ÚVODNÍ SLOVO. Vážené dámy, Vážení pánové.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVODNÍ SLOVO. Vážené dámy, Vážení pánové."

Transkript

1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

2

3 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

4 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, Vážení pánové. Utekl další! Jaký že byl? Jak pro koho a jak kdy! Chvílemi letěl, pádil, nedovolil nám se zastavit. Pouštěl hrůzu, hartusil, nenechal nás spát. A pak si najednou sed, rozevřel náruč a pohostil nás. Vyprávěl báchorky, pohádky, vtipy, dal nám několik cenných rad a zkušeností. Mnohému nás naučil. Dali jsme mu to nejlepší, co jsme uměli: školský projekt Blázníš? No a! putovní výstavu Rozum a emoce sílu našich paží v závodě dračích lodí, několik divadelních představení a koncertů na zahradě, spousty sobot a nedělí na trzích a jarmarcích, mnoho potu za sekačkami, trpělivosti u šicích strojů, ochoty v číšnické zástěře, tisíce hodin práce s našimi klienty a pro ně Nebyl to špatný rok, jen trochu nepředvídatelný a prchlivý. Ale obrázek o naší společné cestě si můžete na základě dalších stránek této výroční zprávy už udělat sami. Jan Mácha ředitel 02/

5 O SDRUŽENÍ FOKUS Tábor byl založen v roce 2000 jako občanské sdružení. Jedná se o nestátní neziskovou organizaci zaměřenou na odbornou pomoc dospělým lidem s vážným duševním onemocněním, jako je schizofrenie a další duševní poruchy psychotického rázu. Posláním sdružení FOKUS Tábor je podporovat lidi s duševním onemocněním v rozvoji sebedůvěry, samostatnosti a vhodných možností osobní realizace tak, aby mohli žít spokojený život v běžné společnosti. Hlavní činností je poskytování komunitních sociálních služeb a služeb podpory zaměstnanosti. Dalšími činnostmi jsou aktivity směřující k destigmatizaci lidí s duševním onemocněním. Doplňkovou činností sdružení je provozování chráněných dílen, určených pro zaměstnávání osob se zdravotním, zejm. duševním onemocněním. FOKUS Tábor je zaměstnavatelem více než 50% osob se zdravotním postižením, což mu umožňuje poskytovat náhradní plnění. Sdružení svými aktivitami usiluje o vybudování uceleného regionálního systému psychosociální péče zahrnující nejen sociální služby, popř. služby zaměstnanosti, ale i služby zdravotnické, tj. zejména psychiatrické. V tomto ohledu je pro činnost organizace tedy velkým přínosem úzká spolupráce s Psychiatrickým oddělením Nemocnice Tábor, a.s. i s místními ambulantními psychiatry a psychology. Fokus Tábor byl v roce 2012 členem čtyř střešních organizací: Asociace komunitních služeb zastřešuje organizace, které se zabývají odbornou pomocí lidem s duševním onemocněním FOKUS - Sdružení pro péči o duševně nemocné sdružuje jednotlivé Fokusy z celé ČR Česka rada sociálních služeb (pův. Česka rada humanitárních organizací) Koalice poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb sdružuje organizace poskytující služby v táborském regionu 03/

6 OBLAST SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGISTROVANÝCH PODLE ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Č. 108/2006 SB. KOMUNITNÍ TÝM (SLUŽBA SOCIÁLNÍ REHABILITACE) Služba je zaměřena na individuální a zejména pak terénní podporu uživatelů, kteří buď nechtějí, nebo z nějakého důvodu nemohou využívat služby ambulantní a pro něž je výhodné, či prospěšné, když služba přijde za nimi do jejich přirozeného prostředí. Komunitní tým poskytuje uživatelům intenzivní pomoc a podporu při zvládání každodenních záležitostí, řešení mezilidských vztahů, předluženosti, problémů v bydlení, v hledání vhodného zaměstnání a způsobů seberealizace apod. Každý sociální pracovník je k dispozici pro uživatelů. Mimo to služba zabezpečuje i některé sebeobslužné tréninkové programy (vaření, pečení, obsluha spotřebičů, PC ) a zájmové aktivity, které se odehrávají mimo samotné prostory budovy (volejbal, tenis, výlety, bowling ). V rámci poskytování služby se v roce 2012 uskutečnil šestidenní rekondiční pobyt pro 15 uživatelů. Jeden pracovník se zúčastnil odborné zahraniční stáže v italském Terstu - Mezinárodní letní škola Franca a Franco Basaglia. Přímou péči k zajišťovali 4 pracovníci, přepočteno na 3,25 úv. (roční průměr byl 3,0 přepočtených úvazků). Počet uživatelů: 81 Počet kontaktů: /

