S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 11. schůze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 11. schůze 25. 5. 2015"

Transkript

1 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ R a d a m ě s t a Z l í n a 11. schůze /11R/2015 2/11R/2015 3/11R/2015 4/11R/2015 nájem prostor sloužících podnikání v 1. nadzemním podlaží objektu ul. Školní č.p. 3895, č.p (č. jednotky 3896/19), Zlín o výměře 42,81 m2 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dle OZ pro A-interiér, s.r.o., Boršice 536, , IČ za nájemné ve výši Kč/m2/r bez DPH pro prodejnu se společenskou dámskou módou nájem prostor sloužících podnikání v objektu Burešov 4886, který je součástí pozemku st.p.č v k.ú. Zlín o celkové výměře 14,2 m2 (kancelář č. 11) pro kancelářskou a projekční činnost pro TZB Projekce s.r.o., Kúty 3802/17, Zlín, IČ na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za nájemné ve výši 370 Kč/m2/r bez DPH umístění sídla v objektu Burešov 4886, Zlín za účelem provozování kancelářské a projekční činnosti pro TZB Projekce s.r.o., Kúty 3802/17, Zlín, IČ uzavření dodatku k nájemní smlouvě č , jehož předmětem bude změna výměry a umístění stávajícího předmětu nájmu ve II. a III. NP z výměry 992,68 m2 na výměru 1250,13 m2 v objektu č.p. 1, který je součástí pozemku p.č. st. 3, k.ú. Zlín pro Zlínský zámek o.p.s., Soudní č.p. 1, Zlín, IČ: prominutí úroků z prodlení ve výši Kč vzniklých z neplacení nákladů za služby spojené s užíváním nebytových prostor v objektu č.p. 4699, ul. Okružní ve Zlíně (I. segment) v letech 2008 a 2009, řádně a včas pro *** - 1 -

2 5/11R/2015 6/11R/2015 výpůjčku částí pozemků p.č. 3516/14, p.č. 673/913 a p.č. 673/1 k.ú. Zlín o celkové výměře do m2 pro úpravu zpevněných ploch za účelem zajištění přístupu, příjezdu, parkování a provedení vegetačních úprav pozemků, přiléhajících k budovám č.p. 4070, která je součástí pozemku p.č.st. 4994/1 k.ú. Zlín a č.p. 4074, která je součástí pozemku p.č.st. 4994/2 k.ú. Zlín, vše v souvislosti s akcí Revitalizace bývalého objektu Sole rekonstrukce sídla společnosti AV ENGINEERING Zlín, třída Tomáše Bati č.p a č.p pro vlastníka objektů č.p a č.p AV ENGINEERING, a.s. na dobu určitou po dobu trvání výstavby, nejpozději do s podmínkou vybudování 15 veřejných parkovacích stání na náklady vypůjčitele dle podmínek definovaných OKaRDS MMZ pro AV Engineering, a.s., Zlín, Kvítková 668, PSČ , IČ dle podmínek OSaDŘ, OKaRDS, OMZ s prodejem částí pozemků p.č. 3516/14, p.č. 673/913 a p.č. 673/1 k.ú. Zlín o celkové výměře do m2 dle geometrického zaměření pro úpravu zpevněných ploch za účelem zajištění přístupu, příjezdu, parkování a provedení vegetačních úprav pozemků, přiléhajících k budovám č.p. 4070, která je součástí pozemku p.č.st. 4994/1 k.ú. Zlín a č.p. 4074, která je součástí pozemku p.č.st. 4994/2 k.ú. Zlín, vše v souvislosti s akcí Revitalizace bývalého objektu Sole rekonstrukce sídla společnosti AV Engineering Zlín, třída Tomáše Bati č.p a č.p a to do 30 dnů po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí (vydání kolaudačního souhlasu) k objektům č.p a č.p ve Zlíně, nejpozději však do za cenu ve výši dle CMZ, tj. pozemky p.č. 673/1, p.č. 3516/14 za Kč/m2 bez DPH a pozemek p.č. 673/913 za Kč/m2 bez DPH s podmínkou zřízení věcného břemene veřejného přístupu pro statutární město Zlín na dobu neurčitou, bezúplatně, a s podmínkou zřízení předkupního práva ve prospěch statutárního města Zlína na dobu neurčitou za cenu odkupu ve výši dle CMZ, tj. pozemky p.č. 673/1, p.č. 3516/14 za Kč/m2 bez DPH a pozemek p.č. 673/913 za Kč/m2 bez DPH pro AV ENGINEERING, a.s., Zlín, Kvítková 668, PSČ , IČ Zastupitelstvu města Zlína ke schválení výpůjčku částí pozemků p.č. 673/913, p.č. 673/1 a p.č. 673/79 k.ú. Zlín o celkové výměře do 410 m2 pro stavbu veřejné příjezdové komunikace v souvislosti s akcí Revitalizace bývalého objektu Sole rekonstrukce sídla společnosti AV ENGINEERING Zlín, třída Tomáše Bati č.p a č.p pro vlastníka objektu č.p. 4070, který je součástí pozemků p.č.st. 4994/1 k.ú. Zlín a č.p. 4074, který je součástí pozemku p.č.st. 4994/2 k.ú. Zlín - AV ENGINEERING, a.s., Zlín, Kvítková 668, PSČ , IČ na dobu určitou po dobu provádění stavebních prací dle podmínek OSaDŘ,OKaRDS,OMZ - 2 -

3 7/11R/2015 8/11R/2015 9/11R/ /11R/ /11R/ /11R/2015 výpůjčku části pozemku p.č. 977/1 k.ú. Zlín o výměře 15 m2 pro *** pro parkovací stání u domu od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ, OUaA, OKaPP výpůjčku částí pozemku p.č. 3247/9 k.ú. Zlín o výměře 15 m2 pro *** pro přeložku chodníku u domu od uzavření smlouvy po dobu provádění stavebních prací s výpovědní lhůtou 3 měsíce a možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ, OMZ, OKaPP nájem části pozemku p.č. 732/122 o výměře 50 m2 a části pozemku p.č. 768/13 o výměře 70 m2 v k.ú. Zlín pro *** na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za nájemné ve výši 1,158 Kč/m2/r k zahrádkářskému účelu výpůjčku částí pozemků p.č. 3476/1 a p.č. 3477/2 k.ú. Zlín o celkové výměře 145 m2 pro KKS reality, spol. s r.o., Příluky č.p. 386, Zlín, IČ pro sjezdy z komunikace a jejich předláždění, pro předláždění chodníků zámkovou dlažbou, vše v rámci výstavby nového objektu: Lékařský dům Tyršovo nábřeží od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ, OKaRDS výpůjčku částí pozemku p.č. 439 k.ú. Lhotka u Zlína o celkové výměře 6 m2 pro *** pro sjezd z komunikace a část chodníku pro přístup, vše na pozemek p.č. 438/12 k.ú. Lhotka u Zlína od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ s bezúplatným převodem pozemku p.č. 1430/1 o výměře 1775 m2 a části pozemku p.č. 1433/65 o výměře do 700 m2 dle geometrického zaměření v k.ú. Příluky u Zlína pro Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Zlín, Příluky, Přílucká 213, IČ Zastupitelstvu města Zlína ke schválení - 3 -

4 13/11R/ /11R/ /11R/ /11R/ /11R/ /11R/2015 s prodejem části pozemku p.č. 3789/2 k.ú. Zlín o výměře do 15 m2 dle geometrického zaměření pro *** za účelem stavby garáže za cenu ve výši dle CMZ, t.j Kč/m2 Zastupitelstvu města Zlína ke schválení s bezúplatným převodem pozemku p.č. 1119/265 k.ú. Zlín o výměře 5 m2 (nově vzniklý oddělením z pozemku p.č. 1119/6 k.ú. Zlín) dle GP č. 7839/- 27/2014 z vlastnictví statutárního města Zlína, nám. Míru 12, Zlín, IČ do vlastnictví Zlínského kraje, Tř. T. Bati 21, Zlín, IČ Zastupitelstvu města Zlína ke schválení s prodejem pozemků st.p.č k.ú. Zlín o výměře 16 m2 a st.p.č k.ú. Zlín o výměře 17 m2 zastavěných garážemi pro *** za cenu ve výši dle CMZ, t.j Kč/m2 Zastupitelstvu města Zlína ke schválení s prodejem pozemku p.č. 602 k.ú. Lužkovice o výměře 90 m2 pro *** pro majetkoprávní vypořádání zaploceného pozemku za cenu ve výši dle CMZ, t.j. 400 Kč/m2 Zastupitelstvu města Zlína ke schválení s prodejem zastavěné části pozemku p.č. 3247/9 k.ú. Zlín o výměře do 45 m2 dle geometrického zaměření po kolaudaci přístavby k půldomku pro *** za kupní cenu ve výši dle CMZ tj Kč/m2 bez DPH Zastupitelstvu města Zlína ke schválení nájem části téhož pozemku o výměře 45 m2 od uzavření smlouvy po dobu výstavby a výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou z důvodu porušení ujednání smlouvy, za nájemné ve výši 4 Kč/m2/r s prodejem zastavěné části pozemku p.č. 980/47 k.ú. Zlín o výměře do 30 m2 dle geometrického zaměření po kolaudaci přístavby k půldomku pro *** za kupní cenu ve výši dle CMZ tj Kč/m2 bez DPH - 4 -

