Zpracoval : Mgr. Miloš Sobotka, ředitel ZŠ V Hošťálkové dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpracoval : Mgr. Miloš Sobotka, ředitel ZŠ V Hošťálkové dne 8.10. 2014"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HOŠŤÁLKOVÁ, OKRES VSETÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK Zpracoval : Mgr. Miloš Sobotka, ředitel ZŠ V Hošťálkové dne

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy obsahuje vždy: I. Základní údaje o škole (například název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě) : 1.1. Název školy, sídlo, odloučená pracoviště 1.2. Zřizovatel, adresa zřizovatele 1.3. Právní forma školy ( právní subjekt od kdy, organizační složka obce) 1.4. Jméno ředitele školy, u právního subjektu statutární zástupce ředitele, kontakty 1.5. Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2013/ Rada školy 1.7. Seznam mimoškolních nebo občanských sdružení při škole II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku Tabulka 1. Vzdělávací programy školy 2.1. Inovace vzdělávacích programů, zavádění nových metod výuky a vzdělávání Nabídka volitelných a nepovinných předmětů Tabulka 2. Učebního plánu III. Přehled pracovníků školy 3.1. Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/2014 : 3.2. Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2013/ Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů 3.4. Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2013/2014 : IV. Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy : 4.1. Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2013/ Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2013/2014 V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií :

3 5.1. Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2013/ Hodnocení chování 2. a 3. stupeň 5.3. Neomluvené hodiny za školní rok 2013/ Údaje o integrovaných žácích 5.5. Soutěže a přehlídky počty zúčastněných žáků ve školním roce 2013/ Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy, počet účastníků. VI. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků VII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1. Soutěže a přehlídky počty zúčastněných žáků ve školním roce 2013/ Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy, počet účastníků Další aktivity VIII. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí, IX. Základní údaje o hospodaření školy. X. Závěr Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává za období předcházejícího školního roku, s výjimkou základních údajů o hospodaření školy, a do 15. října se předkládá školské radě ke schválení. Po schválení školskou radou zasílá ředitel školy výroční zprávu do 14 dnů zřizovateli a zveřejní ji na přístupném místě ve škole.

4 I. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, odloučená pracoviště Základní škola Hošťálková, okres Vsetín. Naše škola nemá odloučené pracoviště Zřizovatel, adresa zřizovatele Zřizovatelem Základní školy Hošťálková je obec Hošťálková, adresa Obecního úřadu je OÚ Hošťálková č.3, PSČ Právní forma školy ( právní subjekt od kdy, organizační složka obce) Základní škola Hošťálková je právní subjekt, jmenovaný zřizovatelem od Jméno ředitele školy, u právního subjektu statutární zástupce ředitele, kontakty Ředitel školy : Mgr. Miloš Sobotka Statutární zástupce : Mgr. Dana Černíková, zástupce ředitele Kontakt na zařízení (tel., fax, web, ) : tel , Adresa školy : Webové stránky školy : Jméno pracovníka pro informace : Miroslava Krchňáková, ekonomka Datum zřízení (založení) školy: Škola byla založena v roce Datum zařazení do sítě : Rozhodnutím ŠÚ Vsetín ze dne Poslední aktualizace v síti : Identifikátor zařízení : IČO : Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity : - Základní škola, kapacita 380 žáků

5 - Školní družina, Školní klub, kapacita 100 žáků celkem - Školní jídelna základní školy, kapacita 459 jídel 1.5.Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2013/2014 : / Podle výkazu o základní škole k / Tabulka 1a Počet tříd /skupin Počet žáků Počet žáků na třídu /skupinu Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj 1. stupeň ,2 5,64 2. stupeň ,5 14,42 Školní družina ,2 Školní klub* ,2 Mateřská škola Školní jídelna x 260 4,0 Jiné 5,0 Poznámky 1.6.Rada školy Byla ustanovena podle zák.561/2004 zřizovací listinou dne Je šestičlenná, složena ze zástupců zřizovatele, školy a rodičovské veřejnosti. 1.7.Seznam mimoškolních nebo občanských sdružení při škole : Nadační fond Základní školy Hošťálková. II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku Tabulka1b. Vzdělávací programy školy Vzdělávací program č.j.mšmt Školní rok 2013/2014 v ročnících Počet žáků Národní škola Obecná škola Základní škola 289 ŠVP Brána poznání

