Zpracoval : Mgr. Miloš Sobotka, ředitel ZŠ V Hošťálkové dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpracoval : Mgr. Miloš Sobotka, ředitel ZŠ V Hošťálkové dne 8.10. 2014"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HOŠŤÁLKOVÁ, OKRES VSETÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK Zpracoval : Mgr. Miloš Sobotka, ředitel ZŠ V Hošťálkové dne

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy obsahuje vždy: I. Základní údaje o škole (například název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě) : 1.1. Název školy, sídlo, odloučená pracoviště 1.2. Zřizovatel, adresa zřizovatele 1.3. Právní forma školy ( právní subjekt od kdy, organizační složka obce) 1.4. Jméno ředitele školy, u právního subjektu statutární zástupce ředitele, kontakty 1.5. Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2013/ Rada školy 1.7. Seznam mimoškolních nebo občanských sdružení při škole II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku Tabulka 1. Vzdělávací programy školy 2.1. Inovace vzdělávacích programů, zavádění nových metod výuky a vzdělávání Nabídka volitelných a nepovinných předmětů Tabulka 2. Učebního plánu III. Přehled pracovníků školy 3.1. Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/2014 : 3.2. Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2013/ Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů 3.4. Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2013/2014 : IV. Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy : 4.1. Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2013/ Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2013/2014 V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií :

3 5.1. Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2013/ Hodnocení chování 2. a 3. stupeň 5.3. Neomluvené hodiny za školní rok 2013/ Údaje o integrovaných žácích 5.5. Soutěže a přehlídky počty zúčastněných žáků ve školním roce 2013/ Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy, počet účastníků. VI. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků VII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1. Soutěže a přehlídky počty zúčastněných žáků ve školním roce 2013/ Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy, počet účastníků Další aktivity VIII. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí, IX. Základní údaje o hospodaření školy. X. Závěr Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává za období předcházejícího školního roku, s výjimkou základních údajů o hospodaření školy, a do 15. října se předkládá školské radě ke schválení. Po schválení školskou radou zasílá ředitel školy výroční zprávu do 14 dnů zřizovateli a zveřejní ji na přístupném místě ve škole.

4 I. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, odloučená pracoviště Základní škola Hošťálková, okres Vsetín. Naše škola nemá odloučené pracoviště Zřizovatel, adresa zřizovatele Zřizovatelem Základní školy Hošťálková je obec Hošťálková, adresa Obecního úřadu je OÚ Hošťálková č.3, PSČ Právní forma školy ( právní subjekt od kdy, organizační složka obce) Základní škola Hošťálková je právní subjekt, jmenovaný zřizovatelem od Jméno ředitele školy, u právního subjektu statutární zástupce ředitele, kontakty Ředitel školy : Mgr. Miloš Sobotka Statutární zástupce : Mgr. Dana Černíková, zástupce ředitele Kontakt na zařízení (tel., fax, web, ) : tel , Adresa školy : Webové stránky školy : Jméno pracovníka pro informace : Miroslava Krchňáková, ekonomka Datum zřízení (založení) školy: Škola byla založena v roce Datum zařazení do sítě : Rozhodnutím ŠÚ Vsetín ze dne Poslední aktualizace v síti : Identifikátor zařízení : IČO : Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity : - Základní škola, kapacita 380 žáků

5 - Školní družina, Školní klub, kapacita 100 žáků celkem - Školní jídelna základní školy, kapacita 459 jídel 1.5.Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2013/2014 : / Podle výkazu o základní škole k / Tabulka 1a Počet tříd /skupin Počet žáků Počet žáků na třídu /skupinu Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj 1. stupeň ,2 5,64 2. stupeň ,5 14,42 Školní družina ,2 Školní klub* ,2 Mateřská škola Školní jídelna x 260 4,0 Jiné 5,0 Poznámky 1.6.Rada školy Byla ustanovena podle zák.561/2004 zřizovací listinou dne Je šestičlenná, složena ze zástupců zřizovatele, školy a rodičovské veřejnosti. 1.7.Seznam mimoškolních nebo občanských sdružení při škole : Nadační fond Základní školy Hošťálková. II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku Tabulka1b. Vzdělávací programy školy Vzdělávací program č.j.mšmt Školní rok 2013/2014 v ročnících Počet žáků Národní škola Obecná škola Základní škola 289 ŠVP Brána poznání

