II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14"

Transkript

1 1

2 OBSAH: I. Charakteristika školy 3 II. Vzdělávací programy školy 6 III. Přehled o pracovnících školy 8 IV. Přehled o zařazení žáků 13 V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 VI. Péče o žáky integrované, práce s nadanými žáky 21 VII. Činnost předmětových komisí 24 VIII. Mimoškolní aktivity 28 IX. Činnost školní družiny a školního klubu 30 X. Přehled o hospodaření školy 31 XI. Informace o kontrolách 36 XII. Závěr výroční zprávy 36 2

3 Základní škola Slavičín Vlára Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 V souladu s ustanovením 10, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a ustanovením 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám zřizovateli školy a školské radě výroční zprávu o činnosti Základní školy Slavičín - Vlára za období školního roku 2008/2009. I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 1. Základní škola Slavičín Vlára, příspěvková organizace Školní 403, okres Zlín, PSČ , IČO , identifikátor zařízení: Zřizovatel: Město Slavičín, Osvobození 25, Slavičín, IČO , IZO: Datum zřízení školy: Datum zařazení do sítě: č.j. 1204/20, změna zařazení k Jméno ředitele školy: PaedDr. Petr Navrátil, jmenován od Celková kapacita školy a jejích součástí: Základní škola žáků Školní jídelna základní školy jídel Školní družina a školní klub žáků 7. Odloučená pracoviště školy: K Hájenkám 354, Slavičín ( ročník ) 8. Údaje o kontaktech: telefon , , mail: 9. Rada školy: zřízena ke dni č.j. SO 750/97 Školská rada: zřízena v souladu s ust. 167, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. usnesením Rady města Slavičín Seznam členů Školské rady Základní školy Slavičín - Vlára: Ing. Miroslav Kadlec, Spojovací 490, Slavičín Ing. Jaroslav Končický, Osvobození 283, Slavičín Mgr. Jana Adámková, Mladotické nábřeží 849, Slavičín Mgr. Adriana Maňasová, Nádražní 184, Slavičín Mgr. Marie Hrbáčková, Slavičín - Nevšová 55 Pavla Sudková, Nevšová Pavel Sláma, Družstevní 671, Slavičín Pavla Hudečková, Ševcovská 373, Slavičín předseda 10. Seznam mimoškolních nebo volnočasových občanských sdružení při škole Sdružení rodičů ZŠ Slavičín Vlára, registrace Školní sportovní klub, člen AŠSK od šk. roku 1995/96 pod číslem JIM Základní škola Slavičín je plně organizovaná 24 třídní škola. Areál základní školy tvoří hlavní budova s druhým stupněm, přístavba jídelny a tělocvičny, dřevěný pavilon a ve vzdálenosti 200 m je umístěna 3

