VŠE CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT O SPOJENÝCH NÁRODECH PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠE CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT O SPOJENÝCH NÁRODECH PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL"

Transkript

1 VŠE CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT O SPOJENÝCH NÁRODECH PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL

2 Vše co jste chtěli vědět o Spojených národech PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL Organizace spojených národů Odbor pro poskytování informací veřejnosti (DPI) New York, 2008 České vydání: Informační centrm OSN v Praze (www.osn.cz) Praha, 2010 ISBN An introdction to the United Nations i

3 Texty v této pblikaci nejso chráněny atorskými právy a moho být volně šířeny. Jako zdroj msí být vedena Organizace spojených národů. Fotografie: UN Photo (není-li vedeno jinak) Vydalo Informační centrm OSN v Praze, 2010

4 Obsah 1 Základní informace o OSN Systém OSN Mír a bezpečnost Rozvojové cíle tisíciletí Lidská práva Otázky a odpovědi iii

5 2 Everything Abot the United Nations

6

7 1 Základní informace o OSN Organizace spojených národů má čtyři hlavní cíle: držování mezinárodního mír a bezpečnosti; podpora přátelských vztahů mezi národy; rozvoj spolpráce při řešení mezinárodních problémů, podpora lidských práv a koordinace činnosti jednotlivých států. Na dosažení těchto cílů se podílí více než 30 organizací, které jso známé jako systém OSN. Organizace spojených národů není světová vláda, ani nevytváří zákony. Poskytje pomoc při řešení mezinárodních konfliktů a problémů, které se týkají celého světa. Všechny členské státy bez rozdíl mají v OSN svůj hlas a právo spolrozhodovat. Činnost OSN je zaměřena na prosazování respekt k lidským právům, na snižování chdoby, potírání nemocí, ochran životního prostředí, na boj proti obchod s drogami a terorism. OSN v celém světě podporje zvyšování prodkce potravin, pomáhá prchlíkům, podporje opatření proti šíření nemoci AIDS a podílí se na odstraňování nášlapných min.

8 Základní informace o OSN Co je Organizace spojených národů? Organizace spojených národů sdržje nezávislé státy s cílem dosáhnot mír, bezpečnosti a pokrok na celém světě. Založilo ji 51 zemí dne 24. října Sočasný počet členských států je 192. Žádný stát z OSN nikdy nebyl vyločen. Indonésie dočasně vystopila v roce 1965 kvůli spor s Malajsií. Následjící rok ale opět do OSN vstopila. Bdova sídla OSN V New York. Je OSN něco jako světová vláda? Ne. Státy reprezentjí jejich vlády. OSN je představitelem všech svých členů a dělá jen to, co oni rozhodno. Existje sobor pravidel a zásad, jimiž se řídí práce OSN? Ano, je to Charta OSN. Charta je sobor pravidel, která vysvětljí práva a povinnosti všech členských států a rčjí, co je třeba dělat, aby dosáhly cílů, jež si stanovily. Při vstp do OSN přijímá stát cíle a pravidla stanovené v Chartě. : Za jakých okolností OSN vznikla? Myšlenka Spojených národů vznikla za 2. světové války ( ). Představitelé států, jež společně silovaly o končení války, cítili, že je naléhavě ntné vytvořit mechanisms, který pomůže nastolit mír a zabrání dalším válkám. Shodli se, že něco takového bde možné, jen pokd bdo všechny národy spolpracovat v mezinárodní organizaci. A to se měla stát Organizace spojených národů. Čtyři hlavní cíle OSN: Udržovat mír ve světě; Rozvíjet přátelské vztahy mezi národy; Spolpracovat na zlepšování životních podmínek chdých, odstraňování hlad, nemocí a negramotnosti, a při podpoře respekt k právům a svobodě drhých; Působit jako platforma pomáhající státům v dosahování těchto cílů. Základní informace o OSN 3

9 Jak vznikl název Spojené národy? Název Spojené národy navrhl prezident Spojených států Franklin D. Roosevelt. Poprvé byl název oficiálně požit v roce 1942, když zástpci 26 států podepsali Deklaraci Spojených národů. Na stavjící konferenci OSN v San Francisk se účastníci dohodli na názv Spojené národy, aby tak ctili památk prezidenta Roosevelta, který zemřel několik týdnů před podpisem Charty. Bylo to poprvé, co vznikla taková organizace? Podobná organizace Společnost národů byla založena v roce 1919, po skončení 1. světové války. Jejím hlavním cílem bylo držet ve světě mír. Do organizace však nevstopily všechny státy, mj. ani USA. Další státy z ní později vystopily a organizace tak byla často neakceschopná. Přes svůj neúspěch podnítila Společnost národů sen o vytvoření celosvětové organizace. FAKTA Sídlo OSN na místě původních jatek Na prvním zasedání v Londýně v roce 1946 přijalo Valné shromáždění rozhodntí, že hlavní sídlo OSN bde v New York. Ještě předtím byla ve hře i města Filadelfie, Boston a San Francisko. Pro New York nakonec rozhodl finanční dar ve výši 8,5 milion dolarů, který na poslední chvíli nabídl John D. Rockefeller jr. Město New York posléze darovalo další majetek. Místo, vybrané pro sídlo OSN, byla zchátralá čtvrť, v níž byla jatka, drážní depo a další komerční bdovy. 24. října 1949 položil první generální tajemník OSN Trygve Lie základní kámen 39patrové bdovy. 21. srpna 1950 se zaměstnanci sekretariát začali stěhovat do nových kanceláří. V sočasné době prochází bdova OSN celkovo rekonstrkcí, která má být dokončena v roce Vlevo nahoře - místo vybrané pro sídlo OSN Nahoře - dnešní podoba bdovy OSN : Kom sídlo OSN patří? Sídlo OSN je mezinárodní území. To znamená, že pozemek, na kterém bdova stojí, nepatří jen Spojeným státům jako hostitelské zemi, ale všem členským státům organizace. OSN má svo vlajk a bezpečnostní agentr, která bdov střeží. Má také svo pošt a vydává známky. Požívat se moho jen pro pošt odesílano ze sídla organizace v New York, ve Vídni a Ženevě. 4 Everything Vše Abot o Spojených the United národech Nations

