2.4 SWOT analýza Městské památkové rezervace Příbor...64 ZÁVĚR...66

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2.4 SWOT analýza Městské památkové rezervace Příbor...64 ZÁVĚR...66"

Transkript

1 OBSAH: ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST Instituce s cíli pro ochranu kulturního dědictví Instituce s cíli pro ochranu kulturního dědictví ve světě Instituce s cíli pro ochranu kulturního dědictví v Evropě Instituce s cíli pro ochranu kulturního dědictví v České republice Instituce s cíli pro ochranu kulturního dědictví v kraji Instituce s cíli pro ochranu kulturního dědictví v obci Památky a kulturní dědictví Památky a kulturní dědictví ve světě Památky a kulturní dědictví v Evropě Památky a kulturní dědictví v České republice Památky a kulturní dědictví v Moravskoslezském kraji Památky a kulturní dědictví ve městě Příbor Financování památkové péče, programy na obnovu památek Finanční mechanismy EHP / Norsko (FM) Programy na obnovu památek na úrovni Evropské unie Programy na obnovu památek na úrovni České republiky Programy na obnovu památek na úrovni Moravskoslezského kraje Programy na obnovu památek na úrovni města Příbor Marketing v cestovním ruchu PRAKTICKÁ ČÁST Charakteristika města Příbor Památková péče ve městě Příbor Seznam památek MPR Technický stav MPR Investice na obnovu kulturního dědictví Dotazníkové šetření Základní údaje a cíle šetření Vyhodnocení šetření mezi obyvateli města Vyhodnocení šetření mezi představiteli obce a památkových orgánů...61

2 2.4 SWOT analýza Městské památkové rezervace Příbor...64 ZÁVĚR

3 ÚVOD Říkáme o ní, že leží na prostředku světa a nechtěně tak vypovídáme nejen o její poloze, ale také o tom, že k tomuto světu patří. O tom, že není sama. Snad se zdá příliš malá, ale často příliš velká na to, abychom ji pobrali, abychom ji vyslovili. Ale vědomí, že se v ní skýtá náš domov, dosahuje až k srdci. V době, kdy se ruší hranice mezi státy, člověk asi může být doma kdekoli. Ale jsou věci, které v člověku zůstávají, které cítí uvnitř, na které nezapomíná. Jako třeba paměť, řeč, krajina Protože paměť není jenom z dějů a dat, ale i z úžasů a malých zázraků, z ptáků a ze stromů, z pověr a hezkých chvílí. Řeč ač možná zapomenuta, však stále doznívající jako hudba v dáli. A česká krajina? Nebesa a země v rovnováze. Lesy, louky, háje, pole a stráně, kde příroda vládne svou silnou mocí odkud dýchá domov. Mít domov, někam patřit je i dar. Pýcha. Osud. Obdiv patří těm, jež se rozhodli portrétovat zem, kteří si usmysleli zachytit její obraz. Protože země má tisíc tváří jako žena. A nejen to. Často o ní vypovídá víc to, co je za obrazem, co je ve vteřině zrušeno posunkem letu či oblak, co je v okamžiku znovuzrozeno křišťálovou rosou. A je vzácné a hezké věřit, že ji na okamžik spatříte celou, celou takovou jaká je. Celou jak ji neznáte. Miroslav Krob 1 Současný svět je stavěn na hodnotách trvalého míru, úcty k lidským právům, rozvoji demokracie, svobodě tisku a vyjadřování, zachování kulturní různorodosti, ochraně životního prostředí, zachování kulturního a přírodního dědictví či všestranné mezinárodní spolupráci. K naplnění těchto zásad a cílů významnou měrou přispívá mnoho národních, nadnárodních či mezinárodních organizací a orgánů, kde není možno vynechat OSN (UNESCO, UNICEF), WTO, OECD, EU, parlamenty vlády či příslušná ministerstva jednotlivých zemí a mnoho jiných. 1 KROB, M. Česká republika. 1. vyd. Praha: Kvarta, ISBN

4 Na celém světě existují stovky odlišných kultur, národů a jazyků. Za celá ta staletí a tisíciletí lidské existence bylo na Zemi vytvořeno tolik pestrého světového bohatství a kulturního dědictví, že musí být vytvořen a stále zdokonalován účinný systém, který dokáže podchytit to nejcennější z pokladů lidské civilizace. Z bezpočtu těchto úžasných hodnot s nimiž se na celém světě setkáváme denně téměř na každém kroku bychom měli to cenné z minulosti rozpoznat, zachovat a chránit. Chránit každý kousek, každou jeho nepatrnou část nejen pro nás zde v současnosti, ale především pro další budoucí generace. To krásné, co je možné z minulosti převzít, kulturní, architektonické, technické a další skvosty, nelze totiž přehlédnout. Na světě existují tisíce příkladů kulturních krás, nejde opomenout sedm divů světa Egyptské pyramidy, Artemidin chrám v Efesu, Mauzoleum v Halikarnassu, Maják na ostrově Faru, Rhódský kolos, Feidiův Zeus v Olympii, Visuté zahrady Semiramidiny. Ale i další světové památky a významné stavby považované za nových sedm divů světa jako třeba Velkou čínskou zeď, Tádž Mahal v Indii, Koloseum v Římě, Sochu Krista Spasitele v Brazílii, skalní město Petra v Jordánsku, Machu Picchu v peruánských Andách, zříceninu mayského města Chichén Itzá na mexickém poloostrově Yucatán, a další vzácné katedrály a chrámy tvořící bohatství tohoto světa. K tomuto významnému světovému dědictví, k tomuto množství sakrálních, archeologických, architektonických, technických a jiných památek, určitou měrou přispívá i naše, na první pohled malá, republika. Česká republika, i když neoplývá polohou u moře, ani pyramidami či světoznámými chrámy, má své kouzlo skryté v bohatství zámků a hradů, zřícenin a tvrzí, katedrál a kostelů, pomníků, památných sloupů a dalších a dalších skvostů, které utváří národní bohatství sebe sama. A k jejím významným hodnotám patří nesporně také zachování architektonického dědictví a původních urbanistických struktur. Každý kraj České republiky i každý region má své nesčetné zastoupení v kulturním dědictví, kterým se může pyšnit. Kterýkoli z nich pak vyjmout či jen jej opomenout by bylo velkou chybou nedozírného významu. Region moravskoslezského kraje je nadmíru obdařen výše uvedenými krásami. Totéž platí i pro starobylé a architektonicky významné město Příbor, jehož historie sahá až do třináctého století. 3

5 Já jsem si zvolila bakalářskou práci na téma Městská památková rezervace Příbor postoje občanů a veřejné správy k regeneraci a významu pro cestovní ruch s cílem zmapovat tuto oblast, a to proto, že péče o památky je aktuálním tématem doby, památky nás obklopují a někteří si ani neuvědomují, jaké krásné životní prostředí nám utvářejí. Utvářejí nám malebný život v našich městech a obcích a jsou součástí kultury našeho prostředí a urbanistické kultury. Péče o kulturní památky mě zajímá i z důvodu využívání dotací z Evropské unie, různých programů na jejich obnovu a jsem i ráda, že mohu touto prací zároveň přispět svým výzkumem k většímu projektu zkoumání městských památkových rezervací v České republice. Tato bakalářská práce je vytvořena na základě použití několika vědeckých metod a jsou to analýza, syntéza, komparace, četné marketingové techniky včetně technik statistických. 4

6 1 TEORETICKÁ ČÁST 1.1 Instituce s cíli pro ochranu kulturního dědictví Instituce s cíli pro ochranu kulturního dědictví ve světě Na světě existuje více než 200 samostatných států a většina z nich má vlastní instituci na ochranu kulturního dědictví a když se k tomu přičtou ještě mezinárodní a nadnárodní organizace a orgány se stejnými cíli, byl by výčet velmi obsáhlý. Proto dále uvádím ty nejdůležitější z nich: Organizace spojených národů (OSN) anglicky United Nations Organization (UNO) mezinárodní organizace jejímiž členy jsou téměř všechny státy světa (v červnu 2006 měla 192 členských států) hlavním sídlem OSN je New York, další zastoupení je např. v Ženevě nebo ve Vídni hlavním cílem OSN je zachování mezinárodního míru a bezpečnosti a zajištění mezinárodní spolupráce kromě udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, snížení chudoby, prosazování rovnosti mužů a žen a dalších cílů má za cíl také vybudování globálního partnerství pro rozvoj 2 Odborné organizace OSN UNESCO je anglická zkratka názvu United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), což znamená Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu je jednou ze 14 mezistátních odborných organizací (agentur) OSN, sídlí v Paříži v současné době má UNESCO 190 členů 2 Wikipedie, otevřená encyklopedie[online]. Praha: Wikimedia Česká republika [cit ]. Dostupné na WWW: < 5

7 zabývá se činností v pěti hlavních oborech: vzdělání, přírodní vědy, sociální a humanitní vědy, kultura a komunikace a informace UNESCO a ČR Československo patřilo k zakládajícím členům UNESCO. Po rozpadu Československa se samostatná Česká republika stala jeho členem 22. února Pro zprostředkování styku mezi národními institucemi a odborníky má Česká republika Českou komisi pro UNESCO. Česká republika má také Stálou misi při UNESCO Instituce s cíli pro ochranu kulturního dědictví v Evropě Situace na jednotlivých kontinentech je obdobná, vznikají tu různá uskupení, která sledují stejné cíle. V Evropě jsou to zejména tyto: Evropská unie (EU) Evropská unie (EU) je politická a ekonomická unie, kterou od posledního rozšíření v roce 2007 tvoří 27 členských států s celkem 496 miliony obyvatel (přibližně 7,5 % světové populace). EU vznikla z Evropského společenství v roce 1993 na základě Smlouvy o Evropské unii, známější pod názvem Maastrichtská smlouva, která navazovala na předchozí evropský integrační proces, jehož počátky spadají do padesátých let 20. století. Evropská unie má 23 úředních jazyků. Evropská rada, Evropská komise a Rada Evropské unie (Rada ministrů) sídlí v Bruselu, Evropský parlament rovněž a mimo to má své orgány i ve Štrasburku a Lucemburku. Mezi základní principy Evropské unie patří přenesení některých pravomocí národních států na Evropská společenství. EU má však pouze ty pravomoci, které jí byly svěřeny jednotlivými členskými státy, nelze tedy hovořit o EU jako o federaci. Její způsob rozhodování je ve světovém měřítku unikátní, proto je Evropská unie považována za státní uspořádání sui generis (= svého druhu, mající svérázný charakter). 3 Wikipedie, otevřená encyklopedie[online]. Praha: Wikimedia Česká republika [cit ]. Dostupné na WWW: < 6

8 Proklamovaným cílem EU je vytvoření společného trhu a hospodářské a měnové unie, podpora rozvoje a růstu hospodářství, zaměstnanosti, konkurenceschopnosti a zlepšování životní úrovně a kvality životního prostředí. K zabezpečení těchto cílů slouží čtyři základní svobody vnitřního trhu: volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu, a dále společné politiky Evropské unie například v oblastech hospodářské soutěže, měnové unie, společné obchodní politiky a zemědělství. Od podpisu Maastrichtské smlouvy se oblasti politické činnosti EU, tzv. politiky EU, schématicky dělí do tzv. tří pilířů. Obrázek č. 1 Politika Evropské unie "Tři pilíře" I. Evropské společenství Společná zemědělská politika Hospodářská a měnová unie Celní unie a Společný trh Společná obchodní politika Regionální a strukturální politika Dopravní politika Sociální politika Schengenský prostor Občanství EU Vědecko-výzkumná politika Politika hospodářské soutěže Ekologická politika Politika ochrany spotřebitele Vzdělání a Kultura Společná rybolovná politika Azylová a přistěhovalecká politika II. Společná zahraniční a bezpečnostní politika Zahraniční politika: Spolupráce v zahraniční politice Dodržování míru Volební pozorovatelé Lidská práva Demokracie Rozvojová pomoc Bezpečnostní politika: Evropská bezpečnostní politika Evropské síly rychlé reakce Odzbrojování III. Policejní a justiční spolupráce Pašování drog a obchod se zbraněmi Obchod s lidmi Terorismus Zločiny proti dětem Organizovaný zločin Korupce Zdroj: 7

