ěsíčník mělecký itlivý nteligentní estranný

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ěsíčník mělecký itlivý nteligentní estranný"

Transkript

1 ěsíčník mělecký itlivý nteligentní estranný

2 REDAKCE ČASOPISU MUCIN Šéfredaktor: Veronika Jadrníčková Grafik: Sabina Bědroňová Výtvarník: Adéla Vroblová Korektura: Mgr. Eva Rastočná Interní redaktoři: Lenka Malíková Anna Stoklasová Adéla Talašová Externí redaktoři: Natálie Vlčková Kristýna Jurečková

3 ÚVODNÍK Milí Aholáci, školní rok už je v plném proudu a my si pro vás opět chystáme spoustu novinek, které nás v letošním školním roce čekají. I v tomto díle se můžete těšit nejen na informace o dění na Aholu, ale i řadu další zajímavostí. Krom toho jsme časopis Mucin v letošním školním roce rozšířili o novou rubriku Prevence a ochrana života. Snad vás náplň tohoto čísla potěší, uspokojí vaše potřeby a zaujme svými informacemi. Vaši redaktoři OBSAH: 1. Ze života Aholu: 1.1. Zahájení školního roku 1.2. Adaptační kurz aneb poznávám se 1.3. Výukový program v ostravské ZOO 1.4. Výukový program v polské Osvětimi 1.5. Školní sbor zazpíval 1.6. Aholácké volnočasové aktivity 2. Sport, umění, kultura: 2.1. Akce v měsíci říjnu 3. Zajímavosti odevšad: 3.1. Letošní změny ve státních maturitách 4. Prevence a ochrana života 4.1. Jak na sebepoškozování 5. Tvorba našich studentů: 5.1. Mrazivá realita (X. Y. Z.) 5.2. Óda na zářivku v tramvaji (O. P. Q.) 5.3. Nesmrtelný průvodce (Kristýna Jurečková) 6. Humor a zábava: 6.1. Kvízy, křížovky a vtipy 6.2. Horoskopy a pranostiky

4 AKTUALITY Z AHOLU SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU Dne 1. září 2014 AHOL Střední odborná škola vítala své nové studenty. Slavnostní zahájení školního roku 2014/2015 proběhlo v Clarion Congress Hotelu za účasti významných hostů kromě JUDr. Holíka, zakladatele škol AHOL, žáky prvních ročníků přišli pozdravit garanti jednotlivých oborů, jako Ing. Jiří Kubečka (ředitel Local TV Plus), PhDr. Ondřej Vorel, ArtD. (vedoucí Katedry výtvarné výchovy Ostravské univerzity), Ing. Aleš Zedník (honorární konzul Ruské federace v Ostravě), MUDr. Zdeněk Novotný (ředitel Dětského centra Domeček). Kromě povzbudivých projevů, které žákům ukázaly možnosti, cíle a etický kodex jejich budoucí profese, podtrhla význam tohoto slavnostního dne i kulturní vystoupení, o které se postarali současní i minulí studenti AHOL Střední odborné školy. Žáci i jejich rodiče si tak měli možnost poslechnout školní sbor pod vedením Mgr. Jitky Hoňkové i sólové vystoupení Táni Bystroňové, připomenout si působivý zpěv nedávné absolventky Hanky Mičkové i taneční vystoupení Daniela Krajíčka a Pavla Staňka, současných studentů školy.

5 AKTUALITY NA AHOLU ADAPTAČNÍ POBYT ŽÁKŮ 1. ROČNÍKŮ SOŠ AHOL Hned po slavnostním zahájení zamířili žáci prvních ročníků poznávat své nové spolužáky na adaptační kurz. Ten letošní proběhl ve dnech září 2014 v Hotelu Horizont resort v Kunčicích pod Ondřejníkem a na nové podmínky se na management a žáci učňovského oboru Ošetřovatel. Doprovázeli je přitom jejich třídní učitelé a o kvalitní program se postarali instruktoři organizace Young Life. Studenti se tmelili při sportovních i intelektuálně náročných hrách a navzdory tomu, že počasí nám nepřálo zcela podle našich představ, kurz splnil svůj účel studenti se napříč ročníky poznali, pochopili výhody komunikace, spolupráce i dobrých vztahů a společně strávili tři dny, na které zcela jistě nezapomenou. něm adaptovali studenti tříd Pedagogické lyceum, Veřejnosprávní činnost, Diplomatické služby a Public Relations, Ekonomika v multimediální sféře, Sociální, správní a pečovatelská činnost, Sportovní

6 AKTUALITY NA AHOLU VÝUKOVÝ PROGRAM V OSTRAVSKÉ ZOO V pátek se žáci prvních ročníků oborů Sportovní management a Pedagogické lyceum zúčastnili výukových programů ostravské ZOO Má mě rád, nemá mě rád aneb sexuální a rodinná výchova u zvířat. Žáci se během komentované prohlídky od odborného průvodce dozvěděli základní fakta a především zajímavosti o způsobech reprodukce a přístupu k péči o mláďata v živočišné říši. VÝUKOVÝ PROGRAM V POLSKÉ OSVĚTIMI Ve čtvrtek 18. září 2014 vyrazili mnozí z našich studentů na odbornou exkurzi do Státního muzea Auschwitz - Birkenau v polské Osvětimi. Již během cesty autobusem byli obeznámeni se základními informacemi ohledně bývalých koncentračních táborů. Poté si studenti vyzvedli sluchátka a přijímací aparáty a za doprovodu odborně vyškolených průvodců se vydali na prohlídku expozice a areálů bývalých vyhlazovacích táborů. Měli tak možnost se zblízka seznámit s tzv. baráky, s každodenním životem vězňů v táboře či shlédnout množství dobového materiálu a fotografií. Ke konci prohlídek kladli studenti zajímavé otázky a obohatili tak své poznatky o utrpení vězňů v táborech. Během zpáteční cesty autobusem byly studentům rozdány speciálně připravené pracovní listy s okruhy otázek k danému exkurznímu dni. Ty také poslouží jako zpětná vazba do předmětů dějepis, základy společenských věd či základy diplomacie.

