ěsíčník mělecký itlivý nteligentní estranný

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ěsíčník mělecký itlivý nteligentní estranný"

Transkript

1 ěsíčník mělecký itlivý nteligentní estranný

2 REDAKCE ČASOPISU MUCIN Šéfredaktor: Veronika Jadrníčková Grafik: Sabina Bědroňová Výtvarník: Adéla Vroblová Korektura: Mgr. Eva Rastočná Interní redaktoři: Lenka Malíková Anna Stoklasová Adéla Talašová Externí redaktoři: Natálie Vlčková Kristýna Jurečková

3 ÚVODNÍK Milí Aholáci, školní rok už je v plném proudu a my si pro vás opět chystáme spoustu novinek, které nás v letošním školním roce čekají. I v tomto díle se můžete těšit nejen na informace o dění na Aholu, ale i řadu další zajímavostí. Krom toho jsme časopis Mucin v letošním školním roce rozšířili o novou rubriku Prevence a ochrana života. Snad vás náplň tohoto čísla potěší, uspokojí vaše potřeby a zaujme svými informacemi. Vaši redaktoři OBSAH: 1. Ze života Aholu: 1.1. Zahájení školního roku 1.2. Adaptační kurz aneb poznávám se 1.3. Výukový program v ostravské ZOO 1.4. Výukový program v polské Osvětimi 1.5. Školní sbor zazpíval 1.6. Aholácké volnočasové aktivity 2. Sport, umění, kultura: 2.1. Akce v měsíci říjnu 3. Zajímavosti odevšad: 3.1. Letošní změny ve státních maturitách 4. Prevence a ochrana života 4.1. Jak na sebepoškozování 5. Tvorba našich studentů: 5.1. Mrazivá realita (X. Y. Z.) 5.2. Óda na zářivku v tramvaji (O. P. Q.) 5.3. Nesmrtelný průvodce (Kristýna Jurečková) 6. Humor a zábava: 6.1. Kvízy, křížovky a vtipy 6.2. Horoskopy a pranostiky

4 AKTUALITY Z AHOLU SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU Dne 1. září 2014 AHOL Střední odborná škola vítala své nové studenty. Slavnostní zahájení školního roku 2014/2015 proběhlo v Clarion Congress Hotelu za účasti významných hostů kromě JUDr. Holíka, zakladatele škol AHOL, žáky prvních ročníků přišli pozdravit garanti jednotlivých oborů, jako Ing. Jiří Kubečka (ředitel Local TV Plus), PhDr. Ondřej Vorel, ArtD. (vedoucí Katedry výtvarné výchovy Ostravské univerzity), Ing. Aleš Zedník (honorární konzul Ruské federace v Ostravě), MUDr. Zdeněk Novotný (ředitel Dětského centra Domeček). Kromě povzbudivých projevů, které žákům ukázaly možnosti, cíle a etický kodex jejich budoucí profese, podtrhla význam tohoto slavnostního dne i kulturní vystoupení, o které se postarali současní i minulí studenti AHOL Střední odborné školy. Žáci i jejich rodiče si tak měli možnost poslechnout školní sbor pod vedením Mgr. Jitky Hoňkové i sólové vystoupení Táni Bystroňové, připomenout si působivý zpěv nedávné absolventky Hanky Mičkové i taneční vystoupení Daniela Krajíčka a Pavla Staňka, současných studentů školy.

5 AKTUALITY NA AHOLU ADAPTAČNÍ POBYT ŽÁKŮ 1. ROČNÍKŮ SOŠ AHOL Hned po slavnostním zahájení zamířili žáci prvních ročníků poznávat své nové spolužáky na adaptační kurz. Ten letošní proběhl ve dnech září 2014 v Hotelu Horizont resort v Kunčicích pod Ondřejníkem a na nové podmínky se na management a žáci učňovského oboru Ošetřovatel. Doprovázeli je přitom jejich třídní učitelé a o kvalitní program se postarali instruktoři organizace Young Life. Studenti se tmelili při sportovních i intelektuálně náročných hrách a navzdory tomu, že počasí nám nepřálo zcela podle našich představ, kurz splnil svůj účel studenti se napříč ročníky poznali, pochopili výhody komunikace, spolupráce i dobrých vztahů a společně strávili tři dny, na které zcela jistě nezapomenou. něm adaptovali studenti tříd Pedagogické lyceum, Veřejnosprávní činnost, Diplomatické služby a Public Relations, Ekonomika v multimediální sféře, Sociální, správní a pečovatelská činnost, Sportovní

6 AKTUALITY NA AHOLU VÝUKOVÝ PROGRAM V OSTRAVSKÉ ZOO V pátek se žáci prvních ročníků oborů Sportovní management a Pedagogické lyceum zúčastnili výukových programů ostravské ZOO Má mě rád, nemá mě rád aneb sexuální a rodinná výchova u zvířat. Žáci se během komentované prohlídky od odborného průvodce dozvěděli základní fakta a především zajímavosti o způsobech reprodukce a přístupu k péči o mláďata v živočišné říši. VÝUKOVÝ PROGRAM V POLSKÉ OSVĚTIMI Ve čtvrtek 18. září 2014 vyrazili mnozí z našich studentů na odbornou exkurzi do Státního muzea Auschwitz - Birkenau v polské Osvětimi. Již během cesty autobusem byli obeznámeni se základními informacemi ohledně bývalých koncentračních táborů. Poté si studenti vyzvedli sluchátka a přijímací aparáty a za doprovodu odborně vyškolených průvodců se vydali na prohlídku expozice a areálů bývalých vyhlazovacích táborů. Měli tak možnost se zblízka seznámit s tzv. baráky, s každodenním životem vězňů v táboře či shlédnout množství dobového materiálu a fotografií. Ke konci prohlídek kladli studenti zajímavé otázky a obohatili tak své poznatky o utrpení vězňů v táborech. Během zpáteční cesty autobusem byly studentům rozdány speciálně připravené pracovní listy s okruhy otázek k danému exkurznímu dni. Ty také poslouží jako zpětná vazba do předmětů dějepis, základy společenských věd či základy diplomacie.

7 AKTUALITY NA AHOLU Informace o kroužcích IT kroužek slouží k procvičení znalostí a zdokonalení schopností práce s PC s možností žáků absolvovat závěrečnou zkoušku k získání certifikátu ECDL. Fitness v rámci fitness kroužku máte možnost zvýšit svou kondici, zpevnit tělo a přiučit se něčemu novému v oblasti sportu. Angličtina a Němčina jsou realizovány zejména jako příprava na maturitní zkoušku. Studenti tak smysluplně projdou s vedoucím maturitní témata a procvičí znalosti k didaktickým testům. Mucin cílem kroužku je naučit se tvůrčímu a novinářskému psaní a uvědomění si náplně redaktorské práce. Výstupem je pak školní časopis. Biologický a ekologický kroužek představuje vycházky do terénu, biologické experimenty a exkurze. Pěvecký sbor žáci mají možnost naučit se sborovému zpěvu či kreativnímu instrumentálnímu doprovodu. Vyvrcholením jsou pak veřejná vystoupení. Ruština je zaměřena na činnosti vedoucí k zdokonalení znalostí a jazykových schopností, především formou komunikace. AHOLÁCKÉ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY I v letošním roce SOŠ Ahol nabízí svým studentům řadu možností, jak trávit volný čas. Pedagogové si pro žáky připravili pestrou nabídku zájmových kroužků s cílem žáky smysluplně zabavit či je něco nového naučit. Výhodou těchto zájmových činností je pak v neposlední řadě také cena kroužku, neboť všechny nabízené aktivity jsou zcela zdarma a proto nijak finančně nezatíží ani žáky, ani jejich rodiče. V letošním roce je tedy k dispozici následující nabídka: Název kroužku IT kroužek Zdravý životní styl Fitness Dramatický kroužek Angličtina Vedení Den Hodina Bc. Vlastimil Mrázek Středa 15:00 Ing. Tomáš Ineman Pátek 7:30 8:30 Mgr. Petra Bartošáková Mgr. Kateřina Suková Bc. Dita Doleželová Pondělí 15:00 16:00 Středa 7:30 Čtvrtek 7:30 Němčina Ing. Eva Smolková Pondělí 8:30 9:15 Mucin školní časopis Biologický kroužek Pěvecký sbor Ruština Mgr. Eva Rastočná Úterý 7:30 a 14:30 Bc. Ondřej Sokola Středa 15:00 Mgr. Jitka Hoňková Mgr. Oksana Obuchová Čtvrtek 7:30 Čtvrtek 15:00 KROUŽKY JEŠTĚ NEMAJÍ NAPLNĚNOU KAPACITU. NEBOJTE SE A HLASTE SE!!!!!

