Přednáší Kontakt: Ing. Michal WEISZ,Ph. Ph.D. Experimentáln. michal.weisz.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přednáší Kontakt: Ing. Michal WEISZ,Ph. Ph.D. Experimentáln. michal.weisz. weisz@vsb.cz. E-mail:"

Transkript

1 AKUSTICKÁ MĚŘENÍ Přednáší a cvičí: Kontakt: Ing. Michal WEISZ,Ph Ph.D. CPiT pracoviště 9332 Experimentáln lní hluková a klimatizační laboratoř. Druhé poschodí na nové menze kl.: michal.weisz

2 Problematika lidské fyziologie Skutečný průběh h citlivosti na smyslové podněty: Průběh h v logaritmických souřadnic adnicích ch na ose x: [Úroveň vjemu] práh h vnímání [ j ] [Ú ro veň vje m u ] 0,1 1 práh h bolesti Velký rozsah vnímavosti a nelineárn rní charakter vnímání podnětů nás s vedou zejména v akustice k následujn sledujícím m opatřen ením: 1, Sledovanou veličinu inu dáváme d do poměru s referenční hodnotou, která zpravi- dla odpovídá prahu jejího vnímání. 2, Takto vzniklou bezrozměrnou rnou hodnotu dále logaritmujeme a násobíme konstantou. Výsledkem je hladina sledované veličiny iny v jednotkách [db]. 10 [ j ]

3 Zvuk Je mechanick Akustika základní pojmy Je mechanické kmitání pružného prostřed edí (vlnění), které se šíří tímto prostřed edím konečnou nou rychlostí a jeho frekvence je z intervalu 20 Hz Hz. Pásmo slyšitelnosti Frekven Frekvenční rozsah kterým jsou vymezeny hranice zvuku není zvolen náhodně.. Jsou to frekvence dolní a horní hranice slyšitelnosti u zdravého mladého člověka. Pásmo slyšitelnosti je tedy v tomto rozsahu. Infrazvuk (Subsonický zvuk) Je zvuk pod hranicí slyšitelnosti (pod 20 Hz). Na lidské zdraví působí nepřízniv znivě.. Způsobuje pocit podráždění a přecitlivp ecitlivělosti. losti. Ultrazvuk (Supersonický zvuk) Je zvuk nad hranicí slyšitelnosti (nad 20 khz). Hluk Hlukem nazýv Hlukem nazýváme každý zvuk, který shledáme nežádouc doucím, či i nepříjemným a to jak intenzitou, tak projevem. Toto posouzení je však velmi subjektivní.

4 Akustika základní pojmy Práh h slyšitelnosti Je minim Cílem lidského sluchového aparátu, je podávat mozku prostřednictv ednictvím m sluchového nervu informace o veličin ině která se nazývá akustický tlak. Akustický tlak Je efektivn Je efektivní hodnota střídav davé složky tlaku v pružném m prostřed edí,, která se superponuje na tlak barometrický. Je minimální hodnota akustického tlaku, kterou člověk začíná vnímat. Normou je stanovena na hodnotu 0,00002 Pa, tedy 20 µpa a je-li proveden zápis z akustického tlaku v hladinovém m vyjádřen ení,, pak je tato hodnota hodnotou referenční.. Práh h slyšitelnosti je stanoven pro zvuk o kmitočtu tu 1000 Hz. Práh h bolesti Dos Dosáhne-li akustický tlak určit ité hodnoty, začne se zvukový vjem projevovat bolestivě a hrozí trvalé poškozen kození sluchu. Prahovou hodnotou je přibližně 100 Pa (140 db).

