Pranostiky na duben. Obsah

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pranostiky na duben. Obsah"

Transkript

1 Obsah q Pranostiky na duben Zprávy z radnice q Vážení spoluobčané q Občanský průkaz jako cestovní doklad do států EU q Upozornění pro občany narozené před q Doporučení postupu neškodného odstranění jednotlivě nalezených uhynulých ptáků q Co nového na Vysočině? Co se děje q 110. výročí železniční trati Moravské Budějovice - Jemnice q Víte, že... q MS ODS Jemnice q Okénko základní umělecké školy q Okénko mateřské školy q Kronika q Jaro konečně už vstalo Velikonoce Občanská sonda q Vážený XYZ Kulturní a společenský přehled q Program kulturních a společenských pořadů q Velikonoce 2006 q Kino Jemnice q Výroční schůze muzejního spolku q Společenská kronika Okénko přírody q Žiji tím, co jsem dal druhým q Bříza bělokorá q Koupele pro semena q Myslivecké sdružení Vráž q Chcete mě? Sportovní okénko q Biketrial Jemnice sezóna začíná Obce Jemnického mikroregionu q Kulturní kalendář Jemnického mikroregionu q Radotice Obrazový seriál Pranostiky na duben Duben je napůl březen a napůl květen. Dětský pláč, panská přízeň a dubnové počasí jsou vždycky nestálé. Svatý Rudolf otvírá okna a dveře. Fiala růsti nemůže, až jí Jiří pomůže. Čím kvete trní později, tím bude méně obilí. Na svatého Marka se mají vysazovat brambory. Když zahučí v dubnu hrom, obalí se listem strom. 1

2 ZPRÁVY Z RADNICE Vážení spoluobčané, letošní zima byla mimořádně dlouhá a krutá. Dle harmonogramu měla rekonstrukce kanalizace pokračovat ulicí Husovou v polovině února Skutečné zahájení prací bude začátkem dubna letošního roku, tím dojde ke zpoždění o jeden a půl měsíce. Přesto dodavatelská firma VHS Znojmo tvrdí, že termíny ukončení jednotlivých etap nebudou ohroženy. Následně Vás podrobně seznámím s harmonogramem postupu rekonstrukce kanalizace v rámci projektu Dyje I. V měsíci dubnu a květnu to bude ulice Husova a převážná část Havlíčkova náměstí. Začátek na ulici Husové je křižovatka Husova ul. - Velká brána Tyršova. Konec cca u České spořitelny. Na Husovu ulici bude navazovat Havlíčkovo náměstí a následně ulice Zámecká. Zámecká ulice se bude provádět v průběhu měsíce června, případně července. Počátkem července se počítá se zahájením prací na ul. Velká brána, a to od zrcadla po křižovatku ulic Velká brána Tyršova Husova. Jak jsem již dříve uváděl, provádí se letos nejhorší úsek rekonstrukce kanalizace, který nás všechny bude nejvíce omezovat. Na Husově ulici se bude současně s kanalizací provádět i částečná přeložka voda a plynu. Při pracích na této ulici bude příjezd do města pouze ulicí /Nová cesta/ 28. října. Na této ulici bude umístěna světelná signalizace a bude se jezdit pouze jedním směrem. Dále bude objížďka při opravě kanalizace na ul. Velká brána, a to od zrcadla po firmu ZEOBS. Objížďka bude po ulici Lipová, Revoluční, část Palackého a Úvoz. Bude se jednat o možnosti přesunout nákladní dopravu mimo Jemnici. V úseku Velké brány od firmy ZEOBS po křižovatku Velká brána Tyršova Husova bude pravděpodobně povolena jízda po polovině komunikace za pomoci světelné signalizace. Současně s rekonstrukcí kanalizace je nutno provést i rekonstrukce veškerých kanalizačních přípojek. Systém je takový, že prováděcí firma na své náklady vybuduje kanalizační přípojku přes komunikaci za obrubník do chodníků. Každý majitel si na své náklady dodělá zbytek přípojky. Město tím vychází občanům značně vstříc, a proto doporučuji využít tuto možnost a všude vybudovat nové, funkční kanalizační přípojky. Prováděcí firma VHS Znojmo Vás zavčas upozorní, kdy se bude u Vás rekonstrukce kanalizace provádět. Jedním z řešení pro majitele nemovitostí je zadat tuto práci prováděcí firmě VHS Znojmo. Rekonstrukce kanalizace v uvedených ulicích všem zkomplikuje poněkud život. Proto Vás prosím o pochopení a shovívavost. V některém z dalších čísel JL Vás budu informovat o plánované rekonstrukci další kanalizační sítě, která je plánovaná na roky Pro JL napsal Ing. Antonín Finda, místostarosta Občanský průkaz jako cestovní doklad do států EU Dne 1. ledna 2006 nabyl účinnosti zákon č. 329/1999 Sb., ustanovení 41 a o cestovních dokladech ve znění zákona č. 559/2004 Sb. (bod 57), kde je uvedeno: 2

3 K opuštění území České republiky k cestě do států EU lze jako cestovní doklad použít i občanský průkaz se strojově čitelnými údaji, pokud nemá oddělenu vyznačenou část. Z uvedeného vyplývá, že od 1. ledna 2006 již nelze k cestám používat občanské průkazy typu identifikační karty bez strojově čitelných údajů /modrorůžová karta/. Dále je třeba upozornit na skutečnost, že mohou vzniknout problémy při společném cestování dětí zapsaných v občanském průkaze rodičů, pokud tyto děti nebudou mít vlastní cestovní doklad. Dítě zapsané v občanském průkazu rodiče neprokáže státní občanství, neboť do občanského průkazu se zapisují i děti cizinci. Na rozdíl od občanského průkazu se do cestovního pasu rodičů zapisují pouze děti, které jsou státními občany České republiky. Dalším rozdílem je, že do občanského průkazu rodičů se zapisuje místo data narození a pohlaví rodné číslo dítěte. Rodné číslo, jakožto vnitrostátní identifikační údaj, může být nesrozumitelné pro cizí státní orgány. Z uvedených důvodů nedoporučujeme cestování dětí zapsaných v občanském průkazu rodičů bez vlastního cestovního dokladu. Pro JL napsala Jana Váková, matrikářka Upozornění pro občany narozené před Občané narození před 1. lednem 1936, kteří jsou držiteli občanských průkazů, v nichž není doba ukončení platnosti vyznačena konkrétním datem, jsou povinni provést výměnu těchto občanských průkazů za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji do 31. prosince těmto občanům dle zákona č. 395/2005 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. října 2005, bylo stanoveno, že platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů, u nichž není doba platnosti vyznačena konkrétním datem /tzn. bez omezení / a jejichž držiteli jsou občané narození před 1. lednem 1936, nekončí dnem, který je stanoven jako konečný den lhůty pro provedení jejich výměny. Uvedeným zákonem byla zrušena povinnost občanů narozených před 1. lednem 1936 provést výměnu občanských průkazů ve lhůtách stanovených nařízením vlády č. 612/2004 Sb., /tj. do /, nicméně tyto občanské průkazy pozbývají, s ohledem na větu první 24 odst. 2 zákona o občanských průkazech, / Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů, vydané do , pozbývají platnosti nejpozději do 31. prosince / Z výše uvedeného je zřejmé, že občané narození před 1. lednem 1936 nebyli povinnosti provést výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji zproštěni. Zákonem č. 395/2005 Sb. byla pouze prodloužena doba platnosti jejich dosavadních občanských průkazů do Pro JL napsala Jana Váková, matrikářka 3

