JAR-FCL (pokračování)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JAR-FCL 1.155 (pokračování)"

Transkript

1 ČÁST 1 JAR-FCL 1 HLAVA D PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI OBCHODNÍHO PILOTA (LETOUN) CPL(A) JAR-FCL (pokračování) JAR-FCL Minimální věk Žadateli o CPL(A) musí být alespoň 18 let. JAR-FCL Zdravotní způsobilost Žadatel o CPL(A) musí mít platné osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy. Pro vykonávání práv CPL(A) musí mít platné osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy. JAR-FCL Práva a podmínky (a) Práva. S přihlédnutím k jakýmkoliv jiným podmínkám specifikovaným v předpisech JAR, umožňují tato práva držiteli CPL(A): (1) vykonávat všechna práva držitele PPL(A); (2) vykonávat funkci velícího pilota nebo druhého pilota kteréhokoliv letounu nasazovaného na lety jiné než v obchodní letecké dopravě; (3) vykonávat funkci velícího pilota kteréhokoliv jednopilotního letounu v obchodní letecké dopravě; (4) vykonávat funkci druhého pilota v obchodní letecké dopravě. (b) Podmínky. Žadatel o CPL(A), který splnil podmínky stanovené v JAR-FCL 1.140, 1.145[ ][,] 1.155[ ][, 1.160, 1.165,] [a, je-li použitelné, 1.010(a)(4)], musí mít splněny požadavky pro vydání CPL(A) včetně alespoň třídní/typové kvalifikace pro letoun použitý pro zkoušku dovednosti a přístrojovou kvalifikaci, jestliže byly zahrnuty kurz přístrojové kvalifikace a zkouška ukončené v souladu s JAR-FCL 1 Hlava E. [Amdt. 2, ; Amdt. 4, ; Amdt. 7, ] JAR-FCL Praxe a započítávání (Viz JAR-FCL 1.050(a)(3)) (Viz Dodatek 1 k JAR-FCL a 1.165(a)(1) až ([ ][4])) [(Viz Dodatek 1 a 2 k JAR-FCL 1.170)] [(Viz Dodatek 1 k JAR-FCL 1.205)] [(Viz JAR-FCL 1.510(a)(2))] (Viz AMC FCL a 1.165(a)(1) až (3)) (a) Integrované kurzy (1) Praxe. Žadatel o CPL (A), který uspokojivě navštěvoval a zakončil integrovaný kurz výcviku v létání, musí mít nalétáno, jako pilot letounů s osvědčením letové způsobilosti vydaným nebo uznaným členským státem JAA, alespoň 150 hodin doby letu. (2) Započítávání. Podrobnosti o započítávání doby letu požadované v (a)(1), viz odstavec 4 v Dodatku 1 k JAR-FCL a 1.165(a)(1), odstavec 4 v Dodatku 1 k JAR-FCL a 1.165(a)(2) nebo odstavec 4 v Dodatku 1 k JAR-FCL a 1.165(a)(3). (b) Modulový kurz (1) Praxe. Žadatel o CPL(A), který není absolventem integrovaného kurzu výcviku v létání, musí mít nalétáno, jako pilot letounů s osvědčením letové způsobilosti vydaným nebo uznaným členským státem JAA, alespoň 200 hodin doby letu. letu: (2) Započítávání. Z 200 hodin doby (i) 30 hodin ve funkci velícího pilota držitele PPL(H) na vrtulnících; nebo (ii) 100 hodin ve funkci velícího pilota držitele CPL(H) na vrtulnících; nebo (iii) 30 hodin ve funkci velícího pilota na turistických motorových kluzácích nebo kluzácích. (c) Doba letu. Žadatel musí mít nalétáno na letounech v průběhu integrovaného kurzu 150 hodin doby letu (viz také JAR-FCL 1.050(a)(3)) a v průběhu modulového kurzu 200 hodin doby letu, zahrnujících alespoň: (1) 100 hodin ve funkci velícího pilota nebo 70 hodin ve funkci velícího pilota, jestliže byly nalétány v průběhu kurzu integrovaného výcviku v létání, jak je stanoveno v Dodatku 1 k JAR-FCL a (a)(1) až (3) a AMC FCL a 1.165(a)(1), (2) a (3); (2) 20 hodin VFR navigačních letů ve funkci velícího pilota, zahrnujících navigační let o celkové délce alespoň 540 km (300 NM), v jehož průběhu musí být provedena přistání s úplným zastavením na dvou letištích jiných než letiště odletu; a (3) 10 hodin doby přístrojové výuky, z nichž má činit pozemní přístrojová doba nejvýše 5 hodin; a Amendment 7 Vydáno JAA: D - 1

2 JAR-FCL 1 ČÁST 1 JAR-FCL 1.155(c) (pokračování) (4) 5 hodin doby letu v noci, jak je stanoveno v JAR-FCL 1.165(b). [(d) Žadateli, který je držitelem osvědčení o dokončení kurzu pro modul základy letu podle přístrojů, jak je stanoveno v Dodatku 1 k JAR-FCL 1.205, může být započteno až 10 hodin do požadované přístrojové doby výuky v integrovaném nebo modulovém kurzu.] [(e) Držitelé MPL(A). Před vykonáváním práv CPL(A), musí mít držitel MPL(A) nalétáno na letounu: (1) 70 hodin buď jako velící pilot nebo skládající se z nejméně 10 hodin jako velící pilot a nezbytné další doby letu jako PICUS, z nichž 20 hodin musí být doba navigačního letu VFR jako velící pilot nebo navigační doba skládající se z nejméně 10 hodin jako velící pilot a 10 hodin jako velící pilot pod dozorem. Toto musí zahrnovat navigační let VFR ne kratší než 540 km (300 NM), v jehož průběhu přistání s úplným zastavením na dvou různých letištích musí být nalétána jako velící pilot; (2) části CPL(A) modulového kurzu jak je stanoveno v Dodatku 1 k JAR-FCL & 1.165(a)(4) odstavce 11(a) a12; a (3) CPL(A) zkoušku dovednosti buď pro jednomotorový nebo vícemotorový letoun v souladu s Dodatkem 1 a 2 k JAR-FCL ] [Amdt. 1, ; Amdt. 2, ; Amdt. 4, ; Amdt. 7, ] JAR-FCL Letový výcvik (Viz Dodatek 1 k JAR-FCL a 1.165(a)(1) až (4) a AMC FCL a 1.165(a)(1) až (4)) (a) Kurz. Žadatel o CPL(A) musí mít dokončen ve schválené organizaci pro výcvik v létání schválený kurz integrovaného nebo modulového výcviku v létání na letounech s osvědčením letové způsobilosti vydaným nebo uznaným členským státem JAA. Tento kurz by měl být spojen s kurzem výuky teoretických znalostí. Podrobnosti k těmto schváleným kurzům viz: (1) Integrovaný kurz ATP(A) - Dodatek 1 k JAR-FCL a 1.165(a)(1) a AMC FCL a 1.165(a)(1); (2) Integrovaný kurz CPL(A)/IR - Dodatek 1 k JAR-FCL a 1.165(a)(2) a AMC FCL a 1.165(a)(2); (3) Integrovaný kurz CPL(A) - Dodatek 1 k JAR-FCL a 1.165(a)(3) a AMC FCL a 1.165(a)(3); a (4) Modulový kurz CPL(A) - Dodatek 1 k JAR-FCL a 1.165(a)(4) a AMC FCL a 1.165(a)(4). (b) Noční výcvik. Žadatel musí mít nalétáno alespoň 5 hodin doby letu na letounech v noci, zahrnujících alespoň 3 hodiny výcviku ve dvojím řízení, včetně alespoň 1 hodiny navigačního letu a 5 sólových vzletů a 5 přistání s úplným zastavením. JAR-FCL Teoretické znalosti (Viz Dodatek 1 k JAR-FCL a 1.165(a)(1) až (4)) (a) Kurz. Žadatel o CPL(A) musí absolvovat výuku teoretických znalostí ve schváleném kurzu ve schválené organizaci pro výcvik v létání (FTO) Tento kurz by měl být spojen s kurzem výcviku v létání, jak je stanoveno v JAR - FCL (b) Zkouška. Žadatel o CPL(A) musel předvést úroveň znalostí přiměřenou právům držitele CPL(A) a musí splňovat požadavky stanovené v JAR-FCL 1 (Letoun) Hlava J. JAR-FCL Dovednost (Viz Dodatky 1 a 2 k JAR-FCL 1.170) (Viz Dodatek 1 k JAR-FCL a 1.165(a)(1) až (4)) Žadatel o CPL(A) musel předvést schopnost provádět ve funkci velícího pilota na letounu příslušné postupy a obraty, popsané v Dodatcích 1 a 2 k JAR-FCL 1.170, na úrovni způsobilosti, přiměřené právům držitele CPL(A). Žadatel musí složit zkoušku dovednosti, jak je stanoveno v příslušném Dodatku 1 k JAR-FCL a 1.165(a)(1) až (4). [Amdt. 1, ] (c) Žadatel, který podstoupil integrovaný kurz výcviku v létání, musí předvést alespoň úroveň znalostí předepsanou tímto kurzem, jak je stanoveno v příslušném Dodatku 1 k JAR-FCL a 1.165(a)(1) až (3). [Amdt. 1, ; Amdt. 3, ] Vydáno JAA: Amendment D - 2