7 AKTUALITY NA AHOLU Informace o kroužcích IT kroužek slouží k procvičení znalostí a zdokonalení schopností práce s PC s možností žáků absolvovat závěrečnou zkoušku k získání certifikátu ECDL. Fitness v rámci fitness kroužku máte možnost zvýšit svou kondici, zpevnit tělo a přiučit se něčemu novému v oblasti sportu. Angličtina a Němčina jsou realizovány zejména jako příprava na maturitní zkoušku. Studenti tak smysluplně projdou s vedoucím maturitní témata a procvičí znalosti k didaktickým testům. Mucin cílem kroužku je naučit se tvůrčímu a novinářskému psaní a uvědomění si náplně redaktorské práce. Výstupem je pak školní časopis. Biologický a ekologický kroužek představuje vycházky do terénu, biologické experimenty a exkurze. Pěvecký sbor žáci mají možnost naučit se sborovému zpěvu či kreativnímu instrumentálnímu doprovodu. Vyvrcholením jsou pak veřejná vystoupení. Ruština je zaměřena na činnosti vedoucí k zdokonalení znalostí a jazykových schopností, především formou komunikace. AHOLÁCKÉ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY I v letošním roce SOŠ Ahol nabízí svým studentům řadu možností, jak trávit volný čas. Pedagogové si pro žáky připravili pestrou nabídku zájmových kroužků s cílem žáky smysluplně zabavit či je něco nového naučit. Výhodou těchto zájmových činností je pak v neposlední řadě také cena kroužku, neboť všechny nabízené aktivity jsou zcela zdarma a proto nijak finančně nezatíží ani žáky, ani jejich rodiče. V letošním roce je tedy k dispozici následující nabídka: Název kroužku IT kroužek Zdravý životní styl Fitness Dramatický kroužek Angličtina Vedení Den Hodina Bc. Vlastimil Mrázek Středa 15:00 Ing. Tomáš Ineman Pátek 7:30 8:30 Mgr. Petra Bartošáková Mgr. Kateřina Suková Bc. Dita Doleželová Pondělí 15:00 16:00 Středa 7:30 Čtvrtek 7:30 Němčina Ing. Eva Smolková Pondělí 8:30 9:15 Mucin školní časopis Biologický kroužek Pěvecký sbor Ruština Mgr. Eva Rastočná Úterý 7:30 a 14:30 Bc. Ondřej Sokola Středa 15:00 Mgr. Jitka Hoňková Mgr. Oksana Obuchová Čtvrtek 7:30 Čtvrtek 15:00 KROUŽKY JEŠTĚ NEMAJÍ NAPLNĚNOU KAPACITU. NEBOJTE SE A HLASTE SE!!!!!

8 AKTUALITY Z AHOLU ŠKOLNÍ SBOR NA OLYMPIÁDĚ Dne 26. září 2014 se Frýdku-Místku konala sportovní olympiáda dětí s mentálním postižením. Celá akce byla zahájena slavnostním pochodem jednotlivých družstev, vystoupením dětí taneční školy různých věkových kategorií. Poté zazněla jejich tradiční olympijská hymna v podání pěveckého sboru naší SOŠ Ahol. Tím bylo vše zahájeno a začalo se soutěžit. Soutěže probíhaly skoro celý den s menšími přestávkami doprovázenými různorodým programem. Mezi nejočekávanější hosty patřil např. Martin Chodúr, který celou akci podpořil svým jedinečným pěveckým výkonem. Soutěž byla velkolepá nejenom díky skvělým sportovním výkonům, ale především díky přátelské atmosféry, která po celou dobu panovala, i přes nepříznivé počasí. V. Kolková a J. Horčičáková, 4PL TURNAJ STŘEDNÍCH ŠKOL VE VYBÍJENÉ Dne se studenti napříč ročníky a obory vydali reprezentovat naší Střední odbornou školu AHOL na turnaj ve vybíjené. Turnaj se měl konat na beach-volejbalových kurtech, ale jelikož počasí tomu nepřálo, turnaj se uskutečnil v přilehlé hale TJ Ostrava. Všichni bojovali do poslední chvíle. Úsilí se vyplatilo a studenti se umístili na krásném 3. místě. Studentům blahopřejeme a děkujeme za podané úsilí.

9 AKTUALITY Z AHOLU CAMBRIDGSKÉ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA Střední odborná škola AHOL spojila své síly s prestižní univerzitou Cambridge a stala se jedním z certifikovaných přípravných center pro Cambridgské zkoušky z anglického jazyka. Proto v rámci zdokonalování znalostí našich studentů i letos otevíráme přípravný kurz k certifikátu Preliminary English Test PET, jehož mezinárodní jazyková úroveň je B1. Kurz bude sloužit k přípravě na mezinárodní zkoušku. Pro studenty jsme připravili i zajímavou cenu kurzu se 75ti hodinovou dotací. Zkouška bude zajištěna ve spolupráci s jazykovou školou Cloverleaf, a to v termínech prosinec 2014 a červen Cena samotné zkoušky je stanovena na 2750,- Kč. Práce a úsilí našich studentů si vážíme, a proto při úspěšném vykonání zkoušky bude studentům vrácena celá částka školou. Výukové materiály po dobu průběhu přípravného kurzu zajistí vyučující. PET zkouška trvá cca 2hodiny a 15 minut. Zkouška se skládá ze tří částí, a to: - čtení a psaní 90 min. - poslech 35 min. - mluvení min. (probíhá ve dvojicích) Přípravný kurz k certifikátu PET probíhá jednou týdně, a to v pondělí od 15:00 do 17:15. První lekce je pro studenty připravena a konec kurzu je stanoven na Přihlášky a jakékoliv dotazy vám zodpoví Bc. Dita Doleželová ), kabinet č. 307.

10 SPORT, UMĚNÍ A KULTURA HALLOWEENSKÉ AKCE VSTUP: 50KČ S MASKOU 70KČ BEZ MASKY HALLOWEEN PARTY 20:00 Živé vystoupení DJ Petr Jiříček 20:30 Profesionální líčení pro odvážné 21:00 Tradiční soutěž ve vydlabávání dýní 21:30 Tradiční hra Bobbing for Apples 22:00 Koncert ORIGINAL SIN 0:00 Vyhlášení nejlepší masky a předání cen POZOR! Sleva na special Halloween drink! Zahrajou tyto skupiny: Oblivion (death metal) - Gordias (melodic death metal) - EX Butcher's Hook!!!! - Mr. Scarecrow (deathblack metal) TĚŠÍME SE NA VÁS! V průběhu celé akce bude probíhat promítání strašidelných filmů a ochutnávka tradičních halloweenských specialit Více informací na CENA VSTUPENEK: 1 denní 80 Kč 2 denní 120 K HALLOWEEN MASSACRE OD 20 HOD. V MUSIC KLUBU CHLÍV Akce pro milovníky tvrdé hudby a tohoto svátku.

