Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok ArcelorMittal Ostrava

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008. ArcelorMittal Ostrava"

Transkript

1 Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008 ArcelorMittal Ostrava

2 Obchodní jméno: ArcelorMittal Ostrava a.s. Adresa: Ostrava, Kunčice, Vratimovská č.p. 689, PSČ Česká republika IČ: DIČ: CZ Plně si uvědomujeme naši odpovědnost k regionu, ve kterém provozujeme naši činnost, i k lidem, kteří v tomto regionu žijí včetně našich zaměstnanců. Firemní odpovědností nazýváme zjednodušeně to; jak děláme to, co děláme. Naším cílem je stát se společností obdivovanou. Abychom toho dosáhli, vytvořili jsme vizi firemní odpovědnosti. Chceme se stát společností uznávanou a obdivovanou jak v regionu, tak i v celé zemi. Chceme být zaměstnavatelem s nejspokojenějšími zaměstnanci. Sousedem, který dovede naslouchat a drží své slovo a nejzelenější průmyslovou společností v České republice. Datum vzniku společnosti: (transformací ze státního podniku Nová Huť, který byl založen v roce 1951) OBSAH 3 Profil ArcelorMittal 6 Úvodní slovo generálního ředitele 7 Výrobní program 9 Naše priority 11 Transparentní řízení 12 Vyrábíme trvale udržitelnou ocel Politika životního prostředí 18 Investujeme do našich zaměstnanců Zdravý a vzdělaný zaměstnanec Spolupráce s odborovými organizacemi Politika bezpečnosti práce Cesta k nulové úrazovosti 26 Obohacujeme místní komunitu Chtěli bychom znát váš názor na naše aktivity v oblasti firemní odpovědnosti, i na tuto výroční zprávu. Napište nám: ArcelorMittal Ostrava a.s. Firemní odpovědnost Vratimovská Ostrava 7 Nebo pošlete mail: 02 Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008 ArcelorMittal Ostrava

3 ArcelorMittal je největší hutní společností na světě se závody ve více než 60 zemích. Společnost ArcelorMittal zaujímá vedoucí postavení na všech významných světových trzích včetně automobilového a stavebního, i na trhu s domácími spotřebiči a balící technikou. Je rovněž na vedoucí pozici v oblasti výzkumu a vývoje. ArcelorMittal disponuje vlastními zdroji surovin a rozsáhlou distribuční sítí. S výrobou ve více než 20 zemích na čtyřech kontinentech pokrývá společnost všechny klíčové trhy s ocelí od rozvojových až po ty vyspělé. ArcelorMittal prostřednictvím svých základních hodnot, kterými je dlouhodobá udržitelnost, kvalita a vůdcovství, vyjadřuje odhodlání chovat se zodpovědně z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví svých zaměstnanců, dodavatelů a společenství, ve kterém působí. Řídí se rovněž zásadou dlouhodobé udržitelnosti v oblasti životního prostředí a neobnovitelných zdrojů. Společnost ArcelorMittal si je vědoma své odpovědnosti při řešení problému globální změny klimatu; hraje hlavní roli v úsilí ocelářského průmyslu vyvíjet průlomové technologie ve výrobě oceli, aktivně zkoumá a vyvíjí technologie a řešení na bázi oceli, která pomáhají v boji proti změně klimatu. V roce 2008 ArcelorMittal dosáhl obratu ve výši 124,9 miliard dolarů a vyrobil 103,3 miliónů tun surové oceli, což představuje přibližně 10 % světové výroby oceli. Společnost ArcelorMittal je kótována na burze v New Yorku (MT), Amsterdamu (MT), Paříži (MT), Bruselu (MT), Lucemburku (MT) a na španělských burzách v Barceloně, Bilbau, Madridu a Valencii (MTS). Skupina ArcelorMittal není jen lídrem ocelářského průmyslu: chceme rovněž měnit budoucnost prostřednictvím firemní odpovědnosti. Jedná se o stěžejní část našich firemních hodnot, našeho firemního slibu. Pomáhá nám definovat naše postavení ve světě a naši roli ve společnosti jednoduše řečeno, firemní odpovědnost znamená, jak děláme to, co děláme. Víme, že jdeme cestou, jejíž součástí je firemní odpovědnost v současnosti se zaměřujeme na řízení rizik, ale postupně budeme schopni vytvářet ještě větší přidanou hodnotu pro naši firmu. Dosáhneme toho tím, že vytvoříme bezpečnější a zdravější pracoviště, budeme více oceňovat práci našich zaměstnanců, vyvíjet ekologičtější procesy a výrobky a přispívat k budování dlouhodobě udržitelných společenství. Oceňujeme, jak rychle a efektivně ArcelorMittal Ostrava komunikuje se zástupci místních obcí, což postupně formuje naše obchodní rozhodnutí. Remi Boyer viceprezident pro Firemní odpovědnost skupiny ArcelorMittal Udržitelnost Kvalita Vůdcovství Uvědomujeme si, že s naší pozicí v oblasti výroby oceli je spojena také výjimečná odpovědnost. Jsme proto odhodláni nastavit celosvětově akceptovatelné standardy tak, aby odpovídaly potřebám i příštích generací. Naším cílem je pokračovat jako vedoucí společnost na trhu v zahájené transformaci světového ocelářského průmyslu. Máme jasnou vizi budoucnosti založenou na pevně stanovených hodnotách. Udržitelnost Řídíme evoluci v oblasti ocelářství, abychom zajistili nejlepší budoucnost pro tento průmysl a pro generace, které přijdou po nás Náš závazek ke světu okolo nás přesahuje hranice hospodářského výsledku, zahrnuje lidi, do kterých investujeme, komunity, které podporujeme, a svět, ve kterém podnikáme. Tento dlouhodobý přístup je klíčovým bodem naší podnikatelské filozofie. Kvalita Hledíme kupředu, abychom si dokázali představit, jak bude vypadat ocel zítřka Protože konečná kvalita závisí na kvalitě lidí, hledáme možnosti, jak přilákat a vychovat nejlepší lidi, kteří by poskytovali dokonalá řešení našim zákazníkům. Vůdcovství Jsme vizionáři, kteří denně vytvářejí nové podnikatelské příležitosti Nyní se dostáváme za hranice toho, co svět očekává od oceli. Tento podnikatelský přístup nás předurčuje být v čele ocelářského průmyslu. 03 Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008 ArcelorMittal Ostrava 04 Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008 ArcelorMittal Ostrava