7 SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA Sociálně terapeutická dílna je zaměřena na udržení, získání či prohloubení pracovních a sociálních dovedností a návyků, zvýšení šancí uplatnit se na otevřeném či chráněném trhu práce. Služba samozřejmě také umožňuje navazovat běžné sociální kontakty, čímž se podílí na prevenci samoty a sociálního vyloučení. Pravidelné programy: Pracovně - rehabilitační programy, práce s různými materiály - keramika, fimo, dřevo, proutí, papír, textil, drátky a korálky: po - pá - dopoledne / út, st, čt - odpoledne Nácvik vaření a pečení: pondělí 9:30-11:00, čtvrtek 10:00-12:00 hod. Klub hráčů (deskové, stolní a jiné hry): středa 13:00-15:00 hod. Protahovací cvičení: úterý,středa 9:00-9:30 hod. Rehabilitační cvičení: pátek 10:00-11:00 hod. Oldies club - hudební klub: každou 1. středu v měsíci. V roce 2012 se podařilo zakoupit keramickou pec a pracovní stoly v dílně osadit novými deskami. Na konci roku službu zajišťovali celkem 4 pracovníci, přepočteno na 2,3 úvazku (roční průměr byl 2,04 úv.). Počet klientů: 54 Počet kontaktů: 4390 Obě sociální služby byly v první polovině roku, mj. podpořeny i z prostředků individuálního projektu Jihočeského kraje na rozvoj sociálních služeb. ODBORNÉ STÁŽE Stejně jako v předcházejících letech jsme i v roce 2012 v sociálních službách umožňovali vykonávání odborných stáží studentů především sociálních oborů, zejména pak z Jihočeské univerzity. Stáž u nás absolvovalo 14 studentů a 6 pracovnic z podobně zaměřené organizace. 05/

8 PŘEHLED SLUŽEB V OBLASTI PRÁCE CHRÁNĚNÉ DÍLNY A ZAMĚSTNÁVÁNÍ Část lidí s duševním onemocněním potřebuje k výkonu práce speciální pracovní podmínky a prostředí. Toto prostředí poskytují chráněná pracovní místa (CHPM), obvykle zřizovaná ve spolupráci s Úřadem práce, který také významnou měrou finančně podporuje jejich provoz a přispívá na mzdy znevýhodněných pracovníků. FOKUS Tábor k provozoval celkem 18 chráněných míst a zůstal tak zaměstnavatelem s více než 50% zaměstnanců se zdravotním postižením. Naším cílem v roce 2012 bylo dosáhnout zvýšení příjmů z tržeb za prodej výrobků, zboží nebo služeb z vlastní činnosti dílen, kdy každá z dílen měla vygenerovat 300 tis. Kč. Tento cíl se naplnit podařilo. KAVÁRNA CAFÉ PARNÍK Kavárna nabízí svým návštěvníkům možnost jednoduchého občerstvení a příjemného posezení jak uvnitř, tak za příznivého počasí i na zahradní terase. Rodiče s menšími dětmi pak jistě ocení velkou zahradu, dětské hřiště a dětský koutek, ale i přebalovací pult a velké venkovní deky pro malé lezce. Vnitřní kapacita kavárny je cca 10 míst. Součástí kavárny je tzv. komunitní centrum, které slouží zejména k pořádání akcí pro veřejnost, jako jsou odborné a zájmové přednášky, výstavy výtvarných děl, popř. výrobků chráněných dílen, a to jak Fokusu, tak i z jiných zařízení. Komunitní centrum využívá pravidelně pro svá setkání i Klub neslyšících. Je zde umístěno veřejně dostupné internetové připojení. V roce 2012 se nám podařilo získat od Nadace OKD finanční prostředky, které umožnily dokončit úpravy kuchyně tak, aby plně vyhovovala hygienickým požadavkům. Konkrétně byl obložen zbytek stěn keramickým obkladem, byla rozšířena pracovní plocha, přidány dřezy, byly pořízeny některé kuchyňské přístroje a dokončena výstavba šatny pro zaměstnance kavárny, vč. nových šatních skříní. Částečně byl změněn i vzhled přilehlé komunitní místnosti. V září došlo ke slavnostnímu přejmenování kavárny. S novým názvem byl zřízen i vlastní facebookový profil pro Café Parník. Kromě toho kavárna realizovala kulturní projekt Zahrada 2012 uskutečnilo se 8 kulturních akcí na nichž mohli návštěvníci shlédnout např. Máchův Máj, Kabaret Kajbar, Divadlo Víti Marčíka, Yellow Sisters. Velmi příjemnými se ukázaly akce, které v průběhu roku začaly organizovat pro maminky s malými dětmi - naše kolegyně, t. č. na rodičovské dovolené (burzy dětského oblečení, vánoční posezení ) V kavárně bylo na 4 chráněných místech zaměstnáno 5 osob se zdravotním postižením. 06/

