EKONOMICKÁ GRAMOTNOST

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EKONOMICKÁ GRAMOTNOST"

Transkript

1 EKONOMICKÁ GRAMOTNOST INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR reg. č. CZ.1.07/1..00/1.0108

2 1 1 EKONOMICKÁ GRAMOTNOST 1. vydání, Most 011 Publikace neprošla jazykovou korekturou. Zpracovatel publikace: Asistenční centrum, a.s. Sportovní 0, 01 MOST INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR reg. č. CZ.1.07/1..00/1.0108

3 OBSAH Základy ekonomické gramotnosti Peníze 6 1. Hospodářský systém jak to vlastně všechno funguje 8 1. Inflace 11 Disponibilní důchod domácnosti 1.1 Čisté mzdy a povinné mzdové odvody. Dávky státní sociální podpory..1 Dávky nevázané na příjem domácnosti.. Dávky vázané na příjem domácnosti 6. Dávky nemocenského pojištění 1. Podpora v nezaměstnanosti 5 Rozpočet a správné zásady hospodaření 55 Banky a jiné finanční instituce 67.1 Běžný osobní bankovní účet 69. Spořicí produkty 7. Úvěrové produkty 8..1 Kritéria výhodnosti půjčky 85.. Důležité aspekty úvěrování 88.. Typy úvěrových produktů 90 Rizika insolventnosti Exekuce Oddlužení Nezastupitelná role občanských poraden 105 Použité zdroje 5

4

5 1 1 1 ZÁKLADY EKONOMICKÉ GRAMOTNOSTI Ekonomická gramotnost je souhrnem poznatků, které pomáhají každému člověku orientovat se v každodenním hospodářském životě. Jinými slovy zahrnuje oblast získávání a utrácení peněžních prostředků nejrůznějšími subjekty (zaměstnanec, zaměstnavatel, státní instituce ad.) nejrůznějšími způsoby (půjčky, vklady, nákupy výrobků atp.). Obsahuje výklad základních ekonomických pojmů a popisuje funkčnost institucí běžně ovlivňujících hospodářský život každého člověka, umožňuje osvojit si základní zásady úspěšného hospodaření s penězi, vymezuje možnosti správného ekonomického hospodaření v různých životních situacích, pomáhá orientovat se v nabídce bankovních produktů, dodává povědomí o roli státu v ekonomické oblasti. Přitom tento výčet není ani zdaleka úplný. Na druhou stranu již z tohoto omezeného výčtu je jasné, že jde o otázky, které se týkají každého člověka bez ohledu na jeho příjmové, vzdělanostní, věkové a další charakteristiky. A právě v této oblasti chybí, zejména mladým lidem, dostatečné povědomí o těchto základních hospodářských otázkách. Školský systém ekonomickou (potažmo finanční) gramotnost ve svých osnovách po dlouho dobu opomíjel. I z tohoto důvodu může sloužit právě tato publikace k čerpání základního vzdělání v hospodářské oblasti. Text této publikace kombinuje výklad poznatků s příklady z každodenní reality ekonomického života. Celou publikací nás bude provázet Kamil, devatenáctiletý čerstvě vyučený zámečník, který bude řešit vlastní základní ekonomické problémy, se kterými se ovšem může potýkat každý z nás. V průběhu čtení publikace se také seznámíme s Kamilovou přítelkyní Soňou. Zamilovanému páru se narodil před čtyřmi měsíci syn Samuel. Oba mladí lidé jsou skutečně šťastní, neboť se na Samuelův příchod na svět velmi těšili. Chystají se mu vytvořit co nejvhodnější podmínky pro jeho dětství. Z prvních zkušeností je ovšem zřejmé, že naplnění tohoto cíle nebude procházka růžovou zahradou. Snahu postarat se o Samuelovo skvělé dětství omezují peněžní prostředky, které mají oba mladí rodiče k dispozici. Pocity naplnění a oprávněně pociťovaného štěstí se mísí se starostmi, které výchova Samuela představuje. Tyto starosti se odvíjejí zejména ze složité ekonomické situace, ve které se oba nacházejí. Ovšem ještě před tím, než budeme sledovat jejich životní zkušenosti z hospodářského hlediska, budeme se věnovat obecnějším tématům. Pusťme se do toho! 5 5

6 Peníze Převážná část textu bude věnována různorodým možnostem nakládání s penězi (např. nakupování, půjčování, platba daní apod.). Kde se ovšem peníze berou? Proč můžeme vyměnit bankovky v našem vlastnictví za hmotné produkty i nehmotné služby, které nabízejí podniky, živnostníci nebo třeba státní instituce? A co to vlastně jsou peníze? Všichni z nás se zřejmě domníváme, že víme, co jsou peníze. Peníze představují všechno to, co máme v peněženkách, na bankovních kontech, doma v porcelánovém prasátku. Samotné vymezení peněz ovšem nemusí být zas tak jednoduché. Jsou pro nás penězi např. dárkové poukázky, které umožňují v daném hypermarketu zakoupit za jejich nominální hodnotu (číselnou hodnotu uvedenou na poukázce) určité výrobky nebo služby? A co třeba takový dluhopis, tedy cenný papír, ve kterém se dlužník zavazuje, že věřiteli (tomu, kdo dlužníkovi půjčil) splatí podle dohodnutých podmínek určitou sumu hotovosti, na které se spolu domluvili. Z výše uvedených příkladů sami cítíme, že vymezení peněz nemusí být zas tak jednoznačné, jak by se mohlo zdát. V odborných publikacích se peníze vymezují jako cokoliv, co slouží pro snadnější směnu. Pro naše účely bude stačit, když si peníze na začátku raději definujeme jednodušeji jako veškerou hotovost nebo finanční prostředky (cenné papíry, bankovní vklady), které mohou být prakticky okamžitě převedeny na hotovost. V této chvíli se vám může zdát, že pro nás správné vymezení peněz není zas tak důležité a že otázku definice peněz bychom mohli přenechat ekonomům. Není tomu tak! Peníze musíme všichni chápat v tomto širším kontextu, neboť užší vymezení peněz, tj. jako hotovosti či peněz na bankovním účtu, může vést ke špatným ekonomickým rozhodnutím. Jmenuji se Kamil a přibližně před rokem jsem získal výuční list v oboru zámečnictví. Po bujarých oslavách úspěšného zakončení mého studentského života bylo načase, abych uvažoval, jak bude vypadat moje profesní budoucnost. Měl jsem štěstí, neboť vyučení v technickém oboru zvyšovalo moje šance získat zaměstnání se slušnými mzdovými podmínkami. Místní úřad práce mi nabídl zaměstnání u dvou možných zaměstnavatelů, kteří měli v regionu dobré jméno. Oba dva podniky byly (a jsou) firmy s přátelským kolektivem, s perspektivním 6 5

