NOVÉ VÝZVY. je umění. Vzorové aktivity praktické výuky vybraných témat finanční gramotnosti pro střední školy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVÉ VÝZVY. je umění. Vzorové aktivity praktické výuky vybraných témat finanční gramotnosti pro střední školy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 NOVÉ VÝZVY Hospodařit je umění Vzorové aktivity praktické výuky vybraných témat finanční gramotnosti pro střední školy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2

3 ÚVOD Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. je realizátorem projektu NOVÉ VÝZVY Další vzdělávání pedagogů v oblasti zavádění a realizace výuky finanční gramotnosti na středních školách v Pardubickém kraji (CZ.1.07/1.3.12/ ). Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočten ČR. Projekt NOVÉ VÝZVY je určen pedagogům vyučujícím na gymnáziích, středních školách a SOU v Pardubickém kraji ekonomické a společenskovědní předměty. Partnerem projektu je Sdružení SPES, které se zabývá prevencí a pomocí při předlužení. Publikace, kterou máte před sebou, obsahuje přehled vybraných praktických aktivit, které je možno využít při přípravě výuky finanční gramotnosti na středních školách. Publikace navazuje na další dvě publikace, které vznikly v rámci projektu NOVÉ VÝZVY. Jedná se Informační příručku pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách a o Příklady pracovních listů pro studenty středních škol k procvičení vybraných témat z finanční gramotnosti. Obsah všech publikací je rozdělen do šesti kapitol, jejichž názvy korespondují s názvy i obsahem jednotlivých akreditovaných vzdělávacích kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Více informací o projektu NOVÉ VÝZVY je možno získat na internetových stránkách projektu INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 1

4

5 Hospodařit je umění kapitola 1 3

6 Aktivita 1: Práce s rozpočtem Zadání: Rozdělte studenty do skupin, nejlépe čtyřčlenných. Zadejte jim, ať si ve skupině vytvoří návrh rozpočtu domácnosti. Použijte níže uvedený modelový příklad slečny Edity. Zadejte jim, aby zpracovali rozpočet Edity, a to jak příjmovou, tak výdajovou stranu. Dále zadejte studentům, aby zaznamenali veškeré náklady, které hradí Edita ze svého rozpočtu. Součástí modelového příkladu jsou i 3 otázky, které položte studentům. Po zpracování rozpočtu diskutujte se studenty o jeho jednotlivých položkách. K dispozici máte vyplněný formulář: Plán hospodaření domácností, podle kterého můžete kontrolovat položky v rozpočtu studentů. Chybějící položky se studenty společně doplňte. Po zpracování nabídněte studentům témata k diskuzi: Jaké mohou být příjmy domácnosti? (pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, živnostenský list, příjmy z pronájmu apod.) Jmenujte výhody a nevýhody práce na černo. Které výdaje v rozpočtu jsou zbytné, a které nezbytné? Jak ovlivňuje naše nákupy reklama? Pomůcky: Pracovní list 1A a 1B: Plán hospodaření domácnosti Cíl aktivity: Cílem aktivity je vytvoření přehledného a komplexního plánu hospodaření domácnosti. Aktivita směřuje k zmapování základních možností příjmů jednotlivých domácností. Druhým cílem této aktivity je předložit studentům přehled veškerých nezbytných i zbytných nákladu spojených s chodem domácnosti. Přiklad pro zpracování rozpočtu Edita Bláhová, která studuje 3. ročník střední školy, dostává měsíčně od rodičů Kč kapesného. Na domluvené brigádě (roznášení letáků) si vydělává 200 Kč týdně. Edita má uspořeno Kč. Edita využívá kapesné a příjem z brigády na nákup občerstvení ve školním bufetu, kredit do mobilního telefonu, vstupenky do kina a na jiné kulturní akce. Obědy ve školní jídelně, dopravu, učebnice, školní pomůcky a exkurze hradí rodiče. Sestavte rozpočet Edity, odhadněte výdajovou část nákladů, které hradí ona sama. V průběhu roku by chtěla začít navštěvovat posilovnu 15 vstupů stojí 500 Kč. Zjistěte, zda bude Edita schopna na posilovnu ušetřit. Rozhodněte, kolik může koncem prosince věnovat na nákup vánočních dárků ze svých úspor a z mimořádné odměny z brigády v prosinci ve výši 500 Kč. 4

7 Mzda: Důchod: Výdaje Příjmy pevné pohyblivé Dávky státní sociální podpory: Přídavek na dítě: Rodičovský příspěvek: AKTIVITA 1: Vzor vyplněného formuláře Plán hospodaření domácnosti měsíc rok Bydlení: Služby: Doprava: Děti: Daně: Potraviny: Lékárna: Drogerie: Volný čas: Ošacení: Sociální příplatek: Pojištění: Cigarety: Příplatek na bydlení: Podpora v nezaměstnanosti: Pronájem: celkem celkem = Splátky: Spoření: Další: Restaurace: Zvířata: Noviny: Výnosy: Auto: Další: Výsledek rozpočtu Telefon: Další: 5

8 aktivita 2: Práce se mzdovými náklady Zadání: Se studenty diskutujte o příjmech v jednotlivých pracovních odvětvích. Následně diskuzi rozšiřte o téma výše příjmů ve vybraných profesích a její rozdílná výše v jednotlivých krajích České republiky. Každý student si vybere povolání, kterému by se chtěl věnovat, a vyhledá si za domácí úkol průměrné příjmy v dané profesi. Výši příjmu dále porovná v rámci jednotlivých krajů. Druhým bodem domácího úkolu je vyhledání mzdových nákladů zaměstnavatele v případě, kdy známe čistou mzdu zaměstnance. Úkolem je zjistit výši hrubé a superhrubé mzdy. Diskutujte se studenty o mzdových nákladech zaměstnavatelů. V rámci této aktivity můžete zaměřit diskuzi i na téma tzv. práce na černo. Pomůcky: Doporučujeme vyhledat na serverech: Dále je možno využít např. stránky Cíl aktivity: V rámci této aktivity chceme docílit především toho, aby si studenti uvědomili, jaké příjmy mohou mít z případného budoucího povolání. A především jaký je rozdíl mezi hrubou a čistou mzdou. Cílem je také uvědomění si faktických nákladů zaměstnavatele na jednoho zaměstnance. 6

9 aktivita 3: Dluhy nebo spoření Zadání: Studentům rozdejte Pracovní list 2: Dluhy nebo spoření, kde nejprve samostatně hledají argumenty pro obě možnosti, tedy spoření či zadlužení. Poté o těchto argumentech diskutují studenti ve skupinách, kdy je jejich úkolem dohodnout se na 3 argumentech podporujících zadlužení a na 3 argumentech podporujících spoření. Následně jejich odpovědi zaznamenávejte na tabuli. Zaznamenané argumenty poté společně vyhodnoťte. Pomůcky: Pracovní list 2: Dluhy nebo spoření, tabule, křída Cíl aktivity: Uvědomění si důležitosti potřeb jedince a rozlišování mezi potřebami zbytnými a nezbytnými. Cílem je rovněž nasměrovat studenty k přemýšlení o vlivu módy, společnosti (tedy být in) a reklamy na naše rozhodování. Příklady možných argumentů: Budu spořit protože, půjčím si budu mít okamžitá vlastnická práva k věci nemusím čekat dlouhou dobu na pořízení věci si spořením vytvořím rezervu pro případ nouze mohu mít zboží nad rámec svého příjmu se nemohu dostat do dluhové pasti mohu mít vše, co si okamžitě přeji 7

