VŠE CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT O SPOJENÝCH NÁRODECH PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠE CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT O SPOJENÝCH NÁRODECH PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL"

Transkript

1 VŠE CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT O SPOJENÝCH NÁRODECH PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL

2 Vše co jste chtěli vědět o Spojených národech PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL Organizace spojených národů Odbor pro poskytování informací veřejnosti (DPI) New York, 2008 České vydání: Informační centrm OSN v Praze (www.osn.cz) Praha, 2010 ISBN An introdction to the United Nations i

3 Texty v této pblikaci nejso chráněny atorskými právy a moho být volně šířeny. Jako zdroj msí být vedena Organizace spojených národů. Fotografie: UN Photo (není-li vedeno jinak) Vydalo Informační centrm OSN v Praze, 2010

4 Obsah 1 Základní informace o OSN Systém OSN Mír a bezpečnost Rozvojové cíle tisíciletí Lidská práva Otázky a odpovědi iii

5 2 Everything Abot the United Nations

6

7 1 Základní informace o OSN Organizace spojených národů má čtyři hlavní cíle: držování mezinárodního mír a bezpečnosti; podpora přátelských vztahů mezi národy; rozvoj spolpráce při řešení mezinárodních problémů, podpora lidských práv a koordinace činnosti jednotlivých států. Na dosažení těchto cílů se podílí více než 30 organizací, které jso známé jako systém OSN. Organizace spojených národů není světová vláda, ani nevytváří zákony. Poskytje pomoc při řešení mezinárodních konfliktů a problémů, které se týkají celého světa. Všechny členské státy bez rozdíl mají v OSN svůj hlas a právo spolrozhodovat. Činnost OSN je zaměřena na prosazování respekt k lidským právům, na snižování chdoby, potírání nemocí, ochran životního prostředí, na boj proti obchod s drogami a terorism. OSN v celém světě podporje zvyšování prodkce potravin, pomáhá prchlíkům, podporje opatření proti šíření nemoci AIDS a podílí se na odstraňování nášlapných min.

8 Základní informace o OSN Co je Organizace spojených národů? Organizace spojených národů sdržje nezávislé státy s cílem dosáhnot mír, bezpečnosti a pokrok na celém světě. Založilo ji 51 zemí dne 24. října Sočasný počet členských států je 192. Žádný stát z OSN nikdy nebyl vyločen. Indonésie dočasně vystopila v roce 1965 kvůli spor s Malajsií. Následjící rok ale opět do OSN vstopila. Bdova sídla OSN V New York. Je OSN něco jako světová vláda? Ne. Státy reprezentjí jejich vlády. OSN je představitelem všech svých členů a dělá jen to, co oni rozhodno. Existje sobor pravidel a zásad, jimiž se řídí práce OSN? Ano, je to Charta OSN. Charta je sobor pravidel, která vysvětljí práva a povinnosti všech členských států a rčjí, co je třeba dělat, aby dosáhly cílů, jež si stanovily. Při vstp do OSN přijímá stát cíle a pravidla stanovené v Chartě. : Za jakých okolností OSN vznikla? Myšlenka Spojených národů vznikla za 2. světové války ( ). Představitelé států, jež společně silovaly o končení války, cítili, že je naléhavě ntné vytvořit mechanisms, který pomůže nastolit mír a zabrání dalším válkám. Shodli se, že něco takového bde možné, jen pokd bdo všechny národy spolpracovat v mezinárodní organizaci. A to se měla stát Organizace spojených národů. Čtyři hlavní cíle OSN: Udržovat mír ve světě; Rozvíjet přátelské vztahy mezi národy; Spolpracovat na zlepšování životních podmínek chdých, odstraňování hlad, nemocí a negramotnosti, a při podpoře respekt k právům a svobodě drhých; Působit jako platforma pomáhající státům v dosahování těchto cílů. Základní informace o OSN 3

9 Jak vznikl název Spojené národy? Název Spojené národy navrhl prezident Spojených států Franklin D. Roosevelt. Poprvé byl název oficiálně požit v roce 1942, když zástpci 26 států podepsali Deklaraci Spojených národů. Na stavjící konferenci OSN v San Francisk se účastníci dohodli na názv Spojené národy, aby tak ctili památk prezidenta Roosevelta, který zemřel několik týdnů před podpisem Charty. Bylo to poprvé, co vznikla taková organizace? Podobná organizace Společnost národů byla založena v roce 1919, po skončení 1. světové války. Jejím hlavním cílem bylo držet ve světě mír. Do organizace však nevstopily všechny státy, mj. ani USA. Další státy z ní později vystopily a organizace tak byla často neakceschopná. Přes svůj neúspěch podnítila Společnost národů sen o vytvoření celosvětové organizace. FAKTA Sídlo OSN na místě původních jatek Na prvním zasedání v Londýně v roce 1946 přijalo Valné shromáždění rozhodntí, že hlavní sídlo OSN bde v New York. Ještě předtím byla ve hře i města Filadelfie, Boston a San Francisko. Pro New York nakonec rozhodl finanční dar ve výši 8,5 milion dolarů, který na poslední chvíli nabídl John D. Rockefeller jr. Město New York posléze darovalo další majetek. Místo, vybrané pro sídlo OSN, byla zchátralá čtvrť, v níž byla jatka, drážní depo a další komerční bdovy. 24. října 1949 položil první generální tajemník OSN Trygve Lie základní kámen 39patrové bdovy. 21. srpna 1950 se zaměstnanci sekretariát začali stěhovat do nových kanceláří. V sočasné době prochází bdova OSN celkovo rekonstrkcí, která má být dokončena v roce Vlevo nahoře - místo vybrané pro sídlo OSN Nahoře - dnešní podoba bdovy OSN : Kom sídlo OSN patří? Sídlo OSN je mezinárodní území. To znamená, že pozemek, na kterém bdova stojí, nepatří jen Spojeným státům jako hostitelské zemi, ale všem členským státům organizace. OSN má svo vlajk a bezpečnostní agentr, která bdov střeží. Má také svo pošt a vydává známky. Požívat se moho jen pro pošt odesílano ze sídla organizace v New York, ve Vídni a Ženevě. 4 Everything Vše Abot o Spojených the United národech Nations

10 Kdo OSN financje? Všichni členové, tedy 192 států. Žádný jiný zdroj příjmů OSN nemá. Hospodaří se dvěma rozpočty: Řádný rozpočet pokrývá činnost centrály v New York a detašovaných pracovišť ve světě. Z rozpočt na mírové operace se platí mise v konfliktních oblastech světa. Příspěvky do obo rozpočtů OSN jso povinné. Členské státy přispívají podle dohodnté stpnice. Ta vychází ze schopnosti země přispívat, z výše národního důchod a z počt obyvatel. Vyplatí se OSN? Běžný rozpočet OSN schvalje Valné shromáždění vždy na dva roky. V letech to bylo 4,17 miliardy amerických dolarů. Přibližně stejno částk tratí například Američané každoročně za květiny. Rozpočet na mírové operace činil 6,8 miliardy dolarů ( ). To je 0,5 % globálních výdajů na zbrojení, jejichž výše za rok 2007 byla odhadována na 800 miliard dolarů. Taková částka by zaplatila provoz celého systém OSN na více než 65 let. Udržování mír je mnohem levnější než války. Peníze, které za to platíme, jso rozhodně dobře vynaložené! OSN financjí členské státy. Největší přispěvatelé (2008): Cesta ke vznik OSN: chronologie září 1939 Takto vypadala Varšava jen několik týdnů po vypkntí 2. světové války. Velko část Evropy proměnila válka v trosky. 14. srpna 1941 Prezident Roosevelt a premiér Chrchill se setkali na palbě bitevní lodi v Atlantském oceán. Přijali Atlantsko chart, která nastínila plán dosažení světového mír. Stát procent rozpočt miliony dolarů Spojené státy 22,00 453,3 Japonsko 16,62 342,5 Německo 8,57 176,7 Velká Británie 6,64 136,8 Francie 6,30 129,8 Itálie 5,07 104,6 Kanada 2,97 61,3 Španělsko 2,96 61,1 Čína 2,66 54,9 Mexiko 2,25 46,5 1. ledna 1942 Na Nový rok 1942 podepsali ve Washington zástpci 26 států Deklaraci Spojených národů. 30. října 1943 Představitelé Číny, Sovětského svaz, USA a Velké Britániepodepsali Moskevsko deklaraci a dohodli se na stavení organizace národů, která bde dohlížet na dodržování mír ihned po skončení války. Základní informace o OSN 5

