Výtěžek z módní přehlídky poputuje do Súdánu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výtěžek z módní přehlídky poputuje do Súdánu"

Transkript

1 Volby do Evropského parlamentu informace str. 2 Na festivalu Zlaté slunce se předvedli mladí filmaři Vliv DPH na ceny obědů pro seniory str. 5 str. 8 Výtěžek z módní přehlídky poputuje do Súdánu Na charitativní módní přehlídku se do Dělnického domu v Blansku sešli lidé všech věkových kategorií. Za jedinou věcí vydražit některý z předváděných modelů nebo si vybrat ze zboží v předsálí. Ať tak, nebo tak, výtěžek z prodeje půjde na dobrou věc. Organizace akce se stejně jako v loňském ročníku ujala Marie Jahodová. Letos to mělo tu výhodu, že oproti loňskému ročníku se mně hlásily modelky samy, nemusela jsem nikoho hledat a přemlouvat. Asi už opadl prvotní strach a věděly, do čeho jdou, je přesvědčená Marie Jahodová. Nafocení modelek a modelů se letos ujala Martina Borková a odpolednem i samotnou aukcí provázel starý známý Vít Přehlídkové molo obklopené diváky ve velkém sále Dělnického domu. Foto: S. Mrázek Šaroun. Záštitu nad akcí převzal otec Jiří Kaňa z Farnosti svatého Martina v Blansku a s výběrem a úpravami modelů také vydatně pomáhaly paní Pokorná a Slezáčková. Akci podpořilo i Kulturní středisko města, které poskytlo zázemí velkého sálu Dělnického domu. Dražba jednotlivých modelů začínala na nízkých částkách, kolem Kč. Některé se za vyvolávací cenu prodaly, jiné se vyšplhaly i několikanásobně výše. Díky štědrosti lidí se na akci Pomáhat je v módě tak pomozte i vy v sobotu vybralo přes 33 tisíc Kč. Všechny půjdou na činnost střediska mládeže v Súdánu, organizovaného Mezinárodní kongregací salesiánů, jejímž členem je i Jenda Musil z. Ještě ten večer jsem si s ním telefonoval přes internet a vyřídil jsem mu tuto skvělou zprávu. Všechny pozdravuje a po obdržení částky dá vědět, jak ji použili, říká Jiří Kaňa a dodává, že částka není konečná. Finanční obnos, který farnost nakonec do Súdánu odešle, bude ještě vyšší o dary, které lidé přinesli mimo vlastní sobotní akci v dalších dnech. Více informací o akci i fotografií z přehlídkového mola naleznete na stránkách projektu Město Blansko podepsalo Memorandum o spolupráci s Prahou 7 Deklaraci o spolupráci mezi Městem Blansko a městskou částí Praha 7 schválili na posledním zasedání blanenští zastupitelé. Týkat se má především oblasti školství. Ve středu 1. dubna do přijeli zástupci vedení Prahy 7. Kromě radnice navštívili ZŠ Salmovu, která se má na výměnném pobytu žáků podílet, a odjeli si také prohlédnout Moravský kras. Na oplátku bylo vedení Města Blansko pozváno hned následující pátek do Prahy, kde bylo zmíněné Memorandum o spolupráci podepsáno. První výměnná akce 5. tříd základních škol se uskuteční již v květnu, a to blanenská ZŠ na ulici Salmově s pražskou základní školou na ulici Umělecké. Podobná výměna se uskuteční pravidelně každý rok, předpokládá starostka města Jaroslava Králová. Podrobný itinerář cca týdenního výměnného pobytu se teprve připravuje. Mimo skutečnost, že se děti více navzájem poznají, uvidí navíc zajímavosti, kterými se může naše město pochlubit památky, sportovní zařízení a samozřejmě nesmí chybět Moravský kras. Neméně toho budou mít k vidění naše děti v Praze, které se na výměnný pobyt již těší. Delegace z Prahy 7 v Blansku. Zleva: starostka města Jaroslava Králová, ředitel Městské policie Prahy 7 Jiří Vacek a starosta Prahy 7 Marek Ječmének. Foto: S. Mrázek Po dlouhé odmlce se blanenské veřejnosti ve výstavní síni městské knihovny představuje souborem fotografií Děravý cyklus a Jana Vladimír Miloš Bláha. Celoživotní fotograf, zakladatel fotoskupiny Návraty, je zcela oddán své lásce fotografii. Není reportér, jeho témata se nejprve rodí ve fantazii. Neustále hledá a objevuje nové. Ve fotografiích ukazuje vnímavým pozorovatelům svět svýma očima, nutí k zamyšlení nejen nad světem, ale nad sebou samými to je motor, který pohání jeho tvůrčí činnost. Je autorem několika knih fotografií. Jeho práce jsou k vidění a potěše do 29. dubna, vždy v provozní době knihovny. Pavel Svoboda Čarodějnice v Rekreační oblasti Palava I letos připravuje Kulturní středisko města pálení čarodějnic v areálu Rekreační oblasti Palava. Program bude směřován hlavně na odpoledne, kdy budou připraveny atrakce a hry pro děti. Děti se mohou těšit na diskotéku, soutěže o sladké ceny, na volbu nejkrásnější čarodějnice a čaroděje i na velké nafukovací atrakce. Následuje slavnostní zapálení ohně s možností opéct si přinesené špekáčky. Letos nám snad bude přát počasí a vše se obejde bez neplánované asistence hasičského záchranného sboru. Dětskou diskotéku večer vystřídá skupina K-Band, která bude všechny bavit až do půlnoci. Setkání s občany opět bez valného zájmu veřejnosti Setkání s vedení města s občany mělo standardní průběh. Občanů opět přišlo přibližně kolem třiceti, většinou seniorů. Tedy asi tolik, kolik bylo připravených zaměstnanců městského úřadu a jeho příspěvkových organizací odpovídat na jejich písemné dotazy. Na většinu dotazů odpovídal místostarosta Jindřich Král, protože se týkaly oprav komunikací, cyklostezek, kácení stromů, investičních akcí, tedy všeho, co má organizačně na starosti druhý místostarosta. O poznání méně otázek měl z oblasti správy majetku a sociální oblasti první místostarosta Lubomír Toufar. K jednomu tématu se vyjádřila starostka města Jaroslava Králová. Proč se investuje do silnice kolem bývalého sběrného dvora, když se tudy nemůže projíždět? Král: Byla to nezpevněná plocha od archivu až ke stavebninám, která si zasloužila upravit. Máme projekt na propojení z ulice Komenského až ke stavebninám. Realizováno to bylo tam, kde je Město majitelem. Další postup záleží na souhlasu vlastníka dalších pozemků. Dobudování by mělo stát cca 11 mil. Kč. Územní plán také stále počítá s přemostěním z ulice Svitavské na Staré Blansko, které by vyřešilo dále dopravu na Staré Blansko. (pokračování na str. 7) TELEVIZE BLANSKO VIDEOŽURNÁL ON-LINE Blanenská TV vysílá na internetu. Nalaďte si Blanenský videožurnál na

2 2 z usnesení Z usnesení z 48. schůze rady města ze dne Rada bere na vědomí rezignaci paní Niny Slepičkové na členství v Komisi Rada Zdravého města. hospodaření Nemocnice Blansko za rok 2008 a schvaluje rozdělení výsledku hospodaření Nemocnice Blansko za rok 2008 v částce ,07 Kč převedením do: fondu odměn ,00 Kč a rezervního fondu ,07 Kč. Rada jmenuje pana Tomáše Slepičku za člena Komise pro životní prostředí. Rada schvaluje směrnici Nemocnice Blansko č. 1/2009 Nájem a podnájem nebytových prostor. Rada bere na vědomí seznam nájemních smluv. poskytnutí daru specifikovaného v příloze tohoto materiálu v hodnotě ,60 Kč občanskému sdružení Pomoc bez hranic. schvaluje návrh úprav cen pro vytříděný odpad se svozovou firmou AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. uzavřené dne po dobu dopadu současné krize na odpadové hospodářství. po úpravách novou Směrnici rady o hospodaření s byty v majetku Města Blansko s účinností od pořadí žadatelů o pronájem bytu po úpravě dle materiálu pro období od do pořadí žadatelů o pronájem bytové náhrady pro období od do přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro Muzeum Blansko na podporu jeho činnost ve výši Kč za podmínek návrhu Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansku, žadateli RC autoklub Blansko na uspořádání sportovní akce 12hodinovka o pohár města, a to dne v době od 12:00 do 01:30 hodin následujícího dne. uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na realizaci projektu Modernizace základního školství v Blansku. s účinností od příspěvek na obědy blanenským důchodcům ve výši rozdílu mezi cenou oběda včetně DPH a výší úhrady zaokrouhlenou na celé koruny směrem dolů. Příspěvek bude poskytován v rozpětí 1,60 Kč 2,50 Kč na jeden oběd. poskytovat s účinností od sociálně slabším nepracujícím blanenským důchodcům další slevu na obědy ve výši 3,00 Kč na jeden oběd, a to v případě příjmu jednotlivce nebo manželské dvojice do 1,4 násobku částky, která se rovná součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení. Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 24/09 Nákup monitoru BCM pro nefrologické oddělení do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok se zařazením investiční akce č. 25/09 Rekonstrukce INT A prodloužení oddělení do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok s uzavřením smlouvy o poskytnutí úvěru Nemocnici Blansko k zajištění financování projektu podporovaného z fondů EU na realizaci projektu ROP Jihovýchod Digitalizace Nemocnice Blansko II a zároveň souhlasí se zajištěním úvěru pohledávkami za zdravotními pojišťovnami s výjimkou pohledávek vůči ZPMV. se zrušením zajištění havarijních služeb v mimopracovní době, o sobotách, nedělích a svátcích a ukládá odboru KOM v tomto smyslu upravit obstaravatelskou smlouvu s firmou VRBA, s. r. o., a to s účinností od s uzavřením darovací smlouvy s bytovým družstvem KÁMEN, bytové družstvo, Kamnářská 1, IČ: dar 1 ks kontejneru na odpad. s uzavřením darovací smlouvy se společenstvím vlastníků SVOBODA-společenství vlastníků jednotek dar 1 ks kovového klepače a 3 ks kovových sušáků na prádlo. s uzavřením darovací smlouvy s bytovým družstvem VÝHLEDY, bytové družstvo dar 2 ks kontejnerů na odpad, 2 ks kovových sušáků na prádlo, 1 ks kovového klepače. s uzavřením darovací smlouvy s bytovým družstvem Železničář, bytové družstvo dar 3 ks kovových sušáků na prádlo, 1 ks kovového klepače a 3 ks popelnic na odpad. s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na realizaci projektu Parkové parkoviště Dvorská. s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na realizaci projektu Cyklistické stezky a pěší komunikace podél řeky Svitavy III. etapa. aby Tělocvičná jednota Sokol Blansko pronajala darovaný majetek (rekonstruované lyžařské vleky) v souladu s darovací smlouvou č. 2008/000205/INV/DS ve znění dodatků, společnosti SKI AREAL BK s. r. o., se sídlem Hořice 34, Blansko, IČ Rada nesouhlasí se zpětvzetím žaloby na vyklizení bytu a přidělením bytu mimo pořadí pro paní Šturdíkovou, Blansko. s prominutím nájemného z bytu pro paní Pernicovou, Blansko. se žádostí společnosti AO REAL, a. s. o změnu podmínek výstavby 14 řadových rodinných domů v lokalitě Pod Sanatorkou, z důvodu nesouladu se zákonem o obcích, a ukládá místostarostovi Ing. Královi jednat se společností AO REAL, a. s. s cílem zdárného dokončení výstavby 14 řadových rodinných domů na ulici Pod Sanatorkou. Usnesení v plném znění jsou k dispozici na úřední desce umístěné před budovou MěÚ a na internetových stránkách města VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU Oznámení o době a místě konání VOLEB do EVROPSKÉHO PARLAMENTU Informace pro voliče jsou zveřejněny také na 1. Starostka města Blansko podle 16 písm. c), f) a 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, oznamuje termín voleb do Evropského parlamentu: v pátek 5. června 2008 od do hodin a v sobotu 6. června 2008 od 8.00 do hodin 2. Volby proběhnou v následujících okrscích: Viz Seznam volebních okrsků. 3. Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. 4. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství Na začátku června se v členských státech Evropské unie budou konat volby do Evropského parlamentu, přičemž v jednotlivých státech budou probíhat v konkrétních dnech podle místních zvyklostí. V České republice se proto volby uskuteční v pátek 5. června a v sobotu 6. června Veškeré informace k volbám jsou zveřejněny na webových stránkách pod odkazem Volby a na webových stránkách JMK pod odkazem Volby do Evropského parlamentu 2009 a ikonou vlajky EU. Do 26. dubna zkontrolujte, zda jste v seznamu voličů! Podle zákona o volbách do Evropského parlamentu právo volit na území ČR do Evropského parlamentu má kromě občana ČR, který alespoň 2. den voleb dosáhne věku 18 let, také občan jiného členského státu EU, který kromě splněné podmínky věku je po dobu nejméně 45 dnů veden v evidenci obyvatel v ČR (tj. má na území ČR pobyt, alespoň od ). Každý volič může v týchž volbách do Evropského parlamentu hlasovat pouze jednou. Podmínkou výkonu volebního práva ve volbách do Evropského parlamentu Okrsek Ulice, lokalita v okrsku č. České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky). Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu a že je na území České republiky veden v evidenci obyvatel podle zvláštního právního předpisu. Po záznamu ve výpisu ze seznamu pro volby do Evropského parlamentu obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku. 5. Neprokáže-li volič svou totožnost a občanství České republiky nebo jiného členského státu nebo, jde-li o občana jiného členského státu, neprokáže-li, že je veden v evidenci obyvatel podle zvláštního právního předpisu, nebude mu hlasování umožněno. Volby do EP: Informace pro voliče je zápis občana do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Státní občan ČR je do tohoto seznamu zařazen obecním úřadem ve lhůtě 40 dnů přede dnem voleb (tj. do ) na základě svého zápisu do stálého seznamu voličů, který vede obecní úřad k ostatním volbám. Občan jiného členského státu Evropské unie není do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu zařazen automaticky, ale pouze pokud ve stejné lhůtě (tj. do h dne ) o to požádá u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je veden v evidenci obyvatel. Žádost může být podána osobně i písemně (formuláře žádosti mají obecní úřady k dispozici) a musí k ní být přiložena kopie dokladu osvědčující zápis žadatele v evidenci obyvatel (tj. kopie průkazu o povolení k pobytu) a zároveň i čestné prohlášení žadatele, ve kterém uvádí svoji státní příslušnost, místo pobytu, adresu volebního obvodu, kde byl dosud pro volby do Evropského parlamentu veden ve volební evidenci a to, že bude hlasovat ve volbách do EP pouze na území ČR. Ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky mohou hlasovat Seznam okrskových volebních komisí Volební místnost Poč. členů vol. kom. 1 Dolní Lhota ZŠ Dolní Lhota Horní Lhota OA Horní Lhota Klepačov KD Klepačov Lažánky Gellhornova 13 Obůrka Těchov Hořice Olešná Alešova Brněnská Hořická Josefa Lady Jungmannova Komenského Luční Na Brankách Pod Strání Zdíkova nám. Republiky Rožmitálova Sadová 1 5 lichá Seifertova Smetanova Svatopluka Čecha Vodní 1, 2, 2a, 3, 7 Wanklovo nám. B. Němcové Dolní Palava Horní Palava K. H. Máchy Rodkovského Sadová 2 44, 7 29 lichá Sladkovského Úvoz Vrchlického Žižkova 2, 4, 6 Objekt bývalé MŠ Lažánky 73 6 MŠ Těchov OA Olešná 1 4 Katolický dům, Komenského 15 6 Gymnázium Blansko, Seifertova 13 6 ZŠ TGM, Rodkovského Čapkova Bartošova Hybešova Havlíčkova 1 37 lichá Lipová nám. Míru Stařeckého Těchovská 19 Žižkova 1, 3, 5, 7 69 Havlíčkova 2 36 Chelčického 1 29 lichá, 2 24 Údolní 1 15 lichá, 2 8 Wolkerova 9. května 1 9 lichá, 2 16 Erbenova Havlíčkova lichá, Chelčického 34 46, 50 54, Lesní Leoše Janáčka Purkyňova Sadová Větrná Pod Sanatorkou Chelčického 26 30, 32, 48, 56, lichá Údolní 10, lichá 9. května lichá, Nad Žlíbkem Podlesí Východní Sadová lichá, 46 84, nemocnice Zahradní Jasanová Nad Čertovkou 6. Voliči, který není zapsán ve výpisu ze seznamu pro volby do Evropského parlamentu, okrsková volební komise hlasování neumožní. To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz. 7. Voličský průkaz je vydáván oprávněnému občanovi, který nebude moci hlasovat v okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, na základě písemné žádosti (opatřené úředně ověřeným podpisem oprávněného občana). Tiskopis žádosti je k dispozici na MěÚ Blansko, nám. Republiky 1, přízemí dveře č. 3, paní Ševčíková Dagmar, odbor vnitřních věcí. 8. Politické strany a politická hnutí delegují členy a náhradníky do okrskových volebních komisí nejpozději 30 dnů přede dnem konání voleb do Evropského parlamentu ( 18, odst. 3 zákona č. 62/2003 Sb.). V Blansku dne také ti občané jiných členských států Evropské unie, kteří mají na území České republiky trvalý pobyt a jsou na základě své žádosti zapsáni v dodatku stálého seznamu voličů pro účely voleb do zastupitelstev obcí. Pokud je občan jiného členského státu Evropské unie zapsán v příslušné obci v dodatku stálého seznamu voličů, avšak chce hlasovat rovněž ve volbách do Evropského parlamentu, musí projevit svou vůli hlasovat v těchto volbách tím, že nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. do hodin dne 26. dubna 2009, podá u obecního úřadu, u kterého je v dodatku stálého seznamu voličů veden, žádost o přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Občané jiných členských států Evropské unie, kteří požádali o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu již v souvislosti s volbami do EP v roce 2004, o zápis do seznamu voličů již žádat nemusí a budou do něj obecním úřadem zapsáni automaticky. K přenesení údajů do seznamu voličů nedojde pouze v případě, že volič již nepobývá na území České republiky. odbor hospodářské správy Gymnázium Blansko, Seifertova 13 6 Kino Blansko, Hybešova 6 6 ZŠ Erbenova 13 6 ZŠ Erbenova 13 6 ZŠ Erbenova 13 6 Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Nad Čertovkou 18 6