6 2.1 Inovace vzdělávacích programů, zavádění nových metod výuky a vzdělávání. Projektová výuku žáků v rámci adaptace žáků 6. ročníků ve spolupráci s místní organizací SKV Volejbal, který nám pomáhá financovat pobyt žáků v rámci projektu a hradit částečně náklady na jeho realizaci. Projekt vedla školní preventistka ve spolupráci s dalšími pedagogickými pracovníky. Projekt pro žáky 7. ročníků je zaměřený na problematiku zdravého životního stylu a prevenci. Projekt sexuální výchovy pro žáky 8. ročníků seznamuje žáky s touto problematikou a pomáhá jim se orientovat v dalším životě. Další dílčí a krátkodobé projekty probíhali na prvním i druhém stupni. Na základě ukončení projektu Peníze do škol šablony, používáme ve vyučování vytvořené DŮM. 3.1 Nabídka volitelných a nepovinných předmětů. Volitelné předměty : Informatika Německý jazyk Sportovní hry Výtvarný seminář Příprava pokrmů Konverzace z AJ Seminář čtení a psaní Výpočetní technika Nepovinné předměty : ZTV zdravotní tělesná výchova, sportovní hry a pohybové hry, náboženství

7 Organizace vyučování a předměty Tabulka 2 pro 1. stupeň Vzdělávací oblasti Předměty Jazyková komun. ČJ AJ Mat. a její aplikace M Inf. a kom. techn. I 1 Člověk a jeho svět Prvouka Přírodověda 1,5 1,5 Vlastivěda 1,5 1,5 Umění akultura Hudební vých Výtvarná vých Člověk a zdraví Tělesná vých Člověk a svět práce Čl. a svět pr Volitelné předměty S. čtení a psaní 1 1 Celkem základní Celkem disponibil Celkem v ročníku

8 Učební plán 1. stupeň tabulka 4 a, b Učební plán 2. stupeň 6.A 6.B 7.A 7.B TU JČ 4,5 4,5 4,5 4,5 AJ AJ 3 Nj 2 2 NJ Matematika 4,5 4,5 4,5 4,5 Ov Tv H Tv D Zeměpis Dějepis Přírodopis Hv Vv Fyzika Chemie x x x x Rod. vých Prak.čin Prak.čin Inf. a kom.tech. Inf. a kom.tech. 1 SH H 1 SH D NP 2 Příprava pokrmů Informatika KonAJ Výt. Sem. 1 Celkem

9 8.A 8.B 9.A 9.B ,5 4,5 37 JČ AJ NJ 5 5 4,5 4,5 37 Matematika Ov Tv H Tv D Zeměpis Dějepis Přírodopis Hv Vv Fyzika Chemie x x Rod. vých Prak.čin. x x 4 Prak.čin Inf. a kom.tech. 1 Inf. a kom.tech. 2 3 SH H 2 SH D 0 Příprava pokrmů 0 Informatika Vol. AJ 0 Vol.NJ Mezinárodní spolupráce a programy : V roce jsme se účastnili mezinárodního turnaje ve florbalu žaček za účasti družstev ze Slovenska a ČR ve Vsetíně. Pokračujeme v družbě se ZŠ Omšenie a Trenčianské Teplice, zúčastnili jsme se turnaje ve Vsetíně, Trenčianských Teplicích a Omšeni spojených i s návštěvou školy a obcí. Spolupracujeme se spádovými školami z Ratiboře a Kateřinic i se základní školou Jablůnka.

10 Škola se zúčastnila projektu Etická výchova, projektu na podporu řemesel ve spolupráci se SPŠS, který pokračuje, zapojila se do projektu na podporu ICT. III. Údaje o pracovnících školy 3.1. Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/2014 : Tabulka 5 Počet fyzických osob Přepočtené Úvazky Interní pracovníci 25 22,48 Externí pracovníci Tabulka Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2013/2014 : (u pedagogů důchodového věku vyznačte vedle pořadového čísla D, u absolventů A, S student) Profese VŠ Praxe 1. Učitelka VŠ Učitelka VŠ 5 3. Učitelka VŠ 6 4. Učitelka VŠ Učitelka VŠ Učitel VŠ Vychovatelka BC Učitel VŠ Učitelka VŠ Učitel VŠ Učitelka VŠ Učitelka VŠ Učitelka VŠ Učitelka VŠ Učitelka SŠ 23

