raf ický manu g ál v izuáln n í k ig o s m ed u 7 n k i k a c e spole č n o 0 s 1 a t 0 h a i r č p o k e

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "raf ický manu g ál v izuáln n í k ig o s m ed u 7 n k i k a c e spole č n o 0 s 1 a t 0 h 2. 4. 4 a i r č p o k e"

Transkript

1 izuální komunikace graf ický manuál k7design v společnosti čeko praha

2 1 logotyp logotyp logotyp síťový rozkres logotyp barevné varianty logotyp typologické varianty logotyp kontrast logotyp použití 1 2 barevnost barevnost základní barevnost doplňková 13 3 písmo firemní písmo firemní písmo doplňkové 16 4 doplňkové prvky doplňková grafika vektorová doplňková grafika bitmapy doplňková grafika bitmapy 2 5 merkantilní tiskoviny firemní vizitky firemní obálky hlavičkový papír 24 6 propagační materiály blok A výsekové desky balicí papír firemní tašky tužky a propisky 3 7 ostatní aplikace osobní vozy užitkové vozy firemní trička pracovní oděv označení obchodu - exteriér označení obchodu - interiér inzertní vizuál A inzertní vizuál A4 - příklady inzertní vizuál outdoor inzertní vizuál outdoor - příklady 41 8 elektronická média ový podpis firemní web - homepage firemní web - produkt flashový reklamní banner 46 obsah manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha 2 obsah

3 Úvod Předpokladem efektivní prezentace společnosti je jednotný vizuální styl komunikace, jehož základem je logo. Vizuální styl sjednocuje všechny komunikační a prezentační výstupy společnosti. Zavedení a dodržování vizuálního stylu umožňuje vést komunikaci efektivněji a úsporněji, s výrazným zmenšením možnosti formálních i obsahových pochybení. Pravidla pro použití loga a ostatních prvků vizuálního stylu jednoznačně stanovuje tento grafi cký manuál. Grafi cký manuál je závazným dokumentem pro všechny typy grafi ckých výstupů společnosti, zejména při výrobě tiskovin a publikací, zadávání inzerce, výrobě propagačních předmětů, multimediálních prezentací, prezentačních panelů apod. Grafi cký manuál by neměl potlačit kreativní činnost v rámci vizuální komunikace společnosti, je však základním kamenem pro tvorbu jednotné prezentace. Nemá nahradit, ani blokovat kreativní přínos dalších subjektů, tvůrčí přístup však musí tento manuál podporovat, nikoliv porušovat. manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha 3 úvod

4 1 logotyp

5 Logotyp společnosti Základním prvkem jednotného vizuálního stylu je logotyp společnosti. Jeho aplikace jsou přesně defi novány a řídí se pravidly uvedenými v tomto manuálu. Logotyp je složen z grafi ckého prvku a názvu společnosti nasázeným z verzálek. Hlavním grafi ckým prvkem loga je motiv čtyř květin ve čtyřech svěžích barvách, které mají za cíl komunikovat hravé, optimistické a otevřené prostředí květin - květin pro každého. Název společnosti je vysázen ve fi remní černé na dva řádky. Jednotlivé barevné defi nice ve CMYK (soutisk), RGB (subtrakce), HTML (web), Pantone (přímé barvy coated, matt a uncoated), RAL (natírané povrchy) a Avery (foliová grafi ka) jsou určeny pro specifi cká použití PANTONE 583 C PANTONE 583 M PANTONE 583 U HTML #B9C32F RAL 618 Avery PANTONE 1797 C PANTONE 1797 M PANTONE 1797 U HTML #C5133 RAL 327 Avery PANTONE Black C PANTONE Black M PANTONE Black U HTML # RAL 94 Avery PANTONE 144 C PANTONE 144 M PANTONE 144 U HTML #E67C26 RAL 28 Avery PANTONE 7456 C PANTONE 7456 M PANTONE 7456 U HTML #5E71B RAL 5 Avery manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha logotyp

6 Síťový rozkres logotypu. Síťový rozkres logotypu ve čtvercové síti umožňuje kontrolovat velikost a proporcionalitu jednotlivých grafi ckých prvků. Je využíván zejména při realizaci logotypu v nadstandardních velikostech, kde není možno logotyp přenést na podklad standardními technologickými postupy. Tento síťový rozkres však není vhodné používat jako předlohu pro přímou reprodukci logotypu nebo jako prostředek pro vlastní konstrukci logotypu. K tomuto účelu slouží předlohy v elektronické podobě na CD, které je přílohou tohoto manuálu. manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha logotyp síťový rozkres

7 Barevné varianty logotypu. Prioritní použití logotypu je v základním barevném řešení, tedy korporátní zelená, červená, oranžová, modrá a černá. Použití dalších zde uvedených verzí je dáno grafi ckým záměrem, ale především čitelností v daném grafi ckém produktu. Kromě základního vzhledu logotypu (určeného pro nejčastější použití), existují ještě varianty: barevný negativ (na černém nebo tmavém podkladu) černobílé pozitiv (merkantilní tiskoviny, atp.) černobílé negativ (merkantilní tiskoviny, atp.) Ostatní barevné modifi kace jsou nepřípustné! manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha logotyp barevné varianty

8 Typologické varianty logotypu. Existují dvě typologické verze logotypu: základní logotyp vertikála logotyp doplňkový v horizontálním provedení. Použití těchto variant vychází čistě z potřeb společnosti. Nicméně použití druhé, horizontální varianty je pomníněno pouze nemožností nebo nevhodností logotypu základního dle konkrétního řešení /například horizontální banner/. Ostatní typologické modifi kace jsou nepřípustné! manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha logotyp typologické varianty

