Nový evropský řidičský průkaz pro vyšší ochranu, bezpečnost a volný pohyb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nový evropský řidičský průkaz pro vyšší ochranu, bezpečnost a volný pohyb"

Transkript

1 EVROPSKÁ KOMISE ZPRÁVA Brusel 18. ledna 2013 Nový evropský řidičský průkaz pro vyšší ochranu, bezpečnost a volný pohyb Dne 19. ledna 2013 bude v rámci vstupu v platnost třetí směrnice EU o řidičských průkazech zaveden evropský řidičský průkaz. Nová pravidla zaručí skutečnou svobodu pohybu pro řidiče z EU, posílí bezpečnost na evropských silnicích a omezí možnosti podvodů. 1. Jaké jsou přínosy nového systému řidičských průkazů v Evropě? Přibližně 60 % obyvatel Unie, tedy asi 300 milionů občanů, má platný řidičský průkaz. Mnoho z nich cestuje v rámci Unie za hranice pro soukromé nebo profesní účely nebo mění zemi bydliště. V současné době v Evropě existuje více než 110 různých vzorů řidičských průkazů s různými oprávněními a obdobími platnosti. Nový evropský řidičský průkaz omezí tuto různorodost a usnadní mobilitu řidičů po celé Evropě. Harmonizovaná období platnosti a pravidla pro lékařské prohlídky poskytnou větší právní jistotu velkému počtu Evropanů, kteří se stěhují do jiného členského státu. Řidičský průkaz umožní nejen přístup ke všem druhům vozidel v mnoha zemích EU, ale může být rovněž používán jako doklad totožnosti. Ochrana proti podvodům má tedy zásadní význam. Je téměř nemožné nový průkaz padělat. Zabezpečení je podpořeno evropským elektronickým systémem pro výměnu informací, který usnadní správu řidičských průkazů a přispěje k lepšímu odhalování podvodů spojených s řidičskými průkazy. Pravidla týkající se řidičských průkazů mají také velký vliv na bezpečnost silničního provozu. Na evropských silnicích dochází každý rok k více než úmrtí a nový řidičský průkaz přispěje ke zvýšení bezpečnosti na evropských silnicích. Nejvýznamnější změny se týkají motocyklů. Zavedením postupného přístupu k motocyklům pro mladé řidiče budou nová evropská pravidla představovat mnohem lepší ochranu této zranitelné skupiny účastníků silničního provozu. Kromě toho musí řidiči osobních automobilů a motocyklisté obnovovat nový průkaz vždy po 10 až 15 letech v závislosti na členském státě, zatímco řidičský průkaz pro autobusy a řidiče nákladních vozidel bude platný pět let a pro obnovení bude nezbytná lékařská prohlídka. Tato pravidla nebudou mít žádný vliv na dříve získané právo řídit vozidlo. MEMO/13/10

2 2. Jaké jsou hlavní změny zavedené novými právními předpisy o řidičských průkazech? Nový vzor evropského řidičského průkazu S cílem omezit počet různých vzorů průkazů, které jsou v oběhu, jakož i z důvodu lepší ochrany proti podvodům musí být postupně ukončeno používání papírového řidičského průkazu. Jediným vzorem evropského řidičského průkazu, který bude vydáván, bude umělohmotná karta ve formě kreditní karty, která umožní lepší ochranu před falšováním. Současné papírové řidičské průkazy přestanou být vydávány po vstupu nových právních předpisů v platnost. Zavedení povinného administrativního obnovování pro všechny nové průkazy Povinné a pravidelné administrativní obnovování řidičských průkazů zajistí, aby všechny dokumenty v oběhu bylo možno aktualizovat, přičemž budou využity nejnovější bezpečnostní prvky. Snížení počtu vzorů průkazů, jakož i větší podobnost držitele průkazu na fotografii, usnadní vymáhání práva. Všechny nové průkazy pro mopedy, motocykly, osobní automobily, tříkolky a čtyřkolky budou mít maximální dobu platnosti 10 let. Členské státy si mohou zvolit, že budou takové průkazy vydávat s platností až do 15 let. Všechny nové řidičské průkazy pro nákladní vozidla a autobusy bude mít maximální dobu platnosti 5 let. Na řidiče s průkazy vydanými před vstupem této směrnice v platnost se budou vztahovat nová pravidla o platnosti nejpozději ode dne 19. ledna Jaké důsledky budou mít nové právní předpisy o řidičských průkazech pro řidiče? S tímto novým povinným pravidelným obnovováním řidičských průkazů budou odstraněny poslední překážky volného pohybu řidičů. Hlavní zásada bude spočívat v tom, že všechny průkazy vydané ode dne použitelnosti nové směrnice budou platit tak, jak je stanoveno v řidičském průkazu. Držitel si bude muset obnovit řidičský průkaz před uplynutím jeho platnosti v zemi, kde má své obvyklé bydliště. Od tohoto data použije hostitelský členský stát nové období platnosti a je oprávněn uložit lékařskou kontrolu, pokud ji vyžaduje pro vlastní občany. Tato ustanovení tak držitelům řidičských průkazů přinesou nezbytnou právní jistotu. Pokud jde o řidičské průkazy vydané před datem použitelnosti stávající směrnice, které jsou stále platné a v oběhu, všechny tyto řidičské průkazy budou muset být nahrazeny novým řidičským průkazem nejpozději do roku Členský stát může rovněž požadovat, aby si držitel řidičského průkazu vydaného jiným členským státem, ve kterém není uvedeno období platnosti, které předepisuje směrnice (např. s neomezenou dobou platnosti), po uplynutí dvou let od usazení se v daném státě svůj řidičský průkaz obnovil. Současně z nových řidičských průkazů jasně vyplývá právo řídit určitý typ vozidla a držitel průkazu, správní orgány a orgány činné v trestním řízení mohou toto právo jasně rozpoznat. 2

