Sdružení Šance sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o. s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sdružení Šance sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o. s."

Transkript

1 Sdružení Šance sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

2 JAKÉ JE MÍT OPRAVDOVOU ŠANCI? Leckdo ví, že v Olomouci mají orloj. Ten kdo ho viděl, nemohl přehlédnout ani Sloup Nejsvětější Trojice a želvu, která se již dlouhou dobu snaží nepozorovaně zmizet z náměstí, aby jí děti přestaly sedat za krk. A přece tam stojí dál. Málokdo už ví, že v zoo mají klokana, nejbližšího to příbuzného slona, který jen na pohled dokáže rozdávat radost. Nefalšovanou, upřímnou. Ale nejen on. Je tu také pár lidí, kteří nerozdávají radost pouhým pohledem, ale činy, kterými dávají druhou šanci těm, co to opravdu potřebují. Znáte Šanci? Toto občanské sdružení vzniká v roce 1991 pod názvem Haima - Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby. U zrodu stojí nejen lékaři a sestry, kteří na Dětské klinice Fakultní nemocnice v Olomouci o děti s poruchou krvetvorby pečují, ale také rodiče a příbuzní. Šance, jak zní nový název přijatý v roce 1999, mimochodem pocházející z hlav samotných dětí, je občanské sdružení, které dává dohromady občany bez rozdílu národnosti, víry, profese či společenského postavení, ale také právnické osoby, které se chtějí dobrovolně a aktivně podílet na pomoci dětem s hematologickým a onkologickým onemocněním. Čestným předsedou a zároveň přednostou dětské kliniky je prof. Vladimír Mihál. Díky němu a mnoha dalším, jejichž jmenný seznam by dokázal pokrýt travnatou plochu Androva stadionu, je možné léčeným a vyléčeným dětem připomenout, jak že vlastně vypadá ten pověstný rohlík na tváři. Odborněji řečeno je posláním Šance humanizovat náročnou protinádorovou léčbu a usnadnit jejich návrat do běžného života, stejně tak jako podporovat vědecko-výzkumné činnosti zaměřené na vývoj nových protinádorových léčiv. Hlavně díky nám, lidem vzájemně se potkávajícím ve frontách u pokladny či v tramvaji, se daří pomáhat, a to prostřednictvím akcí, jejichž výtěžek je věnován na konto sdružení. Mezi nejvýznamnější patří prodej Vánočních hvězd, dále pak dobrovolné sbírky a sponzorské dary, ať z řad jednotlivců, kteří pravidelně posílají větší či menší částky na nadační účet, tak z řad firem a podnikatelů poskytujících finanční, ale hlavně materiální dary. Pomáhá také nespočet známých 2 / Výroční zpráva 2010

3 osobností. David Rozehnal, Michal David, Jiří Dopita, Petr Rychlý, Ivo Batoušek a Jindřich Štreit jsou jen některá jména z výčtu těch, kterým není dětský osud lhostejný. Peníze z nadačního konta jsou používány na rekonstrukci a humanizaci oddělení Dětské kliniky FN Olomouc, pro vědecko- -výzkumné účely a v neposlední řadě na pořádání ozdravných pobytů i jiných akcí. Víte, co znamená mít radost? Když se člověku podaří vyhrát v loterii Kč, má bezesporu radost. Co je to, v porovnání s pohledem do očí dítěti, které úspěšně dokončilo těžkou léčbu, s nadšením si obouvá lyžařskou obuv a ptá se, jestli dnes může jezdit bez hůlek a obloučků. Má radost a já ještě větší, protože jen v takových situacích jde poznat, jaké to je mít opravdovou Šanci. Štěpán Janhuba Výroční zpráva 2010 / 3

4 POSLÁNÍ Posláním Sdružení Šance je humanizovat náročnou protinádorovou léčbu dětí a usnadňovat jejich návrat do běžného života. CÍLE Zpříjemnění a zlidštění nemocničního prostředí Dětské kliniky FN Olomouc. Zajištění nadstandardního vybavení lůžkové a ambulantní části oddělení 21B. Zajištění diagnostických a léčebných pomůcek, přístrojů a zařízení. Zlepšení vzájemné spolupráce rodičů nemocných dětí s ošetřujícím personálem a rodičů navzájem. Sociální pomoc nemocným dětem a rodinám, které se ocitly v těžké životní situaci v době pobytu na oddělení, a usnadnění jejich návratu do běžného života. Naplňování volného času dětí i rodičů během jejich pobytu na oddělení, pořádání různých akcí. Rozšiřování a podpora registru dárců kostní dřeně. Šíření informací o problematice nádorových onemocnění a o léčebných postupech mezi širokou veřejností v rámci humanitárních akcí. Organizace a zdravotnické zajištění rekondičních pobytů pro děti v zimním i letním období jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. Zajišťování víkendových pobytů rodin. Pořádání vánočních setkání rodin na Dětské klinice FN Olomouc. Podpora vědeckovýzkumné činnosti zaměřené na vývoj nových protinádorových léčiv, podpora klinicky orientovaného onkologického výzkumu ve spolupráci s nadací Rakovina věc veřejná. 4 / Výroční zpráva 2010

5 STATUTÁRNÍ ORGÁNY A ČLENSTVÍ K prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc., čestný předseda Jiří Dopita, patron sdružení VÝBOR: Herta Mihálová, předsedkyně sdružení Mgr. Hana Trlicová, místopředsedkyně Eva Dvořáková MUDr. Jiří Houda Mgr. Michaela Hradilová Eva Hůlková Světlana Kašubová Iveta Kohnová Stanislav Mikiska SPOLUPRACOVNÍCI: Ludmila Látalová, účetní sdružení REVIZNÍ KOMISE: Hana Dědochová, předsedkyně Jiří Dědoch Zdeňka Wasserbauerová NÁVRHOVÁ KOMISE: Bc. Radka Švábeníková, předsedkyně Bc. Ludmila Frélichová Andrea Todorovičová Počet členů sdružení k : 290 Z toho: děti 127, dospělí 163 Výroční zpráva 2010 / 5

6 ČINNOSTI A AKTIVITY SDRUŽENÍ ŠANCE A HEMATO-ONKOLOGICKÉHO ODDĚLENÍ 21B FN OLOMOUC ODDĚLENÍ Vybudovali a vybavili jsme místnost pro výtvarné aktivity hospitalizovaných dětí a Dětskou galerii v celkové hodnotě Kč. Tyto prostory budou sloužit také jako informační středisko pro neziskové organizace, které jsou součástí dětské kliniky. Zahájili jsme arteterapii a využití volného času pro hospitalizované děti a rodiče v novém prostředí Dětské galerie na Dětské klinice FN Olomouc. Zakoupili jsme pro potřeby oddělení 21B zdravotnické vybavení, vybavili jsme pooperační dospávací pokoj dětským nábytkem v celkové hodnotě Kč. Zakoupili jsme dětem osobní dárky při příležitosti ukončení léčby, oslavy narozenin a vánoční dárky. Dále jsme zakoupili drobné zdravotnické vybavení potřebné pro chod oddělení, potřeby pro hospitalizované děti, materiální vybavení pro volnočasové aktivity v celkové hodnotě Kč. Sociální podporu jsme věnovali 26 rodinám, které se ocitly v těžké životní situaci. Celková částka činila Kč. Podpořili jsme vzdělání zdravotnického personálu v hodnotě Kč. Připravili jsme tradiční karneval se zábavným programem nejen pro děti na oddělení, ale i pro děti v udržovací léčbě a zdravotnický personál. Připravili jsme pro děti oslavu a program při příležitosti svátku Dne dětí na Dětské klinice FN v Olomouci. 6 / Výroční zpráva 2010

7 PRODEJNÍ A PREZENTAČNÍ AKCE Pokračovali jsme v tradici výroby a prodeje adventních věnců, na nichž se podílejí především zdravotní sestry, rodiče a léčené děti. Výtěžek z prodeje adventních věnců činil Kč. Již dvanáctým rokem jsme organizovali tradiční humanitární akci Vánoční hvězda. Výtěžek z prodeje vánočních hvězd činil Kč. V Karolince a okolí se každoročně prodává vánoční baňka, jejíž výtěžek je předaný Sdružení Šance při rozsvěcení vánočního stromu v Karolince. Výtěžek této sbírky činil Kč. REKONDIČNÍ POBYTY Připravili jsme zimní rekondiční pobyt v Malenovicích pro 46 dětí (pacientů a jejich sourozenců). Organizovali jsme víkendový pobyt rodin v hotelu Jenovská Valašské Klobouky pro 102 osoby. Pořádali jsme letní ozdravný pobyt pro 60 dětí (pacientů a jejich sourozenců) v rekreačním středisku Krupá ve Starém Městě pod Králickým Sněžníkem. CHARITATIVNÍ AKCE Pořádali jsme koncert ve Francově Lhotě, jenž byl věnovaný všem, kteří se zapojili do prodejní akce Vánoční hvězda. Dětský pěvecký sbor ze ZŠ Masarykova ul. a ostatní dětské soubory z Otrokovic pro nás připravily benefiční koncert v Otrokovicích. Uspořádali jsme Dětský den a netradiční sportovní aktivity v Tovačově nejenom pro děti z našeho sdružení, ale i pro veřejnost. Výroční zpráva 2010 / 7

