Výtěžek z módní přehlídky poputuje do Súdánu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výtěžek z módní přehlídky poputuje do Súdánu"

Transkript

1 Volby do Evropského parlamentu informace str. 2 Na festivalu Zlaté slunce se předvedli mladí filmaři Vliv DPH na ceny obědů pro seniory str. 5 str. 8 Výtěžek z módní přehlídky poputuje do Súdánu Na charitativní módní přehlídku se do Dělnického domu v Blansku sešli lidé všech věkových kategorií. Za jedinou věcí vydražit některý z předváděných modelů nebo si vybrat ze zboží v předsálí. Ať tak, nebo tak, výtěžek z prodeje půjde na dobrou věc. Organizace akce se stejně jako v loňském ročníku ujala Marie Jahodová. Letos to mělo tu výhodu, že oproti loňskému ročníku se mně hlásily modelky samy, nemusela jsem nikoho hledat a přemlouvat. Asi už opadl prvotní strach a věděly, do čeho jdou, je přesvědčená Marie Jahodová. Nafocení modelek a modelů se letos ujala Martina Borková a odpolednem i samotnou aukcí provázel starý známý Vít Přehlídkové molo obklopené diváky ve velkém sále Dělnického domu. Foto: S. Mrázek Šaroun. Záštitu nad akcí převzal otec Jiří Kaňa z Farnosti svatého Martina v Blansku a s výběrem a úpravami modelů také vydatně pomáhaly paní Pokorná a Slezáčková. Akci podpořilo i Kulturní středisko města, které poskytlo zázemí velkého sálu Dělnického domu. Dražba jednotlivých modelů začínala na nízkých částkách, kolem Kč. Některé se za vyvolávací cenu prodaly, jiné se vyšplhaly i několikanásobně výše. Díky štědrosti lidí se na akci Pomáhat je v módě tak pomozte i vy v sobotu vybralo přes 33 tisíc Kč. Všechny půjdou na činnost střediska mládeže v Súdánu, organizovaného Mezinárodní kongregací salesiánů, jejímž členem je i Jenda Musil z. Ještě ten večer jsem si s ním telefonoval přes internet a vyřídil jsem mu tuto skvělou zprávu. Všechny pozdravuje a po obdržení částky dá vědět, jak ji použili, říká Jiří Kaňa a dodává, že částka není konečná. Finanční obnos, který farnost nakonec do Súdánu odešle, bude ještě vyšší o dary, které lidé přinesli mimo vlastní sobotní akci v dalších dnech. Více informací o akci i fotografií z přehlídkového mola naleznete na stránkách projektu Město Blansko podepsalo Memorandum o spolupráci s Prahou 7 Deklaraci o spolupráci mezi Městem Blansko a městskou částí Praha 7 schválili na posledním zasedání blanenští zastupitelé. Týkat se má především oblasti školství. Ve středu 1. dubna do přijeli zástupci vedení Prahy 7. Kromě radnice navštívili ZŠ Salmovu, která se má na výměnném pobytu žáků podílet, a odjeli si také prohlédnout Moravský kras. Na oplátku bylo vedení Města Blansko pozváno hned následující pátek do Prahy, kde bylo zmíněné Memorandum o spolupráci podepsáno. První výměnná akce 5. tříd základních škol se uskuteční již v květnu, a to blanenská ZŠ na ulici Salmově s pražskou základní školou na ulici Umělecké. Podobná výměna se uskuteční pravidelně každý rok, předpokládá starostka města Jaroslava Králová. Podrobný itinerář cca týdenního výměnného pobytu se teprve připravuje. Mimo skutečnost, že se děti více navzájem poznají, uvidí navíc zajímavosti, kterými se může naše město pochlubit památky, sportovní zařízení a samozřejmě nesmí chybět Moravský kras. Neméně toho budou mít k vidění naše děti v Praze, které se na výměnný pobyt již těší. Delegace z Prahy 7 v Blansku. Zleva: starostka města Jaroslava Králová, ředitel Městské policie Prahy 7 Jiří Vacek a starosta Prahy 7 Marek Ječmének. Foto: S. Mrázek Po dlouhé odmlce se blanenské veřejnosti ve výstavní síni městské knihovny představuje souborem fotografií Děravý cyklus a Jana Vladimír Miloš Bláha. Celoživotní fotograf, zakladatel fotoskupiny Návraty, je zcela oddán své lásce fotografii. Není reportér, jeho témata se nejprve rodí ve fantazii. Neustále hledá a objevuje nové. Ve fotografiích ukazuje vnímavým pozorovatelům svět svýma očima, nutí k zamyšlení nejen nad světem, ale nad sebou samými to je motor, který pohání jeho tvůrčí činnost. Je autorem několika knih fotografií. Jeho práce jsou k vidění a potěše do 29. dubna, vždy v provozní době knihovny. Pavel Svoboda Čarodějnice v Rekreační oblasti Palava I letos připravuje Kulturní středisko města pálení čarodějnic v areálu Rekreační oblasti Palava. Program bude směřován hlavně na odpoledne, kdy budou připraveny atrakce a hry pro děti. Děti se mohou těšit na diskotéku, soutěže o sladké ceny, na volbu nejkrásnější čarodějnice a čaroděje i na velké nafukovací atrakce. Následuje slavnostní zapálení ohně s možností opéct si přinesené špekáčky. Letos nám snad bude přát počasí a vše se obejde bez neplánované asistence hasičského záchranného sboru. Dětskou diskotéku večer vystřídá skupina K-Band, která bude všechny bavit až do půlnoci. Setkání s občany opět bez valného zájmu veřejnosti Setkání s vedení města s občany mělo standardní průběh. Občanů opět přišlo přibližně kolem třiceti, většinou seniorů. Tedy asi tolik, kolik bylo připravených zaměstnanců městského úřadu a jeho příspěvkových organizací odpovídat na jejich písemné dotazy. Na většinu dotazů odpovídal místostarosta Jindřich Král, protože se týkaly oprav komunikací, cyklostezek, kácení stromů, investičních akcí, tedy všeho, co má organizačně na starosti druhý místostarosta. O poznání méně otázek měl z oblasti správy majetku a sociální oblasti první místostarosta Lubomír Toufar. K jednomu tématu se vyjádřila starostka města Jaroslava Králová. Proč se investuje do silnice kolem bývalého sběrného dvora, když se tudy nemůže projíždět? Král: Byla to nezpevněná plocha od archivu až ke stavebninám, která si zasloužila upravit. Máme projekt na propojení z ulice Komenského až ke stavebninám. Realizováno to bylo tam, kde je Město majitelem. Další postup záleží na souhlasu vlastníka dalších pozemků. Dobudování by mělo stát cca 11 mil. Kč. Územní plán také stále počítá s přemostěním z ulice Svitavské na Staré Blansko, které by vyřešilo dále dopravu na Staré Blansko. (pokračování na str. 7) TELEVIZE BLANSKO VIDEOŽURNÁL ON-LINE Blanenská TV vysílá na internetu. Nalaďte si Blanenský videožurnál na

