STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE PRAHA 1998 PRAGUE 1998

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE PRAHA 1998 PRAGUE 1998"

Transkript

1 STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE PRAHA 1998 PRAGUE 1998

2 BC PP, A.S., 1998

3 OBSAH Pražská burza v roce Podmínky přijetí cenných papírů na burzovní trh 8 Přehled změn počtu cenných papírů na hlavním a vedlejším trhu 9 Typy burzovních obchodů 9 Burzovní indexy akciového trhu I 1 Vypořádání burzovních obchodů 12 KLÍČOVÉ ÚDAJE 21 BURZOVNÍ INDEXY Burzovní indexy v roce Hodnoty indexu PX 50 v roce Vývoj indexu PX 50 v roce Vývoj indexu PX-GLOB v roce SUMARIZACE VÝSLEDKŮ OBCHODOVÁNÍ V ROCE 1997 A MEZIROČNÍ POROVNÁNÍ Přehled objemů obchodů v roce Meziroční porovnání výsledků obchodování 26 Podíly CT, PO a BO na obchodech s jednotlivými druhy CP 27 Podíly jednotlivých trhů na burzovních obchodech v roce Skladba celkových objemů obchodů v roce Skladba objemů obchodů na CT v roce Objemy obchodů v členění na CT a PO + BO 30 Vývoj ročních objemů obchodů v členění na CT a PO + BO 31 Vývoj měsíčních objemů obchodů v roce 1997 v členění na CT a PO + BO 31 Objemy obchodů v členění na hlavní + vedlejší a volný trh 32 Vývoj ročních objemů obchodů v členění na hlavní + vedlejší a volný trh 33 Vývoj měsíčních objemů obchodů v roce 1997 v členění na hlavní + vedlejší a volný trh 33 Objemy obchodů v členění na akcie + PL a obligace 34 Vývoj ročních objemů obchodů v členění na akcie + PL a obligace 35 Vývoj měsíčních objemů obchodů v roce 1997 v členění na akcie + PL a obligace 35 Oborové objemy obchodů akcií + PL a jejich podíly na celku 36 EMISE OBCHODOVANÉ NA HLAVNÍM A VEDLEJŠÍM TRHU Objemy obchodů v roce 1997 a tržní kapitalizace k akcií + PL hlavního a vedlejšího trhu 37 Objemy obchodů v roce 1997 a tržní kapitalizace k obligací hlavního a vedlejšího trhu 39 Objemy obchodů v KOBOS v roce Emise s největšími objemy obchodů v KOBOS 40 INDIKÁTORY KOTOVANÉHO TRHU Indikátory kotovaného trhu 41 Vývoj indikátorů kotovaného trhu v roce Vývoj počtu kótovaných emisí akcií a podílových listů v roce

4 NEJOBCHODOVANĚJŠÍ EMISE Emise akcií a podílových listů s největšími celkovými objemy obchodů v roce Emise akcií a podílových listů s největšími objemy obchodů na CT v roce Emise obligací s největšími celkovými objemy obchodů v roce TRŽNÍ KAPITALIZACE Sumarizace tržních kapitalizací - akcie a podílové listy 46 Sumarizace tržních kapitalizací - obligace 46 Tržní kapitalizace oborů (akcie a podílové listy) k Emise akcií a podílových listů s největšími tržními kapitalizacemi k Emise obligací s největšími tržními kapitalizacemi k EMISE AKCIÍ A PODÍLOVÝCH LISTŮ S NEJVĚTŠÍM RŮSTEM KURZŮ 50 EMISE AKCIÍ A PODÍLOVÝCH LISTŮ S NEJVĚTŠÍM POKLESEM KURZŮ 51 CENNÉ PAPÍRY NA BURZOVNÍCH TRZÍCH Přehled cenných papírů uvedených na hlavní trh burzy v roce Přehled cenných papírů uvedených na vedlejší trh burzy v roce Změna výše základního jmění - hlavní a vedlejší trh 53 Změna objemu emise - hlavní a vedlejší trh 53 Vyřazené cenné papíry - hlavní a vedlejší trh 54 Přehled vyřazených cenných papírů z volného trhu na základě příkazu generálního tajemníka burzy 55 Přehled rozdílů mezi jednotlivými trhy na BCPP 56 ČLENOVÉ BURZY CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. 57 Poznámka: V celé publikaci je při oddělování řádů použito číselné značení obvyklé v anglickém jazyce.

5 CONTENTS The Prague Stock Exchange in Requirements for admission of securities to stock exchange market 15 Survey of changes concerning the number of securities traded in the Main and Secondary Markets 16 Types of exchange trades 17 Exchange indices of share market 19 Settlement of exchange trades 20 KEY DATA 21 EXCHANGE INDICES Exchange indices in 1997 by sector 22 Index PX 50 in Index PX 50 - development in Index PX-GLOB - development in TRADING RESULTS - SUMMARY REVIEW FOR 1997 AND YEAR-TO-YEAR COMPARISON Trade value by market and type of security review 25 Trading results - year-to year comparison 26 Trade value by security type broken down by CM, DT and BT 27 Total exchange trades in 1997 by market and type of security 28 Trade values structure 29 Central market trade values structure 29 Trade value broken down by CM and DT + BT 30 Yearly trade values broken down by CM and DT+BT 31 Monthly trade values - development in broken down by CM and DT+BT 31 Trade value broken down by Main + Secondary and Free Markets 32 Yearly trade values broken down by Main + Secondary and Free Markets 33 Monthly trade values - development in broken down by Main + Secondary and Free Markets 33 Trade value broken down by shares + units and bonds 34 Yearly trade values broken down by shares + units and bonds 35 Monthly trade values - development in broken down by shares + units and bonds 35 Shares + units - trade value by sector and as percentage of the total value 36 ISSUES TRADED IN MAIN AND SECONDARY MARKETS 1997 trade value and market capitalization at Dec. 31, 1997 lor shares + units traded in Main and Secondary Markets trade value and market capitalization at Dec. 31, 1997 for bonds traded in Main and Secondary Markets trade value in KOBOS 40 Issues with the highest trade value in KOBOS 40 LISTED MARKET INDICATORS Listed market indicators 41 Listed market indicators - development in Number of listed issues of shares and units in

6 CONTENTS MOST TRADED ISSUES Issues of shares and units with the highest total trade value in Issues of shares and units with the highest trade value in CM in Bond issues with the highest total trade value in MARKET CAPITALIZATION Market capitalization summary - shares and units 46 Market capitalization summary - bonds 46 Market capitalization by sector (shares and units) at Dec. 3 1, Issues of shares and units with the highest market capitalization at Dec. 31, Bond issues with the highest market capitalization at Dec. 31, ISSUES OF SHARES AND UNITS WITH THE HIGHEST PRICE RISE 50 ISSUES OF SHARES AND UNITS WITH THE HIGHEST PRICE DECLINE 51 SECURITIES TRADED IN THE PSE MARKETS Summary review of securities introduced into the PSE Main Market in Summary review of securities introduced into the PSE Secondary Market in Change of registered capital - Main and Secondary Markets 53 Change of issue value - Main and Secondary Markets 53 Cancellation of securities trading at PSE - Main and Secondary Markets 54 Summary review of securities excluded from the Free Market on instruction of the PSE General Secretary 55 Summary review of differences among the PSE markets 56 MEMBERS OF THE PRAGUE STOCK EXCHANGE 57 Note: Exchange rate of the Czech National Bank at December 31, 1997: USD = CZK