10 aktivita 4: Schéma hospodaření Zadání: Po zmapování příjmové a výdajové strany rozpočtu v předchozích aktivitách se studenty nyní hovořte o finančních produktech, kterými je vhodné spravovat rodinný rozpočet. Vysvětlete jim základní principy fungování jednotlivých produktů jako například běžný účet, kontokorent, kreditní karty, ale i spořicí účet a termínované vklady. Rozdejte studentům Pracovní list 3: Schéma hospodaření a na tabuli společně v rámci diskuze doplňujte do jednotlivých kolonek (lístečků) potřebné údaje. Pomůcky: Pracovní list 3: Schéma hospodaření, tabule, křída Cíl aktivity: Cílem této aktivity je přehledné vysvětlení práce s jednotlivými finančními produkty, které mohou sloužit pro správu rodinného rozpočtu. Aktivita demonstruje i možnosti praktického hospodaření. Pracovní list 3: Schéma hospodaření může dále studentům sloužit jako podklad pro přehled správy rodinných financí. Studenti si mohou do schématu každý měsíc zaznamenávat příjem, trvalé platby, ale především konečné zůstatky na spořících i úvěrových produktech. Základní informace k Pracovnímu listu 3: Schéma hospodaření Lísteček Příjmy: Slouží k připomenutí příjmů domácnosti, které jsou obvykle vypláceny na běžný účet. Lísteček Běžný účet: Obsahuje informace o běžném účtu, základních podmínkách, principech fungování, úrokové sazbě a poplatcích. Objasní i způsoby obsluhy běžného účtu a debetní karty. Ukáže na způsoby výběru finančních prostředků z běžného účtu. Lísteček Trvalé příkazy: Pomáhá při zopakování výdajové strany rozpočtu, které platby jsou pravidelné a jak je možno je provádět. Objasní rozdíl mezi trvalým příkazem a povolením k inkasu, ukáže i rizika spojená s těmito možnostmi. Zmapuje i způsoby ovládání trvalých příkazů a internetového bankovnictví. Lísteček Úspory: Informuje o tom, jak vysoké mají být úspory a jak je nejlépe vytvoříme. Dává přehled o spořicích produktech, o účelu jejich využití a jejich výhodách a nevýhodách. Obsahuje informace o obsluze spořicích produktů. Lísteček Úvěry: Lísteček, který je zaměřen na kontokorent a kreditní kartu, vysvětluje principy a pravidla jejich fungování. Informuje o výši úrokových sazeb a poplatků. Objasňuje i využití těchto dvou produktů v praxi. 8

11 AKTIVITA 4: Vzor vyplněného formuláře Schéma hospodaření Úspory Obsahuje: spořicí účet termínované vklady, stavební spoření a penzijní připojištění Zapsání: výše měsíční platby datum celková částka Příjmy Trvalé příkazy 10% Zapsání všech příjmů Zapsání pravidelných plateb Běžný účet výše výše datum Zapsání: úrokové sazby, zůstatku, datum nastavení odeslání zůstatku rozlišení, zda se jedná na spořicí účty o trvalý příkaz, či povolení k inkasu Úvěry Zapsání pevných splátek úvěru, datum zůstatkové výše úvěru výše kontokorentu čerpání kreditních karet 9

12 aktivita 5: Výběr produktů Zadání: Vysvětlete studentům principy studentského účtu a hovořte s nimi o kritériích výběru tohoto produktu. Diskuzi směřujte k tomu, že neexistuje správná univerzální odpověď, ale výběr provádíme vždy dle našich individuálních potřeb. Tento úkol lze aplikovat i na jiné produkty bankovních institucí. Rozdělte studenty do skupin, k diskuzi jim zadejte následující otázky: Vybíráte si studentský účet, které informace si zjistíte? Které podmínky bankovní společnosti budou pro Vás nejdůležitější? Jaký vliv bude mít na Váš výběr možnost povolení kontokorentu? Po ukončení předchozí aktivity zadejte studentům práci na skutečném výběru produktů. Zadání může být formou domácího úkolu. Podle kritérií, která jste si stanovili, pracujte s výběrem produktů a porovnávejte jednotlivé nabídky bankovních institucí. Pomůcky: Doporučujeme práci na internetu, využít je možno například stránky cz. V kolonce Může se hodit je odkaz na finance, pod kterým následně naleznete kolonku osobní finance. Zde je zpracováno srovnání produktů od konkrétních společností působících na českém trhu. Cíl aktivity: Cílem aktivity je ukázat studentům pravidla, podle kterých je vhodné stanovit si priority a kritéria pro výběr jednotlivých produktů. Aktivita má rovněž za cíl ukázat konkrétní návody a postupy pro výběr produktů, které jsou nabízeny na českém trhu. 10

13 aktivita 6: Změna rozpočtu Zadání: Rozdejte studentům Pracovní list 4: Rodina Snášelova. Dejte jim prostor pro vytvoření rozpočtu vzorové domácnosti. Následuje diskuze nad možnostmi využití rozpočtových přebytků. Diskuzi směřujte k vysvětlení dalších spořicích produktů (základní spořicí produkty již byly vysvětleny v předchozích aktivitách), jako je stavební spoření či penzijní připojištění. Studentům zadejte, aby zpracovali změnu rozpočtu naší modelové rodiny zapříčiněnou nástupem paní Ludmily na mateřskou dovolenou. Pomůcky: Pracovní list 4: Rodina Snášelova Cíl aktivity: Předat základní informace o tom, jak nakládat s přebytkovým rozpočtem, jak a kam ukládat finanční rezervy. Druhým cílem této aktivity je předání informací o tom, jaké kroky je potřebné realizovat v případě nutnosti změnit rozpočet. aktivita 7: Pár tipu k hospodaření Zadání: Rozdejte studentům Pracovní list 5: Pár tipu k hospodaření, který slouží jako přehledný souhrn základních pravidel hospodaření. Studentům zadejte samostatně nastudovat tento materiál. Jejich úkolem je jednotlivé výroky označit následovně: Věděl jsem * Nevěděl jsem? Stále mám otázky Veďte diskuzi nad výroky, které stále nejsou studentům zcela jasné. Pomůcky: Pracovní list 5: Pár tipu k hospodaření Cíl aktivity: Tato aktivita slouží k zopakování celého tématu a především k ujasnění všech podstatných principů a pravidel hospodaření domácnosti. 11

