ěsíčník mělecký itlivý nteligentní estranný

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ěsíčník mělecký itlivý nteligentní estranný"

Transkript

1 ěsíčník mělecký itlivý nteligentní estranný

2 REDAKCE ČASOPISU MUCIN Šéfredaktor: Veronika Jadrníčková Grafik: Sabina Bědroňová Výtvarník: Adéla Vroblová Korektura: Mgr. Eva Rastočná Interní redaktoři: Lenka Malíková Anna Stoklasová Adéla Talašová Externí redaktoři: Natálie Vlčková Kristýna Jurečková

3 ÚVODNÍK Milí Aholáci, školní rok už je v plném proudu a my si pro vás opět chystáme spoustu novinek, které nás v letošním školním roce čekají. I v tomto díle se můžete těšit nejen na informace o dění na Aholu, ale i řadu další zajímavostí. Krom toho jsme časopis Mucin v letošním školním roce rozšířili o novou rubriku Prevence a ochrana života. Snad vás náplň tohoto čísla potěší, uspokojí vaše potřeby a zaujme svými informacemi. Vaši redaktoři OBSAH: 1. Ze života Aholu: 1.1. Zahájení školního roku 1.2. Adaptační kurz aneb poznávám se 1.3. Výukový program v ostravské ZOO 1.4. Výukový program v polské Osvětimi 1.5. Školní sbor zazpíval 1.6. Aholácké volnočasové aktivity 2. Sport, umění, kultura: 2.1. Akce v měsíci říjnu 3. Zajímavosti odevšad: 3.1. Letošní změny ve státních maturitách 4. Prevence a ochrana života 4.1. Jak na sebepoškozování 5. Tvorba našich studentů: 5.1. Mrazivá realita (X. Y. Z.) 5.2. Óda na zářivku v tramvaji (O. P. Q.) 5.3. Nesmrtelný průvodce (Kristýna Jurečková) 6. Humor a zábava: 6.1. Kvízy, křížovky a vtipy 6.2. Horoskopy a pranostiky

4 AKTUALITY Z AHOLU SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU Dne 1. září 2014 AHOL Střední odborná škola vítala své nové studenty. Slavnostní zahájení školního roku 2014/2015 proběhlo v Clarion Congress Hotelu za účasti významných hostů kromě JUDr. Holíka, zakladatele škol AHOL, žáky prvních ročníků přišli pozdravit garanti jednotlivých oborů, jako Ing. Jiří Kubečka (ředitel Local TV Plus), PhDr. Ondřej Vorel, ArtD. (vedoucí Katedry výtvarné výchovy Ostravské univerzity), Ing. Aleš Zedník (honorární konzul Ruské federace v Ostravě), MUDr. Zdeněk Novotný (ředitel Dětského centra Domeček). Kromě povzbudivých projevů, které žákům ukázaly možnosti, cíle a etický kodex jejich budoucí profese, podtrhla význam tohoto slavnostního dne i kulturní vystoupení, o které se postarali současní i minulí studenti AHOL Střední odborné školy. Žáci i jejich rodiče si tak měli možnost poslechnout školní sbor pod vedením Mgr. Jitky Hoňkové i sólové vystoupení Táni Bystroňové, připomenout si působivý zpěv nedávné absolventky Hanky Mičkové i taneční vystoupení Daniela Krajíčka a Pavla Staňka, současných studentů školy.

5 AKTUALITY NA AHOLU ADAPTAČNÍ POBYT ŽÁKŮ 1. ROČNÍKŮ SOŠ AHOL Hned po slavnostním zahájení zamířili žáci prvních ročníků poznávat své nové spolužáky na adaptační kurz. Ten letošní proběhl ve dnech září 2014 v Hotelu Horizont resort v Kunčicích pod Ondřejníkem a na nové podmínky se na management a žáci učňovského oboru Ošetřovatel. Doprovázeli je přitom jejich třídní učitelé a o kvalitní program se postarali instruktoři organizace Young Life. Studenti se tmelili při sportovních i intelektuálně náročných hrách a navzdory tomu, že počasí nám nepřálo zcela podle našich představ, kurz splnil svůj účel studenti se napříč ročníky poznali, pochopili výhody komunikace, spolupráce i dobrých vztahů a společně strávili tři dny, na které zcela jistě nezapomenou. něm adaptovali studenti tříd Pedagogické lyceum, Veřejnosprávní činnost, Diplomatické služby a Public Relations, Ekonomika v multimediální sféře, Sociální, správní a pečovatelská činnost, Sportovní

6 AKTUALITY NA AHOLU VÝUKOVÝ PROGRAM V OSTRAVSKÉ ZOO V pátek se žáci prvních ročníků oborů Sportovní management a Pedagogické lyceum zúčastnili výukových programů ostravské ZOO Má mě rád, nemá mě rád aneb sexuální a rodinná výchova u zvířat. Žáci se během komentované prohlídky od odborného průvodce dozvěděli základní fakta a především zajímavosti o způsobech reprodukce a přístupu k péči o mláďata v živočišné říši. VÝUKOVÝ PROGRAM V POLSKÉ OSVĚTIMI Ve čtvrtek 18. září 2014 vyrazili mnozí z našich studentů na odbornou exkurzi do Státního muzea Auschwitz - Birkenau v polské Osvětimi. Již během cesty autobusem byli obeznámeni se základními informacemi ohledně bývalých koncentračních táborů. Poté si studenti vyzvedli sluchátka a přijímací aparáty a za doprovodu odborně vyškolených průvodců se vydali na prohlídku expozice a areálů bývalých vyhlazovacích táborů. Měli tak možnost se zblízka seznámit s tzv. baráky, s každodenním životem vězňů v táboře či shlédnout množství dobového materiálu a fotografií. Ke konci prohlídek kladli studenti zajímavé otázky a obohatili tak své poznatky o utrpení vězňů v táborech. Během zpáteční cesty autobusem byly studentům rozdány speciálně připravené pracovní listy s okruhy otázek k danému exkurznímu dni. Ty také poslouží jako zpětná vazba do předmětů dějepis, základy společenských věd či základy diplomacie.

7 AKTUALITY NA AHOLU Informace o kroužcích IT kroužek slouží k procvičení znalostí a zdokonalení schopností práce s PC s možností žáků absolvovat závěrečnou zkoušku k získání certifikátu ECDL. Fitness v rámci fitness kroužku máte možnost zvýšit svou kondici, zpevnit tělo a přiučit se něčemu novému v oblasti sportu. Angličtina a Němčina jsou realizovány zejména jako příprava na maturitní zkoušku. Studenti tak smysluplně projdou s vedoucím maturitní témata a procvičí znalosti k didaktickým testům. Mucin cílem kroužku je naučit se tvůrčímu a novinářskému psaní a uvědomění si náplně redaktorské práce. Výstupem je pak školní časopis. Biologický a ekologický kroužek představuje vycházky do terénu, biologické experimenty a exkurze. Pěvecký sbor žáci mají možnost naučit se sborovému zpěvu či kreativnímu instrumentálnímu doprovodu. Vyvrcholením jsou pak veřejná vystoupení. Ruština je zaměřena na činnosti vedoucí k zdokonalení znalostí a jazykových schopností, především formou komunikace. AHOLÁCKÉ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY I v letošním roce SOŠ Ahol nabízí svým studentům řadu možností, jak trávit volný čas. Pedagogové si pro žáky připravili pestrou nabídku zájmových kroužků s cílem žáky smysluplně zabavit či je něco nového naučit. Výhodou těchto zájmových činností je pak v neposlední řadě také cena kroužku, neboť všechny nabízené aktivity jsou zcela zdarma a proto nijak finančně nezatíží ani žáky, ani jejich rodiče. V letošním roce je tedy k dispozici následující nabídka: Název kroužku IT kroužek Zdravý životní styl Fitness Dramatický kroužek Angličtina Vedení Den Hodina Bc. Vlastimil Mrázek Středa 15:00 Ing. Tomáš Ineman Pátek 7:30 8:30 Mgr. Petra Bartošáková Mgr. Kateřina Suková Bc. Dita Doleželová Pondělí 15:00 16:00 Středa 7:30 Čtvrtek 7:30 Němčina Ing. Eva Smolková Pondělí 8:30 9:15 Mucin školní časopis Biologický kroužek Pěvecký sbor Ruština Mgr. Eva Rastočná Úterý 7:30 a 14:30 Bc. Ondřej Sokola Středa 15:00 Mgr. Jitka Hoňková Mgr. Oksana Obuchová Čtvrtek 7:30 Čtvrtek 15:00 KROUŽKY JEŠTĚ NEMAJÍ NAPLNĚNOU KAPACITU. NEBOJTE SE A HLASTE SE!!!!!