9 MOBILNÍ DÍLNA Poskytuje drobné zahradnické a úklidové práce jako je údržba travnatých ploch, zahrad, úklid veřejných prostranství, odklízení sněhu, úklidy bytových domů a vyklízecí práce, apod. V roce 2012 se podařilo smluvně zabezpečit klíčové zakázky, zejm. údržbu areálu Komora a plaveckého areálu Tábor. Na základě kladných referencí na činnost pracovníků dílny se podařilo získat úklidy dalších dvou bytových domů. Pro činnost Mobilní dílny byla zakoupena nová profesionální pojezdová sekačka. V dílně bylo v roce 2012 na 4 pracovních místech průběžně zaměstnáno 6 osob se zdravotním postižením TEXTILNÍ A RUKODĚLNÁ DÍLNA Textilní dílna je zaměřena na výrobu bytových doplňků a dekorací s dětskou tématikou (polštáře, hrací deky, kapsáře, apod.). Část výroby je vázaná na konkrétní zakázky ať už od soukromých osob či firem. Hlavním výrobním programem Rukodělné dílny byly původně výrobky z papíru (dárkové krabičky, přáníčka z ručního papíru) a dekorační doplňky (suché aranže, drátkování zvonečků, atd.). Nicméně vzhledem k velmi malému zájmu zákazníků o tento typ výrobků došlo v průběhu roku k zastavení výroby a k praktickému sloučení s dílnou textilní. Pracovníci se v plné míře začali podílet na přípravných a dokončovacích pracích. V dubnu byl zrušen obchůdek Elinka, původně umístěný v prostorách Textilní dílny. Tímto krokem se výrazným způsobem podařilo rozšířit výrobní plochu dílny. Prodej výrobků byl přesunut do kavárny, kde výrobky může spatřit i víc lidí. Hlavním způsobem prodeje výrobků byly trhy a jarmarky. Pracovníci se v roce 2012 zúčastnili celkem 33 víkendových prodejních akcí. Kromě toho byly naše výrobky nabízeny na dalších 6-ti stálých prodejních místech, a to formou komisního prodeje. Textilní a rukodělná dílna byla také částečným příjemcem finanční podpory Nadace OKD. Za poskytnuté prostředky byly pořízeny nové desky na pracovní stoly, klec na skladování rouna a svislá řezací pila. Z dalších zdrojů byly pořízeny nové regály, kterými jsme zvětšili skladovou plochu textilní dílny. Dílna měla k celkem 10 pracovníků se zdravotním postižením. 07/

10 PROJEKTY FINANCOVANÉ Z PROSTŘEDKŮ ESF Prostřednictvím operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Druhá šance V roce 2012 se podařilo úspěšně dokončit projekt Druhá šance (realizace 11/2010 až 10/2012). Plánované indikátory projektu byly naplněny, tzn., že bylo obsazeno 7,0 úv. (projekt počítal pouze s 5,0 úv.) vytvořeno bylo celkem 11 pracovních míst (5 ve FOKUSu + 6 míst u jiných zaměstnavatelů), podpůrnými vzdělávacími programy prošlo celkem 32 uživatelů (z toho 25 úspěšných absolventů), do pracovně rehabilitačního programu se zapojilo celkem 29 osob, z nichž jich 26 úspěšně absolvalo. Za trvání projektu bylo uživatelům vyplaceno 101 tis. Kč na přímé podpoře (doprava a strava) tis. ve mzdových příspěvcích pro znevýhodněné zaměstnance. Projekt mj. umožnil vznik Centra podporovaného zaměstnávání registrovaného jako agentura práce. Jeho služby v roce 2012 využilo celkem 44 osob. Protože se služby na podporu zaměstnávání ukázaly být užitečné, podali jsme v roce 2012 v rámci výzvy programů OP LZZ žádost o podporu návazného projektu s názvem Podpora služeb Centra podporovaného zaměstnávání. Projekt byl schválen a jeho realizace bude probíhat od do Rozvoj case managementu pro lidi s duševním onemocněním na území Jihočeského kraje Dalším podaným a podpořeným projektem v rámci programů OP LZZ je projekt Rozvoj case managementu pro lidi s duševním onemocněním na území Jihočeského kraje. Hlavním cílem projektu je začít poskytovat služby tam, kde dosud odborně zaměřené služby pro lidi s duševním onemocněním nejsou nebo kde je jejich kapacita nedostatečná. Projekt je realizován v partnerské spolupráci se sdružením FOKUS České Budějovice a bude tak pokrývat 2/3 území Jihočeského kraje. Realizace je naplánovaná od do /

