Můj rodinný dům Schiedel

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Můj rodinný dům Schiedel"

Transkript

1 TEXTOVÁ ČÁST Můj rodinný dům Schiedel vypracoval: Jakub Červenka konzultoval: ing. arch. Zdeněk Starý Střední průmyslová škola stavební ve Valašském Meziříčí

2 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ idea: Respektovat stávající ráz krajiny, pouze jej doplnit o jednoduchý funkční objekt rodinného domu. Myšlenka splynutí krajiny s domem a vzájemném propojení byla podpořena celkovým konceptem moderního ekologického bydlení.

3 tvarosloví: Základna vnitřního prostoru domu vychází ze čtvercového tvaru. Na základní čtvercovou podstavu se přidávají další potřebné objemy domu. Vnitřní část domu se dělí na společenský prostor zastřešený pultovou střechou a klidovou zónou zastřešenou plochou střechou. Vnější prostory tvoří nepostradatelný kontinuální přechod mezi vnitřním a vnějším prostředím.

4 dispozice: Vnitřní prostor domu je transparentně otevřený. Umožňuje tak stálou komunikaci mezi uživateli domu. Lze jej vyčlenit jako kuchyňský kout s jídelní částí na zvednuté platformě, obývací část se salonem na zapuštěné platformě. Na tuto platformu domu navazuje vnější předprostor. Všechny části domu spojuje monumentální krb. Klidová zóna se nachází ve II.NP. Spojovací část mezi dvěma hlavními částmi tvoří galerie, umožňující vizuální kontakt se společenským prostorem a vstup do jednotlivých pokojů. Pokoje jsou navrhnuty jako samostatné s otevřeností do krajiny. V pokojích se nachází samostatná koupelna.

5 konstrukční řešení: Dům je konstrukčně navrhován jako tradiční dvoupodlažní zděná stavba tvárnic Porotherm CB 440mm, zastřešená zvednutou pultovou střechou se sklonem 22 a sníženou jednoplášťovou plochou střechou. Objekt se nachází na svažitém terénu, opěrné zdi jsou navrhovány železobetonové. Jižní strana domu využívá principu Trombeho stěny jako zisk tepla v zimě a jeden ze způsobů efektivního větrání v létě. Na pultové střeše jsou nainstalovány solární panely pro zisk TUV. Severní stěna klidové zóny je plná, část mezi pultovou a plochou střechou je opatřena okny s ventiklační klapkou.

6 urbanistické řešení Objekt je koncipován do fiktivní parcely svažitého terénu na periferii města, či do obytné zástavby ve svahu s dostatečným zahradním prostorem.

7 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2. koncepce vytápění: Navrhuji tři na sobě nezávislé zdroje tepla: plyn podlahové vytápění krb horkovzdušné vytápění Dva hlavní zdroje tepla jsou doplněny Trombeho stěnou Trombeho stěna zdroj tepla využívající energii slunce pasivním způsobem Jednotlivé způsoby vytápění se mohou ekonomicky vhodně doplňovat. Každý uvedených druhů tepla má své přednosti. z Plynové podlahové vytápění: Podlahové vytápění má i přes svou dlouhou minulost stále nejlepší vlastnosti pro ideální rozvádění tepla u koncepcí vytápění budoucnosti. Koncepce vytápění se na něj budou v budoucnosti stále více orientovat, protože umožňuje dosáhnout efektivnějšího využití tepla při snížení energetických nároků. Podlahové vytápění je prozíravým rozhodnutím také s ohledem na neustálé zdražování energií. Tepelná pohoda dosažitelná i ve složitém vnitřním prostoru. Podlahové vytápění umožňuje čistý vzhled interiéru, volnost v dispozici. Horkovzdušné vytápění krbem: Základní princip spočívá v cirkulaci vzduchu. Studený vzduch z místnosti je ohříván prouděním kolem těla krbové vložky. Horký vzduch je pak rozváděn do místností. Díky kompaktnímu prostoru a centrálnímu umístění krbu je možné všechny místnosti vytápět krbem. Tento zdroj tepla bude používán v přechodných fázích vytápění. Výhodou je rychlé předání tepla a vytvoření tepelné pohody. Trombeho stěna I v naší zeměpisné poloze situováním Trombeho stěny na jih lze i v zimních měsících dosáhnout v poměru k nákladům zajímavého efektu. Navíc se jedná o ekologické řešení šetrné k životnímu prostředí. Trombeho stěna je jednou z možností využití slunečního záření (tzv. solárních zisků) k přitápění objektu. Základní princip funkce je jednoduchý a nevyžaduje žádné složité zařízení. Jižní stěna domu je postavena z masivního materiálu dobře akumulujícího teplo. Vnější povrch této stěny je opatřen černou barvou, dobře pohlcující sluneční záření. Před tuto stěnu je předsazena skleněná deska. Mezi stěnou a sklem tak vzniká vzduchová mezera. Ve vlastní stěně jsou otvory ve dvou základních úrovních spodní, kterým může vzduch z interiéru domu proudit do vzduchové mezery a horní, kterým vzduch proudí ze vzduchové mezery zpět do interiéru domu. Tím dochází k ohřevu vzduchu v interiéru. Otvory jsou uzavíratelné pomocí klapek. Vzduchová mezera je v horní části opatřena též klapkou ta po otevření umožňuje proudění vzduchu ze vzduchové mezery ven do exteriéru.