2 2 z usnesení Z usnesení z 48. schůze rady města ze dne Rada bere na vědomí rezignaci paní Niny Slepičkové na členství v Komisi Rada Zdravého města. hospodaření Nemocnice Blansko za rok 2008 a schvaluje rozdělení výsledku hospodaření Nemocnice Blansko za rok 2008 v částce ,07 Kč převedením do: fondu odměn ,00 Kč a rezervního fondu ,07 Kč. Rada jmenuje pana Tomáše Slepičku za člena Komise pro životní prostředí. Rada schvaluje směrnici Nemocnice Blansko č. 1/2009 Nájem a podnájem nebytových prostor. Rada bere na vědomí seznam nájemních smluv. poskytnutí daru specifikovaného v příloze tohoto materiálu v hodnotě ,60 Kč občanskému sdružení Pomoc bez hranic. schvaluje návrh úprav cen pro vytříděný odpad se svozovou firmou AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. uzavřené dne po dobu dopadu současné krize na odpadové hospodářství. po úpravách novou Směrnici rady o hospodaření s byty v majetku Města Blansko s účinností od pořadí žadatelů o pronájem bytu po úpravě dle materiálu pro období od do pořadí žadatelů o pronájem bytové náhrady pro období od do přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro Muzeum Blansko na podporu jeho činnost ve výši Kč za podmínek návrhu Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansku, žadateli RC autoklub Blansko na uspořádání sportovní akce 12hodinovka o pohár města, a to dne v době od 12:00 do 01:30 hodin následujícího dne. uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na realizaci projektu Modernizace základního školství v Blansku. s účinností od příspěvek na obědy blanenským důchodcům ve výši rozdílu mezi cenou oběda včetně DPH a výší úhrady zaokrouhlenou na celé koruny směrem dolů. Příspěvek bude poskytován v rozpětí 1,60 Kč 2,50 Kč na jeden oběd. poskytovat s účinností od sociálně slabším nepracujícím blanenským důchodcům další slevu na obědy ve výši 3,00 Kč na jeden oběd, a to v případě příjmu jednotlivce nebo manželské dvojice do 1,4 násobku částky, která se rovná součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení. Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 24/09 Nákup monitoru BCM pro nefrologické oddělení do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok se zařazením investiční akce č. 25/09 Rekonstrukce INT A prodloužení oddělení do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok s uzavřením smlouvy o poskytnutí úvěru Nemocnici Blansko k zajištění financování projektu podporovaného z fondů EU na realizaci projektu ROP Jihovýchod Digitalizace Nemocnice Blansko II a zároveň souhlasí se zajištěním úvěru pohledávkami za zdravotními pojišťovnami s výjimkou pohledávek vůči ZPMV. se zrušením zajištění havarijních služeb v mimopracovní době, o sobotách, nedělích a svátcích a ukládá odboru KOM v tomto smyslu upravit obstaravatelskou smlouvu s firmou VRBA, s. r. o., a to s účinností od s uzavřením darovací smlouvy s bytovým družstvem KÁMEN, bytové družstvo, Kamnářská 1, IČ: dar 1 ks kontejneru na odpad. s uzavřením darovací smlouvy se společenstvím vlastníků SVOBODA-společenství vlastníků jednotek dar 1 ks kovového klepače a 3 ks kovových sušáků na prádlo. s uzavřením darovací smlouvy s bytovým družstvem VÝHLEDY, bytové družstvo dar 2 ks kontejnerů na odpad, 2 ks kovových sušáků na prádlo, 1 ks kovového klepače. s uzavřením darovací smlouvy s bytovým družstvem Železničář, bytové družstvo dar 3 ks kovových sušáků na prádlo, 1 ks kovového klepače a 3 ks popelnic na odpad. s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na realizaci projektu Parkové parkoviště Dvorská. s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na realizaci projektu Cyklistické stezky a pěší komunikace podél řeky Svitavy III. etapa. aby Tělocvičná jednota Sokol Blansko pronajala darovaný majetek (rekonstruované lyžařské vleky) v souladu s darovací smlouvou č. 2008/000205/INV/DS ve znění dodatků, společnosti SKI AREAL BK s. r. o., se sídlem Hořice 34, Blansko, IČ Rada nesouhlasí se zpětvzetím žaloby na vyklizení bytu a přidělením bytu mimo pořadí pro paní Šturdíkovou, Blansko. s prominutím nájemného z bytu pro paní Pernicovou, Blansko. se žádostí společnosti AO REAL, a. s. o změnu podmínek výstavby 14 řadových rodinných domů v lokalitě Pod Sanatorkou, z důvodu nesouladu se zákonem o obcích, a ukládá místostarostovi Ing. Královi jednat se společností AO REAL, a. s. s cílem zdárného dokončení výstavby 14 řadových rodinných domů na ulici Pod Sanatorkou. Usnesení v plném znění jsou k dispozici na úřední desce umístěné před budovou MěÚ a na internetových stránkách města VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU Oznámení o době a místě konání VOLEB do EVROPSKÉHO PARLAMENTU Informace pro voliče jsou zveřejněny také na 1. Starostka města Blansko podle 16 písm. c), f) a 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, oznamuje termín voleb do Evropského parlamentu: v pátek 5. června 2008 od do hodin a v sobotu 6. června 2008 od 8.00 do hodin 2. Volby proběhnou v následujících okrscích: Viz Seznam volebních okrsků. 3. Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. 4. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství Na začátku června se v členských státech Evropské unie budou konat volby do Evropského parlamentu, přičemž v jednotlivých státech budou probíhat v konkrétních dnech podle místních zvyklostí. V České republice se proto volby uskuteční v pátek 5. června a v sobotu 6. června Veškeré informace k volbám jsou zveřejněny na webových stránkách pod odkazem Volby a na webových stránkách JMK pod odkazem Volby do Evropského parlamentu 2009 a ikonou vlajky EU. Do 26. dubna zkontrolujte, zda jste v seznamu voličů! Podle zákona o volbách do Evropského parlamentu právo volit na území ČR do Evropského parlamentu má kromě občana ČR, který alespoň 2. den voleb dosáhne věku 18 let, také občan jiného členského státu EU, který kromě splněné podmínky věku je po dobu nejméně 45 dnů veden v evidenci obyvatel v ČR (tj. má na území ČR pobyt, alespoň od ). Každý volič může v týchž volbách do Evropského parlamentu hlasovat pouze jednou. Podmínkou výkonu volebního práva ve volbách do Evropského parlamentu Okrsek Ulice, lokalita v okrsku č. České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky). Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu a že je na území České republiky veden v evidenci obyvatel podle zvláštního právního předpisu. Po záznamu ve výpisu ze seznamu pro volby do Evropského parlamentu obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku. 5. Neprokáže-li volič svou totožnost a občanství České republiky nebo jiného členského státu nebo, jde-li o občana jiného členského státu, neprokáže-li, že je veden v evidenci obyvatel podle zvláštního právního předpisu, nebude mu hlasování umožněno. Volby do EP: Informace pro voliče je zápis občana do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Státní občan ČR je do tohoto seznamu zařazen obecním úřadem ve lhůtě 40 dnů přede dnem voleb (tj. do ) na základě svého zápisu do stálého seznamu voličů, který vede obecní úřad k ostatním volbám. Občan jiného členského státu Evropské unie není do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu zařazen automaticky, ale pouze pokud ve stejné lhůtě (tj. do h dne ) o to požádá u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je veden v evidenci obyvatel. Žádost může být podána osobně i písemně (formuláře žádosti mají obecní úřady k dispozici) a musí k ní být přiložena kopie dokladu osvědčující zápis žadatele v evidenci obyvatel (tj. kopie průkazu o povolení k pobytu) a zároveň i čestné prohlášení žadatele, ve kterém uvádí svoji státní příslušnost, místo pobytu, adresu volebního obvodu, kde byl dosud pro volby do Evropského parlamentu veden ve volební evidenci a to, že bude hlasovat ve volbách do EP pouze na území ČR. Ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky mohou hlasovat Seznam okrskových volebních komisí Volební místnost Poč. členů vol. kom. 1 Dolní Lhota ZŠ Dolní Lhota Horní Lhota OA Horní Lhota Klepačov KD Klepačov Lažánky Gellhornova 13 Obůrka Těchov Hořice Olešná Alešova Brněnská Hořická Josefa Lady Jungmannova Komenského Luční Na Brankách Pod Strání Zdíkova nám. Republiky Rožmitálova Sadová 1 5 lichá Seifertova Smetanova Svatopluka Čecha Vodní 1, 2, 2a, 3, 7 Wanklovo nám. B. Němcové Dolní Palava Horní Palava K. H. Máchy Rodkovského Sadová 2 44, 7 29 lichá Sladkovského Úvoz Vrchlického Žižkova 2, 4, 6 Objekt bývalé MŠ Lažánky 73 6 MŠ Těchov OA Olešná 1 4 Katolický dům, Komenského 15 6 Gymnázium Blansko, Seifertova 13 6 ZŠ TGM, Rodkovského Čapkova Bartošova Hybešova Havlíčkova 1 37 lichá Lipová nám. Míru Stařeckého Těchovská 19 Žižkova 1, 3, 5, 7 69 Havlíčkova 2 36 Chelčického 1 29 lichá, 2 24 Údolní 1 15 lichá, 2 8 Wolkerova 9. května 1 9 lichá, 2 16 Erbenova Havlíčkova lichá, Chelčického 34 46, 50 54, Lesní Leoše Janáčka Purkyňova Sadová Větrná Pod Sanatorkou Chelčického 26 30, 32, 48, 56, lichá Údolní 10, lichá 9. května lichá, Nad Žlíbkem Podlesí Východní Sadová lichá, 46 84, nemocnice Zahradní Jasanová Nad Čertovkou 6. Voliči, který není zapsán ve výpisu ze seznamu pro volby do Evropského parlamentu, okrsková volební komise hlasování neumožní. To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz. 7. Voličský průkaz je vydáván oprávněnému občanovi, který nebude moci hlasovat v okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, na základě písemné žádosti (opatřené úředně ověřeným podpisem oprávněného občana). Tiskopis žádosti je k dispozici na MěÚ Blansko, nám. Republiky 1, přízemí dveře č. 3, paní Ševčíková Dagmar, odbor vnitřních věcí. 8. Politické strany a politická hnutí delegují členy a náhradníky do okrskových volebních komisí nejpozději 30 dnů přede dnem konání voleb do Evropského parlamentu ( 18, odst. 3 zákona č. 62/2003 Sb.). V Blansku dne také ti občané jiných členských států Evropské unie, kteří mají na území České republiky trvalý pobyt a jsou na základě své žádosti zapsáni v dodatku stálého seznamu voličů pro účely voleb do zastupitelstev obcí. Pokud je občan jiného členského státu Evropské unie zapsán v příslušné obci v dodatku stálého seznamu voličů, avšak chce hlasovat rovněž ve volbách do Evropského parlamentu, musí projevit svou vůli hlasovat v těchto volbách tím, že nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. do hodin dne 26. dubna 2009, podá u obecního úřadu, u kterého je v dodatku stálého seznamu voličů veden, žádost o přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Občané jiných členských států Evropské unie, kteří požádali o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu již v souvislosti s volbami do EP v roce 2004, o zápis do seznamu voličů již žádat nemusí a budou do něj obecním úřadem zapsáni automaticky. K přenesení údajů do seznamu voličů nedojde pouze v případě, že volič již nepobývá na území České republiky. odbor hospodářské správy Gymnázium Blansko, Seifertova 13 6 Kino Blansko, Hybešova 6 6 ZŠ Erbenova 13 6 ZŠ Erbenova 13 6 ZŠ Erbenova 13 6 Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Nad Čertovkou 18 6

3 3 Seznam okrskových volebních komisí - pokračování z předchozí strany Okrsek Ulice, lokalita v okrsku č Pod Javory Na Pískách Husova Hálkova Klamovka Masarykova 22, 24, 26, lichá Na Vyhlídce Nerudova Nádraží Nádražní Suchá Sušilova Těchovská 1 17 Ant. Dvořáka Fügnerova Gellhornova (bez 13) Kollárova Mahenova Masarykova 1 19, lichá Svitavská Tovární Bezručova 1 Aloise Skotáka Družstevní K. J. Mašky nám. Svobody Růžová Vodní 4, 4a, 6 12 Bezručova 3, 5, 7, lichá, 2 26 Divišova Krátká Mlýnská Poříčí Strážní domek U Vodárny Žalkovského Na Řadech Volební místnost Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Nad Čertovkou 18 Poč. členů vol. kom. Kino Blansko, Hybešova 6 6 Kino Blansko, Hybešova 6 6 Městský klub důchodců, Dvorská 2 6 Městský klub důchodců, Dvorská Bezručova 27 32, 34 52, 56 Jiráskova 12, 13a 30, Konečná Křižkovského Mánesova Příční Příkrá Tylova Zborovecká Cihlářská Okružní (bez 1a) Zborovec (starý název Zborovce) Kamnářská Krajní Okružní 1a Pekařská 1 7 lichá Pekařská 2 44 Pražská Sloupečník Ericha Roučky Absolonova Jiráskova 1 11, 13 Dobrovského Dvorská 1 15 lichá, 6 26 Křižkovského 1 19 Sukova Zámek Čelakovského Palackého Dvorská Salmova 1 16 Absolonova 1 12 Salmova SOŠ, SOU a učiliště, Bezručova 33 6 SOŠ, SOU a učiliště, Bezručova 33 8 SOŠ, SOU a učiliště, Bezručova 33 6 SOŠ, SOU a učiliště, Bezručova 33 6 ZŠ Dvorská 26 6 ZŠ Dvorská 26 6 ZŠ Dvorská 26 6 ZŠ Salmova Absolonova Dvorská ZŠ Salmova Dvorská ZŠ Salmova 17 6 Přerušení dodávky elektrické energie , h Těchov - Žižlavice chatová oblast Žižlavice , h Těchov - Obůrka místní část Obůrka , h Horní Lhota - horní část obce - zástavba od domů č. 123 a 128 po domy 140, 141 a 71 Ráječko ul. Krátká dům č. 166, ul. Nová, d.č , ul. Sadová od ul. sokolská po její konec směr Rájec, ul. Sokolská od ul. Sadová směr trat ČD, ul. Sportovní, ul. V Hájíčku, ul. Svitavská, zástavba stávajících rodinných domů Na Výsluní, nová lokalita rodinných domů ve výstavbě, vodárna, restaurace Nová, ul. Dlouhá - domy č. 279 (Mateřská škola), č. 359 Spešov - ul. od železničního přejezdu po konec obce směr Rájec a z ní odbočující ul. směr Ráječko , h Blansko ul. Sv. Čecha, ul. Svitavská domy č. 4, 6, 8, 10, 12, 14 INZERCE VE ZPRAVODAJI AKCE LETOŠNÍHO JARA pro Blanensko půjčka pro každého S ÚROKEM od 7,1 % ROČNĚ OSVČ, DŮCHODCI, ŽENY NA MD I NEZAMĚSTNANÍ ,- za 1.222,- MĚSÍČNĚ ,- ZA 1.666,- MĚSÍČNĚ ,- za 2.444,- MĚSÍČNĚ splátka včetně pojištění!!! Tel: nebo HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY MOŽNOST HLAVNÍHO PRACOVNÍHO POMĚRU Ztráty a nálezy Ztracené či opuštěné věci za měsíc březen dámské hodinky, ul. Dvorská klíče, ul. Dvorská leden dámské hodinky, ul. Dobrovského klíče, poliklinika klíče Vlastníci věcí si je mohou vyzvednout v podatelně MěÚ Blansko, nám. Svobody 3, vždy v pondělí a ve středu od 8.00 do hodin. Termíny setkání vedení Města s občany v městských částech Po prvním setkání s občany se nyní zástupci vedení vydají do jednotlivých městských částí. Termíny uvádíme níže. Setkání začínají vždy v hodin. Dolní Lhota pondělí , budova základní školy, Ing. Král Horní Lhota středa , restaurace U Kaštánka, PhDr. Králová Lažánky pondělí , místnost OA (bývalá MŠ), Ing. Král Rada Města na své 48. schůzi konané dne schválila usnesením č. 31 novou Směrnici o hospodaření s byty v majetku Města Blansko. Směrnice nabyla účinnosti Její součástí je i nové bodové hodnocení žadatelů, jehož změny se projeví až v pořadí žadatelů platném od Podle nového bodového hodnocení budou posouzeny nejen nové žádosti, ale přepočítány i ty, které jsou již v pořadí žadatelů zařazeny. Olešná středa , obecní dům, Ing. Toufar Těchov pondělí , restaurace v kulturním domě, PhDr. Králová Obůrka středa , restaurace U Jiřího, Ing. Toufar Hořice pondělí , místnost OA (buňka), Ing. Toufar Klepačov středa , restaurace v Dělnickém domě, PhDr. Králová Co se mění? Bydlení v bytě rozvedeného manžela nyní spadá pod 100 bodů společně s podnájmem, sociálním bydlením apod. (dříve 50). Žadatel nebydlí, bydlí v objektu, který není rozhodnutím SÚ určen k bydlení, bydlí v ubytovacím zařízení, bydlí v Městem Blansko zřízeném náhradním ubytování, holobytu nebo přístřeší nyní 300 bodů (dříve 400). Chovatelská přehlídka Myslivecký rok se neshoduje s rokem kalendářním, ale začíná dnem 1. dubna a končí 31. března následujícího roku. Výsledky mysliveckého hospodaření lze zhlédnout na chovatelských přehlídkách, kde spatříme nejen chovatelské úspěchy jednotlivých honiteb, ale i různé trofejové rarity. Chovatelskou přehlídku okresu Blansko za myslivecký rok 2008/2009 uspořádal Okresní myslivecký spolek Blansko ve dnech 27. až 29. března tohoto roku v kulturním sále městyse Černá Hora. Přehlídka proběhla o měsíc dříve než v loňském roce, protože se letos koncem května koná celorepubliková přehlídka trofejí v Lysé nad Labem, která nabídne k vidění nejlepší a dle hodnocení nejkvalitnější trofeje veškeré ulovené zvěře žijící na našem území za poslední dva roky. Chovatelské přehlídce v Černé Hoře předcházel svoz trofejí z Blanenska, Boskovicka i Tišnovska a jejich hodnocení. Trofejí se u zvěře spárkaté rozumí paroží, u mufloní zvěře toulce a u černé zvěře klektáky a páráky. Z honiteb na území obce s rozšířenou působností Blansko bylo na přehlídce zastoupeno nejvíce trofejí srnce obecného v počtu 346 kusů, dále zde byly trofeje 21 kusů muflonů, 10 kusů kňourů, 5 kusů daňků skvrnitých a 4 kusů jelenů evropských. odbor životního prostředí Nové bodové hodnocení žadatelů o pronájem bytu v majetku Města Plánované akce v dubnu Odbor INV Parkové parkoviště na ul. Dvorské Odbor KOM Hořice, oprava havarijního stavu dešťové kanalizace lokální vysprávky místních komunikací Nyní se započítávají již jen dvě a více společně žijících domácností za 100 bodů (dříve i tři a více za 200 bodů). Do obytné plochy se nově nezapočítává kuchyně do 12 m 2. V případě KK se odečte 5 m 2 na kuchyň z plochy pokoje. Úplně odpadá bod přidělující body za některý druh tělesného postižení. Pokud zájemce odmítne nabízený byt, přijde o 200 bodů (dříve 100). Odpadá kontrola stavu (ženatý, vdaná,...), důležitá je péče o nezaopatřené dítě, přičemž se body nově nepřidělují za každé z nich. Nově obdrží každý žadatel 500 bodů, pokud má české státní občanství. Kompletní znění směrnice včetně bodového hodnocení najdete na Půjčovna dodávek a střešních boxů Půjčovna dodávek a střešních boxů. Levněji to nejde: dodávka 950 Kč/den + DPH, víkend 2000 Kč + DPH, střešní box 5 párů lyží 95 Kč/den, Střešní nosič lyží a snowboardů: malý 4 páry lyží 45 Kč/den velký 6 párů lyží 65 Kč/den. Po dohodě přistavení až k domu. Navštivte také náš e-shop s nářadím: nebo naši prodejnu v Jedovnicích, ulice Zahradní, budova pneuservisu. Od měsíce března také mobilní výkup kovů: přijedeme až k Vám domů. Za každý nákup/pronájem/odevzdání kovů dostanete body, které můžete později použít k získání slevy, nebo dárku. Tento inzerát slouží také jako poukaz na 5% slevu na cokoliv (včetně e-shopu). Otevírací doba PO PÁ: , půjčovna nonstop-volat na: Bořitov plná uzavírka Plánovaná úplná uzavírka, která potrvá až do konce října, se dotkne především nákladní dopravy, pro niž je stanovená objížďka dlouhá přes 20 km. Osobní vozidla si zajedou cca 3 km. Uzavírka potrvá do konce října Silnice bude uzavřena v obou směrech pro veškerý provoz z důvodu provádění opravy silnice II/377 Bořitov Rájec I. a II. stavba. Objížďka Pro osobní vozidla a pro linkovou osobní dopravu Po silnici II/377 (Tišnov Č. Hora Prostějov) v km ,717, v úseku Bořitov Rájec-Jestřebí, (od okružní křižovatky se silnicí I/43 po místní komunikací III/377 22, v obci Bořitov Pro nákladní dopravu pro nákladní dopravu bude doprava odkloněna ve směru od Brna: Lipůvka Šebrov Kateřina Blansko Ráječko Rájec-Jestřebí, tj. silnice II/379 II/374 -II/377, od Svitav: Mladkov (Lhota Rapotina Boskovice) Doubravice n. Sv. Rájec-Jestřebí, tj. silnice II/150, , , II/374 a II/377 Délka uzavírky: 1, 240 km Délka objížďky: pro osobní vozidla cca 3,066 km pro nákladní dopravu ve směru od Brna cca 22,3 km pro nákladní dopravu ve směru od Svitav cca 22,2 km Doba trvání uzavírky: od (sobota) od h do (pátek) Autobusové zastávky Po dobu uzavírky bude zrušena obsluha zastávky Bořitov-sokolovna bez náhrady a zastávka Bořitov bude po dobu uzavírky dočasně přeložena obousměrně na náměstí v Bořitově na silnici III/ odbor stavební úřad

