova 1629, IČ: , Vítězná 1568, IČ: , O. Jaroše , IČ: , Okružní 371, IČ: , Vítězná 1572, IČ: , Bezručova 499,500, IČ: , Arbesova 1632, IČ: , Okružní 370, IČ: , Arbesova 1633, IČ: , Slavičín: K. Vystrčila 383, IČ: , Obchodní , IČ: , Sokolov: Švabinského 1706, IČ: , Staré Město:Za Mlýnem 1879, IČ: , Za Radnicí 1862, IČ: , Stochov: J. A. Komenského 210, IČ: , Strakonice: Mládežnická 1238, IČ: , Mládežnická 1239, IČ: , Strašice: Strašice 440,441, IČ: , Strašice 442,443, IČ: , Strašice 444,445, IČ: , Strašice 446,447, IČ: , Strašice 448,449, IČ: , Strašice 450,451, IČ: , Strašice 452,453, IČ: , Strašice 454,455, IČ: , Strašice 456,457, IČ: , Strašice 458,459, IČ: , Strašice 460,461, IČ: , Strašice 462,463, IČ: , Strašice 464,465, IČ: , Stráž pod Rálskem: Jižní 352,353, IČ: , Strážnice: Kovářská 1409, IČ: , Studénka: Poštovní 734, IČ: , A. G. L. Svobody , IČ: , A. G. L. Svobody 741,742, IČ: , A. G. L. Svobody 743,744, IČ: , A. G. L. Svobody , IČ: , Beskydská 639,640,641, IČ: , L. Janáčka , IČ: , L. Janáčka , IČ: , Mírová 618,619,620, IČ: , Mírová 621,622,623, IČ: , Sjednocení 628, IČ: , A. Dvořáka , IČ: , A. Šenon u Nového Jičína: Na Vyhlídce , IČ: , Družstevní , IČ: , Šternberk: Nádražní 1799/40, 1800/42, IČ: , Uničovská 2131/82, IČ: , Uničovská 2135/86, IČ: , Šumperk: Čsl. Armády 73/34, IČ: , Těrlicko: Horní Těrlicko 556, IČ: Tišnov: Osvobození 1655,1656,1657, IČ: , Osvobození 1660,16661,1662, IČ: , Květnická 1627, IČ: , Osvobození 1663, IČ: , Trutnov: U Hřiště 383, IČ: , Třebíč: Okružní 904, IČ: , Zahraničního odboje 930,931, IČ: , Okružní 903, IČ: , Gen.Svobody , IČ: , Okružní 908, IČ: , Okružní 905, IČ: , Obránců míru 447, IČ: , Kap. Jaroše 639, IČ: , Zahraničního odboje 919, IČ: , Třinec: Seifertova , IČ: , Uherské Hradiště: Pod Svahy 1000,1001,1002, IČ: , Pod Svahy 1005, IČ: , Štěpnická 1044, IČ: , Štěpnická 1080, IČ: , Štěpnická 1081, IČ: , Štěpnická 1082, IČ: , Štepnická 1083, IČ: , Štěpnická 1086, IČ: , Štěpnická , IČ: , Štěpnická 1099, IČ: , Uherský Brod: Močidla 2161, IČ: , Družstevní 1558, IČ: , Za Humny 1827, IČ: , Za Humny 2173, IČ: , Hlavní 1553, IČ: , Uničov: Dukelská 824, IČ: , Moravské náměstí 657,658,659,660, IČ: , Pionýrů 717, IČ: , Pionýrů 710, IČ: , Ústí nad Labem: Svojsíkova 38-42, IČ: , SNP 2393/1,2394/3,2395/5, IČ: , Spartakiádní 277/21, IČ: , Šumavská 2951/5,2952/7, IČ: , SNP 2396/7, 2397/9, IČ: , Jana Zajíce 2880/28, IČ: , Valašské Klobouky: Luční 911, IČ: , Valašské Meziříčí: Písečná 1158, IČ: , Lešná , IČ: , Z. Fibicha , IČ: , Z. Fibicha 1218,1219,1220, IČ: , Kelč 502, IČ: , Poličná , IČ: , Bynina 169, IČ: , Valtice: Pod Zámkem 761, IČ: , Pod Zámkem 765,766, IČ: , Varnsdorf: Palackého 2594, IČ: , Velké Losiny: 1. Máje 525, IČ: , Vlašim: A. Roškotové 1347,1348, IČ: , A. Roškotové 1355,1356, IČ: , Volary: Volary , IČ: , Vrchlabí: Krkonošská 1108, 1109, IČ: , Pražská 1149, 1150, IČ: , Vsetín: Bří. Hlaviců 143, IČ: , Štěpánská 1821, IČ: , Štěpánská 1881, IČ: , Okružní 407, IČ: , Okružní 408, IČ: , Okružní 455, IČ: , Okružní 447, IČ: , Okružní 448, IČ: , Jasenická 1783, IČ: , Jasenická 1810, IČ: , Družstevní 1769, IČ: , Havlíčkova 1644, IČ: , 4. května 1780, IČ: , Matouše Václavka 1433, IČ: , U Hřiště 1233, IČ: , Na Kamencoch1236, IČ: , Na Kamencoch 1237, IČ: , Smetanova 1340, IČ: , Na Hrázi 1245, IČ: , Benátky 1773, IČ: , Vysoká Libyně: Vysoká Libyně 77, IČ: , Vysoká Libyně 78,79,80, IČ: Vyškov: M. Gorkého 530/6, IČ: , Maxima Gorkého 10-14, IČ: , M. Gorkého 534/16, IČ: , M. Gorkého 575/30, IČ: , Jarní 6,8, IČ: , Otakara Jaroše 124/9, IČ: , Osvobození , IČ: , Kopřivova 537/20, IČ: , Kopřivova 581/22, IČ: , Palánek 18,19, IČ: , Sochorova 604/13, IČ: , Puškinova 19,21,23, IČ: , Tyršova 15,17, IČ: , Zbůch: Zbůch 361, 362, IČ: , Zbýšov: Majrov 632,633,634, IČ: , Zlín: Tyršova 1032, IČ: , Zlobice: Zlobice 128, IČ: , Zubří: Nad Fojstvím 799, IČ: , Žandov: Děčínská 288, 289,290,291, IČ: , Žatec: Husova 2427, IČ: , Železný Brod: Příčná 458,459,460, IČ:

18 VII. Fotogalerie

19

20 VIII. Vzor našeho výběrového řízení Výběrové řízení, vyhodnocení Projekt Mandátní smlouva číslo Investor, Objednatel Zpracoval Datum Revitalizace panelového domu. Společenství vlastníků jednotek domu čp. JUDr. Bohuslav Švamberk Vyhodnocovací kritérium Tabulka vstupních hodnot Nejvýhodnější hodnota Nabídka č.1 Nabídka č.2 Nabídka č.3 Nabídka č.4 Nabídka č.5 A B C D E 1. Výše nabídkové ceny Dodací podmínky (termín provedení díla) Záruční podmínky Reference Platební podmínky (bez zálohy) Tabulka koeficientů Nabídka č.1 Nabídka č.2 Nabídka č.3 Nabídka č.4 Nabídka č.5 Vyhodnocovací kritérium Poznámka A B C D E 1. Výše nabídkové ceny nejnižší cena 0,80 0,74 1,00 0,87 0,99 2. Dodací podmínky (termín provedení díla) nejkratší doba 0,75 0,82 0,60 0,87 0,86 3. Záruční podmínky nejdelší doba 0,48 0,80 0,59 0,80 0,49 4. Reference nejvíce bodů 0,40 1,00 1,00 0,80 1,00 5. Platební podmínky (bez zálohy) nejvíce bodů 0,88 0,75 0,50 1,00 1,00 Tabulka aplikace metody indexových koeficientů Nabídka č.1 Nabídka č.2 Nabídka č.3 Nabídka č.4 Nabídka č.5 Vyhodnocovací kritérium Váha (%) A B C D E 1. Výše nabídkové ceny 60 0, , , , , Dodací podmínky (termín provedení díla) 15 0, , , , , Záruční podmínky 15 0, , , , , Reference 5 0, , , , , Platební podmínky (bez zálohy) 5 0, , , , , Celkem 100 0, , , , , Pořadí celkové výhodnosti

