OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ ČERVENEC 2014 MOHELNICKÝ POMNÍK PADLÝM VOJÁKŮM Z 1.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ ČERVENEC 2014 MOHELNICKÝ POMNÍK PADLÝM VOJÁKŮM Z 1."

Transkript

1 OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ ČERVENEC 2014 MOHELNICKÝ POMNÍK PADLÝM VOJÁKŮM Z 1. SVĚTOVÉ VÁLKY Mohelnický válečný pomník nechl odhlit o svtodušních svátcích roku 1930 Die Heimt ihren toten Heldensöhnen, bekränzt mit Lorbeer und betut mit Tränen - Vlst (tehdy ČSR) svým pdlým hrdinským synům, ověnčeným vvřínem V pátek 15. zroseným únor 2013 slzmi. se v dopoledních hodinách Pomník v příjemném kromě prostředí věnování Domu nesl dětí n svém mládeže podstvci - Mgnet jmén 168 Mohelnice mohelnických uskutečnilo občnů neveřejné pdlých kolo během soutěže 1. ve světové zpěvu války lidových osmi písniček zemřelých s názvem n Mohelnický její následky. slvíček. Tito vojáci byli pěšáci Tto soutěž 93. smíšeného se zde konl pluku, již podeváté. který měl Původně svoje velení šlo v o postupovou Šumperku soutěž nrukovli ve zpěvu k němu českých Češi i Němci morvských z obcí nynějšího lidových písniček šumperského s názvem okresu. Morvský N jeho zvoneček, pdlé se tedy ze vzthují které byl i všk krásné postup pmátníky do dlšího zbudovné soutěžního v Dubicku kol podmíněn v Třeštině. zpěvem Ti dvou všichni hnáckých bojovli lidových v hrůzách písniček. letního tžení Především roku z 1914 důvodu v jrní tohoto protiofenzivě žánrového n omezení ruské frontě děti ve ze východní zákldních Hliči škol o v tuto dlších soutěž zákopových postupně bojích ztrácely ž do zájem konce tk války. se odborným Bylo tm pedgogickým i jméno světově prcovníkům proslulého geolog DDM Mgnet Richrd Mohelnice Schubert, podřilo který vymyslet pdl hodnosti zorgnizovt jko nejlépe rkouské vhodnou rmády lterntivu 3. květn zpěvu roku 1915 českých 2. ndporučík července morvských téhož roku lidových byl s písniček vojenskými tzv. poctmi zpívání pohřben bez n omezení, hřbitově s v názvem Mohelnici. Mohelnický slvíček. Mohelnický V důsledku pomník vyšší pdlým nemocnosti bylo dílo sochře dětí způsobené Engelbert Kpse chřipkovou ze Sndhübel epidemií ve se Slezsku. letos této Stál pěvecké n náměstí soutěže F. L. Jhn zúčstnilo (nyní celkem náměstí 43 Tyrše dětí Fügner) z obou n mohelnických tomtéž místě, kde zákldních od r škol do (ZŠ 24. dubn Mlýnská roku 1922 ZŠ Vodní) stávl soch rovněž císře děti Josef ze ZŠ II. Úsov. které Celá bylo soutěž po 2. měl světové celkem válce pět vyzdobeno ktegorií různými rozdělených konstrukcemi podle věku posvřovnými soutěžících dětí. z kovových Cílem odborné trubek oslvujících poroty, která sovětskou zpěvu dětí kosmonutiku. pozorně nslouchl, Pomník byl zřejmě bylo velice vybrt postupující nákldná záležitost do veřejného to kol. už díky To se své uskutečnilo velikosti, použitému v sále ZUŠ mteriálu Mohelnice třem ve středu skupinám 20. únor sousoší zobrzujícím válečnou Do veřejného vdovu kol se postoupily sirotkem, voják 4 děti z v ktegorie uniformě, prvních držícího v tříd, náručí 7 dětí pdlého z ktegorie spolubojovník 2. ž 3. tříd pk muže to upírjícího bylo celkem zrk 7 někm dětí, z do ktegorie míst, kde 4. ležely ž 5. ( tříd dodnes postoupilo leží) 11 pohřbeny dětí, tělesné pozůsttky jeho kmrádů. V roce 1947, hned po vystěhování všech nšich německých spoluobčnů jsme tento pomník pdlým, který byl postven (jk prví kronik) v germánském stylu působil svým zjevem pohoršení, brigádnicky zbourli z z ktegorie náměstí Tyrše 6. ž 7. Fügner tříd postoupilo odklidili (to 5 dětí jest: hodili z poslední jej do nvážky). ktegorie Pchtelé nejstrších tk (8. dli ž zprvdu 9. tříd) svým pk do následníkům, veřejného kteří kol podobným porot způsobem vybrl tři zničili zpěváky. pomníky Není v Křemčově, žádným v tjemstvím, Libivé, v Řepové, že hudb v Líšnici, zpěv n ovlivňují Jvoří v téměř Mletíně. kždého Dli tk, člověk bohužel, bez zprvdu výjimky. i Říká těm, kdo se, v že ntiněmecké hudb je nejlepší hysterii ničili ptyk. i hroby Hudb nevinných zpěv občnů mjí svým n hřbitovech způsobem úžsnou v roce 1990 sílu, která zlikvidovli v mnohém stélu rozvíjí vztyčenou celého zde člověk. při 30. Zpívání výročí vítězství dokonce v uklidňuje 2. světové více válce. než Stejní obyčejná vndlové řeč. Lze ukrdli to nedávno npříkld i kovovou vypozorovt pmětní při desku večerním se jmény uspávání mohelnických mlých protincistických dětí. Zpívání ukolébvek odbojářů je v tkovém přípdě ničím s nenhrditelné. pmátníku n Zpívání náměstí lidových písniček v útlém věku u je Komerční pro nše bnky. děti velice Stoleté důležité. Lidové písničky jsou výročí vypuknutí nešťstné VELKÉ VÁLKY by se nám mělo stát příležitostí k náprvě strých prohřešků proti pietě úctě k mrtvým upevnit tk svoje místo mezi kulturními obyvteli Evropy. Škody jsou všk obrovské nenhrditelné stčil by nám všk blízké, snd jsou jen odzkoušeny tbulk mnoh genercemi před se námi jmény je pdlých dobře, umístěná že i zpívání, jkým je npř. Mohelnický n slvíček, místní hřbitovní tomuto záměru kpli či npomáhá. Poděkování zde n ptří čestném jk pořdtelům místě budovy z DDM Mgnet Mohelnice, tk obecního i učitelům úřdu. rodičům, kteří děti v tomto směru vychovávjí. Ctird Štipl, Pvel Nenkovský kronikář měst

