Úvod. Více informací o projektu PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT je možno získat na internetových stránkách projektu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod. Více informací o projektu PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT je možno získat na internetových stránkách projektu www.pripravitprozivot.cz."

Transkript

1 PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT Příklady pracovních listů pro studenty středních škol k procvičení problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR

2

3 Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. je realizátorem projektu PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v Pardubickém kraji v oblasti ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR (CZ.1.07/1.3.46/ ). Partnerem projektu je Sdružení SPES, které se zabývá prevencí a pomocí při předlužení. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočten ČR. Projekt PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT je určen pedagogům vyučujícím na gymnáziích, středních školách a SOU v Pardubickém kraji ekonomické a společenskovědní předměty. Publikace, kterou máte před sebou, obsahuje příklady pracovních listů pro studenty středních škol k procvičení vybraných témat z finanční gramotnosti. Důležitou pomůckou pro pedagogy jsou i další dvě publikace, které vznikly v rámci projektu PŘI- PRAVIT PRO ŽIVOT. Jedná se o publikaci, která je základním informačním materiálem, podle kterého probíhají akreditované vzdělávací kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a který je současně koncipován tak, aby sloužil jako pomůcka pro pedagogy při přípravě výuky finanční gramotnosti na středních školách, a dále o publikaci s příklady aktivit na podporu praktické výuky vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách. Obsah všech publikací je rozdělen do tří kapitol, jejichž názvy korespondují s názvy i obsahem jednotlivých akreditovaných vzdělávacích kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Jedná se o kapitoly Založení a správa základního hospodaření domácnosti, Investice a pojištění domácnosti, Vybrané smlouvy uzavírané domácnostmi. Více informací o projektu PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT je možno získat na internetových stránkách projektu 1

4 Pracovní list 1: Společné soužití Kamila a Jan Svobodovi jsou partnery ve společné domácnosti. Mají společně dvě děti a zvažují, že vstoupí do svazku manželského. Současná legislativa v České republice upravuje tři druhy soužití, a to: soužití v partnerském vztahu, manželství a registrované partnerství. Zvažte, jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých typů soužití. Vypište informace o partnerství/ manželství/ registrovaném partnerství. Práva a povinnosti Partneři Manželé Registrovaní partneři Nižší právní ochrana, méně zákonem stanovených povinností Více povinností, které stanovuje zákon a manželé je musí dodržovat Více povinností, které stanovuje zákon a registrovaní partneři je musí dodržovat Daňové úlevy V rámci tohoto soužití neexistují d Výhodnější daňové úlevy V rámci tohoto soužití neexistují daňové úlevy ňové úlevy Dávky od státu Jako společně posuzované osoby mohou ztrácet nárok na některé dávky systému sociálního zabezpečen Jako společně posuzované osoby mohou ztrácet nárok na některé dávky systému sociálního zabezpečení Jako společně posuzované osoby mohou ztrácet nárok na některé dávky systému sociálního zabezpečení í Úprava majetkových poměrů Majetkové poměry je nutné upravit např. dohodou mezi partnery Majetkové poměry mezi manželi jsou upraveny zákonem Majetkové poměry mezi registrovanými partnery jsou upraveny zákonem Nájemné Samotné trvalé bydliště nezakládá nárok na převod nájemní/ podnájemn V rámci manželství vzniká manželům nárok na nájemní/ podnájemní smlouvu V rámci registrovaného partnerství nevzniká nárok na společný nájem bytu í smlouvy Vyživovací povinnost Mezi partnery neexistuje nárok na výživné Zákon upravuje vyživovací povinnost mezi manželi Zákon upravuje vyživovací povinnost mezi registrovanými partnery Vdovský/vdovecký důchod Partnerovi nevzniká nárok na tuto dávku Manželům vzniká nárok na tuto dávku Registrovaným partnerům nevzniká nárok na tuto dávku Dědictví Partneři ne mají ze zákona nárok na dědictví Manželé mají ze zákona nárok na dědictví Registrovaní partneři mají ze zákona nárok na dědictví 2

5 Pracovní list 2: Rozhodování o bydlení Kamila a Jan Svobodovi dokončili vysokou školu a plánují svatbu. Kamila pracuje jako učitelka v mateřské škole a Jan jako programátor. Mají dvě děti. Ema chodí do druhé třídy a Matyáš chodí do školky. Bydlí v pronájmu v Pardubicích, kde jim končí nájemní smlouva, proto jsou nuceni hledat si nové bydlení. Úkol č. 1: Zjistěte pravděpodobnou výši jejich mzdy. Úkol č. 2: Zjistěte, kolik se platí za pronájem bytu v Pardubickém kraji. Úkol č. 3: Doplňte tabulku s informacemi pro výběr bydlení, a to podle aktuálních cen v Pardubickém kraji. 3

6 Forma bydlení Osobní vlastnictví Družstevní vlastnictví Nájemní byt Náklady na pořízení Náklady na pořízení jsou vysoké, obvyklé pořízení je formou úvěru nebo hypotéky. Podíl v družstvu se obvykle pohybuje ve stejné výši jako pořízení nemovitosti do osobního vlastnictví. Náklady na pořízení bývají pouze ve výši vratné kauce. Ta obvykle bývá ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Měsíční náklady na provoz domácnosti (nájem apod.) Nehradí se nájem jinému subjektu, tudíž jsou náklady na bydlení nižší V rámci družstevního podílu se nehradí nájem, pouze částka do fondu oprav. Náklady na měsíční provoz jsou nižší než u nájemního bydlení. Náklady jsou vysoké, protože mimo režijních nákladů musí být hrazeno i nájemné. Výhody Nevýhody Nejvíce chráněno zákonem. Majitel je zapsán v listu vlastníků. Umožňuje libovolné nakládání s bytem (např. pronájem třetí osobě) a lze jej dát do zástavy a využít tak hypotéční úvěr. Protože se jedná o majetek ve vlastnictví, je součástí dědického řízení. Vyšší tržní cena bytu. Není nutné platit nájem, tudíž jsou nižší měsíční náklady. Obvykle je hrazen fond oprav v r ámci společenství vlastníků. Není nutné sepisovat kupní smlouvu, pouze smlouvu o převodu členských práv. Družstevník není majitelem bytu, ale pouze majitelem podílu v družstvu. Podíl v družstvu je snadno prodejný za tržní cenu bytu. Platí se daň z nemovitosti. Povinnost starat se o svůj majetek. Vlastní investice do oprav majetku. Dlouhé čekací lhůty při zápisu do katastru. V případě pronájmu je nutný souhlas družstva. Byt nelze zastavit třetí osobě, tedy využít financování formou hypotéky. Nutnost ohlídat dobré hospodaření družstva. Možnost mobility, kdy nejsou téměř žádné povinnosti vztahující se k bytu. Náklady na opravy hradí majitel bytu. Přechod nájmu na další osoby v případě úmrtí nájemníka. Neustále zvyšování nájemného. Nemohu nakládat s bytem (stavební úpravy) bez souhlasu majitele. Problematika vztahu majitele a nájemce. 4

