EKONOMICKÁ GRAMOTNOST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EKONOMICKÁ GRAMOTNOST"

Transkript

1 EKONOMICKÁ GRAMOTNOST INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR reg. č. CZ.1.07/1..00/1.0108

2 1 1 EKONOMICKÁ GRAMOTNOST 1. vydání, Most 011 Publikace neprošla jazykovou korekturou. Zpracovatel publikace: Asistenční centrum, a.s. Sportovní 0, 01 MOST INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR reg. č. CZ.1.07/1..00/1.0108

3 OBSAH Základy ekonomické gramotnosti Peníze 6 1. Hospodářský systém jak to vlastně všechno funguje 8 1. Inflace 11 Disponibilní důchod domácnosti 1.1 Čisté mzdy a povinné mzdové odvody. Dávky státní sociální podpory..1 Dávky nevázané na příjem domácnosti.. Dávky vázané na příjem domácnosti 6. Dávky nemocenského pojištění 1. Podpora v nezaměstnanosti 5 Rozpočet a správné zásady hospodaření 55 Banky a jiné finanční instituce 67.1 Běžný osobní bankovní účet 69. Spořicí produkty 7. Úvěrové produkty 8..1 Kritéria výhodnosti půjčky 85.. Důležité aspekty úvěrování 88.. Typy úvěrových produktů 90 Rizika insolventnosti Exekuce Oddlužení Nezastupitelná role občanských poraden 105 Použité zdroje 5

4

5 1 1 1 ZÁKLADY EKONOMICKÉ GRAMOTNOSTI Ekonomická gramotnost je souhrnem poznatků, které pomáhají každému člověku orientovat se v každodenním hospodářském životě. Jinými slovy zahrnuje oblast získávání a utrácení peněžních prostředků nejrůznějšími subjekty (zaměstnanec, zaměstnavatel, státní instituce ad.) nejrůznějšími způsoby (půjčky, vklady, nákupy výrobků atp.). Obsahuje výklad základních ekonomických pojmů a popisuje funkčnost institucí běžně ovlivňujících hospodářský život každého člověka, umožňuje osvojit si základní zásady úspěšného hospodaření s penězi, vymezuje možnosti správného ekonomického hospodaření v různých životních situacích, pomáhá orientovat se v nabídce bankovních produktů, dodává povědomí o roli státu v ekonomické oblasti. Přitom tento výčet není ani zdaleka úplný. Na druhou stranu již z tohoto omezeného výčtu je jasné, že jde o otázky, které se týkají každého člověka bez ohledu na jeho příjmové, vzdělanostní, věkové a další charakteristiky. A právě v této oblasti chybí, zejména mladým lidem, dostatečné povědomí o těchto základních hospodářských otázkách. Školský systém ekonomickou (potažmo finanční) gramotnost ve svých osnovách po dlouho dobu opomíjel. I z tohoto důvodu může sloužit právě tato publikace k čerpání základního vzdělání v hospodářské oblasti. Text této publikace kombinuje výklad poznatků s příklady z každodenní reality ekonomického života. Celou publikací nás bude provázet Kamil, devatenáctiletý čerstvě vyučený zámečník, který bude řešit vlastní základní ekonomické problémy, se kterými se ovšem může potýkat každý z nás. V průběhu čtení publikace se také seznámíme s Kamilovou přítelkyní Soňou. Zamilovanému páru se narodil před čtyřmi měsíci syn Samuel. Oba mladí lidé jsou skutečně šťastní, neboť se na Samuelův příchod na svět velmi těšili. Chystají se mu vytvořit co nejvhodnější podmínky pro jeho dětství. Z prvních zkušeností je ovšem zřejmé, že naplnění tohoto cíle nebude procházka růžovou zahradou. Snahu postarat se o Samuelovo skvělé dětství omezují peněžní prostředky, které mají oba mladí rodiče k dispozici. Pocity naplnění a oprávněně pociťovaného štěstí se mísí se starostmi, které výchova Samuela představuje. Tyto starosti se odvíjejí zejména ze složité ekonomické situace, ve které se oba nacházejí. Ovšem ještě před tím, než budeme sledovat jejich životní zkušenosti z hospodářského hlediska, budeme se věnovat obecnějším tématům. Pusťme se do toho! 5 5

6 Peníze Převážná část textu bude věnována různorodým možnostem nakládání s penězi (např. nakupování, půjčování, platba daní apod.). Kde se ovšem peníze berou? Proč můžeme vyměnit bankovky v našem vlastnictví za hmotné produkty i nehmotné služby, které nabízejí podniky, živnostníci nebo třeba státní instituce? A co to vlastně jsou peníze? Všichni z nás se zřejmě domníváme, že víme, co jsou peníze. Peníze představují všechno to, co máme v peněženkách, na bankovních kontech, doma v porcelánovém prasátku. Samotné vymezení peněz ovšem nemusí být zas tak jednoduché. Jsou pro nás penězi např. dárkové poukázky, které umožňují v daném hypermarketu zakoupit za jejich nominální hodnotu (číselnou hodnotu uvedenou na poukázce) určité výrobky nebo služby? A co třeba takový dluhopis, tedy cenný papír, ve kterém se dlužník zavazuje, že věřiteli (tomu, kdo dlužníkovi půjčil) splatí podle dohodnutých podmínek určitou sumu hotovosti, na které se spolu domluvili. Z výše uvedených příkladů sami cítíme, že vymezení peněz nemusí být zas tak jednoznačné, jak by se mohlo zdát. V odborných publikacích se peníze vymezují jako cokoliv, co slouží pro snadnější směnu. Pro naše účely bude stačit, když si peníze na začátku raději definujeme jednodušeji jako veškerou hotovost nebo finanční prostředky (cenné papíry, bankovní vklady), které mohou být prakticky okamžitě převedeny na hotovost. V této chvíli se vám může zdát, že pro nás správné vymezení peněz není zas tak důležité a že otázku definice peněz bychom mohli přenechat ekonomům. Není tomu tak! Peníze musíme všichni chápat v tomto širším kontextu, neboť užší vymezení peněz, tj. jako hotovosti či peněz na bankovním účtu, může vést ke špatným ekonomickým rozhodnutím. Jmenuji se Kamil a přibližně před rokem jsem získal výuční list v oboru zámečnictví. Po bujarých oslavách úspěšného zakončení mého studentského života bylo načase, abych uvažoval, jak bude vypadat moje profesní budoucnost. Měl jsem štěstí, neboť vyučení v technickém oboru zvyšovalo moje šance získat zaměstnání se slušnými mzdovými podmínkami. Místní úřad práce mi nabídl zaměstnání u dvou možných zaměstnavatelů, kteří měli v regionu dobré jméno. Oba dva podniky byly (a jsou) firmy s přátelským kolektivem, s perspektivním 6 5

