ÚVODNÍK. Zprávy z obce. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení ze zápisu ze 117. schůze Rady obce Zašová konané dne 12.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVODNÍK. Zprávy z obce. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení ze zápisu ze 117. schůze Rady obce Zašová konané dne 12."

Transkript

1 Ročník ČÍSLO 7 XVIII., - 8 č. 10 ČERVENEC 15. října - SRPEN ,- Kč ÚVODNÍK Vážení a milí spoluobčané, naše stará neupravená náves splnila začátkem měsíce svůj každoroční úkol - v době pouti pohostit v co největší míře kolotoče. To se podařilo a hned v pondělí po pouti začaly práce na úpravě centra obce. Práce by měly trvat 3 měsíce a budou se současně provádět na celém prostranství. Především z bezpečnostních důvodů je nutné staveniště oplotit. Přístup zůstane zachován pouze k poště a ojediněle ke kulturnímu domu. Uzavřen bude i chodník přes Zašovský potok. Prosím proto vás všechny o shovívavost kvůli nedostatku prostoru na parkování. Je potřeba využívat parkoviště kolem školy a hřbitova. Zároveň žádám všechny majitele automobilů, kteří běžně parkují i přes noc na obecních parkovištích u kostela, školy a obecního úřadu, aby si je zaparkovali na svých vlastních pozemcích. Neevidujeme na těchto parkovištích žádná vyhrazená stání, a je potřeba prostor uvolnit pro občany, kteří musí na obecní úřad, do domu služeb, do obchodu, školy nebo do kostela. V kulturním domě by měly proběhnout pouze 3 soukromé akce. Zároveň by měla být uzavřena i knihovna a zrcadlový sál. Přes omezený provoz v době prázdnin je k dispozici knihovna ve Veselé v termínech: a Cvičení v zrcadlovém sále bude probíhat ještě ve starých prostorách na obecním úřadě. Také informační centrum bude uzavřeno, komunikace s kulturními pracovnicemi bude probíhat především přes obecní úřad. Pevně věřím, že i vy vnímáte potřebu místních a provozních omezení, abychom mohli celou náves nakonec dokončit a užívat pro radost i potěšení. Přeji vám pěkný čas prázdnin a dovolených. Ing. Anna Mikošková Zprávy z obce Výpis usnesení ze zápisu ze 117. schůze Rady obce Zašová konané dne 12. května Rada obce vybrala paní Veroniku Koňaříkovou na obsazení pracovní pozice Pracovník informačního centra. - Rada obce vzala na vědomí pohledávky po lhůtě splatnosti k Rada obce schválila pověření pro JUDr. Matulu pro exekuční úřad k vymáhání dlužné částky za pronájem nebytových prostor. - Rada obce schválila pověření pro JUDr. Matulu pro exekuční úřad k vymáhání dlužné částky za nájem z bytu. - Rada obce schválila rozpočtovou změnu č Rada obce schválila finanční příspěvek ve výši 1 000,- Kč neziskové organizaci Iskérka, o.p.s., Rožnov p/r. - Rada obce schválila přijetí nabídky na uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky plynu číslo od firmy ČEZ Prodej, s.r.o., Praha a pověřuje starostku podpisem smlouvy o sdružených službách dodávky plynu. - Rada obec schválila žádost souboru Soláň na zapůjčení světel na realizaci Svatojánské noci se souborem Soláň v pátek 20. a v sobotu Rada obce schválila žádost pana Pavla Trčky na zapůjčení staré obecní aparatury na akce Vítání a Loučení s létem. - Rada obce neschválila žádost Sdružení přátel souboru Soláň na stanovení smluvní ceny k novému zrcadlovému sálu. - Rada obce schválila žádost ZUŠ B-Art na zapůjčení obecní aparatury na akce v měsíci květnu a červnu. - Rada obce schválila Darovací smlouvu uzavřenou s panem Martinem Špůrkem Zednictví, na Zašovské slavnosti. - Rada obce schválila Smlouvu o zabezpečení uměleckého vystoupení s agenturou Kristina Music s.r.o. na Zašovských slavnostech. - Rada obce schválila Dodatek ke smlouvě o sponzorském daru se společnosti Cobbler s. r.o., Zašová, na Zašovské slavnosti. - Rada obce schválila ukončení nájemní smlouvy s p. Dudzíkem v domě č. p. 17 dohodou k Rada obce schválila uzavření nájemní smlouvy mezi Sdružením technických a estetických činností a Obcí Zašová, na pronájem nebytových prostor v objektu Drobné provozovny č. p Rada obce schválila uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 7 v domě č. p. 553 v Zašové na dobu určitou do Rada obce schválila uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Telefónica Czech Republic, a.s., a Obcí Zašová, na uložení SEK do obecních pozemků parc. č. 757, 758/1, 816, 812, 815, 817, 756, 759 v k. ú. Zašová.

2 2 Zašovské noviny 7-8/ Rada obce schválila Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě uzavřenou na uložení vodovodní a kanalizační přípojky do obecního pozemku parc. č v k. ú. Zašová. - Rada obce schválila Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě uzavřenou na uložení kanalizační přípojky do obecního pozemku parc. č. 2058/1 v k. ú. Zašová. - Rada obce vybrala jako zhotovitele na výkon TDI na opravu propustku ve Veselé Ing. Karla Trlicu, Vsetín. Ing. Anna Mikošková starostka obce Jiljí Kubrický místostarosta obce Výpis usnesení ze zápisu ze 118. schůze Rady obce Zašová konané dne 21. května Rada obce schválila podpis Dodatku č. 1 se SEŽP o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce OPŽP č , Čistá Zašová. Ing. Anna Mikošková starostka obce Jiljí Kubrický místostarosta obce Výpis usnesení ze zápisu ze 119. schůze Rady obce Zašová konané dne 28. května Rada obce schválila Doplněk servisní smlouvy s firmou XORS OFFICE spol. s r.o., Ostrava. - Rada obce schválila Dodatek k pojistné smlouvě č uzavřenou s Českou pojišťovnou, a.s. a pověřuje starostku podpisem dodatku smlouvy. - Rada obce schválila návrh smlouvy o zapůjčení klíčů a čipů ke KD Zašová. - Rada obce schválila návrh časového harmonogramu Zašovských slavností, které se budou konat dne Rada obce schválila Darovací smlouvu od firmy KORYNA na Zašovské slavnosti. - Rada obce schválila Smlouvu na vystoupení skupiny Fleret na Zašovských slavnostech dne Rada obce schválila žádost pana Vičana na konání diskotéky v sále KD ve Veselé dne při akci Veselá je dědina. - Rada obce schválila žádost pana Václava Hanáčka na zapůjčení staré obecní aparatury na Fotbalový turnaj mladší přípravky + zakončení fotbalové sezóny dne Rada obce schválila výstup z jednání dohadovací komise ze dne Ing. Anna Mikošková starostka obce Jiljí Kubrický místostarosta obce Výpis usnesení ze zápisu ze 120. schůze Rady obce Zašová konané dne 2. června Rada obce vybrala jako zhotovitele na zakázku Revitalizace centra obce náves firmu Cobbler, s.r.o, Zašová. Ing. Anna Mikošková starostka obce Jiljí Kubrický místostarosta obce Svoz tříděného odpadu 2. pololetí 2014 Zašová - Veselá Tříděný odpad - plasty - pytle žlutá barva Tříděný odpad - papír - pytle modrá barva nápojový karton pytle oranžová barva Tříděný odpad - sklo barevné - pytle zelená barva Sklo bílé - pytle bílá nebo šedá barva Změna uzávěrky Zašovských novin Na základě rozhodnutí Rady obce Zašová ze dne 16. června 2014 oznamujeme občanům, že uzávěrka Zašovských novin bude stabilně posunuta na 3. den v měsíci. Rada obce Zašová Zákaz pohybu psů na veřejném prostranství V poslední době opět po Zašové volně běhají psi. Chceme připomenout, že je stále v platnosti Obecně závazná vyhláška, která stanovuje pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství. Vyhláška říká: 1) Volný pohyb psů na veřejných prostranstvích je zakázán. 2) Držitel nebo osoba, které je pes svěřen, je povinna činit taková opatření, která by bezpečným a zákonným způsobem zabránila úniku psa na veřejná prostranství. V případě, že k úniku psa dojde i přes realizovaná opatření, neprodleně zamezit jeho volnému pohybu po veřejném prostranství. 3) Osoba doprovázející psa na veřejném prostranství je povinna zabezpečit psa vedením na vodítku a nasadit mu košík (náhubek) tak, aby pes neobtěžoval jiné osoby a zvířata, neohrožoval jejich životy, zdraví nebo majetek. 4) V případě znečistění veřejného prostranství exkrementy je osoba doprovázející psa povinna toto znečistění neprodleně odstranit. Žádáme tímto majitele psů, aby dodržovali vyhlášku a zamezili tak obtěžování obyvatel naší obce svými psy a v neposlední řadě i znečisťováním veřejných prostranství. Ing. Eva Krčmářová Oznámení občanům Od až do odvolání probíhá v lokalitě Zašová vždy mezi 8:00-16:00 hod. modernizace sítě kabelové televize. Během prací bude docházet k výpadkům služeb:

3 Zašovské noviny 7-8/2014 Jejich délku i počet se budeme snažit minimalizovat. Výměnou technologie se navýší přenosová kapacita sítě, která umožní další rozšíření nabídky kabelové televize a spuštění technologie 3. generace Internetu. Uživatelům to přinese nejen zvýšení stability provozu, ale i navýšení přenosových rychlostí. Děkujeme za pochopení. Za celý tým ValachNetu Ing. Bronislav Jašek Gastrofestival Zveme Vás na gastronomický festival, který se uskuteční v rámci Zašovských slavností. Můžete se těšit na různé ochutnávky regionálních potravin, k vidění budou kulinářské a barmanské show a další doprovodný program. Nudit se nebudou ani vaši nejmenší, pro které bude nachystán zábavný program. Těšíme se na Vaši návštěvu. - schopnost dobrého písemného projevu - řidičský průkaz sk. B - znalost ovládání zabezpečovacích systémů výhodou - praxe v kultuře výhodou. Uchazeč předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat: - jméno, příjmení, titul - datum a místo narození - státní příslušnost - místo trvalého pobytu, kontaktní údaje (tel., ) - nejbližší možný termín nástupu - datum a podpis Přílohy: strukturovaný životopis vč. popisu dosavadních zaměstnání a odborných znalostí a dovedností, kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Písemné přihlášky včetně příloh doručit nejpozději do do hodin na adresu: Obec Zašová, č. p. 36, Zašová Obec si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče. 3 Zveřejnění výzvy: úřední deska (www.zasova.cz), dne Z naší ZŠ Obec Zašová vyhlašuje veřejnou výzvu na pracovní pozici: Asistent kultury, sportu a cestovního ruchu Vykonávaná agenda viz, náplň práce, zejména: - příprava a realizace obecních kulturních akcí - vedení knihovny - redakční příprava Zašovských novin - infokanál - fotodokumentace a videozáznamy z akcí - příprava podkladů pro RO, ZO - propagace obce - zpracování videozáznamů ze zasedání zastupitelstva obce - zpracování dotací v kultuře - zajišťování kulturní komise -apod. Hlavní pracovní poměr, úvazek 1,0 Platová tř.: 8 Mzda: NV 564/2006 Sb. Nástup od Požadavky pro vznik pracovního poměru: - min. SŠ vzdělání s maturitou technického nebo ekonomického zaměření - dobré komunikační a organizační schopnosti - časová flexibilita - samostatnost - dokonalá uživatelská znalost práce s PC, program InDesign, Power Point, Photoshop, Pinnacle - dobrá znalost programu Alfa Software a Beta Software - znalost práce s kamerou - jazykové znalosti Školní výlet Bouzov Ve středu jsme jeli společně se třeťáky a páťáky na školní výlet na hrad Bouzov. Jeli jsme dvěma autobusy a cesta trvala necelé 2 hodiny. Když jsme dorazili na místo, tak jsme si v podhradí dali svačinu. Potom jsme měli domluvenou prohlídku hradu. Prohlídka byla velice zábavná a naučná. Naším průvodcem byl ohnivý muž, který nám vyprávěl příběhy a zajímavosti z historie hradu, např. o chrabrém rytíři Evženovi, který tento hrad koupil a po jeho vyhoření ho zrekonstruoval do dnešní podoby. Bohužel jsme nemohli navštívit nejvyšší věž. Bouzov patří mezi naše nejnavštěvovanější hrady, natáčely se zde i pohádky, např. O princezně Jasněnce a létajícím ševci. Poté jsme měli rozchod, prošli jsme si stánky se suvenýry a dobrotami. Nakonec jsme šli na představení do areálu s trojským koněm, což je taková velká rozhledna. Program byl o životě ve středověku, hráli loupežnickou pohádku, my jsme se pak účastnili turnajů a stříleli jsme z kuše a revolveru. Pak jsme šli k autobusům, utratili jsme poslední peníze za zmrzliny, luky a šípy, sladkosti a dárečky a jeli jsme domů. Byl to krásný výlet a myslím, že se všem velmi líbil a užili jsme si ho. Honza Fridrich, IV.B Pasování prvňáčků na čtenáře V pondělí jsme s žáky prvních tříd navštívili novou obecní knihovnu, kde byli naši nejmladší pasováni na rytíře řádu čtenářského. Nejprve však museli dokázat, že čtení opravdu zvládají a královna Abeceda si je pořádně prozkoušela. Pak vyslechli pohádku od pohádkového dědečka, který je celým programem provázel. V závěru všechny děti slavnostně slíbily, že kniha bude jejich přítel a budou se k ní chovat s úctou. Velkou radost dětem udělaly sladké odměny, pamětní list, čtenářský prů-

4 4 kaz do knihovny a hlavně krásná kniha, kterou dostali na památku. Tímto děkujeme všem, kteří se na tvorbě programu podíleli. Atletická všestrannost Děti a učitelky prvních tříd Již tradičně se žáci naší školy zúčastnili sportovní soutěže v atletických disciplínách s názvem Atletická všestrannost. Soutěž proběhla na Stadionu TJ ve Valašském Meziříčí. Vybraní žáci prvního stupně, vždy jedna dívka a jeden chlapec z ročníku, se utkali ve čtyřech disciplínách. Běh 50 m, běh 600 m, skok daleký, hod kriketovým míčkem. Všichni se s velkým nasazením snažili vybojovat co nejvíce bodů, které se pak sčítaly do celkového hodnocení jednotlivých družstev. A protože se nám urodili závodníci opravdu šikovní, podařilo se jim dosáhnout výborných výsledků. V úterý proběhlo okrskové kolo této soutěže a naši žáci se umístili takto: Družstvo chlapců 1. místo 1. třída: Kryštof Ondřej 2. třída: Ondřej Nohavica 3. třída: Jan Svozil 4. třída: Vojtěch Tvrdý 5. třída: Lukáš Vrabec Družstvo dívek 3. místo 1. třída: Ludmila Maliňáková 2. třída: Tereza Janošová 3. třída: Lucie Golasovská 4. třída: Julie Henrychová 5. třída: Veronika Janišová Zašovské noviny 7-8/2014 Toto umístění jim zajistilo postup do okresního kola, které proběhlo a ve kterém naši závodníci dosáhli opět výborných výsledků, i když v sestavě dívek došlo k malým změnám. Chlapci bojovali ve stejném složení. Družstvo chlapců 1. místo Družstvo dívek 5. místo: 1. třída: Tereza Knápková 2. třída: Tereza Janošová 3. třída: Lucie Golasovská 4. třída: Julie Henrychová 5. třída: Marie Svozilová Tímto všem závodníkům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a veliké úsilí, které do svých vákonů vynaložili. Zároveň jim upřímně gratulujeme a doufáme, že úspěchy zopakují i v příštích soutěžích! Petra Pavelková a Šárka Henrychová Nakrmili jsme Plastožrouta V letošním roce se žáci prvního stupně naší školy naplno zapojili do soutěže Nakrmte Plastožrouta. S velikým odhodláním sbírali vršky od pet lahví a střádali je ve svých třídách. Na konci školního roku jsme nasbírané množství zvážili a vyhodnotili ty nejlepší A jak to dopadlo? Umístění Třída Průměrný počet kg na žáka 1. místo 2. A 2,2 kg 2. místo 2. B 2 kg 3. místo 1. A 1,75 kg 4. místo 4. A 1,5 kg 5. místo 3. 1,13 kg 6. místo 4. B 1,08 kg 7. místo 1. B 1 kg 8. místo 5. 0,97 kg Všechny vršky si odvezla firma JELÍNEK-TRADING spol. s r.o., která se se zabývá recyklací plastů a je vyhlašovatelem soutěže Nakrmte plastožrouta. Ta nám nasbírané kilogramy vykoupila. Získané peníze budou použity na odměny pro žáky prvního stupně při školních akcích a soutěžích. V celkové soutěži, vyhlášené firmou, jsme se umístili na nádherném 6. místě a získali tak odměnu - 8 sněžných talířů. 1. místo Základní škola Strakonice 1 175kg Kč 2. místo Sdružení rodičů při ZŠ Znojmo 1 060kg Kč 3. místo Základní škola Rýmařov 649 kg Kč 4. místo Základní škola Hranice, 1. máje 626 kg 10 sněžných talířů 5. místo ZŠ Opava, Kylešovice 430 kg 9 sněžných talířů 6. místo Základní škola Zašová 399 kg 8 sněžných talířů 7. místo ZŠ Vyškov 380 kg 7 sněžných talířů 8. místo ZŠ Žižkova, Krnov 370 kg 6 sněžných talířů 9. místo ZŠ Dr. E. Beneše, Šumperk 353 kg 5 sněžných talířů 10. místo ZŠ Město Albrechtice 340 kg 4 sněžné talíře Všem, kteří se do soutěže zapojili, tímto děkujeme za spolupráci a doufáme, že příští rok se nám podaří nasbírat ještě více kilogramů než letos. Kolektiv učitelů 1. stupně Odznak všestrannosti olympijských vítězů (OVOV) Podruhé se žáci naší školy zúčastnili postupové soutěže OVOV. V OKRESNÍM KOLE pořádaném na atletickém stadio-