9 Financování a rozpočet EU Rozpočet Evropské unie je určen k financování politik EU, administrativních výdajů evropských institucí a dalším účelům. Na rozdíl od národních rozpočtů musí být vždy vyrovnaný, nepřipouští se tedy rozpočtové deficity. Na základě usnesení Rady v období nesmí výdaje rozpočtu překročit 1,27 % HDP Unie (podíl výdajů národních rozpočtů na HDP jednotlivých členských států se přitom pohybuje okolo 40 %). Návrh rozpočtu vypracovává Komise a předkládá jej ke schválení Radě. Evropský parlament je oprávněn návrh pozměnit. Příjmy rozpočtu tvoří převážně odvody založené na HDP členských zemí (73,0 %), dále pak celní poplatky a zemědělské dovozní dávky (11,5 %) a podíl na dani z přidané hodnoty (DPH) členských zemí (14,4 %). Výdaje rozpočtu tvoří výdaje na zemědělství (42,9 %), strukturální fondy a Kohezní fond (35,6 %), vnitřní politiky (7,4 %), zahraniční aktivity (4,3 %), administrativa (5,2 %), rezervy (0,4 %) a předvstupní pomoc (2,9 %) Česká republika vstoupila do Evropské unie v roce Má 24 křesel v Evropském parlamentu a 12 hlasů v Radě. 4 4 Wikipedie, otevřená encyklopedie[online]. Praha: Wikimedia Česká republika [cit ]. Dostupné na WWW: < 8

10 1.1.3 Instituce s cíli pro ochranu kulturního dědictví v České republice Česká republika patří z tohoto pohledu mezi nejvyspělejší země, což ukazuje národní zákonodárství a mnoho institucí činných v dané oblasti. Zákon České národní rady ze dne 30. března 1987, o státní památkové péči ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb. (Změna: 158/2007 Sb.): ORGÁNY A ORGANIZACE STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE 25 Organizační uspořádání státní památkové péče (1) Státní památkovou péči vykonávají orgány státní památkové péče, jimiž jsou Ministerstvo kultury, krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností. (2) Ministerstvu kultury je podřízena odborná organizace státní památkové péče. (3) Orgány státní památkové péče ve spolupráci s ostatními orgány státní správy a za odborné pomoci odborné organizace státní památkové péče, vědeckých, uměleckých a dalších organizací a ústavů dbají, aby se státní památková péče zabezpečovala plánovitě, komplexně a diferencovaně a v souladu s dlouhodobou koncepcí jejího rozvoje. 26 Ministerstvo kultury (1) Ministerstvo kultury je ústředním orgánem státní správy pro kulturní památky v České republice. (2) Ministerstvo kultury a) zpracovává prognózy, koncepce a návrhy dlouhodobých výhledů rozvoje státní památkové péče, b) sestavuje, vyhlašuje a provádí programy komplexní péče o kulturní památky a vytváří pro ni všestranné podmínky, posuzuje návrhy dlouhodobých, střednědobých a prováděcích plánů obnovy kulturních památek, 9

11 c) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje a k zásadám územního rozvoje, a dále stanovisko k územně plánovací dokumentaci pro území, ve kterém je památková rezervace, nebo nemovitá věc nebo soubor nemovitých věcí zapsané na Seznamu světového dědictví, a ve vztahu k tomuto území uplatňuje stanovisko k vymezení zastavěného území, d) usměrňuje kulturně výchovné využívání národních kulturních památek a kulturně výchovné využívání ostatních kulturních památek v souladu se zájmy státní kulturní politiky, e) koordinuje vědeckovýzkumnou činnost v oboru státní památkové péče, f) zřizuje jako svůj odborný poradní orgán vědeckou radu pro státní památkovou péči, g) spolupracuje s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a vysokými školami při výchově pracovníků v oboru státní památkové péče, podílí se na jejich dalším vzdělávání a pro ocenění jejich práce, jedná-li se o mimořádné pracovní výsledky, uděluje cenu za památkovou péči, h) zabezpečuje mezinárodní spolupráci v oboru státní památkové péče, i) vydává statut odborné organizace státní památkové péče, která je státní příspěvkovou organizací s celostátní působností, j) plní další úkoly stanovené mu tímto zákonem. 5 Národní památkový ústav (NPÚ) (1) Národní památkový ústav (dále jen NPÚ ) je státní příspěvkovou organizací, která má celostátní působnost a vystupuje v právních vztazích svým jménem, přičemž nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. (2) NPÚ byl zřízen s účinností ode dne 1. ledna 2003 na dobu neurčitou podle zákona, rozhodnutím ministerstva vydaným pod č.j /2002 o splynutí dosavadních státních organizací na úseku státní památkové péče. 5 Zákon České národní rady[online]. Praha: Národní památkový ústav, [cit ]. Dostupné na WWW: < 10

12 (3) NPÚ je podle 25 odst. 2 zákona odbornou organizací státní památkové péče s celostátní působností, řízenou ministerstvem. (4) Zřizovatelem NPÚ je Česká republika - Ministerstvo kultury, IČ: Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska členové sdružení: 176 členských měst a obcí, 10 přidružených členů, 4 čestní členové dobrovolná zájmová organizace historických obcí aktivně přispívající k vytvoření podmínek a nástrojů pro regeneraci území historických sídel, zejména k zachování kulturního dědictví, určeno pro města s vyhlášenou městskou památkovou zónou či rezervací kategorie: cestovní ruch, regionální rozvoj, životní prostředí a příroda, ostatní zájmové sdružení právnických osob sídlí v Praze 7 6 Statut Národního památkového ústavu, 2007 [online]. Praha: Národní památkový ústav, [cit ]. Dostupné na WWW: < 7 Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska [online]. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj [cit ]. Dostupné na WWW: < 11

13 1.1.4 Instituce s cíli pro ochranu kulturního dědictví v kraji Česká republika je po proběhnuvší nedávné reformě státní správy a samosprávy rozdělená do 14 samosprávných krajů, kde rovněž působí příslušné úřady. 28 (1) Krajský úřad metodicky řídí výkon státní památkové péče v kraji. (2) Krajský úřad a) plní úkoly orgánu státní památkové péče pro národní kulturní památky, pokud nepřísluší Ministerstvu kultury nebo vládě České republiky, b) dozírá v rozsahu své působnosti na dodržování tohoto zákona a předpisů vydaných pro jeho provedení, c) uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci pro území, ve kterém je památková zóna nebo nemovitá národní kulturní památka, nejde-li o působnost ministerstva kultury podle 26 odst. 2 písm. c), a ve vztahu k tomuto území uplatňuje stanovisko k vymezení zastavěného území, d) je dotčeným orgánem k zabezpečení nepředvídaných nálezů kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo archeologických nálezů, k nimž došlo při řízení nebo postupu podle zvláštního právního předpisu, nejde-li o nálezy učiněné při přípravě nebo provádění obnovy kulturní památky nebo při přípravě nebo provádění prací v území, na němž uplatňuje svůj zájem státní památková péče, e) vydává jako dotčený orgán na návrh nebo z vlastního podnětu závazné stanovisko a poskytuje další podklady do řízení vedených jinými správními úřady než orgány státní památkové péče podle zvláštních právních předpisů, jde-li o zabezpečení péče o národní kulturní památky, f) vykonává dozor při obnově národních kulturních památek z hlediska státní památkové péče, g) plní další úkoly stanovené tímto zákonem. 12

14 28a Kraj v samostatné působnosti a) schvaluje koncepci podpory státní památkové péče v kraji v souladu s koncepcí rozvoje státní památkové péče v České republice a po projednání s Ministerstvem kultury, b) schvaluje návrhy dlouhodobých, střednědobých a prováděcích plánů a programů zachování a obnovy kulturních památek v kraji, c) usměrňuje kulturně výchovné využití kulturních památek v kraji Instituce s cíli pro ochranu kulturního dědictví v obci Nejmenším samosprávným celkem v České republice je za městem a městysem obec. 29 Obecní úřad obce s rozšířenou působností (1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností vykonává a organizuje státní památkovou péči ve stanoveném správním obvodu v souladu s koncepcí rozvoje státní památkové péče v České republice. (2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností a) podílí se na zpracování krajské koncepce podpory státní památkové péče a na zpracování střednědobých a prováděcích plánů a programů obnovy kulturních památek, 8 Zákon České národní rady[online]. Praha: Národní památkový ústav, [cit ]. Dostupné na WWW: < 13

15 b) zabezpečuje předpoklady pro komplexní péči o kulturní památky a nemovitosti, které nejsou kulturní památkou, ale jsou v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu ( 17), a v souvislosti s tím vydává jako dotčený orgán na návrh nebo z vlastního podnětu závazné stanovisko a poskytuje další podklady do řízení vedených jinými správními úřady než orgány státní památkové péče podle zvláštních právních předpisů, c) uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci pro území, ve kterém je nemovitá kulturní památka nebo ochranné pásmo nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny, nejde-li o působnost ministerstva kultury podle 26 odst. 2 písm. c) nebo působnost krajského úřadu podle 28 odst. 2 písm. c), a ve vztahu k tomuto území uplatňuje stanovisko k vymezení zastavěného území, d) usměrňuje péči o kulturní památky zajišťovanou obcemi, e) vykonává státní správu na úseku státní památkové péče, pokud podle tohoto zákona není příslušný jiný orgán státní památkové péče, f) koordinuje jednotné označování nemovitých kulturních památek tabulkou opatřenou nápisem "Kulturní památka" a velkým státním znakem, popřípadě i značkami stanovenými mezinárodními smlouvami, g) vykonává dozor při obnově kulturních památek a při stavbě, změně stavby, terénních úpravách, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby nebo udržovacích pracích na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu ( 17) z hlediska státní památkové péče, h) dozírá v rozsahu své působnosti na dodržování tohoto zákona a předpisů vydaných k jeho provedení, i) plní další úkoly stanovené mu tímto zákonem. (3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností se při plnění svých úkolů opírá o odbornou pomoc odborné organizace státní památkové péče. (4) Podrobnosti o způsobech zabezpečování předpokladů pro komplexní péči o kulturní památky obecními úřady obcí s rozšířenou působností stanoví ministerstvo kultury vyhláškou. 14

16 30 Obec (1) Obec pečuje o kulturní památky v místě a kontroluje, jak vlastníci kulturních památek plní povinnosti uložené jim tímto zákonem. Obec vychází přitom z odborných vyjádření odborné organizace státní památkové péče. (2) Obec může podle místních podmínek po projednání s obecním úřadem obce s rozšířenou působností zřídit právnickou osobu nebo organizační složku pro obnovu kulturních památek Památky a kulturní dědictví Daleko důležitější než instituce působící v této oblasti jsou samotné památky Památky a kulturní dědictví ve světě Za světové kulturní dědictví se označují nejrůznější památky po celém světě, které byly pro svou unikátnost vybrány organizací UNESCO a přijaty na tzv. Seznam světového dědictví. Na tomto seznamu jsou zapsány jak kulturní, tak přírodní památky - nejrůznější budovy, hory, jezera, národní parky i celá města. Dle Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví z roku 1975 se smluvní státy, na jejichž území se dané památky nachází, zavazují jejich ochrannou. Myšlenka spojení péče o ochranu přírodních a kulturních památek lidstva, tedy jakéhosi světového dědictví, vznikla ve Spojených státech. Toto spojení souvisí s faktem, že se člověk a příroda vzájemně ovlivňují a je tedy důležitá jak ochrana přírody, tak ochrana nejdůležitějších výtvorů lidské činnosti ve vzájemné spolupráci. 9 Zákon České národní rady[online]. Praha: Národní památkový ústav, [cit ]. Dostupné na WWW: < 15