11 16. Učitelka VŠ Učitelka VŠ Učitelka VŠ Učitelka VŠ Asistentka VŠ Asistentka SŠ Učitelka SŠ Vychovatelka BC Vychovatelka VŠ 3 Komentář k tabulkám doplňující výše uvedené údaje : (Věková struktura pracovníků, odchody pedagogických pracovníků, celkové hodnocení kvalifikovanosti pedagog. pracovníků.) Komentář k dané problematice : Naše škola je vesnická škola, která leží mimo hlavní komunikační spojení. Proto dojíždění učitelů z větší vzdálenosti není pro školu takovým přínosem, kdy je těžké jejich zapojení do společenského života obce. Hlavní předměty matematika, český jazyk, cizí jazyky, chemie, přírodopis, výchovné předměty a volitelné předměty učíme aprobovaně. Neaprobovaně vyučujeme občanskou výchovu, hudební výchovu, částečně anglický jazyk, rodinnou výchovu, dějepis Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů : Tabulka 7 Požadovaný stupeň vzdělání : 83 Aprobovanost výuky : 89 V % Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/2014 : Tabuka 8 Počet fyzických osob Přepočtené Úvazky Interní pracovníci 9 9 Externí pracovníci

12 3.4. Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2013/2014 : Tabuka 9 Ostatní pracovníci Pracovní zařazení, Úvazek Stupeň vzdělání, obor - poř.číslo funkce 1 Ekonomka 1 Ekonomická škola 2 Školník 1 SO nástrojař 3 Uklizečka 1 SO 4 Uklizečka 1 SEŠ ( 0,5 pro obec) 5 Uklizečka 0,5 Ekonomická škola - 2letá 6 ved. školní jídelny 1 Ekonomická škola 7 vedoucí kuchyně 1 SOU kuchař 8 Kuchařka 1 SOU 9 Kuchařka 1 SOU kuchař IV. Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 4.1. Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2013/2014 : Tabulka 10 Zapsaní do 1. Počet žádostí Nastoupili do Tříd 2013 o odklad 1. třídy

13 4.2. Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2013/2014 : Tabulka třídy 9.A a 9.B 9.A Střední škola Město Obor SOŠ J. Sousedíka Vsetín Obráběč kovů Obchodní a kademie a VOŠ Valašské Meziříčí Veřejnosprávní činnost SŠ cestovního ruchu Rožnov/Radhoštěm Managmant a turismus Masarykovo gymnázium a SZŠ Vsetín Gymnázium SOŠ J. Sousedíka Vsetín Mechanik opravář motorových vozidel SPŠ strojnická Vsetín Ekonomika a podnikání- metrologie SOŠ J. Sousedíka Vsetín Obráběč kovů ISŠ - COP Valašské Meziříčí Elektrikář silnoproud SOŠ J. Sousedíka Vsetín Mechanik opravář motorových vozidel SPŠ stavební Valašské Meziříčí Stavebnictví-pozemní stavitelství a architektura Masarykovo gymnázium a SZŠ Vsetín Gymnázium SPŠ strojnická Vsetín Ekonomika a podnikání- metrologie SPŠ strojnická Vsetín Strojírenství SPŠ stavební Valašské Meziříčí Stavebnictví-pozemní stavitelství a architektura Masarykovo gymnázium a SZŠ Vsetín Gymnázium SŠ Kostka s.r.o. Vsetín Ekonomika a podnikání SŠ Kostka s.r.o. Vsetín Předškolní a mimoškolní pedagogika SOŠ J. Sousedíka Vsetín Mechanik opravář motorových vozidel SOŠ oděvní a služeb Vizovice Krejčí SPŠ strojnická Vsetín Strojírenství Tuferova střední škola veterinární Kroměříž Veterinářství SŠ polytechnická-cop Zlín Tiskař na polygrafických strojích SŠ informatiky, řemesel Rožnov/Radhoštěm IT-elektronické počítačové systémy

