VITRUM PRO FUTURUM - sklářské sympozium.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VITRUM PRO FUTURUM - sklářské sympozium. www.gsvm.cz"

Transkript

1 VITRUM PRO FUTURUM - sklářské sympozium 1

2 2

3 OBSAH Glass sympozium Valašské Meziříčí 4 VITRUM PRO FUTURUM sklářské sympozium.. 6 Region Bílé Karpaty. 7 Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská. 8 Sklářská škola ve Valašském Meziříčí slaví 70 let.. 10 Historie zřizování sklářské školy ve Valašském Meziříčí.. 11 Výzkum a výuka v oblasti skla a keramiky na Fakultě chemické technologie VŠCHT Praha 14 Chalkogenidová skla netradiční, ale též užitečná skla.. 17 Prezentace děl z mezinárodního sympozia 23 Jiří Šuhájek.. 24 Vladimír Kopecký 26 Yaan Zoritchak 28 Jaroslav Kolešek 30 Zdeněk Lhotský.. 32 Martin Hlubuček. 34 Song-Mi Kim 36 Petr Stanický.. 38 Amin Belan. 40 Fotogalerie.. 41 Seznam výtvarníků 44 Seznam přednášejících 45 Program sympozia. 46 Partneři projektu. 48 3

4 Glass sympozium Valašské Meziříčí Motto: Za každou takovou událostí je plejáda lidí, kteří obětovali svůj čas, úsilí, svou mysl a někdy i to, co měli obětovat své rodině. A právě díky těmto lidem se můžeme setkat na akci tohoto typu, jakým je sklářské sympozium Prof. Ing. Marek Liška, DrSc., předseda Euroregionu Bílé-Biele Karpaty Region Bílé Karpaty ve spolupráci s Regiónom Biele Karpaty, Střední uměleckoprůmyslovou školou sklářskou ve Valašském Meziříčí a dalšími partnery realizovali ve dnech června 2014 Glass sympozium Valašské Meziříčí. Mezinárodní sklářské sympozium se konalo u příležitosti 11. výročí založení programu VITRUM PRO FUTURUM Euroregionu Bílé-Bieľe Karpaty euroregionu skla a 70. výročí založení SUPŠ sklářské ve Valašském Meziříčí. Bylo realizováno v rámci projektu Vitrum pro Futurum sklářské sympozium podpořeného z Fondu mikroprojektů Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika Mezinárodní sklářské sympozium bylo zaměřeno na prezentaci sklářství a skla v jeho různých podobách právě s ohledem na 11 let fungování programu VITRUM PRO FUTURUM. Jeho cílem bylo představit vysokou úroveň českého skla, vyzdvihnout provázanost technologie výroby skla, jeho výtvarného pojetí a designu ve spojení s kunsthistorií, poukázat na nové trendy ve všech oblastech využití skla, prezentovat propojení vědy, výzkumu, vzdělávání a praxe výrobních firem, tak jak je dlouhodobě a cíleně realizována v programu VITRUM PRO FUTURUM. V rámci sympozia byly osloveny nejvýznamnější české a slovenské osobnosti působící v těchto oblastech. Součástí sympozia byly jak odborné přednášky a besedy, tak otevřené dílny přizvaných výtvarníků, studenti mohli osobně poznat takové osobnosti, jako například prof. Luboše Němce, prof. Aleše Helebranta, Jaroslava Polaneckého, Milana Hlaveše, z umělců potom Jána Zoričáka, Vladimíra Kopeckého, Jiřího Šuhájka, Zdeňka Lhotského, Martina Hlubučka či Lukáše Jabůrka. Euroregion Bílé-Biele Karpaty (ER BBK) je územně vymezen Zlínským a Trenčianským krajem. Jedním z hlavních tradičních řemesel tohoto kulturně i geograficky pestrého území je sklářství. Není tedy náhodou, že jednou z hlavních identit a nosných témat Euroregionu je dlouhodobý program 4

5 Euroregion Bílé-Biele Karpaty, Euroregion skla - VITRUM PRO FUTURUM. Tento program přispívá k zachování sklářského řemesla a navazujících oborů, tj. k rozvoji příhraničních regionů v ER BBK, ke stabilizaci lidských zdrojů, k rozvoji cestovního ruchu, uměleckých a kulturních akcí prezentujících sklářské umění a nové technologie. Program stojí na třech pilířích - výchově a vzdělávání, vědě, výzkumu a výrobě. Potenciál sklářského průmyslu však netkví pouze v ekonomické stimulaci upadajícího tradičního odvětví, ale stále více v rozvoji a stabilizaci lidských zdrojů ve sklářství, v navazujících oborech i v oblasti kultury a cestovního ruchu. Aktuální trendy sklářských výrob na území Evropy ukazují odklon od velkosériových výrob užitkového skla, které byly přemístěny do Asie. Evropa však může vsadit na úzkou vazbu s vývojovými pracovišti při zpracování energeticky úspornějších a kvalitativně výhodnějších skel, při výrobě technických a speciálních skel, pro účely nanotechnologií, zdravotnictví, kosmického průmyslu a v neposlední řadě také na výrobu skel uměleckých, ručně vyráběných a malosériových. To je největším potenciálem pro udržení sklářského průmyslu v jeho tradičních lokalitách, z nichž jednou je také Euroregion Bílé-Biele Karpaty. Dnes se na území Euroregionu na slovenské a české straně nachází přes 40 podniků užívajících sklářské technologie či zabývajících se užitným i uměleckým zpracováním skla. Základní strategii programu VITRUM PRO FUTURUM (VPF) stanovuje jeho Základní tým, jehož členy jsou zástupci středních sklářských škol, vysokých škol, zástupci ER BBK a výrobních podniků. Základní tým tak má dostatečné kapacity k tomu, aby byl schopen objektivně a odborně reflektovat potřeby sklářského průmyslu v regionu na obou stranách hranice. Strategie zvolená základním týmem je naplňována realizací dílčích projektů podporovaných zejména z Operačního programu přeshraniční spolupráce SR ČR, nebo z jiných národních dotačních zdrojů. Projekt sklářského sympozia napomohl výraznému zviditelnění Euroregionu Bílé Biele Karpaty v mezinárodním kontextu a byl účastníky i performery označen za jedno z nejlépe obsazených sympozií. Díky patří nejen všem partnerům, kteří se na jeho realizaci podíleli, nebo na ni finančně přispěli, ale také všem účastníkům, kteří přispěli k neopakovatelné atmosféře. 5