8 AKTUALITY Z AHOLU ŠKOLNÍ SBOR NA OLYMPIÁDĚ Dne 26. září 2014 se Frýdku-Místku konala sportovní olympiáda dětí s mentálním postižením. Celá akce byla zahájena slavnostním pochodem jednotlivých družstev, vystoupením dětí taneční školy různých věkových kategorií. Poté zazněla jejich tradiční olympijská hymna v podání pěveckého sboru naší SOŠ Ahol. Tím bylo vše zahájeno a začalo se soutěžit. Soutěže probíhaly skoro celý den s menšími přestávkami doprovázenými různorodým programem. Mezi nejočekávanější hosty patřil např. Martin Chodúr, který celou akci podpořil svým jedinečným pěveckým výkonem. Soutěž byla velkolepá nejenom díky skvělým sportovním výkonům, ale především díky přátelské atmosféry, která po celou dobu panovala, i přes nepříznivé počasí. V. Kolková a J. Horčičáková, 4PL TURNAJ STŘEDNÍCH ŠKOL VE VYBÍJENÉ Dne se studenti napříč ročníky a obory vydali reprezentovat naší Střední odbornou školu AHOL na turnaj ve vybíjené. Turnaj se měl konat na beach-volejbalových kurtech, ale jelikož počasí tomu nepřálo, turnaj se uskutečnil v přilehlé hale TJ Ostrava. Všichni bojovali do poslední chvíle. Úsilí se vyplatilo a studenti se umístili na krásném 3. místě. Studentům blahopřejeme a děkujeme za podané úsilí.

9 AKTUALITY Z AHOLU CAMBRIDGSKÉ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA Střední odborná škola AHOL spojila své síly s prestižní univerzitou Cambridge a stala se jedním z certifikovaných přípravných center pro Cambridgské zkoušky z anglického jazyka. Proto v rámci zdokonalování znalostí našich studentů i letos otevíráme přípravný kurz k certifikátu Preliminary English Test PET, jehož mezinárodní jazyková úroveň je B1. Kurz bude sloužit k přípravě na mezinárodní zkoušku. Pro studenty jsme připravili i zajímavou cenu kurzu se 75ti hodinovou dotací. Zkouška bude zajištěna ve spolupráci s jazykovou školou Cloverleaf, a to v termínech prosinec 2014 a červen Cena samotné zkoušky je stanovena na 2750,- Kč. Práce a úsilí našich studentů si vážíme, a proto při úspěšném vykonání zkoušky bude studentům vrácena celá částka školou. Výukové materiály po dobu průběhu přípravného kurzu zajistí vyučující. PET zkouška trvá cca 2hodiny a 15 minut. Zkouška se skládá ze tří částí, a to: - čtení a psaní 90 min. - poslech 35 min. - mluvení min. (probíhá ve dvojicích) Přípravný kurz k certifikátu PET probíhá jednou týdně, a to v pondělí od 15:00 do 17:15. První lekce je pro studenty připravena a konec kurzu je stanoven na Přihlášky a jakékoliv dotazy vám zodpoví Bc. Dita Doleželová ), kabinet č. 307.

10 SPORT, UMĚNÍ A KULTURA HALLOWEENSKÉ AKCE VSTUP: 50KČ S MASKOU 70KČ BEZ MASKY HALLOWEEN PARTY 20:00 Živé vystoupení DJ Petr Jiříček 20:30 Profesionální líčení pro odvážné 21:00 Tradiční soutěž ve vydlabávání dýní 21:30 Tradiční hra Bobbing for Apples 22:00 Koncert ORIGINAL SIN 0:00 Vyhlášení nejlepší masky a předání cen POZOR! Sleva na special Halloween drink! Zahrajou tyto skupiny: Oblivion (death metal) - Gordias (melodic death metal) - EX Butcher's Hook!!!! - Mr. Scarecrow (deathblack metal) TĚŠÍME SE NA VÁS! V průběhu celé akce bude probíhat promítání strašidelných filmů a ochutnávka tradičních halloweenských specialit Více informací na CENA VSTUPENEK: 1 denní 80 Kč 2 denní 120 K HALLOWEEN MASSACRE OD 20 HOD. V MUSIC KLUBU CHLÍV Akce pro milovníky tvrdé hudby a tohoto svátku.

11 ZAJÍMAVOSTI ODEVŠAD ZMĚNY V POŽADAVCÍCH MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 1 Didaktický test V letošním roce jsou v rámci didaktického testu na žáky kladeny zvýšené nároky především v rámci porozumění textu, kde by žák měl oproti předchozímu roku rozeznat typy promluv (přímou, nepřímou a polopřímou řeč), rozeznat vyprávěcí způsoby, rozlišovat monolog a dialog a identifikovat v textu námět, motiv a téma. Měl by také rozlišit charakter textu, tedy přiřadit k funkčnímu stylu, slohovému útvaru a určit slohový postup, rozliší prózu, poezii, lyrický, epický, lyrickoepický a dramatický text. Nově se v rámci didaktického testu bude také ověřovat orientace žáka ve vývoji české a světové literatury. Žák by měl především prokázat základní přehled o vývojovém kontextu české a světové literatury, identifikovat podle charakteristických rysů základní literární směry a hnutí a přiřadit text k příslušnému literárnímu směru. Žák by si měl také uvědomovat interdisciplinární souvislosti a orientovat se v nich. Didaktický test nově nabývá kromě uzavřených testový úloh také podob otevřených úloh se stručnou odpovědí, které tak lépe prověří žákovy znalosti a vědomosti. 2 Ústní zkouška Znalosti literárně historického kontextu a vývojové tendence české a světové literatury se také výrazněji promítají do ústní části státní maturitní zkoušky, kde by žák při charakteristice uměleckého textu měl využívat právě znalostí literárněhistorického kontextu. 3 Písemná práce Písemná práce jakožto dílčí část státní maturitní zkoušky svou podobu pro letošní rok nemění. Cílem písemné práce je tedy i letos zjistit schopnost žáka vytvořit text dle zadaných kritérií, dovednost funkčně použít spisovný jazyk v písemném projevu a s ohledem na charakteristiky konkrétního slohového útvaru uplatnit zásady kompoziční výstavby textu. I v letošním roce pak platí, že pro každé zkušební období centrum pro zjišťování výsledku vzdělávání stanoví 10 tematicky různorodých zadání, z nichž si žák vybírá právě jedno zadání pro svou písemnou maturitní práci

