Pachové látky. Petra Auterská. ODOUR, s.r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pachové látky. Petra Auterská. ODOUR, s.r.o."

Transkript

1 Pachové látky Petra Auterská ODOUR, s.r.o. 1

2 Téma přednášky Co jsou pachové látky, jak jsou definovány Chování pachových látek Jak a proč měříme pachové látky ODOUR, s.r.o. 2

3 VZNIK ZÁPACHU 3

4 PACHOVÉ LÁTKY Pachová látka Amoniak Sirovodík organické sirné sloučeniny (merkapatany, dimethylsulfid, dimethldisulfid, methylmethanthio sulfát Nejvýznamnější místa vzniku chov hospodářských zvířat, praní vlny, mechanicko-biologická úprava odpadů, kalové hospodářství čistíren odpadních vod, kafilérie chov hospodářských zvířat, praní vlny, kompostování, kalové hospodářství čistíren odpadních vod, zpracování masa jatky, kafilérie kalové hospodářství čistíren odpadních vod, chov hospodářských zvířat, kompostování, praní vlny, mechanickobiologická úprava odpadů, kafilérie mastné kyseliny aminy kalové hospodářství čistíren odpadních vod, chov hospodářských zvířat, kafilérie, kalové hospodářství čistíren odpadních vod, chov hospodářských zvířat, kompostování, kafilérie, praní vlny, mechanickobiologická úprava odpadů, 4

5 PACHOVÉ LÁTKY organického původu Pachové látky vznikají buď činností mikroorganismů nebo tepelnou změnou organických látek Jsou postižitelné při velice nízkých koncentracích Amoniak 26,6 [µg.m -3 ] Aminometham 25,2 [µg.m -3 ] Dimethylamin 84,6 [µg.m -3 ] Trimethylamin 0,8 [µg.m -3 ] Dimethylsulfid 2,5 [µg.m -3 ] Dimethyldisulfid 0,1 [µg.m -3 ] Dimethyltrisulfid 6,2 [µg.m -3 ] Kyselina máselná 1,0 [µg.m -3 ] 5

6 PACHOVÉ LÁTKY Pachová látka sirovodík amoniak skatol methylamin alkylmerkaptan amylmerkaptant benzylmerkaptan methylmerkaptan dimethylsulfid thiokresol sitouhlík ethylamin methylamin kyselina máselná Prahová koncentrace [ppm] 0, ,037 0, ,021 0, ,0003 0, ,0011 0,0001 0, ,21 0,046 0,035 0,0001 6

7 Charakter pachových látek 1. Nízké mastné kyseliny, aldehydy, ketony, merkaptany, terpeny apod. látky, jejichž zápach je velmi nepříjemný a dlouho se drží v ovzduší, jeho charakter je relativně stálý. 2. Těkavé organické sloučeniny zápach který je velmi intenzivní, charakter zápachu se může měnit, zápach se drží v ovzduší relativně krátkou dobu 3. Anorganické sloučeniny nejznámější je sirovodík a amoniak, ale patří sem i kyselý zápach kyselin. 1. Látky rychle reagující v atmosféře např. spalinové plyny, ozon. Tyto plyny velmi rychle mění strukturu vlivem vlhkosti v atmosféře, slunečního záření a dalších fyzikálních vlivů. Zápach vydrží v atmosféře jen velmi omezenou dobu. 7

8 Co víme o pachových látkách, jak se chovají a jak je vnímáme? 8

9 FYZIOLOGIE ZÁPACHU 1 - nos 2- čichové paličky 3 - chloupky el. vzruch 9

10 FYZIOLOGIE ZÁPACHU 2 Z čichových paliček (2) postupuje vzruch do velkého mozku přes hypothalamus (4) příjemné a Nepříjemné. Pak je pach vnímán v kortexu (5) a podoba pachu se ukládá v hypokampu (6) 10

11 Kdy a jak pach vnímáme? pachové molekuly musí být dostatečně malé, (menší než relativní molekulové hmotnosti) a těkavé, takže mohou dosáhnout k nosu a tam se rozpustit v hlenu. U růžového oleje je to např. již množství, tedy 0,00002 mg v m 3 vzduchu. Tabulka čokolády dráždí naše buňky souborem pěti set aromatických prvků, u červeného vína jich je dokonce na sedm set. 11

12 CO CÍTÍME? Citlivost člověka k intenzitě pachu je zásadně závislá na použité látce. Absolutní práh může být nižší než 1 díl pachové látky na 50 miliard dílů vzduchu Naše schopnost rozlišovat pachy není doprovázena bohatým slovníkem názvů, které by je popisovaly 12

13 JAK CÍTÍME? netrénovaný člověk rozeznává asi pachů, trénovaný až pachů, ale zdá se, že zdravá osoba je schopná rozlišovat až různých pachů, ženy obecně více než muži (Cain, 1988). Profesionální odborníci na testování voňavek, nebo míšení whisky jsou snad ještě lepší dokáží rozlišovat až různých vůní (Dobb, 1991). ANOSMIK 13

14 Měření pachových látek Proč sledujeme zápach? -Obtěžují obyvatele -Ovlivňují zdraví jako možný stresový faktor Jak měříme zápach? Olfaktometricky čichový práh Proč neměříme zápach přesnými analytickými metodami? Nízké koncentrace pachových látek Vzájemné vazby mezi chemickými látkami 14

15 Způsoby zjišťování a měření pachu Fyzikálně chemické a analytické postupy Olfaktometrická metoda Statistická metoda-dotazníková šetření ČSN Měření pachové stopě ČSN Statistická metoda-dotazníková šetření - 15 Vyhláška č. 365/2002 Sb. Elektronický nos 15

16 Směsi pachových látek Pach je obvykle složitá směs množství plynných sloučenin a vykazuje specifický charakter. Možné kombinace výsledné koncentrace dvousložkové směsi A A B 50 B A

17 Rozptylová studie pro H 2 S a pach 17

18 Fyzikálně chemické a analytické postupy koncentrace čistých látek čichové prahy tab. nevhodné použití problém u směsí problém u nízkých koncentrací (akrolein 0,4 mg/m 3 ) finanční náročnost měření velmi nízkých koncentrací, koncentrace pach. látek - většinou pod hranicí detekce 18

