Výroční zpráva o činnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Střední školy hotelové a služeb Kroměříž za školní rok 2010/2011 1

2 Výroční zpráva o činnosti Střední školy hotelové a služeb Kroměříž za školní rok 2010/2011 je zpracovaná podle 10 školského zákona č. 561/2004 Sb. a podle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Výroční zpráva byla projednaná na poradě pracovníků školy dne Pracovníci uvedení na presenční listině souhlasí se zveřejněním informací uvedených v této zprávě. Presenční listina tvoří součást této zprávy. Schválení výroční zprávy Školskou radou Střední školy hotelové a služeb Kroměříž proběhlo dne Zápis z projednání výroční zprávy o činnosti Střední školy hotelové a služeb Kroměříž za školní rok 2010/2011 ve školské radě tvoří součást této zprávy. Obsah a) základní údaje o škole... 5 Rejstřík škol:... 6 Střední škola... 6 Školní jídelna... 6 Domov mládeže... 7 Střední škola obchodu a gastronomie Koryčany, Zámecká do b) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku... 8 Počty žáků v jednotlivých oborech vzdělávání:... 9 Počty žáků v jednotlivých třídách c) Přehled pracovníků školy a rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Celkový počet pracovníků školy Věková struktura pedagogických pracovníků Věková struktura nepedagogických pracovníků Seznam pedagogických pracovníků školy Seznam nepedagogických pracovníků školy Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Požadovaná aprobovanost a stupeň vzdělání pedagogických pracovníků d) údaje o přijímacím řízení Kritéria přijímacího řízení Do maturitních oborů (65-42-M/01 Hotelnictví a L/01 Gastronomie) Do nástavbového studia ( obor L/51 Podnikání ) Do učebních oborů (obory H) Do učebních oborů (obory E) Do praktické školy (obory C)

3 Průběh přijímacího řízení: přijímací zkoušky nanečisto Přijímání v 1. kole přijímacího řízení Konečné počty žáků, přijatých do prvních ročníků: e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných a maturitních zkoušek Teoretické vyučování Teoretické vyučování a odborný výcvik - obory OU a PrŠ Odborný výcvik a odborné praxe Odborný výcvik a odborné praxe oborů "H" a "L" Praktické vyučování oborů vzdělávání, zakončených maturitní zkouškou Seznam pracovišť pro zajištění odborného výcviku uč. oborů "H" a "L" Přehled pracovišť individuálního odborného výcviku oborů E /OU Zahraniční praxe a výjezdy žáků Prospěch žáků Prospěch žáků oborů SOŠ a SOU Hodnocení vzdělávacích výsledků oborů E,C Výsledky maturitních zkoušek a závěrečných zkoušek Maturitní zkoušky Závěrečné zkoušky Ukončení studia ( k ) - Odloučené pracoviště Koryčany Hodnocení výsledků výchovného působení - Odloučené pracoviště Koryčany Absence Absence neomluvená Příchody a odchody žáků během školního roku Zpráva o činnosti žákovského parlamentu Domov mládeže a výchova mimo vyučování: Ubytování Stravování: Vzdělávací a výchovné aktivity domova mládeže a výchovy mimo vyučování Pomoc sociálně slabším žákům Výchovná opatření na domově mládeže Domov mládeže Odloučené pracoviště Koryčany SOUN 2, OP4 SOUN 2, OP4 Z. Jedlička Granty, projekty a programy na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů Domovní rada a Žákovský parlament DM Domovní rada Studentský domov Minimální preventivní program - příloha č Plnění minimálního preventivního programu příloha č Úkoly pedagogických pracovníků v oblasti zneužívání návykových látek Vzdělávací a výchovné aktivity pro žáky: Informace o činnosti psychologa DM Školní poradenské pracoviště Adaptační pobyt žáků prvních ročníků oborů hotelnictví a gastronomie f) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Vzdělávání pedagogických pracovníků - teoretické vyučování: Studium učitelů OV

4 Studium pedagogických pracovníků OU a PrŠ Studium pracovníků výchovy mimo vyučování g) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Zprávy ze soutěží a ostatních aktivit v teoretickém vyučování Zprávy ze soutěží a ostatních aktivit na odborném výcviku Výchovně vzdělávací aktivity školy pro žáky OU a PrŠ - příloha č Prevence sociálně patologických jevů - Odloučené pracoviště Koryčany Hodnocení úspěšnosti žáků OU na trhu práce Spolupráce s rodičovskou veřejností Spolupráce s obcí: Spolupráce s dalšími subjekty: h) údaje o výsledcích inspekční činnosti ) provedené Českou školní inspekcí ) provedené kontrolními orgány ČR i) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Evropské sociální fondy KURIKULUM S UNIV 2 KRAJE VIP kariera JZZZ - Jednotné zadání závěrečných zkoušek Pilotní ověřování jednotného zadání závěrečné zkoušky ve vybraných oborech Socrates - Comenius Leonardo da Vinci j) Vlastní hodnocení školy Zprávy metodiockých komisí - příloha č Informace o zahraničních praxích - příloha č Z kroniky školy - příloha č k) základní údaje o hospodaření školy Prostředky na platy, OPPP a ONIV přímé ONIV provozní Problematika materiálně technického zabezpečení práce školy: Realizované akce Velké opravy a údržba Ostatní opravy a údržba Doplňková činnost školy l) Závěr výroční zprávy m) Zápis z projednání výroční zprávy ve školské radě n) Prezenční listiny pedagogických pracovníků z projednání výroční zprávy Přílohy k výroční zprávě příloha č. 1 Minimální preventivní program příloha č. 2 Plnění mpp příloha č. 3 Soutěže a aktivity OU a PrŠ příloha č. 4 Zprávy předmětových komisí příloha č. 5 Z kroniky školy příloha č. 6 Informace o zahraničních praxích 4

5 a) základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Na Lindovce 1463, Kroměříž Charakteristika školy: Příspěvková organizace Zřizovatel školy: Zlínský kraj Adresa zřizovatele: Tř. T. Bati Zlín Údaje o vedení školy, Jméno ředitele školy: Ing. Petr Hajný Statutární zástupce ředitele: RNDr. Petr Krejčí Adresa pro dálkový přístup: Kontakt na zařízení: Tel: Tel/fax: web: http//www.hskm.cz Jméno pracovníka pro informace: Ludmila Paťavová - sekretářka ředitele Údaje o školské radě: Školská rada byla ve zřízena na 19.zasedání RZK dne podle Usnesení Rady Zlínského kraje 0747/R19/05 s účinností od v souladu s 167 zákona č.561/2004 Sb. Datum zřízení (založení) školy: 23. prosince 1993 Datum zařazení do sítě: Poslední aktualizace v síti: pod č / MŠMT ČR 5

6 Rejstřík škol: Střední škola Na Lindovce 1463, Kroměříž Vyučovací jazyk: český Nejvyšší povolený počet žáků ve škole: 1100 Datum zápisu školy do rejstříku: Datum zahájení činnosti: (IZO): Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: Na Lindovce Kroměříž Platné Milíčovo náměstí Kroměříž Platné Havlíčkova Kroměříž Platné Pavlákova Kroměříž Platné Kojetínská Kroměříž Platné Stoličkova Kroměříž Platné Zámecká Koryčany Platné Školní jídelna Na Lindovce 1463, Kroměříž (IZO): Nejvyšší povolený počet stravovaných ve školském zařízení: 3000 Datum zápisu školy do rejstříku: Datum zahájení činnosti: Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: Ulice PSČ Obec Platnost Na Lindovce Kroměříž Platné Pavlákova Kroměříž Platné Štěchovice Kroměříž Platné Zámecká Koryčany Platné 6

7 Domov mládeže Adresa: Na Lindovce 1463, Kroměříž Nejvyšší povolený počet lůžek ve školském zařízení: 930 Datum zápisu školy do rejstříku: Datum zahájení činnosti: Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: (IZO): Ulice PSČ Obec Platnost Na Lindovce Kroměříž Platné Pavlákova Kroměříž Platné Štěchovice Kroměříž Platné Zámecká Koryčany Platné Střední škola obchodu a gastronomie Koryčany, Zámecká 65 do Sídlo školy: Koryčany Právní forma: Příspěvková organizace IČO: Zřizovatel: Zlínský kraj Ředitel školy: Ing. Radomír Hebnar, Kroměříž, Francouzská do Datum potvrzení ve funkci: kdo potvrdil: Rada Zlínského kraje Statutární zástupce ředitele: Ing. Eva Kočířová, Uherské Hradiště, Stupava41 Datum jmenování: Součástí školy: Domov mládeže Školní jídelna Nástupnickou organizací se od stává Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, Na Lindovce 1463 Ředitel školy: Ing. Petr Hajný 7

8 b) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku Kód oboru Forma vzdělávání Vyučovací jazyk Délka vzdělávání Popis oboru Zámečnické práce a údržba denní český 3 r. 0 měs E/ E/01 Strojírenské práce denní český 3 r. 0 měs E/01 Potravinářská výroba denní český 3 r. 0 měs H/01 Pekař denní český 3 r. 0 měs E/003 Cukrářské práce denní český 3 r. 0 měs H/01 Cukrář denní český 3 r. 0 měs E/001 Zednické práce denní český 3 r. 0 měs E/01 Zednické práce denní český 3 r. 0 měs H/01 Zahradník denní český 3 r. 0 měs H/02 Jezdec a chovatel koní denní český 3 r. 0 měs. 90 Obchodně podnikatelská činnost denní český 4 r. 0 měs. 120 Kapacita oboru M/ L/51 Podnikání denní český 2 r. 0 měs L/01 Gastronomie denní český 4 r. 0 měs M/01 Hotelnictví denní český 4 r. 0 měs. 300 Stravovací a E/01 ubytovací služby denní český 3 r. 0 měs H/002 Kuchař - číšník pro pohostinství denní český 3 r. 0 měs H/01 Kuchař - číšník denní český 3 r. 0 měs E/001 Kuchařské práce denní český 3 r. 0 měs. 42 Praktická škola C/002 dvouletá denní český 2 r. 0 měs. 12 8

9 Počty žáků v jednotlivých oborech vzdělávání: obor vzdělávání žáci celkem absolventi Cukrář 28 0 Cukrář - výroba Cukrářské práce (Potr. výr.) 8 0 Cukrářské práce 13 6 Číšník - servírka 31 7 Číšník servírka (4 letý) 21 9 Gastronomie 42 0 Hotelnictví Hotelnictví a turismus Chovatel koní a jezdec Jezdec a chovatel koní 18 0 Kuchař (4 letý) Kuchař Kuchař - číšník Kuchař - číšník pro pohostinství Kuchařské práce 16 8 Kuchařské práce (Str.a ub.sl) 7 0 Obchodně podnikatelská činnost Ekonomika a podnikání 19 0 Pekař 15 3 Podnikání Praktická škola dvouletá 8 3 Zahradník 8 8 Zahradník (nový) 14 0 Zámečnické práce a údržba 11 4 Strojírenské práce 7 0 Zednické práce 11 5 Zednické práce (nové) 7 8 celkem 844 Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou ve škole zřízeny třídy učebních oborů E tříleté s výučním listem (stravovací a ubytovací služby-kuchařské práce, potravinářská výroba - cukrářské práce, strojírenské práce -zámečnické práce, zednické práce) a pro žáky s vážnějšími speciálně vzdělávacími potřebami byla ponechána kapacita jedné třídy Praktické školy dvouleté. Třída PrŠ byla složena ze žáků 1. a 2. ročníku, žáci byli vyučováni podle vzdělávacího programu Praktická škola dvouletá, přičemž obsah a rozsah učiva daného učebního plánu bylo třeba zredukovat na jejich výukové možnosti. Při sloučení škol se na odloučeném pracovišti v Koryčanech vyučují čtyřleté obory s maturitní zkouškou Obchodně podnikatelská činnost (3.O; 4.O) a Ekonomika a podnikání (2.O) a tříleté obory s výučním listem Kuchař číšník pro pohostinství (3.I) a Kuchař číšník (1.I; 2.I). 9

10 Střední škola obchodu a gastronomie Koryčany, Zámecká 65 do Typ školy Počet tříd Počet žáků Počet žáků na třídu podle stavu Přepočtený počet pedagogických Počet žáků na přepočt. pedagogi. k pracovníků pracovníka SOŠ ,5 Typ školského zařízení Počet skupin Počet žáků podle stavu k Přepočtený počet pracovníků Počet žáků na přepočteného pedag. pracov. Školní jídelna x 49 2 x Domov mládeže ,5 12,4 Ve škole je ve školním roce 2010/2011 celkem 6 tříd. Nepodařilo se otevřít 1. ročník oboru Ekonomika a podnikání. Pouze byl v letošním roce otevřen 1. ročník učebního oboru kuchař číšník. Rada školy Ustanovující schůze rady proběhla dne Složení rady: Předseda Josef Tvrdý Členové Monika Konečná, Jana Daníčková Z důvodu sloučení školy se SŠHS v Kroměříži Rada školy k zanikla a v lednu 2011 proběhly nové volby do rady. Z řad pedagogických pracovníků byla do Rady školy zvolena Mgr. Drahomíra Čížková a z řad rodičů a zletilých žáků byla zvolena p. Lenka Čechová. 10

11 Přehled vzdělávacích programů - Odloučené pracoviště Koryčany do Vyučované obory ve školním roce 2010/2011 (názvy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě škol) Obchodně podnikatelská činnost Ekonomika a podnikání Kód oboru Součást školy Počet žáků Ukončilo ZZ (maturita) M/006 SŠ M/01 SŠ 44 0 Kuchař-číšník pro pohostinství H/002 SOU Kuchař-číšník H/01 SOU 40 0 Volitelné předměty Konverzace v cizím jazyce (jazyk anglický, jazyk německý) Cvičení z matematiky Projektové řízení Mezi předměty, ve kterých se dělily hodiny patřily: Cizí jazyk (jazyk anglický, jazyk německý) Informační technologie a Práce s počítačem Fiktivní firma Administrativa prodeje Projektové řízení 11

12 Počty žáků v jednotlivých třídách: třída poč žáků kód oboru obor švp 1.A H01 Kuchař-číšník Kuchař- číšník 1.B H01 Kuchař-číšník Kuchař; Číšník servírka 1.C H/01, 2953H/01 Cukrář, Pekař Cukrář, Pekař 1.D L51 Podnikání Podnikání 1.E M01 Hotelnictví Hotelnictví a cestovní ruch 1.F M01 Hotelnictví Hotelnictví a cestovní ruch 1.H H02 Jezdec a chovatel koní Zahradník Jezdec a chovatel koní Zahradník 1.I H01 Kuchař-číšník Kuchař - číšník 1.K E01 Stravovací a ubytovací služby Kuchařské práce 1.M E01 Potravinářská výroba Cukrářské práce 1.R C002 Praktická škola dvouletá 1.S L01 Gastronomie Gastronomie 1.U E01 Strojírenské práce Zámečnické práce a údržba 1.Z E01 Zednické práce Zednické práce 2.A H01 Kuchař-číšník Kuchař- číšník 2.B H01 Kuchař-číšník Kuchař; Číšník servírka 2.C H/01, 2953H/01 Cukrář, Pekař Cukrář, Pekař 2.D L524 Podnikání 2.E M01 Hotelnictví Hotelnictví a cestovní ruch 2.F M01 Hotelnictví Hotelnictví a cestovní ruch 2.H H010 Chovatel koní a jezdec 2.I H01 Kuchař-číšník Kuchař - číšník 2.J H01 Zahradník Zahradník 2.K E001 Kuchařské práce 2.M E003 Cukrářské práce 2.O M01 Ekonomika a podnikání Obchodně podnikatelská činnost 2.R C002 Praktická škola dvouletá 2.S L01 Gastronomie Gastronomie 2.U E004 Zámečnické práce a údržba 2.Z E001 Zednické práce 3.A H01 Kuchař-číšník Kuchař- číšník 3.B H01 Kuchař-číšník Kuchař; Číšník servírka 3.C H/002, 2953H/01 Cukrář-výroba, Pekař Pekař 3.E M01 Hotelnictví Hotelnictví a cestovní ruch 3.F M01 Hotelnictví Hotelnictví a cestovní ruch 3.G M01 Hotelnictví Hotelnictví a cestovní ruch 3.H H010 Chovatel koní a jezdec Zahradník 3.I H002 Kuchař-číšník pro pohostinství 3.K E/001 Kuchařské práce 3.M E/003 Cukrářské práce 3.O M006 Obchodně podnikatelská činnost 3.S L005, 6541L006 Číšník - servírka, Kuchař 3.U E004 Zámečnické práce a údržba 3.Z E001 Zednické práce 4.E M/004 Hotelnictví a turismus 4.F M/004 Hotelnictví a turismus 4.O M006 Obchodně podnikatelská činnost 4.S L005, 6541L006 Číšník - servírka, Kuchař celkem

13 c) Přehled pracovníků školy a rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Celkový počet pracovníků školy Fyzických Přepočtených Pedagogických interních: ,79 Pedagogických externích: 0 0 Nepedagogických celkem: ,89 z toho: Státní rozpočet ,61 Doplňková činnost 14 12,78 Jiné zdroje 12 11,50 Celkem za SŠHS Kroměříž: ,68 z toho: učitelů teoretického vyučování 68 61,42 učitelů OV 31 28,68 vychovatelů DM 26 25,69 Věková struktura pedagogických pracovníků Věkové rozmezí Počet pracovníků Fyzických Přepočtených Do 29 let až 39 let 17 15,05 40 až 49 let 41 40,80 50 let až do vzniku nároku na S 58 54,96 důchodci 9 4,98 Celkem: ,79 Věková struktura nepedagogických pracovníků Věkové rozmezí Fyzických Počet pracovníků Přepočtených Do 29 let 6 6,0 30 až 39 let 18 17,19 40 až 49 let 38 37,14 50 let až do vzniku nároku na SD 49 47,86 důchodci 19 14,7 Celkem: ,89 13

14 Údaje o pracovnících školy - Odloučené pracoviště Koryčany do Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2010/2011 SŠHS K datu Pracoviště Koryčany Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Interní pracovníci 17 16,5 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2010/2011 ( u pedagogů důchodového věku vyznačte vedle pořadového čísla D, u absolventů A). Prac. zařazení, funkce ředitel (do31.12.) zást.řed.tv učitel učitel učitel učitel učitel učitel učitel učitel učitel učitel učitel učitel učitel vychovatel vychovatel vychovatel Vyučovaný předmět ÚČE, EO ÚČE, FF, PŘ, AJ, EO, ON ON, EO,Ad, Zb, FF, ČJ, Po IT,Eko,TV, PN, PsP HZ, F, HV, Ch, Kom, Po, PsP, ZP, M NJ, Sto AJ, D, ON,Psy, Pro,OPr, EO,St, Te, SpTe TV M NJ ČJ Učitel OV Učitel OV Vychovatelka Domova mládeže Vychovatel Domova mládeže Vychovatel Domova mládeže 14

15 Seznam pedagogických pracovníků školy cis funkce praxe vzdělání-1 vzdělání-2 1 ředitel 35 VŠ DPS 2 statutární zástupce ředitele 31 VŠ UČ. zástupce ředitele pro teoretické 3 vyučování 36 VŠb DPS zástupce ředitele pro teoretické 4 vyučování 20 VŠ DPS zástupce ředitele pro teoretické 5 vyučování 22 VŠ DPS zástupce ředitele pro žáky se 6 spec.vzděláv.potřebami 26 VŠ UČ,spec. 7 vedoucí učitel odborného výcviku 38 VŠb DPS 8 zástupce ředitele pro odborný výcvik 38 ÚSO DPS 9 zástupce ředitele pro výchovu mimo vyučování 28 VŠb DPS 10 psycholog 11 VŠ 11 vedoucí vychovatel 18 ÚSO DPS 12 vedoucí vychovatel pro DM Štěchovice 21 VŠ ped učitel odborného výcviku pro žáky se 13 spec. vzděláv. potřebami 24 USO DPS 14 učitel odborného výcviku pro žáky se spec. vzděláv. potřebami 38 ÚSO DPS 15 učitel odborného výcviku pro žáky se spec. vzděláv. potřebami 28 USO DPS,Spec. 16 učitel odborného výcviku pro žáky se spec. vzděláv. potřebami 28 USO DPS,Spec. 17 učitel odborného výcviku pro žáky se spec. vzděláv. potřebami 13 VŠb DPS 18 učitel odborného výcviku pro žáky se spec. vzděláv. potřebami 23 ÚSO DPS,spec. 19 učitel odborného výcviku pro žáky se spec. vzděláv. potřebami 40 ÚSO DPS 20 učitel odborného výcviku pro žáky se spec. vzděláv. potřebami 33 ÚSO DPS,spec. 21 učitel odborného výcviku pro žáky se spec.vzděláv. potřebami 28 VŠb DPS,spec. 22 učitel odborného výcviku pro žáky se speciál. vzděláv. potřebami 8 ÚSO DPS 23 učitel odborného výcviku pro žáky se speciál. vzděláv.potřebami 26 VŠb DPS 24 učitel odborného výcviku pro žáky se speciál.vzděláv.potřebami 28 ÚSO DPS 25 učitel odborného výcviku pro žáky se speciál.vzděláv.potřebami 32 VŠb DPS 26 učitel odborných předmětů 10 VŠ DPS 15

16 27 učitel odborných předmětů 24 VŠb DPS 28 učitel odborných předmětů 23 VŠ DPS 29 učitel odborných předmětů 32 VŠ ped. 30 učitel odborných předmětů 33 ÚSO DPS 31 učitel odborných předmětů pro žáky se spec. vzděláv. potřebami 22 USO DPS 32 učitel odborných předmětů pro žáky se spec. vzděláv. potřebami 30 VŠ DPS 33 učitel odborných předmětů pro žáky se spec. vzděláv. potřebami 23 VŠ DPS,spec. 34 učitel odborných předmětů pro žáky se spec. vzděláv. potřebami 18 ÚSO DPS,spec. 35 učitel odborných předmětů pro žáky se spec. vzděláv. potřebami 21 VŠ DPS 36 učitel odborných předmětů pro žáky se spec. vzděláv. potřebami 23 VŠb DPS,spec. 37 učitel odborných předmětů pro žáky se spec.vzděláv. potřebami 11 VŠb DPS 38 učitel praktického vyučování pro žáky se spec. vzděláv. potřebami 21 VŠ DPS 39 učitel teoretického vyučování 33 VŠ UĆ. 40 učitel teoretického vyučování 8 VŠ DPS 41 učitel teoretického vyučování 18 VŠ UČ. 42 učitel teoretického vyučování 13 VŠb UČ 43 učitel teoretického vyučování 13 VŠ DPS 44 učitel teoretického vyučování 25 VŠ DPS 45 učitel teoretického vyučování 33 VŠ UČ. 46 učitel teoretického vyučování 20 VŠ DPS 47 učitel teoretického vyučování 29 VŠ UČ. 48 učitel teoretického vyučování 35 VŠ 49 učitel teoretického vyučování 34 VŠ DPS 50 učitel teoretického vyučování 27 VŠ UČ. 51 učitel teoretického vyučování 29 VŠ UČ. 52 učitel teoretického vyučování 22 VŠ DPS 53 učitel teoretického vyučování 27 VŠ DPS 54 učitel teoretického vyučování 23 VŠ DPS 55 učitel teoretického vyučování 27 VŠ DPS 56 učitel teoretického vyučování 25 VŠ UČ. 57 učitel teoretického vyučování 35 VŠ UČ. 58 učitel teoretického vyučování 27 VŠb DPS 59 učitel teoretického vyučování 20 VŠ DPS,CŽV 60 učitel teoretického vyučování 24 ÚSO DPS 61 učitel teoretického vyučování 20 VŠ DPS 62 učitel teoretického vyučování 33 VŠb DPS 63 učitel teoretického vyučování 25 VŠ DPS 64 učitel teoretického vyučování 32 VŠ DPS 16