12 PREVENCE A OCHRANA ŽIVOTA JAK NA SEBEPOŠKOZOVÁNÍ Předtím, než si začneš jakkoliv ubližovat, pravděpodobně bys měl mít pár informací. Předtím, než se poprvé pořežeš, prosím, pamatuj, že tu ulevující bolest a krev shledáš zvláštně návykovou. Můžeš si myslet, že budeš schopný to kontrolovat, že se ti to nevymkne z rukou. Můžeš si myslet, že zůstaneš jen u několika malých, povrchových ran tu a tam, že nebudou hluboké a že se budou hojit rychle a lehce. Nemůžeš to kontrolovat, rány budou hlubší, budou z nich jizvy!! Ale to se mýlíš. Nemůžeš to kontrolovat. Je nemožné to kontrolovat, kontroluje to tebe. Je to závislost. Rány budou hlubší, budou z nich jizvy. Zabere týdny až měsíce než se zahojí a dokonce roky, než jizvy začnou alespoň trochu mizet. Zjistíš docela brzy, že na tom jsi opravdu závislý. Nevydržíš víc než pár dní bez říznutí. Budeš šílet z toho, jak tě bude svědit a pálit kůže, ruce se ti budou třást, tvůj zrak se zamlží, když se budeš snažit udržovat svou mysl od toho všeho, když se budeš chtít držet zpátky a nevzdat to. Ale stejně to uděláš. Jestli si myslíš, že můžeš omezit své rány jen na jednu část tvého těla, radši si to promysli ještě jednou. Pomalu ale jistě se to rozšíří jako smrtící virus. Od tvých zápěstí na ruce, přes lokty nahoru k ramenům, dolů ke tvému břichu, skrz tvé boky a pas a brzy budeš mít pokrytý jizvami každý centimetr tvých nohou až dolů ke kotníkům. Doufám, že jsi připraven odpoutat se od ostatních a žít v neustálém stavu studu a viny. I když jsi ten nejčestnější člověk, který kdy žil, budeš lhát svým přátelům, členům rodiny, každému, komu na tobě záleží. Zjistíš, že utíkáš před dotykem od kohokoliv, jako kdyby jejich prsty a dlaně byly z toxického, hořícího jedu. Budeš vyděšený z toho, že ucítí tvé jizvy přes látku trika, nebo prostě proto, že rány bolí až moc na to, aby se jich dalo dotknout. Celý tvůj život se začne otáčet okolo tvé závislosti. Připrav se na to být sám sobě tím nejhorším nepřítelem. Budeš se bát sám sebe, své hlavy, nutkání, které tě bude pokoušet každou minutu každého dne.

13 Začneš se obávat další chvíle, kdy se pořežeš, protože nevíš, jak zlé to bude. Počkej, až se deset ran změní ve dvacet, potom padesát, potom sto. Budeš pokryt jizvami a řeznými ranami. Celý tvůj život se začne otáčet okolo tvé závislosti. Neustále budeš myslet na sebepoškozování a zakrývání stop na tvém těle. Jak skrýt své žiletky, nůžky a další věci, které používáš k ničení svého těla. A pak... poprvé se dostaneš až moc hluboko. Krvácení nepřestane a ty se budeš třást, panikařit, strach nad tebou převezme kontrolu. Budeš se modlit a doufat, že krvácení přestane. Tvým záměrem nebylo zemřít. Už nikdy nepůjdeš takhle hluboko. Správně? Kdepak. Dostaneš se tam znovu a ještě hlouběji. Ale neboj se. Naučíš se, jak se postarat o své rány, takže nebudeš muset každou noc do nemocnice. Čím líp se naučíš starat o svá zranění, tím horší budou. Budeš lhát i sobě!! Budeš lhát sobě a pokusíš se ospravedlnit, když půjdeš do lékárny, zjistíš, že utrácíš všechny své peníze za obvazy, dezinfekční ubrousky a sterilní náplasti. Nervózně budeš přešlapovat a doufat, že se nikdo nedívá a že se nezeptá, proč kupuješ všechny tyhle věci. Ale zároveň...modlíš se, aby se někdo zeptal, aby se někdo zajímal. Buď připraven na utracení všech peněz na úplně nový šatník. Trička s dlouhým rukávem. Kapuce. Dlouhé kalhoty. Náramky. Potítka. Seznam je nekonečný. Co je to sebepoškozování? Sebepoškozování (neboli automutilace ) je záměrné a opakované ubližování si ve snaze vypořádat se s nepříjemnými duševními stavy. Projevuje se zraňováním vlastního těla a je signálem vážného psychického problému, jenž postižený nedokáže zvládnout jiným způsobem. Sebepoškozování může být i přechodné, respektive jednorázové, ale to nemusí být nutně spojeno s psychickým stavem úzkosti a neschopností zvládat problémy. Jde o účelovou záležitost, která má jedinci přinést nějakou výhodu ve společnosti. Důvody mohou být například: Iniciační obřad pokud chce být někdo přijat do sekty (či gangu) musí se poranit, pak je však přijat a k dalšímu sebepoškození nedochází. Snaha získat výhody nebo se něčemu vyhnout zranění může odvrátit nástup k výkonu trestu nebo povinné vojenské služby, popřípadě dostat vojáka na ošetřovnu, kde se vyhne šikaně vrstevníků a podobně. V případě duševně nemocných lidí může být sebepoškozování následkem jejich stavu. Jakmile je odstraněn primární problém (podáním psychofarmak, navázáním komunikace, ) sebepoškozování odezní. Budeš prohlížet těla ostatních lidí a hledat známku toho, že se taky poškozují. Budeš doufat, že je tady ještě někdo, kdo se cítí tak jako ty. Doufáš, modlíš se, že budou jako ty. Ale to se nikdy nestane. Uvidíš jen či

14 PREVENCE A OCHRANA ŽIVOTA vzpomínka. Doufám, že máš rád neustálé svědění a škrábání. Budeš se škrábat a škrábat a škrábat. Možná to bude vypadat, že máš nějaký druh nemoci požírající kůži a maso. Staneš se expertem na své vlastní tělo, tím, že ho budeš pomalu ničit. Rozebírat, kousek po kousíčku. Budeš snít o řezání, snít o tom nechat se přistihnout. Bude tě to strašit ve dne v noci, ve snech, i když budeš vzhůru. Převezme to tvůj život a ty jsi uvědomíš, že už je pozdě, že už tě to dávno ovládá a kontroluje. nepořezané ruce a budeš se cítit ještě víc sám než předtím. Budeš dělat hodně věcí sám, buď připraven rozloučit se se socializací. Vždycky budeš tajně prát své prádlo, aby nikdo neviděl krví zašpiněné ručníky a oblečení. Budeš trávit hodiny utíráním krve z podlahy v koupelně a stíráním zaschlé krve z klávesnice. Nebudeš schopen přežít den bez pořezání. Budeš sebou v peněžence nosit svou 'pohotovostní soupravu'. Klíč, spínací špendlík, jehla, sponka na papír, dokonce o tužka. Všechno okolo tebe se změní ve zbraň. Nezáleží na tom, co to je, pokud ti to dá ten pocit, který ti dává uvolnění. Rozluč se se všema věcmi, které jsi dříve bral jako samozřejmé. Kraťasy, sandále, tílka, plavání v létě, chození na pláž. Všechny tyhle věci budou jen vzdálená Budeš si přát, abys to nikdy neudělal Budeš se nenávidět, nenávidět se za ten první řez, který tě hodil do krutého a nikdy nekončícího cyklu. Budeš si přát, abys to nikdy neudělal. Budeš si přát, abys přečetl něco takového, nebo aby ti někdo řekl, co se bude dít. Ale stejně tak, jak nenávidíš svou závislost a sebepoškozování, tak to taky miluješ a nemůžeš bez toho žít. Radši bys zemřel, než žil několik týdnů bez říznutí. Teď ti řeknu, co napovídá titulek. Jak se sebepoškozovat. Tady je návod, kde ti řeknu, jak si úspěšně ublížit: -Odlož žiletku - Odlož nůž - Odlož jehlu, spínací špendlík nebo sponku na papír. Jsi si daleko lepší než tohle. A tak věř mi, že se nechceš zaplést se zrůdou jménem sebepoškozování. (S. O. S.)

