ÚVOD...5. Základní údaje...6. Pořizovatel a zpracovatel...6. Použité podklady zdroje...6. Dopravní plány...6. Zdrojová data...7. Územní rozsah...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVOD...5. Základní údaje...6. Pořizovatel a zpracovatel...6. Použité podklady zdroje...6. Dopravní plány...6. Zdrojová data...7. Územní rozsah..."

Transkript

1 Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o. Plán dopravní obslužnosti území Zlínský kraj na léta -

2 Obsah ÚVOD.... Základní údaje..... Pořizovatel a zpracovatel..... Použité podklady zdroje Dopravní plány Zdrojová data Územní rozsah Problematika městské veřejné dopravy (MHD) Přeshraniční dopravní obslužnost Nadregionální integrace.... Standardy kvality...9. ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU Železniční infrastruktura Silniční infrastruktura Ostatní druhy dopravy Intermodální doprava Infrastruktura... Provoz Železniční dálková doprava objednávaná státem Autobusová doprava mimo závazek veřejné služby Železniční a autobusová doprava v závazku veřejné služby Veřejná městská doprava Integrovaný dopravní systém..... Dopravci..... Vozový park... Kritické posouzení stávajícího stavu..... Kritická analýza zajištění dopravní obslužnosti...

3 ... Dopravní obslužnost Oblast infrastruktury Oblast provozu Vozový park Integrovaná doprava Ekonomické údaje Zajištění přepravních potřeb pro osoby s tělesným postižením Zajištění dopravní obslužnosti pro odlehlé oblasti Kritická dopravně-provozní analýza... Rozvoj území v řešeném časovém horizontu Výchozí podklady a zdroje Rozvoj řešeného území...7 Návrh dopravního plánu Organizace dopravní obslužnosti Změna územního rozsahu IDS Organizační zajištění integrované dopravy Změna systému dopravní obslužnosti Změna informačního, tarifního a odbavovacího systému Železniční doprava Infrastruktura Provoz Silniční doprava Infrastruktura Provoz..... Ostatní druhy dopravy Infrastruktura integrované dopravy Dopravci Vozový park Odbavovací systém...9

4 Doprava osob s tělesným postižením...9 Rekreační doprava...9 Seznam použitých zkratek...9 ZÁVĚR...9 Příloha Seznam autobusových lik a počty spojů dle dopravců...9 Příloha Přehled vozového parku vybraných dopravců...7 Příloha Přehled rozsahu dopravní obslužnosti v jednotlivých obcích Zlínského kraje... Příloha Přehled obcí s dostatečnou nabídkou spojů v sobotu...7 Příloha Přehled obcí s dostatečnou nabídkou spojů v děli a svátky...77 Samostatné přílohy: Příloha Mapová část (zpracovatel: CZECH Consult, spol. s r. o.)

5 ÚVOD Zpracování Plánu dopravní obslužnosti území ukládá krajům Zákon č. 9 / Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, který vstoupil v platnost v roce. Tento zákon navazuje na Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 7 / 7 o veřejných službách v přepravě cestujících na železnici a silnici. Plán dopravní obslužnosti území se pořizuje na období pěti let, v tomto případě tedy na léta. Metodiku zpracování plánu dopravní obslužnosti území vytvořila společnost CZECH Consult, spol. s r. o., Praha, v rámci Národního programu výzkumu a jeho dílčího programu Podpora realizace udržitelného rozvoje dopravy. Byla vyhotovena jako finální výstup projektu č. CG9-9-9 Metodická a legislativní harmonizace tvorby střednědobých plánů dopravní obsluhy území. Uvedená metodika je uznána jako certifikovaná metoda na základě osvědčení vydaného Ministerstvem dopravy ČR v červnu. Plán dopravní obslužnosti území Zlínského kraje je zpracován dle této certifikované metodiky. Pořízením Plánu dopravní obslužnosti Zlínského kraje byl pověřen Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s. r. o., který zpracoval dopravní část plánu, mapové přílohy zpracovala na zakázku společnosti KOVED firma CZECH Consult, spol. s r. o., Praha. Výše zmíněný zákon vyžaduje plán dopravní obslužnosti projednat v orgách kraje a jeho zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. Analytická část se zabývá stávajícím stavem dopravní infrastruktury, její hustotou a možnostmi a limity jejího využití pro zajištění dopravní obslužnosti. Dále analyzuje stávající vedení lik a rozsah provozu na nich. Poté navazuje kritická analýza zajištění dopravní obslužnosti, která hodnotí aktuální situaci ve veřejné dopravě v závislosti na plnění navržených standardů kvality. V závěru jsou rozebrány možnosti dalšího rozvoje území a očekávané dopady do veřejné dopravy (demografický a urbanistický vývoj, stav zaměstnanosti a rozvoj průmyslových zón, vývoj v oblasti školství a státní správy). Na analytickou část navazuje část návrhová, která řeší vedení jednotlivých lik veřejné dopravy v železniční, silniční a ostatních druzích dopravy se specifikací páteřních tras a návrhem potřebného intervalu spojů. Dále se zabývá problematikou Zlínské integrované dopravy a plánovaného rozvoje terminálů veřejné dopravy. Zohledňuje i problematiku přepravy osob s omezenou schopností pohybu a orientace a dopravy rekreační, zmiňuje i otázku budoucích výběrových řízení na zajištění veřejné dopravy.

6 . Základní údaje.. Pořizovatel a zpracovatel Pořizovatel: Zlínský kraj třída Tomáše Bati 7 9 Zlín Zpracovatel: Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s. r. o. Podvesná XVII / 7 Zlín tel.: 77, 77 9, 77 Web: Statutární orgán: Ing. Věra Fuksová, jednatelka Vedoucí zpracovatelského týmu: Ing. František Brachtl, vedoucí provozního úseku Zpracovatelský tým: Ing. Věra Fuksová, Ing. Miroslav Řihák, Ing. Kamil Khazaal, Ing. Zdeňka Ungerová. Externí zpracovatel mapové části: CZECH Consult spol. s r. o. Holečkova / 9 Praha Statutární orgán: Ing. Zdeněk Strádal IČO: 7 Vedoucí zpracovatelského týmu: Bc. Jan Rajman.. Použité podklady zdroje... Dopravní plány Hlavním podkladem v oblasti železniční dopravy je dopravní plán státu, jehož zpracovatelem je Ministerstvo dopravy ČR. Tento plán stanovuje rozsah dopravní obslužnosti v dálkové železniční dopravě (kategorie EC, IC, Ex a R) a tím určuje nutné vazby na dopravu regionální. Z hlediska zajištění krajské dopravní obslužnosti mají