8 3. Tepelné ztáty objektu 3.1.Tepelně technické parametry stavebních konstrukcí prostupy tepla základní vzorce: tepelný odpor: R = d / λ [ m 2 K/W ] λ = tepelná vodivost [W/m.K ] d = tloušťka konstrukce [ m ] Vnitřní výpočtová teplota místnosti: t i = 20 C Výpočtová teplota vnitřního vzduchu : t ap = 21 C Venkovní výpočtové teploty a otopná období dle lokalit: t e = -12 C Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce: R si = 0,25 m 2 K/W Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce : R se = 0,04 m 2 K/W Tepelný odpor konstrukce: R N = Σ d / λ m 2 K/W Celkový tepelný odpor: R T = R si + R N + R se Součinitel prostupu tepla: U = 1 / R T W/m 2 K zdivo - omítka vápenocementová 5mm λ = 0,97 R = 0,006 m 2 K/W porotherm 440 Si 440mm λ = 0,110 R = 4 m 2 K/W vápenná omítka 10mm λ = 0,87 R = 0,011 m 2 K/W celkem R N = 4,02 m 2 K/W celkem R T = 4,06 m 2 K/W U = 0,25 W/m 2 K

9 opěrné zdivo - omítka vápenocementová 5mm λ = 0,97 R = 0,006 m 2 K/W porotherm 440 Si 440mm λ = 0,110 R = 4 m 2 K/W železobetonová opěrná zeď 30mm λ = 0,158 R = 0,189 m 2 K/W celkem R N = 5, 09 m 2 K/W celkem R T = 5,94 m 2 K/W U = 0,17 W/m 2 K pultová střecha - sádrokarton 15mm λ = 0,220 R = 0,068 m 2 K/W parozábrana tepelně izolační desky 300mm λ = 0,04 dřevěná krokev 15mm λ = 0,13 pojistná hydroizolace latě trapézový plech R = 7,5 m 2 K/W R = 1,154 m 2 K/W celkem R N = 8,72 m 2 K/W celkem R T = 8,76 m 2 K/W U = 0,11 W/m 2 K plochá střecha omítka vápenocementová 10mm λ = 0,97 železobetonová deska 100mm λ = 1,58 tepelná izolace ORSIL 200mm λ = 0,04 asfaltová krytina - 4mm λ = 0,04 R = 0,001 m 2 K/W R = 0,063 m 2 K/W R = 5 m 2 K/W R = 0,02 m 2 K/W celkem R N = 5,09 m 2 K/W celkem R T = 5,13 m 2 K/W U = 0,19 W/m 2 K

10 podlaha - dřevěná podlahová krytina 20mm λ = 0,130 R = 0,154 m 2 K/W podkladní deska 20mm λ = 0,130 R = 0,018 m 2 K/W tepelně izolační deska 100mm λ = 0,040 R = 2,5 m 2 K/W betonová deska 50mm λ = 0,130 R = 0,385 m 2 K/W celkem R N = 3,06 m 2 K/W celkem R T = 3,1 m 2 K/W U = 0,32 W/m 2 K

