Pranostiky na duben. Obsah

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pranostiky na duben. Obsah"

Transkript

1 Obsah q Pranostiky na duben Zprávy z radnice q Vážení spoluobčané q Občanský průkaz jako cestovní doklad do států EU q Upozornění pro občany narozené před q Doporučení postupu neškodného odstranění jednotlivě nalezených uhynulých ptáků q Co nového na Vysočině? Co se děje q 110. výročí železniční trati Moravské Budějovice - Jemnice q Víte, že... q MS ODS Jemnice q Okénko základní umělecké školy q Okénko mateřské školy q Kronika q Jaro konečně už vstalo Velikonoce Občanská sonda q Vážený XYZ Kulturní a společenský přehled q Program kulturních a společenských pořadů q Velikonoce 2006 q Kino Jemnice q Výroční schůze muzejního spolku q Společenská kronika Okénko přírody q Žiji tím, co jsem dal druhým q Bříza bělokorá q Koupele pro semena q Myslivecké sdružení Vráž q Chcete mě? Sportovní okénko q Biketrial Jemnice sezóna začíná Obce Jemnického mikroregionu q Kulturní kalendář Jemnického mikroregionu q Radotice Obrazový seriál Pranostiky na duben Duben je napůl březen a napůl květen. Dětský pláč, panská přízeň a dubnové počasí jsou vždycky nestálé. Svatý Rudolf otvírá okna a dveře. Fiala růsti nemůže, až jí Jiří pomůže. Čím kvete trní později, tím bude méně obilí. Na svatého Marka se mají vysazovat brambory. Když zahučí v dubnu hrom, obalí se listem strom. 1

2 ZPRÁVY Z RADNICE Vážení spoluobčané, letošní zima byla mimořádně dlouhá a krutá. Dle harmonogramu měla rekonstrukce kanalizace pokračovat ulicí Husovou v polovině února Skutečné zahájení prací bude začátkem dubna letošního roku, tím dojde ke zpoždění o jeden a půl měsíce. Přesto dodavatelská firma VHS Znojmo tvrdí, že termíny ukončení jednotlivých etap nebudou ohroženy. Následně Vás podrobně seznámím s harmonogramem postupu rekonstrukce kanalizace v rámci projektu Dyje I. V měsíci dubnu a květnu to bude ulice Husova a převážná část Havlíčkova náměstí. Začátek na ulici Husové je křižovatka Husova ul. - Velká brána Tyršova. Konec cca u České spořitelny. Na Husovu ulici bude navazovat Havlíčkovo náměstí a následně ulice Zámecká. Zámecká ulice se bude provádět v průběhu měsíce června, případně července. Počátkem července se počítá se zahájením prací na ul. Velká brána, a to od zrcadla po křižovatku ulic Velká brána Tyršova Husova. Jak jsem již dříve uváděl, provádí se letos nejhorší úsek rekonstrukce kanalizace, který nás všechny bude nejvíce omezovat. Na Husově ulici se bude současně s kanalizací provádět i částečná přeložka voda a plynu. Při pracích na této ulici bude příjezd do města pouze ulicí /Nová cesta/ 28. října. Na této ulici bude umístěna světelná signalizace a bude se jezdit pouze jedním směrem. Dále bude objížďka při opravě kanalizace na ul. Velká brána, a to od zrcadla po firmu ZEOBS. Objížďka bude po ulici Lipová, Revoluční, část Palackého a Úvoz. Bude se jednat o možnosti přesunout nákladní dopravu mimo Jemnici. V úseku Velké brány od firmy ZEOBS po křižovatku Velká brána Tyršova Husova bude pravděpodobně povolena jízda po polovině komunikace za pomoci světelné signalizace. Současně s rekonstrukcí kanalizace je nutno provést i rekonstrukce veškerých kanalizačních přípojek. Systém je takový, že prováděcí firma na své náklady vybuduje kanalizační přípojku přes komunikaci za obrubník do chodníků. Každý majitel si na své náklady dodělá zbytek přípojky. Město tím vychází občanům značně vstříc, a proto doporučuji využít tuto možnost a všude vybudovat nové, funkční kanalizační přípojky. Prováděcí firma VHS Znojmo Vás zavčas upozorní, kdy se bude u Vás rekonstrukce kanalizace provádět. Jedním z řešení pro majitele nemovitostí je zadat tuto práci prováděcí firmě VHS Znojmo. Rekonstrukce kanalizace v uvedených ulicích všem zkomplikuje poněkud život. Proto Vás prosím o pochopení a shovívavost. V některém z dalších čísel JL Vás budu informovat o plánované rekonstrukci další kanalizační sítě, která je plánovaná na roky Pro JL napsal Ing. Antonín Finda, místostarosta Občanský průkaz jako cestovní doklad do států EU Dne 1. ledna 2006 nabyl účinnosti zákon č. 329/1999 Sb., ustanovení 41 a o cestovních dokladech ve znění zákona č. 559/2004 Sb. (bod 57), kde je uvedeno: 2

3 K opuštění území České republiky k cestě do států EU lze jako cestovní doklad použít i občanský průkaz se strojově čitelnými údaji, pokud nemá oddělenu vyznačenou část. Z uvedeného vyplývá, že od 1. ledna 2006 již nelze k cestám používat občanské průkazy typu identifikační karty bez strojově čitelných údajů /modrorůžová karta/. Dále je třeba upozornit na skutečnost, že mohou vzniknout problémy při společném cestování dětí zapsaných v občanském průkaze rodičů, pokud tyto děti nebudou mít vlastní cestovní doklad. Dítě zapsané v občanském průkazu rodiče neprokáže státní občanství, neboť do občanského průkazu se zapisují i děti cizinci. Na rozdíl od občanského průkazu se do cestovního pasu rodičů zapisují pouze děti, které jsou státními občany České republiky. Dalším rozdílem je, že do občanského průkazu rodičů se zapisuje místo data narození a pohlaví rodné číslo dítěte. Rodné číslo, jakožto vnitrostátní identifikační údaj, může být nesrozumitelné pro cizí státní orgány. Z uvedených důvodů nedoporučujeme cestování dětí zapsaných v občanském průkazu rodičů bez vlastního cestovního dokladu. Pro JL napsala Jana Váková, matrikářka Upozornění pro občany narozené před Občané narození před 1. lednem 1936, kteří jsou držiteli občanských průkazů, v nichž není doba ukončení platnosti vyznačena konkrétním datem, jsou povinni provést výměnu těchto občanských průkazů za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji do 31. prosince těmto občanům dle zákona č. 395/2005 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. října 2005, bylo stanoveno, že platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů, u nichž není doba platnosti vyznačena konkrétním datem /tzn. bez omezení / a jejichž držiteli jsou občané narození před 1. lednem 1936, nekončí dnem, který je stanoven jako konečný den lhůty pro provedení jejich výměny. Uvedeným zákonem byla zrušena povinnost občanů narozených před 1. lednem 1936 provést výměnu občanských průkazů ve lhůtách stanovených nařízením vlády č. 612/2004 Sb., /tj. do /, nicméně tyto občanské průkazy pozbývají, s ohledem na větu první 24 odst. 2 zákona o občanských průkazech, / Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů, vydané do , pozbývají platnosti nejpozději do 31. prosince / Z výše uvedeného je zřejmé, že občané narození před 1. lednem 1936 nebyli povinnosti provést výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji zproštěni. Zákonem č. 395/2005 Sb. byla pouze prodloužena doba platnosti jejich dosavadních občanských průkazů do Pro JL napsala Jana Váková, matrikářka 3

