Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita"

Transkript

1 Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Především pro osoby s handicapem a jejich rodiny Kdo dělá dobře jinému, dělá nejvíce dobrého samému sobě nikoli v tom smyslu, že dostane za to odměnu, nýbrž protože vědomí dobrého činu poskytne již velikou radost. Seneca

2 POSLÁNÍ A PROGRAM SDRUŽENÍ... 3 STRUKTURA SDRUŽENÍ A KONTAKTY... 4 KALENDÁRIUM... 5 ZAMĚSTNÁVÁNÍ... 6 SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 7 Sociálně-terapeutická dílna OKÉNKO Chráněné bydlení VOLNÝ ČAS, SPORT, DOBROVOLNICTVÍ... 9 Program Pět P... Sportovní klub KAPŘI D klub Dětský klub Růžička POBYTOVÉ AKCE Tábor Vikingové Tábor Útěk z Egypta DOPLŇKOVÉ AKTIVITY Vzdělávání týmu Oken Knihovna Půjčovna pomůcek MIMOŘÁDNÉ AKTIVITY Šance pro každého Odborná pomoc náhradním rodinám Roman BENEFIČNÍ AKCE KONTROLNÍ ČINNOST KOMUNITNÍ CENTRUM OKÉNKO DLOUHODOBĚ SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE PREZENTACE O.S. OKNA SEZNAM DOBROVOLNÍKŮ SEZNAM DÁRCŮ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SDRUŽENÍ SLOVO ZÁVĚREM

3 Občanské sdružení, které podporuje osoby se zdravotním handicapem a jejich rodiny v aktivním, smysluplném a důstojném způsobu života, napomáhá jejich zapojení do běžných společenských aktivit a vytváří nové příležitosti pro seberealizaci a osobní růst. U MV ČR jsme byli registrováni dne Našimi členy jsou osoby se zdravotním postižením, jejich rodinní příslušníci, přátelé, odborníci. Jsme otevřeni všem lidem dobré vůle. Zaměstnávání osob s handicapem. Poskytování sociálních služeb. Pomoc při rozšiřování možností vzdělávání, sportovního a kulturního vyžití v běžných typech institucí. Podpora aktivního způsobu života osob s handicapem Pořádání osvětových akcí, seznamujících širokou veřejnost s problematikou života zdravotně postižených lidí. Publikování článků s tematikou života lidí s handicapem. Vyhledávání odborných kontaktů. Spolupráce s organizacemi z oblasti školské a sociální. Poradenství pro rodiny s handicapovanými členy. Pořádání kulturních, sportovních, výtvarných a jiných akcí pro rodiny s handicapovanými členy. Pořádání benefičních akcí. Vyhledávání dobrovolníků pro další spolupráci. 3

4 ČESTNÉ PŘEDSEDNICTVO: P. Václav Habart, PhDr. Jitka Čechová, Mgr. Jarmila Kulhavá SPRÁVNÍ RADA: PaeDr. Drahomíra Blažková předsedkyně Mobil: , Má na starosti vedení práce sdružení, individuální a skupinové poradenství, supervizi programu 5P a D-klubu, fundraising a public relations. Mgr. Jaroslava Sedláková, Ph.D místopředsedkyně Tel: , , Má na starosti odbornou garanci a koordinaci Programu 5P, fundraising, public relation a projektový management. Marie Málková místopředsedkyně Mobil: , , Má na starosti ekonomický a projektový managemet management sdružení, fundraising, vede provoz kanceláře. VÝKONNÝ VÝBOR: Ivan Jůna ( ), Ing. Vladimír Nosek ( ), Ing. Pavel Mottl ( ), Marie Mottlová ml. ( ), Jana Vojáčková ( ) Mgr. Blanka Nová ( ), Jana Mitasová ( ) Všichni členové výkonného výboru se podílejí na organizaci benefičních akcí i zajišťování dalších aktivit. IČO: Číslo účtu: Sparkasse / tel: , , Sídlo: Na Piketě 742/III, Jindřichův Hradec DOBROVOLNICKÉ CENTRUM: Pravdova 837/II, J. Hradec. 4

5 LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC Potáborové setkání dětí, dospělých i dobrovolníků Pět P na Gobelínce Začátek příprav na letní tábor Vikingové z Pluhu Monitoring dvojic Pět P Vajgarský kapr 2010 Zahájení poskytování služby chráněného bydlení Výroční členská schůze Benefiční ples PRO OKÉNKO KVETOUCÍ, poděkování dobrovolníkům Čarodějnice na Okénku Adaptační kurzy Jak se rodí zdravá třída konference Č. B. Zakončení sebezkušenostního kurzu pro pedagogy "Rozumím sobě, rozumím tobě DEN ZEMĚ ve školce s Růžičkou Přípravný víkend na letní tábor v Pluhově Žďáru Běh naděje a přátelství akce SOKOLA JH. Pro Okna Filmové promítání akce Pět P Integrace známá i neznámá konference o integraci dětí s handicapem na FM VŠE (Šance pro každého) Předprázdninová příprava dobrovolnického týmu na letní pobytové akce Přátelské setkání dětí, dobrovolníků a obyvatel Okénka Vikingové z Pluhu letní tábor SK Kapři v Pluhově Žďáru Útěk z Egypta letní tábor a letní dílna pro děti i dospělé s handicapem. Benefice IX květinové odpoledne v Jindřichově Hradci Supervizní soustředění kurzu "Rozumím sobě, rozumím tobě" Sžívací kurzy pro studenty prvních ročníků středních škol Zahájení plaveckého programu První setkání náhradních rodin v rámci projektu: Odborná pomoc v krizových situacích náhradním rodinám Jihočeského kraje. Plavecké závody Jihlava Druhé setkání náhradních rodin 8. výcvik nových dobrovolníků v Komunitním centru OKÉNKO Oslava 10 let plavání v Jindřichově Hradci Třetí setkání náhradních rodin Benefiční akce: Adventní stánek na zámku, Adventní trhy v Horní Pěné, v Praze, Stráži n/ Než., Novosedlech n/než. Benefiční prodej rumu a punče v Panské ulici realizují členové ROTARY CLUBU, Nová Bystřice Čertovská výprava akce Pět P Hudební vystoupení D-klubu v DS Otín Čtvrté setkání náhradních rodin Zahájení veřejné sbírky ROMAN 5