11 AKTIVITY NA PODPORU DESTIGNATIZACE DUŠEVNÍHO ONEMOCNĚNÍ PUTOVNÍ VÝSTAVA ROZUM A EMOCE nabídla přehlídku výtvarných děl osmi autorů, kteří mají duševní onemocnění, se v průběhu roku uskutečnila v pěti městech: Chýnov, Veselí n. Luž., Soběslav, Bechyně, Tábor. ŠKOLSKÝ PROJEKT BLÁZNÍŠ? NO A! pod patronací Fokusu Praha jsme se zapojili do programu pro studenty středních škol. V rámci realizace projektu podpořeného Městem Tábor, se podařilo vyškolit lektorský tým skládající se ze 3 moderátorů a 2 expertů (osoby se zkušeností s duševním onemocněním). Pro studentky a studenty Gymnázia P.de Coubertina a Střední zdravotnické školy v Táboře byly realizovány 2 školské dny CELOSTÁTNÍ KAMPAŇ TÝDNY PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ v rámci které jsme již tradičně uspořádali Zahradní slavnost. Protože důležitým bodem programu bylo slavnostní otevření opravené kavárenské kuchyně a v té souvislosti i přejmenování kavárny na Café Parník, nesla se celá akce v duchu námořním. Tento duch byl podpořen i výstavou mořský svět, kterou pro nás připravili žáci CZŠ ORBIS PICTUS. Zahradní slavnost navštívilo odhadem 100 osob. Spolu s uživateli našich služeb jsme se zúčastnili závodu Dračí lodě a získali krásné 17. místo na Den duševního zdraví jsme se připojili k happeningu na podporu transformace psychiatrické péče i k návazné petiční akci. DALŠÍ UDÁLOSTI A AKTIVITY BENEFIČNÍ VEČER V neděli se v restauraci Hotelu Nautilus uskutečnila adventní benefiční večeři, kterou pro FO- KUS Tábor ve spolupráci s Hotelem Nautilus uspořádala Agentura In Models paní Jitky Černé. Záštitu nad ní převzal senátor Parlamentu ČR Mgr. Pavel Eybert. Večeře se zúčastnilo celkem 18 osob. Večer hudebně doprovodil saxofonista Martin Vaverka. PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB FOKUS Tábor byl i v roce 2012 aktivně zapojen jak do komunitního plánování na úrovni celého ORP Tábor, tak do přípravy Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihočeském kraji. V souvislosti s plánováním sociálních služeb jsme se podíleli na sběru a popř. i vyhodnocení dat o cílové skupině lidí s duševním onemocněním a jejich potřebách: 1. Dotazníkové šetření pro Město Jindřichův Hradec; 2. Analýza bydlení pro osoby se zdravotním postižením pro projekt Komunitní plánování sociálních služeb ORP Tábor. 09/

12 PŘEHLED VYBRANÝCH AKCÍ AKCE REALIZOVANÉ V KOMUNITNÍM CENTRU: duben Výstava Dobrovolnictví na Táborsku anebo pomáháme z dobré vůle Vyrábění šperků a ozdobných předmětů pro maminky (se zajištěným hlídáním dětí) Bazar oblečení Výstava výtvarných prací Sociálně terapeutické dílny Fokusu a dětí školní družiny 2. ZŠ Sezimovo Ústí II. divadelně-hudební představení Máj (K. H. Mácha) Jam session Dětský den s divadlem Hudební vystoupení skupiny Džibut te dživel Divadelní den: Eliščiny pohádky ( V. Marčík ml.), Mirandolína (Táborští ochotníci), Labyrint světa a ráj srdce (V. Marčík st.) Kytarový recitál Petra Bílka Zahradní slavnost VÝSTAVY MIMO KC: Stálá výstava v BARBADOSU, obrazy a jiná výtvarná díla uživatelů služeb (Vančurova 1239, Tábor) Putovní výstava Rozum a emoce Městská knihovna Chýnov Městská knihovna Veselí nad Lužnicí čajovna Rolničky Soběslav Městská knihovna Bechyně Městská knihovna Tábor 10/

13 VYBRANÉ AKCE PRO UŽIVATELE SLUŽEB: přednáška Hospodaření s penězi, půjčky, dluhy a exekuce Společné velikonoční posezení Pálení čarodějnic Rekondiční pobyt na Šumavě Cyklovýlet na Harrachovku Turnaj v bowlingu, výlet do Strakonice návštěva Kina Svět - film Ve stínu, Výstava hub v Botanické zahradě ZOO Větrovy s komentovanou prohlídkou pavilónu šelem Dýňová slavnost 27. a Výroba adventních věnců výlet na Vánoční trhy v Jindřichově Hradci Vánoční setkání 11/

