NOVÉ VÝZVY. je umění. Vzorové aktivity praktické výuky vybraných témat finanční gramotnosti pro střední školy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVÉ VÝZVY. je umění. Vzorové aktivity praktické výuky vybraných témat finanční gramotnosti pro střední školy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 NOVÉ VÝZVY Hospodařit je umění Vzorové aktivity praktické výuky vybraných témat finanční gramotnosti pro střední školy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2

3 ÚVOD Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. je realizátorem projektu NOVÉ VÝZVY Další vzdělávání pedagogů v oblasti zavádění a realizace výuky finanční gramotnosti na středních školách v Pardubickém kraji (CZ.1.07/1.3.12/ ). Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočten ČR. Projekt NOVÉ VÝZVY je určen pedagogům vyučujícím na gymnáziích, středních školách a SOU v Pardubickém kraji ekonomické a společenskovědní předměty. Partnerem projektu je Sdružení SPES, které se zabývá prevencí a pomocí při předlužení. Publikace, kterou máte před sebou, obsahuje přehled vybraných praktických aktivit, které je možno využít při přípravě výuky finanční gramotnosti na středních školách. Publikace navazuje na další dvě publikace, které vznikly v rámci projektu NOVÉ VÝZVY. Jedná se Informační příručku pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách a o Příklady pracovních listů pro studenty středních škol k procvičení vybraných témat z finanční gramotnosti. Obsah všech publikací je rozdělen do šesti kapitol, jejichž názvy korespondují s názvy i obsahem jednotlivých akreditovaných vzdělávacích kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Více informací o projektu NOVÉ VÝZVY je možno získat na internetových stránkách projektu INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 1

4

5 Hospodařit je umění kapitola 1 3

6 Aktivita 1: Práce s rozpočtem Zadání: Rozdělte studenty do skupin, nejlépe čtyřčlenných. Zadejte jim, ať si ve skupině vytvoří návrh rozpočtu domácnosti. Použijte níže uvedený modelový příklad slečny Edity. Zadejte jim, aby zpracovali rozpočet Edity, a to jak příjmovou, tak výdajovou stranu. Dále zadejte studentům, aby zaznamenali veškeré náklady, které hradí Edita ze svého rozpočtu. Součástí modelového příkladu jsou i 3 otázky, které položte studentům. Po zpracování rozpočtu diskutujte se studenty o jeho jednotlivých položkách. K dispozici máte vyplněný formulář: Plán hospodaření domácností, podle kterého můžete kontrolovat položky v rozpočtu studentů. Chybějící položky se studenty společně doplňte. Po zpracování nabídněte studentům témata k diskuzi: Jaké mohou být příjmy domácnosti? (pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, živnostenský list, příjmy z pronájmu apod.) Jmenujte výhody a nevýhody práce na černo. Které výdaje v rozpočtu jsou zbytné, a které nezbytné? Jak ovlivňuje naše nákupy reklama? Pomůcky: Pracovní list 1A a 1B: Plán hospodaření domácnosti Cíl aktivity: Cílem aktivity je vytvoření přehledného a komplexního plánu hospodaření domácnosti. Aktivita směřuje k zmapování základních možností příjmů jednotlivých domácností. Druhým cílem této aktivity je předložit studentům přehled veškerých nezbytných i zbytných nákladu spojených s chodem domácnosti. Přiklad pro zpracování rozpočtu Edita Bláhová, která studuje 3. ročník střední školy, dostává měsíčně od rodičů Kč kapesného. Na domluvené brigádě (roznášení letáků) si vydělává 200 Kč týdně. Edita má uspořeno Kč. Edita využívá kapesné a příjem z brigády na nákup občerstvení ve školním bufetu, kredit do mobilního telefonu, vstupenky do kina a na jiné kulturní akce. Obědy ve školní jídelně, dopravu, učebnice, školní pomůcky a exkurze hradí rodiče. Sestavte rozpočet Edity, odhadněte výdajovou část nákladů, které hradí ona sama. V průběhu roku by chtěla začít navštěvovat posilovnu 15 vstupů stojí 500 Kč. Zjistěte, zda bude Edita schopna na posilovnu ušetřit. Rozhodněte, kolik může koncem prosince věnovat na nákup vánočních dárků ze svých úspor a z mimořádné odměny z brigády v prosinci ve výši 500 Kč. 4

7 Mzda: Důchod: Výdaje Příjmy pevné pohyblivé Dávky státní sociální podpory: Přídavek na dítě: Rodičovský příspěvek: AKTIVITA 1: Vzor vyplněného formuláře Plán hospodaření domácnosti měsíc rok Bydlení: Služby: Doprava: Děti: Daně: Potraviny: Lékárna: Drogerie: Volný čas: Ošacení: Sociální příplatek: Pojištění: Cigarety: Příplatek na bydlení: Podpora v nezaměstnanosti: Pronájem: celkem celkem = Splátky: Spoření: Další: Restaurace: Zvířata: Noviny: Výnosy: Auto: Další: Výsledek rozpočtu Telefon: Další: 5

