ÚVODNÍ SLOVO. Vážené dámy, Vážení pánové.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVODNÍ SLOVO. Vážené dámy, Vážení pánové."

Transkript

1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

2

3 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

4 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, Vážení pánové. Utekl další! Jaký že byl? Jak pro koho a jak kdy! Chvílemi letěl, pádil, nedovolil nám se zastavit. Pouštěl hrůzu, hartusil, nenechal nás spát. A pak si najednou sed, rozevřel náruč a pohostil nás. Vyprávěl báchorky, pohádky, vtipy, dal nám několik cenných rad a zkušeností. Mnohému nás naučil. Dali jsme mu to nejlepší, co jsme uměli: školský projekt Blázníš? No a! putovní výstavu Rozum a emoce sílu našich paží v závodě dračích lodí, několik divadelních představení a koncertů na zahradě, spousty sobot a nedělí na trzích a jarmarcích, mnoho potu za sekačkami, trpělivosti u šicích strojů, ochoty v číšnické zástěře, tisíce hodin práce s našimi klienty a pro ně Nebyl to špatný rok, jen trochu nepředvídatelný a prchlivý. Ale obrázek o naší společné cestě si můžete na základě dalších stránek této výroční zprávy už udělat sami. Jan Mácha ředitel 02/

5 O SDRUŽENÍ FOKUS Tábor byl založen v roce 2000 jako občanské sdružení. Jedná se o nestátní neziskovou organizaci zaměřenou na odbornou pomoc dospělým lidem s vážným duševním onemocněním, jako je schizofrenie a další duševní poruchy psychotického rázu. Posláním sdružení FOKUS Tábor je podporovat lidi s duševním onemocněním v rozvoji sebedůvěry, samostatnosti a vhodných možností osobní realizace tak, aby mohli žít spokojený život v běžné společnosti. Hlavní činností je poskytování komunitních sociálních služeb a služeb podpory zaměstnanosti. Dalšími činnostmi jsou aktivity směřující k destigmatizaci lidí s duševním onemocněním. Doplňkovou činností sdružení je provozování chráněných dílen, určených pro zaměstnávání osob se zdravotním, zejm. duševním onemocněním. FOKUS Tábor je zaměstnavatelem více než 50% osob se zdravotním postižením, což mu umožňuje poskytovat náhradní plnění. Sdružení svými aktivitami usiluje o vybudování uceleného regionálního systému psychosociální péče zahrnující nejen sociální služby, popř. služby zaměstnanosti, ale i služby zdravotnické, tj. zejména psychiatrické. V tomto ohledu je pro činnost organizace tedy velkým přínosem úzká spolupráce s Psychiatrickým oddělením Nemocnice Tábor, a.s. i s místními ambulantními psychiatry a psychology. Fokus Tábor byl v roce 2012 členem čtyř střešních organizací: Asociace komunitních služeb zastřešuje organizace, které se zabývají odbornou pomocí lidem s duševním onemocněním FOKUS - Sdružení pro péči o duševně nemocné sdružuje jednotlivé Fokusy z celé ČR Česka rada sociálních služeb (pův. Česka rada humanitárních organizací) Koalice poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb sdružuje organizace poskytující služby v táborském regionu 03/

6 OBLAST SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGISTROVANÝCH PODLE ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Č. 108/2006 SB. KOMUNITNÍ TÝM (SLUŽBA SOCIÁLNÍ REHABILITACE) Služba je zaměřena na individuální a zejména pak terénní podporu uživatelů, kteří buď nechtějí, nebo z nějakého důvodu nemohou využívat služby ambulantní a pro něž je výhodné, či prospěšné, když služba přijde za nimi do jejich přirozeného prostředí. Komunitní tým poskytuje uživatelům intenzivní pomoc a podporu při zvládání každodenních záležitostí, řešení mezilidských vztahů, předluženosti, problémů v bydlení, v hledání vhodného zaměstnání a způsobů seberealizace apod. Každý sociální pracovník je k dispozici pro uživatelů. Mimo to služba zabezpečuje i některé sebeobslužné tréninkové programy (vaření, pečení, obsluha spotřebičů, PC ) a zájmové aktivity, které se odehrávají mimo samotné prostory budovy (volejbal, tenis, výlety, bowling ). V rámci poskytování služby se v roce 2012 uskutečnil šestidenní rekondiční pobyt pro 15 uživatelů. Jeden pracovník se zúčastnil odborné zahraniční stáže v italském Terstu - Mezinárodní letní škola Franca a Franco Basaglia. Přímou péči k zajišťovali 4 pracovníci, přepočteno na 3,25 úv. (roční průměr byl 3,0 přepočtených úvazků). Počet uživatelů: 81 Počet kontaktů: /

