المالية. حجمها. المو شر.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "المالية. حجمها. المو شر."

Transkript

1 א א א א א I. تعريف المو شرات يقيس مو شر سوق الا وراق المالية مستوى الا سعار في السوق حيث يقوم على عينة من ا سهم المنشا ت التي يتم تداولها في ا سواق را س المال المنظمة ا و غير المنظمة ا و كلاهما وغالب ا ما يتم اختيار العينة بطريقة تتيح للمو شر ا ن يعكس الحالة التي عليها سوق را س المال والذي يستهدف المو شر قياسه. وهنالك نوعين من المو شرات المو شرات التي تقيس حالة السوق بصفة عامة مثل مو شر داو جونز لمتوسط الصناعة DJIA) ( ومو شر 500 لستاندرد ا ند بور.(S&P500) ومو شرات قطاعية ا ي تقيس حالة السوق بالنسبة لقطاع ا و صناعة معينة ومنها على سبيل المثال مو شر داو جونز لصناعة النقل ا و مو شر ستاندرد ا ند بور لصناعة الخدمات العامة (ا نظر الجدول التالي).

2 .II ا همية المو شرات وعلاقتها بالحالة الاقتصادية طالما ا ن نشاط المنشا ت التي يتم تداول ا وراقها المالية في سوق را س المال يمثل الجانب الا كبر من النشاط الاقتصادي في الدولة وفي حال اتسمت سوق را س المال بقدر من الكفاءة فا ن المو شر المصمم بعناية لقياس حالة السوق ككل من شا نه ا ن يكون مرا ة للحالة الاقتصادية العامة للدولة. كما يمكن لمو شرات ا سعار الا سهم فض لا عن ذلك ا ن تتنبا بالحالة الاقتصادية المستقبلية وذلك قبل حدوث ا ي تغيير قبل فترة زمنية. وهنالك سمات تطلق على ا سواق الا وراق المالية فعندما تكون حركة مو شر ا سعار الا سهم المتوقعة تتجه نحو الصعود فا نه حيني ذ يطلق على سوق الا وراق المالية السوق الصعودي Marke) (Bull (ا نظر الرسم البياني). ا ما حينما تكون حركة المو شر المتوقعة تتجه نحو الهبوط ا و التراجع فا نه عند ذلك يطلق عليه السوق النزولي Marke).(Bear ويطلق على السوق با نه صعودي عندما يزيد معدل العاي د الذي يحققه- وفق ا للمو شر- على العاي د على الاستثمار الخالي من المخاطر Securiy).(Riskless ا ما السوق النزولي فهو حين يكون معدل العاي د الذي يحققه السوق وفق ا للمو شر ا قل من العاي د على الاستثمار الخالي من المخاطر. وعادة ما يوصف المضاربون في السوق على هذا الا ساس ا ي عندما يعتقد المضارب با ن السوق سوف تا خذ منحنى الصعود فا نه يوصف بالمضارب على الصعود (Bullish) ا ما ا ذا اعتقد با ن الا سعار متجهة ا لى الهبوط حيني ذ يطلق عليه المضارب على الهبوط.(Bearish)

3 .III استخدامات المو شر لمو شرات سوق الا وراق المالية استخدامات عديدة تهم المستثمرين الا فراد وغيرهم من الا طراف التي تتعامل في ا سواق را س المال. وفي طليعة تلك الاستخدامات: ا عطاء فكرة سريعة عن ا داء المحفظة حيث يمكن للمستثمر ا و مدير الاستثمار تكوين وجه مقارنة بين التغير في عاي د محفظة ا وراقه المالية (ا يجاب ا ا و سلب ا) مع التغير الذي طرا على مو شر السوق بوصفه يعكس محفظة جيدة التنويع وذلك دون حاجة ا لى متابعة ا داء كل ورقة على حدة. وا ذا كانت استثماراته (للمستثمر) في صناعة معينة لها مو شر خاص بها حيني ذ يكون من الا فضل له متابعة ذلك المو شر. الحكم على ا داء المديرين المحترفين وفق ا لفكرة التنوع الساذج Diversificaion) (Naïve يمكن للمستثمر الذي يمتلك محفظة من الا وراق المالية المختارة عشواي ي ا ا ن يحقق عاي د ا يعادل تقريبا عاي د السوق )متوسط معدل العاي د على الا وراق المتداولة في السوق) الذي يعكسه المو شر. وهذا يعني با ن المدير المحترف الذي يستخدم ا ساليب متقدمة في التنويع يتوقع منه ا ن يحقق عاي د ا ا على من متوسط عاي د السوق. التنبو بالحالة التي ستكون عليه السوق ا ذا ا مكن للمحلل معرفة طبيعة العلاقة بين بعض المتغيرات الاقتصادية وبين المتغيرات التي تطرا على المو شرات (ما يعرف بالتحليل الا ساسي Financial (Analysis فا نه قد يمكنه من التنبو مقدم ا بما ستكون عليه حال السوق في المستقبل. كما ا ن ا جراء تحليل فني وتاريخي للمو شرات التي تقيس حالة السوق قد تكشف عن وجود نمط للتغيرات التي تطرا عليه. ا ذا ما توصل المحلل ا لى معرفة هذا النمط يمكنه عندي ذ التنبو بالتطورات المستقبلية في اتجاه حركة الا سعار في السوق. تقدير مخاطر المحفظة يمكن استخدام المو شرات لقياس المخاطر النظامية Risk) (Sysemaic لمحفظة الا وراق المالية. وهي العلاقة بين معدل العاي د لا صول خطرة Asses) (Risky ومعدل العاي د لمحفظة السوق المكونة من ا صول خطرة IV كيفية بناء المو شرات على الرغم من التفاوت في كيفية احتساب وبناء مو شرات ا سواق الا وراق المالية ا لا ا نها تقوم جميعا على ثلاثة ا سس هما: عينة ملاي مة تحديد الا وزان النسبية لكل سهم داخل العينة وطريقة حساب قيمة المو شر. 1. ملاي مة العينة: تعرف العينة فيما يتعلق ببناء المو شر با نها مجموعة الا وراق المالية المستخدمة في حساب ذلك المو شر. وينبغي ا ن تكون ملاي مة من ثلاثة جوانب وهي: الحجم والاتساع والمصدر. فيما يتعلق بالحجم (Size) فالقاعدة العامة في هذا الا طار تشير ا لى ا نه كلما كان عدد الا وراق المالية التي يشملها المو شر ا كبر كلما كان المو شر ا كثر تمثيلا وصدق ا لواقع السوق. ا ما الاتساع (Breadh) فيعني قيام العينة المختارة بتغطية مختلف القطاعات المشاركة في السوق. والمو شر الذي يستهدف قياس حالة السوق ككل ينبغي ا ن يتضمن ا سهم ا لمنشا ت في كل قطاع من القطاعات المكونة للاقتصاد القومي دون تميز. ا ما ا ذا كان المو شر خاص بصناعة معينة حيني ذ تقتصر العينة على ا سهم عدد من المنشا ت المكونة لتلك الصناعة. فيما خص المصدر (Source) فالمقصود به مصدر الحصول على ا سعار الا سهم التي يبنى عليها المو شر حيث ينبغي ا ن يكون المصدر هو السوق الا ساسي الذي تتداول فيه الا وراق المالية. 2. الا وزان النسبية: تعرف الا وزان النسبية في بناء مو شرات با نها القيمة النسبية للسهم الواحد داخل العينة. وهنالك ثلاثة مداخل شاي عة لتحديد الوزن النسبي للسهم داخل مجموعة الا سهم التي يقوم عليها المو شر. وهذه المداخل هي: - مدخل الوزن على ا ساس السعر Weighing) :(Price ا ي نسبة سعر السهم الواحد للمنشا ة ا لى مجموع ا سعار الا سهم الفردية الا خرى التي يقوم عليها المو شر. مما يو خذ على هذا المدخل ا ن الوزن النسبي يقوم على سعر السهم وحده في حين ا ن سعر السهم قد لا يكون مو شر ا على ا همية المنشا ة ا و حجمها. - مدخل الا وزان المتساوية Weighing) :(Equal وذلك با عطاء قيمة نسبية متساوية لكل سهم داخل المو شر. - مدخل الا وزان حسب القيمة Weighing) :(Value ا ي ا عطاء وزن ا للسهم على ا ساس القيمة السوقية الكلية لعدد الا سهم العادية لكل منشا ة ممثلة في المو شر. وهذا يعني تجنب العيب الا ساسي في مدخل السعر ا ذ لم يعد سعر السهم هو المحدد الوحيد للوزن النسبي. فالمنشا ت التي تتساوى القيمة السوقية لا سهمها العادية يتساوى وزنها النسبي داخل المو شر بصرف النظر عن سعر السهم ا و عدد الا سهم المصدرة. هذا بدوره يعني ا ن اشتقاق الا سهم لن يحدث ا ي خلل في المو شر.