14 12 FINANČNÍ PRODUKT kapitola 2

15 aktivita 8: Příčiny neschopnosti splácet Zadání: Studentům rozdejte Pracovní list 6: Příčiny neschopnosti splácet. Formulář z pracovního listu překreslete na tabuli. Využijte jej tak, že se do jeho paprsků budou doplňovat příčiny neschopnosti splácet. Každý student dostane za úkol vymyslet 3 příčiny neschopnosti splácet. Následně vyzvěte studenty, aby vám postupně diktovali jimi sepsané příčiny. Tyto zapisujte a rozdělujte do jednotlivých kategorií naznačených ve formuláři (sluníčko). Pokud je máte takto pojmenovány, diskutujte se studenty o preventivních krocích, které je potřeba udělat před uzavřením úvěru proto, aby nedošlo k neschopnosti splácet. Formulář ve tvaru sluníčka je koncipován tak, aby jeho jednotlivé paprsky naznačovaly několik obecných faktorů, které mohou mít vliv na neschopnost splácet a následné předlužení. Uvnitř jednotlivých paprsků jsou pak uvedeny konkrétní příčiny vedoucí k předlužení. Pomůcky: Pracovní list 6: Příčiny neschopnosti splácet, tabule, křídy Cíl aktivity: Cílem této aktivity je uvědomění si důvodů, které vedou k neschopnosti splácet, a stanovení pravidel, jak jim předcházet. Aktivita je koncipována tak, aby navedla studenty od sepsání a utřídění příčin neschopnosti splácet ke stanovení pravidel zodpovědného zadlužování. Příklad vyplnění formuláře: Paprsek Osobnost spotřebitele: Vysoké nároky na uspokojování potřeb, časté nakupování zbytných věcí, podlehnutí reklamě, neschopnost odolat nákupu zboží či služeb, neschopnost hospodařit atd. Paprsek Finanční (ne)gramotnost: Nedostatek znalostí z oblasti finanční gramotnosti, chybějící plány hospodaření domácnosti, chybějící rezerva, nezodpovědné hospodaření atd. Paprsek Před podpisem: Nevhodné rozhodnutí o důvodu zadlužení, špatný výběr finančního produktu, nezodpovědný výběr věřitele atd. Paprsek Poměr s věřitelem: Podepsání nevýhodné smlouvy, nekalé praktiky poskytovatelů úvěrů, nezaplacení pravidelné splátky, nedodržení smluvních podmínek atd. Paprsek Životní události: Nemoc, ztráta zaměstnání, úmrtí, rozchod a rozvod, narození dítěte, dědictví atd. 13

16 AKTIVITA 8: Vzor vyplněného formuláře Příčiny neschopnosti splácet Životní události Poměr s věřitelem Rozvod, ztráta zaměstnání, úmrtí, nemoc, narození dítěte, dědictví Podepsání špatné smlouvy, nehrazení splátek, nekalé praktiky Špatné zvolení na co se zadlužit, špatný výběr produktů či věřitele Osobnost spotřebitele Příčiny neschopnosti splácet Podlehnutí reklamě, nároky na uspokojování potřeb Chybějící rezerva, nezodpovědné hospodaření, chybějící rozpočet Před podpisem 14 Finanční gramotnost

17 aktivita 9: Kroky k zodpovědnému zadlužení Zadání: Se studenty si připomeňte předchozí Aktivitu č. 8, v rámci které jste mapovali příčiny neschopnosti splácet. Poté studentům rozdejte Pracovní list 7: Kroky k zodpovědnému zadlužení a zadejte jim, aby stanovili pořadí kroků zodpovědného zadlužení. Pomůcky: Pracovní list 7: Kroky k zodpovědnému zadlužení Cíl aktivity: Uvědomit si, že i při zvažování zadlužení je potřeba klást si důležité otázky ve správném pořadí. Není vhodné například nejprve uvažovat o výběru produktu a teprve poté o tom, zda jsem schopen měsíčně splácet své závazky. Pracovní list 7 má následující řešení: Krok 4 Krok 5 Krok 8 Krok 2 Krok 7 Krok 1 Krok 10 Krok 6 Krok 9 Krok 3 Mam dostatek finančních prostředků na splátky? Co mě za dobu splácení může potkat? Podle čeho si vyberu věřitele? Mohu danou službu nebo zboží uhradit jiným způsobem? Kolik peněz budu potřebovat? Potřebuji danou věc? Co ještě mám vědět před podpisem smlouvy? Jaký finanční produkt si zvolím? Porovnal jsem dostatečně nabídky úvěrových společností? Je vhodné se na tuto mou konkrétní potřebu zadlužit? Pořadí kroků zodpovědného zadlužování jsou obecně stanoveny následujícím způsobem: Krok 1: Potřebuji to? Krok 2: Jak to zaplatím? Krok 3: Na co se zadlužím? Krok 4: Mám na to? Krok 5: Co mě po dobu splácení může potkat? Krok 6: Jak si vyberu finanční produkt? Krok 7: Kolik peněz budu skutečně potřebovat? Krok 8: Jakého věřitele si vyberu? Krok 9: Jak mohu porovnat podmínky jednotlivých smluv? Krok 10: Podepíši smlouvu? 15

18 Další možnosti uspořádání jednotlivých kroků: Krok 7: Kolik budu potřebovat tato otázka samozřejmě může zaznít i mnohem dříve. V našich materiálech vycházíme z toho, že se rozhodujeme mezi účelovými a neúčelovými úvěry. V případě, že máme účelový úvěr, nerozhodujeme se o tom, jakou částku si zapůjčíme, protože ta je dána cenou zboží. Proto o tom, kolik si půjčíme, uvažujeme jen u neúčelového úvěru, tedy až po výběru produktu. Obecně by tento krok mohl být zařazen za Krok 4, tedy za otázku na co se zadlužím. Kroky 1 4: Tyto kroky mohou mít relativně různé pořadí a je možno je zaměnit. Měly by tvořit ucelený systém otázek a měly by vždy být u sebe. Krok 5: Co mě po dobu splácení může potkat: Tvoří určitý přechod mezi jednotlivými soubory dotazů. Je potřebné, aby spotřebitel v rámci rozhodování o zadlužení dobře zvážil všechny životní události, které mohou v průběhu splácení nastat. Kroky 6 9: Opět se jedná o soubor otázek, které mohou mít libovolné pořadí. Platí však, že výběr produktu je prvotní otázkou, protože na něm záleží další kritéria pro výběr věřitele a podmínek smlouvy. Krok 10: Podepíši smlouvu: Je otázka vždy posledního a konečného zvážení celého procesu zodpovědného zadlužení. 16

