PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů"

Transkript

1 Volby do zastupitelstva kraje 2012 přehled volebních okrsků str. 2 Tréninky paměti pro seniory str. 2 Humanitární sbírka str. 4 Aquapark 2012: průměrná sezona str. 8 Zpravodaj města Blanska číslo září 2012 informační čtrnáctideník zdarma Nádvoří zámku bylo slavnostně otevřeno Slavnostním přestřižením pásky představitelé města starosta Lubomír Toufar a místostarosta Jiří Crha symbolicky otevřeli nádvoří blanenského zámku, jež v průběhu prázdnin prošlo rozsáhlou rekonstrukcí. Starosta města Blanska Lubomír Toufar a místostarosta Jiří Crha při slavnostním otevření nádvoří blanenského zámku. Foto K. Kučerová Přestože stávající vnitřní expozice muzea zůstaly přístupné po celé prázdniny a veškeré práce se musely zvládnout za provozu, proměna nádvoří zámku je patrná na první pohled. Obnoveny byly omítky a sgrafita, došlo k odhalení renesanční kartuše nad branou a výměně dlažby i osvětlení, zrestaurována byla kašna se sochou z blanenské litiny, proběhla stavební příprava místností určených pro nové vnitřní expozice, jejichž instalace plánovaná na konec roku 2012 by měla celý projekt završit. Podstatnou, byť nijak nápadnou změnou je také plošina, s jejíž pomocí se» pokračování na straně 3 Blansko se připojí k MAS Moravský kras Rada města Blanska odsouhlasila na svém 34. zasedání zařazení území města Blanska do územní působnosti Místní akční skupiny Moravský kras o. s. Iniciativa vzešla ze strany Místní akční skupiny Moravský kras. Chtěla rozšířit své teritorium a okolí Blanska má již zmapované a obce jsou až na výjimky součástí spolku. Pokud MAS Moravský kras rozšíří svoji působnost na větší území s vyšším počtem lidí, tak má šanci dosáhnout na větší objem dotací a zvýší i svoji prestiž, objasnil přínosy pro skupinu starosta města Blanska Lubomír Toufar. Pro Blansko z členství vyplývají také pozitivní závěry. Už letos je v tomto prostoru zapojeno, a podnikatelé tak mohou požádat o dotace nebo využívat služeb, které MAS nabízí. Další možností je zapojení podnikatelských subjektů na území města Blanska včetně městských částí do všech projektů, např. v oblasti gastroturistiky apod. Blansko v tomto uskupení doposud chybělo, protože program byl nastavený pro menší obce a mohly do něj vstupovat jen ty, které mají do obyvatel. Pra- TELEVIZE BLANSKO 9,'(2æ851É/ ON-LINE Blanenská TV vysílá na internetu. NalaĊte si Blanenský videoçurnál na vidla se nyní změnila, a i tak velké město, jakým je Blansko, se nyní může podílet na naplňování programu spolku. Ještě než se tak stane, musí vstup odsouhlasit zastupitelstvo. Předpokládám, že zastupitelstvo věc projedná buď v prosinci, nebo příští rok. Na to navazuje schvalování na valné hromadě MAS Moravský kras, informuje starosta.» pokračování na straně 2 PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů Palackého třída 159, Brno Ve čtvrtek 13. září zahájily v Dělnickém domě taneční kurzy pro studenty středních škol pod vedením manželů Míšenských a za asistence Jana Jeřábka a Karolíny Michalíkové. Do poloviny prosince se od nich studenti naučí nejen základům mnoha tanců, které budou moci předvést rodinám a známým během tří prodloužených, ale zábavnou formou také slušnému chování ve společnosti etiketě. Ani dospělí nepřijdou letos zkrátka a mohou se připravit na nadcházející plesovou sezonu. Na konci září pro ně začínají základní taneční kurzy, na které plynule navážou taneční pokračovací. Přihlásit se můžete telefonicky na , em na nebo na první hodině (30.09.), v jejímž průběhu bude rovněž vybrán poplatek za kurz. Nemocnice Blansko převzala správu S t ř í p k y z e Národního onkologického registru zastupitelstva Účelem Národního onkologického registru (NOR) je registrace onkologických onemocnění a pravidelné sledování jejich dalšího vývoje, tj. shromažďování dat, jejich ověřování, ukládání, ochrana a zpracování. NOR poskytuje souhrnné údaje pro statistické přehledy jak na národní, tak i mezinárodní úrovni, dále pro epidemiologické studie a zdravotnický výzkum. Údaje NOR slouží také k podpoře včasné diagnostiky a léčby novotvarů a přednádorových stavů, ke sledování trendů jejich výskytu, příčinných faktorů a společenských důsledků. Sběr dat do tohoto registru je v České republice povinný ve smyslu platných zákonů a zároveň naprosto nutný pro plánování a potřeby onkologické péče. V České republice je tento sběr dat do NOR zaveden již desítky let a tím je Česká republika vzorem pro ostatní evropské státy. Přístup k údajům v registru je ošetřen zvláštním právním předpisem. Díky sběru dat do NOR je vidět nárůst některých onkologických onemocnění v České republice. Ročně se jedná až o nových onemocnění. Souhrnná data jsou pak podkladem pro tvorbu, realizaci a vyhodnocování preventivních zdravotnických programů a pro odhady potřebných finančních nákladů na zabezpečení komplexní onkologické péče. Kontakt: Národní onkologický registr v Nemocnici Blansko zaštiťuje MUDr. Jiří Novák a paní Hana Berzedi, Sadová 159/33, Blansko. Tel: , Bc. Kateřina Ostrá tisková mluvčí Nemocnice Blansko Starosta města Blanska Lubomír Toufar o vybraných usneseních schválených na posledním zasedání Zastupitelstva města Blanska. Záležitosti pozemků ZM schválilo prodej pozemků místní organizaci Moravského rybářského svazu za zhruba půl milionu Kč. Jedná se o pozemky ve Zborovcích, rybník Ščudlák a okolní pozemky, které potřebují rybáři pro svoji činnost a především proto, že je nutná zásadní oprava rybníka. Podpora výstavby v lokalitě RD Zborovce Zastupitelstvo odsouhlasilo svoji účast na rozvoji lokality pro bydlení ve Zborovcích za restaurací Rulíšek, v podstatě v současné době jediné lokalitě ve městě Blansku pro výstavbu rodinných» pokračování na straně 3

2 Zpravodaj města Blanska číslo září 2012 informační čtrnáctideník zdarma 2 OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA KRAJE Starosta Města Blansko podle zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje: Blansko se připojí k MAS Moravský kras» pokračování ze strany 1 Nevyřešená zůstává zatím otázka platby za členství, protože se jedná o kapitační platbu na hlavu, 20 Kč za jednoho obyvatele. V prvním roce totiž město využije spíše dotace na tisk propagačních materiálů než dotací na investiční akce v podobě staveb apod., uvažuje starosta, zda se Blansku v této fázi taková investice vyplatí a plánuje o výši poplatku ještě jednat. MAS Moravský kras své projekty v Blansku již nabízí. Nedávno představil zaměstnancům městského úřadu projekt ENERGYRE- GION, který řeší energetické úspory, využití místních obnovitelných zdrojů energie s ohledem na ekonomickou proveditelnost a ochranu životního prostředí. Součástí prezentace bylo také dotazníkové šetření ohledně energetických poměrů domácností v Blansku, jejich spotřeby a volných ploch na budovách využitelných pro alternativní zdroje. S. Mrázek 1. Volby do zastupitelstva kraje se uskuteční: v pátek 12. října 2012 a v sobotu 13. října Volby proběhnou v následujících okrscích: Okr. č. Ulice, lokalita v okrsku od 14:00 do 22:00 hodin od 08:00 do 14:00 hodin 3. Volič je povinen při hlasování prokázat totožnost a státní občanství České republiky. 4. Každému voliči budou dodány 3 dny před prvním dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru, určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní. 7. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů, okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V tomto případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. 8. Politické strany a politická hnutí delegují členy a náhradníky do okrskových volebních komisí nejpozději 30 dnů přede dnem konání voleb do zastupitelstva kraje ( 17 odst. 2 zákona č. 130/2000 Sb.) V Blansku dne Volební (hlasovací) místnost 1 Dolní Lhota ZŠ Dolní Lhota 87 2 Horní Lhota OA Horní Lhota 14 3 Klepačov KD Klepačov Lažánky Gellhornova 13 Obůrka Těchov Češkovice Žižlavice Skalní Mlýn Hořice Olešná Alešova Brněnská Hořická Josefa Lady Jungmannova Komenského Luční Na Brankách Pod Strání Zdíkova nám. Republiky Rožmitálova Sadová 1 5 lichá Seifertova Smetanova Svatopluka Čecha Vodní 1, 2, 2a, 3, 7 Wanklovo nám. B. Němcové Dolní Palava Horní Palava K.H. Máchy Rodkovského Sadová 2 44 sudá, 7 29 lichá Sladkovského Úvoz Vrchlického Žižkova 2, 4, Čapkova Bartošova Hybešova Havlíčkova 1 37 lichá Lipová nám. Míru Stařeckého Těchovská 19 Žižkova 1, 3, 5, 7 9 Havlíčkova 2 3 sudá Chelčického 1 29 lichá, 2 24 sudá Údolní 1 15 lichá, 2 8 sudá Wolkerova 9. května 1 9 lichá, 2 1 sudá Erbenova Havlíčkova lichá, 38 8 sudá Chelčického 34 4, 50 54, sudá Lesní Leoše Janáčka Purkyňova Sadová 8 9 Větrná Pod Sanatorkou Objekt u bývalé MŠ Lažánky 73 MŠ Těchov 124 OA Olešná 1 4 Katolický dům, Komenského 15 Gymnázium Blansko, Seifertova 13 ZŠ TGM, Rodkovského 2 Gymnázium Blansko, Seifertova 13 KINO Blansko, Hybešova ZŠ Erbenova 13 Chelčického 2 30 sudá, 32,48, 5, 31 9 lichá, lichá 9. května 11 5 lichá, sudá ZŠ Erbenova 13 Nad Žlíbkem Podlesí Východní Sadová lichá, 4 84 sudá, nemocnice Zahradní Jasanová Nad Čertovkou ZŠ Erbenova 13 Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Nad Čertovkou 18 Počet čl. vol. komise Pod Javory Obchodní akademie a 1 Střední zdravotnická 8 Na Pískách škola, Nad Čertovkou 18 Husova Hálkova Klamovka Masarykova 22, 24, 2, lichá 17 Na Vyhlídce KINO Blansko, Nerudova Hybešova Nádraží Nádražní Suchá Sušilova Těchovská Ant. Dvořáka Fügnerova Gellhornova (bez 13) Kollárova KINO Blansko, Mahenova Hybešova Masarykova 1 19, lichá Svitavská Tovární Bezručova 1 Aloise Skotáka 19 Družstevní K. J. Mašky nám. Svobody Růžová Vodní 4, 4a, 12 sudá Městský klub důchodců, Dvorská 2 Bezručova 3,5,7, lichá, 2 2 sudá Divišova 20 Krátká Městský klub Mlýnská důchodců, Poříčí Dvorská 2 Strážní domek U Vodárny Žalkovského Na Řadech 21 Bezručova 27 32, sudá, 5 Jiráskova 12, 13a 30, sudá Konečná SOŠ, SOU a učiliště, Křižkovského 20 1 Bezručova 33 Mánesova Příční Příkrá Tylova Zborovecká 22 Cihlářská Okružní (bez 1a) SOŠ, SOU a učiliště, Zborovec (starý název Bezručova 33 8 Zborovce) 23 Kamnářská Krajní SOŠ, SOU a učiliště, Okružní 1a Bezručova 33 Pekařská 1 7 lichá 24 Pekařská 2 44 sudá Pražská SOŠ, SOU a učiliště, Sloupečník Bezručova 33 Ericha Roučky Absolonova Jiráskova 1 11, 13 Dobrovského 25 Dvorská 1 15 lichá, 2 sudá Křižkovského 1 19 Sukova Zámek ZŠ Dvorská 2 2 Čelakovského Palackého ZŠ Dvorská 2 27 Dvorská Salmova 1 1 ZŠ Dvorská 2 28 Absolonova 1 12 Salmova ZŠ Salmova Absolonova Dvorská sudá ZŠ Salmova Dvorská ZŠ Salmova 17 Ing. Lubomír Toufar starosta Města Blansko Město Blansko zveřejňuje záměry odprodat: 1) byt č. 13 o velikosti 1+1 v bytovém domě Chelčického 32, Blansko dle Prohlášení vlastníka se jedná o jednotku č. 1178/13 na pozemku parc.č.st zast. plocha v k.ú. Blansko: kuchyň 8,10 m 2, pokoj 14,75 m 2, předsíň 2,75 m 2, koupelna s WC 2,95 m 2, sklep 1,25 m 2 Žádost o koupi bytu musí obsahovat: zájemce uvede adresu svého trvalého i skutečného místa pobytu a datum narození, telefon případně nabídku výše kupní ceny, za kterou chce byt koupit, přičemž minimální výše musí činit Kč způsob úhrady kupní ceny čestné prohlášení, že žadatel není dlužníkem vůči městu Písemné žádosti se podávají na adresu MěÚ Blansko, odbor komunální údržby, nám. Svobody 3, Blansko, a to v zalepené obálce s heslem Chelčického ho 32 NEOTVÍRAT do do 1:00 hodin. 2) byt č. 20 o velikosti 1+1 v bytovém domě Chelčického 48, Blansko dle Prohlášení vlastníka se jedná o jednotku č. 1181/ /20 0n na pozemku parc.č.st zast. plocha v k.ú. Blansko: kuchyň 8,55 m 2, pokoj 14,20 m 2, předsíň 3 3,00 m 2,ko koupelna sw WC 2,90 m 2, sklep 2,80 m 2 Žádost o koupi bytu musí obsahovat: zájemce uvede adresu svého trvalého i skutečného místa pobytu a datum narození, telefon, případně nabídku výše kupní ceny, za kterou chce ce byt koupit, přičemž minimální výše musí činit Kč způsob úhrady kupní ceny čestné prohlášení, že žadatel není dlužníkem vůči městu Písemné žádosti se podávají na adresu MěÚ Blansko, odbor komunální údržby, nám. Svobody 3, Blansko, a to v zalepené obálce s heslem Chelčického ho 48 NEOTVÍRAT do do 1:00 hodin. 3) byt č. 20 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 21, Blansko dle Prohlášení vlastníka se jedná o jednotku č. 11/2 na pozemcích parc.č.st. 1318/1 a parc. č. st. 1318/2 vše zast. plocha v k.ú. Blansko: kuchyň 8,55 m 2, pokoj 14,20 m 2, předsíň 2,0 m 2, koupelna s WC 2,90 m 2, sklep 2,90 m 2 Připravuje se revitalizace domu, je nutné počítat s platbou podílu na revitalizaci. Žádost o koupi bytu musí obsahovat: zájemce uvede e adresu svého trvalého i skutečného místa pobytu a datum narození, telefon, případně nabídku výše kupní ceny, za kterou chce byt koupit,,p přičemž minimální výše musí činit Kč způsob úhrady kupní ceny čestné prohlášení, že žadatel není ní ídl dlužníkem vůči im městu Písemné žádosti se podávají na adresu MěÚ Blansko, odbor komunální údržby, nám. Svobody 3, Blansko, a to v zalepené obálce s heslem Údolní 21 NEOTVÍRAT do do 1:00 hodin. Prohlídka bytů se uskuteční ve středu v 15:30 hod. Sraz zájemců před domem Chelčického 32, Blansko. Individuální termín prohlídky je možné si domluvit na telefonu , Zájemci o všechna výběrová řízení na koupi bytu musí splňovat následující podmínku: výběrového řízení se mohou zúčastnit pouze občané ČR starší 18 let Z výběrového řízení bude vyřazen zájemce, jestliže: zašle žádost v rozporu s výběrovým řízením nesplňuje výše uvedené podmínky žádost nebude obsahovat veškeré náležitosti uvedené v tomto oznámení. Bližší informace podá M. Kučerová ( ) a Ing. Peterková ( ). Novela živnostenského zákona ruší povinnost označovat provozovny IČP Dne nabyl účinnosti zákon č. 19/2012 Sb., kterým se mění živnostenský zákon. Hlavním cílem novely je další snižování administrativní zátěže podnikatelů. Změna právní úpravy spočívá mimo jiné ve zrušení povinnosti označovat provozovny identifikačním číslem provozovny (IČP). Podnikatelé již nejsou povinni používat IČP a je pouze na jejich zvážení, zda toto přidělené IČP v praxi využijí. Důvodem pro zrušení povinnosti byla skutečnost, že označování provozoven IČP nemá pro Na voličský průkaz můžete volit kdekoliv v rámci svého kraje Tréninky paměti pro seniory Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy otevírá podzimní kurz Tréninky paměti pro seniory. Jedná se o základní tréninkový kurz určený široké veřejnosti, zaměřený na zkvalitnění paměťových funkcí. V kurzu získáte přehled o svých paměťových schopnostech a naučíte se svou paměť efektivněji využívat. Kurz bude probíhat od října 2012 do ledna 2013, vždy ve středu 1 za 14 dní. První schůzka se uskuteční dne Pro volby do zastupitelstev krajů je možné vyžádat si voličský průkaz. Aby se zamezilo vícenásobnému hlasování, je volič povinen voličský průkaz ve volební místnosti odevzdat před hlasováním okrskové volební komisi. Dokumenty k volbám do zastupitelstva kraje najdete na úřední desce. Na voličský průkaz je možné hlasovat pouze ve volebním obvodu pro volby do zastupitelstva Jihomoravského kraje. Voličský průkaz bude na základě písemné žádosti vydán voliči, který nebude moci nebo nehodlá volit ve volebním okrsku, v jehož seznamu je zapsán. Písemná žádost musí být opatřena ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky a doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do , nebo na městském úřadu předána osobně voličem nejpozději 2 dny přede dnem voleb, tj. do do 1:00 podnikatele ani pro živnostenský úřad význam. IČP nadále přidělí obecní živnostenský úřad a tento údaj bude součástí informace o provedeném zápisu provozovny do živnostenského rejstříku. IČP je vedeno v živnostenském rejstříku, čímž je zajištěna statistická evidence provozoven a pro širokou veřejnost i orgány státní správy je také zajištěna v rámci informačních systémů veřejné správy identifikace provozoven. odbor živnostenský úřad v 10:00 h v prostorách Městského klubu důchodců v Blansku. Z důvodu omezené kapacity kurzu se hlaste na tel. čísle nebo prostřednictvím u na Poradna pro rodinu hodin (při osobním podání nemusí být podpis ověřen). Voličský průkaz bude vydán osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče. Voličský průkaz je možné voliči také zaslat. O vydání voličského průkazu bude učiněn záznam v seznamu voličů Města Blansko. Předložení vydaného voličského průkazu a dokladu totožnosti opravňuje jmenovaného voliče, aby byl zapsán do výpisu ze seznamu voličů pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje. red