14 OBLAST FINANCÍ Nejvýznamnější položkou v příjmech sdružení v roce 2012 byly dotace z Individuálního projektu Jihočeského kraje určeného na sociální služby. Individuální projekt byl financován z prostředků ESF OP LZZ. Podíl získaných prostředků byl 22,7% celkových příjmů. Z OPLZZ jsme dále čerpali podporu i v grantovém projektu Druhá šance, který byl v roce 2012 úspěšně dokončen. Výnos z realizovaného projektu pro rok 2012 byl ve výši tis., tj. 22,1% celkových příjmů. Dalším významným zdrojem financí byly dotace ze státního rozpočtu na sociální služby, poskytované MPSV, v celkové výši tis., tj. 16,7 % celkových příjmů. FOKUS Tábor byl v roce 2012 příjemcem příspěvku od ÚP na provoz chráněných dílena chráněných pracovních míst. Ten se však na základě zásadních legislativních změn meziročně snížil o více než 141 tis. Kč. Jeho výše tak dosáhla pouze 924 tis. Kč. Příjmy z ÚP tvořily 12,8 % celkových příjmů. 7,8 % celkových příjmů pak tvořily dotace od kraje, měst, obcí, popř. nadací a nadačních fondů. Celkem více než 566 tis. Kč Příjmy z vlastní činnosti se na celkových příjmech podílely z 15, 2 % a dary od fyzických a právnických osob pak 2,7 %. V součtu více než tis. Kč. Celkové náklady sdružení se v roce 2012 vyšplhaly na tis. Největší díl (téměř 75%) tvořily osobní náklady. Celkové výnosy byly v roce 2012 ve výši tis., kde největší díl zastupovaly dotace (téměř 80%). Podíl vlastních výnosů byl 15%. Hospodaření organizace tak skončilo se ztrátou 32 tis. Kč. Tato ztráta má několik příčin. Jedná se zejm. o snížené příjmy z ÚP, ale i o potřebu uhradit náklady, které jsou v běžných dotacích neuznatelnými náklady (např. účetní audit za rok 2011, členské příspěvky organizace, apod.). Další příčinou jsou náklady, které byly vynaložené např. na dokončení základní krytiny altánu nebo souvisely s účastí v Akcelerátoru sociálního podnikání (cestovné). Tato ztráta je kryta z nerozděleného zisku z minulých let. S financováním souvisí i proběhlé veřejné kontroly. V roce 2012 jsme absolvovali 3 mimořádné kontroly: Kontrola z finančního úřadu zaměřená na plnění smluvních podmínek týkajících se dotací z MPSV za rok 2009 Kontrola na projektu Druhá šance, financovaného z OP LZZ Kontrolu ÚP na dodržování podmínek vyplývajících ze smlouvy o zřízení chráněných míst. Všechny tři kontroly proběhly se závěrem bez výhrad. 12/

15 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 Přehled realizovaných projektů Donátor Účel poskytnuté dotace Dotace OP LZZ - Individuální projekt Jihočeského kraje Sociálně terapeutická dílna ESF OP LZZ - Individuální projekt Jihočeského kraje Komunitní tým OPLZZ Druhá šance MPSV Komunitní tým MPSV Sociálně terapeutická dílna Stát MZ Týdny pro duševní zdraví ÚP 76 zák. 435/ 2004 Sb. Provozní dotace ÚP 78 zák. 435/ 2004 Sb. Mzdové příspěvky pro OZP/TZP JČ kraj - příspěvkový pr. Sociálně terapeutická dílna Město Tábor - sociální fond Chráněné dílny Město Tábor - rozvojový fond Sociálně terapeutická dílna Kraj/ Obce Město Tábor - Zdravé město Blázníš? No a! Město Tábor - Oživení Zahrada kultura Město Tábor - mimořádná dotace na soc. služby Komunitní tým a Soc. terapeut. dílna Město Soběslav činnost sdružení Město Sezimovo Ústí Komunitní tým a Soc. terapeut. dílna NF GSK - dočerpání z roku 2011 Komunitní tým - auto Ostatní Nadace OKD Opt. prostoru a vybavení CHPD Nadace BONA Sociálně terapeutická dílna /

16 ROZVAHA AKTIVA Stav k prvnímu dni úč. Období Stav k poslednímu dni úč. období Dlouhodobý majetek celkem Dlouhodobý nehmotný majetek celkem Software 0 0 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek celkem Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému majetku celkem Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku Krátkodobý majetek celkem Zásoby celkem Výrobky Zboží na skladě Pohledávky celkem Odběratelé Poskytnuté provozní zálohy Ostatní pohledávky 2 0 Pohledávky za zaměstnanci 0-4 Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem Jiné pohledávky Krátkodobý finanční majetek celkem Pokladna Účty v bankách Jiná aktiva celkem 82 9 Náklady příštích období 13 9 Příjmy příštích období 69 0 Aktiva celkem /

17 PASIVA Stav k prvnímu dni úč. Období Stav k poslednímu dni úč. období Vlastní zdroje celkem Jmění celkem Vlastní jmění Fondy Výsledek hospodaření celkem Účet výsledku hospodaření 0-32 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let Cizí zdroje Rezervy celkem 0 0 Dlouhodobé závazky celkem 61 0 Dohadné účty pasivní 61 0 Krátkodobé závazky celkem Dodavatelé Přijaté zálohy Ostatní závazky Zaměstnanci Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění Ostatní přímé daně 8-1 Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků Dohadné účty pasivní 0 72 Jiná pasiva celkem 3 20 Výdaje příštích období 0 0 Výnosy příštích období 3 20 Pasiva celkem /