4 Doporučení postupu neškodného odstranění jednotlivě nalezených uhynulých ptáků V případě nálezu jednotlivých kusů uhynulých ptáků v přírodě nebo na místech, kde není znám majitel ani správce území nálezu, je především nutné zachovat klid a k neškodnému odstranění přistupovat bez obav z nejhoršího. Občan má tyto možnosti: 1. zakopání na místě nebo na nejbližším vhodném místě (z hlediska ochrany zdraví lidí a zvířat a ochrany životního prostředí) 2. spálení v kotli na pevná paliva 3. odložení do nádob s komunálním odpadem 4. oznámení nálezu obecnímu úřadu obce, na jejímž katastrálním území místo nálezu leží Obecní úřad může: kontaktovat k odvozu spádový asanační podnik, nebo kontaktovat k odvozu osoby, které mají povolení k výkonu veterinární asanační činnosti (např. osoby, které provádějí dezinfekci, dezinsekci, deratizaci), nebo kontaktovat soukromého veterinárního lékaře, který má v rámci své veterinární ordinace kafilerní box, nebo podá informaci o umístění sběrného kafilerního boxu Obec je v tomto případě zodpovědná za neškodné odstranění uhynulých ptáků a úhradu vzniklých nákladů. Veterinární asanace je řešena 39 až 42 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon). Doporučená ochrana obyvatel přicházejících do styku s uhynulými ptáky k manipulaci s uhynulými ptáky použijte přinejmenším ochranné rukavice, roušku a pevné boty, čepici zakrývající vlasy po provedené likvidaci si důkladně umyjte ruce mýdlem Při nálezu většího počtu uhynulých ptáků (nad 5 kusů) nebo i jednotlivých uhynulých vodních ptáků vždy kontaktujte veterinárního lékaře místně příslušné krajské veterinární správy. Kontakty, na které je třeba zavolat v případě výskytu nebo podezření na výskyt ptačí chřipky nebo v případě nálezu uhynulého ptactva. Nejdříve je třeba volat na první uvedené číslo, kde by měl být vždy (24 hodin denně) někdo přítomen. Nedovolá-li se nálezce uhynulého ptactva na první číslo, volá na druhé, poté popř. na třetí uvedené číslo. 4

5 DŮLEŽITÉ INFORMACE AVIÁRNÍ INFLUENZA V případě nálezu uhynulé drůbeže a ostatního ptactva a při podezření na výskyt viru H5N1, kontaktujte neprodleně některé z těchto telefonních čísel: KVSJ inspektorát Třebíč (nepřetržitá služba) Dr. David Vedral KVS Jihlava Veškeré aktuální informace ohledně ptačí chřipky jsou k dispozici na adrese: Informace byly poskytnuty Krajskou veterinární správou pro kraj Vysočina, Inspektorátem v Třebíči, Svatopluka Čecha 1, Třebíč. Co nového na Vysočině březen 2006 Nejlepší sportovec kraje Vysočina vyhlášen Ve čtvrtek 9. března byl v třebíčském divadle Pasáž vyhlášen nejlepší sportovec kraje Vysočina. Stalo se tak již počtvrté, a tak snad můžeme říci, že se vyhlašování nejlepšího sportovce Vysočiny začíná stávat tradicí. Svoji krátkou poznámku k vyhlášení nejlepších sportovců Vysočiny však tentokrát nepíši proto, abych sdělil, že nejlepším sportovcem byl odbornou komisí zvolen jihlavský tenista Leoš Friedl. K sepsání této krátké poznámky mě vedou dva jiné důvody. Tím prvním důvodem je má snaha poděkovat všem komunálním politikům zastupitelům, radním, místostarostům a starostům, kteří ve svých obcích a městech sport a možnosti sportovního vyžití podporují. Považuji to za velmi důležité, i když si uvědomuji, že je potřeba v rámci zpravidla nepříliš objemného obecního rozpočtu, pokud možno, spravedlivě podělit všechny. Tím druhým důvodem je potom využít této příležitosti a vyzvat jednotlivé obce a města, aby aktivněji než doposud vstupovaly do nominací na nejlepší sportovce Vysočiny. Naším cílem je do budoucna totiž co možná nejvíce minimalizovat možnost, že některý talent Vysočiny nebude vůbec do soutěže nominován a následně potom logicky nemůže být ani hodnocen a vyhodnocen. Jsem přesvědčen, že obce a města na Vysočině zpravidla velmi dobře vědí o svých talentech. Je velmi jednoduché zabezpečit včas jejich nominaci například přes sportovní komisi kraje Vysočina nebo příslušný sportovní oddíl nebo svaz. Ptačí chřipka Hodně se o ní mluví a někdy se míchají dvě věci dohromady. Tedy jenom pro pořádek, ptačí chřipka (aviární influenza) je chřipka mezi ptáky, mezi ptáky se šíří, ptáci na ni umírají a její velké rozšíření v naší zemi (pandemie) může způsobit velké národohospodářské škody. Ptačí chřipka se na člověka z ptáka nemocného ptačí chřipkou může přenést relativně hodně obtížně a to tak, že dojde k opravdu těsnému kontaktu člověka s nemocným ptákem (škubání peří, intenzivní kontakt, intenzivní vdechování zvířeného 5

6 ptačího trusu nemocných ptáků apod. v celém světě se tímto způsobem nakazilo zatím pouze cca 200 lidí, z toho necelá polovina nemoci podlehla). Není znám případ, kdy by člověk nemocný ptačí chřipkou nakazil dalšího člověka. Z člověka nemocného ptačí chřipkou se tedy ptačí chřipka na dalšího člověka nepřenáší. Když to mám velmi zjednodušit, tak v případě, že uvidíme v této době větší množství uhynulých ptáků pohromadě (řekněme alespoň 5), je dobré na nic nesahat a zavolat veterináře nebo policii. Oni si již poradí. Jako předseda bezpečnostní rady kraje sděluji, že v současné době jsou další postupy na slušné úrovni vypracovány a odpovědní lidé vědí, co dělat. Úplně něco jiného je potom debata o novém neznámém viru chřipky, který by vznikl mutací některého ze stávajících virů a šířil se mezi lidmi z člověka na člověka. Zde jenom upozorňuji, že pravděpodobnost, že se takový virus objeví, byla dle tvrzení odborníků před deseti, pěti, dvěma nebo jedním rokem stejná jako je dnes. Nemá tedy smysl zmatkovat a žít ve zbytečných obavách. Na druhé straně zdravý styl života, dodržování standardních hygienických návyků a odpovědné chování včetně zájmu o informace jsou tou nejlepší prevencí a to nejen před chřipkou. Pro JL napsal Miloš Vystrčil, hejtman Vysočiny CO SE DĚJE 110. výročí železniční trati Moravské Budějovice Jemnice Nechce se ani věřit, že už uběhlo 10 let od velkolepých oslav 100. výročí dráhy Moravské Budějovice Jemnice. Lokální železniční trať byla v roce 1996 prohlášena za kulturní památku. Naše město tehdy navštívil dokonce i ministr dopravy Říman. Už tehdy se však nad tímto úsekem železniční trati vznášely pochybnosti a uvažovalo se o jejím úplném zrušení. Snad právě fakt, že byla jemnická dráha označena za kulturní památku, přispěl k tomu, že máme v letošním roce co oslavovat. A doufejme, že rok 2006 není posledním výročím naší dráhy. Snad bude co oslavovat i za dalších l0 let. Vše by bylo jistě lehčí, kdyby se našim předkům podařilo uskutečnit logické prodloužení trati do Dačic. Jen několik kilometrů kolejí a dnešní úvahy o zrušení trati by byly bezpředmětné. V kronice pana Karla Kasárníka je uvedeno, že nejstarším historickým dokladem o místní dráze je situační plán trati Dačice Moravské Budějovice vypracovaný v únoru 1888 v Brně. Plánovaná trať nesla název Moravská západní místní dráha a měla být 39 km dlouhá. Projekt zpracoval Jan Brick, profesor c.k. vysoké školy technické ve Vídni za spoluúčasti profesora A. Lorence. Za zhotovení projektu bylo zaplaceno zlatých rakouské měny. O 6 let později v roce 1894 byl však vypracován další projekt. Tzv. kilometrování zde začíná v Moravských Budějovicích a končí v Jemnici. Trasa trati už měří jen km. Koncesní listina, kterou byla stavba trati povolena, byla vydána dne 9. září 1894 a podepsal ji císař František Josef I. Z textu vyplývá, že stavba byla považována za všeobecně prospěšnou. Koncese byla udělena na 90 let. Jako koncesionáři byli zapsáni Josef Augusta starosta Jemnice, Dr. Bedřich Heidler notář v Jemnici, Alfréd svobodný pán Wražda z Kunvaldu majitel velkostatku v Polici a Eduard Lahoda vrchní správce vel- 6

