raf ický manu g ál v izuáln n í k ig o s m ed u 7 n k i k a c e spole č n o 0 s 1 a t 0 h a i r č p o k e

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "raf ický manu g ál v izuáln n í k ig o s m ed u 7 n k i k a c e spole č n o 0 s 1 a t 0 h 2. 4. 4 a i r č p o k e"

Transkript

1 izuální komunikace graf ický manuál k7design v společnosti čeko praha

2 1 logotyp logotyp logotyp síťový rozkres logotyp barevné varianty logotyp typologické varianty logotyp kontrast logotyp použití 1 2 barevnost barevnost základní barevnost doplňková 13 3 písmo firemní písmo firemní písmo doplňkové 16 4 doplňkové prvky doplňková grafika vektorová doplňková grafika bitmapy doplňková grafika bitmapy 2 5 merkantilní tiskoviny firemní vizitky firemní obálky hlavičkový papír 24 6 propagační materiály blok A výsekové desky balicí papír firemní tašky tužky a propisky 3 7 ostatní aplikace osobní vozy užitkové vozy firemní trička pracovní oděv označení obchodu - exteriér označení obchodu - interiér inzertní vizuál A inzertní vizuál A4 - příklady inzertní vizuál outdoor inzertní vizuál outdoor - příklady 41 8 elektronická média ový podpis firemní web - homepage firemní web - produkt flashový reklamní banner 46 obsah manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha 2 obsah

3 Úvod Předpokladem efektivní prezentace společnosti je jednotný vizuální styl komunikace, jehož základem je logo. Vizuální styl sjednocuje všechny komunikační a prezentační výstupy společnosti. Zavedení a dodržování vizuálního stylu umožňuje vést komunikaci efektivněji a úsporněji, s výrazným zmenšením možnosti formálních i obsahových pochybení. Pravidla pro použití loga a ostatních prvků vizuálního stylu jednoznačně stanovuje tento grafi cký manuál. Grafi cký manuál je závazným dokumentem pro všechny typy grafi ckých výstupů společnosti, zejména při výrobě tiskovin a publikací, zadávání inzerce, výrobě propagačních předmětů, multimediálních prezentací, prezentačních panelů apod. Grafi cký manuál by neměl potlačit kreativní činnost v rámci vizuální komunikace společnosti, je však základním kamenem pro tvorbu jednotné prezentace. Nemá nahradit, ani blokovat kreativní přínos dalších subjektů, tvůrčí přístup však musí tento manuál podporovat, nikoliv porušovat. manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha 3 úvod

4 1 logotyp

5 Logotyp společnosti Základním prvkem jednotného vizuálního stylu je logotyp společnosti. Jeho aplikace jsou přesně defi novány a řídí se pravidly uvedenými v tomto manuálu. Logotyp je složen z grafi ckého prvku a názvu společnosti nasázeným z verzálek. Hlavním grafi ckým prvkem loga je motiv čtyř květin ve čtyřech svěžích barvách, které mají za cíl komunikovat hravé, optimistické a otevřené prostředí květin - květin pro každého. Název společnosti je vysázen ve fi remní černé na dva řádky. Jednotlivé barevné defi nice ve CMYK (soutisk), RGB (subtrakce), HTML (web), Pantone (přímé barvy coated, matt a uncoated), RAL (natírané povrchy) a Avery (foliová grafi ka) jsou určeny pro specifi cká použití PANTONE 583 C PANTONE 583 M PANTONE 583 U HTML #B9C32F RAL 618 Avery PANTONE 1797 C PANTONE 1797 M PANTONE 1797 U HTML #C5133 RAL 327 Avery PANTONE Black C PANTONE Black M PANTONE Black U HTML # RAL 94 Avery PANTONE 144 C PANTONE 144 M PANTONE 144 U HTML #E67C26 RAL 28 Avery PANTONE 7456 C PANTONE 7456 M PANTONE 7456 U HTML #5E71B RAL 5 Avery manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha logotyp

6 Síťový rozkres logotypu. Síťový rozkres logotypu ve čtvercové síti umožňuje kontrolovat velikost a proporcionalitu jednotlivých grafi ckých prvků. Je využíván zejména při realizaci logotypu v nadstandardních velikostech, kde není možno logotyp přenést na podklad standardními technologickými postupy. Tento síťový rozkres však není vhodné používat jako předlohu pro přímou reprodukci logotypu nebo jako prostředek pro vlastní konstrukci logotypu. K tomuto účelu slouží předlohy v elektronické podobě na CD, které je přílohou tohoto manuálu. manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha logotyp síťový rozkres

7 Barevné varianty logotypu. Prioritní použití logotypu je v základním barevném řešení, tedy korporátní zelená, červená, oranžová, modrá a černá. Použití dalších zde uvedených verzí je dáno grafi ckým záměrem, ale především čitelností v daném grafi ckém produktu. Kromě základního vzhledu logotypu (určeného pro nejčastější použití), existují ještě varianty: barevný negativ (na černém nebo tmavém podkladu) černobílé pozitiv (merkantilní tiskoviny, atp.) černobílé negativ (merkantilní tiskoviny, atp.) Ostatní barevné modifi kace jsou nepřípustné! manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha logotyp barevné varianty

8 Typologické varianty logotypu. Existují dvě typologické verze logotypu: základní logotyp vertikála logotyp doplňkový v horizontálním provedení. Použití těchto variant vychází čistě z potřeb společnosti. Nicméně použití druhé, horizontální varianty je pomníněno pouze nemožností nebo nevhodností logotypu základního dle konkrétního řešení /například horizontální banner/. Ostatní typologické modifi kace jsou nepřípustné! manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha logotyp typologické varianty

9 Logo na podkladové ploše Na této straně je znázorněna aplikace loga na podkladové ploše různé tonality barvy. Zcela zásadním cílem je dodržení kontrastu a čitelnosti logotypu a to i za cenu nemožnosti použít barevnou verzi logotypu. Barevné pozitivní provedení loga se užívá na bílé ploše a na podkladových plochách a fotografi ích s takovou tonalitou a barevností, které nezpůsobí špatnou čitelnost loga. V ostatních případech volíme vždy verzi v černé či bílé, a to tak, aby byla vždy dodržena dobrá čitelnost logotypu. V krajních případech extrémně výrazného pozadínení možné logotyp aplikovat a je nutná úprava či výměna pozadí.. Nerespektování těchto zásad může vést k zásadnímu zhoršení čitelnosti loga!!! manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha logotyp kontrast

10 Doporučená minimální velikost logotypu. A/ B/ Minimální velikost logotypu je defi nována pro zachování čitelnosti symbolu. Při použití menšího, než doporučeného rozměru není garantována čitelnost textových polí. Minimální dovolený rozměr zajišťuje možnost reprodukce na běžných tiskových strojích. Jsou defi novány čtyři základní varianty: A/ minimální dovolená B/ doporučená minimální C/ optimální pro velikost vizitky 15 mm 8 mm C/ 3 mm 1 mm D/ optimální pro velikost formátu A4 D/ A A A Minimální ochranná oblast logotypu Ochrannou oblastí logotypu se rozumí oblast, do které nesmí zasahovat žádné jiné grafi cké prvky, nadpisy, fotografi e, atp. Dodržení této vzdálenosti zaručí dostatečnou působivost logotypu. Vzdálenost je defi nována šířkou motivu květiny v logotypu (rozměr A). Oblast je vyznačena tečkovaně. A A Zakázané varianty loga Pro dodržení jednotného vizuálního stylu je zapotřebí dodržet konstatní vzhled logotypu. Není povoleno zejména: měnit poměr grafi cké části a textové části měnit umístění grafi ckého prvku měnit řezy a font písma nedodržet základní barvnost deformovat neproporcionálně logo vytvářet doplňkové efekty písma, jako je vržený stín, záře či 3D efekty manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha logotyp použití

11 2 barevnost

12 Barevnost základní. Barvy jsou jedním ze základních prostředků tvorby vizuálního stylu. Barvy usnadňují identifi kaci aktivit souvisejících s činností společnosti. Základní barevná kombinace využívají barevnosti z logotypu, tedy syté zelené, oranžové, červené a modré. Barevnost základních barev je vhodné kombinovat s černou, bílou barvou a odstíny šedé PANTONE 583 C PANTONE 583 M PANTONE 583 U PANTONE 144 C PANTONE 144 M PANTONE 144 U HTML #B9C32F RAL 618 Avery HTML #E67C26 RAL 28 Avery PANTONE 1797 C PANTONE 1797 M PANTONE 1797 U 7 56 PANTONE 7456 C PANTONE 7456 M PANTONE 7456 U HTML #C5133 RAL 327 Avery HTML #5E71B RAL 5 Avery PANTONE Black C PANTONE Black M PANTONE Black U HTML # RAL 94 Avery HTML #FFFFFF RAL 93 Avery 51 manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha barevnost základní

