ÚVODNÍK. Zprávy z obce. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení ze zápisu ze 117. schůze Rady obce Zašová konané dne 12.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVODNÍK. Zprávy z obce. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení ze zápisu ze 117. schůze Rady obce Zašová konané dne 12."

Transkript

1 Ročník ČÍSLO 7 XVIII., - 8 č. 10 ČERVENEC 15. října - SRPEN ,- Kč ÚVODNÍK Vážení a milí spoluobčané, naše stará neupravená náves splnila začátkem měsíce svůj každoroční úkol - v době pouti pohostit v co největší míře kolotoče. To se podařilo a hned v pondělí po pouti začaly práce na úpravě centra obce. Práce by měly trvat 3 měsíce a budou se současně provádět na celém prostranství. Především z bezpečnostních důvodů je nutné staveniště oplotit. Přístup zůstane zachován pouze k poště a ojediněle ke kulturnímu domu. Uzavřen bude i chodník přes Zašovský potok. Prosím proto vás všechny o shovívavost kvůli nedostatku prostoru na parkování. Je potřeba využívat parkoviště kolem školy a hřbitova. Zároveň žádám všechny majitele automobilů, kteří běžně parkují i přes noc na obecních parkovištích u kostela, školy a obecního úřadu, aby si je zaparkovali na svých vlastních pozemcích. Neevidujeme na těchto parkovištích žádná vyhrazená stání, a je potřeba prostor uvolnit pro občany, kteří musí na obecní úřad, do domu služeb, do obchodu, školy nebo do kostela. V kulturním domě by měly proběhnout pouze 3 soukromé akce. Zároveň by měla být uzavřena i knihovna a zrcadlový sál. Přes omezený provoz v době prázdnin je k dispozici knihovna ve Veselé v termínech: a Cvičení v zrcadlovém sále bude probíhat ještě ve starých prostorách na obecním úřadě. Také informační centrum bude uzavřeno, komunikace s kulturními pracovnicemi bude probíhat především přes obecní úřad. Pevně věřím, že i vy vnímáte potřebu místních a provozních omezení, abychom mohli celou náves nakonec dokončit a užívat pro radost i potěšení. Přeji vám pěkný čas prázdnin a dovolených. Ing. Anna Mikošková Zprávy z obce Výpis usnesení ze zápisu ze 117. schůze Rady obce Zašová konané dne 12. května Rada obce vybrala paní Veroniku Koňaříkovou na obsazení pracovní pozice Pracovník informačního centra. - Rada obce vzala na vědomí pohledávky po lhůtě splatnosti k Rada obce schválila pověření pro JUDr. Matulu pro exekuční úřad k vymáhání dlužné částky za pronájem nebytových prostor. - Rada obce schválila pověření pro JUDr. Matulu pro exekuční úřad k vymáhání dlužné částky za nájem z bytu. - Rada obce schválila rozpočtovou změnu č Rada obce schválila finanční příspěvek ve výši 1 000,- Kč neziskové organizaci Iskérka, o.p.s., Rožnov p/r. - Rada obce schválila přijetí nabídky na uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky plynu číslo od firmy ČEZ Prodej, s.r.o., Praha a pověřuje starostku podpisem smlouvy o sdružených službách dodávky plynu. - Rada obec schválila žádost souboru Soláň na zapůjčení světel na realizaci Svatojánské noci se souborem Soláň v pátek 20. a v sobotu Rada obce schválila žádost pana Pavla Trčky na zapůjčení staré obecní aparatury na akce Vítání a Loučení s létem. - Rada obce neschválila žádost Sdružení přátel souboru Soláň na stanovení smluvní ceny k novému zrcadlovému sálu. - Rada obce schválila žádost ZUŠ B-Art na zapůjčení obecní aparatury na akce v měsíci květnu a červnu. - Rada obce schválila Darovací smlouvu uzavřenou s panem Martinem Špůrkem Zednictví, na Zašovské slavnosti. - Rada obce schválila Smlouvu o zabezpečení uměleckého vystoupení s agenturou Kristina Music s.r.o. na Zašovských slavnostech. - Rada obce schválila Dodatek ke smlouvě o sponzorském daru se společnosti Cobbler s. r.o., Zašová, na Zašovské slavnosti. - Rada obce schválila ukončení nájemní smlouvy s p. Dudzíkem v domě č. p. 17 dohodou k Rada obce schválila uzavření nájemní smlouvy mezi Sdružením technických a estetických činností a Obcí Zašová, na pronájem nebytových prostor v objektu Drobné provozovny č. p Rada obce schválila uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 7 v domě č. p. 553 v Zašové na dobu určitou do Rada obce schválila uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Telefónica Czech Republic, a.s., a Obcí Zašová, na uložení SEK do obecních pozemků parc. č. 757, 758/1, 816, 812, 815, 817, 756, 759 v k. ú. Zašová.

2 2 Zašovské noviny 7-8/ Rada obce schválila Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě uzavřenou na uložení vodovodní a kanalizační přípojky do obecního pozemku parc. č v k. ú. Zašová. - Rada obce schválila Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě uzavřenou na uložení kanalizační přípojky do obecního pozemku parc. č. 2058/1 v k. ú. Zašová. - Rada obce vybrala jako zhotovitele na výkon TDI na opravu propustku ve Veselé Ing. Karla Trlicu, Vsetín. Ing. Anna Mikošková starostka obce Jiljí Kubrický místostarosta obce Výpis usnesení ze zápisu ze 118. schůze Rady obce Zašová konané dne 21. května Rada obce schválila podpis Dodatku č. 1 se SEŽP o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce OPŽP č , Čistá Zašová. Ing. Anna Mikošková starostka obce Jiljí Kubrický místostarosta obce Výpis usnesení ze zápisu ze 119. schůze Rady obce Zašová konané dne 28. května Rada obce schválila Doplněk servisní smlouvy s firmou XORS OFFICE spol. s r.o., Ostrava. - Rada obce schválila Dodatek k pojistné smlouvě č uzavřenou s Českou pojišťovnou, a.s. a pověřuje starostku podpisem dodatku smlouvy. - Rada obce schválila návrh smlouvy o zapůjčení klíčů a čipů ke KD Zašová. - Rada obce schválila návrh časového harmonogramu Zašovských slavností, které se budou konat dne Rada obce schválila Darovací smlouvu od firmy KORYNA na Zašovské slavnosti. - Rada obce schválila Smlouvu na vystoupení skupiny Fleret na Zašovských slavnostech dne Rada obce schválila žádost pana Vičana na konání diskotéky v sále KD ve Veselé dne při akci Veselá je dědina. - Rada obce schválila žádost pana Václava Hanáčka na zapůjčení staré obecní aparatury na Fotbalový turnaj mladší přípravky + zakončení fotbalové sezóny dne Rada obce schválila výstup z jednání dohadovací komise ze dne Ing. Anna Mikošková starostka obce Jiljí Kubrický místostarosta obce Výpis usnesení ze zápisu ze 120. schůze Rady obce Zašová konané dne 2. června Rada obce vybrala jako zhotovitele na zakázku Revitalizace centra obce náves firmu Cobbler, s.r.o, Zašová. Ing. Anna Mikošková starostka obce Jiljí Kubrický místostarosta obce Svoz tříděného odpadu 2. pololetí 2014 Zašová - Veselá Tříděný odpad - plasty - pytle žlutá barva Tříděný odpad - papír - pytle modrá barva nápojový karton pytle oranžová barva Tříděný odpad - sklo barevné - pytle zelená barva Sklo bílé - pytle bílá nebo šedá barva Změna uzávěrky Zašovských novin Na základě rozhodnutí Rady obce Zašová ze dne 16. června 2014 oznamujeme občanům, že uzávěrka Zašovských novin bude stabilně posunuta na 3. den v měsíci. Rada obce Zašová Zákaz pohybu psů na veřejném prostranství V poslední době opět po Zašové volně běhají psi. Chceme připomenout, že je stále v platnosti Obecně závazná vyhláška, která stanovuje pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství. Vyhláška říká: 1) Volný pohyb psů na veřejných prostranstvích je zakázán. 2) Držitel nebo osoba, které je pes svěřen, je povinna činit taková opatření, která by bezpečným a zákonným způsobem zabránila úniku psa na veřejná prostranství. V případě, že k úniku psa dojde i přes realizovaná opatření, neprodleně zamezit jeho volnému pohybu po veřejném prostranství. 3) Osoba doprovázející psa na veřejném prostranství je povinna zabezpečit psa vedením na vodítku a nasadit mu košík (náhubek) tak, aby pes neobtěžoval jiné osoby a zvířata, neohrožoval jejich životy, zdraví nebo majetek. 4) V případě znečistění veřejného prostranství exkrementy je osoba doprovázející psa povinna toto znečistění neprodleně odstranit. Žádáme tímto majitele psů, aby dodržovali vyhlášku a zamezili tak obtěžování obyvatel naší obce svými psy a v neposlední řadě i znečisťováním veřejných prostranství. Ing. Eva Krčmářová Oznámení občanům Od až do odvolání probíhá v lokalitě Zašová vždy mezi 8:00-16:00 hod. modernizace sítě kabelové televize. Během prací bude docházet k výpadkům služeb:

