VŠE CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT O SPOJENÝCH NÁRODECH PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠE CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT O SPOJENÝCH NÁRODECH PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL"

Transkript

1 VŠE CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT O SPOJENÝCH NÁRODECH PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL

2 Vše co jste chtěli vědět o Spojených národech PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL Organizace spojených národů Odbor pro poskytování informací veřejnosti (DPI) New York, 2008 České vydání: Informační centrm OSN v Praze (www.osn.cz) Praha, 2010 ISBN An introdction to the United Nations i

3 Texty v této pblikaci nejso chráněny atorskými právy a moho být volně šířeny. Jako zdroj msí být vedena Organizace spojených národů. Fotografie: UN Photo (není-li vedeno jinak) Vydalo Informační centrm OSN v Praze, 2010

4 Obsah 1 Základní informace o OSN Systém OSN Mír a bezpečnost Rozvojové cíle tisíciletí Lidská práva Otázky a odpovědi iii

5 2 Everything Abot the United Nations

6

7 1 Základní informace o OSN Organizace spojených národů má čtyři hlavní cíle: držování mezinárodního mír a bezpečnosti; podpora přátelských vztahů mezi národy; rozvoj spolpráce při řešení mezinárodních problémů, podpora lidských práv a koordinace činnosti jednotlivých států. Na dosažení těchto cílů se podílí více než 30 organizací, které jso známé jako systém OSN. Organizace spojených národů není světová vláda, ani nevytváří zákony. Poskytje pomoc při řešení mezinárodních konfliktů a problémů, které se týkají celého světa. Všechny členské státy bez rozdíl mají v OSN svůj hlas a právo spolrozhodovat. Činnost OSN je zaměřena na prosazování respekt k lidským právům, na snižování chdoby, potírání nemocí, ochran životního prostředí, na boj proti obchod s drogami a terorism. OSN v celém světě podporje zvyšování prodkce potravin, pomáhá prchlíkům, podporje opatření proti šíření nemoci AIDS a podílí se na odstraňování nášlapných min.

8 Základní informace o OSN Co je Organizace spojených národů? Organizace spojených národů sdržje nezávislé státy s cílem dosáhnot mír, bezpečnosti a pokrok na celém světě. Založilo ji 51 zemí dne 24. října Sočasný počet členských států je 192. Žádný stát z OSN nikdy nebyl vyločen. Indonésie dočasně vystopila v roce 1965 kvůli spor s Malajsií. Následjící rok ale opět do OSN vstopila. Bdova sídla OSN V New York. Je OSN něco jako světová vláda? Ne. Státy reprezentjí jejich vlády. OSN je představitelem všech svých členů a dělá jen to, co oni rozhodno. Existje sobor pravidel a zásad, jimiž se řídí práce OSN? Ano, je to Charta OSN. Charta je sobor pravidel, která vysvětljí práva a povinnosti všech členských států a rčjí, co je třeba dělat, aby dosáhly cílů, jež si stanovily. Při vstp do OSN přijímá stát cíle a pravidla stanovené v Chartě. : Za jakých okolností OSN vznikla? Myšlenka Spojených národů vznikla za 2. světové války ( ). Představitelé států, jež společně silovaly o končení války, cítili, že je naléhavě ntné vytvořit mechanisms, který pomůže nastolit mír a zabrání dalším válkám. Shodli se, že něco takového bde možné, jen pokd bdo všechny národy spolpracovat v mezinárodní organizaci. A to se měla stát Organizace spojených národů. Čtyři hlavní cíle OSN: Udržovat mír ve světě; Rozvíjet přátelské vztahy mezi národy; Spolpracovat na zlepšování životních podmínek chdých, odstraňování hlad, nemocí a negramotnosti, a při podpoře respekt k právům a svobodě drhých; Působit jako platforma pomáhající státům v dosahování těchto cílů. Základní informace o OSN 3

9 Jak vznikl název Spojené národy? Název Spojené národy navrhl prezident Spojených států Franklin D. Roosevelt. Poprvé byl název oficiálně požit v roce 1942, když zástpci 26 států podepsali Deklaraci Spojených národů. Na stavjící konferenci OSN v San Francisk se účastníci dohodli na názv Spojené národy, aby tak ctili památk prezidenta Roosevelta, který zemřel několik týdnů před podpisem Charty. Bylo to poprvé, co vznikla taková organizace? Podobná organizace Společnost národů byla založena v roce 1919, po skončení 1. světové války. Jejím hlavním cílem bylo držet ve světě mír. Do organizace však nevstopily všechny státy, mj. ani USA. Další státy z ní později vystopily a organizace tak byla často neakceschopná. Přes svůj neúspěch podnítila Společnost národů sen o vytvoření celosvětové organizace. FAKTA Sídlo OSN na místě původních jatek Na prvním zasedání v Londýně v roce 1946 přijalo Valné shromáždění rozhodntí, že hlavní sídlo OSN bde v New York. Ještě předtím byla ve hře i města Filadelfie, Boston a San Francisko. Pro New York nakonec rozhodl finanční dar ve výši 8,5 milion dolarů, který na poslední chvíli nabídl John D. Rockefeller jr. Město New York posléze darovalo další majetek. Místo, vybrané pro sídlo OSN, byla zchátralá čtvrť, v níž byla jatka, drážní depo a další komerční bdovy. 24. října 1949 položil první generální tajemník OSN Trygve Lie základní kámen 39patrové bdovy. 21. srpna 1950 se zaměstnanci sekretariát začali stěhovat do nových kanceláří. V sočasné době prochází bdova OSN celkovo rekonstrkcí, která má být dokončena v roce Vlevo nahoře - místo vybrané pro sídlo OSN Nahoře - dnešní podoba bdovy OSN : Kom sídlo OSN patří? Sídlo OSN je mezinárodní území. To znamená, že pozemek, na kterém bdova stojí, nepatří jen Spojeným státům jako hostitelské zemi, ale všem členským státům organizace. OSN má svo vlajk a bezpečnostní agentr, která bdov střeží. Má také svo pošt a vydává známky. Požívat se moho jen pro pošt odesílano ze sídla organizace v New York, ve Vídni a Ženevě. 4 Everything Vše Abot o Spojených the United národech Nations