11 léto a podzim 1944 Nejvyšší představitelé Číny, USA a Velké Británie se sešli ve washingtonském Dmbarton Oaks a dohodli se na cílech a zásadách činnosti bdocích Spojených národů. 11. února 1945 Nejvyšší představitelé USA, Velké Británie a Sovětského svaz Roosevelt, Chrchill a Stalin po konferenci na Jaltě deklarovali rozhodntí stavit Organizaci spojených národů. Dohodli se také na systém hlasování v Radě bezpečnosti. 26. června 1945 Představitelé 50 států jednomyslně přijali Chart OSN na konferenci v San Francisk. 24. října 1945 Chart podepsala a ratifikovala většina států včetně pěti stálých členů Rady bezpečnosti (Čína, Francie, Sovětský svaz, USA a Velká Británie). Vznikla Organizace spojených národů a 24. říjen se stal symbolicky Dnem Spojených národů. : Více na: (fotografie) Rozpočet na mírové operace Největší přispěvatelé (2007): 1. Spojené státy (20 %), 2. Japonsko (17 %), 3. Německo (9 %), 4. Velká Británie (8 %), 5. Francie (7 %), 6. Itálie (5 %), 7. Čína (3 %), 8. Kanada (3 %), 9. Španělsko (3%), a 10. Korejská repblika (2 %). Deset největších přispěvatelů vojenského Deset největších přispěvatelů vojenského a policejního personál do misí OSN a policejního personál do misí OSN (2007) Francie (2007) Francie Nigérie Nigérie Itálie Itálie Urgay Urgay Ghana Ghana Jordánsko 3 Jordánsko Velká Británie Velká Británie Nepál Nepál Pákistán Pákistán Indie Indie Deset největších přispěvatelů Deset největších přispěvatelů do rozpočt na mírové operace OSN do rozpočt na mírové operace OSN (k 1. ledn 2007) (k 1. ledn 2007) Korejská Korejská Španělsko repblika Španělsko repblika Kanada Kanada3% 2% Čína 3% 3% 2% Čína 3% 3% Itálie 3% Itálie 5% 5% Francie 7% Francie 7% 8% 8% 9% 9% Německo Německo 20% 20% 17% 17% Bangladéš Bangladéš Spojené státy Spojené státy Japonsko Japonsko 6 Everything Vše Abot o Spojených the United národech Nations

12 Jak se stát stane členem OSN? Vstopit může každý stát, který přijme závazky obsažené v Chartě OSN. O přijetí rozhodje Valné shromáždění na základě doporčení Rady bezpečnosti. Jaká je strktra OSN? Spojené národy mají šest hlavních orgánů: 1. Valné shromáždění 2. Rada bezpečnosti 3. Ekonomická a sociální rada 4. Porčenská rada 5. Mezinárodní sodní dvůr 6. Sekretariát Všechny tyto orgány sídlí v centrále OSN v New York, s výjimko Mezinárodního sodního dvora. Ten má sídlo v nizozemském Haag. OSN má 15 specializovaných agentr, které úzce spolpracjí v rámci systém OSN, ale působí atonomně. Jejich činnost pokrývá široké spektrm oblastí jako je zdraví, zemědělství, telekomnikace nebo meteorologie. Dále má OSN celkem 24 programů, fondů a dalších institcí, zodpovědných za škál dalších oborů. Všechny tyto institce tvoří dohromady systém OSN : Kdo jso stálí pozorovatelé? Některé státy nejso členy OSN, ale vstopily do některé ze specializovaných agentr. Moho proto požádat o stats stálého pozorovatele. Tato praxe je zvyklostí, která není popsána v Chartě OSN. Stálí pozorovatelé mají volný přístp na většin zasedání i k příslšným dokmentům. Patří mezi ně i některé mezinárodní organizace. 5 6 Základní informace o OSN 7

13 Jaké jso oficiální jazyky OSN? Oficiálními jazyky OSN jso angličtina, arabština, čínština, francozština, rština a španělština. Pracovními jazyky Sekretariát OSN jso angličtina a francozština. Delegáti moho v OSN mlvit kterýmkoliv z oficiálních jazyků, projevy jso simltánně tlmočeny do ostatních. Většina dokmentů OSN je vydávána ve všech šesti oficiálních jazycích. Delegáti států moho činit prohlášení i v jiném jazyce. V takovém případě msí zabezpečit tlmočení svého projev, nebo jej dát k dispozici písemně v jednom z oficiálních jazyků. Původně byly jako pracovní jazyky OSN rčeny angličtina a francozština. Později k nim přibyla arabština, čínština, rština a španělština jako pracovní jazyky Valného shromáždění a Ekonomické a sociální rady. Angličtina, čínština, francozština, rština a španělština jso pracovními jazyky Rady bezpečnosti. Dětský fond OSN (UNICEF) spořádal setkání stovek dětí se zaměstnanci OSN. Cílem bylo překonat světový rekord v počt žáků na vyčovací hodině. Při ní se např. mlvilo o význam a ntnosti vzdělání pro dívky. 8 Everything Vše Abot o Spojených the United národech Nations

14 Jakým způsobem získá nový stát nebo vláda znání Organizace spojených národů? Uznání nového stát nebo vlády je akt, který příslší jen ostatním státům a vládám. Zpravidla tak dávají najevo připravenost navázat diplomatické vztahy. OSN není ani stát, ani vláda a nemá tedy žádno pravomoc znávat nové státy. Jako organizace nezávislých států může nový stát přijmot za člena. Za členy organizace moho být přijaty všechny mírmilovné státy, které přijmo závazky obsažené v Chartě a jso způsobilé a ochotné tyto závazky plnit. Státy se členy OSN stávají rozhodntím Valného shromáždění, jemž ale předchází doporčení Rady bezpečnosti. Přijímání probíhá zhrba takto: 1. Stát podá prostřednictvím generálního tajemníka přihlášk a dopis s formálním prohlášením, že přijímá závazky podle Charty OSN. 2. Rada bezpečnosti dostane přihlášk k projednání. Doporčení stát k přijetí msí být schváleno devíti hlasy z 15. Proti však nesmí být žádný ze stálých členů (Čína, Francie, Rsko, USA a Velká Británie). 3. Pokd Rada bezpečnosti přijetí doporčí, předloží rozhodntí Valném shromáždění. Tam je pak zapotřebí dvotřetinové většiny hlasů. 4. Členství vstpje v platnost dnem přijetí příslšné rezolce. Na každém zasedání projednává Valné shromáždění otázk pověřovacích listin představitelů všech členských států. Jedná se především o otázk, zda je příslšný představitel vybaven pověřením legitimní vlády. : 51 členů v roce členů v roce 2010 Základní An introdction informace to the o OSN United Nations 9

