5 Membránové technologie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5 Membránové technologie"

Transkript

1 Obsah strana 5.1 Možnosti membránových technologií Ultrafiltrace a možnosti jejího využití Nanofiltrace a možnosti jejího využití Reverzní osmóza a možnosti jejího využití Poptávkové dotazníky Poptávkový dotazník pro nabídku ultrafiltrační jednotky Poptávkový dotazník pro nabídku reverzní osmózy Ultrafiltrační zařízení Ultrafiltrační jednotky Dulcoclean UF eco Ultrafiltrační jednotky Dulcoclean UF Jednotky reverzní osmózy Dulcosmose Jednotky reverzní osmózy Dulcosmose ecopro Jednotky reverzní osmózy Dulcosmose TW Jednotky reverzní osmózy Dulcosmose BW Jednotky reverzní osmózy Dulcosmose SW Katalog ProMinent 2011

2 Katalog ProMinent

3 5.1 Možnosti membránových technologií Systémy membránové filtrace Membránová filtrace používaná v procesech úpravy vody je postupem, který slouží k odstranění pevných částic a solí z vody, při dosažení nejnižších provozních nákladů. ProMinent nabízí v této oblasti svoje vlastní kvalitní a versatilní technologie a strojně technologická zařízení na principu membránové filtrace. Tato zařízení, doplněná o ostatní produkty z výrobního programu ProMinent vytvářejí ucelená řešení, v nichž veškerá zařízení mají jeden původ, jediného výrobce a dodavatele. Membránová filtrace je fyzikálním procesem, při němž jsou separovány látky pomocí polopropustných membrán. Existují čtyři typy procesů a to podle velikosti částic / molekul, které jsou během úpravy separovány z vody: mikrofiltrace ultrafiltrace nanofiltrace reverzní osmóza V následující tabulce jsou vedeny meze jednotlivých procesů: velikost částic mikrofiltrace ultrafiltrace nanofiltrace reverzní osmóza > 0,1 μm 0,1-0,01 μm 0,01-0,001 μm < 0,001 μm povaha částic Nerozpuštěné látky, koloidní zákal, olejové emulze Makrokmolekuly, bakterie, buňky, viry, bílkoviny Nízkomolekulární organické sloučeniny Ionty ProMinent je díky svým znalostem průmyslových procesů schopen navrhnout optimální způsob úpravy vody pro danou aplikaci a současně díky svému širokému výrobnímu programu i dodat kompletní zařízení úpravny, vše od jednoho výrobce a jednoho dodavatele Katalog ProMinent

4 5.2 Ultrafiltrace a možnosti jejího využití Ultrafiltrace je druhem membránové filtrace, která nabývá čím dále větší důležitosti v aplikacích úpravy vody při odstraňování nežádoucích příměsí a nečistot z vody. Toto technologií lze účinně odstraňovat parazity, bakterie, viry a vysokomolekulární organické látky stejně jako další částice. Oblast použití ultrafiltrace je velmi široká a navíc lze ultrafiltrační jednotky použít na úpravu různých typů vod. Typy vod, pro něž je možno s ultrafiltrací počítat jsou pitné vody, říční voda, procesní vody, vody v plaveckých bazénech, mořská voda i vody odpadní. Provedení ultrafiltrační jednotky odpovídá tomu, zda je určena pro úpravu vody pitné, která má vyhovovat předepsaným limitům na fyzikální a mikrobiologickou čistotu nebo zda se bude jednat o předúpravu mořské vody pro její následné odsolení na zařízení reverzní osmózy. Uzpůsobení ultrafiltrační jednotky potřebě daného specifického procesu se děje vhodnou volbou membránových modulů a návrhem provozního uspořádání. ProMinent používá membrány Multibore s prvkem dutého vlákna s uzavřeným koncem což přináší velmi účinnou optimalizaci ve smyslu investičních nákladů, úspory zastavěného prostoru a provozních nákladů. Díky tomuto přístupu je téměř veškerá surová vody (s výjimkou vod odpadních) efektivně zfiltrována aniž by bylo třeba použít dávkování chemikálií. Membrány Multibore mají charakter dutého vlákna, v jehož stěně je množství kapilárních otvorů. Každý kapilární otvor je dostatečně stabilní což vylučuje možnost protržení membránového vlákna. Velké množství vláken je spojeno v membránový modul, který je funkční jednotkou ultrafiltrace. Základním prvkem ultrafiltrace je duté vlákno s uzavřeným koncem. Surová vody natéká do membránových vláken. Kapilárními otvory ve stěně vláken prostupuje a odtéká vyčištěná voda (filtrát) zatímco nečistoty zůstávají zachyceny na vnitřní straně membrán, uvnitř vlákna. Nečistoty zachycené membránou vytváří vrstvu nánosu na vnitřní stěně membrány. Membrány jsou proto v pravidelných intervalech vypírány za účelem odstranění zachycených nečistot a nánosů. Ultrafiltrační jednotka sestává z těchto základních částí: nosný rám z nerezi vstupní filtr hrubých nečistot, zpravidla s funkcí proplachu membránové UF moduly pneumatické armatury z vysoce kvalitních materiálů systém elektronického měření tlaku čerpadlo filtrace a čerpadlo prací, obě z vysoce kvalitních materiálů a s pohonem s frekvenčními měniči induktivní průtokoměry ve větvi filtrátu a ve větvi praní modulů systém zásoby proplachové vody. Zásobník prací vody je součástí i jednotek s menšími výkony. Podle specifických potřeb zákazníka může být součástí naší dodávky i odpovídající zásobník vody pro proplach modulů. PLC s dotykovou ovládací obrazovkou pro jednotky řady Dulcoclean UF. Programovatelný logický řídicí systém (PLC) trvale sleduje v reálném čase všechny důležité parametry ultrafiltrace, jakými jsou tlaky, tlakové diference a průtoky což je základem optimálního provozního režimu membránových modulů. Součástí dodávky mohou být i další sledovací a vyhodnocovací funkce možné předúpravy a další následné úpravy vody integrované do procesu. Přednosti ultrafiltračních zařízení zákal filtrátu pod 0,01 NTU bez ohledu na hodnotu zákalu surové vody úbytek molekulární váhy membrán je přibližně 100 kda (kilodalton) vysoká míra zachycení bakterií a virů (99,999 % pro bakterie a 99,99% pro MS2 fágy) snadná obsluha a provoz a jednoduché kombinování s nadřazenými systémy díky PLC řídící jednotce s dotykovou obrazovkou sladěné provozní kroky díky moderní měřící a regulační technice kompletní řešení včetně přesně odpovídající předúpravy a případné následné úpravy vody, pokud je zákazníkem požadována Ultrafiltrační zařízení ProMinent jsou vyráběny pro výkony 1-80 m 3 /h, s výtěžností nad 96 %. 5-2 Katalog ProMinent

5 Oblasti využití ultrafiltračních zařízení typickou oblastí užití ultrafiltrace je odstraňování suspendovaných látek, zákalu a patogenní mikroorganizmů z pitné vody. Ultrafiltrace nalézá své uplatnění hlavně v úpravě pitné vody, zejména pokud je zdrojem voda povrchová, ale i při úpravě vod podzemních. Je možno ji využít i pro úpravu vod zasolených nebo mořské vody, zde jako stupeň předúpravy pro následnou nanofiltraci nebo reverzní osmózu. Dalšími možnými oblastmi pro užití ultrafiltrace je úprava vod pro plavecké bazény, úprava procesních vod pro potravinářství či pro výrobu nápojů. Obecné průtokové schéma: 1 surová voda 2 předúprava (volitelně) 3 čerpadlo 4 filtr 5 ultrafiltrační moduly 6 prací voda 7 filtrovaná voda, filtrát 8 zásobník filtrátu 9 do spotřeby 10 následná doúprava 11 zásobník prací vody 12 dávkování P_PMA_UO_0008_SW Naše dlouholeté zkušenosti s úpravou vody jsou důležitým předpokladem pro optimální návrh technologie úpravy vody zahrnující stupeň ultrafiltrace, přičemž se vždy vychází z kompletní analýzy surové vody. Pokud je to požadováno, jsme schopni navrhnout i ostatní stupně úpravy vody ať se jedná o předúpravu či následnou doúpravu. I pro tyto technologické stupně máme v našem výrobním programu množství zařízení. Zákazník tak může obdržet kompletní řešení z jednoho zdroje, kompletní dodávku od jednoho dodavatele, od jednoho výrobce. Ultrafiltrační zařízení ProMinent jsou vyráběny pro výkony 1-80 m 3 /h. Jiné výkony na vyžádání. Prosím kontaktujte naši obchodní kancelář Katalog ProMinent

