STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE PRAHA 1998 PRAGUE 1998

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE PRAHA 1998 PRAGUE 1998"

Transkript

1 STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE PRAHA 1998 PRAGUE 1998

2 BC PP, A.S., 1998

3 OBSAH Pražská burza v roce Podmínky přijetí cenných papírů na burzovní trh 8 Přehled změn počtu cenných papírů na hlavním a vedlejším trhu 9 Typy burzovních obchodů 9 Burzovní indexy akciového trhu I 1 Vypořádání burzovních obchodů 12 KLÍČOVÉ ÚDAJE 21 BURZOVNÍ INDEXY Burzovní indexy v roce Hodnoty indexu PX 50 v roce Vývoj indexu PX 50 v roce Vývoj indexu PX-GLOB v roce SUMARIZACE VÝSLEDKŮ OBCHODOVÁNÍ V ROCE 1997 A MEZIROČNÍ POROVNÁNÍ Přehled objemů obchodů v roce Meziroční porovnání výsledků obchodování 26 Podíly CT, PO a BO na obchodech s jednotlivými druhy CP 27 Podíly jednotlivých trhů na burzovních obchodech v roce Skladba celkových objemů obchodů v roce Skladba objemů obchodů na CT v roce Objemy obchodů v členění na CT a PO + BO 30 Vývoj ročních objemů obchodů v členění na CT a PO + BO 31 Vývoj měsíčních objemů obchodů v roce 1997 v členění na CT a PO + BO 31 Objemy obchodů v členění na hlavní + vedlejší a volný trh 32 Vývoj ročních objemů obchodů v členění na hlavní + vedlejší a volný trh 33 Vývoj měsíčních objemů obchodů v roce 1997 v členění na hlavní + vedlejší a volný trh 33 Objemy obchodů v členění na akcie + PL a obligace 34 Vývoj ročních objemů obchodů v členění na akcie + PL a obligace 35 Vývoj měsíčních objemů obchodů v roce 1997 v členění na akcie + PL a obligace 35 Oborové objemy obchodů akcií + PL a jejich podíly na celku 36 EMISE OBCHODOVANÉ NA HLAVNÍM A VEDLEJŠÍM TRHU Objemy obchodů v roce 1997 a tržní kapitalizace k akcií + PL hlavního a vedlejšího trhu 37 Objemy obchodů v roce 1997 a tržní kapitalizace k obligací hlavního a vedlejšího trhu 39 Objemy obchodů v KOBOS v roce Emise s největšími objemy obchodů v KOBOS 40 INDIKÁTORY KOTOVANÉHO TRHU Indikátory kotovaného trhu 41 Vývoj indikátorů kotovaného trhu v roce Vývoj počtu kótovaných emisí akcií a podílových listů v roce

4 NEJOBCHODOVANĚJŠÍ EMISE Emise akcií a podílových listů s největšími celkovými objemy obchodů v roce Emise akcií a podílových listů s největšími objemy obchodů na CT v roce Emise obligací s největšími celkovými objemy obchodů v roce TRŽNÍ KAPITALIZACE Sumarizace tržních kapitalizací - akcie a podílové listy 46 Sumarizace tržních kapitalizací - obligace 46 Tržní kapitalizace oborů (akcie a podílové listy) k Emise akcií a podílových listů s největšími tržními kapitalizacemi k Emise obligací s největšími tržními kapitalizacemi k EMISE AKCIÍ A PODÍLOVÝCH LISTŮ S NEJVĚTŠÍM RŮSTEM KURZŮ 50 EMISE AKCIÍ A PODÍLOVÝCH LISTŮ S NEJVĚTŠÍM POKLESEM KURZŮ 51 CENNÉ PAPÍRY NA BURZOVNÍCH TRZÍCH Přehled cenných papírů uvedených na hlavní trh burzy v roce Přehled cenných papírů uvedených na vedlejší trh burzy v roce Změna výše základního jmění - hlavní a vedlejší trh 53 Změna objemu emise - hlavní a vedlejší trh 53 Vyřazené cenné papíry - hlavní a vedlejší trh 54 Přehled vyřazených cenných papírů z volného trhu na základě příkazu generálního tajemníka burzy 55 Přehled rozdílů mezi jednotlivými trhy na BCPP 56 ČLENOVÉ BURZY CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. 57 Poznámka: V celé publikaci je při oddělování řádů použito číselné značení obvyklé v anglickém jazyce.

5 CONTENTS The Prague Stock Exchange in Requirements for admission of securities to stock exchange market 15 Survey of changes concerning the number of securities traded in the Main and Secondary Markets 16 Types of exchange trades 17 Exchange indices of share market 19 Settlement of exchange trades 20 KEY DATA 21 EXCHANGE INDICES Exchange indices in 1997 by sector 22 Index PX 50 in Index PX 50 - development in Index PX-GLOB - development in TRADING RESULTS - SUMMARY REVIEW FOR 1997 AND YEAR-TO-YEAR COMPARISON Trade value by market and type of security review 25 Trading results - year-to year comparison 26 Trade value by security type broken down by CM, DT and BT 27 Total exchange trades in 1997 by market and type of security 28 Trade values structure 29 Central market trade values structure 29 Trade value broken down by CM and DT + BT 30 Yearly trade values broken down by CM and DT+BT 31 Monthly trade values - development in broken down by CM and DT+BT 31 Trade value broken down by Main + Secondary and Free Markets 32 Yearly trade values broken down by Main + Secondary and Free Markets 33 Monthly trade values - development in broken down by Main + Secondary and Free Markets 33 Trade value broken down by shares + units and bonds 34 Yearly trade values broken down by shares + units and bonds 35 Monthly trade values - development in broken down by shares + units and bonds 35 Shares + units - trade value by sector and as percentage of the total value 36 ISSUES TRADED IN MAIN AND SECONDARY MARKETS 1997 trade value and market capitalization at Dec. 31, 1997 lor shares + units traded in Main and Secondary Markets trade value and market capitalization at Dec. 31, 1997 for bonds traded in Main and Secondary Markets trade value in KOBOS 40 Issues with the highest trade value in KOBOS 40 LISTED MARKET INDICATORS Listed market indicators 41 Listed market indicators - development in Number of listed issues of shares and units in