3 Zašovské noviny 7-8/2014 Jejich délku i počet se budeme snažit minimalizovat. Výměnou technologie se navýší přenosová kapacita sítě, která umožní další rozšíření nabídky kabelové televize a spuštění technologie 3. generace Internetu. Uživatelům to přinese nejen zvýšení stability provozu, ale i navýšení přenosových rychlostí. Děkujeme za pochopení. Za celý tým ValachNetu Ing. Bronislav Jašek Gastrofestival Zveme Vás na gastronomický festival, který se uskuteční v rámci Zašovských slavností. Můžete se těšit na různé ochutnávky regionálních potravin, k vidění budou kulinářské a barmanské show a další doprovodný program. Nudit se nebudou ani vaši nejmenší, pro které bude nachystán zábavný program. Těšíme se na Vaši návštěvu. - schopnost dobrého písemného projevu - řidičský průkaz sk. B - znalost ovládání zabezpečovacích systémů výhodou - praxe v kultuře výhodou. Uchazeč předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat: - jméno, příjmení, titul - datum a místo narození - státní příslušnost - místo trvalého pobytu, kontaktní údaje (tel., ) - nejbližší možný termín nástupu - datum a podpis Přílohy: strukturovaný životopis vč. popisu dosavadních zaměstnání a odborných znalostí a dovedností, kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Písemné přihlášky včetně příloh doručit nejpozději do do hodin na adresu: Obec Zašová, č. p. 36, Zašová Obec si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče. 3 Zveřejnění výzvy: úřední deska (www.zasova.cz), dne Z naší ZŠ Obec Zašová vyhlašuje veřejnou výzvu na pracovní pozici: Asistent kultury, sportu a cestovního ruchu Vykonávaná agenda viz, náplň práce, zejména: - příprava a realizace obecních kulturních akcí - vedení knihovny - redakční příprava Zašovských novin - infokanál - fotodokumentace a videozáznamy z akcí - příprava podkladů pro RO, ZO - propagace obce - zpracování videozáznamů ze zasedání zastupitelstva obce - zpracování dotací v kultuře - zajišťování kulturní komise -apod. Hlavní pracovní poměr, úvazek 1,0 Platová tř.: 8 Mzda: NV 564/2006 Sb. Nástup od Požadavky pro vznik pracovního poměru: - min. SŠ vzdělání s maturitou technického nebo ekonomického zaměření - dobré komunikační a organizační schopnosti - časová flexibilita - samostatnost - dokonalá uživatelská znalost práce s PC, program InDesign, Power Point, Photoshop, Pinnacle - dobrá znalost programu Alfa Software a Beta Software - znalost práce s kamerou - jazykové znalosti Školní výlet Bouzov Ve středu jsme jeli společně se třeťáky a páťáky na školní výlet na hrad Bouzov. Jeli jsme dvěma autobusy a cesta trvala necelé 2 hodiny. Když jsme dorazili na místo, tak jsme si v podhradí dali svačinu. Potom jsme měli domluvenou prohlídku hradu. Prohlídka byla velice zábavná a naučná. Naším průvodcem byl ohnivý muž, který nám vyprávěl příběhy a zajímavosti z historie hradu, např. o chrabrém rytíři Evženovi, který tento hrad koupil a po jeho vyhoření ho zrekonstruoval do dnešní podoby. Bohužel jsme nemohli navštívit nejvyšší věž. Bouzov patří mezi naše nejnavštěvovanější hrady, natáčely se zde i pohádky, např. O princezně Jasněnce a létajícím ševci. Poté jsme měli rozchod, prošli jsme si stánky se suvenýry a dobrotami. Nakonec jsme šli na představení do areálu s trojským koněm, což je taková velká rozhledna. Program byl o životě ve středověku, hráli loupežnickou pohádku, my jsme se pak účastnili turnajů a stříleli jsme z kuše a revolveru. Pak jsme šli k autobusům, utratili jsme poslední peníze za zmrzliny, luky a šípy, sladkosti a dárečky a jeli jsme domů. Byl to krásný výlet a myslím, že se všem velmi líbil a užili jsme si ho. Honza Fridrich, IV.B Pasování prvňáčků na čtenáře V pondělí jsme s žáky prvních tříd navštívili novou obecní knihovnu, kde byli naši nejmladší pasováni na rytíře řádu čtenářského. Nejprve však museli dokázat, že čtení opravdu zvládají a královna Abeceda si je pořádně prozkoušela. Pak vyslechli pohádku od pohádkového dědečka, který je celým programem provázel. V závěru všechny děti slavnostně slíbily, že kniha bude jejich přítel a budou se k ní chovat s úctou. Velkou radost dětem udělaly sladké odměny, pamětní list, čtenářský prů-

4 4 kaz do knihovny a hlavně krásná kniha, kterou dostali na památku. Tímto děkujeme všem, kteří se na tvorbě programu podíleli. Atletická všestrannost Děti a učitelky prvních tříd Již tradičně se žáci naší školy zúčastnili sportovní soutěže v atletických disciplínách s názvem Atletická všestrannost. Soutěž proběhla na Stadionu TJ ve Valašském Meziříčí. Vybraní žáci prvního stupně, vždy jedna dívka a jeden chlapec z ročníku, se utkali ve čtyřech disciplínách. Běh 50 m, běh 600 m, skok daleký, hod kriketovým míčkem. Všichni se s velkým nasazením snažili vybojovat co nejvíce bodů, které se pak sčítaly do celkového hodnocení jednotlivých družstev. A protože se nám urodili závodníci opravdu šikovní, podařilo se jim dosáhnout výborných výsledků. V úterý proběhlo okrskové kolo této soutěže a naši žáci se umístili takto: Družstvo chlapců 1. místo 1. třída: Kryštof Ondřej 2. třída: Ondřej Nohavica 3. třída: Jan Svozil 4. třída: Vojtěch Tvrdý 5. třída: Lukáš Vrabec Družstvo dívek 3. místo 1. třída: Ludmila Maliňáková 2. třída: Tereza Janošová 3. třída: Lucie Golasovská 4. třída: Julie Henrychová 5. třída: Veronika Janišová Zašovské noviny 7-8/2014 Toto umístění jim zajistilo postup do okresního kola, které proběhlo a ve kterém naši závodníci dosáhli opět výborných výsledků, i když v sestavě dívek došlo k malým změnám. Chlapci bojovali ve stejném složení. Družstvo chlapců 1. místo Družstvo dívek 5. místo: 1. třída: Tereza Knápková 2. třída: Tereza Janošová 3. třída: Lucie Golasovská 4. třída: Julie Henrychová 5. třída: Marie Svozilová Tímto všem závodníkům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a veliké úsilí, které do svých vákonů vynaložili. Zároveň jim upřímně gratulujeme a doufáme, že úspěchy zopakují i v příštích soutěžích! Petra Pavelková a Šárka Henrychová Nakrmili jsme Plastožrouta V letošním roce se žáci prvního stupně naší školy naplno zapojili do soutěže Nakrmte Plastožrouta. S velikým odhodláním sbírali vršky od pet lahví a střádali je ve svých třídách. Na konci školního roku jsme nasbírané množství zvážili a vyhodnotili ty nejlepší A jak to dopadlo? Umístění Třída Průměrný počet kg na žáka 1. místo 2. A 2,2 kg 2. místo 2. B 2 kg 3. místo 1. A 1,75 kg 4. místo 4. A 1,5 kg 5. místo 3. 1,13 kg 6. místo 4. B 1,08 kg 7. místo 1. B 1 kg 8. místo 5. 0,97 kg Všechny vršky si odvezla firma JELÍNEK-TRADING spol. s r.o., která se se zabývá recyklací plastů a je vyhlašovatelem soutěže Nakrmte plastožrouta. Ta nám nasbírané kilogramy vykoupila. Získané peníze budou použity na odměny pro žáky prvního stupně při školních akcích a soutěžích. V celkové soutěži, vyhlášené firmou, jsme se umístili na nádherném 6. místě a získali tak odměnu - 8 sněžných talířů. 1. místo Základní škola Strakonice 1 175kg Kč 2. místo Sdružení rodičů při ZŠ Znojmo 1 060kg Kč 3. místo Základní škola Rýmařov 649 kg Kč 4. místo Základní škola Hranice, 1. máje 626 kg 10 sněžných talířů 5. místo ZŠ Opava, Kylešovice 430 kg 9 sněžných talířů 6. místo Základní škola Zašová 399 kg 8 sněžných talířů 7. místo ZŠ Vyškov 380 kg 7 sněžných talířů 8. místo ZŠ Žižkova, Krnov 370 kg 6 sněžných talířů 9. místo ZŠ Dr. E. Beneše, Šumperk 353 kg 5 sněžných talířů 10. místo ZŠ Město Albrechtice 340 kg 4 sněžné talíře Všem, kteří se do soutěže zapojili, tímto děkujeme za spolupráci a doufáme, že příští rok se nám podaří nasbírat ještě více kilogramů než letos. Kolektiv učitelů 1. stupně Odznak všestrannosti olympijských vítězů (OVOV) Podruhé se žáci naší školy zúčastnili postupové soutěže OVOV. V OKRESNÍM KOLE pořádaném na atletickém stadio-