7 kostatku v Budkově. Na základě ustanovení koncesní listiny byla založena akciová společnost s názvem Místní dráha Moravské Budějovice Jemnice, akciová společnost se sídlem ve Vídni. Náklad na stavbu dráhy, včetně výkupů pozemků, postavení budov a pořízení železniční výstroje, byl vypočítán na zlatých. Při vytyčování trati se vyskytly leckteré potíže a překážky. Zřejmě domluva s majiteli pozemků nebyla vůbec lehká. Dráha se například musela vyhnout pozemkům patřícím k jemnickému velkostatku. Stavbu dráhy provedla vídeňská stavitelská firma E. Gross a spol. Do roku 1900 byl provoz dráhy pod dozorem ministerstva železnic ve Vídni. Pak přešly pod dozor ředitelství státních drah v Praze. V roce 1925 byla tato lokálka zestátněna. První vlak přijel do Jemnice dne 8. listopadu V kronice města Jemnice je napsáno, že k uvítání prvního vlaku se sešly ohromné davy lidí. Dráhu slavnostně pokřtil jemnický farář Coufal. Prvním vlakem přijel ministr železnic šlechtic Emil Guttenberg v generálské uniformě s doprovodem a mnoho dalších vzácných hostí. Vagony zřejmě neměly sedadla. Kroniky praví, že vzácní hosté seděli na obyčejných židlích. Jízda zřejmě nebyla příjemná. Byl už listopad a železniční vozy byly otevřené. O to dojemnější bylo přivítání v Jemnici. Pěvecký sbor, vedený Teodorem Hosákem, zapěl píseň Na Moravu. Ministra vítaly dvě dívenky. Mařenka Augustová česky a Aninka Puhonová německy. Při vítání bylo na nádraží celé představenstvo obce v čele se starostou Josefem Augustou. V řadách stáli veteráni, městská střelecká garda a hasiči z Jemnice, Dešné a Korolup. Garda vystřelila první salvu, když vlak dorazil do Lhotic. Druhá salva byla vystřelena, jakmile vlak dojížděl k Jemnici. Třetí pak při vjezdu do stanice. Po slavnostním uvítání nastoupili vzácní hosté do kočárů a odjeli na hostinu do zámku. V podobném duchu se odbývala i vzpomínková slavnost po padesáti letech. Konala se 9. a 10. listopadu V kronice Karla Kasárníka se píše, že oslava vyzněla jako mohutná manifestace za prodloužení dráhy do Dačic v rámci jihozápadní magistrály Brno České Budějovice. Oslav se zúčastnilo mnoho důležitých lidí. Za zemský plánovací a studijní ústav v Brně promluvil projektant jihozápadní magistrály dr. Josef Mrkos. Projevy všech zástupců důležitých úřadů i politických činitelů zdůrazňovaly nutnost prodloužení trati do Dačic. Projekt měl být zařazen do dvouletého budovatelského plánu. Trasa nového úseku byla vytýčena přes Pálovice, Báňovice, Třebětice, Manešovice, Bílkov do Dačic. O stavbě se jednalo i na KNV v Jihlavě. Právě zde padl návrh, že dostavba trati musí počkat, protože by pohltila 59% finančního limitu celého kraje. ČSD pak zařadily projekt trati do výhledového plánu, kde je zřejmě dodnes. Stavba dráhy, která měla přinést do našeho kraje hospodářské zlepšení, nebyla přes všechny snahy uskutečněna. Oslavy 110. výročí dráhy Moravské Budějovice Jemnice jsou určeny na 27. května Na přípravě se podílejí starostové a zástupci obou měst a generální ředitelství železnic v Jihlavě. Doufáme, že slavnost přiláká mnoho lidí z Jemnice i okolí. O podrobném programu budeme čtenáře informovat v květnovém čísle Jemnických listů. Pro JL napsala Jana Jánská Víte, že... ne vždy je třeba čekat na kulatá výročí? Tak je tomu i s úpravou a vydlážděním náměstí a přilehlých ulic v Jemnici. 7

8 Jeho úprava byla vlastně zahájena již před II. světovou válkou, kdy kolem kostela sv. Stanislava byly navoženy hromady dlažebních kostek. Přišla II. světová válka a z dláždění náměstí sešlo. Po válce byly jiné starosti. Celá akce se stala aktuální, když dlažební kostky byly odvezeny na úpravu náměstí v Dačicích. Převezení kostek se stalo kritikou občanů Jemnice. Po mnoha jednáních a za osobní angažovanosti předsedy MNV pana Antonína Mrkvy, který měl rozhodující podíl na zahájení i dokončení dláždění náměstí, byly konečně v roce 1969 zahájeny práce na úpravě náměstí v Jemnici. Prací se ujalo družstvo Dlažba Brno. Bylo třeba nejdříve vybudovat kanalizaci, přeložit veřejné osvětlení a provést terénní úpravy, protože sklon náměstí k jihozápadu byl značný. Byla vybudována opěrná zeď. Iniciativou pana Mrkvy došlo i k předláždění Husovy ulice a výdlažba ulice Zámecké, Havlíčkova náměstí a Malé branky. Po více jak 3 letech došlo v roce 1972 k dokončení prací. Celkové náklady činily ,- Kčs. Jemnice tím získala krásně upravené náměstí bez kamení a bláta, které zde bylo v minulosti. Zmizela však kašna, která byla uprostřed náměstí a nyní se zdá, že by celý prostor zasloužil více zeleně a pár laviček k odpočinku. Také více čistoty. Snad by přispěla i úprava prostoru u bývalé židovské synagogy a bašty, odkud se bláto a nečistoty stále naváží. Také úprava ulice 28. října u vyústění před náměstím z Podolí by celkovému vzhledu jistě přispěla. Vybudování nového osvětlení a řada opravených fasád pak vzhled náměstí zkrášluje. Snad se podaří do budoucna postupně opravit i další, aby se náměstí doopravdy svým vzhledem stalo příkladem chráněné památkové zóny. K celkové čistotě pak mohou přispět obyvatelé města, návštěvníci, ale i majitelé domů na náměstí. Toto místo bylo svědkem mnoha událostí, různých manifestací, vojenských přehlídek, kulturních vystoupení, hasičských a sportovních cvičení, začátkem i koncem mnoha různých průvodů. Slyšelo i spoustu různých projevů. Snad zůstane vzhled náměstí, přilehlých ulic a domů i nadále v pozornosti našich zastupitelů. Pěkný vzhled města si to zaslouží. Pro JL napsal Vladimír Hrbek MS ODS JEMNICE Jemnice opět získala I tato tuhá zima se nepříznivě podepsala na místní komunikace a prostranství, která je nutné udržovat a následně opravovat. Opravy komunikací zatěžují rozpočet města Jemnice nemalými finančními prostředky, které se obtížně hledají. Proto musíme poděkovat panu MVDr. Jaroslavu Pešánovi, členu ODS a poslanci Poslanecké sněmovny ČR za podporu města Jemnice ve výši 7,9 mil. Kč. Prostředky jsou ze státního rozpočtu ČR roku 2006 na opravu místních komunikací a ostatních ploch (schváleno zák. č. 543/2005Sb.) Ještě jednou děkujeme poslancům ODS v Poslanecké sněmovně ČR za podporu města Jemnice a věříme v účelové použití těchto finančních prostředků. MS ODS připravuje: 8