15 Z TVORBY AHOLÁKŮ Mrazivá realita Sedí chlapec v koutě sedí, ptá se sebe bezcenně, proč,- proč mám hubu držet denně? Proč názor nemohu svůj říci,? že ke svému cíli chci jít vstříci,? že nemohu to už zde vystát jenom s pravdou ta je čistá. Realita ta mě děsí do školy,, se jde mi těžce. A ten strach, co sebou nosím? Nenese se vůbec lehce. Ta moje síla stále slábne Darovat ji,, už nemohu. Každý z nás má určen cíl a to, lehnout si do hrobu. Pokládám si otázku a bojím se odpovědi. Stojí-li mi život za to, a kdy dosáhnu výpovědi? Mojí drazí přátelé nechte mě už odejít. Přestaňte mě přemlouvat a dávat mi naději. Každý z Vás, kdo si to čte má životní zkušenosti. Někdo dobré, někdo zlé ty mé vedou k zbabělosti. Až nastane ta pravá chvíle, tak Vy sklidíte úrodu můžete světu říci má slova ale já, já už tady nebudu. Óda na zářivku v tramvaji Jedu tramvaji znavena celé své síly zbavena. Mně se chce smát a výskat Drapák za sebou, chci si pískat. Konečně volno mám. Jakou já radost mám. To světlo v tramvaji tak krásně svítí, znovu mě nabíjí, jsem jak v sítí. Má mysl schvácena ožívá zas ach, drahé světýlko, dopřej mi čas. Nabij mě, nabij mě, zářivko jasná ať jsem zas silná, šťastná a krásná.

16 HUMOR A ZÁBAVA NAJDI NA HOLKÁCH TŘÍDY 4PL 8 ROZDÍLŮ: Vtipy Víte, proč není na Ostravsku práce? Bo už je všecko hotové. Otec k synovi: Synu, víš kolik mě stojí tvoje studium? Syn: Ano, a proto se snažím učit co nejméně! Pan učitel k malému Pepíčkovi: Pepíčku, musíš psát čitelně! Ale pane učiteli, vy to pak po mě přečtete a pak tam najdete i chyby. Víte, od koho je nejlepší půjčit si peníze? Od pesimisty. Ten stejně nepočítá, že mu je vrátíte. UHÁDNĚTE PŘÍSLOVÍ: 1) Více než jednou, ale méně než třikráte, určí velikost fyzikální či chemické veličiny, a méně než dvakráte, ale více než nulakrát použij způsobu obrábění, jímž se části materiálu od sebe oddělují. 2) Číslo, jimž můžeš vyjádřit svou lingvistickou potenci, se rovná číslu, jímž znásobuješ své vlastní ego. Po prohraném hokejovém zápase povzbuzuje trenér svůj tým: Hlavu vzhůru, chlapci, uvědomte si, že nebýt nás, tak by nevyhráli. Správné řešení všech úkolů naleznete na poslední straně časopisu.

17 HUMOR A ZÁBAV OTESTUJTE SVÉ ZNALOSTI O ČESKÉ REPUBLICE Tajenka vám prozradí, že největší rybník v České republice se jmenuje (víceslovné odpovědi se píší bez mezer) největší město v ČR 2. Kraj ČR s největším počtem obyvatel nejlidnatější město v ČR 4. Stát s nejdelší hranicí s ČR 5. Řeka s největší plochou povodí v ČR 6. Největší jezero v ČR 7. Kraj ČR s nejmenším počtem obcí 8. Místo v ČR s nejvyšší naměřenou denní maximální teplotou vzduchu v roce MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ: Moravskoslezský kraj má: a) druhou nejvyšší hustotu obyvatelstva na 1 km2 b) třetí nejvyšší hustotu obyvatelstva na 1 km2 c) čtvrtou nejvyšší hustotu obyvatelstva na 1 km2 Počtem obyvatel je Moravskoslezský kraj: a) nejlidnatějším krajem v ČR b) druhým nejlidnatějším krajem v ČR c) třetím nejlidnatějším krajem v ČR V chráněných krajinných oblastech leží: a) 10 % území Moravskoslezského kraje b) 17 % území Moravskoslezského kraje c) 23 % území Moravskoslezského kraje

18 HUMOR A ZÁBAVA HOROSKOPY NA ŘÍJEN 2014 Pro většinu znamení bude říjen velmi příjemný. Zatímco Blíženci, Lvi, Střelci, Vodnáři a Berani se budou realizovat v práci, druhá polovina zvěrokruhu si bude užívat hlavně v lásce a vztazích. B ERAN Berani by se měli připravit na úplněk, který jim uzavře nejednu kapitolu života, aby se jim mohla otevřít nová. Říjnový úplněk přinese zásadní životní změnu. Energie Luny se propojí s Uranem, planetou náhod a zvratů, emoce dodá Luna. Toto planetární spojení je pěkně aspektováno na Jupiter, kterému se nadarmo neříká Dobroděj. Vztahové změny, které proběhly v uplynulých týdnech, vystřídá zajímavé překvapující zvraty. Nejprve je ovšem důležité ukončit minulost a poté nabrat nový životní směr. Jelikož máme také některé planety ve Štíru, je nutné dát si pozor na finance v souvislosti s úřady, vše mít podloženo písemně. Finance se budou řešit nejen u Beranů, ale ve všech rodinách, státu, EU, v celém světě. Saturn ovlivňuje veškeré dění kolem. Nákup, prodej, investice, půjčky, vše se bude točit kolem peněz. Saturn ve Štíru, to bude jízda. Finance, bydlení, cizina, zahraničí jsou témata i do dalších měsíců tohoto roku. B ÝK Lidé narození v Býku budou pod vlivem planety Venuše, která se pohybuje Váhami. Venuše se dostane do blízkosti Slunce a Býci nebudou vědět, kam dřív. Popularita, zábava, milostná dobrodružství, a přátelé. Ovšem pozor, Venuše je v opozici, tedy nepříjemném postavení na Lunu a to může přinést nejedno zklamání, nebo povrchní přátelství. Tyto energie přinášejí tendence k lehkomyslným láskám, vztahům a také starosti v manželství. V polovině měsíce se ke Slunci a Venuši přidá Merkur a Býci budou psát, mluvit, a komunikovat. Koncem měsíce se Venuše se Sluncem přesune do Štíra. Býkům se zaktivují témata peníze, sex a intuice. Býci by měli dlouhodobě řešit vztahy a do konce roku dát vše do pořádku. Pracovní, partnerské, mezilidské, i rodinné. Býci se budou připravovat na důležitý úplněk v listopadu, který jim něco ukončí, aby mohlo přijít cosi nového. B LÍŽENCI Na Blížence má zásadní vliv planeta Merkur. Merkur se pohybujeváhami, potéštírem a vrací se zpět do Vah. Blíženci mohou očekávatzměnu spolupracovníka, či kolegy a pracovních partnerů. Také se jim můžeme změnit společenstvo či skupina, ve které pobývali, nebo kam chtějí patřit. Merkur bude couvat. Díky zpětnému chodu se vše bude zdržovat, protahovat, ale jen proto, aby se vše zreorganizovalo, dotvořilo a udělalo pořádně. Plány, které nebyly života schopné se pozmění a mohou se v budoucnu dokonat. Situace se ještě Blížencům změní, ale o tom je sám život. ŘíjenBlížencům přinese téma zdraví a nová spolupráce, nebo možná staronová spolupráce. Vliv couvajícího Merkuru ovlivní, že se ozve někdo z minulosti. Stále je otevřené téma financí, ale to se znovu otevře až v listopadu.