5 Zastupitelstvu města Zlína ke schválení nájem části téhož pozemku o výměře 30 m2 od uzavření smlouvy po dobu výstavby a výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou z důvodu porušení ujednání smlouvy, za nájemné ve výši 4 Kč/m2/r 19/11R/ /11R/ /11R/ /11R/ /11R/ /11R/2015 ne s prodejem části pozemku p.č. 555/4 k.ú. Zlín o výměře do 70 m2 dle geometrického zaměření pro *** Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí ne s prodejem části pozemku p.č. 49/4 k.ú. Kudlov o výměře do 35 m2 pro *** pro předzahrádku bytu bytového domu Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí ne s prodejem pozemků p.č. 400/1 k.ú. Příluky u Zlína o výměře 8039 m2 a p.č. 400/2 k.ú. Příluky u Zlína o výměře 2983 m2 Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí nájem pozemků p.č. 400/1 k.ú. Příluky u Zlína o výměře 8039 m2 a p.č. 400/2 k.ú. Příluky u Zlína o výměře 2983 m2 záměr na výpůjčku pozemku p.č k.ú. Kostelec u Zlína o výměře 396 m2 pro SCL, spol. s r.o., Mikulčická 1131/2a, Brno, IČ za účelem umístění naváděcího poutače k penzionu Lešná nájem části pozemku p.č. 49/4 k.ú. Kudlov o výměře 90 m2 pro *** pro předzahrádku bytového domu věcné břemeno pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro AH-Energy, s.r.o., Zlín, Louky 304, IČ přes pozemek p. č. 529/41 k.ú. Prštné (umístění trafostanice Přípojka VN 22 kv a trafostanice v lokalitě Rybníky IV, č.p. 737 Zlín-Prštné ) - 5 -

6 ne s prodejem části pozemku p.č. 529/41 k.ú. Prštné zastavěného trafostanicí o půdorysném rozměru 4,91 x 2,83 m pro AH - Energy, s.r.o., Zlín-Louky č.p. 304, IČ Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí 25/11R/ /11R/ /11R/ /11R/ /11R/ /11R/2015 výpůjčku částí pozemku p.č. 602/7 k.ú. Zlín o výměře 70 m2 pro *** pro sjezd z komunikace a vybudování 4 parkovacích stání ze zatravňovacích dlaždic u domu výpůjčku části pozemku p.č k.ú. Příluky u Zlína o výměře 140 m2 pro *** pro údržbu zeleně nájem části pozemku p.č k.ú. Příluky u Zlína o výměře 140 m2 pro *** pro údržbu zeleně od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy za cenu ve výši 0,894 Kč/m2/r nájem, výpůjčku prostor sloužících podnikání v 1. nadzemním podlaží objektu Nad Ovčírnou IV 344, Zlín o výměře 110,39 m2 pro Sportovní kluby Zlín, Hradská 854, Zlín, IČ snížení nájemného za pronájem prostor sloužících podnikání v 1. nadzemním podlaží domu č.p ul. Vodní ve Zlíně o výměře 50 m2 z částky Kč/rok na částku Kč/rok (tj. o 25% bez DPH) s prodejem id. podílů na pozemku p.č.st k.ú. Zlín o výměře 510 m2 v souladu s podíly na společných částech domů pro vlastníky jednotek v domě č.p. 4585, umístěném na pozemku p.č.st k.ú. Zlín za cenu ve výši dle CMZ č. 11, tj Kč/m2 Zastupitelstvu města Zlína ke schválení se vzdáním se předkupního práva k budově č.e. 1352, garáž, nacházející se na pozemku st.p.č. 3856/2 k.ú. Zlín Zastupitelstvu města Zlína ke schválení - 6 -

7 31/11R/ /11R/ /11R/ /11R/ /11R/2015 výpůjčku části pozemní komunikace nacházející se na části pozemku p.č. 3530/17 k.ú. Zlín o výměře 25 m2 pro *** pro umístění restaurační zahrádky u objektu č.p. 159 Osvoboditelů - Štefánikova, Zlín - "pizzerie Deštník" od uzavření smlouvy do s výpovědní lhůtou 1 měsíc a s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ, OUaA věcné břemeno pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro - Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, Zlín, IČ přes pozemek p. č. 1645/9 k. ú. Příluky u Zlína (Domov pro seniory Burešov bytový dům Broučkova přípojka horkovodu) věcné břemeno pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro - E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ přes pozemek p. č. 718/3 k. ú. Příluky u Zlína ( Příluky, Slav. spisovna, rozšíření sítě NN - kabel NN + kabelová skříň) věcné břemeno pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro - E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ přes pozemek p. č. 144/2, p. č. 160/3, p. č. 1255/80, p. č. 3565/19, p. č. 3565/33, p. č. 3565/56 k. ú. Zlín ( Zlín, Vodní, kabel NN a VN" kabel NN, kabel VN, uzemnění, el. skříň) věcné břemeno pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro - E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ přes pozemek p. č. 1502/22, p. č. 1502/27, p. č. 1502/28 k. ú. Kudlov ( Kudlov, Římsk. farnost, přel. NN" přeložka přípojky NN a sloupu) - 7 -

8 36/11R/ /11R/ /11R/ /11R/ /11R/ /11R/ /11R/ /11R/2015 záměr na změnu doby výpůjčky části nebytových prostor ve 3. NP objektu č.p. 1, Soudní, Zlín, která je součástí pozemku p.č. st. 3 k.ú. Zlín pro realizaci výstavy VII. Zlínský salon mladých 2015 do pro stávajícího vypůjčitele záměr na rozšíření výměry předmětu stávající výpůjčky části nebytových prostor ve 3. NP objektu č.p. 1, Soudní, Zlín pro realizaci výstavy VII. Zlínský salon mladých 2015 o výměru 138,58 m2 pro stávajícího vypůjčitele udělení souhlasu s přenecháním do bezplatného užívání části předmětu nájmu, a to částí pozemků p.č. 516/17, p.č. 509/2 k.ú. Zlín *** pro vybudování stavby parkoviště v rámci výstavby Polyfunkčních objektů Potoky Zlín pro nájemce KNIRSCH, spol. s r.o., tř. Tomáše Bati 560, , Zlín, IČ záměr na nájem části pozemku p.č o výměře 130 m2 a části pozemku p.č. 3844/2 o výměře 67 m2 k.ú. Zlín /díl B/ o celkové výměře 137 m2 k zahrádkářskému účelu záměr na rozšíření výměry části pozemku p.č. 3895/2 v k.ú. Zlín o 140 m2 záměr na nájem části pozemku p.č. 778/1 o výměře 41 m2 a části pozemku p.č. 834/1 o výměře 15 m2 k.ú. Zlín záměr na prodej pozemku p.č. 860/39 k.ú. Zlín o výměře 464 m2 a pozemku p.č. 860/40 k.ú. Zlín o výměře 428 m2 pro zahradu u bytového domu záměr na prodej pozemku st.p.č. 5688/3 k.ú. Zlín o výměře 19 m2 záměr na prodej, nájem, výpůjčku části pozemku p.č. 810/4 k.ú. Zlín o výměře do 20 m2-8 -