5 Zašovské noviny 7-8/2014 nu ve Valašském Meziříčí žáci se závodilo v šesti disciplínách (60 m, trojskok, hod medicinbalem, kliky (2 min), švihadla (2 min), driblink (2 min) nebo běh na 1000 m). Žáci bojovali za družstvo ve složení - Camfrlová, Hendrychová, Svozilová, Mořkovská, Malík, Skýpala, Palacký, Holešovský. Sčítaly se body tří nejlepších dívek a třech nejlepších chlapců a družstvo se umístilo na 2. místě (postupovém do krajské kola) z celkového počtu šesti škol. Jednotlivci byli rozděleni na chlapce a děvčata podle ročníků a medaile získali tito sportovci: Chlapci místo: Svozil Jan Chlapci místo: Vrabec Lukáš postup do krajského kola Dívky místo: Golasovská Lucie postup do KK 3. místo:hendrychová Julie Dívky místo: Svozilová Marie postup do KK Dívky místo: Hendrychová Tereza postup do KK Dívky místo: Camfrlová Markéta postup do KK Dívky místo: Urbanová Klára Přijímací zkoušky proběhly pro maturitní obory středních škol nejenom Zlínského kraje formou testů společnosti Scio z oblastí český jazyk, matematika a obecně studijní předpoklady. Procentuální úspěšnost umístění žáků 9. tříd po I. kole přijímacího řízení odpovídala číslu všech 26 uchazečů bylo přijato na zvolený studijní či učební obor střední školy. Letos byl největší zájem o gymnaziální typ středoškolského studia, na druhém místě figuruje zájem o ekonomické obory, třetí místo obsadily stavební obory. Na gymnázium do Valašského Meziříčí odchází z naší ZŠ 7 žáků, na Obchodní akademii ve Valašském Meziříčí byli přijati 4 žáci, SPŠ stavební ve Valašském Meziříčí budou navštěvovat 3 žáci naší školy. Maturitní obory upřednostňuje stejně jako loni 81% žáků, učební obory 19%. Atmosféru přijímacích zkoušek si úspěšně vyzkoušela i jedna žákyně sedmého ročníku na šestiletém oboru gymnázia ve Valašském Meziříčí. Rosana Kolomazníková výchovný poradce 5 Ohlédnutí za soutěžním školním rokem KRAJSKÉ KOLO bylo letos uspořádáno na atletickém stadionu ve Valašské Meziříčí Disciplíny proti okresnímu kolu byly pozměněny následovně: (60 m), shyby (2 min), hod míčkem, švihadla (2 min), sed-leh (2 min), skok do dálky, driblink (2 min) nebo běh na 1000 m). Z důvodu zájezdu naší školy do Anglie družstvo startovalo v pozměněném složení (Camfrlová, Svozilová, Střílková, Kamasová, Malík, Trtík, Pliska, Palacký) a obsadilo v krajském kole 6. místo. Mezi jednotlivci získali ocenění: Chlapci místo: Vrabec Lukáš Dívky místo: Camfrlová Markéta postup na republikové finále Dívky místo: Lucie Golasovská Všem závodníkům děkuji za reprezentaci školy, gratuluji k dosaženým výkonům a přeji hodně úspěchů na podzimním republikovém finále v Praze. Více informací ohledně bodování jednotlivých ročníků OVOV lze získat na Šárka Hendrychová Zhodnocení výsledků přijímacího řízení pro školní rok 2013/2014 Pro 1. kolo přijímacího řízení mohl v letošním roce uchazeč o studium ve střední škole podat opět dvě přihlášky. Během letošního školního roku proběhla, stejně jako každoročně, celá řada soutěží v psaní na PC desetiprstovou hmatovou metodou. Již tradičně se začíná v říjnu tzv. datlováním (letos se konalo ve Valašském Meziříčí pod názvem Valašský datel) určeným pro studenty 2. ročníků středních škol a mladší. Této soutěže jsme se nezúčastnili stejně jako v listopadu ZAVu Hodonín, určeného pro čtvrté ročníky a mladší, a v lednu ZAVu Přerov, určeného pro třetí ročníky a mladší. Důvodem neúčasti byly jiné školní akce (např. historická exkurze do Vídně). K těm kláním, kterých jsme se zúčastnili, patří talentová soutěž v Obchodní akademii ve Zlíně. Konala se v Den otevřených dveří a kromě toho, že 10 vybraných žáků třídy naší školy změřilo své síly v napsání co nejvíce cvičení v programu ZAV za 30 minut ve dvou kategoriích začátečníci a pokročilí, si mohlo prohlédnout učebny jmenované střední školy. Nejlepšího umístění dosáhl Vladimír Bumbala, který se 119 cvičeními obsadil 4. místo. Další v pořadí bylo Mistrovství ČR OPEN 2013 v Olomouci. Podmínky soutěže jsou stejné jako na mistrovství světa je zde zařazeno 8 disciplín (nemusí se soutěžit ve všech) a účastníci jsou rozděleni do 3 kategorií: žáci (do 16 let), junioři (17 20 let) a praktici (21 a více let). Zástupci naší školy byli Vladimír Bumbala soutěžil v 30minutovém opisu a korektuře textu a Klára Janíčková ta soutěžila jen v 30minutovém opisu. Vzhledem k silné konkurenci a svým schopnostem si v opisu vedli dobře oba splnili podmínku maximálního procenta chyb a minimálního počtu úhozů za minutu, a tak byli zařazeni do výsledkové listiny. Co se týče korektury, byla velmi těžká čtyři práce byly vyřazeny, bohužel mezi nimi byla i práce Vláďova. Od poloviny dubna do 9. května probíhala mezinárodní internetová soutěž Intersteno Aktéři se utkali v desetiminutovém opisu, v němž se za každou neopravenou chybu sráželo 50 úhozů. Výhodou Interstena bylo, že nikdo nemusel nikam jezdit a všichni mohli psát na známých klávesnicích i v prostředí, na které jsou zvyklí, tzn. ve škole. Tentokrát byli soutěžící rozděleni do čtyř kategorií děti do 12 let, žáci let, junioři let a praktici. Utkat se mohli buď jen v opisu v mateřském jazyce, nebo ve vícejazyčných opisech. Osm vybraných zástupců

6 6 Zašovské noviny 7-8/2014 naší školy soutěžilo v kategorii žáků, kde pro zařazení do výsledkové listiny byla hranice minimálně 180 úhozů za minutu a 1 % chyb. Kromě opisu v českém jazyce si vyzkoušeli i opis v jazyce anglickém. Mezi pisateli v mateřském jazyce se nejlépe umístila Verča Tkáčová na 85. místě s 2714 čistými úhozy celkem soutěžilo 447 žáků, z nichž 87 bylo neúspěšných. Co se týče vícejazyčného opisu, tak v silné konkurenci tureckých závodníků (někteří opisovali i v 15 jazycích) se umístila nejlépe opět Veronika Tkáčová na 36. místě, přičemž zde soutěžilo 448 žáků, z nichž 383 bylo neúspěšných. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že Veronika se v celkové výsledkové listině umístila na 36. místě ze 448 soutěžících, a to opisovala jen ve dvou jazycích v ČJ a AJ. Výsledky ostatních reprezentantů naší školy nebyly rovněž k zahození, jen některým se nepodařilo zvládnout opis v angličtině. Od 4. do 11. června pak proběhlo tour v psaní na PC. Takže popořádku. 4. června se konala talentová soutěž v Obchodní akademii ve Valašském Meziříčí. I přes zúžený výběr (řada dobrých pisatelů byla v Anglii) mělo tu čest reprezentovat školu 15 vybraných žáků z třídy. V inkriminovaný den se jich však dostavilo jen 13. Ale i tak jsme v konkurenci 63 soutěžících zaznamenali dobrá umístění: místo V. Tkáčová se 104 cvičeními za 30 minut, 13. místo Kristýna Poláchová s 89 cvičeními, 14. místo Michaela Maliňáková s 88 cvičeními. Do 20. místa se umístila právě na 20. místě ještě Petra Melichaříková s 82 cvičeními. Výsledky ostatních nebyly rovněž k zahození. Věcné ceny si odneslo 50 účastníků června se konalo již tradičně mezinárodní (účastní se i žáci z Polska) mistrovství ČR žáků základních škol ZAV Junior 2014 v Karviné, kterému předcházela talentová soutěž. Jelikož v tomto typu soutěží je omezen počet reprezentantů z jednotlivých škol na 4, počet napsaných cvičení v programu ZAV musí být minimálně 800 (opisují se 10 minut 3 souvislé texty s penalizací 10, 50 a 100 úhozů za neopravenou chybu) a jak jsem psala výše, výběr žáků byl omezen, byli vybráni jen tři: Petr Dobeš, Petra Melichaříková, Kristýna Poláchová. V talentovce si nejlépe vedla Kristýna Poláchová se 110 cvičeními skončila na děleném místě z 36 možných. V bodovaném tréninku (psalo se 20 dvouminutových opisů s možností postupně zvyšovat svůj výkon) si opět nejlépe vedla Kristýna Poláchová. V osobním rekordu 241,7 čistých úhozů za minutu obsadila 31. místo z 51 možných. V kombinaci tří desetiminutových opisů se nejlépe vedlo také Kristýně, ale ke svým možnostem nebyli na tom špatně ani Petra s Petrem. V pondělí a v úterý června se konala celorepubliková soutěž studentů 1. ročníků středních škol a žáků základních škol ZAV Ostrava Základní školu Zašová reprezentovaly Klára Janíčková, Lucie Špůrková, Petra Melichaříková a Tereza Šrámková. V bodovaném tréninku, který se konal první den a v němž se stejně jako v Karviné psalo 20 dvouminutových opisů, si všechna čtyři děvčata vytvořila osobní rekordy a v silné konkurenci obsadila místa od třetí desítky níže. Druhý soutěžní den se soutěžilo také stejně jako v Karviné ve třech desetiminutových opisech s penalizací 10, 50 a 100 úhozů za neopravenou chybu. Jelikož ani zde jsme neočekávali umístění mezi nejlepšími, nebylo pro nás umístění ve čtvrté a páté desítce zklamáním. Posledním kláním v tažení byla 11. června žáky velmi oblíbená talentová soutěž v Bruntále. Vzhledem k tomu, že cestování by bylo mnohonásobně delší než vlastní soutěž, účast jsme nakonec zrušili. Stejná skladba soutěží bude i v následujícím školním roce. Navíc rok 2015 je opět rokem mistrovským. Hned od prvních soutěží se bude rozhodovat o účastnících Mistrovství světa, jež se bude tentokrát konat v Budapešti. Je jen škoda, že se doposud nenašel nikdo, kdo by napodobil výsledky našeho bývalého žáka Petra Beňa. Psaní všemi deseti totiž vyžaduje vlastnosti, které žákům v dnešní době chybí nadšení, píli, trpělivost, soustředěnost, ale také ochotu trénovat doma ve svém volném čase. Mgr. Bohuslava Juřicová Fotbal SPORT Turnaj mladších přípravek - ročník 2005 a 2006 Zašová V sobotu 14. června proběhl turnaj mladších přípravek v Zašové pro ročníky 2005 a Malí fotbalisté poměřili síly systémem každý s každým. Díky kvalitnímu obsazení turnaje v obou skupinách nebyla nouze o krásné fotbalové akce. Hráči Zašové 06 změřili síly s týmy FK Malenovice, Valašské Meziříčí, Zubří, Juřinka a Nový Jičín. Kluci si vedli velmi dobře, tři zápasy vyhráli a obsadili velmi krásné druhé místo. Na prvním místě se umístil neporažený tým FK Malenovice a třetí místo vybojoval tým Valašského Meziříčí. Mezi týmy 2005 se představili fotbalisté ze Zubří, Polic, Rožnova pod Radh., Hrachovce, FŠ SK Louky a domácí tým. Zašovským hráčům se moc nedařilo, do vítězného konce dotáhli pouze dvě utkání a obsadili nepopulární čtvrté místo. První místo získal zaslouženě tým FŠ SK Louky, druhé Rožnov pod Radh. a třetí tým Zubří. Za výborné výkony během turnaje byly uděleny i individuální ceny: V kategorii nejlepší brankář - Tomáš Vinkler (Zašová) nejlepší brankář - Matyáš Svak (Zašová) - nejlepší střelec - Michal Hodulák (FK Malenovice) - nejlepší střelec - Jan Šebesta (Rožnov p. R.) - nejužitečnější hráč - Michal Kocián (Zašová) - nejužitečnější hráč - Matěj Vajgl (Hrachovec) Sestavy Zašové 2006: T. Vinkler - M. Kocián, Š. Košárek, T. Golasovský, M. Straděj, S. Salamon, R. Koňařík, M. Dobrozemský, O. Trtík 2005: M. Svak - R. Hanáček, V. Petřek, T. Žemla, D. Mikulec, H. Konvičný, V. Dobrozemský, V. Vinkler, O. Nohavica