4 4 ODVEZEME VÁS I VAŠE AUTO MOŽNOST UMÍSTĚNÍ REKLAMY NA NAŠE VOZY AKCE LETIŠTĚ VÍDEŇ Kč AKCE LETIŠTĚ PRAHA Kč VOLEJTE NONSTOP od h, Dělnický dům Soutěž ve společenském tanci BLANENSKÝ POHÁR 2009 Soutěž v latinskoamerických a standardních tancích všech věkových kategorií. Zahájení soutěží v h. Bývalí učitelé poznávali Dělnický dům Setkání seniorů, bývalých pracovníků ve školství a jejich rodinných příslušníků, se uskutečnilo v březnu v Dělnickém domě. Zvelebený Dělnický dům, který prošel v minulých letech rozsáhlou rekonstrukcí a v minulém roce oslavil 100. výročí svého trvání, poskytl bývalým učitelům velmi příjemné prostředí k jejich jarnímu setkání. Paní Jana Brychtová nám na základě archivních dokumentů shrnula historický vývoj, kterým Dělnický dům prošel. Někteří z nás si spolu s ní zavzpomínali na řadu možností, které i dříve poskytoval pro rozvoj mimoškolní činnosti žáků blanenských škol. Máme ale také touhu vidět zase něco nového a zajímavého. Vždyť jen na rok 2009 je pro naše seniory připraveno třináct společných výletů po České republice i do zahraničí. Díky ochotě ředitele KSMB Jaroslava Jeřábka a jeho manželky, ředitelky soukromé základní umělecké školy, a jejich pěkného vztahu k nám, jsme v prostorách Dělnického domu doslova pookřáli. Dokonce jsme pocítili hrdost nad tím, co vytvořili pracovití lidé před námi a co můžeme obdivovat. Vystoupení žáků zmíněné umělecké školy, jejíž jednotlivé obory dosahují vysoké úrovně, nám dalo zapomenout na všechny starosti a bolesti, probudilo vnitřní pocit radosti, kterým se na lidi kolem sebe usmíváme. Velmi nás potěšila také účast vedoucího Odboru školství MěÚ Blansko Mgr. Františka Alexy. Děkujeme manželům Jeřábkovým i jejich učitelům a žákům, kteří pro nás připravili pěkný program. Děkujeme i ostatním zaměstnancům Dělnického domu za toto naše pohodové jarní setkání. L. Magniová Z Otázek a odpovědí Na ulici Husově, konkrétně u hotelu Probe, nesvítí skoro žádné světlo ani z jedné strany hotelu a když se náhodou jedno světlo rozsvítí, tak začne blikat a potom zhasne. Chci buď kontakt, nebo zařídit opravu tohoto problému. Trvá již delší dobu, ale nikdo se o to nestará! Veškerá svítidla na ulici Husově, která jsou v majetku Města Blansko, k dnešnímu dni svítí. Osvětlení, které je přímo u hotelu Probe, vlastní firma Probe plus s. r. o. Proto ho nejsme schopni zprovoznit. Ing. Miroslav Pokorný, vedoucí odboru KOM Hezký den, jak je možné, že v bytech, které jsou v majetku Města, bydlí lidé, kteří neplatí vůbec nic, byt je zničený a stále bydlí? Jak k tomu přijdou nájemníci, kteří poctivě platí, mají zájem o koupi bytu, dělají úklid, atd.? Sice mají odpojenou elektřinu, vodu atd., ale stále ten byt obývají. Např. v domě na Chelčického 48 bydlí dvojice neplatičů, line se od nich strašlivý zápach, nic nedělají, nic neplatí, schází se tam individua a stále bydlí. Tomuto nerozumím a prosil bych vysvětlení. Na obecnou otázku obecná odpověď. Město může postupovat a také postupuje tak, jak mu to současné zákony umožňují. Smlouva o nájmu bytu je nyní uzavíraná na dobu určitou jednoho roku. V případě jejího porušování není smlouva prodloužena. Pokud se jedná o starší smlouvu na dobu neurčitou, dá město výpověď z nájmu, proti které se nájemce může odvolat k soudu. Když se nájemce z bytu sám nevystěhuje, musí Město podat k soudu žalobu na vyklizení bytu. Pokud se nájemce ani po rozhodnutí soudu nevystěhuje, musí Město podat návrh na výkon rozhodnutí (vystěhování exekutorem). Protože soudní řízení trvá velmi dlouho a proti rozhodnutím ve všech fázích je možné podat odvolání, je otázkou několika let, než dojde k faktickému vyklizení bytu. Z uvedeného je snad zřejmé, že vyklizení bytu není jednoduché. Pokud by celý proces trval max. půl roku, byl by také daleko větší hrozbou pro neplatiče nebo pro nepřizpůsobivé nájemníky. Těm jejich ochrana daná zákonem a termíny řešení vyhovují. V případě neprodloužení smlouvy nebo podání výpovědi z důvodu nevhodného užívání bytu musí Město u soudu předložit o této činnosti důkazy. Byl byste ochoten jít k soudu svědčit o skutečnostech, které ve svém dotazu uvádíte? Vždyť se nepodepíšete ani pod takto obecně popsanou problematiku! Ing. Miroslav Pokorný, vedoucí odboru KOM Jak vysoké jsou pohledávky Města Blansko u svých obyvatel? Jinak položený stejný dotaz má Město Blansko podobné problémy s neplatiči nájemného a pokut jako v Chomutově a Třebíči? Pokud ano, hodlá z dlužníků vymáhat peníze stejným způsobem? ad 1) Pohledávky města k : nájemné a služby spojené s užíváním bytů tis. Kč poplatky z komunálního odpadu tis. Kč poplatky ze psů 16 tis. Kč pokuty za dopravní přestupky tis. Kč pokuty udělené městkou policií a za veřejný pořádek 995 tis. Kč pokuty ostatní 353 tis. Kč ad 2) Z výše uvedené odpovědi vidíte, že Město Blansko má stejné problémy s vymáháním dluhů, a proto má Město uzavřenou smlouvu se třemi soukromými exekutorskými úřady na vymáhání těchto dluhů. ad3) V současné době Město neuvažuje o tomto systému, avšak jakýkoli soukromý exekutor, může této možnosti využít, a to nejen exekutor, se kterým má smlouvu Město, ale každý exekutor, který vykonává exekuce na základě pravomocného rozhodnutí soudu. Některé pohledávky jsou však nevymahatelné z důvodu, že občané nemají majetek nebo je nelze fyzicky dohledat, apod. Např. pohledávky vůči 33 největším dlužníkům z tzv. bezdomovců jsou v celkové výši 563 tis. Kč. Ing. Jan Šustáček, finanční odbor Bombardování v dubnu duben 2009 je dnem, na který připadá 64. výročí tragické události, která na samém konci 2. světové války postihla město Blansko. Tohoto dne bylo Blansko letecky bombardováno, zahynulo skoro třicet lidí a byly způsobeny značné materiální škody. Od druhé poloviny dubna 1945 se sovětská a rumunská vojska nezadržitelně přibližovala k Brnu (Brno bylo osvobozeno ), a Blanensko se tak ocitlo ve válečném pásmu. Německá armáda kladla silný ozbrojený odpor a k tomu chtěla využít i těžkého terénu mezi Brnem a Blanskem. Za této situace se v samotném Blansku koncentrovaly početné německé ozbrojené síly i civilisté, byly zde vojenské lazarety a vojenská technika. Německá armáda ve městě a okolí budovala obranná zařízení. Školy zabralo německé vojsko, neučilo se a lidé přestali docházet do zaměstnání. Všichni čekali na konec války. Letecké poplachy již nebyly vyhlašovány, protože letedla přelétávala nad městem stále. A tak přišel poslední středeční dubnový podvečer. S cílem rozvrátit nepřátelskou obranu, ochromit zásobování a postup německé armády a způsobit škody uskutečnily posádky 218. sovětské bitevní letecké divize dne v hodin letního času nálet na Blansko. Nálet provedlo 18 amerických dvoumotorových letounů typu Boston MK III. v sovětském označení A 20 Ž (každý letoun mohl nést 900 kg pum), opětovně startujících po náletu na Vyškovsko z polního letiště u Lanžhota. Jak se lze dočíst v Pamětní knize města , lidé žasli nad účinky několikaminutového bombardování. Bombardování bylo nečekané. V těchto dnech nad Blanskem přelétávalo velké množství letadel, ale bez jakýchkoliv následků. To mi potvrdila také paní Alexová ze Starého : Bylo mi 15 let a byla jsem zvědavá. Slyšela jsem od Hořic letět letadla, a tak jsem vylezla na střechu našeho domku. A najednou záblesk a rána a už jsem byla dole. Důsledky bombardování byly tragické a opět údaje z Pamětní knihy města Na město spadlo přes 300 leteckých pum, zničeno bylo šest domů, poškozeno 126 domů a 22 našich lidí přišlo o život. Bombardován byl především střed města, poškozeny školy, radnice, původní pošta, Dolní Palava a Ježkova továrna. Ta byla zasažena asi 19 bombami a jedna termitová způsobila její rozsáhlý požár. Zachráněno zůstalo jen ředitelství továrny (tzv. zámeček) a slévárna. Během náletu zahynulo v měšťanské škole, dnes ZŠ T. G. Masaryka, také několik německých vojáků. Sovětské nálety na Blansko i nejbližší okolí pokračovaly ojediněle ještě další dny. Již předtím dne provedly sovětské stíhačky útok na postavení německého flaku u Spešova. Jednotlivé sovětské stíhačky Iljušin Il-2 vyzbrojené palubními zbraněmi, malými leteckými pumami i neřízenými raketami provedly v následujících dnech další cílené nálety na Blansko. Na ČKD Blansko ( ), na stolařství Čuma na Starém Blansku, kde byla uschována v průjezdu domu Budova dnešního gymnázia na Seifertově ulici po náletu. německá autocisterna s benzínem (zahynula 18letá dívka M. Tůmová), na Nejezchlebovu cihelnu nad Starým Blanskem ( ), kde zapálily sudy s olejem, a na objekty na Husově ulici. Nálety pravděpodobně provedly stíhačky 131. gardového pluku 7. gardové bitevní divize na základě informací získaných zpravodajci skupiny Předvoj a odvysílaných přímo sovětskému štábu frontu z nedaleké Dolní Lhoty. Bohužel tato tragická událost zapadá do celého kontextu konce války. Jsou bombardovány další okolní obce a města regionu, např. Lažánky, Černá Hora, Dolní Lhota, Spešov a nakonec 5. května i Boskovice. Blansko je osvobozeno v dopoledních hodinách 9. května Dr. Miroslav Bojda Dražba bytu 3+1 v obci Černá Hora, okr. Blansko. Obec se nachází 13 km od, dům je v klidné lokalitě. Byt se nachází ve 3. NP zděného bytového domu. Podlahová plocha je 83,4 m 2. K bytu náleží sklep. Nejnižší podání: Kč, Tržní odhad: Kč. Soutěž: Mít možnost otevřeně promluvit Diecézní charita Brno Oblastní charita Blansko projekt Spona ve spolupráci s Radiem Proglas pořádají literární soutěž zaměřenou na prevenci násilí s názvem: Mít možnost otevřeně promluvit. Jedná se o stěžejní osvětovou akci roku 2009, která začala a končí Soutěž probíhá ve dvou kategoriích, přičemž před samotnou tvorbou literárních děl nabízíme možnost besedy či přednášky na téma násilí. Literární formou je jakýkoliv žánr prozaický či poetický, také délka je libovolná. Ke každému dílu je třeba připsat název, jméno a příjmení autora/ky, věk soutěžící/ho, kontakt, ale je možné vystupovat i pod pseudonymem. Na podzim 2009 vybere odborná porota 15 nejlepších děl, která budou otištěna v námi vydaném sborníku. Práce je možno posílat průběžně mailovou nebo doručovací poštou na adresu Oblastní charity Blansko s heslem: Mít možnost otevřeně promluvit. Více informací o soutěži najdete na www. blansko.charita.cz/?kapitola=spona nebo vám je podá Terezie Havlíčková, tel Více na tel.:

5 5 Na festivalu Zlaté slunce se předvedli mladí filmaři Blansko se na dva dny proměnilo na festivalové město. Byly to dva dny promítání, zábavy, ale pro mladé tvůrce také možnosti získat cenné rady od profesionálních filmařů a animátorů. Začínalo se již ve čtvrtek dopoledne, kdy své animované filmy představil s obrovským úspěchem žákům blanenských škol profesionální animátor a člen poroty Jaroslav Nykl. Večer pak předvedli svou tvorbu amatérští filmaři ze Základní školy Erbenovy. Rádi bychom vám představili všechno, co jsme kdy udělali, ale je toho tolik, že to není časově možné, a tak vám alespoň nabízíme výběr toho nejzajímavějšího a hlavně speciální sestřih, který jinde neuvidíte. Ten ukáže úskalí natáčení, co se kde nepovedlo i jaká při výrobě filmu vládne atmosféra, uvedl blok mladých filmových tvůrců z kroužku při ZŠ Erbenově Mgr. Jaroslav Cinkl. Páteční den již patřil soutěžním snímkům. Dopolednímu prvnímu kolu zajistily dostatečné obecenstvo opět blanenské školy, na odpolední druhé kolo se pak přišli podívat hlavně samotní autoři a jejich rodinní příslušníci. Odborná porota bedlivě sledovala promítané snímky i reakce diváků na ně a o všem si vedla podrobné zápisky, aby při následné diskuzi s tvůrci mohla díla zhodnotit a s autory podrobně prodiskutovat. Pro mladé tvůrce je tato část, dá se říct, nejdůležitější z celé soutěže. Aspoň my jsme to tak brali, když jsme jezdili po různých amatérských filmových soutěžích. Z ní si totiž mohou nejvíce odnést, protože se dozví, kde jaké dělají chyby a jak se jim vyhnout, je přesvědčený Jan Popelka z blanenského studia Audiovisual. Ani on na festivalu nechyběl, pomáhal technicky zajistit promítání soutěžních snímků. Předsedou odborné poroty byl známý publicista a filmový teoretik Ing. Emil Pražan. Pomáhali mu filmový tvůrce a pedagog Milan Šebesta, mladý herec, scenárista a režisér Martin Pošta, výtvarník, animátor, držitel nejvyšších ocenění z mezinárodních soutěží UNICA Jaroslav Nykl a metodik pro neprofesionální film NIPOS-ARTA- MA Praha a sekretář ČVU Mgr. Miroslav Tuščák. Porota se shodla v názoru, že úroveň hraných filmů v kategorii A je na dobré až velmi dobré úrovni. Stejně dobře hodnotí i experimenty v kategorii B. Doporučuje ale věnovat větší pozornost dokumentární tvorbě a reportáži. Trochu se mně zdá, že filmy jsou plné krve, násilí a smrti, neopomněl připomenout touhu autorů šokovat předseda poroty Emil Pražan. Na druhou stranu pozitivně hodnotil některé komedie. A velice kladně hodnotila porota hraný film sklenička autora Matěje Brothánka z Brna. Celkem soutěžilo 17 filmů od 12 autorů, převážně v kategorii hraných filmů žáků do 15 let. Silné zastoupení v soutěži měl domácí filmový kroužek ze ZŠ Blansko, Erbenova 13, jehož členové si nakonec za své filmy odnesli pět ocenění. Ze soutěže v Blansku do předvýběru celostátní soutěže postupují všechny snímky oceněné některou z cen a porotou doporučená čestná uznání. Avšak i tvůrci neoceněných snímků budou mít možnost navštívit celostátní soutěž, která se bude konat ve dnech 18. a 19. června 2009 v Ústí nad Orlicí. Níže jsou uvedené výsledky soutěže v jednotlivých kategoriích. Pokud chybí pořadí, nebyla cena udělena. Diváci kabelové televize v Blansku a na internetu budou moci zhlédnout jeden ze soutěžních snímků, a to druhým místem oceněný snímek Víta Šarouna s názvem Destrukce (filmová báseň inspirovaná prokletými básníky, destrukcí a životem...). Výsledky soutěže: Kategorie A - Tvorba žáků do 15 let Dokumentární film Porotci diskutují s mladými tvůrci. 3. cena Ekologie tvá volba [A] Tomáš Hanák Kategorie A - Tvorba žáků do 15 let Hraný film 1. cena Sklenička Matěj Brothánek 2. cena Dance pool Pavlína Taubingerová 3. cena Šošoň [A] Adam Novotný 3. cena Babička má narozeniny [A] Vladimír Víšek Čestné uznání Ordinace v černém sadu Eva Křížová Čestné uznání To je gól! [A] Tomáš Ondra Kategorie A - Tvorba žáků do 15 let Animovaný film 2. cena Narozeniny [A] Radoslav Horák Kategorie B Tvorba studentů do 19 let Dokumentární film Čestné uznání Pstruh se smetanovou omáčkou [A] Tomáš Horáček Kategorie B Tvorba studentů do 19 let Experiment a videoklip 1. cena A Friend in Need s a Friend Indeed, Hana Sotoňáková 2. cena Destrukce [A] Vít Šaroun Foto: S. Mrázek Měli jsme kliku! Máme nový rekord! Tradičně netradiční zahájení turistické sezony v regionu Moravský kras a okolí přineslo zábavu stovkám lidí a další neobvyklý rekord, kterým se mohou pochlubit. Turistická sezona byla tradičně zahájena nakrojením turistického salámu (foto 1) čehož se ujali starostka Jaroslava Králová, starosta Boskovic Jaroslav Dohnálek, radní JmK Ivo Polák a majitel pivovaru Jiří Fusek. Města Blansko, Boskovice a Pivovar Černá Hora se také opět zapíšou do České knihy rekordů, jejíž aktuální vydání vyjde na podzim, tentokrát v počtu lidí, kteří mají kliku, na jednom místě. Již od rána mířily v neděli 5. dubna 2009 stovky turistů z a Boskovic do Černé Hory za zábavou a na zahájení turistické sezony. Z vyráželo podle vydaných registrací přes 800 lidí, uvedla Běla Juráková. Další stovky se přidaly z Boskovic a hodně lidí přijelo přímo do pivovaru na kole nebo autem, aniž by se někde registrovali. Vyčleněný prostor se tedy rychle zaplnil. Sčítání lidí s klikou nepřineslo žádné překvapení. Vzhledem k pěknému počasí a letošní návštěvnosti se dalo očekávat, že padne magická tisícová hranice, což se také těsně stalo. Na dvoře Pivovaru Černá Hora se sešlo lidí a sedm psů s klikou (foto 3). Někteří až s 12 klikami (foto 2). Hodnotila se i originalita. Někdo celou cestu nesl obrovskou kliku od jeřábu, jiný zas jen pětimilimetrovou kliku od autíčka. Největší kliku měl ale Kudrna měřila přes 2,5 m (foto 4). Start nové turistické sezony v Černé Hoře se tedy vydařil. Pořadatelé vám přejí, aby se vám vydařila letní sezona, ať už vyrazíte na dovolenou kamkoliv a těší se na další setkání příští rok. Jaké že bude? To je zatím ve hvězdách, tak nezapomeňte občas zvednout hlavu a podívat se. ➊ ➌ ➋ ➍