7 Peníze výhledem budoucnosti (nic nenasvědčovalo tomu, že by mohly v budoucnosti propouštět své zaměstnance) a možností kariérního růstu pro své zaměstnance (profesní postup ve firmě znamená víc peněz!). Nemohl jsem se rozhodnout, se kterým podnikem podepíši pracovní smlouvu, neboť mzda nabízená oběma podniky byla téměř shodná. V mém rozhodování tedy musely hrát roli i jiné faktory. V tomto případě mi jedna z firem nabízela i tzv. zaměstnanecké benefity až ve výši Kč. Zaměstnanecké benefity jsou určité peněžní prostředky poskytované zaměstnavatelem, které mi umožňují zvyšovat mé výdaje v určitých oblastech. Často mají formu určitých kuponů, za které lze pořídit oběd (stravenky), pronájem sportoviště, kurs cizího jazyka, nadstandartní lékařskou péči apod. Protože obě nabídky skutečně byly prakticky stejné, vybral jsem si podnik, který mi navíc poskytuje zaměstnanecké benefity, které zvyšují mé peněžní prostředky obdržené od zaměstnavatele za odvedenou práci. Z tohoto příkladu by nám mělo být jasné, že peníze skutečně nepředstavují pouze bankovky a mince v našich peněženkách či naše finanční obnosy na bankovních kontech, které snadno v hotovost přeměníme (např. formou výběru hotovosti z bankomatu). Peníze je tedy třeba skutečně vnímat jako všechno to, co nám umožňuje běžný nákup nějakého výrobku nebo služby. Nyní si udělejme v našem příběhu malou odbočku, a to z důvodu snahy pochopit, jak vlastně celé hospodářství daného územního celku (např. ČR) funguje. Ke správné odpovědi lze dospět položením následující otázky: jaké jsou obecné role každého z nás (zejména zaměstnanců), zaměstnavatelů, státu, peněz? Prostě všeho toho, co souvisí s hospodářstvím. Po vysvětlení každého z těchto ekonomických pojmů, dokážeme vytvořit jednoduchý systém, který dokáže věrně zobrazit (byť za cenu velkého zjednodušení) realitu všedního ekonomického života. 5 7

8 Hospodářský systém jak to vlastně všechno funguje Ekonomiku, jako systém vztahů hospodářských subjektů, lze popsat poměrně jednoduše. Pod pojmem hospodářský subjekt si nemusíme představovat nic složitého, neuchopitelného nebo neskutečného. Jde o souhrnné označení pro domácnosti, podniky, státní instituce a zahraničí. Jak tedy hospodářský systém funguje? Podívejme se na následující schéma: odvedená práce, výdaje na výrobky Zaměstnanci Zaměstnavatelé platy, sociální dávky, podpora v nezměstnanosti odvedená práce, zákonné pojištění, poplatky, daně mzdy, produkty zákonné pojištění, plnění zakázek, poplatky, daně dotace, veřejné zakázky vývoz dovoz Zahraničí Veřejný sektor vývoz dovoz vývoz Zahraničí dovoz Zdroj: Vlastní tvorba. Zahraničí I když se nám to z počátku může zdát složité, zjistíme, že o nic složitého ve své podstatě nejde. Nejprve je třeba si uvědomit, že každý z ekonomických subjektů sleduje své vlastní zájmy. Každý ekonomický subjekt má své potřeby, přání a požadavky. Zároveň může nabídnout něco, co by někdo jiný mohl potřebovat. Podle těchto pravidel funguje skutečný ekonomický svět. Navíc je třeba vyjít z faktu, že se každý snaží získat s minimem 8 5

9 Hospodářský systém jak to vlastně všechno funguje vynaložené energie, co největší efekty. Ostatně každý z nás jistě zná výraz za málo peněz hodně muziky. Pokud najdeme něco, co máme a můžeme nabídnout (nabídka), a zároveň někdo jiný to potřebuje (poptávka), lze uskutečnit směnu. Od obecných předpokladů se nyní vraťme ke konkrétním zájmovým skupinám, abychom si dokázali, že výše uvedené věty platí skutečně pro všechny hospodářské vztahy. Vyjděme nejdříve ze základních dvou ekonomických subjektů: zaměstnanců (resp. domácností) a soukromých zaměstnavatelů (resp. podniků). Zaměstnanci mají své potřeby některé nezbytné (uhrazení nájmu, pořízení potravin apod.), jiné zbytné (fotoaparát, počítač aj.). Nikdo jim ovšem tyto potřeby neuspokojí zadarmo. V současnosti (a bylo tomu tak již před tisíciletími) je možné pořídit výše uvedené věci za peníze, o kterých již byla řeč. I peníze nám ovšem nikdo nedá jen tak pro nic za nic. Nejobvyklejším způsobem, jak získat peníze, jako prostředek směny, je nechat se zaměstnat zaměstnavateli (podniky či veřejným sektorem) a odvádět kvalitní pracovní výkony. Ty jsou následně ohodnoceny právě penězi. K úplně stejnému závěru lze dospět sledováním zájmů podniků. Zaměstnavatelé najímají pracovníky z toho důvodu, že chtějí dosahovat zisku. Tedy stavu, kdy jejich výnosy jsou vyšší než náklady. Obecně se snaží o to, aby prodej jimi vyrobených produktů nebo poskytnutých služeb přinášel takové příjmy, které převyšují výdaje. Výdaje přitom vynakládají právě na nejrůznější účely: pronájem továren, nákup výrobních linek, pořízení výpočetní techniky a samozřejmě na mzdy zaměstnanců. Jedna skupina se tedy nemůže obejít bez druhé! Zaměstnavatelé potřebují pracovníky, aby mohli vyrábět a posléze dosahovat zisků. Zaměstnanci potřebují nakupovat produkty a služby, které vyrábějí zaměstnavatelé. Zajímavou ekonomickou skupinu tvoří veřejný sektor. Veřejný sektor ovlivňuje ekonomickou činnost ostatních ekonomických subjektů nejrůznějšími způsoby. Vymezuje mimo jiné právní rámec všech činností s ekonomickou tematikou. Jinými slovy určuje to, co je zakázané, a tudíž postižitelné určitou formou trestu (finanční náhrada, odnětí svobody aj.). Ve vztahu k zaměstnancům stát navyšuje množství jejich peněžních prostředků formou tzv. transferových plateb. To jsou takové platby státu vyplácené ve prospěch občanů, od nichž stát přímo nezískává žádnou protihodnotu (např. starobní důchody, rodičovský příspěvek aj.). Samozřejmě i veřejný sektor požaduje - pro zajištění určitého minimálně problémového vývoje společnosti daného státu - pracovní 5 9