5 Zašovské noviny 7-8/2014 nu ve Valašském Meziříčí žáci se závodilo v šesti disciplínách (60 m, trojskok, hod medicinbalem, kliky (2 min), švihadla (2 min), driblink (2 min) nebo běh na 1000 m). Žáci bojovali za družstvo ve složení - Camfrlová, Hendrychová, Svozilová, Mořkovská, Malík, Skýpala, Palacký, Holešovský. Sčítaly se body tří nejlepších dívek a třech nejlepších chlapců a družstvo se umístilo na 2. místě (postupovém do krajské kola) z celkového počtu šesti škol. Jednotlivci byli rozděleni na chlapce a děvčata podle ročníků a medaile získali tito sportovci: Chlapci místo: Svozil Jan Chlapci místo: Vrabec Lukáš postup do krajského kola Dívky místo: Golasovská Lucie postup do KK 3. místo:hendrychová Julie Dívky místo: Svozilová Marie postup do KK Dívky místo: Hendrychová Tereza postup do KK Dívky místo: Camfrlová Markéta postup do KK Dívky místo: Urbanová Klára Přijímací zkoušky proběhly pro maturitní obory středních škol nejenom Zlínského kraje formou testů společnosti Scio z oblastí český jazyk, matematika a obecně studijní předpoklady. Procentuální úspěšnost umístění žáků 9. tříd po I. kole přijímacího řízení odpovídala číslu všech 26 uchazečů bylo přijato na zvolený studijní či učební obor střední školy. Letos byl největší zájem o gymnaziální typ středoškolského studia, na druhém místě figuruje zájem o ekonomické obory, třetí místo obsadily stavební obory. Na gymnázium do Valašského Meziříčí odchází z naší ZŠ 7 žáků, na Obchodní akademii ve Valašském Meziříčí byli přijati 4 žáci, SPŠ stavební ve Valašském Meziříčí budou navštěvovat 3 žáci naší školy. Maturitní obory upřednostňuje stejně jako loni 81% žáků, učební obory 19%. Atmosféru přijímacích zkoušek si úspěšně vyzkoušela i jedna žákyně sedmého ročníku na šestiletém oboru gymnázia ve Valašském Meziříčí. Rosana Kolomazníková výchovný poradce 5 Ohlédnutí za soutěžním školním rokem KRAJSKÉ KOLO bylo letos uspořádáno na atletickém stadionu ve Valašské Meziříčí Disciplíny proti okresnímu kolu byly pozměněny následovně: (60 m), shyby (2 min), hod míčkem, švihadla (2 min), sed-leh (2 min), skok do dálky, driblink (2 min) nebo běh na 1000 m). Z důvodu zájezdu naší školy do Anglie družstvo startovalo v pozměněném složení (Camfrlová, Svozilová, Střílková, Kamasová, Malík, Trtík, Pliska, Palacký) a obsadilo v krajském kole 6. místo. Mezi jednotlivci získali ocenění: Chlapci místo: Vrabec Lukáš Dívky místo: Camfrlová Markéta postup na republikové finále Dívky místo: Lucie Golasovská Všem závodníkům děkuji za reprezentaci školy, gratuluji k dosaženým výkonům a přeji hodně úspěchů na podzimním republikovém finále v Praze. Více informací ohledně bodování jednotlivých ročníků OVOV lze získat na Šárka Hendrychová Zhodnocení výsledků přijímacího řízení pro školní rok 2013/2014 Pro 1. kolo přijímacího řízení mohl v letošním roce uchazeč o studium ve střední škole podat opět dvě přihlášky. Během letošního školního roku proběhla, stejně jako každoročně, celá řada soutěží v psaní na PC desetiprstovou hmatovou metodou. Již tradičně se začíná v říjnu tzv. datlováním (letos se konalo ve Valašském Meziříčí pod názvem Valašský datel) určeným pro studenty 2. ročníků středních škol a mladší. Této soutěže jsme se nezúčastnili stejně jako v listopadu ZAVu Hodonín, určeného pro čtvrté ročníky a mladší, a v lednu ZAVu Přerov, určeného pro třetí ročníky a mladší. Důvodem neúčasti byly jiné školní akce (např. historická exkurze do Vídně). K těm kláním, kterých jsme se zúčastnili, patří talentová soutěž v Obchodní akademii ve Zlíně. Konala se v Den otevřených dveří a kromě toho, že 10 vybraných žáků třídy naší školy změřilo své síly v napsání co nejvíce cvičení v programu ZAV za 30 minut ve dvou kategoriích začátečníci a pokročilí, si mohlo prohlédnout učebny jmenované střední školy. Nejlepšího umístění dosáhl Vladimír Bumbala, který se 119 cvičeními obsadil 4. místo. Další v pořadí bylo Mistrovství ČR OPEN 2013 v Olomouci. Podmínky soutěže jsou stejné jako na mistrovství světa je zde zařazeno 8 disciplín (nemusí se soutěžit ve všech) a účastníci jsou rozděleni do 3 kategorií: žáci (do 16 let), junioři (17 20 let) a praktici (21 a více let). Zástupci naší školy byli Vladimír Bumbala soutěžil v 30minutovém opisu a korektuře textu a Klára Janíčková ta soutěžila jen v 30minutovém opisu. Vzhledem k silné konkurenci a svým schopnostem si v opisu vedli dobře oba splnili podmínku maximálního procenta chyb a minimálního počtu úhozů za minutu, a tak byli zařazeni do výsledkové listiny. Co se týče korektury, byla velmi těžká čtyři práce byly vyřazeny, bohužel mezi nimi byla i práce Vláďova. Od poloviny dubna do 9. května probíhala mezinárodní internetová soutěž Intersteno Aktéři se utkali v desetiminutovém opisu, v němž se za každou neopravenou chybu sráželo 50 úhozů. Výhodou Interstena bylo, že nikdo nemusel nikam jezdit a všichni mohli psát na známých klávesnicích i v prostředí, na které jsou zvyklí, tzn. ve škole. Tentokrát byli soutěžící rozděleni do čtyř kategorií děti do 12 let, žáci let, junioři let a praktici. Utkat se mohli buď jen v opisu v mateřském jazyce, nebo ve vícejazyčných opisech. Osm vybraných zástupců