6 6 kulturní a sportovní pozvánky Výstavy muzeum DEVADESÁT LET NOVÉ EVROPY Dokumenty z historie čsl. legií a vzniku ČSR. V 1. patře severního křídla zámku. muzeum Sakrální motivy v blanenské umělecké litině Výstava v zámeckém sklepu. Výstava potrvá do konce roku do , kino ŠEDESÁT Práce žáků ZUŠ Blansko. do , knihovna Vladimír Miloš Bláha: Fotografie Děravý cyklus a Jana Otevřeno v provozní době knihovny. do , Galerie Ve Věži Věra Kocmanová-Lišková: Krása v harmonii Tvorba autorky je inspirována vřelým vztahem k rodnému kraji (Habrůvce, Rudici, Křtinám). Výstava je otevřena ve středu, pátek a neděli od 13 do 17 hodin. do , muzeum FILMOVÝ PLAKÁT ze let Plakáty ze sbírky Karla Hodera (Letovice). do 6. 5., Galerie města Figura Q Výstava Figura Q představí ty členy Sdružení Q, v jejichž tvorbě se objevuje figura, jež může být zpracována konkrétní či abstraktní formou. Díky takovému počtu vystavujících bude výstava velmi pestrá, a to i díky rozličnosti používaného materiálu: malba, grafika, plakátová tvorba, kresba, keramika, sklo atd , kino PŘESČAS V NÍZKOPRAHOVÉM KLUBU Prezentace osmi nízkoprahových zařízení pro děti a mládež působících v Jihomoravském kraji. Výstava je realizována v rámci kampaně Přesčas, která proběhne v Jihomoravském kraji a v kraji Vysočina v dubnu a květnu. Zahrnuje odborné konference, výstavy a dny otevřených dveří v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež. Kampaň je připravena za podpory programu VPOHO Nadace Vodafone ČR a České asociace streetwork, Organizátorem je nestátní nezisková organizace RATOLEST BRNO, o.s., Kino Pokud není uvedeno jinak, filmy jsou uváděny v původním znění s českými titulky. Představení označená Filmový klub jsou přístupná i nečlenům filmových klubů ve h, kino EL PASO Kotle vášní, emocí a živelnosti. Rodina Horváthových má sedm dětí. Po tragické smrti otce matka Věra najednou stojí sama proti úřadům, odhodlaná udržet svou početnou rodinu pohromadě. Režisér Zdeněk Tyc se po úspěšných Smradech už podruhé vrací do světa Romů. El paso nekončí happyendem, jen jeho příslibem. ÚČETNICTVÍ, FINANCE, DANĚ» Kompletní vedení účetnictví a daňové evidence. Dle dohody je možné zpracovávat účetnictví přímo ve Vaší firmě (Brno a Blanensko)» Zpracování daňových přiznání (DPH, daň z příjmů, silniční daň, )» Zpracování mzdové agendy vč. možnosti zastupování při kontrolách na správě sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťovnách» Podklady pro banky a leasing KONTAKT: Ing. Jana Ehrenbergerová Telefon: Mobil: Bez lakování narůžovo nabízí pozitivní příklad. A také čas na přemýšlení, zda být Romem opravdu znamená být vinen. Hrají: Irena Horváthová, Linda Rybová, David Prachař, Vladimír Javorský a další. ČR / 98 minut / přístupný / česká verze v h v h, h v h, h, h, kino PEKLO S PRINCEZNOU Nová česká filmová pohádka o kurážné princezně Anetě, která se nechce vdát za nešiku ze sousedství v dávno smluveném sňatku. Hrají: Tereza Voříšková, Jiří Mádl, Petr Nárožný, Miroslav Táborský, Zlata Adamovská a další. ČR / 105 minut / přístupný / česká verze v h, h v h, h, kino LÍBÁŠ JAKO BŮH Komedie Marie Poledňákové. Muž mezi dvěma ženami a žena mezi dvěma muži to jsou motory komedie poháněné pošetilostmi, kterým podléhají zamilovaní, nemilovaní i žárliví. Hrají: Kamila Magálová, Oldřich Kaiser, Jiří Bartoška, Eva Holubová, Roman Vojtek, Martha Issová a další. ČR / 115 minut / přístupný / česká verze ve h v h, h, kino NOUZOVÝ VÝCHOD Řada zajímavých okolností doprovází uvedení jedné z klíčových událostí letošní filmové sezony. Poprvé od Titaniku se spolu před kamerou sešli Leonardo DiCaprio a Kate Winslet. Poprvé se britská herečka podvolovala režijním pokynům svého manžela, oscarového Sama Mendese. Drama Nouzový východ se velmi podobá Mendesově oscarové Americké kráse. I tady vidíme, jak nefunkční je ta nejobecnější představa o naplnění amerického snu, tedy poklidný rodinný život v domku na předměstí. USA / 119 minut / do 15 let nevhodný ve h, kino NĚCO Z ALENKY PROJEKT 100 Pokusy o zfilmování knihy Lewise Carrolla Alenčina dobrodružství v říši divů se táhnou celými dějinami kinematografie, Jan Švankmajer však nehodlal natočit příspěvek do této plejády. Jeho film Něco z Alenky je poctou nezměrné Carrollově představivosti, ale současně i záminkou k rozvinutí o nic menší představivosti vlastní. Je autorovou vzpomínkou na dětství, a zároveň pokusem evokovat prožitek dětství i v divácích. ČSSR / 1988 / 85 minut / přístupný / česká verze ve h, kino KURÝR 3 Pravidla zůstávají stejná. Až na jedno... Luc Besson uvádí strhující příběh kurýra Franka Martina. Byl přinucen přepravit Valentinu, unesenou dceru vlivného bosse až do Oděsy. Navzdory její cynické povaze a jeho odhodlání se nezaplést, se během úniku z bláznivých a život ohrožujících situací do sebe zamilují. Francie / 110 minut / do 12 let nevhodný. Další akce v h, muzeum Velikonoční koncert Adamusovo trio Jan Adamus hoboj, anglický roh, Jitka Adamusová housle, Květa Novotná klavír. Na programu skladby J. Haydna, W. A. Mozarta, L. van Beethovena, J. L. Dusíka, R. Schumanna a J. Suka v 9.00 h, DDM Mamince z lásky Tvorba dárečků pro maminky k Mezinárodnímu dni matek. Akce pro děti od 6 do 15 let. Více na v 9.00 h, Klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b Muzikoterapie Zaměřeno na intenzivní prožití vztahu s dítětem. Lektoři: učitelka hudby Mgr. Hana Kalendová a psycholožka Mgr. Libuše Marková. Akce je určena pro rodiče s dětmi od 2 až po mladší školní věk. Setkání proběhne od 9 do 10 hodin pro 1. skupinu a od 10 do 11 hodin pro 2. skupinu. Přihlášky v prac. dny do středy od 8.30 do h na níže uvedené adrese, počet rodičů a dětí je omezen. Klub Ratolest, Sladkovského 2b,Blansko , tel , mob , v h, nákupní středisko Sever, 1. patro Uzdravující a vysvobozující shromáždění Ježíš i dnes zachraňuje, uzdravuje, vysvobozuje a dává pravý smysl životu člověka. Slovem a modlitbami slouží Jan Sukup a Vojtěch Gočaltovský v h, klub Ulita, B. Němcové 2A Nevermore&Kosmonaut (Brno) Koncert brněnské folkové skupiny. Křest nového CD V kruzích. Akustická hudební smršť, dva hlasy a ostré rytmy perkusí v 9.00 h, Senior centrum Prodej textilu v 9.00 h, Klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b Dva je více než 1+1 Povídání s psycholožkou Mgr. Radkou Šebelovou z poradny pro manželství a mezilidské vztahy o radostech i strastech manželství ve h, Senior centrum Cestopisná přednáška s promítáním Kongo ve h, knihovna Recitační přehlídka pro žáky ročníku ZŠ Zveme všechny rodiče, prarodiče a veřejnost k poslechu poezie v podání našich dětí v h, knihovna Italští uprchlíci na Moravě Italští uprchlíci přicházeli na Moravu ve velmi složité době. Zemědělci museli téměř veškerou úrodu odevzdávat státu pro válečné účely, továrny byly převedeny na válečnou výrobu. Za čtyři roky, které uprchlíci prožili během 1. světové války na Moravě, se sžili s místními obyvateli, neboť je spojovalo jediné přežít hrůzy války. O tom všem vám budou vyprávět Ivana Bojdová a Eva Šebková v h, sál okresního soudu Galakoncert k 60. výročí ZUŠ Blansko V programu vystoupí současní i bývalí žáci a učitelé ZUŠ Blansko. Slavnostní večer moderují Hana Holišová a Martin Bačkovský. Blansko, ul. Kamnářská Prodej novostavby 1+kk v OV o vel. 30 m 2, předzahrádkou 13 m 2 a parkovacím stáním. Vytápění vlastním plyn. kotlem. Celkové náklady 2000 Kč. Cena: Kč v h, klub Ulita, B. Němcové 2A Petr Zajíček Známé i neznámé jeskyně Špičkový fotograf a dokumentarista jeskyní Petr Zajíček nás tentokrát provede po nejznámějších a nejzajímavějších jeskyních ČR z úhlů a pohledů, při kterých se tají dech! od 9.30 h, nám. Svobody CESTA VE TMĚ soutěž vodicích psů 6. ročník Soutěž slepeckých vodicích psů v reálném městském prostředí. Po celou dobu soutěže je připraven doprovodný program pro děti i dospělé v h, nám. Republiky Ekoshow aneb Zatočte s elektroodpadem Celkem 80 měst České republiky navštíví interaktivní recyklační roadshow Zatočte s elektroodpadem, při které budou mít občané možnost spotřebiče bezplatně odevzdat a zároveň se dozvědět, co je následně během recyklace čeká a další podrobnosti o zpětném odběru. Tři města s největším množstvím vybraných elektrospotřebičů získají zajímavou odměnu v h, klub důchodců K tanci a poslechu hraje Melodie v h, muzeum Litevští partyzáni v boji proti ruským okupantům Přednáška Almise Grybauskase z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v 9.30 h, Klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b Kurz pletení košíků z pedigu Od 9.30 do h. S paní Zuzanou Čecháčkovou. Na kurz se můžete hlásit od v pracovní dny od 8.30 do 12 a od 13 do h na tel nebo mob v h, Dělnický dům Michal Nesvadba Michal je Pajdulák Předností představení PAJDULÁK je MI- CHAL je aktivní zapojení dětí a to nejen v prvních řadách, množství nečekaných překvapení, komičnost protagonisty, cit pro vyjádření, práce s netradičními samolepícími pásky Mr. Tapeman, které rozvíjí fantazii, lehkost žánru a legrace v h, Dělnický dům Divadlo Járy Cimrmana České nebe VYPRODÁNO!!! v 9.00 h, Klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b Násilí v rodině Beseda s pracovnicí střediska OCH Blansko SPONA Dis. Terezií Havlíčkovou o úskalích násilí v rodině. Beseda je realizována v rámci projektu MPSV ve h, Senior centrum Čarodějnice v h, Rekreační oblast Palava Pálení čarodějnic Tradiční pálení čarodějnic. Diskotéka a soutěže pro malé děti. Vyhodnocení čarodějnických kostýmů Missák a Miss čarodějnice. Oheň, možnost opečení buřtů. Od do taneční zábava. Potřebujete rychle peníze? Vyplácíme peníze již do 48 hodin Rychle, snadno, bez poplatků Pro každého s pravidelným příjmem Volejte: v 9.00 h, restaurace Dělnický dům, zahrádka Oslavy 1. máje Projev, kulturní program Soukromé základní umělecké školy Blansko, koncert dechové hudby. Srdečně zvou pořadatelé v 8.00 h, Skalní mlýn Ptáci v údolí Říčky Skalní mlýn, Infocentrum, Doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc. Tradiční víkendové přírodovědné exkurze (vycházky) k zajímavým místům v Moravském krasu. Exkurze jsou výsledkem projektu Sítě vzdělávacích a informačních center v CHKO ČR podpořených z Evropského sociálního fondu. Účastnický poplatek 30 Kč. IDS: 226, S od h, Dělnický dům 3. BLANENSKÝ REVIVALFEST Black Sabbath, Metallica, U2 (Stay), Zappa Quartet, Iron Maiden, Dynamika Adamov (revival mix Hendrix, Led Zeppelin), Třetí zuby (revival mix Uriah Heep, Deep Purple a další), Robbie Williams. Předprodej v prodejně hudebních nástrojů, nám. Svobody 15. Sport v h, kuželna TJ ČKD, Údolní 10 Kuželky: ČKD MS Brno divize muži v h, sportovní hala TJ ČKD, Údolní 10 Basketbal: ČKD Tišnov OP ST. MINI v a h, hřiště Mlýnská Fotbal: APOS Blansko Kuřim Dorost st. a ml v h, hřiště Mlýnská APOS Blansko Drnovice Muži B ve h, kuželna TJ ČKD, Údolní 10 Kuželky: ČKD V. Meziříčí divize muži v 9.00 h, sportovní hala TJ ČKD, Údolní 10 Volejbal: Přípravný turnaj mužů v h, hřiště Údolní Fotbal: APOS Blansko Sloup Žáci B ve h, Black Hill Aréna Baseball: Black Hill Blansko Sokol Hluboká n. Vlt. První zápas nové baseballové sezony a s ním spojený OPENING DAY, proběhne v neděli 19. dubna 2009 od h na Jahodovém poli v Blansku , RC autodrom Blansko, sportovní ostrov XRAY CHALLENGE Morava v h, kuželna TJ ČKD, Údolní 10 Kuželky: ČKD Zábřeh B I. KL ženy v h, sportovní hala TJ ČKD, Údolní 10 Volejbal: ČKD Útěchov KP muži v h, h, hřiště Údolní Fotbal: APOS Blansko FC Soběšice Žáci A st. a ml v h, hřiště Údolní Fotbal: APOS Blansko Tescoma Zlín B Muži A 2. 5., RC autodrom Blansko, sportovní ostrov MČR Electric Track 1: ve h, h, hřiště Mlýnská Fotbal: APOS Blansko FC Sparta Brno Dorost st. a ml v h, hřiště Mlýnská Fotbal: APOS Blansko Jedovnice Muži B v h, hřiště Údolní Fotbal: APOS Blansko Kotvrdovice Žáci B