5 Akustika základní pojmy Akustický tlak v hladinovém m vyjádřen ení hladina akustického tlaku L p. 632 Pa 200 Pa 62,3 Pa 20 Pa 6,23 Pa 2 Pa 0,62 Pa 0,2 Pa 0,062 Pa 0,02 Pa 0,006 Pa 0,002 Pa 0,0006 Pa 0,0002 Pa 0,00006 Pa 0,00002 Pa - Start tryskového letadla ve vzdálenosti 25 m. - Start tryskového letadla ve vzdálenosti 50 m. - Start tryskového letadla ve vzdálenosti 100 m. - Hudební festival živá rocková muzika. - Cirkulační kotoučov ová pila. - Sekačka na trávu. - Kuchyňský robot. - Popelářský vůz v z na ulici. - Vyzváněcí tón n ve sluchátku telefonu. - Běžný hovor. - Tichý hovor. - Hluk v knihovně. - Tichý obývací pokoj. - Šepot. - Dýchání. - Práh h slyšitelnosti p p 0 10 log p L p = 2 p0 L p = 20 log 2 p p akustický tlak zjištěný měřm ěřením [ Pa ] referenční hodnota akustického tlaku (0,00002 Pa = 20 µpa) 0

6 Akustika základní pojmy Křivky konstantní hlasitosti Krom Kromě frekvenčního rozsahu, prahu slyšitelnosti a bolestivosti mám lidské ucho ještě další specifické vlastnosti. Jednou z nich je odlišná vnímavost různých r frekvencí.. Tuto vlastnost která je navíc c závislz vislá i na hladině akustického tlaku popisují tzv. křivky k konstantní hlasitosti. Na základz kladě těchto křivek k je možno vymezit oblast sluchového pole.

7 Akustika základní pojmy Křivky konstantní hlasitosti Krom Kromě frekvenčního rozsahu, prahu slyšitelnosti a bolestivosti mám lidské ucho ještě další specifické vlastnosti. Jednou z nich je odlišná vnímavost různých r frekvencí.. Tuto vlastnost která je navíc c závislz vislá i na hladině akustického tlaku popisují tzv. křivky k konstantní hlasitosti.

8 Názvosloví Akustický výkon W [W]: Je akustická energie šířená vzduchem, která byla vyzářena zdrojem za jednotku času. Hladina akustického výkonu L W [db]: Je desetinásobek dekadického logaritmu podílu akustického výkonu vyzařovaného zkoušeným zdrojem a referenčního akustického výkonu. L W W O = 10 log W W O = W (1 pw )

9 Názvosloví Akustická intenzita I [W/m 2 ]: Je vektorová veličina a je definovaná jako tok akustické energie v daném směru a smyslu plochou, která je kolmá k tomuto směru, vztažený na jednotku plochy. Hladina akustické intenzity L I [db]: Je desetinásobek dekadického logaritmu podílu akustické intenzity vyzařované zkoušeným zdrojem a její referenční hodnoty. L I = 10 log I I O W = I S = p v S p z z O - Vlnová impedance (vlnový odpor) prostředí. = 2 O S I O = W / m 2 (1 pw / m 2 ) z O = c ρ [Pa m s -1 ]

10 Názvosloví Akustická rychlost v [m/s]: Je rychlost se kterou kmitají jednotlivé částečky prostředí, jímž se šíří akustická vlna. Vlnová délka λ [m]: Určuje vzdálenost dvou nejbližších bodů vlny, v nichž je stejná amplituda a fáze. λ = c / f Kmitočet [Hz] Vlnová délka [m] Kmitočet [Hz] Vlnová délka [m] 16 21, , , , ,40 2,70 1, ,086 0,042 0,021 c - Rychlost šíření vlny prostorem [m/s] , ,010 f - Frekvence vlnění [Hz]

11 Názvosloví Rychlost šířen ení vlny c [m/s]: Je rychlost se kterou putuje prostředím čelo zvukové vlny a pochopitelně i ostatní vlnoplochy. Je závislá na vlastnostech prostředí, kterým se vlna šíří. V hrubých výpočtech je možno pro konkrétní prostředí považovat rychlost šíření vlny za konstantní. Prostředí Rychlost šíření vlny Prostředí Rychlost šíření vlny Vzduch 20 C 343 m/s Dřevo podél 4300 m/s Ocel 5200 m/s Dřevo napříč 1500 m/s Hliník 4900 m/s Papír 2000 m/s Sklo 5300 m/s Cihly, beton 2200 m/s Mosaz 3500 m/s Voda 1450 m/s Olovo 1500 m/s PVC 850 m/s Rychlost šířen ení vlny ve vzduchu je ovlivněna na i teplotou. Pro přesnp esné výpočty je možné tuto rychlost stanovit takto: c = 331,6 1 + t 273,13

4. Akustika. 4.1 Úvod. 4.2 Rychlost zvuku

4. Akustika. 4.1 Úvod. 4.2 Rychlost zvuku 4. Akustika 4.1 Úvod Fyzikálními ději, které probíhají při vzniku, šíření či vnímání zvuku, se zabývá akustika. Lidské ucho je schopné vnímat zvuky o frekvenčním rozsahu 16 Hz až 16 khz. Mechanické vlnění

Více

PRAKTICKÁ CVIČENÍ VYŠETŘENÍ SLUCHU. MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D.

