Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 Obsah: Veřejná zakázka Poskytování finanční služby operativního leasingu 1. INFORMACE O ZADAVATELI ZÁKLADNÍ ÚDAJE STATUTÁRNÍ ORGÁN ZADAVATELE KONTAKTNÍ OSOBY PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY POPIS PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE V PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY KVALIFIKACE UCHAZEČŮ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY ZÁKLADNÍ POŽADAVKY ZADAVATELE PLATEBNÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK NABÍDKA OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI PRÁVA ZADAVATELE Stránka 2 z 15

14 Veřejná zakázka Poskytování finanční služby operativního leasingu 1. Informace o zadavateli 1.1 Základní údaje Název : Řízení letového provozu České republiky, státní podnik Sídlo : Navigační 787, Jeneč IČ : DIČ : CZ Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v odd. A, vložce Profil zadavatele: 1.2 Statutární orgán zadavatele Statutárním orgánem zadavatele je Ing. Jan Klas, generální ředitel. Osoba oprávněná k činění právních úkonů v rámci tohoto zadávacího řízení je Mgr. Petr Fajtl, ředitel Divize plánování a rozvoje letových navigačních služeb. Osoba oprávněná k podpisu smlouvy je Ing. Jan Klas, generální ředitel. 1.3 Kontaktní osoby Kontaktní osobou v technických a organizačních věcech souvisejících s touto veřejnou zakázkou je Mgr. Martin Kozl, tel.: , fax.: , Za odpovědi na případné dotazy technického charakteru a technickou stránku odpovídá Ing. Milan Zderadička. Veškeré písemnosti související s touto veřejnou zakázkou je uchazeč povinen doručit buď osobně do podatelny zadavatele v objektu IATCC Praha, Navigační 787, Jeneč číslo místnosti (v pracovních dnech v úředních hodinách 8:00 14:00) nebo poštou na následující adresu: Řízení letového provozu ČR, s.p., Navigační 787, Jeneč, PSČ: a to vždy s uvedením kontaktní osoby Mgr. Martina Kozla. 2. Předmět plnění veřejné zakázky 2.1 Popis předmětu plnění veřejné zakázky Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění poskytování finanční služby operativního leasingu pro manažerská vozidla, referentská vozidla, přidělená vozidla a provozní vozidla kategorie SUV pro zadavatele. Na tato vozidla bude postupně poskytována služba Full Service leasingu (operativní leasing). Finanční služby operativního leasingu budou využívány během platnosti rámcové smlouvy pro cca 67 vozidel. Pro tuto veřejnou zakázku bude s vítězným uchazečem uzavřena rámcová smlouva. Příslušná dílčí plnění budou zadavateli poskytovaná vybraným uchazečem na základě této rámcové smlouvy. Rámcová smlouva bude v souladu s ustanovením 92 odst. 1 písm. b) ZVZ uzavřena pouze s jedním uchazečem a všechny smluvní podmínky plnění nebudou v rámcové smlouvě konkrétně vymezeny, tzn. že, zadavatel zadá veřejnou zakázku na základě písemné výzvy k podání nabídky. Stránka 3 z 15