10 Kdo OSN financje? Všichni členové, tedy 192 států. Žádný jiný zdroj příjmů OSN nemá. Hospodaří se dvěma rozpočty: Řádný rozpočet pokrývá činnost centrály v New York a detašovaných pracovišť ve světě. Z rozpočt na mírové operace se platí mise v konfliktních oblastech světa. Příspěvky do obo rozpočtů OSN jso povinné. Členské státy přispívají podle dohodnté stpnice. Ta vychází ze schopnosti země přispívat, z výše národního důchod a z počt obyvatel. Vyplatí se OSN? Běžný rozpočet OSN schvalje Valné shromáždění vždy na dva roky. V letech to bylo 4,17 miliardy amerických dolarů. Přibližně stejno částk tratí například Američané každoročně za květiny. Rozpočet na mírové operace činil 6,8 miliardy dolarů ( ). To je 0,5 % globálních výdajů na zbrojení, jejichž výše za rok 2007 byla odhadována na 800 miliard dolarů. Taková částka by zaplatila provoz celého systém OSN na více než 65 let. Udržování mír je mnohem levnější než války. Peníze, které za to platíme, jso rozhodně dobře vynaložené! OSN financjí členské státy. Největší přispěvatelé (2008): Cesta ke vznik OSN: chronologie září 1939 Takto vypadala Varšava jen několik týdnů po vypkntí 2. světové války. Velko část Evropy proměnila válka v trosky. 14. srpna 1941 Prezident Roosevelt a premiér Chrchill se setkali na palbě bitevní lodi v Atlantském oceán. Přijali Atlantsko chart, která nastínila plán dosažení světového mír. Stát procent rozpočt miliony dolarů Spojené státy 22,00 453,3 Japonsko 16,62 342,5 Německo 8,57 176,7 Velká Británie 6,64 136,8 Francie 6,30 129,8 Itálie 5,07 104,6 Kanada 2,97 61,3 Španělsko 2,96 61,1 Čína 2,66 54,9 Mexiko 2,25 46,5 1. ledna 1942 Na Nový rok 1942 podepsali ve Washington zástpci 26 států Deklaraci Spojených národů. 30. října 1943 Představitelé Číny, Sovětského svaz, USA a Velké Britániepodepsali Moskevsko deklaraci a dohodli se na stavení organizace národů, která bde dohlížet na dodržování mír ihned po skončení války. Základní informace o OSN 5

11 léto a podzim 1944 Nejvyšší představitelé Číny, USA a Velké Británie se sešli ve washingtonském Dmbarton Oaks a dohodli se na cílech a zásadách činnosti bdocích Spojených národů. 11. února 1945 Nejvyšší představitelé USA, Velké Británie a Sovětského svaz Roosevelt, Chrchill a Stalin po konferenci na Jaltě deklarovali rozhodntí stavit Organizaci spojených národů. Dohodli se také na systém hlasování v Radě bezpečnosti. 26. června 1945 Představitelé 50 států jednomyslně přijali Chart OSN na konferenci v San Francisk. 24. října 1945 Chart podepsala a ratifikovala většina států včetně pěti stálých členů Rady bezpečnosti (Čína, Francie, Sovětský svaz, USA a Velká Británie). Vznikla Organizace spojených národů a 24. říjen se stal symbolicky Dnem Spojených národů. : Více na: (fotografie) Rozpočet na mírové operace Největší přispěvatelé (2007): 1. Spojené státy (20 %), 2. Japonsko (17 %), 3. Německo (9 %), 4. Velká Británie (8 %), 5. Francie (7 %), 6. Itálie (5 %), 7. Čína (3 %), 8. Kanada (3 %), 9. Španělsko (3%), a 10. Korejská repblika (2 %). Deset největších přispěvatelů vojenského Deset největších přispěvatelů vojenského a policejního personál do misí OSN a policejního personál do misí OSN (2007) Francie (2007) Francie Nigérie Nigérie Itálie Itálie Urgay Urgay Ghana Ghana Jordánsko 3 Jordánsko Velká Británie Velká Británie Nepál Nepál Pákistán Pákistán Indie Indie Deset největších přispěvatelů Deset největších přispěvatelů do rozpočt na mírové operace OSN do rozpočt na mírové operace OSN (k 1. ledn 2007) (k 1. ledn 2007) Korejská Korejská Španělsko repblika Španělsko repblika Kanada Kanada3% 2% Čína 3% 3% 2% Čína 3% 3% Itálie 3% Itálie 5% 5% Francie 7% Francie 7% 8% 8% 9% 9% Německo Německo 20% 20% 17% 17% Bangladéš Bangladéš Spojené státy Spojené státy Japonsko Japonsko 6 Everything Vše Abot o Spojených the United národech Nations