7 PRAŽSKÁ BURZA V ROCE 1997 Burza cenných papírů Praha, a.s. (BCPP), navázala v roce 1997 na dynamický rozvoj z předchozích let. Celková bilance obchodů realizovaných prostřednictvím pražské burzy se v roce 1997 přiblížila k bezprostřední blízkosti hranice 700 miliard korun, což představuje ve srovnáni s rokem 1996 zhruba dvojnásobný nárůst. Pokračující akcelerace obchodní bilance však tentokrát nebyla provázena růstem cenové hladiny. Hlavní indikátor vývoje cen akcií na pražské burze index PX 50 během roku ztratil více než 8 procenta uzavřel na 495,3 bodu. Ohlédnuti za rokem 1997 potvrzuje, že jeho významnou událostí byla výrazná redukce počtu registrovaných cenných papírů. Vice než 1700 titulů, které burza přijala na svůj trh po skončení kuponové privatizace, prošlo přirozeným a logickým vývojem, na jehož konci většina titulů přestala splňovat představy o obchodování na nejdůležitějším veřejném trhu v České republice - BCPP. Pražská burza proto koncem minulého roku přistoupila k realizaci snižování počtu neobchodovaných cenných papírů. Tento proces v roce 1997 dále akceleroval a v celkem čtyřech vlnách bylo do konce záři vyřazeno z obchodování na volném trhu více než 1300 nelikvidních emisi. V konečné fázi zůstane v tomto segmentu, který hodlá burza oddělit čínskou zdi" od hlavního a vedlejšího trhu, přibližně 60 nejlikvidnějších titulů. Burza v uplynulém roce úspěšně dokončila první etapu modernizace obchodního a informačního systému založené na nové technologii klient server, která uživatelům poskytuje komfortnější obchodování v moderním grafickém prostředí. V polovině roku byl dokončen rovněž projekt nového komunikačního systému, který burze umožňuje efektivní dohled nad správou počítačové sitě a další rozšiřování služeb pro členy burzy v oblasti informačních technologií. Pražská burza se aktivně připojila k úsilí posílit mechanismy tvorby cen. Začátkem srpna zavázala členské firmy obchodovat s kótovanými emisemi pouze prostřednictvím veřejných trhů. Součástí snahy burzy přesunout obchody do kurzotvorného rámce byla i úprava poplatkového řádu, jejímž smyslem bylo zvýhodnit obchody realizované prostřednictvím centrálního trhu. Dalším krokem bude spuštění nového obchodního segmentu SPAD, který bude založen na průběžné kotaci cenného papíru prostřednictvím tvůrců trhu - market makerů. Aby se burza dále přiblížila mezinárodním standardům, intenzivně pracuje na přípravě trhu s deriváty. Zároveň pokračuje v rozvoji svého obchodního systému. Společně s přípravou nového obchodního segmentu jsou hlavními strategickými úkoly burzy na rok V průběhu roku 1997 burza kladla velké nároky na dodržování burzovních předpisů, a to jak ze strany emitentů, tak i členských firem. Odstartovala období, kdy již netoleruje žádné prohřešky a důsledně dbá na plnění všech povinností. Burza byla nucena sáhnout i k nepopulárním opatřením v podobě sankci. Pozornost burzy se nyní soustřeďuje především na systematické úsilí o dosažení hlavního strategického cíle. Tím je dotvoření transparentního a likvidního burzovního trhu, který umožni, aby burza lépe než dosud plnila svou nezastupitelnou roli v české ekonomice. Ing. Tomáš Ježek, CSc., předseda burzovní komory 7

8 PRAŽSKÁ BURZA V ROCE 1997 PODMÍNKY PŘIJETÍ CENNÝCH PAPÍRŮ NA BURZOVNÍ TRH V roce 1997 se na pražské burze obchodovalo s cennými papíry na třech trzích: hlavním, vedlejším a volném. Toto členění trhu zavedla pražská burza od s cílem dosáhnout větší přehlednosti pro investory při výběru cenných papírů k obchodování. Trh se rozdělil z původních dvou částí na tři trhy - z kotovaného trhu vznikl hlavní a vedlejší trh a původnímu nekótovanému trhu odpovídá volný trh. Na konci roku 1996 zhodnotil výbor pro kotaci umístění cenných papírů na hlavním trhu s ohledem na likviditu, plnění povinností a bonitu emitenta a od ponechal na hlavním trhu všechny společnosti, které byly na tomto trhu obchodovány v roce K bylo obchodováno na hlavním trhu burzy 44 akcií a podílových listů, 26 dluhopisů a na vedlejším trhu 52 akcií a jeden dluhopis. Na hlavním a vedlejším trhu burzy se obchoduje s cennými papíry, které jsou přijaty burzou k obchodování podle určitých pravidel daných příslušným burzovním předpisem. Emitent předkládá prostřednictvím člena burzy žádost o přijetí svých cenných papírů k burzovnímu obchodu burzovnímu výboru pro kotaci. Žádost musí mimo jiné obsahovat: prospekt emitenta cenného papíru, oznámení o přijetí, stanovy společnosti a výpis z obchodního rejstříku společnosti. Žádosti investičních a podílových fondů musí navíc obsahovat statut fondu, smlouvy se správcem a depozitářem fondu. Přijímací řízení na hlavní trh. Subjektivním rozhodnutím výbor přijímá nebo zamítá žádost o přijetí při splnění základní podmínky: veřejné nabídky ve výši 200 mil. Kč u cenných papírů podniků a bank a minimálního základního jmění ve výši 500 mil. Kč u cenných papírů investičních a podílových fondů. Pro rok 1997 bylo stanoveno pro přijetí na hlavní trh kritérium likvidity, které bylo orientačně určeno ve výši 300 tis. Kč průměrného denního objemu na centrálním trhu za posledních 12 měsíců před podáním žádosti. Po přijetí na hlavní trh mají emitenti povinnost čtvrtletně poskytovat burze ekonomické informacea průběžně poskytovat informace, které mohou mít vliv na změnu kurzu jejich cenného papíru. Přijímací řízení na vedlejší trh má stejný charakter jako na hlavní trh. Základní podmínkou přijetí na vedlejší trh je splnění veřejné nabídky ve výši 100 mil. Kč u cenných papírů podniků a bank a minimálního základního jmění ve výši 250 mil. Kč u cenných papírů investičních a podílových fondů. Po přijetí na vedlejší trh mají emitenti rovněž povinnost čtvrtletně poskytovat burze ekonomické informace a průběžně poskytovat informace, které mohou mít vliv na změnu kurzu jejich cenného papíru. Všechny informace, které burza obdrží od společností, jejichž cenné papíry jsou obchodovány na hlavním nebo vedlejším trhu, zveřejní. Výbor může rozhodnout o zrušení obchodování s emisí na hlavním nebo vedlejším trhu v následujících případech: požádá-li emitent o zrušení, emitent neplní povinnosti plynoucí z podmínek pro přijetí na hlavní, resp. vedlejší trh, emitent neplatí řádně a včas poplatky stanovené burzovním řádem, s emisí nebyly uskutečněny žádné obchody po dobu delší než 3, respektive 6 měsíců a z jiných mimořádných důvodů. O registraci cenného papíru k obchodování na volném trhu burzy může požádat emitent nebo některý z členů burzy. Přílohou žádosti jsou pouze základní údaje o emitentovi a emisi, povolení Ministerstva financí České republiky k veřejné obchodovatelnosti a doklad o přidělení identifikačního kódu ISIN (International Securities Identification Number). O žádosti rozhoduje generální tajemník burzy a emitentovi neplynou z této registrace žádné povinnosti vůči burze. Registrací cenných papírů na volném trhu nepřebírá burza žádné závazky z těchto cenných papírů ani neručí za jakékoliv škody vzniklé v důsledku toho, že emitent neposkytl 8