17 65 učitel teoretického vyučování 20 VŠ UČ 66 učitel teoretického vyučování 11 ÚSO 67 učitel teoretického vyučování 29 VŠb DPS 68 učitel teoretického vyučování 38 VŠ DPS 69 učitel teoretického vyučování 16 VŠ UČ. 70 učitel teoretického vyučování 31 VŠ DPS 71 učitel teoretického vyučování 5 VŠ UČ. 72 učitel teoretického vyučování 22 VŠb UČ 73 učitel teoretického vyučování 11 VŠ UČ 74 učitel teoretického vyučování 17 VŠb SZJ 75 učitel teoretického vyučování 8 VŠ UČ. 76 učitel teoretického vyučování 21 VŠ DPS 77 učitel teoretického vyučování 36 ÚSO DPS 78 učitel teoretického vyučování 29 VŠ DPS 79 učitel teoretického vyučování 4 VŠ UČ 80 učitel všeobecných předmětů 30 VŠ ped 81 učitel všeobecných předmětů 23 VŠ UČ,spec. 82 učitel všeobecných předmětů 22 VŠ UČ,spec. 83 učitel všeobecných předmětů pro žáky se spec.vzděláv.potřebami 23 VŠ UČ,spec. 84 učitel všeobecných předmětů pro žáky se spec.vzděláv.potřebami 22 VŠ UČ,spec. 85 učitel všeobecných předmětů pro žáky se spec.vzděláv.potřebami 22 VŠ UČ,spec. 86 učitel odborného výcviku 16 ÚSO DPS 87 učitel odborného výcviku 27 ÚSO DPS 88 učitel odborného výcviku 30 ÚSO DPS 89 učitel odborného výcviku 19 ÚSO DPS 90 učitel odborného výcviku 31 VŠb DPS 91 učitel odborného výcviku 35 VŠb DPS 92 učitel odborného výcviku 37 ÚSO DPS 93 učitel odborného výcviku 39 ÚSO DPS 94 učitel odborného výcviku 28 ÚSO DPS 95 učitel odborného výcviku 28 VŠb DPS 96 učitel odborného výcviku 22 VŠb DPS 97 učitel odborného výcviku 35 VŠ 98 učitel odborného výcviku 34 ÚSO DPS, spec. 99 učitel odborného výcviku 32 VŠb DPS 100 učitel odborného výcviku 26 VŠb DPS 101 učitel odborného výcviku 35 SO 102 učitel odborného výcviku 29 VŠb DPS 103 učitel odborného výcviku 8 ÚSO DPS 104 učitel odborného výcviku 21 ÚSO DPS 105 učitel odborného výcviku 35 VŠb DPS 106 učitel odborného výcviku 24 VŠb UČ 17

18 107 učitel odborného výcviku 18 VŠb UČ 108 učitel odborného výcviku 32 ÚSO DPS 109 vychovatel 20 ÚSO DPS 110 vychovatel 32 VŠ DPS 111 vychovatel 22 ÚSO DPS 112 vychovatel 29 ÚSO PGŠ 113 vychovatel 32 ÚSO PGŠ 114 vychovatel 28 ÚSO PGŠ 115 vychovatel 31 ÚSO PGŠ 116 vychovatel 31 ÚSO PGŠ 117 vychovatel 32 ÚSO PGŠ 118 vychovatel 17 ÚSO PGŠ 119 vychovatel 11 VŠb DPS 120 vychovatel 26 ÚSO PGŠ 121 vychovatel 25 ÚSO DPS 122 vychovatel 28 ÚSO PGŠ 123 vychovatel 25 ÚSO PGŠ 124 vychovatel 31 ÚSO DPS 125 vychovatel 33 ÚSO PGŠ 126 vychovatel 24 ÚSO PGŠ 127 vychovatel 22 ÚSO DPS 128 vychovatel 17 ÚSO PGŠ 129 vychovatel 25 ÚSO PGŠ 130 vychovatel 28 ÚSO DPS 131 vychovatel 30 ÚSO DPS 18

19 Seznam nepedagogických pracovníků školy cis funkce praxe vzdělání-1 vzdělání-2 účetní, finanční referent-vedoucí 1 ekon.úseku 15 ÚSO účetní, vedoucí prov.ekonomického 2 úseku - ZŘ PEÚ 23 VŠb ped. 3 asistent 38 ÚSO 4 investiční technik 47 ÚSO 5 odborný referent 35 ÚSO 6 personalista, referent majetkové správy 36 ÚSO 7 pokladní, účetní 12 ÚSO provozář-vedoucí DČ, účetní pro 8 škol.stravování prac.štěchovice 44 ÚSO 9 sam.kuchař-ved.provozu HŠ 35 SO 10 samost.mzdová účetní 37 ÚSO správce informačních a komunik. 11 technologií 15 ÚSO správce školního pracoviště 12 Hubertcentrum 23 SO 13 účetní 30 ÚSO 14 účetní 13 ÚSO 15 účetní, finanční referent 37 ÚSO 16 účetní, rozpočtář 40 ÚSO 17 účetní, rozpočtář, kontrolor 36 ÚSO 18 vedoucí provozovny kavárna Slávia 25 ÚSO DPS 19 vedoucí školní jídelny 29 ÚSO DPS 20 vedoucí školní jídelny 37 ÚSO 21 vedoucí školního stravování 32 ÚSO 22 zást.ved.provozu kavárna Slávia 41 ÚSO 23 bezpečnostní pracovník 22 ÚSO 24 bezpečnostní pracovník 20 VŠb DPS 25 bezpečnostní pracovník 18 ÚSO 26 číšník 22 SO 27 domovník 33 SO 28 hlídač 0 29 hlídač 0 VŠ 30 hlídač-zástupy 0 31 inventurník, skladník kuchař 38 SO 33 kuchař 1 SO 34 kuchař 8 SO 35 kuchař 6 SO 36 kuchař 18 SO 37 kuchař 19 SO 38 kuchař 20 SO 19

20 39 kuchař 20 SO 40 kuchař 20 SO 41 kuchař 24 SO 42 kuchař 31 ÚSO 43 kuchař 33 SO 44 kuchař 38 SO 45 kuchař 4 ÚSO 46 kuchař 37 SO 47 kuchař-ved.směny 35 SO 48 kuchař-vedoucí směny 28 SO 49 manipulační dělník 31 ÚSO 50 pokojská-dč pokojská-dč pomocný kuchař 12 ÚSO DPS 53 pomocný kuchař 24 SO 54 pomocný kuchař pomocný kuchař 6 SO 56 pomocný pracovník kuchyně 18 SO 57 pomocný pracovník kuchyně pomocný pracovník kuchyně pomocný pracovník kuchyně 30 SO 60 pracovnice prádelny pracovnice prádelny-dč pracovník prádelny 42 SO 63 provozář - doplňková činnost 17 ÚSO 64 recepční-vrátná řidič-zásobovač pro OV, ZJK, MTZ údržbář, vedení skladu OV 24 VŠ UČ 66 servírka 4 SO 67 správce sportovního areálu 0 68 správce sportovního areálu 0 69 šéfkuchař 38 SO 70 školník - topič 38 ÚSO 71 školník - údržbář 33 SO 72 technický pracovník-vedoucí provozního úseku 13 ÚSO 73 údržbář 30 SO 74 údržbář 31 SO 75 údržbář 38 SO 76 údržbář 35 SO 77 údržbář 0 SO 78 údržbář-instalatér 36 SO 79 údržbář-truhlář 30 SO 80 uklízečka uklízečka uklízečka 11 20

21 83 uklízečka uklízečka 14 SO 85 uklízečka 36 SO 86 uklízečka 36 SO 87 uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka 4 91 uklízečka 11 SO 92 uklízečka uklízečka 28 ÚSO 94 uklízečka 29 SO 95 uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka 33 SO 99 uklízečka 20 SO 100 uklízečka uklízečka, pomocná kuchařka 20 SO 102 uklízečka, prac.prádelny uklízečka-zástup uklízečka-zástupy uklízečka-zástupy vrátný vrátný vrátný vrátný vrátný 26 ÚSO 111 vrátný 34 ÚSO 112 vrátný vrátný 31 ÚSO 114 vrátný 0 VŠ 115 vrátný - zástupy 38 SO 116 vrátný-zástupy 0 ÚSO 117 vrátný-zástupy 48 VŠ DPS 118 zajištění provozu Hubertcentra 19 ÚSO DPS 119 zajištění provozu Hubertcentra 30 ÚSO DPS 120 zajištění provozu Hubertcentra 33 ÚSO DPS 121 zajištění provozu Hubertcentra 22 ÚSO DPS 122 zásobovač 37 ÚSO DPS 123 zásobovač, skladník školního stravování 18 ÚSO 124 zaučený kuchař 28 SO 125 zaučený kuchař 8 SO rek Někteří pracovníci zastávají dvě funkce. Proto počet fyzických pracovníků, který je 256, nesouhlasí s celkovým počtem pracovníků podle funkcí. 21

22 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Požadovaná aprobovanost a stupeň vzdělání pedagogických pracovníků Teoretické vyučování V teoretickém vyučování je výuka všeobecně vzdělávacích předmětů, tj. českého jazyka a literatury, matematiky, dějepisu, občanské nauky, fyziky, chemie, informatiky a tělesné výchovy plně aprobovaná. Výuka cizích jazyků (anglického, francouzského a německého jazyka) je vyučována osmi plně aprobovanými učiteli a dvěma učiteli, kteří sice nesplňují VŠ, ale jsou velmi kvalitními metodiky, mají státní zkoušky z AJ, FJ, nebo NJ a pedagogické vzdělání. Výuka odborných předmětů je aprobovaná podle možností, které dává současný systém vysokých škol. Předměty teoreticky zaměřené, jako ekonomické předměty, účetnictví, marketing a management, dále právo, teorie výživy, potravinářské technologie, suroviny a strojnické předměty vyučují vysokoškolsky vzdělaní učitelé s příslušnou DPS a v převážné většině s dlouholetou pedagogickou praxí. Výuku dalších odborných předmětů, zaměřených praktickým způsobem, jako jsou gastronomické technologie, stolničení, potraviny a výživa a pod. vyučují učitelé s maximálně možným stupněm vzdělání, který bylo v minulosti pro daný obor možné v ČR získat. Někteří studují gastronomický směr na UTB ve Zlíně, která jako jediná v ČR začala toto vzdělání poskytovat. Ve školním roce 2010/2011 má toto studium v bakalářské úrovni ukončeno pět učitelů a jeden získal magisterský titul inženýr. Všichni tito učitelé mají dostatečnou praxi jak odbornou, tak i pedagogickou a pokračují v magisterském studiu. V roce 2010/2011 odešla v teoretickém vyučování učitelka odborných předmětů zahradnických, nahradila ji inženýrka oboru zahradnictví; která splňuje vysokoškolský stupeň vzdělání a bude si doplňovat vzdělání pedagogické. Učitelé anglického jazyku; kteří nemají vzdělání pro střední školu; si jej doplňují. Odborný výcvik Všichni učitelé OV splňují požadovanou kvalifikaci. Instruktoři OV, kteří pomáhají učitelům OV jsou pečlivě vybíráni a i když požadovanou kvalifikaci většinou nesplňují, jsou dostatečně proškoleni a úroveň jejich působení na žáky je velmi kvalitní. Pro zvyšování odborné úrovně UOV využívali nejnovějších poznatků z oboru. Bylo využito kurzů a školení. Všichni UOV individuálně sledovali a studovali odbornou literaturu. Pedagogičtí pracovníci OU a PrŠ Všichni učitelé teoretického vyučování všeobecně vzdělávacích předmětů splňují požadovanou kvalifikaci. Nedořešeným problémem stále zůstává úplná kvalifikovanost některých učitelů v oblasti spec. pedagogiky. Kvalifikovanost spec. pedagogikou učitelů všeobecných předmětů a oboru zednické práce je 100%. Učitelé, kteří nesplňují kvalifikaci ped. pracovníka - spec. pedagogiky si postupně kvalifikaci doplňují. Jedná se zejména o učitele odborného výcviku potravinářská výroba-cukrářské práce, kteří zároveň vyučují obory SOU. V učebním oboru stravovací a ubytovací služby-kuchařské práce nesplňuje kvalifikaci spec. ped. 1 vyučující ze 3 učitelů. V oboru strojírenské práce nesplňují kvalifikaci spec. ped 22

23 2 vyučující ze 4. V letošním roce úspěšně ukončili spec. pedagogiku další 2 učitelé v oboru potravinářská výroba. Podle dlouhodobého plánu požadavků na další vzdělávání pedagogických pracovníků a doplňování kvalifikace pokračovalo ve studiu 5 učitelů. Studium pedagogických pracovníků OU a PrŠ je uvedeno v části vzdělávání pedagogických pracovníků,": Výchova mimo vyučování: "g) údaje o dalším Vychovatelé splňují požadované vzdělání. Každý z vychovatelů má specializaci na určitou zájmovou činnost. Pro zvyšování a rozšiřování odborné úrovně bylo využito akreditovaných kurzů a školení. 23

24 d) údaje o přijímacím řízení Přijímací řízení se řídilo obecně platnou legislativou a organizačním řádem školy. Pro přijímací řízení do prvních ročníků byla jmenována přijímací komise: Předseda: Místopředseda: Členové: Ing. Petr Hajný RNDr. Petr Krejčí Ing. Věra Zezuláková Blanka Janoštíková Pavel Pešek Ing. Zdeněk Laski Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2010/2011 byla nastavena takto: Do maturitních oborů (65-42-M/01 Hotelnictví a L/01 Gastronomie) budou žáci přijímáni do stanoveného počtu s reservou na odvolání podle pořadí, které bude určené podle: pořadí podle testu SCIO, jehož výsledek bude mít váhu 60 % (koeficient 0,6) pořadí podle průměrů známek na vysvědčení a to z obou pololetí 8. třídy a z pololetí 9. třídy ZŠ. Tato hodnota bude mít váhu 40 % (koeficient 0,4) Hodnoty jednotlivých pořadí, násobené koeficienty budou sečteny a podle výsledného součtu bude stanoveno konečné pořadí. V případě rovnosti konečného pořadí bude přijat uchazeč s lepší známkou v pololetí 9. třídy ZŠ postupně z cizího jazyku, matematiky, českého jazyku, případně podle hodnocení ze základní školy. Pro další kola přijímacího řízení bude obdobným způsobem hodnocen přijímací pohovor s váhou 30 % (koeficient 0,3) a známky ze ZŠ s váhou 70 % (koeficient 0,7). Pozvánka k pohovoru bude uchazečům zaslána po přihlášení do dalšího kola přijímacího řízení. Do nástavbového studia ( obor L/51 Podnikání ) budou žáci přijímáni podle pořadí, které bude určené podle průměrů známek na vysvědčení z pololetí třetího ročníku učebního oboru. Pro předměty, ze kterých nebude uchazeč klasifikován bude započítána hodnota 5. V případě rovnosti konečného pořadí bude přijat uchazeč s lepší známkou v pololetí 3. ročníku učebního oboru postupně z cizího jazyku, matematiky, českého jazyku, případně podle angažovanosti uchazeče v odborných aktivitách. Studium je určeno pro všechny absolventy oborů s kódem H. Do učebních oborů (obory H) budou žáci přijímáni ve všech kolech přijímacího řízení podle pořadí, které bude určené podle průměrů známek na vysvědčení z pololetí 9. ročníku 24

25 ZŠ. Podmínkou přijetí je klasifikace z cizího jazyku. V případě rovnosti konečného pořadí bude přijat uchazeč s lepší známkou v pololetí 9. třídy ZŠ postupně z cizího jazyku, matematiky, českého jazyku, případně podle hodnocení ze základní školy. Do učebních oborů (obory E) budou žáci přijímáni ve všech kolech přijímacího řízení podle pořadí, které bude určené podle průměrů známek na vysvědčení z posledního pololetí ZŠ, které uchazeč absolvoval. Pro přijetí je potřebné doporučení příslušných pedagogickopsychologických institucí. Do praktické školy (obory C) budou žáci přijímáni ve všech kolech přijímacího řízení na základě doporučení příslušných pedagogicko-psychologických institucí. Tříleté obory OU a Praktická škola dvouletá ( obory s kódem E, C ) Obory jsou určené především pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Přijetí uchazečů do 1.ročníku je dle následujících kritérií: přednostně jsou přijímáni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, zdravotním a sociálním znevýhodněním. Nutné je doporučeními od školského poradenského zařízení (spec. pedagogicko-psychologické popř., lékařské). Byli přijímáni žáci, kteří splnili povinnou školní docházku, popř. i kteří ukončili povinnou školní docházku na ZŠ v nižším ročníku na základě doporučení ped. poradenského centra a není u nich předpoklad, že by úspěšně zvládli učební obor s kódem H. Při přijetí byly posuzovány znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení a hodnocením ze ZŠ (prospěch, postoje ke školní odpovědnosti, chování a školní docházka, zručnost v oboru a zájem o obor). U uchazečů, kteří již dříve studovali na SŠ, byly posuzovány důvody pro které studia zanechali, jejich absence ve škole, věk (vzhledem k běžnému věku žáků 1. roč.), přičemž přednost pro přijetí mají žáci s dokladovanými speciálně vzdělávacími potřebami popř. zdravotní doporučením. Průběh přijímacího řízení: přijímací zkoušky nanečisto 18 žákům - uchazečům, kteří projevili zájem bylo umožněno absolvovat tzv. "přijímací zkoušky nanečisto" Přijímání v 1. kole přijímacího řízení Přijímací zkoušky pro obory M/01 Hotelnictví a L/01 Gastronomie proběhly dubna I v letošním roce byly v rámci Zlínského kraje povinné SCIO testy pro přijímací zkoušky na obory středních škol s maturitou. Pro obor Hotelnictví se přijímacích testů zúčastnilo 162 žáků, pro obor Gastronomie 53 žáků. Přijímací řízení pro ostatní obory proběhlo dne Do jednotlivých oborů probíhalo přijímací řízení podle tabulky: 25

26 Počet přijatých žáků k / potvrzeno zápisovým lístkem '6542M01 Hotelnictví 48 '6541L01 Gastronomie 30 '2953H01 Pekař 5 '2954H01 Cukrář 22 '4152H01 Zahradník H01 Jezdec a chovatel koní E01 Strav. a ubytovací služby 7 '6551H01 Kuchař - číšník E01 Zednické práce E01 Potravinářská výroba E01 Strojírenské práce 3 '7862C002 Praktická škola dvouletá L51 Podnikání 30 Výsledky přijímacího řízení byly zveřejněny na informační tabuli SŠHS Kroměříž bezprostředně po přijímacím řízení. Výsledky přijímacího řízení, zveřejněné na informační tabuli SŠHS Kroměříž měly pouze informativní charakter. Konečné rozhodnutí o přijetí, případně o nepřijetí obdrželi uchazeči podle zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) písemnou formou. Konečné přijetí uchazeče bylo potvrzeno odevzdáním zápisového lístku v zákonné lhůtě 5 dnů o doručení rozhodnutí o přijetí. Po prvním kole přijímacího řízení došlo k poměrně velké migraci žáků. Mnoho žáků podalo odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí, mnoho uchazečů, kteří byli přijati neodevzdalo zápisový lístek a mnoho uchazečů, kteří odevzdali zápisový lístek, jej převedlo na jinou školu a využilo možnost změnit školu, na kterou byli přijati. Všichni uchazeči, kteří se po prvním kole přijímacího řízení odvolali proti rozhodnutí o nepřijetí, byli přijati autoremedurou. Tento proces znamenal, že po prvním uzavřeném kole přijímacího řízení nebyl žádný z oborů zcela naplněn. Počty žáků, přijatých do prvních ročníků po prvním kole přijímacího řízení: Počet Počet Odevzdali přihlášených přijatých zápisový lístek 3 ) Strojírenské práce (2351E01) Potravinářská výroba (2951E01) Pekař (2953H01) Cukrář (2954H01) Zednické práce (3667E01) Zahradník (4152H01) Jezdec a chovatel koní (4153H02) Gastronomie (6541L01) Hotelnictví (6542M01) Stravovací a ubytovací služby (6551E01)

27 Kuchař - číšník (6551H01) Prodavač (6651H01) Praktická škola dvouletá (7862C002) Celkem Z výše uvedených důvodů byla vypsána další kola přijímacího řízení, která byla realizována podle zveřejněných kritérií. Konečné počty žáků, přijatých do prvních ročníků: obor H/01 Cukrář Cukrář L/01 Gastronomie Gastronomie M/01 Hotelnictví švp Hotelnictví a cestovní ruch H/02 Jezdec a chovatel koní Jezdec a chovatel koní H/01 Kuchař, číšník Kuchař - číšník H/01 Pekař Pekař L/51 Podnikání Podnikání E/01 Potravinářská výroba Cukrářské práce C/002 Praktická škola dvouletá Praktická škola dvouletá E/ E/01 Stravovací a ubytovací služby Kuchařské práce 7 Strojírenské práce Zámečnické práce a údržba H/01 Zahradník Zahradník E/01 Zednické práce Zednické práce H/01 Cukrář Cukrář 1 celkem

28 e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných a maturitních zkoušek Teoretické vyučování Po dvouletém pilotování oboru vzdělávání Hotelnictví byla od zahájena výuka dle upraveného školního vzdělávacího programu Hotelnictví a cestovní ruch. Úpravy, které byly ověřovány ve školním roce 2008/2009, byly v praxi vyzkoušeny a ukázaly se jako správné. Změny byly napsány v loňské výroční zprávě. Od nového šk. r. 2009/2010 se již učí dle nezměněného ŠVP Hotelnictví a cestovní ruch. Naše škola se nadále podílí na navazujícím projektu Kurikulum S, který se týká přípravy nových maturitních zkoušek v RVP Hotelnictví a k tomu navazujících ŠVP. I díky tomuto projektu jsme žáky ve šk.r. 2010/2011 připravili na nové maturitní zkoušky. V oboru vzdělávání Gastronomie byly vytvořeny tři ŠVP. Gastronomie Kuchař číšník, Gastronomie Kuchař, Gastronomie Číšník, servírka. V prvním ročníku jsou všichni žáci přijímáni do ŠVP Gastronomie Kuchař číšník. V průběhu prvního ročníku na základě zkušeností, zájmů a praktických dovedností si vyberou případnou specializaci. Od druhého ročníku již si mohou zvolit ze všech tří ŠVP, které se liší v teoretickém vyučování hodinovou dotací gastronomických technologií a technikou obsluhy a v odborném výcviku zaměřením. Výše uvedený obor s postupnou profilací se jeví jako velmi perspektivní. Tříletý obor Pekař zakončený výučním listem byl také pilotně odzkoušen a po drobných úpravách v minulém školním roce zůstal nezměněn a má ŠVP velmi dobře propracovaný. Avšak nadále přetrvává malý zájem o tento obor. Na základě zkušeností z ověřování ŠVP Kuchař číšník dle RVP H/01 Kuchař číšník byly vytvořeny další dva nové samostatné a v prvním ročníku také odzkoušené ŠVP, Kuchař a Číšník, servírka. Tříletý obor Cukrář zakončený výučním listem byl ověřován v praxi od Po zkušenostech s pilotním ověřováním příbuzného oboru Pekař a dlouhodobě dobrých výsledcích v oboru Cukrář výroba byl vytvořen velmi zajímavý a pro praxi velmi přínosný ŠVP Cukrář. Přesto zájem o studium postupně klesá, což nás velmi mrzí. Tříletý obor Zahradník zakončený výučním listem byl také ověřován od Je vytvořen velmi perspektivně a pro potřeby trhu práce. Avšak zájem i o tento obor neustále klesá. 28