12 Jak se stát stane členem OSN? Vstopit může každý stát, který přijme závazky obsažené v Chartě OSN. O přijetí rozhodje Valné shromáždění na základě doporčení Rady bezpečnosti. Jaká je strktra OSN? Spojené národy mají šest hlavních orgánů: 1. Valné shromáždění 2. Rada bezpečnosti 3. Ekonomická a sociální rada 4. Porčenská rada 5. Mezinárodní sodní dvůr 6. Sekretariát Všechny tyto orgány sídlí v centrále OSN v New York, s výjimko Mezinárodního sodního dvora. Ten má sídlo v nizozemském Haag. OSN má 15 specializovaných agentr, které úzce spolpracjí v rámci systém OSN, ale působí atonomně. Jejich činnost pokrývá široké spektrm oblastí jako je zdraví, zemědělství, telekomnikace nebo meteorologie. Dále má OSN celkem 24 programů, fondů a dalších institcí, zodpovědných za škál dalších oborů. Všechny tyto institce tvoří dohromady systém OSN : Kdo jso stálí pozorovatelé? Některé státy nejso členy OSN, ale vstopily do některé ze specializovaných agentr. Moho proto požádat o stats stálého pozorovatele. Tato praxe je zvyklostí, která není popsána v Chartě OSN. Stálí pozorovatelé mají volný přístp na většin zasedání i k příslšným dokmentům. Patří mezi ně i některé mezinárodní organizace. 5 6 Základní informace o OSN 7

13 Jaké jso oficiální jazyky OSN? Oficiálními jazyky OSN jso angličtina, arabština, čínština, francozština, rština a španělština. Pracovními jazyky Sekretariát OSN jso angličtina a francozština. Delegáti moho v OSN mlvit kterýmkoliv z oficiálních jazyků, projevy jso simltánně tlmočeny do ostatních. Většina dokmentů OSN je vydávána ve všech šesti oficiálních jazycích. Delegáti států moho činit prohlášení i v jiném jazyce. V takovém případě msí zabezpečit tlmočení svého projev, nebo jej dát k dispozici písemně v jednom z oficiálních jazyků. Původně byly jako pracovní jazyky OSN rčeny angličtina a francozština. Později k nim přibyla arabština, čínština, rština a španělština jako pracovní jazyky Valného shromáždění a Ekonomické a sociální rady. Angličtina, čínština, francozština, rština a španělština jso pracovními jazyky Rady bezpečnosti. Dětský fond OSN (UNICEF) spořádal setkání stovek dětí se zaměstnanci OSN. Cílem bylo překonat světový rekord v počt žáků na vyčovací hodině. Při ní se např. mlvilo o význam a ntnosti vzdělání pro dívky. 8 Everything Vše Abot o Spojených the United národech Nations

14 Jakým způsobem získá nový stát nebo vláda znání Organizace spojených národů? Uznání nového stát nebo vlády je akt, který příslší jen ostatním státům a vládám. Zpravidla tak dávají najevo připravenost navázat diplomatické vztahy. OSN není ani stát, ani vláda a nemá tedy žádno pravomoc znávat nové státy. Jako organizace nezávislých států může nový stát přijmot za člena. Za členy organizace moho být přijaty všechny mírmilovné státy, které přijmo závazky obsažené v Chartě a jso způsobilé a ochotné tyto závazky plnit. Státy se členy OSN stávají rozhodntím Valného shromáždění, jemž ale předchází doporčení Rady bezpečnosti. Přijímání probíhá zhrba takto: 1. Stát podá prostřednictvím generálního tajemníka přihlášk a dopis s formálním prohlášením, že přijímá závazky podle Charty OSN. 2. Rada bezpečnosti dostane přihlášk k projednání. Doporčení stát k přijetí msí být schváleno devíti hlasy z 15. Proti však nesmí být žádný ze stálých členů (Čína, Francie, Rsko, USA a Velká Británie). 3. Pokd Rada bezpečnosti přijetí doporčí, předloží rozhodntí Valném shromáždění. Tam je pak zapotřebí dvotřetinové většiny hlasů. 4. Členství vstpje v platnost dnem přijetí příslšné rezolce. Na každém zasedání projednává Valné shromáždění otázk pověřovacích listin představitelů všech členských států. Jedná se především o otázk, zda je příslšný představitel vybaven pověřením legitimní vlády. : 51 členů v roce členů v roce 2010 Základní An introdction informace to the o OSN United Nations 9

15 Kvíz 1. Ve kterém roce byla založena Organizace spojených národů? 2. Kolik má OSN členů? 3. Které jso oficiální jazyky OSN? 4. Kdo je atorem názv Spojené národy? 5. Kolik je hlavních orgánů OSN? 6. Co byla Společnost národů? 7. Vystopila někdy nějaká země z OSN? 8. Jak se jmenje seznam pravidel, kterými se OSN řídí? 9. Jmenjte jeden z hlavních cílů OSN. 10. Kdy a kde byla podepsána Deklarace Spojených národů? Vlajka OSN má modrý podklad s bílým emblémem prostřed. Emblém tvoří mapa světa ovintá olivovými ratolestmi, které symbolizjí mír. 10 Vše o Spojených národech

16 2 Systém OSN OSN podporovala úsilí států o končení kolonizace, jež vedlo k dosažení nezávislosti více než 80 národů. Systém OSN je významným obchodním partnerem v oblasti nákp zboží a slžeb. Ročně zavře kontrakty v hodnotě více než 6,4 miliardy amerických dolarů. UNICEF nakpje polovin všech očkovacích látek, které se ve světě vyrábějí. Hmanitární agentry OSN poskytjí po celém světě pomoc a ochran více než 23 milionům prchlíků a lidí, kteří byli nceni opstit své domovy. Systém OSN definje technické standardy pro telekomnikace, letectví, námořní doprav a poštovní slžby. Umožňje tak provádění mezinárodních transakcí. Očkovací kampaně OSN proti dětským nemocem přispěly k vymýcení neštovic a snížení výskyt dětské obrny o 99 procent. Světový potravinový program (WFP), organizace OSN pro potravinovo pomoc, přepravje každoročně přes 5 milionů tn potravin. Zajišťje tak základní strav pro zhrba 113 milionů hladovějících lidí v 80 zemích.