6 2.1 Inovace vzdělávacích programů, zavádění nových metod výuky a vzdělávání. Projektová výuku žáků v rámci adaptace žáků 6. ročníků ve spolupráci s místní organizací SKV Volejbal, který nám pomáhá financovat pobyt žáků v rámci projektu a hradit částečně náklady na jeho realizaci. Projekt vedla školní preventistka ve spolupráci s dalšími pedagogickými pracovníky. Projekt pro žáky 7. ročníků je zaměřený na problematiku zdravého životního stylu a prevenci. Projekt sexuální výchovy pro žáky 8. ročníků seznamuje žáky s touto problematikou a pomáhá jim se orientovat v dalším životě. Další dílčí a krátkodobé projekty probíhali na prvním i druhém stupni. Na základě ukončení projektu Peníze do škol šablony, používáme ve vyučování vytvořené DŮM. 3.1 Nabídka volitelných a nepovinných předmětů. Volitelné předměty : Informatika Německý jazyk Sportovní hry Výtvarný seminář Příprava pokrmů Konverzace z AJ Seminář čtení a psaní Výpočetní technika Nepovinné předměty : ZTV zdravotní tělesná výchova, sportovní hry a pohybové hry, náboženství

7 Organizace vyučování a předměty Tabulka 2 pro 1. stupeň Vzdělávací oblasti Předměty Jazyková komun. ČJ AJ Mat. a její aplikace M Inf. a kom. techn. I 1 Člověk a jeho svět Prvouka Přírodověda 1,5 1,5 Vlastivěda 1,5 1,5 Umění akultura Hudební vých Výtvarná vých Člověk a zdraví Tělesná vých Člověk a svět práce Čl. a svět pr Volitelné předměty S. čtení a psaní 1 1 Celkem základní Celkem disponibil Celkem v ročníku

8 Učební plán 1. stupeň tabulka 4 a, b Učební plán 2. stupeň 6.A 6.B 7.A 7.B TU JČ 4,5 4,5 4,5 4,5 AJ AJ 3 Nj 2 2 NJ Matematika 4,5 4,5 4,5 4,5 Ov Tv H Tv D Zeměpis Dějepis Přírodopis Hv Vv Fyzika Chemie x x x x Rod. vých Prak.čin Prak.čin Inf. a kom.tech. Inf. a kom.tech. 1 SH H 1 SH D NP 2 Příprava pokrmů Informatika KonAJ Výt. Sem. 1 Celkem

9 8.A 8.B 9.A 9.B ,5 4,5 37 JČ AJ NJ 5 5 4,5 4,5 37 Matematika Ov Tv H Tv D Zeměpis Dějepis Přírodopis Hv Vv Fyzika Chemie x x Rod. vých Prak.čin. x x 4 Prak.čin Inf. a kom.tech. 1 Inf. a kom.tech. 2 3 SH H 2 SH D 0 Příprava pokrmů 0 Informatika Vol. AJ 0 Vol.NJ Mezinárodní spolupráce a programy : V roce jsme se účastnili mezinárodního turnaje ve florbalu žaček za účasti družstev ze Slovenska a ČR ve Vsetíně. Pokračujeme v družbě se ZŠ Omšenie a Trenčianské Teplice, zúčastnili jsme se turnaje ve Vsetíně, Trenčianských Teplicích a Omšeni spojených i s návštěvou školy a obcí. Spolupracujeme se spádovými školami z Ratiboře a Kateřinic i se základní školou Jablůnka.

