Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita"

Transkript

1 Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Především pro osoby s handicapem a jejich rodiny Kdo dělá dobře jinému, dělá nejvíce dobrého samému sobě nikoli v tom smyslu, že dostane za to odměnu, nýbrž protože vědomí dobrého činu poskytne již velikou radost. Seneca

2 POSLÁNÍ A PROGRAM SDRUŽENÍ... 3 STRUKTURA SDRUŽENÍ A KONTAKTY... 4 KALENDÁRIUM... 5 ZAMĚSTNÁVÁNÍ... 6 SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 7 Sociálně-terapeutická dílna OKÉNKO Chráněné bydlení VOLNÝ ČAS, SPORT, DOBROVOLNICTVÍ... 9 Program Pět P... Sportovní klub KAPŘI D klub Dětský klub Růžička POBYTOVÉ AKCE Tábor Vikingové Tábor Útěk z Egypta DOPLŇKOVÉ AKTIVITY Vzdělávání týmu Oken Knihovna Půjčovna pomůcek MIMOŘÁDNÉ AKTIVITY Šance pro každého Odborná pomoc náhradním rodinám Roman BENEFIČNÍ AKCE KONTROLNÍ ČINNOST KOMUNITNÍ CENTRUM OKÉNKO DLOUHODOBĚ SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE PREZENTACE O.S. OKNA SEZNAM DOBROVOLNÍKŮ SEZNAM DÁRCŮ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SDRUŽENÍ SLOVO ZÁVĚREM

3 Občanské sdružení, které podporuje osoby se zdravotním handicapem a jejich rodiny v aktivním, smysluplném a důstojném způsobu života, napomáhá jejich zapojení do běžných společenských aktivit a vytváří nové příležitosti pro seberealizaci a osobní růst. U MV ČR jsme byli registrováni dne Našimi členy jsou osoby se zdravotním postižením, jejich rodinní příslušníci, přátelé, odborníci. Jsme otevřeni všem lidem dobré vůle. Zaměstnávání osob s handicapem. Poskytování sociálních služeb. Pomoc při rozšiřování možností vzdělávání, sportovního a kulturního vyžití v běžných typech institucí. Podpora aktivního způsobu života osob s handicapem Pořádání osvětových akcí, seznamujících širokou veřejnost s problematikou života zdravotně postižených lidí. Publikování článků s tematikou života lidí s handicapem. Vyhledávání odborných kontaktů. Spolupráce s organizacemi z oblasti školské a sociální. Poradenství pro rodiny s handicapovanými členy. Pořádání kulturních, sportovních, výtvarných a jiných akcí pro rodiny s handicapovanými členy. Pořádání benefičních akcí. Vyhledávání dobrovolníků pro další spolupráci. 3

4 ČESTNÉ PŘEDSEDNICTVO: P. Václav Habart, PhDr. Jitka Čechová, Mgr. Jarmila Kulhavá SPRÁVNÍ RADA: PaeDr. Drahomíra Blažková předsedkyně Mobil: , Má na starosti vedení práce sdružení, individuální a skupinové poradenství, supervizi programu 5P a D-klubu, fundraising a public relations. Mgr. Jaroslava Sedláková, Ph.D místopředsedkyně Tel: , , Má na starosti odbornou garanci a koordinaci Programu 5P, fundraising, public relation a projektový management. Marie Málková místopředsedkyně Mobil: , , Má na starosti ekonomický a projektový managemet management sdružení, fundraising, vede provoz kanceláře. VÝKONNÝ VÝBOR: Ivan Jůna ( ), Ing. Vladimír Nosek ( ), Ing. Pavel Mottl ( ), Marie Mottlová ml. ( ), Jana Vojáčková ( ) Mgr. Blanka Nová ( ), Jana Mitasová ( ) Všichni členové výkonného výboru se podílejí na organizaci benefičních akcí i zajišťování dalších aktivit. IČO: Číslo účtu: Sparkasse / tel: , , Sídlo: Na Piketě 742/III, Jindřichův Hradec DOBROVOLNICKÉ CENTRUM: Pravdova 837/II, J. Hradec. 4

5 LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC Potáborové setkání dětí, dospělých i dobrovolníků Pět P na Gobelínce Začátek příprav na letní tábor Vikingové z Pluhu Monitoring dvojic Pět P Vajgarský kapr 2010 Zahájení poskytování služby chráněného bydlení Výroční členská schůze Benefiční ples PRO OKÉNKO KVETOUCÍ, poděkování dobrovolníkům Čarodějnice na Okénku Adaptační kurzy Jak se rodí zdravá třída konference Č. B. Zakončení sebezkušenostního kurzu pro pedagogy "Rozumím sobě, rozumím tobě DEN ZEMĚ ve školce s Růžičkou Přípravný víkend na letní tábor v Pluhově Žďáru Běh naděje a přátelství akce SOKOLA JH. Pro Okna Filmové promítání akce Pět P Integrace známá i neznámá konference o integraci dětí s handicapem na FM VŠE (Šance pro každého) Předprázdninová příprava dobrovolnického týmu na letní pobytové akce Přátelské setkání dětí, dobrovolníků a obyvatel Okénka Vikingové z Pluhu letní tábor SK Kapři v Pluhově Žďáru Útěk z Egypta letní tábor a letní dílna pro děti i dospělé s handicapem. Benefice IX květinové odpoledne v Jindřichově Hradci Supervizní soustředění kurzu "Rozumím sobě, rozumím tobě" Sžívací kurzy pro studenty prvních ročníků středních škol Zahájení plaveckého programu První setkání náhradních rodin v rámci projektu: Odborná pomoc v krizových situacích náhradním rodinám Jihočeského kraje. Plavecké závody Jihlava Druhé setkání náhradních rodin 8. výcvik nových dobrovolníků v Komunitním centru OKÉNKO Oslava 10 let plavání v Jindřichově Hradci Třetí setkání náhradních rodin Benefiční akce: Adventní stánek na zámku, Adventní trhy v Horní Pěné, v Praze, Stráži n/ Než., Novosedlech n/než. Benefiční prodej rumu a punče v Panské ulici realizují členové ROTARY CLUBU, Nová Bystřice Čertovská výprava akce Pět P Hudební vystoupení D-klubu v DS Otín Čtvrté setkání náhradních rodin Zahájení veřejné sbírky ROMAN 5