8 aktivita 2: Práce se mzdovými náklady Zadání: Se studenty diskutujte o příjmech v jednotlivých pracovních odvětvích. Následně diskuzi rozšiřte o téma výše příjmů ve vybraných profesích a její rozdílná výše v jednotlivých krajích České republiky. Každý student si vybere povolání, kterému by se chtěl věnovat, a vyhledá si za domácí úkol průměrné příjmy v dané profesi. Výši příjmu dále porovná v rámci jednotlivých krajů. Druhým bodem domácího úkolu je vyhledání mzdových nákladů zaměstnavatele v případě, kdy známe čistou mzdu zaměstnance. Úkolem je zjistit výši hrubé a superhrubé mzdy. Diskutujte se studenty o mzdových nákladech zaměstnavatelů. V rámci této aktivity můžete zaměřit diskuzi i na téma tzv. práce na černo. Pomůcky: Doporučujeme vyhledat na serverech: Dále je možno využít např. stránky Cíl aktivity: V rámci této aktivity chceme docílit především toho, aby si studenti uvědomili, jaké příjmy mohou mít z případného budoucího povolání. A především jaký je rozdíl mezi hrubou a čistou mzdou. Cílem je také uvědomění si faktických nákladů zaměstnavatele na jednoho zaměstnance. 6

9 aktivita 3: Dluhy nebo spoření Zadání: Studentům rozdejte Pracovní list 2: Dluhy nebo spoření, kde nejprve samostatně hledají argumenty pro obě možnosti, tedy spoření či zadlužení. Poté o těchto argumentech diskutují studenti ve skupinách, kdy je jejich úkolem dohodnout se na 3 argumentech podporujících zadlužení a na 3 argumentech podporujících spoření. Následně jejich odpovědi zaznamenávejte na tabuli. Zaznamenané argumenty poté společně vyhodnoťte. Pomůcky: Pracovní list 2: Dluhy nebo spoření, tabule, křída Cíl aktivity: Uvědomění si důležitosti potřeb jedince a rozlišování mezi potřebami zbytnými a nezbytnými. Cílem je rovněž nasměrovat studenty k přemýšlení o vlivu módy, společnosti (tedy být in) a reklamy na naše rozhodování. Příklady možných argumentů: Budu spořit protože, půjčím si budu mít okamžitá vlastnická práva k věci nemusím čekat dlouhou dobu na pořízení věci si spořením vytvořím rezervu pro případ nouze mohu mít zboží nad rámec svého příjmu se nemohu dostat do dluhové pasti mohu mít vše, co si okamžitě přeji 7

10 aktivita 4: Schéma hospodaření Zadání: Po zmapování příjmové a výdajové strany rozpočtu v předchozích aktivitách se studenty nyní hovořte o finančních produktech, kterými je vhodné spravovat rodinný rozpočet. Vysvětlete jim základní principy fungování jednotlivých produktů jako například běžný účet, kontokorent, kreditní karty, ale i spořicí účet a termínované vklady. Rozdejte studentům Pracovní list 3: Schéma hospodaření a na tabuli společně v rámci diskuze doplňujte do jednotlivých kolonek (lístečků) potřebné údaje. Pomůcky: Pracovní list 3: Schéma hospodaření, tabule, křída Cíl aktivity: Cílem této aktivity je přehledné vysvětlení práce s jednotlivými finančními produkty, které mohou sloužit pro správu rodinného rozpočtu. Aktivita demonstruje i možnosti praktického hospodaření. Pracovní list 3: Schéma hospodaření může dále studentům sloužit jako podklad pro přehled správy rodinných financí. Studenti si mohou do schématu každý měsíc zaznamenávat příjem, trvalé platby, ale především konečné zůstatky na spořících i úvěrových produktech. Základní informace k Pracovnímu listu 3: Schéma hospodaření Lísteček Příjmy: Slouží k připomenutí příjmů domácnosti, které jsou obvykle vypláceny na běžný účet. Lísteček Běžný účet: Obsahuje informace o běžném účtu, základních podmínkách, principech fungování, úrokové sazbě a poplatcích. Objasní i způsoby obsluhy běžného účtu a debetní karty. Ukáže na způsoby výběru finančních prostředků z běžného účtu. Lísteček Trvalé příkazy: Pomáhá při zopakování výdajové strany rozpočtu, které platby jsou pravidelné a jak je možno je provádět. Objasní rozdíl mezi trvalým příkazem a povolením k inkasu, ukáže i rizika spojená s těmito možnostmi. Zmapuje i způsoby ovládání trvalých příkazů a internetového bankovnictví. Lísteček Úspory: Informuje o tom, jak vysoké mají být úspory a jak je nejlépe vytvoříme. Dává přehled o spořicích produktech, o účelu jejich využití a jejich výhodách a nevýhodách. Obsahuje informace o obsluze spořicích produktů. Lísteček Úvěry: Lísteček, který je zaměřen na kontokorent a kreditní kartu, vysvětluje principy a pravidla jejich fungování. Informuje o výši úrokových sazeb a poplatků. Objasňuje i využití těchto dvou produktů v praxi. 8

11 AKTIVITA 4: Vzor vyplněného formuláře Schéma hospodaření Úspory Obsahuje: spořicí účet termínované vklady, stavební spoření a penzijní připojištění Zapsání: výše měsíční platby datum celková částka Příjmy Trvalé příkazy 10% Zapsání všech příjmů Zapsání pravidelných plateb Běžný účet výše výše datum Zapsání: úrokové sazby, zůstatku, datum nastavení odeslání zůstatku rozlišení, zda se jedná na spořicí účty o trvalý příkaz, či povolení k inkasu Úvěry Zapsání pevných splátek úvěru, datum zůstatkové výše úvěru výše kontokorentu čerpání kreditních karet 9

