9-10/2009. základní organizace BRNO OBSAH:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "9-10/2009. základní organizace BRNO OBSAH:"

Transkript

1 9-10/2009 základní organizace BRNO ZPRAVODAJ 1. Semináře 2. Kurzy 3. Připravujeme 4. Pobytové kurzy 5. Odborné téma 6. Organizační záležitosti OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: Tel./fax: Brno mobil: DIČ: CZ Komerční banka Brno, Kobližná 3, číslo účtu: /0100

2 1. SEMINÁŘE 2924 Inventarizace majetku a závazků a fondů podle ČÚS 506, 512, 514, 516 a KPV Lektor: Ing. Olga Hanzlová, účetní poradce Dne: 9. října ,00 13,30 hod. Obsah: Seminář je určen pro účetní jednotky, které jsou územně samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi a organizačními složkami státu 1. Vymezení složek majetku a jejich oceňování 2. Zdroje financování 3. Příprava a organizační zajištění inventarizace majetku a závazků k Operativní evidence a podrozvahové účty majetku jako podklad k inventarizaci majetku 5. Dokladové inventury k mezitímním účetním závěrkám 6. Provedení fyzických a dokladových inventur 7. Inventarizační rozdíly, zdůvodnění a vypořádání jako účetní případy roku 2009: - u dlouhodobého majetku - u zásob - u finančního majetku - pohledávek a závazků 8. Vyhodnocení výsledků inventarizace, archivace dokumentace k inventarizaci 9. Složitější případy při pořizování a vyřazování dlouhodobého majetku a zásob 10. Majetkové fondy, tvorba a použití 11. Peněžní fondy, tvorba a použití 12. Diskuze, dotazy a odpovědi Vložné vč. 19% DPH: člen 985 Kč nečlen Kč 2925 Změny v dani z příjmů ze závislé činnosti v r a 2010 a příprava na roční zúčtování za r KPV Lektor: Ing. Miluše Procházková, FŘ Brno Dne: 14. října ,00 13,30 hod. Obsah: 1. Aktuální informace o změnách v dani z příjmů ze závislé činnosti pro r a Jednotná sazba daně, výpočet základu daně, definice superhrubého příjmu " 3. Slevy na dani dle 35ba zákona o daních z příjmů a daňové zvýhodnění na dítě pro rok 2009, způsoby jejich prokazování u zaměstnavatele 4. Předpisy a praktické příklady výpočtu daně a ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků na předepsaných tiskopisech 5. Nárok na odečet zaplacených úroků z úvěrů za stavební spoření, hypotečních úvěrů a plateb, příspěvků na penzijní připojištění v ročním zúčtování 2

3 6. Nárok na odečet úhrad za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání, popř. vypořádání daně mimo roční zúčtování 7. Zdaňování příjmů plynoucích cizincům v ČR a podmínky pro provedení ročního zúčtování prováděného cizincům 8. Další aktuální otázky a problémy v oblasti zdaňování příjmů ze závislé činnosti 9. Daňové tiskopisy a správný postup při jejich zpracování 10. Diskuze Vložné vč. 19% DPH: člen 995 Kč nečlen Kč 2926 Zahraniční obchod se zbožím a službami po novele zákona o DPH v roce 2009 uplatňování DPH a celních předpisů při dodávkách zboží a služeb v rámci EU a do třetích zemí Lektor: Marek Reinoha, poradce v oblasti cel a unijního obchodu Dne: 20. října ,00 14,00 hod. Obsah: 1. definice vnitrounijního obchodu se zbožím a základních pravidel jeho provádění 2. definice mimounijního obchodu se zbožím a základních pravidel jeho provádění 3. problematika DPH při provádění vnitrounijního obchodu se zbožím 4. problematika DPH a celních předpisů při provádění mimounijního obchodu se zbožím 5. základní pojmy, základní pravidla poskytování služeb definovaná předpisy o DPH 6. poskytování služeb do jiných členských zemí EU definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady 7. poskytování služeb do třetích zemí definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady 8. poskytování služeb osobami registrovanými v jiných členských zemích EU do tuzemska definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady, případy vzniku povinnosti přiznat DPH 9. poskytování služeb ze třetích zemí - definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady, případy vzniku povinnosti přiznat DPH 10. praktické příklady poskytování různých typů služeb 11. Diskuze, odpovědi na dotazy Vložné vč. 19% DPH: člen 990 Kč nečlen Kč 2927 Aktuálně k DPH + informace o chystané novelizaci Lektor: Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně Dne: 9. listopadu ,00 13,30 hod. Obsah: Na semináři budou přednášeny praktické problémové okruhy zákona se zaměřením na jeho správnou aplikaci. Seminář bude dále orientován na výkladová stanoviska Ministerstva financí, jejich vývoj od vstupu do EU a závěry Koordinačního výboru KDP ČR a MF ČR. Bude podána aktuální informace k připravované novele zákona s předpokládanou účinností od ledna Dotazy a diskuze 3

