ZÁKLADNÍ ŠKOLA SEDMIKRÁSKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA SEDMIKRÁSKA"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SEDMIKRÁSKA obecně prospěšná společnost HESLOVITĚ O ŠKOLE 16 žáků ve třídě, individuální přístup k žákům učení v souvislostech, projektové vyučování klasické a alternativní metody výuky slovní hodnocení, sebehodnocení, známkování hra, tvorba, fantazie, výpravy do přírody a měst

2 OBSAH úvodem 1. charakteristika organizace 1.1 identifikační údaje 1.2 vývoj organizace 1.3 základní údaje o škole a součástech, které sdružuje rok 2013/ vzdělávací program školy 1.5 hodnotové pilíře školy 2. inovace vzdělávacích programů zavádění nových metod výuky a vzdělávání 2.1 projektové vyučování 2.2 výpravy po České a Slovenské republice 2.3 ročníkové práce 2.4 nabídka volitelných a nepovinných předmětů 3. údaje o pracovnících školy 3.1 kmenoví zaměstnanci školy v roce 2013/ zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti 3.3 nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/ údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků 4. údaje o žácích 4.1 zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2013/ výsledky a vzdělávání 4.3 hodnocení žáků 4.4 počty žáků přijatých ke studiu do středních škol a umístění absolventů 4.5 hodnocení výsledků výchovného působení 5. integrace znevýhodněných žáků 5.1 asistence pedagoga 5.2 integrovaní žáci 5.3 reedukace 6. významné výchovně-vzdělávací akce, události a mimoškolní aktivity 6.1 soutěže a přehlídky počty zúčastněných žáků v roce 2013/ publicita, veřejná jednání, ohlasy 8. zdroje financování 8.1 příklady úspěšných projektů 9. zpráva o hospodaření 9.1 výsledovka 9.2 rozvaha 9.3 zpráva auditora 10. údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI 11. závěr 2

3 STRUČNĚ ÚVODEM Základní škola Sedmikráska ukončila v květnu projekt JINOU CESTOU, který byl podpořen Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zahrnoval klíčové aktivity REEDUKACE, TERAPIE, KOMUNIKACE A EFEKTIVNÍ UČENÍ A RODIČE ŽÁKŮ SE SVP. Vyvrcholením projektu byl dětský filmový festival Jinou cestou, kde žáci a učitelé vytvořili a na veřejnosti prezentovali své autorské snímky. Paralelně naše škola realizovala od ledna 2013 projekt SEDMIKRÁSKA v rámci výzvy EU PENÍZE ŠKOLÁM (tzv. Šablony). V jeho průběhu byla nově vybavena učebna informatiky a inovována výuka prostřednictvím ICT. Vznikly sady digitálních učebních materiálů, které učitelé sdílí na webu Sedmikrásky, a týmu pedagogů bylo umožněno vzdělávání v oblasti informačních technologií a rozvoji čtenářské gramotnosti na základní škole. Ukončení projektu je plánováno na prosinec K zápisu do I. třídy přišlo 28 dětí, přijato bylo 17, zákonní zástupci 4 dětí požádali o odklad, 3 děti přicházejí po loňském odkladu, 11 dětí nebylo přijato. I. třída 2014/2015 má plný počet - 16 dětí. I v tomto roce proběhlo jako každoročně Sněhové království, tentokrát však netradičně bez sněhu. Nestavěly se tedy sněhové sochy, ale kreslily se návrhy soch na velký formát OSB desky. VI. IX. třída Sedmikrásky absolvovaly Zimní školu v přírodě ve Velkých Karlovicích. A opět netradičně proběhla zde Zimní olympiáda téměř bez sněhu. Žáci Sedmikrásky zažili úspěchy ve vědomostních, sportovních a výtvarných soutěžích. V listopadu jsme se připojili k celostátnímu Dni otevřených dveří soukromých škol ČR. Žáci 5. a 9. ročníku obhajovali své ročníkové práce. 3

4 1. CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE 1.1 Identifikační údaje Název: Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Organizační forma: obecně prospěšná společnost Statutární orgán ředitel: Mgr. Pavel Sumec Manažer: Ing. Jaroslav Polášek Předseda správní rady o.p.s.: Pavel Štorek Předseda školské rady: RNDr. Ivana Procházková Datum založení organizace: Datum zařazení do sítě škol: Datum poslední aktualizace: Škola sdružuje: 1. Základní škola cílová kapacita 190 žáků 2. Školní družina cílová kapacita 50 žáků Adresa: Bezručova 293, Rožnov pod Radhoštěm, kraj Zlínský Telefon kancelář: Telefon ředitelna: web: DIČ: CZ IČO: IZO: Oddíl a vložka o.p.s. v obchodním rejstříku: oddíl O, vložka číslo 113 Den zápisu: Datum poslední aktualizace: Bankovní spojení: č.ú /0300 ČSOB, a.s. obchodní síť IPB, pobočka Rožnov p.r. Správní rada obecně prospěšné společnosti Jméno funkce délka působení Pavel Štorek předseda 9 let Jakub Jalůvka člen 9 let Bohdan Kyšák člen 5 let V roce 2013 a 2014 proběhla 4 jednání, na kterých byli členové správní rady informováni o postupu vedení při organizaci školy, výsledcích vzdělávání, fundraisingové politiky, realizaci evropských projektů a společně plánovali procedurální kroky vedoucí ke změně zřizovací listiny a statutu obecně prospěšné společnosti. SR schválila rozpočet a výsledky hospodaření Sedmikrásky za rok Dozorčí rada obecně prospěšné společnosti Jméno funkce délka působení Marek Brzobohatý předseda 5 let Ingrid Stavárková členka 5 let Oldřich Kramoliš člen 9 let Počet jednání: 4 x ročně. Členové dozorčí rady byli srozuměni s výsledkem auditu hospodaření školy za rok

