MLADÍ ODBORÁŘI OPĚT NA KÁNOÍCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MLADÍ ODBORÁŘI OPĚT NA KÁNOÍCH"

Transkript

1 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 25. ČERVNA 2010, DATUM VYDÁNÍ: 2. ČERVENCE 2010, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Zmrtvýchvstání v Cedimě Meziměstí (Tamní odborová organizace se rozrostla a také značně omládla) str. 2 Úspěšný příklad z Vysočiny: Firma uhradí zaměstnancům dioptrické brýle - str. 2 Těžké začátky absolventů MBA (S prestižním diplomem nenacházejí uplatnění) str. 3 Kde je psychický teror normální? str. 3 Příloha str. I až IV: Cestovní pojištění v zahraničí (Co dělat před dovolenou) Inzerce OS KOVO 24 Druhého ročníku se zúčastnilo 19 mladých odborářů nejen z jižních Čech (v dolní řadě vpravo autorka) Nečas prý zrušil kmotry! To jsem zvědav, kdo nám podrží synáčka, až ho náš farář bude křtít Evraz Steel Vítkovice: ODBORY NEVYLUČUJÍ PROTESTNÍ AKCE Ve firmě Evraz Steel Vítkovice je rozjitřená situace, která vznikla v souvislosti s hrozbou uzavření ocelárny. Výbor tamní základní organizace k tomu vydal tiskové prohlášení, z něhož přinášíme podstatný výtah. (red.) Výbor ZO OS KOVO je velmi znepokojen, že fi rma nejenže nedostatečně komunikuje tak vážnou situaci se zástupci odborové organizace, ale navíc se odbory dozvídají informace zejména z médií. VZO OS KOVO protestuje proti používání zaměstnanců pracujících ve velmi těžkém, životu a zdraví nebezpečném pracovním prostředí jako živé štíty při obchodních jednáních. VZO OS KOVO je znepokojen také tím, že se již několik měsíců nesešlo řádné zasedání dozorčí rady fi rmy, což není dobrý signál jak dovnitř fi rmy, tak vně, a zástupci zaměstnanců tak nemohou uplatnit své právo na vznesení vážných připomínek k fungování fi rmy vlastníkům. VZO OS KOVO žádá, aby došlo k velmi rychlé stabilizaci vztahů a uklidnění již tak rozjitřené atmosféry ve fi rmě. VZO OS KOVO jako zástupce zaměstnanců je připraven velmi rychle reagovat včetně svolání případných protestních akcí. Za VZO OS KOVO ROSTISLAV FROMELIUS, předseda ZO OS KOVO Ocelárna a válcovny, Ostrava-Vítkovice MLADÍ ODBORÁŘI OPĚT NA KÁNOÍCH Druhý ročník sjíždění jihočeských řek, tentokrát na Českokrumlovsku V loňském roce se uskutečnilo dvoudenní sjíždění Lužnice pro mladé odboráře, o němž Kovák informoval v č. 25/2009 pod názvem Mladí odboráři na kánoích. Pro velký úspěch se i v letošním roce podařilo celou akci zorganizovat. Sportovní dění se konalo ve dnech 18. a 19. června na Českokrumlovsku ve spolupráci s Regionálním pracovištěm OS KOVO České Budějovice a zmocněncem Krajského sdružení OS KOVO Jihočeského kraje Janem Švecem. Takhle to vypadá, když se na lodi odehraje revoluce a nikdo nechce být háček Druhého ročníku sjíždění jihočeských řek se zúčastnilo 19 odvážných mladých odborářů z různých základních organizací, nejen Jihočeského kraje. První den bylo počasí nadmíru příznivé a všichni se již nemohli dočkat. Nejprve si ale vyzvedli lodě ve Vyšším Brodě, kde byl zároveň počátek plavby. Jelikož byla řeka Vltava malinko rozvodněná, každý si vybral loď podle svých sil a zkušeností. Plavba ubíhala poměrně rychle a v případě sjíždění jezů předcházelo předání informací zkušenějšími vodáky. Než se všichni nadáli, zvládli tři jezy a rozbili stany v tábořišti U Fíka. Druhý den (v sobotu) vodáky čekalo velmi nepříznivé počasí. Ranní déšť byl předzvěstí zimy a studeného větru, který všechny doprovázel až do vodácké základny v Novém Spolí. Zde někteří plavbu ukončili, ale zbytek odvážných se vydal na nejkrásnější část cesty, a to na plavbu Českým Krumlovem. Českokrumlovské jezy se však s nikým nemazlily a malá nepozornost znamenala studené koupání v řece Vltavě. Naštěstí byla parta ucelená a každý, kdo šel přes palubu, ihned našel svého zachránce. Nejúsměvnější vzpomínkou na Český Krumlov je asi stoletá vrba, která díky svým větvím, dotýkajícím se hladiny řeky, smáčela polovičku účastníků. Mladí se vydali na cestu k domovům v podvečerních sobotních hodinách odření, špinaví a unavení, ale zároveň šťastní a plní nových zážitků a vzpomínek. Všichni už se ale dozajista těší na pokračování v příštím roce. Takže vodáci AHOJ a díky za vše! VERONIKA PILEČKOVÁ, BBS, členka komise mladých OS KOVO Snímky autorka 1