7 SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA Sociálně terapeutická dílna je zaměřena na udržení, získání či prohloubení pracovních a sociálních dovedností a návyků, zvýšení šancí uplatnit se na otevřeném či chráněném trhu práce. Služba samozřejmě také umožňuje navazovat běžné sociální kontakty, čímž se podílí na prevenci samoty a sociálního vyloučení. Pravidelné programy: Pracovně - rehabilitační programy, práce s různými materiály - keramika, fimo, dřevo, proutí, papír, textil, drátky a korálky: po - pá - dopoledne / út, st, čt - odpoledne Nácvik vaření a pečení: pondělí 9:30-11:00, čtvrtek 10:00-12:00 hod. Klub hráčů (deskové, stolní a jiné hry): středa 13:00-15:00 hod. Protahovací cvičení: úterý,středa 9:00-9:30 hod. Rehabilitační cvičení: pátek 10:00-11:00 hod. Oldies club - hudební klub: každou 1. středu v měsíci. V roce 2012 se podařilo zakoupit keramickou pec a pracovní stoly v dílně osadit novými deskami. Na konci roku službu zajišťovali celkem 4 pracovníci, přepočteno na 2,3 úvazku (roční průměr byl 2,04 úv.). Počet klientů: 54 Počet kontaktů: 4390 Obě sociální služby byly v první polovině roku, mj. podpořeny i z prostředků individuálního projektu Jihočeského kraje na rozvoj sociálních služeb. ODBORNÉ STÁŽE Stejně jako v předcházejících letech jsme i v roce 2012 v sociálních službách umožňovali vykonávání odborných stáží studentů především sociálních oborů, zejména pak z Jihočeské univerzity. Stáž u nás absolvovalo 14 studentů a 6 pracovnic z podobně zaměřené organizace. 05/

8 PŘEHLED SLUŽEB V OBLASTI PRÁCE CHRÁNĚNÉ DÍLNY A ZAMĚSTNÁVÁNÍ Část lidí s duševním onemocněním potřebuje k výkonu práce speciální pracovní podmínky a prostředí. Toto prostředí poskytují chráněná pracovní místa (CHPM), obvykle zřizovaná ve spolupráci s Úřadem práce, který také významnou měrou finančně podporuje jejich provoz a přispívá na mzdy znevýhodněných pracovníků. FOKUS Tábor k provozoval celkem 18 chráněných míst a zůstal tak zaměstnavatelem s více než 50% zaměstnanců se zdravotním postižením. Naším cílem v roce 2012 bylo dosáhnout zvýšení příjmů z tržeb za prodej výrobků, zboží nebo služeb z vlastní činnosti dílen, kdy každá z dílen měla vygenerovat 300 tis. Kč. Tento cíl se naplnit podařilo. KAVÁRNA CAFÉ PARNÍK Kavárna nabízí svým návštěvníkům možnost jednoduchého občerstvení a příjemného posezení jak uvnitř, tak za příznivého počasí i na zahradní terase. Rodiče s menšími dětmi pak jistě ocení velkou zahradu, dětské hřiště a dětský koutek, ale i přebalovací pult a velké venkovní deky pro malé lezce. Vnitřní kapacita kavárny je cca 10 míst. Součástí kavárny je tzv. komunitní centrum, které slouží zejména k pořádání akcí pro veřejnost, jako jsou odborné a zájmové přednášky, výstavy výtvarných děl, popř. výrobků chráněných dílen, a to jak Fokusu, tak i z jiných zařízení. Komunitní centrum využívá pravidelně pro svá setkání i Klub neslyšících. Je zde umístěno veřejně dostupné internetové připojení. V roce 2012 se nám podařilo získat od Nadace OKD finanční prostředky, které umožnily dokončit úpravy kuchyně tak, aby plně vyhovovala hygienickým požadavkům. Konkrétně byl obložen zbytek stěn keramickým obkladem, byla rozšířena pracovní plocha, přidány dřezy, byly pořízeny některé kuchyňské přístroje a dokončena výstavba šatny pro zaměstnance kavárny, vč. nových šatních skříní. Částečně byl změněn i vzhled přilehlé komunitní místnosti. V září došlo ke slavnostnímu přejmenování kavárny. S novým názvem byl zřízen i vlastní facebookový profil pro Café Parník. Kromě toho kavárna realizovala kulturní projekt Zahrada 2012 uskutečnilo se 8 kulturních akcí na nichž mohli návštěvníci shlédnout např. Máchův Máj, Kabaret Kajbar, Divadlo Víti Marčíka, Yellow Sisters. Velmi příjemnými se ukázaly akce, které v průběhu roku začaly organizovat pro maminky s malými dětmi - naše kolegyně, t. č. na rodičovské dovolené (burzy dětského oblečení, vánoční posezení ) V kavárně bylo na 4 chráněných místech zaměstnáno 5 osob se zdravotním postižením. 06/

