Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok ArcelorMittal Ostrava

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008. ArcelorMittal Ostrava"

Transkript

1 Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008 ArcelorMittal Ostrava

2 Obchodní jméno: ArcelorMittal Ostrava a.s. Adresa: Ostrava, Kunčice, Vratimovská č.p. 689, PSČ Česká republika IČ: DIČ: CZ Plně si uvědomujeme naši odpovědnost k regionu, ve kterém provozujeme naši činnost, i k lidem, kteří v tomto regionu žijí včetně našich zaměstnanců. Firemní odpovědností nazýváme zjednodušeně to; jak děláme to, co děláme. Naším cílem je stát se společností obdivovanou. Abychom toho dosáhli, vytvořili jsme vizi firemní odpovědnosti. Chceme se stát společností uznávanou a obdivovanou jak v regionu, tak i v celé zemi. Chceme být zaměstnavatelem s nejspokojenějšími zaměstnanci. Sousedem, který dovede naslouchat a drží své slovo a nejzelenější průmyslovou společností v České republice. Datum vzniku společnosti: (transformací ze státního podniku Nová Huť, který byl založen v roce 1951) OBSAH 3 Profil ArcelorMittal 6 Úvodní slovo generálního ředitele 7 Výrobní program 9 Naše priority 11 Transparentní řízení 12 Vyrábíme trvale udržitelnou ocel Politika životního prostředí 18 Investujeme do našich zaměstnanců Zdravý a vzdělaný zaměstnanec Spolupráce s odborovými organizacemi Politika bezpečnosti práce Cesta k nulové úrazovosti 26 Obohacujeme místní komunitu Chtěli bychom znát váš názor na naše aktivity v oblasti firemní odpovědnosti, i na tuto výroční zprávu. Napište nám: ArcelorMittal Ostrava a.s. Firemní odpovědnost Vratimovská Ostrava 7 Nebo pošlete mail: 02 Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008 ArcelorMittal Ostrava

3 ArcelorMittal je největší hutní společností na světě se závody ve více než 60 zemích. Společnost ArcelorMittal zaujímá vedoucí postavení na všech významných světových trzích včetně automobilového a stavebního, i na trhu s domácími spotřebiči a balící technikou. Je rovněž na vedoucí pozici v oblasti výzkumu a vývoje. ArcelorMittal disponuje vlastními zdroji surovin a rozsáhlou distribuční sítí. S výrobou ve více než 20 zemích na čtyřech kontinentech pokrývá společnost všechny klíčové trhy s ocelí od rozvojových až po ty vyspělé. ArcelorMittal prostřednictvím svých základních hodnot, kterými je dlouhodobá udržitelnost, kvalita a vůdcovství, vyjadřuje odhodlání chovat se zodpovědně z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví svých zaměstnanců, dodavatelů a společenství, ve kterém působí. Řídí se rovněž zásadou dlouhodobé udržitelnosti v oblasti životního prostředí a neobnovitelných zdrojů. Společnost ArcelorMittal si je vědoma své odpovědnosti při řešení problému globální změny klimatu; hraje hlavní roli v úsilí ocelářského průmyslu vyvíjet průlomové technologie ve výrobě oceli, aktivně zkoumá a vyvíjí technologie a řešení na bázi oceli, která pomáhají v boji proti změně klimatu. V roce 2008 ArcelorMittal dosáhl obratu ve výši 124,9 miliard dolarů a vyrobil 103,3 miliónů tun surové oceli, což představuje přibližně 10 % světové výroby oceli. Společnost ArcelorMittal je kótována na burze v New Yorku (MT), Amsterdamu (MT), Paříži (MT), Bruselu (MT), Lucemburku (MT) a na španělských burzách v Barceloně, Bilbau, Madridu a Valencii (MTS). Skupina ArcelorMittal není jen lídrem ocelářského průmyslu: chceme rovněž měnit budoucnost prostřednictvím firemní odpovědnosti. Jedná se o stěžejní část našich firemních hodnot, našeho firemního slibu. Pomáhá nám definovat naše postavení ve světě a naši roli ve společnosti jednoduše řečeno, firemní odpovědnost znamená, jak děláme to, co děláme. Víme, že jdeme cestou, jejíž součástí je firemní odpovědnost v současnosti se zaměřujeme na řízení rizik, ale postupně budeme schopni vytvářet ještě větší přidanou hodnotu pro naši firmu. Dosáhneme toho tím, že vytvoříme bezpečnější a zdravější pracoviště, budeme více oceňovat práci našich zaměstnanců, vyvíjet ekologičtější procesy a výrobky a přispívat k budování dlouhodobě udržitelných společenství. Oceňujeme, jak rychle a efektivně ArcelorMittal Ostrava komunikuje se zástupci místních obcí, což postupně formuje naše obchodní rozhodnutí. Remi Boyer viceprezident pro Firemní odpovědnost skupiny ArcelorMittal Udržitelnost Kvalita Vůdcovství Uvědomujeme si, že s naší pozicí v oblasti výroby oceli je spojena také výjimečná odpovědnost. Jsme proto odhodláni nastavit celosvětově akceptovatelné standardy tak, aby odpovídaly potřebám i příštích generací. Naším cílem je pokračovat jako vedoucí společnost na trhu v zahájené transformaci světového ocelářského průmyslu. Máme jasnou vizi budoucnosti založenou na pevně stanovených hodnotách. Udržitelnost Řídíme evoluci v oblasti ocelářství, abychom zajistili nejlepší budoucnost pro tento průmysl a pro generace, které přijdou po nás Náš závazek ke světu okolo nás přesahuje hranice hospodářského výsledku, zahrnuje lidi, do kterých investujeme, komunity, které podporujeme, a svět, ve kterém podnikáme. Tento dlouhodobý přístup je klíčovým bodem naší podnikatelské filozofie. Kvalita Hledíme kupředu, abychom si dokázali představit, jak bude vypadat ocel zítřka Protože konečná kvalita závisí na kvalitě lidí, hledáme možnosti, jak přilákat a vychovat nejlepší lidi, kteří by poskytovali dokonalá řešení našim zákazníkům. Vůdcovství Jsme vizionáři, kteří denně vytvářejí nové podnikatelské příležitosti Nyní se dostáváme za hranice toho, co svět očekává od oceli. Tento podnikatelský přístup nás předurčuje být v čele ocelářského průmyslu. 03 Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008 ArcelorMittal Ostrava 04 Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008 ArcelorMittal Ostrava