7 dálkové vlaky pouze význam v relacích Hulín Otrokovice Staré Město u Uherského Hradiště, resp. Valašské Meziříčí Vsetín Horní Lideč, dílčí význam pak v úseku Staré Město u Uherského Hradiště Uherský Brod Luhačovice, kde jsou však již frekvence spojů i počty cestujících nižší. Dopravní plány sousedních krajů, resp. obcí a měst byly dosud zpracovány a mohou tedy být podkladem pro tento dopravní plán, jejich využití bude možné až ve fázi jeho aktualizace. Z hlediska interních dokumentů kraje je podkladem Gerel dopravy Zlínského kraje, schválený Zastupitelstvem Zlínského kraje v roce. V roce byla zpracována jeho Aktualizace, která dosud však mohla být orgány kraje schválena, boť doposud bylo ukončeno projednání SEA ze strany MŽP. V současnosti je zpracovávána studie Program rozvoje jednotného dopravního systému Zlínského kraje s termím dokončení ve třetím čtvrtletí roku a její výstupy budou využity v dopravním plánu Zlínského kraje.... Zdrojová data Zdrojovými daty jsou ve veřejné linkové dopravě data poskytována dopravci s využitím výstupů z jejich odbavovacích zařízení a příslušného obslužného software. Data jsou rozdělena podle jednotlivých lik a spojů a dávají dobrý přehled o frekvencích a využití hromadné dopravy v jednotlivých relacích. Zdrojovými daty v železniční dopravě jsou data poskytnutá dopravcem, která vycházejí z pravidelně prováděných průzkumů frekvence cestujících v jednotlivých vlacích a rovněž věrohodným způsobem dávají přehled o využití jednotlivých vlaků. Jiné přepravní průzkumy byly pro účely zpracování Plánu dopravní obsluhy Zlínského kraje prováděny... Územní rozsah Plán dopravní obslužnosti Zlínského kraje (dále též jen Dopravní plán ) je zpracován pro územní obvod Zlínského kraje.... Problematika městské veřejné dopravy (MHD) Problematika městské veřejné dopravy ve městech s velkou sítí MHD bude předmětem řešení krajského Dopravního plánu. Ten se pouze zaměří na obecné nastavení vazeb mezi regionální dopravou a jednotlivými systémy MHD. Podrobné řešení této problematiky bude předmětem samostatné studie Koncepce návaznosti systému veřejné dopravy Zlínského kraje na MHD, jejíž dokončení je předpokládáno v roce. Do této skupiny měst patří Uherské Hradiště, Staré Město, Kunovice, Vsetín, Valašské Meziříčí a Kroměříž. Jedinými městy s rozsáhlejším systémem MHD jsou Zlín a Otrokovice. Dopravní plán Zlínského kraje systém MHD v těchto městech rovněž řeší, zaměří se dílčím způsobem pouze na problematiku spojení obou uvedených měst, na kterou Zlínský kraj ze svého rozpočtu částečně přispívá. 7

8 ... Přeshraniční dopravní obslužnost Předmětem řešení Dopravního plánu Zlínského kraje jsou přilehlá území sousedících krajů ani státu.... Nadregionální integrace Na území Zlínského kraje zasahují integrované dopravní systémy okolních krajů: Jihomoravský kraj (IDS JMK) obsluhuje území Zlínského kraje okresy Uherské Hradiště a Kroměříž - linkami (Koryčany), (Střílky pouze vybrané spoje), (Osvětimany), 7 (Pačlavice pouze vybrané spoje), 9 (Boršice u Blatnice), 9 (Uherský Ostroh), 9 (Ořechov pouze vybrané spoje); Olomoucký kraj (IDSOK) obsluhuje území Zlínského kraje okres Kroměříž linkami 77 (Morkovice-Slížany, Prasklice, Pačlavice-Pornice, Uhřice), 79 a 79 (Dřínov pouze vybrané spoje), 7 (Bezměrov, Kroměříž), 97 (Bezměrov, Kroměříž, Chropyně), 9 (Kyselovice), 99 (Chropyně, Kyselovice), 9 a 9 (Kostelec u Holešova, Němčice), 97 a 9 (Bystřice pod Hostým), 9 (Bystřice pod Hostým, Blazice), 9 a 97 (Bystřice pod Hostým, Mrlík, Vítonice) a 977 (Kelč); Moravskoslezský kraj (ODIS) od. 9. obsluhuje území Zlínského kraje okres Vsetín obce Valašské Meziříčí, Lešná, Rožnov pod Radhoštěm, Dolní Bečva, Prostřední Bečva, Horní Bečva linkami,, 9. Systém Zlínské integrované dopravy (ZID) na území okolních krajů ani států zasahuje.

9 .Standardy kvality Standardy kvality jsou převzaty z dokumentu Program rozvoje jednotného dopravního systému Zlínského kraje, zpracovaného společností Dopravní projektování, spol. s r. o., v roce. Pro účely dopravního plánu jsou navrženy jako prioritní pouze některé standardy, které budou přednostně sledovány. A. STANDARDY DOPRAVY DOSTUPNOSTI ZASTÁVEK VEŘEJNÉ Tyto standardy definují maximální vzdálenosti obcí s min. obyvateli k zastávce veřejné dopravy (pro části obcí, stejně jako u větších částí obcí bez odpovídající komunikace).. Definice sledovaných standardů A U obcí od do obyvatel maximální vzdálenost km vzdušnou čarou. A U obcí od do obyvatel maximální vzdálenost km vzdušnou čarou. A U obcí od do obyvatel maximální vzdálenost km vzdušnou čarou.. Vyhodnocování plnění standardů: Hodnocení provádí organizátor dopravy (bo jím najatá organizace) Frekvence hodnocení jednoroční (k začátku platnosti grafikonu) Metoda hodnocení měření přímého provedení (rozbor dopravní nabídky) Jednotka hodnocení počet obcí splňujících kritérium Nepřijatelný stav existují obce splňující kritérium Požadovaný stav všechny obce splňují kritérium V případě plnění zdůvodnění a zpracování návrhu opatření 9

10 B. STANDARDY TRAS LIK VEŘEJNÉ DOPRAVY Tyto standardy řeší koncepci trasování lik veřejné dopravy. Cílem standardů organizace veřejné dopravy je garantovat občanům dostupnost některých základních cílů cest bez přestupu i při snaze o maximální efektivnost veřejné dopravy odstraněním nadbytečných souběhů lik veřejné dopravy a zejména jednotlivých druhů dopravy.. Definice sledovaných standardů B Bezpřestupové spojení z každé obce, resp. části obce (oficiálně stanovené např. vlastním katastrálním územím) do obce s pověřeným obecním úřadem, pod který správně přísluší (alespoň v rozsahu nutném pro styk občana s úřadem). B Bezpřestupové spojení z každé obce, resp. části obce do obce se základní školou. stupně, v jejichž spádovém obvodu se nachází (dle školského zákona č. / Sb. musí kraj zajistit dopravu žáků, pokud je škola od místa bydliště více ž km). B Bezpřestupové spojení z každé obce do obce, kde se nachází jbližší obvodní lékař. Standardy B až B obecně ní nutno dodržet, pokud je pro občany obce důležitější spojení do jiné obce ž odpovídá standardům B až B. Standardy B až B musí splňovat vždy jbližší zastávka, ale zastávka dostupná dle standardu dostupnosti (viz bod A).. Vyhodnocování plnění standardů: Hodnocení provádí organizátor dopravy (bo jím najatá organizace) Frekvence hodnocení jednoroční (k začátku platnosti grafikonu) Metoda hodnocení měření přímého provedení (rozbor dopravní nabídky) Jednotka hodnocení počet obcí splňujících kritérium Nepřijatelný stav existují obce splňující kritérium Požadovaný stav všechny obce splňují kritérium V případě plnění zdůvodnění a zpracování návrhu opatření

11 C. STANDARDY ČETNOSTI SPOJŮ VEŘEJNÉ DOPRAVY. Definice sledovaných standardů Do obcí od do obyvatel páry spojů v pracovní den. Optimálně v čase C odpovídajícím dojížďce do školy a ze školy, případně přizpůsobeném též dojížďce do zaměstnání na ranní směnu a z ranní směny. Do obcí od do obyvatel páry spojů denně. Optimálně v časech C odpovídajícím dojížďce do zaměstnání na ranní směnu a z ranní směny a dopravě školáků, o víkendu pak v rozestupu min. hodiny. Do obcí od do obyvatel v pracovní dny párů spojů. Optimálně v časech odpovídajícím dojížďce do zaměstnání na každou směnu včetně C dvanáctihodinových a dopravě školáků včetně odpoledního návratu studentů tj. ve špičce v rozestupu min. min.), o víkendu pak páry spojů (v rozestupu min. hodiny). Spoje směřovat u obcí s pověřeným obecním úřadem jlépe ve vztahu k obci s rozšířenou působností. C C Do obcí nad obyvatel v pracovní dny v intervalu ve špičce max. min. a mimo špičku pracovních dní a o víkendech max. min. Spoje směřovat u obcí s pověřeným obecním úřadem jlépe ve vztahu k obci s rozšířenou působností, u obcí s rozšířenou působností jlépe ve vztahu k okresnímu městu. U okresních měst jlépe ve vztahu ke krajskému městu v intervalu max. min. Denně večer a o víkendech ráno max. min. Obsluha čistě průmyslových zón pouze v rozsahu dopravy na každou směnu C a z každé provozované směny ve vztahu k jbližší obci s pověřeným obecním úřadem. Do standardu četnosti spojů se započítávají jen linky v závazku veřejné služby, ale také dálkové linky mimo závazek veřejné služby podstatné je, že občané mají dopravní obsluhu zajištěnou. Standardy četnosti spojů mají úzkou vazbu na rozpočtové možnosti kraje tzn. pokud by v budoucnu bylo možné navýšení dotace na dopravní obslužnost, bylo by možné i zvýšit četnost spojů dle těchto standardů.. Vyhodnocování plnění standardů: Hodnocení provádí organizátor dopravy (bo jím najatá organizace) Frekvence hodnocení jednoroční (k začátku platnosti grafikonu)