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY PANEL 2013 + (NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 468/2012 Sb.) - Příjem žádostí od 11. ledna 2013 - Finanční zdroje 210 mil. Kč startovací rozpočet

Více

Abertamy: Krátká 456, IČ: , Adamov: Družstevní 10,11, IČ: , Družstevní 430,431, IČ: , Sadová 23,25,27, IČ: ,

Abertamy: Krátká 456, IČ: , Adamov: Družstevní 10,11, IČ: , Družstevní 430,431, IČ: , Sadová 23,25,27, IČ: , Abertamy: Krátká 456, IČ: 75133784, Adamov: Družstevní 10,11, IČ: 00048291, Družstevní 430,431, IČ: 00048291, Sadová 23,25,27, IČ: 26293455, Bechyně: Libušina 165, IČ: 26064375, Benešov: J. Švermy 1709,

Více

REVITALIZACE bytového domu 2015

REVITALIZACE bytového domu 2015 REVITALIZACE bytového domu 2015 Projekt financování komplexní revitalizace bytových domů Název: Společenství domu čp. 71 Sídlo: Králův Dvůr - Počaply, Plzeňská čp. 71 Předseda: Lenka Bičanová I. Současná

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Programy a nástroje podpory SFRB Ing. František Hadáček X. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje 29. 1.2015, Tábor Co děláme? Národní program podpory bydlení snížení

Více

DOTAČNÍ PROGRAMY 2014

DOTAČNÍ PROGRAMY 2014 EUROREVIT TIMES DOTAČNÍ PROGRAMY 2014 Programy Státního fondu rozvoje bydlení jsou nově ve formě nízkoúročených úvěrů, jejich návratnost zajistí nikoliv pro stát zisk, ale možnost poskytování podpory dalším

Více

468/2012 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 5. prosince 2012

468/2012 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 5. prosince 2012 Znění účinné ode dne 8. 8. 2014 468/2012 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 5. prosince 2012 o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy

Více

Revitalizace bytových domů www.svamberk.com

Revitalizace bytových domů www.svamberk.com Revitalizace bytových domů www.svamberk.com Ať chcete dělat jakoukoliv činnost, měla by mít předem daný a jasně definovaný cíl. CÍL : Vyšší komfort bydlení + snížení energetické + náročnosti = zafixovat

Více

Rozdělení území okresů do správních obvodů ORP

Rozdělení území okresů do správních obvodů ORP CZ0211 Benešov 93 156 115 Benešov 52 232 50 Vlašim 26 008 49 Votice 11 970 15 Sedlčany 2 946 1 CZ0212 Beroun 75 684 86 Beroun 49 145 49 Hořovice 26 539 37 CZ0213 Kladno 150 198 100 Kladno 113 043 47 Slaný

Více

Program na podporu oprav bytových domů postavených panelovou technologií PANEL

Program na podporu oprav bytových domů postavených panelovou technologií PANEL Program na podporu oprav bytových domů postavených panelovou technologií PANEL (ve znění platném od 1.5.2004 upraveném dle nařízení vlády č. 152/2004 Sb.) Navrhovatel programu: Státní fond rozvoje bydlení

Více

Program na podporu oprav bytových domů

Program na podporu oprav bytových domů Program na podporu oprav bytových domů (ve znění platném od 1. 1. 2012) Poskytovatel podpory: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. s účastí prostředků Státního fondu rozvoje bydlení 1. Předmět

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ Programy a nástroje podpory SFRB XI. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje 12. 2. 2015, Praha Bc. Petr Fulín, SFRB Co děláme? Národní program podpory bydlení snížení