7 Zašovské noviny 7-8/2014 Výsledky Zašové Zašová - Juřinka 9:1, Zašová - FK Malenovice 1:4, Zašová - Nový Jičín 2:6, Zašová - Val. Meziříčí 7:8, Zašová - Zubří 15:1 Zašové Zašová - Police 11:2, Zašová - FŠ SK Louky 4:10, Zašová - Zubří 2:14, Zašová - Rožnov p. R. 5:11, Zašová - Hrachovec 6:2 Konečné pořadí: 2005: 2006: 1. FŠ SK Louky 1. FK Malenovice 2.Zašová Rožnov pod Radh. 3. Zubří 3.Valašské Meziříčí 4. Zašová Nový Jičín 5. Hrachovec 5. Zubří 6. Police 6. Juřinka tak i podruhé byla důstojně uctěna památka člověka, který se na valašský fotbal dívá z pomyslného fotbalového nebe. 7 Memoriál Ládi Štěpána měl druhé pokračování V Zašové se podruhé sešla rodina, přátelé i kamarádi ikony tamního fotbalu. Již podruhé se v Zašové v tradičním termínu poslední červnové soboty uskutečnil Memoriál Ládi Štěpána, vynikajícího člověka, fotbalového funkcionáře, sportovního novináře a v neposlední řadě duše zašovské kopané. Tradičně čtyři týmy se utkaly ve druhém ročníku, aby sportem a zábavou uctily památku osobnosti valašské kopané. K tradičním týmům Zašovskému Áčku, Starým pánům Zašové a Kozlíkovcům (tým tvořen rodinou, kamarády a kolegy ze Střední integrované školy ve Valašském Meziříčí) se připojil místo Hrachovcec tým Vigantic. K tomu jedna z organizátorek memoriálu a dcera Ládi Štěpána, Lucie Košárková, poznamenává: Každý rok měníme jeden tým podle toho, kde taťka rád jezdil na fotbal a mapoval zápasy pro Valašský Deník. Loni tady byl Hrachovec, letos jsme pozvali kluky z Vigantic. Házená Martin Němec Konečná tabulka zlínské ligy mužů v házené Výsledky soutěže házené Zlínská liga muži Jaro 2014 V samotném turnaji, ve kterém se zhostil role rozhodčího předseda domácího fotbalového klubu Miroslav Košárek, obhájili prvenství z prvního ročníku hráči Áčka Zašové, za nimi skončili borci Grupy Vigantic, na bronzovém stupínku Kozlíkovci a na čtvrtém místě Staří páni ze Zašové. Lucie Košárková se ještě jednou vrací k vydařenému sobotnímu odpoledni: Memoriál se vydařil, nikdo se nezranil a všichni se pobavili. Čestný výkop obstarali taťkovi vnuci Honza a Štěpán Košárkovi. Oba poté nastoupili za tým Kozlíkovců. Štěpán slavil v den memoriálu své sedmé narozeniny a vstřelil také branku. Měl obrovskou radost. Nakonec ho točila i regionální televize TV Beskyd. A HC Lesana Zubří - TJ Veselá (13 : 6) 29 : TJ Veselá - TJ Uherské Hradiště (21 : 11) 33 : TJ Veselá - TJ Bystřice pod Hostýnem B (7 : 8) 21 : TJ Veselá TJ Handball Val. Meziříčí (14 : 8) 28 : TJ Veselá TJ Zlín B (13 : 11) 30 : TJ Veselá TJ Holešov (15 : 10) 26 : 21 Chtěl bych poděkovat OÚ Zašová a sponzorům za jejich podporu. Dále pak Všem členům oddílu, funkcionářům a také hlavně hráčům družstva mužů TJ Veselá oddíl házené za úspěšnou sezónu ve Zlínské lize mužů. Chtěl bych jim popřát hodně zdraví, štěstí a úspěchů do nové sezony. Za TJ Veselá Oddíl házené jednatel Ludvík Černoch