4 Doporučení postupu neškodného odstranění jednotlivě nalezených uhynulých ptáků V případě nálezu jednotlivých kusů uhynulých ptáků v přírodě nebo na místech, kde není znám majitel ani správce území nálezu, je především nutné zachovat klid a k neškodnému odstranění přistupovat bez obav z nejhoršího. Občan má tyto možnosti: 1. zakopání na místě nebo na nejbližším vhodném místě (z hlediska ochrany zdraví lidí a zvířat a ochrany životního prostředí) 2. spálení v kotli na pevná paliva 3. odložení do nádob s komunálním odpadem 4. oznámení nálezu obecnímu úřadu obce, na jejímž katastrálním území místo nálezu leží Obecní úřad může: kontaktovat k odvozu spádový asanační podnik, nebo kontaktovat k odvozu osoby, které mají povolení k výkonu veterinární asanační činnosti (např. osoby, které provádějí dezinfekci, dezinsekci, deratizaci), nebo kontaktovat soukromého veterinárního lékaře, který má v rámci své veterinární ordinace kafilerní box, nebo podá informaci o umístění sběrného kafilerního boxu Obec je v tomto případě zodpovědná za neškodné odstranění uhynulých ptáků a úhradu vzniklých nákladů. Veterinární asanace je řešena 39 až 42 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon). Doporučená ochrana obyvatel přicházejících do styku s uhynulými ptáky k manipulaci s uhynulými ptáky použijte přinejmenším ochranné rukavice, roušku a pevné boty, čepici zakrývající vlasy po provedené likvidaci si důkladně umyjte ruce mýdlem Při nálezu většího počtu uhynulých ptáků (nad 5 kusů) nebo i jednotlivých uhynulých vodních ptáků vždy kontaktujte veterinárního lékaře místně příslušné krajské veterinární správy. Kontakty, na které je třeba zavolat v případě výskytu nebo podezření na výskyt ptačí chřipky nebo v případě nálezu uhynulého ptactva. Nejdříve je třeba volat na první uvedené číslo, kde by měl být vždy (24 hodin denně) někdo přítomen. Nedovolá-li se nálezce uhynulého ptactva na první číslo, volá na druhé, poté popř. na třetí uvedené číslo. 4

5 DŮLEŽITÉ INFORMACE AVIÁRNÍ INFLUENZA V případě nálezu uhynulé drůbeže a ostatního ptactva a při podezření na výskyt viru H5N1, kontaktujte neprodleně některé z těchto telefonních čísel: KVSJ inspektorát Třebíč (nepřetržitá služba) Dr. David Vedral KVS Jihlava Veškeré aktuální informace ohledně ptačí chřipky jsou k dispozici na adrese: Informace byly poskytnuty Krajskou veterinární správou pro kraj Vysočina, Inspektorátem v Třebíči, Svatopluka Čecha 1, Třebíč. Co nového na Vysočině březen 2006 Nejlepší sportovec kraje Vysočina vyhlášen Ve čtvrtek 9. března byl v třebíčském divadle Pasáž vyhlášen nejlepší sportovec kraje Vysočina. Stalo se tak již počtvrté, a tak snad můžeme říci, že se vyhlašování nejlepšího sportovce Vysočiny začíná stávat tradicí. Svoji krátkou poznámku k vyhlášení nejlepších sportovců Vysočiny však tentokrát nepíši proto, abych sdělil, že nejlepším sportovcem byl odbornou komisí zvolen jihlavský tenista Leoš Friedl. K sepsání této krátké poznámky mě vedou dva jiné důvody. Tím prvním důvodem je má snaha poděkovat všem komunálním politikům zastupitelům, radním, místostarostům a starostům, kteří ve svých obcích a městech sport a možnosti sportovního vyžití podporují. Považuji to za velmi důležité, i když si uvědomuji, že je potřeba v rámci zpravidla nepříliš objemného obecního rozpočtu, pokud možno, spravedlivě podělit všechny. Tím druhým důvodem je potom využít této příležitosti a vyzvat jednotlivé obce a města, aby aktivněji než doposud vstupovaly do nominací na nejlepší sportovce Vysočiny. Naším cílem je do budoucna totiž co možná nejvíce minimalizovat možnost, že některý talent Vysočiny nebude vůbec do soutěže nominován a následně potom logicky nemůže být ani hodnocen a vyhodnocen. Jsem přesvědčen, že obce a města na Vysočině zpravidla velmi dobře vědí o svých talentech. Je velmi jednoduché zabezpečit včas jejich nominaci například přes sportovní komisi kraje Vysočina nebo příslušný sportovní oddíl nebo svaz. Ptačí chřipka Hodně se o ní mluví a někdy se míchají dvě věci dohromady. Tedy jenom pro pořádek, ptačí chřipka (aviární influenza) je chřipka mezi ptáky, mezi ptáky se šíří, ptáci na ni umírají a její velké rozšíření v naší zemi (pandemie) může způsobit velké národohospodářské škody. Ptačí chřipka se na člověka z ptáka nemocného ptačí chřipkou může přenést relativně hodně obtížně a to tak, že dojde k opravdu těsnému kontaktu člověka s nemocným ptákem (škubání peří, intenzivní kontakt, intenzivní vdechování zvířeného 5

6 ptačího trusu nemocných ptáků apod. v celém světě se tímto způsobem nakazilo zatím pouze cca 200 lidí, z toho necelá polovina nemoci podlehla). Není znám případ, kdy by člověk nemocný ptačí chřipkou nakazil dalšího člověka. Z člověka nemocného ptačí chřipkou se tedy ptačí chřipka na dalšího člověka nepřenáší. Když to mám velmi zjednodušit, tak v případě, že uvidíme v této době větší množství uhynulých ptáků pohromadě (řekněme alespoň 5), je dobré na nic nesahat a zavolat veterináře nebo policii. Oni si již poradí. Jako předseda bezpečnostní rady kraje sděluji, že v současné době jsou další postupy na slušné úrovni vypracovány a odpovědní lidé vědí, co dělat. Úplně něco jiného je potom debata o novém neznámém viru chřipky, který by vznikl mutací některého ze stávajících virů a šířil se mezi lidmi z člověka na člověka. Zde jenom upozorňuji, že pravděpodobnost, že se takový virus objeví, byla dle tvrzení odborníků před deseti, pěti, dvěma nebo jedním rokem stejná jako je dnes. Nemá tedy smysl zmatkovat a žít ve zbytečných obavách. Na druhé straně zdravý styl života, dodržování standardních hygienických návyků a odpovědné chování včetně zájmu o informace jsou tou nejlepší prevencí a to nejen před chřipkou. Pro JL napsal Miloš Vystrčil, hejtman Vysočiny CO SE DĚJE 110. výročí železniční trati Moravské Budějovice Jemnice Nechce se ani věřit, že už uběhlo 10 let od velkolepých oslav 100. výročí dráhy Moravské Budějovice Jemnice. Lokální železniční trať byla v roce 1996 prohlášena za kulturní památku. Naše město tehdy navštívil dokonce i ministr dopravy Říman. Už tehdy se však nad tímto úsekem železniční trati vznášely pochybnosti a uvažovalo se o jejím úplném zrušení. Snad právě fakt, že byla jemnická dráha označena za kulturní památku, přispěl k tomu, že máme v letošním roce co oslavovat. A doufejme, že rok 2006 není posledním výročím naší dráhy. Snad bude co oslavovat i za dalších l0 let. Vše by bylo jistě lehčí, kdyby se našim předkům podařilo uskutečnit logické prodloužení trati do Dačic. Jen několik kilometrů kolejí a dnešní úvahy o zrušení trati by byly bezpředmětné. V kronice pana Karla Kasárníka je uvedeno, že nejstarším historickým dokladem o místní dráze je situační plán trati Dačice Moravské Budějovice vypracovaný v únoru 1888 v Brně. Plánovaná trať nesla název Moravská západní místní dráha a měla být 39 km dlouhá. Projekt zpracoval Jan Brick, profesor c.k. vysoké školy technické ve Vídni za spoluúčasti profesora A. Lorence. Za zhotovení projektu bylo zaplaceno zlatých rakouské měny. O 6 let později v roce 1894 byl však vypracován další projekt. Tzv. kilometrování zde začíná v Moravských Budějovicích a končí v Jemnici. Trasa trati už měří jen km. Koncesní listina, kterou byla stavba trati povolena, byla vydána dne 9. září 1894 a podepsal ji císař František Josef I. Z textu vyplývá, že stavba byla považována za všeobecně prospěšnou. Koncese byla udělena na 90 let. Jako koncesionáři byli zapsáni Josef Augusta starosta Jemnice, Dr. Bedřich Heidler notář v Jemnici, Alfréd svobodný pán Wražda z Kunvaldu majitel velkostatku v Polici a Eduard Lahoda vrchní správce vel- 6

