VIZE 2025 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VIZE 2025 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ"

Transkript

1 VIZE 2025 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ZPRACOVATEL DOKUMENTU Rozvojová agentura VIA, o.p.s. Komenského Valašské Meziříčí tel: web: Hlavní řešitel: Ing. Pavel Jančálek..... tel: Spolupráce: Ing. Hana Střítězská Ing. Soňa Rusková Ing. Irena Brouwerová Ing. David Kosina Valašské Meziříčí, květen 2008

2 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY... 3 I SITUAČNÍ ANALÝZA CHARAKTERISTIKA MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GEOGRAFICKÁ POLOHA MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ HISTORIE MĚSTA SPRÁVNÍ ČLENĚNÍ MĚSTA INTEGROVANÉ OBCE MĚSTA PARTNERSKÉ AKTIVITY MĚSTA OBYVATELSTVO MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ VÝVOJ POČTU OBYVATEL VĚKOVÁ STRUKTURA OBYVATELSTVA Index stáří a průměrný věk VZDĚLANOSTNÍ STRUKTURA NÁRODNOSTNÍ SLOŽENÍ NÁBOŽENSKÉ SLOŽENÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE MĚSTA VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ EKONOMICKÁ AKTIVITA OBYVATELSTVA MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI A JEJÍ PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ PRŮMYSLOVÁ ZÓNA LEŠNÁ ZASTOUPENÍ EKONOMICKÝCH SUBJEKTŮ Struktura dle odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ) Struktura dle právní formy podnikání Struktura dle počtu zaměstnanců Nejvýznamnější společnosti ve městě HOSPODAŘENÍ MĚSTA OBČANSKÁ VYBAVENOST MĚSTA VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ TECHNICKÁ VYBAVENOST MĚSTA DOMOVNÍ A BYTOVÝ FOND VE MĚSTĚ METROPOLITNÍ SÍŤ VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ VE MĚSTĚ Mateřské školy Základní školy Střední školy Vyšší odborné a vysoké školy SOCIÁLNÍ SLUŽBY KULTURNĚ SPOLEČENSKÁ ZAŘÍZENÍ A VYŽITÍ SPORTOVNÍ VYŽITÍ CESTOVNÍ RUCH VE MĚSTĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ LOKALIZAČNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍHO RUCHU Krajinný potenciál Kulturně historický potenciál REALIZAČNÍ PODMÍNKY Intenzita turistické aktivity Volnočasová infrastruktura ve městě a jeho okolí DOPRAVA A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST MĚSTA VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ SILNIČNÍ MOTOROVÁ DOPRAVA Dostupnost města Dopravní zatížení Bezpečnost Nehodovost ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA LETECKÁ DOPRAVA... 42

3 7 BEZPEČNOST VE MĚSTĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ POLICIE ČR MĚSTSKÁ POLICIE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VE MĚSTĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ DRUHY POZEMKŮ VEŘEJNÁ ZELEŇ LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ VODNÍ TOKY STAV OVZDUŠÍ ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ II SWOT ANALÝZA CELKOVÉ SOUVISLOSTI ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY PŘÍLEŽITOSTI HROZBY ZLEPŠUJÍCÍ SE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A INFRASTRUKTURA SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY PŘÍLEŽITOSTI HROZBY MĚSTO PODNIKATELŮ A ZAMĚSTNANOST SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY PŘÍLEŽITOSTI HROZBY DOSTUPNÉ ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY PŘÍLEŽITOSTI HROZBY III STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA STRATEGICKÉ VIZE A CÍLE VIZE STRATEGICKÉ CÍLE (ZÁMĚRY) STRATEGICKÉ OBLASTI A OPATŘENÍ KULTURA, ŠKOLSTVÍ A SPORT Opatření Kultura a cestovní ruch Opatření Rozvoj školství a vzdělávání Opatření Sport a volný čas ZLEPŠUJÍCÍ SE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A INFRASTRUKTURA Opatření Úspora energií Opatření Ochrana krajiny, vod a ovzduší Opatření Motorová doprava Opatření Bezmotorová doprava

4 Opatření Technická infrastruktura MĚSTO PODNIKATELŮ A ZAMĚSTNANOSTI Opatření Malé a střední podnikání Opatření Uplatnění na trhu práce DOSTUPNÉ ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY Opatření Plán zdraví a komunitní plánovaní Opatření - Zvyšování potenciálu zdraví obyvatelstva a prevence sociálně patologických jevů Opatření Kvalita a dostupnost zdravotních služeb Opatření Kvalita a dostupnost sociálních služeb Opatření - Bezbariérové město STANOVENÍ DŮLEŽITOSTI A JEDNOTLIVÝCH STRATEGICKÝCH OBLASTÍ A OPATŘENÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ VÝSLEDKY HODNOCENÍ IMPLEMENTACE STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE POUŽITÉ PODKLADOVÉ MATERIÁLY

5 Úvodní slovo starosty SPOLEČNĚ PRO NAŠE MĚSTO Valašské Meziříčí - Valašské Atény. Krásné a čisté město spokojených lidí. Město hrdé na svou historii. Město zeleně. Město pro život, s dostatkem pracovních příležitostí, město kultury a sportu. Perla nad Bečvou. Takto jsme se před více než rokem snažili uchopit vizi Valašského Meziříčí Od té doby jsme ušli notný kus cesty a dnes před sebou máme strategický plán, který by spolu s územním plánem a rozpočtovým výhledem měl být zásadním podkladem pro rozvoj našeho města. OD STRATEGICKÉ VIZE KE SKUTEČNOSTI Schválení tohoto dokumentu však není koncem, ale začátkem. Usilujeme o rovnováhu mezi žádoucím a možným, mezi optimistickým a realistickým. Strategický plán nemá být jen prognostickou vizí nebo politickou proklamací, ale má být a je od začátku připravován jako promyšlená, komplexní, ale zejména realizovatelná koncepce budoucnosti našeho města. Je programem, který jsme ochotni společně přijmout a který hodláme spojenými silami naplnit. NA VAŠEM HLASU ZÁLEŽÍ Strategický plán je dokumentem, na jehož zpracování se podílela řada odborníků z různých oblastí, politických představitelů města, ale i zástupci nejširší veřejnosti. Přesto nebo právě proto vnímám tento dokument jako živý. Při posuzování jednotlivých konkrétních projektů a aktivit vedoucích k jejich naplnění chceme slyšet váš hlas. Ať to budou odborné výstupy z projektových týmů, jednání politických klubů či výsledky šetření Respondentského klubu. Na vašem hlasu záleží. Jiří Částečka Starosta města 3

6 I SITUAČNÍ ANALÝZA 1 Charakteristika města Valašské Meziříčí 1.1 Geografická poloha města Valašské Meziříčí Město Valašské Meziříčí leží při soutoku Vsetínské a Rožnovské Bečvy při úpatí Vsetínských vrchů a svou polohou představuje vstupní bránu do pohoří Moravskoslezské Beskydy. Město leží v půvabné krajině podhůří Beskyd na průsečíku evropské silnice z Olomouce na Slovensko a silnice z Opavy ve směru na Vsetín s odbočkou na Bystřici pod Hostýnem a Kroměříž. Valašské Meziříčí je i důležitým železničním uzlem. Obrázek č. 1.1 Fotografická mapa města Valašské Meziříčí Zdroj: Rozvojová agentura Via o.p.s. Na jihu a severovýchodě je město obklopeno rozsáhlými lesy a po stránce klimatické spadá do oblasti mírně teplé, vlhké se studenou zimou. Průměrná roční teplota se v údolích pohybuje mezi 8 9 C, s rostoucí nadmořskou výškou však klesá a na hřebenech hor kolísá kolem 5 C. Rovněž atmosférické srážky vykazují v dlouhodobém průměru velké rozdíly a ročně jich spadne kolem 900 mm, přičemž s vyšší nadmořskou výškou se tato hodnota 4