7 Pracovní list 3: Desatero žadatele o hypotéku Seřaďte kroky týkající se uzavírání hypotéky tak, jak by měly jít za sebou. Krok č. Zvažte, jaká nemovitost bude zástavou u hypotéčního úvěru. Domluvte si informativní schůzku na pobočce banky či s externím finančním poradcem. Promyslete si, jak vysoké mohou být vaše měsíční splátky. Dohodněte si návrh na uzavření smlouvy o hypotečním úvěru. Získejte přehled o svých příjmech a nezbytných výdajích. Pravidelně hraďte měsíční splátky. Zvažte, kolik si potřebujte půjčit. Poraďte se o jednotlivých ujednáních ve smlouvě s odborníkem. Uvažujte o tom, jaký majetek je možno pořídit na hypotéku. Vyžádejte si potvrzení bonity či příslib úvěru. 5

8 Pracovní list 4: Na co nezapomenout při založení/ stěhování domácnosti Rodina Svobodových se rozhodla pro koupi nemovitosti a bude se stěhovat. Mají nyní starosti s ukončením stávající domácnosti a založením nové domácnosti. Úkol č. 1: Prostudujte katastr nemovitostí (http://nahlizenidokn.cuzk.cz/), zjistěte co nejvíce informací o nemovitosti, ve které bydlíte. Úkol č.2: Pro všechny typy bydlení platí: Důležité body při stěhování 6

9 Pracovní list 5: Zodpovědné finanční rozhodování v domácnosti Lenka a Richard Sušilovi jsou manželé. Společně mají dvě děti. Dospělého syna Tomáše, který studuje vysokou školu a zároveň si přivydělává na brigádě, a nezletilého syna Vlastimila, který studuje střední školu. Lenka pracuje jako bankovní úřednice a její průměrný čistý příjem je ve výši Kč. Richard je zubař a jeho průměrný čistý měsíční příjem činí Kč. Úkol č.1: Zakroužkujte v následujícím výčtu výdaje nutné, tj. pravidelné výdaje, které musí Sušilovi každý měsíc zaplatit. Dosaďte částku, kterou za dané věci rodina může utratit. 1. Úhrada nájmu a ostatních služeb spojených s bydlením ve výši Kč 2. Úhrada školného Rodinné vstupné na filmový festival Koupě nových sportovních bot za... pro Vlastimila, který závodně běhá. 5. Koupě úsporného čidla alarmu Průměrná měsíční útrata za jídlo Výdaje za cigarety pro pana Sušila Splátka auta Úhrada zálohy na dovolenou Úhrada internetu a telefonů Pravidelné měsíční návštěvy paní Sušilové u kadeřnice a týdenní na manikúře, které vyjdou na Úhrada pojištění za dům, auto a životní pojištění Měsíční rodinné výdaje na hromadnou dopravu Tvorba rezervy na nenadálé výdaje Permanentka na měsíční rodinný vstup do muzea... Úkol č. 2: Diskutujte, zda není možné získat věci z výše uvedeného seznam jiným způsobem. Zamyslete se nad tipy jak ušetřit. 7

10 Pracovní list 6: Příjmy a výdaje domácnosti v základních pojmech Tomáš Sušila si vydělává na brigádě a zároveň dostává kapesné od rodičů. Každý všední den si kupuje obědy ve škole. Peníze také utrácí za svačiny, nákup videoher, CD a sportovní oblečení a vybavení. Před týdnem si půjčil od rodičů polovinu kupní ceny na ojeté auto. Aby ho rychleji splatil, půjčuje ho kamarádům za peníze. Doplňte do textu následující chybějící slova: PASIVUM KONTROLOVATELNÉ CO DO VÝŠE ČISTÝ PŘÍJMY ROVNALY VÝDAJŮM PRAVIDELNÝM PŘÍJMY VYŠŠÍ NEŽ VÝDAJE HRUBÝ AKTIVUM NEPRAVIDELNÉ Útrata za oběd je Tomášovým výdajem..., je obtížné jej snížit nebo vynechat. Licence k videohrám jsou výdaje... a... To znamená, že je Tomáš může omezit, když zrovna nemá dostatečné příjmy z brigády. Kapesné od rodičů je Tomášův... příjem, zatímco ve smlouvě o DPČ je uveden... příjem. Tomášův rozpočet by byl vyrovnaný, pokud by se... Tomáš by měl přebytkový rozpočet, pokud by byly... Tomáš měl přebytkový rozpočet v minulosti, a tak si našetřil na polovinu auta. Protože má výdaje s jeho udržováním a nákupem benzínu, je auto v tomto smyslu osobní... Zároveň má ale příjmy z jeho pronájmu, je tedy i osobní... 8

11 Pracovní list 7: Bankovky Vypracujte odpovědi na následující otázky týkající se běžného nakládání domácnosti s bankovkami. 1. Vlastníte zničenou bankovku: a) Má spotřebitel povinnost bankovku od obchodníka přijmout? b) Má obchodník povinnost přijmout od kupujícího poškozenou bankovku? 2. Vymění banka poškozené bankovky či mince? 3. Kolik nejvíce mincí je obchodník povinen přijmout? 4. Kolik se smí nejvíc zaplatit v České republice v hotovosti? 5. Co je to ochranný prvek na bankovce? Kolik a jaké ochranné prvky české bankovky mají? 6. Jaké historické postavy jsou vyobrazeny na bankovkách? 9