2 OBJEKTIV MOHELNICE - červenec str. 2 NÁŠ TIP NA VÝLET JANOVICE JIŽNÍ BRÁNA JESENÍKŮ Stl se tk výchozím místem výletů do okolí. Po zhrub 8 km se tudy dá dojít npříkld n nově otevřenou rozhlednu v Nové Vsi. Rovněž se odtud můžete vydt n krásnou pěší tůru vedoucí neporušenou přírodou Jeseníků. Autoři tohoto projektu mjí smozřejmě dlší smělé plány. Jedním z nich je cyklotrs, která povede z nedlekého Rýmřov. Součástí reálu Muze turistických známek je i westernový reál. Zde mjí již v roce 2015 vyrůst chtičky turistická ubytovn. V součsné době je zde již otevřen útulná stylová hospůdk koncem měsíce července 2014 zde návštěvníci mohou sptřit divdlo v přírodě. Zde se v letních měsících uskuteční npř. mistrovství ve westernových dovednostech kždý druhý víkend by zde měly být orgnizovány různé doprovodné zábvné kce. Muzeum turistických známek Jnovice u Rýmřov V sobotu 28. červn v 10 hod. dopoledne bylo v Jnovicích u Rýmřov, kde sídlí firm Turistické známky s.r.o., slvnostně otevřeno Muzeum turistických známek. Sběrtelů těchto dřevěných koleček s vypáleným nápisem obrázkem turisticky zjímvého míst stále přibývá. Aby tyto známky turisté či sběrtelé získli do své sbírky v co největším počtu, museli doposud cestovt po celé republice to konkrétně n různá turisticky zjímvá míst. Dosud bylo vydáno 2079 turistických známek, 1390 výročních turistických známek 220 prémiových turistických známek. Od soboty 28. červn 2014 je všk jen jedno místo, kde je možné všechny doposud vydné známky uvidět n vlstní oči pohromdě to právě v tomto nově otevřeném muzeu. Jsou zde k vidění nejen turistické známky vydné v ČR, le i v Polsku, Ukrjině, Rusku, Anglii či Německu. Zkrátk dobře, je zde možno sptřit všechny turistické známky to nejen ty české, le úplně všechny, které kdy byly vydány. Muzeum vzniklo z potřeby vytvořit reprezenttivní konkrétní cíl s ptřičným zázemím pro sběrtele těchto turistických známek. Zvláště o prázdninách Jnovice u Rýmřov nvštěvuje mnoho turistů (sběrtelů známek). Než toto muzeum vzniklo, tk zde chyběly důstojné podmínky prostředí, kde by byli zájemci o turistické známky přivítáni, mohli si zde v klidu v pohodě odpočinout, občerstvit se získt dlší informce o turistických známkách tipech n dlší výlet přímo u zdroje. Ihned po slvnostním otevření (přestřižení pásky) si pk o této sobotě mohli přítomní návštěvníci nové muzeum prohlédnout projít zstřešenou cestou, kde jsou ve vitrínách vystveny všechny doposud vydné turistické známky. Ty jsou zde řzeny podle států, pro které byly vydány. Zčínáme Českou republikou, Slovenskem, Ukrjinou, Německem, Polskem, Ruskem Lidé, kteří sbírjí známky, už nejsou ohrničeni jen hrnicemi České republiky, le sbírjí i známky z jiných zemí. A stejně tk lidé z Polsk, Německ podobně sbírjí známky zse nše. Tkže tento projekt by měl vyústit v muzeum všech evropských známek řekl Ldislv Gin Šín (ten je společně s Dvidem Holubem spoluutorem projektu turistických známek). Muzeum turistických známek není le zdlek vše, co lze v Jnovicích sptřit. Turisté návštěvníci v nově otevřeném reálu njdou kromě muze i informční centrum s prodejnou mnoh zjímvých turistických předmětů suvenýrů. Dozvěděli jsme se, že v nebližších dnech zde zčne fungovt půjčovn sportovních potřeb, jízdních kol, elektrokol, bruslí, koloběžek, rftů přes zimu zde budou k dispozici lyže. Celý tento projekt se jmenuje Jižní brán Jeseníků, řekl nám Ldislv Šín dodl, že to není úplně nový název. Se stejným názvem totiž cc před sto lety přišli bývlí obyvtelé Rýmřov při svých úvhách plánech týkjících se rozvoje využití tohoto regionu. V prostorách tohoto muze můžete rovněž sptřit i tzv. Nultý rozcestník, který má turistické známkové číslo Otevírcí dob Infocentr muze Turistických známek: Po ne: hod. Více se můžete dozvědět n Firm Turistické známky s.r.o. npříkld vyrobil pro festivl Mohelnický dostvník již ptnáct Výročních turistických známek. Zde je mlá ukázk lespoň těch posledních tří z doposud vydných 15 ks Výročních turistických známek. Všechny obrázky nkreslil Mohelnickému dostvníku věnovl kmrád Stnislv Johnki Glásek z Hvířov Pvel Nenkovský