3 Komise rovněž navrhuje vyjasnit vnitrostátní pravidla pro lékařské prohlídky takto: pokud jde o řidiče nákladních vozidel a autobusů, bude harmonizována periodicita těchto prohlídek, které musí být provedeny při každém obnovení řidičských průkazů v souladu se systémem platným v každé zemi; pokud jde o řidiče automobilů a motocyklů, členské státy se mohou rozhodnout, zda budou či nebudou pravidelné prohlídky provádět. 4. Jak nové právní předpisy o řidičských průkazech omezí možnosti podvodů? V současnosti existuje několik druhů podvodů. Sahají od obchodování s vlastním dokladem, přes protiprávní získání duplikátu nahlášením krádeže nebo ztráty původního průkazu, až po získání řidičského průkazu v jiné zemi v době, kdy držitel nesmí řídit vozidlo ve své zemi původu. Základní filozofií, která je základem boje proti podvodům u řidičských průkazů, je zásada, že jedna osoba může mít pouze jediný řidičský průkaz. Tato směrnice tuto zásadu posiluje. Pravidelné obnovování řidičských průkazů umožní členským státům mít k dispozici pravidelně aktualizované národní databáze, a tudíž průběžně aktualizované informace o platných řidičských průkazech, které jsou v oběhu. Současně bude prostřednictvím komunikační sítě pro řidičské průkazy zlepšena komunikace mezi vnitrostátními orgány. Pravidelná konzultace této sítě s názvem RESPER umožní uplatňovat nová a přísnější pravidla pro zákaz vystavení řidičského průkazu osobě, které byl průkaz odebrán, pozastaven nebo omezen. Členské státy kromě toho mohou, pokud si to přejí, vložit do průkazu mikročip. Opakování údajů vytištěných na kartě v mikročipu zvyšuje ochranu proti podvodům a zároveň zajistí ochranu údajů. Samozřejmě je nutno dodržovat stávající evropské právní předpisy o ochraně osobních údajů. 5. Jak nové právní předpisy o řidičských průkazech přispějí ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu? Zavedení nové skupiny řidičského průkazu pro mopedy Pro řízení mopedů doposud nebyl řidičský průkaz v Unii nutný. Údaje o nehodách však ukazují vysoké riziko nehod velmi mladých účastníků silničního provozu. V některých členských státech smějí řídit mopedy velmi mladí řidiči, již od 14 let věku. Proto byl zaveden nový harmonizovaný řidičský průkaz skupiny AM, který je možno obdržet po složení povinné teoretické zkoušky. To by mělo umožnit lepší kontrolu této zranitelné skupiny účastníků silničního provozu a zvýšit jejich znalosti dopravních předpisů. Rovněž se tak vyjasní situace, kdy řidiči mopedů přejíždějí přes hranice nebo si pronajímají moped během dovolených. Kromě toho mohou členské státy požadovat, aby žadatelé pro tuto skupinu složili zkoušku dovedností a chování. 3

4 Zavedení kritéria výkon/hmotnost pro lehké motocykly (průkaz skupiny A1) Lehké motocykly byly doposud vymezeny obsahem motoru do 125 kubických centimetrů a výkonem do 11 kw. Nebyl stanoven žádný poměr mezi výkonem a hmotností. To by mohlo vést k tomu, že stále lehčí vozidla by dosahovala stále většího zrychlení a maximální rychlosti. Proto mají držitelé řidičských průkazů pro skupinu A1 povoleno jezdit pouze na lehkých motocyklech s objemem válců motoru nepřesahujícím 125 kubických centimetrů, výkonem do 11 kw a s poměrem výkon/hmotnost nepřesahujícím 0,1 kw/kg. Všechny členské státy musí zavést tuto skupinu řidičského průkazu, která dosud ve všech členských státech neexistovala. Postupný přístup k motocyklům s nejvyšším výkonem Předchozí právní předpisy umožňovaly mnohým mladým řidičům bez praktických zkušeností řídit motocykly s nejvyšším výkonem. Statistiky nehod dokládají, že nebezpečí nehody mladých začínajících řidičů na silných motocyklech je mimořádně vysoké, zejména pro věkovou skupinu do 24 let. Kromě toho je nemožné kontrolovat, zda motocyklista získal zkušenosti na motocyklu s nižším výkonem. V zájmu bezpečnosti silničního provozu byla zavedena nová kritéria týkající se vozidel, minimálního věku a přístupu. Nová skupina A2 s novými technickými charakteristikami Dřívější skupina A, která byla rozdělena na omezenou a neomezenou část, je nyní rozdělena na dvě rozdílné skupiny A2 a A. Pro skupinu A2 byly zavedeny dodatečné technické požadavky, aby se zabránilo upravování výkonu motocyklů, tzv. downtuning. Nová pravidla pro minimální věk a pro přístup Minimální věk pro skupinu A2 je stanoven na 18 let. Pokud členský stát stanoví minimální věk pro skupinu A1 na 17 nebo 18 let, minimální věk pro skupinu A2 bude 19 a 20 let, neboť musí být dodrženo období dvou let mezi minimální věkovou hranicí pro skupinu A1 a minimální věkovou hranicí pro skupinu A2. Pokud žadatel získal dvouleté zkušenosti při řízení motocyklů skupiny A1, musí složit pouze zkoušku dovedností a chování, nebo absolvovat školení. Pro skupinu A: v rámci postupného přístupu musí žadatelé získat dvouleté zkušenosti na motocykl skupiny A2 a složit pouze zkoušku dovedností a chování, nebo absolvovat školení. Pokud jsou tyto dvě podmínky splněny, budou oprávněni k řízení vozidel skupiny A, jakmile dosáhnou věku 20 let (případně 21 nebo 22, v závislosti na minimálním věku pro skupinu A2). minimální věková hranice pro přímý přístup byla zvýšena ze stávajících 21 let na 24 let. Nová pravidla pro řidičské průkazy týkající se přívěsů Skupina B umožňuje řídit vozidlo o hmotnosti 3500 kg plus přívěs o hmotnosti 750 kg. V souvislosti s kombinací vozidlo-přívěs v rámci skupiny B může být přívěs o hmotnosti vyšší než 750 kg spojen s tažným vozidlem, pokud celková hmotnost soupravy nepřesahuje 4250 kg a jsou dodržena pravidla pro schválení typu (která stanoví spojení mezi vozidlem a přívěsem). 4