4 Doporučení: Na seminář vezměte s sebou zákon o DPH. Vložné vč. 19% DPH: člen 995 Kč nečlen Kč 2928 Pohledávky a závazky v účetnictví s daňovými dopady - KPV - aktuality a vybrané složitější operace Lektor: Ing. Pavel Novotný, auditor, bilanční účetní Dne: 25. listopadu ,00 13,30 hod. Obsah: Seminář je zaměřen na aktuální přístup k účetním operacím týkajících se pohledávek a závazků z pohledu novel zákonů o rezervách a daních z příjmů 1. Tvorba a rozpuštění opravných položek k pohledávkám 2. Odpisy pohledávek 3. Oceňování pohledávek a závazků v české a cizí měně a kurzové rozdíly 4. Postoupení pohledávek 5. Problematika vzájemného započtení pohledávek a závazků 6. Účtování dobropisů a poskytnutých slev 7. Závazky po splatnosti a promlčené závazky 8. Odpisy závazků 9. Diskuze Vložné vč. 19% DPH: člen 990 Kč nečlen Kč Prezence je vždy od 8,30 hod. Přihlášky na semináře přijímáme telefonicky, em nebo faxem nejpozději 7 dní před začátkem semináře. 3. Připravujeme 2. KURZY Mzdová účetní v praxi Lektor: paní Marie Kleskeňová, specialista na mzdy 19. října 26. listopadu 2009 rozsah 25 vyučovacích hodin (5x5h) dopolední 8,30 13,00 hod. cena vč. 19% DPH člen SÚ Kč nečlen Kč Jednotlivá témata lze objednat i samostatně cena vč. 19% DPH člen SÚ 990 Kč nečlen Kč Téma 1 Druhy a výpočet mezd příplatky ke mzdě, výpočet a používání průměr. výdělku, srážky dle ZP Téma 2 Daň z příjmů ze závislé činnosti předmět daně, osvobozené příjmy, výpočet zálohové a srážkové daně 4

5 Téma 3 Sociální pojištění vyměřovací základy, poplatníci pojistného, evidenční listy Téma 4 Nemocenské dávky druhy dávek, okruh pojištěných, výpočet náhrady mzdy za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti Téma 5 Zdravotní pojištění vyměřovací základy, poplatníci pojistného 3. PŘIPRAVUJEME Aktuální problémy daně z příjmů právnických osob za rok Roční účetní závěrka pro podnikatelské subjekty 4. POBYTOVÉ KURZY Daně a účto v Luhačovicích Hotel Adamantino 29.září 3.října 2009 Přednášející: Ing. Petr Buchníček, daňový a ekonomický poradce Ing. Jana Pilátová, auditorka, daňová poradkyně pí Vladimíra Skřivánková, masérka, léčitelka alternativními způsoby p. Radovan Boháč, cvičitel alternativními způsoby Program: Problematika daně z příjmů fyzických i právnických osob, DPH, podvojné účetnictví podnikatelů, daňová evidence Cena (včetně DPH) člen SÚ Kč nečlen Kč V ceně je zahrnuto ubytování, plná penze, kurzovné, podkladové materiály lektorů, minerálka v době školení, osvědčení Mzdové účetnictví komplexně v Poděbradech Hotel Zimní lázně 16.listopadu 19.listopadu 2009 Přednášející: pí Desenská Iva, metodička ČSSZ Ing. Fialová Renata, vedoucí odboru výběru pojistného VZP Ing. Rindová Iva, pracovnice Finančního ředitelství pí Kopicová Dagmar, vedoucí odd. nemocenského pojištění při OSSZ p. Křížek Zdeněk, specialista na personalistiku a Zákoník práce Program: Zákon o nemocenském pojištění, důchodové pojištění, veřejné zdravotní pojištění, Zákoník práce a pracovní právo, daň z příjmů ze závislé činnosti, cestovní náhrady Cena (včetně DPH) člen SÚ Kč nečlen Kč V ceně je zahrnuto ubytování, plná penze, kurzovné, podkladové materiály lektora, minerálka v době školení, osvědčení 5