8 8 Zašovské noviny 7-8/2014 Společenská kronika našich občanů Blahopřání Na společnou cestu žitím ve dvou jste se vydali a při ní jste jeden v druhém oporu svou získali. I když je občas bouře s krupobitím, vlnami, zas vysvitne zlaté slunce nad Vašimi hlavami. bez povšimnutí. Nejde o oslavy, ale o události s duchovním přesahem, které mnohde po celé století čekají na smíření. PROGRAM připomínky výročí: Veselá - ve čtvrtek v slavení mše svaté za spásu a na památku obětí První světové války. Potom průvod na dolní konec k pomníku padlých, kde cca okolo začne kající pobožnost za padlé. Zašová - v pondělí v slavení mše svaté za spásu a na památku obětí První světové války. Potom průvod k pomníku padlých, kde cca okolo začne kající pobožnost za padlé. Jiří Polášek, farář 300 let od položení a posvěcení základního kamene zašovského kostela Dne 23. července 2014 oslaví 65. výročí svatby naši drazí rodiče Ludmila a Rudolf Jurečkovi. Rádi bychom jim chtěli z celého srdce poděkovat za celoživotní obětavost pro celou naší rodinu. Máme Vás všichni moc rádi a přejeme hodně pevného zdraví, štěstí a sil do dalšího společného života. Za všechny gratulanty dcery Jana a Alena s rodinami. FARNOST ZAŠOVÁ Lítost a oživení 100 let od vypuknutí 1. sv. války ( ) 28. července 1914 vyhlásilo Rakousko Uhersko válku Srbsku. Odstartovalo tak konflikt, který trval 4 roky a zasáhl celý svět. Přitom padlo skoro Čechů a Moravanů. V naší zemi není snad jediná obec, kde by nestál pomník s připomínkou obětí této hrozné války, v níž padlo deset milionů lidí, rozpadly se hranice států, ale stejně tak hluboce utrpěla důvěra k vládcům a řada lidí propadla v hlubokou krizi víry v dobrého Boha. Tato osobní krize víry a důvěry mnoha obyčejných lidí nese své nedobré ovoce až dodnes. Jako společenství věřících vnímáme toto smutné výročí jako podnět k zastavení se. Proto chceme vybídnout jak křesťany, tak i ostatní občany našich obcí a spolků, abychom společně prosili za naše předky, jejich rodiny a za smíření a odpuštění spáchaného zla. Zveme k modlitbě a klademe při tom důraz na rozměr pokání za zničení obyčejných lidských životů. Chceme prosit za spásu těch, kteří padli a odpuštění viny všem, kteří nesli podíl na tomto hrozném krveprolití, které zasáhlo všechny v naší zemi. Chceme také prosit za mír, za odvahu a vůli k míru a ochranu před novými válkami. Chceme také poděkovat všem za nasazení a riskování života v šílených podmínkách několikaletého válčení. Zveme všechny, kteří vnímají hodnotu skutečného míru. Nenechme minout toto smutné výročí Letos si připomínáme 300 let od položení a požehnání základního kamene zašovského poutního kostela Navštívení Panny Marie. Obec Zašová původně patřila k rožnovské farnosti. Starý dřevěný kostelík sv. Anny na bývalém hřbitově byl pro poutníky malý a jen se dvěma oltáři. Dne 14. srpna 1714 byl proto položen základní kámen nového poutního kostela, jehož stavbu financoval hrabě Karel Jindřich ze Žerotína a po jeho brzké smrti bratr a dědic František Ludvík. František Šigut uvádí ve své publikaci o Zašové: Základní kámen byl položen za obrovské účasti veřících. Bližších podrobností o této slavnosti se nedovídáme. Vranečka ve své Kronice poznamenal jen tolik, že účast byla obrovská a základní kámen na staveniště že nesl on a jeho syn Baltazar, jenž později vstoupil do řádu Trinitářů. Kostel benedikoval (požehnal) dne 15. července 1725 olomoucký kanovník Jan Matěj z Thurnu. Slavnostní biskupské konsekrace (posvěcení) se kostel dočkal 29. července 1742 z rukou olomouckého biskupa Jakuba Arnošta z Lichtenštejna. Výročí oslavíme v neděli , kdy bude slavena v mše sv. na poděkování za posvěcení základního kamene kostela. Při mši sv. zazpívá Chrámový sbor z Kopřivnice. Hned po mši sv. sbor zazpívá v půlhodinovém minikoncertu několik písní ze svého repertoáru. Konec cca v Vstupné dobrovolné. Při příležitosti kulatého výročí jsme vydali leták o Zašové a poutním místě a je k dostání v kostele nebo v Infocentru. Jiří Polášek, farář Otevřené brány Připomínáme, že farnost Zašová i letos v období od do zajišťuje otevření kostela Navštívení Panny Marie v Zašové a její přístupnost návštěvníkům s průvodcem (zdarma). Kostel je otevřen: sobota 9-12 a hodin a neděle hodin a v době státních svátků. V době církevních obřadů se od prohlídky upouští! Využijte otevřených bran našeho kostela a pozvěte k prohlídce i své známé a návštěvy. Jiří Polášek, farář Zašovská pouť - noční můra či alkoholový piknik zombie? V době, když budete číst tento článek, bude už po tradiční Zašovské pouti, která je podle starého liturgického kalendáře slavena vždy první neděli po 2. červenci. Máme tuto výsadu v nepřerušené kontinuitě, jinak se nově všude jinde slaví svátek

9 Zašovské noviny 7-8/2014 Navštívení Panny Marie 31. května. Odpadky už budou odvezeny, škody vyčísleny... Po zkušenostech několika poutí v Zašové se vůbec nedivím, že mnoho spoluobčanů v tyto sváteční dny raději z vesnice emigruje, ale jen ti, kteří se nebojí o svůj majetek a svěří ho Pánu Bohu a náhodným hlídkám policie. Mnozí totiž musí zůstat a hlídat i v noci, aby novodobí zombie nezničili nebo nerozlámali plot, kterým si zkracují cestu. Jak dál? Po mé první intervenci na zastupitelstvu před třemi lety se přece něco málo udělalo: do okolí kostela se prý daly stánky s rukodělnými pracemi atd. a posílila se přítomnost Policie ČR. Díky za to. Ale je to málo. Obec může udělat daleko víc - a má na to mocné prostředky formou různých omezení a vyhlášek. Ale musí být politická vůle a ochota. Jeden kněz mi radil: Tak udělej Zašovskou pouť jindy: (tedy ) Jenže přesun data pouti nic neřeší. Blíží se obecní volby. Najde se zde strana, která s tímto problémem bude chtít něco radikálně dělat a omezí řádění podnapilé a zdrogované mládeže i za cenu toho, že se tím podstatně sníží přísun peněz do pokladen? Nebo se pojede nadále ve starých kolejích? P. Jiří Polášek, farář KULTURA Uplynulé akce Sportovní den dětí Na začátku měsíce června proběhl opět tradiční sportovní den dětí. Děti, ale i dospělí si zde mohli zasportovat, a to při duelu, Bollo Ballu, kopání na branku, lukostřelbě a mnoho dalšího. Za plnou kartičku razítek čekalo na děti překvapení v podobě nafukovacího balónku a sladkostí. Pro dospělé, kteří si taktéž zasoutěžili, pak byla připravena odměna v podobě tekutin, a to buď piva nebo kofoly. Účastníci si mohli taktéž vzít škračenici, kterou po celou dobu dělali členové KDU ČSL. Děti měly možnost zahrát si bowling a v orlovně na ně čekala i Zuzana Mechlová, která malovala holčičkám kytičky a klukům pavouky na obličej. Chtěla bych všem poděkovat za spolupráci. Bc. Eliška Krupová Tak jako každý rok, tak i letos začínal pohádkový les na Kantorce a končil v Makytí. Děti nejprve musely přijít na Kantorku, kde na ně čekaly víly, které jim rozdaly soutěžní kartičky. Za poznání pohádkových bytostí dostaly děti razítko a mohly pokračovat v cestě, kde na ně čekal Bob a Bobek, Leontýnka, Honza, babka kořenářka, Hejkal, Zlatovláska, Královna. U Perníkové chaloupky si děti za odměnu mohly u Baby Jagy, která věznila Jeníčka, vzít na posilnění kokino a pokračovaly dál,. V Makytí na ně čekala např. lukostřelba, střelba z flinty, trampolína a hlavně odměny za plnou kartičku razítek. Letošní rok byl o něco delší než předešlé ročníky, ale myslím si, že to nikomu nevadilo, a i když nebylo zrovna nejlepší počasí, pohádkový les se dočkal velkého počtu návštěvníků. Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří se na přípravě akci spolupodíleli, a to především mysliveckému sdružení Zašová Sovinec, členům kulturní komise při OÚ a pohádkovým bytostem, které si udělaly čas na to, aby mohly dětem udělat radost. Bc. Eliška Krupová Červen v Centru pro rodinu Centrum pro rodinu pozvalo 1. června rodiny našeho děkanátu už na třetí setkání rodin v Zašové. Byli jsme rádi, že k nám do Zašové přijely rodiny z Rožnova, Valašského Meziříčí i Choryně. Odpoledne pro rodiny s dětmi začalo adorací v kostele Navštívení Panny Marie v Zašové. Děti přinášely malované prosby k adoraci, mládež modlitbu doplnila zpěvem s kytarou. Další program se z důvodu proměnlivého počasí přesunul do kulturního domu ve Veselé, kde jsme byli vtaženi do pohádky v podání Pavla Hošťálka a odnesli jsme si velké poučení: Co dělá táta, to je vždycky správné. Pak byly děti pozvány do pohádkového království, zamořeného zlobivými šotky, ty bylo potřeba posbírat, odevzdat do šotkomatu a vyzvednout si sladkou odměnu, práce v podobě soutěžení byla náročná, ale nakonec se všechny šotky podařilo posbírat a království i král byli uzdraveni. 9 Pohádkový les Rodiče mohli svým dětem se získáváním šotků pomáhat nebo si spolu popovídat a ochutnat výborné jednohubky, perníčky a buchty. Druhou akcí měsíce června byl táborák pro malou scholu. Malá schola je skupinka dětí, které se snaží svým dětským zpěvem přizdobit dětskou mši, kterou máme každou první neděli v měsíci. Děti spolu s rodiči přišly na farní zahradu oslavit konec školního roku a začátek prázdnin. Začali jsme společnou modlitbou a písničkou, pak následovaly hry na zahradě a společné opékání špekáčků. Děkuji všem, kteří pomáhají s přípravou těchto akcí pro

