Česko-norská konference o podpoře specifi ckých potřeb handicapovaných studentů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česko-norská konference o podpoře specifi ckých potřeb handicapovaných studentů"

Transkript

1 Česko-norská konference o podpoře specifi ckých potřeb handicapovaných studentů Czech-Norwegian Conference on Support of Specifi c Needs of Handicapped Students Sborník Praha

2

3 Česko-norská konference o podpoře specifi ckých potřeb handicapovaných studentů Czech-Norwegian Conference on Support of Specifi c Needs of Handicapped Students Sborník Praha Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského fi nančního mechanismu. Supported by a grant from Iceland, Leichtenstein and Norway through the EEA Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism.

4 Postřehy účastníků konference: Jsem v České republice poprvé a po zkušenostech, které jsem zde získala bych chtěla přijet studovat do Prahy, protože vidím, že podmínky pro studium jsou výborné. (Beate Yngvil Gundersen studentka NTNU Trondheim) Podpora handicapovaných studentů je především o zájmu těmto studentům pomoci, technické problémy jsou až na druhém místě. Metropolitní univerzita Praha je v tomto dobrým příkladem pro ostatní školy. (Mgr. Jiří Matušek, zástupce starosty Městské části Praha 3)

5 Obsah Úvod JUDr. Josef Vochozka... 5 Přijetí záštity nad konferecí Ministra školství O. Lišky... 7 Program konference... 8 Zahájení konference Podpora zdravotně znevýhodněných studentů v České republice (srovnání s evropskými zeměmi) /Jiří Pilař, Magistrát hlavního města Prahy Podpora zdravotně znevýhodněných studentů v Norsku /Iren Igesund, Národní koordinátor znevýhodněných studentů vysokých škol Rovné příležitosti v přístupu ke vzdělání osob se zdravotním postižením /Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR Podpora zdravotně znevýhodněných studentů na MUP /Petr Vyhnánek, prorektor MUP Program na podporu zdravotně znevýhodněných studentů na NTNU Trondheim /Hanne Kvello a Reidar Angell Hansen - Student Service Centre Podmínky vzdělávání žáků s tělesným postižením v České republice Zkušenosti z práce ve Speciálním pedagogickém centru /Karel Nosek, ředitel Obchodní akademie Jánské Lázně Zkušenosti z integrace zdravotně znevýhodněných studentů a prezentace projektu realizovaného v rámci programu Comenius /Petr Kyjovský, ředitel Obchodní akademie Opava Program na podporu znevýhodněných studentů na univerzitě v Trondheim /Yngvil Beate Gundersen, studentka NTNU Podmínky pro studenty vozíčkáře na pražských vysokých školách výsledky průzkumu Ligy vozíčkářů ČR /Jarmila Onderková, studentka MUP Sportovní klub zdravotně postižených studentů a výsledky sportovních úspěchů v mezinárodních soutěžích /David Drahonínský, student MUP Evaluace projektu From Disability to Ability /externí hodnotitel Prof. Ing. Prabir Ganguly, CSc Přílohy Summary... 46

6 Pohled do sálu

7 Česko-norská konference o podpoře specifických potřeb handicapovaných studentů Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. získala grant na uspořádání konference v rámci projektu Finanční mechanismy EHP/Norska v roce Pro soukromou vysokou školu - Metropolitní univerzitu Praha to byla první účast v mezinárodním projektu, tedy v projektu, kde dalšími partnery jsou zahraniční účastníci. V případě projektu From Disability to Ability byla zahraničním partnerem norská univerzita v Trondheim (NTNU). Projekt byl realizován ve spolupráci s dalšími tuzemskými partnerskými školami Obchodní akademií Jánské Lázně a Obchodní akademií Opava. Projekt byl předložen ve formě žádosti o přidělení grantu na podzim 2007 u Národní agentury evropských programů (NAEP), která spravuje blokový grant FM EHP/Norska určený na spolupráci škol. Proč se soukromá vysoká škola zapojila do projektu zaměřeného na problematiku podpory zdravotně postižených studentů, když toto téma by mělo být spíše řešeno na úrovni celostátní, případně některou s ohledem na počet studentů velkou veřejnou vysokou školou v České republice? Metropolitní univerzita Praha je soukromá vysoká škola, která se od svého založení touto problematikou velmi intenzivně zabývá. Možnosti soukromé vysoké školy jsou však značně omezené a tak nelze vytvářet podmínky pro všechny typy zdravotních postižení. Metropolitní univerzita Praha se proto specializuje na vytváření podmínek pro studenty s tělesným postižením a zejména pak na studenty-vozíčkáře a v tomto školním roce studuje na univerzitě více než 50 studentů se zdravotním postižením. Snahou univerzity je stále zvyšovat úroveň služeb pro tyto studenty a inspiraci je možné najít i ve zkušenostech zahraničních vysokých škol. Norsko patří mezi země s výraznou podporou všech kategorií zdravotně postižených studentů a po zjištění, že v Norsku existuje Národní koordinátor pro přístupnost vysokého školství, který koordinuje své aktivity v úzké spolupráci s vysokými školami v Norsku, vedl k podání žádosti o grant ve spolupráci s partnerskou norskou univerzitou v Trondheim, která program podpory znevýhodněných studentů v roce 2003 řešila jako výzkumný úkol pro norské ministerstvo školství. Pro projekt jsme tedy získali největšího odborníka v Norsku na tuto problematiku. Dalšími partnery projektu byly dvě střední školy, Obchodní akademie Janské Lázně se zaměřením na vzdělávání zdravotně postižených studentů a Obchodní akademie Opava, kde jsou zdravotně postižení studenti integrováni. Pro mnohé tyto studenty je Metropolitní univerzita Praha místem pro jejich vysokoškolská studia. Konference byla organizována tak, aby se jí mohli zúčastnit i zástupci jiných univerzit, ale během příprav celé akce se ukázalo, že zájem o účast na konferenci bude větší než se v původ- 5

