funkční. srozumitelný. spolehlivý STEMIO a.s. ING. ARCH. VLADIMÍR POKLUDA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "funkční. srozumitelný. spolehlivý STEMIO a.s. ING. ARCH. VLADIMÍR POKLUDA +420 603 707 553 pokluda@stemio.cz www.stemio.eu"

Transkript

1

2 funkční. srozumitelný. spolehlivý STEMIO a.s. ING. ARCH. VLADIMÍR POKLUDA

3 vítejte. Jsme Váš partner poskytující komplexní služby v oblasti přípravy a tvorby studií, návrhů, konceptů a projektových dokumentací v investiční výstavbě a územním plánování. Specializujeme se na problematiku: územní plánování územně analytické podklady územně plánovací dokumentace urbanistický detail architektura a technická infrastruktura architektonické studie zpracování komplexních dokumentací vypracování profesních dokumentací dokumentací veškeré infrastruktury dokumentací pro energetiku a dopravu zajišťování souvisejících služeb Působíme na trzích České republiky a Slovenské republiky. DISPONUJEME ZNALOSTÍ PROJEKCE PRO INVESTIČNÍ AKCE, KTERÉ JSOU FINANCOVÁNY Z DOTAČNÍCH A GRANTOVÝCH ZDROJŮ. POSKYTUJEME INFORMAČNÍ A PORADENSKÝ SERVIS PRO MĚSTA A OBCE V OBLASTI PROBLEMATIKY ÚZEMNÍCH PLÁNŮ A OPTIMALIZACE PROJEKTŮ.

4 informace o nás. Společnost Stemio a.s. staví na znalostech a zkušenostech projekčních kanceláří, ze kterých v roce 2007 vzešla. Působíme v oblasti územního plánování, architektury, projekce a podpůrných služeb v oblasti investiční výstavby. Zejména vycházíme ze služeb ateliéru Ing. Arch. Vladimíra Pokludy, který aktivně působí na trhu od roku Číslo autorizace: ČKA Typ autorizace: A. Zkušenosti máme s přípravou projektů na trhu České republiky, Slovenské republiky, ale také Ruské federace, Mongolska, UAE, Rakouska a Nizozemí. Náplní práce jsou projekty všech stupňů projektové dokumentace nejen obytných staveb pro celou škálu objektů investiční výstavby (objekty pro bydlení, občanská vybavenost a objekty průmyslové). V ateliéru se rovněž zpracovávají urbanistické projekty od studií zóny až po územní plány měst a obcí. Ateliér dále zajišťuje poradenskou a konzultační činnost v oblasti projektování v investiční výstavbě a interiérové tvorby. U drobných staveb případně interiérů zajišťujeme dodávku celé stavby. Jádrem ateliéru je zkušený a osvědčený tým architektů, urbanistů a stavebních inženýrů, kteří zpracovávají komplexní projekt společně se skupinou projektantů dílčích specializací (statika, zdravotechnika, vytápění, plynoinstalace, elektro, vzduchotechnika, MaR apod.). Hlavním cílem ateliéru je vysoká úroveň poskytovaných služeb. Především u náročných a složitých staveb ocení investor provázanost všech technických, ekonomických, ekologických a organizačních aspektů, které vedou k minimalizaci nákladů na investici a její provoz vč. bezproblémové realizace stavby. Komunikujeme srozumitelně.

5 poslání. vize. hodnoty POSLÁNÍ Posláním společnosti Stemio a.s. je poskytovat vysoce kvalitní služby v oblasti architektury, urbanismu, územního plánování, projekčních prací a projektového řízení s jasně definovanou přidanou hodnotou pro zákazníky a partnery. Naši lidé jsou motivováni a podporováni k neustálému profesnímu růstu. Zodpovědně přistupujeme k životnímu prostředí. VIZE Vizí společnosti Stemio a.s. je dosáhnout pozice vyhledávaného a trvale žádaného partnera (servisní organizace) celým spektrem klientů a poskytujícího neustále se zdokonalující služby. HODNOTY srozumitelná komunikace partnerství respektování potřeb zákazníka slušnost loajalita a diskrétnost výhodná spolupráce efektivní inovace individuální přístup zkušenost a znalost odborníci a spolupracovníci tvoří jeden tým Naše snaha je přínosem pro společnost.