10 Škola se zúčastnila projektu Etická výchova, projektu na podporu řemesel ve spolupráci se SPŠS, který pokračuje, zapojila se do projektu na podporu ICT. III. Údaje o pracovnících školy 3.1. Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/2014 : Tabulka 5 Počet fyzických osob Přepočtené Úvazky Interní pracovníci 25 22,48 Externí pracovníci Tabulka Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2013/2014 : (u pedagogů důchodového věku vyznačte vedle pořadového čísla D, u absolventů A, S student) Profese VŠ Praxe 1. Učitelka VŠ Učitelka VŠ 5 3. Učitelka VŠ 6 4. Učitelka VŠ Učitelka VŠ Učitel VŠ Vychovatelka BC Učitel VŠ Učitelka VŠ Učitel VŠ Učitelka VŠ Učitelka VŠ Učitelka VŠ Učitelka VŠ Učitelka SŠ 23

11 16. Učitelka VŠ Učitelka VŠ Učitelka VŠ Učitelka VŠ Asistentka VŠ Asistentka SŠ Učitelka SŠ Vychovatelka BC Vychovatelka VŠ 3 Komentář k tabulkám doplňující výše uvedené údaje : (Věková struktura pracovníků, odchody pedagogických pracovníků, celkové hodnocení kvalifikovanosti pedagog. pracovníků.) Komentář k dané problematice : Naše škola je vesnická škola, která leží mimo hlavní komunikační spojení. Proto dojíždění učitelů z větší vzdálenosti není pro školu takovým přínosem, kdy je těžké jejich zapojení do společenského života obce. Hlavní předměty matematika, český jazyk, cizí jazyky, chemie, přírodopis, výchovné předměty a volitelné předměty učíme aprobovaně. Neaprobovaně vyučujeme občanskou výchovu, hudební výchovu, částečně anglický jazyk, rodinnou výchovu, dějepis Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů : Tabulka 7 Požadovaný stupeň vzdělání : 83 Aprobovanost výuky : 89 V % Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/2014 : Tabuka 8 Počet fyzických osob Přepočtené Úvazky Interní pracovníci 9 9 Externí pracovníci

12 3.4. Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2013/2014 : Tabuka 9 Ostatní pracovníci Pracovní zařazení, Úvazek Stupeň vzdělání, obor - poř.číslo funkce 1 Ekonomka 1 Ekonomická škola 2 Školník 1 SO nástrojař 3 Uklizečka 1 SO 4 Uklizečka 1 SEŠ ( 0,5 pro obec) 5 Uklizečka 0,5 Ekonomická škola - 2letá 6 ved. školní jídelny 1 Ekonomická škola 7 vedoucí kuchyně 1 SOU kuchař 8 Kuchařka 1 SOU 9 Kuchařka 1 SOU kuchař IV. Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 4.1. Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2013/2014 : Tabulka 10 Zapsaní do 1. Počet žádostí Nastoupili do Tříd 2013 o odklad 1. třídy

13 4.2. Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2013/2014 : Tabulka třídy 9.A a 9.B 9.A Střední škola Město Obor SOŠ J. Sousedíka Vsetín Obráběč kovů Obchodní a kademie a VOŠ Valašské Meziříčí Veřejnosprávní činnost SŠ cestovního ruchu Rožnov/Radhoštěm Managmant a turismus Masarykovo gymnázium a SZŠ Vsetín Gymnázium SOŠ J. Sousedíka Vsetín Mechanik opravář motorových vozidel SPŠ strojnická Vsetín Ekonomika a podnikání- metrologie SOŠ J. Sousedíka Vsetín Obráběč kovů ISŠ - COP Valašské Meziříčí Elektrikář silnoproud SOŠ J. Sousedíka Vsetín Mechanik opravář motorových vozidel SPŠ stavební Valašské Meziříčí Stavebnictví-pozemní stavitelství a architektura Masarykovo gymnázium a SZŠ Vsetín Gymnázium SPŠ strojnická Vsetín Ekonomika a podnikání- metrologie SPŠ strojnická Vsetín Strojírenství SPŠ stavební Valašské Meziříčí Stavebnictví-pozemní stavitelství a architektura Masarykovo gymnázium a SZŠ Vsetín Gymnázium SŠ Kostka s.r.o. Vsetín Ekonomika a podnikání SŠ Kostka s.r.o. Vsetín Předškolní a mimoškolní pedagogika SOŠ J. Sousedíka Vsetín Mechanik opravář motorových vozidel SOŠ oděvní a služeb Vizovice Krejčí SPŠ strojnická Vsetín Strojírenství Tuferova střední škola veterinární Kroměříž Veterinářství SŠ polytechnická-cop Zlín Tiskař na polygrafických strojích SŠ informatiky, řemesel Rožnov/Radhoštěm IT-elektronické počítačové systémy

