Nový evropský řidičský průkaz pro vyšší ochranu, bezpečnost a volný pohyb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nový evropský řidičský průkaz pro vyšší ochranu, bezpečnost a volný pohyb"

Transkript

1 EVROPSKÁ KOMISE ZPRÁVA Brusel 18. ledna 2013 Nový evropský řidičský průkaz pro vyšší ochranu, bezpečnost a volný pohyb Dne 19. ledna 2013 bude v rámci vstupu v platnost třetí směrnice EU o řidičských průkazech zaveden evropský řidičský průkaz. Nová pravidla zaručí skutečnou svobodu pohybu pro řidiče z EU, posílí bezpečnost na evropských silnicích a omezí možnosti podvodů. 1. Jaké jsou přínosy nového systému řidičských průkazů v Evropě? Přibližně 60 % obyvatel Unie, tedy asi 300 milionů občanů, má platný řidičský průkaz. Mnoho z nich cestuje v rámci Unie za hranice pro soukromé nebo profesní účely nebo mění zemi bydliště. V současné době v Evropě existuje více než 110 různých vzorů řidičských průkazů s různými oprávněními a obdobími platnosti. Nový evropský řidičský průkaz omezí tuto různorodost a usnadní mobilitu řidičů po celé Evropě. Harmonizovaná období platnosti a pravidla pro lékařské prohlídky poskytnou větší právní jistotu velkému počtu Evropanů, kteří se stěhují do jiného členského státu. Řidičský průkaz umožní nejen přístup ke všem druhům vozidel v mnoha zemích EU, ale může být rovněž používán jako doklad totožnosti. Ochrana proti podvodům má tedy zásadní význam. Je téměř nemožné nový průkaz padělat. Zabezpečení je podpořeno evropským elektronickým systémem pro výměnu informací, který usnadní správu řidičských průkazů a přispěje k lepšímu odhalování podvodů spojených s řidičskými průkazy. Pravidla týkající se řidičských průkazů mají také velký vliv na bezpečnost silničního provozu. Na evropských silnicích dochází každý rok k více než úmrtí a nový řidičský průkaz přispěje ke zvýšení bezpečnosti na evropských silnicích. Nejvýznamnější změny se týkají motocyklů. Zavedením postupného přístupu k motocyklům pro mladé řidiče budou nová evropská pravidla představovat mnohem lepší ochranu této zranitelné skupiny účastníků silničního provozu. Kromě toho musí řidiči osobních automobilů a motocyklisté obnovovat nový průkaz vždy po 10 až 15 letech v závislosti na členském státě, zatímco řidičský průkaz pro autobusy a řidiče nákladních vozidel bude platný pět let a pro obnovení bude nezbytná lékařská prohlídka. Tato pravidla nebudou mít žádný vliv na dříve získané právo řídit vozidlo. MEMO/13/10

2 2. Jaké jsou hlavní změny zavedené novými právními předpisy o řidičských průkazech? Nový vzor evropského řidičského průkazu S cílem omezit počet různých vzorů průkazů, které jsou v oběhu, jakož i z důvodu lepší ochrany proti podvodům musí být postupně ukončeno používání papírového řidičského průkazu. Jediným vzorem evropského řidičského průkazu, který bude vydáván, bude umělohmotná karta ve formě kreditní karty, která umožní lepší ochranu před falšováním. Současné papírové řidičské průkazy přestanou být vydávány po vstupu nových právních předpisů v platnost. Zavedení povinného administrativního obnovování pro všechny nové průkazy Povinné a pravidelné administrativní obnovování řidičských průkazů zajistí, aby všechny dokumenty v oběhu bylo možno aktualizovat, přičemž budou využity nejnovější bezpečnostní prvky. Snížení počtu vzorů průkazů, jakož i větší podobnost držitele průkazu na fotografii, usnadní vymáhání práva. Všechny nové průkazy pro mopedy, motocykly, osobní automobily, tříkolky a čtyřkolky budou mít maximální dobu platnosti 10 let. Členské státy si mohou zvolit, že budou takové průkazy vydávat s platností až do 15 let. Všechny nové řidičské průkazy pro nákladní vozidla a autobusy bude mít maximální dobu platnosti 5 let. Na řidiče s průkazy vydanými před vstupem této směrnice v platnost se budou vztahovat nová pravidla o platnosti nejpozději ode dne 19. ledna Jaké důsledky budou mít nové právní předpisy o řidičských průkazech pro řidiče? S tímto novým povinným pravidelným obnovováním řidičských průkazů budou odstraněny poslední překážky volného pohybu řidičů. Hlavní zásada bude spočívat v tom, že všechny průkazy vydané ode dne použitelnosti nové směrnice budou platit tak, jak je stanoveno v řidičském průkazu. Držitel si bude muset obnovit řidičský průkaz před uplynutím jeho platnosti v zemi, kde má své obvyklé bydliště. Od tohoto data použije hostitelský členský stát nové období platnosti a je oprávněn uložit lékařskou kontrolu, pokud ji vyžaduje pro vlastní občany. Tato ustanovení tak držitelům řidičských průkazů přinesou nezbytnou právní jistotu. Pokud jde o řidičské průkazy vydané před datem použitelnosti stávající směrnice, které jsou stále platné a v oběhu, všechny tyto řidičské průkazy budou muset být nahrazeny novým řidičským průkazem nejpozději do roku Členský stát může rovněž požadovat, aby si držitel řidičského průkazu vydaného jiným členským státem, ve kterém není uvedeno období platnosti, které předepisuje směrnice (např. s neomezenou dobou platnosti), po uplynutí dvou let od usazení se v daném státě svůj řidičský průkaz obnovil. Současně z nových řidičských průkazů jasně vyplývá právo řídit určitý typ vozidla a držitel průkazu, správní orgány a orgány činné v trestním řízení mohou toto právo jasně rozpoznat. 2