6 5.3 Nanofiltrace a možnosti její využití a b c d tlak d a b c osmóza obrácená (reverzní) osmóza odsolený roztok (permeátu) polopropustná membrána koncentrovaný roztok (koncentrát) kapalinový sloupec odpovídající osmotickému tlaku Nanofiltrace je založena na stejném principu jako reverzní osmóza. Rozdíl: mez výtěžnosti nanofiltrace je nepatrně nižší. I když je tento proces schopen zachytit jednotlivé ionty, děje se tak ve výrazně nižším rozsahu v porovnání s reverzní osmózou. To ale přináší i snížení provozních nákladů. Typická účinnost odsolení je %. Protože polyvalentní ionty (např. Ca, Mg) jsou zachycovány mnohem lépe a více než ionty monovalentní (např. Na, K), je nanofiltrace využívána přednostně jako alternativa ke klasickým změkčovačům vody. Pokud je pro uživatele přijatelná i nižší účinnost odsolení, potom může být nanofiltrace i cenově výhodnější alternativou k reverzní osmóze neboť nanofiltraci lze provozovat při nižších provozních tlacích. Prakticky to znamená menší vysokotlaká čerpadla. Přednosti: menší investiční náklady a zejména nižší náklady provozní! Provozní náklady nanofiltrace jsou výrazně nižší v porovnání s běžnými změkčovacími zařízeními, neboť odpadá složitá regenerace změkčovačů vyžadující velká množství soli. ProMinent nabízí téměř všechny své jednotky reverzní osmózy i jako nanofiltrační zařízení. Princip nanofiltrace je následující. Surová voda, která má být odsolena je přivedena pod tlakem do komory rozdělené polopropustnou membránou. Na rozdíl od přírodního osmotického jevu provázeného poklesem tlaku, se v komoře vytvoří umělý přetlak. Separační membrána propouští pouze čistou vodu a malé ionty. Všechny ostatní nečistoty membrána zachytí. Produktem procesu je částečně odsolená voda (permeát) za membránou a koncentrovaný roztok (koncentrát) před membránou. Společnost ProMinent používá pro svoje nanofiltrační jednotky Dulcosmose nejkvalitnější nízkotlaké membrány. pk_7_068 Nanofiltrační jednotka Dulcosmose sestává z těchto základních částí: nosný rám z nerezi vstupní filtr 5 μm vstupní solenoidový ventil v materiálovém provedení dostatečně odolném působení surové vody tlakový spínač chránící vysokotlaké čerpadlo vysokotlaké čerpadlo v materiálovém provedení dostatečně odolném působení surové vody nízkotlaké vinuté membrány umístěné v modulech a napojené na tlakové potrubí průtokoměry a manometry nerezové regulační ventily pro řízení tlaku nastavení průtoku koncentrátu měření vodivosti a řídicí systém jednotky nanofiltrace s řadou možností ovládání i prvků předúpravy a následné úpravy poloautomatický systém chemického čištění membrán Přednosti nanofiltračních zařízení Dulcosmose bezpečný a jednoduchý provoz řízený nejmodernějším mikroprocesorem, s integrovaným měřením vodivosti, s displejovým zobrazováním provozních stavů a textů efektivní provoz s výtěžností do 80% a účinností odsolení až 90% rozpuštěných iontů nízká spotřeba energie díky použití nízkoenergetických nanofiltračních membrán vysoká životnost membrán díky integrovanému systému čištění membrán promyšlená konstrukce jednotky reverzní osmózy provedená na nerezovém rámu nebo plastovém (PP) panelu s ohledem na její údržbu a servis nízké investiční i provozní náklady díky skutečné optimalizaci řešení pro každé konkrétní zadání kompletní nabídka úpravy vody na klíč včetně příslušné předúpravy, nanofiltrace a následné úpravy vody. Vše řešeno za pomoci originálních výrobků ProMinent jakými jsou dávkovací soubory, měřící a regulační technika a jiné, vše navzájem velmi dobře kompatibilní 5-4 Katalog ProMinent

7 Použití zařízení nanofiltrace Dulcosmose Typickou oblastí pro užití reverzní osmózy je odsolování vody na komunálních úpravnách vody, v chemickém a farmaceutickém průmyslu, v průmyslu výroby nápojů a potravin, v galvanickém průmyslu a při zpracování kovů, při úpravě napájecích vod v energetice a mnoho dalších. Obecné schéma úpravy vody s využitím nanofiltrace: 1 surová voda 2 filtr 3 čerpadlo 4 nanofiltrační moduly 5 koncentrát 6 permeát 7 zásobník permeátu 8 do místa spotřeby A předúprava B nanofiltrace C následná doúprava pk_7_067 Nanofiltrace je proces určený zejména k úpravě vody ze sladkovodních zdrojů. Nicméně lze jej využít i při odsolování brakické nebo mořské vody, například jako stupeň předúpravy před jejím následným odsolením v jednotce reverzní osmózy. Naši specialisté jsou díky mnoha letům zkušeností s výrobou a zprovozňováním jednotek reverzních osmóz schopni navrhnout na základě analýzy surové vody optimální řešení nanofiltrace pro zákazníka. Současně s tím je navržen i nejefektivnější způsob předpravy a následné úpravy za použití dalších originálních výrobků ProMinent. Celá dodávky tak pochází od jednoho výrobce, z jednoho zdroje. Jednou z našich specialit je dodávka kontejnerových úpraven vybavených kompletní technologií úpravy vody. Standardní nanofiltrační zařízení Dulcosmose jsou vyráběny pro výkony v rozsahu 1-50 m 3 /h permeátu. Jiné výkony na požádání Katalog ProMinent

8 5.4 Reverzní osmóza a možnosti jejího využití tlak Reverzní osmóza je druhem membránové filtrace a to filtrace s nejvyšším separačním účinkem. Tento proces je opakem osmózy vyskytující se v přírodě a je z tohoto principu používána jako způsob odsolování vodných roztoků. Za dnešního stavu techniky a poznání lze díky vysoce výkonným separačním membránám odstranit z vodných roztoků až 99 % všech solí. a b osmóza c d reverzní osmóza Princip reverzní osmózy je následující. Surová voda, která má být odsolena je přivedena pod tlakem do komory rozdělené polopropustnou membránou. Separační membrána propouští pouze čistou vodu, ne však ionty rozpuštěných látek. Z části přivedené vody se tak stane čistá odsolená voda (permeát) a ve zbylé části vody naopak naroste koncentrace solí (koncentrát). V zařízeních ProMinent Dulcosmose jsou používány nejkvalitnější nízkotlaké membrány. a odsolený roztok (permeátu) b polopropustná membrána c koncentrovaný roztok (koncentrát) d kapalinový sloupec odpovídající osmotickému tlaku pk_7_068 Zařízení reverzní osmózy sestává z těchto základních částí: nosný rám z nerezi vstupní filtr 5 μm vstupní solenoidový ventil v materiálovém provedení dostatečně odolném působení surové vody tlakový spínač k ochraně vysokotlakého čerpadla vysokotlaké čerpadlo v materiálovém provedení dostatečně odolném působení surové vody nízkotlaké membrány umístěné v modulech a napojené na tlakové potrubí průtokoměry a manometry nerezové regulační ventily pro řízení tlaku nastavení průtoku koncentrátu měření vodivosti a řídící jednotka reverzní osmózy s řadou možností ovládání i prvků předúpravy a následné úpravy poloautomatický systém chemického čištění membrán Charakteristika reverzní osmózy Dulcosmose bezpečný a jednoduchý provoz řízený mikroprocesorem, s integrovaným měřením vodivosti, s displejovým zobrazováním provozních stavů a textů efektivní provoz s výtěžností do 80% a účinností odsolení až 99% rozpuštěných iontů nižší spotřeba energie díky použití nízkoenergetických membrán a díky zpětnému využití energie koncentrátu (platí pro odsolování mořské vody) vysoká životnost membrán díky originálnímu konceptu čištění membrán a řízení proplachu promyšlená konstrukce jednotky reverzní osmózy provedená na nerezovém rámu nebo plastovém (PP) panelu s ohledem na její údržbu a servis nízké investiční i provozní náklady díky skutečné optimalizaci řešení pro každé konkrétní zadání kompletní nabídka úpravy vody na klíč včetně příslušné předúpravy, reverzní osmózy, následné úpravy vody. Vše řešeno za pomoci originálních výrobků ProMinent jakými jsou dávkovací soubory, měřící a regulační technika a jiné, vše navzájem velmi dobře kompatibilní 5-6 Katalog ProMinent

9 Použití jednotek reverzní osmózy Dulcosmose typickou oblastí pro užití reverzní osmózy je odsolování vody na komunálních úpravnách vody, v chemickém a farmaceutickém průmyslu, v průmyslu výroby nápojů a potravin, v galvanickém průmyslu a při zpracování kovů, při úpravě napájecích vod v energetice a mnoho dalších. Obecné schéma úpravy vody s využitím reverzní osmózy: 1 surová voda 2 filtr 3 čerpadlo 4 reverzně osmotické moduly 5 koncentrát 6 permeát 7 zásobník permeátu 8 do místa spotřeby A předúprava B reverzní osmóza C následná doúprava pk_7_067 Z hlediska koncentrace solí v surové vodě lze rozlišovat tři základní kategorie vod: pitná voda (obsah solí do 1000 mg/l) brakická voda (obsah solí do mg/l) mořská voda (obsah solí nad mg/l) Naši specialisté jsou díky mnoha letům zkušeností s výrobou a zprovozňováním jednotek reverzních osmóz schopni navrhnout na základě analýzy surové vody optimální řešení reverzní osmózy pro zákazníka. Současně s tím je navržen i nejefektivnější způsob předpravy a následné úpravy za použití dalších originálních výrobků ProMinent. Celá dodávky tak pochází od jednoho výrobce, z jednoho zdroje. Jednou z našich specialit je dodávka kontejnerových úpraven vybavených kompletní technologií úpravy vody. ProMinent má rovněž rozsáhle zkušenosti se stavbou i speciálních jednotek reverzní osmózy jakými jsou například dvoustupňové jednotky dodávané tam, kde jsou požadavky na kvalitu permeátu velmi vysoké. Kontaktujte nás a my Vám pomůžeme s řešením vaší potřeby upravené vody. Reverzní osmóza Dulcosmose typ ecopro TW BW SW výkon (m 3 /h) ,5 1 0,5 0,25 0,1 koncentrace solí (mg/l) < 1000 mg/l < 1000 mg/l < 5000 mg/l < mg/l k odstranění částic NL k odstranění NL a odsolení vody P_PMA_MT_0002_SW Katalog ProMinent