9 44/11R/ /11R/ /11R/ /11R/ /11R/ /11R/ /11R/ /11R/ /11R/ /11R/ /11R/2015 záměr na prodej části pozemku p.č. 980/11 k.ú. Zlín o výměře do 260 m2 záměr na prodej, nájem, výpůjčku části pozemku p.č. 32/1 k.ú. Lužkovice o výměře do 130 m2 záměr na prodej části pozemku p.č. 4018/2 k.ú. Zlín o výměře do 680 m2 záměr na prodej části pozemku p.č. 213/1 k.ú. Kostelec u Zlína o výměře do 260 m2 záměr na výpůjčku částí pozemků p.č. 854/12 a p.č. 860/21 k.ú. Zlín o celkové výměře 350 m2 záměr na výpůjčku částí pozemků p.č. 3029/7, p.č. 3029/6 a p.č. 3029/5 k.ú. Zlín o celkové výměře 220 m2 záměr na výpůjčku částí pozemku p.č. 732/62 k.ú. Zlín o výměře 25 m2 záměr na výpůjčku částí pozemku p.č. 768/473 k.ú. Zlín o výměře 10 m2 záměr na výpůjčku, nájem části pozemku p.č. 629/8 k.ú. Mladcová o výměře 215 m2 záměr na výpůjčku částí pozemku p.č. 3256/13 k.ú. Zlín o celkové výměře 80 m2 záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 732/83 k.ú. Zlín o výměře 18 m2-9 -

10 55/11R/ /11R/ /11R/ /11R/ /11R/ /11R/ /11R/2015 záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 732/21 k.ú. Zlín o výměře 5 m2 záměr na výpůjčku částí pozemku p.č k.ú. Kostelec u Zlína o výměře 460 m2 záměr na výpůjčku pozemku p.č. 673/73 o výměře do 2400 m2 za účelem modernizace, využití pro tréninkovou dílnu a sociální podnik pro lidi se zdravotním znevýhodněním a veřejnost pro IZAP sdružení pro integraci zdravých a postižených dětí a mládeže Chceme žít s vámi, IČ zpětvzetí výpovědi z nájmu nebytových prostor v přízemí domu č.p (č. jednotky 3068/8) na třídě Tomáše Bati ve Zlíně o výměře 74 m2, schválené usnesením Rady města Zlína dne od č.j. 1/5R/2010 pro nájemce *** záměr na nájem, výpůjčku nebytových prostor v přízemí domu č.p (č. jednotky 3068/8) na třídě Tomáše Bati ve Zlíně o výměře 77,1 m2 výpůjčku částí pozemků p.č. 670/185, p.č. 670/187, p.č. 670/188, p.č. 670/190, p.č. 670/192, p.č. 670/194, p.č. 670/196, p.č. 670/198, p.č. 670/200, p.č. 670/202, p.č. 670/204, p.č. 670/206, p.č. 670/210 a celých pozemků p.č. 670/208, p.č. 670/211, p.č. 670/213 vše k.ú. Louky nad Dřevnicí o celkové výměře 800 m2 pro UNIMEX GROUP, a.s., Václavské náměstí 53, Praha 1, IČ pro parkoviště, komunikace a chodníky, zpevněné plochy, zeleň, vše v rámci výstavby Centra obchodu a služeb Zlín-Louky od uzavření smlouvy po dobu provádění stavebních prací s výpovědní lhůtou 3 měsíce a možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ, OKaRDS změnu využití částí pozemků p.č. 3514/1 a p.č. 1109/1 k.ú. Zlín o celkové výměře 47 m2 přenechané smlouvou V/91 ze dne k dočasnému užívání pro výstavbu a provozování účelového zařízení k výrobě, opravám a prodeji šperků, bižuterie na dočasné užívání pro výstavbu a provozování účelového zařízení k obchodní činnosti

11 62/11R/ /11R/ /11R/ /11R/ /11R/2015 záměr na výkup pozemku p.č. 920/1 k.ú. Lukov u Zlína, obec Lukov o výměře 3200 m2 z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví statutárního města Zlína záměr na nájem části pozemku p.č k.ú. Štípa o výměře 4 m2 pro umístění pojízdné kavárny ukončení smlouvy o výpůjčce VS ze na části pozemků p.č. 670/185, p.č. 670/187, p.č. 670/188, p.č. 670/190, p.č. 670/192, p.č. 670/194, p.č. 670/196, p.č. 670/198, p.č. 670/200, p.č. 670/202, p.č. 670/204, p.č. 670/205, p.č. 670/206, p.č. 670/210, p.č. 670/209, p.č. 670/212, p.č. 670/216, p.č. 670/208, p.č. 670/211, vše k.ú. Louky nad Dřevnicí o celkové výměře 700 m2 dohodou ke dni uzavření nové smlouvy pro UNIMEX GROUP, a.s., Václavské náměstí 53, Praha 1, IČ pro parkoviště, komunikace a chodníky v rámci výstavby Centra obchodu a služeb Zlín-Louky s uzavřením Směnné smlouvy mezi A.M.O. invest, s. r. o., Sokolovská 1154, Zlín, IČ , jako prvním směňujícím, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako druhým směňujícím, v souvislosti s majetkoprávní přípravou stavby Úprava prostor před kinem Květen Malenovice jejímž předmětem je směna části o výměře do 125 m2 pozemku p. č. 916/20 ostatní plocha manipulační plocha v obci Zlín a k. ú. Malenovice u Zlína, ve vlastnictví prvního směňujícího, za část o výměře do 280 m2 pozemku p. č. 142/13 ostatní plocha jiná plocha v obci Zlín a k. ú. Malenovice u Zlína, ve vlastnictví druhého směňujícího, s doplatkem ve výši rozdílu cen směňovaných nemovitostí statutárnímu městu Zlínu, přičemž pro účely směny bude hodnota převáděné části pozemku p. č. 916/20 činit 506 Kč/m2, dle Pravidel města ze dne , a hodnota převáděné části pozemku p. č. 142/13 bude stanovena ve výši 800 Kč/m2, dle platné Cenové mapy města Zlína, Zastupitelstvu města Zlína ke schválení. uzavření Smlouvy o právu provést stavbu mezi společností BAGS TRADE s.r.o., Třebohostická 2283/2, Praha 10, IČ , jako vlastníkem pozemku, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako stavebníkem, jejímž předmětem je zřízení bezúplatného práva stavebníka provést stavbu s názvem Revitalizace ul. J. A. Bati, Zlín na části o výměře do m2 pozemku 1119/56 ostatní

12 plocha ostatní komunikace v obci a k. ú. Zlín, s uzavřením Směnné smlouvy v souvislosti s majetkoprávní přípravou stavby Revitalizace ul. J. A. Bati, Zlín mezi BAGS TRADE s.r.o., Třebohostická 2283/2, Praha 10, IČ , jako prvním směňujícím, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako druhým směňujícím, jejímž předmětem je směna části o výměře do 860 m2 pozemku 1119/56 ostatní plocha ostatní komunikace v obci a k. ú. Zlín včetně zpevněné plochy nacházející se na části výše uvedeného pozemku, ve vlastnictví prvního směňujícího, za část o výměře do 350 m2 pozemku p. č. 1119/166 ostatní plocha ostatní komunikace v obci a k. ú. Zlín, včetně zpevněné plochy nacházející se na části výše uvedeného pozemku, ve vlastnictví druhého směňujícího, s doplatkem ve výši rozdílu cen směňovaných nemovitostí společnosti BAGS TRADE s. r. o., přičemž hodnota obou převáděných nemovitostí bude pro účely směny činit Kč/m2, Zastupitelstvu města Zlína ke schválení. 67/11R/ /11R/2015 uzavření Smlouvy o právu provést stavbu mezi společností ELDOMUS property, s. r. o., sídlem Nuselská 262/34, Praha 4 - Nusle, IČ , jako vlastníkem pozemku, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako stavebníkem, jejímž předmětem je zřízení bezúplatného práva stavebníka provést stavbu Zlín - revitalizace J. A. Bati na části pozemku p. č. 1119/165 ostatní plocha ostatní komunikace v obci a k. ú. Zlín, s uzavřením Smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi společností ELDOMUS property, s. r. o., sídlem Nuselská 262/34, Praha 4 - Nusle, IČ , jako budoucím prodávajícím, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako budoucím kupujícím, jejímž předmětem je závazek obou smluvních stran ve lhůtě do 12 měsíců od uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřít kupní smlouvu o výkupu části o výměře do 130 m2 pozemku p. č. 1119/165 ostatní plocha ostatní komunikace v obci a k. ú. Zlín, včetně stavby Zlín - revitalizace J. A. Bati, která bude na této části pozemku zbudována, za celkovou kupní cenu ve výši Kč/m2,za podmínky, že ke dni uzavření kupní smlouvy nebude předmětná část pozemku zatížena zástavním právem, Zastupitelstvu města Zlína ke schválení. se zrušením usnesení Zastupitelstva města Zlína ze dne , č. usn. 12/3Z/2015 ve znění: Zastupitelstvo města Zlína uzavření Směnné smlouvy mezi ***, jako prvním směňujícím, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako druhým směňujícím, v souvislosti s