4 Dostává se vám do rukou první vydání zprávy o firemní odpovědnosti společnosti ArcelorMittal Ostrava. Jsme hrdi, že jsme tak udělali konkrétní krok k tomu, abychom prokázali, že naše společnost je skutečně odpovědným občanem. Pevně věříme, že směřujeme k bezpečné a udržitelné výrobě oceli. Udržitelnost má tři jasné dimenze: bezpečnost a ochranu zdraví, odpovědnost vůči životnímu prostředí a odpovědnost vůči zainteresovaným skupinám. Jde současně o shrnutí toho, co pro nás představuje firemní odpovědnost. ArcelorMittal Ostrava a.s. Je největší hutní firmou v České republice. Patří do skupiny ArcelorMittal, která je největší světovou ocelářskou společností. Patří mezi: největší plátce daní v České republice. největší vývozce hutního materiálu z České republiky. největší investory v České republice. nejlepší hutní podniky v oblasti bezpečnosti práce. největší zaměstnavatele nejen v Moravskoslezském kraji. zaměstnavatele, kteří svým pracovníkům vyplácejí nejvyšší průměrnou mzdu v Moravskoslezském kraji. ArcelorMittal Ostrava se zaměřuje především na výrobu a zpracování oceli. V roce 2008 vyrobila společnost 2,62 mil. tun oceli. Největší podíl hutní výroby tvoří dlouhé a ploché válcované výrobky. Strojírenská výroba produkuje z největší části důlní výztuže a silniční svodidla. Servis a obslužné činnosti jsou v převážné míře zajišťovány vlastními obslužnými závody. Ekonomické ukazatele Mil. Kč Celkové tržby EBITDA EBIT/Provozní hospodářský výsledek Hrubé investice (nárůst majetku) Konečný stav zaměstnanců Průměrný stav zaměstnanců Daň splatná + odložená Dary 28 Fixní náklady Aktiva Vlastní kapitál Ostatní pasiva Naše vize Vyrábět a dodávat zákazníkům výrobky a polotovary z oceli s vysokou užitnou hodnotou, vyráběné ekologicky šetrnými a bezpečnými postupy a poskytovat související služby. Největšími akcionáři jsou: MITTAL STEEL HOLDINGS A. G. (71,579 % akcií), Harvton Investment Ltd. (13,881 % akcií) a Ministerstvo financí (10,969 % akcií). Mittal Steel Holdings AG HARVTON INVESTMENTS LIMITED Česká republika - Ministerstvo financí ČR DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI s rozhodujícím vlastnickým vlivem ArcelorMittal Ostrava a.s. Název společnosti : Podíl ArcelorMittal Ostrava a.s. Základní kapitál (%) (v TKč) (v TKč) NOVÁ HUŤ - Projekce, spol. s r.o NOVÁ HUŤ - OSTRAHA, spol. s r.o Hoteltrans s.r.o ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s NOVÁ HUŤ HUNGÁRIA Rt. (v konkurzu) Mezisoučet Bezpečnost a ochrana zdraví Úrazová četnost se po privatizaci společnosti výrazně zlepšila. Počet absenčních úrazů se v rozmezí let 2004 až 2007 meziročně snižoval o 50 procent. Nastartovali jsme rovněž velmi ambiciózní program Cesta k nulové úrazovosti, jehož cílem je práce bez absenčních úrazů. Bohužel v našem odvětví zatím stále dochází ke smrtelným úrazům: přestože v roce 2007 jsme neměli žádný smrtelný úraz, v roce 2008 jsme jeden zaznamenali. Proto je naším nejvyšším zájmem pracovat bez smrtelných a vážných úrazů. Bezpečnost a ochrana zdraví je pro nás prioritou číslo jedna, což je reflektováno i v naší organizační struktuře. Ředitel pro bezpečnost je podřízen přímo generálnímu řediteli a má dostatečné pravomoci, aby mohl zasáhnout v případě jakýchkoliv činností, které považuje za nebezpečné. V roce 2008 jsme zahájili intenzivní program vedoucí ke zvýšení povědomí o bezpečnosti i mezi zaměstnanci externích firem. Zavedli jsme také systém identifikace nováčků ve společnosti tím, že je vybavujeme oranžovými helmami je to indikátor, který automaticky zajistí vysokou míru podpory a dohledu ze strany zkušenějších kolegů na pracovišti. Odpovědnost vůči životnímu prostředí Jsme si plně vědomi našeho vlivu na ekologii a odpovědnosti za to, abychom vytvářeli podmínky pro zlepšování kvality ovzduší ve zdejším regionu. Závazek naší společnosti vůči životnímu prostředí je jasně vidět i v tom, že jsme vytvořili pozici ředitele pro životní prostředí, který má neomezené pravomoci, aby zajistil plnění všech ekologických limitů. Jsme toho názoru, že patříme mezi nemnoho společností v České republice a jsme snad jedinou společností v Moravskoslezském kraji, která vytvořila ve své organizační struktuře tuto pozici pro životní prostředí. Během roku 2008 jsme také zavedli nepřetržitou bezplatnou Zelenou linku, která umožňuje občanům, aby nám sdělili své připomínky. Garantujeme jim naši reakci během tří pracovních dnů. Zahájili jsme několik dlouhodobých a krátkodobých projektů, které přispějí ke snížení emisí prachu a CO 2. Iniciativy vedoucí ke snižování naší ekologické stopy sahají dokonce do oblastí mimo naše výrobní zařízení: během hudebního festivalu Colours of Ostrava v roce 2008 jsme se zavázali, že do června 2009 vysadíme 1111 stromů. Do konce roku 2008 jsme jich vysázeli 680. Celý závazek jsme pak splnili v předstihu již v květnu Spolupráce se zainteresovanými skupinami Rok 2008 byl pro nás přelomový v míře intenzity a kvality komunikace a aktivní spolupráce se zainteresovanými skupinami. V průběhu roku jsme ustanovili čtvrtletní schůzky se starosty okolních obvodů a účastnili se několika zasedání jejich zastupitelstev. Začali jsme vydávat bulletin firemní odpovědnosti, aby zainteresované skupiny a instituce byly plně a aktuálně informovány o aktivitách společnosti. Pozvali jsme také občany, zástupce regionálních úřadů a zainteresovaných skupin na návštěvu našeho podniku, aby se mohli sami přesvědčit o našich iniciativách směřujících k udržitelnosti. Jsme velice ochotným partnerem v podpoře kulturních akcí, které jsou silně spojené s bohatou tradicí Moravskoslezského kraje. Velmi rádi se zapojujeme do projektů, které se týkají vzdělávání dětí a pomoci postiženým občanům. Naše webové stránky firemní odpovědnosti byly zprovozněny v průběhu hodnoceného roku a vítáme další návrhy, jak je učinit co možná nejpřátelštější vůči uživatelům. Vize pro rok 2009 Globální ekonomická krize představuje velkou výzvu pro naše aktivity v oblasti udržitelnosti. Ačkoliv jsme nuceni přehodnocovat priority našich investičních programů, i nadále věnujeme finanční prostředky na důležité projekty, které se týkají dvou oblastí: bezpečnosti a ochrany zdraví a životního prostředí. Společnost ArcelorMittal Ostrava je odhodlána stát se nejlepší firmou v oblasti hutnictví v České republice. V roce 2008 jsme najali nezávislou společnost PriceWaterhouse Coopers, aby systematicky posoudila rozdíl mezi našimi ambicemi v oblasti udržitelnosti a tím, jak nás vnímají zainteresované skupiny. Doporučení této studie jsou implementována v roce Motivace zaměstnanců a oceňování lidí je nedílnou součástí vize naší organizace. V roce 2008 jsme pod vedením konzultantů Hewitt Associates provedli průzkum motivovanosti našich zaměstnanců. Na základě tohoto průzkumu iniciujeme vhodná opatření, která by měla jejich motivovanost zlepšit. Zavázali jsme se zajistit vysokou úroveň transparentnosti a podnikového řízení. Tato zpráva firemní odpovědnosti je významným krokem směrem k transparentnímu komunikačnímu procesu. Náš program udržitelnosti je kontrolován Komisí firemní odpovědnosti, která je složena z vrcholového managementu, odborových předáků a nezávislého zástupce zainteresovaných skupin. Komise firemní odpovědnosti předkládá svou zprávu představenstvu, které následně informuje dozorčí radu společnosti. Udržitelnost je cesta, která nikdy nekončí. Budeme vám i nadále poskytovat aktuální informace, které i díky vašim názorům přispějí k dosažení našeho cíle. Sanjay Samaddar generální ředitel a předseda představenstva ArcelorMittal Ostrava 05 Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008 ArcelorMittal Ostrava 06 Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008 ArcelorMittal Ostrava

5 ArcelorMittal Ostrava je největším výrobcem oceli v České republice. ArcelorMittal Ostrava je největším dodavatelem širokého sortimentu výrobků, které slouží k uspokojování potřeb mnoha koncových uživatelů. Ročně vyrobíme přes 3 milióny tun oceli, exportujeme zhruba 60 % produkce do více než 80 zemí celého světa. Našimi zákazníky jsou firmy podnikající zejména ve stavebnictví, těžebním průmyslu, strojírenství, dopravě, energetice a přepravě médií produktovody. Schematické znázornění uzavřeného hutního cyklu Ploché výrobky - za tepla válcované svitky, pásy a plechy - za studena válcované profily Užití: žluté zboží (bagry, buldozery, manipulátory), svařované trubky pro rozvody vody, plynu a ropy; svodidla, ocelové konstrukce, tvarové výpalky. Po dalším zpracování ve válcovnách za studena: plechy pro elektrotechniku, bílé zboží (skříně praček, ledniček), díly pro automobilový průmysl (drobné díly a příslušenství). Dlouhé výrobky - nosníky, tyče, betonářská ocel, válcovaný drát Užití: Ocelové konstrukce, stropní překlady, stožáry el. rozvodů, různé výrobky strojírenství, výroba armovacích sítí a armatury pro výztuž do betonu, výroba taženého drátu, hřebíků, spojovacích částí. Potažení za studena: nákupní košíky, oplocení, sítě, vázací dráty. Strojírenské výrobky - odlitky, důlní ocelové výztuže, silniční svodidla, speciální lehké kolejnice Užití: strojírenství, výztuže tunelů, výztuže chodeb při podzemním dobýváni, bezpečnostní záchytné systémy na silnicích, dálnicích a mostech, lehké jeřábové tratě, důlní tratě. Další produkty Koks - Pro výrobu koksu se používá zejména uhlí z ostravsko-karvinského revíru, které má nízký obsah síry a vhodné vlastnosti ke koksování. Surový černouhelný dehet - Vzniká při vysokoteplotní karbonizaci černého uhlí. Je zpracováván v chemickém průmyslu na finální výrobky. Kapalná síra - Využívá se v chemickém a papírenském průmyslu. Koksárenský plyn technický čistý - Je určen pro vnitřní potřebu společnosti ArcelorMittal Ostrava. Surový koksárenský benzol - Získává se z koksárenského plynu vypíráním pracím olejem, z něhož se pak destilací odděluje surový benzol. 07 Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008 ArcelorMittal Ostrava 08 Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008 ArcelorMittal Ostrava