17

18 Systém OSN Charta OSN zřizje šest hlavních orgánů Organizace spojených národů. Valné shromáždění Všichni členové OSN v sočasnosti 192 jso zastopeni ve Valném shromáždění. Každý stát, bohatý nebo chdý, velký i malý, má jeden rozhodovací hlas. O důležitých otázkách, mezi něž patří problematika bezpečnosti ve světě, přijímání nových členů nebo rozpočet organizace, rozhodje dvotřetinová většina hlasů. O dalších prostá většina. Řádné výroční zasedání Valného shromáždění začíná vždy v září a pokračje během celého rok. Na jeho začátk probíhá tzv. všeobecná rozprava. Na ní zpravidla nejvyšší představitelé států nebo ministři vlád prezentjí názory své země na důležitá mezinárodně-politická témata. V zeleno-zlatém jednacím sále Valného shromáždění zasedá 192 států. Každá delegace má k dispozici 6 křesel. Na galerii jso místa pro média a veřejnost. Celkem má Valné shromáždění míst. V čele Valného shromáždění stojí předseda, který je volen na roční období. V letech 2002 a 2003 fnkci šéfa Valného shromáždění vykonával někdejší ministr zahraničních věcí a místopředseda Vlády České repbliky Jan Kavan. Předseda 65. zasedání Valného shromáždění, bývalý švýcarský prezident Joseph Deiss. Fnkce Projednává a dává doporčení týkající se jakékoliv záležitosti, s výjimko těch, které příslší Radě bezpečnosti; Disktje o otázkách ozbrojených konfliktů a zbrojení; Hledá cesty a způsoby, jak zlepšit sitaci dětí, mladých lidí, žen a dalších zranitelných skpin; Debatje o otázkách držitelného rozvoje a lidských práv; Rozhodje o výši a vyžití příspěvků jednotlivých členských států do rozpočt OSN. Systém OSN 13

19 Hlavní výbory Většina disksí Valného shromáždění se odehrává v jeho šesti hlavních výborech: První výbor (Výbor pro odzbrojení a mezinárodní bezpečnost) Drhý výbor (Hospodářský a finanční výbor) Třetí výbor (Sociální, hmanitární a kltrní výbor) Čtvrtý výbor (Zvláštní výbor pro politické otázky a otázky dekolonizace) Pátý výbor (Administrativní a rozpočtový výbor) Šestý výbor (Právní výbor) Jeden stát, jeden hlas. Ve Valném shromáždění disponje každý stát jedním hlasem. Týká se to všech bez rozdíl. Čína má například více než miliard obyvatel a ve Valném shromáždění jeden hlas. Pala má jen 17 tisíc obyvatel a stejně jako Čína jeden hlas. Z činnosti Valného shromáždění V roce 2006 se členské státy OSN dohodly na reformě způsob práce Valného shromáždění. Cílem je rychlit rozhodování, zvýšit efektivit a posílit postavení předsedy. V roce 2006 schválilo Valné shromáždění zřízení nového orgán OSN Rady pro lidská práva. Ta nahradila často kritizovano Komisi pro lidská práva. Rada začala pracovat 19. června 2006 v Ženevě. Je přidrženým orgánem Valného shromáždění. Období let bylo Valným shromážděním rčeno za dekád snížení výskyt malárie v rozvojových zemích, zejména v Africe. Podle odhadů zemře na malárii každý rok až 2,7 milion lidí. 90 % těchto úmrtí připadá na Afrik a nejzranitelnější jso děti do pěti let. Malárie zabíjí každý den více než tři tisíce afrických dětí. Na smmit OSN v roce 2000 přijaly státy Deklaraci tisíciletí, která definje tzv. Rozvojové cíle tisíciletí. Jedná se o dosd nejrozsáhlejší a nejkonkrétnější globální plán na výrazné zlepšení životních podmínek nejchdších obyvatel světa. : 14 Vše o Spojených národech

20 Rada bezpečnosti Valné shromáždění debatje o jakémkoliv témat celosvětového význam, Rada bezpečnosti zodpovídá především za oblast bezpečnosti. Členství Rada bezpečnosti má patnáct členů, z toho pět stálých: Čína, Francie, Rsko, Spojené státy a Velká Británie. Zbývajících deset nestálých členů volí Valné shromáždění na dvoleté období. Jejich výběr je založen na princip rovnoměrného geografického zastopení, aby své představitele měly v Radě bezpečnosti všechny kontinenty. Jednací sál Rady bezpečnosti. Jeho spořádání a výzdoba jso darem Norska. Fnkce Projednává všechny sitace, které by mohly vést ke vznik mezinárodního konflikt; Navrhje metody a podmínky smír; Doporčje opatření proti hrozbám nebo akt agrese; Doporčje Valném shromáždění kandidáta na post generálního tajemníka OSN. Zasedání Rada bezpečnosti narozdíl od Valného shromáždění nezasedá pravidelně. Její zasedání moho být svolána kdykoliv i ve velmi krátké lhůtě. Členové se střídají v předsednictví po měsíci. K přijetí rezolce msí devět členů hlasovat pro. Pokd však i jediný z pěti stálých členů hlasje proti, rezolce schválena není. Tento princip je znám také jako právo veta. Generální tajemník OSN Ban Ki-moon v sále Rady bezpečnosti. Z činnosti Rady bezpečnosti V červenci 2007 přijala jednomyslně rozhodntí o rozmístění společné mise OSN a Africké nie (AU) v Dárfúr (UNAMID) o síle 26 tisíc vojáků a policistů. Cílem mise je potlačit násilí v západní oblasti Súdán Dárfúr, kde během bojů mezi provládními milicemi a povstaleckými skpinami zahynlo od rok 2003 ž více než 250 tisíc lidí. Rada stavila dva mezinárodní sodní tribnály ke stíhání zločinů proti lidskosti v bývalé Jgoslávii a ve Rwandě. Po teroristických útocích na USA 11. září 2001 zřídila Protiteroristický výbor, který má státům pomáhat v boji proti terorism. Systém OSN 15