13 majetkoprávní přípravou stavby "Oprava účelové komunikace na p. č. 1518/4, p. č v k. ú. Kudlov", jejímž předmětem je směna části o výměře do 110 m2 pozemku p. č ostatní plocha ostatní komunikace a pozemku p. č. 198 o celkové výměře 747 m2 lesní pozemek ve vlastnictví prvního směňujícího, za část o výměře do 230 m2 pozemku p. č. 1480/1 ostatní plocha ostatní komunikace, vše v obci Zlín, k. ú. Kudlov, ve vlastnictví druhého směňujícího, s doplatkem ve výši rozdílu cen směnovaných nemovitostí ve prospěch statutárního města Zlína," s uzavřením Směnné smlouvy mezi ***, jako prvním směňujícím, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako druhým směňujícím, v souvislosti s majetkoprávní přípravou stavby "Oprava účelové komunikace na p. č. 1518/4, p. č v k. ú. Kudlov", jejímž předmětem je směna části o výměře do 153 m2 pozemku p. č ostatní plocha ostatní komunikace a pozemku p. č. 198 o celkové výměře 747 m2 lesní pozemek ve vlastnictví prvního směňujícího, za část o výměře do 220 m2 pozemku p. č. 1480/1 ostatní plocha ostatní komunikace, vše v obci Zlín, k. ú. Kudlov, ve vlastnictví druhého směňujícího, s doplatkem ve výši rozdílu cen směnovaných nemovitostí ve prospěch statutárního města Zlína, Zastupitelstvu města Zlína ke zrušení. Zastupitelstvu města Zlína ke schválení. 69/11R/2015 uzavřením Smlouvy o právu provést stavbu mezi mezi podílovými spoluvlastníky ***, jako vlastníky pozemku, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako stavebníkem, jejímž předmětem je zřízení bezúplatného práva stavebníka provést stavbu s názvem Regenerace panelového sídliště Zlín - Malenovice - V. etapa - parkoviště Husova na části pozemku o výměře do 560 m2 pozemku č. 801/304 orná půda v obci Zlín, k. ú. Malenovice u Zlína, s uzavřením Smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi mezi podílovými spoluvlastníky ***, jako budoucími prodávajícími, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako budoucím kupujícím, jejímž předmětem je závazek obou smluvních stran ve lhůtě do 12 měsíců od uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřít kupní smlouvu o výkupu: a) části o výměře do 230 m2 pozemku p. č. 801/304 orná půda v obci Zlín, k. ú. Malenovice u Zlína, včetně stavby Regenerace panelového sídliště Zlín - Malenovice - V. etapa - parkoviště Husova, která bude na této části pozemku zbudována, za celkovou kupní cenu ve výši 438 Kč/m2, b) části v dočasném záboru stavby o výměře do 330 m2 pozemku p. č. 801/304 orná půda v obci Zlín, k. ú. Malenovice u Zlína, za smluvní cenu cenu ve výši 150 Kč/m2,

14 Zastupitelstvu města Zlína ke schválení. 70/11R/ /11R/2015 uzavření Smlouvy o nájmu pozemků mezi Lesy České republiky, s. p. sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ , IČ , jako pronajímatelem, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako nájemcem, jejímž předmětem je: a) nájem pozemků p. č. 258/2 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 410 m2, p. č. 1275/9 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 168 m2, p. č. 296/7 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 1 m2, p. č. 296/8 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 15 m2, části o výměře do 135 m2 pozemku p. č. 378/3 ostatní plocha ostatní dopravní plocha a části o výměře do 145 m2 pozemku p. č. 365/4 ostatní plocha ostatní dopravní plocha, vše v obci Zlín, k. ú. Kostelec u Zlína, a to na dobu určitou od do , přičemž nájemné bude stanoveno ve výši 38,07 Kč/m2/rok, b) finanční narovnání za užívání pozemků p. č. 258/2 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 410 m2, p. č. 1275/9 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 168 m2, p. č. 296/7 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 1 m2, p. č. 296/8 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 15 m2, části o výměře do 135 m2 pozemku p. č. 378/3 ostatní plocha ostatní dopravní plocha a části o výměře do 145 m2 pozemku p. č. 365/4 ostatní plocha ostatní dopravní plocha, vše v obci Zlín, k. ú. Kostelec u Zlína, a to 2 roky zpětně, přičemž náhrada za užívání bude stanovena ve výši 38,07 Kč/m2/rok, ve znění dle přílohy č. 1. uzavření Smlouvy o právu provést stavbu mezi ***, jako vlastníkem pozemku, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako stavebníkem, jejímž předmětem je zřízení bezúplatného práva stavebníka provést stavbu Kudlov oprava chodníku v ulici Zelená na pozemku p. č. 1369/14 ostatní plocha ostatní komunikace v obci Zlín, k. ú. Kudlov, s uzavřením Smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi ***, jako budoucím prodávajícím, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako budoucím kupujícím, jejímž předmětem je závazek obou smluvních stran ve lhůtě do 12 měsíců od uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřít kupní smlouvu o výkupu pozemku p. č. 1369/14 ostatní plocha ostatní komunikace v obci Zlín, k. ú. Kudlov, včetně stavby Kudlov oprava chodníku v ulici Zelená, která bude na uvedeném pozemku zbudována, za celkovou kupní cenu ve výši 438 Kč/m2, Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

15 72/11R/ /11R/ /11R/2015 uzavření Smlouvy o právu provést stavbu mezi ***, jako podílovými spoluvlastníky pozemku, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako stavebníkem, jejímž předmětem je zřízení bezúplatného práva stavebníka provést stavbu Kudlov oprava chodníku v ulici Zelená na části pozemku p. č. 1369/15 ostatní plocha ostatní komunikace v obci Zlín, k. ú. Kudlov, s uzavřením Smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi podílovými spoluvlastníky ***, jako budoucími prodávajícími, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako budoucím kupujícím, jejímž předmětem je závazek obou smluvních stran ve lhůtě do 12 měsíců od uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřít kupní smlouvu o výkupu pozemku p. č. 1369/14 ostatní plocha ostatní komunikace v obci Zlín, k. ú. Kudlov, včetně stavby Kudlov oprava chodníku v ulici Zelená, která bude na uvedeném pozemku zbudována, za celkovou kupní cenu ve výši 438 Kč/m2, Zastupitelstvu města Zlína ke schválení. uzavření Smlouvy o právu provést stavbu mezi ***, jako podílovými spoluvlastníky pozemku, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako stavebníkem, jejímž předmětem je zřízení bezúplatného práva stavebníka provést stavbu Kudlov oprava chodníku v ulici Zelená na části pozemku p. č. 1369/22 ostatní plocha ostatní komunikace v obci Zlín, k. ú. Kudlov, s uzavřením Smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi podílovými spoluvlastníky ***, jako budoucími prodávajícími, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako budoucím kupujícím, jejímž předmětem je závazek obou smluvních stran ve lhůtě do 12 měsíců od uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřít kupní smlouvu o výkupu pozemku p. č. 1369/22 ostatní plocha ostatní komunikace v obci Zlín, k. ú. Kudlov, včetně stavby Kudlov oprava chodníku v ulici Zelená, která bude na uvedeném pozemku zbudována, za celkovou kupní cenu ve výši 438 Kč/m2, Zastupitelstvu města Zlína ke schválení. uzavření Smlouvy o právu provést stavbu mezi ***, jako vlastníkem pozemku, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako stavebníkem, jejímž předmětem je zřízení bezúplatného práva stavebníka provést stavbu Kudlov oprava chodníku v ulici Zelená na části pozemku p. č. 1369/7 ostatní plocha ostatní komunikace v obci Zlín, k. ú. Kudlov,