15 Kvíz 1. Ve kterém roce byla založena Organizace spojených národů? 2. Kolik má OSN členů? 3. Které jso oficiální jazyky OSN? 4. Kdo je atorem názv Spojené národy? 5. Kolik je hlavních orgánů OSN? 6. Co byla Společnost národů? 7. Vystopila někdy nějaká země z OSN? 8. Jak se jmenje seznam pravidel, kterými se OSN řídí? 9. Jmenjte jeden z hlavních cílů OSN. 10. Kdy a kde byla podepsána Deklarace Spojených národů? Vlajka OSN má modrý podklad s bílým emblémem prostřed. Emblém tvoří mapa světa ovintá olivovými ratolestmi, které symbolizjí mír. 10 Vše o Spojených národech

16 2 Systém OSN OSN podporovala úsilí států o končení kolonizace, jež vedlo k dosažení nezávislosti více než 80 národů. Systém OSN je významným obchodním partnerem v oblasti nákp zboží a slžeb. Ročně zavře kontrakty v hodnotě více než 6,4 miliardy amerických dolarů. UNICEF nakpje polovin všech očkovacích látek, které se ve světě vyrábějí. Hmanitární agentry OSN poskytjí po celém světě pomoc a ochran více než 23 milionům prchlíků a lidí, kteří byli nceni opstit své domovy. Systém OSN definje technické standardy pro telekomnikace, letectví, námořní doprav a poštovní slžby. Umožňje tak provádění mezinárodních transakcí. Očkovací kampaně OSN proti dětským nemocem přispěly k vymýcení neštovic a snížení výskyt dětské obrny o 99 procent. Světový potravinový program (WFP), organizace OSN pro potravinovo pomoc, přepravje každoročně přes 5 milionů tn potravin. Zajišťje tak základní strav pro zhrba 113 milionů hladovějících lidí v 80 zemích.

17

18 Systém OSN Charta OSN zřizje šest hlavních orgánů Organizace spojených národů. Valné shromáždění Všichni členové OSN v sočasnosti 192 jso zastopeni ve Valném shromáždění. Každý stát, bohatý nebo chdý, velký i malý, má jeden rozhodovací hlas. O důležitých otázkách, mezi něž patří problematika bezpečnosti ve světě, přijímání nových členů nebo rozpočet organizace, rozhodje dvotřetinová většina hlasů. O dalších prostá většina. Řádné výroční zasedání Valného shromáždění začíná vždy v září a pokračje během celého rok. Na jeho začátk probíhá tzv. všeobecná rozprava. Na ní zpravidla nejvyšší představitelé států nebo ministři vlád prezentjí názory své země na důležitá mezinárodně-politická témata. V zeleno-zlatém jednacím sále Valného shromáždění zasedá 192 států. Každá delegace má k dispozici 6 křesel. Na galerii jso místa pro média a veřejnost. Celkem má Valné shromáždění míst. V čele Valného shromáždění stojí předseda, který je volen na roční období. V letech 2002 a 2003 fnkci šéfa Valného shromáždění vykonával někdejší ministr zahraničních věcí a místopředseda Vlády České repbliky Jan Kavan. Předseda 65. zasedání Valného shromáždění, bývalý švýcarský prezident Joseph Deiss. Fnkce Projednává a dává doporčení týkající se jakékoliv záležitosti, s výjimko těch, které příslší Radě bezpečnosti; Disktje o otázkách ozbrojených konfliktů a zbrojení; Hledá cesty a způsoby, jak zlepšit sitaci dětí, mladých lidí, žen a dalších zranitelných skpin; Debatje o otázkách držitelného rozvoje a lidských práv; Rozhodje o výši a vyžití příspěvků jednotlivých členských států do rozpočt OSN. Systém OSN 13

19 Hlavní výbory Většina disksí Valného shromáždění se odehrává v jeho šesti hlavních výborech: První výbor (Výbor pro odzbrojení a mezinárodní bezpečnost) Drhý výbor (Hospodářský a finanční výbor) Třetí výbor (Sociální, hmanitární a kltrní výbor) Čtvrtý výbor (Zvláštní výbor pro politické otázky a otázky dekolonizace) Pátý výbor (Administrativní a rozpočtový výbor) Šestý výbor (Právní výbor) Jeden stát, jeden hlas. Ve Valném shromáždění disponje každý stát jedním hlasem. Týká se to všech bez rozdíl. Čína má například více než miliard obyvatel a ve Valném shromáždění jeden hlas. Pala má jen 17 tisíc obyvatel a stejně jako Čína jeden hlas. Z činnosti Valného shromáždění V roce 2006 se členské státy OSN dohodly na reformě způsob práce Valného shromáždění. Cílem je rychlit rozhodování, zvýšit efektivit a posílit postavení předsedy. V roce 2006 schválilo Valné shromáždění zřízení nového orgán OSN Rady pro lidská práva. Ta nahradila často kritizovano Komisi pro lidská práva. Rada začala pracovat 19. června 2006 v Ženevě. Je přidrženým orgánem Valného shromáždění. Období let bylo Valným shromážděním rčeno za dekád snížení výskyt malárie v rozvojových zemích, zejména v Africe. Podle odhadů zemře na malárii každý rok až 2,7 milion lidí. 90 % těchto úmrtí připadá na Afrik a nejzranitelnější jso děti do pěti let. Malárie zabíjí každý den více než tři tisíce afrických dětí. Na smmit OSN v roce 2000 přijaly státy Deklaraci tisíciletí, která definje tzv. Rozvojové cíle tisíciletí. Jedná se o dosd nejrozsáhlejší a nejkonkrétnější globální plán na výrazné zlepšení životních podmínek nejchdších obyvatel světa. : 14 Vše o Spojených národech

20 Rada bezpečnosti Valné shromáždění debatje o jakémkoliv témat celosvětového význam, Rada bezpečnosti zodpovídá především za oblast bezpečnosti. Členství Rada bezpečnosti má patnáct členů, z toho pět stálých: Čína, Francie, Rsko, Spojené státy a Velká Británie. Zbývajících deset nestálých členů volí Valné shromáždění na dvoleté období. Jejich výběr je založen na princip rovnoměrného geografického zastopení, aby své představitele měly v Radě bezpečnosti všechny kontinenty. Jednací sál Rady bezpečnosti. Jeho spořádání a výzdoba jso darem Norska. Fnkce Projednává všechny sitace, které by mohly vést ke vznik mezinárodního konflikt; Navrhje metody a podmínky smír; Doporčje opatření proti hrozbám nebo akt agrese; Doporčje Valném shromáždění kandidáta na post generálního tajemníka OSN. Zasedání Rada bezpečnosti narozdíl od Valného shromáždění nezasedá pravidelně. Její zasedání moho být svolána kdykoliv i ve velmi krátké lhůtě. Členové se střídají v předsednictví po měsíci. K přijetí rezolce msí devět členů hlasovat pro. Pokd však i jediný z pěti stálých členů hlasje proti, rezolce schválena není. Tento princip je znám také jako právo veta. Generální tajemník OSN Ban Ki-moon v sále Rady bezpečnosti. Z činnosti Rady bezpečnosti V červenci 2007 přijala jednomyslně rozhodntí o rozmístění společné mise OSN a Africké nie (AU) v Dárfúr (UNAMID) o síle 26 tisíc vojáků a policistů. Cílem mise je potlačit násilí v západní oblasti Súdán Dárfúr, kde během bojů mezi provládními milicemi a povstaleckými skpinami zahynlo od rok 2003 ž více než 250 tisíc lidí. Rada stavila dva mezinárodní sodní tribnály ke stíhání zločinů proti lidskosti v bývalé Jgoslávii a ve Rwandě. Po teroristických útocích na USA 11. září 2001 zřídila Protiteroristický výbor, který má státům pomáhat v boji proti terorism. Systém OSN 15

