5 Membránové technologie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5 Membránové technologie"

Transkript

1 Obsah strana 5.1 Možnosti membránových technologií Ultrafiltrace a možnosti jejího využití Nanofiltrace a možnosti jejího využití Reverzní osmóza a možnosti jejího využití Poptávkové dotazníky Poptávkový dotazník pro nabídku ultrafiltrační jednotky Poptávkový dotazník pro nabídku reverzní osmózy Ultrafiltrační zařízení Ultrafiltrační jednotky Dulcoclean UF eco Ultrafiltrační jednotky Dulcoclean UF Jednotky reverzní osmózy Dulcosmose Jednotky reverzní osmózy Dulcosmose ecopro Jednotky reverzní osmózy Dulcosmose TW Jednotky reverzní osmózy Dulcosmose BW Jednotky reverzní osmózy Dulcosmose SW Katalog ProMinent 2011

2 Katalog ProMinent

3 5.1 Možnosti membránových technologií Systémy membránové filtrace Membránová filtrace používaná v procesech úpravy vody je postupem, který slouží k odstranění pevných částic a solí z vody, při dosažení nejnižších provozních nákladů. ProMinent nabízí v této oblasti svoje vlastní kvalitní a versatilní technologie a strojně technologická zařízení na principu membránové filtrace. Tato zařízení, doplněná o ostatní produkty z výrobního programu ProMinent vytvářejí ucelená řešení, v nichž veškerá zařízení mají jeden původ, jediného výrobce a dodavatele. Membránová filtrace je fyzikálním procesem, při němž jsou separovány látky pomocí polopropustných membrán. Existují čtyři typy procesů a to podle velikosti částic / molekul, které jsou během úpravy separovány z vody: mikrofiltrace ultrafiltrace nanofiltrace reverzní osmóza V následující tabulce jsou vedeny meze jednotlivých procesů: velikost částic mikrofiltrace ultrafiltrace nanofiltrace reverzní osmóza > 0,1 μm 0,1-0,01 μm 0,01-0,001 μm < 0,001 μm povaha částic Nerozpuštěné látky, koloidní zákal, olejové emulze Makrokmolekuly, bakterie, buňky, viry, bílkoviny Nízkomolekulární organické sloučeniny Ionty ProMinent je díky svým znalostem průmyslových procesů schopen navrhnout optimální způsob úpravy vody pro danou aplikaci a současně díky svému širokému výrobnímu programu i dodat kompletní zařízení úpravny, vše od jednoho výrobce a jednoho dodavatele Katalog ProMinent

4 5.2 Ultrafiltrace a možnosti jejího využití Ultrafiltrace je druhem membránové filtrace, která nabývá čím dále větší důležitosti v aplikacích úpravy vody při odstraňování nežádoucích příměsí a nečistot z vody. Toto technologií lze účinně odstraňovat parazity, bakterie, viry a vysokomolekulární organické látky stejně jako další částice. Oblast použití ultrafiltrace je velmi široká a navíc lze ultrafiltrační jednotky použít na úpravu různých typů vod. Typy vod, pro něž je možno s ultrafiltrací počítat jsou pitné vody, říční voda, procesní vody, vody v plaveckých bazénech, mořská voda i vody odpadní. Provedení ultrafiltrační jednotky odpovídá tomu, zda je určena pro úpravu vody pitné, která má vyhovovat předepsaným limitům na fyzikální a mikrobiologickou čistotu nebo zda se bude jednat o předúpravu mořské vody pro její následné odsolení na zařízení reverzní osmózy. Uzpůsobení ultrafiltrační jednotky potřebě daného specifického procesu se děje vhodnou volbou membránových modulů a návrhem provozního uspořádání. ProMinent používá membrány Multibore s prvkem dutého vlákna s uzavřeným koncem což přináší velmi účinnou optimalizaci ve smyslu investičních nákladů, úspory zastavěného prostoru a provozních nákladů. Díky tomuto přístupu je téměř veškerá surová vody (s výjimkou vod odpadních) efektivně zfiltrována aniž by bylo třeba použít dávkování chemikálií. Membrány Multibore mají charakter dutého vlákna, v jehož stěně je množství kapilárních otvorů. Každý kapilární otvor je dostatečně stabilní což vylučuje možnost protržení membránového vlákna. Velké množství vláken je spojeno v membránový modul, který je funkční jednotkou ultrafiltrace. Základním prvkem ultrafiltrace je duté vlákno s uzavřeným koncem. Surová vody natéká do membránových vláken. Kapilárními otvory ve stěně vláken prostupuje a odtéká vyčištěná voda (filtrát) zatímco nečistoty zůstávají zachyceny na vnitřní straně membrán, uvnitř vlákna. Nečistoty zachycené membránou vytváří vrstvu nánosu na vnitřní stěně membrány. Membrány jsou proto v pravidelných intervalech vypírány za účelem odstranění zachycených nečistot a nánosů. Ultrafiltrační jednotka sestává z těchto základních částí: nosný rám z nerezi vstupní filtr hrubých nečistot, zpravidla s funkcí proplachu membránové UF moduly pneumatické armatury z vysoce kvalitních materiálů systém elektronického měření tlaku čerpadlo filtrace a čerpadlo prací, obě z vysoce kvalitních materiálů a s pohonem s frekvenčními měniči induktivní průtokoměry ve větvi filtrátu a ve větvi praní modulů systém zásoby proplachové vody. Zásobník prací vody je součástí i jednotek s menšími výkony. Podle specifických potřeb zákazníka může být součástí naší dodávky i odpovídající zásobník vody pro proplach modulů. PLC s dotykovou ovládací obrazovkou pro jednotky řady Dulcoclean UF. Programovatelný logický řídicí systém (PLC) trvale sleduje v reálném čase všechny důležité parametry ultrafiltrace, jakými jsou tlaky, tlakové diference a průtoky což je základem optimálního provozního režimu membránových modulů. Součástí dodávky mohou být i další sledovací a vyhodnocovací funkce možné předúpravy a další následné úpravy vody integrované do procesu. Přednosti ultrafiltračních zařízení zákal filtrátu pod 0,01 NTU bez ohledu na hodnotu zákalu surové vody úbytek molekulární váhy membrán je přibližně 100 kda (kilodalton) vysoká míra zachycení bakterií a virů (99,999 % pro bakterie a 99,99% pro MS2 fágy) snadná obsluha a provoz a jednoduché kombinování s nadřazenými systémy díky PLC řídící jednotce s dotykovou obrazovkou sladěné provozní kroky díky moderní měřící a regulační technice kompletní řešení včetně přesně odpovídající předúpravy a případné následné úpravy vody, pokud je zákazníkem požadována Ultrafiltrační zařízení ProMinent jsou vyráběny pro výkony 1-80 m 3 /h, s výtěžností nad 96 %. 5-2 Katalog ProMinent

5 Oblasti využití ultrafiltračních zařízení typickou oblastí užití ultrafiltrace je odstraňování suspendovaných látek, zákalu a patogenní mikroorganizmů z pitné vody. Ultrafiltrace nalézá své uplatnění hlavně v úpravě pitné vody, zejména pokud je zdrojem voda povrchová, ale i při úpravě vod podzemních. Je možno ji využít i pro úpravu vod zasolených nebo mořské vody, zde jako stupeň předúpravy pro následnou nanofiltraci nebo reverzní osmózu. Dalšími možnými oblastmi pro užití ultrafiltrace je úprava vod pro plavecké bazény, úprava procesních vod pro potravinářství či pro výrobu nápojů. Obecné průtokové schéma: 1 surová voda 2 předúprava (volitelně) 3 čerpadlo 4 filtr 5 ultrafiltrační moduly 6 prací voda 7 filtrovaná voda, filtrát 8 zásobník filtrátu 9 do spotřeby 10 následná doúprava 11 zásobník prací vody 12 dávkování P_PMA_UO_0008_SW Naše dlouholeté zkušenosti s úpravou vody jsou důležitým předpokladem pro optimální návrh technologie úpravy vody zahrnující stupeň ultrafiltrace, přičemž se vždy vychází z kompletní analýzy surové vody. Pokud je to požadováno, jsme schopni navrhnout i ostatní stupně úpravy vody ať se jedná o předúpravu či následnou doúpravu. I pro tyto technologické stupně máme v našem výrobním programu množství zařízení. Zákazník tak může obdržet kompletní řešení z jednoho zdroje, kompletní dodávku od jednoho dodavatele, od jednoho výrobce. Ultrafiltrační zařízení ProMinent jsou vyráběny pro výkony 1-80 m 3 /h. Jiné výkony na vyžádání. Prosím kontaktujte naši obchodní kancelář Katalog ProMinent