6 ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S HANDICAPEM Zaměstnávání v Komunitním centru Okénko bylo zahájeno v říjnu V průběhu roku 2010 jsme postupně oddělovali specializované činnosti a zkvalitňovali práci v dílnách. Koncem roku 2010 v KC Okénko pracovalo 5 chráněných dílen. Výtvarná dílna je zaměřena na malování obrázků a textilních nášivek technikou voskové batiky, dále na malování na sklo, textil a hedvábí, barvení textilu, a různé další techniky. Nezastupitelná je pak ve finalizaci polotovarů vyrobených v ostatních dílnách. Textilní dílna zpracovává obrázky z výtvarné dílny. Vznikají zde tašky, polštářky, pouzdra, kapsáře, zástěry, pantofle, tkané koberečky a různé další textilní užitkové předměty. Knihařská dílna je zaměřena na ruční šití dárkových bločků a knížek, opravy knih, paspartování, výrobu přání a novoročenek, adjustaci obrázků z výtvarné dílny a drobné zakázky. Dřevo a je zaměřena na výrobu drobných dekorativních předmětů, údržbářské a opravářské práce. V roce 2010 se nákupem techniky specializovala na výrobu dřevěných dekorací větších rozměrů Výrobky z dílen prodáváme na benefičních akcích, v galeriích, vyrábíme různé předměty na objednávku (přání, novoročenky, obrázky, dárkové předměty). Výrobky dílen mívají velký úspěch na všech benefičních akcích O. s. Okna a zaměstnanci tak mohou prožívat pocit úspěchu a radosti z dobře vykonané práce. Během roku 2010 prošlo chráněnými dílnami 15 osob se zdravotním handicapem, koncem roku bylo v chráněných dílnách KC Okénko zaměstnáno na částečné úvazky, v přepočtu 6,63 úvazků. Na poloviční úvazek zde pracovala 1 pracovnice bez handicapu (administrativa, účetnictví) na 0,25 úvazku. Zaměstnáváme více než 50% osob se zdravotním postižením, odběrem našich výrobků mohou firmy s více než 25 zaměstnanci řešit tzv. náhradní plnění (Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., 81 odst.1, 18 vyhl.č. 518/2004 Sb.) 6

7 MOTTO sociálních služeb: ČLOVĚK JE ŠŤASTEN TEHDY, KDYŽ MÁ CO DĚLAT V CO DOUFAT A KOHO MILOVAT SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA OKÉNKO Registrovaná V SOULADU S POTŘEBAMI ZÁKONA Č. 108/ O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Poslání Sociálně terapeutické dílny Okénko Viktor Emanuel Frankl Sociálně terapeutická dílna Okénko (dále jen terapeutická dílna) v Jindřichově Hradci nabízí občanům se zdravotním, mentálním, tělesným a kombinovaným handicapem možnost spoluvytvářet přijímající, rodinné prostředí, kde mohou rozvíjet své dovednosti a schopnosti při společném tvoření. Cílová slupina Mládež od 15 let věku a dospělí lidé se zdravotním, tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením do 64 let věku. Klienti, kteří potřebují pomoc nebo podporu v běžných sebeobslužných činnostech, potřebují rozvíjet pracovní návyky a dovednosti potřebné ke zkvalitnění jejich společenských vztahů. Dále klienti se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, kteří nejsou z tohoto důvodu umístitelní na otevřeném ani chráněném trhu práce. Základní činnosti poskytované služby: Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. Poskytnutí stravy, nebo pomoc při zajištění stravy. Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění. Podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků. Dle dohody mohou být poskytovány další fakultativní služby s úhradou až do plné výše nákladů. 7

