MATURITNÍ PRÁCE. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATURITNÍ PRÁCE. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18"

Transkript

1 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18 Praha 1, Masná 18 PSČ Obor vzdělání: Zaměření: M/006 Provoz a ekonomika dopravy Zasilatelství MATURITNÍ PRÁCE Téma: Import vozové zásilky kamionovou dopravou z Istanbulu do Ostravy Třída: DZ4 Školní rok: 2011/ 2012 Ondřej Veselý

2

3 Prohlašuji, že maturitní práci jsem vypracoval samostatně na základě uvedeného seznamu použité literatury. Souhlasím, aby tato maturitní práce byla použita k výukovým účelům Vyšší odborné a Střední průmyslové školy dopravní, Praha 1, Masná 18 Dne:.. Ondřej Veselý

4 Shrnutí V této práci jsem řešil import vozové zásilky z Istanbulu do Ostravy silniční dopravou, tedy nejrozšířenějším způsobem dopravy zásilek a zboží na světě. Snažil jsem podchytit všechny potřebné věci, týkající se konkrétního případu tak, jako to v praxi dělá společnost Lagermax spedice a logistika s.r.o. Tuto společnost jsem navštěvoval téměř celý rok v rámci mých praxí a v této maturitní práci figurovala v roli konzultanta. Společnosti Lagermax je také věnován začátek práce. Následuje podrobné rozepsání všech potřebných dokumentů a podmínek pro zprostředkování silniční přepravy. Ve třetí části se již věnuji technologii přepravy a celému procesu, který s ní souvisí. V závěru práce jsem se snažil zachytit kalkulaci ceny a dostupná bezpečnostní opatření v silniční dopravě. Nedílnou součástí jsou samozřejmě přílohy na úplném konci.

5 Obsah: 1 Firma Lagermax spedice a logistika s. r. o Historie společnosti Současnost České zastoupení Poskytované služby Přepravní a celní podmínky Vozová zásilka Zasilatelská smlouva Úmluva CMR Limit náhrady škody Mezinárodní dodací podmínky INCOTERMS INCOTERMS Doložky pro všechny způsoby Doložky pro námořní a vnitrozemskou vodní přepravu FCA = Free Carrier (Vyplaceně dopravci) Úmluva TIR Karnet TIR Evropská dohoda AETR Databáze RaalTrans Celní proces Zajišťování přepravy Poptávka Dopravce Přepravní cesta Objednávka Nákladní list CMR Provedení přepravy Fakturace Bezpečnostní opatření Kalkulace ceny za přepravu Použitá literatura Přehled příloh

6 Seznam obrázků a tabulek Obrázek 1: Logo firmy Obrázek 2: Historie Obrázek 3: Incoterms Obrázek 4: Doložky pro všechny způsoby přepravy Obrázek 5: Doložky pro námořní a vnitrozemskou vodní přepravu Obrázek 6: FCA Obrázek 7: Autohof CZ, s.r.o

7 Úvod: Doprava mne vždy fascinovala velikou škálou možností jak lze provést jednu přepravu. I v případě této relace by existovalo mnoho alternativ kudy a jak zboží přepravit, avšak vždy záleží na požadavcích příkazce, který logicky chce zaplatit co nejméně a zboží přepravit co nejrychleji. Přesně pro tyto případy je nejvýhodnější silniční doprava. Samozřejmě, že ostatní druhy dopravy by mohly být rychlejší, bezpečnější či ekologičtější, ale v současné době bohužel za cenu markantně vyšší než zlatá střední cesta, kterou je všudypřítomná a oblíbená přeprava po silnici. Pevně věřím, že se mi v práci podařilo obsáhnout vše, co je důležité a popsat tuto fiktivní přepravu tak, jak by doopravdy probíhala v každodenní praxi spediční firmy

8 1 Firma Lagermax spedice a logistika s. r. o. Obrázek 1: Logo firmy 1.1 Historie společnosti Společnost Lagermax byla založena 20. července 1920 původně jako sklad (Lagerhaus) a rozvážka podnikání ve čtvrti Maxglan v Salcburku. Spediční odvětví firmy se rozvinulo až později zejména díky švýcarským investorům. Obrázek 2: Historie 1.2 Současnost V oblasti spedice, autodopravy a logistiky je dnes Lagermax největší společností v Salcburku. Motto firmy zní: Společně v pohybu (Together in motion), čehož dosahují každý díky principu sounáležitosti a spolupráce. Po mnoho let firma realizovala politiku expanze ve východní Evropě a dnes vlastní pobočky v České republice, Bosně a Hercegovině, Bulharsku, Chorvatsku, Rumunsku, Srbsku, Slovensku, Slovinsku a Maďarsku. Všechny pobočky dohromady zaměstnávají lidí

9 1.3 České zastoupení V roce 1990 byla založena firma DRUSPED Praha, družstvo jako přepravní společnost zabývající se mezinárodní spedicí a zasilatelstvím. V roce 1991 se stala zakládajícím členem Svazu spedice a skladování, dnes Svaz spedice a logistiky. Od roku 1993 se datuje kapitálový vstup rakouské spediční společnosti LAGERMAX GmbH a to 50% podílem ve firmě Drusped-Lagermax, s.r.o., který byl v roce 1996 rozšířen na 100%. Od změna názvu firmy z Drusped-Lagermax, s.r.o. na Lagermax spedice a logistika s.r.o. V České republice jsou v současné době otevřeny další pobočky v Brně, Ostravě, Plzni a na ruzyňském letišti. Lagermax je členem ve sdruženích: Svaz spedice a logistiky, IATA, FIATA a WIN LOGISTICS GROUP 1.4 Poskytované služby Vyzvednutí / doručení zásilek v ČR do 24 hodin Denní napojení na evropskou distribuční síť koncernu Lagermax Expresní dodání dle Vašich požadavků Sběrná služba Celokamionové přepravy Termínované dodávky (JUST IN TIME) Skladová manipulace Balení zásilek Sjednání vhodného pojištění - 3 -

10 2 Přepravní a celní podmínky Import vozové zásilky z Istanbulu (Turecko) do Ostravy (České republika), který je řešený v této práci je prováděn silniční dopravou. V této části se zaměřím na všechny přepravní a celní podmínky, úmluvy a dohody, které budou použity. Při řešení přepravy hrají podstatnou úlohu karnet TIR a dodací podmínka FCA INCOTERMS Vozová zásilka Vozová zásilka je náklad, přepravovaný jednomu odesílateli, jednou jízdou vozidla nebo náklad, jehož hmotnost přesahuje 2,5 tuny. Jsou to tedy zásilky, které: Využijí ložný prostor Využijí užitečné zatížení vozidla 2.2 Zasilatelská smlouva Zasilatelskou smlouvou se zasilatel zavazuje příkazci (zákazníkovi), že svým vlastním jménem na jeho účet obstará přepravu jeho zásilky z místa odeslání do místa určení, Příkazce se zavazuje zaplatit zasilateli za tuto službu. Zasilatelská smlouva je definována v obchodního zákoníku. 2.3 Úmluva CMR (Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route) V květnu 1958 byla v Ženevě sjednána "Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční dopravě" (CMR). Československo tuto smlouvu ratifikovalo v září Česká republika jako nástupnický stát ji rovněž respektuje. Touto úmluvou se upravují podmínky jednotné úpravy přepravní smlouvy v silniční mezinárodní dopravě, sjednocují se nároky na užívané doklady a odpovědnosti dopravce. Úmluva se rovněž vztahuje na každou smlouvu o přepravě zásilek, prováděné za úplatu, silničním vozidlem. Nezbytnými podmínkami platnosti je, aby místo převzetí zásilky a předpokládané místo jejího dodání, jak jsou uvedena ve smlouvě, ležela ve dvou různých - 4 -

