Vyhodnocení hlavních směrů činnosti ČMMJ po III. sjezdu A) ÚSEK KULTURNĚ-PROPAGAČNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhodnocení hlavních směrů činnosti ČMMJ po III. sjezdu A) ÚSEK KULTURNĚ-PROPAGAČNÍ"

Transkript

1 Vyhodnocení hlavních směrů činnosti ČMMJ po III. sjezdu A) ÚSEK KULTURNĚ-PROPAGAČNÍ Výchova a vzdělávání a) Dbát na dodržování mysliveckých zvyků a tradic, etickou kulturní úroveň členů. b) Informovat o historických i současných skutečnostech myslivecké činnosti. c) Dbát na zvyšování odborné úrovně svých členů ve vztahu k myslivosti a ochraně životního prostředí. d) Pravidelným školením zvyšovat odbornou úroveň lektorů a zkušebních komisařů a iniciovat vydávání potřebných výukových materiálů; k tomu využívat Fond učebních pomůcek. e) Umožnit učitelům přírodních věd na školách všech stupňů bezplatnou návštěvu kurzů zájemců o složení zkoušky na 1. lovecký lístek příp. kurzů pro myslivecké hospodáře bez povinnosti složit tyto zkoušky. Úkoly v této oblasti byly plněny prostřednictvím Okresních mysliveckých spolků ČMMJ, klubů ČMMJ, dobrovolných pracovníků, členů i nečlenů ČMMJ a také časopisu Myslivost, kde byli členové ČMMJ seznamováni s historií a tradicemi myslivecké organizace. Dále jsou k této činnosti zaměřeny doprovodné programy na výstavách, odborné přednášky, soutěže, kvízy, ukázky kynologické, sokolnické apod. Mimo jiné významnou událostí bylo (v r ) uspořádání akcí k 85. výročí založení jednotné myslivecké organizace. Tato akce byla součástí výstavy Silva Regina v Brně a pak následně bylo výročí prezentováno na výstavách Natura Viva a Země živitelka. Příprava lektorů a zkušebních komisařů. Besedy zahájené v roce 2003 byly ukončeny v roce Podle předpokladu do tří let měly proběhnout besedy nově zapsaných lektorů. Bylo provedeno v roce 2007 mimořádně prostřednictvím Ústavu zemědělských a potravinářských informací Ministerstva zemědělství ČR (Ing.Kaše) v Písku, Šluknově a Brně. V dalších letech příprava probíhala podle původního návrhu kulturně propagační komise ČMMJ po jednotlivých skupinách předmětů. V roce 2008 byla příprava organizována pro lektory nově zapsané v Písku a Hranicích.V roce 2009/2010 byla organizována příprava pro lektory skupiny předmětů IV (chov,péče,etologie,ekologie) v Plzni a v Olomouci. Bohužel pro nezájem (Plzeň -3 zájemci, Olomouc 5) byla tato příprava zrušena. Za celé období se nepodařilo splnit úkol umožnit učitelům přírodních věd bezplatnou návštěvu kurzů zájemců o složení zkoušek z myslivosti. Působení na mysliveckou a nemysliveckou veřejnost a) Seznamovat s činností ČMMJ veřejnost, zaměřit se na ochranu zvěře a přírody, zejména na snižování škod způsobených zemědělskou činností a prevenci škod způsobených zvěří na lesních a polních kulturách. b) Dopracovat mediální plán ČMMJ včetně časových etap a ekonomických potřeb. c) Dle finančních možností k tomu využívat hromadné sdělovací prostředky (včetně regionálních), internet, výstavy, konference, semináře apod. 1

2 d) Zajišťovat informační servis, poskytovat členům ČMMJ informace o činnosti jednoty prostřednictvím časopisu Myslivost a webových stránek. e) Dle možnosti podporovat vydávání odborných a populárních publikací s mysliveckou tématikou. f) Nadále propagovat odběr časopisu Myslivost každým členem ČMMJ, zejména adepty zkoušek z myslivosti. g) Pokračovat v propagaci Červen měsíc myslivosti a ochrany přírody. h) Vypracovat opatření k zastavení poklesu členské základny ČMMJ. i) Přijmout opatření k ustavení tiskového mluvčího. Při působení zejména na nemysliveckou veřejnost jsou využívány všechny dostupné prostředky jako jsou komentáře k různým událostem v televizi a rozhlase, účast v mysliveckých rozhlasových pořadech, besedy, ukázky a pořady při výstavách střeleckých, kynologických, sokolnických akcích, při vystoupení mysliveckých trubačů apod. Významnou roli v tomto sehrává organizování mysliveckých plesů na všech úrovních od mysliveckých sdružení, okresních mysliveckých spolků až po reprezentační myslivecký ples, který organizuje sekretariát ČMMJ. Tento ples je pořádán již tradičně v Národním domě na Vinohradech a je veřejností velmi kladně hodnocen. V roce 2006 byl kulturně propagační komisí připraven Mediální projekt ČMMJ, který obsahoval jako základ práce spolupráci s medií a aktivizaci myslivců. Zahrnoval tiskové konference, tiskové zprávy, využívání osobností hlásících se k myslivosti, rozhlas a televizi, osobní práci s novináři atd. Nejvíce se v této oblasti podařilo prosadit v České televizi, Tisíc let myslivosti a TV Public Myslivcův rok. Informační servis pro členy ČMMJ o své činnosti byl zajišťován prostřednictvím časopisu Myslivost a webových stránek. Přes veškerou snahu se nepodařilo výrazně propagovat odběr časopisu Myslivost. V tomto mají velký dluh okresní myslivecké spolky, protože se nedaří ve všech případech zapojit do odběru uchazeče o zkoušku z myslivosti. Aktivita při propagaci června-měsíce myslivosti se postupně zvyšuje i díky tomu, že se daří vyrábět stále více propagačních materiálů (Obrana myslivosti, obrázky zvěře, tužky, balónky, lízátka, bonbóny atd). Nepodařilo se vypracovat žádné opatření k zastavení poklesu členské základny ČMMJ. Otázka tiskového mluvčího nebyla vyřešena, úkoly plní jednatel ČMMJ a referent pověřený dotační a mediální politikou.. V této oblasti významnou úlohu sehrávají Národní myslivecké slavnosti na Ohradě pořádané od roku V rámci slavností se již tradičně předávají myslivecká vyznamenání a ocenění, která uděluje nebo propůjčuje Myslivecká rada ČMMJ, což je ze strany myslivecké i nemyslivecké veřejnosti velmi kladně hodnoceno. Součástí je mnoho doprovodných programů. Každý rok je součástí programu mistrovství republiky ve vábení jelenů. V roce 2008 byla ČMMJ (ČR) pověřena organizováním mistrovství Evropy ve vábení jelenů a současně proběhla na Hluboké n/vlt. Mezinárodní soutěž mysliveckých trubačů, která je každý druhý rok mezinárodní. 2

3 Spolupráce s mysliveckými a dalšími organizacemi a) Spolupracovat s mysliveckými organizacemi u nás i v zahraničí (zvláště Slovenským poĺovníckym zväzom) a mezinárodními organizacemi CIC, FACE, IAF a FCI. b) Úzkou spolupráci rozvíjet s Ministerstvem zemědělství ČR, Ministerstvem životního prostředí, Vojenskými lesy a statky, s.p. a Lesy ČR,s.p. c) I nadále spolupracovat s Českým rybářským svazem, Českým svazem včelařů, Českým zahrádkářským svazem, Českým svazem chovatelů a Českým svazem ochránců přírody. Až na výjimky pokračovala spolupráce s mysliveckými organizacemi na dobré úrovni, zejména při výstavách Natura Viva, Země živitelka a také Silva Regina. Nadále probíhala spolupráce s Českým rybářským svazem, Českým svazem včelařů, Českým zahrádkářským svaze a, Českým svazem chovatelů. Na velmi dobré úrovni byla spolupráce s Ministerstvem zemědělství ČR, Lesy ČR,s.p a Vojenskými lesy a statky, s.p.v mezinárodní oblasti byla dodržena spolupráce s CIC, FACE a IAF. O dobré spolupráci s národními svazy svědčí (v r.2009) účast ČMMJ na výstavách : únor Dortmund, duben-mnichov, Plovdiv a Varšava a zapojení jihočeských okresních mysliveckých spolků do příhraniční spolupráce s Bavorským mysliveckým svazem. Nutno vyzvednout, že v domácím prostředí se konala mezinárodní výstava Natura Viva 2009 v Lysé nad Labem ( ). Na výstavě byly prezentovány všechny hlavní činnosti ČMMJ a práce všech klubů ČMMJ, jejichž práce se v tomto období výrazně zlepšila a pomáhá při propagaci ČMMJ. K dobré úrovni výstavy přispěly expozice zahraničních účastníků (Polsko, Bulharsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Finsko, Slovensko, Slovinsko). Samozřejmě pro mysliveckou veřejnost byla nejzajímavější národní přehlídka trofejí v nově postavené dřevostavbě. Nelze opomenout ani účast ČMMJ na Světové výstavě vývoje lovectví a myslivosti koncem března 2010 v Brně. Zde ČMMJ mimo vlastní prezentace přispěla výstavou díla malíře Židlického a u nás největší prezentací kynologických klubů. Práce s mládeží a) Zvýšenou pozornost věnovat výchově dětí a mládeže, podporovat zájem dětí a mládeže o myslivost. b) Vést okresní myslivecké spolky k větší aktivitě při práci s dětmi a mládeží a tuto činnost finančně, materiálně a metodicky podporovat. K tomu využít Fond pro rozvoj ČMMJ. c) Pořádat soutěže a tábory s tématikou myslivosti a ochrany přírody. d) Zpracovat program a materiálně vybavit místnost pro přednášky pro mládež na sekretariátu ČMMJ. Práci s mládeží byla nadále věnována zvýšená pozornost,která byla hlavně soustředěná na národní kolo soutěže o Zlatou srnčí trofej a výtvarnou soutěž Mé toulky za zvěří a zajištění výroby materiálů a potřeb. Národní finále se konalo v Jizbici pod Blaníkem, Šluknově, Lopeníku, Plané nad Lužnicí a Pískách u Křivoklátu. Je důležité vyzvednout, že se na zajišťování akcí významně podílely místně příslušné okresní myslivecké spolky. U příležitosti 40. výročí trvání soutěže bylo uspořádáno setkání vedoucích, kteří v průběhu let tábory zajišťovali. 3