18 VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT (v tisících Kč) NÁKLADY Hlavní Činnost Hospodářská Celkem Spotřebované nákupy celkem ,8% Spotřeba materiálu ,0% Spotřeba energie ,7% Prodané zboží ,1% Služby celkem ,8% Opravy a udržování ,9% Cestovné ,4% ostatní služby ,5% Osobní náklady celkem ,3% Mzdové náklady ,4% Zákonné sociální pojištění ,8% Daně a poplatky ,0% Ostatní náklady celkem ,7% Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,0% Úroky ,0% Dary ,0% Jiné ostatní náklady ,7% Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek ,1% celkem Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku ,1% Poskytnuté členské příspěvky ,4% Náklady CELKEM ,0% v % 16/

19 VÝNOSY Hlavní Činnost Hospodářská Celkem Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem ,0% Tržby za vlastní výrobky ,7% Tržby z prodeje služeb ,3% Tržby za prodané zboží ,0% Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem ,1% Změna stavu zásob výrobků ,1% Ostatní výnosy celkem ,0% Úroky Jiné ostatní výnosy ,0% Přijaté příspěvky celkem ,6% Přijaté příspěvky (dary) ,6% Přijaté členské příspěvky (dary) ,0% Provozní dotace celkem ,3% Výnosy CELKEM ,0% v % VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (v tisících Kč) Výsledek hospodaření před zdaněním ,4% Daň z příjmů ,0% Výsledek hospodaření před zdaněním ,4% 17/

20 ORGÁNY A ZAMĚSTNANCI SDRUŽENÍ VALNÁ HROMADA je nejvyšším orgánem sdružení, schází se dvakrát ročně, konala se a všichni členové sdružení (k členů) RADA SDRUŽENÍ Mgr. Veronika Brodská - předsedkyně Rady, statutární zástupce organizace MUDr. Libor Macák - místopředseda Rady, statutární zástupce organizace Bc. Jan Mácha - ředitel Sdružení, statutární zástupce organizace Martina Spišiaková - členka Rady sdružení Bc. Ladislav Brynych - člen Rady sdružení REVIZNÍ KOMISE Revizní komise kontroluje hospodaření sdružení, schází se čtvrtletně, ve složení: Zdeňka Dvořáková Bc. Jiřina Svobodová Hana Tulisová ZAMĚSTNANCI SDRUŽENÍ Ředitel Sdružení Projektová manažerka Ekonomicko-provozní referentka Vedoucí sociálních služeb, metodik Sociální pracovnice Sociální pracovnice Sociální pracovnice Arteterapeutka (od na M.D.) Pracovnice v sociálních službách Pracovník v sociálních službách Vedoucí Centra podporovaného zaměstnávání Vedoucí Textilní a rukodělné dílny Vedoucí Mobilní dílny Vedoucí kavárny / Pracovník v sociálních službách Odborný dohled kavárny Odborná garant agentury práce Bc. Jan Mácha Ing. Radka Rybáková Helena Raková Bc. Ladislav Brynych Bc. Jana Frantová Mgr. Iva Horatlíková Mgr. Markéta Hrobská Bc. Kristýna Strassová Andrea Šáchová Petr Tonder (do ) Bc. Vladimíra Stráňková (Jitka Svobodová, od na M.D.) Helena Loudová Zdeněk Kadlec Martin Slach (do Jitka Šmejkalová) Květa Dvořáčková Mgr. Martina Kulhavá 18/