11 státech, z nichž alespoň jeden je smluvním státem této úmluvy. Vystavením nákladního listu CMR se uzavírá smlouva o přepravě mezi odesílatelem a dopravcem Limit náhrady škody Limit odpovědnosti dopravce za poškození nebo ztrátu zásilky je v zemích Mezinárodního měnového fondu stanoven ve výši 8,33 SDR (ZPČ - zvláštní právo čerpání) za 1 kg váhy zboží brutto. Na tuto hodnotu by měl dopravce pojistit svojí odpovědnost. Pokud kilogramová cena převyšuje tento limit, je povinností dopravce zákazníka na tuto skutečnost upozornit. Zákazník může, po zaplacení příplatku k přepravnému, dopravce k odpovědnosti za vyšší cenu zavázat. Příplatek poslouží dopravci k tomu, aby své standardní pojištění pro tuto přepravu zvýšil. 2.4 Mezinárodní dodací podmínky INCOTERMS (International Commercial Terms) INCOTERMS byly definovány v roce 1936 v Paříži Mezinárodní obchodní komorou, za účelem odstranění problémů spojených s rozdílností obchodních zákoníků různých zemí. Protože mezinárodní obchod procházel velkými změnami, byly v letech 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000 a v roce 2010 upravovány postupně do dnešní podoby. Dnem 1. ledna 2011 vstoupilo v platnost osmé vydání, Incoterms 2010, tím jaké přineslo změny se budu ještě v této práci zabývat podrobněji. Pravidla Incoterms se týkají mezinárodní dopravy, zejména přepravy, nákladů na přepravu, zodpovědností a řešení případných rizik. Tato pravidla nemají povahu právní normy a závaznými se stávají až tehdy, když se na ně strany kupní smlouvy výslovně odvolají v textu smlouvy. Incoterms jsou uznávány vládami ve většině států světa, znalost těchto pravidel je podmínkou bezproblémového uzavírání dohod v mezinárodním obchodě. Určují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím řeší otázku přechodu nákladů a rizik z prodávajícího na kupujícího. Vydání nové verze však neznamená, že starší verze zaniknou, a proto je u jednotlivých dodacích doložek nutné uvádět rok vydání Incoterms, aby nedocházelo ke zbytečným sporům v jejich výkladu

12 Správný zápis dodací podmínky je například ve tvaru: FCA Istanbul INCOTERMS Zkratka FCA označuje konkrétní dodací podmínku, Istanbul označuje místo, kde se parita dělí a INCOTERMS 2010 označuje konkrétní vydání podmínek, na kterých se obě strany dohodly INCOTERMS 2010 Obrázek 3: Incoterms 2010 Od 1. ledna 2011 vstoupily v platnost nové, přepracované podmínky Incoterms. Zanikly podmínky DAF, DES, DEQ a DDU, které nahradily: DAP = S dodáním na místo (Delivered at Place) DAT = S dodáním do terminálu (Delivered at Terminal) Podle Incoterms 2010 je zboží u ustanovení FOB, CFR a CIF dodané, jakmile je na palubě lodi a nikoliv jako dosud - při přechodu přes zábradlí. Nejdůležitější změnou je však nové rozdělení do dvou kategorií: Doložky pro všechny způsoby přepravy Doložky pro námořní a vnitrozemskou vodní přepravu - 6 -

13 2.4.2 Doložky pro všechny způsoby První skupina zahrnuje 7 pravidel INCOTERMS 2010, která mohou být použita bez ohledu na způsob zvolené dopravy. Do této skupiny patří pravidla: EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP a DDP. Následuje schéma pro lepší orientaci. Prodávající nehradí hlavní přepravu Hlavní přepravu hradí prodávající Dodání do překladiště nebo místa určení Obrázek 4: Doložky pro všechny způsoby přepravy Doložky pro námořní a vnitrozemskou vodní přepravu V druhé skupině pravidel INCOTERMS 2010 obě místa: místo dodání a místo, kam je zboží dopraveno kupujícímu, představují přístavy a z tohoto důvodu jsou tato pravidla zařazena do druhé skupiny pro námořní a vnitrozemskou vodní přepravu : FAS, FOB, CFR a CIF

14 Prodávající nehradí hlavní přepravu Hlavní přepravu hradí prodávající Obrázek 5: Doložky pro námořní a vnitrozemskou vodní přepravu FCA = Free Carrier (Vyplaceně dopravci) Vyplaceně dopravci znamená, že REYYAN ISTANBUL tj. prodávající, dodá zboží dopravci tj. Autohof CZ, kterou jmenuje VEGA OSTRAVA (kupující) v objektu společnosti REYYAN. V bodě dodání dopravci přecházejí rizika z prodávajícího na kupujícího. Pravidlo FCA požaduje, pokud to přichází v úvahu, aby společnost REYYAN celně odbavila zboží pro vývoz, avšak nemá žádnou povinnost, jedná-li se o celní odbavení zboží v dovozu anebo o úhradu dovozního cla či provedení jakékoliv celní formality v dovozu. Obrázek 6: FCA - 8 -