5 Pro tyto kombinace v rámci skupiny B, které překračují hmotnost kg, bude nutné školení či nebo školení i. Toto ustanovení umožní v budoucnosti řídit těžší kombinace vozidel v rámci skupiny B, než je tomu dnes, za podmínky absolvování školení a/nebo úspěšného složení zkoušky. Pokud jde o skupinu BE, bude povoleno táhnout přívěsy s maximální povolenou hmotností kg. Kombinace tažného vozidla ze skupiny B a přívěsu přesahujícího kg bude spadat do skupiny C1E. Postupný přístup k nejvýkonnějším nákladním automobilům Nové definice V zájmu bezpečnosti byly řidičské průkazy pro nákladní vozidla a autobusy pozměněny, aby: uváděly počet cestujících a nikoli počet sedadel; uvedly do souladu technické požadavky pro menší nákladní vozidla a autobusy s požadavky trhu s vozidly a učinily z nich povinné skupiny vozidel v rámci celé Unie; skupina C: motorová vozidla pro přepravu zboží, jejichž maximální přípustná hmotnost je vyšší než kg a nejsou určena k přepravě více než osmi cestujících kromě řidiče. Mohou být spojena s přívěsem o hmotnosti nižší než 750 kg. skupina C1: stejná jako skupina C, ale pro motorová vozidla s maximální povolenou hmotností nepřesahující kg. Všechny členské státy musí nyní tuto skupinu zavést. skupina D: motorová vozidla pro přepravu cestujících o kapacitě pro přepravu více než osmi cestujících kromě řidiče. Mohou být spojena s přívěsem o hmotnosti nižší než 750 kg. skupina D1: stejná jako skupina D, ale pro motorová vozidla s kapacitou pro přepravu nejvýše 16 cestujících kromě řidiče a o maximální délce nejvýše 8 m. Mohou být doplněna o přívěs s hmotností nižší než 750 kg. Všechny členské státy musí nyní tuto skupinu zavést. všechny čtyři výše uvedené skupiny mohou být kombinovány s přívěsy o hmotnosti vyšší než 750 kg, poté je vyžadován zvláštní řidičský průkaz (pro skupiny CE, C1E, DE, D1E). Všechny členské státy musí nyní tyto skupiny zavést. Minimální věk Níže uvedená tabulka poskytuje přehled o požadavcích na věk, pokud jde o přístup k řidičským průkazům v závislosti na skupině vozidla. 5

6 Přehled navrhovaného nového systému ŘP Skupina Obecné pravidlo Podmínky Výjimka AM 16 let Teoretická Praktická je nepovinná 14 let pouze pro území daného členského státu. Je možné zvýšit až na 18 let. A1 16 let Je možné zvýšit až na 17 či 18 let. A2 18 let Pokud je žadatel držitelem průkazu skupiny A1 po dobu 2 let, složí pouze zkoušku nebo absolvuje školení Minimálně 2 roky mezi A1 a A2: pokud je minimální věk pro skupinu A1 stanoven členským státem na 17 nebo 18 let, minimální věk pro skupinu A2 je 19 nebo 20 let. A 20 let pro postupný přístup Složení zkoušky nebo absolvování školení Minimálně 2 roky mezi A2 a A: pokud je minimální věk pro skupinu A2 stanoven členským státem na 19 nebo 20 let, minimální věk pro skupinu A je 21 nebo 22 let. 24 let pro přímý přístup B1 16 let B a BE 18 let Je možné stanovit na 17 let pro B a B+E pouze pro území členského státu. C1 a C1E 18 let Teoretická a praktická Pro řidiče z povolání, aniž 6

7 C a CE 21 let Teoretická praktická a by byla dotčena ustanovení o řízení těchto vozidel uvedená ve směrnici 2003/59/ES 1 o kvalifikaci a školení řidičů, kteří se podílejí na nákladní nebo osobní přepravě. D1 a D1E 21 let Teoretická praktická a D a DE 24 let Teoretická praktická a AM: Mopedy s maximální konstrukční rychlostí 45 km/h, objemem motoru <50 cm³ nebo výkonem <4kW, včetně lehkých čtyřkolek A1: lehké motocykly s objemem motoru <125cm³ nebo s výkonem <11 kw a poměrem výkon/hmotnost <0,1kW/kg, a lehké tříkolky s výkonem <15 kw A2: motocykly s výkonem <35kW a s poměrem výkon/hmotnost <0,2 kw/kg, které nejsou odvozeny od vozidel s více než dvojnásobným výkonem A: dvoukolové motocykly (včetně s výkonem vyšším než 35 kw) a těžké tříkolky s výkonem >15 kw B: motorová vozidla o hmotnosti <3500 kg nepřepravující více než osm cestujících kromě řidiče + přívěs <750 kg; mohou být kombinována s přívěsy o hmotnosti vyšší než 750 kg, pokud je kombinovaná hmotnost nižší než kg (přičemž při kombinované hmotnosti mezi a kg je potřebné školení a/nebo ) B1: nepovinná skupina těžkých čtyřkolek C: motorová vozidla pro přepravu zboží, jejichž hmotnost je vyšší než 3500 kg + přívěs <750 kg C1: motorová vozidla o hmotnosti >3500 kg, ale <7500 kg a nepřepravující více než osm cestujících kromě řidiče + přívěs <750 kg D: motorová vozidla pro přepravu více než osmi cestujících + přívěs <750kg D1: motorová vozidla s kapacitou pro přepravu nejvýše 16 cestujících a o maximální délce 8 m + přívěs <750kg E: v kombinaci s výše uvedenými skupinami: přívěs >750kg 1 Úř. věst. L 226, , s. 4. 7

