noviny farnosti sv. Anežky na Spořilově, ročník IX

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "noviny farnosti sv. Anežky na Spořilově, ročník IX"

Transkript

1 noviny červen 2007 farnosti sv. Anežky na Spořilově, ročník IX Naše děti Některé z našich dětí v tomto měsíci poprvé přijmou Ježíše. Když je vidíme v celém bílém, básník by řekl: je na nich ještě rosa. Už ve Starém zákoně je dítě obrazem naprosté důvěry v Hospodina. Žalm 131: Jako matka konejší své dítě, tak tě ukonejším. I pro Ježíše je dítě obraz světa, který nám přináší. Musíme se stát malými jako děti, abychom mohli vstoupit do jeho království. Dobrý základ je položen. Je třeba dál rozvíjet to dobré, co víra dítěti přináší. Exupéry: O novou růži pečují zahradníci. Je málo zahradníků pro děti. Nejen rodiče, my všichni stavíme před děti určitý ideál člověka. Dítě jako houba vsakuje do sebe podněty, které má na očích a které je nadlouho ovlivňují. Prázdniny jsou nádhernou příležitostí být s dětmi a předat jim něco ze své ušlechtilosti a velkorysosti. Těšme se z nich, radujme se s nimi, žehnejme jim. O. Řehoř Snímek Dagmar Hochová - z cyklu Děti

2 2. strana farní noviny červen 2007 P o uť do L idic č e rve n Tato pouť si zaslouží upozornění též proto, že má určitou souvislost se sekulárními františkány (terciáři) v naší zemi. V roce 1968 se mladí křesťané z tehdy vzniklého pražského Klubu mladé generace ČSL domluvili se skupinou katolických umělců, že si připomenou výročí vyhlazení Lidic pěší poutí z Prahy do Lidic. Pouť byla zakončena přímo na místě lidické tragedie polní mší sv. obětovanou za lidické mučedníky a na úmysl vybudování kostela v Lidicích. Ještě v červnu 1969, v době počínající normalizace, se podařilo pouť i polní mši sv. oficiálně zopakovat. I v letech 1970 až 1989 poutě každoročně pokračovaly, avšak neoficiálně, a byly vždy zakončeny modlitbou u hrobu lidických mučedníků a mší sv. ve farním kostele Povýšení sv. Kříže v Buštěhradě. Od roku 1990 jsou poutě opět veřejné se mší sv. v Lidicích. Letos se uskuteční již 40. lidická pouť. V 60. letech má svůj počátek i terciářské společenství dříve nazývané Praha-jih (pro značné rozšíření později rozdělené na Praha-Krč, Praha-Spořilov a Černošice). Založil je potají P. Alois Moc OFM po svém propuštění z vězení. Někteří z poutníků do Lidic se stali terciáři a navíc přizvali na tyto poutě i další členy terciářského společenství. Při lidické pouti v červnu 1989 byl také ustaven v předtuše blížícího se politického uvolnění přípravný výbor družstva katolických věřících Concordia, jehož cílem bylo mj. vybudovat kostel v Lidicích (pouti se účastnili i někteří věřící ze Spořilova). Po vzniku družstva v lednu 1990 došlo postupně k přípravě realizace tohoto záměru, který se však s ohledem na konkrétní situaci a potřeby obce přeorientoval na výstavbu ekumenického humanitárního, kulturního