19 Způsoby zjišťování a měření pachu Fyzikálně chemické a analytické postupy Olfaktometrická metoda Elektronický nos Statistická metoda-dotazníková šetření ČSN Měření pachové stopě ČSN

20 Měření zápachu Je senzorické měření Subjektivní měření podobně jako: Degustace vína Degustace potravin Kontrola voňavek Mezi subjektivní metody patří i Předpověď počasí 20

21 MĚŘENÍ PACHŮ OLFAKTOMETRICKY PRINCIP: přesné ředění sledovaného vzorku pachu čistým vzduchem až k hranici čichového prahu zjištěného měřícími osobami Evropská norma: EN13725 Odour concentration measurement by dynamic olfactometry 21

22 Koncentrace pachových látek Koncentrace pachových látek se vyjadřuje pachovými jednotkami na m 3 ou E / m 3. ČSN EN Evropskou pachovou jednotkou (OUE) se rozumí množství odorantu, které, pokud je rozptýleno v 1 m 3 neutrálního plynu za standardních podmínek, vyvolá fyziologickou reakci respondentů odpovídající evropské referenční pachové jednotce (EROM) Evropskou referenční pachovou jednotkou (ou E ) se rozumí fyziologická reakce respondentů vyvolaná dávkou 123µg n-butanolu rozptýleného v 1 m 3 neutrálního plynu za standardních podmínek. To je množství, které odpovídá 0,040 mmol/mol n-butanolu 22

23 Olfaktometrie 23

24 VZOR MĚŘENÍ 1 SEKVENCE Fechnerův zákon: P = c log I c = 1. Člověk nevnímá změnu lineárně ale exponenciálně Poté co zdvojnásobíme hodnotu I, například z 10 na 20 jednotek, se zvýší P z 1 na přibližně 1,3 jednotky. Z toho vyplývá, že zdvojnásobíme-li intenzitu pachu, neznamená to, že je budeme vnímat jako dvakrát jasnější 24

25 Pachové látky 1 OUER/m 3 vnímáme nějakou změnu 3 OUER/m 3 citliví jedinci jsou schopni identifikovat co cítí 5 OUER/m 3 jsme schopni identifikovat co cítíme 25

26 Hédonický efekt pro různé pachy Hédonický efekt n-butanol Výkrm prasat Voňavka Čokoláda Koncentrace pach.látek OUER/m 3 26

27 Intenzita pachových látek Lze přirovnat k pocitu, kdy vložíte ruku do hrnce s různě teplou vodou: 0 20 C, 3 35 C, 6 80 C 1 25 C, 4 40 C, 2 28 C, 5 50 C, 27

28 Intenzita pachových látek 28

29 Typy zdrojů pachu Bodový zdroj Plošný zdroj s řízeným odtahem: biofiltry, aktivace s neřízeným odtahem: skládky, laguny apod. Liniový zdroj Fugitivní zdroj Jiné zdroje kanály, zásobníky, svozová auta 29

30 ODBĚRNÉ NÁDOBY 30

31 VZORKOVACÍ VAKY 31

32 Odběry vzorků u plošných emisí 32

33 33

34 Bodové zdroje 34

35 Měření plošných emisí 35

36 ZDROJE ZÁPACHU Na čistírnách odpadních vod je několik zdrojů zápachu 36

37 ZDROJE ZÁPACHU Zápach z ČOV obsahuje větší množství pachových látek, ale převládají organické i anarorganické sloučeniny síry (sirovodík, merkaptany, methylsulfid, dimethylsuflid) a dále aminy, organické kyseliny a podle druhu odpadní vody množství dalších látek. Největším zdrojem zápachu je nakládání s přebytečnými kaly a primární usazování tedy místa kde převládá anaerobní prostředí 37

38 TOK IMISÍ, PLOŠNÉ ZDROJE 38

39 Model rozptylu při toku pachových látek OUER/s 39

40 MOŽNOSTI ELIMINACE ZÁPACHU kondenzace kryokondenzace vypírání (chemické) spalování katalytické oxidace adsorpce regenerační adsorpce absorpce biofiltrace 41

41 MOŽNOSTI ELIMINACE ZÁPACHU 42

42 Děkuji za pozornost Diskuze 43

Zápach VAFO. Dnes a příští rok

Zápach VAFO. Dnes a příští rok Zápach VAFO Dnes a příští rok Koncentrace pachových látek Koncentrace pachových látek se vyjadřuje pachovými jednotkami na m 3 ou E / m 3. Evropskou pachovou jednotkou (OUE) se rozumí množství odorantu,

Více

Měření zápachu v okolí malého zdroje

Měření zápachu v okolí malého zdroje Měření zápachu v okolí malého zdroje B. Kotlík 1, H. Kazmarová 1, P. Auterská 2, J. Keder 3 a V. Kraják 4 (1 - SZÚ Praha, 2 - Odour s.r.o., 3 - ČHMÚ, 4 - ZU Pardubice) Dobrý den, budu Vás provázet tímto

Více

BIOFILTRACE ODPADNÍCH VZDUŠNIN - ÚVOD DO PROBLEMATIKY. Evropské sociální fondy, ESF, projekt JPD 3, 060511

BIOFILTRACE ODPADNÍCH VZDUŠNIN - ÚVOD DO PROBLEMATIKY. Evropské sociální fondy, ESF, projekt JPD 3, 060511 BIOFILTRACE ODPADNÍCH VZDUŠNIN - ÚVOD DO PROBLEMATIKY 1 HISTORIE BIOFILTRACE První aplikace uvažoval Bach pro eliminaci zápachu v čistírně odpadních vod (sirovodík) již v roce 1923 Provozní využití od

Více

Praktické zkušenosti s měřením pachových látek

Praktické zkušenosti s měřením pachových látek Praktické zkušenosti s měřením pachových látek J.Bílek, ZÚ Ostrava Partyzánské náměstí 7, Ostrava, 596200111, www.zuova.cz Seminár Rraha 2006, 5. ročník, 29.10.2006 Vůně a chutě vnímá každý jinak, vědci

Více

SVAZ CHEMICKÝCH INŽENÝRŮ PRACOVNÍ SKUPINA PRO PACHOVÉ LÁTKY. Pachové látky v praxi

SVAZ CHEMICKÝCH INŽENÝRŮ PRACOVNÍ SKUPINA PRO PACHOVÉ LÁTKY. Pachové látky v praxi SVAZ CHEMICKÝCH INŽENÝRŮ PRACOVNÍ SKUPINA PRO PACHOVÉ LÁTKY Pachové látky v praxi PROČ JSME SE SEŠLI??? Proč jsme pozvali Vás? DISKUZE K PACHOVÉ VYHLÁŠCE ZKUŠENOSTI Z PRAXE KDE NÁS TLAČÍ BOTA PROBLÉMY,

Více

Pachové látky a zdraví Ing. Petra Auterská, CSc. Odour, s.r.o.

