Sdružení Šance sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o. s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sdružení Šance sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o. s."

Transkript

1 Sdružení Šance sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

2 JAKÉ JE MÍT OPRAVDOVOU ŠANCI? Leckdo ví, že v Olomouci mají orloj. Ten kdo ho viděl, nemohl přehlédnout ani Sloup Nejsvětější Trojice a želvu, která se již dlouhou dobu snaží nepozorovaně zmizet z náměstí, aby jí děti přestaly sedat za krk. A přece tam stojí dál. Málokdo už ví, že v zoo mají klokana, nejbližšího to příbuzného slona, který jen na pohled dokáže rozdávat radost. Nefalšovanou, upřímnou. Ale nejen on. Je tu také pár lidí, kteří nerozdávají radost pouhým pohledem, ale činy, kterými dávají druhou šanci těm, co to opravdu potřebují. Znáte Šanci? Toto občanské sdružení vzniká v roce 1991 pod názvem Haima - Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby. U zrodu stojí nejen lékaři a sestry, kteří na Dětské klinice Fakultní nemocnice v Olomouci o děti s poruchou krvetvorby pečují, ale také rodiče a příbuzní. Šance, jak zní nový název přijatý v roce 1999, mimochodem pocházející z hlav samotných dětí, je občanské sdružení, které dává dohromady občany bez rozdílu národnosti, víry, profese či společenského postavení, ale také právnické osoby, které se chtějí dobrovolně a aktivně podílet na pomoci dětem s hematologickým a onkologickým onemocněním. Čestným předsedou a zároveň přednostou dětské kliniky je prof. Vladimír Mihál. Díky němu a mnoha dalším, jejichž jmenný seznam by dokázal pokrýt travnatou plochu Androva stadionu, je možné léčeným a vyléčeným dětem připomenout, jak že vlastně vypadá ten pověstný rohlík na tváři. Odborněji řečeno je posláním Šance humanizovat náročnou protinádorovou léčbu a usnadnit jejich návrat do běžného života, stejně tak jako podporovat vědecko-výzkumné činnosti zaměřené na vývoj nových protinádorových léčiv. Hlavně díky nám, lidem vzájemně se potkávajícím ve frontách u pokladny či v tramvaji, se daří pomáhat, a to prostřednictvím akcí, jejichž výtěžek je věnován na konto sdružení. Mezi nejvýznamnější patří prodej Vánočních hvězd, dále pak dobrovolné sbírky a sponzorské dary, ať z řad jednotlivců, kteří pravidelně posílají větší či menší částky na nadační účet, tak z řad firem a podnikatelů poskytujících finanční, ale hlavně materiální dary. Pomáhá také nespočet známých 2 / Výroční zpráva 2010

3 osobností. David Rozehnal, Michal David, Jiří Dopita, Petr Rychlý, Ivo Batoušek a Jindřich Štreit jsou jen některá jména z výčtu těch, kterým není dětský osud lhostejný. Peníze z nadačního konta jsou používány na rekonstrukci a humanizaci oddělení Dětské kliniky FN Olomouc, pro vědecko- -výzkumné účely a v neposlední řadě na pořádání ozdravných pobytů i jiných akcí. Víte, co znamená mít radost? Když se člověku podaří vyhrát v loterii Kč, má bezesporu radost. Co je to, v porovnání s pohledem do očí dítěti, které úspěšně dokončilo těžkou léčbu, s nadšením si obouvá lyžařskou obuv a ptá se, jestli dnes může jezdit bez hůlek a obloučků. Má radost a já ještě větší, protože jen v takových situacích jde poznat, jaké to je mít opravdovou Šanci. Štěpán Janhuba Výroční zpráva 2010 / 3

4 POSLÁNÍ Posláním Sdružení Šance je humanizovat náročnou protinádorovou léčbu dětí a usnadňovat jejich návrat do běžného života. CÍLE Zpříjemnění a zlidštění nemocničního prostředí Dětské kliniky FN Olomouc. Zajištění nadstandardního vybavení lůžkové a ambulantní části oddělení 21B. Zajištění diagnostických a léčebných pomůcek, přístrojů a zařízení. Zlepšení vzájemné spolupráce rodičů nemocných dětí s ošetřujícím personálem a rodičů navzájem. Sociální pomoc nemocným dětem a rodinám, které se ocitly v těžké životní situaci v době pobytu na oddělení, a usnadnění jejich návratu do běžného života. Naplňování volného času dětí i rodičů během jejich pobytu na oddělení, pořádání různých akcí. Rozšiřování a podpora registru dárců kostní dřeně. Šíření informací o problematice nádorových onemocnění a o léčebných postupech mezi širokou veřejností v rámci humanitárních akcí. Organizace a zdravotnické zajištění rekondičních pobytů pro děti v zimním i letním období jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. Zajišťování víkendových pobytů rodin. Pořádání vánočních setkání rodin na Dětské klinice FN Olomouc. Podpora vědeckovýzkumné činnosti zaměřené na vývoj nových protinádorových léčiv, podpora klinicky orientovaného onkologického výzkumu ve spolupráci s nadací Rakovina věc veřejná. 4 / Výroční zpráva 2010

5 STATUTÁRNÍ ORGÁNY A ČLENSTVÍ K prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc., čestný předseda Jiří Dopita, patron sdružení VÝBOR: Herta Mihálová, předsedkyně sdružení Mgr. Hana Trlicová, místopředsedkyně Eva Dvořáková MUDr. Jiří Houda Mgr. Michaela Hradilová Eva Hůlková Světlana Kašubová Iveta Kohnová Stanislav Mikiska SPOLUPRACOVNÍCI: Ludmila Látalová, účetní sdružení REVIZNÍ KOMISE: Hana Dědochová, předsedkyně Jiří Dědoch Zdeňka Wasserbauerová NÁVRHOVÁ KOMISE: Bc. Radka Švábeníková, předsedkyně Bc. Ludmila Frélichová Andrea Todorovičová Počet členů sdružení k : 290 Z toho: děti 127, dospělí 163 Výroční zpráva 2010 / 5