5 Školská rada ZŠ Sedmikráska, o.p.s. Jméno funkce délka působení Ivana Procházková předsedkyně 9 let Jiří Krajča člen 9 let Martina Kovářová členka 6 let Věra Krajčová členka 3 roky Petr Kopecký člen 3 roky Radek Elich člen 3 roky Ve školním roce 2013/2014 proběhly volby, z kterých vzešla nová školská rady. Uskutečnily se 4 jednání, na kterých byli členové informováni o postupu vedení při organizaci školy, výsledcích vzdělávání, tvorbě a úpravách ŠVP a realizaci mimořádných školních aktivit. Školská rada se dále zabývala řešením problémových situací, prevencí patologických jevů a klimatem školy. 1.2 Vývoj organizace 1993 Vznikla Nadace Sedmikráska základní škola nového charakteru. Charakterizovala ji atmosféra partnerského a rovnoprávného vztahu mezi žáky a učiteli, užívání slovního hodnocení, vzdělávání s rozšířenou výukou estetických výchov, možnost integrace žáků s určitým znevýhodněním. Sedmikráska byla zařazena do Sítě škol Ministerstva školství České republiky (dále MŠMT ČR) Původní záměr, který počítal pouze s výukou na 1. stupni, byl z iniciativy rodičů a učitelů pozměněn. Sedmikráska se rozšířila o ročníky II. stupně Vzdělávací služby byly rozšířeny o služby sociální (osobní asistence a re-edukační a relaxační programy pro žáky se specifickými potřebami) Sedmikráska se stala úplnou devítiletou základní školou, s právní subjektivitou obecně prospěšné společnosti. Správní rada o. p. s. jmenovala nové vedení školy MŠMT ČR a Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky oficiálně uznali kvalitu poskytování vzdělávacích a sociálních služeb. Sedmikráska změnila sídlo organizace Ostravská univerzita, Univerzita Palackého v Olomouci a Univerzita Pardubice s naší školou uzavřely smlouvy o pedagogické praxi studentů pedagogických a filozofických fakult Vzdělávání a výchova na Sedmikrásce byly finančně podpořeny z programu Evropské unie Phare Access Škola slavila desáté výročí založení školy Sedmikráska přestěhovala sídlo a druhý stupeň základní školy do prostor ZŠ Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm. Správní rada, vedení, učitelé a žáci školy začali spolupracovat na změně koncepce a celkové podoby školy Příprava dlouhodobé nájemní smlouvy s Městem Rožnov p. R. a ZŠ Pod Skalkou. 5

6 2006 Dlouhodobá nájemní smlouva se ZŠ Pod Skalkou Tvorba Školního vzdělávacího programu ZŠ Sedmikráska Realizace projektu Můžeme být spolu podpořeného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Tvorba hodnotových pilířů školy výročí založení školy. Ukončení tříletého mezinárodního projektu Comenius partnerství škol ČR, Slovenska, Francie a Anglie Realizace projektu Můžeme být spolu II. podpořeného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Realizace projektu Spolu podpořeného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Realizace projektu Jinou cestou a projektu Sedmikráska podpořeného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Realizace projektu Sedmikráska podpořeného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Dětský filmový festival Jinou cestou autorské snímky žáků a učitelů Sedmikrásky Současný zřizovatel OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST Původní Nadace Sedmikráska ukončila podle zákona o přeměně nadací svou činnost. Škola byla od března 2000 zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským obchodním soudem v Ostravě, pod názvem SEDMIKRÁSKA Soukromá základní škola o. p. s. V roce 2004 byl změněn název školy na Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Zřizovatel školy, obecně prospěšná společnost, je právnickou osobou a ze zákona poskytuje veřejnosti obecně prospěšné služby za předem stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek. Její hospodářský výsledek nesmí být použit ve prospěch zakladatelů, členů jejích orgánů nebo zaměstnanců a musí být upotřeben na poskytování obecně prospěšných služeb, pro které byla o. p. s. založena. V tomto případě ke vzdělávání na úrovni základní školy. 1.3 Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje Povinná školní docházka našich žáků je zajištěna v objektu pavilonu D, ZŠ Pod Skalkou počet tříd počet žáků z toho chlapci z toho dívky počet žáků na třídu 1. stupeň stupeň ,25 školní družina

7 1.4 Vzdělávací programy školy vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Sedmikráska poskytovaný obor vzdělávání C/01 Základní škola, studium denní, délka studia 9 let školní rok 2013/2014 v ročnících počet žáků Hodnotové a koncepční pilíře školy Vycházíme z úcty k člověku, přírodě, Zemi a Vesmíru, a proto: ohleduplnost a slušnost musí doprovázet každý osobní zájem, aktivitě a činorodosti dáváme přednost před spotřebou, opravdovosti a osobitosti před konformitou, podporujeme vytrvalost, houževnatost, odhodlání překonávat překážky, oproti rezignaci či sebelítostí, zkušenosti, dovednosti a postoje shledáváme stejně významné jako informace a vědomosti, odpovědné nakládání se svým nadáním a vzděláním považujeme za jednu z cest, jak zabránit zneužití lidského poznání, Ve škole: umožňujeme individuální přístup k žákům (16 žáků v průměru na třídu), hodnotíme žáky v prvních šesti ročnících slovně, v 7. ročníku známkou doprovázenou slovním hodnocením, v 8. a 9. ročníku známkou, integrujeme znevýhodněné žáky do běžné třídy, do výuky zařazujeme projektové cykly, nabízíme nepovinné zájmové kroužky a výpravy do přírody i měst, 4 do roka pořádáme slavnosti školy, podporujeme zapojení rodičů do dění ve škole. Vedeme žáky k: nabytí a uvědomění si vnitřní potřeby vzdělávat se rozvoji sebevědomí a schopnosti sebehodnocení 4 P přirozenost pokora pospolitost přátelství 2. INOVACE VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ, ZAVÁDĚNÍ NOVÝCH METOD VÝUKY A VZDĚLÁVÁNÍ Cílem naší školy je rozvoj všech složek osobnosti dítěte rozumové, pohybové, estetické, praktických a sociálních dovedností. Tohoto cíle chceme dosáhnout účinnými formami výuky, snahou co nejvíce přiblížit učivo žákovi. K tomuto účelu používáme rozličné metody, především skupinové a projektové vyučování, výpravy po České a Slovenské republice, ročníkové práce, výuku informatiky, španělštiny, práci s textem a cvičení z matematiky (povinné a volitelné předměty) a nabízíme širokou škálu nepovinných předmětů a zájmových útvarů. Výuka ve školním roce 2013/2014 byla obohacena o využívání mobilní ipad učebny napříč předměty a využití metody CLIL na I. i II. stupni školy. 7