12 Pracovní list 8: Dohody konané mimo pracovní poměr Tomáš Sušila si vydělával na brigádě, jelikož v této firmě pracoval již dlouho, zaměstnavatel mu nabídl trvalý pracovní poměr na částečný úvazek. Úkol č. 1: Napište, jaké náležitosti ze zákona musí mít pracovní smlouva. Úkol č. 2: Tomáš Sušila se může rozhodnout, zda chce uzavřít Dohodu o provedení práce či Dohodou o pracovní činnosti. Jaké jsou rozdíly mezi těmito dohodami? Placení sociálního a zdravotního pojištění Dohoda o provedení práce (DPP) Zaměstnavatel i zaměstnanec platí zdravotní i sociální pojištění při výdělku vyšším než Kč měsíčně. V případě nižších příjmů se pojištění neodvádí. Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) Zaměstnavatel i zaměstnanec platí zdravotní i sociální pojištění při výdělku vyšším než 2.000Kč měsíčně. Rozsah práce Rozsah práce je omezen hodinami za kalendářní rok (max. 300 hod.) pro jednoho zaměstnavatele. Hodiny odpracované pro jednoho zaměstnavatele na základě různých DP P se sčítají. Není možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Jakou formou musí být uzavřena smlouva Musí být uzavřena písemně. Musí být uzavřena písemně. Doba trvání smlouvy Musí být stanovena doba, na kterou se doho da uzavírá. Lze ji uzavřít i na dobu neurčitou. 10

13 Pracovní list 9: Pracovní smlouva Prostudujte si důkladně vzorové smlouvy A a B, zaměřte se především na chybějící, či rozdílná ujednání. Úkol č. 1: Porovnejte vzorovou smlouvu A a vzorovou smlouvu B. Která z nich se vám zdá vhodnější k uzavření? Úkol č. 2: Zdůvodněte, proč jste si vybrali vzor smlouvy A nebo B. Vyjmenujte náležitosti smluv, které se vám nezdály být správné. Úkol č. 3: Diskutujte, co všechno by mělo být upraveno v pracovní smlouvě, kterou byste chtěli uzavřít se svým zaměstnavatelem. Jednotlivé položky zapište. Důležité bez těchto náležitosti smlouvu nepodepíši Druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat Ostatní tyto náležitosti může, ale nemusí smlouva obsahovat Délka dovolené na zotavenou, popřípadě uvedení způsobu jejího určová ní Místo nebo místa výkonu práce Bližší označení druhu a místa výkonu práce, název a sídlo zaměstnavatele, nebo jeho jméno a adresu Den nástupu do práce Zkušební doba musí být dohodnuta písemně ve smlouvě, pokud tomu tak není, neexistuje ani zkuební doba, obvykle je zkušební doba stanovena na 3 měsíce Stanovení týdenní pracovní doby a její rozvrže ní Údaje o mzdě její výše, dále pak termín, místo a způsob vyplácení mzdy a její splatnost 11

14 Vzor A -Pracovní smlouva Smluvní strany: Společnost Finanční gramotnost, a.s. Leasingová 22, Praha 4, IČO: dále jen zaměstnavatel, a pan/í Kateřina Pilná r.č /3421 Spořilov 22, Pardubice dále jen zaměstnanec, Zaměstnavatel přijímá zaměstnance do hlavního pracovního poměru na druh práce:hlavní účetní (dále jen práce). Hlavní účetní zajišťuje ve své práci evidenci účetních činností, odvod daní a pojištění, vedení mzdové evidence. Zaměstnanec nastoupí do práce dne , přičemž den nástupu zaměstnance do práce se považuje za den vzniku pracovního poměru mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Pracovní poměr se sjednává na dobu určitou, a to do Místem výkonu práce jsou: Společnost Finanční gramotnost, a.s. Leasingová 22, Praha 4, , Spořilov 22, Pardubice , dále pak ostatní pobočky po celé ČR. V Pardubicích dne Kateřina Pilná Společnost Finanční gramotnost, a.s. Filip Koruna, jednatel 12

15 Vzor B - Pracovní smlouva Smluvní strany: Společnost Finanční gramotnost, a.s. Leasingová 22, Praha 4, IČO: dále jen zaměstnavatel, a pan/í Kateřina Pilná r.č /3421 Spořilov 22, Pardubice dále jen zaměstnanec, uzavírají na základě vzájemné shody tuto uzavírají na základě vzájemné shody tuto smlouvu Článek I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy jsou práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele. Článek II. Vznik pracovního poměru 1. Zaměstnavatel přijímá zaměstnance do hlavního pracovního poměru na druh práce: hlavní účetní (dále jen práce). 2. Zaměstnanec nastoupí do práce dne , přičemž den nástupu zaměstnance do práce se považuje za den vzniku pracovního poměru mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. 3. Pracovní poměr se sjednává na dobu určitou, a to do Zaměstnavatel se zaměstnancem sjednává zkušební dobu v délce 6 měsíců. Článek III. Druh práce 1. Zaměstnanec bude pracovat na pracovní pozici účetní. Náplň práce 1. Provádění pravidelných kontrol, zpracování účetních dokladů, sestavování účetních výkazů, oceňování majetku, koordinace činností v účtárně, vedení daňové evidence nebo účetnictví, komunikace s úřady a jiným institucemi, výpočet srážek a odvodů, shromažďování vstupních dat, vedení evidence, kontrola správnosti faktur. Článek IV. Místa výkonu práce 1. Místem výkonu práce jsou: Společnost Finanční gramotnost, a.s. Leasingová 22, Praha 4, a Spořilov 22, Pardubice , dále pak ostatní pobočky po celé ČR. 13

16 Článek V. Pracovní doba 1. Doba výkonu práce (dále jen pracovní doba ) je stanovena v rozsahu 48 hodin týdně. 2. O rozvržení pracovní doby rozhoduje zaměstnavatel. Článek IV. Mzda 1. Zaměstnavatel ustanovuje mzdu ve zvláštním platovém výměru. 2. Mzda za řádně vykonanou práci pro zaměstnavatele je splatná v následujícím výplatním termínu zaměstnavatele. Článek V. Závěrečná ustanovení 1. Zaměstnanec odpovídá za škodu způsobenou porušením povinnosti při výkonu práce nebo v přímé souvislosti s ní. 2. Zaměstnavatel seznámil zaměstnance s předpisy vztahujícími se na výkon jeho práce, zejména s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 3. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména Zákoníkem práce. 4. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné ústně a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran. 5. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno. 6. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle. V Pardubicích dne Kateřina Pilná Společnost Finanční gramotnost, a.s. Filip Koruna, jednatel 14