6 ČINNOSTI A AKTIVITY SDRUŽENÍ ŠANCE A HEMATO-ONKOLOGICKÉHO ODDĚLENÍ 21B FN OLOMOUC ODDĚLENÍ Vybudovali a vybavili jsme místnost pro výtvarné aktivity hospitalizovaných dětí a Dětskou galerii v celkové hodnotě Kč. Tyto prostory budou sloužit také jako informační středisko pro neziskové organizace, které jsou součástí dětské kliniky. Zahájili jsme arteterapii a využití volného času pro hospitalizované děti a rodiče v novém prostředí Dětské galerie na Dětské klinice FN Olomouc. Zakoupili jsme pro potřeby oddělení 21B zdravotnické vybavení, vybavili jsme pooperační dospávací pokoj dětským nábytkem v celkové hodnotě Kč. Zakoupili jsme dětem osobní dárky při příležitosti ukončení léčby, oslavy narozenin a vánoční dárky. Dále jsme zakoupili drobné zdravotnické vybavení potřebné pro chod oddělení, potřeby pro hospitalizované děti, materiální vybavení pro volnočasové aktivity v celkové hodnotě Kč. Sociální podporu jsme věnovali 26 rodinám, které se ocitly v těžké životní situaci. Celková částka činila Kč. Podpořili jsme vzdělání zdravotnického personálu v hodnotě Kč. Připravili jsme tradiční karneval se zábavným programem nejen pro děti na oddělení, ale i pro děti v udržovací léčbě a zdravotnický personál. Připravili jsme pro děti oslavu a program při příležitosti svátku Dne dětí na Dětské klinice FN v Olomouci. 6 / Výroční zpráva 2010

7 PRODEJNÍ A PREZENTAČNÍ AKCE Pokračovali jsme v tradici výroby a prodeje adventních věnců, na nichž se podílejí především zdravotní sestry, rodiče a léčené děti. Výtěžek z prodeje adventních věnců činil Kč. Již dvanáctým rokem jsme organizovali tradiční humanitární akci Vánoční hvězda. Výtěžek z prodeje vánočních hvězd činil Kč. V Karolince a okolí se každoročně prodává vánoční baňka, jejíž výtěžek je předaný Sdružení Šance při rozsvěcení vánočního stromu v Karolince. Výtěžek této sbírky činil Kč. REKONDIČNÍ POBYTY Připravili jsme zimní rekondiční pobyt v Malenovicích pro 46 dětí (pacientů a jejich sourozenců). Organizovali jsme víkendový pobyt rodin v hotelu Jenovská Valašské Klobouky pro 102 osoby. Pořádali jsme letní ozdravný pobyt pro 60 dětí (pacientů a jejich sourozenců) v rekreačním středisku Krupá ve Starém Městě pod Králickým Sněžníkem. CHARITATIVNÍ AKCE Pořádali jsme koncert ve Francově Lhotě, jenž byl věnovaný všem, kteří se zapojili do prodejní akce Vánoční hvězda. Dětský pěvecký sbor ze ZŠ Masarykova ul. a ostatní dětské soubory z Otrokovic pro nás připravily benefiční koncert v Otrokovicích. Uspořádali jsme Dětský den a netradiční sportovní aktivity v Tovačově nejenom pro děti z našeho sdružení, ale i pro veřejnost. Výroční zpráva 2010 / 7

8 Charitativní divadelní představení Zabijačka se konalo ve Francově Lhotě, které nám věnovalo Valašské národní divadlo z Karolinky. Dva charitativní koncerty skupiny Two Men v Jazz Tibet Clubu v Olomouci jsme připravili společně. Collegium Arion z Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci nám věnovalo charitativní koncert v kapli Božího těla. Projekt Josefa Zimovčáka Na kole dětem přinesl finanční pomoc do všech onkologických a hemato-onkologických center v ČR. SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ AKCE Pořádali jsme 8. společenský ples v Hranicích na Moravě pro rodiče, zdravotnický personál a členy Sdružení Šance. Putovní výstavu fotografií Na pouti za zdravím jsme představili veřejnosti v prostorách muzea ve Volyni a nemocnice v Prostějově. Pořádali jsme tradiční vánoční setkání dětí, rodin a členů sdružení na Dětské klinice v Olomouci. HOSTÉ Oddělení 21B navštívili mladí fotbalisté SK Sigmy Olomouc, kteří předali pro potřeby oddělení finanční dar. Modelka Vlaďka Erbová a fotbalista Tomáš Řepka navštívili děti na oddělení 21B a předali jim věcné dárky. Josef Zimovčák navštívil nemocné děti na hemato-onkologickém oddělení. 8 / Výroční zpráva 2010

9 PROJEKTY Iniciovali jsme komplexní rekonstrukci hemato-onkologického oddělení a finančně jsme se na ní podíleli celkovou částkou Kč (v letech ). Realizovali jsme projekt humanizace nemocničního prostředí oddělení 21B pod názvem Náš malý velký svět v celkové hodnotě Kč (v letech ). Zavedli jsme sociální podporu rodinám v těžké životní situaci. Získali jsme grant Nadace O2 v hodnotě Kč na projekt Nikdy nejsi sám. Na projekt Nikdy nejsi sám jsme získali také grant společnosti Siemens v hodnotě Kč. Obdrželi jsme dotaci Ministerstva zdravotnictví ČR v hodnotě Kč na rekondiční pobyty se zdravotním programem. Výroční zpráva 2010 / 9

10 FINANČNÍ ZPRÁVA 2010 Abychom poskytli co nejjasnější a nejsrozumitelnější přehled o hospodaření sdružení, předkládáme vlastní provedení finančního vyhodnocení. Podle legislativy nepodléháme povinnosti ověřovat účetní uzávěrku auditorem. PŘÍJMY 1 Sbírka Vánoční hvězda ,20 % 2 Dary ,17 % 3 Tržba za prodané vánoční hvězdy ,75 % 4 Granty O2 a Siemens ,55 % 5 Sbírky pokladničky, charitativní akce, věnce ,92 % 6 Příspěvky rodičů ,22 % 7 Dotace MZ ČR, města Olomouce ,30 % 8 Adventní věnce ,63 % 9 Členské příspěvky ,25 % 10 Úroky 372 0,01 % Příjmy celkem % NÁKLADY 1 Nákup vánoční hvězdy ,16 % 2 Provozní náklady ,94 % 3 Rekondiční a víkendové pobyty ,03 % 4 Humanizace hemato-onkologické léčby ,90 % 5 Náklady na akce ,17 % 6 Čerpání grantů ,80 % Náklady celkem % Zisk / ztráta / Výroční zpráva 2010

11 PŘEHLED PŘÍJMŮ PODLE DRUHU A ÚČELU Hemato-onkologické oddělení 1 Sbírka Vánoční hvězda Granty Smluvní dary Sbírky, pokladničky, charitativní akce a věnce Úroky 47 Celkem ,60 % Rekondiční pobyty 6 Sbírka Vánoční hvězda Dotace MZ ČR Příspěvky rodičů Úroky 94 Celkem ,94 % Činnost sdružení 10 Dary Charitativní akce, sbírky Členské příspěvky Úroky 222 Celkem ,71 % Vánoční hvězda 14 Tržba za prodané hvězdy Celkem ,75 % Výroční zpráva 2010 / 11

