MLADÍ ODBORÁŘI OPĚT NA KÁNOÍCH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MLADÍ ODBORÁŘI OPĚT NA KÁNOÍCH"

Transkript

1 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 25. ČERVNA 2010, DATUM VYDÁNÍ: 2. ČERVENCE 2010, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Zmrtvýchvstání v Cedimě Meziměstí (Tamní odborová organizace se rozrostla a také značně omládla) str. 2 Úspěšný příklad z Vysočiny: Firma uhradí zaměstnancům dioptrické brýle - str. 2 Těžké začátky absolventů MBA (S prestižním diplomem nenacházejí uplatnění) str. 3 Kde je psychický teror normální? str. 3 Příloha str. I až IV: Cestovní pojištění v zahraničí (Co dělat před dovolenou) Inzerce OS KOVO 24 Druhého ročníku se zúčastnilo 19 mladých odborářů nejen z jižních Čech (v dolní řadě vpravo autorka) Nečas prý zrušil kmotry! To jsem zvědav, kdo nám podrží synáčka, až ho náš farář bude křtít Evraz Steel Vítkovice: ODBORY NEVYLUČUJÍ PROTESTNÍ AKCE Ve firmě Evraz Steel Vítkovice je rozjitřená situace, která vznikla v souvislosti s hrozbou uzavření ocelárny. Výbor tamní základní organizace k tomu vydal tiskové prohlášení, z něhož přinášíme podstatný výtah. (red.) Výbor ZO OS KOVO je velmi znepokojen, že fi rma nejenže nedostatečně komunikuje tak vážnou situaci se zástupci odborové organizace, ale navíc se odbory dozvídají informace zejména z médií. VZO OS KOVO protestuje proti používání zaměstnanců pracujících ve velmi těžkém, životu a zdraví nebezpečném pracovním prostředí jako živé štíty při obchodních jednáních. VZO OS KOVO je znepokojen také tím, že se již několik měsíců nesešlo řádné zasedání dozorčí rady fi rmy, což není dobrý signál jak dovnitř fi rmy, tak vně, a zástupci zaměstnanců tak nemohou uplatnit své právo na vznesení vážných připomínek k fungování fi rmy vlastníkům. VZO OS KOVO žádá, aby došlo k velmi rychlé stabilizaci vztahů a uklidnění již tak rozjitřené atmosféry ve fi rmě. VZO OS KOVO jako zástupce zaměstnanců je připraven velmi rychle reagovat včetně svolání případných protestních akcí. Za VZO OS KOVO ROSTISLAV FROMELIUS, předseda ZO OS KOVO Ocelárna a válcovny, Ostrava-Vítkovice MLADÍ ODBORÁŘI OPĚT NA KÁNOÍCH Druhý ročník sjíždění jihočeských řek, tentokrát na Českokrumlovsku V loňském roce se uskutečnilo dvoudenní sjíždění Lužnice pro mladé odboráře, o němž Kovák informoval v č. 25/2009 pod názvem Mladí odboráři na kánoích. Pro velký úspěch se i v letošním roce podařilo celou akci zorganizovat. Sportovní dění se konalo ve dnech 18. a 19. června na Českokrumlovsku ve spolupráci s Regionálním pracovištěm OS KOVO České Budějovice a zmocněncem Krajského sdružení OS KOVO Jihočeského kraje Janem Švecem. Takhle to vypadá, když se na lodi odehraje revoluce a nikdo nechce být háček Druhého ročníku sjíždění jihočeských řek se zúčastnilo 19 odvážných mladých odborářů z různých základních organizací, nejen Jihočeského kraje. První den bylo počasí nadmíru příznivé a všichni se již nemohli dočkat. Nejprve si ale vyzvedli lodě ve Vyšším Brodě, kde byl zároveň počátek plavby. Jelikož byla řeka Vltava malinko rozvodněná, každý si vybral loď podle svých sil a zkušeností. Plavba ubíhala poměrně rychle a v případě sjíždění jezů předcházelo předání informací zkušenějšími vodáky. Než se všichni nadáli, zvládli tři jezy a rozbili stany v tábořišti U Fíka. Druhý den (v sobotu) vodáky čekalo velmi nepříznivé počasí. Ranní déšť byl předzvěstí zimy a studeného větru, který všechny doprovázel až do vodácké základny v Novém Spolí. Zde někteří plavbu ukončili, ale zbytek odvážných se vydal na nejkrásnější část cesty, a to na plavbu Českým Krumlovem. Českokrumlovské jezy se však s nikým nemazlily a malá nepozornost znamenala studené koupání v řece Vltavě. Naštěstí byla parta ucelená a každý, kdo šel přes palubu, ihned našel svého zachránce. Nejúsměvnější vzpomínkou na Český Krumlov je asi stoletá vrba, která díky svým větvím, dotýkajícím se hladiny řeky, smáčela polovičku účastníků. Mladí se vydali na cestu k domovům v podvečerních sobotních hodinách odření, špinaví a unavení, ale zároveň šťastní a plní nových zážitků a vzpomínek. Všichni už se ale dozajista těší na pokračování v příštím roce. Takže vodáci AHOJ a díky za vše! VERONIKA PILEČKOVÁ, BBS, členka komise mladých OS KOVO Snímky autorka 1