14 9.B Střední škola Město Obor SPŠ strojnická Vsetín Ekonomika a podnikání- metrologie SPŠ stavební Valašské Meziříčí Stavebnictví-pozemní stavitelství a architektura SPŠ strojnická Vsetín Strojírenství SPŠ strojnická Vsetín Strojírenství SPŠ stavební Valašské Meziříčí Stavebnictví-pozemní stavitelství a architektura Masarykovo gymnázium a SZŠ Vsetín Zdravotnický asistent Obchodní a kademie a VOŠ Valašské Meziříčí Obchodní akademie SŠ Kostka s.r.o. Vsetín Předškolní a mimoškolní pedagogika SOŠ J. Sousedíka Vsetín Mechanik seřizovač SŠ polytechnická-cop Zlín Mechanik elektrotechnik SOŠ J. Sousedíka Vsetín Autotronik Obchodní a kademie a VOŠ Valašské Meziříčí Veřejnosprávní činnost SOŠ J. Sousedíka Vsetín Mechanik opravář motorových vozidel Masarykovo gymnázium a SZŠ Vsetín Gymnázium SOŠ J. Sousedíka Vsetín Mechanik seřizovač SOŠ oděvní a služeb Vizovice Kadeřník SOŠ J. Sousedíka Vsetín Opravář zemědělských strojů Obchodní a kademie a VOŠ Valašské Meziříčí Obchodní akademie Obchodní a kademie a VOŠ Valašské Meziříčí Obchodní akademie SPŠ strojnická Vsetín Ekonomika a podnikání- metrologie SŠ Kostka s.r.o. Vsetín Ekonomika a podnikání SOŠ J. Sousedíka Vsetín Mechanik opravář motorových vozidel SOŠ J. Sousedíka Vsetín Kuchař - číšník 8.B SOŠ J. Sousedíka Vsetín Tesař Žáci nepřijatí v prvním termínu se umístili na SŠ a SOU v druhém termínu. V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií

15 5.1. Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2013/2014 : Tabulka 12 a 13 ( Za obě pololetí : přehled klasifikace ) 5.2. Hodnocení chování 2. a 3. stupeň Příloha č. 1 ( Přehled výchovných opatření za obě pololetí ) 5.3. Neomluvené hodiny za školní rok 2013/2014 : Příloha č. 1 ( Přehled klasifikace za obě pololetí ) Ž Á K Ů P R O S P Ě C H CHOVÁNÍ ABSENCE CELKOVÝ POČET ZNÁMEK P CELKEM VE TŘÍDĚ PRŮMĚR NA ŽÁKA Třída Celkem Chlapci Dívky Vyznamenání Prospěli Neprospěli Výborný Chvalitebný Dobrý Dostatečný Nedostatečný Jiné hodnocení Prům.známka Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé Celkem Omluvená Neomluvená Celkem Omluvená Neomluvená Třídní učitel p I.A Mgr. Darina Machálková , ,21 16,21 II.A Mgr. Jitka Macková , ,26 19,26 III.A Mgr. Daniela Mrlinová , ,72 20,72 IV.A Mgr. Alena Šimková , ,70 25,70 V.A Mgr.Jana Marková , ,29 30,29 VI.A Mgr. Pavlína Žambochová , ,00 20,00 VI.B Mgr. Radomír Daňa , ,90 17,90 VII.A Mgr. Elena Sobotková , ,50 30,50 VII.B Mgr. Lenka Chromíková , ,00 47,00 VIII.A Mgr. Petr Graclík , ,71 30,71 VIII.B Mgr. Marie Davidová , ,79 32,79 IX.A Mgr. Dana Černíková , ,39 45,39 IX.B Mgr. Elena Najtová , ,48 40,48