15 Veřejná zakázka Poskytování finanční služby operativního leasingu Detailní specifikace poskytování finanční služby operativního leasingu Finanční služby operativního leasingu budou využívány během platnosti rámcové smlouvy pro cca 67 vozidel. Finanční služba operativního leasingu bude poptávána postupně v souvislosti s nezbytnou obnovou stávajících vozů. V současné době zadavatel využívá vozidla 6 kategorií: Kategorie Manažerská vozidla typu Audi A6, BMW 5, Kategorie Manažerská vozidla typu Škoda Superb, VW Passat, Ford Mondeo, Kategorie Manažerská vozidla typu Škoda Octavia, VW Golf Variant, Renault Laguna, Kategorie Referentská vozidla typu Škoda Fabia, Škoda Rapid, Opel Astra, Ford Focus, Kategorie Přidělená vozidla typu Škoda Fabia, Škoda Rapid, Opel Astra, Ford Focus, Kategorie Provozní vozidla SUV typu Škoda Yeti, Nissan Qashqai, Hyundai ix35, Finanční služba operativního leasingu musí obsahovat minimálně tento rozsah služeb: havarijní pojištění vozů se spoluúčastí 10%, minimálně nebo nižší po celou dobu provozu vozidla zadavatelem; dálniční známky po celou dobu provozu vozidla zadavatelem; registraci vozu; silniční daň po celou dobu provozu vozidla zadavatelem; povinné ručení po celou dobu provozu vozidla zadavatelem v rozsahu krytí 100/100 mil. nebo vyšším; poplatky za radiopřijímač po celou dobu provozu vozidla zadavatelem; veškeré náklady spojené s běžným provozem vozidla po celou dobu provozu vozidla zadavatelem = údržba/opravy, včetně dodání náhradních dílů minimálně v tomto rozsahu: Inspekční prohlídky předepsané výrobcem vč. olejových náplní, svíček, filtrů, rozvodů; tlumiče; brzdové obložení a kotouče/bubny; spojka; alternátor; řízení; geometrie; baterie; čerpadla; zapalovací/vstřikovací soustava; klimatizace; elektroinstalace; pneumatiky dle potřeby včetně zimních ocelových disků bez omezení počtu sad po celou dobu provozu vozidla zadavatelem; pojištění sedadel po celou dobu provozu vozidla zadavatelem v plnění v případě smrti a v případě trvalých následků úrazu nebo vyšším; pojištění čelního skla bez spoluúčasti po celou dobu provozu vozidla zadavatelem; silniční asistenci v režimu 24 hodin x 7, minimálně v rozsahu odtahu nepojízdného vozidla po celé ČR do smluvního servisu a přistavení náhradního vozu. V případě využití asistenční služby zapůjčení náhradního vozu na minimálně 3 dny zdarma a to i opakovaně. Stránka 4 z 15

16 Veřejná zakázka Poskytování finanční služby operativního leasingu Nájezd vozidel pro účely kalkulace modelové situace nakonfigurované výbavy vozů uvedené v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace činí dle jednotlivých kategorií vozidel km, km resp km/rok a je stanovený pro účely vyhodnocení a vzájemného porovnání nabídek. Konkrétní předpokládaný nájezd vozidla a rozsah poskytovaných služeb bude upřesněn vždy v jednotlivých dílčích smlouvách vážících se k novým vozidlům. Doba leasingu pro účely kalkulace modelové situace nakonfigurované výbavy vozů uvedené v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace činí u vozidel kategorie Manažerská vozidla typu Audi A6, BMW 5, a Manažerská vozidla typu Škoda Superb, VW Passat, Ford Mondeo, 4 roky, u vozidel kategorie Manažerská vozidla typu Škoda Octavia, VW Golf Variant, Renault Laguna 5 let, u vozidel kategorie Referentská i Přidělená vozidla typu Škoda Fabia, Škoda Rapid, Opel Astra, Ford Focus, 6 let a u vozidel kategorie Provozní vozidla SUV typu Škoda Yeti, Nissan Qahsqai, Hyundai ix35, 7 let. Kalkulace leasingových splátek bude kalkulována vždy, jako uzavřená kalkulace tzn. s danou zůstatkovou cenou vozu a bez vyrovnání případných nedoplatků/přeplatků doplňkových služeb a bez vyúčtování rozdílu mezi skutečnou prodejní a zůstatkovou cenou vozidla. Nabídka uchazeče musí obsahovat procentní slevu z nakonfigurovaného vozidla, která bude zaručena po celou dobu trvání smlouvy pro všechna obdobná vozidla jednotlivých kategorií v modelové konfiguraci dle Přílohy č. 1 této zadávací dokumentace, jež bude pro účely operativního leasingu stanovena jako minimální procentní sleva z nakonfigurovaného vozidla. Zadavatel nepřipouští kalkulaci s jakoukoliv počáteční akontací nebo platbou na konci pronájmu. Veškeré platby budou rozpočteny do pravidelných konstantních měsíčních splátek odpovídajících době poskytování finanční služby operativního leasingu. Zadavatel v konečné rámcové smlouvě pouze připouští sjednání platby za podlimitní/nadlimitní najeté kilometry, které se budou vždy vázat ke kilometrovému nájezdu sjednanému pro konkrétní nakonfigurované vozidlo. Předávacím místem pro předávání nových vozů mezi zadavatelem a dodavatelem služby je vždy sídlo zadavatele. Uchazeč je povinen zajistit do začátku plnění předmětu veřejné zakázky síť smluvních autoservisů v předávací lokalitě vozidel (sídle zadavatele) a místech provozování části vozidel (letiště Karlovy Vary, Brno, Ostrava) a to max. do vzdálenosti 30km nebo zajistí předání vozu mezi objednatelem a smluvní servisní organizací vlastními silami. V Příloze č. 1 zadávací dokumentace, s názvem Modelová situace nakonfigurované výbavy vozů jsou uvedeny nakonfigurované modelové vozy reprezentující 6 kategorií vozů, a to pro účely vzájemné porovnatelnosti nabídek uchazečů a stanovení minimálních slev z měsíční ceny operativního leasingu. Pro tyto konfigurace byly zadavatelem stanoveny vstupní ceny vozidel (bez slevy), předvyplněné zadavatelem v tabulkách A-F přílohy č. 3 Rámcové smlouvy Kalkulace modelové situace nakonfigurované výbavy vozů a Nabídková cena v poli Základní Stránka 5 z 15

