VYSOKOŠKOLSKÝ PRŮVODCE. Příručka o sebeobhajobě Pro studenty s autismem napsali dospělí lidé s autismem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKOŠKOLSKÝ PRŮVODCE. Příručka o sebeobhajobě Pro studenty s autismem napsali dospělí lidé s autismem"

Transkript

1 VYSOKOŠKOLSKÝ PRŮVODCE Příručka o sebeobhajobě Pro studenty s autismem napsali dospělí lidé s autismem připravil ASAN The Autistic Self Advocacy Network ASAN - Síť sebeobhájců lidí s autismem Předmluvu napsal Prezident ASAN Ari Ne eman

2 PŘISPĚLI Alexander Eveleth Jim Sinclair Lydia Brown Steven Kapp Amanda Vivian Leah Jane Grantham Samantha April Davis Zoe Gross Ilustrace Noranne Kramer Sestavili a vydali zaměstnanci ASAN Elesia Ashkenazy a Melody Latimer Rejstřík Paula Durbin-Westby Autism NOW The National Autism Resource and Information Center Projekt byl financován jako součást grantu z programu Správy pro rozvoj lidí s handicapem s cílem založení Úřadu pro autismus a Informačního centra (The National Autism Resource and Information Center) Z originálu Navigating College a handbook on Self Advocacy Written for Autistic Students from Autistic Adults Překlad do češtiny: Hana Němcová, Jana Křelinová, 2013 Odb. Korektura: Eva Gnanová, APLA Praha, 2013 Překlad do českého jazyka byl realizován v rámci projektu Together We Can Manage, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR (Operační program lidké zdroje a zaměstnanost)

3 OBSAH Předmluva 1 Ari Ne eman Úvod Jim Sinclair Vaše hodnota Samantha April Davis Zvláštní zacházení 29 Přechod k vyššímu vzdělání Steven Kapp Samostatné zvláštní zacházení Leah Jane Grantham Samostatné zvláštní zacházení Samatha April Davis Smyslová regulace Alexander Eveleth Jak lépe žít prostřednictvím náhradních částí mozku Zoe Gross Autismus a život na koleji Lydia Brown Nezávislý život 43 Nezávislý život na vysoké škole Alexander Eveleth Autismus a nezávislý život na vysoké škole Leah Grantham Zdraví a bezpečnost 48 Zdraví a životní styl Steven Kapp Duševní zdraví

4 Leah Jane Grantham Bezpečnost Samantha April Davis Sebeobhajoba 62 Obhajoba Leah Jane Grantham Uvědomování si diskriminace Amanda Vivian Profesoři Samantha April Davis Diskuse o handicapu s přáteli a spolužáky Amanda Vivian Společenské problémy Společenské aktivity Steven Kapp Kluby a společenské problémy Alexander Eveleth

5 ASAN The Autistic Self Advocacy Network - Síť sebeobhájců lidí s autismem Síť sebeobhájců - lidí s autismem vítá do svých řad jak lidi s poruchou autistického spektra (PAS), tak osoby bez této diagnózy. Jestliže podporujete naši práci obhajující práva lidí s handicapem a chcete se stát členem, vyplňte prosím stručný registrační formulář uvedený níže. Jako člen obdržíte náš informační bulletin a aktuality o místních událostech ve vaší oblasti. K vaší registraci za člena ASAN není nutná vaše účast na místních schůzích, přestože podporujeme vlastní obhájce s autismem, kteří mají blízko pobočku, jejíž činnosti se můžete účastnit. Osoba s autismem USD 35 Stoupenec lidí s PAS bez autismu USD 50 Výzkumný pracovník nebo odborník USD 100 Sponzorství (osoba s handicapem s nízkým příjmem) bez poplatku Prosím odstřihněte a zašlete mailem na adresu: Autistic Self Advocacy Network P.O.Box Washington, DC Jméno: Mailová adresa: Ulice: Město: Stát: Kód. Telefon: Stoupenec lidí s autismem, člen, USD 35 Stoupenec lidí bez autismu, člen, USD 50 Výzkumný pracovník nebo odborník, člen, USD 100 Sponzorství, člen Rád bych finančně podpořil členství za USD 35 Přijměte prosím můj dar v částce:

6

7 PŘEDMLUVA (Ari Ne eman) Tato kniha nebyla napsána pro rodiče, ani pro lékaře, učitele, poskytovatele služeb ani pro žádného jiného profesionála. Nicméně ASAN vítá i tyto čtenáře a doufá, že se z tohoto pramene přiučí něco nového. Měl jsem pocit, že bude užitečné začít s tímto vysvětlením. Knihy věnované autismu totiž velmi často vycházejí z předpokladu, že většina čtenářů jsou členové rodin nebo poskytovatelé služeb pro osoby s autismem, spíše, než že se jedná o samotné jedince z tohoto spektra. Navzdory tomu, že v průběhu posledních deseti let došlo k nebývalému nárůstu povědomí veřejnosti o existenci osob s autismem, hovory o autismu se většinou týkaly lidí s autismem, ale bez nich samotných. Snažíme se to změnit. Výsledkem je, že autoři této knihy jsou dospělí a mladí z okruhu lidí s autismem, kteří píší prvoplánově pro autistické publikum, tedy pro tyto lidi samotné. Takže, všichni čtenáři z oblasti rodičů a profesionálů, prosím, neodkládejte tuto knihu, ale pokud ji čtete, zvažte, co můžete udělat pro to, aby se dostala do rukou osob s autismem, kteří žijí ve vašem okolí. Tato kniha je napsána pro současné a budoucí studenty vysokých škol. Zdá se, že v naší společnosti slova autismus a univerzita nejdou dohromady. Když jsem chodil na střední školu, často jsem se potýkal ve svém speciálním vzdělávacím systému s tím, co můžu očekávat poté, až školu dokončím. Jako budoucnost jsem viděl vysokou školu to bylo více méně jisté. Ačkoli moji rodiče mě v tom hodně podporovali, velmi se obávali toho, že bych se měl přestěhovat do jiného státu, kde bych studoval. Někteří z vás mohli během svého dospívání zažít podobnou zkušenost. Jiní jste mohli mít opačnou zkušenost, když jste se pokoušeli jednat se školským systémem a členy rodiny, kteří odmítali akceptovat vaši potřebu a nebyli vstřícní nebo dokonce odmítali skutečnost, že jste osoby s autismem. Bez ohledu na to, jakým formám očekávání jste čelili, než jste šli na vysokou školu, je velmi pravděpodobné, že až se dostanete na vysokou školu, budete žít v areálu vysoké školy, který nezaručuje velkou podporu 1