10 5.5 Poptávkové dotazníky Poptávkový dotazník pro nabídku ultrafiltrace Ultrafiltrace bude určena pro výrobu: pitné vody procesní vody pro výrobu potravin / nápojů vody pro plavecký bazén Surová voda: pitná voda povrchová voda (řeka, jezero) podzemní studniční voda brakická, mořská voda Požadované výkony (uveďte maxima) a složení surové vody: potřeba upravené vody m 3 /h chloridy bar potřeba upravené vody m 3 /den železo rozpuštěné mg/l teplota vody C železo vysrážené mg/l zákal NTU mangan rozpuštěný mg/l CHSK ppm mangan vysrážený mg/l TOC/DOC (celk.org.uhlík) ppm změny složení vody? ano ne Celková tvrdost dh Poznámky (popis existující předúpravy vody, zvláštní požadavky a upřesnění): P_PMA_MT_0001_SW 5-8 Katalog ProMinent

11 5.5.2 Poptávkový dotazník pro nabídku reverzní osmózy potřeba upravené vody m 3 /h prostor k dispozici (šxdxv) m potřeba upravené vody m 3 /den umístění zařízení podlaží počet provozních hodin h/den umístění spotřebiště podlaží požadovaný tlak upravené vody bar existuje zásobník uprav. vody m 3 teplota surové vody min/max C existuje čerpadlo upravené vody m 3 /h bar je k dispozici výtah ano ne dveře (vxš) mm Požadované parametry kvality upravené vody: Požadované bakteriologické parametry upravené vody: vodivost µs/cm jako voda pitná ph hodnota ph voda musí být sterilní Typ surové vody: pitná voda tlak surové vody bar studniční voda napětí V / Hz brakická mořská voda Složení surové vody: vodivost µs/cm H 2 CO 3 - mg/l ph hodnota ph SO 4 - mg/l Ca mg/l Cl mg/l Mg mg/l NO 3 - mg/l K mg/l F mg/l Na mg/l PO 4 - mg/l Ba mg/l CO 2 (volný) mg/l Sr mg/l SiO 2 - mg/l Fe mg/l CHSK mg/l Mn mg/l Al mg/l Poznámky (popis existující předúpravy vody, zvláštní požadavky a upřesnění): P_PMA_UO_0018_SW Katalog ProMinent

12 5.6 Ultrafiltrační zařízení Ultrafiltrační jednotky Dulcoclean UF eco Typová řada Dulcoclean UF eco zahrnuje ultrafiltrační jednotky určené pro rezidenční aplikace jako jsou hotely, rekreační centra, restaurace případně menší průmyslové objekty. Pokud bude zařízení dovybaveno i zásobníkem upravené vody, lze pitnou vodou zásobovat menší oblasti, vesnici a podobně. Jednotky Dulcoclean UF eco jsou určeny pro odstranění zákalu, nerozpuštěných látek a mikrobiálního znečištění (bakterie, viry, parazity). Jednotky jsou schopny vyrábět vodu ve stálé kvalitě i v případech měnícího se složení natékající surové vody. Úroveň zachycení bakterií a virů je 99,999 % pro bakterie a 99,99% pro MS2 fágy. Řídící mikroprocesor zajišťuje plně automatizovaný provoz jednotky a současně zabezpečuje minimální spotřebu vody a elektrické energie. Intervaly vlastní filtrace a praní filtračních elementů jsou automaticky upravovány podle stupně zanesení nečistotami a podle kvality vody. Centrálně lze řídit i další zařízení náležící do souboru úpravy vody. Pravidelně prováděné testy integrity systému přispívají ke zvyšování provozní spolehlivosti jednotky. jednotka výkon* (při 15 C) počet membrán příkon rozměry l/h ks W mm Dulcoclean eco / x149x149 Dulcoclean eco / x267x358 * filtrační výkon závisí na kvalitě vody a na tlaku vstupní surové vody. Výkon klesá s celkovou dobou provozu zařízení. Maximální filtrační výkon odpovídá novým nezanešeným modulům. P_PMA_DN_0002_SW Typické výkonové parametry ultrafiltrace Dulcoclean eco4 a typ předúpravy pro různé typy surové vody: Surová voda Doporučená předúprava Výkon ultrafiltrace - kontinuální voda z vrtu, ze studny < 300 μm filtrace, ultrafiltrace 1900 l/h voda z vrtu nebo ze studny odebíraná blízko povrchu, bez rozp. org. látek voda z vrtu nebo ze studny odebíraná blízko povrchu, s rozp. org. látkami povrchová voda < 300 μm filtrace, ultrafiltrace 1200 l/h l/h < 300 μm filtrace, flokulace, ultrafiltrace s CIP < 300 μm filtrace, flokulace, písková filtrace, ultrafiltrace s CIP 1200 l/h l/h 950 l/h l/h napájení 230/115 V, 50/60 Hz, volitelně 12/24 V stejnosm. provozní tlak 2,5-5,0 bar tlakový spád na membráně 2,5-3,5 bar provozní teplota 4-40 C typ membrán PES UF membrány rozměr pórů 15 nm Kompletní řešení včetně předúpravy surové vody a doúpravy filtrované vody jsme připraveni nabídnout na vyžádání Katalog ProMinent

13 5.6.2 Ultrafiltrační jednotky Dulcoclean UF Typová řada Dulcoclean UF zahrnuje ultrafiltrační jednotky určené pro moderní úpravu pitné vody. Jednotky jsou osazeny velmi robustními ultrafiltračními membránami pracujícími na principu dutého kapilárního vlákna se zaslepeným koncem. Tento způsob filtrace v porovnání s principem vinutých membrán vyžaduje méně provozní vody a méně energie. Praní filtračních prvků je prováděno v pravidelných intervalech s cílem zabránit zablokování filtračních modulů. V závislosti na kvalitě natékající vody může být praní modulů prováděno i chemickou cestou. Řídící mikroprocesor s uživatelsky příjemným dotykovým panelem ovládání zajišťuje plně automatizovaný provoz systému. Četné regulační možnosti nabízí provoz s možností snadného přizpůsobení měnícím se podmínkám a vysokou úroveň provozní bezpečnosti. Měnící se kvalita a složení surové vody se dá proto jednoduše kompenzovat změnami nastavení jednotky. Všechny podstatné provozní parametry jsou snímány elektronicky. Ultrafiltrační jednotky Dulcoclean UF jsou určeny pro filtraci pitné vody charakterizované následujícím složením: hodnota ph 3,0-12,0 volný chlor max. 200 ppmh zákal 0,5-30 NTU rozpuštěný org. uhlík (DOC) 0,5-12 mg/l celkem nerozpuštěné látky (TSS) < 50 mg/l Odlišnosti složení upravované vody od výše uvedených mezí ovlivní výkon zařízení a konstrukci zařízení. Kontaktujte prosím naše specialisty. jednotka výkon* (při 15 C) počet membrán příkon rozměry m 3 /h ks kw mm Dulcoclean UF1 2,7 4, x588x1137 Dulcoclean UF2 5,4-9, x588x1638 Dulcoclean UF4 10,8-18, x588x2638 * filtrační výkon závisí na kvalitě vody Ultrafiltrační zařízení ProMinent pro výkony vyšší jako 18 m 3 /h jsou navrhovány individuálně. Prosím kontaktujte naši obchodní kancelář Jako doplňková zařízení provozního souboru ultrafiltrace dodáváme dále plně automatizované neutralizační systémy pro zpracování pracích kyselých a alkalických vod, zásobníky chemikálií i upravené vody, měřící a regulační soubory Katalog ProMinent

14 5.7 Jednotky reverzní osmózy Dulcosmose Jednotky reverzní osmózy Dulcosmose ecopro Jednotky reverzní osmózy typ ecopro, provedení na PP panelu, výkonová oblast l/h Tato řada reverzních osmóz představuje nejnižší výkonový model určený pro moderní odsolování pitné vody. Jednotky této řady jsou osazeny nejmodernějšími nízkotlakými membránami typu ultra low-pressure čímž je zajištěna vysoká hospodárnost provozu daná na jedné straně maximálním dosažitelným výkonem a na straně druhé velmi nízkými provozními náklady. Nízký provozní tlak dovoluje použití potrubních rozvodů z PVC. Jednotky o velikosti ekopro je možno dodat i s poloautomatickým čistícím zařízením a proplachem surovou vodou. Řada ecopro je určena pro odsolení vstupní vody charakterizované následujícím složením: hodnota ph 3-10 koloidní index (SDI) < 3 volný chlor < 0,1 mg/l celkový obsah Fe, Mn < 0,2 mg/l celková tvrdost < 0,1 dh bakteriální kolonie < 100 KTJ/ml zákal < 0,5 NTU CHSK 5 mg/l ** Reverzní osmózy jsou osazené membránami velikostí 2,5 a 4 s účinností odsolení %. výkon permeátu typ při teplotě počet instalovaný vnější max.* jednotky RO vody 15 C membrán příkon rozměry solnost (l/h) (ks) (kw) (mm) (mg/l) ecopro , x500x ecopro , x500x ecopro , x600x ecopro , x600x ecopro , x800x ecopro , x800x ecopro , x800x ecopro , x800x pk_7_062_v2 * změna solnosti ovlivňuje výkon jednotky reverzní osmózy ** jako O Katalog ProMinent

