Úvod. Více informací o projektu PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT je možno získat na internetových stránkách projektu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod. Více informací o projektu PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT je možno získat na internetových stránkách projektu www.pripravitprozivot.cz."

Transkript

1 PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT Příklady pracovních listů pro studenty středních škol k procvičení problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR

2

3 Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. je realizátorem projektu PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v Pardubickém kraji v oblasti ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR (CZ.1.07/1.3.46/ ). Partnerem projektu je Sdružení SPES, které se zabývá prevencí a pomocí při předlužení. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočten ČR. Projekt PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT je určen pedagogům vyučujícím na gymnáziích, středních školách a SOU v Pardubickém kraji ekonomické a společenskovědní předměty. Publikace, kterou máte před sebou, obsahuje příklady pracovních listů pro studenty středních škol k procvičení vybraných témat z finanční gramotnosti. Důležitou pomůckou pro pedagogy jsou i další dvě publikace, které vznikly v rámci projektu PŘI- PRAVIT PRO ŽIVOT. Jedná se o publikaci, která je základním informačním materiálem, podle kterého probíhají akreditované vzdělávací kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a který je současně koncipován tak, aby sloužil jako pomůcka pro pedagogy při přípravě výuky finanční gramotnosti na středních školách, a dále o publikaci s příklady aktivit na podporu praktické výuky vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách. Obsah všech publikací je rozdělen do tří kapitol, jejichž názvy korespondují s názvy i obsahem jednotlivých akreditovaných vzdělávacích kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Jedná se o kapitoly Založení a správa základního hospodaření domácnosti, Investice a pojištění domácnosti, Vybrané smlouvy uzavírané domácnostmi. Více informací o projektu PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT je možno získat na internetových stránkách projektu 1

4 Pracovní list 1: Společné soužití Kamila a Jan Svobodovi jsou partnery ve společné domácnosti. Mají společně dvě děti a zvažují, že vstoupí do svazku manželského. Současná legislativa v České republice upravuje tři druhy soužití, a to: soužití v partnerském vztahu, manželství a registrované partnerství. Zvažte, jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých typů soužití. Vypište informace o partnerství/ manželství/ registrovaném partnerství. Práva a povinnosti Partneři Manželé Registrovaní partneři Nižší právní ochrana, méně zákonem stanovených povinností Více povinností, které stanovuje zákon a manželé je musí dodržovat Více povinností, které stanovuje zákon a registrovaní partneři je musí dodržovat Daňové úlevy V rámci tohoto soužití neexistují d Výhodnější daňové úlevy V rámci tohoto soužití neexistují daňové úlevy ňové úlevy Dávky od státu Jako společně posuzované osoby mohou ztrácet nárok na některé dávky systému sociálního zabezpečen Jako společně posuzované osoby mohou ztrácet nárok na některé dávky systému sociálního zabezpečení Jako společně posuzované osoby mohou ztrácet nárok na některé dávky systému sociálního zabezpečení í Úprava majetkových poměrů Majetkové poměry je nutné upravit např. dohodou mezi partnery Majetkové poměry mezi manželi jsou upraveny zákonem Majetkové poměry mezi registrovanými partnery jsou upraveny zákonem Nájemné Samotné trvalé bydliště nezakládá nárok na převod nájemní/ podnájemn V rámci manželství vzniká manželům nárok na nájemní/ podnájemní smlouvu V rámci registrovaného partnerství nevzniká nárok na společný nájem bytu í smlouvy Vyživovací povinnost Mezi partnery neexistuje nárok na výživné Zákon upravuje vyživovací povinnost mezi manželi Zákon upravuje vyživovací povinnost mezi registrovanými partnery Vdovský/vdovecký důchod Partnerovi nevzniká nárok na tuto dávku Manželům vzniká nárok na tuto dávku Registrovaným partnerům nevzniká nárok na tuto dávku Dědictví Partneři ne mají ze zákona nárok na dědictví Manželé mají ze zákona nárok na dědictví Registrovaní partneři mají ze zákona nárok na dědictví 2

5 Pracovní list 2: Rozhodování o bydlení Kamila a Jan Svobodovi dokončili vysokou školu a plánují svatbu. Kamila pracuje jako učitelka v mateřské škole a Jan jako programátor. Mají dvě děti. Ema chodí do druhé třídy a Matyáš chodí do školky. Bydlí v pronájmu v Pardubicích, kde jim končí nájemní smlouva, proto jsou nuceni hledat si nové bydlení. Úkol č. 1: Zjistěte pravděpodobnou výši jejich mzdy. Úkol č. 2: Zjistěte, kolik se platí za pronájem bytu v Pardubickém kraji. Úkol č. 3: Doplňte tabulku s informacemi pro výběr bydlení, a to podle aktuálních cen v Pardubickém kraji. 3