10 Hospodářský systém jak to vlastně všechno funguje sílu, zaměstnance ve veřejné správě. Jedná se o lékařský personál, hasiče, policisty, profesionální vojáky, učitele a úředníky. Pro zajištění chodu veřejného sektoru je nutné získat peněžní prostředky, které jsou vybírány od zaměstnanců i zaměstnavatelů ve formě nejrůznějších daní, povinného zákonného pojištění a poplatků. Tímto způsobem si můžeme jakýkoliv stát představit jako střetávání protichůdných požadavků veřejného sektoru, zaměstnavatelů a zaměstnanců. Každý se přitom snaží získat za co nejméně peněz, odpovědnosti a úsilí, co nejvíce. V tuto chvíli je rovněž nutné připomenout roli peněz, které umožňují pohodlnější směnu čehokoliv za cokoliv, pokud se dvě strany možné směny dohodnou. Abychom měli stručnou charakteristiku ekonomických skupin kompletní, je důležité si uvědomit, že stát jako územní celek ovšem není izolovaný od svého okolí. Jsou podniky, které vyvážejí nebo naopak dovážejí produkty či služby, které v daném státu prodávají. Právě z tohoto důvodu jsou u nás k dostání produkty jako tropické ovoce, některá elektronika nebo pohonné hmoty. I zde přitom platí již několikrát zmiňované pravidlo: vývozci se snaží prodávat za maximální ceny, dovozci naopak požadují co nejlevnější nákupy. Pouze v případě dohody a souladu s platnými příslušnými právními normami se směna může uskutečnit. A opět to zpravidla bývá za peníze zde je to ovšem složitější, neboť různé státy mohou mít různé měny (české koruny, eura, americké dolary apod.). 10 5

11 Inflace S penězi je spojený další ekonomický pojem cena. Cena představuje vyjádření hodnoty určitého množství produktu nebo služby. Výše ceny odráží míru vzácnosti a potřebnosti ze strany kupující. Toto platí skutečně ve většině případů. Diamanty jsou drahé proto, že jejich výskyt je značně limitovaný. A co je vzácné, bývá drahé. Jinými slovy prodejce nemají potřebu zlevňovat, když jejich výrobky jsou nakupovány i při vyšších cenách. S problematikou cen souvisí i otázka hodnoty peněz. Pro většinu z nás je hodnota peněz dána nominální hodnotou té které bankovky a striktně neměnná. To je ovšem opět jeden z běžných mylných závěrů, neboť v praxi existují důvody proto, že hodnota peněz není stejná v různých obdobích. Jistě se každý setkal prostřednictvím novin, televize či internetu s pojmem inflace. Inflace není nic jiného než neustálý růst cen v hospodářském prostředí. Růst cen snižuje kupní sílu peněz. Popišme podstatu inflace prostřednictvím jednoduchého příkladu, kdy Kamil nakupuje pečivo. Každý měsíc s přítelkyní Soňou utrácíme za pečivo vždy přesně 00 Kč, konkrétně pravidelně nakupujeme housky. Cena jedné housky v minulém měsíci byla Kč za kus. 00 Kč jsem použil na nákup housek i v následujícím měsíci. V následujícím měsíci ovšem jednu housku bylo možné pořídit za,5 Kč. Pekaři zdražili své produkty z toho důvodu, že jim vzrostly náklady. Jednoduchým výpočtem dokážu zjistit, kolik housek jsem si mohl za danou stokorunu koupit nakoupit v minulém i následujícím měsíci. Počet housek nakoupených v minulém měsíci = 00 : = 100 ks pečiva. Počet housek nakoupených v následujícím měsíci = 00 :,5 = 80 ks pečiva. Z tohoto jednoduchého výpočtu jasně vyplývá, že v případě zdražení výrobků (inflace) se snižuje koupěschopnost hotovosti (peněz), neboť za danou stokorunu si můžeme pořídit menší počet kusů zdraženého zboží. 5 11