9 PRAŽSKA BURZA V ROCE 1997 informace o skutečnostech rozhodných pro provedení speciálních operací s cennými papíry nebo že tyto informace byly neúplné nebo nesprávné. O zrušení registrace na volném trhu burzy rozhoduje generální tajemník burzy. Kromě rozdělení cenných papírů do tří trhů zavedla burza i členění cenných papírů do obchodních skupin. Zatímco pro zařazení emisí do jednotlivých trhů je kritériem kvalita emise a ochota emitenta zveřejňovat o svém hospodaření podrobné informace, pro rozdělení emisí do obchodních skupin je zákl adním hlediskem způsob obchodování těchto emisí na pražské burze. V roce 1997 byly cenné papíry obchodovány ve třech obchodních skupinách: obchodní skupina 1 - pro cenné papíry obchodované na hlavním a vedlejším trhu burzy, které jsou zařazeny do každodenního obchodování při pevné ceně a následně průběžného obchodování pří proměnlivé ceně, k se v této obchodní skupině obchodovalo 17 emisí akcií, obchodní skupina 2 - pro cenné papíry obchodované na hlavním, vedlejším nebo volném trhu burzy, které jsou zařazeny do každodenního obchodování při pevné ceně a následně do průběžného obchodování při pevné ceně, obchodní skupina 5 - pro podílové listy otevřených podílových fondů registrované na volném trhu burzy s možností každodenního nákupu a prodeje. Realizovanými opatřeními sledovala burza vyšší přehlednost v obchodování se stovkami cenných papírů na svém trhu a připravovala se na redukci volného trhu o nelikvidní cenné papíry. V průběhu roku 1997 byla postupně ve čtyřech etapách zrušena registrace celkem 1301 cenného papíru, které nenaplnily podmínky dalšího setrvání na volném trhu stanovené burzovním výborem pro burzovní obchody. K bylo vyřazeno z volného trhu 100 cenných papírů, k cenných papírů, k dalších 509 cenných papírů a k posledních 301 cenných papírů. PŘEHLED ZMĚN POČTU CENNÝCH PAPÍRŮ NA HLAVNÍM A VEDLEJŠÍM TRHU Hlavní trh V průběhu roku 1997 schválil burzovní výbor pro kotaci přijetí dalších 16 cenných papírů k obchodování na hlavním trhu burzy, z toho: 3 akcie ó obligací 7 státních dluhopisů Z důvodu ukončení platnosti cenných papírů bylo z hlavního trhu vyřazeno 6 emisí dluhopisů: Státní dluhopis 14,6/97 Státní dluhopis 8,55/97 Státní dluhopis 9,4/97 Živnostenská banka 1 1,5/97 ČSO B 1 1,125/97 KB VAR/97 Společnost MERO, a.s., požádala začátkem roku 1997 o stažení svých dluhopisů z hlavního trhu z důvodu zpřísnění informačních povinností na tomto trhu. Akcie společností Chemopetrol Group, a.s., a Kaučuk Group, a.s., byly vyřazeny z hlavního trhu z důvodu zániku společností bez likvidace. Vedlejší trh Do konce roku 1997 souhlasil burzovní výbor pro kotaci se zařazením dalších 8 emisí akcií a 2 emisí dluhopisů k obchodování na vedlejším trhu. Z vedlejšího trhu byly během roku 1997 vyřazeny 3 cenné papíry: dluhopis BV Finance 11/97, který byl splacen, podílové listy AGB Podílového fondu, ze kterého se na jeho žádost a na základě rozhodnutí MF CR stal otevřený podílový fond, a akcie investičního fondu SIF, a.s., který zanikl bez likvidace. TYPY BURZOVNÍCH OBCHODŮ Burza cenných papírů Praha, a.s., patří mezi elektronické burzy a obchodování na ní je založeno na automatizovaném zpracování objednávek členských firem. V roce 1997 byla zahájena modernizace 9