19 R AK Na Raky má vliv Luna. Úplněk v Beranu přináší útočné a bojovné energie. Raci se mohou setkat s egoistickými lidmi, kteří myslí pouze na sebe, nebo se z Raka může vyklubat agresivní jedinec. Doporučuji krotit své emoce i lidi kolem, nevyvolávat zbytečné hádky. Násilí a agrese je všude dost. U Raků se bude řešit práce a kariéra. Vliv Luny vnese nespokojenost, či nepříjemné pocity, že se něco děje. Vztahy se budou otřásat v základech, kolem novoluní se budou dít zajímavé věci. Luna, Slunce, Venuše a Merkur budou na jednom místě, a budou pospolu působit ohromnou silou. Partneři, rodina a láska, to jsou témata na konec měsíce. Láska a vztahové záležitosti budou Raci řešit i v listopadu. L EV Lvíci mají na pilno. Podzim je jejich nejsilnějším obdobím, které je potřeba využít. Mars, planeta aktivity působí v oblasti cizina, zahraničí, cesty, a cestování, zde je možné i pracovní propojení. Další téma je rozšiřování obzorů v souvislosti se vzděláním v různých kurzech a školeních. Podzim přináší řešení v oblasti rodiny a bydlení, či zázemí. Novoluní, které proběhne koncem měsíce bude pro Lvy velice zajímavé. Luna, Slunce, Venuše a Merkur budou v konjunkci, tedy energie těchto planet budou velmi silné. Tento vliv zapůsobí na konečné vyřešení zázemí Lvů. Listopad přinese posun v kariéře a přesun Černé Luny do znamení Panny. Černá Luna přinášela Lvům problémy od března tohoto roku a konečně jim přestane ovlivňovat život. Nastoupí silné působení Jupitera, Dobroděje, který přináší neskutečný rozmach v životě Lvů. P ANNA Začátkem měsíce, při úplňku bude ve hře Uran, který přináší nenadálé situace. Merkur se bude pohybovat ze Štíra zpět do Vah. Od do se Panny budou muset zastavit, jít zpět do minulosti, přehodnocovat a hlavně nic nepodepisovat. Neměnit zaměstnání, nic nekupovat a neprodávat. Vyčkávat, vše bude jinak. Vytáhnou se na povrch situace z minulosti, které dostanou novou tvář a konečně se budou moci realizovat. Panny budou řešit majetek, který se týká další osoby či banky. Novoluní ve Štíru otevírá těma peníze, sex ale i okultismus a různá tajemství, která mohou být odtajněna. Konec měsíce přeje nákupu nebo řešení dopravního prostředku, různým kurzům a vzdělávání duše. Listopad přinese téma kolem nemovitosti, bydlení a rodiny, ale i možné cesty do zahraničí. V ÁHY Na Váhy má nejsilnější vliv planeta Venuše, která se pohybuje znamením Vah, tedy ve svém domovském znamení. Váhám přinese úžasné období, kdy budou ozářeni nádhernými energiemi. Budou nepřehlédnutelní, úchvatní a všude vidět. Úplněk přinese aktivitu zejména ve vztazích partnerských, ale i pracovních. Mohou potkat někoho důležitého, nebo vstoupit do nové společnosti, mezi nové lidi. Spojení Slunce a Venuše Váhám přináší velice aktivní období, dostanou energii a budou zářit. V druhé polovině měsíce pod vlivem Luny vystoupí do popředí finance a majetek. Novoluní přinese zajímavé, silné energie propojením Slunce, Luny, Venuše a Merkura. V tuto dobu budou emoce na pochodu. Své city doporučuji mít pod kontrolou. Téma finance a investice bude pokračovat i v listopadu. TÍR Říjen je každoročně pro Štíry velice Š důležitým obdobím úplňku ve vlastním znamení. Úplněk ukončuje a uzavírá důležitou životní kapitolu. Bude se dít něco zásadního v pracovní oblasti. Může se jim ukončit, práce, změnit kolega, spolupracovník, místo práce. Veškerá změna je ku prospěchu. Novoluní přinese zajímavé a silné energie propojením Slunce, Luny, Venuše a Merkura, tyto planety mimo Merkur s přesunou do Štíra a budou působit ještě v listopadu. Vliv planet je dobré využít pro nové projekty, nebo novou práci. Začíná silné období, ve kterém Saturn dokončí dlouhodobou proměnu života všech Štírů, která započala na podzim 2012 a ukončí v prosinci Veškeré změny budou dokončeny, život Štírů vyčištěn a pochopen.

20 S TŘELEC Říjnové postavení planet bude Střelce tlačit k vyřešení některých životních situací v souvislosti s financemi. Přijdou také změny týkající se práce nebo pracovních aktivit. Jupiter přeje novým známostem a navazování nových partnerských spojeních. Doporučuji chodit mezi lidi, do společnosti, kam chtějí patřit, kde se cítí dobře. Koncem měsíce planety odkryjí tajnosti, vyplují na povrch zatajované informace. Také může přijít pomluva, či závist. Střelci by se měli připravit na listopadové novoluní ve svém domovském znamení, kdy nastartují a uskuteční první krůčky ke svým plánům. Také se otřese v základech finance a majetek Střelců. Saturn se koncem roku přesune do znamení Střelce a začne dělat velký očistný proces, kdy kompletně během dvou a půl let obrátí život všem Střelcům. K OZOROH Říjnový vliv planet bude přát v pracovní oblasti. Posun, zlepšení podmínek, platu, nové pracovní možnosti. Úplněk přinese nenadálou situaci. Planeta Uran vnese do života Kozorohů obrat, změnu či náhodu. Téma domov, bydlení v souvislosti s rodinou. Další starost přinese majetek, který je ve společném vlastnictví s někým či bankou. Saturn na toto téma bude působit do Vánoc. Konec měsíce přináší do života Kozorohů společenská setkání a akce. Pokud chtějí něčeho dosáhnout je říjen ideálním obdobím být vidět a něco získat, například v politice nebo kariéře. Listopad přinese možné zklamání,a téma vztahy. V ODNÁŘ Říjen je díky vlivu planety Mars ve znamení vzdělávání, rozšiřování obzorů, zahraničí, cesty a cizina. Pro Vodnáře bude velkou neznámou spojení planet Uranu s Lunou v úplňku. Uran přináší zvraty a náhody, které mohou změnit životní plány a cesty osudu. Kritický bude den před úplňkem, tedy Vodnáři dostanou v říjnu skvělou možnost se posunout kupředu. V období kolem novoluní bude Uran ve výborném postavení na Jupiter, planetu štěstí a Dobroděje. Vládce Vodnářů bude mít silný vliv na štěstí a rozmach těchto zrozenců. Vše, co se bude dít je pro dobro budoucnosti. Na Vodnáře dlouhodobě působí planety v souvislosti s kariérou, prací a zázemím, které je nutné vyřešit do konce roku. Listopad přinese téma bydlení a domov. R YBY Říjnové vlivy planet přinášejí témata, které má souvislost se vzděláváním, rozšiřováním obzorů, zahraničí, cesty a ciziny. Pro podzimní měsíce platí, mít zvýšenou pozornost v oblasti týkající se peněz a majetku. Saturn bude zesilovat svůj vliv ve Štíru, který se týká sexuality, peněz a vytahování tajností a informací, které měly být ukryty. Ryby čeká pracovní posun. Listopad přináší úžasné možnosti v pracovní rovině. Změna, zlepšení, nové kroky k uskutečnění pracovních cílů. PRANOSTIKY NA ŘÍJEN Září víno vaří, a co nedovaří, říjen dopeče. Po teplém září zle se říjen tváří. Divoké husy na odletu - konec i babímu létu. Je-li říjen velmi zelený, bude zato leden hodně studený. Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová,

Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová, Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová, Hanka Šinkorová co už to umí, mohou sami do časopisu přispívat.

Více

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice Dr. med. Claudia Croos-Müller ODVAHU! Knížka o přežití Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice 12 a ½ cvičení pro okamžitou pomoc pro získání klidu a odvahy V této knize najdeš následující cvičení:

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Anketa pro žáky soubor otázek

Anketa pro žáky soubor otázek Anketa pro žáky soubor otázek Nabídka všech otázek nástroje pro základní školu MOTIVACE: Co je pro Tebe ve škole důležité? Co by Ti měla škola pomoci dosáhnout? naučit se co jvíce připravit se na přijímací

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

Cena: 0 kč 2/2010. Školní časopis Biskupského Gymnázia Bohuslava Balbína

Cena: 0 kč 2/2010. Školní časopis Biskupského Gymnázia Bohuslava Balbína Cena: 0 kč 2/2010 Školní časopis Biskupského Gymnázia Bohuslava Balbína Obsah: Stalo se...3 Téma měsíce...4 Kultura...5 Sport...6 Rozhovory...7 Drbárna...8 Seznamka,inzerce...9 Fiktivní zpravodajství..10

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

Mgr. Robert Stuchlík- poradenství, konzultace, kurzy Mobil: , mail:

Mgr. Robert Stuchlík- poradenství, konzultace, kurzy Mobil: , mail: Zvířata v práci, aneb horoskop jako pomocný nástroj personalisty My víme, že to děláte! My víme, že si vybíráte zaměstnance i podle slunečního znamení. Víme, že na internetu pročítáte horoskopy. Klidně

Více

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel 1. stupeň GRAFY Termín dotazníkového šetření: listopad/prosinec 2012 Škola: Základní škola a Mateřská škola Lašťany 373, 78316 Bělkovice - Lašťany počet žáků

Více

Kde mohou pracovat lidé s postižením?