2 2 KOVÁK číslo července 2010 ZMRTVÝCHVSTÁNÍ V CEDIMĚ V MEZIMĚSTÍ Tamní odborová organizace se rozrostla a také značně omládla Zlí jazykové z broumovského výběžku tvrdí, že když po vzniku měst Teplice nad Metují a Broumov přibylo další na polovině cesty, nepřekypovali tehdejší konšelé přílišnou fantazií a nazvali toto nové sídlo Meziměstím. Navíc má ono město smůlu, že všechny školní výpravy i výlety dospělých po příjezdu do Teplic odbočují doleva do Adršpašsko-teplických skal, kdežto přes Meziměstí putují jen ti, kteří chtějí spatřit atraktivní broumovský klášter. Pro samotné obyvatele Meziměstí je však dnes mnohem důležitější, že jejich kovácká firma CEDIMA (dříve Strojtex) jako největší ve městě ani v době krize nepropouští žádné zaměstnance. Náchodsko a Trutnovsko bývaly po dlouhé roky doménou textilního průmyslu, a tak bylo přirozené, že v roce 1958 právě v těchto končinách vyrostl strojírenský závod STROJTEX, který zajišťoval výrobu náhradních dílů k textilním strojům i vývoj, Kamil Sedral konstrukci a výrobu nových zařízení určených pro textilní průmysl. Později využila firma svůj konstrukční a výrobní potenciál k rozšíření výrobního sortimentu do oblasti stavebního a nábytkářského průmyslu i paletizace pro automobilový průmysl. Mezníkem v nejnovější historii byla privatizace firma byla v roce 2005 prodána společnosti CEDIMA z německého města Celle poblíž Hannoveru, jejíž majitel Wilfried Rudolf bydlel do roku 1967 v Meziměstí a pracoval dokonce v tehdejším Strojtexu jako konstruktér. Vznik nové firmy v areálu Strojtexu neznamenal personálně žádné zemětřesení a dosavadní vedení firmy zůstalo rovněž na svých postech. Zato ke změnám došlo ve výrobním programu a zákonitě i ve strojovém vybavení závodu a projevilo se celkové zlepšení pracovních a hygienických podmínek pro zaměstnance. V současné době společnost zajišťuje necelou polovinou své kapacity výrobu řezacích a vrtacích strojů pro mateřskou firmu CE- DIMA, ale i nadále pokračuje v tradiční výrobě speciálních textilních strojů a vyrábí zdvojené podlahy a speciální příčkové systémy pro stavební a interiérový průmysl. V oblasti strojírenské výroby spolupracuje s celou řadou českých a zahraničních společností a objem výroby pro export představuje 75 procent. Počet členů se zdvojnásobil Jana Smrčková při obsluze CNC soustruhu MASTURN Současný předseda ZO OS KOVO 47letý svářeč Kamil Sedral nastoupil do Strojtexu i její odborové organizace před deseti lety a jako mladý člověk netrpěl v novém kolektivu provozní slepotou. Proto byl již v roce 2006 kooptován do závodního výboru jako náhrada za odcházejícího důchodce. Jak dnešní předseda ZO OS KOVO vzpomíná, nebyl příliš spokojen s chodem toho předešlého. Členské schůze se nesvolávaly a aktuální úkoly se řešily spíše oběžníky než demokraticky na schůzích. Kamilu Sedralovi a některým dalším členům závodního výboru se tento styl práce vůbec nelíbil a jejich číše trpělivosti přetekla letos v lednu. Svolali členskou schůzi, na ní nazvali stav věci pravým jménem, schůze skončila dvoutřetinovou obměnou závodního výboru a Kamil Sedral byl zvolen novým předsedou. Jeho iniciativa i snaha o transfúzi nové krve do nehybného těla bývalé organizace přinesla překvapivé výsledky. Ještě s nástupem nového jara vstoupilo do ZO deset nových členů a po nich následně dalších deset. Jestliže koncem loňského roku měla organizace pouze 29 členů, v polovině května jich bylo již 58, a jestliže před necelým půlrokem měli ve svých řadách pouze jednoho člena pod 35 let, nyní jich mají jedenáct, dokonce jsou mezi nimi i dvacetiletí. Předseda Sedral připouští, že na mládež zapůsobily jeho nové informační metody, které jsou mladým lidem blízké. Zřídil totiž pro závodní výbor samostatnou webovou stránku která je neustále doplňovaná a obohacovaná novinkami jak ze závodní organizace, tak i z hradeckého regionu i z OS KOVO a ČMKOS. Čtenáři webových stránek se tu dozví i novinky pracovněprávního charakteru a také poznatky z různých porad a školení. Dokonce tu ani nechyběla informace, že se do Cedimy chystá na reportáž koncem května redaktor Kováka. Předseda Sedral rovněž připouští, že místním odborům prospělo, když o letošním MDŽ členové závodního výboru po 20leté přestávce obešli (Pokračování na str. 3) Úspěšný příklad z Vysočiny: FIRMA UHRADÍ ZAMĚSTNANCŮM DIOPTRICKÉ BRÝLE Ve firmě působící na Žďársku jsme se spolu s tamním předsedou ZO OS KOVO snažili vyřešit déletrvající problém týkající se úhrady dioptrických brýlí zaměstnavatelem. Pracovníci zdejší obrobny si vlastní dioptrické brýle při výkonu pracovní činnosti často poškodili, aniž by jim to bylo kompenzováno. Jednání bylo dlouhodobě neúspěšné z toho důvodu, že zaměstnavatel přiděloval jako osobní ochranné pracovní prostředky (dále též OOPP ) standardní ochranné brýle a ochranné obličejové štíty. Tyto přidělené OOPP si zaměstnanci měli možnost nasadit na své vlastní dioptrické brýle, čímž měl zaměstnavatel za to, že splnil svoji zákonnou povinnost stanovenou 104 zákoníku práce. Při bližší kontrole konkrétních podmínek tohoto pracoviště ale bylo zjištěno, že není dodržena jedna důležitá podmínka, že OOPP nesmí bránit při výkonu práce. Při průběžném měření přesných rozměrů obrobku totiž kombinace dioptrických a ochranných brýlí opticky zkreslovala a neustálé sundávání ochranných brýlí zde zvyšovalo riziko zachycení zaměstnance částí výrobního zařízení. Celkově tento postup snižoval potřebnou pracovní pohodu zaměstnanců při jejich práci. Při následném jednání se zaměstnavatelem jsme zjistili, že z jeho strany není hlavní problém hradit určeným zaměstnancům dioptrické brýle, ale najít výrobce, který by prokázal, že přidělované OOPP jsou v souladu s nařízením vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na OOPP, tj. že splňují základní požadavky na bezpečnost a na ochranu zdraví. Samozřejmě svoji roli zde hrála také skutečnost, že u přidělovaných OOPP se jedná o odečitatelnou účetní položku. Faktem však je, že v tuzemsku nebyl žádný výrobce schopen vyrobit tyto dioptrické brýle s příslušným prohlášením, a pokud ano, měl tak složitou administraci při vyplňování potřebných formulářů, že vyhotovování jednotlivých objednávek bylo pro dotčenou fi rmu neúnosné. Celý problém se zdál v tu chvíli neřešitelný. Naštěstí v rámci semináře bezpečáků ZO OS KOVO na Jihlavsku jsme se od našeho kolegy odborového bezpečáka dozvěděli o fungujícím postupu, který byl u jejich zaměstnavatele již zaveden. Cennými informacemi byly kontakty na bratislavského výrobce, který byl oprávněn na tyto brýle vydat prohlášení o shodě a firmu s optikou, která byla schopna doplnit potřebné informace pro odstartování celé akce. Ano, někdo může namítnout, že děláme práci za zaměstnavatele, ovšem pokud jde o dobro takovéto věci, jsem zastáncem názoru jen tak dál. Po předložení potřebných informací a doplňující dokumentace byl závěr zaměstnavatele jednoznačný: dioptrické brýle od bratislavského výrobce začne přidělovat zaměstnancům na vybraných pracovních místech také jako OOPP a jejich výrobu bude hradit. Díky uvedené zkušenosti vidím hlavní přínos seminářů BOZP pro ZO OS KOVO v tom, že jsme schopni si vzájemně sdělit potřebné informace. Podotýkám, že všechny potřebné informace si sdělujeme v rámci zákonné povinnosti o zachování mlčenlivosti. LIBOR NOVOTNÝ, specialista BOZP, Regionální pracoviště OS KOVO Jihlava