17 Veřejná zakázka Poskytování finanční služby operativního leasingu cena vozu bez DPH. Pro účely vzájemné porovnatelnosti jednotlivých nabídek finanční služby není umožněno jednotlivým dodavatelům tyto vstupní hodnoty měnit. Klasifikace předmětu veřejné zakázky Kód předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV: Název kódu CPV: Finanční služby Kód předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV: Název kódu CPV: Finanční leasing (Pozn. Slovník CPV kódů dle platné klasifikace nezahrnuje kód pro Operativní leasing, z tohoto důvodu bylo použito nejblíže vhodné označení). Detailnější informace k předmětu plnění této veřejné zakázky jsou obsaženy v následujících přílohách k zadávací dokumentaci: Příloha č. 1 Modelová situace nakonfigurované výbavy vozů Příloha č. 2 Předpoklad časování využití služeb operativního leasingu Příloha č. 3 Rámcová smlouva Přílohy č. 1-3 jsou nedílnou součástí této zadávací dokumentace. 2.2 Zadávací dokumentace Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v přílohách zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na zpracování nabídky a plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je uchazeč povinen plně a bezvýjimečně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci a v přílohách zadávací dokumentace bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. V případě, že zadávací podmínky obsahují požadavky na určité obchodní názvy nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení nebo jsou pro jeho organizační složku příznačné, např. patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, uchazeč to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu. Zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen a budou tak splněny požadavky zadavatele nebo bude mít lepší parametry. Zadávací dokumentace včetně jejích příloh je k dispozici na profilu zadavatele: 2.3 Vzájemná komunikace v průběhu zadávacího řízení Pro účely komunikace v průběhu zadávacího řízení stanovuje zadavatel adresu pro doručování, která je uvedena v bodu 1.3 této zadávací dokumentace. Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím Stránka 6 z 15

