Světová banka jako zdroj dat. Použitá literatura. Tomáš Kolomazník Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Světová banka jako zdroj dat. Použitá literatura. Tomáš Kolomazník Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy"

Transkript

1 šují nároky odborných časopisů na úroveň složitosti analýz prezentovaných v odborných článcích, pátrají čeští i slovenští kvantitativně zaměření vědci a vědkyně po zdrojích, které by je zasvětily do základů strukturního modelování. K tomuto účelu se však stále zdají nejvhodnější anglicky psané publikace (především Byrne [2009]), v českém jazyce je jedním z mála zdrojů Urbánkovo Strukturní modelování v psychologii [Urbánek 2000], které však nabízí pouze základní informace a nepostačuje k tomu, aby čtenáři získali hlubší vhled do problematiky. Těm, kteří chtějí získat podrobné znalosti o kauzalitě a principech modelování pomocí strukturních rovnic (SEM), doporučuji Bollenovu monografii Structural Equations with Latent Variables [Bollen 1989], která se stala klasickým bestsellerem. Schenkova kniha může posloužit zejména těm, kteří potřebují základní informace o metodologických aspektech kauzality, a dále těm, které zajímá historie kauzálního modelování v sociálních vědách. Použitá literatura Bollen, K. A Structural Equations with Latent Variables. New York: Wiley. Byrne, Barbara M Structural Equation Modeling with AMOS: Basic Concepts, Applications, and Programming. New York: Taylor and Francis. Kline, Rex B Principles and Practice of Structural Equation Modeling. New York: The Guilford Press. Schenk, Juraj Kauzálne modelovanie v sociológii: principy, metódy a aplikácie. Praha: Iris. Urbánek, Tomáš Strukturní modelování v psychologii. Brno: Pavel Křepela. Světová banka jako zdroj dat Tomáš Kolomazník Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy The Development Economics Vice Presidency (DEC) je součástí Světové banky (World Bank), jež má na starost výzkum, analýzu dat a s nimi spojené činnosti. Cílem DEC je lepší pochopení rozvojové politiky a programů skrze poskytování informací a analytických služeb Bance, která má být hybatelem změn v rozvojových zemích. Pomáhá jí zvyšovat efektivitu jejích operací a plnit požadavky jejích klientských zemí. Hlavním úkolem DEC je redukování chudoby a přispívání k dosažení tzv. Millenium Development Goals (MDGs) tím, že jednotlivým zemím poskytuje nabyté znalosti, aby mohly provádět více informovaná politická rozhodnutí. MDGs tvoří osm znaků a zároveň cílů, které jsou obecně uznávány jako ukazatele pokroku rozvoje. Jsou jimi vymýcení extrémní chudoby a hladovění, dosažení univerzálního základního vzdělávání, podpora genderové rovnosti, redukce dětské mortality, zlepšení zdraví matek, boj s HIV/AIDS, malárií a dalšími nemocemi, zajištění environmentální udržitelnosti a rozvíjení globální spolupráce pro rozvoj. Tyto body dobře demonstrují