6 5.3 Nanofiltrace a možnosti její využití a b c d tlak d a b c osmóza obrácená (reverzní) osmóza odsolený roztok (permeátu) polopropustná membrána koncentrovaný roztok (koncentrát) kapalinový sloupec odpovídající osmotickému tlaku Nanofiltrace je založena na stejném principu jako reverzní osmóza. Rozdíl: mez výtěžnosti nanofiltrace je nepatrně nižší. I když je tento proces schopen zachytit jednotlivé ionty, děje se tak ve výrazně nižším rozsahu v porovnání s reverzní osmózou. To ale přináší i snížení provozních nákladů. Typická účinnost odsolení je %. Protože polyvalentní ionty (např. Ca, Mg) jsou zachycovány mnohem lépe a více než ionty monovalentní (např. Na, K), je nanofiltrace využívána přednostně jako alternativa ke klasickým změkčovačům vody. Pokud je pro uživatele přijatelná i nižší účinnost odsolení, potom může být nanofiltrace i cenově výhodnější alternativou k reverzní osmóze neboť nanofiltraci lze provozovat při nižších provozních tlacích. Prakticky to znamená menší vysokotlaká čerpadla. Přednosti: menší investiční náklady a zejména nižší náklady provozní! Provozní náklady nanofiltrace jsou výrazně nižší v porovnání s běžnými změkčovacími zařízeními, neboť odpadá složitá regenerace změkčovačů vyžadující velká množství soli. ProMinent nabízí téměř všechny své jednotky reverzní osmózy i jako nanofiltrační zařízení. Princip nanofiltrace je následující. Surová voda, která má být odsolena je přivedena pod tlakem do komory rozdělené polopropustnou membránou. Na rozdíl od přírodního osmotického jevu provázeného poklesem tlaku, se v komoře vytvoří umělý přetlak. Separační membrána propouští pouze čistou vodu a malé ionty. Všechny ostatní nečistoty membrána zachytí. Produktem procesu je částečně odsolená voda (permeát) za membránou a koncentrovaný roztok (koncentrát) před membránou. Společnost ProMinent používá pro svoje nanofiltrační jednotky Dulcosmose nejkvalitnější nízkotlaké membrány. pk_7_068 Nanofiltrační jednotka Dulcosmose sestává z těchto základních částí: nosný rám z nerezi vstupní filtr 5 μm vstupní solenoidový ventil v materiálovém provedení dostatečně odolném působení surové vody tlakový spínač chránící vysokotlaké čerpadlo vysokotlaké čerpadlo v materiálovém provedení dostatečně odolném působení surové vody nízkotlaké vinuté membrány umístěné v modulech a napojené na tlakové potrubí průtokoměry a manometry nerezové regulační ventily pro řízení tlaku nastavení průtoku koncentrátu měření vodivosti a řídicí systém jednotky nanofiltrace s řadou možností ovládání i prvků předúpravy a následné úpravy poloautomatický systém chemického čištění membrán Přednosti nanofiltračních zařízení Dulcosmose bezpečný a jednoduchý provoz řízený nejmodernějším mikroprocesorem, s integrovaným měřením vodivosti, s displejovým zobrazováním provozních stavů a textů efektivní provoz s výtěžností do 80% a účinností odsolení až 90% rozpuštěných iontů nízká spotřeba energie díky použití nízkoenergetických nanofiltračních membrán vysoká životnost membrán díky integrovanému systému čištění membrán promyšlená konstrukce jednotky reverzní osmózy provedená na nerezovém rámu nebo plastovém (PP) panelu s ohledem na její údržbu a servis nízké investiční i provozní náklady díky skutečné optimalizaci řešení pro každé konkrétní zadání kompletní nabídka úpravy vody na klíč včetně příslušné předúpravy, nanofiltrace a následné úpravy vody. Vše řešeno za pomoci originálních výrobků ProMinent jakými jsou dávkovací soubory, měřící a regulační technika a jiné, vše navzájem velmi dobře kompatibilní 5-4 Katalog ProMinent

7 Použití zařízení nanofiltrace Dulcosmose Typickou oblastí pro užití reverzní osmózy je odsolování vody na komunálních úpravnách vody, v chemickém a farmaceutickém průmyslu, v průmyslu výroby nápojů a potravin, v galvanickém průmyslu a při zpracování kovů, při úpravě napájecích vod v energetice a mnoho dalších. Obecné schéma úpravy vody s využitím nanofiltrace: 1 surová voda 2 filtr 3 čerpadlo 4 nanofiltrační moduly 5 koncentrát 6 permeát 7 zásobník permeátu 8 do místa spotřeby A předúprava B nanofiltrace C následná doúprava pk_7_067 Nanofiltrace je proces určený zejména k úpravě vody ze sladkovodních zdrojů. Nicméně lze jej využít i při odsolování brakické nebo mořské vody, například jako stupeň předúpravy před jejím následným odsolením v jednotce reverzní osmózy. Naši specialisté jsou díky mnoha letům zkušeností s výrobou a zprovozňováním jednotek reverzních osmóz schopni navrhnout na základě analýzy surové vody optimální řešení nanofiltrace pro zákazníka. Současně s tím je navržen i nejefektivnější způsob předpravy a následné úpravy za použití dalších originálních výrobků ProMinent. Celá dodávky tak pochází od jednoho výrobce, z jednoho zdroje. Jednou z našich specialit je dodávka kontejnerových úpraven vybavených kompletní technologií úpravy vody. Standardní nanofiltrační zařízení Dulcosmose jsou vyráběny pro výkony v rozsahu 1-50 m 3 /h permeátu. Jiné výkony na požádání Katalog ProMinent

8 5.4 Reverzní osmóza a možnosti jejího využití tlak Reverzní osmóza je druhem membránové filtrace a to filtrace s nejvyšším separačním účinkem. Tento proces je opakem osmózy vyskytující se v přírodě a je z tohoto principu používána jako způsob odsolování vodných roztoků. Za dnešního stavu techniky a poznání lze díky vysoce výkonným separačním membránám odstranit z vodných roztoků až 99 % všech solí. a b osmóza c d reverzní osmóza Princip reverzní osmózy je následující. Surová voda, která má být odsolena je přivedena pod tlakem do komory rozdělené polopropustnou membránou. Separační membrána propouští pouze čistou vodu, ne však ionty rozpuštěných látek. Z části přivedené vody se tak stane čistá odsolená voda (permeát) a ve zbylé části vody naopak naroste koncentrace solí (koncentrát). V zařízeních ProMinent Dulcosmose jsou používány nejkvalitnější nízkotlaké membrány. a odsolený roztok (permeátu) b polopropustná membrána c koncentrovaný roztok (koncentrát) d kapalinový sloupec odpovídající osmotickému tlaku pk_7_068 Zařízení reverzní osmózy sestává z těchto základních částí: nosný rám z nerezi vstupní filtr 5 μm vstupní solenoidový ventil v materiálovém provedení dostatečně odolném působení surové vody tlakový spínač k ochraně vysokotlakého čerpadla vysokotlaké čerpadlo v materiálovém provedení dostatečně odolném působení surové vody nízkotlaké membrány umístěné v modulech a napojené na tlakové potrubí průtokoměry a manometry nerezové regulační ventily pro řízení tlaku nastavení průtoku koncentrátu měření vodivosti a řídící jednotka reverzní osmózy s řadou možností ovládání i prvků předúpravy a následné úpravy poloautomatický systém chemického čištění membrán Charakteristika reverzní osmózy Dulcosmose bezpečný a jednoduchý provoz řízený mikroprocesorem, s integrovaným měřením vodivosti, s displejovým zobrazováním provozních stavů a textů efektivní provoz s výtěžností do 80% a účinností odsolení až 99% rozpuštěných iontů nižší spotřeba energie díky použití nízkoenergetických membrán a díky zpětnému využití energie koncentrátu (platí pro odsolování mořské vody) vysoká životnost membrán díky originálnímu konceptu čištění membrán a řízení proplachu promyšlená konstrukce jednotky reverzní osmózy provedená na nerezovém rámu nebo plastovém (PP) panelu s ohledem na její údržbu a servis nízké investiční i provozní náklady díky skutečné optimalizaci řešení pro každé konkrétní zadání kompletní nabídka úpravy vody na klíč včetně příslušné předúpravy, reverzní osmózy, následné úpravy vody. Vše řešeno za pomoci originálních výrobků ProMinent jakými jsou dávkovací soubory, měřící a regulační technika a jiné, vše navzájem velmi dobře kompatibilní 5-6 Katalog ProMinent

9 Použití jednotek reverzní osmózy Dulcosmose typickou oblastí pro užití reverzní osmózy je odsolování vody na komunálních úpravnách vody, v chemickém a farmaceutickém průmyslu, v průmyslu výroby nápojů a potravin, v galvanickém průmyslu a při zpracování kovů, při úpravě napájecích vod v energetice a mnoho dalších. Obecné schéma úpravy vody s využitím reverzní osmózy: 1 surová voda 2 filtr 3 čerpadlo 4 reverzně osmotické moduly 5 koncentrát 6 permeát 7 zásobník permeátu 8 do místa spotřeby A předúprava B reverzní osmóza C následná doúprava pk_7_067 Z hlediska koncentrace solí v surové vodě lze rozlišovat tři základní kategorie vod: pitná voda (obsah solí do 1000 mg/l) brakická voda (obsah solí do mg/l) mořská voda (obsah solí nad mg/l) Naši specialisté jsou díky mnoha letům zkušeností s výrobou a zprovozňováním jednotek reverzních osmóz schopni navrhnout na základě analýzy surové vody optimální řešení reverzní osmózy pro zákazníka. Současně s tím je navržen i nejefektivnější způsob předpravy a následné úpravy za použití dalších originálních výrobků ProMinent. Celá dodávky tak pochází od jednoho výrobce, z jednoho zdroje. Jednou z našich specialit je dodávka kontejnerových úpraven vybavených kompletní technologií úpravy vody. ProMinent má rovněž rozsáhle zkušenosti se stavbou i speciálních jednotek reverzní osmózy jakými jsou například dvoustupňové jednotky dodávané tam, kde jsou požadavky na kvalitu permeátu velmi vysoké. Kontaktujte nás a my Vám pomůžeme s řešením vaší potřeby upravené vody. Reverzní osmóza Dulcosmose typ ecopro TW BW SW výkon (m 3 /h) ,5 1 0,5 0,25 0,1 koncentrace solí (mg/l) < 1000 mg/l < 1000 mg/l < 5000 mg/l < mg/l k odstranění částic NL k odstranění NL a odsolení vody P_PMA_MT_0002_SW Katalog ProMinent

10 5.5 Poptávkové dotazníky Poptávkový dotazník pro nabídku ultrafiltrace Ultrafiltrace bude určena pro výrobu: pitné vody procesní vody pro výrobu potravin / nápojů vody pro plavecký bazén Surová voda: pitná voda povrchová voda (řeka, jezero) podzemní studniční voda brakická, mořská voda Požadované výkony (uveďte maxima) a složení surové vody: potřeba upravené vody m 3 /h chloridy bar potřeba upravené vody m 3 /den železo rozpuštěné mg/l teplota vody C železo vysrážené mg/l zákal NTU mangan rozpuštěný mg/l CHSK ppm mangan vysrážený mg/l TOC/DOC (celk.org.uhlík) ppm změny složení vody? ano ne Celková tvrdost dh Poznámky (popis existující předúpravy vody, zvláštní požadavky a upřesnění): P_PMA_MT_0001_SW 5-8 Katalog ProMinent

