raf ický manu g ál v izuáln n í k ig o s m ed u 7 n k i k a c e spole č n o 0 s 1 a t 0 h a i r č p o k e

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "raf ický manu g ál v izuáln n í k ig o s m ed u 7 n k i k a c e spole č n o 0 s 1 a t 0 h 2. 4. 4 a i r č p o k e"

Transkript

1 izuální komunikace graf ický manuál k7design v společnosti čeko praha

2 1 logotyp logotyp logotyp síťový rozkres logotyp barevné varianty logotyp typologické varianty logotyp kontrast logotyp použití 1 2 barevnost barevnost základní barevnost doplňková 13 3 písmo firemní písmo firemní písmo doplňkové 16 4 doplňkové prvky doplňková grafika vektorová doplňková grafika bitmapy doplňková grafika bitmapy 2 5 merkantilní tiskoviny firemní vizitky firemní obálky hlavičkový papír 24 6 propagační materiály blok A výsekové desky balicí papír firemní tašky tužky a propisky 3 7 ostatní aplikace osobní vozy užitkové vozy firemní trička pracovní oděv označení obchodu - exteriér označení obchodu - interiér inzertní vizuál A inzertní vizuál A4 - příklady inzertní vizuál outdoor inzertní vizuál outdoor - příklady 41 8 elektronická média ový podpis firemní web - homepage firemní web - produkt flashový reklamní banner 46 obsah manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha 2 obsah

3 Úvod Předpokladem efektivní prezentace společnosti je jednotný vizuální styl komunikace, jehož základem je logo. Vizuální styl sjednocuje všechny komunikační a prezentační výstupy společnosti. Zavedení a dodržování vizuálního stylu umožňuje vést komunikaci efektivněji a úsporněji, s výrazným zmenšením možnosti formálních i obsahových pochybení. Pravidla pro použití loga a ostatních prvků vizuálního stylu jednoznačně stanovuje tento grafi cký manuál. Grafi cký manuál je závazným dokumentem pro všechny typy grafi ckých výstupů společnosti, zejména při výrobě tiskovin a publikací, zadávání inzerce, výrobě propagačních předmětů, multimediálních prezentací, prezentačních panelů apod. Grafi cký manuál by neměl potlačit kreativní činnost v rámci vizuální komunikace společnosti, je však základním kamenem pro tvorbu jednotné prezentace. Nemá nahradit, ani blokovat kreativní přínos dalších subjektů, tvůrčí přístup však musí tento manuál podporovat, nikoliv porušovat. manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha 3 úvod

4 1 logotyp

5 Logotyp společnosti Základním prvkem jednotného vizuálního stylu je logotyp společnosti. Jeho aplikace jsou přesně defi novány a řídí se pravidly uvedenými v tomto manuálu. Logotyp je složen z grafi ckého prvku a názvu společnosti nasázeným z verzálek. Hlavním grafi ckým prvkem loga je motiv čtyř květin ve čtyřech svěžích barvách, které mají za cíl komunikovat hravé, optimistické a otevřené prostředí květin - květin pro každého. Název společnosti je vysázen ve fi remní černé na dva řádky. Jednotlivé barevné defi nice ve CMYK (soutisk), RGB (subtrakce), HTML (web), Pantone (přímé barvy coated, matt a uncoated), RAL (natírané povrchy) a Avery (foliová grafi ka) jsou určeny pro specifi cká použití PANTONE 583 C PANTONE 583 M PANTONE 583 U HTML #B9C32F RAL 618 Avery PANTONE 1797 C PANTONE 1797 M PANTONE 1797 U HTML #C5133 RAL 327 Avery PANTONE Black C PANTONE Black M PANTONE Black U HTML # RAL 94 Avery PANTONE 144 C PANTONE 144 M PANTONE 144 U HTML #E67C26 RAL 28 Avery PANTONE 7456 C PANTONE 7456 M PANTONE 7456 U HTML #5E71B RAL 5 Avery manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha logotyp

6 Síťový rozkres logotypu. Síťový rozkres logotypu ve čtvercové síti umožňuje kontrolovat velikost a proporcionalitu jednotlivých grafi ckých prvků. Je využíván zejména při realizaci logotypu v nadstandardních velikostech, kde není možno logotyp přenést na podklad standardními technologickými postupy. Tento síťový rozkres však není vhodné používat jako předlohu pro přímou reprodukci logotypu nebo jako prostředek pro vlastní konstrukci logotypu. K tomuto účelu slouží předlohy v elektronické podobě na CD, které je přílohou tohoto manuálu. manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha logotyp síťový rozkres

7 Barevné varianty logotypu. Prioritní použití logotypu je v základním barevném řešení, tedy korporátní zelená, červená, oranžová, modrá a černá. Použití dalších zde uvedených verzí je dáno grafi ckým záměrem, ale především čitelností v daném grafi ckém produktu. Kromě základního vzhledu logotypu (určeného pro nejčastější použití), existují ještě varianty: barevný negativ (na černém nebo tmavém podkladu) černobílé pozitiv (merkantilní tiskoviny, atp.) černobílé negativ (merkantilní tiskoviny, atp.) Ostatní barevné modifi kace jsou nepřípustné! manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha logotyp barevné varianty

8 Typologické varianty logotypu. Existují dvě typologické verze logotypu: základní logotyp vertikála logotyp doplňkový v horizontálním provedení. Použití těchto variant vychází čistě z potřeb společnosti. Nicméně použití druhé, horizontální varianty je pomníněno pouze nemožností nebo nevhodností logotypu základního dle konkrétního řešení /například horizontální banner/. Ostatní typologické modifi kace jsou nepřípustné! manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha logotyp typologické varianty

9 Logo na podkladové ploše Na této straně je znázorněna aplikace loga na podkladové ploše různé tonality barvy. Zcela zásadním cílem je dodržení kontrastu a čitelnosti logotypu a to i za cenu nemožnosti použít barevnou verzi logotypu. Barevné pozitivní provedení loga se užívá na bílé ploše a na podkladových plochách a fotografi ích s takovou tonalitou a barevností, které nezpůsobí špatnou čitelnost loga. V ostatních případech volíme vždy verzi v černé či bílé, a to tak, aby byla vždy dodržena dobrá čitelnost logotypu. V krajních případech extrémně výrazného pozadínení možné logotyp aplikovat a je nutná úprava či výměna pozadí.. Nerespektování těchto zásad může vést k zásadnímu zhoršení čitelnosti loga!!! manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha logotyp kontrast

10 Doporučená minimální velikost logotypu. A/ B/ Minimální velikost logotypu je defi nována pro zachování čitelnosti symbolu. Při použití menšího, než doporučeného rozměru není garantována čitelnost textových polí. Minimální dovolený rozměr zajišťuje možnost reprodukce na běžných tiskových strojích. Jsou defi novány čtyři základní varianty: A/ minimální dovolená B/ doporučená minimální C/ optimální pro velikost vizitky 15 mm 8 mm C/ 3 mm 1 mm D/ optimální pro velikost formátu A4 D/ A A A Minimální ochranná oblast logotypu Ochrannou oblastí logotypu se rozumí oblast, do které nesmí zasahovat žádné jiné grafi cké prvky, nadpisy, fotografi e, atp. Dodržení této vzdálenosti zaručí dostatečnou působivost logotypu. Vzdálenost je defi nována šířkou motivu květiny v logotypu (rozměr A). Oblast je vyznačena tečkovaně. A A Zakázané varianty loga Pro dodržení jednotného vizuálního stylu je zapotřebí dodržet konstatní vzhled logotypu. Není povoleno zejména: měnit poměr grafi cké části a textové části měnit umístění grafi ckého prvku měnit řezy a font písma nedodržet základní barvnost deformovat neproporcionálně logo vytvářet doplňkové efekty písma, jako je vržený stín, záře či 3D efekty manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha logotyp použití

11 2 barevnost

12 Barevnost základní. Barvy jsou jedním ze základních prostředků tvorby vizuálního stylu. Barvy usnadňují identifi kaci aktivit souvisejících s činností společnosti. Základní barevná kombinace využívají barevnosti z logotypu, tedy syté zelené, oranžové, červené a modré. Barevnost základních barev je vhodné kombinovat s černou, bílou barvou a odstíny šedé PANTONE 583 C PANTONE 583 M PANTONE 583 U PANTONE 144 C PANTONE 144 M PANTONE 144 U HTML #B9C32F RAL 618 Avery HTML #E67C26 RAL 28 Avery PANTONE 1797 C PANTONE 1797 M PANTONE 1797 U 7 56 PANTONE 7456 C PANTONE 7456 M PANTONE 7456 U HTML #C5133 RAL 327 Avery HTML #5E71B RAL 5 Avery PANTONE Black C PANTONE Black M PANTONE Black U HTML # RAL 94 Avery HTML #FFFFFF RAL 93 Avery 51 manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha barevnost základní