10 PRAŽSKÁ BURZA V ROCE 1997 automatizovaného obchodního systému (projekt MAOS). Její první etapa byla dokončena k a jejím hlavním cílem bylo převedení AOS na novou technologii a vytvoření nové architektury obchodního systému, která má zásadní vliv na výkonnost celého AOS a je základem pro rozvoj funkčnosti systému v rámci dalších etap modernizace. Modernizovaný AOS je vybudován jako otevřený systém na bázi klient server a prostřednictvím nové technologie umožňuje přímé propojení softwarového prostředí členské firmy s AO S burzy. V rámci procesu modernizace burzy byly zavedeny dvě nové služby: zveřejňování průměrných referenčních cen dluhopisů a nákup a prodej podílových listů otevřených podílových fondů. Referenční ceny dluhopisů V souvislosti s rozvojem spolupráce burzy a Českého klubu obchodníků s dluhopisy (ČKOD) došlo ke vzájemné dohodě o denním zasílání kotaci některých dluhopisů ve tvaru nákup (v %) - prodej (v % ). 10 tzv. referenčních tvůrců trhu zasílá své kotace pro třídu dluhopisů A, která zahrnuje vybrané emise státních dluhopisů a třídu dluhopisů B obsahující vybrané dluhopisy s objemem emise nad 2 mld. Kč. 14 tzv. fixujících tvůrců trhu zasílá své kotace pro třídu dluhopisů C, která zahrnuje ostatní emise dluhopisů včetně státních, k jejichž kotaci jsou přihlášeny alespoň 3 společnosti. Na základě zaslaných kotaci je pro jednotlivé emise stanovena průměrná referenční cena na nákup a prodej. Soubor těchto cen je zveřejňován denně v rámci poledního kurzovního lístku. Společnosti, které vykonávají funkci tvůrců trhu, jsou voleny ČKOD čtvrtletně a jejich činnost burza průběžně vyhodnocuje v souladu s burzovními předpisy. Podílové listy otevřených podílových fondů (PLOPF) S ohledem na rostoucí počet otevřených podílových fondů na českém kapitálovém trhu stoupá význam rychlého a bezchybného průběhu primární emise a zpětného odkupu PLOPF. Z tohoto důvodu se burza rozhodla svým členům nabídnout jejich zprostředkování na volném trhu burzy. Cena, za kterou je správce OPF povinen emitovat nové a zároveň odkupovat od svých klientů již emitované PLOPF, je pro členské firmy k dispozici každý den ráno. Vlastní objednávky je pak možné vkládat v rámci obchodování při pevné ceně v souladu s harmonogramem burzovního dne. Výsledky těchto nákupů, resp. prodejů jsou zveřejňovány v rámci kurzovního lístku. Na pražské burze je možno uzavírat obchody v následujících segmentech: Obchodování p ři pevné ceně (fixing) Fixing je založen na zpracování objednávek k nákupu a prodeji soustředěných k jednomu časovému okamžiku, ke kterému je stanoven jediný kurz. Ten se od předchozího kurzu může odchýlit o povolené rozpětí, které je podle zařazení cenných papírů do obchodních skupin stanoveno na 3 a 5 %. Objednávky jsou zpracovávány tak, aby bylo dosaženo co největšího zobchodovaného množství a není zde uplatněn princip časové priority. Výsledkem obchodování je stanovení kurzu a určení míry uspokojení v %, která je označována jako míra alokace. V závislosti na stanoveném kurzu a míře alokace může být objednávka uspokojena zcela, částečně nebo zcela neuspokojena. Průběžné obchodování p ři pevné ceně Tento způsob obchodování (tzv. dodatečné objednávky) přímo navazuje na obchodování při pevné ceně. Cílem vkládání dodatečných objednávek do obchodního systému je vyrovnání převisu, který vznikl při stanovení kurzu v průběhu obchodování při pevné ceně. Příjem dodatečných objednávek probíhá ve dvou fázích: první končí v okamžiku, kdy je převis vyrovnán, druhá fáze, neboli volné obchodování, umožňuje vkládat dodatečné objednávky za pevnou cenu nezávisle na směru obchodu. Dodatečné objednávky jsou uspokojovány na základě časové priority. Průběžné obchodování p ři prom ěnlivé ceně (tzv. KOBOS) Při tomto způsobu obchodování dochází k uzavírání obchodů na základě průběžně vkládaných objednávek k nákupu a prodeji cenných papírů. V rámci burzovního dne navazuje KOBOS na obchodování při pevné ceně, neboť kurz 10

11 PRAŽSKÁ BURZA V ROCE 1997 stanovený pro cenné papíry v rámci obchodování při pevné ceně je roven otevíracímu kurzu pro KOBOS. S ohledem na nutnost ochrany investora a kapitálového trhu vůbec má tato forma obchodování v sobě zabudovány regulační mechanizmy, které omezují nekontrolovatelnou tvorbu kurzu, respektive ceny uzavíraných obchodů mimo povolené rozpětí změny kurzu. Mezi tyto regulační mechanizmy patří: Otevírací pro cenné papíry stanoven v rámci kurz obchodování při pevné ceně je středem povoleného rozpětí pro KOBOS v daném dni Povolené maximální velikost odchylky kurzu rozpětí od otevíracího kurzu burzovní obchody je možné uzavírat pouze v rámci tohoto rozpětí Čekací časový interval (v současné době doba stanoven na 15 minut), který je zahájen tehdy, dojde-li ke spárování objednávek na ceně, která se nachází mimo povolené rozpětí po řádném uplynutí čekací doby dojde k rozšíření povoleného rozpětí příslušným směrem Uzavírací kurz dosažený při posledním kurz uskutečněném obchodu v daný burzovní den Lot jednotka minimálního obchodovatelného množství cenných papírů, které se může stát předmětem obchodu při KOBOS velikost lotu je pro jednotlivé emise cenných papírů odlišná podle jejich nominální hodnoty Tato forma obchodování je určena pro nejlikvidnější cenné papíry, se kterými se obchoduje na hlavním a vedlejším trhu pražské burzy. K zajištění závazků a pokrytí rizik z vypořádání obchodů uzavřených v rámci obchodování při pevné ceně, v dodatečných objednávkách a KOBOS jsou určeny prostředky Garančního fondu burzy. Přímé obchody s bloky cenných papírů Přímým obchodem se rozumí obchod s cenným papírem uzavřený mezi členy burzy a zaevidovaný v obchodním systému burzy v dohodnuté ceně, počtu kusů a datu, ke kterému bude tento obchod vypořádán. Cena uzavřeného obchodu není omezena ani vázána na platný kurz cenného papíru, množství cenných papírů není limitováno. Přímé obchody je možno vypořádávat v době T+1 až T+15 a nevztahují se na ně záruky Garančního fondu burzy. Automatizované obchody s bloky cenných papírů Blokem se rozumí soubor cenných papírů jedné emise obsažený v jedné objednávce, jehož minimální finanční objem je stanoven ve výši 500 tis. Kč. Tento způsob obchodování je založen na porovnávání okamžité nabídky a poptávky po blocích cenných papírů formou aukce. Blokové obchody jsou uzavírány anonymně na základě časové priority vkládaných objednávek a stanovená cena je nezávislá na kurzu a není omezena žádným rozpětím. V případě, že jedna ze zúčastněných stran nedostojí závazkům blokového obchodu, je povinna uhradit ve prospěch protistrany pokutu ve výši 10% objemu obchodu, nejméně však 1 mil. Kč. BURZOVNÍ INDEXY AKCIOVÉHO TRHU Nejdůležitějším oficiálním indexem BCPP je index PX 50 zavedený v dubnu 1994 na základě metodiky IFC (International Finance Corporation) doporučené pro tvorbu burzovních indexů na vznikajících trzích. Emisi zařazené do báze indexu přísluší váha úměrná její tržní kapitalizaci. Index PX 50 se počítá podle vzorce: PX(t) = K(t)-^-xl000 M(0) kde M(t) je tržní kapitalizace báze v čase t, M(0) je tržní kapitalizace báze ve výchozím období, K(t) je faktor zohledňující změny uskutečněné v bázi indexu. Báze indexu obsahuje 50 emisí. Aktualizaci báze provádí pololetně komise pro správu burzovních indexů. 1 1