17 Pracovní list 10: Ukončení pracovního poměru Přemýšlejte nad rozdílem v případě ukončení pracovního poměru dohodou anebo výpovědí. Doplňte do tabulky odpovědi na jednotlivé otázky. Musí se zaměstnavatel se zaměstnancem dohodnout na ukončení pracovního poměru? Ukončení dohodou zaměstnavatele a zaměstnance Je to dvoustranný úkon zaměstnanec se musí se zaměstnavatelem dohodnout. Součástí musí být i datum ukončení a způsob vypořádání nevyčerpané dovolené. Nikdo nesmí nikoho nutit k podepsání dohody. Výpověď ze strany zaměstnavatele Jde o jednostranný úkon. Výpověď však lze dát jen na základě zákonem stanovených důvodů. Jakou formu musí mít ukončení pracovního poměru? Musí být uveden důvod pro ukončení pracovního poměru? Lze ukončit v ochranné době? Písemnou Důvod nemusí být uveden. Pokud však zaměstnanec o to žádá, je potřeba uvé st důvod rozvázání pracovního poměru. Ano, lze ukončit i v ochranné době. Písemnou Zaměstnavatel musí uvést důvod výpovědi. Ne, nelze ukončit v ochranné době. Vzniká nárok na odstupné? Ne, nevzniká nárok na odstupné. Ano, nárok na odstupné vzniká v případě výpovědi z důvodu nadbytečnosti, a to dle počtu odpracovaných let. Pracuje-li zaměstnanec pro zaměstnavatele 1 rok, má nárok na jednonásobek měsíčního platu. V případě 2 let dvojnásobek platu. V případě 3 let a více trojnásobek platu. Vzniká nárok na podporu v nezaměstnanosti? Ne, nevzniká nárok na podporu v nezaměstnanosti. Ano, vzniká nárok na podporu v nezaměstnanosti (ale pouze v případě výpovědi z důvodu nadbytečnosti). Ta je odvislá od toho, jak vysoké bylo vyplaceno odstup né. 15

18 Pracovní list 11: Časová osa druhů finanční podpory Přiřaďte finanční podporu k přibližnému věku, ve kterém ji lze získat. Označte ty druhy podpory, které lze získat v produktivním věku. 100 Podpora v nezaměstnanosti 90 Úrazová renta Peněžitá pomoc v mateřství Odstupné Náhrada mzdy nebo platu Důchod Podpora při ošetřování člena rodiny Příspěvek na bydlení Porodné Odměna pěstouna 20 Stipendium Nemocenská Přídavek na dítě Pohřebné VĚK Příspěvek na úhradu potřeb dítěte Dávky pomoci v hmotné nouzi 16

19 Pracovní list 12: Úspory na výdajích domácnosti Pan Svoboda a jeho žena plánují své první dítě. Vzhledem k nízkým příjmům se pan Svoboda rozhodl pro práci mimo pracovní poměr. Nabídku dostal od firmy, která se zabývá prodejem potravin. Po nějaké době se rozhodl ve firmě skončit, protože se mu nelíbilo, jaké praktiky firma používá při jednání se zákazníky. Zároveň se se ženou rozhodli, že se pokusí omezit i výdaje své domácnosti. Úkol č. 1: Zamyslete se nad tím, jaké triky mohou používat prodejci na své zákazníky. Dokážete jich vyjmenovat alespoň 5? Úkol č.2: Poraďte panu Svobodovi, jak ušetřit výdaje na domácnost. Uveďte alespoň 10 tipů. 17

20 Pracovní list 13: Několik informací k bankovnictví test Zakroužkujte vždy jednu správnou odpověď 1. Co je přímé bankovnictví? Jdu přímo do banky, tam si vystojím frontu a vyřídím, co potřebuji. Nemusím přímo do banky, protože všechno vyřídím telefonicky či prostřednictvím mobilu nebo internetu. Jednám přímo s konkrétní osobou v bance, která je mi od založení účtu přidělena jako osobní bankéř. 2. Jaký je rozdíl mezi debetní a kreditní platební kartou? Při platbě kreditní kartou se peníze ihned odečítají z mého účtu, mohu čerpat jen tolik peněz, kolik mám na účtu. Při platbě kreditní kartou nemusím mít hotovost na účtu, dostávám od banky krátkodobou půjčku, kterou musím splatit až na konci domluveného období, zpravidla měsíce. Žádný. Ať platím kteroukoli, ztrácím přehled o zůstatku na účtu. 3. Co je phishing? Z angl. fishing = rybaření, termín, který se používá v bankovní terminologii pro způsob, jakým banka získává nové klienty, tzv. velké ryby. Phishing jsou podvodné ové zprávy, které mají vzbudit dojem, že byly odeslány z ové adresy klientovy banky a v nichž podvodník v převlečení za banku žádá klienta o poskytnutí důvěrných údajů. Z angl. fishing = rybaření, interní hra pracovníků přepážek, kteří se předhánějí, kdo obslouží více klientů za den. 4. Co je kontokorent? Přečerpání běžného účtu do minusu. Účet, který má lepší úročení než běžný účet. Druh spořicího účtu, u kterého je možné vybírat/vkládat peníze jen v určitých intervalech, např. každých 14 dní. 5. Co je blokace (stoplistace) platební karty? Banka mi zablokuje platební kartu, protože jsem překročil limit na účtu. Rodiče mi zablokují platební kartu, protože jsem týden nevenčil psa. Sám si zablokuji platební kartu, protože mi ji někdo ukradl a nechci, aby s ní platil. 18

21 6. Jaký je rozdíl mezi běžným a termínovaným vkladovým účtem? Z běžného účtu mohu vybírat kdykoliv a bývá lépe úročený než termínovaný. Z termínovaného účtu mohu vybírat kdykoliv a bývá lépe úročený než běžný. Z termínovaného účtu mohu vybírat jen v určitých, předem smluvených intervalech, ale bývá lépe úročený než běžný. 7. Co je inkaso? Z italštiny in = v, kasa = pokladna, tj. potvrzení banky o tom, že mi peníze dorazily na účet. Zadání příkazu k úhradě. Povolení cizímu subjektu, aby si sám z mého účtu odčerpal finanční prostředky. 8. Co je SIPO? Tato služba sdruží dva inkasní příkazy, které si vyberete. Tato služba umožňuje sdružit několik pravidelných inkasních příkazů od různých společností (např. za telefon, nájem, televizi, stravné apod.) do jediné platby, která je stržena z účtu plátce. Je služba pro klienty banky, kteří nemají účet. 19