Kde mohou pracovat lidé s postižením? Kde mohou pracovat lidé s postižením? 30 Chráněné dílny Lidé s postižením pracují v chráněných dílnách. Většina lidí, kteří pracují v chráněných dílnách jsou lidé s postižením. V chráněné dílně ale také

Více

STUDIJNÍ POBYT. Místo: Richard Language College Bournemouth. Jméno: Šárka Kurková

STUDIJNÍ POBYT. Místo: Richard Language College Bournemouth. Jméno: Šárka Kurková STUDIJNÍ POBYT Místo: Richard Language College Bournemouth Jméno: Šárka Kurková Spolupráce před výjezdem Aby se uskutečnila tato cesta, byla potřeba spolupráce řady lidí. Organizační tým, poskytl dostatečný

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

GJP OČIMA UČITELŮ POČET UČITELŮ: 18 MUŽI: 8 ŽENY: 8 NEURČENO: 2 SBĚR DAT: LEDEN, ÚNOR 2015

GJP OČIMA UČITELŮ POČET UČITELŮ: 18 MUŽI: 8 ŽENY: 8 NEURČENO: 2 SBĚR DAT: LEDEN, ÚNOR 2015 GJP OČIMA UČITELŮ POČET UČITELŮ: 18 MUŽI: 8 ŽENY: 8 NEURČENO: 2 SBĚR DAT: LEDEN, ÚNOR 2015 Z filmu Obecná škola Zpracovala: Mgr. Veronika Vitošková, Ph.D., školní psycholožka Celkové hodnocení školy Zdroj:

Více

Fantastický Svět Pana Kaňky

Fantastický Svět Pana Kaňky Fantastický Svět Pana Kaňky Adam Nehůdka je chlapec, jenž velmi rád četl knížky. Doma a ve škole se mu nikdy nic nedařilo, a tak byl poslán do Akademie pana Kaňky. Chodili tam chlapci, jejichž jména začínala

Více

Bojuji pro radost, ne o život Karel Musil

Bojuji pro radost, ne o život Karel Musil Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Bojuji pro radost, ne o život Karel Musil seriál rozhovorů s našimi úspěšnými sportovci Vracíme se s dalším pokračováním

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

je kámoška do nepohody. Je neuvěřitelně inteligentní a oddaná svým blízkým přátelům. Taková kamarádka je hotový poklad Violetta na ni nedá dopustit.

je kámoška do nepohody. Je neuvěřitelně inteligentní a oddaná svým blízkým přátelům. Taková kamarádka je hotový poklad Violetta na ni nedá dopustit. nevídaně chytrá dívka se spoustou energie a krásným hlasem, který zdědila po své mámě. Je upřímná, spontánní a romantická a hlavně neobvykle inteligentní. A podobně jako snad každý teenager stále hledá

Více

VŠEZNÁLKOVY NOVINY č. 1 Třídy 5.B MILÉ DĚTI, po krásných prázdninách jsou tady zase vaše noviny. Vítáme všechny prvňáčky a doufáme, že se vám naše noviny budou líbit. Můžete se těšit na básničku, křížovku,

Více

9. A Osvětim V pátek 1. listopadu 2013 jsme jeli do Polska na exkurzi do koncentračního tábora Osvětim. Když jsme tam

9. A Osvětim V pátek 1. listopadu 2013 jsme jeli do Polska na exkurzi do koncentračního tábora Osvětim. Když jsme tam 9. A Osvětim V pátek 1. listopadu 2013 jsme jeli do Polska na exkurzi do koncentračního tábora Osvětim. Když jsme tam dojeli, měli jsme přibližně hodinu volno a potom jsme se vypravili na exkurzi. Byl

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196 OBSAH RECEPTY OSUDU Lekce 1: Jak správně vybrat cíl a prostředky pro uskutečnění změny ve svém životě.. 11 Lekce 2: Jak spravedlivý a neustále štědrý je vesmír... 12 Lekce 3: Jak dosáhnout celistvosti,

Více

KIDSCREEN-52. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let

KIDSCREEN-52. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let KIDSCREEN-52 Dotazník o zdraví pro děti a mládež Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let Page 1 of 7 Dobrý den, Datum: Měsíc Rok Jak se ti daří? Jak se cítíš? Rádi bychom se to od tebe dozvěděli. Přečti

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

ASTROLOGICKÁ PŘEDPOVĚĎ POČASÍ NA ROK 2016

ASTROLOGICKÁ PŘEDPOVĚĎ POČASÍ NA ROK 2016 ASTROLOGICKÁ PŘEDPOVĚĎ POČASÍ NA ROK 2016 Astrologickou předpověď počasí podle Keplerových aspektů se pokouším vytvářet již pátý rok. Jedná se o pokus předpovídat počasí v současnosti stejným způsobem,

Více

Nabídka vybraných pořadů

Nabídka vybraných pořadů Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Vsetínská 78 757 01 Valašské Meziříčí Nabídka vybraných pořadů Pro 1. stupeň základních škol Pro zvídavé školáčky jsme připravili řadu naučných programů a besed zaměřených

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Personální obsazení školy, kontakty Jméno aprobace funkce třídnictví telefon email BALOUNOVÁ Kristýna 1. stupeň Učitelka 4.A 778 406 921 balounova@zskunup.cz

Více

PŘÍLOHA 17. PROSINCE 2008. Tohle je náš nejtěžší případ. Učitel Vonásek, který uvěřil, že dostane přidáno! KRESBA: Milan KOCMÁNEK.

PŘÍLOHA 17. PROSINCE 2008. Tohle je náš nejtěžší případ. Učitel Vonásek, který uvěřil, že dostane přidáno! KRESBA: Milan KOCMÁNEK. TÝDENÍK PŘÍLOHA 17. PROSINCE 2008 Tohle je náš nejtěžší případ. Učitel Vonásek, který uvěřil, že dostane přidáno! Vonásek k tabuli Milan Kocmánek & Leopold Králík 2 Já nevím, co pořád chtějí. Jestli je

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA orientuje se podle rozvrhu hodin, rozlišuje mezi povinností a zábavou rozezná běžně známé zástupce pokojových rostlin a pečuje o ně

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Anglická konverzace Bankovnictví Cestovní ruch Marketing a management Matematika volitelná... 6

Anglická konverzace Bankovnictví Cestovní ruch Marketing a management Matematika volitelná... 6 Obsah: Anglická konverzace... 2 Bankovnictví... 3 Cestovní ruch... 4 Marketing a management... 5 Matematika volitelná... 6 Konverzace v německém jazyce... 7 Konverzace v německém jazyce... 8 Podnikání

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Pojištění je jako manželství. Buď si vybereš dobře, nebo se spálíš.

Pojištění je jako manželství. Buď si vybereš dobře, nebo se spálíš. Pojištění je jako manželství Buď si vybereš dobře, nebo se spálíš. Výběr ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ je jako výběr životního partnera Můžeš si vybrat dobře a bude Ti po celý život oporou Když si vybereš dobře,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA NA ÚROVNI A1 PODLE SERR PRO TRVALÝ POBYT V ČR (MODELOVÁ VERZE) 1 ČÁST I: Čtení s porozuměním Úloha 1: Čtěte a pracujte s texty. Řešte úlohy 1-7. Je to pravda (ano), nebo není to

Více

STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU

STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU Strouhal Martin Student 2.D Martin je na naší škole něco přes rok a půl, přesto toho již stihl hodně. V roce 2014 se stal druhým nejlepším studentem

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

Nadcházející události

Nadcházející události říjen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátelé Waldorfu, blíží se nám svátek svatého Martina. Svátek, jehož ústředním tématem je pomoc druhému. A je to i téma, které v tuto dobu

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

63-43-N/.. Finančnictví a bankovnictví

63-43-N/.. Finančnictví a bankovnictví 63-43-N/.. Finančnictví a bankovnictví Tříleté denní studium Titul DiS. Žádné přijímací zkoušky, SCIO, NSZ Žádné poplatky za přihlášku Možnost zaslat nebo přinést přihlášku do 31.05.2012 pro 1. kolo, pro

Více

Základní školy 1. stupeň. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová

Základní školy 1. stupeň. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová Základní školy 1. stupeň Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová Vážená paní učitelko, pane učiteli, pro letošní školní rok 2016/2017 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné pro

Více

Kurz bude každé pondělí ve stejnou hodinu a bude trvat 1 rok. Co budeme v kurzu dělat?