21 Je spravedlivé, že poze pět mocností má právo veta? Na konci 2. světové války měly Čína, Francie, Rsko (původně SSSR), Spojené státy a Velká Británie rozhodjící vliv na založení Organizace spojených národů. Zakladatelé Charty OSN se domnívali, že i v bdocn bdo hrát důležito úloh při držování světového mír a bezpečnosti. Proto dostala tzv. velká pětka zvláštní hlasovací pravomoc, známo jako právo veta. Ekonomická a sociální rada (ecosoc) Ekonomická a sociální rada je fórm rčené k projednávání témat, jako je obchod, doprava, hospodářský rozvoj či sociální otázky. Pomáhá také státům k dosažení dohody o zlepšení vzdělávacích a zdravotních podmínek a podporje dodržování lidských práv a svobod. Fnkce Jednací sál Ekonomické a sociální rady je darem Švédska: jeho interiér navrhl švédský architekt Sven Markelis. Projednává mezinárodní ekonomické a sociální otázky; Prosazje lepší životní úroveň, plno zaměstnanost a ekonomický a sociální pokrok; Podporje řešení mezinárodních ekonomických, sociálních a zdravotnických problémů, zasazje se o posilování mezinárodní spolpráce v kltře a vzdělávání. Členství ECOSOC má 54 členů (států) volených na tříleté období. Při hlasování rozhodje prostá většina, přičemž každý člen má jeden hlas. ECOSOC každoročně pořádá několik krátkých zasedání, na něž zve i zástpce občanské společnosti. Nadto se každý rok schází v červenci na velkém čtyřtýdenním zasedání, které se koná střídavě v New York a Ženevě. 16 Vše o Spojených národech

22 Přidržené orgány ECOSOC má řad přidržených komisí: Komise pro narkotika, sociální rozvoj, otázky poplace a rozvoje, pro postavení žen, Statistická komise, Komise pro prevenci kriminality a trestní spravedlnost, pro trvale držitelný rozvoj, pro věd a technik pro rozvoj a Fórm OSN pro lesnictví. ECOSOC dále řídí pět regionálních komisí: Ekonomicko komisi pro Afrik (ECA), Evrop (ECE), Latinsko Amerik a Karibsko oblast (ECLAC), pro Asii a Tichomoří (ESCAP), a západní Asii (ESCWA). Přehled specializovaných agentr, fondů a programů OSN ECOSOC projednává zprávy několika specializovaných agentr, fondů a programů OSN, z nichž každý je samostatno organizací s vlastními podmínkami členství, rozpočtem a sídlem. UNDP Rozvojový program OSN silje o zpřístpnění znalostí, zkšeností a zdrojů jednotlivým zemím s cílem zlepšit životní úroveň jejich obyvatel. UNDP je zastopen ve 166 zemích, kterým pomáhá řešit problémy týkající se rozvoje společnosti a ekonomiky. UNICEF Dětský fond OSN se zabývá ochrano práv dětí a pomáhá zlepšovat jejich životní podmínky. UNEP Program OSN pro ochran životního prostředí je globálním koordinátorem ekologické politiky, monitorje a hodnotí stav životního prostředí a podporje systémy včasného varování. UNFPA Cílem činnosti Poplačního fond OSN je prosazování práva lidí na zdravý život. Podporje politik plánovaného rodičovství, bezpečného těhotenství a porodů. UNHCR Vysoký komisariát OSN pro prchlíky poskytje právní ochran prchlíkům a hledá dlohodobá řešení jejich problémů vytváří podmínky pro jejich dobrovolný návrat do vlasti nebo k sazení se v jiné zemi. ILO Mezinárodní organizace práce formlje strategie podpory práv pracjících lidí, zlepšování pracovních a životních podmínek a růst pracovních příležitostí. IMF Mezinárodní měnový fond zajišťje stabilit globálního měnového a finančního systém. Poskytje poradenství v ekonomické a finanční oblasti, krátkodobo finanční pomoc a školení. Svo činností podporje ekonomický růst a snižování chdoby. Systém OSN 17

23 FAO Organizace OSN pro výživ a zemědělství silje o odstranění hlad a podvýživy a zlepšení kvality výživy. Pomáhá členským státům zajistit držitelný rozvoj zemědělství. UNESCO Organizace OSN pro výchov, věd a kltr podporje mezinárodní spolpráci a výměn informací v oblasti vzdělávání, vědy, kltry a komnikací. WHO Světová zdravotnická organizace řídí a koordinje mezinárodní činnost v oblasti zdravotní péče. Podporje a koordinje také výzkm prevence nemocí. Světová banka Poskytje půjčky s nízkým úročením, bezúročné úvěry a příspěvky rozvojovým zemím na oblast vzdělání, zdravotnictví, bdování infrastrktry, rozvoj komnikací apod. ICAO IMO ITU Mezinárodní námořní organizace zodpovídá za bezpečno a efektivní lodní doprav a za prevenci znečišťování moří plavidly. Mezinárodní telekomnikační nie spolpracje s vládami států i sokromým sektorem na koordinaci provoz mezinárodních telekomnikačních sítí a slžeb v oblasti širokopásmového internet, nových bezdrátových technologií, letecké a námořní navigace, radioastronomie, satelitní meteorologie, telefonních a faxových slžeb či v oblasti televizního vysílání. Jinými slovy, ITU pomáhá svět komnikovat. UPU Světová poštovní nie zajišťje držitelný rozvoj kvalitních niverzálních, efektivních a dostpných poštovních slžeb, které možňjí komnikaci mezi lidmi na celém světě. WMO Světová meteorologická organizace koordinje celosvětovo vědecko činnost v oblasti výzkm stav zemské atmosféry a její interakce s oceány a klimatem. WIPO Světová organizace dševního vlastnictví zajišťje globální ochran atorských práv. Atorům a vynálezcům zabezpečje znání a odměn za jejich důvtip. IFAD UNIDO 18 Mezinárodní organizace pro civilní letectví zajišťje bezpečný, systematický a držitelný rozvoj mezinárodní letecké přepravy a silje o minimalizaci nepříznivých dopadů globálního civilního letectví na životní prostředí. Mezinárodní fond pro zemědělský rozvoj zajišťje přímé i nepřímé financování programů na podpor ekonomického vzestp chdých obyvatel venkova. Ve venkovských oblastech žije na 800 milionů lidí, jejichž obživa závisí na zemědělství a s ním sovisejících činnostech. Organizace OSN pro průmyslový rozvoj pomáhá státům při posilování rozvojových strategií především v oblasti přístp na trh a dostpnosti financování průmyslového rozvoje. Vše o Spojených národech