29 Nově byl vytvořen ŠVP tříletého oboru Jezdec a chovatel koní zakončeného výučním listem ŠVP si bere zkušenosti z dlouhodobě vyučovaného učebního oboru Chovatel koní a jezdec H/010 a je velmi dobře připraveno ve spolupráci se sociálními partnery. Začali jsme podle něj vyučovat od Pro dvouleté nástavbové studium byl vytvořen ŠVP Podnikání dle RVP L/51 Podnikání. Je dobře propracován a navazuje na všechny obory s výučním listem. Je zde nově zařazen předmět Zbožíznalství a také žáci využijí svých zkušeností ze svého tříletého oboru v předmětu Učební praxe. Zde skupinky žáků založí svou firmu a pod vedením zkušených odborníků z praxe podnikají. S danou formou podnikání máme již dlouhodobé zkušenosti v předmětu Aplikovaná ekonomii ve třetím ročníku čtyřletého oboru Hotelnictví a cestovní ruch. Teoretické vyučování a odborný výcvik - obory OU a PrŠ Nabídka vzdělávacích programů ve školním roce 2010/2011 byla odpovídající stávajícím možnostem školy i zájmům uchazečů. Škola nabízí vzdělávání ve tříletých oborech s výučním listem (stravovací služby-kuchařské práce, potravinářská výroba-cukrářské práce, zednické práce, strojírenské práce-zámečnické práce a údržba) a dvouletý obor Praktická škola dvouletá zakončená závěrečnou zkouškou. Poptávka uchazečů pokryla možnosti školy. Kvalita výuky, zvláště odborného výcviku, byla na dobré úrovni prakticky ve všech učebních oborech. Hodnocení odpovídá i výsledkům vlastního hodnocení školy, zároveň i výsledkům závěrečných zkoušek, na kterých se dlouhodobě podíleli všichni pedagogičtí pracovníci. V letošním školním roce jsme se poprvé aktivně zapojili do jednotného zadání závěrečných zkoušek( JZZZ) v oborech kuchařské, cukrářské a zednické práce, pro obor zámečnické práce a údržba nebylo JZZZ včas připraveno NÚOV. V případě příprav JZZZ pro obor kuchařské práce se vyučující daného oboru aktivně zapojili do příprav k vypracovávání zadání, zástupce ředitele byla v týmu NÚOV Praha jako spoluautorka projektu. Jednotné zadání závěrečné zkoušky přispělo k sjednocení obsahu zkoušky na všech školách a tím i ke srovnání výstupů. Vzrostla prestiž závěrečné zkoušky u žáků a rodičů. Závěrečná zkouška potvrdila, že žáci dosáhli příslušnou odbornou kvalifikaci. Učební plány byly ve všech třídách splněny, v letošním školním roce jsme zahájili v 1. ročnících poprvé výuku podle nových ŠVP pro všechny nabízené učební obory pro žáky se spec. vzdělávacími potřebami. Nezvykle vysoký úbytek žáků během školního roku byl částečně vykompenzován přestupem neúspěšných žáků z jiných středních škol. Opakujícím problémem školního roku se ukázal velmi vysoký počet zameškaných hodin některých žáků. Velkým přínosem se stala možnost individuálního odborného výcviku žáků 2. a 3. ročníků na smluvních pracovištích. Za úspěch roku považujeme především rozšíření individuálního odborného výcviku zámečníků a zedníků. Velmi dobrou spolupráci máme s majiteli firem IOV, kteří tímto pomáhají žákům zajistit náležitou praxi přímo v provozu a připravují je tak na budoucí profesi. Taktéž se sociální partneři podíleli i na sponzorování účasti žáků při soutěžích. 29

30 Ceníme si vysoce hodnoceného pořadatelství dvou celostátních soutěží žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: kuchařská soutěž ve studené kuchyni Gastro Mánes a cukrářská soutěž Sladké opojení vyhlašovaná a podporovaná MŠMT ČR. Bohužel se nám letos nepodařilo od Zlínského kraje získat dotaci na soutěž Gastro Mánes, kterou jsme tedy uspořádali za podpory sponzorů a z vložného od soutěžních družstev. Odborný výcvik a odborné praxe Odborný výcvik a odborné praxe oborů "H" a "L" Odborný výcvik učebních oborů probíhal na pracovištích, které byly v převážné míře ve vlastnictví, nebo v pronájmu Střední školy hotelové a služeb Kroměříž, jako jsou cukrářské dílny, pekárna v areálu Psychiatrické léčebny v Kroměříži, Hubertcentrum Kroměříž, zahradnické dílny, Kavárna Slávia v Kroměříži, laboratoře, cvičné kuchyně, cvičná obslužná místa, cvičný bar apod., nebo na pracovištích smluvně zajištěných u podnikatelských subjektů. Zde se jednalo o zajištění OV v restauracích a hotelích, pekárnách, cukrárnách, hřebčínech a zahradnictvích v blízkosti školy, nebo ve výhodné dopravní vzdálenosti. Všechna pracoviště byla zajištěna buď učiteli OV, nebo instruktory OV smluvně jmenovanými z řad pracovníků podnikatelských subjektů. Výuka žáků probíhala v alternativní formě, střídání OV s teoretickým vyučováním v týdenních intervalech. U oboru chovatel koní a jezdec byly zabezpečovány služby žáků a učitelů odborného výcviku na pracovišti Hubert centrum podle platných osnov. Organizace odborného výcviku probíhala podle vypracovaných přeřazovacích plánů pro všechny ročníky jednotlivých učebních oborů. Bylo zajišťováno průběžné sledovaní a vybavovaní výukových prostor a dílen v areálu školy, areálu Hubert centra a na odloučených pracovištích v návaznosti na vybavení z minulého období. Materiální zabezpečení OV bylo v maximálním možném rozsahu ekonomicky úsporné. V oblasti výchovy pracovní, rozumové, mravní a estetické, tělesné, právní i ve výchově vědeckotechnické, byla řízena činnost k podpoře vytváření trvalých vědomostí, dovedností a návyků tvořivé práce, učitelé OV se podíleli na aktivní a iniciativní výchově žáků, posilovali pracovní a polytechnické vlastnosti žáků, pracovní morálku žáků v jednotlivých oborech. Roční plány pro každý ročník byly obsaženy v plánech jednotlivých učebních oborů.velká pozornost byla věnována přípravě závěrečných zkoušek. 1. ročník Podařilo se vytvořit velmi dobré podmínky pro úspěšnou adaptaci žáků na jednotlivých pracovištích pro odborný výcvik. Učitelům odborného výcviku se dařil posilovat u žáků kladný vztah ke zvolenému oboru, dodržování režimů a řádů školy. Ke splnění zadaných 30

31 úkolů přistupovali učitelé OV náročně, ale diferencovaně podle schopností jednotlivých žáků. Ověřovali znalosti a dovednosti, přísně sledovali školní docházku a vyvozovali opatření ze záškoláctví viz. metodický pokyn č.j / Zvýšená pozornost byla věnována dodržování bezpečnosti a hygieny při práci. 2. ročník Učitelé OV využívali poznatků a úrovně vědomostí a návyků z prvního ročníku. Vyžadovali kvalitu prováděné práce, v některých tématech přecházeli výhradně na produktivní práci, její kontrolu a konečné vyhodnocování. Zájem o zvolený obor se u žáků prohluboval soutěžemi v rámci školy. Prohlubování pracovních návyků učitelé odborného výcviku považovali za stěžejní spolu s dodržováním pracovních postupů, bezpečnosti při práci a hygieně práce. 3. ročník Kladl se důraz na kvalitu a pečlivost odváděné práce, na získání a upevňování pracovních návyků. Žáci se připravovali ke vstupu do pracovního procesu. Trvale se vyhodnocovaly klady a nedostatky v práci a kvalitě práce žáků. Dle metodického pokynu č.j / úvod do světa práce byla zařazena jednotlivá témata do tématických plánů OV. Průběžně probíhala příprava žáků ke kvalitnímu zvládnutí závěrečných zkoušek. Písemné smlouvy o poskytnutí pracoviště pro odborný výcvik žáků SŠHS Kroměříž K poskytnutí pracoviště pro odborný výcvik žáků jednotlivých ročníků a učebních oborů byly uzavřeny písemné smlouvy mezi SŠHS Kroměříž a odpovědnými zástupci organizací, poskytující pracoviště pro zajištění odborného výcviku. Ve smlouvě byly vždy vymezeny základní podmínky pro poskytování pracoviště, vymezeny požadavky na pracoviště, přehled poskytovaných prostor a otázka vybavení pracoviště. Součástí smluv byly dohody o podmínkách, za kterých jsou pracoviště poskytována. Byla zde řešena otázka úhrady za pronájem, spotřebu energie, nákladů na vytápění atd. Smlouvy rovněž individuálně řešily podmínky úhrady za případnou produktivní práci. Praktické vyučování oborů vzdělávání, zakončených maturitní zkouškou: Studenti vykonávají během studia praxi učební a odbornou. Praxe učební probíhá v průběhu školního roku. Žáci studijního oboru hotelnictví a hotelnictví a turismus ji vykonávají převážně na pracovištích smluvně zajištěných u podnikatelských subjektů, zčásti také na pracovištích, která jsou ve vlastnictví SŠHS. Zde se jedná o cyklicky se opakující praxe převážně v restauracích a hotelích vyšších kategorií, mnohdy z důvodu dosažení potřebné úrovně i značně vzdálených, nebo dokonce zahraničních. Všechna pracoviště byla zajištěna buď učiteli praktického vyučování, nebo smluvně zajištěnými instruktory. 31

32 Odborná praxe probíhá po 3. Ročníku v rozsahu 6 týdnů, z toho jsou 2 týdny o prázdninách. Žáci tuto praxi mohou vykonávat i v zahraničí na praxích a stážích, které organizuje škola, případně si mohou zahraniční pracoviště najít sami. Za vykonanou práci byli žáci odměňováni dle 561/ Seznam pracovišť pro zajištění odborných praxí. Pracoviště ročník poč.žáků Školní restaurace 1, 2, 3 16 Restaurace Hotel.školy 1, 2, 3 16 Kuchyně Hotel.školy 1, 2, cvičné kuchyně školy 1, 2 30 Hotel Vega Pozlovice 2,3 3-5 Hotel Palace Luhačovice 2,3 3 Hotel Jurkovičův dům Luhačovice 2,3 1 Hotel Dům B. Smetany Luhačovice 2,3 1 Hotel Alexandria Luhačovice 2,3 2 Seznam pracovišť pro zajištění odborného výcviku uč. oborů "H" a "L" Pracoviště ročník počet žáků PEKAŘ Pekárna školní 1,2,3 20 CUKRÁŘ - VÝROBA Espreso Holešov 3 2 TOP TRADE Holešov 2, 3 3 Školní cukrářské dílny 1, 2, 3 50 Pekařství Kolář Zlín 2, 3 1 Cukrárna Roštění 2, 3 2 Kuchař číšník ŠVP Kuchař číšník 2 cvičné kuchyně školy. 1, 2, 3 20 Kavárna Slávia KM 1, 2,

33 Kuchař číšník ŠVP Číšník servírka Restaurace Sport Kroměříž 2,3 1 Restaurace Octárna KM 2, 3 1 Restaurace Scéna KM 2, 3 2 Bistro Zlatá rybka Holešov 2, školní restaurace 1, 2, 3 12 Kavárna Slávia KM 1, 2, 3 15 Rest. Černý orel KM 1, 2, 3 2 Restaurace Rybářská bašta 2,3 1 Kuchař číšník ŠVP KUCHAŘ Restaurace Sport Kroměříž 2,3 2 Domov důchodců Kroměříž 1,2 2 2 školní jídelny SŠHS Km 1,2,3 20 Kavárna Slávia Km 1, 2, 3 15 Rest. Scéna kroměříž 2, 3 2 Rest. Octárna Kroměříž 2, 3 1 Wechův dvůr KM 2, 3 1 Rest. Korunka KM 2, 3 1 Rest. Černý orel KM 2, 3 1 Zahradník Zahradnictví Kvasice Zděněk Kohout 1, 2, 3 24 SŠHS Kroměříž areál parku 1, 2, 3 24 Květná zahrada 3 9 Jezdec a chovatel koní Zemský hřebčinec Tlumačov. 1, 3 29 Hřebčín Napajedla 1, 3 29 Hubertcentrum 2 17 Obory "E" Odborný výcvik učebních oborů E 33

34 byl vykonáván formou skupinové výuky ve cvičných dílnách jednotlivých učebních oborů, ale také formou individuálního odborného výcviku na sjednaných smluvních pracovištích. Kuchařské práce: vlastní pracoviště ve škole - 3 cvičné kuchyně pro skupinovou výuku OV a 6 smluvních pracovišť individuálního odborného výcviku AB bistro Kroměříž Vodní, Milan Kubík Vodní Meloun, Velké nám, Kroměříž ÚSP Barborka, Kroměříž Vegeteriánská jídelna Kroměříž, Velké nám., Výrobna jídel a polotovarů Bránecká Hulín Školní jídelna ZŠ Hulín Cukrářské práce: skupinová výuka oboru cukrářské práce všech tří ročníků ve školních cukrářských dílnách, IOV byl zajištěn ve školní pekárně, cukrárna Roštění, espreso Holešov Zámečnické práce a údržba : 1 školní zámečnická dílna pro skupinovou výuku a 4 smluvní pracoviště individuálního odborného výcviku: CSAO s.r.o. Kroměříž Bílanská - skupinová výuka pro 2.roč. 1den v týdnu Zednické práce : sjednaná staveniště (smlouva o dílo) pro skupinovou výuku zedníků pro 1. a 2. ročník, všichni žáci 3. ročníku vykonávali OV na 4 smluvních pracovištích individuálního odborného výcviku. Ve školním roce 2010/2011 druhé a třetí ročníky všech výše uvedených oborů vykonávali individuální odborný výcvik žáci pod vedením instruktorů na 13 smluvně zajištěných individuálních pracovištích. V převážné většině jsme OV praktikovali ve spolupráci s kroměřížskými firmami, se kterými škola spolupracuje již několik let (např.: AB bistro Kubík KM, Vodní meloun KM, ÚSP Barborka KM, Stavební podnik KM, Fornál trading s.r.o. KM, Firma Dan Lachendro KM, Strabis group, s.r.o. Kroměříž, CSAO Kroměříž). 34

35 Přehled pracovišť individuálního odborného výcviku oborů E /OU učební obor: Zámečnické práce a údržba 3. roč. IOV každý týden pondělí, úterý Pracoviště IOV Kyselica Jaroslav Zámečnictví Stavební podnik výroba s.r.o. Fornal trading s.r.o. počet žáků 1 žák 1 žák 2 žáci CSAO, Kroměříž s.r.o. 1 žák skupina 7 žáků 2. ročníku - výuka probíhala za účasti učitele OV učební obor: Kuchařské práce 2.a 3.roč. IOV každý týden 2. roč. pondělí-úterý, 3. roč. středa-pátek Pracoviště IOV AB Bistro, Kroměříž Vodní Meloun Kroměříž ÚSP Barborka Kroměříž Vegetariánská jídelna Kroměříž Výrobna jídel Bránecká, Hulín ŠJ Hulín počet žáků 3 žáci 3 žáci 3 žáci 1 žák 3 žáci 2 žáci učební obor: Zednické práce 3. roč. IOV sudý týden pondělí, úterý lichý týden pondělí- středa Pracoviště IOV Ing. Dan Lachendro stavební firma Rovina Hulín Holstav, s.r.o. Hankeho Holešov Strabis group, s.r.o. Kroměříž počet žáků 1 žáci 2 žáci 1 žák 1 žák 35

36 Odborná praxe žáků studijního oboru - Odloučené pracoviště Koryčany Odborná praxe OP2 Jednota SD Hodonín-Žarošice J.Sedláček Caf.Žeravice Obecní úřad Hranice M.Huťka, Kotojedská 543,Km Vindiš s.r.o., Kyjov TESCO STORES ČR a.s.,km OKL a.s., Bzenec Potraviny Nováková, Milotice BMB s.r.o., Ždánice Úřad pro zastu.státu ve věcech Obecní úřad Lužice majetkových Hodonín SŠHS Kroměříž. -prac.koryčany Kaufland ČR v.o.s.,kyjov Ševela,s.r.o., Dubňany Slezáček Pavel Skoronice Ahorn cz, s.r.o., Vlkoš Pekařství Brankovice Ekor s.r.o., Kyjov Odborná praxe OP3 HARSO, pobočka Brno Obecní úřad Nemotice Radmila Pantlíková, Sobůlky L.Augustin, Zástřizly Dagmar Klabalová, Troubky Ing. Hyšáková, Veselí n.moravou Město KM odbor dopravy De haus Marefy Ing. Babíková Senica Knihovna Koryčany Komest Koryčany Panorama potraviny, Veselí n.mor. Obecní úřad Mouřínov Úřad práce KM Městký úřad Kyjov, p.pírková Jednota SD Hodonín Jednota Milotice PAJA Bzenec TVARBET MORAVIA, Hodonín Městský úřad Dubňany M.Hořický BOZP Veselí n.mor. Gastrona a.s., Strabenice Ekor s.r.o., Kyjov Macek asyn s.r.o.,ratíškovice Odborná praxe OP4 Certi.arti., Žeravice Hruška s.r.o., Koryčany Kolaříková oděvy, Kyjov LUMA cyklasport, Svatobořice Anita Boučková, Kyjov Místní knihovna Vřesovice ZŠ a MŠ Brankovice Kulturní klub Hulín Chemlep Koryčany Odborný výcvik učebních oborů: Odloučené pracoviště Koryčany Vlastní pracoviště: Restaurace Alfa Kroměříž (do ) Smluvní pracoviště soukromých firem: Restaurace Bonanza, Kyjov Restaurace Nový svět, Kyjov Radniční vinárna Kyjov Restaurace Noralgast, Kyjov Školní jídelna, pracoviště Koryčany Penzion Vila, Kyjov Restaurace Skleňák, Kyjov Restaurace U Chytilů, Dubňany Pizzeria Perfetto, Veselí n.moravou Restaurace Ve dvoře, Vlkoš Penzion KD, Svatobořice Restaurace Atlantic, Kyjov Restaurace Akvárko, Stupava Restaurace SpotrClub, Hodonín Restaurace Kino, Koryčany Rest. U Zeleného stromu, Kroměříž Rest. Vodní meloun, Kroměříž Restaurace KD Střílky Kavárna Incontro Restaurace Smraďavka Lázeňské středisko Vyškov Jídelna Pal, Kroměříž Café bistro Matiné, Kroměříž 36

37 Zahraniční praxe a výjezdy žáků Ve školním roce 2010/2011 byly zorganizovány zahraniční stáže a praxe pro cca 64 žákůžáků, kteří vyjeli do těchto zemí: SRN, Řecko, Itálie, Španělsko, Francie, Rakousko. Část žáků do SRN a Itálie se zúčastnila praxe (stáže) v rámci programu Leonardo da Vinci. Cílem mezinárodního projektu Leonardo da Vinci je podpora odborného vzdělávání žáků, kteří se připravují na své budoucí povolání. Podpora, zvláště finanční, směřuje do členských zemí EU a proto se i žáci naší školy, které byl schválen národní agenturou Leonardo da Vinci projekt do Německa a Itálie, mohou v letošním roce rozjet za hranice republiky. U tohoto programu zajišťuje dopravu tam i zpět a pojištění agentura Leonardo da Vinci, na ubytování a stravování se podílí agentura Leonardo da Vinci a partnerská škola. Stáž probíhá na všech úsecích hotelového provozu (tj. kuchyně, restaurace, bar, hauskeeping apod.) Odborné vedení zajistí manažeři hotelu. Studenti pracují v provozu max. 8 hodin denně, za týden mají nárok na 2 dny osobního volna. Studenti po absolvování stáže obdrží certifikát o vykonávané činnosti s hodnocením. Další výjezdy se uskutečnily na základě smlouvy mezi hotelem a školou a prostřednictvím agentur Career Travel a Student jobs (obě Řecko). Na místo určení se studenti dopravují sami, většinou si sami hradí dopravu i pojištění. Hotel zajišťuje ubytování a stravování. Studenti pracují 5-6 dnů v týdnu, zabezpečují činnost recepce, obsluhu v jídelně, obsluhu na pláži, v baru, pracují v kuchyni ale také zajišťují úklid na patrech a pokojích. Dva žáci vyjeli individuálně do Londýna. Zde si zajišťovali vše sami. Podle nového zákona mají možnost absolventi SŠ (všech, nejen naší ) získat v rámci dalšího vzdělávání pracovní povolení na dobu 12 nebo 18 měsíců. S touto žádostí se obrátí na příslušný úřad práce v České republice. I když možnost je určena středoškolákům ze všech škol, myslíme si, že naše škola žáky na tuto práci připravuje velmi dobře jak po stránce odborné, tak jazykové a žáci mají větší možnost uplatnění. Někteří naši studenti se na místa praxí vrací individuálně a pracují zde v sezóně. Praxe studentů v Německu Přes ZIHOGu jsme dostali nabídku 21 míst, která jsme zcela obsadili. Velká část žáků pracovala v městečku Binz u pana Bruna, se kterým dlouhodobě spolupracujeme. Praxe trvá 3 měsíce, žáci dostávají příspěvek na dopravu, pojištění si hradí sami. Ne všichni žáci jsou na práci a podmínky zvyklí, nejvíce problémů je během počáteční adaptace. Praxe studentů v Řecku V letošním roce jsme opět využili služeb agentury Career Travel, se kterou žáci vyjeli na Krétu. Smlouva byla uzavřena s žákem (u nezletilých se zákonným zástupcem) a agenturou, agenturou, hotelem a naší školou, která potvrzovala, že žák je žákem hotelové školy a vykonává praxi. Agentura hradila leteckou dopravu, ubytování a stravování. Studenti pracovali 6 dnů v týdnu, max. 8 hodin denně, zabezpečovali obsluhu v jídelně, v baru, někteří pracovali v kuchyni. S agenturami odletělo na 3 měsíce na Krétu 9 žáků. Všichni pracovali v restauraci, baru nebo v kuchyni. Pracovní doba byla 8 hodin denně, za měsíc měli žáci nárok na 4 dny volna. 37