8 6. Jaké jsou nové předpisy pro zkušební komisaře? Nejsou stanoveny žádné normy týkající se výcviku a dalšího vzdělávání zkušebních komisařů. Situace se v jednotlivých zemích značně liší. V některých členských státech nemají zkušební komisaři téměř žádné specifické vzdělání nebo dokonce nemusí mít řidičský průkaz pro skupinu vozidel, kterou zkoušejí. Toto by nemělo být nadále možné. Vzhledem k tomu, že teoretické a praktické zkoušky byly podrobně harmonizovány, měly by společné minimální požadavky pro zkušební komisaře zajistit, aby výsledky zkoušek byly v rámci EU srovnatelné. Pravidelný výcvik zkušebních komisařů by rovněž měl mít pozitivní dopad na bezpečnost silničního provozu tím, že komisaři budou mít nadále aktuální vědomosti a zkušenosti ve stále rychleji se měnícím technickém prostředí. Byly stanoveny základní podmínky přístupu k povolání zkušebních komisařů a zavedeny minimální normy pro jejich výchozí kvalifikaci, jakož i pravidelné opakovací kurzy: zkušební komisaři by měli vždy mít platný řidičský průkaz pro skupinu vozidel, kterou zkoušejí. Měli by získat výchozí kvalifikaci a mít povinnost účastnit se pravidelných školení. měli by být důkladně vyškoleni v základních předmětech a získat výchozí kvalifikaci před tím, než budou oprávněni zkoušet. Povinný by měl být postupný přístup. Zkušební komisaři by měli nejdříve zkoušet žadatele o řidičský průkaz na osobní automobily, které představují 90 % všech zkoušek, a teprve po získání zkušeností u těchto zkoušek a po obdržení dodatečné kvalifikace pro ostatní skupiny by měli provádět zkoušky u jiných skupin vozidel. 7. Budou novými právními předpisy o řidičských průkazech dotčeny požadavky na způsobilost k řízení? Řidiči motorových vozidel musí splňovat minimální normy tělesné a duševní způsobilosti k řízení. Směrnice o řidičských průkazech obsahuje podrobná ustanovení týkající se seznamu postižení, která mohou ovlivňovat bezpečné řízení. Pro profesionální řidiče nákladních vozidel a autobusů obvykle platí přísnější ustanovení. V roce 2009 byla směrnice na základě práce skupiny zdravotnických odborníků jmenovaných členskými státy aktualizována, pokud jde o zrak, cukrovku a epilepsii. 8. Právní předpisy o řidičských průkazech, které jsou v Unii dosud platné První evropský právní předpis o řidičských průkazech pochází z roku Směrnice Rady tehdy umožnila občanům EU, kteří se stěhují do jiného členského státu, aby jim byl vyměněn řidičský průkaz, aniž by museli absolvovat nové teoretické a praktické zkoušky a lékařské vyšetření. Řidiči však byli nadále povinni vyměnit svůj průkaz do jednoho roku od data usazení v novém členském státě. 8

9 Až v roce 1991 zavedla nová směrnice zásadu vzájemného uznávání a zrušila nutnost výměny průkazu. Avšak v praxi byla tato zásada ztížena tím, že období platnosti řidičských průkazů a periodicita pravidelných vyšetření nebyly harmonizovány. To vedlo k právní nejistotě pro občany, kteří se přestěhovali do jiného členského státu. Směrnice 2006/126/ES, známá také jako třetí směrnice EU o řidičských průkazech, byla přijata 20. prosince Členské státy byly povinny ji provést do vnitrostátního práva do 19. ledna I když některá z ustanovení směrnice vstoupila v platnost 19. ledna 2009, většina jejích požadavků začne platit 19. ledna 2013, a to zejména zavedení nového vzoru EU pro řidičské průkazy. Více informací naleznete zde: IP/13/25 2 Úř. věst. L 403, , s

Řidičské průkazy: zajištění zabezpečení, bezpečnosti a volného pohybu

Řidičské průkazy: zajištění zabezpečení, bezpečnosti a volného pohybu Řidičské průkazy: zajištění zabezpečení, bezpečnosti a volného pohybu Třetí směrnice o řidičských oprávněních navržená Komisí Komise navrhla dne 21. října revizi evropské legislativy o řidičských průkazech,

Více

Příloha č. 1. 1. V rámci přechodných ustanovení platí stávající rozsah řidičských oprávnění i po 19. 1. 2013 převodní tabulka.

Příloha č. 1. 1. V rámci přechodných ustanovení platí stávající rozsah řidičských oprávnění i po 19. 1. 2013 převodní tabulka. Příloha č. 1 1. V rámci přechodných ustanovení platí stávající rozsah řidičských i po 19. 1. 2013 převodní tabulka Skupina AM skupiny AM opravňuje k řízení mopedů a malých motocyklů s maximální konstrukční

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu NÁKLADNÍ DOPRAVA H. Bezpečnost silničního provozu 1. Jízda na dálnici a na silnici I. třídy v neděli a ostatních dnech pracovního klidu v době od 13.00 do 22.00 hodin je zakázána: a) nákladním vozidlům

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014.

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. V současně platném znění dotčených paragrafů uvádíme změny a nová ustanovení na barevném podkladu,

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Dokument ze zasedání 2009 C6-0312/2006 2003/0252(COD) CS 27/09/2006 Společný postoj Společný postoj Rady ze dne 18. září 2006 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o řidičských

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 19. ledna 2005 15820/03 EXT 1. Meziinstitucionální soubor: 2003/0252 (COD) TRANS 360 CODEC 1773 NÁVRH

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 19. ledna 2005 15820/03 EXT 1. Meziinstitucionální soubor: 2003/0252 (COD) TRANS 360 CODEC 1773 NÁVRH RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 19. ledna 2005 Meziinstitucionální soubor: 2003/0252 (COD) 15820/03 EXT 1 TRANS 360 CODEC 1773 NÁVRH Od: Komise Datum přijetí: 5. prosince 2003 Věc: Návrh směrnice Evropského

Více

ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ HLAVA PRVNÍ ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ PRO ÚČELY PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ

ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ HLAVA PRVNÍ ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ PRO ÚČELY PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ HLAVA PRVNÍ ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ PRO ÚČELY PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ (1) Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů zahrnuje vstupní školení

Více

Akademie dopravního vzdělávání

Akademie dopravního vzdělávání Pokračování z minulého Bulletinu Akademie dopravního vzdělávání PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY A NOVINKY Správní delikt provozovatele vozidla ( 125) - (6) Neuhradí-li provozovatel vozidla

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu

OSOBNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu OSOBNÍ DOPRAVA H. Bezpečnost silničního provozu 1. Náklady na povinné dopravně psychologické vyšetření osoby, která žádá o vrácení řidičského oprávnění, hradí: a) tato osoba b) zaměstnavatel řidiče, jehož

Více

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA PRACOVNÍCH CESTÁCH V materiálu předkládáme několik užitečných informací v souvislosti s řízením motorových vozidel na pracovních cestách. Najdete v něm výklad k řadě právních

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/126/ES ze dne 20. prosince 2006 o řidičských průkazech (přepracované znění)

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/126/ES ze dne 20. prosince 2006 o řidičských průkazech (přepracované znění) 2006L0126 CS 22.07.2014 006.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/126/ES ze dne

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT. Brusel 20. prosince 2006 (OR. en) 2003/0252 (COD) LEX 779 TRANS 317 CODEC 1459

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT. Brusel 20. prosince 2006 (OR. en) 2003/0252 (COD) LEX 779 TRANS 317 CODEC 1459 EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Brusel 20. prosince 2006 (OR. en) 2003/0252 (COD) LEX 779 PE-CONS 3687/06 TRANS 317 CODEC 1459 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZECH (PŘEPRACOVANÉ

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu zákonem č. 268/2015 Sb. s účinností od 31. prosince 2015 6 (7) Přesahuje-li počet přepravovaných dětí starších tří let počet sedadel vybavených bezpečnostními

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Praha / 41/2012-160-LEG/2 Janovcová Kateřina / 225131461 15.1.2013

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Praha / 41/2012-160-LEG/2 Janovcová Kateřina / 225131461 15.1.2013 nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 Elektronicky - všem obecním úřadům obcí s rozšířenou působností na vědomí - krajským úřadům - Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka

Více

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ KTERÉ ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY OPRAVŇUJÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY K ŘÍZENÍ. Řidičský průkaz vybraná ustanovení zákona č. 361/2000 Sb.