4 samostatná budova prvního stupně. S hlavní budovou školy je propojeno gymnázium, jehož studenti využívají školní bufet a jídelnu. Škola má bezbariérový přístup, který je využíván žáky školy. Součástí školy je sportovní areál s umělým povrchem a tartanovou dráhou. Žáci školy rovněž využívají sportovní halu a dvě školní zahrady. V budově I. stupně je k dispozici učebna hudební a výtvarné výchovy, třída pro výuku anglického jazyka, náboženství, místnost ŠD a školní žákovská knihovna. V hlavní budově jsou žákům k dispozici odborné učebny vybavené interaktivní tabulí, pracovny školních dílen, zeměpisu, cizích jazyků, přírodopisu, chemie, fyziky, výtvarné a hudební výchovy, pracovny PC, školní knihovna, učebna náboženství, keramická dílna a přednáškový sál, který slouží i k promítání. Tyto pracovny využívají i žáci prvního stupně. Vybavení odborných učeben je na vysoké úrovni. Všechny kabinety a část odborných učeben jsou vybaveny přístupem na internet. Rovněž v budově prvního stupně jsou dvě pracoviště s přístupem na internet. V tomto školním roce jsme i zde uvedli do provozu učebnu vybavenou interaktivní tabulí. V oblasti modernizace výuky škola pokračuje dobrým tempem. Výuka ve a ročníku probíhala podle dosavadního vzdělávacího programu Základní škola, v a ročníku se vyučovalo podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Základní školy Slavičín Vlára. Pokračovala spolupráce s odbornými konzultanty v otázkách aktualizace Školního vzdělávacího programu, tvorby prováděcích plánů pro výuku v jednotlivých ročnících a začleňování projektů či projektového vyučování. Úroveň ŠVP i prováděcích plánů byla odborným poradcem vždy velmi kladně hodnocena. V uplynulém školním roce se všichni pedagogičtí pracovníci zapojili do projektu s názvem Další vzdělávání pracovníků ve školách a školských zařízení ve Zlínském kraji. V rámci něho se ve dnech svého osobního volna a hlavních prázdnin zúčastnili pěti dvoudenních odborných seminářů. Obsahem těchto vzdělávacích modulů byly otázky komunikace, rétorských dovedností, psychohygieny, zátěže, stresu, řešení konfliktních situací třídy i jednotlivců. V době neustálých společenských změn, které se odráží v chování a ve vztazích žáků k sobě a k dospělým, jsme tento projekt uvítali jako pomoc pro naši další práci. Naší prioritou ve výchovně vzdělávací oblasti nadále zůstává jazyková příprava a vybavenost a pokračování v rozvoji počítačové gramotnosti. Důkazem toho je zahájení výuky anglického jazyka už ve 2. ročníku, nabídka volitelného předmětu základy informatiky od 4. ročníku a rozšiřování získaných dovedností na II. stupni v předmětech informatika, digitální fotografie a tvorba www. stránek. Význam pro práci pedagogů měly vzájemné výměnné návštěvy ve výuce anglického a českého jazyka a matematiky na obou stupních školy. Jejich cílem bylo získání pohledu na práci kolegů různého stupně školy, předání si svých zkušeností, vidět zajímavé metody výuky a následně je pak využít při přechodu a adaptaci žáků z prvního stupně školy na druhý. Školní rok 2008/2009 s sebou přinesl mnoho nových aktivit. K těm nejvýznamnějším zcela jistě patří navázání spolupráce s partnerskou školou ZŠ Nová Dubnica ze Slovenska. V rámci výměnných návštěv si zástupci pedagogického sboru i správních zaměstnanců prohlédli obě školy a diskutovalo se nad otázkami školního života. Spolupráce však nezůstala jen u vzájemné korespondence a návštěv, ale posunula se dál směrem k žákům. V průběhu školního roku se třikrát utkali sportovci obou škol v soutěžích Mikulášská laťka, Sportovní den, O Pohár primátora města Nová Dubnica. Žáci z partnerské školy byli našimi hosty na Hrátkách, celoškolním programu pro rodiče i veřejnost. Tuto slavnostní přehlídku konající se v závěru školního roku velmi vysoce hodnotili jak pedagogové, tak žáci slovenské školy. Těší nás, že jsme letos mohli nově přivítat na školních akcích děti z Dětského domova ze Smoliny. Přijaly naše předvánoční pozvání a spolu s dětmi I. stupně skotačily na Čertovinách pořádaných školní družinou a školním klubem na Sokolovně. Adventní čas se neobešel bez obdarovávání a nejinak tomu bylo i v loňském roce. Pedagogové i správní zaměstnanci splnili mnohá přání dětí ze Smoliny a zakoupili pro ně vánoční dárky. V červnu pak mohly Hrátky vidět také děti dětského domova, neboť jejich doprava do Slavičína byla hrazena díky dobrovolnému vstupnému diváků. Myšlenka společného setkávání žáků 5. ročníku, nabídka příjemně prožitého školního dne i poznání nových kamarádů vedla pedagogy naší školy k uspořádání zajímavé meziškolní akce. Páťákiáda je název prvního ročníku zábavně sportovní soutěže konané ve sportovní hale ve Slavičíně. Svoji účast i pro následující rok okolní školy potvrdily, a dobrá akce tedy bude mít své pokračování. Do podvědomí žáků, rodičů i veřejnosti se dostala celoškolní akce s mnohaletou tradicí Hrátky. Dlouhodobě připravovaný program sestavený z pohybových, pěveckých a jiných vstupů doprovázených 4

5 hudbou a vtipnými dialogy komentátorek dostal letos název Pod školní pokličkou. Stejně jako všechny předešlé Hrátky byly i ty minulé oceněny obrovským potleskem přeplněné Sokolovny. Informace o dění ve škole získávají rodiče a veřejnost ze Školních novin, které pravidelně vychází 3x za rok a z webových stránek školy (www.zsslavicin.cz). Pravidelně také informujeme o významných akcích ve Slavičínském zpravodaji. Školní družina a klub svojí činností navazují na výchovně vzdělávací činnost školy. Pestrost nabídky činností je stále na vynikající úrovni. Režim školní družiny je rozdělen na odpočinkovou činnost, rekreační činnost a řízenou zájmovou činnost (výtvarná, hudební, pracovní, dopravní, přírodovědná, sportovní, příprava na vyučování formou didaktických her, počítačová gramotnost). Samostatný výčet akcí ŠD a ŠK je uveden níže. Zařízení školního stravování slouží i ke stravování studentů a zaměstnanců gymnázia, základní umělecké školy, městského úřadu a důchodců. Ke stravování bylo přihlášeno celkem 716 žáků a studentů a 151 dospělých strávníků, z toho 82 zaměstnanců škol. Průměrný počet pravidelně se stravujících včetně mimoškolních je 550. Jídelna předkládá strávníkům nabídku dvou jídel a do jídelníčku jsou zařazovány pokrmy dle projektu Zdravá výživa. Systém čipových karet umožňuje přihlašovat a odhlašovat obědy při náhlé nepřítomnosti telefonicky a rovněž poskytuje rodičům informaci o způsobu stravování dětí. Počet tříd /skupin Počet žáků Počet žáků na třídu /skupinu Přepočtený počet ped.prac. Počet žáků na ped.úvazek 1. stupeň , ,5 2. stupeň ,61 20,91 12,81 Školní družina ,62 - Školní klub ,7-5