Kurz bude každé pondělí ve stejnou hodinu a bude trvat 1 rok. Co budeme v kurzu dělat? ČESKÝ JAZYK Kurz začíná v pondělí 4. října 2010 od 14.00 15.00 hodin Kurz bude každé pondělí ve stejnou hodinu a bude trvat 1 rok Co budeme v kurzu dělat? Psát životopis a motivační dopis Psát a posílat

Více

Umělecká kritika MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Teorie interaktivních médií

Umělecká kritika MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Teorie interaktivních médií MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Teorie interaktivních médií Umělecká kritika Seminární práce esej, Úvod do uměnovědných studií USK 01 Vypracoval: Zvonek David (UČO :

Více

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting Nováčkovská zkouška Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Nováčkovská zkouška, po jejímž složení budeš právoplatně patřit do naší velké skautské rodiny, má čtyři části. V každé narazíš na body a úkoly, v

Více

Astrologická předpověď počasí na rok 2018

Astrologická předpověď počasí na rok 2018 Astrologická předpověď počasí na rok 2018 Astrologickou předpověď počasí podle Keplerových aspektů se pokouším vytvářet již sedmý rok. Jedná se o pokus předpovídat počasí v současnosti stejným způsobem,

Více

Dotazník pro 5. ročník Základní školy Havlíčkova, Litoměřice. Dotazník k bakalářské práci na téma:

Dotazník pro 5. ročník Základní školy Havlíčkova, Litoměřice. Dotazník k bakalářské práci na téma: PŘÍLOHY Dotazník pro 5. ročník Základní školy Havlíčkova, Litoměřice Dotazník k bakalářské práci na téma: Programy primární prevence a jejich vliv na žáky základních škol. Ve městě Litoměřice Milí žáci,

Více

Co je védský horoskop. horoskop vám umožní. Jaký horoskop zvolit. Zvolte horoskop který vás zajímá:

Co je védský horoskop. horoskop vám umožní. Jaký horoskop zvolit. Zvolte horoskop který vás zajímá: Co je védský horoskop Védská astrologie je komplexní systém, který se používá se spolu s ájurvédskou medicínou v léčbě nemocí, porozumění karmě a harmonizaci zdraví a života. Sestavení osobního horoskopu

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapusty 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

Z Wigymu. Ga Ma Ja!! STRANA 2 ČÍSLO 10 ROČNÍK 15 ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Z Wigymu. Ga Ma Ja!! STRANA 2 ČÍSLO 10 ROČNÍK 15 ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Z Wigymu P řed pár týdny jsem několik maturantů zaskočila pár otázkami ohledně jejich maturit. Tady jsou. Ptáte se, jak tito čtyři maturanti dopadli? Jsou z nich absolventi, což znamená, že DOBŘE. Blahopřejeme

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Partner : Způsob Vaší sebe prezentace (Luna v Kozorohu)

Partner : Způsob Vaší sebe prezentace (Luna v Kozorohu) PARTNERSKÝ HOROSKOP 1. osoba: Jméno: Jaroslav Datum a čas:2.2.1962, 14:0 UT+1:0 Místo:Náchod 2. osoba: Jméno: Radka Datum a čas:31.10.1970, 10:30 UT+1:0 Místo:Rokycany Spojení Vodnáře a Štírky může být

Více

STRATEGIE ČTENÍ. Přemýšlení o tom, jak číst

STRATEGIE ČTENÍ. Přemýšlení o tom, jak číst STRATEGIE ČTENÍ Přemýšlení o tom, jak číst METAKOGNICE Uvažování myšlení Než budeš schopen opravdu zvýšit svoje dovednosti při čtení, potřebuješ rozumět tomu, co se děje v mysli dobrého čtenáře, když čte.

Více

Certifikovaný trénink. Praktik NLP pro. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Certifikovaný trénink. Praktik NLP pro. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Certifikovaný trénink Praktik NLP pro Syntéza psychologických poznatků zaměřená na praxi Strategie učení pro XXI. století Systémový model komunikace Způsob, jak získat přístup k neomezenému potenciálu

Více

1. Jsem: a) slabozraká/ slabozraký b) těžce slabozraká nebo prakticky nevidomá/ těžce slabozraký nebo prakticky nevidomý c) nevidomá/ nevidomý

1. Jsem: a) slabozraká/ slabozraký b) těžce slabozraká nebo prakticky nevidomá/ těžce slabozraký nebo prakticky nevidomý c) nevidomá/ nevidomý Příloha č. 1 : dotazník k diplomové práci Vážená studentko, vážený studente, tento dotazník je anonymní a je určen studentům s postižením zraku, kteří studují na vysokých školách. Cílem dotazníku je analyzovat

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Rezerva = 1. zadní vrátka

Rezerva = 1. zadní vrátka Rezerva = 1. zadní vrátka Mnoha lidmi podceňovaná, mnoha přeceňovaná, ale všeobecně se ví, že je potřebná. Rezerva. Troufám si říct, že bez kvalitně vybudované rezervy není možné tvořit mnohem větší a

Více

Tvoje cesta k úspěchu. Raději budu vydělávat 1% díky práci 100 lidi, než 100% díky své vlastní práce

Tvoje cesta k úspěchu. Raději budu vydělávat 1% díky práci 100 lidi, než 100% díky své vlastní práce Marketingový plán Tvoje cesta k úspěchu Raději budu vydělávat 1% díky práci 100 lidi, než 100% díky své vlastní práce 1) 3 způsoby jak vydělat z - Kupuješ pro sebe, používáš výrobky: Šetříš na marži -

Více

Ga Ma Ja!! ČTĚTE NÁS!! Obsah čísla:

Ga Ma Ja!! ČTĚTE NÁS!! Obsah čísla: !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA Je zde další číslo našeho oblíbeného časopisu GA-MA-JA a s ní další pořádná porce článků, které pro vás vytvořil tým mladých Ga-ma-jáků. Jak možná víte, nedávno

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

Astrologická předpověď počasí na rok 2017

Astrologická předpověď počasí na rok 2017 Astrologická předpověď počasí na rok 2017 Astrologickou předpověď počasí podle Keplerových aspektů se pokouším vytvářet již šestý rok. Jedná se o pokus předpovídat počasí v současnosti stejným způsobem,

Více

INFORMACE PRO ŽÁKY ZŠ Kostelec nad Černými lesy ke vzdělávací službě

INFORMACE PRO ŽÁKY ZŠ Kostelec nad Černými lesy ke vzdělávací službě 1 INFORMACE PRO ŽÁKY ZŠ Kostelec nad Černými lesy ke vzdělávací službě Strana 1 (celkem 8) http://www.pohadkovaskola.cz Pohádková škola je další pomůcka, která ti může pomoci s přípravou do školy. Obsahuje

Více

ChatBot - Povídací robot

ChatBot - Povídací robot Scratch 1 ChatBot - Povídací robot Všechny Kódovací kluby - Code Clubs musí být registrovány. Tím, že zaregistrujete váš klub, můžeme měřit náš dosah, a můžeme tak pokračovat s poskytováním zdrojů pro

Více

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko 2013 Přihláška Identifikační údaje soutěžícího (realizátora produktu): Název společnosti, organizace: Muzeum Beskyd Frýdek Místek, příspěvková