15 Jednotky reverzní osmózy typ ecopro, provedení na ocelovém rámu, výkonová oblast l/h Tato řada reverzních osmóz představuje základní model určený pro odsolování pitné vody. Jednotky této řady jsou osazeny nejmodernějšími nízkotlakými membránami typu ultra low-pressure čímž je zajištěna vysoká hospodárnost provozu daná na jedné straně maximálním dosažitelným výkonem a na straně druhé velmi nízkými provozními náklady. Nízký provozní tlak dovoluje použití potrubních rozvodů z PVC. Jednotky mohou být vybaveny i poloautomatickým čistícím zařízením pro čištění membránových modulů a zařízení proplachu permeátem a surovou vodou. P_PMA_UO_0020_SW1 Řada ecopro je určena pro odsolení vstupní vody charakterizované následujícím složením: maximální obsah solí 1000 mg/l * hodnota ph 3-10 koloidní index (SDI) < 3 volný chlor < 0,1 mg/l celkový obsah Fe, Mn < 0,2 mg/l celková tvrdost < 0,1 dh bakteriální kolonie < 100 KTJ/ml zákal < 0,5 NTU CHSK 5 mg/l ** * změna solnosti ovlivňuje výkon jednotky reverzní osmózy ** jako O 2 Reverzní osmózy jsou osazené membránami velikosti 4 s účinností odsolení %. výkon permeátu při teplotě počet instalovaný vnější typ vody 15 C membrán příkon rozměry jednotky RO (l/h) (ks) (kw) (mm) ecopro ,2 1750x2500x750 ecopro ,2 1750x2600x750 ecopro ,2 1800x3500x Katalog ProMinent

16 5.7.2 Jednotky reverzní osmózy Dulcosmose TW Tato řada reverzních osmóz představuje univerzální model určený pro odsolování pitné vody. Jednotky této řady jsou osazeny nejmodernějšími nízkotlakými membránami typu ultra low-pressure čímž je zajištěna vysoká hospodárnost provozu daná na jedné straně maximálním dosažitelným výkonem a na straně druhé velmi nízkými provozními náklady. Nízký provozní tlak dovoluje použití potrubních rozvodů z PVC. Jednotky mohou být vybaveny i poloautomatickým čistícím zařízením pro čištění membránových modulů a zařízení proplachu permeátem a surovou vodou. V rámci této řady je možno dodat i speciální zákaznické provedení reverzní osmózy. Je možno dodat jiné materiálové provedení potrubních propojení, jiné provedení membrán, např. z důvodů zvýšení hodnoty účinnosti odsolení. Další přídavná zařízení pro měření vodivosti, redox potenciálu, ph nebo přídavná dávkovací zařízení (pro předúpravu nebo následnou úpravu) lze snadno přidat. pk_7_064 Řada TW určena pro odsolení vstupní vody charakterizované následujícím složením: maximální obsah solí 1000 mg/l * hodnota ph 3-10 koloidní index < 3 volný chlor < 0,1 mg/l celkový obsah Fe, Mn < 0,2 mg/l celková tvrdost < 0,1 dh bakteriální kolonie < 100 CFU/ml zákal < 0,5 NTU CHSK 5 mg/l ** * změna solnosti ovlivňuje výkon jednotky reverzní osmózy ** jako O 2 Jednotky reverzní osmózy jsou osazené membránami velikosti 8 s účinností odsolení %. výkon permeátu při teplotě počet instalovaný vnější typ vody 15 C 8 membrán příkon rozměry jednotky RO (l/h) (ks) (kw) (mm) PRO 0300 TW ,0 1800x3000x1000 PRO 0400 TW ,0 1800x3000x1000 PRO 0500 TW ,0 1800x4000x1000 PRO 0600 TW ,0 1800x4000x1000 PRO 0700 TW ,5 1800x4000x1000 PRO 0800 TW ,5 1800x4000x1000 PRO 0900 TW ,5 1800x4000x1000 PRO 1000 TW ,5 1800x3000x1000 PRO 1100 TW ,5 1800x4000x1000 PRO 1200 TW ,5 1800x4000x1000 PRO 1300 TW ,5 1800x4000x1000 PRO 1400 TW ,0 1800x4000x1000 PRO 1500 TW ,0 1800x4000x1000 PRO 2000 TW ,0 1800x7000x1200 PRO 2500 TW ,0 1800x7000x1200* PRO 3000 TW ,0 1800x7000x1200* PRO 4000 TW ,0 1800x7000x1200* PRO 5000 TW ,0 1800x7000x1200* * čistící zásobník odděleně, mimo tyto rozměry V rámci této řady je možno dodat i speciální zákaznické provedení reverzní osmózy. Je možno dodat jiné materiálové provedení potrubních propojení, jiné provedení membrán, např. z důvodů zvýšení hodnoty účinnosti odsolení. Další přídavná zařízení pro měření vodivosti, redox potenciálu, ph nebo přídavná dávkovací zařízení (pro předúpravu nebo následnou úpravu) lze snadno přidat Katalog ProMinent

17 5.7.3 Jednotky reverzní osmózy Dulcosmose BW Tato řada reverzních osmóz představuje univerzální model určený pro odsolování brakických vod. Jednotky této řady jsou osazeny nejmodernějšími nízkotlakými membránami typu high rejection low-pressure čímž je zajištěna vysoká hospodárnost provozu daná na jedné straně maximálním dosažitelným výkonem a na straně druhé velmi nízkými provozními náklady. Nízkotlaká strana jednotek řady BW je osazena potrubím z PVC. Potrubní propojení ve vysokotlaké části je provedeno z nerezi třídy DIN Nerezové potrubní spoje jsou svařovány v ochranné atmosféře (TIG) a následně v našich vlastních provozech pasivovány v mořících lázních. Jednotky mohou být vybaveny i poloautomatickým čistícím zařízením pro čištění membránových modulů a zařízení proplachu permeátem a surovou vodou. pk_7_065 Řada BW určena pro odsolení vstupní surové vody charakterizované následujícím složením: maximální obsah solí 5000 mg/l * hodnota ph 3-10 koloidní index < 3 volný chlor < 0,1 mg/l celkový obsah Fe, Mn < 0,2 mg/l celková tvrdost voda musí být chemicky stabilizována bakteriální kolonie < 100 KTJ/ml zákal < 0,5 NTU CHSK 5 mg/l ** * změna solnosti ovlivňuje výkon jednotky reverzní osmózy ** jako O 2 Jednotky reverzní osmózy osazené membránami velikosti 8 s účinností odsolení %. výkon permeátu při teplotě počet 4 a instalovaný vnější typ vody 25 C 8 membrán příkon rozměry jednotky RO (l/h) (ks) (kw) (mm) PRO 0200 BW x3500x750 PRO 0300 BW ,5 1800x3000x1000 PRO 0400 BW ,5 1800x3000x1000 PRO 0500 BW ,5 1800x4000x1000 PRO 0600 BW ,5 1800x4000x1000 PRO 0700 BW ,5 1800x4000x1000 PRO 0800 BW x4000x1000 PRO 0900 BW x4000x1000 PRO 1000 BW x3000x1000 PRO 1100 BW x4000x1000 PRO 1200 BW x5000x1000 PRO 1300 BW x6000x1000 PRO 1400 BW x5000x1000 PRO 1500 BW ,5 1800x5000x1000 PRO 2000 BTW ,5 1800x6000x1200 PRO 2500 BW x6000x1200* PRO 3000 BW x6000x1200* PRO 4000 BW x7000x1200* PRO 5000 BW x7000x1200* * čistící zásobník odděleně, mimo tyto rozměry V rámci této řady je možno dodat i speciální zákaznické provedení reverzní osmózy. Je možno dodat jiné materiálové provedení potrubních propojení, jiné provedení membrán, např. z důvodů zvýšení hodnoty účinnosti odsolení. Další přídavná zařízení pro měření vodivosti, redox potenciálu, ph nebo přídavná dávkovací zařízení (pro předúpravu nebo následnou úpravu) lze snadno přidat Katalog ProMinent