3 Zpravodaj města Blanska číslo září 2012 informační čtrnáctideník zdarma 3 Nádvoří zámku bylo slavnostně otevřeno Modelárna Z-MODEL Blansko, spol. s r.o. hledá pro svoji provozovnu v Blansku následující profese: MODELÁŘ» pokračování ze strany 1 nyní tělesně postižení dostanou na prohlídkovou trasu do prvního patra. Projektu se dostalo finanční podpory z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod v rámci oblasti nazvané Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch. Náklady na doposud uskutečněnou stavební část činily 7 mil. Kč, na nichž se dotace podílela 85 %. Zbytek nákladů je hrazen z rozpočtu Města Blansko. Prostřednictvím realizované části projektu byla dokončena rekonstrukce zámku zahájená v roce 2007 za podpory Norských fondů. K prohlídce nádvoří i stávajících vnitřních prostor muzeum srdečně zve jak blanenskou, tak i mimoblanenskou veřejnost. První oficiální akcí realizovanou po Přerušení dodávky elektrické energie 2.09., 08:00 19:00 h Dolní Lhota Celá obec Dolní Lhota obyvatelstvo i podnikatelská činnost kromě areálu pískovny MKZ , 07:00 15:00 h Těchov místní část Češkovice včetně lokalit Zahradní Město a Lesní Město místní část Žižlavice samoty nad Blanskem před Těchovem dům č. 119, domy č. 128 až 295, d.č. 197, lokalita výstavby nových RD za domem 295 Blansko chatová oblast Sloupečník pod parkovištěm u Myslivny, restaurace Myslivna a objekty v její těsné blízkosti ulice Sadová od křižovatky s ul. Wolkerova po konec města směr Těchov ulice Nad Žlíbkem + chaty Žlíbek ulice Podlesí ulice Purkyňova ulice Východní ulice Větrná ulice Erbenova kromě domů č., 8, 10 ulice Havlíčkova od ul. Erbenovy po ul. Wolkerovu ulice Chelčického domy č. 5, 7 ulice Lesní ulice L. Janáčka od ul. Sadové po ul. Chelčického ulice Zahradní ulice 9. května domy č ulice Horní Palava ulice Úvoz ulice Dolní Palava domy č (jedna strana ulice sudá čísla) areál nemocnice s poliklinikou napájený z odběratelské trafostanice Blansko OÚNZ (č ) areál SENIOR Centrum napájený z odběratelské trafostanice Blansko Domov důchodců (č ) , 07:00 19:00 h Dolní Lhota zástavba při hl. silnici od Blanska od žel. přejezdu od domu č po domy č ulice od d. č po d. č. 108 a 104 ulice od d. č. 139, 113 a 134 směr hřiště , 07:00 15:00 h Blansko Dolní Lhota chatová oblast Sloupečník pod parkovištěm u Myslivny, restaurace Myslivna a objekty v její těsné blízkosti ulice Zborovec, restaurace Rulíšek, rekreační oblast Zborovce areály firem SBD Macocha, TATSUNO BENČ, garáže na ul. Pražská v sousedství fy SBD Macocha areál fy MS TRADE, Jiřina Konečná napájený z odběratelské trafostanice Blansko OSP (č ) areál firmy KT Progres napájený z odběratelské trafostanice Blansko Progres (č ) areál firmy ISAN Radiátory napájený z odběratelské trafostanice Blansko Univa (č ) vodárna MKZ směr Dolní Lhota, domky u trati ČD fotovoltaická elektrárna fy Newland napojená přes odběratelskou TS Blansko FVE Newland (č ) areál fy Kamena napájený z odběratelské trafostanice Blansko Kamena (č ) areál fy OMOS napájený z odběratelské trafostanice Blansko Omos (č ) areál fy TRANSROLL napájený z odběratelské trafostanice Blansko OMSZ (č ) ulice Poříčí objekty č.o. 5, 7, 9, 11, 17, 19, areál skleníků, objekty Povodí Moravy, ulice Na Řadech objekt č.o. 2 areál stadionu TJ Olympia mezi řekou a tratí ČD, areál Inženýrských staveb, chaty za čerp. stanicí ulice Svitavská, domy č. 4, 8, 10, 12, 14 ulice Sv. Čecha ulice U Zastávky ulice Rožmitálova od železničního přejezdu po ČSOB sudá čísla domy č. 8, 10, 12, 14, 1, 18, 20, 22, 24, 2, 28, 30, 32, 34, stánek ulice Vodní kromě domů 4, 4A, 5 ulice Poříčí od kruhového objezdu od ul. Rožmitálova po koupaliště (bez záruky) Městský klub důchodců rozšířil své prostory V současné době probíhají dokončovací práce na přístavbě jídelny Městského klubu důchodců Blansko. Rozšíření jídelny významně přispěje ke zkvalitnění zázemí pro stravování seniorů i pro jejich aktivity ve všech oblastech činností. Akce byla realizována s výraznou finanční podporou Jihomoravského kraje, který poskytl dotaci ve výši 2 mil. Kč. Celkové náklady dosáhly výše 2, mil. Kč. Slavnostní otevření přístavby jídelny se uskuteční v pátek 5. října 2012 ve 13:30 hodin. odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Spolufinancováno Jihomoravským krajem PRACOVNÍK KONTROLY KVALITY MODELŮ Adresa provozovny: Svitavská 500, Blansko areál bývalého podniku ADAST BLANSKO Kontaktní osoby: Ing. Milan Král, p. František Zouhar Tel.: , , provedené rekonstrukci blanenského zámku je výstava historických fotografií Bíločerný svět, jež byla zahájena vernisáží 14. září Soubor černobílých fotografií vybraný kurátorem výstavy Jiřím Čeladínem představí život v Blansku minulého století. kkuč Na Horní Palavě vzniká nové hřiště Hřiště pro děti předškolního a mladšího školního věku vyrůstají v posledních letech po Blansku jako houby po dešti. Pro starší školáky, studenty a dospělé jsou k dispozici rekonstruovaná hřiště u základních škol, která zůstávají otevřená a volně přístupná v odpoledních hodinách a o víkendech. Většina z nich však nabízí prostor pouze pro míčové hry, kopanou, výjimečně volejbal, za pestřejšími aktivitami pak mohou zájemci vyrazit už jen na Sportovní ostrov, kde je k dispozici biketrialový park. Nabídka venkovních aktivit pro starší děti a dospělé sportovce by se však měla už letos výrazně rozšířit díky nově budovanému hřišti na Horní Palavě. Hřiště, jehož výstavba byla zahájena 3. září 2012, navrhlo brněnské architektonické studio Dimense. Sportovcům nabídne bruslařskou dráhu, hřiště pro pèntanque, ping- -pongové stoly, ale i atraktivní mobilní prvky, jako je aeroskate či skysurf, součástí bude také stěna sloužící jako nový blanenský legál pro streetartové umělce. Výstavba hřiště by měla být dokončena v prvních listopadových dnech, celkový rozpočet činí cca 2,5 mil. Kč, přičemž 70 % je financováno z Ministerstva pro místní rozvoj a 30 % z rozpočtu Města Blanska. kkuč Oslaví desáté výročí otevřením nové přístavby Letos v říjnu je tomu už deset let, kdy se poprvé otevřely dveře blanenského SENIOR centra, dříve známého spíše pod označením domov důchodců. Toto zařízení, které poskytuje pobytovou sociální službu Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem, zve i letos všechny zájemce z řad veřejnosti na Den otevřených dveří, a to v úterý 9. října 2012 v čase od 9:00 do 18:00 hodin. Navíc tato služba, která sídlí v nové budově nad poliklinikou Blansku, v říjnu završí svou desetiletou existenci otevřením nového pavilonu přístavby. Zde vzniklo dalších čtyřicet míst pro seniory, které postihlo onemocnění demencí či Alzheimerovou chorobou. Novým uživatelům služby tak bude poskytnuta nejkvalitnější péče ve zbrusu nových prostorách, které budou v rámci Dne otevřených dveří mimořádně zpřístupněny veřejnosti. Zveme vás tedy na návštěvu a prohlídku SENIOR centra Blansko, kde se rozhodně čas nezastavil a kde jsou poskytovány seniorům kvalitní a profesionální služby. Mgr. Lenka Dražilová, ředitelka INZERCE VE ZPRAVODAJI Střípky ze zastupitelstva» pokračování ze strany 1 domů. V bližším časovém horizontu se předpokládá výstavba cca 30 rodinných domů. Účast spočívá v příspěvku na vybudování inženýrských sítí od ulice Okružní k zástavbovému pozemku. Průmyslová zóna Blansko převzetí závazků Z důvodu požadavků banky, financující realizaci výstavby technologického parku na volných plochách v průmyslové zóně, odsouhlasilo zastupitelstvo převzetí závazků z firmy Hydraulické stroje a zařízení s.r.o. na společnost Real Global Investment a.s. Hydraulickým strojům a zařízení byl zastupitelstvem v březnu odsouhlasen pronájem a následný prodej pozemků v průmyslové zóně. Podpora rozvoje lokality pro bydlení městská část Češkovice, lokalita U Vyhlídky V tomto případě se jedná o standardní postup, že město při výstavbě více než 4 rodinných domů, v tomto případě se jedná o 1 rodinných domů, poskytne příspěvek ve výši 25 % skutečně vynaložených nákladů na inženýrské sítě a následné bezúplatné převzetí pozemků zastavěných místní komunikací a rovněž sítě veřejného osvětlení. Sankce a sleva z díla za realizaci stavby Rekonstrukce místních komunikací Horní Lhota Na Strážném Zastupitelstvo odsouhlasilo částečné prominutí smluvní pokuty z ceny díla Rekonstrukce místních komunikací Horní Lhota Na Strážném. Celková výše smluvní pokuty přesahovala celkovou cenu díla a po částečném prominutí činí 25 %, tj. cca půl milionu korun. II/379 Lažánky průtah, úprava rozsahu prací V tomto případě se jednalo o technickou záležitost, kdy na základě provádění projektových prací se částečně změnila skladba stavebních objektů, které bude realizovat Správa a údržba silnic a město Blansko při provádění akce II/379 Lažánky průtah. JM kraj je vlastníkem komunikace druhé třídy a uhradí rekonstrukci silnice a město Blansko bude hradit chodníky, kanalizaci MAS Moravský kras vytváří příležitosti k čerpání Evropských fondů na venkově Místní akční skupiny (MAS) se zabývají dlouhodobou podporou rozvoje venkovského regionu. MAS pracují metodou LEADER, která je založena na spolupráci neziskových organizací s podnikatelskými subjekty, školskými zařízeními a samosprávami jednotlivých obcí v daném regionu. Tato metoda je považována za nejefektivnější nástroj podpory venkova. Občanské sdružení MAS Moravský kras o.s. pokrývá území 5 mikroregionů v Jihomoravském a Olomouckém kraji (Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras, Časnýř, Protivanovsko, Drahanská vrchovina a Černohorsko). Jednou z činností MAS Moravský kras o.s. je realizace dalších národních i mezinárodních projektů. Na území MAS Moravský kras (občanské sdružení) v současné době probíhají aktivity spojené se zjišťováním aktuálního stavu, potenciálu a mapováním obnovitelných zdrojů energie (OZE). Jedná se o zapojení MAS Moravský kras o.s. v evropském projektu ENERGYREGION. Hlavním cílem tohoto projektu je vytvořit strategie rozvoje obnovitelných zdrojů energie v konkrétních regionech Střední Evropy. Vzhledem k neustále rostoucím cenám za energie, důrazu na ochranu životního prostředí a zpřísňování ekologických předpisů se obnovitelné zdroje energie stávají stále konkurenceschopnějšími. Samotný projekt je realizován na území 11 projektových partnerů ze zemí o různé úrovni využívání OZE. Partnerství v projektu je založeno na spolupráci zemí, které udávají hlavní tempo v rozvoji OZE, jako je Německo, a zemí s nižší a další stavby spadající do majetku města. Výběrové řízení na dodavatele služby na nakládání s odpady na území města Blanska Zastupitelstvo města schválilo zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na výběr dodavatele komplexních odpadových služeb (likvidace komunálních odpadů) a provozování sběrného dvora v majetku města. Cílem tohoto projektu je dosažení nižší ceny za uvedené služby. Odklad úhrady kupní ceny Paní Němcové, které na základě nejvyšší nabídky byl odsouhlasen prodej volného městského bytu, bylo odsouhlaseno prodloužení termínu úhrady o 90 dní. Provedlo se to na základě žádosti jmenované s odůvodněním časově náročného sjednání úvěru od banky. Sloučení příspěvkové organizace Školní jídelna Blansko, Rodkovského 2 s příspěvkovou organizací Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 Vzhledem k tomu, že pouze v případě ZŠ T. G. M. byla školní jídelna jako samostatný subjekt (u všech ostatních ZŠ jsou školní jídelní součástí těchto škol) a rovněž z úsporných důvodů (úspora režijních nákladů) zastupitelstvo schválilo zánik příspěvkové organizace Školní jídelna Blansko, Rodkovského 2 a převod této činnosti pod ZŠ T. G. M. Dodatek ke Smlouvě o budoucím záměru založení o. p. s. Dům přírody Moravského krasu Pro zajištění provozu Domu přírody Moravského krasu byla uzavřena smlouva o budoucím založení obecně prospěšné společnosti Dům přírody Moravského krasu. Z důvodu zpoždění výstavby tohoto objektu (pozastavily se projekty dotované z EU vzhledem k známým problémům na Státním fondu životního prostředí) bylo nutné prodloužit termín uzavření smlouvy. Nyní již nic nebrání výstavbě tohoto objektu. Informace o zhodnocování volných finančních prostředků města za 1. pololetí 2012 Na základě pravidelné informace o zhodnocování volných prostředků města bylo konstatováno, že firma J&T INVESTIČ- NÍ SPOLEČNOST, a. s., dosáhla velmi dobrých výsledků a zhodnocení za první pololetí roku 2012 činí 5,7 %, v absolutním vyjádření téměř 1,7 mil. Kč. Zařazení podílových listů do správy J&T INVESTIČNÍ SPOLEČ- NOST, a. s. Pro lepší nakládání s cennými papíry, které město nakoupilo v roce 1997, bylo ZM schváleno převedení do portfolia společnosti, která městu zhodnocuje volné prostředky. Poskytnutí účelových půjček ze SFRB ČR Na základě žádostí a splnění podmínek schválilo zastupitelstvo po předchozím doporučení komise a rady poskytnutí půjček ze státního fondu rozvoje bydlení pro dvě fyzické osoby. V prvním případě se jednalo o půjčku 0 tis. Kč na zateplení rodinného domu, v druhém o 500 tis. Kč na komplexní rekonstrukci RD. Financování nákupu areálu Technických služeb ZM odsouhlasilo možnost zaplacení kupní ceny za areál Technických služeb formou úvěru. Jedná se o variantní možnost a bude vybrána ta, která je pro město výhodnější. Druhou možností je úhrada z volných finančních prostředků, které jsou výhodně zhodnocovány. Informace o využití dotace Města Blansko ve výši 1 mil. Kč Nemocnice Blansko podala zastupitelům informaci o naložení s dotací ve výši 1 mil. Kč, která byla původně určena jako příspěvek na vybudování firemní školky v blanenské nemocnici. V tomto případě budou peníze použity na financování gastroskopu a anesteziologické věže. Celkem nemocnice za první polovinu tohoto roku financovala investiční akce a nákupy za cca 7 mil. Kč. Udělení souhlasu s uzavíráním Partnerských smluv pro projekt Technologické centrum ORP a elektronická spisová služba Z důvodu nutnosti dodržení podmínek dotace a udržitelnosti projektu Technologické centrum ORP zastupitelé schválili uzavření Partnerských smluv s 32 obcemi, které se do projektu přihlásily. red placená inzerce úrovní jejich využívání, kam patří Česká republika a Polsko. Učení od pokročilých je nejlepším způsobem, jak se vyvarovat chyb a zvýšit energetickou účinnost. Projekt ENERGYREGION je realizován prostřednictvím Operačního programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa a spolufi nancován Evropským fondem pro regionální rozvoj. Jedná se o tříletý projekt, který byl zahájen v říjnu Projekt usiluje o zvýšení společenského povědomí o obnovitelných zdrojích energie a odhalení potenciálu pro úspory energie v regionech jednotlivých projektových partnerů. V rámci projektu vznikne online databáze OZE, jsou pořádána setkání se zástupci místní samosprávy a semináře pro zainteresovanou veřejnost, v roce 2013 bude pořádána konference na české straně, dále budou sesbírány a publikovány příklady nejlepší praxe v realizaci OZE a úspor energie, vyhodnocena problematika připojení energie z obnovitelných zdrojů do sítě a mnoho dalších aktivit spojených s podporou a osvětou na toto aktuální téma. Projekt byl podpořen z rozpočtu Jihomoravského kraje a záštitu nad projektem ENERGYREGION efektivní rozvoj obnovitelných zdrojů energie v kombinaci s konvenční energií převzal náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro životní prostředí, zemědělství a venkov Mgr. Ivo Polák. Kontakt na bližší informace:

4 Zpravodaj města Blanska číslo září 2012 informační čtrnáctideník zdarma 4 Světem divadla vás proveze Kolotoč O staronovém podzimním festivalu divadla, tance, literatury a hudby s Jolanou Chalupovou, loutkoherečkou a členkou občanského sdružení Circulus. Kolotoč co je to zač? Kolotoč je festival s podtitulem nejen divadelní, protože jsme do něj zapojili i další druhy umění, kterými se členové sdružení Cirkulus zabývají a které k divadlu patří. Bude tam něco od tance, něco od hudby, samozřejmě divadlo a taky literatura. Je to zkrátka multižánrový festival. Kolotoč by měl sloužit k prezentaci práce divadla Kolárka, a také našich hostů, které jsme pozvali, protože nám jsou nějakým způsobem blízcí. Jací to jsou hosté a co přivezou? Divadlo Naboso z Boskovic přiveze lehce temnou divadelní hru Uvařeno podle předlohy od Jáchyma Topola. Další divadlo se jmenuje Dno a je z Hradce Králové. Ti zahrají takovou svěží věc, v níž je ústřední postavou komiksová postavička Fagi. Její zážitky a problémy jsou zpracovány do vtipných loutkových příběhů. Členové divadla jsou zároveň členové hudební skupiny Její sen. Toho jsme využili, takže nejdříve bude divadelní představení, a to volně přejde do koncertu. Je to taková třešnička na dortu, kterou máme připravenou na čtvrtek. Co pro blanenské obecenstvo přichystalo samotné divadlo Kolárka? Naše loutková skupina by ráda nabourala obecnou představu, že loutky jsou záležitost spíše pro děti, a proto jsme připravili loutkové přestavení na motivy Dostojevského povídky Něžná. Do festivalového programu přispěje také činoherní skupina hrou inspirovanou filmem Kdo chce zabít Jessii. U této hry vznikla taková zvláštnost: má proměnlivý název, jmenuje se vždy podle aktuálního dne, kdy ji uvádíme. Premiéra byla uvedena pod názvem Čtvrtek, ale na festivalu to bude Pátek. Dále se pod vedením Evy Petrželové představí absolventi dramatického oboru ZUŠ Blansko se svou hrou Labyrint světa a ráj srdce od J. A. Komenského. Pak je také třeba zmínit koncert Leporelo, který si pro diváky připravila Kateřina Reichová se svými hosty. Počítáte s tím, že letošní Kolotoč nebude jediný a poslední? Samozřejmě. Ve skutečnosti navazujeme na festival Blanenský divadelní podzim, z nichž první proběhl v roce Přemýšleli jsme, zda tento název neponechat, ale nakonec jsme se rozhodli pro Kolotoč. Divadelní podzimy si většina z nás pamatuje, zanechaly v nás příjemné vzpomínky. Festivalová atmosféra je nezaměnitelná. Setkají se lidé s podobnými zájmy, máme možnost představit veřejnosti naši práci. To je ostatně také cílem festivalu. Rádi bychom seznámili Blanenské s naší tvorbou a ukázali, že i amatérské divadlo může být kvalitní. Jaké má divadlo Kolárka a občanské sdružení Circulus plány do budoucna? Plány jsou pestré, ale musíme se přizpůsobovat okolnostem. Vždyť jen v naší loutkové skupině máme Z představení Čtvrtek inspirovaného filmem Kdo chce zabít Jessii. Foto: archiv o. s. Circulus. tři maminky malých dětí. Každý musí nějak skloubit divadlo se studiem, prací, rodinou. Samozřejmě budeme dál rozšiřovat náš repertoár pro všechny věkové kategorie diváků. Rozhodli jsme se také pro zavedení pravidelných kulturních akcí, a to každý první čtvrtek v měsíci. Poprvé v listopadu se diváci mohou těšit na francouzskou frašku Aucassine a Nicolett v podání divadla Kolárka pod vedením Evy Petrželové. Především bychom byli rádi, kdyby sdružení Circulus fungovalo jako široká platforma pro všechny, kdo chtějí zrealizovat nějaký kvalitní umělecký záměr, ať už jde o divadlo, tanec, hudbu nebo výtvarné umění. Je někdo, komu byste jménem občanského sdružení ráda poděkovala? To bezpochyby, zejména Základní umělecké škole Blansko za to, že poskytuje festivalu prostory, také městu Blansku a České spořitelně, které nás podpořili finančně. Zejména bych však chtěla poděkovat všem našim členům, i těm, co se na práci divadla nepodílí herecky, ale třeba jako technická podpora. Jejich vklad je neocenitelný, i když často není na první pohled vidět. Festival Kolotoč bude zahájen ve středu 10. října a potrvá až do neděle 14. října Program: Středa Zahájení IMPROVIZACE ukázky improtance a improvizační skupiny Čtvrtek koncert LEPORELO (Kateřina Reichová a její hosté) FAGI (divadlo Dno) koncert Její sen Pátek dílna improtance vede Marie Kuncová PÁTEK (divadlo Kolárka) UVAŘENO (divadlo Naboso) Sobota dílna improvizace vede Zuzana Hájková dílna improtance vede Marie Kuncová LABYRINT SVĚTA A RÁJ SRDCE (absolventské představení 2. stupeň dramatického oboru ZUŠ Blansko) NĚŽNÁ (loutkové představení divadlo Kolárka) Neděle dílna improvizace vede Zuzana Hájková dílna improtance vede Marie Kuncová Výstupy dílen představení pro veřejnost Další informace na stránkách Klára Kučerová Den pro děti v Nemocnici Blansko nabídl bohatý program Druhou sobotu v září uspořádala Nemocnice Blansko pod záštitou Města Blansko ve svém areálu již třetí ročník Dne pro děti. Den plný her, soutěží, koncertů a divadelních představení má za cíl dětem zpříjemnit první kroky do nového školního roku. Chceme pokračovat v duchu minulých ročníků a zajistit celodenní Ten umí to a ten zas tohle a k tomu Letošní ročník se nesl v duchu program pro děti, ale i jejich dospělý bylo v areálu nemocnice připraveno doprovod. Snažíme se, aby byl program co nejpestřejší a zároveň aby u vchodu čepičku, na kterou mohlo devět stanovišť. Každé dítko dostalo nebyl pro děti pasivním, aby se děti sbírat razítka různých profesí za splnění úkolů souvisejících s konkrét- samy aktivně zapojily do řady aktivit a soutěží, uvedla ředitelka Nemocnice Blansko Vladimíra Danihelková. instalatér, kuchař aj.). Po ním povoláním (kominík, zahradník, nasbírání Při jednom z úkolů se z dětí stali zahradníci. všech razítek je Ferda Mravenec odměnil sladkou odměnou a jeho výučním listem na práce všeho druhu. Kromě soutěžních úkolů mohly děti střílet ze vzduchovky a luku, projít se na lanech, nechat si pomalovat obličej nebo složit z balonku zvířátko. Novinkou byla účast vodicích psů, kde se děti seznámily s problematikou života nevidomých a druhým rokem se účastnila logopedická poradna Nemocnice Blansko zaměřená na předškoláky. Vystavena byla technika složek Integrovaného záchranného systému JmK a tradičně nechyběla ukázka práce hasičů při hašení hořícího vozidla. Hlavní hvězdou dětského dne byla Tereza Kerndlová, která pro děti vystoupila bez nároku na honorář. Při organizaci pomáhali pracovníci nemocnice, na programu se podíleli skauti, Rodinné pasy, logopedická poradna, hasiči, městská policie, občanské sdružení Malý strom a jejich Pečení pro děti, Velvet, dětská skupina Kaštánci, divadlo Koráb, Fit klub Blansko a již zmíněná Tereza Kerndlová. red Humanitární sbírka pomoc potřebným Tradiční sbírka humanitárního materiálu se bude konat v pondělí 8. října 2012 od 14:00 do 1:30 hodin u dřevěného kostelíku na ulici Rodkovského v Blansku. Prostřednictvím Občanského sdružení Diakonie Broumov je předávána potřebným lidem u nás i ve světě. Jaké věci je možné darovat: berce z ekologických důvodů Letní a zimní oblečení (dámské, nábytek, jízdní kola a dětské kočárky ty se transportem zne- pánské,dětské) Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, hodnotí utěrky, záclony, znečištěný a vlhký textil musíme jej nechat na vlastní náklady Látky (minimálně 1 m 2, prosíme, nedávejte nám odřezky zlikvidovat a zbytky látek) sběrový papír a textil doprava Domácí potřeby nádobí bílé i černé, skleničky vše nepoškozené Věci, prosíme, zabalte do pev- je dražší než zisk Peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky aby se transportem nepoškodily. ných igelitových pytlů či krabic, Obuv veškerou nepoškozenou, PROSÍME O ZVÁŽENÍ, ZDA páry svázané nebo spojené gumičkou, aby se boty neztratily VAT, JSOU JEŠTĚ POUŽITEL- VĚCI, KTERÉ CHCETE VĚNO- Věci, které vzít nemůžeme: NÉ. Bohužel do našich sbírek se ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, ko- už nikdo nechce vzít a nelze často dostanou i věci, které si je Liga proti rakovině se představila na náměstí Republiky Putovní výstava Každý svého zdraví strůjcem se vydala na pouť po českých a moravských městech již popáté. Letos odstartovala v Blansku a ve dnech byla přístupná široké veřejnosti na náměstí Republiky. Liga proti rakovině Praha (LPR Praha) zvolila jako jednu cestu osvěty humor, nadsázku a zážitek a čtyři úspěšné ročníky akce potvrzují, že volba to byla správná. Ohlasy dospělých návštěvníků, stejně jako školní mládeže, jsou velmi pozitivní, kvitovány jsou seriózní informace, stejně jako nadsázka, o kterou se starají kresby V. Jiránka, M. Bartáka, J. Slívy a černobílé fotografie F. Dostála. Centrem akce se stal velkoprostorový stan s osvětovou expozicí Labyrint zdraví na téma zdravý životní styl a prevence rakoviny, doprovázenou kreslenými vtipy a fotografiemi. Speciální kreslená část byla věnována nejmladším dětem. Dospělí ocenili možnost navštívit provizorní vyšetřovnu. Zájemci si mohli nechat zdarma vyšetřit základní parametry zdravotního stavu: výši celkového cholesterolu, krevní tlak, míru tělesného tuku, BMI (tzv. Body Mass Indexu) a využít poradenství. V dalším stanu Zkus, jak jsi na tom si děti i dospělí mohli hravou interaktivní formou otestovat nejen Ve velkém stanu zájemci zhlédli výstavu Labyrint zdraví. ani průmyslově zpracovat. Tím bohužel vzniká odpad, za jehož likvidaci musíme platit. Činnost DIAKONIE je humanitárního charakteru, tato služba vyžaduje v dnešní době stále rostoucí výdaje za dopravu, poštovné a nájmy za skladovací prostory atd. Budeme vděčni za jakýkoliv finanční dar, který při sbírce můžete dát v kostele do zamčené pokladničky. Ta bude komisionálně otevřena, spočítána a výnos sbírky bude předán pracovníkům Diakonie proti příjmovému pokladnímu dokladu. Rada starších CČSH Blansko děkuje za vaší pomoc Pochlubit se svoji sbírkou historických tisků o Blansku a okolí a vyměnit si nově nabyté poznatky dorazilo do blanenské Galerie Jonáš asi 0 zájemců. Co se popularity týká, tak mezi sběrateli jednoznačně vedou staré pohlednice Blanska a okolí. Zájem o společná setkání je z jejich strany velký, a tak se příště uskuteční ne jednou, ale hned dvakrát ročně. fyzickou zdatnost, ale i smyslové dovednosti, postřeh apod. Kromě výše uvedených zastavení nabídla výstava informační, vzdělávací a preventivní publikace vydávané Ligou proti rakovině Praha, a také kulturní vyžití ve formě moderovaných vystoupení místních sólistů a souborů, pěveckých a tanečních amatérů i profesionálů. Stanislav Mrázek