13 Barevnost doplňková. Základní fi remní barevnost může být doplňena širším spektrem barev, pokud to charakter prezentace vyžaduje. Doplňkové barvy vycházejí stále ze základní barevností, liší se však sytostí (7% a 4%). Vzniká tak škála celkem 12 barev, které umožňují různě intenzivní podání barev základních. Použití dopňkových barev by nikdy nemělo konkurovat základní barevnosti logotypu. V případě výrazné barevnosti je lepší použít černobílou verzi logotypu v pozitivní nebo negativní variantě PANTONE 583 C (7%) 583 C PANTONE 583 M 63 (7%) 583 M 5 PANTONE 583 U (7%) 583 U HTML #B9C32F RAL 618 Avery (4%) 583 C 36 (4%) 583 M 3 2 (4%) 583 U PANTONE 144 C (7%) 144 C PANTONE 144 M 63 (7%) 144 M 5 PANTONE 144 U (7%) 144 U HTML #E67C26 RAL 28 Avery (4%) 144 C 36 (4%) 144 M 4 2 (4%) 144 U PANTONE 1797 C (7%) 1797 C PANTONE 1797 M 33 (7%) 1797 M 1 PANTONE 1797 U (7%) 1797 U HTML #C5133 RAL 327 Avery (4%) 1797 C 3 (4%) 1797 M 4 (4%) 1797 U PANTONE 7456 C (7%) 7456 C PANTONE 7456 M (7%) 7456 M PANTONE 7456 U (7%) 7456 U HTML #5E71B RAL 5 Avery (4%) 7456 C (4%) 7456 M (4%) 7456 U PANTONE Black C PANTONE Black M PANTONE Black U 5 5% Black C 5% Black C 5% Black C HTML # RAL 94 Avery HTML #FFFFFF RAL 93 Avery 51 manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha barevnost doplňková

14 3 písmo

15 Firemní písmo Firemní písmo ovlivňuje charakter komunikace společnosti. Základním fi remním písmem společnosti je písmo AntiqueOliTEE. Toto bezpatkové písmo je dobře čitelné, má moderní a nadčasový charakter. Je rovnež vhodné pro užití ve velkoplošných prostorových aplikacích. Základním řezem je varianta Regular. Další povolené řezy jsou Light a Bold. V případě nutnosti je povoleno prostrkání 1/1em. Povolenou barvou písma je především černá, bílá a odstíny šedé barvy, možné je také použití všech základních i doplňkových korporátních barev. Při volbě barvy písma je nutno dodržovat stejné principy zachování kontrastu jako v případě logotypu. do abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ěščřžýáíéúůť ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZ AntiqueOliTEE Light abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ěščřžýáíéúůť ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZ AntiqueOliTEE Bold abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ěščřžýáíéúůť ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZ AntiqueOliTEE Regular manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha firemní písmo

16 Doplňkové firemní písmo Doplňkovým fi remním písmem je písmo Adobe Caslon Pro. Toto klasické patkové písmo je výrazným kontrapunktem základní fi remní typografi i. Využívá se všude tam, kde je cílem odlišit jiný druh informace, v rosáhlejších textech a podobně, tam, kde by rozlišení pouze ve fi remním fontu nebylo dostatečné. Vhodným rozdělením je například využití doplňkového písma pro nadpisy druhé úrovně. Základním řezem je varianta Regular. Další povolené řezy jsou Regular Italic, Medium, Medium Italic, Bold a Bold Italic. V případě nutnosti je povoleno prostrkání do 1/1em. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ěščřžýáíéúůť ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZ Adobe Caslon Pro Medium abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ěščřžýáíéúůť ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZ Adobe Caslon Pro Bold Povolenou barvou písma je především černá, bílá a odstíny šedé barvy, možné je také použití všech základních i doplňkových korporátních barev. Při volbě barvy písma je nutno dodržovat stejné principy zachování kontrastu jako v případě logotypu. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ěščřžýáíéúůť ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZ manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha firemní písmo doplňkové

17 4 doplňkové prvky

18 s et, con porume que pro es n Atur? Qu i off icae ctorep io vo lorest aut er ibus ed qu i ber iae sum vol es t, cor on nos t imus ip a comn it a id is icaepud Doplňková grafika vektorová Doplňková vektorová grafi ka vychází výlučně z tvarosloví květin z logotypu společnosti nebo ze základní barevnosti. Používá se jak ve formě obrysů různých tlouštěk (od vlasové po silnou), tak ve formě výplní a nebo také v kombinaci. Vhodné je i použití jen částí /výseků/ motivu květiny při aplikaci formátů na spad. Další cestou je využití opakujícího se motivu květiny v různé barevnosti a vytvoření vzorku, použitelného jako svébytný jednotka /například balicí papír/. Další zajímavou alternativou je použití motivu květiny pro trasování textu. Všechny tyto principy jsou založené na použití syté základní barevnosti na bílém podkladu. manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha doplňková grafika vektorová

19 Doplňková grafika bitmapy Doplňková rastrová grafi ka by měla být založená na kvalitních makrofotografi ích květin, které jsou vhodně umístěny na dané médium. Ideální podkladová barva je bílá a měřítko je dané použitím a typem média (na spad, na rámeček). Příklady aplikace jsou naznačeny na těchto dvou stranách. manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha doplňková grafika bitmapy

20 manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha doplňková grafika bitmapy

21 5 merkantilní tiskoviny

22 Firemní vizitky Vizitky tvoří důležitou součást jednotného vizuálního stylu společnosti. Jejich podoba vychází z jednotné grafi cké úpravy předepsané tímto manuálem a je pro všechny zaměstnance stejná. Na vizitkách je uvedeno jméno a příjmení zaměstnance (popř. titul), jeho funkční zařazení, obchodní jméno a adresa společnosti a standardní kontaktní údaje, tj. telefon, fax, mobilní telefon, a internetová adresa. Veškeré texty jsou vytišteny v černé a šedé barvě písmem AntiqueOliTEE. Jméno společnosti je vysázeno řezem regular velikosti 5 b, ostatní text pak řezem light také ve velikosti 5 b. Doplňkový grafi cký prvek je motiv květiny ve 4 fi remních barvách v různých velikostech. Na zadní straně vizitky je použit doplňkový grafi cký prvek v lineárním uspořádání společně s claimem květiny pro každého. Vizitky se tisknou na bílý papír křída matná, gramáž 3 g/m 2, formát vizitky je 5 x 9 mm, oboustranný tisk 4/4. Čeko Praha s.r.o. velkoobchod - maloobchod Kubánské náměstí 1316 / 23 1 Praha 1 gsm tel./fax květiny pro každého manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha firemní vizitky

23 ČEKO PRAHA S.R.O. VELKOOBCHOD - MALOOBCHOD KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 1316 / 23 1 PRAHA 1 IČ: DIČ: CZ DL ČEKO PRAHA S.R.O. VELKOOBCHOD - MALOOBCHOD KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 1316 / 23 1 PRAHA 1 IČ: DIČ: CZ C6 ČEKO PRAHA S.R.O. VELKOOBCHOD - MALOOBCHOD KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 1316 / 23 1 PRAHA 1 IČ: DIČ: CZ Obálky řady C a DL Pro korespondenci užívá společnost obálky v jednotném vizuálním stylu. C5 Na uvedeném příkladu je obálka formátu C6, C5 a DL. V levé horní části obálky je umístěn logotyp společnosti v základním barevném provedení. Vpravo od logotypu je na levou zarážku zarovnán krátký zápis adresy, kontaktů a internetové adresy. Veškeré texty jsou vytišteny v černé a šedé barvě písmem AntiqueOliTEE. Jméno společnosti je vysázeno řezem regular velikosti 5 b, ostatní text pak řezem light také ve velikosti 5 b. Doplňkový grafi cký prvek je motiv květiny ve 4 fi remních barvách v různých velikostech. manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha firemní obálky