12 NÁKLADY NA PROVOZ A ČINNOST SDRUŽENÍ 1 Mzdové náklady, odvody, účetnictví ,57 % 2 Náklady na akce a materiál ,62 % 3 Propagace, reprezentace a kongres ,51 % 4 Poštovné, telefon ,82 % 5 Služby, členství, opravy a jiné ,82 % 6 Kancelářské potřeby ,88 % 7 Cestovní náklady ,42 % 8 Poplatky za vedení účtů ,33 % Náklady celkem % 12 / Výroční zpráva 2010

13 Výroční zpráva 2010 / 13

14 Humanitární sbírka Vánoční hvězda ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Největší část každoročně získaných finančních prostředků pochází z veřejné humanitární akce Vánoční hvězda, kterou již 12 let pořádáme na velké části území Moravy. Sbírka byla schválena Krajským úřadem Olomouckého kraje dne podle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách. Účelem sbírky je shromáždění finančních prostředků na humanizaci léčby hematologicky a onkologicky nemocných dětí. Sbírka je prováděna na území České republiky v době od do a vedena je pod číslem jednacím KÚOK/100083/2008/OE/400. Druhá sbírka byla povolena krajským úřadem dne pod čj. KÚOK/99595/2009/OE/400. Účelem této sbírky je shromažďování finančních prostředků na rekondiční pobyty, kterými je sledována integrace těžce nemocných dětí do života, cílené posílení psychické a fyzické kondice a edukace pacienta. Dále na aktivity, které naplní volný čas hospitalizovaných dětí a podpoří jejich psychickou a duševní relaxaci. Sbírka je prováděna na území ČR v době od do Obě sbírky jsou kontrolované Krajským úřadem v Olomouci. Jednou ročně předkládáme průběžné vyúčtování sbírek. Po ukončení sbírek bude KÚ předloženo závěrečné vyúčtování. 1. Humanitární sbírka Vánoční hvězda Sdružení Šance děkuje všem lidem, kteří jakoukoliv formou pomáhají dětem a mladým lidem s poruchou krvetvorby a chronicky nemocným dětem. Náš dík patří firmám, středním, základním a mateřským školám, které s námi spolupracují při prodeji vánočních hvězd. Poděkování patří všem lidem naší nevelké země, kteří chápou, že vzájemná pomoc a solidarita je nezbytná, a v rámci veřejné sbírky si vánoční hvězdu zakoupí. Každá prodaná vánoční hvězda je pro pomoc malým pacientům nesmírně důležitá. Zvláštní poděkování zasluhují: za pomoc při přípravě a realizaci sbírky Algraf s.r.o. Olomouc Ivo Hrbáček a Lenka Zuštinová Auto A1 prodej vozidel Olomouc Václav Vogel SVE Laser Centrum s.r.o. Olomouc MUDr. Eva Remlová FGP studio Olomouc Miloslav Kyjevský a Pavel Volek Florcenter s.r.o. Olomouc Ing. Vladimír Popelka a kolektiv MŠ Čajkovského Olomouc Jana Šálková a děti OC Haná Olomouc, Olympia Olomouc za mediální pomoc a podporu Český rozhlas Olomouc, ČTK Olomouc, Fajn Radio Hity, Hitrádio Apollo, Hranický deník, MMO Radniční listy, MF Dnes Sedmička, Olomoucký deník, Rádio Čas, 14 / Výroční zpráva 2010

15 Rádio Haná, Regie Radio Music s.r.o. a Regionální televize R1 Morava aktivní koordinátoři ze Sdružení Šance a rodiny léčených dětí: Rodiny: Blažkova, Bradova, Čepova, Dlouhá, Dvořákova, Foltýnova, Hradilova, Hrachovinova, Hrubá, Hudečkova, Jakešova, Janoštíkova, Klumplerova, Kocurkova, Kohnova, Körbrova, Kubicova, Kučerova, Matulova, Mihálova, Mikiskova, Novákova, Randýskova, Revayova, Riesova, Solníkova, Svozilova, Stejskalova, Švábeníkova, Tenglerova, Tihlářova, Todorovičova, Trlicova, Vymětalova a Ženčákova MUDr. Kateřina Bouchalová, Bohuslava Dadáková, Miroslav Doležel, Milan Dzurjanik, Mgr. Eva Greplová, Mgr. Katarína Greplová, MUDr. Jiří Houda, Irena Hrubá, PaedDr. Zdeňka Janhubová, Josef Kašík, Světlana Kašubová, Ing. Peter Kosztyu, Miroslava Knoblochová, Mgr. Marek Mádr, Anna Medková, Lea Menšíková, Lenka Micková, Jarmila Mrkvicová, Miroslav Orel, Markéta Plevková, Tereza Pospíšilová, Jiřina Preclíková, Michaela Skoupilová, Vlastimil Špajs, MUDr. Michaela Špenerová, Šárka Vavřínová a Zdeňka Wasserbauerová všichni dobrovolníci za ochotu a pomoc při prodeji OLOMOUCKÝ KRAJ Hranice a okolí: Café bar na Zámku Jana Březíková a kolektiv, Lázně Teplice nad Bečvou a.s. Leona Sýkorová, MŠ Klíček Hranice Struhlovsko Alena Dohnalová, ZŠ a MŠ Černotín Litovel a okolí: COOP Jednota Náklo, Gymnázium Jana Opletala Mgr. Milada Svozilová, Elektro Červenka Dobroslav Látal, Hajdo a.s. Zdeněk Šišma, Kimberly Clark s.r.o. Pavel Hrachovina a Marta Niklová, Městský klub, Městský úřad Irena Hrubá, Mozaika Litovel, MŠ Bílá Lhota, MŠ Červenka, MŠ Náklo Eva Biharyjová, MŠ Příkazy Libuše Navrátilová, MŠ Unčovice Gabriela Ptáčniková, Orrero a.s. Tři Dvory Ivana Šišmová, ZŠ Jungmannova Mgr. Ivona Smrčková, ZŠ Náklo Mgr. Marie Roglová, ZŠ Příkazy Mgr. Miroslava Vacová a ZŠ Vítězná Mgr. Věra Čamková Jana Bezová, Marcela Hélová, Hana Kučerová, Jarmila Obranská, Ivana Ošťádalová, Lenka Pěčková, Ivona Vymětalová a Pavel Vymětal Mohelnice a okolí: ZŠ Mlýnská Mgr. Marcela Vlasáková a Jitka Dvořáčková Eliška Janů, Eva Švecová a Ludmila Švecová Olomouc a okolí: ANAG Nakladatelství Pavla Šestáková, BALUS a.s. Martina Hlobilová, Balneocentrum Flora Mgr. Kateřina Sovová, Benzina Hněvotínská ul., Výroční zpráva 2010 / 15