14 9.B Střední škola Město Obor SPŠ strojnická Vsetín Ekonomika a podnikání- metrologie SPŠ stavební Valašské Meziříčí Stavebnictví-pozemní stavitelství a architektura SPŠ strojnická Vsetín Strojírenství SPŠ strojnická Vsetín Strojírenství SPŠ stavební Valašské Meziříčí Stavebnictví-pozemní stavitelství a architektura Masarykovo gymnázium a SZŠ Vsetín Zdravotnický asistent Obchodní a kademie a VOŠ Valašské Meziříčí Obchodní akademie SŠ Kostka s.r.o. Vsetín Předškolní a mimoškolní pedagogika SOŠ J. Sousedíka Vsetín Mechanik seřizovač SŠ polytechnická-cop Zlín Mechanik elektrotechnik SOŠ J. Sousedíka Vsetín Autotronik Obchodní a kademie a VOŠ Valašské Meziříčí Veřejnosprávní činnost SOŠ J. Sousedíka Vsetín Mechanik opravář motorových vozidel Masarykovo gymnázium a SZŠ Vsetín Gymnázium SOŠ J. Sousedíka Vsetín Mechanik seřizovač SOŠ oděvní a služeb Vizovice Kadeřník SOŠ J. Sousedíka Vsetín Opravář zemědělských strojů Obchodní a kademie a VOŠ Valašské Meziříčí Obchodní akademie Obchodní a kademie a VOŠ Valašské Meziříčí Obchodní akademie SPŠ strojnická Vsetín Ekonomika a podnikání- metrologie SŠ Kostka s.r.o. Vsetín Ekonomika a podnikání SOŠ J. Sousedíka Vsetín Mechanik opravář motorových vozidel SOŠ J. Sousedíka Vsetín Kuchař - číšník 8.B SOŠ J. Sousedíka Vsetín Tesař Žáci nepřijatí v prvním termínu se umístili na SŠ a SOU v druhém termínu. V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií

15 5.1. Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2013/2014 : Tabulka 12 a 13 ( Za obě pololetí : přehled klasifikace ) 5.2. Hodnocení chování 2. a 3. stupeň Příloha č. 1 ( Přehled výchovných opatření za obě pololetí ) 5.3. Neomluvené hodiny za školní rok 2013/2014 : Příloha č. 1 ( Přehled klasifikace za obě pololetí ) Ž Á K Ů P R O S P Ě C H CHOVÁNÍ ABSENCE CELKOVÝ POČET ZNÁMEK P CELKEM VE TŘÍDĚ PRŮMĚR NA ŽÁKA Třída Celkem Chlapci Dívky Vyznamenání Prospěli Neprospěli Výborný Chvalitebný Dobrý Dostatečný Nedostatečný Jiné hodnocení Prům.známka Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé Celkem Omluvená Neomluvená Celkem Omluvená Neomluvená Třídní učitel p I.A Mgr. Darina Machálková , ,21 16,21 II.A Mgr. Jitka Macková , ,26 19,26 III.A Mgr. Daniela Mrlinová , ,72 20,72 IV.A Mgr. Alena Šimková , ,70 25,70 V.A Mgr.Jana Marková , ,29 30,29 VI.A Mgr. Pavlína Žambochová , ,00 20,00 VI.B Mgr. Radomír Daňa , ,90 17,90 VII.A Mgr. Elena Sobotková , ,50 30,50 VII.B Mgr. Lenka Chromíková , ,00 47,00 VIII.A Mgr. Petr Graclík , ,71 30,71 VIII.B Mgr. Marie Davidová , ,79 32,79 IX.A Mgr. Dana Černíková , ,39 45,39 IX.B Mgr. Elena Najtová , ,48 40,48