10 Kdo OSN financje? Všichni členové, tedy 192 států. Žádný jiný zdroj příjmů OSN nemá. Hospodaří se dvěma rozpočty: Řádný rozpočet pokrývá činnost centrály v New York a detašovaných pracovišť ve světě. Z rozpočt na mírové operace se platí mise v konfliktních oblastech světa. Příspěvky do obo rozpočtů OSN jso povinné. Členské státy přispívají podle dohodnté stpnice. Ta vychází ze schopnosti země přispívat, z výše národního důchod a z počt obyvatel. Vyplatí se OSN? Běžný rozpočet OSN schvalje Valné shromáždění vždy na dva roky. V letech to bylo 4,17 miliardy amerických dolarů. Přibližně stejno částk tratí například Američané každoročně za květiny. Rozpočet na mírové operace činil 6,8 miliardy dolarů ( ). To je 0,5 % globálních výdajů na zbrojení, jejichž výše za rok 2007 byla odhadována na 800 miliard dolarů. Taková částka by zaplatila provoz celého systém OSN na více než 65 let. Udržování mír je mnohem levnější než války. Peníze, které za to platíme, jso rozhodně dobře vynaložené! OSN financjí členské státy. Největší přispěvatelé (2008): Cesta ke vznik OSN: chronologie září 1939 Takto vypadala Varšava jen několik týdnů po vypkntí 2. světové války. Velko část Evropy proměnila válka v trosky. 14. srpna 1941 Prezident Roosevelt a premiér Chrchill se setkali na palbě bitevní lodi v Atlantském oceán. Přijali Atlantsko chart, která nastínila plán dosažení světového mír. Stát procent rozpočt miliony dolarů Spojené státy 22,00 453,3 Japonsko 16,62 342,5 Německo 8,57 176,7 Velká Británie 6,64 136,8 Francie 6,30 129,8 Itálie 5,07 104,6 Kanada 2,97 61,3 Španělsko 2,96 61,1 Čína 2,66 54,9 Mexiko 2,25 46,5 1. ledna 1942 Na Nový rok 1942 podepsali ve Washington zástpci 26 států Deklaraci Spojených národů. 30. října 1943 Představitelé Číny, Sovětského svaz, USA a Velké Britániepodepsali Moskevsko deklaraci a dohodli se na stavení organizace národů, která bde dohlížet na dodržování mír ihned po skončení války. Základní informace o OSN 5

11 léto a podzim 1944 Nejvyšší představitelé Číny, USA a Velké Británie se sešli ve washingtonském Dmbarton Oaks a dohodli se na cílech a zásadách činnosti bdocích Spojených národů. 11. února 1945 Nejvyšší představitelé USA, Velké Británie a Sovětského svaz Roosevelt, Chrchill a Stalin po konferenci na Jaltě deklarovali rozhodntí stavit Organizaci spojených národů. Dohodli se také na systém hlasování v Radě bezpečnosti. 26. června 1945 Představitelé 50 států jednomyslně přijali Chart OSN na konferenci v San Francisk. 24. října 1945 Chart podepsala a ratifikovala většina států včetně pěti stálých členů Rady bezpečnosti (Čína, Francie, Sovětský svaz, USA a Velká Británie). Vznikla Organizace spojených národů a 24. říjen se stal symbolicky Dnem Spojených národů. : Více na: (fotografie) Rozpočet na mírové operace Největší přispěvatelé (2007): 1. Spojené státy (20 %), 2. Japonsko (17 %), 3. Německo (9 %), 4. Velká Británie (8 %), 5. Francie (7 %), 6. Itálie (5 %), 7. Čína (3 %), 8. Kanada (3 %), 9. Španělsko (3%), a 10. Korejská repblika (2 %). Deset největších přispěvatelů vojenského Deset největších přispěvatelů vojenského a policejního personál do misí OSN a policejního personál do misí OSN (2007) Francie (2007) Francie Nigérie Nigérie Itálie Itálie Urgay Urgay Ghana Ghana Jordánsko 3 Jordánsko Velká Británie Velká Británie Nepál Nepál Pákistán Pákistán Indie Indie Deset největších přispěvatelů Deset největších přispěvatelů do rozpočt na mírové operace OSN do rozpočt na mírové operace OSN (k 1. ledn 2007) (k 1. ledn 2007) Korejská Korejská Španělsko repblika Španělsko repblika Kanada Kanada3% 2% Čína 3% 3% 2% Čína 3% 3% Itálie 3% Itálie 5% 5% Francie 7% Francie 7% 8% 8% 9% 9% Německo Německo 20% 20% 17% 17% Bangladéš Bangladéš Spojené státy Spojené státy Japonsko Japonsko 6 Everything Vše Abot o Spojených the United národech Nations

12 Jak se stát stane členem OSN? Vstopit může každý stát, který přijme závazky obsažené v Chartě OSN. O přijetí rozhodje Valné shromáždění na základě doporčení Rady bezpečnosti. Jaká je strktra OSN? Spojené národy mají šest hlavních orgánů: 1. Valné shromáždění 2. Rada bezpečnosti 3. Ekonomická a sociální rada 4. Porčenská rada 5. Mezinárodní sodní dvůr 6. Sekretariát Všechny tyto orgány sídlí v centrále OSN v New York, s výjimko Mezinárodního sodního dvora. Ten má sídlo v nizozemském Haag. OSN má 15 specializovaných agentr, které úzce spolpracjí v rámci systém OSN, ale působí atonomně. Jejich činnost pokrývá široké spektrm oblastí jako je zdraví, zemědělství, telekomnikace nebo meteorologie. Dále má OSN celkem 24 programů, fondů a dalších institcí, zodpovědných za škál dalších oborů. Všechny tyto institce tvoří dohromady systém OSN : Kdo jso stálí pozorovatelé? Některé státy nejso členy OSN, ale vstopily do některé ze specializovaných agentr. Moho proto požádat o stats stálého pozorovatele. Tato praxe je zvyklostí, která není popsána v Chartě OSN. Stálí pozorovatelé mají volný přístp na většin zasedání i k příslšným dokmentům. Patří mezi ně i některé mezinárodní organizace. 5 6 Základní informace o OSN 7

13 Jaké jso oficiální jazyky OSN? Oficiálními jazyky OSN jso angličtina, arabština, čínština, francozština, rština a španělština. Pracovními jazyky Sekretariát OSN jso angličtina a francozština. Delegáti moho v OSN mlvit kterýmkoliv z oficiálních jazyků, projevy jso simltánně tlmočeny do ostatních. Většina dokmentů OSN je vydávána ve všech šesti oficiálních jazycích. Delegáti států moho činit prohlášení i v jiném jazyce. V takovém případě msí zabezpečit tlmočení svého projev, nebo jej dát k dispozici písemně v jednom z oficiálních jazyků. Původně byly jako pracovní jazyky OSN rčeny angličtina a francozština. Později k nim přibyla arabština, čínština, rština a španělština jako pracovní jazyky Valného shromáždění a Ekonomické a sociální rady. Angličtina, čínština, francozština, rština a španělština jso pracovními jazyky Rady bezpečnosti. Dětský fond OSN (UNICEF) spořádal setkání stovek dětí se zaměstnanci OSN. Cílem bylo překonat světový rekord v počt žáků na vyčovací hodině. Při ní se např. mlvilo o význam a ntnosti vzdělání pro dívky. 8 Everything Vše Abot o Spojených the United národech Nations