8 ním návrhu projektu předpokládalo. Konference se kromě zástupců vysokých a středních škol zúčastnili zástupci krajských a městských úřadů, MŠMT, MPSV, Vládního výboru pro zdravotně postižené a neziskového sektoru celkem bylo přítomno 72 účastníků, z toho 11 studentů. Samotná konference se pak konala pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Hlavním tématem jednání byla výměna zkušeností v péči o zdravotně postižené studenty, problematika integrace studentů a rovných příležitostí při studiu jak v České republice, tak i v Norsku. Mezi přednášejícími byli zástupci všech partnerských škol a některých organizací zabývajících se problematikou zdravotně postižených v České republice. Pro všechny účastníky bylo velice zajímavé seznámit se s podmínkami podpory zdravotně znevýhodněných studentů v Norsku, zejména pak na univerzitě v Trondheim (NTNU). Mezi přednášejícími byla studentka biologie NTNU Beate Yngvil Gundersen, která hovořila o podmínkách studentů se zdravotním postižením a o vlastních zkušenostech ze studia na NTNU. Již během příprav konference v rámci výměny informací o podpoře zdravotně postižených studentů byla uzavřena bilaterální smlouva mezi Metropolitní univerzitou Praha a NTNU Trondheim o výměně studentů a učitelů v rámci programu Erasmus, která umožňuje výměnu studentů a učitelů mezi oběma univerzitami již v tomto školním roce. V Praze dne 4. října 2008 JUDr. Josef Vochozka vedoucí mezinárodního oddělní MUP a koordinátor projektu 6

9 7

10 Česko-norská konference o podpoře specifických potřeb handicapovaných studentů Czech-Norwegian Conference on Support of Specific Needs of Handicapped Students Termín konání /Date: 25. září 2008 /September 25, 2008 Místo konání /Place: Metropolitní univerzita Praha, Prokopova 16, Praha 6 Tlumočení /Interpreting: Czech/English and English/Czech Program konference/conference Programme: Registrace účastníků/registration Zahájení konference/opening Address Mr. Michal Klíma, Rector, Metropolitan University Praha Mr. Peter Nikolay Raeder, Norwegian Ambassador to the Czech Republic Ms. Anna Benešová, Managing Director of Metropolitan University Praha Podpora zdravotně znevýhodněných studentů v České republice Jiří Pilař, Magistrát hlavního města Prahy Support for Students with Disabilities in the Czech Republic Mr. Jiří Pilař, Prague City Hall Podpora zdravotně znevýhodněných studentů v Norsku Iren Igesund, Národní koordinátor zdravotně postižených studentů Support for Students with Disabilities in Norway Ms. Iren Igesund, National Coordinator of Disability in Higher Education Přestávka na kávu/coffe Break Rovné příležitosti v přístupu ke vzdělání osob se zdravotním postižením Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR Equal opportunities for disabled students Mr. Václav Krása, President of Association of People with Disabilities Podpora zdravotně znevýhodněných studentů na MUP Denní centrum, technické vybavení pro studenty, projekt na zapojení zdravotně znevýhodněných osob do pracovního procesu Petr Vyhnánek, prorektor MUP Support for Students with Disabilities at MUP Day Centre, Technical Support Programme for Active Participation on the Labour Market project presentation Mr. Petr Vyhnánek, vicerector of MUP Program na podporu zdravotně znevýhodněných studentů na NTNU Hanne Kvetlo, Reidar Angell Hansen, Student Service Centre Trondheim University Support for Students with Disabilities at NTNU Trondheim Ms. Hanne Kvello and Mr. Reidar Angell Hansen, Student Service Centre NTNU 8

11 Diskuse k projednávaným tématům Question and Answer Session Oběd/Lunch Podmínky vzdělávání žáků s tělesným postižením v České republice zkušenosti z práce ve Speciálním pedagogickém centru Karel Nosek, ředitel Obchodní akademie Jánské Lázně Conditions for Education and Training of Students with Disabilities (Practical Experiences) Mr. Karel Nosek, Commercial Academy, Jánské Lázně Zkušenosti z integrace znevýhodněných studentů a prezentace projektu Comenius Petr Kyjovský, ředitel Obchodní akademie Opava Integration Programme for Students with Disabilities and Presentation of Comenius Project Mr. Petr Kyjovsky, Commercial Academy Opava Program na podporu znevýhodněných studentů na univerzitě v Trondheim Yngvil Beate Gundersen, studentka NTNU Support of Students with Diabilities at NTNU Ms. Yngvil Beate Gundersen, NTNU Student Podmínky pro studenty vozíčkáře na pražských vysokých školách výsledky průzkumu Ligy vozíčkářů ČR Jarmila Onderková, studentka MUP Real Conditions for Wheelchair Students at Prague Universities Research Analysis Ms. Jarmila Onderková, MUP Student Konference zdravotně znevýhodněných studentů EU v Portugalsku výsledky jednání pohled účastnice konference Gabriela Knappová, studentka MUP EU Conference of Disabled Students in Portugal report given by participating student Ms. Gabriela Knappová, MUP Student Sportovní klub zdravotně postižených studentů a výsledky sportovních úspěchů v mezinárodních soutěžích David Drahonínský, student MUP Sport Club of Disabled Students and International Competition s Results Mr. David Drahonínský, MUP Student Diskuse k projednávaným otázkám a ukončení konference Question and Answer Session, Concluding Remarks 9