4 Částečně se podařilo zvýšit aktivitu okresních mysliveckých spolků díky tomu, že je možné po doložení prezenčních listin a účasti na národním finále soutěže O Zlatou srnčí trofej poskytnout okresním mysliveckým spolkům finanční podporu na práci s mládeží. Výtvarné soutěže se zúčastňuje každoročně dětí ve čtyřech věkových kategoriích. Jejich práce jsou po vyhodnocení použity k propagaci na výstavách. Podařilo se vyrobit zápisníky pro práci s dětmi, kolekce obrázků zvířat s popisem, samolepky, brožurky, tužky, pastelky. Na výstavách jsou populární balonky a bonbóny nebo lízátka s logem ČMMJ. V roce 2010 byla kulturně propagační komisí zpracovaná Koncepce práce s mládeží, která byla schválena na jednání Myslivecké rady ČMMJ 10. září V rámci její přípravy probíhala i příprava vedoucích kroužků na setkání v Olomouci a Plzni, se kterými byla problematika konzultována a připomínky využity při její tvorbě. Pro nedostatek prostorů se nepodařilo na sekretariátu ČMMJ vybudovat místnost pro přednášky pro mládež. Spolupráce s obchodními organizacemi ČMMJ Spolupracovat s obchodními organizacemi - INTERLOV PRAHA, s.r.o., Halali, všeobecná pojišťovna, a.s. a Myslivost, s.r.o. - podle jejich požadavků při propagaci jejich služeb. Podle jejich požadavků je zajišťována jejich propagace případně prodej sortimentu na výstavách. Činnost klubů a) Podporovat činnost Klubu mysliveckých trubačů, Klubu fotografů přírody, Videoklubu a Klubu informatiků. b) Ustavit Klub autorů myslivecké literatury. Podle potřeb a požadavků byla zajišťována činnost a propagace jednotlivých klubů. Činnost přestal vyvíjet Klub informatiků. Byl založen Klub autorů a jeho předsedou se stal PhDr. Oldřich Koudelka. Dalším novým klubem je Klub vábičů. B) ÚSEK MYSLIVECKÝ 1) Spolupráce se státními orgány v oblasti legislativy: a) Soustřeďovat podněty a připomínky k případným změnám a podporovat doplňování legislativy související s myslivostí. Myslivecká komise ČMMJ průběžně sleduje legislativní otázky. Ve volebním období se týkaly zvláště veterinárních předpisů zavádějící do praxe proškolené osoby. Ve spolupráci se státní veterinární správou proběhly školení na území celé ČR. Ve vztahu k otevření Zákona o myslivosti 449/2001 Sb. o myslivosti je hájen konzistentní názor, že otevření zákona v součastném politickém klimatu by mělo na širokou mysliveckou veřejnost spíše negativní dopad. Z tohoto důvodu byl shromážděn na výzvu ČMMJ 4

5 rozsáhlý materiál, který deklaruje toto stanovisko jako stanovisko držitelů a uživatelů honiteb. Aktuální připravovaná změna vyhlášky 553/2004 Sb., o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě se konzultuje s Ministerstvem zemědělství. V roce 2009 se podařilo zamezit většímu omezení myslivosti při novele zákona 114/1992. b) Aktivně podporovat ochranu životního prostředí. Při podpoře ochrany životního prostředí, vstupuje ČMMJ do správních řízení ve kterých hájí celospolečenské myslivecké zájmy stejně jako zájmy myslivců v lokalitách, kterých se toto dotýká. c) Aktivně podporovat právo na volný vstup do krajiny. Právo na volný vstup do krajiny je zachováno a legislativně ukotveno. d) Podporovat a usměrňovat dotační politiku ve vztahu k mysliveckému hospodaření. Dotační politika Ministerstva zemědělství ČR ve vztahu k mysliveckému hospodaření je zřejmá na aktualizaci dotačních titulů pro vybrané činnosti mysliveckého hospodaření, kde jsou uplatňovány a zapracovávány připomínky Myslivecké komise ČMMJ. e) Podílet se na zvýšení boje proti pytláctví. Boj proti pytláctví spočíval v usměrňování orgánů státní správy a orgánů činných v trestním řízení na ohodnocování neoprávněně přivlastněné zvěře, tak aby mohl být pachatel bezodkladně stíhán.čmmj spolupracovala s Ministerstvem zemědělství ČR a Policií ČR při přípravě Ceníku neoprávněně přivlastnění zvěře. f) Prosazovat ochranu zemědělské půdy, lesní půdy a vod před komerční a bytovou zástavbou. Ochrana zemědělské půdy, lesní půdy a vod je realizována účastí ČMMJ ve správních řízeních na ochranu životního prostředí. g) Sledovat a připomínkovat průběhy mezinárodních a evropských programů ochrany přírody (Natura 2000, Smaragd). ČMMJ průběžně sleduje a připomínkuje průběhy mezinárodních a evropských programů ochrany přírody včetně možných vyhlášení nových chráněných území včetně národních parků. v oblasti kontrolní činnosti a) Kontrola a hodnocení plnění plánu lovu prostřednictvím chovatelských přehlídek. Myslivecká komise každoročně sleduje a vyhodnocuje plnění plánu lovu prostřednictvím chovatelských přehlídek. Na okresní myslivecké spolky byl v roce 2010 distribuován program na hodnocení trofejí z rozpočtu ČMMJ. Jako podnět ke zlepšení činnosti v této oblasti byla vypracována brožura Chovatelské přehlídky 5

6 Metodika, která byla prostřednictvím časopisu Myslivost distribuována široké myslivecké veřejnosti. b) Účast při hodnocení a evidenci význačných trofejí. ČMMJ vede z pověření Ministerstva zemědělství evidenci význačných trofejí. Zástupci myslivecké komise ČMMJ jsou členy ústřední hodnotitelské komise. ČMMJ organizuje mezinárodní výstavy trofejí (NATURA VIVA 2009) s hojnou návštěvností. v oblasti odborné problematiky a) Prosazovat myslivost jako významnou součást trvale udržitelného hospodaření v krajině. O myslivosti jako významné součásti trvale udržitelného hospodaření v krajině, rozhodl svým výrokem Ústavní soud dne V této souvislosti je nutno zmínit podepsání Dohody o spolupráci při ochraně druhů mezi ČMMJ a Ministerstvem Životního prostředí. b) Podporovat hospodaření se zvěří na větších územních celcích. Hospodaření se zvěří na větších územních celcích je postupně realizováno a tento způsob je zakotven i v Národním lesnickém programu II. c) Vyhodnotit poznatky s plombováním ulovené spárkaté zvěře, včetně možných podnětů ke změnám v dané problematice (účinnosti). Problematika plombováním ulovené spárkaté zvěře, byla v myslivecké komisi ČMMJ diskutována bez konečných závěrů. d) Uspořádat společné školení Ústřední hodnotitelské komise Ministerstva zemědělství ČR, předsedů hodnotitelských komisí okresních mysliveckých spolků ČMMJ a zájemců z řad zaměstnanců státní správy myslivosti k hodnocení trofejí. Každoročně byla uspořádána společné školení Ústřední hodnotitelské komise Ministerstva zemědělství ČR, předsedů hodnotitelských komisí okresních mysliveckých spolků ČMMJ a zájemců z řad zaměstnanců státní správy myslivosti k hodnocení trofejí nebo byly zajištěny aktivy předsedů hodnotitelských komisí zaměřené na stejnou cílovou skupinu, dle programů zaměřeny buď na správnost průběrných odstřelů, na hodnocení trofejí jako samostatnou odbornou problematiku nebo na zajištění mezinárodní výstavy trofejí. e) Prosazovat a odborně podporovat jednání o oplocování a zprůchodňování liniových staveb s cílem snižování počtu střetů motorových vozidel se zvěří. Myslivecká komise dlouhodobě odborně podporuje jednání o oplocování a zprůchodňování liniových staveb s cílem snižování počtu střetů motorových vozidel se zvěří. ČMMJ se zapojila do programu zajištění a propagace používání účinných repelentů k ochraně před střety se zvěří a ve spolupráci s orgány státní správy myslivosti, okresními mysliveckými spolky provádí školení a semináře s touto problematikou. 6

7 f) Apelovat na Ministerstvo zemědělství ČR a Agrární komoru ČR ve věci používání účinných plašících zařízení v zemědělské výrobě. Ve věci používání účinných plašících zařízení v zemědělské výrobě došla myslivecká komise k závěru, že na trhu se nevyskytuje žádné účinné plašící zařízení, které by mohlo být neseno zemědělskou technikou, i když existují stále se zdokonalující termovize k identifikaci volně žijících živočichů ve sklízených zemědělských kulturách. Účinným opatřením se jeví stacionární plašiče založené na kombinaci plašících podnětů (repelenty, optická a zvuková plašidla, např. kovové folie, umístěná v kulturách bezprostředně před sklizní). g) Zajistit akreditaci ČMMJ pro pořádání odborných seminářů pro zaměstnance státní správy. Akreditace ČMMJ pro pořádání odborných seminářů pro zaměstnance státní správy je suplována spoluúčastí akreditovaných občanských sdružení (Česká společnost lesnická) nebo vysokých škol. h) Provádět v co největším rozsahu odbornou publikační činnost v aktuálních problematikách myslivosti. Odborná publikační činnost v aktuálních problematikách myslivosti je prezentována v odborných časopisech a dalších odborných materiálech např. v koncepcích Ministerstva zemědělství ČR. Laická veřejnost je o odborné problematice informována prostřednictvím pořadu Tisíc let české myslivosti ve veřejnoprávní televizi. i) Spolupracovat s ostatními zájmovými organizacemi, st. správou a instituty na pořádání konferencí a seminářů týkajících se aktuálních témat myslivosti a chovu zvěře. Spolupráce s ostatními zájmovými organizacemi, st. správou a instituty na pořádání konferencí a seminářů týkajících se aktuálních témat myslivosti probíhá kontinuálně. V případě Státní veterinární správy a dalších se vyhodnocuje a tyto výsledky jsou následně publikovány v časopisu Myslivost. 2) Chov spárkaté zvěře a) Aktivně sledovat a metodicky usměrňovat chov černé zvěře tak, aby nedocházelo k vysokým škodám na zemědělských kulturách. Myslivecká komise ČMMJ aktivně sleduje a metodicky se snaží usměrňovat chov černé zvěře, bohužel bez výrazných výsledků. Určitým dílčím pozitivem je od roku 2010 podpora výstavby a aplikace lapáků na černou zvěř podporované Ministerstvem zemědělství ČR dotačním titulem v rámci podpory vybraných činností mysliveckého hospodaření. b) Aktivně sledovat a metodicky podporovat ostatní spárkatou zvěř s prováděním návrhů možných řešení pro zlepšení jejich věkové struktury a zlepšování podmínek pro jejich chov. 7

8 Aktivně též sleduje a metodicky podporuje ostatní spárkatou zvěř s prováděním návrhů možných řešení pro zlepšení jejich věkové struktury a zlepšování podmínek pro jejich chov, vyhledáváním pozitivních příkladů v této problematice (např. informace o oblastech chovu spárkaté zvěře, výsledky chovu Vojenských lesů a statků,s.p.), včetně poukazování na negativa (např. oslabení pozice státní správy myslivosti při kontrole plnění plánů lovu). c) Vyhodnotit výsledky národní přehlídky trofejí NATURA VIVA Mezinárodní přehlídka trofejí NATURA VIVA 2005 byla vyhodnocena a tyto výsledky byly aplikovány při přípravě následné mezinárodní výstavy NATURA VIVA d) Projednat možnost vybavení okresních mysliveckých spolků ČMMJ programem na hodnocení trofejí a měřícími pomůckami, popř. uspořádání školení zájemců o program Trofeje. Okresní myslivecké spolky byly bezplatně vybaveny programem na hodnocení trofejí od firmy Yamaco a zástupci okresních mysliveckých spolků byly zaškoleni na využívání jeho aplikací. Měřící pomůcky jsou zajišťovány individuálně dle potřeby. e) Provést informativní vyhodnocení k prováděnému zazvěřování spárkatou zvěří v minulosti. Informativní vyhodnocení k prováděnému zazvěřování spárkatou zvěří za minulé období a jeho výsledky byly předloženy na myslivecké komisi ČMMJ v roce f) Uspořádání regionálních školení k metodám posuzování chovnosti při chovatelských přehlídkách. Regionálních školení k metodám posuzování chovnosti při chovatelských přehlídkách byly provedeny v rámci aktivů předsedů hodnotitelských komisí na střední lesnické škole v Písku a na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity Brně. g) Připravovat podmínky pro uspořádání mezinárodní výstavy myslivosti a národní přehlídky trofejí v roce Mezinárodní výstava myslivosti a národní přehlídka trofejí v roce 2013 je v harmonogramu sekretariátu ČMMJ, v rámci oslav devadesátého výročí založení ČMMJ. V roce 2009 byla z rozhodnutí Myslivecké rady ČMMJ ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a partnerskými zahraničními mysliveckými organizacemi uspořádána mezinárodní výstava NATURA VIVA 2009, která byla následně z hlediska organizačního i obsahového hodnocena kladně. 3) Chov drobné zvěře a) Aktivně sledovat a metodicky podporovat drobnou zvěř s prováděním návrhů možných řešení pro udržení a případné zlepšení jejich současných početních stavů, včetně zlepšování podmínek pro jejich chov. 8