7 zvyšuje. Nevýhodou území je existence hlubokých kotlin, kde dochází k silným inverzím, které výrazně ovlivňují proces rozptylu emisí. 1.2 Historie města Původně to byla dvě města, Krásno nad Bečvou na pravém břehu a Meziříčí na levém břehu Rožnovské Bečvy. Obě města vznikla na obchodních cestách, které měly velký význam zvláště při obchodu se suknem. Meziříčí bylo centrem panství a jediným hrazeným městem na Valašsku. První písemná zpráva o Meziříčí pochází z roku 1297 a hovoří o Vrši z Meziříčí, jako městečko Meziříčí je známo od roku 1376 a rok 1377 se zmiňuje o městu Schönstadt. I přesto, že užívání německého názvu se vytratilo, město Meziříčí ještě po polovině 16. století používalo pečetidlo s názvem Schönstadt. Krásno bylo povýšeno na městečko v roce Původně se město nazývalo jen Meziříčí, přívlastek Valašské dostalo teprve v 18. století, ojediněle se objevuje roku 1718, do té doby bylo nazýváno Meziříčí nad Bečvou nebo Meziříčí pod Rožnovem. V druhé polovině 16. století bylo obehnáno kamennými hradbami. Jeho rozkvět přerušila třicetiletá válka, kdy byly obě obce několikrát vypáleny a zpustošeny. Hradby byly rozbořeny v polovině 19. století. V polovině 19 století vznikly v Krásně první průmyslové dílny a Meziříčí se stalo sídlem okresního hejtmanství. V Krásně byl soustředěn průmysl a Meziříčí se stalo správním, kulturním a společenským centrem širokého okolí. Od roku 1850 bylo sídlem okresního hejtmanství. Jistou zvláštností meziříčského školství je první gobelínová škola založená Rudolfem Schlattauerem v roce 1908, na kterou navázala současná Moravská gobelínová manufaktura. Nadmořská výška středu města je 327 m. Katastr měl r rozlohu 496 ha a tvořila jej tři katastrální území Město, Dolní předměstí a Horní předměstí. Města byla sloučena do jednoho v roce 1924, kdy se s počtem obyvatel stalo největším na Valašsku. Obrázek č. 1.2 Pečeť města Valašské Meziříčí Zdroj: Rozvojová agentura Via o.p.s. Historické jádro samotného Valašského Meziříčí bylo vyhlášeno městskou památkovou zónou roku 1992 se 47 měšťanskými domy, z nichž nejhodnotnějším je měšťanský dům U 5

8 dvanácti apoštolů a budova radnice na náměstí, s farním kostelem Nanebevzetí Panny Marie, postaveným na místě kostelíka ze 13. století, renesančně přestavěným po roce 1572 a obnoveným ve druhé polovině 17. a v 18. století, a renesančním zámkem Žerotínů z druhé poloviny 16. století s pozdějšími přestavbami, v němž je dnes Kulturní zařízení města. Dalšími památkami je barokní zámek Kinských, původně správní budova z roku 1730, empírově přestavěná v roce 1854, v němž je dnes muzeum, řada barokních soch, renesanční dřevěný kostelík Sv. Jakuba většího z konce 16. století, renesanční hřbitovní kostel Sv. Trojice z konce 16. století, v němž je dnes lapidárium a soubor osmi barokních soch. V původně renesanční krásenské radnici z roku 1580, barokně upravené v polovině osmnáctého století, dnes sídlí městská knihovna 1. Z novějších staveb je zajímavé gymnázium, postavené v roce 1875 podle návrhu arch. Grušky, evangelický kostel, postavený v roce 1908 podle návrhu arch. Kaldy, Ústav pro hluchoněmé děti, postavený v roce 1909 podle návrhu arch. Papeže, a hvězdárna z roku 1956, postavená podle návrhu arch. Plesníka. V areálu hvězdárny je i stará hvězdárna z roku 1928, která je nejstarší hvězdárnou na severní Moravě. 1.3 Správní členění města Město Valašské Meziříčí je obcí s rozšířenou působností (tzv. obec III. stupně), což představuje nový typ správy, kdy většina státní správy je vykonávána v přenesené působnosti. Město je od roku 2001 součástí Mikroregionu Valašskomeziříčsko Kelečsko. Do jeho zájmového území a správního obvodu města spadají obce Branky, Choryně, Jarcová, Kelč, Kladeruby, Kunovice, Lešná, Loučka, Mikulůvka, Oznice, Podolí, Police, Střítež, Velká Lhota a Zašová. Valašské Meziříčí je největší obcí Mikroregionu. Grafické znázornění Mikroregionu Valašskomeziříčsko Kelečsko včetně jeho polohy v rámci okresu Vsetín a celého Zlínského kraje znázorňuje obrázek č. 1.3 str. 4. Obrázek č. 1.3 Mapa Mikroregionu Valašskomeziříčsko Kelečsko 1 Blíže viz Kulturně historický potenciál str

9 Zdroj: Český statistický úřad, Rozvojová agentura Via o.p.s. Předmětem činnosti Svazku obcí jsou následující aktivity: podpora zemědělského i nezemědělského podnikání, řešení problémů a důsledků nezaměstnanosti, společná péče o památky v Mikroregionu, podpora cestovního ruchu a venkovské turistiky, společná řešení sociálních služeb a zdravotní péče, vzájemná pomoc při řešení problematiky životního prostředí, aj. Valašské Meziříčí je druhým největším městem na severovýchodním okraji okresu Vsetín (největším městem okresu je město Vsetín). V okrese Vsetín je 53 obcí a 6 měst - Karolinka, Kelč, Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí, Vsetín a Zubří. Okres Vsetín sousedí se dvěma dalšími okresy, a to zlínským a kroměřížským. Dalšími sousedy jsou okresy Přerov, Nový Jičín a Frýdek Místek. Okres Vsetín je součástí Zlínského kraje, který vznikl k 1. lednu 2000 jako jeden ze čtrnácti krajů České republiky. Zlínský kraj zahrnuje okresy Zlín, Kroměříž, Uherské Hradiště a Vsetín. Zlínský kraj se nachází na východě České republiky a jeho východní okraj tvoří hranici se Slovenskem. Obrázek č. 1.4 Mapa okresů Zlínského kraje 7

10 Zdroj: Informační portál Zlínského kraje, Rozvojová agentura Via o.p.s. Dále sousedí s krajem Jihomoravským, Olomouckým a Moravskoslezským. Grafické znázornění okresů Zlínského kraje včetně jejich polohy v rámci kraje i celé České republiky znázorňuje obrázek č. 1.4 str. 5. Pro potřeby spojené s koordinací a realizací politiky hospodářské a sociální soudržnosti, spočívající zejména ve využívání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie, bylo v České republice vymezeno osm Regionů soudržnosti NUTS II. Zlínský kraj spolu s Olomouckým tvoří Region soudržnosti NUTS II Střední Morava. 1.4 Integrované obce města Valašské Meziříčí zahrnuje devět městských částí. Má však deset katastrálních území, neboť městská část Podlesí zahrnuje dvě katastrální území - Křivé a Brňov. Roku 1924 bylo k městu Valašské Meziříčí připojeno městečko Krásno s katastrem o výměře 631 ha. Charakteristika místní části Valašské Meziříčí, viz. podkapitola 1.2, str. 3. Počet obyvatel v této místní části k roku 2005 byl Grafické znázornění jednotlivých městských částí Valašského Meziříčí včetně jejich polohy v mapě je na obrázku č. 1.5 str. 6. Obrázek č. 1.5 Mapa místních částí města Valašské Meziříčí 8