8 Charitativní divadelní představení Zabijačka se konalo ve Francově Lhotě, které nám věnovalo Valašské národní divadlo z Karolinky. Dva charitativní koncerty skupiny Two Men v Jazz Tibet Clubu v Olomouci jsme připravili společně. Collegium Arion z Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci nám věnovalo charitativní koncert v kapli Božího těla. Projekt Josefa Zimovčáka Na kole dětem přinesl finanční pomoc do všech onkologických a hemato-onkologických center v ČR. SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ AKCE Pořádali jsme 8. společenský ples v Hranicích na Moravě pro rodiče, zdravotnický personál a členy Sdružení Šance. Putovní výstavu fotografií Na pouti za zdravím jsme představili veřejnosti v prostorách muzea ve Volyni a nemocnice v Prostějově. Pořádali jsme tradiční vánoční setkání dětí, rodin a členů sdružení na Dětské klinice v Olomouci. HOSTÉ Oddělení 21B navštívili mladí fotbalisté SK Sigmy Olomouc, kteří předali pro potřeby oddělení finanční dar. Modelka Vlaďka Erbová a fotbalista Tomáš Řepka navštívili děti na oddělení 21B a předali jim věcné dárky. Josef Zimovčák navštívil nemocné děti na hemato-onkologickém oddělení. 8 / Výroční zpráva 2010

9 PROJEKTY Iniciovali jsme komplexní rekonstrukci hemato-onkologického oddělení a finančně jsme se na ní podíleli celkovou částkou Kč (v letech ). Realizovali jsme projekt humanizace nemocničního prostředí oddělení 21B pod názvem Náš malý velký svět v celkové hodnotě Kč (v letech ). Zavedli jsme sociální podporu rodinám v těžké životní situaci. Získali jsme grant Nadace O2 v hodnotě Kč na projekt Nikdy nejsi sám. Na projekt Nikdy nejsi sám jsme získali také grant společnosti Siemens v hodnotě Kč. Obdrželi jsme dotaci Ministerstva zdravotnictví ČR v hodnotě Kč na rekondiční pobyty se zdravotním programem. Výroční zpráva 2010 / 9

10 FINANČNÍ ZPRÁVA 2010 Abychom poskytli co nejjasnější a nejsrozumitelnější přehled o hospodaření sdružení, předkládáme vlastní provedení finančního vyhodnocení. Podle legislativy nepodléháme povinnosti ověřovat účetní uzávěrku auditorem. PŘÍJMY 1 Sbírka Vánoční hvězda ,20 % 2 Dary ,17 % 3 Tržba za prodané vánoční hvězdy ,75 % 4 Granty O2 a Siemens ,55 % 5 Sbírky pokladničky, charitativní akce, věnce ,92 % 6 Příspěvky rodičů ,22 % 7 Dotace MZ ČR, města Olomouce ,30 % 8 Adventní věnce ,63 % 9 Členské příspěvky ,25 % 10 Úroky 372 0,01 % Příjmy celkem % NÁKLADY 1 Nákup vánoční hvězdy ,16 % 2 Provozní náklady ,94 % 3 Rekondiční a víkendové pobyty ,03 % 4 Humanizace hemato-onkologické léčby ,90 % 5 Náklady na akce ,17 % 6 Čerpání grantů ,80 % Náklady celkem % Zisk / ztráta / Výroční zpráva 2010

11 PŘEHLED PŘÍJMŮ PODLE DRUHU A ÚČELU Hemato-onkologické oddělení 1 Sbírka Vánoční hvězda Granty Smluvní dary Sbírky, pokladničky, charitativní akce a věnce Úroky 47 Celkem ,60 % Rekondiční pobyty 6 Sbírka Vánoční hvězda Dotace MZ ČR Příspěvky rodičů Úroky 94 Celkem ,94 % Činnost sdružení 10 Dary Charitativní akce, sbírky Členské příspěvky Úroky 222 Celkem ,71 % Vánoční hvězda 14 Tržba za prodané hvězdy Celkem ,75 % Výroční zpráva 2010 / 11

12 NÁKLADY NA PROVOZ A ČINNOST SDRUŽENÍ 1 Mzdové náklady, odvody, účetnictví ,57 % 2 Náklady na akce a materiál ,62 % 3 Propagace, reprezentace a kongres ,51 % 4 Poštovné, telefon ,82 % 5 Služby, členství, opravy a jiné ,82 % 6 Kancelářské potřeby ,88 % 7 Cestovní náklady ,42 % 8 Poplatky za vedení účtů ,33 % Náklady celkem % 12 / Výroční zpráva 2010

13 Výroční zpráva 2010 / 13

14 Humanitární sbírka Vánoční hvězda ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Největší část každoročně získaných finančních prostředků pochází z veřejné humanitární akce Vánoční hvězda, kterou již 12 let pořádáme na velké části území Moravy. Sbírka byla schválena Krajským úřadem Olomouckého kraje dne podle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách. Účelem sbírky je shromáždění finančních prostředků na humanizaci léčby hematologicky a onkologicky nemocných dětí. Sbírka je prováděna na území České republiky v době od do a vedena je pod číslem jednacím KÚOK/100083/2008/OE/400. Druhá sbírka byla povolena krajským úřadem dne pod čj. KÚOK/99595/2009/OE/400. Účelem této sbírky je shromažďování finančních prostředků na rekondiční pobyty, kterými je sledována integrace těžce nemocných dětí do života, cílené posílení psychické a fyzické kondice a edukace pacienta. Dále na aktivity, které naplní volný čas hospitalizovaných dětí a podpoří jejich psychickou a duševní relaxaci. Sbírka je prováděna na území ČR v době od do Obě sbírky jsou kontrolované Krajským úřadem v Olomouci. Jednou ročně předkládáme průběžné vyúčtování sbírek. Po ukončení sbírek bude KÚ předloženo závěrečné vyúčtování. 1. Humanitární sbírka Vánoční hvězda Sdružení Šance děkuje všem lidem, kteří jakoukoliv formou pomáhají dětem a mladým lidem s poruchou krvetvorby a chronicky nemocným dětem. Náš dík patří firmám, středním, základním a mateřským školám, které s námi spolupracují při prodeji vánočních hvězd. Poděkování patří všem lidem naší nevelké země, kteří chápou, že vzájemná pomoc a solidarita je nezbytná, a v rámci veřejné sbírky si vánoční hvězdu zakoupí. Každá prodaná vánoční hvězda je pro pomoc malým pacientům nesmírně důležitá. Zvláštní poděkování zasluhují: za pomoc při přípravě a realizaci sbírky Algraf s.r.o. Olomouc Ivo Hrbáček a Lenka Zuštinová Auto A1 prodej vozidel Olomouc Václav Vogel SVE Laser Centrum s.r.o. Olomouc MUDr. Eva Remlová FGP studio Olomouc Miloslav Kyjevský a Pavel Volek Florcenter s.r.o. Olomouc Ing. Vladimír Popelka a kolektiv MŠ Čajkovského Olomouc Jana Šálková a děti OC Haná Olomouc, Olympia Olomouc za mediální pomoc a podporu Český rozhlas Olomouc, ČTK Olomouc, Fajn Radio Hity, Hitrádio Apollo, Hranický deník, MMO Radniční listy, MF Dnes Sedmička, Olomoucký deník, Rádio Čas, 14 / Výroční zpráva 2010