Pachové látky a zdraví Ing. Petra Auterská, CSc. Odour, s.r.o. Pachové látky a zdraví Ing. Petra Auterská, CSc. Odour, s.r.o. Dr. Janského 953, 252 Černošice Tel.251 640 830, e-mail: e info@odour. @odour.cz,, www:odour.cz Praha, leden 2006 1 Důvody proč měřit pach

Více

Pachové látky v praxi

Pachové látky v praxi SVAZ CHEMICKÝCH INŽENÝRŮ PRACOVNÍ SKUPINA PRO PACHOVÉ LÁTKY Pachové látky v praxi Petra Auterská O čem si budeme povídat??? DISKUZE K PACHOVÉ VYHLÁŠCE ZKUŠENOSTI Z PRAXE KDE NÁS TLAČÍ BOTA PROBLÉMY, ŘEŠENÍ,NÁMĚTY,SPOLUPRÁCE

Více

PŘÍLOHA A POKUS O STANOVENÍ MÍRY OBTĚŽOVÁNÍ

PŘÍLOHA A POKUS O STANOVENÍ MÍRY OBTĚŽOVÁNÍ Krajský program snižování emisí podle přílohy č. 2 odst. 2 k zák. č. 86/2002 Sb. PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ LÁTEK PŘISPÍVAJÍCÍCH KE ZMĚNĚ KLIMATU A PROGRAM K ŘEŠENÍ SPECIFICKÝCH PROBLÉMŮ DANÉHO ÚZEMÍ PARDUBICKÉHO

Více

Měření pachových látek

Měření pachových látek Měření pachových látek v areálu a okolí lagun Ostramo Zadavatel: Měření: Vydání protokolu: Odpovědný pracovník: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 5.10.2018 31.10.2018 Ing. Lucie Hellebrandová Zdravotní

Více

Provozní biofiltry pro čištění odpadního vzduchu. Radim Žebrák DEKONTA a.s.

Provozní biofiltry pro čištění odpadního vzduchu. Radim Žebrák DEKONTA a.s. Provozní biofiltry pro čištění odpadního vzduchu Radim Žebrák DEKONTA a.s. 1 Biofiltrace Pracuje na principu biofilmu, který pokrývá částice materiálu použitého jako náplň biofiltru. Základem je kombinace

Více

Měření pachových látek

Měření pachových látek Měření pachových látek v areálu a okolí lagun Ostramo Zadavatel: Měření: 6.4.2018 Vydání protokolu: Odpovědný pracovník: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 16.4.2018 Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Více

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014 STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, ochrana životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Blok předmětů

Více

Zpracování a zhodnocení provedených autorizovaných stanovení koncentrací pachových látek ze zdrojů znečišťování ovzduší

Zpracování a zhodnocení provedených autorizovaných stanovení koncentrací pachových látek ze zdrojů znečišťování ovzduší ODOUR, s.r.o., Dr. Janského 953, 252 28 Černošice Zpracování a zhodnocení provedených autorizovaných stanovení koncentrací pachových látek ze zdrojů znečišťování ovzduší Praha, 26 Název Zpracování a zhodnocení

Více

Měření pachových látek

Měření pachových látek Měření pachových látek v areálu a okolí lagun Ostramo Zadavatel: Měření: Vydání protokolu: Odpovědný pracovník: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 6.2.2018 16.2.2018 Ing. Lucie Hellebrandová Zdravotní

Více

AUTORIZOVANÉ MĚŘENÍ AKREDITOVANÉ MĚŘENÍ PACHOVÝCH LÁTEK. Klastr Bioplyn z.s.p.o. bioplynová stanice

AUTORIZOVANÉ MĚŘENÍ AKREDITOVANÉ MĚŘENÍ PACHOVÝCH LÁTEK. Klastr Bioplyn z.s.p.o. bioplynová stanice Protokol č. 004-12 AUTORIZOVANÉ MĚŘENÍ DLE ZÁKONA O OVZDUŠÍ Č. 86/2002 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, AKREDITOVANÉ MĚŘENÍ PACHOVÝCH LÁTEK Klastr Bioplyn z.s.p.o. Zpracoval: Ing. Petra Auterská, CSc. Vedoucí laboratoře:

Více

Měření pachových látek

Měření pachových látek Měření pachových látek kompostárna Slavičín Zadavatel: Měření: Vydání protokolu: Odpovědný pracovník: JOGA Luhačovice s.r.o. 5.9.2013 10.9.2013 Ing. Lucie Hellebrandová Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Více

Nakládání s kaly z ČOV a jejich budoucí vývoj. Kristýna HUSÁKOVÁ odbor odpadů

Nakládání s kaly z ČOV a jejich budoucí vývoj. Kristýna HUSÁKOVÁ odbor odpadů Nakládání s kaly z ČOV a jejich budoucí vývoj Kristýna HUSÁKOVÁ odbor odpadů OBSAH Přehled legislativních předpisů EU a ČR Produkce kalů z ČOV Možnosti nakládání s kaly z ČOV v ČR - materiálové využití

Více

BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. Píšťovy Chrudim III. Ing. Markéta Dvořáčková

BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. Píšťovy Chrudim III. Ing. Markéta Dvořáčková BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. Píšťovy 820 537 01 Chrudim III Ing. Markéta Dvořáčková 725 730 646 marketa.dvorackova@bioanalytika.cz BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. Chrudim Provozuje zkušební laboratoř č. 1012 akreditovanou

