Sdružení Šance sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o. s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sdružení Šance sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o. s."

Transkript

1 Sdružení Šance sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

2 JAKÉ JE MÍT OPRAVDOVOU ŠANCI? Leckdo ví, že v Olomouci mají orloj. Ten kdo ho viděl, nemohl přehlédnout ani Sloup Nejsvětější Trojice a želvu, která se již dlouhou dobu snaží nepozorovaně zmizet z náměstí, aby jí děti přestaly sedat za krk. A přece tam stojí dál. Málokdo už ví, že v zoo mají klokana, nejbližšího to příbuzného slona, který jen na pohled dokáže rozdávat radost. Nefalšovanou, upřímnou. Ale nejen on. Je tu také pár lidí, kteří nerozdávají radost pouhým pohledem, ale činy, kterými dávají druhou šanci těm, co to opravdu potřebují. Znáte Šanci? Toto občanské sdružení vzniká v roce 1991 pod názvem Haima - Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby. U zrodu stojí nejen lékaři a sestry, kteří na Dětské klinice Fakultní nemocnice v Olomouci o děti s poruchou krvetvorby pečují, ale také rodiče a příbuzní. Šance, jak zní nový název přijatý v roce 1999, mimochodem pocházející z hlav samotných dětí, je občanské sdružení, které dává dohromady občany bez rozdílu národnosti, víry, profese či společenského postavení, ale také právnické osoby, které se chtějí dobrovolně a aktivně podílet na pomoci dětem s hematologickým a onkologickým onemocněním. Čestným předsedou a zároveň přednostou dětské kliniky je prof. Vladimír Mihál. Díky němu a mnoha dalším, jejichž jmenný seznam by dokázal pokrýt travnatou plochu Androva stadionu, je možné léčeným a vyléčeným dětem připomenout, jak že vlastně vypadá ten pověstný rohlík na tváři. Odborněji řečeno je posláním Šance humanizovat náročnou protinádorovou léčbu a usnadnit jejich návrat do běžného života, stejně tak jako podporovat vědecko-výzkumné činnosti zaměřené na vývoj nových protinádorových léčiv. Hlavně díky nám, lidem vzájemně se potkávajícím ve frontách u pokladny či v tramvaji, se daří pomáhat, a to prostřednictvím akcí, jejichž výtěžek je věnován na konto sdružení. Mezi nejvýznamnější patří prodej Vánočních hvězd, dále pak dobrovolné sbírky a sponzorské dary, ať z řad jednotlivců, kteří pravidelně posílají větší či menší částky na nadační účet, tak z řad firem a podnikatelů poskytujících finanční, ale hlavně materiální dary. Pomáhá také nespočet známých 2 / Výroční zpráva 2010

3 osobností. David Rozehnal, Michal David, Jiří Dopita, Petr Rychlý, Ivo Batoušek a Jindřich Štreit jsou jen některá jména z výčtu těch, kterým není dětský osud lhostejný. Peníze z nadačního konta jsou používány na rekonstrukci a humanizaci oddělení Dětské kliniky FN Olomouc, pro vědecko- -výzkumné účely a v neposlední řadě na pořádání ozdravných pobytů i jiných akcí. Víte, co znamená mít radost? Když se člověku podaří vyhrát v loterii Kč, má bezesporu radost. Co je to, v porovnání s pohledem do očí dítěti, které úspěšně dokončilo těžkou léčbu, s nadšením si obouvá lyžařskou obuv a ptá se, jestli dnes může jezdit bez hůlek a obloučků. Má radost a já ještě větší, protože jen v takových situacích jde poznat, jaké to je mít opravdovou Šanci. Štěpán Janhuba Výroční zpráva 2010 / 3

4 POSLÁNÍ Posláním Sdružení Šance je humanizovat náročnou protinádorovou léčbu dětí a usnadňovat jejich návrat do běžného života. CÍLE Zpříjemnění a zlidštění nemocničního prostředí Dětské kliniky FN Olomouc. Zajištění nadstandardního vybavení lůžkové a ambulantní části oddělení 21B. Zajištění diagnostických a léčebných pomůcek, přístrojů a zařízení. Zlepšení vzájemné spolupráce rodičů nemocných dětí s ošetřujícím personálem a rodičů navzájem. Sociální pomoc nemocným dětem a rodinám, které se ocitly v těžké životní situaci v době pobytu na oddělení, a usnadnění jejich návratu do běžného života. Naplňování volného času dětí i rodičů během jejich pobytu na oddělení, pořádání různých akcí. Rozšiřování a podpora registru dárců kostní dřeně. Šíření informací o problematice nádorových onemocnění a o léčebných postupech mezi širokou veřejností v rámci humanitárních akcí. Organizace a zdravotnické zajištění rekondičních pobytů pro děti v zimním i letním období jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. Zajišťování víkendových pobytů rodin. Pořádání vánočních setkání rodin na Dětské klinice FN Olomouc. Podpora vědeckovýzkumné činnosti zaměřené na vývoj nových protinádorových léčiv, podpora klinicky orientovaného onkologického výzkumu ve spolupráci s nadací Rakovina věc veřejná. 4 / Výroční zpráva 2010

5 STATUTÁRNÍ ORGÁNY A ČLENSTVÍ K prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc., čestný předseda Jiří Dopita, patron sdružení VÝBOR: Herta Mihálová, předsedkyně sdružení Mgr. Hana Trlicová, místopředsedkyně Eva Dvořáková MUDr. Jiří Houda Mgr. Michaela Hradilová Eva Hůlková Světlana Kašubová Iveta Kohnová Stanislav Mikiska SPOLUPRACOVNÍCI: Ludmila Látalová, účetní sdružení REVIZNÍ KOMISE: Hana Dědochová, předsedkyně Jiří Dědoch Zdeňka Wasserbauerová NÁVRHOVÁ KOMISE: Bc. Radka Švábeníková, předsedkyně Bc. Ludmila Frélichová Andrea Todorovičová Počet členů sdružení k : 290 Z toho: děti 127, dospělí 163 Výroční zpráva 2010 / 5

6 ČINNOSTI A AKTIVITY SDRUŽENÍ ŠANCE A HEMATO-ONKOLOGICKÉHO ODDĚLENÍ 21B FN OLOMOUC ODDĚLENÍ Vybudovali a vybavili jsme místnost pro výtvarné aktivity hospitalizovaných dětí a Dětskou galerii v celkové hodnotě Kč. Tyto prostory budou sloužit také jako informační středisko pro neziskové organizace, které jsou součástí dětské kliniky. Zahájili jsme arteterapii a využití volného času pro hospitalizované děti a rodiče v novém prostředí Dětské galerie na Dětské klinice FN Olomouc. Zakoupili jsme pro potřeby oddělení 21B zdravotnické vybavení, vybavili jsme pooperační dospávací pokoj dětským nábytkem v celkové hodnotě Kč. Zakoupili jsme dětem osobní dárky při příležitosti ukončení léčby, oslavy narozenin a vánoční dárky. Dále jsme zakoupili drobné zdravotnické vybavení potřebné pro chod oddělení, potřeby pro hospitalizované děti, materiální vybavení pro volnočasové aktivity v celkové hodnotě Kč. Sociální podporu jsme věnovali 26 rodinám, které se ocitly v těžké životní situaci. Celková částka činila Kč. Podpořili jsme vzdělání zdravotnického personálu v hodnotě Kč. Připravili jsme tradiční karneval se zábavným programem nejen pro děti na oddělení, ale i pro děti v udržovací léčbě a zdravotnický personál. Připravili jsme pro děti oslavu a program při příležitosti svátku Dne dětí na Dětské klinice FN v Olomouci. 6 / Výroční zpráva 2010

7 PRODEJNÍ A PREZENTAČNÍ AKCE Pokračovali jsme v tradici výroby a prodeje adventních věnců, na nichž se podílejí především zdravotní sestry, rodiče a léčené děti. Výtěžek z prodeje adventních věnců činil Kč. Již dvanáctým rokem jsme organizovali tradiční humanitární akci Vánoční hvězda. Výtěžek z prodeje vánočních hvězd činil Kč. V Karolince a okolí se každoročně prodává vánoční baňka, jejíž výtěžek je předaný Sdružení Šance při rozsvěcení vánočního stromu v Karolince. Výtěžek této sbírky činil Kč. REKONDIČNÍ POBYTY Připravili jsme zimní rekondiční pobyt v Malenovicích pro 46 dětí (pacientů a jejich sourozenců). Organizovali jsme víkendový pobyt rodin v hotelu Jenovská Valašské Klobouky pro 102 osoby. Pořádali jsme letní ozdravný pobyt pro 60 dětí (pacientů a jejich sourozenců) v rekreačním středisku Krupá ve Starém Městě pod Králickým Sněžníkem. CHARITATIVNÍ AKCE Pořádali jsme koncert ve Francově Lhotě, jenž byl věnovaný všem, kteří se zapojili do prodejní akce Vánoční hvězda. Dětský pěvecký sbor ze ZŠ Masarykova ul. a ostatní dětské soubory z Otrokovic pro nás připravily benefiční koncert v Otrokovicích. Uspořádali jsme Dětský den a netradiční sportovní aktivity v Tovačově nejenom pro děti z našeho sdružení, ale i pro veřejnost. Výroční zpráva 2010 / 7