9 Logo na podkladové ploše Na této straně je znázorněna aplikace loga na podkladové ploše různé tonality barvy. Zcela zásadním cílem je dodržení kontrastu a čitelnosti logotypu a to i za cenu nemožnosti použít barevnou verzi logotypu. Barevné pozitivní provedení loga se užívá na bílé ploše a na podkladových plochách a fotografi ích s takovou tonalitou a barevností, které nezpůsobí špatnou čitelnost loga. V ostatních případech volíme vždy verzi v černé či bílé, a to tak, aby byla vždy dodržena dobrá čitelnost logotypu. V krajních případech extrémně výrazného pozadínení možné logotyp aplikovat a je nutná úprava či výměna pozadí.. Nerespektování těchto zásad může vést k zásadnímu zhoršení čitelnosti loga!!! manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha logotyp kontrast

10 Doporučená minimální velikost logotypu. A/ B/ Minimální velikost logotypu je defi nována pro zachování čitelnosti symbolu. Při použití menšího, než doporučeného rozměru není garantována čitelnost textových polí. Minimální dovolený rozměr zajišťuje možnost reprodukce na běžných tiskových strojích. Jsou defi novány čtyři základní varianty: A/ minimální dovolená B/ doporučená minimální C/ optimální pro velikost vizitky 15 mm 8 mm C/ 3 mm 1 mm D/ optimální pro velikost formátu A4 D/ A A A Minimální ochranná oblast logotypu Ochrannou oblastí logotypu se rozumí oblast, do které nesmí zasahovat žádné jiné grafi cké prvky, nadpisy, fotografi e, atp. Dodržení této vzdálenosti zaručí dostatečnou působivost logotypu. Vzdálenost je defi nována šířkou motivu květiny v logotypu (rozměr A). Oblast je vyznačena tečkovaně. A A Zakázané varianty loga Pro dodržení jednotného vizuálního stylu je zapotřebí dodržet konstatní vzhled logotypu. Není povoleno zejména: měnit poměr grafi cké části a textové části měnit umístění grafi ckého prvku měnit řezy a font písma nedodržet základní barvnost deformovat neproporcionálně logo vytvářet doplňkové efekty písma, jako je vržený stín, záře či 3D efekty manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha logotyp použití

11 2 barevnost

12 Barevnost základní. Barvy jsou jedním ze základních prostředků tvorby vizuálního stylu. Barvy usnadňují identifi kaci aktivit souvisejících s činností společnosti. Základní barevná kombinace využívají barevnosti z logotypu, tedy syté zelené, oranžové, červené a modré. Barevnost základních barev je vhodné kombinovat s černou, bílou barvou a odstíny šedé PANTONE 583 C PANTONE 583 M PANTONE 583 U PANTONE 144 C PANTONE 144 M PANTONE 144 U HTML #B9C32F RAL 618 Avery HTML #E67C26 RAL 28 Avery PANTONE 1797 C PANTONE 1797 M PANTONE 1797 U 7 56 PANTONE 7456 C PANTONE 7456 M PANTONE 7456 U HTML #C5133 RAL 327 Avery HTML #5E71B RAL 5 Avery PANTONE Black C PANTONE Black M PANTONE Black U HTML # RAL 94 Avery HTML #FFFFFF RAL 93 Avery 51 manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha barevnost základní

13 Barevnost doplňková. Základní fi remní barevnost může být doplňena širším spektrem barev, pokud to charakter prezentace vyžaduje. Doplňkové barvy vycházejí stále ze základní barevností, liší se však sytostí (7% a 4%). Vzniká tak škála celkem 12 barev, které umožňují různě intenzivní podání barev základních. Použití dopňkových barev by nikdy nemělo konkurovat základní barevnosti logotypu. V případě výrazné barevnosti je lepší použít černobílou verzi logotypu v pozitivní nebo negativní variantě PANTONE 583 C (7%) 583 C PANTONE 583 M 63 (7%) 583 M 5 PANTONE 583 U (7%) 583 U HTML #B9C32F RAL 618 Avery (4%) 583 C 36 (4%) 583 M 3 2 (4%) 583 U PANTONE 144 C (7%) 144 C PANTONE 144 M 63 (7%) 144 M 5 PANTONE 144 U (7%) 144 U HTML #E67C26 RAL 28 Avery (4%) 144 C 36 (4%) 144 M 4 2 (4%) 144 U PANTONE 1797 C (7%) 1797 C PANTONE 1797 M 33 (7%) 1797 M 1 PANTONE 1797 U (7%) 1797 U HTML #C5133 RAL 327 Avery (4%) 1797 C 3 (4%) 1797 M 4 (4%) 1797 U PANTONE 7456 C (7%) 7456 C PANTONE 7456 M (7%) 7456 M PANTONE 7456 U (7%) 7456 U HTML #5E71B RAL 5 Avery (4%) 7456 C (4%) 7456 M (4%) 7456 U PANTONE Black C PANTONE Black M PANTONE Black U 5 5% Black C 5% Black C 5% Black C HTML # RAL 94 Avery HTML #FFFFFF RAL 93 Avery 51 manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha barevnost doplňková

14 3 písmo

15 Firemní písmo Firemní písmo ovlivňuje charakter komunikace společnosti. Základním fi remním písmem společnosti je písmo AntiqueOliTEE. Toto bezpatkové písmo je dobře čitelné, má moderní a nadčasový charakter. Je rovnež vhodné pro užití ve velkoplošných prostorových aplikacích. Základním řezem je varianta Regular. Další povolené řezy jsou Light a Bold. V případě nutnosti je povoleno prostrkání 1/1em. Povolenou barvou písma je především černá, bílá a odstíny šedé barvy, možné je také použití všech základních i doplňkových korporátních barev. Při volbě barvy písma je nutno dodržovat stejné principy zachování kontrastu jako v případě logotypu. do abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ěščřžýáíéúůť ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZ AntiqueOliTEE Light abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ěščřžýáíéúůť ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZ AntiqueOliTEE Bold abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ěščřžýáíéúůť ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZ AntiqueOliTEE Regular manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha firemní písmo