12 1. Zahájení konference Rektor Metropolitní univerzity Praha Konferenci, která se konala pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, otevřel rektor Metropolitní univerzity Praha, prof. Michal Klíma, Ph.D. Ve svém zahajovacím projevu přiblížil Metropolitní univerzitu Praha přítomným a připomněl rostoucí význam univerzity a to i z hlediska mezinárodních aktivit. Projednávanou problematiku podpory zdravotně znevýhodněných studentů označil za jednu z nejvíce podporovaných aktivit univerzitou. Pan rektor zdůraznil i sportovní úspěchy zdravotně postižených studentů na národní, ale i mezinárodní úrovni, včetně zlaté medaile studenta MUP z paralympijských her v Pekingu v tomto roce. Rektor MUP prof. Michal Klíma, Ph. D. 10

13 Velvyslanec Norského království v České republice Konference se na pozvání MUP zúčastnil velvyslanec Norského království v České republice pan Peter Raeder, který ve svém projevu zdůraznil zájem norské strany o projekty zaměřené na oblast vzdělávání, zejména jedná-li se o problematiku, kterou řeší tento projekt. Ve svém projevu dále hovořil o celkově velkém zájmu českých partnerů zapojit se do projektů Finančních mechanismů EHP/Norska a vyzdvihl přínos těchto aktivit pro české instituce s tím, že Česká republika patří k zemím s nejefektivnějším čerpáním grantů tohoto programu. Pan velvyslanec poděkování za pozvání a popřál konferenci úspěch. Velvyslanec Norského království v České republice při zahajovacím projevu 11

14 Kvestorka Metropolitní univerzity Praha Kvestorka MUP paní Mgr. Anna Benešová ve svém projevu zdůraznila aktivity univerzity v oblasti podpory tělesně postižených studentů. Ve svém projevu zdůraznila, že nejen aktivita univerzity vedla k těmto výsledkům, kterými se dnes můžeme chlubit, ale je to dáno i úzkou spoluprací s Magistrátem hlavního města Prahy a městskými částmi, zejména pak s místním úřadem v Praze 3, Praha 9 a Praha 10, kde má univerzita svá pracoviště. Podpora tělesně postižených studentů, zejména studentů-vozíčkářů se už dnes stala samozřejmostí pro všechny takto znevýhodněné studenty. Denní centrum je místem pro všechny znevýhodněné studenty, kde si mohou zajistit všechny podklady pro studium, ale mají zde i možnost občerstvení a relaxace. Kvestorka Metropolitní univerzity Praha Mgr. Anna Benešová 12

15 2. Podpora zdravotně znevýhodněných studentů v České republice (srovnání s evropskými zeměmi) Jiří Pilař, Magistrát hlavního města Prahy Stručné zhodnocení dosaženého stavu Současná situace ve vzdělávání dětí, žáků, studentů (pro účely tohoto textu dále jen osob) se speciálními vzdělávacími potřebami se systematicky pozitivně rozvíjí především ve školách určených ke vzdělávání osob se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen speciální školy) a speciálních třídách běžných škol, v nichž se nám daří zavádět nové způsoby vzdělávání jednak v rámci vlastních inovací a jednak aplikací výsledků spolupráce se zahraničím. Časté kontakty se zahraničím nás vedou k tvrzení, že většina našich speciálních škol je na vysoké úrovni, odbornými přístupy často rovnocenné školám vyspělých evropských zemí. Od roku 2004 je v platnosti zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon i ve vztahu k osobám se speciálními vzdělávacími potřebami zabezpečuje rovný přístup ke vzdělání bez jakékoli diskriminace, zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce, vzájemnou úctu, respekt, solidaritu a důstojnost a všeobecný rozvoj osobnosti s důrazem na poznávací, sociální, morální, mravní a duchovní hodnoty. Zákon zajišťuje práva všech osob, tedy i těch se speciálními vzdělávacími potřebami, aby obsah, formy a metody vzdělávání odpovídaly jejich potřebám a možnostem, včetně hodnocení, přijímání a ukončování vzdělávání. Dále mají nezpochybnitelné právo na vytvoření odpovídajících podmínek pro vzdělávání, právo na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení, právo na bezplatné užívání speciálních učebnic, speciálních didaktických a kompenzačních pomůcek poskytovaných školou. Ve speciálních školách je již běžné, ale v běžných školách stále spíše vyjímečné vzdělávání alternativními komunikačními prostředky (dorozumívání prostřednictvím znakové řeči, psaní Braillovým písmem a náhradních způsobů dorozumívání). Málokdo ví, že osoby, jsouce k tomu indikované, mají možnost žádat na řediteli školy prodloužení středního a vyššího vzdělávání. Vymezení osob se speciálními vzdělávacími potřebami. Za osobu se speciálními vzdělávacími potřebami považujeme jednak: osoby se zdravotním postižením (autismus, mentální, sluchové, tělesné, vývojové poruchy učení, chování, zrakové, nebo souběžné vícečetné postižení), osoby zdravotně znevýhodněné (zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc, zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování) osoby sociálně znevýhodněné vzhledem k rodinnému prostředí na nízkém socioekonomickém statusu, osoby s nařízenou ochrannou či ústavní výchovou, osoby s postavením azylanta či uprchlíka Zařazení do speciálního vzdělávání Zařazení osoby do speciálního vzdělávání musí předcházet komplexní speciálně pedagogické a psychologické vyšetření školským poradenským zařízením, nebo odborným zdravotnickým 13