24 Hlavičkový papír Hlavičkový papír slouží jako univerzální merkantilní tiskovina. Je předtišten kvalitním ofsetovým či digitálním tiskem na bílý papír o minimální gramáži 9 g/m 2. Všechny grafi cké prvky i údaje jsou vysázeny ve spodní části dokumentu, logotyp a texty vlevo, grafi cký prvek vpravo. Veškeré texty jsou vytišteny v černé a šedé barvě písmem AntiqueOliTEE. Jméno společnosti je vysázeno řezem regular velikosti 5 b, ostatní text pak řezem light také ve velikosti 5 b. Doplňkový grafi cký prvek je motiv květiny ve 4 fi remních barvách v různých velikostech. Text sdělení se vytváří za pomoci elektronické šablony přednastavené v textovém editoru a tiskne se stolní tiskárnou na předtištený hlavickový papír. Pro vyplnování dokumentu se vždy používá fi remní písmo ve velikosti 8 11 bodů. ČEKO PRAHA S.R.O. VELKOOBCHOD - MALOOBCHOD KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 1316 / 23 1 PRAHA 1 IČ: DIČ: CZ manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha hlavičkový papír

25 6 propagační materiály

26 ČEKO PRAHA S.R.O. Blok A4 Blok papírů o formátu A4 je vhodným prezentačním materiálem a jeho využití a šíření podporuje pozitivní vizuální vnímání značky. Desky bloku jsou opatřeny ve střední části grafi ckým prvkem z logotypu v základním barevném provedení. Vnitřní blok obsahuje pouze logotyp umístěný vlevo dole, doplněný opět o kontaktní údaje shodně jako na hlavičkovém papíru. Desky jsou vytištěny na matném křídovém papíře o minimální gramáži 3 g/m 2. Vnitřní blok je pak zhotoven kvalitním ofsetovým či digitálním tiskem na bílý ofsetový papír o minimální gramáži 9 g/m 2. Desky Vnitřní blok VELKOOBCHOD - MALOOBCHOD KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 1316 / 23 1 PRAHA 1 IČ: DIČ: CZ manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha blok A4

27 Čeko Praha s.r.o. velkoobchod - maloobchod Kubánské náměstí 1316 / 23 1 Praha 1 gsm tel./fax Výsekové desky Firemní desky se používají pro předávání nabídek, fi remních dokumentů, atp. Jejich soulad s korporátním grafi ckým stylem je proto důležitým prvkem jednotné prezentace. Nosným prvkem desek je doplňkový grafi cký prvek v horizontálním uspořádání s hlavním fi remním claimem na lícové straně. Rubová strana obsahuje logotyp a kontaktní údaje. Tyto prvky jsou vysázeny ve spodní části dokumentu vlevo. Veškeré texty jsou vytišteny v černé a šedé barvě písmem AntiqueOliTEE. Jméno společnosti je vysázeno řezem regular velikosti 5 b, ostatní text pak řezem light také ve velikosti 5 b. květiny pro každého Desky jsou vytištěny na matném křídovém papíře o minimální gramáži 3 g/m 2. Vyseknuty jsou výsekovou šablonou. Z vnější strany jsou opatřeny matnou laminací. Barevnost desek je 4/. ČEKO PRAHA S.R.O. VELKOOBCHOD - MALOOBCHOD KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 1316 / 23 1 PRAHA 1 IČ: DIČ: CZ manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha výsekové desky

28 Balící papír Pro dárkové balení se používá balicí papír potištěný barevnými doplňkovými prvky vizuálního stylu na bílé podkladové ploše. Opakující se doplňkový grafi cký prvek je místně vynecháván, celkový dojem je pak více dynamický a vzniká tím originální textura. Balicí papíry je vhodné natisknout na papír o minimální velikosti B1. manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha balicí papír

29 Firemní tašky Do kolekce propagačních předmětů fi rmy Čeko Praha patří papírové a plastikové tašky. Na papírové tašky se umisťuje barevné pozitivní provedení loga na bílém podkladu, a to pravo dole. Vlevo je pak doplňkový grafi cký prvek - motiv květiny ve 4 fi remních barvách v různých velikostech. Nejmenší doporučený rozměr tašky je 23 x 355 mm. Materiál je povrchově upraven lesklým laminem, uši jsou tkalounové v jedné ze čtyř fi remních barev. Druhou možností jsou čistě imageové aplikace grafi ckého motivu dtto balicí papír - zde prezentované na variantě plastikové tašky. manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha firemní tašky

30 Tužky a propisky Na této straně jsou znázorněny příklady aplikací vizuálního stylu na tužce, pastelce a propisovací tužce. Jsou dvě základní verze - imageová bez logotypu (pouze grafi ký prvek) a s logotypem. Logotyp je vzhledem k velmi úzkému formátu použit v extrémní horizontální podobě. Barevné se jedná o použití barevného logotypu na černém či bílém podkladu a dále tužky ve fi remních barvách s aplikací grafi ky v bílé barvě. manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha tužky a propisky

31 7 ostatní aplikace

32 ČEKO PRAHA S.R.O. VELKOOBCHOD - MALOOBCHOD KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 1316 / 23 1 PRAHA 1 ČEKO PRAHA S.R.O. VELKOOBCHOD - MALOOBCHOD KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 1316 / 23 1 PRAHA 1 Vozový park - osobní automobily Z hlediska podpoření jednotné image fi rmy je nutno dbát i na jednou úpravu fi remních vozů. Základní barva automobilu by měla být v odstínech šedé, černé, nebo např. stříbrná metalíza, vždy tak, aby barevný prvek logotypu dostatečně vynikl. V případě tmavších vozů je třeba tmavé prvky logotypu upravit tak, aby se zaručil dostatečný kontrast a také čitelnost všech textových polí. V minimální variantě je na předních dveřích umístěno logo v základním barevném provedení včetně dodatku, doplněné o základní kontaktní údaje. Logotyp je užit také na zadní části vozu. V plné variantě jsou boční strany navíc opatřeny grafi ckým prvkem květiny v barevném provedení. Na zadní části vozu je navíc vysázena webová adresa. manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha osobní vozy

33 ČEKO PRAHA S.R.O. VELKOOBCHOD - MALOOBCHOD KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 1316 / 23 1 PRAHA 1 ČEKO PRAHA S.R.O. VELKOOBCHOD - MALOOBCHOD KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 1316 / 23 1 PRAHA 1 Vozový park - užitkové automobily Podobný princip jako u osobního automobilu je využit i užitkových vozů. Výhodou těchto typů automobilů je větší plocha a tím pádem větší prezentační místo a masivnější zásah publika. Základní barva automobilu by měla být v odstínech šedé, černé, nebo např. stříbrná metalíza, vždy tak, aby barevný prvek logotypu dostatečně vynikl. V případě tmavších vozů je třeba tmavé prvky logotypu upravit tak, aby se zaručil dostatečný kontrast a také čitelnost všech textových polí. V minimální variantě je na předních dveřích umístěno logo v základním barevném provedení včetně dodatku, doplněné o základní kontaktní údaje. Logotyp je užit také na zadní části vozu. V plné variantě jsou boční strany navíc opatřeny grafi ckým prvkem květiny v barevném provedení. Na zadní části vozu je navíc vysázena webová adresa. manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha užitkové vozy

34 Firemní trička Firemní trička se dělí na zaměstnanecká a prezentační. Na fi remních je na přední straně pouze logotyp v základním barevném provedení a na zádech pak velký grafi cký prvek se sloganem a webovou adresou. Trička jsou v provedení černá a bílá. Barevná trička ve fi remních odstínech jsou více imageová a jsou potisknuta pouze na zádech a to grafi ckým prvkem květiny v různém počtu od jedné do čtyř. Potisk v bílé barvě. manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha firemní trička

35 Pracovní oděv Vhodnou kombinací pro pracovní oděvy je barevná podklad s nebarevnou krycí vrstvou. Barevné imageové triko je doplněno pracovním oděvem v šedém odstínu s barevným logotypem v pozitivním provedení. Logotyp na čelní straně může být proveden jak technologií výšivky, tak i tiskem, větší aplikace pak pouze tiskem. manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha pracovní oděv