6 Novinky v daních a účetnictví podnikatelů r a 2010 Hotel 5*, Hurgáda, Egypt 10.listopadu 17.listopadu 2009 Přednášející: Ing. Jana Pilátová, auditorka, daňová poradkyně Program: Aktuální změny a novely daňových zákonů a účetnictví problémové okruhy Cena účastník semináře Kč ostatní zájemce Kč V ceně jsou zahrnuty letištní a bezpečnostní taxy, letecká doprava, palivový příplatek, vízum, cestovní pojištění, ubytování v 5* hotelu, stravování all inclusive, kurzovné, podkladové materiály, osvědčení Daňový a účetní profesionál 2009 v Lázních Bohdaneč Pavilon VESELÝ 23.listopadu 27.listopadu 2009 Přednášející: Ing. Petr Buchníček, daňový a ekonomický poradce Ing. Jana Pilátová, auditorka, daňová poradkyně Ing. Jan Vorlíček, specialista na daně z příjmů, správu daní Program: Problémové okruhy z oblasti daní, DPH a účetnictví, práva a dalších navazujících zákonů podnikatelských subjektů Cena (včetně DPH) člen SÚ Kč nečlen Kč V ceně je zahrnuto ubytování, plná penze, kurzovné, podkladové materiály lektorů, minerálka v době školení, osvědčení Pobytové kurzy pořádá vzdělávací organizace Institut vzdělávání účetních s.r.o. Pardubice, přihlášky přijímá sekretariát Svazu účetních ZO Brno. 5. ODBORNÉ TÉMA I. Bezplatný převod družstevního bytu a darovací daň Dotaz: Jsem členem bytového družstva od r Na začátku r jsem požádal bytové družstvo o převod družstevního bytu, který jako člen družstva mám v nájmu. Blíží se období, kdy by mělo dojít k realizaci tohoto převodu jsou připraveny návrhy smluv, mám splacenou celou anuitu a nemám vůči bytovému družstvu žádné závazky atd. Na neoficiální schůzi s naším právníkem zazněla informace, že ti členové, kteří poprvé žádali o převod bytu až v nedávné době a neměli tudíž podanou tzv. zákonnou výzvu, budou muset možná z tohoto bezplatného převodu zaplatit darovací daň. Právník si není jistý. Můžete mi poradit, jestli skutečně budu muset tuto daň zaplatit? Řešení: V souladu s 20 odst. 6 písm. g) zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí jsou od daně darovací osvobozeny bezúplatné převody bytů a nebytových 6