16 Ž Á K Ů P R O S P Ě C H CHOVÁNÍ ABSENCE CELKOVÝ POČET ZNÁMEK P CELKEM VE TŘÍDĚ PRŮMĚR NA ŽÁKA Třída Celkem Chlapci Dívky Vyznamenání Prospěli Neprospěli Výborný Chvalitebný Dobrý Dostatečný Nedostatečný Jiné hodnocení Prům.známka Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé Celkem Omluvená Neomluvená Celkem Omluvená Neomluvená Třídní učitel p I.A Mgr. Darina Machálková , ,88 21,88 II.A Mgr. Jitka Macková , ,59 10,59 III.A Mgr. Daniela Mrlinová , ,94 26,94 IV.A Mgr. Alena Šimková , ,35 27,35 V.A Mgr.Jana Marková , ,58 37,58 VI.A Mgr. Pavlína Žambochová , ,95 28,95 VI.B Mgr. Radomír Daňa , ,45 30,45 VII.A Mgr. Elena Sobotková , ,40 29,40 VII.B Mgr. Lenka Chromíková , ,63 46,63 VIII.A Mgr. Petr Graclík , ,08 54,08 VIII.B Mgr. Marie Davidová , ,63 39,63 IX.A Mgr. Dana Černíková , ,00 56,00 IX.B Mgr. Elena Najtová , ,39 46, Údaje o integrovaných žácích : Žáci integrovaní ve třídách ve školním roce pod tabulkou uvést případný komentář k problematice integrace a výchovně vzdělávací práce s handicapovanými žáky.

17 Tabulka 14 obec ZŠ Hošťálková Typ postižení VS ZŠ Hošťálková VPU VS ZŠ Hošťálková VPU VS ZŠ Hošťálková VPU VS ZŠ Hošťálková TP VS ZŠ Hošťálková VPCH VS ZŠ Hošťálková VPU VS ZŠ Hošťálková AUT VS ZŠ Hošťálková TP Do integrace bylo na základě doporučení zařazeno 8 dětí, tzv. příplatkových, po doporučení PPP a SPC. VI. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Vzdělávání pracovníků za školní rok z prostředků DVPP a ostatních : Za vzdělávání pracovníků školy jsme za uplynulý školní rok vynaložili Kč. Největší položku tvořil projekt Etická výchova, kde jsme za vzdělávání zaplatili Kč. Celkem Kč jsme zaplatili za uhrazení kurzu asistentek pedagoga. Finanční náklady na DVPP a další vzdělávací akce v uvedeném roce : Vyčíslení nákladů DVPP : a) školení Těloolomouc Kč b) školení pro učitelky 1. Stupně Kč c) školení Čtením a psaním 670 Kč d) školení AJ Kč c) kurz pro asistentku pedagoga 2 x Kč

18 e) Projekt Etická výchova kurz pro učitele Kč f) Školení ČŠI - pro ředitele 300 Kč g) Školeni uč. CH 400 Kč h) Školení pro uč. 1. stupně 2x Kč Ostatní vzdělávání : a) Školení ved. ŠJ Kč b) Školení zaměstnanců 1. pomoc Kč c) Školení účetnictví Kč d) Školení ekonomky 810 Kč VII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1.Soutěže a přehlídky počty zúčastněných žáků ve školním roce 2013/2014 : Pod tabulku uveďte významná umístění a úspěchy (žáky neuvádějte jmenovitě). Tabulka 15 Název přehlídky soutěže, Počty účastníků : Školní kolo Okresní kolo Oblastní kolo Krajské kolo Celostátní Šachy

19 Taneční 40 Odbíjená Florbal Výtvarné soutěže Kopaná Besídka 150 Karneval 100 Pytágoriáda Přírodovědný klokan 50 Matematický klokan 150 Starší žáci obsadili pod vedením našeho učitele TV třetí místo ve florbalové lize. Mladší žáci školy obsadili druhé místo v celostátní šachové soutěži, kroužek vedl člen šachového oddílu Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy, počet účastníků. Projekt Spolu pro žáky 6. ročníků Projekt pro 7. ročníky v rámci prevence, projekt sexuální výchovy pro 8. třídy Umístění žáků ve sportovních soutěžích ve florbalu, malé kopané a country. Umístění žáků ve výtvarných soutěžích na okresní úrovni. Deváté místo šachové soutěži v republikovém přeboru škol Další aktivity Další aktivity 1.Školní metodik prevence poskytuje poradenské služby pro žáky a jejich rodiče. 2. Výchovný poradce informuje žáky především 8. a 9. ročníku o nabídce středních škol a učilišť prostřednictvím nástěnky. 3. Výchovný poradce poskytuje poradenské služby pro žáky a jejich rodiče. 4. Škola nabízí žákům aktivity mimo vyučování, především v zájmových kroužcích i ve spolupráci s Nadací. Třídní učitelé mají přehled o zapojení svých žáků do těchto aktivit a snaží se o co největší informovanost žáků v nabídce těchto aktivit.