Více

OLFAKTOMETRICKÉ HODNOCENÍ GEOSMINU VE VODĚ. Barbora Boháčková

OLFAKTOMETRICKÉ HODNOCENÍ GEOSMINU VE VODĚ. Barbora Boháčková OLFAKTOMETRICKÉ HODNOCENÍ GEOSMINU VE VODĚ Barbora Boháčková Ústav chemie a analýzy potravin, Fakulta potravinářské a biochemické technologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 5,

Více

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ)

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ) TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ) 5. část TĚKAVÉ ORGANICKÉ SLOUČENINY A PACHOVÉ LÁTKY Zpracoval: Tým autorů EVECO Brno, s.r.o. TĚKAVÉ ORGANICKÉ SLOUČENINY Těkavé organické

Více

Chemie životního prostředí III Atmosféra (04) Síra v atmosféře

Chemie životního prostředí III Atmosféra (04) Síra v atmosféře Centre of Excellence Chemie životního prostředí III Atmosféra (04) Síra v atmosféře Ivan Holoubek RECETOX, Masaryk University, Brno, CR holoubek@recetox. recetox.muni.cz; http://recetox.muni muni.cz Formy

Více

Vypracování návrhu metodiky měření zápachu na biofiltrech

Vypracování návrhu metodiky měření zápachu na biofiltrech Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání ve spolupráci s Ústavem zemědělské, potravinářské a environmentální techniky Brno, Zemědělská 1, PSČ 613 00 Vypracování

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Zkušební laboratoř 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Zkušební laboratoř 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba List 1 z 7 Laboratoř plní požadavky na periodická měření emisí dle ČSN P CEN/TS 15675:2009 u zkoušek a odběrů vzorků označených u pořadového čísla symbolem E. Zkoušky: Laboratoř je způsobilá poskytovat

Více

Ve spolupráci s STUDIE EMISE PACHOVÝCH LÁTEK ZE ZEMĚDĚLSKÝCH ZDROJŮ. Tento dokument byl zpracován v rámci Smlouvy o dílo č.

Ve spolupráci s STUDIE EMISE PACHOVÝCH LÁTEK ZE ZEMĚDĚLSKÝCH ZDROJŮ. Tento dokument byl zpracován v rámci Smlouvy o dílo č. Zpracovatel: Ve spolupráci s Moravský svaz vědeckotechnických společností Brno, Zemědělská 1, PSČ 613 00 ODOUR,s.r.o. Telefon: +420 602 176 710 Dr. Janského 953 tel./fax: +420 251 640 830 252 28 Černošice

Více

Ekotech ochrana ovzduší s.r.o. Zkušební laboratoř Všestary 15, Všestary. SOP 01, kap. 4 5 (ČSN EN )

Ekotech ochrana ovzduší s.r.o. Zkušební laboratoř Všestary 15, Všestary. SOP 01, kap. 4 5 (ČSN EN ) Laboratoř plní požadavky na periodická měření emisí dle ČSN P CEN/TS 15675:2009 u zkoušek a odběrů vzorků označených u pořadového čísla symbolem E. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující

Více

AMINOKYSELINY REAKCE

AMINOKYSELINY REAKCE CHEMIE POTRAVIN - cvičení AMINOKYSELINY REAKCE Milena Zachariášová (milena.zachariasova@vscht.cz) Ústav chemie a analýzy potravin, VŠCHT Praha REAKCE AMINOKYSELIN část 1 ELIMINAČNÍ REAKCE DEKARBOXYLACE

Více

Novinky v legislativě při používání organických rozpouštědel. 16. ledna 2018, Praha

Novinky v legislativě při používání organických rozpouštědel. 16. ledna 2018, Praha Novinky v legislativě při používání organických rozpouštědel 16. ledna 2018, Praha OBSAH Novela vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších

Více

Návrh vyhlášky o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

Návrh vyhlášky o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší Návrh vyhlášky o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší Yvonna Hlínová odbor ochrany ovzduší Právní základ Zákon č. 86/2002 Sb., o

Více

VYHODNOCENÍ ÚROVNĚ PACHOVÝCH EMISÍ V POTRAVINÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A ASANAČNÍCH ZAŘÍZENÍCH

VYHODNOCENÍ ÚROVNĚ PACHOVÝCH EMISÍ V POTRAVINÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A ASANAČNÍCH ZAŘÍZENÍCH VYHODNOCENÍ ÚROVNĚ PACHOVÝCH EMISÍ V POTRAVINÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A ASANAČNÍCH ZAŘÍZENÍCH Zpracovatel: ODOUR,s.r.o. Telefon: +420 602 176 710 Dr. Janského 953 tel./fax: +420 251 640 830 252 28 Černošice

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody IP 100 (ISO 9096, ČSN EN )

Identifikace zkušebního postupu/metody IP 100 (ISO 9096, ČSN EN ) List 1 z 7 Laboratoř plní požadavky na periodická měření emisí dle ČSN P CEN/TS 15675:2009 u všech zkoušek a odběrů vzorků. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř

Více

Novela nařízení vlády č. 352/2002 Sb. Kurt Dědič, odbor ochrany ovzduší MŽP

Novela nařízení vlády č. 352/2002 Sb. Kurt Dědič, odbor ochrany ovzduší MŽP Novela nařízení vlády č. 352/2002 Sb. Kurt Dědič, odbor ochrany ovzduší MŽP Právní základ ČR» zákon o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. ve znění zákonů č. 521/2002 Sb., č. 92/2004 Sb., č. 186/2004 Sb., č.

Více

Právní předpisy v ochraně životního prostředí

Právní předpisy v ochraně životního prostředí Právní předpisy v ochraně životního prostředí zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR Tabulka 47: Úplná emisní bilance kraje Vysočina, údaje rok 2011,

Více

Snižování fugitivních emisí těkavých organických látek

Snižování fugitivních emisí těkavých organických látek Snižování fugitivních emisí těkavých organických látek Pavel Fobl ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Seminář Problematika pachových látek 23. a 24.října 2008, Ústí nad Labem Obsah Úvod ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Účinky

Více

Magda Součková. Cílem této práce bylo zjistit, do jaké míry brání vybrané obalové materiály průchodu polutantů ke skladovanému materiálu.