7 kostatku v Budkově. Na základě ustanovení koncesní listiny byla založena akciová společnost s názvem Místní dráha Moravské Budějovice Jemnice, akciová společnost se sídlem ve Vídni. Náklad na stavbu dráhy, včetně výkupů pozemků, postavení budov a pořízení železniční výstroje, byl vypočítán na zlatých. Při vytyčování trati se vyskytly leckteré potíže a překážky. Zřejmě domluva s majiteli pozemků nebyla vůbec lehká. Dráha se například musela vyhnout pozemkům patřícím k jemnickému velkostatku. Stavbu dráhy provedla vídeňská stavitelská firma E. Gross a spol. Do roku 1900 byl provoz dráhy pod dozorem ministerstva železnic ve Vídni. Pak přešly pod dozor ředitelství státních drah v Praze. V roce 1925 byla tato lokálka zestátněna. První vlak přijel do Jemnice dne 8. listopadu V kronice města Jemnice je napsáno, že k uvítání prvního vlaku se sešly ohromné davy lidí. Dráhu slavnostně pokřtil jemnický farář Coufal. Prvním vlakem přijel ministr železnic šlechtic Emil Guttenberg v generálské uniformě s doprovodem a mnoho dalších vzácných hostí. Vagony zřejmě neměly sedadla. Kroniky praví, že vzácní hosté seděli na obyčejných židlích. Jízda zřejmě nebyla příjemná. Byl už listopad a železniční vozy byly otevřené. O to dojemnější bylo přivítání v Jemnici. Pěvecký sbor, vedený Teodorem Hosákem, zapěl píseň Na Moravu. Ministra vítaly dvě dívenky. Mařenka Augustová česky a Aninka Puhonová německy. Při vítání bylo na nádraží celé představenstvo obce v čele se starostou Josefem Augustou. V řadách stáli veteráni, městská střelecká garda a hasiči z Jemnice, Dešné a Korolup. Garda vystřelila první salvu, když vlak dorazil do Lhotic. Druhá salva byla vystřelena, jakmile vlak dojížděl k Jemnici. Třetí pak při vjezdu do stanice. Po slavnostním uvítání nastoupili vzácní hosté do kočárů a odjeli na hostinu do zámku. V podobném duchu se odbývala i vzpomínková slavnost po padesáti letech. Konala se 9. a 10. listopadu V kronice Karla Kasárníka se píše, že oslava vyzněla jako mohutná manifestace za prodloužení dráhy do Dačic v rámci jihozápadní magistrály Brno České Budějovice. Oslav se zúčastnilo mnoho důležitých lidí. Za zemský plánovací a studijní ústav v Brně promluvil projektant jihozápadní magistrály dr. Josef Mrkos. Projevy všech zástupců důležitých úřadů i politických činitelů zdůrazňovaly nutnost prodloužení trati do Dačic. Projekt měl být zařazen do dvouletého budovatelského plánu. Trasa nového úseku byla vytýčena přes Pálovice, Báňovice, Třebětice, Manešovice, Bílkov do Dačic. O stavbě se jednalo i na KNV v Jihlavě. Právě zde padl návrh, že dostavba trati musí počkat, protože by pohltila 59% finančního limitu celého kraje. ČSD pak zařadily projekt trati do výhledového plánu, kde je zřejmě dodnes. Stavba dráhy, která měla přinést do našeho kraje hospodářské zlepšení, nebyla přes všechny snahy uskutečněna. Oslavy 110. výročí dráhy Moravské Budějovice Jemnice jsou určeny na 27. května Na přípravě se podílejí starostové a zástupci obou měst a generální ředitelství železnic v Jihlavě. Doufáme, že slavnost přiláká mnoho lidí z Jemnice i okolí. O podrobném programu budeme čtenáře informovat v květnovém čísle Jemnických listů. Pro JL napsala Jana Jánská Víte, že... ne vždy je třeba čekat na kulatá výročí? Tak je tomu i s úpravou a vydlážděním náměstí a přilehlých ulic v Jemnici. 7

8 Jeho úprava byla vlastně zahájena již před II. světovou válkou, kdy kolem kostela sv. Stanislava byly navoženy hromady dlažebních kostek. Přišla II. světová válka a z dláždění náměstí sešlo. Po válce byly jiné starosti. Celá akce se stala aktuální, když dlažební kostky byly odvezeny na úpravu náměstí v Dačicích. Převezení kostek se stalo kritikou občanů Jemnice. Po mnoha jednáních a za osobní angažovanosti předsedy MNV pana Antonína Mrkvy, který měl rozhodující podíl na zahájení i dokončení dláždění náměstí, byly konečně v roce 1969 zahájeny práce na úpravě náměstí v Jemnici. Prací se ujalo družstvo Dlažba Brno. Bylo třeba nejdříve vybudovat kanalizaci, přeložit veřejné osvětlení a provést terénní úpravy, protože sklon náměstí k jihozápadu byl značný. Byla vybudována opěrná zeď. Iniciativou pana Mrkvy došlo i k předláždění Husovy ulice a výdlažba ulice Zámecké, Havlíčkova náměstí a Malé branky. Po více jak 3 letech došlo v roce 1972 k dokončení prací. Celkové náklady činily ,- Kčs. Jemnice tím získala krásně upravené náměstí bez kamení a bláta, které zde bylo v minulosti. Zmizela však kašna, která byla uprostřed náměstí a nyní se zdá, že by celý prostor zasloužil více zeleně a pár laviček k odpočinku. Také více čistoty. Snad by přispěla i úprava prostoru u bývalé židovské synagogy a bašty, odkud se bláto a nečistoty stále naváží. Také úprava ulice 28. října u vyústění před náměstím z Podolí by celkovému vzhledu jistě přispěla. Vybudování nového osvětlení a řada opravených fasád pak vzhled náměstí zkrášluje. Snad se podaří do budoucna postupně opravit i další, aby se náměstí doopravdy svým vzhledem stalo příkladem chráněné památkové zóny. K celkové čistotě pak mohou přispět obyvatelé města, návštěvníci, ale i majitelé domů na náměstí. Toto místo bylo svědkem mnoha událostí, různých manifestací, vojenských přehlídek, kulturních vystoupení, hasičských a sportovních cvičení, začátkem i koncem mnoha různých průvodů. Slyšelo i spoustu různých projevů. Snad zůstane vzhled náměstí, přilehlých ulic a domů i nadále v pozornosti našich zastupitelů. Pěkný vzhled města si to zaslouží. Pro JL napsal Vladimír Hrbek MS ODS JEMNICE Jemnice opět získala I tato tuhá zima se nepříznivě podepsala na místní komunikace a prostranství, která je nutné udržovat a následně opravovat. Opravy komunikací zatěžují rozpočet města Jemnice nemalými finančními prostředky, které se obtížně hledají. Proto musíme poděkovat panu MVDr. Jaroslavu Pešánovi, členu ODS a poslanci Poslanecké sněmovny ČR za podporu města Jemnice ve výši 7,9 mil. Kč. Prostředky jsou ze státního rozpočtu ČR roku 2006 na opravu místních komunikací a ostatních ploch (schváleno zák. č. 543/2005Sb.) Ještě jednou děkujeme poslancům ODS v Poslanecké sněmovně ČR za podporu města Jemnice a věříme v účelové použití těchto finančních prostředků. MS ODS připravuje: 8