6 Forma bydlení Osobní vlastnictví Družstevní vlastnictví Nájemní byt Náklady na pořízení Náklady na pořízení jsou vysoké, obvyklé pořízení je formou úvěru nebo hypotéky. Podíl v družstvu se obvykle pohybuje ve stejné výši jako pořízení nemovitosti do osobního vlastnictví. Náklady na pořízení bývají pouze ve výši vratné kauce. Ta obvykle bývá ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Měsíční náklady na provoz domácnosti (nájem apod.) Nehradí se nájem jinému subjektu, tudíž jsou náklady na bydlení nižší V rámci družstevního podílu se nehradí nájem, pouze částka do fondu oprav. Náklady na měsíční provoz jsou nižší než u nájemního bydlení. Náklady jsou vysoké, protože mimo režijních nákladů musí být hrazeno i nájemné. Výhody Nevýhody Nejvíce chráněno zákonem. Majitel je zapsán v listu vlastníků. Umožňuje libovolné nakládání s bytem (např. pronájem třetí osobě) a lze jej dát do zástavy a využít tak hypotéční úvěr. Protože se jedná o majetek ve vlastnictví, je součástí dědického řízení. Vyšší tržní cena bytu. Není nutné platit nájem, tudíž jsou nižší měsíční náklady. Obvykle je hrazen fond oprav v r ámci společenství vlastníků. Není nutné sepisovat kupní smlouvu, pouze smlouvu o převodu členských práv. Družstevník není majitelem bytu, ale pouze majitelem podílu v družstvu. Podíl v družstvu je snadno prodejný za tržní cenu bytu. Platí se daň z nemovitosti. Povinnost starat se o svůj majetek. Vlastní investice do oprav majetku. Dlouhé čekací lhůty při zápisu do katastru. V případě pronájmu je nutný souhlas družstva. Byt nelze zastavit třetí osobě, tedy využít financování formou hypotéky. Nutnost ohlídat dobré hospodaření družstva. Možnost mobility, kdy nejsou téměř žádné povinnosti vztahující se k bytu. Náklady na opravy hradí majitel bytu. Přechod nájmu na další osoby v případě úmrtí nájemníka. Neustále zvyšování nájemného. Nemohu nakládat s bytem (stavební úpravy) bez souhlasu majitele. Problematika vztahu majitele a nájemce. 4

7 Pracovní list 3: Desatero žadatele o hypotéku Seřaďte kroky týkající se uzavírání hypotéky tak, jak by měly jít za sebou. Krok č. Zvažte, jaká nemovitost bude zástavou u hypotéčního úvěru. Domluvte si informativní schůzku na pobočce banky či s externím finančním poradcem. Promyslete si, jak vysoké mohou být vaše měsíční splátky. Dohodněte si návrh na uzavření smlouvy o hypotečním úvěru. Získejte přehled o svých příjmech a nezbytných výdajích. Pravidelně hraďte měsíční splátky. Zvažte, kolik si potřebujte půjčit. Poraďte se o jednotlivých ujednáních ve smlouvě s odborníkem. Uvažujte o tom, jaký majetek je možno pořídit na hypotéku. Vyžádejte si potvrzení bonity či příslib úvěru. 5

8 Pracovní list 4: Na co nezapomenout při založení/ stěhování domácnosti Rodina Svobodových se rozhodla pro koupi nemovitosti a bude se stěhovat. Mají nyní starosti s ukončením stávající domácnosti a založením nové domácnosti. Úkol č. 1: Prostudujte katastr nemovitostí (http://nahlizenidokn.cuzk.cz/), zjistěte co nejvíce informací o nemovitosti, ve které bydlíte. Úkol č.2: Pro všechny typy bydlení platí: Důležité body při stěhování 6

9 Pracovní list 5: Zodpovědné finanční rozhodování v domácnosti Lenka a Richard Sušilovi jsou manželé. Společně mají dvě děti. Dospělého syna Tomáše, který studuje vysokou školu a zároveň si přivydělává na brigádě, a nezletilého syna Vlastimila, který studuje střední školu. Lenka pracuje jako bankovní úřednice a její průměrný čistý příjem je ve výši Kč. Richard je zubař a jeho průměrný čistý měsíční příjem činí Kč. Úkol č.1: Zakroužkujte v následujícím výčtu výdaje nutné, tj. pravidelné výdaje, které musí Sušilovi každý měsíc zaplatit. Dosaďte částku, kterou za dané věci rodina může utratit. 1. Úhrada nájmu a ostatních služeb spojených s bydlením ve výši Kč 2. Úhrada školného Rodinné vstupné na filmový festival Koupě nových sportovních bot za... pro Vlastimila, který závodně běhá. 5. Koupě úsporného čidla alarmu Průměrná měsíční útrata za jídlo Výdaje za cigarety pro pana Sušila Splátka auta Úhrada zálohy na dovolenou Úhrada internetu a telefonů Pravidelné měsíční návštěvy paní Sušilové u kadeřnice a týdenní na manikúře, které vyjdou na Úhrada pojištění za dům, auto a životní pojištění Měsíční rodinné výdaje na hromadnou dopravu Tvorba rezervy na nenadálé výdaje Permanentka na měsíční rodinný vstup do muzea... Úkol č. 2: Diskutujte, zda není možné získat věci z výše uvedeného seznam jiným způsobem. Zamyslete se nad tipy jak ušetřit. 7