3 Komise rovněž navrhuje vyjasnit vnitrostátní pravidla pro lékařské prohlídky takto: pokud jde o řidiče nákladních vozidel a autobusů, bude harmonizována periodicita těchto prohlídek, které musí být provedeny při každém obnovení řidičských průkazů v souladu se systémem platným v každé zemi; pokud jde o řidiče automobilů a motocyklů, členské státy se mohou rozhodnout, zda budou či nebudou pravidelné prohlídky provádět. 4. Jak nové právní předpisy o řidičských průkazech omezí možnosti podvodů? V současnosti existuje několik druhů podvodů. Sahají od obchodování s vlastním dokladem, přes protiprávní získání duplikátu nahlášením krádeže nebo ztráty původního průkazu, až po získání řidičského průkazu v jiné zemi v době, kdy držitel nesmí řídit vozidlo ve své zemi původu. Základní filozofií, která je základem boje proti podvodům u řidičských průkazů, je zásada, že jedna osoba může mít pouze jediný řidičský průkaz. Tato směrnice tuto zásadu posiluje. Pravidelné obnovování řidičských průkazů umožní členským státům mít k dispozici pravidelně aktualizované národní databáze, a tudíž průběžně aktualizované informace o platných řidičských průkazech, které jsou v oběhu. Současně bude prostřednictvím komunikační sítě pro řidičské průkazy zlepšena komunikace mezi vnitrostátními orgány. Pravidelná konzultace této sítě s názvem RESPER umožní uplatňovat nová a přísnější pravidla pro zákaz vystavení řidičského průkazu osobě, které byl průkaz odebrán, pozastaven nebo omezen. Členské státy kromě toho mohou, pokud si to přejí, vložit do průkazu mikročip. Opakování údajů vytištěných na kartě v mikročipu zvyšuje ochranu proti podvodům a zároveň zajistí ochranu údajů. Samozřejmě je nutno dodržovat stávající evropské právní předpisy o ochraně osobních údajů. 5. Jak nové právní předpisy o řidičských průkazech přispějí ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu? Zavedení nové skupiny řidičského průkazu pro mopedy Pro řízení mopedů doposud nebyl řidičský průkaz v Unii nutný. Údaje o nehodách však ukazují vysoké riziko nehod velmi mladých účastníků silničního provozu. V některých členských státech smějí řídit mopedy velmi mladí řidiči, již od 14 let věku. Proto byl zaveden nový harmonizovaný řidičský průkaz skupiny AM, který je možno obdržet po složení povinné teoretické zkoušky. To by mělo umožnit lepší kontrolu této zranitelné skupiny účastníků silničního provozu a zvýšit jejich znalosti dopravních předpisů. Rovněž se tak vyjasní situace, kdy řidiči mopedů přejíždějí přes hranice nebo si pronajímají moped během dovolených. Kromě toho mohou členské státy požadovat, aby žadatelé pro tuto skupinu složili zkoušku dovedností a chování. 3

4 Zavedení kritéria výkon/hmotnost pro lehké motocykly (průkaz skupiny A1) Lehké motocykly byly doposud vymezeny obsahem motoru do 125 kubických centimetrů a výkonem do 11 kw. Nebyl stanoven žádný poměr mezi výkonem a hmotností. To by mohlo vést k tomu, že stále lehčí vozidla by dosahovala stále většího zrychlení a maximální rychlosti. Proto mají držitelé řidičských průkazů pro skupinu A1 povoleno jezdit pouze na lehkých motocyklech s objemem válců motoru nepřesahujícím 125 kubických centimetrů, výkonem do 11 kw a s poměrem výkon/hmotnost nepřesahujícím 0,1 kw/kg. Všechny členské státy musí zavést tuto skupinu řidičského průkazu, která dosud ve všech členských státech neexistovala. Postupný přístup k motocyklům s nejvyšším výkonem Předchozí právní předpisy umožňovaly mnohým mladým řidičům bez praktických zkušeností řídit motocykly s nejvyšším výkonem. Statistiky nehod dokládají, že nebezpečí nehody mladých začínajících řidičů na silných motocyklech je mimořádně vysoké, zejména pro věkovou skupinu do 24 let. Kromě toho je nemožné kontrolovat, zda motocyklista získal zkušenosti na motocyklu s nižším výkonem. V zájmu bezpečnosti silničního provozu byla zavedena nová kritéria týkající se vozidel, minimálního věku a přístupu. Nová skupina A2 s novými technickými charakteristikami Dřívější skupina A, která byla rozdělena na omezenou a neomezenou část, je nyní rozdělena na dvě rozdílné skupiny A2 a A. Pro skupinu A2 byly zavedeny dodatečné technické požadavky, aby se zabránilo upravování výkonu motocyklů, tzv. downtuning. Nová pravidla pro minimální věk a pro přístup Minimální věk pro skupinu A2 je stanoven na 18 let. Pokud členský stát stanoví minimální věk pro skupinu A1 na 17 nebo 18 let, minimální věk pro skupinu A2 bude 19 a 20 let, neboť musí být dodrženo období dvou let mezi minimální věkovou hranicí pro skupinu A1 a minimální věkovou hranicí pro skupinu A2. Pokud žadatel získal dvouleté zkušenosti při řízení motocyklů skupiny A1, musí složit pouze zkoušku dovedností a chování, nebo absolvovat školení. Pro skupinu A: v rámci postupného přístupu musí žadatelé získat dvouleté zkušenosti na motocykl skupiny A2 a složit pouze zkoušku dovedností a chování, nebo absolvovat školení. Pokud jsou tyto dvě podmínky splněny, budou oprávněni k řízení vozidel skupiny A, jakmile dosáhnou věku 20 let (případně 21 nebo 22, v závislosti na minimálním věku pro skupinu A2). minimální věková hranice pro přímý přístup byla zvýšena ze stávajících 21 let na 24 let. Nová pravidla pro řidičské průkazy týkající se přívěsů Skupina B umožňuje řídit vozidlo o hmotnosti 3500 kg plus přívěs o hmotnosti 750 kg. V souvislosti s kombinací vozidlo-přívěs v rámci skupiny B může být přívěs o hmotnosti vyšší než 750 kg spojen s tažným vozidlem, pokud celková hmotnost soupravy nepřesahuje 4250 kg a jsou dodržena pravidla pro schválení typu (která stanoví spojení mezi vozidlem a přívěsem). 4