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ KTERÉ ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY OPRAVŇUJÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY K ŘÍZENÍ. Řidičský průkaz vybraná ustanovení zákona č. 361/2000 Sb. ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ Tento materiál obsahuje základní informace o rozlišování pojmů řidičské oprávnění a řidičský průkaz a některá ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vztahující

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 5. volební období 108 USNESENÍ hospodářského výboru ze 17. schůze konané dne 12.

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 5. volební období 108 USNESENÍ hospodářského výboru ze 17. schůze konané dne 12. Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 5. volební období 108 USNESENÍ hospodářského výboru ze 17. schůze konané dne 12. září 2007 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 247/2000

Více

Metodický zpravodaj autoškol č. 83/2014 zákony, vyhlášky

Metodický zpravodaj autoškol č. 83/2014 zákony, vyhlášky Metodický zpravodaj autoškol č. 83/2014 zákony, vyhlášky Seznam zákonů, vyhlášek a předpisů vydaných ve Sbírce zákonů ČR, Úředním věstníku EU a v ostatních rezortních předpisech v období srpen až listopad

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ( 1) 1 Předmět úpravy Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1 a upravuje

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ( 1) 1 Předmět úpravy Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1 a upravuje 247/2000 Sb. znění účinné od 20. 2. 2016 247 ZÁKON ze dne 30. června 2000 o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů Parlament se usnesl na

Více

Úřední věstník Evropské unie L 120. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 57. 23. dubna 2014. České vydání.

Úřední věstník Evropské unie L 120. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 57. 23. dubna 2014. České vydání. Úřední věstník Evropské unie L 120 České vydání Právní předpisy Svazek 57 23. dubna 2014 Obsah II Nelegislativní akty ROZHONUTÍ 2014/209/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 20. března 2014 o rovnocennosti skupin

Více

(Nelegislativní akty) ROZHODNUTÍ

(Nelegislativní akty) ROZHODNUTÍ S 22.1.2013 Úřední věstník Evropské unie L 19/1 II (Nelegislativní akty) ROZHONUTÍ ROZHONUTÍ KOMISE ze dne 18. prosince 2012 o rovnocennosti skupin řidičských průkazů (oznámeno pod číslem (2012) 9358)

Více

Platné znění vybraných ustanovení zákona o silničním provozu s vyznačením navrhovaných změn. Předmět úpravy

Platné znění vybraných ustanovení zákona o silničním provozu s vyznačením navrhovaných změn. Předmět úpravy Platné znění vybraných ustanovení zákona o silničním provozu s vyznačením navrhovaných změn 1 Předmět úpravy Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 43) Evropské unie 47) a upravuje a)

Více

Balíček předpisů týkajících se technické způsobilosti vozidel. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Balíček předpisů týkajících se technické způsobilosti vozidel. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.7.2012 COM(2012) 380 final 2012/0184 (COD) Balíček předpisů týkajících se technické způsobilosti vozidel Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o pravidelných technických

Více

Změny v pravidlech silničního provozu přijaté v období od 1.1.2012 do 19.1.2013 a informace o Ekologických plaketách při cestě do Německa

Změny v pravidlech silničního provozu přijaté v období od 1.1.2012 do 19.1.2013 a informace o Ekologických plaketách při cestě do Německa Změny v pravidlech silničního provozu přijaté v období od 1.1.2012 do 19.1.2013 a informace o Ekologických plaketách při cestě do Německa 1. Rozsah řidičského oprávnění Hlavní změny oproti stávající právní

Více

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3.1 Výběr a výchova učitelů autoškol (jejich předpoklady, odbornost a vzdělání) Zákon 247/2000 Sb. v pozdějším znění specifikuje podmínky pro udělení profesního

Více

ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO ŘIDIČŮ

ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO ŘIDIČŮ ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO ŘIDIČŮ ANOTACE Zákon o ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ PRO ÚČELY PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI Školicí střediska řidičů 1. Autor Vladimír Žalman 2. Období tvorby leden 2013 3. Obor

Více

I. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích účinnost od 19. 3. 2013

I. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích účinnost od 19. 3. 2013 Informace o novelách zákonů č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním povozu), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 247/2000 Sb., o získávání

Více

PŘÍLOHA B USTANOVENÍ O DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH A O PŘEPRAVĚ

PŘÍLOHA B USTANOVENÍ O DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH A O PŘEPRAVĚ PŘÍLOHA B USTANOVENÍ O DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH A O PŘEPRAVĚ 1188 ČÁST 8 POŽADAVKY NA OSÁDKY VOZIDEL, JEJICH VÝBAVU, PROVOZ A PRŮVODNÍ DOKLADY 1189 KAPITOLA 8.1 VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA DOPRAVNÍ JEDNOTKY

Více

ZÁKON č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích

ZÁKON č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích Metodický zpravodaj 51/2005 (část Zákony, vyhlášky a ostatní předpisy ) VÝPIS: ČÁSTKA 215 ZÁKON č. 634/2004 Sb. ze dne 26.listopadu 2004, o správních poplatcích SAZEBNÍK ČÁST II Příloha Položka 26 a) Zápis

Více

PŘÍLOHA B USTANOVENÍ O DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH A O PŘEPRAVĚ

PŘÍLOHA B USTANOVENÍ O DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH A O PŘEPRAVĚ PŘÍLOHA B USTANOVENÍ O DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH A O PŘEPRAVĚ ČÁST 8 Požadavky na osádky vozidel, jejich výbavu, provoz a průvodní doklady KAPITOLA 8.1 VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA DOPRAVNÍ JEDNOTKY A JEJICH VYBAVENÍ

Více

Městský úřad Chotěboř. Nejčastější dotazy - řidičské průkazy

Městský úřad Chotěboř. Nejčastější dotazy - řidičské průkazy Městský úřad Chotěboř Nejčastější dotazy - řidičské průkazy Jak zjistím stav svého bodového konta? Jde to po internetu? O výdej dat z registru řidičů ve formě výpisu z bodového hodnocení řidiče je nutno

Více

HLAVA III ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNĺ A ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ. Díl 1 Řidičské oprávnění

HLAVA III ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNĺ A ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ. Díl 1 Řidičské oprávnění HLAVA III ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNĺ A ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ Díl 1 Řidičské oprávnění 80 Řidičské oprávnění opravňuje jeho držitele k řízení motorového vozidla zařazeného do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského

Více

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992 NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92 ze dne 26. března 1992 o přístupu na trh silniční přepravy zboží uvnitř Společenství na území nebo z území členského státu nebo procházející územím jednoho nebo více členských

Více

.: +420 777 69 69 69 - : @.