7 Peníze výhledem budoucnosti (nic nenasvědčovalo tomu, že by mohly v budoucnosti propouštět své zaměstnance) a možností kariérního růstu pro své zaměstnance (profesní postup ve firmě znamená víc peněz!). Nemohl jsem se rozhodnout, se kterým podnikem podepíši pracovní smlouvu, neboť mzda nabízená oběma podniky byla téměř shodná. V mém rozhodování tedy musely hrát roli i jiné faktory. V tomto případě mi jedna z firem nabízela i tzv. zaměstnanecké benefity až ve výši Kč. Zaměstnanecké benefity jsou určité peněžní prostředky poskytované zaměstnavatelem, které mi umožňují zvyšovat mé výdaje v určitých oblastech. Často mají formu určitých kuponů, za které lze pořídit oběd (stravenky), pronájem sportoviště, kurs cizího jazyka, nadstandartní lékařskou péči apod. Protože obě nabídky skutečně byly prakticky stejné, vybral jsem si podnik, který mi navíc poskytuje zaměstnanecké benefity, které zvyšují mé peněžní prostředky obdržené od zaměstnavatele za odvedenou práci. Z tohoto příkladu by nám mělo být jasné, že peníze skutečně nepředstavují pouze bankovky a mince v našich peněženkách či naše finanční obnosy na bankovních kontech, které snadno v hotovost přeměníme (např. formou výběru hotovosti z bankomatu). Peníze je tedy třeba skutečně vnímat jako všechno to, co nám umožňuje běžný nákup nějakého výrobku nebo služby. Nyní si udělejme v našem příběhu malou odbočku, a to z důvodu snahy pochopit, jak vlastně celé hospodářství daného územního celku (např. ČR) funguje. Ke správné odpovědi lze dospět položením následující otázky: jaké jsou obecné role každého z nás (zejména zaměstnanců), zaměstnavatelů, státu, peněz? Prostě všeho toho, co souvisí s hospodářstvím. Po vysvětlení každého z těchto ekonomických pojmů, dokážeme vytvořit jednoduchý systém, který dokáže věrně zobrazit (byť za cenu velkého zjednodušení) realitu všedního ekonomického života. 5 7

8 Hospodářský systém jak to vlastně všechno funguje Ekonomiku, jako systém vztahů hospodářských subjektů, lze popsat poměrně jednoduše. Pod pojmem hospodářský subjekt si nemusíme představovat nic složitého, neuchopitelného nebo neskutečného. Jde o souhrnné označení pro domácnosti, podniky, státní instituce a zahraničí. Jak tedy hospodářský systém funguje? Podívejme se na následující schéma: odvedená práce, výdaje na výrobky Zaměstnanci Zaměstnavatelé platy, sociální dávky, podpora v nezměstnanosti odvedená práce, zákonné pojištění, poplatky, daně mzdy, produkty zákonné pojištění, plnění zakázek, poplatky, daně dotace, veřejné zakázky vývoz dovoz Zahraničí Veřejný sektor vývoz dovoz vývoz Zahraničí dovoz Zdroj: Vlastní tvorba. Zahraničí I když se nám to z počátku může zdát složité, zjistíme, že o nic složitého ve své podstatě nejde. Nejprve je třeba si uvědomit, že každý z ekonomických subjektů sleduje své vlastní zájmy. Každý ekonomický subjekt má své potřeby, přání a požadavky. Zároveň může nabídnout něco, co by někdo jiný mohl potřebovat. Podle těchto pravidel funguje skutečný ekonomický svět. Navíc je třeba vyjít z faktu, že se každý snaží získat s minimem 8 5

