Jak na loterie a spotřebitelské soutěže. Několik poznámek k převodu (části) podniku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak na loterie a spotřebitelské soutěže. Několik poznámek k převodu (části) podniku"

Transkript

1 NEJLEPŠÍ ČESKÁ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ ROKU 2011 A 2009 PODLE HODNOCENÍ CHAMBERS EUROPE NEJLEPŠÍ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ ROKU 2010 V ČESKÉ REPUBLICE PODLE HODNOCENÍ WHO'S WHO LEGAL Z NAŠÍ PRAXE Jak na loterie a spotřebitelské soutěže ŘÍJEN 2012 Asi bychom těžko hledali někoho, kdo si nestačil všimnout, co nám naše vláda, její ministerstvo spravedlnosti a parlament, uchystali na rok Ano, velikou změnu jednoho ze základních předpisů, na kterém stojí náš právní řád občanského zákoníku. Pokud si někdo kladl otázku, čeho se vlastně tato změna dotkne, tak jednoduchá i když trochu zkratkovitá odpověď je, že skoro všeho. Proto jsme uvažovali, že součástí tohoto čísla by se mohl stát i první díl jakéhosi seriálu týkajícího se změn, které nás čekají. Koho by ale napadlo, že do našich plánů zasáhne politika. Ukazuje se totiž, že s blížícími se volbami, si opozice bere nově přijatou normu na mušku jako volební téma a vyhrožuje odsunem její účinnosti nebo dokonce jejím zrušením ještě před tím, než vstoupí v lednu 2014 v účinnost. S ohledem na směr, kterým zrovna letí politické kyvadlo, to bohužel není nereálná možnost. Prozatím jsme tedy začátek seriálu odložili na některé z dalších čísel a zde se teď zabýváme tématy, která jsou zatím bezpečně aktuální. Jindřich Jelínek Jedním ze způsobů zvýšení prodejnosti zboží je pořádání rozličných spotřebitelských soutěží spočívajících na principu nakupte naše zboží a my následně vylosujeme 10 výherců, kteří obdrží věcné ceny. I tato tvůrčí aktivita je však regulovaná a je třeba znát mantinely a dovolený způsob, jak se v nich pohybovat. STÁHNOUT PDF Několik poznámek k převodu (části) podniku Převod podniku nebo jeho části je podle našich zkušeností častým nástrojem podnikatelů (nejen) v oblasti automobilového průmyslu. Zejména na straně dealerů dochází často k využití tohoto nástroje k jednoduchým změnám struktury jejich firem. Přes zdánlivou přehlednost této transakce doporučujeme si před jejím zahájením osvěžit nejméně níže popsané zásadní souvislosti. STÁHNOUT PDF NÁZORY SOUDŮ Existuje spravedlivé vypořádání při předčasném ukončení finančního leasingu? Finanční leasing je zcela obvyklou finanční službou poskytovanou podnikatelům i spotřebitelům velmi často za účelem pořízení nového vozidla. Přesto problematika způsobu vypořádání účastníků finančního leasingu při jeho předčasném ukončení byla po mnoho let předmětem mnoha teoretických odborných diskuzí a intenzivně zaměstnávala české soudnictví, včetně Nejvyššího soudu, který teprve nedávno po několika vlastních přešlapech a pokusech našel jednotný recept, jak mají účastníci leasingové smlouvy postupovat. STÁHNOUT PDF AKTUÁLNĚ Co skutečně změnila novela zákona o rozhodčím řízení Na poslední novele zákona o rozhodčím řízení se v době její přípravy snažilo přiživit množství politických stran i politiků a díky tomu jsou jak důvody změn, tak změny samé trochu démonizované. Přestože výsledné znění skutečně v mnohém změnilo letitou praxi, je dobré si krátce zrekapitulovat rozsah těchto změn a tedy i to, na jaké případy změny reálně dopadnou. STÁHNOUT PDF Novela zákona o spotřebitelském úvěru Dne vláda schválila novelu zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru. Pokud bude schválena také parlamentem, dotkne se i prodejců motorových vozidel, kteří zprostředkovávají uzavření úvěrových nebo leasingových smluv k financování nákupu vozidel zákazníky nepodnikateli. STÁHNOUT PDF Glatzova & Co. Betlémský palác Husova 5, Praha 1 Česká Republika fax:

2 Z NAŠÍ PRAXE AUTO MOTO NEWSLETTER / 3 Jak na loterie a spotřebitelské soutěže Jedním ze způsobů zvýšení prodejnosti zboží je pořádání rozličných spotřebitelských soutěží spočívajících na principu nakupte naše zboží a my následně vylosujeme 10 výherců, kteří obdrží věcné ceny. I tato tvůrčí aktivita je však regulovaná a je třeba znát mantinely a dovolený způsob, jak se v nich pohybovat. Základním právním předpisem regulujícím takové soutěže je zákon 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů. Pro zjednodušení uvádíme, že regulace loterijního zákona se vztahuje mimo jiné na spotřebitelské soutěže, jejichž podmínkou účasti je zakoupení určitého zboží, služby nebo jiného produktu, popřípadě uzavření smluvního vztahu s určitou osobou, a následně pomocí slosování či jiného náhodného výběru soutěžících dochází k určení výherců. Loterijní zákon některé spotřebitelské soutěže zakazuje a my se Vám níže pokusíme vysvětlit, které to jsou. Obecně jsou podle loterijního zákona zakázány veškeré spotřebitelské soutěže, jejichž výhra spočívá v obdržení peněžní ceny, vkladní knížky, cenných papírů, pojištění. Podle loterijního zákona je možné pořádat jen spotřebitelské soutěže, jejichž předmětem výhry jsou pouze věcná či jiná nepeněžitá plnění. Jak bylo uvedeno výše, loterijní zákon dovoluje pouze nepeněžité výhry, nicméně i tyto výhry jsou omezeny, a to maximální částkou jejich hodnot. Hodnota jednotlivé výhry nesmí podle loterijního zákona v jedné soutěži přesáhnout částku ,- Kč a zároveň souhrn hodnot veškerých nepeněžitých výher poskytnutých jedním provozovatelem soutěží nesmí v jednom kalendářním roce přesáhnout částku ,- Kč. Veškeré spotřebitelské soutěže, kde hodnoty výher překračují výše uvedené limity, jsou zakázány. Pokud některý z provozovatelů poruší zákaz poskytování peněžitých výher, popřípadě poruší maximální limity hodnot výher, je příslušný finanční úřad oprávněn uložit takovému provozovateli pokutu až do výše ,- Kč. Při provozování spotřebitelských soutěží regulovaných zákonem o loteriích se tedy vyplatí mít na paměti dodržování limitů hodnot nepeněžitých výher. Podle loterijního zákona navíc podléhají uvedené spotřebitelské soutěže oznamovací povinnosti za podmínek stanovených vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 315/1999 Sb. Podle této vyhlášky je každý provozovatel spotřebitelské soutěže povinen nejméně 15 dnů před zahájením příslušné soutěže oznámit místně příslušnému finančnímu úřadu konání soutěže. Jednou z náležitostí takového oznámení je mimo jiné také souhrn nepeněžitých výher v peněžním vyjádření. Tímto je zajištěna informovanost finančních úřadů umožňující kontrolu dodržování výše uvedených limitů. Nabízí se tedy otázka, zda je možné vyhnout se legálním způsobem regulaci loterijního zákona. Odpověď je jednoduchá ano, je to možné. Pojmovým znakem soutěží, které reguluje loterijní zákon, je totiž prvek náhody ve vztahu k určení výherce. Pokud určení výherce soutěže nebude závislé na prvku náhody, nebude již na takovou soutěž dopadat regulace loterijního zákona. Tato skutečnost je také mimo jiné potvrzena ve vyjádření Ministerstva financí ČR ze dne 11. května 2006, v němž samotné ministerstvo uvádí, že chybí-li prvek náhody ve vztahu k určení výherce, nejedná se již o spotřebitelskou soutěž regulovanou zákonem o loteriích. V praxi se objevují rozličné varianty, jak dochází k vyloučení prvku náhody a také ministerstvo ve výše uvedeném vyjádření jmenuje některé soutěžní koncepty, které nepodléhají regulaci zákona o loteriích. Nejpoužívanější soutěžní koncepty, v nichž určení výherce není závislé na principu náhody, jsou: (i) vědomostní soutěže o výherci rozhoduje objektivně určená správnost, popřípadě přesnost, odpovědi. Příkladem je soutěž, jejímž výhercem bude osoba, která nejpřesněji odhadne počet prodaných kusů určitého zboží v určitém dni; (ii) kreativní soutěže výhercem takové soutěže je osoba, která poskytne nejlepší příspěvek do soutěže, například složí píseň, kterou nezávislá porota určí jako nejhezčí; (iii) rychlostní soutěže tyto jsou založeny na principu prvních X vyhrává; (iv) soutěže, jejichž výherci jsou předem určeni podle pořadí účasti v soutěži například každý desátý vyhrává; a (v) soutěže typu každý vyhrává koncept takové soutěže je jasný, nicméně je nutné upozornit, že aby byla naplněna podmínka výhry každého účastníka, je nutné, aby mezi hodnotami výher nebyl značný rozdíl. Mezi soutěž typu každý vyhrává by nepatřila soutěž, v níž by každý z účastníků vyhrál určitou drobnou výhru a jeden z těchto výherců by byl dále vylosován a vyhrál například motorové vozidlo. V takovém případě by se již jednalo o spotřebitelskou soutěž regulovanou loterijním zákonem.