9 Podpora drobné zvěře s prováděním návrhů možných řešení pro udržení a případné zlepšení jejich současných početních stavů je zajišťována rozšiřováním dotačních titulů v rámci vybraných činností mysliveckého hospodaření, kde došlo k významnému zjednodušení při čerpání dotací na myslivecká políčka a rozšíření dotace ohledně komorování koroptví, koroptvích bud a budek pro kachny. Zároveň je k dispozici nový dotační titul na pasti určené k odchytu nepůvodních druhů predátorů. Tyto dotační tituly byly uvedeny do praxe na základě návrhů členů myslivecké a ekologické komise ČMMJ. b) Aktivně sledovat a metodicky podporovat koroptev, tetřeva, tetřívka, jeřábka a sluku s prováděním návrhů možných řešení pro udržení a případné zlepšení jejich současných početních stavů, včetně zlepšování podmínek pro jejich chov a případný lov. Větší podpoře tetřeva, tetřívka a jeřábka brání orgány Ministerstva životního prostředí, které myslivecké aktivity systematicky omezují. Situace se nezměnila ani po návštěvě u náměstka ministra Mika v roce 2006, který myslivcům přislíbil spolupráci. Situace u koroptve, která má nižší statut ochrany je podstatně lepší. Myslivci ji mohou na základě výjimky od orgánů ochrany chovat i vypouštět. Tato činnost je finančně podporována Ministerstvem zemědělství ČR. Populace sluky je více méně stabilizovaná, ale vzhledem k tomu, že není myslivecky obhospodařovaná nelze o populaci na našem území vydat ucelenější informaci. O lovu nelze v součastné atmosféře přemýšlet. Striktní směrnice na ochranu ptáků Natura 2000 trvale udržitelný lov povoluje členským zemím Evropské unie na základě výjimky o kterou Česká republika nezažádala. c) Spolupracovat s orgány ochrany přírody a všemi zájemci o problematiku myslivosti a osvětovou činností působit pro zlepšení současných přírodních podmínek pro chov zvěře a snižování ztrát na zvěři biotickými a abiotickými činiteli. ČMMJ se snaží o aktivní spoluprací při ochraně přírody se všemi organizacemi, které o spolupráci stojí. Problematika snižování ztrát je řešena a její výsledky jsou odborné myslivecké veřejnosti k dispozici, zvláště v časopisu Myslivost nebo na webových stránkách tohoto časopisu. Též web ČMMJ věnuje pozornost této problematice včetně praktických rad k chovu a ochraně drobné zvěře. d) Podporovat, sledovat a vyhodnotit zkušenosti s pokusem obnovy chovu a stavů králíka divokého. Myslivecká komise sleduje a vyhodnocuje zkušenosti s pokusem obnovy chovu a stavů králíka divokého. Myslivecká veřejnost je o tomto informována. Na webových stránkách ČMMJ je dokumentována výstavba umělých nor s komentářem ohledně veterinární problematiky králíka. e) Objednat a distribuovat křídelní značky dle poptávky mysliveckých sdružení a OMS. Křídelní značky byly zajištěny a dle poptávky mysliveckých sdružení a okresních mysliveckých spolků ČMMJ jsou zasílány. f) Podporovat sdružování uživatelů honiteb pro provádění odchovů k vypouštění drobné zvěře. 9

10 Provádění odchovů k vypouštění drobné zvěře zajišťují líhňařská střediska. V případě majetkového podílu ČMMJ jsou pravidelně navštěvována. g) Připomínkovat a aktivně se odborně podílet na koncepci umělých odchovů zvěře s ohledem na jejich největší přínosnost k současným podmínkám mysliveckého provozu a přírody (zajíc, králík, bažant, koroptev, kachna divoká, tetřevovití). Koncepce umělých odchovů zvěře s ohledem na jejich největší přínosnost k současným podmínkám myslivosti není komplexní. V uplynulém období však proběhlo mnoho akcí, na kterých byla tato problematika podrobně rozebírána (poradní sbor pro tetřevovité ptáky při Ministerstvu životního prostředí se koná každoročně, seminář Zajíc a jeho místo v krajině Roudnice 2008, Podpora koroptve Liteň 2007). Prezentace této problematiky probíhá každoročně v rámci vrcholných akcí výstav ČMMJ v Lysé nad Labem, Země živitelka v Českých Budějovicích nebo v rámci výstav Silva Regina v Brně. 4) Zdravotní problematika zvěře a) Aktivně spolupracovat se Státní veterinární správou na zlepšování nákazové situace zvěře, zvláště u chorob přenosných na člověka a hospodářská zvířata. Se Státní veterinární správou je uzavřena smlouva o spolupráci. Ta se každoročně vyhodnocuje. Zástupce Státní veterinární správy je zván na všechna jednání myslivecké komise ČMMJ a průběžně informuje o nákazové situaci. b) Sledovat odborné programy k zvyšování chovné kvality zvěře, pomocí minerálních krmných směsí a biopreparátů. Odborné programy k zvyšování chovné kvality zvěře jsou sledovány. O jejich výsledcích informuje širokou mysliveckou veřejnost časopis Myslivost. c) Proškolit v součinnosti se Státní veterinární správou a Středoevropským institutem ekologie zvěře myslivecké hospodáře, aby mohli sami posuzovat zdravotní stav ulovené zvěře. V součinnosti se Státní veterinární správou a Středoevropským institutem ekologie a Okresními mysliveckými spolky proběhla školení laických prohlížitelů. Uživatelé honiteb tak mohou sami posuzovat zdravotní stav ulovené zvěře. 5) Sokolnictví Podporovat Klub sokolníků ČMMJ v jeho činnosti. Podpora Klubu sokolníků ČMMJ je všestranná. V rámci rozpočtu ČMMJ jsou každoročně uvolňovány prostředky na sokolnická setkání v Opočně. Ve volebním období proběhly oslavy čtyřicátého výročí založení klubu. Setkání v Opočně navštěvují i zahraniční účastníci včetně vrcholných představitelů mysliveckých organizací. V roce 2009 na pozvání ČMMJ navštívil Opočno i generální sekretář FACE Angus Middelton. 6) Problematika predátorů 10

11 a) Sledovat problematiku predátorů (legislativu, trendy ve výskytu, apod.) a dávat podněty k řešení této problematiky. Problematika predátorů - legislativa, trendy ve výskytu a další, je průběžně sledována. Podněty k řešení této problematiky jsou ve dvou rovinách. Ochrana skutečně ohrožených druhů, zvláště velkých šelem je řešena v poradním sboru Ministerstva životního prostředí, na kterém se vyhodnocují trendy v populacích těchto šelem a rámec jejich ochrany. U druhů, kde je situace opačná například u krkavcovitých ptáků, myslivecká komise v rámci svojí činnosti připravila žádost ohledně možného tlumení těchto druhů, která je k dispozici na webu ČMMJ. b) Připomínkovat a prosazovat možnosti maximální regulace nepůvodních druhů predátorů. ČMMJ se pokusila problematiku nepůvodních druhů predátorů řešit zveřejněním možnosti jejich lovu na všechny držitele loveckého lístku, nikoli jen na členy myslivecké stráže, prostřednictvím výjimky orgánu státní správy myslivosti. Tuto aktivitu zablokovalo Ministerstvo životního prostředí ČR, Odbor zvláště chráněných částí přírody. Ve volebním období byl vypracován nový dotační titul Ministerstva zemědělství ČR na tlumení nepůvodních predátorů, který nenaráží na legislativu. c) Při zpracovávání nové či novelizaci současné legislativy prosazovat možnosti regulačních odlovů predátorů v návaznosti na zachování ostatních ohrožených druhů zvěře. Legislativa, která by prosazovala možnosti regulačních odlovů predátorů v návaznosti na zachování ostatních ohrožených druhů zvěře nebyla s výjimkou novelizace zákona č. 114/1992 o ochraně přírody a krajiny projednávana, ale ani zde se tato část nenovelizovala konkrétně. Zůstal, ale zachován 56 tohoto zákona, který lov chráněných druhů na výjimku orgánů státní správy umožňuje a skutečně k němu dochází v oprávněných případech u druhů jako kormorán nebo krkavec. d) Zvažovat a podněty připomínkovat vhodnost regulace stavů sojky obecné ve vztahu k obecné ochraně drobného ptactva nehnízdícího v dutinách. Regulace sojky obecné ve vztahu k obecné ochraně ptactva nehnízdícího v dutinách je možná na základě výše uvedeného paragrafu. Nicméně toto neřeší její aklimatizaci v urbanistických celcích, které slouží jako rezervoár pro populace tohoto druhu ve volné krajině. e) Prosazovat stanovení cílových stavů velkých šelem a legální lov predátorů v případě ohrožení života lidí, vysokých materiálních ztrát nebo jiných konfliktních situací. Cílové stavy velkých šelem nebyly stanoveny. Legální lov chráněných predátorů v případě ohrožení života lidí, vysokých materiálních ztrát nebo jiných konfliktních situací lze dle 56 zákona č. 114/1992 o ochraně přírody a krajiny. Tuto skutečnost myslivecká veřejnost nevyužívá. f) Zasazovat se o obnovení kontaktního norování při výcviku norníků. ČMMJ se zasazovala o obnovení kontaktního norování. Novela, která by kontaktní norování umožnila, byla přijata jak v dolní, tak i horní komoře Parlamentu ČR. 11