6 ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S HANDICAPEM Zaměstnávání v Komunitním centru Okénko bylo zahájeno v říjnu V průběhu roku 2010 jsme postupně oddělovali specializované činnosti a zkvalitňovali práci v dílnách. Koncem roku 2010 v KC Okénko pracovalo 5 chráněných dílen. Výtvarná dílna je zaměřena na malování obrázků a textilních nášivek technikou voskové batiky, dále na malování na sklo, textil a hedvábí, barvení textilu, a různé další techniky. Nezastupitelná je pak ve finalizaci polotovarů vyrobených v ostatních dílnách. Textilní dílna zpracovává obrázky z výtvarné dílny. Vznikají zde tašky, polštářky, pouzdra, kapsáře, zástěry, pantofle, tkané koberečky a různé další textilní užitkové předměty. Knihařská dílna je zaměřena na ruční šití dárkových bločků a knížek, opravy knih, paspartování, výrobu přání a novoročenek, adjustaci obrázků z výtvarné dílny a drobné zakázky. Dřevo a je zaměřena na výrobu drobných dekorativních předmětů, údržbářské a opravářské práce. V roce 2010 se nákupem techniky specializovala na výrobu dřevěných dekorací větších rozměrů Výrobky z dílen prodáváme na benefičních akcích, v galeriích, vyrábíme různé předměty na objednávku (přání, novoročenky, obrázky, dárkové předměty). Výrobky dílen mívají velký úspěch na všech benefičních akcích O. s. Okna a zaměstnanci tak mohou prožívat pocit úspěchu a radosti z dobře vykonané práce. Během roku 2010 prošlo chráněnými dílnami 15 osob se zdravotním handicapem, koncem roku bylo v chráněných dílnách KC Okénko zaměstnáno na částečné úvazky, v přepočtu 6,63 úvazků. Na poloviční úvazek zde pracovala 1 pracovnice bez handicapu (administrativa, účetnictví) na 0,25 úvazku. Zaměstnáváme více než 50% osob se zdravotním postižením, odběrem našich výrobků mohou firmy s více než 25 zaměstnanci řešit tzv. náhradní plnění (Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., 81 odst.1, 18 vyhl.č. 518/2004 Sb.) 6

7 MOTTO sociálních služeb: ČLOVĚK JE ŠŤASTEN TEHDY, KDYŽ MÁ CO DĚLAT V CO DOUFAT A KOHO MILOVAT SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA OKÉNKO Registrovaná V SOULADU S POTŘEBAMI ZÁKONA Č. 108/ O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Poslání Sociálně terapeutické dílny Okénko Viktor Emanuel Frankl Sociálně terapeutická dílna Okénko (dále jen terapeutická dílna) v Jindřichově Hradci nabízí občanům se zdravotním, mentálním, tělesným a kombinovaným handicapem možnost spoluvytvářet přijímající, rodinné prostředí, kde mohou rozvíjet své dovednosti a schopnosti při společném tvoření. Cílová slupina Mládež od 15 let věku a dospělí lidé se zdravotním, tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením do 64 let věku. Klienti, kteří potřebují pomoc nebo podporu v běžných sebeobslužných činnostech, potřebují rozvíjet pracovní návyky a dovednosti potřebné ke zkvalitnění jejich společenských vztahů. Dále klienti se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, kteří nejsou z tohoto důvodu umístitelní na otevřeném ani chráněném trhu práce. Základní činnosti poskytované služby: Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. Poskytnutí stravy, nebo pomoc při zajištění stravy. Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění. Podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků. Dle dohody mohou být poskytovány další fakultativní služby s úhradou až do plné výše nákladů. 7

8 Cíle služeb: Udržovat nebo rozvíjet dovednosti klientů. Společně s klienty komunikovat, vytvářet individuální plány a tyto plány naplňovat. Udržovat a rozvíjet kontakt s místní komunitou formou veřejných akcí. Vzdělávání a zvyšování kvalifikace pracovníků. V průběhu roku 2010 byla různá forma sociální služby, počínaje sociálním poradenstvím a konče dlouhodobým poskytováním služby, poskytnuta celkem 44 uživatelům z toho bylo 30 lidí s handicapem, 9 rodičů a 4 návštěvníci z úřadů, škol, dobrovolníků a jiných. Ke konci roku 2010 chodilo pravidelně do terapeutické dílny 22 uživatelů. Během roku 2010 se kapacita sociálně terapeutické dílny zcela zaplnila. V STD zajišťovalo poskytování služby 10 zaměstnanců včetně režie, v přepočtu zaměstnanci celkem tvořili 3,75 úvazky. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ OKÉNKO V roce 2009 byla registrovaná služba chráněného bydlení v souladu se zákonem Č. 108/ O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Chráněné bydlení Okénko v Jindřichově Hradci nabízí lidem se zdravotním, mentálním, tělesným a kombinovaným postižením možnost získat a prohloubit dovednosti vedoucí k plnohodnotnému životu. Kapacita bydlení je 6 lůžek ve třech garsoniérách, z nichž dvě jsou bezbarierové. Každá garsoniéra má 2 lůžka, svoji koupelnu a kuchyňskou linku. Cílovou skupinou jsou lidé starší 18 let se zdravotním, tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením, kteří si chtějí vytvořit dovednosti pro samostatné bydlení, případně své zkušenosti prověřit v praxi. Klientům je stále k dispozici minimálně jeden pracovník a to jak v denním, tak v nočním čase. S klienty jsou uzavírány smlouvy o poskytování služeb. V únoru 2010 KC Okénko zahájilo poskytování služby chráněného bydlení a během roku zde našlo zázemí 5 uživatelů se zdravotními, pohybovými a mentálními handicapy. Nepřetržitý provoz zde zajišťují čtyři kmenové pracovnice, na DPČ vypomáhají tři studentky. Provoz sociálních služeb v KC Okénko zajišťovala sociální pracovnice Bc. Marie Mottlová, tel , . 8