3 Z NAŠÍ PRAXE AUTO MOTO NEWSLETTER / 3 Je zřejmé, že z pohledu účastníka soutěže ve většině výše uvedených soutěžních konceptů neregulovaných loterijním zákonem stále působí faktor náhody (odhad počtu prodaných kusů zboží za určitý den rozhodně nemůže být považován za hledisko vědomostní, nýbrž se jedná o pouhý odhad a působení náhody na skutečnost, zda odhad bude nejpřesnější, či nikoliv), což vede k zamyšlení, zda je současná podoba právní úpravy opravdu účelná. V souladu s výše uvedeným doporučujeme při pořádání spotřebitelských soutěží vylučovat faktor náhody a využívat možností výše uvedených herních konceptů, které nejsou zatíženy omezující regulací loterijního zákona. Marek Bednář

4 Z NAŠÍ PRAXE AUTO MOTO NEWSLETTER / 3 Několik poznámek k převodu (části) podniku Převod podniku nebo jeho části je podle našich zkušeností častým nástrojem podnikatelů (nejen) v oblasti automobilového průmyslu. Zejména na straně dealerů dochází často k využití tohoto nástroje k jednoduchým změnám struktury jejich firem. Přes zdánlivou přehlednost této transakce doporučujeme si před jejím zahájením osvěžit nejméně níže popsané zásadní souvislosti. Podnik je slovy obchodního zákoníku soubor hmotných, jakož i osobních složek a nehmotných složek podnikání a náleží k němu věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit. Zjednodušeně řečeno podnik je právnická konstrukce, která podnikatelům usnadňuje život tím, že jim umožňuje pokládat celý soubor majetku a závazků souvisejících s podnikáním za jednu věc, kterou mohou najednou a jednoduše převést na jinou osobu nebo ji třeba jednoduše vložit do společnosti. Každý podnikatel ať již fyzická osoba nebo společnost má alespoň jeden podnik. Může jich mít i více např. autoservis ve městě A a prodejnu obuvi ve městě B. I pokud má podnikatel pouze jeden podnik, může jej rozdělit na části a nakládat s nimi obdobně jako s podnikem celým. Podmínkou však je, že každá takto oddělená část podniku je samostatnou organizační složkou, jejímž prostřednictvím lze provozovat podnikatelskou činnost a která musí tvořit samostatnou účetní jednotku. Podnik nebo jeho část umožňuje zákon převést jednoduchou převodní smlouvou (kupní, darovací nebo smlouvou o vkladu). Ve smlouvě stačí řádně označit podnik nebo jeho část a není třeba vyjmenovávat veškeré jednotlivé součásti (i když z praktického pohledu je třeba vyjmenovat nejméně nemovitosti, které mají přejít a vhodné vyjmenovat i některé jiné zásadnější položky, které tvoří podnik). Jakmile se převod stane účinným, přejde na nabyvatele ze zákona veškerý majetek, ale i závazky a zaměstnanci týkající se převáděného podniku (části). K převodu závazků není třeba souhlasu dlužníků (kteří ovšem mají možnost za určitých okolností žádat úhradu dluhu i od prodávajícího). Aby popsaná konstrukce převodu podniku fungovala jak má, nesmí být z podniku oddělena ani jedna z jeho součástí (např. jedna položka majetku, jediná pohledávka či dluh, jediný zaměstnanec) pokud se tak stane (tj. pokud se strany převodu podniku či jeho části pokusí z tohoto převodu vyjmout cokoliv, co by mělo být ze zákona jeho součástí), přestane se již jednat o převod podniku. Půjde o pouhý prodej jednotlivých věcí, postoupení jednotlivých pohledávek a převod jednotlivých dluhů. Tyto položky by v takovém případě musely být ve smlouvě vyjmenovány a k převodu dluhů by byl potřebný souhlas věřitelů. Převod některých aktiv jinak než v rámci převáděného podniku (kde k jejich přechodu dochází ze zákona) je navíc prakticky nemožný. Například osobní údaje (zákaznické databáze) jsou z praktických důvodů víceméně nepřevoditelné. Podobně je bez převodu podniku (či jeho příslušné části) prakticky těžko představitelné spolehlivé přebírání některých zákonných povinností, které se navíc často mohou materializovat až v budoucnu (například povinnosti ze zákonných záruk). Dále je dobré si uvědomit, že převodem podniku nepřechází úplně všechna práva a povinnosti převodce zejména daňové povinnosti zůstávají s ním. Převodem svého podniku společnost nezaniká a může i nadále provozovat jakoukoli podnikatelskou činnost. Pokud je ale rozhodnuto o jejím zrušení s likvidací, je třeba si uvědomit, že návrh na výmaz společnosti z obchodního rejstříku nesmí být podán dříve než jeden rok od prodeje podniku (a případně ještě později, pokud probíhají spory s věřiteli). Zřejmě proto, že obchodní zákoník upravuje převod podniku kompaktně v dílu III hlavy II, zapomínají často strany smluv o převodu podniku nahlédnout i do jiných důležitých ustanovení, které na převod podniku dopadají. Převádí-li nebo nabývá-li totiž podnik nebo jeho část společnost s ručením omezeným anebo akciová společnost, musí být smlouva schválena valnou hromadou a o tomto rozhodnutí musí být sepsán notářský zápis. Bez takového schválení nenastane účinnost převodu podniku nebo jeho části. Při převodech podniků mezi zakladatelem společnosti (obvykle podnikatelem fyzickou osobou) a