9 Hospodářský systém jak to vlastně všechno funguje vynaložené energie, co největší efekty. Ostatně každý z nás jistě zná výraz za málo peněz hodně muziky. Pokud najdeme něco, co máme a můžeme nabídnout (nabídka), a zároveň někdo jiný to potřebuje (poptávka), lze uskutečnit směnu. Od obecných předpokladů se nyní vraťme ke konkrétním zájmovým skupinám, abychom si dokázali, že výše uvedené věty platí skutečně pro všechny hospodářské vztahy. Vyjděme nejdříve ze základních dvou ekonomických subjektů: zaměstnanců (resp. domácností) a soukromých zaměstnavatelů (resp. podniků). Zaměstnanci mají své potřeby některé nezbytné (uhrazení nájmu, pořízení potravin apod.), jiné zbytné (fotoaparát, počítač aj.). Nikdo jim ovšem tyto potřeby neuspokojí zadarmo. V současnosti (a bylo tomu tak již před tisíciletími) je možné pořídit výše uvedené věci za peníze, o kterých již byla řeč. I peníze nám ovšem nikdo nedá jen tak pro nic za nic. Nejobvyklejším způsobem, jak získat peníze, jako prostředek směny, je nechat se zaměstnat zaměstnavateli (podniky či veřejným sektorem) a odvádět kvalitní pracovní výkony. Ty jsou následně ohodnoceny právě penězi. K úplně stejnému závěru lze dospět sledováním zájmů podniků. Zaměstnavatelé najímají pracovníky z toho důvodu, že chtějí dosahovat zisku. Tedy stavu, kdy jejich výnosy jsou vyšší než náklady. Obecně se snaží o to, aby prodej jimi vyrobených produktů nebo poskytnutých služeb přinášel takové příjmy, které převyšují výdaje. Výdaje přitom vynakládají právě na nejrůznější účely: pronájem továren, nákup výrobních linek, pořízení výpočetní techniky a samozřejmě na mzdy zaměstnanců. Jedna skupina se tedy nemůže obejít bez druhé! Zaměstnavatelé potřebují pracovníky, aby mohli vyrábět a posléze dosahovat zisků. Zaměstnanci potřebují nakupovat produkty a služby, které vyrábějí zaměstnavatelé. Zajímavou ekonomickou skupinu tvoří veřejný sektor. Veřejný sektor ovlivňuje ekonomickou činnost ostatních ekonomických subjektů nejrůznějšími způsoby. Vymezuje mimo jiné právní rámec všech činností s ekonomickou tematikou. Jinými slovy určuje to, co je zakázané, a tudíž postižitelné určitou formou trestu (finanční náhrada, odnětí svobody aj.). Ve vztahu k zaměstnancům stát navyšuje množství jejich peněžních prostředků formou tzv. transferových plateb. To jsou takové platby státu vyplácené ve prospěch občanů, od nichž stát přímo nezískává žádnou protihodnotu (např. starobní důchody, rodičovský příspěvek aj.). Samozřejmě i veřejný sektor požaduje - pro zajištění určitého minimálně problémového vývoje společnosti daného státu - pracovní 5 9

10 Hospodářský systém jak to vlastně všechno funguje sílu, zaměstnance ve veřejné správě. Jedná se o lékařský personál, hasiče, policisty, profesionální vojáky, učitele a úředníky. Pro zajištění chodu veřejného sektoru je nutné získat peněžní prostředky, které jsou vybírány od zaměstnanců i zaměstnavatelů ve formě nejrůznějších daní, povinného zákonného pojištění a poplatků. Tímto způsobem si můžeme jakýkoliv stát představit jako střetávání protichůdných požadavků veřejného sektoru, zaměstnavatelů a zaměstnanců. Každý se přitom snaží získat za co nejméně peněz, odpovědnosti a úsilí, co nejvíce. V tuto chvíli je rovněž nutné připomenout roli peněz, které umožňují pohodlnější směnu čehokoliv za cokoliv, pokud se dvě strany možné směny dohodnou. Abychom měli stručnou charakteristiku ekonomických skupin kompletní, je důležité si uvědomit, že stát jako územní celek ovšem není izolovaný od svého okolí. Jsou podniky, které vyvážejí nebo naopak dovážejí produkty či služby, které v daném státu prodávají. Právě z tohoto důvodu jsou u nás k dostání produkty jako tropické ovoce, některá elektronika nebo pohonné hmoty. I zde přitom platí již několikrát zmiňované pravidlo: vývozci se snaží prodávat za maximální ceny, dovozci naopak požadují co nejlevnější nákupy. Pouze v případě dohody a souladu s platnými příslušnými právními normami se směna může uskutečnit. A opět to zpravidla bývá za peníze zde je to ovšem složitější, neboť různé státy mohou mít různé měny (české koruny, eura, americké dolary apod.). 10 5

11 Inflace S penězi je spojený další ekonomický pojem cena. Cena představuje vyjádření hodnoty určitého množství produktu nebo služby. Výše ceny odráží míru vzácnosti a potřebnosti ze strany kupující. Toto platí skutečně ve většině případů. Diamanty jsou drahé proto, že jejich výskyt je značně limitovaný. A co je vzácné, bývá drahé. Jinými slovy prodejce nemají potřebu zlevňovat, když jejich výrobky jsou nakupovány i při vyšších cenách. S problematikou cen souvisí i otázka hodnoty peněz. Pro většinu z nás je hodnota peněz dána nominální hodnotou té které bankovky a striktně neměnná. To je ovšem opět jeden z běžných mylných závěrů, neboť v praxi existují důvody proto, že hodnota peněz není stejná v různých obdobích. Jistě se každý setkal prostřednictvím novin, televize či internetu s pojmem inflace. Inflace není nic jiného než neustálý růst cen v hospodářském prostředí. Růst cen snižuje kupní sílu peněz. Popišme podstatu inflace prostřednictvím jednoduchého příkladu, kdy Kamil nakupuje pečivo. Každý měsíc s přítelkyní Soňou utrácíme za pečivo vždy přesně 00 Kč, konkrétně pravidelně nakupujeme housky. Cena jedné housky v minulém měsíci byla Kč za kus. 00 Kč jsem použil na nákup housek i v následujícím měsíci. V následujícím měsíci ovšem jednu housku bylo možné pořídit za,5 Kč. Pekaři zdražili své produkty z toho důvodu, že jim vzrostly náklady. Jednoduchým výpočtem dokážu zjistit, kolik housek jsem si mohl za danou stokorunu koupit nakoupit v minulém i následujícím měsíci. Počet housek nakoupených v minulém měsíci = 00 : = 100 ks pečiva. Počet housek nakoupených v následujícím měsíci = 00 :,5 = 80 ks pečiva. Z tohoto jednoduchého výpočtu jasně vyplývá, že v případě zdražení výrobků (inflace) se snižuje koupěschopnost hotovosti (peněz), neboť za danou stokorunu si můžeme pořídit menší počet kusů zdraženého zboží. 5 11