3 3 Seznam okrskových volebních komisí - pokračování z předchozí strany Okrsek Ulice, lokalita v okrsku č Pod Javory Na Pískách Husova Hálkova Klamovka Masarykova 22, 24, 26, lichá Na Vyhlídce Nerudova Nádraží Nádražní Suchá Sušilova Těchovská 1 17 Ant. Dvořáka Fügnerova Gellhornova (bez 13) Kollárova Mahenova Masarykova 1 19, lichá Svitavská Tovární Bezručova 1 Aloise Skotáka Družstevní K. J. Mašky nám. Svobody Růžová Vodní 4, 4a, 6 12 Bezručova 3, 5, 7, lichá, 2 26 Divišova Krátká Mlýnská Poříčí Strážní domek U Vodárny Žalkovského Na Řadech Volební místnost Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Nad Čertovkou 18 Poč. členů vol. kom. Kino Blansko, Hybešova 6 6 Kino Blansko, Hybešova 6 6 Městský klub důchodců, Dvorská 2 6 Městský klub důchodců, Dvorská Bezručova 27 32, 34 52, 56 Jiráskova 12, 13a 30, Konečná Křižkovského Mánesova Příční Příkrá Tylova Zborovecká Cihlářská Okružní (bez 1a) Zborovec (starý název Zborovce) Kamnářská Krajní Okružní 1a Pekařská 1 7 lichá Pekařská 2 44 Pražská Sloupečník Ericha Roučky Absolonova Jiráskova 1 11, 13 Dobrovského Dvorská 1 15 lichá, 6 26 Křižkovského 1 19 Sukova Zámek Čelakovského Palackého Dvorská Salmova 1 16 Absolonova 1 12 Salmova SOŠ, SOU a učiliště, Bezručova 33 6 SOŠ, SOU a učiliště, Bezručova 33 8 SOŠ, SOU a učiliště, Bezručova 33 6 SOŠ, SOU a učiliště, Bezručova 33 6 ZŠ Dvorská 26 6 ZŠ Dvorská 26 6 ZŠ Dvorská 26 6 ZŠ Salmova Absolonova Dvorská ZŠ Salmova Dvorská ZŠ Salmova 17 6 Přerušení dodávky elektrické energie , h Těchov - Žižlavice chatová oblast Žižlavice , h Těchov - Obůrka místní část Obůrka , h Horní Lhota - horní část obce - zástavba od domů č. 123 a 128 po domy 140, 141 a 71 Ráječko ul. Krátká dům č. 166, ul. Nová, d.č , ul. Sadová od ul. sokolská po její konec směr Rájec, ul. Sokolská od ul. Sadová směr trat ČD, ul. Sportovní, ul. V Hájíčku, ul. Svitavská, zástavba stávajících rodinných domů Na Výsluní, nová lokalita rodinných domů ve výstavbě, vodárna, restaurace Nová, ul. Dlouhá - domy č. 279 (Mateřská škola), č. 359 Spešov - ul. od železničního přejezdu po konec obce směr Rájec a z ní odbočující ul. směr Ráječko , h Blansko ul. Sv. Čecha, ul. Svitavská domy č. 4, 6, 8, 10, 12, 14 INZERCE VE ZPRAVODAJI AKCE LETOŠNÍHO JARA pro Blanensko půjčka pro každého S ÚROKEM od 7,1 % ROČNĚ OSVČ, DŮCHODCI, ŽENY NA MD I NEZAMĚSTNANÍ ,- za 1.222,- MĚSÍČNĚ ,- ZA 1.666,- MĚSÍČNĚ ,- za 2.444,- MĚSÍČNĚ splátka včetně pojištění!!! Tel: nebo HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY MOŽNOST HLAVNÍHO PRACOVNÍHO POMĚRU Ztráty a nálezy Ztracené či opuštěné věci za měsíc březen dámské hodinky, ul. Dvorská klíče, ul. Dvorská leden dámské hodinky, ul. Dobrovského klíče, poliklinika klíče Vlastníci věcí si je mohou vyzvednout v podatelně MěÚ Blansko, nám. Svobody 3, vždy v pondělí a ve středu od 8.00 do hodin. Termíny setkání vedení Města s občany v městských částech Po prvním setkání s občany se nyní zástupci vedení vydají do jednotlivých městských částí. Termíny uvádíme níže. Setkání začínají vždy v hodin. Dolní Lhota pondělí , budova základní školy, Ing. Král Horní Lhota středa , restaurace U Kaštánka, PhDr. Králová Lažánky pondělí , místnost OA (bývalá MŠ), Ing. Král Rada Města na své 48. schůzi konané dne schválila usnesením č. 31 novou Směrnici o hospodaření s byty v majetku Města Blansko. Směrnice nabyla účinnosti Její součástí je i nové bodové hodnocení žadatelů, jehož změny se projeví až v pořadí žadatelů platném od Podle nového bodového hodnocení budou posouzeny nejen nové žádosti, ale přepočítány i ty, které jsou již v pořadí žadatelů zařazeny. Olešná středa , obecní dům, Ing. Toufar Těchov pondělí , restaurace v kulturním domě, PhDr. Králová Obůrka středa , restaurace U Jiřího, Ing. Toufar Hořice pondělí , místnost OA (buňka), Ing. Toufar Klepačov středa , restaurace v Dělnickém domě, PhDr. Králová Co se mění? Bydlení v bytě rozvedeného manžela nyní spadá pod 100 bodů společně s podnájmem, sociálním bydlením apod. (dříve 50). Žadatel nebydlí, bydlí v objektu, který není rozhodnutím SÚ určen k bydlení, bydlí v ubytovacím zařízení, bydlí v Městem Blansko zřízeném náhradním ubytování, holobytu nebo přístřeší nyní 300 bodů (dříve 400). Chovatelská přehlídka Myslivecký rok se neshoduje s rokem kalendářním, ale začíná dnem 1. dubna a končí 31. března následujícího roku. Výsledky mysliveckého hospodaření lze zhlédnout na chovatelských přehlídkách, kde spatříme nejen chovatelské úspěchy jednotlivých honiteb, ale i různé trofejové rarity. Chovatelskou přehlídku okresu Blansko za myslivecký rok 2008/2009 uspořádal Okresní myslivecký spolek Blansko ve dnech 27. až 29. března tohoto roku v kulturním sále městyse Černá Hora. Přehlídka proběhla o měsíc dříve než v loňském roce, protože se letos koncem května koná celorepubliková přehlídka trofejí v Lysé nad Labem, která nabídne k vidění nejlepší a dle hodnocení nejkvalitnější trofeje veškeré ulovené zvěře žijící na našem území za poslední dva roky. Chovatelské přehlídce v Černé Hoře předcházel svoz trofejí z Blanenska, Boskovicka i Tišnovska a jejich hodnocení. Trofejí se u zvěře spárkaté rozumí paroží, u mufloní zvěře toulce a u černé zvěře klektáky a páráky. Z honiteb na území obce s rozšířenou působností Blansko bylo na přehlídce zastoupeno nejvíce trofejí srnce obecného v počtu 346 kusů, dále zde byly trofeje 21 kusů muflonů, 10 kusů kňourů, 5 kusů daňků skvrnitých a 4 kusů jelenů evropských. odbor životního prostředí Nové bodové hodnocení žadatelů o pronájem bytu v majetku Města Plánované akce v dubnu Odbor INV Parkové parkoviště na ul. Dvorské Odbor KOM Hořice, oprava havarijního stavu dešťové kanalizace lokální vysprávky místních komunikací Nyní se započítávají již jen dvě a více společně žijících domácností za 100 bodů (dříve i tři a více za 200 bodů). Do obytné plochy se nově nezapočítává kuchyně do 12 m 2. V případě KK se odečte 5 m 2 na kuchyň z plochy pokoje. Úplně odpadá bod přidělující body za některý druh tělesného postižení. Pokud zájemce odmítne nabízený byt, přijde o 200 bodů (dříve 100). Odpadá kontrola stavu (ženatý, vdaná,...), důležitá je péče o nezaopatřené dítě, přičemž se body nově nepřidělují za každé z nich. Nově obdrží každý žadatel 500 bodů, pokud má české státní občanství. Kompletní znění směrnice včetně bodového hodnocení najdete na Půjčovna dodávek a střešních boxů Půjčovna dodávek a střešních boxů. Levněji to nejde: dodávka 950 Kč/den + DPH, víkend 2000 Kč + DPH, střešní box 5 párů lyží 95 Kč/den, Střešní nosič lyží a snowboardů: malý 4 páry lyží 45 Kč/den velký 6 párů lyží 65 Kč/den. Po dohodě přistavení až k domu. Navštivte také náš e-shop s nářadím: nebo naši prodejnu v Jedovnicích, ulice Zahradní, budova pneuservisu. Od měsíce března také mobilní výkup kovů: přijedeme až k Vám domů. Za každý nákup/pronájem/odevzdání kovů dostanete body, které můžete později použít k získání slevy, nebo dárku. Tento inzerát slouží také jako poukaz na 5% slevu na cokoliv (včetně e-shopu). Otevírací doba PO PÁ: , půjčovna nonstop-volat na: Bořitov plná uzavírka Plánovaná úplná uzavírka, která potrvá až do konce října, se dotkne především nákladní dopravy, pro niž je stanovená objížďka dlouhá přes 20 km. Osobní vozidla si zajedou cca 3 km. Uzavírka potrvá do konce října Silnice bude uzavřena v obou směrech pro veškerý provoz z důvodu provádění opravy silnice II/377 Bořitov Rájec I. a II. stavba. Objížďka Pro osobní vozidla a pro linkovou osobní dopravu Po silnici II/377 (Tišnov Č. Hora Prostějov) v km ,717, v úseku Bořitov Rájec-Jestřebí, (od okružní křižovatky se silnicí I/43 po místní komunikací III/377 22, v obci Bořitov Pro nákladní dopravu pro nákladní dopravu bude doprava odkloněna ve směru od Brna: Lipůvka Šebrov Kateřina Blansko Ráječko Rájec-Jestřebí, tj. silnice II/379 II/374 -II/377, od Svitav: Mladkov (Lhota Rapotina Boskovice) Doubravice n. Sv. Rájec-Jestřebí, tj. silnice II/150, , , II/374 a II/377 Délka uzavírky: 1, 240 km Délka objížďky: pro osobní vozidla cca 3,066 km pro nákladní dopravu ve směru od Brna cca 22,3 km pro nákladní dopravu ve směru od Svitav cca 22,2 km Doba trvání uzavírky: od (sobota) od h do (pátek) Autobusové zastávky Po dobu uzavírky bude zrušena obsluha zastávky Bořitov-sokolovna bez náhrady a zastávka Bořitov bude po dobu uzavírky dočasně přeložena obousměrně na náměstí v Bořitově na silnici III/ odbor stavební úřad