6 VITRUM PRO FUTURUM - sklářské sympozium Hlavním cílem projektu je prezentace oblasti sklářství a prohloubení přeshraniční spolupráce v této oblasti v území ERBBK vytvořením nových vazeb a posílením stávajících kontaktů. Projekt je zaměřen na rozvoj spolupráce v rámci programu Vitrum pro Futurum a prezentaci Euroregionu Bílé - Biele Karpaty jako Euroregionu skla. ŽADATEL PROJEKTU: Region Bílé Karpaty Vavrečkova Zlín statutární zástupce: Ondřej Běták, předseda Správní rady kontaktní osoba: Ing. Soňa Hustáková: PARTNEŘI PROJEKTU: Přeshraniční partner projektu: Región Biele Klarpaty Študentská Trenčín Slovenská republika statutární zástupce: Prof. Ing. Marek Liška, DrSc. kontaktní osoba: Dagmar Lišková: Partner projektu: SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí, statutární zástupce: Mgr. Dana Budayová Kontaktní osoby: Mgr. Dana Budayová, ředitelka školy: Ing. Radek Hložánek, zástupce ředitelky: Milena Serafinová, asistentka ředitelky: 6

7 REGION BÍLÉ KARPATY Region Bílé Karpaty (RBK) byl založen v roce 2000 s hlavním účelem - podporou přeshraniční spolupráce se Slovenskem ve všech oblastech rozvoje. Region Bílé Karpaty je: Zakládajícím členem nadnárodního sdružení Euroregion Bílé Biele Karpaty se sídlem v SR (více na zájmovým sdružením právnických osob se členy ze všech sektorů veřejná správa a samospráva, neziskový sektor, podnikatelé; členem česko-slovenské mezivládní komise orgán poskytující podněty k jednání národním vládám k rozvoji česko-slovenské spolupráce, sjednocování legislativy, realizace společných rozvojových záměrů v oblasti dopravy, cestovního ruchu, kultury, informačních technologií a platforem pro hospodářský rozvoj. správcem Fondu mikroprojektů v současné době spravuje 9,3 mil EUR dotačních protředků, které přerozděluje mikrobeneficientům na projekty malého rozsahu v rámci česko slovenské přeshraniční spolupráce. Mimo jiné je RBK poskytovatelem služeb členům a externím organizacím v oblasti přípravy projektů, dotačního managementu a zadávacích řízení. V této oblasti od roku 2008 připravil několik úspěšných projektů, případně spolupracoval na jejich přípravě zpracováním finančních analýz nebo projektových plánů. V oblasti dotačního managementu působí u projektů realizovaných z programů ROP, OP přeshraniční spolupráce SR ČR, OP životní prostředí, OP podnikání a inovace, Program rozvoje venkova, jak v oblasti přípravy monitorovacích zpráv, zpracování deklarovaných výdajů, žádostí o platbu, certifikací, ap. RBK také úzce spolupracuje s městem Zlín a Zlínským krajem. 7

8 STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ V letošním roce Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí slaví 70 let od svého založení. V rámci tohoto významného výročí pořádá řadu akcí lokálního i mezinárodního významu určených pro širokou veřejnost vrcholících sklářským sympoziem ve dnech ve Valašském Meziříčí. Záměr vybudovat na Valašsku sklářskou školu vznikl v souvislosti s fungováním Státní odborné školy pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí, která byla otevřena jako ústav pro podporu drobného živnostenského podnikání v r a zahrnovala i kreslení a malbu na skle. Její součástí byla i Odborná pokračovací škola sklářská ( ), která však po dvou letech zanikla. Tato odborná škola poskytla i umělecké vzdělání mnoha studentům, včetně sklářských, ze kterých vyrostli významní malíři, sochaři, grafici a architekti. Mezi absolventy patřili rovněž Vilém Tietz, August Hauptmann, Antonín Heller a Eduard Hein. Odborná škola pro sklářské učně vznikla v roce 1944 jako protiváha k českým sklářským školám a od svého vzniku vždy zajišťovala kvalitní vzdělávání ve sklářských oborech na Moravě. Z původního sklářského učiliště se v devadesátých letech podařilo vybudovat uměleckou školu, která přesáhla rozměr tradiční vzdělávací instituce. V posledních patnácti letech výrazně změnila svou tvář. Zatímco v minulosti připravovala své žáky především v tradičních učebních sklářských oborech, v současnosti se zaměřila na design skla a otevřela nové obory, jako užitou malbu, průmyslový design, tvarový a grafický design obalů a umělecké vitráže. Škola prošla od svého vzniku dlouhým vývojem, avšak po celou dobu svého fungování založila svou strategii na řemeslné tradici, jedinečnosti, kvalitě a kreativitě vzdělávání, výzkumu, vědě, celoživotním vzdělávání a mezinárodní spolupráci. Prostřednictvím vlastní projektové činnosti se přímo podílí na výzkumu a vývoji nových sklářských technologií a na jejich uplatnění ve sklářských firmách. Svými programy i mimoškolními aktivitami nabízí technické zázemí patřící k nejlepším v České republice. 8

9 Navazuje a rozvíjí kontakty se středními a vysokými školami uměleckého i technického zaměření doma i v zahraničí. Zdejší chemicko-technologická laboratoř a speciální hutní modelové pracoviště aplikovaného výzkumu skel GLASS CENTRA úspěšně spolupracuje více než patnáct let s vědeckými pracovišti a sklářskými firmami v České i Slovenské republice. Design skla otevírá další prostor pro spolupráci školy s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně v oblasti technologie, designu a grantové činnosti. Svým jedinečným zázemím ve školní ateliérové huti, zušlechťovacích dílnách a v ateliérech malby, designu a skla tvoří unikátní instituci, která přispívá ke zkvalitnění uměleckého školství v České republice. Škola získala ocenění CZECH 100 BEST a od roku 2009 je aktivním členem ASPnet UNESCO. Výtvarné ateliéry školy významně ovlivňují kulturní rozvoj regionu, výstavy a soutěže učitelských a žákovských prací reprezentují s úspěchem město Valašské Meziříčí a Zlínský kraj i na mezinárodní úrovni. Nejlepší absolventi se vracejí do školy jako učitelé a výtvarníci a prosazují své nové koncepce a sny. Je mi ctí stát v čele této jedinečné vzdělávací instituce. Mgr. Dana Budayová ředitelka školy 9