11 Zdroj: Rozvojová agentura Via o.p.s. Stručná charakteristika jednotlivých městských částí: Bynina Obec se rozkládá podél potoka Byninky severně od města Valašského Meziříčí na jihozápadním úpatí posledních výběžků Veřovických vrchů v nadmořské výšce 310 m. V nejstarších latinských pramenech se název vsi objevuje ve tvaru Bynywa, popř. Bynina v místním nářečí Byniná, za Byninú. Původ jména je nejasný, nelze vyloučit odvození od německého die Biene (včela). V letech náležela Bynina k obvodu okresního hejtmanství Valašské Meziříčí a od roku 1945 Okresního národního výboru Valašské Meziříčí. Od roku 1960 je obec součástí okresu Vsetín. V oblasti soudní správy náležela obec do obvodu okresního soudu ve Valašském Meziříčí a od roku 1960 okresního soudu Vsetín. Roku 1976 byla integrována k městu Valašské Meziříčí. Roku 2005 se katastr obce rozkládal na 373 ha a žilo zde 583 obyvatel ve 152 rodinných domcích. Hrachovec Obec Hrachovec leží východně od Valašského Meziříčí podél Hrachoveckého potoka, který protéká obcí a vlévá se do Rožnovské Bečvy. Název vsi se objevuje v podstatě neměnné formě Hrachovic, Hrachowecz, v moderní české diakritice Hrachovec. Hrachovec náležel v letech k politickému a soudnímu okresu Valašské Meziříčí, od roku 1960 k politickému a soudnímu okresu Vsetín. Od 1. ledna 1976 se Hrachovec stal místní částí města Valašské Meziříčí. V roce 2005 zaujímal katastr obce rozlohu 480 ha a žilo zde 983 obyvatel v 187 domech, z toho 183 bylo rodinných domků. Juřinka Obec leží jihozápadně od Valašského Meziříčí na jednom z výběžků Kelečské pahorkatiny v nadmořské výšce 340 m. Potok Svinovec odděluje katastrální území Juřinky od Lhoty u Choryně. 9

12 Název se objevuje ve starších latinských pramenech ve tvaru Jursina lhotcha, Girzina Lhota, Juržinka, Jurzinka. První písemná zpráva o této nevelké obci pochází z roku 1353, kdy se uvádí jako Juřina Lhotka (lhota zvaná po Jiřím). Roku 1976 byla Juřinka připojena k městu Valašské Meziříčí jako jeho místní část. Roku 2005 zaujímal katastr obce rozlohu 206 ha a žilo tu 457 obyvatel. Krásno nad Bečvou Je místní část města Valašského Meziříčí, která se nachází severně od města. Roku 1924 bylo k městu Valašské Meziříčí připojeno městečko Krásno s katastrem o výměře 631 ha. Roku 2005 zde žilo obyvatel a katastr obce zaujímal rozlohu 627 ha. Krhová Obec se rozkládá podél potoka Krhůvky v nadmořské výšce 312 m. Katastrem prochází železniční trať ve směru Valašské Meziříčí Ostrava a železniční trať Valašské Meziříčí Rožnov pod Radhoštěm, na níž je i železniční zastávka Krhová. Název vsi se objevuje v historických pramenech ve variantách Krhowa, Krchowa, Krhová, Krhow, Krhov. Krhová se vzpomíná poprvé roku 1442, kdy je zmíněn vladyka Hudek z Krhové. Tvořila tehdy patrně samostatný vladycký statek. Již r byla Krhová známa lázněmi. Stávaly na Jehličné, kde se vyskytovala železnato - sirnatá voda. Roku 1953 byla obec připojena k městu Valašské Meziříčí jako jeho místní část. Katastr obce zaujímal roku 2005 rozlohu 833 ha a žilo tu obyvatel v 417 domech. Lhota Obec leží severozápadně od Valašského Meziříčí a prochází jí silnice z Valašského Meziříčí do Choryně. Název se objevuje ve starších latinských pramenech jako Lhotka, Mikulawsowa Lhota, Prostřední Lhota, později jako Lhotta či Lhotta bei Chorin. Lhota u Choryně je poprvé zmíněna v roce 1386 v souvislosti s držitelem choryňského léna Michala z Choryně, syna zesnulého Záviše. Do roku 1849 tvořila Lhota součást panství Choryně, které náleželo k Přerovskému kraji. Od roku 1850 byla obec součástí politického okresu Valašské Meziříčí a spadala do obvodu Okresního soudu ve Valašském Meziříčí. Sloučením okresu Valašské Meziříčí se stala v roce 1960 součástí nynějšího okresu Vsetín. V roce 1976 byla Lhota u Choryně připojena k Valašskému Meziříčí jako její část, jejíž název byl v roce 1980 změněn na Lhota. Katastr obce má výměru 220 ha se 229 obyvateli (2005). Podlesí Obec Podlesí leží jižně od Valašského Meziříčí. Název Podlesí je používán od roku 1960, kdy došlo ke sloučení obcí Brňov a Křivé. Počátkem roku 1980 byla obec Podlesí připojena k městu Valašské Meziříčí jako jeho místní část. Roku 2005 zaujímaly oba katastry výměru ha a žilo tu celkem obyvatel. 10

13 Poličná Obec se rozkládá na západě Valašského Meziříčí. Poličnou se vine Bránecký potok a okresní silnice. Poličná patří ke starším obcím, které existovaly již před rokem V letech byla Poličná součástí politického a soudního okresu Valašské Meziříčí a od roku 1960 byla součástí okresu Vsetín. Počátkem roku 1976 byla připojena k městu Valašské Meziříčí jako jeho místní část. V roce 2005 zaujímal katastr obce rozlohu ha a žilo zde obyvatel. 1.5 Partnerské aktivity města Partnerská spolupráce je významnou aktivitou města Valašské Meziříčí, která se úspěšně rozvíjí. V roce 1990 byla navázána družební spolupráce s městem Bussum (Holandsko), která vyústila v uzavření Partnerské smlouvy o spolupráci. V roce 1998 následovala slovenská Čadca, v roce 2001 byla podepsána partnerská smlouva s přímořským letoviskem Budva (Republika Černá Hora) a v roce 2005 se partnerskými městy Valašského Meziříčí staly bulharské město Sevlievo a srbské město Čačak. Kontakty byly navázány nejen mezi radnicemi, ale i mezi školami a dalšími institucemi. Snahou je také navázat spolupráci v podnikatelské oblasti. Stručné představení partnerských, zahraničních měst: Budva - Černá Hora Oficiální název země, ve které město Budva leží, zní Republika Černá Hora 2. Budva se rozprostírá ve střední části jadranského pobřeží Černé Hory, 65 kilometrů od hlavního města Podgorica. Žije zde okolo obyvatel. Během rekreační sezóny se ale jejich počet pravidelně zvyšuje až na 5 násobek. V současné době patří mezi nejvíce vyhledávané turistické letovisko v Černé Hoře. Zdejší riviéra měří 25 kilometrů a zahrnuje 17 pláží. Cestovní ruch je pro zdejší obyvatele hlavním zdrojem příjmů. Osada, založená patrně již ve 4. století před naším letopočtem, má pohnutou historii. Často musela vzdorovat ničivým nájezdům nepřátelských vojsk. Když konečně zavládl mír, přišlo roku 1979 ničivé zemětřesení. Konkrétní podoba spolupráce byla zahájena v únoru 2006, kdy se konala prezentace Valašského Meziříčí a Zlínského kraje na veletrhu v Budvě. V září 2006 se uskutečnil zájezd politických reprezentantů Valašského Meziříčí a pracovníků městského úřadu do černohorské Budvy. V rámci partnerství byla realizována výměna studentů ve spolupráci s Integrovanou střední školou. Jednalo se o výměnné pobyty. Ve Valašském Meziříčí se uskutečnily v měsíci listopadu téhož roku Dny černohorské kuchyně, kdy studenti z Černé Hory připravovali tradiční pokrmy. V rámci svého pobytu ve Valašském Meziříčí ještě 2 Republika Černá hora je od 3. června 2006 nezávislý a samostatný stát, do tohoto data tvořila soustátí se Srbskem. Soustátí Srbsko a Černá hora vzniklo přeměnou Svazové republiky Jugoslávie r z původní Socialistické federativní republiky Jugoslávie. 11