8 Cíle služeb: Udržovat nebo rozvíjet dovednosti klientů. Společně s klienty komunikovat, vytvářet individuální plány a tyto plány naplňovat. Udržovat a rozvíjet kontakt s místní komunitou formou veřejných akcí. Vzdělávání a zvyšování kvalifikace pracovníků. V průběhu roku 2010 byla různá forma sociální služby, počínaje sociálním poradenstvím a konče dlouhodobým poskytováním služby, poskytnuta celkem 44 uživatelům z toho bylo 30 lidí s handicapem, 9 rodičů a 4 návštěvníci z úřadů, škol, dobrovolníků a jiných. Ke konci roku 2010 chodilo pravidelně do terapeutické dílny 22 uživatelů. Během roku 2010 se kapacita sociálně terapeutické dílny zcela zaplnila. V STD zajišťovalo poskytování služby 10 zaměstnanců včetně režie, v přepočtu zaměstnanci celkem tvořili 3,75 úvazky. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ OKÉNKO V roce 2009 byla registrovaná služba chráněného bydlení v souladu se zákonem Č. 108/ O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Chráněné bydlení Okénko v Jindřichově Hradci nabízí lidem se zdravotním, mentálním, tělesným a kombinovaným postižením možnost získat a prohloubit dovednosti vedoucí k plnohodnotnému životu. Kapacita bydlení je 6 lůžek ve třech garsoniérách, z nichž dvě jsou bezbarierové. Každá garsoniéra má 2 lůžka, svoji koupelnu a kuchyňskou linku. Cílovou skupinou jsou lidé starší 18 let se zdravotním, tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením, kteří si chtějí vytvořit dovednosti pro samostatné bydlení, případně své zkušenosti prověřit v praxi. Klientům je stále k dispozici minimálně jeden pracovník a to jak v denním, tak v nočním čase. S klienty jsou uzavírány smlouvy o poskytování služeb. V únoru 2010 KC Okénko zahájilo poskytování služby chráněného bydlení a během roku zde našlo zázemí 5 uživatelů se zdravotními, pohybovými a mentálními handicapy. Nepřetržitý provoz zde zajišťují čtyři kmenové pracovnice, na DPČ vypomáhají tři studentky. Provoz sociálních služeb v KC Okénko zajišťovala sociální pracovnice Bc. Marie Mottlová, tel , . 8

9 PROGRAM PĚT P Přátelství Prevence Pomoc Péče Podpora Volnočasový sociálně - preventivní program, určený dětem ve věku od 6 do 15 let. Pochází z USA, kde funguje již sto let. V České republice program funguje od roku 1996 pod záštitou Národního dobrovolnického centra Hestia Praha. Cílem programu je prospět dětem školního věku, které to mají díky zdravotnímu nebo sociálnímu handicapu složitější, než jejich vrstevníci. Obsahem je přátelství dítěte se starším kamarádem - dobrovolníkem. Dobrovolník (starší 18 let), který má zájem scházet se 2-3 hodiny týdně s mladším kamarádem, absolvuje orientační psychologické vyšetření, výcvik zaměřený na rozvoj komunikačních a sociálních dovedností a účastní se pravidelných supervizí. Dvojice dobrovolník a dítě je vybírána na základě podobnosti zájmů, hlavní důraz je kladen na naplnění potřeb dítěte. Cílem je nabídnout dítěti přátelský vztah, podpořit jeho sebedůvěru a emocionální zrání. Na realizaci programu v Jindřichově Hradci se podílejí čtyři subjekty - Fakulta managementu VŠE, o.s. Okna, Národní dobrovolnické centrum Hestia a Asociace Pět P v ČR. Zázemí pro dvojice i společné akce poskytuje KC Okénko a klubovna Dobrovolnického centra, potáborové setkání i nadále konáme na Gobelínce pracovišti Speciálních škol v Jindřichově Hradci. Všechna tato prostředí jsou bezbarierově upravená a přístupná všem dětem i dospělým na vozíčku. Finančně je program podpořen Ministerstvem vnitra ČR a Městem Jindřichův Hradec. Během roku 2010 se pravidelně scházelo 12 dvojic. Schůzky se konaly na základě dohody mezi dobrovolníkem a dítětem v klubovně nebo cukrárně, kině, parku apod. a dle monitoringu rodičů i dětí probíhaly ke spokojenosti všech zúčastněných. Dobrovolníci uspořádali řadu společných akcí. (Viz kalendárium) Podzimním výcvikem v Komunitním centru Okénko prošlo 7 dobrovolníků, další dvě dobrovolnice jsou v individuální přípravě. Díky velké péči odborné garanty Jaroslavy Sedlákové dne MV ČR udělilo o.s. Okna AKREDITACI programu 5P podle zákona č. 198/2002 S. o dobrovolnické službě a tato akreditace byla v r prodloužena o další tři roky. Realizační tým: Mgr. Jaroslava Sedláková, Ph.D odborná garanta, Lenka Havlová koordinátorka, PaedDr. Drahomíra Blažková, supervizorka, PhDr. Jitka Balcarová diagnostik. 9

10 SPORTOVNÍ KLUB KAPŘI V roce 2010 se zúčastnilo programu sportovního klubu 27 klientů ve věku 3 37 let s tělesnými a kombinovanými handicapy a to jak vrozenými, tak po úrazech. Převažující náplní programu SK KAPŘI je teoretická i praktická výuka plavání tělesně handicapovaných. Výuka probíhá za pomoci dobrovolníků (v uplynulém roce to bylo 15 dobrovolníků, většinou studentů Střední zdravotnické školy v J.Hradci), kteří jsou předem proškoleni a seznámeni s metodou výuky plavání dětí s postižením. Klientům pohyb a rehabilitace ve vodě usnadňuje zapojovat různé svalové partie, které jinak nejsou při běžném pohybu ať na vozíku nebo za pomocí jiných pomůcek zapojovány a naopak namáhané svalové partie mají možnost si odlehčit. Plavání napomáhá ke zvýšení jejich tělesné kondice. Pro řadu našich klientů je tato činnost jedna z mála volnočasových aktivit, kterou mají možnost v našem regionu navštěvovat. Neboť jsme jediní, kdo tuto činnost v okrese nabízí. Na jaře se konal Letní plavecký tábor v Pluhově Žďáru - pobytová akce pro plavce s pomocí dobrovolníků. Všechny aktivity SK Kapři včetně výcviku nových dobrovolníků zajišťuje pan Ivan Jůna, tel , 10