38 Další výjezdy se uskutečnily na základě smlouvy mezi hotelem a školou jednalo se o hotel Estelle v oblasti Chalkidiki, kde vyjely 4 žákyně. Zde hotel hradil dopravu, stravu a ubytování. V letošním roce byla tato spolupráce v mnohem menším měřítku, agentura nebyla schopná zajistit termín akceptovatelný školou. Praxe studentů z Itálie. V roce 2011 se uskutečnila ve Florencii v hotelu Villa Le Rondini odborná stáž v rámci mezinárod-ního projektu Leonardo da Vinci, které se zúčastnilo 5 žáků. Stáž a praxi vykonávali v kuchyni, na obsluze a na recepci. Další výjezdy se uskutečnily na základě smlouvy mezi hotelem a školou jednalo se o hotel v oblasti Bardolino, kde vyjely 2 žákyně. Se školou v Bardolinu máme navázané partnerské vztahy v rámci projektu. Velkým přínosem pro žáky bylo zdokonalení italského jazyka - všichni žáci ji studují jako druhý cizí jazyk. Praxe žáků ve Španělsku Na základě smlouvy mezi hotelem a školou vyjelo letos do Španělska 19 žáků. Pracovali ve něstech Alcossebre, Peňiscola a Vinaros.Studenti si hradili dopravu a pojistné, hrazenou měli stravu a uby-tování. Přínosem pro žáky bylo zdokonalení španělského jazyky, který mají jako 3.cizí jazyk, případně formou kroužku. Praxe studentů ve Francii Dalším z letovisek, kde pracovali naši studenti byla oblast Savojských Alp- Bourget-du-Lac, gatstronomické restaurace " Beaurivage " La Terasse ". Zde pracovali 4 studenti, všichni plnoletí Praxe probíhala od poloviny června do poloviny září.délka pracovní doby byla 8 hodin denně, v týdnu měli dva volné dny. Jejich výdělek byl 300 / měsíc. Leteckou dopravu hradil zaměstnavatel. Pojištění si zajišťovali na vlastní náklady. V letošním roce jsme opět měli žáky v Paříži- Pointe St.Eustache. Zde ve 2 turnusech pracovaly vždy 2 žákyně, které zde pracovaly 2,5 měsíce. Žáci se vrátili spokojeni, ocenili také doprovodný program jejich stáže, organizovaný pro ně zaměstnavateli. Letních odborných zahraničních praxí se o hlavních prázdninách 2011 zúčastnili: Francie : Savojské Alpy 4 žáci Paříž 4 žáci Itálie : Florencie 5 žáků Řecko : Řecké ostrovy- 9 žáků / SRN : Binz 21 žáků / Zihoga / 15 žáků / Leonardo da Vinci / Španělsko : Alcossebre, Vinaros, Peniscola 19 žáků Celkem : 77 žáků 38

39 Prospěch žáků Prospěch žáků oborů SOŠ a SOU Prospěch žáků je rozdílný zvláště mezi jednotlivými obory. Mezi jednotlivými ročníky stejných oborů není větších rozdílů, i když směrem k vyšším ročníkům nepatrně vzrůstá absence, která je většinou řádně omluvená. Z neomluvené absence jsou vyvozovány dosti přísná opatření, vedoucí v některých případech až k vyloučení ze studia. V prospěchu je zvláště patrný rozdíl mezi obory studijními a učebními. Tento rozdíl vyplývá již ze skutečnosti, s jakými známkami jsou žáci do jednotlivých oborů přijímáni. Průběh vyučování v celé školním roce je průběžně kontrolován a ovlivňován. Kontrola vychází v první řadě z jednání předmětových metodických komisí, které se zabývají jak způsobem hodnocení (pedagogickou diagnostikou), tak samotnými výsledky úrovně zdělání žáků. Jednotlivými zástupci ředitele i ředitelem školy jsou pak kontrolovány tématické plány a úroveň jejich plnění. Do 15. září 2010 byly všemi vyučujícími podle platných osnov vypracovány a odevzdány tématické plány a do konce září zkontrolovány a podepsány ředitelem školy. V průběhu roku bylo plnění tématických plánů kontrolováno a ovlivňováno tak, že při výroční klasifikaci jednotlivých ročníků bylo konstatováno, že všechny tématické plány, a tedy i předepsané osnovy byly splněny. Důležitou roli při plnění tématických plánů hraje i skutečnost, že žáci mají možnost účastnit se doučování (např. v matematice, cizích jazycích, odborných předmětech) a konzultací s jednotlivými učiteli. Tím je všem žákům daná možnost úspěšně absolvovat příslušný ročník studia. I přes uvedené úsilí jednotlivých pedagogů bylo na konci školního roku zaznamenáno nehodnocení, nebo nedostatečné hodnocení některých žáků z některých předmětů a bylo nutné přistoupit k doklasifikacím, nebo opravným zkouškám, které proběhly podle platné legislativy. Výsledky vzdělávání uvádí následující tabulka: Hotelnictví a cestovní ruch Počet žáků k Prospělo s vyznam Prospělo Neprospělo Odložená klasifikace 1 39

40 Učební a studijní obory Odborné učiliště a PŠ Snížené stupně z chování za opakovanou neomluvenou školní absenci, negativní postoj ke studiu a neplnění školních povinností: Hotelnictví a cestovní ruch: 1 žák uspokojivé 2 Učební a studijní obory: 12 žáků uspokojivé 2 2 žáci neuspokojivé - 3 Odborné učiliště a PŠ: 3 žáci uspokojivé 2 Odloučené pracoviště Koryčany Celkový prospěch žáků za uplynulý školní rok Počet žáků k Prospělo s vyznamen. Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Zanechalo studia,jiné SOŠ Prospěch žáků v oborech s maturitní zkouškou: V letošním školním roce zůstalo hodnocení prospěchu zhruba na loňské úrovni, 4 žáci prospěli s vyznamenáním, 52 žáků prospělo, 3 žáci neprospěli a 4 žákyně byly nehodnoceny. 1 žákyně 3. Ročníku si podala žádost o opkování ročníků, a druhá žákyně 3. Ročníku požádala o přestup na učební obor Kuchař-číšník. Ostatní žáci mají možnost v sprnu vykonat opravné a rozdílové zkoušky. Prospěch žáků v oborech se závěrečnou zkouškou: Ve 3 ročnících oboru Kuchař číšník neprospěl žádný z žáků s vyznamenáním, 34 žáků prospělo, 8 žáků neprospělo a 6 žáků bylo neklasifikováno. U letos se u neprospívajících žáků projevila vyšší absence, výchovné problémy a špatný přístup k výuce. Hodnocení vzdělávacích výsledků oborů E,C ( žáci se spec. vzdělávacími potřebami): V letošním školním roce byly problematické třídy zejména 1. ročníků všech učebních oborů z důvodů adaptace se na nové prostředí, nároků na plnění zadání od vyučujících TV+OV, opakované vysoké absence a u některých, zejména problematických žáků také nezájmem o vzdělávání, spojeným často i s nedostatečnou podporou rodiny. Nejvíce problematické byly třídy 1.Z,U a ve vyšších ročnících třída 2.Z. V těchto třídách téměř po celou dobu školního roku byl řešen problém s vysokou absencí stále stejných žáků a negativní postoj k výuce. Učitelé se v této třídě potýkali s velice nezodpovědným přístupem žáků ke studiu zejména v oblasti absence a často vulgárním chováním některých žáků. Nejlepší třídou ve školním roce byly vyhodnoceny 3. ročníky třída 3.M celkový průměr 1,97 a třída 3.K celkový průměr 2,13 a 1. ročník třída 1.M celkový průměr 2,16. 40

41 Slabých studijních výsledků dosahovali žáci v celkovém hodnocení zejména v předmětu matematika (neúspěch v učení je způsoben častou poruchou dyskalkulie u většiny žáků), ale i v odborných předmětech: odborné kreslení, technologie, stroje a zařízení. Velmi slabých studijních výsledků dosáhli žáci 3. ročníků třída 3.U a 3.Z Vysoká absence zejména i rómských žáků byla řešena v součinnosti se sociálním úřadem odborem péče o dítě. Školní absence u některých žáků se stala již vleklým, obtížně řešitelným problémem, v jehož důsledku byla udělována kázeňská opatření, důtky třídních učitelů, důtky ředitele školy, podmínečná vyloučení a snížené stupně z chování. V letošním školním roce byla udělena 3 podmínečná vyloučení ze studia ve třídách 2.M, 2.Z, 2.K, z nichž jeden žák byl i přes veškerá výchovná opatření nakonec ze studia vyloučen. Během školního roku zanechalo studium na OU celkem 17 žáků, z toho bylo 8 žáků z 1. ročníků a 5 žáků ze 3. ročníků, kteří zanechali studium pro vysokou opakovanou absenci a nezájem o obor, 1 žákyně z 2. ročníku ze zdravotních důvodů studium přerušila. Výsledky maturitních zkoušek a závěrečných zkoušek Maturitní zkoušky Maturitní zkoušky probíhaly ve školním roce 2010/2011 dle nové státní maturity v oboru M/004 Hotelnictví a turismus, v oboru L/524 Podnikání, v oboru L/005 Kuchař a v oboru L/005 Číšník, servírka. Vyhodnocení maturitních zkoušek žáků studijních oborů za šk. rok 2010/2011. Studijní obor Hotelnictví turismus Kuchař Číšník, servírka Obchodně podnikatelská činnost (odl.pr. Koryčany) a Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Nebyli připuštěni Písemná i ústní část maturitní zkoušky ve všech oborech proběhla dle platné legislativy nové státní maturity. Hotelnictví a turismus 41

42 Praktická část maturitní zkoušky byla vykonána formou realizace manažerských projektů, jako byly přípravy různých akcí např. rautů, svateb, slavnostních obědů a večeří, barmanské soutěže apod., nebo vypracováním a realizací zájezdu včetně itineráře průvodce a výzkumu spokojenosti se službami v daném městě. Po dohodě s MŠMT ČR, NÚOV a na základě projednávání problematiky praktické části maturitní zkoušky v Asociaci ředitelů hotelových škol probíhaly praktické maturitní zkoušky po celý školní rok. Byl stanoven vedoucí jednotlivých prací - učitel odborných předmětů, který na přípravu a zajištění akcí dohlížel. Žáci odevzdali písemně zpracovaný projekt maturitní práce, do které zahrnuli všechny náležitosti spojené s přípravou a realizací akce a který v termínu daném MŠMT ČR pro vykonání praktické části maturitní zkoušky obhájili. Studijní obor Kuchař, Číšník - servírka Dle legislativy proběhla také praktická zkouška z odborného výcviku. Nástavbovém studiu - Podnikání Žáci dle platné legislativy konali praktickou zkoušku. Museli vypracovat a realizovat manažerský projekt. Práce, realizace i jejich obhajoby byly na dobré úrovni. Výsledky státní maturity byly v nástavbovém studiu mnohem horší než v jiných oborech. Hodnocení připravenosti nových maturit Velmi kladně byla hodnocena skutečnost, že jednotliví členové maturitních komisí mají organizačním řádem školy přesně určené a definované povinnosti, odpovídající platné legislativě. Ředitel školy, tak jeho zástupce před vlastními maturitami kontrolovali celkovou připravenost a administrativní správnost a kompletnost po skončení maturit. Připravenost písemná části maturitních zkoušek byla komisaři hodnocena na výbornou. Předsedové maturitních komisí byli zajišťováni recipročně z Hotelové školy s.r.o. Bosonožská Brno, SOŠ a SOU Šířava Přerov a z Střední školy průmyslová a hotelová Uherské Hradiště. Závěrečné zkoušky Písemnou část závěrečné zkoušky vykonávali žáci v učebnách školy podle platné legislativy od 8:00 hod. do 12:00 hod. Praktickou část závěrečné zkoušky vykonávali: žáci učebního oboru Kuchař číšník ŠVP Kuchař a Cukrář-výroba na cvičných pracovištích v budově školy, žáci učebního oboru Kuchař číšník ŠVP Číšník-servírka ve cvičné školní kavárně Slávia v Kroměříži, 42

43 žáci učebního oboru Kuchař-číšník ŠVP Kuchař číšník na cvičných pracovištích v budově školy a Slavia Kroměříž žáci učebního oboru Pekař ve cvičné školní pekárně Havlíčkova ul. v Kroměříži, žáci učebního oboru Chovatel koní a jezdec v areálu Hubertcentra v Kroměříži, který škola provozuje a pracovišti hřebčince Tlumačov, žáci učebního oboru Zahradník v prostorách zahradnictví pana Kohouta v Kvasicích. Praktickou část závěrečné zkoušky vykonávali žáci podle harmonogramu: ZZ praktická - Kuchař číšník ŠVP Kuchař číšník ZZ praktická - Kuchař číšník ŠVP Kuchař ZZ praktická - Pekař ZZ praktická - Cukrář - výroba ZZ praktická - Kuchař číšník ŠVP Číšník servírka ZZ praktická Chovatel koní a jezdec ZZ praktická - Zahradník Ústní část závěrečné zkoušky vykonávali žáci v učebnách školy podle platné legislativy v termínech podle organizačního řádu školy: ZZ-ústní - Pekař ZZ ústní - Kuchař číšník ŠVP Kuchař číšník ZZ ústní Chovatel koní a jezdec ZZ ústní Kuchař číšník ŠVP Kuchař ZZ ústní - Zahradník ZZ ústní - Kuchař číšník ŠVP Číšník servírka ZZ ústní Cukrář výroba Slavnostní vyřazení absolventů učebních oborů proběhlo aule školy

44 Výsledky závěrečných zkoušek uč. oborů ve šk. roce Učební obor Počet žáků Kuchař číšník ŠVP Kuchař číšník Žáků 22 Kuchař číšník ŠVP Číšník servírka Žáků 8 Zahradník ŽÁKŮ 8 Cukrář výroba Žáků 19 Prospěli s V Prospě li Neprospěli 1 Gabrhelová 16 OchockÁ Nebyli připuštěni 19 3 žáci Horňák Vaca Žurmanová 5 3 žáci 8 PavlíkovÁ Ležáková Štěpánová Zavadil Pekař Žáků 3 Chovatel koní a jezdec ŽÁKŮ 12 Kuchař číšník ŠVP Kuchař Žáků 12 3 Kateřina Hrubá Nikola Schwarzová Petr Šindelář Celkem Předsedové komisí závěrečných zkoušek byli zajišťováni recipročně s SOU Uherský Brod, SOUP Valašské Meziříčí, SOŠ gastronomie Přerov, SOŠ Otrokovice, VOŠ, SOŠ SOU a U Bzenec, COP a jazyková školka s právem státní zkoušky Valašské Meziříčí. 44

45 Ve školním roce 2010/2011 naše škola pokračovala v projektu ESF KVALITA 1. nová závěrečná zkouška. Ověřovali jsme Jednotné zadání závěrečné zkoušky u uč. oborů Kuchař, Cukrář výroba, Chovatel koní a jezdec, Zahradník a Pekař. U učebního oboru Pekař jsme byli členy realizačního týmu, který spolu s dvěma odbornými školami ve Smiřicích a Frýdlantu nové zadání pro závěrečné zkoušky připravoval. Zástupkyní naší školy byla ing. L. Hajná. Součástí realizačního týmu oboru vzdělání Chovatel koní a jezdec byly vedoucí učitelka odborného výcviku Bc. Blanka Zavadilová a učitelka odborného výcviku Margita Urbanová. Spolupracovali jsme se Střední školou dostihového sportu v Praze Chuchli, Střední školou chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem a Českou zemědělskou akademií v Humpolci. U uvedených závěrečných zkoušek byli přítomni odborníci z praxe, kteří se vyjadřovali k náplni zkoušek ze strany potřeb provozu a výrobních závodů. U učebního oboru Cukrář výroba technoložka firmy Ireks Enzyma paní Eliška Dernerová, u učebního oboru Pekař technolog firmy Mantler pan Stanislav Janíček, u učebního oboru Kuchař číšník ŠVP Kuchař vedoucí stravovacího provozu pan K. Šinut u učebního oboru Zahradník pan Zdeněk Kohout majitel zahradnictví v Kvasicích a u oboru Chovatel koní a jezdec MVDr. Antonín Černocký. Jednotné zadání závěrečné zkoušky by mělo přispět k sjednocení obsahu zkoušky na všech školách a tím ke srovnání výstupů. Významné je zapojení sociálních partnerů, kteří mají k dosavadnímu typu závěrečných zkoušek výhrady. Vzrostla prestiž závěrečné zkoušky u žáků a rodičů. Zvýšily se vypovídací hodnoty závěrečné zkoušky pro zaměstnavatele. Závěrečná zkouška potvrdila, že žáci dosáhli příslušnou odbornou kvalifikaci. Žáci i pedagogičtí pracovníci přistupovali k plnění všech tří oblastí nové závěrečné zkoušky velmi zodpovědně. Ve školním roce 2010/2011 naše škola pokračovala v projektu ESF Kvalita 1. nová závěrečná zkouška. Ověřovali jsme Jednotné zadání závěrečné zkoušky u uč. oborů Kuchař, Cukrář výroba, Chovatel koní a jezdec, Zahradník a Pekař. U uč. oboru Pekař jsme byli členy realizačního týmu, který spolu s dvěma odbornými školami ve Smiřicích a Frýdlantu nové zadání pro závěrečné zkoušky připravoval.zástupkyní naší školy byla ing. L. Hajná. U uvedených závěrečných zkoušek byli přítomni odborníci z praxe, kteří se vyjadřovali k náplni zkoušek ze strany potřeb provozu a výrobních závodů. U uč. oboru Cukrář výroba - technoložka firmy Ireks Enzyma paní Eliška Dernerová, u uč. oboru Pekař - technolog firmy Mantler pan Stanislav Janíček, u uč. oboru Kuchař - vedoucí stravovacího provozu pan K. Šinut. u uč. oboru Zahradník - pan Zdeněk Kohout majitel zahradnictví v Kvasicích u oboru Chovatel koní a jezdec - MVDr. Antonín Černocký, ředitel Zemského hřebčína Tlumačov. Jednotné zadání závěrečné zkoušky by mělo přispět k sjednocení obsahu zkoušky na všech školách a tím ke srovnání výstupů. 45

46 Významné je zapojení sociálních partnerů, kteří mají k dosavadnímu typu závěrečných zkoušek výhrady. Vzrostla prestiž závěrečné zkoušky u žáků a rodičů. Zvýšily se závěrečné zkoušky pro zaměstnavatele. Závěrečná zkouška potvrdila, že žáci dosáhli příslušnou odbornou kvalifikaci. vypovídací hodnoty Žáci i pedagogičtí pracovníci přistupovali k plnění všech tří oblastí nové závěrečné zkoušky velmi zodpovědně. Ukončení studia ( k ) - Odloučené pracoviště Koryčany Počet žáků v posledním ročníku Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo SOŠ Maturitní zkoušku v řádném červnovém termínu konalo 24 žáků, 1 žákyně prospěla s vyznamenáním, 12 žáků prospělo a 11 žáků neprospělo. Všech 11 neprospívajících žáků se přihlásilo k podzimnímu opravnému termínu, který proběhne v měsíci září Podzimní opravný termín maturitní zkoušky konalo 10 žáků, 1 žákyně byla omluvena z důvodu nemoci. Z těchto 10 žáků 3 žáci prospěli, 7 žáků neprospělo. Závěrečné zkoušky v řádném červnovém termínu z celkového počtu 15 žáků konalo pouze 11 žáků. 2 žákyně prospěly s vyznamenáním a ostatních 9 žáků prospělo. Ze zbývajících 4 žáků, kteří nekonali ZZ v červnu, 1 žákyně požádala ze zdravotních důvodů o opakování ročníku a 3 žáci budou závěrečnou zkoušku konat v řádném termínu v září Podzimní řádný termín ZZ konali pouze 2 žáci ( 1 žák opakuje 3. ročník, proto nebyl k ZZ připuštěn). Z těchto dvou žáků 1 žák prospěl, 1 žák neprospěl. Hodnocení výsledků výchovného působení - Odloučené pracoviště Koryčany Veškeré výchovné problémy a kázeňské přestupky byly v průběhu uplynulého školního roku řešeny ve výchovné komisi, kterou tvoří ředitel, výchovná poradkyně, třídní učitel žáka, popřípadě i jeho rodič. Většinou poté vždy dochází ke snížení kázeňských přestupků a také se i zlepší pravidelná docházka do školy. 46

47 Snížené stupně chování na konci školního roku Počet % ze všech žáků školy 2 - uspokojivé 13 11,6 3 - neuspokojivé 6 5,4 Neomluvené hodiny ve školním roce 2010/2011 Počet hodin % ze všech zameškaných hodin 1. pololetí 247 2,45% 2. pololetí 548 5,30% za celý školní rok 795 3,88% Z tabulky je zřejmé, že oproti loňskému roku došlo ke snížení neomluvené absence, nejvíce se na ní podíleli žáci 2. ročníku učebního oboru Kuchař číšník. Absence Absence omluvená celkem hod.: Hotelnictví a cestovní ruch: Učební a studijní obory: Odborné učiliště a PŠ: Celkem: : hodin Absence neomluvená celkem hod: Hotelnictví a cestovní ruch: 104 Učební a studijní obory: Odborné učiliště a PŠ: 471 Celkem: hodin Absence omluvená průměr hod. na žáka: Hotelnictví a cestovní ruch: 72,96 Učební a studijní obory: 95,15 Odborné učiliště a PŠ: 136,90 Absence neomluvená průměr hod. na žáka: Hotelnictví a cestovní ruch: 0,40 Učební a studijní obory: 3,79 Odborné učiliště a PŠ: 5,29 47

48 Absence za školní rok oborů OU (E a C) Absence některých žáků ve vyučování je stále naléhavějším vleklým problémem. Častým důvodem absencí žáků je nepříznivý zdravotní stav, ale mezi žáky jsou bohužel i problémoví žáci se sklonem k záškoláctví a opakovaně se vyskytují krátkodobé 1-2 denní absence žáků. Ze strany školy byla permanentně uplatňována veškerá dostupná opatření na zamezení absence žáků: okamžité telefonování rodičům a zjišťování důvodu jejich absence, jednání s rodiči problematických žáků, jednání s pracovníky sociálních odborů péče o dítě, jednání s ošetřujícími lékaři, tj. veškerá opatření dle ustanovení Školního řádu. Škola se již dlouhodobě zapojuje do projektu Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, který je každoročně vyhlašovaný MŠMT ČR. Za školní rok byly podány 2 žádosti pro 1. a 2. kolo. Do projektu byli zahrnuti žáci, kteří dokladovali sociální znevýhodnění rodiny s podmínkou dobrého školního prospěchu a zárukou pravidelné školní docházky. Žádost nebyla poskytnuta romským žákům, kteří měli v minulém školním roce velmi problémovou a nepravidelnou docházku do vyučování, udělená výchovná opatření a nezájem o studium. 48