11 ZAJÍMAVOSTI ODEVŠAD ZMĚNY V POŽADAVCÍCH MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 1 Didaktický test V letošním roce jsou v rámci didaktického testu na žáky kladeny zvýšené nároky především v rámci porozumění textu, kde by žák měl oproti předchozímu roku rozeznat typy promluv (přímou, nepřímou a polopřímou řeč), rozeznat vyprávěcí způsoby, rozlišovat monolog a dialog a identifikovat v textu námět, motiv a téma. Měl by také rozlišit charakter textu, tedy přiřadit k funkčnímu stylu, slohovému útvaru a určit slohový postup, rozliší prózu, poezii, lyrický, epický, lyrickoepický a dramatický text. Nově se v rámci didaktického testu bude také ověřovat orientace žáka ve vývoji české a světové literatury. Žák by měl především prokázat základní přehled o vývojovém kontextu české a světové literatury, identifikovat podle charakteristických rysů základní literární směry a hnutí a přiřadit text k příslušnému literárnímu směru. Žák by si měl také uvědomovat interdisciplinární souvislosti a orientovat se v nich. Didaktický test nově nabývá kromě uzavřených testový úloh také podob otevřených úloh se stručnou odpovědí, které tak lépe prověří žákovy znalosti a vědomosti. 2 Ústní zkouška Znalosti literárně historického kontextu a vývojové tendence české a světové literatury se také výrazněji promítají do ústní části státní maturitní zkoušky, kde by žák při charakteristice uměleckého textu měl využívat právě znalostí literárněhistorického kontextu. 3 Písemná práce Písemná práce jakožto dílčí část státní maturitní zkoušky svou podobu pro letošní rok nemění. Cílem písemné práce je tedy i letos zjistit schopnost žáka vytvořit text dle zadaných kritérií, dovednost funkčně použít spisovný jazyk v písemném projevu a s ohledem na charakteristiky konkrétního slohového útvaru uplatnit zásady kompoziční výstavby textu. I v letošním roce pak platí, že pro každé zkušební období centrum pro zjišťování výsledku vzdělávání stanoví 10 tematicky různorodých zadání, z nichž si žák vybírá právě jedno zadání pro svou písemnou maturitní práci

12 PREVENCE A OCHRANA ŽIVOTA JAK NA SEBEPOŠKOZOVÁNÍ Předtím, než si začneš jakkoliv ubližovat, pravděpodobně bys měl mít pár informací. Předtím, než se poprvé pořežeš, prosím, pamatuj, že tu ulevující bolest a krev shledáš zvláštně návykovou. Můžeš si myslet, že budeš schopný to kontrolovat, že se ti to nevymkne z rukou. Můžeš si myslet, že zůstaneš jen u několika malých, povrchových ran tu a tam, že nebudou hluboké a že se budou hojit rychle a lehce. Nemůžeš to kontrolovat, rány budou hlubší, budou z nich jizvy!! Ale to se mýlíš. Nemůžeš to kontrolovat. Je nemožné to kontrolovat, kontroluje to tebe. Je to závislost. Rány budou hlubší, budou z nich jizvy. Zabere týdny až měsíce než se zahojí a dokonce roky, než jizvy začnou alespoň trochu mizet. Zjistíš docela brzy, že na tom jsi opravdu závislý. Nevydržíš víc než pár dní bez říznutí. Budeš šílet z toho, jak tě bude svědit a pálit kůže, ruce se ti budou třást, tvůj zrak se zamlží, když se budeš snažit udržovat svou mysl od toho všeho, když se budeš chtít držet zpátky a nevzdat to. Ale stejně to uděláš. Jestli si myslíš, že můžeš omezit své rány jen na jednu část tvého těla, radši si to promysli ještě jednou. Pomalu ale jistě se to rozšíří jako smrtící virus. Od tvých zápěstí na ruce, přes lokty nahoru k ramenům, dolů ke tvému břichu, skrz tvé boky a pas a brzy budeš mít pokrytý jizvami každý centimetr tvých nohou až dolů ke kotníkům. Doufám, že jsi připraven odpoutat se od ostatních a žít v neustálém stavu studu a viny. I když jsi ten nejčestnější člověk, který kdy žil, budeš lhát svým přátelům, členům rodiny, každému, komu na tobě záleží. Zjistíš, že utíkáš před dotykem od kohokoliv, jako kdyby jejich prsty a dlaně byly z toxického, hořícího jedu. Budeš vyděšený z toho, že ucítí tvé jizvy přes látku trika, nebo prostě proto, že rány bolí až moc na to, aby se jich dalo dotknout. Celý tvůj život se začne otáčet okolo tvé závislosti. Připrav se na to být sám sobě tím nejhorším nepřítelem. Budeš se bát sám sebe, své hlavy, nutkání, které tě bude pokoušet každou minutu každého dne.