15 2.5 Úmluva TIR Úmluva TIR je celní úmluvou, která má svůj původ v Hospodářské radě Evropy a je zaštítěna OSN v Ženevě. Úmluva má umožnit mezinárodní přepravu zboží zjednodušením celních požadavků. Podle jejich ustanovení schválená vozidla a kontejnery, které byly po prohlídce na celnici v zemi vypravení zapečetěny, jsou osvobozeny od dalších celních prohlídek až k celnici v zemi určení. Karnet slouží jako pojistka garantovaná státem, který ji vydal, tudíž zbavuje řidiče povinnosti platit depozita nebo poplatky, jež by na něj jinak byly v tranzitních zemích uvaleny. Úmluva sama o sobě neposkytuje žádné absolutní právo na vstup nákladního vozidla do nějaké země, prostě říká, že celní úředníci přijmou vozidlo a doklady za dostačující pro převoz zboží mezi státy. Úmluva TIR se nesmí využívat pro mezinárodní cesty probíhající jen na území Společenství nebo EFTA (Evropské sdružení volného obchodu) Karnet TIR Sdružení ČESMAD Bohemia může vydat karnety TIR pouze dopravcům, kteří splňují podmínky stanovené IRU, složili předepsané finanční záruky a podepsali tzv. Závazné prohlášení dopravní společnosti pro přijetí do celního systému karnetu TIR a udělení oprávnění k užívání běžných karnetů. Podpisem Závazného prohlášení se dopravce zavazuje, že se bude přesně řídit ustanoveními výše zmíněného celního systému. Mimo jiné výslovně prohlašuje, že se nikdy nedopustil žádného celního podvodu či jiného podobného deliktu. Zároveň prohlašuje, že bude pečlivě a čitelně vyplňovat příslušné rubriky karnetu, vést předepsanou evidenci o převzatých karnetech a jejich vracení. Zavazuje se dodržovat pokyny celních orgánů, vyžadovat potvrzování karnetu, zejména při ukončení dopravní operace v systému TIR. Dále svým podpisem stvrzuje, že nebude na podkladu běžných karnetů TIR provádět přepravu alkoholických a tabákových výrobků, s výjimkou piva, vína a surového tabáku

16 Pro tyto přepravy je určen speciální karnet TIR s označením Tobacco/Alcohol, který poskytuje ručení ve výši USD. Sankce za porušení uvedených povinností jsou uvedeny v závazném prohlášení. Podpisem Závazného prohlášení držitel karnetu též uznává právo Sdružení dočasně nebo definitivně mu odejmout možnost užívat karnety TIR a to i bez předchozího oznámení. Každý žadatel, splňující podmínky pro přijetí do systému TIR a je sdružením schválen, je povinen před vydáním prvního karnetu poskytnout finanční záruku v minimální výši USD na dopravní společnost. Karnet TIR je v podstatě blok párových listů, očíslovaných 1 a 2 s kontrolními útržky. Jeden list se odevzdává při vstupu do země, druhý při výstupu či odbavení. Na každém listu je soupis nákladu a podrobnosti o cestě, které musí dopravce vyplnit před započetím cesty, druhá část listu s kontrolním útržkem, jež zůstává v bloku, je vyplněna celním úřadem. Po vyplnění zůstane řidiči blok útržků. Ty musí vrátit asociaci ve své zemi, která ho vydala. Karnet má při vrácení vytrhaný rovný počet stran, tzn. dvě za každou zemi, na každém útržku je razítko celnice. Pro cesty přes členské země EU je celé Společenství považováno za jedinou zemi. Karnety TIR jsou k dispozici ve dvou velikostech: 14 listů (14 stran) pro použití maximálně v 7 zemích (a přechod šesti hranic), obvykle používaný pro cestu nejdále do Turecka nebo východní Evropy 20 listů (20 stran) pro použití nejvýše v 10 zemích (a přechod devíti hranic), důležitý pro cesty na Střední východ. Karnet je platný na jednu jízdu a 45 dní bez ohledu na velikost. Časový limit běží od data vydání do začátku cesty (tj. celní odbavení při odjezdu) a stanovují ho pojišťovny. Jestliže celní úřad karnet orazítkuje při vstupu, má právo stanovit časový limit na délku cesty v dané zemi, např. Turecko povoluje na tranzit 5 dní. Celníci mohou rovněž určit i trasu. Karnet musí být vyplněn v jazyce země vypravení a musí být vydávajícímu úřadu vrácen do 15 dnů po použití nebo vypršení platnosti

17 2.6 Evropská dohoda AETR (Accord européen sûr les transports routiers) Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě, byla sjednaná v Ženevě 1. července Vznikla zapracováním připomínek do textu stejnojmenné mezinárodní dohody z roku 1962, která však zůstala jen návrhem, neboť ji žádný z jejích signatářů neratifikoval. Dohoda vstoupila v platnost dle článku 16, odst. 4 dne 5. ledna AETR sjednocuje podmínky pro práci osádek v silniční dopravě tím, že předepisuje doby trvání jednotlivých úkonů. Vytváří předpoklady pro zvyšování bezpečnosti v mezinárodní dopravě a zároveň stanovuje i kontrolní mechanismy k ověřování dohodnutých zásad. AETR také předepisuje minimální věk řidičů. Tyto podmínky platí pro vozidla nad 3,5 t celkové hmotnosti a na úrovni každé smluvní strany. Hlavní podmínky, které musí každá osádka splňovat: Denní doba řízení, tj. doba, která uplyne mezi dvěma následujícími odpočinky. Tato doba nesmí přesáhnout 9 hodin (2x za týden ji lze překročit na 10 hodin). Celková doba řízení ve dvou po sobě následujících týdnech nesmí překročit 90 hodin. Nepřetržitá doba řízení je 4,5 hodiny, po této době musí následovat přestávka 45 minut (lze ji rozdělit do částí, které musí být nejméně 15 minut dlouhé). Denní odpočinek byl stanoven na dobu 11 nepřetržitých hodin v průběhu každých 24 hodin (lze jej zkrátit 3x týdně na 9 hodin, ale je potřeba zvýšit dobu týdenního odpočinku). Týdenní odpočinek představuje dobu 45 hodin po sobě následujících, může být zkrácen na 36 hodin v případě, že jej řidič čerpá v místě bydliště

18 Minimální věk řidičů mezinárodní silniční nákladní dopravy je: o 18 let do hmotnosti 7,5 t o 21 let ostatní vozidla Dokladem a důkazem respektování úmluvy AETR je tzv. tachograf, tj. přístroj, který provádí elektronický záznam o provozu vozidla. Tachograf je povinně namontován na každé vozidlo o celkové hmotnosti větší než 3,5 t, které provádí mezinárodní dopravu. Pokud není možno použít k záznamům činnost kontrolního zařízení na vozidle, je povinností osádky záznamy provádět ručně, s využitím předepsaných formulářů. 2.7 Databáze RaalTrans Jinými slovy též spediční databanka. Software, který nabízí dokonalé řešení přepravních potřeb nejen pro dopravní a spediční firmy, ale také pro výrobní závody a podniky poskytující služby. Denně je zde zadáno až aktuálních nabídek nákladů a volných vozů. V přehledném ovládacím programu RaalTrans Editor zadávají již zmiňované firmy vlastní nabídky a vyhledávají v nabídkách ostatních uživatelů pomocí řady užitečných funkcí. Jedna z funkcí je například plánovač tras, zobrazení zadané destinace na mapě, kalkulace nákladů a mnoho dalšího. 2.8 Celní proces Zde budu uvádět výstupní celní úřad (VCÚ) město Istanbul a konečný celní úřad (KCÚ) Ostravu. V Istanbulu se vystaví vývozní celní doklad (dále jen VDD), který se však na hranicích Turecka ukončí a to tak, že se předloží karnet TIR ( TIR se otevře ). VDD se poté vrací zpět do Istanbulu. K tomu se navíc vystaví TIR s čárovým kódem (jinak též tranzitní celní doklad TIR, dále jen TDD TIR). Kamion se plombuje a zboží je tak pod celním dohledem. S tímto se přejíždějí hranice a celníci si z karnetu TIR odtrhávají útržkové listy. V Ostravě se předloží TDD TIR a doklady se ukončí tak, že příjemce zboží předá Jednotný správní doklad (JSD) celnímu úřadu. Na základě JSD je vyměřen celní dluh, který se musí zaplatit