a duchovního střediska. Za tím účelem byla založena nadace (nyní obecně prospěšná společnost) Memento Lidice, jejímiž zakladateli jsou kromě Concordie také Arcibiskupství pražské, Českobratrská církev evangelická a obec Lidice. Na scéně se též objevil nový významný činitel: Mezi některými věřícími v Německu sílilo vědomí, že je potřeba něco udělat pro odčinění lidického zločinu. Proto vznikla tzv. Brémská lidická iniciativa, vedená evangelickým duchovním Dr. Ernstem Uhlem. Když se tito nadšenci dozvěděli o existenci záměru na vybudování střediska v Lidicích, rozhodli se myšlenku podpořit. Záměr se podařilo uskutečnit a to za rozhodující finanční pomoci německých katolíků (Renovabis) a evangelíků (Brémská lidická iniciativa). Tak vzniklo středisko OÁZA, které je již 8. rokem v provozu. Součástí střediska OÁZA je kaple, jako první sakrální prostor v Lidicích od zboření kostela sv. Martina v roce A právě v ní je nyní mj. sloužena každoroční poutní mše svatá. Letos bude slavena přímo ve výroční den lidické tragedie, tj. v neděli 10. června 2007, a to v 15 hodin. Celebrantem bude P. Jaroslav Ptáček OCr., farář z Unhoště. Do Lidic je možno putovat pěšky, nebo přijet autobusem: Pěší pouť vychází v 8 hodin od rotundy v Přední Kopanině. Poutníci se tam dostanou autobusem č. 312, který odjíždí od stanice metra Dejvická v 7.30 hod. (od středního východu z metra). Je možno jet i pozdějším autobusem (též č. 312), s odjezdem v 9.30 hod., a připojit se k poutníkům u kostela v Tuchoměřicích v 10 hodin. Autobus z Prahy do Lidic odjíždí od stanice metra Dejvická ve hod. Jede ze stanoviště č. 2 v Evropské ul. Příjezd do Lidic je ve hod., takže je možno se ještě přede mší sv. pomodlit u hrobu lidických mučedníků, kde se zastavuje i pěší pouť. Středisko OÁZA naleznete v ul. J. Stříbrného, v těsné blízkosti lidického obecního úřadu. OÁZA má také vlastní parkoviště osobních automobilů. Po mši svaté je prohlídka střediska a malé občerstvení. Zpět do Prahy ke stanici metra Dejvická lze jet z Lidic autobusem. Za terciáře srdečně zve M. Müller farní noviny červen 2007 s trana 3 Vzývám tě, svatý duch u B o ží, jsi při nás, abychom ti lépe rozuměli; oslovujeme tě lidskými slovy a jmény, poněvadž jinak bychom museli mlčet. Otevíráme svá srdce, abychom porozuměli, jak hluboce a nevtíravě jsi všemu přítomen. Ty jsi vzduch, který dýcháme: obzor, ke kterému vzhlížíme, životní prostor, který nám byl dán. Ty jsi přátelské světlo, které působí, že se lidé sjednocují. Ty jsi ruka Boží, která vytváří řád světa. Ty jsi něžná láska, se kterou jsi nás stvořil. Prosíme tě, tvůrčí Duchu Boží, dokonej dílo, které jsi započal: předcházej zlu, které nás ohrožuje a veď nás k tomu, co je dobré: k věrnosti a trpělivosti, soucitu a laskavosti. Zapal v nás nadšení pro všechno, co žije a radost ze všeho, co je dobré a lidské. O. Řehoř