3 KOVÁK číslo července 2010 TĚŽKÉ ZAČÁTKY ABSOLVENTŮ MBA S prestižním diplomem nenacházejí vhodné uplatnění Celosvětová hospodářská krize se v poslední době nevyhnula ani absolventům prestižního studia MBA, zatímco ještě před dvěma lety snadno nacházeli dobře placená místa hlavně v bankovnictví a obchodě. Mnozí z nich mají v současnosti potíže nalézt vůbec zaměstnání, po němž se stále více poohlížejí v průmyslu. do ukončil v roce 2009 studium a získal Kdiplom MBA, ocitl se na nepříznivém pracovním trhu, diplom sám o sobě mnohdy nestačí, postěžovala si nedávno v německém ekonomickém deníku Handelsblatt Annette Pöhlová, absolventka MBA z francouzského institutu Insead. Sama pocítila bezútěšnost své situace, když po absolvování před více než dvěma roky marně sháněla práci. Ani samy vysoké školy nevědí, zda rok 2010 přinese novým držitelům diplomů MBA lepší vyhlídky na pracovním trhu. Prozatím je situace spíše opačná. Tak například jen 86 procent absolventů španělské obchodní školy IESE získalo loni do tří měsíců nabídku na zaměstnání, ještě rok předtím byl tento ukazatel 98 procent. Podobně jsou na tom i jejich kolegové z Insead ve francouzském Fontainebleau, kde v dobrých letech dostalo 92 procent absolventů do tří měsíců práci, v červenci 2009 jich bylo úspěšných jen 87 procent, svěřila se Sandra Schwarzerová, ředitelka Insead. Na škole Tuck univerzity v britském Dartmouthu nezískalo loni práci 14 ze 100 jejích absolventů, téměř třikrát více než v roce Vysoké školy vesměs konstatují, že dochází k přesunu možností uplatnění jejich absolventů z bankovní a poradenské sféry do průmyslu. Mnozí studenti se již nyní přeorientovali a směřují do průmyslových podniků, podotkla Sandra Schwarzerová. Ještě před dvěma roky nalezl každý třetí umístěný student Insead práci v průmyslu, v roce 2009 to byl již každý druhý. Podobný stav hlásí i francouzská HEC: 40 procent absolventů dostalo v posledních letech místo v průmyslu a loni dokonce již 52 procent. Zaměstnání nalezli lidé s diplomem MBA ve zdravotnictví, energetice, telekomunikacích a high-tech branži. Stále více absolventů než v předchozích ZMRTVÝCHVSTÁNÍ (Dokončení ze str. 2) všechny své kolegyně a přinesli jim dáreček. Při té příležitosti konstatuje, že se jim sice podařilo získat do odborů nadpoloviční většinu zaměstnanců, ale dalšímu rozmnožování brání skutečnost, že 24 noví zaměstnanci byli ve firmě přijati výlučně na dobu určitou, maximálně do půl roku, a ti nepociťují svou sociální pozici natolik stabilizovanou, aby se přihlašovali do odborů. Efektivní kolektivní vyjednávání Kamil Sedral vzpomíná, že ještě za starého vedení odborové organizace nemělo kolektivní vyjednávání příliš vysokou úroveň ale i tak dařilo udržet dosažené benefity a zajistit pravidelné navyšování tarifů. Při vyjednávání na rok 2010 se však podařilo dohodnout tříprocentní mzdový nárůst s dodatkem, že když se bude firmě dařit, může letech se dnes vrací do svých mateřských zemí, uvedla Rebecca Joffreyová, ředitelka školy Tuck. Situace se pro držitele MBA zhoršila, i pokud jde o platy. Podle ankety mezi absolventy MBA roku 2009 poklesl jejich průměrný plat z dolarů na dolar. Nesnížily se sice základní platy, ale bonusy a to až o deset procent. Stále větší zájem mají absolventi i o místa u nevládních a všeobecně prospěšných organizací. Podle názoru Valérie Gauthierová, řídící v HEC program MBA, se zde projevuje jasně nový trend. Ředitelka Schwarzerová z Insead se s ní shoduje v tom, že generace, jež zažila ztroskotání hospodářství, se chce angažovat pro jiné cesty. Vysoké obchodní školy se prozatím neodvažují potvrdit, že se již dospělo na příslovečné dno. Většina se však k tomu vyjadřuje s opatrným optimismem. Podle studia GMAC prohlásilo 70 procent podniků, že přijme nové absolventy MBA. Také známá univerzita v St. Gallen registrovala pro rok 2010 příznivé reakce od podniků uvažujících přijmout nové absolventy. Má to ale háček. Vzhledem k tomu, že v posledních letech bylo přijato do studia obchodních věd více zájemců a někteří jeho absolventi z roku 2009 doposud nenalezli uplatnění, vznikne spolu s novými absolventy letošního roku větší hlad po nových místech, konstatoval mluvčí univerzity v St. Gallen. Ještě horší je to s hledáním místa ve Spojených státech. Studenti dvouletého programu MBA, který začal na podzim 2008, měli velké problémy sehnat v podnicích v roce 2009 předepsanou letní praxi, takže na některých školách jich tuto povinnost nemohlo splnit až 60 procent. Rok 2010 bude tudíž rokem čekání, neboť podniky si dají ještě dlouho na čas, než někoho přiijmou, konstatoval list Handelsblatt. JAN HÁLA se o pololetí o mzdách jednat znovu. Dosavadní benefity považují odboráři z Cedimy rovněž za uspokojivé. Mají nárok na týden dovolené navíc, příspěvek na důchodové pojištění až do výše 400 Kč, 30korunový příplatek na stravenku, 7000 Kč při dožití 50 let a Kč při prvním odchodu do důchodu. Zaměstnavatel na činnost odborů nepřispívá přímo, pouze poskytuje technické zázemí, co se týče telefonu, tiskárny, kancelářských potřeb. Akce, které pořádá ZO, jsou tak zatím pouze pro členy a rovněž příspěvky na dovolenou, na dětskou rekreaci a vánoční kolekce. A jsou hrazeny z příspěvků členů ZO, konstatuje K. Sedral. Nejvíce však zaměstnance Cedimy uspokojuje vědomí, že zatímco se v některých místních i okolních firmách stále ještě propouští, v Cedimě byl stav zaměstnanců z loňského počtu 105 zvýšen na 130. S vývojem firmy v posledních letech jsou spokojeni a v posledních měsících i s vývojem odborové organizace. Text a snímky (rur) Kde je psychický teror normální? V JIHOKOREJSKÉ FIRMĚ YURA PŮSOBÍCÍ V RIMAVSKÉ SOBOTĚ NA SLOVENSKU Nechat dělníka odpracovat v sobotu přesčas, při jeho odchodu ho donutit vrátit se k pásu a dále pracovat to je v jihokorejské továrně na kabelové spojky Yura Eltec v Rimavské Sobotě ve Slovenské republice zřejmě docela normální přístup. Za normální považuje vedení této firmy až 60 vynucených přesčasových hodin některých pracovníků v květnu stejně jako upírání nároku zaměstnanců na dovolenou podle zákonných norem. Dovolenou máme dva týdny v kuse jen tehdy, když se výroba zastaví. Lidé si však zbylé dva týdny, na něž mají ze zákona právo, mohou čerpat jen po jednotlivých dnech. Vybrat si více než dva dny za sebou je tu nemyslitelné, uvedla pro slovenský deník Hospodárske noviny Drahoslava Kurjanová, dnes už bývalá pracovnice. Právě ona, kterou Yura Eltec vyhlásila za vzornou pracovnici a dokonce ji i povýšila do funkce školitelky a zástupkyně mistrové (ta v roce 2009 nevydržela neúnosné poměry a sama odešla), se stala jednou z obětí psychického teroru podle jihokorejských zvyklostí. Důvodem k postihu byla i okolnost, že se paní Drahoslava stala členkou vedení odborové organizace, kterou se zaměstnanci rozhodli založit. Její výpověď zdůvodnilo vedení tím, že v pracovní době komunikovala s kolegyní a narušovala pracovní provoz. Pracovní disciplínu jsem neporušila, s kolegyní jsme hovořila v souvislosti s prací, komentovala tuto skutečnost D. Kurjanová. Odmítla jsem podepsat prohlášení, že nebudu vystupovat jménem odborů - i proto mne vyhodili, uvedla dále. Podle sdělení člena předsednictva Rady OZ KOVO v Banskobystrickém kraji Pavla Kúše donutila fi rma podepsat takové čestné prohlášení již dva ze čtyř členů odborového vedení. Pokud Yura Eltec nestáhne výpověď paní Kurjanové, podá OZ KOVO žalobu příslušnému soudu pro neplatné ukončení pracovního poměru. Šéfa této firmy jsme na to upozornili a jeho reakce byla taková, že ho zákony nezajímají (!) a že si vše bere na svou odpovědnost, zdůraznil P. Kúš. Redakci ČTK týž činitel Yura Eltec sdělil: Jsme legální slovenská společnost, která provozuje činnost podle slovenského práva, které řádně respektujeme (!). Jihokorejská Yura má na Slovensku závody ještě v Hlohovci, Topolčanech, Lednických Rovniach a Hnúšti. V Hnúšti skončila podobná iniciativa založit odborovu organizaci neprodloužením pracovních smluv odborářům zaměstnaným na dobu určitou. JAN HÁLA Poznámka autora: Na protest proti asociální situaci v Yuře Rimavská Sobota zahájily tamní odbory okupační stávku v objektu továrny (nepouštějí ven nákladní vozy s hotovými výrobky). KOVÁK Vydává OS KOVO IČO: Uzávěrka vždy ve čtvrtek v 11 hodin http//www.oskovo.cz Redakce: šéfredaktor Mgr. Martin Beneš, redaktorka PhDr. Jana Benešová, tajemnice Miloslava Nováková. Adresa redakce a vydavatele: nám. W. Churchilla 2, Praha 3 Telefon: Fax: , Redakční rada: J. Švec - předseda, tel.: , O. Beneda, A. Sobolová, J. Sůva, JUDr. V. Štich, L. Zimmermann Vydavatelský servis: Jan Kratochvíl Objednávky vyřizuje redakce Redakcí nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí Za obsah inzerce redakce nezodpovídá Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., odštěpný závod Praha, č.j. nov. 6094/96 ze dne ISNN MK ČR E

4 KOVÁK číslo července 2010 Odborový svaz KOVO se sídlem v Praze 3, nám. W. Churchilla 2 přijme do pracovního poměru na dobu neurčitou specialistu pro ekonomiku, mzdy a kolektivní vyjednávání pro Regionální pracoviště OS KOVO v Hradci Králové, Gočárova 1620, Hradec Králové Požadujeme: vzdělání VŠ, nejlépe ekonomického směru odborné znalosti ekonomiky firmy, mzdového a manažerského účetnictví základní znalosti pracovního práva a sociální problematiky organizační a komunikační schopnosti znalost práce na PC řidičský průkaz skupiny B zkušenosti ze sociálního dialogu a činnosti odborů vítány znalost AJ, NJ výhodou Vaším úkolem bude zejména: poradenská a metodická činnost pro ZO OS KOVO ekonomické rozbory, příprava a připomínkování kolektivních smluv vyjednávání kolektivních smluv lektorská a vzdělávací činnost průběžné sledování legislativy Nabízíme: pracovní poměr na dobu neurčitou odpovídající mzdové zařazení možnost odborného růstu zaměstnanecké sociální výhody nástup po dohodě Písemné přihlášky se stručným přehledem dosavadní praxe zašlete nejpozději do na adresu: Ing. Radko Šamánek, RP OS KOVO, Gočárova 1620, Hradec Králové. Bližší informace na tel. čísle: nebo (Ing. Šamánek, vedoucí Regionálního pracoviště OS KOVO v Hradci Králové), Neplacená inzerce Odborový svaz KOVO se sídlem v Praze 3, nám. W. Churchilla 2 přijme do pracovního poměru na dobu neurčitou specialistu - svazového inspektora BOZP pro Regionální pracoviště OS KOVO v Hradci Králové, Gočárova 1620, Hradec Králové Požadujeme: vzdělání VŠ, případně SŠ technického směru praxi v dané oblasti zkoušku z odborné způsobilosti k zjišťování úkolů v prevenci rizik zákon č. 309/2006 Sb. organizační a komunikační schopnosti znalost práce na PC řidičský průkaz skupiny B zkušenosti ze sociálního dialogu a činnosti odborů vítány společenskou bezúhonnost znalost AJ, NJ výhodou Vaším úkolem bude zejména: metodická činnost pro ZO OS KOVO kontrolní, poradenská a statistická činnost vyjednávání kolektivních smluv v oblasti BOZP lektorská a vzdělávací činnost průběžné sledování legislativy Nabízíme: pracovní poměr na dobu neurčitou odpovídající mzdové zařazení možnost odborného růstu zaměstnanecké sociální výhody nástup po dohodě Bezpečák v OS KOVO musí vynaložit daleko více umu, než vyžaduje řešení písařčina pracovního úrazu Písemné přihlášky se stručným přehledem dosavadní praxe zašlete nejpozději do na adresu: Ing. Radko Šamánek, RP OS KOVO, Gočárova 1620, Hradec Králové. Bližší informace na tel. čísle: nebo (Ing. Šamánek, vedoucí Regionálního pracoviště OS KOVO v Hradci Králové), KŘÍŽOVKA KŘÍŽOVKA Člověk se pozná podle... (viz tajenku). V tajence se skrývá dokončení výroku, jehož autorem je indický fi losof, guru a duchovní učitel Osho ( ). Jeho náhled na meditace byl odlišný od běžného západního pohledu. Zavedl aktivní meditační techniky, které pomáhaly oprostit se od životních stereotypů. Často bývaly doprovázeny hudbou. Pro svou kontroverzní osobnost se v mnoha západních zemích stal nežádoucí osobou. (jk) Vyluštění z Kováku č. 22/2010 (výrok F. Petrarky): Knihy mají být nářadím, které by zdobilo dům, nemají být cenným zbožím, nýbrž mají... být potravou, jež živí ducha. 4

