STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE PRAHA 1998 PRAGUE 1998

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE PRAHA 1998 PRAGUE 1998"

Transkript

1 STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE PRAHA 1998 PRAGUE 1998

2 BC PP, A.S., 1998

3 OBSAH Pražská burza v roce Podmínky přijetí cenných papírů na burzovní trh 8 Přehled změn počtu cenných papírů na hlavním a vedlejším trhu 9 Typy burzovních obchodů 9 Burzovní indexy akciového trhu I 1 Vypořádání burzovních obchodů 12 KLÍČOVÉ ÚDAJE 21 BURZOVNÍ INDEXY Burzovní indexy v roce Hodnoty indexu PX 50 v roce Vývoj indexu PX 50 v roce Vývoj indexu PX-GLOB v roce SUMARIZACE VÝSLEDKŮ OBCHODOVÁNÍ V ROCE 1997 A MEZIROČNÍ POROVNÁNÍ Přehled objemů obchodů v roce Meziroční porovnání výsledků obchodování 26 Podíly CT, PO a BO na obchodech s jednotlivými druhy CP 27 Podíly jednotlivých trhů na burzovních obchodech v roce Skladba celkových objemů obchodů v roce Skladba objemů obchodů na CT v roce Objemy obchodů v členění na CT a PO + BO 30 Vývoj ročních objemů obchodů v členění na CT a PO + BO 31 Vývoj měsíčních objemů obchodů v roce 1997 v členění na CT a PO + BO 31 Objemy obchodů v členění na hlavní + vedlejší a volný trh 32 Vývoj ročních objemů obchodů v členění na hlavní + vedlejší a volný trh 33 Vývoj měsíčních objemů obchodů v roce 1997 v členění na hlavní + vedlejší a volný trh 33 Objemy obchodů v členění na akcie + PL a obligace 34 Vývoj ročních objemů obchodů v členění na akcie + PL a obligace 35 Vývoj měsíčních objemů obchodů v roce 1997 v členění na akcie + PL a obligace 35 Oborové objemy obchodů akcií + PL a jejich podíly na celku 36 EMISE OBCHODOVANÉ NA HLAVNÍM A VEDLEJŠÍM TRHU Objemy obchodů v roce 1997 a tržní kapitalizace k akcií + PL hlavního a vedlejšího trhu 37 Objemy obchodů v roce 1997 a tržní kapitalizace k obligací hlavního a vedlejšího trhu 39 Objemy obchodů v KOBOS v roce Emise s největšími objemy obchodů v KOBOS 40 INDIKÁTORY KOTOVANÉHO TRHU Indikátory kotovaného trhu 41 Vývoj indikátorů kotovaného trhu v roce Vývoj počtu kótovaných emisí akcií a podílových listů v roce

4 NEJOBCHODOVANĚJŠÍ EMISE Emise akcií a podílových listů s největšími celkovými objemy obchodů v roce Emise akcií a podílových listů s největšími objemy obchodů na CT v roce Emise obligací s největšími celkovými objemy obchodů v roce TRŽNÍ KAPITALIZACE Sumarizace tržních kapitalizací - akcie a podílové listy 46 Sumarizace tržních kapitalizací - obligace 46 Tržní kapitalizace oborů (akcie a podílové listy) k Emise akcií a podílových listů s největšími tržními kapitalizacemi k Emise obligací s největšími tržními kapitalizacemi k EMISE AKCIÍ A PODÍLOVÝCH LISTŮ S NEJVĚTŠÍM RŮSTEM KURZŮ 50 EMISE AKCIÍ A PODÍLOVÝCH LISTŮ S NEJVĚTŠÍM POKLESEM KURZŮ 51 CENNÉ PAPÍRY NA BURZOVNÍCH TRZÍCH Přehled cenných papírů uvedených na hlavní trh burzy v roce Přehled cenných papírů uvedených na vedlejší trh burzy v roce Změna výše základního jmění - hlavní a vedlejší trh 53 Změna objemu emise - hlavní a vedlejší trh 53 Vyřazené cenné papíry - hlavní a vedlejší trh 54 Přehled vyřazených cenných papírů z volného trhu na základě příkazu generálního tajemníka burzy 55 Přehled rozdílů mezi jednotlivými trhy na BCPP 56 ČLENOVÉ BURZY CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. 57 Poznámka: V celé publikaci je při oddělování řádů použito číselné značení obvyklé v anglickém jazyce.

5 CONTENTS The Prague Stock Exchange in Requirements for admission of securities to stock exchange market 15 Survey of changes concerning the number of securities traded in the Main and Secondary Markets 16 Types of exchange trades 17 Exchange indices of share market 19 Settlement of exchange trades 20 KEY DATA 21 EXCHANGE INDICES Exchange indices in 1997 by sector 22 Index PX 50 in Index PX 50 - development in Index PX-GLOB - development in TRADING RESULTS - SUMMARY REVIEW FOR 1997 AND YEAR-TO-YEAR COMPARISON Trade value by market and type of security review 25 Trading results - year-to year comparison 26 Trade value by security type broken down by CM, DT and BT 27 Total exchange trades in 1997 by market and type of security 28 Trade values structure 29 Central market trade values structure 29 Trade value broken down by CM and DT + BT 30 Yearly trade values broken down by CM and DT+BT 31 Monthly trade values - development in broken down by CM and DT+BT 31 Trade value broken down by Main + Secondary and Free Markets 32 Yearly trade values broken down by Main + Secondary and Free Markets 33 Monthly trade values - development in broken down by Main + Secondary and Free Markets 33 Trade value broken down by shares + units and bonds 34 Yearly trade values broken down by shares + units and bonds 35 Monthly trade values - development in broken down by shares + units and bonds 35 Shares + units - trade value by sector and as percentage of the total value 36 ISSUES TRADED IN MAIN AND SECONDARY MARKETS 1997 trade value and market capitalization at Dec. 31, 1997 lor shares + units traded in Main and Secondary Markets trade value and market capitalization at Dec. 31, 1997 for bonds traded in Main and Secondary Markets trade value in KOBOS 40 Issues with the highest trade value in KOBOS 40 LISTED MARKET INDICATORS Listed market indicators 41 Listed market indicators - development in Number of listed issues of shares and units in

6 CONTENTS MOST TRADED ISSUES Issues of shares and units with the highest total trade value in Issues of shares and units with the highest trade value in CM in Bond issues with the highest total trade value in MARKET CAPITALIZATION Market capitalization summary - shares and units 46 Market capitalization summary - bonds 46 Market capitalization by sector (shares and units) at Dec. 3 1, Issues of shares and units with the highest market capitalization at Dec. 31, Bond issues with the highest market capitalization at Dec. 31, ISSUES OF SHARES AND UNITS WITH THE HIGHEST PRICE RISE 50 ISSUES OF SHARES AND UNITS WITH THE HIGHEST PRICE DECLINE 51 SECURITIES TRADED IN THE PSE MARKETS Summary review of securities introduced into the PSE Main Market in Summary review of securities introduced into the PSE Secondary Market in Change of registered capital - Main and Secondary Markets 53 Change of issue value - Main and Secondary Markets 53 Cancellation of securities trading at PSE - Main and Secondary Markets 54 Summary review of securities excluded from the Free Market on instruction of the PSE General Secretary 55 Summary review of differences among the PSE markets 56 MEMBERS OF THE PRAGUE STOCK EXCHANGE 57 Note: Exchange rate of the Czech National Bank at December 31, 1997: USD = CZK