8 myšlence, že lidé jako my, se stanou jeho součástí. Ačkoli existují některé vysokoškolské programy přizpůsobené speciálně pro studenty s poruchou autistického spektra (dále jen PAS), byť s různou úrovní kvality, většina z vás bude navštěvovat vysokou školu, která nebude mít speciální program pro osoby s autismem. Napsali jsme tuto knihu právě proto, že věříme, že lidé s PAS by neměli mít zavřené dveře, pokud se rozhodli, že budou pokračovat ve vyšším vzdělání. Jestli jste ve škole s podpůrným programem pro lidi s PAS nebo v takové, která má pouze základní služby pro tyto osoby, tato příručka by měla být hodnotným a užitečným pramenem při pokusu pochopit a vyřešit to, aby vysoká škola byla pro vás pozitivní zkušeností. Pro studenty s jinými druhy odlišností je na vysoké škole celá řada možností, které jim poslouží. Škola může mít centrum pro ženy, multikulturní centrum a celou řadu jiných odlišně orientovaných programů, činností a klubů. I když existuje málo vysokých škol, které disponují různými kulturními centry pro lidi se znevýhodněním, většina z nich pak ani nenabízí mnoho příležitostí pro osoby s autismem. Možná, že budete jedním z prvních, kteří s touto činností začnou. Proto jsme vytvořili tuto příručku, abychom vás ujistili, že někde existuje místo, kam se můžete obrátit s otázkami, které vyvstanou. Existuje mnoho pramenů o autismu, ale jen některé se vztahují k autismu a vyššímu vzdělání. Ačkoli jistě existují v této oblasti velké nedostatky, mnohé tyto publikace jsou přesto velmi užitečné a já vám mohu jen doporučit, abyste je využili, pokud shledáte, že odpovídají vašim potřebám. Tato kniha je ale v určitém důležitém ohledu odlišná. Je napsána samotnými osobami s autismem, a ne profesionály nebo členy rodin. Tato odlišnost je klíčová známe naše potřeby lépe, než ti, kteří za nás a pro nás mluví. Navíc tato kniha je zaměřena i na něco víc, než jen na to, jak postupovat ve třídě a na přednáškách. I když vyučování a domácí práce jsou důležitou součástí vysoké školy, nikdo nebude říkat studentům, kteří nemají znevýhodnění, že jen studium je součástí jejich vysokoškolské zkušenosti. Kluby, společenské aktivity, život na kolejích, oslavy, sexualita a vzájemné vztahy a mnoho dalších věcí by měly být součástí vašeho života aspoň v takovém rozsahu, jako je školní práce. Pro ty z vás, kteří budou žít na koleji, ale 2

9 i pro mnohé z vás, kteří tam žít nebudete, je důležité si uvědomit, že vysoká škola není jen místo, kam chodíte na přednášky je to způsob života. Ošidili bychom vás, kdybychom nemluvili o zkušenostech z univerzitního života, které se odehrávají mimo učebny. Při psaní této příručky jsme pracovali s tím, abychom připomněli, že vyrůstat jako člověk s autismem zahrnuje mnoho různých zkušeností. Někteří z nás prošli speciálním vzdělávacím systémem, jiným se žádných takových služeb nedostalo. Někteří z nás byli v běžných třídách, jiní byli ve zvláštních oddělených třídách nebo školách. Ačkoli roste počet mladých lidí s autismem, kteří vědí o své diagnóze, významná část naší komunity objevuje svou autistickou identitu až v dospělosti někdy od lékaře, jindy od rodičů nebo od rodinných příslušníků, a někdy ze svého vlastního poznání. A nelze opomenout různé způsoby, v nichž jsme odlišní, které nemají nic společného s naší diagnózou my, lidé s autismem pocházíme ze všech možných oblastí. Jestli mluvíme o rase, náboženství, pohlaví, sexuální orientaci, etnickém původu, jazyku, jiné formě handicapu nebo o mnoha dalších směrech odrážejících identitu, zkušenost člověka s autismem v této zemi zahrnuje všechny možné druhy rozdílností. Snažíme se je reflektovat v této příručce. Uvědomujeme si, že se nám to nemusí vždy podařit a předpokládáme, že bude třeba dalších vydání příručky s doplňky a revizemi, abychom si byli jisti, že zachytíme všechny pohledy a zkušenosti, které jsme nyní opomněli. Po mnoha desetiletích, kdy jsme byli schopni odvolávat se pouze na prameny napsané jinými autory, nyní konečně můžeme vytvořit podpůrný systém pro každého člověka s autismem, který přesněji odráží naše priority, potřeby a zkušenosti. Nyní několik závěrečných rad před tím, než začnete tuto příručku číst: Za prvé, informace, které zde čtete, vám mohou poskytnout poněkud odlišnou radu, než jste dostali od svých rodičů nebo příbuzných. To je ale naprosto v pořádku. Jedním z nejdůležitějších faktů, které můžete učinit před tím, než kdykoli dospějete k nějakému závěru je, že není nic špatného na tom, pokud učiníte rozhodnutí, se kterým jiní nesouhlasí. Naši rodinní příslušníci jsou často našimi největšími spojenci ale do 3

10 dospívání patří, že určitou volbu a výběr činíme sami, a zejména, že si můžeme vybrat něco odlišného, než pro nás vybrali jiní lidé. Vysoká škola je ten správný čas, kdy nastává tento přechod. Je to čas, pro nové zkušenosti, testování mezních situací a porušování pravidel. Může to být nebezpečná doba ale nebezpečí je součástí zkušenosti. Riziko a právo zvolit si, že toto riziko podstoupím je nezbytná součást procesu stát se dospělým. Za druhé, je třeba pochopit a porozumět skutečnosti, že bezpečná síť na vysoké škole je podstatně slabší, než na jakou jste byli zvyklí na střední škole. Jak vysvětluje Jim Sinclair ve své úvodní stati, očekávání vyplývající ze zákonů a ochrana poskytovaná pro studenty ve dvanáctiletém školním systému (K-12) se velmi liší od těch, která jsou aplikována pro studenty s postižením, kteří jsou ve vyšších vzdělávacích zařízeních. Zatímco na střední škole má školní obvod odpovědnost za to, aby vám poskytl svobodné a přiměřené veřejné vzdělání v nejméně omezujícím prostředí, na vysoké škole je škola povinna poskytnout vám pouze vstřícnost při zajištění rovného přístupu, jaký mají všichni ostatní studenti. Navíc, odpovědnost se přesouvá na vás, spíše než, že by to za vás dělali vaši rodiče nebo vaši učitelé. A to je velká změna. Doufáme, že tato kniha vám tuto změnu pomůže trochu usnadnit. Konečně, i s vědomím rizika, že je to klišé, nezapomeňte se bavit! V této knize je mnoho rad, jak čelit různým výzvám a překážkám, když půjdete na vysokou školu. Koneckonců, vysoká škola může a měla by pro vás být velmi užitečnou zkušeností. Otevře vám mnoho dveří do života a dá vám možnost vymezit se, kým chcete být. Opravdu stojí za to, jít do toho. Důvod, proč jsme věnovali tolik pozornosti provést vás přes nejrůznější překážky, s nimiž se můžete na cestě k vyššímu vzdělání setkat, je ten, že chceme, abyste se právě k té napínavé a vzrušující části života, jakým je dosažení vyššího vzdělání, dostali co nejrychleji, protože věříme, že studium na vysoké škole by měl mít možnost vyzkoušet si každý, bez ohledu na diagnózu. Takže vás vítám nejen u příručky ASAN - Vysokoškolský průvodce, ale u vysokoškolských zkušeností jako celku. Může to být divoká jízda ale stojí za to ji 4