6 CONTENTS MOST TRADED ISSUES Issues of shares and units with the highest total trade value in Issues of shares and units with the highest trade value in CM in Bond issues with the highest total trade value in MARKET CAPITALIZATION Market capitalization summary - shares and units 46 Market capitalization summary - bonds 46 Market capitalization by sector (shares and units) at Dec. 3 1, Issues of shares and units with the highest market capitalization at Dec. 31, Bond issues with the highest market capitalization at Dec. 31, ISSUES OF SHARES AND UNITS WITH THE HIGHEST PRICE RISE 50 ISSUES OF SHARES AND UNITS WITH THE HIGHEST PRICE DECLINE 51 SECURITIES TRADED IN THE PSE MARKETS Summary review of securities introduced into the PSE Main Market in Summary review of securities introduced into the PSE Secondary Market in Change of registered capital - Main and Secondary Markets 53 Change of issue value - Main and Secondary Markets 53 Cancellation of securities trading at PSE - Main and Secondary Markets 54 Summary review of securities excluded from the Free Market on instruction of the PSE General Secretary 55 Summary review of differences among the PSE markets 56 MEMBERS OF THE PRAGUE STOCK EXCHANGE 57 Note: Exchange rate of the Czech National Bank at December 31, 1997: USD = CZK

7 PRAŽSKÁ BURZA V ROCE 1997 Burza cenných papírů Praha, a.s. (BCPP), navázala v roce 1997 na dynamický rozvoj z předchozích let. Celková bilance obchodů realizovaných prostřednictvím pražské burzy se v roce 1997 přiblížila k bezprostřední blízkosti hranice 700 miliard korun, což představuje ve srovnáni s rokem 1996 zhruba dvojnásobný nárůst. Pokračující akcelerace obchodní bilance však tentokrát nebyla provázena růstem cenové hladiny. Hlavní indikátor vývoje cen akcií na pražské burze index PX 50 během roku ztratil více než 8 procenta uzavřel na 495,3 bodu. Ohlédnuti za rokem 1997 potvrzuje, že jeho významnou událostí byla výrazná redukce počtu registrovaných cenných papírů. Vice než 1700 titulů, které burza přijala na svůj trh po skončení kuponové privatizace, prošlo přirozeným a logickým vývojem, na jehož konci většina titulů přestala splňovat představy o obchodování na nejdůležitějším veřejném trhu v České republice - BCPP. Pražská burza proto koncem minulého roku přistoupila k realizaci snižování počtu neobchodovaných cenných papírů. Tento proces v roce 1997 dále akceleroval a v celkem čtyřech vlnách bylo do konce záři vyřazeno z obchodování na volném trhu více než 1300 nelikvidních emisi. V konečné fázi zůstane v tomto segmentu, který hodlá burza oddělit čínskou zdi" od hlavního a vedlejšího trhu, přibližně 60 nejlikvidnějších titulů. Burza v uplynulém roce úspěšně dokončila první etapu modernizace obchodního a informačního systému založené na nové technologii klient server, která uživatelům poskytuje komfortnější obchodování v moderním grafickém prostředí. V polovině roku byl dokončen rovněž projekt nového komunikačního systému, který burze umožňuje efektivní dohled nad správou počítačové sitě a další rozšiřování služeb pro členy burzy v oblasti informačních technologií. Pražská burza se aktivně připojila k úsilí posílit mechanismy tvorby cen. Začátkem srpna zavázala členské firmy obchodovat s kótovanými emisemi pouze prostřednictvím veřejných trhů. Součástí snahy burzy přesunout obchody do kurzotvorného rámce byla i úprava poplatkového řádu, jejímž smyslem bylo zvýhodnit obchody realizované prostřednictvím centrálního trhu. Dalším krokem bude spuštění nového obchodního segmentu SPAD, který bude založen na průběžné kotaci cenného papíru prostřednictvím tvůrců trhu - market makerů. Aby se burza dále přiblížila mezinárodním standardům, intenzivně pracuje na přípravě trhu s deriváty. Zároveň pokračuje v rozvoji svého obchodního systému. Společně s přípravou nového obchodního segmentu jsou hlavními strategickými úkoly burzy na rok V průběhu roku 1997 burza kladla velké nároky na dodržování burzovních předpisů, a to jak ze strany emitentů, tak i členských firem. Odstartovala období, kdy již netoleruje žádné prohřešky a důsledně dbá na plnění všech povinností. Burza byla nucena sáhnout i k nepopulárním opatřením v podobě sankci. Pozornost burzy se nyní soustřeďuje především na systematické úsilí o dosažení hlavního strategického cíle. Tím je dotvoření transparentního a likvidního burzovního trhu, který umožni, aby burza lépe než dosud plnila svou nezastupitelnou roli v české ekonomice. Ing. Tomáš Ježek, CSc., předseda burzovní komory 7