13 Začneš se obávat další chvíle, kdy se pořežeš, protože nevíš, jak zlé to bude. Počkej, až se deset ran změní ve dvacet, potom padesát, potom sto. Budeš pokryt jizvami a řeznými ranami. Celý tvůj život se začne otáčet okolo tvé závislosti. Neustále budeš myslet na sebepoškozování a zakrývání stop na tvém těle. Jak skrýt své žiletky, nůžky a další věci, které používáš k ničení svého těla. A pak... poprvé se dostaneš až moc hluboko. Krvácení nepřestane a ty se budeš třást, panikařit, strach nad tebou převezme kontrolu. Budeš se modlit a doufat, že krvácení přestane. Tvým záměrem nebylo zemřít. Už nikdy nepůjdeš takhle hluboko. Správně? Kdepak. Dostaneš se tam znovu a ještě hlouběji. Ale neboj se. Naučíš se, jak se postarat o své rány, takže nebudeš muset každou noc do nemocnice. Čím líp se naučíš starat o svá zranění, tím horší budou. Budeš lhát i sobě!! Budeš lhát sobě a pokusíš se ospravedlnit, když půjdeš do lékárny, zjistíš, že utrácíš všechny své peníze za obvazy, dezinfekční ubrousky a sterilní náplasti. Nervózně budeš přešlapovat a doufat, že se nikdo nedívá a že se nezeptá, proč kupuješ všechny tyhle věci. Ale zároveň...modlíš se, aby se někdo zeptal, aby se někdo zajímal. Buď připraven na utracení všech peněz na úplně nový šatník. Trička s dlouhým rukávem. Kapuce. Dlouhé kalhoty. Náramky. Potítka. Seznam je nekonečný. Co je to sebepoškozování? Sebepoškozování (neboli automutilace ) je záměrné a opakované ubližování si ve snaze vypořádat se s nepříjemnými duševními stavy. Projevuje se zraňováním vlastního těla a je signálem vážného psychického problému, jenž postižený nedokáže zvládnout jiným způsobem. Sebepoškozování může být i přechodné, respektive jednorázové, ale to nemusí být nutně spojeno s psychickým stavem úzkosti a neschopností zvládat problémy. Jde o účelovou záležitost, která má jedinci přinést nějakou výhodu ve společnosti. Důvody mohou být například: Iniciační obřad pokud chce být někdo přijat do sekty (či gangu) musí se poranit, pak je však přijat a k dalšímu sebepoškození nedochází. Snaha získat výhody nebo se něčemu vyhnout zranění může odvrátit nástup k výkonu trestu nebo povinné vojenské služby, popřípadě dostat vojáka na ošetřovnu, kde se vyhne šikaně vrstevníků a podobně. V případě duševně nemocných lidí může být sebepoškozování následkem jejich stavu. Jakmile je odstraněn primární problém (podáním psychofarmak, navázáním komunikace, ) sebepoškozování odezní. Budeš prohlížet těla ostatních lidí a hledat známku toho, že se taky poškozují. Budeš doufat, že je tady ještě někdo, kdo se cítí tak jako ty. Doufáš, modlíš se, že budou jako ty. Ale to se nikdy nestane. Uvidíš jen či

14 PREVENCE A OCHRANA ŽIVOTA vzpomínka. Doufám, že máš rád neustálé svědění a škrábání. Budeš se škrábat a škrábat a škrábat. Možná to bude vypadat, že máš nějaký druh nemoci požírající kůži a maso. Staneš se expertem na své vlastní tělo, tím, že ho budeš pomalu ničit. Rozebírat, kousek po kousíčku. Budeš snít o řezání, snít o tom nechat se přistihnout. Bude tě to strašit ve dne v noci, ve snech, i když budeš vzhůru. Převezme to tvůj život a ty jsi uvědomíš, že už je pozdě, že už tě to dávno ovládá a kontroluje. nepořezané ruce a budeš se cítit ještě víc sám než předtím. Budeš dělat hodně věcí sám, buď připraven rozloučit se se socializací. Vždycky budeš tajně prát své prádlo, aby nikdo neviděl krví zašpiněné ručníky a oblečení. Budeš trávit hodiny utíráním krve z podlahy v koupelně a stíráním zaschlé krve z klávesnice. Nebudeš schopen přežít den bez pořezání. Budeš sebou v peněžence nosit svou 'pohotovostní soupravu'. Klíč, spínací špendlík, jehla, sponka na papír, dokonce o tužka. Všechno okolo tebe se změní ve zbraň. Nezáleží na tom, co to je, pokud ti to dá ten pocit, který ti dává uvolnění. Rozluč se se všema věcmi, které jsi dříve bral jako samozřejmé. Kraťasy, sandále, tílka, plavání v létě, chození na pláž. Všechny tyhle věci budou jen vzdálená Budeš si přát, abys to nikdy neudělal Budeš se nenávidět, nenávidět se za ten první řez, který tě hodil do krutého a nikdy nekončícího cyklu. Budeš si přát, abys to nikdy neudělal. Budeš si přát, abys přečetl něco takového, nebo aby ti někdo řekl, co se bude dít. Ale stejně tak, jak nenávidíš svou závislost a sebepoškozování, tak to taky miluješ a nemůžeš bez toho žít. Radši bys zemřel, než žil několik týdnů bez říznutí. Teď ti řeknu, co napovídá titulek. Jak se sebepoškozovat. Tady je návod, kde ti řeknu, jak si úspěšně ublížit: -Odlož žiletku - Odlož nůž - Odlož jehlu, spínací špendlík nebo sponku na papír. Jsi si daleko lepší než tohle. A tak věř mi, že se nechceš zaplést se zrůdou jménem sebepoškozování. (S. O. S.)

15 Z TVORBY AHOLÁKŮ Mrazivá realita Sedí chlapec v koutě sedí, ptá se sebe bezcenně, proč,- proč mám hubu držet denně? Proč názor nemohu svůj říci,? že ke svému cíli chci jít vstříci,? že nemohu to už zde vystát jenom s pravdou ta je čistá. Realita ta mě děsí do školy,, se jde mi těžce. A ten strach, co sebou nosím? Nenese se vůbec lehce. Ta moje síla stále slábne Darovat ji,, už nemohu. Každý z nás má určen cíl a to, lehnout si do hrobu. Pokládám si otázku a bojím se odpovědi. Stojí-li mi život za to, a kdy dosáhnu výpovědi? Mojí drazí přátelé nechte mě už odejít. Přestaňte mě přemlouvat a dávat mi naději. Každý z Vás, kdo si to čte má životní zkušenosti. Někdo dobré, někdo zlé ty mé vedou k zbabělosti. Až nastane ta pravá chvíle, tak Vy sklidíte úrodu můžete světu říci má slova ale já, já už tady nebudu. Óda na zářivku v tramvaji Jedu tramvaji znavena celé své síly zbavena. Mně se chce smát a výskat Drapák za sebou, chci si pískat. Konečně volno mám. Jakou já radost mám. To světlo v tramvaji tak krásně svítí, znovu mě nabíjí, jsem jak v sítí. Má mysl schvácena ožívá zas ach, drahé světýlko, dopřej mi čas. Nabij mě, nabij mě, zářivko jasná ať jsem zas silná, šťastná a krásná.