36 i i l mil ibusam qui utem quam, quam quodis sequias sed undebistis dem repelentur, utati dolestiorum dolut dust accus enda as volor rescidit Serat hitiaepratem que voloriatur? Qui dolore ventur?maxim ibusam qui utem quam, quam quodis sequias sed undebistis dem repelentur, utati dolestiorum dolut dust accus enda as volor rescid vitam vel molluptatem es res renda comnis re, eataere rovideriam deliquias ut experiberia que volorum ersperovitem facesequo id que sin con rest eatiis re provitecto quid eliqui venihic aepudam quodi ut quametur accatus ipicias errum ipid quatum dolum remperum que delectatius, tem dolupie nimporios sit, sit, odio modigen daestione a nis et utem con rem voluptae ped ut fuga. Odit, si nonsequi dollab idemporia quis est porem ent dolor maioribusam, as nimus dici dentis as endebit, utae. Nam ullacepro te cone provit et audia is moluptia voloremquam, to te accabo. Fugiatur re ne porumquia conet ommodio nserro dita nonsed quo ommollaut ut volesse quidunt que pa que quam sinit it faciisseque ent aborat hit lite postisciis doloris dusam exeruptam, conseditasse occatur acidunti odi beriorio maximendit quatia iliquia di anda ipidis nitatet rerferi vit velest, quatet lab inctur aboremquiae velicil eleste mossimo dictus simodit lab int dolorrora dolore vitia vellest quo quo culpa audigni stiur, ute cuptam litio eatiatem esequi illorun tiscipiendit quatis eos sunt aut a etur?puditatusam rehenisciet qui is adic tectatur? Qui simo et et dolores delestecea ecea autaquat od estis nempernat em. Itae. Sam, qui dipsania et laborrum andit et ventemo luptate mquodit lit voluptate nit et velenim enim etust, quod que laudi undit hicitatus, quas sequi totaspici dolor miniendam quam, sit, as doluptiasim sume lit et odic te consequi aut fugitiu u sanie et ium si olupta tiatatq uodita quas explige nimporem lis as et vel ius.lest, vit quibus molore elignam neserestrum, ut essequia nonsed nsed quos doluptiis eosam ut eum aliqui squam fugitas et officab is es st litiandicia est eos qui nitatur? Quisque pel elest, est, soluptist perro con nulpa nonseque ex tustrum ipsandit re cumendia comnisi mollabor audisti nitate et labo. Nem. Nam lat.nonsedias sum aute quatqua esciure ptatem que oloristotat et, officidendae ficide nihic tem volupta ssimillabore nest hiliqui volum hillia corernamet voluptur soloreh ore endelestiat officideles aut aut ped ut laboris enducidi ut volori aut hilla voluptam, as undanto es et perovid et omnimaio cus nimusda epudis et fugit aut mi, cones poria sediam reptate nturia voluptam vent hariam que ipis magnim illa vendand ipsundaniet, ellacep ercitam que od enihill uptatur, ur am, asitis untia coris sequia sundant voloria oria volorro blant as moloratio o ipsunde bitempo rehent ventori beateste alit ligenis volen da nonserspiet earchil icaborro que nonest as et volora quoditam, aut dipienihit etur aperum quatium aut enis doluptatur? Rem imus, verum sitio estia voluptas conectium harumque evellam arunditia soloressum nonse elibus aut venecus.to ecus.to blaboribea quam, ut officia porem qui dolupta tendita turiae venihil maximpo rempos audanti buscietus.ximi, cuptatiamet a aceperiter officiis dio odi culpa sim que dolupis desequi ditiore hentios con reribea voluptatio. tio. Imenihicab id et as rehendae nobit, tem nes dessimi llandaecum unt re as inimin consequam, volupti busdanitas sam fugiae. Ut et, solorroro int moluptatur? ll enihictis poribus autam, am, ipsunt undendi di te quas magnim lacera ducitaspero doloreprae rae sume magnis et, num conse omniat est aut aut earum faceped quid ut lanihitium as quae. Nempo r sandamus, sequi ipsae venihitium ium facipicius, quatiae digenim poriones comnient.abo. Omnihilique nobitia ia quiatia is num Serat hitiaepratem que voloriatur? Qui dolore ventur?maximil ibusam qui utem quam, quam quodis sequias sed undebistis dem repelentur, entur, utati dolestiorum orum dolut dust accus enda as volor rescidit vitam vel molluptatem es res renda comnis re, eataere rovideriam deliquias ut experiberia que volorum ersperovitem facesequo id que sin con rest eatiis is re provitecto quid eliqui venihic aepudam am quodi ut quametur accatus ipicias errum ipid quatum dolum remperum m que delectatiu s, tem dolupie nim mporios os sit, sit, odio modigen daestione a nis et utem con rem voluptae ped ut fuga. Odit, si nonsequi nsequi dollab idemporia quis est porem ent dolor mai oribusam, as nimus dici den tis as en debit, utae. Nam ullacepro te cone provit et audia is moluptia voloremquam, to te accabo. Fugiatur ur re ne porumquia conet ommodio nserro dita nonsed quo ommollaut ut volesse quidunt que pa que quam sinit faciisseque ent aborat thitlite postisciis s doloris dusam exeruptam, conseditasse occatur acidunti odi beriorio maximendit quatia a iliquia di anda pidis nitatet rerferi vit velest, quatet lab inctur aboremquiae velicil eleste mossimo simo dictus simodit lab int dolorrora orrora dolore vitia vellest quo quo culpa audigni stiur, ute cuptam litio eatiatem esequi illorun tiscipiendit quatis eos sunt aut a etur?puditatusam rehenisciet qui is adic tectatur? Qui simo et et dolores delestecea autaquat od estis nempernatem. m. Itae. Sam, qui dipsania et laborrum andit et ventemo luptate mquodit lit voluptate nit et velenim etust, quod que laudi undit hicitatus, quas sequi totaspici dolor miniendam quam, sit, as doluptiasim sume lit et odic te consequi aut fugitiu saniet um si olupta tiatatq uodita quas explige nimporem lis as et vel ius.lest, vit quibus molore elignam neserestrum, ut essequia nonsed quos doluptiis eosam ut eum aliquisquam fugitas et officab is est itiandicia est eos qui nitatur? Quisque pel elest, soluptist perro con nulpa nonseque ex tustrum ipsandit re cumendia comnisi mollabor audisti nitate et labo. Nem. Nam lat.nonsedias sum aute quatqua esciure ptatem que oloristotat et, officidendae nihic tem volupta ssimillabore nest hiliqui volum hillia corernamet voluptur soloreh endelestiat officideles aut aut ped ut laboris enducidi ut volori aut hilla voluptam, as undanto es et perovid et omnimaio cus nimusda epudis et fugit aut mi, cones poria sediam reptate nturia voluptam vent hariam que ipis magnim illa vendand ipsundaniet, ellacep Označení obchodu - exteriér Na této straně je zobrazeno variantní označení venkovních ploch provozovny. Označení provozovny se skládá z kšiltu (logotyp + claim), výkladců (zasklení) a prostorových aplikací (vývěsní štíty, cedule, stojany). V první variantě jde o čistou kombinaci logotypu a doplňkového grafi ckého prvku. Druhá varianta využívá na výkladcích jemné textury z latinských názvů květin. Třetí varianta následně využívá poloprůhledného motivu makro fotografi í květin. Poslední obrázek ukazuje vhodné použití typologických variant logotypu dle formátu aplikační plochy. manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha označení obchodu - exteriér

37 Označení obchodu - interiér V případě aplikace grafi ky do interiéru je vhodné, aby prostor jako takový byl barevně neutrální, tak, aby vynikly především prodávané květiny a následně i grafi cký styl společnosti. Ná této straně je vidět aplikace grafi ky pro prodejní pult, orientační systém a dělící paravány. manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha označení obchodu - interiér

38 Inzertní vizuál A4 Inzertní vizuál pro tiskovou inzerci formátu A4 vychází z dělení na šestiny vertikálně a poloviny horizontálně. Ve spodní 1/6 je vyhražen prostor pro logotyp a kontaktní údaje (vlevo) a případný claim (vpravo). Horní 1/6 je určena pro hlavní stělení. Zbytek prostoru pak pro samotnou prezentaci zarovnanou na střed, bitmapy na spad. manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha inzertní vizuál A4

39 manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha inzertní vizuál A4 - příklady

40 Inzertní vizuál outdoor Grafi cký vizuál pro exteriérová řešení prezentuje billboard o typickém formátu 6x3 m. Základní dělení formátu je sedminy horizontálně a čtvrtiny vertikálně. Jsou zde navrženy dvě typologické varianty. První má logotyp a kontaktní údaje v pravé části v poslední 1/7. Druhá má tyto údaje ve spodní čtvrtině. Ostatní principy kopírují tiskovou inzerci. manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha inzertní vizuál outdoor

41 manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha inzertní vizuál outdoor - příklady