3 ČÁST 1 JAR-FCL 1 Dodatek 1 k JAR-FCL & 1.165(a)(1) Integrovaný kurz ATP(A) (Viz JAR-FCL 1.160, a 1.170) (Viz Dodatek 1 a 2 k JAR-FCL 1.170) (Viz Dodatek 1 a 2 k JAR-FCL 1.210) (Viz AMC FCL a 1.165(a)(1)) (Viz Dodatek 1 k JAR-FCL 1.470) (Viz IEM FCL 1.170) 1 Cílem integrovaného kurzu ATP(A) je vycvičit piloty na úroveň odborné způsobilosti, nezbytné k výkonu funkce druhého pilota na vícemotorových vícepilotních letounech v obchodní letecké dopravě a získat CPL(A)/IR. 2 Žadatel, který chce podstoupit integrovaný kurz ATP(A), musí pod dozorem vedoucího výcviku schválené organizace pro výcvik v létání (FTO) dokončit všechny etapy výuky v jednom nepřetržitém schváleném kurzu výcviku tak, jak je v FTO organizován. 3 Kurz musí trvat 12 až 36 měsíců. K prodloužení kurzu nad uvedených 36 měsíců z důvodu dodatečného výcviku v létání nebo pozemní výuky v FTO se mohou přijmout zvláštní opatření se souhlasem Úřadu. 4 Žadatel může být k výcviku přijat buď jako úplný začátečník, nebo jako držitel PPL(A) nebo PPL (H) vydaného v souladu s Annexem 1 ICAO. Úplný začátečník musí splnit požadavky na pilota-žáka Hlavy B JAR-FCL. V případě, že nový uchazeč má PPL(A) nebo PPL(H), může mu být do požadovaného letového výcviku (JAR-FCL 1.165(a)(1) a Dodatek 1 k JAR-FCL 1.165(a)(1), odstavec 13) započítáno 50 % hodin nalétaných na letadlech před vstupem do kurzu a to až do výše 40 hodin praxe v létání nebo 45 hodin, jestliže získal kvalifikaci pro lety v noci, z nichž až 20 hodin může být výcvik ve dvojím řízení. Tento zápočet nalétaných hodin musí posoudit FTO a musí být zapsán do záznamu o výcviku žadatele. V případě, že pilot - žák není držitelem průkazu způsobilosti pilota, může FTO stanovit, se schválením Úřadu, že některé úlohy ve dvojím řízení (viz AMC FCL & 1.165(a)(1), fáze 2 & 3) budou nalétány na vrtulníku nebo na TMG, maximálně však 20 hodin. 5 Žadatel, kterému se nedaří nebo není schopen dokončit celý kurz ATP(A), může Úřad požádat o zkoušku teoretických znalostí a o zkoušku dovednosti pro nižší stupeň průkazu způsobilosti a, je-li to možné, pro přístrojovou kvalifikaci. 6 Kterýkoliv žadatel, který chce v průběhu výcviku v kurzu přejít do jiné FTO, musí požádat Úřad o metodické posouzení dalších hodin výcviku požadovaných v jiné FTO. 7 FTO musí zajistit, aby před přijetím do kurzu měl žadatel dostatečné znalosti matematiky, fyziky a anglického jazyka k snadnějšímu pochopení obsahu výuky teoretických znalostí v kurzu. Požadovaná úroveň anglického jazyka musí být v souladu s Dodatkem 1 k JAR-FCL Kurz musí zahrnovat: (a) výuku teoretických znalostí do úrovně znalostí pro ATPL(A); (b) letový výcvik za viditelnosti a podle přístrojů; a (c) výcvik v součinnosti vícečlenné posádky pro provoz na vícepilotních letounech. 9 Úspěšným ukončením zkoušky(-ek) teoretických znalostí v odstavci 12 a zkoušky(-ek) dovednosti v odstavci 14 jsou splněny požadavky teoretických znalostí a dovednosti pro vydání CPL(A), včetně třídní nebo typové kvalifikace pro letoun(-y) použitý(-é) při zkoušce(-kách) a přístrojové kvalifikace pro vícemotorový(-é) letoun(-y). TEORETICKÉ ZNALOSTI 10 Osnova teoretických znalostí je uvedena v Dodatku 1 k JAR-FCL Schválený kurz teoretických znalostí k ATP(A) musí zahrnovat alespoň 750 hodin výuky (1 hodina = 60 minut výuky), která může obsahovat práci na učebně, Amendment 7 Vydáno JAA: D - 3

4 JAR-FCL 1 ČÁST 1 Dodatek 1 k JAR-FCL & 1.165(a)(1) (pokračování) interaktivní video, předvádění diapozitivů s magnetofonem, studijní koutky a výcvik pomocí počítače a jiné prostředky ve vhodném poměru, schválené Úřadem. Těchto 750 hodin výuky musí být rozděleno tak, aby na každý předmět připadl minimálně tento počet hodin: Předmět Hodiny Letecký zákon 40 Všeobecná znalost letadla 80 Plánování a provedení letu 90 Lidská výkonnost a omezení 50 Meteorologie 60 Navigace 150 Provozní postupy 20 Základy letu 30 Spojení 30 Jiné rozdělení hodin může být dohodnuto mezi FTO a Úřadem. 11 Kurz MCC musí zahrnovat alespoň 25 hodin výuky teoretických znalostí a cvičení. ZKOUŠKA TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ 12 Žadatel musí předvést úroveň znalostí přiměřenou k právům držitele ATPL(A) v souladu s požadavky Hlavy J JAR- FCL 1 (Letoun). LETOVÝ VÝCVIK 13 Letový výcvik nezahrnující výcvik typové kvalifikace musí celkem obsahovat alespoň 195 hodin, zahrnovat všechny postupové zkoušky, přičemž z celého kurzu může být až 55 hodin pozemní přístrojové doby. V rámci těchto celkových 195 hodin musí mít žadatel alespoň: (a) 95 hodin výcviku ve dvojím řízení, z nichž až 55 hodin může tvořit pozemní přístrojová doba; (b) [ ][70] hodin ve funkci velícího pilota, zahrnujících [ ][lety] VFR a [ ][dobu] letu podle přístrojů jako velící pilot žák (SPIC). (Doba SPIC se musí započítávat jako doba velícího pilota, pokud letový instruktor nemusel ovlivňovat nebo pilotovat některou část letu. Pozemní poletový rozbor s letovým instruktorem nemá vliv na započítání doby ve funkci velícího pilota); (c) 50 hodin navigačních letů ve funkci velícího pilota, včetně navigačního letu VFR o celkové vzdálenosti alespoň 540 km (300 NM), v jehož průběhu se musí uskutečnit přistání s úplným zastavením na dvou letištích, jiných než letiště odletu; (d) 5 letových hodin na letounech musí být nalétáno v noci, včetně 3 hodin výcviku ve dvojím řízení a alespoň 1 hodiny navigačního letu, 5 sólových vzletů a 5 sólových přistání s úplným zastavením; a (e) 115 hodin přístrojové doby zahrnujících[, alespoň]: (i) 50 hodin letového výcviku podle přístrojů, z nichž až 25 hodin může tvořit pozemní přístrojová doba na FNPT I nebo 40 hodin, jestliže se pozemní přístrojový výcvik provádí na FNPT II nebo na letovém simulátoru. Se souhlasem schvalujícího Úřadu může být nejvýše 10 hodin pozemní přístrojové doby na FNPT II nebo letovém simulátoru provedeno na FNPT I. (ii) [ ][20] hodin jako SPIC; a (iii) 15 hodin součinnosti vícečlenné posádky, pro kterou lze použít letový simulátor nebo FNPT II. Viz AMC FCL a 1.165(a)(1) k osnově letového výcviku. Vydáno JAA: Amendment D - 4

5 ČÁST 1 JAR-FCL 1 Dodatek 1 k JAR-FCL & 1.165(a)(1) (pokračování) ZKOUŠKY DOVEDNOSTI 14 Po dokončení příslušného letového výcviku musí žadatel podstoupit zkoušku dovednosti CPL(A), buď na jednomotorovém nebo na vícemotorovém letounu v souladu s Dodatkem 1 a 2 k JAR-FCL a zkoušku dovednosti pro přístrojovou kvalifikaci na vícemotorovém letounu v souladu s Dodatkem 1 a 2 k JAR-FCL a jiné takové zkoušky, jak jsou předepsány v JAR-FCL 1.262(c). [Amdt. 1, ; Amdt. 2, ; Amdt. 4, ; Amdt. 7, ] ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO Amendment 7 Vydáno JAA: D - 5

6 JAR-FCL 1 ČÁST 1 Dodatek 1 k JAR-FCL & 1.165(a)(2) Integrovaný kurz CPL(A)/IR (Viz JAR-FCL 1.160, a 1.170) (Viz Dodatek 1 a 2 k JAR-FCL 1.170) (Viz Dodatek 1 a 2 k JAR-FCL 1.210) (Viz AMC FCL a 1.165(a)(2)) (Viz Dodatek 1 k JAR-FCL 1.470) (Viz IEM FCL 1.170) 1 Cílem integrovaného kurzu CPL(A) a IR(A) je vycvičit piloty na úroveň odborné způsobilosti nezbytnou k řízení jednopilotních jednomotorových a vícemotorových letounů v obchodní letecké dopravě a k získání CPL(A)/IR. 2 Žadatel, který chce podstoupit integrovaný kurz CPL(A)/IR, musí pod dozorem vedoucího výcviku schválené organizace pro výcvik v létání (FTO) dokončit všechny etapy výcviku v jednom nepřetržitém schváleném kurzu výcviku tak, jak je v FTO organizován. 3 Tento kurz musí trvat 9 až 30 měsíců. 4 Žadatel může být k výcviku přijat buď jako úplný začátečník nebo jako držitel PPL(A) nebo PPL(H) vydaného v souladu s Annexem 1 ICAO. Úplný začátečník musí splnit požadavky na pilota - žáka Hlavy B JAR-FCL. V případě, že nový uchazeč má PPL(A) nebo PPL(H), může mu být do požadovaného letového výcviku (JAR-FCL 1.165(a)(2) a Dodatek 1 k JAR-FCL 1.165(a)(2), odstavec 12) započítáno 50 % hodin nalétaných na letadlech před vstupem do kurzu, a to až do výše 40 hodin praxe v létání nebo 45 hodin, jestliže získal kvalifikaci pro lety v noci, z nichž až 20 hodin může být výcvik ve dvojím řízení. Tento zápočet nalétaných hodin musí posoudit FTO a musí být zapsán do záznamu o výcviku žadatele. V případě, že pilot - žák není držitelem průkazu způsobilosti pilota, může FTO stanovit, se schválením Úřadu, že některé úlohy ve dvojím řízení (viz AMC FCL & 1.165(a)(2), fáze 2 & 3) budou nalétány na vrtulníku nebo na TMG, maximálně však 20 hodin. 5 Žadatel, kterému se nedaří nebo není schopen dokončit celý kurz CPL(A)/IR, může Úřad požádat o zkoušku teoretických znalostí a o zkoušku dovednosti pro nižší stupeň průkazu způsobilosti, a je-li to možné, pro přístrojovou kvalifikaci. 6 Kterýkoliv žadatel, který chce v průběhu výcviku v kurzu přejít do jiné FTO, musí požádat Úřad o metodické posouzení dalších hodin výcviku požadovaných v jiné FTO. 7 FTO musí zajistit, aby před přijetím do kurzu měl žadatel dostatečné znalosti matematiky, fyziky a anglického jazyka k snadnějšímu pochopení obsahu výuky teoretických znalostí v kurzu. Požadovaná úroveň anglického jazyka musí být v souladu s Dodatkem 1 k JAR-FCL Kurz musí zahrnovat (a) výuku teoretických znalostí do úrovně znalostí pro CPL(A) a IR; a (b) letový výcvik za viditelnosti a podle přístrojů. 9 Úspěšným ukončením zkoušky(-ek) teoretických znalostí v odstavci 11 a zkoušky dovednosti v odstavci 13 jsou splněny požadavky teoretických znalostí a dovednosti pro vydání CPL(A), včetně třídní nebo typové kvalifikace pro letoun(-y) použitý(é) ve zkoušce(-kách) a přístrojové kvalifikace buď pro vícemotorový(-é) nebo pro jednomotorový(-é) letoun(-y). TEORETICKÉ ZNALOSTI 10 Osnova teoretických znalostí je uvedena v Dodatku 1 k JAR-FCL Schválený kurz teoretických znalostí k CPL(A)/IR musí zahrnovat alespoň 500 hodin výuky, která může obsahovat práci na učebně, interaktivní video, předvádění diapozitivů s magnetofonem, studijní koutky a výcvik s pomocí počítače a jiné prostředky ve vhodném poměru, schválené Úřadem. Těchto 500 hodin výuky (1 hodina = 60 minut výuky) musí být rozděleno tak, aby na každý předmět připadl minimálně tento počet hodin: Vydáno JAA: Amendment D - 6

