Zpracoval : Mgr. Miloš Sobotka, ředitel ZŠ V Hošťálkové dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpracoval : Mgr. Miloš Sobotka, ředitel ZŠ V Hošťálkové dne 8.10. 2014"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HOŠŤÁLKOVÁ, OKRES VSETÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK Zpracoval : Mgr. Miloš Sobotka, ředitel ZŠ V Hošťálkové dne

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy obsahuje vždy: I. Základní údaje o škole (například název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě) : 1.1. Název školy, sídlo, odloučená pracoviště 1.2. Zřizovatel, adresa zřizovatele 1.3. Právní forma školy ( právní subjekt od kdy, organizační složka obce) 1.4. Jméno ředitele školy, u právního subjektu statutární zástupce ředitele, kontakty 1.5. Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2013/ Rada školy 1.7. Seznam mimoškolních nebo občanských sdružení při škole II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku Tabulka 1. Vzdělávací programy školy 2.1. Inovace vzdělávacích programů, zavádění nových metod výuky a vzdělávání Nabídka volitelných a nepovinných předmětů Tabulka 2. Učebního plánu III. Přehled pracovníků školy 3.1. Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/2014 : 3.2. Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2013/ Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů 3.4. Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2013/2014 : IV. Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy : 4.1. Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2013/ Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2013/2014 V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií :

3 5.1. Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2013/ Hodnocení chování 2. a 3. stupeň 5.3. Neomluvené hodiny za školní rok 2013/ Údaje o integrovaných žácích 5.5. Soutěže a přehlídky počty zúčastněných žáků ve školním roce 2013/ Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy, počet účastníků. VI. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků VII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1. Soutěže a přehlídky počty zúčastněných žáků ve školním roce 2013/ Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy, počet účastníků Další aktivity VIII. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí, IX. Základní údaje o hospodaření školy. X. Závěr Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává za období předcházejícího školního roku, s výjimkou základních údajů o hospodaření školy, a do 15. října se předkládá školské radě ke schválení. Po schválení školskou radou zasílá ředitel školy výroční zprávu do 14 dnů zřizovateli a zveřejní ji na přístupném místě ve škole.

4 I. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, odloučená pracoviště Základní škola Hošťálková, okres Vsetín. Naše škola nemá odloučené pracoviště Zřizovatel, adresa zřizovatele Zřizovatelem Základní školy Hošťálková je obec Hošťálková, adresa Obecního úřadu je OÚ Hošťálková č.3, PSČ Právní forma školy ( právní subjekt od kdy, organizační složka obce) Základní škola Hošťálková je právní subjekt, jmenovaný zřizovatelem od Jméno ředitele školy, u právního subjektu statutární zástupce ředitele, kontakty Ředitel školy : Mgr. Miloš Sobotka Statutární zástupce : Mgr. Dana Černíková, zástupce ředitele Kontakt na zařízení (tel., fax, web, ) : tel , Adresa školy : Webové stránky školy : Jméno pracovníka pro informace : Miroslava Krchňáková, ekonomka Datum zřízení (založení) školy: Škola byla založena v roce Datum zařazení do sítě : Rozhodnutím ŠÚ Vsetín ze dne Poslední aktualizace v síti : Identifikátor zařízení : IČO : Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity : - Základní škola, kapacita 380 žáků

5 - Školní družina, Školní klub, kapacita 100 žáků celkem - Školní jídelna základní školy, kapacita 459 jídel 1.5.Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2013/2014 : / Podle výkazu o základní škole k / Tabulka 1a Počet tříd /skupin Počet žáků Počet žáků na třídu /skupinu Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj 1. stupeň ,2 5,64 2. stupeň ,5 14,42 Školní družina ,2 Školní klub* ,2 Mateřská škola Školní jídelna x 260 4,0 Jiné 5,0 Poznámky 1.6.Rada školy Byla ustanovena podle zák.561/2004 zřizovací listinou dne Je šestičlenná, složena ze zástupců zřizovatele, školy a rodičovské veřejnosti. 1.7.Seznam mimoškolních nebo občanských sdružení při škole : Nadační fond Základní školy Hošťálková. II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku Tabulka1b. Vzdělávací programy školy Vzdělávací program č.j.mšmt Školní rok 2013/2014 v ročnících Počet žáků Národní škola Obecná škola Základní škola 289 ŠVP Brána poznání