5 Pro tyto kombinace v rámci skupiny B, které překračují hmotnost kg, bude nutné školení či nebo školení i. Toto ustanovení umožní v budoucnosti řídit těžší kombinace vozidel v rámci skupiny B, než je tomu dnes, za podmínky absolvování školení a/nebo úspěšného složení zkoušky. Pokud jde o skupinu BE, bude povoleno táhnout přívěsy s maximální povolenou hmotností kg. Kombinace tažného vozidla ze skupiny B a přívěsu přesahujícího kg bude spadat do skupiny C1E. Postupný přístup k nejvýkonnějším nákladním automobilům Nové definice V zájmu bezpečnosti byly řidičské průkazy pro nákladní vozidla a autobusy pozměněny, aby: uváděly počet cestujících a nikoli počet sedadel; uvedly do souladu technické požadavky pro menší nákladní vozidla a autobusy s požadavky trhu s vozidly a učinily z nich povinné skupiny vozidel v rámci celé Unie; skupina C: motorová vozidla pro přepravu zboží, jejichž maximální přípustná hmotnost je vyšší než kg a nejsou určena k přepravě více než osmi cestujících kromě řidiče. Mohou být spojena s přívěsem o hmotnosti nižší než 750 kg. skupina C1: stejná jako skupina C, ale pro motorová vozidla s maximální povolenou hmotností nepřesahující kg. Všechny členské státy musí nyní tuto skupinu zavést. skupina D: motorová vozidla pro přepravu cestujících o kapacitě pro přepravu více než osmi cestujících kromě řidiče. Mohou být spojena s přívěsem o hmotnosti nižší než 750 kg. skupina D1: stejná jako skupina D, ale pro motorová vozidla s kapacitou pro přepravu nejvýše 16 cestujících kromě řidiče a o maximální délce nejvýše 8 m. Mohou být doplněna o přívěs s hmotností nižší než 750 kg. Všechny členské státy musí nyní tuto skupinu zavést. všechny čtyři výše uvedené skupiny mohou být kombinovány s přívěsy o hmotnosti vyšší než 750 kg, poté je vyžadován zvláštní řidičský průkaz (pro skupiny CE, C1E, DE, D1E). Všechny členské státy musí nyní tyto skupiny zavést. Minimální věk Níže uvedená tabulka poskytuje přehled o požadavcích na věk, pokud jde o přístup k řidičským průkazům v závislosti na skupině vozidla. 5

6 Přehled navrhovaného nového systému ŘP Skupina Obecné pravidlo Podmínky Výjimka AM 16 let Teoretická Praktická je nepovinná 14 let pouze pro území daného členského státu. Je možné zvýšit až na 18 let. A1 16 let Je možné zvýšit až na 17 či 18 let. A2 18 let Pokud je žadatel držitelem průkazu skupiny A1 po dobu 2 let, složí pouze zkoušku nebo absolvuje školení Minimálně 2 roky mezi A1 a A2: pokud je minimální věk pro skupinu A1 stanoven členským státem na 17 nebo 18 let, minimální věk pro skupinu A2 je 19 nebo 20 let. A 20 let pro postupný přístup Složení zkoušky nebo absolvování školení Minimálně 2 roky mezi A2 a A: pokud je minimální věk pro skupinu A2 stanoven členským státem na 19 nebo 20 let, minimální věk pro skupinu A je 21 nebo 22 let. 24 let pro přímý přístup B1 16 let B a BE 18 let Je možné stanovit na 17 let pro B a B+E pouze pro území členského státu. C1 a C1E 18 let Teoretická a praktická Pro řidiče z povolání, aniž 6

7 C a CE 21 let Teoretická praktická a by byla dotčena ustanovení o řízení těchto vozidel uvedená ve směrnici 2003/59/ES 1 o kvalifikaci a školení řidičů, kteří se podílejí na nákladní nebo osobní přepravě. D1 a D1E 21 let Teoretická praktická a D a DE 24 let Teoretická praktická a AM: Mopedy s maximální konstrukční rychlostí 45 km/h, objemem motoru <50 cm³ nebo výkonem <4kW, včetně lehkých čtyřkolek A1: lehké motocykly s objemem motoru <125cm³ nebo s výkonem <11 kw a poměrem výkon/hmotnost <0,1kW/kg, a lehké tříkolky s výkonem <15 kw A2: motocykly s výkonem <35kW a s poměrem výkon/hmotnost <0,2 kw/kg, které nejsou odvozeny od vozidel s více než dvojnásobným výkonem A: dvoukolové motocykly (včetně s výkonem vyšším než 35 kw) a těžké tříkolky s výkonem >15 kw B: motorová vozidla o hmotnosti <3500 kg nepřepravující více než osm cestujících kromě řidiče + přívěs <750 kg; mohou být kombinována s přívěsy o hmotnosti vyšší než 750 kg, pokud je kombinovaná hmotnost nižší než kg (přičemž při kombinované hmotnosti mezi a kg je potřebné školení a/nebo ) B1: nepovinná skupina těžkých čtyřkolek C: motorová vozidla pro přepravu zboží, jejichž hmotnost je vyšší než 3500 kg + přívěs <750 kg C1: motorová vozidla o hmotnosti >3500 kg, ale <7500 kg a nepřepravující více než osm cestujících kromě řidiče + přívěs <750 kg D: motorová vozidla pro přepravu více než osmi cestujících + přívěs <750kg D1: motorová vozidla s kapacitou pro přepravu nejvýše 16 cestujících a o maximální délce 8 m + přívěs <750kg E: v kombinaci s výše uvedenými skupinami: přívěs >750kg 1 Úř. věst. L 226, , s. 4. 7