9 MOBILNÍ DÍLNA Poskytuje drobné zahradnické a úklidové práce jako je údržba travnatých ploch, zahrad, úklid veřejných prostranství, odklízení sněhu, úklidy bytových domů a vyklízecí práce, apod. V roce 2012 se podařilo smluvně zabezpečit klíčové zakázky, zejm. údržbu areálu Komora a plaveckého areálu Tábor. Na základě kladných referencí na činnost pracovníků dílny se podařilo získat úklidy dalších dvou bytových domů. Pro činnost Mobilní dílny byla zakoupena nová profesionální pojezdová sekačka. V dílně bylo v roce 2012 na 4 pracovních místech průběžně zaměstnáno 6 osob se zdravotním postižením TEXTILNÍ A RUKODĚLNÁ DÍLNA Textilní dílna je zaměřena na výrobu bytových doplňků a dekorací s dětskou tématikou (polštáře, hrací deky, kapsáře, apod.). Část výroby je vázaná na konkrétní zakázky ať už od soukromých osob či firem. Hlavním výrobním programem Rukodělné dílny byly původně výrobky z papíru (dárkové krabičky, přáníčka z ručního papíru) a dekorační doplňky (suché aranže, drátkování zvonečků, atd.). Nicméně vzhledem k velmi malému zájmu zákazníků o tento typ výrobků došlo v průběhu roku k zastavení výroby a k praktickému sloučení s dílnou textilní. Pracovníci se v plné míře začali podílet na přípravných a dokončovacích pracích. V dubnu byl zrušen obchůdek Elinka, původně umístěný v prostorách Textilní dílny. Tímto krokem se výrazným způsobem podařilo rozšířit výrobní plochu dílny. Prodej výrobků byl přesunut do kavárny, kde výrobky může spatřit i víc lidí. Hlavním způsobem prodeje výrobků byly trhy a jarmarky. Pracovníci se v roce 2012 zúčastnili celkem 33 víkendových prodejních akcí. Kromě toho byly naše výrobky nabízeny na dalších 6-ti stálých prodejních místech, a to formou komisního prodeje. Textilní a rukodělná dílna byla také částečným příjemcem finanční podpory Nadace OKD. Za poskytnuté prostředky byly pořízeny nové desky na pracovní stoly, klec na skladování rouna a svislá řezací pila. Z dalších zdrojů byly pořízeny nové regály, kterými jsme zvětšili skladovou plochu textilní dílny. Dílna měla k celkem 10 pracovníků se zdravotním postižením. 07/

10 PROJEKTY FINANCOVANÉ Z PROSTŘEDKŮ ESF Prostřednictvím operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Druhá šance V roce 2012 se podařilo úspěšně dokončit projekt Druhá šance (realizace 11/2010 až 10/2012). Plánované indikátory projektu byly naplněny, tzn., že bylo obsazeno 7,0 úv. (projekt počítal pouze s 5,0 úv.) vytvořeno bylo celkem 11 pracovních míst (5 ve FOKUSu + 6 míst u jiných zaměstnavatelů), podpůrnými vzdělávacími programy prošlo celkem 32 uživatelů (z toho 25 úspěšných absolventů), do pracovně rehabilitačního programu se zapojilo celkem 29 osob, z nichž jich 26 úspěšně absolvalo. Za trvání projektu bylo uživatelům vyplaceno 101 tis. Kč na přímé podpoře (doprava a strava) tis. ve mzdových příspěvcích pro znevýhodněné zaměstnance. Projekt mj. umožnil vznik Centra podporovaného zaměstnávání registrovaného jako agentura práce. Jeho služby v roce 2012 využilo celkem 44 osob. Protože se služby na podporu zaměstnávání ukázaly být užitečné, podali jsme v roce 2012 v rámci výzvy programů OP LZZ žádost o podporu návazného projektu s názvem Podpora služeb Centra podporovaného zaměstnávání. Projekt byl schválen a jeho realizace bude probíhat od do Rozvoj case managementu pro lidi s duševním onemocněním na území Jihočeského kraje Dalším podaným a podpořeným projektem v rámci programů OP LZZ je projekt Rozvoj case managementu pro lidi s duševním onemocněním na území Jihočeského kraje. Hlavním cílem projektu je začít poskytovat služby tam, kde dosud odborně zaměřené služby pro lidi s duševním onemocněním nejsou nebo kde je jejich kapacita nedostatečná. Projekt je realizován v partnerské spolupráci se sdružením FOKUS České Budějovice a bude tak pokrývat 2/3 území Jihočeského kraje. Realizace je naplánovaná od do /