12 Inflace Na základě tohoto jednoduchého příběhu je možné odvodit základní obecný důsledek inflace, a totiž že inflace (všeobecné zdražování) při stejných důchodech umožňuje nakupovat méně produktů nebo služeb. Toto poznání má rovněž velmi důležité praktické využití. Ekonomové v této souvislosti hovoří o rozdílu mezi nominální a reálnou mzdou. Nenechte se těmito termíny zastrašit či odradit od další četby, protože daný rozdíl je velmi jednoduchý a snadno pochopitelný. Nominální mzdu vyjadřujeme v peněžních jednotkách (v ČR v českých korunách), přičemž jde o peněžní prostředky, které dostane zaměstnanec od zaměstnavatele za odvedenou práci. Reálná mzda pak není udávána v korunách, nýbrž v množství určitých produktů či služeb, které si za dané peníze obdržené od zaměstnavatele (nominální mzdu) můžete nakoupit. Jak již víte, nechal jsem se zaměstnat jako zámečník u jedné regionální firmy. Za odvedenou práci zpravidla obdržím Kč na mé bankovní konto. Cena jedné hračky pro Samuela stojí v průměru 100 Kč. Za těchto podmínek je možné rozlišovat mezi nominální a reálnou mzdou. Moje nominální mzda je Kč, neboť jde skutečně o částku, kterou získávám za odvedenou práci a je vyjádřená v peněžních jednotkách. Reálnou mzdu mohu vyjádřit např. v maximálním počtu Samuelových hraček, které mohu za nominální mzdu pořídit. Za daných podmínek tedy moje mzda odpovídá 150 hračkám (Kamilova reálná mzda vyjádřená ve hračkách = Kč : 100 Kč = 150 ks hraček). Toto byl samozřejmě velmi jednoduchý příklad, který ovšem jasně vysvětluje možné dvojí vyjádření mezd. Ve skutečném životě je situace daleko složitější, neboť Kamil nenakupuje pouze hračky pro Samuela, ale musí vynakládat peníze za nájemné, potraviny a nápoje, oblečení apod. V této souvislosti je vhodné velmi stručně pohovořit o pojmu míra inflace (míra všeobecného zdražování). Míra inflace je ekonomická veličina, která odráží rozdíl mezi současnými cenami všech produktů a služeb a minulými cenami všech produktů a služeb. Sledovat ceny skutečně všeho, co je běžně k dostání, je samozřejmě nemožné. Za tímto účelem je proto vytvořen reprezentativní spotřební koš, který zahrnuje nákupy průměrné domácnosti. V praxi se tedy sleduje vývoj cen pouze u skupiny vybraných produktů, jejichž 1 5

13 Inflace spotřeba je běžná. Míra inflace se vždy udává v procentech a její interpretace je poměrně jednoduchá: Pokud míra inflace činí %, znamená to, že ceny v současnosti jsou všeobecně o % vyšší než v minulém období. Minulé období přitom může být definováno jako období předcházejícího měsíce, předcházejícího roku nebo nějakého přesně vymezeného období v minulosti (např. sledujeme ceny z roku 011, přičemž míru inflace interpretuje následovně: o kolik procent se současné ceny zvýšily oproti cenám z roku 011). Míra inflace má významný vliv právě na velikost reálných mezd, přičemž zde platí jednoduché pravidlo: čím větší míra inflace, tím nižší reálné mzdy. Reálné mzdy nás přitom musí vždy zajímat více než mzdy nominální, neboť vymezují skutečnou koupěschopnost vydělaných peněz. Vezměme si situaci, kdy by určitý zaměstnanec pobíral nominální mzdu o velikosti Kč. To je samozřejmě v současných podmínkách velmi vysoký příjem plynoucí ze zaměstnání. Ovšem pokud by ceny byly daleko vyšší než v současnosti, člověk se stotisícovou (nominální) mzdou by byl prakticky chudší než člověk s Kč v podmínkách velmi nízkých cen. Vždy jde tedy o to, kolik a jakých produktů či služeb si ve skutečnosti v běžných obchodech můžeme pořídit za danou úroveň nominální mzdy. Ukažme si nyní jednoduchý příklad. Už bylo řečeno, že každý měsíc od svého zaměstnavatele obdržím na mé bankovní konto (nominální mzdu ve výši) Kč. Z televizních zpráv jsem se dozvěděl, že meziroční míra inflace (popisující cenový rozdíl mezi dvěma sousedními roky) činila %. Dokázal bych určit svoji současnou reálnou mzdu? Určitě ano, a to nikterak složitě. Stačí pouze vědět, že došlo vzhledem k minulému roku ke všeobecnému zdražení o %. Je tedy patrné, že při stejné nominální mzdě si vzhledem k vyšším cenám budu moci pořídit méně zboží. Reálnou mzdu dokážu velmi jednoduše vyjádřit jako podíl nominální mzdy a míry inflace v následujícím tvaru: zdražení o dvě procenta lze popsat jako 100 % (úroveň cen minulého období) + % (všeobecné zdražení). Úroveň cen daného období tedy tvoří 10 % úrovně cen minulého období). 10 % lze vyjádřit jako desetinné číslo 1,0. Nyní již, jak už bylo popsáno výše, stačí vydělit Kč číslem 1,0, čímž získáme reálnou mzdu (tentokráte vyjádřenou v penězích) přibližně ve výši Kč. A jaká je tedy interpretace této formy reálné mzdy? Opět nic složitého. V podstatě jde o to, že pokud v současnosti pobírám mzdu Kč, mohu si koupit takové množství produktů a služeb, které bych si mohl pořídit za Kč v minulém roce. 5 1