13 Barevnost doplňková. Základní fi remní barevnost může být doplňena širším spektrem barev, pokud to charakter prezentace vyžaduje. Doplňkové barvy vycházejí stále ze základní barevností, liší se však sytostí (7% a 4%). Vzniká tak škála celkem 12 barev, které umožňují různě intenzivní podání barev základních. Použití dopňkových barev by nikdy nemělo konkurovat základní barevnosti logotypu. V případě výrazné barevnosti je lepší použít černobílou verzi logotypu v pozitivní nebo negativní variantě PANTONE 583 C (7%) 583 C PANTONE 583 M 63 (7%) 583 M 5 PANTONE 583 U (7%) 583 U HTML #B9C32F RAL 618 Avery (4%) 583 C 36 (4%) 583 M 3 2 (4%) 583 U PANTONE 144 C (7%) 144 C PANTONE 144 M 63 (7%) 144 M 5 PANTONE 144 U (7%) 144 U HTML #E67C26 RAL 28 Avery (4%) 144 C 36 (4%) 144 M 4 2 (4%) 144 U PANTONE 1797 C (7%) 1797 C PANTONE 1797 M 33 (7%) 1797 M 1 PANTONE 1797 U (7%) 1797 U HTML #C5133 RAL 327 Avery (4%) 1797 C 3 (4%) 1797 M 4 (4%) 1797 U PANTONE 7456 C (7%) 7456 C PANTONE 7456 M (7%) 7456 M PANTONE 7456 U (7%) 7456 U HTML #5E71B RAL 5 Avery (4%) 7456 C (4%) 7456 M (4%) 7456 U PANTONE Black C PANTONE Black M PANTONE Black U 5 5% Black C 5% Black C 5% Black C HTML # RAL 94 Avery HTML #FFFFFF RAL 93 Avery 51 manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha barevnost doplňková

14 3 písmo

15 Firemní písmo Firemní písmo ovlivňuje charakter komunikace společnosti. Základním fi remním písmem společnosti je písmo AntiqueOliTEE. Toto bezpatkové písmo je dobře čitelné, má moderní a nadčasový charakter. Je rovnež vhodné pro užití ve velkoplošných prostorových aplikacích. Základním řezem je varianta Regular. Další povolené řezy jsou Light a Bold. V případě nutnosti je povoleno prostrkání 1/1em. Povolenou barvou písma je především černá, bílá a odstíny šedé barvy, možné je také použití všech základních i doplňkových korporátních barev. Při volbě barvy písma je nutno dodržovat stejné principy zachování kontrastu jako v případě logotypu. do abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ěščřžýáíéúůť ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZ AntiqueOliTEE Light abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ěščřžýáíéúůť ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZ AntiqueOliTEE Bold abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ěščřžýáíéúůť ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZ AntiqueOliTEE Regular manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha firemní písmo

16 Doplňkové firemní písmo Doplňkovým fi remním písmem je písmo Adobe Caslon Pro. Toto klasické patkové písmo je výrazným kontrapunktem základní fi remní typografi i. Využívá se všude tam, kde je cílem odlišit jiný druh informace, v rosáhlejších textech a podobně, tam, kde by rozlišení pouze ve fi remním fontu nebylo dostatečné. Vhodným rozdělením je například využití doplňkového písma pro nadpisy druhé úrovně. Základním řezem je varianta Regular. Další povolené řezy jsou Regular Italic, Medium, Medium Italic, Bold a Bold Italic. V případě nutnosti je povoleno prostrkání do 1/1em. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ěščřžýáíéúůť ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZ Adobe Caslon Pro Medium abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ěščřžýáíéúůť ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZ Adobe Caslon Pro Bold Povolenou barvou písma je především černá, bílá a odstíny šedé barvy, možné je také použití všech základních i doplňkových korporátních barev. Při volbě barvy písma je nutno dodržovat stejné principy zachování kontrastu jako v případě logotypu. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ěščřžýáíéúůť ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZ manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha firemní písmo doplňkové

17 4 doplňkové prvky

18 s et, con porume que pro es n Atur? Qu i off icae ctorep io vo lorest aut er ibus ed qu i ber iae sum vol es t, cor on nos t imus ip a comn it a id is icaepud Doplňková grafika vektorová Doplňková vektorová grafi ka vychází výlučně z tvarosloví květin z logotypu společnosti nebo ze základní barevnosti. Používá se jak ve formě obrysů různých tlouštěk (od vlasové po silnou), tak ve formě výplní a nebo také v kombinaci. Vhodné je i použití jen částí /výseků/ motivu květiny při aplikaci formátů na spad. Další cestou je využití opakujícího se motivu květiny v různé barevnosti a vytvoření vzorku, použitelného jako svébytný jednotka /například balicí papír/. Další zajímavou alternativou je použití motivu květiny pro trasování textu. Všechny tyto principy jsou založené na použití syté základní barevnosti na bílém podkladu. manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha doplňková grafika vektorová

19 Doplňková grafika bitmapy Doplňková rastrová grafi ka by měla být založená na kvalitních makrofotografi ích květin, které jsou vhodně umístěny na dané médium. Ideální podkladová barva je bílá a měřítko je dané použitím a typem média (na spad, na rámeček). Příklady aplikace jsou naznačeny na těchto dvou stranách. manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha doplňková grafika bitmapy

20 manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha doplňková grafika bitmapy

21 5 merkantilní tiskoviny

22 Firemní vizitky Vizitky tvoří důležitou součást jednotného vizuálního stylu společnosti. Jejich podoba vychází z jednotné grafi cké úpravy předepsané tímto manuálem a je pro všechny zaměstnance stejná. Na vizitkách je uvedeno jméno a příjmení zaměstnance (popř. titul), jeho funkční zařazení, obchodní jméno a adresa společnosti a standardní kontaktní údaje, tj. telefon, fax, mobilní telefon, a internetová adresa. Veškeré texty jsou vytišteny v černé a šedé barvě písmem AntiqueOliTEE. Jméno společnosti je vysázeno řezem regular velikosti 5 b, ostatní text pak řezem light také ve velikosti 5 b. Doplňkový grafi cký prvek je motiv květiny ve 4 fi remních barvách v různých velikostech. Na zadní straně vizitky je použit doplňkový grafi cký prvek v lineárním uspořádání společně s claimem květiny pro každého. Vizitky se tisknou na bílý papír křída matná, gramáž 3 g/m 2, formát vizitky je 5 x 9 mm, oboustranný tisk 4/4. Čeko Praha s.r.o. velkoobchod - maloobchod Kubánské náměstí 1316 / 23 1 Praha 1 gsm tel./fax květiny pro každého manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha firemní vizitky

23 ČEKO PRAHA S.R.O. VELKOOBCHOD - MALOOBCHOD KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 1316 / 23 1 PRAHA 1 IČ: DIČ: CZ DL ČEKO PRAHA S.R.O. VELKOOBCHOD - MALOOBCHOD KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 1316 / 23 1 PRAHA 1 IČ: DIČ: CZ C6 ČEKO PRAHA S.R.O. VELKOOBCHOD - MALOOBCHOD KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 1316 / 23 1 PRAHA 1 IČ: DIČ: CZ Obálky řady C a DL Pro korespondenci užívá společnost obálky v jednotném vizuálním stylu. C5 Na uvedeném příkladu je obálka formátu C6, C5 a DL. V levé horní části obálky je umístěn logotyp společnosti v základním barevném provedení. Vpravo od logotypu je na levou zarážku zarovnán krátký zápis adresy, kontaktů a internetové adresy. Veškeré texty jsou vytišteny v černé a šedé barvě písmem AntiqueOliTEE. Jméno společnosti je vysázeno řezem regular velikosti 5 b, ostatní text pak řezem light také ve velikosti 5 b. Doplňkový grafi cký prvek je motiv květiny ve 4 fi remních barvách v různých velikostech. manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha firemní obálky

24 Hlavičkový papír Hlavičkový papír slouží jako univerzální merkantilní tiskovina. Je předtišten kvalitním ofsetovým či digitálním tiskem na bílý papír o minimální gramáži 9 g/m 2. Všechny grafi cké prvky i údaje jsou vysázeny ve spodní části dokumentu, logotyp a texty vlevo, grafi cký prvek vpravo. Veškeré texty jsou vytišteny v černé a šedé barvě písmem AntiqueOliTEE. Jméno společnosti je vysázeno řezem regular velikosti 5 b, ostatní text pak řezem light také ve velikosti 5 b. Doplňkový grafi cký prvek je motiv květiny ve 4 fi remních barvách v různých velikostech. Text sdělení se vytváří za pomoci elektronické šablony přednastavené v textovém editoru a tiskne se stolní tiskárnou na předtištený hlavickový papír. Pro vyplnování dokumentu se vždy používá fi remní písmo ve velikosti 8 11 bodů. ČEKO PRAHA S.R.O. VELKOOBCHOD - MALOOBCHOD KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 1316 / 23 1 PRAHA 1 IČ: DIČ: CZ manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha hlavičkový papír