18 Veřejná zakázka Poskytování finanční služby operativního leasingu podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 4 pracovních dnů po doručení žádosti. Žádáme uchazeče, aby změny vyplývající z poskytnutí dodatečných informací vždy zohlednil a zapracoval do souvisejících dokumentů před podáním nabídky. V opačném případě bude konání uchazeče považováno za neakceptování zadávacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. Veškeré dodatečné informace k zadávacím podmínkám zadavatel uveřejní taktéž na profilu zadavatele. 3. Doba a místo plnění veřejné zakázky 3.1 Doba plnění veřejné zakázky Doba plnění této veřejné zakázky činí celou dobu trvání rámcové smlouvy, na základě které bude tato veřejná zakázka realizována, tj. 4 roky a to od doby nabytí její účinnosti. Tato časová limitace se netýká trvání jednotlivých dílčích Prováděcích smluv (uzavíraných na základě rámcové smlouvy) vážících se k novým vozidlům, které budou ukončeny v souladu s jejich termínem. Po ukončení platnosti (trvání) rámcové smlouvy již nebudou uzavírány žádné dílčí Prováděcí smlouvy vážící se k jednotlivým vozidlům. 3.2 Místo plnění veřejné zakázky Místem plnění je sídlo zadavatele. 4. Kvalifikace uchazečů Uchazeč je povinen v souladu s ustanovením 50 ZVZ, v nabídce prokázat splnění kvalifikace Vymezení kvalifikace a její prokázání Základní kvalifikační předpoklady dle 53 ZVZ Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou Stránka 7 z 15

19 Veřejná zakázka Poskytování finanční služby operativního leasingu osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního předpisu, d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. Prokázání základních kvalifikačních předpokladů: Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů písm. a) a b) předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů příslušných osob, písm. f) potvrzením příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani předložením čestného prohlášení, písm. h) potvrzením příslušného orgánu či instituce, písm. c) až e) a g), i) až k) předložením čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem Profesní kvalifikační předpoklady dle ustanovení 54 písm. a), b) ZVZ Profesní kvalifikační předpoklady splní dodavatel, který předloží: a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán; Stránka 8 z 15

20 Veřejná zakázka Poskytování finanční služby operativního leasingu b) doklady o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky. Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů: Dodavatel prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů - dle písm. a) předložením kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či jiné obdobné evidence. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů; - dle písm. b) předložením kopie oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů pokrývající předmět veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění (tj. výpis ze živnostenského rejstříku nebo živnostenské listy) či licenci Ekonomická a finanční způsobilost dle 50 odst. 1 písm. c) ZVZ Dodavatel je povinen prokázat svou ekonomickou a finanční způsobilost splnit veřejnou zakázku. Prokázání ekonomické a finanční způsobilosti: Dodavatel prokáže svou ekonomickou a finanční způsobilost splnit veřejnou zakázku předložením čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat za uchazeče Technické kvalifikační předpoklady dle 56 odst. 2 písm. a) ZVZ Technické kvalifikační předpoklady splní uchazeč, který předloží: a) seznam významných služeb poskytnutých uchazečem v posledních třech (3) letech s uvedením názvu objednatele, rozsahu (popisu), předmětu významné služby a doby poskytnutí významné služby vymezenou v měsících. Přílohou tohoto seznamu musí být: 1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo 2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo 3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodu spočívajících na její straně (v takovém případě musí být důvod nezískání osvědčení dle bodu b) výslovně a jednoznačně uveden). Z osvědčení musí prokazatelně a jednoznačně vyplývat splnění požadavků zadavatele a musí v něm být uvedena kontaktní osoba příslušného objednatele, u které bude možné poskytnutí významné služby ověřit. Rovněž z něj musí vyplývat minimálně: a) název objednatele, b) popis (rozsah) a předmět významné služby, c) doba realizace zakázky (zahájení a ukončení). Stránka 9 z 15