9 PROGRAM PĚT P Přátelství Prevence Pomoc Péče Podpora Volnočasový sociálně - preventivní program, určený dětem ve věku od 6 do 15 let. Pochází z USA, kde funguje již sto let. V České republice program funguje od roku 1996 pod záštitou Národního dobrovolnického centra Hestia Praha. Cílem programu je prospět dětem školního věku, které to mají díky zdravotnímu nebo sociálnímu handicapu složitější, než jejich vrstevníci. Obsahem je přátelství dítěte se starším kamarádem - dobrovolníkem. Dobrovolník (starší 18 let), který má zájem scházet se 2-3 hodiny týdně s mladším kamarádem, absolvuje orientační psychologické vyšetření, výcvik zaměřený na rozvoj komunikačních a sociálních dovedností a účastní se pravidelných supervizí. Dvojice dobrovolník a dítě je vybírána na základě podobnosti zájmů, hlavní důraz je kladen na naplnění potřeb dítěte. Cílem je nabídnout dítěti přátelský vztah, podpořit jeho sebedůvěru a emocionální zrání. Na realizaci programu v Jindřichově Hradci se podílejí čtyři subjekty - Fakulta managementu VŠE, o.s. Okna, Národní dobrovolnické centrum Hestia a Asociace Pět P v ČR. Zázemí pro dvojice i společné akce poskytuje KC Okénko a klubovna Dobrovolnického centra, potáborové setkání i nadále konáme na Gobelínce pracovišti Speciálních škol v Jindřichově Hradci. Všechna tato prostředí jsou bezbarierově upravená a přístupná všem dětem i dospělým na vozíčku. Finančně je program podpořen Ministerstvem vnitra ČR a Městem Jindřichův Hradec. Během roku 2010 se pravidelně scházelo 12 dvojic. Schůzky se konaly na základě dohody mezi dobrovolníkem a dítětem v klubovně nebo cukrárně, kině, parku apod. a dle monitoringu rodičů i dětí probíhaly ke spokojenosti všech zúčastněných. Dobrovolníci uspořádali řadu společných akcí. (Viz kalendárium) Podzimním výcvikem v Komunitním centru Okénko prošlo 7 dobrovolníků, další dvě dobrovolnice jsou v individuální přípravě. Díky velké péči odborné garanty Jaroslavy Sedlákové dne MV ČR udělilo o.s. Okna AKREDITACI programu 5P podle zákona č. 198/2002 S. o dobrovolnické službě a tato akreditace byla v r prodloužena o další tři roky. Realizační tým: Mgr. Jaroslava Sedláková, Ph.D odborná garanta, Lenka Havlová koordinátorka, PaedDr. Drahomíra Blažková, supervizorka, PhDr. Jitka Balcarová diagnostik. 9

10 SPORTOVNÍ KLUB KAPŘI V roce 2010 se zúčastnilo programu sportovního klubu 27 klientů ve věku 3 37 let s tělesnými a kombinovanými handicapy a to jak vrozenými, tak po úrazech. Převažující náplní programu SK KAPŘI je teoretická i praktická výuka plavání tělesně handicapovaných. Výuka probíhá za pomoci dobrovolníků (v uplynulém roce to bylo 15 dobrovolníků, většinou studentů Střední zdravotnické školy v J.Hradci), kteří jsou předem proškoleni a seznámeni s metodou výuky plavání dětí s postižením. Klientům pohyb a rehabilitace ve vodě usnadňuje zapojovat různé svalové partie, které jinak nejsou při běžném pohybu ať na vozíku nebo za pomocí jiných pomůcek zapojovány a naopak namáhané svalové partie mají možnost si odlehčit. Plavání napomáhá ke zvýšení jejich tělesné kondice. Pro řadu našich klientů je tato činnost jedna z mála volnočasových aktivit, kterou mají možnost v našem regionu navštěvovat. Neboť jsme jediní, kdo tuto činnost v okrese nabízí. Na jaře se konal Letní plavecký tábor v Pluhově Žďáru - pobytová akce pro plavce s pomocí dobrovolníků. Všechny aktivity SK Kapři včetně výcviku nových dobrovolníků zajišťuje pan Ivan Jůna, tel , 10

11 D KLUB Tato aktivita vznikla v září 2007 díky iniciativě paní Jany Vojáčkové. Obsahem aktivity byla pomoc při pořádání benefičních a jiných akcí, depistáž potřeb sdružení a nepravidelná pomoc klientům na základě jejich aktuálních potřeb. Během roku 2009 se činnost klubu velmi zkvalitnila a její pravidelnou a nejdůležitější aktivitou se staly návštěvy vybraných seniorů DS Otín. Byla sepsána smlouva o spolupráci s DS Otín a členky klubu uzavřely s o.s. Okna dobrovolnickou smlouvu. Jednotliví dobrovolníci dostali na starosti konkrétní klienty DS, které pravidelně jedenou týdně navštěvovali. Během roku 2010 se tento obsah činnosti D-klubu stabilizoval, byl obohacen o řadu hudebních vystoupení s aktivním zapojením seniorů DS do programu. Setkání klubu se odehrávala v měsíčních intervalech a měla supervizní charakter. Supervizorkou je PaedDr. Drahomíra Blažková. Klubu věnovalo svůj čas, osobní nasazení, trpělivost a ochotu devět dobrovolníků. Všechny činnosti klubu jsou plně dobrovolnické, i nadále klub s velkým osobním nasazením koordinuje paní Jana Vojáčková. Kontakt: DĚTSKÝ KLUB RŮŽIČKA POSLÁNÍM Dětského klubu RŮŽIČKA při 1. MŠ v Jindřichově Hradci je podpora všech dětí v aktivním způsobu života a zajímavém prožívání času a napomáhání zapojení dětí s handicapem do běžných dětských aktivit. Vývojová psychologie říká, že v předškolním věku, kdy si děti osvojují vzorce chování, dokážou bez výhrad přijmout kamarády, kteří jsou trochu jiní. Motivující prostředí jim v této sociální zkušenosti může pomoci. Klub vznikl na základě vůle rodičů v únoru 2008, členství v něm vzniká na základě přihlášky a zaniká automaticky odchodem dětí z MŠ. Během roku 2010 rodiče dětí a pedagogové z 1. MŠ realizovali pro děti Den ZEMĚ, Den dětí, Mikulášskou besídku a rozloučení s předškoláky, Den pro maminky, vánoční besídky. Tyto aktivity doplňují Školní vzdělávací program 1. MŠ. Samostatné volnočasové aktivity mimo provozní dobu MŠ klub nevyvíjí. Koncem roku 2010 měl klub 115 členů. Kontaktními osobami z řad rodičů jsou Mgr. Blanka Nová a Mgr. Kateřina Pobudová 11