5 Z NAŠÍ PRAXE AUTO MOTO NEWSLETTER / 3 společností s ručením omezeným nebo akciovou společností se zase často zapomíná na to, že hodnota podniku zpravidla převyšuje 10% základního kapitálu společnosti a kupní cena podniku proto musí být stanovena posudkem znalce jmenovaného soudem. Pokud by se kupní cena odchýlila od takové hodnoty v neprospěch společnosti, byla by smlouva o převodu neplatná. Pokud se Vám podaří výše popsané body zohlednit ve Vaší transakci, máte nejméně napůl vyhráno! Jindřich Král

6 NÁZORY SOUDŮ AUTO MOTO NEWSLETTER / 3 Existuje spravedlivé vypořádání při předčasném ukončení finančního leasingu? Finanční leasing je zcela obvyklou finanční službou poskytovanou podnikatelům i spotřebitelům velmi často za účelem pořízení nového vozidla. Přesto problematika způsobu vypořádání účastníků finančního leasingu při jeho předčasném ukončení byla po mnoho let předmětem mnoha teoretických odborných diskuzí a intenzivně zaměstnávala české soudnictví, včetně Nejvyššího soudu, který teprve nedávno po několika vlastních přešlapech a pokusech našel jednotný recept, jak mají účastníci leasingové smlouvy postupovat. Finanční smlouva není smluvním typem výslovně upraveným v našem právním řádu. Leasingové společnosti proto využívají smluvní volnosti a používají leasingové podmínky, které při předčasném ukončení smlouvy z důvodu na straně nájemce (nejčastěji neplnění leasingových splátek nebo užívání předmětu financování v rozporu se smluvními podmínkami) nebo v případě odcizení či totálního zničení předmětu financování přiznávaly leasingovým společnostem právo na úhradu všech splátek včetně těch, jejichž splatnost měla nastat až po předčasném ukončení smlouvy. V praxi to například znamená, že při krádeži vozidla musí nájemce zaplatit leasingové společnosti všechny budoucí leasingové splátky, a to i za dobu, kdy už je vůz v nenávratnu a kdy si navíc musí nájemce obstarat za ukradené vozidlo náhradu. Co potom situace, kdy leasingová společnost při odstoupení od leasingové smlouvy kvůli prodlení se splácením požaduje nejen navrácení financovaného vozidla, ale též inkasuje veškeré splátky, které by jinak byl povinen nájemce plnit, i kdyby k odstoupení od leasingové smlouvy nedošlo, a nájemce kromě toho musí zaplatit ještě smluvní pokutu za opožděné platby a úroky z prodlení z pozdních splátek? Je takový přístup spravedlivý? Ano! Tedy podle aktuální judikatury je takové vypořádání předčasně ukončené leasingové smlouvy z důvodů na straně nájemce v souladu s poctivým obchodním stykem! Poslední rozhodnutí Nejvyššího soudu nastolený trend potvrzují i při vypořádání předčasně ukončených leasingových smluv s leasingovým nájemcem spotřebitelem. Bylo konstatováno, že takové vypořádání s nájemcem spotřebitelem - není v rozporu ani s úpravou obsaženou v zákoně o spotřebitelském úvěru, ani s požadavkem dobré víry, a nejedná se tak o zakázané (neplatné) ujednání ve spotřebitelských smlouvách ve smyslu 56 odst. 1 občanského zákoníku (viz např. rozsudek NS ČR sp. zn. 32 Cdo 1373/2010). Podle soudů takový způsob vypořádání odpovídá zásadám finančního leasingu. Leasingové společnosti pořizují předmět leasingu do svého vlastnictví nikoli s cílem vyvíjet podnikatelskou činnost jeho provozováním, nýbrž z důvodu uzavírané leasingové smlouvy v rámci finančních služeb poskytovaných leasingovému nájemci, který si takto pořizuje předmět leasingu podle svých potřeb, výběru a určení. Vrácený předmět leasingu je při předčasném ukončení leasingové smlouvy z hlediska podnikání leasingových společností nejenže prakticky bezcenný, nýbrž jim takto vznikají i další neplánované náklady (například s uskladněním nebo prodejem vrácené věci). Pokud se tedy nenaplní sjednaný účel leasingové smlouvy a tato smlouva je ukončena z důvodu na straně nájemce, nemění to proto nic na povinnosti nájemce zaplatit leasingové společnosti dosud nezaplacený zůstatek pořizovací ceny předmětu leasingu, splátky splatné do ukončení smlouvy a dosud nezaplacené úroky. Jsou-li totiž náklady vynaložené leasingovou společností a její přiměřený zisk rozloženy do všech leasingových splátek, má leasingová společnost právo na jejich zaplacení, a to s ohledem na zásadu pacta sunt servanda (smlouvy je třeba dodržovat). Této zásadě odpovídá smluvní ujednání o vypořádání takto ukončené leasingové smlouvy, které zakládá povinnost leasingového nájemce vrátit nejen předmět leasingu, ale též nepeněžité plnění, které mu poskytl leasingový pronajímatel, tj. obvyklou cenu leasingu poskytnutého za obdobných podmínek v daném místě a čase (včetně případné akontace). Leasingový pronajímatel má dále rovněž právo na úhradu nákladů vzniklých v důsledku předčasného ukončení leasingu (např. náklady na transport předmětu leasingu, jeho úschovu, zajištění a zpeněžení), jakož i nárok na náhradu tím způsobené škody (např. škoda spočívající v daňovém znevýhodnění leasingového pronajímatele), popř. nárok na úhradu smluvní pokuty, byla-li sjednána.