2 2 KOVÁK číslo července 2010 ZMRTVÝCHVSTÁNÍ V CEDIMĚ V MEZIMĚSTÍ Tamní odborová organizace se rozrostla a také značně omládla Zlí jazykové z broumovského výběžku tvrdí, že když po vzniku měst Teplice nad Metují a Broumov přibylo další na polovině cesty, nepřekypovali tehdejší konšelé přílišnou fantazií a nazvali toto nové sídlo Meziměstím. Navíc má ono město smůlu, že všechny školní výpravy i výlety dospělých po příjezdu do Teplic odbočují doleva do Adršpašsko-teplických skal, kdežto přes Meziměstí putují jen ti, kteří chtějí spatřit atraktivní broumovský klášter. Pro samotné obyvatele Meziměstí je však dnes mnohem důležitější, že jejich kovácká firma CEDIMA (dříve Strojtex) jako největší ve městě ani v době krize nepropouští žádné zaměstnance. Náchodsko a Trutnovsko bývaly po dlouhé roky doménou textilního průmyslu, a tak bylo přirozené, že v roce 1958 právě v těchto končinách vyrostl strojírenský závod STROJTEX, který zajišťoval výrobu náhradních dílů k textilním strojům i vývoj, Kamil Sedral konstrukci a výrobu nových zařízení určených pro textilní průmysl. Později využila firma svůj konstrukční a výrobní potenciál k rozšíření výrobního sortimentu do oblasti stavebního a nábytkářského průmyslu i paletizace pro automobilový průmysl. Mezníkem v nejnovější historii byla privatizace firma byla v roce 2005 prodána společnosti CEDIMA z německého města Celle poblíž Hannoveru, jejíž majitel Wilfried Rudolf bydlel do roku 1967 v Meziměstí a pracoval dokonce v tehdejším Strojtexu jako konstruktér. Vznik nové firmy v areálu Strojtexu neznamenal personálně žádné zemětřesení a dosavadní vedení firmy zůstalo rovněž na svých postech. Zato ke změnám došlo ve výrobním programu a zákonitě i ve strojovém vybavení závodu a projevilo se celkové zlepšení pracovních a hygienických podmínek pro zaměstnance. V současné době společnost zajišťuje necelou polovinou své kapacity výrobu řezacích a vrtacích strojů pro mateřskou firmu CE- DIMA, ale i nadále pokračuje v tradiční výrobě speciálních textilních strojů a vyrábí zdvojené podlahy a speciální příčkové systémy pro stavební a interiérový průmysl. V oblasti strojírenské výroby spolupracuje s celou řadou českých a zahraničních společností a objem výroby pro export představuje 75 procent. Počet členů se zdvojnásobil Jana Smrčková při obsluze CNC soustruhu MASTURN Současný předseda ZO OS KOVO 47letý svářeč Kamil Sedral nastoupil do Strojtexu i její odborové organizace před deseti lety a jako mladý člověk netrpěl v novém kolektivu provozní slepotou. Proto byl již v roce 2006 kooptován do závodního výboru jako náhrada za odcházejícího důchodce. Jak dnešní předseda ZO OS KOVO vzpomíná, nebyl příliš spokojen s chodem toho předešlého. Členské schůze se nesvolávaly a aktuální úkoly se řešily spíše oběžníky než demokraticky na schůzích. Kamilu Sedralovi a některým dalším členům závodního výboru se tento styl práce vůbec nelíbil a jejich číše trpělivosti přetekla letos v lednu. Svolali členskou schůzi, na ní nazvali stav věci pravým jménem, schůze skončila dvoutřetinovou obměnou závodního výboru a Kamil Sedral byl zvolen novým předsedou. Jeho iniciativa i snaha o transfúzi nové krve do nehybného těla bývalé organizace přinesla překvapivé výsledky. Ještě s nástupem nového jara vstoupilo do ZO deset nových členů a po nich následně dalších deset. Jestliže koncem loňského roku měla organizace pouze 29 členů, v polovině května jich bylo již 58, a jestliže před necelým půlrokem měli ve svých řadách pouze jednoho člena pod 35 let, nyní jich mají jedenáct, dokonce jsou mezi nimi i dvacetiletí. Předseda Sedral připouští, že na mládež zapůsobily jeho nové informační metody, které jsou mladým lidem blízké. Zřídil totiž pro závodní výbor samostatnou webovou stránku která je neustále doplňovaná a obohacovaná novinkami jak ze závodní organizace, tak i z hradeckého regionu i z OS KOVO a ČMKOS. Čtenáři webových stránek se tu dozví i novinky pracovněprávního charakteru a také poznatky z různých porad a školení. Dokonce tu ani nechyběla informace, že se do Cedimy chystá na reportáž koncem května redaktor Kováka. Předseda Sedral rovněž připouští, že místním odborům prospělo, když o letošním MDŽ členové závodního výboru po 20leté přestávce obešli (Pokračování na str. 3) Úspěšný příklad z Vysočiny: FIRMA UHRADÍ ZAMĚSTNANCŮM DIOPTRICKÉ BRÝLE Ve firmě působící na Žďársku jsme se spolu s tamním předsedou ZO OS KOVO snažili vyřešit déletrvající problém týkající se úhrady dioptrických brýlí zaměstnavatelem. Pracovníci zdejší obrobny si vlastní dioptrické brýle při výkonu pracovní činnosti často poškodili, aniž by jim to bylo kompenzováno. Jednání bylo dlouhodobě neúspěšné z toho důvodu, že zaměstnavatel přiděloval jako osobní ochranné pracovní prostředky (dále též OOPP ) standardní ochranné brýle a ochranné obličejové štíty. Tyto přidělené OOPP si zaměstnanci měli možnost nasadit na své vlastní dioptrické brýle, čímž měl zaměstnavatel za to, že splnil svoji zákonnou povinnost stanovenou 104 zákoníku práce. Při bližší kontrole konkrétních podmínek tohoto pracoviště ale bylo zjištěno, že není dodržena jedna důležitá podmínka, že OOPP nesmí bránit při výkonu práce. Při průběžném měření přesných rozměrů obrobku totiž kombinace dioptrických a ochranných brýlí opticky zkreslovala a neustálé sundávání ochranných brýlí zde zvyšovalo riziko zachycení zaměstnance částí výrobního zařízení. Celkově tento postup snižoval potřebnou pracovní pohodu zaměstnanců při jejich práci. Při následném jednání se zaměstnavatelem jsme zjistili, že z jeho strany není hlavní problém hradit určeným zaměstnancům dioptrické brýle, ale najít výrobce, který by prokázal, že přidělované OOPP jsou v souladu s nařízením vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na OOPP, tj. že splňují základní požadavky na bezpečnost a na ochranu zdraví. Samozřejmě svoji roli zde hrála také skutečnost, že u přidělovaných OOPP se jedná o odečitatelnou účetní položku. Faktem však je, že v tuzemsku nebyl žádný výrobce schopen vyrobit tyto dioptrické brýle s příslušným prohlášením, a pokud ano, měl tak složitou administraci při vyplňování potřebných formulářů, že vyhotovování jednotlivých objednávek bylo pro dotčenou fi rmu neúnosné. Celý problém se zdál v tu chvíli neřešitelný. Naštěstí v rámci semináře bezpečáků ZO OS KOVO na Jihlavsku jsme se od našeho kolegy odborového bezpečáka dozvěděli o fungujícím postupu, který byl u jejich zaměstnavatele již zaveden. Cennými informacemi byly kontakty na bratislavského výrobce, který byl oprávněn na tyto brýle vydat prohlášení o shodě a firmu s optikou, která byla schopna doplnit potřebné informace pro odstartování celé akce. Ano, někdo může namítnout, že děláme práci za zaměstnavatele, ovšem pokud jde o dobro takovéto věci, jsem zastáncem názoru jen tak dál. Po předložení potřebných informací a doplňující dokumentace byl závěr zaměstnavatele jednoznačný: dioptrické brýle od bratislavského výrobce začne přidělovat zaměstnancům na vybraných pracovních místech také jako OOPP a jejich výrobu bude hradit. Díky uvedené zkušenosti vidím hlavní přínos seminářů BOZP pro ZO OS KOVO v tom, že jsme schopni si vzájemně sdělit potřebné informace. Podotýkám, že všechny potřebné informace si sdělujeme v rámci zákonné povinnosti o zachování mlčenlivosti. LIBOR NOVOTNÝ, specialista BOZP, Regionální pracoviště OS KOVO Jihlava