17 Konference konaná v Bílém domě ve Washingtonu v roce 1965 vyzvala k založení Nadace světového dědictví, která by podporovala mezinárodní spolupráci směřující k zachování mimořádně významných přírodních oblastí a historických památek pro současné i budoucí pokolení. Podobný návrh vypracoval roku 1968 také Mezinárodní svaz pro ochranu přírody a přírodních zdrojů (IUCN) jako doporučení pro své členy. Oba návrhy byly předloženy k diskusi na konferenci OSN o životním prostředí konané ve Stockholmu v roce listopadu v témže roce byla pak na generální konferenci UNESCO jednomyslně schválena Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví (The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage). V platnost vstoupila dne 17. prosince Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního státu zabezpečit označení, ochranu, zachování a předávání kulturního a přírodního dědictví budoucím generacím. Stát to zajistí při maximálním využití svých vlastních zdrojů, případně s mezinárodní pomocí a spoluprací. Podle Úmluvy se u jednotlivých památek rozlišuje mezi kulturním a přírodním dědictvím. Za kulturní dědictví považovány: památníky (architektonická díla, díla monumentálního sochařství a malířství, prvky či struktury archeologické povahy, nápisy, jeskynní obydlí a kombinace prvků, jež mají výjimečnou světovou hodnotu z hlediska dějin, umění či vědy); skupiny budov (skupiny oddělených či spojených budov, které mají z důvodu své architektury, stejnorodosti či umístění v krajině výjimečnou světovou hodnotu z hlediska dějin, umění či vědy); lokality (výtvory člověka či kombinovaná díla přírody a člověka a oblasti zahrnující místa archeologických nálezů mající výjimečnou světovou hodnotu z dějinného, estetického, etnologického či antropologického hlediska). 16

18 Seznam světového dědictví v roce 2007: V roce 2007 je na Seznamu světového dědictví 851 položek. Z toho 660 položek kulturního dědictví, 166 přírodního a 25 smíšeného ve 137 státech světa Památky a kulturní dědictví v Evropě Evropa má tolik památek a bohatého kulturního dědictví, že jejich výčet by byl poněkud obsáhlý. Zatímco Francie se pyšní nádhernými katedrálami např. Notre Dame, zámky na Loiře či nádherným palácem a zahradami ve Versailles, Německo rovněž nabízí značné množství katedrál a dómů, Řecko zas přispívá do bohatého výčtu svými posvátnými chrámy a kláštery, Itálie svými mistrovskými díly středověké architektury jako např. Šikmá věž v Pise, kresbami a malbami světoznámých umělců a mnoho a mnoho dalších zemí tvoří evropské kulturní bohatství. Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v Evropě je značně obsáhlý. U každé položky je uveden český název, oficiální anglický název dle seznamu UNESCO, stručná charakteristika a odkaz na základní zdůvodnění zápisu dle UNESCO. Číslo v odkazu je současně číslo, pod kterým je lokalita vedena v Seznamu. Položky seznamu u jednotlivých zemí jsou řazeny podle roku zápisu do Seznamu. 10 Wikipedie, otevřená encyklopedie[online]. Praha: Wikimedia Česká republika [cit ]. Dostupné na WWW: < 17

19 Země evropského dědictví: Albánie, Andorra, Arménie, Ázerbájdžán, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Česko, Černá Hora, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Gruzie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Moldavsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina, Vatikán Památky a kulturní dědictví v České republice Od roku 1992 se se svým kulturním dědictvím řadí na seznam UNESCO i Česká republika. Konkrétně je to historické centrum Českého Krumlova, historické centrum Prahy, historické centrum Telče a dále pak Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře (1994), historické centrum Kutné Hory s kostelem sv. Barbory a s chrámem Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci (1995), Lednicko-valtický areál (1996), zámek s přilehlými zahradami v Kroměříži (1998), Vesnická památková rezervace v Holašovicích (1998), zámek v Litomyšli (1999), Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci (2000), brněnská vila Tugendhat (2001)a Třebíčská židovská čtvrť a bazilika svatého Prokopa (2003) Wikipedie, otevřená encyklopedie[online]. Praha: Wikimedia Česká republika [cit ]. Dostupné na WWW: < %C4%9B>. 12 Wikipedie, otevřená encyklopedie[online]. Praha: Wikimedia Česká republika [cit ]. Dostupné na WWW: < %C4%9B:_Alb%C3%A1nie_a%C5%BE_Chorvatsko#.C4.8Cesko>. 18

20 Česká Republika má v ochraně kulturního dědictví dlouholetou tradici. Řada měst se vyhlašuje městskými památkovými rezervacemi s cílem uchování velkých historických celků a městských souborů v jejich celistvosti. Městskými památkovými rezervacemi se vyhlašují soubory historických jader měst. Naplňuje se tak cíl péče o umělecké, historické a urbanistické hodnoty. Památková péče již přechází od ochrany jednotlivé památky k ochraně jejích celistvých objektů a tím se mění poslání péče o památku. Už nechápeme památku, jako ojedinělý subjekt, ale jako součást většího celku a ve vztahu k okolí a ne samu o sobě, protože se váže na okolní zástavbu i krajinu. Úloha v městských památkových rezervacích a v ostatních historických městech je nejen velmi odpovědná, ale předpokládá soustředěné úsilí všech složek veřejného života. Tuto práci ztěžuje většinou špatný stavební stav památek, ale i rozrušená původní funkce jak jednotlivých domů, tak i celých souborů a čtvrtí. Řešení této situace se vymyká z možností jednotlivce, právě tak jako jednotlivého oboru, a stává se komplexní úlohou, na níž se podílejí všechny složky. Jedině vzájemná spolupráce může vést k cílevědomému programovému úsilí, jež by sjednotilo staré i nové prvky města v jednotné soužití. Zákon České národní rady ze dne 30. března 1987, o státní památkové péči ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb. (Změna: 158/2007 Sb.): 1 Účel zákona (1) Stát chrání kulturní památky jako nedílnou součást kulturního dědictví lidu, svědectví jeho dějin, významného činitele životního prostředí a nenahraditelné bohatství státu. Účelem zákona je vytvořit všestranné podmínky pro další prohlubování politickoorganizátorské a kulturně výchovné funkce státu při péči o kulturní památky, o jejich zachování, zpřístupňování a vhodné využívání, aby se podílely na rozvoji kultury, umění, vědy a vzdělávání, formování tradic a vlastenectví, na estetické výchově pracujících a tím přispívaly k dalšímu rozvoji společnosti. 19

21 (2) Péče státu o kulturní památky (dále jen státní památková péče ) zahrnuje činnosti, opatření a rozhodnutí, jimiž orgány a odborná organizace státní památkové péče ( 25 až 32) v souladu se společenskými potřebami zabezpečují zachování, ochranu, zpřístupňování a vhodné společenské uplatnění kulturních památek. Ostatní orgány státní správy a organizace spolupracují v oboru své působnosti s orgány a odbornou organizací státní památkové péče a pomáhají jim při plnění jejich úkolů. 2 Kulturní památky (1) Za kulturní památky podle tohoto zákona prohlašuje ministerstvo kultury České republiky (dále jen ministerstvo kultury ) nemovité a movité věci, popřípadě jejich soubory, a) které jsou významnými doklady historického vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti od nejstarších dob do současnosti, jako projevy tvůrčích schopností a práce člověka z nejrůznějších oborů lidské činnosti, pro jejich hodnoty revoluční, historické, umělecké, vědecké a technické, b) které mají přímý vztah k významným osobnostem a historickým událostem. (2) Soubory věcí podle odstavce 1 se prohlašují za kulturní památky, i když některé věci v nich nejsou kulturními památkami. 5 Památkové rezervace (1) Území, jehož charakter a prostředí určuje soubor nemovitých kulturních památek, popřípadě archeologických nálezů, může vláda České republiky nařízením prohlásit jako celek za památkovou rezervaci a stanovit podmínky pro zabezpečení její ochrany. Tyto podmínky se mohou v potřebném rozsahu vztahovat i na nemovitosti na území památkové rezervace, které nejsou kulturními památkami. (2) Vláda České republiky nařízením stanoví obecné podmínky zabezpečování státní památkové péče v památkových rezervacích. 20

22 6 Památkové zóny (1) Území sídelního útvaru nebo jeho části s menším podílem kulturních památek, historické prostředí nebo část krajinného celku, které vykazují významné kulturní hodnoty, může Ministerstvo kultury po projednání krajským úřadem prohlásit za památkovou zónu a určit podmínky její ochrany. (2) Podrobnosti o prohlašování památkových zón stanoví obecně závazný právní předpis. 13 Zachované urbanistické celky, které tvoří památkovou hodnotu měst, půdorysy řady měst, náměstí a uličky historických center, jež si mnohde uchovaly atmosféru doby svého vzniku, právě takové mají v systému naší památkové péče statut městských památkových rezervací (MPR). Jsou to např. Brno, České Budějovice, Český Krumlov, Domažlice, Františkovy Lázně, Horšovský Týn, Hradec Králové, Cheb, Jičín, Jihlava, Jindřichův Hradec, Josefov, Kadaň, Kolín, Kroměříž, Kuks, Kutná Hora, Lipník nad Bečvou, Litoměřice, Litomyšl, Loket, Mikulov, Moravská Třebová, Nové Město nad Metují, Nový Jičín, Olomouc, Pardubice, Pelhřimov, Plzeň, Praha, Prachatice, Příbor, Slavonice, Štramberk, Tábor, Telč, Terezín, Třeboň, Úštěk, Znojmo, Žatec atd Zákon České národní rady[online]. Praha: Národní památkový ústav, [cit ]. Dostupné na WWW: < 14 DVOŘÁČEK, P. Městské památkové rezervace. Praha: Levné knihy KMa, ISBN

23 1.2.4 Památky a kulturní dědictví v Moravskoslezském kraji Moravskoslezský kraj je zažitý v podvědomí především jako tvrdý průmyslový region plný továren a komínů, těžebních věží a dolů a těžkého průmyslu, který znehodnocuje ráz krajiny. Ale málokoho napadne, že tento kraj oplývá také skvostným přírodním a kulturním bohatstvím. A při bližším prozkoumání můžeme spatřit i rozmanitost kulturních památek a dochovaných artefaktů v tomto regionu, přičemž po uplynutí několika desetiletí se i např. průmyslové stavby mohou stát kulturním dědictvím, např. Důl Anselm v Ostravě-Petřkovicích je v současnosti hornické muzeum a naučná stezka a je nyní technickou památkou Moravskoslezského kraje. V Moravskoslezském kraji se nachází celkem tři městské památkové rezervace Nový Jičín, Příbor, Štramberk; dvě vesnické památkové rezervace Heřmanovice, Lipina; 18 městských památkových zón Bílovec, Bruntál, Brušperk, Budišov nad Budišovkou, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek-Místek Frýdek, Frýdek-Místek Místek, Fulnek, Hlučín, Hradec nad Moravicí, Karviná, Odry, Opava, Ostrava Moravská Ostrava, Ostrava Poruba, Ostrava Přívoz, Ostrava Vítkovice, Rýmařov; a tři vesnické památkové zóny Karlova Studánka (Petrovice), Komorní Lhotka (Piskořov), Malá Morávka (Stará Ves Žďárský potok). 15 Seznam památkových objektů Moravskoslezského kraje ve správě NPÚ: Hradec nad Moravicí zámek Ostrava důl Michal Raduň zámek Památkové rezervace a zóny Moravskoslezského kraje [online]. Ostrava: Moravskoslezský kraj - Krajský úřad, 2008 [cit ]. Dostupné na WWW: < 16 Statut Národního památkového ústavu, 2007 [online]. Praha: Národní památkový ústav, [cit ]. Dostupné na WWW: < 22