4 Dostává se vám do rukou první vydání zprávy o firemní odpovědnosti společnosti ArcelorMittal Ostrava. Jsme hrdi, že jsme tak udělali konkrétní krok k tomu, abychom prokázali, že naše společnost je skutečně odpovědným občanem. Pevně věříme, že směřujeme k bezpečné a udržitelné výrobě oceli. Udržitelnost má tři jasné dimenze: bezpečnost a ochranu zdraví, odpovědnost vůči životnímu prostředí a odpovědnost vůči zainteresovaným skupinám. Jde současně o shrnutí toho, co pro nás představuje firemní odpovědnost. ArcelorMittal Ostrava a.s. Je největší hutní firmou v České republice. Patří do skupiny ArcelorMittal, která je největší světovou ocelářskou společností. Patří mezi: největší plátce daní v České republice. největší vývozce hutního materiálu z České republiky. největší investory v České republice. nejlepší hutní podniky v oblasti bezpečnosti práce. největší zaměstnavatele nejen v Moravskoslezském kraji. zaměstnavatele, kteří svým pracovníkům vyplácejí nejvyšší průměrnou mzdu v Moravskoslezském kraji. ArcelorMittal Ostrava se zaměřuje především na výrobu a zpracování oceli. V roce 2008 vyrobila společnost 2,62 mil. tun oceli. Největší podíl hutní výroby tvoří dlouhé a ploché válcované výrobky. Strojírenská výroba produkuje z největší části důlní výztuže a silniční svodidla. Servis a obslužné činnosti jsou v převážné míře zajišťovány vlastními obslužnými závody. Ekonomické ukazatele Mil. Kč Celkové tržby EBITDA EBIT/Provozní hospodářský výsledek Hrubé investice (nárůst majetku) Konečný stav zaměstnanců Průměrný stav zaměstnanců Daň splatná + odložená Dary 28 Fixní náklady Aktiva Vlastní kapitál Ostatní pasiva Naše vize Vyrábět a dodávat zákazníkům výrobky a polotovary z oceli s vysokou užitnou hodnotou, vyráběné ekologicky šetrnými a bezpečnými postupy a poskytovat související služby. Největšími akcionáři jsou: MITTAL STEEL HOLDINGS A. G. (71,579 % akcií), Harvton Investment Ltd. (13,881 % akcií) a Ministerstvo financí (10,969 % akcií). Mittal Steel Holdings AG HARVTON INVESTMENTS LIMITED Česká republika - Ministerstvo financí ČR DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI s rozhodujícím vlastnickým vlivem ArcelorMittal Ostrava a.s. Název společnosti : Podíl ArcelorMittal Ostrava a.s. Základní kapitál (%) (v TKč) (v TKč) NOVÁ HUŤ - Projekce, spol. s r.o NOVÁ HUŤ - OSTRAHA, spol. s r.o Hoteltrans s.r.o ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s NOVÁ HUŤ HUNGÁRIA Rt. (v konkurzu) Mezisoučet Bezpečnost a ochrana zdraví Úrazová četnost se po privatizaci společnosti výrazně zlepšila. Počet absenčních úrazů se v rozmezí let 2004 až 2007 meziročně snižoval o 50 procent. Nastartovali jsme rovněž velmi ambiciózní program Cesta k nulové úrazovosti, jehož cílem je práce bez absenčních úrazů. Bohužel v našem odvětví zatím stále dochází ke smrtelným úrazům: přestože v roce 2007 jsme neměli žádný smrtelný úraz, v roce 2008 jsme jeden zaznamenali. Proto je naším nejvyšším zájmem pracovat bez smrtelných a vážných úrazů. Bezpečnost a ochrana zdraví je pro nás prioritou číslo jedna, což je reflektováno i v naší organizační struktuře. Ředitel pro bezpečnost je podřízen přímo generálnímu řediteli a má dostatečné pravomoci, aby mohl zasáhnout v případě jakýchkoliv činností, které považuje za nebezpečné. V roce 2008 jsme zahájili intenzivní program vedoucí ke zvýšení povědomí o bezpečnosti i mezi zaměstnanci externích firem. Zavedli jsme také systém identifikace nováčků ve společnosti tím, že je vybavujeme oranžovými helmami je to indikátor, který automaticky zajistí vysokou míru podpory a dohledu ze strany zkušenějších kolegů na pracovišti. Odpovědnost vůči životnímu prostředí Jsme si plně vědomi našeho vlivu na ekologii a odpovědnosti za to, abychom vytvářeli podmínky pro zlepšování kvality ovzduší ve zdejším regionu. Závazek naší společnosti vůči životnímu prostředí je jasně vidět i v tom, že jsme vytvořili pozici ředitele pro životní prostředí, který má neomezené pravomoci, aby zajistil plnění všech ekologických limitů. Jsme toho názoru, že patříme mezi nemnoho společností v České republice a jsme snad jedinou společností v Moravskoslezském kraji, která vytvořila ve své organizační struktuře tuto pozici pro životní prostředí. Během roku 2008 jsme také zavedli nepřetržitou bezplatnou Zelenou linku, která umožňuje občanům, aby nám sdělili své připomínky. Garantujeme jim naši reakci během tří pracovních dnů. Zahájili jsme několik dlouhodobých a krátkodobých projektů, které přispějí ke snížení emisí prachu a CO 2. Iniciativy vedoucí ke snižování naší ekologické stopy sahají dokonce do oblastí mimo naše výrobní zařízení: během hudebního festivalu Colours of Ostrava v roce 2008 jsme se zavázali, že do června 2009 vysadíme 1111 stromů. Do konce roku 2008 jsme jich vysázeli 680. Celý závazek jsme pak splnili v předstihu již v květnu Spolupráce se zainteresovanými skupinami Rok 2008 byl pro nás přelomový v míře intenzity a kvality komunikace a aktivní spolupráce se zainteresovanými skupinami. V průběhu roku jsme ustanovili čtvrtletní schůzky se starosty okolních obvodů a účastnili se několika zasedání jejich zastupitelstev. Začali jsme vydávat bulletin firemní odpovědnosti, aby zainteresované skupiny a instituce byly plně a aktuálně informovány o aktivitách společnosti. Pozvali jsme také občany, zástupce regionálních úřadů a zainteresovaných skupin na návštěvu našeho podniku, aby se mohli sami přesvědčit o našich iniciativách směřujících k udržitelnosti. Jsme velice ochotným partnerem v podpoře kulturních akcí, které jsou silně spojené s bohatou tradicí Moravskoslezského kraje. Velmi rádi se zapojujeme do projektů, které se týkají vzdělávání dětí a pomoci postiženým občanům. Naše webové stránky firemní odpovědnosti byly zprovozněny v průběhu hodnoceného roku a vítáme další návrhy, jak je učinit co možná nejpřátelštější vůči uživatelům. Vize pro rok 2009 Globální ekonomická krize představuje velkou výzvu pro naše aktivity v oblasti udržitelnosti. Ačkoliv jsme nuceni přehodnocovat priority našich investičních programů, i nadále věnujeme finanční prostředky na důležité projekty, které se týkají dvou oblastí: bezpečnosti a ochrany zdraví a životního prostředí. Společnost ArcelorMittal Ostrava je odhodlána stát se nejlepší firmou v oblasti hutnictví v České republice. V roce 2008 jsme najali nezávislou společnost PriceWaterhouse Coopers, aby systematicky posoudila rozdíl mezi našimi ambicemi v oblasti udržitelnosti a tím, jak nás vnímají zainteresované skupiny. Doporučení této studie jsou implementována v roce Motivace zaměstnanců a oceňování lidí je nedílnou součástí vize naší organizace. V roce 2008 jsme pod vedením konzultantů Hewitt Associates provedli průzkum motivovanosti našich zaměstnanců. Na základě tohoto průzkumu iniciujeme vhodná opatření, která by měla jejich motivovanost zlepšit. Zavázali jsme se zajistit vysokou úroveň transparentnosti a podnikového řízení. Tato zpráva firemní odpovědnosti je významným krokem směrem k transparentnímu komunikačnímu procesu. Náš program udržitelnosti je kontrolován Komisí firemní odpovědnosti, která je složena z vrcholového managementu, odborových předáků a nezávislého zástupce zainteresovaných skupin. Komise firemní odpovědnosti předkládá svou zprávu představenstvu, které následně informuje dozorčí radu společnosti. Udržitelnost je cesta, která nikdy nekončí. Budeme vám i nadále poskytovat aktuální informace, které i díky vašim názorům přispějí k dosažení našeho cíle. Sanjay Samaddar generální ředitel a předseda představenstva ArcelorMittal Ostrava 05 Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008 ArcelorMittal Ostrava 06 Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008 ArcelorMittal Ostrava

5 ArcelorMittal Ostrava je největším výrobcem oceli v České republice. ArcelorMittal Ostrava je největším dodavatelem širokého sortimentu výrobků, které slouží k uspokojování potřeb mnoha koncových uživatelů. Ročně vyrobíme přes 3 milióny tun oceli, exportujeme zhruba 60 % produkce do více než 80 zemí celého světa. Našimi zákazníky jsou firmy podnikající zejména ve stavebnictví, těžebním průmyslu, strojírenství, dopravě, energetice a přepravě médií produktovody. Schematické znázornění uzavřeného hutního cyklu Ploché výrobky - za tepla válcované svitky, pásy a plechy - za studena válcované profily Užití: žluté zboží (bagry, buldozery, manipulátory), svařované trubky pro rozvody vody, plynu a ropy; svodidla, ocelové konstrukce, tvarové výpalky. Po dalším zpracování ve válcovnách za studena: plechy pro elektrotechniku, bílé zboží (skříně praček, ledniček), díly pro automobilový průmysl (drobné díly a příslušenství). Dlouhé výrobky - nosníky, tyče, betonářská ocel, válcovaný drát Užití: Ocelové konstrukce, stropní překlady, stožáry el. rozvodů, různé výrobky strojírenství, výroba armovacích sítí a armatury pro výztuž do betonu, výroba taženého drátu, hřebíků, spojovacích částí. Potažení za studena: nákupní košíky, oplocení, sítě, vázací dráty. Strojírenské výrobky - odlitky, důlní ocelové výztuže, silniční svodidla, speciální lehké kolejnice Užití: strojírenství, výztuže tunelů, výztuže chodeb při podzemním dobýváni, bezpečnostní záchytné systémy na silnicích, dálnicích a mostech, lehké jeřábové tratě, důlní tratě. Další produkty Koks - Pro výrobu koksu se používá zejména uhlí z ostravsko-karvinského revíru, které má nízký obsah síry a vhodné vlastnosti ke koksování. Surový černouhelný dehet - Vzniká při vysokoteplotní karbonizaci černého uhlí. Je zpracováván v chemickém průmyslu na finální výrobky. Kapalná síra - Využívá se v chemickém a papírenském průmyslu. Koksárenský plyn technický čistý - Je určen pro vnitřní potřebu společnosti ArcelorMittal Ostrava. Surový koksárenský benzol - Získává se z koksárenského plynu vypíráním pracím olejem, z něhož se pak destilací odděluje surový benzol. 07 Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008 ArcelorMittal Ostrava 08 Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008 ArcelorMittal Ostrava

6 Naše priority Důkazem, že odpovědné chování má přímý vliv na podnikání ArcelorMittal Ostrava, je rozšíření strategických cílů. Vedle tradičních ekonomických záměrů patří mezi současné priority i cíle jednoznačně orientované ve prospěch celé společnosti. Jde například o maximální ochranu životního prostředí, sociální prospěšnost či posilování vlivu na zdravý rozvoj komunity. Jejich prostřednictvím je naplňována vize společnosti, která za daleko podstatnější než krátkodobé cíle a maximální zisk považuje naplňování dlouhodobých cílů při optimální ziskovosti. Na podzim roku 2008 se rozhodla společnost ArcelorMittal Ostrava vyhodnotit aktivity firemní odpovědnosti a požádala o spolupráci společnost Pricewaterhouse Coopers a Vysokou školu báňskou v Ostravě. Tito přispěli svými zkušenostmi a znalostí místního prostředí ke vzniku kvalitní Firemní odpovědnost vytváří hodnoty pro společnost a přínosné studie firemní odpovědnosti společnosti ArcelorMittal Ostrava. Seminář, který se konal za účasti vrcholného vedení společnosti, přinesl zajímavý pohled na firemní odpovědnost uvnitř společnosti. Výsledkem tohoto semináře bylo vytvoření Emise Odměňování zaměstnanců Rozvoj zaměstnanců Partnerství s komunitou Zdravá komunita dlouhodobé strategie, priorit a cílů společnosti. Tato studie zároveň velmi dobře napomohla identifikovat cílové skupiny ve vztahu k jednotlivým oblastem, na které se společnost zaměřuje. Žádná firma nevytváří svým podnikáním pouze ekonomické vztahy, ale ovlivňuje také své okolí (životní prostředí, komunitu, sociální situaci zaměstnanců apod.) a naopak okolí zase výrazně ovlivňuje úspěch firmy. Fungování ArcelorMittal Ostrava není proto založeno jen na kvalitní výrobě a uspokojování potřeb zákazníků. Významný důraz je rovněž kladen na působení v roli dobrého a zodpovědného souseda, kterého si lidé mohou vážit. Dlouhodobým cílem společnosti je, aby z její přítomnosti na Ostravsku profitovali všichni zúčastnění tedy nejen akcionáři, ale i obchodní partneři, zaměstnanci, okolní obce, místní sdružení a spolky, region i Česká republika. Veškeré aktivity v oblasti firemní odpovědnosti ArcelorMittal Ostrava lze rozdělit do čtyř základních skupin. Jde o kategorie, které se zaměřují na plnění cílů vůči zaměstnancům, životnímu prostředí a komunitám. ArcelorMittal mění budoucnost prostřednictvím... Vše je pak podpořeno čtvrtou, transparentním řízením. Strategií ArcelorMittal Ostrava je přitom maximalizovat prospěch, který svým podnikáním přináší společnosti jako celku, a minimalizovat jeho nepříznivé dopady. Vytváření hodnot Soulad s právními předpisy Rozvoj vzdělanosti v oblasti Investic do zaměstnanců Investic do životního prostředí Podpory okolní komunity Transparentní řízení Otevřenost a transparentnost v komunikaci Nábor talentů Chceme, aby se každý náš zaměstnanec citíl nepostradatelný. Využíváme našich zkušeností v ocelářství k vývoji procesů, které budou šetrnější k životnímu prostředí. Naše existence hraje důležitou roli ve všech oblastech, ve kterých se pohybujeme. Narušení hodnot Zdraví a bezpečnost při práci Snižování dopadu na ŽP Místní ekonomický rozvoj Výzkum a vývoj Vše je podporováno transparentním řízením. Řízení rizik Efektivita výroby Vytváření hodnot 09 Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008 ArcelorMittal Ostrava 10 Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008 ArcelorMittal Ostrava

