JAR-FCL (pokračování)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JAR-FCL 1.155 (pokračování)"

Transkript

1 ČÁST 1 JAR-FCL 1 HLAVA D PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI OBCHODNÍHO PILOTA (LETOUN) CPL(A) JAR-FCL (pokračování) JAR-FCL Minimální věk Žadateli o CPL(A) musí být alespoň 18 let. JAR-FCL Zdravotní způsobilost Žadatel o CPL(A) musí mít platné osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy. Pro vykonávání práv CPL(A) musí mít platné osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy. JAR-FCL Práva a podmínky (a) Práva. S přihlédnutím k jakýmkoliv jiným podmínkám specifikovaným v předpisech JAR, umožňují tato práva držiteli CPL(A): (1) vykonávat všechna práva držitele PPL(A); (2) vykonávat funkci velícího pilota nebo druhého pilota kteréhokoliv letounu nasazovaného na lety jiné než v obchodní letecké dopravě; (3) vykonávat funkci velícího pilota kteréhokoliv jednopilotního letounu v obchodní letecké dopravě; (4) vykonávat funkci druhého pilota v obchodní letecké dopravě. (b) Podmínky. Žadatel o CPL(A), který splnil podmínky stanovené v JAR-FCL 1.140, 1.145[ ][,] 1.155[ ][, 1.160, 1.165,] [a, je-li použitelné, 1.010(a)(4)], musí mít splněny požadavky pro vydání CPL(A) včetně alespoň třídní/typové kvalifikace pro letoun použitý pro zkoušku dovednosti a přístrojovou kvalifikaci, jestliže byly zahrnuty kurz přístrojové kvalifikace a zkouška ukončené v souladu s JAR-FCL 1 Hlava E. [Amdt. 2, ; Amdt. 4, ; Amdt. 7, ] JAR-FCL Praxe a započítávání (Viz JAR-FCL 1.050(a)(3)) (Viz Dodatek 1 k JAR-FCL a 1.165(a)(1) až ([ ][4])) [(Viz Dodatek 1 a 2 k JAR-FCL 1.170)] [(Viz Dodatek 1 k JAR-FCL 1.205)] [(Viz JAR-FCL 1.510(a)(2))] (Viz AMC FCL a 1.165(a)(1) až (3)) (a) Integrované kurzy (1) Praxe. Žadatel o CPL (A), který uspokojivě navštěvoval a zakončil integrovaný kurz výcviku v létání, musí mít nalétáno, jako pilot letounů s osvědčením letové způsobilosti vydaným nebo uznaným členským státem JAA, alespoň 150 hodin doby letu. (2) Započítávání. Podrobnosti o započítávání doby letu požadované v (a)(1), viz odstavec 4 v Dodatku 1 k JAR-FCL a 1.165(a)(1), odstavec 4 v Dodatku 1 k JAR-FCL a 1.165(a)(2) nebo odstavec 4 v Dodatku 1 k JAR-FCL a 1.165(a)(3). (b) Modulový kurz (1) Praxe. Žadatel o CPL(A), který není absolventem integrovaného kurzu výcviku v létání, musí mít nalétáno, jako pilot letounů s osvědčením letové způsobilosti vydaným nebo uznaným členským státem JAA, alespoň 200 hodin doby letu. letu: (2) Započítávání. Z 200 hodin doby (i) 30 hodin ve funkci velícího pilota držitele PPL(H) na vrtulnících; nebo (ii) 100 hodin ve funkci velícího pilota držitele CPL(H) na vrtulnících; nebo (iii) 30 hodin ve funkci velícího pilota na turistických motorových kluzácích nebo kluzácích. (c) Doba letu. Žadatel musí mít nalétáno na letounech v průběhu integrovaného kurzu 150 hodin doby letu (viz také JAR-FCL 1.050(a)(3)) a v průběhu modulového kurzu 200 hodin doby letu, zahrnujících alespoň: (1) 100 hodin ve funkci velícího pilota nebo 70 hodin ve funkci velícího pilota, jestliže byly nalétány v průběhu kurzu integrovaného výcviku v létání, jak je stanoveno v Dodatku 1 k JAR-FCL a (a)(1) až (3) a AMC FCL a 1.165(a)(1), (2) a (3); (2) 20 hodin VFR navigačních letů ve funkci velícího pilota, zahrnujících navigační let o celkové délce alespoň 540 km (300 NM), v jehož průběhu musí být provedena přistání s úplným zastavením na dvou letištích jiných než letiště odletu; a (3) 10 hodin doby přístrojové výuky, z nichž má činit pozemní přístrojová doba nejvýše 5 hodin; a Amendment 7 Vydáno JAA: D - 1

2 JAR-FCL 1 ČÁST 1 JAR-FCL 1.155(c) (pokračování) (4) 5 hodin doby letu v noci, jak je stanoveno v JAR-FCL 1.165(b). [(d) Žadateli, který je držitelem osvědčení o dokončení kurzu pro modul základy letu podle přístrojů, jak je stanoveno v Dodatku 1 k JAR-FCL 1.205, může být započteno až 10 hodin do požadované přístrojové doby výuky v integrovaném nebo modulovém kurzu.] [(e) Držitelé MPL(A). Před vykonáváním práv CPL(A), musí mít držitel MPL(A) nalétáno na letounu: (1) 70 hodin buď jako velící pilot nebo skládající se z nejméně 10 hodin jako velící pilot a nezbytné další doby letu jako PICUS, z nichž 20 hodin musí být doba navigačního letu VFR jako velící pilot nebo navigační doba skládající se z nejméně 10 hodin jako velící pilot a 10 hodin jako velící pilot pod dozorem. Toto musí zahrnovat navigační let VFR ne kratší než 540 km (300 NM), v jehož průběhu přistání s úplným zastavením na dvou různých letištích musí být nalétána jako velící pilot; (2) části CPL(A) modulového kurzu jak je stanoveno v Dodatku 1 k JAR-FCL & 1.165(a)(4) odstavce 11(a) a12; a (3) CPL(A) zkoušku dovednosti buď pro jednomotorový nebo vícemotorový letoun v souladu s Dodatkem 1 a 2 k JAR-FCL ] [Amdt. 1, ; Amdt. 2, ; Amdt. 4, ; Amdt. 7, ] JAR-FCL Letový výcvik (Viz Dodatek 1 k JAR-FCL a 1.165(a)(1) až (4) a AMC FCL a 1.165(a)(1) až (4)) (a) Kurz. Žadatel o CPL(A) musí mít dokončen ve schválené organizaci pro výcvik v létání schválený kurz integrovaného nebo modulového výcviku v létání na letounech s osvědčením letové způsobilosti vydaným nebo uznaným členským státem JAA. Tento kurz by měl být spojen s kurzem výuky teoretických znalostí. Podrobnosti k těmto schváleným kurzům viz: (1) Integrovaný kurz ATP(A) - Dodatek 1 k JAR-FCL a 1.165(a)(1) a AMC FCL a 1.165(a)(1); (2) Integrovaný kurz CPL(A)/IR - Dodatek 1 k JAR-FCL a 1.165(a)(2) a AMC FCL a 1.165(a)(2); (3) Integrovaný kurz CPL(A) - Dodatek 1 k JAR-FCL a 1.165(a)(3) a AMC FCL a 1.165(a)(3); a (4) Modulový kurz CPL(A) - Dodatek 1 k JAR-FCL a 1.165(a)(4) a AMC FCL a 1.165(a)(4). (b) Noční výcvik. Žadatel musí mít nalétáno alespoň 5 hodin doby letu na letounech v noci, zahrnujících alespoň 3 hodiny výcviku ve dvojím řízení, včetně alespoň 1 hodiny navigačního letu a 5 sólových vzletů a 5 přistání s úplným zastavením. JAR-FCL Teoretické znalosti (Viz Dodatek 1 k JAR-FCL a 1.165(a)(1) až (4)) (a) Kurz. Žadatel o CPL(A) musí absolvovat výuku teoretických znalostí ve schváleném kurzu ve schválené organizaci pro výcvik v létání (FTO) Tento kurz by měl být spojen s kurzem výcviku v létání, jak je stanoveno v JAR - FCL (b) Zkouška. Žadatel o CPL(A) musel předvést úroveň znalostí přiměřenou právům držitele CPL(A) a musí splňovat požadavky stanovené v JAR-FCL 1 (Letoun) Hlava J. JAR-FCL Dovednost (Viz Dodatky 1 a 2 k JAR-FCL 1.170) (Viz Dodatek 1 k JAR-FCL a 1.165(a)(1) až (4)) Žadatel o CPL(A) musel předvést schopnost provádět ve funkci velícího pilota na letounu příslušné postupy a obraty, popsané v Dodatcích 1 a 2 k JAR-FCL 1.170, na úrovni způsobilosti, přiměřené právům držitele CPL(A). Žadatel musí složit zkoušku dovednosti, jak je stanoveno v příslušném Dodatku 1 k JAR-FCL a 1.165(a)(1) až (4). [Amdt. 1, ] (c) Žadatel, který podstoupil integrovaný kurz výcviku v létání, musí předvést alespoň úroveň znalostí předepsanou tímto kurzem, jak je stanoveno v příslušném Dodatku 1 k JAR-FCL a 1.165(a)(1) až (3). [Amdt. 1, ; Amdt. 3, ] Vydáno JAA: Amendment D - 2