Více

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností (data ke konci ledna 2016) ORP Počet podaných žádostí Kraj BLATNÁ 3 Jihočeský ČESKÉ BUDĚJOVICE 38 Jihočeský ČESKÝ KRUMLOV 3 Jihočeský

Více

Retrospektivní přehled o počtu obyvatel a domů v letech v krajích a správních obvodech obcí s rozšířenou působností

Retrospektivní přehled o počtu obyvatel a domů v letech v krajích a správních obvodech obcí s rozšířenou působností P o č e t o b y v a t e l ČESKÁ REPUBLIKA 7 565 463 8 223 227 8 666 456 9 374 028 10 076 727 10 009 480 10 674 240 8 896 086 9 571 531 9 807 697 10 291 927 10 302 215 10 230 060 10 436 560 Hlavní město

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST (*IK=InterKurýr) Kontaktní spojení Brno hl.n. *IK 972625244 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

468/2012 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

468/2012 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 468/2012 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 5. prosince 2012 o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů Změna: 269/2013

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od 1. 1. 2013 Současné FÚ Nástupnické krajské FÚ Číslo FÚ Název FÚ Matrika FÚ Název FÚ Sídlo FÚ Hlavní město Praha 1 FÚ pro Prahu 1 7625011

Více

PODPORY BYDLENÍ SFRB. Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení. 5. března 2013 Dny malých obcí, Praha

PODPORY BYDLENÍ SFRB. Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení. 5. března 2013 Dny malých obcí, Praha PODPORY BYDLENÍ SFRB Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení 5. března 2013 Dny malých obcí, Praha Koncepce bydlení zdroje a přístupy Programy podpory pro realizaci Koncepce bydlení Výstavba

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Platné znění nařízení vlády č. 299/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

Platné znění nařízení vlády č. 299/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Platné znění nařízení vlády č. 299/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Nařízení vlády č. 299/2001 Sb. o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami

Více

299/2001 Sb. Nařízení vlády

299/2001 Sb. Nařízení vlády 299/2001 Sb. Nařízení vlády ze dne 25. července 2001 o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace

Více

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Příloha č. 10, str. 1 Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu 1, 2. Územní

Více

Příloha k č. j. 2013/33749

Příloha k č. j. 2013/33749 Průměrný měsíční počet vyplacených příspěvků na živobytí - rok 2012 Kraj Okres Kontaktní pracoviště Průměrný měsíční počet vyplacených dávek Kontaktní pracoviště Praha 2 355 Kontaktní pracoviště Praha

Více

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu Příloha č. 8, str. 1 Seznam územních pracovišť zřízených vyhláškou 1) a organizačním řádem, včetně jejich vzájemné řídící působnosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu

Více

PANEL 2013 + Investiční potřeba do bydlení: 11 mld. Kč ročně z celkových 680 mld. Kč

PANEL 2013 + Investiční potřeba do bydlení: 11 mld. Kč ročně z celkových 680 mld. Kč STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ 8. LEDNA 2013 PANEL 2013 + Stále je potřeba opravit přes 1,5 milionu bytů z celkem 4,7 milionu bytů Investiční potřeba do bydlení: 11 mld. Kč ročně z celkových 680 mld. Kč STÁTNÍ

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 1 1 Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 10 3

Více

sídelních jednotek Počet základních Počet Česká republika

sídelních jednotek Počet základních Počet Česká republika obcí, částí obcí, základních sídelních jednotek a katastrálních území a úhrnné hodnoty podle krajů, okresů a správních obvodů obcí s rozšířenou působností Domy Byty obcí částí obcí základních sídelních

Více

FINANCOVÁNÍ OPRAV BYTOVÉHO FONDU 2013-2020

FINANCOVÁNÍ OPRAV BYTOVÉHO FONDU 2013-2020 FINANCOVÁNÍ OPRAV BYTOVÉHO FONDU 2013-2020 Ing. Jiří Koliba ředitel 21. března 2013 Koncepce bydlení zdroje a přístupy Programy podpory pro realizaci Koncepce bydlení Výstavba nájemních bytů předně pro