16 BMH s.r.o. Vladimír Baštinec, Bowland, Česká spořitelna a.s. Ing. Jaroslava Krejčí, Dalkia Morava a.s. Iveta Hrachovinová, Dermatologické centrum tř. Svobody MUDr. Dagmar Kubicová, Dětský bazar u Koloušků Petra Vydrželová, Dětská klinika FN Markéta Plevková, Dům pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice Hana Kremplová, Domov důchodců Náměšť na Hané, FZŠ Hálkova Mgr. Katarína Greplová, FZŠ a MŠ Holečkova Mgr. Jana Šporiková, FZŠ Stupkova Mgr. Hana Kodymová, Galerie CAESAR Jarmila Laštůvková a Miroslav Schubert, Grapo s.r.o. Barbora Králiková, Gymnázium Hejčín Mgr. Ivana Polednová, Denis Dvořák, Jaroslava Hrubá, Kateřina Myslínová, Lucie Nepožitková, Tereza Pospíšilová a Radka Půrová, HOPI POPI a.s. Mgr. Jana Nováková, Jelinek Trading s.r.o. Křelov Iveta Hrachovinová, Klub dvojčat a vícerčat Morava Mgr. Zuzana Staroštíková, Komerční banka Pavel Šperka, Komise městské části Olomouc-Holice Mgr. Jarmila Horská a Silvester Tomášek, Kovopos CZ s.r.o. Luděk Pospíšil, Krajská hygienická stanice Ing. Dagmar Stejskalová, Laboratoře Mikrochem Jaroslava Chmelová, Lázně Slatinice a.s. Ing. Blanka Vysloužilová, MMO odbor sociální pomoci Marcela Dřímalková, MAKRO Velká Bystřice Renáta Hilšerová a Martina Kutláková, Mamma centrum MUDr. Dana Houserková, PhD., M a R Potraviny Výkleky, Mateřské centrum Bublinka Velká Bystřice Mgr. Lucie Pazderová, MLS Holice Zuzana Ženčáková, Moravská vysoká škola o.p.s. Ing. Renáta Pavlíčková, Marketingový klub MVŠO, MŠ Bělidla, MŠ Hlubočky Tamara Hýblová, MŠ Hodolanská, MŠ Lutín Dana Ostianová, MŠ Na Trati Pavla Dzurianová, MŠ Purkyňova, MŠ Wolkerova Miroslava Paráková, Nadace pro výzkum rakoviny Rakovina věc veřejná Martina Kutláková, Obec Slatinice Vlaďka Hrubá, Obecní úřad Náměšť na Hané, Obchodní akademie Ilona Jančí, OLiVy o.s. a Rodinné centrum Olivka Mgr. Hana Saitzová, Olomoucký kraj odbor investic a evropských programů Ing. Olga Janků, Olomoucký kraj odbor zdravotnictví Katarína Telcová, PF UP Jitka Králiková, Mgr. Lucia Pastieriková, Mgr. Alena Říhová a Mgr. Kateřina Stejskalová, PhD., Rodinné centrum Heřmánek Marie Veselá a PhDr. Petra Tenglerová, Slovanské gymnázium Mgr. Eva Pavličková, Mgr. Olga Vogelová, Lucie Revayová, Jana Rozsypalová, Lucie Šidlíková a Kateřina Kročilová, SOLEN s.r.o. Eva Dokoupilová, Solné mlýny a.s. Jitka Němečková, SPŠ strojnická Ing. Martina Zahnášová a Martina Staroštíková, Střední škola Svatý Kopeček Miroslava Hofmanová, SZŠ E. Pöttingea Irena Studničková, Teoretické ústavy LF UP Mgr. Eva Greplová, Vrchní soud JUDr. Magdalena Vinklerová, Wanzl s.r.o. Pavlína Škrabálková, WEBA a.s. Mgr. Lenka Březinová, Zdravotní ústav se sídlem v Olomouci, ZP Metal Aliance Ivana Vacovská, ZŠ Aksamitova Eva Lehečková, ZŠ Droždín Mgr. Hana Vaverková, ZŠ Hněvotín Mgr. Dana Andrlíková, ZŠ a MŠ Olomouc-Holice Mgr. Mojmír Chytil, 16 / Výroční zpráva 2010

17 ZŠ Lutín pí Coufalová, ZŠ a MŠ Mozartova Mgr. Ivana Weissová, ZŠ Náměšť na Hané Jiřina Prucková, ZŠ Nemilany ZŠ Slavonín Mgr. Alena Mezerová, ZŠ Rooseveltova Mgr. Jana Havránková, ZŠ Řezníčkova Mgr. Kateřina Kvapilová a Mgr. Radka Smolková, ZŠ Slatinice Martin Báňa, Adam Dzvinčuk, David Dzvinčuk, Jitka Hmírová, Mgr. Gabriela Holíková, Martin Kašík, Bohumila Látalová, Renáta Marková, Kateřina Mracká, pí Kalhousová, Ivana Petrová, Jan Pěrůžek, Ladislava Rousová, Marek Rozehnal, Andrea Simperová, manželé Štybnarovi a Olga Všetičková Prostějov a okolí: Agel a.s. Ing. Veronika Bořilová, Česká spořitelna Lenka Micková, Finanční úřad, Kadeřnictví Studio Anjou Renata Jochová, Nemocnice, PV AUTO s.r.o. JUDr. Martin Vrtal a Hana Naiclerová, Skanska DS a.s. Vlasta Kleinerová, ZŠ Bohuslavice Mgr. Hana Kišacová, ZŠ a MŠ Kolárova Dagmar Kindlová, ZŠ Lipová Zdena Bartáková Přerov a okolí: Domov důchodců Pavlovice, Laboratoř Mikrochem, MŠ Tučín, Nemocnice gynekologicko-porodnické oddělení, SŠ gastronomie a služeb Šířava Mgr. Emílie Blaťáková a Zdeňka Dočkalová, ZŠ Dřevohostice, ZŠ Komenského Předmostí Mgr. Vladimír Peška a Mgr. Danuše Kubíková a učitelský sbor, ZŠ Tučín a ZŠ Želatovice Ivona Mikulíková, Dana Mikulíková, Lucie Srovnalová, občané Tučína a Želatovic Šternberk a okolí: Farní úřad, Gymnázium, Charita Ing. Kristýna Vyvozilová, Městský úřad Mgr. Jana Kameníčková, ZŠ Jívová, ZŠ náměstí Svobody Mgr. Božena Vyjídáková, ZŠ Svatoplukova Mgr. Jana Nemravová Šumperk a okolí: EPCOS s.r.o., Gymnázium Ing. Alena Zimáčková, Okresní soud pí Skopalová, Severomoravská plynárenská pí Bémová, SOŠ zemědělská ul. Mgr. Stanislava Beštová, SZŠ Mgr. Anna Poislová, ZŠ a MŠ Schola Viva Vlaďka Kalinová Tovačov a okolí: BETONIKA Lobodice, Farní úřad Antonín Indrák, Městský úřad, Mateřská škola, Pošta, Studio IF Iveta Kohnová, ZŠ Kojetín, ZŠ Polkovice, ZŠ Tovačov a ZŠ Troubky Martina Bubelová, Eva Hlavinková, Mgr. Lenka Chovancová, manželé Koneční, Irena Studničková a Jana Švalbachová Uničov a okolí: Česká spořitelna a.s. pí Škrabalová, Hexagon Polymers Compounding Marika Dosoudilová, Výroční zpráva 2010 / 17