4 P Q Index = Begining P Q b b 3. طريقة حساب مو شر الا وزان حسب القيمة: Index Value = قيمة المو شر في الفترة = اقفال ا سعار الا سهم في الفترة Index P Q حيث: مثال تطبيقي: = عدد وحدات الا سهم في الفترة = P اقفال ا سعار الا سهم في يوم الا ساس b = Q عدد وحدات الا سهم في يوم الا ساس b بعض المو شرات العالمية والعربية: مو شر داو جونز الصناعي Average) :(Dow Jones Indusrial DJIA = 30 i = 1 P i D adj = قيمة المو شر في الفترة = سعر السهم i في الفترة = القاسم المعدل في الفترة DJIA P i D adj حيث: مو شر ستاندرد ا ند بور (500)) Index :(Sandard & Poor P Q S & P500 = i i ( K) P Q ib ib

5 حيث: b في الفترة i سعر السهم = Pib في الفترة i عدد وحدات السهم = Qi b في الفترة i عدد وحدات السهم = Qib = b فترة الا ساس = k رقم الا ساس. V مو شرات البورصات العالمية (ا نظر الجدول التالي ( الولايات المتحدة الا مريكية: انجلترا: داو جونز Dow-Jones) ): يحتوي هذا المو شر على ثلاثين ورقة مالية تمثل %30 من بورصة نيويورك. ستاندرد ا ند بور ( :(S&P يحتوي على خمسماي ة ورقة مالية تمثل %80 من القيمة السوقية للا سهم المتداولة في بورصة نيويورك. (400 شركة صناعية 40 شركة منافع عامة 20 شركة نقل 40 شركة في مجال المال والبنوك والتا مين). وهناك. S&P 400 S&P 100 من ا جمالي رسملة :FT-30 يجمع هذا المو شر ثلاثين من الا وراق المالية الا كثر ا همية في بورصة لندن. % ورقة مالية تمثل المو شر الا كثر شهرة ويحتوي على :FTSE-100 البورصة. مو شر : CAC40 يتكون من 40 ورقة مالية للشركات الا كثر ا همية في بورصة باريس. فرنسا: ا لمانيا: مو شر : DAX يحتوي على 30 ورقة مالية تمثل %70 من رسملة البورصة. اليابان: مو شر : Nikkei يحتوي على 225 ورقة مالية تمثل حوالي %70 من رسملة بورصة طوكيو. بعض مو شرات الا سواق الناشي ة: سنغافورة OCBC Index KCS Index كوريا الجنوبية SET Index تايلاند TSE Index تايوان HANA SANG Index هونج كونج JSE Index ا ندونيسيا KLSE Index ماليزيا مو شرات الا سواق العربية: BSE CMA ASE KSE BSI MASI MSM AL-QUDS CBQ البحرين مصر الا ردن الكويت لبنان المغرب ع مان فلسطين قطر

6 السعودية NCFEI تونس BVMT الا مارات NBAD

بشا ن العلاقة بينهما ا مر صعب. وعليه فا ن معالجتنا لهذا الموضوع يكون بناء على ما توفر لدينا من معلومات منتقاة من كتب تخص النظرية

بشا ن العلاقة بينهما ا مر صعب. وعليه فا ن معالجتنا لهذا الموضوع يكون بناء على ما توفر لدينا من معلومات منتقاة من كتب تخص النظرية النظرية العلمية و علاقتها بالبحث العلمي البحث الاجتماعي نموذجا د. وشنان حكيمة جامعة سكيكدة مقدمة: يعد موضوع النظرية العلمية و علاقتها بالبحث العلمي موضوعا غير معطى و لا جاهز ا نما يتم بناو ه بعد البحث

Více

Ú ÓjÌâÜn a@ú a 2015 b» م ن ن ح ن! ت م ت ا س ي س م ر ك ز ي س ر ا ن إ ي م ا ن ا ا ب أ ه م ي ة ا ل ت د ر ي ب ك م ر ت ك ز أ س ا س ي ل ل ت ن م ي ة ا ل ب ش ر ي ة و ب ن ا ء ا ل ق د ر ا ت ا ل م ؤ س س ي ة س ع

Více

دارالتكافل ش.م.ع. فيما يتعلق بالحد مادنى لرأس املال وكذلك من أجل تعزيز املالءة ودعم خطط النمو الحالية واملستقبلية لشركة دار التكافل.

دارالتكافل ش.م.ع. فيما يتعلق بالحد مادنى لرأس املال وكذلك من أجل تعزيز املالءة ودعم خطط النمو الحالية واملستقبلية لشركة دار التكافل. م- دارالتكافل ش.م.ع. ماسئلة الشائعة حول إصدار حقوق الاكتتاب تتناول التفاصيل الواردة أدناه واملتعلقة بإصدار شركة دار التكافل لحقوق الاكتتاب الشروط العامة لإلصدار فقط. وملزيد من التوضيح ي رجى قراءة شروط

Více

معايير سوق دبي المالي المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية المعيار رقم 3 التحوط من مخاطر االستثمار والتمويل

معايير سوق دبي المالي المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية المعيار رقم 3 التحوط من مخاطر االستثمار والتمويل هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية معايير سوق دبي المالي المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية المعيار رقم 3 التحوط من مخاطر االستثمار والتمويل فترة تلقي التعليقات: 10 أكتوبر - 10 نوفمبر سوق دبي المالي يدعوكم

Více

Matkustaminen Majoittuminen

Matkustaminen Majoittuminen - Majoituspaikan löytäminen ا ين يمكنني ا يجاد Ohjeiden kysyminen majoituspaikan löytämiseksi Kde můžu najít? Tiedustelu hintatasosta... غرفة للا يجار... فندق رخيص...فندق...نزل للنوم والفطور...موقع تخييم

