níže zasílám Vámi požadované informace, včetně hodnotící zprávy za uplynulý rok a SWOT analýzy.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "níže zasílám Vámi požadované informace, včetně hodnotící zprávy za uplynulý rok a SWOT analýzy."

Transkript

1 Ms. Meredith Storey PRME Secretariat United Nations Global Compact 685 Third Ave, 12th Floor New York, NY, 10017, United States Dobrý den, níže zasílám Vámi požadované informace, včetně hodnotící zprávy za uplynulý rok a SWOT analýzy. Věřím, že vše bude v pořádku. Děkuji za spolupráci. Ing. Petra Macková jednatelka

2 Cambridge Business School vyniká svým osobitým přístupem ke studentům. Snažíme se vždy najít společnou řeč a cestu během studia. Našim studentům nabízíme vzdělání, které jim pomůže zvýšit svou cenu na trhu práce a získat tak jedinečnou konkurenční výhodu. K tomu přispívá odbornost lektorů, kteří jsou špičkou ve svém oboru a kladou důraz na praktické a využitelné informace. Semináře probíhají o víkendech a tak je to ideální možnost, jak skloubit zaměstnání a vzdělání. Pro náročnější studenty nabízíme možnost studia z domova prostřednictvím online studia ve virtuální učebně. Studentům nabízíme zdarma odborné konzultace našich lektorů, stejně tak pro naše studenty připravujeme desítky vzdělávacích seminářů nad rámec studia. Jedná se vždy o zajímavou osobnost na aktuální a vyhledávané téma. Setkání na seminářích také studentům umožňuje navazování nových zajímavých kontaktů. Vysoký zájem uchazečů o studium na Cambridge Business School svědčí o renomé kvalitní vzdělávací instituce. Cambridge Business School buduje své postavení vahou své prestiže a snaží se upozornit na veřejné problémy. Díky hodnocení našich studentů a absolventů víme, že nás veřejnost vnímá pozitivně a pravidelnými reporty zpětné vazby můžeme výuku neustále zlepšovat. Činnost v oblasti public relations v posledních 2 letech: Vedle klasické reklamy a inzerce v oblasti PR se věnujeme aktivnímu vytváření komunity na sociálních sítích jako Facebook, Twitter a LinkedIn. Pomocí těchto kanálů informujeme veřejnost, studenty, lektory a další zájmové skupiny spjaté s naší školou o našich akcích, činnostech a aktuálním dění. Vedle toho spolupracujeme s mnohými institucemi spojenými se vzděláváním, jako knihovny, nakladatelství, či profesní a zájmová sdružení. Pro odbornou veřejnost organizujeme pravidelná tematická setkání, kde si mohou potenciální zájemci vyzkoušet, jak studium na Cambridge Business School probíhá. Prostřednictvím našich webových stránek i sociálních sítí také publikujeme zajímavé články a aktuality z dění ve světě byznysu a dalších oblastí s ním spojených. Pro naše absolventy máme zřízen také Absolventský klub. V budoucích letech plánujeme: - zefektivnění a zkvalitnění výuky; - zřídit více poboček, ve větších městech jako např. Plzeň, Ostrava, České Budějovice; - rozšíření výuky o další atraktivní programy; - vývoj vzdělávacích aktivit pro širší veřejnost; - rozšíření lektorského týmu; - zavedení certifikace lektorů; - dosažení počtu 3000 studentů; - další modernizace vlastního studijního prostředí pro studenty; - vytvoření vlastních e-learningových kurzů. Výhody CBS: -kvalitní vzdělání v prestižních oborech -studium v češtině (s akceptací slovenštiny) -studium v délce 1 roku (2 semestry) -výuka probíhá vždy v sobotu (4x do roka) -časová flexibilita studia (distanční forma) -studium zaměřeno na praxi - studenti se neučí prázdnou teorii, ale teorie je aplikována do praxe na