14 Jakým způsobem získá nový stát nebo vláda znání Organizace spojených národů? Uznání nového stát nebo vlády je akt, který příslší jen ostatním státům a vládám. Zpravidla tak dávají najevo připravenost navázat diplomatické vztahy. OSN není ani stát, ani vláda a nemá tedy žádno pravomoc znávat nové státy. Jako organizace nezávislých států může nový stát přijmot za člena. Za členy organizace moho být přijaty všechny mírmilovné státy, které přijmo závazky obsažené v Chartě a jso způsobilé a ochotné tyto závazky plnit. Státy se členy OSN stávají rozhodntím Valného shromáždění, jemž ale předchází doporčení Rady bezpečnosti. Přijímání probíhá zhrba takto: 1. Stát podá prostřednictvím generálního tajemníka přihlášk a dopis s formálním prohlášením, že přijímá závazky podle Charty OSN. 2. Rada bezpečnosti dostane přihlášk k projednání. Doporčení stát k přijetí msí být schváleno devíti hlasy z 15. Proti však nesmí být žádný ze stálých členů (Čína, Francie, Rsko, USA a Velká Británie). 3. Pokd Rada bezpečnosti přijetí doporčí, předloží rozhodntí Valném shromáždění. Tam je pak zapotřebí dvotřetinové většiny hlasů. 4. Členství vstpje v platnost dnem přijetí příslšné rezolce. Na každém zasedání projednává Valné shromáždění otázk pověřovacích listin představitelů všech členských států. Jedná se především o otázk, zda je příslšný představitel vybaven pověřením legitimní vlády. : 51 členů v roce členů v roce 2010 Základní An introdction informace to the o OSN United Nations 9

15 Kvíz 1. Ve kterém roce byla založena Organizace spojených národů? 2. Kolik má OSN členů? 3. Které jso oficiální jazyky OSN? 4. Kdo je atorem názv Spojené národy? 5. Kolik je hlavních orgánů OSN? 6. Co byla Společnost národů? 7. Vystopila někdy nějaká země z OSN? 8. Jak se jmenje seznam pravidel, kterými se OSN řídí? 9. Jmenjte jeden z hlavních cílů OSN. 10. Kdy a kde byla podepsána Deklarace Spojených národů? Vlajka OSN má modrý podklad s bílým emblémem prostřed. Emblém tvoří mapa světa ovintá olivovými ratolestmi, které symbolizjí mír. 10 Vše o Spojených národech

16 2 Systém OSN OSN podporovala úsilí států o končení kolonizace, jež vedlo k dosažení nezávislosti více než 80 národů. Systém OSN je významným obchodním partnerem v oblasti nákp zboží a slžeb. Ročně zavře kontrakty v hodnotě více než 6,4 miliardy amerických dolarů. UNICEF nakpje polovin všech očkovacích látek, které se ve světě vyrábějí. Hmanitární agentry OSN poskytjí po celém světě pomoc a ochran více než 23 milionům prchlíků a lidí, kteří byli nceni opstit své domovy. Systém OSN definje technické standardy pro telekomnikace, letectví, námořní doprav a poštovní slžby. Umožňje tak provádění mezinárodních transakcí. Očkovací kampaně OSN proti dětským nemocem přispěly k vymýcení neštovic a snížení výskyt dětské obrny o 99 procent. Světový potravinový program (WFP), organizace OSN pro potravinovo pomoc, přepravje každoročně přes 5 milionů tn potravin. Zajišťje tak základní strav pro zhrba 113 milionů hladovějících lidí v 80 zemích.

17

18 Systém OSN Charta OSN zřizje šest hlavních orgánů Organizace spojených národů. Valné shromáždění Všichni členové OSN v sočasnosti 192 jso zastopeni ve Valném shromáždění. Každý stát, bohatý nebo chdý, velký i malý, má jeden rozhodovací hlas. O důležitých otázkách, mezi něž patří problematika bezpečnosti ve světě, přijímání nových členů nebo rozpočet organizace, rozhodje dvotřetinová většina hlasů. O dalších prostá většina. Řádné výroční zasedání Valného shromáždění začíná vždy v září a pokračje během celého rok. Na jeho začátk probíhá tzv. všeobecná rozprava. Na ní zpravidla nejvyšší představitelé států nebo ministři vlád prezentjí názory své země na důležitá mezinárodně-politická témata. V zeleno-zlatém jednacím sále Valného shromáždění zasedá 192 států. Každá delegace má k dispozici 6 křesel. Na galerii jso místa pro média a veřejnost. Celkem má Valné shromáždění míst. V čele Valného shromáždění stojí předseda, který je volen na roční období. V letech 2002 a 2003 fnkci šéfa Valného shromáždění vykonával někdejší ministr zahraničních věcí a místopředseda Vlády České repbliky Jan Kavan. Předseda 65. zasedání Valného shromáždění, bývalý švýcarský prezident Joseph Deiss. Fnkce Projednává a dává doporčení týkající se jakékoliv záležitosti, s výjimko těch, které příslší Radě bezpečnosti; Disktje o otázkách ozbrojených konfliktů a zbrojení; Hledá cesty a způsoby, jak zlepšit sitaci dětí, mladých lidí, žen a dalších zranitelných skpin; Debatje o otázkách držitelného rozvoje a lidských práv; Rozhodje o výši a vyžití příspěvků jednotlivých členských států do rozpočt OSN. Systém OSN 13

19 Hlavní výbory Většina disksí Valného shromáždění se odehrává v jeho šesti hlavních výborech: První výbor (Výbor pro odzbrojení a mezinárodní bezpečnost) Drhý výbor (Hospodářský a finanční výbor) Třetí výbor (Sociální, hmanitární a kltrní výbor) Čtvrtý výbor (Zvláštní výbor pro politické otázky a otázky dekolonizace) Pátý výbor (Administrativní a rozpočtový výbor) Šestý výbor (Právní výbor) Jeden stát, jeden hlas. Ve Valném shromáždění disponje každý stát jedním hlasem. Týká se to všech bez rozdíl. Čína má například více než miliard obyvatel a ve Valném shromáždění jeden hlas. Pala má jen 17 tisíc obyvatel a stejně jako Čína jeden hlas. Z činnosti Valného shromáždění V roce 2006 se členské státy OSN dohodly na reformě způsob práce Valného shromáždění. Cílem je rychlit rozhodování, zvýšit efektivit a posílit postavení předsedy. V roce 2006 schválilo Valné shromáždění zřízení nového orgán OSN Rady pro lidská práva. Ta nahradila často kritizovano Komisi pro lidská práva. Rada začala pracovat 19. června 2006 v Ženevě. Je přidrženým orgánem Valného shromáždění. Období let bylo Valným shromážděním rčeno za dekád snížení výskyt malárie v rozvojových zemích, zejména v Africe. Podle odhadů zemře na malárii každý rok až 2,7 milion lidí. 90 % těchto úmrtí připadá na Afrik a nejzranitelnější jso děti do pěti let. Malárie zabíjí každý den více než tři tisíce afrických dětí. Na smmit OSN v roce 2000 přijaly státy Deklaraci tisíciletí, která definje tzv. Rozvojové cíle tisíciletí. Jedná se o dosd nejrozsáhlejší a nejkonkrétnější globální plán na výrazné zlepšení životních podmínek nejchdších obyvatel světa. : 14 Vše o Spojených národech