8 2.1 Projektové vyučování VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ 2013/2014 Na určité období je vybráno učiteli a žáky téma (dříve např. Barvy, Jaro, Graffiti, Čaj, Len, Little Star, Detektivní film, Španělský den, Den vody, Zeleň okolo školy, Zdravení). Cílem je hledat návaznost učiva mezi předměty, propojení, aby žák nedostával izolované informace, ale hledal souvislosti. Jsou vybrány 2 3 hlavní myšlenky tématu, které by měli být žáci schopni v závěru daného období samostatně zformulovat, objasnit. Učitelé hledají, čím by mohli za svůj předmět k tématu přispět; zapojení všech předmětů není podmínkou. Je využíváno co nejvíce praktických zkušeností besedy s lidmi, promítání, exkurze, pokusy, pozorování v přírodě apod.). 2.2 Výpravy po České a Slovenské republice Výuka prvouky, vlastivědy, přírodopisu a zeměpisu poznávání přírodních, historických a vlastivědných témat prožitkovými metodami (žáci vyšších ročníků pak mohou absolvovat exkurze do reálných provozů vybraných řemesel a pracovních prostředí, které jim napomohou při rozhodování o budoucím studiu nebo při volbě povolání). Výpravy se zúčastňují 2 4 žáci a učitel, trvá 2 3 dny a obsahově se zaměřuje na jednotlivé kapitoly probíraného učiva. Spaní je zajištěno ve stanech, tělocvičnách nebo v podobných finančně nenáročných objektech, stravování a vaření si členové výpravy s pomocí učitele zajišťují a připravují sami, obvyklá doprava je vlakem, autobusem nebo pěšky. Během roku se žáci z jednotlivých tříd prostřídají, ze svých záznamů z cest následně vypracovávají zprávy a referáty, připravují pokusy, pozorování a výkladové panely, dokumentují fotografiemi nebo video snímky. 2.3 Ročníkové práce Žáci 5. a 9. ročníku vypracovávají v průběhu roku práci na dané téma. Téma si mohou zvolit sami (po konzultaci s učitelem), nebo si vybírají z témat nabízených učiteli jednotlivých předmětů. V průběhu roku postup práce konzultují s učitelem; ročníková práce je slovně ohodnocena. Žáci prezentují ročníkové práce před učiteli a rodiči. 2.4 Nabídka volitelných a nepovinných předmětů Volitelný předmět na II. stupni: Práce s textem Cvičení z matematiky Zájmové útvary: Angličtina pro 1. a 2. ročník Kytara Fotokroužek Zájmová informatika Výtvarný kroužek Rukodělný kroužek Keramika Malování Pohybovky Psaní všemi deseti Turistický kroužek Rostliny Tanec Malování Bubnování Dramatika 8

9 3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY Pedagogický sbor je sestaven z kvalifikovaných učitelů, specializovaných pracovníků, odborníků z praxe, speciálních pedagogů, školního psychologa a asistentů pedagoga. Celý tým odpovídá za kvalitní výuku, jejíž rámec základního vzdělání svou prací často obohacuje a přesahuje. To je patrné z jedinečného vedení znevýhodněných žáků, re-edukačních programů a individuálních plánů pro jejich zařazení do běžné třídy, v přípravě projektového vyučování v VI. až IX. třídě, na vlastivědných a přírodovědných výpravách po České a Slovenské republice, při tvůrčích hudebních, výtvarných a literárních dílnách, kde se mezi sebou setkávají žáci z různých tříd a učí se tak komunikaci a spolupráci nebo na slavnostech Sedmikrásky, které slouží jako celoškolní setkávání žáků a rodičů a poskytují možnost otevřeně nahlédnout do dění ve třídách. Všichni učitelé se dále průběžně vzdělávají; každoročně se zúčastňují akreditovaných seminářů, výukových programů a pedagogických aktivit. 3.1 Kmenoví zaměstnanci školy v roce 2013/2014 Mgr. Pavel Sumec Ing. Jaroslav Polášek Helena Jurečková Ing. Martina Novosádová RNDr. Ivana Procházková Mgr. Pavel Sedlák Mgr. Jan Mikolajek Mgr. Magda Štěpánková Ing. Jiří Krajča Mgr. Ladislav Krajča Ludmila Doležalová Bc. Jan Nesvadba Mgr. A. Markéta Holišová Mgr. Jolana Sobotková Bc. Daniel Stibor Mgr. Gabriela Brezinová Cira Mendez Jakub Mgr. Veronika Mičolová Martina Sumcová Jitka Skotnicová Pavla Jalůvková Lucie Oharková PhDr. Andrea Bernátková Libuše Juřicová ředitel školy, TV, Pohybovky, reedukace manažer, Informatika, Fotokroužek, Zájmová informatika účetní, asistentka projektová manažerka zástupce ředitele, M, F, Volba povolání, výchovná poradkyně předměty ve IV. třídě, TV II. stupeň předměty v V. třídě, TV II. stupeň, reedukace předměty v I. třídě předměty ve II. třídě, Turistický kroužek, koordinátor EVVO předměty ve III. třídě, Kytara, školní web vychovatelka ve školní družině, reedukace Anglický jazyk V. IX. třída Dějepis, TV II. stupeň Zeměpis, Matematika Český jazyk, Hudební výchova, Kytara, knihovna Chemie, Přírodopis, koordinátor EVVO Španělský jazyk v VII. IX. třídě, AJ ve III. a IV. třídě Výtvarná výchova a pracovní činnosti, Občanská výchova, Výchova ke zdraví, metodik prevence asistentka pedagoga, Keramika, Rukodělný kroužek asistentka pedagoga, Rostlinky asistentka pedagoga, vychovatelka ve školní družině asistentka pedagoga, Malování školní psycholog uklízečka 9

10 Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/2014 počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 21 15,85 Externí pracovníci * 1 0,2 * Ing. Jana Báčová Angličtina pro I. a II. třídu (zájmový útvar) Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2013/2014 Pedagogický pracovník Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor, aprobace Délka pedagog. praxe v letech 1 ředitel 1 VŠ učitelství pro I. st. ZŠ, HV 22 2 učitelka na II. stupni ZŠ M, Z 1 VŠ zeměpis, matematika 22 3 učitel na I. st. ZŠ v I. třídě 1 VŠ technic., ped. minimum 20 4 učitel na I. stupni ZŠ ve II. třídě 5 učitel na I. stupni ZŠ ve III. třídě 6 učitelka na II. stupni ZŠ M, F 7 vychovatelka ŠD, speciální pedagog 8 učitelka na II. st. ZŠ - P, CH 9 učitel na II. stupni ZŠ - ČJ, HV 10 učitelka na II. stupni ZŠ VV, PČ 11 učitel na I. stupni ZŠ v V. třídě 1 VŠ - učitelství pro I. st. ZŠ 18 1 VŠ učitelství pro I. st. ZŠ 16 1 VŠ technic., ped. minimum 16 0,9 + 0,1 SŠ 15 0,68 VŠ ochrana krajiny, ped. min VŠ Bc, lit. věda 11 0,45 VŠ VV,OV 11 0,93 VŠ - učitelství pro I. st. ZŠ učitel informatiky 0,23 VŠ technické zaměření učitel na II. stupni ZŠ - AJ 0,68 VŠ Bc, Aj asistentka pedagoga v I. třídě 15 učitelka na II. stupni ZŠ D, OV 16 učitelka na II. stupni ZŠ ŠJ, AJ 17 asistentka pedagoga ve IV. třídě 18 asistentka pedagoga v V. třídě 1 SŠ akreditovaný kurz 10 0,82 VŠ historie 6 0,55 VŠ Bc 6 1 SŠ akreditovaný kurz 6 1 SŠ akreditovaný kurz 6 10