18 5.7.4 Jednotky reverzní osmózy Dulcosmose SW pk_7_074 Tato řada reverzních osmóz představuje standardní model určený pro odsolování mořské vody. Jednotky této řady jsou osazeny nejmodernějšími nízkotlakými membránami typu high rejection low-pressure čímž je zajištěna vysoká hospodárnost provozu daná na jedné straně maximálním dosažitelným výkonem a na straně druhé velmi nízkými provozními náklady. Nízkotlaká strana jednotek řady SW je osazena potrubím z PVC. Potrubní propojení ve vysokotlaké části je provedeno z vysoce kvalitní nerezi třídy DIN Nerezové potrubní spoje jsou svařovány v ochranné atmosféře (TIG) a následně v našich vlastních provozech pasivovány v mořících lázních. Jednotky mohou být vybaveny i poloautomatickým čistícím zařízením pro čištění membránových modulů a zařízení proplachu permeátem a surovou vodou. Volitelně je možno osadit jednotky reverzní osmózy i nejmodernějším zařízením zpětného využití energie odcházejícího koncentrátu. Řada SW určena pro odsolení mořské vody charakterizované následujícím složením: maximální obsah solí mg/l * hodnota ph 3-10 koloidní index < 3 volný chlor < 0,1 mg/l celkový obsah Fe, Mn < 0,2 mg/l celková tvrdost voda musí být chemicky stabilizována bakteriální kolonie < 100 KTJ/ml zákal < 0,5 NTU CHSK 5 mg/l ** * změna solnosti ovlivňuje výkon jednotky reverzní osmózy ** jako O 2 Jednotky reverzní osmózy jsou osazené membránami velikosti 4 a 8 s účinností odsolení 99 %. výkon permeátu počet dodatečný při teplotě 4 a 8 instalovaný příkon vnější typ vody 25 C membrán příkon rekuperace rozměry jednotky RO (l/h) (ks) (kw) (kw) (mm) PRO 0068 SW ,5-1800x3500x1000 PRO 0160 SW x4000x1000 PRO 0230 SW x4000x1000 PRO 0270 SW ,6* 1800x4000x1000 PRO 0330 SW ,5 8,6 1800x4000x1000 PRO 0410 SW ,2* 1800x5000x1200 PRO 0550 SW ,5 13,2* 1800x5000x1200 PRO 0650 SW ,2* 1800x5000x1400 PRO 0850 SW ,5* 1800x6000x1500 PRO 0900 SW * 1800x5000x1500 PRO 1150 SW * 1800x6000x1500** PRO 1350 SW ,5* 1800x7000x1500** PRO 1700 SW ,5* 1800x7000x1500** PRO 2000 SW * 1800x7000x1500** PRO 2350 SW ,5* 1800x7000x1200** PRO 2700 SW ,5* 1800x7000x1200** * zpětné využití energie koncentrátu v tlakovém výměníku ** čistící zásobník odděleně, mimo tyto rozměr V rámci této řady je možno dodat i speciální zákaznické provedení reverzní osmózy. Je možno dodat jiné materiálové provedení potrubních propojení, jiné provedení membrán, např. z důvodů zvýšení hodnoty účinnosti odsolení. Další přídavná zařízení pro měření vodivosti, redox potenciálu, ph nebo přídavná dávkovací zařízení (pro předúpravu nebo následnou úpravu) lze snadno přidat Katalog ProMinent

W.P.E. a.s. Areál VÚ Běchovice 10A, Praha 9, 190 11 tel./ fax 281861611, 222724157 email : wpe@wpe.cz

W.P.E. a.s. Areál VÚ Běchovice 10A, Praha 9, 190 11 tel./ fax 281861611, 222724157 email : wpe@wpe.cz Představení firmy Strana 1 (celkem 6) Vážení, dovolujeme si Vám představit společnost W.P.E. a.s. ( Water Purification Engineering ). Zakládajícími členy této společnosti jsou firmy dlouhodobě pracující

Více

Úprava vody bez chemikálií - tam, kde je ProMinent UV zařízení pro širokou oblast použití

Úprava vody bez chemikálií - tam, kde je ProMinent UV zařízení pro širokou oblast použití Úprava vody bez chemikálií - tam, kde je ProMinent UV zařízení pro širokou oblast použití Printed in Germany, PT PM 032 01/08 CS MT05 01 08/05 CS UV zařízení UV zařízení Dulcodes D a K Speciální provedení

Více

Potenciostat. Potenciostat. stav 03.2009 E/04

Potenciostat. Potenciostat. stav 03.2009 E/04 Všeobecně V moderních vodárnách, bazénech a koupalištích je třeba garantovat kvalitu vody pomocí automatických měřicích a regulačních zařízení. Měřicí panel PM 01 slouží ke zjišťování parametrů volného

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K ČOV-AF K ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF K 3 ČOV-AF K 50 POUŽITÍ Čistírny odpadních vod ČOV-AF K slouží pro biologické čištění komunálních vod z rodinných domů, chat, penzionů, hotelů, komerčních prostor

Více

ČLEN SKUPINY PURUM KRAFT ÚPRAVA A ČIŠTĚNÍ VODY POUZE POZNANÉ LZE CHRÁNIT

ČLEN SKUPINY PURUM KRAFT ÚPRAVA A ČIŠTĚNÍ VODY POUZE POZNANÉ LZE CHRÁNIT ČLEN SKUPINY PURUM KRAFT ÚPRAVA A ČIŠTĚNÍ VODY POUZE POZNANÉ LZE CHRÁNIT Společnost AQUATEST a.s. navazuje na dlouhou a úspěšnou historii národního podniku Stavební geologie Praha, vzniklého v 60-tých

Více

Projektování a rekonstrukce ÚV Mariánské Lázně první použití vícevrstvých velmi jemných filtračních náplní v ČR

Projektování a rekonstrukce ÚV Mariánské Lázně první použití vícevrstvých velmi jemných filtračních náplní v ČR Projektování a rekonstrukce ÚV Mariánské Lázně první použití vícevrstvých velmi jemných filtračních náplní v ČR Milan Drda, ENVI PUR, s.r.o. Ing. Michaela Polidarová, CHEVAK Cheb a.s. Investor: CHEVAK

Více

OBSAH: CANFIL...3.1.2 OPTIFIL...3.1.6. číslo 3.1.0. Tento katalog podléhá změnové službě 04/2012

OBSAH: CANFIL...3.1.2 OPTIFIL...3.1.6. číslo 3.1.0. Tento katalog podléhá změnové službě 04/2012 FILTRACE A FILTRAÈNÍ TECHNIKA AUTOMATICKÉ SAMOÈISTÍCÍ FILTRY EFEKTIVNÍ FILTRACE NÍZKÉ POØIZOVACÍ NÁKLADY TÉMÌØ ŽÁDNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY KONTINUÁLNÍ FILTRACE KAPALIN VYSOKÉ PRÙTOKY JEDNÍM FILTREM MOŽNÉ PRO

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu ČOV-AF s dávkováním flokulantu ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF 3 ČOV-AF 50 S DÁVKOVÁNÍM FLOKULANTU POUŽITÍ Domovní čistírny odpadních vod ČOV-AF s dávkováním flokulantu slouží pro čištění komunálních vod

Více

+++ winterhalter celkový program +++ winterhalter

+++ winterhalter celkový program +++ winterhalter +++ winterhalter celkový program +++ winterhalter +++ Winterhalter +++ Řešení se systémem Již mnoho let je značka Winterhalter ve svém oboru pojmem. S inovativními řešeními mytí je firma Winterhalter jedním

Více

Rekonstrukce úpraven vody Frýdlant a Bílý Potok, volba technologií pro rekonstrukci úpravny vody

Rekonstrukce úpraven vody Frýdlant a Bílý Potok, volba technologií pro rekonstrukci úpravny vody Rekonstrukce úpraven vody Frýdlant a Bílý Potok, volba technologií pro rekonstrukci úpravny vody Ing. MUDr. Jindřich Šesták 1), Ing. Petr Olyšar 2) 1) HYDROPROJEKT CZ a.s., 2) Frýdlantská vodárenská společnost,

Více

MOBIL Í ÚPRAV A PIT É VODY UMUV 01

MOBIL Í ÚPRAV A PIT É VODY UMUV 01 MOBIL Í ÚPRAV A PIT É VODY UMUV 01 TECH ICKÁ SPECIFIKACE leden 10 Základní popis zařízení UMUV 01 je univerzální mobilní úpravna vody, která umožňuje úpravu z různých zdrojů podzemní i povrchové vody.