25 6 propagační materiály

26 ČEKO PRAHA S.R.O. Blok A4 Blok papírů o formátu A4 je vhodným prezentačním materiálem a jeho využití a šíření podporuje pozitivní vizuální vnímání značky. Desky bloku jsou opatřeny ve střední části grafi ckým prvkem z logotypu v základním barevném provedení. Vnitřní blok obsahuje pouze logotyp umístěný vlevo dole, doplněný opět o kontaktní údaje shodně jako na hlavičkovém papíru. Desky jsou vytištěny na matném křídovém papíře o minimální gramáži 3 g/m 2. Vnitřní blok je pak zhotoven kvalitním ofsetovým či digitálním tiskem na bílý ofsetový papír o minimální gramáži 9 g/m 2. Desky Vnitřní blok VELKOOBCHOD - MALOOBCHOD KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 1316 / 23 1 PRAHA 1 IČ: DIČ: CZ manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha blok A4

27 Čeko Praha s.r.o. velkoobchod - maloobchod Kubánské náměstí 1316 / 23 1 Praha 1 gsm tel./fax Výsekové desky Firemní desky se používají pro předávání nabídek, fi remních dokumentů, atp. Jejich soulad s korporátním grafi ckým stylem je proto důležitým prvkem jednotné prezentace. Nosným prvkem desek je doplňkový grafi cký prvek v horizontálním uspořádání s hlavním fi remním claimem na lícové straně. Rubová strana obsahuje logotyp a kontaktní údaje. Tyto prvky jsou vysázeny ve spodní části dokumentu vlevo. Veškeré texty jsou vytišteny v černé a šedé barvě písmem AntiqueOliTEE. Jméno společnosti je vysázeno řezem regular velikosti 5 b, ostatní text pak řezem light také ve velikosti 5 b. květiny pro každého Desky jsou vytištěny na matném křídovém papíře o minimální gramáži 3 g/m 2. Vyseknuty jsou výsekovou šablonou. Z vnější strany jsou opatřeny matnou laminací. Barevnost desek je 4/. ČEKO PRAHA S.R.O. VELKOOBCHOD - MALOOBCHOD KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 1316 / 23 1 PRAHA 1 IČ: DIČ: CZ manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha výsekové desky

28 Balící papír Pro dárkové balení se používá balicí papír potištěný barevnými doplňkovými prvky vizuálního stylu na bílé podkladové ploše. Opakující se doplňkový grafi cký prvek je místně vynecháván, celkový dojem je pak více dynamický a vzniká tím originální textura. Balicí papíry je vhodné natisknout na papír o minimální velikosti B1. manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha balicí papír

29 Firemní tašky Do kolekce propagačních předmětů fi rmy Čeko Praha patří papírové a plastikové tašky. Na papírové tašky se umisťuje barevné pozitivní provedení loga na bílém podkladu, a to pravo dole. Vlevo je pak doplňkový grafi cký prvek - motiv květiny ve 4 fi remních barvách v různých velikostech. Nejmenší doporučený rozměr tašky je 23 x 355 mm. Materiál je povrchově upraven lesklým laminem, uši jsou tkalounové v jedné ze čtyř fi remních barev. Druhou možností jsou čistě imageové aplikace grafi ckého motivu dtto balicí papír - zde prezentované na variantě plastikové tašky. manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha firemní tašky

30 Tužky a propisky Na této straně jsou znázorněny příklady aplikací vizuálního stylu na tužce, pastelce a propisovací tužce. Jsou dvě základní verze - imageová bez logotypu (pouze grafi ký prvek) a s logotypem. Logotyp je vzhledem k velmi úzkému formátu použit v extrémní horizontální podobě. Barevné se jedná o použití barevného logotypu na černém či bílém podkladu a dále tužky ve fi remních barvách s aplikací grafi ky v bílé barvě. manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha tužky a propisky

31 7 ostatní aplikace

32 ČEKO PRAHA S.R.O. VELKOOBCHOD - MALOOBCHOD KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 1316 / 23 1 PRAHA 1 ČEKO PRAHA S.R.O. VELKOOBCHOD - MALOOBCHOD KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 1316 / 23 1 PRAHA 1 Vozový park - osobní automobily Z hlediska podpoření jednotné image fi rmy je nutno dbát i na jednou úpravu fi remních vozů. Základní barva automobilu by měla být v odstínech šedé, černé, nebo např. stříbrná metalíza, vždy tak, aby barevný prvek logotypu dostatečně vynikl. V případě tmavších vozů je třeba tmavé prvky logotypu upravit tak, aby se zaručil dostatečný kontrast a také čitelnost všech textových polí. V minimální variantě je na předních dveřích umístěno logo v základním barevném provedení včetně dodatku, doplněné o základní kontaktní údaje. Logotyp je užit také na zadní části vozu. V plné variantě jsou boční strany navíc opatřeny grafi ckým prvkem květiny v barevném provedení. Na zadní části vozu je navíc vysázena webová adresa. manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha osobní vozy

33 ČEKO PRAHA S.R.O. VELKOOBCHOD - MALOOBCHOD KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 1316 / 23 1 PRAHA 1 ČEKO PRAHA S.R.O. VELKOOBCHOD - MALOOBCHOD KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 1316 / 23 1 PRAHA 1 Vozový park - užitkové automobily Podobný princip jako u osobního automobilu je využit i užitkových vozů. Výhodou těchto typů automobilů je větší plocha a tím pádem větší prezentační místo a masivnější zásah publika. Základní barva automobilu by měla být v odstínech šedé, černé, nebo např. stříbrná metalíza, vždy tak, aby barevný prvek logotypu dostatečně vynikl. V případě tmavších vozů je třeba tmavé prvky logotypu upravit tak, aby se zaručil dostatečný kontrast a také čitelnost všech textových polí. V minimální variantě je na předních dveřích umístěno logo v základním barevném provedení včetně dodatku, doplněné o základní kontaktní údaje. Logotyp je užit také na zadní části vozu. V plné variantě jsou boční strany navíc opatřeny grafi ckým prvkem květiny v barevném provedení. Na zadní části vozu je navíc vysázena webová adresa. manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha užitkové vozy

34 Firemní trička Firemní trička se dělí na zaměstnanecká a prezentační. Na fi remních je na přední straně pouze logotyp v základním barevném provedení a na zádech pak velký grafi cký prvek se sloganem a webovou adresou. Trička jsou v provedení černá a bílá. Barevná trička ve fi remních odstínech jsou více imageová a jsou potisknuta pouze na zádech a to grafi ckým prvkem květiny v různém počtu od jedné do čtyř. Potisk v bílé barvě. manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha firemní trička

35 Pracovní oděv Vhodnou kombinací pro pracovní oděvy je barevná podklad s nebarevnou krycí vrstvou. Barevné imageové triko je doplněno pracovním oděvem v šedém odstínu s barevným logotypem v pozitivním provedení. Logotyp na čelní straně může být proveden jak technologií výšivky, tak i tiskem, větší aplikace pak pouze tiskem. manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha pracovní oděv