10 SKLÁŘSKÁ ŠKOLA VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ SLAVÍ 70 LET Dostalo se mi cti, a nevím, zdali zcela zasloužené, abych napsal několik slov úvodem k tomuto katalogu, který vychází k 70. výročí dnešní Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí. Mám před sebou program šestidenního setkání k tomuto datu, který odráží obzor a aktivity hodné velké a významné instituce: přednášky ze světa výtvarnictví skla, věda o skle, studium sklářských oborů, historie skla, setkání, přehlídky, prohlídky, sklářská dílny, koncert, filmové představení, slavnostní shromáždění s oceňováním osobností a nakonec pověstná sklářská performance. Měli by to jistě vidět zakladatelé této původně skromné školy vzniklé v r. 1944, aby byli velmi hrdi na svůj výborný nápad školu založit a vložit do ní své podněty, um i naděje. Měl jsem možnost sledovat vývoj školy zhruba v posledních dvou desetiletích a to mi umožnilo pochopit její rozvoj. Potvrdila se zde pravda, že velké výsledky musí být předznačeny velkými cíli. Před více než patnácti lety se střední škola nebojácně pustila do drsného světa grantových projektů ve spolupráci s vysokoškolskými i akademickými institucemi a vyvolala svou rozhodností všeobecný údiv. Ale díky jejím jasným cílům vyznačeným tehdejší ředitelkou školy Mgr. Olgou Hoffmannovou, díky její vůli a vůli i houževnatosti jejího zástupce Ing. Milana Hřebíčka, CSc. a dalších kolegů, se vstup do tohoto světa zdařil. Přinesl výsledek ve formě Glass Centra - výzkumného sdružení celkem ojedinělého nejen v oboru skla. A vedl k získání dalších výzkumných projektů. Výsledky zavazují a současná ředitelka Mgr. Dana Budayová pak pokročila dál v rozvoji nových uměleckých oborů, v pořádání letních sklářských škol a dalších setkání i v navazování nových vztahů k akademickému a výtvarnickému světu. Daří se jí a jejím kolegům. S úspěchem zvládají tvorbu a řízení náročné struktury vztahů a aktivit, které přesahují rozsahem i kvalitou očekávaný obzor střední školy. O úspěších školy se jistě dozvíte nejlépe v tomto katalogu. Já bych jí chtěl raději vyjádřit obdiv. Za to, jak se nebála a nebojí vkročit na novou půdu. Jak umí přesvědčit jiné, aby s ní šli dál. A jak si to, co získala, umí udržet. Takže šťastnou cestu. prof. Ing. Lubomír Němec, DrSc., spoluzakladatel GLASS CENTRA 10

11 HISTORIE ZŘIZOVÁNÍ SKLÁŘSKÉ ŠKOLY VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ Po uzákonění povinného školství v roce 1774 začaly na našem území vznikat snahy o odbornou výchovu. Záměr vybudovat na Valašsku sklářskou školu vznikl v souvislosti s fungováním Státní odborné školy pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí, která byla otevřena jako ústav pro podporu drobného živnostenského podnikání v r Škola s uměleckoprůmyslovým zaměřením vznikla jako jedna z prvních škol svého druhu v Rakousku-Uhersku zahrnující také profese v místě obvyklé, včetně malby na sklo. Významným činem skupiny 24 poslanců Sněmovny ČSR, vedených Janem Rýparem a Jaroslavem Špačkem, byl návrh na zřízení Státní odborné školy sklářské ve Valašském Meziříčí na Moravě počátkem školního roku 1921/22 pod označením Tisk č ze 17. února Tento návrh byl zaregistrován v Poslanecké sněmovně na její 57. schůzi 18. února 1921 a postoupen kulturnímu a rozpočtovému výboru. V tomto roce měla Sklářská škola v Boru celkem 174 žáků, Kamenickém Šenově 83 žáků a Železném Brodě 32 žáků, a to pouze v 1. třídě. Naproti tomu není na Moravě, Slezsku a Slovensku žádná obdobná samostatná škola nebyla. Ve Valašském Meziříčí byla zřízena v roce 1921 Pokračovací sklářská škola při Státní odborné dřevařské škole se zvláštním odborným vyučováním a s počtem 36 žáků v 1. třídě, která nestačila potřebám Valašska, a proto bylo nutno, aby byla vedle ní v co nejkratším čase zřízena samostatná odborná škola sklářská. Měla být zřízena ve Vsetíně, protože tento byl v kulturním ohledu dosud pastorkem. Proto byl návrh usnesení s datem 13. dubna 1921 adresován Ministerstvu školství a národní osvěty a termín zřízení této školy byl stanoven pro školní rok 1921/22. Rozpočtový výbor schválil znění předchozí rezoluce bez výhrad dne 12. května Oba materiály jsou vedeny jako Tisk č a postoupeny 67. schůzí Poslanecké sněmovny, je se konala 19. května Souběžně s těmito iniciativami probíhala jednání celostátního významu týkající se zřízení Ústavu pro zvelebování sklářského průmyslu v Hradci Králové a vrcholící výnosem Ministerstva obchodu č. j /22 ze dne 29. listopadu 1922, jenž se úředně schválil ustavení Sklářského ústavu. 11