10 10 Zašovské noviny 7-8/2014 rodiny. Vím, že každý má dost svých povinností, a proto si vážím práce a času lidí, kteří nemyslí jen na sebe, ale i na ostatní. Děkuji zvláště Martinu Filustkovi za přípravu her a programu pro děti, Pavlu Hošťálkovi za divadelní představení, zašovským farním ženám, které napekly buchty a připravily jednohubky, otci Jiřímu Poláškovi za duchovní podporu, a obci Zašová za podporu finanční. Iva Hrubá CPR Valašské Meziříčí Kam za kulturou v Zašové a ve Veselé Dětské odpoledne Kulturní komise při OÚ Zašová spolu s veselskými hasiči Vás zve na DETSKÉ ˇ ODPOLEDNE KDY: od hod. KDE: na házenkářském hřišti ve Veselé Program: Dětská minidiskotéka Klaun Hopsalín Agility (Kynologický klub Veřovice) Skákací hrad Trampolína Čtyřkolka soutěže a hry Od hod. diskotéka - DJ Polly Akce proběhne za každého počasí. Občerstvení zajištěno, zvou pořadatelé. Divadlo Slečna Abigail Upozorňujeme zájemce o divadelní představení Slečna Abigail, že lístky na toto představení budou v předprodeji od na Obecním úřadě u paní Vykoukalové. Cena vstupenky činí 250 Kč. Bližší informace o představení v dalším čísle Zašovských novin. Bc. Eliška Krupová Kam za kulturou v okolí Prázdninová návštěva kostela sv. Trojice Začaly letní prázdniny a Muzeum regionu Valašsko, p. o. zve návštěvníky k prohlídce kostela sv. Trojice ve Valašském Meziříčí. V letošním roce kostel nabízí zajímavé výstavy. Návštěvníci mohou zhlédnout nejen expozici originálů historických soch a renesančních náhrobků, ale také výstavu o historii valašské a slovenské kultury pod názvem Samostatně a přitom společně. Výstava prezentuje lidovou kulturu Valašska a Slovenska v době od 16. do 19. století, zejména je zaměřená na valašskou kolonizaci a její vliv na život obyvatel na obou stranách hranice. Slavnostní zahájení výstavy se uskutečnilo ve středu 9. července 2014 v 16 hodin v kostele sv. Trojice. Letos vycházíme návštěvníkům vstříc a prodlužujeme otevírací dobu. Kostel sv. Trojice mohou navštívit od 1. července do 31. srpna 2014, vždy v úterý až pátek od 9 do 17 hodin a v sobotu a v neděli od 10 do 17 hodin, upřesňuje kurátorka výstavy Anna Dostálová z Muzea regionu Valašsko. Obecní knihovny Otevření knihovny Omlouváme se všem čtenářům, ale jak již bylo zmíněno paní starostkou v úvodníku Zašovských novin. Obecní knihovna v Zašové bude z důvodu realizace návsi uzavřena. Bc. Eliška Krupová KLUB DŮCHODCŮ Program Klubu důchodců (červenec - srpen) Beseda o Praze...pan Farář Kulturní pásmo o létě Veselé odpoledne...hraje Marta Společné posezení v přírodě... Program Klubu důchodců (srpen - září) Posezení u taboráku Trénování paměti...v 17 hod. výbor Klubu 3.9. Veselé odpoledne...hraje Marta Zážitky z léta... vyprávění... Naši důchodci v lázních Nimnica. Začátkem června, od , si naši důchodci vyhradili čas a společně s Klubem Seniorů z Rožnova odjeli na týden za odpočinkem do lázní Nimnica na Slovensku. Nimnica je malá vesnice v okrese Púchov. Lázně jsou vzdálené pouze hodinu cesty od nás. Leží v krásnem prostředí na úpatí Javorníků. Příroda je tady nádherná a z pokojů se nabízí pohled na přehradu vodní nádrž Nosice. Ubytování je v nově opravených pokojích a celodenní strava byla pro nás dostačující. Pod dozorem lékaře jsme dostali naordinovaných 15 procedur podle problému, které nás trápí. K dispozici byl i bazén, relaxační masáže a vše co nám zpříjemnilo pobyt. I večery jsme trávili společně v poklidu. Kdo chtěl, poslouchal překrásné melodie u klavíru nebo jen tak posedával, taky si mohl udělat pěknou procházku v lesoparku. Využili jsme jak množství procedur, tak i širokou paletu jídel a služeb, které nám lázně Nimnica nabídly. Našim důchodcům se pobyt v lázních moc líbil, byli jsme spokojení a uvažujeme, že i příští rok pokud budeme zdraví, opět vyrazíme si užít pohody a péče o naše zdraví.

11 Zašovské noviny 7-8/ Nový domov pro osoby se zdravotním postižením se začne v Zašové stavět přes léto Za Klub důchodců Emília Martinková VAŠE PŘÍSPĚVKY Delší dobu se mluví o procesu transformace a plánovaném opouštění nevyhovujícího objektu k poskytování sociální služby Domova pro osoby se zdravotním postižením v Zašové. V budově bývalého kláštera a klášterní školy nyní žije 90 dospělých lidí s mentálním postižením. V průběhu příštího roku vzniknou nové malé pobytové služby na území celého okresu Vsetín, kde najdou tito lidé nové bydlení. Budou vznikat malokapacitní služby typu domova pro osoby se zdravotním postižením, tak i chráněná bydlení. V polovině prázdninových měsíců se začne stavět na spodní části zahrady (parcela č. 19), která nyní patří k pozemkům Domova pro osob se zdravotním postižením (bývalé ÚSP) v Zašové. Pro 18 lidí s postižením vznikne nový Domov pro osoby se zdravotním postižením právě tam. Jedná se o vybudování tří nízkopodlažních samostatných domácností/ domů pro lidi s postižením, kteří potřebují nepřetržitou intenzivní pomoc a jeden objekt, který bude sloužit pro denní aktivity klientů této služby. Léto budiž pochváleno... Další úspěšné Vítání léta proběhlo v relaxačním centru SALZA v Zašové - tentokráte s kapelou Edo Klena & Klenoty z Prešova. V úvodu proběhla vernisáž výstavy výtvarné dílny Ondřeje Hozáka, při které byli představeni a odměněni samotní autoři. Vystavená díla je možno shlédnout kdykoli v provozní době až do konce září - to se už budeme s létem loučit. Těšíme se na Vaši návštěvu. Výjezd vozidel ze stavby je plánován po vedlejší cestě, která se napojuje před horním mostem u rozcestí za pekárnou Lešňanka a vede dále k panelovým domům. Průjezd po této ulici nebude zastaven, o případném omezení bychom informovali. Jitka Němcová, manažerka transformace DOZP Zašová Poplatky za činnost v kultuře v Zašové Nový web o historii našich obcí Pavel Trčka Rád bych zde představil nový web, který je spuštěn od května tohoto roku. Věnuje se historii obce Zašová, Veselé a blízkého okolí v těch nejširších souvislostech. Postupně zde budou vycházet všechny dostupné informace a budeme rádi, když k tomu přispějete i Vy - určitě je totiž mezi občany spousta zajímavého materiálu, fotek, filmů, které by se mohly zveřejnit. Máte - li něco takového doma, neváhejte nás kontaktovat. A to nejdůležitější - vše najdete na tomto odkazu: historie.zasova.info/ Pavel Trčka Před rokem, na jaře 2013, jsem se s dechovkou, kterou vedu od roku 1969, musel se vším co dechovka potřebuje ke své existenci odstěhovat do provizorní místnosti v domě č. p.17 Maliňákovo, dříve taky Drobné provozovny Zašová, jinak podle dlouhodobých záměrů Ing. Mikoškové, budovy na prodej. Bourání starého dobrého sálu OB se nedalo zabránit, i když jsem byl celou dobu přesvědčený, že to je kardinální blbost. No nicnéně dlouhodobé destruktivní záměry Ing. Mikoškové v nakládání s majetkem obce byly demokraticky požehnány zastupitelstvem, a tak jsem jen sám mohl vzít na vědomí tu bídu demokracie v hospodaření obce. Rok tedy dechovka zkouší v domě č. 17. Půl roku je nový kulturák v provozu a čekáme, že tak jak doposud dechovka fungovala díky sálu OB, budeme vyzváni k přestěhování a že to bude za stejných podmínek jako v sále OB, ale nebude. Paní starostka mě upozornila, že budeme platit nájem a ať se podívám na sazebník. Zděšený z nájemních poplatků myslím nejsem jenom já. Nakonec to potvrzuje zájem