12 PRAŽSKA BURZA V ROCE 1997 Emise jsou do báze vybírány na základě tržní kupitulizace, likvidity a s přihlédnutím k oborové klasifikaci. Emise investičních fondů se do báze nezařazují. S platností od mohou být do báze zařazeny pouze emise obchodované na hlavním nebo vedlejším burzovním trhu. Index PX 50 je indexem cenovým, dividendové očištění" se neprovádí. Výpočet indexu PX 50 zahájila burza při příležitosti prvního výročí obchodování. K byla vytvořena báze indexu a nastavena jeho výchozí hodnota 1000 bodů. Hodnoty indexu jsou prostřednictvím zpětného propočtu k dispozici od Oficiální hodnota indexu se zveřejňuje v obchodních dnech v hodin. U emisí obchodovaných v kontinuálním režimu KO BOS se zohledňují uzavírací kurzy, u ostatních emisí kurzy dosažené ve fixingu. Předběžná hodnota indexu PX 50, stanovená na základě kurzů z fixingu, je zveřejňována v hodin. Soubor obsahující údaje o indexu PX 50 odebírají všichni poskytovatelé dat, kteří mají s burzou uzavřenou smlouvu o dalším šíření burzovních informací. V dubnu 1995 zavedla burza další dva souhrnné indexy PX-GLOB a PXL a 19 oborových indexů. Výpočet indexu PXL byl dne ukončen. Globální index PX-GLOB obsahuje ve své bázi všechny registrované emise akcií včetně investičních fondů a podílových listů, u nichž byl nejpozději v předchozí seanci stanoven platný kurz. Analogicky jsou automaticky generovány báze oborových indexů BI01 až BII 9. Výpočetní vzorce indexů PX-GLOB a BIO 1 - BII 9 jsou stejné jako u indexu PX 50. Jejich počáteční hodnota je 1000 bodů, výchozím datem výpočtu je VYPOŘÁDÁNÍ BURZOVNÍCH OBCHODŮ Vypořádání obchodů pro Burzu cenných papírů Praha, a.s., zajišfovala stejně jako v předchozích letech akciová společnost UNIVYC. Hlavní zásadou UNIVYC při vypořádání všech typů obchodů a převodů je zajištění dodávky cenných papírů proti zaplacení ve stejný účetní den ( delivery versus payment"). Převod finančních prostředků probíhá prostřednictvím Clearingovéhocentra České národní banky, u které bankovní členové UNIVYC mají zřízen clearingový účet; nebankovní členové využívají clearingový účet některé z clearingových bank. Převody cenných papírů v listinné podobě jsou zaznamenávány v evidenci UNIVYC na účtech jednotlivých členů. Každý člen UNIVYC si sám vede evidenci koncových majitelů cenných papírů. Rovněž v roce 1997 byly listinné cenné papíry uloženy ve smluvním depozitáři UNIVYC - Komerční bance. Převod zaknihovaných cenných papírů inicializuje UNIVYC ve Středisku cenných papírů. V průběhu roku UNIVYC vedl na vlastních a klientských účtech evidenci zaknihovaných cenných papírů, která odráží stavy a pohyby cenných papírů blokovaných trhem a vytváří tak stínovou evidenci cenných papírů ve Středisku cenných papírů. Vypořádání obchodů z AO S probíhá v čase T+3, tj. třetí účetní den po uskutečnění obchodu na principu průběžného vypořádání tzv. rolling settlement". V případě nedostatku cenných papírů na straně prodávajícího je obchod klasifikován jako suspendovaný a pokud není do dne T+9 obchodníkem dořešen, je zařazen do aukce intervenčních nákupů. K zaručení vypořádání těchto burzovních obchodů jsou členy UNIVYC sdružovány peněžní prostředky v tzv. Garančním fondu burzy, který slouží ke krytí závazků člena, jenž nesplnil své povinnosti plynoucí z uzavřeného obchodu. Vypořádání obchodů s bloky cenných papírů probíhá opět v den T+3. V porovnání s rokem 1996 však došlo ke zkrácení lhůty pro možné dovypořádání suspendovaných obchodů z T+9 na T+6. Garance těchto obchodů v podobě složených kaucí byla v průběhu roku změněna na vyplacení pokuty poškozené straně. Den vypořádání přímých burzovních a mimoburzovních obchodů si obchodníci měli možnost zvolit v rozmezí T+ 1 až T+ 15, přičemž stejně jako v blokových obchodech UNIVYC vypořádání negarantoval. 12

13 PRAŽSKÁ BURZA V ROCE 1997 V souvislosti s únorovým vyhlášením výběrového řízení na vytvoření Jednotného zúčtovacího centra pro vypořádání operací na kapitálovém trhu UNIVYC vypracoval a předal k posouzení Ministerstvu financí České republiky návrh samostatného projektu zúčtovacího centra. Při vyhlašování vítězů výběrového řízení byl UNIVYC určen jako jeden z garantů projektu Jednotného zúčtovacího centra společně s Podnikem výpočetní techniky, a.s., a Střediskem cenných papírů. 13

14 THE PRAGUE STOCK EXCHANGE IN 1997 In 1997, the Prague Stock Exchange (PSE) followed its rather a dynamic development of the preceding years. Total balance of the trades transacted through the Prague Exchange reached almost the point of CZK 700 billion which, in comparison with 1996, was about a two-fold increment. However, the continuing accelerated growth of the trade balance in 1997 was not accompanied by adequate rise in the price level. Index PX 50, a key indicator of developments in prices of shares, lost more than 8 % and closed at points. A look back at 1997 can confirm that a significant reduction in the number of securities registered in the Exchange markets was an important event of the year. Over 1,700 stock issues, admitted by the Exchange to its markets after the completion of the voucher privatisation, had to undergo a natural and logical evolution at the end of which most of the issues were no longer able to fulfil the trading concepts applicable to the most important public market in the Czech Republic - PSE. That was the reason why, at the end of the last year, the Prague Exchange started the process of slashing the number of unmarketable securities. That process accelerated further in 1997 and over 1,300 non-liquid issues were excluded from trading in the Free Market in four waves, in all, by the end of the last September. By the time this process will have reached its final stage, approximately 60 most liquid issues will only be retained in that market segment, while it has been the intention of the Exchange to separate that segment from the Main and Secondary Markets by a "Chinese wall". During the past years, the Exchange has successfully accomplished the first stage of upgrading of its trading and information system based on a new client server technology which can provide its clients with a more comfortable trading in a modern graphic environment. Development of a new communication system was also completed by the mid-year. This system allows the Exchange both to exercise a more efficient supervision over the administration of the computer network and further expansion of the services provided to its members in the field of information technologies. The Prague Exchange actively joined the common endeavour aimed at the strengthening of the existing pricing mechanisms. At the beginning of August, it committed its member firms to trade listed issues exclusively in public markets. Adjustments to the Rules Governing the Exchange Fees, made with the purpose of giving an advantage to trades effected via the Central Market, formed also an integral part of the Exchange's endeavour targeted at the moving of its trades into the "official pricing" framework. The next step will be the introduction of a new market segment, known as SPAD, based on a continual quotation of a security via market makers. In order to get the Exchange even closer to the common international standards, it is both intensively working on the preparation of markets for derivatives and, simultaneously, continuing the development of its trading system, while these achievements, along with the preparation of the new trade segment, represent the Exchange's principal strategic tasks set for In 1997, the Exchange tried to be very demanding, as far as the compliance with the Exchange regulations was concerned. Both issuers and member firms were directly addressed in that connection. It has started-off an era when no misbehaviours are tolerated any longer and consistent compliance with all obligations required from all participants in exchange transactions. The Exchange was also forced to apply unpopular measures such as sanctions. Currently, the Exchange's attention is primarily focused on systematic efforts aimed at the achievement of the principal strategic target, that is the completion of a transparent and liquid exchange market enabling it to perform the irreplaceable role is should play in the Czech economy better than in the preceding period. Tomáš Ježek, Chairman of the Exchange Chamber 14