7 ČÁST 1 JAR-FCL 1 Dodatek 1 k JAR-FCL & 1.165(a)(2) (pokračování) Předmět Hodiny Letecký zákon 30 Všeobecná znalost letadla 50 Plánování a provedení letu 60 Lidská výkonnost a omezení 15 Meteorologie 40 Navigace 100 Provozní postupy 10 Základy letu 25 Spojení 30 Jiné rozdělení hodin může být dohodnuto mezi FTO a Úřadem. ZKOUŠKA TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ 11 Žadatel musí předvést úroveň znalostí přiměřenou k právům držitele CPL(A) a přístrojové kvalifikace v souladu s požadavky Hlavy J JAR-FCL 1 (Letoun). LETOVÝ VÝCVIK 12 Letový výcvik nezahrnující výcvik typové kvalifikace musí celkem obsahovat alespoň 180 hodin, zahrnovat všechny postupové zkoušky, přičemž z celého kurzu může být až 40 hodin pozemní přístrojové doby. V rámci těchto celkových 180 hodin musí mít žadatel alespoň: (a) 80 hodin výcviku ve dvojím řízení, z nichž až 40 hodin může tvořit pozemní přístrojová doba; (b) [ ][70] hodin ve funkci velícího pilota zahrnujících [ ][lety] VFR a [ ][dobu] letu podle přístrojů jako velící pilot žák (SPIC). (Doba SPIC se musí započítávat jako doba velícího pilota, pokud letový instruktor nemusel ovlivňovat, nebo pilotovat některou část letu. Pozemní poletový rozbor s letovým instruktorem nemá vliv na započítání doby ve funkci velícího pilota); (c) 50 hodin navigačních letů ve funkci velícího pilota včetně navigačního letu VFR o vzdálenosti alespoň 540 km (300 NM), v jehož průběhu se musí uskutečnit přistání s úplným zastavením na dvou letištích, jiných než letiště odletu; (d) 5 letových hodin na letounech musí být nalétáno v noci, včetně alespoň 3 hodin výcviku ve dvojím řízení a alespoň 1 hodiny navigačního letu, 5 sólových vzletů a 5 sólových přistání s úplným zastavením; a (e) 100 hodin přístrojové doby zahrnujících[, alespoň]: (i) 50 hodin letového výcviku podle přístrojů, z nichž až 25 hodin může tvořit pozemní přístrojová doba na FNPT I nebo 40 hodin, jestliže se veškerý pozemní přístrojový výcvik provádí na FNPT II nebo na letovém simulátoru. Se souhlasem schvalujícího Úřadu může být nejvýše 10 hodin pozemní přístrojové doby na FNPT II nebo letovém simulátoru provedeno na FNPT I. (ii) [ ][20] hodin jako SPIC. Viz AMC FCL a 1.165(a)(2) k osnově letového výcviku. ZKOUŠKY DOVEDNOSTI 13 Po dokončení příslušného letového výcviku musí žadatel podstoupit zkoušku dovednosti CPL(A) buď na vícemotorovém letounu nebo na jednomotorovém letounu v souladu s Dodatkem 1 a 2 k JAR-FCL a zkoušku dovednosti pro přístrojovou kvalifikaci buď na jednomotorovém nebo na vícemotorovém letounu v souladu s Dodatkem 1 a 2 k JAR-FCL [Amdt. 1, ; Amdt. 2, ; Amdt. 3, ; Amdt. 4, ; Amdt. 7, ] Amendment 7 Vydáno JAA: D - 7

8 JAR-FCL 1 ČÁST 1 Dodatek 1 k JAR-FCL & 1.165(a)(3) Integrovaný kurz CPL(A) (Viz JAR-FCL 1.160, & 1.170) (Viz Dodatek 1 a 2 k JAR-FCL 1.170) (Viz AMC FCL & 1.165(a)(3)) (Viz Dodatek 1 k JAR-FCL 1.470) (Viz IEM FCL 1.170) 1 Cílem integrovaného kurzu CPL(A) je vycvičit piloty na úroveň odborné způsobilosti nezbytnou pro vydání CPL(A) a jakýkoliv další výcvik pro letecké práce, který chce žadatel absolvovat, s výjimkou výcviku letového instruktora a výuky přístrojové kvalifikace. 2 Žadatel, který chce podstoupit integrovaný kurz CPL(A), musí pod dozorem vedoucího výcviku schválené organizace pro výcvik v létání (FTO) dokončit všechny etapy výcviku v jednom nepřetržitém schváleném kurzu výcviku tak, jak je v FTO organizován. 3 Tento kurz musí trvat 9 až 24 měsíců. 4 Žadatel může být k výcviku přijat buď jako úplný začátečník nebo jako držitel PPL(A) nebo PPL(H) vydaného v souladu s Annexem 1 ICAO. Úplný začátečník musí splnit požadavky na pilota - žáka Hlavy B JAR-FCL. V případě, že nový uchazeč má PPL(A) nebo PPL(H), může mu být do požadovaného letového výcviku (JAR-FCL 1.165(a)(3) a Dodatek 1 k JAR-FCL 1.165(a)(3), odstavec 12) započítáno 50 % hodin nalétaných na letadlech před vstupem do kurzu, a to až do výše 40 letových hodin praxe v létání nebo 45 hodin, jestliže získal kvalifikaci pro lety v noci, z nichž až 20 hodin může být výcvik ve dvojím řízení. Tento zápočet nalétaných hodin musí posoudit FTO a musí být zapsán do záznamu o výcviku žadatele. V případě, že pilot - žák není držitelem průkazu způsobilosti pilota, může FTO stanovit, se schválením Úřadu, že některé úlohy ve dvojím řízení (viz AMC FCL & 1.165(a)(3), fáze 2 & 3) budou nalétány na vrtulníku nebo na TMG, maximálně však 20 hodin. 5 Žadatel, kterému se nedaří, nebo není schopen dokončit celý kurz CPL(A), může požádat Úřad o zkoušku teoretických znalostí a o zkoušku dovednosti pro nižší stupeň průkazu způsobilosti. 6 Kterýkoliv žadatel, který chce v průběhu výcviku v kurzu přejít do jiné FTO, musí požádat Úřad o metodické posouzení dalších hodin výcviku požadovaných v jiné FTO. 7 FTO musí zajistit, aby před přijetím do kurzu měl žadatel dostatečné znalosti matematiky a fyziky k snadnějšímu pochopení obsahu výuky teoretických znalostí v kurzu. 8 Kurz musí zahrnovat: (a) výuku teoretických znalostí do úrovně znalostí pro CPL(A); a (b) letový výcvik za viditelnosti a podle přístrojů. 9 Úspěšným ukončením zkoušek(-ek) teoretických znalostí v odstavci 11 a zkoušky(-ek) dovednosti v odstavci 13 jsou splněny požadavky znalostí a dovednosti pro vydání CPL(A) včetně třídní nebo typové kvalifikace pro letoun(-y) použitý(-é) při zkoušce(-kách). TEORETICKÉ ZNALOSTI 10 Osnova teoretických znalostí pro CPL(A) je uvedena v Dodatku 1 k JAR-FCL Schválený kurz teoretických znalostí k CPL(A) musí zahrnovat alespoň 300 hodin výuky (1 hodina = 60 minut výuky), (nebo 200 hodin, jestliže je žadatel držitelem PPL), která může obsahovat práci na učebně, interaktivní video, předvádění diapozitivů s magnetofonem, studijní koutky, výcvik pomocí počítače a jiné prostředky ve vhodném poměru schválené Úřadem. Vydáno JAA: Amendment D - 8

9 ČÁST 1 JAR-FCL 1 Dodatek 1 k JAR-FCL & 1.165(a)(3) (pokračování) ZKOUŠKA TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ 11 Žadatel musí předvést úroveň znalostí přiměřenou k právům držitele CPL(A) v souladu s požadavky Hlavy J JAR- FCL 1 (Letoun). LETOVÝ VÝCVIK 12 Letový výcvik nezahrnující výcvik typové kvalifikace musí celkem obsahovat alespoň 150 hodin, zahrnovat všechny postupové zkoušky, přičemž z celého kurzu může být až 5 hodin pozemní přístrojové doby. V rámci těchto celkových 150 hodin musí mít žadatel alespoň: (a) 80 hodin výuky ve dvojím řízení, z nichž až 5 hodin může tvořit pozemní přístrojová doba; (b) 70 hodin ve funkci velícího pilota; (c) 20 hodin přeletů ve funkci velícího pilota, včetně navigačního letu VFR o celkové vzdálenosti alespoň 540 km (300 NM), v jehož průběhu se musí uskutečnit přistání s úplným zastavením na dvou letištích, jiných než letiště odletu; (d) 5 hodin doby letu na letounech musí být nalétáno v noci, včetně alespoň 3 hodin výcviku ve dvojím řízení a alespoň 1 hodiny navigačního letu, 5 sólových vzletů a 5 sólových přistání s úplným zastavením; a (e) 10 hodin výcviku letu podle přístrojů, z nichž až 5 hodin může tvořit pozemní přístrojová doba na FNPT I nebo II nebo letovém simulátoru; (f) 5 hodin vykonaných na letounu certifikovaném pro přepravu alespoň čtyř osob, který má stavitelnou vrtuli a zatahovací podvozek. Viz AMC FCL a 1.165(a)(3) k osnově letové výuky. ZKOUŠKA DOVEDNOSTI 13 Po dokončení letového výcviku musí žadatel podstoupit zkoušku dovednosti CPL(A) na jednomotorovém nebo vícemotorovém letounu v souladu s Dodatkem 1 a 2 k JAR-FCL [Amdt. 1, ; Amdt. 2, ; Amdt. 4, ] ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO Amendment 7 Vydáno JAA: D - 9