4 4 ODVEZEME VÁS I VAŠE AUTO MOŽNOST UMÍSTĚNÍ REKLAMY NA NAŠE VOZY AKCE LETIŠTĚ VÍDEŇ Kč AKCE LETIŠTĚ PRAHA Kč VOLEJTE NONSTOP od h, Dělnický dům Soutěž ve společenském tanci BLANENSKÝ POHÁR 2009 Soutěž v latinskoamerických a standardních tancích všech věkových kategorií. Zahájení soutěží v h. Bývalí učitelé poznávali Dělnický dům Setkání seniorů, bývalých pracovníků ve školství a jejich rodinných příslušníků, se uskutečnilo v březnu v Dělnickém domě. Zvelebený Dělnický dům, který prošel v minulých letech rozsáhlou rekonstrukcí a v minulém roce oslavil 100. výročí svého trvání, poskytl bývalým učitelům velmi příjemné prostředí k jejich jarnímu setkání. Paní Jana Brychtová nám na základě archivních dokumentů shrnula historický vývoj, kterým Dělnický dům prošel. Někteří z nás si spolu s ní zavzpomínali na řadu možností, které i dříve poskytoval pro rozvoj mimoškolní činnosti žáků blanenských škol. Máme ale také touhu vidět zase něco nového a zajímavého. Vždyť jen na rok 2009 je pro naše seniory připraveno třináct společných výletů po České republice i do zahraničí. Díky ochotě ředitele KSMB Jaroslava Jeřábka a jeho manželky, ředitelky soukromé základní umělecké školy, a jejich pěkného vztahu k nám, jsme v prostorách Dělnického domu doslova pookřáli. Dokonce jsme pocítili hrdost nad tím, co vytvořili pracovití lidé před námi a co můžeme obdivovat. Vystoupení žáků zmíněné umělecké školy, jejíž jednotlivé obory dosahují vysoké úrovně, nám dalo zapomenout na všechny starosti a bolesti, probudilo vnitřní pocit radosti, kterým se na lidi kolem sebe usmíváme. Velmi nás potěšila také účast vedoucího Odboru školství MěÚ Blansko Mgr. Františka Alexy. Děkujeme manželům Jeřábkovým i jejich učitelům a žákům, kteří pro nás připravili pěkný program. Děkujeme i ostatním zaměstnancům Dělnického domu za toto naše pohodové jarní setkání. L. Magniová Z Otázek a odpovědí Na ulici Husově, konkrétně u hotelu Probe, nesvítí skoro žádné světlo ani z jedné strany hotelu a když se náhodou jedno světlo rozsvítí, tak začne blikat a potom zhasne. Chci buď kontakt, nebo zařídit opravu tohoto problému. Trvá již delší dobu, ale nikdo se o to nestará! Veškerá svítidla na ulici Husově, která jsou v majetku Města Blansko, k dnešnímu dni svítí. Osvětlení, které je přímo u hotelu Probe, vlastní firma Probe plus s. r. o. Proto ho nejsme schopni zprovoznit. Ing. Miroslav Pokorný, vedoucí odboru KOM Hezký den, jak je možné, že v bytech, které jsou v majetku Města, bydlí lidé, kteří neplatí vůbec nic, byt je zničený a stále bydlí? Jak k tomu přijdou nájemníci, kteří poctivě platí, mají zájem o koupi bytu, dělají úklid, atd.? Sice mají odpojenou elektřinu, vodu atd., ale stále ten byt obývají. Např. v domě na Chelčického 48 bydlí dvojice neplatičů, line se od nich strašlivý zápach, nic nedělají, nic neplatí, schází se tam individua a stále bydlí. Tomuto nerozumím a prosil bych vysvětlení. Na obecnou otázku obecná odpověď. Město může postupovat a také postupuje tak, jak mu to současné zákony umožňují. Smlouva o nájmu bytu je nyní uzavíraná na dobu určitou jednoho roku. V případě jejího porušování není smlouva prodloužena. Pokud se jedná o starší smlouvu na dobu neurčitou, dá město výpověď z nájmu, proti které se nájemce může odvolat k soudu. Když se nájemce z bytu sám nevystěhuje, musí Město podat k soudu žalobu na vyklizení bytu. Pokud se nájemce ani po rozhodnutí soudu nevystěhuje, musí Město podat návrh na výkon rozhodnutí (vystěhování exekutorem). Protože soudní řízení trvá velmi dlouho a proti rozhodnutím ve všech fázích je možné podat odvolání, je otázkou několika let, než dojde k faktickému vyklizení bytu. Z uvedeného je snad zřejmé, že vyklizení bytu není jednoduché. Pokud by celý proces trval max. půl roku, byl by také daleko větší hrozbou pro neplatiče nebo pro nepřizpůsobivé nájemníky. Těm jejich ochrana daná zákonem a termíny řešení vyhovují. V případě neprodloužení smlouvy nebo podání výpovědi z důvodu nevhodného užívání bytu musí Město u soudu předložit o této činnosti důkazy. Byl byste ochoten jít k soudu svědčit o skutečnostech, které ve svém dotazu uvádíte? Vždyť se nepodepíšete ani pod takto obecně popsanou problematiku! Ing. Miroslav Pokorný, vedoucí odboru KOM Jak vysoké jsou pohledávky Města Blansko u svých obyvatel? Jinak položený stejný dotaz má Město Blansko podobné problémy s neplatiči nájemného a pokut jako v Chomutově a Třebíči? Pokud ano, hodlá z dlužníků vymáhat peníze stejným způsobem? ad 1) Pohledávky města k : nájemné a služby spojené s užíváním bytů tis. Kč poplatky z komunálního odpadu tis. Kč poplatky ze psů 16 tis. Kč pokuty za dopravní přestupky tis. Kč pokuty udělené městkou policií a za veřejný pořádek 995 tis. Kč pokuty ostatní 353 tis. Kč ad 2) Z výše uvedené odpovědi vidíte, že Město Blansko má stejné problémy s vymáháním dluhů, a proto má Město uzavřenou smlouvu se třemi soukromými exekutorskými úřady na vymáhání těchto dluhů. ad3) V současné době Město neuvažuje o tomto systému, avšak jakýkoli soukromý exekutor, může této možnosti využít, a to nejen exekutor, se kterým má smlouvu Město, ale každý exekutor, který vykonává exekuce na základě pravomocného rozhodnutí soudu. Některé pohledávky jsou však nevymahatelné z důvodu, že občané nemají majetek nebo je nelze fyzicky dohledat, apod. Např. pohledávky vůči 33 největším dlužníkům z tzv. bezdomovců jsou v celkové výši 563 tis. Kč. Ing. Jan Šustáček, finanční odbor Bombardování v dubnu duben 2009 je dnem, na který připadá 64. výročí tragické události, která na samém konci 2. světové války postihla město Blansko. Tohoto dne bylo Blansko letecky bombardováno, zahynulo skoro třicet lidí a byly způsobeny značné materiální škody. Od druhé poloviny dubna 1945 se sovětská a rumunská vojska nezadržitelně přibližovala k Brnu (Brno bylo osvobozeno ), a Blanensko se tak ocitlo ve válečném pásmu. Německá armáda kladla silný ozbrojený odpor a k tomu chtěla využít i těžkého terénu mezi Brnem a Blanskem. Za této situace se v samotném Blansku koncentrovaly početné německé ozbrojené síly i civilisté, byly zde vojenské lazarety a vojenská technika. Německá armáda ve městě a okolí budovala obranná zařízení. Školy zabralo německé vojsko, neučilo se a lidé přestali docházet do zaměstnání. Všichni čekali na konec války. Letecké poplachy již nebyly vyhlašovány, protože letedla přelétávala nad městem stále. A tak přišel poslední středeční dubnový podvečer. S cílem rozvrátit nepřátelskou obranu, ochromit zásobování a postup německé armády a způsobit škody uskutečnily posádky 218. sovětské bitevní letecké divize dne v hodin letního času nálet na Blansko. Nálet provedlo 18 amerických dvoumotorových letounů typu Boston MK III. v sovětském označení A 20 Ž (každý letoun mohl nést 900 kg pum), opětovně startujících po náletu na Vyškovsko z polního letiště u Lanžhota. Jak se lze dočíst v Pamětní knize města , lidé žasli nad účinky několikaminutového bombardování. Bombardování bylo nečekané. V těchto dnech nad Blanskem přelétávalo velké množství letadel, ale bez jakýchkoliv následků. To mi potvrdila také paní Alexová ze Starého : Bylo mi 15 let a byla jsem zvědavá. Slyšela jsem od Hořic letět letadla, a tak jsem vylezla na střechu našeho domku. A najednou záblesk a rána a už jsem byla dole. Důsledky bombardování byly tragické a opět údaje z Pamětní knihy města Na město spadlo přes 300 leteckých pum, zničeno bylo šest domů, poškozeno 126 domů a 22 našich lidí přišlo o život. Bombardován byl především střed města, poškozeny školy, radnice, původní pošta, Dolní Palava a Ježkova továrna. Ta byla zasažena asi 19 bombami a jedna termitová způsobila její rozsáhlý požár. Zachráněno zůstalo jen ředitelství továrny (tzv. zámeček) a slévárna. Během náletu zahynulo v měšťanské škole, dnes ZŠ T. G. Masaryka, také několik německých vojáků. Sovětské nálety na Blansko i nejbližší okolí pokračovaly ojediněle ještě další dny. Již předtím dne provedly sovětské stíhačky útok na postavení německého flaku u Spešova. Jednotlivé sovětské stíhačky Iljušin Il-2 vyzbrojené palubními zbraněmi, malými leteckými pumami i neřízenými raketami provedly v následujících dnech další cílené nálety na Blansko. Na ČKD Blansko ( ), na stolařství Čuma na Starém Blansku, kde byla uschována v průjezdu domu Budova dnešního gymnázia na Seifertově ulici po náletu. německá autocisterna s benzínem (zahynula 18letá dívka M. Tůmová), na Nejezchlebovu cihelnu nad Starým Blanskem ( ), kde zapálily sudy s olejem, a na objekty na Husově ulici. Nálety pravděpodobně provedly stíhačky 131. gardového pluku 7. gardové bitevní divize na základě informací získaných zpravodajci skupiny Předvoj a odvysílaných přímo sovětskému štábu frontu z nedaleké Dolní Lhoty. Bohužel tato tragická událost zapadá do celého kontextu konce války. Jsou bombardovány další okolní obce a města regionu, např. Lažánky, Černá Hora, Dolní Lhota, Spešov a nakonec 5. května i Boskovice. Blansko je osvobozeno v dopoledních hodinách 9. května Dr. Miroslav Bojda Dražba bytu 3+1 v obci Černá Hora, okr. Blansko. Obec se nachází 13 km od, dům je v klidné lokalitě. Byt se nachází ve 3. NP zděného bytového domu. Podlahová plocha je 83,4 m 2. K bytu náleží sklep. Nejnižší podání: Kč, Tržní odhad: Kč. Soutěž: Mít možnost otevřeně promluvit Diecézní charita Brno Oblastní charita Blansko projekt Spona ve spolupráci s Radiem Proglas pořádají literární soutěž zaměřenou na prevenci násilí s názvem: Mít možnost otevřeně promluvit. Jedná se o stěžejní osvětovou akci roku 2009, která začala a končí Soutěž probíhá ve dvou kategoriích, přičemž před samotnou tvorbou literárních děl nabízíme možnost besedy či přednášky na téma násilí. Literární formou je jakýkoliv žánr prozaický či poetický, také délka je libovolná. Ke každému dílu je třeba připsat název, jméno a příjmení autora/ky, věk soutěžící/ho, kontakt, ale je možné vystupovat i pod pseudonymem. Na podzim 2009 vybere odborná porota 15 nejlepších děl, která budou otištěna v námi vydaném sborníku. Práce je možno posílat průběžně mailovou nebo doručovací poštou na adresu Oblastní charity Blansko s heslem: Mít možnost otevřeně promluvit. Více informací o soutěži najdete na www. blansko.charita.cz/?kapitola=spona nebo vám je podá Terezie Havlíčková, tel Více na tel.:

5 5 Na festivalu Zlaté slunce se předvedli mladí filmaři Blansko se na dva dny proměnilo na festivalové město. Byly to dva dny promítání, zábavy, ale pro mladé tvůrce také možnosti získat cenné rady od profesionálních filmařů a animátorů. Začínalo se již ve čtvrtek dopoledne, kdy své animované filmy představil s obrovským úspěchem žákům blanenských škol profesionální animátor a člen poroty Jaroslav Nykl. Večer pak předvedli svou tvorbu amatérští filmaři ze Základní školy Erbenovy. Rádi bychom vám představili všechno, co jsme kdy udělali, ale je toho tolik, že to není časově možné, a tak vám alespoň nabízíme výběr toho nejzajímavějšího a hlavně speciální sestřih, který jinde neuvidíte. Ten ukáže úskalí natáčení, co se kde nepovedlo i jaká při výrobě filmu vládne atmosféra, uvedl blok mladých filmových tvůrců z kroužku při ZŠ Erbenově Mgr. Jaroslav Cinkl. Páteční den již patřil soutěžním snímkům. Dopolednímu prvnímu kolu zajistily dostatečné obecenstvo opět blanenské školy, na odpolední druhé kolo se pak přišli podívat hlavně samotní autoři a jejich rodinní příslušníci. Odborná porota bedlivě sledovala promítané snímky i reakce diváků na ně a o všem si vedla podrobné zápisky, aby při následné diskuzi s tvůrci mohla díla zhodnotit a s autory podrobně prodiskutovat. Pro mladé tvůrce je tato část, dá se říct, nejdůležitější z celé soutěže. Aspoň my jsme to tak brali, když jsme jezdili po různých amatérských filmových soutěžích. Z ní si totiž mohou nejvíce odnést, protože se dozví, kde jaké dělají chyby a jak se jim vyhnout, je přesvědčený Jan Popelka z blanenského studia Audiovisual. Ani on na festivalu nechyběl, pomáhal technicky zajistit promítání soutěžních snímků. Předsedou odborné poroty byl známý publicista a filmový teoretik Ing. Emil Pražan. Pomáhali mu filmový tvůrce a pedagog Milan Šebesta, mladý herec, scenárista a režisér Martin Pošta, výtvarník, animátor, držitel nejvyšších ocenění z mezinárodních soutěží UNICA Jaroslav Nykl a metodik pro neprofesionální film NIPOS-ARTA- MA Praha a sekretář ČVU Mgr. Miroslav Tuščák. Porota se shodla v názoru, že úroveň hraných filmů v kategorii A je na dobré až velmi dobré úrovni. Stejně dobře hodnotí i experimenty v kategorii B. Doporučuje ale věnovat větší pozornost dokumentární tvorbě a reportáži. Trochu se mně zdá, že filmy jsou plné krve, násilí a smrti, neopomněl připomenout touhu autorů šokovat předseda poroty Emil Pražan. Na druhou stranu pozitivně hodnotil některé komedie. A velice kladně hodnotila porota hraný film sklenička autora Matěje Brothánka z Brna. Celkem soutěžilo 17 filmů od 12 autorů, převážně v kategorii hraných filmů žáků do 15 let. Silné zastoupení v soutěži měl domácí filmový kroužek ze ZŠ Blansko, Erbenova 13, jehož členové si nakonec za své filmy odnesli pět ocenění. Ze soutěže v Blansku do předvýběru celostátní soutěže postupují všechny snímky oceněné některou z cen a porotou doporučená čestná uznání. Avšak i tvůrci neoceněných snímků budou mít možnost navštívit celostátní soutěž, která se bude konat ve dnech 18. a 19. června 2009 v Ústí nad Orlicí. Níže jsou uvedené výsledky soutěže v jednotlivých kategoriích. Pokud chybí pořadí, nebyla cena udělena. Diváci kabelové televize v Blansku a na internetu budou moci zhlédnout jeden ze soutěžních snímků, a to druhým místem oceněný snímek Víta Šarouna s názvem Destrukce (filmová báseň inspirovaná prokletými básníky, destrukcí a životem...). Výsledky soutěže: Kategorie A - Tvorba žáků do 15 let Dokumentární film Porotci diskutují s mladými tvůrci. 3. cena Ekologie tvá volba [A] Tomáš Hanák Kategorie A - Tvorba žáků do 15 let Hraný film 1. cena Sklenička Matěj Brothánek 2. cena Dance pool Pavlína Taubingerová 3. cena Šošoň [A] Adam Novotný 3. cena Babička má narozeniny [A] Vladimír Víšek Čestné uznání Ordinace v černém sadu Eva Křížová Čestné uznání To je gól! [A] Tomáš Ondra Kategorie A - Tvorba žáků do 15 let Animovaný film 2. cena Narozeniny [A] Radoslav Horák Kategorie B Tvorba studentů do 19 let Dokumentární film Čestné uznání Pstruh se smetanovou omáčkou [A] Tomáš Horáček Kategorie B Tvorba studentů do 19 let Experiment a videoklip 1. cena A Friend in Need s a Friend Indeed, Hana Sotoňáková 2. cena Destrukce [A] Vít Šaroun Foto: S. Mrázek Měli jsme kliku! Máme nový rekord! Tradičně netradiční zahájení turistické sezony v regionu Moravský kras a okolí přineslo zábavu stovkám lidí a další neobvyklý rekord, kterým se mohou pochlubit. Turistická sezona byla tradičně zahájena nakrojením turistického salámu (foto 1) čehož se ujali starostka Jaroslava Králová, starosta Boskovic Jaroslav Dohnálek, radní JmK Ivo Polák a majitel pivovaru Jiří Fusek. Města Blansko, Boskovice a Pivovar Černá Hora se také opět zapíšou do České knihy rekordů, jejíž aktuální vydání vyjde na podzim, tentokrát v počtu lidí, kteří mají kliku, na jednom místě. Již od rána mířily v neděli 5. dubna 2009 stovky turistů z a Boskovic do Černé Hory za zábavou a na zahájení turistické sezony. Z vyráželo podle vydaných registrací přes 800 lidí, uvedla Běla Juráková. Další stovky se přidaly z Boskovic a hodně lidí přijelo přímo do pivovaru na kole nebo autem, aniž by se někde registrovali. Vyčleněný prostor se tedy rychle zaplnil. Sčítání lidí s klikou nepřineslo žádné překvapení. Vzhledem k pěknému počasí a letošní návštěvnosti se dalo očekávat, že padne magická tisícová hranice, což se také těsně stalo. Na dvoře Pivovaru Černá Hora se sešlo lidí a sedm psů s klikou (foto 3). Někteří až s 12 klikami (foto 2). Hodnotila se i originalita. Někdo celou cestu nesl obrovskou kliku od jeřábu, jiný zas jen pětimilimetrovou kliku od autíčka. Největší kliku měl ale Kudrna měřila přes 2,5 m (foto 4). Start nové turistické sezony v Černé Hoře se tedy vydařil. Pořadatelé vám přejí, aby se vám vydařila letní sezona, ať už vyrazíte na dovolenou kamkoliv a těší se na další setkání příští rok. Jaké že bude? To je zatím ve hvězdách, tak nezapomeňte občas zvednout hlavu a podívat se. ➊ ➌ ➋ ➍