9 - 11. dubna 2006 od 18:00 beseda s hejtmanem kraje Vysočina RNDr. Milošem Vystrčilem téma: Kraj Vysočina na začátku roku 2006 Velká zasedací místnost Městského úřadu v Jemnici dubna 2006 od 20:00 společenský večer s hudbou k tanci i poslechu, který se uskuteční v restauraci U Lva ( Grand). Srdečně Vás zve MS ODS Jemnice MS ODS Jemnice Okénko základní umělecké školy Wolfgang Amadeus Mozart Celý kulturní svět si letos připomíná 250 let od narození Wolfganga Amadea Mozarta. Jakýmsi celoročním státním svátkem budou mozartovské akce pro Rakušany. Jen ve Vídni čeká milovníky hudby v průběhu roku na tři tisíce dvě stě provedení více než sto třiceti různých mozartovských koncertů a pořadů. Dalších pět set projektů připravili v Salzburgu, druhé Mozartově metropoli. Kromě monumentálních akcí v Rakousku se bude slavit i v Německu a samozřejmě u nás v Praze, kterou Mozart miloval. Především na Bertramce, kde při svých návštěvách Prahy nacházel dočasný domov. Jeden z největších hudebních géniů světa Wolfgang Amadeus Mozart se narodil 27.ledna 1756 v Salzburgu. Jeho otec Leopold byl vynikajícím hudebníkem ve službách salzburgského arcibiskupa. Byl houslistou a skladatelem, rovněž jeho pedagogické snahy měly velký úspěch. Své děti, Wolfganga a jeho o pět let starší sestřičku, vychovával od nejútlejšího dětství k lásce k hudbě. Se svými dětmi podnikl v roce 1762 koncertní cestu do Mnichova a Vídně. Jejich umělecká vyspělost vzbudila obrovskou pozornost. Rok poté se vydal s dětmi na tříletou cestu do světa, do Paříže, Londýna, na zpáteční cestě pak do Haagu, znovu do Paříže a pak přes Švýcarsko domů. V Londýně byly provedeny jeho první symfonie. V roce 1767 byl Mozart ve Vídni, kde na přání Josefa II. komponoval svou první operu La finita semplice. V roce 1769 se Mozart stal koncertním mistrem v kapele salzburgského arcibiskupa, u něhož sloužil i jeho otec.v letech cestoval po Itálii (Milán, Florencie, Řím, Neapol), později následovaly další italské pobyty. Navzdory znamenitým interpretačním i skladatelským úspěchům nebylo Mozartovi nabídnuto odpovídající místo. V letech odcestoval s matkou přes Mnichov a Mannheim do Paříže, kde už ale nevzbudil takřka žádnou pozornost. Jeho matka zde zemřela. V roce 1781 opustil definitivně službu u salzburgského arcibiskupa a usadil se ve Vídni jako svobodný umělec. Jeho živobytí tvořilo vyučování, akademie a skladby na zakázku. V roce 1782 se oženil proti otcově vůli s Konstancí Weberovou, sestrou Aloisie, jeho lásky z mládí. Ve Vídni se spřátelil s Josefem Haydnem. Od roku chodíval často do domu pruského vyslance van Swietena, který ho seznámil s dílem Johanna Sebastiana Bacha. V roce 1784 se Mozart stal zednářem. 9

10 V roce 1786 se ve Vídni uskutečnila premiéra opery Figarova svatba, první opery, kterou Mozart nenapsal na objednávku. Roku 1787 následovala premiéra Dona Giovanniho v Praze, kde Mozart našel vnímavější publikum než v odmítavé Vídni. Ve stejném roce k němu docházel na vyučování Beethoven. V roce 1789 odcestoval přes Drážďany a Lipsko do Berlína, kde si u něho objednal sérii kvartetů pruský král Fridrich Vilém II. U příležitosti korunovace císaře Leopolda II. za českého krále odjel Mozart roku 1791 do Prahy. Premiéra jeho poslední opery Kouzelná flétna se uskutečnila ve Vídni. Jeho poslední skladbou je nedokončené Requiem. Zemřel úplně vyčerpán materiálními starostmi, stísněn poměry, které proti jeho umění stavěly umění italské, v bídě a nedostatku. Byl pohřben na vídeňském hřbitově svatého Marka do společného hrobu s bezejmennými chudáky. Třicetišestiletý Mozartův život přináší plných třicet let tvorby. Je to zcela mimořádný případ v kulturních dějinách, že již tvorba v nejútlejším dětském věku přináší hodnotná umělecká díla. Mozartova orchestrální a instrumentální tvorba, která dnes představuje ideál harmonie, sladění a rovnováhy prvků, byla svého času z určitého hlediska novátorským počinem. Například v harmonické odvaze v hledání do té doby neznámých koloristických efektů, rozvíjením instrumentální techniky. Mozart zdokonalil formu sólového koncertu. Čistou, křišťálově dokonalou konstrukci svých děl spojuje se smělou, výraznou dramatickou expresivitou. Jeho další dílo je opravdu obrovské a zahrnuje například symfonie, divertimenta, serenády, pochody, menuety, lidové tance, předehry, klavírní, houslové koncerty, koncerty pro klarinet, hoboj, flétnu a lesní roh. Neobyčejně bohatá tvorba obsahuje také početné liturgické kompozice. Mše, Requiem, oratoria, světské a církevní kantáty, kánony, árie, písně. Mozartův význam spočívá v neobyčejné syntetičnosti, která v sobě spojuje přínosy celé vývojové epochy a z níž pak tvoří nová díla absolutní dokonalosti. I Základní umělecká škola v Jemnici chce svým skromným dílem přispět k oslavám tohoto velkého skladatele. Proto připravujeme na 17. května malý hudební podvečer, na kterém by měly zaznít, mimo jiné, i některé drobné skladby Wolfganga Amadea Mozarta. Zatím se žáci a žákyně pilně připravují a to, co se naučili za poslední čtvrtletí, by měli předvést na třídních přehrávkách koncem dubna. Tímto srdečně zveme rodiče i přátele školy. Další akcí, na kterou se naše škola chystá 10. května, je zájezd do Janáčkova divadla v Brně. Vybrali jsme operu Prodaná nevěsta od českého skladatele Bedřicha Smetany. Pro JL napsala Luba Jánská 10

11 Okénko mateřské školy Zveme rodiče a děti k zápisu k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy, který proběhne, po dohodě se zřizovatelem, ve dnech od 10.00hod. do hod. ve třídě mateřské školy. Zapsány budou děti na školní rok , které dosud mateřskou školu nenavštěvovaly a po dohodě mohou být zapsány i děti mladší 3 let na zkušební pobyt. Těší se na Vás učitelky mateřské školy v Jemnici. Kronika 20. března 2006 jsem předložil městské radě ke schválení návrh zápisu do kroniky města Jemnice za rok Starosta a rada odsouhlasí, zda údaje navržené jsou pravdivé. Po odsouhlasení provádím zápis do kroniky. Na návrhu jsem pracoval v roce hodiny. Návrh obsahuje 78 stran formátu A4. 26 kapitol zaznamenává veškeré informace, které se mi podařilo získat. Společně s návrhem zápisu odevzdávám doprovodnou kroniku, ve které jsou fotografie událostí v roce 2005, novinové články o Jemnici a podobně. Doprovod má 102 strany formátu A4. Celková práce na kronice si vyžádá kolem 700 hodin ročně. Smlouva s městem obsahuje 200 hodin. Nebudu se více věnovat neznámému čtenáři, který provádí sondy a soudí druhé, ale sám asi nic neudělal. Uvádím některé zajímavé údaje z předloženého návrhu: K měla Jemnice obyvatel, z toho bylo mužů a žen. Proti roku 2004 měla Jemnice o 14 obyvatel více. V roce 2005 se v Jemnici /jemnickým maminkám/ narodilo 42 dětí. Z toho bylo 22 dívek a 20 chlapců. Proti roku 2004 se narodilo o 9 dětí více. Je to od roku 2001 největší počet narozených dětí. K měla Jemnice 7 občanů, kteří se dožili 90 a více roků. Všem blahopřeji a přeji hodně zdraví. Jména v kronice vždy uvádím, ale do JL bez souhlasu nemohu. Na Městském úřadě v Jemnici se konalo slavnostní vítání dětí, zúčastnilo se ho 19 novorozených dětí. Snad by bylo dobré zapisovat jejich jména do městské kroniky? Chce to návrh a souhlas. V domovech důchodců žilo k jemnických občanů. Z toho bylo 19 žen a 9 mužů. V roce 2005 zemřelo 27 jemnických občanů. Z toho bylo 14 mužů a 13 žen. Na městském úřadě se konalo 12 svatebních obřadů. 11