12 Metoda hodnocení měření přímého provedení (rozbor dopravní nabídky) Jednotka hodnocení počet obcí splňujících kritérium Nepřijatelný stav existují obce splňující kritérium Požadovaný stav všechny obce splňují kritérium V případě plnění zdůvodnění a zpracování návrhu opatření D. STANDARDY DOPRAVNÍHO SYSTÉMU A SÍTĚ Tyto standardy řeší koncepci trasování lik veřejné dopravy. Cílem standardů organizace veřejné dopravy je garantovat občanům dostupnost některých základních cílů cest bez přestupu i při snaze o maximální efektivnost veřejné dopravy odstraněním nadbytečných souběhů lik veřejné dopravy a zejména jednotlivých druhů dopravy.. Definice sledovaných standardů Přehlednost (jednoznačně definované trasy bez větvení /zajíždění do zastávek navíc mimo základní trasu bo rozvětvení pouze vybraných D spojů (max. párů, pokud však má linka více ž párů spojů celkem) je ale přípustné/ a minimalizace počtu lik s cílem provozovat linky v co možná jkratších intervalech). Omezení souběhů (pokud je autobusová linka v souběhu s dráhou bo jinou autobusovou linkou s dostatečnou kapacitou, bude ukončena na D první společné zastávce, kde je možné obracení vozidel a jsou vytvořeny podmínky pro přestup cestujících, přičemž musí být dodrženy standardy A až A). Koordinace jízdních řádů (při souběhu lik delším ž pět zastávek by měl být maximální časový rozestup mezi linkami nižší ž dvojnásobek minimálního časového rozestupu mezi linkami, přičemž pokud je linku D nutno koordinovat s více linkami, je prioritou vždy proložení v úseku, kde je provozováno méně lik a poté s linkou, se kterou má linka delší společný úsek) platí však pouze, ní-li v rozporu se standardy B až B. Standard E ní nutno dodržet v případě spojů vázaných na začátek bo koc pracovní doby bo školní výuky.

13 D Návaznosti lik v přestupních bodech (za přestupní návaznost se považuje doba čekání do minut).. Vyhodnocování plnění standardů: Hodnocení provádí organizátor dopravy (bo jím najatá organizace) Frekvence hodnocení jednoroční (k začátku platnosti grafikonu) Metoda hodnocení měření přímého provedení (rozbor dopravní nabídky) Jednotka hodnocení počet lik splňujících kritérium Nepřijatelný stav existují optimalizované linky, které splňují kritérium Požadovaný stav všechny linky splňují kritérium V případě plnění zdůvodnění a zpracování návrhu opatření

14 .ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU.. Infrastruktura Z hlediska hustoty sítě dopravní infrastruktury lze konstatovat, že tato v zásadě vyhovuje potřebám veřejné dopravy. Silniční síť napojuje všechny obce v kraji a umožňuje jejich dopravní obsluhu. Železniční síť umožňuje napojení cca obcím v kraji, železniční spojení mají všechna větší města. Menším problémem je napojení krajského města Zlína a okresních měst Kroměříž a Uherské Hradiště, které leží mimo hlavní železniční tahy, a cestování do nich ze vzdálenějších míst je zpravidla možné pouze s přestupem. Velmi komplikované je železniční spojení oblasti Vsetínska, Valašskomeziříčska a Rožnovska s krajským městem.... Železniční infrastruktura Ve Zlínském kraji se nacházejí následující železniční tratě: (Hranice na Moravě) Lhotka nad Bečvou Horní Lideč st. hr. Valašské Meziříčí Rožnov pod Radhoštěm Vsetín Velké Karlovice Horní Lideč Bylnice (Brno hl. n.) Chropyně (Přerov) (Kojetín) Bezměrov Valašské Meziříčí Kroměříž Zborovice Valašské Meziříčí (Ostrava hl. n.) (Přerov) Břest Nedakonice (Břeclav) Otrokovice Vizovice (Brno hl. n.) Uherský Ostroh Uherské Hradiště Staré Město u Uherského Hradiště Nemšová st. hr. Újezdec u Luhačovic Luhačovice Trať Hranice na Moravě Horní Lideč st. hr. Počátek trati je ve stanici Hranice na Moravě na území Olomouckého kraje, kde je zajištěno napojení na trať 7 Česká Třebová Bohumín, která je součástí II. a III. tranzitních koridorů. Územím Zlínského kraje trať prochází v úseku Lhotka nad Bečvou Horní Lideč st. hr., a pokračuje dále jako trať ŽSR na území Slovenské republiky do stanice Púchov, kde se napojuje na jvýznamnější slovenskou železniční magistrálu Bratislava Žilina Košice. Jedná se o trať celostátní. Na území Zlínského kraje má tyto stanice a zastávky: Lhotka nad Bečvou, Valašské Meziříčí, Brňov (z.), Bystřička (z.), Jablůnka, Vsetín, Leskovec (z.), Valašská Polanka, Lužná u Vsetína (z.), Lidečko (z.),

15 Lidečko ves (z.), Horní Lideč a Střelná (z.). V minulosti sloužila cestujícím i zastávka Ústí u Vsetína, která je však již řadu let mimo provoz. Trať je v celé délce dvoukolejná, elektrizovaná napájecí soustavou kv ss, jvyšší traťová rychlost činí km / h. Z hlediska zabezpečovacího zařízení je trať vybavena obousměrným autoblokem a všechny stanice reléovou zabezpečovací soustavou s číslicovou volbou. Zařízení umožňuje jízdy vlaků proti správnému směru, tzv. banalizaci. Trať má relativně složité sklonové a směrové poměry. Technický stav trati ní příliš dobrý, elektrická zařízení jsou na hranici své životnosti, stanice jsou většinou vybaveny v souladu se současnými požadavky, zejména s ohledem na potřeby osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Pro udržení její atraktivity budou v blízké budoucnosti nutné rozsáhlejší investiční akce. Svými technickými parametry však prozatím požadavkům na regionální dopravu v zásadě vyhovuje. V současné době probíhá rozsáhlá rekonstrukce střelenského tulu. Obr. Železniční stanice Horní Lideč - tratě a Trať Valašské Meziříčí Rožnov pod Radhoštěm Regionální dráha, vycházející ze stanice Valašské Meziříčí na trati a vedoucí údolím Rožnovské Bečvy do Rožnova pod Radhoštěm. Obsluhuje tyto stanice a zastávky: Valašské Meziříčí, Krhová (z.), Hrachovec (z.), Zašová (z.), Střítež nad Bečvou, Zubří (z.) a Rožnov pod Radhoštěm. Trať je jednokolejná, provozovaná v závislé trakci, maximální traťová rychlost činí km / h, telefonické dorozumívání. Trať je provozována dle předpisu D pro zjednodušenou dopravu, sídlem dirigujícího dispečera je Rožnov pod Radhoštěm. Dopravnou s ohlašovací povinností je Střítež nad Bečvou. Stanice Rožnov pod Radhoštěm je vybavena mechanickým zabezpečovacím zařízením se světelným vjezdovým návěstidlem závislým na výměnách, bez odjezdových návěstidel. Díky údolnímu vedení má trať s ohledem na její význam většinou vyhovující směrové i sklonové poměry. Stanice a zastávky jsou vybaveny bezbariérovým přístupem. Z hlediska potřeb regionální dopravy je trať v podstatě vyhovující, pro další