21 Je spravedlivé, že poze pět mocností má právo veta? Na konci 2. světové války měly Čína, Francie, Rsko (původně SSSR), Spojené státy a Velká Británie rozhodjící vliv na založení Organizace spojených národů. Zakladatelé Charty OSN se domnívali, že i v bdocn bdo hrát důležito úloh při držování světového mír a bezpečnosti. Proto dostala tzv. velká pětka zvláštní hlasovací pravomoc, známo jako právo veta. Ekonomická a sociální rada (ecosoc) Ekonomická a sociální rada je fórm rčené k projednávání témat, jako je obchod, doprava, hospodářský rozvoj či sociální otázky. Pomáhá také státům k dosažení dohody o zlepšení vzdělávacích a zdravotních podmínek a podporje dodržování lidských práv a svobod. Fnkce Jednací sál Ekonomické a sociální rady je darem Švédska: jeho interiér navrhl švédský architekt Sven Markelis. Projednává mezinárodní ekonomické a sociální otázky; Prosazje lepší životní úroveň, plno zaměstnanost a ekonomický a sociální pokrok; Podporje řešení mezinárodních ekonomických, sociálních a zdravotnických problémů, zasazje se o posilování mezinárodní spolpráce v kltře a vzdělávání. Členství ECOSOC má 54 členů (států) volených na tříleté období. Při hlasování rozhodje prostá většina, přičemž každý člen má jeden hlas. ECOSOC každoročně pořádá několik krátkých zasedání, na něž zve i zástpce občanské společnosti. Nadto se každý rok schází v červenci na velkém čtyřtýdenním zasedání, které se koná střídavě v New York a Ženevě. 16 Vše o Spojených národech

22 Přidržené orgány ECOSOC má řad přidržených komisí: Komise pro narkotika, sociální rozvoj, otázky poplace a rozvoje, pro postavení žen, Statistická komise, Komise pro prevenci kriminality a trestní spravedlnost, pro trvale držitelný rozvoj, pro věd a technik pro rozvoj a Fórm OSN pro lesnictví. ECOSOC dále řídí pět regionálních komisí: Ekonomicko komisi pro Afrik (ECA), Evrop (ECE), Latinsko Amerik a Karibsko oblast (ECLAC), pro Asii a Tichomoří (ESCAP), a západní Asii (ESCWA). Přehled specializovaných agentr, fondů a programů OSN ECOSOC projednává zprávy několika specializovaných agentr, fondů a programů OSN, z nichž každý je samostatno organizací s vlastními podmínkami členství, rozpočtem a sídlem. UNDP Rozvojový program OSN silje o zpřístpnění znalostí, zkšeností a zdrojů jednotlivým zemím s cílem zlepšit životní úroveň jejich obyvatel. UNDP je zastopen ve 166 zemích, kterým pomáhá řešit problémy týkající se rozvoje společnosti a ekonomiky. UNICEF Dětský fond OSN se zabývá ochrano práv dětí a pomáhá zlepšovat jejich životní podmínky. UNEP Program OSN pro ochran životního prostředí je globálním koordinátorem ekologické politiky, monitorje a hodnotí stav životního prostředí a podporje systémy včasného varování. UNFPA Cílem činnosti Poplačního fond OSN je prosazování práva lidí na zdravý život. Podporje politik plánovaného rodičovství, bezpečného těhotenství a porodů. UNHCR Vysoký komisariát OSN pro prchlíky poskytje právní ochran prchlíkům a hledá dlohodobá řešení jejich problémů vytváří podmínky pro jejich dobrovolný návrat do vlasti nebo k sazení se v jiné zemi. ILO Mezinárodní organizace práce formlje strategie podpory práv pracjících lidí, zlepšování pracovních a životních podmínek a růst pracovních příležitostí. IMF Mezinárodní měnový fond zajišťje stabilit globálního měnového a finančního systém. Poskytje poradenství v ekonomické a finanční oblasti, krátkodobo finanční pomoc a školení. Svo činností podporje ekonomický růst a snižování chdoby. Systém OSN 17

23 FAO Organizace OSN pro výživ a zemědělství silje o odstranění hlad a podvýživy a zlepšení kvality výživy. Pomáhá členským státům zajistit držitelný rozvoj zemědělství. UNESCO Organizace OSN pro výchov, věd a kltr podporje mezinárodní spolpráci a výměn informací v oblasti vzdělávání, vědy, kltry a komnikací. WHO Světová zdravotnická organizace řídí a koordinje mezinárodní činnost v oblasti zdravotní péče. Podporje a koordinje také výzkm prevence nemocí. Světová banka Poskytje půjčky s nízkým úročením, bezúročné úvěry a příspěvky rozvojovým zemím na oblast vzdělání, zdravotnictví, bdování infrastrktry, rozvoj komnikací apod. ICAO IMO ITU Mezinárodní námořní organizace zodpovídá za bezpečno a efektivní lodní doprav a za prevenci znečišťování moří plavidly. Mezinárodní telekomnikační nie spolpracje s vládami států i sokromým sektorem na koordinaci provoz mezinárodních telekomnikačních sítí a slžeb v oblasti širokopásmového internet, nových bezdrátových technologií, letecké a námořní navigace, radioastronomie, satelitní meteorologie, telefonních a faxových slžeb či v oblasti televizního vysílání. Jinými slovy, ITU pomáhá svět komnikovat. UPU Světová poštovní nie zajišťje držitelný rozvoj kvalitních niverzálních, efektivních a dostpných poštovních slžeb, které možňjí komnikaci mezi lidmi na celém světě. WMO Světová meteorologická organizace koordinje celosvětovo vědecko činnost v oblasti výzkm stav zemské atmosféry a její interakce s oceány a klimatem. WIPO Světová organizace dševního vlastnictví zajišťje globální ochran atorských práv. Atorům a vynálezcům zabezpečje znání a odměn za jejich důvtip. IFAD UNIDO 18 Mezinárodní organizace pro civilní letectví zajišťje bezpečný, systematický a držitelný rozvoj mezinárodní letecké přepravy a silje o minimalizaci nepříznivých dopadů globálního civilního letectví na životní prostředí. Mezinárodní fond pro zemědělský rozvoj zajišťje přímé i nepřímé financování programů na podpor ekonomického vzestp chdých obyvatel venkova. Ve venkovských oblastech žije na 800 milionů lidí, jejichž obživa závisí na zemědělství a s ním sovisejících činnostech. Organizace OSN pro průmyslový rozvoj pomáhá státům při posilování rozvojových strategií především v oblasti přístp na trh a dostpnosti financování průmyslového rozvoje. Vše o Spojených národech