12 Poslední domovní číslo bylo č.p Do Jemnice se v roce 2005 přistěhovalo 85 občanů a odstěhovalo 86 občanů. Louka K žilo v obci Louka 100 obyvatel. Z toho bylo 59 žen a 41 mužů. Obec měla 37 obytných čísel. V roce 2005 se v obci narodilo 1 dítě. V tomto roce nikdo nezemřel. Panenská K žilo v obci Panenská 99 obyvatel. Z toho bylo 44 žen a 55 mužů. Obec měla 54 obytných čísel. V roce 2005 se v obci narodilo 1 dítě. 1 obyvatel zemřel. Pracovní úřad Úřad práce v Jemnici evidoval k v obvodu svého působení 528 nezaměstnaných. Z toho bylo 225 mužů a 303 ženy. Věkové kategorie: do 30 let 189 osob, nad 50 let 120 osob. Proti roku 2004 se nezaměstnanost zvýšila o 1 osobu. V Jemnici bylo k evidováno 257 nezaměstnaných. Z toho bylo 113 mužů a 144 žen. Věkové kategorie: do 30 let 95 osob, nad 50 let 67 osob. Proti roku 2004 se nezaměstnanost v Jemnici zvýšila o 12 osob. Sociální odbor Sociální odbor MěÚ v Jemnici v roce 2005 poskytl 683 občanům z jemnického obvodu některou ze 7 skupin sociálních dávek. V roce 2005 bylo na sociálních dávkách celkem vyplaceno ,- Kč. Proti roku 2004 bylo vyplaceno o ,- Kč méně. V roce 2005 bylo evidováno na sociálním odboru o 10 občanů méně než v roce Pečovatelská služba MěÚ V domech s pečovatelskou službou žilo v roce spoluobčanů. Z toho bylo 13 mužů a 32 žen. Za rok 2005 bylo poskytnuto pečovatelských úkonů. Provoz pečovatelské služby v roce 2005 zajišťovaly: vedoucí odboru pí Mátlová, pí Čermáková a pečovatelky Mocharová Ivana, Tvrdá Helena a Pavlíková Kateřina. Stavební odbor MěÚ Stavební odbor vydal v roce stavebních povolení. V tomto roce bylo provedeno a vydáno 92 kolaudačních rozhodnutí. Demoliční rozhodnutí nebylo v roce 2005 vydáno žádné. Přesto při opravě domu č.p. 77 na náměstí, který vlastní město Jemnice, došlo ke zbourání boudy, která stála u hradeb. Bouda sloužila jako prachárna, kterou naposledy používal pan Dolák, který prodával zbraně a vyráběl zde střelivo pro myslivce. Pokračování v dalším čísle JL. Pro JL napsal Vladimír Nováček, kronikář Jaro už konečně vstalo Jaro o sobě do poloviny března nedávalo moc vědět. Několikrát to sice vypadalo, že sluneční paprsky získají převahu nad chladem ze zasněžených plání, ale šlo jen o plané naděje. Po krátkém oddechu od mrazivých dnů a chvilkové oblevě meteorologové opět 12

13 ohlásili další sněžení Jednou se sypal prašan, jindy padaly pořádní sedláci nebo studený déšť střídala ledová krupice. Mimořádné odchylky od obvyklého průběhu ročních období mají své následky. Nekonečně vleklá a tuhá zima působí negativně na všechny tvory, nevyjímaje člověka. /Stejně jako dlouhodobá mlha a déšť, nebo naopak každodenní pařáky, kdy nekápne a nezaprší./ Nejhůře se s přebytkem zimy vyrovnávají oslabení jedinci. Psychika člověka je totiž ve své podstatě načasovaná a dimenzovaná jen na určitou míru zatížení. Hranice únosnosti je však u každého z nás rozdílná. Co jednoho jen polechtá, u druhého vyvolá životní krizi. Stejně záludná je i snaha přehnaně se opečovávat. Čím úzkostlivěji je nastavená klimatizace pohodového života, tím méně toho člověk pak vydrží. Brzy ho stresuje i to, co by jinak unesl nebo toleroval. Pak zaznívají lamentace typu: Mně už z toho hrabe, Já se picnu, apod. Odmítání nepříjemných skutečností však může být i zcela legitimní. Např. protest citlivějších lidí ohledně změny letního času na zimní a naopak. Ale vraťme se k tématu. Jaro odemyká Petrův klíč /petrklíč/ a ratolestmi z kočiček je zimě odmáváno a dáno sbohem. Studánky, ony oči nebe zavřené zimou pod víčky z ledu opět prohlédnou během hudebního doprovodu pulzujícího života. I včelky mohou konečně na vzduch a v úlech zavládne čas zkušebních letů Ruku v ruce s jarem přicházejí Velikonoce. /Nebo snad na ně jaro čeká?/ Abychom je mohli slavit jako duchovní jaro v nás, máme v závěru postní doby mocí Kristova Ducha přemoci vše, čím jsme se nechali oklamat odloučit od lásky Boží a lásky k bližním. Podmínku je odsoudit hřích a jeho klamnou sladkost. Klíčem k obnově je lítost a odpuštění. Pak už nic nebrání tomu, aby opět zavoněly květy Boží přítomnosti v nás. Toto duchovní probuzení nazýváme vzkříšení. Liturgicky je slavíme společně při Velikonoční vigilii Slavností Zmrtvýchvstání Páně. Vítězné Aleluja nejprve zazní v nás, pak naplní celý chrám a svět: Kristus v nás a mezi námi! Byl, je a bude! Zatímco na jaro jen čekáme, Velikonocům, Božímu jaru v nás, můžeme jít naproti. /Nikdy v sobě nenechejte dlouho vládnout zimu / Přeji vám radostné a rozkvetlé svátky jara v přírodě kolem nás a mocné velikonoční vítězství Krista nad zlem a neláskou v nás a mezi námi. Pro JL napsal P. Josef Brychta, jemnický farář OBČANSKÁ SONDA Vážený XYZ Vážený YXZ, nejste spravedlivý k pisatelům listů, asi nemáte rád pana děkana J. Brychtu, který píše do každého čísla. A nenalezl jsem v Listech nikdy článek od YXZ. Věrný čtenář Listů ABC 13