7 Transparentní řízení Transparentní řízení je nedílnou součástí firemní odpovědnosti naší společnosti. Je totiž podstatnou součástí dialogů a budovaní důvěry akcionářů a cílových skupin. Věříme v transparentnost, která je založena na porozumění a pochopení reality obchodování. Z důvodu posílení významu firemní odpovědnosti v ArcelorMittal Ostrava se společnost rozhodla změnit od roku 2008 organizační strukturu orgánů zodpovědných za tuto oblast. Kdo řídí politiku firemní odpovědnosti v ArcelorMittal Ostrava? Představenstvo Politika firemní odpovědnosti ArcelorMittal Ostrava je plně v souladu s politikou firemní odpovědnosti celé skupiny ArcelorMittal. V návaznosti na priority a cíle skupiny v této oblasti stanovuje představenstvo základní vize a dlouhodobé cíle firmy. Průběžně monitoruje jejich naplňování a za jejich splnění nese také finální odpovědnost. Komise firemní odpovědnosti Hlavním posláním komise je rozpracování základních vizí a cílů představenstva v oblasti firemní odpovědnosti do konkrétních úkolů pro jednotlivé oblasti. Členové komise jsou následně v rámci svého firemního zařazení odpovědni za plnění těchto konkrétních úkolů. Kromě zástupců vedení společnosti a zástupců zaměstnanců jsou jejími členy pracovníci zastřešující oblast ekologie, financování, bezpečnosti práce, lidských zdrojů, komunikace a nadační činností. Komise se podílí na vytváření image společnosti a má na starosti zajištění informovanosti zaměstnanců o společensky odpovědných aktivitách ArcelorMittal Ostrava. Svou činností je přímo odpovědná představenstvu společnosti. Hlavním úkolem komise je usilovat o to, aby společnost ArcelorMittal Ostrava vyráběla Bezpečnou a trvale udržitelnou ocel. Komise firemní odpovědnosti Generální ředitel a předseda představenstva (předseda) Ochrana životního prostředí Ing. Petr Baranek, ředitel pro životní prostředí Životní prostředí úvod a základní principy ArcelorMittal Ostrava považuje ochranu životního prostředí za svou prioritu. Od roku 1990 společnost do ekologických projektů investovala přes 6 miliard korun, z toho téměř 1 miliardu korun v posledních dvou letech. Naším cílem je vyrábět ocel trvale udržitelným způsobem. K dosažení tohoto cíle zavádíme veškeré nejlepší dostupné techniky v těch oblastech, kde dosud provozovány nejsou. Věříme, že cílového stavu dosáhneme nejpozději do pěti let. Zvláště na počátku devadesátých let směřovalo do ekologie až 30 % veškerých investic. I díky nim se podařilo v letech snížit objem tuhých emisí více než pětinásobně. Ty dnes představují pouhá 2 % stavu z počátku šedesátých let. Ocelářský průmysl bohužel patří ze své podstaty mezi nejvýznamnější znečišťovatele životního prostředí. Aby zmírnil veškeré související efekty, investuje ArcelorMittal do nejvyššího ekonomicky a technologicky možného zabezpečení výroby oceli. Dlouhodobým cílem společnosti je minimalizovat dopady vlastní činnosti na prostředí, ve kterém působí. Pro snadnou komunikaci s občany byla zřízena bezplatná Zelená linka: ArcelorMittal Ostrava - Investice Projekty celkem Životní prostředí Bezpečnost Ředitel pro životní prostředí (místopředseda) Ředitel pro bezpečnost a zdraví Ředitel pro výrobu a techniku Personální ředitel Zástupce zainteresovaných stran Zástupce odborů 1 Ředitel pro vnější vztahy Finanční ředitel Výkonný zástupce GŘ Vedoucí firemní odpovědnosti Zástupce odborů 2 Specialista firemní odpovědnosti 11 Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008 ArcelorMittal Ostrava 12 Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008 ArcelorMittal Ostrava

8 Certifikace ISO Základem pro veškerá rozhodnutí ArcelorMittal Ostrava v ekologické oblasti jsou zákony a směrnice platné v ČR i EU. Společnost navíc dodržuje pravidla daná mezinárodně akceptovanou normou pro systémy ekologického managementu ISO 14001, která zakotvuje kontrolu dodržování předepsaných procedur formou pravidelných nezávislých auditů. V současné době jsou podle normy ISO certifikovány všechny výrobní závody. Environmentální politika ArcelorMittal 1. Implementace Systému enviromentálního managmentu včetně certifikátu ISO pro všechna výrobní zařízení 2. Plnění všech relevantních ekologických zákonů a vyhlášek a dalších závazků společnosti 3. Neustálé zlepšování v oblasti ekologie, využití systematického monitoringu a zaměření na prevenci znečištění 4. Vývoj, zlepšování a použivání ekologických výrobních metod s malým vlivem na životní prostředí s využitím místně dostupných surovin 5. Vývoj a výroba ekologických výrobků se zaměřením na jejich použití a následnou recyklaci 6. Efektivní využití přírodních zdrojů, energie a půdy 7. Řízení a snižování CO 2 z výroby oceli všude tam, kde je to technicky a ekonomicky možné 8. Oddanost a zodpovědnost zaměstnanců v oblasti ochrany životního prostředí 9. Znalost a respekt dodavatelů ve vztahu k ekologické politice a společnosti ArcelorMittal 10. Otevřená komunikace a dialog se všemi zúčastněnými, kterých se dotýkají aktivity společnosti ArcelorMittal Ochrana ovzduší Zásadním problémem ostravského regionu jsou imise tuhých znečišťujících látek (TZL). Přesto, že ve srovnání s rokem 1990 vypouští ArcelorMittal Ostrava do ovzduší méně než desetinu těchto škodlivin, jsou povolené imisní limity prachu frakce PM10, i z důvodu velké koncentrace průmyslu v regionu, stále překračovány. Společnost si plně uvědomuje svůj podíl na tomto stavu a odpovědnost, která je s tím spojena. Cílem ArcelorMittal Ostrava je proto množství vypouštěných škodlivin do ovzduší i nadále výrazně snižovat. S ohledem na zásadní zdroj TZL, kterým je provoz aglomerace, bude modernizace směřovat právě tímto směrem. Po realizaci plánovaných investičních akcí by měl roční objem emisí tuhých znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší klesnout na 1300 tun, což je při standardní výrobě pod 70 procenty současného stavu. Nejvýznamnější plánované projekty v ochraně ovzduší ArcelorMittal si uvědomuje svou odpovědnosti vůči svému okolí, a proto zvýšil frekvenci čištění komunikací a zařízení a zároveň investoval do opatření, která snižují fugitivní emise. Rekonstrukce stávajícího odprašování spékacích pásů aglomerace Investice bude dokončena v roce 2011 Hlavním cílem této investice je snížení emisí prachu, které vznikají při výrobě aglomerátu, na minimální úroveň. Přijatá opatření zajistí, že ArcelorMittal Ostrava bude s velkou rezervou splňovat státem zpřísněné emisní limity a stanovené emisní stropy. Spotřeba energie a emise CO 2 na tunu hotového výrobku v ocelářském průmyslu EU ( ) Skleníkové plyny - emise CO 2 I přes nejmodernější dostupné technologie patří ocelářský průmysl mezi ta odvětví, kteá jsou energeticky náročnější a nejvíce znečišťují životní prostředí. Velkým problémem, se kterým se potýkají všechny ocelárny na světě, jsou emise CO 2. Právě o nich se spekuluje jako o jedné z možných příčin změny klimatu. K významnému poklesu produkce CO 2 na konečný ocelový výrobek dosud vedlo snižování spotřeby energií, zvyšování recyklace oceli a účinností materiálu. Přesto, však výroba každé nové tuny primární oceli stále znamená zhruba dvoutunovou emisi CO 2, a to i při použití nejmodernějších technologiích. Další snížení emisí z tohoto stavu téměř teoretického minima - bude podle řady odborníků možné již pouze vývojem nového systému recyklací nebo aplikací komplexních technologických změn. Vedení skupiny ArcelorMittal považuje řešení emisí skleníkových plynů za jednu ze svých priorit, do které investuje miliardové částky. Jedním z pilotních projektů, do něhož se zapojila i ArcelorMittal Ostrava, je měření a srovnávání emisí jednotlivých společností ve skupině. To umožňuje na základě dobrých příkladů z praxe odhalovat případné rezervy. Vývoj emisí TZL, SO 2 a NO X v letech Emission development Vývoj emisí of Dust, TZL, SO SO 22 a and NO x v NO letech X in the years 1996 to ,000 Emise [t/rok] Emission [t/y] ,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 0,500 Produkce oceli a surového železa [mil. t/rok] Steel and Pig iron production [milion t/y] Rok/Year TZL SO2 NOx Ocel Sur. železo TZL/Dust SO2 NOx Ocel/Steel Sur. železo / Pig Iron 0, Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008 ArcelorMittal Ostrava 14 Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008 ArcelorMittal Ostrava