11 19 asistentka pedagoga v VII. třídě 20 učitel na I. stupni ZŠ ve IV. třídě 1 ZŠ akreditovaný kurz 6 1 VŠ - učitelství pro I. st. ZŠ 4 21 školní psycholog 0,4 VŠ Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti v % Požadovaný stupeň vzdělání 100 Aprobovanost výuky 77 Pedagogové, kteří nemají potřebnou odbornou kvalifikaci dle zákona o pedagogických pracovnících č. 563/2004 Sb., byli přijati ke kombinovanému studiu na vysokých školách. 3.3 Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/2014 počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 4 2,39 Externí pracovníci 0 0 Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2013/2014 Ostatní pracovníci Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor 1 manažer školy 0,77 VŠ technická 1 účetní asistentka 0,75 SŠ rekvalifikace 1 uklízečka 0,7 1 odborný asistent projektu 0,17 VŠ obchodní 3.4 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy (výčet studií, kurzů, seminářů a stáží, kterých se pracovníci zúčastnili) Neverbální komunikace Vytváření matematických a geometrických představ u dětí v předškolním věku Grafomotorika (rozvoj grafomotorických dovedností, odstraňováni grafomotorických obtíží) Hodnocení a jeho účel u žáků Matematika jinak Písmo Comenia Script Školní (ne)úspěšnost a možnosti jejího ovlivňování Jak odolat manipulaci Artefiletika jako nástroj prevence rizikového chování Moderní Československé dějiny - Komunistická propaganda Týden s keramikou (raku a netradiční keramické techniky) Jak zvládat zátěžové situace v učitelské profesi Inspekční činnost ve školách a školských zařízeních Microsoft Excel pro pokročilé 11

12 Koučovací přístup v sociálních službách Zvládání stresu a emocí v sociálních službách Rozvoj sociálních kompetencí za pomoci typologie Práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami kazuistický seminář Terapie práce se stresem, emoční inteligence a bioenergetická cvičení týmové vzdělávání v Hukvaldech CLIL slovní zásoby, fráze a výrazy v předmětech bez výuky cizího jazyka Lifelong Learning Programme Santiago de Compostela Teambuilding pedagogického týmu ZŠ Sedmikráska Belanské Tatry BOZP školení zaměstnanců Cyklické školení pro mzdové účetní Finanční náklady na DVPP činily ,- Kč (spolufinancováno z fondů ESF). 4. ÚDAJE O ŽÁCÍCH Žáci jsou partnery a jedinečnými osobnostmi spoluvytvářejí a naplňují hodnotové a koncepční pilíře Sedmikrásky. Úmluva o právech dítěte je pak tím nejlepším rámcem pro vztahy mezi žáky a učiteli. 4.1 Zapsaní a zařazení žáci a děti v 2013/2014 a v 2014/2015 Zapsaní do 1. třídy 2013/2014 Počet žádostí o odklad Nastoupili do 1. třídy 2013/2014 Zapsaní do 1. třídy 2014/2015 Počet žádostí o odklad Nastoupí do 1. třídy 2014/

13 4.2 Výsledky výchovy a vzdělávání Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2013/2014 Ročník Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Hodnoceno slovně Celkem 1. stupeň Celkem 2. stupeň Škola celkem Hodnocení žáků 1. Učitelé hodnotí žáky: v ročníku slovně, v 7. ročníku se známkuje se slovním komentářem, v ročníku se známkuje; kromě zápisů v žákovské knížce mají rodiče možnost prohlédnout si konkrétní výsledky žáků pro každého žáka je vedeno portfolio jeho prací s komentáři. 2. sebehodnocení žáků (velmi důležitá součást hodnocení; žáci mají příležitost lépe a konkrétněji si uvědomit své silné i slabší stránky, učí se samostatně si stanovit cíle, jichž by měly dosáhnout). Na I. stupni hodnotící hodiny (klima třídy) a týdenní zápisy (probírané učivo + chování). Na II. stupni sebehodnotící formuláře po uzavření etapy učiva v jednotlivých předmětech a komunitní kruhy (klima třídy, vztahy). Na II. stupni pololetní hodnocení učitelů žáky. 4 x za rok probíhaly třídní schůzky a konzultace s rodiči. Dotazníky pro žáky, rodiče a zaměstnance školy s důrazem na atmosféru školy, vztahy, chování (Pro-školy.cz Klima tříd a Klima školy dělali žáci). Vědomosti, logické schopnosti a praktické dovednosti 5. a 9. ročníků jsou pravidelně prověřo vány akreditovanými testy SCIO, Kalibro apod. Testování, dotazníky 2013/ ročník Scio podzim 2013 Výsledky v matematice se 9. třída řadí mezi lepší průměrné školy (výsledky lepší než 60% škol). V českém jazyce průměrné výsledky, lepší než 50% škol v testování. Z výsledků testu OSP (obecné studijní předpoklady) vyplynulo optimální využití studijního potenciálu, znalosti v jednotlivých předmětech odpovídaly studijním předpokladům. Hlavním cílem bylo zjistit stav vědomostí a dovedností budoucích absolventů a připravit se na přijímací zkoušky, které probíhají Scio testováním. 13