24 UNWto org Světová tristická organizace podporje rozvoj zodpovědného a držitelného trism jako prostředk k ekonomickém rozvoji, mezinárodním porozmění, mír, prosperitě a všeobecném respekt k lidským právům a svobodám. Zvláštní pozornost věnje zájmům rozvojových zemí v oblasti trism. UNODC Úřad pro drogy a kriminalit pomáhá státům v boji proti nelegálním drogám, kriminalitě a terorism. Usilje o rozšíření povědomí o problémech drog a zločinnosti a pomáhá státům při tvorbě příslšné legislativy a platňování mezinárodních dohod. UNIFEM Rozvojový fond OSN pro ženy poskytje finanční a technicko pomoc inovativním programům a strategiím, které směřjí k lepším postavení žen ve společnosti. WFP Světový potravinový program je největší hmanitární organizace na světě. Zajišťje potraviny obětem konfliktů a přírodních katastrof, zlepšje kvalit výživy i života nejzranitelnějších lidí v kritických životních sitacích a podporje jejich samostatnost. UHHABITAT Program OSN pro lidská sídla podporje sociálně a environmentálně držitelná města. Porčenská rada Když byla v roce 1945 založena OSN, bylo ve světě jedenáct území převážně v Africe a Tichomoří pod mezinárodním dohledem. Hlavním úkolem porčenského systém OSN byla podpora rozvoje svěřeneckých území a jejich postpný přechod k samosprávě nebo samostatnosti. Jednací sál Porčenské rady darovalo Dánsko interiér navrhli i vyzdobili dánští výtvarníci. Členství Porčenská rada je složena ze stálých členů Rady bezpečnosti (Čína, Francie, Rsko, Spojené státy a Velká Británie). Každý člen má jeden hlas a při hlasování rozhodje prostá většina. Zasedání Když v roce 1994 získalo atonomii poslední svěřenecké území stát Pala (do té doby pod správo Spojených států) pozastavila Porčenská rada po více než půl století svo činnost. Sejde se jen v případě potřeby. Systém OSN 19

25 Dekolonizace FAKTA V roce 1945 žila polovina obyvatel světa v zemích, které byly pod cizí nadvládo. Tyto takzvané kolonie byly rozděleny mezi několik mocností, mezi nimi Velká Británie, Francie a Portgalsko. V průběh proces známého jako dekolonizace pomohla OSN většině kolonií získat nezávislost. V roce 1960 přijalo Valné shromáždění deklaraci vybízející k rychleném osamostatnění všech kolonií. Následjící rok stavilo Zvláštní výbor pro dekolonizaci. Výsledkem dekolonizačního úsilí OSN je 80 nových členských států OSN. V sočasnosti žije na závislých územích jen 1,5 milion lidí. Mezinárodní sodní dvůr Mezinárodní sodní dvůr (ICJ) byl založen v roce 1946 jako jeden z hlavních orgánů OSN. Se svými kazami před něj moho předstopit poze státy, nikoliv jednotlivci. Pokd stát sohlasí s tím, aby se sod zabýval případem, který se ho týká, msí se následně podrobit jeho rozhodntí. S žádostí o právní posození nějaké sitace se na sod moho obrátit i jiné orgány či organizace systém OSN. Do rok 2006 rozhodl Mezinárodní sodní dvůr celkem 92 sporů mezi státy. Patří mezi ně například spory o hranice území, kazy diplomatických vztahů, nevměšování se do vnitřních záležitostí země nebo braní rkojmí. Mezinárodní sodní dvůr v Haag, Nizozemsko oslava 60. výročí založení. Složení Sod sídlí v Paláci mír v Haag (Nizozemsko). Má patnáct sodců, které volí Valné shromáždění a Rada bezpečnosti. Každý sodce msí být z jiné země. Na přijetí rozhodntí se msí shodnot devět sodců. Všechny rozsdky jso konečné a neodvolatelné. Pokd se některý ze států, kterých se kaza týká, nepodrobí rozsdk, může protistrana s kazo předstopit před Rad bezpečnosti. Bdova Mezinárodího sodního dvora od francozského architekta Loise Cordonniera. Jako sídlo Meziárodního sodního dvora sloří od rok Vše o Spojených národech