11 D KLUB Tato aktivita vznikla v září 2007 díky iniciativě paní Jany Vojáčkové. Obsahem aktivity byla pomoc při pořádání benefičních a jiných akcí, depistáž potřeb sdružení a nepravidelná pomoc klientům na základě jejich aktuálních potřeb. Během roku 2009 se činnost klubu velmi zkvalitnila a její pravidelnou a nejdůležitější aktivitou se staly návštěvy vybraných seniorů DS Otín. Byla sepsána smlouva o spolupráci s DS Otín a členky klubu uzavřely s o.s. Okna dobrovolnickou smlouvu. Jednotliví dobrovolníci dostali na starosti konkrétní klienty DS, které pravidelně jedenou týdně navštěvovali. Během roku 2010 se tento obsah činnosti D-klubu stabilizoval, byl obohacen o řadu hudebních vystoupení s aktivním zapojením seniorů DS do programu. Setkání klubu se odehrávala v měsíčních intervalech a měla supervizní charakter. Supervizorkou je PaedDr. Drahomíra Blažková. Klubu věnovalo svůj čas, osobní nasazení, trpělivost a ochotu devět dobrovolníků. Všechny činnosti klubu jsou plně dobrovolnické, i nadále klub s velkým osobním nasazením koordinuje paní Jana Vojáčková. Kontakt: DĚTSKÝ KLUB RŮŽIČKA POSLÁNÍM Dětského klubu RŮŽIČKA při 1. MŠ v Jindřichově Hradci je podpora všech dětí v aktivním způsobu života a zajímavém prožívání času a napomáhání zapojení dětí s handicapem do běžných dětských aktivit. Vývojová psychologie říká, že v předškolním věku, kdy si děti osvojují vzorce chování, dokážou bez výhrad přijmout kamarády, kteří jsou trochu jiní. Motivující prostředí jim v této sociální zkušenosti může pomoci. Klub vznikl na základě vůle rodičů v únoru 2008, členství v něm vzniká na základě přihlášky a zaniká automaticky odchodem dětí z MŠ. Během roku 2010 rodiče dětí a pedagogové z 1. MŠ realizovali pro děti Den ZEMĚ, Den dětí, Mikulášskou besídku a rozloučení s předškoláky, Den pro maminky, vánoční besídky. Tyto aktivity doplňují Školní vzdělávací program 1. MŠ. Samostatné volnočasové aktivity mimo provozní dobu MŠ klub nevyvíjí. Koncem roku 2010 měl klub 115 členů. Kontaktními osobami z řad rodičů jsou Mgr. Blanka Nová a Mgr. Kateřina Pobudová 11

12 TÁBOR VIKINGOVÉ Z PLUHU Vyvrcholením plavecké sezony SK Kapři byl sedmidenní letní tábor Vikingové z Pluhu. Náčelník Týhor Ivan Jůna spolu s partou vynikajících dobrovolníků připravili v malebném prostředí Pluhova Žďáru týden plný příběhů, boje, her a sportů, inspirovaný historií Vikingů, přičemž vynikající zázemí táboru poskytoval p. starosta Beneš a celá obec Pluhův Žďár. Takto pojatý tábor byl první v historii Kaprů. Ojedinělý zážitek pro 19 plavců připravilo 10 dobrovolníků. TÁBOR ÚTĚK Z EGYPTA Již tradiční tábor pro děti s handicapem se uskutečnil již posedmé, opět v penzionu Modrá kotva v Mrákotně. Akci s názvem Útěk z Egypta zrealizovalo 19 dobrovolníků pro 20 dětí a 7 dospělých klientů. Vedení dětské části tábora se věnovala Bc. Marie Mottlová, egyptskou letní dílnu pro dospělé vedla PaedDr. Drahomíra Blažková a Milena Knoflíčková. Součástí řady hravých a tvořivých aktivit pro děti i dospělé. Vyvrcholením tvořivých dílen byl závěrečné vystavení a prodej výrobků. 12

13 VZDĚLÁVÁNÍ TÝMU OKEN Tým Oken pokračoval v uplynulém roce širokým spektrem vzdělávacích aktivit počínaje stážemi v jiných zařízeních sociálních služeb, přes kurzy artefiletiky, další kurzy se týkaly ekonomiky, účetnictví. Výcvik dobrovolníků z programu Pět P a koordinátorka dobrovolnického programu byla proškolena Národním dobrovolnickým centrem díky finanční pomoci Fakulty managementu VŠE. Rekvalifikačním kurzem ÚP prošla pracovnice v sociálních službách. KNIHOVNA KNIHOVNA obsahuje cca 170 titulů především z oblasti psychologie pro pomáhající profese, psychoterapie a inspirativní knihy pro práci s dětmi i klienty s handicapem, managementu a účetnictví. Nákup knih byl v uplynulém roce financován z prostředků sdružení. Pravidelně odebíráme periodikum Sociální služby. Část knihovny je umístěna v klubovně Pět P, část v KC Okénko, kde máme také v zápůjčce cca 100 knih od soukromých osob, určených pro inspiraci v aktivitách KC Okénko. PŮJČOVNA POMŮCEK Obsahuje několik počítačů, které využívají děti s DMO k nácviku psaní a procvičení jemné motoriky, notebook, braillský řádek, který využívá nevidomý student jako školní pomůcku. V dobrovolnickém centru jsou rehabilitační míče a hračky, které slouží především pro dvojice z Pět P. Díky grantu Šance pro každého byla půjčovna obohacena o řadu pomůcek pro trampoterapii a relaxační techniky, které jsou nyní zapůjčeny na ZŠ Hvězdárna a 1. MŠ v Růžové ulici, J. Hradec. 13