3 KOVÁK číslo července 2010 TĚŽKÉ ZAČÁTKY ABSOLVENTŮ MBA S prestižním diplomem nenacházejí vhodné uplatnění Celosvětová hospodářská krize se v poslední době nevyhnula ani absolventům prestižního studia MBA, zatímco ještě před dvěma lety snadno nacházeli dobře placená místa hlavně v bankovnictví a obchodě. Mnozí z nich mají v současnosti potíže nalézt vůbec zaměstnání, po němž se stále více poohlížejí v průmyslu. do ukončil v roce 2009 studium a získal Kdiplom MBA, ocitl se na nepříznivém pracovním trhu, diplom sám o sobě mnohdy nestačí, postěžovala si nedávno v německém ekonomickém deníku Handelsblatt Annette Pöhlová, absolventka MBA z francouzského institutu Insead. Sama pocítila bezútěšnost své situace, když po absolvování před více než dvěma roky marně sháněla práci. Ani samy vysoké školy nevědí, zda rok 2010 přinese novým držitelům diplomů MBA lepší vyhlídky na pracovním trhu. Prozatím je situace spíše opačná. Tak například jen 86 procent absolventů španělské obchodní školy IESE získalo loni do tří měsíců nabídku na zaměstnání, ještě rok předtím byl tento ukazatel 98 procent. Podobně jsou na tom i jejich kolegové z Insead ve francouzském Fontainebleau, kde v dobrých letech dostalo 92 procent absolventů do tří měsíců práci, v červenci 2009 jich bylo úspěšných jen 87 procent, svěřila se Sandra Schwarzerová, ředitelka Insead. Na škole Tuck univerzity v britském Dartmouthu nezískalo loni práci 14 ze 100 jejích absolventů, téměř třikrát více než v roce Vysoké školy vesměs konstatují, že dochází k přesunu možností uplatnění jejich absolventů z bankovní a poradenské sféry do průmyslu. Mnozí studenti se již nyní přeorientovali a směřují do průmyslových podniků, podotkla Sandra Schwarzerová. Ještě před dvěma roky nalezl každý třetí umístěný student Insead práci v průmyslu, v roce 2009 to byl již každý druhý. Podobný stav hlásí i francouzská HEC: 40 procent absolventů dostalo v posledních letech místo v průmyslu a loni dokonce již 52 procent. Zaměstnání nalezli lidé s diplomem MBA ve zdravotnictví, energetice, telekomunikacích a high-tech branži. Stále více absolventů než v předchozích ZMRTVÝCHVSTÁNÍ (Dokončení ze str. 2) všechny své kolegyně a přinesli jim dáreček. Při té příležitosti konstatuje, že se jim sice podařilo získat do odborů nadpoloviční většinu zaměstnanců, ale dalšímu rozmnožování brání skutečnost, že 24 noví zaměstnanci byli ve firmě přijati výlučně na dobu určitou, maximálně do půl roku, a ti nepociťují svou sociální pozici natolik stabilizovanou, aby se přihlašovali do odborů. Efektivní kolektivní vyjednávání Kamil Sedral vzpomíná, že ještě za starého vedení odborové organizace nemělo kolektivní vyjednávání příliš vysokou úroveň ale i tak dařilo udržet dosažené benefity a zajistit pravidelné navyšování tarifů. Při vyjednávání na rok 2010 se však podařilo dohodnout tříprocentní mzdový nárůst s dodatkem, že když se bude firmě dařit, může letech se dnes vrací do svých mateřských zemí, uvedla Rebecca Joffreyová, ředitelka školy Tuck. Situace se pro držitele MBA zhoršila, i pokud jde o platy. Podle ankety mezi absolventy MBA roku 2009 poklesl jejich průměrný plat z dolarů na dolar. Nesnížily se sice základní platy, ale bonusy a to až o deset procent. Stále větší zájem mají absolventi i o místa u nevládních a všeobecně prospěšných organizací. Podle názoru Valérie Gauthierová, řídící v HEC program MBA, se zde projevuje jasně nový trend. Ředitelka Schwarzerová z Insead se s ní shoduje v tom, že generace, jež zažila ztroskotání hospodářství, se chce angažovat pro jiné cesty. Vysoké obchodní školy se prozatím neodvažují potvrdit, že se již dospělo na příslovečné dno. Většina se však k tomu vyjadřuje s opatrným optimismem. Podle studia GMAC prohlásilo 70 procent podniků, že přijme nové absolventy MBA. Také známá univerzita v St. Gallen registrovala pro rok 2010 příznivé reakce od podniků uvažujících přijmout nové absolventy. Má to ale háček. Vzhledem k tomu, že v posledních letech bylo přijato do studia obchodních věd více zájemců a někteří jeho absolventi z roku 2009 doposud nenalezli uplatnění, vznikne spolu s novými absolventy letošního roku větší hlad po nových místech, konstatoval mluvčí univerzity v St. Gallen. Ještě horší je to s hledáním místa ve Spojených státech. Studenti dvouletého programu MBA, který začal na podzim 2008, měli velké problémy sehnat v podnicích v roce 2009 předepsanou letní praxi, takže na některých školách jich tuto povinnost nemohlo splnit až 60 procent. Rok 2010 bude tudíž rokem čekání, neboť podniky si dají ještě dlouho na čas, než někoho přiijmou, konstatoval list Handelsblatt. JAN HÁLA se o pololetí o mzdách jednat znovu. Dosavadní benefity považují odboráři z Cedimy rovněž za uspokojivé. Mají nárok na týden dovolené navíc, příspěvek na důchodové pojištění až do výše 400 Kč, 30korunový příplatek na stravenku, 7000 Kč při dožití 50 let a Kč při prvním odchodu do důchodu. Zaměstnavatel na činnost odborů nepřispívá přímo, pouze poskytuje technické zázemí, co se týče telefonu, tiskárny, kancelářských potřeb. Akce, které pořádá ZO, jsou tak zatím pouze pro členy a rovněž příspěvky na dovolenou, na dětskou rekreaci a vánoční kolekce. A jsou hrazeny z příspěvků členů ZO, konstatuje K. Sedral. Nejvíce však zaměstnance Cedimy uspokojuje vědomí, že zatímco se v některých místních i okolních firmách stále ještě propouští, v Cedimě byl stav zaměstnanců z loňského počtu 105 zvýšen na 130. S vývojem firmy v posledních letech jsou spokojeni a v posledních měsících i s vývojem odborové organizace. Text a snímky (rur) Kde je psychický teror normální? V JIHOKOREJSKÉ FIRMĚ YURA PŮSOBÍCÍ V RIMAVSKÉ SOBOTĚ NA SLOVENSKU Nechat dělníka odpracovat v sobotu přesčas, při jeho odchodu ho donutit vrátit se k pásu a dále pracovat to je v jihokorejské továrně na kabelové spojky Yura Eltec v Rimavské Sobotě ve Slovenské republice zřejmě docela normální přístup. Za normální považuje vedení této firmy až 60 vynucených přesčasových hodin některých pracovníků v květnu stejně jako upírání nároku zaměstnanců na dovolenou podle zákonných norem. Dovolenou máme dva týdny v kuse jen tehdy, když se výroba zastaví. Lidé si však zbylé dva týdny, na něž mají ze zákona právo, mohou čerpat jen po jednotlivých dnech. Vybrat si více než dva dny za sebou je tu nemyslitelné, uvedla pro slovenský deník Hospodárske noviny Drahoslava Kurjanová, dnes už bývalá pracovnice. Právě ona, kterou Yura Eltec vyhlásila za vzornou pracovnici a dokonce ji i povýšila do funkce školitelky a zástupkyně mistrové (ta v roce 2009 nevydržela neúnosné poměry a sama odešla), se stala jednou z obětí psychického teroru podle jihokorejských zvyklostí. Důvodem k postihu byla i okolnost, že se paní Drahoslava stala členkou vedení odborové organizace, kterou se zaměstnanci rozhodli založit. Její výpověď zdůvodnilo vedení tím, že v pracovní době komunikovala s kolegyní a narušovala pracovní provoz. Pracovní disciplínu jsem neporušila, s kolegyní jsme hovořila v souvislosti s prací, komentovala tuto skutečnost D. Kurjanová. Odmítla jsem podepsat prohlášení, že nebudu vystupovat jménem odborů - i proto mne vyhodili, uvedla dále. Podle sdělení člena předsednictva Rady OZ KOVO v Banskobystrickém kraji Pavla Kúše donutila fi rma podepsat takové čestné prohlášení již dva ze čtyř členů odborového vedení. Pokud Yura Eltec nestáhne výpověď paní Kurjanové, podá OZ KOVO žalobu příslušnému soudu pro neplatné ukončení pracovního poměru. Šéfa této firmy jsme na to upozornili a jeho reakce byla taková, že ho zákony nezajímají (!) a že si vše bere na svou odpovědnost, zdůraznil P. Kúš. Redakci ČTK týž činitel Yura Eltec sdělil: Jsme legální slovenská společnost, která provozuje činnost podle slovenského práva, které řádně respektujeme (!). Jihokorejská Yura má na Slovensku závody ještě v Hlohovci, Topolčanech, Lednických Rovniach a Hnúšti. V Hnúšti skončila podobná iniciativa založit odborovu organizaci neprodloužením pracovních smluv odborářům zaměstnaným na dobu určitou. JAN HÁLA Poznámka autora: Na protest proti asociální situaci v Yuře Rimavská Sobota zahájily tamní odbory okupační stávku v objektu továrny (nepouštějí ven nákladní vozy s hotovými výrobky). KOVÁK Vydává OS KOVO IČO: Uzávěrka vždy ve čtvrtek v 11 hodin http//www.oskovo.cz Redakce: šéfredaktor Mgr. Martin Beneš, redaktorka PhDr. Jana Benešová, tajemnice Miloslava Nováková. Adresa redakce a vydavatele: nám. W. Churchilla 2, Praha 3 Telefon: Fax: , Redakční rada: J. Švec - předseda, tel.: , O. Beneda, A. Sobolová, J. Sůva, JUDr. V. Štich, L. Zimmermann Vydavatelský servis: Jan Kratochvíl Objednávky vyřizuje redakce Redakcí nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí Za obsah inzerce redakce nezodpovídá Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., odštěpný závod Praha, č.j. nov. 6094/96 ze dne ISNN MK ČR E