11 absolvovat. Využijte tuto příručku jako pomocníka a průvodce některými obtížnými epizodami a neváhejte poslat na adresu ASAN pokud budete mít otázky k záležitostem, které tato příručka nezahrnuje. Pamatujte si, že vaše identita je osoba s autismem a jako vysokoškolský student se musíte rozhodnout, co chcete. To, kdo jsme, by nemělo být na překážku, abychom vyzkoušeli věci, které tento svět nabízí. Až nastoupíte na svou vysokoškolskou cestu, buďte si vědomi, že i ostatní jako vy, musí překonat stejnou trasu a ať je cokoli před vámi, my budeme stát za vámi a budeme zajišťovat každý krok vaší cesty. 5

12 ÚVOD (Jim Sinclair) Jestliže čtete tohoto průvodce, je pravděpodobné, že jste student s autismem navštěvující vysokou školu, nebo ji hodláte brzy navštěvovat, nebo možná jste ještě na střední škole a o studiu na vysoké škole uvažujete. Uspěli jste nebo očekáváte, že uspějete a získáte diplom na střední škole. Možná jste se už přihlásili a byli jste přijati na vysokou školu nebo na univerzitu, kterou jste si vybrali. Nebo možná právě uvažujete o podání přihlášky. Ať už jste v jakékoli fázi vysokoškolského procesu, tato příručka vám pomůže pochopit určité důležité rozdíly mezi zkušenostmi získané na střední škole a tím, co můžete očekávat, že získáte na vysoké škole. Práva a odpovědnost vysokoškolských studentů a studentů základní a střední školy se velmi liší. PRÁVA Americký federální zákon, který chrání práva znevýhodněných studentů základní a střední školy je tzv. Individuals with Disabilities Education Act (IDEA). Velmi stručně řečeno, pokud jste student s určitým znevýhodněním na základní nebo střední škole, váš školní obvod vám musí umožnit, abyste se mohl přihlásit se a zapsat do školy. Není možno vás odmítnout na základě toho, že váš handicap by vám mohl bránit ve zvládnutí obvyklého studijního plánu. Je vyžadováno, aby byly zhodnoceny vaše potřeby, tzn., jakou budete potřebovat pomoc a poskytnout vám individuální vzdělávací program (Individualized Education Program-IEP), který zahrnuje podporu a služby, které potřebujete ke studiu. Váš IEP může zahrnovat praktické služby, jako je tělesná a pracovní terapie, rozvoj řeči, nácvik praktických dovedností, rozvoj dovedností vztahujících se k zaměstnání, terapie chování a teoretická pomoc ve třídě. Pokud nejste schopni zvládnout obvyklý studijní plán v obvyklé třídě, ani se zvláštní pomocí a službami, je povinností školního obvodu, aby vás vzdělával pomocí individuálně přizpůsobeného studijního plánu nebo v náhradním prostředí (musí se jednat o co 6

13 nejméně omezující prostředí pro vás). Pro více informací o IDEA a o právech pro studenty základních a středních škol s handicapem a prameny pro svépomoc studentů na střední škole viz. Jakmile opustíte střední školu a přihlásíte se nebo se zapíšete na vysokou školu, už nespadáte pod zákon IDEA. Univerzitní studenty se znevýhodněním chrání zákon ADA Americans with Disabilities a oddíl 504 Rehabitačního zákona z roku Tyto právní předpisy zakazují veřejným institucím (včetně většiny vysokých škol a univerzit) diskriminaci tzv. jinak kvalifikovaných jedinců z důvodu handicapu. Ve vztahu k vysokým školám a univerzitám to specificky znamená, že vysoká škola může nastavit standardy pro přijetí takto kvalifikovaných, a odmítnout uchazeče, kteří nesplňují tyto požadavky. Není však dovoleno odmítnout uchazeče nesplňující stanovené požadavky pouze a jen z důvodu, že je uchazeč s handicapem. (Některé vysoké školy a univerzity nabízejí pro studenty s handicapem speciální programy bez akademické hodnosti. Tyto programy mohou mít odlišné standardy pro uvedený typ studentů. Mohou přijmout studenty, kteří nemají diplom ze střední školy nebo kteří získali na střední škole nízký průměr studijního hodnocení. Mohou nabízet speciální kurzy určené pouze pro studenty s handicapem nebo jim mohou umožnit navštěvovat řádné přednášky určitým způsobem upravené a odstupňované na základě jinak stanoveného systému úkolů). Existují také některé vysoké školy speciálně pro osoby s autismem nebo pro studenty s poruchou učení, které nabízejí tradiční akademické programy spolu se zvláštními doplňkovými službami. Každý z těchto programů může poskytovat individuální podporu, jako je přidělení 7

14 vzdělávacího instruktora a nácvik praktických dovedností. Ovšem vysoké školy a univerzity nemají povinnost nabízet tyto druhy speciálních programů. Zbytek tohoto oddílu je věnován zákonným právům studentů a požadavkům na vysoké školy a univerzity v tradičních akademických studijních programech na vysokých školách, které nejsou speciálně určeny pro studenty s handicapem. Pro více informací o poststředoškolském vzdělání pro studenty s intelektuálním a vývojovým znevýhodněním viz Vaše práva a odpovědnosti podle zákona ADA a oddílu 504 Jakmile je student s handicapem přijat na vysokou školu, vyžaduje se, aby mu vysoká škola poskytla přiměřenou akademickou vstřícnost a zajistila úpravy, které studentovi umožní rovný přístup ke vzdělávacímu programu. Je důležité si však uvědomit, že tyto záležitosti požadované po vysokých školách jsou mnohem menšího rozsahu, než služby, které jsou požadovány po středních školách podle zákona IDEA. Některé důležité rozdíly, které je třeba vzít v úvahu: 1. Odpovědnost studentů za ohlášení a dokumentaci Na vysoké škole je povinností a odpovědností studenta informovat příslušnou kancelář (obvykle se tato kancelář nazývá nějak podobně jako Služby pro podporu handicapovaným ) o handicapu, který vyžaduje určitou podporu a vstřícnost. Je odpovědností studenta poskytnout této kanceláři dokumentaci a požádat o zvláštní zacházení. Student má odpovědnost za to, že předloží fakultě dopis o potřebě podpory a u tzv. svépomocné organizace při fakultě se ujistí, že tuto žádost obdržela. Pokud student nepředloží svou identifikaci, doklad o handicapu a žádost o zvláštní zacházení, vysoká škola není povinna vyhledávat takového studenta a nabídnout mu speciální služby. Pokud profesor neposkytne studentovi pomoc, na kterou má nárok, je na studentově odpovědnosti, aby to oznámil úředníkovi, který má na starost stížnosti podle 8