6 2.1 Inovace vzdělávacích programů, zavádění nových metod výuky a vzdělávání. Projektová výuku žáků v rámci adaptace žáků 6. ročníků ve spolupráci s místní organizací SKV Volejbal, který nám pomáhá financovat pobyt žáků v rámci projektu a hradit částečně náklady na jeho realizaci. Projekt vedla školní preventistka ve spolupráci s dalšími pedagogickými pracovníky. Projekt pro žáky 7. ročníků je zaměřený na problematiku zdravého životního stylu a prevenci. Projekt sexuální výchovy pro žáky 8. ročníků seznamuje žáky s touto problematikou a pomáhá jim se orientovat v dalším životě. Další dílčí a krátkodobé projekty probíhali na prvním i druhém stupni. Na základě ukončení projektu Peníze do škol šablony, používáme ve vyučování vytvořené DŮM. 3.1 Nabídka volitelných a nepovinných předmětů. Volitelné předměty : Informatika Německý jazyk Sportovní hry Výtvarný seminář Příprava pokrmů Konverzace z AJ Seminář čtení a psaní Výpočetní technika Nepovinné předměty : ZTV zdravotní tělesná výchova, sportovní hry a pohybové hry, náboženství

7 Organizace vyučování a předměty Tabulka 2 pro 1. stupeň Vzdělávací oblasti Předměty Jazyková komun. ČJ AJ Mat. a její aplikace M Inf. a kom. techn. I 1 Člověk a jeho svět Prvouka Přírodověda 1,5 1,5 Vlastivěda 1,5 1,5 Umění akultura Hudební vých Výtvarná vých Člověk a zdraví Tělesná vých Člověk a svět práce Čl. a svět pr Volitelné předměty S. čtení a psaní 1 1 Celkem základní Celkem disponibil Celkem v ročníku

8 Učební plán 1. stupeň tabulka 4 a, b Učební plán 2. stupeň 6.A 6.B 7.A 7.B TU JČ 4,5 4,5 4,5 4,5 AJ AJ 3 Nj 2 2 NJ Matematika 4,5 4,5 4,5 4,5 Ov Tv H Tv D Zeměpis Dějepis Přírodopis Hv Vv Fyzika Chemie x x x x Rod. vých Prak.čin Prak.čin Inf. a kom.tech. Inf. a kom.tech. 1 SH H 1 SH D NP 2 Příprava pokrmů Informatika KonAJ Výt. Sem. 1 Celkem

9 8.A 8.B 9.A 9.B ,5 4,5 37 JČ AJ NJ 5 5 4,5 4,5 37 Matematika Ov Tv H Tv D Zeměpis Dějepis Přírodopis Hv Vv Fyzika Chemie x x Rod. vých Prak.čin. x x 4 Prak.čin Inf. a kom.tech. 1 Inf. a kom.tech. 2 3 SH H 2 SH D 0 Příprava pokrmů 0 Informatika Vol. AJ 0 Vol.NJ Mezinárodní spolupráce a programy : V roce jsme se účastnili mezinárodního turnaje ve florbalu žaček za účasti družstev ze Slovenska a ČR ve Vsetíně. Pokračujeme v družbě se ZŠ Omšenie a Trenčianské Teplice, zúčastnili jsme se turnaje ve Vsetíně, Trenčianských Teplicích a Omšeni spojených i s návštěvou školy a obcí. Spolupracujeme se spádovými školami z Ratiboře a Kateřinic i se základní školou Jablůnka.

10 Škola se zúčastnila projektu Etická výchova, projektu na podporu řemesel ve spolupráci se SPŠS, který pokračuje, zapojila se do projektu na podporu ICT. III. Údaje o pracovnících školy 3.1. Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/2014 : Tabulka 5 Počet fyzických osob Přepočtené Úvazky Interní pracovníci 25 22,48 Externí pracovníci Tabulka Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2013/2014 : (u pedagogů důchodového věku vyznačte vedle pořadového čísla D, u absolventů A, S student) Profese VŠ Praxe 1. Učitelka VŠ Učitelka VŠ 5 3. Učitelka VŠ 6 4. Učitelka VŠ Učitelka VŠ Učitel VŠ Vychovatelka BC Učitel VŠ Učitelka VŠ Učitel VŠ Učitelka VŠ Učitelka VŠ Učitelka VŠ Učitelka VŠ Učitelka SŠ 23