16 pracovištěm (i zde odborné doporučení vystavuje školské poradenské zařízení), pokud nemá zdravotnické vyšetření potřebné náležitosti, vyšetření je poradenským zařízením opakováno. Na základě vyšetření se za souhlasu a spolupráce rodičů stanoví další vzdělávací cesta, zda formou integrace či ve speciální škole. Zde je třeba zmínit skutečnost, že speciální formy vzdělávání probíhají i ve školských zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, je-li jejich součástí škola. To z důvodů vyplývajících z různých diagnóz psychiatrického, či neurologického směru, které jsou u většiny dětí v těchto zařízeních přítomny. Organizace a formy speciálního vzdělávání Organizace a formy zvolené ve vzdělávacím procesu osob se speciálními vzdělávacími potřebami mají odrážet potřeby jednotlivců. Ideálním způsobem je vzdělávání v místě bydliště, v kolektivu vrstevníků s nimiž se dítě se speciálními vzdělávacími potřebami pravidelně potkává i mimo školu a může s nimi trávit i volný čas. Proto je v současné době tak akcentovaná individuální integrace v běžné škole, v běžné třídě, v kolektivu intaktních žáků. Pro splnění tohoto předpokladu je ale zapotřebí, aby ve škole byli pedagogičtí pracovníci na úrovni potřebné pro speciální vzdělávání, tedy buď speciální pedagog, psycholog, nebo alespoň učitelé, kteří mají povědomí a didaktickou průpravu ve vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a především učitelé trpěliví a osvícení k zohledňování individuálních vzdělávacích potřeb. Rovněž je třeba, aby škola byla materiálně, popř. architektonicky vybavena tak, aby mohla zajistit základní požadavek daný zákonem - rovný přístup ke vzdělání a zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce. O individuální integraci ve speciální škole hovoříme tehdy, je-li do třídy pro žáky s převládající speciální potřebou zařazeno dítě vyžadující další odlišnost v přístupech ve výuce, odpovídající jeho zdravotnímu postižení. Další možná formou je skupinová integrace v běžné škole, ve speciální třídě, do níž jsou zařazeni žáci na základě doporučení školského poradenského zařízení, případně podpořeného diagnózou odborného lékaře. Spojuje je obvykle podobná diagnóza. O skupinové integraci hovoříme také tehdy, je-li ve speciální škole zřízena speciální třída, do níž bývají zařazováni žáci s další formou zdravotního postižení, vyžadující jiný přístup než u ostatních žáků do speciální školy zařazených. Školy speciální jsou určené pro vzdělávání osob se zdravotním postižením takového stupně, že naplnění jejich speciálních vzdělávacích potřeb vyžaduje zabezpečení množstvím dalších speciálně pedagogických metod, didaktických postupů a kompenzačních pomůcek, které jsou často pro běžnou školu z pohledu náročnosti na odbornost a náročnosti cenové jen těžko dosažitelné. Zároveň je vzdělávání v těchto školách často podporováno i rehabilitací tělesnou a sociální, poněvadž z pravidla u osob s těžšími formami zdravotního a to především mentálního postižení je na ně navazují postižení další (jinak kombinované postižení, vícečetné postižení, multihandicap). 14