15 ADA/oddílu 504. Vysoká škola nesleduje fakultu, aby se ujistila, že se vypořádala s dopisem studenta, který obsahuje žádost o zvláštní zacházení. Co to pro vás znamená: a. Rozhodnutí o přiznání handicapu Záleží na vás, zda si přejete přiznat váš handicap a požádat o zvláštní zacházení. Někteří studenti se rozhodnou nepřiznat tuto skutečnost a pracovat bez příslušné pomoci. Je to určité riziko, poněvadž pokud nezažádáte o vstřícné zacházení a potom neuspějete v ročníku nebo získáte nízké hodnocení z důvodu handicapu, nemůžete zpětně žádat o účinky zvláštního zacházení. Rozhodnutí přiznat handicap a podat žádost o vstřícné zacházení můžete učinit kdykoli, avšak toto zvláštní zacházení nabude účinnosti až od momentu podání žádosti. Nízký stupeň vašeho hodnocení získaný před podáním žádosti nebude vzat zpět. b. Požadovaná dokumentace Pokud se rozhodnete, že zažádáte o zvláštní zacházení, měli byste si sjednat schůzku s kanceláří pro pomoc handicapovaným. Měli byste přinést aktuální dokumentaci o vašem handicapu a s tím spojených omezeních dopad vašeho handicapu na vaše působení vysoké škole. Pokud máte Individuální vzdělávací program (IEP) ze střední školy, bude užitečné, když přinesete kopii vašeho posledního IEP; ovšem pouze tento dokument nestačí. Ani dopis od vašeho lékaře nebo psychologa, který dokumentuje vaši diagnózu, nestačí. Velmi užitečná bude vaše zpráva z posledního vyšetření, pokud byla vyhotovena v posledních třech letech. Jinak byste měli požádat lékaře nebo psychologa o aktuální zprávu, která podrobně zmapuje vaše funkční omezení. Pokud lékař nebo psycholog doporučí zvláštní zacházení, které by vám pomohlo na vysoké škole, měl by jasně vysvětlit, co doporučuje jako zvláštní zacházení spojené s omezeními, která jsou způsobena vaším handicapem. 9

16 c. Dopis se žádostí o zvláštní zacházení Úředníci, kteří pomáhají osobám s handicapem, vám pomůžou napsat dopis se žádostí o zvláštní zacházení, a vy budete odpovědný za to, že jej předáte každému z vašich profesorů. Mnohé tyto dopisy jsou dosti vágní, co se týče podstaty a povahy handicapu. Je v nich napsáno něco jako Tímto vás informujeme, že student (jméno studenta) je handicapovaný a má nárok, aby s ním bylo přiměřeně zacházeno podle zákona ADA oddílu 504, a následuje seznam úlev, které by měl profesor poskytnout. Může, ale také nemusí být ve vašem zájmu poskytnout vašim profesorům, pracovníkům university nebo spolužákům více informací o podstatě vašeho handicapu. Toto rozhodnutí záleží na vás. Dokumentace, kterou poskytnete kanceláři pro pomoc handicapovaným je důvěrná. Nezveřejní ji nikomu jinému bez vašeho písemného souhlasu (s výjimkou okolností, kdy je sdílení informací vyžadováno podle zákona). d. Compliance, neboli dodržení (dosažení souladu s normou) Většina vysokoškolských profesorů velmi ráda poskytne přiměřenou pomoc, když obdrží požadované informace v příslušném dopise. Někdy má některý člen fakulty pochybnosti o podstatě a pravdivosti požadovaného zacházení nebo se domnívá, že žádost ohrožuje akademickou svobodu profesorského sboru. Kdyby se vám to stalo, měli byste se pokusit, pokud by to bylo možné, nejprve jednat přímo s dotyčným profesorem. Vysvětlit mu, že účelem zvláštního zacházení je umožnit vám studovat předmět a materiály, které on přednáší. Pak je třeba vyslechnout profesorovy obavy a pokusit se najít odpovídající způsob řešení vašich potřeb i potřeb profesora. Buďte zdvořilý a uctivý, ale neriskujte svá práva. Obvykle je pro studenta s autismem dobré, pokud má obhájce, který bude přítomen u debaty s profesorem. Ale jak jen to je možné, mluvit byste měl vy sám, a ne jen pasivně sedět a nechat svého obhájce mluvit za vás. Také je důležité mít vaši komunikaci s úředníky z fakulty zdokumentovanou na papíře. O schůzku můžete požádat písemně, přičemž vysvětlíte obavy, které chcete během 10

17 schůzky prodiskutovat. Po schůzce byste měl učinit písemné shrnutí toho, co bylo diskutováno a o čem bylo během jednání rozhodnuto. Zcela jistě si uschovejte kopie vašich poznámek nebo mailů, které se týkají vašich potřeb na zvláštní zacházení. Pokud nepřinese přímá komunikace s profesorem efekt, požádejte o pomoc kancelář pro podporu handicapovaným studentů. Vaše vysoká škola by měla mít pracovníka, jehož náplní práce je kontrolovat, že vysoká škola neporušuje zákon ADA nebo oddíl 504. Pokud kancelář pro pomoc handicapovaným není schopna pomoci vyřešit váš problém, dalším krokem je stížnost u pracovníka, který dohlíží na dodržování zákona. Pokud nejste schopni vyřešit problém ve spolupráci s administrativou vysoké školy, můžete podat stížnost na ministerstvu spravedlnosti. Uvědomte si, že se jedná o dlouhý a vlekoucí se proces, a i kdyby nakonec tento orgán rozhodl ve váš prospěch, náprava by pro vysokou školu spočívala ve změně jejích postupů pouze pro budoucnost. To by vám příliš nepomohlo, pokud by to pomohlo vůbec nějak. Podat formální stížnost je až tou poslední možností, pokud nemůžete vyřešit záležitosti přímo s vysokou školou. 2. Základní požadavky na studijní program Pokud student na vysoké škole nemůže splnit požadavky během studia, a to i s přiměřeným zacházením a úpravami, může být vyloučen z důvodu nedosažení uspokojivých studijních výsledků. Vysoká škola není povinna dělat žádné úpravy základních požadavků studijního programu. Co to pro vás znamená: Měli byste realisticky posoudit požadavky studia, svou vlastní schopnost tyto požadavky plnit a posoudit, jaké zvláštní zacházení byste potřebovali, abyste toho dosáhli. Neočekávejte, že vysoká škola nebude trvat na základních požadavcích, kterým musejí dostát ostatní studenti. Místo toho, maximálně spolupracujte s kanceláří pro pomoc handicapovaným, abyste mohli využít všechny podpůrné služby a odpovídající zacházení, které vám umožní splnit tyto požadavky. 11