5 Zpravodaj města Blanska číslo září 2012 informační čtrnáctideník zdarma 5 Prázdniny ve školním roce 2012/2013 Svoz nebezpečných odpadů v říjnu 2012 Období školního vyučování ve školním roce 2012/13 bylo zahájeno ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 3. září Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 25. října a pátek 2. října Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2012 a skončí ve středu 2. ledna Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února Jarní prázdniny v délce jednoho Od 1. září 2012 začíná platit novela vyhlášky o základních školách a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Novela vyhlášky přináší např.: Zavedení povinnosti školy zajistit dozor nad žáky v době polední přestávky, kdy žáci již nejsou ve školní jídelně. Změnou se zajišťuje možnost pobytu žáků v bezpečném prostředí v době, kdy čekají na začátek odpoledního vyučování. Možnost zvýšení nejvyššího počtu hodin v dopoledním vyučování na 1. stupni z 5 vyučovacích hodin na vyučovacích hodin, aby žáci nemuseli mít odpolední vyučování (výhoda především pro dojíždějící žáky). Konkrétní počet vyučovacích hodin stanoví škola s přihlédnutím k charakteru vzdělávací činnosti a k základním fyziologickým potřebám žáků. Možnost zkrátit některé desetiminutové přestávky na týdne jsou pro Blansko stanoveny na Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března a pátek 29. března Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2013 do neděle 1. září Období školního vyučování ve školním roce 2013/14 začne v pondělí 2. září odbor školství Novinky školního roku 2012/13 v základních školách nejméně 5 minut a přestávku mezi dopoledním a odpoledním vyučováním na nejméně 30 minut (dosud nejméně 50 minut). Škole se tak poskytuje větší prostor pro sestavení rozvrhu školy, zejména s ohledem na dojíždějící žáky. Je zdůrazněna podmínka přihlédnutí k základním fyziologickým potřebám žáků a zkrácení přestávek je deklarováno pro případy hodné zvláštního zřetele. Rozšíření možnosti organizace základní plavecké výuky v rozsahu nejméně 40 vyučovacích hodin celkem během 1. stupně (dosud ve dvou zpravidla po sobě následujících ročnících 1. stupně v rozsahu nejméně 20 vyučovacích hodin během jednoho ročníku). Možnost při použití slovního hodnocení hodnotit výsledky vzdělávání žáka na konci 1. pololetí souhrnně za všechny předměty bez hodnocení po jednotlivých předmětech. odbor školství Upozorňujeme občany města Blanska a jeho městských částí na prováděný svoz nebezpečného odpadu, který proběhne ve dnech od do Dny, časy a trasy jsou níže uvedeny. Jde o svoz např. televizorů, ledniček, mrazniček, olověných akumulátorů, galvanických článků, obalů od barev, barev, lepidel, znečištěných textilií, zářivek, výbojek, zaolejovaných filtrů, olejů atd. Svoz pneumatik touto službou nebude zajišťován, jelikož se nejedná o nebezpečný odpad. Žádáme občany, aby při mobilním sběru nebezpečných složek komunálního odpadu volně neodkládali odpady na stanovištích bez přítomnosti odborné obsluhy. Volným odkládáním nebezpečných složek komunálního odpadu na k tomu neurčených a nezajištěných místech nebo v jiných dnech, než je stanoveno v harmonogramu, může být ohroženo nejen životní prostředí, ale i zdraví spoluobčanů. Pokud by došlo ke zpoždění příjezdu soupravy zajišťující mobilní sběr nebezpečných odpadů oproti stanovenému harmonogramu, vyčkejte jejího příjezdu. K časové prodlevě může dojít např. z důvodu neprůjezdnosti komunikace nebo přílišného zatížení na předcházejících stanovištích. Svoz nebezpečného odpadu je zajišťován pro občany města Blansko a jeho městských částí, kteří mají řádně uhrazen místní poplatek na likvidaci odpadů pátek 1:00 1:30 Husova, hotelový dům 1:45 17:15 Hybešova, parkoviště 17:30 18:00 Erbenova, u školy sobota 08:30 09:00 Hořice, u has. nádrže 09:15 09:45 Olešná, u hasičky 10:00 10:30 Klepačov, kult. dům 11:00 11:30 Dolní Lhota, u pomníku 11:50 12:20 Horní Lhota, u hasičky pátek 1:00 1:30 Divišova, u MŠ 1:45 17:15 Dvorská, parkoviště u Sýpky 17:30 18:00 Zborovce, za obchodním domem sobota 08:30 09:00 Češkovice, u RD 09:15 09:45 Obůrka, u hasičky 10:00 10:30 Těchov, u kulturního domu 11:00 11:30 Lažánky, u hřiště 11:40 11:55 Lažánky, Márovky Občané města Blanska a jeho městských částí mohou také využít služeb dvou sběrných středisek odpadů umístěných v Horní Lhotě a v ul. Na Brankách. Obě SSO mají provozní dobu od úterka do čtvrtka od 10:00 do 17:00 hodin, v pátek od 10:00 do 18:00 hodin a v sobotu od 8:00 do 12:00 hodin. Obě SSO slouží zároveň i jako místa zpětného odběru použitých elektrozařízení: 1. velké domácí spotřebiče (ledničky, mražáky, pračky, sušičky...) 2. malé domácí spotřebiče (vysavače, žehličky, mixéry, fritézy...) 3. zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení (Počítače, notebooky, telefony, mobilní telefony...) 4. spotřebitelská zařízení (video technika, audio technika, hudební nástroje...) 5. osvětlovací zařízení (žárovky, trubicové a úsporné zářivky i výbojky...). elektrické a a elektronické nástroje (vrtačky, pily, zahradní technika...) 7. hračky, vybavení pro volný čas a sporty (el. vláčky, autíčka, počítače pro sport...) SSO Horní Lhota tel SSO v ul. Na Brankách tel odbor komunální údržby Svoz kompostovatelného biologicky rozložitelného odpadu Žádáme občany města Blanska o uložení tohoto druhu odpadu do pevných pytlů odpovídající nosnosti a jejich přistavení v den svozu do 7:00 hodin ke komunikaci na viditelné místo. Nebudou odváženy jakékoli části dřevin (větve, části kmenů či keřů, pařezy apod.)! Zubní pohotovost Město Blansko za podpory Jihomoravského kraje Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy pořádá cyklus besed na téma NOVÁ RODINA. Svoz bude prováděn vždy ve dvoudenních cyklech: v úterý ve městě Blansku v termínech: ; 1.10.; ; 13.11; ve středu v městských částech v termínech: 03.10; ; ; ; odbor komunální údržby Zubní pohotovost je sloužena od 8:00 do 12:00 h. Mimo níže uvedené termíny pak v Úrazové nemocnici Brno, Ponávka, tel ve všední dny od 17:00 do 7:00 h, o sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě..10. MUDr. Pokorný M. Blansko, A. Dvořáka MUDr. Roth Ostrov, Zdrav. středisko MUDr. Řehořek Poliklinika Blansko, Sadová MUDr. Řehořek Poliklinika Blansko, Sadová MUDr. Semrádová Sloup, Zemspol, MUDr. Staňková Jedovnice, Zdrav. středisko MUDr. Stojanov Poliklinika Blansko, Sadová MUDr. Ševčíková R. Poliklinika Blansko, Sadová red Poradna připravuje besedy o tzv. nových rodinách Nové rodiny jsou rodiny, které vznikají po rozpadu původní rodiny rozvodem, úmrtím jednoho z rodičů, případně jde o neúplnou rodinu svobodného rodiče, kdy rodič starající se o dítě/děti vytvoří nový rodinný svazek (nemusí být manželský). Cyklus besed je určen pro všechny rodiče či partnery, kteří zakládají nebo žijí v nových rodinách. Záleží jen na vás, které z besed se budete chtít zúčastnit, budete vítáni na všech nebo třeba jen na jedné. Do besed se lze zapojit kdykoliv v průběhu cyklu. Besedy proběhnou v pěti setkáních: , 1.10., , , KDY: vždy v úterý 17:00 18:30 hod. KDE: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, Blansko, Sladkovského (blízko Nemocnice Blansko), tel: , www. blansko.cz/poradna Besedy povedou: Mgr. Radka Šebelová a Mgr. Hana Kubecová Pelčáková psycholožky pracující v Poradně Besedy jsou bezplatné. Bližší informace najdete na Kapacita jednotlivých besed je omezená, je nutné se přihlásit předem na telefonu: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy odbor sociálních věcí Krbová kamna Prity K1 výkon až 9 kw, výhřevnost až 135 m³, horní vývod kouřovodu 120 mm, rozměry: v 7 x š 45 x h 40 cm Krbová kamna Meland výkon až 9 kw, výhřevnost až 190 m 3, terciální spalování, externí přívod vzduchu = nespotřebovává kyslík z místnosti, horní kouřovod 150 mm, rozměry: v 1015 x š 550 x h 410 mm, hmotnost 119 kg, 5 let záruka, snadná výměna bočnic BRNO NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY! Kompletní sada krbu Laponie výkon až 15 kw, obsahuje: velkou krbovou vložku s vnitřním prostorem 5 x 285 x 400 mm, sadu kachlového opláštění s reliéfem, včetně spodní i horní římsy i teplovzdušných výdechů, sokl a kryt kouřovodu z umělého kamene, rychlé a snadné sestavení svépomocí, celkové rozměry: v 1920 x š 1170 x h 585 mm, kouřovod 150 mm, hnědé provedení skladem, písková a zelená barva na objednávku do 3 týdnů KOMPLETNÍ SADA: značková krbová vložka + rustikální obestavba + kryt kouřovodu 4.990, , ,- PŘIPRAVTE SE NA TOPNOU SEZÓNU! ŠIROKÝ VÝBĚR TOPIVA ZA TRVALE NEJLEPŠÍ CENY V NAŠEM CENTRU!!! Tato nabídka platí do vyprodání zásob, nejdéle však do (včetně). Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny. Speciálně jen pro vás 10 kg EKOBRIKET ZDARMA v! S TÍMTO KUPONÉM PŘI NÁKUPU NAD 500,- Kč (platnost kupónu do včetně; 1 balení/ 1 kupón/ 1 osoba/ 1 den) Blansko 280x190 CMYK.indd :11