8 PRAŽSKÁ BURZA V ROCE 1997 PODMÍNKY PŘIJETÍ CENNÝCH PAPÍRŮ NA BURZOVNÍ TRH V roce 1997 se na pražské burze obchodovalo s cennými papíry na třech trzích: hlavním, vedlejším a volném. Toto členění trhu zavedla pražská burza od s cílem dosáhnout větší přehlednosti pro investory při výběru cenných papírů k obchodování. Trh se rozdělil z původních dvou částí na tři trhy - z kotovaného trhu vznikl hlavní a vedlejší trh a původnímu nekótovanému trhu odpovídá volný trh. Na konci roku 1996 zhodnotil výbor pro kotaci umístění cenných papírů na hlavním trhu s ohledem na likviditu, plnění povinností a bonitu emitenta a od ponechal na hlavním trhu všechny společnosti, které byly na tomto trhu obchodovány v roce K bylo obchodováno na hlavním trhu burzy 44 akcií a podílových listů, 26 dluhopisů a na vedlejším trhu 52 akcií a jeden dluhopis. Na hlavním a vedlejším trhu burzy se obchoduje s cennými papíry, které jsou přijaty burzou k obchodování podle určitých pravidel daných příslušným burzovním předpisem. Emitent předkládá prostřednictvím člena burzy žádost o přijetí svých cenných papírů k burzovnímu obchodu burzovnímu výboru pro kotaci. Žádost musí mimo jiné obsahovat: prospekt emitenta cenného papíru, oznámení o přijetí, stanovy společnosti a výpis z obchodního rejstříku společnosti. Žádosti investičních a podílových fondů musí navíc obsahovat statut fondu, smlouvy se správcem a depozitářem fondu. Přijímací řízení na hlavní trh. Subjektivním rozhodnutím výbor přijímá nebo zamítá žádost o přijetí při splnění základní podmínky: veřejné nabídky ve výši 200 mil. Kč u cenných papírů podniků a bank a minimálního základního jmění ve výši 500 mil. Kč u cenných papírů investičních a podílových fondů. Pro rok 1997 bylo stanoveno pro přijetí na hlavní trh kritérium likvidity, které bylo orientačně určeno ve výši 300 tis. Kč průměrného denního objemu na centrálním trhu za posledních 12 měsíců před podáním žádosti. Po přijetí na hlavní trh mají emitenti povinnost čtvrtletně poskytovat burze ekonomické informacea průběžně poskytovat informace, které mohou mít vliv na změnu kurzu jejich cenného papíru. Přijímací řízení na vedlejší trh má stejný charakter jako na hlavní trh. Základní podmínkou přijetí na vedlejší trh je splnění veřejné nabídky ve výši 100 mil. Kč u cenných papírů podniků a bank a minimálního základního jmění ve výši 250 mil. Kč u cenných papírů investičních a podílových fondů. Po přijetí na vedlejší trh mají emitenti rovněž povinnost čtvrtletně poskytovat burze ekonomické informace a průběžně poskytovat informace, které mohou mít vliv na změnu kurzu jejich cenného papíru. Všechny informace, které burza obdrží od společností, jejichž cenné papíry jsou obchodovány na hlavním nebo vedlejším trhu, zveřejní. Výbor může rozhodnout o zrušení obchodování s emisí na hlavním nebo vedlejším trhu v následujících případech: požádá-li emitent o zrušení, emitent neplní povinnosti plynoucí z podmínek pro přijetí na hlavní, resp. vedlejší trh, emitent neplatí řádně a včas poplatky stanovené burzovním řádem, s emisí nebyly uskutečněny žádné obchody po dobu delší než 3, respektive 6 měsíců a z jiných mimořádných důvodů. O registraci cenného papíru k obchodování na volném trhu burzy může požádat emitent nebo některý z členů burzy. Přílohou žádosti jsou pouze základní údaje o emitentovi a emisi, povolení Ministerstva financí České republiky k veřejné obchodovatelnosti a doklad o přidělení identifikačního kódu ISIN (International Securities Identification Number). O žádosti rozhoduje generální tajemník burzy a emitentovi neplynou z této registrace žádné povinnosti vůči burze. Registrací cenných papírů na volném trhu nepřebírá burza žádné závazky z těchto cenných papírů ani neručí za jakékoliv škody vzniklé v důsledku toho, že emitent neposkytl 8