Více

ت ف تمهيد فهرس المحتويات

ت ف تمهيد فهرس المحتويات قائمة المحتويات تمهيد فهرس المحتويات ت ف 1 2 2 3 5 5 9 14 16 17 1 مقدمة علم الكيمياء.. لماذا الكيمياء العلم المركزي تاريخ الكيمياء الطريقة العلمية القياس في العلوم الطبيعية األرقام المعنوية قياس الحرارة

Více

اليونسكو اليونسكو للعلوم منشورات منظمة الا مم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

اليونسكو اليونسكو للعلوم منشورات منظمة الا مم المتحدة للتربية والعلم والثقافة تقرير اليونسكو للعلوم حتى عام 2030 منشورات اليونسكو منظمة الا مم المتحدة للتربية والعلم والثقافة منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة صدر يف عام 2015 عن منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة

Více

التقرير السنوي 2015 التطور االقتصادي والنقدي للج ازئر نوفمبر 6102

التقرير السنوي 2015 التطور االقتصادي والنقدي للج ازئر نوفمبر 6102 التقرير السنوي 2015 التطور االقتصادي والنقدي للج ازئر نوفمبر 6102 الفهرس 7 المقدمة... الفصل األول: المحيط الدولي... 13 الفصل الثاني: النشاط االقتصادي... 29 الفصل الثالث: تطور األسعار... 45 59 الفصل ال

Více

البصرى فى عصر ما بعد الحداثة

البصرى فى عصر ما بعد الحداثة الفن جمالية البصرى فى عصر ما بعد الحداثة ينشأ الخداع البصرى نتيجة التنظيم المحكم لألشكال واأللوان أو الصور فهو العملية التى يتم من خاللها رؤية األشياء بطريقة إيهامية غير حقيقية ومغايرة لماهيتها األصلية.

Více

يسألونك الأستاذ الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة تأليف أستاذ الفقه والأصول كلية الدعوة وأصول الدين / جامعة القدس

يسألونك الأستاذ الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة تأليف أستاذ الفقه والأصول كلية الدعوة وأصول الدين / جامعة القدس يسألونك عشر السابع الجزء تأليف الأستاذ الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة أستاذ الفقه والأصول كلية الدعوة وأصول الدين / جامعة القدس الطبعة الأولى أبوديس / بيت المقدس / فلسطين 3411 ه - 1031 م توزيع المكتبة

Více

. ก ก 5,000 ก ก ISBN: Tel: Fax:

. ก ก 5,000 ก ก ISBN: Tel: Fax: ก ก ก ก - ก, ก ก. ก ก ก..1432.. 2010 5,000 1993 ก 99/11.7... 11110 02-588 0490 02-588 0491 ISBN: 978-616-202-281-4 ก ก ก Tel: 0-7341 8613 Fax: 0-7341 8615 www.yiu.ac.th ... 3... 7 ก... 9... 11 ก... 15

Více

الرؤية الجمالية للخطاب السردي المغاربي رواية "مدينة الرياح" للكاتب الموريتاني موسى ولد إبنو "أنموذجا" أ: عبد اللطيف حني جامعة - مستغانم-

الرؤية الجمالية للخطاب السردي المغاربي رواية مدينة الرياح للكاتب الموريتاني موسى ولد إبنو أنموذجا أ: عبد اللطيف حني جامعة - مستغانم- الرؤية الجمالية للخطاب السردي المغاربي رواية "مدينة الرياح" للكاتب الموريتاني موسى ولد إبنو "أنموذجا" أ: عبد اللطيف حني جامعة - مستغانم- بسط منهجي : يشكل الخطاب األدبي في العصر الحديث والرؤى المنهجية المشيرة

Více

E S K O - A R A B S K Ý SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI

E S K O - A R A B S K Ý SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI E S K O - A R A B S K Ý SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI www.interkulturniprace.cz E S K O - A R A B S K Ý SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI قاموس لعمل الوسیط الثقافي تشیكي - عربي ČESKO-ARABSKÝ SLOVNÍK PRO

Více

هناك األب بيير دسكوفمون مع فريق عمل

هناك األب بيير دسكوفمون مع فريق عمل فرق السي دة لبنان أم كانت هناك يسوع األب بيير دسكوفمون مع فريق عمل 2 هناك أيام يكون فيها الشفعاء والقديسون غير كافين العاديون منهم والعظماء فيجب االلتماس ممن هو أعلى واالستمرار في الصعود دائم ا إلى األعلى...

Více

Immigration Dokument ا ين يمكنني ا يجاد استمارة ل ا ين تم ا صدار [مستند] الخاص بك متى تنتهي صلاحية هويتك هل يمكنك مساعدتي في ملء الاستمارة

Immigration Dokument ا ين يمكنني ا يجاد استمارة ل ا ين تم ا صدار [مستند] الخاص بك متى تنتهي صلاحية هويتك هل يمكنك مساعدتي في ملء الاستمارة - Allmänt ا ين يمكنني ا يجاد استمارة ل Fråga var du kan få ett formulär متى تم ا صدار [مستند] الخاص بك Fråga när ett dokument var utfärdat ا ين تم ا صدار [مستند] الخاص بك Fråga var ett dokument var utfärdat

Více

Tvář milosrdenství v islámském právu

Tvář milosrdenství v islámském právu وجوه الرحمة في ا شل ريعة الا سلامية Tvář milosrdenství v islámském právu Dr. Abú Zejda, American Open Univerzity. Hodnotil Muhammed Aš-Šeríf, www.studentofislam.com 2005 překlad: ABUBACER kontrola a revize

Více

E S K O - A R A B S K Ý قاموس لعمل الوسیط الثقافي تشیكي - عربي

E S K O - A R A B S K Ý قاموس لعمل الوسیط الثقافي تشیكي - عربي E S K O - A R A B S K Ý SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI قاموس لعمل الوسیط الثقافي تشیكي - عربي ČESKO-ARABSKÝ SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI Eva Dohnalová, Marina Pojmanová, Ladislav Zamboj, Nguy Giang

Více

مختصون: قطر قادرة على اجتياز أزمة النفط وأسواق المال العالمية بدء تطبيق الدفع اإلكتروني لدى»وقود« اأرجنتين تحيي عاقاتها ااقتصادية بالغرب

مختصون: قطر قادرة على اجتياز أزمة النفط وأسواق المال العالمية بدء تطبيق الدفع اإلكتروني لدى»وقود« اأرجنتين تحيي عاقاتها ااقتصادية بالغرب موقعنا: العرب.قطر www.alarab.qa رئيس مجلس اإدارة: العدد 10080 اأحد 7 ربيع اآخر 1437 ه 17 يناير 2016 م رئيس التحرير: )QSI( مؤشر بورصة قطر 14( يناير )2015 9185 )220( )2.34%( 14 العالمية حلم يراود الشركات

Více

جدلية الفني والتاريخي في رواية"كتاب األمير" أبواب الحديد لواسيني األعرج

جدلية الفني والتاريخي في روايةكتاب األمير أبواب الحديد لواسيني األعرج الجمهورية الج ازئرية الديموق ارطية الشعبية و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة محمد خيضر بسكرة كلية اآلداب واللغات قسم اآلداب و اللغة العربية جدلية الفني والتاريخي في رواية"كتاب األمير" مسالك أبواب

Více

bab.la Fráze: Cestování Stravování arabsky-rusky

bab.la Fráze: Cestování Stravování arabsky-rusky Stravování : U vchodu ا ود حجز طاولة ل_[عدد الناس]_عند_[الوقت]_. Я бы хотел зарезервировать стол для _(количество человек)_ на _(время)_. (YA by khotel zarezervirovat' stol dlya _(kolichestvo chelovek)_