7 NÁZORY SOUDŮ AUTO MOTO NEWSLETTER / 3 Při vypořádání předčasně ukončené leasingové smlouvy však nesmí dojít k bezdůvodnému obohacení leasingových společností na úkor nájemce. Podle judikatury je proto leasingová společnost v rámci vypořádání předčasně ukončené leasingové smlouvy povinna odečíst od obvyklé ceny leasingu ty finanční náklady, které odstoupením od smlouvy ušetřila (zejména úrok z úvěru, jenž nemusela hradit v důsledku předčasného ukončení leasingové smlouvy nebo splátky pojištění vztahující se na období po prodeji vozidla apod.). Vzhledem k tomu, že v obvyklé ceně leasingu je rovněž zahrnuta pořizovací cena předmětu leasingu, je nutno od ní odečíst také výtěžek z prodeje předmětu leasingu. Ani při odpočtu ceny, za kterou byl prodán předmět leasingu, nesmí dojít k připuštění libovůle a bezdůvodnému obohacení leasingového pronajímatele, který musí postupovat při prodeji předmětu leasingu s odbornou péčí. Soudy proto opakovaně potvrdily, že při vypořádání je nutné vždy posuzovat přiměřenost ceny, za níž byl předmět leasingu prodán, jinak by důsledky obchodní neobratnosti, nebo dokonce zlého úmyslu leasingového pronajímatele při prodeji předmětu leasingu zcela bezdůvodně dopadly na leasingového nájemce. Pokud by se prodejní cena předmětu leasingu v neprospěch leasingového nájemce podstatně odchylovala od obvyklé tržní ceny, za kterou by ho bylo možno v daném místě a čase prodat, je třeba při odpočtu prodejní ceny vyjít z této obvyklé ceny (viz např. rozsudky NS ČR sp. zn. 23 Cdo 3929/2011, sp. zn. 23 Cdo 4064/2011). Tyto principy vypořádání, pokud byly sjednány ve smlouvě, byly soudy aplikovány též při ukončení leasingu z důvodu dodatečné nemožnosti plnění, když předmět leasingu zanikl (totální škoda), došlo k jeho odcizení, nebo jestliže nastala okolnost, že pronajímatel přestal být vlastníkem předmětu leasingu z důvodů zapříčiněných nájemcem (např. nájemce v rozporu s leasingovými podmínkami registroval vozidlo na sebe a v důsledku toho bylo vozidlo prodáno třetí osobě v dražbě). V těchto případech se však neuplatní právo leasingového nájemce na vydání předmětu leasingu nebo právo na vrácení výtěžku z prodeje předmětu leasingu, ale namísto toho, je-li předmět leasingu pojištěn, vzniká nájemci právo na odpočet pojistného plnění, jež obdržel leasingový pronajímatel. Na základě obdobné argumentace jsou pro soudy akceptovatelná rovněž ta smluvní ujednání, na jejichž základě mají leasingové společnosti nárok na splátky i za období, kdy nájemce nemohl užívat předmět leasingu například proto, že předmět financování zabavila Policie ČR v rámci trestního řízení, nebo pokud nájemce nemohl užívat vozidlo pro jeho vady. Podle soudů je v souladu s účelem a smyslem finančního leasingu, aby na základě leasingové smlouvy nesl leasingový nájemce veškerá rizika výskytu vad předmětu leasingu, i když na tom nenese žádnou vinu a tyto vady nezpůsobil. Vyskytnou-li se takové vady, je proto povinen nadále platit leasingové splátky v plné výši a rovněž uplatnit jménem leasingového pronajímatele všechna práva vyplývající z odpovědnosti za vady ze záručních a servisních podmínek přímo u dodavatele předmětu leasingu, s výjimkou odstoupení od kupní smlouvy (viz NS ČR sp. zn. 23 Cdo 5281/2009, 32 Odo 111/2005). Na základě výše citovaných soudních rozhodnutí jsme demonstrovali, že spravedlivé (tj. v souladu s poctivým obchodním stykem a dobrými mravy) vypořádání předčasně ukončené leasingové smlouvy skutečně existuje. Nicméně práva a povinnosti účastníků při tzv. konečném vypořádání musí být důkladně smluvně upraveny, a to při respektování principů nastavených aktuální judikaturou Nejvyššího soudu. Nezbývá nic jiného než sledovat, jak se budou tyto principy dále vyvíjet a precizovat, jinak v rámci soudního sporu mohou leasingové společnosti dojít k nemilému zjištění, že jimi užívané smluvní podmínky jsou neplatné či jinak nevymahatelné. Jana Šetřilová

8 AKTUÁLNĚ AUTO MOTO NEWSLETTER / 3 Co skutečně změnila novela zákona o rozhodčím řízení Na poslední novele zákona o rozhodčím řízení se v době její přípravy snažilo přiživit množství politických stran i politiků a díky tomu jsou jak důvody změn, tak změny samé trochu démonizované. Přestože výsledné znění skutečně v mnohém změnilo letitou praxi, je dobré si krátce zrekapitulovat rozsah těchto změn a tedy i to, na jaké případy změny reálně dopadnou. Předně je potřeba přiznat, že před novelizací zákona č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ke které došlo novelou - zákonem č. 19/2012 Sb., se instituce rozhodčích řízení začala stále častěji vyvíjet poměrně těžko obhajitelnými směry, které nebyly tak úplně v souladu se smyslem rozhodčího řízení. To bylo sice vždy méně formální než řízení soudní a skýtalo výhodu rychlosti a efektivnosti, ale nemělo by kvůli tomu přestat být nestranné a v konečném důsledku i spravedlivé. Nicméně zmíněná novela č. 19/2012 Sb., která vstoupila v platnost 1. dubna 2012, nepřevrací dosavadní pořádky zcela naruby a spíše právě jen koriguje zmíněné neudržitelné excesy, ke kterým rozhodčí praxe v českém podání dospěla. Bohužel, jak už se u takových změn stává, poněkud křečovitě. Pojďme se tedy podívat, kde dosavadní praxe přetrvává a kde se naopak mění a koho se tedy změny dotknou a v jakém směru. Vztahy mezi podnikateli navzájem Změny novelou zavedené se týkají primárně vztahů mezi podnikateli a jejich zákazníky spotřebiteli, naopak vztahy mezi podnikateli novelou zásadněji dotčeny nejsou. To je dobrá zpráva v tom smyslu, že v případech, kde bylo mezi podnikateli doposud využíváno rozhodčích doložek, tyto nadále zůstávají v platnosti a dosavadní smlouvy tak až na výjimky nebude třeba měnit (za předpokladu, že doložka plní alespoň velmi základní náležitosti podobně jako doposud). Pro tyto případy tak zůstávají zachovány možnosti rozhodčího řízení se všemi jeho výhodami, ale i riziky, které musejí podnikatelé při uzavírání smlouvy uvážit. Vychází se přitom z předpokladu, že podnikatelé jako profesionálové skutečně jsou schopni vyhodnotit výhody, nevýhody i parametry rozhodčího řízení a kvalifikovaně se o nich rozhodnout. Připomeňme, že mezi nejčastěji oceňované výhody rozhodčího řízení patří jeho efektivita jak z pohledu časového, tak zpravidla i finančního. Naopak mezi rizika, která musí strany uvážit, patřilo a patří to, že rozhodčí nález je ze své podstaty prakticky nepřezkoumatelný (alespoň ve věcné rovině) a pokud rozhodce či senát nerozhodnou správně, je prakticky vyloučeno dosáhnout ve věcné rovině nápravy či korekce rozhodnutí. Nikoliv překvapivě byl právě tento aspekt často až zneužíván ve sporech s méně informovanými spotřebiteli. Spory ze spotřebitelských vztahů Jak již bylo uvedeno výše, bylo primárním cílem novely zajistit větší ochranu u vztahů se spotřebiteli, kde docházelo ke zneužívání rozhodčích doložek na úkor spotřebitelů. Nejčastěji docházelo k excesům proto, že: 1) Spotřebitel díky malé zkušenosti s interpretací smluvních textů a omezeným možnostem seznámení se s nimi vůbec nezaznamenal sjednání pravomoci rozhodčího soudu, nebo si neuvědomil jeho možné důsledky; 2) Spotřebitel díky malé zkušenosti připustil jurisdikci soudu/rozhodce, který byl pro něj buď místem, náklady či způsobem projednání věci výrazněji nevýhodný; 3) Docházelo bohužel některými podnikateli k účelovému vytváření specializovaných rozhodčích soudů/center, u kterých bylo jak díky jejich složení, tak díky jejich pravidlům možné s úspěchem pochybovat o jejich nestrannosti (např. případy exklusivního rozhodování sporů jediným rozhodcem pro danou stranu sporů). S cílem napravit tento horšící se stav, novela pro smlouvy se spotřebiteli nyní zavádí tyto hlavní změny dosavadních postupů a pravidel: Rozhodčí doložku/smlouvu je nově nutno podepisovat na samostatné listině (tj. jiné, než je smlouva hlavní, ze které může spor vznikat); Rozhodčí doložka uzavíraná se spotřebitelem musí pro tyto případy obsahovat určité informace, včetně informací o tom, kdo konkrétně je rozhodcem (musí být ze seznamu vedeného Ministerstvem), nebo že rozhoduje stálý rozhodčí soud (nyní jen jediný - Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky) a jaké jsou předpokládané náklady spojené s rozhodčím řízením; Nově je zavedena povinnost podat spotřebiteli vysvětlení (před samotným podpisem rozhodčí doložky) o tom, jaké všechny následky pro něj z rozhodčí smlouvy mohou nastat; Zpřísňují se kvalifikační předpoklady pro osoby rozhodců rozhodujících ve