16 s uzavřením Smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi ***, jako budoucím prodávajícím, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako budoucím kupujícím, jejímž předmětem je závazek obou smluvních stran ve lhůtě do 12 měsíců od uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřít kupní smlouvu o výkupu pozemku p. č. 1369/7 ostatní plocha ostatní komunikace v obci Zlín, k. ú. Kudlov, včetně stavby Kudlov oprava chodníku v ulici Zelená, která bude na uvedeném pozemku zbudována, za celkovou kupní cenu ve výši 438 Kč/m2, Zastupitelstvu města Zlína ke schválení. 75/11R/ /11R/ /11R/ /11R/2015 uzavření Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících mezi RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem , IČ , vlastníkem plynárenského zařízení, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako stavebníkem, v souvislosti s připravovanou stavbou Křižovatka ulic K Pasekám - Pasecká - Stráže a Pasecká - Klabalská na pozemcích p. č a p. č. 1990/28, v obci a k. ú. Zlín, ve znění přílohy č. 1, uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem , IČ , jako budoucím oprávněným, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako budoucím povinným, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemcích p. č a p. č. 1990/28, oba v obci a k. ú. Zlín, v souvislosti se stavbou Křižovatka ulic K Pasekám - Pasecká - Stráže a Pasecká - Klabalská, ve znění dle přílohy č. 2, záměr na směnu části o výměře do 35 m2 pozemku st. p. č. 3354/5 zastavěná plocha a nádvoří, části o výměře do 110 m2 pozemku p. č. 3807/3 zahrada v obci a k. ú. Zlín, ve vlastnictví právnické osoby, za část o výměře do 85 m2 pozemku p. č. 3803/1 ostatní plocha jiná plocha v obci a k. ú. Zlín ve vlastnictví statutárního města Zlína. záměr na směnu části o výměře do 20 m2 pozemku p. č. 3807/2 zahrada, části o výměře do 120 m2 pozemku p. č. 3807/5 ostatní plocha manipulační plocha, části o výměře do 15 m2 pozemku p. č ostatní plocha jiná plocha, části o výměře do 10 m2 pozemku p. č. 3807/6 ostatní plocha manipulační plocha v obci a k. ú. Zlín, ve vlastnictví fyzických osob, za část o výměře do 435 m2 pozemku p. č. 3803/1 ostatní plocha jiná plocha v obci a k. ú. Zlín, ve vlastnictví statutárního města Zlína

17 79/11R/ /11R/ /11R/2015 uzavření Smlouvy o provedení vodovodní přípojky mezi MORAVSKOU VODÁRENSKOU, a. s., se sídlem Tovární 41, Olomouc, IČ , jako zhotovitelem a statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako objednatelem, jejímž předmětem je zhotovení vodovodní přípojky na pozemku p. č. 139/1 zahrada v obci Zlín, k. ú. Malenovice u Zlína, v souvislosti se stavbou Úprava prostor před kinem Květen Malenovice, za částku dle skutečného rozsahu provedených prací v předběžné výši Kč včetně DPH. uzavření Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod mezi MORAVSKOU VODÁRENSKOU, a. s., se sídlem Tovární 41, Olomouc, IČ , jako provozovatelem, a statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako odběratelem, jejímž předmětem je dodávka vody z vodovodu a odvádění odpadních vod za účelem provozování veřejného zařízení umístěného na pozemku 139/1 zahrada v obci Zlín, k. ú. Malenovice u Zlína, v souvislosti se stavbou Úprava prostor před kinem Květen Malenovice, přičemž cena vodného a stočného bude stanovena dle oficiálního ceníku provozovatele. A) s uzavřením kupní smlouvy mezi společností VALSTAV ZLÍN GROUP, spol. s r. o., sídlem Kvítková 4323, Zlín, IČ , jako vlastníkem pozemní komunikace a veřejného osvětlení, ***, jako vlastníkem pozemků, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako kupujícím, na základě které: a) společnost VALSTAV ZLÍN GROUP, spol. s r. o., sídlem Kvítková 4323, Zlín, IČ prodá statutárnímu městu Zlínu: - stavbu pozemní komunikace v lokalitě MLADCOVÁ I, vybudovanou na základě Stavebního povolení ze dne , č. j. MMZL 16494/2005/ODaSH, nacházející se na pozemcích či částech pozemků p. č. 26/3 zahrada, p. č. 105/5 zahrada, p. č. 105/7 zahrada, p. č. 105/11 trvalý travní porost, p. č. 105/8 ostatní plocha, p. č. 105/1 trvalý travní porost, p. č. 93/6 zahrada, p. č. 93/7 zahrada, p. č. 92/4 ovocný sad, p. č. 92/5 zahrada, p. č. 92/7 zahrada, p. č. 607/4 ostatní plocha, p. č. 84/9 orná půda, p. č. 84/10 orná půda a p. č. 105/10 trvalý travní porost, vše v obci Zlín, k. ú. Mladcová (dále též jen stavba pozemní komunikace ), za smluvní cenu ve výši 200 Kč, - stavbu veřejného osvětlení sestávající ze 12 ks svítidel, elektrického vedení a příslušenství v lokalitě MLADCOVÁ I, vybudovanou na základě Stavebního povolení ze dne , č. j. MMZL SÚ 17885/2005/Sla, na pozemcích p. č. 105/1 trvalý travní porost, p. č. 93/6 zahrada, p. č. 92/3 zahrada, p. č. 92/2 zahrada, p. č. 92/5 zahrada, p. č. 607/2 ostatní plocha, p. č. 607/4 ostatní plocha, p. č. 84/9 orná půda, p. č. 84/65 orná půda a p. č

18 84/10 orná půda, vše v obci Zlín, k. ú. Mladcová (dále též jen stavba veřejného osvětlení ), za smluvní cenu ve výši 200 Kč, vše za podmínky, že VALSTAV ZLÍN GROUP, spol. s r. o. před uzavřením kupní smlouvy zajistí převod pozemků, případně všemi stranami odsouhlasených částí pozemků skutečně zastavěných stavbou pozemní komunikace a veřejného osvětlení, do vlastnictví statutárního města Zlína, a to za smluvní cenu v maximální výši 1 Kč, nebo zřízení služebnosti pro stávající i budoucí vlastníky stavby pozemní komunikace a veřejného osvětlení v rozsahu všemi stranami odsouhlaseného geometrického plánu, spočívající v právu umístění pozemní komunikace a veřejného osvětlení a v právu vstupu a vjezdu na tyto pozemky či jejich části za účelem údržby, oprav a rekonstrukcí stavby pozemní komunikace a veřejného osvětlení, za jednorázovou úplatu v maximální výši 1 Kč, a to vše na dobu neurčitou, b) *** prodá statutárnímu městu Zlínu pozemek p. č. 84/9 orná půda, p. č. 84/10 orná půda, p. č. 92/5 zahrada, p. č. 93/6 zahrada, p. č. 93/7 zahrada, p. č. 92/4 ovocný sad a p. č. 607/4 ostatní plocha, vše v obci Zlín, k. ú. Mladcová, na kterých se nachází výše uvedená pozemní komunikace, za celkovou smluvní cenu ve výši 300 Kč, B) s udělením výjimky z článku V. odst. 1 písm. b) a článku VI. odst. 6 Pravidel pro řešení vlastnických a užívacích vztahů k pozemním komunikacím, veřejnému osvětlení a s nimi souvisejícím pozemkům, schválených Zastupitelstvem města Zlína dne , č.j. 11/25Z/2014, v souvislosti s převody dle písm. A) tohoto usnesení, Zastupitelstvu města Zlína ke schválení. 82/11R/2015 A) s uzavřením kupní smlouvy mezi společností BZ Invest, s.r.o., sídlem Na Výsluní 524, Zlín, IČ , jako vlastníkem pozemní komunikace a veřejného osvětlení, ***, jako vlastníkem pozemků a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako kupujícím, na základě které: a) společnost BZ Invest, s.r.o., prodá statutárnímu městu Zlínu: - stavbu pozemní komunikace v lokalitě MLADCOVÁ II, vybudovanou na základě Stavebního povolení ze dne , č. j. MMZL 3477/2008/ODaSH, nacházející se na pozemcích či částech pozemků p. č. 84/57 trvalý travní porost a p. č. 84/10 orná půda, oba v obci Zlín, k. ú. Mladcová (dále též jen stavba pozemní komunikace ), za smluvní cenu ve výši 200 Kč, - stavbu veřejného osvětlení sestávající z 8 ks svítidel, elektrického vedení a příslušenství v lokalitě MLADCOVÁ II, vybudovanou na základě Stavebního povolení ze dne , č. j. MMZL 15243/2008, umístěnou na pozemcích p. č. 84/57 trvalý travní porost a p. č. 84/10 orná půda, oba v obci Zlín, k. ú. Mladcová (dále též jen stavba veřejného osvětlení ), za smluvní cenu ve výši 200 Kč,