20 Rada bezpečnosti Valné shromáždění debatje o jakémkoliv témat celosvětového význam, Rada bezpečnosti zodpovídá především za oblast bezpečnosti. Členství Rada bezpečnosti má patnáct členů, z toho pět stálých: Čína, Francie, Rsko, Spojené státy a Velká Británie. Zbývajících deset nestálých členů volí Valné shromáždění na dvoleté období. Jejich výběr je založen na princip rovnoměrného geografického zastopení, aby své představitele měly v Radě bezpečnosti všechny kontinenty. Jednací sál Rady bezpečnosti. Jeho spořádání a výzdoba jso darem Norska. Fnkce Projednává všechny sitace, které by mohly vést ke vznik mezinárodního konflikt; Navrhje metody a podmínky smír; Doporčje opatření proti hrozbám nebo akt agrese; Doporčje Valném shromáždění kandidáta na post generálního tajemníka OSN. Zasedání Rada bezpečnosti narozdíl od Valného shromáždění nezasedá pravidelně. Její zasedání moho být svolána kdykoliv i ve velmi krátké lhůtě. Členové se střídají v předsednictví po měsíci. K přijetí rezolce msí devět členů hlasovat pro. Pokd však i jediný z pěti stálých členů hlasje proti, rezolce schválena není. Tento princip je znám také jako právo veta. Generální tajemník OSN Ban Ki-moon v sále Rady bezpečnosti. Z činnosti Rady bezpečnosti V červenci 2007 přijala jednomyslně rozhodntí o rozmístění společné mise OSN a Africké nie (AU) v Dárfúr (UNAMID) o síle 26 tisíc vojáků a policistů. Cílem mise je potlačit násilí v západní oblasti Súdán Dárfúr, kde během bojů mezi provládními milicemi a povstaleckými skpinami zahynlo od rok 2003 ž více než 250 tisíc lidí. Rada stavila dva mezinárodní sodní tribnály ke stíhání zločinů proti lidskosti v bývalé Jgoslávii a ve Rwandě. Po teroristických útocích na USA 11. září 2001 zřídila Protiteroristický výbor, který má státům pomáhat v boji proti terorism. Systém OSN 15

21 Je spravedlivé, že poze pět mocností má právo veta? Na konci 2. světové války měly Čína, Francie, Rsko (původně SSSR), Spojené státy a Velká Británie rozhodjící vliv na založení Organizace spojených národů. Zakladatelé Charty OSN se domnívali, že i v bdocn bdo hrát důležito úloh při držování světového mír a bezpečnosti. Proto dostala tzv. velká pětka zvláštní hlasovací pravomoc, známo jako právo veta. Ekonomická a sociální rada (ecosoc) Ekonomická a sociální rada je fórm rčené k projednávání témat, jako je obchod, doprava, hospodářský rozvoj či sociální otázky. Pomáhá také státům k dosažení dohody o zlepšení vzdělávacích a zdravotních podmínek a podporje dodržování lidských práv a svobod. Fnkce Jednací sál Ekonomické a sociální rady je darem Švédska: jeho interiér navrhl švédský architekt Sven Markelis. Projednává mezinárodní ekonomické a sociální otázky; Prosazje lepší životní úroveň, plno zaměstnanost a ekonomický a sociální pokrok; Podporje řešení mezinárodních ekonomických, sociálních a zdravotnických problémů, zasazje se o posilování mezinárodní spolpráce v kltře a vzdělávání. Členství ECOSOC má 54 členů (států) volených na tříleté období. Při hlasování rozhodje prostá většina, přičemž každý člen má jeden hlas. ECOSOC každoročně pořádá několik krátkých zasedání, na něž zve i zástpce občanské společnosti. Nadto se každý rok schází v červenci na velkém čtyřtýdenním zasedání, které se koná střídavě v New York a Ženevě. 16 Vše o Spojených národech

22 Přidržené orgány ECOSOC má řad přidržených komisí: Komise pro narkotika, sociální rozvoj, otázky poplace a rozvoje, pro postavení žen, Statistická komise, Komise pro prevenci kriminality a trestní spravedlnost, pro trvale držitelný rozvoj, pro věd a technik pro rozvoj a Fórm OSN pro lesnictví. ECOSOC dále řídí pět regionálních komisí: Ekonomicko komisi pro Afrik (ECA), Evrop (ECE), Latinsko Amerik a Karibsko oblast (ECLAC), pro Asii a Tichomoří (ESCAP), a západní Asii (ESCWA). Přehled specializovaných agentr, fondů a programů OSN ECOSOC projednává zprávy několika specializovaných agentr, fondů a programů OSN, z nichž každý je samostatno organizací s vlastními podmínkami členství, rozpočtem a sídlem. UNDP Rozvojový program OSN silje o zpřístpnění znalostí, zkšeností a zdrojů jednotlivým zemím s cílem zlepšit životní úroveň jejich obyvatel. UNDP je zastopen ve 166 zemích, kterým pomáhá řešit problémy týkající se rozvoje společnosti a ekonomiky. UNICEF Dětský fond OSN se zabývá ochrano práv dětí a pomáhá zlepšovat jejich životní podmínky. UNEP Program OSN pro ochran životního prostředí je globálním koordinátorem ekologické politiky, monitorje a hodnotí stav životního prostředí a podporje systémy včasného varování. UNFPA Cílem činnosti Poplačního fond OSN je prosazování práva lidí na zdravý život. Podporje politik plánovaného rodičovství, bezpečného těhotenství a porodů. UNHCR Vysoký komisariát OSN pro prchlíky poskytje právní ochran prchlíkům a hledá dlohodobá řešení jejich problémů vytváří podmínky pro jejich dobrovolný návrat do vlasti nebo k sazení se v jiné zemi. ILO Mezinárodní organizace práce formlje strategie podpory práv pracjících lidí, zlepšování pracovních a životních podmínek a růst pracovních příležitostí. IMF Mezinárodní měnový fond zajišťje stabilit globálního měnového a finančního systém. Poskytje poradenství v ekonomické a finanční oblasti, krátkodobo finanční pomoc a školení. Svo činností podporje ekonomický růst a snižování chdoby. Systém OSN 17

23 FAO Organizace OSN pro výživ a zemědělství silje o odstranění hlad a podvýživy a zlepšení kvality výživy. Pomáhá členským státům zajistit držitelný rozvoj zemědělství. UNESCO Organizace OSN pro výchov, věd a kltr podporje mezinárodní spolpráci a výměn informací v oblasti vzdělávání, vědy, kltry a komnikací. WHO Světová zdravotnická organizace řídí a koordinje mezinárodní činnost v oblasti zdravotní péče. Podporje a koordinje také výzkm prevence nemocí. Světová banka Poskytje půjčky s nízkým úročením, bezúročné úvěry a příspěvky rozvojovým zemím na oblast vzdělání, zdravotnictví, bdování infrastrktry, rozvoj komnikací apod. ICAO IMO ITU Mezinárodní námořní organizace zodpovídá za bezpečno a efektivní lodní doprav a za prevenci znečišťování moří plavidly. Mezinárodní telekomnikační nie spolpracje s vládami států i sokromým sektorem na koordinaci provoz mezinárodních telekomnikačních sítí a slžeb v oblasti širokopásmového internet, nových bezdrátových technologií, letecké a námořní navigace, radioastronomie, satelitní meteorologie, telefonních a faxových slžeb či v oblasti televizního vysílání. Jinými slovy, ITU pomáhá svět komnikovat. UPU Světová poštovní nie zajišťje držitelný rozvoj kvalitních niverzálních, efektivních a dostpných poštovních slžeb, které možňjí komnikaci mezi lidmi na celém světě. WMO Světová meteorologická organizace koordinje celosvětovo vědecko činnost v oblasti výzkm stav zemské atmosféry a její interakce s oceány a klimatem. WIPO Světová organizace dševního vlastnictví zajišťje globální ochran atorských práv. Atorům a vynálezcům zabezpečje znání a odměn za jejich důvtip. IFAD UNIDO 18 Mezinárodní organizace pro civilní letectví zajišťje bezpečný, systematický a držitelný rozvoj mezinárodní letecké přepravy a silje o minimalizaci nepříznivých dopadů globálního civilního letectví na životní prostředí. Mezinárodní fond pro zemědělský rozvoj zajišťje přímé i nepřímé financování programů na podpor ekonomického vzestp chdých obyvatel venkova. Ve venkovských oblastech žije na 800 milionů lidí, jejichž obživa závisí na zemědělství a s ním sovisejících činnostech. Organizace OSN pro průmyslový rozvoj pomáhá státům při posilování rozvojových strategií především v oblasti přístp na trh a dostpnosti financování průmyslového rozvoje. Vše o Spojených národech