8 6. Jaké jsou nové předpisy pro zkušební komisaře? Nejsou stanoveny žádné normy týkající se výcviku a dalšího vzdělávání zkušebních komisařů. Situace se v jednotlivých zemích značně liší. V některých členských státech nemají zkušební komisaři téměř žádné specifické vzdělání nebo dokonce nemusí mít řidičský průkaz pro skupinu vozidel, kterou zkoušejí. Toto by nemělo být nadále možné. Vzhledem k tomu, že teoretické a praktické zkoušky byly podrobně harmonizovány, měly by společné minimální požadavky pro zkušební komisaře zajistit, aby výsledky zkoušek byly v rámci EU srovnatelné. Pravidelný výcvik zkušebních komisařů by rovněž měl mít pozitivní dopad na bezpečnost silničního provozu tím, že komisaři budou mít nadále aktuální vědomosti a zkušenosti ve stále rychleji se měnícím technickém prostředí. Byly stanoveny základní podmínky přístupu k povolání zkušebních komisařů a zavedeny minimální normy pro jejich výchozí kvalifikaci, jakož i pravidelné opakovací kurzy: zkušební komisaři by měli vždy mít platný řidičský průkaz pro skupinu vozidel, kterou zkoušejí. Měli by získat výchozí kvalifikaci a mít povinnost účastnit se pravidelných školení. měli by být důkladně vyškoleni v základních předmětech a získat výchozí kvalifikaci před tím, než budou oprávněni zkoušet. Povinný by měl být postupný přístup. Zkušební komisaři by měli nejdříve zkoušet žadatele o řidičský průkaz na osobní automobily, které představují 90 % všech zkoušek, a teprve po získání zkušeností u těchto zkoušek a po obdržení dodatečné kvalifikace pro ostatní skupiny by měli provádět zkoušky u jiných skupin vozidel. 7. Budou novými právními předpisy o řidičských průkazech dotčeny požadavky na způsobilost k řízení? Řidiči motorových vozidel musí splňovat minimální normy tělesné a duševní způsobilosti k řízení. Směrnice o řidičských průkazech obsahuje podrobná ustanovení týkající se seznamu postižení, která mohou ovlivňovat bezpečné řízení. Pro profesionální řidiče nákladních vozidel a autobusů obvykle platí přísnější ustanovení. V roce 2009 byla směrnice na základě práce skupiny zdravotnických odborníků jmenovaných členskými státy aktualizována, pokud jde o zrak, cukrovku a epilepsii. 8. Právní předpisy o řidičských průkazech, které jsou v Unii dosud platné První evropský právní předpis o řidičských průkazech pochází z roku Směrnice Rady tehdy umožnila občanům EU, kteří se stěhují do jiného členského státu, aby jim byl vyměněn řidičský průkaz, aniž by museli absolvovat nové teoretické a praktické zkoušky a lékařské vyšetření. Řidiči však byli nadále povinni vyměnit svůj průkaz do jednoho roku od data usazení v novém členském státě. 8

9 Až v roce 1991 zavedla nová směrnice zásadu vzájemného uznávání a zrušila nutnost výměny průkazu. Avšak v praxi byla tato zásada ztížena tím, že období platnosti řidičských průkazů a periodicita pravidelných vyšetření nebyly harmonizovány. To vedlo k právní nejistotě pro občany, kteří se přestěhovali do jiného členského státu. Směrnice 2006/126/ES, známá také jako třetí směrnice EU o řidičských průkazech, byla přijata 20. prosince Členské státy byly povinny ji provést do vnitrostátního práva do 19. ledna I když některá z ustanovení směrnice vstoupila v platnost 19. ledna 2009, většina jejích požadavků začne platit 19. ledna 2013, a to zejména zavedení nového vzoru EU pro řidičské průkazy. Více informací naleznete zde: IP/13/25 2 Úř. věst. L 403, , s

Řidičské průkazy: zajištění zabezpečení, bezpečnosti a volného pohybu

Řidičské průkazy: zajištění zabezpečení, bezpečnosti a volného pohybu Řidičské průkazy: zajištění zabezpečení, bezpečnosti a volného pohybu Třetí směrnice o řidičských oprávněních navržená Komisí Komise navrhla dne 21. října revizi evropské legislativy o řidičských průkazech,

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu NÁKLADNÍ DOPRAVA H. Bezpečnost silničního provozu 1. Jízda na dálnici a na silnici I. třídy v neděli a ostatních dnech pracovního klidu v době od 13.00 do 22.00 hodin je zakázána: a) nákladním vozidlům

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014.

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. V současně platném znění dotčených paragrafů uvádíme změny a nová ustanovení na barevném podkladu,

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Praha / 41/2012-160-LEG/2 Janovcová Kateřina / 225131461 15.1.2013

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Praha / 41/2012-160-LEG/2 Janovcová Kateřina / 225131461 15.1.2013 nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 Elektronicky - všem obecním úřadům obcí s rozšířenou působností na vědomí - krajským úřadům - Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka

Více

I. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích účinnost od 19. 3. 2013

I. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích účinnost od 19. 3. 2013 Informace o novelách zákonů č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním povozu), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 247/2000 Sb., o získávání

Více

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA PRACOVNÍCH CESTÁCH V materiálu předkládáme několik užitečných informací v souvislosti s řízením motorových vozidel na pracovních cestách. Najdete v něm výklad k řadě právních

Více

ZÁKON č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích

ZÁKON č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích Metodický zpravodaj 51/2005 (část Zákony, vyhlášky a ostatní předpisy ) VÝPIS: ČÁSTKA 215 ZÁKON č. 634/2004 Sb. ze dne 26.listopadu 2004, o správních poplatcích SAZEBNÍK ČÁST II Příloha Položka 26 a) Zápis

Více

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992 NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92 ze dne 26. března 1992 o přístupu na trh silniční přepravy zboží uvnitř Společenství na území nebo z území členského státu nebo procházející územím jednoho nebo více členských

Více

HLAVA III ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ A ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ. Díl 1. Řidičské oprávnění

HLAVA III ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ A ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ. Díl 1. Řidičské oprávnění 1 Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu HLAVA III ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ A ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ Díl 1 Řidičské oprávnění 80 Řidičské oprávnění opravňuje jeho držitele k řízení motorového vozidla zařazeného

Více

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Silniční doprava nadále zůstane jedinou živností s názvem: silniční motorová doprava členit se bude

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 ) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 ) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění Strana 3746 Sbírka zákonů č. 297 / 2011 Částka 105 297 ZÁKON ze dne 6. září 2011, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním

Více

297/2011 Sb. ZÁKON ze dne 6. září 2011,

297/2011 Sb. ZÁKON ze dne 6. září 2011, 297/2011 Sb. ZÁKON ze dne 6. září 2011, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2011 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním

Více

ZÁKON 297/2011. Jsou zde uvedeny pouze části, kde došlo ke změnám. Změny vyznačené žlutě jsou účinné od 1.1.2012.