8 Charitativní divadelní představení Zabijačka se konalo ve Francově Lhotě, které nám věnovalo Valašské národní divadlo z Karolinky. Dva charitativní koncerty skupiny Two Men v Jazz Tibet Clubu v Olomouci jsme připravili společně. Collegium Arion z Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci nám věnovalo charitativní koncert v kapli Božího těla. Projekt Josefa Zimovčáka Na kole dětem přinesl finanční pomoc do všech onkologických a hemato-onkologických center v ČR. SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ AKCE Pořádali jsme 8. společenský ples v Hranicích na Moravě pro rodiče, zdravotnický personál a členy Sdružení Šance. Putovní výstavu fotografií Na pouti za zdravím jsme představili veřejnosti v prostorách muzea ve Volyni a nemocnice v Prostějově. Pořádali jsme tradiční vánoční setkání dětí, rodin a členů sdružení na Dětské klinice v Olomouci. HOSTÉ Oddělení 21B navštívili mladí fotbalisté SK Sigmy Olomouc, kteří předali pro potřeby oddělení finanční dar. Modelka Vlaďka Erbová a fotbalista Tomáš Řepka navštívili děti na oddělení 21B a předali jim věcné dárky. Josef Zimovčák navštívil nemocné děti na hemato-onkologickém oddělení. 8 / Výroční zpráva 2010

9 PROJEKTY Iniciovali jsme komplexní rekonstrukci hemato-onkologického oddělení a finančně jsme se na ní podíleli celkovou částkou Kč (v letech ). Realizovali jsme projekt humanizace nemocničního prostředí oddělení 21B pod názvem Náš malý velký svět v celkové hodnotě Kč (v letech ). Zavedli jsme sociální podporu rodinám v těžké životní situaci. Získali jsme grant Nadace O2 v hodnotě Kč na projekt Nikdy nejsi sám. Na projekt Nikdy nejsi sám jsme získali také grant společnosti Siemens v hodnotě Kč. Obdrželi jsme dotaci Ministerstva zdravotnictví ČR v hodnotě Kč na rekondiční pobyty se zdravotním programem. Výroční zpráva 2010 / 9

10 FINANČNÍ ZPRÁVA 2010 Abychom poskytli co nejjasnější a nejsrozumitelnější přehled o hospodaření sdružení, předkládáme vlastní provedení finančního vyhodnocení. Podle legislativy nepodléháme povinnosti ověřovat účetní uzávěrku auditorem. PŘÍJMY 1 Sbírka Vánoční hvězda ,20 % 2 Dary ,17 % 3 Tržba za prodané vánoční hvězdy ,75 % 4 Granty O2 a Siemens ,55 % 5 Sbírky pokladničky, charitativní akce, věnce ,92 % 6 Příspěvky rodičů ,22 % 7 Dotace MZ ČR, města Olomouce ,30 % 8 Adventní věnce ,63 % 9 Členské příspěvky ,25 % 10 Úroky 372 0,01 % Příjmy celkem % NÁKLADY 1 Nákup vánoční hvězdy ,16 % 2 Provozní náklady ,94 % 3 Rekondiční a víkendové pobyty ,03 % 4 Humanizace hemato-onkologické léčby ,90 % 5 Náklady na akce ,17 % 6 Čerpání grantů ,80 % Náklady celkem % Zisk / ztráta / Výroční zpráva 2010

11 PŘEHLED PŘÍJMŮ PODLE DRUHU A ÚČELU Hemato-onkologické oddělení 1 Sbírka Vánoční hvězda Granty Smluvní dary Sbírky, pokladničky, charitativní akce a věnce Úroky 47 Celkem ,60 % Rekondiční pobyty 6 Sbírka Vánoční hvězda Dotace MZ ČR Příspěvky rodičů Úroky 94 Celkem ,94 % Činnost sdružení 10 Dary Charitativní akce, sbírky Členské příspěvky Úroky 222 Celkem ,71 % Vánoční hvězda 14 Tržba za prodané hvězdy Celkem ,75 % Výroční zpráva 2010 / 11

12 NÁKLADY NA PROVOZ A ČINNOST SDRUŽENÍ 1 Mzdové náklady, odvody, účetnictví ,57 % 2 Náklady na akce a materiál ,62 % 3 Propagace, reprezentace a kongres ,51 % 4 Poštovné, telefon ,82 % 5 Služby, členství, opravy a jiné ,82 % 6 Kancelářské potřeby ,88 % 7 Cestovní náklady ,42 % 8 Poplatky za vedení účtů ,33 % Náklady celkem % 12 / Výroční zpráva 2010

13 Výroční zpráva 2010 / 13

14 Humanitární sbírka Vánoční hvězda ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Největší část každoročně získaných finančních prostředků pochází z veřejné humanitární akce Vánoční hvězda, kterou již 12 let pořádáme na velké části území Moravy. Sbírka byla schválena Krajským úřadem Olomouckého kraje dne podle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách. Účelem sbírky je shromáždění finančních prostředků na humanizaci léčby hematologicky a onkologicky nemocných dětí. Sbírka je prováděna na území České republiky v době od do a vedena je pod číslem jednacím KÚOK/100083/2008/OE/400. Druhá sbírka byla povolena krajským úřadem dne pod čj. KÚOK/99595/2009/OE/400. Účelem této sbírky je shromažďování finančních prostředků na rekondiční pobyty, kterými je sledována integrace těžce nemocných dětí do života, cílené posílení psychické a fyzické kondice a edukace pacienta. Dále na aktivity, které naplní volný čas hospitalizovaných dětí a podpoří jejich psychickou a duševní relaxaci. Sbírka je prováděna na území ČR v době od do Obě sbírky jsou kontrolované Krajským úřadem v Olomouci. Jednou ročně předkládáme průběžné vyúčtování sbírek. Po ukončení sbírek bude KÚ předloženo závěrečné vyúčtování. 1. Humanitární sbírka Vánoční hvězda Sdružení Šance děkuje všem lidem, kteří jakoukoliv formou pomáhají dětem a mladým lidem s poruchou krvetvorby a chronicky nemocným dětem. Náš dík patří firmám, středním, základním a mateřským školám, které s námi spolupracují při prodeji vánočních hvězd. Poděkování patří všem lidem naší nevelké země, kteří chápou, že vzájemná pomoc a solidarita je nezbytná, a v rámci veřejné sbírky si vánoční hvězdu zakoupí. Každá prodaná vánoční hvězda je pro pomoc malým pacientům nesmírně důležitá. Zvláštní poděkování zasluhují: za pomoc při přípravě a realizaci sbírky Algraf s.r.o. Olomouc Ivo Hrbáček a Lenka Zuštinová Auto A1 prodej vozidel Olomouc Václav Vogel SVE Laser Centrum s.r.o. Olomouc MUDr. Eva Remlová FGP studio Olomouc Miloslav Kyjevský a Pavel Volek Florcenter s.r.o. Olomouc Ing. Vladimír Popelka a kolektiv MŠ Čajkovského Olomouc Jana Šálková a děti OC Haná Olomouc, Olympia Olomouc za mediální pomoc a podporu Český rozhlas Olomouc, ČTK Olomouc, Fajn Radio Hity, Hitrádio Apollo, Hranický deník, MMO Radniční listy, MF Dnes Sedmička, Olomoucký deník, Rádio Čas, 14 / Výroční zpráva 2010

15 Rádio Haná, Regie Radio Music s.r.o. a Regionální televize R1 Morava aktivní koordinátoři ze Sdružení Šance a rodiny léčených dětí: Rodiny: Blažkova, Bradova, Čepova, Dlouhá, Dvořákova, Foltýnova, Hradilova, Hrachovinova, Hrubá, Hudečkova, Jakešova, Janoštíkova, Klumplerova, Kocurkova, Kohnova, Körbrova, Kubicova, Kučerova, Matulova, Mihálova, Mikiskova, Novákova, Randýskova, Revayova, Riesova, Solníkova, Svozilova, Stejskalova, Švábeníkova, Tenglerova, Tihlářova, Todorovičova, Trlicova, Vymětalova a Ženčákova MUDr. Kateřina Bouchalová, Bohuslava Dadáková, Miroslav Doležel, Milan Dzurjanik, Mgr. Eva Greplová, Mgr. Katarína Greplová, MUDr. Jiří Houda, Irena Hrubá, PaedDr. Zdeňka Janhubová, Josef Kašík, Světlana Kašubová, Ing. Peter Kosztyu, Miroslava Knoblochová, Mgr. Marek Mádr, Anna Medková, Lea Menšíková, Lenka Micková, Jarmila Mrkvicová, Miroslav Orel, Markéta Plevková, Tereza Pospíšilová, Jiřina Preclíková, Michaela Skoupilová, Vlastimil Špajs, MUDr. Michaela Špenerová, Šárka Vavřínová a Zdeňka Wasserbauerová všichni dobrovolníci za ochotu a pomoc při prodeji OLOMOUCKÝ KRAJ Hranice a okolí: Café bar na Zámku Jana Březíková a kolektiv, Lázně Teplice nad Bečvou a.s. Leona Sýkorová, MŠ Klíček Hranice Struhlovsko Alena Dohnalová, ZŠ a MŠ Černotín Litovel a okolí: COOP Jednota Náklo, Gymnázium Jana Opletala Mgr. Milada Svozilová, Elektro Červenka Dobroslav Látal, Hajdo a.s. Zdeněk Šišma, Kimberly Clark s.r.o. Pavel Hrachovina a Marta Niklová, Městský klub, Městský úřad Irena Hrubá, Mozaika Litovel, MŠ Bílá Lhota, MŠ Červenka, MŠ Náklo Eva Biharyjová, MŠ Příkazy Libuše Navrátilová, MŠ Unčovice Gabriela Ptáčniková, Orrero a.s. Tři Dvory Ivana Šišmová, ZŠ Jungmannova Mgr. Ivona Smrčková, ZŠ Náklo Mgr. Marie Roglová, ZŠ Příkazy Mgr. Miroslava Vacová a ZŠ Vítězná Mgr. Věra Čamková Jana Bezová, Marcela Hélová, Hana Kučerová, Jarmila Obranská, Ivana Ošťádalová, Lenka Pěčková, Ivona Vymětalová a Pavel Vymětal Mohelnice a okolí: ZŠ Mlýnská Mgr. Marcela Vlasáková a Jitka Dvořáčková Eliška Janů, Eva Švecová a Ludmila Švecová Olomouc a okolí: ANAG Nakladatelství Pavla Šestáková, BALUS a.s. Martina Hlobilová, Balneocentrum Flora Mgr. Kateřina Sovová, Benzina Hněvotínská ul., Výroční zpráva 2010 / 15