Magda Součková. Cílem této práce bylo zjistit, do jaké míry brání vybrané obalové materiály průchodu polutantů ke skladovanému materiálu. Výzkumný záměr Výzkum a vývoj nových postupů v ochraně a konzervaci vzácných písemných památek Zkvalitnění vlastností krabic pro ochranu písemných památek Zpráva za rok 2009 Krabice jako ochrana proti

Více

Možné budoucí nástroje k prevenci obtěžování zápachem. Seminář Snížení emisí a prevence obtěžování zápachem Praha, listopad 2018

Možné budoucí nástroje k prevenci obtěžování zápachem. Seminář Snížení emisí a prevence obtěžování zápachem Praha, listopad 2018 Možné budoucí nástroje k prevenci obtěžování zápachem Seminář Snížení emisí a prevence obtěžování zápachem Praha, listopad 2018 Historie pachové problematiky v resortu ŽP 2002: ochranná pásma 2000 2002:

Více

1.TEORIE: Typy ČOV a zdroje pachových látek na ČOV

1.TEORIE: Typy ČOV a zdroje pachových látek na ČOV NÁVRH METODIKY ODBĚRU VZORKŮ PRO DYNAMICKOU OLFAKTOMETRII PRO TECHNOLOGII ČOV DLE NV Č. 615/2006 Sb. příloha č. 1, ODST. 6.9. ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD 1.TEORIE: Typy ČOV a zdroje pachových látek na ČOV Typy

Více

(2) V případě tepelného zpracování odpadu činí lhůta podle odstavce 1 pouze 3 měsíce.. Dosavadní odstavce 2 až 8 se označují jako odstavce

(2) V případě tepelného zpracování odpadu činí lhůta podle odstavce 1 pouze 3 měsíce.. Dosavadní odstavce 2 až 8 se označují jako odstavce Strana 5330 Sbírka zákonů č. 452 / 2017 Částka 161 452 VYHLÁŠKA ze dne 14. prosince 2017, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých

Více

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 2 SPECIFICKÉHO CÍLE 2.2 Operačního programu Životní prostředí

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 2 SPECIFICKÉHO CÍLE 2.2 Operačního programu Životní prostředí HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 2 SPECIFICKÉHO CÍLE 2.2 Operačního programu Životní prostředí 2014 2020 Specifický cíl 2.2 Snížit emise stacionárních zdrojů podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitním

Více

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013 Omezování plynných emisí Ochrana ovzduší ZS 2012/2013 1 Úvod Různé fyzikální a chemické principy + biotechnologie Principy: absorpce adsorpce oxidace a redukce katalytická oxidace a redukce kondenzační

Více

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRO PROJEKTY PRIORITNÍ OSY 2 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRO PROJEKTY PRIORITNÍ OSY 2 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HODNOTICÍ KRITÉRIA PRO PROJEKTY PRIORITNÍ OSY 2 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020 Specifický cíl 2.2 Snížit emise stacionárních zdrojů podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitním

Více

VLIV TECHNOLOGICKÝCH PARAMETRŮ POST-AERACE NA KVALITU ANAEROBNĚ STABILIZOVANÉHO KALU

VLIV TECHNOLOGICKÝCH PARAMETRŮ POST-AERACE NA KVALITU ANAEROBNĚ STABILIZOVANÉHO KALU VLIV TECHNOLOGICKÝCH PARAMETRŮ POST-AERACE NA KVALITU ANAEROBNĚ STABILIZOVANÉHO KALU Vojtíšková M., Šátková B., Jeníček P. VŠCHT Praha, Ústav technologie vody a prostředí ÚVOD POST-AERACE čištění odpadních

Více

průměrný kuřák materiály v kancelářích 0,5 olf/m 2 - nízkoolfové budovy - vztah mezi objemem prostoru a množstvím větracího vzduchu

průměrný kuřák materiály v kancelářích 0,5 olf/m 2 - nízkoolfové budovy - vztah mezi objemem prostoru a množstvím větracího vzduchu ODÉROVÉ MIKROKLIMA - látky organického nebo anorganického původu - problematické vnímání odérů člověkem (chemická, stereochemická a fyzikální teorie) - prahové hodnoty - olf emise biologického znečištění

Více

Chyby spektrometrických metod

Chyby spektrometrických metod Chyby spektrometrických metod Náhodné Soustavné Hrubé Správnost výsledku Přesnost výsledku Reprodukovatelnost Opakovatelnost Charakteristiky stanovení 1. Citlivost metody - směrnice kalibrační křivky 2.

Více

Legislativa a normy týkající se ČOV v České republice

Legislativa a normy týkající se ČOV v České republice Legislativa a normy týkající se ČOV v České republice Jedná se o právní předpisy a normy pro navrhování a provoz čistíren odpadních vod na našem území. Zákony a vyhlášky: Zákon č. 17/1992 Sb., o životním

Více

Využití pyrolýzy ke zpracování stabilizovaných čistírenských kalů

Využití pyrolýzy ke zpracování stabilizovaných čistírenských kalů VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE ÚSTAV CHEMICKÝCH PROCESŮ AV ČR Využití pyrolýzy ke zpracování stabilizovaných čistírenských kalů Michael Pohořelý Stabilizovaný vs. surový ČK Surový kal nebezpečný

Více

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny 200 let První brněnské strojírny Řešení využití odpadů v nové produktové linii PBS Spalování odpadů Technologie spalování vytříděného odpadu, kontaminované dřevní hmoty Depolymerizace a možnosti využití

Více

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí.