12 aktivita 5: Výběr produktů Zadání: Vysvětlete studentům principy studentského účtu a hovořte s nimi o kritériích výběru tohoto produktu. Diskuzi směřujte k tomu, že neexistuje správná univerzální odpověď, ale výběr provádíme vždy dle našich individuálních potřeb. Tento úkol lze aplikovat i na jiné produkty bankovních institucí. Rozdělte studenty do skupin, k diskuzi jim zadejte následující otázky: Vybíráte si studentský účet, které informace si zjistíte? Které podmínky bankovní společnosti budou pro Vás nejdůležitější? Jaký vliv bude mít na Váš výběr možnost povolení kontokorentu? Po ukončení předchozí aktivity zadejte studentům práci na skutečném výběru produktů. Zadání může být formou domácího úkolu. Podle kritérií, která jste si stanovili, pracujte s výběrem produktů a porovnávejte jednotlivé nabídky bankovních institucí. Pomůcky: Doporučujeme práci na internetu, využít je možno například stránky cz. V kolonce Může se hodit je odkaz na finance, pod kterým následně naleznete kolonku osobní finance. Zde je zpracováno srovnání produktů od konkrétních společností působících na českém trhu. Cíl aktivity: Cílem aktivity je ukázat studentům pravidla, podle kterých je vhodné stanovit si priority a kritéria pro výběr jednotlivých produktů. Aktivita má rovněž za cíl ukázat konkrétní návody a postupy pro výběr produktů, které jsou nabízeny na českém trhu. 10

13 aktivita 6: Změna rozpočtu Zadání: Rozdejte studentům Pracovní list 4: Rodina Snášelova. Dejte jim prostor pro vytvoření rozpočtu vzorové domácnosti. Následuje diskuze nad možnostmi využití rozpočtových přebytků. Diskuzi směřujte k vysvětlení dalších spořicích produktů (základní spořicí produkty již byly vysvětleny v předchozích aktivitách), jako je stavební spoření či penzijní připojištění. Studentům zadejte, aby zpracovali změnu rozpočtu naší modelové rodiny zapříčiněnou nástupem paní Ludmily na mateřskou dovolenou. Pomůcky: Pracovní list 4: Rodina Snášelova Cíl aktivity: Předat základní informace o tom, jak nakládat s přebytkovým rozpočtem, jak a kam ukládat finanční rezervy. Druhým cílem této aktivity je předání informací o tom, jaké kroky je potřebné realizovat v případě nutnosti změnit rozpočet. aktivita 7: Pár tipu k hospodaření Zadání: Rozdejte studentům Pracovní list 5: Pár tipu k hospodaření, který slouží jako přehledný souhrn základních pravidel hospodaření. Studentům zadejte samostatně nastudovat tento materiál. Jejich úkolem je jednotlivé výroky označit následovně: Věděl jsem * Nevěděl jsem? Stále mám otázky Veďte diskuzi nad výroky, které stále nejsou studentům zcela jasné. Pomůcky: Pracovní list 5: Pár tipu k hospodaření Cíl aktivity: Tato aktivita slouží k zopakování celého tématu a především k ujasnění všech podstatných principů a pravidel hospodaření domácnosti. 11

14 12 FINANČNÍ PRODUKT kapitola 2

15 aktivita 8: Příčiny neschopnosti splácet Zadání: Studentům rozdejte Pracovní list 6: Příčiny neschopnosti splácet. Formulář z pracovního listu překreslete na tabuli. Využijte jej tak, že se do jeho paprsků budou doplňovat příčiny neschopnosti splácet. Každý student dostane za úkol vymyslet 3 příčiny neschopnosti splácet. Následně vyzvěte studenty, aby vám postupně diktovali jimi sepsané příčiny. Tyto zapisujte a rozdělujte do jednotlivých kategorií naznačených ve formuláři (sluníčko). Pokud je máte takto pojmenovány, diskutujte se studenty o preventivních krocích, které je potřeba udělat před uzavřením úvěru proto, aby nedošlo k neschopnosti splácet. Formulář ve tvaru sluníčka je koncipován tak, aby jeho jednotlivé paprsky naznačovaly několik obecných faktorů, které mohou mít vliv na neschopnost splácet a následné předlužení. Uvnitř jednotlivých paprsků jsou pak uvedeny konkrétní příčiny vedoucí k předlužení. Pomůcky: Pracovní list 6: Příčiny neschopnosti splácet, tabule, křídy Cíl aktivity: Cílem této aktivity je uvědomění si důvodů, které vedou k neschopnosti splácet, a stanovení pravidel, jak jim předcházet. Aktivita je koncipována tak, aby navedla studenty od sepsání a utřídění příčin neschopnosti splácet ke stanovení pravidel zodpovědného zadlužování. Příklad vyplnění formuláře: Paprsek Osobnost spotřebitele: Vysoké nároky na uspokojování potřeb, časté nakupování zbytných věcí, podlehnutí reklamě, neschopnost odolat nákupu zboží či služeb, neschopnost hospodařit atd. Paprsek Finanční (ne)gramotnost: Nedostatek znalostí z oblasti finanční gramotnosti, chybějící plány hospodaření domácnosti, chybějící rezerva, nezodpovědné hospodaření atd. Paprsek Před podpisem: Nevhodné rozhodnutí o důvodu zadlužení, špatný výběr finančního produktu, nezodpovědný výběr věřitele atd. Paprsek Poměr s věřitelem: Podepsání nevýhodné smlouvy, nekalé praktiky poskytovatelů úvěrů, nezaplacení pravidelné splátky, nedodržení smluvních podmínek atd. Paprsek Životní události: Nemoc, ztráta zaměstnání, úmrtí, rozchod a rozvod, narození dítěte, dědictví atd. 13