3 ČÁST 1 JAR-FCL 1 Dodatek 1 k JAR-FCL & 1.165(a)(1) Integrovaný kurz ATP(A) (Viz JAR-FCL 1.160, a 1.170) (Viz Dodatek 1 a 2 k JAR-FCL 1.170) (Viz Dodatek 1 a 2 k JAR-FCL 1.210) (Viz AMC FCL a 1.165(a)(1)) (Viz Dodatek 1 k JAR-FCL 1.470) (Viz IEM FCL 1.170) 1 Cílem integrovaného kurzu ATP(A) je vycvičit piloty na úroveň odborné způsobilosti, nezbytné k výkonu funkce druhého pilota na vícemotorových vícepilotních letounech v obchodní letecké dopravě a získat CPL(A)/IR. 2 Žadatel, který chce podstoupit integrovaný kurz ATP(A), musí pod dozorem vedoucího výcviku schválené organizace pro výcvik v létání (FTO) dokončit všechny etapy výuky v jednom nepřetržitém schváleném kurzu výcviku tak, jak je v FTO organizován. 3 Kurz musí trvat 12 až 36 měsíců. K prodloužení kurzu nad uvedených 36 měsíců z důvodu dodatečného výcviku v létání nebo pozemní výuky v FTO se mohou přijmout zvláštní opatření se souhlasem Úřadu. 4 Žadatel může být k výcviku přijat buď jako úplný začátečník, nebo jako držitel PPL(A) nebo PPL (H) vydaného v souladu s Annexem 1 ICAO. Úplný začátečník musí splnit požadavky na pilota-žáka Hlavy B JAR-FCL. V případě, že nový uchazeč má PPL(A) nebo PPL(H), může mu být do požadovaného letového výcviku (JAR-FCL 1.165(a)(1) a Dodatek 1 k JAR-FCL 1.165(a)(1), odstavec 13) započítáno 50 % hodin nalétaných na letadlech před vstupem do kurzu a to až do výše 40 hodin praxe v létání nebo 45 hodin, jestliže získal kvalifikaci pro lety v noci, z nichž až 20 hodin může být výcvik ve dvojím řízení. Tento zápočet nalétaných hodin musí posoudit FTO a musí být zapsán do záznamu o výcviku žadatele. V případě, že pilot - žák není držitelem průkazu způsobilosti pilota, může FTO stanovit, se schválením Úřadu, že některé úlohy ve dvojím řízení (viz AMC FCL & 1.165(a)(1), fáze 2 & 3) budou nalétány na vrtulníku nebo na TMG, maximálně však 20 hodin. 5 Žadatel, kterému se nedaří nebo není schopen dokončit celý kurz ATP(A), může Úřad požádat o zkoušku teoretických znalostí a o zkoušku dovednosti pro nižší stupeň průkazu způsobilosti a, je-li to možné, pro přístrojovou kvalifikaci. 6 Kterýkoliv žadatel, který chce v průběhu výcviku v kurzu přejít do jiné FTO, musí požádat Úřad o metodické posouzení dalších hodin výcviku požadovaných v jiné FTO. 7 FTO musí zajistit, aby před přijetím do kurzu měl žadatel dostatečné znalosti matematiky, fyziky a anglického jazyka k snadnějšímu pochopení obsahu výuky teoretických znalostí v kurzu. Požadovaná úroveň anglického jazyka musí být v souladu s Dodatkem 1 k JAR-FCL Kurz musí zahrnovat: (a) výuku teoretických znalostí do úrovně znalostí pro ATPL(A); (b) letový výcvik za viditelnosti a podle přístrojů; a (c) výcvik v součinnosti vícečlenné posádky pro provoz na vícepilotních letounech. 9 Úspěšným ukončením zkoušky(-ek) teoretických znalostí v odstavci 12 a zkoušky(-ek) dovednosti v odstavci 14 jsou splněny požadavky teoretických znalostí a dovednosti pro vydání CPL(A), včetně třídní nebo typové kvalifikace pro letoun(-y) použitý(-é) při zkoušce(-kách) a přístrojové kvalifikace pro vícemotorový(-é) letoun(-y). TEORETICKÉ ZNALOSTI 10 Osnova teoretických znalostí je uvedena v Dodatku 1 k JAR-FCL Schválený kurz teoretických znalostí k ATP(A) musí zahrnovat alespoň 750 hodin výuky (1 hodina = 60 minut výuky), která může obsahovat práci na učebně, Amendment 7 Vydáno JAA: D - 3

4 JAR-FCL 1 ČÁST 1 Dodatek 1 k JAR-FCL & 1.165(a)(1) (pokračování) interaktivní video, předvádění diapozitivů s magnetofonem, studijní koutky a výcvik pomocí počítače a jiné prostředky ve vhodném poměru, schválené Úřadem. Těchto 750 hodin výuky musí být rozděleno tak, aby na každý předmět připadl minimálně tento počet hodin: Předmět Hodiny Letecký zákon 40 Všeobecná znalost letadla 80 Plánování a provedení letu 90 Lidská výkonnost a omezení 50 Meteorologie 60 Navigace 150 Provozní postupy 20 Základy letu 30 Spojení 30 Jiné rozdělení hodin může být dohodnuto mezi FTO a Úřadem. 11 Kurz MCC musí zahrnovat alespoň 25 hodin výuky teoretických znalostí a cvičení. ZKOUŠKA TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ 12 Žadatel musí předvést úroveň znalostí přiměřenou k právům držitele ATPL(A) v souladu s požadavky Hlavy J JAR- FCL 1 (Letoun). LETOVÝ VÝCVIK 13 Letový výcvik nezahrnující výcvik typové kvalifikace musí celkem obsahovat alespoň 195 hodin, zahrnovat všechny postupové zkoušky, přičemž z celého kurzu může být až 55 hodin pozemní přístrojové doby. V rámci těchto celkových 195 hodin musí mít žadatel alespoň: (a) 95 hodin výcviku ve dvojím řízení, z nichž až 55 hodin může tvořit pozemní přístrojová doba; (b) [ ][70] hodin ve funkci velícího pilota, zahrnujících [ ][lety] VFR a [ ][dobu] letu podle přístrojů jako velící pilot žák (SPIC). (Doba SPIC se musí započítávat jako doba velícího pilota, pokud letový instruktor nemusel ovlivňovat nebo pilotovat některou část letu. Pozemní poletový rozbor s letovým instruktorem nemá vliv na započítání doby ve funkci velícího pilota); (c) 50 hodin navigačních letů ve funkci velícího pilota, včetně navigačního letu VFR o celkové vzdálenosti alespoň 540 km (300 NM), v jehož průběhu se musí uskutečnit přistání s úplným zastavením na dvou letištích, jiných než letiště odletu; (d) 5 letových hodin na letounech musí být nalétáno v noci, včetně 3 hodin výcviku ve dvojím řízení a alespoň 1 hodiny navigačního letu, 5 sólových vzletů a 5 sólových přistání s úplným zastavením; a (e) 115 hodin přístrojové doby zahrnujících[, alespoň]: (i) 50 hodin letového výcviku podle přístrojů, z nichž až 25 hodin může tvořit pozemní přístrojová doba na FNPT I nebo 40 hodin, jestliže se pozemní přístrojový výcvik provádí na FNPT II nebo na letovém simulátoru. Se souhlasem schvalujícího Úřadu může být nejvýše 10 hodin pozemní přístrojové doby na FNPT II nebo letovém simulátoru provedeno na FNPT I. (ii) [ ][20] hodin jako SPIC; a (iii) 15 hodin součinnosti vícečlenné posádky, pro kterou lze použít letový simulátor nebo FNPT II. Viz AMC FCL a 1.165(a)(1) k osnově letového výcviku. Vydáno JAA: Amendment D - 4

5 ČÁST 1 JAR-FCL 1 Dodatek 1 k JAR-FCL & 1.165(a)(1) (pokračování) ZKOUŠKY DOVEDNOSTI 14 Po dokončení příslušného letového výcviku musí žadatel podstoupit zkoušku dovednosti CPL(A), buď na jednomotorovém nebo na vícemotorovém letounu v souladu s Dodatkem 1 a 2 k JAR-FCL a zkoušku dovednosti pro přístrojovou kvalifikaci na vícemotorovém letounu v souladu s Dodatkem 1 a 2 k JAR-FCL a jiné takové zkoušky, jak jsou předepsány v JAR-FCL 1.262(c). [Amdt. 1, ; Amdt. 2, ; Amdt. 4, ; Amdt. 7, ] ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO Amendment 7 Vydáno JAA: D - 5

6 JAR-FCL 1 ČÁST 1 Dodatek 1 k JAR-FCL & 1.165(a)(2) Integrovaný kurz CPL(A)/IR (Viz JAR-FCL 1.160, a 1.170) (Viz Dodatek 1 a 2 k JAR-FCL 1.170) (Viz Dodatek 1 a 2 k JAR-FCL 1.210) (Viz AMC FCL a 1.165(a)(2)) (Viz Dodatek 1 k JAR-FCL 1.470) (Viz IEM FCL 1.170) 1 Cílem integrovaného kurzu CPL(A) a IR(A) je vycvičit piloty na úroveň odborné způsobilosti nezbytnou k řízení jednopilotních jednomotorových a vícemotorových letounů v obchodní letecké dopravě a k získání CPL(A)/IR. 2 Žadatel, který chce podstoupit integrovaný kurz CPL(A)/IR, musí pod dozorem vedoucího výcviku schválené organizace pro výcvik v létání (FTO) dokončit všechny etapy výcviku v jednom nepřetržitém schváleném kurzu výcviku tak, jak je v FTO organizován. 3 Tento kurz musí trvat 9 až 30 měsíců. 4 Žadatel může být k výcviku přijat buď jako úplný začátečník nebo jako držitel PPL(A) nebo PPL(H) vydaného v souladu s Annexem 1 ICAO. Úplný začátečník musí splnit požadavky na pilota - žáka Hlavy B JAR-FCL. V případě, že nový uchazeč má PPL(A) nebo PPL(H), může mu být do požadovaného letového výcviku (JAR-FCL 1.165(a)(2) a Dodatek 1 k JAR-FCL 1.165(a)(2), odstavec 12) započítáno 50 % hodin nalétaných na letadlech před vstupem do kurzu, a to až do výše 40 hodin praxe v létání nebo 45 hodin, jestliže získal kvalifikaci pro lety v noci, z nichž až 20 hodin může být výcvik ve dvojím řízení. Tento zápočet nalétaných hodin musí posoudit FTO a musí být zapsán do záznamu o výcviku žadatele. V případě, že pilot - žák není držitelem průkazu způsobilosti pilota, může FTO stanovit, se schválením Úřadu, že některé úlohy ve dvojím řízení (viz AMC FCL & 1.165(a)(2), fáze 2 & 3) budou nalétány na vrtulníku nebo na TMG, maximálně však 20 hodin. 5 Žadatel, kterému se nedaří nebo není schopen dokončit celý kurz CPL(A)/IR, může Úřad požádat o zkoušku teoretických znalostí a o zkoušku dovednosti pro nižší stupeň průkazu způsobilosti, a je-li to možné, pro přístrojovou kvalifikaci. 6 Kterýkoliv žadatel, který chce v průběhu výcviku v kurzu přejít do jiné FTO, musí požádat Úřad o metodické posouzení dalších hodin výcviku požadovaných v jiné FTO. 7 FTO musí zajistit, aby před přijetím do kurzu měl žadatel dostatečné znalosti matematiky, fyziky a anglického jazyka k snadnějšímu pochopení obsahu výuky teoretických znalostí v kurzu. Požadovaná úroveň anglického jazyka musí být v souladu s Dodatkem 1 k JAR-FCL Kurz musí zahrnovat (a) výuku teoretických znalostí do úrovně znalostí pro CPL(A) a IR; a (b) letový výcvik za viditelnosti a podle přístrojů. 9 Úspěšným ukončením zkoušky(-ek) teoretických znalostí v odstavci 11 a zkoušky dovednosti v odstavci 13 jsou splněny požadavky teoretických znalostí a dovednosti pro vydání CPL(A), včetně třídní nebo typové kvalifikace pro letoun(-y) použitý(é) ve zkoušce(-kách) a přístrojové kvalifikace buď pro vícemotorový(-é) nebo pro jednomotorový(-é) letoun(-y). TEORETICKÉ ZNALOSTI 10 Osnova teoretických znalostí je uvedena v Dodatku 1 k JAR-FCL Schválený kurz teoretických znalostí k CPL(A)/IR musí zahrnovat alespoň 500 hodin výuky, která může obsahovat práci na učebně, interaktivní video, předvádění diapozitivů s magnetofonem, studijní koutky a výcvik s pomocí počítače a jiné prostředky ve vhodném poměru, schválené Úřadem. Těchto 500 hodin výuky (1 hodina = 60 minut výuky) musí být rozděleno tak, aby na každý předmět připadl minimálně tento počet hodin: Vydáno JAA: Amendment D - 6