12 Novelu bohužel nepodepsal pan prezident Václav Klaus. Novela zákona o týrání zvířat tedy tuto možnost neumožňuje. C) ÚSEK EKOLOGIE a) Veřejně aktualizovat problematiku myslivosti a chovu zvěře ve vztahu k ochraně a tvorbě životního prostředí. Ekologická komise na svých jednáních pravidelně projednává problematiku myslivosti a chovu zvěře ve vztahu k ochraně a tvorbě životního prostředí. b) Hledat nové formy k sesouladění chovu zvěře a jejího životního prostředí, zejména s problematikou škod zvěří na tomto prostředí. Problematika škod zvěří a na zvěři je v ekologické komisi ČMMJ projednávána. Zvýšená pozornost byla v uplynulém období věnována především možnostem zlepšování potravní nabídky a také problematice dopravy. Vznikl materiál, který má za účel upozornit řidiče na možnosti nejčastějších krizových situací v krajině a v časových údobích. Tento materiál je postoupen Ministerstvu dopravy ČR. c) Využívat dotačních titulů ministerstev či Evropské unii ke zkvalitňování životního prostředí zvěře včetně trvalého zajištění podmínek úživnostních, krytových, klidových příp. orientačních, hnízdních či úřadovacích. Ekologická komise ČMMJ aktivně vstoupila do projednávání agroenvironmentálních dotačních titulů na období Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí ČR několik návrhů ekologické komise ČMMJ do agroenvironmentálních titulů zařadila. Možnosti čerpání dotací na zlepšování životního prostředí pro zvěř jsou projednávána a možnosti jejich čerpání jsou zveřejňovány. d) Harmonizovat soužití všech druhů naší zvěře s ohledem na jejich životní prostředí, jejich funkci v něm včetně jejich úměrným početnostem. Harmonizace soužití všech druhů naší zvěře a jejich životního prostředí není v součastných podmínkách možná. Ekologická komise ČMMJ však vyhledává příklady této harmonizace a informuje myslivce jakým způsobem bylo dosaženo dobrých výsledků v této části myslivecké činnosti. D) ÚSEK LOVECKÉHO STŘELECTVÍ Legislativa a vnitřní předpisy Spolupracovat s Ministerstvem vnitra ČR a policejním prezidiem při novelizaci zákona o zbraních a příslušných vyhlášek a jejich zavádění do praxe. Dle potřeb spolupracuje střelecká komise ČMMJ s Ministerstvem vnitra ČR a Policejním prezidiem při novelizaci zákona o zbraních a příslušných vyhlášek a jejich zavádění do praxe. V roce 2006 byl vydán novelizovaný střelecký řád. V roce 2009 ing.čech, člen technické komise FITASC přeložil mezinárodní pravidla FITASC pro Loveckou kombinovanou střelbu a na jeho základě byl na Sboru zástupců ČMMJ schválen dodatek Střeleckého řádu č. 1/2009 platný od Zpětně po ME v Itálii 12

13 byly jím předloženy návrhy na změny ve výše jmenovaných pravidlech FITASC a téměř všechny návrhy byly přijaty do mezinárodních pravidel. Organizace loveckého střelectví a) Každoročně organizovat okresní přebory v brokové a kulové střelbě podle podmínek okresů. Okresních myslivecké spolky samostatně organizují okresní přebory v brokové a kulové střelbě podle svých podmínek. Upřednostňovány jsou střelnice v majetku ČMMJ. b) Každoročně organizovat celostátní přebory v kulovém čtyřboji malorážkou a kulovnicí, loveckém kole, loveckém desetiboji a loveckém parkůru. ČMMJ ve spolupráci s OMS každoročně organizují celostátní přebory v kulovém čtyřboji malorážkou a kulovnicí, loveckém kole, baterii, loveckém desetiboji, loveckém parkůru a nově od roku 2010 v lovecké kombinaci na předem vytipovaných střelnicích, které odpovídají svým vybavením a zařízením pro pořádání výše zmíněných disciplín. Na tyto celostátní přebory jsou od sponzorů zajištěny kulové zbraně jako cena pro vítěze a náboje pro prvních deset závodníků jako refundace nákladů. Při výběru místa vychází střelecká komise ČMMJ z nominací od jednotlivých okresních mysliveckých spolků. Upřednostňovány jsou střelnice ve vlastnictví ČMMJ. c) V dvouletých intervalech organizovat mezinárodní soutěž v loveckém desetiboji. Pravidelně v dvouletém intervalu se koná česko-slovenský přebor v loveckém desetiboji za aktivní účasti střelců obou zemí. Desetiboj střídavě zajišťuje ČMMJ a Slovenský poĺovnícky zväz. V roce 2007 na Slovensku a v roce 2009 u nás v Jičíně. d) Zajistit mistrovství Evropy 2006 v lovecké střelbě na střelnici Hvězda Kotojedy v Kroměříži. V roce 2006 proběhlo mistrovství Evropy v lovecké kombinované střelbě na střelnici Hvězda Kotojedy v Kroměříži. Akce byla vyhodnocena jako zdařilá. Naše družstvo patřilo k favoritům a obsadilo druhé místo v nejdůležitějším závodě konaném v rámci této soutěže a to je kombinace brokové a kulové střelby. Soutěž samotná byla kvalitní. Tuto akci však doprovázely problémy týkající se ekonomiky tohoto podniku. Tyto záležitosti byly řešeny na Sboru zástupců ČMMJ. e) Vypracovat harmonogram finanční podpory střelnic ČMMJ, kde se pořádají významné střelecké akce (za volební období vybrat 1 střelnici ČMMJ, která se finančně podpoří). Harmonogram finanční podpory střelnic ČMMJ nebyl zpracován. V uplynulém období byla finančně podpořena jediná střelnice Hvězda Kotojedy v Kroměříži, v souvislosti s konáním Mistrovství Evropy v lovecké střelbě. f) Nominovat střelecké družstvo na mistrovství Evropy v lovecké střelbě na rok

14 V roce 2008 se střelecké družstvo poprvé pod vedením Ing. Antonína Čecha zúčastnilo mistrovství Evropy v lovecké kombinované střelbě v Polsku a družstvo obsadilo první místo v nejdůležitějším závodě konaném v rámci této soutěže a to je kombinace brokové a kulové střelby. V závodech družstev v kulové střelbě obsadilo druhé místo a v brokových disciplínách třetí místo a stali se tak nejúspěšnějším družstvem celého mistrovství Evropy. V jednotlivcích přivezla reprezentace další 4 medaile. V roce 2009 se konalo mistrovství Evropy v Itálii a naše družstvo obsadilo druhé místo v nejdůležitějším závodě konaném v rámci této soutěže a to je kombinace brokové a kulové střelby. V závodech družstev v brokových disciplínách obsadilo shodně druhou příčku. V jednotlivcích přivezla reprezentace další 2 medaile. Poslední mistrovství Evropy ve Slovinském Mariboru opět přineslo úspěch naší reprezentaci. Družstvo dovezlo v kombinaci a brokové střelbě stříbrné medaile a v kulové střelbě bronz. Největším úspěchem však byl zisk prvního titulu absolutního mistra Evropy v kombinaci pro Pavla Zázvorku, který v brocích přidal ještě stříbrnou příčku. Práce s mládeží a) V kroužcích mladých myslivců rozšířit jejich náplň o střelectví. Střelectví je uplatňováno i v kroužcích mladých myslivců. Také ve finále Zlaté srnčí trofeje je střelectví uplatňováno. b) Pořádat okresní a celostátní turnaje ve střelbě vzduchovkou. Každoročně se pořádá celostátní přebor ve Vzduchovce mládeže. V roce 2008 byl však díky pouze 4 přihlášeným celostátní přebor zrušen. Organizace okresních přeborů však pokulhává. Od roku 2007 se pořádá v Kroměříži pod vedením Jana Buksy a Ing.Antonína Čecha tábor mladých střeleckých talentů. V roce 2009 byl společně s táborem mladých talentů na střelnici Hvězda Kotojedy v Kroměříži uspořádán celostátního přeboru přebor ve vzduchovce mládeže a to s rekordní účastí. V roce 2010 se v tomto pokračovalo a potvrdila se správnost této cesty. Každý rok je vzrůstající zájem rodičů i dětí o toto soustředění z celé republiky. Střelecká komise se konečně začala více zabývat podporou a výběrem mladých talentů střelectví. Od se dodatkem Střeleckého řádu ČMMJ ustanovila kategorie juniorů u všech přeborů a možnost vyhlašovat tuto kategorii i při účasti méně jak 6 střelců. Okamžitě se to projevilo na účasti mladých střelců na celostátním přeboru ČMMJ. Střelečtí rozhodčí a instruktoři Každoročně pořádat kurzy rozhodčích a instruktorů tak, aby byly uspokojeny požadavky okresů. Za uplynulé období byly každý rok pořádány střelecké kurzy dle požadavků okresních mysliveckých spolků ČMMJ pro rozhodčí, kteří si chtějí zvednout kvalifikaci a nebo se rozhodčími stát (2005 Slatiňany, 2006 Zlín, 2007 Boskovice, 2008 Ústí nad Orlicí (zde pro celorepublikový nezájem pouze pro okruh okresního mysliveckého spolku Ústí nad Orlicí), 2009 Kroměříž a 2010 Písek). 14

15 Střelnice ČMMJ Podporovat modernizaci střelnic celostátního významu (I. kategorie). Přímá finanční podpora byla poskytnuta jen střelnici Hvězda Kozojedy okresního mysliveckého spolku ČMMJ Kroměříž, aby zde mohlo být uspořádáno mistrovství Evropy v roce ČMMJ za vynaložené finanční prostředky získala podíl na střelnici, který měl být v roce 2010 zpětně odprodán okresnímu mysliveckému spolku ČMMJ Kroměříž. Podpora ostatním střelnicím se praktikuje prostřednictvím přidělováním celostátního přeboru, na které příslušné okresní myslivecké spolky dostávají finanční příspěvky. Řízení a propagace loveckého střelectví a) Každoročně vyhodnocovat soutěž o nejlepšího střelce roku - 1. místo dotovat hodnotnou cenou. Každoročně je hodnocen střelec roku z bodových výsledků z celostátního přeboru finančně ohodnoceno je místo. b) Úzce spolupracovat s Českým střeleckým svazem a ASAT. Spolupráce s Českým střeleckým svazem a organizací ASAT probíhá kontinuálně. Předseda střelecké komise ČMMJ je členem výkonného výboru ASAT a ASAT má svého zástupce ve střelecké komisi ČMMJ Ing. Jan Staněk. Na významná jednání střelecké komise ČMMJ je zván prezident ASAT Karel Pučálka. c) Podle potřeb pořádat porady předsedů střeleckých komisí ČMMJ. V září 2009 byl uspořádán aktiv předsedů střeleckých komisí, kde byly probrány změny Střeleckého řádu a prezentovány dvě přednášky na téma problematiky zavádění ocelových broků do myslivecké praxe na základě zákona o myslivosti č. 499/ 2001 Sb., který s účinností od roku 2010 zavádí používání ocelového střeliva pro vodní ptactvo v oblastech mokřadů. Zároveň v roce 2010 probíhá výměna průkazů střeleckých rozhodčích, jejichž standard byl povýšen na mezinárodní úroveň. d) Vybrat a vysílat na celostátní přebory svého zástupce a jmenovat hlavního rozhodčího. Střelecká komise ČMMJ vybírá a vysílá na celostátní přebory své zástupce a jmenuje hlavní rozhodčí. e) Schvalovat propozice celostátních přeborů. SK ČMMJ Schvaluje propozice celostátních přeborů f) Zpracovat střelecký kalendář do konce předchozího roku. 15