24 1.2.5 Památky a kulturní dědictví ve městě Příbor Město nad řekou Lubinou založené ve 13. století na prastaré obchodní cestě vedoucí z Moravy do Slezska má na svém území tyto památky: Bývalá Piaristická kolej Příbor [Stavební památka], Příbor (Lidická) Farní kostel Narození Panny Marie [Kostel nebo katedrála], Příbor (Politických vězňů) Kaple Panny Marie Lurdské Příbor [Kaple], Příbor (Politických vězňů) Kašna Příbor [Kašna], Příbor (náměstí Sigmunda Freuda) Kostel sv. Františka Serafinského Příbor [Kostel nebo katedrála], Příbor Kostel sv. Kříže Příbor [Kostel nebo katedrála], Příbor Kostel sv. Valentina Příbor [Kostel nebo katedrála], Příbor Městská památková rezervace Příbor [Městská památková rezervace], Příbor Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře [Muzeum], Příbor (Lidická) Náměstí Sigmunda Freuda [Stavební památka], Příbor (náměstí Sigmunda Freuda) Ohradní zeď a kapličky křížové cesty Příbor [Hradby nebo ohradní zeď], Příbor (Politických vězňů) Památník ČS. letců v Příboře [Pomník či památník], Příbor Památný strom - Liliovník [Chráněný strom], Příbor Památný strom - Lípa velkolistá [Chráněný strom], Příbor Památný strom - Lípa velkolistá [Chráněný strom], Příbor Památný strom - Lípa velkolistá [Chráněný strom], Příbor Plastiky Sv. Rocha a Sv. Floriána Příbor [Socha, sousoší nebo plastika], Příbor (náměstí Sigmunda Freuda) Pomník obětem komunismu [Pomník či památník], Příbor Pomník Sigmunda Freuda Příbor [Pomník či památník], Příbor (Jičínská) Pomník T. G. Masaryka Příbor [Pomník či památník], Příbor Pomník Tomáše Řehoře Volného - Příbor [Pomník či památník], Příbor Rodný dům Sigmunda Freuda [Muzeum], Příbor (Zámečnická) Socha Panny Marie [Socha, sousoší nebo plastika], Příbor (náměstí Sigmunda Freuda) 23

25 Socha sv. Jana Nepomuckého Příbor [Socha, sousoší nebo plastika], Příbor (Nádražní) Socha Svatého Zachariáše Příbor [Socha, sousoší nebo plastika], Příbor Středověký Hrádek Dětřichovice v Příboře - Lubině [Hrad nebo zřícenina hradu], Příbor Financování památkové péče, programy na obnovu památek Finanční mechanismy EHP / Norsko (FM) FM (na veřejnosti někdy známé jako Norské fondy ) se často mylně řadí mezi fondy EU. Jedná se o finanční prostředky, které poskytly 3 členské země Evropského sdružení volného obchodu (Norsko, Island a Lichtenštejnsko) a zřídily pro tento účel Finanční mechanismus Evropského hospodářského prostoru (FM EHP). K němu ještě Norsko přispělo druhým Finančním mechanismem Norska. Cílem obou nástrojů je spolufinancovat projekty ve vybraných prioritních odvětvích a posílit tak schopnost nových, zpravidla slabších členských států plně se účastnit vnitřního trhu rozšířeného EHP. Prioritními oblastmi je např. ochrana a obnova kulturního dědictví, ochrana životního prostředí, podpora soudnictví, zdravotnictví či péče o dítě a rozvoj lidských zdrojů. ČR může čerpat na jednotlivé projekty prostředky v souhrnné výši 105,8 mil. EUR (46,6 mil. EUR z FM EHP a 59,2 mil. EUR z FM Norska), a to pro období Památky města [online]. Příbor: Webdesign Ametit s.r.o., Ateliér Šamaj, [cit ]. Dostupné na WWW: < id_obce=18450&menu=4638>. 18 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor evropských fondů. Abeceda fondů Evropské unie , 2007, květen, s

26 Dle dohody z října 2003 (a následném podepsání memorand o porozumění v říjnu a prosinci 2004) byla Česká republika začleněna do Evropského hospodářského prostoru (EHP). Prostřednictvím jeho finančního mechanismu státy EHP (Island, Lichtenštejnsko a Norsko) v letech přispívají zemím přistupujícím do EHP na projekty v rozšířeném vnitřním trhu. Priority Finančního mechanismu EHP jsou celkem členěny do šesti oblastí, z nichž je oblasti kultury přímo věnovaná priorita první: Uchovávání evropského kulturního dědictví o Ochrana a obnova nemovitého kulturního dědictví o Zlepšení péče a ochrana movitého kulturního dědictví o Obnova historických městských území a historických území v regionech o Obnova historického a kulturního dědictví v regionech o Odstraňování starých ekologických zátěží na pozemcích menšího rozsahu ve městech a obcích Ochrana životního prostředí Rozvoj lidských zdrojů Zdravotnictví a péče o dítě Podpora udržitelného rozvoje Vědecký výzkum a vývoj Kromě šesti prioritních oblastí Finančního Mechanismu EHP, které jsou identické pro Finanční Mechanismus Norska, má tento FM Norska ještě další dvě priority: Implementace Schengenského acquis, posilování justice Technická pomoc Národním kontaktním místem (NKM) je Ministerstvo financí ČR, celkově zodpovědné za řízení aktivit Finančních mechanismů EHP/Norska v ČR Programy finančních mechanismů Evropského Hospodářského Prostoru (EHP) a Norska [online]. Praha: Institut umění Divadelní ústav, 2008 [cit ]. Dostupné na WWW: < 25

27 1.3.2 Programy na obnovu památek na úrovni Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU jsou nástrojem pro realizaci politiky hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie, která má za cíl snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje regionů a členských států EU a míry zaostávání nejvíce znevýhodněných regionů. Regionální politika EU prodělala od svého vzniku řadu změn, které měly dopad na stanovené priority a cíle. Pro období je hlavním zájmem větší sociální a ekonomický růst a vytváření více pracovních míst pro všechny regiony a obce Evropské unie. Regionální rozvoj je v současnosti postaven na třech cílech konvergence (zlepšování podmínek a podpora aktivit, které povedou ke sbližování nejméně rozvinutých členských států a regionů EU), regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (pokračování v posilování konkurenceschopnosti a přitažlivosti regionů pomocí inovačních projektů, zlepšování životního prostředí a posilování zaměstnanosti) a evropská územní spolupráce (posilování přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráce prostřednictvím společných místních a regionálních iniciativ, také však podpora výzkumu a výměna zkušeností mezi regiony a jednotlivými členskými zeměmi navzájem). 20 Česká republika se řadí mezi chudší státy Evropské unie a v období může ke zlepšení životní úrovně svých obyvatel čerpat z fondů EU přibližně 26,7 miliard. Pro srovnání: výše rozpočtu ČR pro rok 2007 je 1 040,8 miliard Kč. Podpora z fondů EU, kterou může Česká republika v období čerpat, tak odpovídá 74 % státního rozpočtu ČR roku Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor evropských fondů. Abeceda fondů Evropské unie , 2007, květen, s Co jsou fondy Evropské unie? [online]. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj, [cit ]. Dostupné na WWW: < 26

28 Strukturální fondy Evropská unie podporuje proces vyrovnávání životní úrovně v jednotlivých regionech členských zemí prostřednictvím strukturálních fondů. Regionální a strukturální politika EU, se řadí mezi nejvýznamnější politiky Evropské unie. Ze strany institucí Evropské unie jsou souhrnně tyto politiky nazývány politikou hospodářské a sociální soudržnosti. Hlavním úkolem této politiky je zajistit, aby se regiony, jejichž rozvoj zaostává za evropským průměrem, dostaly pomocí investic do infrastruktury a do řady dalších oblastí na stejnou úroveň. Cíle politiky jsou v praxi naplňovány prostřednictvím strukturálních fondů. Existuje několik strukturálních fondů EU a každý z nich pokrývá specifickou tematickou oblast. Finanční prostředky z fondů jsou na úrovni členských států rozdělovány prostřednictvím zvláštních, většinou tematicky zaměřených programů či podobných nástrojů. Koordinací působnosti těchto tzv. operačních programů je v České republice pověřeno Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR). Správa a řízení jednotlivých operačních programů je přitom v působnosti příslušných rezortních ministerstev. MMR kromě své celorepublikové koordinační úlohy plní u řady programů i roli přímého řídícího orgánu, který je zodpovědný za jejich úspěšné čerpání. Finanční prostředky, získávané prostřednictvím programů čerpajících ze strukturálních fondů EU mohou být zajímavou příležitostí pro takřka všechny typy podnikatelských i nepodnikatelských subjektů v jakékoli fázi jejich rozvoje. Drobným podnikatelům pomohou nalézt startovací kapitál, malým a střední podnikům přinášejí podporu pro inovační a výzkumné projekty. Regionům, městům i obcím dávají podpůrné programy příležitost pro realizaci či zlevnění jejich rozvojových projektů. Mezi důležité cílové skupiny patří i neziskové organizace. 27

29 Přehled programů v dobíhajícím období : Pomoc ze zdrojů strukturálních fondů EU byla v ČR po našem vstupu do Evropské unie, tj. v období distribuována prostřednictvím pěti operačních programů (Společný regionální operační program SROP, Průmysl a podnikání, Rozvoj lidských zdrojů, Infrastruktura, Zemědělství), dvou zvláštních programů pro hl. město Prahu a čtyř Iniciativ Společenství. Přestože toto programovací období již formálně skončilo, projekty jimž byla přiznána podpora mohou být realizovány až do konce roku Programovací období : Strukturální fondy Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) podporovány jsou investiční (infrastrukturní) projekty, jako např. výstavba silnic a železnic, odstraňování ekologických zátěží, budování stokových systémů, výstavby poldrů a úpravy koryt řek, podpora inovačního potenciálu podnikatelů, podpora začínajícím podnikatelům, rozvoj a obnova sportovních areálů využitelných pro cestovní ruch, rekonstrukce kulturních památek, využívání obnovitelných zdrojů energie, výsadba regenerační zeleně, ekologické a energeticky efektivní sanace bytových domů, výstavba či oprava infrastruktury pro poskytování zdravotní péče, investice do dopravní a technické infrastruktury průmyslových zón, zavádění služeb elektronické veřejné správy, posilování spolupráce podnikatelů v příhraničních regionech, modernizace systému krizového managementu apod. 22 Strukturální fondy [online]. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj [cit ]. Dostupné na WWW: < 28

30 Evropský sociální fond (ESF) podporovány jsou neinvestiční (neinfrastrukturní) projekty, jako např. rekvalifikace nezaměstnaných, speciální programy pro osoby se zdravotním postižením, děti, mládež etnické menšiny a další znevýhodněné skupiny obyvatel, tvorba inovativních vzdělávacích programů pro zaměstnance, podpora začínajícím OSVČ, rozvoj institucí služeb zaměstnanosti, rozvoj vzdělávacích programů včetně distančních forem vzdělávání, zlepšování podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele, zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politiky, zavádění a modernizace kombinované a distanční formy studia, stáže studentů, pedagogů a vědeckých pracovníků v soukromém a veřejném sektoru apod. 23 Operační program (OP) Operační program je základním strategickým dokumentem finanční a technické podpory pro konkrétní tématickou oblast (např. zaměstnanost a sociální věci), nebo konkrétní region soudržnosti (např. Moravskoslezsko), který zpracovávají členské země EU. V OP jsou podrobně popsány cíle a priority, které chce členská země v dané oblasti dosáhnout v aktuálním programovacím období. V OP najdeme popis typových aktivit, na které je možné čerpat prostředky ze strukturálních fondů. Nechybí také uvedení výčtu těch, kteří mohou o finanční prostředky zažádat. 24 Pro využívání fondů Evropské unie v novém období, tj. v letech připravila Česká republika celkem 24 operačních programů. Z tohoto počtu tvoří poměrně velkou část programy regionální (celkem sedm) a pět programů přeshraniční spolupráce. 23 Fondy EU [online]. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj, [cit ]. Dostupné na WWW: < 24 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor evropských fondů. Abeceda fondů Evropské unie , 2007, květen, s

31 Operační programy evropské územní spolupráce OP Nadnárodní spolupráce se zaměřuje na spolupráci mezi veřejnými orgány a institucemi s charakterem veřejných orgánů s cílem výměny a přenosu zkušeností především v oblastech inovací, dopravní dostupnosti, životního prostředí a zvyšování atraktivity měst a regionů. Podporováno bude vytváření partnerství a sítí podporujících dosahování konkrétních výstupů a výsledků, které přímo vedou ke konkrétním budoucím iniciativám a investicím. OP Meziregionální spolupráce se zaměřuje se na spolupráci mezi veřejnými orgány a institucemi s charakterem veřejných orgánů na regionální a místní úrovni s cílem výměny a přenosu zkušeností a zajištění společného rozvoje přístupů a nástrojů, které zlepší účinnost politiky regionálního rozvoje. Hlavními oblastmi spolupráce jsou inovace a znalostní ekonomika, životní prostředí a ochrana před riziky. Tematicky zaměřené operační programy Integrovaný operační program Rozvoj IT ve veřejné správě, služby v oblastech sociální integrace, veřejného zdraví a zaměstnanosti, národní podpora cestovního ruchu, využití kulturního bohatství a další. Program řídí Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Dalšími programy jsou: OP Podnikání a inovace OP Životní prostředí OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Doprava OP Lidské zdroje a zaměstnanost OP Technická pomoc 30