18 Zde jsou příklady určitého zvláštního zacházení, které můžete očekávat od univerzity, pokud dodáte potřebnou dokumentaci o vašem zdravotním stavu: - Získání důležitých poznámek z přednášek, abyste nemuseli dělit vaši pozornost mezi poslechem přednášek a psaním poznámek. - Kopie vizuálních pomůcek, které profesor ukazuje při přednášce. - Zvláštní termíny pro konání zkoušek. - Konání zkoušek v odděleném a méně rozptylujícím prostředí, mimo zbytek třídy. (Pokud vám činí problém fluorescentní osvětlení, určitě požádejte, abyste mohli dělat zkoušku v místnosti, kde toto osvětlení není). - Pokud máte problém se čtením textu, dodání materiálů k přednáškám v alternativním formátu (elektronická podoba nebo audio nahrávky). - Menší úpravy v zadáních nebo zkouškách. - Někdy dostávají studenti s autismem nebo jiným znevýhodněním čas navíc pro splnění úkolů a projektů. Nicméně tato výhoda může mít velmi snadno opačný účinek, poněvadž se může stát, že zůstáváte stále více a více pozadu a počet nedokončených úkolů s přibližujícím se koncem semestru narůstá. Mnohem užitečnější a efektivnější pomoc může být: - Snížit zátěž kurzů vzít si méně přednášek, než má klasický student na plný úvazek, takže můžete strávit více času na každé přednášce a plnit řádně své úkoly. - Zapsat si méně kurzů také znamená méně přesunů v pozornosti mezi různými přednáškami, což je často pro studenta s autismem příjemnější uspořádání. - Příležitostně, a pouze pokud není předmět zařazen mezi základní požadavky studijního programu, by vám mohlo být umožněno, abyste si jej v průběhu semestru zaměnil za jiný, který pro vás není s ohledem na vaše znevýhodnění tolik obtížný. 12

19 3. Studentský kodex chování Pokud student na vysoké škole poruší kodex chování, není škola povinna poskytnout nějaký účelový posudek o chování, nebo intervenovat v jeho prospěch. Stejně tak po ní není požadováno, aby poskytla pomocné nebo vzdělávací služby v náhradním prostředí. Student, jehož handicap mu brání dodržovat kodex chování, není v tomto směru považován za tzv. jinak kvalifikovaného studenta a je předmětem stejného disciplinárního řízení jako studenti bez handicapu, a to včetně vyloučení. Co to pro vás znamená: Máte plnou odpovědnost za vaše chování a za to, že bude v souladu se studentským kodexem chování. Zatímco většina studentů s autismem je schopna chovat se zodpovědně, aniž by porušovala pravidla chování, malý počet studentů s PAS vytvořil bohužel na fakultách a u univerzitních úředníků určitý negativní dojem. Vycházím z toho, co jsem osobně viděl. Zdá se, že nejčastější stížnosti na chování studentů s PAS je rušivé chování ve třídě (často to znamená, že takoví studenti příliš mnoho komentují přednášku a kladou příliš mnoho otázek, nebo je profesor a ostatní studenti rušeni jiným způsobem), propuknutí v pláč nebo podlehnutí dojetí ve třídě nebo jinde na území vysoké školy a nemístné projevy sexuality. Měli byste si přečíst kodex chování, ujistit se, že mu rozumíte a pokud máte nějaký důvod myslet si, že byste potřebovali pomoc při jeho dodržování, zařiďte si, dříve než začnete studovat na vysoké škole, určitou pomoc na místě! Několik doporučení pro studenty s PAS na vysoké škole, aby se vyhnuli nejčastějším problémům: - Nevyrušovat při přednáškách příliš mnoha otázkami a poznámkami, omezte vaši účast na dvě až tři krátké otázky během jedné vyučovací hodiny. Máte-li více otázek nebo komentářů, zapište si své myšlenky. Pošlete je profesorovi později 13

20 mailem nebo požádejte profesora o schůzku během jeho konzultačních hodin, abyste je mohli prodiskutovat. Ještě lepší by bylo, kdybyste nejprve probádal svoje otázky sám a potom ukázal profesorovi, co jste zjistil. Profesoři většinou neocení, když mají ve třídě příliš dychtivé studenty, kteří narušují jejich přednášky, ale ocení, když studenti vyjádří zájem a zvědavost o jejich předměty! Když budete řešit vaše otázky a komentáře s profesorem mimo třídu, mailem nebo schůzkou v úředních hodinách, můžete změnit váš silný zájem vyvolaný autismem ve výhodu, místo aby byl vnímán jako problém v chování. - Pokud jste náchylný k propuknutí dojetí (nebo uzavření se do sebe, což je méně rušivé, ale může být také problematické a dokonce nebezpečné), vytvořte si vlastní sebeřídící plán dříve, než začnete studovat na vysoké škole. Pokud jste na střední škole potřebovali poloprofesionála, který vám pomáhal kontrolovat vaše chování, požádejte v kanceláři pro pomoc handicapovaným, aby vám pomohli najít instituci, kde byste si najal svého asistenta na vysokou školu. (Jak je vysvětleno pod bodem 4, vysoká škola vám asistenta neposkytne, poněvadž je to považováno za osobní službu. Ale pracovníci pro pomoc handicapovaným by měli být schopni odkázat vás na jiné agentury, které pomáhají s obstaráním nebo s úhradou za takovou pomoc). Identifikujte situace, které pro vás znamenají napětí a spouštějí riziko výše popsaných stavů a naplánujte způsoby, jak se takovým situacím vyhnout nebo se naučit s nimi zacházet. Některé možné strategie: - naplánovat si dobu odpočinku mezi přednáškami, místo toho, aby následovala jedna za druhou; - najít si bezpečné místo nebo tzv. nárazové místo v rámci vysoké školy, kde můžete být sám, když se potřebujete zbavit tlaku okolí; - vyhnout se hlasitým místům, davům, návalům, přílišným aktivitám nebo strach provokujícím schůzkám v době, kdy už jste ve stresu; - žádat (se zdůvodněním a náležitým dokladem) o samostatný pokoj, pokud 14

21 bydlíte na vysokoškolské koleji, abyste se vyhnuli zbytečným problémům při jednání se spolubydlícím; nebo - pokud vaše vysoká škola vyžaduje bydlení v rámci školy a vám to připadá příliš stresující, požádat (opět s náležitým zdůvodněním) o výjimku z tohoto požadavku tak, abyste mohli bydlet doma se svou rodinou a na vysokou školu dojíždět; - vzít si s sebou obhájce nebo pomocníka na obtížná administrativní jednání; - pokud to bude třeba, zajistit si spolehlivého přítele nebo instruktora, který vám pomůže s relaxačními technikami. Sociální vztahy obecně a přátelství lidí opačného pohlaví zvláště, jsou složité i pro neurotypické lidi. Dospívající lidé s autismem se často dostávají do potíží kvůli nesprávnému pochopení narážek a špatně pochopeným očekáváním. Tradiční pokyny o společenských dovednostech pro osoby s autismem mají tendenci zdůrazňovat chování, které je podobné neurotypickému. Bohužel tento přístup staví osoby s autismem do podstatné nevýhody a nedokáže jim dát sílu. Proto doporučuji, aby si lidé s PAS (a osoby, které nemají autismus, které jsou jakýmkoli způsobem zainteresováni na lidech s PAS) vypěstovali silný smysl pro určité hranice a aby hodnotili společenské chování v reálných podmínkách. Jedná se zvláště o následující: - Být velmi opatrný, abyste neporušili osobní hranice nikoho jiného. Věnovat zvláštní pozornost sexuálnímu obtěžování a zásadně se vyhnout čemukoli, co spadá nebo se jen přibližuje této definici. - Být stejně opatrný při ochraně svých vlastních hranic. Lidé s autismem, kteří zoufale potřebují být někým přijímáni a potřebují žít v přátelství, nebo kteří jsou pouze naivní, co se týče společenského očekávání, se často stanou obětí lidí, kteří s nimi manipulují a zneužívají je, když předstírají, že jsou jejich přáteli. Zapamatujte si, že opravdoví přátelé jsou lidé, kteří respektují vaše soukromí a 15

1. Jsem: a) slabozraká/ slabozraký b) těžce slabozraká nebo prakticky nevidomá/ těžce slabozraký nebo prakticky nevidomý c) nevidomá/ nevidomý

1. Jsem: a) slabozraká/ slabozraký b) těžce slabozraká nebo prakticky nevidomá/ těžce slabozraký nebo prakticky nevidomý c) nevidomá/ nevidomý Příloha č. 1 : dotazník k diplomové práci Vážená studentko, vážený studente, tento dotazník je anonymní a je určen studentům s postižením zraku, kteří studují na vysokých školách. Cílem dotazníku je analyzovat

Více

Irská společnost pro autismus - Stanovení míry podpory k zajištění maximální samostatnosti The Irish Society for Autism.