16 Střelecký kalendář je zpracováván do konce roku (2010 zpoždění díky výměně serveru Myslivost.cz). Výsledky celostátního přeboru ČMMJ společně se zajímavými akcemi, vyhlašováním střelce roku a zveřejňování vnitřních předpisů jsou publikovány v odborném tisku a na webových stránkách ČMMJ. Střelecká komise úzce spolupracuje s Českým střeleckým svazem, organizacemi ASAT a FITASC. Jsou pořádány aktivy předsedů střeleckých komisí a střelectví je propagováno na webových stránkách. g) Popularizovat lovecké střelectví v odborném i denním tisku a na Internetu. Popularizace loveckého střelectví v odborném i denním tisku a na Internetu probíhá. h) Spolupracovat s výrobci zbraní a optiky z ČR na propagaci jejich výrobků. Spolupráce s výrobci zbraní a optiky z České republiky na propagaci jejich výrobků je na vynikající úrovní. Výrobci sponzorují celostátní přebory ČMMJ a reprezentaci ČMMJ na mistrovství Evropy. Zasedání střelecké komise ČMMJ se pravidelně účastní zástupci Sellier &Bellot,a.s. Vlašim. i) Podporovat střelectví u mládeže. Střelecká komise ČMMJ každoročně organizuje celostátní přebor ve vzduchovce mládeže. Navíc je každoročně organizován tábor pro střelecké talenty v Kroměříži. Tradiční závody mládeže se také pořádají na řadě okresních mysliveckých spolků, například ve Žďáru nad Sázavou a v Jičíně. j) Synchronizovat vrcholné střelecké akce s akcemi, které pořádají ostatní střelecké organizace. Synchronizace vrcholných střeleckých akcí s ostatními organizacemi se nedaří stoprocentně, ale střelecká komise ČMMJ o datech konání svých akcí ostatní organizace informuje. Plánování celostátního přeboru je také s ohledem na pořádání střeleckých závodů ostatních organizací. E) ÚSEK KYNOLOGIE a) Vydat novelizované zkušební řády pro zkoušky psů loveckých plemen. Zkušební řády byly vydané s platností od V současné době jsou v souladu se všemi právními předpisy. Nemají zásadní chyby, byly pro řadu vůdců příliš revoluční a těžce se jim někteří dokázali přizpůsobit. Vzhledem k neustálým připomínkám ze strany kynologů je uloženo Sborem zástupců ČMMJ tyto zkušební řády znovu novelizovat. b) Každoročně pořádat dostatečný počet zkoušek lovecké upotřebitelnosti. Jak je patrné z přehledu kynologických akcí na rok 2010, je jasné, že jak pestrá, tak i početná skladba zkoušek je dostačující pro potřeby splnění lovecké upotřebitelnosti. 16

17 Určitě všichni měli možnost splnit podmínky lovecké upotřebitelnosti, kdo měl o tyto zkoušky zájem. V mnoha případech nebyly počty psů na plné výši, jak umožňuje Zkušební řád. c) Každoročně zajišťovat přezkušování čekatelů na funkci rozhodčích pro posuzování výkonu lovecky upotřebitelných psů a následně vydávat seznamy úspěšných rozhodčích pro potřeby okresních mysliveckých spolků ČMMJ a chovatelských klubů. Tento úkol je bezezbytku plněn, zkoušky rozhodčích na rozšíření aprobací i zkoušky čekatelů byly v dostatečném počtu. Seznamy rozhodčích a čekatelů jsou pro potřeby okresních mysliveckých spolků se všemi údaji na webu v Evidenci rozhodčích (musí mít stáhnutý program k možnosti práce s těmito informacemi), nebo pro širokou kynologickou veřejnost jsou na stránkách ČMMJ, kynologická komise seznamy rozhodčích s vybranými údaji, rozdělené podle okresních mysliveckých spolků a seřazeny abecedně. d) Spolupracovat s Českomoravskou kynologickou jednotou a příslušnými okresními mysliveckými spolky ČMMJ při pořádání vrcholných kynologických akcí, zejména Memoriálu Richarda Knolla a Memoriálu Karla Podhajského či dalších. Spolupráce s Českomoravskou kynologickou jednotou a příslušnými okresními mysliveckými spolky ČMMJ při zajištění vrcholných akcí jsou na vysoké úrovni. Všechny okresní myslivecké spolky, které v posledních létech zabezpečovaly vrcholné akce, a to především Memoriál Richarda Knolla a Memoriálu Karla Podhajského, Memoriálu Mileny Štěrbové byly velice pečlivě a odpovědně zajištěny. Českomoravská kynologická jednota je garantem těchto zkoušek, vzhledem k zadávaným titulům z výkonu. V současné době máme příslib na následujících pěti ročníků Memoriálu Karla Podhajského a 3 ročníky Memoriálu Richarda Knolla. e) Spolupracovat s kynologickými organizacemi v České republice i v zahraničí, zejména s Českomoravskou kynologickou jednotou a FCI. Tato oblast se nedaří naplňovat podle našich představ. Neustále je mezi ostatními kynologickými organizacemi a Českomoravskou kynologickou jednotou, která nás zastupuje na poli Českomoravské kynologické unie, a jež jako jediná kynologická organizace zastupuje Českou republiku v FCI, jakási pomyslná zeď, do které se neustále naráží při projednávání problematiky na Valné hromadě. Komunikaci zajišťuje pan Břetislav Uchytil, který je místopředsedou Českomoravské kynologické unie, na žádná jednání nejsme jako kynologická komise ČMMJ zváni. Další informace se daří získat od našich kynologů, kteří jsou v různých komisích a orgánech Českomoravské kynologické unie. f) Usilovat o znovuobnovení členství ČMMJ v Českomoravské kynologické unii. K znovuobnovení ČMMJ jako kolektivního člena v Českomoravské kynologické unie je v současné době asi nemožné, z důvodu vůle nás přijmout. Komplikovalo by to i situaci s Českomoravské kynologické jednotě, která by ve své podstatě neměla existenční význam. Tento úkol se vyjmul i z usnesení Sboru zástupců ČMMJ a stal se vlastně vývojem v kynologii neuskutečnitelným. 17

18 F) ÚSEK ORGANIZAČNĚ-PRÁVNÍ a) Sledovat návrhy právních předpisů týkajících se myslivosti či s myslivostí souvisejících a v případě potřeby je připomínkovat a zajišťovat akceptování našich připomínek. V rámci tzv. připomínkového řízení se ČMMJ prostřednictvím sekretariátu ČMMJ v uplynulých pěti letech vyjadřovala (i opakovaně) v celé řadě návrhů obecně závazných právních předpisů, především pak těch, které měly nebo mohly mít dopad na naši činnost. Mezi nejvýznamnější patřily Zákon o ochraně přírody a krajiny, Zákon o zbraních a střelivu, Trestní zákon, Zákon na ochranu zvířat proti týrání, Veterinární zákon aj. Zatímco v některých případech jsme byli vcelku úspěšní, sebekriticky je nutno říci, že v řadě případů ČMMJ nebyla schopna včas získat jednotlivé připomínky od vyzvaných členů organizačně právní komise, ale i Myslivecké rady ČMMJ, a to většinou pro krátkost termínu stanoveného předkladatelem. V jiných případech, kde jsme znění připomínkovali, naopak k připomínkám. ČMMJ nebylo předkládajícím orgánem přihlédnuto (viz např. o trestném činu pytláctví). V některých případech, jsme pak zásadní návrhy vůbec neobdrželi. b) Posuzovat přicházející náměty ke zkvalitňování práce ČMMJ a předkládat Myslivecké radě jejich analýzy a návrhy na řešení. Pokud se jedná o práci s náměty pro další činnost ČMMJ, tyto byly v průběhu hodnoceného období soustřeďovány tak, aby je bylo možno využít ke konkrétnímu účelu (např. příprava stanov ČMMJ, příprava vyšších mysliveckých zkoušek, příprava směrnice pro zkoušky z myslivosti, sloučení okresní myslivecký spolek ČMMJ Plzeňsever s okresním mysliveckým spolkem Plzeň-jih). Na základě změn v zákoně o ochraně přírody a krajiny byly upraveny vzory stanov pro myslivecká sdružení. Na základě ohlasů okresních mysliveckých spolků byl po více než 15 letech zpracován a vydán nový vzor smlouvy o součinnosti mezi okresními mysliveckými spolky a mysliveckými sdruženími. Naopak část podnětů na zlepšení a zefektivnění naší práce stále zůstává k dořešení (např. návrhy na připojení okresního mysliveckého spolku ČMMJ Praha 1 a okresního mysliveckého spolku ČMMJ Praha 5 k jiným okresním mysliveckým spolkům ČMMJ v Praze a některé další). Obecně je třeba zdůraznit, že i ty náměty, pro jejichž realizaci dosud z objektivních důvodů nebyla příležitost, jsou organizačně právním úsekem evidovány a připraveny k projednání v organizačně-právní komisi, Myslivecké radě atd., a to při nejbližší vhodné příležitosti. Samozřejmě se to týká jen návrhů konkrétních a adresných. c) Poskytovat konzultace členům ČMMJ podle jejich požadavků. Vedle právní poradny, kterou mají k dispozici čtenáři časopisu Myslivost, se celá řada členů ČMMJ, ať prostřednictvím okresních mysliveckých spolků ČMMJ nebo přímo, obracela s konkrétními právními dotazy na organizačně právní úsek ČMMJ. Poradenská činnost takto členům poskytovaná obsahovala široké spektrum otázek týkajících se činnosti honebních společenstev, mysliveckých sdružení, jejich vnitřních předpisů, nájemních smluv k honitbám, odpovědnosti na škody, likvidace občanských sdružení a zakládání sdružení nových. Velké množství dotazů v oblasti udělování trestů od nejnižších až po vylučování z mysliveckých sdružení, jakož i dotazů na možnosti 18

19 přijetí za členy těch mysliveckých sdružení, které se přijímání dalších členů brání, svědčí o tom, že jen právní poradna v časopisu Myslivost myslivcům nestačí. Nemluvě o další početné skupině dotazů, na které musí organizačně-právní úsek dávat odpověď soudům orgánům státní správy, orgánům činným v trestním řízení a dalším. Frekvence této poradenské činnosti je každoročně značná. Zejména masivně přibývá dotazů na téma náhrady škod způsobených zvěří, které zemědělci požadují na myslivcích jako uživatelích honiteb. Hrozba finančního dopadu na majetek mysliveckého sdružení a nezřídka kdy i na majetek jednotlivých členů ČMMJ, přivádí myslivce na konzultace, při nichž zjišťují jak se účinně bránit neoprávněným požadavkům a v jiných případech, jak efektivně vést jednání, aby požadavky o náhradu škod nekončily před soudy. Z výše uvedených důvodů proto ČMMJ každoročně v květnu umožňovala účastníkům výstavy NATURA VIVA konané v Lysé nad Labem, využívat nepřetržité přítomnosti zaměstnanců sekretariátu ČMMJ na této výstavě k poskytování bezplatného poradenství pro členy ČMMJ, resp. i pro nemysliveckou veřejnost, a to jak v právních záležitostech, tak v otázkách ekonomického charakteru, otázkách ochrany před škodami způsobenými zvěří a dalších. d) Sledovat vnitřní předpisy ČMMJ a předkládat návrhy k jejich změnám či upřesněním. Kromě již zmíněných vnitřních předpisů se organizačně právní úsek dále vyjadřoval i k těm vnitřním předpisům klubů ČMMJ, které byly kluby předloženy.i k dokumentům obchodních organizací ČMMJ. Vyhotovil návrh stanov INTERLOV PRAHA, s.r.o.,, který následně schválil sbor zástupců ČMMJ, několikrát byly upravovány všeobecné obchodní podmínky Halali, všeobecné pojišťovny.a. s., jakož i jednotlivé pojistné smlouvy, což Halali, všeobecná pojišťovna potřebovala v souvislosti s rozhodnutím o navyšování obchodního jmění. Naposledy se jednalo o Statut Klubu vábičů ČMMJ, který bude po dnešním IV. sjezdu nově konstituován. e) Zveřejňovat řešené problematické případy v časopisu Myslivost pro zvýšení obecného právního povědomí. Publikační činnost patřila v uplynulém období bezesporu k nejslabší stránce činnosti ČMMJ na úseku organizačně-právním. V následujícím období proto bude zařazena mezi ty úkoly, jejichž plnění bude třeba věnovat zvýšenou pozornost avšak na druhé straně alespoň při akcích (dvou až třídenní školení) každoročně pořádaných buď pro jednatele nebo pro předsedy okresních mysliveckých spolků ČMMJ a jedenkrát za volební období i pro předsedy okresních dozorčích rad, byly do programu pravidelně zařazovány aktuální informace z činnosti organizačně-právního úseku. Při nich byly účastníkům řešené problematické případy nejen prezentovány, ale byl jim současně poskytován i návod jak se za podobných situací chovat a postupovat. f) Připravit IV. sjezd ČMMJ v roce Přípravě IV. sjezdu ČMMJ, o.s., byla věnována pozornost již od roku 2007, kdy Sbor zástupců ČMMJ schválil významnou změnu stanov ČMMJ v níž byla mj. zakotvena nová podoba voleb do vrcholných orgánů ČMMJ. V těchto intencích byla od roku 2009 přijímána jednotlivá opatření nezbytná k tomu, aby IV. sjezd řádně proběhl. Po ustavení přípravné komise a schválení Harmonogramu přípravy IV. sjezdu následoval v červnu loňského roku Sbor zástupců ČMMJ, který uložil všem organizačním jednotkám závazné termíny jednotlivých akcí podle cit. harmonogramu a byli 19