7 prostorů z vlastnictví bytových družstev do vlastnictví členů - fyzických osob, jde-li o bezúplatné převody uvedené v ustanovení 24 odst. 1 a 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony ( zákon o vlastnictví bytů ), ve znění pozdějších předpisů. Podle 23 odst. 1 zákona o vlastnictví bytů lze byt v budově ve vlastnictví, popřípadě spoluvlastnictví bytového družstva, jehož nájemcem je fyzická osoba - člen družstva, převést jen tomuto členu družstva. Uvedená podmínka platí i pro byty ve vlastnictví, popřípadě spoluvlastnictví družstva v domech. Pokud se jedná o byt, * na jehož výstavbu byla poskytnuta státní finanční, úvěrová a jiná pomoc (např. dle vyhlášky Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí České socialistické republiky, Ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů), a * nájemní vztah k bytu vznikl členovi družstva po splacení členského podílu bytovému družstvu tímto členem nebo jeho právním předchůdcem, je tento převod v souladu s 24 odst. 1 zákona o vlastnictví bytů bezplatný. Závěr: Ze zadání vyplývá, že členovi bytového družstva bude do vlastnictví převáděn byt odpovídající definici 24 odst. 1 zákona o vlastnictví bytů. Protože se jedná o bezúplatný převod dle citovaného paragrafu zákona o vlastnictví bytů, vztahuje se na něj osvobození od daně darovací. Skutečnost, zda člen bytového družstva požádal o převod družstevního bytu v zákonné lhůtě (do ), nebo až v pozdějším termínu, na to nemá žádný vliv. Osvobození od daně darovací musí člen družstva uplatnit v daňovém přiznání, neboť se na něj nevztahuje výjimka uvedená v 21 odst. 5 zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Toto přiznání je povinen podat do 30 dnů ode dne, v němž mu byla doručena smlouva o bezúplatném převodu vlastnictví k bytu s doložkou o povolení vkladu do katastru nemovitostí. K daňovému přiznání přiloží úředně ověřený opis nebo úředně ověřenou kopii smlouvy. II. Informace Ministerstva financí k uplatnění nezdanitelné části základu daně při refinancování úvěru na bytové potřeby S odvoláním na probíhající diskusi k možnostem uplatnění nezdanitelné části základu daně z titulu odpočtu částky úroků z úvěrů na financování bytových potřeb při opětovného refinancování tohoto úvěru a na základě četných dotazů veřejnosti k této problematice nezdanitelné části základu daně vymezené ustanovením 15 odst. 3 písm. h) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo financí poskytlo následující informaci. Podle ustanovení 15 odst. 3 písm. h) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, je bytovou potřebou splacení úvěru nebo půjčky použitých poplatníkem na financování bytových potřeb uvedených v písmenech a) až g) téhož odstavce. Lze tedy uplatnit úroky z úvěru použitého na splacení jiného úvěru nebo půjčky pouze v případě, kdy byl tento jiný úvěr nebo půjčka použity na financování bytové potřeby uvedené v písm. a) až g) výše zmiňovaného paragrafu zákona o daních z příjmů. Úroky z úvěru použitého 7