19 3 Zajišťování přepravy V této části se věnuji řešení konkrétního zasilatelského případu přepravy vozové zásilky z Istanbulu do Ostravy, tak jak ho v praxi řeší společnost Lagermax spedice a logistika s.r.o. 3.1 Poptávka VEGA OSTRAVA (dále jen VEGA) je společnost, která se zabývá prodejem kvalitních podlahových krytin, včetně zakázkové výroby pro náročné zákazníky. Tato společnost se poptává po přepravě 26 ks EUR palet textilních podlahových krytin v rolích o celkové hmotnosti kg brutto, která se má uskutečnit ze skladu jejího obchodního partnera v Istanbulu. Po odeslání poptávky zasilateli příkazce čeká na nabídku. Pokud s nabídkou od zasilatele souhlasí, vyplní zasilatelský příkaz, který lze najít v online podobě na internetu a odešle ke zpracování. Vyplněný zasilatelský příkaz viz. příloha č Dopravce Potvrzením objednávky začíná zasilatel organizovat samotnou přepravu. Nutné je vybrat vhodného dopravce na základě požadavků firmy VEGA. Vhodný dopravce se vybere buď za pomocí programu RaalTrans (viz. str. 12), nebo se kontaktuje dopravce prověřený na základě předchozích zkušeností. Zasilatel poté dopravce kontaktuje a domlouvá se s ním na podmínkách přepravy Istanbul - Ostrava. Jako nejvhodnější dopravce byla vybrána společnost Autohof CZ, s.r.o. se sídlem v Praze, která se specializuje na oblasti Turecka, Bulharska a Rumunska. Obrázek 7: Autohof CZ, s.r.o

20 3.3 Přepravní cesta Přepravní cesta byla stanovena z Turecka přes: Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko, Slovensko až do České republiky - celkem 1920 km. Existuje kratší (1875 km) alternativa, kde je cesta vedena přes Srbsko místo Rumunska, avšak tato možnost se téměř vůbec nevyužívá. Plán s vytyčenou trasou naleznete v příloze č Objednávka Objednávka obsahuje tyto informace: Hmotnost: kg Počet kusů: 26x EUR PAL Místo nakládky: Istanbul Místo vykládky: Ostrava Datum nakládky zboží: Datum vykládky zboží: Druh zboží: Textilní podlahové krytiny v rolích Formulář objednávky přepravy, obsahující kompletní informace, je uveden v příloze č Nákladní list CMR Na základě informací od zasilatele dopravce vystavuje mezinárodní nákladní list CMR na relaci Istanbul - Ostrava. Zasilatel požaduje přiložení dokladu CMR potvrzeného příjemcem k faktuře za silniční přepravu, jinak faktura nebude dopravci uhrazena. Vyplněný nákladní list naleznete v příloze č

21 3.6 Provedení přepravy Přeprava proběhla dle objednávky v ujednaném termínu ( ). Zasilatel se obrací na celní oddělení své firmy, které vyřizuje celní záležitosti. Celní proces včetně operací s celními dokumenty viz. Celní proces na str Fakturace Po uskutečnění přepravy byla vystavena faktura včetně všech náležitostí v zákonné lhůtě 14 dnů. Vyplněnou fakturu naleznete v příloze č Bezpečnostní opatření CMR limituje odpovědnost dopravce za ztrátu nebo poškození zásilky do stanovené výše. Tato úmluva zároveň obsahuje možnosti vyvinění dopravce ve smlouvami stanovených případech. Zasilatel má v běžné praxi sjednané pojištění odpovědnosti zasilatele, jenž při vzniku pojistné události hradí škody do výše odpovědnosti vyplývající z úmluv upravujících přepravu. Může se stát, že v důsledku nedbalosti pracovníků při handlingových operacích nebo shodou náhod při provádění přepravy, dojde k poškození nebo ztrátě zásilky. Proti těmto rizikům si může zákazník sjednat zbožové pojištění. Povinnosti a práva prodávajícího a kupujícího jsou obsaženy v Incoterms 2010 na str

22 4 Kalkulace ceny za přepravu Cena byla stanovena na Kč a jsou v ní započítány všechny náklady včetně zasilatelské provize. Kalkulace na základě kilometrické vzdálenosti Istanbul - Ostrava: 1920 km Cena za 1 km: 31 Kč 1920 (km) x 31 (Kč) = ,- Kč Dovozní celní odbavení v Importu (JSD): 600,- Kč DPH 20% = Kč/100*20 = ,- Kč Celková cena: = ,- Kč Cena za tuto přepravu byla stanovena: ,- Kč Faktura viz. příloha č

23 Závěr: Na závěr této maturitní práce bych rád poděkoval celé firmě Lagermax spedice a logistika s.r.o., za možnost absolvovat praxi v téměř rodinném prostředí a pomohla mi při konzultacích na této fiktivní přepravě. A zvláště bych chtěl poděkovat panu Tomáši Dostálovi, panu Danielu Jírovi a všem dalším lidem v kancelářích, kteří mi pomohli při obstarávání nezbytných podkladů k mé práci a umožnili mi stát se součástí jejich skvěle fungujícího oddělení evropských přeprav. Praxe zde pro mě byla velkým přínosem a dodala mi mnoho zkušeností jak teoretických, tak praktických

24 Použitá literatura 1. SVAZ SPEDICE A LOGISTIKY ČR. Zasílatelství: Všeobecná znalost oboru. Praha, SVAZ SPEDICE A LOGISTIKY ČR. Silniční doprava. Praha, Incoterms 2010: pravidla ICC pro použití dodacích doložek ve vnitrostátním a mezinárodním obchodě : platnost od 1. ledna Překlad Miroslav Šubert. Praha: ICC Česká republika, 2010, 184 s. ISBN INCOTERMS AWT Čechofracht [online]. [cit ]. Dostupné z: 4. Wikipedia.cz [online]. Wikipedia, 2012 [cit ]. Dostupné z: 5. Svaz spedice a logistiky České republiky. [online] [cit ]. Dostupné z: 6. Znalosti z odborné praxe 7. Vlastní zápis z hodin Dopravy a zasilatelství. 8. Inspirace: Marek Skalický

25 Přehled příloh Příloha 1: Zasilatelský příkaz Příloha 2: Mapa Příloha 3: Objednávka přepravy Příloha 4: Nákladní list CMR Příloha 5: Faktura Karnet TIR vydává ČESMAD BOHEMIA. Je určen pouze pro dopravce, a proto ho zde nelze uvést.