11 AKTIVITY NA PODPORU DESTIGNATIZACE DUŠEVNÍHO ONEMOCNĚNÍ PUTOVNÍ VÝSTAVA ROZUM A EMOCE nabídla přehlídku výtvarných děl osmi autorů, kteří mají duševní onemocnění, se v průběhu roku uskutečnila v pěti městech: Chýnov, Veselí n. Luž., Soběslav, Bechyně, Tábor. ŠKOLSKÝ PROJEKT BLÁZNÍŠ? NO A! pod patronací Fokusu Praha jsme se zapojili do programu pro studenty středních škol. V rámci realizace projektu podpořeného Městem Tábor, se podařilo vyškolit lektorský tým skládající se ze 3 moderátorů a 2 expertů (osoby se zkušeností s duševním onemocněním). Pro studentky a studenty Gymnázia P.de Coubertina a Střední zdravotnické školy v Táboře byly realizovány 2 školské dny CELOSTÁTNÍ KAMPAŇ TÝDNY PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ v rámci které jsme již tradičně uspořádali Zahradní slavnost. Protože důležitým bodem programu bylo slavnostní otevření opravené kavárenské kuchyně a v té souvislosti i přejmenování kavárny na Café Parník, nesla se celá akce v duchu námořním. Tento duch byl podpořen i výstavou mořský svět, kterou pro nás připravili žáci CZŠ ORBIS PICTUS. Zahradní slavnost navštívilo odhadem 100 osob. Spolu s uživateli našich služeb jsme se zúčastnili závodu Dračí lodě a získali krásné 17. místo na Den duševního zdraví jsme se připojili k happeningu na podporu transformace psychiatrické péče i k návazné petiční akci. DALŠÍ UDÁLOSTI A AKTIVITY BENEFIČNÍ VEČER V neděli se v restauraci Hotelu Nautilus uskutečnila adventní benefiční večeři, kterou pro FO- KUS Tábor ve spolupráci s Hotelem Nautilus uspořádala Agentura In Models paní Jitky Černé. Záštitu nad ní převzal senátor Parlamentu ČR Mgr. Pavel Eybert. Večeře se zúčastnilo celkem 18 osob. Večer hudebně doprovodil saxofonista Martin Vaverka. PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB FOKUS Tábor byl i v roce 2012 aktivně zapojen jak do komunitního plánování na úrovni celého ORP Tábor, tak do přípravy Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihočeském kraji. V souvislosti s plánováním sociálních služeb jsme se podíleli na sběru a popř. i vyhodnocení dat o cílové skupině lidí s duševním onemocněním a jejich potřebách: 1. Dotazníkové šetření pro Město Jindřichův Hradec; 2. Analýza bydlení pro osoby se zdravotním postižením pro projekt Komunitní plánování sociálních služeb ORP Tábor. 09/

12 PŘEHLED VYBRANÝCH AKCÍ AKCE REALIZOVANÉ V KOMUNITNÍM CENTRU: duben Výstava Dobrovolnictví na Táborsku anebo pomáháme z dobré vůle Vyrábění šperků a ozdobných předmětů pro maminky (se zajištěným hlídáním dětí) Bazar oblečení Výstava výtvarných prací Sociálně terapeutické dílny Fokusu a dětí školní družiny 2. ZŠ Sezimovo Ústí II. divadelně-hudební představení Máj (K. H. Mácha) Jam session Dětský den s divadlem Hudební vystoupení skupiny Džibut te dživel Divadelní den: Eliščiny pohádky ( V. Marčík ml.), Mirandolína (Táborští ochotníci), Labyrint světa a ráj srdce (V. Marčík st.) Kytarový recitál Petra Bílka Zahradní slavnost VÝSTAVY MIMO KC: Stálá výstava v BARBADOSU, obrazy a jiná výtvarná díla uživatelů služeb (Vančurova 1239, Tábor) Putovní výstava Rozum a emoce Městská knihovna Chýnov Městská knihovna Veselí nad Lužnicí čajovna Rolničky Soběslav Městská knihovna Bechyně Městská knihovna Tábor 10/

13 VYBRANÉ AKCE PRO UŽIVATELE SLUŽEB: přednáška Hospodaření s penězi, půjčky, dluhy a exekuce Společné velikonoční posezení Pálení čarodějnic Rekondiční pobyt na Šumavě Cyklovýlet na Harrachovku Turnaj v bowlingu, výlet do Strakonice návštěva Kina Svět - film Ve stínu, Výstava hub v Botanické zahradě ZOO Větrovy s komentovanou prohlídkou pavilónu šelem Dýňová slavnost 27. a Výroba adventních věnců výlet na Vánoční trhy v Jindřichově Hradci Vánoční setkání 11/