2 Obrázek 1. Tématická struktura sekce banky Data na portálu Světové Zdroj: The World Bank ( snahy World Bank a oblasti výzkumů DEC. Výzkumný program World Bank produkuje publikace, data a analytické nástroje využívané k poradenským službám vládám rozvojových zemí. Přístup k datům je možný přímo z oficiálních webových stránek World Bank na adrese Iniciativa The World Bank s Open Data prosazuje, aby měli všichni uživatelé, potažmo veřejnost, přístup k co největšímu množství dat, které vytváří nebo archivuje World Bank. Existují však výjimky, k nimž je přístup omezený. Prostřednictvím záložky Data máme možnost vybírat data dle kategorií země, téma a indikátor. Na výběr máme z 18 témat (viz Obrázek 1), ke každému z nich náleží řada indikátorů. Výsledky je možné zobrazit několika způsoby. První možností je zobrazení tabulky rozdělené dle jednotlivých zemí. Tabulku výsledků lze dále specifikovat dle časového období, ta jsou vždy v rozmezí čtyř let. Nejvzdálenější kategorií je období od roku 1980, pro tato starší období je však z logických důvodů dostupné pouze velmi omezené množství dat. To se s následujícími roky postupně výrazně zvyšuje. Druhým typem zobrazení je mapa světa, kde intenzita barvy výplně ukazuje rozdíly v jednotlivých zemích dle zvoleného indikátoru. Zde je také možnost vybrat čtyřleté časové období mezi lety 1980 a Třetí možností je zobrazení v podobě spojnicového grafu dle příslušné země a indikátoru. Ten umožňuje přehlednější sledování změn v čase, konkrétněji po jednotlivých rocích. Kromě těchto tří typů zobrazení je také možné využít složitějšího analytického a zobrazovacího nástroje, nazvaného World Databank. V podobě tabulky, jejíž zobrazení je možné si dle potřeb nastavit,

3 Obrázek 2. Ústřední katalog mikrodat Světové banky Zdroj: The World Bank ( Data Microdata Central Microdataa Catalog). umožňuje porovnávání ukazatelů (indikátorů) více zemí v jednotlivých rocích. Oproti klasickým zobrazením v tabulce, grafu nebo na mapě nabízí tento nástroj větší škálu možností nastavení a zúžení výsledků na vybrané země ve vybraných letech. U každého typu zobrazení výsledků je přítomná možnost stáhnout data, a to v jednom ze čtyř možných formátů (Excel, CVS, tabbed txt,

4 SDMX). U všech dat jsou přiložena metadata, které je možné stáhnout nebo prohlédnout on-line v databance. Dalším nástrojem poskytovaným na webu World Bank je Data Catalog. Je to seznam přístupných datových souborů, zahrnutých databází, předem formátovaných tabulek, reportů a dalších zdrojů. Prostřednictvím katalogu lze vyhledávat ve všech těchto informačních zdrojích. Hledání v něm lze zúžit několika kritérii. Jedním z nich je výběr nebo omezení tématu, další možností je vybrání některých položek z kategorie ekonomického pokrytí, což se týká nejen geografických oblastí, ale i příjmových kategorií apod. Dále je možné zvolit periodicitu, na výběr jsou možnosti roční, čtvrtletní, měsíční a denní. Poslední možností zúžení předmětu vyhledávání je výběr ze čtyř možností uživatelského přístupu k informacím. Zvláštní záložka v nabídce Data je věnována mikrodatům. Přímo na webu je prostřednictvím katalogu možný přístup ke knihovně mikrodat (viz Obrázek 2), shromažďující informace o lidech žijících v rozvojových zemích, jejich institucích, životním prostředí, komunitách a ekonomikách. Tato knihovna obsahuje nejen data vytvořená Bankou, kromě nich obsahuje i datové soubory mezinárodních organizací a statistických agentur operujících v zemích se středními a nízkými příjmy. Tato data jsou výsledkem především výzkumů domácností, obchodních organizací a dalších zařízení. Knihovna mikrodat zahrnuje i doplňující externí katalogy. V nich je možné vyhledávat jednotlivě anebo pomocí centrálního katalogu, který umožňuje přístup ke všem mikrodatům z jednoho místa. K většině dat je volný přístup bez poplatků, některá data poskytnutá jinými agenturami však mohou být omezena. K získání veřejně přístupných mikrodat je nutná (bezplatná) registrace a následné vyplnění důvodu žádosti o přístup k datům. U každého výzkumu je běžný přístup k metadatům, která zahrnují informace o studii, způsobu výběru, sběru dat, odhadu chyby výběru, dotazníky a další doplňující informace. Ze zahrnutých katalogů mikrodat stojí určitě za pozornost Global Financial Inclusion Database (Global Findex), což je první veřejná databáze indikátorů měřících používání finančních služeb v různých ekonomikách v průběhu více let. Jeho součástí jsou informace ze 148 zemí a z více než 150 tis. rozhovorů týkající se každodenního finančního plánování, způsobu, jakým lidé spoří, ukládají a půjčují finanční prostředky. Data získaná v průběhu roku 2011 reprezentují více než 97 % světové dospělé populace. Kompletní data budou opět pořizována v letech 2014 a Mezi dalšími katalogy mikrodat, které jsou součástí knihovny, je katalog evaluace dopadů rozvojových projektů a politik, další se tematicky zabývá rozvojovými ekonomikami a jejich trhy, jiný se zaměřuje na migraci, finanční toky a jejich dopady na domácnosti. Celkově umožňuje centrální katalog přístup k sedmi interním katalogům a pěti externím. World Bank prosazuje sympatickou strategii přístupnosti svých dat a otevřenosti vůči veřejnosti. Výsledkem toho je velmi snadný přístup k většině