20 proškoleni jednatelé okresních mysliveckých spolků (listopad 2009), což bylo nezbytné k tomu, aby o okresní sněmy (volební) řádně a včas splnily svůj úkol - včas zajistit dostatečně široký výběr kandidátů na členství v jednotlivých orgánech okresních mysliveckého spolku ČMMJ počínaje a Mysliveckou a Dozorčí radou ČMMJ konče. Po okresních sněmech sekretariát ČMMJ obdržel včas od většiny OMS stanovené podklady z nichž volební komise čerpala při návrhu kandidátek, které dnes máte všichni před sebou. I vše ostatní, od písemných materiálů přes zajištění objektu pro konání sjezdu až po dnešní celodenní péči o přítomné delegáty a host, to vše se dělo v těsné spolupráci organizačně-právního úseku především s ekonomickým úsekem, viz. výše. g) Ostatní III. sjezdem ČMMJ výslovně neuložené úkoly Žádný sjezd ČMMJ ve svých hlavních úkolech nemůže postihnout celou škálu úkolů (problémů), které vyvstanou často až během volebního období. Na ty je pak třeba reagovat bezprostředně, jakmile jsou zralé k řešení. U příležitosti hodnocení výsledků činnosti ČMMJ na organizačně-právním úseku je dnes z důvodu úplnosti namístě zmínit alespoň jeden z takto vzniklých problémů za všechny. Organizačně právní úsek po III. sjezdu ČMMJ do své činnosti aktuálně zařadil jako další hlavní úkol realizovat opatření na záchranu nemovitého majetku ČMMJ, některých jeho organizačních jednotek i jednotlivých mysliveckých sdružení, které ČMMJ v dané věci požádaly o pomoc. Díky tomu, naproti sebekritice shora uvedené, zde dnes ČMMJ může s hrdostí i určitým zadostiučiněním vůči státu konstatovat, že o co méně jsme o činnosti organizačně-právního úseku psali, o to více jsme na tomto úseku konali. Výsledkem je téměř desítka pravomocně skončených soudních sporů se státem, v nichž se ČMMJ pro myslivce podařilo zachránit jejich nemovitý majetek v hodnotě převyšující deset milionů korun, a to aniž by je to něco stálo. Naprostou většinu nákladů prohraných soudních sporů totiž musel uhradit stát. ČMMJ tím splnila svůj slib daný myslivcům v roce 2006, že ve věci záchrany jejich nemovitého majetku maximálně pomůže všem, kdo ji požádali o pomoc (samozřejmě pokud současně obdrží podklady nezbytné pro jednotlivá soudní řízení). G) ÚSEK EKONOMIKY Zvýšení příjmů ČMMJ a) Uplatňováním vlastnických práv a získávání finančních prostředků ze zisku obchodních organizací pro rozpočet ČMMJ a pro plnění hlavních směrů činnosti. Průběžně plněno, příjem ze zisku obchodních společností je součástí rozpočtu ČMMJ.. b) Uvažovat o zvýšení členského příspěvku v souvislosti s nutností zvýšení smluvně - povinného odpovědnostního pojistného od roku Sbor zástupců v červnu 2006 provedl revokaci tohoto ustanovení zrušením a přijal usnesení: Sbor zástupců schvaluje současnou výši členských příspěvků na léta Sbor zástupců v červnu 2008 přijal následující usnesení, kterým zvýšil členský příspěvek od roku 2010: Schvaluje zvýšení členských příspěvků členů ČMMJ, od roku 2010 na 800,- Kč (členský příspěvek základní); pro důchodce od 65 let, invalidy a studenty na 500,- Kč 20

Hlavní směry činnosti na volební období 2011-2015 A. ÚSEK KULTURNĚ - PROPAGAČNÍ. 1) Výchova a vzdělávání

Hlavní směry činnosti na volební období 2011-2015 A. ÚSEK KULTURNĚ - PROPAGAČNÍ. 1) Výchova a vzdělávání Hlavní směry činnosti na volební období 2011-2015 A. ÚSEK KULTURNĚ - PROPAGAČNÍ 1) Výchova a vzdělávání a) Dbát na dodržování mysliveckých zvyků a tradic, etickou a kulturní úroveň členů. b) Informovat

Více

ČMMJ OMS Ústí nad Orlicí ve spolupráci s KCHHMO. pořádají 2. srpna 2014. v honitbách MS Háje Sloupnice MS Březina České Heřmanice

ČMMJ OMS Ústí nad Orlicí ve spolupráci s KCHHMO. pořádají 2. srpna 2014. v honitbách MS Háje Sloupnice MS Březina České Heřmanice ČMMJ OMS Ústí nad Orlicí ve spolupráci s KCHHMO pořádají 2. srpna 2014 v honitbách MS Háje Sloupnice MS Březina České Heřmanice Klubové Lesní zkoušky U Mudáka na Džbánovci Organizační výbor Ředitel zkoušek:

Více

Směrnice k organizování zkoušek z myslivosti

Směrnice k organizování zkoušek z myslivosti Směrnice k organizování zkoušek z myslivosti 1 Úvod 1. Českomoravská myslivecká jednota, o. s. (dále jen ČMMJ ) vědoma si své zodpovědnosti za odborné provádění myslivosti, usiluje o to, aby znalosti uchazečů

Více

Školení lektorů a zkušebních komisařů ČMMJ, z.s. II. skupina - Myslivost a legislativa

Školení lektorů a zkušebních komisařů ČMMJ, z.s. II. skupina - Myslivost a legislativa Školení lektorů a zkušebních komisařů ČMMJ, z.s. II. skupina - Myslivost a legislativa Obecné poznámky Cíl Seznámit uchazeče se základními právními předpisy týkající se výkonu myslivecké praxe v honitbě

Více

Směrnice Českomoravské myslivecké jednoty, o. s., k organizování zkoušek z myslivosti

Směrnice Českomoravské myslivecké jednoty, o. s., k organizování zkoušek z myslivosti Směrnice Českomoravské myslivecké jednoty, o. s., k organizování zkoušek z myslivosti 1 Úvod (1) Českomoravská myslivecká jednota, o. s. (dále jen ČMMJ ) na základě pověření Ministerstva zemědělství č.

Více

Výroční jednání Kozojedských myslivců.

Výroční jednání Kozojedských myslivců. Výroční jednání Kozojedských myslivců. V sobotu 14. 2. 2015 proběhla výroční členská schůze kozojedských myslivců. Předseda mysliveckého sdružení Václav Prusík ve svém úvodním vystoupení zhodnotil činnost

Více

Zpráva o hospodaření ČMMJ OMS Louny za rok 2015 Zpracovaná pro jednání Okresního sněmu ČMMJ OMS Louny, konaném dne 2. června 2016 v Podbořanech.

Zpráva o hospodaření ČMMJ OMS Louny za rok 2015 Zpracovaná pro jednání Okresního sněmu ČMMJ OMS Louny, konaném dne 2. června 2016 v Podbořanech. Zpráva o hospodaření ČMMJ OMS Louny za rok 2015 Zpracovaná pro jednání Okresního sněmu ČMMJ OMS Louny, konaném dne 2. června 2016 v Podbořanech. Vážení hosté, členové OMS Louny a přítomní myslivci. Rozpočet

Více

Českomoravská myslivecká jednota, z.s. Okresní myslivecký spolek Třebíč

Českomoravská myslivecká jednota, z.s. Okresní myslivecký spolek Třebíč Českomoravská myslivecká jednota, z.s. Okresní myslivecký spolek Třebíč Zápis č. 2/2016 ze schůze okresní myslivecké rady OMS Třebíč, která se uskutečnila dne 29.4.2016 na Bažantnici. Zasedání Myslivecké

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Českomoravská myslivecká jednota, z.s. okresní myslivecký spolek Třebíč

Českomoravská myslivecká jednota, z.s. okresní myslivecký spolek Třebíč Českomoravská myslivecká jednota, z.s. okresní myslivecký spolek Třebíč Zápis č. 4/2016 ze schůze okresní myslivecké rady OMS Třebíč, která se uskutečnila dne 15.7.2016 na sekretariátu OMS v Třebíči. Zasedání

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Stanovy Živnostenského společenstva podkovářů

Stanovy Živnostenského společenstva podkovářů Preambule Stanovy Živnostenského společenstva podkovářů Živnostenské společenstvo podkovářů je sdružením fyzických a právnických osob - podnikatelů v oboru podkovářství, podnikajících na území České republiky.