16 Doplňkové firemní písmo Doplňkovým fi remním písmem je písmo Adobe Caslon Pro. Toto klasické patkové písmo je výrazným kontrapunktem základní fi remní typografi i. Využívá se všude tam, kde je cílem odlišit jiný druh informace, v rosáhlejších textech a podobně, tam, kde by rozlišení pouze ve fi remním fontu nebylo dostatečné. Vhodným rozdělením je například využití doplňkového písma pro nadpisy druhé úrovně. Základním řezem je varianta Regular. Další povolené řezy jsou Regular Italic, Medium, Medium Italic, Bold a Bold Italic. V případě nutnosti je povoleno prostrkání do 1/1em. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ěščřžýáíéúůť ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZ Adobe Caslon Pro Medium abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ěščřžýáíéúůť ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZ Adobe Caslon Pro Bold Povolenou barvou písma je především černá, bílá a odstíny šedé barvy, možné je také použití všech základních i doplňkových korporátních barev. Při volbě barvy písma je nutno dodržovat stejné principy zachování kontrastu jako v případě logotypu. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ěščřžýáíéúůť ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZ manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha firemní písmo doplňkové

17 4 doplňkové prvky

18 s et, con porume que pro es n Atur? Qu i off icae ctorep io vo lorest aut er ibus ed qu i ber iae sum vol es t, cor on nos t imus ip a comn it a id is icaepud Doplňková grafika vektorová Doplňková vektorová grafi ka vychází výlučně z tvarosloví květin z logotypu společnosti nebo ze základní barevnosti. Používá se jak ve formě obrysů různých tlouštěk (od vlasové po silnou), tak ve formě výplní a nebo také v kombinaci. Vhodné je i použití jen částí /výseků/ motivu květiny při aplikaci formátů na spad. Další cestou je využití opakujícího se motivu květiny v různé barevnosti a vytvoření vzorku, použitelného jako svébytný jednotka /například balicí papír/. Další zajímavou alternativou je použití motivu květiny pro trasování textu. Všechny tyto principy jsou založené na použití syté základní barevnosti na bílém podkladu. manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha doplňková grafika vektorová

19 Doplňková grafika bitmapy Doplňková rastrová grafi ka by měla být založená na kvalitních makrofotografi ích květin, které jsou vhodně umístěny na dané médium. Ideální podkladová barva je bílá a měřítko je dané použitím a typem média (na spad, na rámeček). Příklady aplikace jsou naznačeny na těchto dvou stranách. manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha doplňková grafika bitmapy

20 manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha doplňková grafika bitmapy

21 5 merkantilní tiskoviny

22 Firemní vizitky Vizitky tvoří důležitou součást jednotného vizuálního stylu společnosti. Jejich podoba vychází z jednotné grafi cké úpravy předepsané tímto manuálem a je pro všechny zaměstnance stejná. Na vizitkách je uvedeno jméno a příjmení zaměstnance (popř. titul), jeho funkční zařazení, obchodní jméno a adresa společnosti a standardní kontaktní údaje, tj. telefon, fax, mobilní telefon, a internetová adresa. Veškeré texty jsou vytišteny v černé a šedé barvě písmem AntiqueOliTEE. Jméno společnosti je vysázeno řezem regular velikosti 5 b, ostatní text pak řezem light také ve velikosti 5 b. Doplňkový grafi cký prvek je motiv květiny ve 4 fi remních barvách v různých velikostech. Na zadní straně vizitky je použit doplňkový grafi cký prvek v lineárním uspořádání společně s claimem květiny pro každého. Vizitky se tisknou na bílý papír křída matná, gramáž 3 g/m 2, formát vizitky je 5 x 9 mm, oboustranný tisk 4/4. Čeko Praha s.r.o. velkoobchod - maloobchod Kubánské náměstí 1316 / 23 1 Praha 1 gsm tel./fax květiny pro každého manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha firemní vizitky

23 ČEKO PRAHA S.R.O. VELKOOBCHOD - MALOOBCHOD KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 1316 / 23 1 PRAHA 1 IČ: DIČ: CZ DL ČEKO PRAHA S.R.O. VELKOOBCHOD - MALOOBCHOD KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 1316 / 23 1 PRAHA 1 IČ: DIČ: CZ C6 ČEKO PRAHA S.R.O. VELKOOBCHOD - MALOOBCHOD KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 1316 / 23 1 PRAHA 1 IČ: DIČ: CZ Obálky řady C a DL Pro korespondenci užívá společnost obálky v jednotném vizuálním stylu. C5 Na uvedeném příkladu je obálka formátu C6, C5 a DL. V levé horní části obálky je umístěn logotyp společnosti v základním barevném provedení. Vpravo od logotypu je na levou zarážku zarovnán krátký zápis adresy, kontaktů a internetové adresy. Veškeré texty jsou vytišteny v černé a šedé barvě písmem AntiqueOliTEE. Jméno společnosti je vysázeno řezem regular velikosti 5 b, ostatní text pak řezem light také ve velikosti 5 b. Doplňkový grafi cký prvek je motiv květiny ve 4 fi remních barvách v různých velikostech. manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha firemní obálky