6 Naše priority Důkazem, že odpovědné chování má přímý vliv na podnikání ArcelorMittal Ostrava, je rozšíření strategických cílů. Vedle tradičních ekonomických záměrů patří mezi současné priority i cíle jednoznačně orientované ve prospěch celé společnosti. Jde například o maximální ochranu životního prostředí, sociální prospěšnost či posilování vlivu na zdravý rozvoj komunity. Jejich prostřednictvím je naplňována vize společnosti, která za daleko podstatnější než krátkodobé cíle a maximální zisk považuje naplňování dlouhodobých cílů při optimální ziskovosti. Na podzim roku 2008 se rozhodla společnost ArcelorMittal Ostrava vyhodnotit aktivity firemní odpovědnosti a požádala o spolupráci společnost Pricewaterhouse Coopers a Vysokou školu báňskou v Ostravě. Tito přispěli svými zkušenostmi a znalostí místního prostředí ke vzniku kvalitní Firemní odpovědnost vytváří hodnoty pro společnost a přínosné studie firemní odpovědnosti společnosti ArcelorMittal Ostrava. Seminář, který se konal za účasti vrcholného vedení společnosti, přinesl zajímavý pohled na firemní odpovědnost uvnitř společnosti. Výsledkem tohoto semináře bylo vytvoření Emise Odměňování zaměstnanců Rozvoj zaměstnanců Partnerství s komunitou Zdravá komunita dlouhodobé strategie, priorit a cílů společnosti. Tato studie zároveň velmi dobře napomohla identifikovat cílové skupiny ve vztahu k jednotlivým oblastem, na které se společnost zaměřuje. Žádná firma nevytváří svým podnikáním pouze ekonomické vztahy, ale ovlivňuje také své okolí (životní prostředí, komunitu, sociální situaci zaměstnanců apod.) a naopak okolí zase výrazně ovlivňuje úspěch firmy. Fungování ArcelorMittal Ostrava není proto založeno jen na kvalitní výrobě a uspokojování potřeb zákazníků. Významný důraz je rovněž kladen na působení v roli dobrého a zodpovědného souseda, kterého si lidé mohou vážit. Dlouhodobým cílem společnosti je, aby z její přítomnosti na Ostravsku profitovali všichni zúčastnění tedy nejen akcionáři, ale i obchodní partneři, zaměstnanci, okolní obce, místní sdružení a spolky, region i Česká republika. Veškeré aktivity v oblasti firemní odpovědnosti ArcelorMittal Ostrava lze rozdělit do čtyř základních skupin. Jde o kategorie, které se zaměřují na plnění cílů vůči zaměstnancům, životnímu prostředí a komunitám. ArcelorMittal mění budoucnost prostřednictvím... Vše je pak podpořeno čtvrtou, transparentním řízením. Strategií ArcelorMittal Ostrava je přitom maximalizovat prospěch, který svým podnikáním přináší společnosti jako celku, a minimalizovat jeho nepříznivé dopady. Vytváření hodnot Soulad s právními předpisy Rozvoj vzdělanosti v oblasti Investic do zaměstnanců Investic do životního prostředí Podpory okolní komunity Transparentní řízení Otevřenost a transparentnost v komunikaci Nábor talentů Chceme, aby se každý náš zaměstnanec citíl nepostradatelný. Využíváme našich zkušeností v ocelářství k vývoji procesů, které budou šetrnější k životnímu prostředí. Naše existence hraje důležitou roli ve všech oblastech, ve kterých se pohybujeme. Narušení hodnot Zdraví a bezpečnost při práci Snižování dopadu na ŽP Místní ekonomický rozvoj Výzkum a vývoj Vše je podporováno transparentním řízením. Řízení rizik Efektivita výroby Vytváření hodnot 09 Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008 ArcelorMittal Ostrava 10 Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008 ArcelorMittal Ostrava

7 Transparentní řízení Transparentní řízení je nedílnou součástí firemní odpovědnosti naší společnosti. Je totiž podstatnou součástí dialogů a budovaní důvěry akcionářů a cílových skupin. Věříme v transparentnost, která je založena na porozumění a pochopení reality obchodování. Z důvodu posílení významu firemní odpovědnosti v ArcelorMittal Ostrava se společnost rozhodla změnit od roku 2008 organizační strukturu orgánů zodpovědných za tuto oblast. Kdo řídí politiku firemní odpovědnosti v ArcelorMittal Ostrava? Představenstvo Politika firemní odpovědnosti ArcelorMittal Ostrava je plně v souladu s politikou firemní odpovědnosti celé skupiny ArcelorMittal. V návaznosti na priority a cíle skupiny v této oblasti stanovuje představenstvo základní vize a dlouhodobé cíle firmy. Průběžně monitoruje jejich naplňování a za jejich splnění nese také finální odpovědnost. Komise firemní odpovědnosti Hlavním posláním komise je rozpracování základních vizí a cílů představenstva v oblasti firemní odpovědnosti do konkrétních úkolů pro jednotlivé oblasti. Členové komise jsou následně v rámci svého firemního zařazení odpovědni za plnění těchto konkrétních úkolů. Kromě zástupců vedení společnosti a zástupců zaměstnanců jsou jejími členy pracovníci zastřešující oblast ekologie, financování, bezpečnosti práce, lidských zdrojů, komunikace a nadační činností. Komise se podílí na vytváření image společnosti a má na starosti zajištění informovanosti zaměstnanců o společensky odpovědných aktivitách ArcelorMittal Ostrava. Svou činností je přímo odpovědná představenstvu společnosti. Hlavním úkolem komise je usilovat o to, aby společnost ArcelorMittal Ostrava vyráběla Bezpečnou a trvale udržitelnou ocel. Komise firemní odpovědnosti Generální ředitel a předseda představenstva (předseda) Ochrana životního prostředí Ing. Petr Baranek, ředitel pro životní prostředí Životní prostředí úvod a základní principy ArcelorMittal Ostrava považuje ochranu životního prostředí za svou prioritu. Od roku 1990 společnost do ekologických projektů investovala přes 6 miliard korun, z toho téměř 1 miliardu korun v posledních dvou letech. Naším cílem je vyrábět ocel trvale udržitelným způsobem. K dosažení tohoto cíle zavádíme veškeré nejlepší dostupné techniky v těch oblastech, kde dosud provozovány nejsou. Věříme, že cílového stavu dosáhneme nejpozději do pěti let. Zvláště na počátku devadesátých let směřovalo do ekologie až 30 % veškerých investic. I díky nim se podařilo v letech snížit objem tuhých emisí více než pětinásobně. Ty dnes představují pouhá 2 % stavu z počátku šedesátých let. Ocelářský průmysl bohužel patří ze své podstaty mezi nejvýznamnější znečišťovatele životního prostředí. Aby zmírnil veškeré související efekty, investuje ArcelorMittal do nejvyššího ekonomicky a technologicky možného zabezpečení výroby oceli. Dlouhodobým cílem společnosti je minimalizovat dopady vlastní činnosti na prostředí, ve kterém působí. Pro snadnou komunikaci s občany byla zřízena bezplatná Zelená linka: ArcelorMittal Ostrava - Investice Projekty celkem Životní prostředí Bezpečnost Ředitel pro životní prostředí (místopředseda) Ředitel pro bezpečnost a zdraví Ředitel pro výrobu a techniku Personální ředitel Zástupce zainteresovaných stran Zástupce odborů 1 Ředitel pro vnější vztahy Finanční ředitel Výkonný zástupce GŘ Vedoucí firemní odpovědnosti Zástupce odborů 2 Specialista firemní odpovědnosti 11 Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008 ArcelorMittal Ostrava 12 Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008 ArcelorMittal Ostrava