3 MONACKÉ KNÍŽECTVÍ (Principuté de Monco nebo Monco) je stát ležící n středomořském pobřeží frncouzské riviéry Azurového pobřeží. Jde o druhý nejmenší stát n světě součsně o zemi s druhou největší hustotou osídlení. Jeho jediným sousedem je Frncie. Monko se skládá pouze z jediného měst podle ústvy z roku 1962 je dědičnou konstituční monrchií vlád zde přechází n mužského potomk hlvy státu. Tím je kníže, který má jko pordní orgány k dispozici korunní rdu státní rdu. Výkonnou moc má pod utoritou knížete jeden státní ministr se třemi vládními rdy. Zákonodárnou moc vykonává kníže spolu s prlmentem, v zhrničních vztzích zstupuje Monko Frncie. OBJEKTIV MOHELNICE - červenec str. 3 OBECNÝ PROGRAM KORUNY ČESKÉ Dvcáté století je již z námi. Bilnce všk není nijk povzbudivá ni z hledisk nšeho státu, ni celosvětově. Jko by se všechny možné rozpory nráz vyhrotily. Lidstvo disponuje nebývlým počtem mezinárodních institucí, pktů konvencí n ochrnu práv člověk, přesto bestility páchné n nevinných lidech, ť již v internčních táborech některých politických režimů nebo v nesmyslných etnických konfliktech stále sílí. Kulturní státy úzkostlivě dbjí n jemné zcházení se zločinci ve věznicích, ztímco četnost i brutlit kždodenně páchných zločinů úspěšně bují. Toto století chce být nzýváno stoletím vědy, všk hlsy nejvýznmnějších světových vědeckých kpcit, vrující před globální ekologickou ktstrofou, zůstávjí ze strny ekonomů i politiků prkticky bez odezvy. Nikdy dříve neexistovly tk velkorysé systémy sociálního zbezpečení, jko existují ve vyspělých zemích nyní, zároveň všk nikdy předtím nebylo sociální zbezpečení bezostyšněji zneužíváno. Většin nšich občnů se jistě hlásí k demokrtickému státu, přesto mnozí jsou kdykoliv ochotni poškodit tento stát chytráckým obcházením jeho zákonů. Býti podvodníkem již dávno nepředstvuje vážný společenský hndicp, nemorální dovednosti spolu s bsencí zábrn nopk mnoh osobám imponují jsou hojně npodobovány. N vině smozřejmě není jen uplynulá dob totlitních systémů, která vlstně tento stv jen po určitý čs konzervovl. Kníže Albert II princezn Chrlene de Monco Nejdůležitějším hospodářským odvětvím knížectví je celoroční turistický ruch. Velký význm má kromě toho i sektor služeb, bnkovnictví pojišťovnictví. Státní příjmy vytváří převážně dň z přidné hodnoty dň z obrtu, dále státní monopoly jko telefon, pošt, dň z tbákových výrobků, vydávání známek j. Přímé dně se pro občny Monk nevybírjí (jen Frncouzi podléhjí frncouzským dňovým předpisům). V průmyslovém sektoru převládjí mlé střední podniky v oboru chemie (hlvně frmcie kosmetik), dále v produkci plstických hmot elektroniky. Historickou úlohu v jeho dějinách sehrálo vyhlášené ksino, které generovlo většinu příjmů do státní pokldny. V Monku sídlí mnoho bnk, finnčních společností, peněžních ústvů jiných společností. Neméně význmnou složkou příjmů státu je turistický ruch, orientovný pro bohtší i běžné návštěvníky, pro které je Monko jen krátkodobá zstávk v rámci delšího výletu. Viditelná je i snh Monk hostovt význmné evropské i celosvětové události z oblsti kultury sportu. Některé vybrné moncké závody vyrábějí delikátní zřízení pro evropskou merickou kosmickou genturu. Zemědělská výrob v Monku neexistuje - potrviny se dovážejí, což se projevuje i n jejich ceně. Monko nemá vlstní rmádu, pouze policii grdu pomoc v přípdě npdení poskytne (podle dohody) Frncie. Monko je prkticky celé pokryto sítí CCTV kmer. Policie je povžován z velice profesionální, přísnou nesmlouvvou; mír násilné kriminlity je zde velice nízká. V tmním ksinu mohou jko krupiéři prcovt pouze obyvtelé Monk. Ti v něm nopk mjí zkázáno hrát. Vzhledem k řdě dňových osvobození je povžováno z dňový ráj, sídlí zde tisíce firem. N frncouzské občny firmy se le tto osvobození nevzthují. Využívjí jich všk třeb v hojné míře nši vlstenečtí sportovci ( to jsou smozřejmě stoupenci monrchie), kteří tk způsobují, že si nši vlstenečtí poslnci (odpůrci monrchie) nemohou zvyšovt plty tk, jk by chtěli. KOLOTOČ. UMÍME HO ZASTAVIT? Před léty se vyprávěl příhod, zd prvdivá nebo neprvdivá, n tom nezáleží. Ve své podsttě je to jkési podobenství, které je bohužel, jko šito n míru pro nši dobu. Šl v noci prt od piv směřovl domů kolem řetízkového kolotoče, jehož mjitel byl s těmito kumpány tké si důkldně přihnul v místní hospodě. Skupin přišl n krásný nápd: všichni se svezou n kolotoči. Když nsedli obsdili téměř všechn míst, mjitel kolotoč spustil ten se rychle roztočil. Mjitel si ztím uvřil kfe protože byl pitím unven, usnul v mringotce. Kolotoč se točil neměl ho kdo vypnout. Oszenstvo znedlouho protestovlo tk křičeli, jk mohli. Později si sundli boty házeli je po voze, kde spl ten, kdo kolotoč spustil. Někteří zvrceli snd někdo dostl infrkt. Teprve k ránu, když šli lidé do práce, podivovli se těm jezdcům. Pohled n ně byl příšerný Nyní vzbudili mjitele kolotoče, který se zděsil, co se stlo. Byl to obrz bídy. Zčlo to obrovskou legrcí skončilo příšernou kocovinou. Snd se to nestlo i když prvd tohoto příběhu může být dosti poučná! Lidé spustili jkýsi kolotoč pokroku n počátku byli zcel zmámení, jk se všechno krásně točí. Vyrábělo se všechno možné, továrn rostl vedle továrny, vzhůru se tyčily vysoké komíny, otevírly se nové doly. Kolotoč pokroku se pořádně roztočil. Nstl i kolotoč ve zbrojení, drncovl se přírod. Vše zčlo zmořovt měst, ničit lesy, klit vody, řeky se změnily ve stoky Jk to nyní zstvit? Co s tím vším rozjetým? Ti, kteří ten kolotoč spustili, jkoby spli. Lidé už hubují, bolí je z toho točení pořádně hlv. Vznikjí hnutí n zstvení, le svět to ztím nedovede. Nikdo nedovede ten kolotoč zstvit, i když je z toho celému světu šptně. Přitom kždý chce mít všechny vymoženosti moderní doby, málokdo už uzná sebezápor, málokdo se dovede uskromnit tk se všichni vezeme n onom roztočeném kolotoči je nám z toho pořádně šptně. Všechno se zčlo hezky, pokrokem, ovládnutím přírody. Dobyli jsme vesmír, stnuli jsme n Měsíci, le ten kolotoč zstvit neumíme. V Písmu svtém je psáno, že svět, který stvořil Bůh byl krásný. Co z něj uděll člověk? Kdybych nevěřil v sílu dobr lásky nevěřil v lásku v její konečné vítězství, dávno bych toho nechl Přeji nám všem o letošních prázdninách zstvení osobního kolotoče, sílu Božího doteku pro duši pro tělo! Pvel Kvec