7 7 Setkání s občany opět bez valného zájmu veřejnosti (pokračování ze str. 1) Kontroluje někdo stromy v parčíku u kostela? Král: Můžeme kontrolu provést. Předám tuto připomínku dál odpovědným pracovníkům. Na území města je m 2 zelených ploch, o něž se starají Technické služby s.r.o. Za údržbu se ročně platí cca 9,5 mil. Kč. Na Starém Blansku se toho dělá málo. Král: To není pravda. Na ulici Hřbitovní byla vybudována kanalizace a nová komunikace, stejně tak ulice Luční, bylo provedeno zpevnění břehu na ulici Alšově, zrekonstruována stará škola nebo ulice Jungmannova. Na ulici Komenského je nový chodník. Uvažuje Město o vybudování chodníku z ulice Divišovy na ulici Poříčí? Král: V investicích na rok 2009 to nemáme. Beru to jako připomínku. Kdy bude vybudován chodník za Kauflandem? Král: V rozpočtu na letošní rok je na tento propojovací chodník částka Kč. Vlastníkem pozemku je Jihomoravský kraj, který musí projednat jeho převedení na Město Blansko a neúměrně se to zatím protahuje. Letos by měla být investice zrealizována. Proč nejezdí MHD až k SBD Macocha? Král: Není zde žádná točna. Jedině by autobus zajížděl až do Horní Lhoty. Beru to jako připomínku. Zlepšení vzhledu Rožmitálovy ulice část od knihovny k zámku. Král: Rekonstrukce stále není dokončena. Projekt počítal s tím, že se prodlouží až k zámku včetně nového průchodu do parku. Týkalo by se to i travnaté plochy u hotelu Dukla, jež by byla upravena. Momentálně hledáme dotační tituly z Evropské unie. Bude na ul. Rožmitálově stát prosklená kavárna? Král: Zatím ne. Jednak z důvodu finanční náročnosti a také proto, že se proti stavbě postavili občané z nedaleké bytovky. Ti se domnívají, že by je venkovní posezení rušilo. Nebylo by dobré doplnit ke stánkům na ul. Rožmitálově stolečky? Král: Stánky nejsou Města Blansko. Záleží na provozovateli, zda má zájem zde mít stoly s židlemi. Souhlasím, že by to bylo lepší než jíst na lavičce. pozvání odjinud Jedovnice v h, kino Povečeříme vleže Francouzská komedie v podání Divadla Pavla Trávníčka Praha. Předprodej vstupenek v knihovně na náměstí v Jedovnicích. Kunštát ve h, jeskyně Blanických rytířů POZNEJ A CHRAŇ aneb ZASAĎ SI SVŮJ STROM Tato ojedinělá akce navazuje na svátky řemesel, pořádané již druhým rokem v Kunštátě. Tentokráte se jedná o slavnost, do které budou zapojeni i nevidomé osoby. Ti se svými asistenty zasadí v areálu Blanických rytířů několik stromů, které budou zároveň osazeny cedulkami v Braillově písmu a budou tak připomínat začátek spolupráce s touto často opomíjenou skupinou. Pořádá: SONS Kdy se vyřeší parkování u polikliniky? Král: Projekt je v přípravě. Letos bychom mohli získat stavební povolení na nových parkovacích míst. Dořešíte chodníky v ulicích Větrná a Nad Žlíbkem? Král: Tam myslím ano. Začali jsme odspodu a pokud to půjde, budeme pokračovat dále až k sídlišti Písečná. Myslím, že nová kruhová křižovatka je absolutně špatná. Král: Názory na ni jsou dost protichůdné. My zase slýcháme spíše ty kladné. Dostali jsme dokonce nabídku účasti v soutěži o zdařilý projekt. Jak to vypadá s výstavbou 14 domů Pod Sanatorkou? Král: Vím, že jsem řekl, že budou do roka stát. Stál bych si za tím, pokud by se tam neobjevily investorovi výrazné technické problémy. Musel být přeložen vodovod do Nemocnice Blansko, o němž nikdo nevěděl. Práce to zbrzdilo na dva měsíce. Jednáme s investorem a do poloviny roku by měly být inženýrské sítě a pozemky připraveny pro stavbu domků. Nesouhlasíme s likvidací škvárového hřiště ASK na parkoviště aut pro aquapark. Král: Město má možnost získat dotaci z fondu příhraniční spolupráce společně se slovenským městem Senicou. Jedná se o 15 mil. Kč pro každé město s dotací až 11,5 mil. Kč. Namísto jedné velké investice jsme nakonec vybrali tři menší projekty lanové centrum za tribunou travnatého hřiště ASK, část cyklostezky kolem náhonu a víceúčelové hřiště z části škvárového hřiště (po domluvě s vedením ASK). Součástí projektu není vybudování parkoviště. Co bude se zbytkem škvárového hřiště, to si musí rozhodnout vedení TJ ASK. Jak to vypadá s převodem sportovišť pod Město? Král: Nepředpokládáme, že by to v letošním roce došlo tak daleko, že bychom všechna sportoviště převedli pod Město. Kdy bude dokončena cyklostezka kolem sportovního ostrova? Král: Letos se bude hlavně budovat úsek kolem náhonu, tenisových kurtů a zpátky směrem k sauně. Další úseky závisí na průběhu prací na regulaci řeky Svitavy. Bude propojena silnice kolem Salmova mlýna se Starým Blanskem? Král: Nedokážu si představit, že by zde vedla nějaká dvousměrná komunikace, protože kolem zimního stadionu a lázní je velký pohyb sportovců a dětí. Proto to bereme jako obslužnou komunikaci. Lysice do , zámek Mezi vinohrady Výstava fotografií Pavla a Aleše Smékala. do , zámek Velikáni a elegáni naší přírody Výstava o památných stromech ve spolupráci s Gymnáziem Rájec-Jestřebí. Otevřeno v otvírací době zámku od do Sloup Jak se Město dívá na využití baseballového areálu, do nějž investovalo nemalé prostředky a tento areál nyní pozvolna chátrá? Král: Nevím, zda areál chátrá. Je ve vlastnictví sportovního organizace Olympia Blansko. Město přispělo na dofinancování dotace. Já doufám, že areál nebude chátrat. Opravíte příjezdovou cestu na Klepačov? Král: Jednáme se Správou a údržbou silnic JmK o tom, aby letos opravili příjezdovou komunikaci na Klepačov, která je v jejich majetku. Měli bychom také zokruhovat severovýchodní část Klepačova (u farmy), aby mohla být propojena se zmíněnou příjezdovou komunikací. Proč se platí za skříně ve svobodárnách? Toufar: Podle vyhlášky o nájemném se platí paušální poplatky za vybavení bytu, aby později mohly být tyto předměty vyměněny, až doslouží. Město získalo domy zadarmo od továrny. Kolik investovalo do oprav? Toufar: Město je získalo od státu. Do oprav a údržby bytů jde veškeré vybrané regulované nájemné a navíc další dotace z městského rozpočtu. Proč došlo ke zdražení obědů důchodcům? Toufar: Jednak kvůli DPH, protože Město Blansko je od plátcem DPH. Pak také kvůli inflaci. Podle nových pravidel bude cena zvyšována podle inflace vyhlášené statistickým úřadem. Proč se ve městě kácí tolik stromů? Králová: Chápu, že se jedná o citlivou záležitost. Město má zpracovaný pasport pro téměř všechny stromy na území města. Před pokácením je proveden znalecký posudek odborníka, který stav stromu prověří. Rozhodně nekácíme stromy, pokud nemusíme, protože to stojí peníze, které raději investujeme do nových chodníků. Za každý strom je také nařízena náhradní výsadba. Neradi bychom se na druhou stranu setkali s tím, že jsme zanedbali strom, který pak způsobí někomu újmu na zdraví nebo majetku. Více se v poslední době kácelo v rámci regulace řeky Svitavy. Padlo kolem 80 stromů (ze 150 povolených), a to z celkových asi stromů. Setkání s občany budou pokračovat v blanenských městských částech od 20. dubna. Přehled a termíny jednotlivých setkání najdete na straně 3 a také na Chov koz v systému trvale udržitelného zemědělství Pamatujete si ještě dobu kdy kozu chovali v každé domácnosti? Přijeďte se na ně podívat a dozvědět se více o plemenech koz, jejich chovu, zpracování produktů. Více informací na Rájec-Jestřebí , knihovna Vladimír Miloš Bláha FOTOGRAFIE A SAMOROSTY Výstava blanenského autora. Otevřeno: po, čt 9 18 h, út, st, pá 9 15 h, ne h v h, obřadní síň Klarinetový recitál Petra Vaška Klavírní doprovod: Dušan Holý. Program: Johannes Brahms, Gioacchino Rossini, Bohuslav Martinů a další , zámek Výstava svatebních šatů a kytic Svatební šaty a svatební kytice budou vystaveny v zámecké kapli a přilehlé místnosti. Přízemí zámku bude vyzdobeno jarními květinami a porcelánem z depozitářů. řádková inzerce PODNIKATELSKÁ ATIPO vestavěné skříně Šatní skříně, předsíně, šatny, vše na míru. Tel , Přijmu kolegy do kanceláře v centru Brna. Prac. doba dle dohody, dobré fin. ohodnocení. Tel Českomoravská stavební spořitelna LIŠKA kancelář: Smetanova 4 (vedle Café Bergman). Libor Münster tel Úvěry, překlenovací úvěry, hypotéky. Karkulín dětský bazar přijme prodavačku, nástup ihned, tel pí Kostovová. Hledám každého bez rozdílu, kdo má chuť spolupracovat na focení jako model. Fotím vše kromě aktu. Co nafotíme, dostanete na CD k Vašemu volnému použití. Máte-li zájem a odvahu, ozvěte se. Kontakt: Klub Matýsek pořádá: 1. zápis do cvičení rodičů a dětí od 2 měsíců do 3 roků dne a 2. zápis do plavání rodičů a dětí do 5 roků dne Oba zápisy budou probíhat od 15 do 16 hod. v 1. patře vestibulu krytého bazénu v Blansku. Více info na nebo na tel M A S Á Ž E - tel , provádí fyzioterapeutka A.Fránková, na adrese Sloupečník 86,Blansko, dárkové poukazy, NEMOVITOSTI Pronajmu družstevní byt 2+1 v Blansku na Zborovcích, plocha 52 m2, cena Kč měsíčně včetně inkasa. Tel Činnost sociálního kurátora s lidmi v ohrožení sociálním vyloučením Sociální kurátor je specializovaný pracovník Odboru sociálních věcí Městského úřadu Blansko, který se zaměřuje na práci se zletilými sociálně rizikovými jedinci a skupinami obyvatel, ohroženými sociálním vyloučením. Poskytuje těmto osobám informace potřebné k překonání jejich okamžité nepříznivé životní situace a provádí poradenskou činnost směřující k odvrácení sociálního vyloučení. Nabízí pomoc zejména osobám po návratu z výkonu trestu odnětí svobody, výkonu vazby, po ukončení ústavní výchovy dosažením zletilosti, osobám bez přístřeší a dalším osobám ohroženým sociálním vyloučením. Vede své klienty k návratu do běžného života, upevňování či vytváření pozitivních vazeb k okolí, zabraňuje jejich izolaci. Pronajmu byt 2+1 v centru. Tel Vyměním větší rodinný dům (5+2) za menší (2+1). Tel Hledám rodinný dům i k rekonstrukci. Tel Hledám rodinný dům v okolí do 2,5 mil. Kč. Tel Koupím garáž na Severu. Tel SOUKROMÁ Prodám dvě starší rozkládací křesla, plocha jednotlivého lůžka cm. Vhodné na chatu. Cena 500 Kč za obě. Tel Prodám 4 kola s letními pneumatikami Barum Brilantis 165/65 R 14 79T na plechových discích/např. na Fiat Punto/.Tel Elektronky různé od roku 1935 do konce jejich užívání daruji pro sběratele. Tel Prodám pohon nákladního výtahu (vrátek) tov. výroby vč. rozvaděče. Bez lanka. Cena dohodou. Tel Koupím přívěsný vozík s STK, , do Kč. Tel Koupím funkční ledničku a pračku romomini. Levně. Tel Prodám levně železný materiál na stavbu I18, I16, železné trubky prům. 9 cm a pozinkované vodovodní trubky prům. 2 3,2 cm, délka 7 m, měděný kabel 4 2,5, délka 60 m. Prodám nový (pouze 3 používaný) univerzální ocelový teplovodní kotel na tuhá paliva s chladící smyčkou DAKON DOR 16. Předepsané palivo: uhlí, brikety, koks, černé uhlí, dřevo. Topný výkon:16 kw. P. c Kč, nyní za Kč. Tel Prosím nálezce zlatého snubního prstenu, ať se ozve na tel !!! Dobře finančně odměním!!! Pasy, občanky, registrace vozidel omezený provoz! Na základě oznámení Ministerstva vnitra ČR bude připravovaná centralizace informačních systémů správních evidencí a registru silničních vozidel, která je naplánována na období od 30. dubna 2009 do 11. května 2009 doprovázena výlukou. To v praxi znamená, že na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů a na úseku registru řidičů bude omezen provoz. V úřední dny 4. a 6. května 2009 budou sice tato pracoviště pro veřejnost otevřena, ale komunikace mezi občanem Společnost ČKD Blansko Holding, a.s., zvítězila ve veřejné soutěži a podepsala kontrakt v hodnotě 400 mil. Kč na generální opravu Vodní elektrárny Žydowo v Polsku. Jedná se o největší kontrakt v novodobé éře společnosti ČKD Blansko Holding, a.s. V rámci něj dodá dvě nová oběžná kola s průměrem mm, tři sady nových rozváděcích lopat vč. jejich uložení, nové pohybové mechanismy, hydraulické a úřadem bude ztížena, ne-li znemožněna. Doporučujeme proto, aby občané zvážili možnost odložit návštěvu těchto pracovišť na období před či po uvedeném období. Zvláštní pozornost tomuto sdělení nechť věnují ti občané, kteří budou v těchto dnech uvažovat o návštěvě správních evidencí, úseku cestovních dokladů, vzhledem k nadcházející turistické sezoně. Děkujeme za pochopení. odbor vnitřních věcí Turbíny za 400 mil. Kč poputují do Polska ovládání rozvaděče a digitální regulátor. Již v tomto roce započne ČKD Blansko s opravou klasické turbíny, v dalších dvou letech bude pak pokračovat s opravou dvou reverzních strojů. Po provedení generálních oprav tak ČKD Blansko zvýší provozní spolehlivost stroje, sníží rizika neplánovaných odstávek elektrárny, zvýší její ekologické a bezpečnostní parametry a provozní parametry stroje. V roce 2008 sociální kurátor pracoval celkem s 39 klienty. V souladu se zákonem č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů provedl výplatu 29 dávek. Nejčastěji byla mimořádná okamžitá pomoc z důvodů ohrožení sociálním vyloučením poskytnuta osobám po propuštění z výkonu vazby nebo z výkonu trestu odnětí svobody. V jednom případě se jednalo o osobu po propuštění z léčebného zařízení pro chorobné závislosti. Ve dvou případech byla dávka vyplacena osobám po propuštění ze školského zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy po dosažení zletilosti. Celková výše vyplacených dávek dosáhla výše Kč. odbor sociálních věcí