19 aktivita 10: Rodina Snášelova Zadání: Připoměnte si práci z Aktivity 6 s rodinou Snášelovou. Doporučujeme znovu si připomenout rozpočet a celkovou situaci rodiny. Rozdělte studenty do dvojic. Vhodné je zadat polovině dvojic Situaci č. 1 a druhé polovině dvojic Situaci č. 2. Vzhledem k tomu, že otázky u obou situací jsou stejné, doporučujeme práci s oběma situacemi současně. Vynikne tak kontrast mezi odpověďmi na stejnou otázku v kontextu odlišné situace. Pomůcky: Pracovní list 8: Rodina Snášelova Cíl aktivity: Díky příkladu modelové rodiny, ve které dochází ke dvěma událostem, kdy je rodina nucena zvážit zadlužení, je možno poukázat na potřeby zbytné a nezbytné. V rámci aktivity dále pojmenováváme a demonstrujeme na příkladu, na co je a není vhodné se zadlužit. Příklady vhodných odpovědí: Situace č. 1 Doporučíte Snášelovým, aby zájezd dceři zaplatili? Odůvodněte svou odpověď. - Nejedná se o zodpovědné jednání. Dcera by se měla podílet finančně. Je vhodné zadlužit se na dovolenou? Odůvodněte svou odpověď. - Není (viz pravidlo o délce splácení) V případě, že se rodiče rozhodnou zájezd zaplatit, je vhodné využít finanční rezervu rodiny na spořicím účtu? - Není vhodné využít základní rezervu, lze použít ostatní rezervy. Jaký finanční produkt byste rodině doporučili k zaplacení zájezdu? - Spotřebitelský úvěr Podle jakých kritérii by měl výběr finančního produktu proběhnout? - Především délka splácení Situace č. 2 Doporučíte Snášelovým zakoupení jimi vybraného typu lednice? Odůvodněte svou odpověď. - Lednice ano, ale levnější typ Je vhodné zadlužit se na pořízení lednice? Odůvodněte svou odpověď. - Ano (viz pravidlo o délce splácení) Je vhodné pro nákup lednice využít finanční rezervu rodiny ze spořicího účtu? - Není vhodné využít základní rezervu. V tomto případě je možno část zboží zaplatit z ušetřených peněz, zbytek na splátky. Jaký finanční produkt byste rodině doporučili k zaplacení lednice? - Splátkový prodej Podle jakých kritérii by měl výběr finančního produktu proběhnout? - Výše měsíčních splátek 17

20 aktivita 11: Rozhodování o bydlení Zadání: K dispozici máte vzorový příklad z Pracovního listu 9: Rozhodování o bydlení, se kterým můžete se studenty pracovat. Věnujte krátký čas zpracování rozpočtu domácnosti ze vzorového příkladu. Hovořte o tom, že bydlení je jedním z nejdůležitějších problémů, který musí mladí lidé řešit, a že existují různé formy bydlení, které si mohou pořídit. Zadejte studentům, ať sami přemýšlí nad dostupnými formami bydlení. Poté se věnujte vysvětlení výhod a nevýhod jednotlivých forem bydlení. Můžete v rámci hodiny počítat i rozdíly v nákladech např. na hypotéku a pronájem. Dále rozdělte třídu na dvě poloviny. Jedna polovina studentů si připraví argumenty, proč uzavřít smlouvu o hypotéce, druhá polovina si připraví argumenty, proč neuzavřít smlouvu o hypotéce. Třídu je vhodné rozdělit i fyzicky na dvě poloviny tak, aby jednotlivé skupiny studentů stály proti sobě. Střídavě dávejte prostor jednotlivým názorovým stranám, aby přednášely své argumenty pro svou variantu. Přesto, že někdo ze studentů sdílí opačný názor, zadání zní, aby zastával názor, který je mu přidělen, a hledal pro něj argumenty. Pomůcky: Pracovní list 9: Rozhodování o bydlení Cíl aktivity: Uvědomění si, jaké formy bydlení existují, jaké jsou mezi nimi rozdíly a jaké finanční náklady jsou s nimi spojené. Studenti by si také měli uvědomit, že pořízení bydlení na hypotéku je dlouhodobá a velmi drahá záležitost a že je potřebné pečlivě zvážit všechny argumenty pro i proti. Formy bydlení: Osobní vlastnictví - byt či dům jsou ve vlastnictví fyzické osoby, která je zároveň obyvatelem této nemovitosti. Majitel bývá zapsán v katastru nemovitosti. Vlastník nemovitosti může libovolně disponovat se svým majetkem, může jej prodat, převést na jinou osobu, či pronajmout. Pořízení: Náklady na pořízení jsou vysoké, obvyklé pořízení je formou úvěru. Vhodným produktem na pořízení je stavební spoření či hypotéka. Měsíční náklady: Při osobním vlastnictví se nehradí nájem jinému subjektu, proto jsou náklady v porovnání s ostatními formami bydlení nižší. Družstevní vlastnictví bývá obvykle k bytu, který se nachází v domě ve vlastnictví bytového družstva. Členové družstva pak mají na základě dohody či stanov právo na nájem k bytu. Vlastníkem bytu je družstvo, nájemce má pouze podíl v družstvu. Družstevní vlastnictví dává členovi družstva pravomoc disponovat s bytem, prodat svůj podíl či jej pronajmout. Členové družstva mají práva i v rámci chodu družstva, např. hlasování o opravách. Pořízení: Podíl v družstvu se obvykle pohybuje ve stejné výši jako pořízení nemovitosti do osobního vlastnictví. Družstevní byt nelze zastavit, proto vhodným produktem pro jeho pořízení je stavební spoření. Měsíční náklady: V rámci družstevního podílu se většinou nehradí nájem, pouze částka do fondu oprav, proto jsou náklady v porovnání s ostatními formami bydlení nižší. 18

21 Nájemní byt jedná se o byty ve vlastnictví státu, obce, soukromých společností či jednotlivců. Majitelem tedy není obyvatel bytu, ten má na základě smlouvy práva k užívání bytu. Obyvatel nemůže s bytem nakládat podle svých představ, ale musí přesně dodržovat uzavřenou nájemní smlouvu. Pořízení: Náklady na pořízení nájemního bytu bývají pouze ve výši vratné kauce, která obvykle činí trojnásobek měsíčního nájmu. Měsíční náklady: Tento smluvní vztah zakládá právo majitele objektu na obdržení předem dohodnutého nájmu. Náklady jsou tedy poměrně vysoké, protože mimo režijních nákladů musí být hrazeno i nájemné. Pronájem bytu jedná se o nemovitost, kterou má v nájmu druhá osoba, která není majitelem, ale v daném období byt nepotřebuje. Je možno mít pronajatou i pouze část nemovitosti (například jeden pokoj, patro rodinného domu atd.). K podnájmu musí dát písemný souhlas majitel bytu či domu. Pořízení: Náklady na pořízení bývají pouze ve výši vratné kauce, která obvykle činí trojnásobek měsíčního nájmu. Měsíční náklady: Tento druh bydlení je v tomto ohledu nejdražší. Pronájem v sobě obsahuje mimo režijních nákladů ještě poplatky za nájem a pronájem. 19