5 KOVÁK číslo července 2010/příloha CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ DO ZAHRANIČÍ PhDr. VÁCLAV VOJKŮVKA, expert na zdravotní pojištění Je potřeba si uvědomit, že mezinárodní smlouvy a evropský průkaz zdravotního pojištění poskytují záruku čerpání zdravotní péče v dané destinaci obvyklé, ale nemusí držitele při zdravotních komplikacích ochránit před velkými výdaji. Toto krytí nezahrnují výdaje, a to nemalé, za spoluúčast, repatriaci a podobně. Proto je vhodné uzavřít cestovní pojištění. Při uzavírání cestovního pojištění by měl každý vždy jako základ mít pojištění léčebných výloh, které kryje nutnou a neodkladnou léčbu náhlých onemocnění, poruch zdraví nebo úrazů a vztahuje se na repatriaci nemocného a tělesných ostatků z ciziny do České republiky. Je potřeba upozornit, že součástí některých služeb bývá i cestovní připojištění. Toto cestovní připojištění je i někdy součástí ceny zájezdu zakoupeného v cestovní kanceláři. V daném případě je nutné si ověřit, jaký má rozsah a co pokrývá a jaké je riziko limitů plnění při pojistné události. Stává se také, že při akční nabídce cestovních kanceláří typu dítě zdarma se může stát, že dospělá osoba je pojištěna a dítě ne. Podobná situace je také u cestovního pojištění, které je součástí některých platebních karet. Zde záleží na nabídce peněžního ústavu, který platební kartu vydal. Proto je nutné se v takových případech vždy zajímat o rozsah krytí pojistných rizik. Některé pojišťovny zabývající se komerčním pojištěním při uzavírání cestovního pojištění úzce spolupracují se zdravotními pojišťovnami, jejichž klienti mají při uzavření smlouvy slevy. Tyto slevy se odrážejí v denní sazbě oproti ostatním běžným klientům. Uvedené sazby jsou platné pro pojištění léčebných výloh při turistické cestě. K tomuto základnímu pojištění se může občan připojistit na další možné škodné události. Většinu nabízeného cestovního pojištění lze sjednat přes internet. Pojišťovny uvedené pod čísly 1 až 6 nabízejí slevy pojištěncům jednotlivých zdravotních pojišťoven. Navazujeme na seriál Zdravotní péče v zahraničí od téhož autora, který v minulých dvou číslech informoval, na co máme v jednotlivých evropských zemích nárok po předložení tzv. evropského průkazu zdravotního pojištění. Vzhledem k tomu, že nás tento průkaz neochrání před velkými finančními výdaji, a už vůbec neřeší oblast repatriace a asistenční služby, doporučuje se před odjezdem na dovolenou do zahraničí uzavřít cestovní pojištění. V článku je přehled nabídky známých tuzemských pojišťoven. (redakce) Co vědět před dovolenou (III.) 1. ALLIANZ pojišťovna, a. s. Pojišťovna Allianz (dále AP) nabízí cestovní pojištění v balíčku, který obsahuje pojištění léčebných výloh (ambulantní ošetření, výdaje opatrovníka, ošetření zubů, hospitalizace, převoz do zařízení, léky, repatriace), základní asistenční služby, úrazu, zavazadel, odpovědnosti za škodu a doplňkové asistenční služby. Pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně repatriace není omezeno limitem pojistného plnění, s výjimkou: výdaje opatrovníka jsou omezeny limitem 100 Kč/1 noc, maximálně 5 nocí na pojistnou událost; ošetření zubů je omezeno limitem do Kč. Klient se při každé pojistné události v zahraničí podílí částkou do výše 500 Kč na 1 pojistnou událost. Pojištění musí být sjednáno minimálně na 3 dny. Sazby pojistného: Slovenská republika (maximálně 120 dní): za první 3 dny/4. a každý další den, děti do 15 let 80/13 Kč, dospělí do 70 let 160/26 Kč, nad 70 let mají osoby 100% přirážku k denní sazbě pro dospělé. Evropa (maximálně 120 dní): za první 3 dny/4. a každý další den, děti do 15 let 90/20 Kč, dospělí do 70 let 180/40 Kč, nad 70 let mají osoby 100% přirážku k denní sazbě pro dospělé. I

6 KOVÁK číslo července 2010/příloha Celý svět kromě USA (maximálně 90 dní): za první 3 dny/4. a každý další den, děti do 15 let 180/40 Kč, dospělí do 70 let 360/80 Kč, nad 70 let mají osoby 100% přirážku k denní sazbě pro dospělé. Celý svět (maximálně 90 dní): za první 3 dny/4. a každý další den, děti do 15 let 300/60 Kč, dospělí do 70 let 600/120 Kč, nad 70 let mají osoby 100% přirážku k denní sazbě pro dospělé. AP také nabízí dlouhodobé pojištění, a to pololetní/celoroční. Sazby: Evropa 4099/4590 Kč, svět kromě USA / Kč, celý svět / Kč. Toto pojištění se vztahuje na nepřetržitý pobyt i na opakované krátkodobé cesty. Děti do 15 let mají sazby sníženy o 50 % a osoby starší 70 let mají k sazbám 100% přirážku. AP dává slevy na cestovní pojištění klientům zdravotních pojišťoven, a to: Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE má sjednány slevy cestovního pojištění pro své pojištěnce. Pojištění léčebných výloh obsahuje ambulantní ošetření, hospitalizaci, převoz do zdravotního zařízení, léky, repatriaci. Neobsahuje asistenční službu. Délka maximálně 120 dní. Podmínka je, že se cestovní pojištění uzavře v pobočkách zdravotní pojišťovny. Denní sazby (bez asistenční služby): Evropa/svět kromě USA/celý svět: děti do 15 let 9/32/42 Kč, dospělí do 70 let 18/64/114 Kč, nad 70 let 36/84/168 Kč. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna má dojednány slevy na cestovním pojištění. Léčebné výlohy obsahují ambulantní ošetření, hospitalizaci, převoz do zdravotnického zařízení, léky. Neobsahuje repatriaci a asistenční služby. Osoba musí vždy zaplatit minimální pojistné za 3 dny a pak každý další den denní sazbu. Podmínka je uzavření pojištění ve zdravotní pojišťovně. Sazby - minimální pojistné/další denní sazba: Slovenská republika: děti do 15 let 15/5 Kč, dospělí do 70 let 30/10 Kč, nad 70 let 66/22 Kč; Evropa (+ Alžírsko, Egypt, Izrael, Libanon, Libye, Maroko, Sýrie, Tunisko) děti do 15 let 21/7 Kč, dospělí do 70 let 42/14 Kč, nad 70 let 84/28 Kč; ostatní státy světa děti do 15 let 87/29 Kč, dospělí do 70 let 174/58 Kč, nad 70 let 174/58 Kč. Upozornění: uvedené sazby neobsahují repatriaci a asistenční služby, v daném případě je nutno zakoupit rozšířený balíček, u kterého jsou denní sazby o 14 Kč dražší. 2. Česká pojišťovna, a. s. Česká pojišťovna (dále ČP) nabízí krátkodobé cestovní pojištění GLO- BUS, kdy se ze základního pojištění léčebných výloh hradí náklady na nutné II a neodkladné léčení stabilizující stav z důvodu akutního onemocnění nebo úrazu do limitu 1,5 miliónu Kč nebo 3 milióny Kč za: lékařské ošetření, pobyt v nemocnici, léky předepsané lékařem, přepravu do nejbližšího zdravotnického zařízení, asistenční službu, přepravu vážně nemocného nebo zraněného do místa bydliště a repatriaci (převoz zemřelého); dále v uvedených případech: ošetření zubů, ubytování a stravování zákonného zástupce, náklady na přepravu při ztrátě cestovních dokladů, náklady na přepravu při zmeškání odjezdu, odškodnění za zdržení při únosu letadla a zprostředkování finanční výpomoci. Denní sazby (platby) léčebných výloh: Evropa (evropské státy a Alžírsko, Egypt, Kypr, Libye, Maroko, Tunisko, a Turecko) - výše plnění do 1,5 mil./3 mil. Kč: klient do 18 let zaplatí denně 16/20,80 Kč; 19 až 69 let 20/26 Kč; 70 let a více 44/57,20 Kč. Svět - výše plnění do 1,5 mil./3 mil. Kč do 18 let 32/41,60 Kč; 19 až 69 let 40/52 Kč; 70 a více let 88/114,40 Kč. Uvedené sazby jsou pro pobyt do 180 dnů, sazby na dní jsou o 50 % nižší. Pokud pojištění GLOBUS uzavřou pojištěnci Revírní bratrské pokladny ve zdravotní pojišťovně, mají snížené sazby léčebných výloh, a to: Evropa (plnění 1,5 mil./3 mil. Kč) - do 18 let 10/16 Kč; nad 18 let 15/23 Kč. Svět (plnění 1,5 mil./3 mil. Kč) - do 18 let 29/32 Kč; nad 18 let 38/42 Kč. Dále mají klienti při uzavření pojištění na přepážce slevy z celkového pojištění, a to 10 % klienti penzijního ČP, při pojištění 10 a více osob a sjednání pojištění přes internet, 20 % pojištěnci Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví a držitelé ČP kreditní karty, 25 % pojištěnci Zdravotní pojišťovny MV ČR, 30 % pojištěnci Zaměstnanecké pojišťovny Škoda. U ČP mohou klienti uzavřít celoroční cestovní pojištění na cesty do zahraničí do 35 dnů (nabízí se jen v balíčku). Další výjezdy klient nemusí hlásit. Podmínkou je, že mezi jednotlivými výjezdy z ČR je prodleva 7 dnů. Pojistit se mohou občané ČR a cizinci s povolením k trvalému pobytu do 69 let. Toto pojištění nelze sjednat přes internet. Sazby celoročního pojištění: Evropa - plnění léčebných výloh do 1,5 mil./3 mil Kč: roční sazba 1700/2060 Kč. Svět - plnění léčebných výloh do 1,5 mil./3 mil. Kč: roční sazba 2900/3620 Kč. 3. ČSOB Pojišťovna, a. s. Pojišťovna ČSOB nabízí cestovní pojištění typu Atlas tarif Standard, varianty plnění 1,5 mil. Kč a 2,5 mil Kč, léčebné výlohy obsahují: lékařské ošetření, ošetření zubů, pobyt v nemocnici, léky, dopravu do zdravotnického zařízení, repatriaci, přivolání zákonného zástupce a asistenční službu. Varianty destinací: Evropa, svět (mimo USA, Kanady a Austrálie) a celý svět (všechny státy světa). Pojištění musí být zaplaceno den před odjezdem, výsledná platba je součin denní sazby a počtu dnů (možnost i na rok). Sazby denního pojištění: Evropa - plnění 1,5/2,5 mil. Kč: klient do 15 let zaplatí denně 11/19 Kč, od 16 let 19/31 Kč; svět - plnění 1,5/2,5 mil. Kč: do 15 let 22/36 Kč, od 16 let 34/60 Kč; celý svět - plnění 1,5/2,5 mil. Kč: do 15 let 41/68 Kč, od 16 let 64/114 Kč. ČSOB také nabízí dlouhodobé cestovní pojištění pro osoby přebývající v zahraničí delší dobu, a to formou různých karet. U karty u dlouhodobého pobytu do 365 dnů (plnění do 1,5 mil. Kč) je sazba pro Evropu/svět/celý svět 4380/8100/1500 Kč.