11 16. Učitelka VŠ Učitelka VŠ Učitelka VŠ Učitelka VŠ Asistentka VŠ Asistentka SŠ Učitelka SŠ Vychovatelka BC Vychovatelka VŠ 3 Komentář k tabulkám doplňující výše uvedené údaje : (Věková struktura pracovníků, odchody pedagogických pracovníků, celkové hodnocení kvalifikovanosti pedagog. pracovníků.) Komentář k dané problematice : Naše škola je vesnická škola, která leží mimo hlavní komunikační spojení. Proto dojíždění učitelů z větší vzdálenosti není pro školu takovým přínosem, kdy je těžké jejich zapojení do společenského života obce. Hlavní předměty matematika, český jazyk, cizí jazyky, chemie, přírodopis, výchovné předměty a volitelné předměty učíme aprobovaně. Neaprobovaně vyučujeme občanskou výchovu, hudební výchovu, částečně anglický jazyk, rodinnou výchovu, dějepis Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů : Tabulka 7 Požadovaný stupeň vzdělání : 83 Aprobovanost výuky : 89 V % Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/2014 : Tabuka 8 Počet fyzických osob Přepočtené Úvazky Interní pracovníci 9 9 Externí pracovníci

12 3.4. Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2013/2014 : Tabuka 9 Ostatní pracovníci Pracovní zařazení, Úvazek Stupeň vzdělání, obor - poř.číslo funkce 1 Ekonomka 1 Ekonomická škola 2 Školník 1 SO nástrojař 3 Uklizečka 1 SO 4 Uklizečka 1 SEŠ ( 0,5 pro obec) 5 Uklizečka 0,5 Ekonomická škola - 2letá 6 ved. školní jídelny 1 Ekonomická škola 7 vedoucí kuchyně 1 SOU kuchař 8 Kuchařka 1 SOU 9 Kuchařka 1 SOU kuchař IV. Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 4.1. Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2013/2014 : Tabulka 10 Zapsaní do 1. Počet žádostí Nastoupili do Tříd 2013 o odklad 1. třídy

13 4.2. Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2013/2014 : Tabulka třídy 9.A a 9.B 9.A Střední škola Město Obor SOŠ J. Sousedíka Vsetín Obráběč kovů Obchodní a kademie a VOŠ Valašské Meziříčí Veřejnosprávní činnost SŠ cestovního ruchu Rožnov/Radhoštěm Managmant a turismus Masarykovo gymnázium a SZŠ Vsetín Gymnázium SOŠ J. Sousedíka Vsetín Mechanik opravář motorových vozidel SPŠ strojnická Vsetín Ekonomika a podnikání- metrologie SOŠ J. Sousedíka Vsetín Obráběč kovů ISŠ - COP Valašské Meziříčí Elektrikář silnoproud SOŠ J. Sousedíka Vsetín Mechanik opravář motorových vozidel SPŠ stavební Valašské Meziříčí Stavebnictví-pozemní stavitelství a architektura Masarykovo gymnázium a SZŠ Vsetín Gymnázium SPŠ strojnická Vsetín Ekonomika a podnikání- metrologie SPŠ strojnická Vsetín Strojírenství SPŠ stavební Valašské Meziříčí Stavebnictví-pozemní stavitelství a architektura Masarykovo gymnázium a SZŠ Vsetín Gymnázium SŠ Kostka s.r.o. Vsetín Ekonomika a podnikání SŠ Kostka s.r.o. Vsetín Předškolní a mimoškolní pedagogika SOŠ J. Sousedíka Vsetín Mechanik opravář motorových vozidel SOŠ oděvní a služeb Vizovice Krejčí SPŠ strojnická Vsetín Strojírenství Tuferova střední škola veterinární Kroměříž Veterinářství SŠ polytechnická-cop Zlín Tiskař na polygrafických strojích SŠ informatiky, řemesel Rožnov/Radhoštěm IT-elektronické počítačové systémy