Irská společnost pro autismus - Stanovení míry podpory k zajištění maximální samostatnosti The Irish Society for Autism. Irská společnost pro autismus - Stanovení míry podpory k zajištění maximální samostatnosti 2013 The Irish Society for Autism. 1 Kvalita života Služby poskytované lidem s autismem Irskou společností pro

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

UCHAZEČ O STUDIUM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

UCHAZEČ O STUDIUM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU PŘIHLÁŠKA KE STUDIU UCHAZEČ O STUDIUM Jsem uchazeč ze Slovenska. Při vyplňování elektronické přihlášky mám problém s vyplněním údajů o střední škole (KKOV, IZO) a bez vyplněného údaje nemohu přihlášku

Více

STUDENTI SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ

STUDENTI SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ STUDENTI SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ Příručka, kterou máte v rukou, Vás seznámí se systémem podpory studentů se specifickými potřebami na MENDELU, konkrétně studentů a uchazečů o studium se specifickou

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb. Mám svůj plán. Jiří Sobek

Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb. Mám svůj plán. Jiří Sobek Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb Mám svůj plán Jiří Sobek Praha, 2012 Co je individuální plánování Každý člověk, který využívá sociální službu, má svůj individuální plán.

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

Kvalitativní hlediska inkluzívního vzdělávání v Evropě: průzkum Dotazník pro vzdělávací zařízení

Kvalitativní hlediska inkluzívního vzdělávání v Evropě: průzkum Dotazník pro vzdělávací zařízení Kvalitativní hlediska inkluzívního vzdělávání v Evropě: průzkum Dotazník pro vzdělávací zařízení Evropská síť pro inkluzívní vzdělávání a zdravotní postižení includ-ed, která je financována Evropským sociálním

Více

Hodnocení při přijetí do nemocnice

Hodnocení při přijetí do nemocnice l Hodnocení při přijetí do nemocnice (Paragraf 2 Zákona o duševním zdraví z 1983) Svit budoucnosti 1. Jméno pacienta 2. Jméno osoby zodpovědné za vaši péči (váš zodpovědný lékař ) 3. Název nemocnice a

Více

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb (ke standardu 15) I. Příprava zjišťování spokojenosti uživatelů se sociálními službami 1. Před zahájením

Více

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1.

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1. Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady 1.1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských

Více

WHOQOL 100 česká verze

WHOQOL 100 česká verze PCP 00 WHOQOL 00 česká verze Instrukce Tento dotazník zjišťuje, jak vnímáte kvalitu svého života, zdraví a ostatních životních oblastí. Odpovězte prosím na všechny otázky. Pokud si nejste jist/a, jak na

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

MĚSÍC PROSINEC. Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno.

MĚSÍC PROSINEC. Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno. MĚSÍC PROSINEC Kdo jsme Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno. Náplní naší služby je pomáhat nezaměstnaným při řešení jejich

Více

Dotazník Zpětná vazba absolventů

Dotazník Zpětná vazba absolventů Dotazník Zpětná vazba absolventů Milí absolventi, obracíme se na Vás s žádostí o vyplnění online dotazníku, který zjišťuje, jak s odstupem jednoho roku hodnotíte studium na střední škole. Šetření je anonymní

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Speciální základní škola Skuteč

Speciální základní škola Skuteč Speciální základní škola Skuteč SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM (SPC) Zřízení SPC: 1. 1. 2010 Zastupitelstvo Pardubického kraje vydalo novou zřizovací listinu Speciální základní školy Skuteč, kde bylo nově

Více

Životní náklady studentů, zdroje jejich financování a představy o spoluúčasti. Petr Matějů

Životní náklady studentů, zdroje jejich financování a představy o spoluúčasti. Petr Matějů Životní náklady studentů, zdroje jejich financování a představy o spoluúčasti Petr Matějů Základní teze Vysokoškolské vzdělání je smíšený statek: přináší užitek jednotlivci i společnosti Studiem na vysoké

Více

Život v zahraničí Studium

Život v zahraničí Studium - Univerzita Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole. Uvést, že se chcete zapsat Rád/a bych se zapsal/a na. Uvést, že se chcete přihlásit na předmět bakalářské studium postgraduální studium doktorské studium

Více

BeLL Dotazník. www.bell-project.eu

BeLL Dotazník. www.bell-project.eu Q BeLL Dotazník www.bell-project.eu Vážení účastníci kurzů vzdělávání dospělých, Cílem tohoto průzkumu je sběr informací o vzdělávání dospělých. Zajímají nás všeobecné kurzy, tedy takové, které nejsou

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Terénní odlehčovací služba, jejímž zřizovatelem je Církevní střední zdravotnická škola s.r.o., Grohova 112/16, 602 00 Brno, má písemně

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ Obsah 1. Účel... 3 2. Jaké osobní informace ADM shromažďuje... 3 3. Jak ADM používá Vaše osobní informace... 4 4. Jak ADM chrání Vaše osobní informace...

Více

Etický kodex zaměstnance ČD Cargo

Etický kodex zaměstnance ČD Cargo Etický kodex zaměstnance ČD Cargo Účel kodexu Účelem Etického kodexu je podporovat žádoucí standardy našeho chování a informovat veřejnost o chování, jež je oprávněna od nás očekávat. Základními hodnotami,

Více

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;)

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Krásný den, V momentě, kdy jste se rozhodli napsat svůj ebook, ocitli jste se najednou na cestě. Tato cesta může být jednoduchá, bezproblémová a úžasná a možná dokonce

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS

THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS PROJEKT THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS -POKYNY PRO SENIORY The Knowledge Volunteers www.mondodigitale.org THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS Číslo grantové smlouvy: 2011-3279/001-001 Tento projekt byl realizován za finanční

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Dotazník o podstoupené terapii (TSR)

Dotazník o podstoupené terapii (TSR) Jméno tazatele ID tazatele ID klienta Název zařízení ID zařízení Datum (dd.mm.rrrr) Kontakt: osobně telefonicky Obecné instrukce pro tazatele Každá z oblastí služeb sledovaných Dotazníkem o podstoupené

Více

Co je to referenční byznys?