12 TÁBOR VIKINGOVÉ Z PLUHU Vyvrcholením plavecké sezony SK Kapři byl sedmidenní letní tábor Vikingové z Pluhu. Náčelník Týhor Ivan Jůna spolu s partou vynikajících dobrovolníků připravili v malebném prostředí Pluhova Žďáru týden plný příběhů, boje, her a sportů, inspirovaný historií Vikingů, přičemž vynikající zázemí táboru poskytoval p. starosta Beneš a celá obec Pluhův Žďár. Takto pojatý tábor byl první v historii Kaprů. Ojedinělý zážitek pro 19 plavců připravilo 10 dobrovolníků. TÁBOR ÚTĚK Z EGYPTA Již tradiční tábor pro děti s handicapem se uskutečnil již posedmé, opět v penzionu Modrá kotva v Mrákotně. Akci s názvem Útěk z Egypta zrealizovalo 19 dobrovolníků pro 20 dětí a 7 dospělých klientů. Vedení dětské části tábora se věnovala Bc. Marie Mottlová, egyptskou letní dílnu pro dospělé vedla PaedDr. Drahomíra Blažková a Milena Knoflíčková. Součástí řady hravých a tvořivých aktivit pro děti i dospělé. Vyvrcholením tvořivých dílen byl závěrečné vystavení a prodej výrobků. 12

13 VZDĚLÁVÁNÍ TÝMU OKEN Tým Oken pokračoval v uplynulém roce širokým spektrem vzdělávacích aktivit počínaje stážemi v jiných zařízeních sociálních služeb, přes kurzy artefiletiky, další kurzy se týkaly ekonomiky, účetnictví. Výcvik dobrovolníků z programu Pět P a koordinátorka dobrovolnického programu byla proškolena Národním dobrovolnickým centrem díky finanční pomoci Fakulty managementu VŠE. Rekvalifikačním kurzem ÚP prošla pracovnice v sociálních službách. KNIHOVNA KNIHOVNA obsahuje cca 170 titulů především z oblasti psychologie pro pomáhající profese, psychoterapie a inspirativní knihy pro práci s dětmi i klienty s handicapem, managementu a účetnictví. Nákup knih byl v uplynulém roce financován z prostředků sdružení. Pravidelně odebíráme periodikum Sociální služby. Část knihovny je umístěna v klubovně Pět P, část v KC Okénko, kde máme také v zápůjčce cca 100 knih od soukromých osob, určených pro inspiraci v aktivitách KC Okénko. PŮJČOVNA POMŮCEK Obsahuje několik počítačů, které využívají děti s DMO k nácviku psaní a procvičení jemné motoriky, notebook, braillský řádek, který využívá nevidomý student jako školní pomůcku. V dobrovolnickém centru jsou rehabilitační míče a hračky, které slouží především pro dvojice z Pět P. Díky grantu Šance pro každého byla půjčovna obohacena o řadu pomůcek pro trampoterapii a relaxační techniky, které jsou nyní zapůjčeny na ZŠ Hvězdárna a 1. MŠ v Růžové ulici, J. Hradec. 13

14 ŠANCE PRO KAŽDÉHO Velké příležitosti se sdružení dostalo grantem Šance pro každého, CZ.1.07/1.2.06/ , financovaným z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu, schváleného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento grant byl v září 2010 ukončen. Smyslem celého projektu bylo podpořit děti a dospívající s cílem rozvinout a posílit jejich dovednosti a schopnosti důležité pro život. Dále podpořit pedagogické pracovníky ze základních, středních a speciálních škol na v Jihočeském kraji nabídkou vzdělávacích programů. V rámci grantu již proběhla řada zajímavých aktivit: Sebezkušenostní výcvikový kurz s názvem Rozumím sobě, Rozumím tobě pro motivované pedagogické pracovníky v celkové hodinové dotaci 100 hodin. Výcvik byl zaměřen na získání a posílení sociálních a komunikačních dovedností se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, problémovými žáky, na práci se sociálně patologickými jevy, prevenci a krizovou intervencí. Hlavními aktivitami výcviku byly specifické arteterapeutické přístupy, komunikační techniky, náhled a následná interpretace prostřednictvím výtvarné činnosti, úvod do práce s obrazem, práce se zátěžovými situacemi, transakční analýza, práce s autoritou, skupinová koheze a dynamika. Kurz probíhal v několikadenních blocích a na závěr byl obohacen dvoudenním supervizním soustředěním v září Volný cyklus přednášek a seminářů pro pedagogy v období 03/09 10/2010 zaměřené na aktualizaci znalostí z vývojové psychologie a práce s žáky se specifickými poruchami učení a chování (SPUCH), metody reedukace žáků se SPUCH, využití výtvarného procesu v pedagogické praxi, artefiletické techniky, syndrom ADHD, ADD, hyperkinetická porucha pozornosti - jak s ní zacházet, transakční analýza, rodina jako sociální děloha, práce s agresí, typy jednání podle sourozeneckých konstelací a další dle potřeb jednotlivých pracovišť. Pravidelnou primární preventivní činností se v rámci grantu zabývaly po dobu 18 měsíců dvě pracovnice. Dále byla pro ZŠ a P Štítného v Č. Budějovicích poskytována Arteterapie pro žáky se specifickými poruchami učení a chování pravidelně v průběhu 1 školního roku. 14

