VYSOKOŠKOLSKÝ PRŮVODCE. Příručka o sebeobhajobě Pro studenty s autismem napsali dospělí lidé s autismem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKOŠKOLSKÝ PRŮVODCE. Příručka o sebeobhajobě Pro studenty s autismem napsali dospělí lidé s autismem"

Transkript

1 VYSOKOŠKOLSKÝ PRŮVODCE Příručka o sebeobhajobě Pro studenty s autismem napsali dospělí lidé s autismem připravil ASAN The Autistic Self Advocacy Network ASAN - Síť sebeobhájců lidí s autismem Předmluvu napsal Prezident ASAN Ari Ne eman

2 PŘISPĚLI Alexander Eveleth Jim Sinclair Lydia Brown Steven Kapp Amanda Vivian Leah Jane Grantham Samantha April Davis Zoe Gross Ilustrace Noranne Kramer Sestavili a vydali zaměstnanci ASAN Elesia Ashkenazy a Melody Latimer Rejstřík Paula Durbin-Westby Autism NOW The National Autism Resource and Information Center Projekt byl financován jako součást grantu z programu Správy pro rozvoj lidí s handicapem s cílem založení Úřadu pro autismus a Informačního centra (The National Autism Resource and Information Center) Z originálu Navigating College a handbook on Self Advocacy Written for Autistic Students from Autistic Adults Překlad do češtiny: Hana Němcová, Jana Křelinová, 2013 Odb. Korektura: Eva Gnanová, APLA Praha, 2013 Překlad do českého jazyka byl realizován v rámci projektu Together We Can Manage, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR (Operační program lidké zdroje a zaměstnanost)

3 OBSAH Předmluva 1 Ari Ne eman Úvod Jim Sinclair Vaše hodnota Samantha April Davis Zvláštní zacházení 29 Přechod k vyššímu vzdělání Steven Kapp Samostatné zvláštní zacházení Leah Jane Grantham Samostatné zvláštní zacházení Samatha April Davis Smyslová regulace Alexander Eveleth Jak lépe žít prostřednictvím náhradních částí mozku Zoe Gross Autismus a život na koleji Lydia Brown Nezávislý život 43 Nezávislý život na vysoké škole Alexander Eveleth Autismus a nezávislý život na vysoké škole Leah Grantham Zdraví a bezpečnost 48 Zdraví a životní styl Steven Kapp Duševní zdraví

4 Leah Jane Grantham Bezpečnost Samantha April Davis Sebeobhajoba 62 Obhajoba Leah Jane Grantham Uvědomování si diskriminace Amanda Vivian Profesoři Samantha April Davis Diskuse o handicapu s přáteli a spolužáky Amanda Vivian Společenské problémy Společenské aktivity Steven Kapp Kluby a společenské problémy Alexander Eveleth

5 ASAN The Autistic Self Advocacy Network - Síť sebeobhájců lidí s autismem Síť sebeobhájců - lidí s autismem vítá do svých řad jak lidi s poruchou autistického spektra (PAS), tak osoby bez této diagnózy. Jestliže podporujete naši práci obhajující práva lidí s handicapem a chcete se stát členem, vyplňte prosím stručný registrační formulář uvedený níže. Jako člen obdržíte náš informační bulletin a aktuality o místních událostech ve vaší oblasti. K vaší registraci za člena ASAN není nutná vaše účast na místních schůzích, přestože podporujeme vlastní obhájce s autismem, kteří mají blízko pobočku, jejíž činnosti se můžete účastnit. Osoba s autismem USD 35 Stoupenec lidí s PAS bez autismu USD 50 Výzkumný pracovník nebo odborník USD 100 Sponzorství (osoba s handicapem s nízkým příjmem) bez poplatku Prosím odstřihněte a zašlete mailem na adresu: Autistic Self Advocacy Network P.O.Box Washington, DC Jméno: Mailová adresa: Ulice: Město: Stát: Kód. Telefon: Stoupenec lidí s autismem, člen, USD 35 Stoupenec lidí bez autismu, člen, USD 50 Výzkumný pracovník nebo odborník, člen, USD 100 Sponzorství, člen Rád bych finančně podpořil členství za USD 35 Přijměte prosím můj dar v částce:

6

7 PŘEDMLUVA (Ari Ne eman) Tato kniha nebyla napsána pro rodiče, ani pro lékaře, učitele, poskytovatele služeb ani pro žádného jiného profesionála. Nicméně ASAN vítá i tyto čtenáře a doufá, že se z tohoto pramene přiučí něco nového. Měl jsem pocit, že bude užitečné začít s tímto vysvětlením. Knihy věnované autismu totiž velmi často vycházejí z předpokladu, že většina čtenářů jsou členové rodin nebo poskytovatelé služeb pro osoby s autismem, spíše, než že se jedná o samotné jedince z tohoto spektra. Navzdory tomu, že v průběhu posledních deseti let došlo k nebývalému nárůstu povědomí veřejnosti o existenci osob s autismem, hovory o autismu se většinou týkaly lidí s autismem, ale bez nich samotných. Snažíme se to změnit. Výsledkem je, že autoři této knihy jsou dospělí a mladí z okruhu lidí s autismem, kteří píší prvoplánově pro autistické publikum, tedy pro tyto lidi samotné. Takže, všichni čtenáři z oblasti rodičů a profesionálů, prosím, neodkládejte tuto knihu, ale pokud ji čtete, zvažte, co můžete udělat pro to, aby se dostala do rukou osob s autismem, kteří žijí ve vašem okolí. Tato kniha je napsána pro současné a budoucí studenty vysokých škol. Zdá se, že v naší společnosti slova autismus a univerzita nejdou dohromady. Když jsem chodil na střední školu, často jsem se potýkal ve svém speciálním vzdělávacím systému s tím, co můžu očekávat poté, až školu dokončím. Jako budoucnost jsem viděl vysokou školu to bylo více méně jisté. Ačkoli moji rodiče mě v tom hodně podporovali, velmi se obávali toho, že bych se měl přestěhovat do jiného státu, kde bych studoval. Někteří z vás mohli během svého dospívání zažít podobnou zkušenost. Jiní jste mohli mít opačnou zkušenost, když jste se pokoušeli jednat se školským systémem a členy rodiny, kteří odmítali akceptovat vaši potřebu a nebyli vstřícní nebo dokonce odmítali skutečnost, že jste osoby s autismem. Bez ohledu na to, jakým formám očekávání jste čelili, než jste šli na vysokou školu, je velmi pravděpodobné, že až se dostanete na vysokou školu, budete žít v areálu vysoké školy, který nezaručuje velkou podporu 1