22 aktivita 12: Pár tipů k zodpovědnému zadlužování Zadání: Studentům rozdejte Pracovní list 10: Pár tipu k zodpovědnému zadlužování. Zadejte jim, aby samostatně nastudovali jednotlivá tvrzení. Úkolem studentů je označit jednotlivé výroky: Věděl jsem * Nevěděl jsem? Stále mám otázky Následuje diskuze nad otázkami, které studentům stále nejsou zcela jasné. Pomůcky: Pracovní list 10: Pár tipu k zodpovědnému zadlužování Druhé zadání: Závěrečné zhodnocení tématu může rovněž proběhnout formou testu k jednotlivým finančním produktům. Připravte si otázky k vámi vybraným finančním produktům a ty rozdejte studentům. Následně proberte správné odpovědi. Test může mít například následující podobu: Má kreditní karta bezúročné období? - Kreditní karta nemá bezúročné období. - Má, ale pouze při výběru peněz z bankomatu. - Má omezené bezúročné období. Při nákupu zboží na leasing: - Jsem od podepsání smlouvy majitelem věci. - Jsem majitelem věci, ale společnost má zástavní právo. - Majitelem věci je leasingová společnosti. Cíl aktivity: Tato aktivita složí k zopakování tématu finanční produkty a především k ujasnění všech podstatných principů a pravidel zodpovědného zadlužování. 20

23 Dobrá legislativa před špatně podepsanou smlouvou neochrání kapitola 3 21

24 aktivita 13: Reklama na spotřebitelský úvěr Zadání: V úvodu této aktivity diskutujte se studenty o tom, co by podle jejich názoru měla obsahovat reklama na spotřebitelský úvěr. Nechte studenty sepsat, co podle nich má být obsahem a jaké informace by potřebovali, aby se mohli zodpovědně rozhodnout pro zadlužení. Následně jim vysvětlete, co vše má obsahovat reklama na spotřebitelský úvěr podle zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů. Na závěr aktivity nechte studenty vytvořit reklamní poutač na spotřebitelský úvěr. Může se jednat o billboard, reklamní leták nebo inzerát. Reklamu je vhodné tvořit ve skupinách o velikosti cca 5 studentů. Pomůcky: Pracovní list 11: Reklama na spotřebitelský úvěr, tabule, křída Cíl aktivity: Uvědomění si, že i reklama na spotřebitelský úvěr musí obsahovat náležitosti, které jsou důležité pro spotřebitele a současně jsou definovány v legislativě. Pokud tyto náležitostí chybí, je to znamením, že poskytovatel nesděluje všechny informace potřebné k zodpovědnému rozhodnutí, porušuje zákon a rozhodnutí spotřebitele na základě neúplné reklamy může být rizikové. Zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů říká: Nabídka spotřebitelského úvěru nebo jeho zprostředkování reklamou, jejíž součástí je i jakýkoliv údaj o nákladech spotřebitelského úvěru pro spotřebitele, musí jasným, výstižným a zřetelným způsobem formou reprezentativního příkladu obsahovat: roční procentní sazbu nákladů, výpůjční úrokovou sazbu, a to spolu s údaji o veškerých poplatcích spojených se spotřebitelským úvěrem, celkovou výši spotřebitelského úvěru, výši jednotlivých splátek a celkovou částku splatnou spotřebitelem, dobu trvání spotřebitelského úvěru, informaci o povinnosti uzavřít smlouvu o doplňkové službě související se spotřebitelským úvěrem, zejména pojištění, je-li uzavření takové smlouvy podmínkou pro získání spotřebitelského úvěru za nabízených podmínek a náklady na tuto službu nelze určit předem. 22

25 aktivita 14: Společné jmění manželů Zadání: Studentům rozdejte Pracovní list 12: Společné jmění manželů a představte jim následující příběh rodiny Krátkých: Pan Krátký je již 5 let ženatý. Před vstupem do manželství postavil vlastní dům, kde nyní s manželkou společně žijí. Současně zakoupil pozemek nedaleko jejich domu. Paní Krátká ještě před vstupem do manželství zakoupila lednici a pračku, také vlastnila zahradu s malou chatkou. V průběhu manželství zdědila paní Krátká po svých rodičích automobil. Manželství je v krizi a paní Krátká podala žádost o rozvod. Studentům zadejte, aby do pracovního listu zaznamenali výše uvedený majetek manželů Krátkých. Hovořte se studenty o dalším majetku, který mohli získat v průběhu manželství. Studenti jej také zaznamenají do pracovního listu. Poté nechte studenty vypracovat rozdělení majetku, které nastane v případě rozvodového řízení. Diskutujte se studenty o tom, jak bude majetek rozdělen. Pomůcky: Pracovní list 12: Společné jmění manželů, Občanský zákoník, internet. Cíl aktivity: Cílem této aktivity je praktické vysvětlení problematiky společného jmění manželů (SJM), především pak informace o tom, co vše je a není součástí SJM. 23

26 aktivita 14: Vzor vyplněného formuláře Společné jmění manželů Před manželstvím Manželství Rozvod Pozemek Nábytek: ložnice, obývák Pozemek Dům Myčka: na splátky Dům Muž Akcie: nákup ze společného účtu Chata: darovali rodiče muže Chata: darovali rodiče muže Muž Auto: zakoupené na leasing Finanční prostředky na speciálním spořícím účtu z prodeje zahrady a chatky Zahrada + chatka Úvěr: na společnou dovolenou Finanční prostředky z prodeje zahrady a chatky Lednice Auto: dědictví po otci ženy Lednice Žena Pračka Pračka Auto - dědictví Žena Společný majetek Vypořádání: dohoda mezi manželi nebo soudní rozhodnutí o vypořádání SJM Nábytek: ložnice, obývák Myčka: na splátky Akcie: nákup ze společného účtu Auto: zakoupené na leasing Úvěr: na společnou dovolenou 24

27 aktivita 15: Směnky Zadání: Studentům zadejte, aby zjistili a poté vyjmenovali všechny náležitosti, které musí obsahovat směnka, aby byla platná. Zaznamenávejte na tabuli odpovědi studentů, které poté společně zkontrolujete. Dále rozdejte studentům Pracovní list 13: Jak může vypadat směnka, který ukazuje 3 typy směnek. Můžete rozdělit třídu na poloviny. Jedna bude vyplňovat směnku č. 1 a druhá polovina směnku č. 3. Vzor směnky č. 1: Jedná se o předtištěný formulář směnky, který obsahuje veškeré náležitosti. Při vystavování směnky je možno použít tyto vzory, které lze zakoupit v obchodech. Vzor směnky č. 2: Jedná se o biankosměnku, tedy tzv. nevyplněnou směnku. Chybí na ní vyplněná směnečná suma a datum splatnosti. Vzor směnky č. 3: I prázdný papír s podpisem může být jednou směnkou. Pokud někdo podepíše prázdný papír, může z něj někdo jiný vytvořit platnou směnku. Ovšem musí obsahovat všechny potřebné náležitosti. Dále studentům zadejte následující úkoly: Jmenujte rizika biankosměnky. Jmenujte důvody, proč podepsat/nepodepsat biankosměnku. Pomůcky: Pracovní list 13: Jak může vypadat směnka, internet Cíl: Hlavním cílem je poukázat na jednoduchost směnky. Její vystavení je bezproblémové a velmi snadné. Směnka nemusí obsahovat úředně ověřený podpis, proto se dá podepsat kdykoli a kdekoli. Důležitým cílem je upozornit na riziko spojené s podepsáním biankosměnky, či podepsáním prázdného listu. Studenti si mají uvědomit, jak snadno mohou být zadluženi. 25

Finanční produkt dobrý sluha ale zlý pán Bydlení druhy bydlení a jejich vlastnictví

Finanční produkt dobrý sluha ale zlý pán Bydlení druhy bydlení a jejich vlastnictví Finanční produkt dobrý sluha ale zlý pán Bydlení druhy bydlení a jejich vlastnictví 1 Druhy bydlení Podle formy vlastnictví: Byt v osobním vlastnictví Družstevní byt Nájemní byt Ostatní Byt v osobním vlastnictví

Více

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Adresa internetových

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu.