3 případových studiích a konkrétních ukázkách -výuka zajištěna odbornými lektory s dlouholetou praxí -žádný poplatek za podání přihlášky -cena studia je přijatelná pro širokou veřejnost -zdarma studijní literatura vybraných knižních titulů -studijní materiály ve studentské sekci zdarma -pořádní odborných seminářů na vybraná témata -možnost konzultace s lektory vlastních problémů -spolupráce s profesními organizacemi, na základě které dochází ke zkvalitnění obsahu studia -efektivní systém vzdělání zaměřený na anglosaské principy - komunikace v elektronické podobě - například odevzdání prací a další agenda probíhá elektronicky

4 Cambridge Business School s.r.o. SWOT ANALÝZA ŠKOLY Zkrácená verze Autor: Ing. Petra Macková Funkce: tajemník Typ zařízení: soukromá vzdělávací společnost Datum:

5 Úvod Tato zkrácená SWOT analýza slouží pro soukromé potřeby vzdělávací instituce a může být poskytnuta třetí straně. Celý dokument je vypracován na základě hodnotících formulářů, které byly zasílány od studentů a absolventů v průběhu roku Cílem SWOT analýzy je autoevaluace a analýza výchozího stavu vzdělávací instituce. Součástí SWOT analýzy jsou silné a slabé stránky a hrozby. Záměrem vypracování SWOT analýzy je následný posun a progres vzdělávací instituce z hlediska poskytování profesních vzdělávacích programů MBA a BBA. Cambridge Business School si dává za cíl vybudovat silnou vzdělávací instituci, která získá výraznější postavení na poměrně silném konkurenčním trhu, nicméně je nutno zachovat kvalitu a vysokou úroveň poskytovaného vzdělání. Základní charakteristika školy Firma: Cambridge Business School s.r.o. Sídlo: V Jámě 1, Praha 1, Právní forma: společnost s ručením omezeným, Typ instituce: soukromá společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka , Popis instituce: Cambridge Business School je prestižní vzdělávací instituce zaměřená na poskytování kvalitního manažerského vzdělání v profesně vzdělávacích programech: MBA (Master of Business Administration), BBA (Bachelor od Business Administration). Tyto specializované vzdělávací programy poskytujeme studentům distanční formou v kombinaci s efektivními online přístupy s minimálními prezenčními nároky. Studium si tak mohou dovolit i časově velmi zaneprázdnění uchazeči. Organizace studia je velice flexibilní, využívající moderní e-learnigové nástroje umožňující individuální nastavení každému klientovi. Profesně vzdělávací programy na Cambridge Business School nabízí účastníkům rozšíření jejich manažerských znalostí a dovedností nad rámec vysokoškolského vzdělání. Programy jsou určeny nejen pro podnikatele, zaměstnance státní správy či členy středního a vyššího managementu, ale pro všechny zájemce, kteří jsou zainteresovaní na zdokonalení svých dosud nabytých znalostí a poznatků z oboru a jejich rozšíření především na poli praktického využití. Studium je zajišťováno špičkovými lektory na vysoce odborné úrovni, kteří vynikají svými dlouholetými zkušenostmi. Díky jejich pomoci jsou studenti schopni efektivně aplikovat teoretické znalosti do praxe. Výuka lektorů je založená na skutečných příkladech, reálných projektech a případových studiích. Výsledkem a přidanou hodnotou tohoto způsobu výuky jsou cenné návody, rady i postupy pro zkvalitnění nejrůznějších firemních procesů či komunikace využitelné v každodenní profesní praxi. Díky specificky kombinované formě studia si mohou uchazeči přizpůsobit výuku aktuálním časovým možnostem. Vzdělávací programy jsou tak plně nastavené pro absolvování při zaměstnání a umožňují nově získané poznatky a informace aplikovat do vlastního pracovního prostředí každého studenta. Podstatnou stránkou je i možnost uchazečů obohacovat výuku návrhem vlastních témat a konzultovat jejich firemní záležitosti a problémy přímo na hodinách s lektory. Tímto pak dochází k naplnění hlavní vize Cambridge Business School, tedy k efektivnímu zapojení teoretických znalostí do praktického profesního života.