8 myšlence, že lidé jako my, se stanou jeho součástí. Ačkoli existují některé vysokoškolské programy přizpůsobené speciálně pro studenty s poruchou autistického spektra (dále jen PAS), byť s různou úrovní kvality, většina z vás bude navštěvovat vysokou školu, která nebude mít speciální program pro osoby s autismem. Napsali jsme tuto knihu právě proto, že věříme, že lidé s PAS by neměli mít zavřené dveře, pokud se rozhodli, že budou pokračovat ve vyšším vzdělání. Jestli jste ve škole s podpůrným programem pro lidi s PAS nebo v takové, která má pouze základní služby pro tyto osoby, tato příručka by měla být hodnotným a užitečným pramenem při pokusu pochopit a vyřešit to, aby vysoká škola byla pro vás pozitivní zkušeností. Pro studenty s jinými druhy odlišností je na vysoké škole celá řada možností, které jim poslouží. Škola může mít centrum pro ženy, multikulturní centrum a celou řadu jiných odlišně orientovaných programů, činností a klubů. I když existuje málo vysokých škol, které disponují různými kulturními centry pro lidi se znevýhodněním, většina z nich pak ani nenabízí mnoho příležitostí pro osoby s autismem. Možná, že budete jedním z prvních, kteří s touto činností začnou. Proto jsme vytvořili tuto příručku, abychom vás ujistili, že někde existuje místo, kam se můžete obrátit s otázkami, které vyvstanou. Existuje mnoho pramenů o autismu, ale jen některé se vztahují k autismu a vyššímu vzdělání. Ačkoli jistě existují v této oblasti velké nedostatky, mnohé tyto publikace jsou přesto velmi užitečné a já vám mohu jen doporučit, abyste je využili, pokud shledáte, že odpovídají vašim potřebám. Tato kniha je ale v určitém důležitém ohledu odlišná. Je napsána samotnými osobami s autismem, a ne profesionály nebo členy rodin. Tato odlišnost je klíčová známe naše potřeby lépe, než ti, kteří za nás a pro nás mluví. Navíc tato kniha je zaměřena i na něco víc, než jen na to, jak postupovat ve třídě a na přednáškách. I když vyučování a domácí práce jsou důležitou součástí vysoké školy, nikdo nebude říkat studentům, kteří nemají znevýhodnění, že jen studium je součástí jejich vysokoškolské zkušenosti. Kluby, společenské aktivity, život na kolejích, oslavy, sexualita a vzájemné vztahy a mnoho dalších věcí by měly být součástí vašeho života aspoň v takovém rozsahu, jako je školní práce. Pro ty z vás, kteří budou žít na koleji, ale 2

9 i pro mnohé z vás, kteří tam žít nebudete, je důležité si uvědomit, že vysoká škola není jen místo, kam chodíte na přednášky je to způsob života. Ošidili bychom vás, kdybychom nemluvili o zkušenostech z univerzitního života, které se odehrávají mimo učebny. Při psaní této příručky jsme pracovali s tím, abychom připomněli, že vyrůstat jako člověk s autismem zahrnuje mnoho různých zkušeností. Někteří z nás prošli speciálním vzdělávacím systémem, jiným se žádných takových služeb nedostalo. Někteří z nás byli v běžných třídách, jiní byli ve zvláštních oddělených třídách nebo školách. Ačkoli roste počet mladých lidí s autismem, kteří vědí o své diagnóze, významná část naší komunity objevuje svou autistickou identitu až v dospělosti někdy od lékaře, jindy od rodičů nebo od rodinných příslušníků, a někdy ze svého vlastního poznání. A nelze opomenout různé způsoby, v nichž jsme odlišní, které nemají nic společného s naší diagnózou my, lidé s autismem pocházíme ze všech možných oblastí. Jestli mluvíme o rase, náboženství, pohlaví, sexuální orientaci, etnickém původu, jazyku, jiné formě handicapu nebo o mnoha dalších směrech odrážejících identitu, zkušenost člověka s autismem v této zemi zahrnuje všechny možné druhy rozdílností. Snažíme se je reflektovat v této příručce. Uvědomujeme si, že se nám to nemusí vždy podařit a předpokládáme, že bude třeba dalších vydání příručky s doplňky a revizemi, abychom si byli jisti, že zachytíme všechny pohledy a zkušenosti, které jsme nyní opomněli. Po mnoha desetiletích, kdy jsme byli schopni odvolávat se pouze na prameny napsané jinými autory, nyní konečně můžeme vytvořit podpůrný systém pro každého člověka s autismem, který přesněji odráží naše priority, potřeby a zkušenosti. Nyní několik závěrečných rad před tím, než začnete tuto příručku číst: Za prvé, informace, které zde čtete, vám mohou poskytnout poněkud odlišnou radu, než jste dostali od svých rodičů nebo příbuzných. To je ale naprosto v pořádku. Jedním z nejdůležitějších faktů, které můžete učinit před tím, než kdykoli dospějete k nějakému závěru je, že není nic špatného na tom, pokud učiníte rozhodnutí, se kterým jiní nesouhlasí. Naši rodinní příslušníci jsou často našimi největšími spojenci ale do 3