20 VIII. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí, Kopie závěru výsledku inspekční zprávy nekonala se. IX. Údaje o hospodaření školy : tab. 16 a 17 - Prostředky zřizovatele 2013 a pololetí 2014 čerpání- obec leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec provoz ZŠ , , , , , ,00 490, , , , , , , ,86 DHIM ZŠ 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,28 cestovné ZŠ 144,00 140, , , ,00 144,00 48,00 240,00 288,00 223,00 677,00 206, , ,00 opravy ZŠ 9 462,50 908, ,00 0,00 0,00 70,00 0, , , , ,00 0, , , služby ZŠ , , , , , , ,09 373, , , , , , ,84 vodné ZŠ 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 mzd. nákl. ZŠ 7 481, , , , , , , , , , , , , ,00 zpr.mezd ZŠ 4 940, , , , , , , , , , , , , ,00 pojiš.+zps ZŠ ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0, , , ,00 plyn ZŠ , , , , , , , , , , , , , ,24 energie ZŠ 0,00 0, ,00 0, , , , , , , , , , ,46 odpisy ZŠ 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0, , , ,00 uč. pom. ZŠ 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , celkem ZŠ 783,63 220, ,19 664, ,85 315, ,05 331,37 552,66 542, , , , ,18 provoz ŠJ 8 311,00 91, ,00 601, ,00 330,00 0,00 0, ,00 242, ,00 0, , ,00 DHIM ŠJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 cestovné ŠJ 0,00 208,00 0,00 125,00 0,00 125,00 0,00 960,00 0,00 125,00 0,00 0, , ,00 opr.+vod. ŠJ 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 služby ŠJ 4 780, , , , , , , , , , , , , ,38 zpr.mezd ŠJ 625,00 570,00 520,00 590,00 590,00 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 660,00 590, , ,00 odpisy ŠJ 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0, , , ,00 celkem ŠJ , , , , , , , , , , , , , , cel. ZŠ+ŠJ 500,05 541, ,93 562, ,26 702, ,47 025,80 831, , , , , ,56 dotace , , , , , , , , , , , , , ,00

21 čerpání- obec leden únor březen duben květen červen červenec provoz ZŠ , , , , , , , , ,50 DHIM ZŠ 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 cestovné ZŠ 176,00 144, ,00 321, ,00 144,00 194, , ,00 opravy ZŠ 0, ,00 790, ,00 0,00 968,00 0, , ,00 služby ZŠ , , , , , , , , ,31 vodné ZŠ 0,00 0, ,80 0,00 0, ,50 0, , ,30 mzd. nákl. ZŠ 7 779, , , , , , , , ,00 zpr.mezd ZŠ 4 320, , , , , , , , ,00 pojiš.+zps ZŠ ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,50 plyn ZŠ , , , , , , , , ,66 energie ZŠ , , , , , , , , ,03 odpisy ZŠ 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 uč. pom. ZŠ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, celkem ZŠ 173,95 448, ,84 211, ,09 736, , , ,30 provoz ŠJ 1 059, , , ,50 194, ,00 0, , ,00 DHIM ŠJ 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 cestovné ŠJ 0,00 0,00 672,00 0,00 0,00 126,00 0,00 798,00 798,00 opr.+vod. ŠJ 0,00 0, ,70 0,00 0, ,00 0, , ,70 služby ŠJ 4 747, , , , , , , , ,75 zpr.mezd ŠJ 520,00 840,00 520,00 520,00 520,00 520,00 520, , ,00 odpisy ŠJ 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 celkem ŠJ 6 326, , , , , , , , , cel. ZŠ+ŠJ 500,42 333, ,21 514, ,23 146, , , ,75 dotace , , , , , , , , ,00