14 ŠANCE PRO KAŽDÉHO Velké příležitosti se sdružení dostalo grantem Šance pro každého, CZ.1.07/1.2.06/ , financovaným z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu, schváleného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento grant byl v září 2010 ukončen. Smyslem celého projektu bylo podpořit děti a dospívající s cílem rozvinout a posílit jejich dovednosti a schopnosti důležité pro život. Dále podpořit pedagogické pracovníky ze základních, středních a speciálních škol na v Jihočeském kraji nabídkou vzdělávacích programů. V rámci grantu již proběhla řada zajímavých aktivit: Sebezkušenostní výcvikový kurz s názvem Rozumím sobě, Rozumím tobě pro motivované pedagogické pracovníky v celkové hodinové dotaci 100 hodin. Výcvik byl zaměřen na získání a posílení sociálních a komunikačních dovedností se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, problémovými žáky, na práci se sociálně patologickými jevy, prevenci a krizovou intervencí. Hlavními aktivitami výcviku byly specifické arteterapeutické přístupy, komunikační techniky, náhled a následná interpretace prostřednictvím výtvarné činnosti, úvod do práce s obrazem, práce se zátěžovými situacemi, transakční analýza, práce s autoritou, skupinová koheze a dynamika. Kurz probíhal v několikadenních blocích a na závěr byl obohacen dvoudenním supervizním soustředěním v září Volný cyklus přednášek a seminářů pro pedagogy v období 03/09 10/2010 zaměřené na aktualizaci znalostí z vývojové psychologie a práce s žáky se specifickými poruchami učení a chování (SPUCH), metody reedukace žáků se SPUCH, využití výtvarného procesu v pedagogické praxi, artefiletické techniky, syndrom ADHD, ADD, hyperkinetická porucha pozornosti - jak s ní zacházet, transakční analýza, rodina jako sociální děloha, práce s agresí, typy jednání podle sourozeneckých konstelací a další dle potřeb jednotlivých pracovišť. Pravidelnou primární preventivní činností se v rámci grantu zabývaly po dobu 18 měsíců dvě pracovnice. Dále byla pro ZŠ a P Štítného v Č. Budějovicích poskytována Arteterapie pro žáky se specifickými poruchami učení a chování pravidelně v průběhu 1 školního roku. 14

15 Sžívací kurzy pro studenty prvních ročníků středních škol třídenní kurzy, vedené odbornými, terapeuticky zaměřenými lektory. Lektory byli studenti, případně absolventi TF JČU oboru Pedagogika volného času, vedené Mgr. Karlem Chodilem a odborně zaštítěné Mgr. Richardem Macků. Kurzy byly určeny k podpoře prosociálního jednání studentů středních škol, jejich seznámení, skupinové koheze a dynamice. Veškeré vzdělávací aktivity byly plně hrazeny z prostředků Evropských sociálních fondů a Státního rozpočtu České republiky. Výstupy a výsledky grantu: Během grantu poskytovalo vzdělávací služby celkem 33 odborníků, služby byly poskytnuty 1893 žákům a studentům, 41 žákům a studentům se speciálními vzdělávacími potřebami a 449 pedagogům v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Celkem bylo podpořeno osob, vzniklo 11 nových produktů (7 metodik, kalendář, 2 individuální vzdělávací plány), byla doplněna půjčovna pomůcek a posíleno vybavení KCO v oblasti ICT techniky. Více na 15

16 ODBORNÁ POMOC V KRIZOVÝCH SITUACÍCH NÁHRADNÍM RODINÁM JIHOČESKÉHO KRAJE Od září 2010 rozšířilo Občanské sdružení Okna svoji působnost o pomoc náhradním rodinám. Cílem je nabídnout odborné zázemí a poradenství rodinám s dětmi v náhradní rodinné péči. V rámci projektu, který podpořila Nadace Táta a Máma, mohou náhradní rodiče z Jihočeského kraje využívat tyto služby: Základní sociální poradenství poskytování informací o náhradní rodinné péči a nabídce služeb informace a odkazy na ostatní organizace v sociální síti poradenství při jednání s úřady Psychologické poradenství a krizová intervence podpora a doprovázení náročnými a krizovými situacemi v životě pěstounské rodiny krátkodobé poradenství s následným doporučením na návazné terapeutické služby, podpora ve vyhledání systematické psychoterapie pomoc hledat změny v rodině, týkající se výchovných a vztahových problémů Arteterapie Mezioborová disciplína, která se zabývá výtvarným projevem a jeho vývojovými stádii. Arteterapie má mnoho podob a využívá nepřeberné množství přístupů. Umožňuje nenásilný kontakt odborníka s rodinou a především s dětmi. Rodiny budou mít možnost využívat jak individuální, tak skupinovou terapii. Tato pomoc a podpora: odbourává sociální izolaci náhradních rodičů. Náhradní rodiče si mohou na určitý čas odpočinout od náročné péče (relaxace), vyřídit si nezbytné záležitosti (návštěva lékaře, úřadů...), a přitom mít jistotu, že je o dítě odborně postaráno má kladný vliv na sourozenecké vztahy snížení zátěže, rodiče se mohou věnovat ostatním dětem. Více informací najdete na případně p. Kláru Hesounovou:

17 ROMAN Uprostřed roku 2010 se dlouholetý člen Občanského sdružení Okna ocitl ve velmi nezáviděníhodné situaci. Inteligentní a pracovitý člověk sportovec, novinář, knihař, spolupracovník SK Kapři, který je pro mnohé členy Oken příkladem v tom, s jakou vůlí zvládá svoji nemoc svalovou dystrofii. Romanův zdravotní stav se postupně zhoršoval, až ho dovedl na oddělení ARO Romanovy svaly již přestaly zvládat dýchací pohyby a Roman byl natrvalo napojen na umělou plicní ventilaci. Pobyt na ARO se prodloužil i díky tomu, že Romanovi náhle zemřela maminka, která do té doby plně zvládala péči o svého těžce handicapovaného syna bylo jí 63 let. Romanův ošetřující lékař v této situaci svolal přípravný tým, který hledal cestu, jak Romana navrátit z oddělení ARO k co nejkvalitnějšímu způsobu života, nejlépe do domácího ošetřování. Tato cesta je možná díky Domácí umělé plicní ventilaci (DUPV). Není však nijak snadná. O člověka, napojeného na DUPV musí 24 hodin denně pečovat jiný člověk, který prošel přísnými psychotesty a je proškolen v obsluze DUPV podmínka ministerstva zdravotnictví pro zapůjčení DUPV). Tento typ péče v J. Hradci odborně zajišťuje a garantuje MUDr. Vít Lorenc. Z Romanovy stávající rodiny tyto přísné podmínky splnila jeho švagrová paní Jiřina Pišná, maminka pěti dětí ve věku 5 15 let. Přesto, že její rodina na ni klade nemalé nároky, byla ochotna začít domácí péči o Romana poskytovat. Pro matku početné rodiny ovšem není reálné poskytovat péči 24 hodin denně. Proto O.S Okna vyhlásilo veřejnou sbírku a založilo zvláštní účet, jejímž smyslem je shromáždění finančních prostředků na zajištění materiální a personální péče o pacienty na domácí umělé plicní ventilaci a s onemocněním svalovou dystrofií. Díky finančním prostředkům, které se podařilo prostřednictvím veřejné sbírky sehnat, byla koncem roku testována a vyškolena paní Jaroslava Bočková, která se střídá s paní Jiřinou Pišnou v domácí péči o Romana. Roman dne 27. prosince 2010 opustil oddělení ARO Jindřichohradecké nemocnice, v současné době žije v rodině svého bratra a o.s. Okna pokračuje ve shánění finančních prostředků s cílem vrátit Romana do bezbariérového bytu na Hvězdárně, sestavit 4 členný pečovatelský tým a umožnit Romanovi co nejaktivnější život s možností vycházek, účasti na běžných aktivitách, další novinářské práci, setkávání s přáteli. Pokud můžete, pomozte i vy! Číslo konta: /

18 Ples Pro Okénko kvetoucí připravil tým složený z členů správní rady a výkonného výboru. Město Jindřichův Hradec poskytlo se slevou sál na Střelnici, bez nároku na odměnu vystoupili všichni účinkující. Tento ples výborně moderovala dvojice Adam Jůna syn a Ivan Jůna - otec s hostem Markem Holcem jejich dialogy daly plesu spád. Předtančení připravila s dětmi z Oken a s gymnastkami Jana Benešová. Do dražby věnovali obrázky pracovníci Chráněné dílny Okénko, kteří zrealizovali na plese módní přehlídku výrobků. Radost udělaly i paličkované obrazy, které darovaly tvořivé a laskavé dámy z kurzů paličkování paní Jany Krausové. Výtěžek byl použit na financování rekonstrukce zahrady KC Okénko, provoz CHB a nákup šicího stroje. BĚH NADĚJE A PŘÁTELSTVÍ pro Okna uspořádal SOKOL J. Hradec v Rámci akce POMOZ POMOCT, konané pod záštitou Města Jindřichův Hradec. IX. KVĚTINOVÉ ODPOLEDNE připravili Ing. Vladimír Nosek s dalšími floristy, kteří předváděli květinové vazby. Materiálem a občerstvením přispělo 21 firem. Výtěžek posloužil k dofinancování úprav zahrady při KC Okénko a provoz CHB. VÁNOČNÍ STÁNEK v rámci Adventu na zámku zorganizoval výkonný výbor sdružení. Své výrobky zde nabídli pracovníci CHD Okénko, Zahradnictví Mottlovi Otín. Výtěžek byl posloužit k financování provozu Chráněných dílen. ADVENTNÍ SETKÁNÍ v Novosedlech nad Nežárkou, Horní Pěné, Lásenici, Stráži n/ Nežárkou byli hosty a svými výrobky zajistili CHD Okénko. Na trzích měli možnost zažít pocit úspěchu a radosti z úspěšné seberealizace. VEŘEJNÁ SBÍRKA Pro Okénko je průběžně realizována při různých aktivitách. V roce 2010 provedla kontrolní komise revizi účetnictví, p. Málková, PaedDr. Blažková a p. Svobodová inventarizaci majetku. Kontrolovány byly všechny účty a pokladny sdružení. Pověření pracovníci KUJčK kontrolovali čerpání financí grantu ŠANCE PRO KAŽDÉHO a dále proběhl audit tohoto projektu. V průběhu roku také proběhla kontrola odvodů sociálního pojištění na OSSZ 18