21 PODĚKOVÁNÍ Všechny výše uvedené aktivity by se jen těžko mohly realizovat bez vnější podpory. Proto touto cestou děkujeme všem poskytovatelům dotací, dárcům a dlouhodobým podporovatelům, kteří svojí pomocí umožnili realizovat naše poslání a cíle. V roce 2012 to byli tito: Finanční podpora Poskytnutí materiálu, služeb nebo osobní pomoci organizace a firmy jednotlivci pan Jiří Bartáček Agentura In models -paní Jitka Černá Mgr. Pavel Eybert paní Jiřina Bílková Barbados - paní Květa Dvořáčková pan Petr Hejný C-Energy Bohemia, s.r.o. COMETT PLUS, spol. s r.o. pan Pavel Kříž Ing. Jaroslav Eremiáš Čajovna - kavárna Rolnička paní Petříková a pan Karel Petřík ESF OP LZZ DITA Tábor slečna Veronika Robuschová Jihočeský kraj Hotel Nautilus Tábor Mgr. Jiří Rybák paní Hana Kazatelová KOLOVRAT, ČM s. r. o. Bc. Kristýna Strassová Město Sezimovo Ústí Madona paní Jitka Svobodová Město Soběslav Město Planá n. Luž. manželé Kateřina a Martin Šmídovi Město Tábor Městská knihovna Bechyně manželé Jana a Karel Vilímkovi MP a sociálních věcí ČR Městská knihovna Chýnov pan Karel Vilímek ml. Ministerstvo zdravotnictví ČR Městská knihovna Tábor slečna Lenka Vocílková pan Pavel Moravec Městská knihovna Veselí n. Luž. MgA. Eva Volfová Nadace BONA Nadace VIA Nadace OKD Prodejna Vlasta účastníci benefiční večeře QUO Tábor Úřad práce ČR SINFO, spol. s r.o. Tenisový klub TENIS Tábor, o. s. Tomáš Růžička - VIVID Děkujeme i všem dobrovolníkům: Zdeněk Vořechovský - odpracováno 197,5 hod. Věra Staňková - odpracováno 33 hod. Petra Edererová - odpracováno 30 hod. Michaela Hronová - odpracováno 8,5 hod. Jana Pufrová - odpracováno 3,5 hod. Šárka Vracovská - odpracováno 3,5 hod. A samozřejmě děkujeme i ostatním naším externím spolupracovníkům, spolupracujícím organizacím a institucím, dodavatelům a odběratelům služeb, členům Sdružení a v neposlední řadě pak i všem zaměstnancům. Velice si poskytnuté podpory a pomoci vážíme. 19/

22 FOKUS Tábor Mostecká Tábor Tel.: , Registrace: VS/1-1/44572/00R u Ministerstva vnitra ČR IČ: Bankovní spojení: Komerční banka a.s, č.ú / 0100

23

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA Příloha výroční zprávy 2015 Přehled o stavu a pohybu majetku AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období A. Dlouhodobý

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 6 5 5 1 3 6 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky DIVADLO COMPANYCZ Divadelní sdružení Solidarity

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2009 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Ministerstvo financí schváleno č.j. 283/76 102/2000 a účinností pro účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace Účetní jednotka doručí: 1x příslušnému finančnímu orgánu Název

Více

ÚVODNÍ SLOVO POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE

ÚVODNÍ SLOVO POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA FOKUS TÁBOR JE NESTÁTNÍ NEZISKOVÁ ORGANIZACE, ZAMĚŘENÁ NA ODBORNOU POMOC LIDEM S VÁŽNÝM DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM, JAKO JE SCHIZOFRENIE A DALŠÍ DUŠEVNÍ PORUCHY PSYCHOTICKÉHO RÁZU. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2014 (v celých tis. Kč) IČO 29030617 Název účetní jednotky Společenství pro dům č.p. 722, Praha 9

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2006 (v celých tis. Kč) IČO Název účetní jednotky Jméno Jméno sídlo sídlo sídlo A K T I V A a Číslo

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ 69 69 369 c Arcidiecézní charita Praha 69 369 69 369 69 369 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Arcidiecézní charity Praha za rok 2013 Obsah Přehled o stavu a pohybu majetku ARCIDIECÉZNÍ CHARITY

Více

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč)

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) IČ 27157806 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu (v tisících Kč)

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu (v tisících Kč) Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2013 (v tisících Kč) IČ 27157806 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní

Více

Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka

Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka 2014 Obsah Účetní závěrka...2 Činnost Místní akční skupiny Šipka v roce 2014 a její zhodnocení...9 Účetní závěrka R O Z V A H A (Kontrola aktiv a pasiv) Číslo

Více

středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace

středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace výroční zpráva 2014 středisko výměník o nás Zařízení

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet Sídlo: Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00193976 1-Rozvaha OLÚ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA AKTIVA 196 490 078,77 101 763 020,82 94 727 057,95 80 326 081,70 A. Stálá aktiva 180 458 105,97

Více

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet Výroční zpráva za rok 2015 Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet podmínky pro plnohodnotný život lidí s handicapem prostřednictvím poskytování sociálních služeb. Obsah Úvod...3 Základní

Více

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Rozvaha Aktiva Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu Číslo řádku účetního období dni účetního období A. Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28-40 1 6 0 I. Dlouhodobý

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 1. Základní údaje 1 1.1. Organizační schéma 2 1.2. Hlavní činnost 3 1.3. Doplňková činnost 3 2. Činnost obecně prospěšné společnosti

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účty 398, 656, a 659 nejsou ve standardní definici obsaženy a je nutné si do osnovy doplnit na který řádek mají být použity. Čísla v hranatých závorkách jsou

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ FYZICKÁ OSOBA PRÁVNICKÁ OSOBA Jméno : ČBaS, Zátopkova 100/2, Praha 6, 169 00 Obchodní firma : Příjmení : Rodné příjmení : Titul : Dodatek obchodní firmy : Datum

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 Název a sídlo: Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. Pražská 910, 273 51 Unhošť IČO: 271 55 064 Telefon: 312690298 E-mail: centrum@slunce.info