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

Českomoravská myslivecká jednota z.s., okresní myslivecký spolek Teplice, Masarykova třída 995/48, Teplice. Zápis

Českomoravská myslivecká jednota z.s., okresní myslivecký spolek Teplice, Masarykova třída 995/48, Teplice. Zápis Českomoravská myslivecká jednota z.s., okresní myslivecký spolek Teplice, Masarykova třída 995/48, 415 01 Teplice Zápis ze schůze okresní myslivecké rady ČMMJ z.s., okresního mysliveckého spolku Teplice,

Více

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 Program Odborového svazu dopravy (dále jen OSD) na léta 2011 2016 navazuje na činnost OSD v minulých letech. OSD hájí a prosazuje spravedlivé, důstojné

Více

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení STANOVY SDRUŽENÍ ČLENŮ A PŘÁTEL STANICE MLADÝCH OCHRÁNCŮ PŘÍRODY D Ř Í P A T K A se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení (1) Organizace se nazývá Sdružení členů a přátel

Více

S T A N O V Y. Článek I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. Článek I. Základní ustanovení Český svaz tělesné výchovy-regionální sdružení se sídlem v Olomouci Legionářská 12, 779 00 Olomouc ( návrh změn stanov pro VH RS ČSTV 26.9. 2013) S T A N O V Y Regionálního sdružení České unie sportu Olomouc

Více

Metodika a zásady odborného vzdělávání členů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva

Metodika a zásady odborného vzdělávání členů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Metodika a zásady odborného vzdělávání členů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Úvod ÚOROO po svém jednání dne 23. února 2011, po projednání prvotní informace ve Vedení SHČMS konaného dne 8. března 2011

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. návrh zastupitelstva Královéhradeckého kraje. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. návrh zastupitelstva Královéhradeckého kraje. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období 330 návrh zastupitelstva Královéhradeckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení S T A N O V Y Název organizace: Regionální sdružení sportů Svitavy, z.s. IČ : 00435805 Sídlo organizace: Svitavy, Kapitána Nálepky 39 Působnost: Regionální sportovní tělovýchovná organizace tělovýchovných

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Klub ekologické výchovy Článek I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Klub ekologické výchovy Zkráceně: (K E V) ( dále jen sdružení) Sídlem

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

STATUT KOMISE PROPAGACE A MARKETINGU ČNS

STATUT KOMISE PROPAGACE A MARKETINGU ČNS STATUT KOMISE PROPAGACE A MARKETINGU ČNS Vydal: Komise propagace a marketingu ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost od: 28. 10. 2014 1 ORGANIZAČNÍ STATUT Komise propagace a marketingu (dále jen Komise)

Více

S T A N O V Y sportovního klubu

S T A N O V Y sportovního klubu S T A N O V Y sportovního klubu PLAVÁNÍ České Budějovice o.s. I. Základní ustanovení 1. PLAVÁNÍ České Budějovice o.s. (dále jen SK) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovu, sport,

Více

Stanovy Česko-Slovenské společnosti pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství, o.s. (ČSSMZGI)

Stanovy Česko-Slovenské společnosti pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství, o.s. (ČSSMZGI) Stanovy Česko-Slovenské společnosti pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství, o.s. (ČSSMZGI) čl. 1. Název a sídlo Název společnosti: Česko-Slovenská společnost pro mechaniku zemin a geotechnické

Více

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle S T A N O V Y Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slezan Jindřichov, z.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovu, sport a osvětovou

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD KLUBU LOVECKÉ LUKOSTŘELBY ČMMJ. 1. Název klubu: Klub lovecké lukostřelby ČMMJ (dále jen klub).

ORGANIZAČNÍ ŘÁD KLUBU LOVECKÉ LUKOSTŘELBY ČMMJ. 1. Název klubu: Klub lovecké lukostřelby ČMMJ (dále jen klub). ORGANIZAČNÍ ŘÁD KLUBU LOVECKÉ LUKOSTŘELBY ČMMJ I. Název a sídlo 1. Název klubu: Klub lovecké lukostřelby ČMMJ (dále jen klub). 2. Sídlo: 141 00 Praha 4, Lešanská 1176/2a. 3. Klub je zřízen podle Stanov

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA Článek I. Základní ustanovení 1.1 Občanské sdružení se plným názvem jmenuje Fotoklub Třináctá komora (dále jen Fotoklub). Pod tímto názvem budou členové

Více

Klub chovatelů a příznivců fretek, z.s.

Klub chovatelů a příznivců fretek, z.s. Stanovy spolku Klub chovatelů a příznivců fretek, z.s. IČ 26599473 zřízeného dle ustanovení 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Klub chovatelů a příznivců fretek, z.s. Čl. I Název spolku

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH Článek I. Úvodní ustanovení 1) Název občanského sdružení: Unie českých fotbalových rozhodčích (dále jen UČFR ). Sídlo: Diskařská 100, Praha 6, PSČ 169 00 2)

Více

Organizační řád Soutěže v programování

Organizační řád Soutěže v programování Organizační řád Soutěže v programování Č.j. MSMT 32 359/2014-1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží

Více

Stanovy Spolku Akvatera

Stanovy Spolku Akvatera Stanovy Spolku Akvatera 1) Vymezení spolku Spolek Akvatera je spolkem ve smyslu Občanského zákoníku - č. 89/2012 Sb.. Členy spolku jsou chovatelé akvarijních rybek, terarijních zvířat, okrasného ptactva

Více

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012 Téma: Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Mgr.Bohumír Martínek, Ph.D. Vedoucí Ústřední odborné

Více

553/2004 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 26. ze dne 26. října 2004

553/2004 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 26. ze dne 26. října 2004 553/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. října 2004 o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě Ministerstvo zemědělství stanoví podle 36 odst. 6 zákona č. 449/2001

Více

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel školy při stavební škole Rybitví. Období činnosti: školní rok 2015/2016

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel školy při stavební škole Rybitví. Období činnosti: školní rok 2015/2016 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel školy při stavební škole Rybitví Období činnosti: školní rok 2015/2016 Dne 20. 10. 2011 bylo zaevidováno Ministerstvem vnitra Sdružení rodičů a přátel při stavební

Více

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku SK Viktorie, z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) SK VIKTORIE, z.s. (dále jen zapsaný spolek ) je spolkem, který je založen jako volný spolek fyzických osob, sdružující

Více

S T A T U T České asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava

S T A T U T České asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava S T A T U T České asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava A. Základní ustanovení. Postavení, název a sídlo. 1. Česká asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava (dále

Více

S T A N O V Y. sportovního klubu SK SALH. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. sportovního klubu SK SALH. I. Základní ustanovení S T A N O V Y sportovního klubu SK SALH I. Základní ustanovení 1. Sportovní klub SK SALH je dobrovolným sdružením občanů provozující tělovýchovu, sport, turistiku, osvětovou a hospodářskou činnost. V SK

Více

S T A T U T Justiční akademie

S T A T U T Justiční akademie Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. března 2011, č.j. 274/2008-OJ/ORGV, kterou se vydává Statut Justiční akademie, ve znění instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. března 2014, č.j.

Více

CYKLISTÉ LIBERECKA z.s. Stanovy Zapsaného spolku

CYKLISTÉ LIBERECKA z.s. Stanovy Zapsaného spolku CYKLISTÉ LIBERECKA z.s. Stanovy Zapsaného spolku Podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Čl. 1 Název a sídlo Název: CYKLISTÉ LIBERECKA z.s. Sídlo: Zámecký vrch 1400, Liberec Vratislavice

Více

Stanovy občanského sdružení Místní akční skupina Krkonoše, o.s.

Stanovy občanského sdružení Místní akční skupina Krkonoše, o.s. Stanovy občanského sdružení Místní akční skupina Krkonoše, o.s. ve znění změny schválené Členskou schůzí ze dne 26.10.2006 Článek 1 Základní ustanovení 1. Název občanského sdružení založeného v souladu

Více

Organizační řád Astronomické olympiády

Organizační řád Astronomické olympiády Č.j.: MŠMT 14 896/2012-51 dne 16. dubna 2012 Organizační řád Astronomické olympiády Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a

Více

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE na VČS MS Hrabišín, o.s. konané 30. března 2013 Revizní komise, ve složení: Aleš Hás a Jakub Drimaj, předkládá výroční členské schůzi následující zprávu o hodnocení činnosti MS Hrabišín,

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

Českomoravská myslivecká jednota, z.s. Okresní myslivecký spolek Příbram Čs. armády 12, Příbram IV. O b ě ž n í k 4/2017

Českomoravská myslivecká jednota, z.s. Okresní myslivecký spolek Příbram Čs. armády 12, Příbram IV. O b ě ž n í k 4/2017 Českomoravská myslivecká jednota, z.s. Okresní myslivecký spolek Příbram Čs. armády 12, 261 01 Příbram IV. O b ě ž n í k 4/2017 Květen 2017 ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB A SPOLKY Dne 20. 4. 2017 se konala

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

INTERNÍ ŘÁD HOKEJOVÉHO ODDÍLU TJ LOKOMOTIVA ČESKÁ TŘEBOVÁ

INTERNÍ ŘÁD HOKEJOVÉHO ODDÍLU TJ LOKOMOTIVA ČESKÁ TŘEBOVÁ INTERNÍ ŘÁD HOKEJOVÉHO ODDÍLU TJ LOKOMOTIVA ČESKÁ TŘEBOVÁ Valná hromada hokejového oddílu TJ Lokomotiva Česká Třebová (dále jen hokejový oddíl ) přijala na své schůzi konané dne 26. února 2011 Interní

Více

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s.

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Čl. I Základní ustanovení Název sdružení: ProWaldorf Karviná, o. s. Sídlo: Na Kopci 2108/48, Karviná Mizerov, 734 01 Čl. II Právní postavení sdružení

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

STANOVY. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců. Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Hlavní úkoly a poslání asociace

STANOVY. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců. Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Hlavní úkoly a poslání asociace Úplné znění stanov, schválené Valnou hromadou dne 6.6.2006. 1/5 STANOVY Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců Článek I. Základní ustanovení 1. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců

Více

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH ČÁST I. Úvodní ustanovení a základní pojmy 1. Spolek Poznání GOH je nezávislým spolkem fyzických osob - rodičů a jiných zákonných zástupců žáků Gymnázia Olgy

Více

Soudní překlad z německého jazyka. Stanovy. 1 Název a sídlo svazu

Soudní překlad z německého jazyka. Stanovy. 1 Název a sídlo svazu Soudní překlad z německého jazyka Stanovy 1 Název a sídlo svazu Název svazu zní Mezinárodní svaz barvářů (ISHV). Sídlem svazu je bydliště 1. předsedy. Svaz založili 19. července 1930 v Lipsku následující

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č. 642 Statut Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády České republiky pro

Více

Zpráva předsedy o činnosti Českomoravské myslivecké jednoty, o. s., za volební období 2006-2010

Zpráva předsedy o činnosti Českomoravské myslivecké jednoty, o. s., za volební období 2006-2010 Zpráva předsedy o činnosti Českomoravské myslivecké jednoty, o. s., za volební období 2006-2010 Vážení delegáti IV. Sjezdu Českomoravské myslivecké jednoty, vážení hosté, vážení přítomní. Předstupuji před

Více

STANOVY Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Petra Bezruče ve Frýdku-Místku STANOVY

STANOVY Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Petra Bezruče ve Frýdku-Místku STANOVY STANOVY Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Petra Bezruče ve Frýdku-Místku Článek 1. Název, sídlo, působnost a charakter sdružení 1. Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Petra Bezruče ve

Více

S T A N O V Y tělovýchovné jednoty Sokol Horní Počaply

S T A N O V Y tělovýchovné jednoty Sokol Horní Počaply S T A N O V Y tělovýchovné jednoty Sokol Horní Počaply I. Základní ustanovení 1. Tělovýchovná jednota Sokol (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovu, sport, turistiku

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny Sokolská 1052, 374 01 Spolek podporující činnost žáků ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny. Rodiče, zákonní zástupci a přítomní přátelé

Více

Stanovy. Spolku rodičů a přátel Středního odborného učiliště potravinářského v Praze 4-Písnice, Libušská 320/111. Čl. 1

Stanovy. Spolku rodičů a přátel Středního odborného učiliště potravinářského v Praze 4-Písnice, Libušská 320/111. Čl. 1 Stanovy Spolku rodičů a přátel Středního odborného učiliště potravinářského v Praze 4-Písnice, Libušská 320/111 Čl. 1 1. Název spolku: (dále jen spolek ) Spolek rodičů a přátel Středního odborného učiliště

Více

ČESKÁ UNIE DENTO KARATE-DO ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ČESKÁ UNIE DENTO KARATE-DO ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČESKÁ UNIE DENTO KARATE-DO ORGANIZAČNÍ ŘÁD BRNO 2005 Obsah 1 Účel...3 2 Výkonný výbor...3 2.1 Složení výkonného výboru:...3 2.2 Předseda výkonného výboru...3 2.3 Předseda komise trenérsko metodické - 1.