9 Odpady Ochrana povrchových a podzemních vod Integrovaný hutní podnik, jakým je ArcelorMittal Ostrava, je významným spotřebitelem vody. V roce 2008 společnost odebrala celkem 21,76 mil. m 3 vody, a to z vodního díla Žermanice (21,04 mil. m 3 ), z řeky Ostravice (0,02 mil. m 3 ) a z vodovodu pro veřejnou potřebu (0,70 mil. m 3 pitné vody). Při nakládání s vodami se řídí ArcelorMittal Ostrava stanoveným základním přístupem k životnímu prostředí - tedy pravidly prevence a minimalizace. Společnost se snaží maximálně snižovat odběr vody z externích zdrojů a v největší možné míře využívat v rámci závodů recirkulovanou vodu. Největší podíl recirkulace je v současnosti dosahován u chladicích vod, jde o více než 90 %. Společnost se rovněž zaměřuje na úpravu technologických postupů přímo při výrobě, aby tak snížila množství vody potřebné k provozu jednotlivých zařízení. Ocel je ideální produkt Ocel má proti ostatním průmyslovým výrobkům jednu zásadní výhodu. Je stoprocentně recyklovatelná. ArcelorMittal Ostrava zpracuje každý měsíc přes 76 tisíc tun železného šrotu, což představuje zhruba 30 % vsázky. Opětovné zpracování má i další pozitivní vlastnost energeticky je daleko méně náročné než primární výroba oceli. Nakládání s odpady ArcelorMittal Ostrava dlouhodobě pracuje na snižování množství odpadů. Velkou pozornost věnuje předcházení vzniku odpadů a zabezpečení maximální recyklace. Ve vyhledávání možností, jak odpad, který vzniká při výrobě oceli, znovu využívat, je společnost velmi úspěšná. Svědčí o tom fakt, že pokud v roce 2000, kdy vyrobila 2,5 mil. tun oceli, vyprodukovala více než 800 tisíc tun odpadů, pak v roce 2008 při výrobě 2,6 mil tun vyprodukovala pouze necelých 270 tisíc tun odpadů, tedy třetinu původního objemu. Veškeré odpady, které společnost ArcelorMittal vyprodukuje, jsou v souladu s právními předpisy České republiky předávány oprávněným osobám k dalšímu využití nebo odstranění. Společnost produkuje tyto druhy velkoobjemových odpadů, z nichž některé jsou certifikovány jako výrobky a používají se převážně ve stavebnictví: Popílek ze spalování uhlí Popílek vzniká při výrobě páry a elektrické energie. Jde o tuhé látky zachycené ve filtrech odprašovacích zařízení jednotlivých kotlů teplárny závodu 4 Energetika. Roční výroba páry v teplárně se pohybuje kolem 20 mil. GJ. Tomuto množství odpovídá produkce 131 tisíc tun popílku. Významná část popílku je využívána ve stavebnictví a při rekultivaci pozemků. Škvára, struska a kotelní prach Tento druh odpadu je tvořen nespálenými zbytky při spalování v kotlích teplárny. Ročně ho naše společnost vyprodukuje kolem 8 tisíc tun. Kal z čištění plynů Tyto kaly vznikají při mokrém způsobu čištění spalin tandemových pecí ocelárny a vysokých pecí. Při výrobě 2,6 mil. tun surové oceli vzniká přibližně 60 tisíc tun těchto kalů. Využívány jsou zejména pro rekultivace pozemků. Vysokopecní struska vznikající při výrobě surového železa Z tohoto produktu se vyrábí umělé kamenivo a granulát. Ročně společnost vyrobí zhruba 540 tisíc tun granulátu a 490 tisíc tun kameniva. Neupravená struska Tato struska vzniká při teplotní a chemické homogenizaci oceli v pánvových pecích závodu 13 Ocelárna. Ze 74 tisíc tun této strusky, kterou ročně společnost vyprodukuje, se část využívá při zemních pracích. Vyzdívka a žáruvzdorný materiál Jde o použité vyzdívky a materiály opravovaných metalurgických výrobních zařízení. Ročně jich společnost vyprodukuje okolo 80 tisíc tun. Zhruba 10 % produkce tohoto odpadu je recyklováno a znovu využito při opravách metalurgických agregátů. Zbývající množství je využíváno ve stavebnictví. Kal z čištění průmyslových odpadních vod Jde o tzv. čistírenské kaly. Vznikají v průmyslových čistírnách odpadních vod Lučina a Ostravice. Čistírenské kaly jsou usazeniny z vyčištěných vod z tzv. kalových polí nebo stejné čistírenské kaly odvodněné na horizontální odstředivce. Ročně jich společnost vyprodukuje kolem 14 tisíc tun. Odpadní písek Vzniká v provozu slévárny při výrobě odlitků. Ročně jej společnost vyprodukuje zhruba 10 tisíc tun. Celé toto množství je využíváno ve stavebnictví. ArcelorMittal Ostrava všechny své odpadní vody před jejich vypouštěním čistí. Výjimkou jsou průsakové vody z odvalu Lihovarská. Ty jsou využívány pro granulaci strusky a pouze jejich přebytek je vypouštěn do řeky Lučiny. Toto množství představuje méně než 1% celkového objemu vypouštěných odpadních vod. Veškeré odpadní vody průmyslové, splaškové a dešťové jsou odváděny jednotným kanalizačním systémem na 2 koncové mechanicko-chemické čistírny Lučina a Ostravice. Téměř 20 % takto vyčištěných odpadních vod je zpětně využito jako voda provozní přídavná. Fenolčpavkové vody jsou vedlejším produktem při výrobě koksu. Tyto vody jsou předčištěny na biologické čistírně odpadních vod a samostatně odváděny na Ústřední čistírnu odpadních vod v Ostravě - Přívoze. ArcelorMittal Ostrava neodebírá podzemní vodu. Jeho aktivita v této oblasti je zaměřena zejména na ochranu podzemních vod před kontaminací závadnými látkami a na sanaci starých ekologických zátěží. Největší investice do zlepšení kvality vod ArcelorMittal Ostrava vynakládá nemalé finanční prostředky do vodního hospodářství. Rozhodující stavby realizovala společnost už v minulých letech. V současnosti se zaměřuje především na modernizaci technologií, které budou mít přímý dopad na zlepšení kvality podzemních vod, kde plánuje investovat do roku 2010 více než 81milionů korun. Rekonstrukce kondenzace č. 4 Investice bude dokončena do konce roku 2010 Zabezpečení benzolky proti dotaci závadných látek Investice bude dokončena do konce roku Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008 ArcelorMittal Ostrava Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008 ArcelorMittal Ostrava

10 Investice v souvislosti s nakládáním odpadů Mezi nejvýznamnější opatření, která společnost v oblasti recyklace odpadů dosud realizovala, patří mimo jiné zařízení pro odolejování okují a okujových kalů. Zařízení pro odolejování okují a okujových kalů Využívání okují a okujových kalů v hutích bylo omezené, neboť tyto kovonosné materiály (odpady) obsahují olej. Proto ArcelorMittal Ostrava ve spolupráci s Výzkumným ústavem chemických zařízení, začala řešit tento ekologický problém. V roce 1999 bylo vyvinuto a realizováno speciální technologické zařízení založené na nízkoteplotní desorpci (NTD). Okuje a okujové kaly jsou od výše uvedeného roku v zařízení upravovány na konečný obsah olejů menší než 0,1 % hmotnosti, přičemž nevzniká žádný kapalný nebo pevný odpad. Nebezpečný odpad je tedy přepracován na surovinu pro výrobu surového železa při respektování všech ekologických požadavků, o čemž svědčí obdržené integrované povolení. Od počátku až do roku 2008 bylo na nově vybudovaném pracovišti NTD, umístěného v místě bývalých hlubinných pecí, zpracováno přes tun okují nejen z ArcelorMittal Ostrava, ale také od externích dodavatelů, kterým jsme od roku 2001 zpracovali tun odpadů (např.třinec, Kladno, Vítkovice). Pro představu se jedná o vlak plně naložený okujemi, dlouhý jako silnice z Ostravy do Hranic (asi 60 km). Nejvýznamnější projekt, který v této oblasti nyní společnost připravuje, je výměna stávajících transformátorů obsahujících Delor na středojemné válcovně. Účelem investice je ukončit provoz zařízení s obsahem PCB. Výměna celkem 43 kusů transformátorů bude probíhat postupně do prosince Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008 ArcelorMittal Ostrava 18 Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008 ArcelorMittal Ostrava

11 Jednáme fair-play Dodržování základních lidských práv je pro ArcelorMittal Ostrava samozřejmostí. Zaměstnanci společnosti jednají vždy nejen v souladu s platnou legislativou, ale také s firemním kodexem, který mnohé vztahy upravuje ještě precizněji než právní předpisy. Ve svém kodexu se společnost mimo jiné zavazuje: jednat s každým čestně a důstojně. netolerovat žádnou diskriminaci podle rasy, barvy pleti, pohlaví, věku, náboženství, etnického či národnostního původu, postižení či jiných nezákonných důvodů. poskytnout všem rovné příležitosti rozlišovat mezi zaměstnanci pouze na základě jejich výkonnosti, schopností či kvalifikace. zajistit všem pracovní prostředí bez jakékoli formy sexuálního či jiného obtěžování. Školení firemního kodexu probíhá v naší společnosti od roku Toto školení je opakovací a periodicita je stanovena na 3 roky. Školení je povinen se zúčastnit každý zaměstnanec naši firmy včetně dceřiných společností. Investujeme do našich zaměstnanců Plně si uvědomujeme, že investice do vzdělání nabízí vysoký potenciál, který umocňuje úspěšnost a konkurenceschopnost jakékoliv společnosti. Proto je této oblasti v naší společnosti věnována náležitá pozornost. Snažíme se o to, aby se každý člověk v naší společnosti cítil doceněný. Vždyť naší zaměstnanci nám pomáhají měnit budoucnost. Jednáme s nimi proto s respektem, investujeme do jejich rozvoje a poskytujeme jim bezpečné a zdravé pracovní prostředí Průzkum motivovanosti a spokojenosti Hewitt Associates V loňském roce byl poprvé v historii ArcelorMittal Ostrava uspořádán průzkum motivovanosti a spokojenosti ve spolupráci s firmou Hewitt Associates. Výsledky: motivovanost zaměstnanců je 42%, což o 2% přesahuje průměr ve výrobních společnostech ČR. Vzdělávání ArcelorMittal: 42% Průměr výrobních společností v ČR: 40% 0% 25% 40% Kritická zóna Nejistá zóna Indiferentní zóna Průměrné míry motivovanosti Výkonostní zóna Kvalifikovaní zaměstnanci jsou základem úspěchu každé společnosti. Všichni zaměstnanci dostávají příležitost se v rámci svých schopností maximálně rozvíjet a prohlubovat své znalosti a dovednosti. Příslušnost k největší světové ocelářské skupině umožňuje společnosti nabízet nadstandardní množství zajímavých stáží, vzdělávacích programů a nejrůznějších kurzů, které se konají nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí. V rámci speciálních programů dostávají šanci také studenti a absolventi. 60% 100% Hay Group průzkum: V porovnání s trhem výrobních společností je ArcelorMittal Ostrava plně konkurenceschopný. V některých oblastech odměňování a sociálních výhod patří naše společnost mezi přední zaměstnavatele v České republice. Sociální výhody jako závodní stravování, 5 dnů dovolené navíc nebo kurzy a školení poskytuje většina českých zaměstnavatelů. Na druhé straně bezúročné půjčky na bydlení nabízí pouze 11% českých firem, příspěvek na ozdravné pobyty, lázeňské pobyty pro vybrané skupiny zaměstnanců nebo příspěvky pro děti poskytuje pouze 12 % společností. Dále také právní poradenství pro zaměstnance, příspěvek při narození dítěte nebo při úmrtí zaměstnance jsou v Česku zcela ojedinělé. Náš nejčastěji využívaný sociální příspěvek je příspěvek na penzijní připojištění. Zde poskytujeme až 800 Kč měsíčně, což je o 200 Kč více, než je na českém trhu běžné. V roce 2008 bylo do externího vzdělávání investováno více než 25 milionů Kč. Celkem bylo proškoleno osob ve 160 realizovaných školících programech. Kromě klasické výuky mohli zaměstnanci využít e-learningový program Global English. Probíhala školení také ve spolupráci s ArcelorMittal Univerzitou. Zaměstnanci ArcelorMittal Ostrava se zapojili úspěšně i do vzdělávacích programů Steel Academy a Pipeline programu. Byly organizovány manažerské tréninkové programy měkkých dovednosti. Další školené oblasti: BOZP, průmyslová doprava, počítačové kurzy, svářečské kurzy, školení v oblasti vyhrazených technických zařízení, účelové a specializační kursy, kursy jakosti, jazykové kurzy atd. 19 Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008 ArcelorMittal Ostrava 20 Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008 ArcelorMittal Ostrava