14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ 2013/

15 15

16 5. ročník Scio jaro 2014 Výsledky v českém jazyce byly špičkové, škola patří mezi 10% nejúspěšnějších škol v testování. V matematice byly výsledky nadprůměrné, lepší než 80 % zúčastněných škol, jeden žák měl nejlepší výsledek v testování matematiky ve Zlínském kraji. Z výsledků testu OSP (obecné studijní předpoklady) vyplynulo optimální využití studijního potenciálu, znalosti v jednotlivých předmětech dokonce převyšovaly předpoklady. Klima školy dotazníkové šetření firmou Kalibro dotazníky pro žáky ročníku dotazníky pro zákonné zástupce žáků dotazníky pro zaměstnance školy. Zkoumané oblasti se týkaly potřeb, prostoru a pohybu, bezpečí, kamarádství a důvěry, jistoty a řádu, komunikace mezi vrstevníky i napříč třídami s učiteli Výstupy šetření za jednotlivé stupně i třídy byly nápomocny učitelům spolu s výchovným poradcem a školním psychologem k rozboru atmosféry a vztahů v třídních kolektivech. V porovnání s ostatními školami jsou žáci i rodiče více spokojeni se vztahy ve škole. Negativně vyznělo hodnocení školní jídelny, která je součástí sousední školy. Opakované využívání dotazníkového šetření B3 Diagnostika třídních kolektivů a možnost jejich počítačového vyhodnocení, což pomáhá pedagogům při jejich práci s žáky a umožnit zkvalitňovat vztahy třídních kolektivů. Výsledky byli užitečné pro řešení problémů ve třídách. 4.4 Přehled žáků přijatých ke studiu do středních škol a umístění absolventů v roce 2013/ ročník Gymnázium Rožnov p. Radhoštěm, Koryčanské Paseky 1725 osmileté studium 9. ročník Gymnázium Rožnov p. Radhoštěm, Koryčanské Paseky 1725 Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, s.r.o., Dvořákova 1269, Frýdlant nad Ostravicí Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž, Koperníkova 1429, Kroměříž Střední pedagogická škola Krnov, Jiráskova 1a, Krnov, , Obor: Předškolní a mimoškolní pedagogika Střední pedagogická škola Krnov, Jiráskova 1a, Krnov, , Obo:r Předškolní a mimoškolní pedagogika SPŠ stavební Valašské Meziříčí, studijní obor: Pozemní stavitelství a architektura EDUCA Střední odborná škola, s.r.o., Nový Jičín, Cestovní ruch a animační služby Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově, Zlínská 991, Holešov, obor vzdělání: Bezpečnostně právní činnost Střední škola zemědělská a přírodovědná, nábřeží Dukelských hrdinů 570, Rožnov p. Radhoštěm Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, obor: Cukrář Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, obor: Pekař 16

17 4.5 Hodnocení výsledků výchovného působení Pověřením 2 pedagogických pracovníků škola zabezpečuje výchovné poradenství a prevenci sociálněpatologických jevů. Tito odevzdávají řediteli školy své plány a návrhy své činnosti a jsou v úzkém kontaktu s potřebnými žáky, jejich zákonnými zástupci a případně se školním psychologem. S výsledky a údaji o řešených problémech pravidelně seznamují vedení, třídní učitele a ostatní pedagogy na jednání pedagogické rady. Snížené stupně z chování na konci školního roku 2013/2014 Počet 2 uspokojivé neuspokojivé 0 0 Neomluvené hodiny za školní rok 2013/2014 Počet 1. pololetí pololetí 0 0 za školní rok 0 0 % ze všech žáků školy % ze všech zameškaných hodin 5. INTEGRACE ZNEVÝHODNĚNÝCH ŽÁKŮ...každý člověk není jen on sám, je také jedinečným, zcela zvláštním, ve všech případech důležitým a podivuhodným bodem, v němž se kříží jevy světa, jen jedinkrát takto a už nikdy znovu. Proto je příběh každého člověka důležitý, věčný, božský a proto je každý člověk, dokud nějak žije a plní vůli přírody, úžasný a hodný veškeré pozornosti. (Demian, Hermann Hesse) Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je postavena na soužití žáků znevýhodněných zdravotně, sociálně či výukově spolu s žáky, jež podobné problémy nemají. Nevzniká však oddělený kolektiv problémových žáků, znevýhodnění žáci chodí do třídy spolu s ostatními žáky a jsou jejich rovnocennými partnery. Integrovaní žáci získávají uznání za svůj přínos k jakékoliv lidské činnosti právě pro svou odlišnost (nehledě na to, že sami žáci mezi sebou nacházejí častěji více společného než odlišného). Projekt integrovaného vzdělávání ZŠ Sedmikráska se integraci znevýhodněných žáků věnuje systematicky již od roku Po několika letech hledání pedagogicky únosné míry (vyvážení třídního kolektivu, volby vhodných pedagogických metod, finanční limity ) jsme dospěli do současného stavu, kdy při přijímání každého žáka bereme zřetel na kolektiv dané třídy a naše reálné možnosti. Je možné integrovat jen žáky s takovým znevýhodněním, pro které můžeme zajistit odpovídající péči (některé druhy znevýhodnění, jež vyžadují práci asistenta pedagoga, popřípadě využití zvláštních prostor a pomůcek, nejsme dosud schopni z finančních a organizačních důvodů uskutečňovat). Také počet integrovaných žáků musí být zvládnutelný (nemělo by být narušeno vzdělávání žáků neznevýhodněných). Styl práce s integrovanými dětmi: žákům se speciálními vzdělávacími potřebami je vypracován individuální vzdělávací plán (s přihlédnutím ke konkrétnímu znevýhodnění je z učiva daného ročníku vybrána látka, již má žák šanci zvládnout); žáci se spolu se speciálními pedagogy několikrát týdně účastní tzv. reedukací (hodin, v nichž jsou znovu, individuálně a úměrně tempu žáka, opakovány a upevňovány základy učiva); žáci mohou také navštívit školního psychologa. 17

18 5.1 Asistence pedagoga Role a postavení asistenta pedagoga vychází z idejí Národního plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením a z doporučení mezinárodních deklarací a norem považovat za přirozené a prioritní umístění dítěte s postižením v prostředí běžné školy se speciálně-pedagogickou podporou. Asistence pedagoga žákům výrazně fyzicky či smyslově postiženým napomáhá k nerušenému anebo aspoň uspokojivému průběhu komunikativního procesu jak pro výměnu informací, osvojování poznatků a dovedností, společnou činnost, výuku, tak pro uspořádávání mezilidských vztahů. Možnost komunikace je jednou ze základních potřeb člověka, bez uspokojivých komunikativních dovedností je člověk izolován. Osobní asistent se dále stará o dopravní a pracovní obslužnost klienta, v době dlouhodobé nemoci žáka spolupracuje s rodinou a zastává svou roli i v jeho domácím prostředí. V případě naší školy spadá pracovní náplň asistenta mnohdy i k volnočasovým aktivitám klientů, k víkendovým a relaxačním pobytům. Asistent pedagoga má stanovenou pevnou pracovní dobu 8 hodin denně, jež koresponduje s rozvrhem hodin a požadavky klientů. Ve školním roce 2013/2014 byly u nás zaměstnány 4 asistentky pedagoga poskytovaly péči 4 klientům s diagnózami: autismus, zraková vada, imobilita, epilepsie a dyspraxie. 18