16 AKTIVITA 8: Vzor vyplněného formuláře Příčiny neschopnosti splácet Životní události Poměr s věřitelem Rozvod, ztráta zaměstnání, úmrtí, nemoc, narození dítěte, dědictví Podepsání špatné smlouvy, nehrazení splátek, nekalé praktiky Špatné zvolení na co se zadlužit, špatný výběr produktů či věřitele Osobnost spotřebitele Příčiny neschopnosti splácet Podlehnutí reklamě, nároky na uspokojování potřeb Chybějící rezerva, nezodpovědné hospodaření, chybějící rozpočet Před podpisem 14 Finanční gramotnost

17 aktivita 9: Kroky k zodpovědnému zadlužení Zadání: Se studenty si připomeňte předchozí Aktivitu č. 8, v rámci které jste mapovali příčiny neschopnosti splácet. Poté studentům rozdejte Pracovní list 7: Kroky k zodpovědnému zadlužení a zadejte jim, aby stanovili pořadí kroků zodpovědného zadlužení. Pomůcky: Pracovní list 7: Kroky k zodpovědnému zadlužení Cíl aktivity: Uvědomit si, že i při zvažování zadlužení je potřeba klást si důležité otázky ve správném pořadí. Není vhodné například nejprve uvažovat o výběru produktu a teprve poté o tom, zda jsem schopen měsíčně splácet své závazky. Pracovní list 7 má následující řešení: Krok 4 Krok 5 Krok 8 Krok 2 Krok 7 Krok 1 Krok 10 Krok 6 Krok 9 Krok 3 Mam dostatek finančních prostředků na splátky? Co mě za dobu splácení může potkat? Podle čeho si vyberu věřitele? Mohu danou službu nebo zboží uhradit jiným způsobem? Kolik peněz budu potřebovat? Potřebuji danou věc? Co ještě mám vědět před podpisem smlouvy? Jaký finanční produkt si zvolím? Porovnal jsem dostatečně nabídky úvěrových společností? Je vhodné se na tuto mou konkrétní potřebu zadlužit? Pořadí kroků zodpovědného zadlužování jsou obecně stanoveny následujícím způsobem: Krok 1: Potřebuji to? Krok 2: Jak to zaplatím? Krok 3: Na co se zadlužím? Krok 4: Mám na to? Krok 5: Co mě po dobu splácení může potkat? Krok 6: Jak si vyberu finanční produkt? Krok 7: Kolik peněz budu skutečně potřebovat? Krok 8: Jakého věřitele si vyberu? Krok 9: Jak mohu porovnat podmínky jednotlivých smluv? Krok 10: Podepíši smlouvu? 15

18 Další možnosti uspořádání jednotlivých kroků: Krok 7: Kolik budu potřebovat tato otázka samozřejmě může zaznít i mnohem dříve. V našich materiálech vycházíme z toho, že se rozhodujeme mezi účelovými a neúčelovými úvěry. V případě, že máme účelový úvěr, nerozhodujeme se o tom, jakou částku si zapůjčíme, protože ta je dána cenou zboží. Proto o tom, kolik si půjčíme, uvažujeme jen u neúčelového úvěru, tedy až po výběru produktu. Obecně by tento krok mohl být zařazen za Krok 4, tedy za otázku na co se zadlužím. Kroky 1 4: Tyto kroky mohou mít relativně různé pořadí a je možno je zaměnit. Měly by tvořit ucelený systém otázek a měly by vždy být u sebe. Krok 5: Co mě po dobu splácení může potkat: Tvoří určitý přechod mezi jednotlivými soubory dotazů. Je potřebné, aby spotřebitel v rámci rozhodování o zadlužení dobře zvážil všechny životní události, které mohou v průběhu splácení nastat. Kroky 6 9: Opět se jedná o soubor otázek, které mohou mít libovolné pořadí. Platí však, že výběr produktu je prvotní otázkou, protože na něm záleží další kritéria pro výběr věřitele a podmínek smlouvy. Krok 10: Podepíši smlouvu: Je otázka vždy posledního a konečného zvážení celého procesu zodpovědného zadlužení. 16

19 aktivita 10: Rodina Snášelova Zadání: Připoměnte si práci z Aktivity 6 s rodinou Snášelovou. Doporučujeme znovu si připomenout rozpočet a celkovou situaci rodiny. Rozdělte studenty do dvojic. Vhodné je zadat polovině dvojic Situaci č. 1 a druhé polovině dvojic Situaci č. 2. Vzhledem k tomu, že otázky u obou situací jsou stejné, doporučujeme práci s oběma situacemi současně. Vynikne tak kontrast mezi odpověďmi na stejnou otázku v kontextu odlišné situace. Pomůcky: Pracovní list 8: Rodina Snášelova Cíl aktivity: Díky příkladu modelové rodiny, ve které dochází ke dvěma událostem, kdy je rodina nucena zvážit zadlužení, je možno poukázat na potřeby zbytné a nezbytné. V rámci aktivity dále pojmenováváme a demonstrujeme na příkladu, na co je a není vhodné se zadlužit. Příklady vhodných odpovědí: Situace č. 1 Doporučíte Snášelovým, aby zájezd dceři zaplatili? Odůvodněte svou odpověď. - Nejedná se o zodpovědné jednání. Dcera by se měla podílet finančně. Je vhodné zadlužit se na dovolenou? Odůvodněte svou odpověď. - Není (viz pravidlo o délce splácení) V případě, že se rodiče rozhodnou zájezd zaplatit, je vhodné využít finanční rezervu rodiny na spořicím účtu? - Není vhodné využít základní rezervu, lze použít ostatní rezervy. Jaký finanční produkt byste rodině doporučili k zaplacení zájezdu? - Spotřebitelský úvěr Podle jakých kritérii by měl výběr finančního produktu proběhnout? - Především délka splácení Situace č. 2 Doporučíte Snášelovým zakoupení jimi vybraného typu lednice? Odůvodněte svou odpověď. - Lednice ano, ale levnější typ Je vhodné zadlužit se na pořízení lednice? Odůvodněte svou odpověď. - Ano (viz pravidlo o délce splácení) Je vhodné pro nákup lednice využít finanční rezervu rodiny ze spořicího účtu? - Není vhodné využít základní rezervu. V tomto případě je možno část zboží zaplatit z ušetřených peněz, zbytek na splátky. Jaký finanční produkt byste rodině doporučili k zaplacení lednice? - Splátkový prodej Podle jakých kritérii by měl výběr finančního produktu proběhnout? - Výše měsíčních splátek 17