14 OBLAST FINANCÍ Nejvýznamnější položkou v příjmech sdružení v roce 2012 byly dotace z Individuálního projektu Jihočeského kraje určeného na sociální služby. Individuální projekt byl financován z prostředků ESF OP LZZ. Podíl získaných prostředků byl 22,7% celkových příjmů. Z OPLZZ jsme dále čerpali podporu i v grantovém projektu Druhá šance, který byl v roce 2012 úspěšně dokončen. Výnos z realizovaného projektu pro rok 2012 byl ve výši tis., tj. 22,1% celkových příjmů. Dalším významným zdrojem financí byly dotace ze státního rozpočtu na sociální služby, poskytované MPSV, v celkové výši tis., tj. 16,7 % celkových příjmů. FOKUS Tábor byl v roce 2012 příjemcem příspěvku od ÚP na provoz chráněných dílena chráněných pracovních míst. Ten se však na základě zásadních legislativních změn meziročně snížil o více než 141 tis. Kč. Jeho výše tak dosáhla pouze 924 tis. Kč. Příjmy z ÚP tvořily 12,8 % celkových příjmů. 7,8 % celkových příjmů pak tvořily dotace od kraje, měst, obcí, popř. nadací a nadačních fondů. Celkem více než 566 tis. Kč Příjmy z vlastní činnosti se na celkových příjmech podílely z 15, 2 % a dary od fyzických a právnických osob pak 2,7 %. V součtu více než tis. Kč. Celkové náklady sdružení se v roce 2012 vyšplhaly na tis. Největší díl (téměř 75%) tvořily osobní náklady. Celkové výnosy byly v roce 2012 ve výši tis., kde největší díl zastupovaly dotace (téměř 80%). Podíl vlastních výnosů byl 15%. Hospodaření organizace tak skončilo se ztrátou 32 tis. Kč. Tato ztráta má několik příčin. Jedná se zejm. o snížené příjmy z ÚP, ale i o potřebu uhradit náklady, které jsou v běžných dotacích neuznatelnými náklady (např. účetní audit za rok 2011, členské příspěvky organizace, apod.). Další příčinou jsou náklady, které byly vynaložené např. na dokončení základní krytiny altánu nebo souvisely s účastí v Akcelerátoru sociálního podnikání (cestovné). Tato ztráta je kryta z nerozděleného zisku z minulých let. S financováním souvisí i proběhlé veřejné kontroly. V roce 2012 jsme absolvovali 3 mimořádné kontroly: Kontrola z finančního úřadu zaměřená na plnění smluvních podmínek týkajících se dotací z MPSV za rok 2009 Kontrola na projektu Druhá šance, financovaného z OP LZZ Kontrolu ÚP na dodržování podmínek vyplývajících ze smlouvy o zřízení chráněných míst. Všechny tři kontroly proběhly se závěrem bez výhrad. 12/

15 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 Přehled realizovaných projektů Donátor Účel poskytnuté dotace Dotace OP LZZ - Individuální projekt Jihočeského kraje Sociálně terapeutická dílna ESF OP LZZ - Individuální projekt Jihočeského kraje Komunitní tým OPLZZ Druhá šance MPSV Komunitní tým MPSV Sociálně terapeutická dílna Stát MZ Týdny pro duševní zdraví ÚP 76 zák. 435/ 2004 Sb. Provozní dotace ÚP 78 zák. 435/ 2004 Sb. Mzdové příspěvky pro OZP/TZP JČ kraj - příspěvkový pr. Sociálně terapeutická dílna Město Tábor - sociální fond Chráněné dílny Město Tábor - rozvojový fond Sociálně terapeutická dílna Kraj/ Obce Město Tábor - Zdravé město Blázníš? No a! Město Tábor - Oživení Zahrada kultura Město Tábor - mimořádná dotace na soc. služby Komunitní tým a Soc. terapeut. dílna Město Soběslav činnost sdružení Město Sezimovo Ústí Komunitní tým a Soc. terapeut. dílna NF GSK - dočerpání z roku 2011 Komunitní tým - auto Ostatní Nadace OKD Opt. prostoru a vybavení CHPD Nadace BONA Sociálně terapeutická dílna /

16 ROZVAHA AKTIVA Stav k prvnímu dni úč. Období Stav k poslednímu dni úč. období Dlouhodobý majetek celkem Dlouhodobý nehmotný majetek celkem Software 0 0 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek celkem Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému majetku celkem Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku Krátkodobý majetek celkem Zásoby celkem Výrobky Zboží na skladě Pohledávky celkem Odběratelé Poskytnuté provozní zálohy Ostatní pohledávky 2 0 Pohledávky za zaměstnanci 0-4 Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem Jiné pohledávky Krátkodobý finanční majetek celkem Pokladna Účty v bankách Jiná aktiva celkem 82 9 Náklady příštích období 13 9 Příjmy příštích období 69 0 Aktiva celkem /

17 PASIVA Stav k prvnímu dni úč. Období Stav k poslednímu dni úč. období Vlastní zdroje celkem Jmění celkem Vlastní jmění Fondy Výsledek hospodaření celkem Účet výsledku hospodaření 0-32 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let Cizí zdroje Rezervy celkem 0 0 Dlouhodobé závazky celkem 61 0 Dohadné účty pasivní 61 0 Krátkodobé závazky celkem Dodavatelé Přijaté zálohy Ostatní závazky Zaměstnanci Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění Ostatní přímé daně 8-1 Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků Dohadné účty pasivní 0 72 Jiná pasiva celkem 3 20 Výdaje příštích období 0 0 Výnosy příštích období 3 20 Pasiva celkem /