14 9.B Střední škola Město Obor SPŠ strojnická Vsetín Ekonomika a podnikání- metrologie SPŠ stavební Valašské Meziříčí Stavebnictví-pozemní stavitelství a architektura SPŠ strojnická Vsetín Strojírenství SPŠ strojnická Vsetín Strojírenství SPŠ stavební Valašské Meziříčí Stavebnictví-pozemní stavitelství a architektura Masarykovo gymnázium a SZŠ Vsetín Zdravotnický asistent Obchodní a kademie a VOŠ Valašské Meziříčí Obchodní akademie SŠ Kostka s.r.o. Vsetín Předškolní a mimoškolní pedagogika SOŠ J. Sousedíka Vsetín Mechanik seřizovač SŠ polytechnická-cop Zlín Mechanik elektrotechnik SOŠ J. Sousedíka Vsetín Autotronik Obchodní a kademie a VOŠ Valašské Meziříčí Veřejnosprávní činnost SOŠ J. Sousedíka Vsetín Mechanik opravář motorových vozidel Masarykovo gymnázium a SZŠ Vsetín Gymnázium SOŠ J. Sousedíka Vsetín Mechanik seřizovač SOŠ oděvní a služeb Vizovice Kadeřník SOŠ J. Sousedíka Vsetín Opravář zemědělských strojů Obchodní a kademie a VOŠ Valašské Meziříčí Obchodní akademie Obchodní a kademie a VOŠ Valašské Meziříčí Obchodní akademie SPŠ strojnická Vsetín Ekonomika a podnikání- metrologie SŠ Kostka s.r.o. Vsetín Ekonomika a podnikání SOŠ J. Sousedíka Vsetín Mechanik opravář motorových vozidel SOŠ J. Sousedíka Vsetín Kuchař - číšník 8.B SOŠ J. Sousedíka Vsetín Tesař Žáci nepřijatí v prvním termínu se umístili na SŠ a SOU v druhém termínu. V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií

15 5.1. Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2013/2014 : Tabulka 12 a 13 ( Za obě pololetí : přehled klasifikace ) 5.2. Hodnocení chování 2. a 3. stupeň Příloha č. 1 ( Přehled výchovných opatření za obě pololetí ) 5.3. Neomluvené hodiny za školní rok 2013/2014 : Příloha č. 1 ( Přehled klasifikace za obě pololetí ) Ž Á K Ů P R O S P Ě C H CHOVÁNÍ ABSENCE CELKOVÝ POČET ZNÁMEK P CELKEM VE TŘÍDĚ PRŮMĚR NA ŽÁKA Třída Celkem Chlapci Dívky Vyznamenání Prospěli Neprospěli Výborný Chvalitebný Dobrý Dostatečný Nedostatečný Jiné hodnocení Prům.známka Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé Celkem Omluvená Neomluvená Celkem Omluvená Neomluvená Třídní učitel p I.A Mgr. Darina Machálková , ,21 16,21 II.A Mgr. Jitka Macková , ,26 19,26 III.A Mgr. Daniela Mrlinová , ,72 20,72 IV.A Mgr. Alena Šimková , ,70 25,70 V.A Mgr.Jana Marková , ,29 30,29 VI.A Mgr. Pavlína Žambochová , ,00 20,00 VI.B Mgr. Radomír Daňa , ,90 17,90 VII.A Mgr. Elena Sobotková , ,50 30,50 VII.B Mgr. Lenka Chromíková , ,00 47,00 VIII.A Mgr. Petr Graclík , ,71 30,71 VIII.B Mgr. Marie Davidová , ,79 32,79 IX.A Mgr. Dana Černíková , ,39 45,39 IX.B Mgr. Elena Najtová , ,48 40,48

16 Ž Á K Ů P R O S P Ě C H CHOVÁNÍ ABSENCE CELKOVÝ POČET ZNÁMEK P CELKEM VE TŘÍDĚ PRŮMĚR NA ŽÁKA Třída Celkem Chlapci Dívky Vyznamenání Prospěli Neprospěli Výborný Chvalitebný Dobrý Dostatečný Nedostatečný Jiné hodnocení Prům.známka Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé Celkem Omluvená Neomluvená Celkem Omluvená Neomluvená Třídní učitel p I.A Mgr. Darina Machálková , ,88 21,88 II.A Mgr. Jitka Macková , ,59 10,59 III.A Mgr. Daniela Mrlinová , ,94 26,94 IV.A Mgr. Alena Šimková , ,35 27,35 V.A Mgr.Jana Marková , ,58 37,58 VI.A Mgr. Pavlína Žambochová , ,95 28,95 VI.B Mgr. Radomír Daňa , ,45 30,45 VII.A Mgr. Elena Sobotková , ,40 29,40 VII.B Mgr. Lenka Chromíková , ,63 46,63 VIII.A Mgr. Petr Graclík , ,08 54,08 VIII.B Mgr. Marie Davidová , ,63 39,63 IX.A Mgr. Dana Černíková , ,00 56,00 IX.B Mgr. Elena Najtová , ,39 46, Údaje o integrovaných žácích : Žáci integrovaní ve třídách ve školním roce pod tabulkou uvést případný komentář k problematice integrace a výchovně vzdělávací práce s handicapovanými žáky.