14 Inflace Předcházející příklad opět poukazuje na základní vlastnost inflace, tj. že všeobecné zdražování snižuje v čase reálné mzdy. To tedy v praxi znamená, že se v podmínkách inflace při nezměněných nominálních mzdách máme ekonomicky hůře. I proto je pro každého člověka důležité brát v úvahu souvislost mezi inflací a nominální mzdou. Zaměstnanec si totiž může skutečně (reálně) polepšit jen tehdy, pokud tempo růstu inflace bude menší, než tempo růstu mezd. Inflace je ekonomický jev, který je přítomen prakticky permanentně (neustále) ve všech vyspělých ekonomikách v období hospodářského růstu (tj. v situaci, kdy ekonomika jako např. ČR, produkuje větší množství produkce). K příčinám stálého zdražování se ještě vrátíme, nyní však ještě obraťme naši pozornost na popsaný vztah mezi inflací a nominální mzdou. K zachování stejné životní úrovně při např. % zdražování zboží je tedy nutné pobírat vyšší nominální mzdy, konkrétně navýšené o rovněž %. Pokud bychom chtěli uvažovat o růstu životní úrovně (tj. růstu koupěschopnosti obdržených mezd), musely by mzdy růst rychlejším tempem než inflace. Znalost těchto souvislostí je skutečně klíčová pro vyjednávací pozice zaměstnanců ve věci navýšení jejich platu, neboť tvoří základní nevyvratitelný argument nutnosti navyšování jejich mezd. V předcházejícím odstavci se objevilo konstatování, že inflace je stále probíhajícím jevem v období hospodářského růstu. Určit příčiny této skutečnosti lze určit dvěma následujícími úvahami, neboť zdražování může nastat v podstatě za dvou podmínek: 1 Zdražení podmíněné zvýšeným zájmem ze strany spotřebitelů Za těchto podmínek jsou prvotním spouštěčem inflace zvýšené množství nákupů ze strany spotřebitelů. Větší možnosti spotřebitelů utrácet mohou být zapříčiněny např. nižšími platbami daní, nárůstem mezd od zaměstnavatelů apod. Za těchto okolností mohou prodávající zdražit své výrobky, neboť spotřebitelé mají navýšené a tudíž dostatečné množství prostředků, aby dané výrobky i nadále nakupovali. Zdražování podmíněné růstem nákladů výrobců Druhou skupinu příčin inflace tvoří faktory, které zvyšují náklady výrobcům. Ti jsou pak nuceni přistoupit ke zdražení, neboť si chtějí uchovat určitou výši jejich zisků. Konkrétně se může jednat např. o zdražení dopravních nákladů (růst cen pohonných hmot), řešení následků živelních katastrof, zvýšení daní (daně z přidané hodnoty, spotřební daně, daně příjmů právnických osob) apod. 1 5

15 Inflace Výčet možných příčin všeobecného zdražování není zdaleka vyčerpávající. To by ostatně ani nekorespondovalo se základními cíli této publikace. Uvedené rozdělení příčin inflace do dvou skupin je ovšem zcela účelové, neboť pomůže objasnit permanentnost výskytu jevu všeobecného zdražování v čase relativního blahobytu. Prvotní příčina totiž způsobuje jakousi řetězovou reakci, která neustálé zdražování dokáže efektivně vysvětlit. Vezměme si např. hypotetickou (možnou) situaci, kdy v důsledku špatného počasí v celé Evropské unii evropští zemědělci sklidili mizernou úrodu. Ta nepokrývala potřebu tamějšího obyvatelstva. Z předcházejícího textu již víme, že co je vzácné a zároveň užitečné, je zároveň i drahé. Zemědělci by přistoupili ke zdražení svých produktů. To by se samozřejmě nelíbilo většině spotřebitelů napříč různými profesemi. Byli by totiž v situaci, kdy by za stejné nominální mzdy mohli nakupovat méně zemědělských produktů (tj. potravin). Za těchto okolností by na svých zaměstnavatelích požadovali vyšší nominální mzdy. Pokud by své požadavky prosadili (např. prostřednictvím odborů, tj. organizací hájících zájmy zaměstnanců), firmám (výrobcům, obchodníkům, poskytovatelům služeb) by vzrostly mzdové náklady. Firmy by byly nuceny zdražit své výrobky, aby stále dosahovaly zisku. Zdražení výrobků by se ovšem nikterak nelíbilo spotřebitelům. Ti by opětovně požadovali další nárůst svých mezd. Tímto způsobem by se dalo uvažovat pořád dále, v podstatě v nekončící spirále následných událostí, které zapříčiňují další a další zdražovaní, tj. inflaci. Kromě poklesu reálných důchodů má inflace ještě další významné dopady. Zmiňme se alespoň o jednom z nich. Velmi podstatným důsledkem všeobecného zvyšování cen je poškození věřitelů (tedy osob, jež půjčují dlužníkům). Naopak dlužník je v podmínkách inflace zvýhodněn, neboť reálně splatí méně. Uvedenou skutečnost ověřme na příkladu z praxe. Jako domácnost mladé rodiny čerstvého zámečníka, který poměrně nedávno začal pracovat, si nevedeme špatně. Doma se nám ale porouchala pračka takovým způsobem, že ji už nespraví ani odborník. Ten nám doporučuje koupit pračku novou. Úspory zatím žádné nemáme, a proto si musíme půjčit. Nabídl se mi můj velmi dobrý známý Radek Opatrný, který by Kč mohl jeden rok postrádat. Konkrétně jsme se dohodli na tom, že vrátím Radkovi Kč za jeden rok, až budu mít dostatek finančních prostředků. 5 15

16 Inflace V důsledku toho, že roční míra inflace činila %, si věřitel (ten, kdo půjčuje) Radek skutečně pohoršil. Veškeré zboží nakupované českými spotřebiteli (tedy i Radkem) totiž zdražilo za jeden rok v průměru o tři procenta. Za tisícovku v době uzavření půjčky bylo možné pořídit si určité množství statků odpovídající jedné tisícikoruně (např ks žvýkaček po jedné koruně). Za tu samou nominální hodnotu (tisíc korun českých) však bylo možné pořídit v době splacení půjčky menší množství produktů. Stejné množství produktů, které bychom si mohli pořídit v době uzavření půjčky za 970 Kč (970 ks žvýkaček za 1 Kč). Radek je tedy v této situaci jako věřitel poškozen. Pozn. znehodnocení měny je v tomto případě možné vyjádřit jako: Kč : 1 Kč = Kč Kč : 1,0 Kč = 970 Kč Koruna tedy znehodnotila o %. To jinak řečeno také znamená, že k tomu, abychom si za danou hodnotu půjčky mohli nakoupit stejné množství produktu v době splacení půjčky, potřebujeme větší množství vrácených peněž (v tomto případě o %). 16 5