16 BMH s.r.o. Vladimír Baštinec, Bowland, Česká spořitelna a.s. Ing. Jaroslava Krejčí, Dalkia Morava a.s. Iveta Hrachovinová, Dermatologické centrum tř. Svobody MUDr. Dagmar Kubicová, Dětský bazar u Koloušků Petra Vydrželová, Dětská klinika FN Markéta Plevková, Dům pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice Hana Kremplová, Domov důchodců Náměšť na Hané, FZŠ Hálkova Mgr. Katarína Greplová, FZŠ a MŠ Holečkova Mgr. Jana Šporiková, FZŠ Stupkova Mgr. Hana Kodymová, Galerie CAESAR Jarmila Laštůvková a Miroslav Schubert, Grapo s.r.o. Barbora Králiková, Gymnázium Hejčín Mgr. Ivana Polednová, Denis Dvořák, Jaroslava Hrubá, Kateřina Myslínová, Lucie Nepožitková, Tereza Pospíšilová a Radka Půrová, HOPI POPI a.s. Mgr. Jana Nováková, Jelinek Trading s.r.o. Křelov Iveta Hrachovinová, Klub dvojčat a vícerčat Morava Mgr. Zuzana Staroštíková, Komerční banka Pavel Šperka, Komise městské části Olomouc-Holice Mgr. Jarmila Horská a Silvester Tomášek, Kovopos CZ s.r.o. Luděk Pospíšil, Krajská hygienická stanice Ing. Dagmar Stejskalová, Laboratoře Mikrochem Jaroslava Chmelová, Lázně Slatinice a.s. Ing. Blanka Vysloužilová, MMO odbor sociální pomoci Marcela Dřímalková, MAKRO Velká Bystřice Renáta Hilšerová a Martina Kutláková, Mamma centrum MUDr. Dana Houserková, PhD., M a R Potraviny Výkleky, Mateřské centrum Bublinka Velká Bystřice Mgr. Lucie Pazderová, MLS Holice Zuzana Ženčáková, Moravská vysoká škola o.p.s. Ing. Renáta Pavlíčková, Marketingový klub MVŠO, MŠ Bělidla, MŠ Hlubočky Tamara Hýblová, MŠ Hodolanská, MŠ Lutín Dana Ostianová, MŠ Na Trati Pavla Dzurianová, MŠ Purkyňova, MŠ Wolkerova Miroslava Paráková, Nadace pro výzkum rakoviny Rakovina věc veřejná Martina Kutláková, Obec Slatinice Vlaďka Hrubá, Obecní úřad Náměšť na Hané, Obchodní akademie Ilona Jančí, OLiVy o.s. a Rodinné centrum Olivka Mgr. Hana Saitzová, Olomoucký kraj odbor investic a evropských programů Ing. Olga Janků, Olomoucký kraj odbor zdravotnictví Katarína Telcová, PF UP Jitka Králiková, Mgr. Lucia Pastieriková, Mgr. Alena Říhová a Mgr. Kateřina Stejskalová, PhD., Rodinné centrum Heřmánek Marie Veselá a PhDr. Petra Tenglerová, Slovanské gymnázium Mgr. Eva Pavličková, Mgr. Olga Vogelová, Lucie Revayová, Jana Rozsypalová, Lucie Šidlíková a Kateřina Kročilová, SOLEN s.r.o. Eva Dokoupilová, Solné mlýny a.s. Jitka Němečková, SPŠ strojnická Ing. Martina Zahnášová a Martina Staroštíková, Střední škola Svatý Kopeček Miroslava Hofmanová, SZŠ E. Pöttingea Irena Studničková, Teoretické ústavy LF UP Mgr. Eva Greplová, Vrchní soud JUDr. Magdalena Vinklerová, Wanzl s.r.o. Pavlína Škrabálková, WEBA a.s. Mgr. Lenka Březinová, Zdravotní ústav se sídlem v Olomouci, ZP Metal Aliance Ivana Vacovská, ZŠ Aksamitova Eva Lehečková, ZŠ Droždín Mgr. Hana Vaverková, ZŠ Hněvotín Mgr. Dana Andrlíková, ZŠ a MŠ Olomouc-Holice Mgr. Mojmír Chytil, 16 / Výroční zpráva 2010

17 ZŠ Lutín pí Coufalová, ZŠ a MŠ Mozartova Mgr. Ivana Weissová, ZŠ Náměšť na Hané Jiřina Prucková, ZŠ Nemilany ZŠ Slavonín Mgr. Alena Mezerová, ZŠ Rooseveltova Mgr. Jana Havránková, ZŠ Řezníčkova Mgr. Kateřina Kvapilová a Mgr. Radka Smolková, ZŠ Slatinice Martin Báňa, Adam Dzvinčuk, David Dzvinčuk, Jitka Hmírová, Mgr. Gabriela Holíková, Martin Kašík, Bohumila Látalová, Renáta Marková, Kateřina Mracká, pí Kalhousová, Ivana Petrová, Jan Pěrůžek, Ladislava Rousová, Marek Rozehnal, Andrea Simperová, manželé Štybnarovi a Olga Všetičková Prostějov a okolí: Agel a.s. Ing. Veronika Bořilová, Česká spořitelna Lenka Micková, Finanční úřad, Kadeřnictví Studio Anjou Renata Jochová, Nemocnice, PV AUTO s.r.o. JUDr. Martin Vrtal a Hana Naiclerová, Skanska DS a.s. Vlasta Kleinerová, ZŠ Bohuslavice Mgr. Hana Kišacová, ZŠ a MŠ Kolárova Dagmar Kindlová, ZŠ Lipová Zdena Bartáková Přerov a okolí: Domov důchodců Pavlovice, Laboratoř Mikrochem, MŠ Tučín, Nemocnice gynekologicko-porodnické oddělení, SŠ gastronomie a služeb Šířava Mgr. Emílie Blaťáková a Zdeňka Dočkalová, ZŠ Dřevohostice, ZŠ Komenského Předmostí Mgr. Vladimír Peška a Mgr. Danuše Kubíková a učitelský sbor, ZŠ Tučín a ZŠ Želatovice Ivona Mikulíková, Dana Mikulíková, Lucie Srovnalová, občané Tučína a Želatovic Šternberk a okolí: Farní úřad, Gymnázium, Charita Ing. Kristýna Vyvozilová, Městský úřad Mgr. Jana Kameníčková, ZŠ Jívová, ZŠ náměstí Svobody Mgr. Božena Vyjídáková, ZŠ Svatoplukova Mgr. Jana Nemravová Šumperk a okolí: EPCOS s.r.o., Gymnázium Ing. Alena Zimáčková, Okresní soud pí Skopalová, Severomoravská plynárenská pí Bémová, SOŠ zemědělská ul. Mgr. Stanislava Beštová, SZŠ Mgr. Anna Poislová, ZŠ a MŠ Schola Viva Vlaďka Kalinová Tovačov a okolí: BETONIKA Lobodice, Farní úřad Antonín Indrák, Městský úřad, Mateřská škola, Pošta, Studio IF Iveta Kohnová, ZŠ Kojetín, ZŠ Polkovice, ZŠ Tovačov a ZŠ Troubky Martina Bubelová, Eva Hlavinková, Mgr. Lenka Chovancová, manželé Koneční, Irena Studničková a Jana Švalbachová Uničov a okolí: Česká spořitelna a.s. pí Škrabalová, Hexagon Polymers Compounding Marika Dosoudilová, Výroční zpráva 2010 / 17