7 PRAŽSKÁ BURZA V ROCE 1997 Burza cenných papírů Praha, a.s. (BCPP), navázala v roce 1997 na dynamický rozvoj z předchozích let. Celková bilance obchodů realizovaných prostřednictvím pražské burzy se v roce 1997 přiblížila k bezprostřední blízkosti hranice 700 miliard korun, což představuje ve srovnáni s rokem 1996 zhruba dvojnásobný nárůst. Pokračující akcelerace obchodní bilance však tentokrát nebyla provázena růstem cenové hladiny. Hlavní indikátor vývoje cen akcií na pražské burze index PX 50 během roku ztratil více než 8 procenta uzavřel na 495,3 bodu. Ohlédnuti za rokem 1997 potvrzuje, že jeho významnou událostí byla výrazná redukce počtu registrovaných cenných papírů. Vice než 1700 titulů, které burza přijala na svůj trh po skončení kuponové privatizace, prošlo přirozeným a logickým vývojem, na jehož konci většina titulů přestala splňovat představy o obchodování na nejdůležitějším veřejném trhu v České republice - BCPP. Pražská burza proto koncem minulého roku přistoupila k realizaci snižování počtu neobchodovaných cenných papírů. Tento proces v roce 1997 dále akceleroval a v celkem čtyřech vlnách bylo do konce záři vyřazeno z obchodování na volném trhu více než 1300 nelikvidních emisi. V konečné fázi zůstane v tomto segmentu, který hodlá burza oddělit čínskou zdi" od hlavního a vedlejšího trhu, přibližně 60 nejlikvidnějších titulů. Burza v uplynulém roce úspěšně dokončila první etapu modernizace obchodního a informačního systému založené na nové technologii klient server, která uživatelům poskytuje komfortnější obchodování v moderním grafickém prostředí. V polovině roku byl dokončen rovněž projekt nového komunikačního systému, který burze umožňuje efektivní dohled nad správou počítačové sitě a další rozšiřování služeb pro členy burzy v oblasti informačních technologií. Pražská burza se aktivně připojila k úsilí posílit mechanismy tvorby cen. Začátkem srpna zavázala členské firmy obchodovat s kótovanými emisemi pouze prostřednictvím veřejných trhů. Součástí snahy burzy přesunout obchody do kurzotvorného rámce byla i úprava poplatkového řádu, jejímž smyslem bylo zvýhodnit obchody realizované prostřednictvím centrálního trhu. Dalším krokem bude spuštění nového obchodního segmentu SPAD, který bude založen na průběžné kotaci cenného papíru prostřednictvím tvůrců trhu - market makerů. Aby se burza dále přiblížila mezinárodním standardům, intenzivně pracuje na přípravě trhu s deriváty. Zároveň pokračuje v rozvoji svého obchodního systému. Společně s přípravou nového obchodního segmentu jsou hlavními strategickými úkoly burzy na rok V průběhu roku 1997 burza kladla velké nároky na dodržování burzovních předpisů, a to jak ze strany emitentů, tak i členských firem. Odstartovala období, kdy již netoleruje žádné prohřešky a důsledně dbá na plnění všech povinností. Burza byla nucena sáhnout i k nepopulárním opatřením v podobě sankci. Pozornost burzy se nyní soustřeďuje především na systematické úsilí o dosažení hlavního strategického cíle. Tím je dotvoření transparentního a likvidního burzovního trhu, který umožni, aby burza lépe než dosud plnila svou nezastupitelnou roli v české ekonomice. Ing. Tomáš Ježek, CSc., předseda burzovní komory 7

8 PRAŽSKÁ BURZA V ROCE 1997 PODMÍNKY PŘIJETÍ CENNÝCH PAPÍRŮ NA BURZOVNÍ TRH V roce 1997 se na pražské burze obchodovalo s cennými papíry na třech trzích: hlavním, vedlejším a volném. Toto členění trhu zavedla pražská burza od s cílem dosáhnout větší přehlednosti pro investory při výběru cenných papírů k obchodování. Trh se rozdělil z původních dvou částí na tři trhy - z kotovaného trhu vznikl hlavní a vedlejší trh a původnímu nekótovanému trhu odpovídá volný trh. Na konci roku 1996 zhodnotil výbor pro kotaci umístění cenných papírů na hlavním trhu s ohledem na likviditu, plnění povinností a bonitu emitenta a od ponechal na hlavním trhu všechny společnosti, které byly na tomto trhu obchodovány v roce K bylo obchodováno na hlavním trhu burzy 44 akcií a podílových listů, 26 dluhopisů a na vedlejším trhu 52 akcií a jeden dluhopis. Na hlavním a vedlejším trhu burzy se obchoduje s cennými papíry, které jsou přijaty burzou k obchodování podle určitých pravidel daných příslušným burzovním předpisem. Emitent předkládá prostřednictvím člena burzy žádost o přijetí svých cenných papírů k burzovnímu obchodu burzovnímu výboru pro kotaci. Žádost musí mimo jiné obsahovat: prospekt emitenta cenného papíru, oznámení o přijetí, stanovy společnosti a výpis z obchodního rejstříku společnosti. Žádosti investičních a podílových fondů musí navíc obsahovat statut fondu, smlouvy se správcem a depozitářem fondu. Přijímací řízení na hlavní trh. Subjektivním rozhodnutím výbor přijímá nebo zamítá žádost o přijetí při splnění základní podmínky: veřejné nabídky ve výši 200 mil. Kč u cenných papírů podniků a bank a minimálního základního jmění ve výši 500 mil. Kč u cenných papírů investičních a podílových fondů. Pro rok 1997 bylo stanoveno pro přijetí na hlavní trh kritérium likvidity, které bylo orientačně určeno ve výši 300 tis. Kč průměrného denního objemu na centrálním trhu za posledních 12 měsíců před podáním žádosti. Po přijetí na hlavní trh mají emitenti povinnost čtvrtletně poskytovat burze ekonomické informacea průběžně poskytovat informace, které mohou mít vliv na změnu kurzu jejich cenného papíru. Přijímací řízení na vedlejší trh má stejný charakter jako na hlavní trh. Základní podmínkou přijetí na vedlejší trh je splnění veřejné nabídky ve výši 100 mil. Kč u cenných papírů podniků a bank a minimálního základního jmění ve výši 250 mil. Kč u cenných papírů investičních a podílových fondů. Po přijetí na vedlejší trh mají emitenti rovněž povinnost čtvrtletně poskytovat burze ekonomické informace a průběžně poskytovat informace, které mohou mít vliv na změnu kurzu jejich cenného papíru. Všechny informace, které burza obdrží od společností, jejichž cenné papíry jsou obchodovány na hlavním nebo vedlejším trhu, zveřejní. Výbor může rozhodnout o zrušení obchodování s emisí na hlavním nebo vedlejším trhu v následujících případech: požádá-li emitent o zrušení, emitent neplní povinnosti plynoucí z podmínek pro přijetí na hlavní, resp. vedlejší trh, emitent neplatí řádně a včas poplatky stanovené burzovním řádem, s emisí nebyly uskutečněny žádné obchody po dobu delší než 3, respektive 6 měsíců a z jiných mimořádných důvodů. O registraci cenného papíru k obchodování na volném trhu burzy může požádat emitent nebo některý z členů burzy. Přílohou žádosti jsou pouze základní údaje o emitentovi a emisi, povolení Ministerstva financí České republiky k veřejné obchodovatelnosti a doklad o přidělení identifikačního kódu ISIN (International Securities Identification Number). O žádosti rozhoduje generální tajemník burzy a emitentovi neplynou z této registrace žádné povinnosti vůči burze. Registrací cenných papírů na volném trhu nepřebírá burza žádné závazky z těchto cenných papírů ani neručí za jakékoliv škody vzniklé v důsledku toho, že emitent neposkytl 8