16 Ž Á K Ů P R O S P Ě C H CHOVÁNÍ ABSENCE CELKOVÝ POČET ZNÁMEK P CELKEM VE TŘÍDĚ PRŮMĚR NA ŽÁKA Třída Celkem Chlapci Dívky Vyznamenání Prospěli Neprospěli Výborný Chvalitebný Dobrý Dostatečný Nedostatečný Jiné hodnocení Prům.známka Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé Celkem Omluvená Neomluvená Celkem Omluvená Neomluvená Třídní učitel p I.A Mgr. Darina Machálková , ,88 21,88 II.A Mgr. Jitka Macková , ,59 10,59 III.A Mgr. Daniela Mrlinová , ,94 26,94 IV.A Mgr. Alena Šimková , ,35 27,35 V.A Mgr.Jana Marková , ,58 37,58 VI.A Mgr. Pavlína Žambochová , ,95 28,95 VI.B Mgr. Radomír Daňa , ,45 30,45 VII.A Mgr. Elena Sobotková , ,40 29,40 VII.B Mgr. Lenka Chromíková , ,63 46,63 VIII.A Mgr. Petr Graclík , ,08 54,08 VIII.B Mgr. Marie Davidová , ,63 39,63 IX.A Mgr. Dana Černíková , ,00 56,00 IX.B Mgr. Elena Najtová , ,39 46, Údaje o integrovaných žácích : Žáci integrovaní ve třídách ve školním roce pod tabulkou uvést případný komentář k problematice integrace a výchovně vzdělávací práce s handicapovanými žáky.

17 Tabulka 14 obec ZŠ Hošťálková Typ postižení VS ZŠ Hošťálková VPU VS ZŠ Hošťálková VPU VS ZŠ Hošťálková VPU VS ZŠ Hošťálková TP VS ZŠ Hošťálková VPCH VS ZŠ Hošťálková VPU VS ZŠ Hošťálková AUT VS ZŠ Hošťálková TP Do integrace bylo na základě doporučení zařazeno 8 dětí, tzv. příplatkových, po doporučení PPP a SPC. VI. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Vzdělávání pracovníků za školní rok z prostředků DVPP a ostatních : Za vzdělávání pracovníků školy jsme za uplynulý školní rok vynaložili Kč. Největší položku tvořil projekt Etická výchova, kde jsme za vzdělávání zaplatili Kč. Celkem Kč jsme zaplatili za uhrazení kurzu asistentek pedagoga. Finanční náklady na DVPP a další vzdělávací akce v uvedeném roce : Vyčíslení nákladů DVPP : a) školení Těloolomouc Kč b) školení pro učitelky 1. Stupně Kč c) školení Čtením a psaním 670 Kč d) školení AJ Kč c) kurz pro asistentku pedagoga 2 x Kč

18 e) Projekt Etická výchova kurz pro učitele Kč f) Školení ČŠI - pro ředitele 300 Kč g) Školeni uč. CH 400 Kč h) Školení pro uč. 1. stupně 2x Kč Ostatní vzdělávání : a) Školení ved. ŠJ Kč b) Školení zaměstnanců 1. pomoc Kč c) Školení účetnictví Kč d) Školení ekonomky 810 Kč VII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1.Soutěže a přehlídky počty zúčastněných žáků ve školním roce 2013/2014 : Pod tabulku uveďte významná umístění a úspěchy (žáky neuvádějte jmenovitě). Tabulka 15 Název přehlídky soutěže, Počty účastníků : Školní kolo Okresní kolo Oblastní kolo Krajské kolo Celostátní Šachy