15 Sžívací kurzy pro studenty prvních ročníků středních škol třídenní kurzy, vedené odbornými, terapeuticky zaměřenými lektory. Lektory byli studenti, případně absolventi TF JČU oboru Pedagogika volného času, vedené Mgr. Karlem Chodilem a odborně zaštítěné Mgr. Richardem Macků. Kurzy byly určeny k podpoře prosociálního jednání studentů středních škol, jejich seznámení, skupinové koheze a dynamice. Veškeré vzdělávací aktivity byly plně hrazeny z prostředků Evropských sociálních fondů a Státního rozpočtu České republiky. Výstupy a výsledky grantu: Během grantu poskytovalo vzdělávací služby celkem 33 odborníků, služby byly poskytnuty 1893 žákům a studentům, 41 žákům a studentům se speciálními vzdělávacími potřebami a 449 pedagogům v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Celkem bylo podpořeno osob, vzniklo 11 nových produktů (7 metodik, kalendář, 2 individuální vzdělávací plány), byla doplněna půjčovna pomůcek a posíleno vybavení KCO v oblasti ICT techniky. Více na 15

16 ODBORNÁ POMOC V KRIZOVÝCH SITUACÍCH NÁHRADNÍM RODINÁM JIHOČESKÉHO KRAJE Od září 2010 rozšířilo Občanské sdružení Okna svoji působnost o pomoc náhradním rodinám. Cílem je nabídnout odborné zázemí a poradenství rodinám s dětmi v náhradní rodinné péči. V rámci projektu, který podpořila Nadace Táta a Máma, mohou náhradní rodiče z Jihočeského kraje využívat tyto služby: Základní sociální poradenství poskytování informací o náhradní rodinné péči a nabídce služeb informace a odkazy na ostatní organizace v sociální síti poradenství při jednání s úřady Psychologické poradenství a krizová intervence podpora a doprovázení náročnými a krizovými situacemi v životě pěstounské rodiny krátkodobé poradenství s následným doporučením na návazné terapeutické služby, podpora ve vyhledání systematické psychoterapie pomoc hledat změny v rodině, týkající se výchovných a vztahových problémů Arteterapie Mezioborová disciplína, která se zabývá výtvarným projevem a jeho vývojovými stádii. Arteterapie má mnoho podob a využívá nepřeberné množství přístupů. Umožňuje nenásilný kontakt odborníka s rodinou a především s dětmi. Rodiny budou mít možnost využívat jak individuální, tak skupinovou terapii. Tato pomoc a podpora: odbourává sociální izolaci náhradních rodičů. Náhradní rodiče si mohou na určitý čas odpočinout od náročné péče (relaxace), vyřídit si nezbytné záležitosti (návštěva lékaře, úřadů...), a přitom mít jistotu, že je o dítě odborně postaráno má kladný vliv na sourozenecké vztahy snížení zátěže, rodiče se mohou věnovat ostatním dětem. Více informací najdete na případně p. Kláru Hesounovou:

17 ROMAN Uprostřed roku 2010 se dlouholetý člen Občanského sdružení Okna ocitl ve velmi nezáviděníhodné situaci. Inteligentní a pracovitý člověk sportovec, novinář, knihař, spolupracovník SK Kapři, který je pro mnohé členy Oken příkladem v tom, s jakou vůlí zvládá svoji nemoc svalovou dystrofii. Romanův zdravotní stav se postupně zhoršoval, až ho dovedl na oddělení ARO Romanovy svaly již přestaly zvládat dýchací pohyby a Roman byl natrvalo napojen na umělou plicní ventilaci. Pobyt na ARO se prodloužil i díky tomu, že Romanovi náhle zemřela maminka, která do té doby plně zvládala péči o svého těžce handicapovaného syna bylo jí 63 let. Romanův ošetřující lékař v této situaci svolal přípravný tým, který hledal cestu, jak Romana navrátit z oddělení ARO k co nejkvalitnějšímu způsobu života, nejlépe do domácího ošetřování. Tato cesta je možná díky Domácí umělé plicní ventilaci (DUPV). Není však nijak snadná. O člověka, napojeného na DUPV musí 24 hodin denně pečovat jiný člověk, který prošel přísnými psychotesty a je proškolen v obsluze DUPV podmínka ministerstva zdravotnictví pro zapůjčení DUPV). Tento typ péče v J. Hradci odborně zajišťuje a garantuje MUDr. Vít Lorenc. Z Romanovy stávající rodiny tyto přísné podmínky splnila jeho švagrová paní Jiřina Pišná, maminka pěti dětí ve věku 5 15 let. Přesto, že její rodina na ni klade nemalé nároky, byla ochotna začít domácí péči o Romana poskytovat. Pro matku početné rodiny ovšem není reálné poskytovat péči 24 hodin denně. Proto O.S Okna vyhlásilo veřejnou sbírku a založilo zvláštní účet, jejímž smyslem je shromáždění finančních prostředků na zajištění materiální a personální péče o pacienty na domácí umělé plicní ventilaci a s onemocněním svalovou dystrofií. Díky finančním prostředkům, které se podařilo prostřednictvím veřejné sbírky sehnat, byla koncem roku testována a vyškolena paní Jaroslava Bočková, která se střídá s paní Jiřinou Pišnou v domácí péči o Romana. Roman dne 27. prosince 2010 opustil oddělení ARO Jindřichohradecké nemocnice, v současné době žije v rodině svého bratra a o.s. Okna pokračuje ve shánění finančních prostředků s cílem vrátit Romana do bezbariérového bytu na Hvězdárně, sestavit 4 členný pečovatelský tým a umožnit Romanovi co nejaktivnější život s možností vycházek, účasti na běžných aktivitách, další novinářské práci, setkávání s přáteli. Pokud můžete, pomozte i vy! Číslo konta: /