9 PRAŽSKA BURZA V ROCE 1997 informace o skutečnostech rozhodných pro provedení speciálních operací s cennými papíry nebo že tyto informace byly neúplné nebo nesprávné. O zrušení registrace na volném trhu burzy rozhoduje generální tajemník burzy. Kromě rozdělení cenných papírů do tří trhů zavedla burza i členění cenných papírů do obchodních skupin. Zatímco pro zařazení emisí do jednotlivých trhů je kritériem kvalita emise a ochota emitenta zveřejňovat o svém hospodaření podrobné informace, pro rozdělení emisí do obchodních skupin je zákl adním hlediskem způsob obchodování těchto emisí na pražské burze. V roce 1997 byly cenné papíry obchodovány ve třech obchodních skupinách: obchodní skupina 1 - pro cenné papíry obchodované na hlavním a vedlejším trhu burzy, které jsou zařazeny do každodenního obchodování při pevné ceně a následně průběžného obchodování pří proměnlivé ceně, k se v této obchodní skupině obchodovalo 17 emisí akcií, obchodní skupina 2 - pro cenné papíry obchodované na hlavním, vedlejším nebo volném trhu burzy, které jsou zařazeny do každodenního obchodování při pevné ceně a následně do průběžného obchodování při pevné ceně, obchodní skupina 5 - pro podílové listy otevřených podílových fondů registrované na volném trhu burzy s možností každodenního nákupu a prodeje. Realizovanými opatřeními sledovala burza vyšší přehlednost v obchodování se stovkami cenných papírů na svém trhu a připravovala se na redukci volného trhu o nelikvidní cenné papíry. V průběhu roku 1997 byla postupně ve čtyřech etapách zrušena registrace celkem 1301 cenného papíru, které nenaplnily podmínky dalšího setrvání na volném trhu stanovené burzovním výborem pro burzovní obchody. K bylo vyřazeno z volného trhu 100 cenných papírů, k cenných papírů, k dalších 509 cenných papírů a k posledních 301 cenných papírů. PŘEHLED ZMĚN POČTU CENNÝCH PAPÍRŮ NA HLAVNÍM A VEDLEJŠÍM TRHU Hlavní trh V průběhu roku 1997 schválil burzovní výbor pro kotaci přijetí dalších 16 cenných papírů k obchodování na hlavním trhu burzy, z toho: 3 akcie ó obligací 7 státních dluhopisů Z důvodu ukončení platnosti cenných papírů bylo z hlavního trhu vyřazeno 6 emisí dluhopisů: Státní dluhopis 14,6/97 Státní dluhopis 8,55/97 Státní dluhopis 9,4/97 Živnostenská banka 1 1,5/97 ČSO B 1 1,125/97 KB VAR/97 Společnost MERO, a.s., požádala začátkem roku 1997 o stažení svých dluhopisů z hlavního trhu z důvodu zpřísnění informačních povinností na tomto trhu. Akcie společností Chemopetrol Group, a.s., a Kaučuk Group, a.s., byly vyřazeny z hlavního trhu z důvodu zániku společností bez likvidace. Vedlejší trh Do konce roku 1997 souhlasil burzovní výbor pro kotaci se zařazením dalších 8 emisí akcií a 2 emisí dluhopisů k obchodování na vedlejším trhu. Z vedlejšího trhu byly během roku 1997 vyřazeny 3 cenné papíry: dluhopis BV Finance 11/97, který byl splacen, podílové listy AGB Podílového fondu, ze kterého se na jeho žádost a na základě rozhodnutí MF CR stal otevřený podílový fond, a akcie investičního fondu SIF, a.s., který zanikl bez likvidace. TYPY BURZOVNÍCH OBCHODŮ Burza cenných papírů Praha, a.s., patří mezi elektronické burzy a obchodování na ní je založeno na automatizovaném zpracování objednávek členských firem. V roce 1997 byla zahájena modernizace 9

10 PRAŽSKÁ BURZA V ROCE 1997 automatizovaného obchodního systému (projekt MAOS). Její první etapa byla dokončena k a jejím hlavním cílem bylo převedení AOS na novou technologii a vytvoření nové architektury obchodního systému, která má zásadní vliv na výkonnost celého AOS a je základem pro rozvoj funkčnosti systému v rámci dalších etap modernizace. Modernizovaný AOS je vybudován jako otevřený systém na bázi klient server a prostřednictvím nové technologie umožňuje přímé propojení softwarového prostředí členské firmy s AO S burzy. V rámci procesu modernizace burzy byly zavedeny dvě nové služby: zveřejňování průměrných referenčních cen dluhopisů a nákup a prodej podílových listů otevřených podílových fondů. Referenční ceny dluhopisů V souvislosti s rozvojem spolupráce burzy a Českého klubu obchodníků s dluhopisy (ČKOD) došlo ke vzájemné dohodě o denním zasílání kotaci některých dluhopisů ve tvaru nákup (v %) - prodej (v % ). 10 tzv. referenčních tvůrců trhu zasílá své kotace pro třídu dluhopisů A, která zahrnuje vybrané emise státních dluhopisů a třídu dluhopisů B obsahující vybrané dluhopisy s objemem emise nad 2 mld. Kč. 14 tzv. fixujících tvůrců trhu zasílá své kotace pro třídu dluhopisů C, která zahrnuje ostatní emise dluhopisů včetně státních, k jejichž kotaci jsou přihlášeny alespoň 3 společnosti. Na základě zaslaných kotaci je pro jednotlivé emise stanovena průměrná referenční cena na nákup a prodej. Soubor těchto cen je zveřejňován denně v rámci poledního kurzovního lístku. Společnosti, které vykonávají funkci tvůrců trhu, jsou voleny ČKOD čtvrtletně a jejich činnost burza průběžně vyhodnocuje v souladu s burzovními předpisy. Podílové listy otevřených podílových fondů (PLOPF) S ohledem na rostoucí počet otevřených podílových fondů na českém kapitálovém trhu stoupá význam rychlého a bezchybného průběhu primární emise a zpětného odkupu PLOPF. Z tohoto důvodu se burza rozhodla svým členům nabídnout jejich zprostředkování na volném trhu burzy. Cena, za kterou je správce OPF povinen emitovat nové a zároveň odkupovat od svých klientů již emitované PLOPF, je pro členské firmy k dispozici každý den ráno. Vlastní objednávky je pak možné vkládat v rámci obchodování při pevné ceně v souladu s harmonogramem burzovního dne. Výsledky těchto nákupů, resp. prodejů jsou zveřejňovány v rámci kurzovního lístku. Na pražské burze je možno uzavírat obchody v následujících segmentech: Obchodování p ři pevné ceně (fixing) Fixing je založen na zpracování objednávek k nákupu a prodeji soustředěných k jednomu časovému okamžiku, ke kterému je stanoven jediný kurz. Ten se od předchozího kurzu může odchýlit o povolené rozpětí, které je podle zařazení cenných papírů do obchodních skupin stanoveno na 3 a 5 %. Objednávky jsou zpracovávány tak, aby bylo dosaženo co největšího zobchodovaného množství a není zde uplatněn princip časové priority. Výsledkem obchodování je stanovení kurzu a určení míry uspokojení v %, která je označována jako míra alokace. V závislosti na stanoveném kurzu a míře alokace může být objednávka uspokojena zcela, částečně nebo zcela neuspokojena. Průběžné obchodování p ři pevné ceně Tento způsob obchodování (tzv. dodatečné objednávky) přímo navazuje na obchodování při pevné ceně. Cílem vkládání dodatečných objednávek do obchodního systému je vyrovnání převisu, který vznikl při stanovení kurzu v průběhu obchodování při pevné ceně. Příjem dodatečných objednávek probíhá ve dvou fázích: první končí v okamžiku, kdy je převis vyrovnán, druhá fáze, neboli volné obchodování, umožňuje vkládat dodatečné objednávky za pevnou cenu nezávisle na směru obchodu. Dodatečné objednávky jsou uspokojovány na základě časové priority. Průběžné obchodování p ři prom ěnlivé ceně (tzv. KOBOS) Při tomto způsobu obchodování dochází k uzavírání obchodů na základě průběžně vkládaných objednávek k nákupu a prodeji cenných papírů. V rámci burzovního dne navazuje KOBOS na obchodování při pevné ceně, neboť kurz 10