6 Zpravodaj města Blanska číslo září 2012 informační čtrnáctideník zdarma Kulturní a sportovní pozvánky Výstavy , Galerie města Blanska MILOŠ ŠEJN / MORAVSKÝ KRAS Miloš Šejn pracuje v oblastech vizuálního umění, performance, zabývá se problematikou vizuálního vnímání a organizuje workshopy, jako je Bohemiae Rosa. Jeho umělecký koncept byl formován od mládí, kdy vykonal množství cest divočinou, jako reflexe vnitřní potřeby přiblížit se tajemství přírody a sledování zázračnosti, k níž zde dochází. Od počátku šedesátých let dvacátého století během putování fotografoval, kreslil, sbíral a popisoval svá pozorování přírody. Výstavu v Blansku tématicky zaměří na Moravský kras. Během výstavy proběhne komentovaná prohlídka a workshop s autorem a přednáška Jany Písaříkové na téma Performance v krajině. Vernisáž výstavy se uskuteční v sobotu 13. října v 17:00 hodin. do , Galerie Jonáš A TAK ŠEL ČAS... Výstava dobových pohlednic a dokumentů o vzniku a rozvoji Blanska ze sbírek blanenských občanů. Zajímavé pohledy, tisky, dokumenty a knihy si můžete prohlédnout vždy v úterý a čtvrtek od 9:00 do 12:30 a od 13:30 do 17:00 h. Sponzoruje firma FPO, s.r.o., Blansko. do , Galerie Jonáš SERGEJ KULINA / OBRAZY Prodejní výstava obrazů akademického malíře a sochaře. Galerie je otevřena vždy v úterý a čtvrtek od 9:00 do 12:30 a od 13:30 do 17:00 hodin. Vstup zdarma. do , Galerie Ve Věži OTA BLAŽEK / FOTOGRAFIE Výstava brněnského autora fotografií se zaměřením na krásy přírody mezi Brnem a Vysočinou. Galerie je otevřena vždy ve středu a neděli od 13:00 do 17:00 hodin. Vstup zdarma , knihovna II. Salon blanenských výtvarníků Prezentace blanenských výtvarnic a výtvarníků ve výstavní místnosti knihovny. Vernisáž výstavy 5. října v 18:00 hodin. Kino Pokud není uvedeno jinak, filmy jsou uváděny v původním znění s českými titulky. Představení označená Filmový klub jsou přístupná i nečlenům filmových klubů ve 20:00 h, kino DIVOŠI USA / 131 minut / do 15 let nepřístupný v 17:30 h, kino LET S DANCE : REVOLUTIONS (3D) USA / 93 minut / do 12 let nevhodný v 15:00 h, kino REBELKA (3D) Výpravná animovaná pohádka z drsné a tajemné Skotské vysočiny. USA / 100 minut / přístupný / česká verze ve 20:00 h, kino VE STÍNU V bývalém Československu 50. let se odehrává napínavý kriminální příběh, který ve svém důsledku zasáhne do osobních osudů aktérů i jejich blízkých. Může jediný spravedlivý obstát v boji s dobře propojenou sítí komunistické policie? Režie: David Ondříček. Hrají: Ivan Trojan, Sebastian Koch, Soňa Norisová, Jiří Štěpnička, Marek Taclík, Norbert Lichý, Martin Myšička, Miroslav Krobot, ČR, Slovensko, Polsko / 10 minut / přístupný / česká verze v 18:45 h, kino ČESKÉ NEBE Historicky první přímý satelitní přenos z České republiky přenese do kin slavnostní představení hry České nebe. K této přelomové události, které předcházely roky bádání, dřiny a odříkání, dojde ještě letos, a to 4. října v 19:00 hodin, navlas přesně 45 let od založení Divadla Járy Cimrmana. ČR / 150 minut ve 20:00 h, kino ZEMĚ BEZ ZÁKONA Období prohibice v USA, doba zločinců z kterých se stanou legendy. Perfektní hra s žánrem, mohutná atmosféra, šťavnaté charaktery v silném hereckém obsazení a hudbu dělal Nick Cave. USA / 115 minut / do 15 let nepřístupný v 17:30 h ve 20:00 h, kino DRUHÁ ŠANCE Jak může také vypadat manželské soužití po 31 letech? Přesně na tohle odpovídá tenhle film. Velmi jemný a citlivě natočený příběh je především sólo pro tři herce Meryl Streep, Tommy Lee Jonese a Steve Carella v 17:30 h ve 20:00 h, kino WORDS Když Rory Jansen vydá svou první knihu, je výjimečná. Ale čí to jsou slova? A čí to je nakonec příběh? I když jde v ději The Words jen o jednu knížku, autorům se podařilo vystavět brilantní romantické drama s příjemnou hudbou a s charismatickými herci. USA / 102 minut / do 12 let nevhodný ve 20:00 h, kino SOUSEDSKÁ HLÍDKA Komedie o partě chlapíků, kteří se začnou starat o to, aby do blízkého okolí nepronikl nějaký nekalý živel. USA / 102 minut / do 15 let nepřístupný ve 20:00 h, kino THE QUEEN Hungarian Rhapsody Live In Budapest 8 Poprvé v kinech bude uveden záznam slavného budapešťského koncertu z roku 198. Remasterovaná verze v HD rozlišení a s prostorovým zvukem Dolby Digital 5.1. Filmu předchází 25minutový dokument o turné vrcholící právě koncertem v Budapešti, který vidělo přes 80 tisíc nadšených diváků. Nechybí slavné hity jako Bohemian Rhapsody, Crazy Little Thing Called Love, I Want To Break Free and We Are The Champions v 17:30 h v 15:00 h, 17:30 h, kino HOTEL TRANSYLVANIE (3D) Animovaná rodinná komedie o Draculovi, o jeho stylovém Hotelu Transylvánie, a hlavně o jeho náctileté dceři Mavis. USA / 91 minut / česká verze ve 20:00 h, kino CESTA DO LESA Honza Marák dávno rezignoval na kariéru ajťáka a koupil chalupu na konci malé vesnice, kde se zabydlel se svoji ženou Markétou, dcerou Anynou a synem Sayenem. Honza pracuje v lese jako pomocný dělník, Markéta se živí masážemi a alternativním léčením pacientů, kteří za ní dojíždí na chalupu. K tomu používá různé psychotropní rostliny a houby, což vede ke konfliktu se starousedlíky a poté s protidrogovou policií. ČR / 110 minut / do 12 let nevhodný / česká verze ve 20:00 h, kino VÁŇA Filmový portrét legendárního žokeje Josefa Váni postupně odkrývá vnitřní svět jeho myšlení. Způsob života, jaký žije, se nedá příliš popsat slovy, musíte ho zakusit vidět. Ojedinělým způsobem, v co nejcivilnějším pojetí prožíváme jeden rok s Váňou v jeho maximální blízkosti. ČR / 75 minut / přístupný / česká verze ve 20:00 h, kino THE DOORS Live at the Bowl 8 Koncert The Doors z roku 198 je často považován za nejlepší koncert, jaký kdy byl filmově zachycen. Nyní mají fanoušci poprvé šanci zhlédnout kompletní verzi, a to v digitálním remasterovaném provedení s prostorovým zvukem Dolby Digital 5.1. Diváci nepřijdou o hity jako Hello I Love You, Texas Radio and the Big Beat and Spanish Caravan. Samotnému koncertu předchází série autentických rozhovorů se členy kapely o tom, co pro ně tehdy znamenalo vystupovat právě ve slavné Hollywood Bowl v 17:30 h, kino ASTERIX A OBELIX VE SLUŽ- BÁCH JEJÍHO VELIČENSTVA (3D) Pod vedením Julia Caesara napadly proslulé římské legie Británii. Jedné malé vesničce se však daří statečně odolávat, ale každým dnem je slabší a slabší. Britská královna proto vyslala svého věrného důstojníka Anticlimaxe, aby vyhledal pomoc u Galů v druhé malinké vesničce ve Francii vyhlášené svým důmyslným bojem proti Římanům. Francie / Španělsko / Itálie / 125 minut / přístupný / česká verze ve 20:00 h, kino KLETBA Z TEMNOT Hororový příběh bývalých manželů Clyda a Stephanie a jejich dvou malých dcer. Jednoho dne si mladší dcera Em koupí na bleším trhu tajemnou skříňku. Od té doby se začnou s děvčátkem dít zvláštní věci. Skřínka byla totiž vyrobena pro Dybbuka zlého démona, který se usadí v těle člověka, který ho ze skříňky osvobodil. USA / 92 minut / do 12 let nevhodný. Další akce v 15:00 h, dřevěný kostelík POZVÁNÍ NA SLAVNOST KNÍŽE- TE VÁCLAVA L.P Na svátek mučedníka Václava v pátek 28. září v 15:00 hodin navštíví Husův sbor v dřevěném kostele pražský biskup Doc. ThDr. David Tonzar ThD s manželkou Hanou. Na tuto svatováclavskou slavnost jste srdečně zváni , knihovna Hledání tajemství nad zemí či pod zemí aneb O Moravském krasu jinak Zahájení nového projektu v rámci týdne knihoven (1. 7. října). Projekt je určen pro děti, mládež i dospělé, bližší informace podají: pro regionální (mimo město Blansko) paní Helena Jalová pro oblast města Blanska paní Mgr. Jana Trubáková v 9:00 h, Dětský koutek Matýsek, K. J. Mašky 2 Znakování s miminky První lekce pro přihlášené rodiče s dětmi 12 měsíců. Více na detskykoutekmatysek.webnode.cz v 9:30 h, klub Ratolest, ul. Sladkovského Malovánky se Šárkou Poplatek za vstup v 10:00 h, Dětský koutek Matýsek, K. J. Mašky 2 TrdloHrátky Ukázková hodina nového programu, který roste s dětmi. Tento projekt vznikl za podpory řady odborníků, ale především hledal inspiraci v samotných dětech, rodiče dětí ve věku 4 8 měsíců, hlaste se na tel v 10:30 h, klub Ratolest, ul. Sladkovského Mimináček Setkávání maminek s kojenci od 2 měsíců s odborníky. Každý týden ve 20:00 h, Křesťanské centrum, nákupní stř. Sever, 1. patro Záblesk věčnosti Ian byl při potápění 5 požahán medúzou Čtyřhrankou smrtelnou. Těsně před smrtí ale v sanitce prožil osobní setkání s Bohem a mohl odpustit všem, kteří mu ublížili. To zásadním způsobem ovlivnilo situaci, ve které se po své smrti ocitl. Dokumentární film a diskuze v 10:00 h, klub Ratolest, ul. Sladkovského S karty Základní informace o novém systému vyplácení rodičovského příspěvku, sociálních dávek. Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti (včetně rekvalifikace, příspěvek na podnikání), poradenské činnosti úřadu práce, zajímavé webové odkazy, evidence na úřadu práce, beseda s diskuzí s pracovníky ÚP Blansko, vstup zdarma v 10:00 h, tělocvična ZŠ Salmovy Cvičení dětí s rodiči na ZŠ Salmově První lekce pro rodiče s dětmi. Více na detskykoutekmatysek.webnode.cz v 17:00 h, Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, Sladkovského NOVÁ RODINA Cyklus besed je určen pro všechny rodiče či partnery, kteří zakládají nebo žijí v nových rodinách po rozpadu původní rodiny rozvodem, úmrtím jednoho z rodičů, případně jde o neúplnou rodinu svobodného rodiče, kdy rodič starající se o dítě/děti vytvoří nový rodinný svazek (nemusí být manželský). Více informací na straně v 15:00 h, Nemocnice Blansko Ranhojiči, lékaři a porodní báby Blanenska, Kunštátska a Boskovicka Prezentace knihy Blahomila GRUNDY a Jitky ŠEVČÍKOVÉ. Koná se v prostorách nemocnice vestibul u zadního vchodu do nemocnice. Při této příležitosti přednese úvodní slovo k vydanému titulu brněnský historik, vedoucí historického oddělení Moravského muzea v Brně, pan Mgr. Jiří MITÁČEK, Ph.D. Součástí programu bude výstava historických dokumentů o vývoji zdravotnictví a prodej vydané publikace v 09:00 h, nám. Republiky KOLÁČ PRO DOMÁCÍ HOSPIC Přijďte ochutnat vynikající čerstvé pečivo od místních pekáren a zároveň podpořit činnost Domácí hospicové péče! V rámci farmářských trhů na náměstí Republiky od 09:00 do 17:00 hodin. Domácí hospicová péče je poskytována týmem odborníků terminálně nemocným, aby mohli důstojně prožít závěrečnou etapu života v domácím prostředí u svých rodin a blízkých. Dobrovolným darem přispějete na nákup nutridrinku pro klienty v domácí hospicové péči v 1:00 h, klub Ratolest, ul. Sladkovského Sourozenecké vztahy Jak mohou rodiče zlepšit vztahy mezi svými dětmi. Odborná přednáška s Mgr. Dagmar Kučerovou v rámci projektu SPONA rodinná politika v 18:00 h, Křesťanské centrum, nákupní stř. Sever, 1. patro Rok 2012 existuje bezpečné místo? Kniha Zjevení a další prorocké knihy v Bibli ukazují, že žijeme v době zásadního přelomu v dějinách lidstva. Bůh ale připravil cestu, východisko a naději, která nezklame. Přednáší a dotazy zodpovídá biblický učitel Glenn Cotton, USA v 10:00 h, klub Ratolest, ul. Sladkovského Efektivní rodičovství Co vlastně efektivní rodičovství je, v čem nám při výchově dětí může být nápomocné. Odborná přednáška s Mgr. Dagmar Kučerovou v rámci projektu SPONA rodinná politika v 15:00 h, Dětský koutek Matýsek, K. J. Mašky 2 Cvičení s Lenkou První hodina odpoledního cvičení dětí 2 4 roky bez rodičů (i s rodiči). Více na detskykoutekmatysek.webnode.cz v 18:30 h Zájezd do divadla Funny girl Nové nastudování slavného muzikálu Funny Girl v podání herců Městských divadel Brno ( Radka Coufalová, Hana Holišová, Aleš Slanina, Lukáš Vlček...). Odjezd autobusu v 18:30 h od hotelu Dukla Blansko. Přihlášky na tel , v 9:00 h, dřevěný kostelík Neděle díkuvzdání Tradičně první říjnová neděle je slavností poděkování za úrodu z našich polí, zahrad, sadů a vinohradů. Jsou to plody Božího požehnání, naší práce a síly země. Kdo jste ochotní věnovat něco ze své úrody, prosím přineste tyto dary s sebou na bohoslužby 7. října do kostelíka. Vaše dary budou potom předány, jako každý rok, do blanenského domova Olga v 10:00 h, kino Michal je pajdulák Dětský program Michala Nesvadby. Předprodej v Informační kanceláři Blanka v 9:00 h, Senior centrum Den otevřených dveří nové přístavby Senior centra Od 9:00 do 18:00 hodin otevření nového pavilonu přístavby. Vzniklo zde dalších čtyřicet míst pro seniory, které postihlo onemocnění demencí či Alzheimerovou chorobou v 10:00 h, klub Ratolest, ul. Sladkovského Jak zvládat rodinný rozpočet Bilance příjmů a výdajů, sestavování rodinného rozpočtu s finanční poradkyní Lucií Opustilovou, vstup zdarma v 19:30 h, Dělnický dům Cyklus kytarových koncertů Miloš Pernica a hosté Štěpán Rak kytara, Jan Matěj Rak kytara Posluchači náš na koncertech nejnavštěvovanější kytarista, skladatel a virtuos světového jména. V letošním cyklu kytarových koncertů se představí publiku i se svým synem , ZUŠ, sál Kollárova 8 Kolotoč Pětidenní divadelní festival v sále ZUŠ na ulici Kollárově. Podrobný program v článku na straně v 8:00 h, knihovna Nebojte se PC zahájení kurzu 1. část (kurz základní obsluhy PC) pod vedením lektora Bc. Michala Bronce ve 14:00 h, Senior centrum Cesty za poznáním / Franz Schubert Hudebně poslechový pořad z pravidelného hudebního cyklu Městské knihovny Blansko. FRANZ SCHUBERT Kvintet C Dur pro dvoje housle, violu a dvě violoncella (u příležitosti 215. výročí narození rakouského hudebního skladatele). Uvádí Helena Juříková z Městské knihovny Blansko pro klienty Senior centra v 1:00 h, Dětský koutek Matýsek, K. J. Mašky 2 Plstění tvoření pro maminky Přijďte si vyzkoušet jednoduchou metodu výroby šperků, náušnic a ozdůbek. Více na detskykoutekmatysek. webnode.cz v 18:30 h, Katolický dům Církev a majetek v historickém kontextu O aktuálním tématu církevního majetku hovoří historik Mgr. Jiří Mihola Ph.D., z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Brno. Pořádá Společnost katolického domu spolu se Seniorpoint a KLAS v 1:00 h, klub Ratolest, ul. Sladkovského Kurz první pomoci s lektorem ČČK Blansko Mojmírem Wágnerem Počet lidí na kurz je omezen. Hlaste se na tel do 5. října v 18:00 h, Zámecká sýpka Blansko Řízená degustace vinařství Víno Hruška Degustaci povede sommeliér společnosti p. Marian Jemelík. Vstupné zahrnuje 10 vzorků vín a menší občerstvení. Rezervace míst nutná (kapacita: 30 míst)! Info na u: nebo na tel.: nebo přímo ve vinotéce v 10:15 h, klub Ratolest, ul. Sladkovského Vaříme zdravě svačinky tradiční i netradiční nové recepty S poradkyní na výživu Jitkou Pokornou v 18:00 h, knihovna Přednáška Ing. Marka Audyho Brány do ztraceného světa Jak souvisí dobrodružný román A. C. Doyla s tajemným světem jeskyní a dinosaury nám přiblíží M. Audy prostřednictvím nejen svých fotografií v dětském oddělení v 19:00 h, Galerie Jonáš Folklórní slavnosti a kroje jižní Moravy Povídáním nad promítanými fotografiemi s Ing. Jaroslavem Šejnohou navštívíme nejznámější folklórní slavnosti jižní Moravy a seznámíme se s kroji jednotlivých oblastí. Součástí besedy bude i výstava fotografií s folklorními náměty. Těšíme se na setkání v Galerii Jonáš, Centrum Ježek Blansko, Smetanova v 9:00 h, Dělnický dům Soutěž ve společenských tancích v 9:00 h Holštejnsko / holštejnská jeskyně / závrty / údolí Bílá voda / hrad Pokračování vlastivědného putování po nejbližším okolí. Tato oblast je okolím obce Holštejn. Přijměte pozvání a pojďte spolu s renomovaným průvodcem RNDr. Ivanem Balákem objevovat tajemství našeho regionu. Přihlášky přijímá Pavel Svoboda, mobil: , v 10:00 h, klub Ratolest, ul. Sladkovského Kompetence mezi generacemi (děti, rodiče, prarodiče) Odborná beseda s lektorkou Rodinného centra Blansko Mgr. Vendulou Zachovalovou v 1:00 h, Galerie města Blanska Setkání se známou léčitelkou Evou Cihelníkovou Všestranná léčitelka vám pomůže se zdravotními problémy. Pomohla i Evě Pilarové. Můžete se ptát i na rodinné příslušníky (musíte znát jejich datum narození) v 17:00 h, knihovna CESTY ZA POZNÁNÍM SHAKIRA Hudebně poslechový pořad z pravidelného hudebního cyklu Městské knihovny Blansko SHAKIRA The Sun Comes Out. Dozvuk léta v profilu kolumbijské zpěvačky a skladatelky nejen pro mladé posluchače v 18:00 h, knihovna Přednáška Ing. Josefa Julínka Drahanská vrchovina Život a dílo protivanovského rodáka Msgr. Aloise Kolíska , klub Ratolest, ul. Sladkovského, Blansko Víkend pro rodiny s dětmi v rámci projektu Společně životem Přihlášky a více informací na blansko. charita.cz/rodina/problansko/ratolest/