21 Veřejná zakázka Poskytování finanční služby operativního leasingu Prokázání technických kvalifikačních předpokladů: Uchazeč prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením: - dle písm. a) seznamu významných služeb a příslušných osvědčení či smlouvy a dokladů, ze kterých musí vyplývat, že: uchazeč v uvedeném období realizoval minimálně tři (3) významné služby, jejichž předmětem bylo poskytování Full Service leasingu; každá jednotlivá významná služba musí splňovat podmínku, že vozový park spravovaný dodavatelem tvořilo minimálně 60 vozů Forma splnění kvalifikace Uchazeč předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace ve formě prosté kopie. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů. Podává-li nabídku více dodavatelů společně (jako jeden uchazeč), musí každý z nich samostatně prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 50 odst. 1 písm. a) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) zákona; splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona musí prokázat všichni dodavatelé společně. Podává-li nabídku více dodavatelů společně (jako jeden uchazeč), jsou povinni přiložit k nabídce listinu (smlouvu), z níž vyplývá, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky zavázáni společně a nerozdílně, a to jak po celou dobu plnění veřejné zakázky, tak i po dobu trvání všech závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem podle 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit: a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle 53 odst. 1 písm. j) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) zákona subdodavatelem a b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle 54 písm. a) zákona (tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán). Zahraniční osoba prokazuje splnění kvalifikace dle 50 odst. 1 písm. a) až d) zákona podle právního řádu platného v zemi jejího sídla, případně bydliště, výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo čestným prohlášením pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční osoba v původním jazyce, současně s jejich úředně ověřeným překladem do českého jazyka. Povinnost připojit Stránka 10 z 15

22 Veřejná zakázka Poskytování finanční služby operativního leasingu k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. 4.2 Důsledek nesplnění kvalifikace Neprokáže-li uchazeč splnění kvalifikace v plném rozsahu, bude s přihlédnutím k 60 odst. 1 ZVZ vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči své rozhodnutí o jeho vyloučení. 5. Způsob zpracování nabídkové ceny 5.1 Základní požadavky zadavatele Nabídková cena bude v nabídce uvedena v bez DPH. Nabídková cena bude v nabídce stanovena jako celková nabídková cena za službu operativního leasingu stanovená pro účely vyhodnocení a vzájemného porovnání nabídek uchazečů a tato bude po celou dobu plnění rámcové smlouvy považována za maximální. Uchazeč uvede nabídkovou cenu ve struktuře tabulky vyplněné v Rámcové smlouvě č. 291/2013/PS/080, která tvoří přílohu č. 3 této Rámcové smlouvy s názvem Kalkulace modelové situace nakonfigurované výbavy vozů a Nabídková cena (konkrétně v tabulce označené jako Nabídková cena ). V rámci nabídky je uchazeč rovněž povinen předložit vedle transparentně vyčíslené nabídkové ceny (tj. s uvedením dílčích výpočtů) i rozklíčované měsíční splátky operativního leasingu ve struktuře uvedené v příloze č. 3 Rámcové smlouvy, s názvem Kalkulace modelové situace nakonfigurované výbavy vozů a Nabídková cena Tabulky A, B, C, D, E, F a Nabídková cena. 6. Platební podmínky 6.1 Zadavatel nepřipouští platbu předem. Úhrada za plnění veřejné zakázky bude prováděna měsíčně v. Příslušné platby se uskuteční vždy na základě faktur daňových dokladů vystavených vybraným uchazečem. Závazné požadavky na platební podmínky jsou uvedeny v závazném vzoru rámcové smlouvy na plnění této veřejné zakázky, která tvoří Přílohu č. 3 této zadávací dokumentace. 7. Obchodní podmínky 7.1 Uchazeč je povinen podat na plnění této veřejné zakázky jediný návrh rámcové smlouvy. Závazné požadavky zadavatele na obsah návrhu rámcové smlouvy tvoří Přílohu č. 3 této zadávací dokumentace. Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění těchto závazných požadavků zadavatele, vyjma údajů, u nichž vyplývá z obsahu těchto závazných požadavků povinnost jejich doplnění. V případě nabídky podávané společně několika uchazeči je uchazeč oprávněn upravit vzor smlouvy toliko s ohledem na tuto skutečnost. Stránka 11 z 15