12 Spolupráce s odborovými organizacemi Konstruktivní dialog s odborovou organizací považuje ArcelorMittal Ostrava za základní podmínku plynulého chodu společnosti a její ekonomické prosperity. V odborech je sdruženo celkem 64 % zaměstnanců. Kromě toho jsou jejich zástupci aktivními členy Evropské rady práce. S odborovým svazem KOVO udržuje společnost mnoho let partnerský vztah jak na úrovni vedení, tak na úrovni jednotlivých základních organizací. Roman Bečica, zástupce Sdružení základních organizací společnosti ArcelorMittal Ostrava Zaměstnanecké výhody Základem úspěchu ArcelorMittal Ostrava je spokojený, motivovaný a loajální zaměstnanec. Společnost pro dosažení tohoto cíle využívá také řadu sociálních výhod, které nejsou součástí mzdy. Systém výhod, který je zaměstnancům poskytován, zahrnuje: Příspěvek na penzijní připojištění, který využilo v loňském roce 79 % zaměstnanců. Návratné bezúročné půjčky, v loňském roce využito v hodnotě 7 milionů Kč. Příspěvek na závodní stravování. Zaměstnanci mají k dispozici tři závodní jídelny a 19 bufetů, některé s třísměnným provozem (v roce ,7 mil. Kč). Příspěvek pro čestné dárce krve. Více než 20 % zaměstnanců patří mezi čestné dárce krve. Řada z nich je nositeli nejvyšších ocenění za čestné dárcovství - Zlatá Janského plaketa nebo Zlatý kříž. Zdravotní péče Zdravotní péče o zaměstnance je v ArcelorMittal Ostrava zajištěna prostřednictvím sítě závodních ambulancí včetně ambulancí odborných lékařů. Kromě toho je čtyřiadvacet hodin denně v provozu lékařská služba první pomoci. V rámci projektu podpory zdraví navíc společnost nabízí svým zaměstnancům řadu dalších aktivit. Jejich cílem je snížit nemocnost a počet absencí pro nemoci a úrazy, zlepšit prevenci nemocí a úrazů a eliminovat nepříznivé vlivy pracovních a životních podmínek a způsobu života na zdraví zaměstnanců. Mezi tyto aktivity mimo jiné patří: dvoutýdenní léčebně-rehabilitační pobyty (určeny pro zaměstnance se zvýšeným fyzickým a psychickým zatížením) ambulantní programy na podporu péče o pohybové a dýchací ústrojí (saunování v areálu společnosti, ambulantní rehabilitační programy, solná jeskyně k prevenci dýchacích cest) Za poslední rok se pozitivně změnil přístup k odborovým organizacím, jejich informovanost a sociální dialog. Nicméně stále se musíme aktivně zabývat otázkou zlepšování sociálních podmínek zaměstnanců a individuálního přístupu k zaměstnancům v naší společnosti. I nadále vidíme nemalý prostor ke zlepšení v těchto oblastech. V roce 2008 jsme na zaměstnanecké výhody vynaložili celkem 159 milionů Kč, tj Kč na jednoho zaměstnance. Příspěvek na ozdravný pobyt dětí zaměstnanců (ročně více než zaměstnanců. Min. 300 dětem zajišťuje společnost v průběhu zimních nebo letních prázdnin rekreační ozdravné pobyty). Příspěvek při narození dítěte - při narození nebo nezrušitelném osvojení dítěte, jednorázový finanční příspěvek 10 tisíc Kč. 1 týden dovolené na zotavenou více než, je zákonem stanovených 20 dnů. vitamínové programy na posílení imunity (v zimních měsících obdrží každý zaměstnanec ozdravný balíček vitamíny na posílení imunity a doplňkové léčebné produkty) program zdravé výživy (stravovací firmy působící v ArcelorMittal Ostrava nabízejí na svém jídelníčku pravidelně jídla se sníženým obsahem tuku.) správný pitný režim zaměstnanců na rizikových pracovištích (zaměstnancům na rizikových pracovištích jsou zdarma poskytovány minerální vody) Bezpečnost Politika bezpečnosti a zdraví Norma ISO BS OHSAS 18001: 2007: Skupina ArcelorMittal dělá vše proto, aby se stala nejbezpečnější ocelářskou společností na světě. Ochrana zdraví a bezpečnost při práci patří k nejvyšším prioritám i v Ostravě. Jen v loňském roce společnost do této oblasti investovala přes 130 milionů korun a ve výrazných investicích chce pokračovat i v budoucnosti. Z BOZP bylo během roku 2008 proškoleno 2682 zaměstnanců. V rámci politiky bezpečnosti a zdraví při práci ArcelorMittal Ostrava pokračuje v implementaci důležitého projektu Proces řízení uvědomění pro zlepšení ochrany zdraví a bezpečnosti při práci. Tento projekt obsahuje: Minuty pro bezpečnost Vyšetřování úrazů metodou Nitkového kříže Audity bezpečného chování Úspěšný projekt Řízení uvědomění, který v ArcelorMittal Ostrava pokračuje v letošním roce a obsahuje také programy, které jsou zaměřeny na identifikaci rizik všemi zaměstnanci a na celkové zlepšení povědomí o bezpečnosti a také zlepšení managementu bezpečnosti u dodavatelů. Získání Certifikátu OHSAS Intenzifikace a rozšíření Cesty k nulové úrazovosti Minimalizace počtu pracovních úrazů a nemocí z povolání Zlepšení analýzy rizik a realizace kroků ke snížení pracovních rizik Tato norma pro posuzování bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (OHSAS) specifikuje požadavky na systém managementu BOZP tak, aby organizace mohly řídit svá rizika a zlepšovat svou výkonnost v této oblasti. Norma neuvádí specifická kritéria výkonnosti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ani neposkytuje podrobné specifikace pro navrhování systému managementu pro tuto oblast. Certifikáty a uznání Dne 13. května 2008 obdržela naše společnost ocenění Bezpečný podnik od Státního inspektorátu práce. Dne 28. listopadu 2008 ArcelorMittal Ostrava a ArcelorMittal Tubular Products Ostrava získaly osvědčení BS OHSAS Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008 ArcelorMittal Ostrava 22 Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008 ArcelorMittal Ostrava

13 Četnost absenčních úrazů a zameškaných dnů ArcelorMittal a bezpečnost v roce 2009 Četnost absenčních úrazů Četnost zameškaných dnů Četnost absenčních úrazů (Frequency rate) byla v ArcelorMittal Ostrava v roce 2008 snížena z 2 v roce 2007 na hodnotu 1,7 úrazů na 1mil. odpracovaných hodin. Četnost zameškaných dnů (Severity rate) v ArcelorMittal Ostrava se v roce 2008 zvýšila oproti roku 2007 z 0,15 na 0,18 zameškaných dnů na tisíc odpracovaných hodin. Projekty v roce 2008 V roce 2008 proběhl v AMO významný projekt Zvýšení uvědomění o bezpečnostních rizicích v hutní společnosti: každý zaměstnanec cyklista obdržel od podniku cyklistickou helmu a reflexní vestu výroba filmů o pracovních úrazech v ArcelorMittal Ostrava Den zdraví a bezpečnosti Již podruhé se společnost ArcelorMittal Ostrava zapojila do celosvětové akce ArcelorMittal Den zdraví a bezpečnosti Josef Buryan, výrobní a technický ředitel a místopředseda představenstva ArcelorMittal Ostrava k této akci podotkl: Bezpečnost je prioritou, jež musí platit v každém okamžiku. Je prospěšné v tomto procesu věnovat jeden den v roce tomu, abychom si připomněli, že zdraví a bezpečnost je věcí nás všech. Tento druhý celosvětový Den zdraví a bezpečnosti je pro nás i vynikající příležitostí shromáždit nové nápady z celé naší společnosti a podělit se o nejlepší praxi s našimi kolegy po celém světě. V rámci tohoto dne se uskutečnila řada zajímavých přednášek, školení, předváděcích a jiných akcí, jako například: Konference o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci za přítomnosti zástupců místní samosprávy Minuty pro bezpečnost na pracovištích - rizika izolace, stísněné prostory, práce ve výškách a bezpečnost na železnici Film o vlivu alkoholu při práci - riskování a následky Přednášky o závislostech na alkoholu a drogách, způsoby zjišťování v organizmu (pro zaměstnance a učňovskou mládež) Spuštění programu bezpečnost ve vnitropodnikové dopravě Analýza rizik Kontrola cyklistů, řidičů aut, chodců Zdravý styl života Ukázky cvičení s použitím rehabilitačních pomůcek Týden zdravého stravování Průzkum a řešení požadavku zaměstnanců na ochranu rukou a dýchacích cest Prezentace nových typů OOPP - osobní ochranné pracovní pomůcky Den otevřených dveří hasičského záchranného sboru Výtvarná soutěž pro děti na téma bezpečnosti a zdraví Vyhodnocení nejlepších zlepšení v oblasti bezpečnosti práce Cesta k nulové úrazovosti. Naším cílem je dosáhnout toho, aby počet závažných a smrtelných pracovních úrazů byl nulový a abychom zcela zamezili ostatním pracovním úrazům nebo je minimalizovali. Do tohoto procesu jsou zapojeni všichni zaměstnanci. Využíváme zkušeností z minulých let i nových nástrojů, jako například: aplikace norem ArcelorMittal vrstvená hodnocení pořádku stanovení Zlatých pravidel BOZP opatření zabraňující opakovanému výskytu úrazů stanovení zodpovědnosti na různých úrovních řízení certifikace dle normy OHSAS pravidla pro práci externích firem apod. 23 Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008 ArcelorMittal Ostrava 24 Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008 ArcelorMittal Ostrava