11 PRAŽSKÁ BURZA V ROCE 1997 stanovený pro cenné papíry v rámci obchodování při pevné ceně je roven otevíracímu kurzu pro KOBOS. S ohledem na nutnost ochrany investora a kapitálového trhu vůbec má tato forma obchodování v sobě zabudovány regulační mechanizmy, které omezují nekontrolovatelnou tvorbu kurzu, respektive ceny uzavíraných obchodů mimo povolené rozpětí změny kurzu. Mezi tyto regulační mechanizmy patří: Otevírací pro cenné papíry stanoven v rámci kurz obchodování při pevné ceně je středem povoleného rozpětí pro KOBOS v daném dni Povolené maximální velikost odchylky kurzu rozpětí od otevíracího kurzu burzovní obchody je možné uzavírat pouze v rámci tohoto rozpětí Čekací časový interval (v současné době doba stanoven na 15 minut), který je zahájen tehdy, dojde-li ke spárování objednávek na ceně, která se nachází mimo povolené rozpětí po řádném uplynutí čekací doby dojde k rozšíření povoleného rozpětí příslušným směrem Uzavírací kurz dosažený při posledním kurz uskutečněném obchodu v daný burzovní den Lot jednotka minimálního obchodovatelného množství cenných papírů, které se může stát předmětem obchodu při KOBOS velikost lotu je pro jednotlivé emise cenných papírů odlišná podle jejich nominální hodnoty Tato forma obchodování je určena pro nejlikvidnější cenné papíry, se kterými se obchoduje na hlavním a vedlejším trhu pražské burzy. K zajištění závazků a pokrytí rizik z vypořádání obchodů uzavřených v rámci obchodování při pevné ceně, v dodatečných objednávkách a KOBOS jsou určeny prostředky Garančního fondu burzy. Přímé obchody s bloky cenných papírů Přímým obchodem se rozumí obchod s cenným papírem uzavřený mezi členy burzy a zaevidovaný v obchodním systému burzy v dohodnuté ceně, počtu kusů a datu, ke kterému bude tento obchod vypořádán. Cena uzavřeného obchodu není omezena ani vázána na platný kurz cenného papíru, množství cenných papírů není limitováno. Přímé obchody je možno vypořádávat v době T+1 až T+15 a nevztahují se na ně záruky Garančního fondu burzy. Automatizované obchody s bloky cenných papírů Blokem se rozumí soubor cenných papírů jedné emise obsažený v jedné objednávce, jehož minimální finanční objem je stanoven ve výši 500 tis. Kč. Tento způsob obchodování je založen na porovnávání okamžité nabídky a poptávky po blocích cenných papírů formou aukce. Blokové obchody jsou uzavírány anonymně na základě časové priority vkládaných objednávek a stanovená cena je nezávislá na kurzu a není omezena žádným rozpětím. V případě, že jedna ze zúčastněných stran nedostojí závazkům blokového obchodu, je povinna uhradit ve prospěch protistrany pokutu ve výši 10% objemu obchodu, nejméně však 1 mil. Kč. BURZOVNÍ INDEXY AKCIOVÉHO TRHU Nejdůležitějším oficiálním indexem BCPP je index PX 50 zavedený v dubnu 1994 na základě metodiky IFC (International Finance Corporation) doporučené pro tvorbu burzovních indexů na vznikajících trzích. Emisi zařazené do báze indexu přísluší váha úměrná její tržní kapitalizaci. Index PX 50 se počítá podle vzorce: PX(t) = K(t)-^-xl000 M(0) kde M(t) je tržní kapitalizace báze v čase t, M(0) je tržní kapitalizace báze ve výchozím období, K(t) je faktor zohledňující změny uskutečněné v bázi indexu. Báze indexu obsahuje 50 emisí. Aktualizaci báze provádí pololetně komise pro správu burzovních indexů. 1 1

12 PRAŽSKA BURZA V ROCE 1997 Emise jsou do báze vybírány na základě tržní kupitulizace, likvidity a s přihlédnutím k oborové klasifikaci. Emise investičních fondů se do báze nezařazují. S platností od mohou být do báze zařazeny pouze emise obchodované na hlavním nebo vedlejším burzovním trhu. Index PX 50 je indexem cenovým, dividendové očištění" se neprovádí. Výpočet indexu PX 50 zahájila burza při příležitosti prvního výročí obchodování. K byla vytvořena báze indexu a nastavena jeho výchozí hodnota 1000 bodů. Hodnoty indexu jsou prostřednictvím zpětného propočtu k dispozici od Oficiální hodnota indexu se zveřejňuje v obchodních dnech v hodin. U emisí obchodovaných v kontinuálním režimu KO BOS se zohledňují uzavírací kurzy, u ostatních emisí kurzy dosažené ve fixingu. Předběžná hodnota indexu PX 50, stanovená na základě kurzů z fixingu, je zveřejňována v hodin. Soubor obsahující údaje o indexu PX 50 odebírají všichni poskytovatelé dat, kteří mají s burzou uzavřenou smlouvu o dalším šíření burzovních informací. V dubnu 1995 zavedla burza další dva souhrnné indexy PX-GLOB a PXL a 19 oborových indexů. Výpočet indexu PXL byl dne ukončen. Globální index PX-GLOB obsahuje ve své bázi všechny registrované emise akcií včetně investičních fondů a podílových listů, u nichž byl nejpozději v předchozí seanci stanoven platný kurz. Analogicky jsou automaticky generovány báze oborových indexů BI01 až BII 9. Výpočetní vzorce indexů PX-GLOB a BIO 1 - BII 9 jsou stejné jako u indexu PX 50. Jejich počáteční hodnota je 1000 bodů, výchozím datem výpočtu je VYPOŘÁDÁNÍ BURZOVNÍCH OBCHODŮ Vypořádání obchodů pro Burzu cenných papírů Praha, a.s., zajišfovala stejně jako v předchozích letech akciová společnost UNIVYC. Hlavní zásadou UNIVYC při vypořádání všech typů obchodů a převodů je zajištění dodávky cenných papírů proti zaplacení ve stejný účetní den ( delivery versus payment"). Převod finančních prostředků probíhá prostřednictvím Clearingovéhocentra České národní banky, u které bankovní členové UNIVYC mají zřízen clearingový účet; nebankovní členové využívají clearingový účet některé z clearingových bank. Převody cenných papírů v listinné podobě jsou zaznamenávány v evidenci UNIVYC na účtech jednotlivých členů. Každý člen UNIVYC si sám vede evidenci koncových majitelů cenných papírů. Rovněž v roce 1997 byly listinné cenné papíry uloženy ve smluvním depozitáři UNIVYC - Komerční bance. Převod zaknihovaných cenných papírů inicializuje UNIVYC ve Středisku cenných papírů. V průběhu roku UNIVYC vedl na vlastních a klientských účtech evidenci zaknihovaných cenných papírů, která odráží stavy a pohyby cenných papírů blokovaných trhem a vytváří tak stínovou evidenci cenných papírů ve Středisku cenných papírů. Vypořádání obchodů z AO S probíhá v čase T+3, tj. třetí účetní den po uskutečnění obchodu na principu průběžného vypořádání tzv. rolling settlement". V případě nedostatku cenných papírů na straně prodávajícího je obchod klasifikován jako suspendovaný a pokud není do dne T+9 obchodníkem dořešen, je zařazen do aukce intervenčních nákupů. K zaručení vypořádání těchto burzovních obchodů jsou členy UNIVYC sdružovány peněžní prostředky v tzv. Garančním fondu burzy, který slouží ke krytí závazků člena, jenž nesplnil své povinnosti plynoucí z uzavřeného obchodu. Vypořádání obchodů s bloky cenných papírů probíhá opět v den T+3. V porovnání s rokem 1996 však došlo ke zkrácení lhůty pro možné dovypořádání suspendovaných obchodů z T+9 na T+6. Garance těchto obchodů v podobě složených kaucí byla v průběhu roku změněna na vyplacení pokuty poškozené straně. Den vypořádání přímých burzovních a mimoburzovních obchodů si obchodníci měli možnost zvolit v rozmezí T+ 1 až T+ 15, přičemž stejně jako v blokových obchodech UNIVYC vypořádání negarantoval. 12

13 PRAŽSKÁ BURZA V ROCE 1997 V souvislosti s únorovým vyhlášením výběrového řízení na vytvoření Jednotného zúčtovacího centra pro vypořádání operací na kapitálovém trhu UNIVYC vypracoval a předal k posouzení Ministerstvu financí České republiky návrh samostatného projektu zúčtovacího centra. Při vyhlašování vítězů výběrového řízení byl UNIVYC určen jako jeden z garantů projektu Jednotného zúčtovacího centra společně s Podnikem výpočetní techniky, a.s., a Střediskem cenných papírů. 13