4 ZNOVUZPROVOZNĚNÍ KOUPALIŠTĚ ZNOVUZPROVOZNĚNÍ V MORAVA CAMP MOHELNICE KOUPALIŠTĚ V MORAVA CAMP MOHELNICE V pátek 20. červn 2014 bylo v 15 hod. slvnostně otevřeno V venkovní pátek 20. koupliště červn 2014 v reálu bylo v 15 Morv hod. slvnostně Cmp Mohelnice. otevřeno venkovní Slvnostního koupliště přestřižení v pásky reálu se Morv ujl jedntel Cmp Morv Mohelnice. Cmpu Slvnostního Petr Kub společně přestřižení se pásky senátorem ujl jedntel Krlem Morv Korytářem. Cmpu Po Petr Kub společně se senátorem Krlem přestřižení Korytářem. pásky Po přestřižení následovlo několik pásky následovlo pěkných pěkných ukázek několik stoupení ukázek kvbel vystoupení pěkných kvbel vystoupení z Olomouce Olomouce kvbel dlší dlší z doprovodný doprovodný Olomouce dlší proprodoprovodný grm. Pro veřejnost progrm. Pro veřejnost grm. bylo připrveno Pro veřejnost bobylo připrveno bobylo hté připrveno občerstvení, bohté občerstvení, hté n děti čekly občerstvení, různé n soutěže n děti děti čekly čekly v 18 různé různé hod. soutěže zde soutěže vystoupil v hod. hod. znázde má zde vystoupil šumperská vystoupil zná- zná- humá dební má šumperská skupin O5 hu- dební Rdeček. skupin Tomuto Rdeček. slvnostnímu Tomuto ktu znovuotevření slvnostnímu koupliště předcházel rozsáhlá pečlivá ktu rekonstrukce znovuotevření jk O5 koupliště bzénu smotného, předcházel tk rozsáhlá i brouzdliště pečlivá pečlivá rekonstrukce celého rekonstrukce zázemí jk bzénu kou- jk bzénu smotného, pliště. Velký smotného, tk bzén i brouzdliště tk o ploše i brouzdliště 313,16 celého m zázemí 2 má celého rozměry koupliště. zázemí 23,86 Velký kou- x pliště. bzén 13,125 o Velký ploše x 1,5 bzén 313,16 metrů o mploše 2 (objem má rozměry 313,16 469,74 m 23,86 2 m3). má x 13,125 rozměry Mlý x 1,5 bzén 23,86 metrů x 13,125 (objem brouzdliště 469,74 x 1,5 pk mmetrů má 3 ). Mlý plochu (objem bzén 111,469,74 m2 brouzdliště o rozměrech m3). Mlý pk 13,83 má bzén plochu x 10,1 brouzdliště x 111,4 0,55 metrů m 2 o pk (objem rozměrech má plochu 43,3 m3). 13,83 111,4 Mnozí x m2 10,1 z o nás rozměrech x si 0,55 jistě metrů pmtují 13,83 (objem x 10,1 lét x 43,3 před 0,55 mrokem metrů 3 ). Mnozí 1989, (objem z nás kdy 43,3 si náš m3). jistě mohelnický Mnozí pmtují z nás lét utokempink si před jistě pmtují rokem byl 1989, svou lét před kdy polohou, náš rokem mohelnický zázemím 1989, kdy utokempink kvlitními náš mohelnický službmi byl svou utokempink znám polohou, nejen po zázemím byl celém svou polohou, tehdejším kvlitními zázemím Československu, službmi kvlitními znám le službmi dleko nejen z po znám jeho celém nejen hrnicemi. tehdejším po celém Po tehdejším Československu, mnoh letech Československu, le chátrjícího dleko z le jeho stvu dleko hrnicemi. z celého jeho Po hrnicemi. mohelnického mnoh letech Po mnoh chátrjícího utokempinku letech stvu se chátrjícího celého tk dnes mohelnického konečně stvu blýská celého utokempinku n mohelnického lepší se čsy, tk utokempinku dnes protože konečně nový mjitel blýská se tk dává n dnes lepší postupně konečně čsy, protože utokempink blýská nový n mjitel lepší do pořádku čsy, dává protože poměrně nákldnou generální rekonstrukcí celého reálu. A to postupně nový utokempink mjitel dává do pořádku postupně poměrně utokempink nákldnou do generální pořádku poměrně je více než nákldnou chvályhodné. generální rekonstrukcí celého reálu. A to rekonstrukcí celého reálu. A to je více než chvályhodné. je PROVOZNÍ více než chvályhodné. DOBA KOUPALIŠTĚ PROVOZNÍ Po - Ne DOBA hod. KOUPALIŠTĚ PROVOZNÍ DOBA KOUPALIŠTĚ Po VEČERNÍ Ne 10 KOUPÁNÍ 19 hod. Po - Ne hod. (při příznivém počsí) h. VEČERNÍ ZÁKLADNÍ KOUPÁNÍ CELODENNÍ (při příznivém VSTUPNÉ počsí) h. VEČERNÍ KOUPÁNÍ (při příznivém počsí) h. ZÁKLADNÍ Dospělí 60 Kč CELODENNÍ VSTUPNÉ ZÁKLADNÍ CELODENNÍ VSTUPNÉ Dospělí Dospělí Děti do let, Kč Kč senioři nd 65 let, ZTP/P 20 Kč Děti do let let, let, ZDARMA senioři senioři nd nd let, let, ZTP/P ZTP/P Kč Kč Děti Děti Rodinné do do 3 vstupné let let ZDARMA (2 dospělí + mx. 3 děti do 15 let) 140 Kč Rodinné VSTUPNÉ vstupné PO 17. (2 HODINĚ dospělí + mx. 3 děti do 15 let) 140 Kč VSTUPNÉ Dospělí 50 PO Kč 17. HODINĚ Dospělí Děti do let, Kč senioři nd 65 let, ZTP/P 20 Kč Děti do 15 3 let let, ZDARMA senioři nd 65 let, ZTP/P 20 Kč Děti Rodinné do 3 vstupné let ZDARMA (2 dospělí + mx. 3 děti do 15 let) 130 Kč Rodinné VSTUPNÉ vstupné pro večerní (2 dospělí koupání + mx. je jednotné 3 děti do Kč let) / os. 130 Kč VSTUPNÉ PŮJČOVNÉ: pro večerní koupání je jednotné 45 Kč / os. PŮJČOVNÉ: míč (fotbl, volejbl, nohejbl) 20 Kč / hod. míč bdminton (fotbl, 20 volejbl, Kč / hod. nohejbl) 20 Kč / hod. bdminton vodní pomůcky 20 Kč 10 / hod. Kč / hod. / kus vodní úschovn pomůcky 20 Kč 10 / skříňku Kč / hod. / kus úschovn 100 Kč vrtná 20 Kč záloh / skříňku pro přípd ztráty nebo poničení způjčené věci 100 Kč vrtná záloh pro n čip, přípd který ztráty oprvňuje nebo poničení ke vstupu způjčené do reálu. věci 100 Kč vrtná záloh n čip, který oprvňuje ke vstupu do reálu. OBJEKTIV OBJEKTIV MOHELNICE MOHELNICE - červenec červenec str. str. 4 OBJEKTIV MOHELNICE - červenec str. 4 PAN PAN PAN Tomáš Bť Tomáš Bť * 3. dubn 1876 Zlín července 1932 Otrokovice * 3. dubn 1876 Zlín července 1932 Otrokovice Význmný český Význmný podniktel, český šéf koncernu podniktel, Bť, šéf národohospodář koncernu Bť, národohospodář strost Zlín strost ( ). Zlín ( ). Odkz Odkz Tomáše Tomáše Bti, Bti, českého českého podniktelského podniktelského Odkz velikán, Tomáše přežívá Bti, ž do českého dnešních podniktelského dnů. Tomáš Bť velikán, přežívá ž do dnešních dnů. Tomáš Bť nás velikán, nás v mnohém přežívá může ž do inspirovt dnešních i dnů. v dnešní Tomáš době Bť v mnohém může inspirovt i v dnešní době některé nás některé v mnohém jeho výroky může jsou inspirovt pltné i dodnes: v dnešní době některé jeho výroky jsou pltné dodnes: Neříkej, jeho že výroky to nejde, jsou rději pltné řekni, že dodnes: to ztím neumíš. Neříkej, Neříkej, Když všichni že že to to nejde, mluví nejde, rději o rději nemožnostech, řekni, řekni, že že to to ztím hledej ztím neumíš. možnosti. neumíš. Když Když Touh všichni stát se mluví nepostrdtelnými o o nemožnostech, je hledej pákou možnosti. pokroku. Ale Touh brzdou stát stát pokroku se se nepostrdtelnými je nše touh zůstt je pákou je nepostrdtelnými. pákou pokroku. pokroku. Ale brzdou Ale pokroku brzdou Boj je podsttou je pokroku nše touh je život. nše zůstt touh Kdo nepostrdtelnými. nebojuje, zůstt nepostrdtelnými. nemůže ni zvítězit. Boj Boj Lidí je je se podsttou nebojme, život. život. bojme Kdo Kdo se sebe. nebojuje, nemůže nemůže ni ni zvítězit. zvítězit. Lidí Kždý se nebojme, člověk je zámožný, bojme se sebe. pokud má zdrvé ruce trochu Lidí se nebojme, bojme se sebe. Kždý rozumu. člověk je zámožný, pokud má zdrvé ruce trochu Kždý rozumu. Veřejným