11 5.5.2 Poptávkový dotazník pro nabídku reverzní osmózy potřeba upravené vody m 3 /h prostor k dispozici (šxdxv) m potřeba upravené vody m 3 /den umístění zařízení podlaží počet provozních hodin h/den umístění spotřebiště podlaží požadovaný tlak upravené vody bar existuje zásobník uprav. vody m 3 teplota surové vody min/max C existuje čerpadlo upravené vody m 3 /h bar je k dispozici výtah ano ne dveře (vxš) mm Požadované parametry kvality upravené vody: Požadované bakteriologické parametry upravené vody: vodivost µs/cm jako voda pitná ph hodnota ph voda musí být sterilní Typ surové vody: pitná voda tlak surové vody bar studniční voda napětí V / Hz brakická mořská voda Složení surové vody: vodivost µs/cm H 2 CO 3 - mg/l ph hodnota ph SO 4 - mg/l Ca mg/l Cl mg/l Mg mg/l NO 3 - mg/l K mg/l F mg/l Na mg/l PO 4 - mg/l Ba mg/l CO 2 (volný) mg/l Sr mg/l SiO 2 - mg/l Fe mg/l CHSK mg/l Mn mg/l Al mg/l Poznámky (popis existující předúpravy vody, zvláštní požadavky a upřesnění): P_PMA_UO_0018_SW Katalog ProMinent

12 5.6 Ultrafiltrační zařízení Ultrafiltrační jednotky Dulcoclean UF eco Typová řada Dulcoclean UF eco zahrnuje ultrafiltrační jednotky určené pro rezidenční aplikace jako jsou hotely, rekreační centra, restaurace případně menší průmyslové objekty. Pokud bude zařízení dovybaveno i zásobníkem upravené vody, lze pitnou vodou zásobovat menší oblasti, vesnici a podobně. Jednotky Dulcoclean UF eco jsou určeny pro odstranění zákalu, nerozpuštěných látek a mikrobiálního znečištění (bakterie, viry, parazity). Jednotky jsou schopny vyrábět vodu ve stálé kvalitě i v případech měnícího se složení natékající surové vody. Úroveň zachycení bakterií a virů je 99,999 % pro bakterie a 99,99% pro MS2 fágy. Řídící mikroprocesor zajišťuje plně automatizovaný provoz jednotky a současně zabezpečuje minimální spotřebu vody a elektrické energie. Intervaly vlastní filtrace a praní filtračních elementů jsou automaticky upravovány podle stupně zanesení nečistotami a podle kvality vody. Centrálně lze řídit i další zařízení náležící do souboru úpravy vody. Pravidelně prováděné testy integrity systému přispívají ke zvyšování provozní spolehlivosti jednotky. jednotka výkon* (při 15 C) počet membrán příkon rozměry l/h ks W mm Dulcoclean eco / x149x149 Dulcoclean eco / x267x358 * filtrační výkon závisí na kvalitě vody a na tlaku vstupní surové vody. Výkon klesá s celkovou dobou provozu zařízení. Maximální filtrační výkon odpovídá novým nezanešeným modulům. P_PMA_DN_0002_SW Typické výkonové parametry ultrafiltrace Dulcoclean eco4 a typ předúpravy pro různé typy surové vody: Surová voda Doporučená předúprava Výkon ultrafiltrace - kontinuální voda z vrtu, ze studny < 300 μm filtrace, ultrafiltrace 1900 l/h voda z vrtu nebo ze studny odebíraná blízko povrchu, bez rozp. org. látek voda z vrtu nebo ze studny odebíraná blízko povrchu, s rozp. org. látkami povrchová voda < 300 μm filtrace, ultrafiltrace 1200 l/h l/h < 300 μm filtrace, flokulace, ultrafiltrace s CIP < 300 μm filtrace, flokulace, písková filtrace, ultrafiltrace s CIP 1200 l/h l/h 950 l/h l/h napájení 230/115 V, 50/60 Hz, volitelně 12/24 V stejnosm. provozní tlak 2,5-5,0 bar tlakový spád na membráně 2,5-3,5 bar provozní teplota 4-40 C typ membrán PES UF membrány rozměr pórů 15 nm Kompletní řešení včetně předúpravy surové vody a doúpravy filtrované vody jsme připraveni nabídnout na vyžádání Katalog ProMinent

13 5.6.2 Ultrafiltrační jednotky Dulcoclean UF Typová řada Dulcoclean UF zahrnuje ultrafiltrační jednotky určené pro moderní úpravu pitné vody. Jednotky jsou osazeny velmi robustními ultrafiltračními membránami pracujícími na principu dutého kapilárního vlákna se zaslepeným koncem. Tento způsob filtrace v porovnání s principem vinutých membrán vyžaduje méně provozní vody a méně energie. Praní filtračních prvků je prováděno v pravidelných intervalech s cílem zabránit zablokování filtračních modulů. V závislosti na kvalitě natékající vody může být praní modulů prováděno i chemickou cestou. Řídící mikroprocesor s uživatelsky příjemným dotykovým panelem ovládání zajišťuje plně automatizovaný provoz systému. Četné regulační možnosti nabízí provoz s možností snadného přizpůsobení měnícím se podmínkám a vysokou úroveň provozní bezpečnosti. Měnící se kvalita a složení surové vody se dá proto jednoduše kompenzovat změnami nastavení jednotky. Všechny podstatné provozní parametry jsou snímány elektronicky. Ultrafiltrační jednotky Dulcoclean UF jsou určeny pro filtraci pitné vody charakterizované následujícím složením: hodnota ph 3,0-12,0 volný chlor max. 200 ppmh zákal 0,5-30 NTU rozpuštěný org. uhlík (DOC) 0,5-12 mg/l celkem nerozpuštěné látky (TSS) < 50 mg/l Odlišnosti složení upravované vody od výše uvedených mezí ovlivní výkon zařízení a konstrukci zařízení. Kontaktujte prosím naše specialisty. jednotka výkon* (při 15 C) počet membrán příkon rozměry m 3 /h ks kw mm Dulcoclean UF1 2,7 4, x588x1137 Dulcoclean UF2 5,4-9, x588x1638 Dulcoclean UF4 10,8-18, x588x2638 * filtrační výkon závisí na kvalitě vody Ultrafiltrační zařízení ProMinent pro výkony vyšší jako 18 m 3 /h jsou navrhovány individuálně. Prosím kontaktujte naši obchodní kancelář Jako doplňková zařízení provozního souboru ultrafiltrace dodáváme dále plně automatizované neutralizační systémy pro zpracování pracích kyselých a alkalických vod, zásobníky chemikálií i upravené vody, měřící a regulační soubory Katalog ProMinent

14 5.7 Jednotky reverzní osmózy Dulcosmose Jednotky reverzní osmózy Dulcosmose ecopro Jednotky reverzní osmózy typ ecopro, provedení na PP panelu, výkonová oblast l/h Tato řada reverzních osmóz představuje nejnižší výkonový model určený pro moderní odsolování pitné vody. Jednotky této řady jsou osazeny nejmodernějšími nízkotlakými membránami typu ultra low-pressure čímž je zajištěna vysoká hospodárnost provozu daná na jedné straně maximálním dosažitelným výkonem a na straně druhé velmi nízkými provozními náklady. Nízký provozní tlak dovoluje použití potrubních rozvodů z PVC. Jednotky o velikosti ekopro je možno dodat i s poloautomatickým čistícím zařízením a proplachem surovou vodou. Řada ecopro je určena pro odsolení vstupní vody charakterizované následujícím složením: hodnota ph 3-10 koloidní index (SDI) < 3 volný chlor < 0,1 mg/l celkový obsah Fe, Mn < 0,2 mg/l celková tvrdost < 0,1 dh bakteriální kolonie < 100 KTJ/ml zákal < 0,5 NTU CHSK 5 mg/l ** Reverzní osmózy jsou osazené membránami velikostí 2,5 a 4 s účinností odsolení %. výkon permeátu typ při teplotě počet instalovaný vnější max.* jednotky RO vody 15 C membrán příkon rozměry solnost (l/h) (ks) (kw) (mm) (mg/l) ecopro , x500x ecopro , x500x ecopro , x600x ecopro , x600x ecopro , x800x ecopro , x800x ecopro , x800x ecopro , x800x pk_7_062_v2 * změna solnosti ovlivňuje výkon jednotky reverzní osmózy ** jako O Katalog ProMinent

15 Jednotky reverzní osmózy typ ecopro, provedení na ocelovém rámu, výkonová oblast l/h Tato řada reverzních osmóz představuje základní model určený pro odsolování pitné vody. Jednotky této řady jsou osazeny nejmodernějšími nízkotlakými membránami typu ultra low-pressure čímž je zajištěna vysoká hospodárnost provozu daná na jedné straně maximálním dosažitelným výkonem a na straně druhé velmi nízkými provozními náklady. Nízký provozní tlak dovoluje použití potrubních rozvodů z PVC. Jednotky mohou být vybaveny i poloautomatickým čistícím zařízením pro čištění membránových modulů a zařízení proplachu permeátem a surovou vodou. P_PMA_UO_0020_SW1 Řada ecopro je určena pro odsolení vstupní vody charakterizované následujícím složením: maximální obsah solí 1000 mg/l * hodnota ph 3-10 koloidní index (SDI) < 3 volný chlor < 0,1 mg/l celkový obsah Fe, Mn < 0,2 mg/l celková tvrdost < 0,1 dh bakteriální kolonie < 100 KTJ/ml zákal < 0,5 NTU CHSK 5 mg/l ** * změna solnosti ovlivňuje výkon jednotky reverzní osmózy ** jako O 2 Reverzní osmózy jsou osazené membránami velikosti 4 s účinností odsolení %. výkon permeátu při teplotě počet instalovaný vnější typ vody 15 C membrán příkon rozměry jednotky RO (l/h) (ks) (kw) (mm) ecopro ,2 1750x2500x750 ecopro ,2 1750x2600x750 ecopro ,2 1800x3500x Katalog ProMinent