12 Je zřejmé, že politická i hospodářská reprezentace si byla vědoma mimořádného postavení našeho skla ve světovém měřítku a vyvíjela příslušná opatření, podporující jeho další rozkvět, na rozdíl od smutné současnosti. Na kroky učiněné v roce 1921 navazovala záslužná iniciativa vrchního ředitele Českomoravských skláren F. N. Paroubka, která vyústila 3. ledna 1944 v otevření české školy pro sklářské učně v Krásně nad Bečvou, jak uvádí ve svém článku v Glastechnische Rundschau /Sklářské rozhledy č. 2 v roce 1944 dr. Miloš B. Volf, jenž pracoval ve funkci vrchního chemika Českomoravských skláren, a.s. Účelem sklářské školy bylo poskytnout učňům a nekvalifikovaným dělníkům odborné vzdělání a současně doplnit jejich všeobecné vzdělání. Škola byla zřízena za podpory Ministerstva školství a za spolupráce Zemského úřadu v Brně. Ředitelem školy byl jmenován Ladislav Weingart, syn významného sklářského mistra firmy Reich, Rudolfa Weingarta, který byl pro tuto funkci uvolněn Zemským školním radou v Brně. Při škole byl zřízen internát pro učně ze vzdálených obcí. Učiteli byli odborníci ze závodu v Krásně ve Valašském Meziříčí. Škola měla tři ročníky, v každém žáků. Její první absolvent, pan Otto Griga, se osobně podílel na přípravách oslav založení této školy konaných 28. června 2004 za účasti významných osobností města i České republiky. Od roku 1991 je škola samostatným právním subjektem a v roce 1994 byla transformována na Integrovanou střední školu sklářskou. Dosud nejvýraznějším zlomem v historii školy bylo její rozšíření o uměleckoprůmyslovou působnost v roce Zatímco v minulosti škola připravovala své žáky především v tradičních tříletých učebních sklářských oborech, v současnosti se zaměřila na design skla a otevřela nové obory, jako užitou malbu, průmyslový design, tvarový a grafický design obalů a umělecké vitráže. Oborová struktura školy se rozvíjí ve třech základních uměleckořemeslných a výtvarných směrech, sklo-design-malba. V roce 1999 získala škola jako jediná střední škola v ČR tříletý grant v Programu rozvoje center špičkových průmyslových výrobků a technologií průmyslového výzkumu a vývoje. Projekt byl úspěšně realizován založením GLASS CENTRA dne za spoluúčasti Společné laboratoře AVČR a VŠCHT Praha vedené prof. Ing. Lubomírem Němcem, DrSc. Součástí řešení projektu bylo vybudování 12

13 sklářské laboratoře a hutního modelového pracoviště pro aplikovaný výzkum skel podporující malé a střední podniky se sklářským zaměřením. Celkový objem finančních prostředků vložených do úspěšné projektové činnosti přesáhl 100 mil. Kč. Z toho podíl dotací činil cca 45 % a podíl vlastních vnosů skláren dosahoval 55%. Mezi výstupy projektů patří užitné vzory, patenty a tři monografie se zaměřením na vady skla, barevná skla a analýzy skelných materiálů. Pokračováním sklářských tradic se stalo vybudování školní ateliérové huti v roce 2001 se zázemím aplikovaného výzkumu skelných materiálů zastřešeným GLASS CENTREM. Výuka byla postupně orientována na umělecké a uměleckořemeslné zpracování skla s postupným rozšířením na průmyslový design a od roku 2007 vznikl Ateliér designu skla na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, jenž využívá pro výuku odborné zázemí sklářské školy. Tím se postupně vytvářejí podmínky pro zachování a pokračování sklářských tradic nejen ve valašském regionu, ale v širším pojetí ve spolupráci s VŠCHT Praha a Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka. Mezi další úspěchy patří, vedle získání statutu Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí, ocenění CZECH 100 BEST v roce 2005, pořádání letních sklářských škol ve spolupráci se slovenskými partnery, zavedení oborů Užité malby od roku 2006, Průmyslového designu, Grafického designu a Umělecké vitráže od roku 2008, přijetí do sítě škol UNESCO v roce 2009, pořádání tuzemských a zahraničních výstav, výborná umístnění v uměleckých soutěžích, rozšiřování mezinárodní spolupráce a zajištění dostavby školy podporující ateliérovou výuku a výuku pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve Valašském Meziříčí Mgr. Dana Budayová, ředitelka školy Ing. Milan Hřebíček, CSc. ředitel GLASS CENTRA 13

14 VÝZKUM A VÝUKA V OBLASTI SKLA A KERAMIKY na Fakultě chemické technologie VŠCHT Praha Historie Výuka chemie a technologie skla a keramiky má na VŠCHT Praha dlouholetou tradici. Již na počátku 19. století se na chemickém oddělení pražské polytechniky, předchůdkyni dnešních pražských technických vysokých škol, přednášely kromě technické lučby, pivovarnictví a metalurgie i kapitoly věnované výrobě skla. V roce 1909 byl jmenován prvním profesorem v oboru skla, keramiky a stavebních hmot František Burian a s jeho jmenováním byl zřízen i samostatný Ústav skla, keramiky a stavebních hmot. Ten pod různými jmény tvoří součást VŠCHT Praha dodnes. V současné době se na VŠCHT Praha zabývají vědou a výzkumem a výchovou vysokoškolských odborníků v oboru skla, keramiky a anorganických pojiv dvě pracoviště Fakulty chemické technologie - Ústav skla a keramiky (ÚSK) a Laboratoř anorganických materiálů, společné pracoviště VŠCHT Praha a ÚSMH AVČR (LAM). Tato pracoviště jsou plně vybavena pro výzkum anorganických nekovových materiálů. Věda a výzkum Výzkumné aktivity obou zmíněných pracovišť jsou zaměřeny zejména na následující oblasti: Nové typy skel a keramiky - biokeramika a bioskla pro kostní náhrady, konstrukční keramika, skla pro imobilizaci odpadů, křišťálová skla s nízkým obsahem těžkých kovů, iontově vodivá skla, skelné membrány pro palivové články Funkční vrstvy na sklech a dalších substrátech vrstvy chemicky a mechanicky odolné, fotokatalytické, antireflexní, baktericidní, bioaktivní Žárovzdorné vláknité kompozity s cementovým pojivem, koroze žáromateriálů Vysoce pevné cementy a jejich použití pro žárovzdorné účely Transportní a koloidně-chemické jevy a jejich vliv ve výrobních procesech tradiční a moderní keramiky Fyzikální a matematické modelování sklářských tavicích pecí a procesů Chemická odolnost skel pro lékařské, farmaceutické a potravinářské účely 14