7 ČÁST 1 JAR-FCL 1 Dodatek 1 k JAR-FCL & 1.165(a)(2) (pokračování) Předmět Hodiny Letecký zákon 30 Všeobecná znalost letadla 50 Plánování a provedení letu 60 Lidská výkonnost a omezení 15 Meteorologie 40 Navigace 100 Provozní postupy 10 Základy letu 25 Spojení 30 Jiné rozdělení hodin může být dohodnuto mezi FTO a Úřadem. ZKOUŠKA TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ 11 Žadatel musí předvést úroveň znalostí přiměřenou k právům držitele CPL(A) a přístrojové kvalifikace v souladu s požadavky Hlavy J JAR-FCL 1 (Letoun). LETOVÝ VÝCVIK 12 Letový výcvik nezahrnující výcvik typové kvalifikace musí celkem obsahovat alespoň 180 hodin, zahrnovat všechny postupové zkoušky, přičemž z celého kurzu může být až 40 hodin pozemní přístrojové doby. V rámci těchto celkových 180 hodin musí mít žadatel alespoň: (a) 80 hodin výcviku ve dvojím řízení, z nichž až 40 hodin může tvořit pozemní přístrojová doba; (b) [ ][70] hodin ve funkci velícího pilota zahrnujících [ ][lety] VFR a [ ][dobu] letu podle přístrojů jako velící pilot žák (SPIC). (Doba SPIC se musí započítávat jako doba velícího pilota, pokud letový instruktor nemusel ovlivňovat, nebo pilotovat některou část letu. Pozemní poletový rozbor s letovým instruktorem nemá vliv na započítání doby ve funkci velícího pilota); (c) 50 hodin navigačních letů ve funkci velícího pilota včetně navigačního letu VFR o vzdálenosti alespoň 540 km (300 NM), v jehož průběhu se musí uskutečnit přistání s úplným zastavením na dvou letištích, jiných než letiště odletu; (d) 5 letových hodin na letounech musí být nalétáno v noci, včetně alespoň 3 hodin výcviku ve dvojím řízení a alespoň 1 hodiny navigačního letu, 5 sólových vzletů a 5 sólových přistání s úplným zastavením; a (e) 100 hodin přístrojové doby zahrnujících[, alespoň]: (i) 50 hodin letového výcviku podle přístrojů, z nichž až 25 hodin může tvořit pozemní přístrojová doba na FNPT I nebo 40 hodin, jestliže se veškerý pozemní přístrojový výcvik provádí na FNPT II nebo na letovém simulátoru. Se souhlasem schvalujícího Úřadu může být nejvýše 10 hodin pozemní přístrojové doby na FNPT II nebo letovém simulátoru provedeno na FNPT I. (ii) [ ][20] hodin jako SPIC. Viz AMC FCL a 1.165(a)(2) k osnově letového výcviku. ZKOUŠKY DOVEDNOSTI 13 Po dokončení příslušného letového výcviku musí žadatel podstoupit zkoušku dovednosti CPL(A) buď na vícemotorovém letounu nebo na jednomotorovém letounu v souladu s Dodatkem 1 a 2 k JAR-FCL a zkoušku dovednosti pro přístrojovou kvalifikaci buď na jednomotorovém nebo na vícemotorovém letounu v souladu s Dodatkem 1 a 2 k JAR-FCL [Amdt. 1, ; Amdt. 2, ; Amdt. 3, ; Amdt. 4, ; Amdt. 7, ] Amendment 7 Vydáno JAA: D - 7

8 JAR-FCL 1 ČÁST 1 Dodatek 1 k JAR-FCL & 1.165(a)(3) Integrovaný kurz CPL(A) (Viz JAR-FCL 1.160, & 1.170) (Viz Dodatek 1 a 2 k JAR-FCL 1.170) (Viz AMC FCL & 1.165(a)(3)) (Viz Dodatek 1 k JAR-FCL 1.470) (Viz IEM FCL 1.170) 1 Cílem integrovaného kurzu CPL(A) je vycvičit piloty na úroveň odborné způsobilosti nezbytnou pro vydání CPL(A) a jakýkoliv další výcvik pro letecké práce, který chce žadatel absolvovat, s výjimkou výcviku letového instruktora a výuky přístrojové kvalifikace. 2 Žadatel, který chce podstoupit integrovaný kurz CPL(A), musí pod dozorem vedoucího výcviku schválené organizace pro výcvik v létání (FTO) dokončit všechny etapy výcviku v jednom nepřetržitém schváleném kurzu výcviku tak, jak je v FTO organizován. 3 Tento kurz musí trvat 9 až 24 měsíců. 4 Žadatel může být k výcviku přijat buď jako úplný začátečník nebo jako držitel PPL(A) nebo PPL(H) vydaného v souladu s Annexem 1 ICAO. Úplný začátečník musí splnit požadavky na pilota - žáka Hlavy B JAR-FCL. V případě, že nový uchazeč má PPL(A) nebo PPL(H), může mu být do požadovaného letového výcviku (JAR-FCL 1.165(a)(3) a Dodatek 1 k JAR-FCL 1.165(a)(3), odstavec 12) započítáno 50 % hodin nalétaných na letadlech před vstupem do kurzu, a to až do výše 40 letových hodin praxe v létání nebo 45 hodin, jestliže získal kvalifikaci pro lety v noci, z nichž až 20 hodin může být výcvik ve dvojím řízení. Tento zápočet nalétaných hodin musí posoudit FTO a musí být zapsán do záznamu o výcviku žadatele. V případě, že pilot - žák není držitelem průkazu způsobilosti pilota, může FTO stanovit, se schválením Úřadu, že některé úlohy ve dvojím řízení (viz AMC FCL & 1.165(a)(3), fáze 2 & 3) budou nalétány na vrtulníku nebo na TMG, maximálně však 20 hodin. 5 Žadatel, kterému se nedaří, nebo není schopen dokončit celý kurz CPL(A), může požádat Úřad o zkoušku teoretických znalostí a o zkoušku dovednosti pro nižší stupeň průkazu způsobilosti. 6 Kterýkoliv žadatel, který chce v průběhu výcviku v kurzu přejít do jiné FTO, musí požádat Úřad o metodické posouzení dalších hodin výcviku požadovaných v jiné FTO. 7 FTO musí zajistit, aby před přijetím do kurzu měl žadatel dostatečné znalosti matematiky a fyziky k snadnějšímu pochopení obsahu výuky teoretických znalostí v kurzu. 8 Kurz musí zahrnovat: (a) výuku teoretických znalostí do úrovně znalostí pro CPL(A); a (b) letový výcvik za viditelnosti a podle přístrojů. 9 Úspěšným ukončením zkoušek(-ek) teoretických znalostí v odstavci 11 a zkoušky(-ek) dovednosti v odstavci 13 jsou splněny požadavky znalostí a dovednosti pro vydání CPL(A) včetně třídní nebo typové kvalifikace pro letoun(-y) použitý(-é) při zkoušce(-kách). TEORETICKÉ ZNALOSTI 10 Osnova teoretických znalostí pro CPL(A) je uvedena v Dodatku 1 k JAR-FCL Schválený kurz teoretických znalostí k CPL(A) musí zahrnovat alespoň 300 hodin výuky (1 hodina = 60 minut výuky), (nebo 200 hodin, jestliže je žadatel držitelem PPL), která může obsahovat práci na učebně, interaktivní video, předvádění diapozitivů s magnetofonem, studijní koutky, výcvik pomocí počítače a jiné prostředky ve vhodném poměru schválené Úřadem. Vydáno JAA: Amendment D - 8

9 ČÁST 1 JAR-FCL 1 Dodatek 1 k JAR-FCL & 1.165(a)(3) (pokračování) ZKOUŠKA TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ 11 Žadatel musí předvést úroveň znalostí přiměřenou k právům držitele CPL(A) v souladu s požadavky Hlavy J JAR- FCL 1 (Letoun). LETOVÝ VÝCVIK 12 Letový výcvik nezahrnující výcvik typové kvalifikace musí celkem obsahovat alespoň 150 hodin, zahrnovat všechny postupové zkoušky, přičemž z celého kurzu může být až 5 hodin pozemní přístrojové doby. V rámci těchto celkových 150 hodin musí mít žadatel alespoň: (a) 80 hodin výuky ve dvojím řízení, z nichž až 5 hodin může tvořit pozemní přístrojová doba; (b) 70 hodin ve funkci velícího pilota; (c) 20 hodin přeletů ve funkci velícího pilota, včetně navigačního letu VFR o celkové vzdálenosti alespoň 540 km (300 NM), v jehož průběhu se musí uskutečnit přistání s úplným zastavením na dvou letištích, jiných než letiště odletu; (d) 5 hodin doby letu na letounech musí být nalétáno v noci, včetně alespoň 3 hodin výcviku ve dvojím řízení a alespoň 1 hodiny navigačního letu, 5 sólových vzletů a 5 sólových přistání s úplným zastavením; a (e) 10 hodin výcviku letu podle přístrojů, z nichž až 5 hodin může tvořit pozemní přístrojová doba na FNPT I nebo II nebo letovém simulátoru; (f) 5 hodin vykonaných na letounu certifikovaném pro přepravu alespoň čtyř osob, který má stavitelnou vrtuli a zatahovací podvozek. Viz AMC FCL a 1.165(a)(3) k osnově letové výuky. ZKOUŠKA DOVEDNOSTI 13 Po dokončení letového výcviku musí žadatel podstoupit zkoušku dovednosti CPL(A) na jednomotorovém nebo vícemotorovém letounu v souladu s Dodatkem 1 a 2 k JAR-FCL [Amdt. 1, ; Amdt. 2, ; Amdt. 4, ] ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO Amendment 7 Vydáno JAA: D - 9