24 UNWto org Světová tristická organizace podporje rozvoj zodpovědného a držitelného trism jako prostředk k ekonomickém rozvoji, mezinárodním porozmění, mír, prosperitě a všeobecném respekt k lidským právům a svobodám. Zvláštní pozornost věnje zájmům rozvojových zemí v oblasti trism. UNODC Úřad pro drogy a kriminalit pomáhá státům v boji proti nelegálním drogám, kriminalitě a terorism. Usilje o rozšíření povědomí o problémech drog a zločinnosti a pomáhá státům při tvorbě příslšné legislativy a platňování mezinárodních dohod. UNIFEM Rozvojový fond OSN pro ženy poskytje finanční a technicko pomoc inovativním programům a strategiím, které směřjí k lepším postavení žen ve společnosti. WFP Světový potravinový program je největší hmanitární organizace na světě. Zajišťje potraviny obětem konfliktů a přírodních katastrof, zlepšje kvalit výživy i života nejzranitelnějších lidí v kritických životních sitacích a podporje jejich samostatnost. UHHABITAT Program OSN pro lidská sídla podporje sociálně a environmentálně držitelná města. Porčenská rada Když byla v roce 1945 založena OSN, bylo ve světě jedenáct území převážně v Africe a Tichomoří pod mezinárodním dohledem. Hlavním úkolem porčenského systém OSN byla podpora rozvoje svěřeneckých území a jejich postpný přechod k samosprávě nebo samostatnosti. Jednací sál Porčenské rady darovalo Dánsko interiér navrhli i vyzdobili dánští výtvarníci. Členství Porčenská rada je složena ze stálých členů Rady bezpečnosti (Čína, Francie, Rsko, Spojené státy a Velká Británie). Každý člen má jeden hlas a při hlasování rozhodje prostá většina. Zasedání Když v roce 1994 získalo atonomii poslední svěřenecké území stát Pala (do té doby pod správo Spojených států) pozastavila Porčenská rada po více než půl století svo činnost. Sejde se jen v případě potřeby. Systém OSN 19

25 Dekolonizace FAKTA V roce 1945 žila polovina obyvatel světa v zemích, které byly pod cizí nadvládo. Tyto takzvané kolonie byly rozděleny mezi několik mocností, mezi nimi Velká Británie, Francie a Portgalsko. V průběh proces známého jako dekolonizace pomohla OSN většině kolonií získat nezávislost. V roce 1960 přijalo Valné shromáždění deklaraci vybízející k rychleném osamostatnění všech kolonií. Následjící rok stavilo Zvláštní výbor pro dekolonizaci. Výsledkem dekolonizačního úsilí OSN je 80 nových členských států OSN. V sočasnosti žije na závislých územích jen 1,5 milion lidí. Mezinárodní sodní dvůr Mezinárodní sodní dvůr (ICJ) byl založen v roce 1946 jako jeden z hlavních orgánů OSN. Se svými kazami před něj moho předstopit poze státy, nikoliv jednotlivci. Pokd stát sohlasí s tím, aby se sod zabýval případem, který se ho týká, msí se následně podrobit jeho rozhodntí. S žádostí o právní posození nějaké sitace se na sod moho obrátit i jiné orgány či organizace systém OSN. Do rok 2006 rozhodl Mezinárodní sodní dvůr celkem 92 sporů mezi státy. Patří mezi ně například spory o hranice území, kazy diplomatických vztahů, nevměšování se do vnitřních záležitostí země nebo braní rkojmí. Mezinárodní sodní dvůr v Haag, Nizozemsko oslava 60. výročí založení. Složení Sod sídlí v Paláci mír v Haag (Nizozemsko). Má patnáct sodců, které volí Valné shromáždění a Rada bezpečnosti. Každý sodce msí být z jiné země. Na přijetí rozhodntí se msí shodnot devět sodců. Všechny rozsdky jso konečné a neodvolatelné. Pokd se některý ze států, kterých se kaza týká, nepodrobí rozsdk, může protistrana s kazo předstopit před Rad bezpečnosti. Bdova Mezinárodího sodního dvora od francozského architekta Loise Cordonniera. Jako sídlo Meziárodního sodního dvora sloří od rok Vše o Spojených národech

26 Některá nedávná rozhodntí Mezinárodního sodního dvora Po končení veřejných slyšení v roce 2006 sod rozhodl, že se bde zabývat podnětem Bosny a Hercegoviny, která obvinila Srbsko a Černo Hor z poršování závazků vyplývajících z Úmlvy o zabránění a trestání zločin genocidy; V roce 2004 jednomyslně potvrdil, že zeď, ktero postavil Izrael na okpovaných palestinských územích, je poršením mezinárodního práva. V roce 2002 rozhodl sod hraniční spor mezi Nigérií a Kamernem a sverenit nad hlavním sporným územím, poloostrovem Bakassi, přisodil Kamern. : FAKTA Jaké jso další mezinárodní sody? Mezinárodní sodní dvůr (ICJ) rozhodje spory mezi vládami. Sodním stíháním jednotlivců se nezabývá. Mezinárodní trestní tribnály pro bývalo Jgoslávii a Rwand stíhají jednotlivce obžalované ze spáchání zločinů proti lidskosti, avšak poze na území těchto dvo států. Sekretariát osn V čele sekretariát stojí generální tajemník OSN. Personál tvoří tzv. mezinárodní úředníci. Úkoly, které plní, jso stejně rozmanité, jako témata, jimž se OSN věnje správa mírových operací, rovnávání mezinárodních sporů, mapování sociálních a ekonomických trendů atd. Sekretariát zodpovídá za poskytování slžeb ostatním orgánům OSN. V sídle OSN pracje přes pět tisíc zaměstnanců z celého světa. Kom složí? Sídlo OSN má složit čtyřem hlavním skpinám: delegacím reprezentjícím 192 členských států, z nichž každoročně přijíždí do New York více než 5 tisíc účastníků zasedání Valného shromáždění; zaměstnancům sekretariát (v newyorském sídle OSN jich pracje na pět a půl tisíce); dále má sídlo OSN složit návštěvníkům (v roce 2007 jich byl asi jeden milion); a v neposlední řadě novinářům (se stálo akreditací jich v sídle OSN pracje na dva tisíce, dalších pět tisíc novinářů přijíždí z celého světa během důležitých zasedání). Při OSN jso akreditovány i více než tři tisíce nevládních organizací, z nichž mnohé se účastní některých jednání v sídle OSN. Celkový roční příjem, který OSN přináší měst New York, se odhadje na 3,3 miliardy dolarů. Systém OSN 21

