Pachové látky. Petra Auterská. ODOUR, s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pachové látky. Petra Auterská. ODOUR, s.r.o."

Transkript

1 Pachové látky Petra Auterská ODOUR, s.r.o. 1

2 Téma přednášky Co jsou pachové látky, jak jsou definovány Chování pachových látek Jak a proč měříme pachové látky ODOUR, s.r.o. 2

3 VZNIK ZÁPACHU 3

4 PACHOVÉ LÁTKY Pachová látka Amoniak Sirovodík organické sirné sloučeniny (merkapatany, dimethylsulfid, dimethldisulfid, methylmethanthio sulfát Nejvýznamnější místa vzniku chov hospodářských zvířat, praní vlny, mechanicko-biologická úprava odpadů, kalové hospodářství čistíren odpadních vod, kafilérie chov hospodářských zvířat, praní vlny, kompostování, kalové hospodářství čistíren odpadních vod, zpracování masa jatky, kafilérie kalové hospodářství čistíren odpadních vod, chov hospodářských zvířat, kompostování, praní vlny, mechanickobiologická úprava odpadů, kafilérie mastné kyseliny aminy kalové hospodářství čistíren odpadních vod, chov hospodářských zvířat, kafilérie, kalové hospodářství čistíren odpadních vod, chov hospodářských zvířat, kompostování, kafilérie, praní vlny, mechanickobiologická úprava odpadů, 4

5 PACHOVÉ LÁTKY organického původu Pachové látky vznikají buď činností mikroorganismů nebo tepelnou změnou organických látek Jsou postižitelné při velice nízkých koncentracích Amoniak 26,6 [µg.m -3 ] Aminometham 25,2 [µg.m -3 ] Dimethylamin 84,6 [µg.m -3 ] Trimethylamin 0,8 [µg.m -3 ] Dimethylsulfid 2,5 [µg.m -3 ] Dimethyldisulfid 0,1 [µg.m -3 ] Dimethyltrisulfid 6,2 [µg.m -3 ] Kyselina máselná 1,0 [µg.m -3 ] 5

6 PACHOVÉ LÁTKY Pachová látka sirovodík amoniak skatol methylamin alkylmerkaptan amylmerkaptant benzylmerkaptan methylmerkaptan dimethylsulfid thiokresol sitouhlík ethylamin methylamin kyselina máselná Prahová koncentrace [ppm] 0, ,037 0, ,021 0, ,0003 0, ,0011 0,0001 0, ,21 0,046 0,035 0,0001 6

7 Charakter pachových látek 1. Nízké mastné kyseliny, aldehydy, ketony, merkaptany, terpeny apod. látky, jejichž zápach je velmi nepříjemný a dlouho se drží v ovzduší, jeho charakter je relativně stálý. 2. Těkavé organické sloučeniny zápach který je velmi intenzivní, charakter zápachu se může měnit, zápach se drží v ovzduší relativně krátkou dobu 3. Anorganické sloučeniny nejznámější je sirovodík a amoniak, ale patří sem i kyselý zápach kyselin. 1. Látky rychle reagující v atmosféře např. spalinové plyny, ozon. Tyto plyny velmi rychle mění strukturu vlivem vlhkosti v atmosféře, slunečního záření a dalších fyzikálních vlivů. Zápach vydrží v atmosféře jen velmi omezenou dobu. 7

8 Co víme o pachových látkách, jak se chovají a jak je vnímáme? 8

9 FYZIOLOGIE ZÁPACHU 1 - nos 2- čichové paličky 3 - chloupky el. vzruch 9

10 FYZIOLOGIE ZÁPACHU 2 Z čichových paliček (2) postupuje vzruch do velkého mozku přes hypothalamus (4) příjemné a Nepříjemné. Pak je pach vnímán v kortexu (5) a podoba pachu se ukládá v hypokampu (6) 10