19 V domě č. 742/III v ulici Na Piketě v Jindřichově Hradci Hlavní cíle dlouhodobého projektu: Vybudování a provoz chráněných dílen (textilní, knihařské, výtvarné a košíkářské), chráněného bydlení a kanceláří sdružení. Poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb. Další možné využívání objektu: Volnočasové aktivity pro handicapované i zdravé, kurzy výtvarných a řemeslných technik, individuální a skupinové poradenství v obtížných životních situacích, vzdělávací kurzy s praktickými zkouškami řemesel, poradenství pro rodiny, pečující o dítě nebo dospělého s handicapem. Co jsme již vykonali: Dům je plně funkční a využitelný pro všechny plánované aktivity. K dispozici jsou zde 2 kanceláře, 1 velká společenská místnost s kuchyňskou linkou, 5 dílen, 3 koupelny se sprchovým koutem, 6WC, sklad a kotelna, 3 byty pro chráněné bydlení každý s kapacitou dvou lůžek, vybavené koupelnami, WC, kuchyňskými linkami. Dva byty jsou bezbarierové. Společenská místnost je vybavena kvalitním počítačem s internetem, klienti se zde mohou učit ICT dovednostem. Dále je místnost vybavena novým nábytkem a kuchyňskou linkou. Sdružení má tak vybudované plně funkční zázemí. V uplynulém roce byl upraven terén zahrady, zpevněn svahovými tvárnicemi a zahrada byla osázena okrasnými rostlinami a oseta trávou. Ruku k dílu přiložili dobrovolníci GE Money Bank, České spořitelny, SDH Dolní Skrýchov, rodiče, přátelé a uživatelé KC Okénko. Co je třeba ještě vykonat: Je třeba objekt zateplit a vybavit zahradu pergolou a domkem na nářadí. I nadále je třeba průběžně zajišťovat finanční prostředky na realizaci plánovaných aktivit. 19

20 Dlouhodobou spolupráci realizuje OS s Fakultou managementu VŠE Praha a SZŠ J. Hradec především při realizaci programu Pět P a SK Kapři. Fakulta poskytuje sdružení odborné zázemí v oblasti managementu, řada studentů pracuje v dobrovolnickém programu Pět P. Pracovníci sdružení poskytují studentům konzultace a podklady pro jejich seminární, případně diplomové práce. Dlouhodobá spolupráce funguje také s MÚ Jindřichův Hradec. Město poskytlo sdružení dotace i bezplatné zápůjčky prostor pro benefiční akce, řada zaměstnanců poskytuje odborné konzultace, sdružení poskytlo své prostory a konzultace při řešení obtížné situace klienta. Město darovalo o.s. dům, ve kterém nyní sdružení působí, také poskytlo bezúročnou půjčku k jeho rekonstrukci. Několik členů sdružení se aktivně zapojilo do Komunitního plánování sociálních služeb, pracovali ve skupinách pro děti a mládež a pro zdravotně postižené. V současné době sdružení poskytuje sociální služby několika uživatelům, jejichž opatrovníkem je MÚ. Způsob a rozsah poskytování služeb je s opatrovníkem pravidelně konzultován. V uplynulých třech letech se úspěšně rozvíjí spolupráce s Rotary Clubem Jindřichův Hradec. Členové klubu realizují benefiční aktivity ve prospěch Oken, informují se o dění ve sdružení a hledají další formy, jak sdružení pomáhat. Dlouhodobá spolupráce funguje také mezi ZŠ, MŠ a PŠ J. Hradec a sdružením. Řada žáků této školy využívá služeb sdružení, sdružení občas využívá prostory školy k jednorázovým aktivitám. Úspěšně se rozvíjí spolupráce s ÚP v Jindřichově Hradci. ÚP uznal dílnám v KC Okénko statut Chráněných dílen, financoval provoz a mzdové náklady OZP a SÚPM. Dalšími spolupracujícími organizacemi jsou YMCA Jindřichův Hradec, Farní sbor ČCE Jindřichův Hradec. Další informace o práci sdružení poskytuje nový web: Sdružení informuje o svých aktivitách prostřednictvím Okének v měsíčníku Jindřichohradecký zpravodaj, další zprávy vyšly v Jindřichohradeckých listech, týdeníku KURÝR a v měsíčníku NEON a prostřednictvím rozhlasu. Prezentaci naší činnosti obsahují rovněž ročenky Města Jindřichův Hradec. Jindřichohradecká televize natočila řadu zpráv, které byly vysílány v regionálním vysílání a v TV Prima. Při každé benefici prezentuje sdružení svou práci formou aktuálních nástěnek. Okna mají své vývěsky na pěti místech v Jindřichově Hradci. Prezentaci projektu náhradní rodinné péče naleznete na 20

Komunikace. Aktivita. Otevřenost. Naděje. Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej.

Komunikace. Aktivita. Otevřenost. Naděje. Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej. Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej. Sri Chinmoy POSLÁNÍ A PROGRAM SDRUŽENÍ 3 STRUKTURA SDRUŽENÍ A KONTAKTY

Více

Zpráva o činnosti 2012

Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2012 český západ o.s. Mít život ve svých rukou OBSAH Výlet pro předškoláky do Karlových Varů

Více

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Úvodní slovo... 4 Základní informace... 5 Poslání a cíle... 6 Poslání TyfloCentra Praha, o. p. s.... 6 Cíle... 6 Historie... 7 Pracovní tým... 8 Služby TyfloCentra Praha... 10

Více

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva OBSAH 2000 Obsah. Úvodní slovo..... Poslání, cíle a cílové skupiny sdružení...... Historie sdružení..... Orgány sdružení Přehled projektů realizovaných sdružením.... Zaměstnanci... Popis činnosti jednotlivých

Více

Jen připomínám. U nás je třeba zatlačit na dveře, aby Vás to neodradilo. Dílny tvořivosti.