16 5.7.2 Jednotky reverzní osmózy Dulcosmose TW Tato řada reverzních osmóz představuje univerzální model určený pro odsolování pitné vody. Jednotky této řady jsou osazeny nejmodernějšími nízkotlakými membránami typu ultra low-pressure čímž je zajištěna vysoká hospodárnost provozu daná na jedné straně maximálním dosažitelným výkonem a na straně druhé velmi nízkými provozními náklady. Nízký provozní tlak dovoluje použití potrubních rozvodů z PVC. Jednotky mohou být vybaveny i poloautomatickým čistícím zařízením pro čištění membránových modulů a zařízení proplachu permeátem a surovou vodou. V rámci této řady je možno dodat i speciální zákaznické provedení reverzní osmózy. Je možno dodat jiné materiálové provedení potrubních propojení, jiné provedení membrán, např. z důvodů zvýšení hodnoty účinnosti odsolení. Další přídavná zařízení pro měření vodivosti, redox potenciálu, ph nebo přídavná dávkovací zařízení (pro předúpravu nebo následnou úpravu) lze snadno přidat. pk_7_064 Řada TW určena pro odsolení vstupní vody charakterizované následujícím složením: maximální obsah solí 1000 mg/l * hodnota ph 3-10 koloidní index < 3 volný chlor < 0,1 mg/l celkový obsah Fe, Mn < 0,2 mg/l celková tvrdost < 0,1 dh bakteriální kolonie < 100 CFU/ml zákal < 0,5 NTU CHSK 5 mg/l ** * změna solnosti ovlivňuje výkon jednotky reverzní osmózy ** jako O 2 Jednotky reverzní osmózy jsou osazené membránami velikosti 8 s účinností odsolení %. výkon permeátu při teplotě počet instalovaný vnější typ vody 15 C 8 membrán příkon rozměry jednotky RO (l/h) (ks) (kw) (mm) PRO 0300 TW ,0 1800x3000x1000 PRO 0400 TW ,0 1800x3000x1000 PRO 0500 TW ,0 1800x4000x1000 PRO 0600 TW ,0 1800x4000x1000 PRO 0700 TW ,5 1800x4000x1000 PRO 0800 TW ,5 1800x4000x1000 PRO 0900 TW ,5 1800x4000x1000 PRO 1000 TW ,5 1800x3000x1000 PRO 1100 TW ,5 1800x4000x1000 PRO 1200 TW ,5 1800x4000x1000 PRO 1300 TW ,5 1800x4000x1000 PRO 1400 TW ,0 1800x4000x1000 PRO 1500 TW ,0 1800x4000x1000 PRO 2000 TW ,0 1800x7000x1200 PRO 2500 TW ,0 1800x7000x1200* PRO 3000 TW ,0 1800x7000x1200* PRO 4000 TW ,0 1800x7000x1200* PRO 5000 TW ,0 1800x7000x1200* * čistící zásobník odděleně, mimo tyto rozměry V rámci této řady je možno dodat i speciální zákaznické provedení reverzní osmózy. Je možno dodat jiné materiálové provedení potrubních propojení, jiné provedení membrán, např. z důvodů zvýšení hodnoty účinnosti odsolení. Další přídavná zařízení pro měření vodivosti, redox potenciálu, ph nebo přídavná dávkovací zařízení (pro předúpravu nebo následnou úpravu) lze snadno přidat Katalog ProMinent

17 5.7.3 Jednotky reverzní osmózy Dulcosmose BW Tato řada reverzních osmóz představuje univerzální model určený pro odsolování brakických vod. Jednotky této řady jsou osazeny nejmodernějšími nízkotlakými membránami typu high rejection low-pressure čímž je zajištěna vysoká hospodárnost provozu daná na jedné straně maximálním dosažitelným výkonem a na straně druhé velmi nízkými provozními náklady. Nízkotlaká strana jednotek řady BW je osazena potrubím z PVC. Potrubní propojení ve vysokotlaké části je provedeno z nerezi třídy DIN Nerezové potrubní spoje jsou svařovány v ochranné atmosféře (TIG) a následně v našich vlastních provozech pasivovány v mořících lázních. Jednotky mohou být vybaveny i poloautomatickým čistícím zařízením pro čištění membránových modulů a zařízení proplachu permeátem a surovou vodou. pk_7_065 Řada BW určena pro odsolení vstupní surové vody charakterizované následujícím složením: maximální obsah solí 5000 mg/l * hodnota ph 3-10 koloidní index < 3 volný chlor < 0,1 mg/l celkový obsah Fe, Mn < 0,2 mg/l celková tvrdost voda musí být chemicky stabilizována bakteriální kolonie < 100 KTJ/ml zákal < 0,5 NTU CHSK 5 mg/l ** * změna solnosti ovlivňuje výkon jednotky reverzní osmózy ** jako O 2 Jednotky reverzní osmózy osazené membránami velikosti 8 s účinností odsolení %. výkon permeátu při teplotě počet 4 a instalovaný vnější typ vody 25 C 8 membrán příkon rozměry jednotky RO (l/h) (ks) (kw) (mm) PRO 0200 BW x3500x750 PRO 0300 BW ,5 1800x3000x1000 PRO 0400 BW ,5 1800x3000x1000 PRO 0500 BW ,5 1800x4000x1000 PRO 0600 BW ,5 1800x4000x1000 PRO 0700 BW ,5 1800x4000x1000 PRO 0800 BW x4000x1000 PRO 0900 BW x4000x1000 PRO 1000 BW x3000x1000 PRO 1100 BW x4000x1000 PRO 1200 BW x5000x1000 PRO 1300 BW x6000x1000 PRO 1400 BW x5000x1000 PRO 1500 BW ,5 1800x5000x1000 PRO 2000 BTW ,5 1800x6000x1200 PRO 2500 BW x6000x1200* PRO 3000 BW x6000x1200* PRO 4000 BW x7000x1200* PRO 5000 BW x7000x1200* * čistící zásobník odděleně, mimo tyto rozměry V rámci této řady je možno dodat i speciální zákaznické provedení reverzní osmózy. Je možno dodat jiné materiálové provedení potrubních propojení, jiné provedení membrán, např. z důvodů zvýšení hodnoty účinnosti odsolení. Další přídavná zařízení pro měření vodivosti, redox potenciálu, ph nebo přídavná dávkovací zařízení (pro předúpravu nebo následnou úpravu) lze snadno přidat Katalog ProMinent

18 5.7.4 Jednotky reverzní osmózy Dulcosmose SW pk_7_074 Tato řada reverzních osmóz představuje standardní model určený pro odsolování mořské vody. Jednotky této řady jsou osazeny nejmodernějšími nízkotlakými membránami typu high rejection low-pressure čímž je zajištěna vysoká hospodárnost provozu daná na jedné straně maximálním dosažitelným výkonem a na straně druhé velmi nízkými provozními náklady. Nízkotlaká strana jednotek řady SW je osazena potrubím z PVC. Potrubní propojení ve vysokotlaké části je provedeno z vysoce kvalitní nerezi třídy DIN Nerezové potrubní spoje jsou svařovány v ochranné atmosféře (TIG) a následně v našich vlastních provozech pasivovány v mořících lázních. Jednotky mohou být vybaveny i poloautomatickým čistícím zařízením pro čištění membránových modulů a zařízení proplachu permeátem a surovou vodou. Volitelně je možno osadit jednotky reverzní osmózy i nejmodernějším zařízením zpětného využití energie odcházejícího koncentrátu. Řada SW určena pro odsolení mořské vody charakterizované následujícím složením: maximální obsah solí mg/l * hodnota ph 3-10 koloidní index < 3 volný chlor < 0,1 mg/l celkový obsah Fe, Mn < 0,2 mg/l celková tvrdost voda musí být chemicky stabilizována bakteriální kolonie < 100 KTJ/ml zákal < 0,5 NTU CHSK 5 mg/l ** * změna solnosti ovlivňuje výkon jednotky reverzní osmózy ** jako O 2 Jednotky reverzní osmózy jsou osazené membránami velikosti 4 a 8 s účinností odsolení 99 %. výkon permeátu počet dodatečný při teplotě 4 a 8 instalovaný příkon vnější typ vody 25 C membrán příkon rekuperace rozměry jednotky RO (l/h) (ks) (kw) (kw) (mm) PRO 0068 SW ,5-1800x3500x1000 PRO 0160 SW x4000x1000 PRO 0230 SW x4000x1000 PRO 0270 SW ,6* 1800x4000x1000 PRO 0330 SW ,5 8,6 1800x4000x1000 PRO 0410 SW ,2* 1800x5000x1200 PRO 0550 SW ,5 13,2* 1800x5000x1200 PRO 0650 SW ,2* 1800x5000x1400 PRO 0850 SW ,5* 1800x6000x1500 PRO 0900 SW * 1800x5000x1500 PRO 1150 SW * 1800x6000x1500** PRO 1350 SW ,5* 1800x7000x1500** PRO 1700 SW ,5* 1800x7000x1500** PRO 2000 SW * 1800x7000x1500** PRO 2350 SW ,5* 1800x7000x1200** PRO 2700 SW ,5* 1800x7000x1200** * zpětné využití energie koncentrátu v tlakovém výměníku ** čistící zásobník odděleně, mimo tyto rozměr V rámci této řady je možno dodat i speciální zákaznické provedení reverzní osmózy. Je možno dodat jiné materiálové provedení potrubních propojení, jiné provedení membrán, např. z důvodů zvýšení hodnoty účinnosti odsolení. Další přídavná zařízení pro měření vodivosti, redox potenciálu, ph nebo přídavná dávkovací zařízení (pro předúpravu nebo následnou úpravu) lze snadno přidat Katalog ProMinent

Membránová filtrace Více než jen čistá voda

Membránová filtrace Více než jen čistá voda Membránová filtrace Více než jen čistá voda Printed in Germany, PT PM 035 06/09 CS Účinná úprava vody Membránovou filtrací lze účinně, a přitom i šetrně s ohledem na životní prostředí, upravovat vodu s

Více

VYUŽITÍ MEMBRÁNOVÉ MIKROFILTRACE PRO PŘÍPRAVU PITNÉ VODY

VYUŽITÍ MEMBRÁNOVÉ MIKROFILTRACE PRO PŘÍPRAVU PITNÉ VODY Citace Špinar B.: Využití membránové mikrofiltrace pro přípravu pitné vody Sborník konference Pitná voda 2010, s.113-118. W&ET Team, Č. Budějovice 2010. ISBN 978-80-254-6854-8 VYUŽITÍ MEMBRÁNOVÉ MIKROFILTRACE