15 Rádio Haná, Regie Radio Music s.r.o. a Regionální televize R1 Morava aktivní koordinátoři ze Sdružení Šance a rodiny léčených dětí: Rodiny: Blažkova, Bradova, Čepova, Dlouhá, Dvořákova, Foltýnova, Hradilova, Hrachovinova, Hrubá, Hudečkova, Jakešova, Janoštíkova, Klumplerova, Kocurkova, Kohnova, Körbrova, Kubicova, Kučerova, Matulova, Mihálova, Mikiskova, Novákova, Randýskova, Revayova, Riesova, Solníkova, Svozilova, Stejskalova, Švábeníkova, Tenglerova, Tihlářova, Todorovičova, Trlicova, Vymětalova a Ženčákova MUDr. Kateřina Bouchalová, Bohuslava Dadáková, Miroslav Doležel, Milan Dzurjanik, Mgr. Eva Greplová, Mgr. Katarína Greplová, MUDr. Jiří Houda, Irena Hrubá, PaedDr. Zdeňka Janhubová, Josef Kašík, Světlana Kašubová, Ing. Peter Kosztyu, Miroslava Knoblochová, Mgr. Marek Mádr, Anna Medková, Lea Menšíková, Lenka Micková, Jarmila Mrkvicová, Miroslav Orel, Markéta Plevková, Tereza Pospíšilová, Jiřina Preclíková, Michaela Skoupilová, Vlastimil Špajs, MUDr. Michaela Špenerová, Šárka Vavřínová a Zdeňka Wasserbauerová všichni dobrovolníci za ochotu a pomoc při prodeji OLOMOUCKÝ KRAJ Hranice a okolí: Café bar na Zámku Jana Březíková a kolektiv, Lázně Teplice nad Bečvou a.s. Leona Sýkorová, MŠ Klíček Hranice Struhlovsko Alena Dohnalová, ZŠ a MŠ Černotín Litovel a okolí: COOP Jednota Náklo, Gymnázium Jana Opletala Mgr. Milada Svozilová, Elektro Červenka Dobroslav Látal, Hajdo a.s. Zdeněk Šišma, Kimberly Clark s.r.o. Pavel Hrachovina a Marta Niklová, Městský klub, Městský úřad Irena Hrubá, Mozaika Litovel, MŠ Bílá Lhota, MŠ Červenka, MŠ Náklo Eva Biharyjová, MŠ Příkazy Libuše Navrátilová, MŠ Unčovice Gabriela Ptáčniková, Orrero a.s. Tři Dvory Ivana Šišmová, ZŠ Jungmannova Mgr. Ivona Smrčková, ZŠ Náklo Mgr. Marie Roglová, ZŠ Příkazy Mgr. Miroslava Vacová a ZŠ Vítězná Mgr. Věra Čamková Jana Bezová, Marcela Hélová, Hana Kučerová, Jarmila Obranská, Ivana Ošťádalová, Lenka Pěčková, Ivona Vymětalová a Pavel Vymětal Mohelnice a okolí: ZŠ Mlýnská Mgr. Marcela Vlasáková a Jitka Dvořáčková Eliška Janů, Eva Švecová a Ludmila Švecová Olomouc a okolí: ANAG Nakladatelství Pavla Šestáková, BALUS a.s. Martina Hlobilová, Balneocentrum Flora Mgr. Kateřina Sovová, Benzina Hněvotínská ul., Výroční zpráva 2010 / 15

16 BMH s.r.o. Vladimír Baštinec, Bowland, Česká spořitelna a.s. Ing. Jaroslava Krejčí, Dalkia Morava a.s. Iveta Hrachovinová, Dermatologické centrum tř. Svobody MUDr. Dagmar Kubicová, Dětský bazar u Koloušků Petra Vydrželová, Dětská klinika FN Markéta Plevková, Dům pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice Hana Kremplová, Domov důchodců Náměšť na Hané, FZŠ Hálkova Mgr. Katarína Greplová, FZŠ a MŠ Holečkova Mgr. Jana Šporiková, FZŠ Stupkova Mgr. Hana Kodymová, Galerie CAESAR Jarmila Laštůvková a Miroslav Schubert, Grapo s.r.o. Barbora Králiková, Gymnázium Hejčín Mgr. Ivana Polednová, Denis Dvořák, Jaroslava Hrubá, Kateřina Myslínová, Lucie Nepožitková, Tereza Pospíšilová a Radka Půrová, HOPI POPI a.s. Mgr. Jana Nováková, Jelinek Trading s.r.o. Křelov Iveta Hrachovinová, Klub dvojčat a vícerčat Morava Mgr. Zuzana Staroštíková, Komerční banka Pavel Šperka, Komise městské části Olomouc-Holice Mgr. Jarmila Horská a Silvester Tomášek, Kovopos CZ s.r.o. Luděk Pospíšil, Krajská hygienická stanice Ing. Dagmar Stejskalová, Laboratoře Mikrochem Jaroslava Chmelová, Lázně Slatinice a.s. Ing. Blanka Vysloužilová, MMO odbor sociální pomoci Marcela Dřímalková, MAKRO Velká Bystřice Renáta Hilšerová a Martina Kutláková, Mamma centrum MUDr. Dana Houserková, PhD., M a R Potraviny Výkleky, Mateřské centrum Bublinka Velká Bystřice Mgr. Lucie Pazderová, MLS Holice Zuzana Ženčáková, Moravská vysoká škola o.p.s. Ing. Renáta Pavlíčková, Marketingový klub MVŠO, MŠ Bělidla, MŠ Hlubočky Tamara Hýblová, MŠ Hodolanská, MŠ Lutín Dana Ostianová, MŠ Na Trati Pavla Dzurianová, MŠ Purkyňova, MŠ Wolkerova Miroslava Paráková, Nadace pro výzkum rakoviny Rakovina věc veřejná Martina Kutláková, Obec Slatinice Vlaďka Hrubá, Obecní úřad Náměšť na Hané, Obchodní akademie Ilona Jančí, OLiVy o.s. a Rodinné centrum Olivka Mgr. Hana Saitzová, Olomoucký kraj odbor investic a evropských programů Ing. Olga Janků, Olomoucký kraj odbor zdravotnictví Katarína Telcová, PF UP Jitka Králiková, Mgr. Lucia Pastieriková, Mgr. Alena Říhová a Mgr. Kateřina Stejskalová, PhD., Rodinné centrum Heřmánek Marie Veselá a PhDr. Petra Tenglerová, Slovanské gymnázium Mgr. Eva Pavličková, Mgr. Olga Vogelová, Lucie Revayová, Jana Rozsypalová, Lucie Šidlíková a Kateřina Kročilová, SOLEN s.r.o. Eva Dokoupilová, Solné mlýny a.s. Jitka Němečková, SPŠ strojnická Ing. Martina Zahnášová a Martina Staroštíková, Střední škola Svatý Kopeček Miroslava Hofmanová, SZŠ E. Pöttingea Irena Studničková, Teoretické ústavy LF UP Mgr. Eva Greplová, Vrchní soud JUDr. Magdalena Vinklerová, Wanzl s.r.o. Pavlína Škrabálková, WEBA a.s. Mgr. Lenka Březinová, Zdravotní ústav se sídlem v Olomouci, ZP Metal Aliance Ivana Vacovská, ZŠ Aksamitova Eva Lehečková, ZŠ Droždín Mgr. Hana Vaverková, ZŠ Hněvotín Mgr. Dana Andrlíková, ZŠ a MŠ Olomouc-Holice Mgr. Mojmír Chytil, 16 / Výroční zpráva 2010