8 AKTUALITY Z AHOLU ŠKOLNÍ SBOR NA OLYMPIÁDĚ Dne 26. září 2014 se Frýdku-Místku konala sportovní olympiáda dětí s mentálním postižením. Celá akce byla zahájena slavnostním pochodem jednotlivých družstev, vystoupením dětí taneční školy různých věkových kategorií. Poté zazněla jejich tradiční olympijská hymna v podání pěveckého sboru naší SOŠ Ahol. Tím bylo vše zahájeno a začalo se soutěžit. Soutěže probíhaly skoro celý den s menšími přestávkami doprovázenými různorodým programem. Mezi nejočekávanější hosty patřil např. Martin Chodúr, který celou akci podpořil svým jedinečným pěveckým výkonem. Soutěž byla velkolepá nejenom díky skvělým sportovním výkonům, ale především díky přátelské atmosféry, která po celou dobu panovala, i přes nepříznivé počasí. V. Kolková a J. Horčičáková, 4PL TURNAJ STŘEDNÍCH ŠKOL VE VYBÍJENÉ Dne se studenti napříč ročníky a obory vydali reprezentovat naší Střední odbornou školu AHOL na turnaj ve vybíjené. Turnaj se měl konat na beach-volejbalových kurtech, ale jelikož počasí tomu nepřálo, turnaj se uskutečnil v přilehlé hale TJ Ostrava. Všichni bojovali do poslední chvíle. Úsilí se vyplatilo a studenti se umístili na krásném 3. místě. Studentům blahopřejeme a děkujeme za podané úsilí.

9 AKTUALITY Z AHOLU CAMBRIDGSKÉ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA Střední odborná škola AHOL spojila své síly s prestižní univerzitou Cambridge a stala se jedním z certifikovaných přípravných center pro Cambridgské zkoušky z anglického jazyka. Proto v rámci zdokonalování znalostí našich studentů i letos otevíráme přípravný kurz k certifikátu Preliminary English Test PET, jehož mezinárodní jazyková úroveň je B1. Kurz bude sloužit k přípravě na mezinárodní zkoušku. Pro studenty jsme připravili i zajímavou cenu kurzu se 75ti hodinovou dotací. Zkouška bude zajištěna ve spolupráci s jazykovou školou Cloverleaf, a to v termínech prosinec 2014 a červen Cena samotné zkoušky je stanovena na 2750,- Kč. Práce a úsilí našich studentů si vážíme, a proto při úspěšném vykonání zkoušky bude studentům vrácena celá částka školou. Výukové materiály po dobu průběhu přípravného kurzu zajistí vyučující. PET zkouška trvá cca 2hodiny a 15 minut. Zkouška se skládá ze tří částí, a to: - čtení a psaní 90 min. - poslech 35 min. - mluvení min. (probíhá ve dvojicích) Přípravný kurz k certifikátu PET probíhá jednou týdně, a to v pondělí od 15:00 do 17:15. První lekce je pro studenty připravena a konec kurzu je stanoven na Přihlášky a jakékoliv dotazy vám zodpoví Bc. Dita Doleželová ), kabinet č. 307.

10 SPORT, UMĚNÍ A KULTURA HALLOWEENSKÉ AKCE VSTUP: 50KČ S MASKOU 70KČ BEZ MASKY HALLOWEEN PARTY 20:00 Živé vystoupení DJ Petr Jiříček 20:30 Profesionální líčení pro odvážné 21:00 Tradiční soutěž ve vydlabávání dýní 21:30 Tradiční hra Bobbing for Apples 22:00 Koncert ORIGINAL SIN 0:00 Vyhlášení nejlepší masky a předání cen POZOR! Sleva na special Halloween drink! Zahrajou tyto skupiny: Oblivion (death metal) - Gordias (melodic death metal) - EX Butcher's Hook!!!! - Mr. Scarecrow (deathblack metal) TĚŠÍME SE NA VÁS! V průběhu celé akce bude probíhat promítání strašidelných filmů a ochutnávka tradičních halloweenských specialit Více informací na CENA VSTUPENEK: 1 denní 80 Kč 2 denní 120 K HALLOWEEN MASSACRE OD 20 HOD. V MUSIC KLUBU CHLÍV Akce pro milovníky tvrdé hudby a tohoto svátku.

11 ZAJÍMAVOSTI ODEVŠAD ZMĚNY V POŽADAVCÍCH MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 1 Didaktický test V letošním roce jsou v rámci didaktického testu na žáky kladeny zvýšené nároky především v rámci porozumění textu, kde by žák měl oproti předchozímu roku rozeznat typy promluv (přímou, nepřímou a polopřímou řeč), rozeznat vyprávěcí způsoby, rozlišovat monolog a dialog a identifikovat v textu námět, motiv a téma. Měl by také rozlišit charakter textu, tedy přiřadit k funkčnímu stylu, slohovému útvaru a určit slohový postup, rozliší prózu, poezii, lyrický, epický, lyrickoepický a dramatický text. Nově se v rámci didaktického testu bude také ověřovat orientace žáka ve vývoji české a světové literatury. Žák by měl především prokázat základní přehled o vývojovém kontextu české a světové literatury, identifikovat podle charakteristických rysů základní literární směry a hnutí a přiřadit text k příslušnému literárnímu směru. Žák by si měl také uvědomovat interdisciplinární souvislosti a orientovat se v nich. Didaktický test nově nabývá kromě uzavřených testový úloh také podob otevřených úloh se stručnou odpovědí, které tak lépe prověří žákovy znalosti a vědomosti. 2 Ústní zkouška Znalosti literárně historického kontextu a vývojové tendence české a světové literatury se také výrazněji promítají do ústní části státní maturitní zkoušky, kde by žák při charakteristice uměleckého textu měl využívat právě znalostí literárněhistorického kontextu. 3 Písemná práce Písemná práce jakožto dílčí část státní maturitní zkoušky svou podobu pro letošní rok nemění. Cílem písemné práce je tedy i letos zjistit schopnost žáka vytvořit text dle zadaných kritérií, dovednost funkčně použít spisovný jazyk v písemném projevu a s ohledem na charakteristiky konkrétního slohového útvaru uplatnit zásady kompoziční výstavby textu. I v letošním roce pak platí, že pro každé zkušební období centrum pro zjišťování výsledku vzdělávání stanoví 10 tematicky různorodých zadání, z nichž si žák vybírá právě jedno zadání pro svou písemnou maturitní práci