VŠE O OSN HISTORIE, STRUKTURA, FINANCOVÁNÍ

VŠE O OSN HISTORIE, STRUKTURA, FINANCOVÁNÍ VŠE O OSN HISTORIE, STRUKTURA, FINANCOVÁNÍ OSN nebyla založena proto, aby dovedla lidstvo do nebe, ale aby ho zachránila před peklem. Dag Hammarskjöld, 2. generální tajemník OSN (1953 1961) www.un.org

Více

VŠE O OSN SYSTÉM ORGANIZACE

VŠE O OSN SYSTÉM ORGANIZACE VŠE O OSN SYSTÉM ORGANIZACE OSN nebyla založena proto, aby dovedla lidstvo do nebe, ale aby ho zachránila před peklem. Dag Hammarskjöld, 2. generální tajemník OSN (1953 1961) www.un.org www.osn.cz Informační

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2015/2104(INI) 13. 7. 2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2015/2104(INI) 13. 7. 2015 Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro zahraniční věci 2015/2104(INI) 13. 7. 2015 NÁVRH ZPRÁVY o úloze EU v rámci OSN jak lépe dosáhnout cílů EU v zahraniční politice (2015/2104(INI)) Výbor pro zahraniční

Více

Problémy mezinárodní politiky

Problémy mezinárodní politiky Problémy mezinárodní politiky Zahraniční politika jedna z klíčových oblastí působení státu zabezpečuje vztahy s jinými státy, společenstvími států a s mezinárodními organizacemi Cíle zahraniční politiky

Více

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ PRÁVNÍ ASPEKTY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ STÁTU krizová opatření v rámci krizového řízení státu provádějí zpravidla orgány státní správy krizová opatření se zpravidla realizují i prostřednictvím

Více

REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999

REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999 REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999 Rada bezpečnosti s ohledem na zásady a cíle Charty OSN, včetně primární zodpovědnosti Rady bezpečnosti za udržení mezinárodního míru a bezpečnosti

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_348 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Problémové oblasti světa

Problémové oblasti světa Problémové oblasti světa 1 Problémové oblasti Afrika (Alžírsko, Keňa, Mosambik, Súdán, Zimbabwe, Rwanda) Amerika (Kolumbie, Mexiko, Peru) Asie (Afghánistán, Čečensko, Irák, Írán, Kašmír, Timor) Evropa

Více

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv I. PŘEDMĚT 1. Podpora ochránců lidských práv je již dlouho nedílnou součástí vnější politiky Evropské unie v oblasti lidských

Více

Humanitární pomoc České republiky Bc. Zuzana Dietrichová

Humanitární pomoc České republiky Bc. Zuzana Dietrichová Ochrana & Bezpečnost 2014, ročník III., č. 1 (jaro) (2014-2015_A_07), ISSN 1805-5656 Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s. IČ: 22746986, Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5 http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_06_16. Moderní dějiny

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_06_16. Moderní dějiny Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE)

Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE) Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE) MEZINÁRODNÍ FEDERACE PREZENTACE 8.0. Cíl prezentace Přiblížit strukturu a poslání Mezinárodní

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_349 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci

Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci O společnosti Člověk v tísni Společnost Člověk v tísni vznikla jako humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat

Více

Distribuce: Veřejné 19. června 2008

Distribuce: Veřejné 19. června 2008 Organizace spojených národů S/RES/1820 (2008) Rada bezpečnosti Distribuce: Veřejné 19. června 2008 Usnesení 1820 (2008) Přijato Radou bezpečnosti na jejím 5916. zasedání, 19. června 2008 Rada bezpečnosti,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.12.2006 KOM(2006) 800 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY o stanovení opravných koeficientů použitelných od 1. července 2006 na odměny úředníků a smluvních

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

Budoucnost společné zemědělské politiky EU a rozvoje venkova. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

Budoucnost společné zemědělské politiky EU a rozvoje venkova. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz Bdocnost společné zemědělské politiky EU a rozvoje venkova Jan Březina Bdocnost SZP úvod V sočasnosti běží naplno diskse o bdocnosti SZP důležitost lobbying v institcích EU prezident Sarkozy (2010): vyvolám

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL

EUROPE DIRECT BRUNTÁL EUROPE DIRECT BRUNTÁL Evropský rok pro rozvoj 2015 náš svět naše důstojnost naše budoucnost Iniciativa Evropský rok Již od roku 1983 vyhlašuje Evropská unie iniciativu s názvem Evropský rok. Každý ročník

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2.4.2008 KOM(2008) 161 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY o stanovení opravných koeficientů použitelných od 1. července 2007 na odměny úředníků,

Více

Vojenští pozorovatelé a specialisté AČR v mírových misích

Vojenští pozorovatelé a specialisté AČR v mírových misích NA CESTĚ INTEGRACE Vojenští pozorovatelé a specialisté AČR v mírových misích Spolupráce na poli pozorovatelských aktivit v rámci mírových operací v současném pojetí byla zahájena vysláním skupin vojenských

Více

Člověk a společnost 8. NATO NATO. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 8 NATO. Strana: 1

Člověk a společnost 8. NATO NATO. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 8 NATO. Strana: 1 Člověk a společnost 8. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM 8

Více

Stanovy občanského sdružení Gospel Train

Stanovy občanského sdružení Gospel Train Stanovy občanského sdružení Gospel Train 1. Název sdružení: Gospel Train Čl. 1 Název a sídlo 2. Sídlo sdružení: Polívkova 12, 158 00 Praha 5 - Jinonice Čl. 2 Charakter sdružení Sdružení je dobrovolným,

Více

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP 12.2.2014 Úřední věstník Evropské unie L 41/13 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP ze dne 10. února 2014 o Ústavu Evropské unie pro studium bezpečnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI Česká republika a Spojené státy Americké (Spojené státy) sdílí historii úzkých vztahů mezi našimi

Více

Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů (PŘEKLAD)

Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů (PŘEKLAD) 45/2003 Sb.m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. května 2000 byl v New Yorku přijat Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte *) o zapojování dětí

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA GEOGRAFIE Časoprostorová analýza mírových misí OSN v letech 1948-2012 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Petra Kosová Geografie se zaměřením na vzdělávání Vedoucí

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

GLOBALIZACE. 1.vlna globalizace: druhá polovina 19.st. význam průmyslové revoluce a koloniální expanze 2.vlna globalizace: konec 70 let 20.st.