16 zatraktivnění bude vhodné realizovat zlepšení stavebního stavu zastávek na trati a jejich bezbariérové úpravy, prospělo by i zrychlení jízdní doby odstraněním ohlašovací povinnosti v dopravně D či vybavením trati radiofikací pro umožnění realizace ohlašovací povinnosti pomocí vysílačky. Trať Vsetín Velké Karlovice Regionální dráha spojuje okresní město Vsetín na trati s Velkými Karlovicemi v údolí Vsetínské Bečvy. Trať odbočuje z trati v odbočce Bečva, která je nyní začleněna do zabezpečovacího zařízení žst. Vsetín. Obsluhuje následující stanice a zastávky: Vsetín, Ústí u Vsetína zastávka (z.), Janová (z.), Hovězí, Huslenky (z.), Huslenky zastávka (z.), Halenkov zastávka (z.), Halenkov, Nový Hrozenkov zastávka (z.), Nový Hrozenkov (z.), Karolinka zastávka (z.), Karolinka, Velké Karlovice zastávka (z.) a Velké Karlovice. Trať je jednokolejná, provozovaná v závislé trakci, maximální rychlost činí km / h. Obr. Železniční stanice Hovězí na trati Trať je provozována dle předpisu pro zjednodušenou dopravu D, sídlem dirigujícího dispečera je Halenkov. Dopravnami D s ohlašovací povinností jsou Hovězí, Karolinka a Velké Karlovice. Stanice Halenkov je vybavena zabezpečovacím zařízením TEST A se světelnými návěstidly závislými na poloze výměn a skupinovými světelnými odjezdovými návěstidly, avšak bez kolejových obvodů. Trať byla v dávné minulosti radiofikována, což umožňuje strojvedoucímu plnit ohlašovací povinnost prostřednictvím vysílačky bez nutnosti opuštění hnacího vozidla, což vedlo k podstatnému zkrácení celkové doby přepravy na této trati. Technický stav trati, směrové i sklonové poměry, jsou s ohledem na její význam v zásadě vyhovující. Stanice a zastávky však jsou vybaveny bezbariérovým přístupem. Specifickým problémem trati je extrémně vysoký počet úrovňových křížení s pozemními komunikacemi. I přes poměrně značné investice do

17 budování přejezdových zabezpečovacích zařízení (PZZ), které vedlo k podstatnému zlepšení situace, ještě stále zůstává řada přejezdů zabezpečena, což ve vazbě na v řadě případů vyhovující rozhledové poměry vede k nutnosti snížení rychlosti v místech těchto křížení na km / h a tedy k žádoucímu prodloužení jízdních dob a zvyšování ergetické náročnosti provozu. Pro zatraktivnění trati z hlediska veřejné dopravy je do budoucna nutno pokračovat ve výstavbě nových PZZ a redukci míst, vyžadujících snížení traťové rychlosti z důvodu dostatečných rozhledových poměrů, a postupně modernizovat a rekonstruovat zastávky a stanice a uzpůsobit je pro bezbariérový přístup. Trať Horní Lideč Bylnice Celostátní dráha odbočuje z trati ve stanici Horní Lideč a končí v žst. Bylnice na trati (viz dále). Stanicemi a zastávkami na trati jsou: Horní Lideč, Valašské Příkazy (z.), Poteč (z.), Valašské Klobouky, Návojná (z.), Brumov střed (z.), Brumov a Bylnice. Trať je jednokolejná, provozovaná v závislé trakci, maximální traťová rychlost činí 7 km / h. Trať je provozována dle předpisu pro zjednodušenou dopravu D, sídlem dirigujícího dispečera je Bylnice. Dopravnami D s ohlašovací povinností jsou Valašské Klobouky a Brumov, obě dopravny jsou vybaveny samovratnými výhybkami s dálkovým dohledem systémem Remote 9. Trať je vybavena radiofikací. Na trati se nacházejí dva tuly. Technickými, směrovými i sklonovými parametry je trať pro regionální dopravu vyhovující, její výhodou je značná vzdálenost od center obcí, které obsluhuje, a tím i její poměrně nízká atraktivita z důvodu velké docházkové vzdálenosti. Pro zvýšení atraktivity byla v dávné minulosti vybudována nová zastávka Brumov střed. Stanice a zastávky jsou vybaveny bezbariérovým přístupem. Zlepšení stavu zastávek a stanic může přispět ke zvýšení atraktivity trati, ale s ohledem na její směrové vedení lze s větším nárůstem jejího využití počítat. Obr. Železniční stanice Brumov na trati 7

18 Trať Brno Přerov Tato celostátní dráha spojuje centrum Jihomoravského kraje a jedno z jvýznamnějších center České republiky Brno s významným železničním uzlem Přerovem. Územím Zlínského kraje prochází velmi krátkým úsekem (cca km) s jedinou stanicí, Chropyně. Trať je v celé délce jednokolejná, na území kraje elektrizována napájecí soustavou kv ss, maximální rychlost činí km / h. Trať je v dotčeném úseku vybavena systémem automatického hradla bez návěstního bodu. Stanice Chropyně je vybavena zabezpečovacím zařízením TEST se světelnými vjezdovými i odjezdovými návěstidly s rychlostní návěstní soustavou. Výměny jsou obsluhovány ze stavědel na obou zhlavích stanice pomocí elektromotorických přestavníků. Trať má rovinatý charakter a tedy vyhovující směrové i sklonové poměry. Technický stav je však s ohledem na její význam zcela vyhovující špatný stav spodku i svršku a vyčerpání kapacity trati mají vliv na častá zpoždění, která na trati vznikají. V budoucnu je nutno realizovat rozsáhlé investiční akce spojené se zdvoukolejněním trati a zvýšením traťové rychlosti. Z hlediska Zlínského kraje je však význam trati minimální a její budoucí využití bude záviset především na záměrech MDČR a krajů Olomouckého a Jihomoravského. MDČR zadalo zpracování studie variant řešení modernizace trati ve srovnání s výstavbou zcela nové vysokorychlostní trati. Trať Kojetín Valašské Meziříčí Odbočuje ve stanici Kojetín na území Olomouckého kraje z trati Brno Přerov. Převážnou část dopravní obslužnosti však zajišťuje na území Zlínského kraje, kterým prochází v úseku Bezměrov Valašské Meziříčí, kde se napojuje na významnou trať. Jedná se o dráhu celostátní, která obsluhuje na území kraje tyto stanice a zastávky: Bezměrov (z.), Postoupky (z.), Kroměříž, Hulín, Třebětice, Holešov, Dobrotice (z.), Jankovice (z.), Hlinsko pod Hostým (z.), Bystřice pod Hostým, Loukov (z.), Osíčko, Rajnochovice (z.), Kunovice-Loučka, Police u Valašského Meziříčí (z.), Branky na Moravě a Valašské Meziříčí. Zastávka Všetuly ní v současnosti využívána, její obnovení je však v souvislosti s rozvojem Strategické průmyslové zóny Holešov v budoucnu možné. Trať je jednokolejná, provozovaná v závislé trakci, maximální rychlost činí 7 km / h. V úseku Bystřice pod Hostým Valašské Meziříčí má trať relativně složité sklonové a směrové poměry. Staniční zabezpečovací zařízení jsou na trati homogenní. Stanice Kroměříž a Hulín jsou vybaveny jmodernějším zabezpečovacím zařízením ESA na bázi JOP, stanice Hulín je navíc dálkově řízena z Přerova. Stanice Třebětice, Osíčko a Kunovice-Loučka jsou vybaveny reléovým zabezpečovacím zařízením s tlačítkovou volbou, stanice Branky na Moravě zařízením TEST, stanice Holešov elektromechanickým zabezpečovacím zařízením - kolejová deska s tlačítky pro uvolnění elektromagtických zámků a obsluhu návěstidel - se světelnými vjezdovými a skupinovými odjezdovými návěstidly závislými na poloze výměn a stanice Bystřice pod Hostým mechanickým zabezpečovacím zařízením s místně přestavovanými výměnami a světelnými vjezdovými návěstidly, závislými na poloze výměn, na osíčském zhlaví se skupinovými odjezdovými návěstidly, na holešovském zhlaví ní stanice odjezdovými návěstidly vybavena. Traťové zabezpečovací zařízení je rovněž v jednotlivých úsecích odlišné. V úseku Kojetín - Holešov je v provozu systém automatického hradla bez návěstních bodů, v úseku Branky na Moravě Valašské