6 6 kulturní a sportovní pozvánky Výstavy muzeum DEVADESÁT LET NOVÉ EVROPY Dokumenty z historie čsl. legií a vzniku ČSR. V 1. patře severního křídla zámku. muzeum Sakrální motivy v blanenské umělecké litině Výstava v zámeckém sklepu. Výstava potrvá do konce roku do , kino ŠEDESÁT Práce žáků ZUŠ Blansko. do , knihovna Vladimír Miloš Bláha: Fotografie Děravý cyklus a Jana Otevřeno v provozní době knihovny. do , Galerie Ve Věži Věra Kocmanová-Lišková: Krása v harmonii Tvorba autorky je inspirována vřelým vztahem k rodnému kraji (Habrůvce, Rudici, Křtinám). Výstava je otevřena ve středu, pátek a neděli od 13 do 17 hodin. do , muzeum FILMOVÝ PLAKÁT ze let Plakáty ze sbírky Karla Hodera (Letovice). do 6. 5., Galerie města Figura Q Výstava Figura Q představí ty členy Sdružení Q, v jejichž tvorbě se objevuje figura, jež může být zpracována konkrétní či abstraktní formou. Díky takovému počtu vystavujících bude výstava velmi pestrá, a to i díky rozličnosti používaného materiálu: malba, grafika, plakátová tvorba, kresba, keramika, sklo atd , kino PŘESČAS V NÍZKOPRAHOVÉM KLUBU Prezentace osmi nízkoprahových zařízení pro děti a mládež působících v Jihomoravském kraji. Výstava je realizována v rámci kampaně Přesčas, která proběhne v Jihomoravském kraji a v kraji Vysočina v dubnu a květnu. Zahrnuje odborné konference, výstavy a dny otevřených dveří v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež. Kampaň je připravena za podpory programu VPOHO Nadace Vodafone ČR a České asociace streetwork, Organizátorem je nestátní nezisková organizace RATOLEST BRNO, o.s., Kino Pokud není uvedeno jinak, filmy jsou uváděny v původním znění s českými titulky. Představení označená Filmový klub jsou přístupná i nečlenům filmových klubů ve h, kino EL PASO Kotle vášní, emocí a živelnosti. Rodina Horváthových má sedm dětí. Po tragické smrti otce matka Věra najednou stojí sama proti úřadům, odhodlaná udržet svou početnou rodinu pohromadě. Režisér Zdeněk Tyc se po úspěšných Smradech už podruhé vrací do světa Romů. El paso nekončí happyendem, jen jeho příslibem. ÚČETNICTVÍ, FINANCE, DANĚ» Kompletní vedení účetnictví a daňové evidence. Dle dohody je možné zpracovávat účetnictví přímo ve Vaší firmě (Brno a Blanensko)» Zpracování daňových přiznání (DPH, daň z příjmů, silniční daň, )» Zpracování mzdové agendy vč. možnosti zastupování při kontrolách na správě sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťovnách» Podklady pro banky a leasing KONTAKT: Ing. Jana Ehrenbergerová Telefon: Mobil: Bez lakování narůžovo nabízí pozitivní příklad. A také čas na přemýšlení, zda být Romem opravdu znamená být vinen. Hrají: Irena Horváthová, Linda Rybová, David Prachař, Vladimír Javorský a další. ČR / 98 minut / přístupný / česká verze v h v h, h v h, h, h, kino PEKLO S PRINCEZNOU Nová česká filmová pohádka o kurážné princezně Anetě, která se nechce vdát za nešiku ze sousedství v dávno smluveném sňatku. Hrají: Tereza Voříšková, Jiří Mádl, Petr Nárožný, Miroslav Táborský, Zlata Adamovská a další. ČR / 105 minut / přístupný / česká verze v h, h v h, h, kino LÍBÁŠ JAKO BŮH Komedie Marie Poledňákové. Muž mezi dvěma ženami a žena mezi dvěma muži to jsou motory komedie poháněné pošetilostmi, kterým podléhají zamilovaní, nemilovaní i žárliví. Hrají: Kamila Magálová, Oldřich Kaiser, Jiří Bartoška, Eva Holubová, Roman Vojtek, Martha Issová a další. ČR / 115 minut / přístupný / česká verze ve h v h, h, kino NOUZOVÝ VÝCHOD Řada zajímavých okolností doprovází uvedení jedné z klíčových událostí letošní filmové sezony. Poprvé od Titaniku se spolu před kamerou sešli Leonardo DiCaprio a Kate Winslet. Poprvé se britská herečka podvolovala režijním pokynům svého manžela, oscarového Sama Mendese. Drama Nouzový východ se velmi podobá Mendesově oscarové Americké kráse. I tady vidíme, jak nefunkční je ta nejobecnější představa o naplnění amerického snu, tedy poklidný rodinný život v domku na předměstí. USA / 119 minut / do 15 let nevhodný ve h, kino NĚCO Z ALENKY PROJEKT 100 Pokusy o zfilmování knihy Lewise Carrolla Alenčina dobrodružství v říši divů se táhnou celými dějinami kinematografie, Jan Švankmajer však nehodlal natočit příspěvek do této plejády. Jeho film Něco z Alenky je poctou nezměrné Carrollově představivosti, ale současně i záminkou k rozvinutí o nic menší představivosti vlastní. Je autorovou vzpomínkou na dětství, a zároveň pokusem evokovat prožitek dětství i v divácích. ČSSR / 1988 / 85 minut / přístupný / česká verze ve h, kino KURÝR 3 Pravidla zůstávají stejná. Až na jedno... Luc Besson uvádí strhující příběh kurýra Franka Martina. Byl přinucen přepravit Valentinu, unesenou dceru vlivného bosse až do Oděsy. Navzdory její cynické povaze a jeho odhodlání se nezaplést, se během úniku z bláznivých a život ohrožujících situací do sebe zamilují. Francie / 110 minut / do 12 let nevhodný. Další akce v h, muzeum Velikonoční koncert Adamusovo trio Jan Adamus hoboj, anglický roh, Jitka Adamusová housle, Květa Novotná klavír. Na programu skladby J. Haydna, W. A. Mozarta, L. van Beethovena, J. L. Dusíka, R. Schumanna a J. Suka v 9.00 h, DDM Mamince z lásky Tvorba dárečků pro maminky k Mezinárodnímu dni matek. Akce pro děti od 6 do 15 let. Více na v 9.00 h, Klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b Muzikoterapie Zaměřeno na intenzivní prožití vztahu s dítětem. Lektoři: učitelka hudby Mgr. Hana Kalendová a psycholožka Mgr. Libuše Marková. Akce je určena pro rodiče s dětmi od 2 až po mladší školní věk. Setkání proběhne od 9 do 10 hodin pro 1. skupinu a od 10 do 11 hodin pro 2. skupinu. Přihlášky v prac. dny do středy od 8.30 do h na níže uvedené adrese, počet rodičů a dětí je omezen. Klub Ratolest, Sladkovského 2b,Blansko , tel , mob , v h, nákupní středisko Sever, 1. patro Uzdravující a vysvobozující shromáždění Ježíš i dnes zachraňuje, uzdravuje, vysvobozuje a dává pravý smysl životu člověka. Slovem a modlitbami slouží Jan Sukup a Vojtěch Gočaltovský v h, klub Ulita, B. Němcové 2A Nevermore&Kosmonaut (Brno) Koncert brněnské folkové skupiny. Křest nového CD V kruzích. Akustická hudební smršť, dva hlasy a ostré rytmy perkusí v 9.00 h, Senior centrum Prodej textilu v 9.00 h, Klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b Dva je více než 1+1 Povídání s psycholožkou Mgr. Radkou Šebelovou z poradny pro manželství a mezilidské vztahy o radostech i strastech manželství ve h, Senior centrum Cestopisná přednáška s promítáním Kongo ve h, knihovna Recitační přehlídka pro žáky ročníku ZŠ Zveme všechny rodiče, prarodiče a veřejnost k poslechu poezie v podání našich dětí v h, knihovna Italští uprchlíci na Moravě Italští uprchlíci přicházeli na Moravu ve velmi složité době. Zemědělci museli téměř veškerou úrodu odevzdávat státu pro válečné účely, továrny byly převedeny na válečnou výrobu. Za čtyři roky, které uprchlíci prožili během 1. světové války na Moravě, se sžili s místními obyvateli, neboť je spojovalo jediné přežít hrůzy války. O tom všem vám budou vyprávět Ivana Bojdová a Eva Šebková v h, sál okresního soudu Galakoncert k 60. výročí ZUŠ Blansko V programu vystoupí současní i bývalí žáci a učitelé ZUŠ Blansko. Slavnostní večer moderují Hana Holišová a Martin Bačkovský. Blansko, ul. Kamnářská Prodej novostavby 1+kk v OV o vel. 30 m 2, předzahrádkou 13 m 2 a parkovacím stáním. Vytápění vlastním plyn. kotlem. Celkové náklady 2000 Kč. Cena: Kč v h, klub Ulita, B. Němcové 2A Petr Zajíček Známé i neznámé jeskyně Špičkový fotograf a dokumentarista jeskyní Petr Zajíček nás tentokrát provede po nejznámějších a nejzajímavějších jeskyních ČR z úhlů a pohledů, při kterých se tají dech! od 9.30 h, nám. Svobody CESTA VE TMĚ soutěž vodicích psů 6. ročník Soutěž slepeckých vodicích psů v reálném městském prostředí. Po celou dobu soutěže je připraven doprovodný program pro děti i dospělé v h, nám. Republiky Ekoshow aneb Zatočte s elektroodpadem Celkem 80 měst České republiky navštíví interaktivní recyklační roadshow Zatočte s elektroodpadem, při které budou mít občané možnost spotřebiče bezplatně odevzdat a zároveň se dozvědět, co je následně během recyklace čeká a další podrobnosti o zpětném odběru. Tři města s největším množstvím vybraných elektrospotřebičů získají zajímavou odměnu v h, klub důchodců K tanci a poslechu hraje Melodie v h, muzeum Litevští partyzáni v boji proti ruským okupantům Přednáška Almise Grybauskase z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v 9.30 h, Klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b Kurz pletení košíků z pedigu Od 9.30 do h. S paní Zuzanou Čecháčkovou. Na kurz se můžete hlásit od v pracovní dny od 8.30 do 12 a od 13 do h na tel nebo mob v h, Dělnický dům Michal Nesvadba Michal je Pajdulák Předností představení PAJDULÁK je MI- CHAL je aktivní zapojení dětí a to nejen v prvních řadách, množství nečekaných překvapení, komičnost protagonisty, cit pro vyjádření, práce s netradičními samolepícími pásky Mr. Tapeman, které rozvíjí fantazii, lehkost žánru a legrace v h, Dělnický dům Divadlo Járy Cimrmana České nebe VYPRODÁNO!!! v 9.00 h, Klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b Násilí v rodině Beseda s pracovnicí střediska OCH Blansko SPONA Dis. Terezií Havlíčkovou o úskalích násilí v rodině. Beseda je realizována v rámci projektu MPSV ve h, Senior centrum Čarodějnice v h, Rekreační oblast Palava Pálení čarodějnic Tradiční pálení čarodějnic. Diskotéka a soutěže pro malé děti. Vyhodnocení čarodějnických kostýmů Missák a Miss čarodějnice. Oheň, možnost opečení buřtů. Od do taneční zábava. Potřebujete rychle peníze? Vyplácíme peníze již do 48 hodin Rychle, snadno, bez poplatků Pro každého s pravidelným příjmem Volejte: v 9.00 h, restaurace Dělnický dům, zahrádka Oslavy 1. máje Projev, kulturní program Soukromé základní umělecké školy Blansko, koncert dechové hudby. Srdečně zvou pořadatelé v 8.00 h, Skalní mlýn Ptáci v údolí Říčky Skalní mlýn, Infocentrum, Doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc. Tradiční víkendové přírodovědné exkurze (vycházky) k zajímavým místům v Moravském krasu. Exkurze jsou výsledkem projektu Sítě vzdělávacích a informačních center v CHKO ČR podpořených z Evropského sociálního fondu. Účastnický poplatek 30 Kč. IDS: 226, S od h, Dělnický dům 3. BLANENSKÝ REVIVALFEST Black Sabbath, Metallica, U2 (Stay), Zappa Quartet, Iron Maiden, Dynamika Adamov (revival mix Hendrix, Led Zeppelin), Třetí zuby (revival mix Uriah Heep, Deep Purple a další), Robbie Williams. Předprodej v prodejně hudebních nástrojů, nám. Svobody 15. Sport v h, kuželna TJ ČKD, Údolní 10 Kuželky: ČKD MS Brno divize muži v h, sportovní hala TJ ČKD, Údolní 10 Basketbal: ČKD Tišnov OP ST. MINI v a h, hřiště Mlýnská Fotbal: APOS Blansko Kuřim Dorost st. a ml v h, hřiště Mlýnská APOS Blansko Drnovice Muži B ve h, kuželna TJ ČKD, Údolní 10 Kuželky: ČKD V. Meziříčí divize muži v 9.00 h, sportovní hala TJ ČKD, Údolní 10 Volejbal: Přípravný turnaj mužů v h, hřiště Údolní Fotbal: APOS Blansko Sloup Žáci B ve h, Black Hill Aréna Baseball: Black Hill Blansko Sokol Hluboká n. Vlt. První zápas nové baseballové sezony a s ním spojený OPENING DAY, proběhne v neděli 19. dubna 2009 od h na Jahodovém poli v Blansku , RC autodrom Blansko, sportovní ostrov XRAY CHALLENGE Morava v h, kuželna TJ ČKD, Údolní 10 Kuželky: ČKD Zábřeh B I. KL ženy v h, sportovní hala TJ ČKD, Údolní 10 Volejbal: ČKD Útěchov KP muži v h, h, hřiště Údolní Fotbal: APOS Blansko FC Soběšice Žáci A st. a ml v h, hřiště Údolní Fotbal: APOS Blansko Tescoma Zlín B Muži A 2. 5., RC autodrom Blansko, sportovní ostrov MČR Electric Track 1: ve h, h, hřiště Mlýnská Fotbal: APOS Blansko FC Sparta Brno Dorost st. a ml v h, hřiště Mlýnská Fotbal: APOS Blansko Jedovnice Muži B v h, hřiště Údolní Fotbal: APOS Blansko Kotvrdovice Žáci B