9 AKTUÁLNĚ AUTO MOTO NEWSLETTER / 3 sporech ze spotřebitelských smluv (Ministerstvo automaticky zapíše na seznam jen rozhodce aktuálně jediného stálého rozhodčího soudu, ostatní zájemci budou muset svou kvalifikaci prokazovat podle nových pravidel); Omezení možností rozhodovat spory podle zásad spravedlnosti pokud by to mělo vést k nerespektování zvláštních právních předpisů na ochranu spotřebitele; Částečné prolomení doposud bezvýhradného principu další nepřezkoumatelnosti rozhodčího nálezu obecnými soudy; Doplnění některých procesních výhod na straně spotřebitele (širší možnosti námitek, povinnosti odůvodňování nálezů, informační povinnosti, možnosti přezkoumání, povinnost rozhodce stranám oznámit před zahájením projednávání věci, zda již rozhodoval v posledních třech letech ve sporu, jehož účastníkem byla či je některá ze stran, apod.) V tuto chvíli je těžké odhadnout, nakolik budou nová pravidla skutečně účinná při plnění sledovaných cílů. Z pohledu naší dosavadní praxe a zkušenosti se nicméně nabízí otázka, zda množství pravidel, která v některých případech nejsou zcela jasná (např. otázka přesnosti uvádění nákladů, které by měly být známy v době uzavírání doložky tj. v době, kdy strany často ještě nemohou znát přesný předmět sporu, apod.) nebude mít autodestrukční efekt a nezpůsobí tak velkou míru nejistoty stran pokud jde o platnost doložek, že tyto přestanou být pro strany zajímavé. Takový důsledek by jistě byl kontraproduktivní a doufejme, že praxe současnou nejistotu rychle překlene. Jindřich Jelínek

10 AKTUÁLNĚ AUTO MOTO NEWSLETTER / 3 Novela zákona o spotřebitelském úvěru Dne vláda schválila novelu zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru. Pokud bude schválena také parlamentem, dotkne se i prodejců motorových vozidel, kteří zprostředkovávají uzavření úvěrových nebo leasingových smluv k financování nákupu vozidel zákazníky nepodnikateli. Podle Ministerstva financí je jejím cílem především posílení postavení spotřebitelů a principu odpovědného úvěrování, a to v reakci na praktiky některých poskytovatelů úvěrů. Podívejme se tedy na hlavní změny, které novela přinese. Posílení ochrany spotřebitele Novela zaprvé chrání spotřebitele tím, že některé praktiky a jednání v souvislosti se spotřebitelským úvěrem zcela zakazuje. K zajištění nebo splacení spotřebitelského úvěru tak nelze použít směnku nebo šek, k jeho sjednání či zprostředkování pak telefonní čísla pro přístup ke službám s vyjádřenou cenou, tedy drahé telefonní linky začínající číslicí 9. Zajištění spotřebitelského úvěru dále nesmí být ve zcela zjevném nepoměru k hodnotě zajišťované pohledávky. Všechny tyto zákazy si vyžádala praxe a lze je jen podpořit, ačkoliv v některých případech mohou ztížit šanci, že spotřebitel úvěr získá, a ačkoliv omezují smluvní svobodu subjektů. Aby se omezilo porušování zákona o spotřebitelském úvěru, byly dále přibližně čtyřnásobně zvýšeny pokuty, které lze za jeho porušení uložit. Úprava zprostředkování spotřebitelského úvěru Novela výrazně rozšiřuje zatím velmi strohou úpravu zprostředkování. Nově se stanoví, že smlouva mezi zprostředkovatelem a spotřebitelem musí být uzavřena písemně a musí obsahovat informaci o právu spotřebitele do 14 dnů od této smlouvy odstoupit, pokud již nebyla uzavřena smlouva o úvěru. Tímto odstoupením se zároveň ruší i všechny doplňkové služby (např. havarijní pojištění) uzavřené v souvislosti se zprostředkováním. Zprostředkovatel také nesmí požadovat zaplacení odměny dříve, než spotřebitele písemně vyrozumí o výsledku zprostředkovatelské činnosti, zejména vyjádření všech věřitelů, které při zprostředkovatelské činnosti oslovil. Veškeré uvedené změny míří proti konkrétním neférovým praktikám některých zprostředkovatelů a opět posilují ochranu spotřebitelů. Posuzování úvěruschopnosti spotřebitele Zákon o spotřebitelském úvěru již před novelou vyžadoval, aby věřitel před uzavřením smlouvy o úvěru s odbornou péčí posoudil schopnost spotřebitele splácet spotřebitelský úvěr, a pokud dojde k negativnímu výsledku, neměl úvěr poskytnout. Vzhledem k tomu, že někteří věřitelé si zákon vykládali jinak, přináší novela jednoznačný zákaz poskytnutí úvěru, není-li po posouzení úvěruschopnosti spotřebitele zřejmé, že bude schopen úvěr splácet. Sankcí za nedodržení tohoto pravidla je neplatnost úvěrové smlouvy. Věřiteli může být zároveň uložena pokuta až do ,- Kč. Domníváme se, že pro věřitele, kteří již dříve řádně úvěruschopnost věřitele posuzovali, nepřináší novela v této oblasti žádné nové povinnosti. Transpozice evropské směrnice Původním impulzem pro přípravu novely byla nutnost transponovat směrnici 2011/90/EU, která mění některé předpoklady pro výpočet RPSN stanovené ve směrnici 2008/48/ES. Tuto směrnici jsou členské státy povinny transponovat do , kdy by tedy měla nabýt účinnosti i diskutovaná novela. Směrnice přitom neumožňuje se od jejího textu odchýlit. Ukazatel RPSN by tak do budoucna měl mít vyšší vypovídací hodnotu i u úvěrů, u nichž nejsou předem známy všechny parametry úvěru při uzavírání úvěrové smlouvy (datum nebo částka splátky jistiny nebo datum uzavření úvěrové smlouvy), aby spotřebitel nemohl být tímto ukazatelem klamán. Ačkoliv tento záměr je jistě správný, obávám se, že dokud se nezvýší finanční gramotnost průměrného spotřebitele, bude RPSN většinou jen číslem. Změna formuláře - tzv. předsmluvní informace Výše uvedené změny jsou vedeny podle mého názoru správnými ideály. Novela však zároveň mění znění příloh č. 6 a č. 7 zákona, tj. Formulářů pro standardní informace o spotřebitelském úvěru, a to bez toho, aby přinesla jakoukoliv materiální změnu. Použití formuláře přitom pro věřitele znamená ulehčení, jelikož jeho poskytnutím splňuje bez dalšího svou informační povinnost. Na formulář si mohli pomalu zvykat i spotřebitelé. Ačkoliv tedy důvodová zpráva tvrdí, že se tím formulář více přiblíží svému vzoru ze směrnice 2008/48/ES, nevidíme pro tuto změnu důvod. Pro věřitele bude znamenat zbytečné administrativní náklady a spotřebitelům lepší informace nepřinese.