17 Tabulka 14 obec ZŠ Hošťálková Typ postižení VS ZŠ Hošťálková VPU VS ZŠ Hošťálková VPU VS ZŠ Hošťálková VPU VS ZŠ Hošťálková TP VS ZŠ Hošťálková VPCH VS ZŠ Hošťálková VPU VS ZŠ Hošťálková AUT VS ZŠ Hošťálková TP Do integrace bylo na základě doporučení zařazeno 8 dětí, tzv. příplatkových, po doporučení PPP a SPC. VI. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Vzdělávání pracovníků za školní rok z prostředků DVPP a ostatních : Za vzdělávání pracovníků školy jsme za uplynulý školní rok vynaložili Kč. Největší položku tvořil projekt Etická výchova, kde jsme za vzdělávání zaplatili Kč. Celkem Kč jsme zaplatili za uhrazení kurzu asistentek pedagoga. Finanční náklady na DVPP a další vzdělávací akce v uvedeném roce : Vyčíslení nákladů DVPP : a) školení Těloolomouc Kč b) školení pro učitelky 1. Stupně Kč c) školení Čtením a psaním 670 Kč d) školení AJ Kč c) kurz pro asistentku pedagoga 2 x Kč

18 e) Projekt Etická výchova kurz pro učitele Kč f) Školení ČŠI - pro ředitele 300 Kč g) Školeni uč. CH 400 Kč h) Školení pro uč. 1. stupně 2x Kč Ostatní vzdělávání : a) Školení ved. ŠJ Kč b) Školení zaměstnanců 1. pomoc Kč c) Školení účetnictví Kč d) Školení ekonomky 810 Kč VII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1.Soutěže a přehlídky počty zúčastněných žáků ve školním roce 2013/2014 : Pod tabulku uveďte významná umístění a úspěchy (žáky neuvádějte jmenovitě). Tabulka 15 Název přehlídky soutěže, Počty účastníků : Školní kolo Okresní kolo Oblastní kolo Krajské kolo Celostátní Šachy

19 Taneční 40 Odbíjená Florbal Výtvarné soutěže Kopaná Besídka 150 Karneval 100 Pytágoriáda Přírodovědný klokan 50 Matematický klokan 150 Starší žáci obsadili pod vedením našeho učitele TV třetí místo ve florbalové lize. Mladší žáci školy obsadili druhé místo v celostátní šachové soutěži, kroužek vedl člen šachového oddílu Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy, počet účastníků. Projekt Spolu pro žáky 6. ročníků Projekt pro 7. ročníky v rámci prevence, projekt sexuální výchovy pro 8. třídy Umístění žáků ve sportovních soutěžích ve florbalu, malé kopané a country. Umístění žáků ve výtvarných soutěžích na okresní úrovni. Deváté místo šachové soutěži v republikovém přeboru škol Další aktivity Další aktivity 1.Školní metodik prevence poskytuje poradenské služby pro žáky a jejich rodiče. 2. Výchovný poradce informuje žáky především 8. a 9. ročníku o nabídce středních škol a učilišť prostřednictvím nástěnky. 3. Výchovný poradce poskytuje poradenské služby pro žáky a jejich rodiče. 4. Škola nabízí žákům aktivity mimo vyučování, především v zájmových kroužcích i ve spolupráci s Nadací. Třídní učitelé mají přehled o zapojení svých žáků do těchto aktivit a snaží se o co největší informovanost žáků v nabídce těchto aktivit.