19 5.2 Integrovaní a mimořádně nadaní žáci žáci tělesně postižení 3 žáci se specifickou poruchou učení 4 žáci s více vadami 1 autisté 2 integrovaní žáci celkem 10 ČŠI a speciální pedagogové SPC a PPP hodnotili kvalitu poskytovaných služeb a soulad se standardy a potřebami integrovaných a nadaných žáků. Závěrečné evaluační i inspekční zprávy a ohlasy na poskytované služby jsou kladné. 5.3 Re-edukace Jedná se o minutové vyučovací jednotky, na kterých se 1 2 x týdně při individuálních sezeních setkávají speciální pedagog, logoped, popřípadě školní psycholog spolu s jedním nebo dvojicí žáků, jež mají vzhledem ke svému znevýhodnění vzdělávací nebo výchovné problémy a za pomocí speciálních re-edukačních metod a kompenzačních pomůcek pomáhají tyto jednotlivé případy řešit. 6. VÝZNAMNÉ VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍ AKCE, UDÁLOSTI A MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY Celoškolní akce Slavnostní zahájení školního roku Balónky Světluška Sedmikráska podporuje projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu založený na solidaritě a dobré vůli lidí, kteří se rozhodli darovat nevidomým trochu světla. Běh za zdravím - běh žáků a učitelů v rožnovském parku Podzimní slavnost - celoškolní setkání v kině Panorama Bruslení v rámci tělesné výchovy napříč třídami Mikuláš deváťáci pro I. stupeň Vánoční slavnost Zpívání u ryby, koledy za školou, skládání barevné ryby Celoškolní PF Sněhové království tentokrát však netradičně bez sněhu. Nestavily se sněhové sochy, ale kreslily se návrhy soch na velký formát OSB desky Zimní škola v přírodě ve Velkých Karlovicích sport, hry, výuka v přírodě, Olympiáda bez sněhu Jarní slavnost, Filmový festival Jinou cestou - celoškolní setkání v kině Panorama Ročníkové práce - prezentace a obhajoba pro rodiče a spolužáky (žáci 5. a 9. ročníku) Vodácké výlety žáků, sourozenců, rodičů a učitelů splouvání českých a moravských řek Závěrečná letní slavnost pasování budoucích prvňáčků, rozloučení se školou, absolventy I. stupeň Víkendové akce s rodiči Vánoce v muzeu Vodácká výprava po Bečvě Adventní spirála a vánoční besídky Preventivní program Já a moje třída - Madio Zimní bruslení Předplavecká a plavecká výuka Den v maskách 19

20 Z festivalu Jinou cestou Večerní tůra Nočníček s přenocováním ve škole Večerní škola ukázkové hodiny pro rodiče Třídní výlety Přírodovědná výprava s pracovníky muzea Valašska Cyklovýlet na Prostřední Bečvu a do Valašského Meziříčí Výpravy po Valašsku Přednáška s letovými ukázkami na téma Dravci Exkurze v ZD Zašová projekt Osvícení Beseda v knihovně na téma Internet a media filmování pro festival Jinou cestou Projekce Jeden svět Rožnovská olympiáda Výprava na Cimburk Výlet do Brna interaktivní výstava Chodící lidé II. stupeň Architektonické památky jižní Moravy výlet s programem (Kroměříž, archeoskanzen ) Přednáška s praktickými činnostmi Jídlo jako lék, jídlo jako jed, místní potraviny, skladba stravy Rekondiční pobyt na Kyčerce Olympiáda bez sněhu Přednáška Sex, AIDS a vztahy společnost Abatop Rožnovská olympiáda Přednáška s letovými ukázkami na téma Dravci Vodácká výprava po Bečvě Výlet s žáky i rodiči VODA (Baťův kanál) Školní výlety Pustevny, Radhošť Exkurze na Pulčínské skály a Vartovnu Veletrh vědy a výzkumu Olomouc Předvánoční večery se spolužáky 20

21 Olympiáda bez sněhu 6.1 Soutěže v roce 2013/2014 Sport: Závod branné všestrannosti 2. místo družstvo Julie Halamíčková, Natálie Elichová, Alexandr Kozlovský, Jan Vašenka Rožnovská olympiáda dětí a mládeže plavání: atletika: 1. místo Johana Mlčáková 2. místo David Ličko 1. místo hod kriketovým míčkem Lucas Soška 3. místo skok do dálky Julie Halamíčková 3. místo skok do dálky Vanda Štůsková 2. místo basketbalové družstvo dívek Vendula Barošová, Štěpánka Rusková, Michaelle Matochová, Vanda Štůsková, Karolína Báčová, Klára Stiborová, Natálie Elichová Výtvarná soutěž Lidice: Medaile Kamasová Aneta, Kovářová Anna, škole za kolekci (Gajdová Amálie, Gojtková Ema, Juráňová Jolana, Kyšáková Magdaléna, Rozsypalová Eliška, Skalková Markéta, Sumec Matěj, Vašenka Jiří, Tichá Marta, Kacler Ferdinand Čestné uznání Novák Vít, Rozsypalová Marie, Urbanová Sára, Brezinová Lea, Brzobohatý Dalibor, Mlčáková Dorota, Štěpánek Vojtěch, Vašenka Jan, Vetyška František, Matematický klokan: Hynek Lajšner 1. místo v celostátním měřítku 21