11 AKTUÁLNĚ AUTO MOTO NEWSLETTER / 3 Závěr Novela přináší do textu zákona i další drobné změny, ty však nejsou podstatné. Podstatné nyní bude, zda se po novele opravu podaří snížit počet spotřebitelů, kteří se dostávají do dluhové pasti. Pak bude snadné odpustit předkladatelům i některá přísná omezení smluvní volnosti a vyloženě formalistickou změnu formulářů. Nezanedbatelný díl práce bude ležet na orgánech dohledu, které by měly přísně trestat neférové poskytovatele a zprostředkovatele úvěrů. Jindřich Fuka

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163.

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163. Vážení klienti, dovolujeme si Vám prezentovat novinky na poli práva, kdy v rámci Legislativy došlo k průlomovému rozhodnutí Ústavního soudu České republiky. V tomto čísle si Vás dovolujeme upozornit zejména

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 2.4.2013 Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Finanční leasing Změna

Více

Základy práva, 23. dubna 2014

Základy práva, 23. dubna 2014 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 23. dubna 2014 Přehled přednášky Jaké smlouvy jsou využívány k poskytnutí peněz Výpůjčka půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou

Více

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 8.12.2010 JUDr. Ivana Seifertová www.koncimsdluhy.cz Základní údaje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů vyhlášen 20. května

Více

(Zá)půjčka, nebo úvěr?

(Zá)půjčka, nebo úvěr? (Zá)půjčka, nebo úvěr? Přestože v hovorové češtině běžně zaměňujeme slova půjčka a úvěr, nejedná se o pojmy totožné. Smlouvou o půjčce, resp. zápůjčce (jak ji nazývá nový občanský zákoník-zákon č. 89/2012

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 1.9.2013 Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Sazba DPH je stanovena

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 1.1.2013 Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Sazba DPH je stanovena

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY. Poslanecká sněmovna. VI. volební období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY. Poslanecká sněmovna. VI. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2012 VI. volební období 781 Pozměňovací návrhy poslance Víta Bárty k vládnímu návrhu zákona kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a

Více

LETTER 7/2016 NEWSLETTER 7/2016. Nový zákon o spotřebitelském úvěru

LETTER 7/2016 NEWSLETTER 7/2016. Nový zákon o spotřebitelském úvěru LETTER 7/2016 NEWSLETTER 7/2016 Nový zákon o spotřebitelském úvěru Nový zákon o spotřebitelském úvěru Nový zákon o spotřebitelském úvěru č. 257/2016 Sb. vstoupí v účinnost dnem 1. prosince 2016. Nová úprava

Více

Aktuální právní informace

Aktuální právní informace Aktuální právní informace Únor 2012 Novela zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů: posílení ochrany spotřebitele ve sporech ze spotřebitelských smluv Dne 1.4.2012 vstoupí v účinnost významná

Více

SPA a jiné akviziční instrumenty. Petr Suchý

SPA a jiné akviziční instrumenty. Petr Suchý SPA a jiné akviziční instrumenty Petr Suchý Typické formy akvizice Tzv. share deal, tj. akvizice podílu (akcií) v cílové společnosti Tzv. asset deal (v širším smyslu) v českém právním prostředí buď formou

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku)

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku) PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku) Předmluva.......................... 11 Seznam použitých zkratek............. 13 IV. URČITOST VYMEZENÍ ZAJIŠŤOVANÉ

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 1.1.2014 SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Sazba DPH je stanovena

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 1.1.2011 Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Finanční leasing Položka

Více

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17 Obsah Úvod 12 Změny a doplnění k 1. lednu 2011 13 1 Obecně o pohledávkách 17 1.1 Právní pohled 17 1.1.1 Pojem pohledávka z právního hlediska 17 1.1.2 Důvody vzniku pohledávky 17 1.1.3 Společné pohledávky

Více

Právní a daňové aspekty financování vozidel Den s Fleetem

Právní a daňové aspekty financování vozidel Den s Fleetem www.pwc.com/cz Právní a daňové aspekty financování vozidel 20. 4. 2017 Právní a daňové aspekty financování vozidel 1 2 3 4 Úvěr Finanční leasing Operativní leasing Odpovědnost za provoz vozidla Úvěr 1

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Právní jednání a obecná část závazkového práva Obsah Právní jednání

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ. vybraných ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY.