ZÁKON 297/2011. Jsou zde uvedeny pouze části, kde došlo ke změnám. Změny vyznačené žlutě jsou účinné od 1.1.2012. ZÁKON 297/2011 kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, ÚČINNOST OD 1. 1. 2012 ÚČINNOST

Více

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne.. 2011,

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne.. 2011, V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne.. 2011, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,

Více

31/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001 o řidičských průkazech a o registru řidičů

31/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001 o řidičských průkazech a o registru řidičů 31/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001 o řidičských průkazech a o registru řidičů Změna: 154/2003 Sb., účinnost od 27. 5. 2003 Změna: 177/2004 Sb., účinnost od 1. 5. 2004

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu ŘIDIČOVA KNIHOVNA Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady, které jsou povinné pro českého dopravce (musí mít řidič motorového vozidla při řízení u sebe) při provádění

Více

Informace k novelám živnostenského zákona a novele zákona o silniční dopravě

Informace k novelám živnostenského zákona a novele zákona o silniční dopravě Informace k novelám živnostenského zákona a novele zákona o silniční dopravě I. Dnem 01.06.2012 nabyl účinnosti zákon č. 119/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (dále též

Více

ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL

ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL 1 REGISTRACE NOVÉHO VOZIDLA

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů Změna: 478/2001 Sb. (část),478/2001 Sb.,175/2002 Sb.,320/2002

Více

Neoficiální úplné znění účinné od 19. ledna 2013. 247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000

Neoficiální úplné znění účinné od 19. ledna 2013. 247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 Neoficiální úplné znění účinné od 19. ledna 2013 247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve

Více

ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO ŘIDIČŮ

ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO ŘIDIČŮ ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO ŘIDIČŮ ANOTACE Zákon o ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ PRO ÚČELY PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI Školicí střediska řidičů 1. Autor Vladimír Žalman 2. Období tvorby leden 2013 3. Obor

Více

247/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 2000. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů

247/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 2000. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů 247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů Změna: 478/2001 Sb. (část) Změna: 478/2001 Sb. Změna:

Více

Změny v zákonech platné od 1.8.2011

Změny v zákonech platné od 1.8.2011 AUTOSLUŽBY MIRDA s.r.o. www.autosluzbymirda.cz smolab@ndc.cz 724 746 158 Změny v zákonech platné od 1.8.2011 Jakákoliv situace, ať je sebehorší, má schopnost se zhoršit. Zákon č. 361/2000 Sb. Norma trvale

Více

Akademie dopravního vzdělávání

Akademie dopravního vzdělávání Akademie dopravního vzdělávání Zpracované v aktuálním znění od 19. ledna 2013: 1) Povinné výměny řidičských průkazů 2) Změna v získávání profesních průkazů 3) Dopravně psychologická vyšetření řidičů 4)

Více

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz Sazebník pro individuální smlouvy Pojištění řidiče s doživotní rentou Rento Přednosti pojištění doživotní renta v případě pojistné události klient dopředu ví, jaká bude výše jeho renty v případě pojistné

Více

247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů Změna: 478/2001 Sb. (část) Změna: 478/2001 Sb. Změna:

Více

Zákon č. 238/2002 Sb.

Zákon č. 238/2002 Sb. Zákon č. 238/2002 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, jak vyplývá

Více

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Nařízení (EU) č. 181/2011 (dále jen nařízení ) vstoupilo v platnost dne 1. března 2013. Toto nařízení stanoví minimální soubor práv cestujících

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Mezinárodní dopravní předpisy

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Mezinárodní dopravní předpisy ŘIDIČOVA KNIHOVNA Mezinárodní dopravní předpisy MEZINÁRODNÍ DOPRAVNÍ PŘEDPISY Téma se zabývá mezinárodními dopravními předpisy z pohledu bezpečné účasti řidiče v provozu na pozemních komunikacích se zřetelem

Více

ZMĚNA TYPU MOTORU. technický průkaz (TP), osvědčení o registraci vozidla (ORV, OTP)

ZMĚNA TYPU MOTORU. technický průkaz (TP), osvědčení o registraci vozidla (ORV, OTP) ZMĚNA TYPU MOTORU vyjádření výrobce vozidla nebo jeho akreditovaného zástupce, že typ motoru je určen jako náhradní díl k tomuto vozidlu doklad o řádném nabytí motoru (např. faktura, kupní smlouva) protokol

Více

247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů Změna: 478/2001 Sb. (část) Změna: 478/2001 Sb. Změna:

Více

Ing. Eliška Galambicová Moravskoslezská obchodní akademie, s. r. o.

Ing. Eliška Galambicová Moravskoslezská obchodní akademie, s. r. o. 1) Pan Špaček používá v roce 2014 k podnikání tyto vozidla: 1. osobní automobil 3T57982, pořízen 20. 3. 2014 a bylo používáno až do konce roku 2014. Objem motoru 1850 cm 3, první registrace vozidla byla

Více

A u t o š k o l s k é n o v i n y

A u t o š k o l s k é n o v i n y A u t o š k o l s k é n o v i n y Listopad 2007 Vydává : Asociace autoškol ČR, 130 00 Praha 3, Čajkovského 1 www.autoskol.cz e-mail : asociace@autoskol.cz Telefon : 222 722 821 GSM : 739 093 643 Vážení

Více

253/2007 Sb. Změna vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

253/2007 Sb. Změna vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel 253/2007 Sb. Změna vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel Čl. I Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel,

Více

247/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

247/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 247/2000 Sb. ZÁKON o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011

Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011 Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011 v 2 se doplňuje písmeno mm), které zní: mm) kolonou vozidel se rozumí souvislý proud více vozidel, u kterého nelze předjíždět každé

Více

ZÁKON č. 242/2008 Sb. ze dne 4. června 2008, Čl. I Změna školského zákona. 78 Společná část maturitní zkoušky