14 Velikonoce V době kdy jsem psala tento článek k oslavě jara, padal sníh. A předpověď počasí nám dokazovala, že paní zima se ještě nechce dát na ústup. Nikde ani kvíteček, i kočičky měly ještě půlnoc. Dokonce i ptáčkům se nechtělo nějak moc zpívat. Kdyby se letos slavily Velikonoce v březnu, tak byly na ledě. Zima tentokrát lidi i zvířata pořádně potrápila. Jen doufám, že až budete číst dubnové číslo Listů, zůstanou po paní zimě jen louže, díry v asfaltu a vysoké účty za topení. Jistě už si připravujete jarní oblečení a netrpělivě prohlížíte letní střevíčky. Jaro je obdobím počátku nového života. Sluneční paprsky probouzejí přírodu. Život vítězí nad smrtí. Zatímco na Vánoce se připravujeme s velkým předstihem, Velikonoce připadají lidem méně slavnostní. Ale z křesťanského pohledu je to naopak. Velikonoce jsou nejvýznamnější svátky křesťanské církve. Je to oslava zmrtvýchvstání Ježíše Krista, který se obětoval za všechny lidi, aby je smířil s Bohem. Pro mnohé lidi jsou Velikonoce hlavně svátky jara. Ale jedno bude asi pro všechny společné. Ať věřící nebo ateisté, všichni si svátečně vyzdobíme svůj byt nebo dům a připravíme si něco dobrého k jídlu. Proč se o tato potěšení ochuzovat, vždyť svátků je tak málo. Ty letošní Velikonoce, které se budou oslavovat až v polovině dubna, mají tu výhodu, že už budou rozkvetlé první jarní květiny. Tedy já tomu alespoň pevně věřím. Čím je jaro více opožděné, tím větší zázraky příroda připravuje. Ale pro jistotu si dáme s předstihem do vázy nějakou tu větvičku forsytie, břízy nebo střemchy. K velikonoční dekoraci patří také miska s naklíčeným osením. Stačí je zasadit 14 dnů před svátky, aby měly výhonky tu správnou výšku. Do misky pak zapíchneme špejle s vyfouklými vajíčky. Moc hezky vypadá, když misku dozdobíme barevnými peříčky. Na zdobení velikonočních vajec jsem četla už mnoho návodů. Většinu z nich jsem při své zručnosti ani nezkusila. Ale na internetu jsem si přečetla moderní a snad i jednodušší techniku zdobení vajec. Nazývá se decoupé neboli dekupáž. Pokud vám to doposud nic neříká, tak polopaticky se tato technika nazývá ubrousková. Potřebovat budeme velikonoční trojvrstvé ubrousky, nůžky, měkký štětec a speciální lepidlo na tuto techniku. Nůžky máte doma, štětec jistě také. Takže to zdobení nebude snad tak drahé. Takových chytrých nápadů jsou dnes plné časopisy. Dělají však hlavně reklamu obchodům s potřebami pro ruční práce. Kdeže jsou ty doby, kdy časopisy Praktická žena nebo Dorka uváděly návody z čistě domácích zdrojů a hlavně za pár korun. Ale zpět k tomu návodu. Motiv z ubrousku vystřihneme, odstraníme dvě spodní vrstvy a tu zbývající, barevnou nalepíme na očištěnou skořápku vajíčka. Jednodušší je nanášet lepidlo na pevný materiál. Tenký ubrousek by se nám mohl potrhat. Velikonoční motivy na vajíčkách vypadají jako malba. Ubrousková technika se zdá velmi jednoduchá, ale tu výše zmíněnou zručnost bude jistě vyžadovat také. Po zaschnutí vajíčko přetřeme lakem na nehty nebo bezbarvým lakem, aby se lesklo. Ten druhý způsob zdobení vajec řadící se opět mezi návrhy, které svede i nešika, jsem četla v časopisu Vlasta. Budete potřebovat kancelářskou děrovačku, barevný papír, lepidlo a obarvená vajíčka. Děrovačkou si z barevného papíru naděláte kolečka. (To jsou 14

15 taková ta kolečka, která vzniknou jako odpad při děrování a většinou se vysypou v nejméně vhodnou dobu.) Tato různě barevná kolečka nalepíte na obarvená vajíčka. Můžete z nich vytvářet různé vzory. Ale hezké jsou i obyčejné bílé puntíky na barevném podkladu. Následující vtipné náměty a obrázky dokazují, že výzdoba vašeho bytu o Velikonocích může být plná fantazie. A té se přece meze nekladou. Kuře Makovici rozřízneme v polovině a do ní posadíme kuře vyrobené ze žlutých bambulek. Ty vyrobíme takto: dle požadované velikosti figurky ustřihneme pruh krabicové lepenky. Žlutou přízí pak omotáváme kolem tohoto pruhu. Když je namotáno dostatečné množství, navlečeme kousek příze do jehly a uprostřed kruhu nejdříve z jedné a pak ze druhé strany všechny nitě příze stáhneme a zapošijeme. Potom v místě, kde je hrana lepenkového pruhu, všechny nitě příze prostřihneme. Tak se uvolní z lepenkového pruhu. Teď ještě rozstříháme všechny nitě, které jsou mezi dvěma svázáními a dostaneme tak dvě bambulky. Roztřapatíme je a nůžkami upravíme tvar. Detaily vystříháme z plsti nebo z textilu. Velikonoční věnec Věnec upečeme z kynutého těsta /není určen k jídlu/. Na obarvené špejle nebo vrbové proutky navlečeme vyfouknutá vajíčka, ozdobíme mašlemi. Jedním koncem zapíchneme do věnce, druhým koncem svážeme k sobě, přizdobíme mašlí a větvičkou buksusu. Je to velmi pěkná ozdoba na velikonočním stole. Maxi vejce Nafoukneme nafukovací balonek a pevně ho zavážeme. Na takto vytvořený tvar nabalujeme krčené noviny, přičemž vždy novou vrstvu potřeme buď hustým uvařeným škrobem, nebo lepidlem Herkules. Nalepíme asi 4 5 vrstev. V posledních asi 2 vrstvách nalepujeme krčený krepový papír, dle uvážení jedné či více barev. Chceme-li vejce pouze bílé, můžeme jako poslední vrstvy lepit papírové kapesníčky nebo bílé ubrousky. Necháme pořádně proschnout,, nejlépe aspoň 24 hodin. Ostrým nožem nebo žiletkou prořízneme okýnko a dírku pro provlečení široké stuhy. Balonek uvnitř, pokud už sám nepraskl, propíchneme a vytáhneme. Oknem můžeme dovnitř naskládat sladkosti či jiné dárky a stuhu zavážeme na mašli. Pro JL napsala Jana Jánská 15

16 KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PŘEHLED Program kulturních pořadů Velikonoční výstava - vestibul kulturního domu Kabaret travesti skupiny SCREAMERS hodin SCREAMERS REVUE - kinosál Jemnice - vstupné 150,- Kč - předprodej od v Knihkupectví Ladislava Hejla Výjezdní zasedání krajského zastupitelstva - sál KD Beseda s hejtmanem kraje Vysočina RNDr. M. Vystrčilem hodin téma: kraj Vysočina na začátku roku velká zasedací místnost MěÚ Jemnice Společenský večer s hudbou hodin - restaurace U Lva Taneční zábava hraje SECRET hodin - sokolovna Módní show hodin aneb vypadáš skvěle po našem - KD Jemnice Pálení čarodějnic hodin - hasičské cvičiště - občerstvení zajištěno ***************** Malý hudební podvečer - sálek ZUŠ v Jemnici Jemnická heligonka hodin - X. ročník setkání moravských, českých a rakouských heligonkářů - sokolovna, vstupné 40,- Kč, děti do 15 let zdarma - tombola a občerstvení zajištěny Vernisáž výstavy k výročí 110 let železnice hodin - vestibul KD v Jemnici výročí železniční trati Mor. Budějovice - Jemnice od 9.30 hodin - příjezd vlaku slavnostní uvítání - vystoupení mažoretek 16

17 - k poslechu hraje Dačická devítka pod vedením M. Kubka - výstava v KD + prodej nových pohlednic + oražení příležitostným razítkem vydaným k tomuto výročí - taneční zábava Velikonoce Jemnice: 9,00-10,00 hod. Velikonoční zpověď KVĚTNÁ NEDĚLE Budkov: 11,15 hod. Jemnice: 8,00 hod. a 9,45 hod. Rancířov: 16,30 hod ZELENÝ ČTVRTEK Budkov: 17,30 hod. Jemnice: 19,00 hod VELKÝ PÁTEK Jemnice: 15,00 hod. Budkov: 17,30 hod BÍLÁ SOBOTA Budkov: 20,00 hod. Jemnice: 21,00 hod. Velikonoční vigilie SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ Jemnice: 8,00 hod. a 9,45 hod. Budkov: 11,15 hod. Rancířov: 16,30 hod VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ: jako v neděli Vedou Tě před soud, aby Ti vyřkli rozsudek Dle vůle lidu. Co žádá lid? Trest! Křížová cesta: 1.zastavení Autor: akademický sochař Jaroslav Šlesinger * Křížová cesta k uctění památky všech obětí zvůle, násilí a terorizmu s prosbou 17