18 Ingersoll Rand CZ s.r.o. Renata Crhová, Krejčovství Iva Pohajdová, Miele s.r.o. Miroslava Sieglová, MŠ Milada Bräuerová, MŠ Střelice, SOŠ a SOU Vladimíra Pechalová, SPŠ a OA pí Čiklová a pí Weiglová, Tekro Nová Dědina Marta Švédová, ZŠ Pionýrů Marie Žitná Jitka Bräuerová a Blanka Fibigrová Zábřeh a okolí: Gymnázium Dr. Pavla Horáčková, Interna, kostel Postřelmov a přilehlé farnosti Dlouhomilov, Chromeč, Lesnice, Sudkov p. Vladimír Jahn, kostel Zábřeh AnneMarie Tempírová, Karolína a Jana Nýdecká, kostel Zvole Jiřina a Helena Pěničkovy, MŠ a ZŠ Dubicko Jana Nýdecká a pí H. Vysoudilová, MŠ Kosov Ludmila Nevtipová a pí Hladíková, PAS Jiří Janhuba, Prodejna Antik Zvole Michaela Dohnálková, Prodejna STYL u Kylarů Pavla Kylarová a kolektiv, Česká spořitelna Marie Königová, SULKO s.r.o. Hana Blažková, ZŠ Bohdíkov Mgr. Alena Vokurková, ZŠ B. Němcové Mgr. Nimrichtr, ZŠ Hrabová Mgr. Jana Vondálová, ZŠ Jedlí pí Paprsková, ZŠ Jestřebí Mgr. Radka Králová, ZŠ Leština Mgr. Řeháková, ZŠ Lukavice Mgr. Ivana Molková, ZŠ Olšany Mgr. Marie Beranová, ZŠ Rovensko Mgr. Vlasta Klevetová, ZŠ Severovýchod Mgr. Marcela Riznerová, ZŠ Svébohov Jana Opravilová, ZŠ Školská Jana Škrottová, ZŠ Štíty Mgr. Knápková a ZŠ Tatenice Eva Valentová ZUŠ Lanškroun Andrea Stašová Oldřich Janhuba, PaedDr. Zdeňka Janhubová, pí Macháčková Horní Studénky, Ludmila Poláková Tatenice a Jitka Veiglerová Hoštejn ZLÍNSKÝ KRAJ Kroměříž a okolí: Farní úřad Chropyně a k němu příslušné farnosti, Farní úřad Riegrovo náměstí a k němu příslušné farnosti, Farní úřad Stojanovo náměstí a k němu příslušné farnosti, Městský úřad, Muzeum Kroměřížska, Nemocnice Milosrdných sester, Nemocnice Jarmila Pišťáčková, Obchodní akademie, Profis v.o.s., SOU a Hotelová škola Na Lindovce a Střední zdravotnická škola Jana Koplíková Otrokovice a okolí: Aliachem Fatra Napajedla, Farní úřad, Klub důchodců Kvitkovice, MŠ J. Žižky, MŠ Kvitkovice, MŠ Zahradní, MŠ Tlumačov Hana Janoštíková, SOŠ tř. T. Bati, ZŠ T. G. Masaryka a ZŠ Trávniky 18 / Výroční zpráva 2010

19 Věra Labudová, Roman Mikala, Marta Mlýnková, Dalibor Skoupil, Ludmila Strapková, Jitka Vybíralíková, Marie Vidlářová a Zdenka Waserbauerová Rožnov pod Radhoštěm a okolí: An Systems s.r.o., Continental Automotive systems Czech Republic s.r.o. Frenštát pod Radhoštěm Hana Dorotíková, Finanční úřad Josef Klimek, MŠ Koryčanské Paseky Helena Klimková a ZŠ Praktická Uherské Hradiště a okolí: Gymnázium Velehradská, Klub důchodců Horní Němčí, MŠ Slavkov u Uherského Brodu, MŠ Topolná, Městský úřad Uherský Brod, Obchodní akademie, SOTŠ, SZŠ a Gymnázium Staré Město, ZŠ Babice, ZŠ Hluk, ZŠ Horní Němčí, ZŠ Nivnice a ZŠ Staré Město PhDr. Miroslava Končitíková, Marie Kročová, Mgr. Rostislav Mančík, Jarmila Vojtášková a Marie Zasmětová Valašské Meziříčí a okolí: AVAL s.r.o. Vlasta Číhalová, Charita Mgr. Petr Liška Dětský domov, Farní úřad Lešná pí Kološová, Finanční úřad Vlasta Vyroubalová, Gymnázium F. Palackého Mgr. Jan Trčka, Martina Medková a Veronika Šuláková, Integrovaná střední škola a COP Bětka Balharová, Jana Hromádková, Pavlína Kadůrková, Mgr. Petr Pavlůsek a Ing. Blanka Ottopalová, Kadeřnictví Kelč, Městský úřad Jiří Částečka a Dana Haratická, Městský úřad Kelč Marie Baďuříková, MP Krásno a.s. Petra Němcová, MŠ Loučka, Obchodní akademie a VOŠ Mgr. Aleš Kubíček, PhDr. Milena Medková, Zdeněk Barabáš a Karolína Kratinová, Prodejna Váhala s.r.o., Primus CE a.s., Restaurace u Pajdlů Kelč Zdeněk Pajdla, Restaurace u Zámku Lešná pí Mocková, Rozvojová agentura Via, Spedos s.r.o. Zdeněk Němec, Školní jídelna Loučka, ZŠ Kelč PhDr. Pavla Čučková, ZŠ Loučka, ZŠ Lešná Pavla Stolařová, ZŠ a ŠJ Loučka, ZŠ Masarykova ul. Mgr. Otto Medek, ZŠ a MŠ Police Zdenka Gerlová, Lea Menšíková, Eva Mikulenková, Renáta a Rudolf Mockovi, Mgr. Petra Mrovcová, Anna Pechová, Eva Petruželová, Mgr. Lenka Sváčková, Ludmila Weinlichová, Anna Zámečníková a Jana Zemánková Vsetín a okolí: DM Kostka pí Kučerová, Evangelický kostel Dolní sbor manželé Czudkovi, Evangelický kostel Horní sbor Eva Dušková, Gymnázium Valašské Klobouky Mgr. Renata Kamlerová, Gymnázium PhDr. Hana Klumplerová, Katolický kostel Lenka Chrástecká a Miroslav Kubica, Kostel Nový Hrozenkov otec Marek, Kostel Karolinka Jan Vítek, Kostel Povýšení svatého Kříže Halenkov, MŠ Francova Lhota Alena Silvestrová, Městský úřad Valašské Klobouky Pavla Kolínková, Obecní úřad Horní Lideč Věra Povalačová, Pastorační centrum Velké Karlovice Mgr. Alena Ondrušová, SZŠ a VZŠ Mgr. Radana Štefková, SŠ obchodu a služeb Ivana Holcová, SŠ Benátky Mgr. Jana Maštalířová, Úřad práce Vlasta Huťová, ZŠ Francova Lhota Mgr. Hana Trlicová, ZŠ Halenkov Jarmila Kopecká, Výroční zpráva 2010 / 19