15 Nové aplikace metod elektronové a optické mikroskopie a mikroanalytických metod pro hodnocení anorganických materiálů a pro analýzu povrchů pevných látek Modelování struktury skel Možnosti studia skla a keramiky ÚSK a LAM nabízejí studium ve všech třech stupních vysokoškolského studia, tedy v bakalářských, navazujících magisterských i doktorských programech. Studovat na těchto pracovištích mohou posluchači následujících oborů: Bakalářské studijní programy a obory (3 roky, titul Bc.) Studijní program Aplikovaná chemie a materiály obory Chemie a technologie materiálů; Chemie materiálů pro automobilový průmysl Studijní program Syntéza a výroba léčiv obor Syntéza a výroba léčiv Studijní program Biomateriály pro medicínské využití obor Biomateriály pro medicínské využití Studijní program Forenzní analýza obor Chemie a materiály ve forenzní analýze (zaměření na materiály a organické látky) Studijní program Konzervování-restaurování objektů kulturního dědictví-uměleckořemeslných děl obory Technologie konzervování a restaurování; Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky (4 roky) Navazující magisterské studijní programy a obory (2 roky, titul Ing.) Studijní program Chemie materiálů a materiálové inženýrství obory Anorganické nekovové materiály; Nanomateriály; Biomateriály Studijní program Syntéza a výroba léčiv obor Výroba léčiv Studijní program: Konzervování-restaurování objektů kulturního dědictví obor Technologie konzervování a restaurování 15

16 Doktorské studijní programy a obory (4 roky, titul Ph.D.) Studijní program Chemie a technologie materiálů obor Chemie a technologie anorganických materiálů Studijní program Syntéza a výroba léčiv obor Léčiva a biomateriály Základními obory, zaměřenými na chemii a technologii skla, keramiky a anorganických pojiv jsou v bakalářském stupni Chemie a technologie materiálů, v magisterském Anorganické nekovové materiály a v doktorském Chemie a technologie anorganických materiálů. I v ostatních nabízených oborech získají studenti, kteří své kvalifikační práce zpracovávají na ÚSK a LAM, základní znalosti z technologie a vlastností anorganických nekovových materiálů. O zájmu o absolventy zmíněných oborů svědčí i podpora ve formě stipendií, cen za diplomové a disertační práce či ocenění ve formě odměn za práce publikované na každoroční studentské vědecké konferenci. Za zmíněnou podporu patří dík jak průmyslovým podnikům mezi největší podporovatele patří Preciosa a.s. a Nadace Preciosa či Lasselsberger a.s. ale i České sklářské společnosti a Silikátové společnosti ČR. Prof. Ing. Aleš Helebrant, CSc., Ústav skla a keramiky FCHT VŠCHT Praha, Technická 5, Praha 6 16

17 CHALKOGENIDOVÁ SKLA NETRADIČNÍ, ALE TÉŽ UŽITEČNÁ SKLA Abstrakt V práci jsou stručně diskutovány některé vlastnosti chalkogenidových skel, kterými si výrazně odlišují od tradičních oxidických skel. V další části je ukázána možnost strukturovat tenké vrstvy typického chalkogenidového skla, As 2 S 3, jejich expozicí vhodným zářením s následným selektivním leptáním. Dále je uveden ilustrativní příklad možnosti využití chalkogenidových skel jako fotorezisty. Úvod Chalkogenidová skla je velmi rozsáhlá skupina amorfních anorganických materiálů, pro které je typické to, že ve své struktuře nemají na rozdíl od klasických oxidických skel kyslík. Ten je substituován jedním (nebo i více) z těžších, ale méně elektronegativních, prvků 16. skupiny periodické tabulky prvků, tedy sírou, selenem nebo tellurem. Jejich elektropozitivnějšími partnery ve struktuře skel jsou pak nejčastěji germanium, arsen, galium. Tato skla jsou oproti klasickým oxidovým sklům, která lidstvo zná a využívá již více jak 5000 let opravdu mladá. Nicméně hned od svého objevu v padesátých letech dvacátého století jsou intenzivně studovanými materiály na mnoha vědeckých pracovištích ve světě. V naší zemi jsou pak studována zejména na Fakultě chemicko technologické Univerzity Pardubice. Zájem o ně je dán tím, že vykazují celou řadu unikátních vlastností, které je předurčují pro řadu netradičních technických aplikací. Mnohé z těchto vlastností jsou důsledkem právě substituce kyslíku některým z výše uvedených těžších prvků 16. skupiny periodické tabulky. Důsledkem přítomnosti těžších prvků s větším atomovým poloměrem v základní skelné matrici má za následek posun dlouhovlnné absorpční hrany do infračervené oblasti a tedy i vysokou optickou propustnost i v infračervené oblasti spektra a obecně vysoké hodnoty indexu lomu [1,2]. Tato skla mají rovněž výrazně nižší hodnoty teploty skelné transformace a jejich struktura je opět výrazně méně rigidní, než je tomu u oxidických skel. S touto skutečností úzce souvisí i v posledních letech intenzivně studovaný jev fotoindukovaných změn struktury a tím i vlastností těchto materiálů, zejména jsou-li připraveny v podobě tenkých vrstev. opt Expozice vrstev zářením o energii srovnatelné s optickou šířkou zakázaného pásu E g [3, 4], UV zářením [5] nebo svazkem elektronů [6-8] může indukovat lokální změny struktury, které vedou ke 17

18 změně optických (optická propustnost T, reflektivita R, index lomu n) a fyzikálně chemických vlastností vrstev (mikrotvrdost, chemická odolnost vůči alkáliím apod.). Vzhledem k výše uvedeným vlastnostem nalezla chalkogenidová skla mnohá praktická uplatnění, z nichž s některými se potkávám i ve svém každodenním životě, resp. v technické praxi. Sem patří především jejich využití jako optická záznamová media pro přepisovatelná CD, DVD a blue ray. Mají rovněž široké využití v infračervené technice (čočky, vlákna, difrakční mřížky, děliče paprsků a jiné pro tuto spektrální oblast) a jako fotorezisty s velmi vysokou rozlišovací schopností. V mnoha těchto praktických aplikacích je nutné řízeně strukturovat povrch funkčních prvků z chalkogenidových skel pro dosažení konkrétní funkce (např. difrakční mřížka, mikročočkové pole apod.). V této práci uvedeme jako příklad netradičních vlastností chalkogenidových skel některé výsledky studia možností strukturovat tyto materiály s využitím fotoindukovaných změn chemické odolnosti. Pro jednoduchost uvedeme pouze výsledky studia na jednom z typických chalkogenidových skel As 2 S 3 a pouze změny indukované v tomto materiálu expozicí UV/VIS zářením a uvedeme některé možnosti využití těchto jevů pro tvorbu mikro- a nanostruktur v tenkých vrstvách těchto materiálů a ilustrativní příklad možnosti jeho využití jako fotorezist. Výsledky a diskuse Jak jsme již uvedli výše, tenké vrstvy řady chalkogenidových skel jsou fotocitlivé. Expozice zářením o opt energii srovnatelné s jejich optickou šířkou zakázaného pásu E g (obvykle 2 2,5 ev), resp. vyšší indukuje poměrně výrazné změny optických a fyzikálně-chemických vlastností. Expozicí se mění např. opt opt hodnota E g a tím i poloha krátkovlnné absorpční hrany, tj. vrstvy expozicí tmavnou (pokud E g opt opt roste), resp. světlají (E g klesá). Pokles hodnoty E g je u řady chalkogenidových materiálů výrazný. Například u čerstvě napařených vrstev systému As-Se s nadbytkem As činí indukovaný expozicí halogenovou lampou až 0,2 ev. Zároveň výrazně roste i index lomu (Δn = 0,12). Vrstvy na bázi Ge jsou obecně méně fotocitlivé, tj. expozice stejným zdrojem a stejnou expoziční dávkou indukuje menší změny parametrů tenkých vrstev. To lze vysvětlit větší kompaktností struktury chalkogenidů Ge v porovnání s tenkými vrstvami As v důsledku vyššího koordinačního čísla a trojrozměrného charakteru struktury vrstev. Jak je zřejmé z Ramanových spekter je ve struktuře čerstvě napařených chalkogenidových vrstev na bázi As výrazně vyšší koncentrace homonukleárních vazeb, než je přítomna ve struktuře bulků stejného složení (Obr. 1). Lokálně rozdílná struktura vrstvy 18