23 Veřejná zakázka Poskytování finanční služby operativního leasingu 7.2 Návrh rámcové smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění zadavatele, uvedená v této zadávací dokumentaci; v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky a bude vyřazena. 7.3 Návrh rámcové smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem nebo osobou prokazatelně oprávněnou jednat za uchazeče; v takovém případě doloží uchazeč toto oprávnění v originálu či v úředně ověřené kopii v nabídce. Předložení nepodepsaného návrhu rámcové smlouvy není předložením řádného návrhu požadované rámcové smlouvy. Podává- li nabídku více uchazečů společně (jako sdružení uchazečů), návrh rámcové smlouvy musí být podepsán statutárními orgány nebo osobami prokazatelně oprávněnými jednat za uchazeče všech uchazečů, kteří tvoří sdružení nebo uchazečem, který byl ostatními členy takového sdružení k tomuto úkonu výslovně zmocněn. Takové zmocnění pak musí vyplývat z listiny dle odst. 7.5 této zadávací dokumentace. 7.4 Omezení výše náhrady škody v jakémkoliv směru se nepřipouští. 7.5 Podává-li nabídku více uchazečů společně (jako sdružení uchazečů), jsou povinni přiložit k nabídce originál nebo ověřenou kopii listiny, z níž závazně vyplývá, že všichni tito uchazeči budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky, zavázáni společně a nerozdílně. Příslušná listina (smlouva) musí rovněž zřetelně vymezovat, který z uchazečů je oprávněn vystupovat jako reprezentant sdružení. 8. Způsob hodnocení nabídek Hodnocení nabídek bude provedeno dle 78 odst. 1 písm. b) ZVZ podle základního kritéria nejnižší nabídkové ceny, tedy váha kritéria nejnižší nabídkové ceny činí 100%. Nabídková cena 100% Nabídková cena bude v nabídce stanovena jako celková nabídková cena za službu operativního leasingu pro účely vyhodnocení a vzájemného porovnání nabídek. Nejlépe bude zadavatelem v rámci tohoto hodnotícího kritéria hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Ostatní nabídky budou seřazeny vzestupně od nejnižší nabídkové ceny k nejvyšší nabídkové ceně. Takto bude stanoveno i výsledné pořadí nabídek. 9. Nabídka 9.1 Nabídky se podávají písemně, v uzavřené obálce opatřené na uzavřeních razítkem či podpisem oprávněné osoby uchazeče, označené názvem veřejné zakázky a s uvedením výzvy Neotvírat. Na obálce musí být vyznačeny identifikační údaje o uchazeči obsahující obchodní firmu, sídlo, právní formu, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, byla-li přidělena. Dále musí být na obálce uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle 71 odst. 6 a V nabídce musejí být na krycím listu uvedeny identifikační údaje o uchazeči v rozsahu uvedeném v 17 d) zákona. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce (včetně příloh) a podepsána na krycím listu oprávněnou osobou uchazeče. Každý uchazeč může předložit pouze 1 nabídku. 9.3 Uchazeč je vázán svou nabídkou po dobu zadávací lhůty, která činí 6 měsíců. Stránka 12 z 15