3 4. strana farní noviny červen 2007 farní noviny červen 2007 s trana 5 Pan Eduard Marek do spořilovské farnosti patří už přes třicet pět let. Nikdo by nevěřil, že tento vitální starší pán skaut srdcem i duší, účastník druhého i třetího odboje, nositel nejvyšších skautských a odbojářských vyznamenání a medailí, vězeň všech režimů, nedávná oběť násilného přepadení satanisty při tom všem neztratil svůj optimistický a laskavý pohled na svět. O životních příbězích tohoto devadesátiletého statečného kluka by se dala napsat velmi tlustá a napínavá kniha. Odkud pocházíte? Jsem pravý Žižkovák, křtěný Olšanským rybníkem, kde jsem bydlel až do svých dvaceti pěti let, než jsem se oženil. Tatínek pocházel z Vysočiny (byl kovář) a maminka z Orlických hor. Tatínek byl vdovec a z prvního manželství měl tři děti, a my jsme byli pak také tři. Jsem poslední rozmazlený. Měli jsme se rádi. Rodiče nás vychovávali ve víře. Tatínek měl ale pěkný řemen, nerozčiloval se, metlou se prý vyhánějí děti z pekla. Takže tatínek měl výchovu pevně v rukou. Po výprasku jsem mu musel vždy políbit ruku a hned jsme byli zase kamarádi. Kdy jste začal se skautem? Až později v sedmnácti letech. Tatínek mi nechtěl koupit kroj, ale vyhrál jsem soutěž Legio Angelica, kterou vyhlásil P. Klement, a kde hlavní cenou byl právě kroj. Hned jste se aktivně zapojil do práce v organizaci? Absolvoval jsem lesní školu a dostal jsem na starost družinu Čápů na Žižkově. Kolik v ní bylo dětí? Bylo to asi patnáct skautů. Skautský sbor Legio Angelica na Praze 2 v Emauzích, kam patřil náš oddíl, měl družinu v každé části Prahy. Z tohoto sboru pak vznikla skautská střediska, např. Maják. Jaké bylo vaše občanské povolání? Po návratu z vojny jsem převzal po tatínkovi realitní kancelář a během války jsem se také oženil. Jak jste prožíval válku? Za pomoc Židům jste byl také vězněn. Jakým zázrakem se stalo, že jste nebyl poslán do koncentračního tábora? Kolega František Reitmann měl největší realitní kancelář v Jindřišské ulici, která mu byla kvůli židovskému FARNÍCI původu odebrána. Byl jsem zatčen za spolupráci s ním a finanční pomoc. Žil s rodinou, Dr Falwim a malou neteří v Rybné ulici. Neteř se jako jediná vrátila z koncentráku. To se mi líbí na Židech, že nezapomenou. Po válce mě vyhledala, aby mi mohla od přítele vyřídit pozdrav. Při výslechu na Gestapu mě zachránil tlumočník, který vše vysvětlil jako obchodní činnost. Byl jsem odsouzen jen na několik měsíců vězení na Pankráci a v Jihlavě. Po Heydrichiádě by mi tohle neprošlo. Ptali se mě, proč KOLEM NÁS R O Z H O V O R S E D U A R D E M M A R K E M nemám advokáta, tehdy jsem odpověděl, že věřím ve spravedlnost říšských soudů. To se jim líbilo. Proč jste byl v padesátých letech vězněn komunistickým režimem? Důvodem byla vaše angažovanost ve skautingu? Chtěli, abych mládež převedl do Pionýra a začal pracovat jako tajemník. Samozřejmě jsem to odmítl. Přemlouvali mě někde v Karlíně, připadal jsem si v místnosti bez oken jako na Gestapu. Prokurátor prý už má mé spisy, přišla udání. Za tisícovku jsem se na vnitru dozvěděl, že mají celý tlustospis. A obvinění pro proces? Odmítl jsem práci pro režim a věděli, že se nadále tajně scházíme. Chtěli z nás udělat protistátní organizaci, ale nakonec nás napasovali na spolupráci s Dr. Horákovou. Z dvou až tří set lidí vytvořili skupiny po dvaceti, které byly souzeny samostatně. Spolu se mnou byl souzen syn generála Langra, Richard Lederer (zjistili, že pracoval pro špionáž) a třeba Josef Lánský - Langhammer. Původně mi navrhli 25 let či doživotí, ale protože jsem se nepřiznal, tak jsem dostal jen deset let. Stal se ze mě otrok na uran se ztrátou veškerého majetku a občanských práv. Kterými komunistickými vězeními jste prošel? Byl jsem asi rok vyšetřován na Pankráci, a pak jsem byl v Horním Slavkově a nakonec v Jáchymově na Mariánské. Po sedmi letech jsem byl podmíněně propuštěn, částečně rehabilitován na konci 60. let, a úplně až v roce Můžete srovnat fašistické a komunistické vězení? Za války jsem seděl krátce. Všichni ale říkají, že komunistické bylo horší. Sice neměli plynové komory, ale byli to naši lidé, Češi. Všechno dělali podle zákonů. Dokud nebude uznaný třetí odboj, je to špatné. Stala se vám další nepříjemná věc. Rozpadla se vaše rodina. Žena byla také odsouzena, na 11 let, nastoupila výkon trestu až po mně. Byla propuštěna po roce Syn Eda byl nejdříve v ústavu, bylo mu 5 let, pak ho vychovávala tetička. Když jsem se vrátil, už vycházel školu. Neměl rád učitele, protože se o nás otírali, že jsme zavření. Nechtěl vstoupit do Svazu, tak pracoval jako nakladač kyslíkových bomb a při práci v devatenácti letech tragicky zahynul. Zabili ho vlastně komunisti, protože mu dali podřadnou práci, kterou nechtěl nikdo dělat. V roce 1958, když jsme oba byli zpátky z vězení, se nám narodila dcera Helena. Pak jsme se ale stejně nakonec rozvedli. Bylo to těžké. Komunisti mi dali vybrat: Doly nebo stavba. Horničení jsem měl dost, tak jsem dělal na stavbách, získal jsem výuční zednický list a nakonec se ze mě stal mistr. V životě jsem několikrát začínal s holýma rukama. Za války nám také vybombardovali dům, takže jsme přišli o všechno. Zůstal jste už po rozvodu sám? Šťastným řízením osudu jsem potkal