10 Pracovní list 6: Příjmy a výdaje domácnosti v základních pojmech Tomáš Sušila si vydělává na brigádě a zároveň dostává kapesné od rodičů. Každý všední den si kupuje obědy ve škole. Peníze také utrácí za svačiny, nákup videoher, CD a sportovní oblečení a vybavení. Před týdnem si půjčil od rodičů polovinu kupní ceny na ojeté auto. Aby ho rychleji splatil, půjčuje ho kamarádům za peníze. Doplňte do textu následující chybějící slova: PASIVUM KONTROLOVATELNÉ CO DO VÝŠE ČISTÝ PŘÍJMY ROVNALY VÝDAJŮM PRAVIDELNÝM PŘÍJMY VYŠŠÍ NEŽ VÝDAJE HRUBÝ AKTIVUM NEPRAVIDELNÉ Útrata za oběd je Tomášovým výdajem..., je obtížné jej snížit nebo vynechat. Licence k videohrám jsou výdaje... a... To znamená, že je Tomáš může omezit, když zrovna nemá dostatečné příjmy z brigády. Kapesné od rodičů je Tomášův... příjem, zatímco ve smlouvě o DPČ je uveden... příjem. Tomášův rozpočet by byl vyrovnaný, pokud by se... Tomáš by měl přebytkový rozpočet, pokud by byly... Tomáš měl přebytkový rozpočet v minulosti, a tak si našetřil na polovinu auta. Protože má výdaje s jeho udržováním a nákupem benzínu, je auto v tomto smyslu osobní... Zároveň má ale příjmy z jeho pronájmu, je tedy i osobní... 8

11 Pracovní list 7: Bankovky Vypracujte odpovědi na následující otázky týkající se běžného nakládání domácnosti s bankovkami. 1. Vlastníte zničenou bankovku: a) Má spotřebitel povinnost bankovku od obchodníka přijmout? b) Má obchodník povinnost přijmout od kupujícího poškozenou bankovku? 2. Vymění banka poškozené bankovky či mince? 3. Kolik nejvíce mincí je obchodník povinen přijmout? 4. Kolik se smí nejvíc zaplatit v České republice v hotovosti? 5. Co je to ochranný prvek na bankovce? Kolik a jaké ochranné prvky české bankovky mají? 6. Jaké historické postavy jsou vyobrazeny na bankovkách? 9

12 Pracovní list 8: Dohody konané mimo pracovní poměr Tomáš Sušila si vydělával na brigádě, jelikož v této firmě pracoval již dlouho, zaměstnavatel mu nabídl trvalý pracovní poměr na částečný úvazek. Úkol č. 1: Napište, jaké náležitosti ze zákona musí mít pracovní smlouva. Úkol č. 2: Tomáš Sušila se může rozhodnout, zda chce uzavřít Dohodu o provedení práce či Dohodou o pracovní činnosti. Jaké jsou rozdíly mezi těmito dohodami? Placení sociálního a zdravotního pojištění Dohoda o provedení práce (DPP) Zaměstnavatel i zaměstnanec platí zdravotní i sociální pojištění při výdělku vyšším než Kč měsíčně. V případě nižších příjmů se pojištění neodvádí. Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) Zaměstnavatel i zaměstnanec platí zdravotní i sociální pojištění při výdělku vyšším než 2.000Kč měsíčně. Rozsah práce Rozsah práce je omezen hodinami za kalendářní rok (max. 300 hod.) pro jednoho zaměstnavatele. Hodiny odpracované pro jednoho zaměstnavatele na základě různých DP P se sčítají. Není možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Jakou formou musí být uzavřena smlouva Musí být uzavřena písemně. Musí být uzavřena písemně. Doba trvání smlouvy Musí být stanovena doba, na kterou se doho da uzavírá. Lze ji uzavřít i na dobu neurčitou. 10

13 Pracovní list 9: Pracovní smlouva Prostudujte si důkladně vzorové smlouvy A a B, zaměřte se především na chybějící, či rozdílná ujednání. Úkol č. 1: Porovnejte vzorovou smlouvu A a vzorovou smlouvu B. Která z nich se vám zdá vhodnější k uzavření? Úkol č. 2: Zdůvodněte, proč jste si vybrali vzor smlouvy A nebo B. Vyjmenujte náležitosti smluv, které se vám nezdály být správné. Úkol č. 3: Diskutujte, co všechno by mělo být upraveno v pracovní smlouvě, kterou byste chtěli uzavřít se svým zaměstnavatelem. Jednotlivé položky zapište. Důležité bez těchto náležitosti smlouvu nepodepíši Druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat Ostatní tyto náležitosti může, ale nemusí smlouva obsahovat Délka dovolené na zotavenou, popřípadě uvedení způsobu jejího určová ní Místo nebo místa výkonu práce Bližší označení druhu a místa výkonu práce, název a sídlo zaměstnavatele, nebo jeho jméno a adresu Den nástupu do práce Zkušební doba musí být dohodnuta písemně ve smlouvě, pokud tomu tak není, neexistuje ani zkuební doba, obvykle je zkušební doba stanovena na 3 měsíce Stanovení týdenní pracovní doby a její rozvrže ní Údaje o mzdě její výše, dále pak termín, místo a způsob vyplácení mzdy a její splatnost 11

14 Vzor A -Pracovní smlouva Smluvní strany: Společnost Finanční gramotnost, a.s. Leasingová 22, Praha 4, IČO: dále jen zaměstnavatel, a pan/í Kateřina Pilná r.č /3421 Spořilov 22, Pardubice dále jen zaměstnanec, Zaměstnavatel přijímá zaměstnance do hlavního pracovního poměru na druh práce:hlavní účetní (dále jen práce). Hlavní účetní zajišťuje ve své práci evidenci účetních činností, odvod daní a pojištění, vedení mzdové evidence. Zaměstnanec nastoupí do práce dne , přičemž den nástupu zaměstnance do práce se považuje za den vzniku pracovního poměru mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Pracovní poměr se sjednává na dobu určitou, a to do Místem výkonu práce jsou: Společnost Finanční gramotnost, a.s. Leasingová 22, Praha 4, , Spořilov 22, Pardubice , dále pak ostatní pobočky po celé ČR. V Pardubicích dne Kateřina Pilná Společnost Finanční gramotnost, a.s. Filip Koruna, jednatel 12