8 na splacení úvěru, kterým bylo refinancováno splacení původního úvěru, již odčitatelné nejsou, protože tento titul neodpovídá vymezením pro bytovou potřebu dle taxativního výčtu bytových potřeb v ustanovení 15 odst. 3 písm. a) až g) výše uvedeného zákona o daních z příjmů. ********************* Doplnění odborného tématu ve Zpravodaje č. 9-10/2009, část 5, II. V části II. tématu byla uvedena informace Ministerstva financí k uplatnění nezdanitelné části základu daně při refinancování úvěru na bytové potřeby z června letošního roku, která vyjadřovala názor, že úroky z úvěru použitého na splacení úvěru, kterým bylo refinancováno splacení původního úvěru na financování bytových potřeb, již daňově odčitatelné nejsou. Tento názor vyvolal řadu odborných diskusí, které nakonec vedly k úpravě původní informace. Ministerstvo financí zveřejnilo v polovině srpna upravené stanovisko v rámci Pokynu D Vzhledem k datu zpracování původního článku se tato informace nedostala do rozeslaného Zpravodaje č. 9-10/2009,část 5. K odstranění případných pochybností přikládáme Pokyn MF D-324 v plném znění. Pokyn D-324 Výklad pojmu bytové potřeby pro účely uplatnění úroků z úvěrů jako nezdanitelné části základu daně z příjmů fyzických osob ( 15 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů). Ministerstvo financí vědomo si skutečnosti, že při aplikaci bytové potřeby uvedené v ustanovení 15 odst. 3 písm. h) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o daních z příjmů ), mohou vznikat určité interpretační potíže, sděluje následující: Smyslem a cílem právní úpravy daní z příjmů je zvýhodnit takové fyzické osoby, které uspokojují svou potřebu bydlení způsoby uvedenými v 15 odst. 3 písm. a) až g) zákona o daních z příjmů, přičemž způsob úvěrového financování by neměl být podstatný. S ohledem na smysl a cíl právní úpravy daňových úlev na bytové potřeby lze za bytovou potřebu považovat i splácení úvěrů na splacení následných hypotéčních úvěrů či úvěrů ze stavebního spoření, kterými byly refinancovány předchozí úvěry na financování bytových potřeb podle 15 odst.3 písm. a) až h) zákona o daních z příjmů. Oznámení: 1. Stěhování Svaz účetních je od září 2009 přestěhován do nových prostor v komplexu budovy MEI Czech Offices ve 3. patře, dveře číslo 348. Naše nová adres zní: Svaz účetních, základní organizace Brno, Veveří 102, Brno. 2. Telefonní číslo: slouží i pro zaslání faxu Nabídka práce 6. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI Daňová kancelář hledá účetní se znalostí PÚ na jakoukoliv formu spolupráce. Nástup dle dohody. Kontakt: tel.č , mail: Zpravodaj č.9-10/2009 připravili: Odborné téma Ing. Rostislav Chalupa, auditor, daňový poradce, lektor SÚ výňatek z Metodických aktualit Svazu účetních Ing. Miroslav Hořický, v. r. předseda Brno, září

OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: Tel./fax: 541 212 681 616 00 Brno mobil: 723 035 947 mail: su-brno@su-brno.cz www.su-brno.

OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: Tel./fax: 541 212 681 616 00 Brno mobil: 723 035 947 mail: su-brno@su-brno.cz www.su-brno. 2/2010 základní organizace BRNO ZPRAVODAJ OBSAH: 1. Semináře 2. Informace k pojištění 3. Informace České daňové správy 4. Organizační záležitosti 5. Nabídka pracovního místa Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt:

Více

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016)

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) působnost od roku 1992 akreditace MŠMT ČR výpis z živnostenského rejstříku nčj. MMB/0155205/2010 AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) Přehled seminářů....................................................

Více

1/2010. základní organizace BRNO OBSAH:

1/2010. základní organizace BRNO OBSAH: 1/2010 základní organizace BRNO ZPRAVODAJ OBSAH: 1. Semináře 2. Informace k pojištění - z prezentace společnosti GrECo 3. 40. výročí založení Svazu účetních 4. Organizační záležitosti Adresa: Veveří 2581/102

Více

Daně, účetnictví a finance

Daně, účetnictví a finance V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně, účetnictví a finance kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám za přízeň

Více

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého.

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého. DÁMY A PÁNOVÉ, situace na českém trhu práce je, jaká je. Na jedné straně jsou ti, kteří práci nemají, na straně druhé je práce, která nemá, kdo by ji vykonával. Nezáleží na tom, jak hodně nebo málo honosně

Více

Daně a účetnictví. kurzy a semináře květen srpen 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v

Daně a účetnictví. kurzy a semináře květen srpen 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně a účetnictví kurzy a semináře květen srpen 2014 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz VZDĚLÁVÁNÍ OTEVÍRÁ X MOŽNOSTÍ Ve všech našich

Více

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG NAKLADATELSTVÍ VZDĚLÁVÁNÍ DISTRIBUCE ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ CLO PRÁVO OSTATNÍ MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI ČASOPISY AKTUÁLNÍ ZMĚNY PRO

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti DAŇOVÁ EVIDENCE 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015 Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podkapitola 3.1 Definice příjmů podle zákona o daních z příjmů str.