11 Kdy a jak pach vnímáme? pachové molekuly musí být dostatečně malé, (menší než relativní molekulové hmotnosti) a těkavé, takže mohou dosáhnout k nosu a tam se rozpustit v hlenu. U růžového oleje je to např. již množství, tedy 0,00002 mg v m 3 vzduchu. Tabulka čokolády dráždí naše buňky souborem pěti set aromatických prvků, u červeného vína jich je dokonce na sedm set. 11

12 CO CÍTÍME? Citlivost člověka k intenzitě pachu je zásadně závislá na použité látce. Absolutní práh může být nižší než 1 díl pachové látky na 50 miliard dílů vzduchu Naše schopnost rozlišovat pachy není doprovázena bohatým slovníkem názvů, které by je popisovaly 12

13 JAK CÍTÍME? netrénovaný člověk rozeznává asi pachů, trénovaný až pachů, ale zdá se, že zdravá osoba je schopná rozlišovat až různých pachů, ženy obecně více než muži (Cain, 1988). Profesionální odborníci na testování voňavek, nebo míšení whisky jsou snad ještě lepší dokáží rozlišovat až různých vůní (Dobb, 1991). ANOSMIK 13

14 Měření pachových látek Proč sledujeme zápach? -Obtěžují obyvatele -Ovlivňují zdraví jako možný stresový faktor Jak měříme zápach? Olfaktometricky čichový práh Proč neměříme zápach přesnými analytickými metodami? Nízké koncentrace pachových látek Vzájemné vazby mezi chemickými látkami 14

15 Způsoby zjišťování a měření pachu Fyzikálně chemické a analytické postupy Olfaktometrická metoda Statistická metoda-dotazníková šetření ČSN Měření pachové stopě ČSN Statistická metoda-dotazníková šetření - 15 Vyhláška č. 365/2002 Sb. Elektronický nos 15

16 Směsi pachových látek Pach je obvykle složitá směs množství plynných sloučenin a vykazuje specifický charakter. Možné kombinace výsledné koncentrace dvousložkové směsi A A B 50 B A

17 Rozptylová studie pro H 2 S a pach 17

18 Fyzikálně chemické a analytické postupy koncentrace čistých látek čichové prahy tab. nevhodné použití problém u směsí problém u nízkých koncentrací (akrolein 0,4 mg/m 3 ) finanční náročnost měření velmi nízkých koncentrací, koncentrace pach. látek - většinou pod hranicí detekce 18

19 Způsoby zjišťování a měření pachu Fyzikálně chemické a analytické postupy Olfaktometrická metoda Elektronický nos Statistická metoda-dotazníková šetření ČSN Měření pachové stopě ČSN

20 Měření zápachu Je senzorické měření Subjektivní měření podobně jako: Degustace vína Degustace potravin Kontrola voňavek Mezi subjektivní metody patří i Předpověď počasí 20

21 MĚŘENÍ PACHŮ OLFAKTOMETRICKY PRINCIP: přesné ředění sledovaného vzorku pachu čistým vzduchem až k hranici čichového prahu zjištěného měřícími osobami Evropská norma: EN13725 Odour concentration measurement by dynamic olfactometry 21

22 Koncentrace pachových látek Koncentrace pachových látek se vyjadřuje pachovými jednotkami na m 3 ou E / m 3. ČSN EN Evropskou pachovou jednotkou (OUE) se rozumí množství odorantu, které, pokud je rozptýleno v 1 m 3 neutrálního plynu za standardních podmínek, vyvolá fyziologickou reakci respondentů odpovídající evropské referenční pachové jednotce (EROM) Evropskou referenční pachovou jednotkou (ou E ) se rozumí fyziologická reakce respondentů vyvolaná dávkou 123µg n-butanolu rozptýleného v 1 m 3 neutrálního plynu za standardních podmínek. To je množství, které odpovídá 0,040 mmol/mol n-butanolu 22