17 ZŠ Lutín pí Coufalová, ZŠ a MŠ Mozartova Mgr. Ivana Weissová, ZŠ Náměšť na Hané Jiřina Prucková, ZŠ Nemilany ZŠ Slavonín Mgr. Alena Mezerová, ZŠ Rooseveltova Mgr. Jana Havránková, ZŠ Řezníčkova Mgr. Kateřina Kvapilová a Mgr. Radka Smolková, ZŠ Slatinice Martin Báňa, Adam Dzvinčuk, David Dzvinčuk, Jitka Hmírová, Mgr. Gabriela Holíková, Martin Kašík, Bohumila Látalová, Renáta Marková, Kateřina Mracká, pí Kalhousová, Ivana Petrová, Jan Pěrůžek, Ladislava Rousová, Marek Rozehnal, Andrea Simperová, manželé Štybnarovi a Olga Všetičková Prostějov a okolí: Agel a.s. Ing. Veronika Bořilová, Česká spořitelna Lenka Micková, Finanční úřad, Kadeřnictví Studio Anjou Renata Jochová, Nemocnice, PV AUTO s.r.o. JUDr. Martin Vrtal a Hana Naiclerová, Skanska DS a.s. Vlasta Kleinerová, ZŠ Bohuslavice Mgr. Hana Kišacová, ZŠ a MŠ Kolárova Dagmar Kindlová, ZŠ Lipová Zdena Bartáková Přerov a okolí: Domov důchodců Pavlovice, Laboratoř Mikrochem, MŠ Tučín, Nemocnice gynekologicko-porodnické oddělení, SŠ gastronomie a služeb Šířava Mgr. Emílie Blaťáková a Zdeňka Dočkalová, ZŠ Dřevohostice, ZŠ Komenského Předmostí Mgr. Vladimír Peška a Mgr. Danuše Kubíková a učitelský sbor, ZŠ Tučín a ZŠ Želatovice Ivona Mikulíková, Dana Mikulíková, Lucie Srovnalová, občané Tučína a Želatovic Šternberk a okolí: Farní úřad, Gymnázium, Charita Ing. Kristýna Vyvozilová, Městský úřad Mgr. Jana Kameníčková, ZŠ Jívová, ZŠ náměstí Svobody Mgr. Božena Vyjídáková, ZŠ Svatoplukova Mgr. Jana Nemravová Šumperk a okolí: EPCOS s.r.o., Gymnázium Ing. Alena Zimáčková, Okresní soud pí Skopalová, Severomoravská plynárenská pí Bémová, SOŠ zemědělská ul. Mgr. Stanislava Beštová, SZŠ Mgr. Anna Poislová, ZŠ a MŠ Schola Viva Vlaďka Kalinová Tovačov a okolí: BETONIKA Lobodice, Farní úřad Antonín Indrák, Městský úřad, Mateřská škola, Pošta, Studio IF Iveta Kohnová, ZŠ Kojetín, ZŠ Polkovice, ZŠ Tovačov a ZŠ Troubky Martina Bubelová, Eva Hlavinková, Mgr. Lenka Chovancová, manželé Koneční, Irena Studničková a Jana Švalbachová Uničov a okolí: Česká spořitelna a.s. pí Škrabalová, Hexagon Polymers Compounding Marika Dosoudilová, Výroční zpráva 2010 / 17

18 Ingersoll Rand CZ s.r.o. Renata Crhová, Krejčovství Iva Pohajdová, Miele s.r.o. Miroslava Sieglová, MŠ Milada Bräuerová, MŠ Střelice, SOŠ a SOU Vladimíra Pechalová, SPŠ a OA pí Čiklová a pí Weiglová, Tekro Nová Dědina Marta Švédová, ZŠ Pionýrů Marie Žitná Jitka Bräuerová a Blanka Fibigrová Zábřeh a okolí: Gymnázium Dr. Pavla Horáčková, Interna, kostel Postřelmov a přilehlé farnosti Dlouhomilov, Chromeč, Lesnice, Sudkov p. Vladimír Jahn, kostel Zábřeh AnneMarie Tempírová, Karolína a Jana Nýdecká, kostel Zvole Jiřina a Helena Pěničkovy, MŠ a ZŠ Dubicko Jana Nýdecká a pí H. Vysoudilová, MŠ Kosov Ludmila Nevtipová a pí Hladíková, PAS Jiří Janhuba, Prodejna Antik Zvole Michaela Dohnálková, Prodejna STYL u Kylarů Pavla Kylarová a kolektiv, Česká spořitelna Marie Königová, SULKO s.r.o. Hana Blažková, ZŠ Bohdíkov Mgr. Alena Vokurková, ZŠ B. Němcové Mgr. Nimrichtr, ZŠ Hrabová Mgr. Jana Vondálová, ZŠ Jedlí pí Paprsková, ZŠ Jestřebí Mgr. Radka Králová, ZŠ Leština Mgr. Řeháková, ZŠ Lukavice Mgr. Ivana Molková, ZŠ Olšany Mgr. Marie Beranová, ZŠ Rovensko Mgr. Vlasta Klevetová, ZŠ Severovýchod Mgr. Marcela Riznerová, ZŠ Svébohov Jana Opravilová, ZŠ Školská Jana Škrottová, ZŠ Štíty Mgr. Knápková a ZŠ Tatenice Eva Valentová ZUŠ Lanškroun Andrea Stašová Oldřich Janhuba, PaedDr. Zdeňka Janhubová, pí Macháčková Horní Studénky, Ludmila Poláková Tatenice a Jitka Veiglerová Hoštejn ZLÍNSKÝ KRAJ Kroměříž a okolí: Farní úřad Chropyně a k němu příslušné farnosti, Farní úřad Riegrovo náměstí a k němu příslušné farnosti, Farní úřad Stojanovo náměstí a k němu příslušné farnosti, Městský úřad, Muzeum Kroměřížska, Nemocnice Milosrdných sester, Nemocnice Jarmila Pišťáčková, Obchodní akademie, Profis v.o.s., SOU a Hotelová škola Na Lindovce a Střední zdravotnická škola Jana Koplíková Otrokovice a okolí: Aliachem Fatra Napajedla, Farní úřad, Klub důchodců Kvitkovice, MŠ J. Žižky, MŠ Kvitkovice, MŠ Zahradní, MŠ Tlumačov Hana Janoštíková, SOŠ tř. T. Bati, ZŠ T. G. Masaryka a ZŠ Trávniky 18 / Výroční zpráva 2010

19 Věra Labudová, Roman Mikala, Marta Mlýnková, Dalibor Skoupil, Ludmila Strapková, Jitka Vybíralíková, Marie Vidlářová a Zdenka Waserbauerová Rožnov pod Radhoštěm a okolí: An Systems s.r.o., Continental Automotive systems Czech Republic s.r.o. Frenštát pod Radhoštěm Hana Dorotíková, Finanční úřad Josef Klimek, MŠ Koryčanské Paseky Helena Klimková a ZŠ Praktická Uherské Hradiště a okolí: Gymnázium Velehradská, Klub důchodců Horní Němčí, MŠ Slavkov u Uherského Brodu, MŠ Topolná, Městský úřad Uherský Brod, Obchodní akademie, SOTŠ, SZŠ a Gymnázium Staré Město, ZŠ Babice, ZŠ Hluk, ZŠ Horní Němčí, ZŠ Nivnice a ZŠ Staré Město PhDr. Miroslava Končitíková, Marie Kročová, Mgr. Rostislav Mančík, Jarmila Vojtášková a Marie Zasmětová Valašské Meziříčí a okolí: AVAL s.r.o. Vlasta Číhalová, Charita Mgr. Petr Liška Dětský domov, Farní úřad Lešná pí Kološová, Finanční úřad Vlasta Vyroubalová, Gymnázium F. Palackého Mgr. Jan Trčka, Martina Medková a Veronika Šuláková, Integrovaná střední škola a COP Bětka Balharová, Jana Hromádková, Pavlína Kadůrková, Mgr. Petr Pavlůsek a Ing. Blanka Ottopalová, Kadeřnictví Kelč, Městský úřad Jiří Částečka a Dana Haratická, Městský úřad Kelč Marie Baďuříková, MP Krásno a.s. Petra Němcová, MŠ Loučka, Obchodní akademie a VOŠ Mgr. Aleš Kubíček, PhDr. Milena Medková, Zdeněk Barabáš a Karolína Kratinová, Prodejna Váhala s.r.o., Primus CE a.s., Restaurace u Pajdlů Kelč Zdeněk Pajdla, Restaurace u Zámku Lešná pí Mocková, Rozvojová agentura Via, Spedos s.r.o. Zdeněk Němec, Školní jídelna Loučka, ZŠ Kelč PhDr. Pavla Čučková, ZŠ Loučka, ZŠ Lešná Pavla Stolařová, ZŠ a ŠJ Loučka, ZŠ Masarykova ul. Mgr. Otto Medek, ZŠ a MŠ Police Zdenka Gerlová, Lea Menšíková, Eva Mikulenková, Renáta a Rudolf Mockovi, Mgr. Petra Mrovcová, Anna Pechová, Eva Petruželová, Mgr. Lenka Sváčková, Ludmila Weinlichová, Anna Zámečníková a Jana Zemánková Vsetín a okolí: DM Kostka pí Kučerová, Evangelický kostel Dolní sbor manželé Czudkovi, Evangelický kostel Horní sbor Eva Dušková, Gymnázium Valašské Klobouky Mgr. Renata Kamlerová, Gymnázium PhDr. Hana Klumplerová, Katolický kostel Lenka Chrástecká a Miroslav Kubica, Kostel Nový Hrozenkov otec Marek, Kostel Karolinka Jan Vítek, Kostel Povýšení svatého Kříže Halenkov, MŠ Francova Lhota Alena Silvestrová, Městský úřad Valašské Klobouky Pavla Kolínková, Obecní úřad Horní Lideč Věra Povalačová, Pastorační centrum Velké Karlovice Mgr. Alena Ondrušová, SZŠ a VZŠ Mgr. Radana Štefková, SŠ obchodu a služeb Ivana Holcová, SŠ Benátky Mgr. Jana Maštalířová, Úřad práce Vlasta Huťová, ZŠ Francova Lhota Mgr. Hana Trlicová, ZŠ Halenkov Jarmila Kopecká, Výroční zpráva 2010 / 19