19 Taneční 40 Odbíjená Florbal Výtvarné soutěže Kopaná Besídka 150 Karneval 100 Pytágoriáda Přírodovědný klokan 50 Matematický klokan 150 Starší žáci obsadili pod vedením našeho učitele TV třetí místo ve florbalové lize. Mladší žáci školy obsadili druhé místo v celostátní šachové soutěži, kroužek vedl člen šachového oddílu Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy, počet účastníků. Projekt Spolu pro žáky 6. ročníků Projekt pro 7. ročníky v rámci prevence, projekt sexuální výchovy pro 8. třídy Umístění žáků ve sportovních soutěžích ve florbalu, malé kopané a country. Umístění žáků ve výtvarných soutěžích na okresní úrovni. Deváté místo šachové soutěži v republikovém přeboru škol Další aktivity Další aktivity 1.Školní metodik prevence poskytuje poradenské služby pro žáky a jejich rodiče. 2. Výchovný poradce informuje žáky především 8. a 9. ročníku o nabídce středních škol a učilišť prostřednictvím nástěnky. 3. Výchovný poradce poskytuje poradenské služby pro žáky a jejich rodiče. 4. Škola nabízí žákům aktivity mimo vyučování, především v zájmových kroužcích i ve spolupráci s Nadací. Třídní učitelé mají přehled o zapojení svých žáků do těchto aktivit a snaží se o co největší informovanost žáků v nabídce těchto aktivit.

20 VIII. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí, Kopie závěru výsledku inspekční zprávy nekonala se. IX. Údaje o hospodaření školy : tab. 16 a 17 - Prostředky zřizovatele 2013 a pololetí 2014 čerpání- obec leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec provoz ZŠ , , , , , ,00 490, , , , , , , ,86 DHIM ZŠ 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,28 cestovné ZŠ 144,00 140, , , ,00 144,00 48,00 240,00 288,00 223,00 677,00 206, , ,00 opravy ZŠ 9 462,50 908, ,00 0,00 0,00 70,00 0, , , , ,00 0, , , služby ZŠ , , , , , , ,09 373, , , , , , ,84 vodné ZŠ 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 mzd. nákl. ZŠ 7 481, , , , , , , , , , , , , ,00 zpr.mezd ZŠ 4 940, , , , , , , , , , , , , ,00 pojiš.+zps ZŠ ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0, , , ,00 plyn ZŠ , , , , , , , , , , , , , ,24 energie ZŠ 0,00 0, ,00 0, , , , , , , , , , ,46 odpisy ZŠ 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0, , , ,00 uč. pom. ZŠ 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , celkem ZŠ 783,63 220, ,19 664, ,85 315, ,05 331,37 552,66 542, , , , ,18 provoz ŠJ 8 311,00 91, ,00 601, ,00 330,00 0,00 0, ,00 242, ,00 0, , ,00 DHIM ŠJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 cestovné ŠJ 0,00 208,00 0,00 125,00 0,00 125,00 0,00 960,00 0,00 125,00 0,00 0, , ,00 opr.+vod. ŠJ 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 služby ŠJ 4 780, , , , , , , , , , , , , ,38 zpr.mezd ŠJ 625,00 570,00 520,00 590,00 590,00 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 660,00 590, , ,00 odpisy ŠJ 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0, , , ,00 celkem ŠJ , , , , , , , , , , , , , , cel. ZŠ+ŠJ 500,05 541, ,93 562, ,26 702, ,47 025,80 831, , , , , ,56 dotace , , , , , , , , , , , , , ,00

21 čerpání- obec leden únor březen duben květen červen červenec provoz ZŠ , , , , , , , , ,50 DHIM ZŠ 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 cestovné ZŠ 176,00 144, ,00 321, ,00 144,00 194, , ,00 opravy ZŠ 0, ,00 790, ,00 0,00 968,00 0, , ,00 služby ZŠ , , , , , , , , ,31 vodné ZŠ 0,00 0, ,80 0,00 0, ,50 0, , ,30 mzd. nákl. ZŠ 7 779, , , , , , , , ,00 zpr.mezd ZŠ 4 320, , , , , , , , ,00 pojiš.+zps ZŠ ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,50 plyn ZŠ , , , , , , , , ,66 energie ZŠ , , , , , , , , ,03 odpisy ZŠ 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 uč. pom. ZŠ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, celkem ZŠ 173,95 448, ,84 211, ,09 736, , , ,30 provoz ŠJ 1 059, , , ,50 194, ,00 0, , ,00 DHIM ŠJ 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 cestovné ŠJ 0,00 0,00 672,00 0,00 0,00 126,00 0,00 798,00 798,00 opr.+vod. ŠJ 0,00 0, ,70 0,00 0, ,00 0, , ,70 služby ŠJ 4 747, , , , , , , , ,75 zpr.mezd ŠJ 520,00 840,00 520,00 520,00 520,00 520,00 520, , ,00 odpisy ŠJ 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 celkem ŠJ 6 326, , , , , , , , , cel. ZŠ+ŠJ 500,42 333, ,21 514, ,23 146, , , ,75 dotace , , , , , , , , ,00