6 systémy řízení. ISO 9001 Od roku 2009 jsme držitelem certifikace systému řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009. Tímto krokem chceme deklarovat, že všechny procesy v naší společnosti jsou sledovány a kontrolovány tak, aby bylo dosaženo vysoké kvality našich výstupů a maximalizace užitku pro naše zákazníky. ISO V oblasti péče o životní prostředí byl vytvořen a je certifikován systém ve shodě s požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2005. Naší prioritou je předcházet znečišťování a škodám na životním prostředí zejména cestou prevence při plnění legislativních a dalších požadavků v této oblasti. OHSAS V roce 2009 bylo dosaženo certifikace systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001:2008. Naší prioritou v této oblasti je vytvářet, udržovat a průběžně zlepšovat bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí pro naše zaměstnance i naše okolí. Bezpečnost a ochrana zdraví je zajištěna formou prevence rizik a stoprocentním plněním právních a ostatních předpisů v této oblasti.

7 architektura. Jedná se o komplexní službu při přípravě výstavby a revitalizaci nemovitostí. Vytváříme pro Vás : architektonické studie studie interiérů vizualizace 3D interiéru i exteriéru zapracování studie do fotografií a mapových podkladů studie umístění investic a hmotové studie výroba modelů objektů design & re-design příprava marketingové dokumentace Disponujeme řadou vynikajících architektů. Komunikujeme. Diskutujeme. Modelujeme. Společně. ZEJMÉNA PRO INVESTICE rodinné domy a vily domy s chráněným bydlením obytné celky a bytové domy administrativní celky a budovy obchodní centra hotelové komplexy zdravotnická zařízení lázeňské objekty wellness a relaxační centra vodní centra a koupaliště sportoviště a sportovní areály průmyslová a logistická centra dopravní stavby a mosty energetické stavby vodohospodářské stavby zahrady a plochy zeleně návrhy interiérů, nábytku, osvětlení rekonstrukce objektů regenerace brownfields

8 PROJEKČNÍ PRÁCE: komplexní zpracování projektové dokumentace investiční výstavby pro všechny stupně řízení dokumentace k územnímu řízení dokumentace ke stavebnímu povolení dokumentace pro výběr zhotovitele dokumentace pro provedení stavby dokumentace skutečného provedení stavby tvorba položkových rozpočtů komplexní zpracování profesních dokumentací (UT, TUV, Elektro, Plyn, VZT, atd.) zajištění posouzení vlivu investice na životní prostředí EIA vypracování průkazu energetické náročnosti budovy digitalizace stávající projektové dokumentace archivace projektové dokumentace veškerá projednání PD s dotčenými subjekty inženýrská činnost odborné průzkumy a rozbory INŽENÝRING / ENGINEERING: komplexní inženýring při realizaci Vašich investic zajištění posouzení vlivu investice na životní prostředí EIA zajištění podkladů zajištění územního rozhodnutí zajištění stavebního povolení zajištění kolaudačního rozhodnutí technický dozor investora ověření proveditelnosti projektu ODBORNÉ PRŮZKUMY: zaměření stávajícího stavu geologický průzkum vliv stavby na životní prostředí (EIA) profesní průzkumy statický průzkum dopravní průzkumy Máme odborníky. Máme kapacitu.

9 územní plánování. Zajišťujeme svým klientům komplexní servis v oblasti problematiky územního plánování. Zejména se jedná o tyto služby : vypracování územně analytických podkladů územně plánovací dokumentace zásady územního rozvoje územní plán regulační plán urbanistický detail generely využití území architektonicko-urbanistická studie zastavovací studie příprava projektů regenerací obytných zón související služby pro potřeby vypracování územně plánovací dokumentace zajišťujeme veškeré náležitosti dokladů spojených s jejich pořizováním vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území aktualizace územně plánovací dokumentace podklady pro evidenci územně plánovací činnosti dotace a granty v případě potřeby a přání vypracujeme žádosti o dotace na zpracování dokumentace projednáme - připravíme - nakreslíme - vyřídíme Žádné starosti navíc.