36 i i l mil ibusam qui utem quam, quam quodis sequias sed undebistis dem repelentur, utati dolestiorum dolut dust accus enda as volor rescidit Serat hitiaepratem que voloriatur? Qui dolore ventur?maxim ibusam qui utem quam, quam quodis sequias sed undebistis dem repelentur, utati dolestiorum dolut dust accus enda as volor rescid vitam vel molluptatem es res renda comnis re, eataere rovideriam deliquias ut experiberia que volorum ersperovitem facesequo id que sin con rest eatiis re provitecto quid eliqui venihic aepudam quodi ut quametur accatus ipicias errum ipid quatum dolum remperum que delectatius, tem dolupie nimporios sit, sit, odio modigen daestione a nis et utem con rem voluptae ped ut fuga. Odit, si nonsequi dollab idemporia quis est porem ent dolor maioribusam, as nimus dici dentis as endebit, utae. Nam ullacepro te cone provit et audia is moluptia voloremquam, to te accabo. Fugiatur re ne porumquia conet ommodio nserro dita nonsed quo ommollaut ut volesse quidunt que pa que quam sinit it faciisseque ent aborat hit lite postisciis doloris dusam exeruptam, conseditasse occatur acidunti odi beriorio maximendit quatia iliquia di anda ipidis nitatet rerferi vit velest, quatet lab inctur aboremquiae velicil eleste mossimo dictus simodit lab int dolorrora dolore vitia vellest quo quo culpa audigni stiur, ute cuptam litio eatiatem esequi illorun tiscipiendit quatis eos sunt aut a etur?puditatusam rehenisciet qui is adic tectatur? Qui simo et et dolores delestecea ecea autaquat od estis nempernat em. Itae. Sam, qui dipsania et laborrum andit et ventemo luptate mquodit lit voluptate nit et velenim enim etust, quod que laudi undit hicitatus, quas sequi totaspici dolor miniendam quam, sit, as doluptiasim sume lit et odic te consequi aut fugitiu u sanie et ium si olupta tiatatq uodita quas explige nimporem lis as et vel ius.lest, vit quibus molore elignam neserestrum, ut essequia nonsed nsed quos doluptiis eosam ut eum aliqui squam fugitas et officab is es st litiandicia est eos qui nitatur? Quisque pel elest, est, soluptist perro con nulpa nonseque ex tustrum ipsandit re cumendia comnisi mollabor audisti nitate et labo. Nem. Nam lat.nonsedias sum aute quatqua esciure ptatem que oloristotat et, officidendae ficide nihic tem volupta ssimillabore nest hiliqui volum hillia corernamet voluptur soloreh ore endelestiat officideles aut aut ped ut laboris enducidi ut volori aut hilla voluptam, as undanto es et perovid et omnimaio cus nimusda epudis et fugit aut mi, cones poria sediam reptate nturia voluptam vent hariam que ipis magnim illa vendand ipsundaniet, ellacep ercitam que od enihill uptatur, ur am, asitis untia coris sequia sundant voloria oria volorro blant as moloratio o ipsunde bitempo rehent ventori beateste alit ligenis volen da nonserspiet earchil icaborro que nonest as et volora quoditam, aut dipienihit etur aperum quatium aut enis doluptatur? Rem imus, verum sitio estia voluptas conectium harumque evellam arunditia soloressum nonse elibus aut venecus.to ecus.to blaboribea quam, ut officia porem qui dolupta tendita turiae venihil maximpo rempos audanti buscietus.ximi, cuptatiamet a aceperiter officiis dio odi culpa sim que dolupis desequi ditiore hentios con reribea voluptatio. tio. Imenihicab id et as rehendae nobit, tem nes dessimi llandaecum unt re as inimin consequam, volupti busdanitas sam fugiae. Ut et, solorroro int moluptatur? ll enihictis poribus autam, am, ipsunt undendi di te quas magnim lacera ducitaspero doloreprae rae sume magnis et, num conse omniat est aut aut earum faceped quid ut lanihitium as quae. Nempo r sandamus, sequi ipsae venihitium ium facipicius, quatiae digenim poriones comnient.abo. Omnihilique nobitia ia quiatia is num Serat hitiaepratem que voloriatur? Qui dolore ventur?maximil ibusam qui utem quam, quam quodis sequias sed undebistis dem repelentur, entur, utati dolestiorum orum dolut dust accus enda as volor rescidit vitam vel molluptatem es res renda comnis re, eataere rovideriam deliquias ut experiberia que volorum ersperovitem facesequo id que sin con rest eatiis is re provitecto quid eliqui venihic aepudam am quodi ut quametur accatus ipicias errum ipid quatum dolum remperum m que delectatiu s, tem dolupie nim mporios os sit, sit, odio modigen daestione a nis et utem con rem voluptae ped ut fuga. Odit, si nonsequi nsequi dollab idemporia quis est porem ent dolor mai oribusam, as nimus dici den tis as en debit, utae. Nam ullacepro te cone provit et audia is moluptia voloremquam, to te accabo. Fugiatur ur re ne porumquia conet ommodio nserro dita nonsed quo ommollaut ut volesse quidunt que pa que quam sinit faciisseque ent aborat thitlite postisciis s doloris dusam exeruptam, conseditasse occatur acidunti odi beriorio maximendit quatia a iliquia di anda pidis nitatet rerferi vit velest, quatet lab inctur aboremquiae velicil eleste mossimo simo dictus simodit lab int dolorrora orrora dolore vitia vellest quo quo culpa audigni stiur, ute cuptam litio eatiatem esequi illorun tiscipiendit quatis eos sunt aut a etur?puditatusam rehenisciet qui is adic tectatur? Qui simo et et dolores delestecea autaquat od estis nempernatem. m. Itae. Sam, qui dipsania et laborrum andit et ventemo luptate mquodit lit voluptate nit et velenim etust, quod que laudi undit hicitatus, quas sequi totaspici dolor miniendam quam, sit, as doluptiasim sume lit et odic te consequi aut fugitiu saniet um si olupta tiatatq uodita quas explige nimporem lis as et vel ius.lest, vit quibus molore elignam neserestrum, ut essequia nonsed quos doluptiis eosam ut eum aliquisquam fugitas et officab is est itiandicia est eos qui nitatur? Quisque pel elest, soluptist perro con nulpa nonseque ex tustrum ipsandit re cumendia comnisi mollabor audisti nitate et labo. Nem. Nam lat.nonsedias sum aute quatqua esciure ptatem que oloristotat et, officidendae nihic tem volupta ssimillabore nest hiliqui volum hillia corernamet voluptur soloreh endelestiat officideles aut aut ped ut laboris enducidi ut volori aut hilla voluptam, as undanto es et perovid et omnimaio cus nimusda epudis et fugit aut mi, cones poria sediam reptate nturia voluptam vent hariam que ipis magnim illa vendand ipsundaniet, ellacep Označení obchodu - exteriér Na této straně je zobrazeno variantní označení venkovních ploch provozovny. Označení provozovny se skládá z kšiltu (logotyp + claim), výkladců (zasklení) a prostorových aplikací (vývěsní štíty, cedule, stojany). V první variantě jde o čistou kombinaci logotypu a doplňkového grafi ckého prvku. Druhá varianta využívá na výkladcích jemné textury z latinských názvů květin. Třetí varianta následně využívá poloprůhledného motivu makro fotografi í květin. Poslední obrázek ukazuje vhodné použití typologických variant logotypu dle formátu aplikační plochy. manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha označení obchodu - exteriér

37 Označení obchodu - interiér V případě aplikace grafi ky do interiéru je vhodné, aby prostor jako takový byl barevně neutrální, tak, aby vynikly především prodávané květiny a následně i grafi cký styl společnosti. Ná této straně je vidět aplikace grafi ky pro prodejní pult, orientační systém a dělící paravány. manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha označení obchodu - interiér

38 Inzertní vizuál A4 Inzertní vizuál pro tiskovou inzerci formátu A4 vychází z dělení na šestiny vertikálně a poloviny horizontálně. Ve spodní 1/6 je vyhražen prostor pro logotyp a kontaktní údaje (vlevo) a případný claim (vpravo). Horní 1/6 je určena pro hlavní stělení. Zbytek prostoru pak pro samotnou prezentaci zarovnanou na střed, bitmapy na spad. manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha inzertní vizuál A4

39 manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha inzertní vizuál A4 - příklady

40 Inzertní vizuál outdoor Grafi cký vizuál pro exteriérová řešení prezentuje billboard o typickém formátu 6x3 m. Základní dělení formátu je sedminy horizontálně a čtvrtiny vertikálně. Jsou zde navrženy dvě typologické varianty. První má logotyp a kontaktní údaje v pravé části v poslední 1/7. Druhá má tyto údaje ve spodní čtvrtině. Ostatní principy kopírují tiskovou inzerci. manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha inzertní vizuál outdoor

41 manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha inzertní vizuál outdoor - příklady

42 8 elektronická média

43 Podpis elektronické zprávy Vedení ové komunikace v jenotném grafi ckém stylu dotváří komplexní obraz společnosti. Adip euis nos, niamcommy num velit elendrem ilit praestrud estio consenim velit wisi exerciliqui tem nullan veniam, senim vendre min eumsand ignibh essectetum quismod dolendit, conullutate modolo estrud do consendrem quat. Tat niamconum exer sumsan henit nullaor sum quiscidunt lam v Erit, vullaor sum exeraes equating eugiam atum vel irilit ad tie mod modio odignibh et lum ve del iustrud magnibh endre modolorpero euis nis essim quis aut iustrud enisl do commodo lo tue dit ad min utat, qui blam, quat nim iure dolorper si. Iduissi blan eum nonulla commodit, sequamc onsendreros nostrud dolorero odolorem volore lut nos nullaor sed et inci blam venim vel dolorem zzrit do core commy nullut am, vulputpat praesecte volore tat, quat nim digna consequat ing exeros at. Uptat. Ustionse faciduisi. Tio odolore do dionsequatis ad tetummo dolore magnis nonsequi blaoreril doloboreet venim dolorem zzriuscin henisis eu facip ea faciduis nulput niam aute tate. Podpis elektronické zprávy slouží na zakončení psaného textu ové zprávy. Je v něm snadno identifi kovatelné jméno a údaje o společnosti, která elektronickou zprávu odeslala. Takto vytvořený podpis do šablony slouží ke zjednodušení práce, protože celou šablonu lze jednoduše vyvolat z nabídky podpis v ovém programu. Tělo u je vysázeno fi remním fontem, podpis je umístěn pod ním a skládá se ze tří sekcí: logotyp, kontaktní údaje zaměstnance a kontaktní údaje společnosti. PETR MORÁVEK JEDNATEL / EXECUTIVE DIRECTOR TEL: FAX: ČEKO PRAHA S.R.O. VELKOOBCHOD - MALOOBCHOD KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 1316 / 23 1 PRAHA 1 PETR MORÁVEK JEDNATEL / EXECUTIVE DIRECTOR TEL: FAX: ČEKO PRAHA S.R.O. VELKOOBCHOD - MALOOBCHOD KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 1316 / 23 1 PRAHA 1 Detail manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha ový podpis