7 KOVÁK číslo července 2010/příloha ČSOB poskytuje slevy na cestovní pojištění klientům Zdravotní pojišťovny MÉDIA, a to: Evropa - plnění 1,5/2,5 mil. Kč: do 15 let 10/17 Kč, od 16 let 15/26 Kč; svět - plnění 1,5/2,5 mil. Kč: do 15 let 17/29 Kč, od 16 let 29/52 Kč; celý svět - plnění 1,5/2,5 mil. Kč: do 15 let 37/61 Kč, od 16 let 58/103 Kč. 4. POJIŠŤOVNA VZP, a. s. Pojišťovna VZP (dále PVZP) nabízí celou škálu pojištění. Základem je pojištění léčebných výloh, které kryje nutnou a neodkladnou léčbu náhlých onemocnění, poruch zdraví nebo úrazů, jednoduché ošetření zubů, asistenční službu a repatriaci. Varianty destinací: Evropa (všechny státy Evropy, evropská část Ruska, Tunisko, Maroko, Turecko, Izrael, Egypt a Kypr), svět (všechny státy světa s výjimkou USA) a celý svět (všechny státy světa). Minimální pojistné je stanoveno ve výši 50 Kč na jednu pojistnou smlouvu a základní výše plnění 2 milióny Kč. Denní sazby: Krátkodobé pojištění na 1 90 dnů Evropa/svět/celý svět: děti do 17 let 14/39/39 Kč, dospělí do 69 let 21/42/57 Kč, dospělí do 79 let 42/84/114 Kč, nad 80 let 63/126/171 Kč. Dlouhodobé pojištění dnů Evropa/svět/celý svět: děti do 17 let 1540/3000/9500 Kč, dospělí do 69 let 1980/4000/ Kč, dospělí do 79 let 3960/8100/ Kč. Dále PVZP nabízí dlouhodobé pojištění dnů a dnů, pojistné částky jsou pak úměrně navyšovány. Osoby nad 80 let nemohou uzavřít dlouhodobé pojištění, v případě, že jejich cesta je delší než 90 dní, musí uzavřít další pojistnou smlouvu krátkodobého charakteru. Pojištěnci Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR mají při uzavření cestovního pojištění slevu 5 % a dárci krve a kostní dřeně, kteří jsou pojištěnci uvedené zdravotní pojišťovny, mají pojištění zdarma na 35 dnů za rok. 5. VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a. s. Pojištění u Victoria Volksbanken pojišťovny (dále VVP) může sjednat osoba od dovršení 15 let, při sjednání přes internet nejsou vybírány poplatky, minimální doba pojištění 1 den, maximální doba pojištění 90 dní, v případě delšího pobytu lze sjednat více na sebe navazujících pojistných smluv, pojištění je nutné uzavřít před vycestováním z ČR a platbu je nutno provést nejpozději 1 den před počátkem pojištění. Denní sazby léčebných výloh a asistence: Jednorázová cesta - Evropa, výše plnění neomezena: klient ve věku let zaplatí denně 20 Kč, nad 70 let 40 Kč. Jednorázová cesta - svět (vyjma USA, Kanada, Japonsko, Hongkong, Austrálie, Nový Zéland), plnění do 1,5 miliónu Kč: let 29 Kč, nad 70 let 58 Kč. Jednorázová cesta - svět, plnění do 1,5 miliónu Kč: do 15 let 50 Kč, let 69 Kč, nad 70 let 128 Kč. Slevy na pojištění u VVP mají někteří pojištěnci Zdravotní pojišťovny MV ČR, pokud uzavřou cestovní pojištění na pobočkách zdravotní pojišťovny. Při uzavírání pojištění na přepážkách VVP se musí prokázat zdravotním průkazem. Sleva se týká rodinného pojištění a členů klubu pojištěnců. Denní sazby léčebných výloh: Jednorázová cesta - Evropa, výše plnění neomezeno: do 15 let 9 Kč, let 12 Kč, nad 70 let 18 Kč. Jednorázová cesta - svět, plnění do 1,7 miliónu Kč: do 15 let 19 Kč, let 26 Kč, nad 70 let 72 Kč. 6. VITALITAS pojišťovna, a. s. Vitalitas pojišťovna (dále VP) nabízí krátkodobé cestovní pojištění pro zahraniční cesty v délce 1 90 dní. Základ pojištění je balíček, který obsahuje: léčebné výlohy do výše plnění 2,5 miliónu Kč, na které může klient nabalit další připojištění dle své úvahy. Denní sazby léčebných výloh: Evropa klient do 17 let zaplatí denně 16 Kč, let 22 Kč, let 42 Kč, nad 80 let nelze pojistit. Svět do 17 let 32 Kč, let 44 Kč, let 84 Kč, nad 80 let nelze pojistit. Slevy pojištění mají pojištěnci Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (dále OZP) a Zaměstnanecké pojišťovny Škoda (dále ZPŠ). Denní sazby léčebných výloh: Evropa: do 17 let 11 Kč, let 16 Kč, let 30 Kč, nad 80 let 47 Kč. Svět: do 17 let 22 Kč, let 32 Kč, let 60 Kč, nad 80 let 94 Kč. Pojištěnci ZPŠ dárci krve mají pojištění zdarma pro cesty do zahraničí v úhrnné délce maximálně 40 dní v roce, možno cestovat vícekrát, v tomto případě se dny postupně sčítají. Pojištěnec OZP bude mít slevu 50 % na léčebné výlohy při turistických cestách po Evropě a zemích kolem Středozemního moře (i Afrika) v trvání maximálně 30 dnů opakovaně v průběhu roku. Podmínkou je uzavřít smlouvu ve zdravotní pojišťovně. VP nabízí také dlouhodobé pojištění ve formě balíčku (uzavírá se na půlrok nebo celý rok), který obsahuje pojištění: léčebných výloh, repatriace, úrazu, osobních věcí, zavazadel, škody na zdraví, majetku a asistenční služby. Lze sjednat pouze pro osoby do 69 let. Pojištěnci zdravotních pojišťoven nemají slevy. Dále pak roční pojištění opakovaných cest taktéž ve formě balíčku, délka výjezdu nesmí přesáhnout 30 dní a počet výjezdů v roce není omezen. Funguje tím způsobem, že klient navštíví pojišťovnu 1x ročně, sjedná si roční pojištění pro opakované cesty a zaplatí pojištění a pak již před každou zahraniční cestou nahlašuje ( em, faxem nebo dopisem) pojišťovně své cesty do zahraničí. Pojištění mohou sjednat pouze pojištěnci OZP a ZPŠ ve věku do 69 let a lze je uzavřít jen na pobočkách zdravotní pojišťovny. Sazby: Dlouhodobé pojištění půlroční - Evropa/svět: do 18 let 4275/6475 Kč, III