20 VIII. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí, Kopie závěru výsledku inspekční zprávy nekonala se. IX. Údaje o hospodaření školy : tab. 16 a 17 - Prostředky zřizovatele 2013 a pololetí 2014 čerpání- obec leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec provoz ZŠ , , , , , ,00 490, , , , , , , ,86 DHIM ZŠ 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,28 cestovné ZŠ 144,00 140, , , ,00 144,00 48,00 240,00 288,00 223,00 677,00 206, , ,00 opravy ZŠ 9 462,50 908, ,00 0,00 0,00 70,00 0, , , , ,00 0, , , služby ZŠ , , , , , , ,09 373, , , , , , ,84 vodné ZŠ 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 mzd. nákl. ZŠ 7 481, , , , , , , , , , , , , ,00 zpr.mezd ZŠ 4 940, , , , , , , , , , , , , ,00 pojiš.+zps ZŠ ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0, , , ,00 plyn ZŠ , , , , , , , , , , , , , ,24 energie ZŠ 0,00 0, ,00 0, , , , , , , , , , ,46 odpisy ZŠ 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0, , , ,00 uč. pom. ZŠ 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , celkem ZŠ 783,63 220, ,19 664, ,85 315, ,05 331,37 552,66 542, , , , ,18 provoz ŠJ 8 311,00 91, ,00 601, ,00 330,00 0,00 0, ,00 242, ,00 0, , ,00 DHIM ŠJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 cestovné ŠJ 0,00 208,00 0,00 125,00 0,00 125,00 0,00 960,00 0,00 125,00 0,00 0, , ,00 opr.+vod. ŠJ 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 služby ŠJ 4 780, , , , , , , , , , , , , ,38 zpr.mezd ŠJ 625,00 570,00 520,00 590,00 590,00 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 660,00 590, , ,00 odpisy ŠJ 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0, , , ,00 celkem ŠJ , , , , , , , , , , , , , , cel. ZŠ+ŠJ 500,05 541, ,93 562, ,26 702, ,47 025,80 831, , , , , ,56 dotace , , , , , , , , , , , , , ,00

21 čerpání- obec leden únor březen duben květen červen červenec provoz ZŠ , , , , , , , , ,50 DHIM ZŠ 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 cestovné ZŠ 176,00 144, ,00 321, ,00 144,00 194, , ,00 opravy ZŠ 0, ,00 790, ,00 0,00 968,00 0, , ,00 služby ZŠ , , , , , , , , ,31 vodné ZŠ 0,00 0, ,80 0,00 0, ,50 0, , ,30 mzd. nákl. ZŠ 7 779, , , , , , , , ,00 zpr.mezd ZŠ 4 320, , , , , , , , ,00 pojiš.+zps ZŠ ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,50 plyn ZŠ , , , , , , , , ,66 energie ZŠ , , , , , , , , ,03 odpisy ZŠ 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 uč. pom. ZŠ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, celkem ZŠ 173,95 448, ,84 211, ,09 736, , , ,30 provoz ŠJ 1 059, , , ,50 194, ,00 0, , ,00 DHIM ŠJ 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 cestovné ŠJ 0,00 0,00 672,00 0,00 0,00 126,00 0,00 798,00 798,00 opr.+vod. ŠJ 0,00 0, ,70 0,00 0, ,00 0, , ,70 služby ŠJ 4 747, , , , , , , , ,75 zpr.mezd ŠJ 520,00 840,00 520,00 520,00 520,00 520,00 520, , ,00 odpisy ŠJ 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 celkem ŠJ 6 326, , , , , , , , , cel. ZŠ+ŠJ 500,42 333, ,21 514, ,23 146, , , ,75 dotace , , , , , , , , ,00

22 Čerpání státních prostředků Tab.18 a 19 - rok 2013 a první pololetí 2014 čerpání KÚ leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec učebnice 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 knihovna 0,00 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00 prac.pomůcky 462,00 148,00 0,00 0, ,00 0, ,00 učební pom. 0,00 0, ,49 0, , , ,28 UP 1.tř. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DVPPcest. 0,00 0,00 0,00 206,00 206,00 0,00 412,00 cest ,00 0,00 0,00 402, , , ,00 plavání ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 DVPP 4 000,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 soc.pojištění , , , , , , ,00 zdr.pojištění , , , , , , ,00 FKSP 6 045, , , , , , ,00 zák. pojištění 9 221,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 DNP náhr , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 ONIV , , , , , ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,28 platy PP , , , , , , ,00 OON PP , , , , , , ,00 platy OP , , , , , , ,00 OON OP , , , , , , , NIV celkem , , ,49 868, , ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 dotace 2011 EU- Br.poznání 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 dotace 0,00 0,00 0,00 0, ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , EU- Br.poznání , , , , , ,00 751,00 0, , , , , ,00 dotace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0,00 0,00 0,00 0, , EU- Br.poznání , , , , , , ,00 dotace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00

23 čerpnání KÚ leden únor březen duben květen červen červenec učebnice 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 knihovna 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 prac.pomůcky 541, , , ,00 294,00 38,00 0, ,00 učební pom ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 UP1.tř 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DVPPcest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 cest. 0, ,00 128,00 232, , ,00 0, ,00 plavání ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 DVPP 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , soc.pojištění 769,00 844,00 222,00 148,00 040, ,00 443, ,00 zdr.pojištění , , , , , , , ,00 FKSP 6 591, , , , , , , ,00 zák. pojištění 9 995,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 DNP náhr. 0, ,00 996,00 0,00 0, ,00 0, ,00 ONIV , , , , , , , ,00 platy , , , , , , , ,00 OON 5 930, , , , , ,00 0, , NIV celkem 104,00 333,00 226,00 465,00 043,00 349,00 367, ,00 dotace ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 Hospodaření školy bylo kontrolováno auditorem na žádost zřizovatele. Kontrola hospodaření s finančními prostředky bylo shledáno bez závad a bylo prováděné hospodárně a účelně.