24 Hlavičkový papír Hlavičkový papír slouží jako univerzální merkantilní tiskovina. Je předtišten kvalitním ofsetovým či digitálním tiskem na bílý papír o minimální gramáži 9 g/m 2. Všechny grafi cké prvky i údaje jsou vysázeny ve spodní části dokumentu, logotyp a texty vlevo, grafi cký prvek vpravo. Veškeré texty jsou vytišteny v černé a šedé barvě písmem AntiqueOliTEE. Jméno společnosti je vysázeno řezem regular velikosti 5 b, ostatní text pak řezem light také ve velikosti 5 b. Doplňkový grafi cký prvek je motiv květiny ve 4 fi remních barvách v různých velikostech. Text sdělení se vytváří za pomoci elektronické šablony přednastavené v textovém editoru a tiskne se stolní tiskárnou na předtištený hlavickový papír. Pro vyplnování dokumentu se vždy používá fi remní písmo ve velikosti 8 11 bodů. ČEKO PRAHA S.R.O. VELKOOBCHOD - MALOOBCHOD KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 1316 / 23 1 PRAHA 1 IČ: DIČ: CZ manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha hlavičkový papír

25 6 propagační materiály

26 ČEKO PRAHA S.R.O. Blok A4 Blok papírů o formátu A4 je vhodným prezentačním materiálem a jeho využití a šíření podporuje pozitivní vizuální vnímání značky. Desky bloku jsou opatřeny ve střední části grafi ckým prvkem z logotypu v základním barevném provedení. Vnitřní blok obsahuje pouze logotyp umístěný vlevo dole, doplněný opět o kontaktní údaje shodně jako na hlavičkovém papíru. Desky jsou vytištěny na matném křídovém papíře o minimální gramáži 3 g/m 2. Vnitřní blok je pak zhotoven kvalitním ofsetovým či digitálním tiskem na bílý ofsetový papír o minimální gramáži 9 g/m 2. Desky Vnitřní blok VELKOOBCHOD - MALOOBCHOD KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 1316 / 23 1 PRAHA 1 IČ: DIČ: CZ manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha blok A4

27 Čeko Praha s.r.o. velkoobchod - maloobchod Kubánské náměstí 1316 / 23 1 Praha 1 gsm tel./fax Výsekové desky Firemní desky se používají pro předávání nabídek, fi remních dokumentů, atp. Jejich soulad s korporátním grafi ckým stylem je proto důležitým prvkem jednotné prezentace. Nosným prvkem desek je doplňkový grafi cký prvek v horizontálním uspořádání s hlavním fi remním claimem na lícové straně. Rubová strana obsahuje logotyp a kontaktní údaje. Tyto prvky jsou vysázeny ve spodní části dokumentu vlevo. Veškeré texty jsou vytišteny v černé a šedé barvě písmem AntiqueOliTEE. Jméno společnosti je vysázeno řezem regular velikosti 5 b, ostatní text pak řezem light také ve velikosti 5 b. květiny pro každého Desky jsou vytištěny na matném křídovém papíře o minimální gramáži 3 g/m 2. Vyseknuty jsou výsekovou šablonou. Z vnější strany jsou opatřeny matnou laminací. Barevnost desek je 4/. ČEKO PRAHA S.R.O. VELKOOBCHOD - MALOOBCHOD KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 1316 / 23 1 PRAHA 1 IČ: DIČ: CZ manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha výsekové desky

28 Balící papír Pro dárkové balení se používá balicí papír potištěný barevnými doplňkovými prvky vizuálního stylu na bílé podkladové ploše. Opakující se doplňkový grafi cký prvek je místně vynecháván, celkový dojem je pak více dynamický a vzniká tím originální textura. Balicí papíry je vhodné natisknout na papír o minimální velikosti B1. manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha balicí papír

29 Firemní tašky Do kolekce propagačních předmětů fi rmy Čeko Praha patří papírové a plastikové tašky. Na papírové tašky se umisťuje barevné pozitivní provedení loga na bílém podkladu, a to pravo dole. Vlevo je pak doplňkový grafi cký prvek - motiv květiny ve 4 fi remních barvách v různých velikostech. Nejmenší doporučený rozměr tašky je 23 x 355 mm. Materiál je povrchově upraven lesklým laminem, uši jsou tkalounové v jedné ze čtyř fi remních barev. Druhou možností jsou čistě imageové aplikace grafi ckého motivu dtto balicí papír - zde prezentované na variantě plastikové tašky. manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha firemní tašky

30 Tužky a propisky Na této straně jsou znázorněny příklady aplikací vizuálního stylu na tužce, pastelce a propisovací tužce. Jsou dvě základní verze - imageová bez logotypu (pouze grafi ký prvek) a s logotypem. Logotyp je vzhledem k velmi úzkému formátu použit v extrémní horizontální podobě. Barevné se jedná o použití barevného logotypu na černém či bílém podkladu a dále tužky ve fi remních barvách s aplikací grafi ky v bílé barvě. manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha tužky a propisky

31 7 ostatní aplikace

32 ČEKO PRAHA S.R.O. VELKOOBCHOD - MALOOBCHOD KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 1316 / 23 1 PRAHA 1 ČEKO PRAHA S.R.O. VELKOOBCHOD - MALOOBCHOD KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 1316 / 23 1 PRAHA 1 Vozový park - osobní automobily Z hlediska podpoření jednotné image fi rmy je nutno dbát i na jednou úpravu fi remních vozů. Základní barva automobilu by měla být v odstínech šedé, černé, nebo např. stříbrná metalíza, vždy tak, aby barevný prvek logotypu dostatečně vynikl. V případě tmavších vozů je třeba tmavé prvky logotypu upravit tak, aby se zaručil dostatečný kontrast a také čitelnost všech textových polí. V minimální variantě je na předních dveřích umístěno logo v základním barevném provedení včetně dodatku, doplněné o základní kontaktní údaje. Logotyp je užit také na zadní části vozu. V plné variantě jsou boční strany navíc opatřeny grafi ckým prvkem květiny v barevném provedení. Na zadní části vozu je navíc vysázena webová adresa. manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha osobní vozy