17 1 1 Poznámky 5 17

18 Poznámky

19 1 1 Poznámky 5 19

20 Poznámky

21 1 1 DISPONIBILNÍ DŮCHOD DOMÁCNOSTI Slovo disponovat znamená vlastnit něco, s čím můžeme libovolně nakládat. Pojem disponibilní důchod domácnosti znamená tedy množství peněžních prostředků, které má určitá domácnost k dispozici na určité období (tímto obdobím uvažujme jeden kalendářní měsíc v souladu s měsíční frekvencí splátek). Ovšem před tím, než se budeme zabývat tématem množství peněz, které můžeme využít pro možnosti nákupů, uhrazení splátek půjček či jistou formu spoření, je třeba si uvědomit, že významným činitelem ovlivňujícím právě množství peněžních prostředků je stát. Stát, potažmo státní instituce, ovlivňují obsahy peněženek každého z nás v pozitivním i negativním smyslu. Stát totiž snižuje náš disponibilní důchod, a to zejména výběrem nejrůznějších forem daní a pojistného. Naopak stát může daným jedincům zvyšovat disponibilní důchod (např. výplatami podpor v nezaměstnanosti, starobních a invalidních důchodů a dalších sociálních dávek). Zaměřme se nejprve na první způsob ovlivnění důchodů, tedy na běžné povinné daňové a pojistné odvody. INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR reg. č. CZ.1.07/1..00/

22 Čisté mzdy a povinné mzdové odvody Každý člověk, který má zaměstnanecký poměr (stvrzený oboustranně - zaměstnancem i zaměstnavatelem - podepsanou pracovní smlouvou), má povinnost odvádět ze své mzdy určitou část státu. Stát tyto prostředky posléze používá pro dané účely (platy státních zaměstnanců, výplaty sociálních dávek, starobních důchodů apod.). Pokud hovoříme o určité části mzdy, znamená to, že pro každého jedince je odvodová povinnost individuální. Jednodušeji řečeno, každý jedinec odvádí státu jinou částku stanovenou podle zákonných pravidel v závislosti na mnoha faktorech, zejména však na velikosti jeho mzdy. U mzdových odvodů lze rozlišovat odvody daní z příjmů fyzických osob (zaměstnanců či podnikatelů) a odvody sociálního a zdravotního pojištění. Pohovořme nejprve obecně o dani z příjmu fyzických osob. U každého typu daní je nutné rozlišovat poplatníka (zaměstnanec) a plátce daně (zaměstnavatel). Rozdíl mezi těmito osobami (subjekty) je jasně definovatelný. Zatímco poplatník je ten, z jehož peněžních prostředků je daň uhrazena, plátce daně je ten, kdo je zodpovědný za výběr daní a předání správně stanovených daňových peněžních prostředků ve prospěch státu. V případě každého zaměstnance (poplatníka) je tedy plátcem daně zaměstnavatel, který každý měsíc ze mzdy odvádí tzv. daňové zálohy. Daňové zálohy jsou předběžné platby sloužící k plynulému financování státních výdajů Pro zaměstnance, který ve zdaňovacím období pobíral mzdu pouze od jednoho nebo více plátců daně postupně a podepsal u těchto plátců prohlášení k dani, je výhodné požádat písemně zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně a to nejpozději do 15. února po uplynutí zdaňovacího období. Za správný výpočet je odpovědný zaměstnavatel, zaměstnanec není administrativně zatěžován, nemusí podat daňové přiznání, aby si uplatnil všechny zákonné nezdanitelné částky a slevy. Roční zúčtování neprovede plátce u poplatníka, který podá nebo je povinen podat přiznání k dani. Zaměstnanec, který má mimo příjmů ze zaměstnání, například příjmy ze živnosti, jiné samostatně výdělečné činnosti, z pronájmu atd. Je povinen podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob. 5

23 1 1.1 Čisté mzdy a povinné mzdové odvody Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob je v podstatě formulář, který je v elektronické formě dostupný na webových stránkách Ministerstva financí ČR. Ve formě tiskopisu jej lze získat na každém finančním úřadě. Daňové přiznání se odevzdává do 1.. na příslušném finančním úřadě (instituce zřízená státem mj. pro účely daňových výběrů) vždy za jeden kalendářní rok, a to zpětně (čili např. na začátku roku 01 je nutné odevzdat daňové přiznání vztahující se k příjmům z celého kalendářního roku 011). Příslušným finančním úřadem je finanční úřad se správní působností v místě trvalého bydliště. Účelem daňového přiznání je porovnat reálný výběr měsíčních daňových záloh a daňové povinnosti. Pokud jsou vybrané zálohy vyšší než daňová povinnost, v takovém případě zaměstnanec obdrží rozdíl. Pokud je situace opačná, tj. daňové zálohy nepokrývají daňovou povinnost, je zaměstnanec povinen rozdíl uhradit na daném finančním úřadu. V této souvislosti se přirozeně nabízí následující otázka: jak může nastat nerovnost mezi množstvím peněz vybraných formou daňových záloh a roční daňovou povinností, když tyto zálohy se stanovují podle striktních pravidel? Jinak řečeno stát přece určuje takové zálohy, které přesně odpovídají roční daňové povinnosti, a přesto mohou nastat rozdíly mezi povinností a odvedenými zálohami. Odpověď je poměrně komplikovaná. Pokud vybrané zálohy nestačí pokrýt daňovou povinnost odvodů, musel daný jedinec v této situaci realizovat ještě jiné příjmy. Tyto příjmy musejí být z jiné než zaměstnanecké výdělečné činnosti, pak zvyšují daňové odvody. Mezi tyto nemzdové příjmy můžeme zařadit např. peníze plynoucí z pronájmu nemovitosti, příjmy z podnikání a další. Všechny uvedené příjmy musí být zaznamenány v daňovém přiznání, přičemž je nutné rozdíl mezi určenou daňovou povinností a zálohami dodatečně uhradit. Opačná a radostnější situace nastává v případě, kdy v ročním zúčtování vybrané zálohy převyšují daňovou povinnost. Zaměstnanci tedy daňovému poplatníkovi vzniká nárok na vrácení peněz. To je možné v případě využití možnosti uplatnění tzv. odečitatelných položek od daňového základu a slev na dani. Tyto termíny si objasníme za malou chvíli na příkladu stanovení velikosti Kamilových daňových záloh, neboť právě daňové zálohy rozhodují o velikosti disponibilní mzdy. Jak již bylo uvedeno, daně ovlivňují velikost mzdy, kterou má každý zaměstnanec k dispozici. Velikost disponibilní mzdy je ovšem ovlivněna také odvodem sociálního a zdravotního pojištění. Sociální pojištění představuje prostředky státu, které mu umožňují 5

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy.