24 Vyúčtování rok 2013 Příjmy: dotace Obec Hošťálková úroky tržby-dopl. stravné tržby škol. družina čerp. IF (opravy podlah -část) škol.občerst.-jednota cenové vyrovnání ŠJ školní jídelna (nákup potr./tržby) CELKEM Náklady: CELKEM Výsledek hospodaření ,00 Kč 5039,92 Kč 6920,00 Kč 27550,00 Kč 49450,00 Kč 170,00 Kč 2044,24 Kč 40,58 Kč ,74 Kč ,56 Kč +13,18 Kč Zpracovala: Krchňáková Miroslava Poplatky od rodičů žáků, jiných zákonných zástupců Školní družina : Poplatek se ve výši 50 Kč měsíčně za žáka.

25 X. Závěr výroční zprávy Stručné celkové zhodnocení činnosti školy v uplynulém školním roce, naplňování cílů a priorit za uplynulé období. Předpoklady dalšího vývoje školy, orientace práce pro příští školní rok. Zhodnocení práce školy za školní rok : 1. Pozitiva - úspěšnost v přijímacím řízení na SŠ, v testování žáků 5.a 8. tříd - bohatá mimoškolní činnost pro žáky v rámci preventivní péče - spolupráce s Nadačním fondem ZŠ a s obcí Hošťálková - využití šablon k a výukových materiálů - stabilita v počtu žáků školy, dokonce pomalé navyšování počtu dětí - spolupráce s obcí, příprava a začátek opravy PMV - pilotní program ČŠI pro vedení úrazů - testování 4. a 8. tříd v rámci testování žáků - vybudování výtahu pro tělesně postižené a odstranění přístupové bariéry pro žáky 2. Negativa - pokles limitu nepedagogických zaměstnanců, - počet školních úrazů, i když se již relativně snížil v porovnání s minulým rokem - nedořešení dopravní situace před školou 3. Orientace a úkoly pro další školní rok : - stabilizace učitelského sboru - ve spolupráci s obcí dokončení parkoviště a dopravní zóny před školou - zkvalitnit kontrolní činnost vedení školy ( hospitace, BOZP žáků opatření školení ) - realizace projekty z EF podpora řemesel, ICT ve škole apod., zapojení do Comenia - využití šablon při modernizaci metod a forem výuky a modernizaci ICT ve spojení s výzvou 51 o využití ICT ve vyučování Datum zpracování zprávy : Datum projednání v radě školy nebo na poradě pracovníků školy : Datum projednání s obcí : Podpis ředitele a razítko školy : Mgr. Miloš Sobotka

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HOŠŤÁLKOVÁ, OKRES VSETÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 Zpracoval : Mgr. Miloš Sobotka, ředitel ZŠ V Hošťálkové dne 10.10.2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Obsah

Více

Zpracoval : Mgr. Miloš Sobotka, ředitel ZŠ V Hošťálkové dne

Zpracoval : Mgr. Miloš Sobotka, ředitel ZŠ V Hošťálkové dne ZÁKLADNÍ ŠKOLA HOŠŤÁLKOVÁ, OKRES VSETÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracoval : Mgr. Miloš Sobotka, ředitel ZŠ V Hošťálkové dne 10.10.2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Obsah

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Zpracoval : Mgr. Miloš Sobotka, ředitel ZŠ V Hošťálkové dne

Zpracoval : Mgr. Miloš Sobotka, ředitel ZŠ V Hošťálkové dne ZÁKLADNÍ ŠKOLA HOŠŤÁLKOVÁ, OKRES VSETÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010-2011 Zpracoval : Mgr. Miloš Sobotka, ředitel ZŠ V Hošťálkové dne 10.10.2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Obsah

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 31. 8. 2015 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 Základní škola Smečno, okres Kladno Školská 284, Smečno 273 05 1. Základní údaje o škole Název : Základní škola Smečno, okres Kladno Adresa školy: Školská