10 JAR-FCL 1 ČÁST 1 Dodatek 1 k JAR-FCL & 1.165(a)(4) Modulový kurz CPL(A) (Viz JAR-FCL 1.125(c)) (Viz JAR-FCL 1.160, & 1.170) (Viz Dodatek 1 a 2 k JAR-FCL 1.170) (Viz AMC FCL & 1.165(a)(4) (Viz Dodatek 1 k JAR-FCL 1.470) (Viz IEM FCL 1.170) 1 Cílem modulového kurzu k CPL(A) je vycvičit držitele PPL(A) na úroveň odborné způsobilosti nezbytnou pro vydání CPL(A). 2 (a) Před zahájením modulového kurzu CPL(A) musí být žadatel držitelem PPL(A) vydaného v souladu s Annexem 1 ICAO. (b) Před zahájením letového výcviku žadatel musí: (i) mít nalétáno 150 hodin doby letu jako pilot; a (ii) vícemotorový letoun. splňovat ustanovení JAR-FCL & 1.240, jestliže má být ke zkoušce dovednosti použit 3 Žadatel, který chce podstoupit modulový kurz CPL(A), musí pod dozorem vedoucího výcviku schválené organizace pro výcvik v létání (FTO) dokončit všechny etapy výcviku v jednom nepřetržitém schváleném kurzu výcviku tak, jak je v FTO organizován. Výuka teoretických znalostí se může konat pouze v FTO schválené k provádění výuky teoretických znalostí a v tomto případě je povinen dohlížet na tuto část kurzu vedoucí výcviku uvedené organizace. 4 Kurz teoretických znalostí musí být dokončen v rozmezí 18 měsíců. Letový výcvik a zkouška dovednosti musí být dokončeny v období platnosti osvědčení o úspěšném absolvování zkoušek teoretických znalostí, jak je stanoveno v JAR- FCL FTO musí zajistit, aby před přijetím do kurzu měl žadatel dostatečné znalosti matematiky a fyziky k snadnějšímu pochopení obsahu výuky teoretických znalostí v kurzu. 6 Kurz musí zahrnovat: (a) výuku teoretických znalostí do úrovně znalostí pro CPL(A); a (b) letový výcvik za viditelnosti a podle přístrojů. 7 Úspěšným ukončením zkoušky teoretických znalostí v článku 9 a zkoušky dovednosti v článku 13 jsou splněny požadavky znalostí a dovednosti pro vydání CPL(A), včetně třídní nebo typové kvalifikace pro letoun použitý při zkoušce. TEORETICKÉ ZNALOSTI 8 Osnova teoretických znalostí pro CPL(A) je uvedena v Dodatku 1 k JAR-FCL Schválený kurz teoretických znalostí k CPL(A) musí zahrnovat alespoň 200 hodin výuky (1 hodina = 60 minut výuky), která může obsahovat práci na učebně, interaktivní video, předvádění diapozitivů s magnetofonem, studijní koutky, výcvik pomocí počítače a jiné prostředky ve vhodném poměru schválené Úřadem. Schválené dálkové studijní (korespondenční) kurzy lze rovněž nabízet, podle uvážení Úřadu, jako součást kurzu. ZKOUŠKA TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ 9 Žadatel musí předvést úroveň znalostí přiměřenou k právům držitele CPL(A) v souladu s požadavky Hlavy J JAR- FCL 1 (Letoun). Vydáno JAA: Amendment D - 10

11 ČÁST 1 JAR-FCL 1 Dodatek 1 k JAR-FCL & 1.165(a)(4) (pokračování) LETOVÝ VÝCVIK 10 Žadatelé bez přístrojové kvalifikace musí absolvovat alespoň 25 hodin letového výcviku ve dvojím řízení (viz AMC FCL a 165(a)(4)), zahrnujících 10 hodin přístrojového výcviku, z nichž až 5 hodin může být pozemní přístrojová doba na BITD nebo FNPT I nebo II nebo na letovém simulátoru (Viz AMC FCL a 1.165(a)(4)). Žadatelům s platnou IR(A) musí být v plné míře započtena doba přístrojového výcviku ve dvojím řízení. Žadatelům s platnou IR(H) smí být započteno až 5 hodin přístrojového výcviku ve dvojím řízení v případě, že nejméně 5 hodin přístrojového výcviku ve dvojím řízení jim musí být poskytnuto v letounu. 11 (a) Žadatelé s platnou přístrojovou kvalifikací musí absolvovat alespoň 15 hodin letového výcviku ve dvojím řízení za viditelnosti. (b) Žadatelé bez kvalifikace pro létání v noci na letounech musí absolvovat dodatečně nejméně 5 hodin letového výcviku v noci (viz JAR-FCL 1.125(c)). 12. Alespoň pět hodin letového výcviku se musí uskutečnit na letounu certifikovaném pro přepravu alespoň čtyř osob, který má stavitelnou vrtuli a zatahovací podvozek. Viz AMC FCL a 1.165(a)(4) k osnově letového výcviku. ZKOUŠKA DOVEDNOSTI 13 Po ukončení letového výcviku a splnění příslušných požadavků praxe se musí žadatel podrobit zkoušce dovednosti CPL(A) buď na jednomotorovém nebo vícemotorovém letounu v souladu s Dodatky 1 a 2 k JAR-FCL [Amdt. 1, ; Amdt. 2, ; Amdt. 3, ; Amdt. 4, ] ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO Amendment 7 Vydáno JAA: D - 11

12 JAR-FCL 1 ČÁST 1 Dodatek 1 k JAR-FCL Zkouška dovednosti pro vydání CPL(A) (Viz JAR-FCL 1.170) (Viz Dodatek 2 k JAR-FCL 1.170) (Viz IEM FCL 1.170) 1 Žadatel o zkoušku dovednosti k CPL(A) musí mít uspokojivě dokončen veškerý předepsaný výcvik, včetně výcviku na letounu stejného typu/třídy, který má být použit ke zkoušce. Žadateli musí být dovoleno zvolit si pro vykonání zkoušky jednomotorový letoun nebo, s přihlédnutím k požadavku praxe v JAR-FCL nebo JAR-FCL na 70 hodin doby letu ve funkci velícího pilota na letounech, vícemotorový letoun. Letoun použitý pro zkoušku dovednosti musí splňovat požadavky na cvičné letouny stanovené v Dodatku 1a k JAR-FCL a musí být certifikován pro přepravu alespoň čtyř osob, mít stavitelnou vrtuli a zatahovací podvozek. 2 Úřad stanoví administrativní opatření k potvrzení připravenosti žadatele podstoupit zkoušku včetně uvolnění záznamu o výcviku žadatele examinátorovi. 3 Žadatel musí úspěšně absolvovat části 1 až 5 zkoušky dovednosti a část 6, je-li použit vícemotorový letoun. Jestliže žadatel neuspěl v kterékoliv úloze části, považuje se tato část za neúspěšnou. Neúspěch ve více než v jedné části bude vyžadovat, aby žadatel podstoupil celou zkoušku znovu. Při neúspěchu pouze v jedné části musí žadatel opakovat pouze tuto část zkoušky. Neúspěch v kterékoliv části opakované zkoušky, včetně těch částí zkoušky které úspěšně absolvoval při předchozím pokusu, bude vyžadovat, aby žadatel podstoupil celou zkoušku znovu. Všechny části zkoušky dovednosti musejí být dokončeny v rozmezí šesti měsíců. 4 Po kterékoliv neúspěšné zkoušce dovednosti lze předepsat další výcvik. Nedosáhne-li se hodnocení "uspěl" ve všech částech zkoušky ve dvou pokusech, musí se vyžadovat další výcvik podle rozhodnutí Úřadu. Počet zkoušek dovednosti, o které se lze pokusit, není omezen. PROVEDENÍ ZKOUŠKY 5 Úřad poskytne letovému examinátorovi (FE) náležité bezpečnostní pokyny postačující k zajištění bezpečného provedení zkoušky. 6 Jestliže letový examinátor shledá důvody žadatele pro ukončení zkoušky dovednosti jako nepřiměřené, musí žadatel znovu podstoupit celou zkoušku dovednosti. Jestliže je zkouška ukončena z důvodů přijatelných pro letového examinátora, musí být při dalším letu přezkušovány pouze ty části, které dosud nebyly dokončeny. 7 Jakýkoliv obrat nebo postup zkoušky může žadatel podle uvážení FE jednou opakovat. FE může zkoušku zastavit v kterémkoliv stadiu, jestliže usoudí, že žadatelem předváděné dovednosti v létání vyžadují opakování celé zkoušky. 8 Žadatel musí pilotovat letoun z místa kde lze vykonávat funkce velícího pilota a tuto zkoušku provádět jako kdyby nebyl přítomen jiný člen posádky. Zodpovědnost za let musí být stanovena v souladu s národními předpisy. 9 FE musí vybrat trať pro let, jehož cílem musí být řízené letiště. Trať může končit na letišti odletu nebo na jiném letišti. Žadatel musí zodpovídat za plánování tohoto letu a musí zajistit, aby na palubě bylo veškeré vybavení a dokumentace k provedení letu. Let musí trvat alespoň 90 minut. 10 Žadatel musí FE jasně prokazovat, že provádí úkony a povinnosti včetně identifikace radiových zařízení. Úkony se musí vykonávat v souladu se schváleným seznamem kontrol povinných úkonů pro ten letoun, na němž se zkouška koná. V předletové přípravě na zkoušku musí žadatel určit nastavení výkonu a rychlosti. Údaje výkonnosti pro vzlet, přiblížení a přistání musí být vypočteny žadatelem v souladu s provozní nebo letovou příručkou daného letounu. 11 FE se nesmí podílet na řízení letounu kromě případů kdy je zásah nezbytný v zájmu bezpečnosti nebo k zabránění nepřijatelnému zdržení jiného provozu. POVOLENÉ ODCHYLKY LETOVÉ ZKOUŠKY 12 Žadatel musí předvést schopnost: - ovládat letoun v rámci jeho omezení; Vydáno JAA: Amendment D - 12

13 ČÁST 1 JAR-FCL 1 Dodatek 1 k JAR-FCL (pokračování) - provádět všechny obraty plynule a přesně; - uplatňovat dobrý úsudek a letecké umění; - uplatňovat letecké znalosti; a - nepřetržitě řídit letoun takovým způsobem, aby o úspěšném výsledku postupu nebo obratu nebyly nikdy vážné pochybnosti. 13 Následující meze se uvádějí jako všeobecné vodítko. FE musí stanovit povolené odchylky pro podmínky turbulence, vlastností ovládání a výkonnosti použitého letounu. Výška normální let ±100 ft (±30 m) se simulovanou poruchou motoru ± 150 ft (± 45 m) Let podle radiových prostředků ± 5 Kurz normální let ± 10 se simulovanou poruchou motoru ± 15 Rychlost vzletová a přiblížení všechny ostatní letové režimy ± 5 kts (± 9 km/h) ± 10 kts (18,5 km/h) OBSAH ZKOUŠKY 14 Obsah a části zkoušky dovednosti, stanovené v Dodatku 2 k JAR-FCL 1.170, musí být pro zkoušku dovednosti použity. Úřad může určit formát a formulář žádosti pro zkoušku dovednosti (viz IEM FCL 1.170). Úlohy uvedené, v odstavcích c a e(iv) Části 2 a celých Částech 5 a 6, se mohou provést na FNPT II nebo na letovém simulátoru. [Amdt. 1, ] ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO Amendment 7 Vydáno JAA: D - 13