18 o odpuštění a Boží milosrdenství pro všechny neděle kostel sv.stanislava Jemnice 15,00 hod - zpívá chrámový sbor s hudebním doprovodem Kino Jemnice duben sobota Elizabethtown začátek hodin Když chcete najít sami sebe, musíte pořádně hledat. Obyčejný lidský příběh, u kterého se zároveň nepřetržitě smějete a dojímáte. 8. sobota Panic je nanic začátek hodin 9. neděle začátek hodin... aneb návod, jak si konečně dosyta užít... Nová česká komedie o třech šestnáctiletých kamarádech plná lechtivého humoru, překvapivých situací a vtipných hlášek. Hrají: Šárka Vaňková (finalistka Superstar), Žádniková /Rodinná pouta) a další. 16. neděle Madagaskar začátek hodin Čtyři rozmazlená zvířátka ze ZOO: zebra, lev a hrošice utečou na svobodu užít si velkého dobrodružství. Film v české řeči. 22. sobota Finty Dicka a Jane začátek hodin Peníze nebo život. Filmová komedie o tom, jak tvrdá lekce od amorálního šéfa Dickovi vnukne skvělý nápad. Spolu se svou milující ženou se rozhodne naplánovat velkolepou pomstu a dát velkému byznysu za vyučenou. Výroční schůze muzejního spolku V úterý dne 7. března 2006 v 17:00 hodin, se v zasedací místnosti MěÚ v Jemnici konala výroční schůze jemnického MuS. Na valnou hromadu přišla většina členů místního MuS spolku spolu s pozvanými hosty. Mezi pozvanými hosty byl zástupce starosty, ing. Antonín Finda, ředitel Muzea Vysočiny v Třebíči, ing. Jaroslav Martínek a člen jemnického MuS a předseda MuS v Moravských Budějovicích, pan František Vlk. Valnou hromadu už tradičně zahájila členka muzejního výboru a jednatelka spolku Jana Jánská, která všechny přítomné přivítala a jménem všech přivítala také pozvané hosty. Úvodní slovo měl předseda MuS v Jemnici pan Vladimír Nováček, který přečetl celoroční přehled činnosti MuS za uplynulý rok Následoval návrh plánu činnosti na rok Závěrem p. 18

19 Nováček poděkoval všem, kteří se jakýmkoli způsobem zapojili do uskutečněných akcí, které spolek zajišťoval. Následovala správa hospodaření MuS za rok 2005, kterou přečetla pí. A. Beranovská.Dalším, který dostal slovo, byl zástupce starosty města Jemnice, ing. A. Finda, který seznámil účastníky valné hromady s plány rozvoje města Jemnice a programem na obnovu místních památek s přispěním místního MuS. Po několika dotazech, na které pan A. Finda odpověděl, uvedla svůj diskusní příspěvek pracovnice MěÚ v Jemnici pí. ing. Světlana Kubíčková a místní farář, Josef Brychta. Svůj diskusní příspěvek měl potom i ředitel Muzea Vysočiny v Třebíči, ing. J. Martínek, který informoval o plánech rozvoje jemnického muzea a další úspěšné spolupráci s MuS v Jemnici. Na řadu se dostal předseda MuS v Moravských Budějovicích, p. F. Vlk. Také on podrobně informoval o chystaných akcích v M. Budějovicích a budějovického MuS. Závěrem vyřídil pozdravy členů MuS v M. Budějovicích a poděkoval za spolupráci s místním MuS. Přišel čas na dotazy z řad účastníků výroční schůze a protože žádné nebyly, byla výroční schůze ukončena. Ale závěr přece jen patřil předsedovi MuS a také kronikáři v Jemnici p. V. Nováčkovi, který přinesl ukázat jemnickou kroniku. Tato kronika patrně již nebude v budoucnu ukazována veřejnosti. Pan V. Nováček také podal vyčerpávající informace o tom, jak se taková kronika píše a co času je k tomu zapotřebí. Další zajímavost, kterou prozradil, byla o nejstarší psané kronice Jemnice z roku 1556, tkzv. Purkrechtní kniha od autora Hilmara, který jako první začal zapisovat události města Jemnice. A tímto krásným a poutavým vyprávěním výroční schůze MuS v Jemnici skončila. Pro JL napsal Rudolf Šustr Společenská kronika Blahopřání Zástupci města navštívili paní Miroslavu B a r t o š o v o u z Jemnice, která se dne dožila 80 let K tomuto významnému životnímu výročí ještě jednou blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví a životní pohody 19

20 Společná šedesátka Manželé M a r i e a A l o i s F u k a l o v i z Jemnice oslaví 27. dubna 2006 diamantovou svatbu, tedy společně prožitých šedesát let života. Chtěli bychom jim moc poděkovat za velkou lásku a péči, kterou dávají všem svým blízkým. Ještě hodně štěstí, zdraví, lásky a společných let Vám přejí dcera Marcela s manželem, syn Alois s manželkou, šest vnoučat s rodinami a pět pravnoučat. Vzpomínka Dne 15. dubna 2006 uplyne 20 let, kdy nás navždy opustil náš drahý tatínek, dědeček, bratr a strýc pan František M a n d á t z Jemnice Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi Stále vzpomínají synové František a Josef s rodinami Vzpomínka Lásku jsi měl na rtech, dobrotu v srdci, poctivost na duši Dne 19. dubna 2006 vzpomeneme 3. smutné výročí, kdy nás navždy opustil milovaný manžel, tatínek a dědeček pan František M u s i l z Jemnice S láskou a úctou vzpomínají manželka Květoslava, synové František a Jiří se svými rodinami a ostatní příbuzní 20

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN LISTY 3 / 2015 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 3 / 2015 Husovo náměstí ožilo Masopustem Křeslo pro hosta... 1 Sbírka použitého ošacení... 2 Finanční

Více

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ ŘIŽANOVSKÝ K Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 24.4.2008 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 Den Země aktuálně Jak jej slaví děti? Kreslí obrázky

Více

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 5 ZÁŘÍ 2011

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 5 ZÁŘÍ 2011 VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 5 ZÁŘÍ 2011 Vážení spoluobčané, první týdny druhé poloviny roku se vyznačovaly nestálým a vesměs podmračeným, často deštivým a také chladným počasím. To nijak nenahrávalo

Více

Zpravodaj města Bakova nad Jizerou BAKOVSKO. Ročník XIII zdarma únor 2014 MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE SLOVO STAROSTKY

Zpravodaj města Bakova nad Jizerou BAKOVSKO. Ročník XIII zdarma únor 2014 MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE SLOVO STAROSTKY Zpravodaj města Bakova nad Jizerou BAKOVSKO Ročník XIII zdarma únor 2014 MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE SLOVO STAROSTKY Vážení občané, ještě jsme si ani nestačili užít letošní zimy, která je letos mimořádně mírná,

Více

Libáňské noviny č. 62 - 1 -

Libáňské noviny č. 62 - 1 - Vážení spoluobčané, přestože rok 2012 bude z hlediska finančních možností jedním z nejslabších za uplynulých pět let, podařilo se schválit v rozpočtu města několik investic, které povedou ke zkvalitnění

Více

POZVÁNKA Zveme Vás na zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA, které se bude konat 29. 6. 2005 v 15.30 hod. v kulturním domě.