23 Olfaktometrie 23

24 VZOR MĚŘENÍ 1 SEKVENCE Fechnerův zákon: P = c log I c = 1. Člověk nevnímá změnu lineárně ale exponenciálně Poté co zdvojnásobíme hodnotu I, například z 10 na 20 jednotek, se zvýší P z 1 na přibližně 1,3 jednotky. Z toho vyplývá, že zdvojnásobíme-li intenzitu pachu, neznamená to, že je budeme vnímat jako dvakrát jasnější 24

25 Pachové látky 1 OUER/m 3 vnímáme nějakou změnu 3 OUER/m 3 citliví jedinci jsou schopni identifikovat co cítí 5 OUER/m 3 jsme schopni identifikovat co cítíme 25

26 Hédonický efekt pro různé pachy Hédonický efekt n-butanol Výkrm prasat Voňavka Čokoláda Koncentrace pach.látek OUER/m 3 26

27 Intenzita pachových látek Lze přirovnat k pocitu, kdy vložíte ruku do hrnce s různě teplou vodou: 0 20 C, 3 35 C, 6 80 C 1 25 C, 4 40 C, 2 28 C, 5 50 C, 27

28 Intenzita pachových látek 28

29 Typy zdrojů pachu Bodový zdroj Plošný zdroj s řízeným odtahem: biofiltry, aktivace s neřízeným odtahem: skládky, laguny apod. Liniový zdroj Fugitivní zdroj Jiné zdroje kanály, zásobníky, svozová auta 29

30 ODBĚRNÉ NÁDOBY 30

31 VZORKOVACÍ VAKY 31

32 Odběry vzorků u plošných emisí 32

33 33

34 Bodové zdroje 34

35 Měření plošných emisí 35

36 ZDROJE ZÁPACHU Na čistírnách odpadních vod je několik zdrojů zápachu 36

37 ZDROJE ZÁPACHU Zápach z ČOV obsahuje větší množství pachových látek, ale převládají organické i anarorganické sloučeniny síry (sirovodík, merkaptany, methylsulfid, dimethylsuflid) a dále aminy, organické kyseliny a podle druhu odpadní vody množství dalších látek. Největším zdrojem zápachu je nakládání s přebytečnými kaly a primární usazování tedy místa kde převládá anaerobní prostředí 37

38 TOK IMISÍ, PLOŠNÉ ZDROJE 38

39 Model rozptylu při toku pachových látek OUER/s 39

40 MOŽNOSTI ELIMINACE ZÁPACHU kondenzace kryokondenzace vypírání (chemické) spalování katalytické oxidace adsorpce regenerační adsorpce absorpce biofiltrace 41

41 MOŽNOSTI ELIMINACE ZÁPACHU 42

42 Děkuji za pozornost Diskuze 43

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by:

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by: IEE Project BiogasIN Materiál pro Českou republiku Seminář pro administrativní sektor o realizaci projektů výroby a využití bioplynu D.3.4.3, WP 3 Česká bioplynová asociace, o.s. (CzBA) Za přispění Henning

Více

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Studijní opora k akci v rámci projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030 Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede Celkový počet stran: 40 Autor:

Více

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Ing. Zuzana Mathauserová, Státní zdravotní ústav, zmat@szu.cz Pokud řešíme jednotlivé faktory

Více

Hydrobiologie přednáška 2

Hydrobiologie přednáška 2 Hydrobiologie přednáška 2 Abiotické podmínky fyzikální vlastnosti ovlilvňující života ve vodě VODA Za normální teploty a tlaku je to bezbarvá, čirá kapalina bez zápachu, v silnější vrstvě namodralá. V

Více

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Tato kniha byla vydána díky laskavé podpoře

Více

4. DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI

4. DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI 4. DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI 4.1 Způsob hodnocení kvality ovzduší 4.1.1 Sledované látky a limitní hodnoty škodlivin Ochranu ovzduší upravuje Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně

Více

STUDIUM FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH OZONU. MALEC a VIKTOR TEKÁČ. Experimentální část

STUDIUM FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH OZONU. MALEC a VIKTOR TEKÁČ. Experimentální část STUDIUM FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH VZNIK A ZÁNIK TROPOSFÉRICKÉHO OZONU KAREL ŠEC, FRANTIŠEK SKÁCEL, LUKÁŠ MALEC a VIKTOR TEKÁČ Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší, Vysoká škola chemicko-technologická,

Více

Jak sledovat indikátory udržitelného rozvoje na místní úrovni?