33 ČEKO PRAHA S.R.O. VELKOOBCHOD - MALOOBCHOD KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 1316 / 23 1 PRAHA 1 ČEKO PRAHA S.R.O. VELKOOBCHOD - MALOOBCHOD KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 1316 / 23 1 PRAHA 1 Vozový park - užitkové automobily Podobný princip jako u osobního automobilu je využit i užitkových vozů. Výhodou těchto typů automobilů je větší plocha a tím pádem větší prezentační místo a masivnější zásah publika. Základní barva automobilu by měla být v odstínech šedé, černé, nebo např. stříbrná metalíza, vždy tak, aby barevný prvek logotypu dostatečně vynikl. V případě tmavších vozů je třeba tmavé prvky logotypu upravit tak, aby se zaručil dostatečný kontrast a také čitelnost všech textových polí. V minimální variantě je na předních dveřích umístěno logo v základním barevném provedení včetně dodatku, doplněné o základní kontaktní údaje. Logotyp je užit také na zadní části vozu. V plné variantě jsou boční strany navíc opatřeny grafi ckým prvkem květiny v barevném provedení. Na zadní části vozu je navíc vysázena webová adresa. manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha užitkové vozy

34 Firemní trička Firemní trička se dělí na zaměstnanecká a prezentační. Na fi remních je na přední straně pouze logotyp v základním barevném provedení a na zádech pak velký grafi cký prvek se sloganem a webovou adresou. Trička jsou v provedení černá a bílá. Barevná trička ve fi remních odstínech jsou více imageová a jsou potisknuta pouze na zádech a to grafi ckým prvkem květiny v různém počtu od jedné do čtyř. Potisk v bílé barvě. manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha firemní trička

35 Pracovní oděv Vhodnou kombinací pro pracovní oděvy je barevná podklad s nebarevnou krycí vrstvou. Barevné imageové triko je doplněno pracovním oděvem v šedém odstínu s barevným logotypem v pozitivním provedení. Logotyp na čelní straně může být proveden jak technologií výšivky, tak i tiskem, větší aplikace pak pouze tiskem. manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha pracovní oděv

36 i i l mil ibusam qui utem quam, quam quodis sequias sed undebistis dem repelentur, utati dolestiorum dolut dust accus enda as volor rescidit Serat hitiaepratem que voloriatur? Qui dolore ventur?maxim ibusam qui utem quam, quam quodis sequias sed undebistis dem repelentur, utati dolestiorum dolut dust accus enda as volor rescid vitam vel molluptatem es res renda comnis re, eataere rovideriam deliquias ut experiberia que volorum ersperovitem facesequo id que sin con rest eatiis re provitecto quid eliqui venihic aepudam quodi ut quametur accatus ipicias errum ipid quatum dolum remperum que delectatius, tem dolupie nimporios sit, sit, odio modigen daestione a nis et utem con rem voluptae ped ut fuga. Odit, si nonsequi dollab idemporia quis est porem ent dolor maioribusam, as nimus dici dentis as endebit, utae. Nam ullacepro te cone provit et audia is moluptia voloremquam, to te accabo. Fugiatur re ne porumquia conet ommodio nserro dita nonsed quo ommollaut ut volesse quidunt que pa que quam sinit it faciisseque ent aborat hit lite postisciis doloris dusam exeruptam, conseditasse occatur acidunti odi beriorio maximendit quatia iliquia di anda ipidis nitatet rerferi vit velest, quatet lab inctur aboremquiae velicil eleste mossimo dictus simodit lab int dolorrora dolore vitia vellest quo quo culpa audigni stiur, ute cuptam litio eatiatem esequi illorun tiscipiendit quatis eos sunt aut a etur?puditatusam rehenisciet qui is adic tectatur? Qui simo et et dolores delestecea ecea autaquat od estis nempernat em. Itae. Sam, qui dipsania et laborrum andit et ventemo luptate mquodit lit voluptate nit et velenim enim etust, quod que laudi undit hicitatus, quas sequi totaspici dolor miniendam quam, sit, as doluptiasim sume lit et odic te consequi aut fugitiu u sanie et ium si olupta tiatatq uodita quas explige nimporem lis as et vel ius.lest, vit quibus molore elignam neserestrum, ut essequia nonsed nsed quos doluptiis eosam ut eum aliqui squam fugitas et officab is es st litiandicia est eos qui nitatur? Quisque pel elest, est, soluptist perro con nulpa nonseque ex tustrum ipsandit re cumendia comnisi mollabor audisti nitate et labo. Nem. Nam lat.nonsedias sum aute quatqua esciure ptatem que oloristotat et, officidendae ficide nihic tem volupta ssimillabore nest hiliqui volum hillia corernamet voluptur soloreh ore endelestiat officideles aut aut ped ut laboris enducidi ut volori aut hilla voluptam, as undanto es et perovid et omnimaio cus nimusda epudis et fugit aut mi, cones poria sediam reptate nturia voluptam vent hariam que ipis magnim illa vendand ipsundaniet, ellacep ercitam que od enihill uptatur, ur am, asitis untia coris sequia sundant voloria oria volorro blant as moloratio o ipsunde bitempo rehent ventori beateste alit ligenis volen da nonserspiet earchil icaborro que nonest as et volora quoditam, aut dipienihit etur aperum quatium aut enis doluptatur? Rem imus, verum sitio estia voluptas conectium harumque evellam arunditia soloressum nonse elibus aut venecus.to ecus.to blaboribea quam, ut officia porem qui dolupta tendita turiae venihil maximpo rempos audanti buscietus.ximi, cuptatiamet a aceperiter officiis dio odi culpa sim que dolupis desequi ditiore hentios con reribea voluptatio. tio. Imenihicab id et as rehendae nobit, tem nes dessimi llandaecum unt re as inimin consequam, volupti busdanitas sam fugiae. Ut et, solorroro int moluptatur? ll enihictis poribus autam, am, ipsunt undendi di te quas magnim lacera ducitaspero doloreprae rae sume magnis et, num conse omniat est aut aut earum faceped quid ut lanihitium as quae. Nempo r sandamus, sequi ipsae venihitium ium facipicius, quatiae digenim poriones comnient.abo. Omnihilique nobitia ia quiatia is num Serat hitiaepratem que voloriatur? Qui dolore ventur?maximil ibusam qui utem quam, quam quodis sequias sed undebistis dem repelentur, entur, utati dolestiorum orum dolut dust accus enda as volor rescidit vitam vel molluptatem es res renda comnis re, eataere rovideriam deliquias ut experiberia que volorum ersperovitem facesequo id que sin con rest eatiis is re provitecto quid eliqui venihic aepudam am quodi ut quametur accatus ipicias errum ipid quatum dolum remperum m que delectatiu s, tem dolupie nim mporios os sit, sit, odio modigen daestione a nis et utem con rem voluptae ped ut fuga. Odit, si nonsequi nsequi dollab idemporia quis est porem ent dolor mai oribusam, as nimus dici den tis as en debit, utae. Nam ullacepro te cone provit et audia is moluptia voloremquam, to te accabo. Fugiatur ur re ne porumquia conet ommodio nserro dita nonsed quo ommollaut ut volesse quidunt que pa que quam sinit faciisseque ent aborat thitlite postisciis s doloris dusam exeruptam, conseditasse occatur acidunti odi beriorio maximendit quatia a iliquia di anda pidis nitatet rerferi vit velest, quatet lab inctur aboremquiae velicil eleste mossimo simo dictus simodit lab int dolorrora orrora dolore vitia vellest quo quo culpa audigni stiur, ute cuptam litio eatiatem esequi illorun tiscipiendit quatis eos sunt aut a etur?puditatusam rehenisciet qui is adic tectatur? Qui simo et et dolores delestecea autaquat od estis nempernatem. m. Itae. Sam, qui dipsania et laborrum andit et ventemo luptate mquodit lit voluptate nit et velenim etust, quod que laudi undit hicitatus, quas sequi totaspici dolor miniendam quam, sit, as doluptiasim sume lit et odic te consequi aut fugitiu saniet um si olupta tiatatq uodita quas explige nimporem lis as et vel ius.lest, vit quibus molore elignam neserestrum, ut essequia nonsed quos doluptiis eosam ut eum aliquisquam fugitas et officab is est itiandicia est eos qui nitatur? Quisque pel elest, soluptist perro con nulpa nonseque ex tustrum ipsandit re cumendia comnisi mollabor audisti nitate et labo. Nem. Nam lat.nonsedias sum aute quatqua esciure ptatem que oloristotat et, officidendae nihic tem volupta ssimillabore nest hiliqui volum hillia corernamet voluptur soloreh endelestiat officideles aut aut ped ut laboris enducidi ut volori aut hilla voluptam, as undanto es et perovid et omnimaio cus nimusda epudis et fugit aut mi, cones poria sediam reptate nturia voluptam vent hariam que ipis magnim illa vendand ipsundaniet, ellacep Označení obchodu - exteriér Na této straně je zobrazeno variantní označení venkovních ploch provozovny. Označení provozovny se skládá z kšiltu (logotyp + claim), výkladců (zasklení) a prostorových aplikací (vývěsní štíty, cedule, stojany). V první variantě jde o čistou kombinaci logotypu a doplňkového grafi ckého prvku. Druhá varianta využívá na výkladcích jemné textury z latinských názvů květin. Třetí varianta následně využívá poloprůhledného motivu makro fotografi í květin. Poslední obrázek ukazuje vhodné použití typologických variant logotypu dle formátu aplikační plochy. manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha označení obchodu - exteriér