11 3.2 Tepelné ztráty objektu Výpočet tepelných ztrát obálková metoda teplota podzemního podlaží (nevytápěný prostor) t p = -12 C rozdíl teplot mezi vnitřním a vnějším prostředím Δ t e = t is t e = = 32 K rozdíl teplot mezi vnitřním prostředím Δ t p = t is t p = 20-0 = 20 K součinitel vyjadřující vliv přirážek a tepelné ztráty infiltrací p i = 1,75 potřeba tepla pro vytápění a ohřev teplé vody: Qz [ W ] přehled vstupních hodnot: konstrukce plocha teplosměnných součinitel prostupu tepla rozdíl teplot druh počet kusů kcí S [m 2 ] U [W/m 2 K] Δ t [k] okna (S o ) 8 31,43 0,9 32 terénní stěny (S t ) ,17 20 zdivo (S z ) 4 107,07 0,25 32 střecha pultová (S sp ) 1 107,72 0,11 32 střecha plochá (S p ) 1 37,23 0,19 32 podlaha (S po ) 1 109,62 0,32 20 Q z = (S o.u o. t e + S t.u t. Δ t p + S z.u z. Δ t e + S sp.u sp. Δ t e + S p.u p. Δ t e + S po.u po. Δ t p ).p i potřeba tepla pro vytápění a ohřev teplé vody: Qz = 5495, 43 W Qv = tepelná ztráta s hygienickou výměnou vzduchu Qv = 0,3. Qz = 1, 648,6 W Qc = tepelná ztráta celková Qc = Qz + Qv = 7 144, 1 W

12 Vyčíslení výkonové potřeby tepla pro vytápění, TUV, větrání Potřeba tepla pro vytápění Návrhová oblast: Přerovsko Venkovní výpočtová hodnota: t e = -12 C Tepelné ztráty objektu: Q c = 7, 144 kw Průměrná vnitřní výpočtová teplota: t is = 19 C Vytápěcí dennostupně : Opravné součinitele a účinnosti systému : D = d. (t - t is e )= 3634 K.dny tepelné ztráty prostupem e i = 0,85 snížení teploty místnosti e t = 0,90 zkrácení doby vytápění e d = 1 možnost regulace soustavy η = 0,95 0 účinnost rozvodu vytápění η r = 0,95 opravný součinitel: ε = e i. e t. e d = 0, 765 Q vyt = ( ε/ η 0. η r ). (24. Qc. D / ( t - t is e )). 3, Q vyt = 55,8 GJ/rok 15,5 MWh/rok

13 Potřeba tepla pro ohřev teplé vody: teplota studené vody: t 1 = 10 C teplota ohřáté vody: t 2 = 55 C celková potřeba vody na jeden den: V 2 p = 0,328 m 3 /den 3 měrná hmotnost vody: ρ = 1000 kg/m měrná tepelná kapacita vody: 4186 J/kg/K koeficient energetických ztrát systému: z = 0,5 denní potřeba vody pro ohřev teplé vody: Q TUV = (1+z). ( ρ+ c. V2p. t 2 t 1 )/ 3600 = 25,7 kwh Teplota studené vody v létě: t svl = 15 C Teplota studené vody v zimě: t svz = 5 C Počet pracovních dní soustavy v roce: N = 365 Q TUVr = Q TUV. d + 0,8d. Q TUV. (( t 2 t svl ) / ( t 2 t svz )). (N -d) Q TUVr = 29,2 GJ/rok 8.1 MWh/rok Celková roční potřeba energie na vytápění a ohřev teplé vody Q r = Q vyt + Q TUVr = 85,1 GJ/rok 23,6 MWh/rok

14 Větrání Výkonové ztráty systému Schiedel aera jsou zanedbatelné, odvádí jen znehodnocený vzduch z místností. K větrání domu je hlavně využívána trombeho stěna. Trombeho stěna využívá pasivního předehřevu vzduchu sluncem v zimních obdobích. Vzduch je vháněn do objektu přisáváním a je regulován pomocí automatických klapek.