Více

SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II

SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II Nejvyšší koncepční materiál lesního hospodářství Pro období do roku 2013 Schválen vládou ČR 1. 10. 2008

Více

Českomoravská myslivecká jednota, Okresní myslivecký spolek Děčín 28. října 979/19, Děčín I., tel ,

Českomoravská myslivecká jednota, Okresní myslivecký spolek Děčín 28. října 979/19, Děčín I., tel , Českomoravská myslivecká jednota, Okresní myslivecký spolek Děčín 28. října 979/19, 405 01 Děčín I., tel. 412552430,412516096 Zápis ze zasedání Okresní myslivecké rady ze dne 16. 5. 2013 v České Kamenici

Více

Organizační řád SPOLKU Border Collie Club Czech Republic. I. Úvodní ustanovení

Organizační řád SPOLKU Border Collie Club Czech Republic. I. Úvodní ustanovení Organizační řád SPOLKU Border Collie Club Czech Republic I. Úvodní ustanovení 1. V souladu s platnými právními předpisy schválila členská schůze na jednání dne 11. 9. 2015 ve Svojanově, tuto změnu organizačního

Více

Stanovy zapsaného spolku HC Lední medvědi Pelhřimov. Článek I. Základní ustanovení

Stanovy zapsaného spolku HC Lední medvědi Pelhřimov. Článek I. Základní ustanovení Stanovy zapsaného spolku HC Lední medvědi Pelhřimov Článek I. Základní ustanovení 1. HC Lední medvědi, zapsaný spolek je dobrovolným nezávislým zájmovým sdružením fyzických a právnických osob, provozujících

Více

Ministerstvo zemědělství stanoví podle 36 odst. 6 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 59/2003 Sb., (dále jen "zákon"):

Ministerstvo zemědělství stanoví podle 36 odst. 6 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 59/2003 Sb., (dále jen zákon): 553/2004 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 26. října 2004 o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě Ministerstvo zemědělství stanoví podle

Více

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD ČESKÉ MATEMATICKÉ SPOLEČNOSTI, POBOČNÉHO SPOLKU JEDNOTY ČESKÝCH MATEMATIKŮ A FYZIKŮ. Čl. 1. Základní ustanovení

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD ČESKÉ MATEMATICKÉ SPOLEČNOSTI, POBOČNÉHO SPOLKU JEDNOTY ČESKÝCH MATEMATIKŮ A FYZIKŮ. Čl. 1. Základní ustanovení ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD ČESKÉ MATEMATICKÉ SPOLEČNOSTI, POBOČNÉHO SPOLKU JEDNOTY ČESKÝCH MATEMATIKŮ A FYZIKŮ Čl. 1. Základní ustanovení (1) Česká matematická společnost (dále jen ČMS), pobočný spolek

Více

USNESENÍ. Sboru zástupců Českomoravské myslivecké jednoty, z. s., konaného dne 17. listopadu 2016 v Benešově

USNESENÍ. Sboru zástupců Českomoravské myslivecké jednoty, z. s., konaného dne 17. listopadu 2016 v Benešově USNESENÍ Sboru zástupců Českomoravské myslivecké jednoty, z. s., konaného dne 17. listopadu 2016 v Benešově Sbor zástupců Českomoravské myslivecké jednoty, z. s. (dále jen SZ ČMMJ, z. s. ) : I. Zvolil:

Více

Stanovy Spolku pro obnovu venkova České republiky

Stanovy Spolku pro obnovu venkova České republiky Stanovy Spolku pro obnovu venkova České republiky Preambule Vědomi si potřeby a odpovědnosti za obnovu a rozvoj duchovního a společenského života na venkově, ve kterém spatřujeme historické kořeny národní

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Stanovy. Sdružení podnikatelů Poohř í. I. Název a sídlo

Stanovy. Sdružení podnikatelů Poohř í. I. Název a sídlo Stanovy Sdružení podnikatelů Poohř í I. Název a sídlo Název: Sdružení podnikatelů Poohří Sídlo: Jednoty 1931, 356 01 Sokolov. IČO: 266 26 993 Registrace: MV ČR dne 7.4.2003 pod č.j. VS/1-1/53519/03-R Sdružení

Více

Návrh na registraci občanského sdružení

Návrh na registraci občanského sdružení Věc: Návrh na registraci občanského sdružení V souladu s 6 zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, předkládá přípravný výbor ve složení: Veronika Kolářová, bytem: Bítov 2, 266 01 Beroun r.č. 776105/0660

Více

STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU. Část první. Základní ustanovení

STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU. Část první. Základní ustanovení STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU Část první Základní ustanovení 1 1) Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou (dále jen komora ) je sdružení podnikatelů, zřízeným zákonem ČNR

Více

S T A N O V Y. Handicap Sport Clubu Havířov, z.s. Článek I.

S T A N O V Y. Handicap Sport Clubu Havířov, z.s. Článek I. S T A N O V Y Handicap Sport Clubu Havířov, z.s. Článek I. Základní ustanovení 1. Handicap Sport Club Havířov, z.s. (dále jen spolek) je dobrovolným sdružením fyzických osob ve smyslu zákona č. 89/2012

Více

- Organizace volnočasových, kulturních a sportovních aktivit pro děti s PAS a jejích rodičů

- Organizace volnočasových, kulturních a sportovních aktivit pro děti s PAS a jejích rodičů Stanovy spolku Čl. 1. Název a sídlo Název: ADAM - autistické děti a my, z.s. (dále jen "spolek") Sídlo: Mozartova 1092/2, 736 01 Havířov - Podlesí Čl. 2 Doba trvání spolku Spolek je založen na dobu neurčitou.

Více

KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA LOUNY. Stanovy. Adresa: Poděbradova 661, 440 01 Louny IČO: 64018130 Založen: 4.3.1992. Zpracováno Radou Klubu rodičů

KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA LOUNY. Stanovy. Adresa: Poděbradova 661, 440 01 Louny IČO: 64018130 Založen: 4.3.1992. Zpracováno Radou Klubu rodičů KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA LOUNY Stanovy Adresa: Poděbradova 661, 440 01 Louny IČO: 64018130 Založen: 4.3.1992 Zpracováno Radou Klubu rodičů 2011 I. Základní ustanovení 1. Klub rodičů a přátel gymnázia

Více

OBCHODNĚ-PROPAGAČNÍ ČINNOST

OBCHODNĚ-PROPAGAČNÍ ČINNOST Druh dokumentu: POKYN PŘEDSEDY Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 3. 1. 2014 3.0 9 1 Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce: Podpis: 3. 1. 2014 Mgr. Petr Prchal ředitel odboru

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

S t a n o v y Klubu chovatelů málopočetných plemen psů ČR, o.s.

S t a n o v y Klubu chovatelů málopočetných plemen psů ČR, o.s. S t a n o v y Klubu chovatelů málopočetných plemen psů ČR, o.s. Článek I. Obecná ustanovení 1. Název: Klub chovatelů málopočetných plemen psů ČR, o.s. KCHMPP (dále jen o.s. ) 2. Sídlo: Jankovcova 53, 170

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY VK KARLOVY VARY člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY Číslo: 01/2015 Schváleno: 09.10.2015, členskou schůzí klubu Účinnost od: 10.10.2015 Článek 1 Název, charakteristika

Více

S T A T U T Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje

S T A T U T Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje S T A T U T Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje Část první čl. 1 Základní ustanovení (1) Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje (dále jen KHK MSK) je sdružením podnikatelů přijatých

Více

STANOVY SPOLEČNOSTI FRANZE KAFKY zapsaného spolku

STANOVY SPOLEČNOSTI FRANZE KAFKY zapsaného spolku STANOVY SPOLEČNOSTI FRANZE KAFKY zapsaného spolku Během uplynulých let ztratilo už několik generací naší země povědomí o středoevropském charakteru naší kultury, o německy psané pražské literatuře, o židovské

Více

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Č.j.: 6 988/2007-51 dne 14. 6. 2007 Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

STANOVY MASARYKOVA DEMOKRATICKÉHO HNUTÍ

STANOVY MASARYKOVA DEMOKRATICKÉHO HNUTÍ MASARYKOVO DEMOKRATICKÉ HNUTÍ sekretariát Na Příkopě 10 110 00 Praha 1 Tel.: 224 211 021 e-mail: masdem@seznam.cz STANOVY MASARYKOVA DEMOKRATICKÉHO HNUTÍ Věrni odkazu prezidenta Osvoboditele, zakladatele

Více

Stanovy Potápěčský klub XY, pobočný spolek SČP Sídlo PSČ Město, Ulice č.p./č.o.

Stanovy Potápěčský klub XY, pobočný spolek SČP Sídlo PSČ Město, Ulice č.p./č.o. Svaz českých potápěčů, z.s. Stanovy Potápěčský klub XY, pobočný spolek SČP Sídlo PSČ Město, Ulice č.p./č.o. Tato novela Stanov byla schválena členskou schůzí dne DD.MM.RRRR Článek I. Úvodní ustanovení,

Více

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA Článek 1 Název a sídlo organizace 1. Název organizace: VIA TEMPORA NOVA, o.s. 2. VIA TEMPORA NOVA má sídlo ve Václavské ulici 1526, Roztoky u Prahy Článek 2

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

Moravskoslezská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. Výroční zpráva 2015

Moravskoslezská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. Výroční zpráva 2015 Moravskoslezská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. Výroční zpráva 2015 Zpracoval: Bc. Martin Hlaváč, 30. 6. 2016 1 Společnost a její struktura v roce 2015 Kontaktní údaje: Starobělská 461/103,

Více

Vážení přátelé myslivosti, lovu a přírody

Vážení přátelé myslivosti, lovu a přírody Vážení přátelé myslivosti, lovu a přírody Jsme upřímně rádi, že si Okresní myslivecký spolek ČMMJ vybral pro chovatelskou přehlídku trofejí právě naši obec. Drnovice jsou jednou z největších a nejstarších

Více

Stanovy občanského sdružení Čtyřlístek, rodinné centrum Mariánské Lázně

Stanovy občanského sdružení Čtyřlístek, rodinné centrum Mariánské Lázně Stanovy občanského sdružení Čtyřlístek, rodinné centrum Mariánské Lázně Preambule Občanské sdružení Ćtyřlístek, rodinné centrum Mariánské Lázně motivuje ke zdravému životnímu stylu přijetím osobní odpovědnosti

Více

MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Článek I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Muzeum Olomoucké pevnosti, o.s. Sídlo občanského sdružení: Michalská 1141/8, 772 00 Olomouc

Více

Tělovýchovná jednota Přelovice, z.s.

Tělovýchovná jednota Přelovice, z.s. STANOVY Tělovýchovná jednota Přelovice, z.s. I. Úvodní ustanovení 1. Tělovýchovná jednota Přelovice, z.s. (zapsaný spolek) je spolkem dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Více