14 THE PRAGUE STOCK EXCHANGE IN 1997 In 1997, the Prague Stock Exchange (PSE) followed its rather a dynamic development of the preceding years. Total balance of the trades transacted through the Prague Exchange reached almost the point of CZK 700 billion which, in comparison with 1996, was about a two-fold increment. However, the continuing accelerated growth of the trade balance in 1997 was not accompanied by adequate rise in the price level. Index PX 50, a key indicator of developments in prices of shares, lost more than 8 % and closed at points. A look back at 1997 can confirm that a significant reduction in the number of securities registered in the Exchange markets was an important event of the year. Over 1,700 stock issues, admitted by the Exchange to its markets after the completion of the voucher privatisation, had to undergo a natural and logical evolution at the end of which most of the issues were no longer able to fulfil the trading concepts applicable to the most important public market in the Czech Republic - PSE. That was the reason why, at the end of the last year, the Prague Exchange started the process of slashing the number of unmarketable securities. That process accelerated further in 1997 and over 1,300 non-liquid issues were excluded from trading in the Free Market in four waves, in all, by the end of the last September. By the time this process will have reached its final stage, approximately 60 most liquid issues will only be retained in that market segment, while it has been the intention of the Exchange to separate that segment from the Main and Secondary Markets by a "Chinese wall". During the past years, the Exchange has successfully accomplished the first stage of upgrading of its trading and information system based on a new client server technology which can provide its clients with a more comfortable trading in a modern graphic environment. Development of a new communication system was also completed by the mid-year. This system allows the Exchange both to exercise a more efficient supervision over the administration of the computer network and further expansion of the services provided to its members in the field of information technologies. The Prague Exchange actively joined the common endeavour aimed at the strengthening of the existing pricing mechanisms. At the beginning of August, it committed its member firms to trade listed issues exclusively in public markets. Adjustments to the Rules Governing the Exchange Fees, made with the purpose of giving an advantage to trades effected via the Central Market, formed also an integral part of the Exchange's endeavour targeted at the moving of its trades into the "official pricing" framework. The next step will be the introduction of a new market segment, known as SPAD, based on a continual quotation of a security via market makers. In order to get the Exchange even closer to the common international standards, it is both intensively working on the preparation of markets for derivatives and, simultaneously, continuing the development of its trading system, while these achievements, along with the preparation of the new trade segment, represent the Exchange's principal strategic tasks set for In 1997, the Exchange tried to be very demanding, as far as the compliance with the Exchange regulations was concerned. Both issuers and member firms were directly addressed in that connection. It has started-off an era when no misbehaviours are tolerated any longer and consistent compliance with all obligations required from all participants in exchange transactions. The Exchange was also forced to apply unpopular measures such as sanctions. Currently, the Exchange's attention is primarily focused on systematic efforts aimed at the achievement of the principal strategic target, that is the completion of a transparent and liquid exchange market enabling it to perform the irreplaceable role is should play in the Czech economy better than in the preceding period. Tomáš Ježek, Chairman of the Exchange Chamber 14

STATISTICKÁ ROČENKA BURZY CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. FACT BOOK PRAHA 1997 PRAGUE 1997

STATISTICKÁ ROČENKA BURZY CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. FACT BOOK PRAHA 1997 PRAGUE 1997 STATISTICKÁ ROČENKA BURZY CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. 1996 FACT BOOK PRAHA 1997 PRAGUE 1997 BCPP, 1997 Pražská burza v roce 1996 5 Podmínky přijetí cenných papírů na burzovní trh 6 Přehled cenných papírů

Více

ROČENKA 2013 / FACT BOOK 2013

ROČENKA 2013 / FACT BOOK 2013 ROČENKA 2013 / FACT BOOK 2013 BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, A.S. PXE CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ CENNÝCH PAPÍRŮ, A.S. CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY PRAGUE

Více

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA Duben 2007 PRAGUE STOCK EXCHANGE April 2007 Měsíční statistika / Monthly Statistics

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA Duben 2007 PRAGUE STOCK EXCHANGE April 2007 Měsíční statistika / Monthly Statistics BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA Duben 2007 PRAGUE STOCK EXCHANGE April 2007 Měsíční statistika / Monthly Statistics Index BURZOVNÍ INDEXY V HODNOCENÉM MĚSÍCI EXCHANGE INDICES IN THE MONTH UNDER REVIEW Hodnota

Více

Měsíční statistika Září 2009 Monthly Statistics September 2009

Měsíční statistika Září 2009 Monthly Statistics September 2009 Měsíční statistika Září 2009 Monthly Statistics September 2009 Burzovní indexy v hodnoceném měsíci Exchange Indices in the Month under Review Index Hodnota (konec měsíce) (End of Month) Měsíční změna Monthly

Více

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE 2003 THE PRAGUE STOCK EXCHANGE IN 2003 EXCHANGE NEWS 2003 JANUARY With effect from 1 April, the Exchange Chamber approved changes to the parts of

Více

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA Únor 2002 PRAGUE STOCK EXCHANGE February 2002 Měsíční statistika / Monthly Statistics

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA Únor 2002 PRAGUE STOCK EXCHANGE February 2002 Měsíční statistika / Monthly Statistics BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA Únor 22 PRAGUE STOCK EXCHANGE February 22 Měsíční statistika / Monthly Statistics BURZOVNÍ INDEXY V HODNOCENÉM MĚSÍCI EXCHANGE INDICES IN THE MONTH UNDER REVIEW Index Obor Sector

Více

STATISTICKÁ RO ČEN KA B U R ZY CENNÝCH PAPÍRŮ PR A H A, A.S. FACT BO O K PRAGUE STOCK EXCHANGE PRAHA 1999 PRAGUE 1999

STATISTICKÁ RO ČEN KA B U R ZY CENNÝCH PAPÍRŮ PR A H A, A.S. FACT BO O K PRAGUE STOCK EXCHANGE PRAHA 1999 PRAGUE 1999 STATISTICKÁ RO ČEN KA B U R ZY CENNÝCH PAPÍRŮ PR A H A, A.S. 1998 FACT BO O K PRAGUE STOCK EXCHANGE 1998 PRAHA 1999 PRAGUE 1999 BCPP, a.s., 1999 Ročenka 199 8 Burza cenných papírů Praha, a.s., připravila

Více

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA Červen 2003 PRAGUE STOCK EXCHANGE June 2003 M ěsíční statistika / Monthly Statistics

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA Červen 2003 PRAGUE STOCK EXCHANGE June 2003 M ěsíční statistika / Monthly Statistics BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA Červen 23 PRAGUE STOCK EXCHANGE June 23 M ěsíční statistika / Monthly Statistics Index BURZOVNÍ INDEXY V HODNOCENÉM MĚSÍCI EXCHANGE INDICES IN THE MONTH UNDER REVIEW Obor Sector

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA Listopad 2001 PRAGUE STOCK EXCHANGE November 2001 Měsíční statistika / Monthly Statistics

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA Listopad 2001 PRAGUE STOCK EXCHANGE November 2001 Měsíční statistika / Monthly Statistics BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA Listopad 21 PRAGUE STOCK EXCHANGE November 21 Měsíční statistika / Monthly Statistics BURZOVNÍ INDEXY V HODNOCENÉM MĚSÍCI EXCHANGE INDICES IN THE MONTH UNDER REVIEW Index Obor

Více

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA Srpen 2001 PRAGUE STOCK EXCHANGE August 2001 Měsíční statistika / Monthly Statistics

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA Srpen 2001 PRAGUE STOCK EXCHANGE August 2001 Měsíční statistika / Monthly Statistics BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA Srpen 21 PRAGUE STOCK EXCHANGE August 21 Měsíční statistika / Monthly Statistics BURZOVNÍ INDEXY V HODNOCENÉM MĚSÍCI EXCHANGE INDICES IN THE MONTH UNDER REVIEW Index Obor Sector