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Realizace finančního nástroje JESSICA 11. září 2012 BYTOVÝ FOND ČR kde jsme výchozí situace ZANEDBANOST BYTOVÉHO FONDU CELKOVÁ INVESTIČNÍ POTŘEBA PRO SEKTOR BYDLENÍ NUTNÁ ROČNÍ

Více

Podpora bydlení segmentace trhu

Podpora bydlení segmentace trhu C. Grafická příloha Podpora bydlení segmentace trhu Cílová skupina Forma bydlení Forma podpory Domácnosti s vyššími příjmy Vlastnické bydlení Soukromý nájemní ziskový sektor Daňové úlevy Úrokové dotace

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Rozpis státní finanční podpory pro rok 2016 pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

Rozpis státní finanční podpory pro rok 2016 pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Rozpis státní finanční podpory pro rok 2016 pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností kr. kraj č. ORP obec s rozšířenou působností MPR, MPZ pam. MPR MPZ VPR VPZ NKP Sv.D. Počet památek pro stanovení

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL)

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010) Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ Panel 2013+ Mgr. Marie Lukáčová, odbor komunikace SFRB Poslání SFRB Podpora bydlení v ČR v souladu s vládní Koncepcí bytové politiky do roku 2020: kvalitní regenerace stávajícího

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ ceny v letech po kvantilech Pořadí Praha 1 1 442 24 247 27 240 2 003,9 144 77 26 402 29 579 20 979 5 785 8 368 10 695 18 241 42 776 57 981 67 090 1 Praha 2 2 310 13 419 17 626 1 296,7 101 56 15 793 19

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ Praha 1 1 427 23 778 28 264 2 507,1 86 80 29 579 23 626-7 159 8 524 10 689 18 752 40 061 60 212 72 434 1 Praha 2 2 282 12 557 17 321 1 536,4 72 58 17 416 15 615 22 344 5 980 6 961 9 697 14 591 23 837 30

Více

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů Zastupitelstvo města Havířova Usnesením č.138/4/zm/07 ze dne 18.6.2007 Usnesením č.436/9/zm/08, bod 1.2. ze dne 14.4.2008 Usnesením č.485/10/zm/08, bod 2 ze dne 23.6.2008 Usnesením č.119/5zm/2011, ze dne

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 215 593 96 188 15,1 320 95 167 180 238 25 32 70 127 248 404 506 211-212 2 000-9 999 obyv. 156-157 512 232 333 26,6 119 81 341 296 362 60 81 121 247 458 712 799 155 10 000-49 999

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 205-206 638 278 341 38,2 915 87 195 340 406 46 75 146 247 440 700 966 219 2 000-9 999 obyv. 117 463 676 746 83,8 236 56 486 709 867 201 251 481 689 935 1 278 1 453 109 10 000-49

Více

Program NOVÝ PANEL Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). 1. Předmět a účel podpory

Program NOVÝ PANEL Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). 1. Předmět a účel podpory Program NOVÝ PANEL Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

EURONICS, Kuřim Legionářská 1265/70 EURONICS, Kyjov - Masarykovo nám. Masarykovo nám. 16 EURONICS, Kyjov - OC Vendo Park Svatoborská 1378 EURONICS,

EURONICS, Kuřim Legionářská 1265/70 EURONICS, Kyjov - Masarykovo nám. Masarykovo nám. 16 EURONICS, Kyjov - OC Vendo Park Svatoborská 1378 EURONICS, Název prodejny Ulice, č.p. EURONICS, Bílovec Slezské nám. 12 EURONICS, Brno - Jánská Jánská 21 EURONICS, Brno - MEDIAHALL Bidláky 20/837 EURONICS, Brno - OC Avion Shopping Park Skandinávská 128/2 EURONICS,