18 Ingersoll Rand CZ s.r.o. Renata Crhová, Krejčovství Iva Pohajdová, Miele s.r.o. Miroslava Sieglová, MŠ Milada Bräuerová, MŠ Střelice, SOŠ a SOU Vladimíra Pechalová, SPŠ a OA pí Čiklová a pí Weiglová, Tekro Nová Dědina Marta Švédová, ZŠ Pionýrů Marie Žitná Jitka Bräuerová a Blanka Fibigrová Zábřeh a okolí: Gymnázium Dr. Pavla Horáčková, Interna, kostel Postřelmov a přilehlé farnosti Dlouhomilov, Chromeč, Lesnice, Sudkov p. Vladimír Jahn, kostel Zábřeh AnneMarie Tempírová, Karolína a Jana Nýdecká, kostel Zvole Jiřina a Helena Pěničkovy, MŠ a ZŠ Dubicko Jana Nýdecká a pí H. Vysoudilová, MŠ Kosov Ludmila Nevtipová a pí Hladíková, PAS Jiří Janhuba, Prodejna Antik Zvole Michaela Dohnálková, Prodejna STYL u Kylarů Pavla Kylarová a kolektiv, Česká spořitelna Marie Königová, SULKO s.r.o. Hana Blažková, ZŠ Bohdíkov Mgr. Alena Vokurková, ZŠ B. Němcové Mgr. Nimrichtr, ZŠ Hrabová Mgr. Jana Vondálová, ZŠ Jedlí pí Paprsková, ZŠ Jestřebí Mgr. Radka Králová, ZŠ Leština Mgr. Řeháková, ZŠ Lukavice Mgr. Ivana Molková, ZŠ Olšany Mgr. Marie Beranová, ZŠ Rovensko Mgr. Vlasta Klevetová, ZŠ Severovýchod Mgr. Marcela Riznerová, ZŠ Svébohov Jana Opravilová, ZŠ Školská Jana Škrottová, ZŠ Štíty Mgr. Knápková a ZŠ Tatenice Eva Valentová ZUŠ Lanškroun Andrea Stašová Oldřich Janhuba, PaedDr. Zdeňka Janhubová, pí Macháčková Horní Studénky, Ludmila Poláková Tatenice a Jitka Veiglerová Hoštejn ZLÍNSKÝ KRAJ Kroměříž a okolí: Farní úřad Chropyně a k němu příslušné farnosti, Farní úřad Riegrovo náměstí a k němu příslušné farnosti, Farní úřad Stojanovo náměstí a k němu příslušné farnosti, Městský úřad, Muzeum Kroměřížska, Nemocnice Milosrdných sester, Nemocnice Jarmila Pišťáčková, Obchodní akademie, Profis v.o.s., SOU a Hotelová škola Na Lindovce a Střední zdravotnická škola Jana Koplíková Otrokovice a okolí: Aliachem Fatra Napajedla, Farní úřad, Klub důchodců Kvitkovice, MŠ J. Žižky, MŠ Kvitkovice, MŠ Zahradní, MŠ Tlumačov Hana Janoštíková, SOŠ tř. T. Bati, ZŠ T. G. Masaryka a ZŠ Trávniky 18 / Výroční zpráva 2010

19 Věra Labudová, Roman Mikala, Marta Mlýnková, Dalibor Skoupil, Ludmila Strapková, Jitka Vybíralíková, Marie Vidlářová a Zdenka Waserbauerová Rožnov pod Radhoštěm a okolí: An Systems s.r.o., Continental Automotive systems Czech Republic s.r.o. Frenštát pod Radhoštěm Hana Dorotíková, Finanční úřad Josef Klimek, MŠ Koryčanské Paseky Helena Klimková a ZŠ Praktická Uherské Hradiště a okolí: Gymnázium Velehradská, Klub důchodců Horní Němčí, MŠ Slavkov u Uherského Brodu, MŠ Topolná, Městský úřad Uherský Brod, Obchodní akademie, SOTŠ, SZŠ a Gymnázium Staré Město, ZŠ Babice, ZŠ Hluk, ZŠ Horní Němčí, ZŠ Nivnice a ZŠ Staré Město PhDr. Miroslava Končitíková, Marie Kročová, Mgr. Rostislav Mančík, Jarmila Vojtášková a Marie Zasmětová Valašské Meziříčí a okolí: AVAL s.r.o. Vlasta Číhalová, Charita Mgr. Petr Liška Dětský domov, Farní úřad Lešná pí Kološová, Finanční úřad Vlasta Vyroubalová, Gymnázium F. Palackého Mgr. Jan Trčka, Martina Medková a Veronika Šuláková, Integrovaná střední škola a COP Bětka Balharová, Jana Hromádková, Pavlína Kadůrková, Mgr. Petr Pavlůsek a Ing. Blanka Ottopalová, Kadeřnictví Kelč, Městský úřad Jiří Částečka a Dana Haratická, Městský úřad Kelč Marie Baďuříková, MP Krásno a.s. Petra Němcová, MŠ Loučka, Obchodní akademie a VOŠ Mgr. Aleš Kubíček, PhDr. Milena Medková, Zdeněk Barabáš a Karolína Kratinová, Prodejna Váhala s.r.o., Primus CE a.s., Restaurace u Pajdlů Kelč Zdeněk Pajdla, Restaurace u Zámku Lešná pí Mocková, Rozvojová agentura Via, Spedos s.r.o. Zdeněk Němec, Školní jídelna Loučka, ZŠ Kelč PhDr. Pavla Čučková, ZŠ Loučka, ZŠ Lešná Pavla Stolařová, ZŠ a ŠJ Loučka, ZŠ Masarykova ul. Mgr. Otto Medek, ZŠ a MŠ Police Zdenka Gerlová, Lea Menšíková, Eva Mikulenková, Renáta a Rudolf Mockovi, Mgr. Petra Mrovcová, Anna Pechová, Eva Petruželová, Mgr. Lenka Sváčková, Ludmila Weinlichová, Anna Zámečníková a Jana Zemánková Vsetín a okolí: DM Kostka pí Kučerová, Evangelický kostel Dolní sbor manželé Czudkovi, Evangelický kostel Horní sbor Eva Dušková, Gymnázium Valašské Klobouky Mgr. Renata Kamlerová, Gymnázium PhDr. Hana Klumplerová, Katolický kostel Lenka Chrástecká a Miroslav Kubica, Kostel Nový Hrozenkov otec Marek, Kostel Karolinka Jan Vítek, Kostel Povýšení svatého Kříže Halenkov, MŠ Francova Lhota Alena Silvestrová, Městský úřad Valašské Klobouky Pavla Kolínková, Obecní úřad Horní Lideč Věra Povalačová, Pastorační centrum Velké Karlovice Mgr. Alena Ondrušová, SZŠ a VZŠ Mgr. Radana Štefková, SŠ obchodu a služeb Ivana Holcová, SŠ Benátky Mgr. Jana Maštalířová, Úřad práce Vlasta Huťová, ZŠ Francova Lhota Mgr. Hana Trlicová, ZŠ Halenkov Jarmila Kopecká, Výroční zpráva 2010 / 19

20 ZŠ Horní Lideč Mgr. Anna Suchá, ZŠ Integra Mgr. Pavla Chalupová, ZŠ Janová, ZŠ Karolinka Mgr. Alena Ondrušová, ZŠ Lidečko Vladislava Spáčilová, ZŠ Liptál Mgr. Petra Zgarbová, ZŠ Nedašov Mgr. Ludmila Souralová, ZŠ Nový Hrozenkov Mgr. Alena Hejsková, ZŠ Ohrada Vsetín, ZŠ praktická Horní Lideč Mgr. Karel Barvík, ZŠ Sychrov Jaroslava Ševčíková a ZŠ Vizovice Mgr. Radmila Koncerová RNDr. Zdeňka Hromadová, Jaroslava Kurečková, Stanislav Kurečka, Libuše Lacková a Sylva Venglařová Zlín a okolí: Baťova nemocnice transfuzní stanice, Česká správa sociálního zabezpečení, Farní úřad Želechovice Luboš Vaďura, Gymnázium na Lesní čtvrti Mgr. Pavel Dlouhý, HP-TRONIC, Krajský úřad, MŠ Milíčova Malenovice, Obchodní akademie T. Bati Mgr. Jana Popelková, Střední průmyslova škola, Římskokatolická farnost Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích, ZŠ E. Zátopka ve Štefánikově ul. Mgr. Petra Jurásková, 8. ZŠ Komenského Malenovice, ZŠ Komenského II a ZŠ Slovenská Zlín Alois Berka, Hana Hánová, Marta Hejdová, Jiřina Kajšová, Věra Kašpárková, Irena Kopecká, František Kozubík, Eliška Mertlíková, Jiřina Preclíková, Ludmila Richterová a Radka Vyoralová MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Bruntál a okolí: Obecní úřad Valšov Zlatuše Bocanová, Michaela Dobešová, Ivana Karasová, MUDr. Milan Karas, Jiří Kučera, Eliška Kučerová, Iveta Kučerová a Milena Musilová Krnov a okolí: Městský uřad, MŠ Zátor, Obecní úřad Zátor, Rehabilitační centrum MUDr. Kořenková a kolektiv, Střední umělecká škola varhanářská o.p.s. Ing. Jana Kypúsová a kolektiv, ZŠ Zátor Margita Bradová, Tomáš Brada, manželé Doleželovi, Zuzana Fousková, Marcela Hudečková, Kristýna Hudečková, manželé Matykovi, Vítězslav Maliňák a Šárka Němcová Nový Jičín a okolí: ZŠ a MŠ Petřvald Ing. Petr Špaček Odry: Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České, ZUŠ Mgr. Alena Jestřebská Ostrava a okolí: AT Computers Alena Musálková, Pavla Petrášová, Marcela Rašková a Nataša Riesová, Česká televize Zuzana Landtová, Institut alternativních studií Zuzana Bojarová, Městský úřad Havířov Milada Pítrová, Motospol Bílovec Miroslava 20 / Výroční zpráva 2010