15 4. Návrh zdrojů tepla plynový kondenzační kotel v provedení turbo Na základě provedených výpočtu na potřebu tepla pro vytápění a ohřev teplé vody Qz = 7,14kW jsem zvolil kondenzační kotel Junkers ZSB 14-3 C CerapurSmart ovýkonu 3,7-14 kw. Maximálních úspor je dosaženo hlavně díky systému plynulé automatické regulace výkonu. Výhodou jsou minimální rozměry, nízká hmotnost a způsob provozu nezávislý na přisávání vzduchu z místnosti instalace. Palivo: zemní plyn nebo propan. krbová vložka Na základě provedených výpočtů s ohledem na velikost krbu navrhuji krbovou vložku CHOPOK R 90 S/330 P 830/480 s proskleným rohem o jmenovitém výkonu 10kW. Krb je navrhován jako doplňkový zdroj tepla a je používán mj. v přechodných teplotních obdobích - Trombeho stěna Částečně přispívá ke snížení spotřeby tepla plynového kotle a krbové vložky. Provoz je závislých na pasivním zdroji tepla slunci. Případné pasivní zisky jsou automaticky regulovány plynovým kotlem.

16 5. Řešení spalovacího vzduchu pro spotřebiče paliv Navrhuji komínový systém Schiedel Absolut se dvěmi komínovými průduchy a zaintegrovanou vzduchovou šachtou. Systém ABSOLUT využívám pro přívod spalovacího vzduchu k uzavřenému plynovému spotřebiči. Tímto spotřebičem je kotel, který vytápí dům a ohřívá TUV v zásobníku. Spalovací vzduch je nasáván nad střechou v oblasti komínové hlavy. Dále jde do šachty, zaintegrované v konstrukci komína, kterou proudí k místu, kde je připojen kotel. Odtud se přes speciální tvarovky dostane vzduch až do kotle.

17 6. Návrh spalinových cest 6.1. volba komínového systému: Jako nejvíce vhodný navrhovaný komínový systém se jeví Schiedel absolut. Lze jej vužít pro přívod spalovacího vzduchu k navrhovanému kondenzačnímu turbo kotli. Cely systém je využitelný pro krbovou vložku (s vysokou teplotou spalin), ale i plynový kotel (nízká teplota spalin) díky dvěma samostatným průduchům s přidruženou šachtou pro přívod vzduchu. Výhodou je jednoduché napojení kouřovodu a široká škála napojovacích tvarovek kompenzujících pnutí. Přidružená šachta pro přívod vzduchu nabízí řadu možností při výběru spotřebičů stanovení průměru průduchů: Navrhuji dvousložkový komínový systém pro vytápění plynem a prokrbovou vložku Schiedel absolut s viceúčelovou šachtou, integrovanou tepelnou izolací a s tenkostěnnou vnitřní vložkou. Navržený průměr profilovaných vložek: 180mm

18 7. Řešení výměny vzduchu v objektu Čerstvý proudící vzduch je do objektu přiváděn pasivně pomocí regulačních klapek Trombeho stěny na jižní straně z venkovního prostředí. Vzduch je u dolní strany stěny nasáván a přirozeně proudí komínovým efektem. Větrání je zvláště v letních měsících regulováno na severní straně domu pomocí ventilační klapky v okně. Výhodou systému je přívod čerstvého ohřátého vzduchu v zimních měsících pomocí ventilačních klapek v trombeho stěně. K větrání jednotlivých uzavřených pokojů využívá dům větrací systém Schiedel AERA, který odvádí znehodnocený vzduch především z koupelny a záchodu. Pomocí řízeného větrání Schiedel aera můžeme automaticky eliminovat vlhost v domě a její srážení.

jsou do ní integrovány fotovoltaické panely. Každá obvodová zeď může být jiná.

jsou do ní integrovány fotovoltaické panely. Každá obvodová zeď může být jiná. 50 Realizace. Princip: optimalizace tepelné Každý stavební prvek má zásadní vliv. Ať střecha, obvodová stěna nebo sklep dobrá tepelná kvalita jednotlivých komponentů je vždy tou nejbezpečnější a nejvíce

Více

Pasivní domy Úsporné zdroje energie

Pasivní domy Úsporné zdroje energie Pasivní domy Úsporné zdroje energie Když už šetřit, tak pořádně! Domácnosti jsou se spotřebou primární energie přes 40% po průmyslu druhým největším spotřebitelem energie v ČR. U pasivních domů je značně