.: +420 777 69 69 69 - : @. .: +420 777 69 69 69 - : @. Sídlo společnosti: Na Hrázi 91, 252 41 Dolní Břežany (Praha - západ) IČO: 26447096 Tel.: +420 777 696 969 E-mail: adus @ adus.cz Bankovní spojení: 0389792359 / 0800 DIČ: CZ26447096

Více

http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/sektory-bozp/doprava

http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/sektory-bozp/doprava 5.6.17.12. Doprava http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/sektory-bozp/doprava Provozování dopravy je řešeno především v Nařízení vlády č. 168/2002 Sb. a dalšími právními předpisy. Silniční doprava

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS)

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) SMĚRNICE RADY ze dne 16. prosince 1991 o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Úřední věstník Evropské unie. NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992

Úřední věstník Evropské unie. NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992 370 07/sv. 1 31992R0881 9.4.1992 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ L 95/1 NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92 ze dne 26. března 1992 o přístupu na trh silniční přepravy zboží uvnitř Společenství na území

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu ŘIDIČOVA KNIHOVNA Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady, které jsou povinné pro českého dopravce (musí mít řidič motorového vozidla při řízení u sebe) při provádění

Více

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Silniční doprava nadále zůstane jedinou živností s názvem: silniční motorová doprava členit se bude

Více

SMĚRNICE REKTORA č. 5/2001. pro používání vozidel Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a vozidel zaměstnanců na pracovních cestách

SMĚRNICE REKTORA č. 5/2001. pro používání vozidel Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a vozidel zaměstnanců na pracovních cestách SMĚRNICE REKTORA č. 5/2001 pro používání vozidel Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a vozidel zaměstnanců na pracovních cestách Rozdělovník: rektor, kvestor, tajemníci fakult, vedoucí všech rektorátních pracovišť,

Více

Metodický zpravodaj autoškol č. 87/2016 zákony, vyhlášky.

Metodický zpravodaj autoškol č. 87/2016 zákony, vyhlášky. Metodický zpravodaj autoškol č. 87/2016 zákony, vyhlášky. Seznam zákonů, vyhlášek a předpisů vydaných ve Sbírce zákonů ČR, Úředním věstníku EU a v ostatních rezortních předpisech v období listopad 2015

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 ) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 ) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění Strana 3746 Sbírka zákonů č. 297 / 2011 Částka 105 297 ZÁKON ze dne 6. září 2011, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním

Více

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Výbor pro dopravu a cestovní ruch EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 20. 6. 2013 2011/0327(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu

Více

297/2011 Sb. ZÁKON ze dne 6. září 2011,

297/2011 Sb. ZÁKON ze dne 6. září 2011, 297/2011 Sb. ZÁKON ze dne 6. září 2011, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Odborná způsobilost dopravce

Odborná způsobilost dopravce dopravce Autor Ing. Erlebach Lumír Datum vytvoření Srpen 2013 Obory/ročník Předmět Tematická oblast Klíčová slova Anotace Metodické pokyny Střední vzdělávání s MZ / 3 ročník Technologie řízení dopravy

Více

ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU

ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU úplné znění účinné od 7. listopadu 2014 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č.

Více

INTERPRETAČNÍ SDĚLENÍ KOMISE K VYDÁVÁNÍ ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ SPOLEČENSTVÍ (2002/C 77/03)

INTERPRETAČNÍ SDĚLENÍ KOMISE K VYDÁVÁNÍ ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ SPOLEČENSTVÍ (2002/C 77/03) INTERPRETAČNÍ SDĚLENÍ KOMISE K VYDÁVÁNÍ ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ SPOLEČENSTVÍ (2002/C 77/03) Cílem tohoto interpretačního sdělení je poskytnout základní informace k aktuální etapě vývoje právní úpravy Společenství

Více

ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU

ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU Úplné znění účinné od 1. července 2010 Změny účinné od 1. července 2010 (podle novely provedené zákonem č. 227/2009 Sb.) jsou v tomto úplném znění zákona zvýrazněny následovně:

Více

POVINNÁ VÝBAVA MOTOROVÝCH VOZIDEL

POVINNÁ VÝBAVA MOTOROVÝCH VOZIDEL POVINNÁ VÝBAVA MOTOROVÝCH VOZIDEL Povinná výbava motorových a přípojných vozidel při provozu na pozemních komunikacích je upravena 32 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojůč. 341/2002 Sb., o schvalování

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro dopravu a cestovní ruch

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro dopravu a cestovní ruch EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro dopravu a cestovní ruch PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ 2003/0252(COD) 4. 10. 2004 ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o řidičských průkazech (KOM(2003)0621

Více

31/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001 o řidičských průkazech a o registru řidičů

31/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001 o řidičských průkazech a o registru řidičů 31/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001 o řidičských průkazech a o registru řidičů Změna: 154/2003 Sb., účinnost od 27. 5. 2003 Změna: 177/2004 Sb., účinnost od 1. 5. 2004

Více

ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL

ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL 1 REGISTRACE NOVÉHO VOZIDLA

Více

Vyhláška č. 167/2002 Sb.