9 PRAŽSKA BURZA V ROCE 1997 informace o skutečnostech rozhodných pro provedení speciálních operací s cennými papíry nebo že tyto informace byly neúplné nebo nesprávné. O zrušení registrace na volném trhu burzy rozhoduje generální tajemník burzy. Kromě rozdělení cenných papírů do tří trhů zavedla burza i členění cenných papírů do obchodních skupin. Zatímco pro zařazení emisí do jednotlivých trhů je kritériem kvalita emise a ochota emitenta zveřejňovat o svém hospodaření podrobné informace, pro rozdělení emisí do obchodních skupin je zákl adním hlediskem způsob obchodování těchto emisí na pražské burze. V roce 1997 byly cenné papíry obchodovány ve třech obchodních skupinách: obchodní skupina 1 - pro cenné papíry obchodované na hlavním a vedlejším trhu burzy, které jsou zařazeny do každodenního obchodování při pevné ceně a následně průběžného obchodování pří proměnlivé ceně, k se v této obchodní skupině obchodovalo 17 emisí akcií, obchodní skupina 2 - pro cenné papíry obchodované na hlavním, vedlejším nebo volném trhu burzy, které jsou zařazeny do každodenního obchodování při pevné ceně a následně do průběžného obchodování při pevné ceně, obchodní skupina 5 - pro podílové listy otevřených podílových fondů registrované na volném trhu burzy s možností každodenního nákupu a prodeje. Realizovanými opatřeními sledovala burza vyšší přehlednost v obchodování se stovkami cenných papírů na svém trhu a připravovala se na redukci volného trhu o nelikvidní cenné papíry. V průběhu roku 1997 byla postupně ve čtyřech etapách zrušena registrace celkem 1301 cenného papíru, které nenaplnily podmínky dalšího setrvání na volném trhu stanovené burzovním výborem pro burzovní obchody. K bylo vyřazeno z volného trhu 100 cenných papírů, k cenných papírů, k dalších 509 cenných papírů a k posledních 301 cenných papírů. PŘEHLED ZMĚN POČTU CENNÝCH PAPÍRŮ NA HLAVNÍM A VEDLEJŠÍM TRHU Hlavní trh V průběhu roku 1997 schválil burzovní výbor pro kotaci přijetí dalších 16 cenných papírů k obchodování na hlavním trhu burzy, z toho: 3 akcie ó obligací 7 státních dluhopisů Z důvodu ukončení platnosti cenných papírů bylo z hlavního trhu vyřazeno 6 emisí dluhopisů: Státní dluhopis 14,6/97 Státní dluhopis 8,55/97 Státní dluhopis 9,4/97 Živnostenská banka 1 1,5/97 ČSO B 1 1,125/97 KB VAR/97 Společnost MERO, a.s., požádala začátkem roku 1997 o stažení svých dluhopisů z hlavního trhu z důvodu zpřísnění informačních povinností na tomto trhu. Akcie společností Chemopetrol Group, a.s., a Kaučuk Group, a.s., byly vyřazeny z hlavního trhu z důvodu zániku společností bez likvidace. Vedlejší trh Do konce roku 1997 souhlasil burzovní výbor pro kotaci se zařazením dalších 8 emisí akcií a 2 emisí dluhopisů k obchodování na vedlejším trhu. Z vedlejšího trhu byly během roku 1997 vyřazeny 3 cenné papíry: dluhopis BV Finance 11/97, který byl splacen, podílové listy AGB Podílového fondu, ze kterého se na jeho žádost a na základě rozhodnutí MF CR stal otevřený podílový fond, a akcie investičního fondu SIF, a.s., který zanikl bez likvidace. TYPY BURZOVNÍCH OBCHODŮ Burza cenných papírů Praha, a.s., patří mezi elektronické burzy a obchodování na ní je založeno na automatizovaném zpracování objednávek členských firem. V roce 1997 byla zahájena modernizace 9

10 PRAŽSKÁ BURZA V ROCE 1997 automatizovaného obchodního systému (projekt MAOS). Její první etapa byla dokončena k a jejím hlavním cílem bylo převedení AOS na novou technologii a vytvoření nové architektury obchodního systému, která má zásadní vliv na výkonnost celého AOS a je základem pro rozvoj funkčnosti systému v rámci dalších etap modernizace. Modernizovaný AOS je vybudován jako otevřený systém na bázi klient server a prostřednictvím nové technologie umožňuje přímé propojení softwarového prostředí členské firmy s AO S burzy. V rámci procesu modernizace burzy byly zavedeny dvě nové služby: zveřejňování průměrných referenčních cen dluhopisů a nákup a prodej podílových listů otevřených podílových fondů. Referenční ceny dluhopisů V souvislosti s rozvojem spolupráce burzy a Českého klubu obchodníků s dluhopisy (ČKOD) došlo ke vzájemné dohodě o denním zasílání kotaci některých dluhopisů ve tvaru nákup (v %) - prodej (v % ). 10 tzv. referenčních tvůrců trhu zasílá své kotace pro třídu dluhopisů A, která zahrnuje vybrané emise státních dluhopisů a třídu dluhopisů B obsahující vybrané dluhopisy s objemem emise nad 2 mld. Kč. 14 tzv. fixujících tvůrců trhu zasílá své kotace pro třídu dluhopisů C, která zahrnuje ostatní emise dluhopisů včetně státních, k jejichž kotaci jsou přihlášeny alespoň 3 společnosti. Na základě zaslaných kotaci je pro jednotlivé emise stanovena průměrná referenční cena na nákup a prodej. Soubor těchto cen je zveřejňován denně v rámci poledního kurzovního lístku. Společnosti, které vykonávají funkci tvůrců trhu, jsou voleny ČKOD čtvrtletně a jejich činnost burza průběžně vyhodnocuje v souladu s burzovními předpisy. Podílové listy otevřených podílových fondů (PLOPF) S ohledem na rostoucí počet otevřených podílových fondů na českém kapitálovém trhu stoupá význam rychlého a bezchybného průběhu primární emise a zpětného odkupu PLOPF. Z tohoto důvodu se burza rozhodla svým členům nabídnout jejich zprostředkování na volném trhu burzy. Cena, za kterou je správce OPF povinen emitovat nové a zároveň odkupovat od svých klientů již emitované PLOPF, je pro členské firmy k dispozici každý den ráno. Vlastní objednávky je pak možné vkládat v rámci obchodování při pevné ceně v souladu s harmonogramem burzovního dne. Výsledky těchto nákupů, resp. prodejů jsou zveřejňovány v rámci kurzovního lístku. Na pražské burze je možno uzavírat obchody v následujících segmentech: Obchodování p ři pevné ceně (fixing) Fixing je založen na zpracování objednávek k nákupu a prodeji soustředěných k jednomu časovému okamžiku, ke kterému je stanoven jediný kurz. Ten se od předchozího kurzu může odchýlit o povolené rozpětí, které je podle zařazení cenných papírů do obchodních skupin stanoveno na 3 a 5 %. Objednávky jsou zpracovávány tak, aby bylo dosaženo co největšího zobchodovaného množství a není zde uplatněn princip časové priority. Výsledkem obchodování je stanovení kurzu a určení míry uspokojení v %, která je označována jako míra alokace. V závislosti na stanoveném kurzu a míře alokace může být objednávka uspokojena zcela, částečně nebo zcela neuspokojena. Průběžné obchodování p ři pevné ceně Tento způsob obchodování (tzv. dodatečné objednávky) přímo navazuje na obchodování při pevné ceně. Cílem vkládání dodatečných objednávek do obchodního systému je vyrovnání převisu, který vznikl při stanovení kurzu v průběhu obchodování při pevné ceně. Příjem dodatečných objednávek probíhá ve dvou fázích: první končí v okamžiku, kdy je převis vyrovnán, druhá fáze, neboli volné obchodování, umožňuje vkládat dodatečné objednávky za pevnou cenu nezávisle na směru obchodu. Dodatečné objednávky jsou uspokojovány na základě časové priority. Průběžné obchodování p ři prom ěnlivé ceně (tzv. KOBOS) Při tomto způsobu obchodování dochází k uzavírání obchodů na základě průběžně vkládaných objednávek k nákupu a prodeji cenných papírů. V rámci burzovního dne navazuje KOBOS na obchodování při pevné ceně, neboť kurz 10