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy. Mzdy Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci 1. Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty Klíčové pojmy Mzda Postup výpočtu mzdy Hrubá mzda Čistá mzda Částka k výplatě Výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti Mzda peněžité plnění (příp. naturální) poskytované

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Podstata a druhy mzdy

Podstata a druhy mzdy MZDY Obsah 1. Podstata a druhy mzdy 2. Způsoby výpočtu mzdy 3. Zákonné srážky ze mzdy 4. Ostatní srážky ze mzdy 5. Slevy na dani z příjmu 6. Postup výpočtu mzdy 7. Příklad výpočtu mzdy 8. Nepeněžité plnění

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014 Seminář Mzdy 2014 Ing. Jan Jón 16. ledna 2014 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2013 a v roce 2014 2013 2014 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Přehled navrhovaných změn v oblasti: 1) důchodové 2) sociální 3) daňové 4)

Více

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015 Seminář Mzdy 2015 Ing. Jan Jón 16. ledna 2015 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2014 a v roce 2015 2014 2015 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:

~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: ~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: Poplatník může požádat o roční vyúčtování daňových

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

Přehled sociálních dávek v roce 2009

Přehled sociálních dávek v roce 2009 Přehled sociálních dávek v roce 2009 27.12.08 - http://www.blesk.cz/clanek/106266/prehled-socialnich-davek-v-roce-2009.html Český sociální systém procházel v uplynulých dvou letech výraznými změnami. Rok

Více

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP)

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) 9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) V deváté kapitole budeme pokračovat v oblasti zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků fyzických osob. Cílem zde je uvést další pojmy a zásady vedoucí

Více

VŠFS_Zima 2006_ODOP - Zaměstnanci Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské

VŠFS_Zima 2006_ODOP - Zaměstnanci Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské ve výši 1 260 Kč a náhradu mzdy za jednodenní dovolenou ve výši 650 Kč. Zaměstnavatel vyslal paní Kropáčkovou

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9.

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9. Šablona FG č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a svět práce Pěstitelské práce Pěstitelské práce Zaměstnání - plat/mzda Ročník 9. 2. díl ze 4-dílné série zaměřené

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody 10. Personalistika mzdy, zákonné odvody Klíčová slova: Personální práce, mzda, veřejné zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní politika zaměstnanosti. Anotace textu: Cílem

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI Příjmy ze závislé činnosti Jsou to veškeré příjmy, které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci (i prémie, příplatky, odměny, podíly na zisku, 13. a 14. plat, atd.). Předmětem

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

DANĚ Z PŘÍJMU V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

DANĚ Z PŘÍJMU V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková DANĚ Z PŘÍJMU V ČR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PODNIKÁNÍ V INVALIDNÍM DŮCHODU Studijní materiál pro účastníky kurzu Začínající podnikatel pořádaného o. s. Okamžik. Tento kurz je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita.

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 5 a 6 Mzdy a srážky z mezd, odměňování,

Více

JAK SPOČÍTAT VÝPLATU. Finanční matematika 20

JAK SPOČÍTAT VÝPLATU. Finanční matematika 20 JAK SPOČÍTAT VÝPLATU Finanční matematika 20 Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Moravskoslezský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Opavě Daňové identifikační číslo

Více

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 V návaznosti na novou úpravu životního minima, kterou přináší zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, dochází od 1. ledna 2007 ke změnám dávek

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Rodné číslo / 03

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Motto: Jen hlupák platí něco, co platit nemusí. Jen blbec platí daně, které platit nemusí. Po skončení roku je velmi často možné dostat vrácenu část daní (záloh),

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 přehled o příjmech a výdajích a úhrnu záloh na pojistné osob samostatně výdělečně činných ( 24 odst. 2 a 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ 2012 1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ Roční zúčtování nelze provést Poplatníkovi, který je povinen podat daňové přiznání, tj. poplatníkovi, který: Měl mimo příjmů ze závislé činnosti

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Říčanech Daňové identifi kační číslo

Více

Sazba daně je algoritmus, prostřednictvím kterého se ze základu daně (sníženého o odpočty) stanoví velikost daně.

Sazba daně je algoritmus, prostřednictvím kterého se ze základu daně (sníženého o odpočty) stanoví velikost daně. 1.1 Sazba daně Sazba daně je algoritmus, prostřednictvím kterého se ze základu daně (sníženého o odpočty) stanoví velikost daně. I když obecně může mít podobu v podstatě jakéhokoliv výpočtového algoritmu,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.7/1.5./34.536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008 Legislativa 2008 Zde jsou uvedeny změny nejdůležitějších zákonů a předpisů s vlivem na mzdovou agendu. Platnost změn je od 1.1.2008 (pokud není uvedeno jinak). V závorkách jsou hodnoty platné do 31.12.2007

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 OPAKOVÁNÍ A 1. Napiš 3 funkce peněz: 2. Doplň druh peněz: mince z drahých kovů, jejich nominální hodnota byla kryta drahým kovem, z něhož byly vyrobeny mince z obecných kovů (mosaz, hliník, ), od 18. století

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Státní správu podle tohoto zákona vykonávají od 1.4.2004

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Ing. Miriam Jandlová Tematický celek: Daňová soustava ČR Cílová skupina: žáci střední školy s výukou ekonomických předmětů Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky. Název materiálu: Daň ze mzdy, zdravotní a sociální pojištění

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky. Název materiálu: Daň ze mzdy, zdravotní a sociální pojištění Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Autor : Ing. Jaroslava Pospíšilová

Více

Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15. uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19

Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15. uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19 Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15 Jak vyplnit prohlášení na 2015 a uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19 Vypořádání daně z příjmů za uplynulé zdaňovací období

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Středočeský kraj Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifi kační číslo C Z 7 6 7 6 Rodné číslo 7 6 7 / 6 3 DAP ) řádné opravné 4 Kód rozlišení

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

Superhrubá mzda Ekonomická charakteristika str. 1. Superhrubá mzda

Superhrubá mzda Ekonomická charakteristika str. 1. Superhrubá mzda SUP Ekonomická charakteristika str. 1 Ekonomická charakteristika Zákon o daních z příjmů byl novelizován zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů č. 261/2007 Sb. Tento právní předpis novelizuje také celou

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

Individuální PODNIKÁNÍ. Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com

Individuální PODNIKÁNÍ. Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com Individuální PODNIKÁNÍ Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com Agenda BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání BLOK no II.