10 dospívání patří, že určitou volbu a výběr činíme sami, a zejména, že si můžeme vybrat něco odlišného, než pro nás vybrali jiní lidé. Vysoká škola je ten správný čas, kdy nastává tento přechod. Je to čas, pro nové zkušenosti, testování mezních situací a porušování pravidel. Může to být nebezpečná doba ale nebezpečí je součástí zkušenosti. Riziko a právo zvolit si, že toto riziko podstoupím je nezbytná součást procesu stát se dospělým. Za druhé, je třeba pochopit a porozumět skutečnosti, že bezpečná síť na vysoké škole je podstatně slabší, než na jakou jste byli zvyklí na střední škole. Jak vysvětluje Jim Sinclair ve své úvodní stati, očekávání vyplývající ze zákonů a ochrana poskytovaná pro studenty ve dvanáctiletém školním systému (K-12) se velmi liší od těch, která jsou aplikována pro studenty s postižením, kteří jsou ve vyšších vzdělávacích zařízeních. Zatímco na střední škole má školní obvod odpovědnost za to, aby vám poskytl svobodné a přiměřené veřejné vzdělání v nejméně omezujícím prostředí, na vysoké škole je škola povinna poskytnout vám pouze vstřícnost při zajištění rovného přístupu, jaký mají všichni ostatní studenti. Navíc, odpovědnost se přesouvá na vás, spíše než, že by to za vás dělali vaši rodiče nebo vaši učitelé. A to je velká změna. Doufáme, že tato kniha vám tuto změnu pomůže trochu usnadnit. Konečně, i s vědomím rizika, že je to klišé, nezapomeňte se bavit! V této knize je mnoho rad, jak čelit různým výzvám a překážkám, když půjdete na vysokou školu. Koneckonců, vysoká škola může a měla by pro vás být velmi užitečnou zkušeností. Otevře vám mnoho dveří do života a dá vám možnost vymezit se, kým chcete být. Opravdu stojí za to, jít do toho. Důvod, proč jsme věnovali tolik pozornosti provést vás přes nejrůznější překážky, s nimiž se můžete na cestě k vyššímu vzdělání setkat, je ten, že chceme, abyste se právě k té napínavé a vzrušující části života, jakým je dosažení vyššího vzdělání, dostali co nejrychleji, protože věříme, že studium na vysoké škole by měl mít možnost vyzkoušet si každý, bez ohledu na diagnózu. Takže vás vítám nejen u příručky ASAN - Vysokoškolský průvodce, ale u vysokoškolských zkušeností jako celku. Může to být divoká jízda ale stojí za to ji 4

11 absolvovat. Využijte tuto příručku jako pomocníka a průvodce některými obtížnými epizodami a neváhejte poslat na adresu ASAN pokud budete mít otázky k záležitostem, které tato příručka nezahrnuje. Pamatujte si, že vaše identita je osoba s autismem a jako vysokoškolský student se musíte rozhodnout, co chcete. To, kdo jsme, by nemělo být na překážku, abychom vyzkoušeli věci, které tento svět nabízí. Až nastoupíte na svou vysokoškolskou cestu, buďte si vědomi, že i ostatní jako vy, musí překonat stejnou trasu a ať je cokoli před vámi, my budeme stát za vámi a budeme zajišťovat každý krok vaší cesty. 5

12 ÚVOD (Jim Sinclair) Jestliže čtete tohoto průvodce, je pravděpodobné, že jste student s autismem navštěvující vysokou školu, nebo ji hodláte brzy navštěvovat, nebo možná jste ještě na střední škole a o studiu na vysoké škole uvažujete. Uspěli jste nebo očekáváte, že uspějete a získáte diplom na střední škole. Možná jste se už přihlásili a byli jste přijati na vysokou školu nebo na univerzitu, kterou jste si vybrali. Nebo možná právě uvažujete o podání přihlášky. Ať už jste v jakékoli fázi vysokoškolského procesu, tato příručka vám pomůže pochopit určité důležité rozdíly mezi zkušenostmi získané na střední škole a tím, co můžete očekávat, že získáte na vysoké škole. Práva a odpovědnost vysokoškolských studentů a studentů základní a střední školy se velmi liší. PRÁVA Americký federální zákon, který chrání práva znevýhodněných studentů základní a střední školy je tzv. Individuals with Disabilities Education Act (IDEA). Velmi stručně řečeno, pokud jste student s určitým znevýhodněním na základní nebo střední škole, váš školní obvod vám musí umožnit, abyste se mohl přihlásit se a zapsat do školy. Není možno vás odmítnout na základě toho, že váš handicap by vám mohl bránit ve zvládnutí obvyklého studijního plánu. Je vyžadováno, aby byly zhodnoceny vaše potřeby, tzn., jakou budete potřebovat pomoc a poskytnout vám individuální vzdělávací program (Individualized Education Program-IEP), který zahrnuje podporu a služby, které potřebujete ke studiu. Váš IEP může zahrnovat praktické služby, jako je tělesná a pracovní terapie, rozvoj řeči, nácvik praktických dovedností, rozvoj dovedností vztahujících se k zaměstnání, terapie chování a teoretická pomoc ve třídě. Pokud nejste schopni zvládnout obvyklý studijní plán v obvyklé třídě, ani se zvláštní pomocí a službami, je povinností školního obvodu, aby vás vzdělával pomocí individuálně přizpůsobeného studijního plánu nebo v náhradním prostředí (musí se jednat o co 6