26 Přílohy

27 Příloha 1: Zasilatelský příkaz

28 Příloha 2: Mapa

29 Příloha 3: Objednávka přepravy

30 Příloha 4: Nákladní list CMR

31 Příloha 5: Faktura

Incoterms 2000. Doložky Incoterms. Skupina E. Skupina F

Incoterms 2000. Doložky Incoterms. Skupina E. Skupina F Incoterms 2000 Incoterms neboli Incoterms 2000 (z anglického International Commercial Terms) je soubor mezinárodních pravidel pro výklad nejvíce běžně používaných obchodních doložek v zahraničním obchodě.

Více

INCOTERMS 2000. Pro jakýkoliv způsob dopravy:

INCOTERMS 2000. Pro jakýkoliv způsob dopravy: INCOTERMS 2000 INCOTEMS je soubor mezinárodních pravidel pro výklad běžně používaných obchodních doložek v zahraničním obchodě. První soubor byl vydán v r. 1936 pod názvem INCOTERMS 1936.Později byly prováděny

Více

Doložky INCOTERMS upravují především

Doložky INCOTERMS upravují především Incoterms 2010 Účelem INCOTERMS je poskytnout soubor mezinárodních pravidel pro výklad nejvíce běžně používaných obchodních doložek v zahraničním obchodě. Jsou mezinárodně uznávané oficiální pravidla pro

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 5 VŠEOBECNÉ ZASÍLATELSKÉ PODMÍNKY., KODEX ZASÍLATELE. INCOTERMS 2010 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

1 INCOTERMS 2000 1.1 ÚČEL INCOTERMS

1 INCOTERMS 2000 1.1 ÚČEL INCOTERMS 1 INCOTERMS 2000 1.1 ÚČEL INCOTERMS INCOTERMS (International Commercial Terms - Mezinárodní obchodní podmínky) představují soubor mezinárodních pravidel pro výklad nejvíce používaných obchodních doložek

Více

EXW (jakýkoliv druh dopravy) FCA (jakýkoliv druh dopravy)

EXW (jakýkoliv druh dopravy) FCA (jakýkoliv druh dopravy) EXW (jakýkoliv druh dopravy) ZE ZÁVODU ) dá zboží k dispozici kupujícímu ve svém závodě (např. v podniku, továrně, skladišti, atd.). Zvláště není odpovědný za nakládku zboží na dopravní prostředek obstaraný

Více

EXW (jakýkoliv druh dopravy) FCA (jakýkoliv druh dopravy)

EXW (jakýkoliv druh dopravy) FCA (jakýkoliv druh dopravy) EXW (jakýkoliv druh dopravy) ZE ZÁVODU ) dá zboží k dispozici kupujícímu ve svém závodě (např. v podniku, továrně, skladišti, atd.). Zvláště není odpovědný za nakládku zboží na dopravní prostředek obstaraný

Více

Formulace dodací podmínky s využitím INCOTERMS

Formulace dodací podmínky s využitím INCOTERMS Formulace dodací podmínky s využitím INCOTERMS 1. Povinnost dodat zboží, dodací podmínka Povinnost dodat zboží je jednou ze tří základních povinností prodávajícího tak, jak je stanoví článek 30 Vídeňské

Více

V takovýchto případech by měla být použita doložka FCA za předpokladu, že prodávající souhlasí s provedením nakládky na svoje náklady a riziko.

V takovýchto případech by měla být použita doložka FCA za předpokladu, že prodávající souhlasí s provedením nakládky na svoje náklady a riziko. EXW ZE ZÁVODU (...ujednané místo) "Ze závodu" znamená, že prodávající splní svou povinnost dodávky, jestliže dá kupujícímu zboží k dispozici ve svém závodě nebo v jiném jmenovaném místě (např. v podniku,

Více

Studijní a informační materiály

Studijní a informační materiály INCOTERMS 2000 1. Úvod Na počátku každého obchodu, zahraničního i tuzemského, existuje zpravidla smlouva (kontrakt), tedy písemný dokument vymezující práva a povinnosti obou do obchodu vstupujících stran,

Více

1 EXW rizika náklady EXW (ex works) ZE ZÁVODU (ujednané místo) Náklady i rizika přecházejí okamţikem, kdy prodávající dá zboţí k dispozici kupujícímu ve svém závodě, skladu, továrně, atd. Parita vhodná

Více

Základním předpokladem hladkého a nekonfliktního průběhu každé obchodní operace je s rozmyslem sestavená a řádně uzavřená kupní smlouva.

Základním předpokladem hladkého a nekonfliktního průběhu každé obchodní operace je s rozmyslem sestavená a řádně uzavřená kupní smlouva. Základním předpokladem hladkého a nekonfliktního průběhu každé obchodní operace je s rozmyslem sestavená a řádně uzavřená kupní smlouva. Aby mohla vzniknout, je třeba, aby se smluvní strany shodly na jejím

Více

OBSAH. 1 Teoretické a metodologické vymezení...13 1.1 Předmět...13 1.2 Teorie...21 1.3 Metody...44

OBSAH. 1 Teoretické a metodologické vymezení...13 1.1 Předmět...13 1.2 Teorie...21 1.3 Metody...44 1 Teoretické a metodologické vymezení........................13 1.1 Předmět...................................................13 1.2 Teorie.....................................................21 1.3 Metody....................................................44

Více

Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky ŘÍZENÍ OBCHODU. Ing. Pavla Břečková, Ph.D.

Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky ŘÍZENÍ OBCHODU. Ing. Pavla Břečková, Ph.D. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky ŘÍZENÍ OBCHODU Ing. Pavla Břečková, Ph.D. 19063@mail.vsfs.cz ŘÍZENÍ OBCHODU 6 přednášek + 6 cvičení, Z/Zk 1. Podnik a jeho struktura. Obchod a jeho role v podniku.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 1 VÝZNAM ZASÍLATELSTVÍ. ZÁKLADNÍ POJMY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Právní základy obchodování přednáška č. 3

Právní základy obchodování přednáška č. 3 OBCHOD S DŘÍVÍM A DŘEVAŘSKÝMI VÝROBKY Projekt FRVŠ 3187/2011/F5/b Právní základy obchodování přednáška č. 3 Ing. Dalibor Šafařík Ing. Jiří Holický Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky strana

Více

ČSAD Uherské Hradiště a.s.