20 ZŠ Horní Lideč Mgr. Anna Suchá, ZŠ Integra Mgr. Pavla Chalupová, ZŠ Janová, ZŠ Karolinka Mgr. Alena Ondrušová, ZŠ Lidečko Vladislava Spáčilová, ZŠ Liptál Mgr. Petra Zgarbová, ZŠ Nedašov Mgr. Ludmila Souralová, ZŠ Nový Hrozenkov Mgr. Alena Hejsková, ZŠ Ohrada Vsetín, ZŠ praktická Horní Lideč Mgr. Karel Barvík, ZŠ Sychrov Jaroslava Ševčíková a ZŠ Vizovice Mgr. Radmila Koncerová RNDr. Zdeňka Hromadová, Jaroslava Kurečková, Stanislav Kurečka, Libuše Lacková a Sylva Venglařová Zlín a okolí: Baťova nemocnice transfuzní stanice, Česká správa sociálního zabezpečení, Farní úřad Želechovice Luboš Vaďura, Gymnázium na Lesní čtvrti Mgr. Pavel Dlouhý, HP-TRONIC, Krajský úřad, MŠ Milíčova Malenovice, Obchodní akademie T. Bati Mgr. Jana Popelková, Střední průmyslova škola, Římskokatolická farnost Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích, ZŠ E. Zátopka ve Štefánikově ul. Mgr. Petra Jurásková, 8. ZŠ Komenského Malenovice, ZŠ Komenského II a ZŠ Slovenská Zlín Alois Berka, Hana Hánová, Marta Hejdová, Jiřina Kajšová, Věra Kašpárková, Irena Kopecká, František Kozubík, Eliška Mertlíková, Jiřina Preclíková, Ludmila Richterová a Radka Vyoralová MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Bruntál a okolí: Obecní úřad Valšov Zlatuše Bocanová, Michaela Dobešová, Ivana Karasová, MUDr. Milan Karas, Jiří Kučera, Eliška Kučerová, Iveta Kučerová a Milena Musilová Krnov a okolí: Městský uřad, MŠ Zátor, Obecní úřad Zátor, Rehabilitační centrum MUDr. Kořenková a kolektiv, Střední umělecká škola varhanářská o.p.s. Ing. Jana Kypúsová a kolektiv, ZŠ Zátor Margita Bradová, Tomáš Brada, manželé Doleželovi, Zuzana Fousková, Marcela Hudečková, Kristýna Hudečková, manželé Matykovi, Vítězslav Maliňák a Šárka Němcová Nový Jičín a okolí: ZŠ a MŠ Petřvald Ing. Petr Špaček Odry: Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České, ZUŠ Mgr. Alena Jestřebská Ostrava a okolí: AT Computers Alena Musálková, Pavla Petrášová, Marcela Rašková a Nataša Riesová, Česká televize Zuzana Landtová, Institut alternativních studií Zuzana Bojarová, Městský úřad Havířov Milada Pítrová, Motospol Bílovec Miroslava 20 / Výroční zpráva 2010

21 Marethová, MŠ Mateřinka Havířov-Šumbark Pavla Dedková, Nail studio Karin Rádlové Havířov a VOSŠ Ostrava Mgr. Marie Klossová a studentky D1.C VYSOČINA Třebíč a okolí: Mateřské centrum Andílci Hrotovice, MŠ Cyrilometodějská, MŠ Demlova, MŠ Okružní, Pečovatelský dům pro seniory Náměšť nad Oslavou, ZŠ a MŠ Březník, ZŠ a MŠ Dukovany, ZŠ a MŠ Kralice nad Oslavou, ZŠ a MŠ Mohelno a ZŠ a MŠ Bartuškova ul. Třebíč Zuzana Hrůzová, Marie Jílková, Miluše Knotková, Milena Ostrá a Dobroslava Pražáková JIHOMORAVSKÝ KRAJ Tříkrálový koncert v Olomouci Divadelní představení Zabijačka ve Francově Lhotě Dva koncerty skupiny Two Men v Jazz Tibet Clubu v Olomouci Koncert pěveckého sboru ZŠ T. G. Masaryka v Otrokovicích Den dětí s netradičními sportovními aktivitami v Tovačově Na kole dětem charitativní cyklotour po ČR a SR Koncert Collegium Arion v Olomouci Putovní výstava Na pouti za zdravím ve Volyni a Prostějově Sbírka Vánoční baňka v Karolince, Vsetíně a okolí Návštěva známých osobností na dětské klinice (Vlaďka Erbová, Tomáš Řepka, mladí fotbalisté Sigmy Olomouc a Josef Zimovčák) Adventní koncert ve Francově Lhotě Ivančice: Jarmila Mrkvicová HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Charitativní akce a sbírky Praha: Schering Plough Central East AG MUDr. Lenka Hrubišková CHARITATIVNÍ AKCE A SBÍRKY V průběhu roku proběhla na území střední Moravy pod naším vedením či za naší účasti řada kulturních, sportovních a jiných charitativních akcí. Tyto akce jednak získají tolik potřebné finanční prostředky, jednak působí jako propagace poslání a programu sdružení Výroční zpráva 2010 / 21

22 Vánoční benefiční fotbalový zápas v Otrokovicích Vánoční jarmark v Otrokovicích Charitativní sbírky obyvatelů Lukoveček Prodej dětských výtvarných prací v Dětské galerii na DK v Olomouci Umístění pokladniček: čerpací stanice: AGIP Zlín prodejny: Lékarna u Slunce, Jižní Svahy Zlín, Lékárna Hamira Zlín, Knihkupectví Otrokovice jiné: Olomouc, Tovačov věnců se podílejí především zdravotní sestry, rodiče a pacienti. Finanční prostředky získané prodejem adventních věnců jsou použity k nákupu věcí potřebných k vybavení oddělení. Dále jsou využity k pořádání narozeninových oslav hospitalizovaných dětí, karnevalů či k zakoupení hraček a pomůcek. Tuto tradiční akci bychom nemohli každoročně pořádat bez pomoci následujících subjektů, za což jim ze srdce děkujeme. zvláštní poděkování zasluhují sestřičky z oddělení 21B a jejich rodinní příslušníci Adventní věnce 3. ADVENTNÍ VĚNCE Tato akce probíhá již tradičně na Dětské klinice FN Olomouc. Vznikla v roce Na přípravě adventních Organizace: DIPROZ s.r.o. Lesonice Bohuslav Uher, Hemerle Flowers Toušov Jiří Hemrle, JUTA a.s. závod 10, Olomouc, KALA s.r.o. Horní Suchá Vanda Šlosarčíková, LENA s.r.o. Praha-Žižkov Jiří Böhm, Lanseld a syn s.r.o. Vilémov, NIXE Radošovice, S.O.S. Dekorace s.r.o, Praha Kunratice SOU strojnické a lesnické Šternberk Ing. Pavel Andrys, Stoklasa Kravaře Ing. Leo Stoklasa Rodiny: Hellerova, Hvížďova, Kloubcova, Kotkova, Ondrušákova, Preclíkova a Randýskova Hilda Běhalová, Tomáš Brada, paní Daníčková, Adam Fritscher s maminkou, Eva Greplová s Adélkou, Markéta Grešáková s maminkou, Simona Guštárová, pan Hudeček, Lenka Micková s kolektivem, Blanka Revayová, Alena Střipská a Hana Trlicová 22 / Výroční zpráva 2010

Sdružení Šance sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o. s.

Sdružení Šance sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o. s. Sdružení Šance sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 JAKÉ JE MÍT OPRAVDOVOU ŠANCI? Leckdo ví, že v Olomouci mají orloj. Ten kdo ho viděl, nemohl

Více

SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ ROČENKA SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC 2011

SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ ROČENKA SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC 2011 SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ 2 0 1 1 ROČENKA SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC 2011 SDRUŽENÍ ŠANCE SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ, O.S.

Více

Sdružení Šance sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007

Sdružení Šance sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Sdružení Šance sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 3 Slovo na úvod 4 Poslání a cíle 7 Zpráva o činnosti 8 Finanční zpráva 8 Struktura výnosů a

Více

Sdružení Šance sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o. s.