37 Označení obchodu - interiér V případě aplikace grafi ky do interiéru je vhodné, aby prostor jako takový byl barevně neutrální, tak, aby vynikly především prodávané květiny a následně i grafi cký styl společnosti. Ná této straně je vidět aplikace grafi ky pro prodejní pult, orientační systém a dělící paravány. manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha označení obchodu - interiér

38 Inzertní vizuál A4 Inzertní vizuál pro tiskovou inzerci formátu A4 vychází z dělení na šestiny vertikálně a poloviny horizontálně. Ve spodní 1/6 je vyhražen prostor pro logotyp a kontaktní údaje (vlevo) a případný claim (vpravo). Horní 1/6 je určena pro hlavní stělení. Zbytek prostoru pak pro samotnou prezentaci zarovnanou na střed, bitmapy na spad. manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha inzertní vizuál A4

39 manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha inzertní vizuál A4 - příklady

40 Inzertní vizuál outdoor Grafi cký vizuál pro exteriérová řešení prezentuje billboard o typickém formátu 6x3 m. Základní dělení formátu je sedminy horizontálně a čtvrtiny vertikálně. Jsou zde navrženy dvě typologické varianty. První má logotyp a kontaktní údaje v pravé části v poslední 1/7. Druhá má tyto údaje ve spodní čtvrtině. Ostatní principy kopírují tiskovou inzerci. manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha inzertní vizuál outdoor

41 manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha inzertní vizuál outdoor - příklady