9 - 11. dubna 2006 od 18:00 beseda s hejtmanem kraje Vysočina RNDr. Milošem Vystrčilem téma: Kraj Vysočina na začátku roku 2006 Velká zasedací místnost Městského úřadu v Jemnici dubna 2006 od 20:00 společenský večer s hudbou k tanci i poslechu, který se uskuteční v restauraci U Lva ( Grand). Srdečně Vás zve MS ODS Jemnice MS ODS Jemnice Okénko základní umělecké školy Wolfgang Amadeus Mozart Celý kulturní svět si letos připomíná 250 let od narození Wolfganga Amadea Mozarta. Jakýmsi celoročním státním svátkem budou mozartovské akce pro Rakušany. Jen ve Vídni čeká milovníky hudby v průběhu roku na tři tisíce dvě stě provedení více než sto třiceti různých mozartovských koncertů a pořadů. Dalších pět set projektů připravili v Salzburgu, druhé Mozartově metropoli. Kromě monumentálních akcí v Rakousku se bude slavit i v Německu a samozřejmě u nás v Praze, kterou Mozart miloval. Především na Bertramce, kde při svých návštěvách Prahy nacházel dočasný domov. Jeden z největších hudebních géniů světa Wolfgang Amadeus Mozart se narodil 27.ledna 1756 v Salzburgu. Jeho otec Leopold byl vynikajícím hudebníkem ve službách salzburgského arcibiskupa. Byl houslistou a skladatelem, rovněž jeho pedagogické snahy měly velký úspěch. Své děti, Wolfganga a jeho o pět let starší sestřičku, vychovával od nejútlejšího dětství k lásce k hudbě. Se svými dětmi podnikl v roce 1762 koncertní cestu do Mnichova a Vídně. Jejich umělecká vyspělost vzbudila obrovskou pozornost. Rok poté se vydal s dětmi na tříletou cestu do světa, do Paříže, Londýna, na zpáteční cestě pak do Haagu, znovu do Paříže a pak přes Švýcarsko domů. V Londýně byly provedeny jeho první symfonie. V roce 1767 byl Mozart ve Vídni, kde na přání Josefa II. komponoval svou první operu La finita semplice. V roce 1769 se Mozart stal koncertním mistrem v kapele salzburgského arcibiskupa, u něhož sloužil i jeho otec.v letech cestoval po Itálii (Milán, Florencie, Řím, Neapol), později následovaly další italské pobyty. Navzdory znamenitým interpretačním i skladatelským úspěchům nebylo Mozartovi nabídnuto odpovídající místo. V letech odcestoval s matkou přes Mnichov a Mannheim do Paříže, kde už ale nevzbudil takřka žádnou pozornost. Jeho matka zde zemřela. V roce 1781 opustil definitivně službu u salzburgského arcibiskupa a usadil se ve Vídni jako svobodný umělec. Jeho živobytí tvořilo vyučování, akademie a skladby na zakázku. V roce 1782 se oženil proti otcově vůli s Konstancí Weberovou, sestrou Aloisie, jeho lásky z mládí. Ve Vídni se spřátelil s Josefem Haydnem. Od roku chodíval často do domu pruského vyslance van Swietena, který ho seznámil s dílem Johanna Sebastiana Bacha. V roce 1784 se Mozart stal zednářem. 9

10 V roce 1786 se ve Vídni uskutečnila premiéra opery Figarova svatba, první opery, kterou Mozart nenapsal na objednávku. Roku 1787 následovala premiéra Dona Giovanniho v Praze, kde Mozart našel vnímavější publikum než v odmítavé Vídni. Ve stejném roce k němu docházel na vyučování Beethoven. V roce 1789 odcestoval přes Drážďany a Lipsko do Berlína, kde si u něho objednal sérii kvartetů pruský král Fridrich Vilém II. U příležitosti korunovace císaře Leopolda II. za českého krále odjel Mozart roku 1791 do Prahy. Premiéra jeho poslední opery Kouzelná flétna se uskutečnila ve Vídni. Jeho poslední skladbou je nedokončené Requiem. Zemřel úplně vyčerpán materiálními starostmi, stísněn poměry, které proti jeho umění stavěly umění italské, v bídě a nedostatku. Byl pohřben na vídeňském hřbitově svatého Marka do společného hrobu s bezejmennými chudáky. Třicetišestiletý Mozartův život přináší plných třicet let tvorby. Je to zcela mimořádný případ v kulturních dějinách, že již tvorba v nejútlejším dětském věku přináší hodnotná umělecká díla. Mozartova orchestrální a instrumentální tvorba, která dnes představuje ideál harmonie, sladění a rovnováhy prvků, byla svého času z určitého hlediska novátorským počinem. Například v harmonické odvaze v hledání do té doby neznámých koloristických efektů, rozvíjením instrumentální techniky. Mozart zdokonalil formu sólového koncertu. Čistou, křišťálově dokonalou konstrukci svých děl spojuje se smělou, výraznou dramatickou expresivitou. Jeho další dílo je opravdu obrovské a zahrnuje například symfonie, divertimenta, serenády, pochody, menuety, lidové tance, předehry, klavírní, houslové koncerty, koncerty pro klarinet, hoboj, flétnu a lesní roh. Neobyčejně bohatá tvorba obsahuje také početné liturgické kompozice. Mše, Requiem, oratoria, světské a církevní kantáty, kánony, árie, písně. Mozartův význam spočívá v neobyčejné syntetičnosti, která v sobě spojuje přínosy celé vývojové epochy a z níž pak tvoří nová díla absolutní dokonalosti. I Základní umělecká škola v Jemnici chce svým skromným dílem přispět k oslavám tohoto velkého skladatele. Proto připravujeme na 17. května malý hudební podvečer, na kterém by měly zaznít, mimo jiné, i některé drobné skladby Wolfganga Amadea Mozarta. Zatím se žáci a žákyně pilně připravují a to, co se naučili za poslední čtvrtletí, by měli předvést na třídních přehrávkách koncem dubna. Tímto srdečně zveme rodiče i přátele školy. Další akcí, na kterou se naše škola chystá 10. května, je zájezd do Janáčkova divadla v Brně. Vybrali jsme operu Prodaná nevěsta od českého skladatele Bedřicha Smetany. Pro JL napsala Luba Jánská 10