22 Pracovní list 14: Domácnost investuje Manžele Sušilovi navštívil finanční poradce a vypracoval jim plán hospodaření domácnosti Z rozboru vyplynulo, že mají nějaké přebytečné finance, proto se rozhodli investovat je. Pokuste se zahrát finančního poradce a poraďte manželům, kam by měli nejvýhodněji investovat. Vaše nápady zaznamenejte do tabulky. Investice Informace (rizika) 20

23 Pracovní list 15: Investice Odpovězte na následující otázky k tématům: Investiční horizont, Rozložení rizika a Možnosti investování (spoření) Investiční horizont: Klient chce zhodnotit své prostředky ze stavebního spoření na dobu jednoho roku před jejich použitím na doplacení hypotéky ve výročí fixace (nastane až za 1 rok). Co by si měl uvědomit a jaké varianty zhodnocení a využití peněz ze stavebního spoření přicházejí v úvahu? Rodina uvažuje o společné dovolené v létě a peníze jim leží na běžném účtu. Co jim doporučíte, když je úrok 0,1% p. a.? Otec chce svému synovi, který se právě narodil, dát našetřené prostředky k plnoletosti. Co byste mu doporučili, když víte, že může ihned uložit volných 200 tis., které má k dispozici, nebo může spořit Kč měsíčně? Jakou variantu pro syna zvolit a kam je uložit? Rozložení rizika V jakých případech budete uvažovat o investování (spoření) do: fondů peněžního trhu dluhopisových fondů akciových programů spořicích účtů (v rámci běžného účtu) ponechání peněz doma tzv. ve slamníku 21

24 Možnosti investování (spoření) Uveďte výhody a nevýhody (rizika), pokud vlastním hotovost nebo pokud mám možnost investovat průběžně každý měsíc. Jednorázový vklad Výhody: Pravidelné spoření Výhody: Nevýhody: Nevýhody: 22

25 Pracovní list 16: Jak poznat dobrého finančního poradce Přiřaďte vlastnosti, které by měl mít dobrý finanční poradce. Dobrý finanční poradce Špatný finanční poradce Dokáže se orientovat v nabídce pojistných, investičních a ostatních finančních produktů. Zeptá se, co si klient přeje, ale moc ho nevnímá. Vytvoří osobní finanční plán, který je tvořen jednotlivými produkty v oblasti pojištění, investic, spoření a případně i úvěrů. Vytáhne z aktovky předpřipravené řešení. Jeho návrhy skutečně respektují přání a potřeby klienta. Čeká na příležitost, kdy nabídnout předem připravené řešení. Ptá se klienta, co si přeje a zároveň ho také poslouchá. Pak vytvoří řešení podle jeho instrukcí. Jakmile se dostane ke slovu, začíná nabízet pojistky a penze, aniž by je klient chtěl. Bere v úvahu cíle klienta. Klientovi nabízí vždy stejná řešení, bez ohledu na jeho přání. Má dlouhodobou vazbu se svými klienty. 23

26 Pracovní list 17: Pilíře důchodové reformy Seznamte se s jednotlivými výroky a rozhodněte, které tvrzení patří do správného pilíře. I. pilíř II. pilíř III. pilíř Pilíř: Změna výpočtu důchodů na základě nálezu Ústavního soudu, kdy dochází k nepatrnému snížení důchodů u lidí s průměrnými příjmy a k mírnému zvyšování důchodů u lidí s nadprůměrnými příjmy. Výrazné posouvání odchodu věku do důchodu bez určení horní hranice, což znamená jediné - zkracování doby, po kterou budeme pobírat důchod. Možnost dobrovolného snížení sazby důchodového pojistného ze stávajících 28 % na 25 %, a tyto 3 % z hrubé mzdy převést do druhého pilíře. Podmínkou je odvádět další 2 % z hrubé mzdy ze svého, tj. celkem 5 % z hrubé mzdy. Vstup je omezen věkovou hranicí 35 let. Bude určité přechodné období, kdy budou moci vstoupit do systému i osoby starší. Úspory mají být k dispozici pouze ve formě doživotní nebo dvacetileté penze. Penzijní připojištění bude od počátku roku 2013 transformováno. Stávajícím klientům a těm, kteří uzavřou smlouvu penzijního připojištění do konce roku 2012, se podmínky automaticky nezmění a zůstanou v tzv. transformovaném fondu. Zákonem bylo zakázáno přecházet mezi penzijními fondy ke konci února Noví klienti, kteří začnou spořit až v roce 2013, již nebudou mít možnost penzijní připojištění uzavřít, ale budou mít možnost spořit v doplňkovém penzijním spoření u účastnických fondů ve třetím pilíři a vybrat si investiční. strategii, avšak bez stávající garance kladného zhodnocení, bez výsluhové a pozůstalostní penze atd. Pro všechny klienty transformovaného a účastnického fondu dojde od roku 2013 k posunutí hranice pro získání státního příspěvku, avšak ke zrušení státního příspěvku u nižších měsíčních částek než 300 Kč. Rovněž daňový odpočet bude možný až od částky Kč měsíčně. Daňová úspora se má zvýšit z 15 % na 19 % (pravděpodobně však až v roce 2014). 24