19 Meziříčí reléovým poloautomatickým blokem, ve zbylých úsecích je však využíváno stále telefonické dorozumívání. Z hlediska bezbariérovosti jsou vyhovujícím způsobem vybaveny pouze stanice Kroměříž a Hulín, které prošly v minulosti rozsáhlou modernizací. Pro zajištění atraktivity trati je nutná rozsáhlá modernizace a zvýšení traťové rychlosti. Zcela zbytné jsou bezbariérové úpravy stanice Bystřice pod Hostým, která je hojně využívána staršími osobami, mířícími na poutní místo Hostýn. V rozvojových záměrech je uvažováno i s elektrizací trati, její význam je sporný v úseku Kojetín Hulín, boť by umožnil vedení přímých vlaků v elektrické trakci v relaci Brno Zlín. Obr. Železniční stanice Holešov na trati Trať Kroměříž Zborovice Regionální dráha odbočuje z trati ve stanici Kroměříž. Obsluhuje stanice a zastávky: Kroměříž, Kroměříž Oskol (z.), Kotojedy (z.), Jarohněvice (z.), Šelešovice (z.), Zdounky, Zborovice zastávka (z.) a Zborovice. V minulosti na trati sloužila ještě zastávka Skržice, která je již řadu let používána. Trať je jednokolejná, provozovaná v závislé trakci, maximální traťová rychlost činí km / h, telefonické dorozumívání. Trať je provozována dle předpisu pro zjednodušenou dopravu D, sídlem dirigujícího dispečera je Kroměříž. Dopravnami s ohlašovací povinností jsou Zdounky a Zborovice. Trať je svými technickými, sklonovými a směrovými parametry s ohledem na její význam vyhovující. Většina zastávek je ve značné docházkové vzdálenosti od center obcí, což snižuje její atraktivitu. Větší význam má trať pouze pro obce Zdounky a Zborovice. Většina zastávek má bezbariérový přístup. Kromě stanice Kroměříž (viz výše) je jedinou výjimkou v tomto směru nově vybudovaná zastávka Kroměříž Oskol. Na trati byly v dávné minulosti investovány značné finanční prostředky do vybudování přejezdových zabezpečovacích zařízení, což zvýšilo bezpečnost železniční i silniční dopravy a vedlo ke zvýšení cestovní rychlosti. Do budoucna je vhodné provést 9

20 modernizaci a zkulturnění železničních zastávek. S ohledem na velké docházkové vzdálenosti a souběžnou autobusovou dopravu lze však s výraznějším nárůstem zájmu o tuto regionální dráhu počítat. Trať Valašské Meziříčí Ostrava hl. n. Celostátní dráha navazující na trať zajišťuje převážně dopravní obslužnost na území kraje Moravskoslezského. Na území Zlínského kraje zasahuje pouze cca km dlouhý úsek s jedinou stanicí Valašské Meziříčí, kde se dráha napojuje na trať. Je jednokolejná, provozovaná v závislé trakci, maximální rychlost na území kraje činí 7 km /h, je vybavena zabezpečovacím zařízením typu automatické hradlo s návěstním bodem (hradlo Krhová). Trať je na území kraje vedena ve značném podélném sklonu. Z hlediska regionální dopravy je její technický stav vyhovující. Na území Zlínského kraje lze předpokládat rozsáhlejší úpravy, budoucí využití trati závisí především na záměrech kraje Moravskoslezského. Trať Přerov - Břeclav Celostátní dráha, která je součástí II. železničního tranzitního koridoru, a je jvýznamnější železniční tratí na území Zlínského kraje. Spojuje významné moravské železniční uzly Přerov v kraji Olomouckém a Břeclav v kraji Jihomoravském. Územím Zlínského kraje prochází v úseku Břest Nedakonice. Obsluhuje stanice a zastávky: Břest (z.), Hulín, Záhlinice (z.), Tlumačov, Otrokovice, Napajedla, Spytihněv (z.), Huštěnovice, Staré Město u Uherského Hradiště, Kostelany nad Moravou (z.) a Nedakonice. Trať je v celé délce dvoukolejná, elektrizovaná napájecí soustavou kv ss (pouze v krátkém úseku Nedakonice hranice kraje je použita střídavá napájecí soustava kv Hz), jvyšší traťová rychlost činí km / h. Z hlediska zabezpečovacího zařízení je trať vybavena obousměrným autoblokem a všechny stanice zařízením ESA na bázi JOP. Celá trať je dálkově řízena z dispečerského pracoviště Přerov, ve stanicích Hulín, Otrokovice a Staré Město u Uherského Hradiště slouží pohotovostní výpravčí. Zařízení umožňuje jízdy vlaků proti správnému směru, tzv. banalizaci. Trať má vyhovující sklonové a směrové poměry. V dávné minulosti prošla celkovou rekonstrukcí a v současnosti plně vyhovuje požadavkům regionální dopravy, a to i s ohledem na potřeby osob s omezenou schopností pohybu a orientace, všechny stanice a zastávky jsou bezbariérově přístupné.

Kulatý stůl Energeticky efektivní městská doprava. Ing. Věra Fuksová Jednatelka společnosti

Kulatý stůl Energeticky efektivní městská doprava. Ing. Věra Fuksová Jednatelka společnosti Kulatý stůl Energeticky efektivní městská doprava Ing. Věra Fuksová Jednatelka společnosti tis. Kč Vývoj prokazatelné ztráty a tržeb v autobusové dopravě Finanční prostředky na úhradu prokazatelné ztráty

Více

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice 1. Předmět veřejné zakázky 2. Důvod veřejné zakázky 3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Více

Projekt KORIS. Setkání starostů Zlínského kraje Luhačovice 15.4.2010 Koordinátor veřejné dopravy ZK s.r.o.

Projekt KORIS. Setkání starostů Zlínského kraje Luhačovice 15.4.2010 Koordinátor veřejné dopravy ZK s.r.o. Projekt KORIS Setkání starostů Zlínského kraje Luhačovice 15.4.2010 Co je KORIS? KORIS komplexní odbavovací, řídící a informační systém Kdo ho připravuje? Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o.