44 Firemní web - homepage Firemní web by měl svou čisotou a aplikací logotypu odpovídat ucelené koncepci. Pro pozadí je navržena bílá barva, celkově je barevnost omezená na fi remní barvy v textech a rámcích, hlavní barevnost by mělo obstarat nabízené zboží. S tím souvisí nutnost použití kvalitních fotografi í produktů, se kterými roste i padá celková úroveň webové prezentace. Webová stránka má několik sekcí -header s logotypem a claimem -menu 1. úrovně (hompage, o nás) Novinky -menu 2. úrovně (samotná nabídka) -hlavní fl asový banner -samotné tělo prezentace -sekce novinky -sekce rychlá volba Rychlá volba manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha firemní web - homepage

45 Firemní web - produkt 2599,- 2599,- 2599,- 2599,- 2599,- 2599,- 2599,- 2599, Novinky Rychlá volba manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha firemní web - produkt

46 Flashový reklamní banner Reklamní banner vychází z fi remní barevnosti a má tři části: -představení motivu -logotyp společnosti -slogan a webová adresa Bannery jsou vytvořeny ve třech základních formátech (čtverec, horizontála a vertikála) a je uložen na CD, které je součástí tohoto manuálu. manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha flashový reklamní banner

CORPORATE DESIGN MANUAL

CORPORATE DESIGN MANUAL CORPORATE DESIGN MANUAL OBSAH Úvodní slovo a specifi kace značky Specifi kace logotypu Kodifi kace barevnosti Firemní písmo Aplikace značky na fi remních tiskovinách Značení fi remních vozidel Reklamní

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU projekt Recyklohraní úvod Jednotný vizuální styl je způsob komunikace projektu s veřejností. Podoba stylu vytváří jeho identitu. Dobrý vizuální styl zvyšuje povědomí o existenci

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Logomanuál Základní verze loga Logo ve stupních šedé Logo v jedné barvě Definice barev Ochranná zóna Velikost loga Zarovnání loga

Více

Grafický manuál značky G-PROJECT, s.r.o.

Grafický manuál značky G-PROJECT, s.r.o. , s.r.o. OBSAH 1 Značka 1.1.1 Základní podoba značky s doplňkem 1.1.2 Základní barevná provedení značky 1.2 Užití značky bez doplňku 1.3 Povolené varianty značky 1.4 Používání samotného symbolu 1.5 Ochranná

Více

Značka společnosti MORA

Značka společnosti MORA Design Manuál 2011 Značka společnosti MORA 2 Za jednu z hlavních součástí firemní identity je považován její design neboli jednotný vizuální styl. Základním stavebním kamenem tohoto vizuálního stylu je

Více

LOGOMANUÁL 2013. základní logotypy

LOGOMANUÁL 2013. základní logotypy LOGOMANUÁL 2013 základní logotypy OBSAH LOGOMANUÁLU LOGOTYP 1. Základní provedení 03 2. Jednobarevné varianty - pozitiv 04 3. Jednobarevné varianty - negativ 05 4. Logotyp v konstrukční mřížce 06 5. Logotyp

Více

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY Design manuál OBSAH 1. LOGO MĚSTA 1.1 LOGO Velikost loga Konstrukce loga Ochranná zóna 1.2 BAREVNOST LOGA Logo na základním barevném podkladu Logo na různobarevném podkladu 1.3 ZAKÁZANÉ VARIANTY LOGA 1.4

Více

Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba fi remního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu.

Více

Logomanuál. Obsah. Logomanuál

Logomanuál. Obsah. Logomanuál Obsah Logomanuál Logomanuál 3 Základní varianta logotypu definice 5 Logotypy dceřinných společností 7 Značka BW 9 Schéma logotypu 11 Barevnost logotypu 13 Ochranná zóna logotypu 15 Rozměrová řada 17 Barevná

Více

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o Webové aplikace a design Tvorba a správa webového obsahu Linux prodej, podpora, řešení Network management & IT security Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o. QCM, s.r.o. Rybkova 1,

Více

Konstrukce a ochranná zóna loga na šířku 3 Konstrukce a ochranná zóna loga na výšku 4 Konstrukce a ochranná zóna značky 5

Konstrukce a ochranná zóna loga na šířku 3 Konstrukce a ochranná zóna loga na výšku 4 Konstrukce a ochranná zóna značky 5 LOGOMANUÁL OBSAH LOGO Konstrukce a ochranná zóna loga na šířku 3 Konstrukce a ochranná zóna loga na výšku 4 Konstrukce a ochranná zóna značky 5 BARVY Barevnost loga 6 Barevné a černobílé varianty loga

Více

manuál jednotného vizuálního stylu

manuál jednotného vizuálního stylu manuál jednotného vizuálního stylu 1 značka 1 značka Barevné pozitivní provedení 1.1 Grafickou podobu značky tvoří kresebně upravené litery bezpatkového polotučného písma. Upravený nápis ANECT tím neztrácí

Více

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL GRAFICKÝ LOGO MANUÁL OBSAH Základní varianta loga logo 01 4 Základní varianta loga doplněná o slogan logo 02 5 Inverzní barevná varianta loga logo 01 6 Monochromatická varianta loga doplněná o slogan logo

Více

MANUAL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUAL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUAL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 1 1 1 ROZKRES LOGA 1 2 OCHRANÁ ZÓNA LOGA 1 3 LOGO ČERNOBÍLÉ PROVEDENÍ 1 4 LOGO NA PODKLADOVÉ PLOŠE 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ZÁKLADNÍ BAREVNOST LOGA JE

Více

Corporate identity 1

Corporate identity 1 Corporate identity 1 obsah Logomanuál Designmanuál Logomanuál Definice logotypu 4 Základní barevnost logotypu 5 Barevné varianty logotypu 6 Brevné varianty logotypu doplňkové 7 Použití logotypu na pozadí

Více

Logomanuál REDA. autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno

Logomanuál REDA. autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno Logomanuál REDA autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno definice značky Písmový standart REDA vychází z písma Eurostile. Je doplněn grafickým symbolem stylizace podtržení / zvýraznění v červené

Více

Grafický manuál Vema, a. s.

Grafický manuál Vema, a. s. Grafický manuál Vema, a. s. 1 I Barvy společnosti Základní barva Tmavě modrá CMYK 100 / 70 / 0 / 0 PANTONE 286 RGB 0 / 64 / 132 fólie RAL 5002 fólie AVERY 500 528 EG (lesk), 528 EM (mat) Doplňkové barvy

Více

corporate design manual

corporate design manual corporate design manual obsah úvod 3 logotyp 4 základní logotyp 4 jednobarevné varianty logotypu 4 konstrukce základního logotypu 5 minimální velikost logotypu 5 ochranný prostor logotypu 6 zakázané varianty

Více

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou Sázavou 1 nad Žďár Žďár nad Sázavou města žďár nad sázavou 1 Logomanuál Logo manuál je souborem předpisů, k práci s jednotným vizuálním stylem logotypu Žďár nad Sázavou. Obsahuje závazná pravidla a doporučené

Více

Institut pro veřejnou správu. Manuál vizuální identity

Institut pro veřejnou správu. Manuál vizuální identity Institut pro veřejnou správu Manuál vizuální identity Logotyp 3 Popis logotypu 4 Barevná varianta 4 Barevná negativní varianta 5 Černobílá varianta 5 Černobílá negativní varianta 6 Barevnost 7 Ochranná

Více

corporate design manual

corporate design manual corporate design manual obsah úvod 3 logotyp 4 základní logotyp 4 jednobarevné varianty logotypu 4 konstrukce základního logotypu 5 minimální velikost logotypu 5 ochranný prostor logotypu 6 zakázané varianty

Více

VIZUÁLNÍ ST YL. VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky

VIZUÁLNÍ ST YL. VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky VIZUÁLNÍ ST YL VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky vizuální styl grafický prvek Vizuální styl VŠB-TU Ostrava Fakulty Elektrotechniky a Informatiky (dále jen FEI) je vytvářen vzájemným

Více

LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Úvod Destination identity turistického regionu Střední Morava Logo turistického regionu Střední Morava vychází z dlouhodobých

Více

Grafický manuál použití značky verze 1.0

Grafický manuál použití značky verze 1.0 Grafický manuál použití značky verze 1.0 Úvod Jak pracovat s manuálem Grafický manuál pro práci se značkou společnosti je nezaměnitelný návod pro používání logotypu v reklamních protředcích a firemních

Více

Grafický manuál logotypu BONTONFILM a BONTONFILM Promotions

Grafický manuál logotypu BONTONFILM a BONTONFILM Promotions Grafický manuál logotypu BONTONFILM a BONTONFILM Promotions 2 Grafický manuál ke značce BONTONFILM a BONTONFILM Promotions CO JE GRAFICKÝ MANUÁL Grafický manuál (G. M.) je nedílnou součástí jednotného

Více

Grafický manuál značky ELI Beamlines

Grafický manuál značky ELI Beamlines Grafický manuál značky ELI Beamlines Obsah Úvod....4 Základní barevná verze loga....6 Černobílá verze loga...8 Zakázané tvarové a barevné varianty loga.... 10 Konstrukce a ochranná zóna loga... 12 Minimální