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

Města, ve kterých vyzvedneme zásilky v den objednání přepravy

Města, ve kterých vyzvedneme zásilky v den objednání přepravy 10000 Praha 10 10001 Praha 100 10003 Praha 103 10004 Praha 104 10005 Praha 105 10007 Praha 107 10010 Praha 110 10100 Praha 101 10200 Praha 102 10300 Praha 113 10400 Praha 114 10600 Praha 106 10700 Praha

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

BEZKONTAKTNÍ BANKOMATY ČSOB

BEZKONTAKTNÍ BANKOMATY ČSOB BEZKONTAKTNÍ BANKOMATY POČET MĚSTO ULICE KRAJ FUNKCE PŘÍSTUPNOST 1 Benešov Karla Nového 2363 pobočka Středočeský výběrový nonstop 2 Benešov Karla Nového 2363 pobočka Středočeský výběr i vklad nonstop 3

Více

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Celkem Z toho Kraj-místo Provozovatel - příjemce dotace Investice Neinvestice Z toho (Uváděno v tisících Kč) Hl. m. Praha Městská knihovna v Praze 2 785

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.9.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 104 076 66 396 170 472 103 996 19 957 123 953 151 8 368 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.3.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 102 225 65 201 167 426 102 155 18 768 120 923 27 8 217 Středočeský 79

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.6.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 103 070 66 147 169 217 102 997 19 878 122 875 72 8 325 Středočeský 81

Více

BEZHOTOVOSTNÍ:půjčky na mateřské dovolenépůjčky na doloženou. OSVČPŮJČKY NEÚČELOVÉ:KlientPŮJČKY ÚČELOVÉ:musí se doložit

BEZHOTOVOSTNÍ:půjčky na mateřské dovolenépůjčky na doloženou. OSVČPŮJČKY NEÚČELOVÉ:KlientPŮJČKY ÚČELOVÉ:musí se doložit půjčky ihned prachatice nemocnice jihlava. PŮJČKY HOTOVOSTNÍ: mohou být jako: půjčky pro zaměstnancepůjčky pro OSVČpůjčky na mateřské dovolenépůjčky na doloženou rentupůjčky pro lidi bez příjmupůjčky pro

Více

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 Volejbal kvalifikace A, kraj Karlovarský, Ústecký a Praha - 5. 5. 2015, Ústí nad Labem 1. Gymnázium Na Vítězné pláni,

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.: 4. prosince /ENV/15 Ing. Jančí

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.: 4. prosince /ENV/15 Ing. Jančí ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec Název úřadu Adresa Telefon Email Fax Úřední doba pro veřejnost Středočeský kraj materiál-kontaktní místo Benešov K Pazderně 906, 256 01 Benešov 974871300 krpstc.oszbm.benesov@mvcr.cz 974871307 materiál-kontaktní

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 01.07.2016 09:03:57 Obchodní firma: Okna Macek a.s. Sídlo: Identifikační číslo osoby: 26906724 Statutární orgán nebo jeho členové: Živnostenské

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 22.01.2015 10:16:58 Obchodní firma: Okna Macek a.s. Sídlo: Identifikační číslo osoby: 26906724 Statutární orgán nebo jeho členové: Jméno a příjmení:

Více

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA I. POLOLETÍ 2017

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA I. POLOLETÍ 2017 PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA I. POLOLETÍ 2017 Oddělení dozoru České Budějovice, Mánesova 3a, 370 01 České Budějovice, tel.

Více

Seznam měst ve vazbě na finanční objemy prostředků vynaložených na realizaci projektů

Seznam měst ve vazbě na finanční objemy prostředků vynaložených na realizaci projektů Seznam měst ve vazbě na finanční objemy prostředků vynaložených na realizaci projektů Strategické řízení Město Cíl Finance Město Nymburk A2 1 147 408,40 Kč Město Bystřice A2 2 812 795,50 Kč Město Černošice

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Program JESSICA - nízkoúročené úvěry na rekonstrukci a modernizaci bytových domů INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO ZÁJEMCE O FINANCOVÁNÍ

Program JESSICA - nízkoúročené úvěry na rekonstrukci a modernizaci bytových domů INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO ZÁJEMCE O FINANCOVÁNÍ Program JESSICA - nízkoúročené úvěry na rekonstrukci a modernizaci bytových domů INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO ZÁJEMCE O FINANCOVÁNÍ Program JESSICA je součástí koncepce Společné evropské podpory udržitelných

Více

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA I. POLOLETÍ 2016

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA I. POLOLETÍ 2016 PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA I. POLOLETÍ 2016 Oddělení dozoru České Budějovice, Mánesova 3a, 370 01 České Budějovice, tel.