32 Moravskoslezský kraj Regionální operační programy (ROP) Jejich cílem je rozvoj regionální dopravní infrastruktury a udržitelných forem veřejné dopravy, služeb a infrastruktury cestovního ruchu, rozvoj a revitalizace regionálních center, měst a venkova, podpora podnikání. Řídicím orgánem odpovědným za řádnou realizaci regionálního operačního programu je Regionální rada příslušného regionu soudržnosti. Regionální operační programy se týkají regionů Střední Čechy, Jihozápad, Severozápad, Jihovýchod, Severovýchod, Moravskoslezsko a Střední Morava. 25 ROP NUTS II Moravskoslezsko (pozn.: Úrovně regionálního členění území EU a ČR viz v příloze) Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko je určen pro region soudržnosti Moravskoslezsko, který je totožný s Moravskoslezským krajem. Zaměřuje se na zlepšení dopravní dostupnosti a propojení regionu vč. modernizace prostředků veřejné dopravy, podporu rozvoje infrastruktury i služeb cestovního ruchu, přípravu menších podnikatelských ploch a zlepšování podmínek k životu v obcích a na venkově především prostřednictvím zkvalitnění vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury. Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko (ROP MS) spadá mezi regionální operační programy v cíli Konvergence a je pro něj vyčleněno 716,09 mil. (cca 20,1 mld. Kč), což činí přibližně 2,68 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Z českých veřejných zdrojů má být navíc financování programu navýšeno o dalších 126,37 mil. (cca 3,5 mld. Kč). 25 Strukturální fondy [online]. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj [cit ]. Dostupné na WWW: < 31

33 Jaké projekty jsou z ROP Moravskoslezsko financovány ROP MS obsahuje 5 prioritních os rozdělujících operační program na logické celky, a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpory, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny. ROP Moravskoslezsko byl schválen Evropskou komisí 3. prosince Regionální infrastruktura a dostupnost Na prioritní osu 1 je z fondů EU vyčleněno 289,3 mil., tj. 40,4 % ROP MS Např. modernizace a výstavba silnic II. a III. třídy vč. odstranění dopravních závad na silniční síti a na průtazích měst, výstavba obchvatů obcí pro silnice II. a III. třídy, zpracování koncepce, projektová příprava a realizace oddělených komunikací pro cyklisty a pěší, budování a rekonstrukce přestupních terminálů mezi jednotlivými dopravními systémy, rekonstrukce a budování zastávek, modernizace a výstavba ekologických systémů hromadné dopravy vč. pořízení a modernizace vozidel a doprovodné infrastruktury, rozšíření infrastruktury a technického vybavení pro provoz letiště Ostrava, jeho napojení na železniční dopravu vč. pořízení nových kolejových vozidel, systém havarijní komunikace mezi obyvateli, podniky a veřejnou správou apod. Podpora prosperity regionu Na prioritní osu 2 je z fondů EU vyčleněno 182,2 mil Eur, což je 25,45% ROP MS Např. regenerace brownfields zejména pro nepodnikatelské účely, modernizace vybavení škol, modernizace internátů, jídelen, sportovišť, klubů pro zájmové vzdělávání, zavádění ICT, multimediálního vybavení a e-learningu do výuky vč. využití pro celoživotní učení, rozvoj knihovnických a informačních služeb s využitím ICT, rozvoj kapacit a vybavení terénních sociálních a zdravotních služeb, zajištění bezbariérovosti, instalace výtahů, výstavba či obnova vybavenosti v oblasti sportu, rekreace a lázeňství, revitalizace a zpřístupnění kulturních, technických a průmyslových památek a kulturního dědictví, rozvoj a zvyšování úrovně ubytovacích zařízení, turistické a cykloturistické trasy, naučné trasy, orientačně-informační systém, 32

34 hippostezky, infrastruktura pro vodní aktivity, podpora tvorby nových turistických produktů, vznik publikací a prezentací pro podporu image kraje apod. Rozvoj měst Na prioritní osu 3 je z fondů EU vyčleněno 170,1 mil. Eur, což je 23,75% ROP MS Např. zvyšování turistické atraktivity tvorbou integrovaných produktů cestovního ruchu vč. navazujících investic, rekonstrukce veřejných prostranství, budování, obnova a modernizace technického vybavení měst a udržitelný rozvoj nových rozvojových zón pro podnikání a bydlení, zkvalitnění a rozšíření kulturního, sportovního a volnočasového zázemí, rozvoj terénních služeb pro staré občany, služby pro rodiče s dětmi, aktivity na eliminaci vlivu dopravy na kvalitu ovzduší, dopravní infrastruktura, vybavení pro dopravní obslužnost měst, cyklistické stezky a stezky pro pěší, výstavba, obnova, rekonstrukce a vybavení zařízení pro služby obyvatelstvu a podnikům apod. Rozvoj venkova Na prioritní osu 4 je z fondů EU vyčleněno 50,1 mil. Eur, což je 7% ROP MS Např. obnova a rekonstrukce veřejných budov, veřejných prostranství, zeleně a místních atraktivit, rozvoj terénních služeb pro staré občany, služby pro rodiče s dětmi, rekonstrukce, a výstavba víceúčelových zařízení a ploch pro spolkové, sportovní, zájmové i kulturní aktivity, body veřejného přístupu k internetu a vzdělávání obyvatel ve využívání informačních a komunikačních technologií, pořízení dopravních prostředků veřejné dopravy, výstavba, obnova, rekonstrukce a vybavení zařízení školských, zdravotnických, sociálních služeb, informačních center, základní obchodní infrastruktury, tržnic apod. Technická pomoc Na prioritní osu 5 je z fondů EU vyčleněno 24,3 mil., tj. 3,4 % ROP MS Financování aktivit spojených s řízením programu, např. platy pracovníků zapojených do řízení ROP MS, výběr projektů, monitoring projektů a programu, zpracování studií a analýz, zajištění publicity programu, podpora iniciace, přípravy a realizace projektů apod. 33

35 ROP Moravskoslezsko je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) ROP Moravskoslezsko má na starosti Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Žádat o podporu mohou kraje, obce, svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji či obcemi, Správa železniční dopravní cesty, dopravci zajišťující veřejnou dopravu, vlastníci zastávek veř. hrom. dopravy, Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, státní podniky, zdravotnická zařízení, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, podnikatelé, profesní organizace, občané a další. 26 Finanční mechanismus Evropského hospodářského prostoru a Norska v Moravskoslezském kraji Celková zodpovědnost za implementaci FM EHP/Norska je zajišťována Ministerstvem financí ČR (národním kontaktním místem). Moravskoslezský kraj plní funkci kontaktního místa. Poskytuje informace potenciálním žadatelům o možnostech čerpání pomoci z FM EHP/Norska, přijímá a registruje předložené žádosti o grant, posuzuje formální náležitosti a oprávněnost ROP NUTS II Moravskoslezsko[online]. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj, [cit ]. Dostupné na WWW: < 27 Finanční mechanismus Evropského hospodářského prostoru a Norska v Moravskoslezském kraji [online]. Ostrava: Moravskoslezský kraj - Krajský úřad, 2008 [cit ]. Dostupné na WWW: < 34

36 1.3.3 Programy na obnovu památek na úrovni České republiky Program Podpora pro památky UNESCO o zřízený Ministerstvem kultury České republiky o Dotace se poskytuje na projekty, které naplňují některou z níže uvedených priorit.! Management plan (zpracování nebo aktualizace existujícího)! Prezentace a propagace památek, na které je Program zaměřen (např. označení památek a související základní informace; konference, semináře a workshopy tematicky spojené s prezentací, péčí či přípravou nominace, publikační projekty zaměřená na různé cílové skupiny návštěvníků památek a osvětově výchovné projekty týkající se těchto památek)! Vědecko-výzkumné projekty vztahující se k památkám, pro něž je Program určen a prohlubující poznání o jejich historii a hodnotách směřujících ke kvalitní péči o ně (např. archivní výzkum, stavebně historické průzkumy, odborné expertizy) Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností o Cílem programu je efektivně se podílet na zachování a obnově kulturních památek České republiky a přispívat tak k zachování vybraného segmentu památkového fondu České republiky Dotace občanským sdružením Havarijní program o Z tohoto programu jsou poskytovány finanční příspěvky pro zabezpečení nejnaléhavějších oprav nemovitých kulturních památek, zejména na odstranění havarijního stavu střech a nosných konstrukcí staveb Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón o Cílem Programu je aktivizovat města s vyhlášenou nebo připravovanou městskou památkovou rezervací nebo městskou památkovou zónou k jejich regeneraci a všestranně jim napomáhat při přípravě, zpracování a realizaci městských programů regenerace 35

37 o Je nástrojem k obnově kulturních památek nacházejících se v nejcennějších částech našich historických měst, prohlášených za památkové rezervace a památkové zóny o Finanční příspěvky mohou být z něho poskytovány pouze tehdy, pokud má příslušné město zpracovaný vlastní program regenerace a pokud se zároveň finančně podílí společně s vlastníkem na obnově kulturní památky V tomto programu jde tedy především o to, že vlastníci nemovitých památek na území MPR nebo stojících na vnějším obvodu území mají možnost čerpat dotaci na jejich obnovu. Dotace jsou však přísně účelové, mohou tedy být užity pouze za účelem uchování historické hodnoty dané památky a nejsou určeny např. na modernizaci nebo práce investiční povahy. Ve schváleném rozpočtu České republiky na rok 2008 je pro Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón vyčleněna částka 144 mil. Kč. Z této částky se vyčleňuje 39,81 mil. Kč na podporu obnovy kulturních památek v městských památkových rezervacích a 100,19 mil. Kč na podporu obnovy kulturních památek v městských památkových zónách. Zbývající 4 mil. Kč tvoří základ rezervy, která může být společně s rezervou vzniklou s úsporami během roku použita například na:! řešení nečekaných havárií a dokončení obnov kulturních památek v MPR a MPZ,! mimořádné příspěvky na obnovu kulturních památek v MPR nebo MPZ, pokud se jedná o území zapsané na Seznamu světového dědictví (UNESCO),! záchranu významných památkových hodnot nebo obnovu významných architektonických nebo uměleckořemeslných prvků atd. Program záchrany architektonického dědictví o Tímto programem je podporována obnova kulturních památek tvořících nejcennější součást našeho architektonického dědictví, jako jsou hrady, zámky, kláštery, historické zahrady, kostely a podobně. 36

38 o Zamýšlené práce přitom musejí směřovat k záchraně kulturní památky nebo záchraně těch jejich částí, které tvoří podstatu kulturní památky. o K žádosti o zařazení do Programu se přikládá zvláštní druh dokumentace, tzv. projekt záchrany kulturní památky. Program péče o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové zóny a krajinné památkové zóny o Zaměřuje se na podporu obnovy a zachování kulturních památek, zejména památek lidové architektury, jako jsou například zemědělské usedlosti, chalupy, kapličky a boží muka, které se nacházejí v uvedených památkově chráněných územích. Program restaurování movitých kulturních památek o Z tohoto programu jsou poskytovány finanční příspěvky na náklady spojené s obnovou (restaurováním) movitých kulturních památek, zejména takových, které jsou významnými díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi a jsou umístěny v budovách zpřístupněných veřejnosti pro kulturní, výchovně-vzdělávací nebo náboženské účely Programy na obnovu památek na úrovni Moravskoslezského kraje Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2009 Rada kraje na své schůzi dne usnesením č. 197/7163 schválila následující podmínky dotačního programu Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, zastoupený hejtmanem kraje. 28 Granty a dotace, Památky [online]. Praha: Ministerstvo kultury, 2007 [cit ]. Dostupné na WWW: < 37