20 ZŠ Horní Lideč Mgr. Anna Suchá, ZŠ Integra Mgr. Pavla Chalupová, ZŠ Janová, ZŠ Karolinka Mgr. Alena Ondrušová, ZŠ Lidečko Vladislava Spáčilová, ZŠ Liptál Mgr. Petra Zgarbová, ZŠ Nedašov Mgr. Ludmila Souralová, ZŠ Nový Hrozenkov Mgr. Alena Hejsková, ZŠ Ohrada Vsetín, ZŠ praktická Horní Lideč Mgr. Karel Barvík, ZŠ Sychrov Jaroslava Ševčíková a ZŠ Vizovice Mgr. Radmila Koncerová RNDr. Zdeňka Hromadová, Jaroslava Kurečková, Stanislav Kurečka, Libuše Lacková a Sylva Venglařová Zlín a okolí: Baťova nemocnice transfuzní stanice, Česká správa sociálního zabezpečení, Farní úřad Želechovice Luboš Vaďura, Gymnázium na Lesní čtvrti Mgr. Pavel Dlouhý, HP-TRONIC, Krajský úřad, MŠ Milíčova Malenovice, Obchodní akademie T. Bati Mgr. Jana Popelková, Střední průmyslova škola, Římskokatolická farnost Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích, ZŠ E. Zátopka ve Štefánikově ul. Mgr. Petra Jurásková, 8. ZŠ Komenského Malenovice, ZŠ Komenského II a ZŠ Slovenská Zlín Alois Berka, Hana Hánová, Marta Hejdová, Jiřina Kajšová, Věra Kašpárková, Irena Kopecká, František Kozubík, Eliška Mertlíková, Jiřina Preclíková, Ludmila Richterová a Radka Vyoralová MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Bruntál a okolí: Obecní úřad Valšov Zlatuše Bocanová, Michaela Dobešová, Ivana Karasová, MUDr. Milan Karas, Jiří Kučera, Eliška Kučerová, Iveta Kučerová a Milena Musilová Krnov a okolí: Městský uřad, MŠ Zátor, Obecní úřad Zátor, Rehabilitační centrum MUDr. Kořenková a kolektiv, Střední umělecká škola varhanářská o.p.s. Ing. Jana Kypúsová a kolektiv, ZŠ Zátor Margita Bradová, Tomáš Brada, manželé Doleželovi, Zuzana Fousková, Marcela Hudečková, Kristýna Hudečková, manželé Matykovi, Vítězslav Maliňák a Šárka Němcová Nový Jičín a okolí: ZŠ a MŠ Petřvald Ing. Petr Špaček Odry: Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České, ZUŠ Mgr. Alena Jestřebská Ostrava a okolí: AT Computers Alena Musálková, Pavla Petrášová, Marcela Rašková a Nataša Riesová, Česká televize Zuzana Landtová, Institut alternativních studií Zuzana Bojarová, Městský úřad Havířov Milada Pítrová, Motospol Bílovec Miroslava 20 / Výroční zpráva 2010

21 Marethová, MŠ Mateřinka Havířov-Šumbark Pavla Dedková, Nail studio Karin Rádlové Havířov a VOSŠ Ostrava Mgr. Marie Klossová a studentky D1.C VYSOČINA Třebíč a okolí: Mateřské centrum Andílci Hrotovice, MŠ Cyrilometodějská, MŠ Demlova, MŠ Okružní, Pečovatelský dům pro seniory Náměšť nad Oslavou, ZŠ a MŠ Březník, ZŠ a MŠ Dukovany, ZŠ a MŠ Kralice nad Oslavou, ZŠ a MŠ Mohelno a ZŠ a MŠ Bartuškova ul. Třebíč Zuzana Hrůzová, Marie Jílková, Miluše Knotková, Milena Ostrá a Dobroslava Pražáková JIHOMORAVSKÝ KRAJ Tříkrálový koncert v Olomouci Divadelní představení Zabijačka ve Francově Lhotě Dva koncerty skupiny Two Men v Jazz Tibet Clubu v Olomouci Koncert pěveckého sboru ZŠ T. G. Masaryka v Otrokovicích Den dětí s netradičními sportovními aktivitami v Tovačově Na kole dětem charitativní cyklotour po ČR a SR Koncert Collegium Arion v Olomouci Putovní výstava Na pouti za zdravím ve Volyni a Prostějově Sbírka Vánoční baňka v Karolince, Vsetíně a okolí Návštěva známých osobností na dětské klinice (Vlaďka Erbová, Tomáš Řepka, mladí fotbalisté Sigmy Olomouc a Josef Zimovčák) Adventní koncert ve Francově Lhotě Ivančice: Jarmila Mrkvicová HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Charitativní akce a sbírky Praha: Schering Plough Central East AG MUDr. Lenka Hrubišková CHARITATIVNÍ AKCE A SBÍRKY V průběhu roku proběhla na území střední Moravy pod naším vedením či za naší účasti řada kulturních, sportovních a jiných charitativních akcí. Tyto akce jednak získají tolik potřebné finanční prostředky, jednak působí jako propagace poslání a programu sdružení Výroční zpráva 2010 / 21