14 absolvovali bohatý kulturní program včetně výletů. Meziříčští studenti se naopak prezentovali v Budvě na Dnech valašské kuchyně. Bussum Holandsko Bussum, který se stal v roce 1990 naším prvním zahraničním partnerem, byl založen jako samostatná obec roku Město leží půl hodiny jízdy od nizozemské metropole, v kraji Gooi v severní části země. Většina ze obyvatel pracuje ve službách, místní nebo státní správě. Zajímavostí je, že starostové nizozemských měst a obcí nejsou voleni, nýbrž jmenováni královnou na funkční období šesti let. Bussum vyniká množstvím kostelů patřících různým církvím. Některé z nich již přestaly sloužit církevním účelům a přeměnily se na kulturní a společenská centra i obytné domy. Pro Čechy má Bussum zvláštní význam v jeho těsném sousedství se nachází Naarden, kde je pochován Učitel národů Jan Amos Komenský. V dřívějších dobách byl Bussum součástí Naardenu. Spolupráce za rok 2006 byla zahájena oficiální návštěvou tajemníka úřadu P. Vermeulena v rámci diskuse o programu družby na rok Koncem dubna 2005 odjelo do nizozemského města Bussum 20 členů kapel a souborů spolu s dvěma úřednicemi z oddělení regionálního rozvoje městského úřadu, které má partnerské vztahy v kompetenci. 30. dubna 2005 se meziříčské kapely Docuku, Funková brigáda a romská skupina Džev Lačes představily v partnerském nizozemském městě Bussum. Jejich vystoupení se uskutečnilo nad rámec schváleného programu spolupráce obou měst. Stalo se tak u příležitosti tradičního Dne královny (Queen s Day), připadajícího na poslední dubnový den, který je zároveň nizozemským státním svátkem. V listopadu 2006 přijela delegace z nizozemského Bussum a to zejména kvůli budoucí spolupráci. Podobný důvod návštěvy byl i v říjnu Delegace byla seznámena mimo jiné s činností Charity, Komunitním plánováním sociálních služeb města Valašského Meziříčí i výstavními exponáty v Galerii Sýpka. Čačak Srbsko Město se nachází v západní části Srbska na řece Západní Morava, 145 kilometrů jižně od hlavního města Bělehradu. Do regionu Čačak patří 58 obcí s celkovým počtem obyvatel. V samotném městě jich žije První zmínky o slovanském sídle na území Čačaku pocházejí z let 1207 až 1215, město je pod nynějším názvem poprvé zmiňováno v 15. století. Čačak je administrativním, hospodářským, kulturním, zdravotním, vzdělávacím a sportovním centrem západního Srbska. Dohoda o partnerství mezi městy Valašské Meziříčí a Čačak byla podepsána dne 13. října V červnu 2006 přijela delegace představitelů srbského Čačaku a přislíbila účast uměleckého souboru na Valašském špalíčku. 12

15 Čadca - Slovensko Nejblíže situované partnerské město leží na severozápadě Slovenska nedaleko hranic s Českou republikou a Polskem, na soutoku řek Kysuce a Čierňanky. Hlavní město Bratislava je vzdáleno přibližně 230 kilometrů. Čadca patří mezi středně velká okresní města, žije tam okolo 27 tisíc obyvatel. První písemná zmínka o zdejším osídlení pochází z roku Město Valašské Meziříčí v roce 2006 realizovalo projekty spolufinancované EU konkrétně z Iniciativy Interreg IIIA, přeshraniční spolupráce právě s partnerským městem Čadca. Jednalo se o rekonstrukci bývalé sýpky zámků Žerotínů, ve které vznikla Agentura pro rozvoj Mikroregionu Valašskomeziříčsko - Kelečsko o.p.s.. Stejně tak byl realizován projekt Zelená pro Beskydy využití obnovitelných zdrojů energie. Jednalo se o instalaci solárních panelů na venkovním koupališti ve Valašském Meziříčí. Posledním projektem je studie obnovitelných zdrojů energie jako nástroj ke zlepšení životních podmínek obyvatel města Valašské Meziříčí. Tyto aktivity s sebou nesou prostor k návštěvám a vzájemné spolupráci. Sevlievo - Bulharsko Leží v centrálním Bulharsku, 178 kilometrů od hlavního města Sofie a 283 kilometry od černomořského přístavu Varna. Město bylo založeno v 10. století. Dnes v něm žije lidí, dalších obývá přilehlý mikroregion. Sevlievo je městem prudce se rozvíjejícího průmyslu, mezi největší továrny patří americká Vidima (vybavení koupelen), dále švédská ABB (energetické agregáty) a místní firma Rositsa. Město patří na místní poměry k ekonomicky silným, s vysokým podílem zahraničního kapitálu. Společná akce všech partnerských měst V říjnu roku 2005 se uskutečnila Mezinárodní konference partnerských měst Valašského Meziříčí na téma - Rozšiřování Evropské unie a možnosti partnerské spolupráce. Předmětem setkání bylo předání zkušeností o fungování partnerství mezi městy, členy a nečleny EU, perspektivy v rámci rozšiřující se EU, možnosti využití dotačních fondů na financování partnerské spolupráce, prezentace významných probíhajících nebo plánovaných projektů jednotlivých měst. 2 Obyvatelstvo města Valašské Meziříčí 2.1 Vývoj počtu obyvatel Ve všech sledovaných letech 2000 až 2006 počet obyvatel ve Valašském Meziříčí mírně klesal. Zatímco v roce 2000 žilo ve Valašském Meziříčí obyvatel, v roce 2006 to bylo 13

16 o 399 méně, což je o 1,44 %. Ve srovnání s městem Vsetín byl však úbytek obyvatel podstatně menší. Pokles obyvatel Ve Vsetíně byl o více než 5 %. Graf č. 2.1 Vývoj počtu obyvatel ve letech 2000 až 2006 (v počtu obyvatel) počet obyvatel Valašské Meziříčí Vsetín rok Zdroj: Český statistický úřad, Rozvojová agentura VIA o.p.s. Na poklesu obyvatel se ve Valašském Meziříčí podílely zejména ženy, a to mezi léty 2000 až 2006 v míře 2,13 % oproti mužům, jejichž počet klesl jen o 0,7 %. Ve Vsetíně tomu bylo naopak, počet mužů klesl o 5,94 % a žen o 4,15 %. Z hlediska vývoje počtu obyvatel je město Valašské Meziříčí oproti městu Vsetín o poznání stabilnější. Graf č. 2.2 Vyjádření přírůstku (- úbytku) obyvatel v letech 2000 až 2006 (v %) % z počtu obyvatel 0,00% -0,20% -0,40% -0,60% -0,80% -1,00% Valašské Meziříčí -0,01% -0,56% -0,15% -0,09% -0,14% -0,26% -0,74% -0,85% -0,17% -0,11% -0,30% Vsetín Zdroj: Český statistický úřad, Rozvojová agentura VIA o.p.s. -0,53% rok -0,76% -0,63% Z grafu č. 2.2 str. 11, je zřejmé, že ve všech sledovaných letech docházelo k úbytku obyvatel a to jak ve Vsetíně, tak i ve Valašském Meziříčí, i když s menší intenzitou. V průběhu let 2000 až 2006 bylo ve Valašském Meziříčí, vzhledem k počtu obyvatel města, relativně více živě narozených a přistěhovalých obyvatel oproti Vsetínu. Naopak ve Valašském Meziříčí bylo relativně méně zemřelých a vystěhovalých. Tento aspekt je 14