12 PREVENCE A OCHRANA ŽIVOTA JAK NA SEBEPOŠKOZOVÁNÍ Předtím, než si začneš jakkoliv ubližovat, pravděpodobně bys měl mít pár informací. Předtím, než se poprvé pořežeš, prosím, pamatuj, že tu ulevující bolest a krev shledáš zvláštně návykovou. Můžeš si myslet, že budeš schopný to kontrolovat, že se ti to nevymkne z rukou. Můžeš si myslet, že zůstaneš jen u několika malých, povrchových ran tu a tam, že nebudou hluboké a že se budou hojit rychle a lehce. Nemůžeš to kontrolovat, rány budou hlubší, budou z nich jizvy!! Ale to se mýlíš. Nemůžeš to kontrolovat. Je nemožné to kontrolovat, kontroluje to tebe. Je to závislost. Rány budou hlubší, budou z nich jizvy. Zabere týdny až měsíce než se zahojí a dokonce roky, než jizvy začnou alespoň trochu mizet. Zjistíš docela brzy, že na tom jsi opravdu závislý. Nevydržíš víc než pár dní bez říznutí. Budeš šílet z toho, jak tě bude svědit a pálit kůže, ruce se ti budou třást, tvůj zrak se zamlží, když se budeš snažit udržovat svou mysl od toho všeho, když se budeš chtít držet zpátky a nevzdat to. Ale stejně to uděláš. Jestli si myslíš, že můžeš omezit své rány jen na jednu část tvého těla, radši si to promysli ještě jednou. Pomalu ale jistě se to rozšíří jako smrtící virus. Od tvých zápěstí na ruce, přes lokty nahoru k ramenům, dolů ke tvému břichu, skrz tvé boky a pas a brzy budeš mít pokrytý jizvami každý centimetr tvých nohou až dolů ke kotníkům. Doufám, že jsi připraven odpoutat se od ostatních a žít v neustálém stavu studu a viny. I když jsi ten nejčestnější člověk, který kdy žil, budeš lhát svým přátelům, členům rodiny, každému, komu na tobě záleží. Zjistíš, že utíkáš před dotykem od kohokoliv, jako kdyby jejich prsty a dlaně byly z toxického, hořícího jedu. Budeš vyděšený z toho, že ucítí tvé jizvy přes látku trika, nebo prostě proto, že rány bolí až moc na to, aby se jich dalo dotknout. Celý tvůj život se začne otáčet okolo tvé závislosti. Připrav se na to být sám sobě tím nejhorším nepřítelem. Budeš se bát sám sebe, své hlavy, nutkání, které tě bude pokoušet každou minutu každého dne.

13 Začneš se obávat další chvíle, kdy se pořežeš, protože nevíš, jak zlé to bude. Počkej, až se deset ran změní ve dvacet, potom padesát, potom sto. Budeš pokryt jizvami a řeznými ranami. Celý tvůj život se začne otáčet okolo tvé závislosti. Neustále budeš myslet na sebepoškozování a zakrývání stop na tvém těle. Jak skrýt své žiletky, nůžky a další věci, které používáš k ničení svého těla. A pak... poprvé se dostaneš až moc hluboko. Krvácení nepřestane a ty se budeš třást, panikařit, strach nad tebou převezme kontrolu. Budeš se modlit a doufat, že krvácení přestane. Tvým záměrem nebylo zemřít. Už nikdy nepůjdeš takhle hluboko. Správně? Kdepak. Dostaneš se tam znovu a ještě hlouběji. Ale neboj se. Naučíš se, jak se postarat o své rány, takže nebudeš muset každou noc do nemocnice. Čím líp se naučíš starat o svá zranění, tím horší budou. Budeš lhát i sobě!! Budeš lhát sobě a pokusíš se ospravedlnit, když půjdeš do lékárny, zjistíš, že utrácíš všechny své peníze za obvazy, dezinfekční ubrousky a sterilní náplasti. Nervózně budeš přešlapovat a doufat, že se nikdo nedívá a že se nezeptá, proč kupuješ všechny tyhle věci. Ale zároveň...modlíš se, aby se někdo zeptal, aby se někdo zajímal. Buď připraven na utracení všech peněz na úplně nový šatník. Trička s dlouhým rukávem. Kapuce. Dlouhé kalhoty. Náramky. Potítka. Seznam je nekonečný. Co je to sebepoškozování? Sebepoškozování (neboli automutilace ) je záměrné a opakované ubližování si ve snaze vypořádat se s nepříjemnými duševními stavy. Projevuje se zraňováním vlastního těla a je signálem vážného psychického problému, jenž postižený nedokáže zvládnout jiným způsobem. Sebepoškozování může být i přechodné, respektive jednorázové, ale to nemusí být nutně spojeno s psychickým stavem úzkosti a neschopností zvládat problémy. Jde o účelovou záležitost, která má jedinci přinést nějakou výhodu ve společnosti. Důvody mohou být například: Iniciační obřad pokud chce být někdo přijat do sekty (či gangu) musí se poranit, pak je však přijat a k dalšímu sebepoškození nedochází. Snaha získat výhody nebo se něčemu vyhnout zranění může odvrátit nástup k výkonu trestu nebo povinné vojenské služby, popřípadě dostat vojáka na ošetřovnu, kde se vyhne šikaně vrstevníků a podobně. V případě duševně nemocných lidí může být sebepoškozování následkem jejich stavu. Jakmile je odstraněn primární problém (podáním psychofarmak, navázáním komunikace, ) sebepoškozování odezní. Budeš prohlížet těla ostatních lidí a hledat známku toho, že se taky poškozují. Budeš doufat, že je tady ještě někdo, kdo se cítí tak jako ty. Doufáš, modlíš se, že budou jako ty. Ale to se nikdy nestane. Uvidíš jen či

14 PREVENCE A OCHRANA ŽIVOTA vzpomínka. Doufám, že máš rád neustálé svědění a škrábání. Budeš se škrábat a škrábat a škrábat. Možná to bude vypadat, že máš nějaký druh nemoci požírající kůži a maso. Staneš se expertem na své vlastní tělo, tím, že ho budeš pomalu ničit. Rozebírat, kousek po kousíčku. Budeš snít o řezání, snít o tom nechat se přistihnout. Bude tě to strašit ve dne v noci, ve snech, i když budeš vzhůru. Převezme to tvůj život a ty jsi uvědomíš, že už je pozdě, že už tě to dávno ovládá a kontroluje. nepořezané ruce a budeš se cítit ještě víc sám než předtím. Budeš dělat hodně věcí sám, buď připraven rozloučit se se socializací. Vždycky budeš tajně prát své prádlo, aby nikdo neviděl krví zašpiněné ručníky a oblečení. Budeš trávit hodiny utíráním krve z podlahy v koupelně a stíráním zaschlé krve z klávesnice. Nebudeš schopen přežít den bez pořezání. Budeš sebou v peněžence nosit svou 'pohotovostní soupravu'. Klíč, spínací špendlík, jehla, sponka na papír, dokonce o tužka. Všechno okolo tebe se změní ve zbraň. Nezáleží na tom, co to je, pokud ti to dá ten pocit, který ti dává uvolnění. Rozluč se se všema věcmi, které jsi dříve bral jako samozřejmé. Kraťasy, sandále, tílka, plavání v létě, chození na pláž. Všechny tyhle věci budou jen vzdálená Budeš si přát, abys to nikdy neudělal Budeš se nenávidět, nenávidět se za ten první řez, který tě hodil do krutého a nikdy nekončícího cyklu. Budeš si přát, abys to nikdy neudělal. Budeš si přát, abys přečetl něco takového, nebo aby ti někdo řekl, co se bude dít. Ale stejně tak, jak nenávidíš svou závislost a sebepoškozování, tak to taky miluješ a nemůžeš bez toho žít. Radši bys zemřel, než žil několik týdnů bez říznutí. Teď ti řeknu, co napovídá titulek. Jak se sebepoškozovat. Tady je návod, kde ti řeknu, jak si úspěšně ublížit: -Odlož žiletku - Odlož nůž - Odlož jehlu, spínací špendlík nebo sponku na papír. Jsi si daleko lepší než tohle. A tak věř mi, že se nechceš zaplést se zrůdou jménem sebepoškozování. (S. O. S.)