14 Obohacujeme místní komunitu Naše přítomnost hraje velmi důležitou roli ve všech oblastech života lidí, kteří žijí či pracují v blízkosti naší společnosti. Chtěli bychom přispět k rozvoji silné a trvale udržitelné místní společnosti, proto jsme vnímaví k potřebám našeho okolí a snažíme se o aktivní partnerství s místními organizacemi a samosprávou. Nadace ArcelorMittal byla založena v květnu 2007 v Lucemburku. Jde o neziskovou organizaci, která se zaměřuje na formování a rozvoj sociální odpovědnosti společnosti ArcelorMittal vůči veřejnosti. Zejména v moravskoslezském regionu společnost podporuje celou řadu aktivit, a to ať už jde o projekty sportovní, kulturní, osvětově-vzdělávací či ekologické. Mezi oblasti, kam tradičně směřuje svou pomoc, patří zejména: 1. Vzdělávání Cílenou podporou komunity je rozvoj vzdělávací infrastruktury. Podpora vybavenosti jazykových a počítačových učeben na školách je součástí dlouholetého projektu, který se zaměřuje na rozvoj jazykových a technických dovedností mládeže. Nadace se zaměřuje na společenství v blízkosti jednotek skupiny, věnuje úsilí lepší identifikaci specifických potřeb všude tam, kde společnost ArcelorMittal provozuje své aktivity. Díky oblastem jako jsou vzdělávání, zdraví, bezpečnost a sociální podpora se Nadace snaží zajistit ekonomickou prosperitu těchto společenství. Upřednostňuje projekty, které se díky prvotní podpoře stanou soběstačnými a přispějí co největšímu počtu příjemců. Sociální strategií Nadace je zřizovat projekty, které maximalizují potenciál každé komunity, respektují její specifické potřeby o podporují lokální zdroje. Nadace podporuje podnikání v jednotlivých společenstvích tím, že pomáhá lidem rozvinout jejich vlastní talent. To je nejjistější způsob, jak zlepšit kvalitu života a přispět k trvale udržitelnému rozvoji. Spolupráce s Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou v Ostravě Dynamický rozvoj nových technologií v oboru v posledních letech vyústil ve velmi úzkou spolupráci s Vysokou školou báňskou. V roce 2008 byl jednou z nejvýznamnějších investic příspěvěk na výstavbu Technologického pavilonu, který slouží jako zázemí pro podnikatelský inkubátor firem s inovačním potenciálem a jako zázemí pro Regionální centrum transferu technologií. Studenti navštěvují společnost ArcelorMittal Ostrava, kde se mohou detailně seznámit s technologií výroby oceli. Po dohodě s univerzitou nabízí ArcelorMittal Ostrava nejen témata diplomových prací, ale i personální pomoc při jejich zpracování a koná se řada dalších společných aktivit. V roce 2008 společnost ArcelorMittal Ostrava podpořila 56 projektů v celkové hodnotě 32,9 milionů korun. Oblasti podpory rok vzdělávacích institucí vč. soukromých škol Oblast 2008 Vzdělání neziskových organizací či sdružení Životní prostředí sportovních klubů pracujících s dětmi a mláděží Sociální projekty významných kulturních akcí a festivalů Kultura a umění zdravotnických zařízení Zdraví a věda projektů v rámci ochrany životního prostředí Sport Aktivity pro zaměstnance Junior Achievement V roce 2008 Nadace ArcelorMittal navázala spolupráci s mezinárodní vzdělávací neziskovou organizací Junior Achievement a společně připravila dvoudenní vzdělávací projekt pro 90 studentů několika středních škol. Studenti v týmech řešili praktickou otázku z oblasti bezpečnosti při práci Jak motivovat zaměstnance, aby nosili ochranné pracovní pomůcky. Studenti měli možnost konzultovat dané téma s odborníky ze společnosti a zároveň si vyzkoušet týmovou práci a prezentaci vlastních nápadů před odbornou komisí. Projekt slouží jako podpora rozvoje technických a komunikačních dovedností studentů. 2. Zdraví a věda Tato oblast se soustřeďuje především na propagaci zdravého životního stylu a darování léků, nebo lékařských přístrojů či zařízení. Záchranka V rámci Dne zdraví v ArcelorMittal Ostrava jsme předali finanční příspěvek Záchranné službě Moravskoslezského kraje. Tento finanční příspěvek umožní vybavit vrtulník letecké záchranné služby a sanitní vůz intubačním fibroskopem pro zajištění dýchacích cest a transportním ventilátorem. Transportní ventilátor je zařízení, které umožní posádce poskytnout umělé dýchaní pacientům od novorozenců až po dospělé. Kapka naděje Prvním projektem roku 2008 se stal finanční příspěvek pro novorozenecké oddělení havířovské nemocnice. Prostřednictvím nadace Kapka naděje jsme finančně podpořili zakoupení nového inkubátoru. 25 Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008 ArcelorMittal Ostrava 26 Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008 ArcelorMittal Ostrava

15 3. Sociální projekty 5. Sport Přispíváme na sportovní pomůcky zdravotně postiženým lidem (v roce 2008 jsme zakoupili speciálně upravené vozíky na rugby ostravskému klubu SK Ostrava) Celé Česko čte dětem Všichni chceme, aby z našich dětí vyrostli moudří, dobří a šťastní lidé. Jak toho dosáhnout? Čtěme dětem! Společnost ArcelorMittal již od roku 2007 aktivně spolupracuje na kampani Celé Česko čte dětem. Cílem projektu je podpora emocionálního (psychického, myšlenkového a morálního) zdraví dětí a mládeže pomocí osvětové, výchovné, organizační a promoční činnosti. Investujme tedy po těch několik let vyrůstání našich dětí dvacet minut denně do hlasitého čtení - jim a s nimi - a vychovávejme z nich vnímavé čtenáře. V rámci spolupráce, kterou jsme navázali, navštěvují zaměstnanci naší společnosti děti v nemocnicích, ve školách i školkách a čtou jim pohádky. 4. Životní prostředí Plníme sliby dané městu Ostrava Hlavním komunitním projektem pro snížení dopadů na životní prostředí byla akce Ty vyhoď kelímek My zasadíme strom spojená s hudebním festivalem Colours of Ostrava. Společnost přislíbila za každou stovku sesbíraných kelímků vysazení jednoho stromu. Celkem bylo v rámci projektu vysázeno 1111 vzrostlých stromů v Ostravě a okolních obcích. Festival filmů o ekologii a životním prostředí TUR Ostrava ArcelorMittal Ostrava se stal hlavním partnerem festivalu filmů o trvale udržitelném rozvoji, který prezentuje krátké dokumentární filmy na témata životní styl a zdraví, média a ekologie, zelená planeta a člověk a společnost. Součástí festivalu byla i soutěž ArcelorMittal Ostrava pro studenty středních škol, která se týkala životního prostředí. Kiwanis Již více než 5 let je ArcelorMittal Ostrava aktivním partnerem Klubu Kiwanis. Malá hadrová panenka, která je vytvořena vězni v Ostravské věznici, má významnou úlohu při pobytu dětí v nemocnici. Lékaři mohou díky ní velmi snadno vysvětlit zákroky, které musí provést, a na druhou stranu také děti snadno ukáží, co je trápí. ArcelorMittal Ostrava ve spolupráci s Kiwanisem organizuje v Ostravě a okolních nemocnicích akce u příležitosti Mezinárodního dne dětí nebo Mikuláše. Výběh pro pandu červenou V roce 2008 jsme finančně podpořili ostravskou zoologickou zahradu. Díky ArcelorMittal Ostarva má panda červená, jedno z nejvzácnějších v zoo chovaných zvířat, nový domov. V rámci slavnostního otevření výběhu jsme v zoo pro stovky žáků z několika ostravských škol připravili celou řadu atrakcí a soutěží o ceny. Podporujeme projekty, jejichž záměrem je zpřístupnit sport dětem ze sociálně slabších rodin (pomoc při organizování fotbalových turnajů či olympiád). Dlouhodobě spolupracujeme s občanským sdružením TJ Mittal Ostrava, které sdružuje více než 12 sportovních klubů v rámci města Ostravy. I s handicapem se dá pracovat a úspěšně sportovat Stanislav Loska je jedním ze sto jedna handicapovaných, kteří pracují v ArcelorMittal Ostrava. Jako technolog závodu Servis je zodpovědný za pecní vyzdívky. Dnes patří Stanislav Loska k absolutní světové špičce mezi handicapovanými lyžaři. Je držitelem bronzové medaile ze zimní paralympiády v norském Lillehammeru v roce 1992, účastníkem mnoha evropských i světových šampionátů a paralympiád v alpském lyžování. Sportovní úspěchy na evropské i světové úrovni mu v roce 1994 vynesly ocenění nejlepšího českého handicapovaného sportovce roku Umění a kultura ArcelorMittal Ostrava podporuje kulturní události, například výstavy či koncerty. Společnost pravidelně přispívá například na mezinárodní hudební festivaly Janáčkovy Hukvaldy a Janáčkův Máj, mimo jiné podpořila také výstavu Ostrava Art, či mezinárodní festivaly Colours Of Ostrava a Souznění. Jsem rád, že i přes svůj handicap mám dobrou práci a že můj zaměstnavatel mi vychází při mých sportovních aktivitách všemožně vstříc. Bez pomoci rodiny, přátel a kolegů v zaměstnání bych se nikdy takto neprosadil, říká Stanislav Loska, který pracuje ve společnosti už více než 20 let a patří mezi nejlepší zaměstnance. ArcelorMittal Ostrava jej v rámci svých sponzorských aktivit dlouhodobě podporuje. Den dobrovolnictví V roce 2008 byl nově zahájen úspěšný projekt na podporu rozvoje dobrovolnictví v regionu ve spolupráci s mezinárodní humanitární organizací ADRA. Společnost nabídla zaměstnancům možnost pomoci vybrané neziskové organizaci dle svého vlastního výběru v rámci pracovního dne. Zaměstnanci měli svůj dobrovolný den plně hrazený. Více než čtyři stovky zaměstnanců společnosti ArcelorMittal Ostrava a ArcelorMittal Frýdek-Místek se zapojily do dobrovolné pomoci ve 34 neziskových organizacích. Akce byla silně podporována v rámci celé společnosti, od zástupců odborů společnosti, až po vrcholové vedení. Projekt plánuje společnost rozvíjet a podporovat také v příštích letech. 27 Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008 ArcelorMittal Ostrava 28 Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008 ArcelorMittal Ostrava

16 Firemní komunikace Firemní komunikaci rozdělujeme v naší společnosti na dvě základní oblasti na komunikaci interní, jejímž cílem je poskytovat efektivně informace dovnitř společnosti, a komunikaci externí, s jejíž pomocí se snažíme komunikovat s naším okolím tedy zejména veřejností. V oblasti interní komunikace ArcelorMittal Ostrava v maximální možné míře komunikuje se svými zaměstnanci. Využívá k tomu všech dostupných příležitostí. Vzájemný vztah zaměstnanec zaměstnavatel přitom není založený pouze na direktivním řízení, ale také na naslouchání názorům a potřebám. Vzniká tak motivující prostředí, které je posiluje týmovou práci, loajalitu a spokojenost. O maximální možnou a efektivní otevřenost a informovanost se společnost snaží také v oblasti externí komunikace. Cílem ArcelorMittal Ostrava je pozitivní vnímání okolím. K tomu je potřeba být transparentní otevřenou a nic neskrývající společností. Nejvýznamnější nástroje firemní komunikace: - Firemní y - Pravidelné komunikační schůzky - Nástěnky - Intranet - Internet - TV1 nově zřízené firemní televizní vysílání - Vydávání tiskových zpráv - Reklama. K informování veřejnosti používáme také reklamní prostor v elektronických a tištěných médiích. - Pravidelné setkávání se zástupci státu a regionu. Cílem těchto setkání je poskytnout zodpovědným pracovníkům dostatek informací o fungování naší společnosti. - Podpora neziskových organizací a regionálních projektů. Těmito kroky se ArcelorMittal Ostrava snaží nejen pomáhat těm,kteří to potřebují, ale také zvyšovat povědomí o naší společnosti a zájem o dění uvnitř společnosti. - Časopis společnosti ArcelorMittal Ostrava. Firemní časopis patří mezi tradiční informační nástroje v podniku. Vychází jednou měsíčně, obsahuje 12 stran aktualit, zpravodajství, reportáží, rozhovorů a důležitých oznámení. Je určen všem zaměstnancům společnosti, včetně dceřiných společností. Kromě toho je zasílán významným obchodním partnerům, knihovnám, orgánům státní správy a samosprávy, regionálním médiím a firmám, se kterými společnost spolupracuje. 29 Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008 ArcelorMittal Ostrava

17 Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008 byla vytištěna na recyklovatelném papíru.