Více

Zásady územního rozvoje nského kraje

Zásady územního rozvoje nského kraje Zásady územního rozvoje Zlínsk nského kraje Zásady územního rozvoje Koncepce+úkoly Podněty+zadání Podklady ZÚR PÚR+ KÚ/DO+obce Požadavky na zpřesnění v ÚS/RP ÚAP kraje Podmínky Krajské vyhlášky a usnesení

Více

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Ing. Jindřich Kušnír Ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy Železnice síťový dopravní mód, efektivita závislá

Více

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Czech Raildays 2013, Ostrava 18. 6. 2013 Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ// prezident www.svazcestujicich.cz

Více

Páteřní linky v Praze i v zahraničí

Páteřní linky v Praze i v zahraničí Páteřní linky v Praze i v zahraničí Ing. Martin Jareš, Ph.D., ROPID ROPID Regionální organizátor Pražské integrované dopravy 1/13 Hierarchizace sítě linek především ve velkých městech je potřeba zjednodušit

Více

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje STAVEBNÍ FÓRUM OSTRAVA 12. listopadu 2008 obsah situování kraje v Evropském prostoru potenciál rozvoje a vazby na dopravní infrastrukturu dopravní

Více

České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4. N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo)

České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4. N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo) České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4 N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo) Platí od 20.3.2000 2 České dráhy Nálepka čís. 1 Obchodně

Více

RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN - PÚCHOV str. 1 Studie proveditelnosti a účelnosti RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV

RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN - PÚCHOV str. 1 Studie proveditelnosti a účelnosti RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN - PÚCHOV str. 1 6 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S. ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV STUDIE PROVEDITELNOSTI A ÚČELNOSTI

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Návrh vedení linek a obsluhy území Dopravní obsluha území 1, rozsah řešeného území systém městské dopravy systém regionální dopravy součást integrovaného dopravního

Více

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ pro železniční odbočnou větev Česká Třebová Přerov II. tranzitního železničního koridoru (TŽK) 1. TEN-T označení

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o.

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. Ambiciózní akční plán, který řeší ovzduší ve městě J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. OBSAH 1. Strategie

Více

Modernizace železniční sítě a její kapacita

Modernizace železniční sítě a její kapacita Modernizace železniční sítě a její kapacita ŽEL AKTUEL 22. května 2014 Praha Ing. Radim Brejcha, Ph.D. Odbor strategie Definice pojmů modernizace a kapacita: Propustná výkonnost (propustnost, kapacita)

Více

270 Č. Třebová Zábřeh Olomouc Přerov Hranice Bohumín

270 Č. Třebová Zábřeh Olomouc Přerov Hranice Bohumín Novinky v jízdním řádu vlaků 2014 025 Dolní Lipka Hanušovice - Na základě požadavku Pardubického kraje jsou objednány o víkendu 4 páry vlaků, jeden je veden také v pátek (v Hanušovicích nově příjezd v

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

STRATEGIE ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA ZLÍNA DO ROKU 2020 - ZLÍN 2020

STRATEGIE ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA ZLÍNA DO ROKU 2020 - ZLÍN 2020 STRATEGIE ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA ZLÍNA DO ROKU 2020 - ZLÍN 2020 MAPOVÝ ATLAS Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva Finální

Více

Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves

Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves Uherský Ostroh Ostrožská Nová Ves Kunovice - Uherské Hradiště

Více

VĚSTNÍK O B S A H. p r á v n í c h p ř e d p i s ů Z l í n s k é h o k r a j e. Ročník 2002. Částka 1. Rozesláno dne 23.

VĚSTNÍK O B S A H. p r á v n í c h p ř e d p i s ů Z l í n s k é h o k r a j e. Ročník 2002. Částka 1. Rozesláno dne 23. strana 1 Věstník právních předpisů Zlínského kraje Ročník 2002 Částka 1 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů Z l í n s k é h o k r a j e Rozesláno dne 23. dubna 2002 O B S A H 1. Nařízení Zlínského

Více

Pátek 29.8.2014. Shakedown Pohořelice, Komárov trať uzavřena 7,00-13,00 hod. Městská RZ Zlín centrum, AN Zlín AN uzavřeno od 17.01 hod do 24.00 hod.

Pátek 29.8.2014. Shakedown Pohořelice, Komárov trať uzavřena 7,00-13,00 hod. Městská RZ Zlín centrum, AN Zlín AN uzavřeno od 17.01 hod do 24.00 hod. PŘEPRAVNÍ OPATŘENÍ Přepravní opatření číslo: 12 2014 Důvod opatření: ÚPLNÉ UZAVÍRKY SILNIC - BARUM RALLY ZLÍN 2014 Rozhodnutí úřadu: Magistrát města Zlína č.j. : MMZL 130376 /OSaDŘ/DDol Platí : čtvrtek

Více

Železnice v IDS JMK a přestupní uzly. Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s.

Železnice v IDS JMK a přestupní uzly. Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s. Železnice v IDS JMK a přestupní uzly Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s. 1 Úvodní informace o IDS JMK IDS JMK v provozu od 1. ledna 2004. Příští rok budeme slavit 10. výročí vzniku. Nyní zaintegrována veškerá

Více

Přehled škol a školských zařízení zřizovaných na území Zlínského kraje k datu 1. 9. 2004 Zlínským krajem, státem, církvemi, soukromými subjekty

Přehled škol a školských zařízení zřizovaných na území Zlínského kraje k datu 1. 9. 2004 Zlínským krajem, státem, církvemi, soukromými subjekty Příloha 1 Přehled škol a školských zařízení zřizovaných na území Zlínského kraje k datu 9. 2004 Zlínským krajem, státem, církvemi, soukromými subjekty Název školy, školského zařízení Sídlo školy, školského

Více

Výroční zpráva Plavecké školy za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva Plavecké školy za školní rok 2006/2007 Výroční zpráva Plavecké školy za školní rok 2006/2007 1 Charakteristika školského zařízení Název školského zařízení, sídlo, odloučená pracoviště. Plavecká škola Valašské Meziříčí Vodní 782, 757 01 Valašské

Více

Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna

Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna Úvod Při pohledu do mapy současné železniční sítě v okolí Prahy je zřejmá disproporce mezi severozápadním sektorem a zbývajícím územím. Zatímco

Více

Schéma tratí v okolí Prahy

Schéma tratí v okolí Prahy Schéma tratí v okolí Prahy Současný stav Kladno je největší město Středočeského kraje (téměř 70 tis) a do Prahy z něj směřuje vůbec nejvíc pravidelných dojíždějících v celé ČR (zdroj ČSÚ) Železniční trať

Více

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015 Nádražní 318 763 26 Luhačovice tel.: +420 577 119 626 e-mail: bilekarp@nature.cz www.nature.cz dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015 Věc: Informování obcí a dalších

Více

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Výchozí situace: INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY - suburbanizace roste počet cest přes hranici město / region - nekoordinované jízdní řády bez (garantované) návaznosti spojů - souběžné vedení spojů / druhů

Více

Srovnání principů dopravní obslužnosti ve Spolkové republice Německo a v Rakousku Tomáš Nigrin Jiří Dujka

Srovnání principů dopravní obslužnosti ve Spolkové republice Německo a v Rakousku Tomáš Nigrin Jiří Dujka Srovnání principů dopravní obslužnosti ve Spolkové republice Německo a v Rakousku Tomáš Nigrin Jiří Dujka Cíl příspěvku Popis a srovnání definice dopravní obslužnosti v Německu a Rakousku (včetně rámcového

Více

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období. Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s.