19 vše za podmínky, že společnost BZ Invest, s.r.o. před uzavřením kupní smlouvy zajistí převod pozemků, případně všemi stranami odsouhlasených částí pozemků skutečně zastavěných stavbou veřejného osvětlení, do vlastnictví statutárního města Zlína, a to za smluvní cenu v maximální výši 1 Kč, nebo zřízení služebnosti pro stávající i budoucí vlastníky stavby veřejného osvětlení v rozsahu všemi stranami odsouhlaseného geometrického plánu, spočívající v právu umístění veřejného osvětlení a v právu vstupu a vjezdu na tyto pozemky či jejich části za účelem údržby, oprav a rekonstrukcí stavby veřejného osvětlení, za jednorázovou úplatu za jednorázovou úplatu v maximální výši 1 Kč, a to vše na dobu neurčitou, b) ***, prodává statutárnímu městu Zlínu pozemky p. č. 84/57 trvalý travní porost a p. č. 84/10 orná půda, oba v obci Zlín, k. ú. Mladcová, na kterých se nachází výše uvedená pozemní komunikace a veřejné osvětlení, za celkovou smluvní cenu ve výši 300 Kč, B) s udělením výjimky z článku V. odst. 1 písm. b) a článku VI. odst. 6 Pravidel pro řešení vlastnických a užívacích vztahů k pozemním komunikacím, veřejnému osvětlení a s nimi souvisejícím pozemkům, schválených Zastupitelstvem města Zlína dne , č.j. 11/25Z/2014, v souvislosti s převody dle písm. A) tohoto usnesení, Zastupitelstvu města Zlína ke schválení. 83/11R/2015 A) s uzavřením kupní smlouvy mezi společností VALSTAV ZLÍN GROUP, spol. s r. o., sídlem Kvítková 4323, Zlín, IČ , jako vlastníkem pozemní komunikace, ***, jako vlastníkem pozemku, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako kupujícím, na základě které: a) společnost VALSTAV ZLÍN GROUP, spol. s. r. o. prodá statutárnímu městu Zlínu stavbu pozemní komunikace v lokalitě MLADCOVÁ III, vybudovanou na základě Stavebního povolení ze dne , č. j. MMZL 42463/2009/ODaSH, nacházející se na pozemcích či částech pozemků p. č. 84/57 trvalý travní porost a p. č. 83/10 ostatní plocha a p. č. 82/14 trvalý travní porost, vše v obci Zlín, k. ú. Mladcová (dále též jen stavba pozemní komunikace ), za smluvní cenu ve výši 200 Kč, b) ***, prodá statutárnímu městu Zlínu pozemek p. č. 84/57 trvalý travní porost v obci Zlín, k. ú. Mladcová, na kterém se nachází výše uvedená pozemní komunikace, za celkovou smluvní cenu ve výši 300 Kč, B) s udělením výjimky z článku V. odst. 1 písm. b) a článku VI. odst. 6 Pravidel pro řešení vlastnických a užívacích vztahů k pozemním komunikacím, veřejnému osvětlení a s nimi souvisejícím pozemkům, schválených Zastupitelstvem města Zlína dne , č.j. 11/25Z/2014, v souvislosti

20 s převody dle písm. A) tohoto usnesení, Zastupitelstvu města Zlína ke schválení. 84/11R/2015 A) s uzavřením kupní smlouvy mezi společností VALSTAV ZLÍN GROUP, spol. s r. o., sídlem Kvítková 4323, Zlín, IČ , jako vlastníkem pozemní komunikace, veřejného osvětlení a vlastníkem pozemku, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako kupujícím, na základě které: společnost VALSTAV ZLÍN GROUP, spol. s r. o. prodá statutárnímu městu Zlínu: - stavbu pozemní komunikace v lokalitě MLADCOVÁ - ul. Fr. Bartoše, vybudovanou na základě Stavebního povolení ze dne , č. j. MMZL 97100/2007/ODaSH, nacházející se na pozemcích či částech pozemků p. č. 560/120 trvalý travní porost, p. č. 560/26 zahrada a p. č. 560/38 trvalý travní porost, vše v obci Zlín, k. ú. Mladcová (dále též jen stavba pozemní komunikace ), za smluvní cenu ve výši 200 Kč, - stavbu veřejného osvětlení sestávající z 5 ks svítidel, elektrického vedení a příslušenství v lokalitě MLADCOVÁ - ul. Fr. Bartoše, vybudovanou na základě Stavebního povolení ze dne , č. j. MMZL 98349/2007, na pozemcích p. č. 560/120 trvalý travní porost a p. č. 589/2 ostatní plocha, vše v obci Zlín, k. ú. Mladcová (dále též jen stavba veřejného osvětlení ), za smluvní cenu ve výši 200 Kč, - pozemek p. č. 560/120 trvalý travní porost, v obci Zlín, k. ú. Mladcová, na kterém se nachází výše uvedená pozemní komunikace a veřejné osvětlení, za smluvní cenu 300 Kč, vše za podmínky, že společnost VALSTAV ZLÍN GROUP, spol. s r. o. před uzavřením kupní smlouvy zajistí převod pozemků, případně všemi stranami odsouhlasených částí pozemků skutečně zastavěných stavbou veřejného osvětlení, do vlastnictví statutárního města Zlína, a to za smluvní cenu v maximální výši 1 Kč, nebo zřízení služebnosti pro stávající i budoucí vlastníky stavby veřejného osvětlení v rozsahu všemi stranami odsouhlaseného geometrického plánu, spočívající v právu umístění veřejného osvětlení a v právu vstupu a vjezdu na tyto pozemky či jejich části za účelem údržby, oprav a rekonstrukcí stavby veřejného osvětlení, za jednorázovou úplatu v maximální výši 1 Kč, a to vše na dobu neurčitou, B) s udělením výjimky z článku V. odst. 1 písm. b) a článku VI. odst. 6 Pravidel pro řešení vlastnických a užívacích vztahů k pozemním komunikacím, veřejnému osvětlení a s nimi souvisejícím pozemkům, schválených Zastupitelstvem města Zlína dne , č.j. 11/25Z/2014, v souvislosti s převody dle písm. A) tohoto usnesení, Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

21 85/11R/2015 A) s uzavřením kupní smlouvy mezi společností BZ Invest, s.r.o., sídlem Na Výsluní 524, Zlín, IČ , jako vlastníkem pozemní komunikace, veřejného osvětlení a vlastníkem pozemků, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako kupujícím, na základě které: společnost BZ Invest, s.r.o., prodá statutárnímu městu Zlínu: - stavbu pozemní komunikace v lokalitě MLADCOVÁ - SEVEROZÁPAD, vybudovanou na základě Stavebního povolení ze dne , č. j. MMZL 80985/2006/ODaSH, nacházející se na pozemcích či částech pozemků p. č. 115/138 orná půda, p. č. 115/139 orná půda, p. č. 115/140 orná půda, p. č. 115/141 orná půda, p. č. 115/142 orná půda, p. č. 115/143 orná půda, p. č. 115/144 orná půda, p. č. 115/13 orná půda, p. č. 102/1 ostatní plocha a pozemku p. č. 605/1 ostatní plocha, vše v obci Zlín, k. ú. Mladcová (dále též jen stavba pozemní komunikace ), za smluvní cenu ve výši 200 Kč, - stavbu veřejného osvětlení sestávající z 11 ks svítidel, elektrického vedení a příslušenství v lokalitě MLADCOVÁ - SEVEROZÁPAD, vybudovanou na základě Stavebního povolení ze dne , č. j. MMZL 89628/2006, umístěnou na pozemcích p. č. 115/138 orná půda, p. č. 115/139 orná půda, p. č. 115/140 orná půda, p. č. 115/141 orná půda, p. č. 115/142 orná půda, p. č. 115/143 orná půda, p. č. 115/144 orná půda, vše v obci Zlín, k. ú. Mladcová (dále též jen stavba veřejného osvětlení ), za smluvní cenu ve výši 200 Kč, - pozemky p. č. 115/138 orná půda, p. č. 115/139 orná půda, p. č. 115/140 orná půda, p. č. 115/141 orná půda, p. č. 115/142 orná půda, p. č. 115/143 orná půda, p. č. 115/144 orná půda, vše v obci Zlín, k. ú. Mladcová, na kterých se nachází výše uvedená pozemní komunikace a veřejné osvětlení, za celkovou smluvní cenu ve výši 300 Kč, vše za podmínky, že společnost BZ Invest, s.r.o. před uzavřením kupní smlouvy zajistí převod pozemků, případně všemi stranami odsouhlasených částí pozemků skutečně zastavěných stavbou veřejného osvětlení, do vlastnictví statutárního města Zlína, a to za smluvní cenu v maximální výši 1 Kč, nebo zřízení služebnosti pro stávající i budoucí vlastníky stavby veřejného osvětlení v rozsahu všemi stranami odsouhlaseného geometrického plánu, spočívající v právu umístění veřejného osvětlení a v právu vstupu a vjezdu na tyto pozemky či jejich části za účelem údržby, oprav a rekonstrukcí stavby veřejného osvětlení, za jednorázovou úplatu v maximální výši 1 Kč, a to vše na dobu neurčitou, B) s udělením výjimky z článku V. odst. 1 písm. b) a článku VI. odst. 6 Pravidel pro řešení vlastnických a užívacích vztahů k pozemním komunikacím, veřejnému osvětlení a s nimi souvisejícím pozemkům, schválených Zastupitelstvem města Zlína dne , č.j. 11/25Z/2014, v souvislosti s převody dle písm. A) tohoto usnesení, Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