19 I [rel. jedn.] v neexponovaných místech a v místech exponovaných vhodným zdrojem záření má za následek rozdílnou rychlost jejich rozpouštění ve vhodných leptacích alkalických lázních. Je-li vrstva exponována přes masku, pak je tímto selektivním leptáním přenesen motiv masky do vrstvy chalkogenidového skla. Vhodnou volbou složení vrstvy a složení leptací lázně lze dosáhnout jak pozitivního tak negativního obrazu předlohy (Obr. 2). Změna rychlosti jejich leptání indukovaná expozicí je přitom proporcionální expoziční dávce, což umožňuje snadnou tvorbu zakřivených struktur (Obr. 3a). 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 bulk temperovaná tenká vrstva exponovaná tenká vrstva Obr. 1 Ramanova spektra tenkých vrstev a objemového vzorku (bulku) o složení As 2 S 3. Expozice: 30 minut halogenovou lampou 20 mw/cm 2, temperace 60 min. na T g -20. Pás při 362 cm -1 a skupina pásů v oblasti 140 až 220 cm -1 svědčí o přítomnosti struktur s homopolárními vazbami As-As (klastry tipu As 4 S 4, As 4 S 3 ) a pás při 495 cm -1 dokazuje přítomnost řetězců - (S-S) n - ve struktuře čerstvě napařené vrstvy. 0,2 0,0 neexponovaná tenká vrstva vlnočet [cm -1 ] 19

20 Obr. 2 Vliv volby alkalické leptací lázně na charakter leptu vrstvy As 2 S 3. Expozice halogenovou lampou 20 mw/cm 2. TEA trietylamin. a) b) 20

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí Zašovská 100, 757 01 Valašské Meziříčí

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí Zašovská 100, 757 01 Valašské Meziříčí Projekt UNIV KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení Strategický plán rozvoje dalšího vzdělávání na škole Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí Zašovská 100, 757 01 Valašské

Více

Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan

Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan Název projektu: Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně Cíl projektu: Vybudování špičkově vybaveného výzkumného centra s názvem Centrum materiálového

Více

SYMPOZIUM UMĚLECKOPRŮMYSLOVÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY 2007

SYMPOZIUM UMĚLECKOPRŮMYSLOVÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY 2007 SYMPOZIUM UMĚLECKOPRŮMYSLOVÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY 2007 PROGRAM 8. 6. 1 OBSAH Společné aktivity...2 Program pro účastníky na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské Kamenický Šenov...3 Program pro účastníky

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

Zápis. z 13. zasedání Akademického senátu VŠCHT Praha, dne 13. 3. 2012.

Zápis. z 13. zasedání Akademického senátu VŠCHT Praha, dne 13. 3. 2012. Zápis z 13. zasedání Akademického senátu VŠCHT Praha, dne 13. 3. 2012. Přítomno dle prezenční listiny: 21 Omluveni: prof. Macková, Ing. Réblová Hosté: doc. Pospíšil, Ing. Chválná, prof. Melzoch, prof.

Více

Vědci se zabývali nanotechnologiemi i reakcemi bakterií a virů na extrémní prostředí stratosféry

Vědci se zabývali nanotechnologiemi i reakcemi bakterií a virů na extrémní prostředí stratosféry Vědci se zabývali nanotechnologiemi i reakcemi bakterií a virů na extrémní prostředí stratosféry Dne 15. května 2015 se v Žilině setkal realizační tým projektu SPOLEČNĚ PRO VÝZKUM, ROZVOJ A INOVACE (SpVRI)

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích?

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské

Více

7 Akademičtí pracovníci VŠCHT Praha

7 Akademičtí pracovníci VŠCHT Praha 7 Akademičtí pracovníci VŠCHT Praha VŠCHT Praha zápasí, stejně jako vysoké školy České republiky, s problémem zajištění kvalitního, omlazovaného a obměňovaného akademického personálu. Pro VŠCHT Praha je

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele:

Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele: Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele: Ing. Jaroslav Hnídek, zmocněnec pro Vysokou školu chemickou v Pardubicích 1950-1951 DĚKANI prof. RNDr. Vilém

Více

Lubomír Němec, Marcela Jebavá

Lubomír Němec, Marcela Jebavá Laboratoř anorganických materiálů Společné pracoviště Ústavu anorganické chemie AVČR, v.v.i a Vysoké školy chemicko-technologick technologické v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6, Česká Republika Výzkum

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Obsah: Výroční zpráva 2007

Obsah: Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva 2007 Obsah: NADACE SOPHIA... 2 Poslání... 2 Historie... 2 Údaje o nadaci... 4 Přehled schválených žádostí:... 5 Seznam dárců:... 6 Zpráva revizora... 7 Vydala NADACE SOPHIA... 17 Nadace

Více

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno Fakulty Právnická Lékařská Přírodovědecká Filozofická Pedagogická Ekonomicko-správní Informatiky Sociálních studií Sportovních studií Ústavy Výpočetní techniky

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz e-mail: perner@perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Program činnosti a rozpočet Institutu Jana