11 PRAŽSKÁ BURZA V ROCE 1997 stanovený pro cenné papíry v rámci obchodování při pevné ceně je roven otevíracímu kurzu pro KOBOS. S ohledem na nutnost ochrany investora a kapitálového trhu vůbec má tato forma obchodování v sobě zabudovány regulační mechanizmy, které omezují nekontrolovatelnou tvorbu kurzu, respektive ceny uzavíraných obchodů mimo povolené rozpětí změny kurzu. Mezi tyto regulační mechanizmy patří: Otevírací pro cenné papíry stanoven v rámci kurz obchodování při pevné ceně je středem povoleného rozpětí pro KOBOS v daném dni Povolené maximální velikost odchylky kurzu rozpětí od otevíracího kurzu burzovní obchody je možné uzavírat pouze v rámci tohoto rozpětí Čekací časový interval (v současné době doba stanoven na 15 minut), který je zahájen tehdy, dojde-li ke spárování objednávek na ceně, která se nachází mimo povolené rozpětí po řádném uplynutí čekací doby dojde k rozšíření povoleného rozpětí příslušným směrem Uzavírací kurz dosažený při posledním kurz uskutečněném obchodu v daný burzovní den Lot jednotka minimálního obchodovatelného množství cenných papírů, které se může stát předmětem obchodu při KOBOS velikost lotu je pro jednotlivé emise cenných papírů odlišná podle jejich nominální hodnoty Tato forma obchodování je určena pro nejlikvidnější cenné papíry, se kterými se obchoduje na hlavním a vedlejším trhu pražské burzy. K zajištění závazků a pokrytí rizik z vypořádání obchodů uzavřených v rámci obchodování při pevné ceně, v dodatečných objednávkách a KOBOS jsou určeny prostředky Garančního fondu burzy. Přímé obchody s bloky cenných papírů Přímým obchodem se rozumí obchod s cenným papírem uzavřený mezi členy burzy a zaevidovaný v obchodním systému burzy v dohodnuté ceně, počtu kusů a datu, ke kterému bude tento obchod vypořádán. Cena uzavřeného obchodu není omezena ani vázána na platný kurz cenného papíru, množství cenných papírů není limitováno. Přímé obchody je možno vypořádávat v době T+1 až T+15 a nevztahují se na ně záruky Garančního fondu burzy. Automatizované obchody s bloky cenných papírů Blokem se rozumí soubor cenných papírů jedné emise obsažený v jedné objednávce, jehož minimální finanční objem je stanoven ve výši 500 tis. Kč. Tento způsob obchodování je založen na porovnávání okamžité nabídky a poptávky po blocích cenných papírů formou aukce. Blokové obchody jsou uzavírány anonymně na základě časové priority vkládaných objednávek a stanovená cena je nezávislá na kurzu a není omezena žádným rozpětím. V případě, že jedna ze zúčastněných stran nedostojí závazkům blokového obchodu, je povinna uhradit ve prospěch protistrany pokutu ve výši 10% objemu obchodu, nejméně však 1 mil. Kč. BURZOVNÍ INDEXY AKCIOVÉHO TRHU Nejdůležitějším oficiálním indexem BCPP je index PX 50 zavedený v dubnu 1994 na základě metodiky IFC (International Finance Corporation) doporučené pro tvorbu burzovních indexů na vznikajících trzích. Emisi zařazené do báze indexu přísluší váha úměrná její tržní kapitalizaci. Index PX 50 se počítá podle vzorce: PX(t) = K(t)-^-xl000 M(0) kde M(t) je tržní kapitalizace báze v čase t, M(0) je tržní kapitalizace báze ve výchozím období, K(t) je faktor zohledňující změny uskutečněné v bázi indexu. Báze indexu obsahuje 50 emisí. Aktualizaci báze provádí pololetně komise pro správu burzovních indexů. 1 1