27 Pracovní list 18: Investice a penzijní reforma opakovací test Zakroužkujte správnou odpověď u následujících tvrzení: 1. Obecně je úroková sazba nižší u vkladů než u úvěrů. ANO NE 2. Hlavním regulátorem finančních institucí je v České republice Česká národní banka. Jejímu dohledu podléhají ty firmy, které mají právo přijímat vklady (peníze) od veřejnosti nebo poskytovat poradenství v oblasti finančního trhu. ANO NE 3. Sekundární trh neovlivňuje primární trh. ANO NE 4. Investiční trojúhelník tvoří tři vrcholy: výnos, riziko, akcie. ANO NE 5. Likvidita je možnost přeměnit aktivum na hotovost (dokonale likvidní nástroj). Čím je tato schopnost menší, tím je nižší likvidita. ANO NE 6. Cizím slovem se směrodatná odchylka nazývá volatilita. ANO NE 7. Kreditní riziko u dlužníka nemá žádný vliv na výši výnosu, který požaduje věřitel. ANO NE 8. Směnka patří mezi dluhové cenné papíry. ANO NE 9. Hypoteční zástavní listy jsou klasické dluhopisy, které vydávají banky. Získané finance může banka použít na poskytování jakýchkoli finančních produktů. ANO NE 10. Čím delší je doba splatnosti dluhopisu, tím vyšší je úrokové riziko. ANO NE 11. V segmentu prvního pilíře dochází k výraznému posouvání odchodu věku do důchodu bez určení horní hranice, což znamená jediné - zkra cování doby, po kterou budeme pobírat důchod. ANO NE 12. V druhém pilíři jde o nové dobrovolné důchodové fondy, do kterých lidé mohou dobrovolně odvádět 3% z hrubé mzdy výměnou za snížení sociálního pojištění, které je hrazeno do prvního pilíře. Vstup je omezen věkovou hranicí 38 let. Starší osoby nemají šanci do tohoto systému vstoupit. ANO NE 13. Penzijní připojištění bude od roku 2013 transformováno. Smlouvy uzavřené v roce 2012 se měnit nebudou. ANO NE 14. Člověk by mohl odejít do takzvaného předdůchodu již 5 let před nárokem na starobní důchod za splnění předpokladu, že bude mít naspořeno dostatek peněz v doplňkovém penzijním spoření. ANO NE 25

28 Pracovní list 19: Druhy pojištění Doplňte ke každému obrázku typy pojištění, které je možné uzavřít. Pojištění zdraví Cestovní pojištěni Úrazové pojištění a pojištění v nemoci Životní pojištění Penzijní připojištění Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění právní ochrany Pojištění právní odpovědnosti Pojištění proti neschopnosti splácet Povinné ručení Havarijní pojištění Pojištění přepravovaných osob Asistenční služby Právní ochrana vozidla Pojištění domácnosti Pojištění nemovitosti Pojištění majetku 26

29 Pracovní list 20: Reklamace Zakroužkujte správnou odpověď u jednotlivých výroků: Kupující musí do obchodu dopravit vadný výrobek. ANO NE Při reklamaci musí být předložen prodávajícímu paragon o koupi. ANO NE Zda se jedná o reklamaci (tzn. zda má být uplatněna odpovědnost prodejce za vadu) musí prodejce rozhodnout ihned, pouze u složitějších případů do 3 dnů. ANO NE Prodejce má ze zákona danou 30denní lhůtu na vyřízení reklamace. ANO NE Delší lhůtu pro vyřízení reklamace nelze sjednat ani dohodou. ANO NE O reklamaci rozhoduje prodávající, který tak určí, jestli výrobek bude reklamován, anebo nikoliv. ANO NE Pracovník odpovědný za příjem reklamace musí být přítomen po celou provozní dobu. ANO NE Prodejce není povinen o přijetí a vyřízení reklamace vystavit písemný doklad. ANO NE Prodejce nesmí ukládat zákazníkovi žádné povinnosti nad rámec zákona a nesmí tedy ani požadovat specifický způsob balení. ANO NE Pokud je reklamován objemný výrobek, náklady na dopravu lze vyžadovat po prodejci. ANO NE Pokud kupujícího do 30 dní nevyrozumí o způsobu vyřízení reklamace, má se za to, že se jedná o vadu neodstranitelnou, a kupující má právo na vrácení kupní ceny. ANO NE Kupující má právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci. ANO NE Kupujícímu nemůže být nabídnuta přiměřena sleva z kupní ceny ANO NE 27

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Pracovní list. Workshop: Finanční trh, finanční produkty

Pracovní list. Workshop: Finanční trh, finanční produkty Pracovní list Workshop: Finanční trh, finanční produkty Úkol č. 1 Osobní půjčka Doplňte v následující tabulce kolik zaplatíte za úvěr celkem (vč. úroků) při jednotlivých RPSN. Současně porovnejte, zda

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

Téma: Jednoduché úročení

Téma: Jednoduché úročení Téma: Jednoduché úročení 1. Půjčili jste 10 000 Kč. Za 5 měsíců Vám vrátili 11 000 Kč. Jaká byla výnosnost této půjčky (při jaké úrokové sazbě jste ji poskytli)? [24 % p. a.] 2. Za kolik dnů vzroste vklad

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek,s.r.o. VY_32_INOVACE_251_ESP_06 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Číslo: 01_voborilova. Téma: Hospodaření domácnosti. Ročník: 8. Autorka: Mgr. Ivana Vobořilová. Finanční vzdělávání na základních školách v České Lípě

Číslo: 01_voborilova. Téma: Hospodaření domácnosti. Ročník: 8. Autorka: Mgr. Ivana Vobořilová. Finanční vzdělávání na základních školách v České Lípě Anotace: Žák se seznámí s pojmem rodinný rozpočet, definuje složky rozpočtu domácnosti, uvede příklady výdajových i příjmových položek, vysvětlí pojmy schodkový rozpočet, vyrovnaný rozpočet, přebytkový

Více

PŮJČKY - pokračování

PŮJČKY - pokračování PŮJČKY - pokračování Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím Power pointové prezentace a sešitu. Žáci se seznámí s různými možnostmi půjček, s jejich výhodami a nevýhodami, pracují s tabulkou,

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II. II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2

Více

Úkol: ve výši 11.000 Kč. zachovat? 1. zjistěte, jestli by paní Sirotková byla schopna splácet hypotéku

Úkol: ve výši 11.000 Kč. zachovat? 1. zjistěte, jestli by paní Sirotková byla schopna splácet hypotéku Mgr. Zuzana Válková Zadání: Paní Sirotková má měsíční příjem 27.890 Kč. Bydlí v městském bytě, kde platí měsíční nájem 8.500 Kč. Celkové měsíční výdaje (včetně nájmu) činí 21.600 Kč. Vlastní majetek v

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013 HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 27. 2. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Finanční produkty 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. Akcie Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti.

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. Akcie Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti. VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Akcie Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti. Akontace Zálohová úhrada části, případně celé dodávky zboží. Bankomat Samoobslužné zařízení umožňující

Více

Žádost o spotřebitelský úvěr

Žádost o spotřebitelský úvěr Žádost o spotřebitelský úvěr 1. Základní informace o žadateli o úvěr Jméno a příjmení, titl.: Identifikační číslo: Adresa trvalého pobytu, PSČ: Rodné číslo: Druh a číslo průkazu totožnosti: Státní příslušnost:

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace 0 (vyuka.iss cheb.cz) Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Ing. Radmila

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Dohoda o provedení práce (DPP) Dohoda o provedení práce

Více

Pracovní list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI

Pracovní list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI Pracovní list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI Úkol č. 1: Napište, co znamená slovo příjem. Vypište, s jakými druhy příjmů jste se setkali, a rozdělte tyto příjmy podle toho, jak je může domácnost získat.