13 nejméně omezující prostředí pro vás). Pro více informací o IDEA a o právech pro studenty základních a středních škol s handicapem a prameny pro svépomoc studentů na střední škole viz. Jakmile opustíte střední školu a přihlásíte se nebo se zapíšete na vysokou školu, už nespadáte pod zákon IDEA. Univerzitní studenty se znevýhodněním chrání zákon ADA Americans with Disabilities a oddíl 504 Rehabitačního zákona z roku Tyto právní předpisy zakazují veřejným institucím (včetně většiny vysokých škol a univerzit) diskriminaci tzv. jinak kvalifikovaných jedinců z důvodu handicapu. Ve vztahu k vysokým školám a univerzitám to specificky znamená, že vysoká škola může nastavit standardy pro přijetí takto kvalifikovaných, a odmítnout uchazeče, kteří nesplňují tyto požadavky. Není však dovoleno odmítnout uchazeče nesplňující stanovené požadavky pouze a jen z důvodu, že je uchazeč s handicapem. (Některé vysoké školy a univerzity nabízejí pro studenty s handicapem speciální programy bez akademické hodnosti. Tyto programy mohou mít odlišné standardy pro uvedený typ studentů. Mohou přijmout studenty, kteří nemají diplom ze střední školy nebo kteří získali na střední škole nízký průměr studijního hodnocení. Mohou nabízet speciální kurzy určené pouze pro studenty s handicapem nebo jim mohou umožnit navštěvovat řádné přednášky určitým způsobem upravené a odstupňované na základě jinak stanoveného systému úkolů). Existují také některé vysoké školy speciálně pro osoby s autismem nebo pro studenty s poruchou učení, které nabízejí tradiční akademické programy spolu se zvláštními doplňkovými službami. Každý z těchto programů může poskytovat individuální podporu, jako je přidělení 7

14 vzdělávacího instruktora a nácvik praktických dovedností. Ovšem vysoké školy a univerzity nemají povinnost nabízet tyto druhy speciálních programů. Zbytek tohoto oddílu je věnován zákonným právům studentů a požadavkům na vysoké školy a univerzity v tradičních akademických studijních programech na vysokých školách, které nejsou speciálně určeny pro studenty s handicapem. Pro více informací o poststředoškolském vzdělání pro studenty s intelektuálním a vývojovým znevýhodněním viz Vaše práva a odpovědnosti podle zákona ADA a oddílu 504 Jakmile je student s handicapem přijat na vysokou školu, vyžaduje se, aby mu vysoká škola poskytla přiměřenou akademickou vstřícnost a zajistila úpravy, které studentovi umožní rovný přístup ke vzdělávacímu programu. Je důležité si však uvědomit, že tyto záležitosti požadované po vysokých školách jsou mnohem menšího rozsahu, než služby, které jsou požadovány po středních školách podle zákona IDEA. Některé důležité rozdíly, které je třeba vzít v úvahu: 1. Odpovědnost studentů za ohlášení a dokumentaci Na vysoké škole je povinností a odpovědností studenta informovat příslušnou kancelář (obvykle se tato kancelář nazývá nějak podobně jako Služby pro podporu handicapovaným ) o handicapu, který vyžaduje určitou podporu a vstřícnost. Je odpovědností studenta poskytnout této kanceláři dokumentaci a požádat o zvláštní zacházení. Student má odpovědnost za to, že předloží fakultě dopis o potřebě podpory a u tzv. svépomocné organizace při fakultě se ujistí, že tuto žádost obdržela. Pokud student nepředloží svou identifikaci, doklad o handicapu a žádost o zvláštní zacházení, vysoká škola není povinna vyhledávat takového studenta a nabídnout mu speciální služby. Pokud profesor neposkytne studentovi pomoc, na kterou má nárok, je na studentově odpovědnosti, aby to oznámil úředníkovi, který má na starost stížnosti podle 8