22 Eliška Petřvaldská 2. místo v okrese Vsetín Marek Kozlovský 5. místo v okrese Vsetín Scio testování 5. tříd: Jiří Krajča nejlepší výsledek v testování matematiky ve Zlínském kraji Logická olympiáda: Julie Halamíčková a Jiří Krajča účast v krajském kole 7. PUBLICITA, VEŘEJNÁ JEDNÁNÍ, OHLASY Články v celoplošných denících Články ve Spektru Rožnovska Slavnosti školy pro rodiče a veřejnost Informační nástěnka v areálu pošty v Rožnově p. Radhoštěm Materiály v rámci publicity projektu Jinou cestou Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Webové stránky školy Výstava na téma Co nás živí, čím jsme živi v Městské knihovně v Rožnově pod Radhoštěm Prezentace školy ve Valašském muzeu v přírodě, výtvarná dílna při Starodávném jarmarku 8. ZDROJE FINANCOVÁNÍ Dotace MŠMT, KU Zlín na neinvestiční výdaje jsou nejvýznamnějším finančním zdrojem naší organizace, jako subjektu působícího v resortu školství. Škola na každý školní rok uzavírá smlouvu o základní a zvýšené dotaci (podle zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením). Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace je vázáno na splnění řady požadavků ( zařazení školy do sítě škol MŠMT, správné vyúčtování dotací, předložení kladného výroku auditora, průměrné a lepší hodnocení České školní inspekce atd.). Dotace slouží především na úhradu mzdových nákladů a příslušných odvodů zaměstnanců organizace, popř. na zajištění základních školních pomůcek. Školné je zdroj finančních prostředků získaný od rodičů žáků. Jeho výše je citlivě stanovena tak, aby nepůsobil výrazně jako překážka pro vzdělávání žáků z různých sociálních a profesních struktur. Výše školného činí ,- Kč za rok, sourozenci platí 9 000,- Kč, vzrůstající náklady jsou kompenzovány aktivitou v dárcovství a grantových řízeních. Školné slouží k úhradě velké části provozních nákladů školy: nájmů objektů, energií, správy školy a části kompenzačních a výtvarných pomůcek. Grantová řízení Průběžně se zúčastňujeme grantových řízení pro neziskový sektor v sociální, vzdělávací a kulturní oblasti, neboť se jedná o velmi důležitý zdroj financování organizace s trvale rostoucím podílem na celkovém rozpočtu. Tento finanční zdroj společně s dárcovstvím umožňuje zajistit více, než jen nutný provoz umožňuje rozvoj, obohacení naši činnosti o nové prvky, nebo lepší zajištění aktivit probíhajících. V posledních 3 letech se jedná o následující úspěšná grantová řízení: Konto Bariéry Nadace Charty 77, Nadace Děti kultura sport, město Rožnov pod Radhoštěm, Krajský úřad Zlín, OPVK EU. Dárcovství Pro ZŠ SEDMIKRÁSKA, o.p.s. jako neziskovou organizaci je dárcovství také nezbytná součást finančních zdrojů. Na získávání finančních zdrojů dárcovstvím se v současnosti podílí ředitel a manažer školy za podpory správní rady školy. Úspěšnost závisí především na aktivitě vedení společnosti a časovému prostoru vyčleněnému této činnosti. Podpora úspěšných podnikatelských subjektů (zejména v regionu) svědčí o prospěšnosti práce a jistých schopnostech vedení organizace. Pro tuto práci ale není vytvořen dostatečný prostor a zasluhuje si profesionalizaci a zvětšení akčního rádia oslovených potenciálních dárců. Vedlejší činnost představuje nový druh příjmu do rozpočtu organizace a souvisí s řemeslnou dílnou školy. Pod vedením odborných pedagogů vznikají v arteterapeutických dílnách a zájmových útvarech výrobky převážně z přírodních materiálů. Na akcích pro veřejnost a prostřednictvím prodejní plochy se 22

23 u části této tvorby realizuje prodej. Jedná se o doplňkový zdroj příjmů a kromě motivace samotných žáků k další tvorbě se získají finanční prostředky pro pokrytí části nákladů spojených s touto činností (materiál, energie). 8.1 Příklady úspěšných projektů Osobní asistence, kompenzační pomůcky, dopravní obslužnost a zvyšování kvalifikace pedagogů v projektu inkluzivního vzdělávání žáků se specifickými potřebami z evropského programu ACCESS, rozpočtové linie Phare Řemeslná dílna Předmětem projektu byla rekonstrukce sklepních prostor objektu ve Viganticích na řemeslnou a arteterapeutickou dílnu ve školním roce 2001/2002. Hlavním dárcem tohoto projektu byl stavební firma HB- Real kom. spol. Studijní návštěva, zahraniční partner Předmětem projektu bylo získání a výměna zkušeností s partnerskou organizací v zahraničí. Projekt byl financován z programu Socrates Arion. Dokument natočený dětmi Předmětem projektu bylo natočení dokumentu o dětech na Sedmikrásce samotnými dětmi. Spolu s odbornou pomocí filmaře a s použitím technického filmařského zázemí se podíleli na scénáři, natáčení, výrobě a veřejné projekci vlastního filmu. Projekt byl financován z KÚ Zlínského kraje. Domov a Příběhy dvou generací Společné projekty rožnovských seniorů a našich žáků. Vznikly bulletiny se zachycenými příběhy babiček a dědečků, výstava výtvarných prací na téma Domov a dokumentární film. Comenius Tříletý partnerský zahraniční projekt. ZŠ Sedmikráska spolu se dvěmi anglickými školami, jednou slovenskou a jednou francouzskou školou vydala dětskou knížku, deskovou hru, napsala scénář nové divadelní pohádky Little Star, představení odehrála a natočila na DVD. Můžeme být spolu Dvouletý projekt spolufinancovaný z ESF a státním rozpočtem ČR. Klíčové aktivity projektu: inkluzivní vzdělávání, školní psycholog, kompenzace interaktivní výukou, učebnice angličtiny, školní klub, partnerství škol, DVPP. Můžeme být spolu II Během 21 projektových měsíců na škole proběhly klíčové aktivity zaměřené na integraci znevýhodněných žáků, práci s nadanými žáky, zavedení a ověřování nových metod hodnocení žáků, inovaci školního vzdělávacího programu v oblasti průřezových témat, zlepšení klimatu tříd, spolupráci školy a rodiny v oblasti volnočasových aktivit a další vzdělávání pedagogických pracovníků. Materiálně byly vybaveny třídy včetně učebny Informatiky, částečně jsme odstranili stávající bariéry pro imobilní žáky a učitelé a pracovníci projektu se dále vzdělávali. Spolu - Základní škola Sedmikráska realizovala od července 2011 do června 2012 projekt SPOLU. Projekt byl podpořen Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Název SPOLU je zkratkou složenou ze slov označujících pět klíčových aktivit: Setkávání, Příklady dobré praxe, Odlišnosti, Leporela a Učení mimo lavice. Projekt pokračoval v 5 systematické práci ZŠ Sedmikráska zaměřenou na práci se znevýhodněnými a nadanými žáky. Tentokrát jsme se zaměřili na shromáždění a sdílení příkladů dobré praxe, podporu asistenčních a psychologických služeb, prevenci šikany a využití dostupných nástrojů zabraňujících předčasnému odchodu žáků ze systému vzdělávání. Rozšířili jsme nabídku aktivit žáků ve volném čase, pomáhali znevýhodněným žákům a rozšířili možnosti cest k učení pro žáky nadané. Část projektu byla věnována i dovybavení učeben a školních prostor. Dalším vzděláváním jsme zvýšili kompetence pedagogů k rovnému přístupu ve vzdělávání. Na projektu se podílelo 21 zaměstnanců Sedmikrásky. Projekt trval od do Jinou cestou ( ) projekt zahrnoval klíčové aktivity REEDUKACE, TERAPIE, KOMUNIKACE A EFEK- TIVNÍ UČENÍ A RODIČE ŽÁKŮ SE SVP. 23