Více

Měsíční statistika Říjen 2015 Monthly Statistics October 2015

Měsíční statistika Říjen 2015 Monthly Statistics October 2015 3.11.14 14.11.14 28.11.14 11.12.14 29.12.14 13.1.15 26.1.15 6.2.15 19.2.15 4.3.15 17.3.15 30.3.15 14.4.15 27.4.15 12.5.15 25.5.15 5.6.15 18.6.15 1.7.15 15.7.15 28.7.15 10.8.15 21.8.15 3.9.15 16.9.15 30.9.15

Více

Měsíční statistika Leden 2013 Monthly Statistics January 2013

Měsíční statistika Leden 2013 Monthly Statistics January 2013 Měsíční statistika Leden 2013 Monthly Statistics January 2013 Burzovní indexy v hodnoceném měsíci Exchange Indices in the Month under Review Index Hodnota (konec měsíce) Value (End of Month) Měsíční změna

Více

ROČENKA 2009 / FACT BOOK 2009

ROČENKA 2009 / FACT BOOK 2009 ROČENKA 2009 / FACT BOOK 2009 BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, A.S. PXE CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ CENNÝCH PAPÍRŮ, A.S. CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY PRAGUE

Více

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE 2003 PRAŽSKÁ BURZA V ROCE 2003 BURZOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ 2003 LEDEN S účinností od 1. března schválila burzovní komora změny v Burzovních pravidlech

Více

Měsíční statistika Leden 2014 Monthly Statistics January 2014

Měsíční statistika Leden 2014 Monthly Statistics January 2014 1.2.13 14.2.13 27.2.13.3.13 25.3.13 9.4.13 22.4.13 6.5.13 20.5.13 31.5.13 13.6.13 26.6.13.7.13 23.7.13 5.8.13 16.8.13 29.8.13 11.9.13 24.9.13 7..13 18..13 1.11.13 14.11.13 27.11.13..13 23..13.1.14 23.1.14

Více

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Informace o hospodafiení banky 6 Obsah / Contents Basic data on the company

Více

Měsíční statistika Červenec 2013 Monthly Statistics July 2013

Měsíční statistika Červenec 2013 Monthly Statistics July 2013 1.8. 14.8. 27.8. 7.9. 20.9. 4.. 17.. 30...11. 23.11. 6.. 19.. 8.1.13 21.1.13 1.2.13 14.2.13 27.2.13.3.13 25.3.13 9.4.13 22.4.13 6.5.13 20.5.13 31.5.13 13.6.13 26.6.13.7.13 23.7.13 PX, PX-GLOB 1.7.13 2.7.13

Více

Měsíční statistika Srpen 2016 Monthly Statistics August 2016

Měsíční statistika Srpen 2016 Monthly Statistics August 2016 1.9.15 14.9.15 25.9.15 9.10.15 22.10.15 5.11.15 19.11.15 2..15 15..15 30..15 14.1.16 27.1.16 9.2.16 22.2.16 4.3.16 17.3.16 1.4.16 14.4.16 27.4.16 10.5.16 23.5.16 3.6.16 16.6.16 29.6.16 14.7.16 27.7.16

Více

VIP SERVICES TERMS AND CONDITIONS PODMÍNKY PRO VIP SLUŽBY

VIP SERVICES TERMS AND CONDITIONS PODMÍNKY PRO VIP SLUŽBY VIP SERVICES TERMS AND CONDITIONS PODMÍNKY PRO VIP SLUŽBY TeleTrade - DJ International Consulting Ltd July 2016 Červenec 2016 2011-2016 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 1. General 1.1. To receive

Více

Měsíční statistika Leden 2016 Monthly Statistics January 2016

Měsíční statistika Leden 2016 Monthly Statistics January 2016 2.2.15 13.2.15 26.2.15 11.3.15 24.3.15 8.4.15 21.4.15 5.5.15 19.5.15 1.6.15 12.6.15 25.6.15 9.7.15 22.7.15 4.8.15 17.8.15 28.8.15.9.15 23.9.15 7..15 20..15 3.11.15 16.11.15 30.11.15 11.12.15 28.12.15 12.1.16

Více

Měsíční statistika Prosinec 2015 Monthly Statistics December 2015

Měsíční statistika Prosinec 2015 Monthly Statistics December 2015 2.1.15 15.1.15 28.1.15 10.2.15 23.2.15 6.3.15 19.3.15 1.4.15 16.4.15 29.4.15 14.5.15 27.5.15 9.6.15 22.6.15 3.7.15 17.7.15 30.7.15 12.8.15 25.8.15 7.9.15 18.9.15 2.10.15 15.10.15 29.10.15 11.11.15 25.11.15

Více

Měsíční statistika Říjen 2014 Monthly Statistics October 2014

Měsíční statistika Říjen 2014 Monthly Statistics October 2014 1.11.13 14.11.13 27.11.13 10.12.13 23.12.13 10.1.14 23.1.14 5.2.14 17.2.14 28.2.14 13.3.14 26.3.14 8.4.14 23.4.14 7.5.14 21.5.14 3.6.14 16.6.14 27.6.14 10.7.14 23.7.14 5.8.14 18.8.14 29.8.14 11.9.14 24.9.14

Více

Měsíční statistika Únor 2017 Monthly Statistics February 2017

Měsíční statistika Únor 2017 Monthly Statistics February 2017 1.3.16 14.3.16 29.3.16 11.4.16 22.4.16 5.5.16 18.5.16 31.5.16 13.6.16 24.6.16 11.7.16 22.7.16 4.8.16 17.8.16 30.8.16 12.9.16 23.9.16 7.10.16 20.10.16 3.11.16 16.11.16 30.11.16 13.12.16 27.12.16 9.1.17

Více

Měsíční statistika Červen 2016 Monthly Statistics June 2016

Měsíční statistika Červen 2016 Monthly Statistics June 2016 1.7.15 15.7.15 28.7.15.8.15 21.8.15 3.9.15 16.9.15 30.9.15 13..15 26..15 9.11.15 23.11.15 4.12.15 17.12.15 5.1.16 18.1.16 29.1.16 11.2.16 24.2.16 8.3.16 21.3.16 5.4.16 18.4.16 29.4.16 12.5.16 25.5.16 7.6.16

Více

Měsíční statistika Září 2016 Monthly Statistics September 2016

Měsíční statistika Září 2016 Monthly Statistics September 2016 1.10.15 14.10.15 27.10.15 10.11.15 24.11.15 7.12.15 18.12.15 6.1.16 19.1.16 1.2.16 12.2.16 25.2.16 9.3.16 22.3.16 6.4.16 19.4.16 2.5.16 13.5.16 26.5.16 8.6.16 21.6.16 4.7.16 19.7.16 1.8.16 12.8.16 25.8.16

Více

Měsíční statistika Březen 2015 Monthly Statistics March 2015

Měsíční statistika Březen 2015 Monthly Statistics March 2015 1.4.14 14.4.14 29.4.14 14.5.14 27.5.14 9.6.14 20.6.14 3.7.14 16.7.14 29.7.14 11.8.14 22.8.14 4.9.14 17.9.14 30.9.14 13.10.14 24.10.14 7.11.14 21.11.14 4.12.14 17.12.14 6.1.15 19.1.15 30.1.15 12.2.15 25.2.15

Více

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 Pořadatel: Plavecký klub Hradec Králové, Eliščino nábřeží 842, 500 03 Hradec

Více

ROČENKA 2016 / FACT BOOK 2016

ROČENKA 2016 / FACT BOOK 2016 ROČENKA 2016 / FACT BOOK 2016 BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, A.S. PXE CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ CENNÝCH PAPÍRŮ, A.S. CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY PRAGUE

Více

Měsíční statistika Říjen 2016 Monthly Statistics October 2016

Měsíční statistika Říjen 2016 Monthly Statistics October 2016 2.11.15 13.11.15 27.11.15 10.12.15 23.12.15 11.1.16 22.1.16 4.2.16 17.2.16 1.3.16 14.3.16 29.3.16 11.4.16 22.4.16 5.5.16 18.5.16 31.5.16 13.6.16 24.6.16 11.7.16 22.7.16 4.8.16 17.8.16 30.8.16 12.9.16 23.9.16