6 6 Zašovské noviny 7-8/2014 naší školy soutěžilo v kategorii žáků, kde pro zařazení do výsledkové listiny byla hranice minimálně 180 úhozů za minutu a 1 % chyb. Kromě opisu v českém jazyce si vyzkoušeli i opis v jazyce anglickém. Mezi pisateli v mateřském jazyce se nejlépe umístila Verča Tkáčová na 85. místě s 2714 čistými úhozy celkem soutěžilo 447 žáků, z nichž 87 bylo neúspěšných. Co se týče vícejazyčného opisu, tak v silné konkurenci tureckých závodníků (někteří opisovali i v 15 jazycích) se umístila nejlépe opět Veronika Tkáčová na 36. místě, přičemž zde soutěžilo 448 žáků, z nichž 383 bylo neúspěšných. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že Veronika se v celkové výsledkové listině umístila na 36. místě ze 448 soutěžících, a to opisovala jen ve dvou jazycích v ČJ a AJ. Výsledky ostatních reprezentantů naší školy nebyly rovněž k zahození, jen některým se nepodařilo zvládnout opis v angličtině. Od 4. do 11. června pak proběhlo tour v psaní na PC. Takže popořádku. 4. června se konala talentová soutěž v Obchodní akademii ve Valašském Meziříčí. I přes zúžený výběr (řada dobrých pisatelů byla v Anglii) mělo tu čest reprezentovat školu 15 vybraných žáků z třídy. V inkriminovaný den se jich však dostavilo jen 13. Ale i tak jsme v konkurenci 63 soutěžících zaznamenali dobrá umístění: místo V. Tkáčová se 104 cvičeními za 30 minut, 13. místo Kristýna Poláchová s 89 cvičeními, 14. místo Michaela Maliňáková s 88 cvičeními. Do 20. místa se umístila právě na 20. místě ještě Petra Melichaříková s 82 cvičeními. Výsledky ostatních nebyly rovněž k zahození. Věcné ceny si odneslo 50 účastníků června se konalo již tradičně mezinárodní (účastní se i žáci z Polska) mistrovství ČR žáků základních škol ZAV Junior 2014 v Karviné, kterému předcházela talentová soutěž. Jelikož v tomto typu soutěží je omezen počet reprezentantů z jednotlivých škol na 4, počet napsaných cvičení v programu ZAV musí být minimálně 800 (opisují se 10 minut 3 souvislé texty s penalizací 10, 50 a 100 úhozů za neopravenou chybu) a jak jsem psala výše, výběr žáků byl omezen, byli vybráni jen tři: Petr Dobeš, Petra Melichaříková, Kristýna Poláchová. V talentovce si nejlépe vedla Kristýna Poláchová se 110 cvičeními skončila na děleném místě z 36 možných. V bodovaném tréninku (psalo se 20 dvouminutových opisů s možností postupně zvyšovat svůj výkon) si opět nejlépe vedla Kristýna Poláchová. V osobním rekordu 241,7 čistých úhozů za minutu obsadila 31. místo z 51 možných. V kombinaci tří desetiminutových opisů se nejlépe vedlo také Kristýně, ale ke svým možnostem nebyli na tom špatně ani Petra s Petrem. V pondělí a v úterý června se konala celorepubliková soutěž studentů 1. ročníků středních škol a žáků základních škol ZAV Ostrava Základní školu Zašová reprezentovaly Klára Janíčková, Lucie Špůrková, Petra Melichaříková a Tereza Šrámková. V bodovaném tréninku, který se konal první den a v němž se stejně jako v Karviné psalo 20 dvouminutových opisů, si všechna čtyři děvčata vytvořila osobní rekordy a v silné konkurenci obsadila místa od třetí desítky níže. Druhý soutěžní den se soutěžilo také stejně jako v Karviné ve třech desetiminutových opisech s penalizací 10, 50 a 100 úhozů za neopravenou chybu. Jelikož ani zde jsme neočekávali umístění mezi nejlepšími, nebylo pro nás umístění ve čtvrté a páté desítce zklamáním. Posledním kláním v tažení byla 11. června žáky velmi oblíbená talentová soutěž v Bruntále. Vzhledem k tomu, že cestování by bylo mnohonásobně delší než vlastní soutěž, účast jsme nakonec zrušili. Stejná skladba soutěží bude i v následujícím školním roce. Navíc rok 2015 je opět rokem mistrovským. Hned od prvních soutěží se bude rozhodovat o účastnících Mistrovství světa, jež se bude tentokrát konat v Budapešti. Je jen škoda, že se doposud nenašel nikdo, kdo by napodobil výsledky našeho bývalého žáka Petra Beňa. Psaní všemi deseti totiž vyžaduje vlastnosti, které žákům v dnešní době chybí nadšení, píli, trpělivost, soustředěnost, ale také ochotu trénovat doma ve svém volném čase. Mgr. Bohuslava Juřicová Fotbal SPORT Turnaj mladších přípravek - ročník 2005 a 2006 Zašová V sobotu 14. června proběhl turnaj mladších přípravek v Zašové pro ročníky 2005 a Malí fotbalisté poměřili síly systémem každý s každým. Díky kvalitnímu obsazení turnaje v obou skupinách nebyla nouze o krásné fotbalové akce. Hráči Zašové 06 změřili síly s týmy FK Malenovice, Valašské Meziříčí, Zubří, Juřinka a Nový Jičín. Kluci si vedli velmi dobře, tři zápasy vyhráli a obsadili velmi krásné druhé místo. Na prvním místě se umístil neporažený tým FK Malenovice a třetí místo vybojoval tým Valašského Meziříčí. Mezi týmy 2005 se představili fotbalisté ze Zubří, Polic, Rožnova pod Radh., Hrachovce, FŠ SK Louky a domácí tým. Zašovským hráčům se moc nedařilo, do vítězného konce dotáhli pouze dvě utkání a obsadili nepopulární čtvrté místo. První místo získal zaslouženě tým FŠ SK Louky, druhé Rožnov pod Radh. a třetí tým Zubří. Za výborné výkony během turnaje byly uděleny i individuální ceny: V kategorii nejlepší brankář - Tomáš Vinkler (Zašová) nejlepší brankář - Matyáš Svak (Zašová) - nejlepší střelec - Michal Hodulák (FK Malenovice) - nejlepší střelec - Jan Šebesta (Rožnov p. R.) - nejužitečnější hráč - Michal Kocián (Zašová) - nejužitečnější hráč - Matěj Vajgl (Hrachovec) Sestavy Zašové 2006: T. Vinkler - M. Kocián, Š. Košárek, T. Golasovský, M. Straděj, S. Salamon, R. Koňařík, M. Dobrozemský, O. Trtík 2005: M. Svak - R. Hanáček, V. Petřek, T. Žemla, D. Mikulec, H. Konvičný, V. Dobrozemský, V. Vinkler, O. Nohavica

7 Zašovské noviny 7-8/2014 Výsledky Zašové Zašová - Juřinka 9:1, Zašová - FK Malenovice 1:4, Zašová - Nový Jičín 2:6, Zašová - Val. Meziříčí 7:8, Zašová - Zubří 15:1 Zašové Zašová - Police 11:2, Zašová - FŠ SK Louky 4:10, Zašová - Zubří 2:14, Zašová - Rožnov p. R. 5:11, Zašová - Hrachovec 6:2 Konečné pořadí: 2005: 2006: 1. FŠ SK Louky 1. FK Malenovice 2.Zašová Rožnov pod Radh. 3. Zubří 3.Valašské Meziříčí 4. Zašová Nový Jičín 5. Hrachovec 5. Zubří 6. Police 6. Juřinka tak i podruhé byla důstojně uctěna památka člověka, který se na valašský fotbal dívá z pomyslného fotbalového nebe. 7 Memoriál Ládi Štěpána měl druhé pokračování V Zašové se podruhé sešla rodina, přátelé i kamarádi ikony tamního fotbalu. Již podruhé se v Zašové v tradičním termínu poslední červnové soboty uskutečnil Memoriál Ládi Štěpána, vynikajícího člověka, fotbalového funkcionáře, sportovního novináře a v neposlední řadě duše zašovské kopané. Tradičně čtyři týmy se utkaly ve druhém ročníku, aby sportem a zábavou uctily památku osobnosti valašské kopané. K tradičním týmům Zašovskému Áčku, Starým pánům Zašové a Kozlíkovcům (tým tvořen rodinou, kamarády a kolegy ze Střední integrované školy ve Valašském Meziříčí) se připojil místo Hrachovcec tým Vigantic. K tomu jedna z organizátorek memoriálu a dcera Ládi Štěpána, Lucie Košárková, poznamenává: Každý rok měníme jeden tým podle toho, kde taťka rád jezdil na fotbal a mapoval zápasy pro Valašský Deník. Loni tady byl Hrachovec, letos jsme pozvali kluky z Vigantic. Házená Martin Němec Konečná tabulka zlínské ligy mužů v házené Výsledky soutěže házené Zlínská liga muži Jaro 2014 V samotném turnaji, ve kterém se zhostil role rozhodčího předseda domácího fotbalového klubu Miroslav Košárek, obhájili prvenství z prvního ročníku hráči Áčka Zašové, za nimi skončili borci Grupy Vigantic, na bronzovém stupínku Kozlíkovci a na čtvrtém místě Staří páni ze Zašové. Lucie Košárková se ještě jednou vrací k vydařenému sobotnímu odpoledni: Memoriál se vydařil, nikdo se nezranil a všichni se pobavili. Čestný výkop obstarali taťkovi vnuci Honza a Štěpán Košárkovi. Oba poté nastoupili za tým Kozlíkovců. Štěpán slavil v den memoriálu své sedmé narozeniny a vstřelil také branku. Měl obrovskou radost. Nakonec ho točila i regionální televize TV Beskyd. A HC Lesana Zubří - TJ Veselá (13 : 6) 29 : TJ Veselá - TJ Uherské Hradiště (21 : 11) 33 : TJ Veselá - TJ Bystřice pod Hostýnem B (7 : 8) 21 : TJ Veselá TJ Handball Val. Meziříčí (14 : 8) 28 : TJ Veselá TJ Zlín B (13 : 11) 30 : TJ Veselá TJ Holešov (15 : 10) 26 : 21 Chtěl bych poděkovat OÚ Zašová a sponzorům za jejich podporu. Dále pak Všem členům oddílu, funkcionářům a také hlavně hráčům družstva mužů TJ Veselá oddíl házené za úspěšnou sezónu ve Zlínské lize mužů. Chtěl bych jim popřát hodně zdraví, štěstí a úspěchů do nové sezony. Za TJ Veselá Oddíl házené jednatel Ludvík Černoch