14 JAR-FCL 1 ČÁST 1 Dodatek 2 k JAR-FCL Obsah zkoušky dovednosti pro vydání CPL(A) (Viz JAR-FCL 1.170) (Viz IEM FCL 1.170) ČÁST 1 PŘEDLETOVÉ POSTUPY A ODLET Použití seznamu kontrol povinných úkonů, letecké umění (řízení letounu podle vnější vizuální orientace, postupy ochrany proti námraze/odmrazování, atd.) uplatňovat ve všech částech. a b c d e f g Předletová příprava včetně: dokumentace, určení hmotnosti a vyvážení, rozboru počasí Prohlídka a ošetření letounu Pojíždění a vzlet Úvahy o výkonnosti a jejích změnách Provoz na letišti a v obrazcích Postup pro odlet, nastavení výškoměru, zabránění srážce (sledování okolí) Dodržování postupů ATC, R/T postupy ČÁST 2 OBECNÉ OVLÁDÁNÍ LETADLA a b Řízení letounu podle vnější vizuální orientace včetně přímého a vodorovného letu, stoupání, klesání, sledování okolí Let při kriticky nízké rychlosti letu, včetně rozpoznání a vybrání přetažení a pádů c Zatáčky, včetně zatáček v přistávací konfiguraci. Ostré zatáčky s náklonem 45 d e Let při kriticky vysokých rychlostech, zahrnující rozpoznání a vybrání spirály Let s orientací výhradně podle přístrojů, včetně: i. Let v hladině, cestovní konfigurace, řízení kurzu, výšky a rychlosti letu ii. Stoupavé a klesavé zatáčky s náklonem iii. iv. Vybrání z nezvyklých letových poloh Simulované snížení počtu přístrojů na přístrojové desce f a b c d e f g Dodržování postupů ATC, R/T postupy ČÁST 3 TRAŤOVÉ POSTUPY Řízení letounu podle vnější vizuální orientace včetně uvažování, doletu/vytrvalosti při cestovní konfiguraci Orientace, čtení mapy Řízení nadmořské výšky, rychlosti, kurzu, sledování okolí Nastavení výškoměru. Dodržování postupů ATC, R/T postupy Sledování postupu letu, navigační záznam, využití paliva, vyhodnocování traťové chyby a opětovné nalétnutí na správnou trať Sledování meteorologických podmínek, vyhodnocování vývoje, plánování diverzí Sledování tratě, určování poloh (NDB nebo VOR), identifikace prostředků (let podle přístrojů). Uskutečnění plánu diverze na náhradní letiště (let za viditelnosti). ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO Vydáno JAA: Amendment D - 14

15 ČÁST 1 JAR-FCL 1 Dodatek 2 k JAR-FCL (pokračování) ČÁST 4 POSTUPY PRO PŘIBLÍŽENÍ A PŘISTÁNÍ a Postupy pro přílet, nastavení výškoměru, kontroly, sledování okolí b Dodržování postupů ATC, R/T postupy c Průlet z malé výšky d Normální přistání, přistání s bočním větrem (jsou-li vhodné podmínky) e Přistání na krátké dráze f Přiblížení na přistání na volnoběh (pouze jednomotorové letouny) g Přistání bez použití vztlakových klapek h Poletové činnosti ČÁST 5 MIMOŘÁDNÉ A NOUZOVÉ POSTUPY Tato část se může spojit s částmi 1 až 4 a Simulované vysazení motoru po vzletu (v bezpečné výšce), postup v případě požáru b Nesprávná činnost vybavení Včetně nouzového vysouvání podvozku, závady elektrického vybavení a brzd c Vynucené přistání (simulované) d Dodržování postupů ATC, R/T postupy [e Ústní otázky] ČÁST 6 SIMULOVANÝ LET S ASYMETRICKÝM TAHEM A BODY ODPOVÍDAJÍCÍ TŘÍDĚ/TYPU Tato část se může spojovat s částmi 1 až 5. a b c d e f Simulované vysazení motoru během vzletu (v bezpečné výšce pokud není vykonáváno na letovém simulátoru) Přiblížení s asymetrickým tahem a průlet Přiblížení s asymetrickým tahem a přistání s úplným zastavením Vysazení a opakované spuštění motoru Dodržování postupů ATC, R/T postupy, letecké umění Podle určení letového examinátora jakékoliv body se vztahem ke zkoušce dovednosti typové/třídní kvalifikace zahrnující, je-li použitelné: i. systémy letounu včetně obsluhy autopilota ii. iii. provoz přetlakového systému použití systému odmrazování a ochrany před námrazou g Ústní otázky [Amdt. 1, ; Amdt. 4, ] Amendment 7 Vydáno JAA: D - 15

16 JAR-FCL 1 ČÁST 1 ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO Vydáno JAA: Amendment D - 16

FÁZE 1 FNPT II - MEP

FÁZE 1 FNPT II - MEP 1.1 CÍL KURSU Cílem modulového kursu výcviku v létání k přístrojové kvalifikaci (letoun) je vycvičit piloty na úroveň odborné způsobilosti nezbytnou k řízení letounů při letech IFR a za meteorologických

Více

ČÁST 2 - HLAVA H JAR-FCL 4 AMC / IEM H - KVALIFIKACE INSTRUKTORA

ČÁST 2 - HLAVA H JAR-FCL 4 AMC / IEM H - KVALIFIKACE INSTRUKTORA ČÁST 2 - HLAVA H JAR-FCL 4 AMC / IEM H - KVALIFIKACE INSTRUKTORA AMC FCL 4.365 Kurz pro typovou kvalifikaci instruktora typové kvalifikace pro palubní inženýry (TRI(E)) Viz JAR-FCL 4.365 CÍL KURZU 1 Kurz

Více

HLAVA I EXAMINÁTOŘI (VRTULNÍK) JAR-FCL 2.425 (pokračování)

HLAVA I EXAMINÁTOŘI (VRTULNÍK) JAR-FCL 2.425 (pokračování) ČÁST 1 JAR-FCL 2 HLAVA I EXAMINÁTOŘI (VRTULNÍK) JAR-FCL 2.425 (pokračování) JAR-FCL 2.420 Examinátoři Účely [ ] [(a) U examinátorů se rozeznává pět kategorií: (1) Letový examinátor (FE(H)) (2) Examinátor

Více

PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK CPL(A)

PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK CPL(A) Příručky pro výcvik pilotů letounů v souladu s JAA JAR FCL1 PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK CPL(A) modulový Vydáno: 1. listopad 2002 Poslední aktualizace : 9. červen 2006 Schválil: ÚCL č.j. : 16.612/02-311 Rozdělovník:

Více

HLAVA 2 PRŮKAZY ZPŮSOBILOSTI A KVALIFIKACE PRO PILOTY

HLAVA 2 PRŮKAZY ZPŮSOBILOSTI A KVALIFIKACE PRO PILOTY HLAVA 2 PŘEDPIS L 1 HLAVA 2 PRŮKAZY ZPŮSOBILOSTI A KVALIFIKACE PRO PILOTY 2.1 Všeobecná ustanovení týkající se průkazů způsobilosti a kvalifikací pilotů 2.1.1 Všeobecné specifikace pro udělování průkazů

Více

Úvod. Uchazeč o postup podle scénáře CPL(H)/IR musí mít platný vojenský průkaz pilota AČR v den, kdy podává potvrzovací protokol potvrzený OVV na ÚCL.

Úvod. Uchazeč o postup podle scénáře CPL(H)/IR musí mít platný vojenský průkaz pilota AČR v den, kdy podává potvrzovací protokol potvrzený OVV na ÚCL. číslo změny/ číslo stránky změny datum platnosti datum záznamu a podpis 0 1.1.2004 - - - číslo opravy opravy datum platnosti datum záznamu a podpis Rozdělovník výtisků podléhajících změnové službě: ÚCL/SLP-OZLP

Více

OBSAH (CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ) JAR-FCL 2 ZPŮSOBILOST ČLENŮ LETOVÝCH POSÁDEK (VRTULNÍK)

OBSAH (CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ) JAR-FCL 2 ZPŮSOBILOST ČLENŮ LETOVÝCH POSÁDEK (VRTULNÍK) JAR-FCL 2 OBSAH (CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ) JAR-FCL 2 ZPŮSOBILOST ČLENŮ LETOVÝCH POSÁDEK (VRTULNÍK) ÚVODNÍ USTANOVENÍ PŘEDMLUVA SEZNAM PLATNÝCH STRAN PREAMBULE ČÁST 1 POŽADAVKY HLAVA A VŠEOBECNÉ POŽADAVKY HLAVA

Více

číslo opravy Seznam použitých zkratek

číslo opravy Seznam použitých zkratek číslo změny/ číslo stránky změny datum platnosti datum záznamu a podpis 3 12.2.2004 zařazena 4 16.3.2004 zařazena 5 18.10.2004 zařazena číslo opravy opravy datum platnosti datum záznamu a podpis Rozdělovník

Více

CAA-PI-027 strana 0 změna č. 0 PŘEVOD ZAHRANIČNÍCH PRŮKAZŮ PILOTA NA ČESKÝ

CAA-PI-027 strana 0 změna č. 0 PŘEVOD ZAHRANIČNÍCH PRŮKAZŮ PILOTA NA ČESKÝ číslo změny/ číslo stránky změny datum platnosti datum záznamu a podpis číslo opravy opravy datum platnosti datum záznamu a podpis Rozdělovník výtisků podléhajících změnové službě: ÚCL/PIILP, ÚCL/PIpiloti,

Více

PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK IR(A)

PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK IR(A) Příručky pro výcvik pilotů letounů v souladu s JAA JAR FCL1 PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK IR(A) modulový Vydáno: 1. prosinec 2002 Poslední aktualizace : R5 8. duben 2008 Schválil: ÚCL č.j. : 16.612/02-311 Rozdělovník:

Více

datum záznamu a podpis číslo opravy Seznam platných stran

datum záznamu a podpis číslo opravy Seznam platných stran Tento postup je vnitřním postupem Úřadu pro civilní letectví České republiky. číslo změny / číslo stránky změny datum platnosti 1 13.1.2003 2 15.11.2007 datum záznamu a podpis číslo opravy opravy datum

Více

číslo opravy 1. Seznam platných stran

číslo opravy 1. Seznam platných stran Tento postup je vnitřním postupem Úřadu pro civilní letectví. číslo změny / číslo stránky změny datum platnosti datum záznamu a podpis 0 1.4.2002 zapracována 1 7.8.2007 zapracována 2 19.5.2008 zapracována

Více

datum záznamu a podpis 2 1.1.2004 1 - zapracováno 15.5.2006 3 1.1.2005 2 - zapracováno 19.5.2006 4 1.3.2006

datum záznamu a podpis 2 1.1.2004 1 - zapracováno 15.5.2006 3 1.1.2005 2 - zapracováno 19.5.2006 4 1.3.2006 1. Změny a opravy číslo změny / číslo stránky změny datum platnosti datum záznamu a podpis číslo opravy opravy datum platnosti 2 1.1.2004 1 - zapracováno 15.5.2006 3 1.1.2005 2 - zapracováno 19.5.2006