17 důvodem jednoznačně výraznějšího úbytku obyvatel ve Vsetíně oproti Valašskému Meziříčí. K celkovému přírůstku obyvatel však nedošlo ani ve Valašském Meziříčí, a to v žádném ze sledovaných roků. 2.2 Věková struktura obyvatelstva Jak ukazuje graf č. 2.3 str. 12, je věková struktura ve Valašském Meziříčí a ve Vsetíně téměř totožná zejména v případě osob nad 65 let věku. Graf č. 2.3 Počet obyvatel dle věkových kategorií k (v %) % počet obyvatel 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 71,10% 71,95% 14,88% 14,05% 14,01% 14,00% věková skupina Valašské Meziříčí Vsetín Zdroj: Český statistický úřad, Rozvojová agentura VIA o.p.s Index stáří a průměrný věk Určité odlišnosti ve věkové struktuře obyvatel Valašského Meziříčí a Vsetína odhaluje až výpočet indexu stáří. Jak lze vyčíst i z grafu č. 2.3 str. 12, je v obou městech více dětí do 14 let než osob starších 65 let. Poměr mezi počty obyvatel v těchto věkových skupinách je však příznivější v případě Valašského Meziříčí. Index stáří resp. poměr počtu osob nad 65 let a počtu dětí do 14 let je ve Valašském Meziříčí 0,941. Ve Vsetíně je index stáří téměř roven jedné, přesněji je to 0,996. V celém Zlínském kraji je pak tento ukazatel větší než jedna, což znamená, že ve Zlínském kraji žije celkem více osob nad 65 let než dětí do 14 let. Průměrný věk obyvatel je ve Valašském Meziříčí, Vsetíně i v celém Zlínském kraji 40 let. 2.3 Vzdělanostní struktura V relativním vyjádření počtu obyvatel dle dosaženého vzdělání nelze hovořit o zásadních rozdílech. 15

18 Celkově však lze konstatovat, že ve městě Vsetín jsou obyvatelé mírně vzdělanější, pokud jde o středoškolské vzdělání s maturitou, vyšší odborné a vysokoškolské vzdělání. Ve Valašském Meziříčí je zase relativně více obyvatel s vyučením. Graf č. 2.4 Počet obyvatel dle nejvyššího ukončeného vzdělání podle výsledků sčítaní lidu, domů a bytů v roce 2001 (v %) % počet obyvatel 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 17,27% základní a neukončené 17,77% vyučení a střední odborné bez maturity 28,88% 24,54% 8,20% 3,46% 0,24% 1,10% 30,52% 22,71% 3,43% 7,89% 0,24% 0,76% úplné střední s maturitou vyšší odborné a nástavbové vysokoškolské vč. vědecké přípravy vzdělání bez vzdělání nezjištěno Valašské Meziříčí Vsetín Zdroj: Český statistický úřad, Rozvojová agentura VIA o.p.s. 2.4 Národnostní složení V národnostním rozdělení nejsou vzhledem k celostátnímu měřítku žádné výrazné rozdíly. Dle předpokladu je v obou městech cca 90 % obyvatel hlásících se k české národnosti. Ve Valašské Meziříčí se pak o 0,9 % obyvatel více hlásí k moravské národnosti. Ve Vsetíně je zase o 0,22 % více obyvatel romské národnosti. Graf. č. 2.5 Počet obyvatel dle národnosti podle Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 (v %) % počet obyvatel 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 89,68% 5,66% 0,00% 1,38% 0,27% 0,10% 0,03% 1,29% 1,58% 88,91% 6,54% 0,03% 1,44% 0,05% 0,26% 0,05% 1,38% 1,35% česká moravská slezská slovenská romská polská německá ostatní nezjištěná národnost Valašské Meziříčí Vsetín Zdroj: Český statistický úřad, Rozvojová agentura VIA o.p.s. 16

19 2.5 Náboženské složení Ve Valašském Meziříčí se k nějakému náboženskému vyznání hlásí celkem 44,5 % obyvatel. Oproti Vsetínu je to o necelé 4 % více. Rozdíly dle náboženského vyznání jsou mezi těmito městy patrné zejména v počtech osob hlásících se k Církvi římskokatolické a Českobratrské církvi evangelické. Jak je uvedeno v grafu č. 2.6 str. 14, náleží ve Valašském Meziříčí jednoznačně nejvíce obyvatel hlásících se k nějakému náboženskému vyznání k Církvi římskokatolické. Celkem to činí 85 % z celkového počtu věřících, přičemž ve Vsetíně je to přes 65 % z věřících obyvatel. Oproti tomu k Českobratrské církvi evangelické se zase ve Vsetíně hlásí 23,8 % z věřících osob, což je o víc než 17 % více věřících obyvatel než ve Valašském Meziříčí. Graf č. 2.6 Počet obyvatel dle náboženského vyznání podle Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 (v %) % počet obyvatel 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% 84,98% Církevřímsko katolická 65,34% Církev československá husitská 23,79% 0,58% 0,13% 0,28% 0,69% 6,44% 0,22% 0,59% Českobratrská církev evangelická Pravoslavná církev v českých zemích Náboženská společnost Svědkové Jehovovi Valašské Meziříčí Vsetín církev Zdroj: Český statistický úřad, Rozvojová agentura VIA o.p.s. 17

20 3 Ekonomické ukazatele města Valašského Meziříčí 3.1 Ekonomická aktivita obyvatelstva Z výsledků Sčítání lidí, domů a bytů v roce 2001 vyplynulo, že z celkového počtu obyvatel Valašského Meziříčí čítajících bylo 51 % obyvatel ekonomicky aktivní a 46,2 % obyvatel mělo zaměstnání, což je osoby. Z ekonomicky aktivních obyvatel pak bylo nezaměstnaných. Ekonomicky neaktivních obyvatel bylo pak vzhledem k počtu obyvatel ve Valašském Meziříčí 48,5 %, z toho více než polovina nepracujících důchodců. Celkově bylo v roce 2001 pracujících a nepracujících důchodců 22,6 % z celkového počtu obyvatel ve Valašském Meziříčí. Tabulka č. 3.1 Počet obyvatel dle ekonomické aktivity podle výsledků Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 (v počtu osob) Název obce Ekonomicky aktivní celkem celkem V tom zaměstnané osoby pracující důchodci z toho ženy na mateřské dovolené nezaměstnaní Ekonomicky neaktivní celkem nepracující důchodci Z toho žáci, studenti a učni Valašské Meziříčí Vsetín Zdroj: Český statistický úřad, Rozvojová agentura VIA o.p.s. Ekonomická aktivita ve Valašském Meziříčí v porovnání s městem Vsetín je odlišná zejména v míře zaměstnaných ekonomicky aktivních obyvatel. Zatímco ve Vsetíně bylo 52,2 % ekonomicky aktivních obyvatel, práci mělo jen 46 %. Ve Valašském Meziříčí byla situace v oblasti zaměstnanosti mírně lepší. 3.2 Míra nezaměstnanosti a její předpokládaný vývoj Ve sledovaném období listopad 2003 říjen 2007 počet uchazečů a zájemců o zaměstnání ve Valašském Meziříčí i ve Vsetíně postupně klesal. Nejvíce dosažitelných uchazečů a zájemců o zaměstnání bylo v obou městech na počátku roku V následujícím období pak počty uchazečů a zájemců postupně klesaly. Nejvýraznější pokles je zaznamenán v roce 2007, když se ve Valašském Meziříčí mezi 01/ /2007 snížil počet uchazečů o necelých 36 %. Ve Vsetíně byl pokles ještě výraznější a to o více než 54 %. 18