6 Vzdělávací programy MBA: Management a leadership Program poskytuje studentům základní informace ze všech důležitých oblastí managementu, které jsou nezbytné k vysoce profesionálnímu výkonu pozice manažera. Studenti tak získají znalosti jednotlivých specializovaných manažerských činností. Program nabízí studentům mimo jiné také získání vědomostí ke zdokonalení komunikačních kompetencí, vedení a motivování týmů, zajištění osobního rozvoje či prezentačních dovedností. Management ve zdravotnictví Program management ve zdravotnictví je navržen speciálně pro zástupce středního a vyššího managementu působící v prostředí zdravotnictví a zabývajících se tvorbou strategie a hospodařením zdravotnických institucí všech forem vlastnictví. Do programu se mohou přihlásit zástupci jakýchkoliv zařízení zdravotnického či sociálního zaměření ze státního i soukromého sektoru. Je vhodný pro manažery farmaceutických společností, lázeňských zařízení, pojišťoven a mnoho dalších. Sales management Studijní program MBA Sales Management je zaměřen na řízení prodeje a podnikovou strategii obchodu. V rámci programu jsou studentům předávány odborné poznatky o aktuálních principech řízení prodeje, vytváření podnikové strategie, prodejních dovednostech, komunikačních technikách a public relations, cross-selingu a také principech právní legislativy. Executive management Program nabízí posluchačům základní znalosti o moderních postupech managementu, jeho nástrojích či možnostech implementace. Je tedy velmi užitečný všem pracovníkům, kteří se podílejí nebo se budou podílet na přípravě a realizaci zásadních rozhodnutí podniků i jiných institucí, čímž mohou výrazně ovlivnit jejich výkonnost. Program byl připraven pro časově zaneprázdněné studenty, kterým nevyhovuje cestování za vzděláváním a kteří se chtějí vzdělávat z pohodlí domova nebo kanceláře. Tento program nabízí audiovizuální interakci mezi lektorem a studentem. Finanční management a účetnictví Program Finanční management a účetnictví je zaměřený na získání základních znalostí o podnikových financích, plánování a investičním rozhodování, controllingu a měření výkonnosti podniku. Dalším cílem programu je seznámit studenty se základními účetními principy, nástroji a daňovým systémem. Management ve veřejné správě Tento profesní vzdělávací program seznamuje uchazeče se základními cíli a definicemi veřejné správy, je tak velmi vhodný zejména pro zaměstnance státní správy či členy statutárních orgánů. Program je zaměřen především na aplikaci moderních trendů managementu v oblasti veřejné správy, nicméně postihuje také problematiku projektového managementu, veřejných financí či veřejné politiky a veřejného zájmu. Studenti dále získají znalosti o využití managementu v orgánech veřejné správy a naučí se efektivně aplikovat moderní trendy vedoucí k úspěšnému fungování veřejnoprávních institucí. Marketing a Public Relations Program seznamuje studenty s úlohou marketingu a jednotlivými formami marketingových komunikací. Absolventi programu budou schopni navrhnout optimální marketingovou strategii za efektivního využití marketingových nástrojů. Ve druhé části programu se budou studenti věnovat problematice vztahů s médii a veřejností, naučí se formulovat vhodnou PR strategii a využívat nástrojů krizové komunikace.