20 aktivita 11: Rozhodování o bydlení Zadání: K dispozici máte vzorový příklad z Pracovního listu 9: Rozhodování o bydlení, se kterým můžete se studenty pracovat. Věnujte krátký čas zpracování rozpočtu domácnosti ze vzorového příkladu. Hovořte o tom, že bydlení je jedním z nejdůležitějších problémů, který musí mladí lidé řešit, a že existují různé formy bydlení, které si mohou pořídit. Zadejte studentům, ať sami přemýšlí nad dostupnými formami bydlení. Poté se věnujte vysvětlení výhod a nevýhod jednotlivých forem bydlení. Můžete v rámci hodiny počítat i rozdíly v nákladech např. na hypotéku a pronájem. Dále rozdělte třídu na dvě poloviny. Jedna polovina studentů si připraví argumenty, proč uzavřít smlouvu o hypotéce, druhá polovina si připraví argumenty, proč neuzavřít smlouvu o hypotéce. Třídu je vhodné rozdělit i fyzicky na dvě poloviny tak, aby jednotlivé skupiny studentů stály proti sobě. Střídavě dávejte prostor jednotlivým názorovým stranám, aby přednášely své argumenty pro svou variantu. Přesto, že někdo ze studentů sdílí opačný názor, zadání zní, aby zastával názor, který je mu přidělen, a hledal pro něj argumenty. Pomůcky: Pracovní list 9: Rozhodování o bydlení Cíl aktivity: Uvědomění si, jaké formy bydlení existují, jaké jsou mezi nimi rozdíly a jaké finanční náklady jsou s nimi spojené. Studenti by si také měli uvědomit, že pořízení bydlení na hypotéku je dlouhodobá a velmi drahá záležitost a že je potřebné pečlivě zvážit všechny argumenty pro i proti. Formy bydlení: Osobní vlastnictví - byt či dům jsou ve vlastnictví fyzické osoby, která je zároveň obyvatelem této nemovitosti. Majitel bývá zapsán v katastru nemovitosti. Vlastník nemovitosti může libovolně disponovat se svým majetkem, může jej prodat, převést na jinou osobu, či pronajmout. Pořízení: Náklady na pořízení jsou vysoké, obvyklé pořízení je formou úvěru. Vhodným produktem na pořízení je stavební spoření či hypotéka. Měsíční náklady: Při osobním vlastnictví se nehradí nájem jinému subjektu, proto jsou náklady v porovnání s ostatními formami bydlení nižší. Družstevní vlastnictví bývá obvykle k bytu, který se nachází v domě ve vlastnictví bytového družstva. Členové družstva pak mají na základě dohody či stanov právo na nájem k bytu. Vlastníkem bytu je družstvo, nájemce má pouze podíl v družstvu. Družstevní vlastnictví dává členovi družstva pravomoc disponovat s bytem, prodat svůj podíl či jej pronajmout. Členové družstva mají práva i v rámci chodu družstva, např. hlasování o opravách. Pořízení: Podíl v družstvu se obvykle pohybuje ve stejné výši jako pořízení nemovitosti do osobního vlastnictví. Družstevní byt nelze zastavit, proto vhodným produktem pro jeho pořízení je stavební spoření. Měsíční náklady: V rámci družstevního podílu se většinou nehradí nájem, pouze částka do fondu oprav, proto jsou náklady v porovnání s ostatními formami bydlení nižší. 18

21 Nájemní byt jedná se o byty ve vlastnictví státu, obce, soukromých společností či jednotlivců. Majitelem tedy není obyvatel bytu, ten má na základě smlouvy práva k užívání bytu. Obyvatel nemůže s bytem nakládat podle svých představ, ale musí přesně dodržovat uzavřenou nájemní smlouvu. Pořízení: Náklady na pořízení nájemního bytu bývají pouze ve výši vratné kauce, která obvykle činí trojnásobek měsíčního nájmu. Měsíční náklady: Tento smluvní vztah zakládá právo majitele objektu na obdržení předem dohodnutého nájmu. Náklady jsou tedy poměrně vysoké, protože mimo režijních nákladů musí být hrazeno i nájemné. Pronájem bytu jedná se o nemovitost, kterou má v nájmu druhá osoba, která není majitelem, ale v daném období byt nepotřebuje. Je možno mít pronajatou i pouze část nemovitosti (například jeden pokoj, patro rodinného domu atd.). K podnájmu musí dát písemný souhlas majitel bytu či domu. Pořízení: Náklady na pořízení bývají pouze ve výši vratné kauce, která obvykle činí trojnásobek měsíčního nájmu. Měsíční náklady: Tento druh bydlení je v tomto ohledu nejdražší. Pronájem v sobě obsahuje mimo režijních nákladů ještě poplatky za nájem a pronájem. 19