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 112 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle věku, rodinného stavu a nejvyššího ukončeného vzdělání

Tab. 112 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle věku, rodinného stavu a nejvyššího ukončeného vzdělání Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Základní ukazatele o obci

Základní ukazatele o obci Základní ukazatele o obci Název obce: Sádek Druh sledov. místa (statut.město, město, městys...) obec První písemná zpráva 1557 Katastrální plocha 991 Počet katastrů 1 Počet částí obce (CO) 1 Poč.měst.částí(MC),měst.obvodů(MO)

Více

Základní ukazatele o obci

Základní ukazatele o obci Základní ukazatele o obci Název obce: Polička Druh sledov. místa (statut.město, město, městys...) město První písemná zpráva 1200 Katastrální plocha 3311 Počet katastrů 4 Počet částí obce (CO) 6 Poč.měst.částí(MC),měst.obvodů(MO)

Více

HAVÍŘOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

HAVÍŘOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Havířov se rozkládá na východě Moravskoslezského kraje. Ze severu je ohraničen obcemi správního obvodu Orlová, na severovýchodě hraničí s obcemi správního obvodu Karviná, na jihovýchodě s

Více

zas tavěné plochy a nádvoří 1,8% vodní plochy 0,5% lesní pozemky 45,0%

zas tavěné plochy a nádvoří 1,8% vodní plochy 0,5% lesní pozemky 45,0% V těsné blízkosti Brna je rozmístěno na ploše 17 437 ha 24 obcí správního obvodu Rosice. Žije zde 22 968 obyvatel, tedy 2,0 % všech obyvatel Jihomoravského kraje. Průměrný věk obyvatel dosahuje 40,0 let.

Více

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020.

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. TEREZA RAUCHOVÁ Analytická část Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. 1. Druhy pozemků Závazné kontextové indikátory území MAS získané

Více

RÝMAŘOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

RÝMAŘOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Rýmařov se rozkládá na západní výspě Moravskoslezského kraje. Na severu a východě sousedí s obcemi správního obvodu Bruntál a na západě a jihu jeho hranici tvoří obce Olomouckého kraje. Tento

Více

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ Správní obvod Frýdlant nad Ostravicí sousedí na jihu z části se Slovenskem a dále se Zlínským krajem. Na západě jeho hranici tvoří obce správního obvod Frenštát pod Radhoštěm, hranici tvoří obce správního

Více

vodní plochy 3,4% lesní pozemky 7,8% trvalé travní porosty 3,1% ovocné sady 0,6%

vodní plochy 3,4% lesní pozemky 7,8% trvalé travní porosty 3,1% ovocné sady 0,6% Neratovice Správní obvod Neratovice se nachází na severu kraje a sousedí s obvody Brandýs nad Labem-St.Bol., Kralupy nad Vltavou a Mělník. Povrch obvodu je nížinatý, rozkládá se kolem řeky Labe a je součástí

Více

Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Příloha - B Mapové výstupy. INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o

Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Příloha - B Mapové výstupy. INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Příloha - B Mapové výstupy INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o. 4. 2. 2015 1 Tato část je přílohou ke Studii sídelní struktury Moravskoslezského

Více

z toho (%) nezaměstnaní pracující ženy na mateřské dovolené důchodci

z toho (%) nezaměstnaní pracující ženy na mateřské dovolené důchodci 4. Trh práce Ekonomická aktivita podle výsledků sčítání lidu, domů a bytů 2001 Podíl ekonomicky aktivních osob byl v roce 2001 ve Zlínském kraji o 0,6 procentního bodu nižší než v České republice a v rámci

Více

10 Místní části města Kopřivnice

10 Místní části města Kopřivnice 10 Místní části města Kopřivnice Město Kopřivnice je rozděleno pro statistické účely na dvacet základních sídelních jednotek 23, které lze sloučit do čtyř ucelených částí městské sídlo Kopřivnice, přilehlá

Více

JABLUNKOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

JABLUNKOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Jablunkov se nachází na jihovýchodě Moravskoslezského kraje. Na východě a jihu jej ohraničuje státní hranice se Slovenskem a Polskem, na západě jeho hranici tvoří obce správního obvodu Frýdek-Místek

Více

SPRÁVNÍ OBVOD ORP BLATNÁ

SPRÁVNÍ OBVOD ORP BLATNÁ Správní obvod obce s rozšířenou působností Blatná leží v severozápadním koutu Jihočeského kraje. Blatensko je poměrně hustě protkáno sítí potoků, které patří do povodí řeky Otavy, na nichž bylo vybudováno

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 203 PŘÍLOHY 28 Příloha : Úplné výsledky Rozboru 203 29 Státní rozpočet 203 29 Krajské rozpočty a rozpočet

Více

zastavěné plochy a nádvoří 1,1% vodní plochy 2,6%

zastavěné plochy a nádvoří 1,1% vodní plochy 2,6% Dobříš Správní obvod Dobříš se nachází v jižní části Středočeského kraje obklopen obvody Příbram, Hořovice, Beroun, Černošice, Benešov a Sedlčany. Povrch tvoří z části Brdská vrchovina a z části Středočeská

Více

z toho v rodinných domu v letech domech (%)

z toho v rodinných domu v letech domech (%) 6. Domy a byty Domovní fond Zlínského kraje podle výsledků sčítání lidu, domů a bytů představuje 6,8 % domovního fondu České republiky a Zlínský kraj se tak řadí na páté místo v rámci krajů České republiky.

Více

vodní plochy 2,0% lesní pozemky 27,0%

vodní plochy 2,0% lesní pozemky 27,0% Kutná Hora Správní obvod Kutná Hora je okrajovým obvodem Středočeského kraje, leží v jeho jihovýchodní části. Nejdelší hranici má na severozápadě se správním obvodem Kolín, na jihozápadě sousedí s obvody

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

3. Hodnocení regionálních rozdílů podle funkčních regionů

3. Hodnocení regionálních rozdílů podle funkčních regionů 3. Hodnocení regionálních rozdílů podle funkčních regionů 3.1 Území s nepříznivým demografickým vývojem Na základě vývoje vybraných demografických ukazatelů (počet obyvatel, index stáří a podíl obyvatel

Více

ČESKÝ TĚŠÍN. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

ČESKÝ TĚŠÍN. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Český Těšín zahrnuje město Český Těšín a obce Chotěbuz a Ropice. Pověřeným úřadem je Český Těšín. Podle počtu obcí i podílem na rozloze kraje (1,0 %) je na předposledním, tj. 21. místě v

Více

Sociodemografická analýza správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm

Sociodemografická analýza správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Sociodemografická analýza správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Zpracoval Institut komunitního rozvoje Na Hradbách 6, 702 00 Ostrava institut@ikor.cz www.ikor.cz 596 138 006 731 462 017 Ing. Dana

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Pardubický kraj 2004

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Pardubický kraj 2004 Správní obvod Moravská Třebová tvoří jihovýchodní výběžek Pardubického kraje. Svojí východní částí hraničí s obcemi Olomouckého kraje, na jihu je obklopen obcemi kraje Jihomoravského. Ze západní strany

Více

Celkový přírůstek. Přírůstek stěhováním

Celkový přírůstek. Přírůstek stěhováním Největším správním obvodem Zlínského kraje je Vsetín, z celkové rozlohy kraje zaujímá asi 17 %, počtem obyvatel se řadí na čtvrté místo. Průměrný věk obyvatel je druhý nejvyšší v kraji. Tento správní obvod

Více

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM Rožnov pod Radhoštěm

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM Rožnov pod Radhoštěm Nejméně obcí v rámci jednotlivých správních obvodů Zlínského kraje zahrnuje správní obvod Rožnov pod Radhoštěm. Zaujímá asi 6 % rozlohy kraje a svou rozlohou i počtem obyvatel leží uprostřed mezi mi správními

Více

vodní plochy 1,9% lesní pozemky 29,0%

vodní plochy 1,9% lesní pozemky 29,0% Mnichovo Hradiště Správní obvod Mnichovo Hradiště se nachází v nejsevernější části kraje, kde hraničí s kraji Ústeckým a Královéhradeckým. V rámci Středočeského kraje sousedí pouze s ORP Mladá Boleslav.