42 8 elektronická média

43 Podpis elektronické zprávy Vedení ové komunikace v jenotném grafi ckém stylu dotváří komplexní obraz společnosti. Adip euis nos, niamcommy num velit elendrem ilit praestrud estio consenim velit wisi exerciliqui tem nullan veniam, senim vendre min eumsand ignibh essectetum quismod dolendit, conullutate modolo estrud do consendrem quat. Tat niamconum exer sumsan henit nullaor sum quiscidunt lam v Erit, vullaor sum exeraes equating eugiam atum vel irilit ad tie mod modio odignibh et lum ve del iustrud magnibh endre modolorpero euis nis essim quis aut iustrud enisl do commodo lo tue dit ad min utat, qui blam, quat nim iure dolorper si. Iduissi blan eum nonulla commodit, sequamc onsendreros nostrud dolorero odolorem volore lut nos nullaor sed et inci blam venim vel dolorem zzrit do core commy nullut am, vulputpat praesecte volore tat, quat nim digna consequat ing exeros at. Uptat. Ustionse faciduisi. Tio odolore do dionsequatis ad tetummo dolore magnis nonsequi blaoreril doloboreet venim dolorem zzriuscin henisis eu facip ea faciduis nulput niam aute tate. Podpis elektronické zprávy slouží na zakončení psaného textu ové zprávy. Je v něm snadno identifi kovatelné jméno a údaje o společnosti, která elektronickou zprávu odeslala. Takto vytvořený podpis do šablony slouží ke zjednodušení práce, protože celou šablonu lze jednoduše vyvolat z nabídky podpis v ovém programu. Tělo u je vysázeno fi remním fontem, podpis je umístěn pod ním a skládá se ze tří sekcí: logotyp, kontaktní údaje zaměstnance a kontaktní údaje společnosti. PETR MORÁVEK JEDNATEL / EXECUTIVE DIRECTOR TEL: FAX: ČEKO PRAHA S.R.O. VELKOOBCHOD - MALOOBCHOD KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 1316 / 23 1 PRAHA 1 PETR MORÁVEK JEDNATEL / EXECUTIVE DIRECTOR TEL: FAX: ČEKO PRAHA S.R.O. VELKOOBCHOD - MALOOBCHOD KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 1316 / 23 1 PRAHA 1 Detail manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha ový podpis

44 Firemní web - homepage Firemní web by měl svou čisotou a aplikací logotypu odpovídat ucelené koncepci. Pro pozadí je navržena bílá barva, celkově je barevnost omezená na fi remní barvy v textech a rámcích, hlavní barevnost by mělo obstarat nabízené zboží. S tím souvisí nutnost použití kvalitních fotografi í produktů, se kterými roste i padá celková úroveň webové prezentace. Webová stránka má několik sekcí -header s logotypem a claimem -menu 1. úrovně (hompage, o nás) Novinky -menu 2. úrovně (samotná nabídka) -hlavní fl asový banner -samotné tělo prezentace -sekce novinky -sekce rychlá volba Rychlá volba manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha firemní web - homepage

45 Firemní web - produkt 2599,- 2599,- 2599,- 2599,- 2599,- 2599,- 2599,- 2599, Novinky Rychlá volba manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha firemní web - produkt

46 Flashový reklamní banner Reklamní banner vychází z fi remní barevnosti a má tři části: -představení motivu -logotyp společnosti -slogan a webová adresa Bannery jsou vytvořeny ve třech základních formátech (čtverec, horizontála a vertikála) a je uložen na CD, které je součástí tohoto manuálu. manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha flashový reklamní banner

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu OBSAH 1 ÚVOD 1.01 Jednotný vizuální styl 1.02 Funkce a užití manuálu 2 ZNAČKA 2.01 Základní barevné provedení 2.02 Polotónové a černobílé provedení 2.03 Značka s dovětkem

Více

manuál corporate identity

manuál corporate identity manuál corporate identity základní grafická koncepce brandu Manuál corporate identity zahrnuje tištěnou i elektronickou (pdf) verzi na CD. Veškeré obsažené materiály slouží pouze jako předlohy pro vytvoření

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY ZÁKLADNÍ VARIANTA Aplikace na bílé a ostatní světlé podklady. INVERZNÍ VARIANTA Inverzní varianta je určená pro použití na tmavém pozadí, při zachování dostatečného kontrastu mezi

Více

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s.

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Grafický manuál společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Platnost od 2013 Úvod Grafický manuál je souborný materiál definující základní grafické konstanty firemního designu a jejich správné použití.

Více

Stručný grafický manuál značky TOP 09

Stručný grafický manuál značky TOP 09 S podporou Starostů Stručný grafický manuál značky TOP 09 Verze 1.0 Obsah Úvod................................ 1 Logotyp základní barevná verze...................... 2 Logotyp černobílé verze.........................

Více

1. logo instituce. Grafický manuál použití loga

1. logo instituce. Grafický manuál použití loga 1. logo instituce Grafický manuál použití loga 1. logo instituce obsah 1. logo instituce 1. 1. anglická verze loga 1. 2. základní provedení loga 1. 3. negativní provedení 1. 4. grafická definice loga 1.

Více

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Obsah Úprava a správa fotografií...5 1 Úvod...5 1.1 Obrazové formáty...5 1.2 Rozlišení...7 1.3 Tisk...8 2 Popis prostředí

Více

1%' 1SĜWPEDF QīÓQSBWPV EBU Q SP B LD J PWP V T Q P M F č O P T U 5* 4,«3 /: )"7- è,ù7 # 30 %

1%' 1SĜWPEDF QīÓQSBWPV EBU Q SP B LD J PWP V T Q P M F č O P T U 5* 4,«3 /: )7- è,ù7 # 30 % PRAVIDLA PŘEDTISKOVÉ PŘÍPRAVY 1 PŘÍPRAVA GRAFICKÝCH DAT Bitmapové objekty převod z RGB do CMYK už před zlomem v aplikaci Adobe Photoshop barevnost CMYK, stupně šedé, černobílé perovky popř. duplex např.