12 PRAŽSKA BURZA V ROCE 1997 Emise jsou do báze vybírány na základě tržní kupitulizace, likvidity a s přihlédnutím k oborové klasifikaci. Emise investičních fondů se do báze nezařazují. S platností od mohou být do báze zařazeny pouze emise obchodované na hlavním nebo vedlejším burzovním trhu. Index PX 50 je indexem cenovým, dividendové očištění" se neprovádí. Výpočet indexu PX 50 zahájila burza při příležitosti prvního výročí obchodování. K byla vytvořena báze indexu a nastavena jeho výchozí hodnota 1000 bodů. Hodnoty indexu jsou prostřednictvím zpětného propočtu k dispozici od Oficiální hodnota indexu se zveřejňuje v obchodních dnech v hodin. U emisí obchodovaných v kontinuálním režimu KO BOS se zohledňují uzavírací kurzy, u ostatních emisí kurzy dosažené ve fixingu. Předběžná hodnota indexu PX 50, stanovená na základě kurzů z fixingu, je zveřejňována v hodin. Soubor obsahující údaje o indexu PX 50 odebírají všichni poskytovatelé dat, kteří mají s burzou uzavřenou smlouvu o dalším šíření burzovních informací. V dubnu 1995 zavedla burza další dva souhrnné indexy PX-GLOB a PXL a 19 oborových indexů. Výpočet indexu PXL byl dne ukončen. Globální index PX-GLOB obsahuje ve své bázi všechny registrované emise akcií včetně investičních fondů a podílových listů, u nichž byl nejpozději v předchozí seanci stanoven platný kurz. Analogicky jsou automaticky generovány báze oborových indexů BI01 až BII 9. Výpočetní vzorce indexů PX-GLOB a BIO 1 - BII 9 jsou stejné jako u indexu PX 50. Jejich počáteční hodnota je 1000 bodů, výchozím datem výpočtu je VYPOŘÁDÁNÍ BURZOVNÍCH OBCHODŮ Vypořádání obchodů pro Burzu cenných papírů Praha, a.s., zajišfovala stejně jako v předchozích letech akciová společnost UNIVYC. Hlavní zásadou UNIVYC při vypořádání všech typů obchodů a převodů je zajištění dodávky cenných papírů proti zaplacení ve stejný účetní den ( delivery versus payment"). Převod finančních prostředků probíhá prostřednictvím Clearingovéhocentra České národní banky, u které bankovní členové UNIVYC mají zřízen clearingový účet; nebankovní členové využívají clearingový účet některé z clearingových bank. Převody cenných papírů v listinné podobě jsou zaznamenávány v evidenci UNIVYC na účtech jednotlivých členů. Každý člen UNIVYC si sám vede evidenci koncových majitelů cenných papírů. Rovněž v roce 1997 byly listinné cenné papíry uloženy ve smluvním depozitáři UNIVYC - Komerční bance. Převod zaknihovaných cenných papírů inicializuje UNIVYC ve Středisku cenných papírů. V průběhu roku UNIVYC vedl na vlastních a klientských účtech evidenci zaknihovaných cenných papírů, která odráží stavy a pohyby cenných papírů blokovaných trhem a vytváří tak stínovou evidenci cenných papírů ve Středisku cenných papírů. Vypořádání obchodů z AO S probíhá v čase T+3, tj. třetí účetní den po uskutečnění obchodu na principu průběžného vypořádání tzv. rolling settlement". V případě nedostatku cenných papírů na straně prodávajícího je obchod klasifikován jako suspendovaný a pokud není do dne T+9 obchodníkem dořešen, je zařazen do aukce intervenčních nákupů. K zaručení vypořádání těchto burzovních obchodů jsou členy UNIVYC sdružovány peněžní prostředky v tzv. Garančním fondu burzy, který slouží ke krytí závazků člena, jenž nesplnil své povinnosti plynoucí z uzavřeného obchodu. Vypořádání obchodů s bloky cenných papírů probíhá opět v den T+3. V porovnání s rokem 1996 však došlo ke zkrácení lhůty pro možné dovypořádání suspendovaných obchodů z T+9 na T+6. Garance těchto obchodů v podobě složených kaucí byla v průběhu roku změněna na vyplacení pokuty poškozené straně. Den vypořádání přímých burzovních a mimoburzovních obchodů si obchodníci měli možnost zvolit v rozmezí T+ 1 až T+ 15, přičemž stejně jako v blokových obchodech UNIVYC vypořádání negarantoval. 12

13 PRAŽSKÁ BURZA V ROCE 1997 V souvislosti s únorovým vyhlášením výběrového řízení na vytvoření Jednotného zúčtovacího centra pro vypořádání operací na kapitálovém trhu UNIVYC vypracoval a předal k posouzení Ministerstvu financí České republiky návrh samostatného projektu zúčtovacího centra. Při vyhlašování vítězů výběrového řízení byl UNIVYC určen jako jeden z garantů projektu Jednotného zúčtovacího centra společně s Podnikem výpočetní techniky, a.s., a Střediskem cenných papírů. 13