Co je to referenční byznys? Co je to referenční byznys? Referenční byznys je způsob získávání nových klientů/zákazníků prostřednictvím referencí neboli doporučení. Tato forma zajišťování nových kontaktů je velmi přínosná především

Více

DISKRIMINACE A MOŽNOSTI INSTITUCIONÁLNÍ OBRANY OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI

DISKRIMINACE A MOŽNOSTI INSTITUCIONÁLNÍ OBRANY OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI DISKRIMINACE A MOŽNOSTI INSTITUCIONÁLNÍ OBRANY OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI Závěrečná zpráva ze sociologického výzkumu pro Kancelář veřejného ochránce práv Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Vyhodnocení dotazníku a závěry:

Vyhodnocení dotazníku a závěry: DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ: KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ NA GYMNÁZIU A SOŠ RÁJEC-JESTŘEBÍ. V průběhu ledna 2010 proto proběhlo dotazníkové šetření za účelem zmapování vnímání kariérního poradenství studenty maturitních

Více

Dotazník pro (sebe)posouzení

Dotazník pro (sebe)posouzení 1 Dotazník pro (sebe)posouzení Kontaktní informace Jméno (stačí křestní) E-mail Tel. Věk Aktuálně využívaná podpora Aktuálně mi poskytuje podporu: Neplacená péče rodiny, přátel nebo sousedů Placená (z

Více

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, Střední Čechy Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko

Více

Proč děláme práci, která nás nebaví?

Proč děláme práci, která nás nebaví? Proč děláme práci, která nás nebaví? Podle průzkumů se věnuje až 70% lidí zaměstnání, které je nenaplňuje a někdy i doslova sere. V poslední době nad touto otázkou hodně přemýšlím. Sám jsem vlastně dlouho

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání IPS poskytuje informace o: - síti středních, vyšších odborných a vysokých škol v Praze a v celé ČR - možnostech uplatnění absolventů škol v

Více

Systém CPA (Care Programme Approach, Programový přístup k péči)

Systém CPA (Care Programme Approach, Programový přístup k péči) Systém CPA (Care Programme Approach, Programový přístup k péči) care plan Co je systém CPA? Systém CPA Plan Programovému přístupu k péči se jinak říká také systém CPA. Systém CPA se stará o to, abyste

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domov na Kalvárii s.r.o. Jaroměřice 271, 569 44 IČ: 287 74 604 VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY O nás Poskytovatelem je Domov na Kalvárii s.r.o., poskytující sociální službu typu pečovatelská

Více

18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Preambule My, členové Studentské komory Rady vysokých škol, podle

Více

Co by rodiče měli udělat po podání žádosti o vyšetření v poradně. Několik rad rodičům.

Co by rodiče měli udělat po podání žádosti o vyšetření v poradně. Několik rad rodičům. Co by rodiče měli udělat po podání žádosti o vyšetření v poradně. Několik rad rodičům. Čím více informací má poradenský pracovník předem k dispozici, tím větším přínosem může návštěva poradny pro dítě

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

Pokyny ETF pro přeshraniční odborové zastoupení řidičů v mezinárodní dopravě. Dotazník pro řidiče v mezinárodní dopravě. Za podpory Evropské komise

Pokyny ETF pro přeshraniční odborové zastoupení řidičů v mezinárodní dopravě. Dotazník pro řidiče v mezinárodní dopravě. Za podpory Evropské komise Pokyny ETF pro přeshraniční odborové zastoupení řidičů v mezinárodní dopravě Dotazník pro řidiče v mezinárodní dopravě Za podpory Evropské komise 1. Informace o řidiči... 8 1.1 Jaká je Vaše národnost (povinné)?...

Více

Dotazník specifických potřeb. Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Ostrava

Dotazník specifických potřeb. Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Ostrava Dotazník specifických potřeb Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Ostrava 1. Řekl byste o sobě, že máte vše, co potřebujete ke spokojenému životu? Určitě ano 1 Spíše ano 2 Spíše ne 3

Více

Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3

Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3 1 Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3 2 Mojí nejskvělejší manželce Lucii a všem mým studentům 3 PŘEDMLUVA" 4 CO JE TO KONDICIONÁL A PROČ JE V ANGLIČTINĚ POTŘEBA" 6 PRVNÍ KONDICIONÁL" 9 DRUHÝ KONDICIONÁL"

Více

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI Příloha č. 1 k zápisu z 10. jednání Vědecké rady pro sociální práci konaného dne 19. května 2014 STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI K PRACOVNÍM DOKUMENTŮM PRO TVORBU VĚCNÉHO ZÁMĚRU ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Smyslové orgány úvod. Důležitost smyslů pro učení Časový rozsah lekce asi 65 minut / jedna

Více

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady:

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady: Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze - osmiletého gymnázia a zahraniční školy (též Škola česko-německého setkávání) Předpis byl vypracován na základě

Více

KONTAKTNÍ SKUPINA ŘEDITELŮ

KONTAKTNÍ SKUPINA ŘEDITELŮ KONTAKTNÍ SKUPINA ŘEDITELŮ PRVNÍ VYDÁNÍ (4. června 2014) KONTROLNÍ SEZNAM PRO VÝBĚR DOBRÉHO KONZULTANTA I. Interní přípravné práce II. Osobní kritéria konzultanta III. Znalosti konzultanta IV. Přístup

Více

Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně

Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně Výsledky průzkumu úrovně podpory znevýhodněných uchazečů a studentů na VUT v Brně v akademickém roce 2011/2012 Podpora znevýhodněných uchazečů a studentů na VUT v Brně Úvod Dotazníkové šetření, provedené

Více

KVALIFIKACE. = schopnost/předpoklad k výkonu určité profese

KVALIFIKACE. = schopnost/předpoklad k výkonu určité profese KVALIFIKACE = schopnost/předpoklad k výkonu určité profese Rozlišujeme dle stupňů: pouze zdravotní způsobilost krátkodobé zaučení jiný doklad o kvalifikaci vyučení středoškolské vzdělání vysokoškolské

Více

Osobní údaje Zaškrtněte prosím políčko vedle Vámi vybrané odpovědi nebo napište Vaši odpověď v místu k tomu určeném.

Osobní údaje Zaškrtněte prosím políčko vedle Vámi vybrané odpovědi nebo napište Vaši odpověď v místu k tomu určeném. Vážené dámy, chtěli bychom Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku. Dotazník je součástí projektu Diskriminace žen na trhu práce (SDOLM), ve kterém jsou zjišťovány rozdíly mezi ženami a muži na pracovním

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného 4. Jak nejlépe zvládnout otázky u výběrového řízení Tento osvědčený postup pomáhá uživatelům s přípravou na výběrové řízení, konkrétně na tu část řízení, kdy se jich dotazuje zástupce zaměstnavatele (zpravidla

Více

MINIMUM. náhradní rodinné péci PORADCE

MINIMUM. náhradní rodinné péci PORADCE PORADCE 1) Od rodičů nebo jiných blízkých osob můžeš být oddělen/a jen na základě rozhodnutí soudu a jsou-li k tomu zákonné důvody. Chci se probudit...... aha...... chci se probudit doma...... takže se

Více

SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU

SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU Legislativní rámec Zákon číslo 1/ 2011 stanoví, že vzdělávání je národní prioritou. Aplikace tohoto zákona se řídí Rozhodnutími vlády a nařízeními Ministra národního školství.