4 KOVÁK číslo července 2010 Odborový svaz KOVO se sídlem v Praze 3, nám. W. Churchilla 2 přijme do pracovního poměru na dobu neurčitou specialistu pro ekonomiku, mzdy a kolektivní vyjednávání pro Regionální pracoviště OS KOVO v Hradci Králové, Gočárova 1620, Hradec Králové Požadujeme: vzdělání VŠ, nejlépe ekonomického směru odborné znalosti ekonomiky firmy, mzdového a manažerského účetnictví základní znalosti pracovního práva a sociální problematiky organizační a komunikační schopnosti znalost práce na PC řidičský průkaz skupiny B zkušenosti ze sociálního dialogu a činnosti odborů vítány znalost AJ, NJ výhodou Vaším úkolem bude zejména: poradenská a metodická činnost pro ZO OS KOVO ekonomické rozbory, příprava a připomínkování kolektivních smluv vyjednávání kolektivních smluv lektorská a vzdělávací činnost průběžné sledování legislativy Nabízíme: pracovní poměr na dobu neurčitou odpovídající mzdové zařazení možnost odborného růstu zaměstnanecké sociální výhody nástup po dohodě Písemné přihlášky se stručným přehledem dosavadní praxe zašlete nejpozději do na adresu: Ing. Radko Šamánek, RP OS KOVO, Gočárova 1620, Hradec Králové. Bližší informace na tel. čísle: nebo (Ing. Šamánek, vedoucí Regionálního pracoviště OS KOVO v Hradci Králové), Neplacená inzerce Odborový svaz KOVO se sídlem v Praze 3, nám. W. Churchilla 2 přijme do pracovního poměru na dobu neurčitou specialistu - svazového inspektora BOZP pro Regionální pracoviště OS KOVO v Hradci Králové, Gočárova 1620, Hradec Králové Požadujeme: vzdělání VŠ, případně SŠ technického směru praxi v dané oblasti zkoušku z odborné způsobilosti k zjišťování úkolů v prevenci rizik zákon č. 309/2006 Sb. organizační a komunikační schopnosti znalost práce na PC řidičský průkaz skupiny B zkušenosti ze sociálního dialogu a činnosti odborů vítány společenskou bezúhonnost znalost AJ, NJ výhodou Vaším úkolem bude zejména: metodická činnost pro ZO OS KOVO kontrolní, poradenská a statistická činnost vyjednávání kolektivních smluv v oblasti BOZP lektorská a vzdělávací činnost průběžné sledování legislativy Nabízíme: pracovní poměr na dobu neurčitou odpovídající mzdové zařazení možnost odborného růstu zaměstnanecké sociální výhody nástup po dohodě Bezpečák v OS KOVO musí vynaložit daleko více umu, než vyžaduje řešení písařčina pracovního úrazu Písemné přihlášky se stručným přehledem dosavadní praxe zašlete nejpozději do na adresu: Ing. Radko Šamánek, RP OS KOVO, Gočárova 1620, Hradec Králové. Bližší informace na tel. čísle: nebo (Ing. Šamánek, vedoucí Regionálního pracoviště OS KOVO v Hradci Králové), KŘÍŽOVKA KŘÍŽOVKA Člověk se pozná podle... (viz tajenku). V tajence se skrývá dokončení výroku, jehož autorem je indický fi losof, guru a duchovní učitel Osho ( ). Jeho náhled na meditace byl odlišný od běžného západního pohledu. Zavedl aktivní meditační techniky, které pomáhaly oprostit se od životních stereotypů. Často bývaly doprovázeny hudbou. Pro svou kontroverzní osobnost se v mnoha západních zemích stal nežádoucí osobou. (jk) Vyluštění z Kováku č. 22/2010 (výrok F. Petrarky): Knihy mají být nářadím, které by zdobilo dům, nemají být cenným zbožím, nýbrž mají... být potravou, jež živí ducha. 4

5 KOVÁK číslo července 2010/příloha CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ DO ZAHRANIČÍ PhDr. VÁCLAV VOJKŮVKA, expert na zdravotní pojištění Je potřeba si uvědomit, že mezinárodní smlouvy a evropský průkaz zdravotního pojištění poskytují záruku čerpání zdravotní péče v dané destinaci obvyklé, ale nemusí držitele při zdravotních komplikacích ochránit před velkými výdaji. Toto krytí nezahrnují výdaje, a to nemalé, za spoluúčast, repatriaci a podobně. Proto je vhodné uzavřít cestovní pojištění. Při uzavírání cestovního pojištění by měl každý vždy jako základ mít pojištění léčebných výloh, které kryje nutnou a neodkladnou léčbu náhlých onemocnění, poruch zdraví nebo úrazů a vztahuje se na repatriaci nemocného a tělesných ostatků z ciziny do České republiky. Je potřeba upozornit, že součástí některých služeb bývá i cestovní připojištění. Toto cestovní připojištění je i někdy součástí ceny zájezdu zakoupeného v cestovní kanceláři. V daném případě je nutné si ověřit, jaký má rozsah a co pokrývá a jaké je riziko limitů plnění při pojistné události. Stává se také, že při akční nabídce cestovních kanceláří typu dítě zdarma se může stát, že dospělá osoba je pojištěna a dítě ne. Podobná situace je také u cestovního pojištění, které je součástí některých platebních karet. Zde záleží na nabídce peněžního ústavu, který platební kartu vydal. Proto je nutné se v takových případech vždy zajímat o rozsah krytí pojistných rizik. Některé pojišťovny zabývající se komerčním pojištěním při uzavírání cestovního pojištění úzce spolupracují se zdravotními pojišťovnami, jejichž klienti mají při uzavření smlouvy slevy. Tyto slevy se odrážejí v denní sazbě oproti ostatním běžným klientům. Uvedené sazby jsou platné pro pojištění léčebných výloh při turistické cestě. K tomuto základnímu pojištění se může občan připojistit na další možné škodné události. Většinu nabízeného cestovního pojištění lze sjednat přes internet. Pojišťovny uvedené pod čísly 1 až 6 nabízejí slevy pojištěncům jednotlivých zdravotních pojišťoven. Navazujeme na seriál Zdravotní péče v zahraničí od téhož autora, který v minulých dvou číslech informoval, na co máme v jednotlivých evropských zemích nárok po předložení tzv. evropského průkazu zdravotního pojištění. Vzhledem k tomu, že nás tento průkaz neochrání před velkými finančními výdaji, a už vůbec neřeší oblast repatriace a asistenční služby, doporučuje se před odjezdem na dovolenou do zahraničí uzavřít cestovní pojištění. V článku je přehled nabídky známých tuzemských pojišťoven. (redakce) Co vědět před dovolenou (III.) 1. ALLIANZ pojišťovna, a. s. Pojišťovna Allianz (dále AP) nabízí cestovní pojištění v balíčku, který obsahuje pojištění léčebných výloh (ambulantní ošetření, výdaje opatrovníka, ošetření zubů, hospitalizace, převoz do zařízení, léky, repatriace), základní asistenční služby, úrazu, zavazadel, odpovědnosti za škodu a doplňkové asistenční služby. Pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně repatriace není omezeno limitem pojistného plnění, s výjimkou: výdaje opatrovníka jsou omezeny limitem 100 Kč/1 noc, maximálně 5 nocí na pojistnou událost; ošetření zubů je omezeno limitem do Kč. Klient se při každé pojistné události v zahraničí podílí částkou do výše 500 Kč na 1 pojistnou událost. Pojištění musí být sjednáno minimálně na 3 dny. Sazby pojistného: Slovenská republika (maximálně 120 dní): za první 3 dny/4. a každý další den, děti do 15 let 80/13 Kč, dospělí do 70 let 160/26 Kč, nad 70 let mají osoby 100% přirážku k denní sazbě pro dospělé. Evropa (maximálně 120 dní): za první 3 dny/4. a každý další den, děti do 15 let 90/20 Kč, dospělí do 70 let 180/40 Kč, nad 70 let mají osoby 100% přirážku k denní sazbě pro dospělé. I