ZÁKON č. 242/2008 Sb. ze dne 4. června 2008, Čl. I Změna školského zákona. 78 Společná část maturitní zkoušky ZÁKON č. 242/2008 Sb. ze dne 4. června 2008, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

T a r i f n í a p ř e p r a v n í p o d m í n k y

T a r i f n í a p ř e p r a v n í p o d m í n k y T a r i f n í a p ř e p r a v n í p o d m í n k y platné v obvodu integrovaného dopravního systému (IDS) MHD Orlová od 1.7.2014 A. Linky městské hromadné dopravy (MHD) číslo 878501-505 I. Ceny jízdného

Více

247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů

247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů 247/2000 Sb. (k 01-07-2008) ZÁKON ze dne 30. června 2000 o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů Změna: 478/2001 Sb. (část) Změna: 478/2001

Více

Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce

Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem

Více

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1014/2010 ze dne 10. listopadu 2010 o sledování a hlášení údajů o registraci nových osobních automobilů podle nařízení Evropského

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 07 VY 32 INOVACE 0114 0307

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 07 VY 32 INOVACE 0114 0307 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 07 VY 32 INOVACE 0114 0307 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Typy tabulek s registrační značkou po 1.6.2004

Typy tabulek s registrační značkou po 1.6.2004 Typy tabulek s registrační značkou po 1.6.2004 Tabulky registračních značek pro všechna silniční motorová vozidla a přípojná vozidla Zvláštní tabulky s registrační značkou trvale manipulační Tabulky registračních

Více

247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů Změna: 478/2001 Sb. (část) Změna: 478/2001 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 411/2005

Více

06050586 Jste řidičem vozidla z výhledu. Určete, kolikáté projede Vaše vozidlo touto křižovatkou: a) Poslední. b) Druhé. c) Třetí.

06050586 Jste řidičem vozidla z výhledu. Určete, kolikáté projede Vaše vozidlo touto křižovatkou: a) Poslední. b) Druhé. c) Třetí. 06050586 Jste řidičem vozidla z výhledu. Určete, kolikáté projede Vaše vozidlo touto křižovatkou: a) Poslední. b) Druhé. c) Třetí. 06050587 Jste řidičem vozidla z výhledu. Určete, kolikáté projede Vaše

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 96 Rozeslána dne 23. října 2014 Cena Kč 43, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 96 Rozeslána dne 23. října 2014 Cena Kč 43, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 96 Rozeslána dne 23. října 2014 Cena Kč 43, O B S A H : 228. Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem

Více

o řidičských průkazech a o registru řidičů 1 Řidičský průkaz České republiky

o řidičských průkazech a o registru řidičů 1 Řidičský průkaz České republiky 31 VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001 o řidičských průkazech a o registru řidičů Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle 137 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb.,o provozu na pozemních

Více

Seriál o Schengenu na stránkách týdeníku Veřejná správa. ČR v Schengenu: Cestování po Evropě volnou cestou

Seriál o Schengenu na stránkách týdeníku Veřejná správa. ČR v Schengenu: Cestování po Evropě volnou cestou Díl XII. vyšlo 12.12.2007 (č. 0) ČR v Schengenu: Cestování po Evropě volnou cestou Českou republiku dělí od vstupu do schengenského prostoru několik posledních dní. Již před Vánocemi bude možné překračovat

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření jménem Evropské unie Marrákešské smlouvy o usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým

Více

APLIKACE PLATOVÝCH PŘEDPISŮ VE ŠKOLSTVÍ s komentářem a příklady z praxe k 1. 10. 2012

APLIKACE PLATOVÝCH PŘEDPISŮ VE ŠKOLSTVÍ s komentářem a příklady z praxe k 1. 10. 2012 APLIKACE PLATOVÝCH PŘEDPISŮ VE ŠKOLSTVÍ s komentářem a příklady z praxe k 1. 10. 2012 5. aktualizované vydání 1. aktualizace k 1. 4. 2014 Str. 14 1.3.5 Cestovní náhrady Nejčastěji se ve školské praxi uplatní

Více

Mimořádné výhody pro sluchově postižené Průkazky ZTP, ZTP/P, kde žádat a další užitečné informace

Mimořádné výhody pro sluchově postižené Průkazky ZTP, ZTP/P, kde žádat a další užitečné informace Mimořádné výhody pro sluchově postižené Průkazky ZTP, ZTP/P, kde žádat a další užitečné informace 2008 Spolek neslyšících Plzeň Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Obsah Komu jsou průkazky ZTP a ZTP/P

Více

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 (1) Na pozemních komunikacích lze provozovat pouze takové silniční vozidlo, které je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle tohoto zákona. (2)

Více

Metodická pomůcka k provozování školícího střediska

Metodická pomůcka k provozování školícího střediska HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR DOPRAVNÍCH AGEND oddělení zkušebních komisařů Metodická pomůcka k provozování školícího střediska fax : 236 00 7159 telefon : 236 00 3079 Miroslav

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Úřední věstník Evropské unie SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2003/59/ES. ze dne 15. července 2003

Úřední věstník Evropské unie SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2003/59/ES. ze dne 15. července 2003 07/sv. 7 441 32003L0059 L 226/4 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE 10.9.2003 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2003/59/ES ze dne 15. července 2003 o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých

Více

Doprava cukrovky z meziskladů do cukrovaru

Doprava cukrovky z meziskladů do cukrovaru Doprava cukrovky z meziskladů do cukrovaru Restrukturalizace českého cukrovarnictví probíhající v posledních letech podstatně snížila počet cukrovarů v České republice. Zatímco v roce 1979 bylo v České

Více

6. volební období 26/4

6. volební období 26/4 P a r l a m e n t České re p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2010 6. volební období 26/4 Pozměňovací a jiné návrhy k senátnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na

Více

Konference k veřejným zakázkám, Otidea a.s., dne 2. 10. 2014. Příspěvek - Nové evropské směrnice a nové možnosti elektronizace veřejných zakázek v ČR