8 8 Zašovské noviny 7-8/2014 Společenská kronika našich občanů Blahopřání Na společnou cestu žitím ve dvou jste se vydali a při ní jste jeden v druhém oporu svou získali. I když je občas bouře s krupobitím, vlnami, zas vysvitne zlaté slunce nad Vašimi hlavami. bez povšimnutí. Nejde o oslavy, ale o události s duchovním přesahem, které mnohde po celé století čekají na smíření. PROGRAM připomínky výročí: Veselá - ve čtvrtek v slavení mše svaté za spásu a na památku obětí První světové války. Potom průvod na dolní konec k pomníku padlých, kde cca okolo začne kající pobožnost za padlé. Zašová - v pondělí v slavení mše svaté za spásu a na památku obětí První světové války. Potom průvod k pomníku padlých, kde cca okolo začne kající pobožnost za padlé. Jiří Polášek, farář 300 let od položení a posvěcení základního kamene zašovského kostela Dne 23. července 2014 oslaví 65. výročí svatby naši drazí rodiče Ludmila a Rudolf Jurečkovi. Rádi bychom jim chtěli z celého srdce poděkovat za celoživotní obětavost pro celou naší rodinu. Máme Vás všichni moc rádi a přejeme hodně pevného zdraví, štěstí a sil do dalšího společného života. Za všechny gratulanty dcery Jana a Alena s rodinami. FARNOST ZAŠOVÁ Lítost a oživení 100 let od vypuknutí 1. sv. války ( ) 28. července 1914 vyhlásilo Rakousko Uhersko válku Srbsku. Odstartovalo tak konflikt, který trval 4 roky a zasáhl celý svět. Přitom padlo skoro Čechů a Moravanů. V naší zemi není snad jediná obec, kde by nestál pomník s připomínkou obětí této hrozné války, v níž padlo deset milionů lidí, rozpadly se hranice států, ale stejně tak hluboce utrpěla důvěra k vládcům a řada lidí propadla v hlubokou krizi víry v dobrého Boha. Tato osobní krize víry a důvěry mnoha obyčejných lidí nese své nedobré ovoce až dodnes. Jako společenství věřících vnímáme toto smutné výročí jako podnět k zastavení se. Proto chceme vybídnout jak křesťany, tak i ostatní občany našich obcí a spolků, abychom společně prosili za naše předky, jejich rodiny a za smíření a odpuštění spáchaného zla. Zveme k modlitbě a klademe při tom důraz na rozměr pokání za zničení obyčejných lidských životů. Chceme prosit za spásu těch, kteří padli a odpuštění viny všem, kteří nesli podíl na tomto hrozném krveprolití, které zasáhlo všechny v naší zemi. Chceme také prosit za mír, za odvahu a vůli k míru a ochranu před novými válkami. Chceme také poděkovat všem za nasazení a riskování života v šílených podmínkách několikaletého válčení. Zveme všechny, kteří vnímají hodnotu skutečného míru. Nenechme minout toto smutné výročí Letos si připomínáme 300 let od položení a požehnání základního kamene zašovského poutního kostela Navštívení Panny Marie. Obec Zašová původně patřila k rožnovské farnosti. Starý dřevěný kostelík sv. Anny na bývalém hřbitově byl pro poutníky malý a jen se dvěma oltáři. Dne 14. srpna 1714 byl proto položen základní kámen nového poutního kostela, jehož stavbu financoval hrabě Karel Jindřich ze Žerotína a po jeho brzké smrti bratr a dědic František Ludvík. František Šigut uvádí ve své publikaci o Zašové: Základní kámen byl položen za obrovské účasti veřících. Bližších podrobností o této slavnosti se nedovídáme. Vranečka ve své Kronice poznamenal jen tolik, že účast byla obrovská a základní kámen na staveniště že nesl on a jeho syn Baltazar, jenž později vstoupil do řádu Trinitářů. Kostel benedikoval (požehnal) dne 15. července 1725 olomoucký kanovník Jan Matěj z Thurnu. Slavnostní biskupské konsekrace (posvěcení) se kostel dočkal 29. července 1742 z rukou olomouckého biskupa Jakuba Arnošta z Lichtenštejna. Výročí oslavíme v neděli , kdy bude slavena v mše sv. na poděkování za posvěcení základního kamene kostela. Při mši sv. zazpívá Chrámový sbor z Kopřivnice. Hned po mši sv. sbor zazpívá v půlhodinovém minikoncertu několik písní ze svého repertoáru. Konec cca v Vstupné dobrovolné. Při příležitosti kulatého výročí jsme vydali leták o Zašové a poutním místě a je k dostání v kostele nebo v Infocentru. Jiří Polášek, farář Otevřené brány Připomínáme, že farnost Zašová i letos v období od do zajišťuje otevření kostela Navštívení Panny Marie v Zašové a její přístupnost návštěvníkům s průvodcem (zdarma). Kostel je otevřen: sobota 9-12 a hodin a neděle hodin a v době státních svátků. V době církevních obřadů se od prohlídky upouští! Využijte otevřených bran našeho kostela a pozvěte k prohlídce i své známé a návštěvy. Jiří Polášek, farář Zašovská pouť - noční můra či alkoholový piknik zombie? V době, když budete číst tento článek, bude už po tradiční Zašovské pouti, která je podle starého liturgického kalendáře slavena vždy první neděli po 2. červenci. Máme tuto výsadu v nepřerušené kontinuitě, jinak se nově všude jinde slaví svátek

9 Zašovské noviny 7-8/2014 Navštívení Panny Marie 31. května. Odpadky už budou odvezeny, škody vyčísleny... Po zkušenostech několika poutí v Zašové se vůbec nedivím, že mnoho spoluobčanů v tyto sváteční dny raději z vesnice emigruje, ale jen ti, kteří se nebojí o svůj majetek a svěří ho Pánu Bohu a náhodným hlídkám policie. Mnozí totiž musí zůstat a hlídat i v noci, aby novodobí zombie nezničili nebo nerozlámali plot, kterým si zkracují cestu. Jak dál? Po mé první intervenci na zastupitelstvu před třemi lety se přece něco málo udělalo: do okolí kostela se prý daly stánky s rukodělnými pracemi atd. a posílila se přítomnost Policie ČR. Díky za to. Ale je to málo. Obec může udělat daleko víc - a má na to mocné prostředky formou různých omezení a vyhlášek. Ale musí být politická vůle a ochota. Jeden kněz mi radil: Tak udělej Zašovskou pouť jindy: (tedy ) Jenže přesun data pouti nic neřeší. Blíží se obecní volby. Najde se zde strana, která s tímto problémem bude chtít něco radikálně dělat a omezí řádění podnapilé a zdrogované mládeže i za cenu toho, že se tím podstatně sníží přísun peněz do pokladen? Nebo se pojede nadále ve starých kolejích? P. Jiří Polášek, farář KULTURA Uplynulé akce Sportovní den dětí Na začátku měsíce června proběhl opět tradiční sportovní den dětí. Děti, ale i dospělí si zde mohli zasportovat, a to při duelu, Bollo Ballu, kopání na branku, lukostřelbě a mnoho dalšího. Za plnou kartičku razítek čekalo na děti překvapení v podobě nafukovacího balónku a sladkostí. Pro dospělé, kteří si taktéž zasoutěžili, pak byla připravena odměna v podobě tekutin, a to buď piva nebo kofoly. Účastníci si mohli taktéž vzít škračenici, kterou po celou dobu dělali členové KDU ČSL. Děti měly možnost zahrát si bowling a v orlovně na ně čekala i Zuzana Mechlová, která malovala holčičkám kytičky a klukům pavouky na obličej. Chtěla bych všem poděkovat za spolupráci. Bc. Eliška Krupová Tak jako každý rok, tak i letos začínal pohádkový les na Kantorce a končil v Makytí. Děti nejprve musely přijít na Kantorku, kde na ně čekaly víly, které jim rozdaly soutěžní kartičky. Za poznání pohádkových bytostí dostaly děti razítko a mohly pokračovat v cestě, kde na ně čekal Bob a Bobek, Leontýnka, Honza, babka kořenářka, Hejkal, Zlatovláska, Královna. U Perníkové chaloupky si děti za odměnu mohly u Baby Jagy, která věznila Jeníčka, vzít na posilnění kokino a pokračovaly dál,. V Makytí na ně čekala např. lukostřelba, střelba z flinty, trampolína a hlavně odměny za plnou kartičku razítek. Letošní rok byl o něco delší než předešlé ročníky, ale myslím si, že to nikomu nevadilo, a i když nebylo zrovna nejlepší počasí, pohádkový les se dočkal velkého počtu návštěvníků. Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří se na přípravě akci spolupodíleli, a to především mysliveckému sdružení Zašová Sovinec, členům kulturní komise při OÚ a pohádkovým bytostem, které si udělaly čas na to, aby mohly dětem udělat radost. Bc. Eliška Krupová Červen v Centru pro rodinu Centrum pro rodinu pozvalo 1. června rodiny našeho děkanátu už na třetí setkání rodin v Zašové. Byli jsme rádi, že k nám do Zašové přijely rodiny z Rožnova, Valašského Meziříčí i Choryně. Odpoledne pro rodiny s dětmi začalo adorací v kostele Navštívení Panny Marie v Zašové. Děti přinášely malované prosby k adoraci, mládež modlitbu doplnila zpěvem s kytarou. Další program se z důvodu proměnlivého počasí přesunul do kulturního domu ve Veselé, kde jsme byli vtaženi do pohádky v podání Pavla Hošťálka a odnesli jsme si velké poučení: Co dělá táta, to je vždycky správné. Pak byly děti pozvány do pohádkového království, zamořeného zlobivými šotky, ty bylo potřeba posbírat, odevzdat do šotkomatu a vyzvednout si sladkou odměnu, práce v podobě soutěžení byla náročná, ale nakonec se všechny šotky podařilo posbírat a království i král byli uzdraveni. 9 Pohádkový les Rodiče mohli svým dětem se získáváním šotků pomáhat nebo si spolu popovídat a ochutnat výborné jednohubky, perníčky a buchty. Druhou akcí měsíce června byl táborák pro malou scholu. Malá schola je skupinka dětí, které se snaží svým dětským zpěvem přizdobit dětskou mši, kterou máme každou první neděli v měsíci. Děti spolu s rodiči přišly na farní zahradu oslavit konec školního roku a začátek prázdnin. Začali jsme společnou modlitbou a písničkou, pak následovaly hry na zahradě a společné opékání špekáčků. Děkuji všem, kteří pomáhají s přípravou těchto akcí pro