39 Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury. Účelem Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2009 je podílení se Moravskoslezského kraje na finančních nákladech spojených se zachováním a obnovou kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí na území Moravskoslezského kraje jako součást zákonného plnění podle ustanovení 1 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení 16 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen památkový zákon). Cílem tohoto dotačního programu je podpora obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí na území Moravskoslezského kraje za současného dosažení co nejvyššího stupně efektivnosti a hospodárnosti využití rozpočtových prostředků Moravskoslezského kraje. Poskytování účelově určených dotací slouží především k naplnění těchto priorit: obnova kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí nacházejících se ve špatném technickém stavu, pokud tento stav nebyl zaviněn vlastníkem, zejména odvrácení nevratné degradace kulturní památky nebo památkově chráněné nemovitosti, obnova kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí, které mají zásadní význam pro charakter Moravskoslezského kraje, obnova kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí využívaných a zpřístupněných nebo vystavených veřejnosti pro kulturně vzdělávací nebo náboženské účely, obnova kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí nacházejících se v pohledově významné poloze, obnova kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí, jejichž vlastník nemůže uhradit z vlastních prostředků náklady spojené s jejich zachováním nebo obnovou, motivace vlastníků kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí k jejich obnově v souladu se zájmy státní památkové péče. 38

40 Minimální výše dotace poskytnuté na jeden projekt činí ,-- Kč, maximální výše poskytnuté dotace činí ,-- Kč. Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2008 Rada kraje schválila na svém jednání dne usnesením č. 161/5678 následující podmínky dotačního programu s názvem: "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2008" (dále jen "Program"). Cíle programu: Podpora obnovy a rozvoje venkovských oblastí prostřednictvím poskytování investičních dotací, na realizaci rozvojových záměrů obcí a venkovských mikroregionů svazků obcí. Podpora projektů zaměřených na vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice, rozvoje občanských aktivit a komunitního života v obcích, prostřednictvím poskytování neinvestičních dotací. Podpora může být použita na realizaci následujících aktivit: stavební obnova (rekonstrukce, modernizace) a výstavba stavební obnova (rekonstrukce, modernizace), výstavba a zřizování vybraných prvků venkovské zástavby, infrastruktury, občanské vybavenosti a dopravní infrastruktury venkova rekonstrukce a výstavba místních komunikací, účelových komunikací čekárny na zastávkách hromadné dopravy, a to včetně jejich infrastruktury veřejné osvětlení, chodníky, parkoviště zastávkové pruhy pro hromadnou dopravu apod Vyhlášené dotační programy v roce 2008 [online]. Ostrava: Moravskoslezský kraj - Krajský úřad, 2008 [cit ]. Dostupné na WWW: < 39

41 1.3.5 Programy na obnovu památek na úrovni města Příbor Veřejnou finanční podporu přiděluje město ze svého rozpočtu v oblasti kultury, cestovního ruchu, tělovýchovy a sportu. Např. mimořádné kulturní akce, ochrana drobných kulturních památek místního významu, rozvoj amatérské a místní kultury apod. Dále koná každým rokem grantové řízení pro oblast kulturních a společenských aktivit, k podpoře tématicky zaměřených projektů. Spolufinancování obnovy památek v obci sestává z celorepublikových, krajských a obecních zdrojů. Město má vlastní fond regenerace, který doplňuje státní dotační programy a pomáhá tak vlastníkům k rychlejší obnově jejich nemovitostí. 1.4 Marketing v cestovním ruchu Abychom mohli ještě dále a podrobněji zmapovat danou oblast, využíváme marketingových metod zkoumání, především sekundární a primární výzkum. Sekundární výzkum Jedná se o získávání, shromáždění a vyhodnocení materiálů, které již jsou k dispozici. Jedná se např. o vnitropodnikové údaje i o mimopodnikové zdroje. Prostřednictvím vyhodnocení těchto údajů tak mohou být získány cenné, ale poměrně levné informace. Sekundární zdroje dat jsou takové, které jsou dostupné z veřejných zdrojů, zpravidla byly shromážděny k jinému účelu. Primární výzkum Primární výzkum zjišťuje informace přímo. Takto získané informace jsou aktuální a vztahují se přímo ke zkoumanému problému. Primární zdroje dat jsou takové, které získává výzkumný pracovník sám, nebyly dříve publikovány, i když mohou být z publikovaných zdrojů odvozeny. Jako metoda sběru informací je využita nejtypičtější metoda marketingového výzkumu, která je velmi často využívána, a to je dotazování. 40

42 Dotazování je založeno na verbální komunikaci s jednotlivými zkoumanými osobami - tzv. respondenty. Jeho cílem je zobrazení rozdílů v mínění respondentů. Získáme tak informace o reálných faktech. Nezanedbatelnou výhodou dotazování je také to, že na rozdíl od jiných metod (pozorování, experiment apod.), jsou jeho výsledky poměrně snadno kvantitativně zpracovatelné. Dotazování je založené na zprostředkovaném kontaktu mezi výzkumným pracovníkem a respondentem na základě dotazníku a dle ústní (osobní) techniky kontaktu s respondenty. Dotazník tedy používáme přímo, to znamená že dotazník je předložen dotazovanému za přímé účasti tazatele, který jej instruuje a dotazník od respondenta převezme. 41

43 2 PRAKTICKÁ ČÁST 2.1 Charakteristika města Příbor Obrázek č. 2: znak Obrázek č. 3: vlajka Obrázek č. 4: Umístění v mapě Obrázek č. 5 status: město NUTS 5 (obec): CZ kraj (NUTS 3): okres (NUTS 4): obec s rozšířenou působností: pověřená obec: historická země: katastrální výměra: Moravskoslezský (CZ080) Nový Jičín (CZ0804) Kopřivnice Příbor Morava 22,14 km² počet obyvatel: 8789 ( ) zeměpisná šířka: zeměpisná délka: nadmořská výška: 278 m PSČ: až zákl. sídelní jednotky: 15 části obce: 3 katastrální území: 4 starosta / starostka: Ing. Milan Strakoš Zdroj obr. 2, 3, 4 a 5: %ADn) Město Příbor je jedním z nejstarších měst severovýchodní Moravy. Rozkládá se na obou březích řeky Lubiny. Je lemováno ze tří stran krásnou scenérií předhůří Beskyd s vyhlídkou na Štramberskou trúbu, Hukvaldy a staroslavný Radhošt. Město se může pochlubit bohatou historií. 42

44 Obrázek č. 6: Náměstí S. Freuda Významnou kapitolou historie města je školství. Velkým přínosem v této oblasti bylo zřízení piaristického gymnázia v roce S příchodem piaristů do Příbora nastal velký rozmach školství a střední vzdělání mohli získat i žáci z nižších vrstev obyvatelstva. Základní farní škola zde již existovala od roku Založením českého učitelského ústavu v roce 1875 se město stalo centrem vzdělanosti severovýchodní Moravy Za dobu existence do roku 1938 vyšla z ústavu řada významných pedagogů a odborníků ve školství a kultuře. Právem se Příboru říkalo moravská Litomyšl. Město patřilo olomouckému biskupství a biskupové byli městu nakloněni. Zvláště kardinál František Dietrichstein, který vylepšil městský znak a udělil městu i řadu privilegii a práv. Jeho znak je doposud umístěn na domě č. 6 na náměstí Sigmunda Freuda, kde při pobytech ve městě bydlel. Příbor je rodištěm a působištěm významných osobnosti, které jej proslavily. Se svou matkou zde žil a navštěvoval farní školu sv. Jan Sarkander. Na nižším gymnáziu studoval a pak jedenáct let působit jako kaplan pozdější arcibiskup Antonín Cyril Stojan. Narodil se zde historik, zakladatel moravského místopisu Řehoř Wolný, filozof a národní buditel Bonifác Buzek, zakladatel psychoanalýzy, čestný občan města Příbora Dr. Sigmund Freud, akademický sochař František Juraň, spisovatel Josef Kresta a další. 30 Město Příbor patří mezi nejstarší osady, které v tomto kraji vznikaly. Založení města není možno doložit žádným písemným materiálem. Všechno, co se píše o jeho založení a o původu jeho názvu, jsou dohady a pověsti. Bylo vystavěno na staré křižovatce obchodních cest. Silnice protínající město ve směru západ-východ byla v letech vybudována jako císařská cesta z Vídně do Krakova. 30 O městě [online]. Příbor: Webdesign Ametit s.r.o., Ateliér Šamaj, [cit ]. Dostupné na WWW: < 43

45 První písemná zmínka o obci pochází z (zde nazýván Příbor Vriburch) z listiny markraběte moravského Přemysla, později českého krále Přemysla Otakara II. 31 Podobný název Fryburk je uveden v listině vydané Jindřichem z Příbora z roku 1294, kde je Příbor Fryburk poprvé označen jako město (civitas). Název města Prsybor se objevuje poprvé už v roce Centrum sídla (dnes náměstí S. Freuda) má v půdorysu obdélníkový tvar o rozměrech 65 x 95 m. Měšťanské domy, které byly na něm a v přilehlých ulicích patrně osazeny už ve 13. století a náležely později k privilegovaným šenkovním domům, byly obvykle vybaveny dvojicí až trojicí sklepních prostor. Nadzemní konstrukce prvních měšťanských domů byly zřejmě dřevěné, od 14. století byly doplňovány představenými předsíněmi (podloubími). Ojediněle dochované architektonické články v některých šenkovních sklepích asi 17 domů jsou datovány do konce 15. nebo na počátek 16. století. Vlivem příznivého vlivu biskupa Stanislava Thurza zaznamenal Příbor na přelomu 15. a 16. století výrazný rozvoj řemesel a přistěhovalectví, což se odrazilo ve stavební aktivitě ve městě. V té době byla zahájena výstavba prvních kamenných domů. V průběhu 16. století probíhala ve městě výstavba nových kostelů i stavební úpravy a dostavby farního kostela. Dále se prováděla výstavba nových cest a mostů. Když přijíždíte do Příbora, dýchá na Vás malebnost hezkého městečka. Jsou zde k vidění architektonické stavby, historické domy s podloubími, obdélníkové náměstí, které velmi získalo na svém vzhledu vydlážděním v letech , či farní kostel původně dřevěný, přestavěný pak z kamene ve slohu gotickém s přístavbami z doby baroka. Nejvýznamnějším příborským rodákem a zároveň důvodem příjezdů většiny turistů právě do tohoto města je proslulý lékař, vědec a psychoanalytik Sigmund Freud. 31 LANKOČÍ, J.; LOUKOTKA, L.; NEHÝBL, J., aj. Příbor. Příbor: Muzeum a Městský národní výbor v Příboře,

46 Sigmund Freud ( Příbor Londýn) Obrázek č. 7: Vosková figurína S. Freuda na Městském úřadu v Příboře Pocházel z moravské židovské rodiny. Pobyl v Příboře jen první tři léta svého pohnutého a bohatého života. Možná právě ony tři příborské roky (a pozdější studentská návštěva) ovlivnily podvědomě vědecký růst zakladatele psychoanalýzy. Lékař, psychiatr a neurolog světového věhlasu založil svoji metodu léčení na technice volných asociací a výkladu snů. Jeho psychologická škola dalekosáhle ovlivnila vývoj v tomto oboru. Jak důležité jsou pro náš život sny, mapující vědomě či nevědomě naše dětské křivdy i úspěchy, je dnes známo na celém světě. A psychoanalýza, jako koncept vývoje osobnosti a způsob terapie duševních chorob, je v současnosti uznávanou součástí psychologie konečně i v našem státě. Ač téměř celý život prožil ve Vídni, umírá Freud v emigraci v Londýně, na útěku před zlobou německého fašismu. V příborské pobočce Okresního vlastivědného muzea vypovídá o Freudových osudech zajímavá expozice alespoň částečně splácející dluh svému slavnému rodákovi. 32 Rodný dům Sigmunda Freuda Rodný dům Sigmunda Freuda je nyní otevřen veřejnosti, je zde stálá expozice s názvem Sigmund Freud člověk a představí Vám Freudův život, jeho myšlenky, názory, humor, fantazii v kombinaci s psychoanalýzou. Celým domem Vás provází Freudův hlas, kresby Vladimíra Jiránka a Freudovi citáty, které Vám přiblíží jeho život i dílo. 32 Osobnost S. Freuda [online]. Příbor: Webdesign Ametit s.r.o., Ateliér Šamaj, [cit ]. Dostupné na WWW: < 45