Více

JAK SE STÁT PILOTEM VRTULNÍKU. PPL (H) Private Pilot Licence Soukromý pilot vrtulníku. Informační dokument letecké vrtulníkové školy HELITOM

JAK SE STÁT PILOTEM VRTULNÍKU. PPL (H) Private Pilot Licence Soukromý pilot vrtulníku. Informační dokument letecké vrtulníkové školy HELITOM JAK SE STÁT PILOTEM VRTULNÍKU PPL (H) Private Pilot Licence Soukromý pilot vrtulníku Informační dokument letecké vrtulníkové školy HELITOM Informační dokument společnosti HELITOM s.r.o. s názvem Jak se

Více

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI A ZPRÁVY

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI A ZPRÁVY ČÁST 2 JAR-FCL 2 AMC/IEM F TYPOVÁ KVALIFIKACE IEM FCL 2.240 (b)(1) Zkouška dovednosti a přezkoušení odborné způsobilosti ATPL/typové kvalifikace/výcvik pro vícepilotní vrtulníky (Viz JAR-FCL 2.240) FORMULÁŘ

Více

0 - - - - 1 17.6.2008 zapracována 1 15.4.2002 zapracována 2 15.6.2004 zapracována 3 1.9.2007 zapracována

0 - - - - 1 17.6.2008 zapracována 1 15.4.2002 zapracována 2 15.6.2004 zapracována 3 1.9.2007 zapracována Tento postup je vnitřním postupem Úřadu pro civilní letectví. změny datum číslo změny / datum záznamu a číslo opravy číslo stránky platnosti podpis opravy datum platnosti datum záznamu a podpis 0 - - -

Více

PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK PPL(A)

PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK PPL(A) Příručky pro výcvik pilotů letounů v souladu s JAA JAR FCL1 PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK PPL(A) Vydáno: 1. listopad 2002 Poslední aktualizace : 1. prosinec 2006 Schválil: HT FTO-002 Rozdělovník: Originál Letecká

Více

V Ý C V I K U N A L E T O U N E C H

V Ý C V I K U N A L E T O U N E C H AEROKLUB ČESKÉ REPUBLIKY O S N O V Y V Ý C V I K U N A L E T O U N E C H AK - MOT Včetně Změny č. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Schválil letový ředitel AeČR č. j. 27/99 dne 20. 12. 1999 Schváleno Státní leteckou inspekcí:

Více

www.pilotni-akademie.cz CENÍK AKADEMIE

www.pilotni-akademie.cz CENÍK AKADEMIE CENÍK AKADEMIE 2013 str. 01 Výcvik pilota ul - pilotní akademie klifiair WT9 DYNAMIC SIRIUS TL-3000 VLASTNÍ LETOUN 46.000,- Kč 54.000,- Kč 1 základní hodina s instruktorem 2.250,- Kč základní hodina s

Více

Jan Fridrich Viceprezident LAA ČR Pro zahraniční záležitosti, průmysl a vnitřní audit

Jan Fridrich Viceprezident LAA ČR Pro zahraniční záležitosti, průmysl a vnitřní audit Jan Fridrich Viceprezident LAA ČR Pro zahraniční záležitosti, průmysl a vnitřní audit Workshop Nové trendy v leteckém výcviku v rámci výstavy FLYIIN letiště Leoše Janáčka Ostrava, 21. září 2012 LAA ČR

Více

Vítejte u prezentace pilotních výcviků poskytovaných leteckou společností

Vítejte u prezentace pilotních výcviků poskytovaných leteckou společností Vítejte u prezentace pilotních výcviků poskytovaných leteckou společností letiště Benešov u Prahy Nesvačily 0193 257 51 Bystřice u Benešova - výcvik VFR pobočka Brno - Tuřany pro výcviky IR(A) Telefony

Více

LETECKÝ PŘEDPIS JAR - FCL 1. Způsobilost členů letových posádek (Letoun) Amendment 7

LETECKÝ PŘEDPIS JAR - FCL 1. Způsobilost členů letových posádek (Letoun) Amendment 7 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS JAR - FCL 1 Způsobilost členů letových posádek (Letoun) Amendment 7 Uveřejněno pod číslem jednacím 152/2007-220-SP/2.

Více

Evropská agentura pro bezpečnost letectví 26. srpna 2010 STANOVISKO Č. 04/2010 EVROPSKÉ AGENTURY PRO BEZPEČNOST LETECTVÍ. ze dne 26.

Evropská agentura pro bezpečnost letectví 26. srpna 2010 STANOVISKO Č. 04/2010 EVROPSKÉ AGENTURY PRO BEZPEČNOST LETECTVÍ. ze dne 26. Evropská agentura pro bezpečnost letectví 26. srpna 2010 STANOVISKO Č. 04/2010 EVROPSKÉ AGENTURY PRO BEZPEČNOST LETECTVÍ ze dne 26. srpna 2010 k nařízení Komise č. XXX/2010, kterým se stanoví prováděcí

Více

SCHÉMA PRAKTICKÉHO VÝCVIKU PRO KVALIFIKACI PILOT

SCHÉMA PRAKTICKÉHO VÝCVIKU PRO KVALIFIKACI PILOT UL 3 Výcviková osnova pilota ultralehkého letounu Hlava 3, str. 3-1 HLAVA 3. SCHÉMA PRAKTICKÉHO VÝCVIKU PRO KVALIFIKACI PILOT Cvičení Obsah cvičení dvojí sólo letů hod/min letů hod/min 1 Seznamovací let.

Více

Z Vivata na Trenéra Pro jaký průkaz pilota se rozhodnout. Marek Mincbergr a Michal Orlita (dle jejich nejlepšího vědomí a svědomí)

Z Vivata na Trenéra Pro jaký průkaz pilota se rozhodnout. Marek Mincbergr a Michal Orlita (dle jejich nejlepšího vědomí a svědomí) Z Vivata na Trenéra Pro jaký průkaz pilota se rozhodnout Marek Mincbergr a Michal Orlita (dle jejich nejlepšího vědomí a svědomí) Úvod Základní myšlenkou je, že vlastním stávající plachtařský průkaz (GPL,

Více

CAA-ZLP-060 strana 0 změna č. 6

CAA-ZLP-060 strana 0 změna č. 6 1. Změny a opravy číslo změny změny datum platnosti 2 1.1.2004 3 1.1.2005 datum záznamu a podpis číslo opravy opravy datum platnosti 4 1.3.2006 1 - zapracováno 15.5.2006 5 1.1.2007 2 - zapracováno 19.5.2006

Více

Vítejte u prezentace pilotních výcviků poskytovaných leteckou společností

Vítejte u prezentace pilotních výcviků poskytovaných leteckou společností Vítejte u prezentace pilotních výcviků poskytovaných leteckou společností letiště Benešov u Prahy Nesvačily 0193 257 51 Bystřice u Benešova - výcviky VFR pobočka Brno - Tuřany pro výcviky VFR a IR(A) Telefony

Více

ACJ HLAVA C. [ACJ-MMEL/MEL.055 Druhy provozu Viz JAR-MMEL/MEL.055

ACJ HLAVA C. [ACJ-MMEL/MEL.055 Druhy provozu Viz JAR-MMEL/MEL.055 ČÁST 2 Hlava C JAR-MMEL/MEL ACJ HLAVA C [ACJ-MMEL/MEL.055 Druhy provozu Viz JAR-MMEL/MEL.055 V MELu by měly být uvedeny podmínky pro odbavení letů, které jsou prováděny v souladu se Seznamem zvláštních

Více

Č.j.: 135/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. letounu L-200D MORAVA. letiště BRNO - TUŘANY. dne 9.května 2003. o odborném zjišťování příčin letecké nehody

Č.j.: 135/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. letounu L-200D MORAVA. letiště BRNO - TUŘANY. dne 9.května 2003. o odborném zjišťování příčin letecké nehody ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 135/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu L-200D MORAVA letiště BRNO

Více

CAA-ZLP-060 strana 0 změna č. 9

CAA-ZLP-060 strana 0 změna č. 9 1. Změny a opravy číslo změny změny datum platnosti 2 1.1.2004 3 1.1.2005 datum záznamu a podpis číslo opravy opravy datum platnosti 4 1.3.2006 1 - zapracováno 15.5.2006 5 1.1.2007 2 - zapracováno 19.5.2006

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS)

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) SMĚRNICE RADY ze dne 16. prosince 1991 o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ (L 2) Strana Datum Strana Datum. i až vi 4.12.2014 Dod. 5-1 až Dod. 5-4 4.12.2014

KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ (L 2) Strana Datum Strana Datum. i až vi 4.12.2014 Dod. 5-1 až Dod. 5-4 4.12.2014 KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ (L 2) Strana Datum Strana Datum i až vi 4.12.2014 Dod. 5-1 až Dod. 5-4 4.12.2014 vii / viii 5.4.2015 Dopl. A - 1 až Dopl. A - 4 4.12.2014 Změna č. 1/ČR 1-1

Více

PŘÍLOHY. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

PŘÍLOHY. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.12.2015 COM(2015) 613 final ANNEXES 1 to 10 PŘÍLOHY [ ] návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury

Více

ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 8 PŘEDPIS L 8168

ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 8 PŘEDPIS L 8168 HLAVA 8 ZOBRAZENÍ V MAPÁCH/LETECKÁ INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA (AIP) 8.1 VŠEOBECNĚ Materiál týkající se publikování map je obsažen v předpisu L 4 následovně: a) Mapa standardních přístrojových příletových tratí

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12. března 2004

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12. března 2004 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 67/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12.

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 141/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C-340, pozn. zn. OK -

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu neoprávněného vstupu kluzáku VSO 10, poznávací značky OK- 9606, do CTR Brno dne 14.07.2007.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu neoprávněného vstupu kluzáku VSO 10, poznávací značky OK- 9606, do CTR Brno dne 14.07.2007. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 259/07/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu neoprávněného vstupu kluzáku VSO 10,

Více

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99. ZZ-08-036 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99. ZZ-08-036 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZZ-08-036 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vzniku incidentu letounu Cessna 172, poznávací značky

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 399/06/ZZ. o odborném zjišťování příčin incidentu DA 20 Katana, poznávací značky OK-BLB na letišti Praha-Letňany dne 9.8.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 399/06/ZZ. o odborném zjišťování příčin incidentu DA 20 Katana, poznávací značky OK-BLB na letišti Praha-Letňany dne 9.8. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 399/06/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu DA 20 Katana, poznávací značky OK-BLB na letišti

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne... C Návrh NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], kterým se mění nařízení Komise (EU) č. xxxx/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy

Více

CAA-ZLP-161 1. OBECNĚ

CAA-ZLP-161 1. OBECNĚ CAA-ZLP-161 1.2 Seznam platných stran: 1. OBECNĚ Název strana platná od změna 1. Obecně 1 17.3.2015 1 1. Obecně 2 17.3.2015 1 1. Obecně 3 17.3.2015 1 1. Obecně 4 17.3.2015 1 1. Obecně 5 17.3.2015 1 1.