18 VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT (v tisících Kč) NÁKLADY Hlavní Činnost Hospodářská Celkem Spotřebované nákupy celkem ,8% Spotřeba materiálu ,0% Spotřeba energie ,7% Prodané zboží ,1% Služby celkem ,8% Opravy a udržování ,9% Cestovné ,4% ostatní služby ,5% Osobní náklady celkem ,3% Mzdové náklady ,4% Zákonné sociální pojištění ,8% Daně a poplatky ,0% Ostatní náklady celkem ,7% Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,0% Úroky ,0% Dary ,0% Jiné ostatní náklady ,7% Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek ,1% celkem Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku ,1% Poskytnuté členské příspěvky ,4% Náklady CELKEM ,0% v % 16/

19 VÝNOSY Hlavní Činnost Hospodářská Celkem Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem ,0% Tržby za vlastní výrobky ,7% Tržby z prodeje služeb ,3% Tržby za prodané zboží ,0% Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem ,1% Změna stavu zásob výrobků ,1% Ostatní výnosy celkem ,0% Úroky Jiné ostatní výnosy ,0% Přijaté příspěvky celkem ,6% Přijaté příspěvky (dary) ,6% Přijaté členské příspěvky (dary) ,0% Provozní dotace celkem ,3% Výnosy CELKEM ,0% v % VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (v tisících Kč) Výsledek hospodaření před zdaněním ,4% Daň z příjmů ,0% Výsledek hospodaření před zdaněním ,4% 17/

20 ORGÁNY A ZAMĚSTNANCI SDRUŽENÍ VALNÁ HROMADA je nejvyšším orgánem sdružení, schází se dvakrát ročně, konala se a všichni členové sdružení (k členů) RADA SDRUŽENÍ Mgr. Veronika Brodská - předsedkyně Rady, statutární zástupce organizace MUDr. Libor Macák - místopředseda Rady, statutární zástupce organizace Bc. Jan Mácha - ředitel Sdružení, statutární zástupce organizace Martina Spišiaková - členka Rady sdružení Bc. Ladislav Brynych - člen Rady sdružení REVIZNÍ KOMISE Revizní komise kontroluje hospodaření sdružení, schází se čtvrtletně, ve složení: Zdeňka Dvořáková Bc. Jiřina Svobodová Hana Tulisová ZAMĚSTNANCI SDRUŽENÍ Ředitel Sdružení Projektová manažerka Ekonomicko-provozní referentka Vedoucí sociálních služeb, metodik Sociální pracovnice Sociální pracovnice Sociální pracovnice Arteterapeutka (od na M.D.) Pracovnice v sociálních službách Pracovník v sociálních službách Vedoucí Centra podporovaného zaměstnávání Vedoucí Textilní a rukodělné dílny Vedoucí Mobilní dílny Vedoucí kavárny / Pracovník v sociálních službách Odborný dohled kavárny Odborná garant agentury práce Bc. Jan Mácha Ing. Radka Rybáková Helena Raková Bc. Ladislav Brynych Bc. Jana Frantová Mgr. Iva Horatlíková Mgr. Markéta Hrobská Bc. Kristýna Strassová Andrea Šáchová Petr Tonder (do ) Bc. Vladimíra Stráňková (Jitka Svobodová, od na M.D.) Helena Loudová Zdeněk Kadlec Martin Slach (do Jitka Šmejkalová) Květa Dvořáčková Mgr. Martina Kulhavá 18/