6 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ŠKOLY Vzdělávací program Č.j. MŠMT Školní rok 2008/2009 V ročnících Počet žáků Základní škola 16847/ ŠVP pro základní vzdělávání Předmět ročník I.st II.st. počet žáků Vyučovacích hod Vyučovacích hod počet tříd plán dělení celkem Plán dělení Český jazyk a literatura Cizí jazyk Prvouka Vlastivěda-přírodověda Matematika Informatika Občanská rodinná (8. a 9.) zdravotní výchova (6. a 7.) Tělesná výchova Zeměpis Dějepis Přírodopis Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarné a prac. činnosti Fyzika Chemie Praktické činnosti Volitelné předměty Týdenní počet hodin ve tř Týdenní počet hodin v roč Nepovinné předměty Celkem hodin v učebním plánu celke m

7 Volitelné předměty Název předmětu zkratka vyučující hodin žáků 4. ročník Cvičení z českého jazyka Cčj Nav 1 10 Základy informatiky Inf Fil 1 15 Výtvarné činnosti Vč Šm / Že ročník Cvičení z českého jazyka Cčj Kon 1 8 Základy informatiky Inf Fil 1 14 Výtvarné činnosti Vč Šm / Že ročník Německý jazyk Nj Maň 2 18 Domácnost šití Dom Šm 2 9 Ruský jazyk Rj Slá 2 14 Technické činnosti Tč Fi ročník Německý jazyk Nj Maň 2 19 Ruský jazyk Rj Slá 2 16 Technické činnosti Tč Fi 2 16 Anglický jazyk Aj Ms ročník Rýsování Rýs Do 1 16 Keramická dílna I. KD Pa 1 16 Konverzace v anglickém jazyce I. KAj Dvo 1 16 Míčové hry I. Mh Go 1 13 Domácnost šití Dom Šm 1 12 Digitální fotografie a tvorba www. stránek I. Dig Vy 1 20 Komunikace a dramatická výchova Kom Šá 1 19 Keramická dílna II. KD Pa 1 15 Digitální fotografie a tvorba www. stránek II. Dig Vy 1 20 Míčové hry II. Mh Go 1 12 Konverzace v anglickém jazyce II. KAj Hr 1 14 Cvičení z matematiky Cm Do 1 13 Německý jazyk I. Nj Maň 2 16 Německý jazyk II. Nj Šm 2 13 Ruský jazyk Rj Slá 2 16 Technické činnosti I. Tč Fi 2 16 Technické činnosti II. Tč Do 2 16 Základy administrativy Adm Vy

8 Nepovinné předměty Název předmětu ročník vyučující hodin žáků Sportovní hry 4.a 5. Krá 2 25 Sportovní hry mladší žáci 6. a 7. Vá 2 10 Sportovní hry starší žáci 8. a 9. Vá 2 21 Náboženství 1. stupeň p.f.str, Pol 5 89 Náboženství 2. stupeň p.f. Str 1 13 Zájmové útvary Název zájmového útvaru Maňáskový kroužek Slavičánek Míčové hry Aerobic, Hip, hop Mažoretky I. Mažoretky II. Mažoretky III. Výtvarný kroužek I. Výtvarný kroužek II. Hudební dílna Vyučující Tom, Ptá Běl, Pan Tom Tom Hrb, Nav Fil, Kov Tom, Nv Ly Tom, Fr. Slovák Hr Údaje o pedagogických pracovnících školy III. PŘEHLED O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 39 36,2 Externí pracovníci 3 0,36 1. Pedagogičtí pracovníci Třídní učitelé I. stupeň Třídní učitelé II. stupeň 1.A Božena Bělohlávková 6.A Mgr. Daniela Štokmanová 1.B Ivana Pančíková 6.B Mgr. Jana Hrnčiříková 2.A Mgr. Darja Konečná 6.C Mgr. Rostislav Gorecký 2.B Mgr. Hana Strnadová 7.A Mgr. Iva Šmotková 3.A Mgr. Věra Navrátilová 7.B Mgr. Radoslav Filipovič 3.B Mgr. Marie Hrbáčková 7.C Mgr. Naděžda Zemánková 3.C Mgr. Alena Otépková 8.A Mgr. Jarmila Maňasová 4.A Mgr. Helena Kovaříková 8.B Ing. Milena Novotná 4.B Mgr. Jitka Pavlůsková 8.C Mgr. Helena Školníková 5.A PaedDr. Bronislava Králíková 9.A Mgr. Božena Dvořáková 5.B Mgr. Iva Filáková 9.B Mgr. Jana Došlová 9.C Mgr. Adriana Maňasová 9.D Mgr. Gabriela Šuráňová Ostatní učitelé I. stupeň Ostatní učitelé II. stupeň 8