7 Zpravodaj města Blanska číslo září 2012 informační čtrnáctideník zdarma 7 Sportovní pozvánky Sport , RC autodrom Blansko, sportovní ostrov KYOSHO WORLD CUP v 10:00 h, 12:30 h, 15:00 h, kuželna TJ ČKD, Kuželky: TJ ČKD SKK Jičín, KK Rosice, CHSK Jihlava 10:00 h TJ ČKD SKK Jičín, I. KL ženy 12:30 h TJ ČKD A KK Rosice, II. KL muži 15:00 h TJ ČKD B CHSK Jihlava, III. KL muži v 18:30 h, sportovní hala TJ ČKD, Basketbal : TJ ČKD Univerzita Brno ženy v 1:30 h, hřiště Údolní Fotbal: FK Blansko Knínice OP ml. přípravka Aktivní dny v Blansku Bowling, whirlpool, cvičení s overballem, zumba, bazén pro rodiče s dětmi či aqua-aerobik. To vše za výhodných podmínek během dvou dní pod vedením zkušených instruktorů. Pořádá: FIT KLUB BLANSKO ve spolupráci s krajskou asociací SPORT PRO VŠECHNY. Informace: , Podrobnosti na této straně dole v 19:00 h, ASK Blansko Basketbal: ASK A Brno Černovice předehrávka zápasu, muži A v 9:30 h, sportovní hala TJ ČKD, Volejbal: TJ ČKD Husovice 9:30 13:00 h TJ ČKD Husovice, KP III ženy v 10:00 h, 11:45 h, hřiště Údolní Fotbal: FK Blansko Starý Lískovec KP žáků ml. žáci, st. žáci ve 13:00 h, Rekre. oblast Palava OUTDOOROVÝ ZÁVOD nejen pro děti Nad Myslivnou na přehradě, registrace od 13:00 h, start účastníků 13:30 14:30 h. Lesní závod, během kterého účastníci na cca 2km trase soutěží na atraktivních stanovištích. Např. slalom na koloběžce, hledání pokladu, střelba z kuše, lanová lávka a další. Symbolické zápisné, každý účastník obdrží občerstvení. Pořádá občanské sdružení Streetlife ve 14:00 h, cvičiště agility na sportovním ostrově COURSING trénink hlavně pro začátečníky Přihlašování na místě. Pořadatel: Hana Rajtšlégrová, mob.: v 15:30 h, hřiště Údolní Fotbal: FK Blansko Slovan Bzenec KP mužů v 18:30 h, ASK Blansko Basketbal: ASK A Jiskra Kyjov muži A v 1:30 h, hřiště Údolní Fotbal: FK Blansko FK Adamov st. přípravka v 1:30 h, hřiště Údolní Fotbal: FK Blansko FK Adamov, Boskovice B ml. přípravka v 18:00 h, kuželna TJ ČKD, Kuželky: TJ ČKD C Orel Ivančice JMKP muži v 9:00 h, kryté lázně Memoriál Jaroslava Starého všechny kategorie v 9:00 h, 11:00 h, sportovní hala TJ ČKD, Basketbal : TJ ČKD Šlapanice Kadetky U v 9:00 h, 11:30 h, hřiště Mlýnská Fotbal: FK Blansko Bohunice MSDD sk. D, st. dorost, ml. dorost ve 13:00 h, Strawberry field na sportovním ostrově Baseball: Olympia Blansko Tempo Praha / Sokol Hluboká Baráž o udržení v extralize. Soupeřem Olympie Blansko bude vítěz Českomoravské ligy, kterého určí finálový zápas hraný dne Série se hraje na 3 vítězné zápasy. Vítěz se stává účastníkem naší nejvyšší baseballové soutěže EXTRALIGY a 2. utkání série se hrají v Praze. a 7. října. Toto je 3. utkání. Nerozhodne-li, hraje se dál, max. 5 utkání v 15:00 h, hřiště Mlýnská Fotbal: FK Blansko B Svratka Brno I.B. tř. sk. A v 17:00 h, sportovní hala TJ ČKD, Basketbal : TJ ČKD Bílovice nad Svitavou ženy A v 10:00 h, sportovní hala TJ ČKD, Basketbal : TJ ČKD Bílovice nad Svitavou B ženy A v 10:00 h, kuželna TJ ČKD, Kuželky: TJ ČKD Brno Husovice, KK Ivančice TJ ČKD A Brno Husovice, JMKP dorost TJ ČKD B KK Ivančice, JMKP dorost v 10:30 h, hřiště Údolní Fotbal: FK Blansko Kunštát OP ml. žáci ve 13:00 h, Strawberry field na sportovním ostrově Baseball: Olympia Blansko Tempo Praha / Sokol Hluboká Baráž o udržení v extralize. Zápas se hraje jen v případě, že se nerozhodne v utkání ze 13. října. Soupeřem Olympie Blansko bude vítěz Českomoravské ligy, kterého určí finálový zápas hraný dne řádková inzerce podnikatelská inzerce» ATIPO vestavěné skříně. Šatní skříně, předsíně, šatny, vše na míru. Tel , AKCE prodej matrací 1+1 ks ZDARMA. ZAŠLEME CENÍ- KY, PROSPEKTY. Zakázková výroba pevných a nevrzajících lůžek s úložným prostorem na lůžkoviny na tzv. výklop. Výroba sklopných lůžek na stěnu do malých bytů. Výroba a prodej špičkových matrací a roštů. Možnost vyzkoušení různých matrací a roštů. Opravy starších lůžek, matrací, lamelových roštů. PRODEJ náhradních dílů lamely, držáky apod. Nad Kč je doprava po okrese BK ZDAR- MA. Radek Svoboda, Blansko. Tel » Michal Nesvadba Michal je pajdulák Umělecká agentura Pragokoncert nemovitosti» Insolvenční správce prodá nejvyšší nabídce byt 2+1 Kunštát, CP 52 m 2, 3 lodžie. Inf. na tel nebo na u: olga. Nejnižší nabídka: 700 tis., správce si vyhrazuje možnost všechny nabídky odmítnout.» Koupím rodinný domek se zahrádkou v Blansku nebo blízkém okolí. Cena do 2 mil. Kč. Dům může být i k opravám ale potřebuji alespoň část ihned obyvatelnou. Volejte na tel po 17. hodině.» Pronajmu byt 1+1 v Blansku na Sídlišti Písečná. Cena Kč / připravila pro děti z Blanska a okolí vystoupení Michala Nesvadby s programem Michal je pajdulák. Vystoupení je připraveno na neděli 7. října v 10:00 hod. v Kině v Blansku. Vstupenky v prodeji v Informační kanceláři Blanka.» října 2012 DÝŇOVÉ SLAVNOSTI (vyřezávání a malování dýní, strašidelná procházka zahradnictvím zakončená ohnivou show, dýňové speciality) v Zahradnictví u Kopřivů v Šebrově, denně 8 18 hod. www. zahradnictvisebrov.cz» PLYNOVÉ A ELEKTRICKÉ KOTLE. Provádíme servis a dodávku kotlů a průtokových ohřívačů. tel » Koupím obrazy, nábytek, hodiny vše do roku I celou pozůstalost. Tel , měsíc. Tel » Koupím byt v Blansku. Tel » Pronajmu 2 zařízené pokoje v RD v Ráječku. Slušným lidem - nekuřákům. Tel » Mladá rodina koupí malý RD se zahrádkou v Blansku a blízkém okolí. Nabídněte. Tel » Pronajmu nový dosud neužívaný byt 3+kk v 2. patře zděného a zatepleného domu v Adamově za kostelem. Dům je po úplné rekonstrukci. Vážným zájemcům umožním nezávaznou prohlídku kdykoliv. Kontakt soukromá inzerce» Hledám paní na výpomoc do domácnosti, úklid RD, Blansko-Lažánky. Nepravidelně také hlídaní 4letého dítěte. Vše v dopoledních hodinách, bližší info osobně. Prosím o kontakt na tlf » Prodám plynový kotel Therm 20LX, 7 roků starý, ve 100% stavu. Poř. cena Kč, nyní Kč. Tel » Prodám piáno WEINBACH, mahagon. Tel » Hvězdářský dalekohled - teleskop pro začínající astronomy, kompletní souprava včetně hledáčku, kompasu, stativu, nový v orig. balení, cena pouze 800 Kč. Mohu zaslat i na dobírku. Tel Pozvání odjinud Boskovice v 9:00 h, městský úřad DPH v roce 2012, novela zákona od Určeno účetním, daňovým poradcům a ekonomům. Přihlášky do V ceně je zahrnuto občerstvení. Bližší informace (přihlášky): Renata Trávníková, mob , Jedovnice v 19:00 h, kino Divadlo: Pozvání na večírek Předprodej vstupenek v Informačním středisku na náměstí (knihovna), tel , Olšovec Tradiční výlov rybníku Olšovec Hráz U BAŠTY stánkový prodej živých ryb (kapr, amur, tolstolobik, lín, candát, štika, sumec) dvoudenní jarmark u bašty (nabídka rozmanitého sortimentu zboží) občerstvení speciality z ryb doprovodný program (kolotoče pro děti, jízda na ponících) zajištěna posilová doprava na výlov na linkách IDS JMK č. 201 a 231 (ze zastávek Brno Židenice aut. nádraží a zpět a Blansko aut. nádraží a zpět) Olomučany v 10:30 h, kostel Svatováclavské hody a požehnání Zvoničky Slavnostní bohoslužba v rámci Svatováclavských hodů v místním kostele. V 11:30 hodin vyjde od kostela průvod k opravené obecní Zvoničce, kde proběhnou slavnostní projevy hostí a její požehnání v 17:00 h, restaurace Olberg Malování pro děti s Adolfem Dudkem Zábavná, interaktivní show, při které se pobaví i dospělí. Děti se vtipnou formou seznámí se skutečným ilustrátorem a jeho prací. Od počáteční inspirace až po vznik celé knihy. Nechybí spousta dalších atrakcí a hlavně humor! Vystoupení je zakončeno autogramiádou. Rájec-Jestřebí od 10:00 h, zámek Rájecký kotlík 2012 soutěž ve vaření zvěřinových gulášů Všechny ochutnávky zdarma. Pro prvních 500 návštěvníků speciál guláš Hubert od mistra řezníka z Pamětic pana Růžičky zdarma. Program: Tereza Kerndlová, Železný Zekon, Bob Frídl. Zahájení programu ve 13:00 hodin. Bohatá tombola, občerstvení a zvěřinové speciality po celou dobu trvání akce v 17:00 h, knihovna Podzim doma i v zahradě Přednáška zámeckého zahradníka Evžena Kopeckého , knihovna Amerika na fotografiích Karla Kocůrka Vernisáž výstavy v 18:00 hodin v 19:30 h, obřadní síň Koncert sólisty Jana Škrdlíka Violoncellový recitál. Vranov v 1:00 h, kostel Rastislav: Felix Mendelssohn- -Bartholdy Oratorium ELIÁŠ GALAKONCERT ke 150. výročí SPS Rastislav za účasti Jeho jasnosti Wolfganga von und zu Liechtenstein. Tünde Szaboki soprán (Maďarsko) Mercedes Heim mezzosoprán (Maďarsko) Henning Klocke tenor (Německo) Peter Csér bas (Maďarsko) Basilikachor Waldsassen SPS Rastislav Blansko - sbormistr Jaroslav Martinásek Orchestr: Filharmonie Hradec Králové Diriguje: Andreas Sagstetter (Německo) Předprodej vstupenek od 1. záři v Informační kanceláři Blanka a ve Student Agency Brno. Nábor volejbalové mládeže Volejbalový oddíl TJ ČKD Blansko provádí nábor žáků a žákyň narozených v letech 1999 až 2002 do nových družstev. Volejbalový oddíl TJ ČKD Blansko má v Blansku dlouholetou tradici, jeho hlavním cílem je dlouhodobá systematická výchova dětí a mládeže. Snahou vedení oddílu je umožnit všem dětem aktivní sportovní vyžití od vrcholového a výkonnostního až po rekreační sport. Pravidelná činnost byla zahájena v září, tréninky se konají ve sportovní hale TJ ČKD Blansko,, Blansko v pondělí a středu od 18:00 hodin. Další informace lze získat na telefonních číslech (Mgr. Bc. Michal Souček) nebo (Ing. Veronika Dobiášková). Mgr. Bc. Michal Souček Společenská kronika Úmrtí Jaromír Daněk 72 roků Černá Hora Františka Šebelová 97 roků Blansko Magdalena Nečasová 55 roků Blansko Františka Včelařová 75 roků Blansko František Zouhar 78 roků Blansko Marie Jelínková 81 roků Blansko Anežka Guryčová 94 roků Bystřice pod Lopeníkem Věra Kraváčková 87 roků Blansko Miroslav Šindelář 9 roků Lažánky Miloslava Skoupá 75 roků Šebrov Zdeněk Cafourek 5 roků Petrovice Jan Dostál 79 roků Blansko Bohuslav Polák 8 roků Blansko Jan Hrazdíra 1 roků Blansko Pavel Havránek 8 roků Rájec-Jestřebí Dana Slabá 1 roků Dolní Lhota Karel Zezula 53 roků Blansko