Více

2. Regionální rozdíly uvnitř kraje v administrativně-správním členění

2. Regionální rozdíly uvnitř kraje v administrativně-správním členění 2. Regionální rozdíly uvnitř kraje v administrativně-správním členění 2.1. Sídelní struktura 2.1.1 Současná sídelní struktura Na základě ústavního zákona č. 347 platného od 1.1.2000 bylo vytvořeno na území

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE PŘÍLOHY 29 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru Státní rozpočet 30 Krajské rozpočty a rozpočet hl. m.

Více

BRUNTÁL. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

BRUNTÁL. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Bruntál se rozkládá v západní části Moravskoslezského kraje. Na severovýchodě hraničí s obcemi spadajícími pod správní obvod Krnov, na východě s obcemi správního obvodu Opava, na jihovýchodě

Více

SPRÁVNÍ OBVOD ORP PRACHATICE

SPRÁVNÍ OBVOD ORP PRACHATICE Správní obvod obce s rozšířenou působností Prachatice se nachází v jihozápadní části kraje. Jeho zvláštností je, že sousedí na jihu a jihozápadě se dvěma státy, a to s Rakouskem a Spolkovou republikou

Více

A. PŘEDPOKLADY ROZVOJE OBCE. MAS Bobrava, z.s. IČ: Vnitřní 49/ Moravany. Název obce: Kontakt (jméno, telefon, ):

A. PŘEDPOKLADY ROZVOJE OBCE. MAS Bobrava, z.s. IČ: Vnitřní 49/ Moravany. Název obce: Kontakt (jméno, telefon,  ): Dotazník pro obce Tento dotazník slouží pro zpracování analytické části strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Bobrava z.s. pro období 2014 2020. Výstupy z dotazníkového šetření budou základem

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Karlovarský kraj 2004

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Karlovarský kraj 2004 Správní obvod Mariánské Lázně má rozlohu 405,35 km 2 a 24 824 obyvatel. S hustotou počtu 61 obyvatel na km 2 je druhým nejméně obydleným obvodem v kraji. Ve správním obvodu Mariánské Lázně je zahrnuto

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE PŘÍLOHY 28 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru Státní 29 Krajské rozpočty a hl. m. Prahy 36 Obecní rozpočty

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Útěchovice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 624 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 66 Hustota obyvatel:

Více

KRÁLÍKY. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Pardubický kraj 2004

KRÁLÍKY. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Pardubický kraj 2004 Správní obvod Králíky sousedící z velké části s Polskou republikou představuje nejsevernější výběžek Pardubického kraje. Na východě hraničí s obcemi Olomouckého kraje, na jižní straně sousedí s Lanškrounskem

Více

SPRÁVNÍ OBVOD ORP STRAKONICE

SPRÁVNÍ OBVOD ORP STRAKONICE Správní obvod obce s rozšířenou působností Strakonice leží na severozápadě kraje při hranicích s Plzeňským krajem. Jeho středem podél řeky Otavy prochází výběžek Českobudějovické pánve. Podél řeky Volyňky

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

zastavěné plochy a nádvoří 1,1% vodní plochy 2,2% lesní pozemky 49,5%

zastavěné plochy a nádvoří 1,1% vodní plochy 2,2% lesní pozemky 49,5% Příbram Správní obvod Příbram se nachází v jihozápadním cípu Středočeského kraje na hranicích s kraji Plzeňským a Jihočeským. Sousedí s obvody Hořovice, Dobříš a Sedlčany. Povrch obvodu tvoří dva geomorfologické

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Vysoká Lhota zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Prioritní osa 1 (PO 1) Sociokulturní život města Strategický cíl PO 1 - Město nabízející bohaté možnosti využití volného času

Více

Veřejná vysoká škola se zřizuje a zrušuje zákonem. Zákon též stanoví její název a sídlo.

Veřejná vysoká škola se zřizuje a zrušuje zákonem. Zákon též stanoví její název a sídlo. 5. Vysoké školy Vysoké školy představují nejvyšší článek vzdělávací soustavy. Nabízejí akreditované studijní programy a programy celoživotního vzdělávání. Typ vysokoškolské vzdělávací činnosti je určen

Více

Strategický plán rozvoje obce Třemešná

Strategický plán rozvoje obce Třemešná Strategický plán rozvoje obce Třemešná 2011 2015 Obsah PŘEDMLUVA... 3 GEOGRAFICKÁ POLOHA OBCE... 3 OBYVATELSTVO... 3 INFRASTRUKTURA... 3 SLUŽBY V OBCI... 4 PODNIKÁNÍ V OBCI... 4 RIZIKA OVLIVŇUJÍCÍ ROZVOJ...

Více

OSTROV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Karlovarský kraj 2004

OSTROV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Karlovarský kraj 2004 Správní obvod Ostrov má rozlohu 318,54 km 2 a žije v něm 28 998 obyvatel. S hustotou osídlení 91 obyvatel na km 2 dosahuje průměru Karlovarského kraje. Ve správním obvodu Ostrov je zahrnuto 14 obcí, kterými

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková Základní informace o MAS Mapa území MAS Střední Haná Základní informace o MAS Počet členů MAS dle sektorů Obce na území MAS: Ivaň, Kojetín, Lřenovice, Lobodic,

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Moraveč Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 901 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 212 Hustota obyvatel: 24 obyv/km 2

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Lesná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Svépravice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 515 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 120 Hustota obyvatel:

Více

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT Jednání platforem pro rozvoj lidských zdrojů Trenčianske Teplice 17. 4. 2014 ZLÍNSKÝ KRAJ Postavení a působnost kraje Kraj je samostatně spravován Zastupitelstvem

Více

vodní plochy 1,0% lesní pozemky 31,1%

vodní plochy 1,0% lesní pozemky 31,1% Kladno Správní obvod Kladno se nachází v severozápadní části Středočeského kraje a sousedí s obvody Rakovník, Slaný, Kralupy n.vlt., Černošice a Beroun. Obvod náleží k Brdské oblasti, rozkládá se na rozhraní

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

BÍLOVEC. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

BÍLOVEC. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Bílovec leží ve střední části Moravskoslezského kraje. Na severozápadě tvoří jeho hranici obce správního obvodu Opava, na severovýchodě obce správního obvodu Ostrava, na jihovýchodě hraničí

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

HLUČÍN. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

HLUČÍN. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Hlučín se rozkládá na severu Moravskoslezského kraje. Jeho severní část tvoří hranice s Polskem, na východě hraničí s obcemi správního obvodu Bohumín, na jihu s Ostravou, západní část ohraničují

Více

3. Využití pracovní síly

3. Využití pracovní síly 3. Využití pracovní síly HDP vzrostl nejvíce ze všech krajů. Středočeský kraj zasáhla zhoršená ekonomická situace z let 28 a 29 méně citelně než jako celek. Zatímco HDP České republiky mezi roky 1995 a

Více

(Pozor, celkový součet je uveden v poloviční velikosti, skutečný počet je kolem ).