16 HUMOR A ZÁBAVA NAJDI NA HOLKÁCH TŘÍDY 4PL 8 ROZDÍLŮ: Vtipy Víte, proč není na Ostravsku práce? Bo už je všecko hotové. Otec k synovi: Synu, víš kolik mě stojí tvoje studium? Syn: Ano, a proto se snažím učit co nejméně! Pan učitel k malému Pepíčkovi: Pepíčku, musíš psát čitelně! Ale pane učiteli, vy to pak po mě přečtete a pak tam najdete i chyby. Víte, od koho je nejlepší půjčit si peníze? Od pesimisty. Ten stejně nepočítá, že mu je vrátíte. UHÁDNĚTE PŘÍSLOVÍ: 1) Více než jednou, ale méně než třikráte, určí velikost fyzikální či chemické veličiny, a méně než dvakráte, ale více než nulakrát použij způsobu obrábění, jímž se části materiálu od sebe oddělují. 2) Číslo, jimž můžeš vyjádřit svou lingvistickou potenci, se rovná číslu, jímž znásobuješ své vlastní ego. Po prohraném hokejovém zápase povzbuzuje trenér svůj tým: Hlavu vzhůru, chlapci, uvědomte si, že nebýt nás, tak by nevyhráli. Správné řešení všech úkolů naleznete na poslední straně časopisu.

17 HUMOR A ZÁBAV OTESTUJTE SVÉ ZNALOSTI O ČESKÉ REPUBLICE Tajenka vám prozradí, že největší rybník v České republice se jmenuje (víceslovné odpovědi se píší bez mezer) největší město v ČR 2. Kraj ČR s největším počtem obyvatel nejlidnatější město v ČR 4. Stát s nejdelší hranicí s ČR 5. Řeka s největší plochou povodí v ČR 6. Největší jezero v ČR 7. Kraj ČR s nejmenším počtem obcí 8. Místo v ČR s nejvyšší naměřenou denní maximální teplotou vzduchu v roce MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ: Moravskoslezský kraj má: a) druhou nejvyšší hustotu obyvatelstva na 1 km2 b) třetí nejvyšší hustotu obyvatelstva na 1 km2 c) čtvrtou nejvyšší hustotu obyvatelstva na 1 km2 Počtem obyvatel je Moravskoslezský kraj: a) nejlidnatějším krajem v ČR b) druhým nejlidnatějším krajem v ČR c) třetím nejlidnatějším krajem v ČR V chráněných krajinných oblastech leží: a) 10 % území Moravskoslezského kraje b) 17 % území Moravskoslezského kraje c) 23 % území Moravskoslezského kraje

18 HUMOR A ZÁBAVA HOROSKOPY NA ŘÍJEN 2014 Pro většinu znamení bude říjen velmi příjemný. Zatímco Blíženci, Lvi, Střelci, Vodnáři a Berani se budou realizovat v práci, druhá polovina zvěrokruhu si bude užívat hlavně v lásce a vztazích. B ERAN Berani by se měli připravit na úplněk, který jim uzavře nejednu kapitolu života, aby se jim mohla otevřít nová. Říjnový úplněk přinese zásadní životní změnu. Energie Luny se propojí s Uranem, planetou náhod a zvratů, emoce dodá Luna. Toto planetární spojení je pěkně aspektováno na Jupiter, kterému se nadarmo neříká Dobroděj. Vztahové změny, které proběhly v uplynulých týdnech, vystřídá zajímavé překvapující zvraty. Nejprve je ovšem důležité ukončit minulost a poté nabrat nový životní směr. Jelikož máme také některé planety ve Štíru, je nutné dát si pozor na finance v souvislosti s úřady, vše mít podloženo písemně. Finance se budou řešit nejen u Beranů, ale ve všech rodinách, státu, EU, v celém světě. Saturn ovlivňuje veškeré dění kolem. Nákup, prodej, investice, půjčky, vše se bude točit kolem peněz. Saturn ve Štíru, to bude jízda. Finance, bydlení, cizina, zahraničí jsou témata i do dalších měsíců tohoto roku. B ÝK Lidé narození v Býku budou pod vlivem planety Venuše, která se pohybuje Váhami. Venuše se dostane do blízkosti Slunce a Býci nebudou vědět, kam dřív. Popularita, zábava, milostná dobrodružství, a přátelé. Ovšem pozor, Venuše je v opozici, tedy nepříjemném postavení na Lunu a to může přinést nejedno zklamání, nebo povrchní přátelství. Tyto energie přinášejí tendence k lehkomyslným láskám, vztahům a také starosti v manželství. V polovině měsíce se ke Slunci a Venuši přidá Merkur a Býci budou psát, mluvit, a komunikovat. Koncem měsíce se Venuše se Sluncem přesune do Štíra. Býkům se zaktivují témata peníze, sex a intuice. Býci by měli dlouhodobě řešit vztahy a do konce roku dát vše do pořádku. Pracovní, partnerské, mezilidské, i rodinné. Býci se budou připravovat na důležitý úplněk v listopadu, který jim něco ukončí, aby mohlo přijít cosi nového. B LÍŽENCI Na Blížence má zásadní vliv planeta Merkur. Merkur se pohybujeváhami, potéštírem a vrací se zpět do Vah. Blíženci mohou očekávatzměnu spolupracovníka, či kolegy a pracovních partnerů. Také se jim můžeme změnit společenstvo či skupina, ve které pobývali, nebo kam chtějí patřit. Merkur bude couvat. Díky zpětnému chodu se vše bude zdržovat, protahovat, ale jen proto, aby se vše zreorganizovalo, dotvořilo a udělalo pořádně. Plány, které nebyly života schopné se pozmění a mohou se v budoucnu dokonat. Situace se ještě Blížencům změní, ale o tom je sám život. ŘíjenBlížencům přinese téma zdraví a nová spolupráce, nebo možná staronová spolupráce. Vliv couvajícího Merkuru ovlivní, že se ozve někdo z minulosti. Stále je otevřené téma financí, ale to se znovu otevře až v listopadu.