Více

Membránové procesy a jejich využití

Membránové procesy a jejich využití Membránové procesy a jejich využití Vedoucí projektu: Vypracovali: Sponzor: Ing. Petr Dřevikovský Tomáš Fuka, Lukáš Fuka W.P.E. a.s. Prezentace je majetkem firmy W.P.E. Všechny práva vyhrazena Cíle projektu

Více

Ing. Zuzana Honzajková. VŠCHT Praha, ÚCHOP, Technická 5, 166 28 Praha 6, zuzana.honzajkova@vscht.cz

Ing. Zuzana Honzajková. VŠCHT Praha, ÚCHOP, Technická 5, 166 28 Praha 6, zuzana.honzajkova@vscht.cz Membránov nové separační procesy Ing. Zuzana Honzajková VŠCHT Praha, ÚCHOP, Technická 5, 166 28 Praha 6, zuzana.honzajkova@vscht.cz ÚCHOP Historie MSP 1748 První studie popisující základy membránových

Více

TLAKOVÉ MEMBRÁNOVÉ PROCESY A JEJICH VYUŽITÍ V OBLASTI LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD

TLAKOVÉ MEMBRÁNOVÉ PROCESY A JEJICH VYUŽITÍ V OBLASTI LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD TLAKOVÉ MEMBRÁNOVÉ PROCESY A JEJICH VYUŽITÍ V OBLASTI LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD Petr Mikulášek Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Ústav environmentálního a chemického inženýrství petr.mikulasek@upce.cz

Více

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala ÚPRAVA VODY V ENERGETICE Ing. Jiří Tomčala Úvod Voda je v elektrárnách po palivu nejdůležitější surovinou Její množství v provozních systémech elektráren je mnohonásobně větší než množství spotřebovaného

Více

Voda a její čištění s využitím reaktorů nové generace

Voda a její čištění s využitím reaktorů nové generace Voda a její čištění s využitím reaktorů nové generace Řada labyrintních reaktorů nové generace Jedná se o řadu reaktorů nové generace pro čištění vody a nanotechnologii na čištění vody s využitím nanočástic

Více

www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics.

www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics. www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics.cz OBSAH Úvod... 3 Technická specifikace... 4 Popis filtru... 6 Popis činnosti

Více

UV zařízení Dulcodes. OZONFILT a BonoZon - ozonizátory. BelloZon - generátory chlordioxidu. Dulco Zon - elektrolýzní generátory chloru

UV zařízení Dulcodes. OZONFILT a BonoZon - ozonizátory. BelloZon - generátory chlordioxidu. Dulco Zon - elektrolýzní generátory chloru Kapitola 1 UV zařízení Dulcodes Kapitola 2 OZONFILT a BonoZon - ozonizátory Kapitola 3 BelloZon - generátory chlordioxidu Kapitola 4 Dulco Zon - elektrolýzní generátory chloru Kapitola 5 Membránové technologie

Více

VYUŽITÍ MEMBRÁNOVÉ MIKROFILTRACE PRO ÚPRAVY

VYUŽITÍ MEMBRÁNOVÉ MIKROFILTRACE PRO ÚPRAVY VYUŽITÍ MEMBRÁNOVÉ MIKROFILTRACE PRO ÚPRAVY VODY Ing. Bohumil Špinar, CSc. PALL Austria Filter, GmbH, zastoupení v ČR, Praha 4, tel: +420 271745550, +420 271745250 Zvyšující se požadavky na spotřebu pitné

Více

Membránové ČOV. Radek Vojtěchovský

Membránové ČOV. Radek Vojtěchovský Membránové ČOV Radek Vojtěchovský Daniel Vilím Obsah Membránová filtrace v čištění odpadních vod Membránové bioreaktory Terciární membránová filtrace Opětovné využití vyčištěné odpadní vody 2 Membránová

Více

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Leonardo da Vinci Project Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 1 Voda v prádelnách Kapitola 3b Změkčování vody Modul 1 Voda v prádelnách Kapitola 3 Změkčování vody 1 Obsah Tvrdost vody (opakování)

Více

www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics.

www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics. www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics.cz OBSAH Úvod... 3 Technická specifikace... 4 Popis filtru... 6 Popis činnosti

Více

Spolehlivá dezinfekce chlordioxidem tam, kde je ProMinent Výroba a účinné dávkování chlordioxidu

Spolehlivá dezinfekce chlordioxidem tam, kde je ProMinent Výroba a účinné dávkování chlordioxidu Spolehlivá dezinfekce chlordioxidem tam, kde je ProMinent Výroba a účinné dávkování chlordioxidu Printed in Germany, PT PM 018 03/06 CS MT17 01 03/06 CS Zařízení pro výrobu a dávkování chlordioxidu Generátory

Více

ZÁKLADNÍ MODELY TOKU PORÉZNÍ MEMBRÁNOU

ZÁKLADNÍ MODELY TOKU PORÉZNÍ MEMBRÁNOU ZÁKLADNÍ MODELY TOKU PORÉZNÍ MEMBRÁNOU Znázornění odporů způsobujících snižování průtoku permeátu nástřik porézní membrána Druhy odporů R p blokování pórů R p R a R m R a R m R g R cp adsorbce membrána

Více

Praktické zkušenosti s provozováním komunální ČOV s MBR. Daniel Vilím

Praktické zkušenosti s provozováním komunální ČOV s MBR. Daniel Vilím Praktické zkušenosti s provozováním komunální ČOV s MBR Daniel Vilím Obsah Technologie membránové separace v čištění odpadních vod ČOV Benecko-Štěpanická Lhota Proč MBR? Popis ČOV Benecko-Štěpanická Lhota

Více

www.aquina.cz Úprava vody pro systémy ÚT stav 01.2011 strana ÚT 15.01

www.aquina.cz Úprava vody pro systémy ÚT stav 01.2011 strana ÚT 15.01 Úprava vody pro systémy ÚT Úvod: U systémů ústředního topení uvažujeme, že se jedná o uzavřený systém s minimálními ztrátami, které jsou způsobeny běžným únikem, popř. po servisním zásahu. Náš úkol je

Více

Úprava vody v elektrárnách a teplárnách Bezodpadové technologie Petra Křížová

Úprava vody v elektrárnách a teplárnách Bezodpadové technologie Petra Křížová Úprava vody v elektrárnách a teplárnách Bezodpadové technologie Petra Křížová MemBrain s.r.o., Pod Vinicí 87, 471 27 Stráž pod Ralskem 1 Úprava vody v elektrárnách a teplárnách a bezodpadové technologie

Více

www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics.

www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics. www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics.cz OBSAH Úvod... 3 Technická specifikace... 4 Popis filtru... 6 Popis činnosti

Více

ODSTRANĚNÍ ŽELEZA A MANGANU

ODSTRANĚNÍ ŽELEZA A MANGANU Univerzální čistá voda, akciová společnost Strojírenská 259, 155 21 Praha 5 - Zličín FILTRY ZŘÍZENÍ N ÚPRVU VODY ODSTRNĚNÍ ŽELEZ MNGNU katalog Praha, leden 2015 Obsah strana odstranění železa a manganu

Více

9 Domovní dávkovací zařízení

9 Domovní dávkovací zařízení 9 Obsah strana 9.0 Dávkovací zařízení pro domovní instalace 1 9.0.1 Zařízení pro proporcionální dávkování tekutých chemikálií podle průtoku vody 1 9.1 ProMatiK - proporcionální dávkovací zařízení 2 9.1.1

Více

www.aquina.cz Úprava vody pro chladicí systémy stav 01.2011 strana CH 15.01

www.aquina.cz Úprava vody pro chladicí systémy stav 01.2011 strana CH 15.01 Základní rozdělení chladících okruhů je na uzavřené a otevřené chladicí systémy. Uzavřené systémy se řeší stejně. Tyto systémy jsou velmi podobné úpravou vody s topným systémem (doplňují se pouze ztráty

Více

www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics.

www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics. www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics.cz OBSAH Úvod... 3 Technická specifikace... 4 Popis filtru... 6 Popis činnosti

Více

Centrálne odsávače : ZVÁRACIA TECHNIKA

Centrálne odsávače : ZVÁRACIA TECHNIKA ZVÁRACIA TECHNIKA Centrálne odsávače : Odsávání všech 5 ti pracovišť je navrženo pomocí jednoho stacionárního blokového odsavače typu SOS FB 10000.S/RO/PTFs plně automatickou regenerací patronových filtrů

Více

Úprava vody bez chemikálií - tam, kde je ProMinent UV zařízení pro širokou oblast použití

Úprava vody bez chemikálií - tam, kde je ProMinent UV zařízení pro širokou oblast použití Úprava vody bez chemikálií - tam, kde je ProMinent UV zařízení pro širokou oblast použití Printed in Germany, PT PM 032 01/08 CS MT05 01 08/05 CS UV zařízení UV zařízení Dulcodes D a K Speciální provedení

Více

OBSAH: CANFIL...3.1.2 OPTIFIL...3.1.6. číslo 3.1.0. Tento katalog podléhá změnové službě 04/2012

OBSAH: CANFIL...3.1.2 OPTIFIL...3.1.6. číslo 3.1.0. Tento katalog podléhá změnové službě 04/2012 FILTRACE A FILTRAÈNÍ TECHNIKA AUTOMATICKÉ SAMOÈISTÍCÍ FILTRY EFEKTIVNÍ FILTRACE NÍZKÉ POØIZOVACÍ NÁKLADY TÉMÌØ ŽÁDNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY KONTINUÁLNÍ FILTRACE KAPALIN VYSOKÉ PRÙTOKY JEDNÍM FILTREM MOŽNÉ PRO

Více

ČIŠTĚNÍ TECHNOLOGICKÝCH VOD A VÝPUSTNÉ PROFILY CHÚ

ČIŠTĚNÍ TECHNOLOGICKÝCH VOD A VÝPUSTNÉ PROFILY CHÚ Věra Ježová a František Toman V 1 ČIŠTĚNÍ TECHNOLOGICKÝCH VOD A VÝPUSTNÉ PROFILY CHÚ 11.9.2013 DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM Dolní Rožínka, závod Chemická úpravna 1 Technologická voda na CHÚ

Více

Univerzální čistá voda, akciová společnost Strojírenská 259, 155 21 Praha 5 - Zličín ZMĚKČOVACÍ FILTRY