POZVÁNKA Zveme Vás na zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA, které se bude konat 29. 6. 2005 v 15.30 hod. v kulturním domě. 1 Petřvaldské noviny č. 5 Informace pro občany Z obsahu: - Zpráva o plnění rozpočtu za rok 2004-37. schůze Rady města Petřvaldu - 17. zasedání zastupitelstva - Oslavy 60. výročí konce 2. světové války

Více

Vítání jara Z OBSAHU... Vítání občánků Den učitelů Vzpomínky Inzerce a oznámení Poděkování MKZ zve...

Vítání jara Z OBSAHU... Vítání občánků Den učitelů Vzpomínky Inzerce a oznámení Poděkování MKZ zve... zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec Vítání jara Z OBSAHU... Slovo starosty... Z jednání RM... MP informuje... Vzpomínka na prezidenta Masaryka Setkání dubských žen Zápisy dětí

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii Telnický www.telnice.cz zpravodaj ročník XXV. číslo 3 červen 2015 Články a rozhovory k pietním aktům Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Vzpomínky a texty o telnické historii Reportáže ze společenských

Více

Jedna z ulic Velkého Meziříčí, která je novými orientačními dopravními značkami osazena nejvíce, jsou Novosady. Foto: Martina Strnadová

Jedna z ulic Velkého Meziříčí, která je novými orientačními dopravními značkami osazena nejvíce, jsou Novosady. Foto: Martina Strnadová Založeno roku 1919 14. prosince 2011 Ročník XXII. číslo 45 Cena: 12 Kč SOS poradna Středa 14. 12. pravidelná poradna SOS (sdružení obrany spotřebitelů), od 14 do 16 hodin v nové budově MěÚ (obecní živnostenský

Více

1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ

1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ LANŠTORFSKÝ ZPRAVODAJ P R A V O J 1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ Obec Ladná se zúčastnila III.ročník soutěže Nejlépe opravená památka Jihomoravského kraje za rok 2009. Na doporučení Odboru dotací a rozvoje

Více

Městský úřad Klimkovice

Městský úřad Klimkovice Městský úřad Klimkovice Březen 2012 Z obsahu tohoto čísla: Slovo starosty: Vážení spoluobčané, vážení lázeňští hosté 1. Slovo starosty 2. Lázeňské okénko 3. Dopravní komise 4.-5. Nízkoemisní zóna 6. Normální

Více

ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XVI. BŘEZEN 2007 ZDARMA

ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XVI. BŘEZEN 2007 ZDARMA OSTOPOVICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XVI. BŘEZEN 2007 ZDARMA OBEC INFORMUJE PROGRAMOVÉ PRIORITY PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2006 2010 KVALITA ŽIVOTA V OBCI zelená veřejná prostranství oživení náměstí = centrum

Více

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka POBĚŽOVICKO květen 2009 Bezplatný výtisk Číslo: 05/09 Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Již potřetí se sešli zástupci čtyř partnerských škol, kteří se

Více

Na slovíčko se starostkou Sušice JUDr. Jiřinou Rippelovou Paní starostko, mohla byste

Na slovíčko se starostkou Sušice JUDr. Jiřinou Rippelovou Paní starostko, mohla byste 2/99 29. ledna 1999 Cena 4,80 Kč Na slovíčko se starostkou Sušice JUDr. Jiřinou Rippelovou Paní starostko, mohla byste se našim čtenářům stručně představit? Je mi 40 let, jsem vdaná, mám dva syny jeden

Více

Regionální disparity a regionální politika

Regionální disparity a regionální politika 18/98 9. října 1998 Cena 4,80 Kč Lidé nemají peníze, ani jistotu, že budou mít práci Sololit se potýká s existenčními problémy Problémy Sololitu, jedné z dceřiných společností Sola, a. s., začaly vycházet

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

Ročník XXIII. č.1 4. ledna 2013 5 Kč, Cenu 2012 získala sportovní hala

Ročník XXIII. č.1 4. ledna 2013 5 Kč, Cenu 2012 získala sportovní hala Poslední vítání občánků 2012......7. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXIII. č.1 4. ledna 2013 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Vážení spoluobčané, Slovo starosty v letošním roce si připomeneme 650 let od první zmínky o naší obci. Nejstarší zápis je z roku 1356, kdy bylo poprvé písemně

Více

Číměřský zpravodaj. 4. ročník 2014

Číměřský zpravodaj. 4. ročník 2014 Číměřský zpravodaj 4. ročník 2014 Vážení spoluobčané, v tomto období každý z nás bilancuje rok předcházející, ve kterém se nám naše plány a předsevzetí splnit podařily nebo nepodařily, a samozřejmě si

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ SRPEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU JMENINY MĚSTA STR. 1. 2. Z RADNICE STR. 5. 7. INCIDENT NA KOSTELNÍ VĚŽI STR. 10. 11. MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

Nová dětská hřiště VYDAŘENÁ BITVA O ZUBŠTEJN 8/2006

Nová dětská hřiště VYDAŘENÁ BITVA O ZUBŠTEJN 8/2006 ROČNÍK I., SRPEN 2006, 6 400 VÝTISKŮ, ZDARMA 8/2006 Téma měsíce: Otvíráme náruč turistům strana 1 a 2 Listárna strana 4 Prohlášení k medializaci Technických služeb strana 6 Program Kulturního domu na září

Více

Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Univerzita třetího věku a možnost studia vysoké školy v Kadani má za cíl podpořit zvýšení úrovně vzdělanosti

Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Univerzita třetího věku a možnost studia vysoké školy v Kadani má za cíl podpořit zvýšení úrovně vzdělanosti Tisíc motorkářů v Kadani...... na 6. straně Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

Z RCA DLO Z RCA DLO. Soud stížnosti zamítl AKCE! PŘIJĎTE SI VYBRAT... VÁNOČNÍ INZERCE V ZRCADLE DO 14. PROSINCE!!! TEL.

Z RCA DLO Z RCA DLO. Soud stížnosti zamítl AKCE! PŘIJĎTE SI VYBRAT... VÁNOČNÍ INZERCE V ZRCADLE DO 14. PROSINCE!!! TEL. www.penizelevne.cz Pavel PROCHÁZKA, IČ: 871 85 202 10.000,- až 80.000,- Kč zaměstnanci, důchodci i OSVČ nejkratší a nejjednodušší smlouva na trhu v Moravském Krumlově stačí dva osobní doklady dva poslední

Více

PODČÁRNÍK. číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností

PODČÁRNÍK. číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností Konvoj vojenských historických vozidel na dobřanském náměstí. PODČÁRNÍK Asi to také znáte, občas se na vás hrne tolik špatných zpráv,

Více

Soukromá škola Čtyřlístek má za sebou 5 měsíců života

Soukromá škola Čtyřlístek má za sebou 5 měsíců života M ariánskolázenské noviny NEZÁVISLÝ ČTRNÁCTIDENÍK - Mariánské Lázně, Velká Hled sebe, Valy, Drmoul, Tři Sekery, Zádub-Závišín, Teplá a Lázně Kynžvart CO NAJDETE NA stránkách čísla 2 Î O lidech, kteří proslavili

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

Ochrana proti vodě přibývá po metrech

Ochrana proti vodě přibývá po metrech Další dvě čísla Velkomeziříčska, č. 17 a č. 18, budou výjimečně vycházet ve čtvrtek 2. 5. a 9. 5. z důvodu státních svátků, které připadají na středy 1. a 8. května (Svátek práce a Den vítězství). Trhy

Více

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ Z P R A V O D A J Cena výtisku 7 Kč www.mu klecany.cz Ročník XXXIII, Duben 2014 / číslo 4 Klecanský zpravodaj duben 2014 Partneři města Vydává Městský úřad Klecany,

Více

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Z RADNICE str. 5 6 ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL str. 8 ZELENÝ SLOUPEK str. 12 ZÁPADOČESKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Z RADNICE str. 5 6 ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL str. 8 ZELENÝ SLOUPEK str. 12 ZÁPADOČESKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA HORAŽĎOVICKÝ ÚNOR 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Z RADNICE str. 5 6 ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL str. 8 ZELENÝ SLOUPEK str. 12 ZÁPADOČESKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více