15 Z TVORBY AHOLÁKŮ Mrazivá realita Sedí chlapec v koutě sedí, ptá se sebe bezcenně, proč,- proč mám hubu držet denně? Proč názor nemohu svůj říci,? že ke svému cíli chci jít vstříci,? že nemohu to už zde vystát jenom s pravdou ta je čistá. Realita ta mě děsí do školy,, se jde mi těžce. A ten strach, co sebou nosím? Nenese se vůbec lehce. Ta moje síla stále slábne Darovat ji,, už nemohu. Každý z nás má určen cíl a to, lehnout si do hrobu. Pokládám si otázku a bojím se odpovědi. Stojí-li mi život za to, a kdy dosáhnu výpovědi? Mojí drazí přátelé nechte mě už odejít. Přestaňte mě přemlouvat a dávat mi naději. Každý z Vás, kdo si to čte má životní zkušenosti. Někdo dobré, někdo zlé ty mé vedou k zbabělosti. Až nastane ta pravá chvíle, tak Vy sklidíte úrodu můžete světu říci má slova ale já, já už tady nebudu. Óda na zářivku v tramvaji Jedu tramvaji znavena celé své síly zbavena. Mně se chce smát a výskat Drapák za sebou, chci si pískat. Konečně volno mám. Jakou já radost mám. To světlo v tramvaji tak krásně svítí, znovu mě nabíjí, jsem jak v sítí. Má mysl schvácena ožívá zas ach, drahé světýlko, dopřej mi čas. Nabij mě, nabij mě, zářivko jasná ať jsem zas silná, šťastná a krásná.

16 HUMOR A ZÁBAVA NAJDI NA HOLKÁCH TŘÍDY 4PL 8 ROZDÍLŮ: Vtipy Víte, proč není na Ostravsku práce? Bo už je všecko hotové. Otec k synovi: Synu, víš kolik mě stojí tvoje studium? Syn: Ano, a proto se snažím učit co nejméně! Pan učitel k malému Pepíčkovi: Pepíčku, musíš psát čitelně! Ale pane učiteli, vy to pak po mě přečtete a pak tam najdete i chyby. Víte, od koho je nejlepší půjčit si peníze? Od pesimisty. Ten stejně nepočítá, že mu je vrátíte. UHÁDNĚTE PŘÍSLOVÍ: 1) Více než jednou, ale méně než třikráte, určí velikost fyzikální či chemické veličiny, a méně než dvakráte, ale více než nulakrát použij způsobu obrábění, jímž se části materiálu od sebe oddělují. 2) Číslo, jimž můžeš vyjádřit svou lingvistickou potenci, se rovná číslu, jímž znásobuješ své vlastní ego. Po prohraném hokejovém zápase povzbuzuje trenér svůj tým: Hlavu vzhůru, chlapci, uvědomte si, že nebýt nás, tak by nevyhráli. Správné řešení všech úkolů naleznete na poslední straně časopisu.

17 HUMOR A ZÁBAV OTESTUJTE SVÉ ZNALOSTI O ČESKÉ REPUBLICE Tajenka vám prozradí, že největší rybník v České republice se jmenuje (víceslovné odpovědi se píší bez mezer) největší město v ČR 2. Kraj ČR s největším počtem obyvatel nejlidnatější město v ČR 4. Stát s nejdelší hranicí s ČR 5. Řeka s největší plochou povodí v ČR 6. Největší jezero v ČR 7. Kraj ČR s nejmenším počtem obcí 8. Místo v ČR s nejvyšší naměřenou denní maximální teplotou vzduchu v roce MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ: Moravskoslezský kraj má: a) druhou nejvyšší hustotu obyvatelstva na 1 km2 b) třetí nejvyšší hustotu obyvatelstva na 1 km2 c) čtvrtou nejvyšší hustotu obyvatelstva na 1 km2 Počtem obyvatel je Moravskoslezský kraj: a) nejlidnatějším krajem v ČR b) druhým nejlidnatějším krajem v ČR c) třetím nejlidnatějším krajem v ČR V chráněných krajinných oblastech leží: a) 10 % území Moravskoslezského kraje b) 17 % území Moravskoslezského kraje c) 23 % území Moravskoslezského kraje

18 HUMOR A ZÁBAVA HOROSKOPY NA ŘÍJEN 2014 Pro většinu znamení bude říjen velmi příjemný. Zatímco Blíženci, Lvi, Střelci, Vodnáři a Berani se budou realizovat v práci, druhá polovina zvěrokruhu si bude užívat hlavně v lásce a vztazích. B ERAN Berani by se měli připravit na úplněk, který jim uzavře nejednu kapitolu života, aby se jim mohla otevřít nová. Říjnový úplněk přinese zásadní životní změnu. Energie Luny se propojí s Uranem, planetou náhod a zvratů, emoce dodá Luna. Toto planetární spojení je pěkně aspektováno na Jupiter, kterému se nadarmo neříká Dobroděj. Vztahové změny, které proběhly v uplynulých týdnech, vystřídá zajímavé překvapující zvraty. Nejprve je ovšem důležité ukončit minulost a poté nabrat nový životní směr. Jelikož máme také některé planety ve Štíru, je nutné dát si pozor na finance v souvislosti s úřady, vše mít podloženo písemně. Finance se budou řešit nejen u Beranů, ale ve všech rodinách, státu, EU, v celém světě. Saturn ovlivňuje veškeré dění kolem. Nákup, prodej, investice, půjčky, vše se bude točit kolem peněz. Saturn ve Štíru, to bude jízda. Finance, bydlení, cizina, zahraničí jsou témata i do dalších měsíců tohoto roku. B ÝK Lidé narození v Býku budou pod vlivem planety Venuše, která se pohybuje Váhami. Venuše se dostane do blízkosti Slunce a Býci nebudou vědět, kam dřív. Popularita, zábava, milostná dobrodružství, a přátelé. Ovšem pozor, Venuše je v opozici, tedy nepříjemném postavení na Lunu a to může přinést nejedno zklamání, nebo povrchní přátelství. Tyto energie přinášejí tendence k lehkomyslným láskám, vztahům a také starosti v manželství. V polovině měsíce se ke Slunci a Venuši přidá Merkur a Býci budou psát, mluvit, a komunikovat. Koncem měsíce se Venuše se Sluncem přesune do Štíra. Býkům se zaktivují témata peníze, sex a intuice. Býci by měli dlouhodobě řešit vztahy a do konce roku dát vše do pořádku. Pracovní, partnerské, mezilidské, i rodinné. Býci se budou připravovat na důležitý úplněk v listopadu, který jim něco ukončí, aby mohlo přijít cosi nového. B LÍŽENCI Na Blížence má zásadní vliv planeta Merkur. Merkur se pohybujeváhami, potéštírem a vrací se zpět do Vah. Blíženci mohou očekávatzměnu spolupracovníka, či kolegy a pracovních partnerů. Také se jim můžeme změnit společenstvo či skupina, ve které pobývali, nebo kam chtějí patřit. Merkur bude couvat. Díky zpětnému chodu se vše bude zdržovat, protahovat, ale jen proto, aby se vše zreorganizovalo, dotvořilo a udělalo pořádně. Plány, které nebyly života schopné se pozmění a mohou se v budoucnu dokonat. Situace se ještě Blížencům změní, ale o tom je sám život. ŘíjenBlížencům přinese téma zdraví a nová spolupráce, nebo možná staronová spolupráce. Vliv couvajícího Merkuru ovlivní, že se ozve někdo z minulosti. Stále je otevřené téma financí, ale to se znovu otevře až v listopadu.