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období. Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s. Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s. 1 10 let existence IDS JMK Počet obyvatel v IDS JMK 1, 2 mil. Počet obcí v IDS

Více

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Dva IDS v jedné aglomeraci: PID a SID založena 1993 celé území Prahy a 1/3 území SČK metro, tramvaje, železnice, autobusy,

Více

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Jindřišská 889/17 110 00 Praha 1 Česká republika e-mail: cityplan@afconsult.com Telefon: (+420) 277 005 500 Fax: (+420) 224 922 072 IČO: 47307218

Více

Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus

Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus protekcionizmus náměstek ministra 1 Postup modernizace železniční infrastruktury Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury

Více

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel ČISTÁ MOBILITA Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Pavel Surý generální ředitel Praha, 16. 2. 2015 Příčiny růstu poptávky v příměstské dopravě: zvyšující se atraktivita a konkurenceschopnost

Více

Praha olympijská a železnice

Praha olympijská a železnice Praha olympijská a železnice duben 2007 Bc. Marek Binko Budou-li v hlavním městě Praze pořádány olympijské hry, bude to mj. i neopakovatelná příležitost pro realizaci rozsáhlých investic do infrastruktury,

Více

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury 6 DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Ekonomický Dopravní infrastruktura Kriteria jevu (procesu): Název jevu (procesu):

Více

Zlínský region. Petr Fiala Regional Project Manager. Brno 18.4.2007

Zlínský region. Petr Fiala Regional Project Manager. Brno 18.4.2007 Zlínský region Petr Fiala Regional Project Manager Brno 18.4.2007 Základní údaje Source : Český statistický úřad, www.cszo.cz Rozloha (km2) Počet obyvatel 2005 Krajské město : Zlin 2005 Major regional

Více

Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025

Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025 Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025 Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Jeseník, 17. října 2013 Obsah obecné priority modernizace železniční infrastruktury investiční akce do roku 2025

Více

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Operační program doprava Přehled priorit a opatření Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 06. 2015 bod programu: 67 věc: Vyjádření ke Konceptu územně technické studie Nová trať Litoměřice Ústí nad Labem st. hranice SRN - informace dopad na rozpočet:

Více

Rozvojové aktivity Zlínského kraje

Rozvojové aktivity Zlínského kraje INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI VE ZLÍNSKÉM KRAJI 1 Rozvojové aktivity Zlínského kraje Zlín 12. 6. 2008 Milan Filip odbor strategického rozvoje kraje 2 OBSAH PREZENTACE 1. ZLÍNSKÝ KRAJ POSTAVENÍ V RÁMCI ČR 2.

Více

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015 1 V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila ITI Olomoucké metropolitní oblasti konference Olomouc, 29.4.2015 1. Část jak vidím město a obec 2. Část data 3. Část principy plánů udržitelné

Více

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Investor: Správa železniční dopravní cesty s. o., Stavební správa Plzeň Generální projektant: SUDOP Praha a. s. Celkové investiční

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická - aktualizace

Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická - aktualizace Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická Zpracovatel: Vedoucí projektu: ATELIÉR DPK, s.r.o. Žižkova 5 602 00 Brno Ing. Petr Soldán Říjen 2007 Obsah: 1 ÚVOD...

Více

Železnice a přestupní terminály v České republice

Železnice a přestupní terminály v České republice CZECHBUS 2014 Železnice a přestupní terminály v České republice Ing. Michal Váňa, Ph.D. odbor strategie Praha, 19. 11. 2014 Proč využívat železniční dopravu? Je rychlá a relativně spolehlivá, plnoprávné

Více

Multimodální přeprava cestujících

Multimodální přeprava cestujících Dopravní kombinace Praha 26. 05. 2015 Multimodální přeprava cestujících Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ // prezident www.svazcestujicich.cz Kdy je v Praze největší dopravní zácpa?

Více

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE , PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO Ing. Petr BUDÍN Ing. Karel NEDVĚD Ing. Petr BUDÍN KRAJ: PLZEŇSKÝ OBEC: STŘÍBRO STAVEBNÍK: Správa a údržba

Více

ČESKÉ DRÁHY, a.s. GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ. Čekací doby. a opatření při zpoždění vlaků osobní dopravy. Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín

ČESKÉ DRÁHY, a.s. GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ. Čekací doby. a opatření při zpoždění vlaků osobní dopravy. Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín ČESKÉ DRÁHY, a.s. GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ Čekací doby a opatření při zpoždění vlaků osobní dopravy Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín Platí od 11.prosince 2005 Schváleno rozhodnutím ředitele odboru osobní

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2016 Síť sociálních služeb Zlínského kraje

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2016 Síť sociálních služeb Zlínského kraje AKČNÍ PLÁN E CH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2016 Síť sociálních služeb Zlínského kraje Příloha č. 1 POSKYTOVATEL lůžek ) PRO SENIORY CENTRA DENNÍCH SLUŽEB Charita Zlín Domovinka-centrum denních služeb

Více

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory Silnicei/ Oldřichovice Èeský Tìšín Siln informační leták, stav k 08/2014 I/ Tøanovice most pøes Neborùvku most pøes Bystrý potok T56 most pøes Malý Javorový potok Oldřichovice Silnice I/ Dopravní význam

Více

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ)

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) DOPRAVA DO/Z BEDŘICHOVA KONCEPT DOPRAVY V RELACI JABLONEC N.NIS. BEDŘICHOV Na základě charakteristik produkce a atrakce je třeba posuzovat

Více

Vysokorychlostní železnice v ČR proč?

Vysokorychlostní železnice v ČR proč? Ing. Petr Šlegr Š Ing. Petr Šlegr Několik faktů z historie železnice ve světe a u nás 1805 Trevithickova parní lokomotiva 1825 První veřejná železnice v Anglii 1829 Liverpol Manchester 1832 koněspřežná

Více

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ 1. Pojmy a definice Řešení autobusových nádraží v ČR upravuje ČSN 73 6075 Navrhovanie autobusových staníc. Při navrhování autobusových nádraží se přiměřeně uplatní pravidla

Více

Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR. v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK)

Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR. v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK) Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK) Současný stav a související problémy Definice dálniční sítě? Soubor

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2015

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 Příloha č. 1 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 Síť sociálních služeb ského kraje - sociální služby zařazené do kategorie A pro rok 2015 POSKYTOVATEL NÁZEV IDENTIFIKÁTOR

Více

Simulační podpora prověřování variantního uspořádání kolejišť v rámci železničních stanic

Simulační podpora prověřování variantního uspořádání kolejišť v rámci železničních stanic Simulační podpora prověřování variantního uspořádání kolejišť v rámci železničních stanic Případová simulační studie žst. Praha Masarykovo nádraží Bc. M. Binko, Ing. M. Zaťko 24.09. 2013 Cíl studie za

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v říjnu 2012

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v říjnu 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v říjnu 2012 Nárůst nezaměstnanosti, ke kterému v letošním roce dochází od července, pokračoval i v říjnu. Nezaměstnanost ve Zlínském kraji v říjnu

Více

Koncepce rychlédopravy v ČR

Koncepce rychlédopravy v ČR Návrh postupného přetváření železniční sítě SŽDC konkurenceschopná evropská síť Mgr. Jan ILÍK Odbor drah, železniční a kombinované dopravy, MD ČR Koncepce rychlédopravy v ČR AKTUÁLNĚ-úkol Politiky územního

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura bude jiná, přidány nové podporovatelné oblasti

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2014

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2014 Příloha č. 1 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2014 Síť sociálních služeb Zlínského kraje - sociální služby zařazené do kategorie A pro rok 2014 POSKYTOVATEL NÁZEV IDENTIFIKÁTOR

Více

10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky 1 ze dne: Naše značka: 97856/ENV/lO Vyřizuje: Ing. Krausová/1.2142 PRAHA 10. u. 2010 Věc: Posuzování

Více

Usnesení z 75. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 29. dubna 2009

Usnesení z 75. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 29. dubna 2009 Usnesení z 75. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 29. dubna 2009 Usnesení č. 503 předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce ŘSD ČR, a to: zvýšení finančních prostředků

Více

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje. Ing. Jaromír Holec

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje. Ing. Jaromír Holec Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Ing. Jaromír Holec 1 KORDIS JMK, spol. s r. o. KORDIS JMK, spol. s r. o. vznik 2002 Společníci (zakladatelé) : Jihomoravský kraj (51%) Statutární město

Více

České dráhy a.s. Generální ředitelství Odbor osobní dopravy a přepravy Krajská centra osobní dopravy Olomouc, Ostrava a Zlín.

České dráhy a.s. Generální ředitelství Odbor osobní dopravy a přepravy Krajská centra osobní dopravy Olomouc, Ostrava a Zlín. České dráhy a.s. Generální ředitelství Odbor osobní dopravy a přepravy Krajská centra osobní dopravy Olomouc, Ostrava a Zlín Čekací doby a opatření při zpoždění vlaků osobní dopravy v obvodu Moravskoslezského,

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ZLÍNSKÉHO KRAJE 3. AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ZLÍNSKÉHO KRAJE 3. AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ZLÍNSKÉHO KRAJE 3. AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ TEXTOVÁ ČÁST Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ZLÍNSKÉHO KRAJE 3.