8 8 Blanenský víceboj podruhé Již podruhé se na sportovištích TJ ČKD Blansko sešli všestranní sportovci, aby změřili svoje síly ve 2. ročníku míčového víceboje dvojic, který uspořádala MO ČSSD v Blansku. Ten se konal v neděli 22. března pod záštitou místostarosty města Ing. Luboše Toufara, který také věnoval putovní pohár pro celkové vítěze, a radního Jihomoravského kraje Mgr. Ivo Poláka. Předávání cen nejlepším vícebojařům. Foto: archiv autora Jeho účastníci měli za úkol absolvovat během jednoho dne soutěže ve volejbale, nohejbale, líném tenise, kuželkách, florbalu, fotbalu a košíkové. Zúčastnilo se ho celkem 15 dvojic nejen z, ale také z Brna, Hrušovan a Letovic, které se utkaly systémem KO. Představili se zde mimo jiné i sportovci reprezentanti města v kuželkách, florbale, tenise a dalších. Každá sportovní disciplína byla zvlášť vylosována a hodnotila se samostatně, a tak se průběžné pořadí během dne neustále měnilo. O obrovské vyrovnanosti letošního ročníku svědčí fakt, že až na jednu výjimku se žádné dvojici nepodařilo zvítězit ve více jak jedné disciplíně a o řadě konečných umístnění rozhodovalo při shodě bodů až dodatkové kriterium. Po více jak osmi hodinách sportovních výkonů nakonec vypadalo pořadí na prvních místech následovně: 1/ Vladimír Bárta, Alois Pelíšek /Letovice/ 2/ Stanislav Ošlejšek, Oldřich Vašina / MKZ Rájec-Jestřebí/ 3/ František a Antonín Sýkorovi /Hrušovany/ 4/ Hrazdíra, Novotný /Blansko/ 5/ Arnošt Gottinger, Michal Souček /ČKD Blansko/ Josef a Martin Kotlánovi /ČKD Blansko/ Suchý, Bezděk /ČKD Blansko/ Při závěrečném vyhlašování a předání cen se všichni zúčastnění shodli na tom, že akce byla po organizační i sportovní stránce velmi vydařená a kvalitní, a že i v příštím roce se snad již tradiční soutěže opět zúčastní. za pořadatele z MO ČSSD Blansko Michal Souček Vliv DPH na ceny obědů pro seniory Od 1. dubna 2009 se Město Blansko stává plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) a tato skutečnost se dotýká i oblasti stravování důchodců. Tento zákon zasáhl do stravování citelně, neboť stanovil daňovou povinnost ve dvou hranicích. Senioři s trvalým pobytem v Blansku mají možnost stravovat se v jídelně Městského klubu důchodců v Blansku a prostřednictvím Pečovatelské služby Města Blansko, která jim přiváží oběd přímo domů. Dodavatelem obědů je pan Rudolf Volf vývařovna na ulici K. J. Mašky 2, Blansko. Denně se zde expeduje kolem 400 obědů. Stravování seniorů v Blansku je v poslední době předmětem diskuzí, a to nejen pouze na téma chutnosti a pestrosti obědů, ale také na téma ceny a výše úhrady za obědy. Co zavedení DPH znamená? K ceně oběda se strávníku pečovatelské služby připočítává 9% sazba DPH a strávníku, který využívá stravovacích služeb v Městském klubu důchodců v Blansku se k ceně oběda připočítává 19% sazba DPH. Stravování pro seniory se vstupem do EU prochází neustálými změnami. Do budoucna se předpokládá další přehodnocení sazby DPH u stravovacích služeb (vláda schválila zahrnutí stravovacích služeb do 9% sazby DPH musí ještě schválit parlament). V této souvislosti byla schválena cena obědů od 1. dubna 2009 podle růstu cenové hladiny, vyjádřené přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen (poslední zvýšení cen obědů z důvodu růstu cenové hladiny se uskutečnilo k 1. listopadu 2007, z důvodu zvýšení DPH z 5 % na 9 % k 1. lednu 2008). Současně byl upraven systém příspěvků a slev na obědy blanenským seniorům. Cílem těchto úprav bylo zajištění cenově přístupných obědů zejména sociálně slabším nepracujícím blanenským seniorům. Byl snížen plošný příspěvek na obědy pro seniory, který Město Blansko poskytuje všem blanenským seniorům (stravujícím se v Městském klubu důchodců v Blansku nebo kterým je dovážen oběd pečovatelskou službou) bez ohledu na výši příjmu a případné další pracovní aktivity. Tento příspěvek na obědy byl stanoven jako rozdíl mezi cenou oběda včetně DPH a výší úhrady zaokrouhlenou na celé koruny dolů v rozmezí 1,60 2,50 Kč na jeden oběd. Naopak byla zvýšena hranice příjmu a tím i rozšířen okruh seniorů, kteří budou mít nárok (po prokázání výše důchodu) na poskytnutí další slevy, a to ve výši 3 Kč na jeden oběd. Další sleva bude poskytována při příjmu jednotlivce nebo manželské dvojice do 1,4 násobku částky, která se rovná součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení a bude od 1. dubna 2009 poskytována jednotlivci při příjmu do Kč a manželské dvojici při příjmu do Kč. V současné době je další sleva na obědy poskytována zhruba 10 seniorům z celkového počtu cca 400 strávníků, od 1. dubna 2009 by mělo mít nárok na další slevu zhruba 100 seniorů, což je cca jedna čtvrtina všech stravujících se seniorů. Ceny obědů a výše úhrady od (PS pečovatelská služba, MKD městský klub důchodců) Jak vyplývá z výše uvedené tabulky, sociálně slabší blanenští senioři, kterým je oběd dovážen pečovatelskou službou a kteří dosud neměli nárok na další slevu, uhradí za jeden oběd ve všední dny pouze o 0,50 Kč více, sociálně slabší blanenští senioři, kteří se stravují v Městském klubu důchodců v Blansku, uhradí za oběd ve všední dny o 4,50 Kč více, a to z důvodu zákonem stanovené 19% sazby DPH (do 31. března 2009 činila úhrada 38,50 Kč). Cenová kalkulace obědů bude upravována každoročně vždy k 1. únoru příslušného roku počínaje rokem Cenová kalkulace bude zvyšována o průměrnou roční míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen, vyhlášenou Českým statistickým úřadem. Bližší informace a konzultace k této problematice získáte na tel a nebo osobně na Městském Blansko Cena oběda vč. DPH Úhrada od strávníka Úhrada další sleva PO PÁ PS 43,91 Kč 42,00 Kč 39,00 Kč MKD 47,93 Kč 46,00 Kč 43,00 Kč SO NE 52,88 Kč 51,00 Kč 48,00 Kč Vila 6+2, garáž, zahrada Klepačov (CP: m 2 ) Cena: na dotaz úřadu v Blansku, nám. Republiky 1, odbor sociálních věcí, oddělení sociálních služeb, přízemí, dveře č. 30 a 31. RD 4+1, pozemek (830 m 2 ) Blansko (garáž, zahrada) Kč, k jednání Ing. Karel Hynšt Vám nabízí komplexní realitní služby na profesionální úrovni Mgr. Ludmila Sedláková, vedoucí odboru sociálních věcí Iveta Čípková, vedoucí oddělení sociálních služeb odbor sociálních věcí Rada Jihomoravského kraje zasedala v Blansku Na výjezdní zasedání do vyrazili radní Jihomoravského kraje. K dispozici měli kompletní zázemí Dělnického domu. Na zasedání řešili především problémy související s výstavbou silnice R43, které zabraly velkou část dopoledního jednání. Toto je první výjezdní zasedání rady Jihomoravského kraje v Blansku. Výhodou je, že jsou radní našim problémům blíž a byly také schváleny některé z bodů, týkající se přímo, pochvaluje si starostka města Jaroslava Králová. Mezi zmíněnými body je např. dotace na dostavbu cyklostezky nebo převod některých pozemků v majetku Jihomoravského kraje na Město Blansko (konkrétně pod chodníky na sídlišti Písečná), což v těchto lokalitách umožní provádět investiční akce. Adresa: IBC Centrum, Příkop 6, budova B Brno, tel.: prodává nejvíce realit na světě Prodejna, studio (UP 60 m 2 ) Sukova (kanceláře 200 m 2 ) Kč/měs. (vč.služeb) Mobilní telefon: V Blansku a okolí hledáme: rod.dům 3+1/kk (zahrada) stavební pozemek (700 m 2 ) Našim klientům nabízíme bezplatné právní služby a pomoc při zajištění hypotečního úvěru V rámci návštěvy Blanenska vyrazí radní ještě do okolních obcí např. na Klepačov, navštíví zámek nebo rozestavěnou silnici u Ráječka. Rada Jihomoravského kraje v čele s hejtmanem Michalem Haškem (vpravo) zasedala v malém sále S2 Dělnického domu. Foto: S. Mrázek Televize Blansko změnila vysílací kanál Při současném rozšíření nabídky kabelové televize v Blansku bylo nutné z technických důvodů změnit i umístění televizních stanic na jednotlivých kanálech. Od pondělí 16. března 2009 došlo ke změně kanálu, na kterém vysílá Televize Blansko. Na kanál E7 přibyla stanice TV Barandov a takzvaný městský infokanál (TV Blansko) byl přesunut na kanál E8. Kanál TV Blansko je zahrnut ve všech nabídkách UPC v Blansku, je potřeba pouze přeladit televizní přijímače. Společnost UPC Česká republika, a.s., která provozuje kabelovou televizi v Blansku byla nucena provést řadu změn. V souvislosti s prodejem výškové budovy v Blansku a její následné rekonstrukce bylo odbavovací centrum všech nabízených programů přesunuto do provizorních prostor. K tomu se připojila digitalizace televizního vysílání, čímž se zvýšila nabídka počtu programů a nově se připravuje nabídka rychlého internetu nebo telefonního spojení. jn Zpravodaj města, vychází 2 měsíčně. V nákladu výtisků je dodáván zdarma do schránek domácností a firem v Blansku a jeho městských částech. Vydává KSMB, Hybešova 1, Blansko, tel , fax , IČ: Šéfredaktor Jaroslav Jeřábek, zástupce šéfredaktora Stanislav Mrázek. Registrační číslo MK E Nevyžádané příspěvky se nevracejí, za obsahovou správnost materiálů ručí autoři. Tisk a zlom Ideal studio Brno. Přehled uzávěrek jednotlivých vydání na