Jak sledovat indikátory udržitelného rozvoje na místní úrovni? Jak sledovat indikátory udržitelného rozvoje na místní úrovni? Vladimíra Šilhánková a kol. Civitas per Populi Hradec Králové 2010 C I V I T A S P E R P O P U L I Civitas per Populi 2010 Autorský kolektiv:

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 5 - MPŘ Obsah: 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

TECHNICKÉ MATERIÁLY II

TECHNICKÉ MATERIÁLY II Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TECHNICKÉ MATERIÁLY II učební text Zdeněk Jonšta Ostrava 2012 Recenze: Doc. Ing. Miroslav Greger, CSc. Mgr. Tomáš Fismol Název: Technické materiály II Autor:

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Národní program snižování emisí České republiky

Národní program snižování emisí České republiky Národní program snižování emisí České republiky Zpracovalo: Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 Česká republika Dne: 11. června 2007 1 Obsah: 1. Manažerské shrnutí 3 2. Analýza

Více

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 září 2012 Dokument stažen z portálu www.tretiruka.cz Obsah: I. Co je naším cílem?... 3 Základní principy politiky životního prostředí... 3

Více

Vznik života na Zemi

Vznik života na Zemi Gymnázium Tachov, seminář 28. června 2002 Vznik života na Zemi Jiří Svršek 1 c 2002 Intellectronics Abstract Vznik života na Zemi bezesporu patří k největším záhadám přírodních věd. Současné teorie vyvolávají

Více

Elektrický perkolační práh a dielektrické vlastnosti elastomerních nanokompozitů

Elektrický perkolační práh a dielektrické vlastnosti elastomerních nanokompozitů Elektrický perkolační práh a dielektrické vlastnosti elastomerních nanokompozitů Electric percolation treshold and dielectric properties Bc. Martin Winkler Diplomová práce 2008 ***nascannované zadání s.

Více

Akční plán. na období 2012 2020

Akční plán. na období 2012 2020 Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012 2020 Vydalo Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 www.eagri.cz, info@mze.cz Praha 2012 ISBN 978-80-7434-074-1 Tisk: MS Polygrafie, Mladoboleslavská

Více

Oxidy dusíku (NOx/NO2)

Oxidy dusíku (NOx/NO2) Oxidy dusíku (NOx/NO2) další názvy číslo CAS chemický vzorec ohlašovací práh pro emise a přenosy noxy, oxid dusnatý, oxid dusičitý 10102-44-0 (NO 2, oxid dusičitý) NO x do ovzduší (kg/rok) 100 000 do vody

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

BULLETIN. ASOCIACE ČESKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ Ročník 41 Číslo 2

BULLETIN. ASOCIACE ČESKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ Ročník 41 Číslo 2 BULLETIN ASOCIACE ČESKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ Ročník 41 Číslo 2 Obsah Chemické listy 2010, číslo 2 a 3 ČÍSLO 2/2010 ÚVODNÍK 85 ČÍSLO 3/2010 ÚVODNÍK 137 REFERÁTY Metody předpovědi koloidní stability

Více

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2011 Michal Ţák

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2011 Michal Ţák UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2011 Michal Ţák Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Vliv hluku automobilu na čichový práh člověka Michal Ţák 2011 Prohlašuji:

Více

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada Stručné základy TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada OBSAH 1 BOUŘKA... 3 1.1 DEFINICE BOUŘKY... 3 1.2 DĚLENÍ BOUŘEK... 3 2 BOUŘKOVÉ OBLAKY... 4 2.1 VNĚJŠÍ PODMÍNKY VZNIKU OBLAKŮ...