Více

Přehled produktů Alfa Laval pro přenos tepla

Přehled produktů Alfa Laval pro přenos tepla Díky více než 125 letům věnovaným výzkumu a vývoji a miliónům instalací v oblasti vytápění a chlazení po celém světě pro nás neexistují žádné hranice, žádná omezení. Kompaktní předávací stanice Alfa Laval

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

Diamonds are forever

Diamonds are forever Diamonds are forever technologie spojuje čistotu a hygienu klasické úpravy vody s příjemným pocitem bezchlorové úpravy vody. Inovativní AQUA DIAMANTE soda technologie je založená na aktivaci kyslíku z

Více

Filtry. Pískové filtry

Filtry. Pískové filtry Filtry Pískové filtry Použití: Pískové filtry se používají v průmyslových a energetických provozech k filtraci chladící a technologické vody, k filtraci čiřené vody za sedimentací, ke koagulační filtraci

Více

EcoCWave. Všestranný talent pro čištění dílů roztoky na bázi vody. www.durr.com

EcoCWave. Všestranný talent pro čištění dílů roztoky na bázi vody. www.durr.com EcoCWave Všestranný talent pro čištění dílů roztoky na bázi vody www.durr.com Čištění dílů jako plnohodnotný plnohodnotný proces proces Narůstající nároky na čistotu dílů při jejich výrobě vyžadují flexibilní

Více

Membránové procesy v mlékárenském průmyslu

Membránové procesy v mlékárenském průmyslu Membránové procesy v mlékárenském průmyslu situace v ČR, jak to je rozmanité, jak to nemusí být jednoduché Ing. Jan Drbohlav, CSc., Výzkumný ústav mlékárenský drbohlav@milcom-as.cz Membránové procesy v

Více

Postupy čištění a desinfekce

Postupy čištění a desinfekce Postupy čištění a desinfekce POSTUPY ČIŠTĚNÍ A DESINFEKCE 1. Podlahy a stěny 2. Lisy a vakuové filtry 3. Sudy 4. Barrique sudy 5. Tanky, potrubí a hadice vnitřní 6. Tanky a potrubí vnější POSTUPY ČIŠTĚNÍ

Více

Vliv znečisťujících látek ve vodě na účinnost praní

Vliv znečisťujících látek ve vodě na účinnost praní Leonardo da Vinci Project Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 6 Energie v prádelnách Kapitola 1 Vliv znečisťujících látek ve vodě na účinnost praní Modul 6 Speciální aspekty Kapitola 1 Vliv

Více

Průchozí myčka nádobí

Průchozí myčka nádobí Průchozí myčka nádobí WD-7 BECAUSE WE DO CARE Každá instalace se musí stát dobrou referencí! www.wexiodisk.cz WD-7 Nová generace kombinovaných myček pro malé a středně velké kuchyně. Nikdy dříve nebylo

Více

Čištění a servis deskových výměníků tepla

Čištění a servis deskových výměníků tepla Čištění a servis deskových výměníků tepla Alfa Laval spol. s r.o. je v České republice spolu s prodejem aktivní i v oblasti poprodejního servisu a má vlastní servisní centrum. Servisní centrum provádí

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

Umělá koupaliště. Hodnocení rozborů vody Konzultační den. RNDr. Jaroslav Šašek

Umělá koupaliště. Hodnocení rozborů vody Konzultační den. RNDr. Jaroslav Šašek Umělá koupaliště. Hodnocení rozborů vody Konzultační den RNDr. Jaroslav Šašek Umělá koupaliště Význam a zdravotní rizika ukazatelů: E. coli ( indikace fekální kontaminace ) počet při 36 C (obecné znečištění,

Více

Provozní parametry vzduchu a vlhkost

Provozní parametry vzduchu a vlhkost Provozní parametry vzduchu a vlhkost Regulace klimatu pro průmysl a obytné prostory DAN FUGT je vedoucím subjektem ve výrobě systémů zvlhčování a péče o vodu. Firma byla založena v roce 1989 panem Larsem

Více

KATALOG 2004 MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE

KATALOG 2004 MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE Společnost S. U. P. spol. s r. o. je výhradním distributorem mobilních vysokotlakých zařízení dánského výrobce Aquila pro Českou a Slovenskou republiku. Tyto speciální stroje

Více

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8.

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Kaskádové regulátory Elfatherm E8.4401 Elfatherm E8.5064 Systémový manažer Elfatherm E8.5064 www.comfort-controls.de Ekvitermní regulátor Lago 0321 Ekvitermní

Více

POZOR! Každé nebezpečí musí být odstraněno!

POZOR! Každé nebezpečí musí být odstraněno! Strana 1 z 8 2.12 Pokyny pro údržbu POZOR! Je nutno přednostně dbát pokynů výrobců příp. dodavatelů a dodržovat je. Před každým odstraněním poruchy je nutné zjistit její příčinu a zaprotokolovat ji. Poruchu

Více

Cleanline portable. Servis olejeů agregátu FA 016 / FAPC 016

Cleanline portable. Servis olejeů agregátu FA 016 / FAPC 016 Servis olejeů agregátu Cleanline portable FA 016 / FAPC 016 Jednoduché plnění a čištění Kompaktní design, snadná manipulace Vysoký filtrační výkon Možnost vybavení monitorem částic FAPC 016 s pamětí ukládaných

Více

Stanice pro ohřev pitné vody Regumaq X-30 / Regumaq XZ-30

Stanice pro ohřev pitné vody Regumaq X-30 / Regumaq XZ-30 X-30 / XZ-30 Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Datový list Rozsah pouití: Skupiny armatur Oventrop X-30 a XZ-30 umožňují hygienický ohřev pitné vody na základě principu

Více

Rozumná investice do čištění olejů, která se vrátí do jednoho roku. Emmie.2 na čištění olejů

Rozumná investice do čištění olejů, která se vrátí do jednoho roku. Emmie.2 na čištění olejů Rozumná investice do čištění olejů, která se vrátí do jednoho roku Emmie.2 na čištění olejů Delší doba provozuschopnosti Menší opotřebení Menší zanášení a méně koroze Snížení spotřeby olejů Snížení nákladů

Více

BAZÉNOVÝ VÝMĚNÍK PX 15, PX 25, PX 32, PX 45

BAZÉNOVÝ VÝMĚNÍK PX 15, PX 25, PX 32, PX 45 BAZÉNOVÝ VÝMĚNÍK PX 15, PX 25, PX 32, PX 45 Technické informace, návod k instalaci a obsluze Člen MONIER GROUP Budoucnost patří slunci Zdroj energie, který se vyplatí využít Celosvětovou roční potřebu

Více

Topení a chlazení pomocí tepla z odpadní vody - HUBER ThermWin

Topení a chlazení pomocí tepla z odpadní vody - HUBER ThermWin WASTE WATER Solutions Topení a chlazení pomocí tepla z odpadní vody - HUBER ThermWin Zpětné získávání tepelné energie z komunálních a průmyslových odpadních vod Uc Ud Ub Ua a stoka b šachta s mechanickým

Více

GWSystém spol. s r.o. Hafner - Pneumatik Krämer KG

GWSystém spol. s r.o. Hafner - Pneumatik Krämer KG FRL jednotky HAFNER Hafner - Pneumatik Krämer KG Stammheimer Strasse 10 D - 70806 Kornwestheim tel.:+49 7154 82 72 60 fax:+49 7154 82 72 68 e-mail: info@hafner-pneumatik.de www.hafner-pneumatik.com prodej

Více

MOŽNÉ PŘÍČINY VZNIKU KOROZE PŘI POUŽITÍ ELEKTROLÝZY SOLI ČI ZAŘÍZENÍ NA STEJNOSMĚRNÝ PROUD

MOŽNÉ PŘÍČINY VZNIKU KOROZE PŘI POUŽITÍ ELEKTROLÝZY SOLI ČI ZAŘÍZENÍ NA STEJNOSMĚRNÝ PROUD MOŽNÉ PŘÍČINY VZNIKU KOROZE PŘI POUŽITÍ ELEKTROLÝZY SOLI ČI ZAŘÍZENÍ NA STEJNOSMĚRNÝ PROUD Elektrolýza soli sama o sobě korozi kovových částí v bazénu nezpůsobuje. Znamená to, že při správném fungování

Více

Specifikace přístrojů pro laboratoř katalyzátorů

Specifikace přístrojů pro laboratoř katalyzátorů Specifikace přístrojů pro laboratoř katalyzátorů Uchazeč použije části odpovídající jeho nabídce. V tabulkách do sloupců doplní podle povahy parametru buď ANO/NE (případně jiný slovní údaj) nebo konkrétní

Více

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ Solární tepelné čerpadlo! Nejnovější solární hybridní technologie, přímý solární ohřev chladiva TČ: TF > 5,0! Kvalitní značkové kompresory, stabilní provoz

Více

Instalace Princip činnos Provoz Servis. Všestranná péče o topnou vodu. SorbOx je revoluční zařízení pro energe cky účinné vytápění.

Instalace Princip činnos Provoz Servis. Všestranná péče o topnou vodu. SorbOx je revoluční zařízení pro energe cky účinné vytápění. SWISS MADE Všestranná péče o topnou vodu SorbOx je revoluční zařízení pro energe cky účinné vytápění. Čtyři funkce v jednom Demineralizace topné vody zabraňuje tvorbě vodního kamene. Odstraňuje kyslík

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz ČESKÁ REPUBLIKA Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw platný od dubna 2015 www.alpha-innotec.cz Přehled tepelných výkonů přehled tepelných čerpadel podle tepelného výkonu alterra tepelná čerpadla

Více

Jedinečná bezpečnost bez koroze

Jedinečná bezpečnost bez koroze Jedinečná bezpečnost bez koroze Ekonomická dezinfekce s využitím ECA vody. Kontinuální výstřik lahví využitím ECA vody Dezinfekční systém ohleduplný k životnímu prostředí ECA voda Dezinfekce s přidanou

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

Profil společnosti. Kompresorová technika Průmyslové chlazení Rozvody technických plynů Dodávky pro zdravotnictví

Profil společnosti. Kompresorová technika Průmyslové chlazení Rozvody technických plynů Dodávky pro zdravotnictví Profil společnosti Kompresorová technika Průmyslové chlazení Rozvody technických plynů Dodávky pro zdravotnictví Společně najdeme řešení Let s find solution together O společnosti Společnost BSJ group

Více

BS vinařské potřeby s.r.o., Žižkovská 1230, Velké Bílovice 691 02, info@vinarskepotreby.cz

BS vinařské potřeby s.r.o., Žižkovská 1230, Velké Bílovice 691 02, info@vinarskepotreby.cz Spolehlivá filtrace Broumovská firma HOBRA Školník s.r.o. navazuje na výrobní tradici závodu od založení v roce 1930. Již od roku 1950 se řadí mezi tradiční výrobce filtračních desek a od roku 1965 rovněž

Více

Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů

Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů Seminární práce Hygienické zásady bazénů a koupališť Autor: Romana Andrysíková Datum: 20. 4. 2011 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Legislativa vztahující se ke koupalištím..4 2.1. 2.1.