12 12 Zašovské noviny 7-8/2014 o služby nového kulturáku. V sále OB se téměř pořád něco dělo, v novém kulturáku se neděje téměř nic. Informační centrum nemá koho informovat a poplatky z nájmu jsou takové, že si to málokdo může dovolit. Interiér kulturáku není přizpůsoben podávání jídel a přitom stolování je velmi častá potřeba při pořádání společenských i rodinných akcí. Kdo byl v kulturáku na akci s jídlem mně dá za pravdu, jak je v tomto ohledu kulturák zfušovaný. Já pro dechovku potřebuji stálé prostory na uskladnění nástrojů, aparatury, místo pro stojany, noty, notový archiv. Potřebám dechovky nakonec vyhovují provizorní podmínky v domě č. 17. Kolik platí jsem se ptal mladých muzikantů, kteří se v domě č. 17 už léta schází a cvičí pod vedením pana Kuchyňky. Rada obce Zašová za činnost mládeže v kultuře požaduje nájem 350 korun za m2 plus energie tj. teplo a elektřina. Místnost, v níž děcka zkouší, má prý 70 m2 krát 350 korun/m2, roční nájem ,-korun plus energie, odhaduji dalších 10 tisíc. K tomu přirozeně patří plat učitele hudby. Odhaduji podle sazebníku kulturáku, že budou nějaké slevy i v č. p. 17. Tragedií postoje Rady obce ovšem je, že vůbec od dětí, studentů, občanů, kteří se snaží o užitečné kulturní vyžití, vybírají peníze. Zařízení obce má sloužit občanům, jejich kulturnímu, sportovnímu a duchovnímu rozvoji. Tito mladí lidé, občané, vytváří hodnoty, ze kterých se může obec těšit, může se jimi často i chlubit. Za tyto hodnoty vkládané do svých občanů přece nemůže obec brát peníze!! Ptám se, kde je podpora kulturní činnosti mládeže, za kterou v roce 2000 dostala Bílou stuhu v soutěži Vesnice roku? V sále OB se za činnost v kultuře nikdy neplatilo. Cvičily a zkoušely všechny kulturní instituce jako krúžkaři, cimbálovky, taneční orchestry, dechovka, divadelníci. A nejen zkoušky, ale i různá vystoupení, přehlídky hudeb apod. byly akce zadarmo. Obec tuto činnost nikdy nikomu nefakturovala, bylo to vnímáno jako činnost užitečná pro občany. Nakonec i částky za placené akce v sále byly spíš symbolické proto, aby byly přístupné pro všechny. Napadá mě kontrastní otázka na činnost obecních hospodářů. Platí zastupitelé za to, že využívají ke své činnosti obecní prostory? Platí radní za teplo a světlo v kanceláři, v níž se radí? Platí zaměstnanci obecního úřadu obci za to, že úřadují v obecní budově a učitelé, že učí v obecní škole? A tak jak jsou absurdní mé otázky, tak absurdní pro mě je skutečnost, že obec vyžaduje od občanů peníze za činnost v kultuře. To nikdy nebylo. Je před volbami. Přál bych si, aby si ti všichni matadoři demokraticky zničeného historického majetku obce uvědomili svou osobní odpovědnost, i za úpadek v postojích k potřebám občanů, a už nekandidovali. Ing. Václav Zvoníček Uvádíme na pravou míru údaje o nájmu Steče: Steč platila do loňského roku za nájem v Drobné provozovně 15 tis. Kč ročně včetně všech energií. Pro rok 2014 je schváleno 160,-Kč/ m2 + energie, které jsou u každého nájemce samostatně měřeny podle skutečné spotřeby. Příspěvek pana Zvoníčka jinak ponecháváme bez komentáře. Redakční rada Trestná činnost v naší obci a co s ní? Dobrý den, statistiky a údaje, které letos v lednu na požádání poskytla Policie České republiky, ukazují, že každým rokem jsou v našich obcích (Zašové a Veselé) vytvořeny škody v průměru ve výši cca ,-kč ročně (viz tabulka). To není zanedbatelná částka, kterou způsobují zloději a vandalové. Jelikož PČR má a měla omezené kapacity, snažilo se vedení obce v nedávné minulosti řešit tento problém placenou spoluprací s městskou policií z Valašského Meziříčí, jejíž hlídky do obce v dohodnutých intervalech jezdily. Nicméně ani toto situaci výrazněji neřešilo, takže se od spolupráce s MP VM později upustilo. Přesto tento stav by pro nás neměl být uspokojivý a ani pro vedení obce to asi není nejlepší vizitka. Měli bychom hledat řešení jak se s touto situací vypořádat. Ve volebních programech v roce 2010 se psalo o kamerových systémech, kdo ví, zda se na tom pracuje. Mimochodem pro zajímavost: místní organizace KDU -ČSL kdysi měla ve svých volebních programech zřízení obecní policie, což se jiným stranám zdálo zase nákladné nebo nereálné. Koneckonců, v posledních volbách v r už to v programu neměli ani lidovci. Na závěr ještě jedna faktická poznámka. V roce 2012 neznámý žhář podpálil výrobní halu na Luhách a způsobil tak škodu celkem ve výši 5 miliónů Kč., čímž v průměru vyrovnal a předstihl škody od zlodějů a vandalů. Jan Bolek, Zašová Proč Zašová stále nemá Územní plán? Všechny obce ho už mají nebo ho právě dokončují, jen Zašová ho nemá a pak už jenom Lešná. U Vás se to zaseklo v tom roce 2010, kdy byla schválena jen textová část a pak se to někde zadrhlo. Zašová jde cestou změn úz. plánu, neustálá změna za změnou, což je velmi nepřehledné. Taková byla zásadní část odpovědi pracovnice odboru územního plánování Městského úřadu ve Val. Meziříčí loni na jaře (2013), kdy jsem se byl osobně zeptat, kde to vázne s úz. plánem naší obce. (Val. Meziříčí je tzv. obec s rozšířenou působností a Zašová spolu s dalšími okolními obcemi spadá v těchto záležitostech pod V. M.). Bylo to velmi zvláštní zjištění, když obec o velikosti a významu Zašové si nedokáže splnit tuto povinnost a i mnohem menší obce jako Loučka, Police, zkrátka všechny zbývající to zvládly včetně vyřízení dotace na tuto záležitost. Jan Bolek, Zašová K výše uvedenému článku uvádíme, že zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebního řádu (stavební zákon) umožňuje obci zajištění nového územního plánu do roku Dle 188, odst. 1 stavebního zákona, územně plánovací dokumentaci sídelního útvaru nebo zóny, územní plán obce a regulační plán schválené před 1. lednem 2007 lze do 31. prosince 2020 podle tohoto zákona upravit, v rozsahu provedené úpravy projednat a vydat, jinak pozbývají platnosti. Prasličáková

13 Zašovské noviny 7-8/ INZERCE Poradím Vám s každou střechou, fasádou a izolací Jetojednoduché, přijedukvám, zaměřímobjekt, navrhnuoptimální řešení,spočítámcenu akdyžsevámtobude líbit,rádvšedodám. Nakupte u Colemanu a zapojte se do soutěže Smršť výher. Jen Coleman Vám vrátí za Vaše nákupy zpět až Kč. Jen v Colemanu vyhrává každý zákazník. Za své nákupy získáváte body - COLY a za ty můžete u nás nakoupit zdarma materiál z naší nabídky. Nejkvalitnější česká plechová krytina se zárukou až 40 let! Pouze v Colemanu za exkluzivní cenu od 184 Kč/m 2 (vč.dph) Odvaděč vody do sudu Cena od 134 Kč/ks vč. DPH za odvaděč vody pozinkovaný 80mm Pouze pro držitele věrnostních karet cena od 127 Kč/ks vč. DPH. V nabídce i jiné průměry a materiály (lakovaný pozink, měď, titanzinek, hliník) Výrobky těchto partnerů u nás nakoupíte výhodněji Váš poradce: Radek Šťastný, mobil: OBCHODNÍ CENTRUM VSETÍN, Bobrky 478, Vsetín, tel.: ředitel obchodního centra Ing. Jiří Kuňák, mobil: prodáváme i na internetu - Jen v Colemanu nakoupíte kvalitní řezivo a ještě ušetříte. Např. latě 40x60 mm, impregnované za nejlepší cenu na trhu. Exkluzivní cena 16 Kč/bm vč. DPH. Ihned k odběru! Dále v nabídce: prkna, hranoly, OSB desky, palubky DŮM SLUŽEB Nutriční poradna, tel.: Kadeřnictví - Schwarzová Pavla - tel.: Kosmetika - Davidová Dana - tel.: RŮZNÉ

14 14 Zašovské noviny noviny 7-8/2014 2/2011 LUŠTĚNÍ Redakce ZN pro toto dvojčíslo připravila pro čtenáře 4 verze sudoku. Vybrat si můžete na vyluštění lehkou, střední, těžkou nebo ďábelskou. Tento měsíc se tudíž o ceny nesoutěží a je to jen na zpestření prázdninového dne. Výherkyní minulého luštění se stala paní Jiřina Maleňáková. A správná tajenka zněla:... stálého kromě nestálosti. Všem zúčastněným děkujeme. LEHKÁ STŘEDNÍ TĚŽKÁ ĎÁBELSKÁ Periodický tisk územně-samosprávného celku. Vydává Obec Zašová, Zašová 36, Zašová, IČ , DIČ - CZ Reg. zn. MK ČR E vychází 1x měsíčně - řídí redakční rada - redaktor Bc. Eliška Krupová, tel.: , - písemné příspěvky zasílejte na Obecní úřad Zašová - uzávěrka 4. každého měsíce - tisk Grafia Nova Rožnov p. Radhoštěm - pro rodiny trvale bydlící v obci zdarma. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit nebo stylisticky upravit. Toto číslo vyšlo 15. července 2014.

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÁŽENÍ PŘÁTELÉ ZNOJEMSKÉHO MLÁDEŽNICKÉHO HOKEJE Dovoluji si Vám předložit 1. výroční zprávu hokejového klubu HC Znojemští orli mládež za sezonu

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí.

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. Hlásí se škola Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. O pravidelné práci vypovídají nejlépe fotografie žáků při jednotlivých aktivitách, které přiblíží komentář. Vzorně

Více

7. vydání - listopad 2007

7. vydání - listopad 2007 7. vydání - listopad 2007. Ve druhém kole soutěžilo 13 žáků. Čekaly na ně příklady z učiva 6. třídy, násobení, sčítání, zaokrouhlování, slovní úloha a jeden úkol z geometrie. Většina z nich prokázala velmi

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 34/01/2013- RO U Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Rollo liga 2015 1.kolo Pardubice 18.-19.4.2015

Rollo liga 2015 1.kolo Pardubice 18.-19.4.2015 Rollo liga 2015 1.kolo Pardubice 18.-19.4.2015 SOBOTA 18.4.2015 Pardubický vinařský půlmaratón Závod na dlouhé trati 21,097km ve spolupráci s běžci, kteří poběží na stejné trati jeden ze závodů mistrovství

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR 2013 ZLÍNSKÝ KRAJ 23. 28. 6. 2013 Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her OBSAH PREZENTACE

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé,

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé, Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012 Vážení fotbaloví přátelé, dovolte mi vás jménem fotbalového klubu FK Ústí nad Labem a.s. pozvat na další setkání série turnajů Partners Cup, kde hlavní cenou bude opět

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

A: Všeobecná ustanovení:

A: Všeobecná ustanovení: Krajské kolo Sportovní ligy základních škol Pohár Rozhlasu s Českou spořitelnou - kategorie III. + IV. ŠUMPERK 19. 5. 2015 A: Všeobecná ustanovení: Pořadatelé: OR AŠSK ČR Šumperk, SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk,