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel PORADENSKÉ CENTRUM ZELENÁ ÚSPORÁM Kontaktní osoba: Telefon: e-mail: Iva Rokytková 6668753 Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Intervenční centra v České republice

Intervenční centra v České republice Intervenční centra v České republice IC Benešov Právnická osoba: profem o.p.s. Adresa: Piaristická kolej Masarykovo nám. 1, 256 01 Benešov Tel: 774 433 034 (osobní konzultace po předchozí telefonické domluvě)

Více

Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010

Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010 2. Seznámení s přípravou revitalizace domu Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010 Příprava revitalizace domu: Příprava revitalizace typicky zahrnuje následující

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 03.07.2015 07:54:37 Obchodní firma: Okna Macek a.s. Sídlo: Identifikační číslo osoby: 26906724 Statutární orgán nebo jeho členové: Jméno a příjmení:

Více

ENERGETICKÝ POSUDEK pro větší změnu budovy

ENERGETICKÝ POSUDEK pro větší změnu budovy Titulní list ENERGETICKÝ POSUDEK pro větší změnu budovy zpracovaný jako příloha žádosti o poskytnutí úvěru z prostředků SFRB na opravy a modernizace domů podle nařízení vlády č. 468/2012 Sb., ve znění

Více

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 B Benešov Beroun Blansko Brno PhDr. Věra Tawilová Malé nám. 1700, 256 01 Benešov 317 724 281 tawilova@seznam.cz SPONTE poradenské a terapeutické centrum

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení Zadání Vytvořte protokol k energetickému štítku obálky budovy řešeného objektu, vyplňte štítek obálky budovy a stanovte předběžnou tepelnou ztrátu budovy pomocí tzv. obálkové

Více

Místo plnění Adresa Počet ks Skupina

Místo plnění Adresa Počet ks Skupina Rychlovarné konvice 269 ks A, 90 ks B Místo plnění: Místo plnění Adresa Počet ks Skupina Generální finanční ředitelství Lazarská 5/7, 7 22 Praha 25 A Generální finanční ředitelství pro hl. město Prahu

Více

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA II. POLOLETÍ 2015

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA II. POLOLETÍ 2015 PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA II. POLOLETÍ 2015 Oddělení dozoru České Budějovice, Mánesova 3a, 370 01 České Budějovice, tel.

Více

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA II. POLOLETÍ 2016

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA II. POLOLETÍ 2016 PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA II. POLOLETÍ 2016 Oddělení dozoru České Budějovice, Mánesova 3a, 370 01 České Budějovice, tel.

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje od 22. května 2009 7. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v Integrovaném operačním programu prioritní osa 5 NÁRODNÍ PODPORA ÚZEMNÍHO ROZVOJE oblast

Více

tel: 311 625 206, Na Příkopě 211/1 266 01 Beroun

tel: 311 625 206, Na Příkopě 211/1 266 01 Beroun 1 BEROUN -Středočeský kraj Občanská poradna Beroun tel: 311 625 206, Na Příkopě 211/1 266 01 Beroun info@opberoun.cz po 9-11 12-16 604 272 576 st 9 11 12-16 čt 12-16 "Specializované poradenství pro oběti

Více

Financování úvěry Volksbank s využitím dotací PANEL

Financování úvěry Volksbank s využitím dotací PANEL Financování úvěry Volksbank s využitím dotací PANEL Revitalizace sídlišť v Moravskoslezském kraji Diskusní setkání Stavebního fóra 9. září 2008, Ostrava Petr Merta Představení společnosti (1) Obchodní