17 Ve třídách, v nichž se vzdělávají osoby s těžkými formami zdravotního postižení, lze uplatnit přítomnost až tří pedagogických pracovníků, z nichž jedním je vždy asistent pedagoga. U osob s těžkým mentálním postižením a u osob s autismem lze zřídit přípravný stupeň základní školy, aby žáky připravil na školní vzdělávání. V základních školách speciálních je naplňován program základy vzdělání a jsou do něj zařazeni žáci se značnou potřebností speciálně pedagogické péče (těžká mentální postižení, autismus, vícečetná postižení). Daří se v nich naplňovat také právo na vzdělávání žáků v minulosti osvobozovaných od povinné školní docházky. Při těchto školách je zřizován přípravný stupeň, případně rehabilitační třídy, mající za úkol připravit žáky elementární soběstačnosti. Nejbližším krokem, jehož by se měl náš vzdělávací systém dopustit by měla být transformace vhodných speciálních škol (z pohledu odborného a materiálního zázemí) spolu s poradenskými pracovišti speciálně pedagogickými centry na odborná centra z pohledu speciálně pedagogických a psychologických přístupů v práci s osobami se speciálními vzdělávacími potřebami. Zde by nalézali učitelé odbornou didaktickou podporu a získávali zkušenosti v zakomponování moderních kompenzačních pomůcek do výuky a postupně by bylo vytvářeno odborné a materiální zázemí na podporu integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do běžného proudu vzdělávání. Nová úloha speciálních škol dokazuje, že různá tvrzení o jejich zbytečnosti, či potřebě jejich eliminace jsou krátkozraká. Pouze je třeba upravit jejich pozice v systému školské soustavy a více využívat schopností a pedagogů, kteří mají se vzděláváním osob se speciálními vzdělávacími potřebami četné zkušenosti. Individuální vzdělávací plán (IVP) Individuální vzdělávací plán je základním strategickým materiálem při vzdělávání osob se speciálními vzdělávacími potřebami, které jej na základě odborných doporučení potřebují. Zodpovědnou osobou za jeho tvorbu a následné dodržování je ředitel školy. Vytváří jej tudíž škola za spolupráce se školským poradenským zařízením (v tomto případě převážně se speciálně pedagogickým centrem), zákonným zástupcem žáka, případně zletilým žákem. Je to materiál fl exibilní a musí být průběžně upravován v relaci s vývojem nemoci či zdravotního postižení vzdělávané osoby. Dodržování IVP sleduje dané školské poradenské zařízení, které v tomto spolupracuje se zákonnými zástupci a vzdělávanou osobou. IVP se stanovuje především pro osoby individuálně integrované, v případě potřeby i pro další osoby vzdělávané formou skupinové integrace a pro osoby s hlubokým mentálním postižením ve speciálních školách. IVP vychází ze školního vzdělávacího programu příslušné školy, závěrů školského poradenského zařízení, závěrů odborného lékaře a vyjádření zákonného zástupce či vzdělávané zletilé osoby. IVP je vytvářen na základě žádosti zákonného zástupce či zletilé vzdělávané osoby a rozhodnutí o jeho vytvoření a realizaci podléhá správnímu rozhodnutí ředitele školy. 15

18 Asistent pedagoga Asistent pedagoga má ve třídě úlohu být jakýmsi zprostředkovatelem výuky učitele a jeho pomocníkem při výchovně vzdělávací činnosti, pomáhá vzdělávaným osobám při přizpůsobování se školnímu prostředí, důležitá je jeho role při komunikaci osob se zdravotním postižením s ostatními žáky, je-li to třeba. Asistent pedagoga je zaměstnancem školy a o zřízení této funkce musí ředitel školy žádat svého zřizovatele, jenž svým souhlasem se zároveň zavazuje k fi nancování tohoto pracovníka. Za určitý neúspěch se dá nazvat praktický dopad dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Přes jisté pokroky stále můžeme zaznamenat setrvávání mnohých pedagogů škol běžného vzdělávacího proudu v jisté setrvačnosti pedagogické práce, projevující se v bezfantazijním využívání tradičních pedagogických postupů a metod. Tito pak odmítají inovace při potřebě individualizace vzdělávání, zvláště pak u dětí zdravotně postižených a dětí se specifi ckými potřebami učení a chování. Zde nejdou v potřebné míře příkladem ani někteří politici a úředníci municipální úrovně, kteří stále na vzdělávání nahlížejí přezíravě a uspokojování vzdělávacích potřeb, tedy i těch speciálních, vnímají pouze z pohledu svých vlastních dětí. Problém je ale nejenom v učitelích samotných, ale také ve stylu přípravy budoucích pedagogů na pedagogických fakultách. Ty stále akcentují přípravu dobrých odborníků v daném oboru (hluboké znalosti encyklopedické), ale nedoceňují potřebu připravit učitele na jednotlivé žáky, s různými specifi ky, nedostačivostmi, na děti extrémně nadané, které mohou být svojí zvídavostí pro práci v běžné třídě až obtížné. Naopak vidíme, a četná zjištění školních inspektorů to potvrzují, tradiční standard práce učitelů v běžných školách se do značné míry ustálil na přístupech s orientací omezenou jen na didaktickou složku a na nejvyšší možný výkon a s výrazně menším zaujetím pro rozvoj jedinečné osobnosti každého z žáků. Není to samozřejmě pravidlem, ale nejedná se zdaleka jen o vnitřní problémy škol či samotných učitelů. Nicméně spojení omezené didaktiky s neochotou či neuměním učitele vnímat individualitu žáka včetně jeho potřeb, nese velice negativní důsledky, jako neurotizaci dětí, snížené sebevědomí, sebedestrukci, agresivitu vůči okolí, selhávání v náročnějších životních situacích apod. V kontrastu s tímto stavem je průlom, jenž jsme zaznamenali nedávno v legislativě novelou vyhlášky 291/1991 Sb. o základní škole, ve znění č. 9/2004 Sb., v níž se umožňuje individuální integrace dětí s mentálním postižením v běžné základní škole. Zahraniční trendy V posledních deseti letech došlo v řadě evropských zemí ve vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami k zásadním legislativním změnám. Odráží se v nich vývoj, jímž procházely. Některé země (Norsko, švédsko a Dánsko) pokračují v politice integrace bez zásadních změn, poněvadž jejich systém již dávno připustil nutnost rovného přístupu ke vzdělání pro všechny. Ostatní země procházejí až revolučnímí změnami, které znamenají určitý odklon od 16