Více

Teorie množin. kapitola 2

Teorie množin. kapitola 2 Teorie množin kapitola 2 kapitola 2 část 3 Intervaly Základní poznatky Teorie množin Co po tobě budu dneska chtít? V této podkapitole tě naučím pracovat s intervaly, správně je zapisovat a zakreslovat

Více

Konverzační soutěž v angličtině 2016 školní kolo

Konverzační soutěž v angličtině 2016 školní kolo Konverzační soutěž v angličtině 2016 školní kolo V úterý 26. 1. proběhlo školní kolo tradiční anglické konverzační soutěže kategorií II.B (nižší gymnázia) a III.A (střední školy). Letos se setkalo celkem

Více

Moje známka v pololetí 2011/2012 (letošní školní rok) na vysvědčení: (napiš číslo 1 až 5)

Moje známka v pololetí 2011/2012 (letošní školní rok) na vysvědčení: (napiš číslo 1 až 5) Přílohy Příloha č.1 - Dotazník Ahoj kluci a holky, prosím o vyplnění následujícího dotazníku. Dotazník má šest stránek. U otázek zaškrtni vždy jen jednu variantu, pokud není uvedeno jinak. Dotazník je

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Práce s textem Český jazyk a literatura 1. ročník 2 hodiny Hlavní

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice Číslo projektu Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Sada Digitální učební materiál CZ.1.07/1.4.00/21. 1623 Jazyk a jazyková

Více

leváci a leváctví část č. 35 levák učitelem? aneb s čím se musí vypořádat učitel levák ivo vodička

leváci a leváctví část č. 35 levák učitelem? aneb s čím se musí vypořádat učitel levák ivo vodička leváci a leváctví část č. 35 levák učitelem? aneb s čím se musí vypořádat učitel levák ivo vodička 2013 www.levactvi.cz 1 Levák učitelem? název školy: autor: anotace: klíčová slova: cílová skupina: Střední

Více

Spouštěč od Boha JJK

Spouštěč od Boha JJK Spouštěč od Boha JJK Druhý atribut času: P o c t i v o s t Pro zakotvení nového atributu času je nezbytné přečíst tento Spouštěč od Boha vědomě a úplně. Tímto způsobem se dostaneš do souladu s energií

Více

Odpolední kurzy základní: začínají v týdnu od 18. září 2017

Odpolední kurzy základní: začínají v týdnu od 18. září 2017 Státní jazykovka Frýdek-Místek Aktuální kurzy pro školní rok 2017-18 ANGLIČT Dopolední kurzy: Pomaturitní denní jednoleté studium angličtiny Celoroční intenzívní dopolední výuka pondělí až pátek - 4 vyučovací

Více

POZITIVNÍ KOMUNIKACE. Zásady věcné argumentace aneb jak obhájit svůj názor:

POZITIVNÍ KOMUNIKACE. Zásady věcné argumentace aneb jak obhájit svůj názor: POZITIVNÍ KOMUNIKACE Zásady věcné argumentace aneb jak obhájit svůj názor: neurážet druhé dovolit druhé straně vyjádřit se nemluvit sprostě mluvit stručně a jasně říkat pravdu stát si za svým názorem věřit

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

SLEZSKÁ DIAKONIE Na Nivách 7, Český Těšín

SLEZSKÁ DIAKONIE Na Nivách 7, Český Těšín DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: sociální rehabilitace NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: RÚT Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 1101, 738 01 Frýdek-Místek PŘÍLOHA č. 1: POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ

Více

Osobní Všechno nejlepší

Osobní Všechno nejlepší - Manželství Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Používá se pro pogratulování novomanželům Gratuluje a přejeme vám oběma hodně štěstí k vašemu svatebnímu dnu. Používá se pro pogratulování novomanželům

Více

Název aktivity Deník malého poseroutky 1

Název aktivity Deník malého poseroutky 1 Název aktivity Deník malého poseroutky 1 Projekt Čtenář Úroveň čtenáře Čtenář-objevitel Dovednost Popis dovednosti Forma aktivity Časová dotace Zhodnocení textu Žák si všímá, jakým způsobem je text vystavěn,

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Název školy Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník VY_32_INOVACE_ZV_1_5E_SEK_08_STRATEGIE_A_TECHNIKY_

Více

MOJE TĚLO. Anna Pfeifferová. Ilustrace: Ulla Bartlová

MOJE TĚLO. Anna Pfeifferová. Ilustrace: Ulla Bartlová MOJE TĚLO Anna Pfeifferová Ilustrace: Ulla Bartlová Vem si tužku na panáčka, nakresli ho, je to hračka: Tečky, čárka, dole proužek, kolem toho ještě kroužek. Po stranách mu přidej ouška, ať ví dobře, co

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

PiŠtinoviny. PiŠtinoviny

PiŠtinoviny. PiŠtinoviny 1 1 Vážení rodiče flétnistů (a snad i již čtenářsky zdatní flétnisté samotní), velikonoční svátky snad definitivně uzavřely zimní období a s nastupujícími jarními dny přicházíme s dalším číslem našeho

Více

příprava s lehkostí Státní maturita Informace a přípravné kurzy

příprava s lehkostí Státní maturita Informace a přípravné kurzy příprava s lehkostí Státní maturita Informace a přípravné kurzy leden 2012 Základní informace o státních maturitách Informace o povinných zkouškách Státní maturitní zkouška se skládá ze dvou částí profilové

Více

Specifika minimálního preventivního programu na malotřídní škole

Specifika minimálního preventivního programu na malotřídní škole Specifika minimálního preventivního programu na malotřídní škole XIII. ročník konference primární prevence rizikového chování 31. 10. 2016 Mgr. Tereza Mašková školní metodik prevence ZŠ a MŠ Líšnice, Praha

Více

Odložte brýle, prosím

Odložte brýle, prosím Pavlína Veselá Odložte brýle, prosím Brýle zrak neléčí Pavlína Veselá, 2012 Obálka Pavlína Veselá, 2012 1.vydání, listopad 2012 Tisk: Tiskárna Twin s.r.o., Olomouc 2 Úvod Dva skutečné příběhy Píše se rok

Více

Co ANO při čtení dětem

Co ANO při čtení dětem Co ANO při čtení dětem Dobré rady pro rodiče, prarodiče, učitele a všechny, kteří mají chuť číst dětem. Dětem začněte číst co nejdříve. Čím dříve je motivujete, tím je to snazší a lepší. Využívejte dětské

Více

,,KDO JSME? NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ. JEDNODUŠE:,,NÍZKOPRAHÁČ

,,KDO JSME? NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ. JEDNODUŠE:,,NÍZKOPRAHÁČ ,,KDO JSME? NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ. JEDNODUŠE:,,NÍZKOPRAHÁČ ,,A CO ZDE POSKYTUJETE?,,SOCIÁLNÍ SLUŽBU ,,Hm A CO JE VLASTNĚ TA SOCIÁLNÍ SLUŽBA? Sociální služba je vlastně pomoc lidem. Na

Více

Motivace ke vzdělávání. Naučit se co nejvíce. Naučit se učit sám. Naučit se samostatně myslet. Připravit se na přijímací zkoušky.

Motivace ke vzdělávání. Naučit se co nejvíce. Naučit se učit sám. Naučit se samostatně myslet. Připravit se na přijímací zkoušky. Kategorie: Vybráno dotazníků: Návratnost: Co je pro tebe ve škole důležité? Naučit se co nejvíce. Vyhodnocení dotazníků 8.třída 2 95,2 % Motivace ke vzdělávání Určitě ano 2 6 3 Naučit se co nejvíce. Určitě

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání

Handicap není překážkou ve vzdělávání Handicap není překážkou ve vzdělávání Název modulu Typ modulu Délka modulu (počet hodin) Tvořivé psaní výukový 21 hodin Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) 1.10.2011 - schopnost psát a číst

Více

Jakub. Ondra. Milí čtenáři,

Jakub. Ondra. Milí čtenáři, Milí čtenáři, blíží se konec června a s nimi i Vaše vytoužené a očekávané letní prázdniny. Ještě před tím než se vydáte vstříc dobrodružstvím, přečtěte si poslední číslo Sovího zpravodajství ročník 2015/2016

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více