24 UNWto org Světová tristická organizace podporje rozvoj zodpovědného a držitelného trism jako prostředk k ekonomickém rozvoji, mezinárodním porozmění, mír, prosperitě a všeobecném respekt k lidským právům a svobodám. Zvláštní pozornost věnje zájmům rozvojových zemí v oblasti trism. UNODC Úřad pro drogy a kriminalit pomáhá státům v boji proti nelegálním drogám, kriminalitě a terorism. Usilje o rozšíření povědomí o problémech drog a zločinnosti a pomáhá státům při tvorbě příslšné legislativy a platňování mezinárodních dohod. UNIFEM Rozvojový fond OSN pro ženy poskytje finanční a technicko pomoc inovativním programům a strategiím, které směřjí k lepším postavení žen ve společnosti. WFP Světový potravinový program je největší hmanitární organizace na světě. Zajišťje potraviny obětem konfliktů a přírodních katastrof, zlepšje kvalit výživy i života nejzranitelnějších lidí v kritických životních sitacích a podporje jejich samostatnost. UHHABITAT Program OSN pro lidská sídla podporje sociálně a environmentálně držitelná města. Porčenská rada Když byla v roce 1945 založena OSN, bylo ve světě jedenáct území převážně v Africe a Tichomoří pod mezinárodním dohledem. Hlavním úkolem porčenského systém OSN byla podpora rozvoje svěřeneckých území a jejich postpný přechod k samosprávě nebo samostatnosti. Jednací sál Porčenské rady darovalo Dánsko interiér navrhli i vyzdobili dánští výtvarníci. Členství Porčenská rada je složena ze stálých členů Rady bezpečnosti (Čína, Francie, Rsko, Spojené státy a Velká Británie). Každý člen má jeden hlas a při hlasování rozhodje prostá většina. Zasedání Když v roce 1994 získalo atonomii poslední svěřenecké území stát Pala (do té doby pod správo Spojených států) pozastavila Porčenská rada po více než půl století svo činnost. Sejde se jen v případě potřeby. Systém OSN 19

25 Dekolonizace FAKTA V roce 1945 žila polovina obyvatel světa v zemích, které byly pod cizí nadvládo. Tyto takzvané kolonie byly rozděleny mezi několik mocností, mezi nimi Velká Británie, Francie a Portgalsko. V průběh proces známého jako dekolonizace pomohla OSN většině kolonií získat nezávislost. V roce 1960 přijalo Valné shromáždění deklaraci vybízející k rychleném osamostatnění všech kolonií. Následjící rok stavilo Zvláštní výbor pro dekolonizaci. Výsledkem dekolonizačního úsilí OSN je 80 nových členských států OSN. V sočasnosti žije na závislých územích jen 1,5 milion lidí. Mezinárodní sodní dvůr Mezinárodní sodní dvůr (ICJ) byl založen v roce 1946 jako jeden z hlavních orgánů OSN. Se svými kazami před něj moho předstopit poze státy, nikoliv jednotlivci. Pokd stát sohlasí s tím, aby se sod zabýval případem, který se ho týká, msí se následně podrobit jeho rozhodntí. S žádostí o právní posození nějaké sitace se na sod moho obrátit i jiné orgány či organizace systém OSN. Do rok 2006 rozhodl Mezinárodní sodní dvůr celkem 92 sporů mezi státy. Patří mezi ně například spory o hranice území, kazy diplomatických vztahů, nevměšování se do vnitřních záležitostí země nebo braní rkojmí. Mezinárodní sodní dvůr v Haag, Nizozemsko oslava 60. výročí založení. Složení Sod sídlí v Paláci mír v Haag (Nizozemsko). Má patnáct sodců, které volí Valné shromáždění a Rada bezpečnosti. Každý sodce msí být z jiné země. Na přijetí rozhodntí se msí shodnot devět sodců. Všechny rozsdky jso konečné a neodvolatelné. Pokd se některý ze států, kterých se kaza týká, nepodrobí rozsdk, může protistrana s kazo předstopit před Rad bezpečnosti. Bdova Mezinárodího sodního dvora od francozského architekta Loise Cordonniera. Jako sídlo Meziárodního sodního dvora sloří od rok Vše o Spojených národech

26 Některá nedávná rozhodntí Mezinárodního sodního dvora Po končení veřejných slyšení v roce 2006 sod rozhodl, že se bde zabývat podnětem Bosny a Hercegoviny, která obvinila Srbsko a Černo Hor z poršování závazků vyplývajících z Úmlvy o zabránění a trestání zločin genocidy; V roce 2004 jednomyslně potvrdil, že zeď, ktero postavil Izrael na okpovaných palestinských územích, je poršením mezinárodního práva. V roce 2002 rozhodl sod hraniční spor mezi Nigérií a Kamernem a sverenit nad hlavním sporným územím, poloostrovem Bakassi, přisodil Kamern. : FAKTA Jaké jso další mezinárodní sody? Mezinárodní sodní dvůr (ICJ) rozhodje spory mezi vládami. Sodním stíháním jednotlivců se nezabývá. Mezinárodní trestní tribnály pro bývalo Jgoslávii a Rwand stíhají jednotlivce obžalované ze spáchání zločinů proti lidskosti, avšak poze na území těchto dvo států. Sekretariát osn V čele sekretariát stojí generální tajemník OSN. Personál tvoří tzv. mezinárodní úředníci. Úkoly, které plní, jso stejně rozmanité, jako témata, jimž se OSN věnje správa mírových operací, rovnávání mezinárodních sporů, mapování sociálních a ekonomických trendů atd. Sekretariát zodpovídá za poskytování slžeb ostatním orgánům OSN. V sídle OSN pracje přes pět tisíc zaměstnanců z celého světa. Kom složí? Sídlo OSN má složit čtyřem hlavním skpinám: delegacím reprezentjícím 192 členských států, z nichž každoročně přijíždí do New York více než 5 tisíc účastníků zasedání Valného shromáždění; zaměstnancům sekretariát (v newyorském sídle OSN jich pracje na pět a půl tisíce); dále má sídlo OSN složit návštěvníkům (v roce 2007 jich byl asi jeden milion); a v neposlední řadě novinářům (se stálo akreditací jich v sídle OSN pracje na dva tisíce, dalších pět tisíc novinářů přijíždí z celého světa během důležitých zasedání). Při OSN jso akreditovány i více než tři tisíce nevládních organizací, z nichž mnohé se účastní některých jednání v sídle OSN. Celkový roční příjem, který OSN přináší měst New York, se odhadje na 3,3 miliardy dolarů. Systém OSN 21

VŠE O OSN HISTORIE, STRUKTURA, FINANCOVÁNÍ

VŠE O OSN HISTORIE, STRUKTURA, FINANCOVÁNÍ VŠE O OSN HISTORIE, STRUKTURA, FINANCOVÁNÍ OSN nebyla založena proto, aby dovedla lidstvo do nebe, ale aby ho zachránila před peklem. Dag Hammarskjöld, 2. generální tajemník OSN (1953 1961) www.un.org

Více

Mezinárodn. rodní organizace

Mezinárodn. rodní organizace rodní organizace OSN založena 1945 Organizace spojených národů anglická zkratka UN (United Nations) http://www.osn.cz/ http://cs.wikipedia.org/wiki/organizace_spojených_národů OSN Organizace spojených

Více

Hlavní orgány OSN a jejich sídla

Hlavní orgány OSN a jejich sídla Variace 1 Hlavní orgány OSN a jejich sídla Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Hlavní orgány OSN

Více

VŠE O OSN SYSTÉM ORGANIZACE

VŠE O OSN SYSTÉM ORGANIZACE VŠE O OSN SYSTÉM ORGANIZACE OSN nebyla založena proto, aby dovedla lidstvo do nebe, ale aby ho zachránila před peklem. Dag Hammarskjöld, 2. generální tajemník OSN (1953 1961) www.un.org www.osn.cz Informační