19 exkluzivního prostředí v běžných a speciálních školách a snaží se vytvářet prostředí inkluzivní, kdy se většina žáků se speciálními vzdělávacími potřebami umísťuje především do škol běžného vzdělávacího proudu v nichž na ně čekají odpovídajícím způsobem připravení učitelé. Rakousko (1993) zákon umožňující integraci v základních školách a dávající rodičům volbu vzdělávací cesty (před tím povinná exkluze ve speciálních školách bez možnosti volby vzdělávací cesty). V Belgii (1997) vešel v platnost zákon, jímž se legislativní rámec pro základní a speciální školství slučuje a umožňuje, že žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mohou plnit základní školní docházku a tedy i běžné kurikulum, za možné pomoci speciálních škol. V Anglii a Walesu vyšly v letech 1981 a především v roce 1997 zákony týkající se povinného zavádění integrace (Zákon o reformě vzdělávání) a řešící i změny ve způsobu fi nancování vzdělávání, kde je většina rozpočtových prostředků místních orgánů delegována na školy, které s nimi hospodaří převážně samostatně. Dále je zde řešeno právo rodičů dětí se speciálními vzdělávacími potřebami zvolit pro své dítě školu dle svého uvážení. Byly zde zavedeny zásady při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb v pěti stupních, z nichž postupně každý z nich představuje vždy širší okruh pomoci z pohledu na složitější míru zdravotního postižení. Ve Finsku (993) Ucelený zákon o škole ukládající povinnost obcím poskytnout všem žákům ve věku povinné školní docházky ucelenou výuku pro své spádové oblasti a v případě, že to nelze zajistit, učiní obec taková opatření, aby mohli být vzděláváni všichni žáci způsobem, jenž odpovídá výuce ve všeobecně vzdělávací škole. Zákon nerozlišuje žáky podle typu postižení a na jejich integraci a vytváření podmínek musí spolupracovat všechny zainteresované orgány. Vzdělávání ve speciální škole je možné pouze tehdy, když odborníci posoudí, že není vhodná první alternativa. Ve Francii se zákonem z roku 1989 změnila defi nice pojmu právo na vzdělání. Integrace v něm byla jasně defi nována jako pro vzdělávání osob se speciálními vzdělávacími potřebami nejvhodnější. Každému dítěti musí být umožněno (od 3 let) navštěvovat školu nejbližší jeho bydlišti. V Německu přijala Stálá rada zemských ministrů školství v roce 1994 doporučení, že vzdělávání žáků se zdravotním postižením musí být záležitostí všech škol a speciální vzdělávání má být pojato jako nástroj pro dosažení všeobecného vzdělání. V roce 1998 byla změněna i terminologie potřeba speciálního vzdělávání změněna na speciální vzdělávací potřeby. V Holandsku vydala vláda v roce 1990 dokument a po jeho ověření v roce 1998 i zákon, který zahajuje novou cestu v integrování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a ze všech základních škol a speciálních škol (včetně škol pro žáky s poruchami učení) byla utvořena regionální seskupení běžných i speciálních škol, které musí ve vzdělávání postupovat v úzké spolupráci, až provázanosti. Financování speciálních škol vychází nikoliv z počtu přijatých žáků, ale podle objemu speciálních služeb, které jsou konkrétnímu žákovi školou poskytovány. žákovi je po přidělení normativu rodiči vybrána škola (buď běžná či speciální), která poskytnutý normativ ve prospěch konkrétního žáka zužitkuje. 17

20 V Portugalsku se osobám se speciálními vzdělávacími potřebami dostalo v rámci jejich integrace zákonné opory v roce 1986 Uceleným zákonem o vzdělávání. Zde speciální školy pojaty jako specializovaná odborná centra zabezpečující metodicky vzdělávání postižených v běžných školách..zákonem z roku 1997 byl pojat speciální pedagog jako podpůrný učitel, poskytovatel odborných speciálních služeb a pracující přímo s radou školy a učiteli běžných škol na volbě nejlepší vzdělávací cesty. Ve Španělsku platí od roku 1995, že každá škola fi nancovaná státem, musí zajistit vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Pro účely zařazování takovýchto žáků jsou upravovány podmínky a vyhrazována studijní místa od škol základních až po univerzity. Dá se říci, že se v Evropě postupně upustilo od užívání lékařské diagnostiky k popisu schopností žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. Je snaha, aby speciální vzdělávání vycházelo ze schopností žáka, nikoli z jeho oslabení. Hendikep je popisován jako diskrepance mezi schopnostmi jedince a výkony, které od něho vyžaduje společnost v oblastech podstatných pro budování vlastní nezávislosti a pro společenský život. Ve vyjmenovaných zemích došlo k těmto zásadním legislativním změnám. Některé země v průběhu 80.a 90. let změnily pohled na defi nování systému speciálního vzdělávání a spatřují v něm odborné metodické zázemí pro školy hlavního vzdělávacího proudu. Právo rodičů na výběr vzdělávací cesty jejich dětí se stalo uznávaným nárokem, stejně tak jako výraznější spolupráce rodičů se školou. V zemích s odděleným systémem speciálního vzdělávání a běžného vzdělávání je vypracován pro oba systémy společný legislativní rámec. Při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je integrace chápána jako první alternativa. Postupně dochází k decentralizaci vzdělávacích systémů, včetně systému vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Politická hlediska vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zde je třeba zaznamenat základní politická hlediska ovlivňující realizaci koncepce vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: fi nancování speciálního vzdělávání výstupy speciálního vzdělávání monitorování a evaluace oblasti speciálních vzdělávacích potřeb odpovědnost vlády za vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Systém fi nancování je stěžejním prvkem při realizaci potřebné integrace vzdělávání všech dětí. Prosazování politiky integrace znamená mimo jiné i úpravy legislativy, zejména způsobu fi nan- 18