22 Čerpání státních prostředků Tab.18 a 19 - rok 2013 a první pololetí 2014 čerpání KÚ leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec učebnice 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 knihovna 0,00 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00 prac.pomůcky 462,00 148,00 0,00 0, ,00 0, ,00 učební pom. 0,00 0, ,49 0, , , ,28 UP 1.tř. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DVPPcest. 0,00 0,00 0,00 206,00 206,00 0,00 412,00 cest ,00 0,00 0,00 402, , , ,00 plavání ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 DVPP 4 000,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 soc.pojištění , , , , , , ,00 zdr.pojištění , , , , , , ,00 FKSP 6 045, , , , , , ,00 zák. pojištění 9 221,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 DNP náhr , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 ONIV , , , , , ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,28 platy PP , , , , , , ,00 OON PP , , , , , , ,00 platy OP , , , , , , ,00 OON OP , , , , , , , NIV celkem , , ,49 868, , ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 dotace 2011 EU- Br.poznání 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 dotace 0,00 0,00 0,00 0, ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , EU- Br.poznání , , , , , ,00 751,00 0, , , , , ,00 dotace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0,00 0,00 0,00 0, , EU- Br.poznání , , , , , , ,00 dotace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00

23 čerpnání KÚ leden únor březen duben květen červen červenec učebnice 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 knihovna 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 prac.pomůcky 541, , , ,00 294,00 38,00 0, ,00 učební pom ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 UP1.tř 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DVPPcest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 cest. 0, ,00 128,00 232, , ,00 0, ,00 plavání ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 DVPP 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , soc.pojištění 769,00 844,00 222,00 148,00 040, ,00 443, ,00 zdr.pojištění , , , , , , , ,00 FKSP 6 591, , , , , , , ,00 zák. pojištění 9 995,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 DNP náhr. 0, ,00 996,00 0,00 0, ,00 0, ,00 ONIV , , , , , , , ,00 platy , , , , , , , ,00 OON 5 930, , , , , ,00 0, , NIV celkem 104,00 333,00 226,00 465,00 043,00 349,00 367, ,00 dotace ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 Hospodaření školy bylo kontrolováno auditorem na žádost zřizovatele. Kontrola hospodaření s finančními prostředky bylo shledáno bez závad a bylo prováděné hospodárně a účelně.

24 Vyúčtování rok 2013 Příjmy: dotace Obec Hošťálková úroky tržby-dopl. stravné tržby škol. družina čerp. IF (opravy podlah -část) škol.občerst.-jednota cenové vyrovnání ŠJ školní jídelna (nákup potr./tržby) CELKEM Náklady: CELKEM Výsledek hospodaření ,00 Kč 5039,92 Kč 6920,00 Kč 27550,00 Kč 49450,00 Kč 170,00 Kč 2044,24 Kč 40,58 Kč ,74 Kč ,56 Kč +13,18 Kč Zpracovala: Krchňáková Miroslava Poplatky od rodičů žáků, jiných zákonných zástupců Školní družina : Poplatek se ve výši 50 Kč měsíčně za žáka.

25 X. Závěr výroční zprávy Stručné celkové zhodnocení činnosti školy v uplynulém školním roce, naplňování cílů a priorit za uplynulé období. Předpoklady dalšího vývoje školy, orientace práce pro příští školní rok. Zhodnocení práce školy za školní rok : 1. Pozitiva - úspěšnost v přijímacím řízení na SŠ, v testování žáků 5.a 8. tříd - bohatá mimoškolní činnost pro žáky v rámci preventivní péče - spolupráce s Nadačním fondem ZŠ a s obcí Hošťálková - využití šablon k a výukových materiálů - stabilita v počtu žáků školy, dokonce pomalé navyšování počtu dětí - spolupráce s obcí, příprava a začátek opravy PMV - pilotní program ČŠI pro vedení úrazů - testování 4. a 8. tříd v rámci testování žáků - vybudování výtahu pro tělesně postižené a odstranění přístupové bariéry pro žáky 2. Negativa - pokles limitu nepedagogických zaměstnanců, - počet školních úrazů, i když se již relativně snížil v porovnání s minulým rokem - nedořešení dopravní situace před školou 3. Orientace a úkoly pro další školní rok : - stabilizace učitelského sboru - ve spolupráci s obcí dokončení parkoviště a dopravní zóny před školou - zkvalitnit kontrolní činnost vedení školy ( hospitace, BOZP žáků opatření školení ) - realizace projekty z EF podpora řemesel, ICT ve škole apod., zapojení do Comenia - využití šablon při modernizaci metod a forem výuky a modernizaci ICT ve spojení s výzvou 51 o využití ICT ve vyučování Datum zpracování zprávy : Datum projednání v radě školy nebo na poradě pracovníků školy : Datum projednání s obcí : Podpis ředitele a razítko školy : Mgr. Miloš Sobotka