Více

Přehled prospěchu 1. ročníku

Přehled prospěchu 1. ročníku Přehled. ročníku. pololetí školního roku 29/ zpracováno dne: 28.. 2. Chv Chování 6 Čj Český jazyk a literatura 5 M Matematika 6.88 Tv Tělesná výchova 6 Pu Prvouka 6.25 Pc Pracovní činnosti 6 Vv Výtvarná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

OSNOVA PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ( ÚPLNÉ ) ČÁST A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

OSNOVA PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ( ÚPLNÉ ) ČÁST A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY OSNOVA PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ( ÚPLNÉ ) Osnova je v souladu s ustanovením 17e odst 2 zákona 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění z. 139/1995

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Přehled prospěchu 1. ročníku

Přehled prospěchu 1. ročníku Přehled. ročníku. pololetí školního roku 25/6 zpracováno dne: 28..26. Chv Chování 25 - - - - 25. Čj Český jazyk a literatura 23 2 - - - 25.8 Pu Prvouka 25 - - - - 25. M Matematika 23 2 - - - 25.8 Hv Hudební

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola Suchomasty Výroční zpráva 2014/2015 Č.j.: Spisový znak:1.2.6 Skartační znak a lhůta: A 10

Masarykova základní škola a Mateřská škola Suchomasty Výroční zpráva 2014/2015 Č.j.: Spisový znak:1.2.6 Skartační znak a lhůta: A 10 Masarykova základní škola a Mateřská škola Suchomasty Výroční zpráva 2014/2015 Č.j.: Spisový znak:1.2.6 Skartační znak a lhůta: A 10 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola, zřizovatel, součásti školy

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 Základní škola a mateřská

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever

Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Vzdělávací oblast (šk. rok 2008/2009-2012/2013) Ročník Předmět 1. 2. 3. 4. 5. Min. čas.dotace Dispon. hodiny Jazyková komunikace Český jazyk 8+1 7+1 8+1 6+2 6+1 35

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Vyučovací předmět Český jazyk Na prvním stupni je posílen o 1 hodinu v 1., 2., 4., 5. třídě a o 2 hodiny ve 3. třídě.

Vyučovací předmět Český jazyk Na prvním stupni je posílen o 1 hodinu v 1., 2., 4., 5. třídě a o 2 hodiny ve 3. třídě. III. Učební plán 1. Učební plán 1. stupeň Poznámky k učebnímu plánu pro 1. stupeň Vyučovací předmět Český jazyk Na prvním stupni je posílen o 1 hodinu v 1., 2., 4., 5. třídě a o 2 hodiny ve 3. třídě. Vyučovací

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 13 Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. p. 321, Velký Újezd

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 13 Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. p. 321, Velký Újezd Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 132 354/98-05035 Inspektorát č 13 Olomouc Signatura: am2hs301 Okresní pracoviště Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Střední odborné učiliště

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet 46 Český jazyk a lit komunikace

oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet 46 Český jazyk a lit komunikace Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet Jazyk a jazyková 46 Český jazyk a lit. 6 8 7 8 8 37 komunikace Cizí jazyk (AJ) 3 3 3 9 25 Matematika 5 5

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

O B S A H. Základní škola a mateřská škola Ostrožská Lhota, příspěvková organizace školní rok 2014 / 2015 Strana: 2/9

O B S A H. Základní škola a mateřská škola Ostrožská Lhota, příspěvková organizace školní rok 2014 / 2015 Strana: 2/9 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014 / 2015 O B S A H Část Strana 1. Základní údaje 3 1. 1 Základní údaje o škole 3 1. 2 Základní údaje o zřizovateli 3 1. 3 Údaje o školské radě 3 1. 4

Více

Učební plán pro ročník ZŠ Sever

Učební plán pro ročník ZŠ Sever Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Vzdělávací oblast (šk. rok 2008/2009-2012/2013) Ročník Předmět 1. 2. 3. 4. 5. Min. čas.dotace Dispon. hodiny Jazyková komunikace Český jazyk 8+1 7+1 8+1 6+2 6+1 35

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, příspěvková organizace

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie 3 UČEBNÍ PLÁN Název školy: Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie Zaměření: Ekonomika a finance Datum platnosti od: 1. 9. 2015 Kategorie

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram Malá Hraštice 57, 262 03 Nový Knín Identifikátor školy: 600 054 659 Termín konání

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIB-598/11-B o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více