9 Mgr. Jana Pinďáková, zást. řed. PaedDr. Petr Navrátil, ředitel školy Mgr. Hana Majeriková PaedDr. Karel Máťa Veronika Žeravčíková - externí pracovník Mgr. Aleš Ptáček ( od do ) Ing. Hana Vyoralová Ing. Jiří Váňa - externí pracovník Mgr. Radmila Kledrowetzová Mgr. Stanislava Remešová Mgr. Leona Turčinková Mgr. Danuše Slámečková Vychovatelky školní družiny Soňa Lysá Ludmila Ptáčková Vychovatelky školního klubu Marie Tomaníková Mgr. Hana Sovová Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, Roků ped. praxe obor, aprobace 138 ředitel školy 1,0 VŠ, M - Zpv, III. stupeň zástupce ředitele 1,0 VŠ, I. stupeň učitelka, I. stupeň 1,0 VŠ, 1. stupeň učitelka, I.stupeň 1,0 VŠ, I. stupeň učitelka, I. stupeň 1,0 VŠ, I. stupeň učitelka, I. stupeň 1,0 VŠ, I. stupeň učitelka, I. stupeň 1,0 VŠ, I. stupeň učitelka, I. stupeň 1,0 VŠ, I. stupeň učitelka, I. stupeň 1,0 VŠ, I. stupeň učitelka, I. stupeň 1,0 VŠ, I. stupeň učitelka, II. stupeň 1,0 VŠ, I. stupeň, Aj učitelka, I. stupeň 1,0 VŠ, I. stupeň učitelka, I. stupeň 1,0 VŠ, I. stupeň učitelka, II. stupeň 1,0 VŠ, Inf učitelka, II. stupeň 1,0 VŠ, M Z učitelka, II. stupeň 1,0 VŠ, Ch učitelka, II. stupeň 0,318 VŠ, I stupeň, Aj učitelka, II. stupeň 1,0 VŠ, Čj D učitel, II. stupeň 1,0 VŠ, Čj Hv učitelka, II. stupeň 1,0 VŠ, M F učitel, II. stupeň 1,0 VŠ, M Z učitelka, II. stupeň 1,0 VŠ, Př Ch učitelka, II. stupeň 1,0 VŠ, M Zt učitel, II. stupeň 1,0 VŠ, D Ov učitelka, II. stupeň 1,0 VŠ, Rj - D Aj učitelka, II. stupeň 1,0 VŠ, Čj Ov učitel, II. stupeň 1,0 VŠ, Př Zzv učitelka II. stupeň 1,0 VŠ, Čj Nj učitelka, II. stupeň 1,0 VŠ, Hv Aj učitelka, II. stupeň 1,0 VŠ, Čj Vv učitelka, I. stupeň 1,0 VŠ, M Bi učitelka, II. stupeň 1,0 VŠ, Čj - Ov, + logopedie učitelka, II. stupeň 0,318 VŠ, Čj D učitelka, II. stupeň 1,0 VŠ, Čj Aj vychovatelka ŠD a ŠK 1,0 SŠ, vych vychovatelka ŠD a ŠK 1,0 SŠ, vych vychovatelka ŠD a ŠK 1,0 SŠ, vych vychovatelka ŠD a ŠK 0,304 VŠ, soc. 0 9

10 Vedoucí metodického sdružení I. stupně Výchovní poradci Vedoucí vychovatelka Koordinátor školního vzdělávacího programu Metodik prevence Metodik informačních technologií Metodik environmentální výchovy Členové rozšířeného vedení školy Mgr. Marie Hrbáčková Mgr. Darja Konečná I. stupeň Mgr. Naděžda Zemánková II. stupeň PaedDr. Karel Máťa 9. ročník, volba povolání Soňa Lysá PaedDr. Karel Máťa Mgr. Marie Hrbáčková Mgr. Gabriela Šuráňová Ing. Hana Vyoralová Mgr. Radoslav Filipovič Předsedové předmětových komisí MS I.st. Mgr. Marie Hrbáčková Př Mgr. Stanislava Remešová Čj Mgr. Naděžda Zemánková Z Mgr. Rostislav Gorecký M Mgr. Daniela Štokmanová D PaedDr. Karel Máťa Inf Ing. Hana Vyoralová Ch Mgr. Stanislava Remešová Aj Mgr. Jarmila Maňasová Vv Mgr. Iva Šmotková Nj Mgr. Adriana Maňasová Hv Mgr. Aleš Ptáček Rj Mgr. Danuše Slámečková Tv Ing. Milena Novotná Ozv Mgr. Gabriela Šuráňová Pv Mgr. Jana Došlová Věková skladba pedagogických pracovníků Do 35 let Nad 35 do 45 let Nad 45 do 55 let Nad 55 Důchodový věk Celkem / žen Celkem / žen Celkem / žen Celkem / žen Celkem / žen 8 / 8 6/ 5 19/ 17 5/ 3 1 / 1 Průměrný věk muži ženy všech zaměstnanců 50 45,47 46,05 Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů: Požadovaný stupeň vzdělání I.stupeň: 100 % Požadovaný stupeň vzdělání: 100 % Aprobovanost výuky I.stupeň 94 % Aprobovanost výuky II.stupeň 80 % 10