člověk finncím je zámožný, může pokud pomoci má jediné: zdrvé když ruce zvýšíme trochu rozumu. Veřejným výdělečnou finncím schopnost může obyvtelstv pomoci jediné: když zvýšíme Veřejným výdělečnou Když jsem finncím měl schopnost 20 let, může obyvtelstv myslel pomoci jsem si, jediné: že můj když otec zvýšíme je idiot. výdělečnou Když jsem schopnost měl let, obyvtelstv občs myslel jsem si, myslel, že můj že otec má je docel idiot. Když prvdu. jsem jsem Když měl měl 20 mi 30 let, bylo let, myslel občs 40 let, jsem jsem tk si, jsem že si myslel, můj si otec myslel, že je má idiot. že docel to Když byl jsem prvdu. celkem měl moudrý 30 Když let, mi občs chlp. bylo jsem 40 A když let, si myslel, tk jsem jsem měl že si 50 má myslel, let, docel řekl že jsem prvdu. to byl si: Když celkem kdyby mi tu moudrý bylo tk byl 40 chlp. let, pordil tk A když jsem mi! jsem si myslel, měl 50 že let, to řekl byl jsem celkem si: moudrý kdyby Příčinou tu chlp. tk krize byl A je když morální pordil jsem mi! bíd. měl 50 Přelom let, řekl hospodářské jsem si: kdyby krize? tu tk Příčinou Nevěřím byl pordil krize v žádné je mi! morální přelomy bíd. smy Přelom od sebe. hospodářské To, čemu krize? jsme Příčinou Nevěřím zvykli říkt krize v žádné hospodářská je morální přelomy krize, bíd. smy je Přelom od jiné sebe. jméno hospodářské To, čemu pro mrvní krize? jsme Nevěřím zvykli bídu. říkt Mrvní v žádné hospodářská bíd je příčin, přelomy smy krize, od je hospodářský sebe. jiné To, jméno čemu pro úpdek jsme mrvní je zvykli bídu. následek. Mrvní V nší bíd zemi je je příčin, mnoho lidí, hospodářský kteří se domnívjí, úpdek že je říkt hospodářská krize, je jiné jméno pro mrvní bídu. Mrvní následek. hospodářský V nší úpdek zemi je lze mnoho snovt lidí, kteří penězi. se domnívjí, Hrozím že se bíd je příčin, hospodářský úpdek je následek. V nší zemi hospodářský důsledku tohoto úpdek omylu. lze snovt V postvení, penězi. v Hrozím němž se je mnoho lidí, kteří se domnívjí, že hospodářský úpdek lze důsledku ncházíme, tohoto nepotřebujeme omylu. V žádných postvení, geniálních v němž obrtů se snovt ncházíme, kombincí. penězi. Potřebujeme nepotřebujeme Hrozím se důsledku mrvní žádných stnovisk tohoto geniálních omylu. k lidem, V postvení, obrtů k práci v kombincí. němž veřejnému se ncházíme, Potřebujeme mjetku. nepotřebujeme Nepodporovt mrvní stnovisk bnkrotáře, žádných k lidem, geniálních nedělt k práci obrtů dluhy, veřejnému kombincí. nevyhzovt mjetku. Potřebujeme hodnoty Nepodporovt z mrvní nic, bnkrotáře, nevydírt stnovisk prcující, k nedělt lidem, k dluhy, dělt práci to, nevyhzovt co veřejnému nás pozvedlo hodnoty mjetku. z z poválečné Nepodporovt nic, nevydírt bídy, bnkrotáře, prcovt prcující, nedělt šetřit to, dluhy, učinit co nevyhzovt nás práci pozvedlo šetření hodnoty z poválečné výnosnější, z nic, nevydírt bídy, žádoucnější prcovt prcující, dělt šetřit čestnější to, co učinit než nás pozvedlo lenošení práci šetření z poválečné mrhání. výnosnější, Máte bídy, prvdu, prcovt žádoucnější je třeb šetřit čestnější překont učinit práci než krizi lenošení šetření důvěry, výnosnější, technickými mrhání. žádoucnější Máte záshy, prvdu, finnčními čestnější je třeb než překont úvěrovými lenošení krizi ji všk mrhání. důvěry, překont Máte technickými nelze, prvdu, důvěr je záshy, třeb je překont věc finnčními osobní krizi důvěry, úvěrovými důvěru technickými lze ji obnovit všk překont záshy, jen mrvním finnčními nelze, důvěr hlediskem úvěrovými je věc osobním ji všk překont důvěru příkldem. nelze, obnovit důvěr jen věc mrvním osobní hlediskem důvěru lze obnovit osobním jen mrvním příkldem. Zdrví hlediskem občnstv osobním je v první příkldem. řdě podkldem kždé Zdrví Zdrví hospodářské občnstv prosperity je je v tudíž první i plcení řdě podkldem dní. N veškerá kždé hospodářské vydání zemská prosperity nutno proto tudíž tudíž pohlížet i i plcení jko dní. n velmi N veškerá účelné vydání vydání investice zemská zemská směřující nutno nutno k proto proto zvýšení pohlížet příjmu jko jko občnstv, n velmi účelné tím investice investice zvýšení směřující jeho směřující berní k popltnosti. zvýšení k zvýšení příjmu příjmu občnstv, občnstv, tím zvýšení tím jeho zvýšení Úspěch berní jeho životní popltnosti. berní závisí popltnosti. od množství nejrůznějších vědomostí Úspěch zkušeností životní v závisí mnohém od množství oboru. Znáti nejrůznějších jednu věc vědomostí dokonle Úspěch ze všech životní strn, závisí oblíbiti od si množství jenom ji, nejrůznějších věřit v ni věnovt vědomostí zkušeností v mnohém oboru. Znáti jednu věc dokonle se jí ze mozkem zkušeností všech strn, srdcem v mnohém oblíbiti vytrvle si oboru. jenom bez výhrd, ji, Znáti věřit jednu v s ni myšlenkou věc věnovt dokonle jenom se jí ze mozkem n všech ni uléht, strn, srdcem s oblíbiti myšlenkou vytrvle si jenom bez n ni výhrd, ji, vstávt, věřit v s ni myšlenkou poznt věnovt vše, jenom se co jí ji mozkem n podrývá ni uléht, půdu, srdcem s myšlenkou co vytrvle ji škodí, bez n krátce ni výhrd, vstávt, soustřediti s myšlenkou poznt se vše, to jenom co jest ji n podrývá cest ni uléht, k úspěchu. půdu, s myšlenkou co ji škodí, n krátce ni vstávt, soustřediti poznt se vše, to co jest ji podrývá cest Nejvznešenějším k půdu, úspěchu. co ji škodí, úkolem krátce vedoucích soustřediti osob se země to jest i státu cest je k Nejvznešenějším úspěchu. probudit uvolnit úkolem životní vedoucích síly obyvtelstv osob země řídit i tyto státu síly je Nejvznešenějším probudit tk, by pomáhly uvolnit úkolem životní sobě vedoucích síly i státu obyvtelstv k osob blhobytu. země řídit i Jediným tyto státu síly je probudit tk, prostředkem by uvolnit pomáhly k tomuto životní sobě síly cíli je obyvtelstv i státu necht k žít blhobytu. tyto řídit smosprávné tyto Jediným síly tk, by prostředkem svzky pomáhly z vlstních sobě k tomuto i státu prostředků. cíli k blhobytu. je necht Ze žít Jediným závodění tyto smosprávné prostředkem silného k svzky tomuto život, cíli který z je vlstních necht tkto žít vyroste, prostředků. tyto smosprávné vybudují Ze závodění si svzky silné z vlstních schopné silného prostředků. život, svzky který znmenitou Ze závodění tkto vyroste, existenci. silného vybudují Avšk život, i si ty který silné nejslbší tkto schopné vyroste, obce vybudují svzky země docílí znmenitou si silné mnohem schopné existenci. lepší existence, svzky Avšk znmenitou i nežli ty nejslbší mjí existenci. nyní, obce kdy Avšk země všichni, i docílí ty silní nejslbší mnohem i slbí, jsou obce lepší odkázání existence, země n docílí nežli lmužnu mnohem mjí nyní, kdy lepší mjí kdy existence, všichni, proto nedosttek silní nežli i slbí, mjí všichni. jsou nyní, odkázání kdy všichni, n lmužnu silní i slbí, kdy mjí jsou odkázání proto nedosttek n lmužnu všichni. kdy mjí proto nedosttek všichni.