Více

ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 5 PŘEDPIS L 8168

ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 5 PŘEDPIS L 8168 ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 5 PŘEDPIS L 8168 HLAVA 5 ÚSEK KONEČNÉHO PŘIBLÍŽENÍ 5.1 VŠEOBECNĚ 5.1.1 Účel Toto je úsek, kde se provádí vyrovnání do směru a klesání na přistání. Konečné přiblížení může být provedeno

Více

Zimní školení pilotů 2015 Petr Kubíček

Zimní školení pilotů 2015 Petr Kubíček CAA ZLP 162 Zimní školení pilotů 2015 Petr Kubíček CAA ZLP 162 5.1.2015 ÚCL vypublikoval zcela nový předpis pro získání a udržení pilotních kvalifikací pro balóny s okamžitou platností Aplikace PART FCL

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin Pozemní nehody letounu CESSNA 421 B Letiště Ostrava (LKMT) dne 03. 03. 2004.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin Pozemní nehody letounu CESSNA 421 B Letiště Ostrava (LKMT) dne 03. 03. 2004. ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 57/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin Pozemní nehody letounu CESSNA 421 B Letiště Ostrava

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu L 200 A, pozn. zn. OK - PLG dne 13. 4. 2004

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu L 200 A, pozn. zn. OK - PLG dne 13. 4. 2004 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 103/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu L 200 A, pozn. zn. OK -

Více

AMC/IEM A VŠEOBECNÉ POŽADAVKY

AMC/IEM A VŠEOBECNÉ POŽADAVKY ČÁST 2 JAR-FCL 1 AMC/IEM A VŠEOBECNÉ POŽADAVKY IEM FCL 1.001 Zkratky (Výkladový materiál) A A/C AMC AMC AME AMS ATC ATP ATPL Letoun Letadlo Přijatelné způsoby průkazu Letecko lékařské centrum Určený letecký

Více

Stanovisko č. 03/2013 Kvalifikace pro létání v meteorologických podmínkách pro let podle přístrojů (IMC)

Stanovisko č. 03/2013 Kvalifikace pro létání v meteorologických podmínkách pro let podle přístrojů (IMC) Evropská agentura pro bezpečnost letectví Ředitelství pro tvorbu předpisů Stanovisko č. 03/2013 Kvalifikace pro létání v meteorologických podmínkách pro let podle přístrojů (IMC) SOUVISEJÍCÍ NPA/CRD 2011-16

Více

CAA-ZLP-162 ZPŮSOBILOST PILOTŮ BALÓNŮ

CAA-ZLP-162 ZPŮSOBILOST PILOTŮ BALÓNŮ CAA-ZLP-162 1.2 Seznam platných stran: 1. OBECNĚ Název strana platná od změna 1. Obecně 1 1.3.2015 1 1. Obecně 2 1.3.2015 1 1. Obecně 3 1.3.2015 1 1. Obecně 4 1.3.2015 1 1. Obecně 5 1.3.2015 1 1. Obecně

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Mitsubishi MU-2B-25 poznávací značky OK-ATX dne 23.10. 2005

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Mitsubishi MU-2B-25 poznávací značky OK-ATX dne 23.10. 2005 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 539/05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Mitsubishi

Více

CERTIFIKAČNÍ SPECIFIKACE PRO KLUZÁKY A MOTOROVÉ KLUZÁKY

CERTIFIKAČNÍ SPECIFIKACE PRO KLUZÁKY A MOTOROVÉ KLUZÁKY Konsolidované znění Evropská agentura pro bezpečnost letectví CERTIFIKAČNÍ SPECIFIKACE PRO KLUZÁKY A MOTOROVÉ KLUZÁKY CS-22 Ve znění: Změna Datum účinnosti Rozhodnutí výkonného ředitele č. 2003/13/RM ze

Více

Postupy pro provoz upoutaných balónů bez posádky používané k vyhlídkovým letům.

Postupy pro provoz upoutaných balónů bez posádky používané k vyhlídkovým letům. Postupy pro provoz upoutaných balónů bez posádky používané k vyhlídkovým letům. Tyto postupy upravuje podmínky provádění vyhlídkových letů upoutanými balóny bez posádky, v souladu se zákonem č. 49/1997

Více

Upravené znění ze dne: 1. 12. 2006 UL 3 Obsah str. 1-1 Výcviková osnova UL 3 LAA ČR UV 3. Výcviková osnova pilota ultralehkého motorového vírníku

Upravené znění ze dne: 1. 12. 2006 UL 3 Obsah str. 1-1 Výcviková osnova UL 3 LAA ČR UV 3. Výcviková osnova pilota ultralehkého motorového vírníku Upravené znění ze dne: 1. 12. 2006 UL 3 Obsah str. 1-1 Výcviková osnova UL 3 LAA ČR UV 3 Výcviková osnova pilota ultralehkého motorového vírníku Na základě pověření vydala Letecká amatérská asociace ČR,

Více

PROPOZICE AERO-TOUR SAZENÁ

PROPOZICE AERO-TOUR SAZENÁ Aeroklub Kralupy PROPOZICE AERO-TOUR SAZENÁ soutěž dvoučlenných posádek - rally 25. ročník Vážení přátelé, 25..ročník soutěže rally dvoučlenných posádek, pořádaný Aeroklubem Kralupy na letišti Sazená 29.8.2015

Více

ze dne 20. listopadu 2003 (Text s významem pro EHP)

ze dne 20. listopadu 2003 (Text s významem pro EHP) UPOZORNĚNÍ: Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj. Nařízení jsou závazná ve znění zveřejněném v tištěném vydání Úředního věstníku Evropské unie. B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2042/2003 ze

Více

L-200 MORAVA NORMÁLNÍ ÚKONY

L-200 MORAVA NORMÁLNÍ ÚKONY L-200 MORAVA NORMÁLNÍ ÚKONY 1. Při vstupu do kabiny před spuštěním motorů Hlavní ovládání podvozku - neutrál, zajištěno nouzové vysunutí podvozku neutrál parkovací brzda zabržděno, zajištěno seřídit sedadlo

Více

Zkušební řád teoretické zkoušky pilot volných balónů

Zkušební řád teoretické zkoušky pilot volných balónů Zkušební řád teoretické zkoušky pilot volných balónů 1. Změny a opravy číslo změny datum platnosti Změny datum záznamu a podpis číslo opravy datum platnosti Opravy datum záznamu a podpis 2. Seznam platných

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla Robin DR 400 poznávací značky D-EFKV na letišti Mladá Boleslav dne 16.6.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla Robin DR 400 poznávací značky D-EFKV na letišti Mladá Boleslav dne 16.6. ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 241 /05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla Robin DR 400

Více

ze dne 20. listopadu 2003

ze dne 20. listopadu 2003 UPOZORNĚNÍ: Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj. Nařízení jsou závazná ve znění zveřejněném v tištěném vydání Úředního věstníku Evropské unie. B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2042/2003 ze

Více

Organizační systém a postupy k zajišťování vymezených činností LAA ČR při správě sportovních létajících zařízení

Organizační systém a postupy k zajišťování vymezených činností LAA ČR při správě sportovních létajících zařízení LA 1 Organizační systém a postupy k zajišťování vymezených činností LAA ČR při správě sportovních létajících zařízení Na základě pověření vydala Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha

Více

ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ PRAVIDLA LÉTÁNÍ L 2. 1. V tomto leteckém předpisu je použito textu jednoho dokumentu, a to:

ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ PRAVIDLA LÉTÁNÍ L 2. 1. V tomto leteckém předpisu je použito textu jednoho dokumentu, a to: KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ (L 2) Strana Datum Strana Datum i / ii 23.11.2006 Změna č. 39 iii až iv 1.8.2011 v 25.8.2011 1-1 až 1-3 1.8.2011 1-4 25.8.2011 1-5 až 1-6 1.8.2011 1-7 25.8.2011

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu C-207, OK-DIB na letišti Praha Ruzyně dne 31. srpna 2003

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu C-207, OK-DIB na letišti Praha Ruzyně dne 31. srpna 2003 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 377/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu C-207, OK-DIB na letišti Praha

Více

AeroRally Kyjov 2013 07.09.2013. Propozice soutěže

AeroRally Kyjov 2013 07.09.2013. Propozice soutěže 1. Program soutěže (čas uveden v UTC) Sobota 7.8.20132 Propozice soutěže Přílety, registrace 6:00 7:00 Brífink 7:30 Start na první disciplínu 9:00 Vyhlášení výsledků a předání cen (podle počtu posádek)

Více

obsah o nás 3 naše letka 9 kurzy 15 letouny a vrtulníky hlavní kurzy 19 doplňkové a rozšiřující kurzy 35 kontakt 41 KATALOG

obsah o nás 3 naše letka 9 kurzy 15 letouny a vrtulníky hlavní kurzy 19 doplňkové a rozšiřující kurzy 35 kontakt 41 KATALOG obsah o nás 3 naše letka 9 kurzy 15 letouny a vrtulníky hlavní kurzy 19 doplňkové a rozšiřující kurzy 35 kontakt 41 2 o nás 3 o nás Flying Academy je profesionální letecká škola pro každého, koho létání

Více

Příloha VII návrhu nařízení Komise o letovém provozu OPS. Část NCO IR

Příloha VII návrhu nařízení Komise o letovém provozu OPS. Část NCO IR Evropská agentura pro bezpečnost letectví Příloha VII návrhu nařízení Komise o letovém provozu OPS Část NCO IR R.F010-02 Evropská agentura pro bezpečnost letectví, 2012. Všechna práva vyhrazena. Dokument

Více

NOČNÍ LÉTÁNÍ. Pozemní přípravy hod. N 1a Pozemní příprava 4 N 1. instruktorem letů hodin

NOČNÍ LÉTÁNÍ. Pozemní přípravy hod. N 1a Pozemní příprava 4 N 1. instruktorem letů hodin NOČNÍ LÉTÁNÍ. 1.1 Podmínky pro získání kvalifikace NOC 1.1.1 Do výcviku v noci podle osnov FTO-002 mohou být zařazeni piloti kteří : - jsou přeškoleni na typ na kterém budou výcvik provádět a mají na něm

Více

ROZDÍLOVÁ TABULKA. Název:

ROZDÍLOVÁ TABULKA. Název: Název: ROZDÍLOVÁ TABULKA Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 410/2006 Sb., o ochraně civilního letectví před protiprávními činy a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vzniku incidentu letounu C 152, poznávací značky OK- LEV, dne 16.03.2008.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vzniku incidentu letounu C 152, poznávací značky OK- LEV, dne 16.03.2008. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZZ-08-064 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vzniku incidentu letounu C 152, poznávací značky OK-

Více

Č.j.: 60/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin pozemní nehody. ultralehkého vrtulníku ULTRASPORT 496. Vestec, okres Praha západ