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě Zuzana Kaprová Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání European Agency for Development in Special Needs Education www. european-agency.org

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Ing. Štěpán Harašta vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Č.ev.: 190035/2008

Ing. Štěpán Harašta vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Č.ev.: 190035/2008 Metodický pokyn ke zřizování pracovního místa asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami, s účinností od 1.1. 2009

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vzdělávání osob se zdravotním postižením { JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vládní výbor pro zdravotně postižené občany: - je koordinačním, iniciativním a poradním orgánem

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 2005/73 Sb. Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 73/2005 Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními

Více

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 9. února 2005. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

VYHLÁŠKA. ze dne 9. února 2005. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 73 VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání

Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání 04. Základní informace k životní situaci Výchovu a vzdělávání dětí se zdravotním postižením

Více

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Benešova 508, 349 01 Stříbro IČO: 68783728, DIČ: CZ68783728, REDIZO: 600 009 980 tel: +420 374 630 210, email: skola@sosstribro.cz, www.sosstribro.cz Agropodnikání

Více

PhDr. Jitka Kendíková ZŠ J. Gutha-Jarkovského G Jiřího Gutha-Jarkovského Praha, 6. 11. 2014

PhDr. Jitka Kendíková ZŠ J. Gutha-Jarkovského G Jiřího Gutha-Jarkovského Praha, 6. 11. 2014 PhDr. Jitka Kendíková ZŠ J. Gutha-Jarkovského G Jiřího Gutha-Jarkovského Praha, 6. 11. 2014 ZÁKONY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY . Z LEGISLATIVY ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

POSTUP PŘI REALIZACI INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ŠKOLY Platnost od: Schválil/a:

POSTUP PŘI REALIZACI INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ŠKOLY Platnost od: Schválil/a: 1. Legislativní východiska Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Platné metodické prováděcí předpisy.

Více

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Edukace žáka s PAS Vzdělávání žáků s PAS (v ČR 5tis.) - Zkušenosti MŠ, ZŠ, SŠ tradice - Co po ukončení školy????

Více

Oddělení prevence a speciálního vzdělávání 16 školského zákona

Oddělení prevence a speciálního vzdělávání 16 školského zákona Oddělení prevence a speciálního vzdělávání 16 školského zákona 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz OBSAH PŘÍSPĚVKU

Více

Činnost speciálněpedagogických center. Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015

Činnost speciálněpedagogických center. Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015 Činnost speciálněpedagogických center Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015 Integrace x inkluze při vzdělávání Integrované vzdělávání - diagnostika zdravotního postižení zaměřená primárně na konstatování

Více

Metropolitní univerzita Praha -

Metropolitní univerzita Praha - Metropolitní univerzita Praha - Škola bez bariér Praha, 7.11.2012 Petr Vyhnánek prorektor pro rozvoj a vnější vztahy Struktura příspěvku o Metropolitní univerzitě Praha vysokoškolské studium osob se zdravotním

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

Průzkum podmínek studia studentů se zdravotním handicapem. na vysokých školách v ČR 2009

Průzkum podmínek studia studentů se zdravotním handicapem. na vysokých školách v ČR 2009 Průzkum podmínek studia studentů se zdravotním handicapem na vysokých školách v ČR 2009 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Říjen 2009, Praha 1 Úvod Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové (VDV) pomáhá lidem,

Více

Lidské zdroje na trhu práce

Lidské zdroje na trhu práce Lidské zdroje na trhu práce Vzdělávání a trh práce v ČR Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky:

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky: Klíčové faktory ovlivňující inkluzi dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami do zájmového a neformálního vzdělávání" Realizátor: NIDM a GAC, spol. s.r.o. duben říjen 2009 Cíle výzkumu Výzkumné

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise v programu Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci Partnerships. Za obsah prezentace ručí výhradně Slovo 21 a Evropská komise neodpovídá za

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí, žáků a studentů

Více

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020: od schválení k prosazování

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020: od schválení k prosazování Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020: od schválení k prosazování Praha, Centrum současného umění DOX, 21. 4. 2015 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.:

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných III. Platné znění vyhlášky č. 73/2005 Sb. s vyznačením navrhovaných změn. VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně

Více

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty DPL Opařany Základní škola při Dětské psychiatrické

Více

18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Preambule My, členové Studentské komory Rady vysokých škol, podle

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Historické kořeny vzdělávání dětí s mentální retardací Vzdělávání lidí s mentální retardací má v naších zemích poměrně dlouhou tradici. První ústav pro slabomyslné

Více

TIP Mnoho dalších informací najdete ve studii L. Drotárová. Asistent pedagoga stav v ČR 2006. Praha 2006.