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva financí. č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb

VYHLÁŠKA Ministerstva financí. č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb VYHLÁŠKA Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb ze dne 27. března 2002 Ministerstvo financí stanoví podle 48 odst. 6 a 60 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

FINANČNÍ PRODUKTY. pracovní list k tématu. Individuální práce. A) Práce v hodině

FINANČNÍ PRODUKTY. pracovní list k tématu. Individuální práce. A) Práce v hodině pracovní list k tématu FINANČNÍ PRODUKTY Individuální práce A) Práce v hodině Úkol č. 1: Určete, co z uvedených pojmů jsou finanční produkty. Jaké finanční instituce je nabízejí? Úkol č. 2: Doplňte vynechaná

Více

Věra Keselicová. Prosinec 2011

Věra Keselicová. Prosinec 2011 VY_62_INOVACE_VK11 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace Věra Keselicová Prosinec 2011 8.

Více

OSOBNÍ FINANCE. Mgr. Ing. Šárka Dytková

OSOBNÍ FINANCE. Mgr. Ing. Šárka Dytková OSOBNÍ FINANCE Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Finanční gramotnost zaměstnance.

Finanční gramotnost zaměstnance. Finanční gramotnost zaměstnance Rozsah a cíl kurzu Rozsah: 2 bloky (dny) po 8 hodinách, tj. 16 hodin celkem (dle přání je možno rozdělit do více bloků např. po 4 hodinách) Cíl kurzu: Účastníci si osvojí

Více

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 114/2002 Sb. - poslední stav textu Změna: 510/2002 Sb. Změna: 100/2006 Sb. Změna: 100/2006 Sb. (část) Změna: 355/2007

Více

OTÁZKY ZE SVĚTA PRÁCE PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KATEGORIE H

OTÁZKY ZE SVĚTA PRÁCE PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KATEGORIE H OTÁZKY ZE SVĚTA PRÁCE PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KATEGORIE H Školní rok: 2016-2017 Úřad práce Kde je ve Vašem okolí úřad práce? Kdy se tam obrátíte o pomoc? Jaké služby úřady práce nabízejí? Kde se ve Vašem okolí

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Finanční produkt dobrý sluha ale zlý pán Bydlení druhy bydlení a jejich vlastnictví

Finanční produkt dobrý sluha ale zlý pán Bydlení druhy bydlení a jejich vlastnictví Finanční produkt dobrý sluha ale zlý pán Bydlení druhy bydlení a jejich vlastnictví 1 Druhy bydlení Podle formy vlastnictví: Byt v osobním vlastnictví Družstevní byt Nájemní byt Ostatní Byt v osobním vlastnictví

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Osobní finance. a společenskovědní seminář

Osobní finance. a společenskovědní seminář Osobní finance Občanská nauka Občanská nauka a společenskovědní seminář Zhodnocování finančních prostředků (od r. 2011 pojištění bankovních vkladů ů do výše 100 000 EUR) Běžný účet základní nástroj hotovostního

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Otázka: Obchodní banky a bankovní operace Předmět: Ekonomie a bankovnictví Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Podnikatelské subjekty, a. s. ZK min. 500 mil. Kč + další podmínky Hlavním cílem zisk Podle zákona

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete financování bez navýšení nebo s dotovaným úročením.

Více

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ I.

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ I. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

Pravidla tvorby a pokyny pro hospodaření se sociálním fondem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2014

Pravidla tvorby a pokyny pro hospodaření se sociálním fondem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2014 Příloha č. 2, bod 43-20/2013 Pravidla tvorby a pokyny pro hospodaření se sociálním fondem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2014 43. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet Zaměstnání V dnešní době se bez bankovního účtu téměř neobejdete. Zvláště pak v případě, že pracujete a zaměstnavatel vám nevyplácí váš výdělek v hotovosti. Peníze jsou na bankovním účtu bezpečně uložené

Více

Rozpočet služby, uznatelné náklady na co, je možné finanční podporu prostřednictvím kraje žádat (dotace od MPSV)

Rozpočet služby, uznatelné náklady na co, je možné finanční podporu prostřednictvím kraje žádat (dotace od MPSV) Rozpočet služby, uznatelné náklady na co, je možné finanční podporu prostřednictvím kraje žádat (dotace od MPSV) Finanční prostředky lze použít pouze na úhradu nákladů souvisejících s poskytováním základních

Více

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP Přílohy Osobní dotazník Příjmení: Stav: Jméno: Titul: Trvalý pobyt: Přechodný pobyt: Místo narození: Rodné číslo: Datum narození: Číslo OP: Číslo bankovního účtu, kam si přeji posílat výplatu: Telefony

Více

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnosti realitní kanceláře při převodu vlastnického práva k jednotce (bytové nebo nebytové) Činnost realitní kanceláře při převodu členských

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

Zjednodušený Finanční plán rychlý návod

Zjednodušený Finanční plán rychlý návod Zjednodušený Finanční plán rychlý návod Osobní údaje Jméno klienta Nemusí se nutně jednat o celé jméno klienta (z důvodů diskrétnosti) Doporučujeme používat pouze křestní jméno nebo zkratku jméno klienta

Více

Bellušova 1820/39, Stodůlky, Praha 5

Bellušova 1820/39, Stodůlky, Praha 5 Indikativní nabídka pro Bytové družstvo TRIDOMUS, Bellušova 1820/39, Stodůlky, 155 00 Praha 5 IČO: 027 97 755 Kontaktní osoba: Jiří Jarolím, ČSOB, a.s., Dejvická 36/40, Praha 6 tel.: 233 084 654, mobil:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č. I.. /...

O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č. I.. /... PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště tel.:575 753 053,fax: 572 555 325 e-mail: info@peneznidum.cz, web: www.peneznidum.cz Číslo žádosti: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č.