21 Marethová, MŠ Mateřinka Havířov-Šumbark Pavla Dedková, Nail studio Karin Rádlové Havířov a VOSŠ Ostrava Mgr. Marie Klossová a studentky D1.C VYSOČINA Třebíč a okolí: Mateřské centrum Andílci Hrotovice, MŠ Cyrilometodějská, MŠ Demlova, MŠ Okružní, Pečovatelský dům pro seniory Náměšť nad Oslavou, ZŠ a MŠ Březník, ZŠ a MŠ Dukovany, ZŠ a MŠ Kralice nad Oslavou, ZŠ a MŠ Mohelno a ZŠ a MŠ Bartuškova ul. Třebíč Zuzana Hrůzová, Marie Jílková, Miluše Knotková, Milena Ostrá a Dobroslava Pražáková JIHOMORAVSKÝ KRAJ Tříkrálový koncert v Olomouci Divadelní představení Zabijačka ve Francově Lhotě Dva koncerty skupiny Two Men v Jazz Tibet Clubu v Olomouci Koncert pěveckého sboru ZŠ T. G. Masaryka v Otrokovicích Den dětí s netradičními sportovními aktivitami v Tovačově Na kole dětem charitativní cyklotour po ČR a SR Koncert Collegium Arion v Olomouci Putovní výstava Na pouti za zdravím ve Volyni a Prostějově Sbírka Vánoční baňka v Karolince, Vsetíně a okolí Návštěva známých osobností na dětské klinice (Vlaďka Erbová, Tomáš Řepka, mladí fotbalisté Sigmy Olomouc a Josef Zimovčák) Adventní koncert ve Francově Lhotě Ivančice: Jarmila Mrkvicová HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Charitativní akce a sbírky Praha: Schering Plough Central East AG MUDr. Lenka Hrubišková CHARITATIVNÍ AKCE A SBÍRKY V průběhu roku proběhla na území střední Moravy pod naším vedením či za naší účasti řada kulturních, sportovních a jiných charitativních akcí. Tyto akce jednak získají tolik potřebné finanční prostředky, jednak působí jako propagace poslání a programu sdružení Výroční zpráva 2010 / 21

22 Vánoční benefiční fotbalový zápas v Otrokovicích Vánoční jarmark v Otrokovicích Charitativní sbírky obyvatelů Lukoveček Prodej dětských výtvarných prací v Dětské galerii na DK v Olomouci Umístění pokladniček: čerpací stanice: AGIP Zlín prodejny: Lékarna u Slunce, Jižní Svahy Zlín, Lékárna Hamira Zlín, Knihkupectví Otrokovice jiné: Olomouc, Tovačov věnců se podílejí především zdravotní sestry, rodiče a pacienti. Finanční prostředky získané prodejem adventních věnců jsou použity k nákupu věcí potřebných k vybavení oddělení. Dále jsou využity k pořádání narozeninových oslav hospitalizovaných dětí, karnevalů či k zakoupení hraček a pomůcek. Tuto tradiční akci bychom nemohli každoročně pořádat bez pomoci následujících subjektů, za což jim ze srdce děkujeme. zvláštní poděkování zasluhují sestřičky z oddělení 21B a jejich rodinní příslušníci Adventní věnce 3. ADVENTNÍ VĚNCE Tato akce probíhá již tradičně na Dětské klinice FN Olomouc. Vznikla v roce Na přípravě adventních Organizace: DIPROZ s.r.o. Lesonice Bohuslav Uher, Hemerle Flowers Toušov Jiří Hemrle, JUTA a.s. závod 10, Olomouc, KALA s.r.o. Horní Suchá Vanda Šlosarčíková, LENA s.r.o. Praha-Žižkov Jiří Böhm, Lanseld a syn s.r.o. Vilémov, NIXE Radošovice, S.O.S. Dekorace s.r.o, Praha Kunratice SOU strojnické a lesnické Šternberk Ing. Pavel Andrys, Stoklasa Kravaře Ing. Leo Stoklasa Rodiny: Hellerova, Hvížďova, Kloubcova, Kotkova, Ondrušákova, Preclíkova a Randýskova Hilda Běhalová, Tomáš Brada, paní Daníčková, Adam Fritscher s maminkou, Eva Greplová s Adélkou, Markéta Grešáková s maminkou, Simona Guštárová, pan Hudeček, Lenka Micková s kolektivem, Blanka Revayová, Alena Střipská a Hana Trlicová 22 / Výroční zpráva 2010

Sdružení Šance sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí

Sdružení Šance sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí Sdružení Šance sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí Slovo na úvod Poslání Cíle Zpráva o činnosti Finanční zpráva Struktura výnosů a nákladů Získávání finančních prostředků

Více

Kandidátní listina. Česká strana sociálně demokratická... Název politické strany

Kandidátní listina. Česká strana sociálně demokratická... Název politické strany Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Zlínského kraje konané ve dnech 7. a 8.října 2016 (viz rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 21.dubna 2016, č. 138/2016 Sb.) Česká strana sociálně demokratická...

Více

Sdružení Šance sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o. s.

Sdružení Šance sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o. s. Sdružení Šance sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 JAKÉ JE MÍT OPRAVDOVOU ŠANCI? Leckdo ví, že v Olomouci mají orloj. Ten kdo ho viděl, nemohl

Více

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní památku Včelínské louky, navržené k vyhlášení

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní památku Včelínské louky, navržené k vyhlášení KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení ochrany přírody Jeremenkova 40a 779 11 Olomouc Vyřizuje: Mgr. Eva Stodolová tel.: +420 585 508 425 fax: +420 585 508 424

Více

10. a) Závazné ukazatele příspěvkových organizací v oblasti školství

10. a) Závazné ukazatele příspěvkových organizací v oblasti školství 10. a) příspěvkových organizací v oblasti školství v tis. Kč SOŠ a SOU strojírenské a stavební, Jeseník, Dukelská 1240 Odborné učiliště a Praktická škola, Lipová - lázně 458 SŠ gastronomie a farmářství,

Více

Sdružení Šance sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007

Sdružení Šance sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Sdružení Šance sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 3 Slovo na úvod 4 Poslání a cíle 7 Zpráva o činnosti 8 Finanční zpráva 8 Struktura výnosů a

Více

Sdružení Šance sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o. s.

Sdružení Šance sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o. s. Sdružení Šance sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 JAKÉ JE MÍT OPRAVDOVOU ŠANCI? Leckdo ví, že v Olomouci mají orloj. Ten kdo ho viděl, nemohl

Více

SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ ROČENKA SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC 2011

SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ ROČENKA SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC 2011 SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ 2 0 1 1 ROČENKA SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC 2011 SDRUŽENÍ ŠANCE SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ, O.S.

Více

Sdružení Šance sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o. s.

Sdružení Šance sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o. s. Sdružení Šance sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JAKÉ JE MÍT OPRAVDOVOU ŠANCI? Leckdo ví, že v Olomouci mají orloj. Ten kdo ho viděl, nemohl

Více

Kandidátní listina. Česká strana sociálně demokratická... Název politické strany. pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje

Kandidátní listina. Česká strana sociálně demokratická... Název politické strany. pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje konané ve dnech 7. a 8.října 2016 (viz rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 21.dubna 2016, č. 138/2016 Sb.)... Název politické strany

Více

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha 10 Mgr. Babuljaková Tereza Mgr. Baďurová Marie Jeseník

Více

7. Závazné ukazatele příspěvkových organizací

7. Závazné ukazatele příspěvkových organizací a) v oblasti školství ORJ - 19 v tis. Kč SOŠ a SOU strojírenské a stavební, Jeseník, Dukelská 1240 Odborné učiliště a Praktická škola, Lipová - lázně 458 SŠ gastronomie a farmářství, Jeseník, U Jatek 8

Více

SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC - SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ, O. S.

SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC - SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ, O. S. SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC - SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ, O. S. Slovo na úvod Nemoci krvetvorby patří k diagnózám ohrožujícím život. Když dítě onemocní leukémií, jeho

Více

Otázky z dotazníkového šetření za účelem zjištění stavu, využitelnosti a rozvoje sportovišt ve v městech Olomouckého kraje

Otázky z dotazníkového šetření za účelem zjištění stavu, využitelnosti a rozvoje sportovišt ve v městech Olomouckého kraje Otázky z dotazníkového šetření za účelem zjištění stavu, využitelnosti a rozvoje sportovišt ve v městech Olomouckého kraje 1. Má Vaše škola vlastní sportovní zařízení? 2. Velikost v m2 3. Jaká je vytíženost

Více

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení:

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení: Příloha č. 1 k rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, Pobočky Blansko čj. SPU 574911/2015 o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním

Více

ZASTUPITELSTVO ZLÍNSKÉHO KRAJE

ZASTUPITELSTVO ZLÍNSKÉHO KRAJE ZASTUPITELSTVO ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 17. zasedání dne 21.09.2011 1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje 0532/Z17/11 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva

Více

Přehled poskytovatelů služeb pro děti a mládež do 26 let s mentálním a kombinovaným postižením. Otrokovicko

Přehled poskytovatelů služeb pro děti a mládež do 26 let s mentálním a kombinovaným postižením. Otrokovicko Přehled poskytovatelů služeb pro děti a mládež do 26 let s mentálním a kombinovaným postižením Otrokovicko NADĚJE o.s., Pobočka Otrokovice Služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Chráněné bydlení,

Více

SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ ROČENKA SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC 2009

SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ ROČENKA SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC 2009 SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ 2 0 0 9 ROČENKA SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC 2009 SDRUŽENÍ ŠANCE SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ, O.S.