42 8 elektronická média

43 Podpis elektronické zprávy Vedení ové komunikace v jenotném grafi ckém stylu dotváří komplexní obraz společnosti. Adip euis nos, niamcommy num velit elendrem ilit praestrud estio consenim velit wisi exerciliqui tem nullan veniam, senim vendre min eumsand ignibh essectetum quismod dolendit, conullutate modolo estrud do consendrem quat. Tat niamconum exer sumsan henit nullaor sum quiscidunt lam v Erit, vullaor sum exeraes equating eugiam atum vel irilit ad tie mod modio odignibh et lum ve del iustrud magnibh endre modolorpero euis nis essim quis aut iustrud enisl do commodo lo tue dit ad min utat, qui blam, quat nim iure dolorper si. Iduissi blan eum nonulla commodit, sequamc onsendreros nostrud dolorero odolorem volore lut nos nullaor sed et inci blam venim vel dolorem zzrit do core commy nullut am, vulputpat praesecte volore tat, quat nim digna consequat ing exeros at. Uptat. Ustionse faciduisi. Tio odolore do dionsequatis ad tetummo dolore magnis nonsequi blaoreril doloboreet venim dolorem zzriuscin henisis eu facip ea faciduis nulput niam aute tate. Podpis elektronické zprávy slouží na zakončení psaného textu ové zprávy. Je v něm snadno identifi kovatelné jméno a údaje o společnosti, která elektronickou zprávu odeslala. Takto vytvořený podpis do šablony slouží ke zjednodušení práce, protože celou šablonu lze jednoduše vyvolat z nabídky podpis v ovém programu. Tělo u je vysázeno fi remním fontem, podpis je umístěn pod ním a skládá se ze tří sekcí: logotyp, kontaktní údaje zaměstnance a kontaktní údaje společnosti. PETR MORÁVEK JEDNATEL / EXECUTIVE DIRECTOR TEL: FAX: ČEKO PRAHA S.R.O. VELKOOBCHOD - MALOOBCHOD KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 1316 / 23 1 PRAHA 1 PETR MORÁVEK JEDNATEL / EXECUTIVE DIRECTOR TEL: FAX: ČEKO PRAHA S.R.O. VELKOOBCHOD - MALOOBCHOD KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 1316 / 23 1 PRAHA 1 Detail manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha ový podpis

44 Firemní web - homepage Firemní web by měl svou čisotou a aplikací logotypu odpovídat ucelené koncepci. Pro pozadí je navržena bílá barva, celkově je barevnost omezená na fi remní barvy v textech a rámcích, hlavní barevnost by mělo obstarat nabízené zboží. S tím souvisí nutnost použití kvalitních fotografi í produktů, se kterými roste i padá celková úroveň webové prezentace. Webová stránka má několik sekcí -header s logotypem a claimem -menu 1. úrovně (hompage, o nás) Novinky -menu 2. úrovně (samotná nabídka) -hlavní fl asový banner -samotné tělo prezentace -sekce novinky -sekce rychlá volba Rychlá volba manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha firemní web - homepage

45 Firemní web - produkt 2599,- 2599,- 2599,- 2599,- 2599,- 2599,- 2599,- 2599, Novinky Rychlá volba manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha firemní web - produkt

46 Flashový reklamní banner Reklamní banner vychází z fi remní barevnosti a má tři části: -představení motivu -logotyp společnosti -slogan a webová adresa Bannery jsou vytvořeny ve třech základních formátech (čtverec, horizontála a vertikála) a je uložen na CD, které je součástí tohoto manuálu. manuál vizuální komunikace společnosti čeko praha flashový reklamní banner

CORPORATE DESIGN MANUAL

CORPORATE DESIGN MANUAL CORPORATE DESIGN MANUAL OBSAH Úvodní slovo a specifi kace značky Specifi kace logotypu Kodifi kace barevnosti Firemní písmo Aplikace značky na fi remních tiskovinách Značení fi remních vozidel Reklamní

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU projekt Recyklohraní úvod Jednotný vizuální styl je způsob komunikace projektu s veřejností. Podoba stylu vytváří jeho identitu. Dobrý vizuální styl zvyšuje povědomí o existenci

Více

Konstrukce a ochranná zóna loga na šířku 3 Konstrukce a ochranná zóna loga na výšku 4 Konstrukce a ochranná zóna značky 5

Konstrukce a ochranná zóna loga na šířku 3 Konstrukce a ochranná zóna loga na výšku 4 Konstrukce a ochranná zóna značky 5 LOGOMANUÁL OBSAH LOGO Konstrukce a ochranná zóna loga na šířku 3 Konstrukce a ochranná zóna loga na výšku 4 Konstrukce a ochranná zóna značky 5 BARVY Barevnost loga 6 Barevné a černobílé varianty loga

Více

Grafický manuál značky G-PROJECT, s.r.o.

Grafický manuál značky G-PROJECT, s.r.o. , s.r.o. OBSAH 1 Značka 1.1.1 Základní podoba značky s doplňkem 1.1.2 Základní barevná provedení značky 1.2 Užití značky bez doplňku 1.3 Povolené varianty značky 1.4 Používání samotného symbolu 1.5 Ochranná

Více

corporate design manual

corporate design manual corporate design manual obsah úvod 3 logotyp 4 základní logotyp 4 jednobarevné varianty logotypu 4 konstrukce základního logotypu 5 minimální velikost logotypu 5 ochranný prostor logotypu 6 zakázané varianty

Více

Značka společnosti MORA

Značka společnosti MORA Design Manuál 2011 Značka společnosti MORA 2 Za jednu z hlavních součástí firemní identity je považován její design neboli jednotný vizuální styl. Základním stavebním kamenem tohoto vizuálního stylu je

Více

Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba fi remního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu.

Více

Grafický manuál logotypu BONTONFILM a BONTONFILM Promotions

Grafický manuál logotypu BONTONFILM a BONTONFILM Promotions Grafický manuál logotypu BONTONFILM a BONTONFILM Promotions 2 Grafický manuál ke značce BONTONFILM a BONTONFILM Promotions CO JE GRAFICKÝ MANUÁL Grafický manuál (G. M.) je nedílnou součástí jednotného

Více

Logomanuál REDA. autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno

Logomanuál REDA. autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno Logomanuál REDA autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno definice značky Písmový standart REDA vychází z písma Eurostile. Je doplněn grafickým symbolem stylizace podtržení / zvýraznění v červené

Více

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL GRAFICKÝ LOGO MANUÁL OBSAH Základní varianta loga logo 01 4 Základní varianta loga doplněná o slogan logo 02 5 Inverzní barevná varianta loga logo 01 6 Monochromatická varianta loga doplněná o slogan logo

Více

Grafický manuál značky ELI Beamlines

Grafický manuál značky ELI Beamlines Grafický manuál značky ELI Beamlines Obsah Úvod....4 Základní barevná verze loga....6 Černobílá verze loga...8 Zakázané tvarové a barevné varianty loga.... 10 Konstrukce a ochranná zóna loga... 12 Minimální

Více

Corporate identity 1

Corporate identity 1 Corporate identity 1 obsah Logomanuál Designmanuál Logomanuál Definice logotypu 4 Základní barevnost logotypu 5 Barevné varianty logotypu 6 Brevné varianty logotypu doplňkové 7 Použití logotypu na pozadí

Více

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY Design manuál OBSAH 1. LOGO MĚSTA 1.1 LOGO Velikost loga Konstrukce loga Ochranná zóna 1.2 BAREVNOST LOGA Logo na základním barevném podkladu Logo na různobarevném podkladu 1.3 ZAKÁZANÉ VARIANTY LOGA 1.4

Více

manuál jednotného vizuálního stylu

manuál jednotného vizuálního stylu manuál jednotného vizuálního stylu 1 značka 1 značka Barevné pozitivní provedení 1.1 Grafickou podobu značky tvoří kresebně upravené litery bezpatkového polotučného písma. Upravený nápis ANECT tím neztrácí

Více

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o Webové aplikace a design Tvorba a správa webového obsahu Linux prodej, podpora, řešení Network management & IT security Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o. QCM, s.r.o. Rybkova 1,

Více

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál Grafický manuál SAZKA 1 Grafický manuál obsah obsah 3 Úvod 5 1.00 logotyp sazka 7 1.01 primární horizontální barevný logotyp 8 1.02 konstrukce horizontálního barevného logotypu 9 1.03 primární vertikální

Více

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou Sázavou 1 nad Žďár Žďár nad Sázavou města žďár nad sázavou 1 Logomanuál Logo manuál je souborem předpisů, k práci s jednotným vizuálním stylem logotypu Žďár nad Sázavou. Obsahuje závazná pravidla a doporučené

Více

LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Úvod Destination identity turistického regionu Střední Morava Logo turistického regionu Střední Morava vychází z dlouhodobých

Více

VIZUÁLNÍ ST YL. VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky

VIZUÁLNÍ ST YL. VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky VIZUÁLNÍ ST YL VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky vizuální styl grafický prvek Vizuální styl VŠB-TU Ostrava Fakulty Elektrotechniky a Informatiky (dále jen FEI) je vytvářen vzájemným

Více

úvod Manuál obsahuje závazná pravidla a doporučené varianty používání loga nebo jeho jednotlivých prvků.