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví 5

Bankovnictví a pojišťovnictví 5 Bankovnictví a pojišťovnictví 5 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Vkladové bankovní produkty Obsah:

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 1.9.2013 Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Sazba DPH je stanovena

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 1.1.2013 Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Sazba DPH je stanovena

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Firemní program Domino

Firemní program Domino Firemní program Domino pro zaměstnance společnosti SPŠ Mladá Boleslav Prezentace FP Domino BĚŽNÝ ÚČET V KČ Srovnání nabídky kont Perfekt Konto Extra Konto Premium Konto Měsíční kreditní obrat > 10 000

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 22 Stavební spoření 2014 1 I. Úvodní ustanovení. V souladu se stanovami Stavebního bytového družstva Letohrad

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu.

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu. Vážená paní starostko, dovolujeme si Vám nabídnout možnost vzdělávání obyvatel Vaší obce. Vzdělávání pro Vaše občany, které nabízíme, je pro účastníky bezplatné, neboť je financováno z Evropských sociálních

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 2.4.2013 Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Finanční leasing Změna

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce.

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. POTŘEBUJI BYDLET Nabízíme vám produkty stabilních a silných partnerů:

Více

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Vzorové aktivity praktické výuky problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Vzorové aktivity praktické výuky problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT Vzorové aktivity praktické výuky problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. je realizátorem projektu PŘIPRAVIT

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 OPAKOVÁNÍ A 1. Napiš 3 funkce peněz: 2. Doplň druh peněz: mince z drahých kovů, jejich nominální hodnota byla kryta drahým kovem, z něhož byly vyrobeny mince z obecných kovů (mosaz, hliník, ), od 18. století

Více

Učební osnovy předmětu Finanční gramotnost

Učební osnovy předmětu Finanční gramotnost Příloha k ŠVP ZV č. 2 Učební osnovy předmětu Finanční gramotnost Název školního vzdělávacího programu: Škola v pohybu - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č. j. ZŠZH 287/2016 Škola: Základní

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O www.zlinskedumy.cz Finanční matematika = soubor obecných matematických metod uplatněných v oblasti financí např. poskytování krátkodobých a dlouhodobých úvěrů,

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 1.1.2011 Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Finanční leasing Položka

Více

Příloha č. 1. Finanční gramotnost. Č.j.: ZŠKAP/0173/2013. Praktické činnosti, 6. ročník. Očekávané výstupy Žák:

Příloha č. 1. Finanční gramotnost. Č.j.: ZŠKAP/0173/2013. Praktické činnosti, 6. ročník. Očekávané výstupy Žák: Příloha č. 1 Finanční gramotnost Č.j.: ZŠKAP/0173/2013 Praktické činnosti, 6. ročník - vysvětlí pojmy domácnost, majetek, příjmy a výdaje, rozpočet Domácnost a rozpočet OSV rozvoj schopností poznávání

Více

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY Ing. Lukáš Kučera Členění finančních produktů Úvěrové finanční produkty Vkladové finanční produkty Životní pojištění Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

Více

Účelové úvěry pro financování bytových potřeb poskytují banky a stavební spořitelny.

Účelové úvěry pro financování bytových potřeb poskytují banky a stavební spořitelny. Otázka: Účelové a neúčelové úvěry Předmět: Ekonomie Přidal(a): Veronika Úvod V současné době poskytují úvěrové produkty banky a stavební spořitelny. Z hlediska využití finančních prostředků z úvěrových

Více

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty 6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty VKLADOVÉ BANKOVNÍ PRODUKTY bankovní obchody, při kterých banka získává cizí peněžní prostředky formou vkladů nebo emisí dluhových cenných papírů. Mezi

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_406 Jméno autora: Ing. Soňa Hanáková Třída/ročník:

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

Finanční gramotnost Workshop Produktový mix Lektor: Ing. Miroslav Škvára www.skvara.cz Obsah 2. workshopu Na úvod otázka jaká znáte finanční produkty Obsah 2. workshopu Svět peněz je nepřehledný Jak se

Více

1.2 Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou v těchto Podmínkách užívány ve významu uvedeném v článku 4 těchto Podmínek.

1.2 Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou v těchto Podmínkách užívány ve významu uvedeném v článku 4 těchto Podmínek. PODMÍNKY KE KONTU G2 Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky ke kontu G2 (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky (dále jen Všeobecné podmínky

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I. I. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny )

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

Výhody poradce Money Plus +

Výhody poradce Money Plus + PRESENTÁTOR Popis práce finančního trenéra Sociální dávky při pracovní neschopnosti, Půjčky vs. Investice, Financování bydlení a Finanční svoboda Výhody poradce Money Plus + penzijní fond hypotéka leasing

Více

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty Klíčové pojmy Mzda Postup výpočtu mzdy Hrubá mzda Čistá mzda Částka k výplatě Výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti Mzda peněžité plnění (příp. naturální) poskytované

Více

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní Dotazník Osobní finanční plán Diskrétní Osobní informace Celá jména Klient Partner/ka Pohlaví muž žena muž žena Rodné číslo Datum narození / / / / Rodinný stav svobodn(ý/á) rozvoden(ý/á) ženat(ý/á) vdov(ec/a)

Více

Článek I. Základní ustanovení

Článek I. Základní ustanovení Zásady prodeje bytů v bytových domech ve vlastnictví obce Kuks -------------------------------------------------------------------------------- Zastupitelstvo obce Kuks rozhodlo na svém veřejném zasedání

Více

Otázka: V internetovém obchodě jste si zakoupili ipod, ale po týdnu jste zjistili, že Vám nevyhovuje. Je možné zboží vrátit, aniž nemá závadu?

Otázka: V internetovém obchodě jste si zakoupili ipod, ale po týdnu jste zjistili, že Vám nevyhovuje. Je možné zboží vrátit, aniž nemá závadu? Mgr. Zuzana Válková Otázka: V internetovém obchodě jste si zakoupili ipod, ale po týdnu jste zjistili, že Vám nevyhovuje. Je možné zboží vrátit, aniž nemá závadu? Odpověď: Ano, zboží vrátit můžeme, dokonce

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 1.1.2014 SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Sazba DPH je stanovena

Více

Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0061 Označení materiálu

Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0061 Označení materiálu Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0061 Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno VY_61_INOVACE_FG.1.07 Integrovaná střední

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_415 Jméno autora: Třída/ročník: Ing. Soňa Hanáková

Více

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová Penzijní fondy a důchodová reforma Kristýna Nevolová Penzijní fond Právnická osoba (a.s.), sídlo ČR Provozuje penzijní připojištění Hodnota základního kapitálu PF: 50 000 000 Kč Musí s majetkem hospodařit

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více