6 KOVÁK číslo července 2010/příloha Celý svět kromě USA (maximálně 90 dní): za první 3 dny/4. a každý další den, děti do 15 let 180/40 Kč, dospělí do 70 let 360/80 Kč, nad 70 let mají osoby 100% přirážku k denní sazbě pro dospělé. Celý svět (maximálně 90 dní): za první 3 dny/4. a každý další den, děti do 15 let 300/60 Kč, dospělí do 70 let 600/120 Kč, nad 70 let mají osoby 100% přirážku k denní sazbě pro dospělé. AP také nabízí dlouhodobé pojištění, a to pololetní/celoroční. Sazby: Evropa 4099/4590 Kč, svět kromě USA / Kč, celý svět / Kč. Toto pojištění se vztahuje na nepřetržitý pobyt i na opakované krátkodobé cesty. Děti do 15 let mají sazby sníženy o 50 % a osoby starší 70 let mají k sazbám 100% přirážku. AP dává slevy na cestovní pojištění klientům zdravotních pojišťoven, a to: Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE má sjednány slevy cestovního pojištění pro své pojištěnce. Pojištění léčebných výloh obsahuje ambulantní ošetření, hospitalizaci, převoz do zdravotního zařízení, léky, repatriaci. Neobsahuje asistenční službu. Délka maximálně 120 dní. Podmínka je, že se cestovní pojištění uzavře v pobočkách zdravotní pojišťovny. Denní sazby (bez asistenční služby): Evropa/svět kromě USA/celý svět: děti do 15 let 9/32/42 Kč, dospělí do 70 let 18/64/114 Kč, nad 70 let 36/84/168 Kč. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna má dojednány slevy na cestovním pojištění. Léčebné výlohy obsahují ambulantní ošetření, hospitalizaci, převoz do zdravotnického zařízení, léky. Neobsahuje repatriaci a asistenční služby. Osoba musí vždy zaplatit minimální pojistné za 3 dny a pak každý další den denní sazbu. Podmínka je uzavření pojištění ve zdravotní pojišťovně. Sazby - minimální pojistné/další denní sazba: Slovenská republika: děti do 15 let 15/5 Kč, dospělí do 70 let 30/10 Kč, nad 70 let 66/22 Kč; Evropa (+ Alžírsko, Egypt, Izrael, Libanon, Libye, Maroko, Sýrie, Tunisko) děti do 15 let 21/7 Kč, dospělí do 70 let 42/14 Kč, nad 70 let 84/28 Kč; ostatní státy světa děti do 15 let 87/29 Kč, dospělí do 70 let 174/58 Kč, nad 70 let 174/58 Kč. Upozornění: uvedené sazby neobsahují repatriaci a asistenční služby, v daném případě je nutno zakoupit rozšířený balíček, u kterého jsou denní sazby o 14 Kč dražší. 2. Česká pojišťovna, a. s. Česká pojišťovna (dále ČP) nabízí krátkodobé cestovní pojištění GLO- BUS, kdy se ze základního pojištění léčebných výloh hradí náklady na nutné II a neodkladné léčení stabilizující stav z důvodu akutního onemocnění nebo úrazu do limitu 1,5 miliónu Kč nebo 3 milióny Kč za: lékařské ošetření, pobyt v nemocnici, léky předepsané lékařem, přepravu do nejbližšího zdravotnického zařízení, asistenční službu, přepravu vážně nemocného nebo zraněného do místa bydliště a repatriaci (převoz zemřelého); dále v uvedených případech: ošetření zubů, ubytování a stravování zákonného zástupce, náklady na přepravu při ztrátě cestovních dokladů, náklady na přepravu při zmeškání odjezdu, odškodnění za zdržení při únosu letadla a zprostředkování finanční výpomoci. Denní sazby (platby) léčebných výloh: Evropa (evropské státy a Alžírsko, Egypt, Kypr, Libye, Maroko, Tunisko, a Turecko) - výše plnění do 1,5 mil./3 mil. Kč: klient do 18 let zaplatí denně 16/20,80 Kč; 19 až 69 let 20/26 Kč; 70 let a více 44/57,20 Kč. Svět - výše plnění do 1,5 mil./3 mil. Kč do 18 let 32/41,60 Kč; 19 až 69 let 40/52 Kč; 70 a více let 88/114,40 Kč. Uvedené sazby jsou pro pobyt do 180 dnů, sazby na dní jsou o 50 % nižší. Pokud pojištění GLOBUS uzavřou pojištěnci Revírní bratrské pokladny ve zdravotní pojišťovně, mají snížené sazby léčebných výloh, a to: Evropa (plnění 1,5 mil./3 mil. Kč) - do 18 let 10/16 Kč; nad 18 let 15/23 Kč. Svět (plnění 1,5 mil./3 mil. Kč) - do 18 let 29/32 Kč; nad 18 let 38/42 Kč. Dále mají klienti při uzavření pojištění na přepážce slevy z celkového pojištění, a to 10 % klienti penzijního ČP, při pojištění 10 a více osob a sjednání pojištění přes internet, 20 % pojištěnci Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví a držitelé ČP kreditní karty, 25 % pojištěnci Zdravotní pojišťovny MV ČR, 30 % pojištěnci Zaměstnanecké pojišťovny Škoda. U ČP mohou klienti uzavřít celoroční cestovní pojištění na cesty do zahraničí do 35 dnů (nabízí se jen v balíčku). Další výjezdy klient nemusí hlásit. Podmínkou je, že mezi jednotlivými výjezdy z ČR je prodleva 7 dnů. Pojistit se mohou občané ČR a cizinci s povolením k trvalému pobytu do 69 let. Toto pojištění nelze sjednat přes internet. Sazby celoročního pojištění: Evropa - plnění léčebných výloh do 1,5 mil./3 mil Kč: roční sazba 1700/2060 Kč. Svět - plnění léčebných výloh do 1,5 mil./3 mil. Kč: roční sazba 2900/3620 Kč. 3. ČSOB Pojišťovna, a. s. Pojišťovna ČSOB nabízí cestovní pojištění typu Atlas tarif Standard, varianty plnění 1,5 mil. Kč a 2,5 mil Kč, léčebné výlohy obsahují: lékařské ošetření, ošetření zubů, pobyt v nemocnici, léky, dopravu do zdravotnického zařízení, repatriaci, přivolání zákonného zástupce a asistenční službu. Varianty destinací: Evropa, svět (mimo USA, Kanady a Austrálie) a celý svět (všechny státy světa). Pojištění musí být zaplaceno den před odjezdem, výsledná platba je součin denní sazby a počtu dnů (možnost i na rok). Sazby denního pojištění: Evropa - plnění 1,5/2,5 mil. Kč: klient do 15 let zaplatí denně 11/19 Kč, od 16 let 19/31 Kč; svět - plnění 1,5/2,5 mil. Kč: do 15 let 22/36 Kč, od 16 let 34/60 Kč; celý svět - plnění 1,5/2,5 mil. Kč: do 15 let 41/68 Kč, od 16 let 64/114 Kč. ČSOB také nabízí dlouhodobé cestovní pojištění pro osoby přebývající v zahraničí delší dobu, a to formou různých karet. U karty u dlouhodobého pobytu do 365 dnů (plnění do 1,5 mil. Kč) je sazba pro Evropu/svět/celý svět 4380/8100/1500 Kč.