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu. Vážená paní starostko, dovolujeme si Vám nabídnout možnost vzdělávání obyvatel Vaší obce. Vzdělávání pro Vaše občany, které nabízíme, je pro účastníky bezplatné, neboť je financováno z Evropských sociálních

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Adresa internetových

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

Žádost o spotřebitelský úvěr

Žádost o spotřebitelský úvěr Žádost o spotřebitelský úvěr 1. Základní informace o žadateli o úvěr Jméno a příjmení, titl.: Identifikační číslo: Adresa trvalého pobytu, PSČ: Rodné číslo: Druh a číslo průkazu totožnosti: Státní příslušnost:

Více

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 8.12.2010 JUDr. Ivana Seifertová www.koncimsdluhy.cz Základní údaje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů vyhlášen 20. května

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v

Více

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VZOR PŘEDMSLUVNÍCH INFORMACÍ KE SPOTŘEBITESLKÉMU ÚVĚRU STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli a zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) E-mailová

Více

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru:

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Celková výše spotřebitelského úvěru, nebo také jistina: Znamená částku, kterou

Více

Rozpočet Základem práce s penězi je vytvoření rodinného rozpočtu Poměrně jednoduchou matematikou mohu ušetřit mnoho peněz.

Rozpočet Základem práce s penězi je vytvoření rodinného rozpočtu Poměrně jednoduchou matematikou mohu ušetřit mnoho peněz. Rozpočet Základem práce s penězi je vytvoření rodinného rozpočtu umožňuje odhalení různých neřestí je základem práce s klientem tvoří základ pro tvorbu rezerv Poměrně jednoduchou matematikou mohu ušetřit

Více

VZOR PŘEDSMLUVNÍCH INFORMACÍ KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU NA BYDLENÍ

VZOR PŘEDSMLUVNÍCH INFORMACÍ KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU NA BYDLENÍ VZOR PŘEDSMLUVNÍCH INFORMACÍ KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU NA BYDLENÍ EVROPSKÝ STANDARDIZOVANÝ INFORMAČNÍ PŘEHLED ČÁST A Tento dokument byl vypracován dne.. a je určen pro., (jméno klienta). Byl vytvořen na

Více

Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková

Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková Příloha č. 12 Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková Kurz je určen nejen lidem, kteří se ocitli v tzv. dluhové pasti, mají

Více

Zásady standardu finanční gramotnosti

Zásady standardu finanční gramotnosti Zásady standardu finanční gramotnosti 1. východiska revize a. stávající standard finanční gramotnosti b. standardy OECD/INFE c. slovenský standard d. nové skutečnosti na finančním trhu e. vyšší vyspělost

Více

Finanční gramotnost zaměstnance.

Finanční gramotnost zaměstnance. Finanční gramotnost zaměstnance Rozsah a cíl kurzu Rozsah: 2 bloky (dny) po 8 hodinách, tj. 16 hodin celkem (dle přání je možno rozdělit do více bloků např. po 4 hodinách) Cíl kurzu: Účastníci si osvojí

Více

OTÁZKY ZE SVĚTA PRÁCE PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KATEGORIE H

OTÁZKY ZE SVĚTA PRÁCE PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KATEGORIE H OTÁZKY ZE SVĚTA PRÁCE PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KATEGORIE H Školní rok: 2016-2017 Úřad práce Kde je ve Vašem okolí úřad práce? Kdy se tam obrátíte o pomoc? Jaké služby úřady práce nabízejí? Kde se ve Vašem okolí

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI DLE 92 ZÁKONA Č. 257/2016 SB., O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI DLE 92 ZÁKONA Č. 257/2016 SB., O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Strana 1 z 5 INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI DLE 92 ZÁKONA Č. 257/2016 SB., O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Písm. Oblast Detailní informace a) Kontaktní údaje poskytovatele IČ 47116102 Tel.: +420 222 010

Více

Úkol: ve výši 11.000 Kč. zachovat? 1. zjistěte, jestli by paní Sirotková byla schopna splácet hypotéku

Úkol: ve výši 11.000 Kč. zachovat? 1. zjistěte, jestli by paní Sirotková byla schopna splácet hypotéku Mgr. Zuzana Válková Zadání: Paní Sirotková má měsíční příjem 27.890 Kč. Bydlí v městském bytě, kde platí měsíční nájem 8.500 Kč. Celkové měsíční výdaje (včetně nájmu) činí 21.600 Kč. Vlastní majetek v

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VE FORMĚ KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VE FORMĚ KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VE FORMĚ KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Dobrá legislativa před špatně podepsanou smlouvou neochrání

Dobrá legislativa před špatně podepsanou smlouvou neochrání Dobrá legislativa před špatně podepsanou smlouvou neochrání Vybrané položky ve smlouvě celkovou částkou splatnou spotřebitelem součet celkové výše spotřebitelského úvěru a celkových nákladů spotřebitelského

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU CreditPortal Holding a.s. se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7 zapsaná v obchodním rejstříku B 22003 vedená u Městského soudu

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek,s.r.o. VY_32_INOVACE_251_ESP_06 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Číslo: 01_voborilova. Téma: Hospodaření domácnosti. Ročník: 8. Autorka: Mgr. Ivana Vobořilová. Finanční vzdělávání na základních školách v České Lípě

Číslo: 01_voborilova. Téma: Hospodaření domácnosti. Ročník: 8. Autorka: Mgr. Ivana Vobořilová. Finanční vzdělávání na základních školách v České Lípě Anotace: Žák se seznámí s pojmem rodinný rozpočet, definuje složky rozpočtu domácnosti, uvede příklady výdajových i příjmových položek, vysvětlí pojmy schodkový rozpočet, vyrovnaný rozpočet, přebytkový

Více

Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová

Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová Způsoby vymáhání postižením majetkových práv srážkami ze mzdy přikázáním pohledávky z účtu u PPS prodejem nemovitostí

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

NOVÉ VÝZVY. je umění. Příklady pracovních listů pro studenty středních škol k procvičení vybraných témat z finanční gramotnosti

NOVÉ VÝZVY. je umění. Příklady pracovních listů pro studenty středních škol k procvičení vybraných témat z finanční gramotnosti NOVÉ VÝZVY Hospodařit je umění Příklady pracovních listů pro studenty středních škol k procvičení vybraných témat z finanční gramotnosti INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Tento projekt je spolufinancován

Více

NABÍDKA. Touto nabídkou není poskytována rada podle 85 odst. 1, zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru.