5 F R I E D R I C H B A R D A S Slvný československý plochodrážní jezdec Friedrich Brds se nrodil 14. ledn 1914 v Mohelnici. Jeho otec měl n Schillerstrsse 40 (dnes Olomoucká) zvedenou utooprvnu byl známý jko vůbec první mjitel utomobilu v Mohelnici. Mlý Fritz jevil silnou náklonnost k motorům motocyklům, v osmi letech sám jezdil n otcově stroji v sedmnácti se pustil do stvby motocyklu vlstní konstrukce. Tk vznikl Brry-Spezil 260 ccm, n kterém dosáhl prvních úspěchů plný ndšení si brzy nto zkoupil skutečný závodní motocykl. To všechno stčil stihnout během studi n státní strojírenské škole přitom nevynechl jedinou možnost zúčstnit se všech dostupných plochodrážních závodů. Jeho úspěchy nezůstly bez odezvy tk se Brds v roce stává mjitelem velmi kvlitního rychlého stroje, který mu drovl tehdy proslulý dánský jezdec Nils Sörensen. V nstávjícím období nstl Beřichovi lét vítězství úspěchů. N mpě jeho cest se objevil míst jko 5oo Rudge Dirt-Trck n prcovním plánu smlouv s Terrot-Dijon. To vše bsolvovl se lvíčkem n prsou jko československý sportovec národnosti německé jeho kriér vyvrcholil n jře roku 1934, když se stl závodním jezdcem dodnes slvné pržské znčky JAWA. Brds se přestěhovl do Prhy v Mohelnici pk pokrčovl jeho otec v letech s dlšími spoluprcovníky jko Gebr. Brds Mschinenfbrik, Müglitz/Mähren ve vývoji závodního motocyklu o obshu 247 ccm. Kromě toho s ním prcovl konstruktér mohelnické firmy SIEMENS Dipl. Ing. Friedrich Drkosch n lidovém motocyklu s názvem BARRY VOLKSMOTO- RAD s dvoutktním motorem o obshu 98 ccm, jehož uvedení do seriové výroby všk znemožnil 2. světová válk. Až do roku 1937 bsolvovl Brds více než 120 vítězství své závodnické kriéry, mezi něž ptří zejmén výkon n opvských mezinárodních závodech. Pořdtelé zde n strtu vizovli špičkové jezdce tehdejší doby z Rkousk (Schneeweiss, Myer), Německ (Füglein, Winkler) dokonce i z Jugoslávie Rumunsk (Nicolescu Criste z Bukurešti). Brds se zde v třídě do 350 ccm umístil se strojem JAWA n 1. místě v ktegorii 250 ccm zvítězil ve dvou rozjížďkách. Pro sportovce ( nejen pro ně) skončil všk dob slávy úspěchů. Nástup ncistické dikttury, Mnichovská krize, konec Československé republiky smosttného Rkousk následné vypuknutí války. Válkou přišel Brds o veškerý svůj mjetek v roce 1946 se stčil legálně vystěhovt do Rkousk. Zde se s velkými potížemi pokoušel o strty s nglickým JAP 350, le po desetileté přestávce se už úspěchy přestly dostvovt. Stčil ještě zbodovt v roce 1948 prvním druhým místem n Mrtin Schneeweise ve Štýrském Hrdci. V Snkt Pölten byl dvkrát třetí v pětistovkách dvkrát druhý ve třídě do 350 ccm. Po těžké hvrii v tomto závodě všk postupně mizí z plochodrážní scény, sní o obnově svého mohelnického projektu s motocyklem BARRY stěhuje se z Vídně do Spolkové republiky Německo. Ctird Štipl OBJEKTIV MOHELNICE - červenec str. 5 KRONIKÁŘ EDUARD TEICHMANN Mohelnický městský kronikář, učitel měšťnské školy, historik spisovtel Edurd Teichmnn zemřel v Mohelnici v předposledním roce 2. světové války před sedmdesáti lety 12. července roku Teichmnn se zjíml o historii nšeho měst okolí, shromžďovl cenné písemné i obrzové mteriály vybudovl si bohtý listinný rchiv. Pro tyto svoje vlstnosti, odbornost píli byl roku 1926 jmenován městskou rdou kronikářem měst. V této funkci pk prcovl po dlouhá lét pokrčovl ve shromžďování dlších dt, údjů skutečností průběžně připrvil vydání řdy zjímvých historických publikcí. Tk byl vydán titul s názvem Pmětní sloupy sochy, kříže, kple votivní tbule v Mohelnici, který je dodnes nejdůležitějším prmenem pro zmpování těchto skrálních stveb ť již zchovných nebo zmizelých. V roce 1936 vydl s názvem Die Müglitzer Stdtpriviliegien soupis biskupských dokumentů týkjících se postvení měst Mohelnice rok nto publikovl pod názvem Die geschichte des Müglitzer Verschönerungsvereins und des Stdtprkes přehled historie městského prku činnosti zdejšího okršlovcího spolku. V roce 1940 vyšly jeho Geschichte der Stdt Müglitz bis zur Heimkehr ins Reich. Dějiny měst Mohelnice ž po návrt do Říše jsou velmi podrobným zprcováním historie nšeho měst, leč, jk název npovídá, nesou četné znky popltnosti době tehdejší politické situci. Teichmnn zde vystupuje jko předstvitel stoupenců spolupráce českých Němců s říší, nikdy se nesmířil s existencí československého státu český živel nšeho regionu, který předstvovl zhrub polovinu zdejšího obyvtelstv, vnímá místy ž s nepřátelským postojem. Svědčí o tom zejmén obsh poslední, 23. kpitoly, která nese titul Zwnzig Jhre unter der Herrschft der Tschechen (Dvcet let pod pnstvím Čechů) končí popisem vstupu německých vojsk n mohelnické náměstí dne 10. říjn Teichmnn ve svém největším díle opustil n sklonku život zásdy historické objektivity popsl události do jisté míry jednostrnně. To všk neubírá jeho Dějinám měst Mohelnice n jejich hodnotě kvlitního historického prmene. V červenci téhož roku pdl n frontách 2. světové války řd mohelnických občnů německé národnosti to především n východní frontě v souvislosti s vyloděním spojenců ve Frncii. Byli to: Albert Wlter (pekř bytem n náměstí č. 23), Thoms Hlwin (finnční úředník bytem v Nové ulici č. 14), Engelbert Pestl (Lzebnická ulice č. 4), Frnz Zendulk, Krl Pilrsch (klempíř z Vodní ulice), student Adolf Knirsch, Kurt Wllek, ženist Frnz Herzig, Alois Einigl (Vodní ulice), ndporučík Guido Studcher (vrátný ze ždlovického zámku zemřel n následky zrnění v ruském zjteckém táboře), vojín Engelbert Kristen (Vodní ulice č. 31), Frnz Kunstfeld (strojní zámeční bytem n náměstí č.17) svobodník Gustv Herzig (zemědělec z ulice N zámečku), který zemřel během trnsportu do zjteckého tábor v SSSR. Ctird Štipl ZASTAVÁRNA BAZAR * MAREK MACHALA (pondělí ž pátek od do 16.30) MOHELNICE, Třebovská ulice tel.: * e-mil:

Úvod 1. Pojetí canisterapie 1.1 Zvířata lidem 1.2 Vznik canisterapie ve světě 1.3 Rozvoj canisterapie v ČR 1.4 Metody a formy canisterapie

Úvod 1. Pojetí canisterapie 1.1 Zvířata lidem 1.2 Vznik canisterapie ve světě 1.3 Rozvoj canisterapie v ČR 1.4 Metody a formy canisterapie Obsh Úvod 1. Pojetí cnisterpie 1.1 Zvířt lidem 1.2 Vznik cnisterpie ve světě 1.3 Rozvoj cnisterpie v ČR 1.4 Metody formy cnisterpie 1. Shrnutí 2. Zákldní terminologie indikce cnisterpie v sociální práci

Více

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020 Strtegický plán měst Třince pro období 20142020 Tr inec fjne mı sto pro z ivot Leden 2014 Obsh Vize rozvoje měst... 4 I Oborová koncepce Doprv... 6 1 Stručná nlýz oblsti Doprvy... 7 1.1 Interpretce problémového

Více

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny Zpravodaj města Břeclavi RADNICE www.breclav.eu červen 2015 Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně Břeclav se může pyšnit jedním z nejmodernějších železničních uzlů v České republice. Druhou etapu

Více

červenec 2006 ročník II

červenec 2006 ročník II červenec 2006 ročník II Kraj navštívila čínská delegace (strana 4) Velehrad - Dny lidí dobré vůle (strana 5 a 7) Profesor Balátě ví, jak uspořit teplo (strana 10) Lázeňské divadlo zahájilo sezonu (strana

Více

Městská památková rezervace brownfields bez budoucnosti?

Městská památková rezervace brownfields bez budoucnosti? 13. ROČNÍK Květen 2015 číslo 5 MĚSÍČNÍK MĚSTA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Městská památková rezervace brownfields bez budoucnosti? Náměty a připomínky k novému regulačnímu plánu městské památkové rezervace (MPR),

Více

Ochrana proti vodě přibývá po metrech

Ochrana proti vodě přibývá po metrech Další dvě čísla Velkomeziříčska, č. 17 a č. 18, budou výjimečně vycházet ve čtvrtek 2. 5. a 9. 5. z důvodu státních svátků, které připadají na středy 1. a 8. května (Svátek práce a Den vítězství). Trhy

Více

PODČÁRNÍK. číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností

PODČÁRNÍK. číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností Konvoj vojenských historických vozidel na dobřanském náměstí. PODČÁRNÍK Asi to také znáte, občas se na vás hrne tolik špatných zpráv,

Více

Veselé vánoce a hodně dárků pod stromečkem přeje redakce RYCHLE SERIÓZNĚ ADRESNĚ ROČNÍK II ČÍSLO 9 PROSINEC 1998 ZDARMA

Veselé vánoce a hodně dárků pod stromečkem přeje redakce RYCHLE SERIÓZNĚ ADRESNĚ ROČNÍK II ČÍSLO 9 PROSINEC 1998 ZDARMA RYCHLE SERIÓZNĚ ADRESNĚ ROČNÍK II ČÍSLO 9 PROSINEC 1998 ZDARMA Úvodní slovo prorektora pro rozvoj a organizaci str. 3 I každý z nás může výši kolejného ovlivnit str. 5 Aktivizace lidských zdrojů ALZ 98

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE ROK BAROKA XIV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz ČERVENEC SRPEN 2011 Loutkářská Chrudim stále mladá Celostátní přehlídka amatérského

Více

Výstava krojů Dolního Poolšaví

Výstava krojů Dolního Poolšaví ROČNÍK 24 10/2013 Výstava krojů Dolního Poolšaví CENA 10 Kč Území Mikroregionu Dolní Poolšaví nazývají obyvatelé hornatějších východních částí Slovácka uherskohradišťským Dolňáckem. Některými projevy tradiční

Více

Nové vedení NP Šumava má mezinárodní podporu

Nové vedení NP Šumava má mezinárodní podporu Informace pro obyvatele Kašperských Hor Ročník 8 2/2011 Nové vedení NP Šumava má mezinárodní podporu Zástupci šumavských bavorských a hornorakouských spolků požadují zelenou a otevřenou Šumavu Společné

Více

ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN

ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN 2004 Předprázdninové zamyšlení Za několik málo dní nastane tolik očekávaná doba prázdnin a dovolených. Doba, ve které více času než kdy jindy trávíme v přírodě. Na svých toulkách