GLOBALIZACE. 1.vlna globalizace: druhá polovina 19.st. význam průmyslové revoluce a koloniální expanze 2.vlna globalizace: konec 70 let 20.st. GLOBALIZACE Globální - celosvětový Globalizace propojení (propojení) světa v jednu velkou společnost Dochází k odstraňování překážek v mezinárodním pohybu: 1)lidí 2)zboží 3)peněz 4)myšlenek 5)informací

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

INFORMACE Interní zpravodaj

INFORMACE Interní zpravodaj Evropský integrační tým ČMKOS INFORMACE Interní zpravodaj č. 16/2009 17. 7. 2009 EVROPSKÁ RADA 18. A 19. ČERVNA 2009 Ze závěrů předsednictví: Kapitola "Institucionální otázky" a její přílohy: - Rozhodnutí

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS humanita a válka?? 2 humanita a válka?? Ano: mezinárodní humanitární právo Mezinárodní Červený kříž 3 Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost

Více

Studijní opora. Téma: Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních organizací

Studijní opora. Téma: Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních organizací Studijní opora Název předmětu: Mezinárodní právo humanitární Zpracoval: Mgr. Ing. Leopold Skoruša, Ph.D. Téma: Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU USNESENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU ze dne 19. prosince 2000 č. 154 k Plánu práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2001 s výhledem na 2. pololetí 2001 B e z p e č n o s t n í

Více

145/1988 Sb. VYHLÁŠKA. ministra zahraničních věcí

145/1988 Sb. VYHLÁŠKA. ministra zahraničních věcí 145/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí ze dne 18. srpna 1988 o Úmluvě o závodních zdravotních službách (č. 161) Dne 26. června 1985 byla na 71. zasedání generální konference Mezinárodní organizace

Více

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 138 o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání, 1973

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 138 o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání, 1973 24/2008 Sb.m.s. Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 138 o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání, 1973 Generální konference Mezinárodní organizace práce, svolaná Správní radou Mezinárodního úřadu práce

Více

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území)

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území) Země 2001 Dovoz 2001 Saldo 2001 2002 Dovoz 2002 Saldo 2002 2003 Dovoz 2003 Saldo 2003 Afghánistán 5 961 4 791 1 170 26 302 1 144 25 158 341% 40 678 3 777 36 901 55% 0,0030% 0,0016% Albánie 418 188 25 910

Více

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ SN 2682/13 ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ GENERÁLNÍ TAJEMNÍK RADY, s ohledem na jednací řád Evropské rady ze dne 1. prosince 2009

Více

Název: Rozvojové problémy

Název: Rozvojové problémy Název: Rozvojové problémy Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 3. (1. ročník vyššího gymnázia)

Více

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 3) Mezinárodní spolupráce v ochraně životního prostředí 2 Ochrana ŽP vyžaduje

Více

Světoví odborníci na humanitární pomoc se sejdou 31. března v Praze

Světoví odborníci na humanitární pomoc se sejdou 31. března v Praze Světoví odborníci na humanitární pomoc se sejdou 31. března v Praze Humanitární pomoc na křižovatce, to je téma 1. Humanitárního kongresu, který pořádají největší české neziskové organizace už v sobotu

Více

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historie migrace do ČR a aktuální výzvy Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historický a evropský kontext migrace Situace po 2. světové válce Evropa se mění v kontinent imigrace 1.období v letech 1950-1973/4

Více

Jiří Tvrdý Finanční analytický útvar Ministerstvo financí 10. dubna 2013

Jiří Tvrdý Finanční analytický útvar Ministerstvo financí 10. dubna 2013 Povinnosti NNO vyplývající ze zákona proti praní peněz Jiří Tvrdý Finanční analytický útvar Ministerstvo financí 10. dubna 2013 Škody z trestné činnosti svět 1 500 000 000 000 až 6 500 000 000 000 USD/rok

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(98)29 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 3 POTÍRÁNÍ RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI SMĚŘUJÍCÍ VŮČI ROMŮM PŘIJATO 6 BŘEZEN

Více

Právo sociálního zabezpečení

Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení Úvod, právní úprava Lidská práva, sociální práva Mezinárodní organizace a jejich dokumenty Evropské právo sociálního zabezpečení JUDr. Martin Šimák, Ph.D. Systém sociálního

Více

Jak učit o změně klimatu?

Jak učit o změně klimatu? Jak učit o změně klimatu? Tato prezentace vznikla v rámci vzdělávacího projektu Jak učit o změnách klimatu? Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a č. xx k usnesení vlády ze dne xx Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády pro informační společnost (dále jen

Více

Mezinárodněprávní režim vzdušného prostoru

Mezinárodněprávní režim vzdušného prostoru JUDr. Václav MASTNÝ Fakulta bezpečnostního managementu Policejní akademie České republiky v Praze Mezinárodněprávní režim vzdušného prostoru Anotace K napsání článku mne vede snaha reagovat na situaci

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 2. stupně ZŠ

Více

Svět po druhé světové válce

Svět po druhé světové válce Svět po druhé světové válce Anotace:prezentace věnující se tématu dekolonizace po druhé světové válce a vzniku nových států. Pracovní list může posloužit jako zápis, nebo jako opakování látky. Dětský diagnostický

Více

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se KOREA Historie 4. stol. př.n.l. první státní útvary středověk Tři říše (sever, střed, jih) 14. století sjednocení pod dynastií Ri (vládla až do r. 1910) 19. století snahy okolních států a USA zmocnit

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ (PŘEKLAD) Preambule Členské státy Rady Evropy a další státy, podepsané níže, majíce za to, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší jednoty jejích členů; majíce na zřeteli

Více

Zasedání OSN: Je možné změnit svět?

Zasedání OSN: Je možné změnit svět? Zasedání OSN: Je možné změnit svět? Cíle aktivity: - Seznámit se s Rozvojovými cíli tisíciletí - Rozvíjet dovednosti vyhledávat a zpracovávat informace z různých zdrojů. - Simulovat jednání OSN Cílová

Více

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Generální konference Mezinárodní organizace práce, která byla svolána Správní radou Mezinárodního

Více

Fanklub SK Slavia Praha - fotbal

Fanklub SK Slavia Praha - fotbal STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU Fanklub SK Slavia Praha - fotbal PREAMBULE Ve snaze sjednotit jednotlivé proudy a skupiny příznivců slávistického fotbalu (při zachování všech jejich historických tradic a specifických

Více

Evropa v kostce. Evropa náš kontinent. Co to je Evropská unie?

Evropa v kostce. Evropa náš kontinent. Co to je Evropská unie? Evropa v kostce Co to je Evropská unie? Je evropská Je to unie = nachází se v Evropě. = spojuje země a lidi. Podívejme se na ni zblízka: Co mají Evropané společného? Jak se Evropská unie vyvinula? Co dělá

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha-východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: Symboly EU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a společnost VZDĚLÁVACÍ OBOR: Výchova k občanství TEMATICKÝ OKRUH: Mezinárodní

Více

MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Článek I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Muzeum Olomoucké pevnosti, o.s. Sídlo občanského sdružení: Michalská 1141/8, 772 00 Olomouc

Více

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook POVÁLEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ SVĚTA, DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA Jaltská konference (leden/únor 1945) Velká trojka (Stalin, Churchill, Roosevelt) jednala o uspořádání Německa po válce, Německo

Více

Smlouvy Evropské unie

Smlouvy Evropské unie Smlouvy Evropské unie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_04_16 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: PaedDr.