Více

6- كيف يمكن أن يؤثر تراجع أسعار النفط واستمرار مستواها املنخفض على النظم املصرفية يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى

6- كيف يمكن أن يؤثر تراجع أسعار النفط واستمرار مستواها املنخفض على النظم املصرفية يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى 6- كيف يمكن أن يؤثر تراجع أسعار النفط واستمرار مستواها املنخفض على النظم املصرفية يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى أثار هبوط أسعار النفط من خالل تأثيره السلبي على االقتصادات

Více

تقليص التأثير البيئي للطباعة

تقليص التأثير البيئي للطباعة وثيقة تعر يفية تقنية تقليص التأثير البيئي للطباعة طابعات الشراكت المزو دة بتقنية HP PageWide فهرس المحتو يات ابتاكرات طباعة م صم مة مع مراعاة البيئة... تقنية 3... HP PageWide المزايا البيئية لطابعات الشراكت

Více

g

g فرمول هاي مربوط به محلول سازي از جامدات gr=c m ã Mã V lit الف ( زمانی که غلظت بر حسب مولاریته باشد: = M جرم مولکولي ماده و C m مولاريته و V حجم بر حسب ليتر است. مثال : 250 میلی لیتر محلول 0/2 مولار سود

Více

جميل حمداوي ظاهرة الوشم في الثقافة األمازيغية )مقاربة سيميو- سوسيولوجية(

جميل حمداوي ظاهرة الوشم في الثقافة األمازيغية )مقاربة سيميو- سوسيولوجية( جميل حمداوي ظاهرة الوشم في الثقافة األمازيغية )مقاربة سيميو- سوسيولوجية( 1 الكتاب: الوشم في الثقافة األمازيغية المؤلف: جميل حمداوي الطبعة األولى سنة 2016 م حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 2 اإلهداء أهدي هذا الكتاب

Více

التقرير السنوي لعام 2011 م

التقرير السنوي لعام 2011 م التقرير السنوي لعام 2011 م الفهرس 4 5 7 9 27 29 47 51 63 الر ؤية / املهمة أاع ضاء جمل س الإدارة كلمة رئي س جمل س الإدارة تقرير جمل س الإدارة لعام 2011 م كلمة نائب رئي س جمل س الإدارة والع ضو املنتدب

Více

رئي س جمل س االدارة رئي س التحرير فخري كرمي. WWW. almadasupplements.com تشايكوفسكي

رئي س جمل س االدارة رئي س التحرير فخري كرمي. WWW. almadasupplements.com تشايكوفسكي رئي س جمل س االدارة رئي س التحرير فخري كرمي ملحق ثقايف ا سبوعي ي صدر عن جريدة املدى WWW. almadasupplements.com العدد )3696( ال سنة الثالثة ع شرة - الأربعاء )20( متوز m a n a r a t تشايكوفسكي 3 2 العدد

Více

Preklad kapitoly č. 78 pod názvom Al Nabá (Správa)

Preklad kapitoly č. 78 pod názvom Al Nabá (Správa) Preklad kapitoly č. 78 pod názvom Al Nabá (Správa) Preklad s výkladom v slovenskom jazyku Preklad v slovenskom jazyku Arabský originál Prepis výslovnosti V mene Boha milostivého, v moci ktorého je milosť

Více

Page 1 of 23 ن ھ ت ی ک ش ز پ م ل ع ه ا گ ش ن ا د ی م م ع ط ب ا ر Page 2 of 23 ر ط ع م م ی د ا ن ش گ ا ه ع ل م پ ز ش ک ی ت ھ ر ا ن ف ه ر س ت : باشگاه خبرنگاران جان : ف ق ط ي ك د ه م ب د ج ه پ ژ ه ش ي ك

Více

Juxtapozice z do v Arabštině

Juxtapozice z do v Arabštině Juxtapozice z do v Arabštině Kvantitativní přístup Jiří Milička Ústav srovnávací jazykovědy Jak do začalo? První data pro výzkum byla shromážděna automaticky. Ale když se ukázalo, že téma je zajímavé,

Více

VOLÁM VÁS K ALLÁHU DŮKAZEM OČIVIDNÝM

VOLÁM VÁS K ALLÁHU DŮKAZEM OČIVIDNÝM VOLÁM VÁS K ALLÁHU DŮKAZEM OČIVIDNÝM AD-DA'WA الدعوة Jazyk: od دعى يدعوا de'á-jed'ú volat k něčemu, přivolávat, svolávat; دعوة volání, výzva, apel; داعي - دعاة dá'í, vyzyvatel Terminologie: islámská výzva,

Více

عرب شراكة بني مؤسسة قطر للرتبية والعلوم وتنمية اجملتمع وجامعة كورنيل.

عرب شراكة بني مؤسسة قطر للرتبية والعلوم وتنمية اجملتمع وجامعة كورنيل. www.qatar-weill.cornell.edu الفهرس: 1 تقرير اإلدارة 5 اجمللس االستشاري املشرتك 7 التعليم 13 رعاية املرضى 17 األحباث 21 أعضاء هيئة التدريس 23 الطالب 29 األنشطة اجملتمعية 32 بيانات إحصائية 36 اإلدارة العليا

Více

شركة ابوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع "طاقة" التقرير السنوي 2009

شركة ابوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع طاقة التقرير السنوي 2009 شركة ابوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع "طاقة" التقرير السنوي 2009 لقد متيز عام 2009 بالتركيز على دمج وتكامل األصول التي مت االستحواذ عليها ولذلك قامت الشركة بالتركيز على فرص النمو العضوي وعملت على ترسيخ العمليات

Více

Osobní Všechno nejlepší

Osobní Všechno nejlepší - Manželství Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Používá se pro pogratulování novomanželům Gratuluje a přejeme vám oběma hodně štěstí k vašemu svatebnímu dnu. Používá se pro pogratulování novomanželům

Více

PROCES ISLAMIZACE. Autor: Dža fer Šejch Idrís PŘELOŽIL: ABUBACER RECENZE TEXTU: ALÍ VĚTROVEC

PROCES ISLAMIZACE. Autor: Dža fer Šejch Idrís PŘELOŽIL: ABUBACER RECENZE TEXTU: ALÍ VĚTROVEC א PROCES ISLAMIZACE íš g @ î @ ÐÈu@ÑÛdi@ Autor: Dža fer Šejch Idrís PŘELOŽIL: ABUBACER RECENZE TEXTU: ALÍ VĚTROVEC Předmluva k českému vydání V moderní době se stalo slovo islamizace velmi frekventovaným

Více

Wendy Lowerová. Hitlerovy fúrie

Wendy Lowerová. Hitlerovy fúrie U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 2 1 5 9 9 7 Wendy Lowerová Hitlerovy fúrie Wendy Lowerová Hitlerovy fúrie Německé ženy a

Více

ج ارئم التعزير في التشريع اإلسالمي

ج ارئم التعزير في التشريع اإلسالمي جامعة محمد خيضر بسكرة كمية الحقوق والعموم السياسية قسم الحقوق ج ارئم التعزير في التشريع اإلسالمي مذكرة مكممة من متطمبات نيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون جنائي إعداد الطالب: جدو حاتم إش ارف الدكتورة:

Více

ENGLISH CAUTION KEY FEATURES GETTING STARTED CHARGING YOUR BODY TRIMMER HOW TO USE HUN PL

ENGLISH CAUTION KEY FEATURES GETTING STARTED CHARGING YOUR BODY TRIMMER HOW TO USE HUN PL BHT6250 NGLSH NL D SK P N S DK 2 3 Thank you for buying your new Remington product. Before use, please read these instructions carefully and keep them safe. Remove all packaging before use. CAUTON Use

Více

INDEXY KAPITÁLOVÝCH TRHŮ V ČR A VE SVĚTĚ. Michaela Ambrožová

INDEXY KAPITÁLOVÝCH TRHŮ V ČR A VE SVĚTĚ. Michaela Ambrožová INDEXY KAPITÁLOVÝCH TRHŮ V ČR A VE SVĚTĚ Michaela Ambrožová Co je index? akciový index je statistickou veličinou, měří změny v portfoliu akcií reprezentujících část celkového akciového trhu, hlavní úkol:

Více

مجموعة أسئلة وأجوبة للتواصل مع األجنبي - طب األطفال Mažmuaat asila wa ažwiba littawasol ma a alažnabi tub alatfal. معلومات أساسية Ma alumát asasija

مجموعة أسئلة وأجوبة للتواصل مع األجنبي - طب األطفال Mažmuaat asila wa ažwiba littawasol ma a alažnabi tub alatfal. معلومات أساسية Ma alumát asasija Sada otázek a odpovědí pro komunikaci s cizincem: Dětské lékařství مجموعة أسئلة وأجوبة للتواصل مع األجنبي - طب األطفال Mažmuaat asila wa ažwiba littawasol ma a alažnabi tub alatfal dítě provázeno rodiči/jejich

Více

BAB KEEMPAT PEMBENTUKAN STRUKTUR ASAS AYAT BAHASA ARAB. Dalam pembentukan struktur ayat bahasa Arab, terdapat asas-asas penting yang

BAB KEEMPAT PEMBENTUKAN STRUKTUR ASAS AYAT BAHASA ARAB. Dalam pembentukan struktur ayat bahasa Arab, terdapat asas-asas penting yang BAB KEEMPAT PEMBENTUKAN STRUKTUR ASAS AYAT BAHASA ARAB 4.0 Pendahuluan Dalam pembentukan struktur ayat bahasa Arab, terdapat asas-asas penting yang mempengaruhi pembentukan tersebut. Pola ayat dalam bahasa

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta. Katedra rozvojových studií DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta. Katedra rozvojových studií DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra rozvojových studií DIPLOMOVÁ PRÁCE Olomouc 2014 Pavla VÍTOVÁ Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra rozvojových studií

Více

عدد 70 عدد 71 السنة لسنة ومكافحة الفساد... أمر رئاسي عدد مؤرخ في 8 أوت 2017 يتعلق بإسناد وسام الشغل

عدد 70 عدد 71 السنة لسنة ومكافحة الفساد... أمر رئاسي عدد مؤرخ في 8 أوت 2017 يتعلق بإسناد وسام الشغل 60 الجمعة 0 ذو الحجة 438 سبتمبر 207 الثلاثاء 4 ذو الحجة 438 5 سبتمبر 207 السنة عدد 70 عدد 7 2878 قانون أساسي عدد 59 لسنة 207 مؤرخ في 24 أوت 207 يتعل ق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد... 207 مؤرخ في

Více

Přílohy. 1. Otázky dotazníku Vztah arabských muslimů k hudbě, zpěvu a tanci v arabštině علقة المسلمين العرب بالموسيقى و الغناء و الرقص

Přílohy. 1. Otázky dotazníku Vztah arabských muslimů k hudbě, zpěvu a tanci v arabštině علقة المسلمين العرب بالموسيقى و الغناء و الرقص Přílohy 1. Otázky dotazníku Vztah arabských muslimů k hudbě, zpěvu a tanci v arabštině علقة المسلمين العرب بالموسيقى و الغناء و الرقص - ١ أنت : - رجل - إمرأة ٢- أنت من أي بلد - ٣ تعيش\ تعيشين في أي بلد

Více

JE TŘEBA BÁT SE ISLÁMU? Korán, Sunna a empirické argumenty

JE TŘEBA BÁT SE ISLÁMU? Korán, Sunna a empirické argumenty JE TŘEBA BÁT SE ISLÁMU? Korán, Sunna a empirické argumenty Nešťastně položená otázka - problematické je slovo bát se - jako muslimové jsme si nikdy nepokládali otázku, zda se bát křesťanství, judaizmu...

Více

مقدمه راھنمايSPSS مقدمه مقدمه مقدمه

مقدمه راھنمايSPSS مقدمه مقدمه مقدمه فصل اول : آشنايي باSPSS مقدمه اجراي برنامهSPSS پنجره کاري درSPSS بررسي منوھاي برنامه ميله ابزار راھنمايSPSS اجراي راھنما خواندن اطالعات يک پرونده تغيير نحوه نمايش داده ھا تعريف متغير جديد به نام خدا فصل

Více

مجموعة أسئلة وأجوبة للتواصل مع أجنبي. معلومات بشأن إدخال المريض إلى المستشفى Ma alúmát bišan idchál maríd ilal-mustašfá

مجموعة أسئلة وأجوبة للتواصل مع أجنبي. معلومات بشأن إدخال المريض إلى المستشفى Ma alúmát bišan idchál maríd ilal-mustašfá Sada otázek a odpovědí pro komunikaci s cizincem: Ošetřovatelství مجموعة أسئلة وأجوبة للتواصل مع أجنبي - التمريض Mažmúaat asila wa ažwiba lit-tawásol ma a ažnabí: A-tamríd Informace při přijetí pacienta

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník Metodický pokyn

Více

دراسة تسويقية عن سوق االثاث الخشبي

دراسة تسويقية عن سوق االثاث الخشبي دراسة تسويقية عن سوق االثاث الخشبي في جمهورية التشيك نوفمبر 202 4 5 8 8 2 3 4 5 2 4 3 688 3.5.6 3.5.6.4 5.6 4 334 5 33 (EGAP) 222 225 22 5 2 2 225 334 5 6 33 33.5 2.2.8 54.2 8 44.2 4.5 5. 5 2 6. 43.8 )

Více

Doménový svět, jak to funguje? CZ.NIC z. s. p. o. Ondřej Filip ondrej.filip@nic.cz 14. 6. 2011 Seminář MPO

Doménový svět, jak to funguje? CZ.NIC z. s. p. o. Ondřej Filip ondrej.filip@nic.cz 14. 6. 2011 Seminář MPO Doménový svět, jak to funguje? CZ.NIC z. s. p. o. Ondřej Filip ondrej.filip@nic.cz 14. 6. 2011 Seminář MPO 1 IP adresa Počítače nerozumí jménům Počítače rozumí číslům Každý počítač v Internetu má (nejméně

Více

HP Photosmart C4600 series. Nápověda systému Windows

HP Photosmart C4600 series. Nápověda systému Windows HP Photosmart C4600 series Nápověda systému Windows HP Photosmart C4600 series Obsah 1 Nápověda k zařízení HP Photosmart C4600 series...3 2 Poznejte HP Photosmart Části tiskárny...5 Funkce ovládacího

Více

Mši sv. na počátku školního roku celebroval děkan P. Aleš Vrzala, ke studentům promluvila Mgr. Zdislava Vyvozilová, vedoucí centra pro školy.