8 Zpravodaj města Blanska číslo září 2012 informační čtrnáctideník zdarma 8 Blanenského Golema jel rekordní počet závodníků Na start cyklistického závodu Blanenský Golem se letos postavil rekordní počet 291 závodníků. Padl tak rekord z roku 2004, kdy závodníků startovalo 275. Soutěží se ve dvou kategoriích Hobby 3 km a Open 1 km dále rozdělených podle věku závodníků. Blanenský Golem byl letos součástí seriálu sedmi závodů Brněnský pohár MTB Do jeho hodnocení se započítávaly nejmladší kategorie na kratší trase Hobby a všechny kategorie z dlouhého závodu Open. Tlačenice na startu obou závodů. Již. ročník střelecké soutěže O pohár starosty města Blanska uspořádala Městská policie Blansko na střelnici v Boskovicích. Letos byla soutěž pořádána v rámci oslav 20 let Městské policie Blansko. Každým rokem se této soutěže účastní družstva především z Moravy z Mikulova, Hodonína, Přerova, Zlína, Břeclavi apod. Ale máme tady i družstva z Čech, konkrétně z Liberce, a nesmím zapomenout na polské kolegy z města Zlotoryja a z partnerského města Legnica, vyjmenoval účastníky ředitel Městské policie v Blansku Martin lepka. Blanenští strážníci naopak během roku reprezentují Blansko na střeleckých soutěžích v Mikulově, Olomouci a v dalších moravských městech. Mezi nejlepší střelce v soutěži v Boskovicích obvykle patří strážníci ze Zlína. Družstvo pořádající Městské policie Blansko rozhodně mezi ostatními účastníky nezapadne a tradičně se umísťuje na předních příčkách. Při těchto soutěžích strážníci zúročí běžný výcvik. Jednotlivá stanoviště jsou zaměřena na situace, které mohou při výkonu činnosti nastat. Nejedná se tedy o klasickou střeleckou soutěž v mířené střelbě. Tento typ soutěže je pro střelce určitě pestřejší a také náročnější. Závod odstartoval místostarosta Jiří Crha. Jelo se jako vždy za plného silničního provozu. Peloton vyrazil od sportovní haly ASK Blansko a za doprovodu vozidla městské policie zamířil kolem stavebnin do žlebu potoka Sloupečníku, kde teprve začal skutečný závod. První dorazil letos do cíle na dluhé trati Radim Kovář v čase 2:09:20: Celé první kolo jsme jeli v asi pětičlenné skupině. Trochu jsem se trápil v prvním kole, na začátku druhého kola jsem klukům trochu cuknul a povedlo se a už to tak bylo až do cíle. Je to jeden z mých nejoblíbenějších závodů, určitě zkusím příští rok obhájit. Loňský vítěz na 1km trati Milan Šustek letos svůj výkon nezopakoval a skončil s časem 2:12:54 na. místě. Ženská účast na dlouhé trati byla o poznání slabší než v mužské kategorii. Vydalo se na ni jen 11 žen. Blanenského golema nejedu poprvé. Loni jsem byla třetí, letos první. V jedné fázi jsem zabloudila a se mnou asi dalších dvacet lidí, takže motivace už pak nebyla tak velká, ale naštěstí to dopadlo dobře, řekla v cíli první žena Hana Petrůjová z Inkospor hobby teamu. Její čas byl 2:42:18. Potvrdila tak informace, že měli pořadatelé problém se značením trasy neznámý vandal část značení poničil a cyklisté, kteří tuto trasu dobře neznají, bloudili. Pro podrobné výsledky zavítejte na Stanislav Mrázek Strážníci soutěžili O pohár starosty města Blanska Při plnění jednotlivých úkolů záleží nejen na přesnosti, ale také na postřehu, rychlosti a správném úsudku. I rychlost tasení pistole z pouzdra zde může hrát svoji roli. Letos si strážníci procvičili rychlou střelbu na více terčů s tím, že nesměli zasáhnout tři konkrétní terče z celkem deseti. Dále střelbu na terč s pachatelem a rukojmím, střelbu s pohybem v prostoru na skryté terče, střelbu v leže zpod auta a také střelbu slabší rukou. Výsledky: jednotlivci Pořadí Jméno Team Body Procent vítěze 1 Matyáštík Dušan MP Zlín 410,09 100,00 % 2 Adámek Jaroslav MP Blansko 1 372,87 90,92 % 3 Petrovský Ladislav MP Přerov 370,31 90,30 % 4 Šamalík Josef MP Blansko 1 32,39 88,37 % 5 Vyvážil Tomáš MP Přerov 30,22 87,84 % družstva Pořadí Team (ve složení) body družstva 1 MP Blansko 1 (Sehnal P., Adámek J., Šamalík J.) 1094,78 2 MP Přerov (Petrovský L., Rytíř R., Vyvážil T.) 109,73 3 MP Česká Třebová (Záruba P., Klimeš R., Kubík L.) 98,4 red Strážník z polské Legnice při střelbě na terč s rukojmím a pachatelem. Další fotbalovou sezonu zahájil na stadionu na ulici Údolní FK Blansko. Tentokrát s připraveným programem a hosty. Slavnostní výkop provedli místostarosta Jiří Crha, předseda klubu Michal Babák a VIP host turnaje olympijská účastnice v synchronizovaném plavání Soňa Bernardová. Blanenský tým se poprvé představil na domácím hřišti pod vedením nového trenéra Karla Jarůška. Premiéra vyšla a Blansko udolalo Kuřim 2:1. Město Blansko ocenilo vicemistra světa v biketrialu Jaký sport se v Blansku dělá na světové úrovni? Odpověď je po letošních prázdninách jednoznačná: je to biketrial. Teprve jednadvacetiletý Václav Kolář si splnil sen, když ve všech třech závodech, jež jsou součástí mistrovství světa, dokázal vystoupit na bednu. Svou sbírku medailí, která čítá už pět světových titulů v mládežnických kategoriích, tak Václav Kolář konečně rozšířil o ocenění ve vytoužené kategorii Elite. Sám Václav Kolář tvrdí, že jej stříbro motivuje a má zájem v příštím roce stanout na stupínku nejvyšším. Potřebná sebekázeň a cílevědomost mu přitom nechybí, ostatně na bič trenéra ani spoléhat nemůže. Na kole už mi nemůže nikdo moc poradit, tak se jen snažím být na kole co nejčastěji a trénovat s kamarádama. Navzájem se hecujeme. Někdy chodívám jezdit sám. Je to hodně o tom, jak člověk chce jezdit a kolik tomu dává hodit, říká čerstvý vicemistr světa. Nad úvahami, že by se příští mistrovství světa v biketrialu konalo také v Blansku, se ale jen usmívá. Snahy samozřejmě jsou, ale záleží na tom, jak se to odhlasuje, mají o to zájem i jiné státy Španělsko, Katalánsko, Japonsko... uvidíme, zda se to tady pojede, říká. Blansko je přitom doslova baštou biketrialového sportu a pro samotného Vaška Koláře byl blanenský mistrovský závod v roce 199 přelomovou zkušeností, která jej coby pětiletého nasměrovala na biketrialovou dráhu a doslova určila jeho životní směřování. Sám přemýšlím, co budu dělat, až přestanu jezdit, ale určitě by to mělo být něco spojeného s kolem, uvažuje Václav Kolář při otázce na kariéru trenéra. Je tak docela dobře možné, že už nyní je v Blansku zaděláno Biketrialista Václav Kolář přijímá gratulace zástupců města. Počasí bylo o něco lepší než loni, ale hospodářské výsledky se od čísel loňského roku nijak zvlášť neliší. Je to dáno rostoucími náklady i celospolečenskou situací. Lidé neradi otevírají peněženku a dobře si rozmýšlí, za co peníze vydají, domnívá se Ing. Radek Snopek, jednatel Služeb Blansko, s. r. o. Aquapark uvedený do provozu v roce 2007 zaznamenal vrchol návštěvnosti o dva roky později, po extrémně úspěšné sezoně roku 2009, kdy areálem prošlo návštěvníků, čísla klesají. Letmý pohled na stránky aquaparků v Kuřimi či Boskovicích prozradí důvod. Obě zařízení v roce 2010 otevřela návštěvníkům své zrekonstruované areály, což se na návštěvnosti Blanska muselo projevit. Konkurence je nyní větší, lidé se v regionu rozptýlí. Pro nás to znamená pokles tržeb, ale je to přirozené. V plánu jsme s tím počítali, říká Radek Snopek. Blanenský aquapark tak o návštěvníky bojuje kvalitou: širokou nabídkou vodních atrakcí, která v regionu nemá obdoby, letní půjčovnou časopisů, půjčovnou sportovního vybavení a kvalitnější nabídkou občerstvení, jež bylo letos poprvé na základě výběrového řízení svěřeno soukromé firmě. Provozovat stravovací zařízení není primárním úkolem Služeb Blansko, proto jsme na jaře zveřejnili výzvu. Jsme spokojeni, kvalita se zvýšila a hospodářský výsledek je pro nás stejný. Určitě to bylo dobré řešení, pochvaluje si Ing. Snopek. na špičkové vedení další generace biketrialistů. Za příkladnou reprezentaci města poděkoval Václavu Kolářovi osobně starosta Lubomír Toufar, který mu také předal symbolický šek. Při této příležitosti představitelé města přislíbili svou podporu v případě, že úsilí českých biketrialistů přenést příští mistrovský závod do Blanska bude úspěšný. kkuč Foto K. Kučerová Do Dnů evropského dědictví se pravidelně zapojují i blanenské památky. Zájemci tak mohli o víkendu 15. a 1. září navštívit dřevěný kostelík nebo kostel sv. Martina na Starém Blansku. V obou případech se jich ujali průvodci, kteří je památkami provedli a seznámili je s jejich historií i současným vývojem. Na fotografii průvodkyně v dřevěném kostelíku církve Československé husitské v Blansku. V pozadí nově zrestaurované ikony. Aquapark 2012: průměrná sezona Průměrná sezona, těmito slovy lze ve stručnosti charakterizovat letošní sezonu blanenského aquaparku. Do blanenského aquaparku letos zavítalo přes návštěvníků, z nichž mnozí využili slev nabízených formou permanentky na více vstupů, nebo procentuální slevy určené pro rodiny s dětmi, jež držiteli tzv. rodinných pasů vydávaných v rámci projektu Jihomoravského kraje. kkuč Blanenský aquapark láká na bohatou nabídku vodních atrakcí. Foto K. Kučerová Zpravodaj města Blanska Vychází 2 měsíčně. V nákladu výtisků je dodáván zdarma do schránek domácností a fi rem v Blansku a jeho městských částech. Vydává KSMB, Hybešova 1, Blansko, tel , fax , IČ: Šéfredaktor Jaroslav Jeřábek, redaktor Stanislav Mrázek, redaktorka Klára Kučerová, Registrační číslo MK E Nevyžádané příspěvky se nevracejí, za obsahovou správnost materiálů ručí autoři. Sazba Ideal studio Brno, tisk Novotisk s.r.o. tiskárna Olomouc. Přehled uzávěrek jednotlivých vydání na Tiskové chyby vyhrazeny.