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO HISTORIE ORGANIZACE Organizace Severoatlantické smlouvy, kromě zkratky NATO se užívá i zkratka OTAN (francouzská zkratka) vojensko-politická organizace zemí Evropy a

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Organizace spojených národů

Organizace spojených národů Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

OSN. Ing. Lucie Hrušková. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

OSN. Ing. Lucie Hrušková. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám OSN Ing. Lucie Hrušková Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Lucie Hrušková. Dostupné z Metodického portálu

Více

Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143

Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143 KOLONIÁLN LNÍ MOCNOSTI A KOLONIE PO 2. SVĚTOV TOVÉ VÁLCE Dekolonizace v 40. letech Rok stát kolonizátor 1946 FILIPÍNY USA 1946

Více

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ PRÁVNÍ ASPEKTY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ STÁTU krizová opatření v rámci krizového řízení státu provádějí zpravidla orgány státní správy krizová opatření se zpravidla realizují i prostřednictvím

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_349 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) 15831/14 PROCIV 100 COHAFA 120 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Název: Rozvojové problémy

Název: Rozvojové problémy Název: Rozvojové problémy Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 3. (1. ročník vyššího gymnázia)

Více

Humanitární pomoc České republiky Bc. Zuzana Dietrichová

Humanitární pomoc České republiky Bc. Zuzana Dietrichová Ochrana & Bezpečnost 2014, ročník III., č. 1 (jaro) (2014-2015_A_07), ISSN 1805-5656 Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s. IČ: 22746986, Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5 http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2015/2104(INI) 13. 7. 2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2015/2104(INI) 13. 7. 2015 Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro zahraniční věci 2015/2104(INI) 13. 7. 2015 NÁVRH ZPRÁVY o úloze EU v rámci OSN jak lépe dosáhnout cílů EU v zahraniční politice (2015/2104(INI)) Výbor pro zahraniční

Více

1. fáze studené války II.

1. fáze studené války II. 1. fáze studené války II. 1. berlínská krize 24. červen 1948-12. květen 1949 Německo i Berlín rozděleny na čtyři okupační zóny Po válce však došlo k rozkolům v otázce dalšího směřování Německa mezi SSSR

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

Problémy mezinárodní politiky

Problémy mezinárodní politiky Problémy mezinárodní politiky Zahraniční politika jedna z klíčových oblastí působení státu zabezpečuje vztahy s jinými státy, společenstvími států a s mezinárodními organizacemi Cíle zahraniční politiky

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS B7-0074/9. Pozměňovací návrh. Doris Pack za skupinu PPE

CS Jednotná v rozmanitosti CS B7-0074/9. Pozměňovací návrh. Doris Pack za skupinu PPE 3. 2. 2014 B7-0074/9 9 Bod odůvodnění D D. vzhledem k tomu, že má-li se zabránit tomu, aby před parlamentními volbami v říjnu 2014 znovu zavládla patová situace, je zapotřebí nové dynamiky a respektu vůči

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_348 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ EVROPSKÁ UNIE, dále jen Unie, a BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÁ REPUBLIKA, ČESKÁ REPUBLIKA,

Více

#Cesko2016. Česko : Jak jsme na tom?

#Cesko2016. Česko : Jak jsme na tom? Česko : Jak jsme na tom? 1. 11. 216 NÁRODNÍ BEZPEČNOST Garant: Tomáš Pojar SVĚTOVÝ INDEX MÍRU (GPI SCORE) MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ (pořadí země v roce 216 z celkového počtu 163) 2, 1,8 1,6 1,4 71 82 1,2 1,

Více

GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA Sociální problémy Problém globální bezpečnosti Bc. Hana KUTÁ, Brno, 2011 Klíčové pojmy OSNOVA 1. VÁLKA A MÍR Světová geopolitika ve 20. století Současný stav 2. OBCHOD SE ZBRANĚMI

Více

Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér 4.ročník vyššího gymnázia

Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér 4.ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Problémové oblasti světa

Problémové oblasti světa Problémové oblasti světa 1 Problémové oblasti Afrika (Alžírsko, Keňa, Mosambik, Súdán, Zimbabwe, Rwanda) Amerika (Kolumbie, Mexiko, Peru) Asie (Afghánistán, Čečensko, Irák, Írán, Kašmír, Timor) Evropa

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

SSOS_ON_3.09 NATO. Číslo a název projektu Číslo a název šablony

SSOS_ON_3.09 NATO. Číslo a název projektu Číslo a název šablony Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ON_3.09

Více

RADA EVROPY STRÁŽCE LIDSKÝCH PRÁV SHRNUTÍ

RADA EVROPY STRÁŽCE LIDSKÝCH PRÁV SHRNUTÍ RADA EVROPY STRÁŽCE LIDSKÝCH PRÁV SHRNUTÍ Nečlenský stát Rady Evropy (Bělorusko) ČLENSKÉ STÁTY SÍDLO A ZASTOUPENÍ ROZPOČET Albánie, Andorra, Arménie, Ázerbajdžán, Belgie, Bosna a Herzegovina, Bulharsko,

Více

DEKLARACE PŘEDSEDNICKÉHO TRIA: ROVNOST ŽEN A MUŽŮ. Neformální setkání ministrů odpovědných za rovnost mezi muži a ženami 14. listopadu 2008 Lille

DEKLARACE PŘEDSEDNICKÉHO TRIA: ROVNOST ŽEN A MUŽŮ. Neformální setkání ministrů odpovědných za rovnost mezi muži a ženami 14. listopadu 2008 Lille DEKLARACE PŘEDSEDNICKÉHO TRIA: ROVNOST ŽEN A MUŽŮ Neformální setkání ministrů odpovědných za rovnost mezi muži a ženami 14. listopadu 2008 Lille 1 Neformální setkání ministrů odpovědných za rovnost mezi

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

1. Komise přijala dne 8. dubna 2014 sdělení o rámci pro činnost z Hjógo na období po roce 2015: Řízením rizik k dosažení odolnosti 1

1. Komise přijala dne 8. dubna 2014 sdělení o rámci pro činnost z Hjógo na období po roce 2015: Řízením rizik k dosažení odolnosti 1 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 16. května 2014 (19.05) (OR. en) 9884/14 PROCIV 44 COHAFA 52 DEVGEN 127 ENV 452 ONU 59 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: Výbor stálých zástupců /

Více

DOHODA ČESKOU REPUBLIKOU MEZINÁRODNÍ ORGANIZACÍ KRIMINÁLNÍ POLICIE INTERPOL 44. EVROPSKÉ REGIONÁLNÍ KONFERENCE MEZI O VÝSADÁCH A IMUNITÁCH

DOHODA ČESKOU REPUBLIKOU MEZINÁRODNÍ ORGANIZACÍ KRIMINÁLNÍ POLICIE INTERPOL 44. EVROPSKÉ REGIONÁLNÍ KONFERENCE MEZI O VÝSADÁCH A IMUNITÁCH DOHODA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A MEZINÁRODNÍ ORGANIZACÍ KRIMINÁLNÍ POLICIE INTERPOL O VÝSADÁCH A IMUNITÁCH POSKYTOVANÝCH V SOUVISLOSTI S KONÁNÍM 44. EVROPSKÉ REGIONÁLNÍ KONFERENCE Česká republika (dále

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ 1062 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 26 Vertragstext tschechisch (Normativer Teil) 1 von 61 RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

Tematické okruhy. ke státní zkoušce pro magisterský studijní obor. Mezinárodní rozvojová studia