Více

Problémové situace ve školství

Problémové situace ve školství EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Problémové situace ve školství Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích Řízení lidských zdrojů ve školství Ve škole můžeme

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA OBSAH: POSLÁNÍ SLUŽBY KOMU JE SLUŽBA URČENA CÍLE SLUŽBY ZÁSADY PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ROZSAH A KAPACITA POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY KDE A

Více

ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA

ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA 1 Organizace doktorského studia (1) Doktorský studijní program se na fakultě uskutečňuje v souladu se statutem fakulty a statutem OU,

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

OTÁZKY ZE SVĚTA PRÁCE PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KATEGORIE H

OTÁZKY ZE SVĚTA PRÁCE PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KATEGORIE H OTÁZKY ZE SVĚTA PRÁCE PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KATEGORIE H Školní rok: 2016-2017 Úřad práce Kde je ve Vašem okolí úřad práce? Kdy se tam obrátíte o pomoc? Jaké služby úřady práce nabízejí? Kde se ve Vašem okolí

Více

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Vaše občanská práva Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance

Více

A3 HnutíNezávislý život. Elena Pečarič. YHD Sdružení pro teorii a kulturu postižení(slovinsko)

A3 HnutíNezávislý život. Elena Pečarič. YHD Sdružení pro teorii a kulturu postižení(slovinsko) A3 HnutíNezávislý život Elena Pečarič YHD Sdružení pro teorii a kulturu postižení(slovinsko) 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, www.zsbecov.cz Výchovné poradenství Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Wolfová Konzultační hodiny:

Více

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue Hodnocení projevu a zvládání emocí Grafy a skóre 6.1.2015 Soukromé a důvěrné Normy: Czech Republic 2011 Tato zpráva obsahuje informace i návod k tomu, abyste si uvědomili a pochopili svou vlastní emoční

Více

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup říjen 2008 Základními podmínkami pro integraci do nové společnosti je přístup k dobrému vzdělání a k pracovnímu trhu. Rozhovor s Barbarou John, bývalou komisařkou pro integraci a migraci v Berlíně Abstrakt:

Více

Marketing. Praxe.Workshop. Obchodní rozhovor. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Marketing. Praxe.Workshop. Obchodní rozhovor. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Marketing Praxe.Workshop Obchodní rozhovor Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger 2 OBSAH PRAXE.WORKSHOP Obchodní rozhovor Autorky: Dr. Andrea Grimm, Dr. Astin Malschinger IMPRESUM Za obsah odpovídá: Austrian

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

PRAVIDLA PRO UŽIVATELE Aktivizačních a rozvojových programů (dále jen AR programy)

PRAVIDLA PRO UŽIVATELE Aktivizačních a rozvojových programů (dále jen AR programy) SPOLU Olomouc SPOLU Olomouc, z. s. I Středisko podpory integrace Dolní náměstí 38, 779 00 Olomouc Tel: 585 237 194, e-mail: arp@spoluolomouc.cz, web: www.spoluolomouc.cz PRAVIDLA PRO UŽIVATELE Aktivizačních

Více

Dobrý den, vážení neslyšící

Dobrý den, vážení neslyšící Dobrý den, vážení neslyšící Dovolte mi přivítat Vás dnes na našem setkání Co Vás čeká? Chceme Vám dát informace o TLUMOČNICKÝCH SLUŽBÁCH, tak aby jste všemu rozuměli CO TO JSOU TLUMOČNICKÉ SLUŽBY? Jsou

Více

Anketa pro žáky soubor otázek

Anketa pro žáky soubor otázek Anketa pro žáky soubor otázek Nabídka všech otázek nástroje pro základní školu MOTIVACE: Co je pro Tebe ve škole důležité? Co by Ti měla škola pomoci dosáhnout? naučit se co jvíce připravit se na přijímací

Více

Terénní sociální služba v Ralsku

Terénní sociální služba v Ralsku Terénní sociální služba v Ralsku Zpracovala: Bc. Holasová Lenka Terénní sociální služba Terénní sociální služba v Ralsku je poskytována prostřednictvím terénních programů podle 69 zákona č. 108/2006 Sb.,

Více

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky:

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky: Klíčové faktory ovlivňující inkluzi dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami do zájmového a neformálního vzdělávání" Realizátor: NIDM a GAC, spol. s.r.o. duben říjen 2009 Cíle výzkumu Výzkumné

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

- Stanislava Mrázková

- Stanislava Mrázková K ČEMU JE TENTO CHECKLIST VLASTNĚ DOBRÝ? Víte, že předtím, než ebook pustíte do světa, je potřeba zkontrolovat více než 40 jednotlivých kroků? Nechci Vás děsit. Napsání ebooku je totiž snadné, pokud máte

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Petr BANNERT ředitel odboru vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět

Více

Workshop k výsledkům výzkumu MŠMT, 21.10.2013

Workshop k výsledkům výzkumu MŠMT, 21.10.2013 Mezinárodní výzkum dospělých Workshop k výsledkům výzkumu MŠMT, 21.10.2013 Hana Říhová (rihova@nvf.cz) Národní vzdělávací fond Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Mgr. Martina Habrová

SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Mgr. Martina Habrová SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Mgr. Martina Habrová SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Segregace, integrace, inkluze, heterogenita, mnohočetná identita Důvody pro implementaci inkluzivního vzdělávání, základní principy, právní

Více

Kontrolní seznam před odjezdem. Supporting European Mobility for Employment

Kontrolní seznam před odjezdem. Supporting European Mobility for Employment Supporting European Mobility for Employment Kontrolní seznam před odjezdem Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace

Více

Směrnice rektora č. 3/2014 Hodnocení kvality studia z pohledu studentů

Směrnice rektora č. 3/2014 Hodnocení kvality studia z pohledu studentů Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Směrnice rektora č. 3/2014 Hodnocení kvality studia z pohledu studentů Článek 1 Úvodní

Více

Podpora studentů se speciálními

Podpora studentů se speciálními Podpora studentů se speciálními potřebami při vysokoškolském studiu Inkluzivnívzdělávání, péče o handicapované studenty, RP 2011 PedFUK v Praze, PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. STUDENTI SE SPECIÁLNÍMI

Více

28. Školní psycholog. Anotace. Téma: systémová podpora

28. Školní psycholog. Anotace. Téma: systémová podpora 28. Školní psycholog Téma: systémová podpora Anotace Školní psycholog je poměrně nová profese, která se začala prosazovat a formovat v 90. letech minulého století. Postupně se čím dál více etabluje v praxi

Více

Rekreum Bilbao, Vizcaya, Španělsko www.rekreum.com

Rekreum Bilbao, Vizcaya, Španělsko www.rekreum.com Vznik podnikatelského záměru Manažerka firmy, Adriana Támez, je psycholožka s bohatou praxí ve vzdělávání a výzkumu, a to zejména v oblasti rozvoje dovedností u dětí, protože předtím působila jako vysokoškolská

Více