15 Vzor B - Pracovní smlouva Smluvní strany: Společnost Finanční gramotnost, a.s. Leasingová 22, Praha 4, IČO: dále jen zaměstnavatel, a pan/í Kateřina Pilná r.č /3421 Spořilov 22, Pardubice dále jen zaměstnanec, uzavírají na základě vzájemné shody tuto uzavírají na základě vzájemné shody tuto smlouvu Článek I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy jsou práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele. Článek II. Vznik pracovního poměru 1. Zaměstnavatel přijímá zaměstnance do hlavního pracovního poměru na druh práce: hlavní účetní (dále jen práce). 2. Zaměstnanec nastoupí do práce dne , přičemž den nástupu zaměstnance do práce se považuje za den vzniku pracovního poměru mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. 3. Pracovní poměr se sjednává na dobu určitou, a to do Zaměstnavatel se zaměstnancem sjednává zkušební dobu v délce 6 měsíců. Článek III. Druh práce 1. Zaměstnanec bude pracovat na pracovní pozici účetní. Náplň práce 1. Provádění pravidelných kontrol, zpracování účetních dokladů, sestavování účetních výkazů, oceňování majetku, koordinace činností v účtárně, vedení daňové evidence nebo účetnictví, komunikace s úřady a jiným institucemi, výpočet srážek a odvodů, shromažďování vstupních dat, vedení evidence, kontrola správnosti faktur. Článek IV. Místa výkonu práce 1. Místem výkonu práce jsou: Společnost Finanční gramotnost, a.s. Leasingová 22, Praha 4, a Spořilov 22, Pardubice , dále pak ostatní pobočky po celé ČR. 13

16 Článek V. Pracovní doba 1. Doba výkonu práce (dále jen pracovní doba ) je stanovena v rozsahu 48 hodin týdně. 2. O rozvržení pracovní doby rozhoduje zaměstnavatel. Článek IV. Mzda 1. Zaměstnavatel ustanovuje mzdu ve zvláštním platovém výměru. 2. Mzda za řádně vykonanou práci pro zaměstnavatele je splatná v následujícím výplatním termínu zaměstnavatele. Článek V. Závěrečná ustanovení 1. Zaměstnanec odpovídá za škodu způsobenou porušením povinnosti při výkonu práce nebo v přímé souvislosti s ní. 2. Zaměstnavatel seznámil zaměstnance s předpisy vztahujícími se na výkon jeho práce, zejména s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 3. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména Zákoníkem práce. 4. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné ústně a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran. 5. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno. 6. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle. V Pardubicích dne Kateřina Pilná Společnost Finanční gramotnost, a.s. Filip Koruna, jednatel 14

17 Pracovní list 10: Ukončení pracovního poměru Přemýšlejte nad rozdílem v případě ukončení pracovního poměru dohodou anebo výpovědí. Doplňte do tabulky odpovědi na jednotlivé otázky. Musí se zaměstnavatel se zaměstnancem dohodnout na ukončení pracovního poměru? Ukončení dohodou zaměstnavatele a zaměstnance Je to dvoustranný úkon zaměstnanec se musí se zaměstnavatelem dohodnout. Součástí musí být i datum ukončení a způsob vypořádání nevyčerpané dovolené. Nikdo nesmí nikoho nutit k podepsání dohody. Výpověď ze strany zaměstnavatele Jde o jednostranný úkon. Výpověď však lze dát jen na základě zákonem stanovených důvodů. Jakou formu musí mít ukončení pracovního poměru? Musí být uveden důvod pro ukončení pracovního poměru? Lze ukončit v ochranné době? Písemnou Důvod nemusí být uveden. Pokud však zaměstnanec o to žádá, je potřeba uvé st důvod rozvázání pracovního poměru. Ano, lze ukončit i v ochranné době. Písemnou Zaměstnavatel musí uvést důvod výpovědi. Ne, nelze ukončit v ochranné době. Vzniká nárok na odstupné? Ne, nevzniká nárok na odstupné. Ano, nárok na odstupné vzniká v případě výpovědi z důvodu nadbytečnosti, a to dle počtu odpracovaných let. Pracuje-li zaměstnanec pro zaměstnavatele 1 rok, má nárok na jednonásobek měsíčního platu. V případě 2 let dvojnásobek platu. V případě 3 let a více trojnásobek platu. Vzniká nárok na podporu v nezaměstnanosti? Ne, nevzniká nárok na podporu v nezaměstnanosti. Ano, vzniká nárok na podporu v nezaměstnanosti (ale pouze v případě výpovědi z důvodu nadbytečnosti). Ta je odvislá od toho, jak vysoké bylo vyplaceno odstup né. 15

18 Pracovní list 11: Časová osa druhů finanční podpory Přiřaďte finanční podporu k přibližnému věku, ve kterém ji lze získat. Označte ty druhy podpory, které lze získat v produktivním věku. 100 Podpora v nezaměstnanosti 90 Úrazová renta Peněžitá pomoc v mateřství Odstupné Náhrada mzdy nebo platu Důchod Podpora při ošetřování člena rodiny Příspěvek na bydlení Porodné Odměna pěstouna 20 Stipendium Nemocenská Přídavek na dítě Pohřebné VĚK Příspěvek na úhradu potřeb dítěte Dávky pomoci v hmotné nouzi 16