19 R AK Na Raky má vliv Luna. Úplněk v Beranu přináší útočné a bojovné energie. Raci se mohou setkat s egoistickými lidmi, kteří myslí pouze na sebe, nebo se z Raka může vyklubat agresivní jedinec. Doporučuji krotit své emoce i lidi kolem, nevyvolávat zbytečné hádky. Násilí a agrese je všude dost. U Raků se bude řešit práce a kariéra. Vliv Luny vnese nespokojenost, či nepříjemné pocity, že se něco děje. Vztahy se budou otřásat v základech, kolem novoluní se budou dít zajímavé věci. Luna, Slunce, Venuše a Merkur budou na jednom místě, a budou pospolu působit ohromnou silou. Partneři, rodina a láska, to jsou témata na konec měsíce. Láska a vztahové záležitosti budou Raci řešit i v listopadu. L EV Lvíci mají na pilno. Podzim je jejich nejsilnějším obdobím, které je potřeba využít. Mars, planeta aktivity působí v oblasti cizina, zahraničí, cesty, a cestování, zde je možné i pracovní propojení. Další téma je rozšiřování obzorů v souvislosti se vzděláním v různých kurzech a školeních. Podzim přináší řešení v oblasti rodiny a bydlení, či zázemí. Novoluní, které proběhne koncem měsíce bude pro Lvy velice zajímavé. Luna, Slunce, Venuše a Merkur budou v konjunkci, tedy energie těchto planet budou velmi silné. Tento vliv zapůsobí na konečné vyřešení zázemí Lvů. Listopad přinese posun v kariéře a přesun Černé Luny do znamení Panny. Černá Luna přinášela Lvům problémy od března tohoto roku a konečně jim přestane ovlivňovat život. Nastoupí silné působení Jupitera, Dobroděje, který přináší neskutečný rozmach v životě Lvů. P ANNA Začátkem měsíce, při úplňku bude ve hře Uran, který přináší nenadálé situace. Merkur se bude pohybovat ze Štíra zpět do Vah. Od do se Panny budou muset zastavit, jít zpět do minulosti, přehodnocovat a hlavně nic nepodepisovat. Neměnit zaměstnání, nic nekupovat a neprodávat. Vyčkávat, vše bude jinak. Vytáhnou se na povrch situace z minulosti, které dostanou novou tvář a konečně se budou moci realizovat. Panny budou řešit majetek, který se týká další osoby či banky. Novoluní ve Štíru otevírá těma peníze, sex ale i okultismus a různá tajemství, která mohou být odtajněna. Konec měsíce přeje nákupu nebo řešení dopravního prostředku, různým kurzům a vzdělávání duše. Listopad přinese téma kolem nemovitosti, bydlení a rodiny, ale i možné cesty do zahraničí. V ÁHY Na Váhy má nejsilnější vliv planeta Venuše, která se pohybuje znamením Vah, tedy ve svém domovském znamení. Váhám přinese úžasné období, kdy budou ozářeni nádhernými energiemi. Budou nepřehlédnutelní, úchvatní a všude vidět. Úplněk přinese aktivitu zejména ve vztazích partnerských, ale i pracovních. Mohou potkat někoho důležitého, nebo vstoupit do nové společnosti, mezi nové lidi. Spojení Slunce a Venuše Váhám přináší velice aktivní období, dostanou energii a budou zářit. V druhé polovině měsíce pod vlivem Luny vystoupí do popředí finance a majetek. Novoluní přinese zajímavé, silné energie propojením Slunce, Luny, Venuše a Merkura. V tuto dobu budou emoce na pochodu. Své city doporučuji mít pod kontrolou. Téma finance a investice bude pokračovat i v listopadu. TÍR Říjen je každoročně pro Štíry velice Š důležitým obdobím úplňku ve vlastním znamení. Úplněk ukončuje a uzavírá důležitou životní kapitolu. Bude se dít něco zásadního v pracovní oblasti. Může se jim ukončit, práce, změnit kolega, spolupracovník, místo práce. Veškerá změna je ku prospěchu. Novoluní přinese zajímavé a silné energie propojením Slunce, Luny, Venuše a Merkura, tyto planety mimo Merkur s přesunou do Štíra a budou působit ještě v listopadu. Vliv planet je dobré využít pro nové projekty, nebo novou práci. Začíná silné období, ve kterém Saturn dokončí dlouhodobou proměnu života všech Štírů, která započala na podzim 2012 a ukončí v prosinci Veškeré změny budou dokončeny, život Štírů vyčištěn a pochopen.

20 S TŘELEC Říjnové postavení planet bude Střelce tlačit k vyřešení některých životních situací v souvislosti s financemi. Přijdou také změny týkající se práce nebo pracovních aktivit. Jupiter přeje novým známostem a navazování nových partnerských spojeních. Doporučuji chodit mezi lidi, do společnosti, kam chtějí patřit, kde se cítí dobře. Koncem měsíce planety odkryjí tajnosti, vyplují na povrch zatajované informace. Také může přijít pomluva, či závist. Střelci by se měli připravit na listopadové novoluní ve svém domovském znamení, kdy nastartují a uskuteční první krůčky ke svým plánům. Také se otřese v základech finance a majetek Střelců. Saturn se koncem roku přesune do znamení Střelce a začne dělat velký očistný proces, kdy kompletně během dvou a půl let obrátí život všem Střelcům. K OZOROH Říjnový vliv planet bude přát v pracovní oblasti. Posun, zlepšení podmínek, platu, nové pracovní možnosti. Úplněk přinese nenadálou situaci. Planeta Uran vnese do života Kozorohů obrat, změnu či náhodu. Téma domov, bydlení v souvislosti s rodinou. Další starost přinese majetek, který je ve společném vlastnictví s někým či bankou. Saturn na toto téma bude působit do Vánoc. Konec měsíce přináší do života Kozorohů společenská setkání a akce. Pokud chtějí něčeho dosáhnout je říjen ideálním obdobím být vidět a něco získat, například v politice nebo kariéře. Listopad přinese možné zklamání,a téma vztahy. V ODNÁŘ Říjen je díky vlivu planety Mars ve znamení vzdělávání, rozšiřování obzorů, zahraničí, cesty a cizina. Pro Vodnáře bude velkou neznámou spojení planet Uranu s Lunou v úplňku. Uran přináší zvraty a náhody, které mohou změnit životní plány a cesty osudu. Kritický bude den před úplňkem, tedy Vodnáři dostanou v říjnu skvělou možnost se posunout kupředu. V období kolem novoluní bude Uran ve výborném postavení na Jupiter, planetu štěstí a Dobroděje. Vládce Vodnářů bude mít silný vliv na štěstí a rozmach těchto zrozenců. Vše, co se bude dít je pro dobro budoucnosti. Na Vodnáře dlouhodobě působí planety v souvislosti s kariérou, prací a zázemím, které je nutné vyřešit do konce roku. Listopad přinese téma bydlení a domov. R YBY Říjnové vlivy planet přinášejí témata, které má souvislost se vzděláváním, rozšiřováním obzorů, zahraničí, cesty a ciziny. Pro podzimní měsíce platí, mít zvýšenou pozornost v oblasti týkající se peněz a majetku. Saturn bude zesilovat svůj vliv ve Štíru, který se týká sexuality, peněz a vytahování tajností a informací, které měly být ukryty. Ryby čeká pracovní posun. Listopad přináší úžasné možnosti v pracovní rovině. Změna, zlepšení, nové kroky k uskutečnění pracovních cílů. PRANOSTIKY NA ŘÍJEN Září víno vaří, a co nedovaří, říjen dopeče. Po teplém září zle se říjen tváří. Divoké husy na odletu - konec i babímu létu. Je-li říjen velmi zelený, bude zato leden hodně studený. Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Experience Europe! Zkušenosti těch, kteří v zahraničí studovali, pracovali, cestovali, byli na stáži nebo jako dobrovolníci. Neboj se a vycestuj