Mši sv. na počátku školního roku celebroval děkan P. Aleš Vrzala, ke studentům promluvila Mgr. Zdislava Vyvozilová, vedoucí centra pro školy. Mši sv. na počátku školního roku celebroval děkan P. Aleš Vrzala, ke studentům promluvila Mgr. Zdislava Vyvozilová, vedoucí centra pro školy. Ředitel školy přebírá ocenění Nadačního fondu Josefa Luxe 1.

Více

Pravidla pouti. Ze Silsiletu Ahádísi s-sahíha & Silsiletu Ahádísi d-da ífa. Muhaddis, šejch Alláma Muhammed Násiruddín al-albání

Pravidla pouti. Ze Silsiletu Ahádísi s-sahíha & Silsiletu Ahádísi d-da ífa. Muhaddis, šejch Alláma Muhammed Násiruddín al-albání w a @âbøyc@ Pravidla pouti @sí byþa@òü Ü @ë@òzîz Ûa@sí byþa@òü Ü @åß òðîè Ûa@ Ze Silsiletu Ahádísi s-sahíha & Silsiletu Ahádísi d-da ífa @ @@a@꼚@ðäbjüÿa@æî Üa@ bä@ á«@óàþè@ ï @t «Muhaddis, šejch Alláma

Více

STRUČNĚ O STEZCE ZBOŽNÝCH PŘEDKŮ

STRUČNĚ O STEZCE ZBOŽNÝCH PŘEDKŮ الوجيز يف منهج السلف الصاحل STRUČNĚ O STEZCE ZBOŽNÝCH PŘEDKŮ شيخ عبد القادر األرناؤوط ŠEJCH ABDULKÁDIR AL-ARNÁÚT PŘEKLAD: ALÍ VĚTROVEC www.e-islam.cz 2013 1 بسم اهلل الرمحن الرحيم VE JMÉNU ALLÁHA MILOSTIPLNÉHO,

Více

MANŽELSKÁ ETIKA V ISLÁMU

MANŽELSKÁ ETIKA V ISLÁMU MANŽELSKÁ ETIKA V ISLÁMU ANEB ONY JSOU ODĚVEM PRO VÁS A VY JSTE ODĚVEM PRO NĚ (BEKARA:187) Aí L. Větrovec www.e-isam.cz MANŽELSTVÍ - IDEÁL ISLÁMU Korán: فسك ك م ك مو م م ومنو آي ات إ م لو ب مي حن م ك جع

Více

فتاوى علماء الللسلم و مؤلسسات المسلمين عن الهرهاب

فتاوى علماء الللسلم و مؤلسسات المسلمين عن الهرهاب فاوى علماء الللسلم و مؤلسسا المسلمين عن الهرهاب STANOVISKA UČENCŮ ISLÁMU A INSTITUCÍ MUSLIMŮ O TERORIZMU SESTAVIL: ALÍ VĚTROVEC 1 ÚVOD Již jsme se pokoušeli o uchopení problému násilných útoků a terorizmu

Více

Zemĕ Tarify Minimum Maximum. Austrálie 0,15% z hodnoty transakce AUD 10 - Belgie 0,12% z hodnoty transakce EUR 6 EUR 50

Zemĕ Tarify Minimum Maximum. Austrálie 0,15% z hodnoty transakce AUD 10 - Belgie 0,12% z hodnoty transakce EUR 6 EUR 50 Tarify Akcie a ETF Zemĕ Tarify Minimum Maximum Austrálie 0,15% z hodnoty transakce AUD 10 - Belgie 0,12% z hodnoty transakce EUR 6 EUR 50 Francie 0,12% z hodnoty transakce ¹ EUR 6 EUR 50 Hong Kong 0,15%

Více

Základní druhy finančních investičních instrumentů

Základní druhy finančních investičních instrumentů Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základní druhy finančních investičních instrumentů strana 2 strana 3 Akcie Vymezení a legislativa Majetkový

Více

اسباب و صور ابهام در غزل هاي مولوي

اسباب و صور ابهام در غزل هاي مولوي تقي پورنامداريان خواجه نصيرالدين طوسي (وفات: ٦٧٢) در مقام فيلسوف و منطقي جوهر شعر را. ١ او در تعريف کالم مخي ل مي گويد: تخييل مي داند و شعر را کالم مخي ل مي شمارد. ٢ بنابر اين به نظر خواجه عاطفه کالمي

Více

Medvědům už moc času nezbývá, zaútočí během září?

Medvědům už moc času nezbývá, zaútočí během září? Medvědům už moc času nezbývá, zaútočí během září? Měsíc srpen byl na amerických akciových trzích nejhorším od roku 2001. Obavy ze zpomalení ekonomiky poslaly dolů Dow Jones -4,3%, SP500-4,7% a Nasdaq -6,2%.

Více

Nařízení č. 02/CZ/08. předsedy představenstva X-Trade Brokers DM S.A. z 14. ledna 2008

Nařízení č. 02/CZ/08. předsedy představenstva X-Trade Brokers DM S.A. z 14. ledna 2008 Nařízení č. 02/CZ/08 předsedy představenstva X-Trade Brokers DM S.A. z 14. ledna 2008 V souladu s ustanoveními v Obchodních podmínkách o poskytování zprostředkovatelských služeb a provádění příkazů při

Více

Kam směřuje egyptská společnost? (vnitropolitický vývoj situace)

Kam směřuje egyptská společnost? (vnitropolitický vývoj situace) STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Kam směřuje egyptská společnost? (vnitropolitický vývoj situace) What is the direction of Egyptian society? (internal political development) Interní konzultant: RNDr. Danuše

Více

DŽINOVÉ, LIDÉ A EXORCIZMUS V ISLÁMU A ŽITÉ RELIGIOZITĚ MUSLIMŮ aneb džin přání neplní...

DŽINOVÉ, LIDÉ A EXORCIZMUS V ISLÁMU A ŽITÉ RELIGIOZITĚ MUSLIMŮ aneb džin přání neplní... أعوذ بال من الشيطان الرجيم بسم ال الرحمن الرحيم DŽINOVÉ, LIDÉ A EXORCIZMUS V ISLÁMU A ŽITÉ RELIGIOZITĚ MUSLIMŮ aneb džin přání neplní... Obrázek 1: Džin dle dobové představy mistr Mehmed Siyah Kalem, Osmanská

Více

VMware Tools و نقش آن در بهبود عمل رد ماشین های مجازی

VMware Tools و نقش آن در بهبود عمل رد ماشین های مجازی VMware Tools و نقش آن در بهبود عمل رد ماشین های مجازی در بسیاری مواقع اتفاق افتاده است که متوجه نصب نشدن Vmware tools روی ماشین های مجازی در سطح دیتاسنتر خود م شوید. حال مم ن است آنها م ررا روی سیستم عاملهای

Více

IDN a DNSSEC. v doméně nejvyšší úrovně.eu. Konference IT 11, Praha,

IDN a DNSSEC. v doméně nejvyšší úrovně.eu. Konference IT 11, Praha, IDN a DNSSEC v doméně nejvyšší úrovně.eu Konference IT 11, Praha, 9. června 2011 Obsah n.eu roste n IDNs a.eu: pohled zpět i vpřed n DNSSEC a nová služba pro registrátory.eu .eu roste n A jsou v tom také

Více

PŘEHLED SPECIFIKACÍ FINANČNÍCH NÁSTROJŮ CFD/Mikroloty

PŘEHLED SPECIFIKACÍ FINANČNÍCH NÁSTROJŮ CFD/Mikroloty PŘEHLED SPECIFIKACÍ FINANČNÍCH NÁSTROJŮ CFD/Mikroloty v platnosti od 27. ledna 2013 č. Symbol Popis Hodnota jednoho Pipu Spread v Pipech Nominální hodnota jednoho Lotu Min. cenová změna Maximální velikost

Více

Reklama v arabských médiích

Reklama v arabských médiích Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta Katedra Blízkého východu a Afriky Diplomová práce Reklama v arabských médiích Advertising in Arabic Media Autorka diplomové práce: Mgr. Arwa Al Hamatiová

Více

Finanční trhy. Indexy finančních trhů

Finanční trhy. Indexy finančních trhů Finanční trhy Indexy finančních trhů Indexy, jejich použití a význam (I) Agregátní indikátor, který informuje o celkovém vývoji a situaci na trhu (tržní indexy) nebo v určitém odvětví (odvětvové indexy).