úvod Manuál obsahuje závazná pravidla a doporučené varianty používání loga nebo jeho jednotlivých prvků. grafický manuál Manuál obsahuje závazná pravidla a doporučené varianty používání loga nebo jeho jednotlivých prvků. úvod Jednotný vizuální styl (Corporate Identity Design) je prostředek komunikace společnosti

Více

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Grafický manuál ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Používání znaku a vlajky města Zábřeh upravuje Obecně závazná vyhláška města Zábřehč. 3/2005 o znaku a vlajce města Zábřeh a jejich užívání. Znak města bude používán

Více

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba firemního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu. Dobrý

Více

grafický manuál /logotyp/

grafický manuál /logotyp/ grafický manuál /logotyp/ Konstrukce standardního logoznaku Síťový rozkres Ukázka standardního logoznaku a jeho postavení ve čtvercové síti. Síť ukazuje kompozici logoznaku Thermal. Ve výjimečných případech

Více

GRAFICKÝ MANUÁL STUDENTSKÁ OBEC FAKULTY ARCHITEKTURY

GRAFICKÝ MANUÁL STUDENTSKÁ OBEC FAKULTY ARCHITEKTURY GRAFICKÝ MANUÁL Grafický symbol loga Studentské obce fakulty architektury znázorňuje její funkci. Čtverce v symbolu představují studenty, jež obec hájí. Barevnost čtverců pak charakterizuje různorodost

Více

Grafický manuál značky. DY-THA rail

Grafický manuál značky. DY-THA rail Grafický manuál značky DY-THA rail Obsah Úvod 1 Značka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 Černobílá pozitivní varianta 2.3 Černobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice a

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu OBSAH 1. Úvod Jednotný vizuální styl 1 2. Značka Základní provedení 3 Černobílé provedení 4 Rozkres značky Ochranná zóna Nejmenší možné použití 5 Zakázané varianty 6

Více

Centrum vzdělávání všem design manual. Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem.

Centrum vzdělávání všem design manual. Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem. design manual Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem. Pro přímou reprodukci nepoužívejte jako předlohy prvky vytištěné z tohoto manuálu.

Více

design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál

design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál značka Tato značka je základem jednotné grafické prezentace společnosti CSS spedition.

Více

ZNAČKA DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ. Základním prvkem jednotného vizuálního stylu je značka, která je zároveň i registrovanou ochrannou známkou.

ZNAČKA DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ. Základním prvkem jednotného vizuálního stylu je značka, která je zároveň i registrovanou ochrannou známkou. ZNAČKA Základním prvkem jednotného vizuálního stylu je značka, která je zároveň i registrovanou ochrannou známkou. Značka se užívá pro veškerá označení týkající se činnosti hokejového klubu. Její aplikace

Více

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk» Manuál vizuální identity SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk ÚVODEM» ÚVODEM Školní rok 2012/2013 je rokem změn v zájmovém

Více

Manuál. Formát A3. Verze 1.0

Manuál. Formát A3. Verze 1.0 Manuál Formát A3 Verze 1.0 Jednotný vizuální styl Úvod 1.1 Jednotný vizuální styl patří k jednomu z nejdůležitějších komunikačních prostředků každé společnosti. Dobře zpracovaný vizuální styl podporuje

Více

Manuál logotypu VILA LANNA

Manuál logotypu VILA LANNA Manuál logotypu VILA LANNA Předmluva Vážení kolegové, dostává se Vám do rukou materiál, který slouží jako souhrn pravidel jak logo Vily LANNA použít v daném případě, formou vizuální grafické prezentace.

Více

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. OBSAH 1.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz obsah..................................... 02 úvod a definice loga........................... 03 zákres do čtvercové sítě........................

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY ZÁKLADNÍ VARIANTA Aplikace na bílé a ostatní světlé podklady. INVERZNÍ VARIANTA Inverzní varianta je určená pro použití na tmavém pozadí, při zachování dostatečného kontrastu mezi

Více

Grafický manuál logotypu

Grafický manuál logotypu Grafický manuál logotypu Preambule Našim cílem je dosáhnout jednotné vizuální komunikace společnosti AQUA PROCON s.r.o. jako důležité součásti firemní identity. Dodržováním podmínek a pravidel předepsaných

Více

Obsah. Základní podmínky pro použití loga 3. Firemní tiskoviny 16 2 GRAFICKÝ MANUÁL ELEKTROWIN. Hlavičkový papír 17. Konstrukce logoznaku 4

Obsah. Základní podmínky pro použití loga 3. Firemní tiskoviny 16 2 GRAFICKÝ MANUÁL ELEKTROWIN. Hlavičkový papír 17. Konstrukce logoznaku 4 GRAFICKÝ MANUÁL Obsah Základní podmínky pro použití loga 3 Konstrukce logoznaku 4 Ochranná zóna 5 Barevná pozitivní a negativní varianta 6 Povolené barevné použití jiného podkladu příklady 7 Zakázané barevné

Více

obsah úvod konstanty firemního designu základní firemní tiskoviny

obsah úvod konstanty firemního designu základní firemní tiskoviny GRAFICKÝ MANUÁL GRAFICKÝ MANUÁL obsah úvod Firemní design společnosti ALEX PNEU... 3 Publikace grafický manuál... 3 konstanty firemního designu Grafická značka ALEX PNEU - barevná verze... 4 Grafická značka

Více

Manuál logotypu Kongresové centrum Praha

Manuál logotypu Kongresové centrum Praha Manuál logotypu Kongresové centrum Praha Předmluva Vážení kolegové, dostává se Vám do rukou materiál, který slouží našemu společnému zájmu: dalšímu posilování identity a dobrého jména společnosti Kongresové

Více

1 2 značka provedení

1 2 značka provedení 1 2 značka provedení Základní provedení značky Ministerstva kultury je pětibarevné v zobrazeném tvaru. Základní provedení má dvě tetové varianty a jednu jazykovou anglickou mutaci. Více o slovním označením

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu NADACE AGEL

Manuál jednotného vizuálního stylu NADACE AGEL Manuál jednotného vizuálního stylu NADACE AGEL Obsah Logo NADACE AGEL 1 Logo NADACE AGEL / plnobarevná verze 2 Logo NADACE AGEL / jednobarevná verze pozi vní 3 Logo NADACE AGEL / jednobarevná verze nega

Více

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Obsah 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Firemní identita 1.3 Užití obchodního

Více

Zoo Praha Pravidla korporátní identity

Zoo Praha Pravidla korporátní identity Zoo Praha Pravidla korporátní identity Každá organizace vyzařuje navenek svou specifickou identitu, na které se podílí i vzhled tištěných materiálů, televizní reklama podoba webových stránek, apod. Každý

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV Tento grafický manuál specifikuje a vymezuje použití základních prvků vizuální komunikace pro dodržení jednoty vizuální prezentace NEON TV. X Y LOGO NEON TV -

Více

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL OBSAH 1 ÚVOD 2 KODIFIKACE LOGOTYPU 2.1. barevná varianta loga 2.2. černobílá varianta loga 2.3. ochranná zóna a minimální velikost loga 2.4. rozkres loga v grafické síti 2.5. logotyp

Více

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz LOGO manuál jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz Obsah 03 Symbolika značky 04 Barevné pozitivní provedení značky 05 Barevené

Více

Firemní identitou (corporate identity) se rozumí jednotný projev společnosti (instituce) jak

Firemní identitou (corporate identity) se rozumí jednotný projev společnosti (instituce) jak G R A F I C K Ý M A N U Á L C O R P O R A T E I D E N T I T Y 2 0 0 8 1 úvod J E D N O T N Ý V I Z U Á L N Í S T Y L 1 / 0 1 Jednotný firemní styl patří mezi hlavní prostředky vyjádření firemní identity.

Více

CORPORATE IDENTITY MANUAL

CORPORATE IDENTITY MANUAL CORPORATE IDENTITY MANUAL BEST SOLUTIONS FOR YOUR BUSINESS 1 Obsah Značka... 1 Užití značky v textu ve slovní podobě... 1.1 Umístění na síti... 1.2 Konstrukce... 1.3 Ochranný prostor... 1.4 Minimální rozměry...