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE 2003 PRAŽSKÁ BURZA V ROCE 2003 BURZOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ 2003 LEDEN S účinností od 1. března schválila burzovní komora změny v Burzovních pravidlech

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

ROČENKA 2006 FACT BOOK BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE BURZOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ / BURZOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ

ROČENKA 2006 FACT BOOK BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE BURZOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ / BURZOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ ROČENKA 2006 FACT BOOK BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE BURZOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ / BURZOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ 1 BURZOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ / EXCHANGE NEWS Index PX 50 nad hranicí 1500 bodů

Více

ROČENKA 2007 FACT BOOK BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE BURZOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ / BURZOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ

ROČENKA 2007 FACT BOOK BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE BURZOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ / BURZOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ ROČENKA 2007 FACT BOOK BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE BURZOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ / BURZOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ 1 BURZOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ / EXCHANGE NEWS 22. 1. Index PX uzavřel na hodnotě

Více

ROČENKA 2010 / FACT BOOK 2010

ROČENKA 2010 / FACT BOOK 2010 ROČENKA 2010 / FACT BOOK 2010 BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, A.S. PXE CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ CENNÝCH PAPÍRŮ, A.S. CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY PRAGUE

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

STATISTICKÁ ROČENKA BURZY CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. 2000 FACT BOOK PRAGUE STOCK EXCHANGE 2000

STATISTICKÁ ROČENKA BURZY CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. 2000 FACT BOOK PRAGUE STOCK EXCHANGE 2000 STATISTICKÁ ROČENKA BURZY CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. 2000 FACT BOOK PRAGUE STOCK EXCHANGE 2000 P R A H A 2001 PRAGUE 2001 Burza cenných papírů Praha, a.s., 2001 Úvod Burza cenných papírů Praha, a.s. (dále

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

KAPITÁLOVÝ TRH. - místo, kde se v určitý čas, předem známým způsobem střetává nabídka a poptávka po přesně definovaném aktivu-předmětu obchodu.

KAPITÁLOVÝ TRH. - místo, kde se v určitý čas, předem známým způsobem střetává nabídka a poptávka po přesně definovaném aktivu-předmětu obchodu. KAPITÁLOVÝ TRH - místo, kde se v určitý čas, předem známým způsobem střetává nabídka a poptávka po přesně definovaném aktivu-předmětu obchodu. Fce KTu: alokační funkce redistribuční refinanční cenotvorný

Více

21 - Burzovní systém a Burza cenných papírů Praha

21 - Burzovní systém a Burza cenných papírů Praha 21 - Burzovní systém a Burza cenných papírů Praha Burza je trhem, kde se realizují obchody s investičními instrumenty. Vedle peněžních burz existují i zbožové burzy a burzy služeb. V rámci peněžních burz

Více

Important Disclosures

Important Disclosures Important Disclosures No offer or solicitation to buy or sell securities, securities derivatives, futures products or offexchange foreign currency (forex) transactions of any kind, or any type of trading

Více

Téma 7. Investiční rozhodování

Téma 7. Investiční rozhodování Téma 7. Investiční rozhodování 1. Kapitálové rozpočty výdajů a očekávaných peněžních příjmů z investic 2. Hodnocení efektivnosti investičních projektů 3. Investice do dlouhodobého finančního majetku a

Více

Zprávy používané při vypořádání denního trhu 4M MC / Messages used on the day-ahead 4M MC

Zprávy používané při vypořádání denního trhu 4M MC / Messages used on the day-ahead 4M MC Zprávy používané při vypořádání denního trhu 4M MC / Messages used on the day-ahead 4M MC Zveřejnění ATC hodnot / ATC Publication (MSG 989) Zveřejnění ATC hodnot ATC Publication ATC hodnoty jsou zveřejněny.

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky

Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky ABN AMRO STRUCTURED INVESTMENTS FUNDS Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky Société d investissement à capital variable 46, Avenue J.F. Kennedy L-1855

Více

Průvodce. PX Bonusové certifikáty

Průvodce. PX Bonusové certifikáty Průvodce PX Jiná dimenze investování RDX Bonus Certificate 2 Příležitosti Rizika Atraktivní zisky na trzích, které nemají trend, nebo lehce klesají Částečná ochrana kapitálu Neomezené příležitosti zisku

Více

6. Přednáška BURZOVNÍ A MIMOBURZOVNÍ TRHY

6. Přednáška BURZOVNÍ A MIMOBURZOVNÍ TRHY 6. Přednáška BURZOVNÍ A MIMOBURZOVNÍ TRHY Osnova přednášky a) Druhy BT/MBT. b) Charakteristika BT/MBT. Účel a význam BT/MBT. c) Nástroje TD klasifikace a stručná charakteristika BT/MBT d) Cenová tvorba

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Burzovní pravidla část V. PRAVIDLA PRO ČINNOST TVŮRCŮ TRHU a TVŮRCŮ LIKVIDITY. v systému Xetra Praha

Burzovní pravidla část V. PRAVIDLA PRO ČINNOST TVŮRCŮ TRHU a TVŮRCŮ LIKVIDITY. v systému Xetra Praha Burzovní pravidla část V. PRAVIDLA PRO ČINNOST TVŮRCŮ TRHU a TVŮRCŮ LIKVIDITY v systému Xetra Praha ČÁST I Pravidla pro činnost tvůrců trhu 3 Článek 1 Předmět ustanovení 3 Článek 2 Tvůrce trhu 3 Článek

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Burzy a burzovní operace

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Burzy a burzovní operace Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Burzy a burzovní operace Název tématického celku: Aktuální tendence ve vývoji burz ve světě Cíl: Charakterizovat současné vývojové tendence

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

Finanční trhy Primární trh Sekundární trh Organizovaný trh Burzovní trh

Finanční trhy Primární trh Sekundární trh Organizovaný trh Burzovní trh Finanční trhy Umožňuje přelévání volných finančních zdrojů. Je neoddělitelnou součástí tržního systému. Na finančním trhu se soustřeďuje nabídka a poptávka peněz a kapitálu Finanční trhy dělíme podle toho,

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Burzy a burzovní operace

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Burzy a burzovní operace Metodické listy pro kombinované studium předmětu Burzy a burzovní operace Metodický list č.1. Název tématického celku: Aktuální tendence ve vývoji burz ve světě Cíl: Charakterizovat současné vývojové tendence