22 Vánoční benefiční fotbalový zápas v Otrokovicích Vánoční jarmark v Otrokovicích Charitativní sbírky obyvatelů Lukoveček Prodej dětských výtvarných prací v Dětské galerii na DK v Olomouci Umístění pokladniček: čerpací stanice: AGIP Zlín prodejny: Lékarna u Slunce, Jižní Svahy Zlín, Lékárna Hamira Zlín, Knihkupectví Otrokovice jiné: Olomouc, Tovačov věnců se podílejí především zdravotní sestry, rodiče a pacienti. Finanční prostředky získané prodejem adventních věnců jsou použity k nákupu věcí potřebných k vybavení oddělení. Dále jsou využity k pořádání narozeninových oslav hospitalizovaných dětí, karnevalů či k zakoupení hraček a pomůcek. Tuto tradiční akci bychom nemohli každoročně pořádat bez pomoci následujících subjektů, za což jim ze srdce děkujeme. zvláštní poděkování zasluhují sestřičky z oddělení 21B a jejich rodinní příslušníci Adventní věnce 3. ADVENTNÍ VĚNCE Tato akce probíhá již tradičně na Dětské klinice FN Olomouc. Vznikla v roce Na přípravě adventních Organizace: DIPROZ s.r.o. Lesonice Bohuslav Uher, Hemerle Flowers Toušov Jiří Hemrle, JUTA a.s. závod 10, Olomouc, KALA s.r.o. Horní Suchá Vanda Šlosarčíková, LENA s.r.o. Praha-Žižkov Jiří Böhm, Lanseld a syn s.r.o. Vilémov, NIXE Radošovice, S.O.S. Dekorace s.r.o, Praha Kunratice SOU strojnické a lesnické Šternberk Ing. Pavel Andrys, Stoklasa Kravaře Ing. Leo Stoklasa Rodiny: Hellerova, Hvížďova, Kloubcova, Kotkova, Ondrušákova, Preclíkova a Randýskova Hilda Běhalová, Tomáš Brada, paní Daníčková, Adam Fritscher s maminkou, Eva Greplová s Adélkou, Markéta Grešáková s maminkou, Simona Guštárová, pan Hudeček, Lenka Micková s kolektivem, Blanka Revayová, Alena Střipská a Hana Trlicová 22 / Výroční zpráva 2010

SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ ROČENKA SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC 2005

SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ ROČENKA SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC 2005 SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ 2 0 0 5 ROČENKA SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC 2005 Co je to Šance? Na onkohematologickém oddělení Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci

Více

N A D A Č N Í F O N D D Ě T S K É O N K O L O G I E K R T E K VÝROČNÍ ZPRÁVA

N A D A Č N Í F O N D D Ě T S K É O N K O L O G I E K R T E K VÝROČNÍ ZPRÁVA N A D A Č N Í F O N D D Ě T S K É O N K O L O G I E K R T E K VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 DĚKUJEME, ŢE NÁM POMÁHÁTE NADAČNÍ FOND DĚTSKÉ ONKOLOGIE KRTEK PODPORUJE PRÁCI KLINIKY DĚTSKÉ ONKOLOGIE FAKULTNÍ NEMOCNICE

Více

lidskou bytostí v každém okamžiku

lidskou bytostí v každém okamžiku lidskou bytostí v každém okamžiku výroční zpráva 2014 USILUJEME O TO, ABY PALIATIVNÍ PÉČE BYLA DOSTUPNÁ VŠEM, KTEŘÍ SE OCITLI V KONEČNÉM STÁDIU NEVYLÉČITELNÉ NEMOCI BEZ OHLEDU NA VĚK, MÍSTO BYDLIŠTĚ, SOCIÁLNÍ

Více

Závěrečné okamžiky finále XII. ročníku ceny Ď na scéně Národního divadla 21. června 2012. GRAND PRIX Ď 2012 převzali manželé Marta a Ladislav

Závěrečné okamžiky finále XII. ročníku ceny Ď na scéně Národního divadla 21. června 2012. GRAND PRIX Ď 2012 převzali manželé Marta a Ladislav XIII. ročník Závěrečné okamžiky finále XII. ročníku ceny Ď na scéně Národního divadla 21. června 2012. GRAND PRIX Ď 2012 převzali manželé Marta a Ladislav Šislerovi - za 17 let nezištné pomoci potřebným

Více

OBSAH. Slovo úvodem. Struktura Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci v roce 2013. Účel a poslání. Pravidla pro poskytnutí nadačního příspěvku

OBSAH. Slovo úvodem. Struktura Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci v roce 2013. Účel a poslání. Pravidla pro poskytnutí nadačního příspěvku VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Slovo úvodem Struktura Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci v roce 2013 Účel a poslání Pravidla pro poskytnutí nadačního příspěvku Informační část - Projekty - Kalendář akcí -

Více

Vybrali jsme z našeho kalendáře 2002:

Vybrali jsme z našeho kalendáře 2002: Slovo úvodem Rok 2002 byl pro organizaci a klienty významný zejména tím, že se po sedmi letech podařilo rozšířit síť našich pracovišť. Otevřeli jsme Středisko rané péče v Plzni. Nepříznivá situace v oblasti

Více

2005 Výroční zpráva. Oblastní charita Červený Kostelec

2005 Výroční zpráva. Oblastní charita Červený Kostelec 2005 Výroční zpráva Oblastní charita Červený Kostelec OBSAH Slovo ředitele 2 Slovo biskupa 3 Základní informace 4 Hospic Anežky České, Červený Kostelec 5 Háčko, Červený Kostelec 19 Charitní pečovatelská

Více

SPOLU Olomouc VÝROČ NÍ ZPRÁVA SPOLU OLOMOUC 2011

SPOLU Olomouc VÝROČ NÍ ZPRÁVA SPOLU OLOMOUC 2011 SPOLU Olomouc VÝROČ NÍ ZPRÁVA SPOLU OLOMOUC 2011 OBSAH 1 02 ÚVODNÍ SLOVO 03 ZÁKLADNÍ INFORMACE VIZE, POSLÁNÍ, PRINCIPY, CÍLE 05 Z HISTORIE SPOLU OLOMOC 06 OSOBNÍ ASISTENCE 06 OSOBNÍ ASISTENCE Statistické