Sdružení Šance sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o. s. Sdružení Šance sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 JAKÉ JE MÍT OPRAVDOVOU ŠANCI? Leckdo ví, že v Olomouci mají orloj. Ten kdo ho viděl, nemohl

Více

Sdružení Šance sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o. s.

Sdružení Šance sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o. s. Sdružení Šance sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JAKÉ JE MÍT OPRAVDOVOU ŠANCI? Leckdo ví, že v Olomouci mají orloj. Ten kdo ho viděl, nemohl

Více

SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ ROČENKA SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC 2009

SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ ROČENKA SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC 2009 SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ 2 0 0 9 ROČENKA SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC 2009 SDRUŽENÍ ŠANCE SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ, O.S.

Více

sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí ročenka sdružení Šance olomouc 2013

sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí ročenka sdružení Šance olomouc 2013 sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí ročenka sdružení Šance olomouc 2013 Sdružení Šance sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o.s. Kdo to je?

Více

Dodávky kancelářského papíru pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace. část 1 : Bez požadavku na poskytování náhradního plnění

Dodávky kancelářského papíru pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace. část 1 : Bez požadavku na poskytování náhradního plnění Dodávky kancelářského papíru pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace část 1 : Bez požadavku na poskytování náhradního plnění Ceny ACTIVA spol. s.r.o.: NÁZEV Xerografický papír A5 80g, bílá / Xerografický

Více

Město Název organizace Adresa Telefon Web

Město Název organizace Adresa Telefon Web Základní školy v okrese Informační centrum pro mládež Strana 1 7.10.2014 Město Název organizace Adresa Telefon Web Babice Bělkovice - Lašťany Bílá Lhota Blatec Hlubočky Hlubočky - Mariánské Údolí Základní

Více

Přehled škol a školských zařízení zřizovaných na území Zlínského kraje k datu 1. 9. 2004 Zlínským krajem, státem, církvemi, soukromými subjekty

Přehled škol a školských zařízení zřizovaných na území Zlínského kraje k datu 1. 9. 2004 Zlínským krajem, státem, církvemi, soukromými subjekty Příloha 1 Přehled škol a školských zařízení zřizovaných na území Zlínského kraje k datu 9. 2004 Zlínským krajem, státem, církvemi, soukromými subjekty Název školy, školského zařízení Sídlo školy, školského

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Střední školy Olomouckého kraje 2014/15

Střední školy Olomouckého kraje 2014/15 Střední školy Olomouckého kraje 2014/15 Název školy Adresa Telefon e-mail web Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29 Gymnázium,

Více

Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012

Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012 Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012 DI+HI 1 1. ZŠ Svatoplukova, Šternberk 15 2 ZŠ a G mesta Konice 14 3 ZŠ Boženy Nemcové Zábreh 10 4 3. ZŠ Nám. Svobody, Šternberk 8 5 ZŠ Demlova Olomouc 6 DII+HII

Více

sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí ročenka sdružení Šance olomouc 2012

sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí ročenka sdružení Šance olomouc 2012 sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí ročenka sdružení Šance olomouc 2012 Sdružení Šance sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o.s. Kdo to je?

Více

SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ ROČENKA SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC 2010

SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ ROČENKA SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC 2010 SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ 2 0 1 0 ROČENKA SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC 2010 SDRUŽENÍ ŠANCE SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ, O.S.

Více

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva Volební obvod č. 1 1. Martin Novotný, 38 let, primátor, Hodolany, Občanská 2. Mgr. Barbora Králíková, 43 let, ředitelka společnosti, Nová Ulice, Občanská 3. MUDr. Ivo Mareš, MBA., 46 let, ředitel Zdravotnické

Více

SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ ROČENKA SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC 2007

SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ ROČENKA SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC 2007 SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ 2 0 0 7 ROČENKA SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC 2007 Kdo je to Šance? Na hemato-onkologickém oddělení Dětské kliniky FN a LF UP v Olomouci pracuje

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Občanské sdružení Haima Výroční zpráva za rok 2005 HAima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby Základní údaje o občanském sdružení HAIMA Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby (dále jen Haima)

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014 Soutěž: Dárkové balení (DB) 7 Ivana Baranová Hotelová škola, Třebíč 430 1. 12 Kateřina Müllerová 8 Jana Hejlíková 6 Veronika Brabcová Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, 398

Více

SEZNAM ČLENŮ ADMIN ČR

SEZNAM ČLENŮ ADMIN ČR SEZNAM ČLENŮ ADMIN ČR Název organizace Adresa Kraj IČ DIČ Telefon Zástupce email 1 emai 2 Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice, Senovážné náměstí 12 Senovážné náměstí

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při DDM Žďár nad Sázavou, Dolní 3 Termín: 4., 5. listopadu 2005 Místo konání: lyžařský areál u SKI

Více

Členské asociace UNIE CZESHA

Členské asociace UNIE CZESHA Členské asociace UNIE CZESHA Asociace obchodních akademií Předseda: Ing. Radoslav Kučera Adresa: Obchodní akademie, Jirsíkova 875, 393 01 Pelhřimov Telefon: 565 301 730 Email: kucera@oa-pe.cz Tajemník:

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ZLÍNSKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ZLÍNSKÝ KRAJ SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ZLÍNSKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY 600015033 Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži Kroměříž

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

Gastrofestival 2011 - Kuchař A

Gastrofestival 2011 - Kuchař A Gastrofestival 2011 - Kuchař A pořadí Jméno škola komisař 1 komisař 2 komisař 3 celkem 1 Martin Galeja Střední škola prof. Zdeňka Matějčka 79 83 91 253 2 Vojtěch Bayer Frenštát p.r. 76 76 78 230 3 Miroslav

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

Výroční hospodářská zpráva za rok 2013

Výroční hospodářská zpráva za rok 2013 Výroční hospodářská zpráva za rok 2013 Právní subjekt do 12.12.2013 Sídlo: Předseda sdružení: Číslo registrace: Právní subjekt od 12.12.2013 Sídlo: Ředitel společnosti: Číslo registrace: Kamarád - sdružení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Výroční zpráva Plavecké školy za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva Plavecké školy za školní rok 2006/2007 Výroční zpráva Plavecké školy za školní rok 2006/2007 1 Charakteristika školského zařízení Název školského zařízení, sídlo, odloučená pracoviště. Plavecká škola Valašské Meziříčí Vodní 782, 757 01 Valašské

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

577 127 Pavelka Josef č.p. 144, 76345 Doubravy

577 127 Pavelka Josef č.p. 144, 76345 Doubravy KÚ parcela KN parcela PK druh pozemku využití pozemku LV výměra celkem výměra v ZCHÚvlastník adresa I. vlastníka I. podíl vlastník II. 631396 559 559 ostatní plocha neplodná půda 10001 5789,173 236 OBEC

Více

Plavecké závody O pohár CMG

Plavecké závody O pohár CMG Plavecké závody O pohár CMG 9. dubna 2014 Plavecký pohár byl realizován s finanční podporou statutárního města Prostějov Rozhodčí: Vrchní rozhodčí: Ing. Markéta Novotná III.tř. Vrchní časoměřič: Mgr. Ivana

Více

Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin

Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin MěÚ, Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm Přítomni: předseda: Petr Jelínek, Ing. Rudolf Konečný, Bc. Klára Maňáková, Bc.