12 Inflace Na základě tohoto jednoduchého příběhu je možné odvodit základní obecný důsledek inflace, a totiž že inflace (všeobecné zdražování) při stejných důchodech umožňuje nakupovat méně produktů nebo služeb. Toto poznání má rovněž velmi důležité praktické využití. Ekonomové v této souvislosti hovoří o rozdílu mezi nominální a reálnou mzdou. Nenechte se těmito termíny zastrašit či odradit od další četby, protože daný rozdíl je velmi jednoduchý a snadno pochopitelný. Nominální mzdu vyjadřujeme v peněžních jednotkách (v ČR v českých korunách), přičemž jde o peněžní prostředky, které dostane zaměstnanec od zaměstnavatele za odvedenou práci. Reálná mzda pak není udávána v korunách, nýbrž v množství určitých produktů či služeb, které si za dané peníze obdržené od zaměstnavatele (nominální mzdu) můžete nakoupit. Jak již víte, nechal jsem se zaměstnat jako zámečník u jedné regionální firmy. Za odvedenou práci zpravidla obdržím Kč na mé bankovní konto. Cena jedné hračky pro Samuela stojí v průměru 100 Kč. Za těchto podmínek je možné rozlišovat mezi nominální a reálnou mzdou. Moje nominální mzda je Kč, neboť jde skutečně o částku, kterou získávám za odvedenou práci a je vyjádřená v peněžních jednotkách. Reálnou mzdu mohu vyjádřit např. v maximálním počtu Samuelových hraček, které mohu za nominální mzdu pořídit. Za daných podmínek tedy moje mzda odpovídá 150 hračkám (Kamilova reálná mzda vyjádřená ve hračkách = Kč : 100 Kč = 150 ks hraček). Toto byl samozřejmě velmi jednoduchý příklad, který ovšem jasně vysvětluje možné dvojí vyjádření mezd. Ve skutečném životě je situace daleko složitější, neboť Kamil nenakupuje pouze hračky pro Samuela, ale musí vynakládat peníze za nájemné, potraviny a nápoje, oblečení apod. V této souvislosti je vhodné velmi stručně pohovořit o pojmu míra inflace (míra všeobecného zdražování). Míra inflace je ekonomická veličina, která odráží rozdíl mezi současnými cenami všech produktů a služeb a minulými cenami všech produktů a služeb. Sledovat ceny skutečně všeho, co je běžně k dostání, je samozřejmě nemožné. Za tímto účelem je proto vytvořen reprezentativní spotřební koš, který zahrnuje nákupy průměrné domácnosti. V praxi se tedy sleduje vývoj cen pouze u skupiny vybraných produktů, jejichž 1 5

13 Inflace spotřeba je běžná. Míra inflace se vždy udává v procentech a její interpretace je poměrně jednoduchá: Pokud míra inflace činí %, znamená to, že ceny v současnosti jsou všeobecně o % vyšší než v minulém období. Minulé období přitom může být definováno jako období předcházejícího měsíce, předcházejícího roku nebo nějakého přesně vymezeného období v minulosti (např. sledujeme ceny z roku 011, přičemž míru inflace interpretuje následovně: o kolik procent se současné ceny zvýšily oproti cenám z roku 011). Míra inflace má významný vliv právě na velikost reálných mezd, přičemž zde platí jednoduché pravidlo: čím větší míra inflace, tím nižší reálné mzdy. Reálné mzdy nás přitom musí vždy zajímat více než mzdy nominální, neboť vymezují skutečnou koupěschopnost vydělaných peněz. Vezměme si situaci, kdy by určitý zaměstnanec pobíral nominální mzdu o velikosti Kč. To je samozřejmě v současných podmínkách velmi vysoký příjem plynoucí ze zaměstnání. Ovšem pokud by ceny byly daleko vyšší než v současnosti, člověk se stotisícovou (nominální) mzdou by byl prakticky chudší než člověk s Kč v podmínkách velmi nízkých cen. Vždy jde tedy o to, kolik a jakých produktů či služeb si ve skutečnosti v běžných obchodech můžeme pořídit za danou úroveň nominální mzdy. Ukažme si nyní jednoduchý příklad. Už bylo řečeno, že každý měsíc od svého zaměstnavatele obdržím na mé bankovní konto (nominální mzdu ve výši) Kč. Z televizních zpráv jsem se dozvěděl, že meziroční míra inflace (popisující cenový rozdíl mezi dvěma sousedními roky) činila %. Dokázal bych určit svoji současnou reálnou mzdu? Určitě ano, a to nikterak složitě. Stačí pouze vědět, že došlo vzhledem k minulému roku ke všeobecnému zdražení o %. Je tedy patrné, že při stejné nominální mzdě si vzhledem k vyšším cenám budu moci pořídit méně zboží. Reálnou mzdu dokážu velmi jednoduše vyjádřit jako podíl nominální mzdy a míry inflace v následujícím tvaru: zdražení o dvě procenta lze popsat jako 100 % (úroveň cen minulého období) + % (všeobecné zdražení). Úroveň cen daného období tedy tvoří 10 % úrovně cen minulého období). 10 % lze vyjádřit jako desetinné číslo 1,0. Nyní již, jak už bylo popsáno výše, stačí vydělit Kč číslem 1,0, čímž získáme reálnou mzdu (tentokráte vyjádřenou v penězích) přibližně ve výši Kč. A jaká je tedy interpretace této formy reálné mzdy? Opět nic složitého. V podstatě jde o to, že pokud v současnosti pobírám mzdu Kč, mohu si koupit takové množství produktů a služeb, které bych si mohl pořídit za Kč v minulém roce. 5 1