49 Příchody a odchody žáků během školního roku Příchody žáků během školního roku: čj 1011 třída důvod Nové přijetí od viz čj. 1011/132 2.Z 1011/122 Opakování ročníku - ve šk.roce 1011/003 2.B 2009/10 byla ve 2.B 1011/115 1.B Přestup z 1.A od /096 2.B Přestup z 1.A od /013 2.S Přestup z 1.F od /058 2.U Přestup z COPT 1011/048 1.R Přestup z OU a ZŠ prakt.holešov 1011/091 1.A Přestup z SOŠ a SOU Bzenec 1011/087 1.U Přestup z SOŠ Otrokovice 1011/088 1.A Přestup z SŠGO Zlín 1011/056 1.H Přestup ze SPŠM 1011/027 1.C Přestup ze SŠ nábytkářské BpH 1011/019 1.C Přestup ze SŠ oděvní Vizovice Přestup ze SŠHG Frenštát p/r - viz 1011/110 1.F 1011/102 Původně cukrář - přestup do pekař 1011/120 2.C od /004 2.Z Dodatečné přijetí 1011/031 2.B Dodatečné přijetí 1011/071 1.U Dodatečné přijetí kod oboru nazev oboru E/001 Zednické práce H/01 Kuchař - číšník H/01 Kuchař - číšník H/01 Kuchař - číšník L/01 Gastronomie Zámečnické práce a E/004 údržba C/002 Praktická škola dvouletá H/01 Kuchař - číšník E/01 Strojírenské práce H/01 Kuchař - číšník H/02 Jezdec a chovatel koní H/01 Pekař H/01 Cukrář M/01 Hotelnictví H/01 Pekař E/001 Zednické práce H/01 Kuchař - číšník E/01 Strojírenské práce 49

50 Odchody žáků během školního roku: Přerušení studia 1011/026 4.F Zemřel M/004 Hotelnictví a turismus Přerušení od na /051 1.C roky H/01 Pekař Přerušení od na /063 2.F roky M/01 Hotelnictví Přerušení studia od /078 1.C na 2 roky H/01 Pekař Přerušení studia od na /079 2.B roky H/01 Kuchař - číšník Přerušení studia od /092 1.C na 2 roky H/01 Cukrář Přerušení studia od /097 1.H na 2 roky H/02 Jezdec a chovatel koní Přerušení studia od /103 K H/01 Kuchař - číšník Další přerušení od /109 3.S na 2 roky L/005 Číšník, servírka Přerušení od na /111 3.C roky H/002 Cukrář-výroba Přerušení studia od na /117 1.B roky H/01 Kuchař - číšník Přerušení studia od na /123 1.B roky H/01 Kuchař - číšník Přerušení studia od do Obchodně podnikatelská 1011/124 OP M/006 činnost Přerušení studia od do /125 2.A H/01 Kuchař - číšník Přerušení studia od do /126 2.A H/01 Kuchař - číšník Přerušení studia od do /127 2.A H/01 Kuchař - číšník 50

51 1011/128 2.M 1011/139 K *zz: pěstounka // Přerušení studia od do // PV do Přerušení studia od E/003 Cukrářské práce H/01 Kuchař - číšník Převedení na jiný obor: 1011/053 1.F 1011/065 1.S 1011/095 2.A 1011/114 1.A 1011/119 2.C 1011/157 2.S 1011/158 2.S 1011/159 2.S Přestup do 1.A od Přestup do 1.B od Přestup do 2.B od Přestup do 1.B od Změna oboru - přestup do pekař od Přestup do 2.A 2011/12 od Přestup do 2.A 2011/12 od Přestup do 2.A 2011/12 od M/01 Hotelnictví L/01 Gastronomie H/01 Kuchař - číšník H/01 Kuchař - číšník H/01 Cukrář L/01 Gastronomie L/01 Gastronomie L/01 Gastronomie Vyloučení ze studia čj 1011 třída důvod Vyloučen v době podmíněného 1011/093 2.A vyloučení Vyloučen v době podmíněného 1011/094 1.A vyloučení Vyloučen v době podmíněného 1011/061 1.A vyloučení Vyloučen v době podmíněného 1011/107 2.Z vyloučení Vyloučen v době podmíněného 1011/082 3.B vyloučení Vyloučen v době podmíněného 1011/146 3.B vyloučení Vyloučen v době podmíněného 1011/145 1.A vyloučení Vyloučen v době podmíněného 1011/070 3.A vyloučení kod oboru nazev oboru H/01 Kuchař - číšník H/01 Kuchař - číšník H/01 Kuchař - číšník E/001 Zednické práce H/01 Kuchař - číšník H/01 Kuchař - číšník H/01 Kuchař - číšník H/01 Kuchař - číšník 51

52 Vyřazení z evidence čj 1011 třída důvod 3.B - Neprospěla ve 2.pol. 1011/163 1.D 2010/11 3.B - Ukončení studia na vlastní 1011/083 2.D žádost 3.B - Ukončení studia na vlastní 1011/042 1.D žádost 3.B - Ukončení studia na vlastní 1011/138 1.D žádost 1011/084 2.D 3.B - Vyřazen na základě /050 1.D 3.B - Vyřazen na základě 68 3.B-07/08 - Vyřazen na základě 1011/118 2.D 68 3.C - Neprospěla ve 2.pol. 1011/161 1.D 2010/ C - Ukončení studia na vlastní 1011/129 1.D žádost 3.C - Ukončení studia na vlastní 1011/077 1.D žádost 1011/045 1.D 3.H - Přestup do SŠ Vítkov 3.H - Ukončení studia na vlastní 1011/038 1.D žádost 3.H - Ukončení studia na vlastní 1011/052 1.D žádost 3.J - Ukončení studia na vlastní 1011/017 1.D žádost 1011/187 K2 Neprospěl ve 2.pol. 2010/ /191 2.U Neprospěl ve 2.pol. 2010/ /162 1.B Neprospěl ve 2.pol. 2010/11 Neprospěl ve 2.pol. 2010/ /165 1.K od opakuje v 1.K Neprospěl ve 2.pol. 2010/ /192 2.S od nastupuje do 2.B Neprospěl ve 2.pol. 2010/ /178 4.S od nastupuje do 3.B Neprospěl ve 2.pol. 2010/11 - povoleno opakování od 1011/160 3.Z /179 1.A Neprospěl ve 2.pol. 2010/11 - povoleno opakování od 52 kod oboru nazev oboru L/51 Podnikání L/254 Podnikání L/51 Podnikání L/51 Podnikání L/254 Podnikání L/51 Podnikání L/254 Podnikání L/51 Podnikání L/51 Podnikání L/51 Podnikání L/51 Podnikání L/51 Podnikání L/51 Podnikání L/51 Podnikání H/01 Kuchař - číšník E/004 Zámečnické práce a údržba H/01 Kuchař - číšník Stravovací a ubytovací E/01 služby L/01 Gastronomie L/005 Číšník, servírka E/001 Zednické práce H/01 Kuchař - číšník

53 1011/190 3.K 1011/189 K Neprospěl ve 2.pol. 2010/11 - povoleno opakování od Neprospěl ve 2.pol. 2010/11 - povoleno opakování od /176 1.D Neprospěl ve 2.pol.2010/ E/001 Kuchařské práce Kuchař - číšník pro H/002 pohostinství L/51 Podnikání M/01 Hotelnictví H/01 Cukrář 1011/177 1.E Neprospěl ve 2.pol.2010/11 Neprospěl ve 2.pol.2010/11 - od 1011/183 1.C nastupuje do 1.M Neprospěl ve 2.pol.2010/11 - povoleno opakování od /180 1.A H/01 Kuchař - číšník /186 4.S Neprospěla ve 2.pol. 2010/11 L/005 Číšník, servírka /164 1.H Neprospěla ve 2.pol. 2010/11 H/01 Zahradník /188 K1 Neprospěla ve 2.pol. 2010/11 H/01 Kuchař - číšník Neprospěla ve 2.pol. 2010/ Obchodně podnikatelská 1011/167 OP3 od nastupuje do K2 M/006 činnost Neprospěla ve 2.pol. 2010/ Obchodně podnikatelská 1011/166 OP3 od opakuje v OP3 M/006 činnost Neprospěla ve 2.pol. 2010/11 - povoleno opakování od /174 2.C H/01 Cukrář 1011/173 2.C 1011/185 2.J Neprospěla ve 2.pol. 2010/11 - povoleno opakování od Neprospěla ve 2.pol. 2010/11 - povoleno opakování od /184 3.A Neprospěla ve 2.pol.2010/ /182 1.C Neprospěla ve 2.pol.2010/ /181 3.S Neprospěla ve 2.pol.2010/ /141 2.K Přestup do OU Křenovice 1011/059 2.A Přestup do SOŠ a SOU Blansko 1011/098 K2 Přestup do SOŠ Otrokovice 1011/016 1.D Přestup do SŠ gastro Přerov H/01 Cukrář H/01 Zahradník H/01 Kuchař - číšník H/01 Pekař L/005 Číšník, servírka E/001 Kuchařské práce H/01 Kuchař - číšník H/01 Kuchař - číšník L/51 Podnikání

54 1011/015 1.B Přestup do SŠ služeb s.r.o. UH H/01 Kuchař - číšník Přestup do SŠ zemědělské /064 3.H Český Těšín H/010 Chovatel koní a jezdec 1011/012 1.E Přestup na AG M/01 Hotelnictví /154 OP2 Přestup na OA a JŠ Hodonín M/01 Ekonomika a podnikání 1011/155 OP2 Přestup na OA a JŠ Hodonín M/01 Ekonomika a podnikání 1011/156 OP2 Přestup na OA Břeclav M/01 Ekonomika a podnikání /193 1.E Přestup na OA Prostějov M/01 Hotelnictví /152 2.C Přestup na SOŠ a SOU Kladno H/01 Pekař /057 1.S Přestup na SOU obch. Prostějov L/01 Gastronomie Stravovací a ubytovací 1011/106 1.K Přestup na SOU obch. Prostějov E/01 služby Přestup na Soukr. SOŠ /153 3.F živnostenskou s.r.o. Přerov M/01 Hotelnictví Přestup na SŠ chovu koní a /169 1.H jezdectví Kladruby n/l H/02 Jezdec a chovatel koní Přestup na SŠ zemědělskou /150 1.H Český Těšín H/02 Jezdec a chovatel koní SŠ gastro Přerov - Ukončení /044 1.D studia na vlastní žádost L/51 Podnikání /175 1.D SŠ oděvní Vizovice L/51 Podnikání Ukončení studia na vlastní /076 2.C žádost H/01 Pekař Ukončení studia na vlastní Kuchař - číšník pro 1011/142 K3 žádost H/002 pohostinství Ukončení studia na vlastní /069 3.U žádost E/004 Zámečnické práce a údržba Ukončení studia na vlastní /105 3.G žádost M/01 Hotelnictví Ukončení studia na vlastní /144 3.C žádost H/01 Pekař Ukončení studia na vlastní /135 1.C žádost H/01 Pekař Ukončení studia na vlastní /137 3.S žádost L/005 Číšník, servírka Ukončení studia na vlastní /100 3.S žádost L/006 Kuchař Ukončení studia na vlastní /131 2.H žádost H/010 Chovatel koní a jezdec 1011/075 2.C Ukončení studia na vlastní Cukrář 54

55 1011/040 3.Z 1011/130 2.J 1011/036 3.H 1011/085 2.B 1011/168 K3 1011/171 2.C 1011/134 3.H 1011/151 1.M 1011/014 2.J 1011/149 1.B 1011/121 1.C 1011/104 1.Z 1011/116 3.H 1011/143 3.K 1011/170 OP2 1011/030 2.S 1011/080 1.E 1011/081 1.E 1011/086 1.F žádost H/01 Ukončení studia na vlastní žádost E/001 Zednické práce Ukončení studia na vlastní žádost H/01 Zahradník Ukončení studia na vlastní žádost H/010 Chovatel koní a jezdec Ukončení studia na vlastní žádost H/01 Kuchař - číšník Ukončení studia na vlastní žádost - od opakuje v Kuchař - číšník pro K3 H/002 pohostinství Ukončení studia na vlastní žádost // PV do H/01 Pekař Ukončení studia na žádost matky H/001 Zahradník Ukončení studia na žádost matky E/01 Potravinářská výroba Ukončení studia na žádost matky H/01 Zahradník Ukončení studia na žádost matky H/01 Kuchař - číšník Ukončení studia na žádost matky H/01 Pekař Ukončení studia na žádost matky E/01 Zednické práce Ukončení studia na žádost matky H/010 Chovatel koní a jezdec Ukončení studia na žádost matky E/001 Kuchařské práce Ukončení studia na žádost matky M/01 Ekonomika a podnikání Ukončení studia na žádost matky L/01 Gastronomie Ukončení studia na žádost matky M/01 Hotelnictví Ukončení studia na žádost matky M/01 Hotelnictví Ukončení studia na žádost matky M/01 Hotelnictví Ukončení studia na žádost /172 1.F matky M/01 Hotelnictví Ukončení studia na žádost /018 1.K matky E/01 Ukončení studia na žádost /029 1.A matky H/01 Kuchař - číšník Ukončení studia na žádost /108 1.B matky H/01 Kuchař - číšník 1011/147 1.A Ukončení studia na žádost Kuchař - číšník 55 Stravovací a ubytovací služby

56 matky H/01 Ukončení studia na žádost /148 1.B matky H/01 Kuchař - číšník /089 1.A Vyřazen na základě 68 H/01 Kuchař - číšník 1011/046 3.H Vyřazen na základě H/010 Chovatel koní a jezdec 1011/101 3.K Vyřazen na základě E/001 Kuchařské práce 1011/060 1.C Vyřazen na základě H/01 Pekař 1011/113 1.D Vyřazen na základě L/51 Podnikání 1011/112 3.U Vyřazen na základě E/004 Zámečnické práce a údržba /067 2.Z Vyřazen na základě 68 E/001 Zednické práce 1011/072 2.Z Vyřazen na základě E/001 Zednické práce 1011/133 1.Z Vyřazen na základě E/01 Zednické práce Stravovací a ubytovací 1011/034 1.K Vyřazen na základě 68 E/01 služby 1011/047 1.B Vyřazen na základě H/01 Kuchař - číšník 1011/073 1.A Vyřazen na základě H/01 Kuchař - číšník 1011/074 1.A Vyřazen na základě H/01 Kuchař - číšník 1011/136 1.M Vyřazena na základě E/01 Potravinářská výroba 1011/099 1.C Vyřazena na základě H/01 Cukrář 1011/140 1.C Vyřazena na základě H/01 Cukrář 1011/062 1.H Vyřazena na základě H/01 Zahradník 1011/032 2.H Vyřazena na základě H/010 Chovatel koní a jezdec 1011/033 1.H Vyřazena na základě H/02 Jezdec a chovatel koní 1011/043 1.H Vyřazena na základě H/02 Jezdec a chovatel koní 1011/068 2.K Vyřazena na základě E/001 Kuchařské práce Stravovací a ubytovací 1011/035 1.K Vyřazena na základě 68 E/01 služby 1011/041 1.A Vyřazena na základě H/01 Kuchař - číšník 56

57 Zpráva o činnosti žákovského parlamentu Žákovský parlament tvoří zástupci jednotlivých tříd (za každou třídu jeden žák) kromě žáků vycházejících ročníků, ale i ti mají možnost se zúčastňovat jeho jednání, pokud mají nějaké připomínky, podněty nebo dotazy. Výbor parlamentu tvoří: Předseda: Soukupová Petra (3. G) Zástupce Pavláková: Gerhardtová Monika (2.F) Zástupce Lindovka: Hutařová Renáta (2. A) Zástupce OU a PK: Janálová Andrea (2. K) Jednatel: Mikulásek David (1. D) Každé schůze se účastní zástupce pedagogického sboru PhDr. Jitka Jurčíková, která má práci žákovského parlamentu na starosti, a někteří pracovníci vedení školy (ředitel nebo jeho zástupci). V tomto školním roce se schůzí pravidelně účastnila školní psycholožka Mgr. Možíšová. Letos se řešily především otázky spojené s praxemi odbornou, učební a zahraničními, jednalo se o materiálně technickém vybavení tříd, o maturitních zkouškách, přípravě na novou maturitu, mimoškolních aktivitách, kvalitě výuky, výchovných a vzdělávacích problémech žáků, kvalitě školního stravování, o plese školy, divadelních představeních pro žáky, o vydávání školního časopisu. Ten začal v tomto školním roce opět vycházet. Dostal název Crew a jeho šéfredaktorem je Martin Mikulenka ze 2.B. Dalšími členy redakční rady jsou Renáta Hutařová (2.A), Radek Kristek (1.M), Petra Pospíšilová (3.C) a Nikola Křížková (2.F). Bohužel se příliš nedaří spolupráce s Městským žákovským parlamentem, protože z jeho strany nedostáváme potřebné informace o jednáních ani o akcích, které pořádá. Spolupráce s žákovským parlamentem SŠHS má pro vedení školy velký význam, protože se zde projednávají a konzultují problematické otázky (např. oblékání žáků, péče o majetek a vybavení školy, otázky výchovy a výuky) a žáci jsou vedeni k větší spoluúčasti na práci školy. Tím se také zvyšuje jejich pocit spoluzodpovědnosti. Vedení školy má také díky parlamentu větší možnost znát názory žáků a zpětně přes zástupce v parlamentu na žáky působit. 57

58 Domov mládeže a výchova mimo vyučování: Ubytování Ubytovací a stravovací kapacita se od rozšířila o domov mládeže Štěchovice 1315, Kroměříž. Služby DM jsou poskytovány od ve třech pracovištích. Celková ubytovací kapacita domova mládeže je 930 lůžek. Na adrese Na Lindovce 1463 je menší část ubytovací kapacity-110 lůžek, ubytování je poskytováno studentům Baťovy univerzity a pro potřeby doplňkové činnosti. Na ulici Pavlákova 3942 je umístěna největší část ubytovací kapacity, 570 lůžek, školní jídelna. Sídlí zde i vedení domova mládeže, zástupkyně ředitele SŠHS pro výchovu mimo vyučování. Na domově Štěchovice 1315 je ubytovací kapacita s 250 lůžky a školní jídelna. V Domově mládeže pracuje celkem 23 vychovatelů, 4 bezpečnostní pracovnice pro noční provoz. Jedna z vychovatelek plní funkci preventistky sociálně patologických jevů. A jednou týdně poskytuje ubytovaným své služby školní psycholožka SŠHS. Jedna vychovatelka je pověřena organizací sportovní činnosti a určitou měrou se podílejí i ostatní vychovatelé. Pedagogický sbor Domova mládeže je dlouhodobě stabilní, minimální změny souvisely s odchodem zaměstnanců do důchodu. Při stanovení počtu vychovatelů bylo přihlíženo k těmto okolnostem: Zajištění bezpečnosti velkého počtu ubytovaných žáků, rozmístěných ve dvou samostatných pracovištích (3 budovách). Složení ubytovaných, jsou zde ubytování žáci středoškolského studia a studenti VOŠ. Na DM jsou ubytování žáci z odborného učiliště, kteří vyžadují zvláštní péči. Na Domově jsou ubytováni žáci středních škol se směnným vyučováním. Každý vychovatel má svou specializaci, kterou uplatňuje v práci s žáky celého domova, dle jejich zájmu. V době těchto činností se musí vychovatelé na skupinách vzájemně zastupovat. Domov mládeže zabezpečuje žákům středních škol výchovu, ubytování a stravování. Nahrazuje rodinu, není však náhradní rodičovskou péčí. Obsah výchovné činnosti navazuje na výchovně vzdělávací práci středních škol. Na Domově byli ve školním roce ubytováni žáci z následujících škol: ŠKOLA POČET PROCENTA SŠHS ,45 % SŠHS-OU 2 0,30 % SSPŠ a VOŠ s.r.o. 1 0,15% COPT 11 1,65 % SPgŠ a VPgŠ ,61 % + 6,94% SPŠM a VOŠ ,50 % + 1,50% Tauferova SOŠ veterinární ,26 % Konzervatoř P. J. Vejvanovského 31 4,69 % Střední odborná škola Holešov 1 0,15 % Střední zdravotnická škola 12 1,8 % CELKEM % 58

59 Stravování: ubytovaní žáci a studenti měli možnost výběru jídel: snídaně 3 nabídky jídel denně obědy 7 nabídek jídel denně večeře 3 nabídky jídel denně Z tohoto výběru byla vždy jedna nabídka vegetariánského jídla. Velký důraz byl kladen na výchovu ke správnému stolování a kulturu stolování. Jídlo bylo podáváno formou obsluhy (žáci HŠ a učni obor číšník zabezpečovali obsluhu stravovaných). Na DM Štěchovice bez obsluhy. Vzdělávací a výchovné aktivity domova mládeže a výchovy mimo vyučování Výchovně vzdělávací program Domova mládeže vychází především z 5 zákona č. 561/ 2004 Sb. (školský zákon) a z vyhlášky č. 108/2005 Sb. o školských ubytovacích zařízeních. Pro výchovu žáků mimo vyučování se v SŠHS vytvářejí žákům ubytovaným v Domově mládeže i žákům dojíždějícím maximální podmínky ke studiu i odpočinku. Režim Domova mládeže je diferencovaný podle náročnosti studia a podle typu školy. Obecně se dá říci, že je na jedné straně přísný a neumožňuje žákům zneužívat přemíru volnosti, na druhé straně vytváří ubytovaným dostatečný prostor pro vlastní realizaci. V DM je absolutní zákaz kouření, požívání alkoholu a omamných látek, hodnotí se slušné vystupování a kolegiálnost. Stravovací zařízení je na vysoké profesionální i společenské úrovni. Každá výchovná skupiny si volí svého zástupce do Domovní rady a Středoškolského klubu při DM. Domovní rada a SK spolupracuje s vedením Domova mládeže, organizuje kulturní a sportovní akce. Projednává s vedením Domova připomínky ubytovaných žáků k režimu na Domově. Schází se s vedoucím stravování a spolupodílí se na přípravě jídelníčků. Domovní rada sama obhospodařuje, kulečník, společenskou místnost atd. Domov mládeže vede žáky a studenty k plnohodnotnému využívání volného času formou činností takovým způsobem, aby jim poskytl spolehlivý základ k všeobecnému přehledu orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. Program, činnosti na domově mládeže má dva cíle: 1. Celkový výchovný cíl výchovy mimo vyučování: - navázat vztah mezi vychovatelem a mladým člověkem snaha o vzbuzení důvěry a předávání hodnot, které reprezentuje vychovatelova osobnost, - rozvíjet osobnost mladého člověka ve všech jejích složkách: paměť, učení myšlení, emoční vlastnosti, chování, vůle, plánování, účelné jednání, vztah k vrstevníkům, k autoritám, přijetí vlastní role, - působit na ubytované žáky a orientovat je pozitivně na současnou, ale i na vzdálenější profesní perspektivu, - zajistit možnost kvalitní přípravy na vyučování, sledovat a kontrolovat studenty a v rámci možnosti jim poskytovat pomoc při přípravě na vyučování, 59