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2015 (Stav k 4.6.2015) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015 Nádražní 318 763 26 Luhačovice tel.: +420 577 119 626 e-mail: bilekarp@nature.cz www.nature.cz dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015 Věc: Informování obcí a dalších

Více

ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK

ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK TJ SPARTAK POLIČKA A, B Mgr. Ludmila HARAŠTOVÁ, Nádražní 648, 572 01 Polička TM: 731 180 433 e-mail: harasta.frantisek@tiscali.cz hala: ZŠ Masarykova, Polička TJ SVITAVY

Více

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Členské 1 2 Doc. Ing. Hačkajlová Ludmila, CSc. Praha hackajlova(at)fsv.cvut.cz 2 4 Ing. Krátký Jiří Pardubice jiri.kratky(at)centrum.cz

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 32818/ENV/14 Ing. Soukupová / l. 2321 15. 5. 2014 Věc:

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014

Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014 Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014 I.Úvod Sídlo: Jihlavská 20, 625 00, Brno Registrace: zapsaný od 2. března 1999 v nadačním

Více

Harmonogram absolutoria

Harmonogram absolutoria Vyšší odborná škola ekonomická v Mladé Boleslavi Vzdělávací program: Finanční řízení Školní rok: 2014/2015 Forma vzdělávání: denní Datum: 1.6.2015 Harmonogram absolutoria Příjmení a jméno Cimbálová Adéla

Více

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Kandidáti: 1. MUDr. Vojtěch Adam 61 let poslanec Parlamentu České republiky, starosta města Ivančice

Více

Chemická olympiáda. 52. ročník 2015/2016 p r o p o z i c e

Chemická olympiáda. 52. ročník 2015/2016 p r o p o z i c e Chemická olympiáda 52. ročník 2015/2016 p r o p o z i c e Chemická olympiáda (ChO) je soutěž organizována v pěti kategoriích dle zaměření a ročníku školy a na národní úrovni probíhá ve čtyřech stupních

Více

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4. Třída: 4.A (rok nástupu 2011) Třída: *4.A (rok nástupu 2010) Třída: *4.B (rok nástupu 2010) Třída: **4.B (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Magda Fenárová Místopředseda:

Více

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí Nadační fond Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí 757 01 Valašské Meziříčí, Máchova 10, IČ 44740671 tel.: 571 751 011, fax: 571 751 010, e-mail:nadfond@spsstavvm.cz Výroční zpráva 2013

Více

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2007 Pořadí družstev - dívky

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2007 Pořadí družstev - dívky REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2007 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při DDM Žďár nad Sázavou, Dolní 3 Termín: 1., 2. listopadu 2007 Místo konání: SKI areál Martina Koukala, Žďár nad Sázavou

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec Strana č. 1 Telefonní seznam ŘEDITELSTVÍ JUNIOR náměstí Svobody 318 Recepce Junior, náměstí Svobody 318 Matušková Denisa Polášková Hedvika 651 652 státní 518 384 527 518 384 266 518 670 651 518 670 652

Více

SEZNAM VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ

SEZNAM VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ Příloha č. 1 Rámcové kupní smlouvy č.j.: MV-11561-77/PO-PSM-2014 Počet listů: 6 SEZNAM VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ ZADAVATEL Česká republika - Ministerstvo vnitra Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 IČ 00007064

Více

ADRESÁŘ SPECIÁLNÍCH ŠKOL S REHABILITAČNÍMI TŘÍDAMI POMOCNÉ ŠKOLY A JEJICH ŘEDITELÉ:

ADRESÁŘ SPECIÁLNÍCH ŠKOL S REHABILITAČNÍMI TŘÍDAMI POMOCNÉ ŠKOLY A JEJICH ŘEDITELÉ: v níž je možno čerpat inspiraci pro práci s těmito dětmi a najít i rozsáhlé teoretické seznámení s problémem, nechybí přehled aktuální situace v České republice, zpracovaný dr. Kuchařskou, seznamující

Více

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3)

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) OPS PROFI Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) Tabulka: 1. Swietelsky 3 3 0 0 14,0:4,0 16,5:7,5 1049 6

Více

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m obřany 37 mařík jan 2000 m dolní dobrouč 16 maříková zuzana 1997 z dolní dobrouč 27 jakubcová

Více

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů T. Názvy a sídla orgánů ochrany a dalších správních úřadů Ministerstvo životního prostředí 43 zákona MŽP ČR Vršovická 65, 100 10 Praha 10 tel. 267 122 835, fax: 267 126 835 MUDr. Eva Rychlíková - ředitelka

Více

20 Fornadlová Terezie 1998 Biskupské gymnázium v Ostravě 12 10 22 6-12

20 Fornadlová Terezie 1998 Biskupské gymnázium v Ostravě 12 10 22 6-12 Název soutěže: Olympiáda v českém jazyce 2013/ 2014 40. ročník VÝSLEDKOVÁ LISTINA soutěžících Postupové kolo: okresní (OSTRAVA) Kategorie: I. Místo konání: Středisko volného času, Ostrava- Moravská Ostrava,

Více

Soupis dotčených pozemků

Soupis dotčených pozemků k.ú. Příkazy u Osíčka 1 899 233 11486 8793 6810 1983 2 490/2 10001 5708 83 51 32 3 493/17 10001 12411 35 20 15 4 493/9 39 302 27 0 27 5 493/6 10001 297 96 0 96 6 486/8 10001 2903 28 0 28 7 878/3 84 92

Více

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou KR AŠSK Žďár nad Sázavou Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Pořadatel: Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou Termín

Více

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ Přehled třídy 1.A 2. pololetí školního roku 23/4 Počet žáků : 32 z toho dívek: 29 chlapců: 3 ubylo: 1 přibylo: 1 2 3 4 5 LAJ Latinský jazyk DĚJ Dějepis MAT Matematika FYZ Fyzika

Více

Abecední soupis školních kronik bývalých okresů Litovel, Olomouc-město, Olomouc-venkov a Šternberk. (Stav ke dni 30. dubna 2006.)

Abecední soupis školních kronik bývalých okresů Litovel, Olomouc-město, Olomouc-venkov a Šternberk. (Stav ke dni 30. dubna 2006.) Abecední soupis školních kronik bývalých okresů Litovel, Olomouc-město, Olomouc-venkov a Šternberk. (Stav ke dni 30. dubna 2006.) (Údaje jsou řazeny v pořadí: název obce, název školy, časový rozsah kroniky,

Více

Somatopedická společnost,o.s. občanské sdružení

Somatopedická společnost,o.s. občanské sdružení Somatopedická společnost,o.s. občanské sdružení VýroČní zpráva 2009 stránka 1 z 5 Poslání a cíle organizace Somatopedická společnost,o.s. je profesně orientované občanské sdružení, založené v roce 1991,

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) TOP 10 SOŠ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ATLETICKÝ STADION UHERSKÉ HRADIŠT

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ATLETICKÝ STADION UHERSKÉ HRADIŠT VÝSLEDKOVÁ LISTINA ST EDOŠKOLSKÉHO ATLETICKÉHO POHÁRU KRAJSKÉ KOLO ATLETICKÝ STADION UHERSKÉ HRADIŠT 30. ZÁ Í 2010 KATEGORIE DÍVKY Kategorie:divky Výsledková listina disciplíny: Celkové výsledky -družstva

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Výroční zpráva 2012 Rekondiční pobyt v Beskydech 2012

Výroční zpráva 2012  Rekondiční pobyt v Beskydech 2012 Výroční zpráva 2012 Rekondiční pobyt v Beskydech 2012 Statutární zástupce: Výbor sdružení: Dozorčí výbor: Odborná garance: Administrativa: Spolupracující: Členská základna: Bc.Vörösová Marcela předsedkyně

Více

Chemická olympiáda. 50. ročník 2013/2014 p r o p o z i c e

Chemická olympiáda. 50. ročník 2013/2014 p r o p o z i c e Chemická olympiáda 50. ročník 2013/2014 p r o p o z i c e Chemická olympiáda (ChO) je soutěž organizována v pěti kategoriích dle zaměření a ročníku školy a na národní úrovni probíhá ve čtyřech stupních

Více

Hanácký pohár 2008 - kategorie profi

Hanácký pohár 2008 - kategorie profi Hanácký pohár 2008 - kategorie profi Pořadí Startovní číslo člen JSC Přijmení a jméno Pracoviště, škola skla 1 2 3 4 chuť 1. 2 ano Špičák Zbyněk SŠS Bruntál 4 30 29 29 26 29 113 16 143 2. 3 ano Laitner

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Třída: 4.E (rok nástupu 2010) Předseda: PhDr. Sylvie Ošťádalová Místopředseda: Mgr. Hana Římalová Třídní: RNDr. František Staněk, CSc. Místnost: 302 Michal Barchánek

Více

Doc. ak. mal. Vladimír Drápal, Červený kůň, 40 x 31 cm, malba na skle, 2003 Cena: 4000

Doc. ak. mal. Vladimír Drápal, Červený kůň, 40 x 31 cm, malba na skle, 2003 Cena: 4000 AUKCE OBRAZŮ Vážení přátelé, nadační fond České myelomové skupiny podporuje boj odborníků i společnosti proti mnohočetnému myelomu, druhému nejčastějšímu krevnímu nádoru. Jedním z jeho klíčových poslání

Více

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK Horní náměstí č. 5, 785 01 Šternberk tel.: 588 001 080, Fax: 588 001 059 e-mail: visnovska@sternberk.cz, novakova@gymst.cz Bankovní spojení:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 90972/ENV/14 Mgr. Indráková/l.2559 30. 12. 2014 Věc: Posuzování

Více

Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ. Výroční zpráva 2013 DÍKY MOC ZA POMOC

Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ. Výroční zpráva 2013 DÍKY MOC ZA POMOC Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ Výroční zpráva 2013 DÍKY MOC ZA POMOC Obsah 1 Úvodní slovo 2 Poslání Nadačního fondu 3 Základní informace o fondu 4 O nás 4 Projekty a spolupráce 5 Naše vize pro rok 2014

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Rozdělovník k č.j. MV-105354-1/OAM-2012. Vážený pan Mgr. Lukáš Prokeš ředitel sekce Evropské unie Ministerstvo průmyslu a obchodu

Rozdělovník k č.j. MV-105354-1/OAM-2012. Vážený pan Mgr. Lukáš Prokeš ředitel sekce Evropské unie Ministerstvo průmyslu a obchodu Rozdělovník k č.j. MV-105354-1/OAM-2012 Mgr. Lukáš Prokeš ředitel sekce Evropské unie Ministerstvo průmyslu a obchodu Ing. Bc. Petr Kameník ředitel odboru živností Ministerstvo průmyslu a obchodu Mgr.