15 ADA/oddílu 504. Vysoká škola nesleduje fakultu, aby se ujistila, že se vypořádala s dopisem studenta, který obsahuje žádost o zvláštní zacházení. Co to pro vás znamená: a. Rozhodnutí o přiznání handicapu Záleží na vás, zda si přejete přiznat váš handicap a požádat o zvláštní zacházení. Někteří studenti se rozhodnou nepřiznat tuto skutečnost a pracovat bez příslušné pomoci. Je to určité riziko, poněvadž pokud nezažádáte o vstřícné zacházení a potom neuspějete v ročníku nebo získáte nízké hodnocení z důvodu handicapu, nemůžete zpětně žádat o účinky zvláštního zacházení. Rozhodnutí přiznat handicap a podat žádost o vstřícné zacházení můžete učinit kdykoli, avšak toto zvláštní zacházení nabude účinnosti až od momentu podání žádosti. Nízký stupeň vašeho hodnocení získaný před podáním žádosti nebude vzat zpět. b. Požadovaná dokumentace Pokud se rozhodnete, že zažádáte o zvláštní zacházení, měli byste si sjednat schůzku s kanceláří pro pomoc handicapovaným. Měli byste přinést aktuální dokumentaci o vašem handicapu a s tím spojených omezeních dopad vašeho handicapu na vaše působení vysoké škole. Pokud máte Individuální vzdělávací program (IEP) ze střední školy, bude užitečné, když přinesete kopii vašeho posledního IEP; ovšem pouze tento dokument nestačí. Ani dopis od vašeho lékaře nebo psychologa, který dokumentuje vaši diagnózu, nestačí. Velmi užitečná bude vaše zpráva z posledního vyšetření, pokud byla vyhotovena v posledních třech letech. Jinak byste měli požádat lékaře nebo psychologa o aktuální zprávu, která podrobně zmapuje vaše funkční omezení. Pokud lékař nebo psycholog doporučí zvláštní zacházení, které by vám pomohlo na vysoké škole, měl by jasně vysvětlit, co doporučuje jako zvláštní zacházení spojené s omezeními, která jsou způsobena vaším handicapem. 9

16 c. Dopis se žádostí o zvláštní zacházení Úředníci, kteří pomáhají osobám s handicapem, vám pomůžou napsat dopis se žádostí o zvláštní zacházení, a vy budete odpovědný za to, že jej předáte každému z vašich profesorů. Mnohé tyto dopisy jsou dosti vágní, co se týče podstaty a povahy handicapu. Je v nich napsáno něco jako Tímto vás informujeme, že student (jméno studenta) je handicapovaný a má nárok, aby s ním bylo přiměřeně zacházeno podle zákona ADA oddílu 504, a následuje seznam úlev, které by měl profesor poskytnout. Může, ale také nemusí být ve vašem zájmu poskytnout vašim profesorům, pracovníkům university nebo spolužákům více informací o podstatě vašeho handicapu. Toto rozhodnutí záleží na vás. Dokumentace, kterou poskytnete kanceláři pro pomoc handicapovaným je důvěrná. Nezveřejní ji nikomu jinému bez vašeho písemného souhlasu (s výjimkou okolností, kdy je sdílení informací vyžadováno podle zákona). d. Compliance, neboli dodržení (dosažení souladu s normou) Většina vysokoškolských profesorů velmi ráda poskytne přiměřenou pomoc, když obdrží požadované informace v příslušném dopise. Někdy má některý člen fakulty pochybnosti o podstatě a pravdivosti požadovaného zacházení nebo se domnívá, že žádost ohrožuje akademickou svobodu profesorského sboru. Kdyby se vám to stalo, měli byste se pokusit, pokud by to bylo možné, nejprve jednat přímo s dotyčným profesorem. Vysvětlit mu, že účelem zvláštního zacházení je umožnit vám studovat předmět a materiály, které on přednáší. Pak je třeba vyslechnout profesorovy obavy a pokusit se najít odpovídající způsob řešení vašich potřeb i potřeb profesora. Buďte zdvořilý a uctivý, ale neriskujte svá práva. Obvykle je pro studenta s autismem dobré, pokud má obhájce, který bude přítomen u debaty s profesorem. Ale jak jen to je možné, mluvit byste měl vy sám, a ne jen pasivně sedět a nechat svého obhájce mluvit za vás. Také je důležité mít vaši komunikaci s úředníky z fakulty zdokumentovanou na papíře. O schůzku můžete požádat písemně, přičemž vysvětlíte obavy, které chcete během 10

17 schůzky prodiskutovat. Po schůzce byste měl učinit písemné shrnutí toho, co bylo diskutováno a o čem bylo během jednání rozhodnuto. Zcela jistě si uschovejte kopie vašich poznámek nebo mailů, které se týkají vašich potřeb na zvláštní zacházení. Pokud nepřinese přímá komunikace s profesorem efekt, požádejte o pomoc kancelář pro podporu handicapovaným studentů. Vaše vysoká škola by měla mít pracovníka, jehož náplní práce je kontrolovat, že vysoká škola neporušuje zákon ADA nebo oddíl 504. Pokud kancelář pro pomoc handicapovaným není schopna pomoci vyřešit váš problém, dalším krokem je stížnost u pracovníka, který dohlíží na dodržování zákona. Pokud nejste schopni vyřešit problém ve spolupráci s administrativou vysoké školy, můžete podat stížnost na ministerstvu spravedlnosti. Uvědomte si, že se jedná o dlouhý a vlekoucí se proces, a i kdyby nakonec tento orgán rozhodl ve váš prospěch, náprava by pro vysokou školu spočívala ve změně jejích postupů pouze pro budoucnost. To by vám příliš nepomohlo, pokud by to pomohlo vůbec nějak. Podat formální stížnost je až tou poslední možností, pokud nemůžete vyřešit záležitosti přímo s vysokou školou. 2. Základní požadavky na studijní program Pokud student na vysoké škole nemůže splnit požadavky během studia, a to i s přiměřeným zacházením a úpravami, může být vyloučen z důvodu nedosažení uspokojivých studijních výsledků. Vysoká škola není povinna dělat žádné úpravy základních požadavků studijního programu. Co to pro vás znamená: Měli byste realisticky posoudit požadavky studia, svou vlastní schopnost tyto požadavky plnit a posoudit, jaké zvláštní zacházení byste potřebovali, abyste toho dosáhli. Neočekávejte, že vysoká škola nebude trvat na základních požadavcích, kterým musejí dostát ostatní studenti. Místo toho, maximálně spolupracujte s kanceláří pro pomoc handicapovaným, abyste mohli využít všechny podpůrné služby a odpovídající zacházení, které vám umožní splnit tyto požadavky. 11