14 Inflace Předcházející příklad opět poukazuje na základní vlastnost inflace, tj. že všeobecné zdražování snižuje v čase reálné mzdy. To tedy v praxi znamená, že se v podmínkách inflace při nezměněných nominálních mzdách máme ekonomicky hůře. I proto je pro každého člověka důležité brát v úvahu souvislost mezi inflací a nominální mzdou. Zaměstnanec si totiž může skutečně (reálně) polepšit jen tehdy, pokud tempo růstu inflace bude menší, než tempo růstu mezd. Inflace je ekonomický jev, který je přítomen prakticky permanentně (neustále) ve všech vyspělých ekonomikách v období hospodářského růstu (tj. v situaci, kdy ekonomika jako např. ČR, produkuje větší množství produkce). K příčinám stálého zdražování se ještě vrátíme, nyní však ještě obraťme naši pozornost na popsaný vztah mezi inflací a nominální mzdou. K zachování stejné životní úrovně při např. % zdražování zboží je tedy nutné pobírat vyšší nominální mzdy, konkrétně navýšené o rovněž %. Pokud bychom chtěli uvažovat o růstu životní úrovně (tj. růstu koupěschopnosti obdržených mezd), musely by mzdy růst rychlejším tempem než inflace. Znalost těchto souvislostí je skutečně klíčová pro vyjednávací pozice zaměstnanců ve věci navýšení jejich platu, neboť tvoří základní nevyvratitelný argument nutnosti navyšování jejich mezd. V předcházejícím odstavci se objevilo konstatování, že inflace je stále probíhajícím jevem v období hospodářského růstu. Určit příčiny této skutečnosti lze určit dvěma následujícími úvahami, neboť zdražování může nastat v podstatě za dvou podmínek: 1 Zdražení podmíněné zvýšeným zájmem ze strany spotřebitelů Za těchto podmínek jsou prvotním spouštěčem inflace zvýšené množství nákupů ze strany spotřebitelů. Větší možnosti spotřebitelů utrácet mohou být zapříčiněny např. nižšími platbami daní, nárůstem mezd od zaměstnavatelů apod. Za těchto okolností mohou prodávající zdražit své výrobky, neboť spotřebitelé mají navýšené a tudíž dostatečné množství prostředků, aby dané výrobky i nadále nakupovali. Zdražování podmíněné růstem nákladů výrobců Druhou skupinu příčin inflace tvoří faktory, které zvyšují náklady výrobcům. Ti jsou pak nuceni přistoupit ke zdražení, neboť si chtějí uchovat určitou výši jejich zisků. Konkrétně se může jednat např. o zdražení dopravních nákladů (růst cen pohonných hmot), řešení následků živelních katastrof, zvýšení daní (daně z přidané hodnoty, spotřební daně, daně příjmů právnických osob) apod. 1 5

15 Inflace Výčet možných příčin všeobecného zdražování není zdaleka vyčerpávající. To by ostatně ani nekorespondovalo se základními cíli této publikace. Uvedené rozdělení příčin inflace do dvou skupin je ovšem zcela účelové, neboť pomůže objasnit permanentnost výskytu jevu všeobecného zdražování v čase relativního blahobytu. Prvotní příčina totiž způsobuje jakousi řetězovou reakci, která neustálé zdražování dokáže efektivně vysvětlit. Vezměme si např. hypotetickou (možnou) situaci, kdy v důsledku špatného počasí v celé Evropské unii evropští zemědělci sklidili mizernou úrodu. Ta nepokrývala potřebu tamějšího obyvatelstva. Z předcházejícího textu již víme, že co je vzácné a zároveň užitečné, je zároveň i drahé. Zemědělci by přistoupili ke zdražení svých produktů. To by se samozřejmě nelíbilo většině spotřebitelů napříč různými profesemi. Byli by totiž v situaci, kdy by za stejné nominální mzdy mohli nakupovat méně zemědělských produktů (tj. potravin). Za těchto okolností by na svých zaměstnavatelích požadovali vyšší nominální mzdy. Pokud by své požadavky prosadili (např. prostřednictvím odborů, tj. organizací hájících zájmy zaměstnanců), firmám (výrobcům, obchodníkům, poskytovatelům služeb) by vzrostly mzdové náklady. Firmy by byly nuceny zdražit své výrobky, aby stále dosahovaly zisku. Zdražení výrobků by se ovšem nikterak nelíbilo spotřebitelům. Ti by opětovně požadovali další nárůst svých mezd. Tímto způsobem by se dalo uvažovat pořád dále, v podstatě v nekončící spirále následných událostí, které zapříčiňují další a další zdražovaní, tj. inflaci. Kromě poklesu reálných důchodů má inflace ještě další významné dopady. Zmiňme se alespoň o jednom z nich. Velmi podstatným důsledkem všeobecného zvyšování cen je poškození věřitelů (tedy osob, jež půjčují dlužníkům). Naopak dlužník je v podmínkách inflace zvýhodněn, neboť reálně splatí méně. Uvedenou skutečnost ověřme na příkladu z praxe. Jako domácnost mladé rodiny čerstvého zámečníka, který poměrně nedávno začal pracovat, si nevedeme špatně. Doma se nám ale porouchala pračka takovým způsobem, že ji už nespraví ani odborník. Ten nám doporučuje koupit pračku novou. Úspory zatím žádné nemáme, a proto si musíme půjčit. Nabídl se mi můj velmi dobrý známý Radek Opatrný, který by Kč mohl jeden rok postrádat. Konkrétně jsme se dohodli na tom, že vrátím Radkovi Kč za jeden rok, až budu mít dostatek finančních prostředků. 5 15