7 7 Setkání s občany opět bez valného zájmu veřejnosti (pokračování ze str. 1) Kontroluje někdo stromy v parčíku u kostela? Král: Můžeme kontrolu provést. Předám tuto připomínku dál odpovědným pracovníkům. Na území města je m 2 zelených ploch, o něž se starají Technické služby s.r.o. Za údržbu se ročně platí cca 9,5 mil. Kč. Na Starém Blansku se toho dělá málo. Král: To není pravda. Na ulici Hřbitovní byla vybudována kanalizace a nová komunikace, stejně tak ulice Luční, bylo provedeno zpevnění břehu na ulici Alšově, zrekonstruována stará škola nebo ulice Jungmannova. Na ulici Komenského je nový chodník. Uvažuje Město o vybudování chodníku z ulice Divišovy na ulici Poříčí? Král: V investicích na rok 2009 to nemáme. Beru to jako připomínku. Kdy bude vybudován chodník za Kauflandem? Král: V rozpočtu na letošní rok je na tento propojovací chodník částka Kč. Vlastníkem pozemku je Jihomoravský kraj, který musí projednat jeho převedení na Město Blansko a neúměrně se to zatím protahuje. Letos by měla být investice zrealizována. Proč nejezdí MHD až k SBD Macocha? Král: Není zde žádná točna. Jedině by autobus zajížděl až do Horní Lhoty. Beru to jako připomínku. Zlepšení vzhledu Rožmitálovy ulice část od knihovny k zámku. Král: Rekonstrukce stále není dokončena. Projekt počítal s tím, že se prodlouží až k zámku včetně nového průchodu do parku. Týkalo by se to i travnaté plochy u hotelu Dukla, jež by byla upravena. Momentálně hledáme dotační tituly z Evropské unie. Bude na ul. Rožmitálově stát prosklená kavárna? Král: Zatím ne. Jednak z důvodu finanční náročnosti a také proto, že se proti stavbě postavili občané z nedaleké bytovky. Ti se domnívají, že by je venkovní posezení rušilo. Nebylo by dobré doplnit ke stánkům na ul. Rožmitálově stolečky? Král: Stánky nejsou Města Blansko. Záleží na provozovateli, zda má zájem zde mít stoly s židlemi. Souhlasím, že by to bylo lepší než jíst na lavičce. pozvání odjinud Jedovnice v h, kino Povečeříme vleže Francouzská komedie v podání Divadla Pavla Trávníčka Praha. Předprodej vstupenek v knihovně na náměstí v Jedovnicích. Kunštát ve h, jeskyně Blanických rytířů POZNEJ A CHRAŇ aneb ZASAĎ SI SVŮJ STROM Tato ojedinělá akce navazuje na svátky řemesel, pořádané již druhým rokem v Kunštátě. Tentokráte se jedná o slavnost, do které budou zapojeni i nevidomé osoby. Ti se svými asistenty zasadí v areálu Blanických rytířů několik stromů, které budou zároveň osazeny cedulkami v Braillově písmu a budou tak připomínat začátek spolupráce s touto často opomíjenou skupinou. Pořádá: SONS Kdy se vyřeší parkování u polikliniky? Král: Projekt je v přípravě. Letos bychom mohli získat stavební povolení na nových parkovacích míst. Dořešíte chodníky v ulicích Větrná a Nad Žlíbkem? Král: Tam myslím ano. Začali jsme odspodu a pokud to půjde, budeme pokračovat dále až k sídlišti Písečná. Myslím, že nová kruhová křižovatka je absolutně špatná. Král: Názory na ni jsou dost protichůdné. My zase slýcháme spíše ty kladné. Dostali jsme dokonce nabídku účasti v soutěži o zdařilý projekt. Jak to vypadá s výstavbou 14 domů Pod Sanatorkou? Král: Vím, že jsem řekl, že budou do roka stát. Stál bych si za tím, pokud by se tam neobjevily investorovi výrazné technické problémy. Musel být přeložen vodovod do Nemocnice Blansko, o němž nikdo nevěděl. Práce to zbrzdilo na dva měsíce. Jednáme s investorem a do poloviny roku by měly být inženýrské sítě a pozemky připraveny pro stavbu domků. Nesouhlasíme s likvidací škvárového hřiště ASK na parkoviště aut pro aquapark. Král: Město má možnost získat dotaci z fondu příhraniční spolupráce společně se slovenským městem Senicou. Jedná se o 15 mil. Kč pro každé město s dotací až 11,5 mil. Kč. Namísto jedné velké investice jsme nakonec vybrali tři menší projekty lanové centrum za tribunou travnatého hřiště ASK, část cyklostezky kolem náhonu a víceúčelové hřiště z části škvárového hřiště (po domluvě s vedením ASK). Součástí projektu není vybudování parkoviště. Co bude se zbytkem škvárového hřiště, to si musí rozhodnout vedení TJ ASK. Jak to vypadá s převodem sportovišť pod Město? Král: Nepředpokládáme, že by to v letošním roce došlo tak daleko, že bychom všechna sportoviště převedli pod Město. Kdy bude dokončena cyklostezka kolem sportovního ostrova? Král: Letos se bude hlavně budovat úsek kolem náhonu, tenisových kurtů a zpátky směrem k sauně. Další úseky závisí na průběhu prací na regulaci řeky Svitavy. Bude propojena silnice kolem Salmova mlýna se Starým Blanskem? Král: Nedokážu si představit, že by zde vedla nějaká dvousměrná komunikace, protože kolem zimního stadionu a lázní je velký pohyb sportovců a dětí. Proto to bereme jako obslužnou komunikaci. Lysice do , zámek Mezi vinohrady Výstava fotografií Pavla a Aleše Smékala. do , zámek Velikáni a elegáni naší přírody Výstava o památných stromech ve spolupráci s Gymnáziem Rájec-Jestřebí. Otevřeno v otvírací době zámku od do Sloup Jak se Město dívá na využití baseballového areálu, do nějž investovalo nemalé prostředky a tento areál nyní pozvolna chátrá? Král: Nevím, zda areál chátrá. Je ve vlastnictví sportovního organizace Olympia Blansko. Město přispělo na dofinancování dotace. Já doufám, že areál nebude chátrat. Opravíte příjezdovou cestu na Klepačov? Král: Jednáme se Správou a údržbou silnic JmK o tom, aby letos opravili příjezdovou komunikaci na Klepačov, která je v jejich majetku. Měli bychom také zokruhovat severovýchodní část Klepačova (u farmy), aby mohla být propojena se zmíněnou příjezdovou komunikací. Proč se platí za skříně ve svobodárnách? Toufar: Podle vyhlášky o nájemném se platí paušální poplatky za vybavení bytu, aby později mohly být tyto předměty vyměněny, až doslouží. Město získalo domy zadarmo od továrny. Kolik investovalo do oprav? Toufar: Město je získalo od státu. Do oprav a údržby bytů jde veškeré vybrané regulované nájemné a navíc další dotace z městského rozpočtu. Proč došlo ke zdražení obědů důchodcům? Toufar: Jednak kvůli DPH, protože Město Blansko je od plátcem DPH. Pak také kvůli inflaci. Podle nových pravidel bude cena zvyšována podle inflace vyhlášené statistickým úřadem. Proč se ve městě kácí tolik stromů? Králová: Chápu, že se jedná o citlivou záležitost. Město má zpracovaný pasport pro téměř všechny stromy na území města. Před pokácením je proveden znalecký posudek odborníka, který stav stromu prověří. Rozhodně nekácíme stromy, pokud nemusíme, protože to stojí peníze, které raději investujeme do nových chodníků. Za každý strom je také nařízena náhradní výsadba. Neradi bychom se na druhou stranu setkali s tím, že jsme zanedbali strom, který pak způsobí někomu újmu na zdraví nebo majetku. Více se v poslední době kácelo v rámci regulace řeky Svitavy. Padlo kolem 80 stromů (ze 150 povolených), a to z celkových asi stromů. Setkání s občany budou pokračovat v blanenských městských částech od 20. dubna. Přehled a termíny jednotlivých setkání najdete na straně 3 a také na Chov koz v systému trvale udržitelného zemědělství Pamatujete si ještě dobu kdy kozu chovali v každé domácnosti? Přijeďte se na ně podívat a dozvědět se více o plemenech koz, jejich chovu, zpracování produktů. Více informací na Rájec-Jestřebí , knihovna Vladimír Miloš Bláha FOTOGRAFIE A SAMOROSTY Výstava blanenského autora. Otevřeno: po, čt 9 18 h, út, st, pá 9 15 h, ne h v h, obřadní síň Klarinetový recitál Petra Vaška Klavírní doprovod: Dušan Holý. Program: Johannes Brahms, Gioacchino Rossini, Bohuslav Martinů a další , zámek Výstava svatebních šatů a kytic Svatební šaty a svatební kytice budou vystaveny v zámecké kapli a přilehlé místnosti. Přízemí zámku bude vyzdobeno jarními květinami a porcelánem z depozitářů. řádková inzerce PODNIKATELSKÁ ATIPO vestavěné skříně Šatní skříně, předsíně, šatny, vše na míru. Tel , Přijmu kolegy do kanceláře v centru Brna. Prac. doba dle dohody, dobré fin. ohodnocení. Tel Českomoravská stavební spořitelna LIŠKA kancelář: Smetanova 4 (vedle Café Bergman). Libor Münster tel Úvěry, překlenovací úvěry, hypotéky. Karkulín dětský bazar přijme prodavačku, nástup ihned, tel pí Kostovová. Hledám každého bez rozdílu, kdo má chuť spolupracovat na focení jako model. Fotím vše kromě aktu. Co nafotíme, dostanete na CD k Vašemu volnému použití. Máte-li zájem a odvahu, ozvěte se. Kontakt: Klub Matýsek pořádá: 1. zápis do cvičení rodičů a dětí od 2 měsíců do 3 roků dne a 2. zápis do plavání rodičů a dětí do 5 roků dne Oba zápisy budou probíhat od 15 do 16 hod. v 1. patře vestibulu krytého bazénu v Blansku. Více info na nebo na tel M A S Á Ž E - tel , provádí fyzioterapeutka A.Fránková, na adrese Sloupečník 86,Blansko, dárkové poukazy, NEMOVITOSTI Pronajmu družstevní byt 2+1 v Blansku na Zborovcích, plocha 52 m2, cena Kč měsíčně včetně inkasa. Tel Činnost sociálního kurátora s lidmi v ohrožení sociálním vyloučením Sociální kurátor je specializovaný pracovník Odboru sociálních věcí Městského úřadu Blansko, který se zaměřuje na práci se zletilými sociálně rizikovými jedinci a skupinami obyvatel, ohroženými sociálním vyloučením. Poskytuje těmto osobám informace potřebné k překonání jejich okamžité nepříznivé životní situace a provádí poradenskou činnost směřující k odvrácení sociálního vyloučení. Nabízí pomoc zejména osobám po návratu z výkonu trestu odnětí svobody, výkonu vazby, po ukončení ústavní výchovy dosažením zletilosti, osobám bez přístřeší a dalším osobám ohroženým sociálním vyloučením. Vede své klienty k návratu do běžného života, upevňování či vytváření pozitivních vazeb k okolí, zabraňuje jejich izolaci. Pronajmu byt 2+1 v centru. Tel Vyměním větší rodinný dům (5+2) za menší (2+1). Tel Hledám rodinný dům i k rekonstrukci. Tel Hledám rodinný dům v okolí do 2,5 mil. Kč. Tel Koupím garáž na Severu. Tel SOUKROMÁ Prodám dvě starší rozkládací křesla, plocha jednotlivého lůžka cm. Vhodné na chatu. Cena 500 Kč za obě. Tel Prodám 4 kola s letními pneumatikami Barum Brilantis 165/65 R 14 79T na plechových discích/např. na Fiat Punto/.Tel Elektronky různé od roku 1935 do konce jejich užívání daruji pro sběratele. Tel Prodám pohon nákladního výtahu (vrátek) tov. výroby vč. rozvaděče. Bez lanka. Cena dohodou. Tel Koupím přívěsný vozík s STK, , do Kč. Tel Koupím funkční ledničku a pračku romomini. Levně. Tel Prodám levně železný materiál na stavbu I18, I16, železné trubky prům. 9 cm a pozinkované vodovodní trubky prům. 2 3,2 cm, délka 7 m, měděný kabel 4 2,5, délka 60 m. Prodám nový (pouze 3 používaný) univerzální ocelový teplovodní kotel na tuhá paliva s chladící smyčkou DAKON DOR 16. Předepsané palivo: uhlí, brikety, koks, černé uhlí, dřevo. Topný výkon:16 kw. P. c Kč, nyní za Kč. Tel Prosím nálezce zlatého snubního prstenu, ať se ozve na tel !!! Dobře finančně odměním!!! Pasy, občanky, registrace vozidel omezený provoz! Na základě oznámení Ministerstva vnitra ČR bude připravovaná centralizace informačních systémů správních evidencí a registru silničních vozidel, která je naplánována na období od 30. dubna 2009 do 11. května 2009 doprovázena výlukou. To v praxi znamená, že na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů a na úseku registru řidičů bude omezen provoz. V úřední dny 4. a 6. května 2009 budou sice tato pracoviště pro veřejnost otevřena, ale komunikace mezi občanem Společnost ČKD Blansko Holding, a.s., zvítězila ve veřejné soutěži a podepsala kontrakt v hodnotě 400 mil. Kč na generální opravu Vodní elektrárny Žydowo v Polsku. Jedná se o největší kontrakt v novodobé éře společnosti ČKD Blansko Holding, a.s. V rámci něj dodá dvě nová oběžná kola s průměrem mm, tři sady nových rozváděcích lopat vč. jejich uložení, nové pohybové mechanismy, hydraulické a úřadem bude ztížena, ne-li znemožněna. Doporučujeme proto, aby občané zvážili možnost odložit návštěvu těchto pracovišť na období před či po uvedeném období. Zvláštní pozornost tomuto sdělení nechť věnují ti občané, kteří budou v těchto dnech uvažovat o návštěvě správních evidencí, úseku cestovních dokladů, vzhledem k nadcházející turistické sezoně. Děkujeme za pochopení. odbor vnitřních věcí Turbíny za 400 mil. Kč poputují do Polska ovládání rozvaděče a digitální regulátor. Již v tomto roce započne ČKD Blansko s opravou klasické turbíny, v dalších dvou letech bude pak pokračovat s opravou dvou reverzních strojů. Po provedení generálních oprav tak ČKD Blansko zvýší provozní spolehlivost stroje, sníží rizika neplánovaných odstávek elektrárny, zvýší její ekologické a bezpečnostní parametry a provozní parametry stroje. V roce 2008 sociální kurátor pracoval celkem s 39 klienty. V souladu se zákonem č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů provedl výplatu 29 dávek. Nejčastěji byla mimořádná okamžitá pomoc z důvodů ohrožení sociálním vyloučením poskytnuta osobám po propuštění z výkonu vazby nebo z výkonu trestu odnětí svobody. V jednom případě se jednalo o osobu po propuštění z léčebného zařízení pro chorobné závislosti. Ve dvou případech byla dávka vyplacena osobám po propuštění ze školského zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy po dosažení zletilosti. Celková výše vyplacených dávek dosáhla výše Kč. odbor sociálních věcí