10 10 Zašovské noviny 7-8/2014 rodiny. Vím, že každý má dost svých povinností, a proto si vážím práce a času lidí, kteří nemyslí jen na sebe, ale i na ostatní. Děkuji zvláště Martinu Filustkovi za přípravu her a programu pro děti, Pavlu Hošťálkovi za divadelní představení, zašovským farním ženám, které napekly buchty a připravily jednohubky, otci Jiřímu Poláškovi za duchovní podporu, a obci Zašová za podporu finanční. Iva Hrubá CPR Valašské Meziříčí Kam za kulturou v Zašové a ve Veselé Dětské odpoledne Kulturní komise při OÚ Zašová spolu s veselskými hasiči Vás zve na DETSKÉ ˇ ODPOLEDNE KDY: od hod. KDE: na házenkářském hřišti ve Veselé Program: Dětská minidiskotéka Klaun Hopsalín Agility (Kynologický klub Veřovice) Skákací hrad Trampolína Čtyřkolka soutěže a hry Od hod. diskotéka - DJ Polly Akce proběhne za každého počasí. Občerstvení zajištěno, zvou pořadatelé. Divadlo Slečna Abigail Upozorňujeme zájemce o divadelní představení Slečna Abigail, že lístky na toto představení budou v předprodeji od na Obecním úřadě u paní Vykoukalové. Cena vstupenky činí 250 Kč. Bližší informace o představení v dalším čísle Zašovských novin. Bc. Eliška Krupová Kam za kulturou v okolí Prázdninová návštěva kostela sv. Trojice Začaly letní prázdniny a Muzeum regionu Valašsko, p. o. zve návštěvníky k prohlídce kostela sv. Trojice ve Valašském Meziříčí. V letošním roce kostel nabízí zajímavé výstavy. Návštěvníci mohou zhlédnout nejen expozici originálů historických soch a renesančních náhrobků, ale také výstavu o historii valašské a slovenské kultury pod názvem Samostatně a přitom společně. Výstava prezentuje lidovou kulturu Valašska a Slovenska v době od 16. do 19. století, zejména je zaměřená na valašskou kolonizaci a její vliv na život obyvatel na obou stranách hranice. Slavnostní zahájení výstavy se uskutečnilo ve středu 9. července 2014 v 16 hodin v kostele sv. Trojice. Letos vycházíme návštěvníkům vstříc a prodlužujeme otevírací dobu. Kostel sv. Trojice mohou navštívit od 1. července do 31. srpna 2014, vždy v úterý až pátek od 9 do 17 hodin a v sobotu a v neděli od 10 do 17 hodin, upřesňuje kurátorka výstavy Anna Dostálová z Muzea regionu Valašsko. Obecní knihovny Otevření knihovny Omlouváme se všem čtenářům, ale jak již bylo zmíněno paní starostkou v úvodníku Zašovských novin. Obecní knihovna v Zašové bude z důvodu realizace návsi uzavřena. Bc. Eliška Krupová KLUB DŮCHODCŮ Program Klubu důchodců (červenec - srpen) Beseda o Praze...pan Farář Kulturní pásmo o létě Veselé odpoledne...hraje Marta Společné posezení v přírodě... Program Klubu důchodců (srpen - září) Posezení u taboráku Trénování paměti...v 17 hod. výbor Klubu 3.9. Veselé odpoledne...hraje Marta Zážitky z léta... vyprávění... Naši důchodci v lázních Nimnica. Začátkem června, od , si naši důchodci vyhradili čas a společně s Klubem Seniorů z Rožnova odjeli na týden za odpočinkem do lázní Nimnica na Slovensku. Nimnica je malá vesnice v okrese Púchov. Lázně jsou vzdálené pouze hodinu cesty od nás. Leží v krásnem prostředí na úpatí Javorníků. Příroda je tady nádherná a z pokojů se nabízí pohled na přehradu vodní nádrž Nosice. Ubytování je v nově opravených pokojích a celodenní strava byla pro nás dostačující. Pod dozorem lékaře jsme dostali naordinovaných 15 procedur podle problému, které nás trápí. K dispozici byl i bazén, relaxační masáže a vše co nám zpříjemnilo pobyt. I večery jsme trávili společně v poklidu. Kdo chtěl, poslouchal překrásné melodie u klavíru nebo jen tak posedával, taky si mohl udělat pěknou procházku v lesoparku. Využili jsme jak množství procedur, tak i širokou paletu jídel a služeb, které nám lázně Nimnica nabídly. Našim důchodcům se pobyt v lázních moc líbil, byli jsme spokojení a uvažujeme, že i příští rok pokud budeme zdraví, opět vyrazíme si užít pohody a péče o naše zdraví.

11 Zašovské noviny 7-8/ Nový domov pro osoby se zdravotním postižením se začne v Zašové stavět přes léto Za Klub důchodců Emília Martinková VAŠE PŘÍSPĚVKY Delší dobu se mluví o procesu transformace a plánovaném opouštění nevyhovujícího objektu k poskytování sociální služby Domova pro osoby se zdravotním postižením v Zašové. V budově bývalého kláštera a klášterní školy nyní žije 90 dospělých lidí s mentálním postižením. V průběhu příštího roku vzniknou nové malé pobytové služby na území celého okresu Vsetín, kde najdou tito lidé nové bydlení. Budou vznikat malokapacitní služby typu domova pro osoby se zdravotním postižením, tak i chráněná bydlení. V polovině prázdninových měsíců se začne stavět na spodní části zahrady (parcela č. 19), která nyní patří k pozemkům Domova pro osob se zdravotním postižením (bývalé ÚSP) v Zašové. Pro 18 lidí s postižením vznikne nový Domov pro osoby se zdravotním postižením právě tam. Jedná se o vybudování tří nízkopodlažních samostatných domácností/ domů pro lidi s postižením, kteří potřebují nepřetržitou intenzivní pomoc a jeden objekt, který bude sloužit pro denní aktivity klientů této služby. Léto budiž pochváleno... Další úspěšné Vítání léta proběhlo v relaxačním centru SALZA v Zašové - tentokráte s kapelou Edo Klena & Klenoty z Prešova. V úvodu proběhla vernisáž výstavy výtvarné dílny Ondřeje Hozáka, při které byli představeni a odměněni samotní autoři. Vystavená díla je možno shlédnout kdykoli v provozní době až do konce září - to se už budeme s létem loučit. Těšíme se na Vaši návštěvu. Výjezd vozidel ze stavby je plánován po vedlejší cestě, která se napojuje před horním mostem u rozcestí za pekárnou Lešňanka a vede dále k panelovým domům. Průjezd po této ulici nebude zastaven, o případném omezení bychom informovali. Jitka Němcová, manažerka transformace DOZP Zašová Poplatky za činnost v kultuře v Zašové Nový web o historii našich obcí Pavel Trčka Rád bych zde představil nový web, který je spuštěn od května tohoto roku. Věnuje se historii obce Zašová, Veselé a blízkého okolí v těch nejširších souvislostech. Postupně zde budou vycházet všechny dostupné informace a budeme rádi, když k tomu přispějete i Vy - určitě je totiž mezi občany spousta zajímavého materiálu, fotek, filmů, které by se mohly zveřejnit. Máte - li něco takového doma, neváhejte nás kontaktovat. A to nejdůležitější - vše najdete na tomto odkazu: historie.zasova.info/ Pavel Trčka Před rokem, na jaře 2013, jsem se s dechovkou, kterou vedu od roku 1969, musel se vším co dechovka potřebuje ke své existenci odstěhovat do provizorní místnosti v domě č. p.17 Maliňákovo, dříve taky Drobné provozovny Zašová, jinak podle dlouhodobých záměrů Ing. Mikoškové, budovy na prodej. Bourání starého dobrého sálu OB se nedalo zabránit, i když jsem byl celou dobu přesvědčený, že to je kardinální blbost. No nicnéně dlouhodobé destruktivní záměry Ing. Mikoškové v nakládání s majetkem obce byly demokraticky požehnány zastupitelstvem, a tak jsem jen sám mohl vzít na vědomí tu bídu demokracie v hospodaření obce. Rok tedy dechovka zkouší v domě č. 17. Půl roku je nový kulturák v provozu a čekáme, že tak jak doposud dechovka fungovala díky sálu OB, budeme vyzváni k přestěhování a že to bude za stejných podmínek jako v sále OB, ale nebude. Paní starostka mě upozornila, že budeme platit nájem a ať se podívám na sazebník. Zděšený z nájemních poplatků myslím nejsem jenom já. Nakonec to potvrzuje zájem