Hospodářské výsledky ArcelorMittal za čtvrté čtvrtletí 2014 a celkové výsledky za rok 2014

Hospodářské výsledky ArcelorMittal za čtvrté čtvrtletí 2014 a celkové výsledky za rok 2014 ArcelorMittal Ostrava a.s. Barbora Černá Dvořáková tisková mluvčí T +420 595 683 390 M +420 606 774 346 barbora.cerna-dvorakova@arcelormittal.com www.arcelormittal.com/ostrava Hospodářské výsledky ArcelorMittal

Více

10 let ArcelorMittal v Ostravě

10 let ArcelorMittal v Ostravě 10 let ArcelorMittal v Ostravě ArcelorMittal Ostrava, a.s. Vratimovská 689, 707 02 Ostrava-Kunčice, www.arcelormittal.cz Úvodní slovo 10 let je významná doba i v podniku, který má více než šedesátiletou

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2011

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2011 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 211 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

ZELENÁ ZPRÁVA O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ZELENÁ ZPRÁVA O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZELENÁ ZPRÁVA O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 214 1 Lovochemie, a.s. věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření bezpečných

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Zákaznická řešení v oblasti ocelových trubek

Zákaznická řešení v oblasti ocelových trubek Zákaznická řešení v oblasti ocelových trubek Regionální zastoupení Náš závazek ve 30 zemích Zákaznická řešení v oblasti ocelových trubek po celém světě. Toto vyjádření je podpořeno - ve více než 50 pobočkách

Více

Tradiční průmysl je tradiční pouze názvem

Tradiční průmysl je tradiční pouze názvem Tradiční průmysl je tradiční pouze názvem 19. 6. 2014, GONG, Ostrava The ArcelorMittal Orbit Budoucnost průmyslu a ArcelorMittal v kraji Tradiční Železo se v Pobeskydí vyrábí již od 17. století Další rozvoj

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

O D D Í L V Ě N O V A N Ý Č E S K É R E P U B L I C E / S L O V E N S K U 2 0 1 2

O D D Í L V Ě N O V A N Ý Č E S K É R E P U B L I C E / S L O V E N S K U 2 0 1 2 O D D Í L V Ě N O V A N Ý Č E S K É R E P U B L I C E / S L O V E N S K U 2 0 1 2 Hospodaření TRŽNÍ ÚDAJE V OBLASTI CEMENTU Objem - 11,9 % Průměrné výnosy - 0,3 % Tržní podíl 15 % Cementárna Betonárna

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Horní Lomná

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Horní Lomná ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Horní Lomná 21. 06. 2016. Charakteristika společnosti ENERGETIKA TŘINEC, a.s. je 100 % dceřiná společnost Třineckých železáren, a.s. Zásobuje energiemi především mateřský podnik,

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Integrovaný systém řízení. příkaz č. P 01. Politika ISŘ. číslo výtisku: 01

Integrovaný systém řízení. příkaz č. P 01. Politika ISŘ. číslo výtisku: 01 Integrovaný systém řízení příkaz č. P 01 Politika ISŘ číslo výtisku: 01 Politika integrovaného systému řízení společnosti Hutní montáže, a.s. Hutní montáže, a.s. jsou přední českou společností zabývající

Více

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Příprava RIS LK OS 1 Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Definice USV Udržitelná spotřeba a výroba (USV) je založena na výrobě a službách, včetně jejich spotřeby, které zajišťují

Více

Hodnocení implementace

Hodnocení implementace Hodnocení implementace Obsah: A. KONKURENCESCHOPNÉ PODNIKÁNÍ... 3 OPATŘENÍ 1.1.1 ROZVOJ INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ VČETNĚ INFRASTRUKTURY... 3 OPATŘENÍ 1.1.2 EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE MEZI VŠ, VÝZKUMNÝMI ÚSTAVY A

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020. Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech

Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020. Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech 2 Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020 Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech Koncepční dokumenty jako základ P.O.2 Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR V současné době připravena

Více

5 ZÁKLADNÍ PRINCIPY SYSTÉMOVÉHO ŘÍZENÍ BOZP

5 ZÁKLADNÍ PRINCIPY SYSTÉMOVÉHO ŘÍZENÍ BOZP 5 ZÁKLADNÍ PRINCIPY SYSTÉMOVÉHO ŘÍZENÍ BOZP Zaměstnavatelé mají zákonnou povinnost chránit zdraví a životy svých zaměstnanců a ostatních osob vyskytujících se na jejich pracovištích. Další důležitou povinností

Více

Představenstvo je tříčlenné. V tříčlenné dozorčí radě je jeden zástupce zaměstnanců CHOVSERVISU a.s.

Představenstvo je tříčlenné. V tříčlenné dozorčí radě je jeden zástupce zaměstnanců CHOVSERVISU a.s. Profil Společnosti Společnost CHOVSERVIS a.s., Hradec Králové byla založena 4. května 1992. V současnosti má základní kapitál ve výši 66 milionů korun (2,5 mil. ), vlastní kapitál činí přibližně 150 mil.

Více

Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj

Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj Slezské dny preventivní medicíny Karviná Darkov,

Více

Politika kvality Nestlé Česko a Slovensko

Politika kvality Nestlé Česko a Slovensko Politika kvality Nestlé Česko a Slovensko KVALITA JE ZÁKLADEM NAŠÍ FIRMY JAKO PŘEDNÍ POTRAVINÁŘSKÉ SPOLEČNOSTI ZAMĚŘENÉ NA VÝŽIVU A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Nestlé Česko a Slovensko usiluje o vytváření dlouhodobě

Více

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 Obsah Prohlášení o přijetí a dodržování principů RC 3 Úvod 4 Životní prostředí

Více

ArcelorMittal Ostrava a její dceřiné společnosti

ArcelorMittal Ostrava a její dceřiné společnosti ArcelorMittal Ostrava a její dceřiné společnosti ArcelorMittal Ostrava Do bývalé Nové huti Klementa Gottwalda, která je v provozu od roku 1951, vstoupila největší světová ocelářská a těžařská skupina ArcelorMittal

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

VLIV TECHNOLOGICKÝCH POCHODŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

VLIV TECHNOLOGICKÝCH POCHODŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VLIV TECHNOLOGICKÝCH POCHODŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Komplex otázek a problémů Největší znečisťovatel průmysl a energetika. Řešení od počátku (systematické a komplexní): optimální volba vhodných technologických

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Skupina NSG Kodex chování dodavatele

Skupina NSG Kodex chování dodavatele Úvod Skupina NSG Kodex chování dodavatele Cílem skupiny NSG je to, aby díky svému profesionálnímu, legálnímu a etickému způsobu podnikání, jak je uvedeno v prohlášení o hodnotách a zásadách skupiny NSG,

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Mgr. Dana Fialová, ŽĎAS,a.s. Žďár nad Sázavou Brno, 21. června 2012 a státního rozpočtu České republiky. Představení firmy ŽĎAS, a.s.

Více

Historie. 1311 nejstarší písemný dokument o existenci hutě darovací listina z 21.04.1311. 1994 vznik akciové společnosti Kovohutě Příbram, a. s.

Historie. 1311 nejstarší písemný dokument o existenci hutě darovací listina z 21.04.1311. 1994 vznik akciové společnosti Kovohutě Příbram, a. s. Prezentace 2015 2 Historie 1311 nejstarší písemný dokument o existenci hutě darovací listina z 21.04.1311 1786-1793 výstavba nové stříbrné a olověné hutě v místech, kde již v roce 1632 stávala huť stará

Více

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Organizátor výzkumného projektu: Business Leaders Forum Praha

Více

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE Návrh Ministerstva životního prostředí ČR ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, změna klimatu se stává každodenní realitou. Koncentrace skleníkových plynů v zemské atmosféře

Více

Jakou cenu má pitná voda?

Jakou cenu má pitná voda? Jakou cenu má pitná voda? Odpověď na tuto otázku si pokládají snad všichni její spotřebitelé. Akciová společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí zajišťuje dodávku pitné vody, odvádění a čištění

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

Environmentální management a

Environmentální management a Environmentální management a certifikace EMAS Mgr. Miroslav Krčma Místní í Agenda 21 v obcích, 2. listopadu 2011 Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního

Více

Tisková zpráva. BASF: Podstatně vyšší zisky v odvětví chemických látek, segment Oil & Gas je výrazně pod úrovní čtvrtletí předchozího roku

Tisková zpráva. BASF: Podstatně vyšší zisky v odvětví chemických látek, segment Oil & Gas je výrazně pod úrovní čtvrtletí předchozího roku Tisková zpráva BASF: Podstatně vyšší zisky v odvětví chemických látek, segment Oil & Gas je výrazně pod úrovní čtvrtletí předchozího roku 1. srpna 2016 Silvia Tajbliková BASF spol. s.r.o. Tel: +421 2 58

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex.