11 Aprobovanost výuky na I. stupni ČJ AJ M PRV PŘ VL HV VV VP Č TV PČ Vol Nepov. hodin celkem hodin aprobov aprobov. v % Aprobovanost výuky na II. stupni ČJ AJ NJ M INF OR V Z D Př F C H HV VV TV PČ Vol Nepov. hodin celkem hodin aprobov. aprobov. v % 2. Nepedagogičtí pracovníci počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 21 20,3 Externí pracovníci 0 0 I v letošním roce jsme využili nabídky Úřadu práce Zlín a s jeho dotací jsme přijali vhodného pracovníka na místo pomocníka školníka a dvě pracovnice pro úklid. Ostatní pracovníci poř. číslo Funkce Úv. Stupeň Vzdělání 1 hospodářka 1,0 SOŠ 2 školník 1,0 SOŠ 3 pomocník školníka 1,0 SOŠ 4 uklízečka 0,9 SOU 5 uklízečka 0,9 6 uklízečka 0,9 7 uklízečka 0,9 8 uklízečka 0,9 9 uklízečka 0,9 10 uklízečka 0,9 11 vedoucí ŠJ 1,0 SOŠ 12 kuchařka 1,0 SOU 13 ved.kuchařka 1,0 SOU 14 kuchařka 1,0 SOU 15 kuchařka 1,0 16 pom.kuchařka 1,0 17 pom.kuchařka 1,0 18 pom.kuchařka 1,0 19 pom.kuchařka 1,0 20 pomocnice pro úklid 1,0 21 pomocnice pro úklid 1,0 11

12 3. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Škola má zpracován plán personálního rozvoje podle pokynu MŠMT. Mezi priority byly zařazeny tyto oblasti: - Realizace a postupná aktualizace Školního vzdělávacího programu. - Práce na utváření a aktualizaci výukových prováděcích plánů ŠVP. - Studium k získání pedagogické způsobilosti. - Dokončení studia k získání kvalifikace pro výkon specializovaných činností / koordinátor školního vzděl. programu, metodik prevence, metodik informačních technologií /. - Rozšiřování a zvýšení odborné způsobilosti pro výuku anglického jazyka. - Získávání dovedností při práci s interaktivní tabulí a učebnicemi. Název vzdělávací akce ( kurzy, semináře ) Počet Místo konání Agresivita dětí a mládeže 1 Luhačovice Hodnocení a sebehodnocení 1 Zlín Organizace a úkoly školních knihoven 1 Zlín Legislativa ŠD a ŠK 1 Vsetín Jak pracovat s nadanými žáky 2 Zlín Ekoškola 1 Brno Seminář Microsoft 1 Zlín Školení ISL, výukový program v AJ 4 Zlín Doškolovací kurzy zdravotníků 4 Zlín Motivační setkání vyučujících Aj 1 Zlín Rámcový vzdělávací program v Hv Rytmy zimy 1 Brumov Školní vzdělávací program projektové vyučování 3 Zlín Cesty k efektivnější výuce 1 Zlín Seminář metodiků prevence 1 Zlín Krajská konference EVVO 1 Uherské Hradiště Matematika v labyrintu školního vzdělávacího programu 4 Zlín Jak komunikovat s rodiči 1 Zlín Rámcový vzdělávací program v Hv Zpíváme jaru 1 Brumov Cyklus 5 seminářů: Tvořivá škola matematika II. stupeň 2 Uherský Brod Výtvarné činnosti Jarní motivy 1 Slopné ŠD a volný čas 1 Zlín Cyklus seminářů: Angličtina pro školáky 1 Zlín Seminář: František Kožík a Morava 1 Čejkovice Správní řízení ve škole 1 Zlín Úvodní konference k projektu EU Další vzdělávání pracovníků 2 Valašské Meziříčí škol a školských zařízení ve Zlínském kraji Cyklus 4 vzdělávacích seminářů v rámci projektu EU pro Zlínský kraj : Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení ve Zk 38 Slavičín Valašské Klobouky Název vzdělávání studium Počet Místo konání Studium pedagogického minima 2 Kunovice Metodik prevence 1 Uherský Brod Koordinátor ICT 1 Brno Koordinátor ŠVP 1 Přibyslav 12