(Pozor, celkový součet je uveden v poloviční velikosti, skutečný počet je kolem ). Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia ve školním roce 2007/2008 činil 154 182, z toho do studia po základní škole jich bylo přijato 133 990

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Tab Obyvatelstvo podle pohlaví a věku, index stáří a průměrný věk podle velikostních skupin obcí

Tab Obyvatelstvo podle pohlaví a věku, index stáří a průměrný věk podle velikostních skupin obcí 3. Obyvatelstvo 3.1. Věková struktura Počtem obyvatel zaujímá Moravskoslezský kraj 3. místo v ČR V Moravskoslezském kraji mělo k 26. 3. 2011 obvyklý pobyt 1 205 834 obyvatel a s podílem 11,6 % na České

Více

1. Velikost pracovní síly

1. Velikost pracovní síly 1. Velikost pracovní síly Pracovní síla se v kraji snižuje i přes celorepublikový růst Pracovní síla v kraji v roce 9 představovala 9,9 tis. osob. Z dlouhodobého hlediska byla nejvyšší v roce 7, v následujících

Více

Projektový inkubátor

Projektový inkubátor Projektový inkubátor 2007-2013 Financování ze SF EU ERDF P.č. Projekty Města Valašské Meziříčí Finanční zdroje na období 2007 2013 Úkoly Stupeň připravenosti 1 Obchvat města Valašské Meziříčí propojení

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Nová Buková Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 516 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 93 Hustota obyvatel: 18 obyv/km

Více

7. Domy a byty Charakteristika domovního fondu

7. Domy a byty Charakteristika domovního fondu 7. Domy a byty 7.1. Charakteristika domovního fondu Domovní fond kraje je tvořen ze čtyř pětin obydlenými domy podíl neobydlených domů je pod republikovým průměrem. Domovní fond Královéhradeckého kraje

Více

Analýza sociálních služeb obce Sudice

Analýza sociálních služeb obce Sudice Analýza sociálních služeb obce Sudice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH podpořeného z prostředků EU a českého státního rozpočtu. 0 Obsah Úvod... 2 1. Základní informace... 2 2. Informace

Více

Benchmarking ORP Rychnov n/kn

Benchmarking ORP Rychnov n/kn Benchmarking ORP Rychnov n/kn pro projekt Systémové podpory rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Zpracovatelé: Realizační tým ORP Rychnov nad Kněžnou

Více

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 OBSAH Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 SITUAČNÍ ANALÝZA UŽÍVÁNÍ DROG V ŠIRŠÍM KONTEXTU 17 SOCIODEMOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA 18 /1 Demografický vývoj a věková struktura 19 /2 Porodnost a plodnost

Více

NOVÝ BYDŽOV leží v západní části Nový Bydžov řeka Cidlina Hustota obyvatelstva je nízká nejvyšší procento obyvatel (téměř 58 %) žije na venkově.

NOVÝ BYDŽOV leží v západní části Nový Bydžov řeka Cidlina Hustota obyvatelstva je nízká nejvyšší procento obyvatel (téměř 58 %) žije na venkově. Správní obvod Nový Bydžov leží v západní části Královéhradeckého kraje. Na západě sousedí se Středočeským krajem, na severu s obcemi správního obvodu Jičín a Hořice a na východě a jihu se správním obvodem

Více

OBČANSKÁ PARTICIPACE NA

OBČANSKÁ PARTICIPACE NA OBČANSKÁ PARTICIPACE NA VENKOVĚ Z POHLEDU CENTRA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR Mgr. et Mgr. Vilém Řehák tajemník CRR ČR Olomoucké vysoké školství partnerem moravského venkova reg. č.: CZ.1.07/2.4.00/12.0065

Více

DATOVÝ VÝSTUP Z RIS (BYTY)

DATOVÝ VÝSTUP Z RIS (BYTY) PROFIL ORGANIZACE OBČANSKÁ PARTICIPACE NA VENKOVĚ Z POHLEDU CENTRA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR Centrum pro regionální rozvoj ČR státní příspěvková organizace zřizovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Stojčín Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 387 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 122 Hustota obyvatel:

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Konference Zaměstnanost 2015 / Karlovy Vary Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně

Více

4. Osoby bydlící v zařízeních

4. Osoby bydlící v zařízeních 4. Osoby bydlící v zařízeních Ubytování v zařízení nesplňuje parametry bydlení v bytech, naopak poskytuje bydlícím osobám některé služby. Celkem bylo k 26. 3. 2011 ve všech typech zařízení sečteno 194

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti 2. prosinec 2013, Olomouc Struktura prezentace Základní charakteristika Olomouckého kraje Možnosti a kompetence krajské samosprávy

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

VYBRANÉ ÚDAJE O BYDLENÍ 2010

VYBRANÉ ÚDAJE O BYDLENÍ 2010 VYBRANÉ ÚDAJE O BYDLENÍ 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR POLITIKY BYDLENÍ ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE PROSINEC 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor politiky bydlení Ústav územního rozvoje

Více

6.1 Statistika dopravních nehod na okružních křižovatkách

6.1 Statistika dopravních nehod na okružních křižovatkách Příloha 6: Statistiky a grafy dopravní nehodovosti (pouze v elektronické verzi) 6.1 Statistika dopravních nehod na okružních křižovatkách Valašské Meziříčí I/35, III/3561 Schell 23 5 způsob jízdy 4 přednost

Více

Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti

Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti Nezaměstnanost patří k nejsledovanějším ekonomickým ukazatelům. V České republice však existují minimálně dva ukazatele nezaměstnanosti, první je pravidelně zveřejňován

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami Měsíční statistická zpráva červen 2016 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky Informace o nezaměstnanosti ve

Více

STRUČNÉ SHRNUTÍ. Učitelé škol regionálního školství bez vedoucích zaměstnanců

STRUČNÉ SHRNUTÍ. Učitelé škol regionálního školství bez vedoucích zaměstnanců Genderové otázky pracovníků ve školství STRUČNÉ SHRNUTÍ Svodka Genderové otázky pracovníků ve školství se zabývá genderovou strukturou pracovníků v regionálním školství a na jejím základě pak také strukturou

Více

Program podpory A neinvestiční dotace na sociální služby pro rok 2011

Program podpory A neinvestiční dotace na sociální služby pro rok 2011 Program podpory A neinvestiční dotace na sociální služby pro rok 2011 Název krajského úřadu: Krajský úřad Zlínského kraje 1. Souhrnný komentář KÚ ke stanovení reálných návrhů dotací pro rok 2011 1 : Služby

Více

Vybrané ukazatele za správní obvod ORP Nový Jičín v letech

Vybrané ukazatele za správní obvod ORP Nový Jičín v letech 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 ÚZEMÍ (stav k 31. 12.) Výměra půdy celkem ha 32 547 32 550 32 547 32 546 32 544 27 536 27 536 zemědělská půda 22 318 22 313 22 306 22 298 22 292 19 084 19 065 orná půda

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany Stránka č. 1 z 8 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev 5. 10. 2011 Plán výzev ROP Moravskoslezsko na 2. pololetí 2011 a 1. pololetí 2012 Specifikace výzev

Více

DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 V obci byl zaznamenán meziroční ( ) mírný pokles počtu obyvatel, v obci je jich 346.

DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 V obci byl zaznamenán meziroční ( ) mírný pokles počtu obyvatel, v obci je jich 346. Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 15 Obec: KRYŠTOFO ÚDOLÍ DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 V obci byl zaznamenán meziroční (2014-2015) mírný pokles počtu obyvatel, v obci je jich 346. I. ZAMĚSTNANOST

Více