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu Starostka města Hlinska podle ~ 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Č.j.spr/44/2008/re Č.e./97/2008 Pravidla pro pronajímání bytů ve výlučném vlastnictví města Bakov nad Jizerou

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.03.2015 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů zastupitelstva města.

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou):

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou): Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19

Více

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko v y d á v á směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA pro poskytování nájmu bytu v domech zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko Platnost

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis z 73. schůze rady města konané dne 10.7.2013

Zápis z 73. schůze rady města konané dne 10.7.2013 Město Pohořelice Zápis z 73. schůze rady města konané dne 10.7.2013 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Janičatová, Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Mgr. Polák, Ing. Kudrna, tajemník Mgr. Kejík, Mgr.

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492 105 411, fax: 493 623 183, e-mail: mesturad@horice.org oznamuje na základě usnesení Rady města Hořice č. RM/19/18/2015

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 51/1.1 Plnění usnesení rady města č. 41 ze dne 30.10.2012,

Více

Město Třebíč. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2009,

Město Třebíč. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2009, Město Třebíč OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2009, o ochraně nočního klidu a regulaci činností narušujících veřejný pořádek Zastupitelstvo města Třebíče se na svém 20. zasedání dne 16. dubna 2009 usneslo

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Místo pro podací razítko

Místo pro podací razítko Místo pro podací razítko ŽÁDOST O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU v městské části Brno - Židenice 1. ŽADATEL O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU Příjmení: Jméno: Roz.: Datum narození: Stav: St. obč.: ulice, číslo domu obec

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. oddělení sociálně právní ochrany dětí

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. oddělení sociálně právní ochrany dětí Mgr. Dana Balážová vedoucí Náhradní rodinná péče pro oblast Nový Bor - Arnultovice: Akátová Lidická Polní U Slévárny B. Egermanna Lipová Prokopa Velikého U Studánky Dobrovského Luční Příkrá U Vodárny Gen.Svobody

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2013 v následující podobě:

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2013 v následující podobě: Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 11.03.2013 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti.. členů

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Z Á S A D Y RADA MĚSTA MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM. o přidělování městských bytů do nájmu občanům v územním obvodu města. Část I.

Z Á S A D Y RADA MĚSTA MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM. o přidělování městských bytů do nájmu občanům v územním obvodu města. Část I. MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM RADA MĚSTA Z Á S A D Y na přidělování městských bytů do nájmu občanům v územním obvodu města Rada města Nové Město pod Smrkem na své 2. schůzi konané dne 01.12.2010 schválila

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesy ve vlastnictví obce o Dohoda o ukončení činnosti Zdeňka Papíka LESPAP Práce v lese o Dohoda

Více

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Hranice, konané dne 11.05. 2011 od 15.00 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Hranice, konané dne 11.05. 2011 od 15.00 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Hranice, konané dne 11.05. 2011 od 15.00 hod. na MěÚ Hranice Přítomni : Miroslav Picka, František Jurčák, PhDr. Hana Levá, František Černý, Michal Bláha Usnesení

Více

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně 1) Žádosti o přidělení bytu Žádosti o přidělení bytu jsou přijímány, evidovány a číslovány podle data podání realitní kanceláří

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice

Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice Seznam zkratek RMČ BK RMČ ÚMČ OFVV ÚMČ BO ÚMČ OSV ÚMČ Rada MČ Brno-Černovice

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

OPLOCENÍ SOCHY KRAKONOŠE VE SMETANOVÝCH SADECH

OPLOCENÍ SOCHY KRAKONOŠE VE SMETANOVÝCH SADECH INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA HOŘICE V ROCE 2014 SEZNAM AKCÍ 2014 Oplocení sochy Krakonoše ve Smetanových sadech Oprava chodníku Pod Lipou Dětská hřiště Nasvícení Masarykovy věže samostatnosti Oprava chodníku

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Seznam veřejně přístupných ploch ve Žďáře nad Sázavou

Seznam veřejně přístupných ploch ve Žďáře nad Sázavou Seznam veřejně přístupných ploch ve Žďáře nad Sázavou 1. Plochy kolem České pojišťovny (ul. Dolní), polikliniky (vč. parkoviště před hl. vchodem) a bývalé prodejny Julius Meinl (ul. Studentská). 2. Libušín

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení Cílem je aktivizace seniorů, naplňování jejich volného času,

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Obecně závazná vyhláška č. 4/2013,

Obecně závazná vyhláška č. 4/2013, Obecně závazná vyhláška č. 4/2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2012, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Šluknov se na svém 19. zasedání dne 31.10.2013

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 3. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 9. prosince 2014. (č. 39/3 55/3)

- 1 - U S N E S E N Í. z 3. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 9. prosince 2014. (č. 39/3 55/3) - 1 - U S N E S E N Í z 3. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 9. prosince 2014 (č. 39/3 55/3) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, P. Kukučka, M. Konečná, M. Robenek Omluveni :

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Bytové družstvo U Arény Ostrava Vítkovice, Sovova 1340/14, PSČ 703 00 IČ: 26829681 Zapsáno u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Dr 1746 http://bd-u-areny.unas.cz ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Datum

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

Zápis č. 4/2010. z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce

Zápis č. 4/2010. z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce Zápis č. 4/2010 z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce Přítomni: - zastupitelé 14 viz pres. listina příloha č. 1 - omluven

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

P O Z V Á N K A P R O G R A M

P O Z V Á N K A P R O G R A M P O Z V Á N K A na 129. schůzi Rady města Kolína, která se koná dne 16.12.2013 od 13:30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kolín. Zahájení zahájení a ověření zápisu z minulé schůze P R O G R A

Více

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. 2/2011 z 2. veřejného jednání Zastupitelstva města Týnec nad Labem, konaného dne 27. 1. 2011 od 17.30 hodin

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 23.1.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc leden Celkem bylo řešeno 7 případů

Více

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č.

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 11. zasedání konaného dne 25. 3. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli *********************************************************************************************

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

A) Nález - celkový popis nemovitosti:

A) Nález - celkový popis nemovitosti: Znalecký posudek číslo 3700 40/08 O ceně nemovitosti: Bytová jednotka 2250/2 P Ř E R O V katastrální území: Přerov bývalý okres: Přerov O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010

USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010 USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010 Místo konání: Přítomno : Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 20 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Vlček Návrhová

Více

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

INTEGRACE CIZINCŮ V REGIONU

INTEGRACE CIZINCŮ V REGIONU INTEGRACE CIZINCŮ V REGIONU DCH Brno Oblastní charita Blansko Mgr. Blanka Bendová Charita Česká republika Nestátní nezisková církevní organizace Předmětem hlavní činnosti charity je zejména zajišťování

Více

čj. zápisu MCH 3879/2009 spisová značka 3879/2010 OVV Rada města Chropyně

čj. zápisu MCH 3879/2009 spisová značka 3879/2010 OVV Rada města Chropyně čj. zápisu MCH 3879/2009 spisová značka 3879/2010 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 109. zasedání dne 23. června 2010 R M 1 / 1 0 9 / 1 0 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Informace z usnesení 101. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013. 3. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu

Informace z usnesení 101. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013. 3. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Informace z usnesení 101. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu bytu k

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství MĚSTO NOVÝ JIČÍN Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Nový Jičín se na svém zasedání dne 19.9.2011 usneslo vydat na základě

Více

Jednání Rady města Broumova č. 12 ze dne 28. 3. 2007.

Jednání Rady města Broumova č. 12 ze dne 28. 3. 2007. Jednání Rady města Broumova č. 12 ze dne 28. 3. 2007. Přítomni: JUDr. Růčková, Bc. Franc, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Trojan, pan Marek, pan Slezák a Ing. Blažková tajemnice. Omluven :-------- Pozdní

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 41. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.01.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Zápis z 15. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 25. 2. 2008

Zápis z 15. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 25. 2. 2008 Zápis z 15. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 25. 2. 2008 Přítomni: Ing. Pavel Dlouhý, JUDr. Ladislav Dusil, Ing. Hana Hricová, Ing. Tomáš Jirsa, Ing. Josef Půr, Aleš Raus, Karel Vácha,

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 35. KONANÉ DNE 27.8.2014 v 17.30 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 35. KONANÉ DNE 27.8.2014 v 17.30 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 35 KONANÉ DNE 27.8.2014 v 17.30 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková Ing. Alois Bayer František

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

RM 01/14/07 RM 02/14/07

RM 01/14/07 RM 02/14/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 14. zasedání dne 19.3.2007 RM 01/14/07 postup na odstranění autovraku vozu Liaz u objektu tzv. Cikorky dle zákona č. 13/1992 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014. U S N E S E N Í z 6. schůze Rady města Kojetína, konané dne 11. února 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města (tisk

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 19. zasedání konaného dne 21.2.2012 Rada města Železný Brod po projednání 68/12rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 69/12rm ruší odbor kultury a

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Rozpočtové opatření č. 14/2005 rozpočtu města takto:

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Rozpočtové opatření č. 14/2005 rozpočtu města takto: Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.12.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více