Více

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest BENJAMÍN, p.o. Bytová správa MV s.p.o. CENIA - česká informační agentura životního prostředí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Česká myelomová skupina je sdružení lékařů a dalších vědeckých a odborných pracovníků, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci

Více

Benefiční výstava pro Nadaci Rakovina věc veřejná Pavel Grégr, Martin Paladino, Ondřej Růžička

Benefiční výstava pro Nadaci Rakovina věc veřejná Pavel Grégr, Martin Paladino, Ondřej Růžička Benefiční výstava pro Nadaci Rakovina věc veřejná Pavel Grégr, Martin Paladino, Ondřej Růžička 4. 11. 2009 23. 12. 2009 Restaurace Fluidum Lucemburská 6, Praha 3-Vinohrady Pavel Grégr, Léto 100x120 cm

Více

REFERENCE / CHEMICKÁ INJEKTÁŽ

REFERENCE / CHEMICKÁ INJEKTÁŽ REFERENCE / CHEMICKÁ INJEKTÁŽ Bochoř, Náves 13 Brno, Česká 5 Městská knihovna Břeclav Zlatnictví RUBRINGER Čehova 17, Přerov Doksy u Kladna, Vorlíčkova 127 silikonovou Dolní Kounice (okr. Brno - Venkov),

Více

SEKCE OLÚ AN ČR KRAJ PRAHA STŘEDOČESKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ. telefon. Psychiatrická nemocnice Bohnice Ústavní 91 181 02 Praha 8

SEKCE OLÚ AN ČR KRAJ PRAHA STŘEDOČESKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ. telefon. Psychiatrická nemocnice Bohnice Ústavní 91 181 02 Praha 8 SEKCE OLÚ AN ČR KRAJ PRAHA MUDr Hollý Martin IČ 00064220 Bohnice Ústavní 91 181 02 Praha 8 centrála:28416111 STŘEDOČESKÝ KRAJ Ing.Kolářová Dana ka IČ 068691 Ing.Hendrych Josef IČ 00068705 MUDr.Kubíček

Více

Seznam kontaktů na územní skupiny IPA

Seznam kontaktů na územní skupiny IPA Seznam kontaktů na územní skupiny IPA č. ÚS US vedoucí US kontaktní adresa služ.tel. mobil E-mail 101 Cheb Jan KMEC Přátelství 8, 350 02 CHEB 102 Klatovy Mgr. Josef PODROUŽEK Švíhov 63, 340 12 Švíhov 334

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Adresář parlamentů ČR

Adresář parlamentů ČR Adresář parlamentů ČR Středočeský kraj školní adresa kontakt ZŠ Žižkov ZŠ Kremnická 98 skola@zszi.kutnahora.cz Kutná Hora tel: 327 512 175 Praha ZŠ Ohradní Ohradní 1366 skola@zs-ohradni.cz Praha 4 - Michle

Více

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ Sdružení lázeňských míst ČR ve spolupráci s Agenturou CzechTourism, městem Lázně Bělohrad a Lázněmi Bělohrad, a. s., pořádají 17. konferenci SLM ČR 27. a 28. listopadu 2014 TÉMA KONFERENCE: PŘIDANÁ HODNOTA

Více

Výroční zpráva za rok 2012. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy

Výroční zpráva za rok 2012. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Výroční zpráva za rok 2012 Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Název organizace: Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných,

Více

Zeměpisná soutěž Eurorebus

Zeměpisná soutěž Eurorebus Zeměpisná soutěž Eurorebus Vynikajícího úspěchu dosáhli naši studenti ve Veřejném krajském kole soutěže Eururebus, které se konalo 1. dubna v Ostravě. Studenti Tereza Weissmannová, Albert Štěrba a Matěj

Více

Mistrovství ČR OPEN 2011 Masarykova OA Rakovník Opis textu 3. prosince 2011

Mistrovství ČR OPEN 2011 Masarykova OA Rakovník Opis textu 3. prosince 2011 Opis textu 3. prosince 2011 Pořadí Příjmení Jméno Škola/Firma Hrubé Chyby Čisté % chyb 1. Hais Petr OA Heroldovy sady, Praha 10 20485 13 19185 0.063 2. Beránek Lukáš Vodafone - Ramsgate, s. r. o. 18300

Více

již 5. ročník regionální soutěže pro studenty a učitele Olomouckého kraje v CAD programech (konstruování ve strojírenství)

již 5. ročník regionální soutěže pro studenty a učitele Olomouckého kraje v CAD programech (konstruování ve strojírenství) 5. ročník regionální soutěže pro studenty a učitele Olomouckého kraje v CAD programech (konstruování ve strojírenství) Dne 2. března 2012 se na Střední průmyslové škole strojnické v Olomouci uskutečnil

Více

ic@jesenicko.eu www.jesenik.org ATIC Lázeňské informační centrum - Prieesnitzovy léčebné lázně

ic@jesenicko.eu www.jesenik.org ATIC Lázeňské informační centrum - Prieesnitzovy léčebné lázně Město ATIC Název Adresa PSČ Telefon E-mail, www Bělá pod Pradědem Obecní knihovna a Informační centrumdomašov 4 790 85 584 452 834 mic@bela.cz www.bela.cz Bludov MIS - Kulturní dům Bludov Tř. A. Kašpara

Více

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2011 Pořadí družstev - dívky

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2011 Pořadí družstev - dívky REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2011 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při Active SVČ, Dolní 3, Žďár nad Sázavou Termín: 25. října 2011 Místo konání: lyžařský areál Martina Koukala u Pilské nádrže,

Více

Výsledková listina přijímacích zkoušek

Výsledková listina přijímacích zkoušek Obor: Obchodní akademie Výsledková listina přijímacích zkoušek OBCHODNÍ AKADEMIE TOMÁŠE BATI A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZLÍN ze dne: 22. 4. 2015 Přijatí uchazeči jsou v případě zájmu o studium povinni

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 První obnovené reálné gymnázium,o.p.s. Lindnerova 3 Praha 8 SOUKrOMÁ Hlavní město Praha 238,36 2 Gymnázium

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012

Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012 Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012 Zdravotnická pracoviště byla do seznamu zařazena na základě splnění podmínek pro zařazení pracovišť

Více

Jmenování zkušebních komisí pro závěrečné zkoušky ve školním roce 2014/2015

Jmenování zkušebních komisí pro závěrečné zkoušky ve školním roce 2014/2015 Jmenování zkušebních komisí pro závěrečné zkoušky ve školním roce 2014/2015 Na základě ustanovení 74 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání

Více

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA Závod č. 53 Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA závod č. 53 Pořadatel závodu: VS Tábor Název závodu: Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA BHZ: 4 Druh závodu: Slalom postupový Datum závodu: 08.5.2010 Začátek závodu 9:30

Více

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 1. doc. RNDr. Tomáš ADAM, Ph.D. pro obor: lékařská chemie a biochemie 2. doc. Ing. Štefan BARCÍK, CSc. pro obor: technika v

Více

Iskérka občanské sdružení

Iskérka občanské sdružení Iskérka občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Motto: Život má smysl,více než to. Ponechává si smysl za všech okolností, a to díky možnosti najít smysl i v utrpení, přetvořit utrpení v lidské rovině k výkonu-jedním

Více

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006 Výroční zpráva ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova za rok 2006 1 Obsah : 1. Základní údaje 2. Členská základna 3. Důležitá jednání o. s. 4. Projekty o. s. ISIS 5. Hospodaření o. s. 6. Poskytovatelé

Více