Více

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno 2003 2 Obsah: Evidenční list energetického auditu 5 1. Identifikační údaje 8 2. Úvod 9 3. Shromáždění podkladů a dat 9 4. Situační plán 10 5. Popis stávajícího stavu

Více

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 26, 28, 30, 32 Brno

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 26, 28, 30, 32 Brno spol. s r.o. SVÁŽNÁ 26, 28, 30, 32 Brno 2003 2 Obsah: Evidenční list energetického auditu 5 1. Identifikační údaje 8 2. Úvod 9 3. Shromáždění podkladů a dat 9 4. Situační plán 10 5. Popis stávajícího stavu

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha

Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování majetku Moderní materiály a technologie pro výstavbu a jejích vliv na tržní hodnotu Bakalářská práce Autor: Zuzana Horníčková Oceňování majetku Vedoucí

Více

ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI. Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory

ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI. Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory Úvod Životní úroveň roste a s ní je i spojena stále větší poptávka po energii. To logicky umožňuje jejím výrobcům

Více

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015 č.j.: 458/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 421 ze dne 08.06.2015 Záměr zajištění kapacity pro děti do tří let věku v lokalitě Buková Rada městské části I. b e r e n a v ě

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Ing. Jaroslav Chlubný Ing. Jaroslav Lednický Ing. Radek Sedlačík Mgr. Lenka Slezáčková V rámci projektu Energetická efektivita v

Více

2.1.1 - Provozní řešení knihovny 2.1.2 - Interiér a vnitřní vybavení knihovny. 2.2 - Generální oprava budovy

2.1.1 - Provozní řešení knihovny 2.1.2 - Interiér a vnitřní vybavení knihovny. 2.2 - Generální oprava budovy Obsah průvodní zprávy 1 - Úvodem 1.A - K záměru rekonstrukce a úprav 1.B - Vstupní podklady 1.C - Historie budovy 1.D - Širší kontext 1.E - Tepelně technické řešení 2 - Návrh 2.1 - Vestavba knihovny 2.1.1

Více

Příjemné bydlení v dvojitém balení. Komínový systém Schiedel ABSOLUT a větrací systém Schiedel AERA

Příjemné bydlení v dvojitém balení. Komínový systém Schiedel ABSOLUT a větrací systém Schiedel AERA Příjemné bydlení v dvojitém balení Komínový systém Schiedel ABSOLUT a větrací systém Schiedel AERA Příjemné bydlení v dvojitém balení a navíc ušetříte energii. Díky kombinaci komínu a větracího systému

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE KATALOG PRO ZÁKAZNÍKY olární systémy Tepelná čerpadla Řízené větrání s rekuperací tepla Kotle na biomasu Ekologické stavby, vysoké ceny energií, státní podpora a v neposlední

Více

Environmentálně. šetrné stavby 4. ročník. ENVIC, o.s. a kolektiv

Environmentálně. šetrné stavby 4. ročník. ENVIC, o.s. a kolektiv Environmentálně šetrné stavby 4. ročník ENVIC, o.s. a kolektiv Obsah Předmět: KONSTRUKCE Konstrukční systémy nízkoenergetických a pasivních domů 3 Rekonstrukce a výměna otvorových výplní 3 Řešení rekonstrukce

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15,

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15, STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15, Krbová kamna TALA 10, 11, 14 a 15 jsou ideální kombinací krbových kamen a teplovodního výměníkem. Krbová kamna svou nízkou

Více

19. a 20. ledna 2006 v Mikulově a v Hodoníně

19. a 20. ledna 2006 v Mikulově a v Hodoníně 1 19. a 20. ledna 2006 v Mikulově a v Hodoníně Historie a perspektivy vývoje energetické náročnosti budov Ing. Bronislav Bechník, PhD. reing@seznam.cz Úvod Energetická náročnost v užším pojetí - podle

Více

PRAKTIK 1316 NOVINKA. 3 250 000 Kč 2 000 000 Kč -140 000 Kč PRAKTIK 1316 EUROLINE SLOVAKIA 2013 312 RODINNÉ DOMY EUROLINE

PRAKTIK 1316 NOVINKA. 3 250 000 Kč 2 000 000 Kč -140 000 Kč PRAKTIK 1316 EUROLINE SLOVAKIA 2013 312 RODINNÉ DOMY EUROLINE NOVINKA PRAKTIK 1316 s garáží předpokl spotřeba energie za rok malá, vhodný i na malé a užší parcely komfortní zádveří velkoprostor obývacího pokoje s krbem, jídelnou a kuchyní se skladem potravin pod