18 Ples Pro Okénko kvetoucí připravil tým složený z členů správní rady a výkonného výboru. Město Jindřichův Hradec poskytlo se slevou sál na Střelnici, bez nároku na odměnu vystoupili všichni účinkující. Tento ples výborně moderovala dvojice Adam Jůna syn a Ivan Jůna - otec s hostem Markem Holcem jejich dialogy daly plesu spád. Předtančení připravila s dětmi z Oken a s gymnastkami Jana Benešová. Do dražby věnovali obrázky pracovníci Chráněné dílny Okénko, kteří zrealizovali na plese módní přehlídku výrobků. Radost udělaly i paličkované obrazy, které darovaly tvořivé a laskavé dámy z kurzů paličkování paní Jany Krausové. Výtěžek byl použit na financování rekonstrukce zahrady KC Okénko, provoz CHB a nákup šicího stroje. BĚH NADĚJE A PŘÁTELSTVÍ pro Okna uspořádal SOKOL J. Hradec v Rámci akce POMOZ POMOCT, konané pod záštitou Města Jindřichův Hradec. IX. KVĚTINOVÉ ODPOLEDNE připravili Ing. Vladimír Nosek s dalšími floristy, kteří předváděli květinové vazby. Materiálem a občerstvením přispělo 21 firem. Výtěžek posloužil k dofinancování úprav zahrady při KC Okénko a provoz CHB. VÁNOČNÍ STÁNEK v rámci Adventu na zámku zorganizoval výkonný výbor sdružení. Své výrobky zde nabídli pracovníci CHD Okénko, Zahradnictví Mottlovi Otín. Výtěžek byl posloužit k financování provozu Chráněných dílen. ADVENTNÍ SETKÁNÍ v Novosedlech nad Nežárkou, Horní Pěné, Lásenici, Stráži n/ Nežárkou byli hosty a svými výrobky zajistili CHD Okénko. Na trzích měli možnost zažít pocit úspěchu a radosti z úspěšné seberealizace. VEŘEJNÁ SBÍRKA Pro Okénko je průběžně realizována při různých aktivitách. V roce 2010 provedla kontrolní komise revizi účetnictví, p. Málková, PaedDr. Blažková a p. Svobodová inventarizaci majetku. Kontrolovány byly všechny účty a pokladny sdružení. Pověření pracovníci KUJčK kontrolovali čerpání financí grantu ŠANCE PRO KAŽDÉHO a dále proběhl audit tohoto projektu. V průběhu roku také proběhla kontrola odvodů sociálního pojištění na OSSZ 18

19 V domě č. 742/III v ulici Na Piketě v Jindřichově Hradci Hlavní cíle dlouhodobého projektu: Vybudování a provoz chráněných dílen (textilní, knihařské, výtvarné a košíkářské), chráněného bydlení a kanceláří sdružení. Poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb. Další možné využívání objektu: Volnočasové aktivity pro handicapované i zdravé, kurzy výtvarných a řemeslných technik, individuální a skupinové poradenství v obtížných životních situacích, vzdělávací kurzy s praktickými zkouškami řemesel, poradenství pro rodiny, pečující o dítě nebo dospělého s handicapem. Co jsme již vykonali: Dům je plně funkční a využitelný pro všechny plánované aktivity. K dispozici jsou zde 2 kanceláře, 1 velká společenská místnost s kuchyňskou linkou, 5 dílen, 3 koupelny se sprchovým koutem, 6WC, sklad a kotelna, 3 byty pro chráněné bydlení každý s kapacitou dvou lůžek, vybavené koupelnami, WC, kuchyňskými linkami. Dva byty jsou bezbarierové. Společenská místnost je vybavena kvalitním počítačem s internetem, klienti se zde mohou učit ICT dovednostem. Dále je místnost vybavena novým nábytkem a kuchyňskou linkou. Sdružení má tak vybudované plně funkční zázemí. V uplynulém roce byl upraven terén zahrady, zpevněn svahovými tvárnicemi a zahrada byla osázena okrasnými rostlinami a oseta trávou. Ruku k dílu přiložili dobrovolníci GE Money Bank, České spořitelny, SDH Dolní Skrýchov, rodiče, přátelé a uživatelé KC Okénko. Co je třeba ještě vykonat: Je třeba objekt zateplit a vybavit zahradu pergolou a domkem na nářadí. I nadále je třeba průběžně zajišťovat finanční prostředky na realizaci plánovaných aktivit. 19

20 Dlouhodobou spolupráci realizuje OS s Fakultou managementu VŠE Praha a SZŠ J. Hradec především při realizaci programu Pět P a SK Kapři. Fakulta poskytuje sdružení odborné zázemí v oblasti managementu, řada studentů pracuje v dobrovolnickém programu Pět P. Pracovníci sdružení poskytují studentům konzultace a podklady pro jejich seminární, případně diplomové práce. Dlouhodobá spolupráce funguje také s MÚ Jindřichův Hradec. Město poskytlo sdružení dotace i bezplatné zápůjčky prostor pro benefiční akce, řada zaměstnanců poskytuje odborné konzultace, sdružení poskytlo své prostory a konzultace při řešení obtížné situace klienta. Město darovalo o.s. dům, ve kterém nyní sdružení působí, také poskytlo bezúročnou půjčku k jeho rekonstrukci. Několik členů sdružení se aktivně zapojilo do Komunitního plánování sociálních služeb, pracovali ve skupinách pro děti a mládež a pro zdravotně postižené. V současné době sdružení poskytuje sociální služby několika uživatelům, jejichž opatrovníkem je MÚ. Způsob a rozsah poskytování služeb je s opatrovníkem pravidelně konzultován. V uplynulých třech letech se úspěšně rozvíjí spolupráce s Rotary Clubem Jindřichův Hradec. Členové klubu realizují benefiční aktivity ve prospěch Oken, informují se o dění ve sdružení a hledají další formy, jak sdružení pomáhat. Dlouhodobá spolupráce funguje také mezi ZŠ, MŠ a PŠ J. Hradec a sdružením. Řada žáků této školy využívá služeb sdružení, sdružení občas využívá prostory školy k jednorázovým aktivitám. Úspěšně se rozvíjí spolupráce s ÚP v Jindřichově Hradci. ÚP uznal dílnám v KC Okénko statut Chráněných dílen, financoval provoz a mzdové náklady OZP a SÚPM. Dalšími spolupracujícími organizacemi jsou YMCA Jindřichův Hradec, Farní sbor ČCE Jindřichův Hradec. Další informace o práci sdružení poskytuje nový web: Sdružení informuje o svých aktivitách prostřednictvím Okének v měsíčníku Jindřichohradecký zpravodaj, další zprávy vyšly v Jindřichohradeckých listech, týdeníku KURÝR a v měsíčníku NEON a prostřednictvím rozhlasu. Prezentaci naší činnosti obsahují rovněž ročenky Města Jindřichův Hradec. Jindřichohradecká televize natočila řadu zpráv, které byly vysílány v regionálním vysílání a v TV Prima. Při každé benefici prezentuje sdružení svou práci formou aktuálních nástěnek. Okna mají své vývěsky na pěti místech v Jindřichově Hradci. Prezentaci projektu náhradní rodinné péče naleznete na 20