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex. 1 Obsah Profil společnosti 3 Důlní železobetonové pažiny 4 Betonové výrobky pro výstavbu silnic 5 Betonové výrobky pro výstavbu kanalizace 7 Stavební prvky 8 Kontakt 9 2 Profil společnosti Firma KaBeDeX

Více

Podnik podporující zdraví Antonín Rákos - Alpiq Generation (CZ) s.r.o. Praha, 19. 11. 2009. Konzultační den v SZÚ, listopad 2009

Podnik podporující zdraví Antonín Rákos - Alpiq Generation (CZ) s.r.o. Praha, 19. 11. 2009. Konzultační den v SZÚ, listopad 2009 Podnik podporující zdraví Antonín Rákos - Alpiq Generation (CZ) s.r.o. Praha, 19. 11. 2009 Konzultační den v SZÚ, listopad 2009 Obsah prezentace 1. Představení společnosti 2. Systém EMS a BOZP, Bezpečný

Více

JSOU KRITÉRIA NÁRODNÍ CENY ČR ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST NÁROČNÁ?

JSOU KRITÉRIA NÁRODNÍ CENY ČR ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST NÁROČNÁ? JSOU KRITÉRIA NÁRODNÍ CENY ČR ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST NÁROČNÁ? Ing. Alena Plášková, CSc. OSTRAVA 2009 1 Národní cena kvality ČR Společenská odpovědnost organizací Cíl programu: Přispět k prosazení

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

roman švec portfolio www.romansvec.com

roman švec portfolio www.romansvec.com 2004-2005 Profil firmy Aktuality Sortiment Ceník Jakost Betonářská laboratoř Kontakty září 2004 Filosofie firmy Základní údaje Historie Organizační struktura Sociální politika Životní prostředí Okazy www

Více

SKUPINA AWT SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ

SKUPINA AWT SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ Co přinese Evropský rok dobrovolnictví? Zastoupení Evropské komise v ČR, Praha, 15. 2. 2011 PROFIL Jeden z klíčových hráčů na trhu dopravy a logistiky ve střední

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ROK 2014

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ROK 2014 ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ROK 2014 O SPOLEČNOSTI PSG - International a.s. je moderní a dynamicky se rozvíjející skupina, která působí na trhu v České republice i v zahraničí od svého založení v

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR 2. 12. 2014 Týn nad Vltavou Jitka Čechová Sociální podnikání podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí propojuje oblast sociální, ekonomickou

Více

Problematika ovzduší v koncepčních dokumentech Moravskoslezského kraje Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a. s.

Problematika ovzduší v koncepčních dokumentech Moravskoslezského kraje Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a. s. Problematika ovzduší v koncepčních dokumentech Moravskoslezského kraje Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a. s. Ostrava 10. 11. 2011 Obsah 1. Strategie rozvoje na léta 2009-2016 2. Program

Více

Dopadová studie č. 31

Dopadová studie č. 31 Dopadová studie č. 31 BOZP, stres na pracovišti a jeho specifika v odvětví zdravotnictví Vytvořeno pro Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvětvích

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í CITCO Finanční trhy a.s. Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Profil společnosti... 3 Nejvýznamnější události roku 2004 a první poloviny roku 2005... 4 Hospodářské

Více

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE Projekt Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji I CZ.1.04/4.1.01/C4.00015 I je financován

Více

Společenská odpovědnost naše cesta rozvoje (kde jsme a kam jdeme) 2. ročník Konference společenské odpovědnosti ve veřejné správě 18. 11.

Společenská odpovědnost naše cesta rozvoje (kde jsme a kam jdeme) 2. ročník Konference společenské odpovědnosti ve veřejné správě 18. 11. Společenská odpovědnost naše cesta rozvoje (kde jsme a kam jdeme) 2. ročník Konference společenské odpovědnosti ve veřejné správě 18. 11. 2014 Nechte se inspirovat konceptem společenské odpovědnosti: Proč?

Více

Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí

Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí Profil firmy Firma Ing. Petr Švec PENTA s.r.o. byla založena v roce 1990 a od počátku je ryze českou soukromou firmou. Od 1. ledna 2014 byla

Více

Územní energetická koncepce Pardubického kraje. Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016

Územní energetická koncepce Pardubického kraje. Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016 Územní energetická koncepce Pardubického kraje Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016 Energetická koncepce Povinnost zpracování energetické koncepce zavádí pro Českou republiku, resp.

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Výroční zpráva společnosti Corpus Solutions a.s. za rok Popis účetní jednotky. Název společnosti: Corpus Solutions

Výroční zpráva společnosti Corpus Solutions a.s. za rok Popis účetní jednotky. Název společnosti: Corpus Solutions Výroční zpráva společnosti Corpus Solutions a.s. za rok 2013 Popis účetní jednotky Název společnosti: Corpus Solutions Sídlo:, Praha 4, 140 00 Právní forma: a.s. IČO: 25764616 Rozhodující předmět činnosti:

Více

Výroční zpráva 2013H

Výroční zpráva 2013H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2013H (1.4.2013 31.3.2014) 1. Úvodní slovo ředitele společnosti: Společnosti AZ KLIMA a.s. dokončila proces změny vlastnické struktury a

Více

PERSPEKTIVNÍ ZAMĚSTNAVATEL

PERSPEKTIVNÍ ZAMĚSTNAVATEL PERSPEKTIVNÍ ZAMĚSTNAVATEL Společnost Lovochemie, a.s. je významným zaměstnavatelem Ústeckého kraje. Svým zaměstnancům poskytujeme zázemí stabilní a prosperující společnosti. Pro posílení motivace, spokojenosti

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Podpora zdraví v malých a středních podnicích u nás a ve světě

Podpora zdraví v malých a středních podnicích u nás a ve světě Podpora zdraví v malých a středních podnicích u nás a ve světě MUDr. Jarmila Vavřinová Státní zdravotní ústav Centrum pracovního lékařství SZÚ červen 2007 Obsah sdělení 1. Charakteristika MSP 2. Strategie

Více

Výzkum v oblasti LCA analýza a hodnocení životního cyklu osobní standardní pneumatiky typu 175/70 R13

Výzkum v oblasti LCA analýza a hodnocení životního cyklu osobní standardní pneumatiky typu 175/70 R13 Výzkum v oblasti LCA analýza a hodnocení životního cyklu osobní standardní pneumatiky typu 175/70 R13 Výzkumný záměr MŽP 0002071102 Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a

Více

DOTAČNÍ INFO K 16. 11. 2015 MPSV - ESF

DOTAČNÍ INFO K 16. 11. 2015 MPSV - ESF DOTAČNÍ INFO K 16. 11. 2015 MPSV - ESF Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu 11.11.2015 Číslo výzvy: 035 Výzva platí od: 11. listopad

Více

Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí

Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí VÝROBA A PRODEJ ČISTÝCH, SPECIÁLNÍCH A FARMAC H E Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí Profil firmy Firma Ing. Petr Švec PENTA byla založena v roce 1990 a od počátku je ryze

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti za rok 2011. Pivovary Staropramen a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti za rok 2011. Pivovary Staropramen a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti za rok 2011 Pivovary Staropramen a.s. Úvodní slovo generálního ředitele Být úspěšný znamená závazek a odpovědnost V poslední době se pojem CSR, nebo-li společenská odpovědnost

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

HOSPODAŘENÍ ENERGIÍ A ÚSPORY V RÁMCI PODNIKU

HOSPODAŘENÍ ENERGIÍ A ÚSPORY V RÁMCI PODNIKU HOSPODAŘENÍ ENERGIÍ A ÚSPORY V RÁMCI PODNIKU Energetický audit a Energetický management Ladislav Tintěra Hradec Králové, Centrum andragogiky, 16. listopad 2017 ladislav.tintera@seznam.cz Představení lektora

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2011 2012 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 10. prosince 2010. ÚVOD Národní akční program bezpečnosti

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Vyhodnocení celostátního průzkumu Barometr českého zdravotnictví z pohledu největších zaměstnavatelů v České republice

Vyhodnocení celostátního průzkumu Barometr českého zdravotnictví z pohledu největších zaměstnavatelů v České republice Počet hlasů (%) Počet hlasů (%) Vyhodnocení celostátního průzkumu Barometr českého zdravotnictví z pohledu největších zaměstnavatelů v České republice 46% z celkového počtu hlasujících zaměstnavatelů používá

Více

Zpráva o vlivu na životní prostředí za rok 2012

Zpráva o vlivu na životní prostředí za rok 2012 Zpráva o vlivu na životní prostředí za rok 2012 Úvod Společnost CHEMOTEX Děčín a.s. má zaveden systém ekologického managementu dle normy ISO 14001:2005. Tento systém byl ověřen a certifikován obnovovacím

Více

Severočeské doly a.s. Chomutov

Severočeské doly a.s. Chomutov Severočeské doly a.s. Chomutov leader a trhu hnědého uhlí Jaroslava Šťovíčková specialista strategie a komunikace základní fakta o naší společnosti největší hnědouhelná společnost v ČR vznik 1. ledna 1994

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Přehled specifických cílů IROP dle identifikace územní dimenze X / 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 11/2012 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání Bude podporován vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s Valná hromada Místního partnerství března 2016

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s Valná hromada Místního partnerství března 2016 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. 2014-2020 Valná hromada Místního partnerství - 29. března 2016 Program Shrnutí postupů tvorby SCLLD Vize Mise Principy Strategické cíle =

Více

ETICKÝ KODEX.

ETICKÝ KODEX. ETICKÝ KODEX ETICKÝ KODEX Tento Etický kodex stanovuje a veřejně deklaruje základní etické hodnoty holdingu STV INVEST a.s, které STV INVEST a.s. uznává a naplňuje ve vztazích se všemi svými obchodními

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ Libušská PRAHA 4 - LIBUŠ

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ Libušská PRAHA 4 - LIBUŠ ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 Praha-Libuš Akční Plán zlepšování procesu MÍSTNÍ AGENDY 21 Plán zlepšování je nástrojem, pomocí něhož je Komisí pro udržitelný rozvoj MČ Praha-Libuš stanoveno, jakého zlepšení

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 4095 RESPONDENTŮ 1 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 DOPORUČIL/A BYSTE SVÝM PŘÁTELŮM PRÁCI

Více

Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává

Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává 1. ročník konference: Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy, 19. 11. 2013 Brno JUDr. Věra Vojáčková,

Více

Realizace projektů ke snížení znečišťujících látek ze zdrojů znečišťování ovzduší společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.

Realizace projektů ke snížení znečišťujících látek ze zdrojů znečišťování ovzduší společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. 2 Realizace projektů ke snížení znečišťujících látek ze zdrojů znečišťování ovzduší společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Ing. Gajdacz Tomáš Ochrana ovzduší TŽ, a.s. 3 Cíl prezentace: Informovat o: Vývoji

Více

Příjemce musí naplňovat současně tyto principy a charakteristiky sociálního podnikání:

Příjemce musí naplňovat současně tyto principy a charakteristiky sociálního podnikání: Příloha č. 1 k výzvě Sociální podnikání na území MAS Sokolovsko Popis podporovaných aktivit Bude podporován vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání - integrační

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více