Více

Nová dětská hřiště VYDAŘENÁ BITVA O ZUBŠTEJN 8/2006

Nová dětská hřiště VYDAŘENÁ BITVA O ZUBŠTEJN 8/2006 ROČNÍK I., SRPEN 2006, 6 400 VÝTISKŮ, ZDARMA 8/2006 Téma měsíce: Otvíráme náruč turistům strana 1 a 2 Listárna strana 4 Prohlášení k medializaci Technických služeb strana 6 Program Kulturního domu na září

Více

Z RCA DLO. /Moravský Krumlov/ Fakt, že autobusy firmy Tredos parkují různě po městských ulicích, se nelíbí některým zastupitelům Moravského

Z RCA DLO. /Moravský Krumlov/ Fakt, že autobusy firmy Tredos parkují různě po městských ulicích, se nelíbí některým zastupitelům Moravského Z RCA DLO Ročník VI. Číslo 9 4. kvetna ˇ 2007 PROVOZNÍ DOBA: po, út, čt, pá: 9-16, so: 9-12, st, ne: zavřeno KONTAKT: mobil: 731 566 786 tel./fax: 515 255 392, e-mail: ivoboril@tiscali.cz Distribuční Z

Více

z obsahu čísla 19. listopadu 2009 ročník XII. číslo 20 Ještě jeden názor na rekonstrukci Trčkova náměstí

z obsahu čísla 19. listopadu 2009 ročník XII. číslo 20 Ještě jeden názor na rekonstrukci Trčkova náměstí 19. listopadu 2009 ročník XII. číslo 20 Byla uspořádána veřejná soutěž na návrh konceptu tohoto díla? Pokud ne, proč? (podepsán Kamil Remeš) Veřejná soutěž byla vyhlášena 10. 7. 2007 a tato soutěž neřešila

Více

ralupský Samotné zahájení zaznělo Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup 2011. www.mestok ralupy.

ralupský Samotné zahájení zaznělo Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup 2011. www.mestok ralupy. K www.mestok ralupy.cz ralupský Z pravodajčervenec-srpen Měsíčník města Kralupy nad Vltavou / 2011 15,- Kč DNY KRALU P ohlédnutí Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup

Více

Hejtman pozval papeže na jižní Moravu

Hejtman pozval papeže na jižní Moravu www.listyjm.cz červen 2011 6 Jižní Moravou za prací i zábavou Foto: archiv TV Prima Foto: JMK Host do pořadu Bůh do pořadu Cvičná havárie ve Fosfě prověřila záchranáře Zdolání následků úniku a požáru fosforu

Více

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ČERVEN VE ZNAMENÍ PŘÍRODY STR. 04 05 POZVÁNKA ZÁVOD XTERRA V PRAZE 14 STR.

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ČERVEN VE ZNAMENÍ PŘÍRODY STR. 04 05 POZVÁNKA ZÁVOD XTERRA V PRAZE 14 STR. měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ČERVEN VE ZNAMENÍ PŘÍRODY STR. 04 05 POZVÁNKA ZÁVOD XTERRA V PRAZE 14 STR. 11 ROZHOVOR: NECHTE NÁS BEAT MOŽNÁ SE TO ZVRHNE A BUDEME SLAVNÍ STR.

Více

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV ÚNOR 2013 ZDARMA VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV Lyžařský kurz 2013 V termínu 12. 19. ledna 2013 se téměř padesát žáků rousínovské základní školy zúčastnilo lyžařského kurzu. Stejně jako v letech minulých,

Více

SEDM STRÁŽNÍKŮ. -10.083.340,- Kč

SEDM STRÁŽNÍKŮ. -10.083.340,- Kč Z obsahu březnového čísla str. 2 Technické služby informují str. 2 Městské granty pro oblast sportu a kultury str. 3 Přehled matričních událostí str. 4 Astronomické zajímavosti str. 6 Rozhovor s Janem

Více

SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU VE FRÝDKU MÍSTKU

SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU VE FRÝDKU MÍSTKU SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU VE FRÝDKU MÍSTKU 1 1999 OBSAH Úvodní slovo Alena Matějová: Nad minulostí i současností Státního okresního archivu ve Frýdku Místku Tomáš Adamec Kateřina Lepíková: Místek

Více

Velké cvičení záchranářů simulovalo únik čpavku ze stadionu

Velké cvičení záchranářů simulovalo únik čpavku ze stadionu Soutěž o nejzajímavější květinovou výzdobu domů a balkonů právě začíná...čtěte na str. 3 Informační měsíčník města Kroměříže ZDARMA DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ Kroměříž zakázala pouliční a podomní prodej...čtěte

Více

ZDARMA. AKTUALITY Co nového přinesl uplynulý měsíc v našem regionu a co je nového v našem

ZDARMA. AKTUALITY Co nového přinesl uplynulý měsíc v našem regionu a co je nového v našem MĚSÍČNÍK REGIONU DOLNÍ BEROUNKA číslo 6 ročník 7 ZDARMA červen 2013 1 měsíc DOBNET připojení ZDARMA více str. 16 AKTUALITY Co nového přinesl uplynulý měsíc v našem regionu a co je nového v našem občanském

Více

Ročník XXIII. č.1 4. ledna 2013 5 Kč, Cenu 2012 získala sportovní hala

Ročník XXIII. č.1 4. ledna 2013 5 Kč, Cenu 2012 získala sportovní hala Poslední vítání občánků 2012......7. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXIII. č.1 4. ledna 2013 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

Vysokomýtský zpravodaj

Vysokomýtský zpravodaj Vysokomýtský zpravodaj duben 2011 od 8.30 do 16.00 na nám stí P emysla Otakara II. stromy žijí dál d evosochání z kmen lip pokácených v Litomyšlské ulici stavby z vrbového proutí separace a recyklace odpad

Více

Dotace pro dopravní obslužnost

Dotace pro dopravní obslužnost CMYK Nezávislý regionální čtrnáctideník Z RCA DLO Z RCA DLO Ročník IV. Číslo 15 Nebojte se cestovat za prací brigádou poznáním studiem TMK travel zajišťuje rezervace a prodej levných autobusových jízdenek

Více

zpravodaj Radniční města Pardubic září 2011 číslo 9

zpravodaj Radniční města Pardubic září 2011 číslo 9 září 2011 číslo 9 zpravodaj Radniční města Pardubic 2 O čem se mluví... o provozu na letišti 3 Radnice už nepřebírá poštu pro své podnájemníky 4 Requiem nejen americké 9 V září patří Pardubice cyklistům

Více

Lovosice letos rozzáří nový vánoční strom

Lovosice letos rozzáří nový vánoční strom Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 12 5. prosince 2013 Aktuality Rozhovor Město Školáci Ve městě nejsou žádné Starostka Lenka Lízlová Jak se osvědčily

Více

Vác- lav Havel manželkou

Vác- lav Havel manželkou Nejmodernější novinový projekt v ČR tištěný náklad 119 151 výtisků v Libereckém kraji Z kraje ve zkratce: od dubna zaplatíme za parkování v Jablonci jinak Komu náleží Zlatý erb? Chcete se zbavit svého

Více