ČSAD Uherské Hradiště a.s. ČSAD Uherské Hradiště a.s. Váš spolehlivý dopravce firemní prezentace ZÁKLADNÍ INFORMACE česká dopravní firma s 60-letou historií v r. 1993 transformována na akciovou společnost roční obrat 21 mil EUR

Více

E V O L U C E V P Ř E P R A V Ě

E V O L U C E V P Ř E P R A V Ě T R A N S P O R T & L O G I S T I C S T R A N S P O R T & L O G I S T I C S T R A N S P O R T & L O G I S T I C S Sídlo společnosti: M. A. B. Group, s.r.o. Tovární 861 686 02 Staré Město tel.: +420 572

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu ŘIDIČOVA KNIHOVNA Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady, které jsou povinné pro českého dopravce (musí mít řidič motorového vozidla při řízení u sebe) při provádění

Více

OBSAH OBSAH. Úvod... 13

OBSAH OBSAH. Úvod... 13 OBSAH Úvod................................................ 13 1 Dopravní sektor na prahu třetího tisíciletí....... 25 1.1 Teoretický koncept dopravy..................... 25 1.1.1 Schéma historického rozvoje

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 2 OBLASTI ČINNOSTI ZASÍLATELE. POPTÁVKA, NABÍDKA, OBJEDNÁVKA, OBCHODNÍ KONTRAKT VE VZTAHU K ZASÍLATELI. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology

Více

Dodací podmínky kupních / jiných smluv, INCOTERMS 2010-2013

Dodací podmínky kupních / jiných smluv, INCOTERMS 2010-2013 Dodací podmínky kupních / jiných smluv, INCOTERMS V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě O K R E

Více

Právní úprava v přepravě

Právní úprava v přepravě Právní úprava v přepravě Národní právní úprava + multilaterální dohody Multilaterální dohody mají přednost před právní úpravou Řím I Silniční Železniční Letecká Námořní Základní právní předpisy v silniční

Více

ČSAD Uherské Hradiště a.s. PREZENTACE - 2014

ČSAD Uherské Hradiště a.s. PREZENTACE - 2014 ČSAD Uherské Hradiště a.s. PREZENTACE - 2014 www.csaduh.cz Obsah 1. Holding ČSAD Uherské Hradiště 2. Základní údaje ČSAD Uherské Hradiště a.s. 3. Hlavní aktivity divize nákladní dopravy 3.1 Celovozové

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 7 ORGANIZACE ZASÍLATELSKÉ FIRMY. JEDNOTLIVÉ ÚSEKY. INFORMATIKA VE FIRMĚ. SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZASÍLATELEM. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology

Více

Žadatel musí zejména, pokud jde o silniční nákladní a osobní dopravu:

Žadatel musí zejména, pokud jde o silniční nákladní a osobní dopravu: Příloha I Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 I. Seznam oborů uvedených v článku 8 Znalosti, ke kterým členské státy přihlížejí pro úřední uznání odborné způsobilosti, musí pro oblast

Více

Mezinárodní a vnitrostátní stěhování Stěhování na klíč

Mezinárodní a vnitrostátní stěhování Stěhování na klíč STĚHOVÁNÍ ALBOS MOVERS Mezinárodní a vnitrostátní stěhování Stěhování na klíč Způsob oslovení zákazníka - bezplatná inspekce/prohlídka stěhované zásilky - seznámení s požadavky klienta - informování klienta

Více

ČSAD Uherské Hradiště a.s. PREZENTACE

ČSAD Uherské Hradiště a.s. PREZENTACE ČSAD Uherské Hradiště a.s. PREZENTACE www.csaduh.cz Obsah 1. ČSAD Uherské Hradiště 2. Základní údaje ČSAD Uherské Hradiště a.s. 3. Hlavní aktivity divize nákladní dopravy 3.1 Celovozové přepravy 3.2 Sběrná

Více

POKYNY PRO ODESÍLATELE ZÁSILEK

POKYNY PRO ODESÍLATELE ZÁSILEK POKYNY PRO ODESÍLATELE ZÁSILEK Obnovení přepravy zásilek podléhajících celnímu řízení do Moskvy. Služba dostupná pouze pro zásilky určené pro právnické osoby firmy v Rusku. Není určena pro zásilky určené

Více

Dodací doložky INCOTERMS, zahraniční obchod z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů. Marek Reinoha poradce v oblasti cel a unijního obchodu

Dodací doložky INCOTERMS, zahraniční obchod z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů. Marek Reinoha poradce v oblasti cel a unijního obchodu Dodací doložky INCOTERMS, zahraniční obchod z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů Marek Reinoha poradce v oblasti cel a unijního obchodu INCOTERMS 2010 DODACÍ DOLOŽKA OBECNĚ doložky INCOTERMS nejsou

Více

E V O L U C E N A S I L N I C I

E V O L U C E N A S I L N I C I Naším oborem je mezinárodní zasílatelství a logistika Jaké služby Vám nabízíme? Naší prioritou je návrh nejefektivnějšího způsobu dopravy dle zadaných požadavků V oblasti poskytování dopravních služeb

Více

ŘÍZENÍ OBCHODU [N_ROb] 19063@mail.vsfs.cz

ŘÍZENÍ OBCHODU [N_ROb] 19063@mail.vsfs.cz Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky ŘÍZENÍ OBCHODU [N_ROb] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. Ing. Pavla Břečková, Ph.D. 19063@mail.vsfs.cz Obsah přednášky Základní druhy obchodní dokumentace Smlouvy

Více

Právní předpisy pro pracovní režimy řidičů

Právní předpisy pro pracovní režimy řidičů Právní předpisy pro pracovní režimy řidičů MEZINÁRODNÍ DOPRAVA VNITROSTÁTNÍ Na území EU Mimo území EU DOPRAVA a ve Švýcarsku Ve smluvním státě AETR Ve státě mimo AETR ČR Nařízení Rady EHS Dohoda AETR Vnitrostátní

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka).

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka). 1. Úvodní ustanovení Zde uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v e- shopu http://www.fler.cz/shop/martina_j (dále jen prodejce).obchodní podmínky stanovují a upřesňují základní práva a povinnosti prodejce

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 6 STRATEGIE ZASÍLATELSKÉ FIRMY A CENOVÁ POLITIKA. KALKULACE NÁKLADŮ A TVORBA CEN. KALKULAČNÍ PODKLADY, FAKTURACE, TVORBA CENY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

Zasílatelství, přeprava Nový občanský zákoník 89/2012 Sb.

Zasílatelství, přeprava Nový občanský zákoník 89/2012 Sb. Zasílatelství, přeprava Nový občanský zákoník 89/2012 Sb. ANOTACE 1. Zasílatelství, přeprava 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby duben 2013 4. Obor středního vzdělání nástavbové studium 1.ročník

Více

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Všeobecné obchodní a smluvní podmínky firmy GRAITEC s. r.o. Platné od: 15/08/2014 A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A1. Tyto všeobecné obchodní a smluvní podmínky (dále jen VOP") upravují vztah mezi společností

Více

Generální kupní smlouva

Generální kupní smlouva Zapsaná ochranná známka u UPV Praha č. 177680 Obchodní firma Josef Vašina - Terno Třebíč, V. Nezvala 9, Třebíč IČ 10084908, DIČ 330-420711475 Zapsán v OR KS Brno oddíl, vložka A.85 Generální kupní smlouva

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník. I. Smluvní strany. Kupující:

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník. I. Smluvní strany. Kupující: RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník I. Smluvní strany Kupující: Gymnázium J.S.Machara, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Královická 668, Se sídlem:

Více

VŠEOBECNÉ ZASÍLATELSKÉ PODMÍNKY. Všeobecné zasílatelské podmínky

VŠEOBECNÉ ZASÍLATELSKÉ PODMÍNKY. Všeobecné zasílatelské podmínky VŠEOBECNÉ ZASÍLATELSKÉ PODMÍNKY 601 odst. 1 Obchodního zákoníku (Zákon č. 513/91 Sb.) definuje zasílatelskou smlouvu takto: Smlouvou zasílatelskou se zavazuje zasílatel příkazci, že mu vlastním jménem

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_09 Jméno

Více

Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem

Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem Mgr. Milan Tomíček Staněk, Tomíček & Partners, s.r.o. Široká36/5, Praha 1, 11000 Tel: +420 221990455 E-mail: tomicek@stanek-tomicek.com

Více

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA PRACOVNÍCH CESTÁCH V materiálu předkládáme několik užitečných informací v souvislosti s řízením motorových vozidel na pracovních cestách. Najdete v něm výklad k řadě právních

Více

PŘEPRAVNÍ DOKLADY (ŽEL. A SILN. DOPRAVA)

PŘEPRAVNÍ DOKLADY (ŽEL. A SILN. DOPRAVA) PŘEPRAVNÍ DOKLADY (ŽEL. A SILN. DOPRAVA) Název školy Název DUMu Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště VY_32_INOVACE_PEK1711 (Přepravní

Více

SMLOUVA NÁKUPNÍ 2017 (smlouva o dodávce zboží nebo výrobků) uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících občanského zákoníku

SMLOUVA NÁKUPNÍ 2017 (smlouva o dodávce zboží nebo výrobků) uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících občanského zákoníku http:// SMLOUVA NÁKUPNÍ 2017 (smlouva o dodávce zboží nebo výrobků) uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících občanského zákoníku Smluvní strany Společnost:, se sídlem Ostrava - Vítkovice, Mírová

Více

1.18. Druhy obchodněprávních smluv smlouva kupní, o dílo, o dopravních službách

1.18. Druhy obchodněprávních smluv smlouva kupní, o dílo, o dopravních službách Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 4. ledna 2013 Ročník: druhý Předmět

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

SERVISNÍ SMLOUVA Č.j. KRPK-4111/ČJ VZ

SERVISNÍ SMLOUVA Č.j. KRPK-4111/ČJ VZ Česká republika - Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje se sídlem Sokolovská 108/A, 360 01 Karlovy Vary Zastoupená plk. Mgr. Oldřichem Tomáškem ředitelem Krajského ředitelství policie Karlovarského

Více

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ ČD Cargo, a.s. T A R I F. Tarif č

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ ČD Cargo, a.s. T A R I F. Tarif č GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ ČD Cargo, a.s. TR 1 T A R I F PRO PŘEPRAVU VOZOVÝCH ZÁSILEK ČD Cargo, a.s. (TVZ) Díl I Díl II Díl III Díl IV Díl V Díl VI Díl VII Díl VIII TARIFNÍ USTANOVENÍ HARMONIZOVANÁ NOMENKLATURA

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

REALTIME TECHNOLOGIES, s.r.o.

REALTIME TECHNOLOGIES, s.r.o. Obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení Všeobecné podmínky pro nakupování prostřednictvím e-shopu determinují obchodní vztahy mezi společností Realtime Technologies, s.r.o., IČ: 27110079, se sídlem Veská

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Obsah. Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33. KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35

Obsah. Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33. KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35 Obsah Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33 KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35 Článek 1 38 1) Smlouva o přepravě 40 2) Náklad (zásilka) 41 3) Výkony za úplatu

Více

KUPNÍ SMLOUVA Část...

KUPNÍ SMLOUVA Část... Příloha č. 3 KUPNÍ SMLOUVA Část... Článek I. Smluvní strany 1. se sídlem zastoupená:. bankovní spojení:. číslo účtu:. IČ:. DIČ: CZ.... (společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ) (dále jen prodávající

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 8 SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZASÍLATELEM CELNÍ SLUŽBY. PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ. ROLE JEDNOTLIVÝCH STRAN A JEJICH POVINNOSTI. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

Kupní smlouva. č prodávajícího

Kupní smlouva. č prodávajícího K U JC P 0 1 9C X M 3 Kupní smlouva Okupujícího č. 2015011 prodávajícího p / v / r /p /^ y - í í Smluvní strany JIHOČESKÝ KRAJ se sídlem: zastoupený: IČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: U Zimního stadionu

Více

Uchazeč je povinen předložit nabídku v následujícím členění do samostatných příloh takto:

Uchazeč je povinen předložit nabídku v následujícím členění do samostatných příloh takto: Výzva k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) na zajištění dodávky osobního vozidla 1.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Mezinárodní přepravní právo. Praxe mezinárodního práva soukromého a obchodního Zdeněk Kapitán

Mezinárodní přepravní právo. Praxe mezinárodního práva soukromého a obchodního Zdeněk Kapitán Mezinárodní přepravní právo Praxe mezinárodního práva soukromého a obchodního Zdeněk Kapitán Mezinárodní přepravní právo Soubor právních norem regulujících jednání subjektů v souvislosti s aktem přemístění

Více

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ (Návrh) Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ-2012-1700VZ (dále také smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění I. SMLUVNÍ STRANY Kupující:

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Pracovní režimy řidičů

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Pracovní režimy řidičů ŘIDIČOVA KNIHOVNA Pracovní režimy řidičů Pracovní režimy řidičů silničních motorových vozidel po vstupu ČR do Evropské unie a změnách k 1. 5. 2006, 1. 1. 2007 11. 4. 2007 a 1. 1. 2008 Vstupem ČR do Evropské

Více

Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta

Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta Obsah Čl. 1 Obecná ustanovení... 2 Čl. 2 Vymezení používaných pojmů... 2 Čl. 3 Popis služby Sběrná Pošta...

Více

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. 1. Úvodní ustanovení Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem

Více

Všeobecné zasílatelské podmínky

Všeobecné zasílatelské podmínky Všeobecné zasílatelské podmínky Tomáš Dvořák V Angreštovně 388 Brandýsek 27341 1. Zasílatel je povinen 1.1.Zasílatel je povinen vykonávat svoji činnost s odbornou péčí a dbát, aby kvalitně. hospodárně

Více

Kupní smlouva č. ev.../2015

Kupní smlouva č. ev.../2015 Kupní smlouva č. ev..../2015 uzavřená ve smyslu z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek 1 Smluvní strany Ladislav Ministr Místo podnikání:

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky Příloha č. 2 Dne 2010 uzavřeli Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 IČ: 49777700 DIČ: CZ49777700 se sídlem 326 00 Plzeň, Částkova 78 zastoupené Ing. Tomášem Vláškem, ředitelem (dále jen objednatel)

Více

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva)

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smlouva Traktor s příslušenstvím a servis str. 1 Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smluvní strany: KAREL HAHN Zastoupená: Karlem Hahnem Se sídlem: Čs. armády 1884/1a, 74801 Hlučín IČO:

Více

Smlouva o přepravě nákladu

Smlouva o přepravě nákladu Smlouva o přepravě nákladu uzavřená podle 765 a násl. občanského zákoníku Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany... IČ. se sídlem. jejímž jménem jedná (dále jen odesílatel ) a... IČ... se sídlem...