7 Mezinárodní vztahy a evropská studia Profesní vzdělávací program Mezinárodní vztahy a evropská studia je speciálně navržen pro uchazeče, kteří se pohybují ve velkých nadnárodních společnostech a spolupracují se zahraničními obchodními partnery. Tento program jim poskytne ucelené znalosti jednotlivých aspektů mezinárodního obchodu a v jeho druhé části se studenti zaměří přímo na Evropskou unii. Personální management Program ocení především pracovníci personálních oddělení, ale také všichni podnikatelé a manažeři, kteří se potřebují orientovat v oblasti personálního managementu, aby byli schopni zajistit své firmě schopné a spokojené zaměstnance. Tento program provází studenty celým spektrem specializovaných personálních činností od analýzy pracovních míst, přes výběr, motivaci a hodnocení pracovníků, až po ukončování pracovního poměru. Private Law Tento program poskytuje posluchačům základní znalosti práva s důrazem na právo obchodní. Studenti získají především znalosti právních norem upravujících podnikání. Kromě obchodního práva však studenti získají také základní znalosti práva občanského, pracovního či práva cenných papírů. Program je tak vhodný zejména pro podnikatele, manažery a vedoucí pracovníky, kteří se chtějí orientovat v obchodněprávních aspektech podnikání. Management obchodu Program Management obchodu poskytuje studentům základní informace s charakteristikami současného obchodu a jeho významu v ekonomice. V rámci programu jsou studentům předávány poznatky o aktuálních principech řízení, vytváření podnikové strategie, marketingové komunikaci, logistice, principech právní legislativy, ale také vědomosti ke zdokonalení vztahů se zákazníky, psychologického myšlení s cílením na zákazníka a vlastního osobního rozvoje. Vzdělávací programy BBA: Základy managementu Tento program je určen absolventům středních škol a gymnázií, případně uchazečům bez předchozí manažerských zkušeností, kteří chtějí získat teoretické znalosti z oblasti managementu. Program poskytuje studentům základní znalosti moderního managementu včetně všech jeho nedílných součástí a poskytuje jim tak všechny potřebné dovednosti ke vstupu do manažerské praxe. Vzdělávací programy LLM: Executive LLM Program Executive LLM je tradiční a uznávaný model studia, který se specializuje na prohloubení znalostí z oblasti obchodního práva v kontextu práva evropské unie. Studenti si díky tomuto programu prohloubí své znalosti v oblasti právních principů práva firemního a obchodního včetně práva mezinárodního a jeho vztahu k právu Evropské unie.. Studenti: střední a vyšší management v rámci různých korporací, majitelé společností, CEO, Materiálně technické zajištění: Škola se nachází v samotném centru Prahu, v luxusních prostorách V Jámě 1, Praha Výukové prostory se nacházejí na adrese Kodaňská 558/25, Praha 10, , které splňují nejpřísnější nároky na vzdělávání. Škola vlastní ICT vybavení a dostatek vzdělávacích pomůcek. Doplňková činnost organizace: Pořádání vzdělávacích kurzů a seminářů pro veřejnost.