7 KOVÁK číslo července 2010/příloha ČSOB poskytuje slevy na cestovní pojištění klientům Zdravotní pojišťovny MÉDIA, a to: Evropa - plnění 1,5/2,5 mil. Kč: do 15 let 10/17 Kč, od 16 let 15/26 Kč; svět - plnění 1,5/2,5 mil. Kč: do 15 let 17/29 Kč, od 16 let 29/52 Kč; celý svět - plnění 1,5/2,5 mil. Kč: do 15 let 37/61 Kč, od 16 let 58/103 Kč. 4. POJIŠŤOVNA VZP, a. s. Pojišťovna VZP (dále PVZP) nabízí celou škálu pojištění. Základem je pojištění léčebných výloh, které kryje nutnou a neodkladnou léčbu náhlých onemocnění, poruch zdraví nebo úrazů, jednoduché ošetření zubů, asistenční službu a repatriaci. Varianty destinací: Evropa (všechny státy Evropy, evropská část Ruska, Tunisko, Maroko, Turecko, Izrael, Egypt a Kypr), svět (všechny státy světa s výjimkou USA) a celý svět (všechny státy světa). Minimální pojistné je stanoveno ve výši 50 Kč na jednu pojistnou smlouvu a základní výše plnění 2 milióny Kč. Denní sazby: Krátkodobé pojištění na 1 90 dnů Evropa/svět/celý svět: děti do 17 let 14/39/39 Kč, dospělí do 69 let 21/42/57 Kč, dospělí do 79 let 42/84/114 Kč, nad 80 let 63/126/171 Kč. Dlouhodobé pojištění dnů Evropa/svět/celý svět: děti do 17 let 1540/3000/9500 Kč, dospělí do 69 let 1980/4000/ Kč, dospělí do 79 let 3960/8100/ Kč. Dále PVZP nabízí dlouhodobé pojištění dnů a dnů, pojistné částky jsou pak úměrně navyšovány. Osoby nad 80 let nemohou uzavřít dlouhodobé pojištění, v případě, že jejich cesta je delší než 90 dní, musí uzavřít další pojistnou smlouvu krátkodobého charakteru. Pojištěnci Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR mají při uzavření cestovního pojištění slevu 5 % a dárci krve a kostní dřeně, kteří jsou pojištěnci uvedené zdravotní pojišťovny, mají pojištění zdarma na 35 dnů za rok. 5. VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a. s. Pojištění u Victoria Volksbanken pojišťovny (dále VVP) může sjednat osoba od dovršení 15 let, při sjednání přes internet nejsou vybírány poplatky, minimální doba pojištění 1 den, maximální doba pojištění 90 dní, v případě delšího pobytu lze sjednat více na sebe navazujících pojistných smluv, pojištění je nutné uzavřít před vycestováním z ČR a platbu je nutno provést nejpozději 1 den před počátkem pojištění. Denní sazby léčebných výloh a asistence: Jednorázová cesta - Evropa, výše plnění neomezena: klient ve věku let zaplatí denně 20 Kč, nad 70 let 40 Kč. Jednorázová cesta - svět (vyjma USA, Kanada, Japonsko, Hongkong, Austrálie, Nový Zéland), plnění do 1,5 miliónu Kč: let 29 Kč, nad 70 let 58 Kč. Jednorázová cesta - svět, plnění do 1,5 miliónu Kč: do 15 let 50 Kč, let 69 Kč, nad 70 let 128 Kč. Slevy na pojištění u VVP mají někteří pojištěnci Zdravotní pojišťovny MV ČR, pokud uzavřou cestovní pojištění na pobočkách zdravotní pojišťovny. Při uzavírání pojištění na přepážkách VVP se musí prokázat zdravotním průkazem. Sleva se týká rodinného pojištění a členů klubu pojištěnců. Denní sazby léčebných výloh: Jednorázová cesta - Evropa, výše plnění neomezeno: do 15 let 9 Kč, let 12 Kč, nad 70 let 18 Kč. Jednorázová cesta - svět, plnění do 1,7 miliónu Kč: do 15 let 19 Kč, let 26 Kč, nad 70 let 72 Kč. 6. VITALITAS pojišťovna, a. s. Vitalitas pojišťovna (dále VP) nabízí krátkodobé cestovní pojištění pro zahraniční cesty v délce 1 90 dní. Základ pojištění je balíček, který obsahuje: léčebné výlohy do výše plnění 2,5 miliónu Kč, na které může klient nabalit další připojištění dle své úvahy. Denní sazby léčebných výloh: Evropa klient do 17 let zaplatí denně 16 Kč, let 22 Kč, let 42 Kč, nad 80 let nelze pojistit. Svět do 17 let 32 Kč, let 44 Kč, let 84 Kč, nad 80 let nelze pojistit. Slevy pojištění mají pojištěnci Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (dále OZP) a Zaměstnanecké pojišťovny Škoda (dále ZPŠ). Denní sazby léčebných výloh: Evropa: do 17 let 11 Kč, let 16 Kč, let 30 Kč, nad 80 let 47 Kč. Svět: do 17 let 22 Kč, let 32 Kč, let 60 Kč, nad 80 let 94 Kč. Pojištěnci ZPŠ dárci krve mají pojištění zdarma pro cesty do zahraničí v úhrnné délce maximálně 40 dní v roce, možno cestovat vícekrát, v tomto případě se dny postupně sčítají. Pojištěnec OZP bude mít slevu 50 % na léčebné výlohy při turistických cestách po Evropě a zemích kolem Středozemního moře (i Afrika) v trvání maximálně 30 dnů opakovaně v průběhu roku. Podmínkou je uzavřít smlouvu ve zdravotní pojišťovně. VP nabízí také dlouhodobé pojištění ve formě balíčku (uzavírá se na půlrok nebo celý rok), který obsahuje pojištění: léčebných výloh, repatriace, úrazu, osobních věcí, zavazadel, škody na zdraví, majetku a asistenční služby. Lze sjednat pouze pro osoby do 69 let. Pojištěnci zdravotních pojišťoven nemají slevy. Dále pak roční pojištění opakovaných cest taktéž ve formě balíčku, délka výjezdu nesmí přesáhnout 30 dní a počet výjezdů v roce není omezen. Funguje tím způsobem, že klient navštíví pojišťovnu 1x ročně, sjedná si roční pojištění pro opakované cesty a zaplatí pojištění a pak již před každou zahraniční cestou nahlašuje ( em, faxem nebo dopisem) pojišťovně své cesty do zahraničí. Pojištění mohou sjednat pouze pojištěnci OZP a ZPŠ ve věku do 69 let a lze je uzavřít jen na pobočkách zdravotní pojišťovny. Sazby: Dlouhodobé pojištění půlroční - Evropa/svět: do 18 let 4275/6475 Kč, III