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu Obsah 1. Úvod 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Funkce a užití manuálu 2. Logo 2.1 Logo základní provedení 2.2 Logo jednobarevné provedení 2.3 Logo inverzní provedení 2.4

Více

manuál corporate identity

manuál corporate identity manuál corporate identity základní grafická koncepce brandu Manuál corporate identity zahrnuje tištěnou i elektronickou (pdf) verzi na CD. Veškeré obsažené materiály slouží pouze jako předlohy pro vytvoření

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu skupiny TUkas

Manuál jednotného vizuálního stylu skupiny TUkas Manuál jednotného vizuálního stylu skupiny TUkas Jednotný vizuální styl Jednotné a správné dodržování pravidel firemní identity spoluvytváří image společnosti a tím posiluje vnímání hodnot a funkcí, které

Více

Pantone 188 / C 0 M 79 Y 65 K 47 / R 149 G 56 B 49. Pantone Black / C 0 M 0 Y 0 K 100 / R 26 G 23 B 27

Pantone 188 / C 0 M 79 Y 65 K 47 / R 149 G 56 B 49. Pantone Black / C 0 M 0 Y 0 K 100 / R 26 G 23 B 27 GRAFICKÝ LOGOMANUÁL OBSAH Grafický logomanuál Práce s logotypem barevnost 3 Základní písmo jednotného vizuálního stylu a doplňkové písmo 4 Logo Oblastní galerie Liberec 5 Logo Oblastní galerie Liberec

Více

LOGOTYP ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

LOGOTYP ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU LOGOTYP ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 1 9 7 2 ZÁKLADNÍ ELEMENTY 1 9 7 2 OBSAH 1.1 1.2 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1.1 6.1 6.2 Logotyp_základní varianta Logotyp_nápis OFFICIAL Logotyp_ochranná

Více

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu MANUÁL LOGOTYPU Logotyp Záložny CREDITAS Obsah /0/ Jednotný firemní styl // Logotyp Záložny CREDITAS // Varianty logotypu // Barevné varianty logotypu /4/ Konstrukce logotypu /5/ Ochranná zóna logotypu

Více

OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO

OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO Grafický manuál OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO Dodržování jednotného vizuálního stylu přispívá ke snadnější identifikaci společnosti, posiluje její důvěryhodnost a zároveň zlepšuje povědomí

Více

manuál jednotného vizuálního stylu Petr Štěpán Odhlásit

manuál jednotného vizuálního stylu Petr Štěpán Odhlásit manuál jednotného vizuálního stylu Petr Štěpán Odhlásit Základní provedení Symbol altron Ochranná zóna Rozměrová řada s doprovodným textem je základním prvkem vizuálního stylu společnosti Altron. Její

Více

01B. značka barevné provedení. manuál

01B. značka barevné provedení. manuál 01B značka barevné provedení manuál 01B značka 01. značka barevné provedení 02. značka černobílé provedeni 03. značka ochranná zóna 04. značka konstrukční schéma 05. značka na podkladové ploše 06. značka

Více

MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD

MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD Tabulka změn Manuálu značky ROP Jihozápad Vydání č. Platné od Zpracoval Zrevidoval Schválil Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis 1 1.9.2007 PeopleArt Ing. BÖhmová

Více

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE ÚVOD V současné době jsou, díky vyspělým komunikačním technologiím, kladeny velmi vysoké nároky na úroveň prezentace činností

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Město Třeboň Manuál jednotného vizuálního stylu Předpokladem efektivní moderní prezentace města je jednotný vizuální styl komunikace, jehož základem je značka (logo). Zavedení a dodržování vizuálního

Více

2008 Pavel Janouškovec

2008 Pavel Janouškovec M ANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU - ZÁKLADNÍ VERZE - Pavel Janouškovec 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU - ZÁKLADNÍ VERZE Předmluva Vážení, dostává se Vám do rukou materiál, který slouží k dalšímu posilování identity

Více

Obsah 1. LOGO... 1 1.1 Základní varianta...1 1.2 Barevné varianty...2 1.3 Ochranná zóna a minimální velikost...3 1.4 Zakázaná použití...

Obsah 1. LOGO... 1 1.1 Základní varianta...1 1.2 Barevné varianty...2 1.3 Ochranná zóna a minimální velikost...3 1.4 Zakázaná použití... Logomanuál Obsah 1. LOGO... 1 1.1 Základní varianta...1 1.2 Barevné varianty...2 1.3 Ochranná zóna a minimální velikost...3 1.4 Zakázaná použití...4 2. BARVY... 5 2.1 Hlavní a doplňkové barvy...5 3. PÍSMO...

Více

Grafický manuál Pivovarský dvůr. Pivovarský dvůr a odvozené značky

Grafický manuál Pivovarský dvůr. Pivovarský dvůr a odvozené značky Grafický manuál Grafický manuál a odvozené značky 1 Úvod Purkmistr Plzeň se nachází v památkové rezervaci selské architektury. Komplex zahrnuje pivnici s pivovarem, který produkuje několik druhů kvalitních

Více

Grafický manuál pro tvorbu propagačních materiálů na podporu cestovního ruchu v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl

Grafický manuál pro tvorbu propagačních materiálů na podporu cestovního ruchu v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl Grafický manuál pro tvorbu propagačních materiálů na podporu cestovního ruchu v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl Úvod Jednotný grafický styl regionálních i místních propagačních materiálů

Více

1 2 3 4 5 6 7 Hotel Restaurace Gondola Plzeň Pallova 12, 301 00 Plzeň Česká republika Hotel Restaurace Gondola Plzeň Pallova 12, 301 00 Plzeň Česká republika Jméno a Příjmení Ulice číslo Město PSČ 000

Více

firemní manuál jednotného vizuálního stylu Telekom Austria Group

firemní manuál jednotného vizuálního stylu Telekom Austria Group firemní manuál jednotného vizuálního stylu Telekom Austria Group Úvod Představení jednotného vizuálního stylu Značka Logotyp Logotyp základní provedení A.1 Logotyp černobílé provedení (pozitiv, negativ)

Více

design manuál e21 energy21

design manuál e21 energy21 design manuál e21 energy21 obsah 1. Úvod 7. doplňkové firemní písmo 2. vizitka energy21 8. vizitka e21 3. dopisní papír energy21 9. dopisní papír e21 4. obálka energy21 10. obálka e21 5. kartička s pozdravem

Více

VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu

VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu ELEMENTY JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01. Elementy jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE LOGOTYP

Více

1. logo instituce. Grafický manuál použití loga

1. logo instituce. Grafický manuál použití loga 1. logo instituce Grafický manuál použití loga 1. logo instituce obsah 1. logo instituce 1. 1. anglická verze loga 1. 2. základní provedení loga 1. 3. negativní provedení 1. 4. grafická definice loga 1.

Více

REALIZATION STUDIO PEOPLEART 2008 GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY

REALIZATION STUDIO PEOPLEART 2008 GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY REALIZATION STUDIO PEOPLEART 2008 GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY 1. ÚVOD 1.1 Grafický manuál značky 2.1 Základní podoba 2.2 Doplňková podoba 2.3 Barevnost značky 2.4 Barevné verze značky 2.5.1 Značka na pozadí

Více

Brněnské komunikace Design Manual 2015

Brněnské komunikace Design Manual 2015 Brněnské komunikace Design Manual 2015 0.0 OBSAH DESIGN MANUÁLU 1.0 Úvod - představení jednotného stylu 2.0 Logotyp - základní provedení - negativní provedení - černobílé provedení - ochranná zóna značky

Více

Farma Ptýrov. Logo manuál

Farma Ptýrov. Logo manuál Farma Ptýrov Logo manuál Obsah 1. Obchodní značka 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Základní značka FARMA PTÝROV 1.3 Monochromatická varianta 1.4 Ochranná zóna značky 1.5 Velikost a rozměrové řady značky

Více

Corporate Identity Akcidenční tiskoviny

Corporate Identity Akcidenční tiskoviny Akcidenční tiskoviny Logotyp /01 základní varianta loga Logotyp Logotyp CPI Group se skládá ze dvou různobarevných stejně velkých čtverců, které na sebe vodorovně navazují. Barevné složení Pantone: CMYK:

Více

GRAFICKÝ MANUÁL. www.bodybasics.cz

GRAFICKÝ MANUÁL. www.bodybasics.cz GRAFICKÝ MANUÁL OBSAH BODY BASICS s.r.o. Nad Zlíchovem 358/13 152 00 Praha-Hlubočepy Telefon: +420 281 863 463 Fax: +420 281 864 142 E-mail: info@body-basics.info 1/ LOGOTYP - základní varianta log otypu

Více

grafický logomanuál značky Jolie s

grafický logomanuál značky Jolie s grafický logomanuál značky Jolie s obsah 13-14 15 1. značka 1.1 barevné provedení značky 1 idea značky: ~jedná se o logotyp k obchodu s dámskou módou, takže jsem volila lehký, ale živý styl, který upoutá