10 reference.

11 reference. Bytový dům Otrokovice 36 Hanácká Kyselka - stavební úpravy admin. budovy Brodek u Přerova 4 Hotel Horal - dostavba wellness centra Velké Karlovice Výrobní hala pro firmu Malpro spol. s r.o. 25 Provozní budova Karim Hulín 6 Autosalon Alfa Romeo 5 Bytový dům Napajedla 60 Polyfunkční dům nám. Míru 30 Dopravní společnost -Otrokovice - objekt šaten zakázka lokace IN ZTV pro výstavbu RD Hostišová 10 Výrobní hala Protechnik consulting Moravská Třebová 20 Pizzeria Bowling B mil.kč Polyfunkční dům s hasičskou zbrojnicí Fryšták 10 Bytový dům a penzion Morava Otrokovice 45 Integrovaná střední škola Růmy (ISŠT) 15 COMSA International - hotel Městský Dvůr 5* Brno, Šilingrovo nám Zázemí pro sportovce Vsetín 8 Kinosál a jednací prostory DSZO s.r.o EURONICS - prodejna elektro Radnice - studie efektivity a bezbarierového provozu Hrad Nový Světlov, studie zastřešení dvorany Barum Continental - statické zajištění vestavby SO195 Ústí nad Labem Fryšták Bojkovice Otrokovice Hotel Kroměříž 3* Kroměříž 30 Revitalizace hotelu Labe Pardubice 145 COMINFO - výrobní hala Prštné Bytové domy Újezd u Brna 40 Rekonstrukce bytových jednotek, interier 5 Vila Mokrá 10 Mlékárna Nedakonice - výrobna sýrů Nedakonice Mateřská škola Želechovice nad Dřevnicí 12 Sběrný dvůr 2008 Basilika sv. Hostýn - sanace a rekonstrukce podlahy Újezd u Brna Hostýn ProLogis Park Břeclav DC 2 - logistika Břeclav 350 Barum Continental - SO124, přístavba zkušebny pneu Barum Continental - rekonstrukce vstupních prostor Otrokovice Otrokovice Vila Valachův žleb 17 Terminál kombinované přepravy - posudky a rozbory Veřejné logistické centrum - posudky a rozbory CEMEX betonárna Kunovice Lékárna Tř. T. Bati, stavba a interier Dopravní společnost - Otrokovice - vstupní prostory Přerov Přerov Kunovice Garážový dům Autodružstvo Podbaba 180 vozidel Praha 50 Náměstí - studie Regenerace bytových domů Jižní Svahy Obchodně-obytný komplex Fryšták Újezd u Brna Penzion Morava Otrokovice 12 NELI logistická hala Brno - Chrlice PARTR - úpravy výrobního areálu Valašské Meziříčí 5 Komplex RD a bytových domů Popůvky Brno - Popůvky 250 Rekonstrukce hotelu Slavia Holešov 40 Zázemí pro sportovce Ostrava 7 Územní plán Karolinka - změny 2007 Karolinka ProLogis Park Břeclav DC 1 - logistika Břeclav 600 Bórik - studie revitalizace území na polyfunkční areál Rezidence Bitarová - urbanistická studie 250 RD Žilina SK Žilina SK RVC - stavební úpravy sídla společnosti 6 Kavárna a bar na ul. Soudní 6 DSZO - rekonstrukce dílen 12 Veřejné prostranství u kostela Fryšták 2 CTP Invest - úpravy výrobní haly Rossignol Ostrava 42 Polyfunkční dům Luhačovice 10 CTP Invest - logistika hala S5, S4, S3 Šlapanice ZTV LCH - průmyslová zóna Břeclavsko 40 LCH - dopravní napojení (I.) Břeclavsko 25 Coltiko - skladová hala Holešov 4 Kulturní dům - studie Náměstí Lukov - ideový návrh Drslavice Lukov Areál Zdraví Hodějice 10 CEMEX betonárna Malenovice 2006 Stavební úpravy závodu Plastia Nové Veselí Logistické centrum Parkridge - rozvojová studie Břeclav Vila Nivy 2 18 Bytové domy Jižní Svahy - spolupráce Karolinka SportPark - rozvojová studie Karolinka Jezuitská kolej - komunitní centrum - ideový návrh Uherské Hradiště 170 Revitalizace návsi obce Topolná Topolná 7 Přestavba motorestu Sport Babice 10 Výrobní hala AGRO-IDEAL 20 Autosalon Mercedes Mongolsko 30 Logistické centrum Mongolsko Přístavba skladu forem SO 05a areál Barum Continental Otrokovice 12 Bytový dům Kobylisy Praha 130 CITY Pardubice - investiční záměr Pardubice Výrobní hala fa Erich Jaeger Kopřivnice 64 Přístavba skladu SO 105 areál Barum Continental Otrokovice 3 DSZO rekonstrukce vozovny, archív 18 Kulturní dům Topolná 35 Územní plán obec Tupesy Průzkumy a rozbory Baťova krajská nemocnice - rekonstrukce výtopny Baťova krajská nemocnice - rekonstrukce pav. 8. a Budova 23. továrního areálu - venkovní plochy Hanácká Kyselka - stavební úpravy sklad.haly Horní Moštěnice 8 Vila Nivy 1 22 Sklad pneu areál Barum Continental Otrokovice 28 Urbanisticko architektonická studie - přestavba návsi Topolná 15 Rekonstrukce objektu Staré školy Topolná 9 Vila Kudlov 25 Stavební úpravy výrobního areálu Kunratice Praha 30 Urbanistická studie Klábalka - Mladcová 15 Přístavba objektu SO 04 areál Barum Continental Otrokovice 6 Úpravy objektu SO 110 areál Barum Continental Otrokovice 5 Baťova krajská nemocnice - rekonstrukce pav. 21. Baťova krajská nemocnice - rekonstrukce pav. 24. DSZO administrativní budova Obytný soubor nízkoenergetických domů - jižní Chlum Polyfunkční dům Praha Modřany 65 Autotěsnění Prštné 10 Středisko rychlé údržby automobilů Praha Čestlice Prodejna a autoservis Seat Praha 12 Dostavba skladové haly M+B - Louky Objekt válcové zkušebny brzd IVECO - Louky Rekonstrukce skladu Mazda - Louky 2000 Rekonstrukce ZŠ a MŠ, objekt kotelny Tečovice Provozní budova městské policie 16 ZTV obytný soubor nízkoenergetických domů - jižní Chlum Přístavba a rekonstrukce autoservisu Podbabská Praha 48 Přístavba objektu výrobny těsnění - Prštné 3 Rekonstrukce hotelu Vsacan Vsetín 32 Výrobní a prodejní areál IES - Malenovice 1998 Squashové centrum Slovácká Slavia Uh. Hradiště 5 Nástavba administrativní budovy Agroklas a.s. Slavkov u Brna 5 Studie obchodního centra Třinec 100 Prodejna vozů Audi Želechovice nad Dřevnicí 8 Squashové centrum Frýdek Místek Výrobna betonu fa Transportbeton Morava - Malenovice 30 Rekonstrukce cihelny Malenovice 10 Kaple Bohuslavice u a 8 Dostavba autoservisu Audi Želechovice nad Dřevnicí 10 Hotel Velká Klajdovka Brno Mateřská škola s tělocvičnou Bučovice Vícemilice 10