8 KOVÁK číslo července 2010/příloha let 5125/8325 Kč; roční - Evropa/svět: do 18 let 8571/ Kč, let / Kč. Roční pojistné opakovaných turistických cest - Evropa/svět: do 17 let 1400/2280 Kč, let 1800/3080 Kč. Pojištěnci OZP ve věku 0 17 let mohou uzavřít roční pojistné léčebných výloh v Evropě a zemích kolem Středozemního moře. Roční sazba je 500 Kč. Pojistné slouží pro opakované výjezdy do zahraničí, tento nesmí přesáhnout 30 dní, ale počet výjezdů v průběhu roku je neomezen. Sjednává se na kontaktních místech OZP a pak již jednotlivé výjezdy se nahlašují pojišťovně prostřednictvím formuláře na webových stránkách nebo faxem. 7. AXA pojišťovna, a. s. AXA nabízí cestovní pojištění ve formě balíčků, a to balíček REFE- RENCE pro Evropu (všechny státy Evropy, Turecko, Tunisko, Kanárské ostrovy, Egypt a Izrael) s limitem plnění do 1,5 miliónu Kč (obsahuje pojištění: léčebných výloh, smrti úrazem, trvalých následků úrazu, odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví a právní asistence) a balíček KOMFORT pro Evropu, svět bez USA (všechny státy světy vyjma USA) a svět s USA (všechny státy světa) s limitem plnění do 3 miliónů Kč (obsahuje stejné produkty jako REFERENCE a navíc ještě pojištění zavazadel a zpoždění letu o více než 6 hodin). pobyt 20 dnů, tak musí zakoupit 2 balíčky po 10 dnech (více dní se rovná více balíčků). Balíček může také využít více osob, například: u balíčku na 10 dnů mají pojištění 2 osoby na 5 dnů. 8. Česká podnikatelská pojišťovna, a. s. Pojišťovna nabízí cestovní pojištění ve spolupráci s Pojišťovnou VZP, a. s. Sazby jsou stejné jako u Pojišťovny VZP, a. s. 9. GENERALI Pojišťovna, a. s. Generali pojišťovna (dále GP) nabízí cestovní pojištění typu Mini (krátkodobé a dlouhodobé pojištění) s výší plnění do 1,7 miliónu Kč. Léčebné výlohy obsahují: repatriaci, ambulantní ošetření, hospitalizaci, převoz do nemocnice, léky, proplácení faktur za ošetření na pohotovosti a asistenční službu. Při delším pobytu se kombinuje s dlouhodobým pojištěním (například 100 dní 2 smlouvy krátkodobé a dlouhodobé pojištění). Sazby: Krátkodobé pojištění (1 86 dní) - Evropa/svět: do 17 let 11/22 Kč, let 15/30 Kč, nad 70 let 45/90 Kč. Dlouhodobé pojištění - Evropa/svět: 87 až 120 dní 1300/2900 Kč, 121 až 150 dní 1625/3620 Kč, 151 až 183 dní 1950/4350 Kč. 10. Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s. Pojišťovna nabízí cestovní pojištění ve spolupráci s Pojišťovnou VZP, a. s. Sazby jsou stejné jako u Pojišťovny VZP, a. s. 11. Kooperativa pojišťovna, a. s. Kooperativa pojišťovna (dále KP) nabízí cestovní pojištění KOLUM- BUS, který je ve dvou variantách, a to KLASIK (limit plnění do 1,5 miliónu Kč) a PLUS (limit plnění do 3 miliónů Kč denní sazby jsou cca o třetinu dražší). Léčebné výlohy obsahují zdravotní ošetření, hospitalizaci, léky, akutní ošetření zubů, repatriaci, asistenční služby. Děti do 6 let cestující s dospělou osobou mají pojištění zdarma a děti od 6 do 18 let cca 50% slevu. Územní platnost: Evropa včetně Azorských ostrovů a Madeiry, Beleárských ostrovů, Kanárských ostrovů, Egypta, Izraele, Kypru, Maroka, Tuniska a Turecka; svět - všechny státy světa. Sazby: KLASIK - denní sazba Evropa/svět: děti do 6 let zdarma, děti od 6 do 18 let 10/18 Kč, dospělá osoba do 70 let 20/36 Kč, nad 70 let 40/72 Kč. PLUS - denní sazba Evropa/svět: děti do 6 let zdarma, děti od 6 do 18 let 15/27 Kč, dospělá osoba do 70 let 30/54 Kč, nad 70 let 60/108 Kč. 12. UNIQA pojišťovna, a. s. Sazby: Evropa - balíček REFERENCE/KOMFORT: pobyt na 10 dnů (pro jednu cestu jedné nebo více osob) 299/399 Kč; pobyt na 15 dnů (pro jednu cestu jedné nebo více osob) 429/579 Kč; pojištění na rok (platí pro 1 osobu na opakované cesty s maximální délkou 90 dní) 1399/1799 Kč. Svět bez USA - balíček KOMFORT: pobyt na 10 dnů (pro jednu cestu jedné nebo více osob) 599 Kč; pobyt na 15 dnů (pro jednu cestu jedné nebo více osob) 879 Kč. Svět s USA - balíček KOMFORT: pobyt na 10 dnů (pro jednu cestu jedné nebo více osob) 999 Kč; pobyt na 15 dnů (pro jednu cestu jedné nebo více osob) 1449 Kč. Sazby jsou za balíček na určený počet dnů. Pokud osoba má například IV U pojišťovny Uniqa lze sjednat cestovní pojištění na 1 den až 366 dnů za dodržení minimálního pojistného 50 Kč na jednu pojistnou smlouvu. Léčebné výlohy obsahují lékařské ošetření, repatriaci a asistenční službu. Plnění 2 milióny Kč. Destinace: Evropa (+ Egypt, Izrael, Maroko, Tunisko, Turecko) a svět. Sazby (1 179 dnů): Denní sazby Evropa/svět: osoby 0-65 let 17/34 Kč, osoby do 80 let 34/68 Kč, osoby nad 81 let 51/102 Kč. Pojištění dnů Evropa/svět: osoby 0-65 let 2975/5950 Kč, osoby do 80 let 5950/ Kč, osoby nad 81 let 8925/ Kč. Pojištění dnů Evropa/svět: osoby 0-65 let 4080/8160 Kč, osoby do 80 let 8160/ Kč, osoby nad 81 let / Kč. Při sjednávání cestovního pojištění je potřeba se vždy informovat na výši plnění při škodné události, jaký rozsah služeb obsahuje pojištění léčebných výloh, zda se vztahuje na repatriaci (převoz do ČR živé osoby a ostatky zemřelého), zda je součástí pojištění asistenční služba, a informovat se na způsob kontaktu na tuto službu a zjistit si způsob hlášení pojistných událostí a způsob jejich likvidace. Ilustrační snímky Petr Vurma

Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří

Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří Cestovní pojištění Allianz pojišťovny, a. s. nabízí klientům Neomezené krytí léčebných výloh v zahraničí (s výjimkou zubního ošetření)

Více

Základní parametry pojištění

Základní parametry pojištění Základní parametry pojištění Smlouva vždy na dobu určitou (1 den až 365 dnů) Lze sjednat pro jednotlivce, rodinu či skupinu osob. Podmínka vstupního věku jen u vybraných pojištění/připojištění Územní platnost:

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ I. pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) 1. Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pojištění územní platnost Evropa / mimo Evropu / Svět A30

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ Pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) rozsah pojištění a výše pojistného krytí pro A30 / A60 / A90 pojištění rozsah pojištění limit pojistného

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ I. pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) 1. Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pojištění Evropa / mimo Evropu / územní platnost Svět A30

Více

Příjezdy (mil.) Příjmy (mld. USD) 687.0 540.6 439.5 481.6 320.1 410.7 278.1 222.3 270.2 165.8 112.9 69.3 25.3 104.4 119.1 40.7 2.1 6.9 11.6 17.

Příjezdy (mil.) Příjmy (mld. USD) 687.0 540.6 439.5 481.6 320.1 410.7 278.1 222.3 270.2 165.8 112.9 69.3 25.3 104.4 119.1 40.7 2.1 6.9 11.6 17. Ukazatel/rok 1950 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 Příjezdy 25.3 69.3 112.9 165.8 222.3 278.1 320.1 439.5 540.6 Příjmy 2.1 6.9 11.6 17.9 40.7 104.4 119.1 270.2 410.7 900 800 700 600 500 400 300

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ I. Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pro cestovní pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) balík pojištění A25/ A50/ A75 pojištění rozsah limit

Více

Nabídka cestovního pojištění

Nabídka cestovního pojištění Oddělení: Produktový management cestovní pojištění Země: Česká republika Nabídka cestovního pojištění V-tour s.r.o. Praha 5/28/2014 Cestovní pojištění Generali Pojišťovna a.s. Generali Pojišťovna a.s.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy balík pojištění A25/ A50/ A75 Pojištění Rozsah pojištění Limit pojistného plnění / pojistná částka

Více

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz Obsah: 1. Pojištění pro klienty cestovní kanceláře str. 2 2. Komentáře k pojištění str. 3 3. Správa a servis cestovního pojištění str.

Více

Ekonomika III. Základy ekonomiky. PC, POWER POINT, dataprojektor

Ekonomika III. Základy ekonomiky. PC, POWER POINT, dataprojektor Název školy Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová

Více

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR Pro rok 2014 se podařilo vyjednat exklusivní podmínky úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového

Více

INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o.

INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o. INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o. Cestovní pojištění TRAVEL GUARD zajišťujeme ve spolupráci s AIG pojišťovnou. S pojištěním TRAVEL GUARD garantujeme zajištění Vaší bezstarostné

Více

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového sportu AČR

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového sportu AČR Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového sportu AČR Pro rok 2015 zůstávají v platnosti exklusivní podmínky úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového

Více

Nabídka cestovního pojištění pro klienty cestovní kanceláře

Nabídka cestovního pojištění pro klienty cestovní kanceláře Nabídka cestovního pojištění pro klienty cestovní kanceláře 1 Allianz pojišťovna, a. s., je dceřinou společností největšího světového pojišťovacího koncernu Allianz AG působícího v 70 zemích celého světa.

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

POROVNÁNÍ POJIŠTĚNÍ, KTERÁ NABÍZÍ ČHS A OEAV

POROVNÁNÍ POJIŠTĚNÍ, KTERÁ NABÍZÍ ČHS A OEAV POROVNÁNÍ POJIŠTĚNÍ, KTERÁ NABÍZÍ A Úvaha týkající se porovnání pojištění, která jsou součástí členství v a nebo která si mohou členové a k členství dokoupit, není vůbec jednoduchá. Oba svazy nabízejí

Více

5.2 Tuzemské stravné při zahraniční pracovní cestě Krácení stravného Nekrácení stravného Zahraniční stravné

5.2 Tuzemské stravné při zahraniční pracovní cestě Krácení stravného Nekrácení stravného Zahraniční stravné Obsah Úvodní slovo autora 13 Použité zkratky 14 Účty použité v příkladech 15 1. Komu a kdy se cestovní náhrady poskytují 16 1.1 Zaměstnanci a osoby, které se za zaměstnance považují 21 1.2 Úhrada cestovních

Více

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR Pro rok 2015 zůstávají v platnosti exklusivní podmínky úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového

Více

Příloha č. 1. Česká pojišťovna a.s. zdarma k POV nebo jen HAV

Příloha č. 1. Česká pojišťovna a.s. zdarma k POV nebo jen HAV Příloha č. 1 Česká pojišťovna a.s. Asistenční služby: ČP Asistent z +420 224 557 004 ze +420 224 557 004 telefonické tlumočení: Varianty Asistence "POHODA Klasik": Asistence "POHODA Speciál": Pohoda Speciál

Více

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 1.Kdo má povinnost platit si zdravotní pojištění? a) Každý občan ČR b) Jen dospělí ve věku od 18 do 65 let c) Pouze lidé zaměstnaní na hlavní pracovní poměr d) Jen

Více

Evropský hospodářský a sociální výbor. PŘEDSEDNICTVO 545. schůze 11. března 2008 PRO INFORMACI

Evropský hospodářský a sociální výbor. PŘEDSEDNICTVO 545. schůze 11. března 2008 PRO INFORMACI Evropský hospodářský a sociální výbor Bod 7 a) PŘEDSEDNICTVO 545. schůze 11. března 2008 Věc: Bod 7 a) programu jednání Režim pojištění pro členy PRO INFORMACI Předsednictvo na své schůzi v říjnu 2007

Více

Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní

Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní I. Nabídka povinného ručení Sleva 10% + možnost mimořádné slevy 500,-Kč na první pojistné II. Nabídka havarijního pojištění Sleva 10

Více

Evropa / mimo Evropu / Svět. Evropa / Slovenská republika. Evropa. územní platnost balík pojištění A30 / A60 / A90 B C. pojištění

Evropa / mimo Evropu / Svět. Evropa / Slovenská republika. Evropa. územní platnost balík pojištění A30 / A60 / A90 B C. pojištění PRÍLOHA Rozsah pojištění a výše pojistného krytí cestovního pojištění pro účastníky zájezdů platná od 01.11.2015 A. Typ pojištění Cestovní pojištění pro účastníky zájezdů, Pojištění účastníků zahraničních

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82 Obsah Úvodní slovo autora... 12 Použité zkratky... 13 1. Komu a kdy se cestovní náhrady poskytují... 14 1.1 Zaměstnanci a osoby, které se za zaměstnance považují... 19 1.2 Úhrada cestovních výdajů jiným

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění Pojištění dopravců a zasílatelů Inovované flotilové pojištění Dopravci a zasílatelé Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé

Více

Pravidla tvorby a pokyny pro hospodaření se sociálním fondem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2014

Pravidla tvorby a pokyny pro hospodaření se sociálním fondem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2014 Příloha č. 2, bod 43-20/2013 Pravidla tvorby a pokyny pro hospodaření se sociálním fondem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2014 43. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ Svaz účetních a KCÚ- sjednané rámcové smlouvy A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ č. rámcové smlouvy rozsah pojištění strana 595019180-2 595019444-7 595019663-5 pojištění odpovědnosti

Více

Obsah. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 10 Úvod... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ... 15

Obsah. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 10 Úvod... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ... 15 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.................... 10 Úvod........................................................... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ....................

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ I. Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pro cestovní pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) balík pojištění A25/ A50/ A75 pojištění rozsah limit

Více

pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721)

pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721) Rozsah Limity Cena ROZSAH POJIŠTĚNÍ A LIMITY POJISTNÉHO PLNĚNÍ pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721) Balíček pojištění A 25 nebo A 75 - komplexní pojistná ochrana 1. pojištění

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Chráníme to nejcennější

Chráníme to nejcennější POJIŠŤOVNA VZP, a.s. Možnosti Smluvního zdravotního pojištění cizinců a nekalé praktiky na trhu 28.1.2015 Seminář Zdravotní pojištění Cizinců Otakar Mareš Pojišťovna VZP, a.s. 1 O Pojišťovně VZP, a.s.

Více

Jednání valné hromady Českomoravské elektrotechnické asociace

Jednání valné hromady Českomoravské elektrotechnické asociace Jednání valné hromady Českomoravské elektrotechnické asociace Lednice 21. 5. 2015 Ing. Ladislav Friedrich, CSc., generální ředitel Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2014

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2014 CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2014 Vážená klientko/vážený kliente, těší nás Váš zájem o cestovní pojištění Komerční pojišťovny. Považujeme za důležité seznámit naše

Více

Návrh Metodického pokynu CSA-MP- /2012

Návrh Metodického pokynu CSA-MP- /2012 Pracovně právní, mzdové a sociální podmínky zaměstnanců ČSAT 1. Předmět úpravy I. Úvodní ustanovení Tímto metodickým pokynem se stanovují: pracovněprávní nároky a podmínky zaměstnanců ČSAT mzdové podmínky

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 21. 7. 2013 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax:

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax: ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Maximum Evolution PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Dodatek číslo 4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta uzavřená mezi

Dodatek číslo 4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta uzavřená mezi Dodatek číslo 4 Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta 2005 2008 uzavřená mezi Odborovým svazem ECHO se sídlem nám. W. Churchilla 2, Praha 3 zastoupeným JUDr. Zdeňkem Černým předsedou Odborového svazu

Více

Jak si pojistit na dovolenou?

Jak si pojistit na dovolenou? Jak si pojistit na dovolenou? Při cestách do zahraničí nás mohou potkat mnohá úskalí. Ať už jde o úraz, ztrátu zavazadel, či námi způsobenou škodu na zdraví a na majetku. Vysněná dovolená nebo služební

Více

P Ř Í L OH A K E S MLOUVĚ O OBCHODNÍM ZAS T OUPE NÍ

P Ř Í L OH A K E S MLOUVĚ O OBCHODNÍM ZAS T OUPE NÍ P Ř Í L OH A K E S MLOUVĚ O OBCHODNÍM ZAS T OUPE NÍ Příloha č. 1 PRACOVNÍ POSTUP PRO UZAVÍRÁNÍ POJISTNÉ SMLOVY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ pro účastníky zájezdů (typ 721 a 722) I. ÚVOD Cestovní pojištění pro

Více

ISIC CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ - TARIFY

ISIC CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ - TARIFY ISIC CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ - TARIFY IB základní pojištění....... 200 Kč IBL základní pojištění + odpovědnost na majetku a zdraví druhé osoby.... 250 Kč IA základní pojištění + sporty.... 350 Kč IAL základní

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel)

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel) 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, 102 11 Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel) a Základní organizace OS PÉROVNA HOSTIVAŘ K Pérovně 740, 102 11

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

Rámcová pojistná smlouva číslo

Rámcová pojistná smlouva číslo Rámcová pojistná smlouva číslo 50 998 996 00 Smluvní strany : Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Templová 747, 110 01 Praha 1, Česká republika IČ: 47116617 DIČ pro DPH : CZ699000955

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

Změny a úpravy v systému POS 3. 8. 2015. Aplikace POS. Obsah

Změny a úpravy v systému POS 3. 8. 2015. Aplikace POS. Obsah Aplikace POS Změny a úpravy v systému POS Obsah Cestovní pojištění jednorázové... 2 Sleva za propojištěnost... 2 Pojištění stornovacích poplatků... 2 Pojištění náhrady dovolené... 3 Pojištění domácího

Více

Seminární práce pojišťovnictví

Seminární práce pojišťovnictví Seminární práce pojišťovnictví Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla v ČR, jeho transformace na smluvní povinné pojištění a zkušenosti s novým systémem, kritéria pro výběr pojišťovny,

Více

Cestovním pojištění č. 7110000701

Cestovním pojištění č. 7110000701 sjednal: Pojistná smlouva pro podniky a organizace ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB se sídlem v Pardubicích, Zelené Předměstí, Masarykovo náměstí č.p. 1458, PSČ: 532 18, Česká republika IČ: 45534306,

Více

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM Cestovní pojištění... 2 Platnost pojištění... 2 Kdo je pojištěn... 2 Aktivace pojištění... 2 Úhradou nákladů na cestu se rozumí:... 2 Cestovní pojištění k platebním kartám

Více

SMĚRNICE č.1/2013 pro tvorbu a užití Sociálního fondu města Frýdlantu nad Ostravicí

SMĚRNICE č.1/2013 pro tvorbu a užití Sociálního fondu města Frýdlantu nad Ostravicí Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí SMĚRNICE č.1/2013 pro tvorbu a užití Sociálního fondu města Frýdlantu nad Ostravicí Část I. Čl.1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Zastupitelstvo

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo zemědělství v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu s 92 odst.