8 8 Blanenský víceboj podruhé Již podruhé se na sportovištích TJ ČKD Blansko sešli všestranní sportovci, aby změřili svoje síly ve 2. ročníku míčového víceboje dvojic, který uspořádala MO ČSSD v Blansku. Ten se konal v neděli 22. března pod záštitou místostarosty města Ing. Luboše Toufara, který také věnoval putovní pohár pro celkové vítěze, a radního Jihomoravského kraje Mgr. Ivo Poláka. Předávání cen nejlepším vícebojařům. Foto: archiv autora Jeho účastníci měli za úkol absolvovat během jednoho dne soutěže ve volejbale, nohejbale, líném tenise, kuželkách, florbalu, fotbalu a košíkové. Zúčastnilo se ho celkem 15 dvojic nejen z, ale také z Brna, Hrušovan a Letovic, které se utkaly systémem KO. Představili se zde mimo jiné i sportovci reprezentanti města v kuželkách, florbale, tenise a dalších. Každá sportovní disciplína byla zvlášť vylosována a hodnotila se samostatně, a tak se průběžné pořadí během dne neustále měnilo. O obrovské vyrovnanosti letošního ročníku svědčí fakt, že až na jednu výjimku se žádné dvojici nepodařilo zvítězit ve více jak jedné disciplíně a o řadě konečných umístnění rozhodovalo při shodě bodů až dodatkové kriterium. Po více jak osmi hodinách sportovních výkonů nakonec vypadalo pořadí na prvních místech následovně: 1/ Vladimír Bárta, Alois Pelíšek /Letovice/ 2/ Stanislav Ošlejšek, Oldřich Vašina / MKZ Rájec-Jestřebí/ 3/ František a Antonín Sýkorovi /Hrušovany/ 4/ Hrazdíra, Novotný /Blansko/ 5/ Arnošt Gottinger, Michal Souček /ČKD Blansko/ Josef a Martin Kotlánovi /ČKD Blansko/ Suchý, Bezděk /ČKD Blansko/ Při závěrečném vyhlašování a předání cen se všichni zúčastnění shodli na tom, že akce byla po organizační i sportovní stránce velmi vydařená a kvalitní, a že i v příštím roce se snad již tradiční soutěže opět zúčastní. za pořadatele z MO ČSSD Blansko Michal Souček Vliv DPH na ceny obědů pro seniory Od 1. dubna 2009 se Město Blansko stává plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) a tato skutečnost se dotýká i oblasti stravování důchodců. Tento zákon zasáhl do stravování citelně, neboť stanovil daňovou povinnost ve dvou hranicích. Senioři s trvalým pobytem v Blansku mají možnost stravovat se v jídelně Městského klubu důchodců v Blansku a prostřednictvím Pečovatelské služby Města Blansko, která jim přiváží oběd přímo domů. Dodavatelem obědů je pan Rudolf Volf vývařovna na ulici K. J. Mašky 2, Blansko. Denně se zde expeduje kolem 400 obědů. Stravování seniorů v Blansku je v poslední době předmětem diskuzí, a to nejen pouze na téma chutnosti a pestrosti obědů, ale také na téma ceny a výše úhrady za obědy. Co zavedení DPH znamená? K ceně oběda se strávníku pečovatelské služby připočítává 9% sazba DPH a strávníku, který využívá stravovacích služeb v Městském klubu důchodců v Blansku se k ceně oběda připočítává 19% sazba DPH. Stravování pro seniory se vstupem do EU prochází neustálými změnami. Do budoucna se předpokládá další přehodnocení sazby DPH u stravovacích služeb (vláda schválila zahrnutí stravovacích služeb do 9% sazby DPH musí ještě schválit parlament). V této souvislosti byla schválena cena obědů od 1. dubna 2009 podle růstu cenové hladiny, vyjádřené přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen (poslední zvýšení cen obědů z důvodu růstu cenové hladiny se uskutečnilo k 1. listopadu 2007, z důvodu zvýšení DPH z 5 % na 9 % k 1. lednu 2008). Současně byl upraven systém příspěvků a slev na obědy blanenským seniorům. Cílem těchto úprav bylo zajištění cenově přístupných obědů zejména sociálně slabším nepracujícím blanenským seniorům. Byl snížen plošný příspěvek na obědy pro seniory, který Město Blansko poskytuje všem blanenským seniorům (stravujícím se v Městském klubu důchodců v Blansku nebo kterým je dovážen oběd pečovatelskou službou) bez ohledu na výši příjmu a případné další pracovní aktivity. Tento příspěvek na obědy byl stanoven jako rozdíl mezi cenou oběda včetně DPH a výší úhrady zaokrouhlenou na celé koruny dolů v rozmezí 1,60 2,50 Kč na jeden oběd. Naopak byla zvýšena hranice příjmu a tím i rozšířen okruh seniorů, kteří budou mít nárok (po prokázání výše důchodu) na poskytnutí další slevy, a to ve výši 3 Kč na jeden oběd. Další sleva bude poskytována při příjmu jednotlivce nebo manželské dvojice do 1,4 násobku částky, která se rovná součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení a bude od 1. dubna 2009 poskytována jednotlivci při příjmu do Kč a manželské dvojici při příjmu do Kč. V současné době je další sleva na obědy poskytována zhruba 10 seniorům z celkového počtu cca 400 strávníků, od 1. dubna 2009 by mělo mít nárok na další slevu zhruba 100 seniorů, což je cca jedna čtvrtina všech stravujících se seniorů. Ceny obědů a výše úhrady od (PS pečovatelská služba, MKD městský klub důchodců) Jak vyplývá z výše uvedené tabulky, sociálně slabší blanenští senioři, kterým je oběd dovážen pečovatelskou službou a kteří dosud neměli nárok na další slevu, uhradí za jeden oběd ve všední dny pouze o 0,50 Kč více, sociálně slabší blanenští senioři, kteří se stravují v Městském klubu důchodců v Blansku, uhradí za oběd ve všední dny o 4,50 Kč více, a to z důvodu zákonem stanovené 19% sazby DPH (do 31. března 2009 činila úhrada 38,50 Kč). Cenová kalkulace obědů bude upravována každoročně vždy k 1. únoru příslušného roku počínaje rokem Cenová kalkulace bude zvyšována o průměrnou roční míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen, vyhlášenou Českým statistickým úřadem. Bližší informace a konzultace k této problematice získáte na tel a nebo osobně na Městském Blansko Cena oběda vč. DPH Úhrada od strávníka Úhrada další sleva PO PÁ PS 43,91 Kč 42,00 Kč 39,00 Kč MKD 47,93 Kč 46,00 Kč 43,00 Kč SO NE 52,88 Kč 51,00 Kč 48,00 Kč Vila 6+2, garáž, zahrada Klepačov (CP: m 2 ) Cena: na dotaz úřadu v Blansku, nám. Republiky 1, odbor sociálních věcí, oddělení sociálních služeb, přízemí, dveře č. 30 a 31. RD 4+1, pozemek (830 m 2 ) Blansko (garáž, zahrada) Kč, k jednání Ing. Karel Hynšt Vám nabízí komplexní realitní služby na profesionální úrovni Mgr. Ludmila Sedláková, vedoucí odboru sociálních věcí Iveta Čípková, vedoucí oddělení sociálních služeb odbor sociálních věcí Rada Jihomoravského kraje zasedala v Blansku Na výjezdní zasedání do vyrazili radní Jihomoravského kraje. K dispozici měli kompletní zázemí Dělnického domu. Na zasedání řešili především problémy související s výstavbou silnice R43, které zabraly velkou část dopoledního jednání. Toto je první výjezdní zasedání rady Jihomoravského kraje v Blansku. Výhodou je, že jsou radní našim problémům blíž a byly také schváleny některé z bodů, týkající se přímo, pochvaluje si starostka města Jaroslava Králová. Mezi zmíněnými body je např. dotace na dostavbu cyklostezky nebo převod některých pozemků v majetku Jihomoravského kraje na Město Blansko (konkrétně pod chodníky na sídlišti Písečná), což v těchto lokalitách umožní provádět investiční akce. Adresa: IBC Centrum, Příkop 6, budova B Brno, tel.: prodává nejvíce realit na světě Prodejna, studio (UP 60 m 2 ) Sukova (kanceláře 200 m 2 ) Kč/měs. (vč.služeb) Mobilní telefon: V Blansku a okolí hledáme: rod.dům 3+1/kk (zahrada) stavební pozemek (700 m 2 ) Našim klientům nabízíme bezplatné právní služby a pomoc při zajištění hypotečního úvěru V rámci návštěvy Blanenska vyrazí radní ještě do okolních obcí např. na Klepačov, navštíví zámek nebo rozestavěnou silnici u Ráječka. Rada Jihomoravského kraje v čele s hejtmanem Michalem Haškem (vpravo) zasedala v malém sále S2 Dělnického domu. Foto: S. Mrázek Televize Blansko změnila vysílací kanál Při současném rozšíření nabídky kabelové televize v Blansku bylo nutné z technických důvodů změnit i umístění televizních stanic na jednotlivých kanálech. Od pondělí 16. března 2009 došlo ke změně kanálu, na kterém vysílá Televize Blansko. Na kanál E7 přibyla stanice TV Barandov a takzvaný městský infokanál (TV Blansko) byl přesunut na kanál E8. Kanál TV Blansko je zahrnut ve všech nabídkách UPC v Blansku, je potřeba pouze přeladit televizní přijímače. Společnost UPC Česká republika, a.s., která provozuje kabelovou televizi v Blansku byla nucena provést řadu změn. V souvislosti s prodejem výškové budovy v Blansku a její následné rekonstrukce bylo odbavovací centrum všech nabízených programů přesunuto do provizorních prostor. K tomu se připojila digitalizace televizního vysílání, čímž se zvýšila nabídka počtu programů a nově se připravuje nabídka rychlého internetu nebo telefonního spojení. jn Zpravodaj města, vychází 2 měsíčně. V nákladu výtisků je dodáván zdarma do schránek domácností a firem v Blansku a jeho městských částech. Vydává KSMB, Hybešova 1, Blansko, tel , fax , IČ: Šéfredaktor Jaroslav Jeřábek, zástupce šéfredaktora Stanislav Mrázek. Registrační číslo MK E Nevyžádané příspěvky se nevracejí, za obsahovou správnost materiálů ručí autoři. Tisk a zlom Ideal studio Brno. Přehled uzávěrek jednotlivých vydání na

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY Starosta Města Blansko podle zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO BLANSKO. OZNÁMENĺ O DOBĚ A MĺSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY A VOLEB DO ZASTUPITELSTVA KRAJE

MĚSTO BLANSKO. OZNÁMENĺ O DOBĚ A MĺSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY A VOLEB DO ZASTUPITELSTVA KRAJE MĚSTO BLANSKO OZNÁMENĺ O DOBĚ A MĺSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY A VOLEB DO ZASTUPITELSTVA KRAJE Starosta města Blansko podle 515 odst. 1 zákona č, 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN Kancelář starosty a tajemníka

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN Kancelář starosty a tajemníka Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brejšová Telefon: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 11. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 13.4.2015 v 15:30 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu Starostka města Hlinska podle ~ 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

M ě s t o D u c h c o v

M ě s t o D u c h c o v M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í z 9. schůze Rady města Duchcova, která se uskutečnila dne 3.3.2015 od 8.00 hodin v zasedací síni Městského úřadu Duchcov Přítomno: 7 Nepřítomno: 0 Z toho omluveno:

Více

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování

Více

O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb

O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb pro souběh voleb do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů města Kopřivnice podle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE POŘ.Č. 1/2017

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE POŘ.Č. 1/2017 VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE 16.1.2017 POŘ.Č. 1/2017 1/1/2017 RM bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání RM č. 7/2016 konané dne 18.5.2016, ze zasedání RM