Více

Terorismus - nový fenomén ovlivňující kapitálové trhy

Terorismus - nový fenomén ovlivňující kapitálové trhy Terorismus - nový fenomén ovlivňující kapitálové trhy Jaroslav Slepecký, Jozef Reitšpis 1 Abstrakt Terorismus patří v současnosti mezi nejvíce skloňovaný termín. Jeho definice je problematická a mezi odborníky

Více

چكيده مقدمه

چكيده مقدمه روش مناسب مهندسي مجدد در ايران مهدي بستانچي Bostanchi@Gmail.com چكيده يكي از ويژگيهاي دنياي جديد كسب و كار افزايش سطوح رقابت است. سازمانهايي كه خواهان افزايش سهم بازار خود و يا اصولا بقا در چنين فضايي

Více

1. Vnější ekonomické prostředí

1. Vnější ekonomické prostředí 1. Vnější ekonomické prostředí Vývoj světové ekonomiky v roce 2008 byl významně poznamenán vážnou hospodářskou recesí. Nejsilnější ekonomika světa USA zaznamenala četné a významné otřesy na finančních

Více

PŘEHLED SPECIFIKACÍ FINANČNÍCH NÁSTROJŮ CFD/Mikroloty

PŘEHLED SPECIFIKACÍ FINANČNÍCH NÁSTROJŮ CFD/Mikroloty PŘEHLED SPECIFIKACÍ FINANČNÍCH NÁSTROJŮ CFD/Mikroloty v platnosti od 21. září 2014 č. Symbol Popis Hodnota jednoho Pipu Spread v Pipech Nominální hodnota jednoho Lotu Min. cenová změna Maximální velikost

Více

Analytický report 7. 11. 12. 2015

Analytický report 7. 11. 12. 2015 Hlavní zprávy Analytický report 7. 11. 12. 2015 Zpomalení růstu globální ekonomiky Klimatická konference OSN Čínské dluhopisy se stále nižšími úroky Politika a veřejná správa Přehled Fond pro řešení krize

Více

Příloha č. 1: Stanovy Kurdského občanského sdružení

Příloha č. 1: Stanovy Kurdského občanského sdružení SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1 Stanovy Kurdského občanského sdružení... 2 Příloha č. 2 Dotazník (česká mutace)... 5 Příloha č. 3 Dotazník (kurdská mutace)... 13 Příloha č. 4 Dotazník (arabská mutace)... 21

Více

OCEŇOVÁNÍ FINANČNÍCH INVESTIC

OCEŇOVÁNÍ FINANČNÍCH INVESTIC OCEŇOVÁNÍ FINANČNÍCH INVESTIC Akcie Doc. RNDr. Petr Budinský, CSc. Praha, 2016 Aktuální vývoj na finančních trzích Globální ekonomika Dluhopisy Forex Akcie Komodity Deriváty Akcie a akciové trhy Použití

Více

Úvod do finančních trhů

Úvod do finančních trhů Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Úvod do finančních trhů Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Funkce finančního trhu 1. Umožňují transfer zdrojů 2. (Re)alokují

Více

Technická 12, 616 00 Brno, Česká Republika http://www.utee.feec.vutbr.cz

Technická 12, 616 00 Brno, Česká Republika http://www.utee.feec.vutbr.cz Technická 12, 616 00 Brno, Česká Republika http://www.utee.feec.vutbr.cz NÍZKOÚROVŇOVÁ MĚŘENÍ PRO VYHODNOCENÍ VLIVU MAGNETICKÝCH POLÍ NA LIDSKÝ ORGANISMU, JEHO CHOVÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ Popis experimentálního

Více

Nařízení č. 06/CZ/08. předsedy představenstva X-Trade Brokers DM S.A. z 29. dubna 2008

Nařízení č. 06/CZ/08. předsedy představenstva X-Trade Brokers DM S.A. z 29. dubna 2008 Nařízení č. 06/CZ/08 předsedy představenstva X-Trade Brokers DM S.A. z 29. dub 2008 V souladu s ustanoveními v Obchodních podmínkách o poskytování zprostředkovatelských služeb a provádění příkazů při obchodování

Více

Nařízení č. 04/CZ/08. předsedy představenstva X-Trade Brokers DM S.A. z 8. února 2008

Nařízení č. 04/CZ/08. předsedy představenstva X-Trade Brokers DM S.A. z 8. února 2008 Nařízení č. 04/CZ/08 předsedy představenstva X-Trade Brokers DM S.A. z 8. února 2008 V souladu s ustanoveními v Obchodních podmínkách o poskytování zprostředkovatelských služeb a provádění příkazů při

Více

آشنایی با ساختار هسته فصل 8

آشنایی با ساختار هسته فصل 8 آشنایی با ساختار هسته فصل 8 آشنایی با ساختار هسته در فصل قبل با برخی از مفهوم های فیزیک جدید آشنا شدیم. نظریه های نسبیت و کوانتومی در سده بیستم میالدی فیزیک را به طور کامل متحول ساخت. امروزه دانشمندان

Více

1. Vnější ekonomické prostředí

1. Vnější ekonomické prostředí 1. Vnější ekonomické prostředí Vývoj světového hospodářství a světových trhů se v roce 2009 odehrával ve znamení mírného hospodářského poklesu. Nejvýznamnější ekonomiky světa zaznamenaly prudkou negativní

Více

MODERNÍ TEORIE PORTFOLIA: Praktické využití

MODERNÍ TEORIE PORTFOLIA: Praktické využití 1 MODERNÍ TEORIE PORTFOLIA: Praktické využití 2 Věda o investování Investor má v podstatě v každém okamžiku šanci 50:50, že výnos jeho investice bude lepší než je průměr trhu. (Louis Bachelier, francouzský

Více

Vývoj abecedních písem

Vývoj abecedních písem Vývoj abecedních písem Předstupně písma» Mnemogramy» Petrogramy» Jeskynní kresby» Piktogram» Ideogram» Hieroglyfy» Čínské písmo» Slabičné písmo» Hláskové písmo» Předchůdci» Fénická abeceda» Řecká alfabeta»

Více

Wendy Lowerová. Hitlerovy fúrie

Wendy Lowerová. Hitlerovy fúrie Wendy Lowerová Hitlerovy fúrie Wendy Lowerová Hitlerovy fúrie Německé ženy a nacistické vraždy Nakladatelství Paseka Praha Litomyšl Mým babičkám, Nancy Morganové a Virginii Williamsonové, mé matce, Mary