Č.j.: 60/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin pozemní nehody. ultralehkého vrtulníku ULTRASPORT 496. Vestec, okres Praha západ ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 60/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin pozemní nehody ultralehkého vrtulníku ULTRASPORT

Více

Upravené znění ze dne: 1. 12. 2006 MPL 3 Obsah str. 1-1 Výcviková osnova MPL 3 LAA ČR MPL 3. Výcviková osnova pilota motorového padákového kluzáku

Upravené znění ze dne: 1. 12. 2006 MPL 3 Obsah str. 1-1 Výcviková osnova MPL 3 LAA ČR MPL 3. Výcviková osnova pilota motorového padákového kluzáku Upravené znění ze dne: 1. 12. 2006 MPL 3 Obsah str. 1-1 Výcviková osnova MPL 3 LAA ČR MPL 3 Výcviková osnova pilota motorového padákového kluzáku Na základě pověření vydala Letecká amatérská asociace ČR,

Více

HLAVA 2.4 PŘÍSTROJE, VYBAVENÍ A LETOVÁ DOKUMENTACE LETOUNU

HLAVA 2.4 PŘÍSTROJE, VYBAVENÍ A LETOVÁ DOKUMENTACE LETOUNU DÍL 2 HLAVA 4 PŘEDPIS L 6/II HLAVA 2.4 PŘÍSTROJE, VYBAVENÍ A LETOVÁ DOKUMENTACE LETOUNU Poznámka: podrobná ustanovení o navigačním a komunikačním vybavení letounu jsou uvedena v Hlavě 2.5. 2.4.1 Všeobecně

Více

Kodex leteckého modeláře

Kodex leteckého modeláře Kodex leteckého modeláře Svazu modelářů České republiky (dále jen SMČR ), s vědomím, že k jeho základním povinnostem patří vést své členy při modelářské činnosti k předcházení škodám na zdraví, majetku

Více

Cirrus Training Centre

Cirrus Training Centre Druhy výcviků: Cirrus Training Centre / Approved Training Organization CZ - 038 Privat Pilot Licence PPL (A) Night VFR Enroute Instrument Rating EIR Competency Based IR Time Building Vybavení letadel:

Více

Č.j.:535/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody. letadla L 410 MA. poznávací značky OM - SAB. v místě LKPM. dne 4.12.

Č.j.:535/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody. letadla L 410 MA. poznávací značky OM - SAB. v místě LKPM. dne 4.12. ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.:535/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla L 410 MA poznávací

Více

1. Seznam platných stran

1. Seznam platných stran Tento postup je vnitřním postupem Úřadu pro civilní letectví. číslo změny / číslo stránky změny datum platnosti datum záznamu a podpis číslo opravy opravy datum platnosti datum záznamu a podpis 1. Seznam

Více

Cirrus Training Centre

Cirrus Training Centre Druhy výcviků: Privat Pilot Licence PPL (A) Night VFR Enroute Instrument Rating EIR Competency Based IR Time Building Vybavení letadel: Cirrus Training Centre / Approved Training Organization CZ - 038

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 62 001 - L 200 D Změna 3 Aircraft Industries, a.s.. L 200 D 05.09.2005 PŘÍLOHA K TYPOVÉMU OSVĚDČENÍ č. 62 001 - L 200 D Tato příloha, která je součástí Typového

Více

ACJ HLAVA B. [ACJ-MMEL/MEL.010(c) Všeobecně Viz. JAR-MMEL/MEL.010(c)

ACJ HLAVA B. [ACJ-MMEL/MEL.010(c) Všeobecně Viz. JAR-MMEL/MEL.010(c) ČÁST 2 Hlava B JAR-MMEL/MEL ACJ HLAVA B [ACJ-MMEL/MEL.010(c) Všeobecně Viz. JAR-MMEL/MEL.010(c) Vybavení, které se nevztahuje k bezpečnosti, je takové vybavení, které není požadováno k účelům týkajícím

Více

Výtisk č. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Výtisk č. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 112/06/ZZ Výtisk č. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu vysazení motoru na letadle Z 37A poznávací

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vážného incidentu. letounu B737-800, OK-TVA. Hurghada Airport, Egypt. dne 21.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vážného incidentu. letounu B737-800, OK-TVA. Hurghada Airport, Egypt. dne 21. ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 154/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letounu B737-800, OK-TVA Hurghada

Více

Divokým Slováckem 2012 2.6.2012 letiště Kunovice - propozice -

Divokým Slováckem 2012 2.6.2012 letiště Kunovice - propozice - Divokým Slováckem 2012 2.6.2012 letiště Kunovice - propozice - 1) Program soutěže (čas uveden v UTC) Pátek 1.6.2012 přílety, registrace přílety po 14:00 nutno koordinovat Západ slunce na LKKU 1.6.2012

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla Cessna C152, na letišti Roudnice, dne 16. 9. 2012.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla Cessna C152, na letišti Roudnice, dne 16. 9. 2012. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-12-446 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla Cessna C152, poznávací značky OK-AVI, na

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 410/05/ZZ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 410/05/ZZ ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 410/05/ZZ Výtisk č. 5 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu neoprávněného narušení TMA

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 376/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu narušení CTA LKTB letadlem

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99. Č.j.: 020/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99. Č.j.: 020/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 020/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu typu Piper

Více

olga.kristofikova@mdcr.cz Úřad pro civilní letectví, Odbor letišť a leteckých staveb

olga.kristofikova@mdcr.cz Úřad pro civilní letectví, Odbor letišť a leteckých staveb Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo dopravy Adresa Nábřeží Ludvíka Svobody 12/ Kontaktní osoba Ing. Olga

Více

ČÁST 2 JAR-FCL 1 AMC / IEM C - PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI SOUKROMÉHO PILOTA

ČÁST 2 JAR-FCL 1 AMC / IEM C - PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI SOUKROMÉHO PILOTA AMC / IEM C - PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI SOUKROMÉHO PILOTA AMC FCL 1.125 Osnova teoretické výuky a letového výcviku pro průkaz způsobilosti soukromého pilota (letoun) - PPL(A) (Viz JAR-FCL 1.125) (Viz Dodatek

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2417/59 Změna 7 MORAVAN AEROPLANES a.s. Z 326 Z 526 Z 326 M Z 526 M 11.04.2007 PŘÍLOHA K TYPOVÉMU OSVĚDČENÍ č. 2417/59 Tato příloha, která je součástí Typového

Více

Prezentace oboru Letový provoz

Prezentace oboru Letový provoz Prezentace oboru Letový provoz motto: Aktivity v letovém provozu jsou podmíněné vysokou odborností a profesionalitou v oboru doc. Ing. Luděk Beňo, CSc. VŠO Katedra letecké dopravy 1 V čem spočívá rozdíl

Více

HLAVA 4 PŘEDPIS L 6/I

HLAVA 4 PŘEDPIS L 6/I HLAVA 4 PŘEDPIS L 6/I HLAVA 4 - LETOVÝ PROVOZ 4.1 Činnost provozních zařízení a služeb 4.1.1 Provozovatel nesmí povolit zahájení letu, dokud přiměřenými prostředky nebylo zjištěno, že pozemní, a popř.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu letounu typu Piper PA 31-350 poznávací značky OK EKV, při letu dne 7.7.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu letounu typu Piper PA 31-350 poznávací značky OK EKV, při letu dne 7.7. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ - 12-276 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu typu Piper PA 31-350 poznávací značky OK EKV,

Více

CAA-ZLP-060 ZKUŠEBNÍ ŘÁD ÚCL PRO TEORETICKÉ ZKOUŠKY

CAA-ZLP-060 ZKUŠEBNÍ ŘÁD ÚCL PRO TEORETICKÉ ZKOUŠKY CAA-ZLP-060 ZKUŠEBNÍ ŘÁD ÚCL PRO TEORETICKÉ ZKOUŠKY 1. - Záměrně vynecháno 2. Záměrně vynecháno 3. POUŽITÉ ZKRATKY (A) letouny (aeroplanes) AeČR Aeroklub České republiky AML průkaz technika údržby letadel

Více

Předmět úpravy (k 102 odst. 1 zákona)

Předmět úpravy (k 102 odst. 1 zákona) 108/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Více

Podmínky pro pořádání leteckých veřejných vystoupení a leteckých soutěží

Podmínky pro pořádání leteckých veřejných vystoupení a leteckých soutěží Úřad pro civilní letectví, Sekce letová a provozní Podmínky pro pořádání leteckých veřejných vystoupení a leteckých soutěží Obsahově vychází z JAA AGM Section One: General Part 3: TGL Schválil Ing. Petr

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku L33 SÓLO, poznávací značky OK-4408, u obce Saupsdorf, SRN, dne 20.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku L33 SÓLO, poznávací značky OK-4408, u obce Saupsdorf, SRN, dne 20. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-14-129 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku L33 SÓLO, poznávací značky OK-4408, u obce

Více

datum záznamu a podpis

datum záznamu a podpis Tento postup je vnitřním postupem Úřadu pro civilní letectví. číslo změny změny datum platnosti datum záznamu a podpis číslo opravy opravy datum platnosti 0 15.6.2002 1 27.8.2007 1 12.10.2005 2 1.12.2008

Více

UL 3. Výcviková osnova pilota ultralehkého letounu

UL 3. Výcviková osnova pilota ultralehkého letounu Upravené znění ze dne: 1. 12. 2006 UL 3 Obsah str. 1-1 Výcviková osnova UL 3 LAA ČR UL 3 Výcviková osnova pilota ultralehkého letounu Na základě pověření vydala Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu

Více

MediaKit2015. Informace o možnostech spolupráce

MediaKit2015. Informace o možnostech spolupráce MediaKit2015 Informace o možnostech spolupráce Nejnavštěvovanější server o létání v ČR a SR Server navštěvuje největší komunita lidí, kteří se zajímají o tuto oblast a nakupují produkty a služby v této

Více

---------------Záměrně ponecháno volné----------------

---------------Záměrně ponecháno volné---------------- ---------------Záměrně ponecháno volné---------------- Změna 2 Strana 2/16 CAA-ST-084-n/05 0.1 Seznam platných stran Kapitola Strana Datum Kapitola Strana Datum 1-12 Příloha 13-16 Změna 2 Strana 3/16 CAA-ST-084-n/05

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla Cessna F152, poznávací značky OK-LEV, na letišti Letňany, dne 17. 4. 2009.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla Cessna F152, poznávací značky OK-LEV, na letišti Letňany, dne 17. 4. 2009. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-09-080 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla Cessna F152, poznávací značky OK-LEV, na

Více

Směrnice pro pořádání leteckých akcí

Směrnice pro pořádání leteckých akcí Příloha k MP Ř PČR LS č. 2/2003 Policie ČR Letecká služba Letový dokument 3 Směrnice pro pořádání leteckých akcí (leteckých dnů, propagačních leteckých akcí, leteckých ukázek a předvedení) s vrtulníky

Více