47 2.2 Památková péče ve městě Příbor V dubnu 1989 bylo město Příbor vyhlášeno městskou památkovou rezervací, je chráněno ve smyslu 5 zákona č. 20/1987 Sb. jako celek, tzn., že chráněny jsou nejen jednotlivé, již dříve zapsané kulturní památky, ale i zde stojící ostatní nemovitosti. K dnešnímu dni máme na území města zapsáno 66 kulturních památek (seznam památek zapsaných v ústředním seznamu Ministerstva kultury ČR), o zapsání dalších město usiluje. Město Příbor se v závěru roku 1993 přihlásilo k Programu regenerace městských památkových zón ve smyslu usnesení vlády ČR č.209 ze dne Regenerace MPR se však netýká jen historického jádra města, ale i přilehlých ulic, které dotvářejí kolorit a panorama MPR. Velkým přínosem pro zhodnocení MPR je i vymezení ochranného pásma pro Městskou památkovou rezervaci Příbor na základě návrhu Ministerstva kultury ČR, které sleduje zlepšení podmínek pro ochranu prostředí současného hodnotného architektonického výrazu zástavby před rušivými zásahy, zvláště při stavebních změnách Seznam památek MPR Památky vyhlášeného historického centra jsou tyto: farní kostel Narození P. Marie s areálem farní kostel Narození P. Marie starý hřbitov s pomníky ohradní zeď ze 14 kapličkami křížové cesty a branou se souborem soch na pilířích kaple P. Marie Lurdské socha sv. Zachariáše filiální kostel sv. Kříže filiální kostel sv. Valentina (piaristický) litinový kříž s podstavcem FARNÍ ul.: měšťanský dům čp

48 JIČÍNSKÁ ul.: měšťanské domy čp dům čp. 53 KŘIVÁ ul.: areál tzv. starého hřbitova se hřbitovní kaplí sv. Františka Serafínského a ohradní zdí hřbitovní kaple sv. Františka Serafinského hřbitov s náhrobky ohradní zeď měšťanský dům čp. 266 LIDICKÁ ul. : býv. piaristická kolej čp. 50 MÍSTECKÁ ul.: měšťanské domy čp dům čp. 39 měšťanské domy čp. 40 a 41 domy čp. 472 a 567 NÁDRAŽNÍ ul.: měšťanské domy čp. 417 a 685 nám. SIGMUNDA FREUDA: radnice, čp. 19 měšťanské domy čp. 4 10, 20 24, dům čp. 29 měšťanské domy čp dům čp. 33 dům čp. 34 Restaurace Slavie měšťanské domy čp.35,

49 OSTRAVSKÁ ul.: měšťanský dům čp. 80 budova sýpky č. p. 764 ul. ŘEHOŘE VOLNÉHO: domy čp. 403, 404 ul. POLITICKÝCH VĚZŇŮ: měšťanské domy čp. 1-3 STOJANOVA ul.: měšťanský dům čp. 363 fara čp. 364 měšťanský dům čp. 399 měšťanský dům čp. 317 ul. V KOPCI: dům čp. 354, tzv. Armanka (škola) ZÁMEČNICKÁ ul.: rodný dům Sigmunda Freuda čp. 117 litinová fontána sousoší P. Marie socha sv. J. Nepomuckého mariánský sloup (Assumpta na sloupu) pomník P. Řehoře Volného, kříž kricifix kamenný kříž socha sv. Jana Nepomuckého socha sv. Marka kamenný kříž socha sv. Jana Nepomuckého socha sv. Jana Sarkandra pískovcový kříž dřevěný kříž s korpusem Krista kříž s reliéfy socha Panny Marie, kříž torzo sochy Panny Marie s Ježíškem, kříž 48

50 2.2.2 Technický stav MPR Stavebně technický stav městské památkové rezervace je v relativně dobrém stavu, ale stav některých dvorních fasád a traktů domů je špatný. Negativní skutečností pro MPR je i to, že někteří soukromí vlastníci mají architektonicky nekvalitně a neesteticky řešené fasády domů, nevhodně realizované modernizace některých domů na území ochranného pásma či fasády přetížené množstvím reklamních nápisů a tabulí degradujících památkově hodnotné prostředí městského jádra. Proces provádění průběžné obnovy a údržby stavebního fondu zóny probíhá průběžně. Obnova a estetizace městského parteru byla rekonstrukcí plochy náměstí úspěšně zahájena a je nutné prosazení pokračování obnovy parteru do dalších ulic i mimo plochu MPR. Urbanistická struktura rezervace je dlouhodobě stabilizovaná. Technická infrastruktura je v poměrně dobrém stavu. Město má vlastní fond regenerace, který doplňuje státní dotační programy a pomáhá tak vlastníkům k rychlejší obnově jejich nemovitostí. Podnikatelský sektor je zapojen do společenského života ve městě Investice na obnovu kulturního dědictví Se záchranou historického dědictví města bylo menšími akcemi započato již v roce 1993, významné objekty však prošly opravami zejména díky programům a fondům Ministerstva kultury ČR a vlastních prostředků města. Ze státních programů byly zapojeny Program regenerace městských památkových rezervací a zón a Havarijní střešní program. Výběr zásadních realizovaných akcí programu regenerace MPR : - Kostel sv. Valentina, celková obnova - Farní kostel Narození P. Marie - Kostel sv. Františka - Piaristická kolej - Náměstí Sigmunda Freuda, parter, mobiliář - Rodný dům Sigmunda Freuda - Měšťanské domy 49

51 Pro opravy prohlášených nemovitých kulturních památek platí následující klíče kombinovaného vícezdrojového financování za účasti Ministerstva kultury ČR, města a vlastníků nemovitostí : Památky v majetku města : - 50% Ministerstvo kultury ČR v Rámci programu regenerace MPR a MPZ - 50% město Památky v majetku církve : - 70% Ministerstvo kultury ČR - 20% obec - 10% církev Památky v majetku fyzických osob : - 50% Ministerstvo kultury ČR - 10% město - 40% vlastník Financování stavebně historických průzkumů, projekčních prací, oprav inženýrských sítí a zádlažeb náměstí a ulic Program regenerace MPR a MPZ v rámci uvedených klíčů neumožňuje. Dalšími možnostmi je získání finančních zdrojů přímo ze státního rozpočtu mimo vyhlášené programy Ministerstva kultury ČR nebo celoevropského programu CULTURE Reálnou možností je získání dotací na obnovu kulturních památek z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, či formou dotací z pověřeného úřadu III. stupně. Odborná pracovní skupina Rada města ustavila speciální pracovní skupinu (Komise pro MPR) s cílem odborného, racionálního a koncepčního naplňování Programu regenerace MPR Příbor. V souladu se zákonem o obcích má tato pracovní skupina statut poradní a pomocné komise rady města. Kromě zástupců místní samosprávy v ní spolupracují zástupci laické veřejnosti, ale i profesionálové zabývající se památkovou péčí na úrovni státní správy i projekčních organizací. 50

52 Přínos programu regenerace je nutno spatřovat především v těchto základních oblastech: předání kulturního dědictví a odkaz dalším generacím v co nejlepším stavu zvýšení zájmů turistů o město prohloubení vztahu obyvatel ke svému městu vytváření podmínek pro vznik dalších pracovních příležitostí 51

53 2.3 Dotazníkové šetření Základní údaje a cíle šetření Dotazníkový průzkum proběhl formou sociologického výzkumu mezi obyvateli města a to tak, že část dotazovaných byli obyvatelé, kteří na území MPR bydlí (30%) a část obyvatelé dalších částí města (70%). Šetření bylo prováděno se 150 respondenty. Názory veřejné správy byly zjišťovány formou řízeného rozhovoru, a to se starostou města Příbor, dále předsedou komise MPR a pracovníkem odboru územního plánu, rozvoje města a MPR a dále s představitelem NPÚ v Ostravě. Cíle dotazníkového šetření: Zjistit postoje občanů k obnově památek na území městských památkových rezervací Zjistit postoje občanů k plošné ochraně historických center měst Zjistit názory občanů na význam památek pro cestovní ruch v jejich městech a na vliv turistů a návštěvníků na život ve městě Ověřit postoje představitelů samospráv, státní správy a památkové péče na plošnou památkovou ochranu historických center měst, pozitiva i negativa této ochrany Výzkum byl prováděn v období jaro podzim

54 2.3.2 Vyhodnocení šetření mezi obyvateli města Otázka č. 1: Graf 1: Jaký je Váš vztah k tomuto městu? 35% 4% 61% mám zde trvalé bydliště a bydlím zde ve vlastním domě (bytě) mám zde trvalé bydliště a bydlím zde v nájmu jsem vlastníkem rekreačního objektu Více než polovina respondentů má v Příboře trvalé bydliště a bydlí zde ve vlastním domě či bytě. 35% dotázaných zde bydlí v nájmu a pouze 4% zde vlastní rekreační objekt. Z toho vyplývá, že největší část respondentů tvoří lidé s trvalejším záměrem bydlení v tomto městě, což pro nás může být výhodou, protože takoví lidé se většinou o své město zajímají. Pokud vztah osloveného k městu byl jiný než v těchto třech případech např. na návštěvě příbuzných, na výletě či dovolené, rozhovor dále nebyl uskutečňován, protože návštěvník či turista by nám neposkytl požadovaný vzorek informací. Otázka č. 2: Graf 2: Jak dlouho již v tomto městě pobýváte (trvale nebo přechodně)? 60% 50% 54% 40% 30% 20% 10% 0% 20% 14% 2% 6% 4% do 1 roku 1-5 let 6-10 let let let nad 30 let 53

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění

6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění 6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění 6.1. Legislativní zajištění Ústavní rámec politiky našeho státu obsahuje dokumenty se zakotvením významu kulturních

Více

Právní předpisy z oblasti památkové péče

Právní předpisy z oblasti památkové péče Právní předpisy z oblasti památkové péče Seznam právních předpisů v oblasti památkové péče Zákony 1. Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v 2. Zákon č. 101/2001 Sb., o navracení nezákonně vyvezených

Více

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy Úloha 1 Evropský účetní dvůr kontroluje: a. činnosti financované z prostředků EU b. evropskou měnovou politiku c. financování ekonomik států, které přistoupily po roce 2004 d. financování činností členských

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA

Více

EU fakta Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK

EU fakta Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK EU fakta Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 Evropská unie Svazek demokratických evropských zemí Organizace pro mezinárodní spolupráci

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Památková ochrana staveb

Památková ochrana staveb Památková ochrana staveb Základní pojmy Kulturní památka Národní kulturní památka Památková rezervace Památková zóna 1. Kulturní památka Movitá a nemovitá věc, která je za kulturní památku prohlášena ministerstvem

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

Možnosti získávání dotačních prostředků ze Strukturální fondů EU MUDr. Jiří SPILKA Dr. FAUST s.r.o. ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ DOTAČNÍCH MOŽNOSTÍ 1. Strukturální fondy EU a Fond soudržnosti EU 2. Komunitární programy

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU.