8 Certifikace ISO Základem pro veškerá rozhodnutí ArcelorMittal Ostrava v ekologické oblasti jsou zákony a směrnice platné v ČR i EU. Společnost navíc dodržuje pravidla daná mezinárodně akceptovanou normou pro systémy ekologického managementu ISO 14001, která zakotvuje kontrolu dodržování předepsaných procedur formou pravidelných nezávislých auditů. V současné době jsou podle normy ISO certifikovány všechny výrobní závody. Environmentální politika ArcelorMittal 1. Implementace Systému enviromentálního managmentu včetně certifikátu ISO pro všechna výrobní zařízení 2. Plnění všech relevantních ekologických zákonů a vyhlášek a dalších závazků společnosti 3. Neustálé zlepšování v oblasti ekologie, využití systematického monitoringu a zaměření na prevenci znečištění 4. Vývoj, zlepšování a použivání ekologických výrobních metod s malým vlivem na životní prostředí s využitím místně dostupných surovin 5. Vývoj a výroba ekologických výrobků se zaměřením na jejich použití a následnou recyklaci 6. Efektivní využití přírodních zdrojů, energie a půdy 7. Řízení a snižování CO 2 z výroby oceli všude tam, kde je to technicky a ekonomicky možné 8. Oddanost a zodpovědnost zaměstnanců v oblasti ochrany životního prostředí 9. Znalost a respekt dodavatelů ve vztahu k ekologické politice a společnosti ArcelorMittal 10. Otevřená komunikace a dialog se všemi zúčastněnými, kterých se dotýkají aktivity společnosti ArcelorMittal Ochrana ovzduší Zásadním problémem ostravského regionu jsou imise tuhých znečišťujících látek (TZL). Přesto, že ve srovnání s rokem 1990 vypouští ArcelorMittal Ostrava do ovzduší méně než desetinu těchto škodlivin, jsou povolené imisní limity prachu frakce PM10, i z důvodu velké koncentrace průmyslu v regionu, stále překračovány. Společnost si plně uvědomuje svůj podíl na tomto stavu a odpovědnost, která je s tím spojena. Cílem ArcelorMittal Ostrava je proto množství vypouštěných škodlivin do ovzduší i nadále výrazně snižovat. S ohledem na zásadní zdroj TZL, kterým je provoz aglomerace, bude modernizace směřovat právě tímto směrem. Po realizaci plánovaných investičních akcí by měl roční objem emisí tuhých znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší klesnout na 1300 tun, což je při standardní výrobě pod 70 procenty současného stavu. Nejvýznamnější plánované projekty v ochraně ovzduší ArcelorMittal si uvědomuje svou odpovědnosti vůči svému okolí, a proto zvýšil frekvenci čištění komunikací a zařízení a zároveň investoval do opatření, která snižují fugitivní emise. Rekonstrukce stávajícího odprašování spékacích pásů aglomerace Investice bude dokončena v roce 2011 Hlavním cílem této investice je snížení emisí prachu, které vznikají při výrobě aglomerátu, na minimální úroveň. Přijatá opatření zajistí, že ArcelorMittal Ostrava bude s velkou rezervou splňovat státem zpřísněné emisní limity a stanovené emisní stropy. Spotřeba energie a emise CO 2 na tunu hotového výrobku v ocelářském průmyslu EU ( ) Skleníkové plyny - emise CO 2 I přes nejmodernější dostupné technologie patří ocelářský průmysl mezi ta odvětví, kteá jsou energeticky náročnější a nejvíce znečišťují životní prostředí. Velkým problémem, se kterým se potýkají všechny ocelárny na světě, jsou emise CO 2. Právě o nich se spekuluje jako o jedné z možných příčin změny klimatu. K významnému poklesu produkce CO 2 na konečný ocelový výrobek dosud vedlo snižování spotřeby energií, zvyšování recyklace oceli a účinností materiálu. Přesto, však výroba každé nové tuny primární oceli stále znamená zhruba dvoutunovou emisi CO 2, a to i při použití nejmodernějších technologiích. Další snížení emisí z tohoto stavu téměř teoretického minima - bude podle řady odborníků možné již pouze vývojem nového systému recyklací nebo aplikací komplexních technologických změn. Vedení skupiny ArcelorMittal považuje řešení emisí skleníkových plynů za jednu ze svých priorit, do které investuje miliardové částky. Jedním z pilotních projektů, do něhož se zapojila i ArcelorMittal Ostrava, je měření a srovnávání emisí jednotlivých společností ve skupině. To umožňuje na základě dobrých příkladů z praxe odhalovat případné rezervy. Vývoj emisí TZL, SO 2 a NO X v letech Emission development Vývoj emisí of Dust, TZL, SO SO 22 a and NO x v NO letech X in the years 1996 to ,000 Emise [t/rok] Emission [t/y] ,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 0,500 Produkce oceli a surového železa [mil. t/rok] Steel and Pig iron production [milion t/y] Rok/Year TZL SO2 NOx Ocel Sur. železo TZL/Dust SO2 NOx Ocel/Steel Sur. železo / Pig Iron 0, Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008 ArcelorMittal Ostrava 14 Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008 ArcelorMittal Ostrava

9 Odpady Ochrana povrchových a podzemních vod Integrovaný hutní podnik, jakým je ArcelorMittal Ostrava, je významným spotřebitelem vody. V roce 2008 společnost odebrala celkem 21,76 mil. m 3 vody, a to z vodního díla Žermanice (21,04 mil. m 3 ), z řeky Ostravice (0,02 mil. m 3 ) a z vodovodu pro veřejnou potřebu (0,70 mil. m 3 pitné vody). Při nakládání s vodami se řídí ArcelorMittal Ostrava stanoveným základním přístupem k životnímu prostředí - tedy pravidly prevence a minimalizace. Společnost se snaží maximálně snižovat odběr vody z externích zdrojů a v největší možné míře využívat v rámci závodů recirkulovanou vodu. Největší podíl recirkulace je v současnosti dosahován u chladicích vod, jde o více než 90 %. Společnost se rovněž zaměřuje na úpravu technologických postupů přímo při výrobě, aby tak snížila množství vody potřebné k provozu jednotlivých zařízení. Ocel je ideální produkt Ocel má proti ostatním průmyslovým výrobkům jednu zásadní výhodu. Je stoprocentně recyklovatelná. ArcelorMittal Ostrava zpracuje každý měsíc přes 76 tisíc tun železného šrotu, což představuje zhruba 30 % vsázky. Opětovné zpracování má i další pozitivní vlastnost energeticky je daleko méně náročné než primární výroba oceli. Nakládání s odpady ArcelorMittal Ostrava dlouhodobě pracuje na snižování množství odpadů. Velkou pozornost věnuje předcházení vzniku odpadů a zabezpečení maximální recyklace. Ve vyhledávání možností, jak odpad, který vzniká při výrobě oceli, znovu využívat, je společnost velmi úspěšná. Svědčí o tom fakt, že pokud v roce 2000, kdy vyrobila 2,5 mil. tun oceli, vyprodukovala více než 800 tisíc tun odpadů, pak v roce 2008 při výrobě 2,6 mil tun vyprodukovala pouze necelých 270 tisíc tun odpadů, tedy třetinu původního objemu. Veškeré odpady, které společnost ArcelorMittal vyprodukuje, jsou v souladu s právními předpisy České republiky předávány oprávněným osobám k dalšímu využití nebo odstranění. Společnost produkuje tyto druhy velkoobjemových odpadů, z nichž některé jsou certifikovány jako výrobky a používají se převážně ve stavebnictví: Popílek ze spalování uhlí Popílek vzniká při výrobě páry a elektrické energie. Jde o tuhé látky zachycené ve filtrech odprašovacích zařízení jednotlivých kotlů teplárny závodu 4 Energetika. Roční výroba páry v teplárně se pohybuje kolem 20 mil. GJ. Tomuto množství odpovídá produkce 131 tisíc tun popílku. Významná část popílku je využívána ve stavebnictví a při rekultivaci pozemků. Škvára, struska a kotelní prach Tento druh odpadu je tvořen nespálenými zbytky při spalování v kotlích teplárny. Ročně ho naše společnost vyprodukuje kolem 8 tisíc tun. Kal z čištění plynů Tyto kaly vznikají při mokrém způsobu čištění spalin tandemových pecí ocelárny a vysokých pecí. Při výrobě 2,6 mil. tun surové oceli vzniká přibližně 60 tisíc tun těchto kalů. Využívány jsou zejména pro rekultivace pozemků. Vysokopecní struska vznikající při výrobě surového železa Z tohoto produktu se vyrábí umělé kamenivo a granulát. Ročně společnost vyrobí zhruba 540 tisíc tun granulátu a 490 tisíc tun kameniva. Neupravená struska Tato struska vzniká při teplotní a chemické homogenizaci oceli v pánvových pecích závodu 13 Ocelárna. Ze 74 tisíc tun této strusky, kterou ročně společnost vyprodukuje, se část využívá při zemních pracích. Vyzdívka a žáruvzdorný materiál Jde o použité vyzdívky a materiály opravovaných metalurgických výrobních zařízení. Ročně jich společnost vyprodukuje okolo 80 tisíc tun. Zhruba 10 % produkce tohoto odpadu je recyklováno a znovu využito při opravách metalurgických agregátů. Zbývající množství je využíváno ve stavebnictví. Kal z čištění průmyslových odpadních vod Jde o tzv. čistírenské kaly. Vznikají v průmyslových čistírnách odpadních vod Lučina a Ostravice. Čistírenské kaly jsou usazeniny z vyčištěných vod z tzv. kalových polí nebo stejné čistírenské kaly odvodněné na horizontální odstředivce. Ročně jich společnost vyprodukuje kolem 14 tisíc tun. Odpadní písek Vzniká v provozu slévárny při výrobě odlitků. Ročně jej společnost vyprodukuje zhruba 10 tisíc tun. Celé toto množství je využíváno ve stavebnictví. ArcelorMittal Ostrava všechny své odpadní vody před jejich vypouštěním čistí. Výjimkou jsou průsakové vody z odvalu Lihovarská. Ty jsou využívány pro granulaci strusky a pouze jejich přebytek je vypouštěn do řeky Lučiny. Toto množství představuje méně než 1% celkového objemu vypouštěných odpadních vod. Veškeré odpadní vody průmyslové, splaškové a dešťové jsou odváděny jednotným kanalizačním systémem na 2 koncové mechanicko-chemické čistírny Lučina a Ostravice. Téměř 20 % takto vyčištěných odpadních vod je zpětně využito jako voda provozní přídavná. Fenolčpavkové vody jsou vedlejším produktem při výrobě koksu. Tyto vody jsou předčištěny na biologické čistírně odpadních vod a samostatně odváděny na Ústřední čistírnu odpadních vod v Ostravě - Přívoze. ArcelorMittal Ostrava neodebírá podzemní vodu. Jeho aktivita v této oblasti je zaměřena zejména na ochranu podzemních vod před kontaminací závadnými látkami a na sanaci starých ekologických zátěží. Největší investice do zlepšení kvality vod ArcelorMittal Ostrava vynakládá nemalé finanční prostředky do vodního hospodářství. Rozhodující stavby realizovala společnost už v minulých letech. V současnosti se zaměřuje především na modernizaci technologií, které budou mít přímý dopad na zlepšení kvality podzemních vod, kde plánuje investovat do roku 2010 více než 81milionů korun. Rekonstrukce kondenzace č. 4 Investice bude dokončena do konce roku 2010 Zabezpečení benzolky proti dotaci závadných látek Investice bude dokončena do konce roku Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008 ArcelorMittal Ostrava Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008 ArcelorMittal Ostrava