5 informací, ať už se jedná o makro-, nebo mikrodata. Přímo na úvodní stránce oficiálního webu je zřetelná záložka Data, která slouží jako rozcestník pro vyhledávání. Z úvodní stránky se uživatel dostane dvěma kroky do katalogu, případně třemi do databanky, kde může pohodlně prohlížet data, srovnávat je a stahovat. Oba nástroje jsou přehledné, zorientování se v jejich prostředí je poměrně snadné. Tematicky lze na webu World Bank nalézt převážně data spojená s Millenium Development Goals, jež byly popsány v úvodní části. Asi největší výhodou těchto dat je jejich geografický rozsah. Je možné srovnávat stejné ukazatele pro obrovské množství zemí, často v průběhu více let. Obecnější makrodata jsou vhodně doplněna více zaměřenými lokálními výzkumy, k jejichž výsledkům je možné se dostat přes nabídku Microdata. Takových šetření je zde více než 700, přístup k nim je však poněkud zdlouhavější. Ale i zde platí, že je možné se k většině dat dostat bezplatně. Kromě samotných dat produkuje World Bank i různé publikace, výzkumné zprávy a umožňuje nahlédnout i do probíhajících výzkumů a projektů. Databáze EurLIFE: Informace o kvalitě života v evropských zemích Jan Rössler Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy EurLIFE je interaktivní databáze poskytující data ohledně kvality života v evropských zemích. Zpřístupňuje data jak z vlastních zdrojů, tak z výzkumů převzatých, majících stejné výzkumné okruhy (nejčastěji Eurostat, World Health Organization, UNICEF, European Community Household Panel, Eurobarometer, European Quality of Life Survey) [EurLIFE 2013]. Tato databáze obsahuje informace jak z hlediska objektivních podmínek života respondentů, tak jejich subjektivního mínění o prožívání života a jejich spokojenosti s ním. Valná většina dat pochází ze současných členských zemí Evropské unie, případně ze zemí kandidátských, jako je například Turecko. Data samotná se týkají několika konkrétních dimenzí, a to zdraví, zaměstnanosti, příjmové deprivace, vzdělání, rodiny, sociální participace, bydlení, prostředí, dopravy, bezpečnosti, trávení volného času a spokojenosti se životem [EurLIFE 2013]. Jednotlivé dimenze databáze EurLIFE Dimenze zdraví obsahuje indikátory zkoumající očekávanou délku života při narození a ve věku 65 let, očekávanou délku zdravého života, kojeneckou úmrtnost, špatný zdravotní stav, chronické nemoci, kouření, nadváhu, podváhu, vzdálenost od praktického lékaře a nemocnice, počty lékařů na obyvatel, spokojenost s národním zdravotnickým systémem, kvalitu péče a výdaje na zdravotní péči

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY Publikace k projektu NAPSI spolu! organizací IQ Roma servis, Člověk v tísni, SKOK, Socioklub a EAPN Česká republika EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství

Více

RANKING světové a evropské žebříčky vysokých škol

RANKING světové a evropské žebříčky vysokých škol RANKING světové a evropské žebříčky vysokých škol Základní přehled problematiky a perspektivy pro UK Centrum pro studium vysokého školství, v. v. i. pro Univerzitu Karlovu Praha, listopad 2010 1 OBSAH

Více

Zlepšování infrastruktur pro volnočasovou pohybovou aktivitu v místních podmínkách

Zlepšování infrastruktur pro volnočasovou pohybovou aktivitu v místních podmínkách Navržené Evropské směrnice Zlepšování infrastruktur pro volnočasovou pohybovou aktivitu v místních podmínkách Směrem k sociální spravedlnosti, mezioborové spolupráci a účasti Finální verze, 2011 Tyto směrnice

Více

Závěrečná zpráva o řešení projektu HR162/07

Závěrečná zpráva o řešení projektu HR162/07 Závěrečná zpráva o řešení projektu HR162/07 Zmapování dostupnosti a podmínek pobytu dětí v jeslích, mateřských školách, školních družinách a obdobných zařízeních a jiných neinstitucionálních forem péče

Více

Program ESPON VYBRANÉ PROJEKTY EVROPSKÁ UNIE ČÁSTEČNĚ FINANCOVÁNO EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Program ESPON VYBRANÉ PROJEKTY EVROPSKÁ UNIE ČÁSTEČNĚ FINANCOVÁNO EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Program ESPON VYBRANÉ PROJEKTY EVROPSKÁ UNIE ČÁSTEČNĚ FINANCOVÁNO EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI 1. vydání Ústav územního rozvoje 2014 ISBN 978-80-87318-32-4 Program

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání EX-ATE HODOCEÍ DODATKU T JEDOTÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMETU PRO CÍL 3 REGIOU UTS 2 HL. M. PRAHA árodní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Evaluační tým Ing. Věra Czesaná, CSc. Ing. Zdeňka Matoušková, CSc.

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

Dobrá praxe pro zlepšení jazykové výuky dospělých zrakově postižených. Pedagogika a jazyková výuka pro dospělé nevidomé a slabozraké v Evropě

Dobrá praxe pro zlepšení jazykové výuky dospělých zrakově postižených. Pedagogika a jazyková výuka pro dospělé nevidomé a slabozraké v Evropě Grundtvig partnerský program ve vzdělávání Dobrá praxe pro zlepšení jazykové výuky dospělých zrakově postižených Projekt Pedagogika a jazyková výuka pro dospělé nevidomé a slabozraké v Evropě Obsah Úvod

Více

Vytvoření informační základny pro analýzu faktorů ovlivňujících rozdíly v úrovni pracovních příjmů (mezd) (prognózování) těchto rozdílů

Vytvoření informační základny pro analýzu faktorů ovlivňujících rozdíly v úrovni pracovních příjmů (mezd) (prognózování) těchto rozdílů Vytvoření informační základny pro analýzu faktorů ovlivňujících rozdíly v úrovni pracovních příjmů (mezd) mužů a žen a pro modelování (prognózování) těchto rozdílů Drahomíra Fischlová VÚPSV Praha 2005

Více

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 Osnova programu Zdraví pro všechny v Evropském regionu Světové zdravotnické organizace Předmluva Praha 2000 Zdraví se týká nás všech.

Více

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Vydává: Dům zahraniční spolupráce, 2014 Editace textu: Tereza Krbcová, Vendula Venclíková a kol.

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky

Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky Sborník příspěvků z konference k projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů Editoři Jakub Trojan a Pavla Zdráhalová Brno 2012 Cílené

Více

Prezentace společnosti GRANT ADVISOR

Prezentace společnosti GRANT ADVISOR Prezentace společnosti GRANT ADVISOR Informační služby Srpen 2008 GRANT ADVISOR, spol. s r.o. je držitelem certifikátu mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001 : 2001. Představení společnosti GRANT ADVISOR GRANT

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III.