Více

UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE

UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE Stavebně technický ústav-e a.s. 2005 UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE STÚ-E, a.s. Stavebně technický

Více

Solární systémy Bramac: Zdroj energie s budoucností

Solární systémy Bramac: Zdroj energie s budoucností Solární systémy Bramac: Zdroj energie s budoucností 1 Obsah Budoucnost patří slunci 3 Zdroj energie, který se vyplatí využít Teplá voda a přitápění 4 Jak funguje solární zařízení Přiveďte do svého domu

Více

Větrání s rekuperací tepla

Větrání s rekuperací tepla Větrání s rekuperací tepla přehled rekuperačních jednotek, příslušenství a vzduchotechnického potrubí Regulus spol. s r.o. Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4 Tel.: 241 764 506, Fax: 241 763 976 E-mail: obchod@regulus.cz

Více

Obsah. Úvod... Chyba! Záložka není definována. Teplovodní podlahové vytápění... 2. Elektrické podlahové vytápění:... 3. Výhody a nevýhody...

Obsah. Úvod... Chyba! Záložka není definována. Teplovodní podlahové vytápění... 2. Elektrické podlahové vytápění:... 3. Výhody a nevýhody... Obsah Úvod... Chyba! Záložka není definována. Teplovodní podlahové vytápění... 2 Elektrické podlahové vytápění:... 3 Výhody a nevýhody... 4 Volba krytiny pro podlahové vytápění... 6 Výběr kotle pro podlahové

Více

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split Projekční podklady Vydání 04/2013 Fügen Sie auf der Vorgabeseite das zur Produktgruppe passende Bild ein. Sie finden die Bilder auf der Referenzseite 14: Buderus Product groups. Anordnung im Rahmen: -

Více

Větrání s rekuperací tepla

Větrání s rekuperací tepla Větrání s rekuperací tepla Úsporné řešení pro vaše topení VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA Systém větrání s rekuperací tepla slouží k zajištění optimální výměny vzduchu v objektu a zároveň minimalizaci tepelných

Více

Dřevoskeletová konstrukce RD.

Dřevoskeletová konstrukce RD. Pasivní domy Koberovy Spotřeby energií Úspory nákladů na vytápění a větrání objektů, náhrada dosavadních zdrojů energie za kvalitativně lepší nebo zdroje využívající tzv. obnovitelné zdroje energií mezi

Více

KATALOG PROFI TOPENÍ A INSTALACÍ 2014

KATALOG PROFI TOPENÍ A INSTALACÍ 2014 KATALOG PROFI TOPENÍ A INSTALACÍ 2014 PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY OD GC SKUPINY PRO ODBORNÉ MONTÁŽNÍ FIRMY Obsah 1. TOPENÍ 1.1 Plynové kondenzační kotle Brötje... 04 1.2 Regulační technika... 20 1.3 Systémy

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů PRO 14 KX, X, XZ Obsah: 1. Použití... 3 2. Všeobecný popis... 3 3. Technické údaje... 4 4. Výrobní kontrola... 4 5. Základní pokyny pro montáž... 4 Umístění kotle... 5 Zavěšení

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM PRO 14 TKX.A, TX.A, TXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM

Více

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Ing. Zuzana Mathauserová, Státní zdravotní ústav, zmat@szu.cz Pokud řešíme jednotlivé faktory

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

Domy pro život. 1 Úvod... 4. 2 O firmě... 4. 3 Přehled nabízených domů... 5. Nízkoenergetické domy... 5. Pasivní domy... 5. Sruby...

Domy pro život. 1 Úvod... 4. 2 O firmě... 4. 3 Přehled nabízených domů... 5. Nízkoenergetické domy... 5. Pasivní domy... 5. Sruby... Domy pro život 1 Úvod... 4 2 O firmě... 4 3 Přehled nabízených domů... 5 Nízkoenergetické domy... 5 Pasivní domy... 5 Sruby... 5 Individuální domy... 5 4 Nízkoenergetické domy... 6 5 Vzorový dům Comfort

Více