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2004 Rozvaha Aktiva k 31. 12. 2004 (v tis. Kč) číslo řádku 1. 1. 2004 31. 12. 2004 A. Dlouhodobý majetek (ř. 09 + 20 + 28-40) 1 149 6 I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA v plném rozsahu (V celých tisících Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu (V celých tisících Kč) Příloha k přiznání k dani z příjmů právnických osob ke dni ROZVAHA v plném rozsahu 312015... (V celých tisících Kč) Rok Měsíc IČ Název účetní jednotky Česká jezdecká federace Sídlo nebo bydliště účetní

Více

STATISTICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH ZA ROK 2013

STATISTICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH ZA ROK 2013 STATISTICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH ZA ROK 2013 Statistika za rok 2013 Celkový počet uživatelů služeb (žen, dětí, dalších členů ze sociálního okolí obětí domácího násilí) Počty uživatelů

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace, IČ: 60610476 sestavená k 312013 (v

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

1. Roční účetní závěrka

1. Roční účetní závěrka 1. Roční účetní závěrka Tabulka č.1.1 ROZVAHA Výkaz Úč 1-01 A K T I V A Č.ř. Stav k 1.1.2002 Stav k 31.12.2002 A B 1 2 A. Stálá aktiva ř.9-15+26-33+41 1 1,394,457.58 1,499,841.01 1. Dlouhodobý nehmotný

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2013 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 504/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) Název a sídlo účetní jednotky Účetní jednotka doručí:

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: IČ: příspěvková organizace 00193976 Předmět činnosti: zdravotnictví Číslo Název Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

DOMA BEZ OBAV DOMA BEZ OBAV Revoluční 1003/3 Praha 1 110 00 ču 107-4810960247/0100 wwwkrasapomociopscz Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb Výkaz

Více

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s.

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Výroční zpráva 2015 Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Úvodem V roce 2015 se nám podařilo rozšířit naše aktivity o další projekt. Vedle dobrovolnického centra a stacionáře pro seniory jsme uvedli do

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 312.2014 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ 00380504 Název, sídlo,

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014

Více

je nestátní nezisková organizace,

je nestátní nezisková organizace, V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 je nestátní nezisková organizace, zaměřená na odbornou pomoc lidem s vážným duševním onemocněním, jako je schizofrenie a další duševní

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

FOKUS Tábor je nestátní nezisková organizace, zaměřená na odbornou pomoc lidem s vážným duševním onemocněním, jako je schizofrenie a další duševní

FOKUS Tábor je nestátní nezisková organizace, zaměřená na odbornou pomoc lidem s vážným duševním onemocněním, jako je schizofrenie a další duševní V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 3 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 3 FOKUS Tábor je nestátní nezisková organizace, zaměřená na odbornou pomoc lidem s vážným duševním onemocněním, jako je schizofrenie a

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final 1 Kontaktní údaje Ledax o.p.s. Riegrova 51 370 01 České Budějovice IČ: 28068955 DIČ: CZ28068955 Bankovní spojení: 216002646 / 0300, ČSOB

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ České vysoké učení technické v Praze VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2003 Schválená AS ČVUT na řádném zasedání dne 28.4.2004 duben 2003 1 Osnova 1. Roční účetní závěrka 1.1 Rozvaha (bez snížení odpisů

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období Rozvaha Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období 2002 2007 AKTIVA Účet: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aktiva celkem 3731 3838 3735 3810 4626 5107 Pohledávky za upsané jmění Stálá aktiva 1549 1549 1549

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Vyhodnocení závazných ukazatelů příspěvkové organizace za rok 2016 (v Kč) Plán odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku organizace v roce 2016 Položka Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Roční

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 13 I 2011 IČO: 28274466 Název: Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2011 Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Priloha_2005_vysledovka_rozvaha_zu.xls. Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace

Priloha_2005_vysledovka_rozvaha_zu.xls. Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace Priloha_25_vysledovka_rozvaha_zu.xls Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace Skutečnost za rok 23 Skutečnost za rok 24 Skutečnost za rok 25 Název položky hlavní hospodářská hlavní hospodářská hlavní

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.02.2015 18:35:54 Název účetní jednotky:

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov.  VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, 511 01 Turnov www.fokusturnov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 IČO : 49295101 Tel. : +420 481 321 424 Mob. : +420 775 083 008 Č. účtu : 483901574/0600 E-mail : fokus@fokusturnov.cz

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

- Porovnání aktiv a pasiv rok: 2011 2012 2013

- Porovnání aktiv a pasiv rok: 2011 2012 2013 - Porovnání aktiv a pasiv KEO 8.05a / Uc15s strana : 1 A K T I V A 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 129.021,42 129.021,42 152.782,68 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 569.237,00 569.237,00

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Činnost společnosti v roce 2013

Činnost společnosti v roce 2013 Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb. Poskytujeme služby občanům se zdravotním postižením s

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více