19 Pracovní list 12: Úspory na výdajích domácnosti Pan Svoboda a jeho žena plánují své první dítě. Vzhledem k nízkým příjmům se pan Svoboda rozhodl pro práci mimo pracovní poměr. Nabídku dostal od firmy, která se zabývá prodejem potravin. Po nějaké době se rozhodl ve firmě skončit, protože se mu nelíbilo, jaké praktiky firma používá při jednání se zákazníky. Zároveň se se ženou rozhodli, že se pokusí omezit i výdaje své domácnosti. Úkol č. 1: Zamyslete se nad tím, jaké triky mohou používat prodejci na své zákazníky. Dokážete jich vyjmenovat alespoň 5? Úkol č.2: Poraďte panu Svobodovi, jak ušetřit výdaje na domácnost. Uveďte alespoň 10 tipů. 17

20 Pracovní list 13: Několik informací k bankovnictví test Zakroužkujte vždy jednu správnou odpověď 1. Co je přímé bankovnictví? Jdu přímo do banky, tam si vystojím frontu a vyřídím, co potřebuji. Nemusím přímo do banky, protože všechno vyřídím telefonicky či prostřednictvím mobilu nebo internetu. Jednám přímo s konkrétní osobou v bance, která je mi od založení účtu přidělena jako osobní bankéř. 2. Jaký je rozdíl mezi debetní a kreditní platební kartou? Při platbě kreditní kartou se peníze ihned odečítají z mého účtu, mohu čerpat jen tolik peněz, kolik mám na účtu. Při platbě kreditní kartou nemusím mít hotovost na účtu, dostávám od banky krátkodobou půjčku, kterou musím splatit až na konci domluveného období, zpravidla měsíce. Žádný. Ať platím kteroukoli, ztrácím přehled o zůstatku na účtu. 3. Co je phishing? Z angl. fishing = rybaření, termín, který se používá v bankovní terminologii pro způsob, jakým banka získává nové klienty, tzv. velké ryby. Phishing jsou podvodné ové zprávy, které mají vzbudit dojem, že byly odeslány z ové adresy klientovy banky a v nichž podvodník v převlečení za banku žádá klienta o poskytnutí důvěrných údajů. Z angl. fishing = rybaření, interní hra pracovníků přepážek, kteří se předhánějí, kdo obslouží více klientů za den. 4. Co je kontokorent? Přečerpání běžného účtu do minusu. Účet, který má lepší úročení než běžný účet. Druh spořicího účtu, u kterého je možné vybírat/vkládat peníze jen v určitých intervalech, např. každých 14 dní. 5. Co je blokace (stoplistace) platební karty? Banka mi zablokuje platební kartu, protože jsem překročil limit na účtu. Rodiče mi zablokují platební kartu, protože jsem týden nevenčil psa. Sám si zablokuji platební kartu, protože mi ji někdo ukradl a nechci, aby s ní platil. 18

21 6. Jaký je rozdíl mezi běžným a termínovaným vkladovým účtem? Z běžného účtu mohu vybírat kdykoliv a bývá lépe úročený než termínovaný. Z termínovaného účtu mohu vybírat kdykoliv a bývá lépe úročený než běžný. Z termínovaného účtu mohu vybírat jen v určitých, předem smluvených intervalech, ale bývá lépe úročený než běžný. 7. Co je inkaso? Z italštiny in = v, kasa = pokladna, tj. potvrzení banky o tom, že mi peníze dorazily na účet. Zadání příkazu k úhradě. Povolení cizímu subjektu, aby si sám z mého účtu odčerpal finanční prostředky. 8. Co je SIPO? Tato služba sdruží dva inkasní příkazy, které si vyberete. Tato služba umožňuje sdružit několik pravidelných inkasních příkazů od různých společností (např. za telefon, nájem, televizi, stravné apod.) do jediné platby, která je stržena z účtu plátce. Je služba pro klienty banky, kteří nemají účet. 19

22 Pracovní list 14: Domácnost investuje Manžele Sušilovi navštívil finanční poradce a vypracoval jim plán hospodaření domácnosti Z rozboru vyplynulo, že mají nějaké přebytečné finance, proto se rozhodli investovat je. Pokuste se zahrát finančního poradce a poraďte manželům, kam by měli nejvýhodněji investovat. Vaše nápady zaznamenejte do tabulky. Investice Informace (rizika) 20

23 Pracovní list 15: Investice Odpovězte na následující otázky k tématům: Investiční horizont, Rozložení rizika a Možnosti investování (spoření) Investiční horizont: Klient chce zhodnotit své prostředky ze stavebního spoření na dobu jednoho roku před jejich použitím na doplacení hypotéky ve výročí fixace (nastane až za 1 rok). Co by si měl uvědomit a jaké varianty zhodnocení a využití peněz ze stavebního spoření přicházejí v úvahu? Rodina uvažuje o společné dovolené v létě a peníze jim leží na běžném účtu. Co jim doporučíte, když je úrok 0,1% p. a.? Otec chce svému synovi, který se právě narodil, dát našetřené prostředky k plnoletosti. Co byste mu doporučili, když víte, že může ihned uložit volných 200 tis., které má k dispozici, nebo může spořit Kč měsíčně? Jakou variantu pro syna zvolit a kam je uložit? Rozložení rizika V jakých případech budete uvažovat o investování (spoření) do: fondů peněžního trhu dluhopisových fondů akciových programů spořicích účtů (v rámci běžného účtu) ponechání peněz doma tzv. ve slamníku 21