Více

Vydal Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Náklad 1 000 výtisků Praha 2011

Vydal Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Náklad 1 000 výtisků Praha 2011 Zpráva o činnosti Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové za rok 2010 Textová část: Milena Černá Jazyková a redakční korektura: Irena Šatavová a Monika Granja Autoři kreseb: Jáchym a Marianna Cindrovi Grafický

Více

DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost

DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah 1) Úvodní slovo 2) Faktografické údaje 3) Poslání společnosti 4) Členové statutárních orgánů a vedení společnosti 5) Spolupráce

Více

Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského VÝROČNÍ ZPRÁVA

Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Síla milovat je největší dar Boha člověku, neboť nikdy nebude požehnanému, který miluje, odebrán. Ch. Džibrán Dokud žijeme, žije

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 pracoviště Merhautova 15 pracoviště Lipová 18 Září 2008 1 Obsah Základní

Více

Nadaci Duhová energie založila energetická společnost ČEZ v roce 2002. Svoji činnost zahájila v únoru 2003, s cílem zastřešit svou podporu, kterou

Nadaci Duhová energie založila energetická společnost ČEZ v roce 2002. Svoji činnost zahájila v únoru 2003, s cílem zastřešit svou podporu, kterou Výroční zpráva 2004 Nadaci Duhová energie založila energetická společnost ČEZ v roce 2002. Svoji činnost zahájila v únoru 2003, s cílem zastřešit svou podporu, kterou každoročně věnuje na veřejně prospěšné

Více

Výroční zasedání NADAČNÍHO FONDU Josefa Zimovčáka

Výroční zasedání NADAČNÍHO FONDU Josefa Zimovčáka Výroční zasedání NADAČNÍHO FONDU Josefa Zimovčáka Kavárna Adria, Praha 15.11.2014 1 Program: - zahájení - zpráva o činnosti a fungování nadačního fondu - finanční zpráva za rok 2013 - finanční zpráva za

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI (a navazujícími) SLUŽBAMI VE ZLÍNĚ Aktualizovaný abecední rejstřík - leden 2012 1. Úvod Vážení občané, do ruky se Vám dostává již dvanácté vydání

Více

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 1 OBSAH 20 let 1991 2011 Úvodní slovo Vlastimila Vajďáka, ředitele Charity Zlín... 2 Dopis Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého... 3 Vznik a poslání Charity Zlín...

Více

INFORMAČNÍ CENTRUM NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, o. p. s. výroční zpráva 2002

INFORMAČNÍ CENTRUM NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, o. p. s. výroční zpráva 2002 INFORMAČNÍ CENTRUM NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, o. p. s. výroční zpráva 2002 Databáze Semináře a kurzy www.neziskovky.cz služby Informační 30 dní pro neziskový sektor Kontakty Časopis GRANTIS Konzultace a poradenství

Více

Komunikace. Aktivita. Otevřenost. Naděje. Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej.

Komunikace. Aktivita. Otevřenost. Naděje. Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej. Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej. Sri Chinmoy POSLÁNÍ A PROGRAM SDRUŽENÍ 3 STRUKTURA SDRUŽENÍ A KONTAKTY

Více

Výroční zpráva Nadace Děti-kultura-sport

Výroční zpráva Nadace Děti-kultura-sport Výroční zpráva Nadace Děti-kultura-sport 2010 Výroční zpráva byla zpracována ke dni 30.6.2011. 2 Výroční zpráva Nadace Děti-kultura-sport 2010 Úvodní slovo předsedkyně správní rady... 5 Základní informace

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo Pontassievská 3, 669 02 Znojmo 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Studentská 2, Prostějov, tel. 582 301 411, tel./fax 582 301 402 e-mail: rgazs@rg.prostejov.cz www.rg.prostejov.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 4 obsah Úvodem......................................... 2 Poslání a cíle..................................... 6 Slovo manažerky Nadace............................ 7 Lidé v Nadaci....................................

Více

NADACE LEONTINKA Výroční zpráva Nadace Leontinka 2011

NADACE LEONTINKA Výroční zpráva Nadace Leontinka 2011 NADACE LEONTINKA Výroční zpráva Nadace Leontinka 2011 Tento dokument je majetkem Nadace Leontinka. Zpracoval: informační část: Nadace Leontinka finanční část: Alena Kuchtová, daňová poradkyně 1 OBSAH INFORMAČNÍ

Více

Struktura Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci v roce 2011

Struktura Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci v roce 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH Slovo úvodem Struktura Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci v roce 2011 Účel a poslání Pravidla pro poskytnutí nadačního příspěvku Informační část - Projekty - Kalendář akcí Finanční

Více

Výroční. zpráva 2013. Nadace Divoké husy

Výroční. zpráva 2013. Nadace Divoké husy Výroční zpráva 2013 Nadace Divoké husy Obsah 4 Úvodní slovo 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy 7 Kdo jsme 8 Lidé v Nadaci 11 Benefice s Divokými husami 13 Podpora v roce 2013 14 Schválené projekty v roce

Více

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm. Výroční zpráva. o činnosti školy. školní rok 2013/2014

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm. Výroční zpráva. o činnosti školy. školní rok 2013/2014 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 4 1 Obsah 1. Úvod... 2 2. Základní údaje o škole... 3 3. Přehled oborů vzdělání

Více

NADACE JANA PIVEČKY SLAVI LA ČÍN, ČERVEN

NADACE JANA PIVEČKY SLAVI LA ČÍN, ČERVEN NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN 2008 NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 NADACE JANA PIVEČKY Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín, Czech Republic, Tel.: 00420-577-342822, Fax: 00420-577-341648,

Více

NADACE DOBRÉ DÍLO SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO

NADACE DOBRÉ DÍLO SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO NADACE DOBRÉ DÍLO SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 MOTTO: PROČ ŽIJEME, KDYŽ NE PROTO, ABYCHOM SINAVZÁJEM USNADŇOVALIŽIVOT? (George Eliot) Milí přátelé, zase uplynul jeden rok, jehož výsledky

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Olomouc, U Sportovní haly 1a

Dětský domov a Školní jídelna, Olomouc, U Sportovní haly 1a Dětský domov a Školní jídelna, Olomouc, U Sportovní haly 1a Č.j. DDOL 638/2014 Září 2014 Zpracoval: Mgr. Dalibor Křepský, ředitel Úvod Dětský domov a Školní jídelna nezpracovává výroční zprávu podle Zákona

Více