NABÍDKA. Touto nabídkou není poskytována rada podle 85 odst. 1, zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru. NABÍDKA s Autoleasing, a.s. AUTO JAROV, s.r.o. Budějovická 1912/64b, 140 00 Praha 4 Osiková 2, č.p. 2688, 130 00 Praha 3 IČ: 27089444 DIČ: CZ27089444 IČ: 45789584 DIČ: CZ45789584 Email: info@sautoleasing.cz

Více

Osobní finance. a společenskovědní seminář

Osobní finance. a společenskovědní seminář Osobní finance Občanská nauka Občanská nauka a společenskovědní seminář Zhodnocování finančních prostředků (od r. 2011 pojištění bankovních vkladů ů do výše 100 000 EUR) Běžný účet základní nástroj hotovostního

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

Formulář pro standardní (předsmluvní) informace o. Druh spotřebitelského úvěru

Formulář pro standardní (předsmluvní) informace o. Druh spotřebitelského úvěru Formulář pro standardní (předsmluvní) informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o věřiteli (dále také Úvěrující ) spotřebitelského úvěru (dále také Úvěr ) firma: sídlem IČO: Tel: E-mail: Adresa internetových

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace 0 (vyuka.iss cheb.cz) Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Ing. Radmila

Více

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

Vedení rozpočtu aneb jak nakládat s důchodem?

Vedení rozpočtu aneb jak nakládat s důchodem? Vedení rozpočtu aneb jak nakládat s důchodem? Mgr. Petra Skuhrová REMEDIUM Praha občanské sdružení Konference Život 90 8. 11. 2013, Praha I. Rozpočet typy, struktura, pravidla pro sestavení rozpočtu II.

Více

žaloba vraceni půjčky online. o nájmu bytu na dobu neurčitou Sml. smluv - Smlouvy ČR Software Vzory smluv - Smlouvy ČR nabízí

žaloba vraceni půjčky online. o nájmu bytu na dobu neurčitou Sml. smluv - Smlouvy ČR Software Vzory smluv - Smlouvy ČR nabízí žaloba vraceni půjčky online. o nájmu bytu na dobu neurčitou Sml.» Ke stažení: Vzory smluv - Smlouvy ČR Software Vzory smluv - Smlouvy ČR nabízí Software Vzory smluv - Smlouvy ČR umožňuje samostatně si

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Č. PU Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru VZOR

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Č. PU Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru VZOR FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Č. PU4000080892 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Adresa pro doručování Telefonní číslo E-mailová adresa

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Č Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru VZOR

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Č Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru VZOR FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Č. 1234567890 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Adresa pro doručování Telefonní číslo E-mailová adresa

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU CreditPortal, a.s. se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl

Více

Příloha č. 1. Finanční gramotnost. Č.j.: ZŠKAP/0173/2013. Praktické činnosti, 6. ročník. Očekávané výstupy Žák:

Příloha č. 1. Finanční gramotnost. Č.j.: ZŠKAP/0173/2013. Praktické činnosti, 6. ročník. Očekávané výstupy Žák: Příloha č. 1 Finanční gramotnost Č.j.: ZŠKAP/0173/2013 Praktické činnosti, 6. ročník - vysvětlí pojmy domácnost, majetek, příjmy a výdaje, rozpočet Domácnost a rozpočet OSV rozvoj schopností poznávání

Více

Evropský standardizovaný informační přehled pro spotřebitelský úvěr na bydlení

Evropský standardizovaný informační přehled pro spotřebitelský úvěr na bydlení Evropský standardizovaný informační přehled pro spotřebitelský úvěr na bydlení Tento dokument byl vypracován dne a je určen: Jméno klienta fyzická osoba R.Č:.. trvale bytem:. a Jméno klienta fyzická osoba

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Osobní finance 2 Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět:

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

FINANČNÍ PRODUKTY. pracovní list k tématu. Individuální práce. A) Práce v hodině

FINANČNÍ PRODUKTY. pracovní list k tématu. Individuální práce. A) Práce v hodině pracovní list k tématu FINANČNÍ PRODUKTY Individuální práce A) Práce v hodině Úkol č. 1: Určete, co z uvedených pojmů jsou finanční produkty. Jaké finanční instituce je nabízejí? Úkol č. 2: Doplňte vynechaná

Více

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI VE VZTAHU KE SMLOUVĚ O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VE FORMĚ KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI VE VZTAHU KE SMLOUVĚ O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VE FORMĚ KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI VE VZTAHU KE SMLOUVĚ O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VE FORMĚ KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

PŮJČKY - pokračování

PŮJČKY - pokračování PŮJČKY - pokračování Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím Power pointové prezentace a sešitu. Žáci se seznámí s různými možnostmi půjček, s jejich výhodami a nevýhodami, pracují s tabulkou,

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I. I. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

Zadluženost X předluženost

Zadluženost X předluženost DLUHY Zadluženost X předluženost zadlužení samo o sobě není nutně negativní, pokud dluhy zvládáme splácet nezdravé zadlužení, objektivní neschopnost splácet = předlužení rozdíl mezi okamžikem vzniku dluhu

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU číslo

SMLOUVA O ÚVĚRU číslo SMLOUVA O ÚVĚRU číslo Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci smlouvy 1. Friendly Finance s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Olivova 2096/4, PSČ 110 00, IČ: 241 61 306, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU NA SPLÁTKY číslo

SMLOUVA O ÚVĚRU NA SPLÁTKY číslo SMLOUVA O ÚVĚRU NA SPLÁTKY číslo 1. Friendly Finance s. r. o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Olivova 2096/4, PSČ 110 00, IČ: 241 61 306, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

nemovitosti prodeji jeho nemovitosti v dražbě. Pokud jste v situaci, exekutorem, můžete se nacházet v dluhové pasti. Podle čeho se

nemovitosti prodeji jeho nemovitosti v dražbě. Pokud jste v situaci, exekutorem, můžete se nacházet v dluhové pasti. Podle čeho se smlouva o zprostředkování půjčky prodeje nemovitosti. Po podpisu příslušné smluvní doku Vaše exekuce a dluhy u exekutorů nebo věřitelů a zajistíme výmaz jejich zástavních práv z katastru nemovitostí. Tak

Více

Informace trvale přístupné spotřebiteli Vydávané také dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále jen Zákon )

Informace trvale přístupné spotřebiteli Vydávané také dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále jen Zákon ) Informace trvale přístupné spotřebiteli Vydávané také dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále jen Zákon ) IDCC EUROPE Finance, a.s. (dále také IDCE ) tímto zpřístupňuje na svých internetových