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU Značka Ministerstva průmyslu a obchodu je tvořena dynamickými liniemi vytvářejícími plastický prostor vzájemně propojené ekonomiky

Více

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba firemního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu. Dobrý

Více

LOGOMANUÁL. Husův rok 2015

LOGOMANUÁL. Husův rok 2015 LOGOMANUÁL Husův rok 2015 LOGOMANUÁL Husův rok 2015 OBSAH 01 LOGOTYP BAREVNÝ POZITIV NA SVĚTLÉM POZADÍ 4 02 LOGOTYP JEDNOBAREVNÝ POZITIV NA SVĚTLÉM POZADÍ 5 03 LOGOTYP BAREVNÝ POZITIV NA ZLATÉM POZADÍ

Více

Grafický manuál logotypu

Grafický manuál logotypu Grafický manuál logotypu Obsah 1 Úvod 2 Funkce a užití manuálu 3 1.01 2 Logotyp 4 Jméno společnosti 5 2.01 Základní barevné provedení (pozitiv, negativ) 6 2.02 Polotónové provedení (pozitiv, negativ) 7

Více

01 xxxxx. Grafický manuál značky a jednotného vizuálního stylu I Občanská demokratická strana

01 xxxxx. Grafický manuál značky a jednotného vizuálního stylu I Občanská demokratická strana 01 xxxxx Grafický manuál značky a jednotného vizuálního stylu I Občanská demokratická strana 2 Úvod Obsah a tiráž 1 Obsah a tiráž 3 1.1 Obsah 1 Úvod 1.1 Obsah... 3 1.2 Tiráž... 3 1.3 Autoři... 3 2 Logotyp

Více

grafický manuál /logotyp/

grafický manuál /logotyp/ grafický manuál /logotyp/ Konstrukce standardního logoznaku Síťový rozkres Ukázka standardního logoznaku a jeho postavení ve čtvercové síti. Síť ukazuje kompozici logoznaku Thermal. Ve výjimečných případech

Více

Knol Plus a.s. Manuál vizuálního stylu 05.2009 design Side2

Knol Plus a.s. Manuál vizuálního stylu 05.2009 design Side2 obsah 1 značka a firemní písmo 1.1 značka společnosti 1.2 verze užití značky 1.3 značka na podkladové ploše 1.4 ochranná zóna značky 1.5 rozměrová řada značky 1.6 zakázané varianty značky 1.7 firemní písmo

Více

VIZUÁLNÍ STYL ZNAČKA

VIZUÁLNÍ STYL ZNAČKA VIZUÁLNÍ STYL ZNAČKA definice Značka TON je základem jednotného vizuálního stylu společnosti TON a.s. Značka se skládá ze dvou části, je tvořena grafickým symbolem židle a písmovým logotypem TON. Grafický

Více

Grafický manuál AFO MANUÁL COPYRIGHT REDESIGN 2010

Grafický manuál AFO MANUÁL COPYRIGHT REDESIGN 2010 00 Grafický manuál 1 graf manual-afo.indd 1 10/14/10 3:12:22 PM 00 Obsah Intro 3 01 Logo základní 4 Logo základní velikostní varianty 5 Logo s názvem 6 Logo s názvem velikostní varianty 7 Logo v negativním

Více

Corporate Design Manual

Corporate Design Manual je souborem předpisů k práci s vizuálním stylem institutu veřejného ochránce práv (dále jen institutu ). Obsahuje závazná pravidla a doporučené varianty používání jednotlivých prvků vizuálního stylu. Prvky

Více

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál Grafický manuál SAZKA 1 Grafický manuál obsah obsah 3 Úvod 5 1.00 logotyp sazka 7 1.01 primární horizontální barevný logotyp 8 1.02 konstrukce horizontálního barevného logotypu 9 1.03 primární vertikální

Více

DEFINICE BAREV FIREMNÍ PÍSMO

DEFINICE BAREV FIREMNÍ PÍSMO Založení Technologického inovačního centra je společným projektem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Zlínského kraje. Společnost je zakládána dvěma subjekty, které mají v regionu významné postavení a při

Více

GRAFICKÝ MANUÁL STUDENTSKÁ OBEC FAKULTY ARCHITEKTURY

GRAFICKÝ MANUÁL STUDENTSKÁ OBEC FAKULTY ARCHITEKTURY GRAFICKÝ MANUÁL Grafický symbol loga Studentské obce fakulty architektury znázorňuje její funkci. Čtverce v symbolu představují studenty, jež obec hájí. Barevnost čtverců pak charakterizuje různorodost

Více

Grafický manuál značky. DY-THA rail

Grafický manuál značky. DY-THA rail Grafický manuál značky DY-THA rail Obsah Úvod 1 Značka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 Černobílá pozitivní varianta 2.3 Černobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice a

Více

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Grafický manuál ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Používání znaku a vlajky města Zábřeh upravuje Obecně závazná vyhláška města Zábřehč. 3/2005 o znaku a vlajce města Zábřeh a jejich užívání. Znak města bude používán

Více

Centrum vzdělávání všem design manual. Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem.

Centrum vzdělávání všem design manual. Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem. design manual Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem. Pro přímou reprodukci nepoužívejte jako předlohy prvky vytištěné z tohoto manuálu.

Více

design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál

design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál značka Tato značka je základem jednotné grafické prezentace společnosti CSS spedition.

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV Tento grafický manuál specifikuje a vymezuje použití základních prvků vizuální komunikace pro dodržení jednoty vizuální prezentace NEON TV. X Y LOGO NEON TV -

Více

d e s i g n m a n u á l

d e s i g n m a n u á l d e s i g n m a n u á l 1 Jednotný vizuální styl... 4 1.1 Jednotný vizuální styl... 6 1.2 Logo znak - barevné provedení... 7 1.3 Logo znak - černobíle provedení... 6 1.4 Logo znak - kontury... 7 2 Logotyp...10

Více

GRAFICKÝ MANUÁL PRO PROJEKT ČISTÉ MĚSTO

GRAFICKÝ MANUÁL PRO PROJEKT ČISTÉ MĚSTO GRAFICKÝ MANUÁL PRO PROJEKT 1.1 logotypu slouží k vytvoření jednotného grafického a komunikačního stylu. Jednotný grafický styl vzniká použitím základních prostředků vizuální komunikace, kterými jsou logotyp,

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY ZÁKLADNÍ VARIANTA Aplikace na bílé a ostatní světlé podklady. INVERZNÍ VARIANTA Inverzní varianta je určená pro použití na tmavém pozadí, při zachování dostatečného kontrastu mezi

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu OBSAH 1. Úvod Jednotný vizuální styl 1 2. Značka Základní provedení 3 Černobílé provedení 4 Rozkres značky Ochranná zóna Nejmenší možné použití 5 Zakázané varianty 6

Více

úvod Manuál obsahuje závazná pravidla a doporučené varianty používání loga nebo jeho jednotlivých prvků.

úvod Manuál obsahuje závazná pravidla a doporučené varianty používání loga nebo jeho jednotlivých prvků. grafický manuál Manuál obsahuje závazná pravidla a doporučené varianty používání loga nebo jeho jednotlivých prvků. úvod Jednotný vizuální styl (Corporate Identity Design) je prostředek komunikace společnosti

Více

Grafický manuál. ZŠ a MŠ Proseč

Grafický manuál. ZŠ a MŠ Proseč je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití jednotlivých prvků vizuálního stylu Základní školy a mateřské školy Proseč. Pro přímou reprodukci nepoužívejte jako předlohy prvky vytištěné z tohoto

Více

JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL

JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL 1 OBSAH LOGOTYP... 4 Základní znaky logotypu... 5 Základní podoba loga... 6 Plnobarevná varianta... 7 Logotyp v černobílé variantě... 8 Plnobarevná varianta bez linky... 9 Logotyp v černobílé variantě

Více

Manuál vizuálního stylu CENTROPROJEKT a.s. (v0.1) Zpracovalo Modest Studio modeststudio.cz / +420 725 792 827

Manuál vizuálního stylu CENTROPROJEKT a.s. (v0.1) Zpracovalo Modest Studio modeststudio.cz / +420 725 792 827 Manuál vizuálního stylu CENTROPROJEKT a.s. (v0.1) Zpracovalo Modest Studio modeststudio.cz / +420 725 792 827 Redesign logotypu a symbolu spočívá především v nezbytně nutném stanovení čistější varianty

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz obsah..................................... 02 úvod a definice loga........................... 03 zákres do čtvercové sítě........................