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Dobříši Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 0 Daňové identifi kační číslo C Z 6 0 9 9 9 0 Rodné číslo 6 0 9 / 9 9 03 DAP ) řádné opravné 04 Kód rozlišení

Více

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 Výdaje uplatněné v paušální výši ( 7 odst. 7, 9 odst. 4 a 10 odst. 4 zákona o daních z příjmů) Druh činnosti výdajový paušál platný

Více

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu 24) DANĚ DŮCHODOVÉ Druhy důchodových daní. Daň z příjmu fyzických osob, poplatníci daně, plátce daně, předmět daně, zdaňovací období, základ daně, sazby daně, slevy na dani, daň z příjmu ze závislé činnosti.

Více

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: 15 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: Problematiku řeší 38ha zákona o daních z příjmů (dále jen ZDP)č. 586/1992 Sb. ve

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Ing. Petra Traxlerová Tematická oblast Ekonomika přímé daně 2 Ročník 3. Datum tvorby 8. 7. 2012. Anotace

Ing. Petra Traxlerová Tematická oblast Ekonomika přímé daně 2 Ročník 3. Datum tvorby 8. 7. 2012. Anotace Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_EKN_3EI_15_PRIME_DANE_2 Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Petra Traxlerová Tematická oblast

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Důvody pro podání dodatečného DAP zjištěny dne P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Důvody pro podání dodatečného DAP zjištěny dne P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob dz_dpfo5405_9.pdf - Adobe Acrobat Professional Finančnímu úřadu pro Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové

Více

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Změny v roce 2015 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2015 uvádíme přehled dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a jejich případných změn, základní

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

16.5.2010. Základem pro výpočet mezd je hrubá mzda. Obsahuje: Z hrubé mzdy (HM) se odečítá:

16.5.2010. Základem pro výpočet mezd je hrubá mzda. Obsahuje: Z hrubé mzdy (HM) se odečítá: 10_Mzdy, zaměstnanci Výukový text o výpočtu a účtování mezd GAP Education střední škola Úvod Obsahem této prezentace bude především výpočet mzdy a její zaúčtování Výpočet mezd je znázorněn dle právního

Více

Pojistné na sociální pojištění v ČR

Pojistné na sociální pojištění v ČR Pojistné na sociální pojištění v ČR Systémy sociálního pojištění a jejich správci Sociální pojištění 1. systém: 2. systém: Veřejné zdravotní Sociální zabezpečení (SZ) pojištění (VZP) a jeho tři subsystémy

Více

Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky

Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2008 Strana 1 Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky Byly přidány následující nové mzdové složky MZS 2624 - Zdr. poj. - úhrn VZ mimo PP - Mzs slouží k

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě Registrační číslo ÚP: PŘÍSPĚVEK - zaměstnávání OZP Úřad práce ČR krajská pobočka v 1) : OSÚ S 10 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě 78

Více

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb.

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb., o všeobecné zdravotní pojišťovně zákon

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 6.2. Oceňování krátkodobého finančního majetku Oceňuje se jmenovitými hodnotami. Mezi peněžní prostředky patří: hotovost

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením ne_10zadprisppodzam.pdf - Adobe Acrobat Professional Registrační číslo ÚP: Úřad práce 1) : PŘÍSPĚVEK - zaměstnávání OZP OSÚ S 10 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Více

Rozpočet Základem práce s penězi je vytvoření rodinného rozpočtu Poměrně jednoduchou matematikou mohu ušetřit mnoho peněz.

Rozpočet Základem práce s penězi je vytvoření rodinného rozpočtu Poměrně jednoduchou matematikou mohu ušetřit mnoho peněz. Rozpočet Základem práce s penězi je vytvoření rodinného rozpočtu umožňuje odhalení různých neřestí je základem práce s klientem tvoří základ pro tvorbu rezerv Poměrně jednoduchou matematikou mohu ušetřit

Více

Personální činnost podniku mzdy. cv. 11

Personální činnost podniku mzdy. cv. 11 Personální činnost podniku mzdy cv. 11 Odměňování pracovníků Přímé odměny ve finančním vyjádření Nepřímé odměny a výhody ve finančním vyjádření Nepřímé odměny a výhody v nefinančním vyjádření Nehmotné

Více

Příklad 4.1 Jste Vy osobně pro účely daně z příjmů fyzických osob daňovým rezidentem? Zdůvodněte svoji odpověď.

Příklad 4.1 Jste Vy osobně pro účely daně z příjmů fyzických osob daňovým rezidentem? Zdůvodněte svoji odpověď. Příklad 4.1 Jste Vy osobně pro účely daně z příjmů fyzických osob daňovým rezidentem? Zdůvodněte svoji odpověď. Příklad 4.2 Rozpomeňte se, zda-li jste někdy v postavení zaměstnance nebo podnikající osoby

Více

Individuální PODNIKÁNÍ. Agenda. Záměr.mapování terénu 9.5.2014. BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání

Individuální PODNIKÁNÍ. Agenda. Záměr.mapování terénu 9.5.2014. BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání Individuální PODNIKÁNÍ Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com Agenda BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání BLOK no II.

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. 6 _Mzdové účetnictví Seminář z práva, P3 ANOTACE V rámci procvičování

Více

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci se serverem Podnikatel.cz 27.5.2015, Praha Obsah: Porovnání odvodů daní z příjmů Porovnání

Více