26 Některá nedávná rozhodntí Mezinárodního sodního dvora Po končení veřejných slyšení v roce 2006 sod rozhodl, že se bde zabývat podnětem Bosny a Hercegoviny, která obvinila Srbsko a Černo Hor z poršování závazků vyplývajících z Úmlvy o zabránění a trestání zločin genocidy; V roce 2004 jednomyslně potvrdil, že zeď, ktero postavil Izrael na okpovaných palestinských územích, je poršením mezinárodního práva. V roce 2002 rozhodl sod hraniční spor mezi Nigérií a Kamernem a sverenit nad hlavním sporným územím, poloostrovem Bakassi, přisodil Kamern. : FAKTA Jaké jso další mezinárodní sody? Mezinárodní sodní dvůr (ICJ) rozhodje spory mezi vládami. Sodním stíháním jednotlivců se nezabývá. Mezinárodní trestní tribnály pro bývalo Jgoslávii a Rwand stíhají jednotlivce obžalované ze spáchání zločinů proti lidskosti, avšak poze na území těchto dvo států. Sekretariát osn V čele sekretariát stojí generální tajemník OSN. Personál tvoří tzv. mezinárodní úředníci. Úkoly, které plní, jso stejně rozmanité, jako témata, jimž se OSN věnje správa mírových operací, rovnávání mezinárodních sporů, mapování sociálních a ekonomických trendů atd. Sekretariát zodpovídá za poskytování slžeb ostatním orgánům OSN. V sídle OSN pracje přes pět tisíc zaměstnanců z celého světa. Kom složí? Sídlo OSN má složit čtyřem hlavním skpinám: delegacím reprezentjícím 192 členských států, z nichž každoročně přijíždí do New York více než 5 tisíc účastníků zasedání Valného shromáždění; zaměstnancům sekretariát (v newyorském sídle OSN jich pracje na pět a půl tisíce); dále má sídlo OSN složit návštěvníkům (v roce 2007 jich byl asi jeden milion); a v neposlední řadě novinářům (se stálo akreditací jich v sídle OSN pracje na dva tisíce, dalších pět tisíc novinářů přijíždí z celého světa během důležitých zasedání). Při OSN jso akreditovány i více než tři tisíce nevládních organizací, z nichž mnohé se účastní některých jednání v sídle OSN. Celkový roční příjem, který OSN přináší měst New York, se odhadje na 3,3 miliardy dolarů. Systém OSN 21

Svět je tvrdé místo k narození

Svět je tvrdé místo k narození Z obsahu: 60 let Informačního centra OSN v Praze O UNFPA s Janou Simonovou Češi ve službách UNV Historie sídla OSN Václav Klaus na všeobecné rozpravě 62. Valného shromáždění Ban Ki-moon: Změna klimatu

Více

EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ

EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ CS EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ RADA EVROPSKÉ UNIE Upozornění Obsah této publikace, kterou vypracoval generální

Více

Česká republika a mezinárodní organizace

Česká republika a mezinárodní organizace Česká republika a mezinárodní organizace Organizace spojených národů (OSN) Zapojení České republiky do aktivit OSN se uskutečňuje rostoucí měrou prostřednictvím koordinačního mechanismu EU. Především pracovní

Více

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky INFORMAČNÍ MATERIÁL O POJMU A OBSAHU KONCEPCE ODPOVĚDNOSTI ZA OCHRANU

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky INFORMAČNÍ MATERIÁL O POJMU A OBSAHU KONCEPCE ODPOVĚDNOSTI ZA OCHRANU Ministerstvo zahraničních věcí České republiky INFORMAČNÍ MATERIÁL O POJMU A OBSAHU KONCEPCE ODPOVĚDNOSTI ZA OCHRANU Praha, březen 2014 2 PŘEDMLUVA Ministerstvo zahraničních věcí ČR předkládá veřejnosti

Více

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc: Příručka rozvojového vzdělávání

Více

Mezinárodní spolupráce. a rozvoj. Boj proti chudobě v měnícím se světě POLITIKY EVROPSKÉ UNIE

Mezinárodní spolupráce. a rozvoj. Boj proti chudobě v měnícím se světě POLITIKY EVROPSKÉ UNIE POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Mezinárodní spolupráce Boj proti chudobě v měnícím se světě a rozvoj Je všeobecně známo, že máme k dispozici technologické, finanční a materiální zdroje, abychom z tohoto světa do

Více

BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE

BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE Úvod Evropě se nikdy nedařilo lépe, nikdy nebyla tak bezpečná a svobodná. Po násilí první poloviny 20. století nastalo v evropských dějinách

Více

Rozšíření. Šíření evropských hodnot a norem do dalších zemí. Politiky

Rozšíření. Šíření evropských hodnot a norem do dalších zemí. Politiky Politiky Evropské unie Rozšíření Šíření evropských hodnot a norem do dalších zemí Díky politice rozšíření EU je Evropa bezpečnějším a stabilnějším místem, získává vliv a možnost prosazovat naše hodnoty

Více

CS 2014. Ustavení Evropské služby pro vnější činnost. Zvláštní zpráva EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR

CS 2014. Ustavení Evropské služby pro vnější činnost. Zvláštní zpráva EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR CS 2014 č. 11 Zvláštní zpráva Ustavení Evropské služby pro vnější činnost EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Lucemburk LUCEMBURSKO Tel. +352 4398-1 E-mail: eca-info@eca.europa.eu

Více

Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky

Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky Magisterská práce Stanislav Švára

Více

Lidská práva. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod

Lidská práva. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod Lidská práva Lidská práva jsou souhrnem práv a svobod, které jsou přisuzovány každé lidské bytosti. V minulosti byla tato práva přiznávána pouze vladařům a šlechtě, zatímco obyčejným lidem jen v malé míře

Více

PŘÍPRAVA OBČANŮ K OBRANĚ STÁTU

PŘÍPRAVA OBČANŮ K OBRANĚ STÁTU MINISTERSTVO OBRANY České republiky SEKCE OBRANNÉ POLITIKY A STRATEGIE PŘÍPRAVA OBČANŮ K OBRANĚ STÁTU Příručka pro učitele základních škol Ing. Ivan GERHÁT a kolektiv Praha 2014 Ministerstvo obrany České