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

AKTUALIZACE NA ROK 2014

AKTUALIZACE NA ROK 2014 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní TU v Liberci na období 2011 2015 AKTUALIZACE NA ROK 2014 Aktualizaci Dlouhodobého záměru schválil Akademický

Více

Systémová podpora spolupráce zaměstnavatelů a vysokých škol v oblas< výzkumu a vývoje

Systémová podpora spolupráce zaměstnavatelů a vysokých škol v oblas< výzkumu a vývoje Systémová podpora spolupráce zaměstnavatelů a vysokých škol v oblas< výzkumu a vývoje Mar4n Štorkán, ředitel mar4n.storkan@ins4tut sp.cz Prezentace projektu pro podniky 1 Fórum průmyslu a vysokých škol

Více

Informace pro maturanty

Informace pro maturanty Informace pro maturanty Kam po maturitě Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné Kde získat informace U výchovného poradce a na nástěnkách ve škole Výstava Gaudeamus

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně O hodnocení rozhodla Akreditační komise (AK) na svém zasedání ve dnech

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích v uplynulých 60 letech? Prvním děkanem Vysoké školy chemické v Pardubicích byl jmenován

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích v uplynulých 60 letech? Prvním děkanem Vysoké školy chemické v Pardubicích byl jmenován Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích v uplynulých 60 letech? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných

Více

Vysoká škola obchodní v Praze

Vysoká škola obchodní v Praze O NÁS Jsme jednou z nejstarších a největších soukromých vysokých škol v České republice. Věříme, že pro řadu studentů vaší střední školy jsme správnou volbou pro získání kvalitního vysokoškolského vzdělání

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze

Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze PROJEKT TECHNOPARK KRALUPY Reg. č. projektu: 5.1PP04/052 TECHNOPARK VTP KRALUPY Stavební chemie Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze Město

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov pořádané Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství a firmou

Více

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola Prezentace školy 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj Veřejná vysoká škola Spolupráce MU s podniky Spolupráce s podniky Výzkum a vývoj Studenti Další vzdělávání Ostatní

Více

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Obor UROSPRÁVA UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Historie výuka v oboru Eurospráva zahájena v roce 1996/1997 prvních 30 absolventů v roce 2000/2001 radikální změny v roce 2004 se vstupem ČR do EU

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje?

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje? Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Studentský vědecký kroužek Ústavu pedagogiky a sociálních studií je dobrovolným uskupením studentů prezenčního studia. Jeho členy mohou být studenti bakalářských

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT Jednání platforem pro rozvoj lidských zdrojů Trenčianske Teplice 17. 4. 2014 ZLÍNSKÝ KRAJ Postavení a působnost kraje Kraj je samostatně spravován Zastupitelstvem

Více

Nové talenty pro vědu a výzkum

Nové talenty pro vědu a výzkum Nové talenty pro vědu a výzkum OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Slavnostní zahájení projektu Sylva Drábková Fakulta strojní VŠB-TUO Dolní oblast

Více

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ 19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) je vrcholnou reprezentací studentů veřejných,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor školy: 600 020 622 Termín konání orientační

Více

Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. LIV. Akademické fórum, 18. 9. 2014

Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. LIV. Akademické fórum, 18. 9. 2014 Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. 1 Ústav fyziky materiálů, AV ČR, v. v. i. Zkoumat a objasňovat vztah mezi chováním a vlastnostmi materiálů a jejich strukturními charakteristikami Dlouholetá

Více

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium V přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 jsou uchazeči přijímáni ke studiu v bakalářských studijních programech bez

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje

Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje Regionální inovační mítink Liberec, 4. listopadu 2010 Vize, cíle..diverzifikovaná ekonomická základna

Více

Stipendijní řád DAMU

Stipendijní řád DAMU Článek 1 Úvodní ustanovení Stipendijní řád DAMU 1. Stipendijní řád DAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon). 2. Na stipendium,

Více

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nabízí ve dnech 18. - 21. 11. 2014 všem zájemcům o studium dějin umění volný vstup do přednášek, seminářů a

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Free Powerpoint Templates. Zlínský kraj. MVDr. Stanislav Mišák. kandidát na hejtmana, lídr kandidátky ČSSD pro krajské volby 2012

Free Powerpoint Templates. Zlínský kraj. MVDr. Stanislav Mišák. kandidát na hejtmana, lídr kandidátky ČSSD pro krajské volby 2012 Free Powerpoint Templates Zlínský kraj MVDr. Stanislav Mišák kandidát na hejtmana, lídr kandidátky ČSSD pro krajské volby 2012 25 Demografie: Free Powerpoint vzdělanostní Templates struktura 7,2% 7,0%

Více

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor. Projednáno VR VŠCHT Praha (říjen 2014) Schváleno AS VŠCHT Praha (21. 10.

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor. Projednáno VR VŠCHT Praha (říjen 2014) Schváleno AS VŠCHT Praha (21. 10. Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na rok 2015 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.,

Více

Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR. Stráž pod Ralskem 19. března 2014

Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR. Stráž pod Ralskem 19. března 2014 Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR Stráž pod Ralskem 19. března 2014 MŠMT odpovědnost za vysoké školství, vzdělávání a výzkum Systém podpory VaVaI v ČR Technologická agentura ČR organizační složka

Více

Finanční podpora pro živé umění

Finanční podpora pro živé umění Finanční podpora pro živé umění 2015 Obsah Úvod...str. 3 Financování živého umění na MK...str. 9 Tabulky vývoje podpory umění ze strany MK ČR za léta 2008 2015...str. 16 Aproximační strategie...str. 19

Více

Stipendijní řád HAMU

Stipendijní řád HAMU Stipendijní řád HAMU Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Stipendijní řád HAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dále

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Vysoká škola C. Kvalita a zainteresované osoby/subjekty IBAR WP9 (pracovní verze)

Vysoká škola C. Kvalita a zainteresované osoby/subjekty IBAR WP9 (pracovní verze) Projekt je finančně podpořen Evropskou komisí Publikace vyjadřuje pouze názory autorů, Evropská komise není odpovědná za používání informací obsažených v publikaci Vysoká škola C Kvalita a zainteresované

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Alexandra Kloužková 1 Martina Mrázová 2 Martina Kohoutková 2 Vladimír Šatava 2