10 Investice v souvislosti s nakládáním odpadů Mezi nejvýznamnější opatření, která společnost v oblasti recyklace odpadů dosud realizovala, patří mimo jiné zařízení pro odolejování okují a okujových kalů. Zařízení pro odolejování okují a okujových kalů Využívání okují a okujových kalů v hutích bylo omezené, neboť tyto kovonosné materiály (odpady) obsahují olej. Proto ArcelorMittal Ostrava ve spolupráci s Výzkumným ústavem chemických zařízení, začala řešit tento ekologický problém. V roce 1999 bylo vyvinuto a realizováno speciální technologické zařízení založené na nízkoteplotní desorpci (NTD). Okuje a okujové kaly jsou od výše uvedeného roku v zařízení upravovány na konečný obsah olejů menší než 0,1 % hmotnosti, přičemž nevzniká žádný kapalný nebo pevný odpad. Nebezpečný odpad je tedy přepracován na surovinu pro výrobu surového železa při respektování všech ekologických požadavků, o čemž svědčí obdržené integrované povolení. Od počátku až do roku 2008 bylo na nově vybudovaném pracovišti NTD, umístěného v místě bývalých hlubinných pecí, zpracováno přes tun okují nejen z ArcelorMittal Ostrava, ale také od externích dodavatelů, kterým jsme od roku 2001 zpracovali tun odpadů (např.třinec, Kladno, Vítkovice). Pro představu se jedná o vlak plně naložený okujemi, dlouhý jako silnice z Ostravy do Hranic (asi 60 km). Nejvýznamnější projekt, který v této oblasti nyní společnost připravuje, je výměna stávajících transformátorů obsahujících Delor na středojemné válcovně. Účelem investice je ukončit provoz zařízení s obsahem PCB. Výměna celkem 43 kusů transformátorů bude probíhat postupně do prosince Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008 ArcelorMittal Ostrava 18 Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008 ArcelorMittal Ostrava

11 Jednáme fair-play Dodržování základních lidských práv je pro ArcelorMittal Ostrava samozřejmostí. Zaměstnanci společnosti jednají vždy nejen v souladu s platnou legislativou, ale také s firemním kodexem, který mnohé vztahy upravuje ještě precizněji než právní předpisy. Ve svém kodexu se společnost mimo jiné zavazuje: jednat s každým čestně a důstojně. netolerovat žádnou diskriminaci podle rasy, barvy pleti, pohlaví, věku, náboženství, etnického či národnostního původu, postižení či jiných nezákonných důvodů. poskytnout všem rovné příležitosti rozlišovat mezi zaměstnanci pouze na základě jejich výkonnosti, schopností či kvalifikace. zajistit všem pracovní prostředí bez jakékoli formy sexuálního či jiného obtěžování. Školení firemního kodexu probíhá v naší společnosti od roku Toto školení je opakovací a periodicita je stanovena na 3 roky. Školení je povinen se zúčastnit každý zaměstnanec naši firmy včetně dceřiných společností. Investujeme do našich zaměstnanců Plně si uvědomujeme, že investice do vzdělání nabízí vysoký potenciál, který umocňuje úspěšnost a konkurenceschopnost jakékoliv společnosti. Proto je této oblasti v naší společnosti věnována náležitá pozornost. Snažíme se o to, aby se každý člověk v naší společnosti cítil doceněný. Vždyť naší zaměstnanci nám pomáhají měnit budoucnost. Jednáme s nimi proto s respektem, investujeme do jejich rozvoje a poskytujeme jim bezpečné a zdravé pracovní prostředí Průzkum motivovanosti a spokojenosti Hewitt Associates V loňském roce byl poprvé v historii ArcelorMittal Ostrava uspořádán průzkum motivovanosti a spokojenosti ve spolupráci s firmou Hewitt Associates. Výsledky: motivovanost zaměstnanců je 42%, což o 2% přesahuje průměr ve výrobních společnostech ČR. Vzdělávání ArcelorMittal: 42% Průměr výrobních společností v ČR: 40% 0% 25% 40% Kritická zóna Nejistá zóna Indiferentní zóna Průměrné míry motivovanosti Výkonostní zóna Kvalifikovaní zaměstnanci jsou základem úspěchu každé společnosti. Všichni zaměstnanci dostávají příležitost se v rámci svých schopností maximálně rozvíjet a prohlubovat své znalosti a dovednosti. Příslušnost k největší světové ocelářské skupině umožňuje společnosti nabízet nadstandardní množství zajímavých stáží, vzdělávacích programů a nejrůznějších kurzů, které se konají nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí. V rámci speciálních programů dostávají šanci také studenti a absolventi. 60% 100% Hay Group průzkum: V porovnání s trhem výrobních společností je ArcelorMittal Ostrava plně konkurenceschopný. V některých oblastech odměňování a sociálních výhod patří naše společnost mezi přední zaměstnavatele v České republice. Sociální výhody jako závodní stravování, 5 dnů dovolené navíc nebo kurzy a školení poskytuje většina českých zaměstnavatelů. Na druhé straně bezúročné půjčky na bydlení nabízí pouze 11% českých firem, příspěvek na ozdravné pobyty, lázeňské pobyty pro vybrané skupiny zaměstnanců nebo příspěvky pro děti poskytuje pouze 12 % společností. Dále také právní poradenství pro zaměstnance, příspěvek při narození dítěte nebo při úmrtí zaměstnance jsou v Česku zcela ojedinělé. Náš nejčastěji využívaný sociální příspěvek je příspěvek na penzijní připojištění. Zde poskytujeme až 800 Kč měsíčně, což je o 200 Kč více, než je na českém trhu běžné. V roce 2008 bylo do externího vzdělávání investováno více než 25 milionů Kč. Celkem bylo proškoleno osob ve 160 realizovaných školících programech. Kromě klasické výuky mohli zaměstnanci využít e-learningový program Global English. Probíhala školení také ve spolupráci s ArcelorMittal Univerzitou. Zaměstnanci ArcelorMittal Ostrava se zapojili úspěšně i do vzdělávacích programů Steel Academy a Pipeline programu. Byly organizovány manažerské tréninkové programy měkkých dovednosti. Další školené oblasti: BOZP, průmyslová doprava, počítačové kurzy, svářečské kurzy, školení v oblasti vyhrazených technických zařízení, účelové a specializační kursy, kursy jakosti, jazykové kurzy atd. 19 Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008 ArcelorMittal Ostrava 20 Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008 ArcelorMittal Ostrava