Vyhláška č. 167/2002 Sb. Vyhláška č. 167/2002 Sb. Vyhláška je uvedena k 1. květnu 2014 v aktuálním znění, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 152/2003 Sb., vyhláškou č. 298/2006 Sb., vyhláškou č. 156/2008 Sb. a vyhláškou

Více

HLAVA III ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ A ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ. Díl 1. Řidičské oprávnění

HLAVA III ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ A ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ. Díl 1. Řidičské oprávnění 1 Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu HLAVA III ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ A ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ Díl 1 Řidičské oprávnění 80 Řidičské oprávnění opravňuje jeho držitele k řízení motorového vozidla zařazeného

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 96 Rozeslána dne 23. října 2014 Cena Kč 43, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 96 Rozeslána dne 23. října 2014 Cena Kč 43, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 96 Rozeslána dne 23. října 2014 Cena Kč 43, O B S A H : 228. Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 12/98. ze dne 11. prosince 1997,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 12/98. ze dne 11. prosince 1997, NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 12/98 ze dne 11. prosince 1997, kterým se stanoví podmínky, za nichž může dopravce nerezident provozovat vnitrostátní silniční přepravu cestujících uvnitř členského státu RADA EVROPSKÉ

Více

Informace pro uchazeče. Autoškola OnLine. provozovatel Bc. Radim Darebníček

Informace pro uchazeče. Autoškola OnLine. provozovatel Bc. Radim Darebníček Informace pro uchazeče Autoškola OnLine provozovatel Bc. Radim Darebníček Úvod Prezentace slouží k získání informací případným zájmcům o služby autoškoly OnLine. Na jakýkoliv kontakt mne předem informujte

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2011 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním

Více

ZÁKON 297/2011. Jsou zde uvedeny pouze části, kde došlo ke změnám. Změny vyznačené žlutě jsou účinné od 1.1.2012.

ZÁKON 297/2011. Jsou zde uvedeny pouze části, kde došlo ke změnám. Změny vyznačené žlutě jsou účinné od 1.1.2012. ZÁKON 297/2011 kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, ÚČINNOST OD 1. 1. 2012 ÚČINNOST

Více

VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2008 o ochraně zvířat při přepravě

VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2008 o ochraně zvířat při přepravě Strana 22 Sbírka zákonů č. 4 / 2009 Částka 2 4 VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2008 o ochraně zvířat při přepravě Ministerstvo zemědělství stanoví podle 29 odst. 1 k provedení 8b odst. 4 a 7 a 8e odst. 3

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ. Průvodní dokument k

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ. Průvodní dokument k EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.4.2012 SWD(2012) 82 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ Průvodní dokument k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se v rámci jednotného

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel Metodický zpravodaj autoškol č. 83/2014 školení řidičů Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel Zdroj: BOZP info.cz (Státní zdravotní ústav) Zdravotní způsobilost řidiče motorových

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne XXX,

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne XXX, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne XXX [ ](2015) XXX draft PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne XXX, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)

Více

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY ČINOVNÍKŮ MOTOCYKLOVÉHO SPORTU CAMS PLATNÉ PRO 2015

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY ČINOVNÍKŮ MOTOCYKLOVÉHO SPORTU CAMS PLATNÉ PRO 2015 KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY ČINOVNÍKŮ MOTOCYKLOVÉHO SPORTU CAMS PLATNÉ PRO 2015 Všichni držitelé licencí včetně držitelů mezinárodních licencí FIM (mají zpravidla platnost tři roky) se musí zúčastnit každoročně

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY. Instrukce č. 1/2011

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY. Instrukce č. 1/2011 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY Instrukce č. 1/2011 k usměrnění činnosti pro postup při vydávání dokladu Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou Č.j.: 38/2011-150-ADM/2

Více

Konstrukce a provoz jednostopých vozidel s elektrickým pohonem

Konstrukce a provoz jednostopých vozidel s elektrickým pohonem Skupina PRE Konstrukce a provoz jednostopých vozidel s elektrickým pohonem Ing. Václav Vodrážka Kdo jsme prodej elektřiny, obchodování s elektřinou, její distribuce a doplňkové energetické služby, 730.000

Více

Zákon o podmínkách provozu na pozemních komunikacích

Zákon o podmínkách provozu na pozemních komunikacích Zákon o podmínkách provozu na pozemních komunikacích Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj

Více

Stanice technické kontroly a stanice měření emisí, přestavba silničního vozidla, povinná výbava

Stanice technické kontroly a stanice měření emisí, přestavba silničního vozidla, povinná výbava Stanice technické kontroly a stanice měření emisí, přestavba silničního vozidla, povinná výbava ANOTACE 1. Stanice technické kontroly, Stanice měření emisí, přestavba silničního vozidla, povinná výbava

Více

Nařízení NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 165/2014

Nařízení NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 165/2014 Nařízení NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě

Více

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz Sazebník pro individuální smlouvy Pojištění řidiče s doživotní rentou Rento Přednosti pojištění doživotní renta v případě pojistné události klient dopředu ví, jaká bude výše jeho renty v případě pojistné

Více

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne.. 2011,

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne.. 2011, V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne.. 2011, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Z P R A V O D A J. číslo 83/2014

Z P R A V O D A J. číslo 83/2014 M E T O D I C K Ý Z P R A V O D A J A U T O Š K O L číslo 83/2014 OBSAH: Nehodovost řidičů MO, NA a BUS za 10.měsíců 2014 str. 2 Usměrnění činnosti MD k výkladu 52a odst. 2 zák. č. 247/2000 Sb. str. 3

Více

361/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 14. září 2000 o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) ČÁST PRVNÍ

361/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 14. září 2000 o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) ČÁST PRVNÍ Změna: 60/2001 Sb. Změna: 478/2001 Sb. Změna: 62/2002 Sb. Změna: 311/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 436/2003 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 229/2005 Sb. Změna: 76/2006 Sb. Změna: 411/2005 Sb., 226/2006 Sb.

Více

1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1

1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1 1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 97/67/ES ze dne

Více

Z P R A V O D A J. číslo 87/2016

Z P R A V O D A J. číslo 87/2016 M E T O D I C K Ý Z P R A V O D A J A U T O Š K O L číslo 87/2016 OBSAH: Statistika nehod řidičů MO, NA a BUS za rok 2015 str.2 Pokuty za přestupky a správní delikty v silniční dopravě-část I. (podle zákonů

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 25.6.2015 L 160/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/936 ze dne 9. června 2015 o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.6.2015 COM(2015) 289 final 2015/0129 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Itálii povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článků 206 a 226 směrnice

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 17. prosince 1974

SMĚRNICE RADY. ze dne 17. prosince 1974 SMĚRNICE RADY ze dne 17. prosince 1974 o právu státních příslušníků členského státu zůstat po skončení výkonu samostatně výdělečné činnosti na území jiného členského státu (75/34/EHS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. (ES) č. 1071/2009

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. (ES) č. 1071/2009 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2006D0502 CS 22.03.2011 005.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 11. května 2006, kterým se po

Více

Směrnice ČATK 2014 Trenérsko - metodický úsek (TMU)

Směrnice ČATK 2014 Trenérsko - metodický úsek (TMU) Směrnice ČATK 2014 Trenérsko - metodický úsek (TMU) Obsah: I. Trenérsko-metodický úsek (TMU) II. Trenérství v ČATK 1. Povinnosti trenéra 2. Trenérské licence v oddílech 3. Udělení trenérské licence 4.