14 THE PRAGUE STOCK EXCHANGE IN 1997 In 1997, the Prague Stock Exchange (PSE) followed its rather a dynamic development of the preceding years. Total balance of the trades transacted through the Prague Exchange reached almost the point of CZK 700 billion which, in comparison with 1996, was about a two-fold increment. However, the continuing accelerated growth of the trade balance in 1997 was not accompanied by adequate rise in the price level. Index PX 50, a key indicator of developments in prices of shares, lost more than 8 % and closed at points. A look back at 1997 can confirm that a significant reduction in the number of securities registered in the Exchange markets was an important event of the year. Over 1,700 stock issues, admitted by the Exchange to its markets after the completion of the voucher privatisation, had to undergo a natural and logical evolution at the end of which most of the issues were no longer able to fulfil the trading concepts applicable to the most important public market in the Czech Republic - PSE. That was the reason why, at the end of the last year, the Prague Exchange started the process of slashing the number of unmarketable securities. That process accelerated further in 1997 and over 1,300 non-liquid issues were excluded from trading in the Free Market in four waves, in all, by the end of the last September. By the time this process will have reached its final stage, approximately 60 most liquid issues will only be retained in that market segment, while it has been the intention of the Exchange to separate that segment from the Main and Secondary Markets by a "Chinese wall". During the past years, the Exchange has successfully accomplished the first stage of upgrading of its trading and information system based on a new client server technology which can provide its clients with a more comfortable trading in a modern graphic environment. Development of a new communication system was also completed by the mid-year. This system allows the Exchange both to exercise a more efficient supervision over the administration of the computer network and further expansion of the services provided to its members in the field of information technologies. The Prague Exchange actively joined the common endeavour aimed at the strengthening of the existing pricing mechanisms. At the beginning of August, it committed its member firms to trade listed issues exclusively in public markets. Adjustments to the Rules Governing the Exchange Fees, made with the purpose of giving an advantage to trades effected via the Central Market, formed also an integral part of the Exchange's endeavour targeted at the moving of its trades into the "official pricing" framework. The next step will be the introduction of a new market segment, known as SPAD, based on a continual quotation of a security via market makers. In order to get the Exchange even closer to the common international standards, it is both intensively working on the preparation of markets for derivatives and, simultaneously, continuing the development of its trading system, while these achievements, along with the preparation of the new trade segment, represent the Exchange's principal strategic tasks set for In 1997, the Exchange tried to be very demanding, as far as the compliance with the Exchange regulations was concerned. Both issuers and member firms were directly addressed in that connection. It has started-off an era when no misbehaviours are tolerated any longer and consistent compliance with all obligations required from all participants in exchange transactions. The Exchange was also forced to apply unpopular measures such as sanctions. Currently, the Exchange's attention is primarily focused on systematic efforts aimed at the achievement of the principal strategic target, that is the completion of a transparent and liquid exchange market enabling it to perform the irreplaceable role is should play in the Czech economy better than in the preceding period. Tomáš Ježek, Chairman of the Exchange Chamber 14

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p.

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Letiště Praha, s.p. Letiště Praha pulzující svět mezi nebem a zemí Prague Airport a pulsating world between Heaven and Earth Obsah Contents Profil

Více

Finanční část/financial part

Finanční část/financial part 2005 Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 Finanční část/financial part Výroční zpráva 2005 - Finanční část Annual Report 2005 - Financial part Pražská teplárenská a. s. Obsah 1.

Více

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES BORIS ŠEBESTA, DAVID HRUŠKA I. ÚVOD Legislativa jednotlivých států většinou neobsahuje dostatečnou

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1 September 2011

General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1 September 2011 General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1 September 2011 při obchodování s hutním materiálem obchodní firmy BMZ Polska Sp. z o.o. platné

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Zlepšení právní úpravy v oblasti růstu a pracovních míst v Evropské unii

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Zlepšení právní úpravy v oblasti růstu a pracovních míst v Evropské unii KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 16. března 2005 KOM(2005) 97 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Zlepšení právní úpravy v oblasti růstu a pracovních míst v Evropské

Více

Obsah MVS 2. Jak lovit jednorožce (E. C. Hammerstein) 42. Nová adresa nakladatelství Prometheus 44 Nové svazky edice Dějiny matematiky 44

Obsah MVS 2. Jak lovit jednorožce (E. C. Hammerstein) 42. Nová adresa nakladatelství Prometheus 44 Nové svazky edice Dějiny matematiky 44 Obsah MVS 2 Setkání učitelů matematiky všech typů škol 4 N is a number film o Paulu Erdősovi 4 Spolupráce s Zentralblattem se dobře rozběhla 5 Sedmý světový kongres IFSA 97 Prague 6 EMS 9 Z obsahů EMS

Více

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007)

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007) SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007) Pardubice 2007 SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics

Více

Lovci Treasure hunters

Lovci Treasure hunters Nespoutáni létem Unfettered summer strana / page 3 Daniela Šulcová your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Léto / Summer 2013 30 Vášeň / Passion 19

Více

Ekolamp_09e.indd 1 Ekolamp_09e.indd 1 2.6.2009 9:23:28 2.6.2009 9:23:28

Ekolamp_09e.indd 1 Ekolamp_09e.indd 1 2.6.2009 9:23:28 2.6.2009 9:23:28 2 executive officer's introduction osvěta a propagace system participants education and promotion 5 / 7 8 / 9 11 / 11 13 / 13 14 / 14 17 / 19 21 / 23 24 / 24 26 / 27 česky / english 3 Loňský rok byl pro