číslo 16 14. října 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 16 14. října 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Volby do Poslanecké sněmovny PČR volební okrsky str. 4 Město otevřelo novou třídu v MŠ v Dolní Lhotě str. 3 Nové vyhlášky str. 2 Program festivalu Via Bohemica str. 3 Plánované stavby cyklostezek str.

Více

číslo 16 13. října 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 16 13. října 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz V nepříznivé životní situaci Vám mohou pomoci sociální služby str. 5 Tvořivé dílny k výstavě Krystalizace v galerii str. 8 Svoz komunálního odpadu ve svátek 28.10. str. 2 Blanenský chodec recenze str.

Více

Hřiště u základních škol využití pro veřejnost. str. 4 str. 8 INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 28. KVĚTNA 2007 ČÍSLO 10

Hřiště u základních škol využití pro veřejnost. str. 4 str. 8 INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 28. KVĚTNA 2007 ČÍSLO 10 Program Olympiády dětí a mládeže str. 3 Hřiště u základních škol využití pro veřejnost Městská policie Blansko slaví 15 let str. 4 str. 8 Cestovní doklady si můžete také vyřídit v rozšíře- ných úředních

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA. 4. ples města Adamova

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA. 4. ples města Adamova ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA 4. ples města a Poslední únorový den patřil masopustu. A z fotografií je zřejmé, že se vydařil. 6.4. - 15.4. Pavel Dvorský - vědecká ilustrace,

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937.

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ říjen 2010 Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. Dožínky v MKM tvorba chlebových placek Cestujeme po Evropě - obkreslování obětí

Více

Volba prezidenta republiky

Volba prezidenta republiky Ať třináctka je šťastná! Sklonek roku je časem dobré vůle, děkování a přání do roku příštího. Když jsme zvažovali, koho oslovíme, aby za celý 27členný kolektiv zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou pozdravil

Více

V soutěži Cesty městy zvítězily kruhové křižovatky

V soutěži Cesty městy zvítězily kruhové křižovatky Zpravodaj Města Litomyšle 6. října 2009 Ročník XIX. 10 Žádost na Revitalizaci zámeckého návrší podána Po mnoha měsících příprav byla v úterý 15. září předána žádost o podporu projektu s názvem Revitalizace

Více

Městská zabijačka se má stát novou tradiční akcí

Městská zabijačka se má stát novou tradiční akcí Galerie města Blanska vydala Ročenku 2013 str. 3 Výroční valná hromada dobrovolných hasičů str. 8 120 let od pojmenování blanenských ulic str. 3 Sousedský bál 2014 fotografi e str. 4 Vyhlášení Sportovců

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Prosinec 2013 cena: 10 Kč silvestr na nám. míru str. 13 vycházejí dějiny nového boru iii. díl str. 12 úřední hodiny v závěru roku str. 3 Stavba je členěna na čtyři

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí. více str. 9. Na novoborském Pivobraní vystoupí Toxique

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí. více str. 9. Na novoborském Pivobraní vystoupí Toxique NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Září 2009 cena: 9 Kč Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí více str. 9 MC KOBLÍŽEK Rodičovské ladění, projekt podpořený EU více str. 18 Na novoborském Pivobraní

Více

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Památky přitahují pozornost ZDARMA IX. 2013 LIPOVÁ ALEJ Na jaře začnou práce na obnově lipové aleje na Masarykově

Více

Ročník VI Číslo 2 únor 2005

Ročník VI Číslo 2 únor 2005 Ročník VI Číslo 2 únor 2005 Sněhová nadílka v ulici Svatopluka Čecha v únoru 2004 foto: Jiří Šírek Plán rozvoje města Kojetín ZPRÁVA O PLNĚNÍ PROGRAMU HOSPODÁŘSKÉHO, SOCIÁLNÍHO A KULTURNÍHO ROZVOJE MĚSTA

Více

11/2014. Nekritizuj, čemu nerozumíš. Nepoznals to, hochu, na vlastní kůži. Elvis Presley. Sonja Baťová. Gahurův prospekt uspěl

11/2014. Nekritizuj, čemu nerozumíš. Nepoznals to, hochu, na vlastní kůži. Elvis Presley. Sonja Baťová. Gahurův prospekt uspěl Nekritizuj, čemu nerozumíš. Nepoznals to, hochu, na vlastní kůži. Elvis Presley 11/2014 Gahurův prospekt uspěl 5 Sonja Baťová 19 Festival outdoorových filmů 21 staré fotky 17. listopad 1989 Den boje za

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Prachatice opět usilují o celostátní titul. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Prachatice opět usilují o celostátní titul. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) www.prachatice. Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) Starostův sloupek P ř e d p á r t ý d n y uběhlo 100 dní, kdy bylo zvoleno nové v e d e n í n a š e h o města. V této chvíli často přicházejí

Více

Z bývalé školy Komenského vzniká komplex Kardinal

Z bývalé školy Komenského vzniká komplex Kardinal Z P R A V O D A J M Ě S T A 6. října 2010 ČÍSLO 19 ROČNÍK XI ZDARMA Městské zastupitelstvo schválilo založení společné organizace na podporu rozvoje cestovního ruchu Významný krok k dalšímu rozvoji spolupráce

Více

O Vánocích řešili strážníci dvakrát sprejování, policisté chytali lupiče navigací

O Vánocích řešili strážníci dvakrát sprejování, policisté chytali lupiče navigací PRAHA 10 Ročník 24 číslo 1 17. 1. 2014 Náklad 75 tisíc výtisků Noviny jsou součástí projektu Český domov www.ceskydomov.cz Pro občany Prahy 10 ZDARMA Česká distribuční, a.s. Praha 10 pomáhá s deregulací

Více

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 09/10 2012 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 6 Z policejních záznamů... 7 Společenská kronika...

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

LANŠKROUN PO MNICHOVU O historii města v pohnutých okamžicích 20. století více čtěte na straně 11.

LANŠKROUN PO MNICHOVU O historii města v pohnutých okamžicích 20. století více čtěte na straně 11. LL 19 / 2008 STRANA 1 19 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VIII. 10. října 2008 Cena 12 Kč LANŠKROUN PO MNICHOVU O historii města v pohnutých okamžicích 20. století více čtěte na straně 11.

Více

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli 2/2015 Jaký je váš názor? 4 Přednášky o historii 21 Jak chutná stříbro 28 staré fotky Vážení čtenáři, po loňském významném výročí 120 let od založení

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

6/2012. Kdo ukradne háček na ryby, je popraven. Kdo ukradne zemi, stane se ministrem. čínské přísloví. Darujte krev. Prázdniny budou atraktivní

6/2012. Kdo ukradne háček na ryby, je popraven. Kdo ukradne zemi, stane se ministrem. čínské přísloví. Darujte krev. Prázdniny budou atraktivní Kdo ukradne háček na ryby, je popraven. Kdo ukradne zemi, stane se ministrem. čínské přísloví 6/2012 Prázdniny budou atraktivní 4 Darujte krev 6 Okénko z útulku 8 staré fotky Vážení přátelé starých fotek,

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ DUBEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ÚZEMNÍ PLÁN STR. 1 XXVI. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA STR. 3 ZELENÝ SLOUPEK STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

INFORMACE Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

INFORMACE Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU Únor 2004 č. 2 Ročník XIV. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek INFORMACE Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU 10. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku proběhlo 15. prosince minulého

Více

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 10/číslo 11 25. listopadu 2009 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Foto: J. Pospíšil

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 10/číslo 11 25. listopadu 2009 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Foto: J. Pospíšil www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 10/číslo 11 25. listopadu 2009 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Přejeme příjemné prožití adventního času a vánočních svátků! Foto: J. Pospíšil Aktuálně

Více

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo. Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000.

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo. Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. 1 K R O N I K A Moravský Krumlov Okres Znojmo Rok 2009 Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. 2 Poezie živlů v Moravském Krumlově V rámci zpracované Marketingové

Více

Kaleidoskop informací. Školství a sociální oblast. Výběr z obsahu. AKTUÁLNĚ strany 3-7

Kaleidoskop informací. Školství a sociální oblast. Výběr z obsahu. AKTUÁLNĚ strany 3-7 Přelom roku tradiční čas bilancování Konec kalendářního roku nás tradičně vybízí k zamyšlení nad uplynulými dvanácti měsíci a zároveň nás inspiruje k plánům či předsevzetím do roku nadcházejícího. Dovolte

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE ROK BAROKA XIV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz ČERVENEC SRPEN 2011 Loutkářská Chrudim stále mladá Celostátní přehlídka amatérského

Více