Více

Pracovní list. Workshop: Finanční trh, finanční produkty

Pracovní list. Workshop: Finanční trh, finanční produkty Pracovní list Workshop: Finanční trh, finanční produkty Úkol č. 1 Osobní půjčka Doplňte v následující tabulce kolik zaplatíte za úvěr celkem (vč. úroků) při jednotlivých RPSN. Současně porovnejte, zda

Více

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnosti realitní kanceláře při převodu vlastnického práva k jednotce (bytové nebo nebytové) Činnost realitní kanceláře při převodu členských

Více

Učební osnovy předmětu Finanční gramotnost

Učební osnovy předmětu Finanční gramotnost Příloha k ŠVP ZV č. 2 Učební osnovy předmětu Finanční gramotnost Název školního vzdělávacího programu: Škola v pohybu - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č. j. ZŠZH 287/2016 Škola: Základní

Více

smluv - Smlouvy ČR umožňuje samostatně si pohledavky z titulu Samozrejme vim, ze na internetu existuje cela rada online kalkulacek.

smluv - Smlouvy ČR umožňuje samostatně si pohledavky z titulu Samozrejme vim, ze na internetu existuje cela rada online kalkulacek. pohledavky z titulu půjčky online. Bankovní a nebankovní půjčky Tou nejzákladnější katego půjček je samozřejmě dělení podle věřitele, tedy subjektu, který půjčku poskytuje: Bankovní půjčky První skupinu

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Materiály pro 2. - 3. ročník učebních oborů Občanská nauka, Ekonomie Metodický list. Identifikační údaje školy

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Materiály pro 2. - 3. ročník učebních oborů Občanská nauka, Ekonomie Metodický list. Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Informace pro Klienty poskytované Poskytovatelem úvěru podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění

Informace pro Klienty poskytované Poskytovatelem úvěru podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění Informace pro Klienty poskytované Poskytovatelem úvěru podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění Společnost IMMO Leasing, SE jakožto poskytovatel spotřebitelských úvěru

Více

Náklady exekuce Exekuce nemovitosti a movitých věcí. Náklady exekuce

Náklady exekuce Exekuce nemovitosti a movitých věcí. Náklady exekuce Exekuce nemovitosti a movitých věcí náklady exekuce jsou odměna exekutora, náhrada paušálně určených či účelně vynaložených hotových výdajů, náhrada za ztrátu času při exekuci, náhrada za doručení písemností,

Více

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 KAPITOLA 2 Podnikatel a uzavírání smluv 5 2.1 Jak vzniká smlouva 6 2.2 Zvláštní způsoby uzavření smlouvy 8 2.3 Obsah

Více

Dohledový benchmark č. 1/2017. Způsob generování testů při pořádání odborných zkoušek dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

Dohledový benchmark č. 1/2017. Způsob generování testů při pořádání odborných zkoušek dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru Dohledový benchmark č. /07 Způsob generování testů při pořádání odborných zkoušek dle zákona č. 57/06 Sb., o spotřebitelském úvěru. Relevantní právní úprava Předpis Zákon č. 57/06 Sb., o spotřebitelském

Více

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013 HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 27. 2. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Finanční produkty 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

INSOLVENCE Z POHLEDU OBČANSKÉHO PORADCE

INSOLVENCE Z POHLEDU OBČANSKÉHO PORADCE INSOLVENCE Z POHLEDU OBČANSKÉHO PORADCE POSILOVÁNÍ KOMPETENCÍ V SOUVISLOSTI S DLUHOVOU PASTÍ 19.6.2009 Magistrát města České Budějovice EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje

Více

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Otázka: Obchodní banky a bankovní operace Předmět: Ekonomie a bankovnictví Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Podnikatelské subjekty, a. s. ZK min. 500 mil. Kč + další podmínky Hlavním cílem zisk Podle zákona

Více

Specifikace úvěrových podmínek Akcenta, spořitelní. a úvěrní družstvo. Strana - 1 - (celkem 5) Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 30.10.

Specifikace úvěrových podmínek Akcenta, spořitelní. a úvěrní družstvo. Strana - 1 - (celkem 5) Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 30.10. Specifikace úvěrových podmík Akcenta, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze d: 30.10.2010 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Testovací Rodné číslo: 765430/0000 Narozen: 30.4.1976

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 20.12.2013 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Ukázková Rodné číslo: 764530/0000 Narozen:

Více

KREDITNÍ KARTA BONUS FUTURO FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

KREDITNÍ KARTA BONUS FUTURO FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU KREDITNÍ KARTA BONUS FUTURO FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ 1. Údaje o věřiteli / zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel ESSOX s.r.o. Adresa Senovážné nám. 231/7, České Budějovice 370 21 Telefonní číslo

Více

OSOBNÍ FINANCE. Mgr. Ing. Šárka Dytková

OSOBNÍ FINANCE. Mgr. Ing. Šárka Dytková OSOBNÍ FINANCE Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru Kdo jsme (poskytovatel úvěru)? Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00,

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O www.zlinskedumy.cz Finanční matematika = soubor obecných matematických metod uplatněných v oblasti financí např. poskytování krátkodobých a dlouhodobých úvěrů,

Více

Článek I. Základní ustanovení

Článek I. Základní ustanovení Zásady prodeje bytů v bytových domech ve vlastnictví obce Kuks -------------------------------------------------------------------------------- Zastupitelstvo obce Kuks rozhodlo na svém veřejném zasedání

Více

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Ing. Petr Šafránek Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky www.afiz.cz Listopad 2013 1 Finanční produkty lze

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Raiffeisenbank a.s. Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 2051 FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku)

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku) PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku) Předmluva.......................... 11 Seznam použitých zkratek............. 13 IV. URČITOST VYMEZENÍ ZAJIŠŤOVANÉ

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č. I.. /...

O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č. I.. /... PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště tel.:575 753 053,fax: 572 555 325 e-mail: info@peneznidum.cz, web: www.peneznidum.cz Číslo žádosti: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č.

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

Základy práva, 23. dubna 2014

Základy práva, 23. dubna 2014 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 23. dubna 2014 Přehled přednášky Jaké smlouvy jsou využívány k poskytnutí peněz Výpůjčka půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou

Více

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU účinné od 1. června 2011 ÚPLNÉ ZNĚNÍ Úvodní ustanovení 1. Tyto produktové podmínky spotřebitelského kontokorentního úvěru vydané GE Money Bank,

Více

METODICKÝ LIST. Učební pomůcku tvoří: ZÁKLADNÍ KARTY:

METODICKÝ LIST. Učební pomůcku tvoří: ZÁKLADNÍ KARTY: METODICKÝ LIST Učební pomůcka FINANČNÍ GRAMORNOST je pomocníkem k praktickému vyučování ve vzdělávacím programu Matematika a Člověk a jeho svět, oblast financí. Je určena dětem 4. 5. tříd, ale při vhodné

Více