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

STATISTICKÁ ROČENKA BURZY CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. 2001 FACT BOOK PRAGUE STOCK EXCHANGE 2001

STATISTICKÁ ROČENKA BURZY CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. 2001 FACT BOOK PRAGUE STOCK EXCHANGE 2001 STATISTICKÁ ROČENKA BURZY CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. 2001 FACT BOOK PRAGUE STOCK EXCHANGE 2001 P R A H A 2002 PRAGUE 2002 Burza cenných papírů Praha, a.s., 2002 Úvod Burza cenných papírů Praha, a.s. (dále

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3

Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3 Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3 1. SOUSTŘEDĚNÍ 1. Bridging the culture gap 2. City description 3. Money. Functions of money. Evolution of money.,

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

BONUS TERMS & CONDITIONS SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO VYPLÁCENÍ ODMĚN. TeleTrade - DJ International Consulting Ltd. August 2013 Srpen 2013

BONUS TERMS & CONDITIONS SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO VYPLÁCENÍ ODMĚN. TeleTrade - DJ International Consulting Ltd. August 2013 Srpen 2013 BONUS TERMS & CONDITIONS SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO VYPLÁCENÍ ODMĚN TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 Srpen 2013 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/5 Definitions Definice

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Účetnictví I (UCT I) Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity: 6

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE Datum doručení/date of receiving:... Číslo jednací/the reference number:... Potvrzení přijetí/confirmation of receiving:... Vyplní Komora patentových zástupců ČR/To be filed by Chamber of Patent Attorneys

Více

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren.

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Str. 1 O ČEM SE MLUVÍ - MY DĚLÁME Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Vyhledání nejvhodnějších lokalit. Jak

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha 9 Ič: 27575080 Dič: CZ27575080

1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha 9 Ič: 27575080 Dič: CZ27575080 Operační program Praha, Konkurenceschopnost /OPPK/, podpora EU: Inovační aktivity v oblasti lepení samolepícími materiály Výběrové řízení: Řezací stroj / Slitting machine /English version follows Czech

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XI. Podmínky přijetí ETF k obchodování na Regulovaný trh burzy

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XI. Podmínky přijetí ETF k obchodování na Regulovaný trh burzy BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XI. Podmínky přijetí ETF k obchodování na Regulovaný trh burzy Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Tato pravidla upravují podmínky přijetí Exchange traded funds (dále jen ETF ) k obchodování

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES. ze dne 18. prosince 2006,

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES. ze dne 18. prosince 2006, L 396/852 CS Úřední věstník Evropské unie 30.12.2006 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES ze dne 18. prosince 2006, kterou se mění směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů. 1/ 13 Klepnutím lze upravit styl předlohy Klepnutím lze upravit styl předlohy www.splab.cz Soft biometric traits in de identification process Hair Jiri Prinosil Jiri Mekyska Zdenek Smekal 2/ 13 Klepnutím

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm 2003, Ústí nad Labem, Galerie Raketa, Jeden nikdy nestačí Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm Série abstraktních obrazů vznikla manipulací fotografií v grafickém programu Adobe

Více

Na začátku bylo slovo akcionáře

Na začátku bylo slovo akcionáře Jak jsme budovali značku tak, aby ji lidi měli rádi Zákaznická loajalita a akvizice ve finančních službách Jakub Petřina Praha / 20. června 2012 I banku můžete mít rádi Na začátku bylo slovo akcionáře

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Téma 9: Dlouhodobé financování investičního majetku. 1. Třídění finančních zdrojů 2. Financování z externích zdrojů 3. Financování z interních zdrojů

Téma 9: Dlouhodobé financování investičního majetku. 1. Třídění finančních zdrojů 2. Financování z externích zdrojů 3. Financování z interních zdrojů Téma 9: Dlouhodobé financování investičního majetku 1. Třídění finančních zdrojů 2. Financování z externích zdrojů 3. Financování z interních zdrojů 1. Třídění finančních zdrojů Finanční zdroje můžeme

Více

OBCHODOVÁNÍ NA BURZE Jana Horová

OBCHODOVÁNÍ NA BURZE Jana Horová OBCHODOVÁNÍ NA BURZE Jana Horová 10.12.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE II. OBCHODOVÁNÍ III. BURZOVNÍ INDEXY IV. PROCES VYPOŘÁDÁNÍ V. DOHLED NAD OBCHODOVÁNÍM VI. STATISTIKY 2 3 I. OBECNÉ ÚDAJE Základní údaje 1993

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

More experts for the Czech and Slovak financial markets

More experts for the Czech and Slovak financial markets More experts for the Czech and Slovak financial markets Prague, November 26, 2009 After fulfilling rigorous professional and ethical requirements, 13 investment professionals from the Czech Republic and

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Projekt suché nádrže na toku MODLA v k.ú. Vlastislav (okres Litoměřice) DIPLOMOVÁ

Více

VYPSÁNÍ ZÁVODU / NOTICE OF RACE CZECH GRAND PRIX MELGES 24 VELKÁ CENA MELGES 24

VYPSÁNÍ ZÁVODU / NOTICE OF RACE CZECH GRAND PRIX MELGES 24 VELKÁ CENA MELGES 24 VYPSÁNÍ ZÁVODU / NOTICE OF RACE CZECH GRAND PRIX MELGES 24 VELKÁ CENA MELGES 24 PARTNER: Lake Lipno, Czech Republic 21. - 23. 8. 2015 1. Pravidla Rules 1.1 Závod se uskuteční podle pravidel tak, jak je

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Duální listingy Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha, a.s.

Duální listingy Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha, a.s. Duální listingy Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha, a.s. 04.07.2011 BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA a.s. Soukromá společnost fungující na členském principu Hlavním akcionářem je Vídeňská

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Trh kapitálu. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Úspory a investice. Procesy, které v ekonomice probíhají lze shrnout následující tabulkou :

Trh kapitálu. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Úspory a investice. Procesy, které v ekonomice probíhají lze shrnout následující tabulkou : Trh kapitálu Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Úspory a investice Nabídku na trhu kapitálu tvoří úspory (Saving, S). Procesy, které v ekonomice probíhají lze shrnout následující tabulkou : produkt P věcná

Více

Slovník pojmů finančních a kapitálových trhů

Slovník pojmů finančních a kapitálových trhů AKCIE Akcie představuje podíl na majetku společnosti, která tento cenný papír vydala. Držitel akcie má nejrůznější práva vlastníka: například právo podílet se na zisku společnosti formou dividendy, právo

Více

Referenční případ: Privatizace BorsodChemu a IPO

Referenční případ: Privatizace BorsodChemu a IPO Referenční případ: Privatizace BorsodChemu a IPO 35 3 25 2 15 1 5 4/1/96 5/13/96 6/24/96 8/5/96 9/16/96 1/28/96 12/9/96 1/2/97 3/3/97 5, 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, Volume (r.h. scale) BUX (rebased

Více

Annex 1: Plans of the Lab

Annex 1: Plans of the Lab Annex 1: Plans of the Lab General layout of the Lab Data network layout Laboratory 1: 24 workstations (6x4) Separated workstations (4) Laboratory 2: 12 workstations (3x4) Projection screen+ blackboard

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Česká republika Ministerstvo financí

Česká republika Ministerstvo financí Česká republika Ministerstvo financí Odbor řízení státního dluhu a finančního majetku HODNOCENÍ PRIMÁRNÍCH DEALERŮ ČESKÝCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ Září 2013 Ministerstvo financí (dále jen Ministerstvo ) předkládá

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

Zvýhodněné úvěry v OPPK Finanční nástroj JESSICA v regionu Praha

Zvýhodněné úvěry v OPPK Finanční nástroj JESSICA v regionu Praha EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ www.pwc.com Finanční nástroj JESSICA v regionu Praha Seminář pro příjemce z OPPK 24. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Program 13.30 13.45 Registrace účastníků

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH.