Více

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1 1 Mladkov st.256 Baranowski Libor, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Dlouhá Irena, Petrovičky 1, Mladkov, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlík Vojtěch, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlíková Jarmila,

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Volby do zastupitelstev obcí výsledky hlasování

Volby do zastupitelstev obcí výsledky hlasování Volby do zastupitelstev obcí 20.10. - 21.10.2006 - výsledky hlasování Zastupitelstvo města, Kraj: Jihomoravský kraj, Okres: Brno-venkov Obec: Oslavany Počet volených členů zastupitelstva Počet volebních

Více

Město Název organizace Adresa Telefon Web

Město Název organizace Adresa Telefon Web Základní školy v okrese Informační centrum pro mládež Strana 1 7.10.2014 Město Název organizace Adresa Telefon Web Babice Bělkovice - Lašťany Bílá Lhota Blatec Hlubočky Hlubočky - Mariánské Údolí Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Střediska rané péče EDUCO Zlín z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Střediska rané péče EDUCO Zlín z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Střediska rané péče EDUCO Zlín z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Rok 2015 rychle uplynul a opět bilancujeme a hodnotíme. V tomto roce jsme hodnotili více, protože to byl desátý rok

Více

6. Závazné ukazatele příspěvkových organizací

6. Závazné ukazatele příspěvkových organizací a) v oblasti školství ORJ - 19 SOŠ a SOU strojírenské a stavební, Jeseník, Dukelská 1240 Odborné učiliště a Praktická škola, Lipová - lázně 458 SŠ gastronomie a farmářství, Jeseník, U Jatek 8 50,00 1 300,00

Více

Matematický Klokan Výsledky kraj Olomoucký

Matematický Klokan Výsledky kraj Olomoucký Matematický Klokan 2017 - Výsledky kraj ký CVRČEK celkem 7566 dětí Jméno a příjmení 1. Lukáš Stodola ZŠ Dr. Hrubého 2, Šternberk, 78501 90 1. Ondřej Baklík ZŠ Libina 548, 780 05 90 3. Adrian Skála ZŠ Libina

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í z 1. zasedání dne

V Ý P I S U S N E S E N Í z 1. zasedání dne Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. R AD A Z L Í N S K É H O K R AJ E V Ý P I S

Více

Křivák Jiří ? 11,57 Zubří ,45 T Vsetín

Křivák Jiří ? 11,57 Zubří ,45 T Vsetín koule 4 kg Koutný Jiří 300690 13,51 ms UH 150605 15 13,23 3 Hodonín 190605 15 Doležal Pavel 011083 13,24 T Zlín 211098 15 13,19 3 Brno 270998 15 13,01 2 Hodonín 080998 15 12,45 T Otrokovice 171098 15 12,44

Více

Dodávky kancelářského papíru pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace. část 1 : Bez požadavku na poskytování náhradního plnění

Dodávky kancelářského papíru pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace. část 1 : Bez požadavku na poskytování náhradního plnění Dodávky kancelářského papíru pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace část 1 : Bez požadavku na poskytování náhradního plnění Ceny ACTIVA spol. s.r.o.: NÁZEV Xerografický papír A5 80g, bílá / Xerografický

Více

Akreditační komise pro akreditaci vzdělávacího programu k provádění rekvalifikace Zdroj financování členů Statut Jednací řád Rozpočtové prostředky

Akreditační komise pro akreditaci vzdělávacího programu k provádění rekvalifikace Zdroj financování členů Statut Jednací řád Rozpočtové prostředky Ing. Ondřej Brožka Akreditační komise pro akreditaci vzdělávacího programu k provádění rekvalifikace Rozpočtové prostředky organizace ANO ANO Ministerstvo zemědělství Mgr. Libor Dvořák Ing. Marcela Hauptmanová

Více

CZECH CARVING CUP "Dýňový Šampionát"

CZECH CARVING CUP Dýňový Šampionát CZECH CARVING CUP "Dýňový Šampionát" výsledková listina 7.11. 2013, České Budějovice 11. ročník ABSOLUTNÍ POŘADÍ součet kat. A a B A+B A B příjmení, jméno zaměstnavatel, škola, město 1. 189,3 93 96 Mužikovský

Více

Příloha č T1: Vlastníci pozemků v ZCHÚ (PP)

Příloha č T1: Vlastníci pozemků v ZCHÚ (PP) KÚ parcela KN parcela PK LV výměra celkem výměra v ZCHÚ vlastník I. vlastníka vlastník vlastníka 631396 559 559 10001 5789 236 OBEC DOUBRAVY 76345 Doubravy 631396 566 567 36 58858 11495 Šišková Marie č.p.

Více

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi:

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi: Seznam absolventů Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Marta Vrbová, Božena Vaňková, Božena Trnková, Ludmila Štěpánová, Milada Stejskalová ( Bendová), Anna Stanová, Karolina

Více

KOMISE RADY MĚSTA PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ

KOMISE RADY MĚSTA PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ Majetková komise Bc. Pavel Krčál, předseda Hana Máchalová PhDr. Emil Sedlák Ing. Pavel Průša Miroslav Prokeš Ing. Petr Hobl František Joura Petr Mikeš Vlasta Procházková Ing. Ludmila Veselá Bc. Dagmar

Více

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva Volební obvod č. 1 1. Martin Novotný, 38 let, primátor, Hodolany, Občanská 2. Mgr. Barbora Králíková, 43 let, ředitelka společnosti, Nová Ulice, Občanská 3. MUDr. Ivo Mareš, MBA., 46 let, ředitel Zdravotnické

Více

V Y R O Z U MĚNÍ. Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ O PODANÉM ODVOLÁNÍ

V Y R O Z U MĚNÍ. Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ O PODANÉM ODVOLÁNÍ Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2855/2011-25-Ca-ÚŘSP-Vyro-/ Pozořice, dne: 19.9.2012 Vyřizuje: Bronislava Častková E-mail: su.pozorice@volny.cz Telefon: 544 226 055

Více

Střední školy Olomouckého kraje 2014/15

Střední školy Olomouckého kraje 2014/15 Střední školy Olomouckého kraje 2014/15 Název školy Adresa Telefon e-mail web Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29 Gymnázium,

Více

STATISTIKA Vyplňujte, prosím, hůlkovým písmem. 3 nejlepší řešitelé:

STATISTIKA Vyplňujte, prosím, hůlkovým písmem. 3 nejlepší řešitelé: KATEGORIE...CVRČEK... Prokop Schield 3 ZŠ a MŠ Blatec, Blatec 68, 783 75 Dub 60 nad Moravou Aleš Caletka 3.B ZŠ Svisle 13, Přerov 60 Radek Čelustka 3. 751 01 Lobodice 39 60 Natálie Prokopová 2. 751 01

Více

Přehled škol a školských zařízení zřizovaných na území Zlínského kraje k datu 1. 9. 2004 Zlínským krajem, státem, církvemi, soukromými subjekty

Přehled škol a školských zařízení zřizovaných na území Zlínského kraje k datu 1. 9. 2004 Zlínským krajem, státem, církvemi, soukromými subjekty Příloha 1 Přehled škol a školských zařízení zřizovaných na území Zlínského kraje k datu 9. 2004 Zlínským krajem, státem, církvemi, soukromými subjekty Název školy, školského zařízení Sídlo školy, školského

Více

Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění

Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění štábu/vedoucí sekretariátu Ekonom krizového štábu štábu/zástupce

Více

NADACE SESTRY AKVINELY. Výroční zpráva o činnosti za rok 2004

NADACE SESTRY AKVINELY. Výroční zpráva o činnosti za rok 2004 NADACE SESTRY AKVINELY Výroční zpráva o činnosti za rok 2004 Jedno z nejhlubších tajemství života je, že největší cenu má to, co děláme pro své bližní. Lewis Carrol Poděkování dárcům Vážení a milí přátelé,

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

XII. REGIONÁLNÍ KONFERENCE DĚTSKÝCH SESTER

XII. REGIONÁLNÍ KONFERENCE DĚTSKÝCH SESTER XII. REGIONÁLNÍ KONFERENCE DĚTSKÝCH SESTER a V. PROSTĚJOVSKÝ PEDIATRICKÝ DEN 12. listopadu 2016 Hotel Tennis Club, Za Kosteleckou 49, Prostějov Registrace: 08:00 09:00 hodin Trvání akce: 09:00 16:00 hodin

Více

sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí ročenka sdružení Šance olomouc 2013

sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí ročenka sdružení Šance olomouc 2013 sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí ročenka sdružení Šance olomouc 2013 Sdružení Šance sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o.s. Kdo to je?