11 Okénko mateřské školy Zveme rodiče a děti k zápisu k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy, který proběhne, po dohodě se zřizovatelem, ve dnech od 10.00hod. do hod. ve třídě mateřské školy. Zapsány budou děti na školní rok , které dosud mateřskou školu nenavštěvovaly a po dohodě mohou být zapsány i děti mladší 3 let na zkušební pobyt. Těší se na Vás učitelky mateřské školy v Jemnici. Kronika 20. března 2006 jsem předložil městské radě ke schválení návrh zápisu do kroniky města Jemnice za rok Starosta a rada odsouhlasí, zda údaje navržené jsou pravdivé. Po odsouhlasení provádím zápis do kroniky. Na návrhu jsem pracoval v roce hodiny. Návrh obsahuje 78 stran formátu A4. 26 kapitol zaznamenává veškeré informace, které se mi podařilo získat. Společně s návrhem zápisu odevzdávám doprovodnou kroniku, ve které jsou fotografie událostí v roce 2005, novinové články o Jemnici a podobně. Doprovod má 102 strany formátu A4. Celková práce na kronice si vyžádá kolem 700 hodin ročně. Smlouva s městem obsahuje 200 hodin. Nebudu se více věnovat neznámému čtenáři, který provádí sondy a soudí druhé, ale sám asi nic neudělal. Uvádím některé zajímavé údaje z předloženého návrhu: K měla Jemnice obyvatel, z toho bylo mužů a žen. Proti roku 2004 měla Jemnice o 14 obyvatel více. V roce 2005 se v Jemnici /jemnickým maminkám/ narodilo 42 dětí. Z toho bylo 22 dívek a 20 chlapců. Proti roku 2004 se narodilo o 9 dětí více. Je to od roku 2001 největší počet narozených dětí. K měla Jemnice 7 občanů, kteří se dožili 90 a více roků. Všem blahopřeji a přeji hodně zdraví. Jména v kronice vždy uvádím, ale do JL bez souhlasu nemohu. Na Městském úřadě v Jemnici se konalo slavnostní vítání dětí, zúčastnilo se ho 19 novorozených dětí. Snad by bylo dobré zapisovat jejich jména do městské kroniky? Chce to návrh a souhlas. V domovech důchodců žilo k jemnických občanů. Z toho bylo 19 žen a 9 mužů. V roce 2005 zemřelo 27 jemnických občanů. Z toho bylo 14 mužů a 13 žen. Na městském úřadě se konalo 12 svatebních obřadů. 11

12 Poslední domovní číslo bylo č.p Do Jemnice se v roce 2005 přistěhovalo 85 občanů a odstěhovalo 86 občanů. Louka K žilo v obci Louka 100 obyvatel. Z toho bylo 59 žen a 41 mužů. Obec měla 37 obytných čísel. V roce 2005 se v obci narodilo 1 dítě. V tomto roce nikdo nezemřel. Panenská K žilo v obci Panenská 99 obyvatel. Z toho bylo 44 žen a 55 mužů. Obec měla 54 obytných čísel. V roce 2005 se v obci narodilo 1 dítě. 1 obyvatel zemřel. Pracovní úřad Úřad práce v Jemnici evidoval k v obvodu svého působení 528 nezaměstnaných. Z toho bylo 225 mužů a 303 ženy. Věkové kategorie: do 30 let 189 osob, nad 50 let 120 osob. Proti roku 2004 se nezaměstnanost zvýšila o 1 osobu. V Jemnici bylo k evidováno 257 nezaměstnaných. Z toho bylo 113 mužů a 144 žen. Věkové kategorie: do 30 let 95 osob, nad 50 let 67 osob. Proti roku 2004 se nezaměstnanost v Jemnici zvýšila o 12 osob. Sociální odbor Sociální odbor MěÚ v Jemnici v roce 2005 poskytl 683 občanům z jemnického obvodu některou ze 7 skupin sociálních dávek. V roce 2005 bylo na sociálních dávkách celkem vyplaceno ,- Kč. Proti roku 2004 bylo vyplaceno o ,- Kč méně. V roce 2005 bylo evidováno na sociálním odboru o 10 občanů méně než v roce Pečovatelská služba MěÚ V domech s pečovatelskou službou žilo v roce spoluobčanů. Z toho bylo 13 mužů a 32 žen. Za rok 2005 bylo poskytnuto pečovatelských úkonů. Provoz pečovatelské služby v roce 2005 zajišťovaly: vedoucí odboru pí Mátlová, pí Čermáková a pečovatelky Mocharová Ivana, Tvrdá Helena a Pavlíková Kateřina. Stavební odbor MěÚ Stavební odbor vydal v roce stavebních povolení. V tomto roce bylo provedeno a vydáno 92 kolaudačních rozhodnutí. Demoliční rozhodnutí nebylo v roce 2005 vydáno žádné. Přesto při opravě domu č.p. 77 na náměstí, který vlastní město Jemnice, došlo ke zbourání boudy, která stála u hradeb. Bouda sloužila jako prachárna, kterou naposledy používal pan Dolák, který prodával zbraně a vyráběl zde střelivo pro myslivce. Pokračování v dalším čísle JL. Pro JL napsal Vladimír Nováček, kronikář Jaro už konečně vstalo Jaro o sobě do poloviny března nedávalo moc vědět. Několikrát to sice vypadalo, že sluneční paprsky získají převahu nad chladem ze zasněžených plání, ale šlo jen o plané naděje. Po krátkém oddechu od mrazivých dnů a chvilkové oblevě meteorologové opět 12

13 ohlásili další sněžení Jednou se sypal prašan, jindy padaly pořádní sedláci nebo studený déšť střídala ledová krupice. Mimořádné odchylky od obvyklého průběhu ročních období mají své následky. Nekonečně vleklá a tuhá zima působí negativně na všechny tvory, nevyjímaje člověka. /Stejně jako dlouhodobá mlha a déšť, nebo naopak každodenní pařáky, kdy nekápne a nezaprší./ Nejhůře se s přebytkem zimy vyrovnávají oslabení jedinci. Psychika člověka je totiž ve své podstatě načasovaná a dimenzovaná jen na určitou míru zatížení. Hranice únosnosti je však u každého z nás rozdílná. Co jednoho jen polechtá, u druhého vyvolá životní krizi. Stejně záludná je i snaha přehnaně se opečovávat. Čím úzkostlivěji je nastavená klimatizace pohodového života, tím méně toho člověk pak vydrží. Brzy ho stresuje i to, co by jinak unesl nebo toleroval. Pak zaznívají lamentace typu: Mně už z toho hrabe, Já se picnu, apod. Odmítání nepříjemných skutečností však může být i zcela legitimní. Např. protest citlivějších lidí ohledně změny letního času na zimní a naopak. Ale vraťme se k tématu. Jaro odemyká Petrův klíč /petrklíč/ a ratolestmi z kočiček je zimě odmáváno a dáno sbohem. Studánky, ony oči nebe zavřené zimou pod víčky z ledu opět prohlédnou během hudebního doprovodu pulzujícího života. I včelky mohou konečně na vzduch a v úlech zavládne čas zkušebních letů Ruku v ruce s jarem přicházejí Velikonoce. /Nebo snad na ně jaro čeká?/ Abychom je mohli slavit jako duchovní jaro v nás, máme v závěru postní doby mocí Kristova Ducha přemoci vše, čím jsme se nechali oklamat odloučit od lásky Boží a lásky k bližním. Podmínku je odsoudit hřích a jeho klamnou sladkost. Klíčem k obnově je lítost a odpuštění. Pak už nic nebrání tomu, aby opět zavoněly květy Boží přítomnosti v nás. Toto duchovní probuzení nazýváme vzkříšení. Liturgicky je slavíme společně při Velikonoční vigilii Slavností Zmrtvýchvstání Páně. Vítězné Aleluja nejprve zazní v nás, pak naplní celý chrám a svět: Kristus v nás a mezi námi! Byl, je a bude! Zatímco na jaro jen čekáme, Velikonocům, Božímu jaru v nás, můžeme jít naproti. /Nikdy v sobě nenechejte dlouho vládnout zimu / Přeji vám radostné a rozkvetlé svátky jara v přírodě kolem nás a mocné velikonoční vítězství Krista nad zlem a neláskou v nás a mezi námi. Pro JL napsal P. Josef Brychta, jemnický farář OBČANSKÁ SONDA Vážený XYZ Vážený YXZ, nejste spravedlivý k pisatelům listů, asi nemáte rád pana děkana J. Brychtu, který píše do každého čísla. A nenalezl jsem v Listech nikdy článek od YXZ. Věrný čtenář Listů ABC 13