Více

manuál grafického stylu společnosti ASEKOL

manuál grafického stylu společnosti ASEKOL manuál grafického stylu společnosti ASEKOL 0. manuál grafického stylu společnosti ASEKOL Jednotný grafický styl je stručným a viditelným vyjádřením filozofie a marketingového konceptu společnosti. Pravidla

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ZÁKLADNÍ ELEMENTY

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ZÁKLADNÍ ELEMENTY MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ZÁKLADNÍ ELEMENTY ZNAČKA UNIVERZÁLNÍ OCHRANNÝ PROSTOR Ochranný prostor je vymezená minimální ochranná zóna okolo logotypu, do níž nesmí zasahovat tet nebo jiné logotypy

Více

Manuál korporátní identity. Corporate Identity Design

Manuál korporátní identity. Corporate Identity Design / Manuál korporátní identity Corporate Identity Design 2 / Obsah 3 / Předmluva 4 / Barevné varianty logotypu 5 / Firemní barvy 6 / Konstrukce logotypu 7 / Ochranná zóna logotypu 8 / Nepovolené použití

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU V á š b e z p e č n ý p r o s t o r Jednotný vizuální styl Jednotný vizuální styl se stává plnohodnotným marketingovým nástrojem, jedním z prostředků k dosažení strategických

Více

SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY

SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY G r a fi c k ý m a n u á l l o g o t y p u SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY OBSAH KAPITOLA 1. LOGOTYP 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 Plnobarevná varianta logotypu Logotyp na barevném pozadí Negativní

Více

GRAFICKÝ MANUÁL. Verze 1.0

GRAFICKÝ MANUÁL. Verze 1.0 GRAFICKÝ MANUÁL Verze 1.0 U:FON GRAFICKÝ MANUÁL Verze 1.0 Dobrý den, jsem U:fon a přináším do České republiky technologii, která učiní komunikaci mnohem dostupnější, než bylo dosud představitelné. Tento

Více

ZÁKLADNÍ ZÁSADY PREZENTACE ZNAČKY

ZÁKLADNÍ ZÁSADY PREZENTACE ZNAČKY GRAFICKÝ MANUÁL ZÁKLADNÍ ZÁSADY PREZENTACE ZNAČKY METODIKA PRÁCE S GRAFICKÝM MANUÁLEM Tento grafický manuál je základní pomůckou a nástrojem vizuální komunikace k dodržení jednotné úrovně prezentace firemní

Více

LOGO MANUÁL JESENÍKY TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

LOGO MANUÁL JESENÍKY TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ LOGO MANUÁL JESENÍKY TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Úvod Destination identity turistického regionu Jeseníky Logo turistického regionu Jeseníky vychází z dlouhodobých grafických trendů

Více

Zkrácený manuál vizuálního stylu

Zkrácený manuál vizuálního stylu Zkrácený manuál vizuálního stylu Obsah I. značka Úvodem 3 1.1 Základní a rozepsaná barevná verze značky 4 1.2 Barevné negativní verze značky 5 1.3 Černobílé verze značky 6 1.4 Černobílé negativní verze

Více

Logomanuál značky OldanyGroup

Logomanuál značky OldanyGroup Logomanuál značky OldanyGroup Obsah Úvod Základní varianta značky Základní varianta značky s dovětkem Doplňková varianta značky Doplňková varianta značky s dovětkem Inverzní verze značky Ochranný prostor

Více

Jak vizuálně komunikovat

Jak vizuálně komunikovat Jak vizuálně komunikovat 1 CONCEPT Svět který je propojen digitální komunikací se odráží ve tvaru loga. Země se tak stala jedním z klíčívých inspiračních momentů Vše dokonalé je kruhové. Lépe než co jiného

Více

YMCA v České republice. Grafický manuál

YMCA v České republice. Grafický manuál YMCA v České republice Grafický manuál OBSAH 1. Grafická značka 02 Filozofie značky 04 Stavební prvky 04 Konstrukce 06 Ochranná zóna 06 Minimální velikost 08 Nepovolené varianty 2. Barvy 12 Definice barev

Více

manuál jednotného vizuálního stylu

manuál jednotného vizuálního stylu manuál jednotného vizuálního stylu obsah Grafický manuál popisuje konstrukci logotypu, pravidla jeho používání, zakázané varianty a dotýká se základních pravidel corporate identity občanského sdružení

Více

LOGO manuál. jednotného vizuálního stylu společnosti

LOGO manuál. jednotného vizuálního stylu společnosti LOGO manuál jednotného vizuálního stylu společnosti 01 FIREMNÍ ZNAČKA 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Symbolika značky Barevné pozitivní provedení značky Barevené negativní provedení značky Jednobarevné

Více

j e d n o t n ý vizuální styl vimperk

j e d n o t n ý vizuální styl vimperk j e d n o t n ý vizuální styl vimperk obsah 1 logo 2 písmo 3 tiskoviny 4 orientační systém 5 propagační materiály 1logo logo 1 1 PANTONE 124 C CMYK 4 31 95 0 RGB 243 181 40 PANTONE black C CMYK 100 100

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 690 ze dne 09.09.2015 Schválení Manuálu jednotného vizuálního stylu městské části Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 690 ze dne 09.09.2015 Schválení Manuálu jednotného vizuálního stylu městské části Praha 3 č.j.: 73/05 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 690 ze dne 09.09.05 Schválení Manuálu jednotného vizuálního stylu městské části Praha 3 Rada městské části I. b e r e n a v ě d o

Více

V I R K L I S A G E N C Y L O G O M A N U A L

V I R K L I S A G E N C Y L O G O M A N U A L V I R K L I S A G E N C Y L O G O M A N U A L 1 Úvod Grafický manuál je souborný materiál definující základní grafické konstanty firemního designu a jejich správné použití. Grafický manuál společnosti

Více

Logo čsop kytkopták. základní verze loga: pravidla používání

Logo čsop kytkopták. základní verze loga: pravidla používání kytkopták základní verze loga: pravidla používání Základní verze loga se skládá z piktogramu ( kytkopták ) a názvu organizace, který je umístěn do půlkruhu ve spodní části loga. Oko ptáčka je tvořeno jedním

Více

skoly Základní grafický manuál k logu Bioškoly s

skoly Základní grafický manuál k logu Bioškoly s Základní grafický manuál k logu Bioškoly s Základní pojmy Značka (logo) je nejvýznamnějším vizuálním prvkem firmy. Tato značka a její vizuální výraz získal novou úroveň důležitosti pro společnost, tak

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ZÁKLADNÍ ELEMENTY A OBSAH A B C D E ZÁKLADNÍ ELEMENTY KORPORÁTNÍ MATERIÁLY KOMUNIKAČNÍ MATERIÁLY POS MATERIÁLY BRANDING VÝLOH A ZÁKLADNÍ ELEMENTY A.1.1 logotyp_základní

Více

ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál

ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál Logo a základní prvky Leden 2004 Rev. 1 ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál Objednatel: ENETEX-KIA s.r.o. Brněnská 959 664 42 Brno - Modřice http://www.enetex.cz

Více

CID MANUAL. společnosti corahb

CID MANUAL. společnosti corahb CID MANUAL společnosti corahb 2 Firemní styl, často přepisováno anglicky jako corporate identity, je souhrnné označení pro soubor pravidel určujících jak vnější vystupování firmy ke svému okolí a zákazníkům,

Více

non pvc GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU PRODUKTOVÁ LOGA NON PVC SEGMENTY

non pvc GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU PRODUKTOVÁ LOGA NON PVC SEGMENTY non pvc GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU PRODUKTOVÁ LOGA OBSAH 1. ÚVOD 1.01 Jednotný vizuální styl a užití manuálu 2. ZNAČKA 2.01 Základní použití produktové značky + claim 2.02 Rozšířené použití

Více

Ukázka pro klienty Podnikatelského portálu AXIGON.CZ

Ukázka pro klienty Podnikatelského portálu AXIGON.CZ Firemní logo Sum eationsedi ra sam, harum que quid et et dolestis rem aut ad quunt aut aut lia imilia quisitatur, cuptatiae rest, nimusae ssimi, quid qui blam alitisit es as et, cum dolendi scillor underei

Více

Značka základní varianta 1.01

Značka základní varianta 1.01 Značka základní varianta 1.01 Značka a logotyp základní varianta Základní varianta značky a logotypu v zelenošedé barevnosti s logotypem ze slovního označení vysoké mýto. 1.03 Značka a logotyp povolené

Více