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

VÝBOR ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE A JEHO ČLENOVÉ

VÝBOR ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE A JEHO ČLENOVÉ VÝBOR ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE A JEHO ČLENOVÉ Výbor finanční: - ( 15 členů ) zvolen/a za předseda: Ing. Petr Beitl do 16. 1. 2013 člen ZK Mgr. Vladimír Richter od 29. 1. 2013 člen ZK místopředseda:

Více

Členské asociace UNIE CZESHA

Členské asociace UNIE CZESHA Členské asociace UNIE CZESHA Asociace obchodních akademií Předseda: Ing. Radoslav Kučera Adresa: Obchodní akademie, Jirsíkova 875, 393 01 Pelhřimov Telefon: 565 301 730 Email: kucera@oa-pe.cz Tajemník:

Více

37. ročník PYTHAGORIÁDY 2013/2014 - OKRESNÍ KOLO VÝSLEDKOVÁ LISTINA - OKRES OSTRAVA

37. ročník PYTHAGORIÁDY 2013/2014 - OKRESNÍ KOLO VÝSLEDKOVÁ LISTINA - OKRES OSTRAVA 37. ročník PYTHAGORIÁDY 2013/2014 - OKRESNÍ KOLO VÝSLEDKOVÁ LISTINA - OKRES OSTRAVA Kategorie: 6. třída ZŠ TERMÍN KONÁNÍ: 6. května 2014 MÍSTO KONÁNÍ: Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba Počet soutěžících:

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Bartečková Daniela Bartečková Martina Bartošek Pavel Bc.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 2383/2012/OÚPSŘ-330/Pa-15 25.07.2012 Vyřizuje: Ing. Pačevová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ

Více

Pořadí ID Jméno Příjmení Škola Certifikovaná. 1. MDD61 Tereza Jiříková Obchodní akademie Vinohradská

Pořadí ID Jméno Příjmení Škola Certifikovaná. 1. MDD61 Tereza Jiříková Obchodní akademie Vinohradská 1. MDD61 Tereza Jiříková Obchodní akademie Vinohradská 98.0 48.3 146.3 2. MDD80 Michal Skuček Obchodní akademie Dušní 98.5 46.2 144.7 3. MDD32 Veronika Bastlová OA a HŠ Třebíč 97.5 42.55 140.05 4. MDD29

Více

STATISTIKA. 3 nejlepší řešitelé:

STATISTIKA. 3 nejlepší řešitelé: KATEGORIE...CVRČEK... 3 nejlepší řešitelé: Jméno a příjmení Třída Přesná adresa školy Počet bodů Sára Kurowská II. 751 01 Lobodice 39 90 Martin Málek 3. A FZŠ Tererovo nám. 1,, 77900 90 Jakub Galnor 2B

Více

Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012

Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012 Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012 DI+HI 1 1. ZŠ Svatoplukova, Šternberk 15 2 ZŠ a G mesta Konice 14 3 ZŠ Boženy Nemcové Zábreh 10 4 3. ZŠ Nám. Svobody, Šternberk 8 5 ZŠ Demlova Olomouc 6 DII+HII

Více

Pořadí Jméno Celkový počet hlasů Strana

Pořadí Jméno Celkový počet hlasů Strana Pořadí Jméno Celkový počet hlasů Strana Člen zastupitelstva * 1 Havlík Ivan 1 105 ODS * 2 Valtr Ladislav Ing. MBA 977 ODS * 3 Čulík Jan 942 ODS * 4 Chaloupka Pavel 852 ODS * 5 Kučera Miroslav 775 ODS *

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.: 6. listopadu /ENV/15 Mgr. Indráková

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.: 6. listopadu /ENV/15 Mgr. Indráková ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

Č E S K Ý S V A Z P L A V E C K Ý C H S P O R T Ů S E K C E D Á L K O V É H O A Z I M N Í H O P L A V Á N Í

Č E S K Ý S V A Z P L A V E C K Ý C H S P O R T Ů S E K C E D Á L K O V É H O A Z I M N Í H O P L A V Á N Í Č E S K Ý S V A Z P L A V E C K Ý C H S P O R T Ů S E K C E D Á L K O V É H O A Z I M N Í H O P L A V Á N Í I. P L A V E C K Ý K L U B O T U Ž I L C Ů P R A H A MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ZIMNÍM PLAVÁNÍ

Více

a) Příspěvkové organizace v oblasti školství Správce: vedoucí odboru Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA

a) Příspěvkové organizace v oblasti školství Správce: vedoucí odboru Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA a) Příspěvkové organizace v oblasti školství Správce: vedoucí odboru Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA Rekapitulace hospodaření /výsledek hospodaření/ za rok 2009 - okres Olomouc ORG Název školy Adresa Náklady

Více

Smluvní strany. Třída Tomáše Bati 21, Zlín Zastoupený: MVDr. Stanislavem Mišákem, hejtmanem kraje IČ: (dále jen partner č.

Smluvní strany. Třída Tomáše Bati 21, Zlín Zastoupený: MVDr. Stanislavem Mišákem, hejtmanem kraje IČ: (dále jen partner č. DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ o partnerství při jednotném pořízení a správě Územně analytických podkladů na území Zlínského kraje a společném postupu směřujícím k zadání veřejné zakázky Smluvní strany Zlínský

Více

NADACE PROF. VEJDOVSKÉHO

NADACE PROF. VEJDOVSKÉHO NADACE PROF. VEJDOVSKÉHO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah Prof. MUDr. Václav Vejdovský, DrSc. 1. Z historie nadace 1.1 Orgány nadace 1.2 Spolupracovníci nadace 2. Hospodaření v roce 2011 2.1 Projekty roku 2011

Více

OPS - profi. Město profi - Agrostroj 1 2: (5:3) Agrostroj 2 - Technické služby PE 1: (3:5) Swietelsky - Služátky 4: (4:4)

OPS - profi. Město profi - Agrostroj 1 2: (5:3) Agrostroj 2 - Technické služby PE 1: (3:5) Swietelsky - Služátky 4: (4:4) OPS - profi Město profi - Agrostroj 1 2:4 955-981 (5:3) Agrostroj 2 - Technické služby PE 1:5 974-1026 (3:5) Swietelsky - Služátky 4:2 942-930 (4:4) Tabulka: 1. Swietelsky 2 2 0 0 9,0:3,0 9,0:7,0 979 4

Více

Výro č ní zpráva 2009

Výro č ní zpráva 2009 Výroční zpráva 2009 OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Lidé v občanském sdružení TIŠICKÉ KLUBko 3. Důležité události v historii 4. Akce v roce 2009 5. Finanční zpráva o hospodaření za rok 2009 6. Plány pro rok 2010

Více

Na první schůzce tvořily pracovní skupiny SWOT analýzu města, ve které byly vytyčeny klíčové slabé a silné stránky, příležitosti města a jeho hrozby.

Na první schůzce tvořily pracovní skupiny SWOT analýzu města, ve které byly vytyčeny klíčové slabé a silné stránky, příležitosti města a jeho hrozby. Vyhodnocení závěrů pracovních skupin STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VYHODNOCENÍ ZÁVĚRŮ PRACOVNÍCH SKUPIN Na tvorbě strategického plánu se značnou měrou podílely pracovní skupiny složené

Více

FREE Litovelská jízda Litovel - 26.05.12

FREE Litovelská jízda Litovel - 26.05.12 VÝSLEDKOVÁ LISTINA n A 30 km e poř. stč jméno nar. kat. tým čas t ztráta km/h 1. 109 ŠPILER STANISLAV 1981 1. M CK PeMaP Přerov 0:52:01 t 34,6 o 2. 73 ŠUSTR JIŘÍ 1980 2. M Silný Uničov 0:52:25 0:00:24

Více

Krizový štáb ORP Luhačovice

Krizový štáb ORP Luhačovice Krizový štáb ORP Luhačovice p.č. Funkce v KŠ ORP Příjmení a jméno Organizace spojení byt pracoviště mobil mail předseda Marie SEMELOVÁ MěÚ LU 57797420 605959937 semelova@mesto.luhacovice.cz 2 člen Radomil

Více

Městský úřad Velké Meziříčí

Městský úřad Velké Meziříčí Městský úřad Velké Meziříčí odbor výstavby a regionálního rozvoje, Radnická 29/1, Velké Meziříčí Velké Meziříčí, dne 23. ledna 2012 Oprávněná úřední osoba: Rohovský Ivo, tel.: 566 781 203, e-mail.: rohovsky@mestovm.cz

Více

Státní zkušební komise pro podzimní termín SZZ 2012/2013

Státní zkušební komise pro podzimní termín SZZ 2012/2013 Podle Zákona č.111/1998 Sb., 53 a Vyhlášky děkanky č. 19VD/2012, čl.3 stanovila FPE Komise pro pedagogiku a psychologii: Předseda: Doc. PaedDr. Ladislav P o d r o u ž e k, Ph.D. Místopředseda: PhDr. Dagmar

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/05200/2010/BN MeUSM/07360/2010 Marek Bartoň 572 416

Více

ADRESÁŘ RYBÁŘSKÝCH KROUŽKŮ

ADRESÁŘ RYBÁŘSKÝCH KROUŽKŮ ADRESÁŘ RYBÁŘSKÝCH KROUŽKŮ Název kroužku Adresa kroužku Kontaktní osoba Bartošovice Územní svaz: MORAVSKOSLEZSKÝ Telefon nebo : Bílovec Telefon nebo : Bohumín MO Bohumín Rolnická č.3 Sedlák Jan 735 51

Více

Maturitní komise Obor vzdělávání : M/005 Předškolní a mimoškolní pedagogika Jednotlivá maturitní zkouška Školní rok : 2011 / 2012

Maturitní komise Obor vzdělávání : M/005 Předškolní a mimoškolní pedagogika Jednotlivá maturitní zkouška Školní rok : 2011 / 2012 Střední pedagogická škola, Boskovice, Komenského 5, 680 11 Boskovice Maturitní komise Obor vzdělávání : 75 31 M/005 Předškolní a mimoškolní pedagogika Jednotlivá maturitní zkouška Školní rok : 2011 / 2012