12 Spolupráce s odborovými organizacemi Konstruktivní dialog s odborovou organizací považuje ArcelorMittal Ostrava za základní podmínku plynulého chodu společnosti a její ekonomické prosperity. V odborech je sdruženo celkem 64 % zaměstnanců. Kromě toho jsou jejich zástupci aktivními členy Evropské rady práce. S odborovým svazem KOVO udržuje společnost mnoho let partnerský vztah jak na úrovni vedení, tak na úrovni jednotlivých základních organizací. Roman Bečica, zástupce Sdružení základních organizací společnosti ArcelorMittal Ostrava Zaměstnanecké výhody Základem úspěchu ArcelorMittal Ostrava je spokojený, motivovaný a loajální zaměstnanec. Společnost pro dosažení tohoto cíle využívá také řadu sociálních výhod, které nejsou součástí mzdy. Systém výhod, který je zaměstnancům poskytován, zahrnuje: Příspěvek na penzijní připojištění, který využilo v loňském roce 79 % zaměstnanců. Návratné bezúročné půjčky, v loňském roce využito v hodnotě 7 milionů Kč. Příspěvek na závodní stravování. Zaměstnanci mají k dispozici tři závodní jídelny a 19 bufetů, některé s třísměnným provozem (v roce ,7 mil. Kč). Příspěvek pro čestné dárce krve. Více než 20 % zaměstnanců patří mezi čestné dárce krve. Řada z nich je nositeli nejvyšších ocenění za čestné dárcovství - Zlatá Janského plaketa nebo Zlatý kříž. Zdravotní péče Zdravotní péče o zaměstnance je v ArcelorMittal Ostrava zajištěna prostřednictvím sítě závodních ambulancí včetně ambulancí odborných lékařů. Kromě toho je čtyřiadvacet hodin denně v provozu lékařská služba první pomoci. V rámci projektu podpory zdraví navíc společnost nabízí svým zaměstnancům řadu dalších aktivit. Jejich cílem je snížit nemocnost a počet absencí pro nemoci a úrazy, zlepšit prevenci nemocí a úrazů a eliminovat nepříznivé vlivy pracovních a životních podmínek a způsobu života na zdraví zaměstnanců. Mezi tyto aktivity mimo jiné patří: dvoutýdenní léčebně-rehabilitační pobyty (určeny pro zaměstnance se zvýšeným fyzickým a psychickým zatížením) ambulantní programy na podporu péče o pohybové a dýchací ústrojí (saunování v areálu společnosti, ambulantní rehabilitační programy, solná jeskyně k prevenci dýchacích cest) Za poslední rok se pozitivně změnil přístup k odborovým organizacím, jejich informovanost a sociální dialog. Nicméně stále se musíme aktivně zabývat otázkou zlepšování sociálních podmínek zaměstnanců a individuálního přístupu k zaměstnancům v naší společnosti. I nadále vidíme nemalý prostor ke zlepšení v těchto oblastech. V roce 2008 jsme na zaměstnanecké výhody vynaložili celkem 159 milionů Kč, tj Kč na jednoho zaměstnance. Příspěvek na ozdravný pobyt dětí zaměstnanců (ročně více než zaměstnanců. Min. 300 dětem zajišťuje společnost v průběhu zimních nebo letních prázdnin rekreační ozdravné pobyty). Příspěvek při narození dítěte - při narození nebo nezrušitelném osvojení dítěte, jednorázový finanční příspěvek 10 tisíc Kč. 1 týden dovolené na zotavenou více než, je zákonem stanovených 20 dnů. vitamínové programy na posílení imunity (v zimních měsících obdrží každý zaměstnanec ozdravný balíček vitamíny na posílení imunity a doplňkové léčebné produkty) program zdravé výživy (stravovací firmy působící v ArcelorMittal Ostrava nabízejí na svém jídelníčku pravidelně jídla se sníženým obsahem tuku.) správný pitný režim zaměstnanců na rizikových pracovištích (zaměstnancům na rizikových pracovištích jsou zdarma poskytovány minerální vody) Bezpečnost Politika bezpečnosti a zdraví Norma ISO BS OHSAS 18001: 2007: Skupina ArcelorMittal dělá vše proto, aby se stala nejbezpečnější ocelářskou společností na světě. Ochrana zdraví a bezpečnost při práci patří k nejvyšším prioritám i v Ostravě. Jen v loňském roce společnost do této oblasti investovala přes 130 milionů korun a ve výrazných investicích chce pokračovat i v budoucnosti. Z BOZP bylo během roku 2008 proškoleno 2682 zaměstnanců. V rámci politiky bezpečnosti a zdraví při práci ArcelorMittal Ostrava pokračuje v implementaci důležitého projektu Proces řízení uvědomění pro zlepšení ochrany zdraví a bezpečnosti při práci. Tento projekt obsahuje: Minuty pro bezpečnost Vyšetřování úrazů metodou Nitkového kříže Audity bezpečného chování Úspěšný projekt Řízení uvědomění, který v ArcelorMittal Ostrava pokračuje v letošním roce a obsahuje také programy, které jsou zaměřeny na identifikaci rizik všemi zaměstnanci a na celkové zlepšení povědomí o bezpečnosti a také zlepšení managementu bezpečnosti u dodavatelů. Získání Certifikátu OHSAS Intenzifikace a rozšíření Cesty k nulové úrazovosti Minimalizace počtu pracovních úrazů a nemocí z povolání Zlepšení analýzy rizik a realizace kroků ke snížení pracovních rizik Tato norma pro posuzování bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (OHSAS) specifikuje požadavky na systém managementu BOZP tak, aby organizace mohly řídit svá rizika a zlepšovat svou výkonnost v této oblasti. Norma neuvádí specifická kritéria výkonnosti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ani neposkytuje podrobné specifikace pro navrhování systému managementu pro tuto oblast. Certifikáty a uznání Dne 13. května 2008 obdržela naše společnost ocenění Bezpečný podnik od Státního inspektorátu práce. Dne 28. listopadu 2008 ArcelorMittal Ostrava a ArcelorMittal Tubular Products Ostrava získaly osvědčení BS OHSAS Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008 ArcelorMittal Ostrava 22 Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008 ArcelorMittal Ostrava

13 Četnost absenčních úrazů a zameškaných dnů ArcelorMittal a bezpečnost v roce 2009 Četnost absenčních úrazů Četnost zameškaných dnů Četnost absenčních úrazů (Frequency rate) byla v ArcelorMittal Ostrava v roce 2008 snížena z 2 v roce 2007 na hodnotu 1,7 úrazů na 1mil. odpracovaných hodin. Četnost zameškaných dnů (Severity rate) v ArcelorMittal Ostrava se v roce 2008 zvýšila oproti roku 2007 z 0,15 na 0,18 zameškaných dnů na tisíc odpracovaných hodin. Projekty v roce 2008 V roce 2008 proběhl v AMO významný projekt Zvýšení uvědomění o bezpečnostních rizicích v hutní společnosti: každý zaměstnanec cyklista obdržel od podniku cyklistickou helmu a reflexní vestu výroba filmů o pracovních úrazech v ArcelorMittal Ostrava Den zdraví a bezpečnosti Již podruhé se společnost ArcelorMittal Ostrava zapojila do celosvětové akce ArcelorMittal Den zdraví a bezpečnosti Josef Buryan, výrobní a technický ředitel a místopředseda představenstva ArcelorMittal Ostrava k této akci podotkl: Bezpečnost je prioritou, jež musí platit v každém okamžiku. Je prospěšné v tomto procesu věnovat jeden den v roce tomu, abychom si připomněli, že zdraví a bezpečnost je věcí nás všech. Tento druhý celosvětový Den zdraví a bezpečnosti je pro nás i vynikající příležitostí shromáždit nové nápady z celé naší společnosti a podělit se o nejlepší praxi s našimi kolegy po celém světě. V rámci tohoto dne se uskutečnila řada zajímavých přednášek, školení, předváděcích a jiných akcí, jako například: Konference o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci za přítomnosti zástupců místní samosprávy Minuty pro bezpečnost na pracovištích - rizika izolace, stísněné prostory, práce ve výškách a bezpečnost na železnici Film o vlivu alkoholu při práci - riskování a následky Přednášky o závislostech na alkoholu a drogách, způsoby zjišťování v organizmu (pro zaměstnance a učňovskou mládež) Spuštění programu bezpečnost ve vnitropodnikové dopravě Analýza rizik Kontrola cyklistů, řidičů aut, chodců Zdravý styl života Ukázky cvičení s použitím rehabilitačních pomůcek Týden zdravého stravování Průzkum a řešení požadavku zaměstnanců na ochranu rukou a dýchacích cest Prezentace nových typů OOPP - osobní ochranné pracovní pomůcky Den otevřených dveří hasičského záchranného sboru Výtvarná soutěž pro děti na téma bezpečnosti a zdraví Vyhodnocení nejlepších zlepšení v oblasti bezpečnosti práce Cesta k nulové úrazovosti. Naším cílem je dosáhnout toho, aby počet závažných a smrtelných pracovních úrazů byl nulový a abychom zcela zamezili ostatním pracovním úrazům nebo je minimalizovali. Do tohoto procesu jsou zapojeni všichni zaměstnanci. Využíváme zkušeností z minulých let i nových nástrojů, jako například: aplikace norem ArcelorMittal vrstvená hodnocení pořádku stanovení Zlatých pravidel BOZP opatření zabraňující opakovanému výskytu úrazů stanovení zodpovědnosti na různých úrovních řízení certifikace dle normy OHSAS pravidla pro práci externích firem apod. 23 Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008 ArcelorMittal Ostrava 24 Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008 ArcelorMittal Ostrava