Více

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E Úvodní informace Základním principem řešení v rámci této studijní rozvahy je ověření možností alternativního

Více

Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA. Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA. Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje kvalitní dopravní poloha je považována za nutnou, nikoliv za postačující

Více

Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha-Vysočany, 2. stavba Dokumentace k územnímu rozhodnutí

Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha-Vysočany, 2. stavba Dokumentace k územnímu rozhodnutí Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha-Vysočany, 2. stavba Dokumentace k územnímu rozhodnutí Investor: SŽDC, s. o. Projektant: SUDOP PRAHA a.s. Seznámení se SŽDC, s. o. a ČD, a.s. Správa železniční dopravní

Více

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Doprava a dopravní infrastruktura významný faktor rozvoje regionů Středočeský kraj Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Středočeský kraj

Více

Informace o situaci na trhu práce ve Zlínském kraji k 31.8.2012

Informace o situaci na trhu práce ve Zlínském kraji k 31.8.2012 Informace o situaci na trhu práce ve Zlínském kraji k 31.8.2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Uchazeči celkem 5 844 6 453 7 356 8 178 27 831 - z toho ženy 3 033 3 512 3 669 4 518 14 732 Uchazeči dosažitelní 5 602 6 355

Více

Výsledková listina přijímacích zkoušek

Výsledková listina přijímacích zkoušek Obor: Obchodní akademie Výsledková listina přijímacích zkoušek OBCHODNÍ AKADEMIE TOMÁŠE BATI A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZLÍN ze dne: 22. 4. 2015 Přijatí uchazeči jsou v případě zájmu o studium povinni

Více

MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA

MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA Základní údaje o městské dopravě Provoz plzeňské elektrické dráhy byl zahájen v roce 1899 na třech trasách, které vytvořily základ dnešní ové sítě. Pro zajištění dopravy do okrajových

Více

Moderní dopravní služby

Moderní dopravní služby Veřejná doprava budou jasně nastavena nová pravidla podílu státu a krajů na financování regionální autobusové a především železniční dopravy (dosavadní vládou posvěcený model platí pro roky 2010-2019),

Více

Optimalizace dopravní obslužnosti Kraje Vysočina drážní a veřejnou linkovou dopravou. Dílčí část A1, A2. Denis Sitora Rostislav Vašíček.

Optimalizace dopravní obslužnosti Kraje Vysočina drážní a veřejnou linkovou dopravou. Dílčí část A1, A2. Denis Sitora Rostislav Vašíček. RK-20-2015-36, př. 1 Počet stran: 9 Odborný zpracovatel optimalizace dopravní obslužnosti, jednotného tarifu a technické části zadávací dokumentace pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE VII /2008 XII /2008 Stručná informace o IDS JMK Koordinátor IDS JMK - KORDIS JMK, spol. s r. o., společnost zřízená Jihomoravským krajem a Městem Brnem.

Více

A/ URBANISTICKÉ VSTUPY A PŘEDPOKLADY

A/ URBANISTICKÉ VSTUPY A PŘEDPOKLADY OBSAH TABULKOVÉ ČÁSTI A/ URBANISTICKÉ VSTUPY A PŘEDPOKLADY Hodnoty zdrojů a cílů za katastrální území v plochách stabilizovaných, Hodnoty zdrojů a cílů v plochách návrhových, Souhrnný přehled hodnot zdrojů

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD

Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD Ing. Peter Marec MD odbor infrastruktury a ÚP Liberec 19. 20. září 2013 Dopravní plánování Evropská úroveň Bílá kniha Cesta k jednotnému evropskému

Více

Rozvojové projekty Jihomoravského kraje. 12. 1. 2010 Brno

Rozvojové projekty Jihomoravského kraje. 12. 1. 2010 Brno Rozvojové projekty Jihomoravského kraje 12. 1. 2010 Brno ORR 11/2005 Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 Střednědobý programový dokument Navazuje na Program rozvoje JMK 2006 2009 Návrh

Více

Silnice R43 v trase Boskovickou brázdou. Stanovení intenzit dopravy v úseku Kuřim Troubsko. Slovákova 2 602 00 Brno. Brno, květen 2005 Souprava : 0

Silnice R43 v trase Boskovickou brázdou. Stanovení intenzit dopravy v úseku Kuřim Troubsko. Slovákova 2 602 00 Brno. Brno, květen 2005 Souprava : 0 Silnice R43 v trase Boskovickou brázdou Stanovení intenzit dopravy v úseku Kuřim Troubsko Zpracovatel : ADIAS s.r.o. Slovákova 2 602 00 Brno Brno, květen 2005 Souprava : 0 s.r.o., atelier dopravního inženýrství,

Více

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7. ŽD PD Provozování dráhy Železnice Desná Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing.

Více

Dopravní infrastruktura okresu Břeclav

Dopravní infrastruktura okresu Břeclav Dopravní infrastruktura okresu Břeclav Práce do předmětu P108 Environmentalistika Zdeněk Hrabě Po stránce dopravy je okres Břeclav velmi důležitým tranzitním územím, ať jde o dopravu železniční, silniční,

Více

Projekt Čistá řeka Bečva I

Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt je situován do uceleného povodí řeky Bečvy, které se nachází v jihovýchodní části České republiky podél státních hranic se Slovenskou republikou. Je to část příhraniční

Více

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 MÚK Trojice Říjen 2009 Závěrečná zpráva Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 DHV CR, spol. s r.o. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8

Více

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY APEX ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY Jednotný regionální dopravní systém, založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro, tramvaje), autobusová doprava je organizována

Více

Dopravní infrastruktura Třinecka

Dopravní infrastruktura Třinecka Dopravní infrastruktura Třinecka RNDr. Věra Palkovská starostka města Třince 12. 11. 2008 Výstavba přeložky silnice I/68 a I/11 v úseku Třanovice Nebory Oldřichovice - Bystřice Současný stav: Zhoršující

Více

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA Nabídka PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA ČESKÁ REPUBLIKA Duben 2010 Investorsko In enýrská a.s., Gorkého 658/15, 460 01 Liberec Tel. +420 485 253 333, fax +420 485 253 344, www.iias.cz, e-mail ii@iias.cz Vážení,

Více

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ Metodická část Brněnské komunikace a.s. Útvar dopravního inženýrství LISTOPAD 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Metodika pro řešené zón 30 v Brně Metodická část Objednatel materiálu:

Více

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO THE PUBLIC PARTICIPATION AND COMMUNICATION CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 Dan Škaroupka Úsek technický Magistrátu města Brna OBSAH PREZENTACE STRATEGICKÁ

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

ŽELEZNIČNÍ KORIDORY. a významné železniční stavby v Plzeňském kraji pro ekologickou dopravu ČR

ŽELEZNIČNÍ KORIDORY. a významné železniční stavby v Plzeňském kraji pro ekologickou dopravu ČR Stavební správa západ Sokolovská 278/1955 190 00 PRAHA 9 ŽELEZNIČNÍ KORIDORY a významné železniční stavby v Plzeňském kraji pro ekologickou dopravu ČR pracoviště Plzeň Sušická 25 304 88 Plzeň Ing. Pavel

Více

Integrace Mělníka a Neratovic

Integrace Mělníka a Neratovic Integrace Mělníka a Neratovic Základní principy integrace jednotný regionální dopravní systém založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro, tramvaje), autobusová doprava je organizována

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ Platí od 14. prosince 2014 Z m ě n y Číslo změny Platí od Opravil aktualizace 12. ledna 2015 KANGO 1. 2. února 2015 KANGO 2. 13. dubna 2015

Více