24 Předvánoční setkání u ryby 9. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 9.1 VÝSLEDOVKA v Kč VÝNOSY Provozní dotace Zlín Příjem školné, školní družina a škola Příjem plavecká výuka Příjem kroužky Provozní dotace grant EU Šablony Provozní dotace EU Jinou cestou Účelová dotace asistent pedagoga Úroky Dary Dotace do výnosů Rožnov cestovné VÝNOSY CELKEM NÁKLADY Spotřeba materiálu učební pomůcky Spotřeba materiálu učebnice Spotřeba materiálu PC Spotřeba materiálu sportovní potřeby Předplatné časopisů, voda Informační technologie HW Drobný hmotný majetek ostatní Spotřeba materiálu integrace Spotřeba materiálu režijní

25 Spotřeba materiálu celkem Spotřeba energie elektřina, voda, teplo Opravy a udržování, revize elektro Cestovné zaměstnanci, správa Cestovné zaměstnanci pedagogové Cestovné celkem Ostatní služby - doprava Ostatní služby - nájem Ostatní služby - telefony Ostatní služby - plavecká škola Ostatní služby ubytování, půjčovné, zabezpeč Ostatní služby lektorné, poštovné, propagace Ostatní služby správa ICT, audit, letní škola Ostatní služby celkem Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní soc. pojištění, penále, vedení účtů Jiné ostatní náklady Odpisy nehm. a hmotného inv. majetku 860 NÁKLADY CELKEM HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ROZVAHA stav účtu k stav účtu k AKTIVA v tis. Kč v tis. Kč A. DLOUHODOBÝ MAJETEK CELKEM I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 0 0 II. Dlouhodobý majetek celkem Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0 0 Nedokončený dlouhodobý hm. majetek III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 0 0 IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem Opráv. k samost. movit. věcem a souborům mov. věcí Oprávky k drobnému dlouhodobému hm. majetku 0 0 B. KRÁTKODOBÝ MAJETEK CELKEM I. Zásoby celkem 0 0 II. Pohledávky celkem Poskytnuté provozní zálohy 0 25 Ostatní pohledávky Pohledávky za zaměstnanci 0 0 Jiné pohledávky 0 0 Dohadné účty aktivní III. Krátkodobý finanční majetek celkem Pokladna 26 2 Účty v bankách Peníze na cestě -4-2 IV. Jiná aktiva celkem 0 0 Náklady příštích období 6 3 Příjmy příštích období 0 0 AKTIVA celkem

26 PASIVA v tis. Kč v tis. Kč A. VLASTNÍ ZDROJE CELKEM I. Jmění celkem Vlastní jmění Fondy II. Výsledek hospodaření celkem Účet výsledku hospodaření X -36 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 166 X Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let B. CIZÍ ZDROJE CELKEM I. Rezervy celkem 0 0 Rezervy 0 0 II. Dlouhodobé závazky celkem 0 0 III. Krátkodobé závazky celkem Dodavatelé Ostatní závazky 0 0 Zaměstnanci 0 0 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr. zabezpečení Daň z příjmů 0 0 Ostatní přímé daně Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu Závazky ze vztahu k rozpočtů org. ÚSC 0 0 Jiné závazky Dohadné účty pasivní IV. Jiná pasiva celkem 0 0 Výdaje příštích období 0 0 PASIVA celkem Poznámka: Výsledovka a rozvaha charakterizuje hospodaření v účetním období to je kalendářní rok Věrnost účetních výkazů je ověřena nezávislým auditorem v příloze zprávy o hospodaření. Veškerá činnost byla využita ve prospěch hlavní činnosti o.p.s. Zprávu o hospodaření zpracoval: Ing. Jaroslav Polášek, manažer 26

27 9.3. ZPRÁVA AUDITORA o ověření účetní závěrky k , zejména o ověření výkazu zisku a ztráty a způsobu vynaložení dosaženého hospodářského výsledku k zpracovaná s ohledem na zákon č. 306/1999 Sb. o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením. 27

28 28

29 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ 2013/ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČŠI (Poslední provedené kontroly ze strany ČŠI) Termín konání poslední inspekce:

30 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ 2013/

31 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ 2013/

32 11. ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ 2013/2014 Děkujeme za podporu, materiální a finanční pomoc úřadům a ministerstvům, nadacím, fondům, sponzorům a příznivcům školy. MÚ Rožnov pod Radhoštěm KÚ Zlín Vitrum Rožnov, s.r.o. MONTEZI, s.r.o. MÁTL & KYŠÁK, s.r.o. Evropský sociální fond a MŠMT ČR Velké poděkování patří také všem spolupracujícím organizacím, dobrovolníkům, rodičům, žákům a přátelům, kteří nám v tomto roce pomáhali. Datum zpracování zprávy: Datum projednání na pedagogické radě: Datum projednání se správní radou: Datum schválení školskou radou: Razítko školy a podpis ředitele: 32

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SEDMIKRÁSKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SEDMIKRÁSKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA SEDMIKRÁSKA obecně prospěšná společnost HESLOVITĚ O ŠKOLE 16 žáků ve třídě, individuální přístup k žákům učení v souvislostech, projektové vyučování klasické a alternativní metody výuky

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, Nový Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, Nový Jičín Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nový Jičín, Komenského 68 Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, 741 11 Nový Jičín Identifikátor školy: 600 138 135

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

základní škola sedmikráska

základní škola sedmikráska základní škola sedmikráska obecně prospěšná společnost heslovitě o škole 16 žáků ve třídě, individuální přístup k žákům učení v souvislostech, projektové vyučování klasické a alternativní metody výuky

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

1. část ŠVP VII. verze

1. část ŠVP VII. verze 1. část ŠVP VII. verze platná od 1. 9. 2013 Obsah Identifikační údaje...8 1název ŠVP...8 2údaje o škole...8 3zřizovatel...9 4platnost dokumentu od:...9 Charakteristika školy...10 Úplnost a velikost školy...11

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) 6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) Výsledkem autoevaluace školy je strategický plán na pětileté období, který je též samostatnou přílohou ŠVP a je každoročně vyhodnocován

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí Nadační fond Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí 757 01 Valašské Meziříčí, Máchova 10, IČ 44740671 tel.: 571 751 011, fax: 571 751 010, e-mail:nadfond@spsstavvm.cz Výroční zpráva 2013

Více

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 731 625 905 e-mail: IČ: 68382570 DIČ: 045-68382570 č.ú.: 133719254

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13. Slovanská alej 13, Plzeň. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13. Slovanská alej 13, Plzeň. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13 Slovanská alej 13, 326 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 788 Termín konání inspekce: 14. března

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více