16 Inflace V důsledku toho, že roční míra inflace činila %, si věřitel (ten, kdo půjčuje) Radek skutečně pohoršil. Veškeré zboží nakupované českými spotřebiteli (tedy i Radkem) totiž zdražilo za jeden rok v průměru o tři procenta. Za tisícovku v době uzavření půjčky bylo možné pořídit si určité množství statků odpovídající jedné tisícikoruně (např ks žvýkaček po jedné koruně). Za tu samou nominální hodnotu (tisíc korun českých) však bylo možné pořídit v době splacení půjčky menší množství produktů. Stejné množství produktů, které bychom si mohli pořídit v době uzavření půjčky za 970 Kč (970 ks žvýkaček za 1 Kč). Radek je tedy v této situaci jako věřitel poškozen. Pozn. znehodnocení měny je v tomto případě možné vyjádřit jako: Kč : 1 Kč = Kč Kč : 1,0 Kč = 970 Kč Koruna tedy znehodnotila o %. To jinak řečeno také znamená, že k tomu, abychom si za danou hodnotu půjčky mohli nakoupit stejné množství produktu v době splacení půjčky, potřebujeme větší množství vrácených peněž (v tomto případě o %). 16 5

17 1 1 Poznámky 5 17

18 Poznámky

19 1 1 Poznámky 5 19

20 Poznámky

21 1 1 DISPONIBILNÍ DŮCHOD DOMÁCNOSTI Slovo disponovat znamená vlastnit něco, s čím můžeme libovolně nakládat. Pojem disponibilní důchod domácnosti znamená tedy množství peněžních prostředků, které má určitá domácnost k dispozici na určité období (tímto obdobím uvažujme jeden kalendářní měsíc v souladu s měsíční frekvencí splátek). Ovšem před tím, než se budeme zabývat tématem množství peněz, které můžeme využít pro možnosti nákupů, uhrazení splátek půjček či jistou formu spoření, je třeba si uvědomit, že významným činitelem ovlivňujícím právě množství peněžních prostředků je stát. Stát, potažmo státní instituce, ovlivňují obsahy peněženek každého z nás v pozitivním i negativním smyslu. Stát totiž snižuje náš disponibilní důchod, a to zejména výběrem nejrůznějších forem daní a pojistného. Naopak stát může daným jedincům zvyšovat disponibilní důchod (např. výplatami podpor v nezaměstnanosti, starobních a invalidních důchodů a dalších sociálních dávek). Zaměřme se nejprve na první způsob ovlivnění důchodů, tedy na běžné povinné daňové a pojistné odvody. INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR reg. č. CZ.1.07/1..00/

22 Čisté mzdy a povinné mzdové odvody Každý člověk, který má zaměstnanecký poměr (stvrzený oboustranně - zaměstnancem i zaměstnavatelem - podepsanou pracovní smlouvou), má povinnost odvádět ze své mzdy určitou část státu. Stát tyto prostředky posléze používá pro dané účely (platy státních zaměstnanců, výplaty sociálních dávek, starobních důchodů apod.). Pokud hovoříme o určité části mzdy, znamená to, že pro každého jedince je odvodová povinnost individuální. Jednodušeji řečeno, každý jedinec odvádí státu jinou částku stanovenou podle zákonných pravidel v závislosti na mnoha faktorech, zejména však na velikosti jeho mzdy. U mzdových odvodů lze rozlišovat odvody daní z příjmů fyzických osob (zaměstnanců či podnikatelů) a odvody sociálního a zdravotního pojištění. Pohovořme nejprve obecně o dani z příjmu fyzických osob. U každého typu daní je nutné rozlišovat poplatníka (zaměstnanec) a plátce daně (zaměstnavatel). Rozdíl mezi těmito osobami (subjekty) je jasně definovatelný. Zatímco poplatník je ten, z jehož peněžních prostředků je daň uhrazena, plátce daně je ten, kdo je zodpovědný za výběr daní a předání správně stanovených daňových peněžních prostředků ve prospěch státu. V případě každého zaměstnance (poplatníka) je tedy plátcem daně zaměstnavatel, který každý měsíc ze mzdy odvádí tzv. daňové zálohy. Daňové zálohy jsou předběžné platby sloužící k plynulému financování státních výdajů Pro zaměstnance, který ve zdaňovacím období pobíral mzdu pouze od jednoho nebo více plátců daně postupně a podepsal u těchto plátců prohlášení k dani, je výhodné požádat písemně zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně a to nejpozději do 15. února po uplynutí zdaňovacího období. Za správný výpočet je odpovědný zaměstnavatel, zaměstnanec není administrativně zatěžován, nemusí podat daňové přiznání, aby si uplatnil všechny zákonné nezdanitelné částky a slevy. Roční zúčtování neprovede plátce u poplatníka, který podá nebo je povinen podat přiznání k dani. Zaměstnanec, který má mimo příjmů ze zaměstnání, například příjmy ze živnosti, jiné samostatně výdělečné činnosti, z pronájmu atd. Je povinen podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob. 5