PRAKTICKÁ CVIČENÍ VYŠETŘENÍ SLUCHU. MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D. PRAKTICKÁ CVIČENÍ VYŠETŘENÍ SLUCHU MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D. Úvod Zvuk se od svého zdroje šíří v podobě podélného vlnění ve směru svého postupu různými prostředími, jako jsou plyny, kapaliny a pevné

Více

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2011 Michal Ţák

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2011 Michal Ţák UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2011 Michal Ţák Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Vliv hluku automobilu na čichový práh člověka Michal Ţák 2011 Prohlašuji:

Více

Sluch ÚKOLY K FYZIOLOGII SMYSLŮ

Sluch ÚKOLY K FYZIOLOGII SMYSLŮ ÚKOLY K FYZIOLOGII SMYSLŮ Sluch Adekvátním podnětem pro sluch jsou zvukové vlny o frekvenci 16 až 20 000 Hz a intenzitě 10-12 až 10 W/m2 (tj. o akustickém tlaku 2 x 10-5 až 60 Pa). Ve fyziologické akustice

Více

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2 Svět práce v každodenním životě Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Svět práce v každodenním životě Mechanické kmitání a vlnění Kinematika G Gymnázium Hranice. Hmotný bod koná

Více

Open Access Repository eprint

Open Access Repository eprint Open Access Repository eprint Terms and Conditions: Users may access, download, store, search and print a hard copy of the article. Copying must be limited to making a single printed copy or electronic

Více

1. Úvodem, co je to vlastně hluk?

1. Úvodem, co je to vlastně hluk? OBSAH 1. Úvodem, co je to vlastně hluk?... 2 1. 1. Vymezení hluku... 2 1. 2. Účinky hluku... 3 1. 3. Zdroje hluku... 3 1. 4. Jak hluk omezovat?... 3 1. 5. Prameny právní úpravy... 4 2. Ochrana před hlukovými

Více

Elektrokardiografie, vznik a měření signálů

Elektrokardiografie, vznik a měření signálů Elektrokardiografie, vznik a měření signálů Úvod Elektrokardiografy jsou přístroje, které registruji elektrické aktivity srdce prostřednictvím elektrod, připevněných na těle pacienta. Po krátkém anatomickém

Více

4.ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLů A JEJICH ZKOUŠENÍ

4.ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLů A JEJICH ZKOUŠENÍ 1 4.ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLů A JEJICH ZKOUŠENÍ Abychom mohli správně a hospodárně využívat technické materiály, musíme dobře znát jejich vlastnosti a umět je co nejpřesněji zjišťovat. V technické

Více

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada Stručné základy TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada OBSAH 1 BOUŘKA... 3 1.1 DEFINICE BOUŘKY... 3 1.2 DĚLENÍ BOUŘEK... 3 2 BOUŘKOVÉ OBLAKY... 4 2.1 VNĚJŠÍ PODMÍNKY VZNIKU OBLAKŮ...

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Ing. Zuzana Mathauserová, Státní zdravotní ústav, zmat@szu.cz Pokud řešíme jednotlivé faktory

Více

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all!

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! Z knihy Byznys v plné nahotě od Richarda Bransona Úvodem bych chtěl poděkovat svému školiteli docentu Antonínu Blahovi za jeho podněty

Více

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Registrační číslo projektu Název projektu Produkt č. 6 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Střední škola technická a gastronomická,

Více

N720 DECT IP. Multicell System. Pruvodce planovanim a merenim

N720 DECT IP. Multicell System. Pruvodce planovanim a merenim N720 DECT IP Multicell System Pruvodce planovanim a merenim Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny.............................................. 2 Úvod..............................................................