Tematické okruhy. ke státní zkoušce pro magisterský studijní obor. Mezinárodní rozvojová studia Tematické okruhy ke státní zkoušce pro magisterský studijní obor Mezinárodní rozvojová studia 2008 1 Geografie a regionální rozvoj (KGG/SZZRR) 1. Hydrologické podmínky a faktory rozvoje (zásoby vody na

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Schváleno usnesení vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332, ve znění usnesení vlády ze

Více

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv I. PŘEDMĚT 1. Podpora ochránců lidských práv je již dlouho nedílnou součástí vnější politiky Evropské unie v oblasti lidských

Více

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉ RADĚ A RADĚ

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉ RADĚ A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.12.2016 COM(2016) 960 final ANNEX 1 PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉ RADĚ A RADĚ Druhá zpráva o pokroku: první výsledky rámce pro partnerství se třetími

Více

Světová zdravotnická organizace World Health Organization (WHO)

Světová zdravotnická organizace World Health Organization (WHO) Světová zdravotnická organizace World Health Organization (WHO) V roce 1945 na Konferenci OSN její účastníci jednohlasně schválili návrh Brazílie a Číny na vytvoření nezávislé mezinárodní zdravotnické

Více

Historie 12. Otázka číslo: 1. V roce 1956 poskytla Francie nezávislost: Egyptu. Maroku. Tunisku. Nové Kaledonii (je možno více správných odpovědí)

Historie 12. Otázka číslo: 1. V roce 1956 poskytla Francie nezávislost: Egyptu. Maroku. Tunisku. Nové Kaledonii (je možno více správných odpovědí) Historie 12 Otázka číslo: 1 V roce 1956 poskytla Francie nezávislost: Egyptu Maroku Tunisku Nové Kaledonii (je možno více správných odpovědí) Otázka číslo: 2 V roce 1962 si vymohlo Alžírsko nezávislost

Více

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI Česká republika a Spojené státy Americké (Spojené státy) sdílí historii úzkých vztahů mezi našimi

Více

Předmět: Návrh závěrů Rady o zvyšování informovanosti o civilní ochraně - přijetí

Předmět: Návrh závěrů Rady o zvyšování informovanosti o civilní ochraně - přijetí RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 18. května 2009 (19.05) (OR. en) 9976/09 PROCIV 77 JAI 302 COCON 15 RELEX 473 SAN 126 TELECOM 112 COHAFA 28 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: Coreper/Rada

Více

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA Článek 1 Název a sídlo organizace 1. Název organizace: VIA TEMPORA NOVA, o.s. 2. VIA TEMPORA NOVA má sídlo ve Václavské ulici 1526, Roztoky u Prahy Článek 2

Více

Historie evropské integrace

Historie evropské integrace Historie evropské integrace Myšlenka společné Evropy Zabránit opakování tragédie dvou světových válek Zajištění evropského míru Regenerace zpustošené a zchudlé Evropy po světových válkách Vzájemná spolupráce

Více

Stanovy. Česká asociace rusistů, z.s. Článek I Postavení, sídlo, působnost

Stanovy. Česká asociace rusistů, z.s. Článek I Postavení, sídlo, působnost Česká asociace rusistů, z.s. Stanovy Článek I Postavení, sídlo, působnost 1. Spolek má název Česká asociace rusistů, z.s., zkratka ČAR. 2. Česká asociace rusistů je dobrovolnou, nezávislou zájmovou organizací

Více

Návrh. Senátu Parlamentu České republiky

Návrh. Senátu Parlamentu České republiky 303 10. funkční období 303 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o přístupu Černé Hory k Severoatlantické smlouvě 2016 Návrh U S N E S

Více

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Země Měnový kód Měna Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35 Albánie EUR euro 35 Alžírsko EUR euro 35 Andorra EUR euro 40 Angola USD americký

Více

SSOS_ON_3.17 Mezinárodní organizace a vztahy

SSOS_ON_3.17 Mezinárodní organizace a vztahy Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ON_3.17

Více

Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích

Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =?

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =? STUDENÁ VÁLKA V EVROPĚ STUDENÁ VÁLKA Studená válka = období napětí mezi SSSR a USA, kdy hrozilo vypuknutí třetí světové války (od blokády Berlína do r. 1989). 1949 SSSR vyrobil první atomovou bombu, později

Více

Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE)

Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE) Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE) MEZINÁRODNÍ FEDERACE PREZENTACE 8.0. Cíl prezentace Přiblížit strukturu a poslání Mezinárodní

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Jak učit o změně klimatu?

Jak učit o změně klimatu? Jak učit o změně klimatu? Tato prezentace vznikla v rámci vzdělávacího projektu Jak učit o změnách klimatu? Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 29.11.1991 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1993 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 483 Z Á K O N České národní rady ze

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/1. Pozměňovací návrh. Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas za skupinu S&D

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/1. Pozměňovací návrh. Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas za skupinu S&D 27.4.2015 B8-0360/1 1 Bod odůvodnění C a (nový) Ca. vzhledem k tomu, že téma milánského Expa 2015, které je zaměřeno především na potraviny, zahrnuje rovněž rybolov, jenž stejně jako zemědělství s problematikou

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS humanita a válka?? 2 humanita a válka?? Ano: mezinárodní humanitární právo Mezinárodní Červený kříž 3 Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost

Více

145/1988 Sb. VYHLÁŠKA. ministra zahraničních věcí

145/1988 Sb. VYHLÁŠKA. ministra zahraničních věcí 145/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí ze dne 18. srpna 1988 o Úmluvě o závodních zdravotních službách (č. 161) Dne 26. června 1985 byla na 71. zasedání generální konference Mezinárodní organizace

Více

Stanovy. Základní ustanovení

Stanovy. Základní ustanovení Stanovy Občanské sdružení Asociace pro mediální pedagogiku je dobrovolné společenství občanů, sdružující vědecké pracovníky, učitele a jiné osoby se zájmem o mediální pedagogiku a disciplíny hraniční a

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Parlament České republiky SENÁT

Parlament České republiky SENÁT Parlament České republiky SENÁT 2010 1221 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Austrálie o leteckých

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Úmluvy Organizace spojených národů o transparentnosti v rozhodčím řízení mezi investorem a státem

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 24. srpna 2016 v 10:00 h V Praze 15. srpna 2016 Čj. 2258/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA Smlouva o fungování Evropské

Více

HLAD VE SVĚTĚ BLAHOBYTU

HLAD VE SVĚTĚ BLAHOBYTU Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Globální problémy světa III. ročník HLAD VE SVĚTĚ BLAHOBYTU Petra Dukátová 3.B 5.10.2015 Hlad ve světě blahobytu 1. Úvod Hlad a zároveň chudoba se stali jedním z

Více

Stanovy občanského sdružení Plchovánek

Stanovy občanského sdružení Plchovánek Stanovy občanského sdružení Plchovánek Článek 1. Poslání sdružení a) Občanské sdružení Plchovánek (dále jen OS Plchovánek ) vzniká na základě potřeby obyvatel obce Plch rozvíjet kulturní a společenský

Více

Zdravotnické zabezpečení příslušníků mírových misí OSN. plk. MUDr. Petr Král Odbor vojenského zdravotnictví Sekce podpory Ministerstva obrany

Zdravotnické zabezpečení příslušníků mírových misí OSN. plk. MUDr. Petr Král Odbor vojenského zdravotnictví Sekce podpory Ministerstva obrany Zdravotnické zabezpečení příslušníků mírových misí OSN plk. MUDr. Petr Král Odbor vojenského zdravotnictví Sekce podpory Ministerstva obrany Osnova Úvod Mírové mise OSN Zdravotnické zabezpečení misí OSN