Univerzální čistá voda, akciová společnost Strojírenská 259, 155 21 Praha 5 - Zličín ZMĚKČOVACÍ FILTRY Univerzální čistá voda, akciová společnost Strojírenská 259, 155 21 Praha 5 - Zličín FILTRY A ZAŘÍZENÍ NA ÚPRAVU VODY ZMĚKČOVACÍ FILTRY katalog ************************************************** Praha,

Více

W.P.E. a.s. Areál VÚ Běchovice 10A, Praha 9, 190 11 tel./ fax 281861611, 222724157 email : wpe@wpe.cz

W.P.E. a.s. Areál VÚ Běchovice 10A, Praha 9, 190 11 tel./ fax 281861611, 222724157 email : wpe@wpe.cz Představení firmy Strana 1 (celkem 6) Vážení, dovolujeme si Vám představit společnost W.P.E. a.s. ( Water Purification Engineering ). Zakládajícími členy této společnosti jsou firmy dlouhodobě pracující

Více

Úprava odpadních vod Různé metody filtrace odpadní vody z prádelen

Úprava odpadních vod Různé metody filtrace odpadní vody z prádelen Leonardo da Vinci Project Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 1 Používání vody Kapitola 5c Úprava odpadních vod Různé metody filtrace odpadní vody z prádelen Modul 1 Používání vody Kapitola

Více

Příslušenství měřících přístrojů D3000

Příslušenství měřících přístrojů D3000 Příslušenství měřících přístrojů D3000 Elektrody pro měření ph a ORP Tyto elektrody jsou ideálním příslušenstvím měřících přístrojů D3000 pro přesné a dlouhodobé řízení probíhajících procesů. ph a ORP

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PS 03 Trubní rozvody

TECHNICKÁ ZPRÁVA PS 03 Trubní rozvody TECHNICKÁ ZPRÁVA PS 03 Trubní rozvody OBSAH 1. Všeobecně 1.1 Podklady 2. Technické údaje 3. Technické řešení 3.1 Dusík 6.0 v m.č. 7.07- osazení redukční stanice, rozvod 0,6 MPa 3.2 Kyslík v m.č. 7.06-

Více

Odkalovací filtr FSMad

Odkalovací filtr FSMad Leden 2014 objednací kód FSMadxx.200 (typ F76S) Odkalovací filtr FSMad JEMNÝ FILTR SE ZPĚTNÝM PROPLACHEM Použití KATALOGOVÝ LIST Filtry se zpětným proplachem zajišťují nepřetržitou dodávku filtrované vody.

Více

Ozon pro dezinfekci a oxidaci tam, kde je ProMinent Výroba a dávkování ozonu šetrného k životnímu prostředí

Ozon pro dezinfekci a oxidaci tam, kde je ProMinent Výroba a dávkování ozonu šetrného k životnímu prostředí Ozon pro dezinfekci a oxidaci tam, kde je ProMinent Výroba a dávkování ozonu šetrného k životnímu prostředí Printed in Germany, PT PM 022 12/06 CS MT18 01 12/06 CS Výroba ozonu a jeho aplikace Ozonizátory

Více

Oxiperm 164 D / 30 až 2000 g/h

Oxiperm 164 D / 30 až 2000 g/h GRUNDFOS alldos INFORMACE O VÝROBKU Příprava chlórdioxidu ze zředěných pracovních roztoků Rozměry Rozměry Standardní systém Systém s čelní instalací 164-xxxDFI A B C2 C1 C A B M H G M D E F E F C C1 K

Více

Dopravní množství: 1.75 48.72 m 3 /min

Dopravní množství: 1.75 48.72 m 3 /min Šroubové kompresory Dopravní množství: 1.75 48.72 m 3 /min 3 INTELIGENTNÍ STAVBA SYSTÉMU 11-22 11-22 PLUS * 37-55 75-160 * Varianta PLUS: Varianta O : s integrovanou kondenzační sušičkou, lze realizovat

Více

Odstranění dusičnanů. Výběr vhodného typu automatického filtru. V případě nejasností se poraďte s námi UČV a.s.

Odstranění dusičnanů. Výběr vhodného typu automatického filtru. V případě nejasností se poraďte s námi UČV a.s. Univerzální čistá voda, akciová společnost Strojírenská 259, 155 21 Praha 5 Zličín FILTRY A ZAŘÍZENÍ NA ÚPRAVU VODY DUSIČNANOVÉ FILTRY katalog ************************************************** Praha,

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K ČOV-AF K ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF K 3 ČOV-AF K 50 POUŽITÍ Čistírny odpadních vod ČOV-AF K slouží pro biologické čištění komunálních vod z rodinných domů, chat, penzionů, hotelů, komerčních prostor

Více

Úprava vzduchu sušení

Úprava vzduchu sušení Úprava vzduchu sušení Zařízení pro vysokou úroveň úpravy stlačeného vzduchu. Úprava vzduchu pro všechny provozy. Naše sušičky spolehlivě odstraní kondenzát a v kombinaci s námi dodávanou filtrací zajistí

Více

Kontrola Měření Regulace Dávkování

Kontrola Měření Regulace Dávkování Tschechischer Katalog V6_Layout 1 23.02.11 12:49 Seite 1 2011 Kompletní sestavy pro měření, regulaci a dávkování bazénových chemikálií Tschechischer Katalog V6_Layout 1 23.02.11 12:49 Seite 2 Systém kontroly

Více

S PLYNULOU REGULACÍ Dopravní mnozství: ˇ 1.09 56.60 m 3 /min

S PLYNULOU REGULACÍ Dopravní mnozství: ˇ 1.09 56.60 m 3 /min SROUBOVÉ ˇ KOMPRESORY S PLYNULOU REGULACÍ Dopravní mnozství: ˇ 1.09 56.60 m 3 /min 3 INTELIGENTNÍ MODULÁRNÍ SYSTÉM 16 34 16 34 PLUS * 35 70 90 210 * Varianta PLUS : s integrovanou kondenzační sušičkou

Více

Voda základ našeho života

Voda základ našeho života Voda základ našeho života Vzhledem k tomu, že každý člověk musí denně vypít dva až tři litry vody, aby mohl aktivně a výkonně žít, je pitná voda obecně nejdůležitějším přírodním zdrojem. A je jí příliš

Více

Technická zařízení budov. Čerpadla KSB pro zásobování vodou a automatické tlakové stanice

Technická zařízení budov. Čerpadla KSB pro zásobování vodou a automatické tlakové stanice Technická zařízení budov Čerpadla KSB pro zásobování vodou a automatické tlakové stanice 2 Zásobování vodou a zvyšování tlaku Široký sortiment pro správný výběr Ať se jedná o čerpadla, tlakové stanice

Více

Univerzální čistá voda, akciová společnost Strojírenská 259, 155 21 Praha 5 - Zličín. Filtrace písková, aktivní uhlí, alkalizace

Univerzální čistá voda, akciová společnost Strojírenská 259, 155 21 Praha 5 - Zličín. Filtrace písková, aktivní uhlí, alkalizace Univerzální čistá voda, akciová společnost Strojírenská 259, 155 21 Praha 5 - Zličín Filtrace písková, aktivní uhlí, alkalizace Vybrané typy vhodné pro rodinné domky, chaty a drobné podnikání C E N Í K

Více

Projektování a rekonstrukce ÚV Mariánské Lázně první použití vícevrstvých velmi jemných filtračních náplní v ČR

Projektování a rekonstrukce ÚV Mariánské Lázně první použití vícevrstvých velmi jemných filtračních náplní v ČR Projektování a rekonstrukce ÚV Mariánské Lázně první použití vícevrstvých velmi jemných filtračních náplní v ČR Milan Drda, ENVI PUR, s.r.o. Ing. Michaela Polidarová, CHEVAK Cheb a.s. Investor: CHEVAK

Více

MOBIL Í ÚPRAV A PIT É VODY UMUV 01

MOBIL Í ÚPRAV A PIT É VODY UMUV 01 MOBIL Í ÚPRAV A PIT É VODY UMUV 01 TECH ICKÁ SPECIFIKACE leden 10 Základní popis zařízení UMUV 01 je univerzální mobilní úpravna vody, která umožňuje úpravu z různých zdrojů podzemní i povrchové vody.

Více

Využití membránových technologií při úpravě vody na vodu pitnou

Využití membránových technologií při úpravě vody na vodu pitnou Využití membránových technologií při úpravě vody na vodu pitnou Eva Podholová, Zuzana Honzajková, Tomáš Patočka, Martin Podhola Vodárenská biologie 2010 3. 4. února Membránové technologie procesy založené

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu ČOV-AF s dávkováním flokulantu ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF 3 ČOV-AF 50 S DÁVKOVÁNÍM FLOKULANTU POUŽITÍ Domovní čistírny odpadních vod ČOV-AF s dávkováním flokulantu slouží pro čištění komunálních vod

Více

DG 100 DG 101 DG 200 DG 813 DG 815 DG 819 DG 902. Indikátory znečištění

DG 100 DG 101 DG 200 DG 813 DG 815 DG 819 DG 902. Indikátory znečištění Indikátory znečištění DG 100 DG 101 DG 200 DG 813 DG 815 DG 819 DG 902 pro sací nebo zpětné filtry připojovací závit G¼ nebo M12 x 1,5 zobrazovaný / spínací tlak do 2,5 bar 60.20-4c Popis Použití Kontrola

Více

VYSOKOTLAKÁ PLUNŽROVÁ ČERPADLA

VYSOKOTLAKÁ PLUNŽROVÁ ČERPADLA VYSOKOTLAKÁ PLUNŽROVÁ ČERPADLA VYSOKOTLAKÁ PLUNŽROVÁ ČERPADLA Hlavní oblasti použití vysokotlaké čištění - potrubních rozvodů - kanalizačních systémů (kanalizační vozy, hydročističe) - výměníků tepla,

Více

SMĚŠOVACÍ SYSTÉM OLEJ / VZDUCH

SMĚŠOVACÍ SYSTÉM OLEJ / VZDUCH SMĚŠOVACÍ SYSTÉM OLEJ - VZDUCH POUŽITÍ Mazací systémy olej - vzduch jsou užívány pro trvalé, pravidelné mazání a chlazení směsí oleje a vzduchu různých strojů, strojních technologií a zařízení. Systém