8 KOVÁK číslo července 2010/příloha let 5125/8325 Kč; roční - Evropa/svět: do 18 let 8571/ Kč, let / Kč. Roční pojistné opakovaných turistických cest - Evropa/svět: do 17 let 1400/2280 Kč, let 1800/3080 Kč. Pojištěnci OZP ve věku 0 17 let mohou uzavřít roční pojistné léčebných výloh v Evropě a zemích kolem Středozemního moře. Roční sazba je 500 Kč. Pojistné slouží pro opakované výjezdy do zahraničí, tento nesmí přesáhnout 30 dní, ale počet výjezdů v průběhu roku je neomezen. Sjednává se na kontaktních místech OZP a pak již jednotlivé výjezdy se nahlašují pojišťovně prostřednictvím formuláře na webových stránkách nebo faxem. 7. AXA pojišťovna, a. s. AXA nabízí cestovní pojištění ve formě balíčků, a to balíček REFE- RENCE pro Evropu (všechny státy Evropy, Turecko, Tunisko, Kanárské ostrovy, Egypt a Izrael) s limitem plnění do 1,5 miliónu Kč (obsahuje pojištění: léčebných výloh, smrti úrazem, trvalých následků úrazu, odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví a právní asistence) a balíček KOMFORT pro Evropu, svět bez USA (všechny státy světy vyjma USA) a svět s USA (všechny státy světa) s limitem plnění do 3 miliónů Kč (obsahuje stejné produkty jako REFERENCE a navíc ještě pojištění zavazadel a zpoždění letu o více než 6 hodin). pobyt 20 dnů, tak musí zakoupit 2 balíčky po 10 dnech (více dní se rovná více balíčků). Balíček může také využít více osob, například: u balíčku na 10 dnů mají pojištění 2 osoby na 5 dnů. 8. Česká podnikatelská pojišťovna, a. s. Pojišťovna nabízí cestovní pojištění ve spolupráci s Pojišťovnou VZP, a. s. Sazby jsou stejné jako u Pojišťovny VZP, a. s. 9. GENERALI Pojišťovna, a. s. Generali pojišťovna (dále GP) nabízí cestovní pojištění typu Mini (krátkodobé a dlouhodobé pojištění) s výší plnění do 1,7 miliónu Kč. Léčebné výlohy obsahují: repatriaci, ambulantní ošetření, hospitalizaci, převoz do nemocnice, léky, proplácení faktur za ošetření na pohotovosti a asistenční službu. Při delším pobytu se kombinuje s dlouhodobým pojištěním (například 100 dní 2 smlouvy krátkodobé a dlouhodobé pojištění). Sazby: Krátkodobé pojištění (1 86 dní) - Evropa/svět: do 17 let 11/22 Kč, let 15/30 Kč, nad 70 let 45/90 Kč. Dlouhodobé pojištění - Evropa/svět: 87 až 120 dní 1300/2900 Kč, 121 až 150 dní 1625/3620 Kč, 151 až 183 dní 1950/4350 Kč. 10. Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s. Pojišťovna nabízí cestovní pojištění ve spolupráci s Pojišťovnou VZP, a. s. Sazby jsou stejné jako u Pojišťovny VZP, a. s. 11. Kooperativa pojišťovna, a. s. Kooperativa pojišťovna (dále KP) nabízí cestovní pojištění KOLUM- BUS, který je ve dvou variantách, a to KLASIK (limit plnění do 1,5 miliónu Kč) a PLUS (limit plnění do 3 miliónů Kč denní sazby jsou cca o třetinu dražší). Léčebné výlohy obsahují zdravotní ošetření, hospitalizaci, léky, akutní ošetření zubů, repatriaci, asistenční služby. Děti do 6 let cestující s dospělou osobou mají pojištění zdarma a děti od 6 do 18 let cca 50% slevu. Územní platnost: Evropa včetně Azorských ostrovů a Madeiry, Beleárských ostrovů, Kanárských ostrovů, Egypta, Izraele, Kypru, Maroka, Tuniska a Turecka; svět - všechny státy světa. Sazby: KLASIK - denní sazba Evropa/svět: děti do 6 let zdarma, děti od 6 do 18 let 10/18 Kč, dospělá osoba do 70 let 20/36 Kč, nad 70 let 40/72 Kč. PLUS - denní sazba Evropa/svět: děti do 6 let zdarma, děti od 6 do 18 let 15/27 Kč, dospělá osoba do 70 let 30/54 Kč, nad 70 let 60/108 Kč. 12. UNIQA pojišťovna, a. s. Sazby: Evropa - balíček REFERENCE/KOMFORT: pobyt na 10 dnů (pro jednu cestu jedné nebo více osob) 299/399 Kč; pobyt na 15 dnů (pro jednu cestu jedné nebo více osob) 429/579 Kč; pojištění na rok (platí pro 1 osobu na opakované cesty s maximální délkou 90 dní) 1399/1799 Kč. Svět bez USA - balíček KOMFORT: pobyt na 10 dnů (pro jednu cestu jedné nebo více osob) 599 Kč; pobyt na 15 dnů (pro jednu cestu jedné nebo více osob) 879 Kč. Svět s USA - balíček KOMFORT: pobyt na 10 dnů (pro jednu cestu jedné nebo více osob) 999 Kč; pobyt na 15 dnů (pro jednu cestu jedné nebo více osob) 1449 Kč. Sazby jsou za balíček na určený počet dnů. Pokud osoba má například IV U pojišťovny Uniqa lze sjednat cestovní pojištění na 1 den až 366 dnů za dodržení minimálního pojistného 50 Kč na jednu pojistnou smlouvu. Léčebné výlohy obsahují lékařské ošetření, repatriaci a asistenční službu. Plnění 2 milióny Kč. Destinace: Evropa (+ Egypt, Izrael, Maroko, Tunisko, Turecko) a svět. Sazby (1 179 dnů): Denní sazby Evropa/svět: osoby 0-65 let 17/34 Kč, osoby do 80 let 34/68 Kč, osoby nad 81 let 51/102 Kč. Pojištění dnů Evropa/svět: osoby 0-65 let 2975/5950 Kč, osoby do 80 let 5950/ Kč, osoby nad 81 let 8925/ Kč. Pojištění dnů Evropa/svět: osoby 0-65 let 4080/8160 Kč, osoby do 80 let 8160/ Kč, osoby nad 81 let / Kč. Při sjednávání cestovního pojištění je potřeba se vždy informovat na výši plnění při škodné události, jaký rozsah služeb obsahuje pojištění léčebných výloh, zda se vztahuje na repatriaci (převoz do ČR živé osoby a ostatky zemřelého), zda je součástí pojištění asistenční služba, a informovat se na způsob kontaktu na tuto službu a zjistit si způsob hlášení pojistných událostí a způsob jejich likvidace. Ilustrační snímky Petr Vurma

STÁVKA DOPRAVÁKŮ NEBUDE. ALESPOŇ ZATÍM 3 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 15. LEDNA 2009, DATUM VYDÁNÍ: 23. LEDNA 2009, CENA: 6 KČ

STÁVKA DOPRAVÁKŮ NEBUDE. ALESPOŇ ZATÍM 3 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 15. LEDNA 2009, DATUM VYDÁNÍ: 23. LEDNA 2009, CENA: 6 KČ 3 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 15. LEDNA 2009, DATUM VYDÁNÍ: 23. LEDNA 2009, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Ohlednutí za rokem 2008 v Olomouci str. 2 Složitá situace

Více

KRIZE DOSTIHLA BŘEHY SVITAVY 37 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 6. LISTOPADU 2008, DATUM VYDÁNÍ: 14. LISTOPADU 2008, CENA: 6 KČ

KRIZE DOSTIHLA BŘEHY SVITAVY 37 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 6. LISTOPADU 2008, DATUM VYDÁNÍ: 14. LISTOPADU 2008, CENA: 6 KČ 37 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 6. LISTOPADU 2008, DATUM VYDÁNÍ: 14. LISTOPADU 2008, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Jak vidí odboráři novelu zákoníku práce (III.) str.

Více

ROZKMITANÉ VÁHY V TONAVĚ

ROZKMITANÉ VÁHY V TONAVĚ TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 22. DUBNA 2010, DATUM VYDÁNÍ: 30. DUBNA 2010, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Co nového v Olomouckém kraji? Jen v málokteré firmě se krize

Více

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 4. KVĚTNA 2004

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 4. KVĚTNA 2004 Přílohu připravila www.medialni.cz Seznam členských pojišťoven České asociace pojišťoven AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. Allianz pojišťovna, a. s. Atradius Credit Insurance N. V., organizační složka

Více

KDYŽ NELZE SEHNAT PRÁCI

KDYŽ NELZE SEHNAT PRÁCI 12 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 25. BŘEZNA 2010, DATUM VYDÁNÍ: 2. DUBNA 2010, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Redakce se ptá čtenářů str. 2 Informace ze zahraničí str.