8 SWOT ANALÝZA SILNÉ STRÁNKY (skutečnosti, které přinášejí výhody studentům a lektorům) Mezi silné stránky Cambridge Business School patří: Kvalitní lektorský tým, který je pečlivě vybírán a je kladen důraz na propojení do praxe Flexibilita studia časově uzpůsobené studium i pro časově zaneprázdněné Moderní koncept studia distanční forma studia Výuka probíhá o víkendu v několika blocích Délka studia je jeden rok Studium je orientované na praxi Příznivá cena studia Akce pořádané nad rámec studia pro naše studenty Možnost konzultací s lektory Široké spektrum nabízených studijních programů Každý student získává ke studia mnoho výhod (bonusová karta se slevami, možnost nákupu literatury se slevou, možnost předplatného odborných časopisů se slevou, odborné časopisy zdarma) Poloha školy, poloha kancelářských prostor (centrum hlavního města Prahy) Moderní počítačové vybavení (ICT) Velmi vstřícný přístup studijního oddělení Kladně jsou ze strany studentů hodnoceny akce tablet ke studiu zdarma Občerstvení na výuce oběd, coffee break (káva, čaj, zákusky) Spolupráce s oborovými organizacemi rozvíjení spolupráce v různých oblastech Silná online marketingová komunikace, díky které získává škola nové uchazeče Online komunikace mezi studenty, studijním oddělením a lektory Dobře zvolený název společnosti (firma), který přesvědčí řadu uchazečů o studium Studium je daňově uznatelný náklad PŘÍLEŽITOSTI (skutečnosti, které mohou zvýšit poptávku po vzdělávacích programech nebo dalším vzdělání) Mezi příležitosti Cambridge Business School patří: Zaměřit se na nové studijní obory, které se v ČR zatím nevyučují Nabízet studentům odborné konzultace v oblasti práva, financí, marketingu Začít nabízet studium na zkoušku Zvát širokou veřejnost na vzdělávací aktivity zaměřené vždy na určité téma Zvýšit prestiž vzdělávací instituce a obecně povědomí o MBA Spolupráce s dalšími oborovými organizacemi, rozvoj těchto oblastí Zajistit pro studenty online odbornou literaturu v českém jazyce SLABÉ STRÁNKY (skutečnosti, které škola nedělá správně) Mezi slabé stránky Cambridge Business School patří:

9 Nízký podíl zahraničních studentů Více se zaměřovat na sektor B2B, nikoliv pouze na konečného spotřebitele Zatím nevyužití prostředků z EU pro vzdělávací aktivity již ve fázi příprav Zvýšit rozsah vlastních studijních materiálů HROZBY: (skutečnosti, trendy, události, které mohou snížit poptávku po vzdělávacích programech) Mezi hrozby Cambridge Business School patří: Omezený počet uchazečů z hlediska ceny studia Titul MBA je mezi veřejností mnohdy zprofanován Diskriminace soukromých MBA škol asociací CAMBAS Legislativní překážky Vznik nové konkurence Nabídka studia od nekvalitní konkurence za nižší cenu studia STANOVENÉ PRIORIT: Zvýšení počtu studentů Vytvořit spolupráci B2B a oslovovat přímo společnosti Oslovit studenty ze Slovenska reklamou přímo na Slovensku Plán stabilizace a rozvoje vzdělávací instituce Udržet kvalitu vzdělávání Důraz na praxi a rozvoj dovedností v průběhu výuky Autoevaluace vzdělávací instituce i studentů Prezentace vzdělávací instituce, budování image a brand Udržovat kontakt i s absolventy Vytvořit networkingové aktivity pro studenty a absolventy Pozvat známé osobnosti

10 Zpráva za rok 2014 Společnosti Cambridge Business School, s.r.o. Ke dni Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky, úvěry a ostatní plnění členům orgánů společnosti 5. Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování 6. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty 7. Informace k položkám majetku a závazků 8. Rozpis položek výkazu zisku a ztráty sestaveného podle přílohy č. 3 k vyhlášce 500/2002 Sb. 9. Informace, které nejsou vykázány v rozvaze 10. Informace o transakcích uzavřených se spřízněnou stranou 11. Celkové náklady na odměny statutárnímu auditorovi nebo auditorské společnosti 12. Cenné papíry vydané účetní jednotkou a struktura vlastního kapitálu 13. Rozčlenění tržeb z prodeje zboží, výrobků a služeb z běžné činnosti

11 1. Popis účetní jednotky Název: Cambridge Business School, s.r.o. Sídlo: V Jámě 1/669, PSČ , Praha 1 Právní forma: s.r.o. IČ: Rozhodující předmět činnosti: vzdělávání Datum vzniku účetní jednotky: Zdaňovací období: od do Rozvahový den: Okamžik sestavení účetní závěrky: Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 20 %: Jméno fyzické osoby, Sledované účetní období Bydliště, sídlo název právnické osoby podíl tj. % Jana Palacha 144, Kutná Dita Jirovská Hora ,- 100% 2. Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku: Žádné změny v účetním období 2014 neproběhly 3. Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období: Žádné změny v účetním období 2014 neproběhly 4. Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni: jednatel Funkce Jméno a příjmení Petra Macková 5. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 6. Majetková spoluúčast vyšší než 20 % Obchodní firma Sídlo Výše podílu Výše Výše účetního