10 JAR-FCL 1 ČÁST 1 Dodatek 1 k JAR-FCL & 1.165(a)(4) Modulový kurz CPL(A) (Viz JAR-FCL 1.125(c)) (Viz JAR-FCL 1.160, & 1.170) (Viz Dodatek 1 a 2 k JAR-FCL 1.170) (Viz AMC FCL & 1.165(a)(4) (Viz Dodatek 1 k JAR-FCL 1.470) (Viz IEM FCL 1.170) 1 Cílem modulového kurzu k CPL(A) je vycvičit držitele PPL(A) na úroveň odborné způsobilosti nezbytnou pro vydání CPL(A). 2 (a) Před zahájením modulového kurzu CPL(A) musí být žadatel držitelem PPL(A) vydaného v souladu s Annexem 1 ICAO. (b) Před zahájením letového výcviku žadatel musí: (i) mít nalétáno 150 hodin doby letu jako pilot; a (ii) vícemotorový letoun. splňovat ustanovení JAR-FCL & 1.240, jestliže má být ke zkoušce dovednosti použit 3 Žadatel, který chce podstoupit modulový kurz CPL(A), musí pod dozorem vedoucího výcviku schválené organizace pro výcvik v létání (FTO) dokončit všechny etapy výcviku v jednom nepřetržitém schváleném kurzu výcviku tak, jak je v FTO organizován. Výuka teoretických znalostí se může konat pouze v FTO schválené k provádění výuky teoretických znalostí a v tomto případě je povinen dohlížet na tuto část kurzu vedoucí výcviku uvedené organizace. 4 Kurz teoretických znalostí musí být dokončen v rozmezí 18 měsíců. Letový výcvik a zkouška dovednosti musí být dokončeny v období platnosti osvědčení o úspěšném absolvování zkoušek teoretických znalostí, jak je stanoveno v JAR- FCL FTO musí zajistit, aby před přijetím do kurzu měl žadatel dostatečné znalosti matematiky a fyziky k snadnějšímu pochopení obsahu výuky teoretických znalostí v kurzu. 6 Kurz musí zahrnovat: (a) výuku teoretických znalostí do úrovně znalostí pro CPL(A); a (b) letový výcvik za viditelnosti a podle přístrojů. 7 Úspěšným ukončením zkoušky teoretických znalostí v článku 9 a zkoušky dovednosti v článku 13 jsou splněny požadavky znalostí a dovednosti pro vydání CPL(A), včetně třídní nebo typové kvalifikace pro letoun použitý při zkoušce. TEORETICKÉ ZNALOSTI 8 Osnova teoretických znalostí pro CPL(A) je uvedena v Dodatku 1 k JAR-FCL Schválený kurz teoretických znalostí k CPL(A) musí zahrnovat alespoň 200 hodin výuky (1 hodina = 60 minut výuky), která může obsahovat práci na učebně, interaktivní video, předvádění diapozitivů s magnetofonem, studijní koutky, výcvik pomocí počítače a jiné prostředky ve vhodném poměru schválené Úřadem. Schválené dálkové studijní (korespondenční) kurzy lze rovněž nabízet, podle uvážení Úřadu, jako součást kurzu. ZKOUŠKA TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ 9 Žadatel musí předvést úroveň znalostí přiměřenou k právům držitele CPL(A) v souladu s požadavky Hlavy J JAR- FCL 1 (Letoun). Vydáno JAA: Amendment D - 10

11 ČÁST 1 JAR-FCL 1 Dodatek 1 k JAR-FCL & 1.165(a)(4) (pokračování) LETOVÝ VÝCVIK 10 Žadatelé bez přístrojové kvalifikace musí absolvovat alespoň 25 hodin letového výcviku ve dvojím řízení (viz AMC FCL a 165(a)(4)), zahrnujících 10 hodin přístrojového výcviku, z nichž až 5 hodin může být pozemní přístrojová doba na BITD nebo FNPT I nebo II nebo na letovém simulátoru (Viz AMC FCL a 1.165(a)(4)). Žadatelům s platnou IR(A) musí být v plné míře započtena doba přístrojového výcviku ve dvojím řízení. Žadatelům s platnou IR(H) smí být započteno až 5 hodin přístrojového výcviku ve dvojím řízení v případě, že nejméně 5 hodin přístrojového výcviku ve dvojím řízení jim musí být poskytnuto v letounu. 11 (a) Žadatelé s platnou přístrojovou kvalifikací musí absolvovat alespoň 15 hodin letového výcviku ve dvojím řízení za viditelnosti. (b) Žadatelé bez kvalifikace pro létání v noci na letounech musí absolvovat dodatečně nejméně 5 hodin letového výcviku v noci (viz JAR-FCL 1.125(c)). 12. Alespoň pět hodin letového výcviku se musí uskutečnit na letounu certifikovaném pro přepravu alespoň čtyř osob, který má stavitelnou vrtuli a zatahovací podvozek. Viz AMC FCL a 1.165(a)(4) k osnově letového výcviku. ZKOUŠKA DOVEDNOSTI 13 Po ukončení letového výcviku a splnění příslušných požadavků praxe se musí žadatel podrobit zkoušce dovednosti CPL(A) buď na jednomotorovém nebo vícemotorovém letounu v souladu s Dodatky 1 a 2 k JAR-FCL [Amdt. 1, ; Amdt. 2, ; Amdt. 3, ; Amdt. 4, ] ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO Amendment 7 Vydáno JAA: D - 11

12 JAR-FCL 1 ČÁST 1 Dodatek 1 k JAR-FCL Zkouška dovednosti pro vydání CPL(A) (Viz JAR-FCL 1.170) (Viz Dodatek 2 k JAR-FCL 1.170) (Viz IEM FCL 1.170) 1 Žadatel o zkoušku dovednosti k CPL(A) musí mít uspokojivě dokončen veškerý předepsaný výcvik, včetně výcviku na letounu stejného typu/třídy, který má být použit ke zkoušce. Žadateli musí být dovoleno zvolit si pro vykonání zkoušky jednomotorový letoun nebo, s přihlédnutím k požadavku praxe v JAR-FCL nebo JAR-FCL na 70 hodin doby letu ve funkci velícího pilota na letounech, vícemotorový letoun. Letoun použitý pro zkoušku dovednosti musí splňovat požadavky na cvičné letouny stanovené v Dodatku 1a k JAR-FCL a musí být certifikován pro přepravu alespoň čtyř osob, mít stavitelnou vrtuli a zatahovací podvozek. 2 Úřad stanoví administrativní opatření k potvrzení připravenosti žadatele podstoupit zkoušku včetně uvolnění záznamu o výcviku žadatele examinátorovi. 3 Žadatel musí úspěšně absolvovat části 1 až 5 zkoušky dovednosti a část 6, je-li použit vícemotorový letoun. Jestliže žadatel neuspěl v kterékoliv úloze části, považuje se tato část za neúspěšnou. Neúspěch ve více než v jedné části bude vyžadovat, aby žadatel podstoupil celou zkoušku znovu. Při neúspěchu pouze v jedné části musí žadatel opakovat pouze tuto část zkoušky. Neúspěch v kterékoliv části opakované zkoušky, včetně těch částí zkoušky které úspěšně absolvoval při předchozím pokusu, bude vyžadovat, aby žadatel podstoupil celou zkoušku znovu. Všechny části zkoušky dovednosti musejí být dokončeny v rozmezí šesti měsíců. 4 Po kterékoliv neúspěšné zkoušce dovednosti lze předepsat další výcvik. Nedosáhne-li se hodnocení "uspěl" ve všech částech zkoušky ve dvou pokusech, musí se vyžadovat další výcvik podle rozhodnutí Úřadu. Počet zkoušek dovednosti, o které se lze pokusit, není omezen. PROVEDENÍ ZKOUŠKY 5 Úřad poskytne letovému examinátorovi (FE) náležité bezpečnostní pokyny postačující k zajištění bezpečného provedení zkoušky. 6 Jestliže letový examinátor shledá důvody žadatele pro ukončení zkoušky dovednosti jako nepřiměřené, musí žadatel znovu podstoupit celou zkoušku dovednosti. Jestliže je zkouška ukončena z důvodů přijatelných pro letového examinátora, musí být při dalším letu přezkušovány pouze ty části, které dosud nebyly dokončeny. 7 Jakýkoliv obrat nebo postup zkoušky může žadatel podle uvážení FE jednou opakovat. FE může zkoušku zastavit v kterémkoliv stadiu, jestliže usoudí, že žadatelem předváděné dovednosti v létání vyžadují opakování celé zkoušky. 8 Žadatel musí pilotovat letoun z místa kde lze vykonávat funkce velícího pilota a tuto zkoušku provádět jako kdyby nebyl přítomen jiný člen posádky. Zodpovědnost za let musí být stanovena v souladu s národními předpisy. 9 FE musí vybrat trať pro let, jehož cílem musí být řízené letiště. Trať může končit na letišti odletu nebo na jiném letišti. Žadatel musí zodpovídat za plánování tohoto letu a musí zajistit, aby na palubě bylo veškeré vybavení a dokumentace k provedení letu. Let musí trvat alespoň 90 minut. 10 Žadatel musí FE jasně prokazovat, že provádí úkony a povinnosti včetně identifikace radiových zařízení. Úkony se musí vykonávat v souladu se schváleným seznamem kontrol povinných úkonů pro ten letoun, na němž se zkouška koná. V předletové přípravě na zkoušku musí žadatel určit nastavení výkonu a rychlosti. Údaje výkonnosti pro vzlet, přiblížení a přistání musí být vypočteny žadatelem v souladu s provozní nebo letovou příručkou daného letounu. 11 FE se nesmí podílet na řízení letounu kromě případů kdy je zásah nezbytný v zájmu bezpečnosti nebo k zabránění nepřijatelnému zdržení jiného provozu. POVOLENÉ ODCHYLKY LETOVÉ ZKOUŠKY 12 Žadatel musí předvést schopnost: - ovládat letoun v rámci jeho omezení; Vydáno JAA: Amendment D - 12