Více

ČTYŘI VZPOMÍNKY NA ROK 2011

ČTYŘI VZPOMÍNKY NA ROK 2011 2 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 12. LEDNA 2012, DATUM VYDÁNÍ: 20. LEDNA 2012, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Důležité pracovněprávní údaje str. 2 Zprávy ze zahraničí

Více

POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH A JEHO VÝZNAM V TURISMU

POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH A JEHO VÝZNAM V TURISMU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH A JEHO VÝZNAM V TURISMU The Insurance of Medical Expenses and its Importance in Tourism Bakalářská práce

Více

1. Historie komerčního zdravotního pojištění pro cizince v ČR

1. Historie komerčního zdravotního pojištění pro cizince v ČR Komerční zdravotní pojištění cizinců v ČR březen 2010 Helena Hnilicová, Karolína Dobiášová, Pavel Čižinský *** 1. Historie komerčního zdravotního pojištění pro cizince v ČR Velmi brzy po politických změnách

Více

MESIT SLAVÍ ŠEDESÁTINY

MESIT SLAVÍ ŠEDESÁTINY Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Co nového v severních Čechách str. 2 2. díl čtenářské soutěže - hotel Děvín v Mariánských Lázních str. 3 Poznávejte ČR aneb Památky z kovu kolem nás (IV.) str. 4

Více

Cestovní pojištění v České republice

Cestovní pojištění v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Cestovní pojištění v České republice Bakalářská práce Autor: Anastasia Savická Pojišťovnictví Vědoucí práce: doc.ing. Miroslav

Více

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 10. KVĚTNA 2005

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 10. KVĚTNA 2005 Přílohu připravila www.medialni.cz Seznam členských pojišťoven České asociace pojišťoven AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. Allianz pojišťovna, a. s. Aviva životní pojišťovna, a. s. CREDIT SUISSE LIFE

Více

POJIŠTĚNÍ. U povinného ručení může každý nový klient získat navíc slevu 15 % díky novému extrabonusu PROFI.

POJIŠTĚNÍ. U povinného ručení může každý nový klient získat navíc slevu 15 % díky novému extrabonusu PROFI. www.cap.cz POJIŠTĚNÍ Přílohu připravila www.medialni.cz K povinnému ručení nyní dostanete živelní pojištění a pojištění pobytu v nemocnici zdarma. S životním pojištěním FLEXI budete mít jistotu v každé

Více

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Cílem této práce je analyzovat povinné ručení jako produkt, který ČPP, a.s. nabízí

Více

ANALÝZA KOMERČNÍHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ CIZINCŮ

ANALÝZA KOMERČNÍHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ CIZINCŮ ANALÝZA KOMERČNÍHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ CIZINCŮ Helena Hnilicová, Karolína Dobiášová, Pavel Čižinský, Libor Studený, Jan Juránek Verze pro Výbor pro práva cizinců, 17. října 2012. Finální podoba analýzy

Více

Nový plán pro zaměstnanost pomůže desítkám tisíc lidí

Nový plán pro zaměstnanost pomůže desítkám tisíc lidí Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 4 11. 4. 2013 DOTACE Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA K VĚCI PENZE Dětská skupina aneb do práce i s dětmi Nároky na posudkové

Více

Přestaňte se bát podílových fondů a rozmnožte své peníze. číslo 12-13 vychází 26. června 2003 / 19,90 Kč / 29,90 Sk

Přestaňte se bát podílových fondů a rozmnožte své peníze. číslo 12-13 vychází 26. června 2003 / 19,90 Kč / 29,90 Sk JAK ZBOHATNOUT A MÍT SE LÉPE Přestaňte se bát podílových fondů a rozmnožte své peníze DAŇOVÁ SVOBODA Státu jste už vydělali, teď myslete na sebe 12-13 /03 číslo 12-13 vychází 26. června 2003 / 19,90 Kč

Více

VE ZPRAVODAJI NAJDETE

VE ZPRAVODAJI NAJDETE ž í ý í š í Vážení čtenáři, představuji vám další, vánoční číslo Zpravodaje. Tentokrát je hlavním tématem studium v zahraničí blíže vám představíme Českou školu bez hranic, projekt založený Lucií Boucher-Slavíkovou.

Více

POJIŠTĚNÍ. komerční příloha 25. dubna 2006. V široké nabídce pojistných produktů si každý může vybrat pojištění, které mu vyhovuje.

POJIŠTĚNÍ. komerční příloha 25. dubna 2006. V široké nabídce pojistných produktů si každý může vybrat pojištění, které mu vyhovuje. www.cap.cz Přílohu připravila www.medialni.cz Ke každé individuální smlouvě povinného ručení Kooperativa nabízí živelní pojištění automobilu zdarma. Nejprodávanější životní pojištění DYNAMIK lze přizpůsobit

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury ANALÝZA NABÍDKY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO AKTIVNÍ DOVOLENOU OBYVATEL ČESKÉ REPUBLIKY V ZAHRANIČÍ VE VZTAHU K POŽADAVKŮM KLIENTŮ. Diplomová práce Autor:

Více

Soud dal žalobci za pravdu

Soud dal žalobci za pravdu Soud dal žalobci za pravdu Osobní ohodnocení nelze odebrat libovolně Snížit osobní příplatek kvůli nesprávnému parkování? Nesmysl? Ne, stalo se to Ing. Michaelu Strakovi. Šlo ve dvou měsících celkem o

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Bakalářská práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Bakalářská práce Bankovní institut vysoká škola Praha KOMPARACE PRODUKTŮ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA V ČR Bakalářská práce Bohuslava Bérová Duben, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví

Více

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět www.cap.cz Přílohu připravila www.medialni.cz KOMERČNÍ PŘÍLOHA 15. LISTOPADU 2005 Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět Nebýt pojištěn rovná se

Více

POJIŠTĚNÍ KOMERČNÍ PŘÍLOHA 28. LISTOPADU 2003. Pojišťovnictví je připraveno na vstup do Evropy

POJIŠTĚNÍ KOMERČNÍ PŘÍLOHA 28. LISTOPADU 2003. Pojišťovnictví je připraveno na vstup do Evropy »ESK ASOCIACE POJIäçOVEN POJIŠTĚNÍ Přílohu připravila www.medialni.cz Seznam členských pojišťoven České asociace pojišťoven AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. Allianz pojišťovna, a. s. Aviva životní

Více

Průvodce zdravotní péčí o děti v ČR

Průvodce zdravotní péčí o děti v ČR Průvodce zdravotní péčí o děti v ČR Informační příručka pro cizince, kteří společně se svými dětmi dlouhodobě pobývají v ČR. INSTITUT ZDRAVOTNÍ POLITIKY A EKONOMIKY Kostelec nad Černými lesy 2005 Tato

Více

Jak na pomaturitní studium jazyka. Agentura VIKA Jazyková škola A! N! FR! IT! ŠP! RUŠ! NOR. www.vika.cz

Jak na pomaturitní studium jazyka. Agentura VIKA Jazyková škola A! N! FR! IT! ŠP! RUŠ! NOR. www.vika.cz KVĚTEN 2006» ROČNÍK 5 JAZYKOVÉ ŠKOLY Jazykové pobyty v ČR i v zahraničí Dětské jazykové tábory VŠ A VOŠ Vyšší odborné školy nabízejí druhou šanci KURZY Tipy na léto pro děti i dospělé Počítačové kurzy

Více

DO REALITY. speciální noviny o legislativě. na osoby se zdravotním postižením

DO REALITY. speciální noviny o legislativě. na osoby se zdravotním postižením SKOK číslo 3/2007 8. ročník DO REALITY speciální noviny o legislativě pro osoby se zdravotním postižením vydává Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (www.nrzp.cz) Reforma veřejných financí a její

Více

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Výroční zpráva

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Výroční zpráva Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Výroční zpráva 2009 2009 Zimní sportovní hry Pustevny 2009 Kapitálové životní pojištění HARMONIE Nejúspěšnější pojišťovnou v anketě makléřů Pojišťovna

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU Bakalářská

Více

Dnes už mě jen tak něco nerozhodí Radim Fiala. 4 Dostupnost kvalitní zdravotní péče bude zachována, říká náměstkyně ředitele VZP pro zdravotní péči

Dnes už mě jen tak něco nerozhodí Radim Fiala. 4 Dostupnost kvalitní zdravotní péče bude zachována, říká náměstkyně ředitele VZP pro zdravotní péči Časopis Všeobecné zdravotní pojišťovny LÉTO 2012 4 Dostupnost kvalitní zdravotní péče bude zachována, říká náměstkyně ředitele VZP pro zdravotní péči 14 Dovolená se blíží, cestujte pojištěni 26 Klimakterium

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF ECONOMICS NÁVRH NA ZLEPŠENÍ VYBRANÉHO POJISTNÉHO PRODUKTU

Více