4 6. strana farní noviny červen 2007 farní noviny červen 2007 strana 7 svou druhou ženu. Za mnohé jsme vděčni kamarádovi páteru Jirkovi Reinsbergovi, se kterým jsme začínali ve skautu, a i otci Řehořovi, že jsme mohli začít nový společný život. Vyženil jsem k dceři ještě další tři děti. Bohužel žena mi před několika lety tragicky zahynula. Které dějinné období v historii naší země považujete pro sebe za nejsilnější? Sloužil jsem na vojně u letectva v Praze-Kbelích a Hradci. Zde jsem prožil i mobilizaci. Velitel pluku se nás tehdy zeptal, kdo se přihlásí k parašutistům. Nebylo to bezpečné jako dnes. My jsme se přihlásili všichni. To nečekal. Toto období mám spjaté s vlastenectvím. Vlastenectví je domov, kam člověk patří, kde má rodinu, blízké. Myslíte si, že existuje v Češích vlastenectví v té podobě, v jaké jste ho zažil těsně před válkou, nebo už je jen vyprázdněné do podoby fotbalového skandování? Věřím, že láska k vlasti je i u dnešních mladých. Vidím to nadšení třeba při skautských slibech. Jak to bylo se skautingem v době normalizace? V roce 1968 byl skauting oficiálně povolen. Rozjely se tábory, ale v roce 1970 byla činnost opět zakázána, oddíly se scházely a pracovaly tajně, někdo přešel pod kluby turistů, sportovní jednoty ČSTV. Skauting jsme tajně dělali i za Němců družiny se organizovaly pod oficiálně povoleným DTJ (Dělnická tělovýchovná jednota). Podobně to bylo i za komunistů. Neotřásly těžké životní zkoušky vaší vírou v Boha? Když jsem byl v Horním Slavkově, přišel estébák a povídá: Vy se modlíte, to je ilegální činnost, vy se modlíte proti nám. Cítili, že s námi nemohou nic svést. Oni vlastně věřili, že něco existuje, co nám dodává sílu, co nám pomáhá. Oni věřili, ale přitom konali zlo. Lidé jsou zkoušeni stále a mohou si vybrat, kterou cestou půjdou. Zavření kněží tajně sloužili mše, někdy měli i hostie, které občas přinesl nějaký bachař. Každý večer jsem si chodil pro křížek k P. Honzíkovi Machačovi. Když byly Vánoce nebo svátky, zavírali kněze do korekce, aby nemohli sloužit. Proměňovali předem a my pak dostávali Tělo Páně do krabičky od krému Nivea, byla ciborium a Pán Bůh tam byl rád. Kolikrát jste ve svém životě zaznamenal okamžiky šťastné náhody? Masaryk, i když s jeho vírou to bylo všelijaké, říkal, že několikrát v životě poznal, že nešlo o náhodu, ale o zásah Boží. Vypsal jsem si 22 bodů v životě, kdy jsem jasně věděl, že nešlo o náhodu. Co děláte rád, kromě doplňování zápisů v osobní kronice? Taky jsem upadl do závislosti na internetu. S kluky bývalými mukly z našeho čestného oddílu Velena Fanderlika si často mailujeme. Jak jste přišel ke své skautské přezdívce Hroznýš? To mi vymyslely holky. Že prý každého těsně objímám, ale neublížím. Myslím si, že byste bez té své přezdívky snad ani trampoty a překážky svého života nemohl překonat. Připravila Michaela Tučková A B ůh požeh nal a posvětil sedmý d en. Neděle je den Boží. Neděli nám dal Bůh jako den odpočinku, modlitby a radosti. Každou neděli si připomínáme Ježíšovo vzkříšení. Každá neděle je výjimečný den, každou neděli je důvod k oslavě. Neděle je dnem setkání setkání s Ježíšem v eucharistii i v Božím slově i setkáním s Boží rodinou v kostele i před kostelem. Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Každá neděle je výjimečný den, každou neděli je důvod k oslavě. Pro neděli 17. června to v naší farnosti platí dvojnásob. Při dětské mši svaté v hodin půjde dvanáct dětí k prvnímu svatému přijímání. Jsou to Klárka Koběrská, Klárka Procházková, Dorotka Dostálová, Liduška Čečáková, Karolína Kosová, Vojta a Eliška Císařovi, Adam Šulc, Kryštof Dobeš, Terezka Vondráčková a Milan a Soňa Zounkovi, kteří byli v květnu pokřtěni. Tuto slavnost spojíme ještě s oslavou ukončení školního roku dětských aktivit v kostele náboženství, Koťat i Šnečků. Sejdeme se ještě v 15 hodin odpoledne v sále pod kostelem k malému koncertu a občerstvení. Všichni jste zváni. Klára Kudrnová Tábor K o ť at Křty v květnu: Bohumil Gazda, Anna Chaloupková, Tereza Vondráčková, Milan Zounek, Soňa Zounková, Filip Starý a Laura Bruchanová Úmrtí: Marie Vítová FARNÍ ÚŘAD P. Řehoř Mareček Jihovýchodní IV. č. 25 tel úřední hodiny: po pá Zveme všechny děti ve věku od 8 do 13 let, aby s námi jely na tábor, který prožijeme tentokrát se Skauty Evropy v Deštné u Jindřichova Hradce. Kdy: Kde: Deštná u Jindřichova Hradce Téma tábora: svět antiky. Cena: Kč V případě zájmu co nejdříve kontaktujte hlavní vedoucí oddílu Méďu (Markétu Štromerovou), a to buď telefonicky ( , ), nebo em BOHOSLUŽBY pondělí: Petýrkova ulice hod. úterý pátek: hod. neděle: hod dětská mše