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

D.R.A.K. občanské sdružení

D.R.A.K. občanské sdružení D.R.A.K. občanské sdružení Výroční zpráva 2006 Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu občanského sdružení D.R.A.K., která je průřezem činnosti a hospodaření sdružení za rok 2005. Kdo jsme PRO PŘIPOMENUTÍ

Více

Katalog výrobků. Chráněné dílny Okénko Občanského sdružení Okna

Katalog výrobků. Chráněné dílny Okénko Občanského sdružení Okna Katalog výrobků Chráněné dílny Okénko Občanského sdružení Okna Kdo jsme Člověk je šťasten tehdy, když má co dělat, v co doufat a koho milovat. Viktor Emanuel Frankl Poslání: Občanské sdružení, které podporuje

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 V roce 2013 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Zahájení poskyt. služby: září 2001 Nízkoprahové zařízení pro (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Charakteristika: NZDM je zčásti služba terénní, která se zaměřuje na práci v přirozeném prostředí

Více

Výroční zpráva Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: OBSAH

Výroční zpráva Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: OBSAH Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: 22664742 Výroční zpráva 2015 OBSAH Úvodní slovo Poslání a cíle Základní informace o organizaci Historie Naši činnost podpořili Činnost v roce

Více

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1 1. Základní informace Organizace: Hrádeček Červený Hrádek o. s. Se sídlem: Červený Hrádek

Více

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO 70289166 591 01 Žďár nad Sázavou Tel. 566 659 178 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠKRDLOVICE 243 Tel. 566 654 641 566 654 611 e-mail:dps.skrdlovice@seznam.cz

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK FAUST, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK FAUST, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 FAUST, o.s. Statutární zástupci: Bc. Jana Hajderová Ing. Naděžda Antošová, PhD. Jiří Němec HISTORIE FAUST, o.s. FAUST, o.s. bylo založeno v říjnu roku 1999. K hlavním cílům činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ROK 2010 Výsledky hospodaření Územního sdružení v roce 2010 Příjmy: Výdaje: 634 567,- Kč 613 590,- Kč Výsledek hospodaření:

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

SPOLEČNOST PŘÁTEL ZUŠ VÍTĚZSLAVA NOVÁKA. spolek

SPOLEČNOST PŘÁTEL ZUŠ VÍTĚZSLAVA NOVÁKA. spolek SPOLEČNOST PŘÁTEL ZUŠ VÍTĚZSLAVA NOVÁKA spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1. ÚVOD Spolek Společnost přátel ZUŠVítězslava Nováka, z.s působí při Základní umělecké škole Vítězslava Nováka v JindřichověHradci

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Výroční zpráva Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a Vyškov

Výroční zpráva Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a Vyškov Výroční zpráva 2010 Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova 35 68201 Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a 68201 Vyškov Bankovní spojení: 196976514/0300 IČO: 26999030 Kontakt: mobil 605 473 698 E-mail:

Více

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov.  VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, 511 01 Turnov www.fokusturnov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 IČO : 49295101 Tel. : +420 481 321 424 Mob. : +420 775 083 008 Č. účtu : 483901574/0600 E-mail : fokus@fokusturnov.cz

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY Řada z nás jsme absolventy různých škol, školení a kurzů. Otázka je, zda takový doklad zaručuje, že si v reálné situaci víme rady. Nemusí to být výjimečná situace, ale jde o běžný

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 HISTORIE Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence zneužívání návykových látek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 FAUST, o. s. HISTORIE FAUST, o. s. Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením Široká 66 9 Ivančice Výroční zpráva. Základní údaje o občanském sdružení Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením

Více

Výroční zpráva "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza

Výroční zpráva V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva 2014 "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2014 Dobrovolnické centrum

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Rekapitulace historie

Rekapitulace historie Výroční zpráva občanského sdružení Máš čas? Rok 2011 Občanské sdružení Máš čas? I. Šustaly, 1080, Kopřivnice I.Č. 265 84 344 e-mail: ndcracek@seznam.cz mobil: 790 232 245, 790 232 244 http://mascas.koprivnice.org

Více

Sociální centrum denních aktivit ISKÉRKA za rok 2005

Sociální centrum denních aktivit ISKÉRKA za rok 2005 Závěrečná zpráva k projektu Sociální centrum denních aktivit ISKÉRKA za rok 2005 Název předkládající organizace: Zdravý Rožnov Sídlo: Zemědělská 572, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm telefon, fax, E-mail, www:

Více

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ NERUDOVA 1180 500

Více

Výroční zpráva rok 2005 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární zástupci Jana

Více

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet Výroční zpráva za rok 2015 Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet podmínky pro plnohodnotný život lidí s handicapem prostřednictvím poskytování sociálních služeb. Obsah Úvod...3 Základní

Více

Výroční zpráva 2008. Občanská poradna Brno člen "Asociace občanských poraden"

Výroční zpráva 2008. Občanská poradna Brno člen Asociace občanských poraden Výroční zpráva 2008 Občanská poradna Brno člen "Asociace občanských poraden" OBSAH 1. Poslání 2. Orgány sdružení 3. Stručná historie 4. Zpráva o činnosti 2008 5. Finanční zpráva 2008 6. Záměry pro rok

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 Název a sídlo: Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. Pražská 910, 273 51 Unhošť IČO: 271 55 064 Telefon: 312690298 E-mail: centrum@slunce.info