18 Zde jsou příklady určitého zvláštního zacházení, které můžete očekávat od univerzity, pokud dodáte potřebnou dokumentaci o vašem zdravotním stavu: - Získání důležitých poznámek z přednášek, abyste nemuseli dělit vaši pozornost mezi poslechem přednášek a psaním poznámek. - Kopie vizuálních pomůcek, které profesor ukazuje při přednášce. - Zvláštní termíny pro konání zkoušek. - Konání zkoušek v odděleném a méně rozptylujícím prostředí, mimo zbytek třídy. (Pokud vám činí problém fluorescentní osvětlení, určitě požádejte, abyste mohli dělat zkoušku v místnosti, kde toto osvětlení není). - Pokud máte problém se čtením textu, dodání materiálů k přednáškám v alternativním formátu (elektronická podoba nebo audio nahrávky). - Menší úpravy v zadáních nebo zkouškách. - Někdy dostávají studenti s autismem nebo jiným znevýhodněním čas navíc pro splnění úkolů a projektů. Nicméně tato výhoda může mít velmi snadno opačný účinek, poněvadž se může stát, že zůstáváte stále více a více pozadu a počet nedokončených úkolů s přibližujícím se koncem semestru narůstá. Mnohem užitečnější a efektivnější pomoc může být: - Snížit zátěž kurzů vzít si méně přednášek, než má klasický student na plný úvazek, takže můžete strávit více času na každé přednášce a plnit řádně své úkoly. - Zapsat si méně kurzů také znamená méně přesunů v pozornosti mezi různými přednáškami, což je často pro studenta s autismem příjemnější uspořádání. - Příležitostně, a pouze pokud není předmět zařazen mezi základní požadavky studijního programu, by vám mohlo být umožněno, abyste si jej v průběhu semestru zaměnil za jiný, který pro vás není s ohledem na vaše znevýhodnění tolik obtížný. 12

19 3. Studentský kodex chování Pokud student na vysoké škole poruší kodex chování, není škola povinna poskytnout nějaký účelový posudek o chování, nebo intervenovat v jeho prospěch. Stejně tak po ní není požadováno, aby poskytla pomocné nebo vzdělávací služby v náhradním prostředí. Student, jehož handicap mu brání dodržovat kodex chování, není v tomto směru považován za tzv. jinak kvalifikovaného studenta a je předmětem stejného disciplinárního řízení jako studenti bez handicapu, a to včetně vyloučení. Co to pro vás znamená: Máte plnou odpovědnost za vaše chování a za to, že bude v souladu se studentským kodexem chování. Zatímco většina studentů s autismem je schopna chovat se zodpovědně, aniž by porušovala pravidla chování, malý počet studentů s PAS vytvořil bohužel na fakultách a u univerzitních úředníků určitý negativní dojem. Vycházím z toho, co jsem osobně viděl. Zdá se, že nejčastější stížnosti na chování studentů s PAS je rušivé chování ve třídě (často to znamená, že takoví studenti příliš mnoho komentují přednášku a kladou příliš mnoho otázek, nebo je profesor a ostatní studenti rušeni jiným způsobem), propuknutí v pláč nebo podlehnutí dojetí ve třídě nebo jinde na území vysoké školy a nemístné projevy sexuality. Měli byste si přečíst kodex chování, ujistit se, že mu rozumíte a pokud máte nějaký důvod myslet si, že byste potřebovali pomoc při jeho dodržování, zařiďte si, dříve než začnete studovat na vysoké škole, určitou pomoc na místě! Několik doporučení pro studenty s PAS na vysoké škole, aby se vyhnuli nejčastějším problémům: - Nevyrušovat při přednáškách příliš mnoha otázkami a poznámkami, omezte vaši účast na dvě až tři krátké otázky během jedné vyučovací hodiny. Máte-li více otázek nebo komentářů, zapište si své myšlenky. Pošlete je profesorovi později 13

20 mailem nebo požádejte profesora o schůzku během jeho konzultačních hodin, abyste je mohli prodiskutovat. Ještě lepší by bylo, kdybyste nejprve probádal svoje otázky sám a potom ukázal profesorovi, co jste zjistil. Profesoři většinou neocení, když mají ve třídě příliš dychtivé studenty, kteří narušují jejich přednášky, ale ocení, když studenti vyjádří zájem a zvědavost o jejich předměty! Když budete řešit vaše otázky a komentáře s profesorem mimo třídu, mailem nebo schůzkou v úředních hodinách, můžete změnit váš silný zájem vyvolaný autismem ve výhodu, místo aby byl vnímán jako problém v chování. - Pokud jste náchylný k propuknutí dojetí (nebo uzavření se do sebe, což je méně rušivé, ale může být také problematické a dokonce nebezpečné), vytvořte si vlastní sebeřídící plán dříve, než začnete studovat na vysoké škole. Pokud jste na střední škole potřebovali poloprofesionála, který vám pomáhal kontrolovat vaše chování, požádejte v kanceláři pro pomoc handicapovaným, aby vám pomohli najít instituci, kde byste si najal svého asistenta na vysokou školu. (Jak je vysvětleno pod bodem 4, vysoká škola vám asistenta neposkytne, poněvadž je to považováno za osobní službu. Ale pracovníci pro pomoc handicapovaným by měli být schopni odkázat vás na jiné agentury, které pomáhají s obstaráním nebo s úhradou za takovou pomoc). Identifikujte situace, které pro vás znamenají napětí a spouštějí riziko výše popsaných stavů a naplánujte způsoby, jak se takovým situacím vyhnout nebo se naučit s nimi zacházet. Některé možné strategie: - naplánovat si dobu odpočinku mezi přednáškami, místo toho, aby následovala jedna za druhou; - najít si bezpečné místo nebo tzv. nárazové místo v rámci vysoké školy, kde můžete být sám, když se potřebujete zbavit tlaku okolí; - vyhnout se hlasitým místům, davům, návalům, přílišným aktivitám nebo strach provokujícím schůzkám v době, kdy už jste ve stresu; - žádat (se zdůvodněním a náležitým dokladem) o samostatný pokoj, pokud 14