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HOŠŤÁLKOVÁ, OKRES VSETÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 Zpracoval : Mgr. Miloš Sobotka, ředitel ZŠ V Hošťálkové dne 10.10.2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Obsah

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMICE okres Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁŘÍ 2013 ČÁST I. Charakteristika školy Základní škola Šumice byla rozhodnutím Školského úřadu Uherské

Více

Základní škola Tomáše Šobra a Mateřská škola Písek, Šobrova 2070

Základní škola Tomáše Šobra a Mateřská škola Písek, Šobrova 2070 Základní škola Tomáše Šobra a Mateřská škola Písek, Šobrova 2070 Výroční zpráva školní rok 2013-2014 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Základní škola byla zřízena jako samostatný právní subjekt k 1.1.

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ZLÍNSKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ZLÍNSKÝ KRAJ SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ZLÍNSKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY 600015033 Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži Kroměříž

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2004/2005

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2004/2005 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2004/2005 září 2005 Mgr. Jiří Suchý Základní charakteristika školy. Název školy: Základní škola Josefa Bublíka, Bánov,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 září 2006 Mgr. Jiří Suchý Základní charakteristika školy. Název školy: Základní škola Josefa Bublíka, Bánov,

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016:

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016: S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce

Více

Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever

Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Vzdělávací oblast (šk. rok 2008/2009-2012/2013) Ročník Předmět 1. 2. 3. 4. 5. Min. čas.dotace Dispon. hodiny Jazyková komunikace Český jazyk 8+1 7+1 8+1 6+2 6+1 35

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Základní charakteristika školy a) Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž Právní subjektivita:

Více

Část D UČEBNÍ PLÁN. Část D Učební plán 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU. Tabulka č. 13. UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 2. stupeň. Ročník 1. 2. 3. 4. 5.

Část D UČEBNÍ PLÁN. Část D Učební plán 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU. Tabulka č. 13. UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 2. stupeň. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Část D UČEBNÍ PLÁN 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 1. stupeň Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Tabulka č. 13 Jazyk a jazyková Český jazyk 8 8 9 8 8 41 komunikace Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 Matematika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Zpráva je vypracována

Více

4. Učební plán. Učební plán pro 1. stupeň Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 7+1 8+1 7+1 7 6 38 3 0+1 0+1 3 3 3 11 2 4 4 4+1 4+1 4+1 23 3 - - - 2 1+1 4 1

4. Učební plán. Učební plán pro 1. stupeň Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 7+1 8+1 7+1 7 6 38 3 0+1 0+1 3 3 3 11 2 4 4 4+1 4+1 4+1 23 3 - - - 2 1+1 4 1 4. Učební plán Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Vyučovací

Více

Směrnice - Vyplácení stipendií

Směrnice - Vyplácení stipendií Střední škola technická a zemědělská Mohelnice č. 29/2014 1.máje č. 2 789 85 Mohelnice Směrnice - Vyplácení stipendií Vydal: Ekonomický úsek V Mohelnici dne: 24. 1. 2014 Platnost směrnice od: 1. 1. 2014

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 Základní škola Smečno, okres Kladno Školská 284, Smečno 273 05 1 Základní údaje o škole Název : Základní škola Smečno, okres Kladno Adresa školy: Školská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 odst. 1, 2 vyhlášky 15/2005 Sb. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Dále pak naplňuje 28 a 168 zákona 561/2004 Sb.

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Modely spolupráce a jejich ověřování Závěrečná konference 14.5. 2015 Ing. Taťána Vencovská

Modely spolupráce a jejich ověřování Závěrečná konference 14.5. 2015 Ing. Taťána Vencovská Modely spolupráce a jejich ověřování Závěrečná konference 14.5. 2015 Ing. Taťána Vencovská Spolupracujeme se zaměstnavateli? Jak může spolupráce vypadat? Co pro to musíme, můžeme nebo chceme udělat? Je

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Č.j.: GJP SOS 271/II.3.1 15 Organizace a kritéria přijímacího řízení stanovené pro školní rok 2015/2016 dle 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více