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Connection of econet300 internet module to ecomax 810P3-L TOUCH Controller. Prosím ověřte verzi softwaru vašeho modulu ecomax.

Více

Česká republika Ministerstvo financí

Česká republika Ministerstvo financí Česká republika Ministerstvo financí Odbor řízení státního dluhu a finančního majetku HODNOCENÍ PRIMÁRNÍCH DEALERŮ ČESKÝCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ Březen 2013 Ministerstvo financí (dále jen Ministerstvo ) předkládá

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

PX Garant. Garantovaná investice do českých akcií

PX Garant. Garantovaná investice do českých akcií Garantovaná investice do českých akcií 1 1 Úvod Österreichische Volksbanken AG vydává v souladu se základním prospektem EUR 6.000.000.000 dluhopisového programu emisi garantovaného strukturovaného produktu

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

The global leader in door opening solutions

The global leader in door opening solutions Cylinder CYLINDRICKÉ locks VLOŽKY 2011 The global leader in door opening solutions Cylindrické Cylinder locks vložky with se increased zvýšenou protection ochranou pro for entrance vstupní dveře doors

Více

Nové bezpečnostní pokyny

Nové bezpečnostní pokyny skip English version Nové bezpečnostní pokyny V naší společnosti MMHP platí od 1.9.2011 upravené bezpečnostní pokyny, které upravují zejména pobyt a jízdu v areálu společnosti a dále vyžadují používání

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

ÚČTOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ DOTACÍ DLE IFRS V ČR

ÚČTOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ DOTACÍ DLE IFRS V ČR ÚČTOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ DOTACÍ DLE IFRS V ČR Marie Padrtová Klíčová slova: IFRS, dotace, IAS 20, emitent cenných papírů Key words: IFRS, grant, IAS 20, issuer of securities JEL Classification: M41, H20 Abstrakt

Více

Spisová služba a zákon 300/2008 Ladislav Kleman, Petra Benediktová

Spisová služba a zákon 300/2008 Ladislav Kleman, Petra Benediktová Spisová služba a zákon 300/2008 Ladislav Kleman, Petra Benediktová Hradec Králové, 7. dubna 2009 Proč spisová služba EZOP a produkty Asseco Elektronická spisová služba ze zákona povinnost pro všechny obecní

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Právní povaha virtuálních peněz. Pavel Hejl, advokát

Právní povaha virtuálních peněz. Pavel Hejl, advokát Právní povaha virtuálních peněz Pavel Hejl, advokát Obsah Peníze x elektronické peníze x virtuální peníze Právní povaha virtuálních peněz a zdanění Bitcoin Regulace ve světě Regulace v ČR Bitcoiny a související

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

TACHOGRAPH LEGISLATION UPDATE IAIN THOMSON EXPORT SALES MANAGER

TACHOGRAPH LEGISLATION UPDATE IAIN THOMSON EXPORT SALES MANAGER TACHOGRAPH LEGISLATION UPDATE IAIN THOMSON EXPORT SALES MANAGER Legislation Background The EU has regulated the installation and use of tachographs since 1970 EU reguluje montáž a používání tachografů

Více

Společnost Bristol-Myers Squibb ruší papírové faktury!

Společnost Bristol-Myers Squibb ruší papírové faktury! Společnost Bristol-Myers Squibb ruší papírové faktury! Vážená paní / vážený pane V rámci naší celkové strategie přejít k plně elektronickému prostředí a dosahovat tak účinnosti, které chceme v naší společnosti

Více

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby 2. Obstarání obchodu

Více

Snížení TCO IT infrastruktury. Petr Havlík. 2. února 2011

Snížení TCO IT infrastruktury. Petr Havlík. 2. února 2011 Snížení TCO IT infrastruktury Petr Havlík 2. února 2011 TCO náklady IT infrastruktury náklady na HW IT infrastruktury (CAPEX) náklady na SW licence (CAPEX) náklady na údržbu SW a HW (OPEX) náklady na lidské

Více

OTC Clearing registrace obchodů na PXE manuál pro účastníky obchodování a brokery

OTC Clearing registrace obchodů na PXE manuál pro účastníky obchodování a brokery OTC Clearing registrace obchodů na PXE manuál pro účastníky obchodování a brokery květen 08 Základní charakteristika > registrace bilaterální OTC transakce mezi dvěma účastníky obchodování do obchodního

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA ČÁST I. Pravidla obchodování

BURZOVNÍ PRAVIDLA ČÁST I. Pravidla obchodování BURZOVNÍ PRAVIDLA ČÁST I. Pravidla obchodování ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Předmět úpravy (1) Pravidla obchodování upravují základní zásady a podmínky obchodování s investičními cennými papíry (dále

Více

Základní pojmy. Dividenda - je podíl na zisku společnosti vyplývající z vlastnictví akcie. Forma dividend

Základní pojmy. Dividenda - je podíl na zisku společnosti vyplývající z vlastnictví akcie. Forma dividend Akcie Akciová společnost- je obchodní společnost, jejíž kapitál je rozdělen na stejné podíly, obchodovatelné akcie. Ty se kupují a prodávají na kapitálových trzích. Akciová společnost patří k nejrozšířenějším

Více

Příloha IV: Shrnutí Pravidel pro jednání v nejlepším zájmu klienta. 1. Introduction. 1. Úvod

Příloha IV: Shrnutí Pravidel pro jednání v nejlepším zájmu klienta. 1. Introduction. 1. Úvod IV. Summary of the Policy to Act in the Best Interest of the Client IV. Shrnutí Pravidel pro jednání v nejlepším zájmu klienta 1. Introduction The Policy to Act in the Best Interest of the Client (hereinafter,

Více

Otázky a odpovědi Pioneer P.F. sloučení Prosinec 2014

Otázky a odpovědi Pioneer P.F. sloučení Prosinec 2014 Otázky a odpovědi Pioneer P.F. sloučení Prosinec 2014 OTÁZKY A ODPOVĚDI Pioneer P.F. sloučení únor 2015 S cílem zefektivnit nabídku produktů a jako odpověď na potřeby našich klientů se stávající Podfondy

Více