22 aktivita 12: Pár tipů k zodpovědnému zadlužování Zadání: Studentům rozdejte Pracovní list 10: Pár tipu k zodpovědnému zadlužování. Zadejte jim, aby samostatně nastudovali jednotlivá tvrzení. Úkolem studentů je označit jednotlivé výroky: Věděl jsem * Nevěděl jsem? Stále mám otázky Následuje diskuze nad otázkami, které studentům stále nejsou zcela jasné. Pomůcky: Pracovní list 10: Pár tipu k zodpovědnému zadlužování Druhé zadání: Závěrečné zhodnocení tématu může rovněž proběhnout formou testu k jednotlivým finančním produktům. Připravte si otázky k vámi vybraným finančním produktům a ty rozdejte studentům. Následně proberte správné odpovědi. Test může mít například následující podobu: Má kreditní karta bezúročné období? - Kreditní karta nemá bezúročné období. - Má, ale pouze při výběru peněz z bankomatu. - Má omezené bezúročné období. Při nákupu zboží na leasing: - Jsem od podepsání smlouvy majitelem věci. - Jsem majitelem věci, ale společnost má zástavní právo. - Majitelem věci je leasingová společnosti. Cíl aktivity: Tato aktivita složí k zopakování tématu finanční produkty a především k ujasnění všech podstatných principů a pravidel zodpovědného zadlužování. 20

23 Dobrá legislativa před špatně podepsanou smlouvou neochrání kapitola 3 21

24 aktivita 13: Reklama na spotřebitelský úvěr Zadání: V úvodu této aktivity diskutujte se studenty o tom, co by podle jejich názoru měla obsahovat reklama na spotřebitelský úvěr. Nechte studenty sepsat, co podle nich má být obsahem a jaké informace by potřebovali, aby se mohli zodpovědně rozhodnout pro zadlužení. Následně jim vysvětlete, co vše má obsahovat reklama na spotřebitelský úvěr podle zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů. Na závěr aktivity nechte studenty vytvořit reklamní poutač na spotřebitelský úvěr. Může se jednat o billboard, reklamní leták nebo inzerát. Reklamu je vhodné tvořit ve skupinách o velikosti cca 5 studentů. Pomůcky: Pracovní list 11: Reklama na spotřebitelský úvěr, tabule, křída Cíl aktivity: Uvědomění si, že i reklama na spotřebitelský úvěr musí obsahovat náležitosti, které jsou důležité pro spotřebitele a současně jsou definovány v legislativě. Pokud tyto náležitostí chybí, je to znamením, že poskytovatel nesděluje všechny informace potřebné k zodpovědnému rozhodnutí, porušuje zákon a rozhodnutí spotřebitele na základě neúplné reklamy může být rizikové. Zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů říká: Nabídka spotřebitelského úvěru nebo jeho zprostředkování reklamou, jejíž součástí je i jakýkoliv údaj o nákladech spotřebitelského úvěru pro spotřebitele, musí jasným, výstižným a zřetelným způsobem formou reprezentativního příkladu obsahovat: roční procentní sazbu nákladů, výpůjční úrokovou sazbu, a to spolu s údaji o veškerých poplatcích spojených se spotřebitelským úvěrem, celkovou výši spotřebitelského úvěru, výši jednotlivých splátek a celkovou částku splatnou spotřebitelem, dobu trvání spotřebitelského úvěru, informaci o povinnosti uzavřít smlouvu o doplňkové službě související se spotřebitelským úvěrem, zejména pojištění, je-li uzavření takové smlouvy podmínkou pro získání spotřebitelského úvěru za nabízených podmínek a náklady na tuto službu nelze určit předem. 22

25 aktivita 14: Společné jmění manželů Zadání: Studentům rozdejte Pracovní list 12: Společné jmění manželů a představte jim následující příběh rodiny Krátkých: Pan Krátký je již 5 let ženatý. Před vstupem do manželství postavil vlastní dům, kde nyní s manželkou společně žijí. Současně zakoupil pozemek nedaleko jejich domu. Paní Krátká ještě před vstupem do manželství zakoupila lednici a pračku, také vlastnila zahradu s malou chatkou. V průběhu manželství zdědila paní Krátká po svých rodičích automobil. Manželství je v krizi a paní Krátká podala žádost o rozvod. Studentům zadejte, aby do pracovního listu zaznamenali výše uvedený majetek manželů Krátkých. Hovořte se studenty o dalším majetku, který mohli získat v průběhu manželství. Studenti jej také zaznamenají do pracovního listu. Poté nechte studenty vypracovat rozdělení majetku, které nastane v případě rozvodového řízení. Diskutujte se studenty o tom, jak bude majetek rozdělen. Pomůcky: Pracovní list 12: Společné jmění manželů, Občanský zákoník, internet. Cíl aktivity: Cílem této aktivity je praktické vysvětlení problematiky společného jmění manželů (SJM), především pak informace o tom, co vše je a není součástí SJM. 23

26 aktivita 14: Vzor vyplněného formuláře Společné jmění manželů Před manželstvím Manželství Rozvod Pozemek Nábytek: ložnice, obývák Pozemek Dům Myčka: na splátky Dům Muž Akcie: nákup ze společného účtu Chata: darovali rodiče muže Chata: darovali rodiče muže Muž Auto: zakoupené na leasing Finanční prostředky na speciálním spořícím účtu z prodeje zahrady a chatky Zahrada + chatka Úvěr: na společnou dovolenou Finanční prostředky z prodeje zahrady a chatky Lednice Auto: dědictví po otci ženy Lednice Žena Pračka Pračka Auto - dědictví Žena Společný majetek Vypořádání: dohoda mezi manželi nebo soudní rozhodnutí o vypořádání SJM Nábytek: ložnice, obývák Myčka: na splátky Akcie: nákup ze společného účtu Auto: zakoupené na leasing Úvěr: na společnou dovolenou 24