22 Čerpání státních prostředků Tab.18 a 19 - rok 2013 a první pololetí 2014 čerpání KÚ leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec učebnice 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 knihovna 0,00 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00 prac.pomůcky 462,00 148,00 0,00 0, ,00 0, ,00 učební pom. 0,00 0, ,49 0, , , ,28 UP 1.tř. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DVPPcest. 0,00 0,00 0,00 206,00 206,00 0,00 412,00 cest ,00 0,00 0,00 402, , , ,00 plavání ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 DVPP 4 000,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 soc.pojištění , , , , , , ,00 zdr.pojištění , , , , , , ,00 FKSP 6 045, , , , , , ,00 zák. pojištění 9 221,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 DNP náhr , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 ONIV , , , , , ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,28 platy PP , , , , , , ,00 OON PP , , , , , , ,00 platy OP , , , , , , ,00 OON OP , , , , , , , NIV celkem , , ,49 868, , ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 dotace 2011 EU- Br.poznání 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 dotace 0,00 0,00 0,00 0, ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , EU- Br.poznání , , , , , ,00 751,00 0, , , , , ,00 dotace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0,00 0,00 0,00 0, , EU- Br.poznání , , , , , , ,00 dotace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00

23 čerpnání KÚ leden únor březen duben květen červen červenec učebnice 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 knihovna 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 prac.pomůcky 541, , , ,00 294,00 38,00 0, ,00 učební pom ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 UP1.tř 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DVPPcest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 cest. 0, ,00 128,00 232, , ,00 0, ,00 plavání ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 DVPP 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , soc.pojištění 769,00 844,00 222,00 148,00 040, ,00 443, ,00 zdr.pojištění , , , , , , , ,00 FKSP 6 591, , , , , , , ,00 zák. pojištění 9 995,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 DNP náhr. 0, ,00 996,00 0,00 0, ,00 0, ,00 ONIV , , , , , , , ,00 platy , , , , , , , ,00 OON 5 930, , , , , ,00 0, , NIV celkem 104,00 333,00 226,00 465,00 043,00 349,00 367, ,00 dotace ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 Hospodaření školy bylo kontrolováno auditorem na žádost zřizovatele. Kontrola hospodaření s finančními prostředky bylo shledáno bez závad a bylo prováděné hospodárně a účelně.

24 Vyúčtování rok 2013 Příjmy: dotace Obec Hošťálková úroky tržby-dopl. stravné tržby škol. družina čerp. IF (opravy podlah -část) škol.občerst.-jednota cenové vyrovnání ŠJ školní jídelna (nákup potr./tržby) CELKEM Náklady: CELKEM Výsledek hospodaření ,00 Kč 5039,92 Kč 6920,00 Kč 27550,00 Kč 49450,00 Kč 170,00 Kč 2044,24 Kč 40,58 Kč ,74 Kč ,56 Kč +13,18 Kč Zpracovala: Krchňáková Miroslava Poplatky od rodičů žáků, jiných zákonných zástupců Školní družina : Poplatek se ve výši 50 Kč měsíčně za žáka.