Více

Daňové zákony 2012 s komentářem změn

Daňové zákony 2012 s komentářem změn Zuzana Rylová, Zlatuše Tunkrová, Zdeněk Krůček, Ivo Šulc Daňové zákony 2012 s komentářem změn Znění odpovídá stavu k 1. 1. 2012 Novelizovaný text zákonů je uveden tučně. Změny a aktualizace naleznete na

Více

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Odpovědná redaktorka Hana Baráková Autor RNDr. Ivan Brychta část I, III Ing. Ivan Macháček část II Ing. Ivana Pilařová

Více

11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10

11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10 DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE obsah TERMÍN NÁZEV KURZU STRANA 11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10 12. 5. 2015 UPLATŇOVÁNÍ DPH SE

Více

ODBORNÉ PUBLIKACE 2015 ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ PRÁVO OSTATNÍ CLO MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI

ODBORNÉ PUBLIKACE 2015 ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ PRÁVO OSTATNÍ CLO MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI ODBORNÉ PUBLIKACE 2015 ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ PRÁVO OSTATNÍ CLO MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI NAKLADATELSTVÍ ANAG ÚČETNICTVÍ......................................................................................

Více

NABÍDKA SEMINÁŘŮ - OSTRAVA BŘEZEN 2015

NABÍDKA SEMINÁŘŮ - OSTRAVA BŘEZEN 2015 Olga Tučková - ODBORCONSULT-D tel: 233 550 031, fax: 233 550 807 Štětínská 360/6, 181 00 Praha 8 IČO 45783144, DIČ CZ5852071104 ŽL č.j. F 12361/92 NABÍDKA SEMINÁŘŮ - OSTRAVA BŘEZEN 2015 Přihlášky též:

Více

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK 2011 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK 2011 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK 2011 ŘAZENÍ OBORŮ 1. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 2. Daň z přidané hodnoty 3. Daň z příjmů 4. K odpisům a majetku 5. Cestovní

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů Stránka č. 1 z 187 Ročník 2007 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů PROFIL PŘEDPISU: Citace: 261/2007 Sb. Částka: 85/2007 Sb. Na straně (od-do): 3154-5259

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Mzdy, personalistika a pracovní právo KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH MZDY, PERSONALISTIKA

Více

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2014

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2014 daně účetnictví daně daně účetnictví PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2014 Zdeněk Morávek Danuše Prokůpková Vzor citace: MORÁVEK, Z.; PROKŮPKOVÁ, D. Příspěvkové organizace 2014. Praha: Wolters Kluwer, 2014, 268

Více

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (Zdroj: JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO) Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ... 3 3 ZDROJE FINANČNÍCH

Více

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch Edice Úãetnictví a danû Ing. Petr Valouch Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 2 829. publikaci Realizace obálky Pavel

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 8/2013 c.k. 25 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné Obsah 25 Kalendář povinností v srpnu 2013 26-27 Daňové dopady bezúročných a jiných neobvykle úročených

Více

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Č. j.: 5606/15/7100-10 V Praze dne 6.2.2015 Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o

Více

e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013

e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013 e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013 Daňové aspekty převodu bytu do osobního vlastnictví Stížnosti podle daňového

Více

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled)

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) předkládá: Ing.Bohumír Holeček tel,fax: 382 216 203 Jiřího Srnky 2500, 397 01 Písek mobil:

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství Bukolská

Více

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby Zuzana Doležalová Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Bakalářská práce je rozdělena na dvě časti, teoretickou a praktickou. Jejím cílem je optimalizovat daňovou

Více

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob Přehled hlavních daňových změn platných k 1. 1. 2015 Vážení obchodní partneři a přátelé, Připravili jsme pro Vás základní přehled hlavních změn v daňových zákonech, které vstupují v platnost s rokem 2015.

Více

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 29 (5) Pojištěnec

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Účetnictví a daně. Učební texty k semináři. AUDITIA, spol. s r.o., Pod Kaštany 2294/23, 616 00 Brno

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Účetnictví a daně. Učební texty k semináři. AUDITIA, spol. s r.o., Pod Kaštany 2294/23, 616 00 Brno INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Účetnictví a daně Učební texty k semináři Autor: Ing. Jiří Vrba, auditor a soudní znalec AUDITIA, spol. s r.o., Pod Kaštany 2294/23, 616 00 Brno Datum konání přednášky:

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více