Více

Doporučení v souvislosti s novelou zákona o silniční dopravě v oblasti taxislužby a příležitostné dopravy

Doporučení v souvislosti s novelou zákona o silniční dopravě v oblasti taxislužby a příležitostné dopravy Doporučení v souvislosti s novelou zákona o silniční dopravě v oblasti taxislužby a příležitostné dopravy Ministerstvo dopravy, odbor veřejné dopravy V Praze dne 21. března 2013 I. Transformace vnitrostátní

Více

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA PYROTECHNICKÉ VÝROBKY. Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Jilmová 759/12 130 00 Praha 3 Žižkov www.cuzzs.

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA PYROTECHNICKÉ VÝROBKY. Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Jilmová 759/12 130 00 Praha 3 Žižkov www.cuzzs. ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA PYROTECHNICKÉ VÝROBKY Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Jilmová 759/12 130 00 Praha 3 Žižkov www.cuzzs.cz 1. Odborná způsobilost dle práva ES SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Více

253/2007 Sb. Změna vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

253/2007 Sb. Změna vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel 253/2007 Sb. Změna vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel Čl. I Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel,

Více

Některé důležité změny v pravidlech provozu na pozemních komunikacích od 1.7.2006

Některé důležité změny v pravidlech provozu na pozemních komunikacích od 1.7.2006 Některé důležité změny v pravidlech provozu na pozemních komunikacích od 1.7.2006 Přeprava osob Povinné připoutání dětí při jízdě platí všeobecně na všech typech silnic i v obci Dítě do tří let věku se

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY, CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.5.2009 KOM(2009) 232 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 2505/96 o otevření a správě autonomních celních kvót

Více

13.7.2011 novela z. č. z. 361/2000 č. Sb., 361/2000 Sb., o provozu o na pozemn ích komunikacích účinnost od 1. 8. ost 2011 od 1. 8.

13.7.2011 novela z. č. z. 361/2000 č. Sb., 361/2000 Sb., o provozu o na pozemn ích komunikacích účinnost od 1. 8. ost 2011 od 1. 8. novela z. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích účinnost od 1. 8. 2011 Hlavní změny Povinnost řidiče mít na sobě reflexní vestu. Povinnost řidiče mot. vozidla zajet k zařízení technické

Více

Zákon č. 238/2002 Sb.

Zákon č. 238/2002 Sb. Zákon č. 238/2002 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, jak vyplývá

Více

Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech

Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech Ing. Martin Tichý Předpisová základna: nejprve národní

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne... C Návrh NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], kterým se mění nařízení Komise (EU) č. xxxx/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 21.2.2011. týkající se podávání zpráv o kontrolách při silniční přepravě nebezpečných věcí

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 21.2.2011. týkající se podávání zpráv o kontrolách při silniční přepravě nebezpečných věcí CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.2.2011 K(2011) 909 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 21.2.2011 týkající se podávání zpráv o kontrolách při silniční přepravě nebezpečných věcí CS CS DOPORUČENÍ

Více

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Nařízení (EU) č. 181/2011 (dále jen nařízení ) vstoupilo v platnost dne 1. března 2013. Toto nařízení stanoví minimální soubor práv cestujících

Více

Neoficiální úplné znění účinné od 19. ledna 2013. 247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000

Neoficiální úplné znění účinné od 19. ledna 2013. 247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 Neoficiální úplné znění účinné od 19. ledna 2013 247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve

Více

Směrnice 2000/25/ES se mění takto: 1. V článku 1 se doplňuje nová odrážka, která zní: 2. V článku 3 se doplňuje nový odstavec, který zní:

Směrnice 2000/25/ES se mění takto: 1. V článku 1 se doplňuje nová odrážka, která zní: 2. V článku 3 se doplňuje nový odstavec, který zní: 1.3.2005 Úřední věstník Evropské unie L 55/35 SMĚRNICE KOMISE 2005/13/ES ze dne 21. února 2005, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/25/ES týkající se emisí plynných znečišťujících

Více

253/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. září 2007,

253/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. září 2007, 253/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. září 2007, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s

Více

Pokuty a bodové hodnoty dopravních přestupků:

Pokuty a bodové hodnoty dopravních přestupků: Pokuty a bodové hodnoty dopravních přestupků: Přestupky za 1 bod: Nedovolené užití dálnice nebo silnice pro motorová vozidla nemotorovým vozidlem nebo motorovým vozidlem, jehož konstrukce nebo technický

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů Změna: 478/2001 Sb. (část) Změna: 478/2001 Sb. Změna:

Více

Zřízení čističky vod na dlouhé lokte

Zřízení čističky vod na dlouhé lokte Zřízení čističky vod na dlouhé lokte Vyhláška nerozlišuje mezi jednotlivými typy čističek odpadních vod, proto když si majitelé malých firem nebo vlastníci rodinných domů zařizují vlastní likvidaci odpadních

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o vydávání euromincí

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o vydávání euromincí EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.5.2011 KOM(2011) 295 v konečném znění 2011/0131 (COD) C7-0140/11 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o vydávání euromincí 2011/0131 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO

Více

L 189/164 Úřední věstník Evropské unie 27.6.2014

L 189/164 Úřední věstník Evropské unie 27.6.2014 L 189/164 Úřední věstník Evropské unie 27.6.2014 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/68/EU ze dne 15. května 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových

Více

Nařízení (ES) č. 593/2007 se mění takto: 1) Článek 6 se nahrazuje tímto: Článek 6

Nařízení (ES) č. 593/2007 se mění takto: 1) Článek 6 se nahrazuje tímto: Článek 6 L 350/46 Úřední věstník Evropské unie 30.12.2008 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1356/2008 ze dne 23. prosince 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 593/2007 o poplatcích a platbách vybíraných Evropskou agenturou

Více