Více

Co je nového v BIBS vysoké škole? JARNÍ VYDÁNÍ NEWSLETTERU

Co je nového v BIBS vysoké škole? JARNÍ VYDÁNÍ NEWSLETTERU BIBS vysoká škola Co je nového v BIBS vysoké škole? JARNÍ VYDÁNÍ NEWSLETTERU Doktorát pro praxi Nový krátkodobý kurz Strategické řízení marketingu Nový vizuální styl Ples absolventů Studijní okénko 1 Obsah

Více

Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska

Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska Realizace tohoto materiálu byla podpořena dotací od Ministerstva pro místní rozvoj. Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska Návrhová část - strategie Zadavatel: Sdružení obcí Mikroregionu

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

JAK ŘEŠIT PROBLÉMY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH TEXTŮ. Eva Juláková

JAK ŘEŠIT PROBLÉMY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH TEXTŮ. Eva Juláková JAK ŘEŠIT PROBLÉMY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH TEXTŮ Eva Juláková Praha 2007 Tento text vznikl pro potřeby projektu Pražské analytické centrum inovací CZ.04.3.07/4.2.01.1/0002 v grantovém schématu JPD3 Spolupráce

Více

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Prezentace, program MS PowerPoint PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint 2005 OBSAH CO JE TO PowerPoint...3 PREZENTACE...3 MO NOSTI PUBLIKOVÁNÍ PREZENTACÍ...3 K ÈEMU PREZENTACE

Více

GRAFICKÝ MANUÁL. a pravidla získání a používání logotypu značky ZDRAVÁ POTRAVINA

GRAFICKÝ MANUÁL. a pravidla získání a používání logotypu značky ZDRAVÁ POTRAVINA GRAFICKÝ MANUÁL a pravidla získání a používání logotypu značky ZDRAVÁ POTRAVINA 1.1 / Varianty logotypu Logotyp Zdravá potravina je základním grafickým prvkem používaným k označení výrobku, který splnil

Více

MonacoEZcolor. Příručka o vytvoření a použití ICC profi lů

MonacoEZcolor. Příručka o vytvoření a použití ICC profi lů MonacoEZcolor Příručka o vytvoření a použití ICC profi lů 2 Poznámky Monaco EZcolor díl I.: Úvod do tvorby ICC profuilů Monaco EZColor Monaco EZcolor je cenově dostupný balík programů s kolorimetrickou

Více

CO MÁ ZNÁT AUTOR PŘÍSPĚVKU DO ČASOPISU SOUDNÍ INŽENÝRSTVÍ

CO MÁ ZNÁT AUTOR PŘÍSPĚVKU DO ČASOPISU SOUDNÍ INŽENÝRSTVÍ Ing. Jan Búřil CO MÁ ZNÁT AUTOR PŘÍSPĚVKU DO ČASOPISU SOUDNÍ INŽENÝRSTVÍ 1. STRUČNÝ POPIS PROCESU ZPRACOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU Pro jednodušší pochopení požadavků na podklady pro příspěvky do časopisu Soudní inženýrství

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Jan Šedivý.

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Jan Šedivý. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jan Šedivý Analýza a návrh řešení prezentace obrazových dat v prostředí Internetu Bakalářská

Více

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci pracovní postupy v GIS zpracování statistických dat atributové a prostorové výběry dat interpolační metody geostatistické

Více

Obchodní podmínky vydavatelství Axel Springer Praha, a. s.

Obchodní podmínky vydavatelství Axel Springer Praha, a. s. Obchodní podmínky vydavatelství Axel Springer Praha, a. s. 2010 SVĚT MOTORŮ Chcete oslovit ty, kteří se rozhodují nad koupí aut a produktů s nimi spojených? Pak musíte sáhnout po Světu motorů, nejpopulárnějším

Více

Zoner Photo Studio 12

Zoner Photo Studio 12 Zoner Photo Studio 12 Obsah Zoner Photo Studio 12 7 Úvodem... 7 Minimální... systémové požadavky 7 Upozornění... 7 Instalace... programu 7 Odinstalování... programu 8 Přehled... funkcí a novinek 8 Řešení...

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE. Filip Antoš

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE. Filip Antoš České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE Filip Antoš Problematika skenování historických map a jejich následné prezentace na internetu Problematics

Více

platnost od 10. 9. 2012

platnost od 10. 9. 2012 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 10. 9. 2012 Obsah Úvod...... 4 Průvodce nastavením e-shopu... 5 Výkladový slovník... 9 Přihlášení... 11 Odhlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

Jak zklidnit dopravu v obcích

Jak zklidnit dopravu v obcích za Nadace Partnerství 2004 Nadace Partnerství Panská 7, 602 00 Brno tel.: +420 542 422 766, fax: +420 542 422 777 pship@ecn.cz, Nadace Partnerství je nejvýznamnější česká nadace podporující ekologické

Více

ICTKOORDINÁTOR. Soutěž o ceny! ZDARMA ZIMA 2012. Více na str. 17. časopis pro ICT koordinátory a ředitele všech typů škol v ČR. Samsung Smart School

ICTKOORDINÁTOR. Soutěž o ceny! ZDARMA ZIMA 2012. Více na str. 17. časopis pro ICT koordinátory a ředitele všech typů škol v ČR. Samsung Smart School ICTKOORDINÁTOR časopis pro ICT koordinátory a ředitele všech typů škol v ČR ZIMA 2012 ZDARMA Soutěž o ceny! Více na str. 17 08 Samsung Smart School Rozšiřujte možnos komunikace mezi učiteli a studenty

Více

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 6 6 Praha ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLY Z 5. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, listopad 00

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2010 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2010, release 9600 Příručka popisuje program

Více

SPIRIT 11 Nové funkce

SPIRIT 11 Nové funkce SPIRIT 11 Nové funkce SOFTconsult spol. s r.o., Praha Informace v tomto textu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 11/2004 (SPIRIT 11 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol.s r.o. Praha 2004.

Více

manuál vizuální identity esf v ČR 2007-13 manuál vizuální identity esf v ČR 2007-13

manuál vizuální identity esf v ČR 2007-13 manuál vizuální identity esf v ČR 2007-13 manuál vizuální identity esf v ČR 007-3 manuál vizuální identity esf v ČR 007-3 manuál vizuální identity esf v ČR 007-3 úvod Manuál ESF 007-3 úvod Tento Manuál VI ESF v ČR 007-3 vznikl přepracováním a

Více