19 R AK Na Raky má vliv Luna. Úplněk v Beranu přináší útočné a bojovné energie. Raci se mohou setkat s egoistickými lidmi, kteří myslí pouze na sebe, nebo se z Raka může vyklubat agresivní jedinec. Doporučuji krotit své emoce i lidi kolem, nevyvolávat zbytečné hádky. Násilí a agrese je všude dost. U Raků se bude řešit práce a kariéra. Vliv Luny vnese nespokojenost, či nepříjemné pocity, že se něco děje. Vztahy se budou otřásat v základech, kolem novoluní se budou dít zajímavé věci. Luna, Slunce, Venuše a Merkur budou na jednom místě, a budou pospolu působit ohromnou silou. Partneři, rodina a láska, to jsou témata na konec měsíce. Láska a vztahové záležitosti budou Raci řešit i v listopadu. L EV Lvíci mají na pilno. Podzim je jejich nejsilnějším obdobím, které je potřeba využít. Mars, planeta aktivity působí v oblasti cizina, zahraničí, cesty, a cestování, zde je možné i pracovní propojení. Další téma je rozšiřování obzorů v souvislosti se vzděláním v různých kurzech a školeních. Podzim přináší řešení v oblasti rodiny a bydlení, či zázemí. Novoluní, které proběhne koncem měsíce bude pro Lvy velice zajímavé. Luna, Slunce, Venuše a Merkur budou v konjunkci, tedy energie těchto planet budou velmi silné. Tento vliv zapůsobí na konečné vyřešení zázemí Lvů. Listopad přinese posun v kariéře a přesun Černé Luny do znamení Panny. Černá Luna přinášela Lvům problémy od března tohoto roku a konečně jim přestane ovlivňovat život. Nastoupí silné působení Jupitera, Dobroděje, který přináší neskutečný rozmach v životě Lvů. P ANNA Začátkem měsíce, při úplňku bude ve hře Uran, který přináší nenadálé situace. Merkur se bude pohybovat ze Štíra zpět do Vah. Od do se Panny budou muset zastavit, jít zpět do minulosti, přehodnocovat a hlavně nic nepodepisovat. Neměnit zaměstnání, nic nekupovat a neprodávat. Vyčkávat, vše bude jinak. Vytáhnou se na povrch situace z minulosti, které dostanou novou tvář a konečně se budou moci realizovat. Panny budou řešit majetek, který se týká další osoby či banky. Novoluní ve Štíru otevírá těma peníze, sex ale i okultismus a různá tajemství, která mohou být odtajněna. Konec měsíce přeje nákupu nebo řešení dopravního prostředku, různým kurzům a vzdělávání duše. Listopad přinese téma kolem nemovitosti, bydlení a rodiny, ale i možné cesty do zahraničí. V ÁHY Na Váhy má nejsilnější vliv planeta Venuše, která se pohybuje znamením Vah, tedy ve svém domovském znamení. Váhám přinese úžasné období, kdy budou ozářeni nádhernými energiemi. Budou nepřehlédnutelní, úchvatní a všude vidět. Úplněk přinese aktivitu zejména ve vztazích partnerských, ale i pracovních. Mohou potkat někoho důležitého, nebo vstoupit do nové společnosti, mezi nové lidi. Spojení Slunce a Venuše Váhám přináší velice aktivní období, dostanou energii a budou zářit. V druhé polovině měsíce pod vlivem Luny vystoupí do popředí finance a majetek. Novoluní přinese zajímavé, silné energie propojením Slunce, Luny, Venuše a Merkura. V tuto dobu budou emoce na pochodu. Své city doporučuji mít pod kontrolou. Téma finance a investice bude pokračovat i v listopadu. TÍR Říjen je každoročně pro Štíry velice Š důležitým obdobím úplňku ve vlastním znamení. Úplněk ukončuje a uzavírá důležitou životní kapitolu. Bude se dít něco zásadního v pracovní oblasti. Může se jim ukončit, práce, změnit kolega, spolupracovník, místo práce. Veškerá změna je ku prospěchu. Novoluní přinese zajímavé a silné energie propojením Slunce, Luny, Venuše a Merkura, tyto planety mimo Merkur s přesunou do Štíra a budou působit ještě v listopadu. Vliv planet je dobré využít pro nové projekty, nebo novou práci. Začíná silné období, ve kterém Saturn dokončí dlouhodobou proměnu života všech Štírů, která započala na podzim 2012 a ukončí v prosinci Veškeré změny budou dokončeny, život Štírů vyčištěn a pochopen.

20 S TŘELEC Říjnové postavení planet bude Střelce tlačit k vyřešení některých životních situací v souvislosti s financemi. Přijdou také změny týkající se práce nebo pracovních aktivit. Jupiter přeje novým známostem a navazování nových partnerských spojeních. Doporučuji chodit mezi lidi, do společnosti, kam chtějí patřit, kde se cítí dobře. Koncem měsíce planety odkryjí tajnosti, vyplují na povrch zatajované informace. Také může přijít pomluva, či závist. Střelci by se měli připravit na listopadové novoluní ve svém domovském znamení, kdy nastartují a uskuteční první krůčky ke svým plánům. Také se otřese v základech finance a majetek Střelců. Saturn se koncem roku přesune do znamení Střelce a začne dělat velký očistný proces, kdy kompletně během dvou a půl let obrátí život všem Střelcům. K OZOROH Říjnový vliv planet bude přát v pracovní oblasti. Posun, zlepšení podmínek, platu, nové pracovní možnosti. Úplněk přinese nenadálou situaci. Planeta Uran vnese do života Kozorohů obrat, změnu či náhodu. Téma domov, bydlení v souvislosti s rodinou. Další starost přinese majetek, který je ve společném vlastnictví s někým či bankou. Saturn na toto téma bude působit do Vánoc. Konec měsíce přináší do života Kozorohů společenská setkání a akce. Pokud chtějí něčeho dosáhnout je říjen ideálním obdobím být vidět a něco získat, například v politice nebo kariéře. Listopad přinese možné zklamání,a téma vztahy. V ODNÁŘ Říjen je díky vlivu planety Mars ve znamení vzdělávání, rozšiřování obzorů, zahraničí, cesty a cizina. Pro Vodnáře bude velkou neznámou spojení planet Uranu s Lunou v úplňku. Uran přináší zvraty a náhody, které mohou změnit životní plány a cesty osudu. Kritický bude den před úplňkem, tedy Vodnáři dostanou v říjnu skvělou možnost se posunout kupředu. V období kolem novoluní bude Uran ve výborném postavení na Jupiter, planetu štěstí a Dobroděje. Vládce Vodnářů bude mít silný vliv na štěstí a rozmach těchto zrozenců. Vše, co se bude dít je pro dobro budoucnosti. Na Vodnáře dlouhodobě působí planety v souvislosti s kariérou, prací a zázemím, které je nutné vyřešit do konce roku. Listopad přinese téma bydlení a domov. R YBY Říjnové vlivy planet přinášejí témata, které má souvislost se vzděláváním, rozšiřováním obzorů, zahraničí, cesty a ciziny. Pro podzimní měsíce platí, mít zvýšenou pozornost v oblasti týkající se peněz a majetku. Saturn bude zesilovat svůj vliv ve Štíru, který se týká sexuality, peněz a vytahování tajností a informací, které měly být ukryty. Ryby čeká pracovní posun. Listopad přináší úžasné možnosti v pracovní rovině. Změna, zlepšení, nové kroky k uskutečnění pracovních cílů. PRANOSTIKY NA ŘÍJEN Září víno vaří, a co nedovaří, říjen dopeče. Po teplém září zle se říjen tváří. Divoké husy na odletu - konec i babímu létu. Je-li říjen velmi zelený, bude zato leden hodně studený. Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice Dr. med. Claudia Croos-Müller ODVAHU! Knížka o přežití Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice 12 a ½ cvičení pro okamžitou pomoc pro získání klidu a odvahy V této knize najdeš následující cvičení:

Více

je kámoška do nepohody. Je neuvěřitelně inteligentní a oddaná svým blízkým přátelům. Taková kamarádka je hotový poklad Violetta na ni nedá dopustit.

je kámoška do nepohody. Je neuvěřitelně inteligentní a oddaná svým blízkým přátelům. Taková kamarádka je hotový poklad Violetta na ni nedá dopustit. nevídaně chytrá dívka se spoustou energie a krásným hlasem, který zdědila po své mámě. Je upřímná, spontánní a romantická a hlavně neobvykle inteligentní. A podobně jako snad každý teenager stále hledá

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

Kde mohou pracovat lidé s postižením?

Kde mohou pracovat lidé s postižením? Kde mohou pracovat lidé s postižením? 30 Chráněné dílny Lidé s postižením pracují v chráněných dílnách. Většina lidí, kteří pracují v chráněných dílnách jsou lidé s postižením. V chráněné dílně ale také

Více

50 ZPŮSOBŮ JAK BÝT SÁM SEBOU. Monika Mihaličková www.beyourself.cz

50 ZPŮSOBŮ JAK BÝT SÁM SEBOU. Monika Mihaličková www.beyourself.cz 50 ZPŮSOBŮ JAK BÝT SÁM SEBOU Monika Mihaličková www.beyourself.cz Jedinou povinností člověka je zjistit, co je jeho smyslem života. Tento e-book Vám pomůže, jak na to. 1 Zjisti, kdo jsi. Je to snadné.

Více

Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte

Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte Každý má práva. A co víc, jsi-li chlapec nebo dívka a je ti méně než 18 let, máš jistá specifická práva. Všechna tato práva byla

Více

Tvoje cesta k úspěchu. Raději budu vydělávat 1% díky práci 100 lidi, než 100% díky své vlastní práce

Tvoje cesta k úspěchu. Raději budu vydělávat 1% díky práci 100 lidi, než 100% díky své vlastní práce Marketingový plán Tvoje cesta k úspěchu Raději budu vydělávat 1% díky práci 100 lidi, než 100% díky své vlastní práce 1) 3 způsoby jak vydělat z - Kupuješ pro sebe, používáš výrobky: Šetříš na marži -

Více

Nabídka vybraných pořadů

Nabídka vybraných pořadů Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Vsetínská 78 757 01 Valašské Meziříčí Nabídka vybraných pořadů Pro 1. stupeň základních škol Pro zvídavé školáčky jsme připravili řadu naučných programů a besed zaměřených

Více

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!!

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! ročník 5. číslo 3 Únor - Březen 08 vydává: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! Také zde opět naleznete spoustu zábavy,her,vtipů

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Práce s textem Český jazyk a literatura 1. ročník 2 hodiny Hlavní

Více

Předpověď počasí na rok 2015

Předpověď počasí na rok 2015 Předpověď počasí na rok 2015 Již čtvrtý rok předpovídám počasí podle významného středověkého astrologa Johannese Keplera. Na začátku jsem čerpala pouze z jeho díla K pevnějším základům astrologie, ve kterém

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

VÝSTUPY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ (ČERVEN-ZÁŘÍ 2010) Dotazníky pro děti Dotazníky pro 15+ Dotazníky pro učitele Dotazníky pro vedoucí

VÝSTUPY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ (ČERVEN-ZÁŘÍ 2010) Dotazníky pro děti Dotazníky pro 15+ Dotazníky pro učitele Dotazníky pro vedoucí VÝSTUPY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ (ČERVEN-ZÁŘÍ 2010) Dotazníky pro děti Dotazníky pro 15+ Dotazníky pro učitele Dotazníky pro vedoucí Dotazníky pro děti celkem 3 625 dotazníků různé věkové skupiny (od 5 do

Více

BÁSNIČKY VÁNOCE JSOU TADY...

BÁSNIČKY VÁNOCE JSOU TADY... REDAKČNÍ RADA Hana Fröhlichová (4.A) Jana Hanzlíková (4.A) Matěj Mach (4.A) David Veltruský (5.A) Tereza Poštulková (5.A) Klára Červenková (5.A) Tereza Šobková (5.A) Eliška Suldovská (6.A) Veronika Břendová

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace Kde se vzalo, tu se vzalo Autorem metody tréninku asertivity je Američan Andrew Salter. Své žáky učil spontánním reakcím, přiměřenému projevu emocí a umění stát si za svým. dovednost

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

INFORMACE PRO ŽÁKY ZŠ Kostelec nad Černými lesy ke vzdělávací službě

INFORMACE PRO ŽÁKY ZŠ Kostelec nad Černými lesy ke vzdělávací službě 1 INFORMACE PRO ŽÁKY ZŠ Kostelec nad Černými lesy ke vzdělávací službě Strana 1 (celkem 8) http://www.pohadkovaskola.cz Pohádková škola je další pomůcka, která ti může pomoci s přípravou do školy. Obsahuje

Více

Poslání, aneb proč tu jsme

Poslání, aneb proč tu jsme 1 Poslání, aneb proč tu jsme Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež usiluje o to, aby byli školáci a mladí lidé samostatní, znali svá práva a povinnosti, vyhýbali se drogám a kriminalitě, smysluplně trávili

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 2. stupeň ZŠ základní

Více

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 SLOVO ÚVODEM Je tady průběh dalšího týdne a s ním přichází i náš bulvár. Opět jsme si pro Vás připravili drby z našich Vávrovických hasičských řad a nově i slibovaný

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání

Handicap není překážkou ve vzdělávání Handicap není překážkou ve vzdělávání Název modulu Typ modulu Délka modulu (počet hodin) Tvořivé psaní výukový 21 hodin Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) 1.10.2011 - schopnost psát a číst

Více

Co je u nás nového a co chystáme březen

Co je u nás nového a co chystáme březen Zpravodaj Milí přátelé, Co je u nás nového a co chystáme březen 2015 měsíc březen u nás ve WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., proběhl především ve znamení dokončení naší knihy, kterou vydáváme v první polovině

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás oslovit jménem organizace ABATOP a nabídnout Vaší škole v rámci projektu S úctou k životu přednášky na téma: 1) Co se to se mnou děje? (pro

Více

Třída: III. A Vyučující: Mgr. Hana Lipková

Třída: III. A Vyučující: Mgr. Hana Lipková Projekt EduČas příprava na hodinu Datum: 15. 5. 2012 Předmět: ČaS Učivo: Vesmír Třída: III. A Vyučující: Mgr. Hana Lipková Cíle hodiny: Pro žáky: Žák si připomene dosavadní znalosti o vesmíru (úvodní hodina)

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková 1. stupeň ZŠ Kontaktní osoby Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková VÁŽENÁ PANÍ UČITELKO, PANE UČITELI, pro letošní školní rok 2015/2016 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné

Více

Pomáhat lidem s postižením je normální.