13 Údaje o dalším vzdělávání nepedagogických pracovníků Název vzdělávací akce ( kurzy, semináře ) Počet Místo konání Školní stravování - seminář pro vedoucí školních jídelen 1 Zlín Otázky hygieny a potravin 9 Zlín Změny v nemocenském pojištění I. 1 Zlín Změny v nemocenském pojištění II. 1 Zlín Cestovní náhrady 1 Zlín Sociální pojištění 1 Zlín IV. PŘEHLED O ZAŘAZENÍ ŽÁKŮ 1. Zapsaní a zařazení žáci Zapsaní do 1. tříd 2008 Počet žádostí o odklad Nastoupili do 1. třídy 2008 Zapsaní do 1. tříd 2009 Počet žádostí o odklad Nastoupí do 1. třídy ( 2 žáci se odstěhovali) Do první třídy nastoupí žáci z těchto obcí: Slavičín 24 Šanov 2 Divnice 3 Nevšová 3 Rudimov 4 Kochavec 1 Bohuslavice nad Vláří 1 Petrůvka 1 Lipová 3 Celkem 42 žáků 2. Počty žáků přijatých ke studiu na střední školy Gymnázium 8 leté 6 leté 4 leté SOŠ s maturitou vč.konzervatoří Odborná učiliště bez maturity OU, PrŠ přihl. přijatí přihl. přijatí přihl. přijatí přihl. přijatí přihl. přijatí přihl. přijatí Výsledky přijímacích zkoušek Nové přijímací řízení na gymnázia, SOŠ a SOU dovolilo žákům v letošním školním roce podat k dalšímu studiu 3 přihlášky. Vzhledem k tomu, že zápisový lístek mohli odevzdat na libovolnou školu ještě v průběhu prázdnin, není možné vypracovat přesnou evidenci umístění žáků na další školy a učiliště. 13

14 V. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ, STATISTICKÉ PŘEHLEDY PŘEHLED KLASIFIKACE ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 II. POLOLETÍ Ž Á K Ů P R O S P Ě C H CHOVÁNÍ ABSENCE CELKOVÝ POČET ZNÁMEK P CELKEM VE TŘÍDĚ PRŮMĚR NA ŽÁKA Třída Třídní učitel Celkem Chlapci Dívky Vyznamenání Prospěli Neprospěli Výborný Chvalitebný Dobrý Dostatečný Nedostatečný Jiné hodnocení Prům.známka Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé Celkem Omluvená Neomluvená Celkem Omluvená Neomluvená p I.A B.Bělohlávková , ,73 43,73 I.B I.Pančíková , ,00 38,00 II.A Mgr. D. Konečná , ,50 22,50 II.B Mgr. H.Strnadová , ,33 37,33 III.A Mgr. V. Navrátilová , ,36 46,36 III.B Mgr. M. Hrbáčková , ,43 50,43 III.C Mgr. A.Otépková , ,50 37,50 IV.A Mgr. H.Kovaříková , ,10 37,75 0,35 IV.B Mgr. J.Pavlůsková , ,58 58,58 V.A PaedDr. B. Králíková , ,27 66,27 V.B Mgr. I. Filáková , ,38 47,38 VI.A Mgr. D.Štokmanová , ,55 41,35 0,20 VI.B Mgr. J. Hrnčiříková , ,50 31,72 1,78 VI.C Mgr. R. Gorecký , ,78 57,78 VII.A Mgr.I.Šmotková , ,15 53,15 VII.B Mgr.R.Filipovič , ,06 68,06 VII.C Mgr.N.Zemánková , ,60 76,60 VIII.A Mgr.J.Maňasová , ,15 71,15 VIII.B Ing. M.Novotná , ,21 59,21 VIII.C Mgr.H.Školníková , ,95 69,95 IX.A Mgr. B.Dvořáková , ,52 60,52 IX.B Mgr.J.Došlová , ,95 93,71 2,24 IX.C Mgr. A.Maňasová , ,08 68,60 0,48 IX.D Mgr.G.Šuráňová , ,08 64,00 0,08 CELKEM / POČET x x x X PROCENT v x V x x X PRŮMĚR NA TŘÍDU , ,45 54,23 0,21 14