13 ČÁST 1 JAR-FCL 1 Dodatek 1 k JAR-FCL (pokračování) - provádět všechny obraty plynule a přesně; - uplatňovat dobrý úsudek a letecké umění; - uplatňovat letecké znalosti; a - nepřetržitě řídit letoun takovým způsobem, aby o úspěšném výsledku postupu nebo obratu nebyly nikdy vážné pochybnosti. 13 Následující meze se uvádějí jako všeobecné vodítko. FE musí stanovit povolené odchylky pro podmínky turbulence, vlastností ovládání a výkonnosti použitého letounu. Výška normální let ±100 ft (±30 m) se simulovanou poruchou motoru ± 150 ft (± 45 m) Let podle radiových prostředků ± 5 Kurz normální let ± 10 se simulovanou poruchou motoru ± 15 Rychlost vzletová a přiblížení všechny ostatní letové režimy ± 5 kts (± 9 km/h) ± 10 kts (18,5 km/h) OBSAH ZKOUŠKY 14 Obsah a části zkoušky dovednosti, stanovené v Dodatku 2 k JAR-FCL 1.170, musí být pro zkoušku dovednosti použity. Úřad může určit formát a formulář žádosti pro zkoušku dovednosti (viz IEM FCL 1.170). Úlohy uvedené, v odstavcích c a e(iv) Části 2 a celých Částech 5 a 6, se mohou provést na FNPT II nebo na letovém simulátoru. [Amdt. 1, ] ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO Amendment 7 Vydáno JAA: D - 13

14 JAR-FCL 1 ČÁST 1 Dodatek 2 k JAR-FCL Obsah zkoušky dovednosti pro vydání CPL(A) (Viz JAR-FCL 1.170) (Viz IEM FCL 1.170) ČÁST 1 PŘEDLETOVÉ POSTUPY A ODLET Použití seznamu kontrol povinných úkonů, letecké umění (řízení letounu podle vnější vizuální orientace, postupy ochrany proti námraze/odmrazování, atd.) uplatňovat ve všech částech. a b c d e f g Předletová příprava včetně: dokumentace, určení hmotnosti a vyvážení, rozboru počasí Prohlídka a ošetření letounu Pojíždění a vzlet Úvahy o výkonnosti a jejích změnách Provoz na letišti a v obrazcích Postup pro odlet, nastavení výškoměru, zabránění srážce (sledování okolí) Dodržování postupů ATC, R/T postupy ČÁST 2 OBECNÉ OVLÁDÁNÍ LETADLA a b Řízení letounu podle vnější vizuální orientace včetně přímého a vodorovného letu, stoupání, klesání, sledování okolí Let při kriticky nízké rychlosti letu, včetně rozpoznání a vybrání přetažení a pádů c Zatáčky, včetně zatáček v přistávací konfiguraci. Ostré zatáčky s náklonem 45 d e Let při kriticky vysokých rychlostech, zahrnující rozpoznání a vybrání spirály Let s orientací výhradně podle přístrojů, včetně: i. Let v hladině, cestovní konfigurace, řízení kurzu, výšky a rychlosti letu ii. Stoupavé a klesavé zatáčky s náklonem iii. iv. Vybrání z nezvyklých letových poloh Simulované snížení počtu přístrojů na přístrojové desce f a b c d e f g Dodržování postupů ATC, R/T postupy ČÁST 3 TRAŤOVÉ POSTUPY Řízení letounu podle vnější vizuální orientace včetně uvažování, doletu/vytrvalosti při cestovní konfiguraci Orientace, čtení mapy Řízení nadmořské výšky, rychlosti, kurzu, sledování okolí Nastavení výškoměru. Dodržování postupů ATC, R/T postupy Sledování postupu letu, navigační záznam, využití paliva, vyhodnocování traťové chyby a opětovné nalétnutí na správnou trať Sledování meteorologických podmínek, vyhodnocování vývoje, plánování diverzí Sledování tratě, určování poloh (NDB nebo VOR), identifikace prostředků (let podle přístrojů). Uskutečnění plánu diverze na náhradní letiště (let za viditelnosti). ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO Vydáno JAA: Amendment D - 14

15 ČÁST 1 JAR-FCL 1 Dodatek 2 k JAR-FCL (pokračování) ČÁST 4 POSTUPY PRO PŘIBLÍŽENÍ A PŘISTÁNÍ a Postupy pro přílet, nastavení výškoměru, kontroly, sledování okolí b Dodržování postupů ATC, R/T postupy c Průlet z malé výšky d Normální přistání, přistání s bočním větrem (jsou-li vhodné podmínky) e Přistání na krátké dráze f Přiblížení na přistání na volnoběh (pouze jednomotorové letouny) g Přistání bez použití vztlakových klapek h Poletové činnosti ČÁST 5 MIMOŘÁDNÉ A NOUZOVÉ POSTUPY Tato část se může spojit s částmi 1 až 4 a Simulované vysazení motoru po vzletu (v bezpečné výšce), postup v případě požáru b Nesprávná činnost vybavení Včetně nouzového vysouvání podvozku, závady elektrického vybavení a brzd c Vynucené přistání (simulované) d Dodržování postupů ATC, R/T postupy [e Ústní otázky] ČÁST 6 SIMULOVANÝ LET S ASYMETRICKÝM TAHEM A BODY ODPOVÍDAJÍCÍ TŘÍDĚ/TYPU Tato část se může spojovat s částmi 1 až 5. a b c d e f Simulované vysazení motoru během vzletu (v bezpečné výšce pokud není vykonáváno na letovém simulátoru) Přiblížení s asymetrickým tahem a průlet Přiblížení s asymetrickým tahem a přistání s úplným zastavením Vysazení a opakované spuštění motoru Dodržování postupů ATC, R/T postupy, letecké umění Podle určení letového examinátora jakékoliv body se vztahem ke zkoušce dovednosti typové/třídní kvalifikace zahrnující, je-li použitelné: i. systémy letounu včetně obsluhy autopilota ii. iii. provoz přetlakového systému použití systému odmrazování a ochrany před námrazou g Ústní otázky [Amdt. 1, ; Amdt. 4, ] Amendment 7 Vydáno JAA: D - 15

16 JAR-FCL 1 ČÁST 1 ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO Vydáno JAA: Amendment D - 16

ČÁST 2 - HLAVA H JAR-FCL 4 AMC / IEM H - KVALIFIKACE INSTRUKTORA

ČÁST 2 - HLAVA H JAR-FCL 4 AMC / IEM H - KVALIFIKACE INSTRUKTORA ČÁST 2 - HLAVA H JAR-FCL 4 AMC / IEM H - KVALIFIKACE INSTRUKTORA AMC FCL 4.365 Kurz pro typovou kvalifikaci instruktora typové kvalifikace pro palubní inženýry (TRI(E)) Viz JAR-FCL 4.365 CÍL KURZU 1 Kurz

Více

Úvod. Uchazeč o postup podle scénáře CPL(H)/IR musí mít platný vojenský průkaz pilota AČR v den, kdy podává potvrzovací protokol potvrzený OVV na ÚCL.

Úvod. Uchazeč o postup podle scénáře CPL(H)/IR musí mít platný vojenský průkaz pilota AČR v den, kdy podává potvrzovací protokol potvrzený OVV na ÚCL. číslo změny/ číslo stránky změny datum platnosti datum záznamu a podpis 0 1.1.2004 - - - číslo opravy opravy datum platnosti datum záznamu a podpis Rozdělovník výtisků podléhajících změnové službě: ÚCL/SLP-OZLP

Více

OBSAH (CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ) JAR-FCL 2 ZPŮSOBILOST ČLENŮ LETOVÝCH POSÁDEK (VRTULNÍK)

OBSAH (CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ) JAR-FCL 2 ZPŮSOBILOST ČLENŮ LETOVÝCH POSÁDEK (VRTULNÍK) JAR-FCL 2 OBSAH (CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ) JAR-FCL 2 ZPŮSOBILOST ČLENŮ LETOVÝCH POSÁDEK (VRTULNÍK) ÚVODNÍ USTANOVENÍ PŘEDMLUVA SEZNAM PLATNÝCH STRAN PREAMBULE ČÁST 1 POŽADAVKY HLAVA A VŠEOBECNÉ POŽADAVKY HLAVA

Více

CAA-PI-027 strana 0 změna č. 0 PŘEVOD ZAHRANIČNÍCH PRŮKAZŮ PILOTA NA ČESKÝ

CAA-PI-027 strana 0 změna č. 0 PŘEVOD ZAHRANIČNÍCH PRŮKAZŮ PILOTA NA ČESKÝ číslo změny/ číslo stránky změny datum platnosti datum záznamu a podpis číslo opravy opravy datum platnosti datum záznamu a podpis Rozdělovník výtisků podléhajících změnové službě: ÚCL/PIILP, ÚCL/PIpiloti,

Více

PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK IR(A)

PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK IR(A) Příručky pro výcvik pilotů letounů v souladu s JAA JAR FCL1 PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK IR(A) modulový Vydáno: 1. prosinec 2002 Poslední aktualizace : R5 8. duben 2008 Schválil: ÚCL č.j. : 16.612/02-311 Rozdělovník:

Více

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI A ZPRÁVY

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI A ZPRÁVY ČÁST 2 JAR-FCL 2 AMC/IEM F TYPOVÁ KVALIFIKACE IEM FCL 2.240 (b)(1) Zkouška dovednosti a přezkoušení odborné způsobilosti ATPL/typové kvalifikace/výcvik pro vícepilotní vrtulníky (Viz JAR-FCL 2.240) FORMULÁŘ