12 na základním kapitálu vlastního kapitálu výsledku hospodaření 7. Dohody mezi společníky zakládající rozhodovací práva Žádné dohody tohoto typu 8. Ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodech zisku a povinnosti z nich vyplývající Žádné ovládací smlouvy 9. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady Průměrný přepočtený počet zaměstnanců z toho členů řídících orgánů 13 Osobní náklady ,- z toho členů řídících orgánů Odměny členům statutárních a dozorčích orgánů společnosti 0,- Penzijní závazky bývalých členů statutárních a dozorčích orgánů Sledované účetní období 10. Půjčky, úvěry a ostatní plnění členům orgánů společnosti Žádné půjčky ani úvěry členům orgánů společnosti 11. Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, na základě vyhlášky č. 500/2002 Sb. a dle opatření Ministerstva financí ČR, kterými se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. 12. Způsob oceňování v průběhu účetního období 2014 nebylo účtováno o nedokončené výrobě, majetkových účastech ani o hmotném majetku vytvořeném vlastní činností 13. Způsob odpisování

13 v průběhu roku 2014 nebylo účtováno o odpisech dlouhodobého hmotného majetku, drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek odepisuje společnost jednorázově do nákladů Informace o odchylkách od metod podle 7 odst. 5 zákona o účetnictví s uvedením jejich vlivu na majetek a závazky, na finanční situaci a výsledek hospodaření účetní jednotky Žádné odchylky 14. Způsob stanovení opravných položek a oprávek k majetku účetní jednotka neúčtovala v roce 2014 o tvorbě opravných položek k pohledávkám podle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zajištění základu daně z příjmů 15. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu účetní jednotka v průběhu účetního období 2014 účtovala o cizích měnách s použitím denních kurzů ČNB 16. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Významné položky z rozvahy či výkazu zisku a ztráty podstatné pro analýzu a pro hodnocení finanční a majetkové situace a výsledku hospodaření účetní jednotky, které nevyplývají přímo z uvedených výkazů. Uvádí se včetně jejich přírůstků a úbytků. Hlavní skupiny dlouhodobého majetku účetní jednotky nemá v evidenci žádný DHM Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Majetek Běžné období Minulé období Běžné období Minulé období Běžné období Minulé období Přírůstky Úbytky 17. Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období Žádné doměrky 18. Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky Žádný odložený daňový závazek nebo pohledávka 19. Rozpis rezerv a dlouhodobých bankovních úvěrů

14 Žádné rezervy 20. Přijaté dotace na investiční a provozní účely Žádné dotace Splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, výše splatných závazků veřejného zdravotního pojištění a splatné daňové nedoplatky Společnost nemá žádné tyto závazky po lhůtě splatnosti 21. Informace k položkám majetku a závazků 22. Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti Společnost má pohledávky po splatnosti ve výši ,- Kč a nemá závazky po lhůtě splatnosti. 23. Pohledávky a závazky, které k rozvahovému dni mají splatnost delší než 5 let žádné 24. Dlouhodobý majetek pořízený formou finančního či operačního pronájmu Žádný 25. Rozpis majetku zatíženého zástavním právem nebo věcným břemenem Žádný Cizí majetek uvedený v rozvaze (např. majetek v rámci najatého podniku nebo jeho části, penzijní závazky, závazky vůči účetním jednotkám v konsolidačním celku) Žádný cizí majetek 26. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky Mezi datem účetní závěrky a datem, ke kterému jsou výkazy schváleny k předání mimo společnost nedošlo k událostem, které představují neobvyklé změny ve stavu aktiv a závazků. 27. Informace, které nejsou vykázány v rozvaze