22 86/11R/2015 A) s uzavřením kupní smlouvy mezi společností BZ Invest, s.r.o., sídlem Na Výsluní 524, Zlín, IČ , jako vlastníkem pozemní komunikace, veřejného osvětlení a vlastníkem pozemků, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako kupujícím, na základě které společnost BZ Invest, s.r.o., prodá statutárnímu městu Zlínu: - stavbu pozemní komunikace v lokalitě MOKRÁ - ul. Klabalská III, vybudované na základě Stavebního povolení ze dne , č. j. MMZL 81997/2006/ODaSH, nacházející se na pozemcích či částech pozemků p. č. 2334/9 zahrada, p. č. 2334/25 zahrada, p. č. 2334/19 trvalý travní porost a pozemku p. č. 2334/2 ostatní plocha, vše v obci Zlín, k. ú. Zlín (dále též jen stavba pozemní komunikace ), za smluvní cenu ve výši 200 Kč, - stavbu veřejného osvětlení sestávající ze 3 ks svítidel, elektrického vedení a příslušenství v lokalitě MOKRÁ - ul. Klabalská III, vybudovanou na základě Stavebního povolení ze dne , č. j. MMZL 88662/2006, na pozemcích p. č. 2334/19 trvalý travní porost, p. č. 2334/9 zahrada, p. č. 2334/1 zahrada, p. č. 2334/2 ostatní plocha a p. č. 2381/4 ostatní plocha, vše v obci Zlín, k. ú. Zlín (dále též jen stavba pozemní komunikace ), za smluvní cenu ve výši 200 Kč, - pozemek p. č. 2334/9 zahrada, p. č. 2334/25 zahrada a p. č. 2334/19 trvalý travní porost, vše v obci a k. ú. Zlín, na kterých se nachází výše uvedená pozemní komunikace, za celkovou smluvní cenu ve výši 300 Kč, vše za podmínky, že společnost BZ Invest, s.r.o. před uzavřením kupní smlouvy zajistí převod pozemků, případně všemi stranami odsouhlasených částí pozemků skutečně zastavěných stavbou veřejného osvětlení, do vlastnictví statutárního města Zlína, a to za smluvní cenu v maximální výši 1 Kč, nebo zřízení služebnosti pro stávající i budoucí vlastníky stavby veřejného osvětlení v rozsahu všemi stranami odsouhlaseného geometrického plánu, spočívající v právu umístění veřejného osvětlení a v právu vstupu a vjezdu na tyto pozemky či jejich části za účelem údržby, oprav a rekonstrukcí stavby veřejného osvětlení, za jednorázovou úplatu v maximální výši 1 Kč, a to vše na dobu neurčitou, B) s udělením výjimky z článku V. odst. 1 písm. b) a článku VI. odst. 6 Pravidel pro řešení vlastnických a užívacích vztahů k pozemním komunikacím, veřejnému osvětlení a s nimi souvisejícím pozemkům, schválených Zastupitelstvem města Zlína dne , č.j. 11/25Z/2014, v souvislosti s převody dle písm. A) tohoto usnesení, Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

23 87/11R/2015 A) s uzavřením kupní smlouvy mezi společností BZ Invest, s.r.o., sídlem Na Výsluní 524, Zlín, IČ , jako vlastníkem pozemní komunikace, veřejného osvětlení a vlastníkem pozemků, společností VALSTAV ZLÍN GROUP, spol. s r.o., Kvítková 4323, Zlín, IČ , jako vlastníkem pozemků, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako kupujícím, na základě které: a) společnost BZ Invest, s.r.o. prodá statutárnímu městu Zlínu: - stavbu pozemní komunikace v lokalitě PRŠTNÉ I. etapa, vybudovanou na základě Stavebního povolení ze dne , č. j. MMZL 70998/2012/OSaDŘ/KO, nacházející se na pozemcích či částech pozemků p. č. 550/20 orná půda, p. č. 550/21 orná půda, p. č. 550/25 orná půda, p. č. 550/28 orná půda, p. č. 550/30 orná půda, p. č. 550/49 orná půda, p. č. 550/51 orná půda, p. č. 550/71 orná půda, p. č. 550/72 orná půda, p. č. 550/110 orná půda, p. č. 550/128 orná půda, p. č. 550/146 orná půda, p. č. 550/163 orná půda, p. č. 550/183 orná půda, p. č. 550/199 orná půda, p. č. 550/201 orná půda, p. č. 550/218 orná půda, p. č. 550/235 orná půda, p. č. 550/252 orná půda, p. č. 550/269 orná půda, p. č. 550/281 orná půda, p. č. 550/293 orná půda, p. č. 550/326 orná půda, p. č. 550/338 orná půda a p. č. 558 ostatní plocha, vše v obci Zlín, k. ú. Prštné (dále též jen stavba pozemní komunikace ), za smluvní cenu ve výši 200 Kč, - stavbu veřejného osvětlení sestávající z 24 ks svítidel, elektrického vedení a příslušenství v lokalitě PRŠTNÉ I. etapa, vybudovaného na základě Stavebního povolení ze dne , v právní moci dne , č. j. MMZL 66839/2012, umístěnou na pozemku p. č. 540/3 zahrada, p. č. 541/1 orná půda, p. č. 546 orná půda, p. č. 550/20 orná půda, p.č. 550/21 orná půda, p č. 550/49 orná půda, p. č. 550/71 orná půda, p. č. 550/72 orná půda, p. č. 550/128 orná půda, p. č. 550/145 orná půda, p. č. 550/146 orná půda, p. č. 550/163 orná půda, p. č. 550/183 orná půda, p. č. 550/199 orná půda, p. č. 550/201 orná půda, p. č. 550/218 orná půda, p. č. 550/235 orná půda, p. č. 550/252 orná půda, p.č ostatní plocha, p. č. 1180/1 vodní plocha, p. č. 1183/8 ostatní plocha, p. č. 1183/11 ostatní plocha a p. č. 1183/16 ostatní plocha, vše v obci Zlín, k.ú. Prštné (dále též jen stavba veřejného osvětlení ), za smluvní cenu ve výši 200 Kč, b) společnost BZ Invest, s.r.o. a VALSTAV ZLÍN GROUP, spol. s r.o., prodají statutárnímu městu Zlínu každý ideální 1/2 pozemků p. č. 550/20 orná půda, p. č. 550/21 orná půda, p. č. 550/25 orná půda, p. č. 550/28 orná půda, p. č. 550/30 orná půda, p. č. 550/49 orná půda, p. č. 550/51 orná půda, p. č. 550/71 orná půda, p. č. 550/72 orná půda, p. č. 550/110 orná půda, p. č. 550/128 orná půda, p. č. 550/146 orná půda, p. č. 550/163 orná půda, p. č. 550/183 orná půda, p. č. 550/199 orná půda, p. č. 550/201 orná půda, p. č. 550/218 orná půda, p. č. 550/235 orná půda, p. č. 550/252 orná půda, p. č. 550/269 orná půda, p. č. 550/281 orná půda, p. č. 550/293 orná půda, p. č. 550/326 orná půda a p. č. 550/338 orná půda, v obci Zlín, k. ú. Prštné, na kterém se nachází výše uvedená pozemní komunikace, za celkovou smluvní cenu ve výši 300 Kč, vše za podmínky, že společnost BZ Invest, s.r.o. před uzavřením kupní