14 Obohacujeme místní komunitu Naše přítomnost hraje velmi důležitou roli ve všech oblastech života lidí, kteří žijí či pracují v blízkosti naší společnosti. Chtěli bychom přispět k rozvoji silné a trvale udržitelné místní společnosti, proto jsme vnímaví k potřebám našeho okolí a snažíme se o aktivní partnerství s místními organizacemi a samosprávou. Nadace ArcelorMittal byla založena v květnu 2007 v Lucemburku. Jde o neziskovou organizaci, která se zaměřuje na formování a rozvoj sociální odpovědnosti společnosti ArcelorMittal vůči veřejnosti. Zejména v moravskoslezském regionu společnost podporuje celou řadu aktivit, a to ať už jde o projekty sportovní, kulturní, osvětově-vzdělávací či ekologické. Mezi oblasti, kam tradičně směřuje svou pomoc, patří zejména: 1. Vzdělávání Cílenou podporou komunity je rozvoj vzdělávací infrastruktury. Podpora vybavenosti jazykových a počítačových učeben na školách je součástí dlouholetého projektu, který se zaměřuje na rozvoj jazykových a technických dovedností mládeže. Nadace se zaměřuje na společenství v blízkosti jednotek skupiny, věnuje úsilí lepší identifikaci specifických potřeb všude tam, kde společnost ArcelorMittal provozuje své aktivity. Díky oblastem jako jsou vzdělávání, zdraví, bezpečnost a sociální podpora se Nadace snaží zajistit ekonomickou prosperitu těchto společenství. Upřednostňuje projekty, které se díky prvotní podpoře stanou soběstačnými a přispějí co největšímu počtu příjemců. Sociální strategií Nadace je zřizovat projekty, které maximalizují potenciál každé komunity, respektují její specifické potřeby o podporují lokální zdroje. Nadace podporuje podnikání v jednotlivých společenstvích tím, že pomáhá lidem rozvinout jejich vlastní talent. To je nejjistější způsob, jak zlepšit kvalitu života a přispět k trvale udržitelnému rozvoji. Spolupráce s Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou v Ostravě Dynamický rozvoj nových technologií v oboru v posledních letech vyústil ve velmi úzkou spolupráci s Vysokou školou báňskou. V roce 2008 byl jednou z nejvýznamnějších investic příspěvěk na výstavbu Technologického pavilonu, který slouží jako zázemí pro podnikatelský inkubátor firem s inovačním potenciálem a jako zázemí pro Regionální centrum transferu technologií. Studenti navštěvují společnost ArcelorMittal Ostrava, kde se mohou detailně seznámit s technologií výroby oceli. Po dohodě s univerzitou nabízí ArcelorMittal Ostrava nejen témata diplomových prací, ale i personální pomoc při jejich zpracování a koná se řada dalších společných aktivit. V roce 2008 společnost ArcelorMittal Ostrava podpořila 56 projektů v celkové hodnotě 32,9 milionů korun. Oblasti podpory rok vzdělávacích institucí vč. soukromých škol Oblast 2008 Vzdělání neziskových organizací či sdružení Životní prostředí sportovních klubů pracujících s dětmi a mláděží Sociální projekty významných kulturních akcí a festivalů Kultura a umění zdravotnických zařízení Zdraví a věda projektů v rámci ochrany životního prostředí Sport Aktivity pro zaměstnance Junior Achievement V roce 2008 Nadace ArcelorMittal navázala spolupráci s mezinárodní vzdělávací neziskovou organizací Junior Achievement a společně připravila dvoudenní vzdělávací projekt pro 90 studentů několika středních škol. Studenti v týmech řešili praktickou otázku z oblasti bezpečnosti při práci Jak motivovat zaměstnance, aby nosili ochranné pracovní pomůcky. Studenti měli možnost konzultovat dané téma s odborníky ze společnosti a zároveň si vyzkoušet týmovou práci a prezentaci vlastních nápadů před odbornou komisí. Projekt slouží jako podpora rozvoje technických a komunikačních dovedností studentů. 2. Zdraví a věda Tato oblast se soustřeďuje především na propagaci zdravého životního stylu a darování léků, nebo lékařských přístrojů či zařízení. Záchranka V rámci Dne zdraví v ArcelorMittal Ostrava jsme předali finanční příspěvek Záchranné službě Moravskoslezského kraje. Tento finanční příspěvek umožní vybavit vrtulník letecké záchranné služby a sanitní vůz intubačním fibroskopem pro zajištění dýchacích cest a transportním ventilátorem. Transportní ventilátor je zařízení, které umožní posádce poskytnout umělé dýchaní pacientům od novorozenců až po dospělé. Kapka naděje Prvním projektem roku 2008 se stal finanční příspěvek pro novorozenecké oddělení havířovské nemocnice. Prostřednictvím nadace Kapka naděje jsme finančně podpořili zakoupení nového inkubátoru. 25 Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008 ArcelorMittal Ostrava 26 Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008 ArcelorMittal Ostrava

15 3. Sociální projekty 5. Sport Přispíváme na sportovní pomůcky zdravotně postiženým lidem (v roce 2008 jsme zakoupili speciálně upravené vozíky na rugby ostravskému klubu SK Ostrava) Celé Česko čte dětem Všichni chceme, aby z našich dětí vyrostli moudří, dobří a šťastní lidé. Jak toho dosáhnout? Čtěme dětem! Společnost ArcelorMittal již od roku 2007 aktivně spolupracuje na kampani Celé Česko čte dětem. Cílem projektu je podpora emocionálního (psychického, myšlenkového a morálního) zdraví dětí a mládeže pomocí osvětové, výchovné, organizační a promoční činnosti. Investujme tedy po těch několik let vyrůstání našich dětí dvacet minut denně do hlasitého čtení - jim a s nimi - a vychovávejme z nich vnímavé čtenáře. V rámci spolupráce, kterou jsme navázali, navštěvují zaměstnanci naší společnosti děti v nemocnicích, ve školách i školkách a čtou jim pohádky. 4. Životní prostředí Plníme sliby dané městu Ostrava Hlavním komunitním projektem pro snížení dopadů na životní prostředí byla akce Ty vyhoď kelímek My zasadíme strom spojená s hudebním festivalem Colours of Ostrava. Společnost přislíbila za každou stovku sesbíraných kelímků vysazení jednoho stromu. Celkem bylo v rámci projektu vysázeno 1111 vzrostlých stromů v Ostravě a okolních obcích. Festival filmů o ekologii a životním prostředí TUR Ostrava ArcelorMittal Ostrava se stal hlavním partnerem festivalu filmů o trvale udržitelném rozvoji, který prezentuje krátké dokumentární filmy na témata životní styl a zdraví, média a ekologie, zelená planeta a člověk a společnost. Součástí festivalu byla i soutěž ArcelorMittal Ostrava pro studenty středních škol, která se týkala životního prostředí. Kiwanis Již více než 5 let je ArcelorMittal Ostrava aktivním partnerem Klubu Kiwanis. Malá hadrová panenka, která je vytvořena vězni v Ostravské věznici, má významnou úlohu při pobytu dětí v nemocnici. Lékaři mohou díky ní velmi snadno vysvětlit zákroky, které musí provést, a na druhou stranu také děti snadno ukáží, co je trápí. ArcelorMittal Ostrava ve spolupráci s Kiwanisem organizuje v Ostravě a okolních nemocnicích akce u příležitosti Mezinárodního dne dětí nebo Mikuláše. Výběh pro pandu červenou V roce 2008 jsme finančně podpořili ostravskou zoologickou zahradu. Díky ArcelorMittal Ostarva má panda červená, jedno z nejvzácnějších v zoo chovaných zvířat, nový domov. V rámci slavnostního otevření výběhu jsme v zoo pro stovky žáků z několika ostravských škol připravili celou řadu atrakcí a soutěží o ceny. Podporujeme projekty, jejichž záměrem je zpřístupnit sport dětem ze sociálně slabších rodin (pomoc při organizování fotbalových turnajů či olympiád). Dlouhodobě spolupracujeme s občanským sdružením TJ Mittal Ostrava, které sdružuje více než 12 sportovních klubů v rámci města Ostravy. I s handicapem se dá pracovat a úspěšně sportovat Stanislav Loska je jedním ze sto jedna handicapovaných, kteří pracují v ArcelorMittal Ostrava. Jako technolog závodu Servis je zodpovědný za pecní vyzdívky. Dnes patří Stanislav Loska k absolutní světové špičce mezi handicapovanými lyžaři. Je držitelem bronzové medaile ze zimní paralympiády v norském Lillehammeru v roce 1992, účastníkem mnoha evropských i světových šampionátů a paralympiád v alpském lyžování. Sportovní úspěchy na evropské i světové úrovni mu v roce 1994 vynesly ocenění nejlepšího českého handicapovaného sportovce roku Umění a kultura ArcelorMittal Ostrava podporuje kulturní události, například výstavy či koncerty. Společnost pravidelně přispívá například na mezinárodní hudební festivaly Janáčkovy Hukvaldy a Janáčkův Máj, mimo jiné podpořila také výstavu Ostrava Art, či mezinárodní festivaly Colours Of Ostrava a Souznění. Jsem rád, že i přes svůj handicap mám dobrou práci a že můj zaměstnavatel mi vychází při mých sportovních aktivitách všemožně vstříc. Bez pomoci rodiny, přátel a kolegů v zaměstnání bych se nikdy takto neprosadil, říká Stanislav Loska, který pracuje ve společnosti už více než 20 let a patří mezi nejlepší zaměstnance. ArcelorMittal Ostrava jej v rámci svých sponzorských aktivit dlouhodobě podporuje. Den dobrovolnictví V roce 2008 byl nově zahájen úspěšný projekt na podporu rozvoje dobrovolnictví v regionu ve spolupráci s mezinárodní humanitární organizací ADRA. Společnost nabídla zaměstnancům možnost pomoci vybrané neziskové organizaci dle svého vlastního výběru v rámci pracovního dne. Zaměstnanci měli svůj dobrovolný den plně hrazený. Více než čtyři stovky zaměstnanců společnosti ArcelorMittal Ostrava a ArcelorMittal Frýdek-Místek se zapojily do dobrovolné pomoci ve 34 neziskových organizacích. Akce byla silně podporována v rámci celé společnosti, od zástupců odborů společnosti, až po vrcholové vedení. Projekt plánuje společnost rozvíjet a podporovat také v příštích letech. 27 Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008 ArcelorMittal Ostrava 28 Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008 ArcelorMittal Ostrava