Více

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt. Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.cz Obsah: Tepelná čerpadla pro rodinné domy a menší objekty Vzduch /

Více

PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA

PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA Projekt Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov Mosty indikátor 06.43.19 PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA Úkol: Fyzikální a chemická analýza vody Princip: Vlastním pozorováním získat poznatky o vlastnostech

Více

NOVÝ Zpětný ventil. Typ 561 a 562. www.titan-plastimex.cz

NOVÝ Zpětný ventil. Typ 561 a 562. www.titan-plastimex.cz NOVÝ Zpětný ventil Typ 561 a 562 www.titan-plastimex.cz VÝHODY Nové zpětné ventily jsou maximálně spolehlivé a výkonné díky optimalizované geometrii proudění vede k vašemu prospěchu a vyššímu zisku. Zpětné

Více

Ozonizace vody - výhody současných technických řešení

Ozonizace vody - výhody současných technických řešení Ozonizace vody - výhody současných technických řešení Ing. Petr Hořava, Ing. Jiří Beneš DISA v.o.s. Brno Úvod Ozonizace vody je jedna z nejstarších dezinfekčních metod a počátkem 20 stol. byla před nástupem

Více

Schaerer Siena 1. Schaerer. Volitelné doplňky: Verze: Výrobce: Rozměry. El. Připojení

Schaerer Siena 1. Schaerer. Volitelné doplňky: Verze: Výrobce: Rozměry. El. Připojení Schaerer Siena 1 Schaerer 50,8 cm 31,4 cm 40,3 cm 20,0 Kg El. 2200 W Vodní přípojka G 1/2 2 bar Výpusť vody 12/8 Tvrdost vody 5-7dh/8-12 dh Volitelné doplňky: Sada pro pevné připojení vody Velký zásobník

Více

Technologický audit a návrh úprav technologické linky pro rekonstrukci ÚV Horka

Technologický audit a návrh úprav technologické linky pro rekonstrukci ÚV Horka Technologický audit a návrh úprav technologické linky pro rekonstrukci ÚV Horka doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. 1,2), Ing. Klára Štrausová, Ph.D. 1), Ing. Pavel Dobiáš 1) 1) W&ET Team, Box 27, 370 11 České

Více

erezové ohřívače vody Made in Sweden

erezové ohřívače vody Made in Sweden erezové ohřívače vody Made in Sweden NIBE EMINENT elektrický ohřívač Pro chalupy a menší domy Objem 35/55/100 litrů NIBE COMPACT elektrický ohřívač Ohřívač vody pro rodinné domy Objem 145/185/275 litrů

Více

Základní třída K 2 Premium

Základní třída K 2 Premium Základní třída K 2 Premium Vybavení: Integrovaný vodní filtr Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4" Vysokotlaká pistole VT hadice 6 m Vario-Power-pracovní nástavec Rotační tryska Objednací číslo: 1.673-305.0

Více

ROZDĚLOVAČ ENGINE POWER NEREZ 7-RYCHLOSTNÍ VÝKON! JEDINÝ NA TRHU!

ROZDĚLOVAČ ENGINE POWER NEREZ 7-RYCHLOSTNÍ VÝKON! JEDINÝ NA TRHU! ROZDĚLOVAČ ENGINE POWER NEREZ 7-RYCHLOSTNÍ VÝKON! JEDINÝ NA TRHU! ENGINE POWER NEREZ SESTAVA ROZDĚLOVAČE PRO KOMBINACI PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ S RADIÁTOROVÝM INTELIGENT VARIO 7 TEPLOMĚR UZÁVĚR PRO JEDNOTLIVÉ

Více

www.aquina.cz Úprava vody pro byty, rodinné domy, bytové domy, penziony, hotely stav 01.2011 strana 16.01 1. Byty

www.aquina.cz Úprava vody pro byty, rodinné domy, bytové domy, penziony, hotely stav 01.2011 strana 16.01 1. Byty Úvod: Proč jsme zařadili tuto kapitolu? Přestože v našich podmínkách zatím není veřejností problém s kvalitou vody vnímán v odpovídajícím kontextu, výrazně roste poptávka z privátního sektoru na úpravu

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

Problematika RAS v odpadních vodách z povrchových úprav

Problematika RAS v odpadních vodách z povrchových úprav Problematika RAS v odpadních vodách z povrchových úprav Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Problematika RAS v odpadních vodách se v současné době stává noční můrou provozovatelů technologií

Více

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku therm PRo 14 XZ, txz therm 20 LXZ, tlxz therm 28 LXZ, tlxz therm 20 LXZe.A, tlxze.a therm 28 LXZe.A therm PRo 14 KX, tkx therm 28 LXZ.A 5, tlxz.a 5 therm 20 LXZe.A

Více

Možné aplikace dodávaných komponentů POTRAVINÁŘSTVÍ

Možné aplikace dodávaných komponentů POTRAVINÁŘSTVÍ Výhradní zastoupení SAMSON AG pro Českou a Slovenskou republiku Možné aplikace dodávaných komponentů POTRAVINÁŘSTVÍ Regulační technika se stoletou tradicí Regulační ventily SAMSON řady 240 typ 3347, 3249

Více

Základní třída K 2 Home

Základní třída K 2 Home Základní třída K 2 Home Vysokotlaký čistič K2 Home se specializuje na příležitostné použití a lehké nečistoty. Díky sadě Home Kit vyčistí tento vysokotlaký čistič i větší plochy v domácnosti. Vybavení:

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Přehled sortimentu a ceník 2009 / 3 www.cerpadla-ivt.cz 10 let záruka 5 let celé tepelné čerpadlo 10 let kompresor Švédská tepelná čerpadla C země / voda C je nejprodávanějším kompaktním tepelným čerpadlem

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO. Pracovní list ke kapitole PITNÁ A ODPADNÍ VODA

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO. Pracovní list ke kapitole PITNÁ A ODPADNÍ VODA Pracovní list ke kapitole PITNÁ A ODPADNÍ VODA 1/ V tabulce je zaznamenám vývoj cen vodného a stočného v Brně. Sestrojte graf do kterého zanesete hodnoty s tabulky. rok vodné v Kč/1000 l stočné v Kč/1000

Více

www.lg.cz infolinka 810 555 810

www.lg.cz infolinka 810 555 810 Společnost LG Electronics CZ, s.r.o. neručí za tiskové chyby, které se mohou v katalogu vyskytnout. Změna technických parametrů bez předchozího ohlášení je možná. Použití jakékoliv části obsahu katalogu

Více

ECO TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA Pro novostavby, nízkoenergetické a pasivní domy

ECO TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA Pro novostavby, nízkoenergetické a pasivní domy ECO TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA Pro novostavby, nízkoenergetické a pasivní domy OCHSNER ELW - ECO VZDUCH/VODA Tepelná čerpadla pro vytápění Ideální systém pro každé použití Tepelné čerpadlo OCHSNER ELW

Více

PLYNOVÉ KOGENERAČNÍ JEDNOTKY

PLYNOVÉ KOGENERAČNÍ JEDNOTKY PLYNOVÉ KOGENERAČNÍ JEDNOTKY Záleží nám na prostředí, ve kterém žijeme. Mnoho lidí, organizací a státních institucí nám předkládá modely ekologického chování, které mají chránit životní prostředí, zvláště

Více

Cyklopack, spol. s r.o. SMB Schwede Maschinenbau GmbH Páskovací technika pro keramický průmysl

Cyklopack, spol. s r.o. SMB Schwede Maschinenbau GmbH Páskovací technika pro keramický průmysl Cyklopack, spol. s r.o. SMB Schwede Maschinenbau GmbH Páskovací technika pro keramický průmysl My o nás SMB Schwede Maschinenbau GmbH je jeden z vedoucích výrobců vysoko výkonných páskovacích strojů a

Více

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Laboratoř CHVaK č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Odběry vzorků, rozbory pitných vod, povrchových vod, odpadních vod a kalů, odborné poradenství Laboratoř CHVaK Ing. Jaroslav Jiřinec

Více

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY.1Úvod Autor: Ing. František Svoboda Csc. Zvážení rizik tvorby vedlejších produktů desinfekce (DBP) pro úpravu konkrétní vody je podmíněno návrhem

Více

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Technologie ECO CUTE ECO CUTE Nová japonská technologie pro tepelná čerpadla vzduch/voda Využívá přírodního neškodného chladiva CO 2 Hlavní výhody Výstupní

Více

Popis přípavku Algowane

Popis přípavku Algowane Popis přípavku Algowane Princip vločkování Řasy vlivem vločkovacé látky vytvářejí větší vločky, shluky řas, které lze pomocí filtru zachytit a následně z koloběhu efektivně odstranit. Algowane je biologicky

Více

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady REGULACE Thermona spol. s r.o. nabízí ke svým plynovým i elektrickým kotlům také různé typy nadřazené regulace, která doplňuje možnosti vestavěné regulace. NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO

Více

Vyjadřování výsledků chemického a fyzikálního rozboru vod.