12 kontakt. STEMIO a.s. pracoviště pracoviště Praha J.Staši 165 Široká 36/ Malenovice Praha 1 - Josefov E: T: IČ DIČ CZ Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedením rejstříkovým soudem v Praze Spisová značka B, 13004

13 maximum informací / minimum papíru

14

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Dolní náměstí 22/43, 779 00 Olmouc Poradenská, konzultační, inženýrská a projektová činnost pro regionální rozvoj. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Zpracovatelé

Více

Novostavba rodinného domu 5+1 s prostornou garáží a zahradou. Parkovací stání pro 2 auta, terasa. Cena za kompletní dům.

Novostavba rodinného domu 5+1 s prostornou garáží a zahradou. Parkovací stání pro 2 auta, terasa. Cena za kompletní dům. NAŠE říjen - LIstOpaD 2011 Realitní noviny Realitní magazín pro okr. Zlín, Uh. Hradiště, Vsetín, Kroměříž ZDARMA Rodinný dům Žlutava / okr. ZL Rodinný dům polešovice / okr. UH Rodinný dům Lhota u Vsetína

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o.

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. OBSAH ÚVODNÍ Úvodní slovo 3 O SEVEn 4 Politika SEVEn 4 Historie SEVEn 5 Konsorcium SEVEn 7 Oblasti aktivit SEVEn Energy s.r.o. 8

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2013. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2013. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích ZPRÁVA O ČINNOSTI 2013 Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích 1 Obsah 1 KHS Souhrnný přehled základních činností 1.1.1 Plnění kontrolního plánu SZD str. 5 1.1.2 Uložené sankce

Více

Podrobnější informace o našich službách naleznete v části Služby a organizační struktura společnosti.

Podrobnější informace o našich službách naleznete v části Služby a organizační struktura společnosti. Profil společnosti Obchodní název a sídlo společnosti: URBIA, s.r.o., se sídlem Králodvorská 16, 111 21 Praha 1, P.O.BOX 656 Právní forma společnosti: Společnost s ručením omezeným bez zahraniční účasti.

Více

ZA ROK 2008. Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s.

ZA ROK 2008. Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 28 Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Adresa společnosti: Ředitel společnosti: Statutární orgán společnosti (správní

Více

a k t u a l i z a c e 2013

a k t u a l i z a c e 2013 Program rozvoje města Hlinska a k t u a l i z a c e 2013 www.hlinsko.cz Strana 1 (celkem 57) Zadavatel: Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1 539 23 Hlinsko IČ 00270059 Zastoupené : PhDr.Magdou Křivanovou

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Orgány společnosti 3 Organizační struktura Centra evropského projektování a.s.

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Orgány společnosti 3 Organizační struktura Centra evropského projektování a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah Úvodní slovo 2 Správní a organizační struktura 3 Orgány společnosti 3 Organizační struktura Centra evropského projektování a.s. 4 Posílení absorpční a administrativní kapacity

Více

Partner na cestě k Vašim cílům

Partner na cestě k Vašim cílům regionální rozvojová agentura Královéhradeckého kraje Partner na cestě k Vašim cílům Centrum EP Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Československé armády 954/7 500 03 Hradec Králové www.cep-rra.cz Výroční

Více

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU AKTUÁLNÍ VERZE ŘÍJEN 2010 1 EVIDENCE ZMĚN Platnost od Předmět změny Strana č. 7.4.2009 Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní prostředí,

Více

STANDARDY PROFESNÍCH VÝKONŮ A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ

STANDARDY PROFESNÍCH VÝKONŮ A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ Č E S K Á K O M O R A A R C H I T E K T Ů Č E S K Á K O M O R A A UT O R I Z O V A N Ý CH I N Ž E N Ý R Ů A T E CH N I K Ů STANDARDY PROFESNÍCH VÝKONŮ A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ Metodická pomůcka (manuál)

Více

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa STRATEGICKÁ ČÁST únor 2006 Obsah Úvod... 2 Priority a opatření Strategického plánu rozvoje regionu... 4 PRIORITA 1: ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY... 5 PRIORITA 2: ŘEŠENÍ

Více

Environmentální prohlášení

Environmentální prohlášení Environmentální prohlášení Město Chrudim MĚSTO CHRUDIM RESSELOVO NÁMĚSTÍ 77 537 16 CHRUDIM IČ 00270211 tel. 469 657 111 fax. 469 657 703 e-mail: urad@chrudim-city.cz www.chrudim-city.cz datová schránka:

Více

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H S T R A T E G I C K Ý P L Á N R O Z V O J E O B C E V E L K É B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H ÚVOD : Předložený dokument je výsledkem procesu strategického plánování, jež by měla obec Velké Březno

Více

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 2007, aktualizace SPL pro F8 a F9 - kapitoly 6 Strategie T. Šulák, SMARV, únor 2010 stránka 1 z 61 Obsah: 1. Žadatel / Předkladatel SPL... 4

Více

Město Valašské Meziříčí

Město Valašské Meziříčí Město Valašské Meziříčí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2014 2020 - NÁVRHOVÁ ČÁST ZEFEKTIVNĚNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJ GOOD GOVERNANCE VE MĚSTĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ REG. Č. CZ.1.04/4.1.01/89.00069

Více

STANDARDY PROFESNÍCH VÝKONŮ A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ

STANDARDY PROFESNÍCH VÝKONŮ A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ Ć E S K Á K O M O R A A R C H I T E K T Ů STANDARDY PROFESNÍCH VÝKONŮ A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ Metodická pomůcka (manuál) stanovující rozsah a obsah projektových prací a souvisejících činností v procesu

Více

Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU

Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU 1 Název díla : REGULAČNÍ PLÁN DOSTAVBA VESELSKÉ ULICE A FARSKÝCH HUMEN VE ŽĎÁRU

Více

IOP - oblast intervence 5.2 str. 1/6

IOP - oblast intervence 5.2 str. 1/6 IOP - oblast intervence 5.2 str. 1/6 Oblast intervence 5.2 podporované aktivity příjemci podpory způsobilé výdaje Oblast intervence 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích (192,5 mil. EUR z ERDF)

Více

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ PARTNER FIREMNÍ 1/2013 ročník VIII. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ > 4: Zblízka: Fondy už vidí na dno pokladny > 6: Martin Jarolím: Fabrika je šancí pro

Více

ROZVOJ VESNICE Ludmila Kaš parová a kolektiv

ROZVOJ VESNICE Ludmila Kaš parová a kolektiv Ludmila Kaš parová a kolektiv MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍROZVOJ Č R Ú STAV Ú ZEMNÍHO ROZVOJE Ú STAV Ú ZEMNÍHO ROZVOJE BRNO Ludmila Kašparová a kolektiv BRNO 2002 EDIČ NÍ Ř ADA VESNICE AUTORSKÝ KOLEKTIV Autorský

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SUŠICE - UPRAVENÝ NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN SUŠICE - UPRAVENÝ NÁVRH AF-CITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17, 110 00 Praha 1 ÚZEMNÍ PLÁN SUŠICE - UPRAVENÝ NÁVRH ČÁST II. ODŮVODNĚNÍ Praha, duben 2014 Projekt ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA SUŠICE (CZ.1.06/5.3.00/17.08527) byl spolufinancován

Více

I N T E G R O V A N Ý R E G I O N Á L N Í O P E R A Č N Í P R O G R A M

I N T E G R O V A N Ý R E G I O N Á L N Í O P E R A Č N Í P R O G R A M Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů Prioritní osa 5 Technická pomoc Prioritní osa 4 Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) Prioritní osa 1 Konkurenceschopné,

Více

Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á Z A D Á N Í NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ

Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á Z A D Á N Í NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á Z A D Á N Í NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ dle 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovaný v souladu

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO

STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO MICHAL FIŠER KVĚTEN 2010 1 Identifikační údaje projekt zadavatel zpracovatel STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV, SLUNEČNÍ MĚSTO Městská část

Více

Plán využití Perly v kontextu rozvoje města Ústí nad Orlicí

Plán využití Perly v kontextu rozvoje města Ústí nad Orlicí Plán využití Perly v kontextu rozvoje města Ústí nad Orlicí Podklad k diskusi vytvořený v rámci plnění Rámcové smlouvy, uzavřené mezi Městem Ústí nad Orlicí a OHGS s.r.o. dne 12.8.2008 Zpracovatel: RNDr.

Více