14 Velikonoce V době kdy jsem psala tento článek k oslavě jara, padal sníh. A předpověď počasí nám dokazovala, že paní zima se ještě nechce dát na ústup. Nikde ani kvíteček, i kočičky měly ještě půlnoc. Dokonce i ptáčkům se nechtělo nějak moc zpívat. Kdyby se letos slavily Velikonoce v březnu, tak byly na ledě. Zima tentokrát lidi i zvířata pořádně potrápila. Jen doufám, že až budete číst dubnové číslo Listů, zůstanou po paní zimě jen louže, díry v asfaltu a vysoké účty za topení. Jistě už si připravujete jarní oblečení a netrpělivě prohlížíte letní střevíčky. Jaro je obdobím počátku nového života. Sluneční paprsky probouzejí přírodu. Život vítězí nad smrtí. Zatímco na Vánoce se připravujeme s velkým předstihem, Velikonoce připadají lidem méně slavnostní. Ale z křesťanského pohledu je to naopak. Velikonoce jsou nejvýznamnější svátky křesťanské církve. Je to oslava zmrtvýchvstání Ježíše Krista, který se obětoval za všechny lidi, aby je smířil s Bohem. Pro mnohé lidi jsou Velikonoce hlavně svátky jara. Ale jedno bude asi pro všechny společné. Ať věřící nebo ateisté, všichni si svátečně vyzdobíme svůj byt nebo dům a připravíme si něco dobrého k jídlu. Proč se o tato potěšení ochuzovat, vždyť svátků je tak málo. Ty letošní Velikonoce, které se budou oslavovat až v polovině dubna, mají tu výhodu, že už budou rozkvetlé první jarní květiny. Tedy já tomu alespoň pevně věřím. Čím je jaro více opožděné, tím větší zázraky příroda připravuje. Ale pro jistotu si dáme s předstihem do vázy nějakou tu větvičku forsytie, břízy nebo střemchy. K velikonoční dekoraci patří také miska s naklíčeným osením. Stačí je zasadit 14 dnů před svátky, aby měly výhonky tu správnou výšku. Do misky pak zapíchneme špejle s vyfouklými vajíčky. Moc hezky vypadá, když misku dozdobíme barevnými peříčky. Na zdobení velikonočních vajec jsem četla už mnoho návodů. Většinu z nich jsem při své zručnosti ani nezkusila. Ale na internetu jsem si přečetla moderní a snad i jednodušší techniku zdobení vajec. Nazývá se decoupé neboli dekupáž. Pokud vám to doposud nic neříká, tak polopaticky se tato technika nazývá ubrousková. Potřebovat budeme velikonoční trojvrstvé ubrousky, nůžky, měkký štětec a speciální lepidlo na tuto techniku. Nůžky máte doma, štětec jistě také. Takže to zdobení nebude snad tak drahé. Takových chytrých nápadů jsou dnes plné časopisy. Dělají však hlavně reklamu obchodům s potřebami pro ruční práce. Kdeže jsou ty doby, kdy časopisy Praktická žena nebo Dorka uváděly návody z čistě domácích zdrojů a hlavně za pár korun. Ale zpět k tomu návodu. Motiv z ubrousku vystřihneme, odstraníme dvě spodní vrstvy a tu zbývající, barevnou nalepíme na očištěnou skořápku vajíčka. Jednodušší je nanášet lepidlo na pevný materiál. Tenký ubrousek by se nám mohl potrhat. Velikonoční motivy na vajíčkách vypadají jako malba. Ubrousková technika se zdá velmi jednoduchá, ale tu výše zmíněnou zručnost bude jistě vyžadovat také. Po zaschnutí vajíčko přetřeme lakem na nehty nebo bezbarvým lakem, aby se lesklo. Ten druhý způsob zdobení vajec řadící se opět mezi návrhy, které svede i nešika, jsem četla v časopisu Vlasta. Budete potřebovat kancelářskou děrovačku, barevný papír, lepidlo a obarvená vajíčka. Děrovačkou si z barevného papíru naděláte kolečka. (To jsou 14

15 taková ta kolečka, která vzniknou jako odpad při děrování a většinou se vysypou v nejméně vhodnou dobu.) Tato různě barevná kolečka nalepíte na obarvená vajíčka. Můžete z nich vytvářet různé vzory. Ale hezké jsou i obyčejné bílé puntíky na barevném podkladu. Následující vtipné náměty a obrázky dokazují, že výzdoba vašeho bytu o Velikonocích může být plná fantazie. A té se přece meze nekladou. Kuře Makovici rozřízneme v polovině a do ní posadíme kuře vyrobené ze žlutých bambulek. Ty vyrobíme takto: dle požadované velikosti figurky ustřihneme pruh krabicové lepenky. Žlutou přízí pak omotáváme kolem tohoto pruhu. Když je namotáno dostatečné množství, navlečeme kousek příze do jehly a uprostřed kruhu nejdříve z jedné a pak ze druhé strany všechny nitě příze stáhneme a zapošijeme. Potom v místě, kde je hrana lepenkového pruhu, všechny nitě příze prostřihneme. Tak se uvolní z lepenkového pruhu. Teď ještě rozstříháme všechny nitě, které jsou mezi dvěma svázáními a dostaneme tak dvě bambulky. Roztřapatíme je a nůžkami upravíme tvar. Detaily vystříháme z plsti nebo z textilu. Velikonoční věnec Věnec upečeme z kynutého těsta /není určen k jídlu/. Na obarvené špejle nebo vrbové proutky navlečeme vyfouknutá vajíčka, ozdobíme mašlemi. Jedním koncem zapíchneme do věnce, druhým koncem svážeme k sobě, přizdobíme mašlí a větvičkou buksusu. Je to velmi pěkná ozdoba na velikonočním stole. Maxi vejce Nafoukneme nafukovací balonek a pevně ho zavážeme. Na takto vytvořený tvar nabalujeme krčené noviny, přičemž vždy novou vrstvu potřeme buď hustým uvařeným škrobem, nebo lepidlem Herkules. Nalepíme asi 4 5 vrstev. V posledních asi 2 vrstvách nalepujeme krčený krepový papír, dle uvážení jedné či více barev. Chceme-li vejce pouze bílé, můžeme jako poslední vrstvy lepit papírové kapesníčky nebo bílé ubrousky. Necháme pořádně proschnout,, nejlépe aspoň 24 hodin. Ostrým nožem nebo žiletkou prořízneme okýnko a dírku pro provlečení široké stuhy. Balonek uvnitř, pokud už sám nepraskl, propíchneme a vytáhneme. Oknem můžeme dovnitř naskládat sladkosti či jiné dárky a stuhu zavážeme na mašli. Pro JL napsala Jana Jánská 15