Pomáhat lidem s postižením je normální. HELP KLUB, sdružení rodičů a přátel dětí s postižením Pomáhat lidem s postižením je normální. 2014 S úsměvem jde. Jestli jde, nebo jede, o to nejde. Tady jde o úsměv. Pokud budete mít náš kalendář ve své

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová. Měsíčník jedné třídy březen 2015

Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová. Měsíčník jedné třídy březen 2015 Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová Měsíčník jedné třídy březen 2015 MINI REPORTÉR Mini úvod Pokud již čtete úvod, znamená to, že držíte

Více

EU Děti Online II (31/03/2010) Věk 9-10 LET

EU Děti Online II (31/03/2010) Věk 9-10 LET ZKOPÍRUJTE IDENTIFIKČNÍ ČÍSLO Z KONTKTNÍHO LISTU ČÍSLO ZEMĚ ČÍSLO STRTOVNÍH O BODU ČÍSLO DRESY JMÉNO TZTELE ČÍSLO DRES PSČ TELEFONNÍ ČÍSLO EU Děti Online II (31/03/2010) JK VYPLNIT TUTO ČÁST DOTZNÍKU Věk

Více

KIDSCREEN-27. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let

KIDSCREEN-27. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let KIDSCREEN-27 Dotazník o zdraví pro děti a mládež Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let Page 1 of 5 Dobrý den, Datum: Měsíc Rok Jak se ti daří? Jak se cítíš? Rádi bychom se to od tebe dozvěděli. Přečti

Více

Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem

Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pracovní listy upravil a navrhl Jindřich Racek a kol. Obrázky

Více

Stěhuji se. Knížka, která má dětem pomoci připravit se na přechod do nového domova

Stěhuji se. Knížka, která má dětem pomoci připravit se na přechod do nového domova Stěhuji se Knížka, která má dětem pomoci připravit se na přechod do nového domova Vzkaz dětem Tato knížka je tvoje. Kresli a zapisuj si do ní vše, co tě napadne a na co se chceš zeptat. Vzkaz rodičům a

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

63-43-N/.. Finančnictví a bankovnictví

63-43-N/.. Finančnictví a bankovnictví 63-43-N/.. Finančnictví a bankovnictví Tříleté denní studium Titul DiS. Žádné přijímací zkoušky, SCIO, NSZ Žádné poplatky za přihlášku Možnost zaslat nebo přinést přihlášku do 31.05.2012 pro 1. kolo, pro

Více

KNIHA O PĚSTOUNSKÉ PÉČI PRO DĚTI

KNIHA O PĚSTOUNSKÉ PÉČI PRO DĚTI KNIHA O PĚSTOUNSKÉ PÉČI PRO DĚTI Když nemůžeš zůstat doma se svou vlastní rodinou, je stát odpovědný za to, aby o Tebe bylo řádně postaráno a abys měl/a všechny věci, které potřebuješ ke svému životu.

Více

SOUHRA BOUŘLIVÁKŮ. Určeno dětem ZŠ a SŠ ve věku 11-18 let

SOUHRA BOUŘLIVÁKŮ. Určeno dětem ZŠ a SŠ ve věku 11-18 let SOUHRA BOUŘLIVÁKŮ Určeno dětem ZŠ a SŠ ve věku 11-18 let Motto: "Život je Hra, hraj ji život je Píseň, zpívej ji život je Boj, přijmi jej život je Sen, uskutečni ho život je Oběť, nabídni ji život je Láska,

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

Duševní onemocnění téma primární prevence?

Duševní onemocnění téma primární prevence? Duševní onemocnění téma primární prevence? Bc. Alena Vrbová, DiS. Praha, 8. 11. 2010 www.ledovec.cz Ten je ale pěkně zfetovanej... To je Petr Petrovi je 16 let,v září nastoupil do prváku na gympl. Od

Více

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté)

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté) ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU nabízí tyto studijní programy: Prezenční studium Anglický jazyk a literatura Bakalářské studium dvouoborové (tříleté) jednooborové

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno.

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Draculaura Dcera Drákuly Beznadějná romantička VĚK 1599 let. Nemůžu se dočkat, až mi bude sladkých 1600. ZABIJÁCKÝ STYL Ráda

Více

Ukázka fiktivního portfolia jako inspirace pro studenty a studentky projektu Změňte to

Ukázka fiktivního portfolia jako inspirace pro studenty a studentky projektu Změňte to Portfolio Obsah 1. Přehled silných stránek 2. Osobní údaje 3. Přehled škol a odborných školení 4. Pracovní zkušenosti 5. Jiné zkušenosti 6. Moje plány 7. Přehled příloh 8. Přílohy 0 Ukázka fiktivního portfolia

Více

Život na nikoho nečeká

Život na nikoho nečeká Život na nikoho nečeká Pardubice 2012 Nadechni se a skoč uvolni se a vychutnej si tu jedinečnou jízdu životem. Věnováno tobě, protože o nikoho jiného tu nejde. ÚVOD Tak, jako v mých jiných knihách, i zde

Více

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce:

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Někteří se ptají, co by dělali s knihou. Já se spíš ptám, co bych dělal bez knihy. Ivo Ondráček SPgŠ Znojmo Jaro, léto, podzim, zima, číst si knížku

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Ovládni svou konkurenci. Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků?

Ovládni svou konkurenci. Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků? Ovládni svou konkurenci Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků? Jak získat zákazníky tvé konkurence i když je už zavedená a ty teprve začínáš? 2 Udělej svou konkurenci nezajímavou Když začínáš

Více

Rezerva = 1. zadní vrátka

Rezerva = 1. zadní vrátka Rezerva = 1. zadní vrátka Mnoha lidmi podceňovaná, mnoha přeceňovaná, ale všeobecně se ví, že je potřebná. Rezerva. Troufám si říct, že bez kvalitně vybudované rezervy není možné tvořit mnohem větší a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

... Jak kohouti obarvili svět pracovní listy 2. stupeň...

... Jak kohouti obarvili svět pracovní listy 2. stupeň... ... Jak kohouti obarvili svět pracovní listy 2. stupeň... Právo má právo má právo má právo má právo na všechno kopnout do holeně do ledvin srazit pěstí na ulici zavřít kohokoliv jen tak ze zvůle držet

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 5. HAASEOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 5. HAASEOVÁ projekty, pomůcky a učební Vlastivědná témata Lidé a čas Orientuje se na časové přímce Srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím

Více

Doporučujeme vyhnout se komunikaci, která je: příliš složitá nepoužívejte dlouhé, komplikované věty

Doporučujeme vyhnout se komunikaci, která je: příliš složitá nepoužívejte dlouhé, komplikované věty PŘÍRUČKA PRO SNADNĚJŠÍ POROZUMĚNÍ S CIZINCEM Tato příručka vznikla s cílem usnadnit komunikaci mezi Vámi a cizincem. Konkrétními ukázkami komunikace s cizincem se snažíme předejít zbytečným neporozuměním.