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupující: Sídlo: IČ: 27791637 DIČ: Jednající: I. Smluvní strany ARS rozvojová agentura, s.r.o.

Více

Rozhodnutí číslo 1/1999 Výboru pro celní spolupráci ES Turecko z 28. května 1999 (OJ L 204 ze 4.8.1999)

Rozhodnutí číslo 1/1999 Výboru pro celní spolupráci ES Turecko z 28. května 1999 (OJ L 204 ze 4.8.1999) Rozhodnutí číslo 1/1999 Výboru pro celní spolupráci ES Turecko z 28. května 1999 (OJ L 204 ze 4.8.1999) O postupu usnadnění vystavení průvodního osvědčení EUR 1 a vyhotovení prohlášení na faktuře pod opatřeními

Více

KUPNÍ SMLOUVA Č. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA Č. I. Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh Kupní smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Č. I. Smluvní strany Okresní autobusová doprava Kolín s.r.o. se sídlem Polepská 867, 280 52 Kolín Zastoupená: Ing. Aloisem Koutkem IČ: 25095251 DIČ: CZ25095251

Více

Kupní smlouva. na straně jedné (dále jen kupující ) na straně druhé (dále jen prodávající )

Kupní smlouva. na straně jedné (dále jen kupující ) na straně druhé (dále jen prodávající ) Kupní smlouva Zadavatel: Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava, příspěvková organizace Sídlo:. máje 60, Vimperk, PSČ 85 0 IČ: 00587 DIČ: CZ00587 Statutární PhDr. Jan Stráský ředitel

Více

Dohoda ATP Oblast použití

Dohoda ATP Oblast použití Dohoda ATP Oblast použití Autor Ing. Erlebach Lumír Datum vytvoření Srpen 2013 Obory/ročník Předmět Střední vzdělávání s MZ /4 ročník Technologie řízení dopravy Tematická oblast Klíčová slova Anotace Metodické

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník. Závazky ze smluv o přepravě. Přeprava osob a věcí. Přeprava osoby. Základní ustanovení. Díl 7. Oddíl 1.

89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník. Závazky ze smluv o přepravě. Přeprava osob a věcí. Přeprava osoby. Základní ustanovení. Díl 7. Oddíl 1. 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník Díl 7 Závazky ze smluv o přepravě Oddíl 1 Přeprava osob a věcí Pododdíl 1 Přeprava osoby 2550 Základní ustanovení Smlouvou o přepravě osoby se dopravce zavazuje přepravit

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Kupující: Obchodní firma : Sídlo : IČO : DIČ : Bankovní spojení : V zastoupení : Zapsaná v obchodní rejstříku dále jen k u p u j í c í a Prodávající: Obchodní firma : Ing.

Více

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ uzavřená podle 642 a násl.obch. zák. č. 513/1991 Sb. DODAVATEL Rox Company s.r.o. sídlo : Všemina 300. 763 15 Slušovice zastoupená : Kořének Roman, jednatel bankovní spojení

Více

KUPNÍ SMLOUVA Č.j. KRPP /ČJ VZ. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA Č.j. KRPP /ČJ VZ. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Č.j. KRPP- 64307/ČJ-2011-0300VZ I. Smluvní strany 1. Prodávající: Název: IMPROMAT CZ spol. s r.o. Sídlo: U Hellady 697/4, PSČ 140 00 Praha 4 Pobočka: Kreuzmannova 18, PSČ 318 00 Plzeň Zastoupená:

Více

Pojištění odpovědnosti silničního dopravce Pojištění odpovědnosti zasílatele

Pojištění odpovědnosti silničního dopravce Pojištění odpovědnosti zasílatele Pojištění odpovědnosti silničního dopravce Pojištění odpovědnosti zasílatele Pojištění odpovědnosti za škodu + Pojištění zbožových zásilek 1) Pojištění odpovědnosti silničního dopravce zasílatele 2) Pojištění

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese

pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese www.fler.cz 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky

Více

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany Příloha č. 2 k č.j. PPR-14748-3/ČJ-2014-990656 Návrh kupní smlouvy č.j. PPR-14748/ČJ-2014-990656 uzavřená v souladu 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

KUPNÍ SMLOUVA číslo: Článek I. Smluvní strany. (společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném )

KUPNÍ SMLOUVA číslo: Článek I. Smluvní strany. (společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ) KUPNÍ SMLOUVA číslo: Článek I. Smluvní strany 1. se sídlem zastoupená:. bankovní spojení:. číslo účtu:. IČ:. DIČ: CZ.... (společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ) (dále jen prodávající ) 2.

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Zahraniční obchod Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz www.hkok.cz Úvod

Více

N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ VZ. I. Smluvní strany

N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ VZ. I. Smluvní strany N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ-2010-1900VZ dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) I. Smluvní strany 1. Prodávající: Název..

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení Tyto obchodní podmínky stanovují podmínky nákupu v internetovém obchodě www.abixcz.cz. Tyto obchodní podmínky na straně jedné stanovují a upřesňují

Více

Námořní a železniční doprava z Číny Důležité aspekty při realizaci importních přeprav

Námořní a železniční doprava z Číny Důležité aspekty při realizaci importních přeprav Námořní a železniční doprava z Číny Důležité aspekty při realizaci importních přeprav Jaroslav Vychytil, Head of Seafreight Import Department 13.11. 2014 Kühne + Nagel Globální Logistická síť Celosvětová

Více

Bílovecká nemocnice, a.s Bílovec, 17. listopadu 538/57

Bílovecká nemocnice, a.s Bílovec, 17. listopadu 538/57 Bílovecká nemocnice, a.s. 743 01 Bílovec, 17. listopadu 538/57 PŘÍLOHA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce označené Pravidelné dodávky léků OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE STANOVENÉ FORMOU POŽADAVKŮ

Více

ZÁKON. ze dne ,

ZÁKON. ze dne , ZÁKON ze dne... 2003, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 248/1992

Více

Rámcová kupní smlouva

Rámcová kupní smlouva Rámcová kupní smlouva I. Smluvní strany 1. Obchodní společnost: IČ: DIČ: Se sídlem: Bankovní spojení: Číslo účtu: Jednající: Zápis v rejstříku : ( dále jen p r o d á v a j í c í ) a 2. Statutární město

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky A/ Úvodní ustanovení: 1/ Firma Gravo Tech s.r.o., Platanová 665, 294 71 Benátky n. Jiz. II., IČO 25628992, DIČ CZ25628992 je založená na základě platných právních norem ČR,

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami

Více