21 bydlíte na vysokoškolské koleji, abyste se vyhnuli zbytečným problémům při jednání se spolubydlícím; nebo - pokud vaše vysoká škola vyžaduje bydlení v rámci školy a vám to připadá příliš stresující, požádat (opět s náležitým zdůvodněním) o výjimku z tohoto požadavku tak, abyste mohli bydlet doma se svou rodinou a na vysokou školu dojíždět; - vzít si s sebou obhájce nebo pomocníka na obtížná administrativní jednání; - pokud to bude třeba, zajistit si spolehlivého přítele nebo instruktora, který vám pomůže s relaxačními technikami. Sociální vztahy obecně a přátelství lidí opačného pohlaví zvláště, jsou složité i pro neurotypické lidi. Dospívající lidé s autismem se často dostávají do potíží kvůli nesprávnému pochopení narážek a špatně pochopeným očekáváním. Tradiční pokyny o společenských dovednostech pro osoby s autismem mají tendenci zdůrazňovat chování, které je podobné neurotypickému. Bohužel tento přístup staví osoby s autismem do podstatné nevýhody a nedokáže jim dát sílu. Proto doporučuji, aby si lidé s PAS (a osoby, které nemají autismus, které jsou jakýmkoli způsobem zainteresováni na lidech s PAS) vypěstovali silný smysl pro určité hranice a aby hodnotili společenské chování v reálných podmínkách. Jedná se zvláště o následující: - Být velmi opatrný, abyste neporušili osobní hranice nikoho jiného. Věnovat zvláštní pozornost sexuálnímu obtěžování a zásadně se vyhnout čemukoli, co spadá nebo se jen přibližuje této definici. - Být stejně opatrný při ochraně svých vlastních hranic. Lidé s autismem, kteří zoufale potřebují být někým přijímáni a potřebují žít v přátelství, nebo kteří jsou pouze naivní, co se týče společenského očekávání, se často stanou obětí lidí, kteří s nimi manipulují a zneužívají je, když předstírají, že jsou jejich přáteli. Zapamatujte si, že opravdoví přátelé jsou lidé, kteří respektují vaše soukromí a 15

Děti a mládež v náhradní péči

Děti a mládež v náhradní péči Děti a mládež v náhradní péči Poznej svá práva! BUDUJEME EVROPU PRO DĚTI A S DĚTMI Děti a mládež v náhradní péči Poznej svá práva! Budujeme Evropu pro děti a s dětmi www.coe.int/children Rada Evropy Překlad

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

Podporované zaměstnávání pro lidi s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem

Podporované zaměstnávání pro lidi s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem Podporované zaměstnávání pro lidi s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem Úvod 1. Podporované zaměstnávání 2. Odborný tým 3. Aspergerův syndrom a poruchy autistického spektra 4. Obtíže lidí

Více

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou?

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Navigace světem práce Jak najít tu pravou? Evropská kontaktní skupina Dejvická 28, 160 00 Praha 6 www.ekscr.cz, info@ekscr.cz, facebook.com/ekscr Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Vydala: Evropská

Více

Standardy kvality v sociálních službách

Standardy kvality v sociálních službách Standardy kvality v sociálních službách Pojďme se spolu vydat na pouť za naplňováním standardů kvality sociálních služeb. Obsah Úvod... 2 Procedurální standardy kvality sociálních služeb... 4 Personální

Více

Praktický průvodce podnikáním pro pečující o osobu blízkou

Praktický průvodce podnikáním pro pečující o osobu blízkou Praktický průvodce podnikáním pro pečující o osobu blízkou Projekt: Nejsme chudinky, jsme hrdinky! Reg. číslo projektu: CZ.1.04/3. 4. 04/88.00315 Vydalo roku 2014 Koordinační a informační středisko pro

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. Týmová práce. učební text. Kateřina Kantorová

Ostravská univerzita v Ostravě. Týmová práce. učební text. Kateřina Kantorová Ostravská univerzita v Ostravě Týmová práce učební text Kateřina Kantorová Ostrava 2007 Recenze: Prof. Ing. Radim Farana, CSc., Fakulta strojní VŠB Technická univerzita Ostrava Název: Týmová práce Autor:

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce ÚVOD Souhrnné učební a pracovní texty pro obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit jsou určené k výuce předmětu. Mají za cíl vytvořit základní textovou osnovu a sloužit jako obecný podklad pro

Více

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Projekt Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, CZ1.04/5.1.01/77.00292 financovaný z Evropského sociálního

Více

EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ

EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ Jana Adamčíková Petr Eisner Daniel Kaucký EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ Rytmus, o. s. Tento program byl spolufinancován Evropskou unií

Více

Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách

Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách Tento materiál vznikl v rámci projektu Poradenské a informační centrum pro vzdělávání mladých migrantů podpořeného z Evropského sociálního fondu, státního