Více

Měsíční statistika Prosinec 2014 Monthly Statistics December 2014

Měsíční statistika Prosinec 2014 Monthly Statistics December 2014 2.1.14 15.1.14 28.1.14 10.2.14 20.2.14 5.3.14 18.3.14 31.3.14 11.4.14 28.4.14 13.5.14 26.5.14 6.6.14 19.6.14 2.7.14 15.7.14 28.7.14 8.8.14 21.8.14 3.9.14 16.9.14 29.9.14 10.10.14 23.10.14 6.11.14 20.11.14

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

Měsíční statistika / Monthly Statistics

Měsíční statistika / Monthly Statistics BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE Měsíční statistika / Monthly Statistics Duben 2 / April 2 BURZOVNÍ INDEXY V HODNOCENÉM MĚSÍCI / EXCHANGE INDICES IN THE MONTH UNDER REVIEW Index Obor

Více

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. / PRAGUE STOCK EXCHANGE ENERGETICKÁ BURZA PRAHA / PRAGUE ENERGY EXCHANGE UNIVYC, A.S. /

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. / PRAGUE STOCK EXCHANGE ENERGETICKÁ BURZA PRAHA / PRAGUE ENERGY EXCHANGE UNIVYC, A.S. / ROČENKA 2008 FACT BOOK BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. / PRAGUE STOCK EXCHANGE ENERGETICKÁ BURZA PRAHA / PRAGUE ENERGY EXCHANGE UNIVYC, A.S. / Clearing & Settlement OBSAH CONTENT Burza cenných papírů

Více

ROČENKA 2010 / FACT BOOK 2010

ROČENKA 2010 / FACT BOOK 2010 ROČENKA 2010 / FACT BOOK 2010 BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, A.S. PXE CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ CENNÝCH PAPÍRŮ, A.S. CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY PRAGUE

Více

ROČENKA 2006 FACT BOOK BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE BURZOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ / BURZOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ

ROČENKA 2006 FACT BOOK BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE BURZOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ / BURZOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ ROČENKA 2006 FACT BOOK BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE BURZOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ / BURZOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ 1 BURZOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ / EXCHANGE NEWS Index PX 50 nad hranicí 1500 bodů

Více

STATISTICKÁ ROČENKA BURZY CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. 2002 FACT BOOK PRAGUE STOCK EXCHANGE 2002

STATISTICKÁ ROČENKA BURZY CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. 2002 FACT BOOK PRAGUE STOCK EXCHANGE 2002 STATISTICKÁ ROČENKA BURZY CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. 2002 FACT BOOK PRAGUE STOCK EXCHANGE 2002 P R A H A 2003 PRAGUE 2003 Burza cenných papírů Praha, a.s., 2003 Úvod Burza cenných papírů Praha, a.s. (dále

Více

ROČENKA 2012 / FACT BOOK 2012

ROČENKA 2012 / FACT BOOK 2012 ROČENKA 2012 / FACT BOOK 2012 BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, A.S. PXE CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ CENNÝCH PAPÍRŮ, A.S. CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY PRAGUE

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Elektronický platební příkaz Účetní

Více

Měsíční statistika / Monthly Statistics

Měsíční statistika / Monthly Statistics BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE Měsíční statistika / Monthly Statistics Říjen 2 / October 2 BURZOVNÍ INDEXY V HODNOCENÉM MĚSÍCI / EXCHANGE INDICES IN THE MONTH UNDER REVIEW Index

Více

ROČENKA 2007 FACT BOOK BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE BURZOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ / BURZOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ

ROČENKA 2007 FACT BOOK BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE BURZOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ / BURZOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ ROČENKA 2007 FACT BOOK BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE BURZOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ / BURZOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ 1 BURZOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ / EXCHANGE NEWS 22. 1. Index PX uzavřel na hodnotě

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

NÁKLADY EMISE PODNIKOVÝCH DLUHOPISŮ V ČESKÉ REPUBLICE

NÁKLADY EMISE PODNIKOVÝCH DLUHOPISŮ V ČESKÉ REPUBLICE NÁKLADY EMISE PODNIKOVÝCH DLUHOPISŮ V ČESKÉ REPUBLICE Liběna Tetřevová Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu, FCHT, UPa The article deals in detail with costs of issue of

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

STATISTICKÁ ROČENKA BURZY CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. 1999 FACT BOOK PRAGUE STOCK EXCHANGE 1999

STATISTICKÁ ROČENKA BURZY CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. 1999 FACT BOOK PRAGUE STOCK EXCHANGE 1999 STATISTICKÁ ROČENKA BURZY CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. 1999 FACT BOOK PRAGUE STOCK EXCHANGE 1999 PRAHA 2000 PRAGUE 2000 Burza cenných papírů Praha, a.s., 2000 Ročenka 1999 Burza cenných papírů Praha, a.s.

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Burzy a burzovní operace

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Burzy a burzovní operace Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Burzy a burzovní operace Název tématického celku: Aktuální tendence ve vývoji burz ve světě Cíl: Charakterizovat současné vývojové tendence

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Registrace (obchodní příležitosti i do partnerského programu)

Registrace (obchodní příležitosti i do partnerského programu) Petr Flek Registrace (obchodní příležitosti i do partnerského programu) Solution Provider Program EMEA 1 12 Října 2016 BUSINESS PARTNER Jak dále s DELL EMC, co by partneři měli vědět 2 12 Října 2016 Portál

Více

KAPITÁLOVÝ TRH. - místo, kde se v určitý čas, předem známým způsobem střetává nabídka a poptávka po přesně definovaném aktivu-předmětu obchodu.

KAPITÁLOVÝ TRH. - místo, kde se v určitý čas, předem známým způsobem střetává nabídka a poptávka po přesně definovaném aktivu-předmětu obchodu. KAPITÁLOVÝ TRH - místo, kde se v určitý čas, předem známým způsobem střetává nabídka a poptávka po přesně definovaném aktivu-předmětu obchodu. Fce KTu: alokační funkce redistribuční refinanční cenotvorný

Více

21 - Burzovní systém a Burza cenných papírů Praha

21 - Burzovní systém a Burza cenných papírů Praha 21 - Burzovní systém a Burza cenných papírů Praha Burza je trhem, kde se realizují obchody s investičními instrumenty. Vedle peněžních burz existují i zbožové burzy a burzy služeb. V rámci peněžních burz

Více

Innovated Solution: Questions and Answers after the Webinar

Innovated Solution: Questions and Answers after the Webinar Innovated Solution: Questions and Answers after the Webinar Budou podkladové materiály webináře také v českém jazyce? Prezentace pro webinář je pouze v anglické verzi. Před začátkem testů s účastníky však

Více

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 2004 Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS

Více

APPLICABLE TO CORRESPONDENT BANKS

APPLICABLE TO CORRESPONDENT BANKS 1 POŠTOVÁ BANKA, a.s., pobočka Česká republika Sokolovská 17 186 00 Prague Czech Republic Telephone: + 421 2/5960 3110 Telefax: + 421 2/5960 2462 E-mail: info@pabk.sk SWIFT: POBNCZPP Valid from: January

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

STATISTICKÁ ROČENKA BURZY CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. 2000 FACT BOOK PRAGUE STOCK EXCHANGE 2000

STATISTICKÁ ROČENKA BURZY CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. 2000 FACT BOOK PRAGUE STOCK EXCHANGE 2000 STATISTICKÁ ROČENKA BURZY CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. 2000 FACT BOOK PRAGUE STOCK EXCHANGE 2000 P R A H A 2001 PRAGUE 2001 Burza cenných papírů Praha, a.s., 2001 Úvod Burza cenných papírů Praha, a.s. (dále

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Finanční trhy Primární trh Sekundární trh Organizovaný trh Burzovní trh

Finanční trhy Primární trh Sekundární trh Organizovaný trh Burzovní trh Finanční trhy Umožňuje přelévání volných finančních zdrojů. Je neoddělitelnou součástí tržního systému. Na finančním trhu se soustřeďuje nabídka a poptávka peněz a kapitálu Finanční trhy dělíme podle toho,

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

External equity sources of finance. PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.cz