Více

i n f o r m u j i v o l i č e, volební okrsek č. 1

i n f o r m u j i v o l i č e, volební okrsek č. 1 Město Králíky Č. J.: 3453/2016/OVV/SV Městský úřad Králíky EVIDENČNÍ ČÍSLO: 12444/2016 Odbor vnitřních věcí VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: 77.4 SK. ZNAK/ LHŮTA: LISTŮ PŘÍLOH: VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

INFORMACE voličům o době a místě konání II. kola volby prezidenta České republiky

INFORMACE voličům o době a místě konání II. kola volby prezidenta České republiky INFORMACE voličům o době a místě konání II. kola volby prezidenta České republiky Starostka města Hlinska podle ~ 34 odst. 1 písm. b) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezi denta republiky a o změně některých

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

O z n á m e n í o době a místě konání voleb

O z n á m e n í o době a místě konání voleb Městský úřad v České Třebové O z n á m e n í o době a místě konání voleb Starosta města Česká Třebová podle 29 odst.1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE Masarykovo náměstí 100/7, Šlapanice pracoviště Opuštěná 9/2, Brno Odbor výstavby, silniční správní úřad

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE Masarykovo náměstí 100/7, Šlapanice pracoviště Opuštěná 9/2, Brno Odbor výstavby, silniční správní úřad [[ MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno Odbor výstavby, silniční správní úřad ] Číslo jednací: OV-ČJ/54725-16/MAD Spisová značka: OV/10056-2016/MAD/2

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 406/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 407/13rm schvaluje

Více

Přehled energetické náročnosti bytových domů

Přehled energetické náročnosti bytových domů Přehled energetické náročnosti bytových domů Průkaz energetické náročnosti budov dle zákona č.318/2012 Sb.,který je novelou zákona č.406/2000 Sb. Prováděcím předpisem je vyhláška č. 78/2013 Sb., účinná

Více

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í USNESENÍ č. 631/12 USNESENÍ č. 632/12 USNESENÍ č. 633/12 USNESENÍ č. 634/12 USNESENÍ č.

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í USNESENÍ č. 631/12 USNESENÍ č. 632/12 USNESENÍ č. 633/12 USNESENÍ č. 634/12 USNESENÍ č. M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í z 53. schůze Rady města Duchcova, která se uskutečnila dne 4. prosince 2012 od 8.00 hodin v zasedací síni Městského úřadu Duchcov Přítomno: 7 Nepřítomno: 0 Z toho

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení Město Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 06. října 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 717/09 Kontrola plnění usnesení

Více

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí UR01/5/2015 Schválení programu 5. schůze Rady města Uničova

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 10. června 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 10. června 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 10. června 2013 R 302/13 R 303/13 R 304/13 R 305/13 Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace na vydání publikace Technická zařízení na vodní pohon v Dubé, Doksech

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 27.01.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04.02.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

ze 183. schůze Rady města Rumburk, konané dne 25. září 2014

ze 183. schůze Rady města Rumburk, konané dne 25. září 2014 ze 183. schůze Rady města Rumburk, konané dne 25. září 2014 1. Schválení programu Usnesení č. 2803/2014 Rada města Rumburk projednala a schválila upravený program 183. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 9. jednání Rady města Žatce konané dne 26.9.2016 Usnesení č. 299 /16-323 /16 299/16 Schválení programu 300/16 Kontrola usnesení 301/16 Odměna ředitelky PO Kamarád LORM 302/16 Informace

Více

GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY

GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY Č.j.:2591 /2009-10.8.2009, Vážení krajané, rád bych Vás upozornil na stanovení konkrétního termínu voleb do

Více

Usnesení č.25/ Rada města Konice schvaluje plán účetního odpisu majetku města Konice na rok 2016.

Usnesení č.25/ Rada města Konice schvaluje plán účetního odpisu majetku města Konice na rok 2016. Usnesení č.25/2016 Rada města Konice dne 7.3.2016: 1. Rada města Konice schvaluje plán účetního odpisu majetku města Konice na rok 2016. 2. Rada města Konice schvaluje Roční plán pro provádění finančních

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 4/2014 Ze schůze Rady města Toužim č. 4 konané dne 24. února 2014 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze 2. Projednání výsledku hospodaření příspěvkových

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Usnesení zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sále Úřadu městyse Svitávka

Usnesení zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sále Úřadu městyse Svitávka Usnesení zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sále Úřadu městyse Svitávka Zastupitelstvo městyse schvaluje: Program zasedání zastupitelstva městyse 1.

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 10. 6. 2015 312/13/RM/2015 Pronájem pozemku - záměr (Zachová Kateřina) Rada města rozhodla o zveřejnění záměru

Více

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Duchcova, která se uskutečnila dne 29. dubna 2014 od 8.00.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Duchcov Přítomno: 6 Nepřítomno: 0

Více

U S N E S E N Í ze dne 22. prosince 2010

U S N E S E N Í ze dne 22. prosince 2010 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 5. U S N E S E N Í ze dne 22. prosince 2010 75/2010 RM s c h v a l u j e Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo na zajištění sběru, svozu, třídění, využití a odstranění

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 67. schůze Rady města Hostinné, konané dne 19.10.2016 1011/67/RM/2016 Schválení programu 67. schůze rady města program 67. schůze: 1. Schválení programu

Více

Vaše čj. (zn.): Naše čj.: Naše zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Příloh/listů: R O Z H O D N U T Í

Vaše čj. (zn.): Naše čj.: Naše zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Příloh/listů: R O Z H O D N U T Í Městský úřad Kolín Odbor dopravy Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 140, fax: +420 321 748 115, e-mail: odbor.dopravy@mukolin.cz sídlo odboru: Na Valech 72, Kolín II Město Kolín Karlovo

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 62. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 04.09.2013 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 38. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 15. února 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 33. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční v pondělí 7.12.2015 ve 14:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí Informace k volbám do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár

Zasedání zastupitelstva obce Žďár Zasedání zastupitelstva obce Žďár Číslo: 4 Datum: 25. května 2015 Místo a čas jednání: na obecním úřadě ve Žďáru v 18,00 hodin. Přítomní zastupitelé obce: Mikulášek Patrik, Bc. Jan Novotný, Ladislav Novotný

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne 28.11.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období Město Moravský Beroun Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období 2010 2014 Rok Název investiční akce 2011 Rekonstrukce kanalizace ulice Opavská 905 597 2011 Odstranění kůlny za

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Centrum kultury města Písek V Písku dne: 24.03.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 31.03.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Změna a doplnění ceníku z RM 14.01. 2016 do ceníku pronájmů a služeb Centra

Více

Pravidla pro přijímání a evidenci žádostí o nájem bytu a pro přidělování bytů v majetku města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2010 Výtisk č.

Pravidla pro přijímání a evidenci žádostí o nájem bytu a pro přidělování bytů v majetku města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2010 Výtisk č. Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Pravidla pro přijímání a evidenci žádostí o nájem bytu a pro přidělování bytů v majetku Číslo předpisu: 7/2010 Výtisk č.: 01 Platnost od:

Více

Městský úřad Znojmo odbor dopravy nám. Armády 1213/8, P.O. BOX 36, Znojmo

Městský úřad Znojmo odbor dopravy nám. Armády 1213/8, P.O. BOX 36, Znojmo Městský úřad Znojmo odbor dopravy nám. Armády 1213/8, P.O. BOX 36, 669 02 Znojmo Oprávněná úřední osoba: Ing. Eva Zavadilová Znojmo 5. května 2016 Tel.: 515 216 438 Fax: 515 216 441 E-mail: Eva.Zavadilova@muznojmo.cz

Více

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 Usnesení 2081/2014 - RM 64 ze dne 14. 1. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 14.1. 2014 bez

Více

Usn.č. 59/02 1) Usn.č. 59/02 2)

Usn.č. 59/02 1) Usn.č. 59/02 2) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 59. zasedání konaného dne 1. 2. 2017 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

USNESENÍ 19. schůze Rady města Humpolec konané dne v kanceláři starosty města

USNESENÍ 19. schůze Rady města Humpolec konané dne v kanceláři starosty města USNESENÍ 19. schůze Rady města Humpolec konané dne 2. 11. 2011 v kanceláři starosty města 289/19/RM/2011 Kontrola plnění usnesení z 18. RM I. Rada města-bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 18. schůze

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse

Zápis. ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, J. Zoubek, M. Holasová, Ing. Josef Vašíček, Ing. Jan Vašíček,

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Obecně závazná vyhláška Města Velké Opatovice. č. 4/2016

Obecně závazná vyhláška Města Velké Opatovice. č. 4/2016 Obecně závazná vyhláška Města Velké Opatovice č. 4/2016 O místním poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Velké Opatovice vydává na svém zasedání konaném dne 24.2.2016

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady, konané dne 11. listopadu 2015 v zasedací místnosti

Více

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Město Kralupy nad Vltavou. Obecně závazná vyhláška města Kralupy nad Vltavou. č. 2/2012

Město Kralupy nad Vltavou. Obecně závazná vyhláška města Kralupy nad Vltavou. č. 2/2012 Město Kralupy nad Vltavou Obecně závazná vyhláška města Kralupy nad Vltavou č. 2/2012 o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Kralupy nad Vltavou

Více

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009 Zpravodaj 1 Městyse Knínice u Boskovic 2009 informace úřadu městyse Odpad Odvoz domovního odpadu: 14. 1., 28. 1., 11. 2. Sběrný dvůr: 17. 1. 8.00 11.00 hod. Knihovna Úterý od 16.30 do 18.00 hodin. Zpráva

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Stránka č. 1 z 6 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 22. schůze Rady města Hostinné, konané dne 15.07.2015 320/22/RM/2015 Zahájení a schválení programu 22. schůze rady města program 22.

Více

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko v y d á v á směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA pro poskytování nájmu bytu v domech zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko Platnost

Více

Zápis z 80. schůze rady města konané dne

Zápis z 80. schůze rady města konané dne Město Pohořelice Zápis z 80. schůze rady města konané dne 2. 10. 2013 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Ing. Kudrna, Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Mgr. Polák, Mgr. Janičatová, Mgr. Kejík, zapisovatelka

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Usnesení. 1.1 Kontrola plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou Tisk 938/ /RM

Usnesení. 1.1 Kontrola plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou Tisk 938/ /RM Usnesení z 65. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 19. 12. 2016 v 13:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 028/12/Pa U S N E S E N Í 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1010/28-1035/28 Rozdělovník - členové

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Město Stříbro. Obecně závazná vyhláška č. 4/2008

Město Stříbro. Obecně závazná vyhláška č. 4/2008 Město Stříbro Obecně závazná vyhláška č. 4/2008 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve městě Stříbře a na jeho veřejných prostranstvích, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne 28.4.2008 261/16/R/2008 Kontrola plnění usnesení bere na vědomí splněná usnesení č.94/6/r/2008, 121/7/R/2008, 206/13/R/2008, 224/13/R/2008, 226/14/R/2008,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 08.04.2013 č. 446-20/2013/ZM až 477-20/2013/ZM USNESENÍ č. 446-20/2013/ZM ze dne 08.04.2013 schvaluje pí J. Babkovou, p. B. Bareše a MUDr. K. Navrátila

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna 2012 R 419/12 R 420/12 R 421/12 Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy schvaluje protokol o provedené veřejnoprávní kontrole

Více

VÝPIS USNESENÍ. 2. Kontrola usnesení 5. Přidělení bytu č. 15 v Domě s pečovatelskou službou v Lokti, Sportovní 556

VÝPIS USNESENÍ. 2. Kontrola usnesení 5. Přidělení bytu č. 15 v Domě s pečovatelskou službou v Lokti, Sportovní 556 VÝPIS USNESENÍ z 28. schůze rady města, která se konala dne 19. listopadu 2015 od 09:00 hodin do 10:25 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Petr

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Usnesení. z 49. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice

Usnesení. z 49. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 49. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 25.07.2016 od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice Rada města schvaluje: 1764/R/250716: předložený

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Dobrý den, posloucháte informace OÚ Štěpánov

Dobrý den, posloucháte informace OÚ Štěpánov Dobrý den, posloucháte informace OÚ Štěpánov Ve dnech 7. října od 14,00 do 22,00 hodin a 8. října od 8,00 do 14,00 hodin se uskuteční volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje. Ve volebním okrsku č. 1

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne 14.12.2015 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 759/46/RM/2015 Schválení programu 46. zasedání

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

U S N E S E N Í. ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se

U S N E S E N Í. ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se U S N E S E N Í ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 18. 12. 2013 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Výsledky projednání jednotlivých bodů programu. 19. zasedání Rady města Moravský Beroun. konaného dne

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Výsledky projednání jednotlivých bodů programu. 19. zasedání Rady města Moravský Beroun. konaného dne MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN Výsledky projednání jednotlivých bodů programu 19. zasedání Rady města Moravský Beroun konaného dne 02.05.2011 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti

Více