Více

V Ý C V I K U N A L E T O U N E C H

V Ý C V I K U N A L E T O U N E C H AEROKLUB ČESKÉ REPUBLIKY O S N O V Y V Ý C V I K U N A L E T O U N E C H AK - MOT Včetně Změny č. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Schválil letový ředitel AeČR č. j. 27/99 dne 20. 12. 1999 Schváleno Státní leteckou inspekcí:

Více

Vítejte u prezentace pilotních výcviků poskytovaných leteckou společností

Vítejte u prezentace pilotních výcviků poskytovaných leteckou společností Vítejte u prezentace pilotních výcviků poskytovaných leteckou společností letiště Benešov u Prahy Nesvačily 0193 257 51 Bystřice u Benešova - výcvik VFR pobočka Brno - Tuřany pro výcviky IR(A) Telefony

Více

CAA-ZLP-060 strana 0 změna č. 6

CAA-ZLP-060 strana 0 změna č. 6 1. Změny a opravy číslo změny změny datum platnosti 2 1.1.2004 3 1.1.2005 datum záznamu a podpis číslo opravy opravy datum platnosti 4 1.3.2006 1 - zapracováno 15.5.2006 5 1.1.2007 2 - zapracováno 19.5.2006

Více

CAA-ZLP-060 strana 0 změna č. 9

CAA-ZLP-060 strana 0 změna č. 9 1. Změny a opravy číslo změny změny datum platnosti 2 1.1.2004 3 1.1.2005 datum záznamu a podpis číslo opravy opravy datum platnosti 4 1.3.2006 1 - zapracováno 15.5.2006 5 1.1.2007 2 - zapracováno 19.5.2006

Více

Vítejte u prezentace pilotních výcviků poskytovaných leteckou společností

Vítejte u prezentace pilotních výcviků poskytovaných leteckou společností Vítejte u prezentace pilotních výcviků poskytovaných leteckou společností letiště Benešov u Prahy Nesvačily 0193 257 51 Bystřice u Benešova - výcviky VFR pobočka Brno - Tuřany pro výcviky VFR a IR(A) Telefony

Více

ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 8 PŘEDPIS L 8168

ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 8 PŘEDPIS L 8168 HLAVA 8 ZOBRAZENÍ V MAPÁCH/LETECKÁ INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA (AIP) 8.1 VŠEOBECNĚ Materiál týkající se publikování map je obsažen v předpisu L 4 následovně: a) Mapa standardních přístrojových příletových tratí

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12. března 2004

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12. března 2004 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 67/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12.

Více

ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 5 PŘEDPIS L 8168

ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 5 PŘEDPIS L 8168 ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 5 PŘEDPIS L 8168 HLAVA 5 ÚSEK KONEČNÉHO PŘIBLÍŽENÍ 5.1 VŠEOBECNĚ 5.1.1 Účel Toto je úsek, kde se provádí vyrovnání do směru a klesání na přistání. Konečné přiblížení může být provedeno

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 141/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C-340, pozn. zn. OK -

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne... C Návrh NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], kterým se mění nařízení Komise (EU) č. xxxx/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy

Více

AeroRally Kyjov 2013 07.09.2013. Propozice soutěže

AeroRally Kyjov 2013 07.09.2013. Propozice soutěže 1. Program soutěže (čas uveden v UTC) Sobota 7.8.20132 Propozice soutěže Přílety, registrace 6:00 7:00 Brífink 7:30 Start na první disciplínu 9:00 Vyhlášení výsledků a předání cen (podle počtu posádek)

Více

obsah o nás 3 naše letka 9 kurzy 15 letouny a vrtulníky hlavní kurzy 19 doplňkové a rozšiřující kurzy 35 kontakt 41 KATALOG

obsah o nás 3 naše letka 9 kurzy 15 letouny a vrtulníky hlavní kurzy 19 doplňkové a rozšiřující kurzy 35 kontakt 41 KATALOG obsah o nás 3 naše letka 9 kurzy 15 letouny a vrtulníky hlavní kurzy 19 doplňkové a rozšiřující kurzy 35 kontakt 41 2 o nás 3 o nás Flying Academy je profesionální letecká škola pro každého, koho létání

Více

PROPOZICE AERO-TOUR SAZENÁ

PROPOZICE AERO-TOUR SAZENÁ Aeroklub Kralupy PROPOZICE AERO-TOUR SAZENÁ soutěž dvoučlenných posádek - rally 25. ročník Vážení přátelé, 25..ročník soutěže rally dvoučlenných posádek, pořádaný Aeroklubem Kralupy na letišti Sazená 29.8.2015

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99. Č.j.: 020/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99. Č.j.: 020/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 020/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu typu Piper

Více

MediaKit2015. Informace o možnostech spolupráce

MediaKit2015. Informace o možnostech spolupráce MediaKit2015 Informace o možnostech spolupráce Nejnavštěvovanější server o létání v ČR a SR Server navštěvuje největší komunita lidí, kteří se zajímají o tuto oblast a nakupují produkty a služby v této

Více

Divokým Slováckem 2012 2.6.2012 letiště Kunovice - propozice -

Divokým Slováckem 2012 2.6.2012 letiště Kunovice - propozice - Divokým Slováckem 2012 2.6.2012 letiště Kunovice - propozice - 1) Program soutěže (čas uveden v UTC) Pátek 1.6.2012 přílety, registrace přílety po 14:00 nutno koordinovat Západ slunce na LKKU 1.6.2012

Více

L-200 MORAVA NORMÁLNÍ ÚKONY

L-200 MORAVA NORMÁLNÍ ÚKONY L-200 MORAVA NORMÁLNÍ ÚKONY 1. Při vstupu do kabiny před spuštěním motorů Hlavní ovládání podvozku - neutrál, zajištěno nouzové vysunutí podvozku neutrál parkovací brzda zabržděno, zajištěno seřídit sedadlo

Více

DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2

DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2 DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2 ČR: DOPLNĚK X BEZPILOTNÍ SYSTÉMY (Poznámka: viz Hlava 3, ust. 3.1.9 tohoto předpisu) 1. Definice Výrazy použité v tomto doplňku mají následující význam: Autonomní letadlo Bezpilotní

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vážného incidentu. letounu B737-800, OK-TVA. Hurghada Airport, Egypt. dne 21.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vážného incidentu. letounu B737-800, OK-TVA. Hurghada Airport, Egypt. dne 21. ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 154/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letounu B737-800, OK-TVA Hurghada

Více

Podmínky pro pořádání leteckých veřejných vystoupení a leteckých soutěží

Podmínky pro pořádání leteckých veřejných vystoupení a leteckých soutěží Úřad pro civilní letectví, Sekce letová a provozní Podmínky pro pořádání leteckých veřejných vystoupení a leteckých soutěží Obsahově vychází z JAA AGM Section One: General Part 3: TGL Schválil Ing. Petr

Více

Prezentace oboru Letový provoz

Prezentace oboru Letový provoz Prezentace oboru Letový provoz motto: Aktivity v letovém provozu jsou podmíněné vysokou odborností a profesionalitou v oboru doc. Ing. Luděk Beňo, CSc. VŠO Katedra letecké dopravy 1 V čem spočívá rozdíl

Více

Kodex leteckého modeláře

Kodex leteckého modeláře Kodex leteckého modeláře Svazu modelářů České republiky (dále jen SMČR ), s vědomím, že k jeho základním povinnostem patří vést své členy při modelářské činnosti k předcházení škodám na zdraví, majetku

Více

HLAVA 4 PŘEDPIS L 6/I

HLAVA 4 PŘEDPIS L 6/I HLAVA 4 PŘEDPIS L 6/I HLAVA 4 - LETOVÝ PROVOZ 4.1 Činnost provozních zařízení a služeb 4.1.1 Provozovatel nesmí povolit zahájení letu, dokud přiměřenými prostředky nebylo zjištěno, že pozemní, a popř.

Více

Směrnice pro pořádání leteckých akcí

Směrnice pro pořádání leteckých akcí Příloha k MP Ř PČR LS č. 2/2003 Policie ČR Letecká služba Letový dokument 3 Směrnice pro pořádání leteckých akcí (leteckých dnů, propagačních leteckých akcí, leteckých ukázek a předvedení) s vrtulníky

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2042/2003. ze dne 20. listopadu 2003

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2042/2003. ze dne 20. listopadu 2003 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2042/2003 ze dne 20. listopadu 2003 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do

Více

Č.j.:535/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody. letadla L 410 MA. poznávací značky OM - SAB. v místě LKPM. dne 4.12.

Č.j.:535/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody. letadla L 410 MA. poznávací značky OM - SAB. v místě LKPM. dne 4.12. ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.:535/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla L 410 MA poznávací

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu typu Zlín Z 226MS poznávací značky OK KMJ, u letiště Vrchlabí dne 4. 10.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu typu Zlín Z 226MS poznávací značky OK KMJ, u letiště Vrchlabí dne 4. 10. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ - 14-620 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu typu Zlín Z 226MS poznávací značky OK

Více

ACJ HLAVA B. [ACJ-MMEL/MEL.010(c) Všeobecně Viz. JAR-MMEL/MEL.010(c)

ACJ HLAVA B. [ACJ-MMEL/MEL.010(c) Všeobecně Viz. JAR-MMEL/MEL.010(c) ČÁST 2 Hlava B JAR-MMEL/MEL ACJ HLAVA B [ACJ-MMEL/MEL.010(c) Všeobecně Viz. JAR-MMEL/MEL.010(c) Vybavení, které se nevztahuje k bezpečnosti, je takové vybavení, které není požadováno k účelům týkajícím

Více

13. květen 2015 Úřad pro civilní letectví - konference Copernicus. oddělení bezpilotních systémů

13. květen 2015 Úřad pro civilní letectví - konference Copernicus. oddělení bezpilotních systémů oddělení bezpilotních systémů Legislativa Terminologie, definice, klasifikace Provozní omezení, jak (ne)létat Evidence a povolení procesní schéma Odpovědnost a pojištění Prosazování pravidel Národní a

Více

ROZDÍLOVÁ TABULKA. Název:

ROZDÍLOVÁ TABULKA. Název: Název: ROZDÍLOVÁ TABULKA Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 410/2006 Sb., o ochraně civilního letectví před protiprávními činy a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2011 V Praze dne 29. června 2011 Částka: 28 O B S A H: Část I. 28. Pokyn generálního ředitele

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 44 /05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla BE 35 Beechcraft