60 - poskytovat nabídku volnočasových aktivit jako prevenci sociopatologických jevů. Naučit mladé lidi využívat účelně volný čas, rozvíjet osobních zájmy, sociálních kontakty (spolupráce, tolerance a přátelství mezi ubytovanými studenty). Zájmové činnosti vedou vychovatelé Domova mládeže. Každý vychovatel, který pracuje na Domově mládeže, má specializaci na určitou zájmovou činnost. Nabídka pravidelných zájmových činnosti pro žáky SŠHS a žáky středních škol ubytovaných na DM: název činnosti: sport: badminton basketbal cvičení na míčích florbal kondiční cvičení posilovna sálová kopaná spinning sportovní hry stolní tenis střelecký kroužek tajči, jóga, vodácký, dračí lodě volejbal zumba ostatní: batika drátkování a výroba šperků keramika knihovna besedy o knihách kulečník, šipky, kuželky netradiční akce - PEL-MEL pěvecký kroužek příprava k maturitě společenský tanec taneční hodiny videoklub + filmový klub výtvarné techniky, A-club Nabídka zájmové činnosti mimo DM: Plavání krytý bazén Ubytovaní žáci mohou využívat: - počítačovou třídu pro připojení vlastních počítačů, (včetně internetu) na DM Pavlákova, DM Štěchovice má pracovnu vybavenou počítači a tiskárnou, - 3 tělocvičny a 2 posilovny - venkovní sportovní zařízení s tenisovým, volejbalovým, fotbalovým, hokejbalovým hřištěm - hernu stolního tenisu - hernu kulečníku a šipek, - kuželkovou dráhu - klubovny, společenský sál - výtvarné dílny (batika, keramika, ateliér, šicí dílna) - 2 knihovny - čítárny, studovny - 4 hudebny - videoklub 60

61 Podle měsíčního plánu práce se na Domově mládeže ve spolupráci s Domovní radou a Středoškolským klubem konají jednorázové akce, které jsou otevřeny i pro neubytované žáky a studenty. Ve školním roce 2010/2011byly jako každoročně na Domově mládeže pořádány taneční hodiny s výukou společenského chování a správného stolování, ukončené slavnostní kolonou a ukázkami společenských tanců, které předvedli absolventi kurzu. Mezi tradiční akce, kterých se účastní žáci všech středních škol okresu Kroměříž, patřily: soutěže žáků středních škol v odbíjené, sálové kopané. Nabídka sportovních programů na DM byla rozšířena o cvičení zumby, cvičení na míčích, o badminton. Pokračovali jsme v dragoboatingu. Vyvrcholením vodácké aktivity byly závody dračích lodí v Přerově a v Hranicích na Moravě. Dále měli ubytovaní ve sportovní nabídce - plavání na krytém bazéně a sportovní aktivity na DM Štěchovice spinning, kuželkové dráhy, stolní fotbálek. V oblasti prevence to byl cyklus přednášek na téma zneužívání návykových látek a cykly přednášek "Mluv se mnou, mám Ti co říci". Program nenásilnou formou obsahoval i enviromentální výchovu a vedl žáky k ekologickému myšlení (separace odpadu.) 2. Cíl v oblasti sociální: - zabezpečení kvalitního ubytování a stravování ve dnech školního vyučování a ve dnech před školním vyučováním. Žáci a studenti byli ubytováni v 3 lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, studijním místem a všemi potřebnými návaznostmi. Toto ubytování jim poskytovalo dostatek prostoru a klidu na přípravu do vyučování. Pomoc sociálně slabším žákům V případě sociálně slabých žáků hledalo vedení Domova pomoc ve spolupráci, s městskými a místními úřady. V letošním školním roce se jednalo o 2 dívky, které ze sociálních i výchovných důvodů ukončily ubytování. Pokračují ve studiu, ale dojíždí do školy dle svých možností. 61

62 Výchovná opatření na domově mládeže Datum Počet Kázeňská opatření Důvod 2010/ žáků důtka kmenového vychovatele 2010/ žáků důtka ZŘ pro VMV 2010/ žáků podmíněné vyloučení 2010/ žáci vyloučení z DM 2010/ žáků pochvala kmenové vychovatelky 2010/ žáků Pochvala ZŘ pro VMV s věcnou odměnou porušení řádu DM porušení řádu DM různé hrubé přestupky proti řádu DM šikana, hrubé porušení řádu DM aktivita, vzorné plnění povinností za reprezentaci domova při akcích sportovních a kulturních Domov mládeže Odloučené pracoviště Koryčany Základní úkoly : Výchovu mimo vyučování jsme realizovali se zřetelem na politicko ekonomické změny a kulturní požadavky společnosti, naše reálné možnosti a dosavadní výsledky. VMV zaměříme na : - úkoly výchovy v duchu vědeckého poznání k zásadám vlastenectví, humanity a demokracie, mravní výchovy. - úkoly kulturní a estetické výchovy - úkoly tělesné výchovy a sportu - úkoly polytechen.výchovy a výchovy ke vztahu k práci Ke splnění těchto úkolů zaměřujeme celoroční plán DM a vých. činnost vychovatelů. Plán DM vychází z rozboru plánu uplynulého školního roku a kalendářního plánu sportovních a kulturních akcí SŠOG. 62

63 Úkoly a obsah výchovy v duchu vědeckého poznání k zásadám vlastenectví, humanity a demokracie. Mravní výchova. - zajistit rozšiřování a upevňování všeobecných znalostí žáků z této oblasti pořádáním přednášek, besed, soutěžních kvízů a individuálním působením vychovatelů na tato témata - při těchto akcích bude zajištěna spolupráce s kvalifikovanými lektory - zajistit návštěvu Moravského musea, museí v Kroměříži, Hodoníně apod. - nadále rozvíjet spolupráci s SOUN Koryna - využívat tisku, televize k výchovnému působení - při besedách a filmech zaměřit výchovné působení na oblast výchovy k rodičovství, sexuální výchovu, potírání neg.jevů život prostředí, toxikomanie, boji proti AIDS, současných vztahů v ČR i ve světě - zkvalitnit individuální působení vychovatelů na žáky, zajistit činnost zájmových a doučovacích kroužků - hospitační a kontrolní činnost provádět podle celoroč.plánu Akce v tomto roce: Beseda s kosmetičkou a kadeřnicí, beseda na téma toxikomanie/v rámci školy/, beseda s policií se psem, beseda o zdravé výživě. Úkoly kulturní a estetické výchovy. - zajistit pravidelnou návštěvu divadel, koncertů, knihovny, organizovat návštěvy - významných kulturních míst a památek okolí - organizace soutěže v úklidu a úpravě pokojů - organizace školních soutěží a přehlídek ZUČ - zajistit spolupráci s konzervatoří Kroměříž, DK Kyjov, divadly Zlín, Brno, Uh.Hradiště, místní knihovnou, s Domem kultury Koryna - zajistit činnost zájmových kroužků Akce v této oblasti: hodnocení úklidu na pokojích každé pololetí, ruční práce /navlékání korálků, divadla lx v roce v rámci školy, turistické akce/hřbitov ve Střílkách, hrad Cimburk, restaurace Kameňák. - Úkoly a obsah těl.výchovy a sportu Pro zajištění zdraví žáků, zvýšení tělesné zdatnosti a sport.vyžití : - organizovat školní kola sportovních soutěží - zajistit LVK, lyžařské zájezdy, činnost sport.kroužků, využít podmínek pro - běžecké lyžování a vleku Ski klubu Koryčany - využít stadionu FC Koryna a tělocvičny ZŠ, sportovní haly 63

64 - organizovat družební soutěže s SOUN Koryna podle plánu - účastnit se okr.soutěží a přeborů - organizovat vycházky do okolí Koryčan, seznámit žáky se základy topografie a orientace v přírodě - zajistit pravidelný provoz v posilovně - zapojit žáky do těchto zájmových kroužků: turistický/tarabová/okolí Koryčan/ šachový/tarabová/ sportovní hry/tarabová// psaní na stroji/holubářová/ počítače/jedlička/ ruční práce/urubková/ - organizovat další sportovní aktivity podle možností DM : stol.tenis, cvičení v posilovně a tělocvičně ZŠ, nohejbal, šachy, lyžování, sportovní hala kromě zájm.kroužků sestavit závodní družstva ve sportech : stol.tenis, kopaná, nohejbal, šachy, běh v přírodě, odbíjená, košíková. Splněné akce: Turnaj ve florbale hala, Vánoční turnaj ve stolním tenise, turnaj v šachu, Volejbal, košíková přátelská utkání mezi třídami, LVK v rámci školy/jednotlivci lyžování na Stupavě v době volna/. Výchova ke vztahu k práci, polytechn.výchova -zajišťovat účast na brigádách při úpravě parku a okolí školy - soutěže organizova v rámci rozšiřování odbor.znalostí a dovedností - zapojit žáky do zájm.kroužků: - psaní na stroji(holubářová) - počítače(jedlička) - fotografický(jedlička) Jednotlivé vých.složky jsou podrobně rozpracovány v měsíčních plánech DM a budou plněny vychovateli ve vých.skupinách. Kroužky pracovali v rámci možností a účasti žáků/pravidelně/, brigády kolem budovy a v parku Prováděny každý měsíc /vedena evidence žáků při úklidu/. Zaiištění provozu a akcí DM Kapacita domova je 66 lůžek, je využita na 30% Celkem je ubytováno 31 žáků ve dvou směnách, z toho 17 stabilně. V domově mládeže pracují 2 vých.skupiny se skup.vychovateli: Zdeněk Jedlička - OP4, OP2, SOUN Koryna hoši Marie Holubářová - OP2,OP3, OP4, Kl, K2 dívky Jitka Urubková ručních prací - zajišťuje jednu z nočních služeb, vede kroužek Všichni vychovatelé včetně ved.vychovatele zajišťují odpolední a noční služby tak, že odpoledne jsou přítomni dva vychovatelé. Noční služba končí v 8.00,odpolední nastupuje ve hod.v pátek je zajištěna služba v DM od 6.00 do Spolupráce s tř.profesory je dobrá. Akce domova mládeže jsou omezeny finančními možnostmi školy i žáků. 64

65 Rozdělení výchovných skupin v DM ve škol.roce pokoj sudá sm. lichá sm. tř.vychovatel 53 OP2 dívky OP2 dívky M. Holubářová 54 OP3 OP3,K2 M.Holubářová 57 OP2 OP2 M. Holubářová 58 K3 K1 M. Holubářová 66 0 chlapci chlapci SOUN 1,2 SOUN 1,2 Z.Jedlička 73 SOUN 3 SOUN 3 Z.Jedlička 74 K3 K2 Z. Jedlička 75 SOUN 3 SOUN 3 Z.Jedlička 76 OP2, OP4 OP2, OP4 Z. Jedlička 13 SOUN 2, OP4 SOUN 2, OP4 Z. Jedlička 14 SOUN 2 SOUN 2 Z. Jedlička Ubytovaní žáci v DM ve šk. roce sudá lichá stabilně SOŠ,SOU SOUN celkem

66 Granty, projekty a programy na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů Vychovatelé Domova mládeže vypracovali a podali k tématu zdravý životní styl dětí : projekt s názvem - Výstup na MONT BLANC, ale v letošním školním roce jsme tímto způsobem finanční prostředky nezískali. Hodnocení skupin Domova mládeže: Hodnocení skupin Domova mládeže je obsáhlý autoevaluační materiál, v němž je zhodnocena činnost jednotlivých skupin domova mládeže, včetně výsledků spolupráce s psychologem Domova mládeže, hodnocení jednotlivých ubytovaných žáků, studijní výsledky ubytovaných, preventivní opatření, jejich řešení a výsledky pedagogické práce. Protože se v mnoha případech jedná o citlivé informace, s uvedením osobních dat pracovníků i žáků, tvoří celkové hodnocení skupin domova mládeže přílohu této výroční zprávy, která je přístupná na ředitelství školy (89 stran textu). Domovní rada a Žákovský parlament DM Podílí se na tvorbě MPP. Během realizace hodnotí, předkládá připomínky a návrhy. Domovní rada Na Domově mládeže je zřízena Domovní rada. Každá skupina si do Domovní rady volí svého zástupce. Tito si pak volí předsedu a jednatele. Statut Domovní rady Domovní radu svolává předseda DR dle požadavků žáků nejméně lx za měsíc, Domovní rada se vyjadřuje a podává návrhy k náplni činnosti DM a ke stravování, zabývá se připomínkami žáků ke zlepšení života na DM, organizuje kulturní a sportovní akce, je informována o pochvalách a závažných přestupcích ubytovaných žáků, Domovní rady se zúčastňují pozvaní pedagogičtí i ostatní pracovníci DM. Studentský domov Při Domově mládeže je zřízeno občanské sdružení rodičů, přátel, žáků a studentů Domova mládeže. Členský poplatek činí 200,- Kč ročně. Každý rok je volen předseda a výbor Studentského domova. Výbor se schází 1x za čtvrt roku. Výbor předkládá členům návrh rozpočtu a jeho čerpání, které kontroluje revizní komise. Minimální preventivní program - příloha č. 1 Minimální preventivní program ve šk. roce 2010/2011 tvoří přílohu č. 1 výroční zprávy. Program aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů byl vypracován v rámci výchovného programu. Byl zaměřen na prevenci závislosti a na různé formy asociálního chování. Při plnění minimálního preventivního programu jsme spolupracovali s PPP Kroměříž, ASK Brno a Tanečním klubem Gradace. Velkou pomocí pro organizování zájmových činností pro žáky a studenty bylo členství ubytovaných v Asociaci středoškolských klubů Brno a Studentském 66

67 domovu. Bez příspěvků na činnost by nebylo možné mnohé z akcí uskutečnit. Při plnění minimálního preventivního programu jsme spolupracovali se školním psychologem. Termín a forma seznámení žáků s MPP: Žáci byli průběžně informováni o všech akcích školním rozhlasem. Akce projednávala Domovní rada. Po ukončení byla každá akce zhodnocena, výsledky zveřejněny na nástěnkách a v tisku. Žáci se podíleli na organizaci většiny akcí. Termín a forma seznámení rodičů s MPP: Na rodičovských schůzkách. Plnění minimálního preventivního programu příloha č. 2 Plnění minimálního preventivního programu tvoří přílohu č. 2 výroční zprávy. Úkoly pedagogických pracovníků v oblasti zneužívání návykových látek V případě podezření, že žák zneužívá návykové látky, měl pověřený pedagogický pracovník za úkol: Diskrétní šetření a pohovor s žákem. Doporučit mu rozhovor s odborníkem /možno i přes linku důvěry/ dále doporučení na odborníky ze zdravotnického zařízení, PPP atd. Při potvrzeném důvodném podezření kontaktovat rodiče nebo zákonné zástupce. V případě negativní reakce rodičů uvědomit sociální odbor. Zavést důsledné vzájemné informování mezi pedagogem a rodiči o problémech, které se mohou vyskytnout u žáka /ve škole, mimo školu. Spolupracovat s rodiči při ovlivňování zdraví žáků a jejich postoje ke zdraví. Důsledně potírat kuřáctví, požívání alkoholu a dalších návykových látek. Vytvářet podmínky pro uplatňování poznatků z oblasti zdravého životného stylu. Zajišťovat dostatečné množství volnočasových aktivit. Upravit školní a domovní řád a veškerou činnost školy a DM ve shodě s ochranou zdraví žáků a ochranou vůči zneužívání návykových látek a vlivům jiných sociálně patologických jevů. V případě, že by byl žák prokazatelně ovlivněn drogou, nebo alkoholem měl pověřený pedagogický pracovník za úkol: Kontaktovat zdravotnické zařízení /ohrožení zdraví/ a požádá o převoz do zdravotnického zařízení. Uvědomit rodiče nebo zákonného zástupce. Uvědomit okresní metodičku prevence při KPPP, pracoviště Kroměříž 67

68 Vzdělávací a výchovné aktivity pro žáky: Besedy téma - Jednorázové akce:,,mluv se mnou mám Ti co říci : Společenská chování v kostce Fakta o sexualitě Anorexie a mentální bulimie Pohodový pokec na téma drogy Zvyšování právního vědomí Besedy o knihách: Moje oblíbená kniha,,chvilka pro Tebe : A jaro je tu Typologie a líčení, péče o pleť Péče o vlasy, nové trendy Co na sebe estetika oblékání Komponované pořady: Klub přátel dobrého filmu Dlouhodobé primární prevence: Projekt Zdravý životní styl Volnočasové aktivity viz. Příloha č. 1 Dotazníková šetření: Šetření spokojenosti žáků a studentů ubytovaných na DM Pomoc při řešení problémů psycholog Hodnocení plnění programu: Téma: Zdravá škola - výchova mladých lidí ke správnému životnímu stylu - život bez alkoholu, kouření, drog, šikany a gamblingu Program byl určen: Řešitelé: Pro žáky SŠHS ubytované žáky na DM, ale byl otevřen pro všechny zájemce Vychovatelé SŠHS Na Lindovce 1463, Kroměříž Spoluřešitelé: Učitelé SŠHS Kroměříž, Na Lindovce 1463 KÚ Zlín odbor školství a mládeže Spolupráce: PPP- Kroměříž, ASK, TK Gradace, Garanti projektu: Bc. Ludmila Mazánková, - ZŘ pro VMV Lenka Svobodová - metodik prevence DM Mgr. Jana Možíšová - školní psycholožka Výchovný cíl: - předejít užívání návykových látek včetně alkoholu a tabáku - naučit se zásadám zdravého životního stylu Způsob hodnocení programu: 68

69 okamžité reakce a spontánní hodnocení žáků dlouhodobé sledování účasti žáků na opakovaných akcích ankety hodnocení pedagogů /srovnávání s očekávaným/ dlouhodobé sledování změny úrovně sociálního klimatu v Domově mládeže Důležitým prvkem ochrany zdraví před sociálně patologickými jevy je výchova k zdravému životnímu stylu. Cílem tohoto působení je naučit žáky zodpovědnosti za vlastní chování. Naučit je zdravému životnímu stylu přiměřenému jejich věku a schopnostem. Koncepce rozvoje školy byla ve školním roce 2010/11 zaměřena nejen na vzdělávání, ale i na rozvoj osobnosti jedince / sociální dovednosti, empatie, prosociálnost, hodnotový žebříček atd./. Je nutné, aby každý pedagogický pracovník uvedené cíle uplatňoval. Informace o činnosti psychologa DM za školní roku (Zpracovala Mgr. Jana Možíšová - psycholožka DM) Zpráva za období září 2010 červen Celkový počet odpracovaných hodin v přímé práci s klientem: 140. Jejich náplní bylo následující: Práce s vychovateli a ostatními poradenskými a jinými pracovníky 15% - informační schůzky s vychovateli, individuální konzultace s vychovateli (řešení výchovných, osobních a rodinných problémů žáků a studentů, problematika adaptace žáků a studentů na výchovných skupinách, prevenci šikany) a metodická pomoc vychovatelům (metodická podpora výchovného působení vychovatele a problematika týmu). Konzultace s praktickým lékařem, psychiatrem, psychologem (řešení psychosomatických či duševních problémů klientů v individuálním kontaktu). Individuální konzultace s žáky 75% - problémy rodinného charakteru (rozvod rodičů, generační problémy, konfliktní situace v rodině), osobního charakteru (partnerské neshody, osobnostní problémy, psychosomatické problémy), nácvik relaxačních technik (jóga, autogenní trénink), zlepšení studijních návyků. Součástí náplně práce v individuálních kontaktech se žáky byla diagnostická činnost (20% diagnostika studijních předpokladů, osobnosti). Osobní, mailová a telefonická konzultace se zákonnými zástupci 10% - pomoc zákonným zástupcům při řešení studijních a kázeňských problémů, při řešení tíživé rodinné situace, konfliktního zázemí v rodině, podpora při řešení osobních problémů ubytovaných žáků, poskytování informací o kontaktu se žáky zákonným zástupcům, práce s rodinou. Náplň práce v nepřímé činnosti: příprava na individuální konzultace a metodickou pomoc klientům, vyhodnocování diagnostických činností, zpracování a analýza diagnostických činností, dokumentační a administrativní činnost. 69

70 Školní poradenské pracoviště Zpráva o činnosti Školního poradenského pracoviště ve šk.r. 2010/11 Ve školním roce 2010/11 na Školním poradenském pracovišti spolupracoval tým v tomto složení: výchovní poradci: Stanislav Vaněk, Jana Vašinová, Jana Valachová, metodici prevence: Jana Vašinová, Josef Gorčík, Ludmila Mazánková, Lenka Svobodová, školní psycholožka: Jana Možíšová. Tým pracovníků ŠPP koordinovala školní psycholožka Jana Mojžíšová. Ve šk.r. 2010/11, stejně jako v loňském, se tým ŠPP scházel s vedením školy pravidelně 1x měsíčně na pracovních poradách, kde společně diskutovali a hledali řešení aktuálních potřeb a problémů školy, jednotlivých žáků a celých třídních kolektivů. Aktuálně řešené problémy byly průběžně sledovány a vyhodnocovány. Poradenských služeb se také účastnili i ostatní pracovníci školy, zejména třídní učitelé. Konzultační činnost poradenských pracovníků ŠPP byla zaměřena na průběžnou pomoc jednotlivcům, skupinám jednotlivců a kolektivům při řešení různých problémů, které se u nich v průběhu studia vyskytly. Jednalo se především o problémy výukového a výchovného rázu. Poradenští pracovníci ŠPP uskutečňovali vlastní diagnostickou činnost u žáků i kolektivů, jež vyžadovali z výchovných, vzdělávacích, sociálních a jiných důvodů zvláštní pozornost. Individuální pomoc při řešení výchovných a výukových obtížích žáků: řešení adaptačních problémů žáků 1.ročníků, problémy s prospěchem, analýza jejích příčin a hledání vhodných způsobů jejich řešení, prevence výukových problémů žáků, řešení výchovných problémů žáků ve spolupráci s třídními učiteli a učiteli teoretického i praktického vyučování, s vychovateli DM, v případě potřeby i s pracovníky PPP, SVP. Nejčastější výchovné problémy se týkaly porušování školního řádu, a to: prokázané záškoláctví v teoretickém vyučování i na odborném výcviku neomluvená absence, svévolné opuštění vyučování, nedovolené opuštění pracoviště odborného výcviku, špatný přístup k školním povinnostem a neplnění školních povinností, nevhodné chování k vyučujícím a k personálu školy, nevhodné chování ke spolužákům, prekriminální a kriminální chování žáků (krádeže, vandalismus), porušování zásad dobrého soužití. 70