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí. Příjemce projektu: Partner projektu: Místo realizace: Ředitel výzkumného institutu: Celkové způsobilé výdaje projektu: Dotace poskytnutá EU: Dotace ze státního rozpočtu ČR: VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

Malé zdroje a malá moc (bezmoc) obyvatel, OOVZ a samosprávy

Malé zdroje a malá moc (bezmoc) obyvatel, OOVZ a samosprávy Ochrana ovzduší ve státní správě, 8. až 10. 11. 2016, hotel Atom, Třebíč Malé zdroje a malá moc (bezmoc) obyvatel, OOVZ a samosprávy B. Kotlík, L. Šubčíková, H. Kazmarová a M. Mikešová Státní zdravotní

Více

1. nitrosloučeniny R-NO 2 CH 3 -NO aminosloučeniny R-NH 2 CH 3 -NH 2

1. nitrosloučeniny R-NO 2 CH 3 -NO aminosloučeniny R-NH 2 CH 3 -NH 2 DUSÍKATÉ DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ Dusíkaté deriváty uhlovodíků obsahují ve svých molekulách atom dusíku vázaný přímo na atom uhlíku. Atom dusíku přitom bývá součástí funkční skupiny, podle níž dusíkaté deriváty

Více

Modelování znečištění ovzduší. Nina Benešová

Modelování znečištění ovzduší. Nina Benešová Modelování znečištění ovzduší Nina Benešová 2. května 2012 trocha historie druhy znečišt ujících látek a jejich vliv na člověka a životní prostředí k čemu je dobré umět znečištění modelovat typy modelů

Více

5 ) Vyhláška č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních

5 ) Vyhláška č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních Strana 3698 Sbírka zákonů č. 294 / 2011 Částka 104 294 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 8. září 2011, kterým se mění nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních

Více

Stabilizovaný vs. surový ČK

Stabilizovaný vs. surový ČK VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE ÚSTAV CHEMICKÝCH PROCESŮ AV ČR Materiálové a energetické využití stabilizovaného čistírenského kalu výroba biocharu středněteplotní pomalou pyrolýzou Michael

Více

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 2 SPECIFICKÉHO CÍLE 2.4 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 2 SPECIFICKÉHO CÍLE 2.4 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 2 SPECIFICKÉHO CÍLE 2.4 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020 1 Specifický cíl 2.4 Snížit emise stacionárních zdrojů podílejících se na expozici obyvatelstva

Více

INECO průmyslová ekologie, s.r.o. Zkušební laboratoř INECO průmyslová ekologie s.r.o. náměstí Republiky 2996, Dvůr Králové nad Labem

INECO průmyslová ekologie, s.r.o. Zkušební laboratoř INECO průmyslová ekologie s.r.o. náměstí Republiky 2996, Dvůr Králové nad Labem Laboratoř plní požadavky na periodická měření emisí dle ČSN P CEN/TS 15675:2009 u zkoušek a odběrů vzorků označených u pořadového čísla symbolem E. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující

Více

MIKROORGANISMY EDÍ. Ústav inženýrstv. enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně

MIKROORGANISMY EDÍ. Ústav inženýrstv. enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně MIKROORGANISMY A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘED EDÍ Ústav inženýrstv enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně Důvody využívání mikroorganismů v procesech ochrany životního prostřed edí jsou prakticky všudypřítomné

Více

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2010/2011

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2010/2011 Omezování plynných emisí Ochrana ovzduší ZS 2010/2011 1 Úvod Různé fyzikální a chemické principy + biotechnologie Principy: absorpce adsorpce oxidace a redukce katalytická oxidace a redukce kondenzační

Více

Výsledky vyšetření Testem libosti pachů (TOP)

Výsledky vyšetření Testem libosti pachů (TOP) Výsledky vyšetření Testem libosti pachů (TOP) J. Vodička 1,2, P. Brothánková 2,3, T. Fuksová 2,3, H. Shejbalová 3, K. Suchá 3, M. Slanináková 3, M. Jaňurová 2, Y. Furukawa 5, J. Boleslavská 4, M. Meloun

Více

Látky, jejich vlastnosti, skupenství, rozpustnost

Látky, jejich vlastnosti, skupenství, rozpustnost - zná zásady bezpečné práce v laboratoři, poskytne první pomoc a přivolá pomoc při úrazech - dokáže poznat a pojmenovat chemické nádobí - pozná skupenství a jejich přeměny - porovná společné a rozdílné

Více

Ohlašovací prahy pro úniky a přenosy pro ohlašování do IRZ/E-PRTR

Ohlašovací prahy pro úniky a přenosy pro ohlašování do IRZ/E-PRTR Celkový dusík Základní informace Ohlašovací prahy pro úniky a přenosy pro ohlašování do IRZ/E-PRTR Základní charakteristika Použití Zdroje úniků Dopady na životní prostředí Dopady na zdraví člověka, rizika

Více

VÝZNAM VĚTRÁNÍ V BUDOVÁCH. Ing.Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory

VÝZNAM VĚTRÁNÍ V BUDOVÁCH. Ing.Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory VÝZNAM VĚTRÁNÍ V BUDOVÁCH Ing.Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory Vnitřní prostředí staveb Je definováno hodnotami fyzikálních, chemických a biologických

Více

Vysvětlivky: Důležité pojmy

Vysvětlivky: Důležité pojmy Leonardo da Vinci Project Udržitelný rozvoj při procesech komerčního praní Modul 1 Voda v prádelnách Kapitola 7 Vysvětlivky: Důležité pojmy Module 1 Voda v prádelnách Kapitola 7 Slovník důležitých pojmů

Více

Základní fyzikálně-chemické procesy úpravy podzemních a povrchových vod pro hromadné zásobování pitnou vodou

Základní fyzikálně-chemické procesy úpravy podzemních a povrchových vod pro hromadné zásobování pitnou vodou Základní fyzikálně-chemické procesy úpravy podzemních a povrchových vod pro hromadné zásobování pitnou vodou Ing.Jan Haering Problematika vodních filtrů a úpravy pitné vody v místě spotřeby. 15.11.2005,

Více

Technologie pro monitorování dopravy a životního prostředí

Technologie pro monitorování dopravy a životního prostředí Technologie pro monitorování dopravy a životního prostředí Opatření pro dopravu Informativní monitorování ovzduší Monitorování ovzduší v budovách Řešení pro Smart Jan Fučík 1 Opatření pro dopravu» Zvýšení

Více

Geometrická optika. Vnímání a měření barev. světlo určitého spektrálního složení vyvolá po dopadu na sítnici oka v mozku subjektivní barevný vjem

Geometrická optika. Vnímání a měření barev. světlo určitého spektrálního složení vyvolá po dopadu na sítnici oka v mozku subjektivní barevný vjem Vnímání a měření barev světlo určitého spektrálního složení vyvolá po dopadu na sítnici oka v mozku subjektivní barevný vjem fyzikální charakteristika subjektivní vjem světelný tok subjektivní jas vlnová