Více

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 29.7.2010 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014 Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014 Veškerá plnění jsou nenároková a vztahují se pouze na členy ZO OSŽ Ostrava a v některých případech i na rodinné příslušníky

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Informace pro klienta a zájemce o pojištění

Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace podle 21 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona,

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo práce a sociálních věcí v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu

Více

Financial Controller - HAAS + SOHN Rukov, s.r.o.

Financial Controller - HAAS + SOHN Rukov, s.r.o. Zdroj: Jobs.cz, Portál mpsv.cz Financial Controller - HAAS + SOHN Rukov, s.r.o. Pracovní náplň analýza výsledků výrobní firmy rozvoj a správa controlling systému měsíční reporting pro HQ + vnitropodnikový

Více

Stručný obsah PKS ČD, a.s. na rok s vyznačením změn proti PKS 2016 (tučné písmo) Kapitola I. (Spolupráce s odborovými organizacemi):

Stručný obsah PKS ČD, a.s. na rok s vyznačením změn proti PKS 2016 (tučné písmo) Kapitola I. (Spolupráce s odborovými organizacemi): Stručný obsah PKS ČD, a.s. na rok 2017 - s vyznačením změn proti PKS 2016 (tučné písmo) Kapitola I. (Spolupráce s odborovými organizacemi): Kapitola obsahuje ustanovení o způsobu komunikace odborových

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Popis produktů Prodej na splátky On-line přes internet Vše zařídíte z pohodlí domova Jednoduše, rychle, přehledně 1. "1/10"

Více

Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace. POJIŠTĚNÍ VÝJEZDU DO ZAHRANIČÍ studenti a zaměstnanci MENDELU

Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace. POJIŠTĚNÍ VÝJEZDU DO ZAHRANIČÍ studenti a zaměstnanci MENDELU Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace POJIŠTĚNÍ VÝJEZDU DO ZAHRANIČÍ studenti a zaměstnanci MENDELU ERV Evropská pojišťovna, a.s. pojistitel pro soutěžené období: 1.7.2017 30.6.2019 jediný

Více

Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ. I. Pojištěné osoby

Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ. I. Pojištěné osoby PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ I. Pojištěné osoby Podmínky komplexního cestovního pojištění Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 Pojištěný je každý účastník zájezdu (bez

Více

Programový modul. Cykloasistence

Programový modul. Cykloasistence Programový modul Cykloasistence AXA ASSISTANCE CZ 2007 Přehled programového modulu Název produktového modulu: Případy: Cykloasistence Informace o cyklotrasách a jejich sjízdnosti, tipy na výlet, informace

Více

SMLOUVA O KOLEKTIVNÍM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM č. 2149500001 (dále jen Smlouva )

SMLOUVA O KOLEKTIVNÍM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM č. 2149500001 (dále jen Smlouva ) Z tohoto veřejně přístupného znění Smlouvy o kolektivním pojištění k platebním kartám byla vypuštěna ta ustanovení, která obsahují údaje důvěrného charakteru nebo taková, která Komerční banka, a.s. považuje

Více

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče Smlouva o poskytování závodní preventivní péče uzavřená dle 51 a 491 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), ve smyslu ustanovení

Více

Svaz účetních regionální organizace

Svaz účetních regionální organizace Svaz účetních regionální organizace Po té, co jsme si v našem seriálu ke 45. výročí založení Svazu účetních udělali procházku historií, mezinárodními vztahy a jeho celorepublikovým významem, podíváme se

Více

NE ANO (jméno pojišťovny) :

NE ANO (jméno pojišťovny) : Rodinné cestovní pojištění Od 1. května 2009 nelze toto pojištění sjednat. Avšak pro klienty, kteří si sjednali pojištění do 30. dubna 2009, toto pojištění nadále trvá a je platné beze změn. S Rodinným

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

Asociace samostatných odborů ČESKÁ REPUBLIKA

Asociace samostatných odborů ČESKÁ REPUBLIKA Asociace samostatných odborů ČESKÁ REPUBLIKA STAV A VÝVOJ KONTROLY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI ZA ROK 2013 V ODBOROVÝCH ORGANIZACÍCH ASOCIACE SAMOSTATNÝCH ODBORŮ ČESKÁ REPUBLIKA Zpracoval: Ing.

Více

NOSDDPP. Nezávislých odborů strojvedoucích, dozorčích dep a provozních pracovníků Praha 4, Sliačská 1 INFORMACE (

NOSDDPP. Nezávislých odborů strojvedoucích, dozorčích dep a provozních pracovníků Praha 4, Sliačská 1 INFORMACE ( NOSDDPP Základní organizace Odborového svazu pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy (16-7003-6201) Závodní výbor Nezávislých odborů strojvedoucích, dozorčích dep

Více

Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění

Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění Zaměstnanci jsou pojištěni ve státě, kde pracují. Pokud pracují zároveň ve dvou státech, musí se pojistit v zemi bydliště. Je třeba mít na zřeteli, že mezi ČR,

Více

Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky

Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky AČR Armáda České republiky BÚ Bankovní účet (stavy zůstatků na bankovním účtu příslušného fondu,

Více

Úrazové pojištění pro rok 2006 nové číslo smlouvy

Úrazové pojištění pro rok 2006 nové číslo smlouvy Úrazové pojištění pro rok 2006 nové číslo smlouvy Český svaz tělesné výchovy a Kooperativa, pojišťovna, a.s. uzavřely novou smlouvu o úrazovém pojištění členů ČSTV. Po loňském jednání o možném dodatku

Více

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany Pohřební služba:...., jejímž jménem jedná:, funkce:..., se sídlem: obec, ulice

Více

Splátky Home Credit. Popis produktů

Splátky Home Credit. Popis produktů Splátky Home Credit Obsah: Splátky Home Credit... 1 Popis produktů... 1 Všeobecné podmínky... 2 Krok za krokem při splátkovém prodeji na dálku... 3 Textace na web: Ochrana osobních údajů... 4 Pojištění

Více

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH 1. Právní předpis Poskytování cestovních náhrad se řídí zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., část sedmá, Hlava I IV a navazujícími vyhláškami.

Více

Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami

Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky AČR BÚ CMÚ CP ČLK ČNZP ČNB ČR ČÚS DR DRG EU FM FÚPP FZÚZP Fprev FRM HVLP HZP HZZP KOB, s. p.

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Jihlavská 1, Okříšky Ing. Josefem Kulou starostou městyse

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Jihlavská 1, Okříšky Ing. Josefem Kulou starostou městyse KOLEKTIVNÍ SMLOUVA název zaměstnavatele se sídlem zastoupený Městys Okříšky Jihlavská 1, 675 21 Okříšky Ing. Josefem Kulou starostou městyse a základní (místní) organizace Odborového svazu státních orgánů

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz Jako respektovaný, nezávislý a společensky zodpovědný sociální partner obhajuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů v České republice i v

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 PREZENTACE KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 Základní data společnosti Kooperativa je druhá největší pojišťovna v České republice, a to jak v životním, tak v neživotním

Více

Úprava pracovní doby ve zdravotnictví změna zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Úprava pracovní doby ve zdravotnictví změna zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zdravotnictví ČR Č.j. 31530/2007 V Praze dne 4. října 2007 68. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody České republiky Věc: Úprava pracovní doby ve zdravotnictví změna zákona č.

Více

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Schváleno ČSÚ pro MMR ČR ČV 125/13 ze dne 2610 2012 Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Dotazník je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2013 Podle zákona č 89/1995 Sb,

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková PRACOVNÍ POMĚR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Kreditní karty 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám 1. Kreditní karty 1.1. Sjednání,

Více

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy balík pojištění A25/ A50/ A75 6. písm. b) c) ubytování a stravování pojištěného v zahraničí v případě,

Více

Opatření děkana č. 54/2012

Opatření děkana č. 54/2012 Opatření děkana č. 54/2012 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 54/2012 Název: Poskytování příspěvků zaměstnanců Fakulty sociálních věd (dále jen FSV UK ) ze sociálního

Více

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Každý chce svým dětem dát to nejlepší, naučit je všechno důležité a potřebné, vybavit je do života a především je dostatečně

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní.

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní. 841 444 555 www.cpp.cz NABÍDKA PRODUKTŮ ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA O společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je univerzální pojišťovnou poskytující komplexní pojistné

Více