Více

Dopravní množství: 1.75 48.72 m 3 /min

Dopravní množství: 1.75 48.72 m 3 /min www.almig.cz Šroubové kompresory Dopravní množství: 1.75 48.72 m 3 /min 2 INTELIGENTNĚ STLAČENÝ VZDUCH MADE IN GERMANY ALMiG KOMPRESORY s. r. o. je dceřiná společnost tradičního německého výrobce zařízení

Více

DÁVKOVACÍ ČERPADLA OBL

DÁVKOVACÍ ČERPADLA OBL DÁVKOVACÍ ČERPADLA OBL ŠIROKÝ SORTIMENT SYSTÉM KVALITY ISO 9001 PROVEDENÍ DLE API 675 PROVEDENÍ DLE ATEX 100 A ENVICOMP, s.r.o. HRNČÍŘE 969, 584 01 LEDEČ NAD SÁZAVOU, ČESKÁ REPUBLIKA ČERPADLA S MECHANICKY

Více

BEKOSPLIT EKONOMICKÁ ÚPRAVA EMULZÍ, OHLEDUPLNÁ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

BEKOSPLIT EKONOMICKÁ ÚPRAVA EMULZÍ, OHLEDUPLNÁ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ BEKOSPLIT EKONOMICKÁ ÚPRAVA EMULZÍ, OHLEDUPLNÁ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ JEDEN LITR OLEJE MŮŽE ZNEČISTIT 1 000 000 LITRŮ SPODNÍ VODY Existuje dost důvodů, proč legislativa vyžaduje profesionální, zodpovědné

Více

Ceny bez DPH Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku: K Mejtku 400, 252 26 Třebotov tel/fax: +420 257 712 909, mobil: +420 602 248 645,

Ceny bez DPH Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku: K Mejtku 400, 252 26 Třebotov tel/fax: +420 257 712 909, mobil: +420 602 248 645, 1 2 3 1 TECHNIKA PITNÉ VODY 1.1 RESI 2600 Regulační a pojistná centrála, která přináší celkové kompaktní řešení instalace rozvodů vody na ploše 1 m2. Obsahuje jediné připojení a 4 vývody pro topení, zahradu,

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

tel.: mobil: E-mail: Web: Výrobce: +420 577 101 444 +420 733 542 670 sales@sfias.net http://www.sfias.net/

tel.: mobil: E-mail: Web: Výrobce: +420 577 101 444 +420 733 542 670 sales@sfias.net http://www.sfias.net/ Výrobce: SFI a.s. nám. Svobody 57, 763 15 Slušovice Czech Republic tel.: mobil: E-mail: Web: +420 577 101 444 +420 733 542 670 sales@sfias.net http://www.sfias.net/ OBSAH 1. Všeobecné zásady 2. Využití

Více

6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely

6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely 6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely Ivan Holoubek Zdeněk Horsák RECETOX, Masaryk University, Brno, CR holoubek@recetox.muni.cz; http://recetox.muni.cz Inovace tohoto předmětu je spolufinancována

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

Manganový zeolit MZ 10

Manganový zeolit MZ 10 Manganový zeolit MZ 10 SPECIFIKACE POPIS PRODUKTU PUROLITE MZ 10 je manganový zeolit, oxidační a filtrační prostředek, který je připraven z glaukonitu, přírodního produktu, lépe známého jako greensand.

Více

Chlazení kapalin. řada WDC. www.jdk.cz. CT125_CZ WDC (Rev.04-11)

Chlazení kapalin. řada WDC. www.jdk.cz. CT125_CZ WDC (Rev.04-11) Chlazení kapalin řada WDC www.jdk.cz CT_CZ WDC (Rev.0-) Technický popis WDC-S1K je řada kompaktních průtokových chladičů kapalin (chillerů) s nerezovým deskovým výměníkem. Jednotka je vhodná pro umístění

Více

HS10S Domovní vodovodní filtrační stanice

HS10S Domovní vodovodní filtrační stanice srpen 2007 HS10S Domovní vodovodní filtrační stanice Konstrukce Domovní filtrační stanice HS10S se skládá z: Těleso s připojením pro manometry Zpětného ventilu na vstupu Testovacího bodu na zpětném ventilu

Více

Preferred Packaging Food

Preferred Packaging Food Preferred Packaging Food Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Břeclav Tel.: 519 365 111 www.petruzalek.cz Preferred Packaging Food Nové řady strojů přestavují stroje pro zatavování misek a balicí vakuové

Více

ČLEN SKUPINY PURUM KRAFT ÚPRAVA A ČIŠTĚNÍ VODY POUZE POZNANÉ LZE CHRÁNIT

ČLEN SKUPINY PURUM KRAFT ÚPRAVA A ČIŠTĚNÍ VODY POUZE POZNANÉ LZE CHRÁNIT ČLEN SKUPINY PURUM KRAFT ÚPRAVA A ČIŠTĚNÍ VODY POUZE POZNANÉ LZE CHRÁNIT Společnost AQUATEST a.s. navazuje na dlouhou a úspěšnou historii národního podniku Stavební geologie Praha, vzniklého v 60-tých

Více

Udržitelný rozvoj při procesech komerčního praní. Systémy dávkování. Leonardo de Vinci Project. Modul 4. Používání energie a detergentů.

Udržitelný rozvoj při procesech komerčního praní. Systémy dávkování. Leonardo de Vinci Project. Modul 4. Používání energie a detergentů. Leonardo de Vinci Project Udržitelný rozvoj při procesech komerčního praní Modul 4 Používání energie a detergentů Kapitola 3 Systémy dávkování Modul 4 Energie a detergenty Kapitola 3 Systémy dávkování

Více

DOKUMENTACE K PILOTNÍ JEDNOTCE MIKROSÍTA/UV

DOKUMENTACE K PILOTNÍ JEDNOTCE MIKROSÍTA/UV DOKUMENTACE K PILOTNÍ JEDNOTCE MIKROSÍTA/UV SOUHRN K VÝSTUPU B1D1 PROJEKTU LIFE2WATER EXECUTIVE SUMMARY OF A DELIVERABLE B1D1 OF LIFE2WATER PROJECT BŘEZEN 2015 www.life2water.cz 1. ÚVOD Aplikace UV záření

Více

Plynové kotle. www.viadrus.cz

Plynové kotle. www.viadrus.cz Plynové kotle www.viadrus.cz Plynové kotle G36 stacionární samotížný plynový kotel G42 (ECO) stacionární plynový nízkoteplotní kotel vysoká provozní spolehlivost a dlouhá životnost litinového tělesa vysoká

Více

Topení a chlazení pomocí tepla z odpadní vody - HUBER ThermWin

Topení a chlazení pomocí tepla z odpadní vody - HUBER ThermWin WASTE WATER Solutions Topení a chlazení pomocí tepla z odpadní vody - HUBER ThermWin Zpětné získávání tepelné energie z komunálních a průmyslových odpadních vod Uc Ud Ub Ua a stoka b šachta s mechanickým

Více

Diamonds are forever

Diamonds are forever Diamonds are forever technologie spojuje čistotu a hygienu klasické úpravy vody s příjemným pocitem bezchlorové úpravy vody. Inovativní AQUA DIAMANTE soda technologie je založená na aktivaci kyslíku z

Více

NEREZOVÁ FILTRAČNÍ VLOŽKA PRO FILTRY GEL.DEPURA MINI A GEL.DEPURA V MATIC

NEREZOVÁ FILTRAČNÍ VLOŽKA PRO FILTRY GEL.DEPURA MINI A GEL.DEPURA V MATIC 1) Výrobek: FILTRAČNÍ VLOŽKY SORTIMENTU IVAR CS 2) Typ: GEL.5 μm VLAKNO IVAR.FA IVAR.FR-N BIG GEL.20 μm VLAKNO IVAR.FR-N IVAR.RLA BIG GEL.60 μm PP IVAR.AC-HT IVAR.GAC40 BIG GEL.90 μm PP IVAR.RLA IVAR.CTO-E

Více

Chemikálie pro úpravu bazénové vody, privátní a veřejná správa. GHC Invest, s.r.o. Korunovační 6 170 00 Praha 7

Chemikálie pro úpravu bazénové vody, privátní a veřejná správa. GHC Invest, s.r.o. Korunovační 6 170 00 Praha 7 Chemikálie pro úpravu bazénové vody, privátní a veřejná správa GHC Invest, s.r.o. Korunovační 6 170 00 Praha 7 I tak může vypadat voda v bazénu bez použití správných chemických přípravků. Stejný bazén

Více

Potenciostat. Potenciostat. stav 03.2009 E/04

Potenciostat. Potenciostat. stav 03.2009 E/04 Všeobecně V moderních vodárnách, bazénech a koupalištích je třeba garantovat kvalitu vody pomocí automatických měřicích a regulačních zařízení. Měřicí panel PM 01 slouží ke zjišťování parametrů volného

Více

Jedinečná bezpečnost bez koroze

Jedinečná bezpečnost bez koroze Jedinečná bezpečnost bez koroze Ekonomická dezinfekce s využitím ECA vody. Kontinuální výstřik lahví využitím ECA vody Dezinfekční systém ohleduplný k životnímu prostředí ECA voda Dezinfekce s přidanou

Více

FOTOKATALYTICKÁ OXIDACE BIOLOGICKY OBTÍŽNĚ ODBOURATELNÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK OBSAŽENÝCH V NADBILANČNÍCH VODÁCH ZE SKLÁDEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU

FOTOKATALYTICKÁ OXIDACE BIOLOGICKY OBTÍŽNĚ ODBOURATELNÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK OBSAŽENÝCH V NADBILANČNÍCH VODÁCH ZE SKLÁDEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU FOTOKATALYTICKÁ OXIDACE BIOLOGICKY OBTÍŽNĚ ODBOURATELNÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK OBSAŽENÝCH V NADBILANČNÍCH VODÁCH ZE SKLÁDEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU Marek Smolný, Michal Kulhavý, Jiří Palarčík, Jiří Cakl Ústav

Více

HYDRAULICKÉ AGREGÁTY HA

HYDRAULICKÉ AGREGÁTY HA HYDRAULICKÉ AGREGÁTY HA POUŽITÍ Hydraulické agregáty řady HA jsou určeny pro nejrůznější aplikace. Jsou navrženy dle konkrétních požadavků zákazníka. Parametry použitých hydraulických prvků určují rozsah