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015 Veřejná zakázka Zhotovení projektové dokumentace DPS v Sezimově Ústí (mat. č. 280/2015) Usnesení č. 270/2015 Protokol z jednacího řízení

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze 2. 3. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze 2. 3. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 15.11.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 96 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako ppč. 644/4 o výměře 1055 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, a to od 01.03.2012 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 30. 7. 2014 (usnesení č. 217-238)

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 30. 7. 2014 (usnesení č. 217-238) Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 30. 7. 2014 (usnesení č. 217-238) USNESENÍ č. 217/16-14 R I. n e s o u h l a s í 1. s prominutím nákladů soudního řízení v částce 1.000,- Kč podle platebního

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

Rada města Chropyně. Usnesení

Rada města Chropyně. Usnesení čj. MCH 6624/2009 spisová značka 6621/2009 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 7. prosince 2009 R M 1 / 9 4 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/2014 - N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 16.7.2015

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 16.7.2015 Číslo jednání: JedNR3-18/2015 Datum jednání: 16.07.2015 Program (USN-R3-430/2015) Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Návrh: Program (499/NR3/2015) 4. Návrh: Prodloužení nájemní smlouvy na byt

Více

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2.

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2. Příloha č. 1 usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 4. března 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: 3. 4. stav.p.č. 387 o výměře 15m 2 kat.území Butov kupní cena 200,-Kč/m 2 s

Více

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 1 usnesení z 4 zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ stav.p.č. 153 o výměře 9m 2 kat.území Těchlovice u Stříbra

Více

NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM KBELY TOUŽIMSKÁ ULICE

NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM KBELY TOUŽIMSKÁ ULICE Příloha podmínek výběrového řízení č. 4 TECHNICKÝ PROSPEKT NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM KBELY TOUŽIMSKÁ ULICE Vlastnictví Předmět prodeje specifikovaný níže je ve

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.08.2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.08.2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.08.2007 Usnesení č. 836 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.07.2007 Usnesení č. 837 Rada města souhlasí s umístěním pojízdné čistírny peří

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I 1 materiál do jednání zastupitelstva města dne: 24.04.2014 ZM

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Soubor usnesení - 1/ZM/2012

Soubor usnesení - 1/ZM/2012 Soubor usnesení - 1/ZM/2012 Konáno dne: 25.1.2012 Řádné zastupitelstvo města 1/1/ZM/12 - Návrhová komise / Ostatní Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Pavel Farský, p. Daniel

Více

4 983 720 85 363, 1385, PSČ

4 983 720 85 363, 1385, PSČ č. 1 Rada města bere na vědomí informaci ZO Českého zahrádkářského svazu Pod Habeší, Česká Třebová, o přidělení identifikačního čísla, viz. příloha. č. 2 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

P O Z V Á N K A P R O G R A M

P O Z V Á N K A P R O G R A M P O Z V Á N K A na 129. schůzi Rady města Kolína, která se koná dne 16.12.2013 od 13:30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kolín. Zahájení zahájení a ověření zápisu z minulé schůze P R O G R A

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR náměstí Sigmunda Freuda 19 742 58 Příbor IČ: 00298328

MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR náměstí Sigmunda Freuda 19 742 58 Příbor IČ: 00298328 MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR náměstí Sigmunda Freuda 19 742 58 Příbor IČ: 00298328 Název vnitřního předpisu: Metodické pokyny pro majetkoprávní úkony města Příbora při nakládání s nemovitostmi - pozemky

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í z 67. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 13.11.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 67. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 13.11.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 67. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 13.11.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 - prodloužení pronájmu bytu č. 1 v domě č. p. 25, ul. Na Valech ve

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně.

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 :. loravskosí.hzsi ;;--AÍ.KY I Disíribiiíní siuíby. s.r.o. Ttíefenergjf *o lead.sm.57698. 6/BVB... zastoupený: ič: DIČ:" bankovní účet: Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Ing, Ivanem S 708 90 692 náměstkem

Více

USNESENÍ z 30. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 14. 9. 2009

USNESENÍ z 30. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 14. 9. 2009 1) Bezpečnostní situace Zastupitelstvo MČ Praha Dolní Měcholupy - informaci strážníka městské policie o bezpečnostní situaci v městské části Praha - Dolní Měcholupy II. SOUHLASÍ - s proplácením telefonního

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 731/50/2012/RMS schválila návrh programu 50. schůze rady města Slatiňany 732/50/2012/RMS schválila ceny

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání a propachtování pozemků ve vlastnictví města Proseč. Aktualizace 2

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání a propachtování pozemků ve vlastnictví města Proseč. Aktualizace 2 MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání a propachtování pozemků ve vlastnictví města Proseč Aktualizace 2 Číslo: P/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 14.

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Příloha č. 1 k Podmínkám výběrového řízení České Budějovice 6, č.p. 1481 Navrhované znění Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcných břemen Kupní smlouva a Smlouva o zřízení věcných břemen mezi smluvními

Více

Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod.

Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod. Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod. Přítomno: viz prezenční listina - Zastupitelstvo obce Kanice je usnášení schopné Zapisovatel: ing. Vladimír

Více

Usnesení. Usnesení 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012. čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12

Usnesení. Usnesení 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012. čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012 čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213)

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) USNESENÍ č. 196/16-13 R I. u k l á d á vedoucí odboru VaSV zveřejnit záměr pronájmu bytu č. 13 v domě čp. 637 v Bechyni

Více

I. schválila. břemene a v mezích a hranicích vypracovaného geometrického plánu, a to po celou

I. schválila. břemene a v mezích a hranicích vypracovaného geometrického plánu, a to po celou U S N E S E N Í z 46. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 17.10.2012 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.4 doplnění doby trvání výpůjčky na dobu neurčitou u smlouvy o výpůjčce

Více

Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015

Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015 Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015 Usnesení 02/01/14R: RM projednala a schvaluje smlouvu o zřízení práva věcného břemene pro Čechyně, připojení 2x RD Kusník, Čermák.

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 18. jednání datum konání: 30.06.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 18. jednání datum konání: 30.06.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 18. jednání datum konání: 30.06.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 30.06.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0319/RM18/2014 Schválení zahraniční služební cesty - Sulmona

Více

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 70 Vydána dne 23.4.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2298. Zpráva o vyřízení interpelací 2299. Zápis o kontrole

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 51/1.1 Plnění usnesení rady města č. 41 ze dne 30.10.2012,

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 29. 10. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodej budov 1) Zastupitelstvo města po

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

zapsána v obchodním rejstříku vedeném, odd., vložka (alternativně uvést jiný rejstřík a spisovou značku)

zapsána v obchodním rejstříku vedeném, odd., vložka (alternativně uvést jiný rejstřík a spisovou značku) 592/CPT/2014-CPTM Č.j.: UZSVM/CPT/638/2014-CPTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 - Nové Město zastoupená JUDr. Milanem Cícerem,

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Prodej pozemku p.č. 1660/14 a 1660/17 v k.ú. Turnov

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny.

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny. Usnesení z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nabídka úrazového pojištění starosta 2. Nabídka úrazového pojištění

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ část poz.p.č. 2339/9 ostatní plocha o výměře cca 18m

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013. U S N E S E N Í z 68. schůze Rady města Kojetína, konané dne 5. června 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Sportovní hala v Kojetíně R 1442/06-13

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 1798/2014 spisová značka 1765/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 104. zasedání dne 16. dubna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 1 0 4 / 1 4

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Usnesení č. 1183 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05. 11. 2007. Usnesení č. 1184 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 30. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 11.7.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

SM 46-2014. Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

SM 46-2014. Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace Rozsah: SSOK Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace Postupy a podmínky při uzavírání smluv a stanovení náhrad za užívání nemovitostí ve vlastnictví Olomouckého kraje spravovaných SSOK

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 14. řádné jednání Rady města, konané dne 9.6.2014 kancelář starosty 1. (18) Správní budova místního hospodářství města Červený Kostelec 2. (19)

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více