Více

Databáze škol projektu MOV

Databáze škol projektu MOV Databáze škol projektu MOV Název školy Adresa školy Město Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková Rumburk 1, Františka Nohy 959/6 Rumburk Integrovaná střední škola technická,

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 1999 3. volební období 174/3 Pozměňovací návrhy k návrhu poslanců Z. Koudelky, J. Václavka a dalších na vydání ústavního

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel Kontaktní osoba: Ing. Julie Böhmová Telefon: 606 687 056 e-mail: j.bohmova@zelenausporam.cz Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Nabídka spolupráce v oblasti poskytování PRESTO Půjčky na bydlení pro financování GREEN ENERGY projektů zákazníků Partnerů

Nabídka spolupráce v oblasti poskytování PRESTO Půjčky na bydlení pro financování GREEN ENERGY projektů zákazníků Partnerů Nabídka spolupráce v oblasti poskytování PRESTO Půjčky na bydlení pro financování GREEN ENERGY projektů zákazníků Partnerů V Praze dne 25. 2. 2016 2 ÚVODNÍ INFORMACE UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,

Více

Hlavní město Praha: Úřední hodiny

Hlavní město Praha: Úřední hodiny Příloha č. 2 Vytíženost systému, úřední, počet pracovišť Uvedené tabulky obsahují výpočet i pracovišť obecních úřadů v jednotlivých krajích. Sloupec Vytíženost je kalkulován na 30 úředních hodin týdně,

Více

Vlastníci bytových domů mají v současné době právo požádat o dotace z několika dotačních programů:

Vlastníci bytových domů mají v současné době právo požádat o dotace z několika dotačních programů: Poradenská firma DEA ENERGETICKÁ AGENTURA, spol. s. r.o. předkládá vlastníkům bytových domů nabídkový list na odbornou technickou, ekonomickou, organizační a projektovou pomoc pro regeneraci a modernizaci

Více

Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní

Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní Příloha č. 1 Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní Dle vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Příloha č.2 k ZD Specifikace

Více

16. výzva IROP. Energetické úspory v. bytových domech.

16. výzva IROP. Energetické úspory v. bytových domech. 16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech www.finrevit.cz SPECIFICKÝ CÍL 2.5: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V BYTOVÝCH DOMECH Cíl: Snížit energetickou náročnost bytových domů Alokace: 622,8

Více

Cíl IPRM. Integrovaný plán rozvoje města. Definice

Cíl IPRM. Integrovaný plán rozvoje města. Definice Integrovaný plán rozvoje města IPRM je jedním z účinných nástrojů urbánní politiky, který zajišťuje koordinaci odvětvových a územních politik ve městech. Zároveň představuje nástroj pro čerpání finančních

Více

Seminář k revitalizaci bytových domů. 5. 3. 2013 Komise regenerace sídliště a životního prostředí

Seminář k revitalizaci bytových domů. 5. 3. 2013 Komise regenerace sídliště a životního prostředí Seminář k revitalizaci bytových domů 5. 3. 2013 Komise regenerace sídliště a životního prostředí Agenda Uvítání J. Mikulecký Stav revitalizace sídliště - J. Mikulecký Proč revitalizovat? R.Vybíral Pozemky

Více

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2017 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ SOUHRNNÉ PŘEHLEDY O PŮDNÍM FONDU Z ÚDAJŮ

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010).

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční

Více

VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky

VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem

Více

SEZNAM ŠKOL - PZ SCIO V ROCE 2008/2009

SEZNAM ŠKOL - PZ SCIO V ROCE 2008/2009 SEZNAM ŠKOL - PZ SCIO V ROCE 2008/2009 Gymnázium F.Palackého Masarykova 450 Neratovice 27711 Gymnázium Chodovická 2250 Praha 9 19300 Masarykovo gymnázium Jičínská 528 Příbor 74258 Gymnázium Nad Alejí 1952

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

348/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2008

348/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2008 348/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. září 2008 o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 3. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.1.213 3.1.213

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více