Více

humifog Adiabatický zvlhčovač pro klimatizační jednotky i přímé zvlhčování prostoru

humifog Adiabatický zvlhčovač pro klimatizační jednotky i přímé zvlhčování prostoru humifog Adiabatický zvlhčovač pro klimatizační jednotky i přímé zvlhčování prostoru T e c h n o l o g y & E v o l u t i o n humifog adiabatický tryskový zvlhčovač pro klimatizační jednotky humifog představuje

Více

INTEGRACE TLAKOVÝCH MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ DO SEPARAČNÍCH A JINÝCH TECHNOLOGIÍ

INTEGRACE TLAKOVÝCH MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ DO SEPARAČNÍCH A JINÝCH TECHNOLOGIÍ INTEGRACE TLAKOVÝCH MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ DO SEPARAČNÍCH A JINÝCH TECHNOLOGIÍ SEMINÁŘ CZEMP, INTEGROVANÉ MEMBRÁNOVÉ PROCESY BRNO, 4. 3. 2014 Jiří Cakl ÚEChI, Univerzita Pardubice Úvodní poznámky Integrace:

Více

Používání energie v prádelnách

Používání energie v prádelnách Leonardo da Vinci Projekt Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 2 Používání energie v prádelnách Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 2 Používání energie 1

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, zákaznický servis. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, zákaznický servis. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, zákaznický servis. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2 Nové závěsné kondenzační kotle VU 466/4-5 a 656/4-5 ecotec plus se odlišují od předchozích VU 466-7 ecotec hydraulickým zapojením. Původní kotel VU 466-7 ecotec byl kompletně připraven pro napojení nepřímotopného

Více

4.3 Dávkovací stanice DULCODOS Hydrazin 23 4.3.1 Dávkovací stanice DULCODOS Hydrazin 23

4.3 Dávkovací stanice DULCODOS Hydrazin 23 4.3.1 Dávkovací stanice DULCODOS Hydrazin 23 4 Obsah strana 4.0 Přehled dávkovacích stanic DULCODOS a Ultromat 1 4.0.1 Přehled typů dávkovacích stanic DULCODOS 1 4.0.2 Přehled typů zařízení Ultromat 4 4.03 Výběr vhodného typu stanice 6 4.1 Dávkovací

Více

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Leonardo da Vinci Project Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 1 Voda v prádelnách Kapitola 4 Příčiny kontaminace vody Modul 1 Voda v prádelnách Kapitola 4 Příčiny kontaminace vody 1 Obsah

Více

Odpovědnost za životní prostředí, člověka a stroj Firma Kärcher důsledně zabraňuje používání zbytečných rozpouštědel, těžkých kovů

Odpovědnost za životní prostředí, člověka a stroj Firma Kärcher důsledně zabraňuje používání zbytečných rozpouštědel, těžkých kovů Vysoce efektivní a ekonomické složení produktů Pro čisticí prostředky Kärcher jsou používány vysoce kvalitní suroviny. Díky tomu je možné používat produkty ve velmi malém dávkování, při kterém se šetří

Více

+++ winterhalter celkový program +++ winterhalter

+++ winterhalter celkový program +++ winterhalter +++ winterhalter celkový program +++ winterhalter +++ Winterhalter +++ Řešení se systémem Již mnoho let je značka Winterhalter ve svém oboru pojmem. S inovativními řešeními mytí je firma Winterhalter jedním

Více

Michal Pospíšil Interbrigadistů 2, 750 02 Přerov IČO : 65912535 DIČ : CZ 7404195678 DOKUMENTACE OBJEKTU PROJEKT PRO REALIZACI STAVBY

Michal Pospíšil Interbrigadistů 2, 750 02 Přerov IČO : 65912535 DIČ : CZ 7404195678 DOKUMENTACE OBJEKTU PROJEKT PRO REALIZACI STAVBY Michal Pospíšil Interbrigadistů 2, 750 02 Přerov IČO : 65912535 DIČ : CZ 7404195678 DOKUMENTACE OBJEKTU PROJEKT PRO REALIZACI STAVBY Akce : Investor : Městský úřad Klimkovice Lidická 1 742 83 Klimkovice

Více

3 Bello Zon - generátory chlordioxidu

3 Bello Zon - generátory chlordioxidu Obsah strana 3.1 Chlordioxid v úpravě vody 1 3.1.1 Možnosti aplikace chlordioxidu 1 3.1.2 BelloZon 2 3.2 Výkonový oblastní diagram generátorů chlordioxidu 3 3.3 Poptávkový dotazník pro nabídku generátoru

Více

VYUŽITÍ NANOFILTRACE A ULTRAFILTRACE K ÚPRAVĚ VODY NA VODU PITNOU

VYUŽITÍ NANOFILTRACE A ULTRAFILTRACE K ÚPRAVĚ VODY NA VODU PITNOU Citace Honzajková Z., Podholová E., Patočka T., Podhola M.: Využití nanofiltrace a ultrafiltrace k úpravě vody na vodu pitnou. Sborník konference Pitná voda 2010, s. 107112. W&ET Team, Č. Budějovice 2010.

Více

Cetetherm Maxi S - sek

Cetetherm Maxi S - sek Cetetherm Maxi S - sek Tlakově závislá kompaktní předávací stanice Naše firma působí v oboru přípravy teplé vody a vytápění od roku 1923. U systému Cetetherm Maxi S - sek je využito našich mnohaletých

Více

Obsah. Tlakové spínače. Série Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana. 18 S Allfluid nerezová ocel G 1/4 kolík 0-800 bar +85 C 228

Obsah. Tlakové spínače. Série Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana. 18 S Allfluid nerezová ocel G 1/4 kolík 0-800 bar +85 C 228 Obsah Tlakové spínače Série Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana 18 S Allfluid nerezová ocel kolík 0-800 bar +85 C 228 33 D Hliník, nerezová ocel, Polyesterová fólie Příruba -1-630 bar +80 C 230

Více

Bezolejové šroubové kompresory WIS 30-55 kw

Bezolejové šroubové kompresory WIS 30-55 kw LABORATORY INDUSTRY Bezolejové šroubové kompresory WIS 30-55 kw CUSTOMER SERVICE PURE AIR S p o l e h l i v á t e c h n o l o g i e Proč použít WIS? Vzhledem k neustálému vývoji pneumatického nářadí, strojů

Více

Zeleno-žlutá má sílu. Filtry MANN-FILTER pro stavební stroje

Zeleno-žlutá má sílu. Filtry MANN-FILTER pro stavební stroje Zeleno-žlutá má sílu Filtry MANN-FILTER pro stavební stroje Zaručená kvalita originálního náhradního dílu: Program výrobků MANN-FILTER pro stavební stroje: Vzduchové filtry Olejové filtry Palivové filtry

Více

Cyklopack, spol. s r.o. SMB Schwede Maschinenbau GmbH Páskovací technika pro zpracování potravin

Cyklopack, spol. s r.o. SMB Schwede Maschinenbau GmbH Páskovací technika pro zpracování potravin Cyklopack, spol. s r.o. SMB Schwede Maschinenbau GmbH Páskovací technika pro zpracování potravin My o nás SMB Schwede Maschinenbau GmbH je jeden z vedoucích výrobců vysoko výkonných páskovacích strojů

Více

MIKROMAZÁNÍ PODVĚSNÝCH DOPRAVNÍKŮ

MIKROMAZÁNÍ PODVĚSNÝCH DOPRAVNÍKŮ MIKROMAZÁNÍ PODVĚSNÝCH DOPRAVNÍKŮ (MPD) je určené pro jedno a dvojkolejnicové systémy. Mikromazání je navrženo k mazání ložisek rolen dopravníků během jejich provozu, kdy jsou dodávány přesné dávky maziva

Více

Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora.

Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VSC ecocompact VSC S aurocompact Protože myslí dopředu. ecocompact revoluce ve vytápění

Více

Kärcher HDC vysoký tlak z jednoho místa

Kärcher HDC vysoký tlak z jednoho místa Kärcher HDC vysoký tlak z jednoho místa Stacionární vysokotlaké čištění představuje dokonalé řešení, když je třeba používat pravidelně vysoký čisticí výkon. Pro více uživatelů v rozdílných oblastech použití

Více

ADS SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE

ADS SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE Adsorpční sušičky ADS SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE Stlačený vzduch Kompresor, který pracuje při okolní teplotě 20 C s relativní vlhkostí 70 % obsahuje 12 g vody v každém vyrobeném Nm³ vzduchu vstupní vzduch

Více

Tepelná čerpadla voda / voda POPIS

Tepelná čerpadla voda / voda POPIS Chladící výkon: 5 až 18 kw Topný výkon: 6 až 20 kw Úspory energie Využití obnovitelné přírodní energie Jediná investice pro vytápění i chlazení Jednoduchá, spolehlivá a ověřená technologie POUŽITÍ Reverzní

Více

Rotační šroubové kompresory RMF 110-132 - 160 kw

Rotační šroubové kompresory RMF 110-132 - 160 kw Rotační šroubové kompresory RMF 110-132 - 160 kw SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE Rotační šroubové kompresory RMF vysoký výkon vysoká spolehlivost snadná údržba to vše je výsledkem desetiletí zkušeností s vývojem

Více

Příslušenství solárního regulátoru SOLO FS a DUO FS

Příslušenství solárního regulátoru SOLO FS a DUO FS Solarregler SOLO FS und DUO FS Schüco 5 Příslušenství solárního regulátoru SOLO FS a DUO FS Příslušenství Příslušenství sladěné speciálně na regulátor lze vybírat podle příslušné oblasti použití. Příslušenství

Více

Maximální výtěžnost okruhu chladící vody - tam, kde je ProMinent Kompletní řešení úpravy chladící vody

Maximální výtěžnost okruhu chladící vody - tam, kde je ProMinent Kompletní řešení úpravy chladící vody Maximální výtěžnost okruhu chladící vody - tam, kde je ProMinent Kompletní řešení úpravy chladící vody Printed in Germany, PT PM 023 0/07 CS MT23 0 0/07 CS B Úprava vody v uzavřeném okruhu (v cirkulačních

Více