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III. Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven III. Knihovny pro EVROPU 2020 Úvod V České republice slouží nejširší veřejnosti systém více než 6 000 knihoven, jejichž služby

Více

Absolventi vysokých škol:

Absolventi vysokých škol: Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim Ryška a Martin Zelenka 2011 2 Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim

Více

základních veřejné služby leden 2015

základních veřejné služby leden 2015 Odborné posouzení základních hodnot média veřejné služby leden 2015 Odborné posouzení základních hodnot média veřejné služby 3 Odborné posouzení základních hodnot média veřejné služby Posouzení provedli:

Více

Popis metody a výsledky výzkumu. etnického složení žáků. bývalých zvláštních škol v ČR

Popis metody a výsledky výzkumu. etnického složení žáků. bývalých zvláštních škol v ČR Popis metody a výsledky výzkumu etnického složení žáků bývalých zvláštních škol v ČR v roce 2011/2012 Obsah A. Teoretická východiska sběru etnických dat...3 1. Význam shromažďování etnických dat...3 2.

Více

Každodenní život a prostorová mobilita mladých Pražanů: pilotní studie využití lokalizačních dat mobilních telefonů*

Každodenní život a prostorová mobilita mladých Pražanů: pilotní studie využití lokalizačních dat mobilních telefonů* Každodenní život a prostorová mobilita mladých Pražanů: pilotní studie využití lokalizačních dat mobilních telefonů* JAKUB NOVÁK, JANA TEMELOVÁ** Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha Faculty

Více

Evropská cesta BOZP Základy, fungování a současné výzvy. Odborová příručka

Evropská cesta BOZP Základy, fungování a současné výzvy. Odborová příručka Evropská cesta BOZP Základy, fungování a současné výzvy Odborová příručka HESA Oddělení pro zdraví a bezpečnost Evropského odborového institutu pro výzkum, vzdělávání a BOZP (ETUI-REHS) má za cíl podporovat

Více

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Název publikace: Strategie celoživotního učení ČR Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Vydavatel: Ministerstvo školství,

Více

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ František Hronek 1. ÚVOD Cílem této studie je podat informace o aktuálním stavu a trendech hodnocení (evaluace) v zahraničí. Podrobněji je uvedena problematika

Více

SOCIOLOGICKÁ ANALÝZA PŘECHODŮ ROMSKÝCH DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉHO PROSTŘEDÍ ZE ZÁKLADNÍCH NA STŘEDNÍ ŠKOLY

SOCIOLOGICKÁ ANALÝZA PŘECHODŮ ROMSKÝCH DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉHO PROSTŘEDÍ ZE ZÁKLADNÍCH NA STŘEDNÍ ŠKOLY SOCIOLOGICKÁ ANALÝZA PŘECHODŮ ROMSKÝCH DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉHO PROSTŘEDÍ ZE ZÁKLADNÍCH NA STŘEDNÍ ŠKOLY ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Praha, prosinec 2010 www.gac.cz PROJEKT BYL FINANČNĚ ZAJIŠTĚN Z PROSTŘEDKŮ

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

Kvalita a benchmarking ve veřejné dopravě 1

Kvalita a benchmarking ve veřejné dopravě 1 Kvalita a benchmarking ve veřejné dopravě 1 K použití tohoto materiálu Cílem projektu PORTAL je zrychlení průniku výsledků výzkumu EU do oblasti lokální a regionální dopravy prostřednictvím vytvoření nových

Více

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Bezdomovství v ČR: Zdravotní stav bezdomovců a jeho determinanty 4/4 - loga barevně - přesázet Miroslav Barták Tento projekt je součástí Tento IPRM projekt Ústí

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Výzkumný tým: Mgr. Miroslav Bocan, garant výzkumu, NIDM Mgr, Hana Maříková, výzkumná pracovnice, NIDM Mgr. Adam Spálenský,

Více