16 KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PŘEHLED Program kulturních pořadů Velikonoční výstava - vestibul kulturního domu Kabaret travesti skupiny SCREAMERS hodin SCREAMERS REVUE - kinosál Jemnice - vstupné 150,- Kč - předprodej od v Knihkupectví Ladislava Hejla Výjezdní zasedání krajského zastupitelstva - sál KD Beseda s hejtmanem kraje Vysočina RNDr. M. Vystrčilem hodin téma: kraj Vysočina na začátku roku velká zasedací místnost MěÚ Jemnice Společenský večer s hudbou hodin - restaurace U Lva Taneční zábava hraje SECRET hodin - sokolovna Módní show hodin aneb vypadáš skvěle po našem - KD Jemnice Pálení čarodějnic hodin - hasičské cvičiště - občerstvení zajištěno ***************** Malý hudební podvečer - sálek ZUŠ v Jemnici Jemnická heligonka hodin - X. ročník setkání moravských, českých a rakouských heligonkářů - sokolovna, vstupné 40,- Kč, děti do 15 let zdarma - tombola a občerstvení zajištěny Vernisáž výstavy k výročí 110 let železnice hodin - vestibul KD v Jemnici výročí železniční trati Mor. Budějovice - Jemnice od 9.30 hodin - příjezd vlaku slavnostní uvítání - vystoupení mažoretek 16

17 - k poslechu hraje Dačická devítka pod vedením M. Kubka - výstava v KD + prodej nových pohlednic + oražení příležitostným razítkem vydaným k tomuto výročí - taneční zábava Velikonoce Jemnice: 9,00-10,00 hod. Velikonoční zpověď KVĚTNÁ NEDĚLE Budkov: 11,15 hod. Jemnice: 8,00 hod. a 9,45 hod. Rancířov: 16,30 hod ZELENÝ ČTVRTEK Budkov: 17,30 hod. Jemnice: 19,00 hod VELKÝ PÁTEK Jemnice: 15,00 hod. Budkov: 17,30 hod BÍLÁ SOBOTA Budkov: 20,00 hod. Jemnice: 21,00 hod. Velikonoční vigilie SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ Jemnice: 8,00 hod. a 9,45 hod. Budkov: 11,15 hod. Rancířov: 16,30 hod VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ: jako v neděli Vedou Tě před soud, aby Ti vyřkli rozsudek Dle vůle lidu. Co žádá lid? Trest! Křížová cesta: 1.zastavení Autor: akademický sochař Jaroslav Šlesinger * Křížová cesta k uctění památky všech obětí zvůle, násilí a terorizmu s prosbou 17

18 o odpuštění a Boží milosrdenství pro všechny neděle kostel sv.stanislava Jemnice 15,00 hod - zpívá chrámový sbor s hudebním doprovodem Kino Jemnice duben sobota Elizabethtown začátek hodin Když chcete najít sami sebe, musíte pořádně hledat. Obyčejný lidský příběh, u kterého se zároveň nepřetržitě smějete a dojímáte. 8. sobota Panic je nanic začátek hodin 9. neděle začátek hodin... aneb návod, jak si konečně dosyta užít... Nová česká komedie o třech šestnáctiletých kamarádech plná lechtivého humoru, překvapivých situací a vtipných hlášek. Hrají: Šárka Vaňková (finalistka Superstar), Žádniková /Rodinná pouta) a další. 16. neděle Madagaskar začátek hodin Čtyři rozmazlená zvířátka ze ZOO: zebra, lev a hrošice utečou na svobodu užít si velkého dobrodružství. Film v české řeči. 22. sobota Finty Dicka a Jane začátek hodin Peníze nebo život. Filmová komedie o tom, jak tvrdá lekce od amorálního šéfa Dickovi vnukne skvělý nápad. Spolu se svou milující ženou se rozhodne naplánovat velkolepou pomstu a dát velkému byznysu za vyučenou. Výroční schůze muzejního spolku V úterý dne 7. března 2006 v 17:00 hodin, se v zasedací místnosti MěÚ v Jemnici konala výroční schůze jemnického MuS. Na valnou hromadu přišla většina členů místního MuS spolku spolu s pozvanými hosty. Mezi pozvanými hosty byl zástupce starosty, ing. Antonín Finda, ředitel Muzea Vysočiny v Třebíči, ing. Jaroslav Martínek a člen jemnického MuS a předseda MuS v Moravských Budějovicích, pan František Vlk. Valnou hromadu už tradičně zahájila členka muzejního výboru a jednatelka spolku Jana Jánská, která všechny přítomné přivítala a jménem všech přivítala také pozvané hosty. Úvodní slovo měl předseda MuS v Jemnici pan Vladimír Nováček, který přečetl celoroční přehled činnosti MuS za uplynulý rok Následoval návrh plánu činnosti na rok Závěrem p. 18

19 Nováček poděkoval všem, kteří se jakýmkoli způsobem zapojili do uskutečněných akcí, které spolek zajišťoval. Následovala správa hospodaření MuS za rok 2005, kterou přečetla pí. A. Beranovská.Dalším, který dostal slovo, byl zástupce starosty města Jemnice, ing. A. Finda, který seznámil účastníky valné hromady s plány rozvoje města Jemnice a programem na obnovu místních památek s přispěním místního MuS. Po několika dotazech, na které pan A. Finda odpověděl, uvedla svůj diskusní příspěvek pracovnice MěÚ v Jemnici pí. ing. Světlana Kubíčková a místní farář, Josef Brychta. Svůj diskusní příspěvek měl potom i ředitel Muzea Vysočiny v Třebíči, ing. J. Martínek, který informoval o plánech rozvoje jemnického muzea a další úspěšné spolupráci s MuS v Jemnici. Na řadu se dostal předseda MuS v Moravských Budějovicích, p. F. Vlk. Také on podrobně informoval o chystaných akcích v M. Budějovicích a budějovického MuS. Závěrem vyřídil pozdravy členů MuS v M. Budějovicích a poděkoval za spolupráci s místním MuS. Přišel čas na dotazy z řad účastníků výroční schůze a protože žádné nebyly, byla výroční schůze ukončena. Ale závěr přece jen patřil předsedovi MuS a také kronikáři v Jemnici p. V. Nováčkovi, který přinesl ukázat jemnickou kroniku. Tato kronika patrně již nebude v budoucnu ukazována veřejnosti. Pan V. Nováček také podal vyčerpávající informace o tom, jak se taková kronika píše a co času je k tomu zapotřebí. Další zajímavost, kterou prozradil, byla o nejstarší psané kronice Jemnice z roku 1556, tkzv. Purkrechtní kniha od autora Hilmara, který jako první začal zapisovat události města Jemnice. A tímto krásným a poutavým vyprávěním výroční schůze MuS v Jemnici skončila. Pro JL napsal Rudolf Šustr Společenská kronika Blahopřání Zástupci města navštívili paní Miroslavu B a r t o š o v o u z Jemnice, která se dne dožila 80 let K tomuto významnému životnímu výročí ještě jednou blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví a životní pohody 19

20 Společná šedesátka Manželé M a r i e a A l o i s F u k a l o v i z Jemnice oslaví 27. dubna 2006 diamantovou svatbu, tedy společně prožitých šedesát let života. Chtěli bychom jim moc poděkovat za velkou lásku a péči, kterou dávají všem svým blízkým. Ještě hodně štěstí, zdraví, lásky a společných let Vám přejí dcera Marcela s manželem, syn Alois s manželkou, šest vnoučat s rodinami a pět pravnoučat. Vzpomínka Dne 15. dubna 2006 uplyne 20 let, kdy nás navždy opustil náš drahý tatínek, dědeček, bratr a strýc pan František M a n d á t z Jemnice Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi Stále vzpomínají synové František a Josef s rodinami Vzpomínka Lásku jsi měl na rtech, dobrotu v srdci, poctivost na duši Dne 19. dubna 2006 vzpomeneme 3. smutné výročí, kdy nás navždy opustil milovaný manžel, tatínek a dědeček pan František M u s i l z Jemnice S láskou a úctou vzpomínají manželka Květoslava, synové František a Jiří se svými rodinami a ostatní příbuzní 20