Více

Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011

Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011 odbor sociální oddělení sociálních služeb Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011 SENIOR Otrokovice, p. o. Adresa: Školní 1299, 765 02 Otrokovice Ředitelka organizace: Ing. Ivana Vardanová Telefon:

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při DDM Žďár nad Sázavou, Dolní 3 Termín: 4., 5. listopadu 2005 Místo konání: lyžařský areál u SKI

Více

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO Třída: 1A třídní učitel: Mgr Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 PČ PŘÍJMENÍ JMÉNO 1 BOBÁLOVÁ Veronika 2 DOLEŽEL Radim 3 GOROLY Radek 4 HARAKAL Filip 5 HARAKALOVÁ Dominika 6 CHALOUPKA

Více

Aktualizovaný seznam osob akreditovaných k oprávnění zjišťovat psychickou způsobilost

Aktualizovaný seznam osob akreditovaných k oprávnění zjišťovat psychickou způsobilost Aktualizovaný seznam osob akreditovaných k oprávnění zjišťovat psychickou způsobilost - podle zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně

Více

Členové Plánovací komise programu dílčí pro PO3

Členové Plánovací komise programu dílčí pro PO3 Členové Plánovací komise programu dílčí pro PO3 Organizace Funkce Zástupce organizace Náhradník zástupce organizace 1. MŠMT - Sekce řízení operačních programů (řídicí orgán OPVVV) předseda PKP PhDr. Mgr.

Více

Výsledková listina - Silvestrovský běh 2014 Moravský Beroun kategorie : Nejmladší žákyně Datum :

Výsledková listina - Silvestrovský běh 2014 Moravský Beroun kategorie : Nejmladší žákyně Datum : Výsledková listina - Silvestrovský běh 2014 Moravský Beroun kategorie : Nejmladší žákyně Datum : 31.12.2014 Výsledný čas 1 43 Palková Nikol z2008 Nejmladší žákyně 0:05:54 Ztráta v min. kategorie : Nejmladší

Více

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1 1. Základní informace Organizace: Hrádeček Červený Hrádek o. s. Se sídlem: Červený Hrádek

Více

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Městský úřad Česká Lípa odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochrany,

Více

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí Nadační fond Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí 757 01 Valašské Meziříčí, Máchova 10, IČ 44740671 tel.: 571 751 011, fax: 571 751 010, e-mail:nadfond@spsstavvm.cz Výroční zpráva 2013

Více

ID Jméno Počet hlasů Přitomno Přítomen hlasy Hlasování Pro Proti Zdržel se 1 Balia Vlastimil, Mgr. 1,11 # 1 1,11 1 1,11 0,00 0,00

ID Jméno Počet hlasů Přitomno Přítomen hlasy Hlasování Pro Proti Zdržel se 1 Balia Vlastimil, Mgr. 1,11 # 1 1,11 1 1,11 0,00 0,00 Aktivní ID Jméno Počet hlasů Přitomno hlasy Hlasování Pro Proti Zdržel se 1 Balia Vlastimil, Mgr. 1,11 2 Balia Vlastimil, Mgr. 0,31 3 Beck Petr 1,11 4 Beck Petr 0,45 5 Bezák Miroslav 0,70 6 Bodnár Vladimír,

Více

60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2.

60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2. 60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2.3 8.47 T UH 280912 19 Havlíková Kristina 210394 e 8.34

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut zdravotnických studií a Ústav pedagogických věd. Zlín

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut zdravotnických studií a Ústav pedagogických věd. Zlín UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut zdravotnických studií a Ústav pedagogických věd Vás zvou na konferenci Zlín 26.11.2009 Konference se koná pod záštitou děkana Fakulty

Více

Statutární město Brno Rada města Brna

Statutární město Brno Rada města Brna Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R5/001 konané dne 9. listopadu 2006 Program: 1. Termíny schůzí RMB na období 2006-2007 - RM5/0001 2. Informace o zaměstnancích

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ZLÍNSKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ZLÍNSKÝ KRAJ SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ZLÍNSKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY 600015033 Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži Kroměříž

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Javorník Krnov Opava Hlučín Hrabyně sv. Alexandr Bohumín Ostrava Studénka Odry Kopřivnice Český Těšín Frýdek-Místek Třinec Nový Jičín Frenštát p. R. Jablunkov Adresář

Více

Jméno Příjmení Prodejna, na které si figurky Skylanders můžete vyzvednout: Milena Balonová EURONICS, Havířov Martin Bančovski EURONICS, Ostrava -

Jméno Příjmení Prodejna, na které si figurky Skylanders můžete vyzvednout: Milena Balonová EURONICS, Havířov Martin Bančovski EURONICS, Ostrava - Jméno Příjmení Prodejna, na které si figurky Skylanders můžete vyzvednout: Milena Balonová EURONICS, Havířov Martin Bančovski EURONICS, Ostrava - FORUM, Nová Karolina Veronika Bartáková EURONICS, Otvice

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Lipová-lázně okres... Jeseník konaných ve dnech (dne)... 10.10. - 11.10.2014 byly podle výsledků převzatých od okrskových

Více

SEZNAM PRO PRACOVIŠTĚ STUDENTSKÁ

SEZNAM PRO PRACOVIŠTĚ STUDENTSKÁ SEZNAM PRO PRACOVIŠTĚ STUDENTSKÁ Telefon školy začíná 566 651... sekretariát školy: 566 651 211, fax: 566 626 395 Vyučovací hodiny Hodina 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Čas 7:05-7:50 8:00-8:45 8:50-9:35 9:50-10:35

Více

Realizační týmy pokusného ověřování programu Pohyb a výživa

Realizační týmy pokusného ověřování programu Pohyb a výživa Realizační týmy pokusného ověřování programu Pohyb a výživa Řídící tým Hlavní manažer projektu Finanční manažerka projektu Hlavní koordinátor projektu Koordinátorka pro oblast pohybu Koordinátorka pro

Více

OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého

OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého Veleslavínova 18, P.O. BOX 103, 702 00 Ostrava Mor. Ostrava VÁŠ DOPIS / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA OSTRAVA SBS/25113/2014/OBÚ-05/9/511/Ing.Sk

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

Podpořené žádosti jednotlivců ze sbírky Světluška v roce 2014

Podpořené žádosti jednotlivců ze sbírky Světluška v roce 2014 Podpořené žádosti jednotlivců ze sbírky Světluška v roce 2014 3 376 098 Kč Žadatel Předmět žádosti Schválený příspěvek Adam H. z Lomnice nad Popelkou Dotykový tablet 7 925 Kč Adéla K. Praha Dotykový tablet

Více

Vážení přátelé a příznivci Klubu ŽAP,

Vážení přátelé a příznivci Klubu ŽAP, Vážení přátelé a příznivci Klubu ŽAP, přišla chvíle, kdy hodnotíme právě uplynulý rok 2014. Předkládáme Vám účet z činnosti, a zpovídáme se z hospodaření s finančními prostředky. Chceme být stručné, ale

Více

CHARITY GOLF TOUR MODRÝ HROCH ročník

CHARITY GOLF TOUR MODRÝ HROCH ročník www.modryhroch.cz facebook.com/modryhrochcz CHARITY GOLF TOUR MODRÝ HROCH 2016 9. ročník série čtyř turnajů na podporu dětí po těžkých úrazech Motto: Hrajte golf s hrochem a pomůžete dětem. Golf & Ski

Více

Akademický rok: 2016/2017 Státní závěrečná zkouška: Místnost: 9T/115 a 9T/113 Příprava studentů: 9T/107 Počet studentů: 30

Akademický rok: 2016/2017 Státní závěrečná zkouška: Místnost: 9T/115 a 9T/113 Příprava studentů: 9T/107 Počet studentů: 30 ČASOVÝ PLÁN STÁTNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK Studijní program: Ošetřovatelství Studijní obor: Všeobecná sestra Forma studia: Prezenční Akademický rok: 2016/2017 Státní závěrečná zkouška: 5. 6. 6. 6. 2017 Místnost:

Více

SMĚRNICE Olomouckého kraje PRAVIDLA HODNOCENÍ ŘEDITELŮ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZŘIZOVANÝCH OLOMOUCKÝM KRAJEM

SMĚRNICE Olomouckého kraje PRAVIDLA HODNOCENÍ ŘEDITELŮ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZŘIZOVANÝCH OLOMOUCKÝM KRAJEM SMĚRNICE Olomouckého kraje č. 6/2015 ze dne 2. 4. 2015, kterou se mění směrnice č. 6/2014 schválená Radou Olomouckého kraje pod č. UR/49/29/2014 ze dne 29. 9. 2014 PRAVIDLA HODNOCENÍ ŘEDITELŮ PŘÍSPĚVKOVÝCH

Více

SM divize 2016/17. HKK Olomouc C : TJ Sokol Michálkovice (6,5:5,5)

SM divize 2016/17. HKK Olomouc C : TJ Sokol Michálkovice (6,5:5,5) SM divize 2016/17 HKK Olomouc C - TJ Sokol Michálkovice 3:5 2500-2501 (6,5:5,5) 18.02. SKK Ostrava B - TJ Sokol Sedlnice A 5:3 2489-2467 (7:5) 18.02. TJ Horní Benešov B - TJ Břidličná A 7:1 2607-2476 (9:3)

Více