24 Možnosti investování (spoření) Uveďte výhody a nevýhody (rizika), pokud vlastním hotovost nebo pokud mám možnost investovat průběžně každý měsíc. Jednorázový vklad Výhody: Pravidelné spoření Výhody: Nevýhody: Nevýhody: 22

25 Pracovní list 16: Jak poznat dobrého finančního poradce Přiřaďte vlastnosti, které by měl mít dobrý finanční poradce. Dobrý finanční poradce Špatný finanční poradce Dokáže se orientovat v nabídce pojistných, investičních a ostatních finančních produktů. Zeptá se, co si klient přeje, ale moc ho nevnímá. Vytvoří osobní finanční plán, který je tvořen jednotlivými produkty v oblasti pojištění, investic, spoření a případně i úvěrů. Vytáhne z aktovky předpřipravené řešení. Jeho návrhy skutečně respektují přání a potřeby klienta. Čeká na příležitost, kdy nabídnout předem připravené řešení. Ptá se klienta, co si přeje a zároveň ho také poslouchá. Pak vytvoří řešení podle jeho instrukcí. Jakmile se dostane ke slovu, začíná nabízet pojistky a penze, aniž by je klient chtěl. Bere v úvahu cíle klienta. Klientovi nabízí vždy stejná řešení, bez ohledu na jeho přání. Má dlouhodobou vazbu se svými klienty. 23

26 Pracovní list 17: Pilíře důchodové reformy Seznamte se s jednotlivými výroky a rozhodněte, které tvrzení patří do správného pilíře. I. pilíř II. pilíř III. pilíř Pilíř: Změna výpočtu důchodů na základě nálezu Ústavního soudu, kdy dochází k nepatrnému snížení důchodů u lidí s průměrnými příjmy a k mírnému zvyšování důchodů u lidí s nadprůměrnými příjmy. Výrazné posouvání odchodu věku do důchodu bez určení horní hranice, což znamená jediné - zkracování doby, po kterou budeme pobírat důchod. Možnost dobrovolného snížení sazby důchodového pojistného ze stávajících 28 % na 25 %, a tyto 3 % z hrubé mzdy převést do druhého pilíře. Podmínkou je odvádět další 2 % z hrubé mzdy ze svého, tj. celkem 5 % z hrubé mzdy. Vstup je omezen věkovou hranicí 35 let. Bude určité přechodné období, kdy budou moci vstoupit do systému i osoby starší. Úspory mají být k dispozici pouze ve formě doživotní nebo dvacetileté penze. Penzijní připojištění bude od počátku roku 2013 transformováno. Stávajícím klientům a těm, kteří uzavřou smlouvu penzijního připojištění do konce roku 2012, se podmínky automaticky nezmění a zůstanou v tzv. transformovaném fondu. Zákonem bylo zakázáno přecházet mezi penzijními fondy ke konci února Noví klienti, kteří začnou spořit až v roce 2013, již nebudou mít možnost penzijní připojištění uzavřít, ale budou mít možnost spořit v doplňkovém penzijním spoření u účastnických fondů ve třetím pilíři a vybrat si investiční. strategii, avšak bez stávající garance kladného zhodnocení, bez výsluhové a pozůstalostní penze atd. Pro všechny klienty transformovaného a účastnického fondu dojde od roku 2013 k posunutí hranice pro získání státního příspěvku, avšak ke zrušení státního příspěvku u nižších měsíčních částek než 300 Kč. Rovněž daňový odpočet bude možný až od částky Kč měsíčně. Daňová úspora se má zvýšit z 15 % na 19 % (pravděpodobně však až v roce 2014). 24

27 Pracovní list 18: Investice a penzijní reforma opakovací test Zakroužkujte správnou odpověď u následujících tvrzení: 1. Obecně je úroková sazba nižší u vkladů než u úvěrů. ANO NE 2. Hlavním regulátorem finančních institucí je v České republice Česká národní banka. Jejímu dohledu podléhají ty firmy, které mají právo přijímat vklady (peníze) od veřejnosti nebo poskytovat poradenství v oblasti finančního trhu. ANO NE 3. Sekundární trh neovlivňuje primární trh. ANO NE 4. Investiční trojúhelník tvoří tři vrcholy: výnos, riziko, akcie. ANO NE 5. Likvidita je možnost přeměnit aktivum na hotovost (dokonale likvidní nástroj). Čím je tato schopnost menší, tím je nižší likvidita. ANO NE 6. Cizím slovem se směrodatná odchylka nazývá volatilita. ANO NE 7. Kreditní riziko u dlužníka nemá žádný vliv na výši výnosu, který požaduje věřitel. ANO NE 8. Směnka patří mezi dluhové cenné papíry. ANO NE 9. Hypoteční zástavní listy jsou klasické dluhopisy, které vydávají banky. Získané finance může banka použít na poskytování jakýchkoli finančních produktů. ANO NE 10. Čím delší je doba splatnosti dluhopisu, tím vyšší je úrokové riziko. ANO NE 11. V segmentu prvního pilíře dochází k výraznému posouvání odchodu věku do důchodu bez určení horní hranice, což znamená jediné - zkra cování doby, po kterou budeme pobírat důchod. ANO NE 12. V druhém pilíři jde o nové dobrovolné důchodové fondy, do kterých lidé mohou dobrovolně odvádět 3% z hrubé mzdy výměnou za snížení sociálního pojištění, které je hrazeno do prvního pilíře. Vstup je omezen věkovou hranicí 38 let. Starší osoby nemají šanci do tohoto systému vstoupit. ANO NE 13. Penzijní připojištění bude od roku 2013 transformováno. Smlouvy uzavřené v roce 2012 se měnit nebudou. ANO NE 14. Člověk by mohl odejít do takzvaného předdůchodu již 5 let před nárokem na starobní důchod za splnění předpokladu, že bude mít naspořeno dostatek peněz v doplňkovém penzijním spoření. ANO NE 25