Více

Jak efektivně hledat práci

Jak efektivně hledat práci Jak efektivně hledat práci Projekt Socrates Grundtvig 2 Pomoc znevýhodněným lidem v rozvoji profesní dráhy Příručka Jak efektivně hledat práci vznikla v rámci projektu Socrates-Grundtvig 2 č. G2-P-2006-61

Více

Manuál pro přežití sociálního podnikatele

Manuál pro přežití sociálního podnikatele Manuál pro přežití sociálního podnikatele vznikl v rámci projektu Optimální systém podpory sociálních podniků a družstev v nejkritičtější fázi jejich vzniku a prvotního rozvoje Aftercare v sociálním podnikání

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Průvodce pro nezaměstnané v pokročilém středním věku Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Myš není pro kočku! Posílení šancí a motivace sociálně

Více

Manuál do kapsy pro začínající drobné podnikatelky a podnikatele

Manuál do kapsy pro začínající drobné podnikatelky a podnikatele Nemůžete sehnat práci? Zkuste to Manuál do kapsy pro začínající drobné podnikatelky a podnikatele Tato publikace vznikla v rámci projektu č. CZ.1.04/3.4.04/76.00114 Podnikání jako flexibilní forma uplatnění

Více

Formy pomoci předluženým občanům

Formy pomoci předluženým občanům Formy pomoci předluženým občanům Manuál pro školení sociálních pracovníků a pracovníků nevládních neziskových organizací a charit Listopad 2007 Formy pomoci předluženým občanům Manuál pro školení sociálních

Více

BUĎTE SVÝM VLASTNÍM ŠÉFEM VÝUKOVÝ MATERIÁL

BUĎTE SVÝM VLASTNÍM ŠÉFEM VÝUKOVÝ MATERIÁL BUĎTE SVÝM VLASTNÍM ŠÉFEM VÝUKOVÝ MATERIÁL Tento materiál vznikl s podporou Evropské unie v programu Leonardo da Vinci. Obsah materiálu nevyjadřuje postoj Evropské unie a je v plné odpovědnosti jeho autorů.

Více

6.3 Životní a penzijní pojištění... 46 6.4 Podnikání, daňová povinnost a daňový systém... 47 6.5 Ochrana spotřebitele... 49 6.6 Trvale udržitelný

6.3 Životní a penzijní pojištění... 46 6.4 Podnikání, daňová povinnost a daňový systém... 47 6.5 Ochrana spotřebitele... 49 6.6 Trvale udržitelný Obsah I. Základní lidská práva a pravidla jednání a chování... 3 1.1. Klasifikace základních lidských práv... 3 1.2. Lidská svoboda... 7 II. Život dítěte po odchodu z dětského domova... 9 2.1 Zajištění

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno. Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno. Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Marcela Zvonařová

Více

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE Ve spolupráci zpracovaly AXIAL PERSONNEL AGENCY, s. r. o. & Fond dalšího vzdělávání, p. o. MPSV 2 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZPŮSOBY HLEDÁNÍ

Více

Začátek ve svém Publikace pro cizinky - začínající podnikatelky

Začátek ve svém Publikace pro cizinky - začínající podnikatelky Začátek ve svém Publikace pro cizinky - začínající podnikatelky Organizace pro pomoc uprchlíkům 2013 Začátek ve svém Brožura pro cizinky začínající podnikatelky Editorka: Blanka Tollarová Autoři: Jan

Více

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze MNUÁL pro tvorbu školních vzdělávacích programů N GYMNÁZIÍCH Výzkumný ústav pedagogický v Praze pro tvorbu školních vzdělávacích programů na gymnáziích Manuál Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů

Více

Studovat v Česku Pracovat v Česku Žít v Česku

Studovat v Česku Pracovat v Česku Žít v Česku České vysoké školy pro zahraniční studenty Studovat v Česku Pracovat v Česku Žít v Česku Vydání, aktualizované k 1. září 2004. Vydalo: České informační středisko pro integraci cizinců REK, s.r.o. 1.0.

Více

Založení živnosti krok za krokem

Založení živnosti krok za krokem Založení živnosti krok za krokem Projekt Podporujme podnikatelky Polabí! www.podnikatelky-polabi.cz Čelákovice, září 2013 Tato publikace vznikla v rámci projektu Podporujme podnikatelky Polabí!, který

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM Praktické informace a tipy pro zaměstnavatele www.prah-brno.cz 3 5 5 7 9 9 11 12 ÚVOD 1. KROK DO NEZNÁMA ANEB DUŠEVNÍ ONEMOCNĚNÍ Co je duševní onemocnění? Předsudky

Více

Jak sladit rodinu a podnikání

Jak sladit rodinu a podnikání evropský fond v ÿr Příručka k rovným příležitostem Jak sladit rodinu a podnikání Projekt Ženy, podnikejte!, č. CZ.1.04/3.4.04/88.00286, je financován z prostředků Evropského ho fondu prostřednictvím operačního

Více

Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce

Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce Metodika vyhodnocování Jindřich Racek Hana Solařová Alena Svobodová Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce Metodika vyhodnocování Jindřich Racek Hana

Více

Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Slavoj Tomeček Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího

Více

manuál zaměstnávání osob po poškození mozku < >

manuál zaměstnávání osob po poškození mozku < > manuál zaměstnávání osob po poškození mozku < > +?» Úvod Poděkování Tato publikace byla vydána v rámci projektu Cesta do práce osob po poškození mozku, který byl financován z prostředků Evropského sociálního

Více