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE. učební text

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE. učební text OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE učební text Sestavil kolektiv autorů při ISŠ Cheb Vytvořeno v rámci grantového projektu Učíme správně technické obory Obsah Obnovitelný zdroj energie... 4 Vyuţití obnovitelných

Více

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí zpracované podle přílohy č. 3 REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ Příloha B.1

Více

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ AUTORIZACE

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ AUTORIZACE PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ AUTORIZACE PODLE ZÁKONA Č. 258/2000 SB., O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ schváleny MZ ČR dne 21. 3. 2006 ZMOCNĚNÍ Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Více

TECHNICKÉ MATERIÁLY II

TECHNICKÉ MATERIÁLY II Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TECHNICKÉ MATERIÁLY II učební text Zdeněk Jonšta Ostrava 2012 Recenze: Doc. Ing. Miroslav Greger, CSc. Mgr. Tomáš Fismol Název: Technické materiály II Autor:

Více

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Měření zpoždění mezi signály EEG Ondřej Drbal Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Roman katedra Teorie obvodů rok obhajoby 24 Čmejla, CSc. Zadání diplomové

Více

STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1

STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava FS STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1 Šárka Tichá Ostrava 004 Obsah Předmluva... 6 1. Význam metrologie... 7. Základní pojmy... 7.1 Některé základní pojmy (ČSN

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 4 PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV listopad 2011 Schválil:

Více

TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část

TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část Interaktivní multimediální text pro bakalářský a magisterský studijní

Více

VZOROVÁ ŘEŠENÍ OSVĚTLENÍ ŠKOLNÍCH TŘÍD OSVĚTLENÍ ŠKOLNÍCH TŘÍD

VZOROVÁ ŘEŠENÍ OSVĚTLENÍ ŠKOLNÍCH TŘÍD OSVĚTLENÍ ŠKOLNÍCH TŘÍD VZOROVÁ ŘEŠENÍ OSVĚTLENÍ ŠKOLNÍCH TŘÍD OSVĚTLENÍ ŠKOLNÍCH TŘÍD Sortiment svítidel MODUS I AL I ALDP, MTDP I ALMAT I B I ALS I ALU I T5, model A I T5, model B I T5, model C I T5, model D IKP, IKO I KP/IP54,

Více

4. OPOTŘEBENÍ STROJNÍCH SOUSTAV A VZNIK PORUCH

4. OPOTŘEBENÍ STROJNÍCH SOUSTAV A VZNIK PORUCH 4. OPOTŘEBENÍ STROJNÍCH SOUSTAV A VZNIK PORUCH Po úspěšném a aktivním absolvování této KAPITOLY Budete umět: orientovat se v pojmech souvisejících s poruchami, jejich rozsahem, závažností a vznikem, popsat

Více

všeobecné oprávnění č. VO-R/10/05.2014-3 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu. Článek 1 Úvodní ustanovení

všeobecné oprávnění č. VO-R/10/05.2014-3 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu. Článek 1 Úvodní ustanovení Praha 7. 5. 2014 Čj. ČTÚ-12 878/2014-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA Vypracoval: Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc. Datum: 20. 12. 2005 PODĚKOVÁNÍ Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří se zasloužili

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2009. Částka 6 Vydáno: 12. SRPNA 2009 Cena: 294 Kč

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2009. Částka 6 Vydáno: 12. SRPNA 2009 Cena: 294 Kč Věstník Ročník 2009 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 6 Vydáno: 12. SRPNA 2009 Cena: 294 Kč OBSAH: 1. Cenový předpis o regulaci cen zdravotní péče a specifických zdravotních výkonů.........

Více

1 ÚVOD. Vážení čtenáři,

1 ÚVOD. Vážení čtenáři, 1 ÚVOD Vážení čtenáři, dostáváte do rukou publikaci, která si klade za cíl podat Vám pokud možno co nejjednodušším způsobem informace, s nimiž se setkáváte v každodenní praxi. Zaměřuje se proto na ty nejběžnější

Více

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Radon Stavební souvislosti II. Sešit G Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Principy ochrany proti radonu a gama záření ze stavebních materiálů Martin Jiránek Milena Honzíková STÁTNÍ ÚŘAD

Více