Ostružina list. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz

Ostružina list. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz Droga obsahuje třísloviny (gallatoniny), organické kyseliny, vitamin C, flavonoidy, inosit, barviva, pektin, ale množství všech těchto látek je v droze poměrně nízké. Působí mírně svíravě, močopudně, staví

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2557 Autor: Elena Kolarovská Období: duben 2012 Název: VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Vzdělávací

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

1. bříza bělokorá LÉČIVÉ ROSTLINY

1. bříza bělokorá LÉČIVÉ ROSTLINY 1. bříza bělokorá LÉČIVÉ ROSTLINY 1. bříza bělokorá Co sbíráme: list i s řapíky Kdy: duben až červenec Jak: mladé listy ručně otrháváme z větviček, listy sušíme ve stínu na dobře větraném místě. Březové

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Veřejné zasedání č. 3/ 2011

Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Dne 4.3.2011 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

VY_32_INOVACE_13 Wolfgang Amadeus Mozart_39

VY_32_INOVACE_13 Wolfgang Amadeus Mozart_39 VY_32_INOVACE_13 Wolfgang Amadeus Mozart_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Leden 14.1.2010 se konalo v Praze v Poslanecké sněmovně

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490 VY_32_INOVACE_PRV_490 S2 Velikonoce I. Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování:10. 3. 2013 Datum pilotáže: 21. 3. 2013 Metodika: Žáci si společně s učitelem prohlížejí prezentaci,

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě Mraveneček Vážení rodiče, dostává se Vám do rukou jedinečné a neopakovatelné vydání brožury Naše kuchařka. Ta vznikla z velkého nadšení a celoroční práce uživatelů a pracovníků stacionáře Mraveneček. Najdete

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE na VČS MS Hrabišín, o.s. konané 30. března 2013 Revizní komise, ve složení: Aleš Hás a Jakub Drimaj, předkládá výroční členské schůzi následující zprávu o hodnocení činnosti MS Hrabišín,

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

SPECIES UROLOGICAE PLANTA Při chorobách močových cest

SPECIES UROLOGICAE PLANTA Při chorobách močových cest Text příbalové informace na obalu SPECIES UROLOGICAE PLANTA Při chorobách močových cest Léčivý čaj Výrobce a držitel registračního rozhodnutí: LEROS s.r.o. U Národní galerie 156 15 Praha 5 - Zbraslav Česká

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015

PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015 Ulice Chodník stav + návrh (Stupnice poškození 1 až 5, 1-výborný... 5 - nedostatečný) PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015 Vozovka (povrch)stav + návrh (Stupnice poškození 1

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě.

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH (9.3.2015) a volba ověřovatele zápisu.

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 5 zastupitelů (B.Holeček a R Svoboda omluveni), 12 občanů,

Více

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005 1 Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005 - RO vzala na vědomí provedený průzkum cen za sněhovou frézu, která se pohybuje v částce přibližně 400 tis. Kč. V letošním roce bude podána žádost o dotaci

Více

Ukázka produktů DOLEŽALŮV MED. Autor : Vladimír Doležal & Zuzana Samleková

Ukázka produktů DOLEŽALŮV MED. Autor : Vladimír Doležal & Zuzana Samleková Ukázka produktů DOLEŽALŮV MED Autor : Vladimír Doležal & Zuzana Samleková DOLEŽALŮV MED Jsme rozvíjejíce se rodinné včelařství z oblasti Hradce Králové. Zabýváme se získáváním a prodejem včelí produktů

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

Parková výsadba na zelené louce za 4 milióny Potřebuje občan Vratimova a Horních Datyň takovou investici?

Parková výsadba na zelené louce za 4 milióny Potřebuje občan Vratimova a Horních Datyň takovou investici? Info PRO Vratimov (2014-12) Parková výsadba na zelené louce za 4 milióny Potřebuje občan Vratimova a Horních Datyň takovou investici? Město Vratimov, jako hlavní investor, bude investovat téměř 4 milióny

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Představenstvo společnosti MOPET CZ a.s., IČO 247 59 023, se sídlem na adrese Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, zapsané v obchodním

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE ROZPIS SPŘEŽENÍ.

ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE ROZPIS SPŘEŽENÍ. 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE : ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE ROZPIS SPŘEŽENÍ. FINÁLE 50. ROČNÍKU SERIÁLU ZÁVODŮ ZLATÁ PODKOVA 2015. 1.2. ČÍSLO ZÁVODU : 821V2 1.3. POŘADATEL ZÁVODU : SOUTĚŽE PODKOVY, O.P.S. HUMPOLEC, MV

Více

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu :

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 O veřejném pořádku, ve znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, účinné od 1. ledna 2014 Zastupitelstvo

Více

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 4/2008 obce Křesetice, které se konalo dne 3.6.2008

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 4/2008 obce Křesetice, které se konalo dne 3.6.2008 Obec Křesetice Zápis ze zasedání Zastupitelstva 4/2008 obce Křesetice, které se konalo dne 3.6.2008 Přítomni: 7 (p.linhartová, Havránková a Černý se dostavili po schválení ověřovatelů) Omluveni: 1 (p.

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ Smluvní strany: LANDWEALTH CZ s.r.o. IČ 26225328 se sídlem Jihlava Heroltice 65, PSČ 586 01 zastoupená Ing. Vladimírou Johnovou a Ing. Petrem Pokorným, jednateli (dále jen

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015

Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015 Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015 obsah Valné schůze: 1. Úvod, prezence 2. Zpráva o vedení účetnictví za rok 2014 3. Zpráva revizní komise za rok 2014 4. Prezentace

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

TRADICE OD 1701. Den, na který se nezapomíná

TRADICE OD 1701. Den, na který se nezapomíná Den, na který se nezapomíná Svatební obřady a obnovení svatebního slibu patří k těm nejkrásnějším okamžikům, které lze v životě zažít. K jejich nezapomenutelnosti již po celá staletí přispívá Grandhotel

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Reg.č. 3201237 IČO: 66132878 Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Dne 9.1.2004 byl náš sbor pověřen organizací Výročního okrskového aktivu. Aktiv byl uspořádán v hotelu U Novotných. Na aktivu

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Džem jako dárek: K narozeninám 1. K ozdobení jedné skleničky potřebujeme: kousek látky,

Džem jako dárek: K narozeninám 1. K ozdobení jedné skleničky potřebujeme: kousek látky, Džem jako dárek: K narozeninám 1. K ozdobení jedné skleničky potřebujeme: kousek látky, gumičku, stužku, dřevěnou květinku na provázku, ozubené nebo obyčejné nůžky. Všechny ozdoby zakoupíme v běžném obchodě

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

REJSTŘÍK. Obsah. Základní údaje. Obecné informace. Zpráva o činnosti. Finanční část. Finanční část - Rozvaha analyticky str. 1+2

REJSTŘÍK. Obsah. Základní údaje. Obecné informace. Zpráva o činnosti. Finanční část. Finanční část - Rozvaha analyticky str. 1+2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obsah Základní údaje Obecné informace 2 3 4 REJSTŘÍK Zpráva o činnosti 5 Finanční část 6 Finanční část - Rozvaha analyticky str. 1+2 7 Finanční část Aktiva, Pasiva str.1 8 Finanční

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 11.11.2013 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Ceník svatebních obřadů a doplňkových služeb pro rok 2014 Zámek Karlova Koruna

Ceník svatebních obřadů a doplňkových služeb pro rok 2014 Zámek Karlova Koruna Ceník svatebních obřadů a doplňkových služeb pro rok 2014 Zámek Karlova Koruna Nabízíme tato místa obřadů: 1) Svatební obřad v Mramorovém sále zámku Karlova Koruna Počet míst k sezení: 50 osob, kapacita

Více