Alexandra Kloužková 1 Martina Mrázová 2 Martina Kohoutková 2 Vladimír Šatava 2 Syntéza leucitové suroviny pro dentální kompozity 1 Ústav skla a keramiky VŠCHT Praha VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO- TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Alexandra Kloužková 1 Martina Mrázová 2 Martina Kohoutková 2 Vladimír

Více

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakultní školy Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakulta Filozofická Pedagogická Přírodovědecká Tělesné kultury Lékařská Právnická Cyrilometodějská teologická Zdravotnických

Více

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ a mezinárodních vztahů (VŠVSMV, ) vznikla jako obecně prospěšná společnost v roce 2001 a patří

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou CZ.1.07/2.4.00/17.0022 Ing. Ivo Vyskočil MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Jméno školy: Střední odborná škola Luhačovice Adresa: Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Tel.: 00420577131067 Fax: 00420577131067 Email: vedeni@sosluhac.cz

Více

Monitorovací zpráva o realizaci projektu. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Monitorovací zpráva o realizaci projektu. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Zhotovitel zprávy za příjemce podpory:

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení rozšíření akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Prezentace ČESKÁ CHEMIE.CZ

Prezentace ČESKÁ CHEMIE.CZ Prezentace ČESKÁ CHEMIE.CZ Doc. Ing. Libor Čapek, Ph.D. Mgr. Luboš Kopecký Přerov 24. října 2012 Strana 1 26. červenec 2012 Co je Českáchemie.cz? českáchemie.cz = součást projektu Partnerství pro chemii

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE F A K U L T A STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Program: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ VÝUKA ARCHITEKTURY NA FSv ČVUT V PRAZE 90. léta: reakce na změnu podmínek vznik programu Pozemní stavby a architektura = inženýrské

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Katedra chemie (130)

Katedra chemie (130) Katedra chemie (130) Adresa katedry: Studentská 13, České Budějovice, 370 05 Katedra chemie zajišťuje výuku chemických předmětů, biochemie a předmětů didaktiky chemie pro tři fakulty JU Biologickou, Pedagogickou

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost příloha k bodu 3 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s. za

Více

Kapacita k učení. Vaše kapacita k učení je běžná.

Kapacita k učení. Vaše kapacita k učení je běžná. Kapacita k učení Vaše kapacita k učení je běžná. 0-20 Kapacita k učení je velmi nízká Vaše kapacita k učení je velmi nízká, což vám může způsobit značné problémy při dalším studiu. Studium vysoké školy

Více

1. Řešitelský kolektiv: VŠCHT Praha: Prof. Dr. Ing. Josef Krýsa Ing. Jiří Zita, PhD Ing. Martin Zlámal

1. Řešitelský kolektiv: VŠCHT Praha: Prof. Dr. Ing. Josef Krýsa Ing. Jiří Zita, PhD Ing. Martin Zlámal Příloha - Závěrečná zpráva - Centralizovaný projekt č. C40: Laboratoř pro přípravu a testování samočisticích vlastností tenkých nanočásticových vrstev Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol

Více

dotační rozcestník LAST MINUTE (výzvy končící v červnu a červenci 2008) (uzávěrka podkladů 30. 5. 2008) Operační program

dotační rozcestník LAST MINUTE (výzvy končící v červnu a červenci 2008) (uzávěrka podkladů 30. 5. 2008) Operační program do_056-1_l_minute.qxd 12.6.20 12:36 Stránka 56 56 Operační program (Pod)Oblast podpory Oblast intervence Oprávněný žadatel Ukončení příjmu Další informace /Program/GS (registrační) Operační program Přeshraniční

Více

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Den zemědělského zkušebnictví strana 1 Osnova Mendelova univerzita v roce

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002

VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002 VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002 Termín realizace: 6.8.2012-30.6.2015 Stručný obsah projektu: Hlavním cílem projektu je prostřednictvím přenosu know-how

Více

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství představuje ve studijním konceptu fakulty informatiky

Více

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití Jak je definováno sklo? ztuhlá tavenina průhledných křemičitanů (pevný roztok) homogenní amorfní látka (bez pravidelné vnitřní struktury,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2007/2008

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2007/2008 Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2007/2008 Jméno školy: Střední odborná škola Luhačovice Adresa: Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Tel.: 00420577131067 Fax: 00420577131067 Email: vedeni@sosluhac.cz

Více

Školský management v perspektivě tří časových rovin

Školský management v perspektivě tří časových rovin Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Školský management v perspektivě tří časových rovin PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. vedoucí katedry 07.06.2012 1 2 Přivítání na konferenci

Více

Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika 2014 2020

Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika 2014 2020 Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika 2014 2020 Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Ostrava 11. 12. 2014 Programy Evropské územní spolupráce Cíl 2: Evropská

Více

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram Michal Karpíšek

Více

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz Matematický ústav v Opavě www.math.slu.cz K čemu je matematika? Investování na finančních trzích. Modelování podnikových a ekonomických procesů. Pojišťovnictví a bankovnictví. Předpověď počasí pomocí numerických

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Studijní obor. Hotelnictví. Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Hotelnictví. Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Hotelnictví Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus Základní informace o studijním oboru studijní obor je odborně garantován Katedrou cestovního ruchu, výuka je zajišťována vysoce

Více

Učení se praxí. Martina Kaňáková

Učení se praxí. Martina Kaňáková Učení se praxí Martina Kaňáková Učení se praxí Firmy: Nedostatek kvalifikovaných technicky vzdělávaných odborníků Rok 2015 vyhlášen Rokem průmyslu a technického vzdělávání Mateřské školy: podpora polytechnické

Více

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 1. Úvod Děkan fakulty prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD. zahájil zasedání VR, přivítal přítomné. Předal jmenovací dekrety nově jmenovaným členům VR FBI,

Více

Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT

Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT NÁRODNÍ VZDĚLÁVACÍ FOND LEDEN 2015 www.nvf.cz/narodni-observator CÍLE ANALÝZY Cílem této studie je zmapování zaměstnanosti a uplatnitelnosti

Více

Národní grantové agentury. Typy projektů a grantů

Národní grantové agentury. Typy projektů a grantů Národní grantové agentury Typy projektů a grantů 1 POSKYTOVATELÉ A PROGRAMY VaVaI V ČR Grantová agentura ČR (GA ČR) Technologická agentura ČR (TA ČR) Ministerstvo kultury (MK) Ministerstvo vnitra (MV)

Více