Více

SOCIAL WATCH Z P R Á V A 2 0 1 0. Po pádu S O C I A L W A T C H Z P R Á V A 2 0 1 0

SOCIAL WATCH Z P R Á V A 2 0 1 0. Po pádu S O C I A L W A T C H Z P R Á V A 2 0 1 0 S O C I A L W A T C H Z P R Á V A 2 1 SOCIAL WATCH Z P R Á V A 2 1 Po pádu Čas na změnu Průběžná zpráva o globálním vývoji v oblasti vymýcení chudoby a genderové spravedlnosti ZPRÁVA SOCIAL WATCH 21 ZPRÁVA

Více

STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO BOJ PROTI TERORISMU

STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO BOJ PROTI TERORISMU Odbor bezpečnostní politiky III STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO BOJ PROTI TERORISMU od r. 2013 PRAHA 2013 1 STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO BOJ PROTI TERORISMU od r. 2013 OPATŘENÍ, ZAMĚŘENÁ NA MINIMALIZACI

Více

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ Zpracoval: Kolektiv Konsorcia SPROR Plus Vedoucí

Více

ROZVOJOVKA 1. Rozvojové cíle tisíciletí 14 let poté. Bolívie Filipíny Indie Bělorusko Zambie Rwanda. 2 téma Splnil svět Rozvojové cíle tisíciletí?

ROZVOJOVKA 1. Rozvojové cíle tisíciletí 14 let poté. Bolívie Filipíny Indie Bělorusko Zambie Rwanda. 2 téma Splnil svět Rozvojové cíle tisíciletí? Rozhovor: Miléniové vesnice jako důkaz 2 téma Splnil svět Rozvojové cíle tisíciletí? 3-6 diskuse Genderová rovnost v nedohlednu 7-8 2 0 1 4 ROZVOJOVKA 1 Rozvojové cíle tisíciletí 14 let poté Bolívie Filipíny

Více

MEZINÁRODNÍ HUMANITARNÍ PRÁVO

MEZINÁRODNÍ HUMANITARNÍ PRÁVO Odpovědi na vaše otázky MEZINÁRODNÍ VÝBOR ČERVENÉHO KŘÍŽE ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ 2 MEZINÁRODNÍ VÝBOR ČERVENÉHO KŘÍŽE PŘEHLED OTÁZEK MVČK byl založen v roce 1863 pěti švýcarskými občany (Henry Dunant, Guillaume-Henri

Více

ODPOVĚDI NA VAŠE OTÁZKY

ODPOVĚDI NA VAŠE OTÁZKY MEZINÁRODNÍ HUMANITÁRNÍ PRÁVO ODPOVĚDI NA VAŠE OTÁZKY MEZINÁRODNÍ VÝBOR ČERVENÉHO KŘÍŽE ŽENEVA Mezinárodní humanitární právo Odpovědi na vaše otázky 2 PŘEHLED OTÁZEK 1 Co je mezinárodní humanitární právo?

Více

KONCEPCE ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE

KONCEPCE ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE KONCEPCE ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2010-2017 Obsah 1 Úvod 3 2 Účel koncepce zahraniční rozvojové spolupráce 4 3 Zahraniční rozvojová spolupráce jako součást zahraniční politiky

Více

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2006

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2006 Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2006 Vláda vzala Zprávu na vědomí usnesením ze dne 18. července 2007 č. 815. OBSAH I. OBECNÁ ČÁST... 5 1. ÚVOD... 5 2. INSTITUCIONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY

Více

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění.

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 5. března 2010 (OR. en) 7110/10 CO EUR-PREP 7 POLGEN 28 AG 3 ECOFIN 136 UEM 55 SOC 174 COMPET 82 RECH 83 ENER 63 TRANS 55 MI 73 IND 33 EDUC 40 ENV 135 AGRI 74 PRŮVODNÍ POZNÁMKA

Více

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 Osnova programu Zdraví pro všechny v Evropském regionu Světové zdravotnické organizace Předmluva Praha 2000 Zdraví se týká nás všech.

Více

Bohouš a Dáša: šance pro rozvoj

Bohouš a Dáša: šance pro rozvoj Bohouš a Dáša: šance pro rozvoj Bohouš a Dáša: šance pro rozvoj Materiál vznikl v rámci projektů Světová škola 2 (Global Action Schools 2 Communities) a Náš společný svět. Jeho vznik byl finančně podpořen

Více

ALTERNATIVNÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE V ČESKÉ REPUBLICE v letech 2000 až 2010

ALTERNATIVNÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE V ČESKÉ REPUBLICE v letech 2000 až 2010 ALTERNATIVNÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE V ČESKÉ REPUBLICE v letech 2000 až 2010 Listopad 2010 Aliance nestátních neziskových organizací za práva dětí Seznam NNO, které k této zprávě přispěly:

Více

UNECE Evropská hospodářská komise OSN STRATEGIE PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ

UNECE Evropská hospodářská komise OSN STRATEGIE PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ UNECE Evropská hospodářská komise OSN STRATEGIE PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ přijatá na Zasedání na vysoké úrovni ministerstev školství a životního prostředí Vilnius, březen 2005 Pracovní materiál

Více

teoretický časopis armády české republiky VOJENSKÉ ROZHLEDY ročník 21 (53)

teoretický časopis armády české republiky VOJENSKÉ ROZHLEDY ročník 21 (53) teoretický časopis armády české republiky VOJENSKÉ ROZHLEDY 4 ročník 21 (53) Ing. Josef Opluštil Obranná strategie: vize odpovědnosti Vláda ČR dne 26. září 2012 schválila obrannou strategii, která je

Více

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31.

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31. III. Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN za období od 1. srpna 2008 do 31. července 2014 Zpracoval ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 11.3.2014 COM(2014) 154 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Otevřená a bezpečná Evropa: cesta

Více

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final SDĚLENÍ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

Část 5. Doplňující informace o obecných tématech

Část 5. Doplňující informace o obecných tématech Část 5 Doplňující informace o obecných tématech Obsah této části Děti........................................................................................................ 317 Občanství...................................................................................................

Více