5 8. strana farní noviny červen ve 20 hodin se uskuteční derniéra divadelního představení Ivanov od A. P. Čechova v provedení divadelního spolku PovolVox, který zkouší v sále sv. Anežky již třetí sezonu. V hlavní roli se představí Ondřej Tuček proběhnou poslední hodiny náboženství v tomto školním roce, děti mohou přijít ke svátosti smíření v hodin zveme všechny zájemce o františkánské myšlenky na odpolední bohoslužbu v 15 hodin a následné setkání v je sraz zpěváků, kteří se chtějí podílet na slavnostní mši přijmou při dětské bohoslužbě děti z naší farnosti první svaté přijímání, v 15 hodin odpoledne proběhne již tradiční benefiční koncert dětí S TANE S E z naší farnosti, jenž bude i slavnostním zakončením celoroční výuky náboženství. Kontakt pro ty, kteří by chtěli účinkovat: K. Kudrnová, Výtěžek z benefičního koncertu zašleme do naší spřátelené katolické školy v estonském Tartu na pomoc dětem ze sociálně slabých rodin Svatopetrská sbírka na bohoslovce Pravidelný úklid kostela v pátek v osm hodin a BOHOSLUŽBY O PRÁZDNINÁCH středa pátek neděle První poprázdninová dětská bohoslužba v bude ZA SESTROU VOJTĚCHOU VE DNECH SRPNA 2007 do estonského Tartu. Cestou navštívíme mnoho poutních míst. Cena: 7 500,- Kč/ osoba, při účasti 35 osob sleva na děti 1000,- Kč. Cena zahrnuje: ubytování dle programu, dopravu autobusem, komplexní cestovní průvodce. Cena nezahrnuje: stravování a cestovní pojištění. Není třeba pas, postačuje nový občanský průkaz. Přihlášky, záloha 1000, Kč a informace: Dr. Marie Myslilová tel , Dr. František Reichel tel Naše noviny si můžete přečíst i na internetové adrese Další číslo vyjde v září. Cena: 4 Kč. Číslo vyšlo Redakce: Michaela Tučková, Magdalena Martinovská

farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově

farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově noviny únor 2015 farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově roč ník XVII Milí přátelé z naší farnosti! Blížíme se cestě pouští do země krásné, zaslíbené. Naše putování nám může pomoci, abychom sami sebe,

Více

A d v e n t n í. Ježíš přišel, přichází a přijde. Společné svědectví je daleko věrohodnější. Českobratrská církev evangelická, sbor Mšeno u Mělníka

A d v e n t n í. Ježíš přišel, přichází a přijde. Společné svědectví je daleko věrohodnější. Českobratrská církev evangelická, sbor Mšeno u Mělníka A d v e n t n í 2013 Českobratrská církev evangelická, sbor Mšeno u Mělníka Ježíš přišel, přichází a přijde Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? (...) Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad

Více

Bakalářská práce. 2012 Zuzana Dvořáková

Bakalářská práce. 2012 Zuzana Dvořáková Bakalářská práce 2012 Zuzana Dvořáková Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra církevních dějin Bakalářská práce Život P. Martina Františka Vícha Vedoucí práce: ThDr. Rudolf

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

Milí spolupracovníci,

Milí spolupracovníci, 117 14. 2. 2012 Milí spolupracovníci, za měsíc bude na Lipinách předávána služba v provinciální radě. Ti z nás, kteří službu vykonávají již šest let, ji s ulehčením předají novým členům. Je to pro nás

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Září 2013 Rok víry a jeho prožívání Možná mnohým z nás trochu uniklo, že jedním z posledních výraznějších kroků, které učinil minulý papež Benedikt XVI., bylo vyhlášení Roku

Více

VĚSTNÍK KRISTUS, NE JÁ. KRISTU, NE SOBĚ. KRISTA, NE SEBE ČÍSLO 6 ČERVENEC, SRPEN 2012 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE

VĚSTNÍK KRISTUS, NE JÁ. KRISTU, NE SOBĚ. KRISTA, NE SEBE ČÍSLO 6 ČERVENEC, SRPEN 2012 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE ČÍSLO 6 ČERVENEC, SRPEN 2012 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE KRISTUS, NE JÁ. KRISTU, NE SOBĚ. KRISTA, NE SEBE Často se Bůh dotkne našeho srdce ve chvíli, kdy to nečekáme. Když totiž předpokládám

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

Jistě neuniklo vaší pozornosti, že 4. června 2000 prožívala celá naše farnost velmi významný den. Podle slov Otce Pavla snad vůbec nejdůležitější v

Jistě neuniklo vaší pozornosti, že 4. června 2000 prožívala celá naše farnost velmi významný den. Podle slov Otce Pavla snad vůbec nejdůležitější v ROČNÍK IV ČERVENEC-SRPEN 2000 VELKÝ DEN Jistě neuniklo vaší pozornosti, že 4. června 2000 prožívala celá naše farnost velmi významný den. Podle slov Otce Pavla snad vůbec nejdůležitější v tomto Jubilejním

Více

Zpravodaj Římskokatolické farnosti u kostela sv.jakuba Staršího, Praha 10 - Petrovice

Zpravodaj Římskokatolické farnosti u kostela sv.jakuba Staršího, Praha 10 - Petrovice LASTURA Zpravodaj Římskokatolické farnosti u kostela sv.jakuba Staršího, Praha 10 - Petrovice 14 2.pololetí 2007 NĚCO O ZÁZRACÍCH Zkusili jste si někdy spočítat o kolika zázracích je psáno v Bibli? A o

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě květen 2015 Slovo na cestu Dávat dohromady 20 let na cestě Když rozbijeme hrníček, nebude už sloužit původnímu účelu. Totéž platí o narušení

Více

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje.

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje. 1/2013 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, vstupujeme do postní doby, ve které máme znovu intenzivněji usilovat o obrácení svého života ke Kristu, o návrat k Lásce (srov.

Více

čtvrtletník Matice svatohostýnské

čtvrtletník Matice svatohostýnské březen 2014 číslo 1 ročník XVIII www.hostyn.cz čtvrtletník Matice svatohostýnské Snímek Ivo Buráň přehled poutních slavností v roce 2014 NE 16. 3. Svatojosefská pouť mužů PÁ SO 4. 5. 4. Pěší pouť ze Svatého

Více

10 /2011 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA

10 /2011 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 10 /2011 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA Hle, já a děti, které mi dal Hospodin, jsme v Izraeli znameními a zázraky od Hospodina zástupů, který přebývá na hoře Sijónu. Iz 8,18 Nedělní mše sv. pro děti v