PLATNÉ ZNĚNÍ. vybraných ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY. PLATNÉ ZNĚNÍ vybraných ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY 51a Tato hlava zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 2b)

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVACÍM PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K MOVITÝM VĚCEM Č. [ ]

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVACÍM PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K MOVITÝM VĚCEM Č. [ ] SMLOUVA O ZAJIŠŤOVACÍM PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K MOVITÝM VĚCEM Č. [ ] obchodní společnost BONDSTER Marketplace s.r.o., IČ: 03114147, se sídlem U Libeňského pivovaru 63/2, 180 00 Praha 8 Libeň, zapsána

Více

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru:

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Celková výše spotřebitelského úvěru, nebo také jistina: Znamená částku, kterou

Více

USNESENÍ rozpočtového výboru z 38. schůze ze dne 30. března 2016

USNESENÍ rozpočtového výboru z 38. schůze ze dne 30. března 2016 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2016 7. volební období 427 USNESENÍ rozpočtového výboru z 38. schůze ze dne 30. března 2016 k vládnímu návrhu zákona o spotřebitelském úvěru sněmovní tisk

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

N je j mní í s m l uvy p od v li l v i em k r k i r z i e 18.2.2010

N je j mní í s m l uvy p od v li l v i em k r k i r z i e 18.2.2010 Nájemní smlouvy pod vlivem krize IX. ročník odborné mezinárodní konference Real Estate Market > Winter 2010 Mgr. Martin Fučík 18.2.2010 Nesolventnost nájemců a dopady na nájemní vztahy Obchodní řešení

Více

Finanční gramotnost v praxi Nejčastější chyby a finty ve spotřebitelských smlouvách

Finanční gramotnost v praxi Nejčastější chyby a finty ve spotřebitelských smlouvách Finanční gramotnost v praxi Nejčastější chyby a finty ve spotřebitelských smlouvách Miloš Borovička, časopis dtest Občanské sdružení spotřebitelů TEST Cíl: Ochrana zájmů členů a spotřebitelské veřejnosti

Více

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VZOR PŘEDMSLUVNÍCH INFORMACÍ KE SPOTŘEBITESLKÉMU ÚVĚRU STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli a zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) E-mailová

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk. NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Sjednocení smluvního práva Koncepční změny občanský zákoník,

Více

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Adresa internetových

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Úvodem. v roce 2012 vás budeme touto formou informovat o zajímavostech z oblasti práva, které pevně věříme, že využijete.

Úvodem. v roce 2012 vás budeme touto formou informovat o zajímavostech z oblasti práva, které pevně věříme, že využijete. Newsletter leden 2012 1 Úvodem Vážení klienti, v roce 2012 vás budeme touto formou informovat o zajímavostech z oblasti práva, které pevně věříme, že využijete. V rámci novinek z naší advokátní kanceláře

Více

Reklamační řád. 1.3.3. vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),

Reklamační řád. 1.3.3. vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti), Reklamační řád 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tento reklamační řád (dále jen reklamační řád ) obchodní společnosti LTRADE STORES s.r.o., se sídlem Na Svobodě 3152/80, 723 00 Ostrava - Martinov, identifikační

Více

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil 21. ledna 2012, Hradec Králové Zkvalitnění podnikatelského prostředí Rekodifikace civilního

Více

Přiznávání nákladů na vymáhání pohledávek soudem

Přiznávání nákladů na vymáhání pohledávek soudem Přiznávání nákladů na vymáhání pohledávek soudem Mgr. Ing. Marek Švehlík 9. října 2014 Obsah 1. Náhrada nákladů řízení principy 2. Soudní poplatky 3. Soudní poplatky navrhované změny 4. Odměna advokáta

Více

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

MEZINÁRODNÍ ASPEKTY. Mgr. Pavla Šimoníková

MEZINÁRODNÍ ASPEKTY. Mgr. Pavla Šimoníková MEZINÁRODNÍ ASPEKTY Mgr. Pavla Šimoníková 1. Globální rozměr podnikání prostřednictvím internetu 2. Povaha smluvního partnera 3. Mezinárodní prvek 4. Volba práva 5. Volba sudiště 6. Ochrana osobních údajů

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v

Více

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI Vlastník1: na straně jedné a Zprostředkovatel2: na straně druhé uzavřená, dne /v poté, co účastníci smlouvy sdělili druhé straně, že jim není známa žádná okolnost omezující

Více

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA Vážení klienti, před prázdninami si Vás opětovně dovolujeme informovat, co je nového v rámci legislativy, praxe a budoucích změn v rámci občanského a obchodního práva. V tomto čísle si Vás dovolujeme upozornit

Více

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Adresa internetových

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Smlouva otichém společenství. Smlouva o tichém společenství. Tichá společnost???

Smlouva otichém společenství. Smlouva o tichém společenství. Tichá společnost??? Smlouva otichém společenství 2005 2007 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Smlouva o tichém společenství Absolutní obchodní závazkový vztah (srv. 261/4), právní úprava obsažena jen

Více

K postoupení pohledávky, postoupení smlouvy a uzavírání tzv. splátkových dohod podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

K postoupení pohledávky, postoupení smlouvy a uzavírání tzv. splátkových dohod podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru K postoupení pohledávky, postoupení smlouvy a uzavírání tzv. splátkových dohod podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru Předpis zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (ZSÚ) směrnice

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Kontraktační dovednosti

Kontraktační dovednosti Kontraktační dovednosti 4. TOP TEN v NOZ (nejdůležitější změny u smluvních vztahů) VOŠ SOKRATES letní semestr 2014 Ing. Martina Jiříková Nejdůležitější změny u smluvních vztahů Sjednocení právní úpravy

Více

N Á V R H VYHLÁŠKA č. /2016 Sb. ze dne o odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitelského úvěru

N Á V R H VYHLÁŠKA č. /2016 Sb. ze dne o odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitelského úvěru N Á V R H VYHLÁŠKA č. /2016 Sb. ze dne.. 2016 o odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitelského úvěru Česká národní banka stanoví podle 160 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, k provedení

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU (nzsú)

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU (nzsú) NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU (nzsú) z pohledu Ministerstva financí Milan Indra, Ministerstvo financí Den s registry, 14. dubna 2016 CO ZÁKON PŘINÁŠÍ NOVÉHO? 1) zlepšuje postavení spotřebitele

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

duben 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

duben 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 duben 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Definice pojmu nezřízený život Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24.11.2011, sp. zn. 21 Cdo 190/2011 Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího

Více

Evropský standardizovaný informační přehled pro spotřebitelský úvěr na bydlení

Evropský standardizovaný informační přehled pro spotřebitelský úvěr na bydlení Evropský standardizovaný informační přehled pro spotřebitelský úvěr na bydlení Tento dokument byl vypracován dne a je určen: Jméno klienta fyzická osoba R.Č:.. trvale bytem:. a Jméno klienta fyzická osoba

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

koncept KUPNÍ SMLOUVA

koncept KUPNÍ SMLOUVA koncept KUPNÍ SMLOUVA č. Výtisk č.: Počet listů: ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV, se sídlem Šeříková, 1/616, 150 85 Praha 5, IČ: 48133990, DIČ: CZ481339, číslo účtu: 3113-85508881/0710,

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 618/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 618/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 618/0 Návrh poslanců Jana Chvojky, Jeronýma Tejce, Bohuslava Sobotky, Cyrila Zapletala a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

problematika Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Dluhová problematika Daniel Bartoň problematika Prameny a literatura

problematika Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Dluhová problematika Daniel Bartoň problematika Prameny a literatura Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta instituty, Základy práva, 9. května 2016 Přehled přednášky instituty, instituty, Důvody pro jejich psaní Informace druhé strany o jejích povinnostech

Více

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje Přehled Část I. Obecná ustanovení Předmět úpravy Související právní předpisy Evidence majetku

Více

LETTER 5/2016 NEWSLETTER 5/2016. Novela zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí a další změny v legislativě

LETTER 5/2016 NEWSLETTER 5/2016. Novela zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí a další změny v legislativě LETTER 5/2016 NEWSLETTER 5/2016 Novela zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí a další změny v legislativě I. Novela zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí změna v osobě poplatníka

Více

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163.