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Registrováno u Ministerstva kultury ČR, datum evidence 1.1.2013, evidenční číslo 4-068/2013; IČO: 00445215; číslo transparentního účtu: 2400386976/2010 Fio banka, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Pobočka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty Sídlo: Za Poříčskou bránou 21/365, Praha 8, PSČ: 186 00 IČ: 227 20 936 Vážení členové a přátelé Občanského sdružení

Více

Háta, o.p.s. Prezentace - Komunitní centrum Háta. Barborka 1191 Ledeč nad Sázavou ředitelka Mgr. Iveta Vrbová hlavní odborný garant projektu

Háta, o.p.s. Prezentace - Komunitní centrum Háta. Barborka 1191 Ledeč nad Sázavou ředitelka Mgr. Iveta Vrbová hlavní odborný garant projektu Prezentace - Komunitní centrum Háta Háta, o.p.s. Barborka 1191 Ledeč nad Sázavou ředitelka Mgr. Iveta Vrbová hlavní odborný garant projektu BC. MIROSLAV KRAJCIGR, DIS. PROJEKTOVÝ MANAŽER KOMUNITNÍ CENTRUM

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO 70289166 591 01 Žďár nad Sázavou Tel. 566 659 178 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠKRDLOVICE 243 Tel. 566 654 641 566 654 611 e-mail:dps.skrdlovice@seznam.cz

Více

Výroční zpráva za rok Rodina u nás, o.s.

Výroční zpráva za rok Rodina u nás, o.s. Výroční zpráva za rok 2014 Rodina u nás, o.s. 1 O nás Občanské sdružení Rodina u nás bylo založeno 21. 6. 2013, s cílem poskytovat doprovázení a služby v oblasti náhradní rodinné péče. Naše služby se snažíme

Více

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku:

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku: Název a sídlo účetní jednotky: Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností,vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl 0,

Více

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov.  VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, 511 01 Turnov www.fokusturnov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 IČO : 49295101 Tel. : +420 481 321 424 Mob. : +420 775 083 008 Č. účtu : 483901574/0600 E-mail : fokus@fokusturnov.cz

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Homole 90 Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov,

Více

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující rodiče, děti s poruchou autistického spektra (PAS), jejich přátele, odborníky a příznivce.

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující rodiče, děti s poruchou autistického spektra (PAS), jejich přátele, odborníky a příznivce. Stanovy občanského sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: ADAM Autistické děti a my (dále jen "sdružení") Sídlo: Dlouhá třída 79/1101, Havířov, PSČ 736 01 Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné,

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s.

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Výroční zpráva 2015 Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Úvodem V roce 2015 se nám podařilo rozšířit naše aktivity o další projekt. Vedle dobrovolnického centra a stacionáře pro seniory jsme uvedli do

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 731 625 905 e-mail: IČ: 68382570 DIČ: 045-68382570 č.ú.: 133719254

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor:

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor: Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2008

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2008 Úvod Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2008 Občanské sdruţení bylo zaloţeno koncem roku 2001, činnost sdruţení zahájena 4.1.2002. Obsahem činnosti občanského sdruţení

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

Výroční zpráva rok 2003 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468, 596 748 966 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / /

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / / Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku mimořádné řízení Poř. č.: 1. Žadatel: Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s. Zahradní 415/10 Liberec listiny) ze dne: O 485 KS Ústí nad

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

Výroční zpráva 2014. ROSKA ÚSTÍ NAD ORLICÍ region. org. Unie Roska v ČR

Výroční zpráva 2014. ROSKA ÚSTÍ NAD ORLICÍ region. org. Unie Roska v ČR Výroční zpráva 2014 ROSKA ÚSTÍ NAD ORLICÍ region. org. Unie Roska v ČR ROSKA ÚSTÍ NAD ORLICÍ region. org. Unie Roska v ČR sdružuje pacienty s roztroušenou sklerozou. Základní údaje: Název: Adresa: Statut

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009 Ve Vsetíně, dne 29. ledna 2010 Adresa: Jiráskova 1817, 755 01 Vsetín, CZ www.dantien.webnode.cz dantienvsetin@gmail.com Telefon: +420 603 833 326 Základní údaje o

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Středisko rané péče SPRP Plzeň Organizační jednotka SPRP, o.s., s právní subjektivitou Od 1.1.2011 Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2010 Slovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Slunečnicová zahrada 17.12.2010 1 Sreening Děti stávajících klientů Sreening zdravotního

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

Hospic sv. Alžběty o.p.s.

Hospic sv. Alžběty o.p.s. Hospic sv. Alžběty o.p.s. Obecně prospěšná společnost Hospic sv. Alžběty o.p.s. se sídlem Kamenná 207/36, 639 00 Brno, IČ: 26604582, je zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, jenž je veden

Více

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas?

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

Dobrovolníci programu Pět P

Dobrovolníci programu Pět P VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 OBSAH Obsah... 1 Úvodní slovo... 3 Vznik sdružení a jeho poslání... 4 Vznik sdružení... 4 Poslání sdružení... 4 Cílové skupiny... 5 Děti... 5 Neziskové organizace... 5 Klienti neziskových

Více

BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI

BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI +420 461 031 821 BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI Organizace - název Kontaktní osoba e-mail, telefon Krátké představení organizace - historie, zaměření, počet zaměstnanců/dobrovolníků Občanské sdružení

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

DYS-centrum Praha, o.s. Korunovační 8, Praha 7, 170 00 www.dyscentrum.org, dyscentrum@dyscentrum.org tel., zázn., fax: 233 370 262, mobil 603 399 889

DYS-centrum Praha, o.s. Korunovační 8, Praha 7, 170 00 www.dyscentrum.org, dyscentrum@dyscentrum.org tel., zázn., fax: 233 370 262, mobil 603 399 889 DYS-centrum Praha, o.s. Korunovační 8, Praha 7, 170 00 www.dyscentrum.org, dyscentrum@dyscentrum.org tel., zázn., fax: 233 370 262, mobil 603 399 889 CENTRUM PRAHA - CZECH REPUBLIC Výroční zpráva za rok

Více