Více

ZPRÁVY Z PROVINCIE KALENDÁŘ AKCÍ

ZPRÁVY Z PROVINCIE KALENDÁŘ AKCÍ O B S A H Zprávy z provincie........................................... 1 Letní misie 2008............................................ 6 P. Martin Vladimír Fišer OP................................. 7 Dominikáni

Více

Otvíráme nový ročník bulletinu

Otvíráme nový ročník bulletinu Úvodní slovo Změna nezměna Otvíráme nový ročník bulletinu Jezuité, prostředku naší komunikace s přáteli, dobrodinci, spolupracovníky a sympatizanty. Ani tentokrát se nový ročník nevyhnul změnám, které

Více

VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE

VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE http://lhotecka.farnost.cz/vestnik Číslo 3 4 Listopad 2011 ÚVODNÍ SLOVO aneb programové prohlášení Vážení farníci, před čtyřmi měsíci jsem nastoupil do

Více

Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012

Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012 Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012 BŮH SE STAL DÍTĚTEM Bůh se vtělil. Strach se změnil v pokoj, neshoda se proměnila v objetí. Daleké se stalo blízké. Bůh se stal dítětem. Rozumíte, k jaké proměně došlo?

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt 113 5. 4. 2011 Milí přátelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci, možná tyto řádky budete číst na závěr doby postní, možná je budete číst již v době velikonoční. To však není rozhodující. My pro vás

Více

fchodoviny Lid, který chodí v temnotách, uvidí veliké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo...narodí se nám dítě.

fchodoviny Lid, který chodí v temnotách, uvidí veliké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo...narodí se nám dítě. fchodoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 1 /2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY Lid, který chodí v temnotách, uvidí veliké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré

Více

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Červenec - Srpen 2012 1 ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem V budově fary se přestavuje. Můžete nám blíže popsat probíhající práce? Kromě dění, která

Více

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY fchodoviny PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY Děkuji našemu Pánu, který mi dal sílu, Kristu Ježíši, že mě uznal za spolehlivého a určil ke své službě. (1Tm

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 4 Ročník XI. Duben 2005 Pane, vyřkni své věčné slovo, ať je má duše slyší! Pane, sešli své světlo na mne, abych je spatřil! Pane, vtiskni

Více

Společenství. Dušičkové

Společenství. Dušičkové 5/11 Dušičkové "Církev je tajemstvím víry a může být žita jedině v lásce" Romano Guardini OBSAH: VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ..2 O DOBROVOLNÉ SLUŽBĚ V BULHARSKU 4 DOVOLENÁ MAMINEK V JABLUNKOVĚ...7

Více

Ročník XIX. prosinec 2010 číslo 12

Ročník XIX. prosinec 2010 číslo 12 vydává Farnost sv. Václava v Letohradě Ročník XIX. prosinec 2010 číslo 12 Koleda Brázdy na polích jsou rozervané do černa. Čekají na nové zrno a dostávají chladný sníh. Nejsme lepší než naši otcové, však

Více

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem?

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem? 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou Jubileum Karla Otčenáška Jak to je s novým biskupem? Kněz na venkově 4 Karmelitánská knihkupectví

Více

ARCIBISKUPSKÉ GYMNÁZIUM V PRAZE. Seminární práce. Dominik Weinhold VIII. A

ARCIBISKUPSKÉ GYMNÁZIUM V PRAZE. Seminární práce. Dominik Weinhold VIII. A ARCIBISKUPSKÉ GYMNÁZIUM V PRAZE Pronásledování a perzekuce věřících za komunistického režimu OČIMA OBĚTÍ Seminární práce Dominik Weinhold VIII. A PRAHA 2012 DĚKUJI, DĚKUJI ZA ŽÍZEŇ, JEŽ SLABOST PROZRADILA,

Více

Jsou lidé, kteří svou neobyčejností

Jsou lidé, kteří svou neobyčejností Úvodní slovo Boží člověk Jsou lidé, kteří svou neobyčejností zaujmou a zůstávají v paměti. Takový byl otec Adolf Kajpr. Měl vždycky co říct, vzpomíná na jeho promluvy pamětník. Dostal dar slova. Už v dětství

Více

Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby Ročník III. Březen 2014 Číslo 26 Cena: 10 Kč velký formát, 5 Kč malý formát Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby U příležitosti postní doby nám papež František předkládá některé úvahy vycházející

Více