External equity sources of finance. PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.cz External equity sources of finance Sources of finance p Equity contributions, shares (external) - self-financing (internal) p Debt provisions (internal) - loans (external) - other external (government

Více

Zprávy používané při vypořádání denního trhu MC CZ-SK-HU / Messages used on the day-ahead MC CZ-SK-HU

Zprávy používané při vypořádání denního trhu MC CZ-SK-HU / Messages used on the day-ahead MC CZ-SK-HU Zprávy používané při vypořádání denního trhu MC CZ-SK-HU / Messages used on the day-ahead MC CZ-SK-HU Zveřejnění ATC hodnot / ATC Publication (MSG 989) Zveřejnění ATC hodnot ATC Publication Hodnoty ATC

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Burzy a burzovní operace

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Burzy a burzovní operace Metodické listy pro kombinované studium předmětu Burzy a burzovní operace Metodický list č.1. Název tématického celku: Aktuální tendence ve vývoji burz ve světě Cíl: Charakterizovat současné vývojové tendence

Více

The Military Technical Institute

The Military Technical Institute The Military Technical Institute The security is essential, the security is a challenge Jitka Čapková Petr Kozák Vojenský technický ústav, s.p. The Czech Republic security legislation applicable to CIS:

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby 2. Obstarání

Více

e) futures (BCPP - SPAD) 1 kontrakt 100,-- CZK

e) futures (BCPP - SPAD) 1 kontrakt 100,-- CZK 1. Podání k obchodu s investičními nástroji Podání k obchodům se všemi v tomto ceníku uvedenými investičními nástroji je ZDARMA. 2. Zprostředkování obchodů s investičními nástroji obchodovanými v ČR a)

Více

Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace

Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace 1. Náklady kapitálu a jejich kvantifikace 2. Kapitálová struktura podniku 3. Působení finanční páky 4. Optimální kapitálová struktura

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

Important Disclosures

Important Disclosures Important Disclosures No offer or solicitation to buy or sell securities, securities derivatives, futures products or offexchange foreign currency (forex) transactions of any kind, or any type of trading

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

Nákupy byly učiněny v následující struktuře - Purchases were made in the following structure - Struktura dokonanych zakupów

Nákupy byly učiněny v následující struktuře - Purchases were made in the following structure - Struktura dokonanych zakupów Valná hromada společnosti ČEZ, a.s., dne 23.4.2007 schválila, že společnost může počínaje dnem konání této valné hromady nabýt vlastní kmenové akcie celkem v objemu, který nepřekročí 59 221 084 kusů s

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

Nákupy byly učiněny v následující struktuře - Purchases were made in the following structure - Struktura dokonanych zakupów

Nákupy byly učiněny v následující struktuře - Purchases were made in the following structure - Struktura dokonanych zakupów Valná hromada společnosti ČEZ, a.s., dne 23.4.2007 schválila, že společnost může počínaje dnem konání této valné hromady nabýt vlastní kmenové akcie celkem v objemu, který nepřekročí 59 221 084 kusů s

Více

Průvodce. PX Bonusové certifikáty

Průvodce. PX Bonusové certifikáty Průvodce PX Jiná dimenze investování RDX Bonus Certificate 2 Příležitosti Rizika Atraktivní zisky na trzích, které nemají trend, nebo lehce klesají Částečná ochrana kapitálu Neomezené příležitosti zisku

Více

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) )

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) ) Obsah/Content Všeobecnépodmínky(včeštině TermsandConditions(inenglish Všeobecnépodmínky používáníwebovýchstránekneighboursuniverseasouvisejícíchslužebazásadyochrany osobníchdat A.! PodmínkyužíváníwebovýchstránekNeighboursUniverseasouvisejícíchslužeb

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Zprávy používané při vypořádání denního trhu 4M MC / Messages used on the day-ahead 4M MC

Zprávy používané při vypořádání denního trhu 4M MC / Messages used on the day-ahead 4M MC Zprávy používané při vypořádání denního trhu 4M MC / Messages used on the day-ahead 4M MC Zveřejnění ATC hodnot / ATC Publication (MSG 989) Zveřejnění ATC hodnot ATC Publication ATC hodnoty jsou zveřejněny.

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

BANKOVNÍ ZÁRUKY A ARABSKÝ SVĚT

BANKOVNÍ ZÁRUKY A ARABSKÝ SVĚT BANKOVNÍ ZÁRUKY A ARABSKÝ SVĚT Jiří Schveinert Komerční banka, a.s. Praha, 23.4.2014 Neplatební záruky v praxi Neplatební záruky hlavní druhy a) za nabídku (Bid Bond) - jako forma jistoty pro účast ve

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky

Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky ABN AMRO STRUCTURED INVESTMENTS FUNDS Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky Société d investissement à capital variable 46, Avenue J.F. Kennedy L-1855

Více

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR Bakalářská diplomová práce Vypracovala: Kateřina Jurčová Vedoucí

Více

STATISTICKÁ ROČENKA BURZY CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S.

STATISTICKÁ ROČENKA BURZY CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. STATISTICKÁ ROČENKA BURZY CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. 1995 FACT BOOK PRAHA 1996 PRAGUE 1996 BCPP, 1996 OBSAH Pražská burza v roce 1995 5 Podmínky pro přijetí cenných papírů na burzovní trh 6 Souhrnný přehled

Více

Právní nástroje exportního financování zahraničních zakázek

Právní nástroje exportního financování zahraničních zakázek www.pwclegal.cz Právní nástroje exportního financování zahraničních zakázek Typické právní nástroje exportního financování Agenda Finanční záruka Neplatební záruky Dokumentární akreditiv Dokumentární inkaso

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

Burzovní pravidla část V. PRAVIDLA PRO ČINNOST TVŮRCŮ TRHU a TVŮRCŮ LIKVIDITY. v systému Xetra Praha

Burzovní pravidla část V. PRAVIDLA PRO ČINNOST TVŮRCŮ TRHU a TVŮRCŮ LIKVIDITY. v systému Xetra Praha Burzovní pravidla část V. PRAVIDLA PRO ČINNOST TVŮRCŮ TRHU a TVŮRCŮ LIKVIDITY v systému Xetra Praha ČÁST I Pravidla pro činnost tvůrců trhu 3 Článek 1 Předmět ustanovení 3 Článek 2 Tvůrce trhu 3 Článek

Více

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby 2. Obstarání obchodu

Více

I N F O R M A T I O N

I N F O R M A T I O N I N F O R M A T I O N about the way of the economic operators registration and assignment of the EORI number in the Czech Republic The Commission Regulation No. 312/2009 which amends the Commission Regulation

Více

Summary. Mr. Andreas Molin

Summary. Mr. Andreas Molin ANNEX 6 Conclusions of the Melk Process and Follow-up (Brussels Agreement) Annex I, Item No. 3, Reactor Pressure Vessel Integrity and Radiation Embrittlement, Workshop, February 26-27, 2008, Řež near Prague

Více

Převod prostorových dat katastru nemovitostí do formátu shapefile

Převod prostorových dat katastru nemovitostí do formátu shapefile GIS Ostrava 2009 25. - 28. 1. 2009, Ostrava Převod prostorových dat katastru nemovitostí do formátu shapefile Karel Janečka1, Petr Souček2 1Katedra matematiky, Fakulta aplikovaných věd, ZČU v Plzni, Univerzitní

Více

dat 2017 Dostupný z Licence Creative Commons Uveďte autora-zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní

dat 2017 Dostupný z  Licence Creative Commons Uveďte autora-zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní Interní pravidla pro zacházení s osobními údaji při archivaci a sdílení výzkumných dat Koščík, Michal 2017 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-367303 Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

Referenční případ: Privatizace BorsodChemu a IPO

Referenční případ: Privatizace BorsodChemu a IPO Referenční případ: Privatizace BorsodChemu a IPO 35 3 25 2 15 1 5 4/1/96 5/13/96 6/24/96 8/5/96 9/16/96 1/28/96 12/9/96 1/2/97 3/3/97 5, 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, Volume (r.h. scale) BUX (rebased

Více