Více

Abiotické složky prostředí. Základní pojmy

Abiotické složky prostředí. Základní pojmy Přehled GMH Seminář z biologie Základy ekologie Ekologie je věda, která se zabývá studiem vzájemných vztahů mezi organismy a prostředím (včetně vztahů mezi organismy navzájem). Základní pojmy biotop (stanoviště,

Více

VYUŽITÍ TRHACÍ TECHNIKY PŘI OCHRANĚ PROTI ŠÍŘENÍ PŘÍZEMNÍHO POŽÁRU POMOCÍ SOUSTŘEDĚNÝCH NÁLOŽÍ

VYUŽITÍ TRHACÍ TECHNIKY PŘI OCHRANĚ PROTI ŠÍŘENÍ PŘÍZEMNÍHO POŽÁRU POMOCÍ SOUSTŘEDĚNÝCH NÁLOŽÍ VYUŽITÍ TRHACÍ TECHNIKY PŘI OCHRANĚ PROTI ŠÍŘENÍ PŘÍZEMNÍHO POŽÁRU POMOCÍ SOUSTŘEDĚNÝCH NÁLOŽÍ UTILIZATION OF EXPLOSIVE TECHNIQUES IN EARTHBOUND WILDFIRE SPREAD PREVENTION BY THE MEANS OF FOCUSED BLASTS

Více

jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ

jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ jako zdroj pitné vody Příručka pro uživatele domovních a veřejných studní MUDr. František Kožíšek, CSc. Státní zdravotní ústav

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, V. V. I.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, V. V. I. VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, V. V. I. STAV LESNÍCH PŮD JAKO URČUJÍCÍ FAKTOR VÝVOJE ZDRAVOTNÍHO STAVU, BIODIVERZITY A NAPLŇOVÁNÍ PRODUKČNÍCH I MIMOPRODUKČNÍCH FUNKCÍ LESŮ Zpráva o průběhu

Více

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ AUTORIZACE

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ AUTORIZACE PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ AUTORIZACE PODLE ZÁKONA Č. 258/2000 SB., O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ schváleny MZ ČR dne 21. 3. 2006 ZMOCNĚNÍ Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Více

16 kapitol o laktátu, 3 diskusní kapitoly

16 kapitol o laktátu, 3 diskusní kapitoly 16 kapitol o laktátu, 3 diskusní kapitoly 1. Laktát 2. Základní terminologie a koncepty 3. Laktát a energetické systémy 4. Důvody pro laktátové testování 5. Principy laktátového testování 6. Laktátový

Více

VLASTNOSTI A POUŽITÍ SUPERKRITICKÉ VODY. MARKÉTA ZYCHOVÁ a,b, MARIANA RŮŽIČ- KOVÁ a, JAN MACÁK b a VÁCLAV JANDA b. 1. Úvod. Obsah

VLASTNOSTI A POUŽITÍ SUPERKRITICKÉ VODY. MARKÉTA ZYCHOVÁ a,b, MARIANA RŮŽIČ- KOVÁ a, JAN MACÁK b a VÁCLAV JANDA b. 1. Úvod. Obsah VLASTNOSTI A POUŽITÍ SUPERKRITICKÉ VODY MARKÉTA ZYCHOVÁ a,b, MARIANA RŮŽIČ- KOVÁ a, JAN MACÁK b a VÁCLAV JANDA b a Centrum výzkumu Řež s.r.o., Husinec-Řež 130, 25068 Řež, b Ústav energetiky, Fakulta technologie

Více

Co to vlastně je geologické ukládání CO 2?

Co to vlastně je geologické ukládání CO 2? Co to vlastně je geologické ukládání? Zodpovědné využívání fosilních paliv Odstranění hlavního zdroje skleníkových plynů Vrácení uhlíku zpět do podzemí Poskytnutí času potřebného pro rozvoj energetických

Více