21 PODĚKOVÁNÍ Všechny výše uvedené aktivity by se jen těžko mohly realizovat bez vnější podpory. Proto touto cestou děkujeme všem poskytovatelům dotací, dárcům a dlouhodobým podporovatelům, kteří svojí pomocí umožnili realizovat naše poslání a cíle. V roce 2012 to byli tito: Finanční podpora Poskytnutí materiálu, služeb nebo osobní pomoci organizace a firmy jednotlivci pan Jiří Bartáček Agentura In models -paní Jitka Černá Mgr. Pavel Eybert paní Jiřina Bílková Barbados - paní Květa Dvořáčková pan Petr Hejný C-Energy Bohemia, s.r.o. COMETT PLUS, spol. s r.o. pan Pavel Kříž Ing. Jaroslav Eremiáš Čajovna - kavárna Rolnička paní Petříková a pan Karel Petřík ESF OP LZZ DITA Tábor slečna Veronika Robuschová Jihočeský kraj Hotel Nautilus Tábor Mgr. Jiří Rybák paní Hana Kazatelová KOLOVRAT, ČM s. r. o. Bc. Kristýna Strassová Město Sezimovo Ústí Madona paní Jitka Svobodová Město Soběslav Město Planá n. Luž. manželé Kateřina a Martin Šmídovi Město Tábor Městská knihovna Bechyně manželé Jana a Karel Vilímkovi MP a sociálních věcí ČR Městská knihovna Chýnov pan Karel Vilímek ml. Ministerstvo zdravotnictví ČR Městská knihovna Tábor slečna Lenka Vocílková pan Pavel Moravec Městská knihovna Veselí n. Luž. MgA. Eva Volfová Nadace BONA Nadace VIA Nadace OKD Prodejna Vlasta účastníci benefiční večeře QUO Tábor Úřad práce ČR SINFO, spol. s r.o. Tenisový klub TENIS Tábor, o. s. Tomáš Růžička - VIVID Děkujeme i všem dobrovolníkům: Zdeněk Vořechovský - odpracováno 197,5 hod. Věra Staňková - odpracováno 33 hod. Petra Edererová - odpracováno 30 hod. Michaela Hronová - odpracováno 8,5 hod. Jana Pufrová - odpracováno 3,5 hod. Šárka Vracovská - odpracováno 3,5 hod. A samozřejmě děkujeme i ostatním naším externím spolupracovníkům, spolupracujícím organizacím a institucím, dodavatelům a odběratelům služeb, členům Sdružení a v neposlední řadě pak i všem zaměstnancům. Velice si poskytnuté podpory a pomoci vážíme. 19/

22 FOKUS Tábor Mostecká Tábor Tel.: , Registrace: VS/1-1/44572/00R u Ministerstva vnitra ČR IČ: Bankovní spojení: Komerční banka a.s, č.ú / 0100

23

je nestátní nezisková organizace,

je nestátní nezisková organizace, V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 je nestátní nezisková organizace, zaměřená na odbornou pomoc lidem s vážným duševním onemocněním, jako je schizofrenie a další duševní

Více

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Úvodní slovo... 4 Základní informace... 5 Poslání a cíle... 6 Poslání TyfloCentra Praha, o. p. s.... 6 Cíle... 6 Historie... 7 Pracovní tým... 8 Služby TyfloCentra Praha... 10

Více

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s.

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s. 8 Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s. Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 Druh obecně prospěšných služeb... 4 Placené fakultativní služby...

Více

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0 Výroční zpráva Nadace Divoké husy 2 0 1 4 Obsah 3 Úvodní slovo 5 Poslání a cíle Nadace Divoké husy 6 Kdo jsme 7 Lidé v Nadaci 8 Benefice s Divokými husami 9 Podpora v roce 2014 11 Schválené projekty v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

Výroční. zpráva 2013. Nadace Divoké husy

Výroční. zpráva 2013. Nadace Divoké husy Výroční zpráva 2013 Nadace Divoké husy Obsah 4 Úvodní slovo 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy 7 Kdo jsme 8 Lidé v Nadaci 11 Benefice s Divokými husami 13 Podpora v roce 2013 14 Schválené projekty v roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadace děti-kultura-sport 2 ÚVOD Kdo jsme... 3 Organizační struktura... 4 Úvodní slovo...6 Poslání... 7 Základní cíle nadace... 8 Událost roku... 9 Celkový přehled za rok... 11 Grantová

Více

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Výroční zpráva Domova důchodců Ždírec 2014 Slovo ředitelky:

Více

Komunikace. Aktivita. Otevřenost. Naděje. Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej.

Komunikace. Aktivita. Otevřenost. Naděje. Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej. Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej. Sri Chinmoy POSLÁNÍ A PROGRAM SDRUŽENÍ 3 STRUKTURA SDRUŽENÍ A KONTAKTY

Více

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Výroční zpráva Centrum 2014 sociálních služeb Jindřichův Hradec organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje organizace Název: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Sídlo: Česká 1175, 377

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

23. rok pomoci potřebným

23. rok pomoci potřebným 2014 výroční zpráva 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Podklady a texty: Peter Kubala, Jiří Vlček, Josef Zelinka,

Více

DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost

DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah 1) Úvodní slovo 2) Faktografické údaje 3) Poslání společnosti 4) Členové statutárních orgánů a vedení společnosti 5) Spolupráce

Více

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 IČO: 25318390 Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 1 Základní údaje

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace U Lesíka 3547/11, Znojmo V Ý R O Č N Í Z P R Á V A R O K 2 0 1 4 1 OBSAH A. O organizaci str. 3 B. Realizace projektů str. 4,5 C. Kontroly a inspekce

Více

Zpráva o činnosti v roce 2009

Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 ÚVOD I. ÚVODEM Rok 2009 byl pro Diakonii ČCE mimořádným a slavnostním rokem, ve kterém jsme si připomínali 20-tileté výročí od znovuobnovení