23 1 1.1 Čisté mzdy a povinné mzdové odvody Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob je v podstatě formulář, který je v elektronické formě dostupný na webových stránkách Ministerstva financí ČR. Ve formě tiskopisu jej lze získat na každém finančním úřadě. Daňové přiznání se odevzdává do 1.. na příslušném finančním úřadě (instituce zřízená státem mj. pro účely daňových výběrů) vždy za jeden kalendářní rok, a to zpětně (čili např. na začátku roku 01 je nutné odevzdat daňové přiznání vztahující se k příjmům z celého kalendářního roku 011). Příslušným finančním úřadem je finanční úřad se správní působností v místě trvalého bydliště. Účelem daňového přiznání je porovnat reálný výběr měsíčních daňových záloh a daňové povinnosti. Pokud jsou vybrané zálohy vyšší než daňová povinnost, v takovém případě zaměstnanec obdrží rozdíl. Pokud je situace opačná, tj. daňové zálohy nepokrývají daňovou povinnost, je zaměstnanec povinen rozdíl uhradit na daném finančním úřadu. V této souvislosti se přirozeně nabízí následující otázka: jak může nastat nerovnost mezi množstvím peněz vybraných formou daňových záloh a roční daňovou povinností, když tyto zálohy se stanovují podle striktních pravidel? Jinak řečeno stát přece určuje takové zálohy, které přesně odpovídají roční daňové povinnosti, a přesto mohou nastat rozdíly mezi povinností a odvedenými zálohami. Odpověď je poměrně komplikovaná. Pokud vybrané zálohy nestačí pokrýt daňovou povinnost odvodů, musel daný jedinec v této situaci realizovat ještě jiné příjmy. Tyto příjmy musejí být z jiné než zaměstnanecké výdělečné činnosti, pak zvyšují daňové odvody. Mezi tyto nemzdové příjmy můžeme zařadit např. peníze plynoucí z pronájmu nemovitosti, příjmy z podnikání a další. Všechny uvedené příjmy musí být zaznamenány v daňovém přiznání, přičemž je nutné rozdíl mezi určenou daňovou povinností a zálohami dodatečně uhradit. Opačná a radostnější situace nastává v případě, kdy v ročním zúčtování vybrané zálohy převyšují daňovou povinnost. Zaměstnanci tedy daňovému poplatníkovi vzniká nárok na vrácení peněz. To je možné v případě využití možnosti uplatnění tzv. odečitatelných položek od daňového základu a slev na dani. Tyto termíny si objasníme za malou chvíli na příkladu stanovení velikosti Kamilových daňových záloh, neboť právě daňové zálohy rozhodují o velikosti disponibilní mzdy. Jak již bylo uvedeno, daně ovlivňují velikost mzdy, kterou má každý zaměstnanec k dispozici. Velikost disponibilní mzdy je ovšem ovlivněna také odvodem sociálního a zdravotního pojištění. Sociální pojištění představuje prostředky státu, které mu umožňují 5

Finanční gramotnost 1

Finanční gramotnost 1 [Zadejte text.] Úvod... 3 1 Charakteristika daní... 4 1.1 Placení daně... 6 2 Klasifikace daní... 7 Příklad č. 1... 7 2.1. Přímé daně... 8 2.1.1 Daň z příjmu fyzických osob... 8 2.2 Poplatníci daně...

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST

KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST 1. Základní orientace V této kapitole se budeme věnovat: pojmu FINANČNÍ GRAMOTNOST, složkám finanční

Více

Miniškola podnikání. Souhrn výukových materiálů jednotlivých dnů výuky Miniškol podnikání

Miniškola podnikání. Souhrn výukových materiálů jednotlivých dnů výuky Miniškol podnikání Miniškola podnikání Souhrn výukových materiálů jednotlivých dnů výuky Miniškol podnikání 88.00267 Takto publikace je výstupem projektu Podporujme podnikatelky Polabí! č. CZ.1.04/3.4.04/88.00267 www.podnikatelky-polabi.cz

Více

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby Zuzana Doležalová Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Bakalářská práce je rozdělena na dvě časti, teoretickou a praktickou. Jejím cílem je optimalizovat daňovou

Více

NOVÉ VÝZVY. je umění. Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách

NOVÉ VÝZVY. je umění. Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách NOVÉ VÝZVY Hospodařit je umění Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti

KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti Vzorové aktivity praktické výuky finanční a občanskoprávní gramotnosti Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. realizuje projekt KROK ZA

Více

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s.

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. A B 1 Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. ISBN: 978-80-86961-28-6 2 OBSAH 1 Úvod...4 2 Všeobecný pohled

Více

ÚVOD... 4. 1 Základní a funkční gramotnost... 5. 2 Finanční gramotnost... 6. 3 Úvodní analýza... 8. 4 Rodinný rozpočet... 9. 4.1 Příjmy...

ÚVOD... 4. 1 Základní a funkční gramotnost... 5. 2 Finanční gramotnost... 6. 3 Úvodní analýza... 8. 4 Rodinný rozpočet... 9. 4.1 Příjmy... [Zadejte text.] ÚVOD... 4 1 Základní a funkční gramotnost... 5 2 Finanční gramotnost... 6 3 Úvodní analýza... 8 4 Rodinný rozpočet... 9 4.1 Příjmy... 10 4.1.1 Zvýšení příjmů vlastní aktivitou... 10 4.1.2

Více

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura Leden 2008 Autoři: Ing. Štěpánka Syrovátková, Ing. Josef Machalíček Občanská poradna Plzeň, o.s. Bc. Jana Christová Informační

Více

DANĚ V ČR CO BY MĚL ZAMĚSTNANEC ZNÁT

DANĚ V ČR CO BY MĚL ZAMĚSTNANEC ZNÁT UČEBNÍ TEXT Č. 13 DANĚ V ČR ANEB CO BY MĚL ZAMĚSTNANEC ZNÁT 1 ODBORNÝ GARANT: Mgr. Petr Pelech AUTOŘI TEXTU: Mgr. Petr Pelech Jindřiška Plesníková Učební text č. 13 v rámci projektu Posilování sociálního

Více

Vzdělávací skripta. pro projekt. Zpátky do zaměstnání. Mgr. Jana Mikulecká Bc. Kateřina Svobodová Bc. Miroslava Čechová Tomáš Lukačina, DiS.