27 aktivita 15: Směnky Zadání: Studentům zadejte, aby zjistili a poté vyjmenovali všechny náležitosti, které musí obsahovat směnka, aby byla platná. Zaznamenávejte na tabuli odpovědi studentů, které poté společně zkontrolujete. Dále rozdejte studentům Pracovní list 13: Jak může vypadat směnka, který ukazuje 3 typy směnek. Můžete rozdělit třídu na poloviny. Jedna bude vyplňovat směnku č. 1 a druhá polovina směnku č. 3. Vzor směnky č. 1: Jedná se o předtištěný formulář směnky, který obsahuje veškeré náležitosti. Při vystavování směnky je možno použít tyto vzory, které lze zakoupit v obchodech. Vzor směnky č. 2: Jedná se o biankosměnku, tedy tzv. nevyplněnou směnku. Chybí na ní vyplněná směnečná suma a datum splatnosti. Vzor směnky č. 3: I prázdný papír s podpisem může být jednou směnkou. Pokud někdo podepíše prázdný papír, může z něj někdo jiný vytvořit platnou směnku. Ovšem musí obsahovat všechny potřebné náležitosti. Dále studentům zadejte následující úkoly: Jmenujte rizika biankosměnky. Jmenujte důvody, proč podepsat/nepodepsat biankosměnku. Pomůcky: Pracovní list 13: Jak může vypadat směnka, internet Cíl: Hlavním cílem je poukázat na jednoduchost směnky. Její vystavení je bezproblémové a velmi snadné. Směnka nemusí obsahovat úředně ověřený podpis, proto se dá podepsat kdykoli a kdekoli. Důležitým cílem je upozornit na riziko spojené s podepsáním biankosměnky, či podepsáním prázdného listu. Studenti si mají uvědomit, jak snadno mohou být zadluženi. 25

NOVÉ VÝZVY. je umění. Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách

NOVÉ VÝZVY. je umění. Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách NOVÉ VÝZVY Hospodařit je umění Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti

KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti Vzorové aktivity praktické výuky finanční a občanskoprávní gramotnosti Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. realizuje projekt KROK ZA

Více

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Vzorové aktivity praktické výuky problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Vzorové aktivity praktické výuky problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT Vzorové aktivity praktické výuky problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. je realizátorem projektu PŘIPRAVIT

Více

Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. obecně prospěšná společnost nestátní nezisková organizace. INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA k programu

Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. obecně prospěšná společnost nestátní nezisková organizace. INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA k programu Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. obecně prospěšná společnost nestátní nezisková organizace INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA k programu Finanční akademie 1. Úvod do problematiky Potřeba preventivního působení

Více

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s.

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. A B 1 Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. ISBN: 978-80-86961-28-6 2 OBSAH 1 Úvod...4 2 Všeobecný pohled

Více

Finanční gramotnost. úlohy a metodika

Finanční gramotnost. úlohy a metodika Finanční gramotnost úlohy a metodika Ing. Petr Klínský Ing. Danuše Chromá Finanční gramotnost úlohy a metodika Národní ústav odborného vzdělávání Praha 2009 Tato publikace vznikla v rámci resortního projektu

Více

Metodika dluhového poradenství

Metodika dluhového poradenství Metodika dluhového poradenství Tereza Hrdinková, Petr Mati ví Metodika dluhového poradenství Tereza Hrdinková, Petr Mati Člověk v tísni, o. p. s., 2013 Publikaci k vydání připravila regionální pobočka

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi UMĚLECKOŘEMESLNÁ STAVBA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ STRUNNÉ NÁSTROJE 82 51 L/09

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi UMĚLECKOŘEMESLNÁ STAVBA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ STRUNNÉ NÁSTROJE 82 51 L/09 Implementace finanční gramotnosti 1 TITULNÍ STRANA ve školní praxi UMĚLECKOŘEMESLNÁ STAVBA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ STRUNNÉ NÁSTROJE 82 51 L/09 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 3. ročník 1 TITULNÍ STRANA...1

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015

FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015 FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015 Ing. Petr Andrle - lektor Ekonomická praxe 22 let Soukromý sektor Telekomunikace a ekonomika podniků Ženatý 4(5) dětí Postgraduální studium Nyní vzdělávání

Více

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více

Formy pomoci předluženým občanům

Formy pomoci předluženým občanům Formy pomoci předluženým občanům Manuál pro školení sociálních pracovníků a pracovníků nevládních neziskových organizací a charit Listopad 2007 Formy pomoci předluženým občanům Manuál pro školení sociálních

Více

VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE EXTERNÍCH FOREM FINANCOVÁNÍ POŘÍZENÍ SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ

VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE EXTERNÍCH FOREM FINANCOVÁNÍ POŘÍZENÍ SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE EXTERNÍCH FOREM FINANCOVÁNÍ

Více

Aneb dlužníkův průvodce

Aneb dlužníkův průvodce Vydala Společnost Podané ruce o.p.s. Program práce s klienty v konfliktu se zákonem Bc. Irena Sedláčková, Mgr. Monika Vinklárková Grafické zpracování a sazba Kateřina Manková. www.podaneruce.cz Aneb dlužníkův

Více

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky...

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... [Zadejte text.] ÚVOD... 3 1 Financování vlastního bydlení... 4 1.1 Hypotéka... 4 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... 7 1.1.3 Podmínky poskytnutí státní podpory...