28 Pracovní list 19: Druhy pojištění Doplňte ke každému obrázku typy pojištění, které je možné uzavřít. Pojištění zdraví Cestovní pojištěni Úrazové pojištění a pojištění v nemoci Životní pojištění Penzijní připojištění Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění právní ochrany Pojištění právní odpovědnosti Pojištění proti neschopnosti splácet Povinné ručení Havarijní pojištění Pojištění přepravovaných osob Asistenční služby Právní ochrana vozidla Pojištění domácnosti Pojištění nemovitosti Pojištění majetku 26

29 Pracovní list 20: Reklamace Zakroužkujte správnou odpověď u jednotlivých výroků: Kupující musí do obchodu dopravit vadný výrobek. ANO NE Při reklamaci musí být předložen prodávajícímu paragon o koupi. ANO NE Zda se jedná o reklamaci (tzn. zda má být uplatněna odpovědnost prodejce za vadu) musí prodejce rozhodnout ihned, pouze u složitějších případů do 3 dnů. ANO NE Prodejce má ze zákona danou 30denní lhůtu na vyřízení reklamace. ANO NE Delší lhůtu pro vyřízení reklamace nelze sjednat ani dohodou. ANO NE O reklamaci rozhoduje prodávající, který tak určí, jestli výrobek bude reklamován, anebo nikoliv. ANO NE Pracovník odpovědný za příjem reklamace musí být přítomen po celou provozní dobu. ANO NE Prodejce není povinen o přijetí a vyřízení reklamace vystavit písemný doklad. ANO NE Prodejce nesmí ukládat zákazníkovi žádné povinnosti nad rámec zákona a nesmí tedy ani požadovat specifický způsob balení. ANO NE Pokud je reklamován objemný výrobek, náklady na dopravu lze vyžadovat po prodejci. ANO NE Pokud kupujícího do 30 dní nevyrozumí o způsobu vyřízení reklamace, má se za to, že se jedná o vadu neodstranitelnou, a kupující má právo na vrácení kupní ceny. ANO NE Kupující má právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci. ANO NE Kupujícímu nemůže být nabídnuta přiměřena sleva z kupní ceny ANO NE 27

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Vzorové aktivity praktické výuky problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Vzorové aktivity praktické výuky problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT Vzorové aktivity praktické výuky problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. je realizátorem projektu PŘIPRAVIT

Více

KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti

KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti Vzorové aktivity praktické výuky finanční a občanskoprávní gramotnosti Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. realizuje projekt KROK ZA

Více

NOVÉ VÝZVY. je umění. Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách

NOVÉ VÝZVY. je umění. Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách NOVÉ VÝZVY Hospodařit je umění Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Finanční gramotnost. úlohy a metodika

Finanční gramotnost. úlohy a metodika Finanční gramotnost úlohy a metodika Ing. Petr Klínský Ing. Danuše Chromá Finanční gramotnost úlohy a metodika Národní ústav odborného vzdělávání Praha 2009 Tato publikace vznikla v rámci resortního projektu

Více

Vzdělávací skripta. pro projekt. Zpátky do zaměstnání. Mgr. Jana Mikulecká Bc. Kateřina Svobodová Bc. Miroslava Čechová Tomáš Lukačina, DiS.

Vzdělávací skripta. pro projekt. Zpátky do zaměstnání. Mgr. Jana Mikulecká Bc. Kateřina Svobodová Bc. Miroslava Čechová Tomáš Lukačina, DiS. Vzdělávací skripta pro projekt Zpátky do zaměstnání Mgr. Jana Mikulecká Bc. Kateřina Svobodová Bc. Miroslava Čechová Tomáš Lukačina, DiS. Obsah Finanční gramotnost... 6 Úvod... 7 Co je to finanční gramotnost...

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST

KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST 1. Základní orientace V této kapitole se budeme věnovat: pojmu FINANČNÍ GRAMOTNOST, složkám finanční

Více

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s.

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. A B 1 Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. ISBN: 978-80-86961-28-6 2 OBSAH 1 Úvod...4 2 Všeobecný pohled

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015

FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015 FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015 Ing. Petr Andrle - lektor Ekonomická praxe 22 let Soukromý sektor Telekomunikace a ekonomika podniků Ženatý 4(5) dětí Postgraduální studium Nyní vzdělávání

Více

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník 1 UČEBNÍ OSNOVA...5 EKONOMIKA...5 1.1 Pojetí vyučovacího předmětu...5

Více

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV. Učíme se pro život. Finanční gramotnost

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV. Učíme se pro život. Finanční gramotnost VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV Učíme se pro život Finanční gramotnost 1 Co je to finanční gramotnost? Definice. Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu,

Více

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky...