12 12 Zašovské noviny 7-8/2014 o služby nového kulturáku. V sále OB se téměř pořád něco dělo, v novém kulturáku se neděje téměř nic. Informační centrum nemá koho informovat a poplatky z nájmu jsou takové, že si to málokdo může dovolit. Interiér kulturáku není přizpůsoben podávání jídel a přitom stolování je velmi častá potřeba při pořádání společenských i rodinných akcí. Kdo byl v kulturáku na akci s jídlem mně dá za pravdu, jak je v tomto ohledu kulturák zfušovaný. Já pro dechovku potřebuji stálé prostory na uskladnění nástrojů, aparatury, místo pro stojany, noty, notový archiv. Potřebám dechovky nakonec vyhovují provizorní podmínky v domě č. 17. Kolik platí jsem se ptal mladých muzikantů, kteří se v domě č. 17 už léta schází a cvičí pod vedením pana Kuchyňky. Rada obce Zašová za činnost mládeže v kultuře požaduje nájem 350 korun za m2 plus energie tj. teplo a elektřina. Místnost, v níž děcka zkouší, má prý 70 m2 krát 350 korun/m2, roční nájem ,-korun plus energie, odhaduji dalších 10 tisíc. K tomu přirozeně patří plat učitele hudby. Odhaduji podle sazebníku kulturáku, že budou nějaké slevy i v č. p. 17. Tragedií postoje Rady obce ovšem je, že vůbec od dětí, studentů, občanů, kteří se snaží o užitečné kulturní vyžití, vybírají peníze. Zařízení obce má sloužit občanům, jejich kulturnímu, sportovnímu a duchovnímu rozvoji. Tito mladí lidé, občané, vytváří hodnoty, ze kterých se může obec těšit, může se jimi často i chlubit. Za tyto hodnoty vkládané do svých občanů přece nemůže obec brát peníze!! Ptám se, kde je podpora kulturní činnosti mládeže, za kterou v roce 2000 dostala Bílou stuhu v soutěži Vesnice roku? V sále OB se za činnost v kultuře nikdy neplatilo. Cvičily a zkoušely všechny kulturní instituce jako krúžkaři, cimbálovky, taneční orchestry, dechovka, divadelníci. A nejen zkoušky, ale i různá vystoupení, přehlídky hudeb apod. byly akce zadarmo. Obec tuto činnost nikdy nikomu nefakturovala, bylo to vnímáno jako činnost užitečná pro občany. Nakonec i částky za placené akce v sále byly spíš symbolické proto, aby byly přístupné pro všechny. Napadá mě kontrastní otázka na činnost obecních hospodářů. Platí zastupitelé za to, že využívají ke své činnosti obecní prostory? Platí radní za teplo a světlo v kanceláři, v níž se radí? Platí zaměstnanci obecního úřadu obci za to, že úřadují v obecní budově a učitelé, že učí v obecní škole? A tak jak jsou absurdní mé otázky, tak absurdní pro mě je skutečnost, že obec vyžaduje od občanů peníze za činnost v kultuře. To nikdy nebylo. Je před volbami. Přál bych si, aby si ti všichni matadoři demokraticky zničeného historického majetku obce uvědomili svou osobní odpovědnost, i za úpadek v postojích k potřebám občanů, a už nekandidovali. Ing. Václav Zvoníček Uvádíme na pravou míru údaje o nájmu Steče: Steč platila do loňského roku za nájem v Drobné provozovně 15 tis. Kč ročně včetně všech energií. Pro rok 2014 je schváleno 160,-Kč/ m2 + energie, které jsou u každého nájemce samostatně měřeny podle skutečné spotřeby. Příspěvek pana Zvoníčka jinak ponecháváme bez komentáře. Redakční rada Trestná činnost v naší obci a co s ní? Dobrý den, statistiky a údaje, které letos v lednu na požádání poskytla Policie České republiky, ukazují, že každým rokem jsou v našich obcích (Zašové a Veselé) vytvořeny škody v průměru ve výši cca ,-kč ročně (viz tabulka). To není zanedbatelná částka, kterou způsobují zloději a vandalové. Jelikož PČR má a měla omezené kapacity, snažilo se vedení obce v nedávné minulosti řešit tento problém placenou spoluprací s městskou policií z Valašského Meziříčí, jejíž hlídky do obce v dohodnutých intervalech jezdily. Nicméně ani toto situaci výrazněji neřešilo, takže se od spolupráce s MP VM později upustilo. Přesto tento stav by pro nás neměl být uspokojivý a ani pro vedení obce to asi není nejlepší vizitka. Měli bychom hledat řešení jak se s touto situací vypořádat. Ve volebních programech v roce 2010 se psalo o kamerových systémech, kdo ví, zda se na tom pracuje. Mimochodem pro zajímavost: místní organizace KDU -ČSL kdysi měla ve svých volebních programech zřízení obecní policie, což se jiným stranám zdálo zase nákladné nebo nereálné. Koneckonců, v posledních volbách v r už to v programu neměli ani lidovci. Na závěr ještě jedna faktická poznámka. V roce 2012 neznámý žhář podpálil výrobní halu na Luhách a způsobil tak škodu celkem ve výši 5 miliónů Kč., čímž v průměru vyrovnal a předstihl škody od zlodějů a vandalů. Jan Bolek, Zašová Proč Zašová stále nemá Územní plán? Všechny obce ho už mají nebo ho právě dokončují, jen Zašová ho nemá a pak už jenom Lešná. U Vás se to zaseklo v tom roce 2010, kdy byla schválena jen textová část a pak se to někde zadrhlo. Zašová jde cestou změn úz. plánu, neustálá změna za změnou, což je velmi nepřehledné. Taková byla zásadní část odpovědi pracovnice odboru územního plánování Městského úřadu ve Val. Meziříčí loni na jaře (2013), kdy jsem se byl osobně zeptat, kde to vázne s úz. plánem naší obce. (Val. Meziříčí je tzv. obec s rozšířenou působností a Zašová spolu s dalšími okolními obcemi spadá v těchto záležitostech pod V. M.). Bylo to velmi zvláštní zjištění, když obec o velikosti a významu Zašové si nedokáže splnit tuto povinnost a i mnohem menší obce jako Loučka, Police, zkrátka všechny zbývající to zvládly včetně vyřízení dotace na tuto záležitost. Jan Bolek, Zašová K výše uvedenému článku uvádíme, že zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebního řádu (stavební zákon) umožňuje obci zajištění nového územního plánu do roku Dle 188, odst. 1 stavebního zákona, územně plánovací dokumentaci sídelního útvaru nebo zóny, územní plán obce a regulační plán schválené před 1. lednem 2007 lze do 31. prosince 2020 podle tohoto zákona upravit, v rozsahu provedené úpravy projednat a vydat, jinak pozbývají platnosti. Prasličáková

13 Zašovské noviny 7-8/ INZERCE Poradím Vám s každou střechou, fasádou a izolací Jetojednoduché, přijedukvám, zaměřímobjekt, navrhnuoptimální řešení,spočítámcenu akdyžsevámtobude líbit,rádvšedodám. Nakupte u Colemanu a zapojte se do soutěže Smršť výher. Jen Coleman Vám vrátí za Vaše nákupy zpět až Kč. Jen v Colemanu vyhrává každý zákazník. Za své nákupy získáváte body - COLY a za ty můžete u nás nakoupit zdarma materiál z naší nabídky. Nejkvalitnější česká plechová krytina se zárukou až 40 let! Pouze v Colemanu za exkluzivní cenu od 184 Kč/m 2 (vč.dph) Odvaděč vody do sudu Cena od 134 Kč/ks vč. DPH za odvaděč vody pozinkovaný 80mm Pouze pro držitele věrnostních karet cena od 127 Kč/ks vč. DPH. V nabídce i jiné průměry a materiály (lakovaný pozink, měď, titanzinek, hliník) Výrobky těchto partnerů u nás nakoupíte výhodněji Váš poradce: Radek Šťastný, mobil: OBCHODNÍ CENTRUM VSETÍN, Bobrky 478, Vsetín, tel.: ředitel obchodního centra Ing. Jiří Kuňák, mobil: prodáváme i na internetu - Jen v Colemanu nakoupíte kvalitní řezivo a ještě ušetříte. Např. latě 40x60 mm, impregnované za nejlepší cenu na trhu. Exkluzivní cena 16 Kč/bm vč. DPH. Ihned k odběru! Dále v nabídce: prkna, hranoly, OSB desky, palubky DŮM SLUŽEB Nutriční poradna, tel.: Kadeřnictví - Schwarzová Pavla - tel.: Kosmetika - Davidová Dana - tel.: RŮZNÉ

14 14 Zašovské noviny noviny 7-8/2014 2/2011 LUŠTĚNÍ Redakce ZN pro toto dvojčíslo připravila pro čtenáře 4 verze sudoku. Vybrat si můžete na vyluštění lehkou, střední, těžkou nebo ďábelskou. Tento měsíc se tudíž o ceny nesoutěží a je to jen na zpestření prázdninového dne. Výherkyní minulého luštění se stala paní Jiřina Maleňáková. A správná tajenka zněla:... stálého kromě nestálosti. Všem zúčastněným děkujeme. LEHKÁ STŘEDNÍ TĚŽKÁ ĎÁBELSKÁ Periodický tisk územně-samosprávného celku. Vydává Obec Zašová, Zašová 36, Zašová, IČ , DIČ - CZ Reg. zn. MK ČR E vychází 1x měsíčně - řídí redakční rada - redaktor Bc. Eliška Krupová, tel.: , - písemné příspěvky zasílejte na Obecní úřad Zašová - uzávěrka 4. každého měsíce - tisk Grafia Nova Rožnov p. Radhoštěm - pro rodiny trvale bydlící v obci zdarma. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit nebo stylisticky upravit. Toto číslo vyšlo 15. července 2014.