Více

AEROKLUB ČESKÉ REPUBLIKY

AEROKLUB ČESKÉ REPUBLIKY AEROKLUB ČESKÉ REPUBLIKY P - 1 S M Ě R N I C E PRO LÉTÁNÍ V AEROKLUBECH Schválil letový ředitel AeČR pod č. j.: 11/2000 dne: 21. 03. 2000 Platí od : 01. 05.2007 1 ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO 2 OBSAH Změny a doplňky

Více

0. Předletová kontrola : postupovat jako u ostatních letounů této kategorie +

0. Předletová kontrola : postupovat jako u ostatních letounů této kategorie + LETOVÉ POSTUPY PRO VL-3 NORMÁLNÍ ÚKONY 0. Předletová kontrola : postupovat jako u ostatních letounů této kategorie + - stav a uchycení kompozitových krytů kol hlavního podvozku - stav a uchycení hydraulických

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ STRATEGIE A KONCEPCE LETECKÝCH DOPRAVCŮ PRO NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ NA POZICI PILOT

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ STRATEGIE A KONCEPCE LETECKÝCH DOPRAVCŮ PRO NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ NA POZICI PILOT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ LETECKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AEROSPACE ENGINEERING STRATEGIE A KONCEPCE LETECKÝCH

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ELMONTEX a.s.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ELMONTEX a.s. Všeobecné obchodní podmínky společnosti ELMONTEX a.s. Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1.1 Společnost ELMONTEX a.s. je vykonavatel a sprostředkovatel leteckých zážitků (vyhlídkových a zážitkových letů), poskytuje

Více

DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU

DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU 1 Vláda České republiky a vláda Slovenské republiky (dále jen smluvní strany

Více

PROVOZNÍ POSTUPY PRO SOUKROMÉ PILOTY LETOUNŮ LETY VFR

PROVOZNÍ POSTUPY PRO SOUKROMÉ PILOTY LETOUNŮ LETY VFR PROVOZNÍ POSTUPY PRO SOUKROMÉ PILOTY LETOUNŮ LETY VFR PŘEDMLUVA Tento učební text je plně postačující pro přípravu na teoretickou zkoušku z předmětu Provozní postupy uchazečů o průkaz způsobilosti soukromého

Více

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná způsobilost zaměstnanců zařazených na vybraných funkcích v jednotkách HZS podniků a členů vykonávajících službu v JSDH obcí nebo podniků jako svoje zaměstnání v hlavním pracovním poměru ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Více

Propozice Plachtařský pohár Vysočiny 2013

Propozice Plachtařský pohár Vysočiny 2013 Propozice Plachtařský pohár Vysočiny 2013 Soutěž pořádá aeroklub Praha-Letňany ve spolupráci s aeroklubem Havlíčkův Brod v termínu 20.7.-28.7.2013 na letišti Havlíčkův Brod pro kluzáky ve třídách klub

Více

PROVOZNÍ PŘÍRUČKA PROVOZNÍ SMĚRNICE ČÁST

PROVOZNÍ PŘÍRUČKA PROVOZNÍ SMĚRNICE ČÁST Letecká škola BEMOAIR s.r.o. PROVOZNÍ SMĚRNICE ČÁST E PROVOZNÍ SMĚRNICE PROVOZNÍ SMĚRNICE k provádění leteckých prací provozovatele Letecká škola BEMOAIR s.r.o. jako součást Provozní příručky část E 1.0

Více

AMC/IEM D - PROVOZNÍ POSTUPY

AMC/IEM D - PROVOZNÍ POSTUPY ČÁST 2 JAR-OPS 3 AMC/IEM D - PROVOZNÍ POSTUPY ACJ OPS 3.195 Provozní řízení Viz JAR-OPS 3.195 1 Provozní řízení, které provozovatel provádí v zájmu bezpečnosti, znamená odpovědnost za zahájení, průběh

Více

LETECKÝ PŘEDPIS OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

LETECKÝ PŘEDPIS OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SVAZEK I - HLUK LETADEL L16/I Uveřejněno pod číslem jednacím: č.j. 525/2007-220-SP/1

Více

AMC/IEM H 2. TŘÍDA VÝKONNOSTI

AMC/IEM H 2. TŘÍDA VÝKONNOSTI ČÁST 2 JAR-OPS 3 AMC/IEM H 2. TŘÍDA VÝKONNOSTI [ACJ k hlavě H Provoz v 2. třídě výkonnosti Viz Hlava H 1. ÚVOD Tato studie popisuje 2. třídu výkonnosti, jak je stanovena v JAR-OPS 3, Hlavě H. Byla vytvořena

Více

AMC a GM k Částem M, 145, 66, 147

AMC a GM k Částem M, 145, 66, 147 Konsolidované znění Evropská agentura pro bezpečnost letectví AMC a GM k Částem M, 145, 66, 147 Přijatelné způsoby průkazu a poradenský materiál k nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 ze dne 20. listopadu

Více

Seznam výtek při přezkušovacím letu

Seznam výtek při přezkušovacím letu Seznam výtek při přezkušovacím letu Žák: Datum zkoušky: Examinátor: Hodnocení: Prospěl / Neprospěl Průběh zkoušky Předmětem zkoušky je předvedení letu balónem za normálních podmínek doplněný o řešení nouzových

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD ČASQ

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD ČASQ ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD 30.1.2013 Systém trenérských tříd Stránka 1 z 8 SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD Trenérská třída definuje stupeň dosaženého odborného vzdělání v daném sportu. Použité

Více

AEROKLUB ČESKÉ REPUBLIKY

AEROKLUB ČESKÉ REPUBLIKY AEROKLUB ČESKÉ REPUBLIKY P - 1 S M Ě R N I C E PRO LÉTÁNÍ V AEROKLUBECH Schválil letový ředitel AeČR pod č. j.: 11/2000 dne: 21. 03. 2000 Platí od : 01. 03.2004 1 ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO 2 OBSAH Změny a doplňky

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H :

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2005 V Praze dne 11. března 2005 Částka: 8 O B S A H : Část I. 8.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla Boeing 737-500 v místě FIR Minsk, Bělorusko dne 2.7.2006

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla Boeing 737-500 v místě FIR Minsk, Bělorusko dne 2.7.2006 ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 273/6/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla Boeing 737-500 v místě FIR

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA CZ-07-178

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA CZ-07-178 ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-07-178 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu - nebezpečí srážky mezi letounem

Více

Novinky v letecké navigaci a komunikaci, přechod na novou kanálovou rozteč

Novinky v letecké navigaci a komunikaci, přechod na novou kanálovou rozteč Novinky v letecké navigaci a komunikaci, přechod na novou kanálovou rozteč Ing. Jiří Valenta Ministerstvo dopravy Odbor civilního letectví RADIOKOMUNIKACE 2014 1 Letecké radiokomunikační služby Letecká

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu, nenavázání spojení RNV 151 ve FIR Praha 13. listopadu 2005

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu, nenavázání spojení RNV 151 ve FIR Praha 13. listopadu 2005 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 563/05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu, nenavázání spojení RNV

Více

KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ. 108/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 23. dubna 1997,

KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ. 108/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 23. dubna 1997, Upozornění: Tento text je konsolidovaným zněním vyhlášky č. 108/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Neprošel tudíž nezávislou kontrolou Úřadu vlády České republiky, ani korekturou redakce Sbírky zákonů.

Více

k Bezpečnostnímu opatření Ministerstva dopravy odboru civilního letectví č. 2/2008

k Bezpečnostnímu opatření Ministerstva dopravy odboru civilního letectví č. 2/2008 Doplňující informace ÚCL k Bezpečnostnímu opatření Ministerstva dopravy odboru civilního letectví č. 2/2008 uveřejněnému jako AIC C 13/08 ze dne 22. května 2008 (První vydání ze dne 5. června 2008) Strana

Více

PROPOZICE 1. POHÁRU MORAVY 15.5. 17.5.2015 LETIŠTĚ KYJOV

PROPOZICE 1. POHÁRU MORAVY 15.5. 17.5.2015 LETIŠTĚ KYJOV PROPOZICE 1. POHÁRU MORAVY 15.5. 17.5.2015 LETIŠTĚ KYJOV Obecné Organizátor Organizátorem 1. Poháru Moravy 2015 v akrobacii kluzáků jsou společně Aeroklub, o.s a Aeroklub Holešov, o.s. (TSVM) se koná pod

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SLZ. SPITFIRE Mk XIV MINI

TECHNICKÁ ZPRÁVA SLZ. SPITFIRE Mk XIV MINI TECHNICKÁ ZPRÁVA SLZ SPITFIRE Mk XIV MINI Předkládá: Datum: 17.9.2012 Podpis: Označení typu: SPITFIRE Mk XIV MINI Předpis: Stavba byla zahájena 17.09.2012. Letoun je polomaketa stíhačky 2. Sv. války Supermarine

Více

P92 Echo Classic 80. Rozměry výška - 2.50 m délka - 6.30 m rozpětí - 9.6 m vzdálenost konců vrtule od povrchu země cca 36 cm

P92 Echo Classic 80. Rozměry výška - 2.50 m délka - 6.30 m rozpětí - 9.6 m vzdálenost konců vrtule od povrchu země cca 36 cm P92 Echo Classic 80 Rozměry výška - 2.50 m délka - 6.30 m rozpětí - 9.6 m vzdálenost konců vrtule od povrchu země cca 36 cm Palivo - používat pouze - NATURAL 95,98 - SUPER 96 pouze při používání minerálního

Více

Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady. Č. j.:

Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady. Č. j.: Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady Č. j.: Metodický pokyn pro získání odborné způsobilosti k řízení drážních vozidel na vlečce nebo k řízení lanové dráhy (úplné znění s účinností od

Více

VÁNOCE 2010 ORIGINÁLNÍ DÁRKY POTĚŠTE ORIGINÁLNÍM DÁRKEM PROČ SI VYBRAT DÁRKY OD FAIR? Vážení obchodní přátelé,

VÁNOCE 2010 ORIGINÁLNÍ DÁRKY POTĚŠTE ORIGINÁLNÍM DÁRKEM PROČ SI VYBRAT DÁRKY OD FAIR? Vážení obchodní přátelé, ORIGINÁLNÍ DÁRKY VÁNOCE 2010 POTĚŠTE ORIGINÁLNÍM DÁRKEM PROČ SI VYBRAT DÁRKY OD FAIR? Vážení obchodní přátelé, s blížícími se Vánocemi jistě i Vy začínáte přemýšlet, čím byste potěšili srdce svých blízkých,