Více

ROLE ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ

ROLE ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ ROLE ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ ZMĚNY V KONCEPCI VÝUKY listopad 2009 (c) Radek Maca Jaké jsou také pohledy na vzdělávání? žák: učitel: přežít školní docházku s co nejmenšími šrámy na těle i na duši předat žákům

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

2. Poloměr Země je 6 378 km. Následující úkoly spočtěte při představě, že kolem rovníku nejsou hory ani moře. a) Jak dlouhý je rovníkový obvod Země?

2. Poloměr Země je 6 378 km. Následující úkoly spočtěte při představě, že kolem rovníku nejsou hory ani moře. a) Jak dlouhý je rovníkový obvod Země? Astronomie Autor: Miroslav Randa. Doplň pojmy ze seznamu na správná místa textu. seznam pojmů: Jupiter, komety, Merkur, měsíce, Neptun, planetky, planety, Pluto, Saturn, Slunce, Uran, Venuše, Země Uprostřed

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Přísudek opakování a rozšíření

Přísudek opakování a rozšíření Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Přísudek

Více

Ahoooj! Rock Solid Club PŘIJĎ A UVIDÍŠ ÚTERÝ 14:30 4. B

Ahoooj! Rock Solid Club PŘIJĎ A UVIDÍŠ ÚTERÝ 14:30 4. B Ahoooj! Chceš poznat skvělé nové lidi? Máš chuť zažít spoustu zábavy a něco se taky dozvědět? Tak potom neváhej a navštiv RSC. RSC je zkratka pro Rock Solid Club (solid rock znamená,,pevná skála ). Jsme

Více

Jak překonat rozchod. Radek Šíra

Jak překonat rozchod. Radek Šíra Jak překonat rozchod Radek Šíra 2 Radek Šíra, 2013 OBSAH Úvod... 4 1. Typy rozchodů... 5 1.1. Navrhovatel a obránce... 5 1.2. Délka vztahu... 6 2. Měsíc nové naděje... 8 2.1. Týden zármutku... 8 2.2. Týden

Více

Příměstské tábory KC KAMPA 2013

Příměstské tábory KC KAMPA 2013 Příměstské tábory KC KAMPA 2013 Turnusy a program 1. turnus 8. 12. července 2013 2. turnus 15. 19. července 2013 3. turnus 19. 23. srpna 2013 4. turnus 26. 30. srpna 2013 Harmonogram dne Obecné informace

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2011/2012

Minimální preventivní program na školní rok 2011/2012 Základní škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz www.zshrjesenik.unas.cz Minimální preventivní program na školní rok 2011/2012 Č.j. : Hru-6/11/3 I. Úvod obecný

Více

Fantazie a realita Žáci určují, zda je příběh nebo konkrétní informace v něm fantazie nebo realita.

Fantazie a realita Žáci určují, zda je příběh nebo konkrétní informace v něm fantazie nebo realita. Tý 11 Žáci určují, zda je příběh nebo konkrétní informace v něm fantazie nebo realita. 1 2 3 4 5 Řekněte: Tento týden budeme určovat rozdíl mezi tím, co je smyšlené, a tím, co se může opravdu stát. Tomu,

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Prázdniny jsou za dveřmi a my tu pro vás máme opět spoustu zábavy.

Prázdniny jsou za dveřmi a my tu pro vás máme opět spoustu zábavy. Prázdniny jsou za dveřmi a my tu pro vás máme opět spoustu zábavy. Co se to tu skrývá? dodos 2 -V@M- zdroj: http://img.geocaching.com KVÍZ (Na téma vesmír) 1. Která planeta byla vyřazena ze sluneční soustavy

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

Téma tvorby Příliš blízcí příliš vzdálení

Téma tvorby Příliš blízcí příliš vzdálení Téma tvorby Příliš blízcí příliš vzdálení PRAVIDLA SOUTĚŽE PLNÉ ZNĚNÍ Co je FestArt Možnost ukázat sobě i světu kolem, že jsem v něčem dobrý. Jinými slovy přehlídka tvořivosti spojená se soutěží o nejlepší

Více

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol 1) Které legislativní předpisy a pedagogické dokumenty vymezují pravidla pro určení nabídky profilové části

Více

ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY

ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY Preliminary English Test PET (úroveň B1) nebo First Certificate in English FCE (úroveň B2) nebo Certificate of Advanced English CAE (úroveň

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 12 2. číslo 2012 2013 Obsah 1. Narozeninová oslava 2. Rozhovor s ředitelem školy 60 let 3. Afrika 4. Mikuláš 5. Vánoční šplh 6. Florbal 7. Kolínská laťka 8.

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapusty 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi.

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi. Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) program všeobecné školské primární prevence Program DPPPPK je postaven na 4 pilířích: PROGRAM ROZVOJE TŘÍDNÍHO KOLEKTIVU

Více

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy?

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? 2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? Kolegiální vztahy jsou velmi delikátní záležitost, neboť s kolegy lidé tráví velkou část svého života. Pokud se v týmu vyskytuje někdo negativní,

Více

jsme navštívili Úřad práce ve Frýdku-Místku

jsme navštívili Úřad práce ve Frýdku-Místku To ten čas ale rychle utíká. Před chvílí jsme si ještě užívali letní prázdniny a teď už můžeme pomalu kupovat vánoční dárky. Listy padají a kolem nás je příjemné prostředí a spoustu barviček. I počasí

Více

Titul: TV_1461_Výnimočná láska a nesmierna múdrosť žijúceho Majstra_III Zdravím, Mistryně. bojovaly

Titul: TV_1461_Výnimočná láska a nesmierna múdrosť žijúceho Majstra_III Zdravím, Mistryně. bojovaly Zdravím, Mistryně. bojovaly Koncept Zdravím! Dnes jsou na Supreme Master Television Letmé zprávy o tom, jak mohou nové informace pomoc ukončit válku v Afghánistánu. Proto, Mistryně, obecněji, proč vznikají

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. (SWEET HOME) 18. číslo podzim 2013

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. (SWEET HOME) 18. číslo podzim 2013 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov (SWEET HOME) 18. číslo podzim 2013 Listí padá, rána jsou mlhavá, chladno je nám všem... Podzimní příroda je přesto

Více

(EU PROGRAMM ERASMUS+)

(EU PROGRAMM ERASMUS+) ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (EU PROGRAMM ERASMUS+) Outdoor Education Course OUTDOOR LEADERSHIP PORTUGAL 16/03/2015 20/03/2015 Vypracoval : Mgr. Tomáš Sobotka Příprava na kurz: Příprava spočívala ve studiu materiálů,

Více

Marketingový Plán. Tvoje cesta k úspěchu. Raději budu vydělávat 1% díky práci 100 lidí, než 100% vlastní prací

Marketingový Plán. Tvoje cesta k úspěchu. Raději budu vydělávat 1% díky práci 100 lidí, než 100% vlastní prací Marketingový Plán Tvoje cesta k úspěchu Raději budu vydělávat 1% díky práci 100 lidí, než 100% vlastní prací 3 způsoby výdělku s Nakupuješ pro sebe, používáš výrobky Betterware: šetříš na provizi Prodáváš

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list

Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem, dramatizace - asertivní dovednosti práce s interaktivní tabulí a sešitem - konflikt, šikana, prevence šikany

Více