NOVINY. Zašovské. Ročník ČÍSLO 3XVIII., č. 10 BŘEZEN 15. října 2011 2012 5,- Kč. Zprávy z obce

NOVINY. Zašovské. Ročník ČÍSLO 3XVIII., č. 10 BŘEZEN 15. října 2011 2012 5,- Kč. Zprávy z obce Zašovské NOVINY Ročník ČÍSLO 3XVIII., č. 10 BŘEZEN 15. října 2011 2012 5,- Kč Zprávy z obce Výpis usnesení ze Zápisu z 33. schůze Rady obce Zašová, konané dne 13. února 2012 Všem čtenářům Zašovských novin

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ DUBEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ÚZEMNÍ PLÁN STR. 1 XXVI. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA STR. 3 ZELENÝ SLOUPEK STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Ze života naší čtvrti

Více

Víceúčelové kulturní centrum ano, shodli se občané

Víceúčelové kulturní centrum ano, shodli se občané Senátoři v Rožnově Vzácnou návštěvu uvítal v minulých dnech starosta Čtěte na straně 2 Prohlášení místostarostů Jak vnímají kritiku na své osoby místostarostové? Čtěte na straně 3!!!! Úspěšné setkání Mercedesů

Více

Nová dětská hřiště VYDAŘENÁ BITVA O ZUBŠTEJN 8/2006

Nová dětská hřiště VYDAŘENÁ BITVA O ZUBŠTEJN 8/2006 ROČNÍK I., SRPEN 2006, 6 400 VÝTISKŮ, ZDARMA 8/2006 Téma měsíce: Otvíráme náruč turistům strana 1 a 2 Listárna strana 4 Prohlášení k medializaci Technických služeb strana 6 Program Kulturního domu na září

Více

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů Mìstský zpravodaj ROÈNÍK 25 12/2014 CENA 10 Kè ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE Ing. Pavel Vardan 44 let, kandidát NKK 1 256 hlasů Mgr. Ivana Majíčková, MBA 53 let, kandidátka NKK 1 142 hlasů Ing. Jiří Deml

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/09 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s projektem, který se týká naší

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

ročník XII. cena 15 Kč číslo 15/2010 vyšlo 27. 8. 2010 Sportovi tû v zahradû Hedvy a boulder centrum dokonãeno

ročník XII. cena 15 Kč číslo 15/2010 vyšlo 27. 8. 2010 Sportovi tû v zahradû Hedvy a boulder centrum dokonãeno číslo 15/2010 vyšlo 27. 8. 2010 cena 15 Kč D o R m a fi o v a s e s j e l i k o v b o j o v é Sportovi tû v zahradû Hedvy a boulder centrum dokonãeno V Ondfiejovû se soutûïilo v pojídání knedlíkû ročník

Více

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE červen 2015 Cena 6,00 Kč Vážení spoluobčané, dovoluji si vás v následujících řádcích informovat o investicích a akcích, které se v našem městě připravují. V dubnovém vydání zpravodaje jsem vás informoval

Více

města Frýdku-Místku slovo náměstka primátora Říjen 2008 č. 20 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek

města Frýdku-Místku slovo náměstka primátora Říjen 2008 č. 20 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Říjen 2008 č. 20 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Zastupitelstvo rozhodlo o převodu stadionu Frýdecko-místečtí radní na svém posledním zasedání

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii Telnický www.telnice.cz zpravodaj ročník XXV. číslo 3 červen 2015 Články a rozhovory k pietním aktům Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Vzpomínky a texty o telnické historii Reportáže ze společenských

Více

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU HORAŽĎOVICKÝ ČERVENEC 2008 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

Den otevřených dveří ZUŠ které se uskuteční v prostorách nové základní umělecké školy, na ulici Nádražní 615 dne 10. září 2012 v 15 hodin.

Den otevřených dveří ZUŠ které se uskuteční v prostorách nové základní umělecké školy, na ulici Nádražní 615 dne 10. září 2012 v 15 hodin. ROČNÍK VII., SRPEN 2012, 6800 VÝTISKŮ, ZDARMA VIII/2012 Otevření ZUŠ strana 1 Kulturní a sportovní akce strana 3 Zprávy z města strana 4 Školství strana 5 Kultura strana 6-8 Mikroregion Bystřicko (Blažkov,

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více

Prosinec 2013. Z obsahu HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ. www.halenkovice.cz. č. 67 68 / ZÁŘÍ 2012

Prosinec 2013. Z obsahu HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ. www.halenkovice.cz. č. 67 68 / ZÁŘÍ 2012 1 č. 67 68 / ZÁŘÍ 2012 71 72 Prosinec 2013 Vánoèní strom opìt svítí Od září probíhají organizační přípravy, telefonuje se, shání a zajíždí se na všechna možná místa, aby se v předvečer první adventní neděle

Více

A co Sportovní areál Bazén Sušice nabídne, uvádí za Sportoviště města Sušice Dáša Jíchová:

A co Sportovní areál Bazén Sušice nabídne, uvádí za Sportoviště města Sušice Dáša Jíchová: 11/2014 Aktuálně z radnice V plzeňské Měšťanské besedě proběhlo 28. května slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Stavba roku Plzeňského kraje. Za Sušici se do nomi nace dostaly dvě stavby a obě proměnily

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 9/2012 1 2 9/2012 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Vážení a mílí spoluobčané! Asi nejenom děti školou povinné a jejich pedagogové, ale i my všichni tak trochu pociťujeme nostalgii v

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 1/08 Vážení spoluobčané, letošní zima byla velice příznivá vůči městům a obcím, kterým ušetřila nemalé finanční prostředky na údržbu místních komunikací a chodníků, ale zejména

Více

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Z RADNICE str. 5 6 ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL str. 8 ZELENÝ SLOUPEK str. 12 ZÁPADOČESKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Z RADNICE str. 5 6 ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL str. 8 ZELENÝ SLOUPEK str. 12 ZÁPADOČESKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA HORAŽĎOVICKÝ ÚNOR 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Z RADNICE str. 5 6 ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL str. 8 ZELENÝ SLOUPEK str. 12 ZÁPADOČESKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí 01 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma BENEFICE 2014 aneb Kdo potřebuje pomoc? Pod rozsvíceným vánočním stromkem, v rámci tradiční městské akce Setkání s Mikulášem, předali zástupci firmy

Více

Ani zima bílá jablíčka ze stromu neshodila SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2008 1

Ani zima bílá jablíčka ze stromu neshodila SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2008 1 ROČNÍK X. ČÍSLO 4 ČTVRTLETNÍK PROSINEC 2008 Ani zima bílá jablíčka ze stromu neshodila SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2008 1 Vážení spoluobčané, letošní zima vystřídá podzim dne 21. prosince ve 13 hodin

Více

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, než se pustím do bilancování uplynulého času, chtěl bych Vám všem nejprve poděkovat za to, že jste šli k volbám do obecního zastupitelstva, které proběhly

Více

Opravují kostelík i mostky

Opravují kostelík i mostky Založeno roku 1919 22. dubna 2009 Ročník XX. číslo 16 Cena: 9 Kč CO VÁS ČEKÁ Vyprávění válečného reportéra, senátora a držitele ceny Ferdinanda Peroutky Ing. Jaromíra Štětiny HROZÍ NÁM STŘET CIVILIZACÍ?

Více

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu Z P R A V O D A J M Ě S T A 10. února 2010 ČÍSLO 3 ROČNÍK XI ZDARMA Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva Údržba mikulovských chodníků a silnic se v letošní zimě nedá označit za ideální.

Více

Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Univerzita třetího věku a možnost studia vysoké školy v Kadani má za cíl podpořit zvýšení úrovně vzdělanosti

Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Univerzita třetího věku a možnost studia vysoké školy v Kadani má za cíl podpořit zvýšení úrovně vzdělanosti Tisíc motorkářů v Kadani...... na 6. straně Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

Zpravodaj. Fulnecký cena 6 Kč. Vždy jsem snila o tom, že budu baletkou nebo učitelkou. Město Fulnek má druhé nejlepší webové stránky v kraji 6

Zpravodaj. Fulnecký cena 6 Kč. Vždy jsem snila o tom, že budu baletkou nebo učitelkou. Město Fulnek má druhé nejlepší webové stránky v kraji 6 Fulnecký cena 6 Kč 5 2013 Zpravodaj Město Fulnek má druhé nejlepší webové stránky v kraji 6 Filmklub Comenius představí Solartaxi 18 Jak dopadli žáci při přijímačkách nanečisto? 14 Vždy jsem snila o tom,

Více

OSTROVSKÝ TRADIČNÍ VÁNOČNÍ PROGRAM MĚSÍČNÍK V DOMĚ KULTURY A KLÁŠTEŘE. Strana č. 3 Strana č. 5 Strana č. 14 Strana č. 18 Radní uctili den veteránů

OSTROVSKÝ TRADIČNÍ VÁNOČNÍ PROGRAM MĚSÍČNÍK V DOMĚ KULTURY A KLÁŠTEŘE. Strana č. 3 Strana č. 5 Strana č. 14 Strana č. 18 Radní uctili den veteránů OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK ZDARMA 12 2014 TRADIČNÍ VÁNOČNÍ PROGRAM V DOMĚ KULTURY A KLÁŠTEŘE Strana č. 3 Strana č. 5 Strana č. 14 Strana č. 18 Radní uctili den veteránů Školení zdravotních sester Skupina Roháči

Více