71 Depistáž žáků se specifickými vývojovými poruchami učení a závažnými onemocněními: vypracování seznamu žáků školy se specifickými vývojovými poruchami učení a závažnými onemocněními, které byly diagnostikovány a oznámeny třídním učitelům; seznam byl průběžně aktualizován, vytvoření individuálního přístupu k jednotlivým žákům v pedagogicko-výchovném procesu, tvorba IVP, spolupráce s PPP při zabezpečení diagnostické a psychoterapeutické pomoci u žáků s vývojovými poruchami učení, s SP centrem u žáků se sluchovou vadou. Kariérové poradenství ve škole a metodická pomoc v oblasti dlouhodobé profesní orientace žáků: individuální diagnostika v kariérovém poradenství školní psycholožkou, návštěva veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělání Gaudeamus čtvrtých ročníků a nástavbového studia v Brně. Žáci měli příležitost hovořit přímo se zástupci vystavujících škol, účastnit se jejich přednášek o aktuálních studijních programech a podmínkách studia. Žáci na veletrhu měli možnost získat vyčerpávající informace o možnosti dalšího studia, které potřebují pro kvalifikované rozhodnutí o své budoucnosti, individuální rozhovory týkající se problematiky volby povolání i práce ve skupinách o možnostech dalšího studia na VŠ, spolupráce s informačním a poradenským střediskem na úřadě práce, v obou budovách školy je zřízen informační koutek s informační nástěnkou o možnostech dalšího studia, stáží, informacemi z úřadu práce a možnosti brigád. Další práce školní psycholožky se týkala především těchto oblastí: individuální poradenství žákům, kde se konzultace týkaly nejen výukových a výchovných problémů, ale i osobní a rodinné tématiky, individuální poradenství rodičům, skupinová práce s třídními kolektivy, zajišťování preventivní a intervenční činnosti s třídními kolektivy, individuální poradenství třídním učitelům, učitelům, vychovatelům, pomoc při zjišťování příčin problémů žáků a hledání vhodných způsobů jejich řešení, úzká spolupráce s vedením školy, konzultace nad koncepcí práce školního psychologa a Školního poradenského pracoviště na škole, koordinační činnost ŠPP, úzká spolupráce s výchovnými poradci (viz výše) a metodiky prevence, a to především nad koncepcí a realizaci MPP, spolupráce s dalšími institucemi, jako např. PPP, SVP, MěÚ Kroměříž, Policie ČR, SZÚ atd. Práce metodiků prevence byla zaměřena především na tvorbu koncepce, realizaci a ověřování efektivity MPP. Současně metodici prevence monitorovali výskyt sociálně 71

72 patologických jevů na škole a následně, při výskytu obzvlášť závažných, spolupracovali na jejich eliminaci. Průzkum výskytu patologických jevů byl na škole proveden dotazníkovým šetřením, realizovaným poradenskými pracovníky ŠPP v průběhu května, června. Výsledky tohoto šetření poskytly týmu ŠPP informace o výskytu problematických či nežádoucích jevů na škole. Tyto informace budou využity při sestavování MPP pro šk.r. 2011/12. Hodnocení činnosti ŠPP: Školní poradenské pracoviště se zaměřilo v letošním školním roce zejména na prevenci adaptačních problémů u žáků 1.ročníků školy, zneužití návykových látek, sexuálního chování, poruch příjmu potravy a na bezpečnost silničního provozu zaměřená na alkohol a drogy za volantem. Prevenci provádělo jednak přímým působením na třídní kolektivy a také zprostředkováním besed a přednášek s odborníky z praxe. V následujícím školním roce chceme v tomto směru pokračovat. Zpracovaly: Mgr. Jana Možíšová, školní psycholožka, Mgr. Jana Vašinová, výchovná poradkyně a metodička prevence. Adaptační pobyt žáků prvních ročníků oborů hotelnictví a gastronomie V letošním, roce jsme již potřetí realizovali pobyt v zařízení agentury STAN v Nové Vsi u Rýmařova. Pobytu se zúčastnilo 72 žáků (z celkového počtu 91). Pobyt byl hodnocen velmi kladně jak z pohledu žáků, tak z pohledu pedagogických. Na vysoké úrovni bylo zajištění programu i stravovací a ubytovací služby. 72

73 f) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Vzdělávání pedagogických pracovníků - teoretické vyučování: V průběhu školního roku 2010/2011 se pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci dále vzdělávali ve svých specializacích formou účasti na různých školeních a seminářích. Finanční náklady na DVPP byly ve školním roce 2010/2011 vyčerpány v plné výši. Učitelé se zúčastňovali různých školení, která většinou probíhala buď ve Zlíně nebo v Kroměříži, případně na Masarykově univerzitě v Brně. Stále probíhají nová školení v rámci systému Bakalář, dále proškolujeme učitele na tvorbu www stránek a pro práci s interaktivní tabulí a také ve spolupráci s NUOV organizujeme školení se zaměřením na nové formy výuky. Studium pedagogických pracovníků TV školní rok 2010/2011 JMÉNO ŠKOLA /ukončení KDE roč. fin. DVPP Kadlecová VŠE - rozšiř.studium PEK Olomouc II. Vaněk UTB -soc.pedag./mgr. Zlín I: Hasoňová PFMU Brno- NEJ pro SŠ Trdlicová MU FF - FRJ Brno III. Vašinová Školní metodik prevence-spec.stud. II. Uherský Brod II Hauerland MU FF - ANJ Brno III. Krejčí Matějíček Laski Netopil Studium ICT koordinátor Mendlova univerzita Brno. Brno I. Masar. univ./mgr.. učitel OV Brno I. Jurošková JŠ Zlín ANJ Zlín III. Hašová OSU - učitelství SŠ Ostrava Ostrava III. - Školení gastro-problematiky (NFHR ČR, AKC ČR) 8 účastníci - Semináře cukrářské, pekařské problematiky (v rámci soutěží) 2 účastníci - Jazykové kurzy přes školu 4 účastníci 73

74 - Jazykové kurzy - studium AJ přes NIDV - projekt Brána jazyků 2 účastníci - Školení pro písemnou a elektronickou komunikaci 2 účastníci - Školení aplikované ekonomie Junior Achievement 5 účastníků - Školení nová maturita 16 účastníků Studium učitelů OV Krčmová Ludmila ukončila úspěšně bakalářské studium pro učitele odborného výcviku Gáliková Iva - ukončila úspěšně bakalářské studium pro učitele odborného výcviku Kučová Veronika ukončila úspěšně studium sociální pedagogiky Výtiska Antonín - ukončil úspěšně studium sociální pedagogiky Výtiska Antonín pokračuje v bakalářském studiu Potravinářská technologie Dostálová Hana přerušila studium na České zemědělské univerzitě Praha, fakulta Agrobiologie potravinových a přírodních zdrojů a obor speciální chovy. Studium pedagogických pracovníků OU a PrŠ Nedořešeným problémem stále zůstává úplná kvalifikovanost učitelů oborů E,C v oblasti speciální pedagogiky. Učitelé, kteří nesplňují kvalifikaci ped. pracovníka + spec. pedagogiky si postupně kvalifikaci doplňují. Ve školním roce 2010/11 bylo celkem 5 učitelů studující, což se nutně odrazilo i na organizaci vyučování v rozvrhu ve škol. roce 2010/11. V letošním školním roce úspěšně ukončili spec. pedagogiku 2 učitelé odborného výcviku pro uč. obor cukrářské práce. Podle dlouhodobého plánu požadavků na další vzdělávání pedagogických pracovníků a doplňování kvalifikace pokračovali ve studiu: 2 učitelé OV cukrářské práce v programu celoživotního vzdělávání - speciální pedagogika pro učitele OV, který úspěšně absolvovali 1 učitelka TV- kuchařské práce úspěšně absolvovala 2. roč. magisterského studia pro učitele odborných předmětů - obchod a služby na VŠ v Ostravě získala VŠ vzdělání 1 učitel TV pokračoval v rámci celoživotního studia ve studiu Metodik prevence Lze předpokládat, že se otázka požadované kvalifikovanosti učitelů bez speciální pedagogiky a VŠ vzdělání učitelů teoretických odborných předmětů vyřeší v následujících letech. U učebního oboru zednické práce je kvalifikovanost odborných učitelů OV spec. ped. 100%, taktéž kvalifikovanost učitelů všeobecných předmětů je 100%. Nesplněná kvalifikace speciální pedagogiky zatím přetrvává u některých pedagogů OV učebních oborů cukrářské práce, u 1 učitele oboru kuchařské a 2 učitelů oboru strojírenské práce. Požadovanou kvalifikaci VŠ učitele TV- odborných předmětů zatím nesplňuje 1 učitel oboru strojírenské a 1 učitel oboru zednické práce. V nadcházejícím školním roce si budou doplňovat požadavek spec. pedagogiky další 3 vyučující. 74

75 Další vzdělávání ped. pracovníků v průběhu školního roku (z toho 12 vzdělávání plně hrazeno EU) Jak pomoci romským žákům 2 učitelé Evropský jazyk.víkend 1 Jak úspěšně pracovat s dětmi, které mají problémové chování 2 Výchovné poradenství, teoretická a praktická metodika práce 1 Školení pro výškové práce 2 (Ne)známé pomůcky ve vyučování matematiky 1 Gastronomický workshop-restaurační moučníky 1 Finanční gramotnost 1 Zlepšení komunikační úrovně žáků 1 Poznáváme učební styly žáků 1 Učební styly v praxi 1 Zážitkový výcvikový kurz 2 Agrese a agresivita u dětí a mládeže 2 Rekvalifikační kurz studené kuchyně 1 Workshop mořské plody 3 Workshop pekařské výrobky 1 JZZZ kuch, zedn, cukrářské práce 5 Brána jazyků anglický jazyk 2 Studium pracovníků výchovy mimo vyučování Vychovatelé splňují požadované vzdělání. Každý z vychovatelů má specializaci na určitou zájmovou činnost. Pro zvyšování a rozšiřování odborné úrovně bylo využito akreditovaných kurzů a školení. Název studia: Počet pedagogů: Pedagogika volného času rekreologie UP Olomouc Fakulta tělesné kultury 1 Dokončení bakalářského studia Speciální pedagogika UP Olomouc Pedagogická fakulta 1 Další vzdělávací aktivity vychovatelů akreditované kurzy a semináře: Počet zúčastněných: Základy první pomoci 22 75

76 Prevence soc. patologických jevů metodik prevence 1 Rozpoznání a řešení agresivity a šikany ve škole 1 Hry s psychologickým obsahem- interaktivní seminář 2 Školní knihovna v informačním světě internetu 21. století 2 Psychosomatické souvislosti zdraví a nemoci pedagoga 2 Sociální potřeby žáků v podmínkách ubytovacích zařízení 27 Komunikace a konflikt 3 Modely řízení kvality a jejich využití pro vlastní hodnocení školy 1 Celostátní konference pracovníků DM problematika DM 3 Třída je můj tým 2 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy - Odloučené pracoviště Koryčany - prevence patologických jevů (Kroměříž) 1x - školení výchovných poradců (Břeclav) 2x - další vzdělávání pro školní metodiky prevence (Zlín) 7x - školení učitelů anglického jazyka (Brno) 1x - školení učitelů německého jazyka (Brno) 1x - jednání v pedagogicko psychologické poradně (Kroměříž) 5x - studium OSPF Ostrava 1 pedagog - studium angl. jazyka PFUP Olomouc 1 pedagog - studium oboru sociální pedagogika Zlín 1 pedagog 76

77 g) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Zprávy ze soutěží a ostatních aktivit v teoretickém vyučování jsou uvedeny ve zprávách metodických komisí, které tvoří přílohu č. 4 Jedná se zejména o: Regionální kolo Gastro Junior Nowaco Cup 2011 ve Frenštátě pod Rad. Priessnitzův dortík Finále Gastro Junior Nowaco Cup 2011 Brno 2011 Kategorie Číšník servírka Kategorie Kuchař Kategorie Cukrář Český pekař Junior Brno Moravský pohár 2011 GASTRO HRADEC 2011 Koktejlová soutěž (zařazené mezi soutěže, uvedené ve věstníku MŠMT) Jezdecké závody o pohár města Kroměříže (zařazené mezi soutěže, uvedené ve věstníku MŠMT) 18. ročník soutěže Vánoční klávesnice Dne 14. prosince 2010 proběhlo ve společenském sále Střední školy hotelové a služeb v Kroměříži vyhodnocení soutěže v psaní na klávesnici počítače. Letošní již 18. ročník se může pochlubit výbornými výsledky. I když předmět písemná elektronická komunikace se vyučuje pouze v prvním ročníku, soutěže se zúčastnily všechny ročníky studijních oborů SŠHS. Odměny, které pro soutěžící připravili žáci učňovského oboru cukrář pod vedením cukrářských mistrů, přišel soutěžícím, jako každoročně, předat ředitel školy Ing. Petr Hajný. Přítomen byl i čestný host a zakladatel této soutěže Božetěch Mohler. V kategorii prvních ročníků letos první místo obsadila Alena Slámová 1. E, na druhém místě se umístila Tereza Uhlířová 1. E a třetí místo obsadila Petra Šimšalíková 1. D. Ve druhé kategorii, kde soutěžili žáci zbývajících ročníků se na prvním místě umístil Andreas Slugeň 2. S, na druhém místě Kristýna Srbová 4. F a na třetím místě Kristýna Bercsényiová 2. F. Všem vítězům blahopřejeme a věříme, že se soutěže zúčastní i v příštím roce a dosáhnou ještě lepších výsledků. 77

78 Zprávy ze soutěží a ostatních aktivit na odborném výcviku: Regionální kolo Gastro Junior Nowaco Cup 2011 v Ostravě Hrabůvce Kategorie Číšník servírka soutěžící Komendová Natálie získala stříbrnou medaili za 5. místo a postoupila do finále v Brně. Žákyni připravovala Hašová Iva Kategorie Kuchař soutěžící Sigmund Petr získal bronzovou 15.místo, postupuje do finále v Brně. Žáka připravila Pospíšilová Věra. medaili za celkové Kategorie Cukrář soutěžící Jandová Julie získala bronzovou medaili a obsadila celkově 8.místo, postupuje do finále v Brně. Žákyni připravila Veronika Kučová. Celkově lze vystoupení reprezentantů školy hodnotit jako průměrné. Všichni naši zástupci postoupili do finále soutěže, které se bude konat v březnu 2011 v Brně. V následujícím období je třeba se zaměřit na odstranění chyb, kterých se soutěžící v regionálním kole dopustili. Výstava vánočního cukroví a perníků Brno AKC ČR pobočka Brno organizovala tradiční výstavku vánočního cukroví a perníků v salonku hotelu Internacionál v Brně. Výstavky se zúčastnilo 10 vystavovatelů z odborných škol a cukráren. Naše škola měla svou expozici zaměřenou na práci s perníkem. Vánoční motivy se návštěvníkům velice líbily. Priessnitzův dortík V krásném prostředí Priessnitzových lázní v Jeseníku se dne uskutečnil již 7. ročník soutěžení mladých cukrářů pod názvem O Priessnitzův dortík. Soutěžení cukrářských juniorů proběhlo v reprezentačním Kongresovém sále Priessnitzových léčebných lázní. Organizátorem byla opět Střední škola gastronomie a potravinářství Jeseník. Soutěž se uskutečnila za podpory Olomouckého kraje, Priessnitzových léčebných lázní a společnosti OMEGA CZ. Odborná komise hodnotila tři soutěžní kategorie. Dort na téma Zima, výrobu čokoládové mašle a zdobení perníků. Celkem O Priessnitzův dortík bojovalo 14 soutěžících, z nichž 4 byli z německého Mannheimu, 1 z polského Opole a ostatní z moravských odborných škol a učilišť. Naši školu reprezentovala Jana Marušáková z 3. ročníku uč. oboru Cukrář. V silné konkurenci si vedla velmi zdatně. V celkovém pořadí obsadila 4. místo se ztrátou pouhých 3 bodů na bronzovou medaili. Malé zklamání si vynahradila vítězstvím v jedné ze tří kategorií Zdobení perníku glazurou. Na soutěž připravil Janu učitel odborného výcviku pan Výtiska Antonín. Oběma patří pochvala za vzornou reprezentaci školy. Finále Gastro Junior Nowaco Cup 2011 Brno

79 Kategorie Číšník servírka soutěžící Natálie Komendová získala bronzovou medail. V jejím vystoupení byly nedostatky, které nemohla hodnotící komise přehlédnout. Žáka připravovala Hašová Iva Kategorie Kuchař soutěžící Petr Sigmund získal bronzovou medaili. Ani on se nevyvaroval chyb, které se projevily v konečném hodnocení Žáka připravil Stanislav Vaněk Vystoupení reprezentantů školy v kategoriích Kuchař a Číšník nelze hodnotit příliš kladně. Na zlepšení odborných kvalit příslušných učitelů bude třeba intenzivně zapracovat a celému nácviku věnovat větší péči a úsilí. Moravský pohár ročník soutěže cukrářských dovedností s mezinárodní účastí. Ve dnech až se uskutečnil v prostorách Střední školy potravinářské a služeb v Brně 9. ročník cukrářské soutěže Moravský pohár. Soutěž byla po všech stránkách velmi dobře zabezpečena. Úkolem soutěžících bylo vyrobit slavnostní dort a tři druhy dezertů.v silné konkurenci s mezinárodní účastí, vybojovala žákyně 3.C Snopková Veronika 4. místo. Úspěšně navázala na třetí místo získané v loňském roce. Přípravu žákyně zajišťovala učitelka odborného výcviku paní Bc. Zapletalová Jitka. Český Pekař Junior Mladí pekaři z Kroměříže zářili na soutěži v Pardubicích. Ve dnech a se uskutečnil v prostorách Střední průmyslové školy potravinářské v Pardubicích 16. ročník soutěže mladých pekařů Pekař roku 2011 Junior, kterou organizuje Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů v České republice. Výběr Pardubic jako místa soutěže nebyl náhodný. Jedná se o školu, která je nejvýznamnější svého druhu v celé republice. Soutěže se zúčastnili mladí pekaři ze škol, které tento obor vyučují. Úkolem soutěžících bylo vyrobit kmínový chleba, běžné pečivo / ruční rohlíky, pletýnky/ a jemné pečivo / vánočky, koláče/. Tradičními účastníky soutěže jsou žáci ze Střední školy hotelové a služeb v Kroměříži uč. oboru Pekař. V letošním roce reprezentovali školu žáci 3. ročníku Zuzana Kochaníčková s Filipem Šandou a žákyně 2. ročníku Simona Fedrlová. Na soutěž je připravovali zkušení učitelé odborného výcviku Ludmila Tkadlečková a Antonín Kusala. Usilovná a dlouhodobá příprava ve školní pekárně se vyplatila. Mladí reprezentanti z Kroměříže ovládli celou soutěž a obsadili první tři místa v pořadí F. Šanda, S. Federlová a Z. Kochaníčková. Až za nimi skončili reprezentanti pardubické školy, kteří byli v domácím prostředí favority. Obdržené poháry a finanční odměna z rukou předsedy Podnikatelského svazu ing. Jaromíra Dřízala a zastupitelů Pardubického kraje podtrhly štěstí a radost z dosaženého úspěchu. 79

80 Smyslem soutěže nebylo pouze porovnávání výkonnosti jednotlivých soutěžících, ale také zviditelnění pekařského řemesla, které by si zasloužilo větší úctu ve společnosti. Vždyť vyrábět denně chutné pečivo v dostatečném množství a sortimentu, vyžaduje velkou zodpovědnost a úsilí. Proto potřebujeme kvalitní a vzdělané pekaře a tato soutěž k jejich výchově určitě přispívá. Pekařská sobota V malebném areálu Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm se konala již osmnáctá Pekařská sobota. Na tuto tradiční pekařskou akci přijely dvě desítky pekařských firem z České republiky i ze Slovenska. Nechyběla mezi nimi ani Střední škola hotelová a služeb v Kroměříži. Naši mladí pekaři spolu s učiteli odborného výcviku připravili k prodeji ve dvou stáncích široký sortiment pekařských výrobků, zvláště koláčů a celozrnných chlebů. Svou účastí se naše škola zasloužila velkou měrou k tomu, že Pekařská sobota se opět vydařila a zvýšila svou prestiž mezi školami, které připravují žáky v uč. oboru Pekař. Zahradnická soutěž Tovačov Obor vzdělání zahradník prezentoval svou práci na soutěži zahradnických aranžmá na vyhlášené téma (narozeniny) na zámku v Tovačově (výsledkem bylo ocenění starosty města Tovačova za originální přístup k zadanému tématu). Výstava ovoce a zeleniny Kroměříž Obor vzdělání zahradník prezentoval svou práci na Výstavě ovoce a zeleniny v Květné zahradě ve spolupráci s Českým zahrádkářským svazem ZO Kroměříž. V rámci výstavy předváděli žáci oboru vzdělání zahradník vazby ze suchých květin a vyřezávání zeleniny. Chovatelský den Napajedla Chovatelský den Hřebčín Napajedla obor vzdělání chovatel koní a jezdec. Žáci oboru vzdělání chovatel koní a jezdec pod vedením učitelky odborného výcviku zajišťovali pomoc při přípravě chovatelského dne a aktivně se podíleli na celém průběhu chovatelského dne. Slavnostní setkání při příležitosti ocenění pedagogických pracovníků Zlínského kraje Aranžování květinové výzdoby Uherský Brod. Obor vzdělání zahradník. 80

81 Jezdecké závody Pohár města Kroměříže XV. ročník jezdeckých závodů Pohár města Kroměříže. Žáci a učitelé odborného výcviku a teoretického vyučování oboru vzdělání Jezdec a chovatel koní připravili pro příznivce parkurového sportu v sobotu 18. června v areálu na Pionýrské louce u příležitosti již patnáctého výročí jezdeckých závodů velmi kvalitní kolbiště, jak pro jezdce, tak pro koně. Asi sto osmdesát koní se sešlo na Pionýrské louce v Kroměříži. Se svými jezdci soutěžili o Pohár města Kroměříže a to v kategoriích od nejlehčích skokových soutěží parkuru stupně ZM, ve kterých se předvedli žáci až do vrcholu dne parkuru stupně S. Dusot koní, vlající hříva a vůně kůže naplňovala vzrušením nejen samotné jezdce, ale také návštěvníky v hledišti. Vzhledem k příznivému počasí se na parkurové závody přišla podívat nejen odborná veřejnost, ale tentokrát bylo kolem oplocení vidět také hodně mladé lidi s rodinami a jako každoročně přišli náš jezdecký den podpořit také bývalí absolventi výše uvedeného oboru vzdělání. Vítězové: Parkur ZM děti Jan Dvořák na koni Iris 7 Parkur ZM mladí koně Jiří Urban na koni Wayana Dvoufázové skákání Stanislav Běhal na koni Caletta 1 Parkur ZL Stanislav Běhal na koni Caletta 1 Parkur L Jiří Složil na koni Gréta 8 Parkur S Jiří Malý na koni Jury Výsledky jezdeckého oddílu při SŠHS jezdeckých závodů v sezóně 2011 Jméno jezdec Jméno koně Místo závodů Datum Výsledky Hellová Jana Gájus Těšánky Bez umístění (pád) Urbanová Margita Casanova Těšánky Bez umístění Hellová Jana Gájus Holešov Bez umístění Urbanová Margita Casanova Holešov místo 81