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163. Vážení klienti, v rukou na papíře nebo na monitoru svého počítače, tabletu či telefonu máte druhé číslo našeho newsletteru. Doufáme, že Vás čtení bude bavit a bude pro Vás přínosem. V tomto čísle si Vás

Více

1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world

1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world 1.2. Zákazníkem může být a) spotřebitel, nebo b) jiná osoba (zejm.

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 2 PRÁVO PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání: testové otázky,

Více

Návrh novely občanského zákoníku a dalších zákonů Transpozice směrnice o timeshare Ministerstvo průmyslu a obchodu

Návrh novely občanského zákoníku a dalších zákonů Transpozice směrnice o timeshare Ministerstvo průmyslu a obchodu Návrh novely občanského zákoníku a dalších zákonů Transpozice směrnice o timeshare 2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu Evropská úprava I Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2008/122/ES o ochraně spotřebitele

Více

Kurz obrazové spektroskopie vodních ploch

Kurz obrazové spektroskopie vodních ploch S M L O U V A O V E D E N Í K U R Z U O B R A Z O V É S P E K T R O S K O P I E V O D N Í C H P L O C H O B J E D N A T E L Jméno Sídlem IČO DIČ zapsaná u soudu v oddíl vložka 12345 zastoupen A P O S K

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem

Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem 1 Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem Druh orgánu Forma společnosti Osobní společnosti Kapitálové společnosti Nejvyšší Výkonný (statutární)

Více

Základní kapitál - východiska

Základní kapitál - východiska Základní kapitál - východiska základní kapitál: tvořen peněžitými i nepeněžitými vklady společníků a je peněžním vyjádřením těchto vkladů. Povinně se tvoří u kapitálových společností a u komanditní společnosti

Více

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit.

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit. Obchodní podmínky 1.KONTAKTNÍ ÚDAJE Název: Vachoušková Stanislava Sídlo/bydliště: Horní Bludovice č.372, 73937 Horní Bludovice IČ: 60288761 Zapsaná:Obecní živnostenský úřad Magistrátu měsat Havířova Telefon:

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

listopad 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

listopad 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 listopad 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Odpovědnost provozovatele služeb za krádež zaparkovaného vozidla Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 21.9.2012, sp. zn. 25 Cdo 4170/2010 Nejvyšší

Více

ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Strana 4378 Sbírka zákonů č. 351 / 2011 351 ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

Informace pro Klienty poskytované Poskytovatelem úvěru podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění

Informace pro Klienty poskytované Poskytovatelem úvěru podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění Informace pro Klienty poskytované Poskytovatelem úvěru podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění Společnost IMMO Leasing, SE jakožto poskytovatel spotřebitelských úvěru

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným 2006 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Právní charakteristika Právní úprava - 105 a následující Právnická osoba, obchodní společnost, má plnou právní

Více

Formulář pro standardní (předsmluvní) informace o. Druh spotřebitelského úvěru

Formulář pro standardní (předsmluvní) informace o. Druh spotřebitelského úvěru Formulář pro standardní (předsmluvní) informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o věřiteli (dále také Úvěrující ) spotřebitelského úvěru (dále také Úvěr ) firma: sídlem IČO: Tel: E-mail: Adresa internetových

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU CreditPortal Holding a.s. se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7 zapsaná v obchodním rejstříku B 22003 vedená u Městského soudu

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA ZÁBŘEH MĚSTSKÁ SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA ZÁBŘEH MĚSTSKÁ SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA ZÁBŘEH MĚSTSKÁ SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ Zastupitelstvo města Zábřeh v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

Započtení 11.9 Strana 1

Započtení 11.9 Strana 1 Započtení 11.9 Strana 1 11.9 Započtení Započtení je zvláštním způsobem zániku závazku upraveným v občanském zákoníku. Podstata započtení neboli kompenzace spočívá v zániku dvou vzájemných pohledávek stejného

Více

Dohledový benchmark č. 1/2017. Způsob generování testů při pořádání odborných zkoušek dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

Dohledový benchmark č. 1/2017. Způsob generování testů při pořádání odborných zkoušek dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru Dohledový benchmark č. /07 Způsob generování testů při pořádání odborných zkoušek dle zákona č. 57/06 Sb., o spotřebitelském úvěru. Relevantní právní úprava Předpis Zákon č. 57/06 Sb., o spotřebitelském

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

VZOR PŘEDSMLUVNÍCH INFORMACÍ KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU NA BYDLENÍ

VZOR PŘEDSMLUVNÍCH INFORMACÍ KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU NA BYDLENÍ VZOR PŘEDSMLUVNÍCH INFORMACÍ KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU NA BYDLENÍ EVROPSKÝ STANDARDIZOVANÝ INFORMAČNÍ PŘEHLED ČÁST A Tento dokument byl vypracován dne.. a je určen pro., (jméno klienta). Byl vytvořen na

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Společnost ABOR, s.r.o., se sídlem Poříčí nad Sázavou, Potoční 292, PSČ 257 21, IČ 284 90 517 (dále též ABOR ),, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...]

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...] DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. A [...] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA ČLENA

Více

Rozhodčí řízení. Přednáška 3-4 VŠFS 2015

Rozhodčí řízení. Přednáška 3-4 VŠFS 2015 Rozhodčí řízení Přednáška 3-4 VŠFS 2015 Právní povaha RŘ - zákon úprava rozhodování majetkových sporů nezávislými a nestrannými rozhodci Výsledkem činnosti rozhodce v rozhodčím řízení nemůže být žádná

Více

Právní novinky. listopad 2014. Deloitte Česká republika

Právní novinky. listopad 2014. Deloitte Česká republika Právní novinky Deloitte Česká republika Možnost individuálního a úroků z prodlení znovu Součástí navrhovaných změn daňových a pojistných zákonů, které Poslanecká sněmovna schválila na konci září (sněmovní

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU číslo

SMLOUVA O ÚVĚRU číslo SMLOUVA O ÚVĚRU číslo Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci smlouvy 1. Friendly Finance s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Olivova 2096/4, PSČ 110 00, IČ: 241 61 306, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu manufaktura.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu manufaktura.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu manufaktura.cz 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.manufaktura.cz. Obchodní podmínky upravují v souladu s

Více