Více

ANALÝZA VÝVOJE INDEXŮ BCPP POMOCÍ ČASOVÝCH ŘAD

ANALÝZA VÝVOJE INDEXŮ BCPP POMOCÍ ČASOVÝCH ŘAD VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES ANALÝZA VÝVOJE INDEXŮ BCPP POMOCÍ ČASOVÝCH ŘAD A

Více

Allianz zajištěné produkty

Allianz zajištěné produkty Allianz zajištěné produkty Výkonnost hlavních indexů Dow Jones Industrial Average 8,14 % /8,14 % NASDAQ Composite 18,67 %/18,67 % PX 50 (Česká republika) 6,80 %/6,80 % DJ Eurostoxx 50 6,94 %/6,94 % Russian

Více

PŘEHLED SPECIFIKACÍ FINANČNÍCH NÁSTROJŮ BOSSA EXKLUSIV

PŘEHLED SPECIFIKACÍ FINANČNÍCH NÁSTROJŮ BOSSA EXKLUSIV PŘEHLED SPECIFIKACÍ FINANČNÍCH NÁSTROJŮ BOSSA EXKLUSIV v platnosti od 27. ledna 2013 Č. Symbol Popis instrumentu Hodnota jednoho Pipu Spread Bossa Exklusiv v Pipech Nominální hodnota jednoho Lotu Min.

Více

KB AKCENT 2 ZJEDNODUŠENÝ STATUT

KB AKCENT 2 ZJEDNODUŠENÝ STATUT KB AKCENT 2 ZJEDNODUŠENÝ STATUT 1 OBSAH ZJEDNODUŠENÝ STATUT... 3 ČÁST A STATUTÁRNÍ ÚDAJE... 3 STRUČNÁ PREZENTACE...3 INFORMACE O INVESTICÍCH A SPRÁVĚ...3 KLASIFIKACE... 3 ZÁRUKA... 3 SKIPCP JINÉ SKIPCP...

Více

Způsoby těch, kdo získávají vědomosti a učedníků Koránu a islámu

Způsoby těch, kdo získávají vědomosti a učedníků Koránu a islámu Způsoby těch, kdo získávají vědomosti a učedníků Koránu a islámu Přeloženo a sestaveno abouttajwíd.com, český překlad Petra Haisam, kontrola českého překladu Alí Větrovec Mnozí muslimové vědí, že získávání

Více

ČESKO - ARABSKÁ KONVERZACE

ČESKO - ARABSKÁ KONVERZACE Další konverzace na http://nonbabylon.revolucni.com arabština, angličtina, běloruština, čeština, čínština, Esperanto, francouzština, hebrejština, hindi, chorvatština, indonéština, italština, latina, lingala,

Více

PŘEHLED SPECIFIKACÍ FINANČNÍCH NÁSTROJŮ BOSSA EXKLUSIV

PŘEHLED SPECIFIKACÍ FINANČNÍCH NÁSTROJŮ BOSSA EXKLUSIV PŘEHLED SPECIFIKACÍ FINANČNÍCH NÁSTROJŮ BOSSA EXKLUSIV v platnosti od 24. ledna 2016 Č. Symbol Popis instrumentu Hodnota jednoho Pipu Spread Bossa Exklusiv v Pipech Nominální hodnota jednoho Lotu Min.

Více

Akciové kurzy a peněžní zásoba ve Spojených Státech Amerických

Akciové kurzy a peněžní zásoba ve Spojených Státech Amerických Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Akciové kurzy a peněžní zásoba ve Spojených Státech Amerických Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Martin Širůček, Ph.D. Vojtěch Hrabec Brno 2014

Více

دستور کار آزمایشگاه سیستم عامل - جلسه 3

دستور کار آزمایشگاه سیستم عامل - جلسه 3 دستور کار آزمایشگاه سیستم عامل - جلسه 3 نام استاد: خانم مهندس زهرا نصیری اقدم موضوع جلسه سوم : کار با محیط گنوم و امکانات آن از جمله امکانات شبکه 1 فهرست مطالب: -1 مقدمه کلی... 3-2 -3 مقدمه این جلسه...

Více

پیام مدیرعامل خدایا چنان کن سرانجام کار تو خشنود باشی و ما رستگار مرتضی توجه

پیام مدیرعامل خدایا چنان کن سرانجام کار تو خشنود باشی و ما رستگار مرتضی توجه پیام مدیرعامل پرودگارا برای رسیدن به تو آن قدر راه بسیار است که من در حیرانم و فرصت ها آن قدر اندکند که پریشانم بارالها کدامین راه برای هم چون منی شایسته تر است خرسندم در بخشی از زمان زندگی می کنم که در

Více

INFORMACE O VYBRANÝCH CENÁCH SLUŽBY BROKERJETGO

INFORMACE O VYBRANÝCH CENÁCH SLUŽBY BROKERJETGO INFORMACE O VYBRANÝCH CENÁCH SLUŽBY BROKERJETGO Informace o vybraných cenách, platných od 12.8.2015, účtovaných společností Saxo Bank A/S zákazníkům, kterým otevření účtu zprostředkovala společnost brokerjet

Více

بسته نرم افزاری تتاک تفسیر تست های آزمایشگاهی کلینیکی

بسته نرم افزاری تتاک تفسیر تست های آزمایشگاهی کلینیکی بسته نرم افری تتاک تفسیر تست ه آزمشگاهی کلینیکی تری ( )Total یدتیرنین کاه بالینی: تشخیص هیپرتیرئیدی بهیژه در بیمان با TSH پین T4 طبیعی. زیی درمان جگزینی سرکبگر تیرئید. تشخیص تکسیکز ( افیشیافته همراه با

Více

M18 FDD M18 FPD. Оригинален прирачник за работа. Original brugsanvisning Original bruksanvisning Bruksanvisning i original Alkuperäiset ohjeet

M18 FDD M18 FPD. Оригинален прирачник за работа. Original brugsanvisning Original bruksanvisning Bruksanvisning i original Alkuperäiset ohjeet M18 FDD M18 FPD Original instructions Originalbetriebsanleitung Notice originale Istruzioni originali Manual original Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing Original brugsanvisning Original bruksanvisning

Více

Týdenní report č. 35/2016

Týdenní report č. 35/2016 Týdenní report č. 35/2016 1 Shrnutí týdne... 1 2 Výroční zasedání FED ponechalo otevřenu možnost zvyšování úroků v září.. 2 3 Cena ropy kolísá nad 49 USD za barel... 4 3.1 Americké zásoby ropy překvapivě

Více

Obchodní podmínky Big Opportunities Bonusu :

Obchodní podmínky Big Opportunities Bonusu : Obchodování měn a CFDs je velice spekulativní a může zahrnovat riziko ztráty. Takové obchodování není vhodné pro všechny investory, před využitím služeb si prosím prostudujte rizika spojená s obchodováním.

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Rozpis studentů u maturitní zkoušky Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové Třída: 4.I - Informační 18-20 - M / 01 (rok nástupu 2010) Třída: *4.I - Informační -Správa sítí (rok nástupu 2009) Termín:

Více

Kapitálové trhy Česká republika

Kapitálové trhy Česká republika Kapitálové trhy Česká republika 7. listopad 14. listopad 2005 Hlavní data Cena v Kč Změna za týden Změna za rok Objem v mil. USD 1 týden Roční průměr Erste Bank 1 317,0 2,1% 17,8% 26,7 40,6 ČEZ 672,6-1,3%

Více