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. Hrabánková M. Jihočeská Univerzita Strukturální fondy v ČR Celkový rozpočet 2004-2006 - 1,45 mld. EUR Fondy: ERDF, ESF, EAGGF, FIFG 5

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

(2008) Jak získat peníze z Evropy Možnosti čerpání finančních prostředků z ESF

(2008) Jak získat peníze z Evropy Možnosti čerpání finančních prostředků z ESF 6. dubna 2006 Jak získat peníze z Evropy Možnosti čerpání finančních prostředků z ESF 1. Období do 31. prosince 2006/31. prosince 2008 2. Obdobní od 2007 do 2013 /2015!!!!!! ""!!!! ## 2004-2006 (2008)

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Zákon o podpoře regionálního rozvoje Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Základní pojmy region územní celek vymezený pomocí administrativních hranic krajů, okresů, obcí nebo sdružení obcí, jehož rozvoj je podporován

Více

Kohezní politika EU po roce 2013

Kohezní politika EU po roce 2013 Kohezní politika EU po roce 2013 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Karviná, 11. listopadu 2010 Časový kontext přípravy budoucí kohezní politiky EU Schválení Strategie EU 2020 červen 2010. Zveřejnění

Více

REGIONÁLNÍ PROJEKTOVÁNÍ A MANAGEMENT VAR. 901

REGIONÁLNÍ PROJEKTOVÁNÍ A MANAGEMENT VAR. 901 - 1 - REGIONÁLNÍ PROJEKTOVÁNÍ A MANAGEMENT VAR. 901 Pokyny: Po výběru správné odpovědi vyplňte příslušné kolečko odpovídající správné odpovědi u každé otázky ve zvláštním odpovědním formuláři, který Vám

Více

Cíl IPRM. Integrovaný plán rozvoje města. Definice

Cíl IPRM. Integrovaný plán rozvoje města. Definice Integrovaný plán rozvoje města IPRM je jedním z účinných nástrojů urbánní politiky, který zajišťuje koordinaci odvětvových a územních politik ve městech. Zároveň představuje nástroj pro čerpání finančních

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Liberec, 10. prosince 2014 Programové období 2014 2020 Strategie

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2006. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje celkovou

Více

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Prof. Michal Mejstřík Petr Janský, M.Sc. EEIP, a.s. Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova II. konference

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje,

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, Příprava na kohezní politiku EU 2014+ - nadnárodní, národní a krajská úroveň Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, 26. 4. 2012, Přerov Hlavní milníky Strategie Evropa 2020 3/2010 5. kohezní zpráva

Více

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

Více

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod 7 let ROP JV 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Závěrečné výzvy programového období 2007 2013 Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2

Více

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01)

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/3 Obsah SMLOUVA

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám UNESCO Ing. Lucie Hrušková Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Lucie Hrušková. Dostupné z Metodického portálu

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

2. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ

2. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ 2. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ Tab. 1 - OTEVŘENÉ VÝZVY V OP DOPRAVA Řídící orgán OP Doprava harmonogram naleznete na http://www.opd.cz/cz/informace-pro-zadatele Tab. 2 - OTEVŘENÉ VÝZVY

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

Finanční zdroje euroregionů v období

Finanční zdroje euroregionů v období Finanční zdroje euroregionů v období 2007-2013 Cíle regionální politiky 2007-2013 V období 2007-2013 sleduje regionální politika tři cíle, k jejichž dosažení má v evropském střednědobém rozpočtovém rámci

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2 EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI KOHEZNÍ POLITIKA Regionalistika 2 SHRNUTÍ Základní charakteristika RP Nástroje RP Principy RP Úrovně realizace: primárně národní státy,

Více

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2017

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2017 PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2017 LISTOPAD 2016 Kontrolní akce zařazené do plánu kontrolní činnosti 17/01 Peněžní prostředky státu poskytované z Programu záchrany architektonického dědictví na záchranu

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_7 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

RADA EVROPY STRÁŽCE LIDSKÝCH PRÁV SHRNUTÍ

RADA EVROPY STRÁŽCE LIDSKÝCH PRÁV SHRNUTÍ RADA EVROPY STRÁŽCE LIDSKÝCH PRÁV SHRNUTÍ Nečlenský stát Rady Evropy (Bělorusko) ČLENSKÉ STÁTY SÍDLO A ZASTOUPENÍ ROZPOČET Albánie, Andorra, Arménie, Ázerbajdžán, Belgie, Bosna a Herzegovina, Bulharsko,

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ

NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ 25/1/2012 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph. D. NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ 2014-2020 1 Výchozí strategické dokumenty pro tvorbu národních rozvojových priorit Strategie Evropa 2020 5. zpráva EK o hospodářské, sociální

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Schengenský prostor Území států Schengenské dohody Volný pohyb osob v rámci prostoru Absence hraničních kontrol Oblasti spolupráce: policejní a justiční, přes vízové a konzulární záležitosti až po ochranu

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Příloha I.A. Vývoj platů soudců obecných soudů v letech (Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti České republiky, Ústavní soud České republiky)

Příloha I.A. Vývoj platů soudců obecných soudů v letech (Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti České republiky, Ústavní soud České republiky) Příloha I.A Vývoj platů soudců obecných soudů v letech 2001 2006 (Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti České republiky, Ústavní soud České republiky) 2001 2002** 2003 2004 2005 2006 Celkový roční příjem včetně

Více

Mezinárodn. rodní organizace

Mezinárodn. rodní organizace rodní organizace OSN založena 1945 Organizace spojených národů anglická zkratka UN (United Nations) http://www.osn.cz/ http://cs.wikipedia.org/wiki/organizace_spojených_národů OSN Organizace spojených

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Zlín, 30. 4. 2015 Programové období 2014 2020 Strategie Evropa

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

Rizika a budoucnost evropských fondů z pohledu koordinátora

Rizika a budoucnost evropských fondů z pohledu koordinátora Rizika a budoucnost evropských fondů z pohledu koordinátora Ing. Daniel Braun, M.A. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor řízení a koordinace NSRR 1 nok@mmr.cz Strategie pro období 2007 2013 (Evropský

Více

ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN

ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN Národní síť místních akčních skupin ČR František Winter 20.10.2011 CO JE TO MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA? Místní komunitní skupina působící na definovaném území,

Více

VŠFS Kombinované studium Letní semestr 2011 Most

VŠFS Kombinované studium Letní semestr 2011 Most VŠFS Kombinované studium Letní semestr 2011 Most Evropská komise připraví legislativu Pravidla pro využívání prostředků v rámci jednotlivých fondů Nařízení schvaluje Evropský parlament a Rada EU Rada EU

Více

Zákon 248/2000 Sb. Zákon 248/2000 Sb. ze dne 29. června 2000 o podpoře regionálního rozvoje

Zákon 248/2000 Sb. Zákon 248/2000 Sb. ze dne 29. června 2000 o podpoře regionálního rozvoje Zákon 248/2000 Sb. Zákon 248/2000 Sb. ze dne 29. června 2000 o podpoře regionálního rozvoje Datum účinnosti od: 1. ledna 2001 Změny a doplňky předpisu: zákonem 320/2002 Sb. 1. ledna 2003 Parlament se usnesl

Více

ROPA...SYLABY PŘEDNÁŠEK

ROPA...SYLABY PŘEDNÁŠEK 1.PŘEDNÁŠKA ÚVOD DO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE 18.prosince 1850 : Erhaltung der alten Denkmale der Baukunst 31.prosince 1850 : Zakládací listina: CENTRÁLNÍ VÍDEŇSKÁ KOMISE 29.října 1918 : vydáno nařízení Národního

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

OBČANSKÁ PARTICIPACE NA

OBČANSKÁ PARTICIPACE NA OBČANSKÁ PARTICIPACE NA VENKOVĚ Z POHLEDU CENTRA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR Mgr. et Mgr. Vilém Řehák tajemník CRR ČR Olomoucké vysoké školství partnerem moravského venkova reg. č.: CZ.1.07/2.4.00/12.0065

Více

DATOVÝ VÝSTUP Z RIS (BYTY)

DATOVÝ VÝSTUP Z RIS (BYTY) PROFIL ORGANIZACE OBČANSKÁ PARTICIPACE NA VENKOVĚ Z POHLEDU CENTRA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR Centrum pro regionální rozvoj ČR státní příspěvková organizace zřizovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Ekonomika Evropská unie

Ekonomika Evropská unie S třední škola stavební Jihlava Ekonomika 1 04. Evropská unie Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace a zkvalitnění

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 0 Vymezení zastavěného území 59 stavebního zákona Není-li vydán územní plán, může obec rozhodnout o pořízení vymezení zastavěného území svým obecním úřadem ( 6 odst. 2) nebo

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1) Úvod do oblasti dotací 2) Programy na podporu rozvoje cestovního ruchu I. Regionální operační program NUTS II SV

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Minulé a nové dotační programy pro oblast brownfields v ČR Původní program (2004-2006) Program na podporu rozvoje průmyslových zón OP Průmysl a

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Rozpočet Evropské unie Je hlavním nástrojem pro financování politik Evropské unie a slouží k finančnímu zajištění fungování EU jako

Více

(Pod)Oblast podpory Oblast intervence Oprávněný žadatel Ukončení příjmu Další informace

(Pod)Oblast podpory Oblast intervence Oprávněný žadatel Ukončení příjmu Další informace DO 48-52 last minute 9.1. 7:19 PM Stránka 48 48 Operační program (Pod)Oblast podpory Oblast intervence Oprávněný žadatel Ukončení příjmu Další informace /Program/GS (registrační) žádostí Finanční mechanismus

Více

Mediánový věk populace [demo_pjanind] 41,1 40,8 41,0 40,6 40,4 40,3 40,2 40,0

Mediánový věk populace [demo_pjanind] 41,1 40,8 41,0 40,6 40,4 40,3 40,2 40,0 Demografie SOUHRN Nejstaršími státy Evropy, kde mediánový věk jejich obyvatel je 42 a více let, jsou Rakousko, Řecko, Finsko, Itálie a Německo. Nejmladšími státy z tohoto pohledu jsou Irsko, Island a Makedonie,

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER VÝZVA KE SPOLEČNÉMU POSTUPU

NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER VÝZVA KE SPOLEČNÉMU POSTUPU NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ VÝZVA KE SPOLEČNÉMU POSTUPU 1 STRATEGICKÝ POZIČNÍ DOKUMENT NÁRODNÍ SÍTĚ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ČESKÉ REPUBLIKY PRO PŘÍPRAVU POLITIK ROZVOJE VENKOVA V RÁMCI PROGRAMOVACÍHO

Více

STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT

STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT Únor 2003 Tento dokument je určen pro informaci v souvislosti s předložením návrhu usnesení o palivech bez obsahu

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2 EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI KOHEZNÍ POLITIKA Regionalistika 2 NÁVRH ROZPOČTU EU NA 2014-2020 POSTAVENÍ RP V POLITIKÁCH EU 1. etapa 1957-1974 2. etapa 1975-1987 3.

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2006 V. volební období. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2006 V. volební období. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2006 V. volební období 55 Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje,

Více

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová Lokalizační faktory rozhodují o konkrétní lokalizaci, o funkčním vyuţití konkrétní oblasti cestovním ruchem z hlediska přírodních moţností nebo z

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR Eva Skarlandtová Martin Mana 17. ledna 2014, Vysoká škola ekonomická v Praze ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz IT odborníci

Více

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města 5/3/2013 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města Kolik zbývá čerpat prostředků ERDF v ROP SČ ERDF (kurz: 24,50 Kč/Euro) Doprava Cestovní ruch Integrovaný rozvoj území

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

Hodnocení implementace

Hodnocení implementace Hodnocení implementace Obsah: A. KONKURENCESCHOPNÉ PODNIKÁNÍ... 3 OPATŘENÍ 1.1.1 ROZVOJ INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ VČETNĚ INFRASTRUKTURY... 3 OPATŘENÍ 1.1.2 EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE MEZI VŠ, VÝZKUMNÝMI ÚSTAVY A

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH.

VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH. VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH. Mobilní hlasové služby (národní volání) Ceník tarifů Profi na míru 1 Profi na míru 3 + 400 MB Profi na míru 5 + 1,5 GB Měsíční paušál 1.00 179.00 219.00 Volné

Více

Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů

Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů Opatření Ekonomicko-správní fakulty č. 5/2017 Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 sb., o vysokých školách

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. listopadu 2012 č. 867 k přípravě programů spolufinancovaných z fondů Společného strategického rámce pro programové období let 2014 až 2020

Více

Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů

Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Výroční konference ROP Severozápad 21. září 2010, Litoměřice Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 Programové období 2004 2006 Rozdělení prostředků na rozvoj

Více

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 0 Vymezení zastavěného území 59 stavebního zákona Není-li vydán územní plán, může obec rozhodnout o pořízení vymezení zastavěného území svým obecním úřadem ( 6 odst. 2) nebo

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více