82 Hellová Jana Gájus Pravčice Bez umístění Urbanová Margita Casanova Pravčice Bez umístění Hellová Jana Gájus Kroměříž Bez umístění Urbanová Margita Casanova Kroměříž Bez umístění Hellová Jana Gájus Troubky Pád bez umístění Urbanová Margita Casanova Troubky místo Výchovně vzdělávací aktivity školy pro žáky OU a PrŠ - příloha č. 3 Celostátní soutěž GASTRO MÁNES Dne se konal ve Stření škole hotelové a služeb Kroměříž jubilejní 5. ročník celostátní soutěže žáků odborných učilišť učebního oboru Kuchařské práce zaměřený na studenou kuchyni s názvem GASTRO MÁNES Pozvání přijala dvoučlenná družstva : Odborné učiliště a Praktická škola, Lomená 44, Brno Integrovaná střední škola Brněnská 1405, Moravská Třebová Střední škola Olomouc-Svatý Kopeček, B. Dvorského 17, Olomouc SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Holečkova 4, Praha SŠ,ZŠ a MŠ Komenského 10, Prostějov OU a PrŠ Hlučín, ČSA 4a,Hlučín SŠSS Ostrava-Hrabůvka, Krakovská 1095, Ostrava-Hrabůvka Celostátní soutěž cukrářských dovedností SLADKÉ OPOJENÍ Cukráři měnili tóny v ozdoby Jak se tóny mohou změnit v nádherné tvary dokázali mladí učni z oboru potravinářská výroba cukrářské práce z celé republiky na soutěži s názvem Sladké opojení Přehlídka cukrářských dovedností se konala 12. května ve Střední škole hotelové a služeb v Kroměříži, letos již posedmé. A jak s tím souvisejí zmíněné tóny? Současný ročník totiž nesl název: "Ta naše písnička česká"... Symbolických sedm soutěžních dvojic se v Kroměříži utkalo v celostátním kole. Účast přijala družstva z SOU a SOŠ Třešť, OU a PrŠ Chroustovice, Střední škola Olomouc Sv. Kopeček, SOU Bzenec, OU a PrŠ Mohelnice, OU Brno a SŠHS Kroměříž. Hezkým povzbuzením byla úvodní slova ředitele školy Petra Hajného: Nejste soupeři, jste tady proto, abyste mohli navázat nová přátelství a získat zkušenosti. 82

83 Soutěže a přehlídky - Odloučené pracoviště Koryčany Soutěží se ve školních kolech většinou zúčastňují celé třídní kolektivy. Soutěže v odborných dovednostech jsou pořádány učiteli odborného výcviku a odbornými učiteli. V tomto školním roce škola pořádala soutěž ve skládání ubrousků a dále soutěž odborných dovedností ( krájení cibule a jablek). Ke zlepšení vztahu ke zvolenému oboru škola zabezpečuje zájemcům z řad žáků absolvování odborných kurzů, v tomto školním roce se barmanského kurzu zúčastnilo 18 žáků. Ke konci školního roku se opět uskutečnila soutěž v psaní na počítači Zámecký datel. Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy Během školního roku se jednotlivé třídní kolektivy účastní odborných výstav a exkurzí, kde mají žáci možnost seznámit se s novinkami v oboru a dále mohou posoudit své získané teoretické vědomosti v praxi. Byla zajištěna účast na akci Gastroden v Bzenci a dále exkurze di pivovaru Starobrno. Studenti maturitního ročníku uskutečnili poznávací výlet do Prahy. Dále v rámci výuky předmětu Fiktivní firma studenti navštívili a aktivně se zúčastnili veletrhu fiktivních firem v Boskovicích. Dále velkým přínosem bylo několik zajímavých besed v místní knihovně na různá témata (ovoce a zelenina, zelenina a saláty, masmédia, reklama, pravdivost informací, společenský kvíz ). V rámci výuky předmětu Ekologie studenti uskutečnili exkurzi do firmy Kovosteel Staré Město. Celá škola navštívila divadelní představení přímo v základní škole v Koryčanech. Četnost návštěv v okolních divadlech se neustále snižuje z důvodu nízkého počtu představení v dopoledních hodinách. Velmi příznivý ohlas u studentů mělo také několik besed o holocaustu pořádaných p. Hrdou. Na přání studentů budeme v těchto přednáškách pokračovat i v příštím školním roce. Prevence sociálně patologických jevů - Odloučené pracoviště Koryčany Podobně jako v předcházejících letech byl i letos podrobně vypracován plán prevence sociálně patologických jevů. Součástí byly i přednášky, besedy a akce pro studenty, např. adaptační setkání studentů 1. ročníku, pracovník K-centra v Kroměříži uskutečnil besedu Grogy z drogy. Dále proběhla beseda s Policií ČR na téma trestní odpovědnost. 83

84 Hodnocení úspěšnosti žáků OU na trhu práce Můžeme konstatovat, že absolventi OU se nijak v tomto směru neodlišují od žáků z jiných SŠ viz. informace ÚP. Někteří absolventi zejména gastronomických oborů často pracují mimo svůj obor - důvodem je problematika zaměstnanosti jako samostatného kuchaře, protože řada zaměstnavatelů jako jeden z důvodů přijetí požaduje praxi v oboru, což přirozeně čerstvý absolvent nemůže splnit. Velmi dobré až 100% uplatnění mají absolventi uč. oborů zedník, zámečník, neboť tato profese je na trhu práce stále velmi žádaná. Absolventi Praktické školy dvouleté často uplatnění v praxi hledají velmi těžce, řada z nich již při odchodu ze školy má na základě svého nepříznivého zdravotního postižení přiznaný invalidní důchod. Spolupráce s rodičovskou veřejností Ve škole je zřízena organizace SRŽPŠ (sdružení rodičů, žáků a přátel školy), v rámci které pracuje rodičovská rada, která je sestavena z volených zástupců rodičů žáků jednotlivých tříd denního studia. Tato rada se pravidelně scházela ve tříměsíčních intervalech s ředitelem školy a s dalšími pedagogickými pracovníky. Její činnost je zakotvena ve Statutu SRŽPŠ a ve Statutu rodičovské rady, který tvoří nedílnou část organizačního řádu školy. Spočívá v přenášení informací od rodičů přes třídní učitele a příslušné zástupce ředitele do vedení školy, nebo přímo k řediteli školy a naopak, ve způsobu, kdy zástupci rodičů informace získané na jednáních výboru přenášejí na ostatní rodiče na třídních schůzkách. Jednání rady pomáhá vedení školy v řídící práci. Výbor SRPŽŠ stanovil na svých jednáních nová pravidla financování aktivit z rozpočtu SRPŽŠ. Spolupráce s obcí: Škola se zúčastňovala na značném počtu akcí v regionu i mimo region, jako jsou účasti na odborných soutěžích, zajišťování rautů, hostin, recepcí a pod., které sloužily ke zdokonalování odborných dovedností žáků. V regionu má své nezastupitelné místo při uskutečňování pro region důležitých akcí, při kterých zajišťuje přípravu pokrmů, obsluhu při akcích i společenskou representaci mladé generace. Důležité byly i aktivity směřované k ovlivňování slušného chování žáků na veřejnosti, protidrogová činnost a činnost zabývající se negativními jevy, jako je vandalismus, gamblerství, šikana a podobně. Spolupráce s městem Kroměříž Velmi kladně byla hodnocena spolupráce s městem Kroměříž v těchto oblastech: Město Kroměříž, i když není zřizovatelem podporuje mnohé aktivity školy. Jednoznačná podpora odbornému vzdělávání je v možnosti dlouhodobého pronájmu kavárny Slávia, ve které probíhá odborný výcvik žáků učebních oborů kuchař, číšník, i studijních oborů hotelnictví a turismus a kuchař a číšník. Škola se naopak stará o to, aby úroveň gastronomických i společenských služeb byla na co možná nejvyšší úrovni. 84

85 Přínosem pro město Kroměříž je skutečnost, že zde probíhají pravidelná měsíční setkání umělců, kterým je umožněno presentovat svá díla vždy po celý měsíc a že úvodní presentace jsou spojena se setkáváním se přátel výtvarného i hudebního umění. Škola úspěšně provozovala cyklokemp v areálu pionýrské louky, který slouží projíždějícím cyklistům k přenocování, nutné hygieně a k prohlídkám Kroměříže. Spolupráce s dalšími subjekty: Škola je členem profesních společenstev, jako je Asociace hotelů a restaurací ČR, Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů ČR, Asociace kuchařů a cukrářů ČR, Společenstvo cukrářů ČR, Šejkr-klub ČR, Someliérský klub ČR, Asociace číšníků ČR, Česká barmanská asociace, Hospodářská komora, Sdružení pro rozvoj Kroměřížska apod. Stále většího významu nabývá členství školy v regionální radě Asociace hotelů a restaurací se sídlem v Lázních Luhačovice. Odborný učitel p. Václav Forman pracoval v představenstvu pobočky Asociace kuchařů a cukrářů ČR - Severní Morava, ve kterém zastupoval gastronomické školy. Ředitel školy je zvolen za místopředsedu Asociace ředitelů hotelových škol ČR. Velmi důležitou roli hraje spolupráce s NÚOV a MŠMT ČR a s nimi spojenými organizacemi Jezdecký oddíl Oboru chovatel koní a jezdec Název: jezdecký oddíl při SŠHS registrační číslo ML 0011 jezdecký oddíl zaregistrován u České jezdecké federace od roku 1994, od ZO- ČJF předseda Ing. Josef Balaštík odkaz Zlínská oblast Cíl oddílu: příprava koní a žáků s licencí na účast v soutěžích PARKUROVÉHO SKÁKÁNÍ v rámci regionu. Školní koně licence: Casanova Casper Subjekt licence: Dostálová Urbanová Zaoral Obsah práce jezdeckého oddílu: práce trenéra zaměstnaného v naší organizaci na dohodu o provedení práce p. Urbana a UOV Urbnanové s koňmi a žáky. 85

86 h) údaje o výsledcích inspekční činnosti 1) provedené Českou školní inspekcí Česká školní inspekce, Zlínský inspektorát provedla dne kontrolu podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného střední školou podle 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., pod čj. ČŠI-41-02/ Činnost střední školy je v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení. Škola systematicky zajišťuje rovnost přístupu ke vzdělávání. Účelně využívá různé zdroje a prostředky k hospodaření školy. Zajišťuje bezpečnost a ochranu žáků, vytváří příznivé podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů. Realizované obory vzdělání jsou vyučovány v souladu se schválenými učebními dokumenty. Škola rozvíjí osobnost žáka. Průběh vzdělávání je příznivě ovlivněn personálními podmínkami výuky a mnohými dalšími nabízenými vzdělávacími a zájmovými aktivitami školy. Projevy spoluúčasti, spolupráce a aktivity žáků jsou školou vhodně podporovány. 2) provedené kontrolními orgány ČR Druh kontroly: materiály uloženy: SZPI Brno - protokol č. P /09 ze dne ředitelna\kontroly bez zjištění porušení kancelář ZŘ - p.pešek KHS Zlín - ze dne bez závad ředitelna\kontroly kancelář ZŘ - p.pešek SZPI Brno - protokol č. P /09 ze dne nedostatky zjištěny v bodě 2 a 3 protokolu. Po odstranění nedostatků - upuštěno od sankcí - viz dopis SZPI ze dne ředitelna\kontroly řešení - p Pešek ; kancelář ZŘ - p.pešek SZPI Brno - opatření č. P /09 ze dne odstranění zjištěných nedostatků do Z: p. Pešek, pí Tkadlečková.Po odstranění nedostatků - ředitelna\kontroly upuštěno od sankcí - viz dopis SZPI ze dne kancelář ZŘ - p.pešek KHS Zlín - protokol č /2009 ze dne ředitelna\kontroly mikroklimatické podmínky - pekárna Terezov kancelář ZŘ - p.pešek odeslané na OSSZ KM OSSZ KM - č. 285/11/778 o kontrole pojistného -Koryčany - založené - kancelář ZŘ bez závad, kontrolovaný pracovník pí Bc.Lišková pro PEU - pí Krčková Okresní inspektorát práce pro JM a ZK, C/ _KONTROLY \ bozp_ p.folkner, 86

87 i) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Evropské sociální fondy Aktivity školy ve vztahu k ESF. Škola ve velké míře využívá možnosti, které jí dává Evropská unie formou realizace nejrůznějších projektů. Jedná se zejména o projekty, zaměřené do vzdělání v obecné i konkrétní rovině, tedy o podpory vzdělání, které je hlavní činností školy i o podpory nadstandardních forem vzdělání. Pro pomoc vlastnímu vzdělávání škola využívá projekty, z nichž je možné financovat výjezdy žáků do zahraničí, spolupráci se zahraničními školami, proškolování pedagogických pracovníků, pomoc při tvorbě pedagogických dokumentů, nebo pomoc při výsledném hodnocení žáků. Velmi potřebnou pomocí je podpora práce psychologa a výchovné poradenství. Škola byla v minulém období zapojena do projektů, financovaných z rozpočtu Evropské unie a z rozpočtu ČR. KURIKULUM S Škola byla ve školním roce 2010/2011 zapojená do projektu KURIKULUM S, který navazuje na project PILOT S. Projekt Kurikulum S je národní projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jehož řešitelem je Národní ústav odborného vzdělávání, je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Projekt navazuje na ověřování školních vzdělávacích programů (ŠVP), které se uskutečnilo v rámci předchozího projektu Pilot S ( ). Je financován z ESF a státního rozpočtu ČR a potrvá do března Projekt Kurikulum S má 3 hlavní aktivity: 1. Pomoc školám při tvorbě ŠVP 2. Sledování výuky podle ŠVP na pilotních školách 3. Rozvoj sociálního partnerství v odborném vzdělávání V roce 2010 jsme byli zapojeni do 2. aktivity - Sledování výuky podle ŠVP na pilotních školách. Cílem projektu Kurikulum S bylo vytvořit standardní obsah a zadání ústní formy profilových maturitních zkoušek na školách se stejným RVP. Do projektu bylo zapojeno 87

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Střední školy hotelové a služeb Kroměříž za školní rok 2009/2010 0Výroční zpráva o činnosti Střední školy hotelové a služeb Kroměříž za školní rok 2009/2010 je zpracovaná podle

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Střední školy hotelové a služeb Kroměříž za školní rok 2013/2014 1 Výroční zpráva o činnosti Střední školy hotelové a služeb Kroměříž za školní rok 2013/2014 je zpracovaná podle

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Střední školy hotelové a sluţeb Kroměříţ za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Střední školy hotelové a sluţeb Kroměříţ za školní rok 2008/2009 je zpracovaná podle

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

Střední škola společného stravování

Střední škola společného stravování Střední škola společného stravování Krakovská 1095, Ostrava - Hrabůvka IČO : 00 577 260 Tel: 596 716 755 e-mail: sekretariat@ssss.cz Fax: 596 716 810 www.ssss.cz I. Základní ustanovení 1. Střední škola

Více

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 1 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Více

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov,

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 postup a kritéria přijímacího řízení Přijímací řízení je zabezpečováno na

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah

Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ ve Střední škole polytechnické, Olomouc, Rooseveltova 79 pro školní rok 2015/2016 Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah 1. Všeobecná ustanovení

Více

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice V souladu s 60 odst. 4 zákona č. 561/2004 (školský zákon) v platném znění, stanovuji

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Učební plány 2013/2014

Učební plány 2013/2014 Střední odborná škola, Český Těšín, přísp. org. od 1. 1. 2014 ALBRECHTOVA střední škola, Český Těšín, p.o. Učební plány 2013/2014 p. č. číslo oboru obor ročník 1 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ 1.-4. ŠVP: Hotelnictví

Více

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice Upozornění: v souladu s 60 odst. 7 zákona č. 561/2004 (školský zákon) v platném znění

Více

DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU

DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU S účinností od 4.9.2014 Střední škola želeniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 1 Ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb,

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název a adresa školy: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Střední škola

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Č.j.: GJP SOS 271/II.3.1 15 Organizace a kritéria přijímacího řízení stanovené pro školní rok 2015/2016 dle 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace tel./fax: 481 671 262, e-mail: skola@skola-lomnice.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Vypracoval: Iveta Němcová..

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2012/2013

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2012/2013 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKO-TECHNICKÁ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 566550917, 566552360 566553143, http://www.szesby.cz, e-mail:szesbys@szesby.cz, Dr. Veselého 343, PSČ 593 17 Vyřizuje:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016:

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016: S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce

Více

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE TECHNICKÉ A ŘEMESLNÉ, NOVÝ BYDŢOV, DR. M. TYRŠE 112, realizované ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Kritéria přijímacího řízení v oborech středního vzdělání s výučním listem denní forma vzdělávání 1. kolo pro školní rok 2015/16

Kritéria přijímacího řízení v oborech středního vzdělání s výučním listem denní forma vzdělávání 1. kolo pro školní rok 2015/16 Kritéria přijímacího řízení v oborech středního vzdělání s výučním listem denní forma vzdělávání 1. kolo pro školní rok 2015/16 I. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů V souladu s odst. 3 a 4 60 zákona

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy Kritéria přijímacího řízení ke vzdělávání ve Švehlově střední škole polytechnické Prostějov nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov pro školní rok 2015/2016 Obsah 1. Všeobecná ustanovení. 2. Přijímací komise.

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Příkaz ředitele k vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro tyto obory vzdělání s denní formou studia a počty přijímaných žáků

Příkaz ředitele k vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro tyto obory vzdělání s denní formou studia a počty přijímaných žáků Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Příkaz ředitele k vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro tyto obory vzdělání s denní formou studia a počty přijímaných žáků

Více

Informace o škole IČO: 666 10 699

Informace o škole IČO: 666 10 699 Informace o škole Název školy: Hotelová škola Třebíč Sídlo: Sirotčí 4, 674 01 Třebíč IČO: 666 10 699 Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovací listina: Hotelové škola Třebíč byla zřízena na základě

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

(Vnitřní předpis č. 5/5 ze dne 24. ledna 2014)

(Vnitřní předpis č. 5/5 ze dne 24. ledna 2014) Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace, Zborovská 519, 511 01 Turnov tel.: 481 350 011, www.ohsturnov.cz, e-mail: info@ohsturnov.cz 2014-2015

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU

POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU Pokyn ředitele školy k přijímacímu řízení na Soukromou podřipskou střední odbornou školu a střední odborné učiliště o.p.s. Roudnice n.l. pro školní rok 2012 / 2013 POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU Na

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č.

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č. Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153 č. 01/2015 Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Na základě

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk tel.: +420583320111, fax: +420583215264 e-mail: skola@sszts.cz, www.sszts.cz KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola železniční, technická

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

školní rok 2014/2015

školní rok 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ KARLOVY VARY, nám. K. Sabiny 159/16, 360 01 Karlovy Vary P L Á N P R Á C E školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na pedagogické radě dne 29.srpna 2014. Mgr. Michal Vachovec

Více

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2013/2014

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2013/2014 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKO-TECHNICKÁ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 566550917, 566552360 566553143, http://www.szesby.cz, e-mail:szesbys@szesby.cz, Dr. Veselého 343, PSČ 593 17 Vyřizuje:

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 3. 2009 Datum ukončení realizace 31.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole do oboru vzdělání 79 42 K/41 Gymnázium se sportovní přípravou pro školní rok 2015/2016, související informace o

Více

Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03

Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03 List číslo: 1 / 9 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 75-01-03 Výtisk číslo:1 na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03 Tato instrukce je majetkem Středního odborného učiliště a Střední odborné

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Přerov, Šířava 7. Adresa: Šířava 7, 750 02 Přerov. Identifikátor školy: 600 171 361

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Přerov, Šířava 7. Adresa: Šířava 7, 750 02 Přerov. Identifikátor školy: 600 171 361 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Přerov, Šířava 7 Adresa: Šířava 7, 750 02 Přerov Identifikátor školy: 600 171 361 Termín konání

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Učení se praxí. Martina Kaňáková

Učení se praxí. Martina Kaňáková Učení se praxí Martina Kaňáková Učení se praxí Firmy: Nedostatek kvalifikovaných technicky vzdělávaných odborníků Rok 2015 vyhlášen Rokem průmyslu a technického vzdělávání Mateřské školy: podpora polytechnické

Více

Příkaz ředitele k vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro tyto obory vzdělání s denní formou studia a počty přijímaných žáků

Příkaz ředitele k vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro tyto obory vzdělání s denní formou studia a počty přijímaných žáků Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Příkaz ředitele k vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro tyto obory vzdělání s denní formou studia a počty přijímaných žáků

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Identifikátor: 600 012

Více

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 OBORY STUDIA

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 zařízení poskytující školské služby Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax:

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské Délka studia: Čtyři roky.: Splněná povinná školní docházka, zdravotní způsobilost uchazeče doložená lékařem a úspěšně složené talentové zkoušky.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. dle 28 e) odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění platných novel, vyhláška č. 15/2005 Sb.

Výroční zpráva. o činnosti školy. dle 28 e) odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění platných novel, vyhláška č. 15/2005 Sb. SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY Č. BUDĚJOVICE, s. r. o. JERONÝMOVA 28/22, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE tel.: +420 38 635 44 40, tel./fax: +420 38 635 40 68 kadeřnictví

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz Držitel certifikátu dle ISO 9001 Držitel Zlatého certifikátu kvality uděleného Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska Kontaktní údaje SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Pro školní rok 2015/2016 vyhlašuje ředitel Střední průmyslové školy, Hronov, Hostovského 910 přijímací řízení pro:

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Pro školní rok 2015/2016 vyhlašuje ředitel Střední průmyslové školy, Hronov, Hostovského 910 přijímací řízení pro: PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Pro školní rok 2015/2016 vyhlašuje ředitel Střední průmyslové školy, Hronov, Hostovského 910 přijímací řízení pro: OBORY VZDĚLÁNÍ ZAKONČENÉ MATURITNÍ ZKOUŠKOU Denní forma vzdělávání 23-41-M/01

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

U oborů s výučním listem se nebudou konat přijímací zkoušky. Žáci budou přijímáni na základě výsledků

U oborů s výučním listem se nebudou konat přijímací zkoušky. Žáci budou přijímáni na základě výsledků Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501 Žižkova 1501, 583 01 Chotěboř 569 623 854, 731 348 326, fax: 569 623 854, IČ: 67441351 e-mail: admin@souch.cz, http://www.souch.cz Přijímací řízení

Více

Počet žáků na třídu podle. stavu k 30.9.09

Počet žáků na třídu podle. stavu k 30.9.09 1 Charakteristika školského zařízení Střední škola obchodu a gastronomie Koryčany, Zámecká 65 sídlo školy : Koryčany právní forma : příspěvková organizace IČO : 00 544 639 Zřizovatel : Zlínský kraj Ředitel

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Školní jídelna Kojetín. příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957

Školní jídelna Kojetín. příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957 Školní jídelna Kojetín příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 2 Počet zapsaných strávníků v roce 2010 947 strávníků v roce 2011 852strávníků

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Luhačovice Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Identifikátor školy: 600 171 078 Termín konání inspekce: 24. 26. května 2006

Více

Škola: Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Adresa: Masarykova č.p. 183, 399 01 Milevsko Kč/měs

Škola: Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Adresa: Masarykova č.p. 183, 399 01 Milevsko Kč/měs Škola: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek, Šobrova 111 Adresa: Šobrova č.p. 111, udějovické Předměstí, 397 01 Písek 1 Ředitel: Mgr. Ladislav Klíma, tel. 382 200 265 ddpisek@volny.cz

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Kritéria přijímacího řízení pro střední školu

Kritéria přijímacího řízení pro střední školu Kritéria přijímacího řízení pro střední školu 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Ve školním roce 2015/2016 plánuje střední škola, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-489/15-S Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více