15 28. Celková výše závazků neuvedených v rozvaze Žádné závazky neuvedené v rozvaze 29. Drobný hmotný a nehmotný majetek neuvedený v rozvaze Žádný majetek neuvedený v rozvaze 30. Charakter a obchodní účel operací účetní jednotky Společnost je zaměřená na mimoškolní vzdělávání, pořádání kurzů a školení. 31. Informace o transakcích uzavřených se spřízněnou stranou Neproběhly žádné transakce se spřízněnou osobou 32. Celkové náklady na odměny statutárnímu auditorovi nebo auditorské společnosti Druh služby Náklad Povinný audit 0 Jiné ověřovací služby 0 Daňové poradenství 0 Jiné neauditorské služby Cenné papíry vydané účetní jednotkou a struktura vlastního kapitálu žádné 34. Rozčlenění tržeb z prodeje zboží, výrobků a služeb z běžné činnosti 100% tržeb je za služby v běžné činnosti Sestaveno dne: Ing. Petra Macková - jednatel

Vědecko-technologický park Ostrava, a. s.

Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. Výroční zpráva 212 Obsah Úvodní slovo předsedy dozorčí rady Úvodní slovo předsedy představenstva Poslání společnosti a Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

cesta k mobilitě neznají přesný cíl, proměňují sebe i každého, kdo se na ně vydá.

cesta k mobilitě neznají přesný cíl, proměňují sebe i každého, kdo se na ně vydá. výroční zpráva 2013 cesta k mobilitě Jsou cesty, na kterých jsme v cíli ještě dříve, než jsme vyjeli. Zatímco jsme tady, chceme už být tam. Cesta se stává otázkou času chceme být jinde co nejrychleji,

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational processes in company Žáková Andrea Plzeň 2013 1 2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

RENTERA akciová společnost. Výroč

RENTERA akciová společnost. Výroč RENTERA akciová společnost společnost Výroč ýroční ní zpráva 2013 0 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO... 3 2. RENTERA, a.s.... 4 2.1 Profil společnosti... 4 2.2 Základní údaje... 4 2.3 Akcionáři, akcie, majetkové

Více

ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA

ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA Zřízení masérského studia Tyto studijní materiály byly vytvořeny v rámci projektu Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků (registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0001)

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2004 KVĚTEN 2003 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM TEL +420 475 603 923, +420 475 601 370, FAX +420 475 600 135 INFO@VSEM.CZ,

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

INSTITUTU SVAZU ÚČETNÍCH 4/2006. 61. kongres OEC v Toulouse

INSTITUTU SVAZU ÚČETNÍCH 4/2006. 61. kongres OEC v Toulouse INSTITUTU SVAZU ÚČETNÍCH 4/2006 61. kongres OEC v Toulouse KONTAKTY Institut Svazu účetních, a. s. V Tůních 15, 120 00 Praha 2 Telefon: 296 208 220-7 Fax: 296 208 228 E-mail: isu@svaz-ucetnich.cz E-mail:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/13

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/13 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/13 CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové Hradecká 1151, 500 03 Hradec Králové 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O.

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 2 renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 3 Výroční zpráva 2005 Renault

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Výroční zpráva 2010. Credium, a.s.

Výroční zpráva 2010. Credium, a.s. Výroční zpráva 2010 Credium, a.s. OBSAH Profil společnosti... 2 Charakteristika společnosti...2 Předmět podnikání společnosti... 3 Základní finanční ukazatele...3 Úvodní slovo představenstva...4 Představenstvo

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2014 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 8 Retail 11 Wholesale 19 Pojištění 21 Technologie a internet 25 Řízení rizik 29 Strategie

Více

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s.

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s. školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 4 3 Charakteristika

Více