25 X. Závěr výroční zprávy Stručné celkové zhodnocení činnosti školy v uplynulém školním roce, naplňování cílů a priorit za uplynulé období. Předpoklady dalšího vývoje školy, orientace práce pro příští školní rok. Zhodnocení práce školy za školní rok : 1. Pozitiva - úspěšnost v přijímacím řízení na SŠ, v testování žáků 5.a 8. tříd - bohatá mimoškolní činnost pro žáky v rámci preventivní péče - spolupráce s Nadačním fondem ZŠ a s obcí Hošťálková - využití šablon k a výukových materiálů - stabilita v počtu žáků školy, dokonce pomalé navyšování počtu dětí - spolupráce s obcí, příprava a začátek opravy PMV - pilotní program ČŠI pro vedení úrazů - testování 4. a 8. tříd v rámci testování žáků - vybudování výtahu pro tělesně postižené a odstranění přístupové bariéry pro žáky 2. Negativa - pokles limitu nepedagogických zaměstnanců, - počet školních úrazů, i když se již relativně snížil v porovnání s minulým rokem - nedořešení dopravní situace před školou 3. Orientace a úkoly pro další školní rok : - stabilizace učitelského sboru - ve spolupráci s obcí dokončení parkoviště a dopravní zóny před školou - zkvalitnit kontrolní činnost vedení školy ( hospitace, BOZP žáků opatření školení ) - realizace projekty z EF podpora řemesel, ICT ve škole apod., zapojení do Comenia - využití šablon při modernizaci metod a forem výuky a modernizaci ICT ve spojení s výzvou 51 o využití ICT ve vyučování Datum zpracování zprávy : Datum projednání v radě školy nebo na poradě pracovníků školy : Datum projednání s obcí : Podpis ředitele a razítko školy : Mgr. Miloš Sobotka

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Cj - - - - - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3. Ch - - - - - - - - - - - 2 2 2 2. Vol. - - - - - - - - - - - - - 1 1. Tv 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Cj - - - - - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3. Ch - - - - - - - - - - - 2 2 2 2. Vol. - - - - - - - - - - - - - 1 1. Tv 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Výroční zpráva o činnosti Základní škola Štramberk okres Nový Jičín za školní rok 2004/2005 Ve Štramberku 24.8.2005 Zpracovala: Mgr.Bronislava Hyklová ředitelka ZŠ Štramberk Výroční zpráva je předkládána

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2011/2012 Hospodářský rok: 2011 Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace U Školy 321, 594 51 Křižanov Datum: 3.září 2012 Mgr. Hana Koudelová,

Více

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 [srpen 2013] Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov tel.: 587 571 044, 777 033 930 IČO 709 28 622 skola@zsstepanov.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 IČO: 25318390 Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 1 Základní údaje

Více

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 říjen 2013 Mgr. Jiří Suchý Základní charakteristika školy.

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole 1 1. Název školy: Základní škola Napajedla, Komenského 298, okres Zlín 2. Zřizovatel: Město Napajedla, Masarykovo náměstí 89, 76361 Napajedla 3. Právní forma školy: Příspěvková

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010-2011 Z á k l a d n í š k o l a B y s t r é Na základě hodnotících zpráv z předmětů, předmětových komisí, pedagogického úseku a vlastního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Obsah výroční zprávy

Obsah výroční zprávy Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Název organizace a základní údaje 3 1.1.1. Vize školy 3 1.2. Vedení školy 4 1.3. Kapacita školy 4 1.3.1. Počty žáků a tříd od roku 2007 4 1.4. Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 vydaná základní školou Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 v souladu s 10 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY A OBCHODNÍ AKADEMIE UHERSKÝ BROD Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod školní rok 2012/2013 Obsah zprávy: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 odst. 1, 2 vyhlášky 15/2005 Sb. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres

Více

Výroční zpráva školy školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Vranovice příspěvková organizace Výroční zpráva školy školní rok 2010/2011 Ve Vranovicích, 14. října 2011 Čj. 448/2011 1 ZŠ a MŠ Vranovice Škola: Do sítě škol byla zařazena

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 2 Identifikační údaje Organizace: Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace Komenského 22 357 08 Krajková IČO : 69983534 IZO: 102 428 093 REDIZO:

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Obsah ÚVOD 3 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Základní údaje 8 1.2. Identifikační údaje školy 8 2. Přehled oborů vzdělávání,

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17 příspěvková organizace Vrchlického 262/17, Liberec 13, PSČ 460 14 tel. 488 880 160 fax: 488 880 161 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více