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU Základní 1/6/2011 Jen pro vnitřní potřebu 02 EXPLIKACE O tváři naší strany TOP 09 Manuál aneb pravidla Prezentujeme se v moderní, kultivované grafice, důraz klademe na

Více

Grafický manuál logotypu

Grafický manuál logotypu Grafický manuál logotypu Preambule Našim cílem je dosáhnout jednotné vizuální komunikace společnosti AQUA PROCON s.r.o. jako důležité součásti firemní identity. Dodržováním podmínek a pravidel předepsaných

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU EDUPONT. (výňatek LOGOMANUÁL)

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU EDUPONT. (výňatek LOGOMANUÁL) (výňatek LOGOMANUÁL) obsah JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL LOGOTYP 1 základní varianta logotypu barevné provedení 1.1 základní varianta logotypu černobílé provedení 1.2 ochranná zóna LOGOTYPU 1.3 jazyková mutace

Více

+420 800 177 177 info@realitydne.cz

+420 800 177 177 info@realitydne.cz OBÁLKY - FORMAT DL - BRNO REAL Nova, s.r.o. OBÁLKY - FORMAT DL - POBOČKY Karlovo náměstí 559/28 120 00 Praha Hlubinská 1378/36 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava OBÁLKY - FORMAT C5 - BRNO REAL Nova, s.r.o.

Více

ilharmonie Brn ikony značky pro všechny národy srozumitelný odkaz srozumitelná vizuální komunikace, odkaz přímo v logotypu

ilharmonie Brn ikony značky pro všechny národy srozumitelný odkaz srozumitelná vizuální komunikace, odkaz přímo v logotypu Značka ilharmonie Brn ilharmonie Brn ikony značky pro všechny národy srozumitelný odkaz srozumitelná vizuální komunikace, odkaz přímo v logotypu Logotyp základní barevná podoba logotypu základní černobílá

Více

1. logotyp 1. 1. základní varianta

1. logotyp 1. 1. základní varianta 1. logotyp 1. logotyp 1. 1. základní varianta Logotyp je základním prvkem vizuálního stylu a současně ochrannou registrovanou známkou. Užívá se pro označení institucí a aktivit Královéhradeckého kraje.

Více

Manuál logotypu VILA LANNA

Manuál logotypu VILA LANNA Manuál logotypu VILA LANNA Předmluva Vážení kolegové, dostává se Vám do rukou materiál, který slouží jako souhrn pravidel jak logo Vily LANNA použít v daném případě, formou vizuální grafické prezentace.

Více

Zároveň se vznikem firmy bylo potřeba vytvořit i jednotný styl, který by dostatečně vyjadřoval firemní identitu.

Zároveň se vznikem firmy bylo potřeba vytvořit i jednotný styl, který by dostatečně vyjadřoval firemní identitu. úvod a obsah Společnost MIND DESIGN je nová rodící se firma, jejíž cílem je nabídnout svým klientům kompletní servis v oblasti předtiskové přípravy, grafických služeb, multimédií a reklamy. Hlavní činností

Více

Logomanuál TRUTNOV MĚSTO SPORTU

Logomanuál TRUTNOV MĚSTO SPORTU Logomanuál TRUTNOV MĚSTO SPORTU OBSAH 1 ZNAČKA 1.01 Základní barevné provedení 1.02 Černobílé a polotónové provedení 1.03 Negativní provedení 1.04 Grafická definice 1.05 Ochranná zóna 1.06 Grafické výzdobné

Více

LOGOMANUÁL. Vodohospodářská a obchodní společnost

LOGOMANUÁL. Vodohospodářská a obchodní společnost LOGOMANUÁL Vodohospodářská a obchodní společnost Obsah 0 Definice Barev 2 Merkantil 0.1 Základní barvy 0.2 Doplňkové barvy 1 Systém 1.1 Základní logotyp 1.2 Inverzní varianta 1.3 Použití na podkladu 1.4

Více

grafický manuál vizuálního stylu CCV Informační systémy www.ccv.cz

grafický manuál vizuálního stylu CCV Informační systémy www.ccv.cz CCV Informační systémy obsah Logotyp 2 Tři základní varianty logotypu 3 Barevnost 4 Použití barevných provedení 5 Ochranné pole 6 Zakázané varianty logotypu 7 Font 8 Vizitky 9 Dopisní papír - A4 10 Šablona

Více

ZJEDNODUŠENÝ GRAFICKÝ MANUÁL LOGOTYPU

ZJEDNODUŠENÝ GRAFICKÝ MANUÁL LOGOTYPU ZJEDNODUŠENÝ GRAFICKÝ MANUÁL LOGOTYPU Vzhled logotypu proporce, vzájemné umístění grafické a textové části je přesně definován tímto manuálem. Je zakázáno měnit podobu, velikosti a vzájemné umístění prvků

Více

Jednotný vizuální styl Biologického centra

Jednotný vizuální styl Biologického centra Jednotný vizuální styl Biologického centra AV ČR, v. v. i. Manuál jednotného vizuálního stylu Biologického centra AV ČR, v. v. i. Biologické centrum AV ČR, v. v. i., 2013 design Tomáš Halama, 2013 V případě

Více

Církev bratrská. Církev bratrská. Církev bratrská. Církev bratrská. Vážený pane,

Církev bratrská. Církev bratrská. Církev bratrská. Církev bratrská. Vážený pane, info@cb.cz, www.cb.cz Vážený pane, T +420 123 456 789 M +420 123 456 789 E t.pospichal@cb.cz www.cb.cz Ut ipiene nullab im fugit fuga. Puda parcia soloremporem id millabo ribust aspitios ilia conectures

Více

Manuál. Formát A3. Verze 1.0

Manuál. Formát A3. Verze 1.0 Manuál Formát A3 Verze 1.0 Jednotný vizuální styl Úvod 1.1 Jednotný vizuální styl patří k jednomu z nejdůležitějších komunikačních prostředků každé společnosti. Dobře zpracovaný vizuální styl podporuje

Více

Barevnost CMYK. 95/36/95/35-77/4/68/10 CMYK 0/0/0/85 Pantone 7540 C ORACAL 073 CMYK 95/36/95/35 ORACAL 613

Barevnost CMYK. 95/36/95/35-77/4/68/10 CMYK 0/0/0/85 Pantone 7540 C ORACAL 073 CMYK 95/36/95/35 ORACAL 613 Grafický manuál Obsah Barevnost 1 Logotyp plnobarevná verze pozitivní 2 plnobarevná verze negativní 3 černobílá verze pozitivní 4 černobílá verze negativní 5 jednobarevná verze šedá / zelená 6 užití na

Více

g r a f i c k ý m a n u á l z n a č k y

g r a f i c k ý m a n u á l z n a č k y g r a f i c k ý m a n u á l z n a č k y 1 ÚVOD 2 Funkce a užití manuálu 3 1.01 2 ZNAČKA / LOGOTYP 4 Jméno organizace 5 2.01 Grafická definice značky 6 2.02 Základní podoba značky 7 2.03 Jednobarevné provedení

Více

LOGO MANUÁL VAR. II. září 2013

LOGO MANUÁL VAR. II. září 2013 LOGO MANUÁL VAR. II. září 2013 LOGOMANUÁL SCHRÖDINGEROVA INSTITUTU Manuál byl vytvořen za účelem definování logotypu a sjednocení jeho užívání. Chceme tímto podpořit jednotnost Corporate Identity (CI),

Více

Kdyby nebyly ryby, nebyly by rybníky. Manuál jednotného vizuálního stylu města Vodňany

Kdyby nebyly ryby, nebyly by rybníky. Manuál jednotného vizuálního stylu města Vodňany Kdyby nebyly ryby, nebyly by rybníky Manuál jednotného vizuálního stylu města Vodňany logo základní varianta pozitivní Toto je základní barevná pozitivní varianta loga. Jakýkoli zásah do jednotlivých

Více

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. OBSAH 1.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2

Více

OBSAH 01 LOGOTYP 02 BAREVNOST 03 PÍSMO

OBSAH 01 LOGOTYP 02 BAREVNOST 03 PÍSMO Logo manuál OBSAH 01 LOGOTYP Barevná varianta 2 Barevná negativní varianta 3 Černá varianta 4 Bílá varianta 5 Ochranná zóna 6 Minimální velikost 7 02 BAREVNOST Základní 8 Doplńková 9 03 PÍSMO Primární

Více

Dny víry Manuál loga a vizuálního stylu. Anežka Churaňová, Arcibiskupství pražské 2014

Dny víry Manuál loga a vizuálního stylu. Anežka Churaňová, Arcibiskupství pražské 2014 Dny Manuál loga a vizuálního stylu Anežka Churaňová, Arcibiskupství pražské 2014 ROZBOR A KONSTRUKCE LOGOTYPU Základním prvkem jednotného vizuálního stylu akce Dny je značka (logotyp). Její aplikace je

Více

GRAFICKÝ minimanuál LOGOTYPU GENDER STUDIES

GRAFICKÝ minimanuál LOGOTYPU GENDER STUDIES GRAFICKÝ minimanuál LOGOTYPU GENDER STUDIES I. ÚVODNÍ SLOVO A SPECIFIKACE LOGOTYPU Logotyp organizace Postavení symbolu a textové části Stavba logotypu II. ZÁSADY POUŽITÍ LOGOTYPU Ochranný prostor Minimální

Více

Přehled jednotlivých podob a způsobů užití značky a grafického symbolu společnosti HALLA, a. s.