15 Pro srovnání úrovně vědomostí a znalostí se každoročně přihlašujeme k testování žáků 5. a 9. tříd. 15

16 Srovnávacími testy SCIO z matematiky, jazyka českého, cizího jazyka a všeobecných předpokladů získáme přehled o našich výsledcích v krajském i celostátním měřítku. Hodnocení výsledků výchovného působení Škola má ustanoveny tři výchovné poradce a samostatnou funkci metodika prevence. Oblast působení výchovných poradců je rozdělena následovně: Výchovný poradce pro I. stupeň Speciální pedagog na I. stupni se zabýval depistáží, skrininkem a řešením problémů u žáků s výukovými či výchovnými problémy, vedl agendu všech integrovaných žáků a žáků s vývojovými poruchami učení. Na I. stupni pracoval s žáky s VPU - Cvičení z ČJ. Úzce spolupracoval s pedagogicko-psychologickou poradnou a rodiči. Odborná kvalifikace speciální pedagogiky zaručovala kvalitní péči o diagnostikované žáky. V dyslektických nápravných kroužcích pracovalo ve školním roce 2008/2009 podle stanovených výukových plánů 18 žáků, z toho 2 žáci integrovaní. U zbývajících dětí byla prokázána dyslektická oslabení, z toho důvodu se na ně rovněž vztahovalo zohlednění dle doporučení ministerstva školství. Vyšetření nejmladších žáků mnohdy prokazuje jejich předčasné zaškolení nebo nerovnoměrné dozrávání centrální nervové soustavy. Dětem to velmi ztěžuje pozitivní přístup ke škole a hlavně dobré nastartování a naladění se na školní práci. V pololetí školního roku bylo nově vyšetřeno 8 žáků, z toho jen u dvou dívek byly potvrzeny speciální poruchy učení bez integrace. Všem byla v průběhu roku věnována zvláštní pozornost. Většinu vyšetření žádali rodiče po dohodě s třídní učitelkou. V poslední době se musí rovněž všichni pedagogičtí pracovníci více zaměřovat ve svých třídách na nežádoucí jevy, které mnohdy vyústí v agresivnější jednání. Tyto případy byly ihned řešeny s rodiči. Poukazují na asymetrickou agresi mezi dětmi samotnými. Na I. stupni se rovněž objevily dva závažné výchovné přestupky a to záškoláctví s neomluvenými hodinami. V obou případech se jednalo o zanedbání péče ze strany rodičů. Snažíme se o prevenci záškoláctví, ale u některých rodičů se nám to, bohužel, nedaří. V těchto případech přišla na řadu spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dětí a Policie ČR. Kromě výše uvedených případů nám většina žáků na I. stupni dělala svým vystupováním radost, čehož důkazem je 67 udělených pochval na konci školního roku. Důležitou metodickou činností výchovného poradce bylo zajištění péče o předškoláky a spolupráce s jejich rodiči. Uskutečnilo se množství programů určených pro budoucí školáky, jejichž cílem bylo připravit děti na bezstarostný vstup do první třídy, odbourání případného strachu a obav ze strany dětí a občas také rodičů. ( dále viz Spolupráce s rodiči předškoláků ) Výchovný poradce pro II. stupeň Výchovný poradce II. stupně vytvářel ve školním roce 2008/2009 metodickou činnost v následujících oblastech: V oblasti integrace zajišťoval péči o integrované žáky a žáky s vývojovými poruchami učení. Ve spolupráci s třídními učiteli sestavoval pro tyto žáky individuální vzdělávací programy. Vytvářel dohled a kontrolu nad plněním těchto programů a na poskytování pomoci integrovaným žákům ze strany všech vyučujících. Ve školním roce 2008/2009 se podle stanovených výukových plánů vzdělávalo 6 integrovaných žáků s různým druhem postižení. V oblasti řešení výchovných problémů organizoval schůzky výchovných komisí a konzultace s třídními učiteli. Úzce spolupracoval s rodiči žáků, s nimiž bylo nutné řešit problémy záškoláctví, agresivity, vulgárního chování, neplnění povinností, zapomínání a nepořádnost jejich dětí. Rovněž na II. stupni byl u 3 žáků zaznamenán nárust záškoláctví a neplnění si zákonných povinností ze strany rodičů. 16

17 Výchovný poradce zajišťoval spolupráci s těmito institucemi: Speciální pedagogické centrum Zlín a Valašské Meziříčí - konzultace, návštěvy a hospitace pracovnice SPC u 4 žákyň s individuálním vzdělávacím plánem. Pedagogicko-psychologická poradna Zlín proběkly 4 poradenské dny v prostorách školy s 39 konzultacemi, byl zabezpečen časový harmonogram pro zájemce z řad rodičů i učitelů, následná spolupráce s psycholožkou a zajištění vyšetření v PPP. Byla dohodnuta spolupráce na příští rok. Oddělení sociální péče - byla poskytována vzájemná informovanost a konzultace s oddělením sociální péče ve 3 případech. Středisko výchovné péče Uherské Hradiště vypracování zpráv o žáku naší školy. Městská policie Slavičín apel na kontroly nezletilých žáků v dopoledních hodinách v době výuky. V oblasti spolupráce s I. stupněm a s okolními spádovými školami proběhly tyto programy: v listopadu se konala v multimediální učebně schůzka s rodiči žáků 5. tříd, kde získali informace o aktivitách školy a byla zajištěna prohlídka školy; byly poskytnuty konzultace rodičům žáků 5. ročníku okolních škol na jejich rodičovských schůzkách; v rámci propagace školy byla vytvořena nová nformativní brožura školy; proběhla návštěva žáků 5. tříd ze ZŠ Malé Pole, Šanova a Rokytnice, při které si měli možnost prohlédnou školu a její moderně vybavené učebny; v červnu se uskutečnily schůzky všech vyučujících 5. ročníku s třídními učiteli budoucích 6. tříd s předáním informací a materiálů nových žáků; zcela novou akcí pro žáky 5. ročníku naší i spádových škol byl 1. ročník Páťákiády, školního dne plného her, zajímavých kvízů, sportování, zábavy a navázání nových kamarádství; neméně důležitou činností byl dohled nad adaptací žáků 6. ročníku v novém prostředí a zajištění bezproblémového přechodu na II. stupeň. Kariérový výchovný poradce pro volbu povolání Výchovný poradce poskytoval poradenskou činnost při výběru v profesním a společenském uplatnění pro žáky i rodiče, spolupracoval se zástupci středních škol. Působil v oblasti profesní orientace a zodpovídal za včasné a přesné odeslání přihlášek žáků na navazující typy škol. Shromažďoval příslušné informace o nabídkách a možnostech dalšího studia a dával je k dispozici žákům i rodičům. V průběhu školního roku se uskutečnily následující akce: v listopadu byla zorganizována informační schůzka pro rodiče vycházejících žáků s účastí výchovného poradce, zástupců okolních středních škol a zástupců podniků zaměstnávajících absolventy SŠ, probíhaly individuální pohovory s rodiči o volbě povolání; byla zajištěna poznávací exkurze pro všechny vycházející žáky na SOŠ Slavičín, ve Slováckých strojírnách v Uherském Brodě a SOŠ ve Valašských Kloboukách; žákům byla dána možnost návštěvy burzy středních škol na SPŠ Zlín; žáci 9. ročníku prošli testováním SCIO s ohledem na orientaci při volbě střední školy Optimalizace přijímacího řízení ; žáci 9. ročníku si porovnali vědomosti se svými vrstevníky ze ZŠ Luhačovice v Přijímačkách nanečisto ; v rámci přípravy na budoucí povolání proběhla návštěva žáků 8. ročníku na Úřadu práce ve Zlíně; bylo podáno 94 přihlášek k dalšímu studiu na různé typy škol, kdy už v prvním kole přijímacího řízení bylo 93 žáků přijato, pouze jeden žák se zúčastnil kola druhého; učební obor si zvolilo 29 žáků, střední školu ukončenou maturitní zkouškou 65 žáků, z toho 14 bude studovat na gymnáziu. 17