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... [Zadejte text.] ÚVOD... 3 1 Financování vlastního bydlení... 4 1.1 Hypotéka... 4 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... 7 1.1.3 Podmínky poskytnutí státní podpory...

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi UMĚLECKOŘEMESLNÁ STAVBA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ STRUNNÉ NÁSTROJE 82 51 L/09

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi UMĚLECKOŘEMESLNÁ STAVBA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ STRUNNÉ NÁSTROJE 82 51 L/09 Implementace finanční gramotnosti 1 TITULNÍ STRANA ve školní praxi UMĚLECKOŘEMESLNÁ STAVBA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ STRUNNÉ NÁSTROJE 82 51 L/09 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 3. ročník 1 TITULNÍ STRANA...1

Více

Práce ve stravování 65 51 E/02. IMPLEMENTACE FG do předmětu Občanská nauka 1. a 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi

Práce ve stravování 65 51 E/02. IMPLEMENTACE FG do předmětu Občanská nauka 1. a 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Práce ve stravování 65 51 E/02 IMPLEMENTACE FG do předmětu Občanská nauka 1. a 2. ročník 1 UČEBNÍ OSNOVA...4 1.1 Pojetí vyučovacího předmětu...4 1.1.1

Více

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli.

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Slovo úvodem Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Finance, nebo chceme-li peníze, se prolínají téměř vším, co zažíváme a ať chceme

Více

ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA

ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA Zřízení masérského studia Tyto studijní materiály byly vytvořeny v rámci projektu Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků (registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0001)

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř.

Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř. Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř. Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoření III. pilíř Penzijní připojištění dává svým účastníkům možnost finančního zabezpečení na důchodový věk.

Více

Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. obecně prospěšná společnost nestátní nezisková organizace. INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA k programu

Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. obecně prospěšná společnost nestátní nezisková organizace. INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA k programu Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. obecně prospěšná společnost nestátní nezisková organizace INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA k programu Finanční akademie 1. Úvod do problematiky Potřeba preventivního působení

Více

Formy pomoci předluženým občanům

Formy pomoci předluženým občanům Formy pomoci předluženým občanům Manuál pro školení sociálních pracovníků a pracovníků nevládních neziskových organizací a charit Listopad 2007 Formy pomoci předluženým občanům Manuál pro školení sociálních

Více

VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE EXTERNÍCH FOREM FINANCOVÁNÍ POŘÍZENÍ SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ

VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE EXTERNÍCH FOREM FINANCOVÁNÍ POŘÍZENÍ SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE EXTERNÍCH FOREM FINANCOVÁNÍ

Více

ZNOVU DO PRÁCE STO KROKŮ K ÚSPĚCHU

ZNOVU DO PRÁCE STO KROKŮ K ÚSPĚCHU 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 2 12 22 32 42 52 62 72 82 92 3 13 23 33 43 53 63 73 83 93 4 14 24 34 44 54 64 74 84 94 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 6 16 26 36 46 56 66 76 86 96 7 17 27 37 47 57 67 77 87 97

Více

CZ.1.07/1.1.10/03.0049

CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Finanční gramotnost Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

ÚVOD... 4. 1 Základní a funkční gramotnost... 5. 2 Finanční gramotnost... 6. 3 Úvodní analýza... 8. 4 Rodinný rozpočet... 9. 4.1 Příjmy...

ÚVOD... 4. 1 Základní a funkční gramotnost... 5. 2 Finanční gramotnost... 6. 3 Úvodní analýza... 8. 4 Rodinný rozpočet... 9. 4.1 Příjmy... [Zadejte text.] ÚVOD... 4 1 Základní a funkční gramotnost... 5 2 Finanční gramotnost... 6 3 Úvodní analýza... 8 4 Rodinný rozpočet... 9 4.1 Příjmy... 10 4.1.1 Zvýšení příjmů vlastní aktivitou... 10 4.1.2

Více

mostyr DÁVKY PRO ZP sociálně OBČANSTVÍ DŮCHOD PRACOVNĚ- PRÁVNÍ VZTAHY

mostyr DÁVKY PRO ZP sociálně OBČANSTVÍ DŮCHOD PRACOVNĚ- PRÁVNÍ VZTAHY sociálně mosty R Sociálně právní rádce Autoři: Mgr. Dana Hacaperková Mgr. Jana Chárová JUDr. Daniela Světlíková JUDr. Jaroslava Štamberková JUDr. Hana Frištenská Pavlína Radlová Grafická úprava a sazba:

Více

ZŘÍZENÍ DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE

ZŘÍZENÍ DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE ZŘÍZENÍ DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE Zřízení domácí ošetřovatelské péče Tyto studijní materiály byly vytvořeny v rámci projektu Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků (registrační číslo

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ ŘEMESLNÍCI

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ ŘEMESLNÍCI PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ ŘEMESLNÍCI Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza a komparace spotřebitelských úvěrů a půjček v ČR Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic Jana

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství.

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství. Masarykova univerzita Právnická fakulta Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství Bakalářská práce Právní úprava hypotečních úvěrů (Legal Regulation of Mortgages)

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra matematiky. Bakalářská práce

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra matematiky. Bakalářská práce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra matematiky Bakalářská práce Sbírka řešených příkladů z finanční matematiky pro SŠ - finanční úvěrové a pojistné produkty, práva spotřebitele

Více