Experience Europe! Zkušenosti těch, kteří v zahraničí studovali, pracovali, cestovali, byli na stáži nebo jako dobrovolníci. Neboj se a vycestuj Experience Europe! Zkušenosti těch, kteří v zahraničí studovali, pracovali, cestovali, byli na stáži nebo jako dobrovolníci. Neboj se a vycestuj Autorka: Anežka Novotná Autoři článků: Jan Janda, Tomáš

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

OBSAH. Seznam se. Hra začíná aneb co musím nejdřív...6 VŠCHT Praha...6 Něco z historie...7 Co je co a kdo je kdo...7.

OBSAH. Seznam se. Hra začíná aneb co musím nejdřív...6 VŠCHT Praha...6 Něco z historie...7 Co je co a kdo je kdo...7. OBSAH Seznam se Hra začíná aneb co musím nejdřív...6 VŠCHT Praha...6 Něco z historie...7 Co je co a kdo je kdo...7 Služby studentům Koleje a menza Počítačové učebny a internet...26 Email...26 Centrum informačních

Více

DÍTĚ V NÁHRADNÍ RODINĚ POTŘEBUJE I VAŠI POMOC! Informace a pracovní listy pro pedagogy

DÍTĚ V NÁHRADNÍ RODINĚ POTŘEBUJE I VAŠI POMOC! Informace a pracovní listy pro pedagogy DÍTĚ V NÁHRADNÍ RODINĚ POTŘEBUJE I VAŠI POMOC! Informace a pracovní listy pro pedagogy Jana Grohová, Věduna Bubleová, Alena Vávrová, Jana Frantíková Dítě v náhradní rodině potřebuje i vaši pomoc! Informace

Více

Příručka pro učitele a asistenty pedagogů

Příručka pro učitele a asistenty pedagogů Iveta Pape JAK PRACOVAT S ROMSKÝMI ŽÁKY Příručka pro učitele a asistenty pedagogů Slovo 21 2007 4 Obsah Úvod... 7 Romové a historie... 9 Vzdělání jako hodnota... 13 Dětství... 17 Identita... 21 Jazyková

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA TRUTNOV POSLEDNÍ K R V I N K A ROKU 2009

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA TRUTNOV POSLEDNÍ K R V I N K A ROKU 2009 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA TRUTNOV POSLEDNÍ K R V I N K A ROKU 2009 ŠKOLNÍ ČASOPIS Č. 57 ze DNE 18. PROSINCE 2009 ROČNÍK XIII. 1 Sedmapadesáté číslo KRVINKY obsahuje:

Více

Společenství. Dušičkové

Společenství. Dušičkové 5/11 Dušičkové "Církev je tajemstvím víry a může být žita jedině v lásce" Romano Guardini OBSAH: VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ..2 O DOBROVOLNÉ SLUŽBĚ V BULHARSKU 4 DOVOLENÁ MAMINEK V JABLUNKOVĚ...7

Více

Petrem Budinským. Finanční událost roku proběhla na VŠFS Controlling v malých a středních podnicích nejen o číslech

Petrem Budinským. Finanční událost roku proběhla na VŠFS Controlling v malých a středních podnicích nejen o číslech XADONIA OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ A PŘÍZNIVCŮ VYSOKÉ ŠKOLY FINANČNÍ A SPRÁVNÍ 02 2014 Den s Petrem Budinským prorektorem pro vzdělávací činnost a vnější vztahy Strana 04 Finanční událost roku proběhla

Více

Dobrovolníci mění svět

Dobrovolníci mění svět Dobrovolníci mění svět sborník příkladů dobré praxe Vážené čtenářky, vážení čtenáři, právě otevíráte publikaci, která vznikla v rámci Evropského roku dobrovolnictví vyhlášeného Evropskou komisí pro rok

Více

Úvodník. Přivítání nových studentů

Úvodník. Přivítání nových studentů 7 8 PaedDr. Karel Kostka ředitel školy Úvodník Milí přátelé, stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přichází první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází ve zmíněném

Více

Jak se dělá školní časopis. aneb. Školní časopisy pod lupou

Jak se dělá školní časopis. aneb. Školní časopisy pod lupou Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou Návodný a prakticky zaměřený text Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou vydala Základní škola, Mendelova v Karviné - Hranicích

Více

V ÈÍSLE... Ü Nový školní parlament

V ÈÍSLE... Ü Nový školní parlament Č. 120-10/2010 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD Den D pro prvňáčky. 1. září 2010 bylo prvním dnem ve škole i pro šestnáct prvňáčků na Šumburku. Přejeme jim na jejich cestě za poznáním

Více

Měsíčník MČ Praha 7 zdarma, červen 2015. Plánuj Prahu 7

Měsíčník MČ Praha 7 zdarma, červen 2015. Plánuj Prahu 7 Měsíčník MČ Praha 7 zdarma, červen 2015 Plánuj Prahu 7 2 www.hobulet.cz Hobulet červen 2015 Potkáváme je 3 Hobulet 6/2015 Měsíčník MČ Praha 7 3 Potkáváme je 4 Aktivní 7 8 Téma 12 Rozhovor 15 Inspirace

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Ročník XI. - číslo 27. Občasník primariátu H

Ročník XI. - číslo 27. Občasník primariátu H Ročník XI. - číslo 27 Občasník primariátu H ÚVODNÍK, OBSAH Změňte život! Znáte ten pocit, jako když se stále točíte v kruhu? Opakující se vzorce ve vztazích, penězích, zdraví? A stále se to snažíme změnit,

Více

Děti a mládež v náhradní péči

Děti a mládež v náhradní péči Děti a mládež v náhradní péči Poznej svá práva! BUDUJEME EVROPU PRO DĚTI A S DĚTMI Děti a mládež v náhradní péči Poznej svá práva! Budujeme Evropu pro děti a s dětmi www.coe.int/children Rada Evropy Překlad

Více

Študák 1-10 2007. Udělejte první krok už teď! Přihlaste se ve STUDENT AGENCY do programu WORK and TRAVEL v USA a prožijte nejlepší léto vašeho života!