Jen připomínám. U nás je třeba zatlačit na dveře, aby Vás to neodradilo. Dílny tvořivosti. dílny tvořivosti občanské sdružení v pevnosti 4 128 41 praha 2 tel 241083273 dilny_tvorivosti@seznam.cz www.dilnytvorivosti.cz Jen připomínám. U nás je třeba zatlačit na dveře, aby Vás to neodradilo. Dílny

Více

Více než 20 let pomáháme lidem v nouzi

Více než 20 let pomáháme lidem v nouzi OBLASTNÍ CHARITA PARDUBICE V Ráji 732, 530 02 Pardubice Tel: 466 335 026, 777 736 015, 775 296 843 E-mail: info@charitapardubice.cz www.pardubice.charita.cz Působnost: Královéhradecká diecéze Pardubický

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY ALKA, o.p.s ALKA, o.p.s. je nezisková organizace, která dlouhodobě pečuje o děti i dospělé s kombinovaným postižením a usiluje o co nejvíce normální

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace U Lesíka 3547/11, Znojmo V Ý R O Č N Í Z P R Á V A R O K 2 0 1 4 1 OBSAH A. O organizaci str. 3 B. Realizace projektů str. 4,5 C. Kontroly a inspekce

Více

Zpráva o činnosti v roce 2009

Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 ÚVOD I. ÚVODEM Rok 2009 byl pro Diakonii ČCE mimořádným a slavnostním rokem, ve kterém jsme si připomínali 20-tileté výročí od znovuobnovení

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537, Praha 4 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 16 let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze plzeňské. Caritas znamená láska.

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost

DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah 1) Úvodní slovo 2) Faktografické údaje 3) Poslání společnosti 4) Členové statutárních orgánů a vedení společnosti 5) Spolupráce

Více

je nestátní nezisková organizace,

je nestátní nezisková organizace, V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 je nestátní nezisková organizace, zaměřená na odbornou pomoc lidem s vážným duševním onemocněním, jako je schizofrenie a další duševní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Působnost Arcidiecézní charity Působnost Olomouc Arcidiecézní charity Olomouc Olomouc Olomouc Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Působnost Charity Působnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

KATALOG. sociálních a návazných služeb 2013/2014 poskytovaných na území MČ Praha 10

KATALOG. sociálních a návazných služeb 2013/2014 poskytovaných na území MČ Praha 10 KATALOG sociálních a návazných služeb 2013/2014 poskytovaných na území MČ Praha 10 Organizace poskytující zázemí a podporu v obvyklých i neobvyklých životních situacích Rodina s dětmi Zdravotní postižení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví HESTIA: ZAPÁLÍ VÁS PRO DOBROVOLNICTVÍ OBSAH Představení organizace... 2 Slovo na úvod... 3 Národní dobrovolnické centrum... 4 Projekty Národního

Více

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KREBUL OBSAH KREBUL, O. S. 01 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 02 AKTIVITY: PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 03 POČÍTAČOVÉ KURZY 04 AKADEMIE 3. VĚKU 05 KURZY TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 06 KONFERENCE

Více

Vážení čtenáři, za management sdružení Ondřej Počarovský

Vážení čtenáři, za management sdružení Ondřej Počarovský Vážení čtenáři, právě listujete výroční zprávou občanského sdružení Prev-Centrum, ve které Vám nabízíme pohled na minulý rok 2001, pro nás v mnohém významný. Prev-Centrum je občanské sdružení zabývající

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁMEK BŘEŽANY za období: 2012 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, 671 65 Břežany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁMEK BŘEŽANY za období: 2012 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, 671 65 Břežany VÝROČNÍ ZPRÁVA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEK BŘEŽANY za období: 2012 Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, 671 65 Břežany Obsah: Základní informace Cílová skupina, poslání a předmět činnosti

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2015 2016 ve městě KUTNÁ HORA Vážení spoluobčané, každý z nás se jednou může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc druhé osoby. Katalog sociálních a souvisejících

Více

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Výroční zpráva Centrum 2014 sociálních služeb Jindřichův Hradec organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje organizace Název: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Sídlo: Česká 1175, 377

Více

www.pohoda-help.cz www.asistent-pohody.cz č. účtu: 132 107 344/0300

www.pohoda-help.cz www.asistent-pohody.cz č. účtu: 132 107 344/0300 www.pohoda-help.cz www.asistent-pohody.cz č. účtu: 132 107 344/0300 POHODA společnost pro normální život lidí s postižením ředitelka: Ladislava Dolínková adresa: Hálkova 1612/1 120 00 Praha 2 tel./fax:

Více

Lidé. Vážené dámy, vážení pánové, přátelé,

Lidé. Vážené dámy, vážení pánové, přátelé, výroční zpráva Ratolest brno 211 Poslání RATOLEST BRNO, o. s., je brněnská nestátní nezisková organizace založená v roce 1995. Naším posláním je pomáhat sociálně znevýhodněným dětem, mladým lidem a rodinám

Více

Vybrali jsme z našeho kalendáře 2002:

Vybrali jsme z našeho kalendáře 2002: Slovo úvodem Rok 2002 byl pro organizaci a klienty významný zejména tím, že se po sedmi letech podařilo rozšířit síť našich pracovišť. Otevřeli jsme Středisko rané péče v Plzni. Nepříznivá situace v oblasti

Více