Více

Město Frenštát pod Radhoštěm Středisko sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Ing. Jan Zvoníček vedoucí OSSSS

Město Frenštát pod Radhoštěm Středisko sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Ing. Jan Zvoníček vedoucí OSSSS Město Frenštát pod Radhoštěm Středisko sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Ing. Jan Zvoníček vedoucí OSSSS Obsah 1. ÚVOD str. 3 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE str. 4 3. VYMEZENÍ ČINNOSTÍ str. 4 4. ZPRÁVY O ČINNOSTI

Více

Zpráva o činnosti 2012

Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2012 český západ o.s. Mít život ve svých rukou OBSAH Výlet pro předškoláky do Karlových Varů

Více

Ratolest VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Ratolest VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Ratolest VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 celý rok 2009 byl ve znamení oslav 20. výročí obnovení činnosti Diakonie ČCE. Byl také rokem velkých změn personálního obsazení v našich organizacích, protože čtyři naše kolegyně

Více

Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie. Výroční zpráva za rok 2009. Organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie. Výroční zpráva za rok 2009. Organizace zřizovaná Jihočeským krajem Výroční zpráva za rok 2009 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem Úvodní slovo ředitele 3 Úvodní slovo ředitele 4 Základní informace 4 Charakteristika činnosti 6 Sociální péče v pěti registrovaných službách

Více

OBSAH. (Stěhování do nových prostor)

OBSAH. (Stěhování do nových prostor) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH Úvodní slovo str. 3 Kdo jsme str. 3 Poslání a cíle str. 3 Historie str. 3 Bez lidí by nebylo Pexeso str. 3 Organizační struktura str. 5 Shrnutí roku 2011 str. 6 Výhled 2012 str.

Více

vyrock 08:Sestava 1 29.9.2009 11:53 Stránka 1 GREEN DOORS

vyrock 08:Sestava 1 29.9.2009 11:53 Stránka 1 GREEN DOORS vyrock 08:Sestava 1 29.9.2009 11:53 Stránka 1 GREEN DOORS vyrock 08:Sestava 1 29.9.2009 11:53 Stránka 2 Výroční zpráva 2008 Green Doors, o. s. Text: Lucie Broukalová, Miroslava Bubela, Eliška Kapounová,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 4 obsah Úvodem......................................... 2 Poslání a cíle..................................... 6 Slovo manažerky Nadace............................ 7 Lidé v Nadaci....................................

Více

Ratolest Výroční zpráva 2011

Ratolest Výroční zpráva 2011 Ratolest Výroční zpráva 211 Vážení přátelé, v roce 211 jsme vstoupili do dvacátého prvního roku existence střediska Ratolest. Byl pro nás rokem náročným, protože jsme se museli vyrovnat s finančními problémy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Diakonie Broumov 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Diakonie Broumov 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Diakonie Broumov 2006 Obsah: I. Úvodní slovo ředitele II. Poslání a cíle organizace III. Činnost organizace 1. Projekty a jejich realizace 2. Pro koho a s kým pracujeme 3. Co děláme

Více

Výroční zpráva 2005. Registrace: Rejstřík obecně prospěšných společností u Městského soudu v Praze oddíl O, vložka 271. Zápis byl učiněn 7. 10. 2002.

Výroční zpráva 2005. Registrace: Rejstřík obecně prospěšných společností u Městského soudu v Praze oddíl O, vložka 271. Zápis byl učiněn 7. 10. 2002. Výroční zpráva 2005 TyfloCentrum Praha, o. p. s. Krakovská 21, 110 00 Praha 1 Telefon: 221 462 492 e-mail: praha@tyflocentrum.cz IČO: 26 72 77 65 Bankovní spojení: ČSOB 180555432/0300 http://praha.tyflocentrum.cz

Více

www.pohoda-help.cz www.asistent-pohody.cz č. účtu: 132 107 344/0300

www.pohoda-help.cz www.asistent-pohody.cz č. účtu: 132 107 344/0300 www.pohoda-help.cz www.asistent-pohody.cz č. účtu: 132 107 344/0300 POHODA společnost pro normální život lidí s postižením ředitelka: Ladislava Dolínková adresa: Hálkova 1612/1 120 00 Praha 2 tel./fax:

Více

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2007 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁMEK BŘEŽANY za období: 2012 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, 671 65 Břežany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁMEK BŘEŽANY za období: 2012 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, 671 65 Břežany VÝROČNÍ ZPRÁVA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEK BŘEŽANY za období: 2012 Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, 671 65 Břežany Obsah: Základní informace Cílová skupina, poslání a předmět činnosti

Více

4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE

4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE 4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE 2014 2017 Vážení spoluobčané, psát úvodní slovo ke čtvrtému komunitnímu plánu, hodnotit a rekapitulovat práci lidí, kteří se na jeho vzniku podíleli

Více