Vzdělávací skripta. pro projekt. Zpátky do zaměstnání. Mgr. Jana Mikulecká Bc. Kateřina Svobodová Bc. Miroslava Čechová Tomáš Lukačina, DiS. Vzdělávací skripta pro projekt Zpátky do zaměstnání Mgr. Jana Mikulecká Bc. Kateřina Svobodová Bc. Miroslava Čechová Tomáš Lukačina, DiS. Obsah Finanční gramotnost... 6 Úvod... 7 Co je to finanční gramotnost...

Více

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI Průvodce SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI pro občany Prahy 1 2009 Publikace je určena zejména pro: seniory nezaměstnané občany se zdravotním postižením nemocné osoby matky samoživitelky pěstouny Naleznete zde

Více

Zaměstnanecké benefity v podmínkách ČR - realita a vize

Zaměstnanecké benefity v podmínkách ČR - realita a vize Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové účetnictví, daně a personalistika Zaměstnanecké benefity v podmínkách ČR - realita a vize BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Vedoucí bakalářské

Více

Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. obecně prospěšná společnost nestátní nezisková organizace. INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA k programu

Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. obecně prospěšná společnost nestátní nezisková organizace. INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA k programu Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. obecně prospěšná společnost nestátní nezisková organizace INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA k programu Finanční akademie 1. Úvod do problematiky Potřeba preventivního působení

Více

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností Zuzana Ančincová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vývojem úspor a zadluženosti českých domácností. Teoretická část

Více

Autor: Jiří Rotschedl, 2004 ISBN 80-903367-1-X

Autor: Jiří Rotschedl, 2004 ISBN 80-903367-1-X Reforma veřejných financí Jiří Rotschedl Autor: Jiří Rotschedl, 2004 ISBN 80-903367-1-X Jiří Rotschedl Reforma veřejných financí 1 O B S A H 1 OBSAH 3 2 ÚVOD 7 2.1 FUNKCE STÁTU 8 2.2 NEZAMĚSTNANOST 9 2.2.1

Více

OPTIMALIZACE DAŇOVÉ POVINNOSTI FYZICKÉ OSOBY

OPTIMALIZACE DAŇOVÉ POVINNOSTI FYZICKÉ OSOBY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES OPTIMALIZACE DAŇOVÉ POVINNOSTI FYZICKÉ OSOBY OPTIMIZATION

Více

Porovnaní investičních možností soukromých investorů při různé výši kapitálu a dvojím přístupu, aktivním a pasivním

Porovnaní investičních možností soukromých investorů při různé výši kapitálu a dvojím přístupu, aktivním a pasivním Porovnaní investičních možností soukromých investorů při různé výši kapitálu a dvojím přístupu, aktivním a pasivním Balcárek Martin, Horváth Dionýz, Novotný Petr 2005 Seminární práce do předmětu: PFFINV

Více

SOCIÁLNÍ TRANSFERY V ČESKÉ REPUBLICE

SOCIÁLNÍ TRANSFERY V ČESKÉ REPUBLICE SOCIÁLNÍ TRANSFERY V ČESKÉ REPUBLICE IVANA TURKOVÁ Abstrakt Sociální dávky a problematika jejich efektivního uplatnění patří mezi velmi často diskutovaná témata, podporovaná různými návrhy, vedoucími ke

Více

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů dynamická rovnováha Dynamická rovnováha: obsah školení 01 Odpovědný přístup k životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji; 02 Odpovědný přístup k

Více

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Vzorové aktivity praktické výuky problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Vzorové aktivity praktické výuky problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT Vzorové aktivity praktické výuky problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. je realizátorem projektu PŘIPRAVIT

Více

Metodika finanční gramotnosti PRO STUDENTY aktualizace 2013

Metodika finanční gramotnosti PRO STUDENTY aktualizace 2013 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace Karasova 16, 709 00 Ostrava Mariánské Hory Metodika finanční gramotnosti PRO STUDENTY aktualizace 2013

Více

Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu

Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Doc. PhDr.

Více

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky...

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... [Zadejte text.] ÚVOD... 3 1 Financování vlastního bydlení... 4 1.1 Hypotéka... 4 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... 7 1.1.3 Podmínky poskytnutí státní podpory...

Více

NCSS Národní centrum sociálních studií, o.p.s. Praha

NCSS Národní centrum sociálních studií, o.p.s. Praha NCSS Národní centrum sociálních studií, o.p.s. Praha FINANČNÍ SITUACE RODIN S DĚTMI V ČESKÉ REPUBLICE HR154/06 ŘEŠITEL ING. VÁCLAV MARTINOVSKÝ, CSc. I. Analýza statistických údajů charakterizujících finanční

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v České republice Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 9 11. 9. 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA PORADNA MY A SVĚT Změny, které zlepší situaci handicapovaných

Více

Čelákovice. Životní situace osob v hmotné nouzi a způsoby pomoci. Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o.

Čelákovice. Životní situace osob v hmotné nouzi a způsoby pomoci. Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Životní situace osob v hmotné nouzi a způsoby pomoci Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Vypracovala:

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015

FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015 FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015 Ing. Petr Andrle - lektor Ekonomická praxe 22 let Soukromý sektor Telekomunikace a ekonomika podniků Ženatý 4(5) dětí Postgraduální studium Nyní vzdělávání

Více