Více

Lidská práva v kontextu zahraniční rozvojové spolupráce

Lidská práva v kontextu zahraniční rozvojové spolupráce Lidská práva v kontextu zahraniční rozvojové spolupráce FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci 2011 Zpracovala Katarína Šrámková FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci Bělehradská 92, 120 00 Praha

Více

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 0 4 7 Edice Finanční trhy

Více

c. cabin crew, is defined in JAR-OPS; or c. palubním průvodčím je definován v předpisu JAR-OPS; nebo

c. cabin crew, is defined in JAR-OPS; or c. palubním průvodčím je definován v předpisu JAR-OPS; nebo ČÁST 1 JAR-1 JAR 1.1. General Definitions JAR 1.1. Všeobecné definice 'Abortive Start' (turbine engines) means an attempt to start, in which the engine lights up, but fails to accelerate. NOTE: The handling

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice)

REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) COMPLAINTS PROCEDURE RULES The Royal Bank of Scotland plc (a branch of foreign bank in the Czech Republic) 1.

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy

1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy 1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy Historie vzniku finanční analýzy Finanční analýza je stará, jak jsou staré samotné peníze. Je pochopitelné, že její metody a techniky byly poplatné

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. OBSAH I) OBECNÁ ČÁST... 1 1. Základní ustanovení... 1 2. Definice pojmů... 1 3. Obecná ustanovení... 2 4. Investiční služby / Investiční

Více

Konzultační materiál. Interní metodika ČNB určená pro účely přezkumu a vyhodnocování rizika koncentrace svrchovaných expozic

Konzultační materiál. Interní metodika ČNB určená pro účely přezkumu a vyhodnocování rizika koncentrace svrchovaných expozic Konzultační materiál Interní metodika ČNB určená pro účely přezkumu a vyhodnocování rizika koncentrace svrchovaných expozic Účel konzultace Cílem tohoto konzultačního materiálu je (1) představit připravovaný

Více

Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010

Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010 Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010 červenec 2011 Seznam nejpoužívanějších zkratek ERÚ MPO OTE ČEPS PXE EEX SEI ÚOHS APG CEER ENTSO ERGEG PDS PZP SAIDI SAIFI CAIDI

Více

Projektová výzva MO-EDA-ESIF-DU/2015 k předložení projektů zaměřených na technologie DUAL USE

Projektová výzva MO-EDA-ESIF-DU/2015 k předložení projektů zaměřených na technologie DUAL USE Projektová výzva MO-EDA-ESIF-DU/2015 k předložení projektů zaměřených na technologie DUAL USE 1) Popis výzvy Ministerstvo obrany ČR, Sekce průmyslové spolupráce a řízení organizací ve spolupráci s Evropskou

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel České republiky zaměřené na zneužívání drog

Výběrové šetření o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel České republiky zaměřené na zneužívání drog ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY INSTITUTE OF HEALTH INFORMATION AND STATISTICS OF THE CZECH REPUBLIC Výběrové šetření o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel České republiky

Více

Ohlédnutí kupředu. Firma ELT Inkdry ing. Františka. Jak řekl ve svém projevu na slavnostním večeru pro vystavovatele. Na stánku společnosti Amos CZ

Ohlédnutí kupředu. Firma ELT Inkdry ing. Františka. Jak řekl ve svém projevu na slavnostním večeru pro vystavovatele. Na stánku společnosti Amos CZ čtvrtek 19. 5. 2005 Oficiální zpravodajství výstavy Official fairs news Oфицияльнoe выставочнoe агентство ELT Inkcool VIP Firma ELT Inkdry ing. Františka Trojtlera se věnuje nejen sušicím systémům k tiskovým

Více

PROMĚNY ARCHITEKTURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ

PROMĚNY ARCHITEKTURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ PROMĚNY ARCHITEKTURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ TRANSFORMATIONS IN TWENTIETH-CENTURY ARCHITECTURE PROMĚNY ARCHITEKTURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ Eva Špačková a kolektiv Vydala Stavební fakulta, Vysoká škola

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 10 final 2015/0009 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013

Více

PŮDY A DLOUHODOBÉ ZMĚNY VYUŽITÍ PLOCH ČESKA

PŮDY A DLOUHODOBÉ ZMĚNY VYUŽITÍ PLOCH ČESKA 279 Jan Kabrda, Ivan Bičík, Luděk Šefrna* PŮDY A DLOUHODOBÉ ZMĚNY VYUŽITÍ PLOCH ČESKA J. Kobrda, I. Bičík, L. Šefrna: Soils and long-term changes of land use in the Czechia. Geografický časopis, 58, 2006,

Více

S t i g m a T A S e g r e g o v a n á v ý u k a R o m ů v e š k o l á c h s t ř e d n í a v ý c h o d n í E v r o p y

S t i g m a T A S e g r e g o v a n á v ý u k a R o m ů v e š k o l á c h s t ř e d n í a v ý c h o d n í E v r o p y S t i g m a T A S e g r e g o v a n á v ý u k a R o m ů v e š k o l á c h s t ř e d n í a v ý c h o d n í E v r o p y S t i g m a t a S e g r e g o v a n á v ý u k a R o m ů v e š k o l á c h s t ř e d

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2014 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 8 Retail 11 Wholesale 19 Pojištění 21 Technologie a internet 25 Řízení rizik 29 Strategie

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více