Vyjadřování výsledků chemického a fyzikálního rozboru vod. Vyjadřování výsledků chemického a fyzikálního rozboru vod. Kvalitativní vyjádření výsledků rozboru vody chemickým vzorcem (např. KOH, Ca) značkou (např. Σc, Σ kationty ) zkratkou názvu stanovených látek

Více

Membránové procesy úpravy vody v jaderné energetice. Ing. Jaromír Marek Membrain s.r.o. NUSIM 2013

Membránové procesy úpravy vody v jaderné energetice. Ing. Jaromír Marek Membrain s.r.o. NUSIM 2013 Membránové procesy úpravy vody v jaderné energetice Ing. Jaromír Marek Membrain s.r.o. NUSIM 2013 Představení společnosti Dceřinná společnost firmy MEGA a.s. Vlastník obou společností: Ing.Luboš Novák

Více

Centrální zásobování materiálem

Centrální zásobování materiálem Centrální zásobování materiálem Aplikační možnosti Systém centrálního zásobování materiálem je určen pro potrubní přepravu plastového materiálu-granulátu v plastikářských provozech. Pro dopravu využívá

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

Provozní řád krytého bazénu

Provozní řád krytého bazénu Provozní řád krytého bazénu Majitel: Moravskoslezský kraj Provozovatel: Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, 17.listopadu 1123, příspěvková organizace, IČ: 136 44 319 Provozovna : Krytý

Více

Plnění kvalitativních ukazatelů pitné vody

Plnění kvalitativních ukazatelů pitné vody Plnění kvalitativních ukazatelů pitné vody Ing. Miloslava Melounová SOVAK, Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR Úvod Obor vodovodů a kanalizací v České republice prošel v posledních zhruba deseti letech

Více

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1 ZAM - SERVIS s. r. o. sídlo: Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava - Přívoz IČO: 60 77 58 66 DIČ: 388-60 77 58 66 Firma je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6878

Více

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min ELEKTRONÁŘADÍ Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 65mm plast 2mm ocel 8mm) Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 85mm plast 2mm ocel 8mm Nastavitelný kmit:4 (3+0) Pila přímočará 79034 750 počet kmitů 800-3000

Více

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM 2 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM Popis jednotky: Klimatizační jednotka s integrovaným tepelným čerpadlem je variantou standardních

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2. Neočekává se. Není

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2. Neočekává se. Není Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny, b) v popisu předmětu veřejné zakázky, c) vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele,

Více

Tlakové spínače. eshop.norgren.cz. Snadné objednávání 24/7

Tlakové spínače. eshop.norgren.cz. Snadné objednávání 24/7 Tlakové spínače Rozsáhlý sortiment tlakových spínačů, poskytuje celou řadu různých možností pro konverzi tlakových změn na elektrický signál. Tato řada zahrnuje elektromechanické a elektronické spínače

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPDL VZUCH - VOD www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Principem každého tepelného čerpadla vzduch - voda je přenos tepla z venkovního

Více

KAPSOVÉ FILTRY KS PAK

KAPSOVÉ FILTRY KS PAK KAPSOÉ FILTRY KS PAK Třída filtrace G2 - F9 F8 dle EN 779 pro záchyt hrubého a jemného prachu elká filtrační plocha dlouhá životnost, nízké tlakové ztráty Filtrační médium ze syntetických nebo skelných

Více

Investice do Vaší budoucnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj

Investice do Vaší budoucnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO TEPELNÁ ČERPADLA ekonomika provozu a dimenzování Jiří Čaloun, DiS Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím

Více

Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou

Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Základní parametry procesů likvidace odpadních vod s obsahem těžkých kovů Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Technologie likvidace OV z obsahem těžkých kovů lze rozdělit na 3 skupiny:

Více

Řízení filtrace na úpravně vody

Řízení filtrace na úpravně vody Řízení filtrace na úpravně vody Ing. Oldřich Hladký VAE CONTROLS s.r.o., Ostrava Úvod Na konferenci VODA ZLÍN 2000 byl přednesen příspěvek na téma Řídící systém jako nástroj zvyšování efektivnosti provozu

Více

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09 SIGMA PUMPY HRANICE PLUNŽROVÉ ČERPADLO PCR SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 26.09 Použití Čerpadla řady

Více

Kompaktní teplovzdušné jednotky

Kompaktní teplovzdušné jednotky Účinnost přes 91,5 %! Kompaktní velikost - ideální do omezených prostorů Pro instalace v uzavřených i větraných prostorech Automaticky zapalované hořáky s dálkovým zavíráním a spouštěním u všech modelů

Více

Odsávače řady VACOMAT Pro mobilní nasazení ve výrobě

Odsávače řady VACOMAT Pro mobilní nasazení ve výrobě Optimalizace produkce snižování nákladů Odsávače řady VACOMAT Pro mobilní nasazení ve výrobě odsávací, lakovací a filtracní ˇ technika VACOMAT 140/160XP 900 1645 Vacomat 140/160XP Mobilní a k nasazení

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra. Spolehlivost s nízkou spotřebou energie. 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers

GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra. Spolehlivost s nízkou spotřebou energie. 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra Spolehlivost s nízkou spotřebou energie 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers vysoké nízké Numerická simulace proudění Tlakové pole Tlakové pole na tepelném

Více

PROFESIONAL set. Obsah modulu PROFESIONAL SET. CENA ZA MODUL 57.900,- Kč TECHNICKÁ DATA. Doporučené příslušenství (není součástí setu)

PROFESIONAL set. Obsah modulu PROFESIONAL SET. CENA ZA MODUL 57.900,- Kč TECHNICKÁ DATA. Doporučené příslušenství (není součástí setu) PROFESIONAL set Obsah modulu PROFESIONAL SET KLI13003076 1 Plně automatická plnička klimatizací PICCOLA EVO s tiskárnou KLI488016P 1 PAG univerz. kompresorový olej s kontrastní látkou (480 ml) CAR580 1

Více

Bezolejové spirálové kompresory. Spiralair SPR 2-30 SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE

Bezolejové spirálové kompresory. Spiralair SPR 2-30 SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE Bezolejové spirálové kompresory Spiralair SPR 2-30 Bezolejové kompresory Uživatelské benefity Bezolejové spirálové kompresory SPR 2-30 poskytují dodávku vysoce kvalitního stlačeného vzduchu pro kritické

Více

PROENERGY KONTEJNEROVÉ KONDENZAČNÍ KOTELNY. Modelová řada ProGAS 90-840. ProSun - alternative energy systems s.r.o.

PROENERGY KONTEJNEROVÉ KONDENZAČNÍ KOTELNY. Modelová řada ProGAS 90-840. ProSun - alternative energy systems s.r.o. PROENERGY ProSun - alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie využíváme v oblasti dodávky a instalace plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel,

Více

Neporazitelné od samého začátku!

Neporazitelné od samého začátku! MANN-FILTER Neporazitelné od samého začátku! Skutečné hodnoty, které platí >> Kvalita originálního dílu Moderní kompresory vyžadují vyzrálou filtrační techniku v kvalitě prvovýroby. Termín OE kvalita není

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 ING. JIŘÍ SÍTAŘ ING. JIŘÍ SÍTAŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLKA V ŽELEŠICÍCH ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ (VZT) Projektová dokumentace řeší ústřední vytápění objektu Mateřské

Více

Bezpečně odvést, efektivně upravit

Bezpečně odvést, efektivně upravit Výrobky Öwamat Úprava kondenzátu Bezpečně odvést, efektivně upravit Separátory olej-voda ÖWAMAT Výrobky Úprava kondenzátu ÖWAMAT Koncept: Stálost s potenciálem úspory. Řešení: ÖWAMAT Od procesního řízení

Více

Automatické úpravny pitné vody

Automatické úpravny pitné vody Automatické úpravny pitné vody ochrana zásobníků teplé vody zásobníků teplé vody ochrana rozvodů vody rozvodů pitné vody ochrana baterií ochrana praček a myček www.softena.cz Katexové úpravny pitné vody

Více

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory.

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory. Zvýhodněné sestavy tepelných čerpadel Topné systémy skládající se z tepelného čerpadla v kombinaci se zásobníkovým ohřívačem teplé vody a dalším instalačním příslušenstvím. Vitocal: využijte naši špičkovou

Více

Tubes International nabízí profesionální řešení v

Tubes International nabízí profesionální řešení v o firmě Tubes International nabízí profesionální řešení v oblasti prodeje průmyslových hadic a spojek a hydrauliky pro všechna průmyslová odvětví. Firma byla založena roku 1993 a své produkty a služby

Více

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Leonardo da Vinci Project Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 1 Voda v prádelnách Kapitola 2 Používání vody pro praní Obsah typy zdrojů vody pro prádelny obecné vlivy na spotřebu vody - Délka

Více