Konference k veřejným zakázkám, Otidea a.s., dne 2. 10. 2014. Příspěvek - Nové evropské směrnice a nové možnosti elektronizace veřejných zakázek v ČR Konference k veřejným zakázkám, Otidea a.s., dne 2. 10. 2014 Příspěvek - Nové evropské směrnice a nové možnosti elektronizace veřejných zakázek v ČR Prezentující: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D., LLM, Of

Více

(3) Na přední straně řidičského průkazu jsou pod číselnými kódy uváděny následující údaje o držiteli řidičského průkazu:

(3) Na přední straně řidičského průkazu jsou pod číselnými kódy uváděny následující údaje o držiteli řidičského průkazu: 31/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001 o řidičských průkazech a o registru řidičů Změna: 154/2003 Sb. Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle 137 odst. 2 zákona č. 361/2000

Více

Zřízení čističky vod na dlouhé lokte

Zřízení čističky vod na dlouhé lokte Zřízení čističky vod na dlouhé lokte Vyhláška nerozlišuje mezi jednotlivými typy čističek odpadních vod, proto když si majitelé malých firem nebo vlastníci rodinných domů zařizují vlastní likvidaci odpadních

Více

c) řidič nesmí ohrozit nebo omezit, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před

c) řidič nesmí ohrozit nebo omezit, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před 11070001 Povinností přepravované osoby je: a) neohrožovat svým chováním bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, zejména neomezovat řidiče v bezpečném ovládání vozidla. b) pomáhat řidiči dle jeho

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

SMĚRNICE KOMISE 2000/56/ES ze dne 14. září 2000, kterou se mění a doplňuje směrnice Rady 91/439/EHS o řidičských průkazech

SMĚRNICE KOMISE 2000/56/ES ze dne 14. září 2000, kterou se mění a doplňuje směrnice Rady 91/439/EHS o řidičských průkazech SMĚRNICE KOMISE 2000/56/ES ze dne 14. září 2000, kterou se mění a doplňuje směrnice Rady 91/439/EHS o řidičských průkazech (COMMISSION DIRECTIVE 2000/56/EC of 14 September 2000 amending Council Directive

Více

C O J E T Ř E B A M Í T S S E B O U OBSAH:... 1

C O J E T Ř E B A M Í T S S E B O U OBSAH:... 1 C O J E T Ř E B A M Í T S S E B O U Obsah: OBSAH:... 1 ODDĚLENÍ EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL... 2 KONTAKTY... 2 ELEKTRONICKÉ OBJEDNÁNÍ NA ODDĚLENÍ EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL:... 2 FORMULÁŘE... 2 REGISTR

Více

Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech

Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech Ing. Martin Tichý Předpisová základna: nejprve národní

Více

Podmínky provozu vozidel

Podmínky provozu vozidel Zákon č. 56/2001 Sb. Zákon č. 56/2001 Sb. Podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích (vybraná ustanovení zákona č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů) 1 Předmět úpravy (1) Zákon upravuje

Více

DRUHY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ EVROPSKÉ UNIE K PROVOZOVÁNÍ SILNIČNÍ DOPRAVY A ORIENTACE V NICH, PORTÁL EURLEX A JEHO NUANCE

DRUHY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ EVROPSKÉ UNIE K PROVOZOVÁNÍ SILNIČNÍ DOPRAVY A ORIENTACE V NICH, PORTÁL EURLEX A JEHO NUANCE DRUHY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ EVROPSKÉ UNIE K PROVOZOVÁNÍ SILNIČNÍ DOPRAVY A ORIENTACE V NICH, PORTÁL EURLEX A JEHO NUANCE TYPES OF EUROPEAN UNION LEGISLATION FOR ROAD TRANSPORT OPERATORS AND ORIENTATION IN

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. C. sociální právo

OSOBNÍ DOPRAVA. C. sociální právo OSOBNÍ DOPRAVA C. sociální právo 1. Jakou formou zaměstnavatel uzavírá pracovní poměr? a) písemně nebo ústně b) formu určuje zaměstnavatel c) výhradně písemně d) formu určuje zaměstnanec 2. Co musí pracovní

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY. Instrukce č. 1/2011

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY. Instrukce č. 1/2011 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY Instrukce č. 1/2011 k usměrnění činnosti pro postup při vydávání dokladu Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou Č.j.: 38/2011-150-ADM/2

Více

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d)

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d) Přestupek (zkráceně) Přestupek Body Řízení pod vlivem alkoholu (nad 0,3 promile) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol, návykové látky) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol a návykové

Více

Registrace zdravotnických pracovníků

Registrace zdravotnických pracovníků Registrace zdravotnických pracovníků PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková vedoucí Registru NCO NZO Brno Email: hofstetrova@nconzo.cz Tel.č.: 543 559 353 o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k

Více

V l á d n í n á v r h

V l á d n í n á v r h V l á d n í n á v r h III. ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za

Více

Pokyn o účasti notifikovaných osob

Pokyn o účasti notifikovaných osob Pokyn o účasti notifikovaných osob při prokazování shody podle směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích je použitelný pro notifikované osoby z CPD-GNB CIRCA jako dokument NB/CPD/01/002-rev.04. Úvod Od

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne... C Návrh NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], kterým se mění nařízení Komise (EU) č. xxxx/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy

Více

Oddělení evidence motorových vozidel

Oddělení evidence motorových vozidel C O J E TŘEBA M Í T S S E B O U Obsah: CO JE TŘEBA MÍT S SEBOU...1 OBSAH...1 ODDĚLENÍ EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL...2 KONTAKTY...2 ELEKTRONICKÉ OBJEDNÁNÍ NA ODDĚLENÍ EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL:...2 FORMULÁŘE...2

Více

1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník.