Více

KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA LOUNY. Stanovy. Adresa: Poděbradova 661, 440 01 Louny IČO: 64018130 Založen: 4.3.1992. Zpracováno Radou Klubu rodičů

KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA LOUNY. Stanovy. Adresa: Poděbradova 661, 440 01 Louny IČO: 64018130 Založen: 4.3.1992. Zpracováno Radou Klubu rodičů KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA LOUNY Stanovy Adresa: Poděbradova 661, 440 01 Louny IČO: 64018130 Založen: 4.3.1992 Zpracováno Radou Klubu rodičů 2011 I. Základní ustanovení 1. Klub rodičů a přátel gymnázia

Více

Kapitoly z dějin OBSAH DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA. Globální charakter válečného konfliktu. Diplomatické akce během války. Angloamerické spojenectví

Kapitoly z dějin OBSAH DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA. Globální charakter válečného konfliktu. Diplomatické akce během války. Angloamerické spojenectví Kapitoly z dějin OBSAH DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Globální charakter válečného konfliktu Diplomatické akce během války Angloamerické spojenectví Formování antihitlerovské koalice Teheránská konference Postavení

Více

Jiří Tvrdý Finanční analytický útvar Ministerstvo financí 10. dubna 2013

Jiří Tvrdý Finanční analytický útvar Ministerstvo financí 10. dubna 2013 Povinnosti NNO vyplývající ze zákona proti praní peněz Jiří Tvrdý Finanční analytický útvar Ministerstvo financí 10. dubna 2013 Škody z trestné činnosti svět 1 500 000 000 000 až 6 500 000 000 000 USD/rok

Více

REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999

REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999 REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999 Rada bezpečnosti s ohledem na zásady a cíle Charty OSN, včetně primární zodpovědnosti Rady bezpečnosti za udržení mezinárodního míru a bezpečnosti

Více

Stanovy občanského sdružení Gospel Train

Stanovy občanského sdružení Gospel Train Stanovy občanského sdružení Gospel Train 1. Název sdružení: Gospel Train Čl. 1 Název a sídlo 2. Sídlo sdružení: Polívkova 12, 158 00 Praha 5 - Jinonice Čl. 2 Charakter sdružení Sdružení je dobrovolným,

Více

Smlouvy Evropské unie

Smlouvy Evropské unie Smlouvy Evropské unie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_04_16 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: PaedDr.

Více

Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen Rada ) je stálým poradním orgánem vlády ČR v oblasti

Více

Distribuce: Veřejné 19. června 2008

Distribuce: Veřejné 19. června 2008 Organizace spojených národů S/RES/1820 (2008) Rada bezpečnosti Distribuce: Veřejné 19. června 2008 Usnesení 1820 (2008) Přijato Radou bezpečnosti na jejím 5916. zasedání, 19. června 2008 Rada bezpečnosti,

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozvoj 21. 4. 2010 2009/2217(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13 Charles Goerens (PE439.073v01-00) k nové strategii v Afghánistánu (2009/2217(INI)) AM\813767.doc PE441.045v01-00

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y Čj.: 2270/04 V Praze dne 10. srpna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v úterý 17. srpna 2004 v 10.00 hod. v zasedací síni Úřadu vlády, Praha1,

Více

Úmluva MOP č.150 o správě práce: úkoly, oprávnění a organizace

Úmluva MOP č.150 o správě práce: úkoly, oprávnění a organizace Úmluva MOP č.150 o správě práce: úkoly, oprávnění a organizace Generální konference Mezinárodní organizace práce, která byla svolána správní radou Mezinárodního úřadu práce do Ženevy a tam se sešla dne

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

Udržitelné rozvojové cíle a EU

Udržitelné rozvojové cíle a EU Evropský hospodářský a sociální výbor Udržitelné rozvojové cíle a EU Kulatý stůl o infrastruktuře a industrializaci v rámci Evropského roku rozvoje 2015 dne 16. 3. 2015, Praha Ivan Voleš Udržitelné cíle

Více

5126/15 in/js/mvi 1 DGB 3A LIMITE CS

5126/15 in/js/mvi 1 DGB 3A LIMITE CS Rada Evropské unie Brusel 12. ledna 2015 (22.01) (OR. en) 5126/15 LIMITE SOC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 POZNÁMKA Odesílatel: Předsednictví Příjemce: Pracovní skupina pro sociální otázky Dne: 23. ledna 2015

Více

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy Petr Kolář Hodnoty a cíle Evropské unie Hodnoty EU Dnes čl. 6 SEU: Svoboda, Demokracie, Dodržování lidských práv a základních svobod, Právní stát Nově (převzato

Více

VY_32_INOVACE_OV89LE_14_01_20. Mgr.Eva Lepší. Občanská výchova. 9.roč. Mezinárodní organizace. prezentace spojená s interaktivitou.

VY_32_INOVACE_OV89LE_14_01_20. Mgr.Eva Lepší. Občanská výchova. 9.roč. Mezinárodní organizace. prezentace spojená s interaktivitou. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací materiál

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 29. března 2017 v 10:00 h V Praze 22. března 2017 Čj. 2220/17 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

Stanovy Akademie nadání o. s.

Stanovy Akademie nadání o. s. Stanovy Akademie nadání o. s. Preambule Sdružení se zakládá z iniciativy rodičů a profesionálů pracujících s nadanými dětmi a jejich rodinami. Sdružení je organizačně i jinak nezávislé na státních orgánech,

Více

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci.

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. června 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 POZNÁMKA Odesílatel: Rada pro hospodářské a finanční

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky v roce 2014

Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky v roce 2014 Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky v roce 2014 Zahraniční rozvojová spolupráce (ZRS) je důležitou součástí zahraniční politiky České republiky, která přispívá k odstraňování chudoby v kontextu

Více

Soutěže od Kvida Polívky

Soutěže od Kvida Polívky Soutěže od Kvida Polívky Velká Británie Celý název: Spojené království Velké Británie a Severního Irska Hlavní město: Londýn Rozloha: 243 610 km² (77. největší země na světě) Nejvyšší bod: Ben Nevis (1343

Více

Asociace studentů fyzioterapie z.s. Čl. 2 Statut asociace. Čl. 3 Účel asociace. studentů a rozšířit všeobecné povědomí o oboru fyzioterapie.

Asociace studentů fyzioterapie z.s. Čl. 2 Statut asociace. Čl. 3 Účel asociace. studentů a rozšířit všeobecné povědomí o oboru fyzioterapie. Stanovy spolku Asociace studentů fyzioterapie z.s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Asociace studentů fyzioterapie z.s. (dále jen asociace ). Sídlo: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol Čl. 2 Statut asociace

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZÁŽEH - ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL A HARMONIE, O. S.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZÁŽEH - ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL A HARMONIE, O. S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZÁŽEH - ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL A HARMONIE, O. S. Čl. 1. Název a sídlo Název: ZÁŽEH - zdravý životní styl a harmonie, o. s. Sídlo: Frýdek-Místek, Pavlíkova 277, 738 01 Čl. 2. Statut

Více

Udržitelná města a obce pro rozvoj Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce

Udržitelná města a obce pro rozvoj Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce Udržitelná města a obce pro rozvoj Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce Co je humanitární pomoc? Definice humanitární pomoci Souhrn činností, jejichž cílem je zamezit ztrátám na životech a újmě na

Více