Přehled jednotlivých podob a způsobů užití značky a grafického symbolu společnosti HALLA, a. s. Přehled jednotlivých podob a způsobů užití značky a grafického symbolu společnosti HALLA, a. s. Obsah A Značka B Symbol A.1. Základní plnobarevné provedení s gradientem A.2. Plnobarevné provedení bez gradientu

Více

Manuál pro užití loga Státního fondu dopravní infrastruktury

Manuál pro užití loga Státního fondu dopravní infrastruktury Manuál pro užití loga Státního fondu dopravní infrastruktury Obsah Základní varianta loga 3 Verze loga pro menší velikosti 4 Inverzní verze loga 5 Inverzní verze loga pro menší velikosti 6 Ochranný prostor

Více

(mini) MANUÁL LOGOTYPU 2017

(mini) MANUÁL LOGOTYPU 2017 (mini) MANUÁL LOGOTYPU 2017 HOSPIC sv. Alžběty MANUÁL LOGOTYPU 2 Obsah Základní verze loga 3 Barvy primární 4 Barvy sekundární 5 Bezpečná zóna loga 6 Barevné varianty loga 7 Logo na podkladu 9 Písma 10

Více

manuál jednotného vizuálního stylu

manuál jednotného vizuálního stylu manuál jednotného vizuálního stylu značka 1 Značka Český telekomunikační úřad Značka je základním prvkem vizuálního stylu. Původně byla vytvořena v roce1997. Značku ČTÚ tvoří symbol čtverce, postaveného

Více

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL OBSAH 1 ÚVOD 2 KODIFIKACE LOGOTYPU 2.1. barevná varianta loga 2.2. černobílá varianta loga 2.3. ochranná zóna a minimální velikost loga 2.4. rozkres loga v grafické síti 2.5. logotyp

Více

GRAFICKÝ MANUÁL LOGOTYPU

GRAFICKÝ MANUÁL LOGOTYPU GRAFICKÝ MANUÁL LOGOTYPU OBSAH Grafický manuál logotypu 01 - Logotyp společnosti 02 - Plastická verze logotypu 03 - Jednobarevná podoba logotypu 04 - Logotyp na barevném pozadí 05 - Ochranný prostor logotypu

Více

GRAFICKÝ MANUÁL SMP CZ

GRAFICKÝ MANUÁL SMP CZ GRAFICKÝ MANUÁL SMP CZ 2017 OBSAH 01 / Úvod...3 02 / Logotyp...4 > 01 Primární varianty logotypu > 02 Sekundární varianty logotypu > 03 Ochranná zóna logo > 04 Dodatkové logo > 05 Logo Společně 03 / Písmo...9

Více

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk» Manuál vizuální identity SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk ÚVODEM» ÚVODEM Školní rok 2012/2013 je rokem změn v zájmovém

Více

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz LOGO manuál jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz Obsah 03 Symbolika značky 04 Barevné pozitivní provedení značky 05 Barevené

Více

grafický manuál společnosti všeobecná fakultní nemocnice v praze část I. logotyp a jeho použití PANTONE CMYK RGB

grafický manuál společnosti všeobecná fakultní nemocnice v praze část I. logotyp a jeho použití PANTONE CMYK RGB grafický manuál společnosti všeobecná fakultní nemocnice v praze část I. logotyp a jeho použití obsah Koncepce 3 Základní podoba logotypu a minimální velikost 4 Používané varianty logotypu 5 8 Název vfn

Více

DETAIL PRAHA 2 017 SVĚTLA KOUZLO KRAJINY7. Vytvořte si vlastní originální autorský kalendář na míru MAGIE KRAJ NÁLADY ČESKÉ KRAJINY

DETAIL PRAHA 2 017 SVĚTLA KOUZLO KRAJINY7. Vytvořte si vlastní originální autorský kalendář na míru MAGIE KRAJ NÁLADY ČESKÉ KRAJINY Vytvořte si vlastní originální autorský kalendář na míru DETAIL Zaostřeno na HRA SVĚTLA NÁLADY ČESKÉ KRAJINY MAGIE KRAJ KOUZLO KRAJINY7 2 01 INY PRAHA 2 017 Nástěnné kalendáře na míru Vytvořte si vlastní

Více

Logotyp Městská část Praha 7 1

Logotyp Městská část Praha 7 1 Logotyp Městská část Praha 7 1 Logotyp Městská část Praha 7 1 1 Logotyp Městská část Praha 7 Logotyp je základním prvkem jednotného vizuálního stylu. Logotyp tvoří číslice 7, nápis PRAHA a kruhová výseč

Více

Obsah. 1 Městský znak... 3. 2 Turistická značka... 15. 3 Písmo... 25. 4 Merkantilní tiskoviny... 31. 5 Reklamní předměty... 51

Obsah. 1 Městský znak... 3. 2 Turistická značka... 15. 3 Písmo... 25. 4 Merkantilní tiskoviny... 31. 5 Reklamní předměty... 51 Obsah 1 Městský znak............................... 3 2 Turistická značka........................... 15 3 Písmo.................................... 25 4 Merkantilní tiskoviny......................... 31

Více

Úvod. Pokyny a informace týkající se konkrétního firemního designu jsou na jednotlivých stranách

Úvod. Pokyny a informace týkající se konkrétního firemního designu jsou na jednotlivých stranách GRAFICKÝ MANUÁL Úvod Grafický manuál (G.M.) je nedílnou součástí jednotného vizuálního stylu (corporate identity) každé firmy nebo produktu. Manuál slouží jako základní informační zdroj o logu a jeho použití.

Více

LOGO MANUAL. Definice základního používání loga

LOGO MANUAL. Definice základního používání loga LOGO MANUAL Definice základního používání loga ÚVOD KELLYS LogoManuál je dokument stanovující základní pravidla užívání grafických prvků loga a logotypu společnosti KELLYS BICYCLES při zachování jednotného

Více

EP ENERGY TRADING CORPORATE DESIGN MANUAL V. 01.2

EP ENERGY TRADING CORPORATE DESIGN MANUAL V. 01.2 EP ENERGY TRADING CORPORATE DESIGN MANUAL V. 01.2 18 / 9 / 2012 Používání identifikačních znaků společnosti (přesný zápis identifikačních znaků společnosti, odchylka od zápisu nepřípustná) Zápis obchodního

Více

Stručný grafický manuál logotypu TOP 09

Stručný grafický manuál logotypu TOP 09 Stručný grafický manuál logotypu Obsah 1. Úvod 1. 01 2. Logotyp Základní barevné provedení logotypu 2. 01 Černobílé a nega vní provedení logotypu 2. 02 Základní barevné provedení logotypu na podkladové

Více

G r a f i c k ý m a n u á l

G r a f i c k ý m a n u á l Grafický manuál Obsah 1 Značka 1.01 Základní prvky, prezentace 1.02 Základní provedení 1.03 Černobílé pozitivní provedení 1.04 Černobílé inverzní provedení 1.05 Značka se slovním určením - barevné provedení

Více

Obsah. Základní podmínky pro použití loga 3. Firemní tiskoviny 16 2 GRAFICKÝ MANUÁL ELEKTROWIN. Hlavičkový papír 17. Konstrukce logoznaku 4

Obsah. Základní podmínky pro použití loga 3. Firemní tiskoviny 16 2 GRAFICKÝ MANUÁL ELEKTROWIN. Hlavičkový papír 17. Konstrukce logoznaku 4 GRAFICKÝ MANUÁL Obsah Základní podmínky pro použití loga 3 Konstrukce logoznaku 4 Ochranná zóna 5 Barevná pozitivní a negativní varianta 6 Povolené barevné použití jiného podkladu příklady 7 Zakázané barevné

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU FIRMY KP-SYS

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU FIRMY KP-SYS MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU FIRMY OBSAH 1 OBSAH 2 3 ÚVOD 4 KONCEPCE LOGA 5 BAREVNOST LOGA 6 LOGO 7 ochraná zóna loga 8 LOGOTYP 22 sazební schéma dopisu s adresou 23 sazební schéma dopisu bez adresy

Více

Barevné pozitivní provedení značky 1.1

Barevné pozitivní provedení značky 1.1 Manuál značky Barevné pozitivní provedení značky 1.1 Značku tvoří nápis TRANSITION vysázený verzálkami písma AG book. Jednotlivé litery jsou však různě upraveny a části liter vynechány. Nápis je proveden

Více

OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO

OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO Grafický manuál OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO Dodržování jednotného vizuálního stylu přispívá ke snadnější identifikaci společnosti, posiluje její důvěryhodnost a zároveň zlepšuje povědomí

Více

Logo manuál je souborem předpisů, které slouží k práci s jednotným vizuálním stylem logotypu Správy státních hmotných rezerv ČR.

Logo manuál je souborem předpisů, které slouží k práci s jednotným vizuálním stylem logotypu Správy státních hmotných rezerv ČR. LOGO MANUÁL o logo manuálu Logo manuál Logo manuál je souborem předpisů, které slouží k práci s jednotným vizuálním stylem logotypu Správy státních hmotných rezerv ČR. Obsahuje závazná pravidla a doporučené

Více

VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu

VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu ELEMENTY JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01. Elementy jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE LOGOTYP

Více