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní období 2009 2010. II. Vzdělávací program školy 5. III. Přehled o pracovnících školy 8

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní období 2009 2010. II. Vzdělávací program školy 5. III. Přehled o pracovnících školy 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní období 2009 2010 OBSAH: I. Charakteristika školy 2 II. Vzdělávací program školy 5 III. Přehled o pracovnících školy 8 IV. Další vzdělávání v rámci celoživotního

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní období 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní období 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní období 2010/2011 OBSAH: I. Charakteristika školy 2 II. Vzdělávací program školy 5 III. Přehled o pracovnících školy 8 IV. Další vzdělávání v rámci celoživotního

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní období 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní období 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní období 2012/2013 OBSAH: I. Charakteristika školy... 2 II. Vzdělávací program školy... 6 III. Přehled o pracovnících školy... 9 IV. Další vzdělávání v rámci celoživotního

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Základní charakteristika školy a) Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž Právní subjektivita:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín Vlára, registrace 19. 6. 2001 Školní sportovní klub, člen AŠSK od šk. roku 1995/96 pod číslem JIM 76024

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín Vlára, registrace 19. 6. 2001 Školní sportovní klub, člen AŠSK od šk. roku 1995/96 pod číslem JIM 76024 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE 1. Základní škola Slavičín Vlára, příspěvková organizace Školní 403, okres Zlín, IČO 708 71 540, identifikátor zařízení: 600 114 473 2. Zřizovatel: Město Slavičín, Osvobození

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMICE okres Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁŘÍ 2013 ČÁST I. Charakteristika školy Základní škola Šumice byla rozhodnutím Školského úřadu Uherské

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Plán práce školy 2011/2012

Plán práce školy 2011/2012 Obsah: Plán práce školy 20/202 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 2, okres Svitavy pro školní rok 20/202 (s určením disponibilních hodin)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2010/2011 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Organizace školního roku 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Organizace školního roku 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Organizace školního roku 2014/2015 Výňatek z plánu práce školy na školní rok 2014/2015 platný od 1.9.2014 Akce Datum Čas Dny Přípravný týden šk. roku

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 září 2006 Mgr. Jiří Suchý Základní charakteristika školy. Název školy: Základní škola Josefa Bublíka, Bánov,

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Helena Hinková ředitelka školy Dalibor Čáp pedagogický zástupce ředitelky Marie Nejedlá Petra Indrová Dagmar Obůrková Ilona Vybíralová

Helena Hinková ředitelka školy Dalibor Čáp pedagogický zástupce ředitelky Marie Nejedlá Petra Indrová Dagmar Obůrková Ilona Vybíralová PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 97/2014 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Anna Dubová 13 10 23 I.B Radka Kopecká

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2004/2005

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2004/2005 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2004/2005 září 2005 Mgr. Jiří Suchý Základní charakteristika školy. Název školy: Základní škola Josefa Bublíka, Bánov,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Základní škola Slavičín Vlára

Základní škola Slavičín Vlára Obsah I. Charakteristika školy... 1 II. Vzdělávací program školy... 7 III. Přehled o pracovnících školy... 10 IV. Další vzdělávání v rámci celoživotního učení... 15 V. Přehled o zařazení žáků... 17 VI.

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více