16 Firemní komunikace Firemní komunikaci rozdělujeme v naší společnosti na dvě základní oblasti na komunikaci interní, jejímž cílem je poskytovat efektivně informace dovnitř společnosti, a komunikaci externí, s jejíž pomocí se snažíme komunikovat s naším okolím tedy zejména veřejností. V oblasti interní komunikace ArcelorMittal Ostrava v maximální možné míře komunikuje se svými zaměstnanci. Využívá k tomu všech dostupných příležitostí. Vzájemný vztah zaměstnanec zaměstnavatel přitom není založený pouze na direktivním řízení, ale také na naslouchání názorům a potřebám. Vzniká tak motivující prostředí, které je posiluje týmovou práci, loajalitu a spokojenost. O maximální možnou a efektivní otevřenost a informovanost se společnost snaží také v oblasti externí komunikace. Cílem ArcelorMittal Ostrava je pozitivní vnímání okolím. K tomu je potřeba být transparentní otevřenou a nic neskrývající společností. Nejvýznamnější nástroje firemní komunikace: - Firemní y - Pravidelné komunikační schůzky - Nástěnky - Intranet - Internet - TV1 nově zřízené firemní televizní vysílání - Vydávání tiskových zpráv - Reklama. K informování veřejnosti používáme také reklamní prostor v elektronických a tištěných médiích. - Pravidelné setkávání se zástupci státu a regionu. Cílem těchto setkání je poskytnout zodpovědným pracovníkům dostatek informací o fungování naší společnosti. - Podpora neziskových organizací a regionálních projektů. Těmito kroky se ArcelorMittal Ostrava snaží nejen pomáhat těm,kteří to potřebují, ale také zvyšovat povědomí o naší společnosti a zájem o dění uvnitř společnosti. - Časopis společnosti ArcelorMittal Ostrava. Firemní časopis patří mezi tradiční informační nástroje v podniku. Vychází jednou měsíčně, obsahuje 12 stran aktualit, zpravodajství, reportáží, rozhovorů a důležitých oznámení. Je určen všem zaměstnancům společnosti, včetně dceřiných společností. Kromě toho je zasílán významným obchodním partnerům, knihovnám, orgánům státní správy a samosprávy, regionálním médiím a firmám, se kterými společnost spolupracuje. 29 Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008 ArcelorMittal Ostrava

17 Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008 byla vytištěna na recyklovatelném papíru.

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného z European Commission, DG - Justice, Freedom and Security

Více

Zpráva o udržitelném rozvoji. skupiny Czech Coal

Zpráva o udržitelném rozvoji. skupiny Czech Coal 2005 Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal v roce 2005 Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal v roce 2005 je inspirována mezinárodní

Více

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s.

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s. výroční zpráva 2013 Dalkia Česká republika, a.s. je tradičním výrobcem a dodavatelem tepla pro města a jejich obyvatele, průmyslové podniky, zdravotnická a školská zařízení, veřejné instituce a obchodní

Více

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 www.pwc.cz/csr Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Jak PwC Česká republika přispívá k rozvoji společnosti, v níž působí? foto Obsah Úvodní slovo Jiřího Mosera, řídícího

Více

10 let ArcelorMittal v Ostravě

10 let ArcelorMittal v Ostravě 10 let ArcelorMittal v Ostravě ArcelorMittal Ostrava, a.s. Vratimovská 689, 707 02 Ostrava-Kunčice, www.arcelormittal.cz Úvodní slovo 10 let je významná doba i v podniku, který má více než šedesátiletou

Více

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013. Datum publikování: 27. března 2014

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013. Datum publikování: 27. března 2014 Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013 Datum publikování: 27. března 2014 Obsah Profil skupiny Unipetrol... 4 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady... 7 Dopis akcionářům od předsedy představenstva

Více

TOP Odpovědná firma 2012

TOP Odpovědná firma 2012 TOP Odpovědná firma 2012 nezávislá národní cena za udržitelné a odpovědné podnikání, kterou pořádá a uděluje platforma Byznys pro společnost Cílem soutěže je akcentovat význam udržitelného a odpovědného

Více

Vytváření sdílených hodnot 2012

Vytváření sdílených hodnot 2012 Vytváření sdílených hodnot 2012 Zpráva o společenské odpovědnosti Nestlé v České a Slovenské republice OBSAH 1 Přístup Nestlé k podnikání a společenské odpovědnosti 2 Hodnotový řetězec Nestlé 3 Zemědělství

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

Udržitelný rozvoj. s materiály Isover

Udržitelný rozvoj. s materiály Isover Udržitelný rozvoj s materiály Isover obsah Slovo úvodem 3 Zaměření společnosti Saint-Gobain, strategie a cíle 3 Skupiny Saint-Gobain... 6 Principy, které nás spojují... 6 Saint-Gobain Construction Products

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Allianz pojišťovna, a. s. Výroční. S vámi od A do Z

Allianz pojišťovna, a. s. Výroční. S vámi od A do Z Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva 2012 S vámi od A do Z Základní ekonomické údaje Vybrané ukazatele (v mil. Kč) 2012 2011 Změna 2012/2011 Hrubé předepsané pojistné 11 568 11 044 4,7 % Životní pojištění

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM Tato publikace vychází v rámci projektu EU EQUAL Půl na půl rovné příležitosti žen a mužů koordinovaném Gender Studies, o.p.s., který je spolufinancován

Více

Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY. Průvodce novou firemní (r)evolucí

Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY. Průvodce novou firemní (r)evolucí Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY Průvodce novou firemní (r)evolucí Valerie Bockstette a Mike Stamp Doplněno českými případovými studiemi O FSG Hledáme lepší cesty, jak řešit společenské problémy FSG je nezisková

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

CO JE TO DIVERZITA, JAK SE PROJEVUJE, K ČEMU SLOUŽÍ?...

CO JE TO DIVERZITA, JAK SE PROJEVUJE, K ČEMU SLOUŽÍ?... Informace o problematice diverzity a Diversity Management Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 2 projektu Diverzita pro OZP, OP LZZ Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/12.00069 Zpracoval řešitelský

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR III. OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR Verze 7.0 ze dne 30. 6. 2014 Řídicí orgán: hlavní město Praha Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Odbor evropských fondů MHMP OBSAH ÚVOD...

Více

cesta k mobilitě neznají přesný cíl, proměňují sebe i každého, kdo se na ně vydá.

cesta k mobilitě neznají přesný cíl, proměňují sebe i každého, kdo se na ně vydá. výroční zpráva 2013 cesta k mobilitě Jsou cesty, na kterých jsme v cíli ještě dříve, než jsme vyjeli. Zatímco jsme tady, chceme už být tam. Cesta se stává otázkou času chceme být jinde co nejrychleji,

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ

UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ 1 ODBORNÝ GARANT: PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D. AUTOR TEXTU: PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D. Učební text č. 10 v rámci projektu Posilování sociálního

Více

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví,

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví, NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info

Více

PLNÁ VERZE ČERVEN 2011 I VERZE 12 NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+

PLNÁ VERZE ČERVEN 2011 I VERZE 12 NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ PLNÁ VERZE STRATEGICKÝ POZIČNÍ DOKUMENT NÁRODNÍ SÍTĚ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ČESKÉ REPUBLIKY PRO PŘÍPRAVU POLITIK ROZVOJE VENKOVA V RÁMCI PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ 2014

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Projednáno vládou České republiky se schválením usnesení vlády sportu v České republice. KONCEPCE STÁTNÍ PODPORY SPORTU V ČESKÉ REPUBLICE Obsah 1. Současný

Více

Regionální politika EU 2007 13

Regionální politika EU 2007 13 CS Milý čtenáři, ráda bych vám představila novou regionální politiku Evropské unie, která se opírá o rozmanitost, úkoly a možnosti evropských regionů. Plných 43 % hospodářské produkce a 75 % investic do

Více

Trvale udržitelný rozvoj

Trvale udržitelný rozvoj Trvale udržitelný rozvoj Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více