Více

EXKURZE V RÁMCI KONFERENCE BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY

EXKURZE V RÁMCI KONFERENCE BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY EXKURZE V RÁMCI KONFERENCE BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY 21.9.2016 Komplexní zpracování biologicky rozložitelných odpadů v režimu bioplynové stanice a kompostárny Síť malých kompostáren v provozu zemědělské

Více

Faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí

Faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ k definici nízkoemisního spalovacího zdroje Metodický pokyn upřesňuje požadavky na nízkoemisní spalovací zdroje co do přípustných

Více

Pracovní postup. Kvalitativní analytická chemie

Pracovní postup. Kvalitativní analytická chemie Pracovní postup v kvalitativní analytické chemii 1. mikrozkumavky 2. stojánek na mikrozkumavky 3. kapátka 4. skleněné tyčinky 5. kapkovací destička 6. hodinová sklíčka 7. špachtlička 8. centrifuga 1. roztoky

Více

Jak se projevuje změna klimatu v Praze?

Jak se projevuje změna klimatu v Praze? Jak se projevuje změna klimatu v Praze? Michal Žák (Pavel Zahradníček) Český hydrometeorologický ústav Katedra fyziky atmosféry Matematicko-fyzikální fakulta Univerzita Karlova Větší růst letních dnů

Více

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Biologické odsiřování bioplynu. Ing. Dana Pokorná, CSc.

Biologické odsiřování bioplynu. Ing. Dana Pokorná, CSc. Biologické odsiřování bioplynu Ing. Dana Pokorná, CSc. Sulfan problematická složka bioplynu Odkud se sulfan v bioplynu bere? Organická síra proteiny s inkorporovanou sírou Odpady a odpadní vody z průmyslu

Více

STUDIE PACHOVÝCH LÁTEK ENERGETICKÉ CENTRUM NA ZPRACOVÁNÍ BIOODPAD

STUDIE PACHOVÝCH LÁTEK ENERGETICKÉ CENTRUM NA ZPRACOVÁNÍ BIOODPAD Zpracovatel: ODOUR, s.r.o. Dr. Janského 953, 252 28 Černošice Tel./Fax.: + 420 318 611 061 e-mail: odour@odour.cz website: www.odour.cz Studie STUDIE PACHOVÝCH LÁTEK ENERGETICKÉ Zpracovala: Ing. Petra

Více

Možnosti využití údajů souhrnné provozní evidence v rámci povolovacích řízení

Možnosti využití údajů souhrnné provozní evidence v rámci povolovacích řízení Zkušenosti s aplikací zákona o ochraně ovzduší v praxi Praha 21. 5. 2014 Možnosti využití údajů souhrnné provozní evidence v rámci povolovacích řízení Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz Obsah prezentace:

Více

DETEKTORY pro kapalinovou chromatografii. Izolační a separační metody, 2018

DETEKTORY pro kapalinovou chromatografii. Izolační a separační metody, 2018 DETEKTORY pro kapalinovou chromatografii Izolační a separační metody, 2018 Detektory v kapalinové chromatografii Typ detektoru Zkratka Měřená veličina Refraktometrický detektor RID index lomu Spektrofotometrický

Více

Seminář KONEKO k vyhlášce č. 415/2012 Sb. Praha, 23. května 2013. Zjišťování a vyhodnocování úrovně znečišťování ovzduší

Seminář KONEKO k vyhlášce č. 415/2012 Sb. Praha, 23. května 2013. Zjišťování a vyhodnocování úrovně znečišťování ovzduší Seminář KONEKO k vyhlášce č. 415/2012 Sb. Praha, 23. května 2013 Zjišťování a vyhodnocování úrovně znečišťování ovzduší Nástroje regulující úroveň znečišťování (1/2) Nástroje omezující emise znečišťujících

Více

VÝVOJ EMISNÍ BILANCE OD ROKU 1990, EMISNÍ ANALÝZY, VÝVOJ PODÍLŮ NA EMISÍCH A EMISNÍ PROJEKCE. Pavel Machálek Oddělení emisí a zdrojů

VÝVOJ EMISNÍ BILANCE OD ROKU 1990, EMISNÍ ANALÝZY, VÝVOJ PODÍLŮ NA EMISÍCH A EMISNÍ PROJEKCE. Pavel Machálek Oddělení emisí a zdrojů VÝVOJ EMISNÍ BILANCE OD ROKU 1990, EMISNÍ ANALÝZY, VÝVOJ PODÍLŮ NA EMISÍCH A EMISNÍ PROJEKCE Pavel Machálek Oddělení emisí a zdrojů Emise Emisní bilance a projekce Databáze REZZO Inventarizace skleníkových

Více

Sušení kalů Karel Hartig

Sušení kalů Karel Hartig Sušení kalů Karel Hartig SWECO Hydroprojekt a. s., Táborská 31, 140 16 Praha 4 1 Stávající stav kontaminace kalů V rámci projektu Optimalizace nakládání s kaly z komunálních čistíren odpadních vod byly

Více

Jednorázové měření emisí Ing. Yvonna Hlínová

Jednorázové měření emisí Ing. Yvonna Hlínová ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Jednorázové měření emisí Ing. Yvonna Hlínová Nástroje regulující úroveň znečišťování (1/2) Regulační nástroje k omezování

Více

Osvědčily se požadavky 30. BImSchV. v praxi?

Osvědčily se požadavky 30. BImSchV. v praxi? Osvědčily se požadavky 30. BImSchV (spolkové nařízení o ochraně před imisemi) v praxi? Prof. Dr.-Ing. Rainer Wallmann HAWK Vysoká škola užité vědy a umění Vysoká odborná škola Hildesheim/Holzminden/Göttingen

Více

Je tříatomová molekula kyslíku. Jeho vliv se liší podle toho, v jaké výšce se vyskytuje. Přízemní ozon je škodlivý, má účinky jako jedovatá látka,

Je tříatomová molekula kyslíku. Jeho vliv se liší podle toho, v jaké výšce se vyskytuje. Přízemní ozon je škodlivý, má účinky jako jedovatá látka, Ozon Je tříatomová molekula kyslíku. Jeho vliv se liší podle toho, v jaké výšce se vyskytuje. Přízemní ozon je škodlivý, má účinky jako jedovatá látka, ničí automobily, umělé hmoty a pryž. Vzniká při vzájemném

Více

Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r. o.

Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r. o. Výrobky VZE 1. čistírny odpadních vod 2. biologické dočišťovací filtry 3. nádrže 4. septiky 5. žumpy 6. jímky 7. provzdušňovací věže Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r. o. Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

Více

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ k definici nízkoemisního spalovacího zdroje Metodický pokyn upřesňuje požadavky na nízkoemisní spalovací zdroje co do přípustných

Více

Senzorická fyziologie

Senzorická fyziologie Senzorická fyziologie Čití - proces přenosu informace o aktuálním stavu vnitřního prostředí a zevního okolí do formy signálů v CNS Vnímání (percepce) - subjektivní vědomá interpretace těchto signálů na

Více

Průmyslové a vzduchotechnické snímače CO2

Průmyslové a vzduchotechnické snímače CO2 Průmyslové a vzduchotechnické snímače CO2 Než se pustíme do technických podrobností okolo snímání CO2 povězme si něco málo o tom proč právě CO2 snímat. Nejstručnější odpověď je: Protože je v přímém vztahu

Více

Předmět: CHEMIE Ročník: 8. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: CHEMIE Ročník: 8. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Chemie ukázka chemického skla Chemie přírodní věda, poznat chemické sklo a pomůcky, zásady bezpečné práce práce s dostupnými a běžně používanými látkami (směsmi). Na základě piktogramů žák posoudí nebezpečnost

Více

Riskuj. Projekt EU peníze středním školám Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CZ.1.07/1.5.00/ BIO/ZA+SC+OS/01+02/02.

Riskuj. Projekt EU peníze středním školám Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CZ.1.07/1.5.00/ BIO/ZA+SC+OS/01+02/02. Riskuj Předmět Ročník a obor Kód sady BIOLOGIE 1.ZA,SC,OS,2.OS BIO/ZA+SC+OS/01+02/02 Kód DUM BIO/ZA+SC+OS/01+02/02/11-20 Autor Mgr. Petra Siřínková Datum vzniku 29.3.2013 Projekt EU peníze středním školám

Více

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY.1Úvod Autor: Ing. František Svoboda Csc. Zvážení rizik tvorby vedlejších produktů desinfekce (DBP) pro úpravu konkrétní vody je podmíněno návrhem

Více

POROVNÁNÍ EMISNÍCH LIMITŮ A NAMĚŘENÝCH KONCENTRACÍ S ÚROVNĚMI EMISÍ SPOJENÝMI S BAT PRO VÝROBU BUNIČINY, PAPÍRU A LEPENKY

POROVNÁNÍ EMISNÍCH LIMITŮ A NAMĚŘENÝCH KONCENTRACÍ S ÚROVNĚMI EMISÍ SPOJENÝMI S BAT PRO VÝROBU BUNIČINY, PAPÍRU A LEPENKY Ministerstvo životního prostředí Sekce technické ochrany životního prostředí Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Čj. *MIZPP00FQSI2* MIZPP00FQSI2 30878/ENV/15 Datum 11.05.2015

Více

Certifikovaná metodika

Certifikovaná metodika Certifikovaná metodika Vybrané fyzikálně chemické způsoby snižování pachové zátěže Petr Jevič, Petr Hutla, Jiří Píša, Pavel Machač, Dana Chabičovská Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. ILD cz. s.r.o.

Více

Přeshraniční informování o nestandardních událostech v chemickém průmyslu a jeho role v řešení problematiky pachové zátěže

Přeshraniční informování o nestandardních událostech v chemickém průmyslu a jeho role v řešení problematiky pachové zátěže Přeshraniční informování o nestandardních událostech v chemickém průmyslu a jeho role v řešení problematiky pachové zátěže Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. Ekologické centrum Most a Kralupy nad Vltavou

Více

Stanovisko Technické komise pro měření emisí

Stanovisko Technické komise pro měření emisí Stanovisko Technické komise pro měření emisí V Praze dne 20.4.2010. Na základě vzájemné spolupráce MŽP a ČIA byl vytvořen tento dokument, který vytváří předpoklady pro sjednocení názvů akreditovaných zkoušek

Více

Čistírna odpadních vod

Čistírna odpadních vod Čistírna odpadních vod Čistírna odpadních vod - ČOV = zařízení, kde dochází k čištění odpadní vody v blízkosti provozů čištění průmyslových vod v zemědělské výrobě u měst a obcí mechanicko biologická čistírna

Více

ABSORPČNÍ A EMISNÍ SPEKTRÁLNÍ METODY

ABSORPČNÍ A EMISNÍ SPEKTRÁLNÍ METODY ABSORPČNÍ A EMISNÍ SPEKTRÁLNÍ METODY 1 Fyzikální základy spektrálních metod Monochromatický zářivý tok 0 (W, rozměr m 2.kg.s -3 ): Absorbován ABS Propuštěn Odražen zpět r Rozptýlen s Bilance toků 0 = +

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - půda V této kapitole se dozvíte: Jak vznikla půda. Nejvýznamnější škodliviny znečištění půd. Co je to

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Ročník VIII. Chemie. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VIII. Chemie. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Úvod IX. -ukázka chem.skla přírodní věda, poznat chemické sklo a pomůcky, zásady bezpečné práce-práce s dostupnými a běžně používanými látkami, hodnocení jejich rizikovosti, posoudí bezpečnost vybraných

Více

Vnitřní prostředí staveb a větrání Zuzana Mathauserová

Vnitřní prostředí staveb a větrání Zuzana Mathauserová Vnitřní prostředí staveb a větrání Zuzana Mathauserová Státní zdravotní ústav Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Laboratoř pro fyzikální faktory zmat@szu.cz Vnitřní prostředí staveb Definice

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učeb. materiálu předmět, tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_ INOVACE_MAL_T-BIO_2_04

Více

Technické lyceum - výběrové předměty

Technické lyceum - výběrové předměty EKOLOGIE Technické lyceum - výběrové předměty Zaměření 3.roční!r 4.ročník Předmět Dotace Předmět Dotace Výpočetní technika Počítačové sítě (CNA) 4 Počítačové sítě (CNA) 4 Tvorba WWW stránek 2 Ekologie

Více