Více

McDONALD S CUP - turnaj v minifotbalu ZŠ

McDONALD S CUP - turnaj v minifotbalu ZŠ Největší fotbalový turnaj pro žáky základních škol, několikanásobně oceněný UEFA jako nejlepší projekt grassroots. Ve dvou věkových kategoriích do turnaje každoročně nastupuje téměř 85 tisíc chlapců a

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

OBSAH REDAKČNÍ RADA PROJEKT COMENIUS SBĚR KAŠTANŮ, KŮRY A PAPÍRU NEBE 4 X JINAK ANKETA ČTYŘLÍSTEK KOMIKS STRÁNKA LUŠTĚNÍ VÝTVARNÉ PROJEKTY

OBSAH REDAKČNÍ RADA PROJEKT COMENIUS SBĚR KAŠTANŮ, KŮRY A PAPÍRU NEBE 4 X JINAK ANKETA ČTYŘLÍSTEK KOMIKS STRÁNKA LUŠTĚNÍ VÝTVARNÉ PROJEKTY REDAKČNÍ RADA Tereza Dobrá, Kristýna Mikotová, Martin Stryja, Eliška Kuželová, Ema Vrbová, Jakub Veverka, Kristýna Júdová, Sandra Švecová, Pavlína Krenciva, Barbora Turková, Anna Marie Hořejší OBSAH PROJEKT

Více

Časový rozpis. 31.května 2010 - pondělí

Časový rozpis. 31.května 2010 - pondělí AŠSK ČR, ČMFS, MŠMT ČR, McDonald s ČR PROPOZICE Svátek fotbalu McDonald s Cup 2009 / 2010 Jablonec nad Nisou 31.5. 1.6.2010 Časový rozpis 31.května 2010 - pondělí 12:00 13:00 prezence týmů, rozdání balíčků

Více

Příloha k usnesení. z 7. zasedání rady obce konané dne 13.4.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin

Příloha k usnesení. z 7. zasedání rady obce konané dne 13.4.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin 7/04/2015- RO-U Příloha k usnesení z 7. zasedání rady obce konané dne 13.4.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin Přítomni : Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

REPUBLIKOVÁ OPEN SOUTĚŽ MEDVĚDÍ STEZKOU 2012

REPUBLIKOVÁ OPEN SOUTĚŽ MEDVĚDÍ STEZKOU 2012 Česká asociace Sport pro všechny, o.s. Ohradské náměstí 1628/7, 15500 Stodůlky Komise cvičení a pobytu v přírodě MR ČASPV REPUBLIKOVÁ OPEN SOUTĚŽ MEDVĚDÍ STEZKOU 2012 POKYNY PRO ÚČASTNÍKY Borovice (9.

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Leden 14.1.2010 se konalo v Praze v Poslanecké sněmovně

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Školní kolo konverzační soutěže v angličtině 2014

Školní kolo konverzační soutěže v angličtině 2014 Školní kolo konverzační soutěže v angličtině 2014 V pátek 24. 1. se na naší škole konalo školní kolo konverzační soutěže v angličtině. Soutěž proběhla ve dvou kategoriích: IIB (1.-2. ročník) a IIIA (3.-5.

Více

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI Tisková zpráva Dne: 9. srpna 2012 Místo: Vsetín Organizace: Město Vsetín a Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje, Dům Kultury Vsetín, Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska,

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 35. KONANÉ DNE 27.8.2014 v 17.30 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 35. KONANÉ DNE 27.8.2014 v 17.30 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 35 KONANÉ DNE 27.8.2014 v 17.30 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková Ing. Alois Bayer František

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V ATLETICKÉM ČTYŘBOJI ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL, KAT. IV Břeclav 14.-15. června 2012 A. Všeobecná ustanovení 1. Adresa sportovní

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo?

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo? Zpravodaj Domu dětí a mládeže Velké Meziříčí 29.4. 2015 Ročník 1, číslo 4 Dobrý den! Vkvětnu dobíháme do cílové rovinky, atodoslova. Čeká nás spoustu sportovních akcí ahlavně finále: naše domečkovská Akademie,

Více

BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE

BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE Základní informace o soutěžích Brněnského svazu malé kopané Co jsou soutěže Brněnského svazu malé kopané? amatérské soutěže malé kopané hrané na celém

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr.

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009 Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. Marie Slámová Tonda obal na cestách Beseda Dopoledne byla pro 6. a 7. třídy

Více

http://www.maletin.cz/vismo/dokumenty2.asp?u=9089&id_org=9089&id=3531&p1=1...

http://www.maletin.cz/vismo/dokumenty2.asp?u=9089&id_org=9089&id=3531&p1=1... Page 1 of 13 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 6.MALETÍN. ZPRAVODAJ- červen 2003 vytvořeno: 9.7.2003 změněno:

Více

Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin

Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin MěÚ, Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm Přítomni: předseda: Petr Jelínek, Ing. Rudolf Konečný, Bc. Klára Maňáková, Bc.

Více

FloorballGames 2013 PROPOZICE AKCE

FloorballGames 2013 PROPOZICE AKCE FloorballGames 2013 PROPOZICE AKCE ZÁKLADNÍ INFO Pro pravidelné účastníky nemusíme představovat - jedná se o tradiční florbalové posezónní setkání florbalistů v České Lípě s řadou doprovodných akcí a jedinečnou

Více

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 Sbor dobrovolných hasičů v Únanově 671 31 Únanov IČ: 45657343 hasiciunanov@seznam.cz Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 V Únanově dne 23.1.2009 vypracovali Ing. Lukáš

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na druhé Mistrovství České republiky v závodu na HORSKÝCH KOLECH Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců Integra Chroustovice

Více

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni : Bc. Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

MISTROVSTVÍ ČR V TERČOVÉ LUKOSTŘELBĚ SH

MISTROVSTVÍ ČR V TERČOVÉ LUKOSTŘELBĚ SH Tělovýchovná jednota ve spolupráci s SK START PRAHA a z pověření České federace Spastic Handicap o. s. pořádá MISTROVSTVÍ ČR V TERČOVÉ LUKOSTŘELBĚ SH v areálu SK START PRAHA STRAHOV v sobotu 30. května

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

Š kolní kolo chemicke olympiá dy

Š kolní kolo chemicke olympiá dy Š kolní kolo chemicke olympiá dy Během měsíce ledna proběhlo školní kolo chemické olympiády kategorie D, které obsahovalo domácí část, kontrolní test a praktickou část v chemické laboratoři. Olympiády

Více

Číslo 4. Ročník II. Červen 2012

Číslo 4. Ročník II. Červen 2012 Školní ilustrovaný magazín III. základní školy Jindřichův Hradec Číslo 4. Ročník II. Červen 2012 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková,

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

STŘÍPKY Z HALOVÉHO PĚTIBOJE OVOV NA ZŠ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ

STŘÍPKY Z HALOVÉHO PĚTIBOJE OVOV NA ZŠ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ STŘÍPKY Z HALOVÉHO PĚTIBOJE OVOV NA ZŠ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ (postřehy žáků mediální výchovy) p. uč.. Křesťanová Disciplíny: kliky, lehsedy, trojskok, hod, švihadlo Čestný host: Eliška Krupnová bronzová mistryně

Více

41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla

Více

Golden Tour Pardubice 2014

Golden Tour Pardubice 2014 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu svého druhu ve střední

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

SPONZOŘI O P A T O V I C E

SPONZOŘI O P A T O V I C E SPONZOŘI O P A T O V I C E Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Lyžařský klub Veřovice ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH RKZ DOROST 2008 ČÁST I. 5. 6. ledna 2008 Veřovice 3 I. Základní informace:

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE OLOMOUC - město s nejvíce památek na Moravě - Vláček v provozu květen-srpen

Více

LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008. Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ. Asociace školních sportovních klubů České republiky

LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008. Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ. Asociace školních sportovních klubů České republiky Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008 Základní škola Litomyšl, T.G.Masaryka 1145 Propozice republikového finále AŠSK ČR ve stolním tenisu základních škol Litomyšl 7.12.-9.12.2008

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

EDEN, 20.6.2009 TURNAJ PŘÍPRAVEK ROČNÍKU 2001

EDEN, 20.6.2009 TURNAJ PŘÍPRAVEK ROČNÍKU 2001 EDEN, 20.6.2009 TURNAJ PŘÍPRAVEK ROČNÍKU 2001 EDEN, 20.6.2009 HISTORIE 1.ROČNÍK 1. Ročník turnaje, pořádaný pod názvem Před branami Edenu, proběhl 19.října 2008 za účasti 16 týmů. Přivítali jsme malé fotbalisty

Více

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 30. 09. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 30. 09. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 30. 09. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 07 ročník 14, září 2008 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

*PŘEBOR ČR V CYKLISTICE*

*PŘEBOR ČR V CYKLISTICE* Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na desátý *PŘEBOR ČR V CYKLISTICE* Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců SK Parta Litoměřicko Spolupořadatel: OR AŠSK Litoměřice

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Písecký zpravodaj Únor 2010

Písecký zpravodaj Únor 2010 Písecký zpravodaj Únor 2010 Vyšla publikace Židé v Jablunkově Začátkem prosince roku 2009 byla v nakladatelství Beskydy vydána publikace Josefa Byrtuse Židé v Jablunkově, která poprvé systematicky a do

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 6 Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Den konání: 29. 7. 2015 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: číslo jednání: 36/2015/RM Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec,

Více

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014 Z Á P I S z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014 Přítomno : 5 zastupitelů, dle prezenční listiny, Omluven : Tomáš Rulec, Alena Rejhová - zastupitelé Dále přítomno: 6 občanů,

Více