24 Veřejná zakázka Poskytování finanční služby operativního leasingu 9.4 Uchazeč předloží nabídku v jednom výtisku. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Veškeré listy nabídky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů. Všechny listy nabídky budou očíslovány vzestupnou kontinuální řadou. 9.5 Uchazeč v nabídce výslovně uvede kontaktní adresu pro písemný styk mezi uchazečem a zadavatelem. Pokud podává nabídku více dodavatelů společně (společná nabídka), uvedou v nabídce kromě kontaktní adresy dle předchozí věty též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto dodavatele při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení. 9.6 Uchazeč předloží nabídku též v elektronické podobě na CD; tato povinnost se netýká dokladů prokazujících splnění kvalifikace uchazeče. Každý uchazeč je povinen předložit nabídku v elektronické podobě ve formátu PDF, akceptován bude i MS Office. 9.7 Uchazeč je povinen doručit nabídku buď osobně do podatelny zadavatele v objektu IATCC Praha, Navigační 787, Jeneč číslo místnosti (v pracovních dnech v úředních hodinách 8:00 14:00, v poslední den lhůty pro podání nabídek do 10:00) nebo zaslat poštou na následující adresu: Řízení letového provozu ČR, s.p., Navigační 787, Jeneč, do do 10:00 hod. 9.8 Zadavatel doporučuje předložit nabídku v následující struktuře: krycí list nabídky podepsaný oprávněnou osobou uchazeče obsahující identifikační a kontaktní údaje o uchazeči (obchodní firmu nebo název, sídlo, právní formu, úplnou adresu uchazeče pro poštovní styk, jméno pracovníka pověřeného věcným jednáním ohledně této veřejné zakázky, IČ, DIČ, telefon, fax, ) a údaj o nabídkové ceně bez DPH a včetně DPH; obsah nabídky; doklady prokazující splnění kvalifikace; seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele; má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek; prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou, tj. podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů; nabídková cena stanovená dle bodu 5.1 této zadávací dokumentace; doplněný návrh rámcové smlouvy č. 291/2013/PS/080 Příloha č. 3 této zadávací dokumentace podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče včetně příloh č. 1, 2 a 3 rámcové smlouvy (Příloha č. 1 - Specifikace poskytování finanční služby operativního leasingu a další podmínky, Příloha č. 2 - Procentuální výše slev ze základních cen vozů a fixní marže k úrokové sazbě PRIBOR 12M, Příloha č. 3 Kalkulace modelové situace Stránka 13 z 15

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb zadávaná v otevřeném řízení podle 27 a násl.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (včetně zadávací dokumentace) Název zakázky: NÁKUP AUTOMOBILU 2015 Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2015/2/02 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1 Základní

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Poskytnutí uživatelských práv k softwarovým produktům Enterprise

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby ------------------------------- MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 ZADAVATEL: se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b IČO: 00063584 ZÁSTUPCE ZADAVATELE dle 151 ZVZ ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Stěhovací služby Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU HA * * GUE * * * ** * r. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka") je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Zadávací dokumentace pro

Zadávací dokumentace pro Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: Vyšetření glukosy

Více

:::: Preambule. Název veřejné zakázky: Publicita integrovaného plánu rozvoje města Liberec. Zadavatel. I Obchodní firma nebo

:::: Preambule. Název veřejné zakázky: Publicita integrovaného plánu rozvoje města Liberec. Zadavatel. I Obchodní firma nebo Atraktivní Základní údaje zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na dodávky zadávaná podle 8 12 odstavec (2), 21 odst. (1) písm. f) a souvisejících zákona

Více

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Obec Březník Březník 247 675 74 IČO: 00289132 tel: 568 643 320 fax: 568 643 320 ID DS: pqyatm4 KB, č.ú.:3220711/0100 Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na dodávky Veřejná zakázka je zadá vána v souladu s us tanovením zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a v souladu

Více

VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA STAVEBNÍ ZAKÁZKU VMVP, JAROŇKOVA GALERIE - STAVEBNÍ ÚPRAVY INTERIÉRU Obsah: 1. Soupis zadávacích podmínek 2. Projektová dokumentace v elektronické

Více

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ:

Více

Výběr dodavatele softwarového řešení internetových stránek pro Českou obec sokolskou

Výběr dodavatele softwarového řešení internetových stránek pro Českou obec sokolskou IČ 00409537 DIČ CZ00409537 ČOS ZAPSÁNA U MV ČR ČJ.: VSP/1-1311/90-R Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu realizovanou výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ustanovení

Více