Více

P96 Golf 100. Rozměry výška - 2.30 m délka - 6.40 m rozpětí - 8.4 m vzdálenost konců vrtule od povrchu země cca 32 cm

P96 Golf 100. Rozměry výška - 2.30 m délka - 6.40 m rozpětí - 8.4 m vzdálenost konců vrtule od povrchu země cca 32 cm P96 Golf 100 Rozměry výška - 2.30 m délka - 6.40 m rozpětí - 8.4 m vzdálenost konců vrtule od povrchu země cca 32 cm Palivo - používat pouze - NATURAL 95,98 - SUPER 96 pouze při používání minerálního motorového

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 Sp. zn.: 14/730/0004/HEUH/02/14 Č. j.: 5097-14-701 V Praze dne 6. 8. 2014 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Úřad pro civilní letectví jako

Více

DODATEK N PŘEDPIS L 11

DODATEK N PŘEDPIS L 11 DODATEK N PŘEDPIS L 11 ČR: DODATEK N LETIŠTNÍ LETOVÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA (AFIS) 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Letiště AFIS a letištní provozní zóna ATZ 1.1.1 Letiště AFIS je neřízené letiště, o kterém bylo

Více

Všeobecné přepravní podmínky

Všeobecné přepravní podmínky Time Air, s.r.o. Letiště Ruzyně, Terminál Jih 2 160 08 Praha 6 Tel: +420 220 117 059 Fax: +420 220 117 058 E-mail: time@timeair.cz 1. Definice V textu Všeobecných přepravních podmínek jsou použity následující

Více

a) druh letadla, c) barva,

a) druh letadla, c) barva, Vyhláška MDS č. 108/1997 Sb., ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),

Více

LA 2. Postupy LAA ČR pro ověřování letové způsobilosti SLZ

LA 2. Postupy LAA ČR pro ověřování letové způsobilosti SLZ Znění ze dne: 29. 6. 2007 LA 1 ÚVOD - str. 1 Organizační systém a postupy k zajišťování vymezených činností LAA ČR při správě SLZ LA 2 Postupy LAA ČR pro ověřování letové způsobilosti SLZ Na základě pověření

Více

108/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 23. dubna 1997,

108/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 23. dubna 1997, 108/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Více

L E T I Š T N Í Ř Á D LKCS. Jihočeské letiště České Budějovice a.s.

L E T I Š T N Í Ř Á D LKCS. Jihočeské letiště České Budějovice a.s. L E T I Š T N Í Ř Á D L E T I Š T Ě Č E S K É B U D Ě J O V I C E LKCS Jihočeské letiště České Budějovice a.s. 2 Schvaluji: V Českých Budějovicích dne: Ing. Ladislav Ondřich Ředitel společnosti Předseda

Více

M114 Aerodynamika, konstrukce a systémy letounů (RB1)

M114 Aerodynamika, konstrukce a systémy letounů (RB1) M114 Aerodynamika, konstrukce a systémy letounů (RB1) úroveň 114.1 Teorie letu (11.1) 114.1a Aerodynamika letounu a řízení letu Činnost a účinek řízení: příčného náklonu křidélka a spoilery; podélného

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PLOCHY SLZ NYMBURK

PROVOZNÍ ŘÁD PLOCHY SLZ NYMBURK PROVOZNÍ ŘÁD PLOCHY SLZ NYMBURK (plocha SLZ Nymburk dále jako LETIŠTĚ NYMBURK ) 1. Charakter plochy: Areál Letiště Nymburk (budovy, hangáry, vzletová a přistávací plocha dále jen VPP) je soukromým majetkem.

Více

Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H)

Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H) Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H) Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 1. Identifikační

Více

Zajištění bezpečnosti leteckého provozu na letištích a v místech okolo letiště, kde letadla vzlétají nebo přistávají.

Zajištění bezpečnosti leteckého provozu na letištích a v místech okolo letiště, kde letadla vzlétají nebo přistávají. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.7.101 OCHRANNÁ

Více

Školení pilotů 2015. Jaroslav Vašík

Školení pilotů 2015. Jaroslav Vašík Školení pilotů 2015 Jaroslav Vašík FIR PRAHA Třídy vzdušného prostoru Druhy vzdušných prostorů (v ČR požíváme třídy G,E,D,C) Letová informační oblast (FIR) neřízený prostor řízený prostor Řízený okrsek

Více

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy L 129/10 Úřední věstník Evropské unie 17.5.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 736/2006 ze dne 16. května 2006 o pracovních postupech Evropské agentury pro bezpečnost letectví pro provádění normalizačních inspekcí

Více

Aircraft Industries, a.s. PREZENTACE SPOLEČNOSTI

Aircraft Industries, a.s. PREZENTACE SPOLEČNOSTI PREZENTACE SPOLEČNOSTI Prezentace Aircraft Industries, a. s. AREÁL SPOLEČNOSTI Z PTAČÍ PERSPEKTIVY KRÁTCE O SPOLEČNOSTI» Aircraft Industries, a.s. čerpá z více než 70ti leté historie letecké výroby» Dosud

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne... 2014,

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne... 2014, I. Návrh VYHLÁŠKA ze dne... 2014, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991

Více

SMĚRNICE PRO POTÁPĚNÍ DĚTÍ SPČR platné od 1.1. 2003 1. ÚVOD.

SMĚRNICE PRO POTÁPĚNÍ DĚTÍ SPČR platné od 1.1. 2003 1. ÚVOD. SMĚRNICE PRO POTÁPĚNÍ DĚTÍ SPČR platné od 1.1. 2003 1.1. Všeobecná ustanovení. 1. ÚVOD. 1.1.1 Směrnice pro potápění dětí platí pro potápěčský výcvik dětí od 8 do 14 let prováděný ve Svazu potápěčů České

Více

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě KREDITNÍ SYSTÉM Studium je uskutečňováno na základě kreditního systému studia (Každý předmět má přidělen určitý počet kreditů, které student získá až po splnění všech stanovených podmínek.) Standardní

Více

Místní propozice. letiště Mladá Boleslav 8. - 18.7.2009. GP 2009 Mladá Boleslav, 10.7.-18.7.2009. Soutěž pořádá AK Mladá Boleslav

Místní propozice. letiště Mladá Boleslav 8. - 18.7.2009. GP 2009 Mladá Boleslav, 10.7.-18.7.2009. Soutěž pořádá AK Mladá Boleslav letiště Mladá Boleslav 8. - 18.7.2009 Místní propozice Soutěž pořádá AK Mladá Boleslav Gradient & Club Grand Prix 2009 místní propozice 1/14 1. Místní propozice 1.1 Závazná ustanovení Soutěž je pořádána

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 30.6.2015 L 163/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1018 ze dne 29. června 2015, kterým se stanoví seznam klasifikovaných událostí v civilním letectví, které podléhají

Více

ze dne 1. června 2011 k nařízení Komise, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro letecký provoz Letecký provoz OPS

ze dne 1. června 2011 k nařízení Komise, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro letecký provoz Letecký provoz OPS Evropská agentura pro bezpečnost letectví 1. června 2011 STANOVISKO Č. 04/2011 EVROPSKÉ AGENTURY PRO BEZPEČNOST LETECTVÍ ze dne 1. června 2011 k nařízení Komise, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro

Více

(ES) 216/2008 20. 2008 91/670 EHS,

(ES) 216/2008 20. 2008 91/670 EHS, Platné znění částí zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších

Více

Znění ze dne 15.03.2011 Změnový list, str.: 1 ZL 1 Pravidla provozu sportovních létajících zařízení: PK, ZK ZL 1

Znění ze dne 15.03.2011 Změnový list, str.: 1 ZL 1 Pravidla provozu sportovních létajících zařízení: PK, ZK ZL 1 Znění ze dne 15.03.2011 Změnový list, str.: 1 ZL 1 Pravidla provozu sportovních létajících zařízení Padákové kluzáky, závěsné kluzáky Na základě pověření vydala Letecká amatérská asociace ČR Ke Kablu 289,

Více

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační úroveň

Více

ČÁST PRVNÍ zrušena včetně nadpisu. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen

ČÁST PRVNÍ zrušena včetně nadpisu. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen 442/1991 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ze dne 24. října 1991 o ukončování studia ve středních školách a učilištích ve znění zákona č. 138/1995 Sb., vyhlášek

Více

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OR č. 20/2013 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 30. 9. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE005947/2013 Počet stran:

Více

LETECKÉ ORGANIZACE ICAO ECAC EUROCONTROL. ECAC European Civil Aviation Conference Evropská konference civilního letectví

LETECKÉ ORGANIZACE ICAO ECAC EUROCONTROL. ECAC European Civil Aviation Conference Evropská konference civilního letectví LETECKÉ ORGANIZACE MEZIVLÁDNÍ NEVLÁDNÍ ICAO ECAC EUROCONTROL IATA SITA FAA JAA EASA ICAO International Civil Aviation Organization Mezinárodní organizace civilního letectví ECAC European Civil Aviation

Více

ČÁST PRVNÍ VYHLÁŠKA O OCHRANĚ CIVILNÍHO LETECTVÍ PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY. Obsah a struktura bezpečnostního programu

ČÁST PRVNÍ VYHLÁŠKA O OCHRANĚ CIVILNÍHO LETECTVÍ PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY. Obsah a struktura bezpečnostního programu VYHLÁŠKA ze dne 14. srpna 2006 o ochraně civilního letectví před protiprávními činy a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví

Více

Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání

Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání Tato pravidla se netýkají jazykové výuky, která je součástí řádného studia. 1 Shrnutí a harmonogram výuky angličtiny

Více

Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o.

Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o. Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o. 16/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy ze dne 5. ledna 2011 o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize,

Více

Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických

Více

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 (1) Na pozemních komunikacích lze provozovat pouze takové silniční vozidlo, které je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle tohoto zákona. (2)

Více

Školení pilotů 2010 Část1.

Školení pilotů 2010 Část1. SLNS BRNO Školení pilotů 2010 Část1. Jaroslav Vašík Rozdělení vzdušného prostoru ČR SLNS BRNO Druhy vzdušných prostorů (v ČR požíváme třídy G,E,D,C) Letová informační oblast (FIR) neřízený prostor řízený

Více