Více

STANOVY. spolku. Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s.

STANOVY. spolku. Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s. STANOVY spolku Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s. čl. 1 Název a sídlo Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Českých Budějovicích. Při své činnosti

Více

FAKTA A ČÍSLA OSN. Základní údaje o Organizaci spojených národů. UNITED NATIONS Informační centrum OSN v Praze. New York Praha 2005.

FAKTA A ČÍSLA OSN. Základní údaje o Organizaci spojených národů. UNITED NATIONS Informační centrum OSN v Praze. New York Praha 2005. UNITED NATIONS Informační centrum OSN v Praze Fakta a čísla OSN Základní údaje o Organizaci spojených národů Tato publikace vznikla za finanční podpory Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Základní

Více

VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY

VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY S160/06 VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY Dokument Komise a generálního tajemníka, vysokého představitele určený pro zasedání Evropské rady ČELIT VNĚJŠÍM ENERGETICKÝM RIZIKŮM EU

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_351 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s. Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy spolku Preambule Nestátní neziskové organizace významnou měrou přispívají k řešení mnoha problémů v oblastech sociální problematiky,

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Aktualizace OBECNÝCH ZÁSAD EU TÝKAJÍCÍCH SE DĚTÍ A OZBROJENÝCH KONFLIKTŮ

Aktualizace OBECNÝCH ZÁSAD EU TÝKAJÍCÍCH SE DĚTÍ A OZBROJENÝCH KONFLIKTŮ Aktualizace OBECNÝCH ZÁSAD EU TÝKAJÍCÍCH SE DĚTÍ A OZBROJENÝCH KONFLIKTŮ I. DĚTI A OZBROJENÉ KONFLIKTY 1. Jen v posledním desetiletí si ozbrojené konflikty podle odhadů vyžádaly životy více než dvou miliónů

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

KAPITOLA 5 HUMANITÁRNÍ ČINNOST HUMANITÁRNÍ ČINNOST

KAPITOLA 5 HUMANITÁRNÍ ČINNOST HUMANITÁRNÍ ČINNOST HUMANITÁRNÍ ČINNOST KAPITOLA 5 HUMANITÁRNÍ ČINNOST Organizace spojených národů poprvé koordinovala humanitární operace ve zdevastované Evropě po druhé světové válce, během níž bylo vysídleno obrovské množství

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost lidské bytosti musí být respektována v každé době. Bez jakékoli diskriminace musí být učiněno vše

Více

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12. Mezinárodní aspekty veřejných financí Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12.1 Charakteristika mezinárodních veřejných financí peněžní vztahy vznikající při získávání, rozdělování, přerozdělování a užití

Více

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. (dále jen TJ ) je sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 2. Sídlem TJ je Skálova

Více

Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA. Úplné znění ke dni 12. března 2014. Článek 1. Název a sídlo spolku. Článek 2

Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA. Úplné znění ke dni 12. března 2014. Článek 1. Název a sídlo spolku. Článek 2 Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA Úplné znění ke dni 12. března 2014 Článek 1 Název a sídlo spolku 1. Název spolku: VIA TEMPORA NOVA, z.s. 2. Sídlo: Roztoky u Prahy Článek 2 Charakter spolku a její právní

Více

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení 1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET Článek I. Základní ustanovení Založení a vznik a) Občanské sdružení POP BALET (dále v textu jen sdružení, nebo PB). b) Sdružení bylo založeno ustavující valnou hromadou,

Více

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií 1 Název a sídlo STANOVY občanského sdružení Platforma informačních technologií 1.1 Název občanského sdružení je: Platforma informačních technologií (dále jen sdružení ). 1.2 Zkratka názvu sdružení zní:

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II.

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II. Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Název spolku: Kulturní a rodinné centrum CoByDup, z.s. (dále jen spolek ), Zkráceně: KRC CoByDup, z.s. Sídlo: Toužimská 244/42, 197 00 Praha 9-Kbely

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Světová ekonomika. Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice

Světová ekonomika. Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice Světová ekonomika Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS

ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS STANOVY SVAZU VODÁKŮ MORAVY A SLEZSKA HLAVA 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Svaz vodáků Moravy a Slezska (dále jen SVMS) je dobrovolným sdružením samostatných klubů. Vzniká ve smyslu zákona o

Více

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Schengenský prostor Území států Schengenské dohody Volný pohyb osob v rámci prostoru Absence hraničních kontrol Oblasti spolupráce: policejní a justiční, přes vízové a konzulární záležitosti až po ochranu

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

Návštěva evropských institucí

Návštěva evropských institucí Návštěva evropských institucí Ve dnech 9. až 13. 10. 2011 se uskutečnila ve spolupráci se ZŠ Mitušova 8, Ostrava Hrabůvka a CK Hambálek vzdělávací akce exkurze do Bruselu, Štrasburku a Lucemburku, které

Více

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR Vzdělávací program Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. PRIORITY

Více

Migrace VY_32_INOVACE_Z.1.11. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Obyvatelstvo a sídla 4.ročník vyššího gymnázia

Migrace VY_32_INOVACE_Z.1.11. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Obyvatelstvo a sídla 4.ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k 1. Imperialismus a. co b. kde 2. Druhá průmyslová revoluce a. co? c. kdy? 3. Pásová výroba a. kdo? 4. Významné objevy a objevitelé konce 19. století. 5. Kultura konce

Více

Smlouva o dvouleté spolupráci

Smlouva o dvouleté spolupráci Smlouva o dvouleté spolupráci mezi Ministerstvem České republiky a Regionálním úřadem pro Evropu Světové zdravotnické organizace 2004/2005 Podepsali: Za Ministerstvo Podpis Jméno Datum Funkce: Ministr

Více

Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií)

Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií) Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií) Výběr vhodných destinací pro uplatnění české potravinové produkce na trzích EU a třetích zemí. Úvod

Více

Organizační a jednací řád poboček JČMF

Organizační a jednací řád poboček JČMF Organizační a jednací řád poboček JČMF Výbor Jednoty českých matematiků a fyziků (dále Výbor JČMF) vydává podle článku 25 bodu n) Stanov JČMF, schválených dne 4.7.2014 v Brně, tento řád, jímž se stanoví

Více

Dosavadní výsledky českého předsednictví v oblasti životního prostředí za leden - březen 2009

Dosavadní výsledky českého předsednictví v oblasti životního prostředí za leden - březen 2009 Dosavadní výsledky českého předsednictví v oblasti životního prostředí za leden - březen 2009 Ochrana klimatu Neformální seminář: Ve dnech 18.-20. ledna v Praze proběhl Neformální seminář EU ke změně klimatu;

Více

S T A N O V Y. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle

S T A N O V Y. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny S T A N O V Y 1 Obecná ustanovení 1. Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ( dále jen ČSHLM

Více