TIP Mnoho dalších informací najdete ve studii L. Drotárová. Asistent pedagoga stav v ČR 2006. Praha 2006. 26. Asistent pedagoga Téma: systémová podpora Anotace Asistent pedagoga se v posledních letech ukazuje jako jedno z nejlépe fungujících vyrovnávacích a podpůrných opatření, které se velice dobře osvědčuje

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. PaedDr. Zuzana Kaprová

LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. PaedDr. Zuzana Kaprová LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI PaedDr. Zuzana Kaprová 2012 Historický vývoj postavení osob se zdravotním postižením REPRESE (likvidace, segregace) CHARITA křesťanství

Více

TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR. Langhans, Praha, 26. 8. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR. Langhans, Praha, 26. 8. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Langhans, Praha, 26. 8. 2015 1 Co je předmětem TK: Co si myslí o a co potřebují pedagogové pro vzdělávání žáků se SVP? Kde jsou

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

Novela školského zákona

Novela školského zákona Novela školského zákona V únoru 2015 Poslanecká sněmovna schválila návrh novely školského zákona a některých dalších zákonů (zákona o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením,

Více

PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE

PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE Ivana Švecová Setkáníředitelů středních škol Seč 28. 11. 2014 Studenti se specifickými vzdělávacími potřebami na UPa se zdravotním

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

Prevence rizikových forem chování a MŠMT

Prevence rizikových forem chování a MŠMT Prevence rizikových forem chování a MŠMT VII. ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování 24. října 2013 Kroměříž Ing. Radka Heřmánková odbor vzdělávání, oddělení prevence a speciálního

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti zdravotně a sociálně znevýhodněných

Více

Změna: 147/2011 Sb. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Změna: 147/2011 Sb. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Změna: 147/2011 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Děti představují naši nesmrtelnost

Děti představují naši nesmrtelnost Děti představují naši nesmrtelnost 1 2 Osnova 1. Proč změny? 2. Evropská unie 3. Koncepce 4. Legislativní předpisy ř (zákony, vyhlášky) 5. Různé 6. Závěr 3 4 1. Proč změny? globální problémy světa problémy

Více

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 7

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Diversity Management pro OZP z perspektivy Ostravské univerzity (dále OU) Zdeňka Telnarová

Diversity Management pro OZP z perspektivy Ostravské univerzity (dále OU) Zdeňka Telnarová Diversity Management pro OZP z perspektivy Ostravské univerzity (dále OU) Zdeňka Telnarová Výchozí zdroje dokumentu Diverzita pro OZP (multimediální CD) Manuál pro lektory školení Jak se stát lektorem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Změna: 214/2012 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst.

Více

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních Česká školní inspekce Plán hlavních úkolů ČŠI Čj.: ČŠIG-2499/14-G2 na školní rok 2014/2015 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 1. Inspekční činnost ve školách a školských

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015 III. Vyhlášení rozvojového

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky Praha, březen 2013 Úvod V lednu 2013 zahájilo Ministerstvo

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Vyhláška č. 73 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálně vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 73 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálně vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Vyhláška č. 73 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálně vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb. ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Konference Školského managementu 7. 8. června 2012 Manažerské inspirace

Konference Školského managementu 7. 8. června 2012 Manažerské inspirace Konference Školského managementu 7. 8. června 2012 Manažerské inspirace Rozdělení činností zástupce ředitele, jejich role v řízení školy jedna z možností Velké ideály nepotřebují jen křídla, ale i vhodný

Více

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Hlavní oblasti hodnocení činnosti škol a školských A: Rovnost příležitostí ke vzdělávání B: Vedení školy/školského III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Kritéria

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 19. 11. 2015 bod programu: 2 věc: Podání žádosti, předfinancování a spolufinancování projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem v rámci Operačního

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

Čl. 1 Základní vymezení a cíle

Čl. 1 Základní vymezení a cíle III. Vyhlášení Rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2015 Ministerstvo

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

Týmová spolupráce při podpoře žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

Týmová spolupráce při podpoře žáka se speciálními vzdělávacími potřebami Týmová spolupráce při podpoře žáka se speciálními vzdělávacími potřebami Nová role školního poradenského pracoviště a školního poradenského zařízení vyplývající z 16 novely školského zákona Mgr. Miroslav

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním znevýhodněním.

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Sociální služby jako součást systémového pojetí sociální práce Meziresortní setkání, KÚ MSK Ostrava, 8. 10. 2014 Mgr. Jaroslava Krömerová

Sociální služby jako součást systémového pojetí sociální práce Meziresortní setkání, KÚ MSK Ostrava, 8. 10. 2014 Mgr. Jaroslava Krömerová Sociální služby jako součást systémového pojetí sociální práce Meziresortní setkání, KÚ MSK Ostrava, 8. 10. 2014 Mgr. Jaroslava Krömerová Co je sociální práce? Co je to sociální práce? SOCIÁLNÍ PRÁCE JAKO

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Program Erasmus+ 2014-2020

Program Erasmus+ 2014-2020 Erasmus+ Program Erasmus+ 2014-2020 program pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport program podporuje mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a dobrou praxi, politiku a reformy na

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016

Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016 Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1- Malá strana tel.: +420

Více

Novela č. 82/2015, kterou se mění školský zákon č. 561/2004 Sb.

Novela č. 82/2015, kterou se mění školský zákon č. 561/2004 Sb. Novela č. 82/2015, kterou se mění školský zákon č. 561/2004 Sb. Novela školského zákona zejména upravuje: Vzdělávání osob se speciálními vzdělávacími potřebami Přijímání do přípravných tříd základní školy

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková Vzdělávání žáků se zrakovým postižením Jana Janková Cíl výchovy a vzdělávání ZP Stejný jako u intaktních žáků tj. získání klíčových kompetencí a nácvik kompenzačních dovedností tak, aby se jedinec se ZP

Více

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vzdělávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vládní výbor pro zdravotně postižené občany: - je koordinačním, iniciativním a poradním orgánem

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004

Více