Študák 1-10 2007. Udělejte první krok už teď! Přihlaste se ve STUDENT AGENCY do programu WORK and TRAVEL v USA a prožijte nejlepší léto vašeho života! Lifestylový měsíčník pro vysokoškoláky 1-10 2007 Študák Rozhovor s Milanem Caisem z Tata Bojs! Co přinesly letní festivaly Hra Assassin: jak se vraždí na českých fakultách Umíte anglicky? Dokažte to! inzerce

Více

ROZVOJ HODNOTOVÉ ORIENTACE ŽÁKŮ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Dům Ignáce Stuchlého SKM

ROZVOJ HODNOTOVÉ ORIENTACE ŽÁKŮ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Dům Ignáce Stuchlého SKM Orientační dny ROZVOJ HODNOTOVÉ ORIENTACE ŽÁKŮ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ ZÁKLADNÍ ŠKOLY Dům Ignáce Stuchlého SKM kolektiv pedagogických pracovníků OD Dům Ignáce Stuchlého SKM fotografi e DIS SKM ROZVOJ HODNOTOVÉ

Více

Letem světem Pracovní nabídky najdete na Facebooku Redakce portálu jdipracovat.cz přichází

Letem světem Pracovní nabídky najdete na Facebooku Redakce portálu jdipracovat.cz přichází ÚVODEM 2 Milí čtenáři, výrazy jako zajíc, zobák, ucho, bažant nejsou nic lichotivého, nicméně každý z nás už určitě někdy byl takovým benjamínkem. V prvním pracovním kolektivu je tento nováčkovský stav

Více

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola?

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Listopad 201 4 Zpravodaj města Řevnic / 25. ročník Zdarma V zastupitelstvu bude

Více

I my se potřebujeme uplatnit v životě

I my se potřebujeme uplatnit v životě I my se potřebujeme uplatnit v životě CZ.1.07/1.2.11/02.0012 Metodika Programu sociálně psychologického tréninku pro děti připravující se na odchod z dětského domova 1 Program sociálně psychologického

Více

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 ZPRAVODAJ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY 06/2013 06 ČÍSLO Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 Uvnitř najdete Vandalové zničili alej na Slezské magistrále na str. 4 Na nepořádek ve

Více

dvouměsíčník YMCA v ČR, červenec - září 2007, ročník IX 15 Kč / 0,5 FOTO: J. V. HYNEK

dvouměsíčník YMCA v ČR, červenec - září 2007, ročník IX 15 Kč / 0,5 FOTO: J. V. HYNEK dvouměsíčník YMCA v ČR, červenec - září 2007, ročník IX 15 Kč / 0,5 YMCA & TS Festival aneb něco pro všechny Setkání seniorů YMCA na tábor spolu i po 70 letech YMCA o prázdninách zážitky, přátelství, poznávání...

Více

Obsah. Za hranicemi s VŠTE 2 Partnerské školy

Obsah. Za hranicemi s VŠTE 2 Partnerské školy Úvodní slovo rektora autor: Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. Vážené čtenářky, vážení čtenáři, vítejte opět na stránkách Návštěvníka Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. I v tomto

Více

SUCHDO L SKÉ L ISTY. K říjnovým komunálním volbám

SUCHDO L SKÉ L ISTY. K říjnovým komunálním volbám SUCHDO L SKÉ 62010 občasník MČ Praha-Suchdol www.praha-suchdol.cz ZDARMA stojí za přečtení Nová Rada městské části str. 4 Úsporná opatření od 1. 1. 2011 str. 7 Kroužek mladých hasičů str. 8 stojí za zapsání

Více

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: Mgr. Martina Chlápková Odborný garant: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Více

Centrum ALMA, o. p. s. PRÁCE A JÁ. Metodika hledání práce pro ženy

Centrum ALMA, o. p. s. PRÁCE A JÁ. Metodika hledání práce pro ženy Centrum ALMA, o. p. s. PRÁCE A JÁ Metodika hledání práce pro ženy Romana Růžičková (ed.) Praha 2014 ESF OPPA Projekt Alma work & go Reg. č. CZ.2.17/2.1.00/35053 Práce a já Metodika hledání práce pro ženy

Více

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Zpravodaj č. 11, duben 2015 Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Vážení čtenáři, ráda bych Vám představila další, jedenácté číslo Zpravodaje. Tentokrát jsme zvolili jako hlavní téma Co dal

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 4 2004 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE doba meziledová ukazovat svět jako místo, kde stojí za to žít jak se staví městečko bambiriáda odstartována u pionýrů skautské kino balím,

Více

DUBEN 2009 MODERNÍ VYUČOVÁNÍ MĚSÍČNÍK NA PODPORU ROZVOJE ŠKOL. 4 v 8 = (+) v ( )

DUBEN 2009 MODERNÍ VYUČOVÁNÍ MĚSÍČNÍK NA PODPORU ROZVOJE ŠKOL. 4 v 8 = (+) v ( ) 4 v 8 = (+) v ( ) MODERNÍ VYUČOVÁNÍ DUBEN 2009 MĚSÍČNÍK NA PODPORU ROZVOJE ŠKOL Inspirace RECENZE PROJEKT STRIP ROZHOVOR NOVÁ ŘADA UČEBNIC PRO VÝUKU PODLE RVP ZV Z NAKLADATELSTVÍ NOVÁ ŠKOLA NOVÁ ŠKOLA,

Více