1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník. Případová studie část A nákladní doprava vnitrostátní 1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník. 2. Jaká je zákonná lhůta pro provedení technické prohlídky

Více

K O M O R A TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY = STAVOVSKÝ ŘÁD = 8. ledna 2011, Praha

K O M O R A TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY = STAVOVSKÝ ŘÁD = 8. ledna 2011, Praha K O M O R A TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY = STAVOVSKÝ ŘÁD = 8. ledna 2011, Praha I. Přihláška ke členství v komoře a rozhodnutí o ní 1.1 Uchazeč o členství požádá o přijetí za člena přihláškou na formuláři

Více

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí DOPORUČENÍ RADY ze dne 30. listopadu 1994 o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské unii,

Více

Registr a registrace silničního vozidla

Registr a registrace silničního vozidla Registr a registrace silničního vozidla Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

6.Legislativa v dopravě, různé pohledy a možnosti dopravy 1. Legislativní proces 2. Monitoring legislativy EU 3. Kvalifikace řidičů-legislativa

6.Legislativa v dopravě, různé pohledy a možnosti dopravy 1. Legislativní proces 2. Monitoring legislativy EU 3. Kvalifikace řidičů-legislativa 6.Legislativa v dopravě, různé pohledy a možnosti dopravy 1. Legislativní proces 2. Monitoring legislativy EU 3. Kvalifikace řidičů-legislativa 1.Legislativní proces Legislativní proces má několik fází:

Více

Projekt modré karty v Evropské unii

Projekt modré karty v Evropské unii Projekt modré karty v Evropské unii Projekt modré karty má otevřít cestu vysoce kvalifikovaným zahraničním pracovníkům na pracovní trhy členských zemí Evropské unie, a tím posílit taková odvětví evropského

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (II) Daň silniční 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Sazby daně. 5. Vznik a zánik daňové povinnosti. 6. Placení daně.

Více

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA PYROTECHNICKÉ VÝROBKY. Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Jilmová 759/12 130 00 Praha 3 Žižkov www.cuzzs.

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA PYROTECHNICKÉ VÝROBKY. Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Jilmová 759/12 130 00 Praha 3 Žižkov www.cuzzs. ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA PYROTECHNICKÉ VÝROBKY Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Jilmová 759/12 130 00 Praha 3 Žižkov www.cuzzs.cz 1. Odborná způsobilost dle práva ES SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Více

Pracovní cesta. 42 odst. 1 ZP. 153 odst. 2 ZP. viz 2.1.3. 153 odst. 1 ZP. záznam o provozu vozidla apod.

Pracovní cesta. 42 odst. 1 ZP. 153 odst. 2 ZP. viz 2.1.3. 153 odst. 1 ZP. záznam o provozu vozidla apod. Zákoník práce v kostce 2012 Str. 131 8.2 8.2 Pracovní cesta a podmínky jejího konání Pracovní cesta Pracovní cestou je podle 42 odst. 1 zákoníku práce časově omezená cesta k výkonu práce mimo sjednané

Více

www.autoskoly.cz VYHLÁŠKA č. 31/2001 Sb. Ministerstva dopravy a spojů o řidičských průkazech a o registru řidičů v aktuálním znění

www.autoskoly.cz VYHLÁŠKA č. 31/2001 Sb. Ministerstva dopravy a spojů o řidičských průkazech a o registru řidičů v aktuálním znění www.autoskoly.cz VYHLÁŠKA č. 31/2001 Sb. Ministerstva dopravy a spojů o řidičských průkazech a o registru řidičů v aktuálním znění Datum účinnosti: 31.1.2001 Poslední změny provedeny vyhláškou č. 194/2006

Více

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy L 129/10 Úřední věstník Evropské unie 17.5.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 736/2006 ze dne 16. května 2006 o pracovních postupech Evropské agentury pro bezpečnost letectví pro provádění normalizačních inspekcí

Více

Vyhláška č. 31/2001 Sb.

Vyhláška č. 31/2001 Sb. Vyhláška č. 31/2001 Sb. Vyhláška je uvedena k 1. květnu 2014 v aktuálním znění, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 154/2003 Sb., vyhláškou č. 177/2004 Sb., vyhláškou č. 194/2006 Sb., vyhláškou

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95 ze dne 13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

Právní předpisy pro pracovní režimy řidičů

Právní předpisy pro pracovní režimy řidičů Právní předpisy pro pracovní režimy řidičů MEZINÁRODNÍ DOPRAVA VNITROSTÁTNÍ Na území EU Mimo území EU DOPRAVA a ve Švýcarsku Ve smluvním státě AETR Ve státě mimo AETR ČR Nařízení Rady EHS Dohoda AETR Vnitrostátní

Více

200007. Činnost STK upravuje zákon: č. 111/1994 Sb. č. 38/1995 Sb. č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

200007. Činnost STK upravuje zákon: č. 111/1994 Sb. č. 38/1995 Sb. č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. OBLAST: Teorie práva - pojmy, vznik a řízení STK 200007. Činnost STK upravuje zákon: č. 111/1994 Sb. č. 38/1995 Sb. č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 200021. Silniční vozidlo je: motorové vozidlo,

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85. ze dne 17. října 1985,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85. ze dne 17. října 1985, NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85 ze dne 17. října 1985, kterým se stanoví podmínky přístupu k režimu podle Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně, vztahující se na plavidla plavby na Rýně RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

Více

Dávky pro osoby se zdravotním postižením

Dávky pro osoby se zdravotním postižením Dávky pro osoby se zdravotním postižením - příspěvek na mobilitu, - příspěvek na zvláštní pomůcku, - průkaz osoby se zdravotním postižením a některé benefity, které z něj vyplývají Příspěvek na mobilitu

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001. ze dne 19. prosince 2001. o přeshraničních platbách v eurech

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001. ze dne 19. prosince 2001. o přeshraničních platbách v eurech NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001 ze dne 19. prosince 2001 o přeshraničních platbách v eurech EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU uzavřená dle 630 a násl. Obchodního zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami: Après la montagne s.r.o., provozovna (id.č. 1008704202):,, Česká republika IČO 29058023, DIČ CZ29058023 / /

Více

Schvalování jednotlivě dovezených vozidel z mimoevropských států zejména z USA

Schvalování jednotlivě dovezených vozidel z mimoevropských států zejména z USA Schvalování jednotlivě dovezených vozidel z mimoevropských států zejména z USA Pro vozidla v provedení dle legislativních předpisů z mimoevropských teritorií platí dle zákona č. 56/2001 Sb. v aktuálním

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004 EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ Oznámení členům č. 11/2004 Věc: Podklady pro směrnici o službách: různé tabulky V příloze členové nalezou kopii dokladů, které výboru poskytly

Více