Více

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV. Učíme se pro život. Finanční gramotnost

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV. Učíme se pro život. Finanční gramotnost VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV Učíme se pro život Finanční gramotnost 1 Co je to finanční gramotnost? Definice. Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu,

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza a komparace spotřebitelských úvěrů a půjček v ČR Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic Jana

Více

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura Leden 2008 Autoři: Ing. Štěpánka Syrovátková, Ing. Josef Machalíček Občanská poradna Plzeň, o.s. Bc. Jana Christová Informační

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST

KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST 1. Základní orientace V této kapitole se budeme věnovat: pojmu FINANČNÍ GRAMOTNOST, složkám finanční

Více

Dobrá legislativa před špatně podepsanou smlouvou neochrání

Dobrá legislativa před špatně podepsanou smlouvou neochrání Dobrá legislativa před špatně podepsanou smlouvou neochrání Vybrané položky ve smlouvě celkovou částkou splatnou spotřebitelem součet celkové výše spotřebitelského úvěru a celkových nákladů spotřebitelského

Více

mostyr DÁVKY PRO ZP sociálně OBČANSTVÍ DŮCHOD PRACOVNĚ- PRÁVNÍ VZTAHY

mostyr DÁVKY PRO ZP sociálně OBČANSTVÍ DŮCHOD PRACOVNĚ- PRÁVNÍ VZTAHY sociálně mosty R Sociálně právní rádce Autoři: Mgr. Dana Hacaperková Mgr. Jana Chárová JUDr. Daniela Světlíková JUDr. Jaroslava Štamberková JUDr. Hana Frištenská Pavlína Radlová Grafická úprava a sazba:

Více

Vzdělávací skripta. pro projekt. Zpátky do zaměstnání. Mgr. Jana Mikulecká Bc. Kateřina Svobodová Bc. Miroslava Čechová Tomáš Lukačina, DiS.

Vzdělávací skripta. pro projekt. Zpátky do zaměstnání. Mgr. Jana Mikulecká Bc. Kateřina Svobodová Bc. Miroslava Čechová Tomáš Lukačina, DiS. Vzdělávací skripta pro projekt Zpátky do zaměstnání Mgr. Jana Mikulecká Bc. Kateřina Svobodová Bc. Miroslava Čechová Tomáš Lukačina, DiS. Obsah Finanční gramotnost... 6 Úvod... 7 Co je to finanční gramotnost...

Více

Práce ve stravování 65 51 E/02. IMPLEMENTACE FG do předmětu Občanská nauka 1. a 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi

Práce ve stravování 65 51 E/02. IMPLEMENTACE FG do předmětu Občanská nauka 1. a 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Práce ve stravování 65 51 E/02 IMPLEMENTACE FG do předmětu Občanská nauka 1. a 2. ročník 1 UČEBNÍ OSNOVA...4 1.1 Pojetí vyučovacího předmětu...4 1.1.1

Více

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník 1 UČEBNÍ OSNOVA...5 EKONOMIKA...5 1.1 Pojetí vyučovacího předmětu...5

Více

Manuál pro. insolvence. sociální pracovníky. v oblasti. Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PRAHA, 2011

Manuál pro. insolvence. sociální pracovníky. v oblasti. Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PRAHA, 2011 Manuál pro sociální pracovníky insolvence v oblasti Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PORADNA PRO OBČANSTVÍ / občanská a lidská práva PRAHA, 2011 Tato publikace vychází díky laskavé podpoře Evropské

Více

Metodika kurzu finanční gramotnosti pro lidi s duševním

Metodika kurzu finanční gramotnosti pro lidi s duševním Metodika kurzu finanční gramotnosti pro lidi s duševním onemocněním vydalo občanské sdružení Péče o duševní zdraví Tato aktivita je hrazena z Krajského projektu prevence kriminality na rok 2011 a z rozpočtu

Více

Finanční gramotnost 1

Finanční gramotnost 1 [Zadejte text.] ÚVOD... 3 1. ASPEKTY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI... 4 1.1. Psychologické aspekty finanční gramotnosti... 4 1.2. Sociální aspekty finanční gramotnosti... 4 1.3 vzdělávací programy v oblasti finanční

Více

ÚVOD... 4. 1 Základní a funkční gramotnost... 5. 2 Finanční gramotnost... 6. 3 Úvodní analýza... 8. 4 Rodinný rozpočet... 9. 4.1 Příjmy...

ÚVOD... 4. 1 Základní a funkční gramotnost... 5. 2 Finanční gramotnost... 6. 3 Úvodní analýza... 8. 4 Rodinný rozpočet... 9. 4.1 Příjmy... [Zadejte text.] ÚVOD... 4 1 Základní a funkční gramotnost... 5 2 Finanční gramotnost... 6 3 Úvodní analýza... 8 4 Rodinný rozpočet... 9 4.1 Příjmy... 10 4.1.1 Zvýšení příjmů vlastní aktivitou... 10 4.1.2

Více

MANUÁL RIZIKOVÝCH VZTAHŮ

MANUÁL RIZIKOVÝCH VZTAHŮ PRŮVODCE PRO SPOTŘEBITELE SENIORY MANUÁL RIZIKOVÝCH VZTAHŮ Michaela Bonková Lenka Bergmannová PRŮVODCE PRO SPOTŘEBITELE SENIORY MANUÁL RIZIKOVÝCH VZTAHŮ OBSAH Úvod 1 I. kapitola Smluvní vztahy aneb podepsat

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství.

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství. Masarykova univerzita Právnická fakulta Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství Bakalářská práce Právní úprava hypotečních úvěrů (Legal Regulation of Mortgages)

Více

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 C Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra Zpracovali:

Více